I.a.-ppt p3 Mesopotamia

51
REPERE PRIVIND REPERE PRIVIND ISTORIA ARHITECTURII ISTORIA ARHITECTURII - - III III - -

Transcript of I.a.-ppt p3 Mesopotamia

REPERE PRIVIND REPERE PRIVIND ISTORIA ARHITECTURIIISTORIA ARHITECTURII

-- III III --

01. 01. VREMURI GEOLOGICEVREMURI GEOLOGICE5 miliarde ani –vechimea planetei TERRA4,4milioane ani – primii strămoşi ai omului1 milion ani – astăzi: 4 glaciaţiuni şi 3 interglaciaţiuni

02. . PREISTORIAPREISTORIA: 1 milion ani - 4 000 î.Chr.1 milion ani –10 000/8 000 î.Chr.: PALEOLITIC100 000 ani: HOMO SAPIENS SAPIENS10 000 –3 000 / 2 500 î.Chr.: MEZOLITIC şi NEOLITICNEOLITIC10 000 –4 000 î.Chr.: REVOLUŢIA AGRICOLĂ

03. ANTICHITATEAANTICHITATEA: 4 000 î.Chr. – Sec.V d.Chr.4 000 –3 000 î.Chr. –primele oraşe şi state476 d.Chr. – căderea Imperiului Roman de Apus

04. EVUL MEDIUEVUL MEDIU: Sec.V d.Chr. – Sec.XV d.Chr.476 d.Chr. – căderea Imperiului Roman de Apus1572 d.Chr. –cucerirea Imperiului Incas

05. RENARENAŞŞTEREATEREA: Sec.XV – Sec.XVII06. BAROCULBAROCUL: Sec.XVII07. NEOCLASICISMULNEOCLASICISMUL: Sec.XVII – Sec.XVIII08. NEOGOTICULNEOGOTICUL: Sec. XVIII09. ARHITECTURA MODERNAARHITECTURA MODERNA: Sec. XIX – 1950 10. POSTPOST--MODERNISMULMODERNISMUL: 1950 -

CRONOLOGIE CRONOLOGIE -- repererepere

ANTICHITATEANTICHITATE(4 000 î.Chr. – sec. 5 d.Chr.)

1. EGIPTUL ANTIC2. MESOPOTAMIA3. PERSIA4. ARHITECTURA EGEEANĂ

4.1 Creta4.2 Micene4.3 Troia

5. CLASICISMUL GRECO-ROMAN5.1 Grecia antică5.2 Roma antică

MESOPOTAMIAMESOPOTAMIA

2900 2900 –– 700 700 i.Chri.Chr..

- perioada sumerosumero--akkadianăakkadiană (mileniul III î.Hr.);

- perioada asirianăasiriană (sec. IX-VII î.Hr.);

- perioada Noului BabilonNoului Babilon (sec. VII-VI î.Hr.).

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ

Perioade de dezvoltare:Perioade de dezvoltare:

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ LOCUINTELOCUINTE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ LOCUINTELOCUINTE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ LOCUINTELOCUINTE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ LOCUINTELOCUINTE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ LOCUINTELOCUINTE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ TEMPLETEMPLE

1/3

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ TEMPLETEMPLE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ TEMPLETEMPLE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ TEMPLETEMPLE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ TEMPLETEMPLE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ TEMPLETEMPLE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ TEMPLETEMPLE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ TEMPLETEMPLE

Zigurat Building, Sacramento, California

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORASEORASE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORASEORASE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORASEORASE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORASEORASE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORASEORASE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ PALATEPALATE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ PALATEPALATE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORAORAŞŞEE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORAORAŞŞEE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORAORAŞŞEE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORAORAŞŞEE

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ PALATEPALATE