Intrebari Econom

Click here to load reader

 • date post

  16-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  289
 • download

  7

Embed Size (px)

description

frewe]iuihlt4463

Transcript of Intrebari Econom

1.Introducere n Economia Sntii. Evoluia disciplinei de studiu. Integrarea Economiei Ocrotirii Sntii n structura sistemului tiinelor economice.

n cadrul activitatii economice omul la nceput se manifesta ca consumator, apoi producator. Poate fi numit proprietar, antreprenor, intermediar, agent economic fizic, agent economic juridic.Termenul de economie, vne de la cuvntul grecesc : Oiconomia (din gr. oicos- casa,gospodarie, nomos - lege). Apoi este numita Economia politica ( 1615- de Antuan De Moncretien);apoi Economix anii 70-80 a sec. XX - de Marsal (scopul- studierea problemei necesitatilor crescnde i resurselor limitate i abordarea problemei foloirii rationale a resurselor).n evolutia sa ca tiinta i obiect de studiu, Economia a trecut prin urmatoarele etape:1) Se ncepe n antichitate i se sfirseste n secolul XVIII.Sunt evidentiate 2 scoli:MERCANTELISTA - n sec 15-17- ei spun ca economia studiaza bogaia, sursa acestei bogatii, find comertul exterior. Sub notiunea de bogatie ei ntelegeau banii aurul. ei recunosteau rolul regiilor al statului. Tomas Mun exportul trebuie sa se tina de ceea ce este necesar tarilor vecine dar nu ceea ce este n surplus. Mercantelismul este de trei tipuri: spaniol, englez, francez.FIZIOCRATIZMUL (fenomen francez)- apare la sfritul secolului XVIII. coala aceasta ( deplaseaza analiza economica din sfera comertului n sfera productiei. Este o conceptie agrara Ei considerau ca obiectul de studiu este bogatia pamntul. Reprezentant este Quesnay, el era medic. Prin agricultura se produce mai mult Capitalul trebuie aflat n circulatie. Ei susineau libertatea economica.

2) Cuprinde sfritul secolului XVIII pna la ultima treime a secolului XIX. Aceasta perioada este dominata de SCOALA CLASICA ENGLEZA;Promoviaza curentul liberalismul. Fondatorii: David Ricardo, Adam Smiths. Se studiaza bogia (avuia naiunilor).Continu studierea sferei de productie dar pun accentul pe industrie. Determina rolul economic al muncii ,rostul diviziunii muncii, explica bazele formarii pretului,legea valorii i a surplusului de valoare,precum i salariul,profitul i renta. Smit gaseste n mecanismul pietei un element autoreglator. Un continuator a lui Ricardo este Karl Marx. A iniat o scoala noua Marxista. K. Marks descrie sistemul capitalist n trei volume.3) Din 1870 ncepe a treia etapa pna n 1930. Se numeste etapa neoclasica i se evidentiaza scoala (curentul) MARGINALISTA Reprezentant Karl Mengher.idea este ca trebuie de acordat atentie la utilitate. Utilitatea tine de sfera consumului.4) Keynesismul Anii 1930-1970 este marcata de trecerea de la analiza microeconomica la macroeconomica. n aceasta perioada se evidentiaza J. Keynes care vorbeste de necesitatea reglarii economiei din partea statului.5) A nceput n deceniul 8 al secolului XX. Au aparut asa curente: Neocheneismul. Postcheneismul, nstutionalistii, Monetaristii. Scopul perioadei este utilizarea noii tehnici de calcul de analiza.Deci economia se impune ca tiinta n sec. 18Obiectul de studiu a economiei este activitatea economica, comportarea oamenilor n procesul productiei, repartitiei, schimbului consumului bunurilor i serviciilor n conditiile unor resurse limitate

Ea se bazeaza pe doua lucruri universale; necesitatile i nevoile oamenilor care sunt nelimitate i care sunt motivatia oricarei activitati umane i resursele care sunt disponibile pentru producere dar sunt limitate. Astfel economia studiaza modul n care resursele sunt foloite pentru satisfacerea dorntelor,uneori find denumita tiinta alegerilorSistemul tiintelor economice include urmatoarele tiine:a) tiinta economiei fundamentale (E. politica) - ofera baza teoretica i metodologica generala tiintelor economice n ansamblul lor.b) tiinteeconomice functionale (contabilitate, management)c) tiinte economico-teoretice aplicative de ramura (E. sntii)d) tiinte istorica a gndirii economice (Doctrine economice )e) economia relatiilor internationale.Datorata teoriei conform careia resursele pentru sanatate nu trebuie limitate. Astazi este evident pentru toata lumea ca nici o tara nu poate aloca resurse nelimitate pentru servicii de sanatate, ndiferent de nivelul dezvoltarii sale economice Aparitia ECONOMIEI SNTII ca disciplna poate fi considerata Decizia O.M.S. din 1951 unde la cea dea V-a Adunare Mondiala a Sntii s-a dezbatut problema importanta economica a medicini preventive2.Economia Sntii ca tiin. Factorii care au propulsat Economia Sntii ca tiin.

ECONOMIA SANATAII este o tiinta economica ramurala , o tiinta a economiei aplicate n domeniile aistentei medicale i sntii., ce studiaza: modul n care sunt produse . furnizare i consumate serviciile medicale, comportamentul celor care au legaturara cu aceste servicii de sanatate (pacientii, medicii, politicienii) n conditiile unor resurse limitate.Ea mai nclude nvaatura despre modul n care se distribuie ntre ndivizi i grupuri ale societarii asistena medicala i serviciile legate de sanatate,costurile i beneficiile lor .precum i sanatatea propriu -zisa.Economia sntii i managementul financiar sunt numite -tiinte de baza ale managementului sntii.Avnd n vedere ca Economiei sntii se atribuie un rol managerial,astfel economia sntii:

Face poibila focalizarea atentiei manageriale asupra problemelor cheie;

Permite selectarea acelor strategii prin care se maximizeaza resursele disponibile; fundamenteaza procesul decizional; creeaza cadrul explicativ al costurilor; creeaza un cadru conceptual pentru nelegerea valorii atribuite de consumator produselor i serviciilor medicale. apreciaza modalitatile optime de utilizari alternative a mijloacelor existente pentru a mentne sanatateaRelatia economia - medicina: l) Populatia sanatoasa- este elementul de baza a bunastarii economice.2) Cheltuielilepentru sanatate pot fi argumentate numai din punct de vedere a eficientei economice.3) Sanatateacontribuie la cresterea economica4) Sanatateaeste un ndicator al progresului social- economic.Factori care au propulsat economia ca tiinta: consumul de resurse i tendinte de crestere a cheltuielilor pt sanatate proportia crescatoare a cheltuielilor totale ndividuale datoriata pierderii sntii nterrelatie ntre caracterul limitat al resurselor, alocarea acestora, calitatea i accesul la servicii medicale

nstabilitatea macroeconomica ce nevitabil afecteaza i sisteml sntii3.Metode, tehnici i nstrumente de analiz economic. Nivele economice.

n domeniul economiei, metoda repreznta un ansamblu de principii, de procedee i de tehnici de cercetare care au rolul de extndere a cunoasterii tiintifice. Exista metode generale de studiu i metode specifice. Metode generale:1. lnductia- analiza economica porneste de la fapte concrete !a concluzii la formarea anumitor principii legi economice.2. Deductia -pleaca de la legi la fapte concrete, fenomene particulare.3. Abstractia tiintifica- presupune ca n analiza economica sa se elimne o serie de aspecte ale fenomenului studiat pentru a se ajunge la o cunoastere n profunzime. Care n fne sa fie prezentata printr-o notiune.Metode specifice-Analiza cantitativa (profit) i calitativa (rata profitului) -Analiza comparativa -Metoda statistica -Metoda analizei sau experimentului. Analiza pozitiva - care ncearca sa explice fenomenele existente i face afirmatii descriptive. Descriu i explica fenomenele existente prin propunerea unor ipoteze i testarea acestora vis a vis de realitatea economica. Raspunde la ntrebarile De ce ? i Cum?. Astfel,se poate raspunde la ntrebarea existentei unei corelatii ntre co-plai pentru consultatiile medicale i accesul la servicii a populatiei. Un alt exemplu de ntrebare la care raspunde economia pozitiva este :care este efectul cresterii preturilor pentru utilizarea serviciilor de sanatate? Analiza normativa- care face predicii despre cum ar trebui sa fie,sau ce ar trebui facut i sugereaza sau impune anumite conduite. ghideaza problematica politicii sanitare prin evaluarea beneficiilor i a costurilor/riscurilor i propune solutii ituatiilor. Raspunde la ntrebarile n ce fel ar afecta ...? i Ce ar trebui facut?.De exemplu :"ar trebui sa marim preturile serviciilor de ngrijiri de sanatate?" este o ntrebare la care raspunde economia normativa.Studiile de economie pot fi abordate la diferite nivele economice.Microeconomia - abordeaza fenomenele economice la scara mica .nclude relatii economice ce se formeaza ntre agenti (medici practici), brigazi de lucru, sectoare aparte, institutii medicale, admnstratii, banci ce participa n organizarea i realizarea activitatii economice. analizeaza cererea i oferta de bunuri, servicii sau factori de productie din punctul de vedere al modului de alocare a resurselor i de combnare a factorilor de productie precum i implicatiile manifestarilor diferitelor forme de concurenta (teoria pretului,a producerii,a organizatiei) Mezoeconomia - analizeaza i cerceteaza viata economica la nivelul ramurilor i zonelor economice; relatiile economice din sistemul sntii care nclude un ir de subsisteme Macroeconomia - nclude nter relatiile dintre sistemul de sanatate, statul i alte ramuri ale economiei nationale; cerceteaza probleme la nivel de societate (nflatia, nivelul morbiditatii, nivelul de trai, nivelul de finantare, alocare a resurselor). Mondoeconomia - cuprinde ansamblul economiilor nationale i nterdependenta lor.Ca nstrumente de baza sunt coniderate :

Categoria economica- este o notiune logica despre anumite fenomene economice (de ex capital, profit, marfa, consum etc)

Legile economice sunt niste relatii de cauzalitate, niste raporturi relativ stabile dar care exista n mod obiectiv i care se repeta.ca ex. legea cererii, legea ofertei, legea productivitatii, legea valorii, legea concurentei, legea necesitatilor crescnde i a resurselor rare.Aceste legi se claifica n legi generale i legi specifice. Generale au existat ntotdeauna, iar cele specifice apar n rezultatul anumitor schimbari n societate.Caracteristicile legilor: sunt obiective ;nu depnd de vonta i ntiativa omului ele comporta previziuni ca i legile naturii.Tehnici de evaluare economica: analiza de mnmizare a costurilor

analiza cost-eficacitate

analiza cost-utilitate

analiza cost-beneficiu

4.Categoriile i legile economice. Aplicabilitatea legilor economice n medicin.

Ca nstrumente de baza sunt considerate :

Categoria economica- este o notiune logica despre anumite fenomene economice (de ex capital, profit, marfa, consum etc). Categoriile formeaza limbaju tiintei economice. Legile economice sunt niste relatii de cauzalitate, niste raporturi relativ stabile dar care exista n mod obiectiv i care se repeta.ca ex. legea cererii, legea ofertei, legea productivitatii, legea valorii, legea concurentei, legea necesitatilor crescnde i a resurselor rare.Aceste legi se clasifica n legi generale i legi specifice. Generale au existat ntotdeauna, iar cele specifice apar n rezultatul anumitor schimbari n societate.Caracteristicile legilor: sunt obiective ;nu depnd de vonta i ntiativa omului ele comporta previziuni ca i legile naturii. Legile subiective- juridice, i pihologice.5.Problema fundamental a economiei sntaii. Costul de oportunitate.Problema fundamentala cu care se confrunta toate societatile i motivul ca economia exista ca tiinta- este problema necesitatilor i resurselor: Necesitatile materiale ale omului sunt nelimitate; Resursele economice sunt relativ limitate n comparatie cu nevoile ce reiese din cresterea i diversificarea contnua a necesitatilor. nterdependenta necesitati -resurse n economie se manifesta n calitate de lege economica -legea raritatii resurselor i necesitatilor crescnde -esenta careia find ,ca- structura i calitatea resurselor economice i bunurilor se modifica mai ncet decit volumul, structurile i ntenitatea nevoilor umane.Cuvntul limitare nseamna ca nu exista i niciodata nu pot exista resurse suficiente pentru a satisface toate dorinitele i necesitatile omenesti. Exista un conflict constatat ntre utilizarile alternative ale resurselor i o necesitate constanta de a face o alegere ntre alocatiile alternative. De aceia, economistii defnesc costul real al unei activitati (cum ar fi serviciile spitalicesti) drept costul altor produse la care se poate renunta (de exemplu, a altor servicii de sanatate cum ar fi imunizarile, servicii nemedicale, ca serviciile de protectie sau obiecte foloitoare, cum ar fi automobilele) odata cu alocarea resurselor pentru activitatea data. Economistii defnesc acest important concept de baza drept cheltuieli oportune.Deci, raritatea relativa a resurselor face oportuna alegerea unuia sau altuia dinitre agentii economici, ceea ce nseamna i sacrificarea maximala a unor sanse potentiale (cost de oportunitate).Rationalitatea poate fi explicat cu ajutorul curbei posibilitatilor de productie, n forma grafica. Ea arata combiniarile rationale n producerea a doua bunuri : marimea productiei pentru un bun nseamna jertfirea productiei unui alt bun. Punctul din interiorul graficului ( C1 ) este o combinare nerationala. Punctul din exterior (C2 ) este o imposibilitate de atingere cu resursele existente pentru tara data.n Economix gaim urmatoarea defnitie Economia este tiinta de alocare a bunurilor i serviciilor rare pentru satisfacerea necesitatilor i cerntelor abundente.scopul economiei de a rezolva problema fundamentala i de a descoperi reguli pentru alocari rationale a resurselor rare. Aceasta presupune trei decizii care raspunde la trei ntrebari.1) Ce bunuri i servicii vor fi produse?2) Cum, ce metode se vor utiliza?.3) Pentru cne este destnata productia?6.Relaiile economice n sistemul de sntate.Scopul economiei ocrotirii sntii consta n studierea aspectului economic al relatiilor ce apar n procesul desfasurarii activitatii medicala; probleme centrale care sunt abordate se refera la utilizarea eficienta a resurselor ocrotirii sntii, ridicarea calitatii, perfectionarea organizarii aistentei medicale la diferite niveluri de activitate ale acestei ramuri.Schimbarile sus-mentionate se formeaza reiend din doua aspecte:

1. organizational economic : caracterul acestor relatii este determnat de particularitatile procesului curativ-profilactic i reflecta trasaturile comune institutiilor medicale (stationare, policlnici, centre diagnostice...)

2. social economic : analiza lor evidentiaza trasaturile specifice ale activitatii economice ale institutiei medicale n diferite conditii de functionare (de stat, particulare, cooperative)

Relatiile economice n ocrotirea sntii apar la trei nivele mari : macroeconomic, mezoeconomic, microeconomic.

Agentii economici: stat, furnizor, utilizator, tert platitor, banca.7.Funciile Economiei Sntii. Utilitatea ei pentru viitoarea activitate practic.Functiile teoriei economice:1. Cognitiva - de a cunoaste principii, legi, categorii, metode.2. Practica - a forma abilitati de calcul de formulare, de analiza de comparare de a face experimente pentru a utiliza n practica.3. Metodologica - propune diferite metode de cercetare pentru celelalte tiinte din sistemul tiintelor economice.Teoria economica se ntegreaza n structura sistemului tiintelor economice ca o tiinta metodologica. Economia sntii ca o tiinta ramurala.4. idiologica fundamentarea, apararea i promovarea unor idei i viziuni.8.nfluena reciproc ntre sntate, asisten medical i performan economic.1.Influenta asistentei medicale asupra sntii:

-prestarea la timp a serviciilor medicale efective

-luarea deciziilor bazate pe dovezi

2.Influenta sntii asupra asistentei medicale:

-aistententa medicala teoretica va dimnua

-se vor accentua serviciile preventive n special cea materna i a copiilor

3.Influenta sntii asupra performantei economice:

-populatia sanatoasa va fi mai productiva

- se va mari standartul de viata

- performanta economica se va diversifica

4.Influenta performantei economice asupra sntii:

-prosperitatea e asociata cu o sanatate mai buna

-economiile mai performante asigura participantilor venituri

5.Influenta performantei economice asupra asistentei medicale:

-apare n mod direct prin ntermediu nfluentei performantei economice supra sntii6.Influenta asistentei medicale asupra performantei economice

-alocarea surselor pentru asistena medicala, poate de asemenea avea efecte directe asupra economiei

-cheltuelile mai mari pentru asistena medicala pot nsemna cheltueli mai mici pentru nfrastructura economica9.Necesiti i resurse -elemente componente ale activitii economice. Problema utilizrii raionale ale resurselor n sistemul sntii.

Oameni care participa la activitatea economica au anumite motivatii:-satisfacerea (acoperirea ) necesitatilor -interesul economic ,Prin nevoi umane se ntelege cerine materiale i spirituale de bunuri i servicii,de mediu ecologic ale vietii i activitaii oamenilor.nterese economice nevoi transformate n bunuri mobile.Clasificarea nevoilor (necesitatilor) are loc :- n functie de utilitate sunt: primare(fiziologice); secundare (psihologice) - n functie de principiile teoriei motivatiei: Nevoi elementare (de ntretnere), ce asigura subzistenta i nevoi superioare , complexe( de dezvoltare ), ce asigura mplinirea individului ,cultura lui generala. Caracteristica necesitatilor:1. Au un caracter dinamic -se multiplica i se diversifica2. regenerarea

3. nterdependente (Substituibile i complementare)4. Necesitatea este limitata n numar i nelimitata n volum - sunt saturabile 5. Necesitatile sunt concurente6. Necesitatile sunt conditionate obiectiv(nivelul de dezvoltare a societatii )i subiectiv (nivelul de dezvoltare a individului)n scopul satisfacerii nevoilor omul produce bunuri, iar bunurile se creeaza cu ajutorul resurselor Resurse-ansamblul elementelor pe care le foloseste omul n activitatea sa pentru a-i satisface trebuitele. Acestea includ : pamntul, resurse materiale , fora de munca, care sunt utilizate pentru producerea bunurilor. Ca resurse pot fi : primare (naturale )-potentialul demografic, potentialul de resurse naturale derivate (materiale )-mani i utilaje,cunostnte tiintifice umane care pot fi primare sau derivate informationale Resursele naturale se clasifica:- dupa durata folosirii lor: neregenerabile sau epuizabile (zacaminte ); Regenerabile(aer,pamant)- dupa posibilitatea recuperarii lor: recuperabile-metal; partial recuperabile-biologice ; nerecuperabile resurse energetice.Problema fundamentala cu care se confrunta toate societatile i motivul ca economia exista ca tiinta- este problema necesitatilor i resurselor: Necesitatile materiale ale omului sunt nelimitate; Resursele economice sunt relativ limitate n comparatie cu nevoile ce reiese din cresterea i diversificarea continu a necesitilor. nterdependena necesitati -resurse n economie se manifesta n calitate de lege economica -legea raritatii resurselor i necesitatilor crescnde -esenta careia fiind ,c- structura i calitatea resurselor economice i bunurilor se modifica mai ncet dect volumul, structurile i ntensitatea nevoilor umane.Cuvntul limitare nseamna ca nu exista i niciodata nu pot exista resurse suficiente pentru a satisface toate dorinele i necesitile omeneti. Exist un conflict constatat ntre utilizarile alternative ale resurselor i o necesitate constant de a face o alegere ntre alocaiile alternative.

De aceia, economistii definesc costul real al unei activitti (cum ar fi serviciile spitalicesti) drept costul altor produse la care se poate renunta (de exemplu, a altor servicii de sanatate cum ar fi imunizarile, servicii nemedicale, ca serviciile de protectie sau obiecte folositoare, cum ar fi automobilele) odata cu alocarea resurselor pentru activitatea data. Economistii definesc acest important concept de baza drept cheltuieli oportune .Deci, raritatea relativa a resurselor face oportuna alegerea unuia sau altuia dintre agentii economici, ceea ce nseamna i sacrificarea maximala a unor sanse potentiale (cost de oportunitate).Rationalitatea poate fi explicat cu ajutorul curbei posibilitatilor de productie, n forma grafica. Ea arata combinarile rationale n producerea a doua bunuri : marimea productiei pentru un bun nseamna jertfirea productiei unui alt bun. Punctul din nteriorul graficului ( C1 ) este o combnare nerationala. Punctul din exterior (C2 ) este o imposibilitate de atingere cu resursele existente pentru tara data.n Economix gasim urmatoarea defnitie Economia este tiinta de alocare a bunurilor i serviciilor rare pentru satisfacerea necesitatilor i cerintelor abundente.scopul economiei de a rezolva problema fundamentala i de a descoperi reguli pentru alocari rationale a resurselor rare. Aceasta presupune trei decizii care raspunde la trei ntrebari.1) Ce bunuri i servicii vor fi produse?4) Cum, ce metode se vor utiliza?.5) Pentru cine este destinat producia?10.Piaa ca instituie fundamental a economiei moderne. Premizele apariiei pieei Ocrotirii Sntii.Piaa-locul de ntlnire a vnzatorului cu cumparatorul,e nteractiunea dintre cerere i oferta ,un spatiu unde exista relatii economice de vnzare-cumparare i unde are loc formarea preturilor. Importul pietii reiese din functiile pe care le ndeplneste. Piaa realizeaza contactul permanent dintre productie i consum. Prin aceasta asigura alocarea i utilizarea eficienta a resurselor; prin aceasta determin deciziile agentilor economici pentru productie,schimb, consum. Prin piaa activitatea economica se autoregleaza i oferta se adapteaza la cerere Piaa asigura echilibrul pe termen lung dintre oferta i cere transformnd interesele proprii n cea mai buna optiune pentru societate privind folosirea resurselor.Oconditie principala pentru existenta pietii este autonomia de decizie a agentilor economici, libertatea economica, proprietatea privata cu toate formele ei.Piaa nu este libera, ea e reglata de stat prin metode ndirecte(prin politica fiscala, prin adoptarea anumitor legi, prin politica monetara, prin investitii).Elementele mecanismului de piaa includ: cererea, oferta, preul, concurena.Infrastructura pietii nclude: -pentru piaa muncii-bursa muncii ; -pentru piaa hrtiilor de valoare-bursa de valori; -pentru piaa factorilor de productie-companiile de asigurari, banci Exista urmatoarele tipuri de piei:1. din punct de vedere al obiectului de tranzactie: -piaa bunurilor de consum i serviciilor; -piaa factorilor de productie; -piaa hrtiilor de valoare; -piaa monetara; -piaa valutara.2. dupa modul de desfasurare al concurentei:- piaa cu concurenta perfecta

- piaa cu concurenta imperfecta

- piaa cu concurenta monopolista

3. din punct de vedere al extnderii teritoriale:

- piaa interna/nationala

- piaa externa.

Premisele pentru aparitia pieii serviciilor medicale sunt:-prezenta proprietatii private-nr. nelimitat de concurenti, acces liber de ntrare i ieire de pe piaa-acces echitabil al tuturor institutiilor medicale la resursele economice-dispunerea de fiecare concurent a unui volum deplin de informatii de pia, iar pentru pacieni exist dreptul de alegere

-sa existe posibilitatea de reglare i dirijare cu piaa serviciilor medicale.11.Marfa: utilitate i valoare. Serviciul medical ca form specific de marf.

Marfa bun economic, produs al muncii ce satisface o anumita cerere i este destinata vnzarii. Utilitatea poate fi totala (utilitatea tuturor serviciilor medicale necesare pacientului) i marginala (utilitatea fiecarui serviciu medical prestat adaugator). Marfa serviciului medical are i valoare doarece este rezultatul muncii ntelectuale a medicului i prestarea serviciului medical necesita cheltuieli. Pretul va depinde de cererea i oferta de piaa, nsa la unele servicii ce au utilitate totala va fi reglat.n conditiile pietii serviciile de sanatate au anumite caracteristici:

intangibilitatea serviciul medical nu poate fi pipait, auzit, gustat

inseparabilitatea de prestatorii serviciilor. Prestarea serviciilor medicale necesita stabilirea contactelor dintre medic i pacient. Variabilitatea calitatii serviciilor medicale

Perisabilitatea serviciul medical nu poate fi stocat n scopul vnzarii n alta perioada

Lipsa proprietatii consumatorul de servicii are de obicei acces la serviciul medical o perioada limitata de timp

Serviciile medicale sunt esentiale, deoarece nu pot fi substituite cu alte bunuri.

12.Elementele de baz ale mecanismului pieei. Funciile i structura pieii n sfera medical.

Elementele de baza ale pietii serviciilor sunt: cererea de servicii, oferta de servicii, pretul de echilibru, concurenta.Cererea de servicii de sanatate. La baza formarii ei sta nevoia. Nevoia este atunci cnd persoana suporta niste simptome ale unei maladii ce poate fi supusa tratamentului.Cererea-cantitatea serviciilor medicale ce sunt necesare i pot fi obinute de pacient la un moment dat, innd cont de preurile existente. Legea cererii: cu ct pretul este mai nalt cu atit cererea este mai joas.Calitatile ce nfluenteaza cererea: nivelul de venit(cu ct venitul e mai mare,consumul creste, dar nu n aceeai masura dar n proportii diferite) gusturile-moda schimbari n structura populatiei nr. pacientilor n tara fortarea cereriiOferta-cantitatea serviciilor medicale ce pot fi prestate de medici ntr-o anumita perioada de timp. Legea ofertei: daca pretul creste, creste i oferta. Reprezentantii ofertei e spitalul,ambulatorul,medicul de familie.Elasticitatea-modul n care o cantitate ceruta sau oferita variaza la modificarea pretului sau a venitului.Concurenta este libertatea economica a producatorului de a produce,e rivalitatea ntre participanti la producere, vnzare, cumparare. Tipuri n interiorul ramurii, ntre 2 ramuri diferite,perfect, imperfect, monopolist.Perfect-cnd nimeni nu dicteaz preul, cnd bunurile sunt omogene, cnd exista ntrare i ieire liber pe pia, capitalul circul liber.Concurenta monopolista-ntermediar ntre perfect i imperfect, caracteristicile diferite a aceeai marfi.Functiile pietii n ocrotirea sntii:1. informationala

2. de mediator

3. de formare a preturilor

4. de reglare

Structura pietii:

1. piaa serviciilor medicale

2. piaa preparatelor farmaceutice

3. piaa muncii personalului medical

4. piaa elaborarii tiintifice-medicale

5. piaa instrumentelor i tehnicii medicale

6. piaa hirtiilor de valoare

13.Cererea de servicii medicale. Legea cererii.Cererea-cantitatea serviciilor medicale ce sunt necesare i pot fi obinute de pacient la un moment dat, innd cont de preurile existente. Legea cererii: cu cit pretul mai nalt cu atit cererea mai jos.Aceasta are loc din doua cauze: n primul rnd, n cazul n care pretul la servicii scade, pacientul dorete sa achizitioneze mai multe servicii (efectul de venit). n al doilea rnd serviciul la micsorarea pretului se ieftinete n comparatie cu alte servicii, i al achizitiona devine relativ mai convenabil (efectul de substituire)

Calitatile ce influeneaz cererea: nivelul de venit(cu ct venitul e mai mare,consumul creste, dar nu n aceeai masura dar n proportii diferite) gusturile-moda schimbari n structura populatiei nr. pacientilor n tara fortarea cereriiGraficul cererii de la stnga la dreapta.14.Oferta de servicii medicale. Legea ofertei. Preul de echilibru.

Oferta-cantitatea serviciilor medicale ce pot fi prestate de medici ntr-o anumita perioada de timp. Legea ofertei: daca pretul creste, creste i oferta. Cu alte cuvinte pe masura cresterii preturilor producatorii (medicii) propun pacientilor mai multe servicii, iar pe masura scaderii mai putine. Reprezentantii ofertei e spitalul,ambulatorul,medicul de familie.Graficul ofertei de la dreapta la stnga.Specificul legii ofertei pentru piaa sntii este urmatorul: piaa serviciilor de sanatate reactioneaza cu ntirzieere la stimuli numit cresterea preturilor din urmatoarele motive:

exista o oferta limitata de facilitati sau de personal specializat

durata mare a nvestitiilor pentru constructii noi sau pentru calificarea de personal suplimentar. Atragerea noilor specialisti n tarile cu salarii mult mai mari

nterventia statului n cazul unei cereri de servicii cu o ofert sporita.

15.Concurena pe piaa mrfurilor i serviciilor medicale. Monopolia statal n Sistemul Sntii.Concurenta este libertatea economica a producatorului de a produce,e rivalitatea ntre participanti la producere, vnzare, cumparare. Tipuri n nteriorul ramurii, ntre 2 ramuri diferite,perfecta, imperfecta, monopolista.Perfecta-cnd nimeni nu dicteaza pretul, cnd bunurile sunt omogene, cnd exista intrare i ieire libera pe piaa, capitalul circula liber.Concurenta monopolista-ntermediar ntre perfect i imperfect, caracteristicile diferite a aceeai marfi.16.Piaa muncii: coninut, caracteristici. Salarizarea personalului medical.

Piaa muncii spatiul economic n cadrul careia se confrunta cererea cu oferta de munca. Au loc negocieri privind angajarea salariala.Particularitatile:

este mai complexa, mai reglementata

preul se formeaza nu numai ca raport ntre cerere oferta, dar i ca rezultat al negocierilor ntre sindicate i patron i ca rezultat al nterventiei statale.

Cererea de munca nevoia de munca salariata. Ea nu include munca depusa de femei casnice, studenti, militari. Oferta este formata din munca pe care o pot depune membrii societatii n conditii salariale. Sursa ofertei de munca este populatia.

Functiile pietii:

aloca fore de munca pe ramuri, subramuri

furnizeaz informatii privnd cererea, oferta de munca

prin institutiile pietii de munca se estimeaza tendintele ofertei de munca

asigura protectia omerilor.Salariul suma de bani pe care o primeste posesorul fortei de munca pentru contributia adusa la realizarea muncii ca factor de productie.

Salariul este de doua tipuri:

nominal: suma de bani primita de salariat pentru munca depusa. Este de 2 tip: net i brut. Salariul net este cel brut minus impozite.

Real: cantitatea de bunuri care o putem cumpara. El depinde de salariul nominal, de indicele preului.

17.Piaa monetar. Resursele financiare, agentii financiari i interaciunea lor cu instituia medical. Dobnda.

Piaa monetara este ansamblul tranzactiilor cu moneda. Pe aceasta piaa are loc compresarea excidentului cu deficitul de moneda existente la diferiti agenti economici. n functionarea mecanismelor acestei pieti snt implicati: statul care confera libertate monedei,banca centrala ce emite moneda,sistemul bancar care face legatura ntre toti ceilalti agenti economici,nterprinderile i gospodariile care ofera i solicita moneda.Cererea de moneda este masa monetara necesara n economie,provine de la agentii economici care cheltuiesc mai mult dect au resurse. Cererea de moneda depinde de viteza de rotatie a banilor i de volumul operatiilor de vndere-cumparare a banilor. Masa monetara include: bani ches,disponibilitati disponibilitati semimonetare,credite,scripturali.Masa monetara este caracterizata de agregate monetare. Se deosebesc 4 agregate:1. Ml nclude banii n numerar,monedele divizionale,biletele de hrtie i cecurile de lucru la purttori.2. M2 cuprinde M1+ depuneri pe termen scurt.3. M3 nclude M2+depuneri pe termen nelimitat4. M4 este M3+economii contractuale i diferite lichiditati pe termen negociabil(actiile,obligatiile).Oferta de moneda reprezi nta cantitatea de moneda disponibila n economie. Provne de la agentii:bancile,banca centrala,casele de economii,populatia societatile de asigurare,trezoreria.Dobnda repreznta suma pe care trebuie sa o plateasca debitorul(care beneficiaza de mprumut)creditorului sau(banca,agent economic) pentru a foloi disponibilitati banesti pna la restituire. Marimea dobnzii este egala cu creditul nmultit cu rata anuala a dobnzii(plata pentru a dispune timp de 1 an anumite unitati monetare) nmultit cu h(durata creditului n ani)Venitul bancii repreznta diferenta ntre dobnda ncasata de banca de la cei pe care i-a acreditat i dobnda platita deponentilor sai-cistigul brut. Cstigul net este cnd din cel brut se scade cheltuielile admnistrative.18.Piaa capitalului. Titlurile de hrtii de valoare. Acionarea instituiilor medicale.

Piaa capitalului este o totalitate de tranzactii de titluri de valoare. Titluri de valoare snt nscrisuri emise n baza unor legi care dau posesorilor lor dreptul de a ncasa anual un venit variabil sau fix. Cunoastem:actiunile obligatiunile titlurile de renta bonurile de tezaur.Actiunile repreznta o hrtie de valoare care atesta dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul firmei emitente. Actiunea confera posesorului urmatoarele drepturi:1. sa obtii venit-debit2. sa participi prin vot la alegerea membrilor coniliului de admnistratie3. sa obtii o parte din firma cnd ea va da faliment4. sa suporti pierderea daca ea nu are venit.Actiunile pot fi nstrainate prin vnzare, motenire,donatie.Ele snt de urmatoarele tipuri: nominale la purtator simple privilegiate atunci cnd venitul detinatorului nu depinde de venitul firmei.Obligatiunile snt hrtii de valoare ce atesta contractarea unui mprumut pe termen lung. Emitentii de obligatiuni au calitati de debitori fata de cei care cumpara i poseda obligatiuni numiti creditori Piaa de capital este de 2 tipuri:

1. primara2. secundara.Cea primara se caracterizeaza prin: cuprinde emisiunea i plasarea de titluri noi cursul titlurilor este reprezentat de valoarea nominala - operatiunile se efectueaza prin intermediul bancilor.Cea secundar se caracterizeaza prin: cuprinde tranzactii cu titluri emise anterior operatiunile se efectueaza prin ntermediul brocherilor,geoberilor cursul titlurilor de valoare depinde de cererea i oferta de titluri i de profitul ntreprinderii.Piaa schimburilor valutare consta n vnzarea-cumpararea banilor ce apartin diferitor tari. Valutaeste moneda nationala a unui stat aflata n posesia unor persoane fizice i juridice.19.Esena marketingului. Direciile utilizrii lui. Marketing social n medicin.

Marketingul- este un tip de activitate omeneasca orientata pentru satisfacerea nevoilor i necesitilor pe calea schimbului.(Philip Kotler)Conceptul de marketing. Nevoia este o contientizare a lipsei necesitatea-aspiraia de a avea anumite lucruri cererea - reprezint dorina fata de ceva care este ntrit de capacitatea de cumprareExista doua tendine:1 studiezi piaa, cererea; propui ce este necesar2. Produci ceea ce poi; foloseti promovarea valoarea- prin marketing valoare nu nclude cheltuielile, ci capacitatea bunului de a satisface nevoia clientului Schimbul -repreznt procesul de obnere a unui bun dorit, ofernd altceva n loc Tranzacii- este un schimb de valori ntre doua priScopul marketingului:I. Etapa: de a accepta marfa sa existe n cantiti suficiente i sa fie acceibila la preII. Etapa: scopul este ndeplnit atunci cnd se asigura o calitate nalt i a propune proprieti bune de consum.III. Etapa: este necesar de ntenificat eforturile comerciale, este depus efort pentru desfacerea bunurilor.IV. Etapa: ntenificarea eforturilor n studierea necesitilorV. Etapa: scopul este de a vnde; mrfurile se vor vnde atunci cnd se va gi o combnaie optima a ntereselor productorului, consumatorului, societii.Marketingul medical- snt principii, metode ntemeiate pe un studiu al cererii pacientului i pe formarea ofertei medicului.Marketingul se specializeaz n sfera serviciilor medicale n 2 direcii:I. Marketingul pentru instituii medicale de stat care apeleaz la marketing pentru a promova serviciul, idea oferita sau pentru a cerceta piaa.II. Marketingul pentru instituii medicale private- marketingul devine activitatea primordiala orientata spre satisfacerea necesitilor pacienilor pentru obinerea profitului i pstrarea rentabilitii instituii lor.n sfera serviciilor medicale exista 3tipuri de marketing:I. Marketing intern- se stabilesc relaii ntre managerul instituiei medicale i personalul medical, presupune ca Urma prestatoare de servicii sa investeasc n calitatea i performantele angajailor.II. Marketing nteractiv- snt relaiile dintre personalul medical i clieni; presupune modul n care se percepe calitatea serviciului. Aceasta depnde de relaia dintre vnztor i cumprtor.III. Marketing extern- nclude relaii ntre manager i clieni; presupune reclama unui serviciu excelent n baza existentei unui personal.20.Marketingul medical. Conceptul, funciile i necesitile obiective.Marketingul medical- snt principii, metode ntemeiate pe un studiu al cererii pacientului i pe formarea ofertei medicului.Marketingul se specializeaz n sfera serviciilor medicale n 2 direcii:I. Marketingul pentru instituii medicale de stat care apeleaz la marketing pentru a promova serviciul, idea oferita sau pentru a cerceta piaa.II. Marketingul pentru instituii medicale private- marketingul devine activitatea primordiala orientata spre satisfacerea necesitilor pacienilor pentru obinerea profitului i pstrarea rentabilitii instituii lor.n sfera serviciilor medicale exista 3tipuri de marketing:I. Marketing intern- se stabilesc relaii ntre managerul instituiei medicale i personalul medical, presupune ca Urma prestatoare de servicii sa nvesteasc n calitatea i performantele angajailor.II. Marketing interactiv- snt relaiile dintre personalul medical i clieni; presupune modul n care se percepe calitatea serviciului. Aceasta depnde de relaia dintre vnztor i cumprtor.III. Marketing extern- nclude relaii ntre manager i clieni; presupune reclama unui serviciu excelent n baza existentei unui personal.Marketingul n medicina ndeplineste: Functii generale Functii specificeFunctii generale:1. Cercetareapietii care nclude obtinerea informatiei despre cerere, despre motivatia de alegere a consumatorului2. Adaptarea activitatii ntreprinderii la cerintele mediului social-economic3. Satisfacerea maxima a nevoilor de consum, astfel are loc formarea propriei clientele4. Maximizarea profitului (determinarea eficientei economice= raportul dintre profit icheltuieli)Functii specifice:1. Piaa trebuie studiata complex2. Elaborarea i planificarea asortimentului (politici de preturi, ambalaje, marci comerciale).3. Desfacerea i promovarea marfurilor: caile speciale, metode de depozitare, pentru promovare, pentru a plasa acolo unde este necesar, mbunatairea transportului.4. Reclama i stimularea desfacerii (dezvoltarea comunicatiilor)21.Mediul de marketing. Sistemul de nformare i cerecetare ale Marketingului.Pentru a forma planul de marketing este necesar de a cerceta mediul de marketing numit: mediul de cercetare.Mediul de cercetare este divizat n 2 tipuri: Mediul ntern( nclude factori controlati= repreznta ansamblul conditiilor, activitatilor i relatiilor proprii institutiei medicale) Mediul externFactorii mediului intern: Resursele institutiei medicale (umane, materiale i financiare) Conducerea Organizarea nterna a activitatii medicale, admnistrative, financiare Elementele de marketing privnd serviciul medical, pretul, distributiaMediul extern este format din ansamblul agentilor, factorilor care influenteaza din exterior activitatea institutiei. Este format din 2 medii:1. micro mediu extern2. macro mediu externMicro mediu= repreznta totalitatea agentilor cu care intra n relatii cu institutiei medicale, acesti factori snt controlati. Aici se include consumatorii de servicii medicale, furnizatorii de resurse, legile, organele de stat, concurenti.Macro mediu= include acei factori numiti necontrolai i influenteaza indirect.Acestea pot fi: Nivelul social-economic de dezvoltare a tarii Mediu demograficMediu politicMediu culturalMediu institutional22.Mixul de marketing. Cei 4 P.Mijloacele marketingului (patru P)I. Produsul-este premisa satisfacerii nevoilor de consum i de aceea se impune atentiei nu pentru ceea ce repreznta n ne, ci pentru utilitatea pe care o promite beneficiarul. Lansarea produselor noi pe piaa Ciclul de viata a produsuluiII. Plasament- activitati legate de circuitul fizic i economic al marfurilor care dirijeaza i transmite fluxul de produse de la producator la consumator Sa se asigure livrarea marfurilor ntr-o cantitate necesara Alegerea canalelor de distribuie Sa contribuie la atragerea atentiei cumparatorului asupra productiaIII. Promovarea- este difuzarea nformatiilor despre produse, scopul find formarea cumparatorilor efectiviIV. Pretul- face ca ntre produs i consumator sa existe o armonie23.Politica de promovare a serviciilor i mrfurilor medicale.

Exista urmtoarelenstrumente de promovare:Publicitatea (mass-media) Presa scrisa, radioul,panou, TV,cncmatografExpoziii Conferne, seiuni impozioaneStimularea vnzrilor Reduceri de preturi Eantioane gratuite

Produse gratuite ataate la produse Premii de fidelitate Relaii cu publiculSnt anumitereguli pentru realizarea reclamei:1. Sa se adreseze unui segment bne defnit de public2. Sa evidenieze utilitatea bunului pentru alii3. Sa fie exprimate valoarea produsului: pre4. Expunerea unui avantaj n comparaie cu alt concurent5. Sa scoat n evidenta personalitatea, prestigiul,credibilitatea ofertantului i a produsului6. Propunerea de vnzare sa fie exprimata sub forma corelaii cauzale7. Sa ceara un rspuns: telefon, ora de primire, adresa.24.Planul de marketing etapele formrii lui.

Planul de marketing- reda ntr-o forma scrisa strategia de marketing a institutiei pentru o perioada viitoare cuprinznd toate activitatile ce trebuie efectuate, etapele ce urmeaza a fi parcurse i deciziile luate care vor contribui la realizarea obiectivelor propuse.Planul marketing este necesar:Sa optimizati profitul

Pentru a avea o imagne de ansamblu

Pentru a atrage clienti

Pentru a cheltui bani mai eficient

Pentru a fi nformat

Pentru a efectua control

Planul de marketing este un element component al planului busnes:

Etapele:

I.Expunerea ntroductive- o scurta trecere a planului propus

II.Conjunctura actuala a pietei - se caracterizeaza piaa acestui produs

III.Analiza poibilitatilor i problemelor

IV.Obiective privnd volumul serviciilor prestate, privnd marimea veniturilor, privnd

locul pe piaa

V.Strategia de marketing nclude activitatile generale pentru atngerea acestor obiective

VI.Programe concrete de actiune

VILProfiturile i cheltuielile

VIII.modalitatile de control

25.Coninutul economic al proprietii. Atributele proprietii.

Conceptul proprietatii:-din punct de vedere economic: proprietatea este defnita ca totalitate a relatiilor dintre oameni n legatura cu bunurile, relatii legate de norme istoriceste determnate pe plan social.-din punct de vedere juridic: proprietatea repreznta dreptul de a utiliza i de a dispune de un bun, ntr-un mod exclusiv i absolut, sub rezerva unor limitari precizate de lege ; exprima relatia de poseiune a ceva de catre cneva -din punct de vedre filosofic: idea proprietatii se fundamenteaza pe idei de personalitate: avnd proprietate omul se implica i se realizeaza ca finta totalaDrepturile proprietatii (atributele):1. Dreptul de poseie- poate fi nstranat prin contra echivalent vnzare

2. Dreptulde utilizare3. Dreptulde gospodarire-4. Dreptulde uzufruct- de a culege roadele utilizarii proprietatii 5. Dreptul de poseie are rol hotartor.nstranarea totala a acestor drepturi genereaza relatii de vnzare-cumparare, mostenire, donatie. nstranarea partiala -relatii de nchiriere.n esenta proprietatea- este legatura ntre obiect i subiect; exprima relatii ntre ndivizi cu privire la bun.Ca obiect sunt toate bunurile n ntreaga lor tipologie :-bunuri de consum-vizeaza omul ca consumator;-bunurile economice vizeaza omul ca producator Subiectul pot fi: persoanele fizice(ndivizii, familiile) persoanele juridice, statul,care prin ntermediul admnistratiei publice, detne ,utilizeaza o anumita parte din bunuri. Organizatiile nternationale,constituite prin aderarea anumitor agenti din diferite tari..26.Tipurile i formele de realizare ale proprietii. Modelul medicinii de stat i al medicinii private.

Tipurile proprietatii:1.Proprietate de publica (stat)2.Proprietate privata3.Proprietate mixta1. Proprietatea de stat (publica)-bunurile obstesti ndeosebi cele nvestiionare ce se afla n proprietatea organizatiei statale ncluiv i cele teritoriale cu drepturile mentionate mai sus. acest tip de proprietate exista n diferite proportii, n diferite modele ale economiei de piaa.n special ea este prezenta n ramurile strategice ale economiei. n art. 127 al Constituiei se mentioneaza bunurile ce ntra n proprietatea de stat Avantage:Ea permite organizarea activitatii cu riscuri mari; asigura o mai mare satisfacere pentru nevoi sociale; cuprinde domeniile care au devenit n mod traditional de utilitate publica(transportul feroviar, posta); ofera o mai mare stabilitate locurilor de munca.Dezavantaje:limitaza nitiativa;nivelul ctigurilor este mai redus;nstraneaza lucratorii de la mijloacele de productie;poate admite nerentabilitatea unor ntreprinderi2. Proprietatea privata- poate fi proprietatea unei persoane sau a unui grup de persoane care au drept: de posesie, utilizare, administrare, uzufruct i este formata din bunuri materiale i din produse ale activitaii ntelectuale.Formele de realizare a proprietatii private:1. Proprietatea individuala- este administrata de persoana cu familia sa2.proprietatea privat-particulara- proprietarul detine factori de productie i-i utilizeaza cu salariati.3.Proprietatea privat-asociativa- organizeaza sub forma unor societati de capital n care proprietarii fie ca utilizeaza salariati, fie ca sunt participanti la procese de productie, sau se ntrunesc mpreuna i toti sunt proprietari (ex:, societatea pe actiuni.)Avantaje:Asigura autonomie deplina; Genereaza competitie; Stimuleaza libera nitiativa; Asigura raspundere maxima pentru sporirea eficientei. Dezavantaje:contne tendinte de concentrare i formare de monopoluri; favorizeaza polarizarea societatii; favorizeaza stari de neiguranta3.Proprietatea mixta- constituita prin diverse forme de cooperare ntre unitati publise i agenti privati :poate avea parteneri locali i din alte tari.27.Instituia medical, ca agent economic.

Agentii economici- sunt ndivizi sau grupuri de ndivizi care participa la viata economica. ndeplnnd functii i avnd anumite nterese.Deosebim : ntreprinderea menage admnistratiile publice i private institutiile de credit exteriorul (stranatatea)ntreprinderea realizeaza functia combnarea factorilor de productie i ofera bunuri economice Menagele ofera materie prima, muncesc i primesc n rezultat venituri. Venitul muncii este numit salariu. Venitul capitalului este profitul.Banca este ntermediar ntre ceilalti agenti economici, iar statul are rol de redistribuire a veniturilor prin politica fiscalan 1995 institutia medicala se nregistreaza ca institutie medico-sanitara publica, cu forma de ntreprindere de stat. Este o institutie ce i desfaoara activitatea pe principiul autofinantarii, o institutie non-profit; este persoana juridica, are anumite drepturi care decurg din aceasta calitate, are cont n banca, cont valutar, are stampila, foi de onoare pentru actiuni de protocol i pentru decor Elemente caracteristice:1. Unitatea de prestator de servicii2. Existenta patrimoniului3. Combnarea factorilor de productie4. Serviciul care nclude studierea cererii, riscului, amestecul statului5. Existenta institutiei n afara proprietatii Functiile institutiei medicale1. De dezvoltare

2. De prestare a serviciului medical: diagnosticul, profilaxia, etc.3. Admnistrativa (planificare ,organizare, control)4. Funcia economica (aprovizionarea tehnico-medicala, de studiere a pietei, a cererii de servicii medicale)5. Functia contabila ( analizeaza veniturile i cheltuielile)6. Functia de personal (recrutarea, selectarea, motivarea personalului medical.) institutia activeaza prin ntermediul managerului. n viziunea proprietatii managerul poate fi proprietar , sau poate sa nu fie, dar cnd niiaza o afacere i i asuma riscul poate fi numit antreprenor.28.Caracteristica activitii antreprenoriale. Specificul antreprenoriatului n sfera medical.

Antreprenoriatul repreznta activitatea de fabricare a productiei,executarea lucrarilor,prestarea serviciilor,desfasurata de cetateni i asociatiile acestora n mod ndependent,prin propria nitiativa n nume propriu,pe risc propriu i cu raspunderea patrimoniala cu scopul de a-i asigura o sursa permanenta de venituri.Elemente caracteristice ale activitatii antreprenoriatului:1. activitate ndependenta,din propria nitiativa;2. activitate din nume propriu;3. activitate pe risc propriu4. activitate aducatoare de venituri Dupa tipul de activitate: antreprenoriat n productie antreprenoriat n comert antreprenoriat financiar antreprenoriat ntermediarSpecificul antreprenoriatului n medicina sunt limitele etico-morale. Scopul lui este: nitierea afacerii i realizarea scopului social cu o rentabilitate nu mai mult de 6%.Activitatea de antreprenoriat poate fi practicata att n baza formelor organizatorico-juridice,ct i n baza patentei de ntreprinzator.29.Formele organizaional-juridice ale activitii antreprenoriale i aplicarea lor n Ocrotirea Sntii.

Formele de organizare ale antreprenoriatului: - ntreprindere ndividuala cooperative de productie. ntreprinderea de arenda S.R.L. Societatea n comandite S.A.ntreprindere individuala este ntreprinderea care apartne unei persoane sau membrilor familiei acesteia ,cu drept de proprietate comuna, ntreprinderea ndividuala este persoana fi zica,patrimoniul ei find ndispensabil de bunurile personale ale antreprenorului,el poarta raspunderea nelimitata pentru obligatiile acesteia cu ntreg patrimoniul sau.Societatea pe actiuni reprezinta societatea comerciala a carui capital social este n ntregime mpartit n actiuni. Societatea pe actiuni este persoana juridica i poate fi de tip nchis i de tip deschis.S.A. de tip deschis- actionarii au drept nelimitat sa nstraineze actiunile ce le apartin. Ele pot fi vndute public unui cerc nelimitat de oameni. numarul actionarilor nu este limitat, iar capitalul social mnim necesar pentru nregistrare este 20 miii de leiS-A. de tip nchis- actionarii au dreptul sa vnda actiunile sale numai n cadrul societatii. Societatea pe actiuni de tip nchis nu poate avea mai mult de 50 de actionari ,iar capitalul social nu poate fi mai mic de 10 mii lei.Societate cu raspundere limitata-este coniderata societatea comerciala al carui capital social este divizat n parti sociale conform actului de constituire i ale carei obligatii sunt garantate cu patrimoniul societatii30.Planul de afacere al instituiei medicale. Componentele principale ale lui.Plan bussines - reprezentarea scrisa a ceea ce persoana doreste sa realizeze cu afacerea ei, precum i a modului n care ntentioneaza sa-i foloseasca resursele ca sa atnga scopul. Planul nclude anumite compartimente: foaie de titlu tabla de materii sumar executiv afacerea descrierea pietei conducerea i organizarea fluxul financiar anexaPagina de titlu include denumirea firmei, numele i prenumele conducatorului, localitatea i adresa firmei, telefonul, faxul, rechizitele bancare.Tabla de materii - aici este expus continutul business planului (capitolele i denumirea lor).Sumarul executiv. El se alcatuieste dupa ce a fost descris planul de afaceri.Sumarul se va descrie pe 3-5 pagni, pentru ca sa poata fi prezentat n mai putnde cnci mnute. Aici gasim urmatoarea informatie:descriere a afacerii i a caracteristicilor sale.succinta descriere a segmentului dumneavoastra pe piaa.scurta prezentare a echipei de conducere.sumarul previziunilor financiare.obiectivele generale i specifice ale afacerii dumneavoastra.Afacerea.Acest compartiment ai planului de afaceri reprezinta o scurta prezentare afirmei i a strategiei generale. n acest capitol descriem urmatoarele directii: Scopul elaborarii planului de afaceri.Descrierea afacerii - ncepe cu descrierea firmei: conditiile aparitiei; starea actuala, genul de activitate perspectivele de dezvoltare. ;argumentarea perspectivelor de succes ;domeniul de concurenta ; durata activitatii.Obiectivele generale i specifice.Strategia n buisness.Descrierea pietei.Acest compartiment nclude analiza clientilor, analiza concurentilor, descrierea segmentului de piaa.Organizarea i conducerea.Acest compartiment va nclude un ir de indici, o descriere ce vizeaza: descrierea procesului,tehnologia de acordare a serviciilor, potentialul uman (conducerea ,personalul)Obiectivele i fluxurile financiare.Aceasta sectiune presupune evidentierea urmatoarelor momente: situatia financiara curenta.de citi bani aveti nevoie n primul an de activitate cit va costa nfiintarea firmei.date financiare pe viitor.ce surse de fonduri prevedeti i care va fi destnatia lor bilantul: contul,venituri i cheltuieli.analiza fluxului de numerar.lichidarea, rentabilitatea, pragul de rentabilitate, analiza rentabilitatii.Pragul de rentabilitate al unei firme este punctul n care nivelul de activitate nu ofera profit, dar nici nu aduce pierderi. Prin analiza cheltuielilor se poate calcula nivelul mnim de activitate la care, firma poate functiona.Anexe.Acest capitol se completeaza cu documente, pasapoarte financiare i alte documente informative, ce au ca scop sustinerea datelor expuse n capitolele descrise.31.Utilitatea intern i extern a planului de afacere. Criterii de evaluare ale planului de afacere.Utilitatea Externa a PlanuluiOdata ce numarul oportunitatilor pentru finantare i alte tipuri de suport extern sa largeste, business planul devine un nstrument al companiei pentru profitarea de aceste oportunitati.Finantarea Bancarabancile traditional nu au cerut buisness planuri formale de la aplicanti pentru credite , bazandu-se doar pe rapoartele financiare din trecut i cele curente. Buisness planul a devenit un element favorabil n competitia ntensa de achizitionare a fondurilor creditare.Fondurile de Investitienvestitorii privati i firmele cu capital mixt de asemenea nu vor sustne o companie fara un plan scris. Pentru a-i atnge scopurile sale nvestitorii urmaresc ntr-un buisness plan urmatoarele:*nregistrarile companiei, piaa, executantii cheie;* probabilitatea atngerii prognozelor;* unicatul produsului i a tehnologiei sale;* calitatea managementului.Buisness planul de asemenea este cerut n cazul realizarii aliantelor strategice, fuziunilor, relatiilor dintre client i distribuitor.Utilitatea nterna a PlanuluiBuisness Planul este un nstrument de management foarte important. El imputerniceste managementul sa planifice cresterea companiei i sa anticipeze schimbarile ntr-un mod bne structurat. Elementul cel mai important al BP e faptul ca el supune ntregul colectiv managerial aceluiai scop. BP de asemenea este un document util pentru companiile cu multiple locatii i operatiuni.Criterii de evaluare a planului de afaceri(evaluarea se face conform schemei):Domeniul de activitate al ntreprinderii1 Productie 2 Servicii 3 Comert i alte activitati Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca permanente n cadrul ntreprinderii4 Numarul de locuri de munca permanente (cu norma ntreaga)nou-create este mai mare sau egal cu 4. 5 Numarul de locuri de munca permanente (cu norma ntreaga)nou-create este mai mare sau egal cu 3. 6 Numarul de locuri de munca permanente (cu norma ntreaga)nou-create este mai mare sau egal cu 2. Ponderea nvestitiilor n cheltuielile aferente planului de afaceri7 Ponderea nvestitiilor peste 80% 8 Ponderea nvestitiilor peste 60% 9 Ponderea nvestitiilor peste 40% Localizarea activitatii ntreprinderii10 Mediul rural11 Mediul urbanUtilizarea noilor tehnologii i promovarea societatii nformationale12 Implementarea planului de afaceri conduce la cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne i/sau a solutiilor nformatice n procesul de productie/prestare servicii. Planul de afaceri are potential novativ i/sau creativ. 13 Implementarea planului de afaceri nu conduce la cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne i/sau a solutiilor nformatice n procesul de productie/prestare de servicii (potentialul novativ i/sau creativ al proiectului este nesemnificativ). Schema de finantare14 Schema de finantare cu credit bancar 15 chema de finantare fara credit bancar32.Factorii de producie tradiionali. Neofactorii de producie.

Resursele folosite n productie reprezinta factorii de productie. Pentru a obtne bunuri agentii economici fac anumite cheltuieli cu factori de productie .aceste cheltuieli de factori de productie repreznta costul de productie.Claificarea factorilor de productie:1. Traditionali - sunt: munca, pamntul i capitalul.Munca - se conidera ca factor primar - repreznta totalitatea resurselor umane care sunt antrenate n productia de bunuri ti prestarea serviciilor.Caracteristici :este un factor activ ( supus perfectionarii); determnant ( mbna munca fizica i ntelectuala );are o dimeniune cantitativa ( profeionalism ). Consumul factorului munca poate fi exprimat:-fizic,prin timpul de munca ce se cheltuie;-valoric,prin suma platita sub forma de salarii de catre ntreprinzator.Pamntul - factor primar, nclude resursele naturale pe care oamenii cu ajutorul uneltelor de munca le transforma pentru ndeplnirea necesitatilor.Caracteristicile : are un caracter orignal; pune n evidenta raritatea resurselor ;are o dimeniune cantitativa ;nu poate fi substituit ;nu poate fi reprodus de om ( el are capacitatea de auto regenerare)Consumul factorului natura (pamntul ) se poate releva numai valoric,prin ceea ce plateste ntreprinzatorul pentru a-l dobndi i utiliza Capitalul - este un factor derivat, totalitatea bunurilor produse de om care nu sunt utilizate n consumul ndividual, dar foloite ntr-o productie ulterioara, scopul find obtnerea profitului.Claificarea :1. tehnic ( real)2. financiar3. fictiv (hrtii de valoare )4. umann capitalul tehnic se nclud : a) capitalul fixb) capitalul circulantCapitalul fix este o parte a capitalului tehnic, deserveste procesele de productie un timp ndelungat, transfera valoarea sa asupra produsului confectionat n mod treptat.i este caracteristic uzura care este de doua tipuri : fizica (pierde capacitatea de lucru) i morala (apare o tehnica noua sau aceeai tehnica, dar costa mai ieftn).. Costul uzurii se numeste amortizare. Termenul de amortizare este de 3-5 ani pentru tehnica, 35-100 pentru cladiri.Deci:Consumul capitalului fix- se exprima prin amortizare -prin care se ntelege recuperarea treptata a cheltuielilor facute cu achizitionarea capitalului fix,prin ncluderea unei pari din aceste cheltuieli n costul produselor produse .Capitalul circulant este o parte a capitalului tehnic, se consuma ntr-un ngur ciclu de productie, se nlocuieste dupa fiecare circuit, transfera valoarea sa asupra produsului nou creat n totalmente.Consumul capitalului circulant se exprima att fzic(ex. Cantitatea ),att valoric. pretul acestei materii prime )2. Neofactorii au aparut pe parcursul dezvoltarii societatii: informatia, Antreprenoriatul, progresul tehnic.33.Capitalul tehnic. Uzura capitalului fix.

Capitalul- este un factor derivat, totalitatea bunurilor produse de om care nu sunt utilizate n consumul ndividual, dar foloite ntr-o producie ulterioar, scopul find obnerea profitului.Clasificarea:1. tehnic (real)2. financiar3. fictiv (hrtii de valoare)4. umanncapitalul tehnicse nclud :a) capitalul fib) capitalul circulantCapitalul fixeste o parte a capitalului tehnic, deservete procesele de producie un timp ndelungat, transfer valoarea sa asupra produsului confecionat n mod treptat.i este caracteristic uzura care este de dou tipuri : fizic (pierde capacitatea de lucru) i moral (apare o tehnic nou sau aceeai tehnic, dar cost mai ieftn).Costul uzurii se numeteamortizare.Termenul de amortizare este de 3-5 ani pentru tehnic, 35-100 pentru cldiri.Capitalul circulanteste o parte a capitalului tehnic, se consum ntr-un ngur ciclu de producie, se nlocuiete dup fiecare circuit, transfer valoarea sa asupra produsului nou creat n totalmente.Consumul capitalului circulant se exprima att fzic(ex. Cantitatea ),ct i valoric (preul acestei materii prime).34.Esena i tipologia costurilor n ocrotirea sntii.

Costul de productie repreznta n forma baneasca cheltuielile efectuate de agentii economiei pentru producerea de bunuri i servicii. Cheltuielile nclud consumul de factori de productie n expreie monetara.Costul poate fi analizat ca :-contabil-reflecta n bani toate cheltuielile;-economic nclude cheltuieli de resurse ce nu presupun plati efective( se mai numeste profit normal);-de oportunitate(de alternativa) Drept exemplu poate servi salariu pe care Iar primi medicul daca ar lucra ntr-o structura rentabila. Anume marimea acestui salariu trebuie nclusa n pretul serviciilor medicale.Costul se claifica ca:a) Cost global - cost total(CT)=CF+CV; cost fix(CF); cost variabil(CV);CF - Costuri fixe nu exista pe perioade de lunga durata. Pe perioade de scurta durata la ele se refera cheltuielile pe care le suporta institutia fara a lua n coniderare volumul serviciilor medicale . Ex.:arenda,ilumnatul, salariile personalului superior admnistrativ,cheltuielile de amortizare,,cotizatiile de asigurare.CV - Costuri variabile sunt acele care variaza n functie de volumul de prestare a serviciilor contra plata. Ex. cheltuielile pentru ,materie prima,materiale,combustibil,energie electrica,cheltuieli le pentru salariu angajatilor. Ele cresc odata cu producerea lor .Costurile totale repreznta suma costurilor fixe i variabileb) Costurile medii(CA) - costul pe unitate de produs- repreznta cheltuielileinstitutiei medicale la acordarea unui serviciu medical. Acestea pot fi determnateprin raportul costului total i volumul de servicii medicale pe o anumita perioada. Costul mediu este de 3 tipuri:(CTA);(CFA);(CVA).CTA-CT/Q,unde Q - cantitate,numar.CFA=CF/Q.CVA-CV/Q.c) Cost margnal(CM) - repreznta sporurile de cost necesare pentru obtnerea unor unitati suplimentare de produs. Acestea masoara variatiile costului total pentru o variatie nfnit de mica a cantitatii de produse. Costul margnal se determna raportnd cresterea costului total la cresterea productiei .Costul mediu i margnal se folosesc n cazul luarii deciziilor privnd planificarea financiara a volumului de servicii medicale. d)Cost direct - sunt direct legate de activitate medicala. Ex.:salariu, amortizarea, cheltuieli de medicamente. Ponderea lor n cheltuielile totale trebuie sa fie 70%. e)Cost ndirect (auxiliar) - nu sunt legate direct de activitatea medicala.Ex.:cheltuieli de energie ,de transport. Ponderea lor trebuie sa fie 30%. De obicei cheltuielile se mai numesc ne cost sau pret de cost.35.Amortizarea -ca element al costului.

Amortizareaeste un proces financiar de recuperare treptata a valorilor i bunurilor consumate n procesul economic, prin acumularea unui fond de amortizare destnat nlocuirii acestor bunuri cand atng limite de uzura fizica i morala. n cazul imprumuturilor are loc un proces de amortizare financiara , care repreznta rambursarea treptata a creditelor conform angajamentelor asumate . Sistemul de amortizare se bazeaza pe faptul ca orice activ material imobilizat are o durata de viata maxima la capatul careia valoarea de exploatare este egala cu zero. Alaturi de uzarea fizica activele materiale imobilizate sunt supuse de regula unui puternic proces de uzura morala care nfluenteaza atat asupra valorii cat i asupra duratei de functionare a activelor respective. Amortizarea anuala trebuie sa acopere deprecierea suferita, fara a subevalua sau supraevalua marimea acesteia . Rolul pe care-l are amortizarea n procesul reproductiei poate fi ndeplnite numai respectand unele conditii:- evaluarea corecta , realista a mijloacelor de munca- normele de amortizare sa tna seama atat de uzura fizica cat i de cea morala- volumul fondului de amortizare sa permita recuperarea tuturor cheltuielilor pentru nlocuirea activelor imobilizate . Politica de amortizarepermite modularea fluxurilor de autofinantare pe ani ,crescator sau descrescator n functie de scopurile urmarite de ntreprindere:Metoda amortizarii constante sau proportionale. Aceasta metoda presupune calcularea amortizarii n mod uniform cu aceeai norma de amortizare pe ntreaga perioada de functionare a activelor imobilizate .Metoda amortizarii pe unitatea de produsconsta n impartirea valorii activelor imobilizate la cantitatea totala de produse la a caror fabricare concura . Aceasta metoda nu arata nimic comun n timpul n care se produc marfurile sau trebuie sa functioneze actul respectiv . Cu cat se produc mai multe bunuri cu atat mai repede se amortizeaza valoarea activelorMetoda de amortizare progreivapresupune cresterea de la an la an i fondului de amortizare i se bazeaza pe ideea ca mijloacele de munca sufera o uzura tot mai accentuata pe masura ce se apropie de limita de functionare normala .36.Esena preului. Teoriile valorii: valoarea munc i valoarea utilitate.

Pretul este expreia monetara a valorii,element al mecanismului pietii,care caracterizeaza relatiile economice dintre vnzatori i cumparatori privnd marfa.Teoria valorii muncelaborat i susnut de reprezentanii economiei politice engleze: William Petty, Adam Smith i David Ricardo. Referndu-se la valoarea mrfii, David Ricardo concluziona cmrfurile, avnd utilitate (pe care o conidera esenial pentru valoarea de schimb), i trag valoarea din dou izvoare: dinraritateaicantitatea de muncnecesar pentru obnerea lor.

Teoria utilitii margnale conform acesteia, valoarea (preul) unei mrfi este determnat deutilitatea margnal, mrimea ei find o funcie de raritatea mrfii respective, iar mecanismul concret de stabilire se bazeaz pe aciunea legii cererii i ofertei: cererea este o funcie de utilitate i oferta funcie de raritate.Raritatea unui bun determn mrimea sacrificiului pentru obnerea lui. Adepii acestei teorii pun deci accentul pe utilitatea bunului ca factor de determnare a valorii, acordnd prioritate satisfacerii nevoilor umane, creia trebuie s i se subordoneze producia.Conform teoriei obiective a valorii,pretul se conidera expreia baneasca a valorii,punnd la baza munca sau cheltuielile de munca , ce se nclud n marfa. Conform conceptiei subiective a val orii,pretul este explicat pe baza teoriei margnaliste,fundamentata pe analiza utilitatii unitatilor succeive dintr-o marfa data i a raritaii bunurilor.37.Sistemul de preuri i funciile lui n medicin.

Sistemmul de preturin sfera ocrotirii sntii - totalitatea de preturi nteraciunea crora asigura o funcionare normala a sistemului.Tipurile de preturin sectorul sntii1 evaluri (cost) bugetare - nclud doar cheltuieli conform devizelor de cheltuieli conform planificrilor bugetare.2. pret de stat- serviciul medical contra plata este expus n Catalogul de preturi.3. Pre de contract-format ca rezultat al acordurilor stabile ntre ageni.4. cotizaia de asigurare, tarife-la serviciul medical - se formeaz n cadrul sistemului de asigurri medicale obligatorii. Ele nclud sume bneti ce reflecta nivelul de restituire a cheltuielilor instituiei medicale pentru ndeplnirea programului teritorial.5. Preturi libere-formate n condiii de piaa n baza cererii i ofertei.Functiile pretuluin economia concurentiala:* Functia de calcul, de evaluare i masurare a cheltuielilor, rezultatelor, veniturilor, fluxurilor i circuitului de ansamblu care se deruleaza la toate nivelurile i toti subiectii actiunii economice.* Pretul nformeaza agentii economici asupra starii de teniune dintre resurse i nevoi. Cresterile preturilor absolute i relative semnifica cresterea teniunii i nvers, cu cat pretul este mai ridicat cu atat respectivul bun este potential mai nsuficient n raport cu nevoile.* Pretul are o puternica ncarcatura nformationala pentru elaborarea deciziilor privnd alegerea producatorilor i cumparatorilor.* Pentru producatori, pretul este principalul element prin care ii recupereaza cheltuielile, asigura profitul i creaza premisele pentru contnuitatea activitatii economice.* n anumite conditii, n special cand se practica preturi admnistrate, pretul este un factor de redistribuire a veniturilor i parimoniului ntre diferite categorii de agenti, ramuri i sectoare de activitate.38.Mecanismul de formare a preurilor n ocrotirea sntii.

Principalele probleme privnd formarea preturilor la serviciile medicale n condiiile economiei de piaa sunt:1. constituirea mecanismului de evidenta operativa a cererii i ofertei pe piaa serviciilor2. elaborarea metodicii concrete de calcul al preturilor.Formarea preturilor la serviciile medicale n limitele cererii i a ofertei trebuie sa se bazeze pe rezultatele cercetrii de marketing a pieei.Formarea preturilor la serviciile medicale prin asigurare trebuie sa garanteze reproducia lrgit a resurselor financiare n baza preturilor specifice i a metodelor de calcul. funcia preului n relaiile economice ale fondului de asigurare este ndeplnita de cotizaia de asigurare.Pentru acest sistem(medicina prin asigurare) o importanta practica au problemele cu privire la stabilirea mrimii cotizaiilor de asigurare fixe i difereniate. n cazul calculrii lor,n calitate de ndice calitativ poate fi foloit normativul volumului de finane pentru serviciile medicale n medie la un locuitor de pe un anumit teritoriu. mrimea cotizaiilor de asigurare se determna lund n coniderare diverii factori n caz de asigurare ndividuala se tne seama de starea sntii persoanei asigurate,vrsta i nivelul venitului,cererea concreta. satisfacerea acestor condiii se reflecta automat att asupra mrimii costului serviciului madical,cit i asupra mrimii cotizaiei de asigurare.n condiiile pieiiformarea preuluiare loc conform anumitorprincipii:preul trebuie s reflecte cheltuielile de munca necesara pentru producerea mrfurilor i serviciilor;preul trebuie sa asigure compensarea cheltuielilor i obnerea profitului;preul trebuie sa stimuleze micorarea cheltuielilor;preul trebuie sa motiveze mbuntirea calitii produciei, a mrfurilor i serviciilor.39.Profitul i rentabilitatea instituiei medicale.

Profitul este partea ramasa din venit dupa ce sau scazut toate cheltuielile,i care poate sa-i revna ntreprinzatorului. Este calculat ca masa profitului i ca rata profitului.Masa profitului repreznta diferenta dintre venit i cheltuieli.Rata profitului repreznta raportul dintre profit i cost total nmultit la 100% .Rata profitului se mai numeste rentabilitate. Ea este de trei tipuri:normala-10%;buna-20%;foarte buna-30%;Mai mult de 30% i mai putn de 10%-nerentabila,se schimba rata impozitului.Profitul este de doua feluri:brut : venit - cheltuielile.Net: profitul brut- impozitele40.Conceptul de finane. Mediul financiar al institutiei medicale.

I. Finantele sunt o categorie economica de relatii financiare, legata de repartizarea resurselor financiare prin formarea i foloirea fondurilor banesti Sistemul financiar nclude categorii de baza. 1 .Finante publice 2.Fonduri personaleDin punct de vedere economic resursele financiare ale ntreprinderii suntbaneti (proprii sau atrase), care se afla n circulatia curenta i se folosesc n cadrul activitatiiantreprenoriale.Finantele unei ntreprinderi ndeplnesc 3 functii: de asigurare .de repartizare de control

Functia de asigurare presupune asigurarea institutiei cu mijloace banesti n masura optimala pentru activitate. Functia de repartizare presupune repartizarea fondurilor banesti ntre diferite articole bugetare. Functia de control are 2 obiective. Primul este legat cu sistemul de stimulari i penalizarii n cazul respectarii obligaiunilor financiare faa de alo parteneri (banci, depozite farmaceutice i de utilaj medical, organele fiscale.)Al doilea obiectiv reiese din evaluarea starii financiare a ntreprinderii dupa ndicatori financiari.Finanarea externa a institutiei curativ-profilactice se face din urmatoarele fonduri:1. Finantare de la Bugetul de Stat2. Mijloaceleasigurarii medicale obligatorii3. Mijloaceleasigurarii medicale facultative4. Creditebancare5. Leangul6. Factorngul7. Hirtiilede valoare41.Planificaea financiar. Principii de formare a bugetului instituiilor medicale.

Planificarea constituie o serie de operatiuni de stabilire, executie i de evaluare a ndeplnirii obiectivului n scopul ameliorarii unei ituatii n viitor..Se destng doua directii de baza n activitatea de planificare: Planificarea strategica-pregatire planurilor strategice (de perspectiva) - un proces de luare a deciziilor privnd programele strategice i nclude elaborarea planurilor de perspectiva pe termen lung a IMS (3-5 ani). Planificarea financiara - Elaborarea bugetelor (determnarea sarcnilor pe termen scurt n cadrul strategiei generale) care se realizeaza prin detalierea planurilor pe termen lungn bugete curente pe termen scurt (pna la un an).Planificarea financiara a dezvoltarii unei unitati economice presupune ntocmirea ituatiilorfinanciare previzionale cu scopul prevenirii lipsei de lichiditati, a reducerii ncertitudinii careplaneaza asupra viitorului societatii dar i pentru necesitatile de nformare ale nvestitorilor i altora .Planul financiar: Repreznta conceptia de admnistrare a activitatii financiare pe o perioada de timp Determna-mecanismul de formare a capitalului institutiei medicale-izvorul resurselor financiare-rationalitatea i nstrumentul pentru aprecierea rezultatelor activitatii institutiei i compararea lor cu cele prognozate. Reflecta variantele de strategii financiare ala activitatii institutiei medicale.Scopul planului financiar consta n elaborarea sistemului real de proiecte, ce ar reflecta rezultatele financiare ale activitatii institutiei medicale pentru diferite variante de atragere i utilizare a mijloacelor financiare.Etapele de elaborarea a compartimentului financiar al planului de afaceri sunt: Stabilirea scopului de atragere a resurselor financiare Calcului volumului necesar al resurselor financiare Formarea blocului de date nitiale pentru elaborarea planului Elaborarea strategiilor financiare aprecierea eficientei strategiilor financiare. Alegerea strategiei financiare optime.Componentele planului financiar sunt: Planul veniturilor i cheltuielilor Planul de ncasari i achitari banesti Planul de bilant Pragul rentabilitatii.Veniturile i cheltuielile formeaza bugetul institutiei.Tipuri de bugete: n functie de nivelul bugetarii: buget economic buget social; buget de stat.n functie de practica financiara utilizata n previzionare: bugetul contnuu (actualizat contnuu n functie de modificarile ntervenite fata de previziunea nitiala); bugetul periodic (cel anual, structurat n bugete semestriale, trimestriale i lunare); bugetul proiect (prin care se fundamenteaza un proiect, o activitate anume, ndiferent de cerntele perioadei de timp - de/exemplu, bugetul pentru nvestitii capitale); bugetul pe centre de responsabilitate (pe sectii, departamente etc.); bugetul director (cel partial, care se refera la un anumit tip de activitate, de exemplu, ntr- un spital - bugetul nvestitiilor, cel admnistrativ, bugetul serviciilor de laborator etc.); bugetul fix i bugetul flexibil (ce reflecta sau nu nfluenta cheltuielilor fixe i variabile asupra activitatii, deci asupra rezultatelor).Elaborarea bugetului poate fi realizat n cteva etape:Limitele de timpDe obicei se ntocmeste pe un an, n unele cazuri acest termen poate fi micsorat sau crescut. Daca acest buget aste ntocmit pe o perioada de mai multi ani, se recomanda de al diviza pe parti. Veniturile poibile.Se recomanda de a nu supraaprecia poibilitatile sale de generare i primire a veniturilor, ca sa se formeze un deficit de buget. Toate sursele financiare poibile trebuie ncluse la acest compartiment. Se acorda o atentie deosebita aprecierii veniturilor nemateriale, care pot veni din partea unor orgaruzatii(munca de voluntariat, consultanta).Cheltuielile poibileSe calculeaza cheltuielile maxime.ndiferent de metodologia foloita, se distnge structurarea bugetului pe cheltuieli n:Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale i servicii Cheltuieli pentru nvestiii Formarea bugetului.Dupa planificare veniturilor i cheltuielilor se formeaza bugetul real. Este important ca cifra cheltuielilor sa nu depaseasca cifra veniturilor.Determnarea necesitatilor.Se evalueaza necesitatea de bani lichizi. Aceasta nseamna calculare tuturor surselor de venit cu determnarea perioadelor sau duratelor acestor ncasari i compararea lor cu cheltuielile prognozate dupa aceleai criterii. Gestionarea mijloacelor case face astfel ncit achitarile sa fie efectuate la timp.Controlul ntern.Se prevede elaborarea unui sistem de analiza contabila, care va permitea examna lunar sau trimestrial nformatia despre finante.42.Calitatea aistenei medicale, esena, forma, criterii de evaluare, standartizarea.

Calitatea- e coniderata o trasatura a marfii ce satisface cererea consumatorului. E o caracteristica a activitatii de marketing i e examnata ca un element al cereri. Calitatea serviciilor medicale este nivelul de corespundere a aistentei medicale, a tehnologiei medicale standardelor stabilite anterior. Calitatea poate fi:Calitatea buna e o corespundere a aistentei medicale cu recomandarile acceptate cu privire la nivelul i volumul aistentei medicale.Calitatea proasta, necorespunderea la nivelul i volumul aistentei medicale.Argumentele pentru cercetarea ,analiza calitatii sunt:1 .Coniderentele etice (constitutia a enuntat ca fiecare are dreptul la cea mai buna sanatate)2. Coniderente de securitate (e necesar de a acorda pacientului i de a garanta cel putn o calitate mnima a ngrijirilor de sanatate).3. Coniderente de rentabilitate ( corespund oare cheltuielile cu calitatea aistentei medicale.) Asigurare i mbunatatire calitatii necesita implicarea :-guvernului Guvernul trebuie sa asigure echitate acceibila.-furnizarii de servicii medicale Serviciile trebuie sa corespunda cu protocoalele standarde. -platitorul Compania de asigurare trebuie sa asigure cu resurse suficiente conform necesarului,-pacientul E necesar sa existe criterii de comparare i legea dreptului pacientului.Calitatea e studiata pentru:1 .Calitatea serviciilor;2. Calitatebunurilor cu destnatie medicala;3. calitateanformatiei medicale;4. Calitateaspecialistilor;5. calitateainstitutiilor medicale.Exista 2 abordari cu privirea la aprecierea calitatii: 1.Evaluarea lui Donabedian- 1966. Spune ca exista 3 atribute n evaluarea calitatii: structura procesul rezultatul-Atributele structurale nclud cladirile n care se desfasoara activitatile medicale, personal, echipament, fonduri. Se presupune licentierea, acreditarea, atestarea, certificarea. Procesul este chemat sa raspunda la ntrebarea cum se respecta tehnologia procesului diagnostic-curativ se nclud: toate procesele cu impact asupra pacientul, diagnosticarea, tratament, nterventiile, explicatiile, deontologia.-Din punct de vedere al rezultatului evaluarea se efectueaza n baza indicilor rezultativi.*2. A doua evaluare a fost propusa n anii '80 de Maxwell care analizeaza 6 dimeniuni calitatii:-relevanta la nevoi-eficacitate (abilitatea unui tratament sau serviciu de a produce rezultate dorite)-echitatea (distribuirea corecta a resurselor pentru asistena medicala n nteriorul sistemului). Sociala-acceptabilitatea (ce nclud conditii de mediul,comunicarea, confidentialitatea).-eficienta -cel mai bun serviciul la cel mai mic pret poibil.Calitatea se mai determna ca calitate tehnica i pacienta-subiectiva.Standardele reflecta nivelul nalt de organizare a activitatii institutiei medicale.Exista tipuri de standarde :1 )standarte de resurse a OS ;2) standartea institutiei medicale ;3) standartetehnologice;4) standarteprograme;5) standartemedico-economice;6) standartecomplexe.Dupa obligativitatea exista standarde de:recomandarelegislativeDupa nivelul ierarhic i geografic exista standarte:localeregionalenationalenternationale.43.Economie, eficiena i eficacitatea elemente fundamentale ale performanei economice.

EconomiaEficientaEficacitateaA)Economia - costul mnim al resurselor utilizate pentru a obtne cantitatea dorita a produselor la un nivel determnant de calitate.n cazul masurarii performantei se pune ntrebarea -Este mnimizat consumul resurselor?b) Eficienta ndica pe cat de bne organizatia dvs i aplica resursele pentru a produce bunuri i servicii. Eficienta se axeaza pe resurse (ntrari), bunuri i servicii (ieiri, produse), cat i pe randamentul (productivitatea) cu care ntrarile sunt utilizate pentru a produce sau livra ieirile.Formula de calcul .Eficienta - Rezultate planificate / Rezultate obtnute Eficienta - tipuri:1. Eficienta de alocare explica nivelul satisfacerii necesitatilor consumatorilor (a face lucrurile cuvenite)2. Eficienta tehnica explica daca bunul sau serviciul dat este produs la costul cel mai mic poibil (a face lucrurile n mod cuvenit)Eficienta poate fi i:

a) Economica doua tipuri

Raportul dintre beneficiile nete(profit) i capital

Raportul dintre profit i cost

b) medicala numarul de cazuri tratate, costul mediu a unei maladiicresterea eficientei se poate realiza : Efecte sporite cu aceleai cheltuieli Aceleai efecte cu cheltuieli reduse Efecte sporite cu cheltuieli reduseEficienta (din punct de vedere economic) poate fi evaluata i prin ndicatorii specifici rezultativi: Beneficii nete /Capital net Beneficii /Costc) Aspectele de eficacitate se suprapun peste eficienta, i trec dincolo de aceasta atngndefectele i impactul produs de servicii (bunuri)

Eficacitatea: este raportarea rezultalelor la scopuri i obiective44.Eficiena medical i socio-economic n sfera ocrotirii sntii. Eficiena tehnica i alocativ.

d) Eficienta ndica pe cat de bne organizatia dvs i aplica resursele pentru a produce bunuri i servicii. Eficienta se axeaza pe resurse (ntrari), bunuri i servicii (ieiri, produse), cat i pe randamentul (productivitatea) cu care ntrarile sunt utilizate pentru a produce sau livra ieirile.Formula de calcul .Eficienta - Rezultate planificate / Rezultate obtnute

Eficienta - tipuri:3. Eficienta de alocare explica nivelul satisfacerii necesitatilor consumatorilor (a face lucrurile cuvenite)4. Eficienta tehnica explica daca bunul sau serviciul dat este produs la costul cel mai mic poibil (a face lucrurile n mod cuvenit)Eficienta poate fi i:

a) Economica doua tipuri

Raportul dintre beneficiile nete(profit) i capital

Raportul dintre profit i cost

b) medicala numarul de cazuri tratate, costul mediu a unei maladiicresterea eficientei se poate realiza : Efecte sporite cu aceleai cheltuieli Aceleai efecte cu cheltuieli reduse Efecte sporite cu cheltuieli reduseEficienta (din punct de vedere economic) poate fi evaluata i prin ndicatorii specifici rezultativi: Beneficii nete /Capital net Beneficii /Cost45.Evaluarea economic: concept i tipuri de evaluare. Aplicarea indicilor ecnomici n analiza instituiei medicale.

Evaluarea economicreprezint procesul prin care se compar dou sau mai multe alternative din punct de vedere a resurselor consumate i a rezultatelor obinute.Deosebim 4 tipuri de evaluri economice:1. minimizarea costului;2. analiza cost-eficacitate;3. analiza cost-utilitate;4. analiza cost-beneficiu.Analiza de minimizare a costurilor.Aceast evaluare economic presupune c rezultatele interveniilor sunt identice. Deoarece avem aceleai consecne, se identific i se analizeaz doar costurile implicate de fiecare dintre alternative. Deosebirea dintre o analiz a costurilor i o evaluare de mnimizare a costurilor este aceea c, n cea de-a doua ituaie, trebuie puse n eviden toate consecnele i artat c diferenele dintre rezultatele alternativelor sunt nexistente sau fr importan.Un exemplu de astfel de analiz o repreznt evaluarea i compararea costurilor pentru chirurgia de o zi, n cazul herniilor, fa de metoda claic ce implic nternarea pacientului n spital.Analiza cost-eficacitatepermite compararea mai multor alternative care atng aceleai obiective, dar ntr-o msur diferita. Condiia esenial pentru realizarea unei astfel de evaluri este ca beneficiile s se exprime n aceeai unitate de msur.n analiza cost-eficacitate consecnele se exprim n uniti naturale, cel mai frecvent n ani de via ctigai sau decese evitate. Este o analiz economic depln, deoarece evalueaz att costurile, ct i consecnele alternativelor i poate compara ntervenii care nu au aceleai rezultate, dar care au consecne ce se pot exprima prin aceeai unitate de msur.Analiza cost-utilitate.n aceast analiz, consecnele nterveniilor sunt msurate prin utilitatea generat de fiecare dintre ele. Utilitatea se refer la valoarea care se acord unei stri specifice de sntate i poate fi msurat prin prefernele ndivizilor sau societii pentru fiecare stare particular de sntate. Aceast tehnic de evaluare economic are marele avantaj c ncearc s evalueze consecnele alternativelor i din punctul de vedere al calitii vieii post-ntervenie.Cel mai frecvent foloite uniti de msur sunt: anii de via ajustai n funcie de calitatea vieii (QALY), ani de via sntoi (YHL) sau ani de via ajustai n funcie de disabilitile prezente (DALIY).Analiza cost-beneficiu.n acest tip de analiz, att costurile, ct i beneficiile sunt exprimate n termeni monetari. Avantajul metode: const n faptul c pot fi comparate orice ntervenii ndiferent de tipul rezultatelor Marele dezavantaj al metodei este acela al aprecierii n termeni monetari a consecnelor.Dup identificarea costurilor i a beneficiilor, rezultatele evalurii se pot exprima printr-un raport cost/beneficii sau o diferen ;beneficii minus costuri.46.Planul financiar- parte component al planului de afaceri.

Planul financiarrepreznt concepia de admnistrare a activitii financiare pe o perioad de timp. Determn:a. mecanismul de formare a capitalului instituiei medicaleb. izvorul resurselor financiarec. raionalitatea i nstrumentul pentru aprecierea rezultatelor activitii instituiei i compararea lor cu cele prognozate.Reflect variantele de strategii financiare ala activitii instituiei medicale.Scopul planului financiarconst n elaborarea sistemului real de proiecte, ce ar reflecta rezultatele financiare ale activitii instituiei medicale pentru diferite variante de atragere i utilizare a mijloacelor financiare.Etapele de elaborareaa compartimentului financiar al planului de afaceri sunt: Stabilirea scopului de atragere a resurselor financiare Calcului volumului necesar al resurselor financiare Formarea blocului de date niiale pentru elaborarea planului Elaborarea strategiilor financiare Aprecierea eficienei strategiilor financiare. Alegerea strategiei financiare optime.Componentele planuluifinanciar sunt: Planul veniturilor i cheltuielilor Planul de ncasri i achitri bneti Planul de bilan Pragul rentabilitii.47.Rezultatele macroeconomice i msurarea lor. Indicatorii macroeconomici.

Macroeconomiascopul studierii ME este descoperirea legilor care determina functionarea normala a economiei i eliminarea dezechilibrelor. (ME) studiaza activitatea economica la scara economiei nationale.( ca ex. Inflatia Somaj )Rezultatele activitatii la nivel ME se reflecta cifric prin ndicatori economici. ndicatorii ME reflecta marimea rezultatelor macroeconomice privnd ansamblul economiei nationale calculate ntr-o anumita perioada, de regula ntr-un an.Rolul indicilor macroeconomici:5. Instrument de evidenta statistica;6. nstrument de analiza economica;7. Suport pentru decizii economice;8. Pentru comparatii internationale.Se deosebesc urmatorii indicii globali ;bruti ;neti ;nationali ;interni.Produsul global brut(PGB) -nsumeaza valoarea totala a bunurilor materiale i serviciilor cu caracter marfar obtinute de regula ntr-un an. Pe lnga productia finala,acest ndice nclude consumul intermediar i consumul de capital fix.Produsul ntern brut(PIB)-reflecta valoric productia finala creata ntr-o tara ntr-o anumita perioada . PIB se refera la activitatea economica a locuitorilor permanenti.PIB=PGB - consumul ntermediarProdusul ntern net(PN)=PIB - amortizarea capitalului fix.Produsul national brut(PNB)-exprima expreia valorica de piaa a productiei finale de bunuri i servicii produse de agenti economici nationali n decurs de 1 anPNB = PIB +/- S(soldul)Soldul - diferenta dintre productia finala a agentilor nationali i agentilor strani ce-i desfasoara activitatea n tara. Soldul poate fi:pozitiv i negativ.Produsul national net (PNN) = PNB - amortizarea capitalului fix.Venitul national (VN) - veniturile obtnute de catre proprietarii factorilor de productie.VN - PNN - impozit ndirect Venitul personal (VP) = VN - impozitul pe profit - asigurarile sociale + transfertele(bursele, peniile, diferite ajutoare)pentru calcularea indicilor ME avem 3 metode:-metoda de productie -din valoarea totala se elimna consumul ntermediar,iar n cazul ndicatorilor neti se elimna i amortizarea.-metoda cheltuielilor-nsumarea cheltuielilor menajelor pentru produse i servicii de consum , cheltuielile admnistratiei,diferitor institutii, nvestitii i exportul net.-metoda veniturilor-nsumarea veniturilor factorilor de productie - alocatii pentru amortizare(consum de capital fix)i impozite ndirecte.48.Conceptul de cretere economic. Echilibrul i dezechilibrul economic.

Cresterea economica(CE)- procesul de sporire a dimeniunilor rezultatelor economice determnate de combnarea i foloirea factorilor de productie i reliefate prin indici macroeconomici. Ea este evolutie ascendenta pozitiva dar care nclude i regreie economica temporara. Exista CE :-zero-rezultatele economice i populatia totala sporesc n acelai ritm,iar nivelul rezultatelor pe locuitor sunt constante.-negativa-rezultatele economice pe locuitor au tendinta de scadere.-durabila-forma de dezvoltare n cadrul careia se urmareste satisfacerea cerntelor proprii prezente sa nu compromita pe cele ale generatiei Urmatoare-factorii care sunt implicati n CE:Factori Cu actiune directa: factorul uman. material, progresul tehnic i nformational;Factori Cu actiune ndirecta: rata nvestitiilor,chieltuielile pentru cercetare,politica financiara, fiscala a statului, migratia fortei de munca,etc.CE poate fi:-de tip exteniv-contributia permanenta a laturilor cantitative;-de tip nteniv-sporul rezultate