Infecta›i cu chemtrails - colaj 2018.docx

Click here to load reader

download Infecta›i cu chemtrails - colaj 2018.docx

of 46

 • date post

  14-Jun-2020
 • Category

  Mobile

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Merge bine cu Librera Reader modul Rezervați text reflow pe telefoanele mobile.

Transcript of Infecta›i cu chemtrails - colaj 2018.docx

yogaesoteric.net Infectat,i prin Chemtrails s,i Materie Neagră programabilă (I)

::

17-21 minutes

Cabala pierde puterea s,i va fi învinsă, chiar dacă aparent,ele zilnice arată altceva. Ei s,tiu asta s,i de aceea lovesc s,i se agită ca să tragă în jos cât mai mult,i oameni odată cu ei. Tocmai din acest motiv au dat ordine să fie împrăs,tiate masiv chemtrails-uri în ultima perioadă, cu scopul de a distruge cât mai mult,i oameni. Urmarea este că, într-adevăr, a fost afectată serios sănătatea multora, care s-au îmbolnăvit în mod repetat, fie de boli respiratorii, fie au căpătat complicate probleme digestive. Aceste îmbolnăviri nu sunt deloc accidentale. Ele fac parte dintr-o agendă clar programată a Cabalei de a slăbi sistemul imunitar al populat,iei globului.

Cu privire la planurile de perspectivă ale Cabalei este foarte revelator un document esent,ial despre „Războaiele viitorului”, postat chiar de NASA pe site-ul său, în iulie 2001. În afară de NASA, la elaborarea documentului au participat US Air Force, CIA, FBI, DARFA s,i alte agent,ii. Cont,inutul este realmente s,ocant: se estimează că până în anul 2025 va fi deja instalat un Guvern Mondial, iar războaiele viitorului nu vor mai fi purtate între nat,iuni, ci între fort,ele acestui Guvern Mondial s,i diferitele grupări ale populat,iei planetei. Sunt în acest sens prezentate noile arme pe care Cabala le-a pregătit, iar printre cele mai importante sunt robot,ii s,i cyborgii nanometrici.

Dr. Harald Kautz Vella a sust,inut o conferint,ă strălucită pe această temă în august 2015. El a conectat foarte multe informat,ii legate de materia programabilă (praful inteligent), IA (Inteligent,a artificială), arhonii (descris,i în scripturile gnostice s,i simbolizat,i sub forma păianjenilor cu fet,e umane), boala Morgellons, magia neagră, supravegherea în masă, transhumanismul, psihotronica, chemtrails s,i altele. De remarcat că în acea perioadă (2015) materialele publice despre materia programabilă s,i transhumanism erau aproape inexistente.

Conferint,a dr. Harald Vella a devenit foarte repede virală s,i pornind de la aceste dezvăluiri tot mai mult,i cercetători independent,i au început să aducă detalii s,i revelat,ii conexe. Iată deci un exemplu impulsionant despre efectele concrete ale unei init,iative de a demasca planurile criminale ale Cabalei.

Revenind la subiect, ceea ce se descoperă tot mai mult este că dârele mort,ii

(chemtrails) cont,in nano-bot,i (nanit,i), adică robot,i de dimensiuni nanometrice care pot fi controlat,i de la distant,ă. Aces,tia pot fi conectat,i cu materia anorganică sau organică, de exemplu cu particulele de praf din atmosferă sau pot intra în trupul unor insecte. Nanit,ii sunt introdus,i, de asemenea, în apă, alimente, în medicamente, vaccinuri s,i probabil în tot ceea ce consumă sau inhalează oamenii. Cabala vrea ca toată lumea să fie infectată cu aces,ti nano-bot,i. Nanit,ii se răspândesc peste tot în trup s,i răspund comenzilor date prin dispozitivele psihotronice, ce pot programa nanit,ii de la distant,ă. În felul acesta oamenii pot fi fort,at,i să gândească s,i să se comporte în anumite moduri s,i de asemenea pot fi controlate funct,iile autonome ale indivizilor. Planul este ca oamenii să fie gradat transformat,i într-un fel de robot,i sau – cum deja se vehiculează o nouă ideologie – să survină o etapă a trans-umanităt,ii, dincolo de om. Ceea ce vor de fapt exponent,ii Cabalei malefice este să obt,ină un control total al populat,iei, ca în filmul Matrix.

Toate acestea se circumscriu unei noi filosofii ciudate numită „trans-umanism”, conform căreia omenirea poate s,i trebuie modificată prin intermediul unor tehnologii, pentru a fi adusă la niveluri superioare din punct de vedere fizic, mental s,i social. Transumanismul maschează însă cercetarea unor aplicat,ii în domenii foarte periculoase cum ar fi implanturile de nanotehnologie în trupul uman sau încărcarea cons,tiint,ei umane în calculatoare. În extrem de bogata terminologie a transumanismului găsim referiri la „mâzga lipicioasă albastră” (blue goo), care este definită ca „nanomas,ini (nano-robot,i) utilizate ca protect,ie împotriva goo-gri s,i alte nanomas,ini distructive”.

Goo-gri sunt la rândul lor definite ca „Nano-mas,ini auto-replicabile care se răspândesc necontrolabil, construind de la sine copii s,i care folosesc în acest scop orice materialul disponibil”. Iată deci cam cu ce gen de tehnologii avem de-a face!

O altă serie de dezvăluiri importante au venit din partea lui Alfred Webre, fost profesor la Universitatea Yale s,i Universitatea Texas, delegat al SUA la ONU s,i fondator al disciplinei numită „Exopolitica” – s,tiint,a relat,ionării cu alte civilizat,ii inteligente. Webre a arătat că dispozitivul HAARP, controlat de gruparea malefică Iluminati, are printre altele s,i rolul de a crea o centură de radiat,ii care blochează anumite funct,ii ale psihicului uman în scopul de a controla mai us,or masele de oameni. Alături de Melanie Vritschan, fondatoarea organizat,iei de apărare a drepturilor omului numită ICATOR, dr. Webre a semnalat încă din anul 2014 invazia inteligent,ei artificiale în viat,a, corpul s,i creierul oamenilor prin intermediul nanorobot,ilor.

Lucrurile sunt însă mult mai rele decât atât. Potrivit mai multor cercetători, inclusiv informat,iilor oferite de Harald Vella s,i Alfred Webre, Cabala are doar impresia că det,ine controlul acestor nanit,i. În realitate dezvoltarea respectivei tehnologii pe Pământ a fost facilitată de o Inteligent,ă Artificială extraterestră. Aceasta act,ionează prin intermediul unor entităt,i numite „Arhoni” s,i este, de asemenea, în aliant,ă cu civilizat,ia malefică a reptilienilor Draco. Această aliant,ă exploatează de mii de ani umanitatea, folosind oamenii pentru scopurile lor egoiste.

Oferim în continuare câteva rezultate ale unor investigat,ii care vin să aducă argumente s,i dovezi suplimentare în sprijinul acestor dezvăluiri s,ocante.

Ciupercile Morgellons s,i Praful inteligent infectează indivizii s,i creează posibilitatea ca ei să fie urmărit,i prin satelit. O serie de informat,ii de bază pe această temă găsim în prelegerea oferită de Harald Kautz Vella, indicată mai sus. Ciupercile Morgellons infectează practic majoritatea (dacă nu tot,i) oamenii de pe planetă, s,i odată pătrunse în corp, au rolul de a influent,a ADN-ul individului s,i totodată de a servi ca antene pentru ca respectivul să poată fi urmărit prin satelit. Morgellons sunt difuzate în atmosferă prin diseminarea din avioane a as,a-numitului „praf inteligent”. O testare pe scară largă a fost efectuată în timpul invaziei americane din Irak, în anul 2003. Odată intrate în corp, Morgellons iau forma unor fibre ciudate, de diferite culori, care uneori ies literalmente prin piele. Un extras specific pe acest subiect putet,i urmări mai jos ca parte a conferint,ei sust,inută de dr. Harald Vella:

Videoclipul următor indică prezent,a acestor fibre în foarte multe tipuri de alimente. Morgellons arată ca nis,te fire de păr, dar sunt de fapt combinat,ii de virus,i, bacterii, fungi, metale grele s,i nano-robot,i, iar acest complex prezent în alimente s,i apă poate fi, din nefericire, cu us,urint,ă ingerat în mod incons,tient.

Alte informat,ii despre „praful inteligent” (smart dust) s,i despre fibrele Morgellons putet,i consulta în videoclipul următor. În pofida scepticismului unora, care cred că toată povestea asta este o formă de halucinat,ie paranoidă, vet,i vedea aici că este vorba despre observat,ii medicale s,i studii riguroase de laborator, care confirmă că totul este cât se poate de real.

Mâzga neagră (black goo) este o altă substant,ă stranie, ca un fel de cristal lichid inteligent. Are caracteristica unei „materii programabile”, fiind alcătuită din acelas,i „praf inteligent” care cont,ine de fapt nano-robot,i. Neîntâmplător populat,ia este gradat sensibilizată cu privire la acest gen de tehnologie, care este deja mediatizată prin filme, reclame, muzica corporatistă, dar semnalată s,i în domeniul public prin reportaje difuzate la s,tiri. O cercetare pe care o putet,i urmări mai jos arată că această materie neagră este corelată cu nanotehnologia, transumanismul s,i infectarea generalizată cu Morgellons:

Realitatea black-goo (mâzga neagră) este mult mai răspândită decât o persoană neavizată s,i-ar putea imagina. Următorul videoclip prezintă o listă part,ială de filme care fac public subiectul blak-goo, adică materia programabilă. Cabalei îi place să facă dezvăluiri predictive, ceea ce înseamnă că ei anunt,ă exact ceea ce fac prin filme de fict,iune, pentru a implanta gânduri în mintea spectatorilor. În concept,ia lor, acesta este modul în care vă informează s,i „obt,in” consimt,ământul dvs. pentru a îs,i duce la îndeplinire planurile. Este, fără îndoială, o logică foarte sucită, dar acesta este modul lor de a opera.

Un exemplu elocvent despre cum act,ionează mâzga neagră (black goo) în alterarea viet,ii este prezentat în filmul SF Prometheus.

Să mai ret,inem că materia/mâzga neagră este una dintre cele mai misterioase substant,e existente în lume. Este un fel de cristal lichid intelligent, dezvoltat în unele locuri (mai ferite de civilizat,ie) de pe Pământ. De exemplu, există informat,ii că motivul real al conflictului ce a avut loc în anul 1982 în Insulele Maldive a fost acela de a proteja de intruziuni nedorite o sursă black goo ce se afla în zona continentului sud-american. Cantităt,i mari de materie de acest gen există în Paraguay s,i se pare că deloc întâmplător