Download - I.a.-ppt p3 Mesopotamia

Transcript
Page 1: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

REPERE PRIVIND REPERE PRIVIND ISTORIA ARHITECTURIIISTORIA ARHITECTURII

-- III III --

Page 2: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

01. 01. VREMURI GEOLOGICEVREMURI GEOLOGICE5 miliarde ani –vechimea planetei TERRA4,4milioane ani – primii strămoşi ai omului1 milion ani – astăzi: 4 glaciaţiuni şi 3 interglaciaţiuni

02. . PREISTORIAPREISTORIA: 1 milion ani - 4 000 î.Chr.1 milion ani –10 000/8 000 î.Chr.: PALEOLITIC100 000 ani: HOMO SAPIENS SAPIENS10 000 –3 000 / 2 500 î.Chr.: MEZOLITIC şi NEOLITICNEOLITIC10 000 –4 000 î.Chr.: REVOLUŢIA AGRICOLĂ

03. ANTICHITATEAANTICHITATEA: 4 000 î.Chr. – Sec.V d.Chr.4 000 –3 000 î.Chr. –primele oraşe şi state476 d.Chr. – căderea Imperiului Roman de Apus

04. EVUL MEDIUEVUL MEDIU: Sec.V d.Chr. – Sec.XV d.Chr.476 d.Chr. – căderea Imperiului Roman de Apus1572 d.Chr. –cucerirea Imperiului Incas

05. RENARENAŞŞTEREATEREA: Sec.XV – Sec.XVII06. BAROCULBAROCUL: Sec.XVII07. NEOCLASICISMULNEOCLASICISMUL: Sec.XVII – Sec.XVIII08. NEOGOTICULNEOGOTICUL: Sec. XVIII09. ARHITECTURA MODERNAARHITECTURA MODERNA: Sec. XIX – 1950 10. POSTPOST--MODERNISMULMODERNISMUL: 1950 -

CRONOLOGIE CRONOLOGIE -- repererepere

Page 3: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

ANTICHITATEANTICHITATE(4 000 î.Chr. – sec. 5 d.Chr.)

1. EGIPTUL ANTIC2. MESOPOTAMIA3. PERSIA4. ARHITECTURA EGEEANĂ

4.1 Creta4.2 Micene4.3 Troia

5. CLASICISMUL GRECO-ROMAN5.1 Grecia antică5.2 Roma antică

Page 4: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

MESOPOTAMIAMESOPOTAMIA

2900 2900 –– 700 700 i.Chri.Chr..

Page 5: I.a.-ppt p3 Mesopotamia
Page 6: I.a.-ppt p3 Mesopotamia
Page 7: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

- perioada sumerosumero--akkadianăakkadiană (mileniul III î.Hr.);

- perioada asirianăasiriană (sec. IX-VII î.Hr.);

- perioada Noului BabilonNoului Babilon (sec. VII-VI î.Hr.).

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ

Perioade de dezvoltare:Perioade de dezvoltare:

Page 8: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ

Page 9: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ

Page 10: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ

Page 11: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ

Page 12: I.a.-ppt p3 Mesopotamia
Page 13: I.a.-ppt p3 Mesopotamia
Page 14: I.a.-ppt p3 Mesopotamia
Page 15: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ

Page 16: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ

Page 17: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ LOCUINTELOCUINTE

Page 18: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ LOCUINTELOCUINTE

Page 19: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ LOCUINTELOCUINTE

Page 20: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ LOCUINTELOCUINTE

Page 21: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ LOCUINTELOCUINTE

Page 22: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ TEMPLETEMPLE

1/3

Page 23: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ TEMPLETEMPLE

Page 24: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ TEMPLETEMPLE

Page 25: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ TEMPLETEMPLE

Page 26: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ TEMPLETEMPLE

Page 27: I.a.-ppt p3 Mesopotamia
Page 28: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ TEMPLETEMPLE

Page 29: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ TEMPLETEMPLE

Page 30: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ TEMPLETEMPLE

Page 31: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

Zigurat Building, Sacramento, California

Page 32: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORASEORASE

Page 33: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORASEORASE

Page 34: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORASEORASE

Page 35: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORASEORASE

Page 36: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORASEORASE

Page 37: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ PALATEPALATE

Page 38: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ PALATEPALATE

Page 39: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORAORAŞŞEE

Page 40: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORAORAŞŞEE

Page 41: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORAORAŞŞEE

Page 42: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ ORAORAŞŞEE

Page 43: I.a.-ppt p3 Mesopotamia
Page 44: I.a.-ppt p3 Mesopotamia
Page 45: I.a.-ppt p3 Mesopotamia
Page 46: I.a.-ppt p3 Mesopotamia
Page 47: I.a.-ppt p3 Mesopotamia
Page 48: I.a.-ppt p3 Mesopotamia
Page 49: I.a.-ppt p3 Mesopotamia
Page 50: I.a.-ppt p3 Mesopotamia

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA MESOPOTAMIANĂIA MESOPOTAMIANĂ PALATEPALATE

Page 51: I.a.-ppt p3 Mesopotamia