amortizarea imobilizarilor corporle

21
CAP. 2 AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE 1. DEFINITIA AMORTIZARII Amortizarea este un proces financiar de recuperare treptata a valorii activelor imobilizate consumate in procesul economic sau numai ca urmare a detinerii lor in patrimoniu si de constituire , prin acumularea acestor valori , a unui fond de amortizare destinat inlocuirii activelor imobilizate atunci cand exprima durata de viata economica a acestora , sau cand ating limite de uzura fizica si morala . 2. CONDITIILE AMORTIZARII Amortizarea se desfasoara in timp , in principiu pe intreaga perioada de la intrarea in patrimoniu a activelor imobilizate si pana la casarea acestora . In cazul activelor materiale imobilizate amortizarea are drept fundament deprecierea acestora in procesul functionarii sau nefunctionarii lor . Cand durata de utilizare este mai mica decat durata de viata economica se tine seama si de valoarea reziduala , care poate avea valori insemnate si care majoreaza sursele de finantare pentru inlocuire . In cazul imprumuturilor are loc un proces de amortizare financiara , care reprezinta rambursarea treptata a creditelor conform angajamentelor asumate .

Transcript of amortizarea imobilizarilor corporle

Page 1: amortizarea imobilizarilor corporle

CAP. 2 AMORTIZAREAIMOBILIZARILOR CORPORALE

1. DEFINITIA AMORTIZARII

Amortizarea este un proces financiar de recuperare treptata a valorii activelor imobilizate consumate in procesul economic sau numai ca urmare a detinerii lor in patrimoniu si de constituire , prin acumularea acestor valori , a unui fond de amortizare destinat inlocuirii activelor imobilizate atunci cand exprima durata de viata economica a acestora , sau cand ating limite de uzura fizica si morala .

2. CONDITIILE AMORTIZARII

Amortizarea se desfasoara in timp , in principiu pe intreaga perioada de la intrarea in patrimoniu a activelor imobilizate si pana la casarea acestora . In cazul activelor materiale imobilizate amortizarea are drept fundament deprecierea acestora in procesul functionarii sau nefunctionarii lor . Cand durata de utilizare este mai mica decat durata de viata economica se tine seama si de valoarea reziduala , care poate avea valori insemnate si care majoreaza sursele de finantare pentru inlocuire . In cazul imprumuturilor are loc un proces de amortizare financiara , care reprezinta rambursarea treptata a creditelor conform angajamentelor asumate . Procesul de amortizare conduce la reducerea valorii unor posturi din activul sau pasivul bilantului ; in cazul imobilizarilor materiale este vorba de reducerea valorii unor conturi de activ , in timp ce in cazul imprumuturilor , amortizarea acestora are drept efect micsorarea valorii conturilor de pasiv care reflecta datorii ale intreprinderii . Sistemul de amortizare se bazeaza pe faptul ca orice activ material imobilizat are o durata de viata maxima la capatul careia valoarea de exploatare este egala cu zero . Pot fi amortizate activele care se consuma progresiv , in mai multe exercitii financiare , cum este cazul cladirilor , constructiilor , utilajelor , mijloacelor de transport etc. Amortizarea anuala trebuie sa acopere deprecierea suferita , fara a subevalua sau supraevalua marimea acesteia . Toate intreprinderile au libertatea de a-si alege metoda de amortizare care corespunde cel mai bine specificului activelor materiale si modului de utilizare .

Page 2: amortizarea imobilizarilor corporle

Uzura fizica privata sub aspect tehnic nu poate fi un criteriu suficient pentru determinarea duratei de functionare a activelor materiale imobilizate si a momentului scoaterii lor definitive din functiune ; pentru aceasta este necesar sa avem in vedere si factorul economic , stiut fiind ca mentinerea in functiune a unui activ pe o perioada de timp prea indelungata in raport cu caracteristicile sale , presupune totdeauna cheltuieli suplimentare cu intretinerea si reparatiile care la un moment dat , il pot face nerentabil . Alaturi de uzarea fizica activele materiale imobilizate sunt supuse de regula unui puternic proces de uzura morala care influenteaza atat asupra valorii cat si asupra duratei de functionare a activelor respective . Fondul de amortizare ce se constituie trebuie sa exprime in convarsitoarea lui majoritate valoarea transferata , ca urmare a uzarii fizice , iar pierderile generale de uzura morala trebuie reduse la maximum .

3. BAZA TEORETICA SI CARACTERUL STIINTIFIC AL AMORTIZARII

Uzarea in ambele forme reprezinta procesul de pierdere treptata a valorii de intrebuintare si respectiv a valorii activelor uzate prin crearea treptata a unei fond de amortizare pe seama cotelor de amortizare incluse in pretul de cost al productiei si recuperate odata cu vanzarea produselor . In procesul folosirii activelor imobilizate materiale partea din valoarea acestora care se recupereaza prin intermediul vanzarii productiei creste continuu , constituindu-se in fondul de amortizare iar partea care ramane fixata “ scade mereu pana in momentul scoaterii lor “ din functiune . Caracterul stiintific al amortizarii Rolul pe care-l are amortizarea in procesul reproductiei poate fi indeplinite numai respectand unele conditii printre care :- evaluarea corecta , realista a mijloacelor de munca - normele de amortizare sa tina seama atat de uzura fizica cat si de cea morala - volumul fondului de amortizare sa permita recuperarea tuturor cheltuielilor pentru inlocuirea activelor imobilizate . Evaluarea realista a activelor imobilizate constituie o conditie esentiala pentru stabilirea corecta a amortizarii . Supraevaluarea sau subevaluarea acestora conduce la constituirea nejustificata a unui fond de amortizare mai mare sau mai mic fata de nevoile de inlocuire a mijloacelor de munca , ceea ce se rasfrange asupra cheltuielilor si a profitului si denaturand marimea lor reala . Pentru ca fondul de amortizare sa corespunda

Page 3: amortizarea imobilizarilor corporle

realmente necesitatilor de inlocuire a activelor imobilizate trebuie acordata atentia cuvenita valorii la care se calculeaza amortizarea .

4.CORELATIA DINTRE POLITICA DE INVESTITII SIPOLITICA DE AMORTIZARE

Amortizarea ca element al costurilor de productie , reduce baza impozabila si deci micsoreaza impozitul pe profit datorat statului , concomitent cu crearea surselor necesare inlocuirii activelor materiale imobilizate . Din acest punct de vedere toate intreprinderiile sunt profund interesate sa-si amortizeze activele imobilizate . Politica de amortizare , modul de calcul si metoda de amortizare utilizata pot avea o influenta hotaratoare pentru politica de investitii a intreprinderii . Intreprinderile aleg metode de amortizare in functie de politica financiara pe care o promoveaza , de volumul resurselor pe care doreste sa le constituie pentru investitii intr-un an sau altul . Metoda de amortizare utilizata la un moment dat nu este ireversibila ; se poate trece la alt sistem de amortizare , se poate intrerupe sau inceta amortizarea . In cazul incetarii amortizarii cresc fluxurile negative reprezentand plati in contul impozitului pe profit , scazand corespunzator fluxurile pozitive pentru investitii . O astfel de politica de amortizare se poate aplica atunci cand intreprinderea nu are prevazute obiective de investitii de finantat sau cand doreste sa prezinte in fata actionarilor o rentabilitate mai mare a activelor sale . Daca amortizarea este subevaluata scad costurile ,creste beneficiul si rata rentabilitatii estopand eventualele pierderi , se fac distribuiri de dividende , necuvenite , valoarea activelor imobilizate apare supraevaluata , dar fondul de amortizare devine suficient pentru inlocuire . Daca amortizarea este supraevaluata cresc costurile , scade beneficiul si rata rentabilitatii in mod ireal , este afectata repartitia dividendelor si volumul impozitelor catre stat , in schimb se formeaza un fond de amortizare care daca nu este corelat cu necesitati de investitii poate sta neutilizat . Prin urmare politica de amortizare promovata de intreprindere trebuie conceputa ca o linie strategica menita sa serveasca scopurile immediate sau mai indepartate de crestere econamica .

5. CORELATIA DINTRE AMORTIZARE SIAUTOFINANTARE

Page 4: amortizarea imobilizarilor corporle

Autofinanterea este principiul cel mai raspandit si semnifica faptul ca intreprinderile trebuie sa- si asigure dezvoltarea folosind rezultateleFinanciare pozitive obtinute in exercitiile anterioare .Autofinantarea prezinta avantaje reale atat pentru intreprindere cat si pentru actionar . Intreprinderea ca persoana juridica este avantajata intrucat pentru realizarea cresterii econonice n-are nevoie sa recurga la surse de finantare externe , nici la actionari pentru a-I convinge sa cumpere actiuni sau sa sporeasca valoarea nominala a actiunilor existente nici la piata financiara a capitalurilor . Actionarii sunt avantajati intrucat fara vreun efort financiar din partea lor creste valoarea bursiera a intreprinderii si a actiunilor pe care ei le detin , deci creste bogatia actionarilor . Profitul total obtinut de intreprindere este mai slab impozitat intrucat partea utilizata pe loc pentru dezvoltare este exceptata de la impunere sau se impune cu o cota mai redusa. Politica de amortizare permite modularea fluxurilor de autofinantare pe ani ,crescator sau descrescator in functie de scopurile urmarite de intreprindere . Cheltuielile cu amortizarea reduc volumul impozitului pe profit si creaza posibilitati de sporire a autofinantarii . Desii pe total amortizarea are o influenta neutra asupra autofinantarii aplicarea diverselor metode de amortizare ca si posibilitatea intreprinderii si incetinirii ritmului de amortizare , permite constituirea anuala a unui fond de amortizare mai mare sau mai mic .In cazul cresterii fondului de amortizare scad fluxurile negative reprezentand fiscalitatea asupra profitului , crescand fluxurile de autofinantare .In cazul aplicarii metodei de amortizare regresive se obtine o descrestere treptata a cheltuielilor cu amortizarea , in primii ani fluxurile de autofinantare vor fi mai mari , in timp ce catre sfarsitul duratei de functionare vor creste fluxurile negative de varsamainte in contul impozitului pe profit .

6 . METODE DE AMORTIZARE Pentru atingerea dezideratului determinarii stiintifice realiste a amortizarii , in practica ecomamica se aplica diverse metode de amortizare a activelor materiale imobilizate , metoda imobilizarii amortizarii constante sau proportionale , metoda regresiva , metoda progresiva , metoda economica , etc .Fiecare metoda abordeaza acelasi proces de amortizare dar in ritmuri diferite ; scopul este acelasi obtinerea fondului de amortizare , procesul fiind insotit insa pe parcurs de influente si consecinte economico – financiare diferite de la o metoda la alta .

Page 5: amortizarea imobilizarilor corporle

In practica economica din tara noastra se aplica , in cea mai mare parte metoda amortizarii constante sau proportionale . Aceasta metoda presupune calcularea amortizarii in mod uniform – cu aceeasi norma de amortizare – pe intreaga perioada de functionare a activelor imobilizate . Amortizarea constanta numita si liniara are la baza procesul economic obiectiv de uzare la care sunt supuse activele si care trebuie reflectata in valoarea produselor pe masura producerii ei . Amortizarea accelerata dar proportionala a mijloacelor fixe prezinta chiar avantaje economice sensibile cand se bazeaza pe o folosire intensiva a mijloacelor fixe , pe o uzura fizica reala a acestora , permitand recuperarea valorii lor intr-un timp mai scurt si deci , evitarea uzurii morale . Practicarea unui regim de amortizare accelerata fara a avea la baza un proces de uzare mai intens decat media nu poate prezenta vreun avantaj economic ci dimpotriva duce la denaturarea marimii pretului de cost transformand o parte din profit in fond de amortizare . In cazul amortizarii constante cheltuielile de amortizare sunt repartizate egal pe intreaga perioada de viata teoretica (normala) . Intrarile eventuale in cursul anului se amortizeaza tot proportional in functie de durata efectiva de functionare pana la sfarsitul anului . Metoda de amortizare regresiva numita si amortizare degresiva se caracterizeaza prin scaderea continua a normelor de amortizare pe masura cresterii gradului de uzura a activelor materile imobilizate . Justificarea unei asemenea metode rezida in aceea ca activele , pierzand din valoarea lor in procesul folosirii transforma tot mai putina valoare asupra noilor produse ;pierderile de valoare suferite de activele imobilizate ca urmare a uzurii fizice si morale urmeaza sa fie reflectata in micsorarea sumei amortizarii in pretul de cost . Metoda de amortizare degresiva asigura concordanta normelor de amortizare descrescand cu starea tehnica mai buna si randamentul mai mare al activelor imobilizate la inceputul perioadei de functionare , preocuparea mai rapida a resurselor pentru inlocuirea activelor respectiva , micsorarea riscului de pierderi provocate de uzura morala . Amortizarea se calculeaza fie prin aplicarea unei norme de amortizare descrescatoare fie prin aplicarea aceleiasi norme de amortizare nemodificata pentru intraga perioada asupra valorii ramase din fiecare an . Norma de amortizare constanta se aplica asupra valorii ramase se determina astfel : Na =(100 : Dn) x C Na = norma de amortizare analitica Dn = durata de functionare normala C = coeficientul de regresie

Page 6: amortizarea imobilizarilor corporle

Coeficientul de regresie are valori diferite in functie de durata de functionare a activelor imobilizate : - pentru durata de functionare pana la 2-4 ani coeficientul este 1,5-pentru durata de functionare intre 5 –10 ani coeficientul este 2-pentru durata de functionare peste 10 ani coeficientul este 2,5 Aceasta metoda prezinta insa si dezavantaje transformand o parte din beneficii in fond de amortizare ; in alta ordine de idei amortizarea regresiva contravine desfasurarii obiective a procesului de uzare fizica si morala si complica intr-o oarecare masura manca de calculare si de evidenta reclamand un timp de munca mai mare . Metoda amortizarii pe unitatea de produs consta in impartirea valorii activelor imobilizate la cantitatea totala de produse la a caror fabricare concura . Aceasta metoda nu ara nimic comun in timpul in care se produc marfurile sau trebuie sa functioneze actul respectiv . Cu cat se produc mai multe bunuri cu atat mai repede se amortizeaza valoarea activelor imobilizate . Spre deosebire de matoda constanta de amortizare unde valoarea amortizarii in pretul de cost al produselor poate varia in functie de marimea productiei – realizandu- se in acest fel stimulentul cresterii productiei – in metoda amortizarii pe unitate de produs , ponderea amortizarilor in costuri ramane totdeauna constanta urmand ca , necesitatile recuperarii mai rapide a activelor imobilizate in vederea evitarii uzurii normale sa joace rolul – pe langa altele – de stimulent in dezvoltarea productiei . Metoda de amortizare progresiva presupune cresterea de la an la an si fondului de amortizare si se bazeaza pe ideea ca mijloacele de munca sufera o uzura tot mai accentuata pe masura ce se apropie de limita de functionare normala . Aceasta metoda are o aplicare restransa intrucat pe de o parte presupune eforturi financiare mai mari tocmai cand activele imobilizate datorita gradului de uzura au o productivitate mai scazuta ; pe de alta parte , aceasta metoda nu creeaza certitudinea posibilitatilor de inlocuire in eventualitatea ivirii mai timpurii a uzurii morale . Amortizarea mijloacelor fixe este un proces generalizat in toate tarile indiferent ca se practica intr-un fel sau altul , avand un rol multilateral pe plan economic . Contravaloarea amortizarii este un element component al cheltuielilor de productie si are un rol bine stabilit in determinarea rentabilitatii productiei : cu cat suma amortizarii va scadea in costuri , cu atat vor creste profiturile si rata rentabilitatii intreprinderii .

7 .EVIDENTA FINANCIAR –CONTABILA A IMOBILIZARILORCORPORALE

Page 7: amortizarea imobilizarilor corporle

Amortizarea se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte pe fiecare categorie de imobilizare. Conturile de evidenta a amortizarii sunt evidentiate in clasa 2 de conturi grupa 280 . Clasa 2 de conturi este o clasacu functie contabila de A in care se evidentiaza toate activele imobilizate . Ordinea evidentierii este imobilizari necorporale ,corporale si financiare . In cadrul grupei 28 se evidentiaza amortizarile acestor categorii de imobilizari in aceeasi ordine prin conturile 280- amortizarea imobilizarilor necorporale 281- amortizarea imobilizarilor corporale Imobilizarile financiare nu se amortizeaza . Din cadrul amortizarii corporale nu se amortizeaza terenurile fara amenajari . Fiecare cont , sintetic de gradul 1, respectiv 280 si 281 se defalca pe conturi sintetice de gradul 2 . Amoretizarea imobilizarilor corporale sunt evidentiate in contul 281 cu conturile sintetice de gradul 2 2810-2816 . Aceste conturi isi incep functionarea prin a se credita. Cu preluarea existentului si marirea fondurilor de amortizare pe seama cheltuielilor . Se demonstreaza prin utilizarea fondurilor de amortizare la scoaterea imobilizarilor din patrimoniu . SF este C sau 0. Cand este SFC el evidentiaza valoarea fondului de amortizare pe fiecare categorie de imobilizari corporale . Principalele operatii ce afecteaza conturile de amortiozari sunt :

1. Inregistrarea cotei de amortizare lunara pentru mijlocul fix din patrimoniu 6811=281 2. Casarea M .F . amortizat integral

281=212 3. Scoaterea din patrimoniu a M .F .vandut , el fiind partial amortizat :

_____________ % =212 Suma amortizata 281 Suma neamortizata 672 4 . Donarea M .F. integral amortizat 281=212 5 . Donarea M.F. partial amortizat ___________________%= 212 Suma amortizata 281 Suma neamortizata 6712 6 . Amortizarea unui M.F primit ca donatie 6811= 281

Page 8: amortizarea imobilizarilor corporle

131=7727 7 .Scoaterea din uz a unei M.F partial amortizat datorita calamitatilor . __________________ % = 212 Suma amortizata 281 Suma neamortizata 6871 Trebuie facuta mentiunea ca inregistrarea amortizarii lunare se faca in conformitate cu un gragic de esalonare a amortizarii . Acest grafic se face pentru fiecare imobilizare in parte la intrarea ei in patrimoniu si are caracter obligatoriu . In cazul in care are loc o reevaluare a mijlocului fix , acest grafic de amortizare va fi refacut , in functie de noile valori . Reevaluarea are drept consecinta marirea ratei de amortizare lunara , deoarece prin marirea valorii de intrare a imobilizarilor nu se mareste si perioada de amortizare ea ramanand aceeasi .

CAP. III PREZENTAREA AMORTIZARIIIMOBILIZARILOR CORPORALE LA FIRMA “ HELP “ S.A

In acest capitol voi prezenta situatia la inceputul lunii Ianuarie la firma S.C“ Help “ S.A . Firma a fost infiintata in anul 1999 . Are un capital social de 100.000.000 lei divizat in 20 actiuni , valoarea nominala 5.000.000 lei pe actiune . Aceasta are doi asociati si 16 angajati domeniul de activitate este fabricarea si

Page 9: amortizarea imobilizarilor corporle

comercializarea medicamentelor realizate pe baza de extract de plante . Denumirea firmei , sediul social , nivelul capitalului social , numarul de actiuni , valoarea nominala , numarul actionarilor , forma de organizare si toate celelalte elemente sunt prezentate in Statutul societatii conform anexei 1 .

La inceputul anului 2001 unitatea prezinta urmatoarea situatie patrimoniala conform anexei 2 si situatia amortizarilor conform anexei 3 . Metoda amortizarii folosita de firma este metoda liniara . Unitatea detine doua instalatii de tratare a plantelor medicinale P.U 60.000.000 lei amortizate fiecare in proportie de 40% conform graficului de amortizare anexa 4 . Amortizarea este de tip liniar pe o durata de 5 ani . Unitatea mai poseda o instalatie de dozare , incarcare si sigilare a flacoanelor de medicamente in valoare de 80.000.000 lei amortizabila in 8 ani . Ea este amortizata 12,5 % conform anexei 5 .S-a elaborat graficul de esalonare anuala pentru usurinta .Rata lunara aferenta perioadei de amortizare este: 12.000.000 :12 = 1.000.000 OPERATIII. Unitatea achizitioneaza pe credit comercial o centrifuga in valoare de 40.000.000 lei TVA exclus , in data de 05/01/2001 conform facturii fiscale nr 12/05.01.2001 anexa 6 emisa de firma S.C “ ELECTRIC “ S.A .

a) achizitia404 P + C 47.600.000 % = 404 47.600.0004426 A + D = 40.000.000 21212121 A + D 7.600.000 4426

II .Se vinde una din instalatiile de tratare a plantelor medicinale la pretul de 40.000.000 lei , T.VA. exclus cu incasarea prin CCB la 15 zile lucratoare , comision bancar 0,1 % conform facturii fiscale 23/07.01.2001 anexa 7.

a) livrarea 461 A + D 47.600.000 461 = % 47.600.000

772 P + C = 772 40.000.000 4427 P + C 4427 7.600.000

b) scoaterea din patrimoniu2122 A - C 60.000.000 % = 2122 60.000.000

2812 P - D = 24.000.000 2812 6721 A - C 36.000.000 6721

Page 10: amortizarea imobilizarilor corporle

III. Se primeste in data de 10.01.2001 o donatie de la firma SC “MINERVA “ SA. constand intr-un utilaj tehnologic la pretul pietei 20.000.000 lei conform procesului varbal de donatie . El se amortizeaza liniar in 2 ani . a) 2121 A + D 131 P + C 20.000.000 2121 = 131 20.000.000

IV .Se doneaza in data de 12.01.2001 un motostivuitor de 10.000.000 lei firmei SC“NUBIRA” SRL ,amortizat integral conform procesului verbal de donatie si notei contabile nr. 01.01.2001 anexa 8. a) scoaterea din gestiune 2812 P - D 2122 A - C 10.000.000 2812 = 2122 10.00.000

b) inregistrare TVA colectata 635 A + D 4427 P + C 1.900.000. 635 = 4427 1.900.000.

IV.Se primeste un credit comercial pe termen scurt in valoare de 23.800.000 cu care se achizitioneaza o instalatie de masurare a concentratiei , achizitionata conform facturii fiscale 412 /14.01.2001 de la firma SC.”BIOTERA ” SA anexa 9.

a)achizitia cu plata furnizorului prin credit pe termen scurt 5191 P + C 23.800.000 % = 5191 23.800.000 2123 A + D = 20.000.000 212 4426 A + D 3.800.000 4426

VI. In urma unui incendiu din data de 16.01.2001 se distruge un calculator in valoare de 40.000.000 lei , amortizat 50% . El se scoate din patrimoniu conform procesului verbal de constatare si notei contabile nr. 02/16.01.2001 anexa 10. a) scoaterea din evidenta 2126 A - C 40.000.000 % = 2126 40.000.000 2816 P - D = 20.000.000 2816 6871 A + D 20.000.000 6871

VII. In urma unei inventarieri din data de 18.01.2001 pentru schimbarea gestionarului se constata un minus de o imprimanta in valoare de 6.500.000 lei amortizata 75%. Vinovat este gasit gestionarul Popa Ion pentru care pretul de

Page 11: amortizarea imobilizarilor corporle

imputare conform procesului verbal de imputatie este 3.000.000 lei . Suma se va achita la caserie in 8 zile .

a)imputarea 4282 P - D 3.570.000 4282 = % 3.570.000

758 P + C = 758 3.000.000 4427 P + C 4427 570.000

b)scoaterea din patrimoniu 2126 A - C 6.500.000 % = 2126 6.500.000 2816 P - D = 4.875.000 2816 6721 A + D 1.625.000 6721

VIII. Incasarea conform ordinului de plata nr. 18/22.01.2001 anexa 11. de la firma SC”HERBAL”SA a)incasarea 5121 A + D 47.600.000 % = 461 47.600.000 461 A - C = 47.552.400 5121 627 A + D 47.600 627

IX. In data de 25.01.2001se inregistreaza rata de amortizare aferenta instalatiei de tratare conform notei contabile nr. 45/25.01.2001 anexa 12. a)amortizarea aferenta instalatiei de tratare 666 A + D 2813 P + C 1.000.000. 666 = 2831 1.000.000.

X. In data de 26.01.2001 se incaseaza imputatia de la Popa Ion prin caserie conform Registrului de casa nr. 21/26.01.2001 anexa 13. a) incasarea 4282 A - C 5311 A + D 3.570.000 5311 = 4282 3.570.000 XI. In data de 26.01.2001 se inregistreaza rata de amortizare aferenta instalatiei de dozare , incarcare si sigilare conform notei contabile nr.47/26.01.2001 anexa 14. a) amortizarea aferenta instalatiei de dozare , incarcare si sigilare 666 A + D 2813 P + C 833.330 666 = 2813 833.330

Page 12: amortizarea imobilizarilor corporle

XII .In urma reevaluaridin data de 27.01.2001a unui mijloc de transport inregistrat la valoarea de intrare 40.000.000.lei amortizat 30%. El este reevaluat cu 50% conform notei contabile nr. 49/27.01.2001 anexa 15. Valuarea amortizata 40.000.000 x 30% = 12.000.000 Valuarea neamortizata 40.000.000 – 12.000.000 = 28.000.000. Reevaluarea 28.000.000 x 50% = 14.000.000. Valuarea totala actuala neamortizata 28.000.000. + 14.000.000 = 42.000.000. Valuarea totala a mijlocului de transport 40.000.000 + 14.000.000 = 54.000.000. a)inregistrarea diferentei din reevaluare 2124 A + D 105 P + C 14.000.000 2124 = 105 14.000.000

XIII. Se inregistreaza in data de 30.01.2001 conform notelor contabile nr. 50/30.01.2001 anexa 16, si nr. 51/30.01.2001 anexa 17, o amortizare de 2.000.000.aferenta unei cladiri anexe realizata prin donatie de o firma specializata . a)inregistrare amortizare 6811 A + D 2811 P + C 2.000.000 6811 = 2811 2.000.000 b) trecerea pe venituri a cotei partii din subventii 131 P - D 772 P + C 2.000.000. 131 = 772 2.000.000.

XIV. In data de 31.01.2001se inregistreaza inchiderea conturilor de cheltuieli conform notei contabile nr. 52./31.01.2001.anexa 18. 121 B/P - D 63.405.930 121 = % 63.405.930 627 A - C 6721 37.625.000 635 A - C 627 47.600 6871 A - C = 635 1.900.000. 6721 A - C 6871 20.000.000 666 A - C 666 1.833.330 6811 A - C 6811 2.000.000

XV. In data de 31.01.2001 se inregistreaza inchiderea conturilor de venituri conform notei contabile nr. 53/31.01.2000. anexa 19. 121 B/P + C 45.000.000 % = 121

Page 13: amortizarea imobilizarilor corporle

772 P - D = 42.000.000 772 758 P - D 3.000.000 758

XIV. In data de 31.01.2001 se inregistreaza inchiderea conturilor de TVA.conform notei contabile nr. 54/31.01.2001.anexa 20. 4427= 7.600.000+1.900.000.+5.700.000=10.070.000 4426=7.600.000+3.800.000=11.400.000 4427 P - D 11.400.000 %= 4426 11.400.000 4426 A - C 10.070.000 4427 4424 P - D 1.330.000 4424