Ganduri pentru suflet

of 48 /48
8/2/2019 Ganduri pentru suflet http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 1/48 "Crucea, geometric şi simbolic vorbind, e semnul întretăierii celor două planuri, e unirea dintre spiritual şi material, e metafora dublei noastre naturi: duhovnicească şi pământeană. Ea ne rezumă, ne recapitulează, ne reprezintă grafic şi cardinal, ne expune în dubla-paradoxala, perpendiculară, fundamentala-noastră solemnă şi derizorie situaţie de făptura care ţine deopotrivă de lume şi de cer. “Nicolae Steinhardt  __________________  „În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârşit în iubire”  (1 Ioan 4, 18). "Toată lumea ştie că anumite lucruri sunt irealizabile, până când vine cineva care nu ştie acest lucru şi le realizează" .(  Albert Einstein) "Ciudată contradicţie între Vechiul şi Noul Testament. În cel Vechi, Atotputernicul deşi se înfăţişează ca un Dumnezeu aspru, răzbunător până la neamul al şaptelea şi legiuitor al talionului, după ce îi îngăduie diavolului să-l încerce pe Iov în fel şi chip, intervine la sfârşit spre a restabili dreptatea. Mult încercatul Iov îşi redobândeşte sănătatea şi averile, şi moare îmbelşugat, sătul de zile. Când Avraam, dând ascultare poruncii divine, înalţă cuţitul spre a-şi ucide fiul, apare îngerul care opreşte braţul tatălui şi cruţă jertfa. Dumnezeul legii implacabile se dovedeşte până la urmă  îndurător. Nu tot astfel în noul legământ. Aici Hristos nu este numai încercat, se îngăduie să moară pe cruce şi îngerii nu coboară să-l salveze ca pe Isaac. Martirii mor şi ei cu toţii, în chinuri ca şi Învăţătorul lor. Dumnezeu a cărui milă a fost dezvăluită oamenilor şi care-i trece pe aceştia de sub blestemul legii la har, în mod cu totul neaşteptat se poartă nespus de dur. Explicaţia pare a fi una singură: înainte de  întrupare sufletele nu se puteau mântui, mergeau toate în iad, până şi ale drepţilor. Datoare era prin urmare divinitatea să le răsplătească binele măcar aici pe pământ. După ce Hristos coboară cu sufletul în iad, situaţia e alta: oamenilor li se deschid cerurile şi pot cunoaşte fericirea veşnică. Nu mai este necesar ca răsplata să se producă pe plan material iar groaznica realitate a pământului - unde totul e durere, nedreptate, suferinţă - poate fi dezvăluită în toată plinătatea ei şi lăsată să se desfăşoare până la capăt, până la capătul nopţii. Şi mai e un motiv: odată cu venirea Domnului am trecut de la copilărie la maturitate. Ni se poate spune adevărul. Ni se poate vorbi pe şleau. Ni se poate da ca hrană carnea, nu laptele. Lumea crede că Vechiul Testament este nemilos şi straşnic, iar Noul Testament blând. E o eroare: Noul Testament se încheie cu un act de ferocitate şi barbarie, săvârşitor de deznădejde şi absurd. De ce? Pentru că numai aşa este suferinţa adevărată şi autentică dacă e deznădăjduită şi inexplicabilă, absolut de neînţeles. Era nevoie să fie aşa pentru ca să se dovedească sinceritatea, seriozitatea şi deplinătatea  întrupării. Pe cruce n-a murit o “aparenţă”, ci un om care a cunoscut suferinţa până la capăt şi a băut paharul amărăciunii până la fund. Hristos pe cruce, gol, ţintuit, bătut, scuipat, batjocorit, în aşteptarea doar a unei lungi şi teribile agonii, n-a răsplătit el vorba bună a bunului tâlhar cu făgăduinţa extraordinară: Astăzi, cu Mine, în rai? În vreme ce patriarhii, proorocii, drepţii Vechiului Legământ mai zăceau încă în iad! Oare ce făcuse tâlharul cel bun? Îl deferecase pe Hristos ? Îl dăduse jos de pe cruce? Nu! Îi adresase doar o vorbuliţă 1

Transcript of Ganduri pentru suflet

Page 1: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 1/48

"Crucea, geometric şi simbolic vorbind, e semnul întretăierii celor două planuri, eunirea dintre spiritual şi material, e metafora dublei noastre naturi: duhovnicească şipământeană. Ea ne rezumă, ne recapitulează, ne reprezintă grafic şi cardinal, neexpune în dubla-paradoxala, perpendiculară, fundamentala-noastră solemnă şiderizorie situaţie de făptura care ţine deopotrivă de lume şi de cer. “NicolaeSteinhardt

 __________________ „În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că frica arecu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârşit în iubire”  (1 Ioan 4,18).

"Toată lumea ştie că anumite lucruri sunt irealizabile, până când vine cinevacare nu ştie acest lucru şi le realizează" .( Albert Einstein)

"Ciudată contradicţie între Vechiul şi Noul Testament. În cel Vechi, Atotputerniculdeşi se înfăţişează ca un Dumnezeu aspru, răzbunător până la neamul al şaptelea şilegiuitor al talionului, după ce îi îngăduie diavolului să-l încerce pe Iov în fel şi chip,

intervine la sfârşit spre a restabili dreptatea. Mult încercatul Iov îşi redobândeştesănătatea şi averile, şi moare îmbelşugat, sătul de zile. Când Avraam, dând ascultareporuncii divine, înalţă cuţitul spre a-şi ucide fiul, apare îngerul care opreşte braţultatălui şi cruţă jertfa. Dumnezeul legii implacabile se dovedeşte până la urmă

 îndurător.

Nu tot astfel în noul legământ. Aici Hristos nu este numai încercat, se îngăduie sămoară pe cruce şi îngerii nu coboară să-l salveze ca pe Isaac. Martirii mor şi ei cutoţii, în chinuri ca şi Învăţătorul lor. Dumnezeu a cărui milă a fost dezvăluităoamenilor şi care-i trece pe aceştia de sub blestemul legii la har, în mod cu totulneaşteptat se poartă nespus de dur. Explicaţia pare a fi una singură: înainte de

 întrupare sufletele nu se puteau mântui, mergeau toate în iad, până şi ale drepţilor.Datoare era prin urmare divinitatea să le răsplătească binele măcar aici pe pământ.

După ce Hristos coboară cu sufletul în iad, situaţia e alta: oamenilor li se deschidcerurile şi pot cunoaşte fericirea veşnică. Nu mai este necesar ca răsplata să seproducă pe plan material iar groaznica realitate a pământului - unde totul e durere,nedreptate, suferinţă - poate fi dezvăluită în toată plinătatea ei şi lăsată să sedesfăşoare până la capăt, până la capătul nopţii. Şi mai e un motiv: odată cu venireaDomnului am trecut de la copilărie la maturitate. Ni se poate spune adevărul. Ni sepoate vorbi pe şleau. Ni se poate da ca hrană carnea, nu laptele.

Lumea crede că Vechiul Testament este nemilos şi straşnic, iar Noul Testamentblând. E o eroare: Noul Testament se încheie cu un act de ferocitate şi barbarie,săvârşitor de deznădejde şi absurd. De ce? Pentru că numai aşa este suferinţaadevărată şi autentică dacă e deznădăjduită şi inexplicabilă, absolut de neînţeles. Eranevoie să fie aşa pentru ca să se dovedească sinceritatea, seriozitatea şi deplinătatea

 întrupării. Pe cruce n-a murit o “aparenţă”, ci un om care a cunoscut suferinţa pânăla capăt şi a băut paharul amărăciunii până la fund.

Hristos pe cruce, gol, ţintuit, bătut, scuipat, batjocorit, în aşteptarea doar a uneilungi şi teribile agonii, n-a răsplătit el vorba bună a bunului tâlhar cu făgăduinţaextraordinară: Astăzi, cu Mine, în rai? În vreme ce patriarhii, proorocii, drepţiiVechiului Legământ mai zăceau încă în iad! Oare ce făcuse tâlharul cel bun? Îldeferecase pe Hristos ? Îl dăduse jos de pe cruce? Nu! Îi adresase doar o vorbuliţă

1

Page 2: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 2/48

bună. I-a îndulcit şi rourat sufletul - în acel pustiu al cruzimii, răutăţii, pizmei şibatjocorii de pe infectul maidan al Golgotei - cu o vorbă bună de care Hristos avut-acu adevărat nevoie, de vreme ce a răsplătit-o cu “Astăzi vei fi cu Mine în rai!” 

In viata, spre deosebire de sah, jocul continua si dupa sah-mat.

"Secretul unei căsnicii fericite continuă să rămână un secret."Henry Youngman (1906-1998), violonist englez

"Noi vorbim de blândeţea lui Iisus - arătând că a mers la moarte ca mielul la junghiere, că a tăcut ca oaia când e tunsă – şi enumerăm smerenia, bunătatea,ascultarea. Dar de o însuşire a sa – pe care trebuie să fi avut-o de vreme ce a primitsă moară de moartea înfiorătoare de pe cruce – nu pomenim. Însuşirea aceeae curajul." Nicolae Steinhardt

 “Când un om reuşeşte să facă ceva ce i-a solicitat mult efort, în el începe să lucreze

trufia.Cel ce slăbeşte, se uită cu dispreţ la graşi, iar cel ce s-a lăsat de fumat răsuceştenasul dispreţuitor când altul se bălăceşte, încă, în viciul său.

Dacă unul îşi reprimă cu sârg sexualitatea, se uită cu dispreţ şi cu trufie cătrepăcătosul care se căzneşte să scape de păcat, dar instinctul i-o ia înainte!

Ceea ce reuşim, ne poate spurca mai ceva decât păcatul însuşi.

Ceea ce obţinem se poate să ne dea peste cap reperele emoţionale în aşa manieră încât ne umple sufletul de venin.

Banii care vin spre noi ne pot face aroganţi şi zgârciţi, cum succesul ne poaterăsturna în abisul înfricoşător al patimilor sufleteşti. Drumul către iubire se

 îngustează când ne uităm spre ceilalţi de la înălţimea vulturilor aflaţi în zbor.

Blândeţea inimii se usucă pe vrejii de dispreţ, de ură şi de trufie, dacă sufletul nueste pregătit să primească reuşita sa cu modestia şi graţia unei flori…

Tot ce reuşim pentru noi şi ne aduce energie este menit a se întoarce către aceia cese zbat, încă, în suferinţă şi-n păcat. Ochii noştri nu sunt concepuţi pentru dispreţ, cipentru a exprima cu ei chipul iubirii ce se căzneşte să iasă din sufletele noastre.

Succesele nu ne sunt date spre a ne înfoia în pene, ca în mantiile statuilor, ci pentrua le transforma în dragoste, în dezvoltare şi în dăruire pentru cei din jur.

Dacă reprimi foamea în timp ce posteşti, foamea se va face tot mai mare. Mintea tao să viseze mâncăruri gustoase şi alese, mintea o să simtă mirosurile cele maiapetisante chiar şi în somn, pentru ca, în ziua următoare, înebunită de frustrare, săcompenseze lipsa ei printr-un dispreţ sfidător faţă de cel ce nu posteşte. Atunci,postul devine prilej de trufie,de exprimare a orgoliului şi a izbânzii trufaşe asuprapoftelor… Dar, dincolo de orice, trufia rămâne trufie, iar sentimentul frustrării oconfirmă.

2

Page 3: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 3/48

Dacă ai reuşit în viaţă, nu te agăţa de nereuşitele altuia, pentru a nu trezi în tineviermele cel aprig al orgoliului şi patima înfumurării. Reuşita este energia iubirii şi acapacităţii tale de acceptare a vieţii, dar ea nu rămîne nemişcată, nu este ca unmunte sau ca un ocean. Îngâmfarea şi trufia reuşitei te coboară, încetul cu încetul depe soclul tău, căci ele desenează pe cerul vieţii tale evenimente specifice lor.

Slăbeşte, bucură-te şi taci!

Lasă-te de fumat, bucură-te şi taci!

Curăţă ograda ta, bucură-te de curăţenie şi lasă gunoiul vecinului acolo unde vecinul însuşi l-a pus.

Căci între vecin şi gunoiul din curte există o relaţie ascunsă, nişte emoţii pe care nule cunoşti, sentimente pe care nu le vei bănui vreodată şi cauze ce vor rămîne,poate, pentru totdeauna ascunse minţii şi inimii tale.

Între omul gras şi grăsimea sa există o relaţie ascunsă.

O înţelegere. Un secret. Un sentiment neînţeles. O emoţie neconsumată. O dragosterespinsă.

Grăsimea este profesorul grasului.

Viciul este profesorul viciosului.

În viaţa noastră nu există profesori mai severi decît viciile şi incapacităţile noastre…

Acum ştiu, ştiu că orice ură, orice aversiune, orice ţinere de minte a răului, oricelipsă de milă, orice lipsă de înţelegere, bunăvoinţă, simpatie, orice purtare cuoamenii care nu e la nivelul graţiei şi gingăşiei unui menuet de Mozart, este un păcat

şi o spurcăciune; nu numai omorul, rănirea, lovirea, jefuirea, înjurătura, alungarea,dar orice vulgaritate, desconsiderarea, orice căutătură rea, orice dispreţ, orice readispoziţie este de la diavol şi strică totul.

Acum ştiu, am aflat şi eu…” Nicolae Steinhardt

Veronica Porumbacu - Cautare

Spune : stii tu ce-i dorul de duca ?

Nu stii.

Dac-as fi pasare, mi-as lua zborul in stoluri,

sa intru cu ele-n iernatic.Urmele toate se sterg,

numai dorul musca salbatic.

Dac-as fi gand,

as cutreiera toate taranile.

De-as fi caraus,

as bea apa din toate fantanile.

Dac-as fi vers,

3

Page 4: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 4/48

n-ar mai fi cant necantat.

De-as fi catarg,

as vrea marile sa le sparg.

Dar ce sunt ? Nu stiu …

In mine e tot ce asteapta sa fiu. 

ABSOLUT FENOMENALE POZELE! http://www.meninenuotrauka.lt/en/wedding/

• Raiul este in mainile care mangaie!~

• Dorul il infrumuseteaza pe cel dorit~

• ~Vremea in care femeia nu mai stie sa iubeasca si sa se daruiasca este "sfarsitul

lumii"~(Giraudoux)

• ~Lumea este o tesatura de sentimente puse in miscare de diferite vointe. Cum ar fi

lumea daca toti ar iubi ?~

• "A fi simplu nu este o treabă uşoară. A fi simplu înseamnă sămori câte puţin în fiecare zi, în numele celor mulţi, până cândte preschimbi în iarbă. Iar mai simplu ca iarba ce poate fi?"~Grigore Vieru

• To see the world through eyes that don't judge~To love withhearts that don't discriminate~To look at people for who theyare and accept them for simply that~

• Bunătatea este o floare, este o esenţă a vieţii morale şi semn

că suntem rupţi dintr-o lume nepământeană. - INDEMN LASIMPLITATE – Ernest Bernea

• Cuvintele sunt fiinţe vii, capabile să facă treaba la care au fosttrimise. Şi fiindcă sunt fiinţe vii, viaţa din viaţa celui care le-acreat, ele-l însoţesc până la judecata de apoi, ca nişte copii ailui, cu toate isprăvile, cu toate consecinţele. (Pr. Arsenie Boca)

"Faith sees the invisible, believes the incredible and receives the impossible!"

"There wil l be times when you will be in the fi eld withouta camera. And, you wil l see the most glorious sunset orthe most beautiful scene that you have ever witnessed.Don't be bitter because you can't record it. Sit down, drinkit in, and enjoy it for what it is!" DeGriff

4

Page 5: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 5/48

Da-ne, Doamne, duhul sfinteniei, barbatia si statornicia sfintilor Tai pe calea binelui ! Da-ne,

Doamne, taria lor in credinta, ravna dragostei lor, duhul smereniei si al virtutilor crestinesti pe

care le-au avut ei ! Ajuta-ne, Doamne, ca tot ce gandim, ce vorbim si tot ce infaptuim sa fie

spre slava Ta si spre binele aproapelui nostru, ca impreuna sa Te cinstim cu credinta pe Tine,

Dumnezeul parintilor nostri, pentru rugaciunile tuturor sfintilor Tai. Amin

Parintele Sofian Boghiu

Cred ca in sfarsit mi-am dat seama ca ceea ce faci cuviata ta este de fapt doar jumatate din ecuatie. Cealalatajumatate, jumatatea cea mai importanta, reprezinta cucine esti cand faci ceea ce faci. (Post Grad, 2010)

 It took me a long time to realize that, essentially, I'm in a relationship with food,

and that what ended up happening was that I love all food. But all food didn't loveme back. And I much prefer to be in relationships with people who love me as muchas I love them.Those are the most rewarding relationships.

 And so I gradually came to the realization that I was going to have to make somedecisions about my food based on how much the food loved me. How did it make mefeel? Did I want to wake up the next morning feeling like I've been in a train wreck? Did I want to ache in my joints or be congested in my head? Or did I just want tofeel fantastic all the time? So eventually I committed to an all raw diet.

- Dr. Doug Graham

http://www.raw-food-health.net/CravingControl.html

I find television to be very educating. Every time somebody turns on the set, I go inthe other room and read a book. - Groucho Marx

All television is educational television. The question is: what is it teaching?-Nicholas Johnson

YOU ARE THE PRODUCT OF THE RULES YOU LIVE BY.

"Durerea intra in inima noastra, in locuri care inca nusunt, spre a le face sa fie!"

Un prieten adevarat e greu de gasit, si mai greu de parasitsi imposibil de uitat. (True friends are hard to find, harderto leave and impossible to forget.)

http://filmehd.net/vacanta-la-roma-roman-holiday-1953.html

Take risks: if you win, you will be happy, if you lose, you will be wise.

5

Page 6: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 6/48

"Haina face pe om. Oamenii goi n-au aproape nicio influenţă în societate." Mark Twain"Cu cât îmbătrânim, cu atât mai mare devine uimirea când vedem câtă ignoranţă încape în noifără să ne crape hainele." Mark Twain"Cu banii poţi cumpăra un câine minunat, dar numai cu dragostea îl poţi face să dea din coadă."Mark Twain

"De multe ori, banii costă prea mult." Emerson"Drumul către succes e întotdeauna în construcţie." Anonim

• "Nu nivelul de trai îi face pe oameni fericiţi, ci relaţia inimilor şi felul în care ne privim viaţa. Şi una şi alta

se află, întotdeauna, în puterea noastră şi asta înseamnă că omul e întotdeauna fericit dacă o doreşte şinimeni nu-l poate împiedica.", zice Alexandr Soljeniţîn în "Pavilionul canceroşilor", o carte care m-aimpresionat mult.

• "Libertatea este o nălucă după care gonim mereu s-o ajungem, pentru că nimic nu e mai frumos decât

ce se află în zare. Eu am atins-o citind pătimaş, scriind sau mergând desculţ prin iarbă."Fănuş Neagu

• Nisip şi piatră...

Povestea spune că doi prieteni mergeau prin de ert.ș S-au certat, iar unul dintre prieteni l-a pălmuit pecelălalt.Cel pălmuit era foarte trist, dar, fără să spună nimic, a scris pe nisip:

 “-Astăzi, cel mai bun prieten al meu, m-a pălmuit.”  Au mers până au găsit o oază, unde s-au dus să facă o baie. Cel lovit era cât pe ce să se înece, darprietenul său l-a salvat.De data asta, el a încrustat pe o piatră:

 “- Astăzi, cel mai bun prieten al meu mi-a salvat via a.” ț

Prietenul care îl pălmuise, dar ii i salvase via a, a spus:ș ț

 “-După ce te-am rănit ai scris pe nisip, acum în piatră, de ce?” Răspunsul a fost:

 “Când cineva ne răne te, ar trebui să scriem asta pe nisip, pentru ca vânturile iertării să teargăș ș  amintirea neplacută. Iar când cineva face ceva bun pentru noi, trebuie să sculptăm amintirea în piatră,ca nici un vânt să nu o teargă.” ș

Învă a i să vă scrie i durerile în nisip i să vă grava i amintirile frumoase în piatra inimii !ț ț ț ș ț

• ”Via a este un dar: din partea celor pu ini pentru cei mul i, a celor ce au i a celor ce tiu pentru cei ceț ț ț ș ș  

nu au i nu tiu.” ș ș  Amedeo Modigliani

• ”Nu te lega de nimic, căci de ceea ce te legi vrei să păstrezi, iar de păstrat... nu po i păstra.” ț (Trei

camarazi, Erich Maria Remarque)

• "Plăcerea fizică nu este decât o plăcere; poate ceva mai mare decât celelalte, dar, oricum, o plăcere ca

oricare alta. Nu reprezintă decât un aspect - şi nu cel mai important - al relaţiei pe care o numim iubire.Lucrul esenţial este adevărul, încrederea care se stabileşte între doi oameni, două suflete, două spirite...cum vrei să-i spui. Că adevărata infidelitate este cea care ascunde infidelitatea fizică. Pentru că lucrulcare nu trebuie să existe niciodată între doi oameni, care şi-au oferit unul altuia dragostea, esteminciuna." John Fowles

• Cum sa angajezi omul potrivit la locul potrivit

Se iau circa 100 caramizi fara nici o aranjare prealabila, se pun intr-o camera avand doar o singurafereastra.

6

Page 7: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 7/48

Sunt trimisi candidatii in camera,sunt lasati acolo singuri.

- Daca au numarat caramizile - sunt buni la departamentul Contabilitate ;- Daca le renumara - la Audit ;- Daca au facut un haos total - caramizi peste tot - Inginerie ;- Daca au aranjat caramizile intr-o ordine stranie - Planificare ;

- Daca arunca unul in altul cu caramizi - Operatii ;- Daca dorm - Receptie ;- Daca au spart caramizile in bucati - Tehnologia informatiei ;- Daca stau de pomana - Resurse umane ;- Daca se jura ca au incercat diferite combinatii, desi nicio caramida nu a fost mutata din loc - Vanzari ;- Daca au plecat deja acasa pentru ziua respectiva - Marketing ;- Daca se uita pe fereastra - Planificare strategica ;- Daca stau de vorba unul cu altul dar caramizile nu au fost atinse - Management.(via mail)

• Copilăria

... după un text de de Ionel Teodoreanu

 Alergam în urma eii o strigam...ș

Glasul meu înnecat n-a oprit-o...Doar o piatră din drumI s-a pus in cale:"Fie- i milă de ea!"ț

Eu rămăsesem în loc;Priveam buimacităcum toate visele melepier in depărtari...S-a uitat o clipă înapoi,mi-a făcut un semn cu mânai-apoi... s-a dus...ș

 A trecut, a trecut...copilăria...

• Am vazut luminade Marin Sorescu

 Am zarit lumina pe pamantSi m-am nascut si euSa vad ce mai faceti.Sanatosi? Voinici?Cum o mai duceti cu fericirea?Multumesc, nu-mi raspundeti.Nu am timp de raspunsuri,

 Abia daca am timp sa pun intrebari,Dar imi place aici.E cald, e frumos,Si atata lumina incatCreste iarba.

Iar fata aceea, iata,Se uita la mine cu sufletul...Nu, draga, nu te deranja sa ma iubesti.O cafea neagra voi servi, totusi,Din mana ta.Imi place ca tu stii s-o faci

 Amara.

Ne cunoastem

7

Page 8: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 8/48

de Marin Sorescu

Ne cunoastem,Ne-am intalnit intr-o ziPe pamant.Eu mergeam pe o parte a lui,

Tu pe cealalta.Tu erai asa si pe dincolo,O, erai ca toate femeile,Uite ca ti-am retinutChipul.

Eu m-am emotionatSi ti-am spus ceva cu mana pe inima,Dar n-ai avut cum sa m-auzi.

Pentru ca intre noi treceau intruna masiniSi ape si mai ales munti,Si tot globul.

M-ai privit in ochi,Dar ce sa vezi?In emisfera meaTocmai se facuse noapte.

 Ai intins mana: ai dat de un nor.Eu am cuprins de umeri o frunza.

• "Zece feluri de oameni nu cunosc ce-i legea: cel beat, cel neglijent, cel nebun, cel obosit, cel furios, cel

flamand, cel grabit, cel lacom, cel speriat si, al zecelea, cel indragostit. De aceea, cel prudent sa nu aibade-a face cu ei." Mahabharata

"Fa ceea ce judeci ca-i frumos, chiar daca facand asa vei fi dispretuit. De aceea, dispretuieste si criticaacelora a caror lauda o dispretuiesti." Pythagoras

"Doua lucruri umplu sufletul de o admiratie si de un respect ce se reinnoiesc mereu si care sporesc pemasura ce gandul revine la ele mai des si se opreste mai mult asupra lor: cerul instelat deasupra mea silegea morala dinlauntrul meu." Kant

• "Animals are my friends... and I don't eat my friends" ~George Bernard Shaw

• incearca-ti numele in japoneza:

A= ka, B=tu, C= mi, D= te, E= ku, F=lu, g= ji, H= ri, I= ki, J= zu, K=me, L= ta, M= rin, N= to, O= mo, P= no,Q= ke, R= shi, S= ari, T= chi,U= do, V= ru, W=mei, X= na, Y= fu, Z= zi

•  Always remember: Life begins at the end of your Comfort Zone

On ne voit bine qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux. (Le Petit Prince)

De cele mai multe ori un om are mai multe caractere: unul pe care-l crede el, altul pe care i-l da publicul si un altreilea pe care nici unul, nici altul nu-l pot deslusi niciodata, si care e cel adevarat."(Nicolae Iorga)

Fara disciplina nu poate exista victorie. ( Napoleon Bonaparte)

8

Page 9: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 9/48

Istoria e o minciuna pe care nimeni nu o contesta. (Napoleon Bonaparte)

In definitiv, nu anii din viata sunt cei care conteaza, ci viata din anii tai. (Abraham Lincoln)

Power without love is reckless and abusive, and love without power is sentimental and anemic. - Martin LutherKing, Jr

 “Multa lume e acum la mare sau la munte. Strazile sint aproape goale, la dispozitia ciinilor vagabonzi. Ma simt

ca intr-o barca, singur, pe un lac necunoscut, dus de curenti din ce in ce mai departe de mal. Chiar daca as

striga “ajutor” nu m-ar auzi nimeni. Asa ca prefer sa tac si sa cred ca alunec printr-un vis. Spre ce?…” 

Octavian Paler

"Ceilalţi lupi m-ar sfâşia dacă ar şti că urletul meu e, in realitate, un plâns." (Octavian Paler)

The Ugly Truth

Iubeşte şi fă ce vrei!

„Dacă vrem o definiţ ie scurtă şi exactă, noi vom spune că virtutea este ordineaiubiri i”.

„Adevărata iubire constă în a ne ataşa de adevăr pentru a trăi în dreptate; sădispreţuim deci toate lucruri le pieritoare din iubire faţă de oameni, iubire care neface să dorim ca ei să trăiasca în dreptate”.

„Într-un cuvânt, primeşte această scurtă poruncă: iubeşte şi fă ce vrei!

Dacă păstrezi tăcerea, să fie din iubire; dacă strigi să fie din iubire; dacă îndrepţi,îndreaptă din iubire; dacă ierţi, iartă din iubire. Rădăcina interioară să fie cea aiubiri i, din această rădăcină nu poate ieşi decât bine”.

“Nimeni nu trăieşte fără a iubi; dar, în general, ce se iubeşte? Dumnezeu nu neopreşte de a iubi, dar e vorba de a alege obiectul iubir i i noastre. Or, dacă putemalege, este pentru că noi înşine am fost iubiţ i mai întâi… Noi iubim, dar de undene vine acest privi legiu? De acolo, că El ne-a iubit primul. De unde vine deci căomul poate iubi pe Dumnezeu? Căutaţi şi nu veţi găsi alt motiv decât acesta: Elne-a iubit mai întâi. Acela pe care-L iubim ni S-a dat nouă şi El ne-a dat, înacelaşi t imp, ceea ce face ca noi să-L iubim”. (Sfântul Augustin)

"The creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again; but already itwas impossible to say which was which." Animal Farm, George Orwell

 Am gusturi simple. Mă mulţumesc cu ce-i mai bun. Oscar Wilde

Henry Ford: "Either you think you can or you think you can't, you are right "

 Abraham-Hicks

Legea Atractiei 

9

Page 10: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 10/48

[de Teo Nicoara-Cornea (to be :-)]

 Acum ca ai vazut THE SECRET este timpul sa faci cunostinta cu secretul din

  spatele acestui secret (al filmului, da). Adica cu Abraham si cu Legea

 Atractiei.

  Abraham este… hai sa-l numim invatatura de la inceputurile timpului.

 Abraham este intelepciunea care are adevarurile si raspunsurile. Abraham

este adus cunoasterii noastre de catre Esther si Jerry Hicks. Ester & Jerry 

Hicks sunt un cuplu fermecator; tin seminarii despre Legea Atractiei, Creatia

deliberata, Arta de a fi fericit inca din anii 80. Ei sunt cei ale caror idei stau la

baza filmului “The Secret”.

Legea atractiei este una din legile care guverneaza Universul in care traim;

legea asta functioneaza fie ca suntem constienti de ea sau nu, fie ca ne dorimasta sau nu. Ea zice asa : fiecare gand are o vibratie care se transmite in

intreg universul si ca “vibratiile de aceeasi frecventa” se atrag; cu alte

cuvinte: “ce se aseamana, se aduna”. Invataturile lui Abraham ne ajuta sa

intelegem aceasta lege si sa ne folosim de ea pentru a ne imbunatati viata,

  sanatatea, starea emotionala si psihica.

 Ideea de baza (si nu este ea oare ideea de baza a tot si toate ?) este ca

Universul este energie in miscare. Avem fiecare in interior o particica a

acestei Energii care vibreaza. Gandurile noastre fac ca aceasta energie din

noi, “Fiinta interioara” cum ii spune Abraham, sa vibreze si sa evolueze.Experientele din jurul nostru creaza ganduri si vibratii ducand astfel la

evolutia Fiintei din noi, a energiei, participand astfel la evolutia Universului.

 Abraham spune ca fiecare din noi, am ales cu buna stiinta sa venim aici, in

aceasta dimensiune fizica, guvernata de spatiu si timp, ca sa invatam, sa

experimentam, sa privim viata dintr-o perspectiva noua, sa ne bucuram si sa

evoluam.

Daca ne-am opri o clipa din tavalugul vietii fizice, am da un pas inapoi si ne-

am privi cu atentie, am vedea ca suntem mai mult decat un corp fizic. Nu suntem nici macar un corp fizic prin care circula Energia ci suntem mai 

degraba Energie vie care in acest moment a ales sa fie intr-un corp fizic.

 Atunci cand constientizam asta, toate nimicurile cu care ne-am batut capul se

dizolva. In locul lor se instaleaza un sentiment de usurare si de bucurie.

 In primul rand we should ENJOY THE RIDE – ar trebui sa ne bucuram de

10

Page 11: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 11/48

calatoria care este aceasta viata, suntem aici ca sa ne distram, nu avem un

 scop precis, trebuie sa GO WITH THE FLOW, nu exista reguli, e ca si cum ai fi 

intr-o vacanta, sau intr-un joc pe calculator, nimic nu conteaza decat 

distractia. Odata ce treci de pasul asta, totul e mult mai simplu. Pentru ca iti 

dai seama ca LIFE IS SUPPOSED TO BE FUN – viata ar trebui sa fie distractiva!

Nu suntem aici ca sa ne spetim, sa suferim, sa invatam vreo lectie de viata..

  suntem aici ca sa ne bucuram si ne putem lasa in voia sortii, in voia

Universului, pentru ca totul va fi bine, nu avem cum si ce sa gresim. Odata ce

intelegi treaba asta, simti o mare usurare fata de toate prostioarele (mai mici 

  sau mai mari) pe care le carai in carca pe post de responsabilitati.

Fiinta ta interioara raspunde la experientele/stimulii din jur. Dar ea nu este

niciodata trista sau ingrijorata, ea isi doreste sa evolueze continuu, to

“expand”. Asa ca, daca vezi ceva ce iti place fiinta ta interioara vibreaza la

aceasta experienta si devine imediat ceea ce ti-ai dorit. Adica, daca te uiti laun om vesel si sanatos, iti doresti sa fii si tu la fel, il admiri, iti place ceea ce

vezi si simti, chiar daca tu nu esti la fel de sanatos. Fiinta ta interioara deja a

devenit acest om vesel si sanatos si te cheama inspre aceasta stare. Tu ca si 

corp fizic poate nu esti inca in aceasta stare. La fel se intampla si cand vezi 

un om bogat sau un obiect care iti place si ti l-ai dori. Fiinta ta interioara

(energia) manifesta aceste lucruri si evolueaza. In acest moment, in

interiorul tau, exista o fiinta care este tot ceea ce ti-ai dorit vreodata sa fii si 

are tot ceea ce ti-ai dorit vreodata sa ai. Aceste dorinte nu rasar numai din

experientele pozitive ci din toate experientele tale.

Daca la un moment dat ai vazut un cersetor fara un picior si ti-a parut rau de

el, fara sa stii, in interiorul tau s-a nascut dorinta de a nu fi ca el, de a fi 

bogat si sanatos si fiinta ta interioara i-a urmat acestei dorinte. Problema

este ca tu, in plan fizic, cand vezi un cersetor bolnav, te intristezi, te stresezi,

te gandesti sa nu ajungi si tu bolnav.. etc Acesta discrepanta intre ceea ce

 gandeste/devine fiinta ta interioara si ceea ce gandesti tu in plan fizic, te

face de fapt sa te simti rau. La fiecare gand negativ pe care il ai fiinta ta

interioara mai da un pas in fata (inspre bunastare) pe cand tu ramai blocat.

 Abraham face analogie cu un curs de apa care este viata. Toate experientele si dorintele tale de pe parcursul vietii formeaza un curent pe aceasta apa.

Poti alege sa mergi pe cursul apei, “Follow your bliss” sau poti alege sa lupti 

impotriva curentului si sa vaslesti ca dementul in susul apei. Cu cat trece

timpul, dorintele se aduna si cursul apei devine tot mai agresiv, te cheama

inspre ceea ce ti-ai dorit, dar tu NU si NU, ramai blocat la tristete,

dezamagire, ideea ca nimic bun nu se va intampla, ca nu meriti sau nu poti 

11

Page 12: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 12/48

obtine cutare lucru… Aceasta detasare treptata intre tine si fiinta ta

interioara (practic, intre corpul fizic si energia care il tine in viata) duce la un

moment dat la imbolnaviri si in final la moarte. Moarte care practic este cel 

mai frumos lucru care ti se poate intampla (mai ales daca ai fost un om

morocanos toata viata si te-ai tinut departe de fericirea pe care o

experimenta fiinta ta interioara). Prin moarte te desprinzi de toate aceste

bariere care te-au tinut departe si te intorci la forma ta adevarata, potentata/

imbunatatita de tot ceea ce ai experimentat in aceasta viata fizica.

Solutia ca sa iti ajungi din urma Fiinta interioara si sa umpli golul care s-a

creat este sa dai drumul la vasle, si curentul dorintelor tale te va indrepta in

directia corecta. In termeni mai putin metaforici, trebuie sa dai drumul 

 sentimentelor de incrancenare, lupta cu viata, munca asidua, tristete, rautate

 sau neintelegere fata de ceilalti, invinuirea ta sau a altora pentru ceea ce

este… etc si sa “reach out for better feelings”. E normal ca daca esti intr-odepresie profunda este greu sa treci direct la veselie, dar daca intelegi cum

functioneaza curentul creat de dorintele tale nu trebuie decat sa gasesti cel 

mai apropiat sentiment de cel de depresie dar un pic mai bun. Adica treci de

la “Il uras pe cutarica” la “ E insuportabil cutarica” la “Saracu ce insuportabil 

este, oare cum il suporta nevasta” la “Probabil are si el niste calitati”… si asa

mai departe. Un gand un pic mai pozitiv decat anteriorul inseamna un progres

 pe sensul de mers al curentului. Inseamna ca, curentul te va ajuta de acum sa

 gasesti ganduri si sentimente tot mai placute. Nu se va intampla peste noapte

dar se intampla, vei simti si vei vedea pe zi ce trece semne ale acestei 

  schimbari. Numai da drumul la valse si observa.

 Acum, sa vedem, in afara de aceste metaforice idei ce putem face practic 

 pentru a ne imbunatati viata.

Cei trei pasi ai Legii Atractiei  

1. Trebuie sa ceri ceea ce iti doresti si Abraham zice ca pasul asta e deja

facut. Toti ne dorim ca viata noastra sa fie mai buna, orice experienta creeaza

in noi dorinte de mai bine. Atunci cand observi un om sanatos, o masina care

iti place, o casa sau o stare de spirit pe care ti-o doresti, toate acestea sunt dorinte lansate in univers sub forma de vibratii.

2. Universul creeaza ceea ce ne-am dorit fara nici o exceptie. Tot ceea ce ne-

am dorit, ne-a placut sau ne-am imaginat vreodata exista. Avem fiecare pus

deoparte un fel de “taram al viselor” care contine tot ce ne-am dorit de-a

12

Page 13: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 13/48

lungul vietii si pasul 3 e cel care ne da cheia catre acest taram.

 

3. Trebuie sa permitem acestor lucruri sa vina la noi ... Asta este cea mai grea

 parte. Trebuie sa fii “in alignment” cu ce-ti doresti, cum zice in film. Adica sa

nu te indoiesti, sa astepti, sa te increzi ca legea functioneaza si universul ti-a

 pregatit toate cele si le vei primi. Sa nu te intrebi cand si cum va ajunge la

tine. Viitorul tau e deja creat, contine toate lucrurile frumoase pe care ti le

doresti si ti le-ai dorit intotdeauna, trebuie doar sa te dai la o parte din drum

  si sa le lasi sa vina la tine.

  Actiuni practice pe care le putem face

 

1. In fiecare zi faci un "Atelier al creatiei" de 15 minute (sau cum poti) in

care sa te gandesti la ce iti doresti, sa visezi cum ai vrea sa fie viata ta, sa-ti 

amintesti lucrurile care iti fac placere, unde ai fost, cu cine si cum te-ai distrat... etc Poti sa le scrii sau sa le gandesti, sa le vorbesti sau sa-ti 

imaginezi. Important e sa te simti bine. Cand te simti bine atunci vibratia ta e

 puternica si atragi lucrurile pe care ti le doresti. E important ca atunci cand 

intri in "Atelier" sa fii linistit, happy, in nici un caz nervos sau trist.

2. O alta metoda este "intentia pe segmente" sau dorintele pe termen scurt.

 Inainte sa incepi o treaba, o etapa a zilei, o discutie.. orice, stai o clipa si te

 gandesti ce-ti doresti de la ea. De exemplu inainte sa te scoli din pat, stai 

cateva clipe si gandeste-te cum vrei sa fie ziua ta. Gandeste-te ca tu esti 

creatorul propriei tale zile si imagineaza-ti cum ar fi ca numai lucruri bune sa se intample, lucruri care sa te relaxeze si sa te bucure. Cand te suna cineva

care de obicei te streseaza sau iti da numai vesti proaste, inainte sa-i 

raspunzi gandeste-te ce-ti doresti de la aceasta conversatie? iti doresti ca

discutia sa fie linistitoare, tu sa fii supportive cu acea persoana si discutia sa

 se incheie intr-un ton vesel. .. si asa cu fiecare segment al zilei.

3. Noaptea in somn nu mai creem, gandurile noastre nu mai vibreaza, de-asta

dimineata suntem cumva "resetati" si putem sa ne folosim de asta ca sa

incepem ziua cu dreptul. Conform legii atractiei fiecare gand atrage dupa sine

alte ganduri, fiecare manifestatie creeaza mai multe ganduri care atrag mai multe ganduri si manifestatii. De-asta este bine sa incepem dimineata cu

bucurie si cu ganduri pozitive.

4. Un bun mod de a te focusa pe ceea ce-ti doresti si a-l lasa sa vina la tine

este sa iti raspunzi la intrebarea: "De ce imi doresc lucrul asta?" si sa faci o

lista cu toate motivele. Apoi sa raspunzi la intrebarea: "Ce as face daca as

13

Page 14: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 14/48

avea asta?" sau " ce voi face daca voi avea asta?" Foloseste una din intrebari 

in functie de cat esti de confortabil cu ele. Mie mi-e mai usor cu "ce as face

daca as avea" decat cu "ce voi face cand voi avea". Ideea este ca

raspunsurile sa trezeasca in tine emotii pozitive.

5. Daca nu stii exact ce-ti doresti sau nu ai niste dorinte clare (un obiect, o

casa, bani.. etc) poti sa te gandesti ce fain e sa stii ce iti doresti, sa iti 

amintesti cum era cand ti-ai dorit ceva si dorinta ta, trimisa universului este

 sa afli ce-ti doresti. si vei afla Sau dorinta poate fii sa te simti bine, happy si 

atat.

Emotiile sunt sistemul nostru de ghidare pe care ni-l ofera "fiinta interioara" 

 si de care ne putem folosi pe parcursul zilei. Atunci cand ceea ce gandim ne

face sa ne simtim prost este pentru ca nu suntem in alignment cu fiinta

interioara. Daca ne gandim la lucruri pe care nu ni le dorim atunci fiintanoastra interioara ne spune asta ca noi sa ne dam seama ca suntem intr-o

"creatie negativa", atragem lucruri pe care nu ni le dorim. Daca ne dorim bani 

de exemplu, dar ne focusam mereu pe lipsa lor, ne vom simti rau, drept 

urmare fiinta interioara ne spune ca nu suntem pe drumul cel bun sa obtinem

bani. De-asta este important sa ne creem si sa intretinem o stare de bine, de

bucurie, prin orice metode. Sa incercam sa culegem date despre ce anume ne

face sa ne simtim bine si sa facem cat mai mult din acele activitati. Sa

incercam sa vedem cat mai multe lucruri si aspecte pozitive in orice si oricine.

Sa ne inconjuram de oameni si lucruri care ne fac placere.. si in timp, dupa ce

vom stapani tehnicile de creatie si vom intelege si vom sti sa aplicam legeaatractiei lucrurile vor merge bine de la sine. Numai inceputul e mai greu!

 Atunci cand esti in alignment with your inner self puterea de creatie este

maxima.

Pivotarea de la o stare mai proasta catre o stare buna nu este usoara, nu se

  poate produce dintr-o data, dar este in puterea noastra sa o facem.

 Atunci cand te simti foarte rau gandindu-te la ceva, este un lucru bun, pentru

ca este un indiciu ca respectiva idee reprezinta ceva foarte important pentru

tine. Si atunci trebuie sa te intrebi, daca treaba asta ma face sa ma simt rau,

atunci ce anume imi doresc de fapt. Nu poti trece de la a te simti foarte raureferitor la un subiect direct la 100% loving it, trebuie sa o iei treptat si incet,

incet vei observa schimbari. Lucrurile incep sa mearga de la sine in timp.

Va fi o placere sa observi indiciile. Sa vezi cum bulgarele de zapada pe care l-

ai lansat se face tot mai mare si de-acum nu mai trebuie sa faci nimic ca sa se

formeze o bila imensa

14

Page 15: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 15/48

Mai sunt multe de spus pe aceasta tema asa ca daca v-am trezit interesul

cititi cartile Abraham-Hicks. Sau, la cerere, putem sa mai postam si noi

cugetari de acest gen pe marginea cartilor lor.

Sacrifice is giving up something good for something betterEverytime you say no to food, you say yes to thinEat to l ive, don't l ive to eatYou want food? Loooook at those thighs!Do you really want to be that weight for the rest of your l ife?Skip dinner, end up thinner

• Respect yourself, put down the fork• Nothing tastes as good as thin feels

Don't do anything today that you'l l regret tomorrow.Don't eat. If you want to see food, look at your thighs.The difference between want and need is self control.

"Self control is the quality that distinguishes the fittest to survive" - GeorgeBernard Shaw

"In eating a third of the stomach should be filled with food, a third with drink andthe rest left empty" - Talmud

"I saw few die of hunger, of eating 100,000" - Benjamin Franklin

In the body, as in sculpture, perfection is not attained when there is nothing left toadd, but when there is nothing left to take away.

"In general, mankind, since the improvement of cookery, eat twice as much asnature requires" - Benjamin Franklin

"Most people eat as though they were fattening themselves for the market"

"Three good meals a day is bad living" - Benjamin Franklin

"You know it's been said that we just don't recognize the significant moments of our lives while they're happening.We grow complacent with ideas, or things or people and we take them for granted and it's usually not until thatthing is about to be taken away from you that you've realized how wrong you've been, that you realized howmuch you need it, how much you love it."

 Ai grija de gandurile tale pentru ca ele pot fi pentru tine cea mai mareavere sau cel mai mare cosmar. Invata sa le folosesti in avantajul tau silumea ta va capata o alta culoare.

“Oamenii iau totul atat de in serios incat totul se transforma intr-o povara. Invata sa razi maimult!’’-Osh

“Nimeni nu-si dezvolta personalitatea pentru ca i-a spus cineva ca ar fi folositor saurecomandabil sa o faca.” Jung

15

Page 16: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 16/48

Îndrăzneşte să fii cine e ti cu adevărat, să îţi urmezi visele, să ai încredere, să iube ti, să te la i iubit, să îţi infrunţiș ș ș  cele mai mari frici, să faci lucruri noi, să ie i din zona de confort, să trăie ti fiecare clipă!ș ș

Îndrăzneşte să nu te mai îngrijorezi, să fii fericit, să te la i îndrumat de Dumnezeul din tine spre ceea ce ai deș  făcut în viaţa ta!Îndrăzneşte să spui ce simţi, să faci ceea ce simţi, indiferent de ce cred ceilalţi!Pur i simplu, îndrăzne te!ș ș

Singura salvare pentru cei care înţeleg totul este rîsul. Să rîzi de proşti, să rîzi în faţa absurdului, să rîzi mereu cuochii la Cer.

Love waits for one thing, the right moment...Love is like playing the piano. First you must learn to play by therules, then you must forget the rules and play from your heart...

Nothing is a waste of time if you use the experience wisely. :D

I love being married. It's so great to find that one special person you want to annoy for the rest of your life.

I love everybody! Some I love to be around, some I love to avoid, and others I would love to punch in the face.

'Sometimes, people with the worst past can create the best future.'

If plan ‘A’ doesn’t work, the alphabet has 25 more letters. :)

Everyday God gives us a moment to change everything that makes us unhappy. Use it." (Paulo Coelho)

(9.) Marea… marea in sine nu inseamna nimic. Poti sa fii singur pe o plaja din Dubai si sa tesimti ultima râmă din Univers, si sa fii cel mai fericit intr-un catun din Apuseni. Oamenii siexperientele te implinesc… nu lucrurile ca atare. (Teodor Burnar)

"Paseste drept inainte si daca pamantul pe care il cauti nu exista inca, fii sigur ca

 Dumnezeu il va crea inadins pentru a-ti rasplati indrazneala" (Regina Izabela catreCristofor Columb)

''Tot ceea ce se petrece are un anumit sens.'' G. G. Marquez 

''Un poet nu poate fi mai bun decat alt poet. Un poet poate fi mai bun decat sine insusi sau

mai slab decat sine insusi.'' N. Stanescu

Sa cugetam numai la Dumnezeu . Sa nu ne rugam numai cu buzele , iar mintea safie departe de cuvintele rugaciunii . " Cum puteti pretinde lui Dumnezeu sa ia amintela rugaciunile voastre , daca voi insiva nu luati aminte la rugaciunile voastre ? " -intreba pe drept cuvant Sfantul Ciprian al Cartaginei . Rugaciunea trebuie facuta cuevlavie , cu inima curata .

16

Page 17: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 17/48

,,<<Chiar si dupa tot acest timp, Soarele niciodata nu ii spune Pamantului: imi esti dator. >>(Haviz) Cu o astfel de iubire, lumea intreaga, cat de mult se lumineaza..."

Un parinte a spus: Rugaciunea este semn al increderii in Dumnezeu. Cand incredereain Dumnezeu este totala, nu este necesar sa te rogi pentru ceva, pentru ca Dumnezeuare grija de ce e nevoie. Atunci trebuie sa astepti cu rabdare ca fructul sa se coaca sisa cada din copac. De aceea, parinti, incredintati-va copiii lui Dumnezeu, pentru ca voile-ati dat numai trupul, iar Dumnezeu le-a creat sufletul. Deci este obligat sa aiba grijade ei.

« Culege clipele de fericire, lasa-te iubit, iubeste ! este singura realitate a vietii, restul e nerozie... » „Viaţa e scurtă, încalcă regulile, iartă repede, sărută încet, iubeşte cu adevărat, râzi din toată inima şiniciodată nu regreta ceva ce te-a făcut să zâmbeşti!” 

Learning Wisdom Everyday

Unique As A Flower

Be yourself!This is the best and only person

 You can really be.Don’t take away from your uniquenessBy trying to change it.Being yourself leads to success;Trying to be someone you are not, to failure.Use your time and energyTo make the most of who you are;To build yourself up,Not to tear yourself down.

Be yourself!Care about and consider the feelingsOf those closest to you,But don’t allow othersTo tell you how to think, feel, be, or live.Only you have the rightTo make these important decisions.If others reject you,Don’t be hard on yourself.Their rejection has nothing to doWith who you are;It has to do with who they are.

Be yourself! Accept yourself as being imperfect,

But not unlovable,For your strengths far exceed any weakness.Embrace the goodness in you;There is more there than you acknowledge.

 You are a part of the universe,Not by accidentBut by design.

 You have a special place and purpose.Trust in it.There’s a star in the sky

17

Page 18: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 18/48

With your name on it.Claim that star and let it shine……..

Learning Wisdom Everyday

Look For The Sunshine

Life can make choices for us.Sometimes these choicesSeem unfair

 And make us unhappy if we let them.But in the end we control our own destinyBecause we can decide how we are going to allowPeople or events to affect us.So much of our happiness, and unhappiness,Lies within the choices we make.We can accept that life isn’t the way we want it to be,Or we can work to change it so it will be.We can walk through the shadows,Or we can choose to smile

 And to seek out the sunlight.

We can create grand dreamsThat never leave the ground,Or we can be builders of dreams that that touch the sky.We can look at onlyThe negative aspects of ourselves,Or we can lift ourselves upBy being our own best friend.We can live in the pastOr dream about the future,Or we can live for today.We can give up when the road becomes difficult,Or we can keep on goingUntil the view is much better.The choices in life are endless,

 And so is the potential for happiness…….

Learning Wisdom Everyday

Sincere praise at the right time can transform a person's life. We all need feedback from others. Young childrenhave no way of knowing how well they are doing unless they get feedback from others. And we all were oncechildren. And we never outgrow our need for feedback.

 An accomplished Talmudic scholar shared with me, "When I was a young boy, I had a tendency to daydream andI didn't always pay attention when my teachers were talking. My self-image was that I wasn't especially bright.But one sensitive teacher changed my life. I had received a 50 on a Talmud test. The teacher called me over andprivately told me, 'You only answered half the questions on the test. But I want to point out to you that what youdid answer shows that you have a deep understanding of the concepts.' I felt good, but it didn't make too much of a difference. The next week, I once again answered only half the questions and received only a 50. Once again

the teacher called me over and told me, "You didn't answer half the questions. But I want to point out to you thatwhat you answered, you answered exceedingly well. You really understand the ideas you understand.' Thisopened my eyes. I saw that I had a much better mind than I had previously thought. I began to concentrate inclass. The next four weeks in a row I received a 100 on each test. And after that I always got at least a 90.Sincere praise made me what I am today."

"You have not yet reached the proper level. Work on yourself to react to praise and insults in the same manner.Try to rise above caring whether someone praises or insults you. You are still too self-conscious about beingpraised."

18

Page 19: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 19/48

Learning Wisdom Everyday

Make A Change For The Best

Dare to make a change –Just one

Can change your whole life And make you so much happier.Change affects us deeplySo we try to avoid itEven when we need it most,Even at the cost of our happiness.It seems easier to accept what isBut unhappiness is never easy,So don’t avoid change –Embrace it!

Change enriches you.It gives youNew life,New courage,

New strength,New hope,New dreams.So go ahead

 And make a change You know is for the best. You’ll be happier And glad you did………

Learning Wisdom Everyday

 You Will Have New Dreams

Sometimes things don’t work out,This doesn’t mean nothing will.One thing isn’t everything,Now isn’t forever –Even though it may feel like it.

Give yourself timeTo see things clearly.What we feelIsn’t always true.In time the disappointment will pass,

 Your feelings will change, Your life will be different, You will have new dreams.

No matter how hard we tryWe can’t hold onto today.It will pass.So we must hold its joys

 And its disappointmentsWith open handsBecause they weren’t meant to stay,But to fill today’s purpose.

Let go of today’s disappointmentsSo your hands will be free

19

Page 20: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 20/48

To accept tomorrow’s blessings.Life is not just one day of your life,But all of your tomorrows.Each day has its own happiness.Enjoy today but then move onTo enjoy all of your tomorrows……

By Nancye Sims

Learning Wisdom Everyday

Giving to others will increase your love for them. If you make an effort to help everyone you meet, you will feelclose to everyone. Doing acts of kindness for everyone fills your world with friends and loved ones.

"A stranger is someone you have not yet helped."

Learning Wisdom Everyday

People with low self-esteem are frequently very good people by objective standards, but have high aspirations and

hence feel frustrated in not reaching their lofty goals. Since they are not perfect, they consider themselves failuresand this leads to many negative consequences.

It is important for such people to realize they are thinking in either/or terms: "Either I am perfect, or else I am afailure."

In truth, each area of behavior and personality has numerous levels along a continuum. If you are not perfect, youneed not rate yourself as a failure. Focus on improvement, instead of absolute perfection.

It is worthwhile for a person with low self-esteem to write a list of the minimum standards of a basically goodperson. He is then able to see more objectively whether or not he is meeting those standards.

Learning Wisdom Everyday

"You cannot control what happens to you, but you can control your attitude toward what happens to you, and inthat, you will be mastering change rather than allowing it to master you."

 — Brian Tracy

"We can never judge the lives of others, because each person knows only their own pain and renunciation. It'sone thing to feel that you are on the right path, but it's another to think that yours is the only path." ~ PauloCoelho

Courage builds self-respect. When you sacrifice for principles and ideas, you increase your self-respect. When youface a painful situation and react with dignity, you increase your self-respect.

When you say, "No," to temptation even though others will try to persuade you to say, "Yes," you increase yourself-respect. When you don't allow opposition to stop you from doing what you know must be done, you increase

your self-respect.

In short, every act of courage makes you feel better about yourself.

Learning Wisdom Everyday

The Reason For Every Success

It’s not enoughTo know what you want.

 You must believe

20

Page 21: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 21/48

It’s obtainable.Without faith

 You have no reason for trying And without tryingNothing is accomplished.Faith is the seedFrom which dreams grow

 And the reasonFor every success.Faith gets you started,Keeps you going,Makes giving up impossibleMaking your dreams possible.

 You can have everything going for you And not succeed.There is no substitute for faith

 And no greater obstacle than fear.

 You can have everything against you And still succeed.For every obstacle life lays before you,Faith gives you wings

To fly above….Faith begins the moment

 You are willingTo take a chance,

 And grows strongerWith every chance you take

 And every effort you make.Time changes everything

 And everything has its time.Do your part.

 As surely as nightTurns into day,When the time is right –When it’s your time –

From the seed of faith Your dream will blossom.

By Nancye Sims

"Zen pretty much comes down to three things -- everything changes; everything is connected; pay attention."― Jane Hirshfield

Sadness and depression cause many illnesses and much damage. It is of utmost importance to think positivethoughts and obtain happiness.

Every living person is unique, from his genetic makeup to his personal history. Since you are unique, your past andfuture moments of joy will be unique to you. You have your own unique style of joy in the present, too.

Some people think about the joy of other people. Then they say, "I'm just not a joyful person. I’m not as outgoingand friendly as some joyful people. I would feel strange to act like some of the joyful people I’ve seen." Realizethat you only need to experience joy in your unique way.

Some extroverts are joyful and some are not. Some introverts are joyful and some are not. Some loud people are joyful and some quiet people are joyful.

 Anyone who isn’t joyful right now can choose and decide to create more joy in his own unique way.

21

Page 22: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 22/48

"A teacher's purpose is not to create students in his own image, but to develop students who can create their ownimage."― Shiro, the Zen Master Kitty

"We learn more by looking for the answer to a question and not finding it than we do from learning the answeritself." ~Lloyd Alexander

"Open your arms to change but don't let go of your values."

Mirrors give you feedback. When you look at your facial expression in a mirror, you have more data to answer thequestion, "Do I look like I am joyful or enthusiastic right now?"

If the answer is, "Yes," terrific. If not, don't answer, "No." Rather, reply to yourself, "Not yet." This gives yourbrain a message, that eventually you will be more enthusiastic than you are now.

Enthusiastically wave to yourself in a mirror. Even if you didn't feel enthusiastic before you started, the feedback you get will bring a real smile to your face if you allow it to.

"But I don't have anything to be enthusiastic about," some people argue.

 You can always be enthusiastic that you are alive, that you are breathing, that you can see. As you wave to

yourself in a mirror, be enthusiastic that your brain is creating the chemicals that naturally make you feel good.Regularly practicing waving enthusiastically is a simple tool that will be powerfully effective. If you are seriousabout becoming more enthusiastic, you will make this a habit until you will no longer need to make an effort tosee the enthusiastic look when you see yourself in a mirror.

Rabbi Simcha Zissel of Kelm (19th century Europe) wrote: "There is no comparison betweendoing something with enthusiasm and joy and doing it without enthusiasm and joy. If we woulddo everything with enthusiasm, there is n o limit to the elevated levels we would reach.Enthusiasm generates power. A person with enthusiasm is able to overcome laziness and pursuewisdom and higher spiritual levels."

Live today with enthusiasm. "But," you might say, "there are many things I have to do that I'mnot interested in doing." But wouldn't you do it with enthusiasm if you were being paid a largeamount of money to do it?!

Knowing that you have the ability to generate enthusiasm will transform the entire quality ofyour life. Hear the inner sounds of enthusiasm. Feel the feelings of enthusiasm permeating yourentire being.

Today, pick a task you've been procrastinating - and generate enthusiasm to accomplish it!

My buddies, we've always just tried to make each other laugh, ... I mean, just like all friends hanging out -- that'sthe goal."~Adam Sandler

Facts themselves are neutral. You do not have emotional reactions to facts. Your emotional reaction is alwaysbased on your subjective evaluation of any situation.

When you evaluate something as negative, awful, tragic, or a misfortune, you will feel sad, depressed, miserable,angry, or full of anxiety.

When you think that something does not affect you in any way and are apathetic to it, you will feel neutral.

When you evaluate something as good for you, you will react with happiness and joy.

It takes practice and effort, but ultimately the choice is yours.

Today, try reacting to one "negative" thing with joy.

22

Page 23: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 23/48

One of the most self-empowering ideas for a happy, fulfilling life is that it's up to your own mind to choose to enjoy what you do. You have a tremendous power to develop this attitude.

If you need to do something that seems uninteresting and boring at first, ask yourself, "How can I find a way to enjoy what I need to do?" 

Brainstorm. Enjoy the challenge of thinking of a number of ways to make the task more meaningful and fulfilling.

 Ask yourself, "What are some of the ways that I can think about this task (or project, goal, or job) that will enable me to enjoy what I am doing?" 

Rabbi Simcha Zissel of Kelm said: "When a person travels to the wedding of a close friend, he is happy the entiretrip. Though the ride might not be comfortable and the food a bit stale, he still is joyous, for his mind is focusedon the goal of the trip, where he will greatly enjoy himself.

"Similarly, when a person focuses on the goal of life, he is able to overcome the difficulties involved. When one'sfocus is on the eternal afterlife, he lives in a state of happiness even though he experiences many inconveniencesalong his relatively short trip [in this world]."

Having a disability is not what defines a person. A person with a disability is not known as "the woman in the wheelchair." She should be known as Sarah, who is an artist, a teacher, a student or a congregant. She is also a 

person with a disability. [This is known as "People-First Language."] — Shelly Christensen 

Living with a disability is difficult. Acknowledging this difficulty is not a defeat, but a hard-won accomplishment in learning to live a life that is not disabled. The difficulty for people with disabilities has two parts—living our ordinary, but difficult lives, and changing structures, beliefs, and attitudes that prevent us from living ordinarily.

— Nancy Lynn Eiesland, author of The Disabled God, professor at Emory University Cited in Barriers to Bridges,National Organization on Disability —

Re-experience joy for what you have at every moment. That way, each moment you are once again reacquiringanew all that you have.

When something is new, we strongly appreciate it. After a while, the joy often wears off.

Right this second you can experience tremendous joy for all that you have. You may not be able to maintain thisfeeling for more than a few minutes. But as long as you can - fantastic!!

The fool turns a friend into an enemy. The wise person turns an enemy into a friend.

 You are the owner of a magnificent brain. Wherever you go, your brain is always with you. You have a lightweightmulti-million dollar valuable machine that you take with you at all times. You use this machine to study, to enjoylife, to relate with other people, to make money, to face tests and challenges. Your brain is powerful. If you arereading this, it is your brain that is enabling you to do so. Your brain receives images of the symbols that you arelooking at and turns them into words and sentences. Because similar letters and words are stored in your brain'simmense library, you are able to make sense of these words and can benefit from them.

The sheer number of pictures, knowledge, and information stored in your brain is awesome. When you think of how relatively small your brain is and what it has stored away in its cells, it is mind-boggling. Whenever you

recognize someone it is because that person's picture is stored in your brain. If you recognize any scene, whetheryou saw it in person, or in a newspaper, book, or magazine, it is because there is a picture of that scene in yourbrain. This can include gigantic areas and a wide variety of places.

Some people tend to just complain when they can't remember something and take remembering for granted. Aperson who sincerely wants to master happiness will do just the opposite. Appreciating the power of your brainwill give you thousands of joyous experiences.

23

Page 24: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 24/48

"There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everythingis a miracle."― Albert Einstein 

"With everything that has happened to you, you can either feel sorry for yourself or treat what has happened as agift. Everything is either an opportunity to grow or an obstacle to keep you from growing. You get to choose."

― Wayne W. Dyer 

King Solomon said,"Criticize a wise person -- and he'll love you!" (Proverbs 9:8)

Work on developing a love for accepting criticism. When you have a sincere desire to grow and develop, you willappreciate the opportunities that arise for further growth and development.

Criticism expressed with profound love and concern is easier to handle than criticism expressed with anger orcondescension. But if what is said to you is beneficial for you, accept it regardless of how it is said.

"The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go." — Dr. Seuss (I Can Read with My Eyes Shut) 

"The World is a book, and those who do not travel read only a page." — St. Augustine

It's easy to be intimidated by mean people. See through their mask. Underneath is an insecure andunhappy person. They are alienated from others because they are alienated from themselves.

Have compassion for them. Not pity, not condemning, not fear, but compassion. Feel for their suffering.Identify with their core humanity. You might be able to influence them for the good. You might not.Either way your compassion frees you from their destructiveness. And if you would like to help themchange, compassion gives you a chance to succeed.

 — Rabbi Zelig Pliskin (Happiness, p.179)

"People are afraid of themselves, of their own reality; their feelings most of all. People talk about howgreat love is, but that's bullsh*t. Love hurts. Feelings are disturbing. People are taught that pain is eviland dangerous. How can they deal with love if they're afraid to feel? Pain is meant to wake us up. Peopletry to hide their pain. But they're wrong. Pain is something to carry, like a radio. You feel your strengthin the experience of pain. It's all in how you carry it. That's what matters. Pain is a feeling. Your feelingsare a part of you. Your own reality. If you feel ashamed of them, and hide them, you're letting societydestroy your reality. You should stand up for your right to feel your pain."

 — Jim Morrison

"If you change the way you look at things, the things you look at change."~ Wayne Dyer

"Patience is waiting. Not passively waiting - that is laziness. But to keep going when the going is hard

24

Page 25: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 25/48

and slow - that is patience." — Shiro, the Zen Master Kitty (pix)..../\„,„/\ ...( =';'=) ~ "Hi there!".../*♥♥*\ .(.|.|..|.|.)

"Life has taught us that love does not consist in gazing at each other but in lookingoutward together in the same direction." ~ Antoine De Saint-Exupery

"The way to happiness: Keep your heart free from hate, your mind from worry. Livesimply, expect little, give much. Scatter sunshine, forget self, think of others. Try thisfor a week and you will be surprised."― Norman Vincent Peale

• {Forrest Gump Script taken from a transcript of the screenplay and/or the RobertZemeckis movie with Tom Hanks}

Forrest Gump: What's the matter, Mama?Mrs. Gump: I'm dying, Forrest. Come on in, sit down over here.

Forrest Gump: Why are you dying, Mama?Mrs. Gump: It's my time. It's just my time. Oh, now, don't you be afraid, sweetheart.Death is just a part of life. Something we're all destined to do. I didn't know it, but Iwas destined to be your mama. I did the best I could.Forrest Gump: You did good.Mrs. Gump: Well, I happen to believe you make your own destiny. You have to do thebest with what God gave you.Forrest Gump: What's my destiny, Mama?Mrs. Gump: You're gonna have to figure that out for yourself. Life is a box of chocolates, Forrest. You never know what you're gonna to get.Forrest Gump: [voice over] Mama always had a way of explaining things so I couldunderstand them.Mrs. Gump: I will miss you, Forrest.Forrest Gump: [voice over] She had got the cancer and died on a Tuesday. I boughther a new hat with little flowers on it.

*back on the bus bench where the elderly woman sitting next to Forrest is crying*Forrest Gump: And that's all I have to say about that.

• Worry is the emotional distress that one causes oneself by thinking about somethingdistressful that might happen at some future moment. The thoughts you think in thepresent create your present feelings. When the thoughts on your mind are pleasantor joyful thoughts, your entire inner system reacts accordingly. Your breathing ratechanges, your brain waves change, your blood pressure change, your energy levelchanges, your hormones change, you heart beat changes, your immune systemchanges, your muscle tension changes, your facial expression and posture change,and your tone of voice changes. All these change counterproductively when youneedlessly cause yourself anxiety by thinking worrisome thoughts. These changeshappen instantly.

"If someone offers you a gift, and you do not accept that gift, to whom does the gift belong?"--------------------------- ---------------------------

 A wonderful story attributed to the Buddha:Buddha was traveling in the company of several other people. One of the travelers begins to test Buddha byresponding to anything he has to say with disparaging, insulting, hurtful remarks. Every day for the next threedays, this traveler just verbally abuses Buddha, calling him a fool, arrogantly ridiculing him in any way he can.

Finally, after three days of this, the rude traveler can stand it no longer! He asks Buddha, "How can you continueto be so kind and loving when all I've done for the last three days is dishonor, offend and try to find ways to hurtyou? Each time I try to hurt you, you respond in a kind manner? How can this be?!"

25

Page 26: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 26/48

The Buddha responded with a question for his fellow traveler, "If someone offers you a gift, and you do not acceptthat gift, to whom does the gift belong?"

"The teacher who is indeed wise does not bid you to enter the house of his wisdombut rather leads you to the threshold of your mind." ~ Khalil Gibran

"Learn everything you can, anytime you can, from anyone you can - there will alwayscome a time when you will be grateful you did." ~ Sarah Caldwell

We are all very different when at our best than when we are at our worst. We caneven seem like two different people. This isn't a rare case of "multiple personalitydisorder." Rather, it is simply that when we feel good we think clearly, while when weare stressed we may get angry.

We all have met people who bring out the best in us. Around them, we feel betterabout ourselves. We think clearer. We act kinder and more elevated. Around otherpeople, however, we might sometimes behave our worst.

This will be true for you, and true for the person you are married to. Your task is tobring out the best in yourself and the best in your spouse. (And before you complain

that this seems unfair, remember that your spouse has the same task!) A husband and wife who know how to bring out the best in each other will liveblessed lives. They will cherish each other and create a wonderful environment inwhich to raise their children.

― Rabbi Zelig Pliskin (Marriage)

"So many people walk around with a meaningless life. They seem half-asleep, evenwhen they're busy doing things they think are important. This is because they'rechasing the wrong things. The way you get meaning into your life is to devoteyourself to loving others, devote yourself to your community around you, and devoteyourself to creating something that gives you purpose and meaning."~ Morrie Schwartz

(from the non-fiction novel Tuesdays with Morrie by Mitch Albom)

• "Only once in your life, I truly believe, you find someone who can completely turnyour world around. You tell them things that you’ve never shared with another souland they absorb everything you say and actually want to hear more. You share hopesfor the future, dreams that will never come true, goals that were never achieved andthe many disappointments life has thrown at you. When something wonderfulhappens, you can’t wait to tell them about it, knowing they will share in yourexcitement. They are not embarrassed to cry with you when you are hurting or laughwith you when you make a fool of yourself. Never do they hurt your feelings or makeyou feel like you are not good enough, but rather they build you up and show you thethings about yourself that make you special and even beautiful. There is never anypressure, jealousy or competition but only a quiet calmness when they are around.

 You can be yourself and not worry about what they will think of you because theylove you for who you are. The things that seem insignificant to most people such as anote, song or walk become invaluable treasures kept safe in your heart to cherishforever. Memories of your childhood come back and are so clear and vivid it’s likebeing young again. Colours seem brighter and more brilliant. Laughter seems part of daily life where before it was infrequent or didn’t exist at all. A phone call or twoduring the day helps to get you through a long day’s work and always brings a smileto your face. In their presence, there’s no need for continuous conversation, but youfind you’re quite content in just having them nearby. Things that never interested youbefore become fascinating because you know they are important to this person whois so special to you. You think of this person on every occasion and in everything youdo. Simple things bring them to mind like a pale blue sky, gentle wind or even a

26

Page 27: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 27/48

storm cloud on the horizon. You open your heart knowing that there’s a chance itmay be broken one day and in opening your heart, you experience a love and joy thatyou never dreamed possible. You find that being vulnerable is the only way to allowyour heart to feel true pleasure that’s so real it scares you. You find strength inknowing you have a true friend and possibly a soul mate who will remain loyal to theend. Life seems completely different, exciting and worthwhile. Your only hope andsecurity is in knowing that they are a part of your life."

― Bob Marley• The more you engage in joyful and grateful self-talk, the more your mind will be free

from worry.

Some people tell themselves, "It’s my nature to worry." But the truth is that no one isborn a worrier. A person might have started worrying at a young age and have manyearly memories of worrying. A person might find it very difficult not to worry. But thisisn’t someone’s basic nature. Worry is essentially self-talk about something negativethat you hope won’t happen. You feel anxious and distressed about the possibility.

One way out of the worry pattern is to think of potential solutions. Whenever youworry about something, imagine three or more alternate outcomes.

 A happy and joyful person has mastered the art of thinking in patterns that createhappiness and joy. Let this be your mind.

― Rabbi Zelig Pliskin (Conversations With Yourself)

"If you smile when no one else is around, you really mean it." ~ Andy Rooney

• Humility makes it easier to have courage. Humility frees you from worrying about howothers perceive you. You have less of a need to make a good impression on people,so you are more open to learn new things. You don't mind if people see you asimperfect, or that you are not as skilled or talented as you would like to be.

 An arrogant or conceited person always needs to appear to be perfect, to be highlyskilled and talented. This creates tension and anxiety. The truly humble person iscalmer and more relaxed.

― Rabbi Zelig Pliskin (Courage)•

 A person who is sincerely humble will be constantly happy. A humble person realizesthat nothing is owed to him, and therefore feels satisfied with what he has. He doesnot have expectation of receiving that is above him. He constantly has peace of mindand always feels the joy of life.

(see Rabbi Chaim Meir Hagar; cited in Le'anovim Yitain Chain, P.201; Rabbi ZeligPliskin's Gateway to Happiness, p.37)

• The more joy you experience when learning something new, the greater will be yourretention.

Not everything will turn out the way we wish it would. Since we will have to deal with this, we need to think abouthow we will react when things don’t happen as planned. Your reactions to these situations will always depend onyour self-talk.

If your self-talk is the kind you have when you are angry, sad, bitter, or stressed, you will become angry, sad,bitter, or stressed. If your self- talk is the kind you have when you react wisely or joyfully, you will become wiseror joyful.

If your self-talk is the kind you have when you react in a spiritually elevated way, you will become more spiritual.If your self-talk is the kind you have when you find something good and positive, you will find something good andpositive and will feel good.

Regardless of your initial reaction, you can always choose to change your current self-talk. You can learn to

27

Page 28: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 28/48

respond in the way that you really wish to respond.

― Rabbi Zelig Pliskin (Conversations With Yourself) 

"Toleration is the greatest gift of the mind; it requires the same effort of the brainthat it takes to balance oneself on a bicycle." ~ Helen Keller

"The whole point of wisdom is to make life better. There is no greater waste than tohave a bunch of great ideas, and not to use them." ~ Rabbi Noah Weinberg

"Until you share an idea, it remains but a hazy notion in your imagination.Transmitting the idea to others makes it real. You've taken it out of potential andmade it a reality." ~ Rabbi Noah Weinberg

"The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it comein." ~ Morrie Schwartz

*from the non-fiction novel Tuesdays with Morrie by Mitch Albom

•"You need to eat vegetables every day because you simply cannot find another foodgroup that is as perfectly matched to our everyday human needs as vegetables!"― Shiro, the Zen Master Kitty (pix)..../\„,„/\ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, ㋛❁...( =';'=) ~ "yummy cabbage & broccoli".../*♥♥*\ .(.\.. . . /.)

"I don't wish to be everything to everyone, but I would like to be something to someone." ~ Javan 

Why don't people like to remain silent when others insult them? Because they'reafraid that others might think they're weak and unable to answer back.

The truth is, it takes much greater strength to remain silent when someone insultsyou. Revenge, on the other hand, is a sign of weakness. A revenger lacks thenecessary strength of character to forgive.

(Rabbi Yerachmiel Shulman; Ketzais Ha'shemesh Big'vuraso, p.42; Rabbi Pliskin's"Gateway to Happiness," p. 302)

"How do I change the focus of my brain?" is a common question that people ask. "Itend to think of the negative. I worry a lot. My brain focuses way too much onthoughts that aren't conducive to happiness. How can I stop thinking about what Idon't want to think about?"

 A powerful tool that will help your brain move to the type of thoughts that you wish

for is to tell it: "NEXT!" Then your brain will joyfully move on to another picture, idea,song, series of words, thoughts, imaginary scenes, visualizations, and anything elsethat brains like to do. Your brain can choose from an enormous amount of materialthat it already has stored in its immense library.

― Rabbi Zelig Pliskin (Happiness, p.32)

"A soft reply turns away anger." (Proverbs 15:1)

Listen To The Dream In You

28

Page 29: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 29/48

Page 30: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 30/48

• JOY - "IT'S UP TO ME" NOW

I - I create the quality of my life with my ongoing thoughts.T - The choice of joy or the opposite is mine.S - See, hear, and feel the way joyful people see, hear, and feel.

U - Unjoy is created by negative T.W.A: thoughts, words, and actions.P - Perspective makes me happy or unhappy.T - Talk to yourself the way you would if you were a master of joy.O - Oneness of humanity gives me many opportunities for kindness.M - My unconditional joy & love creates a magnificent life.E - Every moment of joy is stored in my awesome brain and I can access thosemoments whenever I choose.

"It's up to me" now!!! ― Rabbi Zelig Pliskin

•  A wise man said, "Most people do not feel bad because they lack wisdom; they feelbad because people say they lack wisdom."

The honor-seeker does not study wisdom to become wiser. Rather, his goal is toshow off how wise he is. This is an attribute of a fool (Proverbs 18:2). A truly wise

person's goal is to gain more wisdom whether or not he gains honor.(Chayai Hamussar, vol.1, p.72 ; Kol Tzofayich, vol.1, pp.345-6; Rabbi Pliskin's"Gateway to Happiness," p.280)

• Placerea este distractie, bucuria este creatie. Placerea vine din afara, din senzatie; eapresupune un suflet gol. Bucuria vine din interior, din meditatie si exercitiu spiritual,ea presupune un suflet plin. Placerea apartine unui suflet care cere, asteapta sa i sedaruiasca ceva, bucuria, dimpotriva, se produce intr-un suflet generos, care iradiaza.Ernest Bernea

• Tipuri de vegetarieni  

1. Lacto-Ovo-Vegetarienii mananca oua si produse lactate. Aceasta este cea mai intalnita forma devegetarianism in Europa si America.2. Lacto-Vegetarienii sunt mai frecventi in India. Ei mananca produse lactate, dar refuza ouale.3. Ovo-Vegetarienii accepta ouale, dar refuza produsele lactate. Aceasta este cea mai rara formade vegetarianism.4. Veganii (vegetarienii puri sau stricti) exclud toate formele de exploatare si cruzimefata de animale pentru mancare, haine sau pentru orice alt scop. Nu accepta carnea, laptele (cuexceptia laptelui matern pentru bebelus), ouale si toate ingredientele care deriva din aceste

 produse, lasand mierea la latitudinea constiintei individuale.5. Naturistii mananca in general cruditati, preparate la o temperatura mai mica de 37 de gradeCelsius. 50%-80% din alimente sunt crude.6. Fructarienii sunt persoane care mananca numai fructe si vegetale clasificate ca fructe cum ar fi:avocado, nuci, seminte, vinete, zucchini si rosii.

• Vegetarieni celebri  

•    Albert Einstein, Alec Baldwin, Angela Bassett, Annie Lennox, BelindaCarlisle, Benjamin Franklin, Billy Idol, Bob Dylan, Boy George, BrigitteBardott, Bryan Adams, Charles Darwin, Chelsea Clinton, David Duchovny,Dustin Hoffman, George Bernard Shaw, George Harrison, H.G. Wells,Henry Ford, Jean Jacques Rousseau, Jerry Seinfeld, Joan Baez, JudeLaw, Julie Christie, Larry Hagman, Lenny Kravitz, Lev Tolstoi, Leonardoda Vinci, Martina Navratilova, Nastassja Kinski, Ocean, Pamela Anderson,Paul McCartney, Peter Gabriel, Richard Gere, Isaac Newton, Sofia,

30

Page 31: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 31/48

Regina Spaniei, Thomas Edison, Vanessa Williams, Vincent Van Gogh,Socrate, Platon, Shakespeare, Brad Pitt, Kim Basinger, Mark Twain.

 „Drept aceea, când auzi pe cineva făcându-te tobă de ocări şi blesteme, nu te pripicu mintea şi nu sări cu gura, răspunzându-i ce nu trebuie. Nu-l mai întreba pe el: de

ce mă ocărăşti, ci întreabă-te pe tine oare de ce mă ocărăşte omul acesta? În oricecaz, răspunde ca David: pentru păcatele mele Domnul i-a poruncit să mă ocărască şisă mă blesteme; dar nădăjduiesc, pentru năpăstuirea ocării, mila lui Dumnezeu.” (PrArsenie Boca)

• Dacă poţi să fii calm cînd toţi în jurul tău îşi pierd capul, acuzăndu-te pe tine de acest lucru…

Dacă poţi să ai încredere în tine cînd toţi se îndoiesc de puterile tale şi de asemenea să fii cu îngăduinţăfaţă de neîncrederea lor...

Dacă poţi să astepţi, dar să nu fii ostenit aşteptînd, sau minţit fiind de cei din jur, să nu te amesteci înminciună, sau urît fiind de ei, să nu dai drumul urii tale şi totuşi să nu te arăţi prea bun...

Dacă poţi să visezi, dar să nu-ţi faci din visuri stăpîn...

Dacă poţi să gîndeşti, dar să nu-ţi faci din gânduri o ţintă...

Dacă poţi întîlni triumful şi dezastrul şi să-i tratezi la fel pe aceşti amăgitori...

Dacă poţi să auzi adevărul rostit de tine, sucit de mişei, pentru a face din el o cursa pentru proşti, sau dacăvezi lucrurile, cărora ţi-ai închinat viaţa, prabuşite, şi să te apleci să le clădeşti din nou...

Dcă poţi să umpli neînduplecatul minut cu valoarea celor 60 de secunde parcurse...

 ATUNCI, VEI FI OM, FIUL MEU.

RUDYARD KIPLING

•  ☆☆☆☆  ♥♥♥♥♥♥♥♥ « » ™

• REGISTERED TRADEMARK = ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

COPYRIGHT = © © © © © © © © © © © ©TRADEMARK = ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™

• NOTE = ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

NOTE = ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

A fost odata ca niciodata un om caruia Dumnezeu ii daduse patru fii.Omul,batrin siintelept,privind in urma,la valurile vietii,si-a dorit ca fii sai sa nu judece niciodatapripit lucrurile.De aceea i-a trimis pe fiecare,pe rand,in cate un anotimp,sa priveascaun par.Primul s-a dus iarna,al doilea primavara,cel mai mare vara si mezinul

toamna.Cand au revenit batrinul i-a adunat si i-a pus pe toti sa descrie ce au vazut.Primul azis ca era urat,cu crengi uscate,golase si dezgolite.Al doilea a spus ca era acoperit cumuguri verzi si ca promitea un rod bogat.Al treilea spuse ca era plin de flori ceraspandeau un parfum dulce,cum nu mai vazuse pana atunci.Cel mic spuse ca avazut pomul incarcat de roade,fructe coapte,implinit si plin de viata.

Batrinul le-a explicat atunci ca fiecare avea dreptate pentru ca fiecare a vazut doar

31

Page 32: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 32/48

un anotimp din viata copacului.Le-a mai spus ca nu poti judeca pe nimenicunoscandu-l doar o anumita perioada.Asta este esenta firii,a bucuriei si a dragosteipe care ti-o da viata si pe care nu o poti masura decat la sfarsitul tuturoranotimpurilor.

Tu eu si Hristos

Cum s-au întâlnit ... nu-şi amintesc nici ei. Oricum se cunoşteau demult. Se gândeaude mici unul la celălalt. Înainte de a se întâlni ei în mod real, se întâlneau inimile lorla rugăciune, înaintea lui Hristos. Aşa că întâlnirea a fost de fapt o recunoaştere. Eierau sfioşi, dar Îngerii lor se îmbrăţişau, bucurându-se de iubirea care avea să senască.Îşi deschideau sufletul în fiecare zi, tot mai mult, unul către celălalt şi au văzutcă împărtăşeau aceleaşi idei, visau aceleaşi visuri şi mai ales aveau aceeaşi mareiubire: Hristos. El le era Domn atotputernic, Prieten drag şi bun Sfătuitor. În fiecareseară, iubitul Îi povestea în taină lui Hristos despre frumuseţea iubitei lui, iar ea, cuinima strânsă de fericire Îl ruga pe Bunul să le dea iubire curată.Şi iubirea lor lua uneori chip de porumbel şi zbura uşor străbătând înaltul cerului şioprindu-se pe braţele Prietenului lor drag. Alteori, lua chip de floare şi se aducea îndar Preacuratei Măicuţe a lui Hristos, iar alteori, se înălţa ca o cântare duioasă

 înaintea Dumnezeului tuturor.

De multe ori ea îşi aducea aminte de naivitatea pe care o avea când era mică şicând, mâncând, obişnuia să-I lase loc la masă şi lui Hristos, ori seara, când mergeala culcare, avea mereu grijă să fie un colţ de pat liber, să aibă şi Domnul ei dragunde să se odihnească. Acum, naivitatea asta dulce părea că îi cuprinde pe amândoi:pe banca din parc unde obişnuiau să se oprească, era mereu loc şi pentru Hristos.De multe ori inima lui îi cânta iubitei şi inima ei îi răspundea. Hristos era Cel care îi

 învăţa să-şi cânte unul altuia. Ei îi cântau Lui, Domnului tuturor, cu toată inima, iarEl primea cântările lor şi le împletea cu degetele Lui făcând din ele o singură cântareşi din inimile lor, o singură inimă. Şi aşa, cântarea lui era şi cântarea ei, rugăciunealui era şi rugăciunea ei...Şi se sărutau aceşti doi tineri,... se sărutau frumos, că Hristos era cu ei. Mergeau

 înaintea icoanei Lui şi sărutau amandoi odată palmele iubitului lor Domn. Iar El

strângea în mâinile Lui sărutările lor şi făcea din ele una singură. Astfel, sărutul eidevenea al lui şi sărutul lui era al ei.Iar Îngerii se bucurau ştiind că avea să urmeze o nuntă frumoasă la care HristosDomnul şi Măicuţa Lui vor fi invitaţi de seamă. Şi surâdeau Îngerii ştiind că în scurttimp cei doi nu vor mai fi două trupuri cu două inimi ci un singur trup şi o singurăinimă ...Zboară, Îngerul meu, peste lume şi vezi de mai visează cineva acelaşi vis ca mine!

Omul ales de Dumnezeu

32

Page 33: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 33/48

Un om a mers in padure ca sa aleaga un copac din care sa faca grinzi

pentru acoperis. Si a vazut doi copaci, unul langa altul. Unul era neted si

inalt, dar era putred pe dinauntru, si celalalt era cu damburi si urat pe

dinafara, dar era sanatos pe dinauntru. Omul a oftat si si-a zis: "La ce-mi

foloseste mie acest copac inalt, necioturos, daca este putred pe

dinauntru si din care nu pot sa fac barne? Celalalt, chiar daca este

cioturos si urat, cel putin este sanatos pe dinauntru si astfel, daca

muncesc putin mai mult, pot sa-l folosesc la barne de acoperis pentru

casa mea." Si, fara sa se gandeasca mai mult, a ales acel copac.

 Tot la fel va alege si Dumnezeu intre doi oameni pentru casa Sa si nu va

alege pe cel care pare bun pe dinafara, ci pe cel a carui inima este plina

de dreptatea sanatoasa a Lui Dumnezeu.

•  „Rugăciunea cu foc şi cu lacrimi nu se poate face după ce ai consumat multealimente. Înainte de a hrănii trupul prioritate o are sufletul. Sufletul este scânteiedumnezeiască iar oasele acestea sunt fărâmă din pământ. Ele se hrănesc din rouapământului iar sufletul se hrăneşte din roua cerului” 

(Înaltpreasfinţitul Ioan Episcopul Covasnei şi Harghitei)

•  ACTIVITATEA UNUI PROFESOR 

1. Activitatea didactică .... 630 ore (18 ore x 35 săpt. = 630 ore)2. Transport către diverse activităţi obligatorii (cercuri pedagogice, perfecţionări,

şedinţe metodice, convocări la ISJ, activităţi sportive, olimpiade şi concursuri, testări,etc.)...................1 oră/ săpt. = 35 ore (1 oră x 35 săpt. = 35 ore)3. Participare la cercuri metodice, perfecţionări, convocări la ISJ, ITM, ISU, Primării şiConsilii Locale, Poliţie, şedinţe ale cercurilor metodico-ştiinţifice, etc.......2ore/săpt.=70 ore (2 ore x 35 săpt. = 70 ore)3. Elaborare teste iniţiale............................................................1 oră4. Redactare/Tehnoredactare teste iniţiale, multiplicare............3 ore5. Concepere/redactare/tehnoredactare planificări calendaristice.......10 ore6. Concepere/redactare/tehnoredactare planificări pe unităţi de învăţare.......2ore/săpt.=70 ore (2 ore x 35 săpt. = 70 ore)7. Concepere/redactare/tehnoredactare planuri de lecţie, proiecţii didactice, proiecteale unităţilor de învăţare......5 ore/săpt.=175 ore (5 ore x 35 săpt. = 175 ore)8. Concepere/redactare/tehnoredactare mijloace de evaluare formativă şi sumativă,multiplicare..........5 ore/săpt.=175 ore (5 ore x 35 săpt. = 175 ore)9. Evaluarea testelor scrise, notarea, realizarea clasificărilor, realizarea

statisticilor................10 ore/săpt.=350 ore (10 ore x 35 săpt. = 350 ore)10. Realizarea şi întreţinerea de materiale didactice şi metodico-ştiinţifice ...1oră/săpt=35 ore (1 oră x 35 săpt. = 35 ore)11. Participare la şedinţele Consiliului Profesoral, Consiliului de

 Administraţie.......................2 ore/săpt.=70 ore (2 ore x 35 săpt. = 70 ore)12. Concepere/redactare/tehnoredactare documente comisii metodice, dosarulcatedrei, comisii PSI, P.M, Comisia de disciplină, etc....2 ore/săpt.=70 ore (2 ore x 35săpt. = 70 ore)13. Participarea la şedinţele comisiilor metodice, catedrei, comisiilor PSI, ProtecţiaMuncii, Comisiei de disciplină, etc........0,5 ore/ săpt.=17,5 ore (0,5 ore x 35 săpt. =17,5 ore)

33

Page 34: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 34/48

14. Realizarea sarcinilor serviciului pe şcoală, paza şi protecţia elevilor.....3ore/săpt.=105 ore (3 ore x 35 săpt. = 105 ore)15. Perfecţionare ştiinţifică, autoperfecţionare metodico-ştiinţifică...10 ore/săpt.=350ore (10 ore x 35 săpt. = 350 ore)16. Altele.....................................1 oră/săpt.=35 ore 1 oră x 35 săpt. = 35 ore

Total ore pe an: 2201,5

2201,5 : 35 = 62,9 ore/săptămână , adică12,5 ore pe zi!

Mi se pare mie sau asta merita atentia specialistilor in dreptul muncii?"Cred ca cele de mai sus trebuie sa ne puna pe ganduri in mod foarte serios.

O, IARTA-MI, TE ROG DOAMNE!

O, iarta-mi, Te rog, Doamne, atatea rugaciuniprin care-ti cer doar paine si paza, si minuni!

Caci am facut adesea din Tine robul meu,

nu eu s-ascult de Tine, ci Tu de ce spun eu.

In loc sa vreau eu, Doamne, sa fie voia TaIti cer, Iti cer intruna sa fie voia mea!

Iti cer s-alungi necazul, sa nu-mi trimiti ce vreai,ci sa-mi slujesti in toate, sa-mi dai, sa-mi dai, sa-mi dai...

Gandindu-ma ca, daca Iti cant si Te slavesc,am drept sa-Ti cer intruna, sa-mi faci tot ce doresc...

.............................................................O, iarta-mi felu-acesta nebun de-a ma rugasi-nvata-ma ca altfel sa stau in fata Ta!

Nu tot cerandu-Ti Tie sa fii Tu robul meu,ci Tu cerandu-mi mie, iar robul sa fiu eu!

Sa inteleg ca felul cel bun de-a ma rugae sa doresc ca-n toate ”sa fie voia Ta!”

(TRAIAN DORZ)

34

Page 35: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 35/48

La orice raspantie -Traian Dorz

La orice raspantie,alege calea bine,ca,dupa ce-ai ales-o,e greu sa-ntorci apoi,vezi cum de rau merg unii si totusi li-e rusinesa-si recunoasca vina,sa-ntoarca inapoi.

La orice despartire,stai bine si gandeste,ca,dupa ce-ai facut-o,zadarnic o mai plangi,ce greu se afla-un suflet,ce iute se zdrobestesi cum de greu mai creste iubirea care-o frangi!

La orice-apus de soare priveste cu-intristare,ca inc-o zi din viata cea scurta ti s-a dus,si pe-asta ai pierdut-o,mai ai vreuna oare?-Ce-ai sa raspunzi la toate cand va-ntreba Iisus?

La orice-nstiintare,ia seama cat mai bine,

nu rade si nu-ntoarce urechea dinspre ea,caci viata ta se ducesi vine ziua,vine,cand vei dori o clipa,dar n-o vei mai avea.(T.D)

35

Page 36: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 36/48

Page 37: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 37/48

Iubeste-ma cand o merit cel mai putin; atunci am nevoie cel mai mult.

Love me when I least deserve it, because that's when I really need it.

Sweedish Proverb

Vreti voi, parinti - Traian DORZ

”Vreti voi parinti, sa fie copiii vostri sfinti?Scaldati-i nu in apa, ci-n lacrime fierbinti.

Hraniti-i nu cu painea aceasta de pamant,ci cu puterea dulce a Sfantului Cuvant.

Vreti voi sa va asculte in totul si mereu?

Dar ascultati voi oare asa de Dumnezeu?

Vreti voi ca ei sa fie copii ai firii noi?Dar viata voastra cum e si ce vad ei la voi?

Ii vreti cu-mbracamintea smeriti si cumpatatisi cu umblari curate? Dar voi cum va purtati?

Cand voi umblati ca lumea si va-mbracati asa,voi veti purta osanda de cresterea lor rea!

Cadeti mai bine-n lacrimi, cu-amar sa va rugatisa vi se ierte vina - si viata vi-o schimbati!

 Abia atunci vor creste si-ai vostri fii frumoscu sufletul si trupul, urmasi ai lui Hristos.”

http://www.pelerinortodox.com/2011/12/despre-cresterea-copiilor.html

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3189735424715&id=1305737803

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=286133634781968&id=100001560003270

http://www.evenimentul.ro/articol/tot-ce-mi-e-drag-e-aici-in-iasi.html

http://www.pelerinortodox.com/2012/01/il-urmam-oare-pe-hristos.html

http://www.cristelageorgescu.ro/?p=5746

37

Page 38: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 38/48

http://www.facebook.com/media/set/?

set=a.188851744525487.46122.162402783837050&type=3

Enriching Thoughts...

The most destructive habit: WorryThe greatest joy: GivingThe greatest loss: Loss of Self-RespectThe most satisfying work: Helping OthersThe ugliest personality trait: SelfishnessThe most endangered species: Dedicated LeadersOur greatest natural resource: Our YouthThe greatest "shot in the arm": EncouragementThe greatest problem to overcome: Fear The most effective sleeping pill: Peace of MindThe most crippling failure disease: ExcusesThe most powerful force in life: LoveThe most dangerous pariah: A Gossiper The world's most incredible computer: The BrainThe worst thing to be without: HopeThe deadliest weapon: The TongueThe two most power-filled words: "I Can"The greatest asset: FaithThe most worthless emotion: Self-PityThe most beautiful attire: SMILE!The most prized possession: Self-Esteem

The most powerful channel of communication: Prayer The most contagious spirit: Enthusiasm

{Author Unknown}

http://www.facebook.com/media/set/?

set=a.109090082481535.10500.100001416307163&type=3

" Sufletul care s-a predat voii Lui Dumnezeu nu se teme de nimic: , nici de furtuna, nici de talhari,de nimic. Si orice i s-ar intampla , el spune: " Asa I-a placut Lui Dumnezeu" . Daca e bolnav,gandeste: "Insemna ca am nevoie de boala, altfel Dumnezeu nu mi-ar fi trimis-o".

Si asa se pastreaza pacea in suflet si in trup."

(Siluan Athonitul - "Intre iadul deznadejdii si iadul smereniei")

quotations 'Be daring, be different, be impractical, beanything that will assert integrity of 

38

Page 39: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 39/48

Page 40: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 40/48

feel.-Carol Buchner

Motivation will almost always beat mere talent.-Norman R. Augustine

Luck is not something you can mention in the presence of self-made men.-E.B. White

I'm a great believer in luck and I find the harder I work, the more I have of it.-Thomas Jefferson

I can accept failure, but I can't accept not trying.-Michael Jordan

"Some people see things as they are and they say: "Why?". I dream things thatnever were and I say: "Why not?"

- G.B. Shaw

"The greatest gift that you can give to others isthe gift of unconditional love and acceptance."- Brian Tracy

Alexandra www.alexandrasvet.ro

---------

 And now, about me...Transylvanian-Jewish-Russian version of Phoenix, withLatin blood and Gypsy soul....

I am all the writers that I have read, all the people that I have met, all the menthat I have loved; all the cities that I have visited, all my ancestors . . ..

My poem...

IF you can keep your head when all about you Are losing theirs and blaming it on you,If you can trust yourself when all men doubt you,But make allowance for their doubting too;If you can wait and not be tired by waiting,

Or being lied about, don't deal in lies,Or being hated, don't give way to hating, And yet don't look too good, nor talk too wise:If you can dream - and not make dreams your master;If you can think - and not make thoughts your aim;If you can meet with Triumph and Disaster

 And treat those two impostors just the same;If you can bear to hear the truth you've spokenTwisted by knaves to make a trap for fools,Or watch the things you gave your life to, broken,

40

Page 41: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 41/48

 And stoop and build 'em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings And risk it on one turn of pitch-and-toss, And lose, and start again at your beginnings And never breathe a word about your loss;

If you can force your heart and nerve and sinewTo serve your turn long after they are gone,

 And so hold on when there is nothing in youExcept the Will which says to them: 'Hold on!'

If you can talk with crowds and keep your virtue,' Or walk with Kings - nor lose the common touch,if neither foes nor loving friends can hurt you,If all men count with you, but none too much;If you can fill the unforgiving minuteWith sixty seconds' worth of distance run,

 Yours is the Earth and everything that's in it, And - which is more - you'll be a Man, my son!

Rudyard Kipling

quotations "Every morning in Africa, a gazelle wakes up. She knows she must be fasterthan the fastest lion, or she will be eaten.Every morning in Africa, a lion wakes up. He knows he must outran the slowestgazelle, or he will starve.It does not mather if you are a lion or a gazelle, when the morning comes, YOUWOULD BETTER BE RUNNING"

"Dare to Be

When a new day begins, dare to smile gratefully.

When there is darkness, dare to be the first to shine a light.

When there is injustice, dare to be the first to condemn it.

When something seems difficult, dare to do it anyway.

When life seems to beat you down, dare to fight back.

When there seems to be no hope, dare to find some.

When you’re feeling tired, dare to keep going.

When times are tough, dare to be tougher.

When love hurts you, dare to love again.

41

Page 42: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 42/48

When someone is hurting, dare to help them heal.

When another is lost, dare to help them find the way.

When a friend falls, dare to be the first to extend a hand.

When you cross paths with another, dare to make them smile.

When you feel great, dare to help someone else feel great too.

When the day has ended, dare to feel as you’ve done your best.

Dare to be the best you can –

 At all times, Dare to be! "

— Steve Maraboli (Life, the Truth, and Being Free)

"I used to think that finding the right one was about the man having a list of certain qualities. If hehas them, we'd be compatible and happy. Sort of a checkmark system that was a complete failure.But I found out that a healthy relationship isn't so much about sense of humor or intelligence or attractive. It's about avoiding partners with harmful traits and personality types. And then it's aboutbeing with a good person. A good person on his own, and a good person with you. Where thespace between you feels uncomplicated and happy. A good relationship is where things just work.They work because, whatever the list of qualities, whatever the reason, you happen to be really,really good together." — Deb Caletti (The Secret Life of Prince Charming)

"The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more placesyou'll go." — Dr. Seuss (I Can Read with My Eyes Shut)

Dacă cineva vrea să fie o parte din viata ta, va face un efort pentru a fi în ea. Deci, nu te deranja sarezervi un loc în inima ta pentru cineva care nu face un efort pentru a rămâne.

42

Page 43: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 43/48

Children Learn What They Live

If children live with criticism, they learn to condemn.If children live with hostility, they learn to fight.If children live with fear, they learn to be apprehensive.

If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves.If children live with ridicule, they learn to feel shy.If children live with jealousy, they learn to feel envy.If children live with shame, they learn to feel guilty.If children live with encouragement, they learn confidence.If children live with tolerance, they learn patience.If children live with praise, they learn appreciation.If children live with acceptance, they learn to love.If children live with approval, they learn to like themselves.If children live with recognition, they learn it is good to have a goal.If children live with sharing, they learn generosity.If children live with honesty, they learn truthfulness.

If children live with fairness, they learn justice.If children live with kindness and consideration, they learn respect.If children live with security, they learn to have faith in themselves and in those about them.If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live.

By Dorothy Law Nolte (1924-2005)

"... sa cred ca ma aflu in alt timp, suspendat, intre negare si acceptare! ... Daca m-as imbata de scena, daca as

transpira sange si apa, as plange mai putin!" - Patricia Kaas, la pierderea mamei, in cartea autobiografica "Umbra

din vocea mea"

Trust In Your Purpose

Everything belongs somewhere.The stars belong to the sky,The waves to the ocean,The rain to the clouds,The wind to the trees,The mountains to the valleys.Everything has meaning and purposeSome need to fillSomething to accomplish.

So do you.You have meaning and purpose,You have a need to fillYou have something to accomplish.Trust in your purpose,

 Although it may not be clear at timesTrust it all the time,Your heart knows it’s there,Your heart will lead you to it.

43

Page 44: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 44/48

Page 45: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 45/48

felul acesta, ca eu bolesc, de i socoteam că m-am vindecat. Dar iată până unde ine dragostea mea: la primaș ț   împotrivire, am i dat bir cu fugi ii de pe Crucea Iubirii ce e ti. Iartă-mă i nu lăsa răutatea să- i facă loca , maiș ș ș ș șț  mult, în inima mea. Am căzut prea grabnic, dar nu veau să rămân în căderea aceasta, de aceea Te chem culacrimi să mă ridici de aici. Alungă mâhnirea ce m-a cuprins. i vindecă inima fratelui meu ce s-a rănit cuȘ  

 împietrirea din mine.Dă-mi mie, Doamne, dragostea Ta!

Oricât tiu că-i neasemuit de grea Crucea Iubirii pe care e ti răstignit. Oricât a cunoa te că om sunt i că ărânaș ș ș ș ș ț  din mine mă trage către pământ. Oricât ar durea, ca lama unui bisturiu ascu it,ț lucrarea Ta asupra nimicnicieimele în sfin ita- i muncă de a actualiza în mine chipul Iubirii ce e ti…ț Ț ș

Doamne, Tu tii că, până la urmă, eu am îndragit suferin a. Nu am iubit-o de la-nceput.ș ț Nu mi-am dorit-o i multș  m-am zbătut, să scap din chingile ei. Până când m-ai luminat i-am priceput că răul e-n mine i că suferin a eș ș ț  calea prin care pot să mă vindec de iad. Pedagogia Ta divină lucrează mântuirea mea în focul acestorbinecuvântate dureri. Cum altfel să faci din mine un om, când eu spun că vreau în Lumina Ta, dar fac răul pe carenu vreu să îl fac, de vreme ce păcatul este legat de mine? De aceea, Strig i eu ca i Apostolul Tău: „om nenorocitș ș  ce sunt, cine mă va izbăvi de trupul mor ii acesteiaț ?!…” Să nu mă la i, Doamne, să nu- i întorci fa a Ta de laș Ț ț  mine, că Tu ai zis: „Pe cel ce vine la mine, nu-l voi scoate afară”. i, iară i, ai zis: “Ceea ce la om este cuȘ ș  neputin ă este cu putin ă la Dumnezeu”. Iată, eu vin la Tine, căci mie îmi este cu neputin ă să-mi vindec inima deț ț ț  răutatea din ea i-i las vicleanului poarta deschisă, prin care să intre nestânjenit. Dar Tu po i să-i închizi poartaș ț  inimii mele în nas i po i s-o-ngrăde ti cu puterea numelui Tău, căci mă dau ie ca lutul în mâna olarului: să faciș șț Ț  

din mine vasul pe care Tu îl dore ti.ș

Iartă-mă, Doamne, i nu- i opri lucrul mâinilor Tale cu mine! Nu conteni să-mi trimi i pedagogi care să mă înve eș ț ț ț  lec ia Dragostei care e ti i înmul e te prilejurile ca să trec piedicile răută ii din inima mea. Cură e te-mă,ț ș ș ț ș ț ț ș  Doamne, de tot noroiul, de toată mocirla din inima ce- i dăruiesc. Fă din mine templul Duhului Tău celui Sfânt iȚ ș  casă de rugăciune peste altarul inimii mele de lut. Zide te-mi în temelie o părticică din Sfânta- i Jertfă iș șȚ  pirone te-mă pe Crucea Iubirii pe care o duci.ș

Dă-mi mie, Doamne, dragostea Ta! Nu cum iubesc oamenii să iubesc, ci precum Tu iube ti.ș Că binecuvântat e ti,ș  Doamne, în veci. Amin.

22 Adult Truths:

1. Sometimes I'll look at my watch 3 consecutive times and still not know what time it is.

2. Nothing sucks more than that moment during an argument when you realize you're wrong.3. I totally take back all those times I didn't want to nap when I was younger.4. There is great need for a sarcasm font.5. How the hell are you supposed to fold a fitted sheet?6. Was learning cursive really necessary?7. Map Quest really needs to start their directions on # 5. I'm pretty sure I know how to get outof my neighborhood.8. Obituaries would be a lot more interesting if they told you how the person died.9. I can't remember the last time I wasn't at least kind-of tired.10. Bad decisions make good stories.11. You never know when it will strike, but there comes a moment at work when you know thatyou just aren't going to do anything productive for the rest of the day.12. Can we all just agree to ignore whatever comes after Blue Ray? I don't want to have torestart my collection...again.13. I'm always slightly terrified when I exit out of Word and it asks me if I want to save anychanges to my ten-page technical report that I swear I did not make any changes to.14. I keep some people's phone numbers in my phone just so I know not to answer when theycall.15. I think the freezer deserves a light as well.16. I disagree with Kay Jewelers. I would bet on any given Friday or Saturday night more kissesbegin with Miller Light than Kay.17. I wish Google Maps had an "Avoid Ghetto" routing option.

45

Page 46: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 46/48

18. I have a hard time deciphering the fine line between boredom and hunger.19. How many times is it appropriate to say "What?" before you just nod and smile because youstill didn't hear or understand a word they said?20. I love the sense of camaraderie when an entire line of cars team up to prevent a jerk fromcutting in at the front. Stay strong, brothers and sisters!21. Shirts get dirty. Underwear gets dirty. Pants? Pants never get dirty, and you can wear them

forever.22. Even under ideal conditions people have trouble locating their car keys in a pocket, findingtheir cell phone, and Pinning the Tail on the Donkey - but I'd bet everyone can find and push thesnooze button from 3 feet away, in about 1.7 seconds, eyes closed, first time, every time.

John AssarafThe more I travel and meet people around the world the more I see that our l ives are like

Onions. We can see a little above and a little bel ow the layer we are on and eventhough we think there may be more layers above and below, "We reall y don't know,what we don't know". We don't suffer from lack of being smart. We all suffer fromignorance " not knowing". Increasing your Awareness is th e key to the kingdom.

Momente de rascruce, de Cristina SturzuDe câte ori ne gândim la faptul că ceea ce ne spune la un moment datcineva se poate să fie diferit de ceea ce înţelegem noi că ar zice? Căintenţia cu care ni se adresează acea persoană este dintr-o altăperspectivă decât aceea în care suntem noi, dintr-o altă înţelegere şiexperienţă de viaţă? Nu e de mirare că, de foarte multe ori, ajungem însituaţii în care ni se pare că nu suntem înţeleşi de persoana cu care

 vorbim. Dar dacă Cel care ne vorbeşte este Dumnezeu?

Mi-a venit în minte acest lucru citind un pasaj din cartea proorocului Ieremia, lacapitolul 35. Ieremia primeşte următorul cuvânt de la Dumnezeu: „Mergi în casa

Recabiţilor şi vorbeşte cu ei şi-i adu în templul Domnului, într-o cămară, şi dă-lesă bea vin“. Profetul împlineşte cuvântul Domnului şi pregăteşte familieirespective pahare şi cupe de vin şi le spune: „Beţi!“ Citind capitolul, veţi aveapoate aceeaşi surpriză ca şi mine, să vedeţi că toţi invitaţii îl refuză pe Ieremia,spunând că aşa au primit de la strămoşii lor poruncă, alături de alte porunci: „Noinu bem vin, pentru că Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat poruncă,zicând: Să nu beţi vin nici voi, nici fiii voştri în veac!“

Este alegerea noastră de a primi ori nu oferta vrăjmaşului

Probabil că oricine îşi poate imagina surpriza pe care a avut-o proorocul, văzândo asemenea întâmplare. Poate că şi noi, atunci când facem ceva ce înţelegem că arfi după voia Domnului, şi vedem că „nu ne iese“ ori nu este apreciat ce am făcutori nu este acceptat, deşi ne-am dat toată silinţa să facem lucrurile bine, ne întrebăm câteodată: „Doamne, dar nu asta era voia Ta?“, „Oare n-am înţeles ce ai vrut să spui?“ sau chiar întrebăm, dacă suntem mai revoltaţi: „Doamne, dar cumde s-a întâmplat asta tocmai acum, când făceam lucrul acesta ca să-Ţi ascult voia?“

46

Page 47: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 47/48

De multe ori, primim sugestia cea mai la îndemână: aceea de a ne simţi ofensaţiatunci când lucrurile nu se întâmplă aşa cum ne aşteptam noi, „pe bunădreptate“, în conformitate cu logica noastră. Şi aceasta este o zonă în care vrăjmaşul abia aşteaptă să ne arate cât de ofensaţi am fost, într-adevăr, şi câteoportunităţi de a ne simţi ofensaţi putem avea.

Cineva spunea că „ofensele nu sunt date, ci sunt luate“ şi pare foarte adevărat.Este alegerea noastră de a primi ori nu oferta vrăjmaşului de a ne simţi ofensaţicu privire la diverse situaţii „nedrepte“. Şi a primi ofensa, gândind şicomportându-ne în consecinţă, este o cale foarte sigură de a ne crea stări dedisconfort sufletesc şi de a ne împiedica gândul la Dumnezeu. Putem ajunge săne blocăm în asta şi, ţinând-o tot aşa, să ajungem chiar la depresie. Uşor seajunge de la o neînţelegere a mesajului celuilalt, a ceea ce a vrut el să comunice, lao stare în care să spunem „nimeni nu mă înţelege“.

Ceea ce este foarte important e să ne facem o obişnuinţă din a-I arăta luiDumnezeu toate aceste gânduri şi stări, imediat ce apar. De a ierta repede, dacă enecesar. Să ne amintim că valoarea noastră stă în aceea că suntem fii ai luiDumnezeu, nu în ceea ce lucrăm ori facem la un moment dat, chiar dacă acellucru este „pentru El“ ori „în numele Lui“. Pentru că, întorcându-ne la fragmentul  biblic despre care aminteam, ştim deja asta: Ieremia chiar împlinea cuvântulDomnului, Îl asculta pe Dumnezeu, fiind prooroc. El era învăţat chiar cumetodele de lucru mai neobişnuite ale Lui, uneori chiar părând că sfidează logica.Pentru noi, asta însă poate fi o provocare. În cazul lui Ieremia şi al Recabiţilor,planul Domnului era mai mare decât acela de a oferi vin la templu unei familii.Dumnezeu S-a folosit de reacţia negativă a Recabiţilor pentru a atrage atenţiaasupra credincioşiei lor faţă de o poruncă a străbunilor, chiar opusul faţă denecredinţa extremă a israeliţilor, care avuseseră generaţii de profeţi ce i-aucălăuzit.

Orice ni se întâmplă poate fi folosit pentru creşterea duhovnicească

Întorcându-ne la experienţa noastră de zi cu zi, ce putem face atunci când ne întâlnim cu ceva neaşteptat, neprevăzut şi neplăcut este să ne lăsăm în voia luiDumnezeu, înţelegând prin acest lucru exact ceea ce se întâmplă atunci, lamomentul respectiv. Când primim toate evenimentele zilei ca din mâna Lui şi-Imulţumim, şi Îl slăvim, şi-I cerem ajutorul şi sfatul, ne umplem de bucuriaprezenţei Lui şi ştim că facem voia Lui. Şi cum ne putem lăsa în voia Lui?Răstignind cu rugăciune şi spovedanie împotrivirea noastră şi, de asemenea,conştientizând „preţul“ împotrivirii. Şi făcând asta, vom vedea de multe ori cum,printr-o situaţie pe care nu o putem înţelege la un anumit moment, se pregăteşteceva ce nici nu ne putem imagina. Poate că nu vom şti niciodată exact ce face

47

Page 48: Ganduri pentru suflet

8/2/2019 Ganduri pentru suflet

http://slidepdf.com/reader/full/ganduri-pentru-suflet 48/48

Dumnezeu cu noi, de ce ni se întâmplă lucruri care ne bulversează şi ne clatinăperspectiva şi încrederea în noi, în oameni ori în El. Dar, cu siguranţă, orice se întâmplă poate fi folosit pentru creşterea noastră duhovnicească, pentru că voiaDomnului este mântuirea şi fericirea noastră, acum şi în veacul ce va să vină.

Dacă însă vom prefera să alegem calea luării ofensei şi a comportării înconsecinţă, vom pierde momentul Întâlnirii, al bucuriei de a ne abandona înplanul Lui. Dumnezeu ne cheamă la bucurie în fiecare moment, nu doarcâteodată. Bucuria de a abandona controlul şi a ne lăsa în voia Lui şi, mai ales, bucuria de a avea încredere în El cu privire la rezultate.

Dacă lucrurile par a o lua spre o altă direcţie decât cea cunoscută ori anticipată,avem nevoie să refuzăm oferta de a ne simţi ofensaţi, de a ne simţi victime. Celmai probabil e că lucrurile nu sunt aşa cum par, aşa cum ni se par a fi. Dar putemavea toată nădejdea că planul Domnului este mai bun decât orice am putea găsi

noi ca opţiune. Tot în Biblie găsim: „Pune-ţi nădejdea în Domnul din toată inimata şi nu te bizui pe priceperea ta. Pe toate căile tale gândeşte la Dânsul şi El îţi vanetezi toate cărările tale.“ (Pilde 3, 5-6)