HIBRIDARE CU RASE DE OVINE - madr.ro · Obiectivul general Obiectivul general al temei este crearea...

19
ADER 5.1.8. CERCETĂRI PRIVIND AMELIORAREA RASEI ŢURCANE PRIN HIBRIDARE CU RASE DE OVINE SPECIALIZATE PENTRU PRODUCŢIA DE LAPTE ŞI CARNE

Transcript of HIBRIDARE CU RASE DE OVINE - madr.ro · Obiectivul general Obiectivul general al temei este crearea...

ADER 5.1.8.“ CERCETĂRI PRIVIND

AMELIORAREA RASEI ŢURCANE PRIN

HIBRIDARE CU RASE DE OVINE

SPECIALIZATE PENTRU PRODUCŢIA

DE LAPTE ŞI CARNE”

Obiectivul general

Obiectivul general al temei este crearea a douanoi linii hibride la ovine, specializate pentruproductiile de lapte si carne, cu un inaltpotential genetic, care sa fie bine adaptate laconditiile de crestere si exploatare din Romania.

Rezultate obtinute

1. Crearea de hibrizi F1 si R1

performanti pentru productia

de lapte intre rasa Lacaune si

rasa Turcana

2. Crearea de hibrizi F1 si R1

performanti pentru productia de

carne intre rasa Dorper si rasa

Turcana

Tineret femel an precedent F1 Lacaune 50% x

Turcana 50%, din linia hibrida specializata

pentru productia de lapte

Tineret femel an precedent F1 Dorper 50% x Turcana

50%, din linia hibrida specializata pentru productia

de carne

PERFORMANȚELE HIBRIZILOR LACAUNE X ȚURCANĂ PENTRU PRODUCTIA DE LAPTE

Performantele principale reproductive si productive urmarite la linia hibrida specializata pentru productia de lapte:

- Potential genetic pentru productia de lapte: 150-180 kg/lactatie (lapte supt + lapte muls) la oile multipare(utilizarea coeficientului ‘echivalent maturitate’ pentru primipare si secundipare). Varful productiv este estimatpentru lactatiile III si IV;

- Precocitate reproductiva (introducerea la monta a mielutelor hibride exploatate in sistem semiintensiv la 8-10 luni), cu rate de conceptie la tineretul femel an curent de 60% si prolificitate de 105-110%;

- Rata de conceptie la multipare >95%, iar prolificitatea 115-120% la primipare (tineret an precedent) si >130% la oile multipare;

- Rezistenta organica si fitness (rate mortalitate la miei pana la intarcare <5%, longevitate productiva +4 lactatiiincheiate);

- Morfologia ugerului si pretabilitatea pentru mulsul mecanic (lungimea mameloanelor, simetria si volumul ugerului);

Inregistrarea fatarilor si stabilirea

capacitatii de alaptare a oilor hibride F1

Inregistrarea fatarilor necesara efectuarii etapelor din faza VI din cadrul proiectului ADER 518, s-a

efectuat conform normelor in vigoare stipulate prin Ordinul 22/2006 emis de MADR. Au fost constituite

doua loturi experimentale formate din 12 mioare de rasa Turcana și 12 mioare hibride F1 Lacaune x

Turcana care au fost intretinute in aceleasi conditii de mediu impreuna cu produsii lor proveniti din

fatari simple. S-a constatat ca mioarele hibride F1 Lacaunne x Turcana au o capacitate de alaptare mai

mare cu 22,8 % comparativ cu mioarele de rasa Turcana.

Capacitatea de alaptare a mioarelor in rasa curata si hibride

Specificare nGreutate la

fatare (kg)

Greutate la 28

de zile, (kg)

Spor masa

corporala, (kg)

Capacitatea de

alaptare, (kg)

F1 Lacaune x

Turcana (A)12 3,80 ± 0,1 9,7 ± 0,19 5,9 35,4

Turcana (B) 12 3,55 ± 0,11 8,3 ± 0,12 4,8 28,8

Diferenta A vs B 0,25 ns 1,4 1,1 6,6

Evaluarea controlului pentru productia de lapte in cadrul loturilor experimentale

In perioada de alaptare mioarele hibride F1 Lacaune x Turcana au o productie de

lapte semnificativ mai ridicata (p<0,05) cu 18,8 kg comparativ cu mioarele de rasa

Turcana intr-o perioada de 60 de zile care reprezinta intervalul de la fatare pina la

intarcarea mieilor.

Evaluarea productiei de lapte supt

Specificare n

Greutatea mieilor la 60 de

zile

kg

Cantitatea de lapte supt

kg

F1 Lacaune x Turcana (A) 11 20,1 ± 0,12 80,4

Turcana (B) 11 17,9 ± 0,15 71,6

Diferente (A vs B) 2,2 18,8

Pe baza producţiei medii pe zi obţinute la controalele I - IV s-a calculat pentru fiecare primipara, din

cele două loturi experimentale, producţia de lapte muls.

Din datele continute de tabelul de mai jos se constata cu claritate ca primiparele hibride F1

Lacaune x Turcana realizeaza la prima lactatie o productie de 108,95 kg lapte, semnificativ (

p<0,001) mai mare cu 31,05 kg (39,8 %) in comparative cu primiparele Turcana la care productia de

lapte muls a fost de 77,93 kg.

Cantitatea de lapte muls obtinuta la primipare

Nr crt Rasa n

Cantitate lapte

kg

x ± sx

1 Tu (A) 11 77,93 ± 2,72

2 L x Tu (B) 11 108,98 ± 4,69

Diferenta B - A 31,05

Prag semnificatie (p <0,05) 0,0001

Compozitia laptelui de oaie pe lactatie

Nr crt Rasa nx/Grasime

%

x/Proteina

%

x/Lactoza

%

x/SNF

%

1 Tu (A) 11 8,02 ± 0,0,22 5,76± 0,14 4,17 ± 0,09 11,40 ± 0,13

2 L x Tu (B) 11 8,58 ± 1,29 6,12 ± 0,18 4,18 ± 0,13 11,80 ± 0,14

Diferenta B - A 0,56 0,36 0,01 0,4

Prag semnificatie p 0,05 0,10 ns 0,08 ns 0,62 ns 0,05 ns

Primiparele hibride F1 Lacaune x Turcana au realizat o compozitie medie a laptelui ceva mai mare pentru grasime, proteina, lactoza si SNF dar

diferentele fata de mioarele Turcana sunt nesemnificative (p>0,05).

Productia potentiala de lapte muls - echivalent maturitate

Nr crt Genotip

Cantitate de

lapte muls

lactatia I (kg)

Cantitate potentiala de lapte

muls pe baza de coefficient de

corectie

Nica Th

1,264

Montanaro G.

1,449

1 Tu 77,03 97,36 112,92

2 L x Tu 108,98 137,75 157,65

Am folosit doua tipuri de ceficienti de corectie un tip determinat pentru rasele

de ovine autohtone si un tip pentru rasele de ovine specializate pentru lapte,

din nord-vestul Marii Mediteraneene, zona de origine a rasei Lacaune.

Informatiile din acest tabel ne sugereaza ca potentialul pentru productia de

lapte muls pe lactatie se situeaza la rasa Turcana intre 97-113 kg iar la hibrizi F1

intre 137 si 158 kg pe lactatie la ovinele intretinute in aceleasi conditii de

bunastare. Mentionam ca variabilitatea pentru productia de lapte la rasa

Turcana este destul de mare. Oile mame a primiparelor Turcana din experiment

au fost selectionate din cele inscrise in COP pentru productia de lapte

PERFORMANȚELE DE CREȘTERE A MIEILOR HIBRIZI DORPER X ȚURCANĂ

Performantele principale reproductive si productive urmarite la linia hibrida specializata pentru productiade carne:

Standard urmarit la produsii hibrizi:

- Precocitate reproductiva (introducerea la monta a mielutelor hibride exploatate in sistem semiintensiv la 8-10 luni);- Rata de conceptie >97% la oile hibride multipare, si >60% la introducerea mielutelor la monta in varsta de 8-10 luni;- Prolificitatea vizata este de 115-120% la oile primipare si >140% la multipare intretinute in sistemsemiintensiv;- Rezistenta organica si fitness (rate mortalitate la miei pana la varsta intarcarii sub 3%, longevitateproductiva la oile hibride de +4 fatari);- Ratele de crestere la mieii hibrizi in perioada de alaptare (capacitatea de alaptare, 0-28 zile), sa fie peste 6 kg (36 kg lapte) la oile primipare si de peste 7,5 kg (45 kg lapte) la oile multipare;- Ratele de crestere la miei dupa intarcare in sistem extensiv (+250 g/zi), cu intretinerea exclusiva pe pasunefara adaus de concentrate;- Ratele de crestere la miei dupa intarcare in sistem semiintensiv (+300 g/zi), cu intretinerea mieilor pe pasunicultivate si adaus de concentrate;- Calitatea carcasei, evaluata prin sistemul SEUROP sa fie obtinuti miei cu carcase calificate in clasele ‘U’ si‘R’ in proportie de peste 50%;- Rezistenta genetica la mastite, pododermatite si parazitism gastrointestinal

Indicatorii de reproducere pre și postnatali la efectivul de ovine mame din rasa Țurcană care au stat la baza constituirii celor două loturi în care s-au utilizat ca reproducători berbeci din rasa Țurcană și Dorper sunt prezentați în tabelul următor.

Principalii indici de reproducere prenatali și postnatali

Specificare Valoare

Număr oi mame incluse în studiu

[la 01.09.2015]

120

Număr berbeci rasa Țurcană 4

Număr berbeci rasa Dorper 2

Raportul ♂/♀ 1:20-25

Durata perioadei de monta 48 zile

Indicele estral 98,4 %

Indicele de fecunditate 96,6 %

Prolificitatea 123 %

Masa corporală a mieilor și capacitatea de alăptare (kg) a oilor în funcție de genotip (X±SEM)

Genotip nGreutatea la

fătare (kg)

Greutatea la 28

de zile (kg)

Capacitatea de

alăptare (kg)

F1 Dorper x Țurcana [A] 43 4,09 ± 0,087 11,55± 0,148 7,46 ± 0,169

Țurcana [B] 37 3,58 ± 0,083 8,96 ± 0,087 5,38 ± 0,163

Testarea diferențelor statistice

[A versus B]

Kg (%)

*** 0,51

(14,2)

***

2,59 (28,9)

***

2,08 (38,66)

Reprezentarea grafică a masei corporale si a capacității de alăptare

Sporul mediu zilnic al mieilor din loturile experimentale (X±SEM)

Specificare Fătare - 90 zile

F1 Dorper x Turcana [A] 226,3±0,002

Fatari simple 234,2±0,002

Fatari duble 208,7±0,003

Turcana [B] 173,7±0,001

Fatari simple 175,3±0,003

Fatari duble 171,1±0,003

A versus B *** 52,6g

Reprezentarea grafică a sporului mediu zilnic

Evaluarea potentialului pentru productia de carne la hibrizii Dorper x Turcana

Capacitatea de alaptare, in perioada 0-28 de zile de la fatare, a oilor mame hibride F1

Dorper x Turcana (32,52 kg) a fost semnificativ mai ridicata (p<0,05) cu 4,32 kg fata de

oile de rasa Turcana (28,2 kg).

Din aceste date s-a evidentiat faptul ca mioarele hibride F1 Dorper x Turcana au

capacitate superioara de alaptare a mieilor cu 15,31 % performanta productiva foarte

importanta care influenteaza pozitiv viteza de crestere a mieilor.

Capacitatea de alaptare a mioarelor in rasa curata si hibride (semiintensiv)

Specificare nGreutate la fatare

(kg)

Greutate la 28 de

zile, (kg)

Spor masa

corporala, (kg)

Capacitatea de

alaptare, (kg)

R1 Dorper x Turcana

(A)10 2,80 ±0,09 8,22 ±0,18 5,42 32,52

Turcana (B) 11 2,62 ±0,1 7,32 ±0,12 4,70 28,20

Diferenta A vs B 0,18 ns 0,9 ns 0,72 ns 4,32

Capacitatea de alaptare la 28 de zile, a oilor mame hibride F1 Dorper x Turcana

(39,3 kg) a fost semnificativ mai ridicata (p<0,05) cu 9,3 kg (28,4%) fata de oile de

rasa Turcana (30,6 kg) in sistem extensiv.Se evidentiaza faptul ca mioarele hibride F1 Dorper x Turcana au capacitate superioara de

alaptare a mieilor cu 28,4 % performanta productiva foarte importanta care influenteaza

pozitiv viteza de crestere a mieilor.

Capacitatea de alaptare a mioarelor in rasa curata si hibride (extensiv)

Specificare nGreutate la

fatare (kg)

Greutate la 28 de

zile, (kg)

Spor masa

corporala, (kg)

Capacitatea de

alaptare, (kg)

R1 Dorper x Turcana

(A)14 3,70 ±0,10 10,25 ±0,20 6,55 39,3

Turcana (B) 15 3,44 ±0,11 8,54 ±0,14 5,1 30,6

Diferenta A vs B 0,26 ns 1,71 1,45 9,3

- S-a evaluat atât potentialul pentru productia de carne la hibrizii R1 Dorper cu Turcana cât si insusirile de

rezistenta organica (rata de supravietuire a mieilor pana la intarcare si dupa intarcare pana la abatorizare,

incidenta pododermatitelor, a sacrificarilor de necesitate, mortalitatii si morbiditatii, parazitismului

gastrointestinal si meteorizatiilor) la hibrii de carne in cele doua centre respectiv SCDCOC Caransebes (CP) si

USAMVB Timisoara (P1);

- In sistemul semiintensiv sporul mediu zilnic este mai mare la R1 Dorper x Turcana cu 37,32 % in perioada

fatare – 150 zile si cu 40,9 % in perioada intarcare -150 de zile. In sistemul extensiv sporul mediu zilnic este

mai mai mare tot la hibrizii R1 cu 30,53 % pentru perioada fatare -150 de zile si cu 29,22 % pentru perioada

intarcare -150 de zile fata de mieii din rasa Turcana

- In aceasta etapa s-a calculat cantitatea de lapte muls la controlul III, IV si pe lactatie in vederea stabilirii

potentialului lactogen la linia specializata pentru productia de lapte (F1 Lacaune x Turcana). Primiparele hibride

F1 Lacaune x Turcana realizeaza la prima lactatie o productie de lapte muls semnificativ (p<0,001) mai mare cu

39,8 % comparative cu primiparele Turcana la care productia de lapte muls a fost de 77,93 kg.

- Au fost evaluate insusirile de fitness la mielutele hibride exploatate pentru productia de lapte (incidenta

mastitelor, pododermatitelor, parazitismului gastrointestinal, BCS, rate de reforma si sacrificari de necesitate,

rate de supravietuire pana la prima fatare, indicii de reproducere)

Concluzii