Lista persoanelor fizice aflate in executare silită · Lista persoanelor fizice aflate in...

12
Lista persoanelor fizice aflate in executare silită ale ror plicuri cu comunicări au fost returnate Nr.Crt. Numele si prenumele Adresa Documente Nr.doc/data Suma 1. Roman Sandor Ocna Mureş Al.Independentei Bl.26 ap.37 Titlu executoriu Somatie 2404/16.04 2014 2405 2. Pintea Calin Oc Mureş . str Zefirului nr.19 Titlu executoriu Somatie 2212/1302 2014 3675 3. Pintea Alin Oc. Mureş . str. Al.Titrus nr.11 Titlu executoriu Somatie 2278/12.03. 2014 665 4. Chira Cosmin Traian Oc. Mureş. str. Malinului bl.70 ap.3 Titlu executoriu Somatie 2340/21.03. 2014 1155 5. Luca Laurentiu Mihai Oc. Mureş.str. Al.Independentei bl.3 ap.24 Titlu executoriu Somatie 2233/18.02. 2014 1794 6. Szabo Francisc Gabriel Oc. Mureş . str. 1 Mai.bl.43.ap16 Titlu executoriu Somatie 2244/19.02. 2014 16366 7. Păcurar Adrian Florinel Oc. Mureş . str.Crângului nr.3 Titlu executoriu Somatie 2266/04.03. 2014 3050 8. Gerebeneş Gabor Oc. Mureş. str.Closca nr.34 Titlu executoriu Somatie 2203/1202. 2014 250 9. Rigo Gyorgy Oc.Mureş . sat Războieni nr.87 Titlu executoriu Somatie 2175/05022014 100 10. Bogdan Claudia Liliana Oc.Mureş str.Brazilor bl.33.ap.8 Titlu executoriu Somatie 2253/28022014 1944 11. Keresi Augustin Cristian Oc Mureş str Lungă nr 179 Titlu executoriu Somatie 2029/0602. 2014 930.00 12. Bojoc Nicolae Nicusor Oc. Mureş.str. N. Iorga.bl.26 .ap.73 Titlu executoriu Somatie 2141/04.02. 2014 300 13. Gabor Karcsi Oc.Mureş str. Cloşca nr.72 Titlu executoriu Somatie 2033/16.01. 2014 2920 14. Tomos Liviu Oc Mureş .str. Lunga nr.41 Titlu executoriu Somatie 2383/15.04. 2014 100 15. Gaspar Sorin Oc.Mureş.str. Islazului nr.19 Titlu executoriu Somatie 242724.04. 2014 3040 16. Popa Andrei Oc Mureş str. Al.Independentei Bl.23 .ap.5 Titlu executoriu Somaţie 2379/15.04. 2014 400

Transcript of Lista persoanelor fizice aflate in executare silită · Lista persoanelor fizice aflate in...

Lista persoanelor fizice aflate in executare silită

ale căror plicuri cu comunicări au fost returnate

Nr.Crt. Numele si prenumele Adresa Documente Nr.doc/data Suma

1.

Roman Sandor

Ocna Mureş

Al.Independentei

Bl.26 ap.37

Titlu executoriu

Somatie

2404/16.04

2014

2405

2. Pintea Calin

Oc Mureş . str

Zefirului nr.19

Titlu executoriu

Somatie

2212/1302

2014

3675

3. Pintea Alin

Oc. Mureş . str.

Al.Titrus nr.11

Titlu executoriu

Somatie

2278/12.03.

2014

665

4. Chira Cosmin Traian

Oc. Mureş. str.

Malinului bl.70 ap.3

Titlu executoriu

Somatie

2340/21.03.

2014

1155

5.

Luca Laurentiu Mihai

Oc. Mureş.str.

Al.Independentei

bl.3 ap.24

Titlu executoriu

Somatie

2233/18.02.

2014

1794

6. Szabo Francisc Gabriel

Oc. Mureş . str. 1

Mai.bl.43.ap16

Titlu executoriu

Somatie

2244/19.02.

2014

16366

7. Păcurar Adrian Florinel

Oc. Mureş .

str.Crângului nr.3

Titlu executoriu

Somatie

2266/04.03.

2014

3050

8. Gerebeneş Gabor

Oc. Mureş.

str.Closca nr.34

Titlu executoriu

Somatie

2203/1202.

2014

250

9. Rigo Gyorgy

Oc.Mureş . sat

Războieni nr.87

Titlu executoriu

Somatie

2175/05022014 100

10.

Bogdan Claudia Liliana

Oc.Mureş

str.Brazilor

bl.33.ap.8

Titlu executoriu

Somatie

2253/28022014 1944

11. Keresi Augustin Cristian

Oc Mureş str Lungă

nr 179

Titlu executoriu

Somatie

2029/0602.

2014

930.00

12. Bojoc Nicolae Nicusor

Oc. Mureş.str. N.

Iorga.bl.26 .ap.73

Titlu executoriu

Somatie

2141/04.02.

2014

300

13. Gabor Karcsi

Oc.Mureş str.

Cloşca nr.72

Titlu executoriu

Somatie

2033/16.01.

2014

2920

14. Tomos Liviu

Oc Mureş .str.

Lunga nr.41

Titlu executoriu

Somatie

2383/15.04.

2014

100

15. Gaspar Sorin

Oc.Mureş.str.

Islazului nr.19

Titlu executoriu

Somatie

242724.04.

2014

3040

16.

Popa Andrei

Oc Mureş str.

Al.Independentei

Bl.23 .ap.5

Titlu executoriu

Somaţie

2379/15.04.

2014

400

17. Crisan Dorin

Oc Mureş . str

Al.Independenţei

Bl. 48.ap.13

Titlu executoriu

Somatie

2380/15.04.

2014

390

18. Socaciu Aurel

Oc Mureş .str

Brazilor.bl.17.ap.1

Titlu executoriu

Somatie

1261/26.02.

2014

2100

19. Chira Ştefan Cezar

Oc Mureş . str.

9 Mai.bl.41.ap.5

Titlu executoriu

Somatie

2514/03062014 380

20.

Moldovan Ioan Renato

Oc Mureş

str.M.Viteazul .

nr.18

Titlu executoriu

Somatie

2619/19.06.

2014

4897

21. Dandoczi Alexandra

Angela

Ocna Mureş .str.

Ghe.Bariţiu nr.7

Titlu executoriu

Somatie

1752/26.03.

2014

118

22.

Varga Sorin Călin

Ocna Mureş.str.

Al.Independenţei

Bl.26.ap.78

Titlu executoriu

Somatie

2683/25.06.

2014

400

23.

Iacob Andrei Liviu

Ocna Mureş str.

Al.Independenţei

Bl.3.ap.31

Titlu executoriu

Somatie

2542/05.06.

2014

6219.72

24.

Petruţ Paul Bogdan

Ocna Mures str.I

N.Iorga.bl.32.ap.

12

Titlu executoriu

Somatie

2623/19.06

2014

1030

25. Iacob Cristel

Ocna Mureş str.

Mălinului bl.67.ap.5

Titlu executoriu

Somatie

2577/12.06.

2014

2462

26. Ciugudean Călin Daniel

Ocna Mureş str.

1 Mai.bl.39.ap.9

Titlu executoriu

Somatie

2260/04.03.

2014

1832

27. Vastagu Dan Cătălin

Ocna Mureş str.

A.Muresan nr.125

Titlu executoriu

Somatie

1512/23.10.

2014

1520

28. Spaniol Virgil Aurel

Ocna Mureş.str .

Lunga nr.141

Titlu executoriu

Somatie

2445/19.05.

2014

160

29.

Miklos Iuliu

Ocna Mures str.

Al.Independenţei

Bl.26.ap.74

Titlu executoriu

Somatie

2449/19.05.

2014

310.5

30. Dan Pavel Eugen

Ocna Mureş str.

N.Iorga.bl.35.ap.1

Titlu executoriu

Somatie

2537/04.06.

2014

250

31. Otvos Raymond

Ocna Mureş str.

Brazilor.bl.31.ap4

Titlu executoriu

Somatie

2487/02.06.

2014

1595

32. Suciu Gheorghe

Războieni .nr.161 Titlu executoriu

Somatie

2503/03062014 318

33.

Miklos Eduard

Ocna Mureş str.

Al.Indepandentei

Bl.26.ap.74

Titlu executoriu

Somatie

2388/15.04.2014 199.5

34.

Chechedi Virgil Florin

Oc.Mures.str.

Brazilor.bl.31.ap. 13

Titlu executoriu

Somatie

2386/15.04.2014 163.5

35. Bogdan Vasile

Ocna Mureş.str

Râului.nr.4

Titlu executoriu

Somatie

2634/19.06.2014 1344

36. Feher Andrei

Ocna Mureş str

Lungă.nr.179

Titlu executoriu

Somatie

2428/24.04.2014 1121

37. Gavrilă Adrian

Ocna Mureş str

N.Iorga.bl.35.ap.1

Titlu executoriu

Somatie

2630/19.06.2014 4095

38.

Olar Florin

Ocna Mureş str.

Al.Independenţei

Bl.46.ap.70

Titlu executoriu

Somatie

2624/19.06.2014 1430

39. Gaspar Sorin

Ocna Mureş .str

Islazului.nr.19

Titlu executoriu

Somatie

2633/19.06.2014 4040

40. Tapalagă Eugen Claudiu

Oc Mureş str.

Islazului.nr.19

Titlu executoriu

Somatie

2639/20.06.2014 490

41. Vădan Vasile Lucian

Oc Mureş.sat

Războieni.nr.220

Titlu executoriu

Somatie

2510/03.06.2014 1438.5

42. Ştir Constantin Sorin

Oc Mureş sat

Războieni

Titlu executoriu

Somatie

2457/19.05.2014 516

43.

Grama Petru

Oc Mureş str. Al.

Independenţei.

Bl.42.ap.7

Titlu executoriu

Somatie

2433/24.04.2014 3093.5

44. Şamu Ludovic

Oc Mureş

str.lungă.nr.13

Titlu executoriu

Somatie

2277/12.03.2014 50

45. Geană Vali

Ocna Mureş.str.

Brazilor.bl.10.ap2

Titlu executoriu

Somatie

2142/04.02.2014 1769.5

46.

Chişu Robert Teodor

Ocna Mureş. str

Al.Independenţei

Bl.3 ap.32

Titlu executoriu

Somatie

2410/18.04.2014 6127

47. Isztoika Ştefan

Ocna Mureş.str.

Cloşca.nr.34

Titlu executoriu

Somatie

2263/04.03.2014 500

48. Ciugudean Călin Daniel

Ocna Mureş. str.

G.Coşbuc.nr.18

Titlu executoriu

Somatie

2338/20.03.2014 1322

49. Abăcioaie Constantin

Călin

Oc.Mureş sat

Micoşlaca nr.83

Titlu executoriu

Somaţie

2355/24.03.2014 3058

50. Marton Eduard Antoniu

Oc.Mureş.str.

NIorga.bl.35.ap.2

Titlu executoriu

Somaţie

2332/20.03.2014 4524

51.

Bogoşi Ovidiu Tiberiu

Oc.Mureş.str.Al.

Independenţei.

Bl.26.ap.28

Titlu executoriu

Somaţir

2382/15.04.2014 2285

52.

Popa Nicolae

Oc.Mureş.str.Al.

Independenţei

Bl.25.ap.87

Titlu executoriu

Somaţie

2385/15.04.2014 75

53.

Moldovan Lucian

Oc.Mureş.sat

Cisteiul de mureş.

Nr.21

Titlu executoriu

Somaţie

2394/16.04.2014 4675.5

54.

Popa Andrei

Oc.Mureş str.Al.

Independenţei

Bl.23 .ap.5

Titlu executoriu

Somaţie

2459/19.05.2014 400

55. Varga-Rostaş Tinerel

Oc.Mureş.str.

9 Mai.nr.15

Titlu executoriu

Somaţie

2455/19.05.2014 500

56. Ciurar Preda Busuioc

Oc.Mureş.str.

Mai.nr.15

Titlu executoriu

Somaţie

2452/19.05.2014 630

57.

Miclea Florin-Paul

Oc.Mureş.str.Al.

Independenţei

Bl.24.ap.13

Titlu executoriu

Somaţie

2456/19.05.2014 1152.5

58. Moldovan Geanina Maria

Oc.Mureş.str.N.

Iorga.bl.44.ap.13

Titlu executoriu

Somaţie

2454/19.05.2014 150

59. Crişan Matei Alin

Oc.Mureş.str.

Lungă .nr.228

Titlu executoriu

Somaţie

2447/19.05.2014 1062

60. Corpodean Virgil Nicolae

Oc.Mureş.str.N.

Iorga.bl.44.ap.49

Titlu executoriu

Somaţie

2453/19.05.2014 78

61.

Popa Ioan

Qc.Mureş.str.

Mălinului.bl.68.ap4.

sc.B

Titlu executoriu

Somaţie

3182/07.08.2014 170

62.

Şolea Olimpiu

Oc.Mureş.str.

Brazilor.bl.11.ap.

13

Titlu executoriu

Somaţie

2591/16.06.2014 1011

63.

Olar Adrian

Oc.Mureş.str.Al.

Independenţei

Bl.46.ap.70

Titlu executoriu

Somaţie

2579/13.06.2014 1902

64. Barbu Florin

Oc. Mureş.str.

Libertăţii.nr.24

Titlu executoriu

Somaţie

2556/12.06.2014 170

65. Filaton Eugen

Oc.Mureş.str.1

Mai.bl.45.ap.18

Titlu executoriu

Somaţie

2557/12.06.2014 1040

66.

Brad Mihaela Daciana

Oc.Mureş.str.

Colonia peste

Mureş.nr.3

Titlu executoriu

Somaţie

2485/29.05.2014 100

67.

Marton Ludovic Mihai

Oc.Mureş.strAl.

Independenţei

Bl.26.ap.18

Titlu executoriu

Somaţie

2599/17.06.2014 752

68. Marton Eduard Antoniu

Oc.Mures.str.

N.Iorga.bl.35.ap.2

Titlu executoriu

Somatie

2612/17.06.2014 4779

69. Past Aurel Ispas

Oc.Mures.str.

Islazului.nr.23

Titlu executoriu

Somatie

2507/03.06.2014 534

70. Batin Petru

Oc.Mures.str.

Lunga.nr.202

Titlu executoriu

Somatie

2369/01.04.2014 2345

71.

Palyi Tiberiu

Oc.Mures.str.

Brazilor.bl.13.ap.5

Titlu executoriu

Somatie

2505/03.06.2014 120

72. Pop Nicolae

Oc.Mures.sat

Razboieni.nr.348

Titlu executoriu

Somatie

2467/27.05.2014 100

73.

Brudan Cristian

Oc.Mures.str.

Memorandumului.

Nr.73

Titlu executoriu

Somatie

2548/10.06.2014 3732.5

74. Vitan Ioan Marinel

Oc.Mures.str.1

Mai.bl.41.ap.61

Titlu executoriu

Somatie

2511/03.06.2014 1517

75.

Rascan Ovidiu Marius

Oc. Mures.str.Al.

Independentei

Bl.3.ap.29

Titlu executoriu

Somatie

3243/25.08.2014 300

76. Bujor Raluca Teodora

Oc.Mures.str.

St.Cel Mare.nr.18

Titlu executoriu

Somatie

3197/20.08.2014 227

77. Andrea Florin Gabriel

Oc.Mures.str.

Brazilor.bl.33.ap.23

Titlu executoriu

Somatie

1425/25.08.2014 1746

78. Costin Viorel

Oc.Mures.str.Ma

Linului.bl.63.ap.2

Titlu executoriu

Somatie

2656/23.06.2014 2156

79.

Kalman Ladislau

Oc.Mures.str.Al.

Independentei.

Bl.46.ap.116

Titlu executoriu

Somatie

2875/18.07.2014 1830

80.

Katana Emil Levente

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.3.ap.32

Titlu executoriu

Somatie

2877/18.07.2014 1005

81.

Katana Emil

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.3.ap.32

Titlu executoriu

Somatie

2876/18.07.2014 3453

82.

Lacatus Calin Ioan

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.42.Ap.18

Titlu executoriu

Somatie

2879/18.07.2014 175

83.

Pitea Constantin Adrian

Oc. Mures.str.Al.

Independentei

Bl.46.ap.53.sc.C

Titlu executoriu

Somatie

2899/18.07.2014 2541

84. Nemes Mihaila

Oc. Mures.str.1

Mai.bl.41.ap.32

Titlu executoriu

Somatie

2785/16.07.2014 1313

85. Varga Adrian

Oc.Mures.str.1

Mai.bl.41.ap.3

Titlu executoriu

Somatie

2796/16.07.2014 50

86. Oltean Vasile

Oc.Mures.str.1

Mai.bl.41.ap.13

Titlu executoriu

Somatie

2786/16.07.2014 1436

87.

Sabau Gligor Marinel

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.6.ap.19

Titlu executoriu

Somatie

2720/01.07.2014 180

88. Morar Flavius Mircea

Oc.Mures.str.

Crangului.nr.23

Titlu executoriu

Somatie

2671/25.06.2014 27921

89. Zoltan Lazar

Oc.Mures.str.Col.

Monchim.nr.14

Titlu executoriu

Somatie

2669/24.06.2014 170

90. Petrut Catalin Vasile

Oc.Mures.str.N.

Iorga.bl.32.ap.12

Titlu executoriu

Somatie

2663/24.06.2014 388

91. Vancea Eugen

Oc.Mures.str.Col.

Monchim.nr.2

Titlu executoriu

Somatie

2624/19.06.2014 3069

92. Pintea Alin

Oc.Mures.str.

Cuza Voda.nr.11

Titlu executoriu

Somatie

2620/18.06.2014 735

93.

Faraian Dan

Oc.Mures.str.

Memorandumului

Nr.78

Titlu executoriu

Somatie

2627/19.06.2014 170

94. Pirosca Stela

Oc.Mures.str.N.

Iorga.bl.44.ap46

Titlu executoriu

Somatie

3056/28.07.2014 66

95. Maier Vasile

Oc.Mures.str.

Brazilor.bl15.ap12

Titlu executoriu

Somatie

2935/22.07.2014 1701

96. Trifon Florinel Emil

Oc.Mures.str.Bra-

zilor.bl.10.ap.5

Titlu executoriu

Somatie

2955/22.07.2014 474

97. Otvos Alexandru

Oc.Mures.str.Bra-

zilor.bl.31.ap.4

Titlu executoriu

Somatie

2940/22.07.2014 780

98. Otvos Raymond

Oc.Mures.str.Bra-

Zilor.bl.31.ap.4

Titlu executoriu

Somatie

2941/22.07.2014 1600

99. Miclea Eugen si Ioana

Oc.Mures.str.Bra-

zilor.bl.17.ap.2

Titlu executoriu

Somatie

2937/22.07.2014 551

100. Fekete Adrian

Oc.Mures.str.N.

Iorga.bl.36.ap.5

Titlu executoriu

Somatie

3042/28.07.2014 936

101. Scoarta Vladimir Nicolae

Oc.Mures.str.N.

Iorga.bl.44.ap.1

Tittlu executoriu

Somatie

3062/29.07.2014 1076

102. Goga Oliviu

Oc.Mures.str.N.

Iorga.bl.44.ap.53

Titlu executoriu

Somatie

3044/28.07.2014 2476

103. Ilea Iuliu

Oc.Mures.str.N

Iorga.bl.47.ap.25

Titlu executoriu

Somatie

3048/28.07.2014 883

104. Moldovan Nicolae

Oc.Mures.str.N.

Iorga.bl.32.ap.13

Titlu executoriu

Somatie

3052/28.07.2014 1066

105. Iacob Gligor Ioan

Oc.Mures.str.N

Iorga.bl.29 ap.1

Titlu executoriu

Somatie

2999/24.07.2014 1162

106.

Gatea Ioan

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.23.ap.10

Titlu executoriu

Somatie

2858/17.07.2014 1199.5

107. Cruciu Vasile

Oc.Mures.str.

Lunga.nr.8

Titlu executoriu

Somatie

3000/24.07.2014 878

108. Stoica Ovidiu

Oc.Mures.str.

Lunga.nr.41

Titlu executoriu

Somatie

3021/25.07.2014 1263

109. Morar Cornel Andrei

Oc.Mures.str.

Lunga.nr.127

Titlu executoriu

Somatie

3009/24.07.2014 300

110. Sava Valeria

Oc. Mures.str.

Lunga. nr.30

Titlu executoriu

Somatie

3017/25.07.2014 257

111. Tiplea Anica

Oc.Mures.str.

Lunga.nr.86

Titlu executoriu

Somatie

3027/25.07.2014 365

112. Suciu Anica si Nicolae

Oc.Mures.str.

Lunga.nr.121

Titlu executoriu

Somatie

3024/25.07.2014 1225

113. Gabor Demeter

Oc.Mures.str.

Lunga.nr.36

Titlu executoriu

Somatie

3003/24.07.2014 1641

114. Cruci Mircea

Oc.Mures.str.

Lunga.nr.147

Titlu executoriu

Somatie

2998/24.07.2014 147

115. Suciu Rozalia

Oc.Mures.str.

Lunga.nr.135

Titlu executoriu

Somatie

3025/25.07.2014 907

116. Sas Ioan

Oc.Mures.str.

Lunga.nr.160

Titlu executoriu

Somatie

3016/25.07.2014 3128

117. Lacatus Iuliana Camelia

Oc.Mures.str.

Islazului.nr.19

Titlu executoriu

Somatie

2991/23.07.2014 78

118. Bambu Lazar

Oc.Mures.str.

Salcamilior.nr.9

Titlu executoriu

Somatie

3064/29.07.2014 805

119. Francu Viorel

Oc.Mures.str.

Lunga.nr.179

Titlu executoriu

Somatie

3002/24.07.2014 594

120. Otvos Gyorgy

Oc.Mures.str.

Lunga.nr.179

Titlu executoriu

Somatie

3012/24.07.2014 260

121. Lung Tanasie

Oc.Mures.str.

Lunga.nr.32

Titlu executoriu

Somatie

3004/24.07.20141 1729

122. Oniga Veronica

Oc.Mures.str.

Teiului nr.7

Titlu executoriu

Somatie

3143/01.08.2014 1651

123. Dan Maria

Oc.Mures.str.

Teiului.nr.17

Titlu executoriu

Somatie

3140/01.08.2014 940

124. Feher Iosif

Oc.Mures.str.

Teiului.nr.5

Titlu executoriu

Somatie

3142/01.08.2014 2939

125. Cocis Maria Ana

Oc.Mures.str.

Muresului.nr.31

Titlu executoriu

Somatie

3088/30.07.2014 300

126. Popa Sofroana

Oc.Mures.str.

Viitorului.nr.4

Titlu executoriu

Somatie

3157/01.08.2014 1588

127. Popa Eugen Daniel

Oc.Mures.str.

Teiului.nr.12

Titlu executoriu

Somatie

3146/01.08.2014 434

128. Geber Stefan

Oc.Mures.str.

Brazilor.bl.33.ap.20

Titlu executoriu

Somatie

2934/22.07.2014 911

129. Grancea Ana

Oc.Mures.str.9

Mai.nr.15

Titlu executoriu

Somatie

2811/16.07.2014 382

130. Ciurar Maria Lucretia

Oc.Mures.str.9

Mai.nr.17

Titlu executoriu

Somatie

2808/16.07.2014 180

131. Stoica Viorica

Oc.Mures.str.1

Mai.nr.4

Titlu executoriu

Somatie

2792/16.07.2014 1199

132. Popa Virgil

Oc.Mures.str.1

Mai.nr.5

Titlu executoriu

Somatie

2787/16.07.2014 2026

133. Rus Maria

Oc.Mures.str.1

Mai.nr.9

Titlu executoriu

Somatie

2789/16.07.2014 1720

134. Urcan Ioan Vasile

Oc.Mures.str.1Mai

Bl.43.ap.1

Titlu executoriu

Somatie

2795/16.07.2014 11894

135. Ciurar Fabian

Oc.Mures.str.9

Mai.nr.

Titlu executoriu

Somatie

2807/16.07.2014 1700

136. Ciurar Banatel

Oc.Mures.str.9

Mai.nr.15

Titlu executoriu

Somatie

2806/16.07.2014 194

137. Ciurar Ana

Oc.Mures.str.9

Mai.nr.15

Titlu executoriu

Somatie

2804/16.07.2014 389.5

138. Ciurar Adina Marta

Oc.Mures.str.9

Mai.nr.15

Titlu executoriu

Somatie

2802/16.07.2014 90

139. Ciurar Virginia

Oc.Mures.str.9

Mai.nr.15

Titlu executoriu

Somatie

2809/16.07.2014 1072

140. Ciurar Adenor

Oc.Mures.str.

Crangului.nr.28

Titlu executoriu

Somatie

2682/25.06.2014 116.5

141. Bortha Martin

Oc.Mures.str.

Lunga.nr.179

Titlu executoriu

Somatie

2996/24.07.2014 211

142. Aioanei Paul Calin

Oc.Mures.str.V.

Alecsandri.nr.23

Titlu executoriu

Somatie

3150/01.08.2014 420

143.

Buzdugan Ovidiu Cristian

Oc.Mures.str.Al.

Independentei.

Bl.1.ap.9

Titlu executoriu

Somatie

3159/14.08.2014 1052

144. Gabor Ludovic

Oc.Mures.str.T.

Vladimirescu.nr. 16

Titlu executoriu

Somatie

3162/05.08.2014 1000

145. Timar Aronut

Oc.Mures.str.

Riului.nr.50

Titlu executoriu

Somatie

1318/07.08.2014 920

146. Suteu Lucretia

Oc.Mures.sat

Razboieni.nr.338

Titlu executoriu

Somatie

3122/31.07.2014 5267

147. Stoica Viorica

Oc.Mures.str.Ion

Ghica.nr.3

Titlu executoriu

Somatie

2973/23.07.2014 1300

148. Ocnoi Rodica Andreea

Oc.Mures.str.

Infratirii.nr.42

Titlu executoriu

Somatie

2967/23.07.2014 200

149. Man Ana

Oc.Mures.str.

Infratirii.nr.21

Titlu executoriu

Somatie

2966/23.07.2014 914

150. Sarpataki Iudita

Oc.Mures.str.

Ciocarliei.nr.1

Titlu executoriu

Somatie

2960/22.07.2014 2193

151. Moldovan Dorin Sebastian

Oc. Mures.sat

Razboieni.nr.`4

Titlu executoriu

Somatie

3099/30.07.2014 189

152. Crisan Ileana

Oc.Mures.sat

Razboieni.nr.374

Titlu executoriu

Somatie

3070/29.07.2014 745

153. Rostas Marin

Moldovan Minerva

Oc.Mures.sat

Razboieni.nr.228M

Titlu executoriu

Somatie

3115/31.07.2014 55339.46

154. Moldovan Maria

Oc. Mures.sat

Razboieni.nr.52

Titlu executoriu

Somatie

3100/30.07.2014 2488

155. Ghencea Vasile

Oc.Mures.sat

Razboieni.nr.180

Titlu executoriu

Somatie

3082/30.07.2014 430

156. Herta Letitia

Oc.Mures.sat

Razboieni.nr.458

Titlu executoriu

Somatie

3086/30.07.2014 680

157.

Baltaretu Marian Ovidiu

Oc.Mures.sat

Cisteiul de Mures

Nr.59

Titlu executoriu

Somatie

1335/07.08.2014 2130

158. Voica Iacob

Oc.Mures.str.

Brazilor.bl.14.ap.2

Titlu executoriu

Somatie

2958/22.07.2014 1242

159.

Puscas Daniel

Oc.Mures.str.

Brazilor.bl.10.ap.2

Titlu executoriu

Somatie

2964/23.07.2014 1574

160.

Gorog Elemer

Oc.Mures.str.Al.

Independentei.

Bl.48.ap.9

Titlu executoriu

Somatie

2863/17.07.2014 226

161.

Botezan Marius

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.42.ap.14.sc.C

Titlu executoriu

Somatie

2829/16.07.2014 91

162.

Ghiurcut Ioan

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.25.ap.7

Titlu executoriu

Somatie

2861/17.07.2014 281

163.

Ferenczi Carol

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.24.ap.12

Titlu executoriu

Somatie

2852/17.07.2014 929

164.

Gherasim Mircea

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.26.ap.24

Titlu executoriu

Somatie

2859/17072014 90

165.

Decean Virgil Florin

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.42.ap.10

Titlu executoriu

Somatie

2850/17.07.2014 650

166.

Chelemen Valeria

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.24.ap.15

Titlu executoriu

Somatie

2839/17.07.2014 1250

167.

Talamin Petru

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.5.ap.22

Titlu executoriu

Somatie

2911/21.07.2014 997

168.

Rascanu Ovidiu

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.3.ap.2

Titlu executoriu

Somatie

2906/18.07.2014 1176

169.

Tiganasu Nicolae

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.26.ap.55

Titlu executoriu

Somatie

2914/21.07.2014 1443

170.

Porumb Traian

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.24.ap.36

Titlu executoriu

Somatie

2905/18.07.2014 650

171. Popa Virgil

Oc.Mures.str.

1 Mai nr.5

Titlu executoriu

Somatie

2904/18.07.2014 2026

172.

Ungur Teodor

Oc.Mures.str.Al

Independentei

Bl.3.ap.11

Titlu executoriu

Somatie

2919/21.07.2014 822

173.

Vancea Vasile Rares

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.26.ap.68

Titlu executoriu

Somatie

2921/21.07.2014 2174

174. Oniga Teodor

Oc.Mures.str.Bra-

Zilor.bl.33.ap.15

Titlu executoriu

Somatie

2939/22.07.2014 363

175.

Rus Gheorghe

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.5.ap.31

Titlu executoriu

Somatie

2908/21.07.2014 1437

176. Chirila Mariana

Geanina

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.46.ap.88

Titlu executoriu

Somatie

2842/17.07.2014 364

177. Anghel Daniel

Oc.Mures.str.

Fabricii.nr.1

Titlu executoriu

Somatie

3261/26.08.2014 304

178. Decsei Norbert Leonard

Oc.Mures.str.

Abator.nr.27

Titlu executoriu

Somatie

2673/25.06.2014 170

179.

Ioja Cornel Claudiu

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.26.ap.5

Titlu executoriu

Somatie

2873/18.07.2014 550

180.

Miclea Cristinel Ovidiu

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.24.ap13

Titlu executoriu

Somatie

2884/18.07.2014 1749.5

181.

Candea Ilie

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.48.ap.17

Titlu executoriu

Somatie

2836/17.07.2014 26

182.

Nagy Stefan Petru

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.46.ap.2

Titlu executoriu

Somatie

2890/18.07.2014 1477

183.

Otvos Alexandru

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.46.ap14

Titlu executoriu

Somatie

2894/18.07.2014 1162

184.

Otvos Ovidiu Marcel

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.46 .ap.6

Titlu executoriu

Somatie

2898/18.07.2014 460

185.

Haiduc(Dalcos)Traian

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.6.ap.35

Titlu executoriu

Somatie

2867/17.07.2014 138

186.

Pacurar Cornelia Nicoleta

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.42.ap.8.sc.b

Titlu executoriu

Somatie

2897/18.07.2014 64

187.

Hozan Mihail Ioan

Oc.Mures.str.Al.Ind

ependentei

Bl.42.ap.3

Titlu executoriu

Somatie

2870/18.07.2014 380

188.

Horvath Imre

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.3.ap.3

Titlu executoriu

Somatie

2869/18.07.2014 2592

189.

Kovacs Daniel

Oc.Mures.str.Al

Independentei

Bl.26.ap.5

Titlu executoriu

Somatie

2878/18.07.2014 3610

190. Ioja Ecaterina

Oc.Mures.str.

St.Augustin nr.47

Titlu executoriu

Somatie

3127/01.08.2014 1738

191.

Muresan Leonte

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.48.ap.15

Titlu executoriu

Somatie

2746/04.07.2014 620

192.

Brudan Petru

Oc.Mures.str.Al

Independentei

Bl.42.ao.11

Titlu execotoriu

Somatie

2830/16.07.2014 21

193.

Muresan Dan Ciprian

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.6.ap.10

Titlu executoriu

Somatie

2886/18.07.2014 2010

194. Osz Alexandra Alina

Oc.Mures.str.

Macilor.nr18

Titlu executoriu

Somatie

2798/14.07.2014 273

195. Gerebenes Ludovic

Oc.Mures.str.V

Alexandri.nr.3

Titlu executoriu

Somatie

2757/07072014 6482

196.

Lorinczi Francisc

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.26.ap.31.sc.b

Titlu executoriu

Somatie

2880/18.07.2014 835

197.

Bogosi Claudiu

Oc.Mures.str..Al.

Independentei

Bl.42.ap.10

Titlu executoriu

Somatie

2826/16.06.2014 960

198.

Oltean Ioan

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.48.ap.7

Somatie

Titlu executoriu

2892/18.07.2014 1226

199.

Bartha Irina Andreia

Oc.Mures.str.Al

Independentei

Bl.42.ap4

Titlu executoriu

Somatie

2821/16.07.2014 1257

200.

Bambo Francisc

Oc.Mures.str.Al.

Independentei.

Bl.43.sc.d.ap.2

Titlu executpriu

Somatie

2818/16.07.2014 859

201. Gatea Silvia

Oc.Mures.str.

B.P.Hasdeu.nr.28

Titlu executoriu

Somatie

2702/26.06.2014 504

202. Moldovan Dorin Sebastian

Oc.Mures.str.Col.

Monchim.nr.4

Titlu executoriu

Somatie

2777/08.07.2014 1665

203.

Stanciu Ciprian

Oc.Mures.str.Al.

Independentei

Bl.26.ap.60

Titlu executoriu

Somatie

2760/08.07.2014 200