FEMEIA IN SECOLUL XXI -...

8
FEMEIA IN SECOLUL XXI I.Statutui femeii In diverse etape istorice II.Sanatatea reproductivS III.Violenta IV.Semnificatia violen^ei pentru practica obstetricala V.Prostitutia si traficul de femei I. STATUTUL FEMEII ?N DIVERSE ETAPE ISTORICE T''Vn cele mai indepartate timpuri se observa ca femeia care dupa cum @^-"scrie Biblia, a fost conceputa din coasta lui Adam ca o fiinta care ramanea sa-i apartina, reprezinta o proprietate a barbatului. Astfel, datorita scripturilor evreiesti, raspandite in toata lumea prin intermediul religiei iudaice, iudaico-crestine si iudaico-islamice, femeia a fost transformata si considerata sclava barbatului. Dupa parerea grecilor antici, natura femeii difera de cea a barbatului, dar reiesind din dimorfismul sexual, valorile lui nu pot fi mai presus decat cele ale femeii. Astfel, daca urmarim istoria antica, observant ca nu toate primele civilizatii erau dominate de barbati. in Egiptui Antic, un numar considerabil de femei erau dotate cu multiple drepturi, fiind independente in ceea ce priveste folosirea resurselor financiare, a dreptului de proprietate si bunurilor materiale, de participare in viata politica si sociala a tarii. Istoria cunoaste rolul reginei Egiptului Antic - Cleopatra (a. 69 i.Hr.) care, cu o deosebita iscusinta, si-a manifestat aptitudinile exceptionale in rezolvarea multor probleme cu care se confrunta Statui Egiptean in acea perioada de timp. Cunoscutui filosof grec Platon considera ca femeile si barbatii sunt inzestrati cu capacitati egale, astfel incat ambii trebuie sa fie tratati in societate cu un respect egal, avand drepturi la educatie si alegerea profesiei dorite. Au trecut aproape 200 de ani de la aparitia miscarii sociale care pledeaza pentru egalitatea in drepturi a femeii si barbatului in toate sferele de activitate. Aceste miscari feministe au patruns in multiple tari ale lumii, iar la prima Conferinta Mondiala a femeilor (Mexic, 1975), anul 1976 a fost declarat de catre Organizatia Natiunilor Unite - Deceniul femeii, avand deviza ,,Egalitate, Dezvoltare, Pace". Pe parcursul ultimilor 35 de ani s-au desfasurat numeroase foruri si conferinte internaponale la care au fost discutate drepturile umane

Transcript of FEMEIA IN SECOLUL XXI -...

Page 1: FEMEIA IN SECOLUL XXI - library.usmf.mdlibrary.usmf.md/old/downloads/ebooks/Paladi_Bazele_obstetricii... · Astfel, daca urmarim istoria antica, observant ca nu toate primele ...

FEMEIA IN SECOLUL XXI

I.Statutui femeii In diverse etape istoriceII.Sanatatea reproductivSIII.ViolentaIV.Semnificatia violen^ei pentru practica obstetricalaV.Prostitutia si traficul de femei

I. STATUTUL FEMEII ?N DIVERSE ETAPE ISTORICE

T''Vn cele mai indepartate timpuri se observa ca femeia care dupa cum @^-"scrie Biblia, a fost conceputa din coasta lui Adam ca o fiinta care

ramanea sa-i apartina, reprezinta o proprietate a barbatului. Astfel, datoritascripturilor evreiesti, raspandite in toata lumea prin intermediul religiei iudaice,iudaico-crestine si iudaico-islamice, femeia a fost transformata si consideratasclava barbatului.

Dupa parerea grecilor antici, natura femeii difera de cea a barbatului, darreiesind din dimorfismul sexual, valorile lui nu pot fi mai presus decat celeale femeii. Astfel, daca urmarim istoria antica, observant ca nu toate primelecivilizatii erau dominate de barbati. in Egiptui Antic, un numar considerabil defemei erau dotate cu multiple drepturi, fiind independente in ceea ce privestefolosirea resurselor financiare, a dreptului de proprietate si bunurilor materiale,de participare in viata politica si sociala a tarii.

Istoria cunoaste rolul reginei Egiptului Antic - Cleopatra (a. 69 i.Hr.) care,cu o deosebita iscusinta, si-a manifestat aptitudinile exceptionale in rezolvareamultor probleme cu care se confrunta Statui Egiptean in acea perioada detimp.

Cunoscutui filosof grec Platon considera ca femeile si barbatii suntinzestrati cu capacitati egale, astfel incat ambii trebuie sa fie tratati in societatecu un respect egal, avand drepturi la educatie si alegerea profesiei dorite.

Au trecut aproape 200 de ani de la aparitia miscarii sociale care pledeazapentru egalitatea in drepturi a femeii si barbatului in toate sferele de activitate.Aceste miscari feministe au patruns in multiple tari ale lumii, iar la primaConferinta Mondiala a femeilor (Mexic, 1975), anul 1976 a fost declarat decatre Organizatia Natiunilor Unite - Deceniul femeii, avand deviza ,,Egalitate,Dezvoltare, Pace". Pe parcursul ultimilor 35 de ani s-au desfasurat numeroaseforuri si conferinte internaponale la care au fost discutate drepturile umane

Page 2: FEMEIA IN SECOLUL XXI - library.usmf.mdlibrary.usmf.md/old/downloads/ebooks/Paladi_Bazele_obstetricii... · Astfel, daca urmarim istoria antica, observant ca nu toate primele ...

36 GH. PALADI, OLGA CERNETCHI

ale femeilor (in legatura cu violenta, abuzurile sexuale si reproductive, justitiaeconomica si importanta echitatii sexelor si egalitatii in familie).

Cu toate incercarile intreprinse pentru a egala drepturile femeilor cu celeale barbatilor de-a lungul timpului, femeia a fost si continua sa fie privitauneori ca o persoana inferioara, functiile careia raman strict limitate. Panain prezent, in multe tari si regiuni ale lumii, femeile raman cele mai saracedintre sarace, fiind discriminate in plan social, cultural, politic si economic,nefiindu-le asigurat accesul universal la serviciile medicale, de planificarefamiliala si sanatate reproductive.

Din timpul Imperiului Roman pana in secolul al XX-lea, corpul legislatival Italiei era format, in exclusivitate, din barbati.

Este stabilit faptui ca potentialul intelectual al femeilor nu este mai redusdecat eel al barbatilor, cu toate acestea lista laureatilor Premiului Nobel includedoar 33 femei din numarul total de 776, ceea ce constituie 4,25%.

Pe parcursul secolului al XX-lea, situatia femeilor a avut o tendinta deameliorare. Au fost revazute constitutiile nationale, numeroase acte legislativesi elaborate declarafii si hotarari intemationale. in cadrul Conferintei pentru

populatie si dezvoltare (Cairo, 1994) au fost stabilite importante deziderate,care mentioneaza necesitatea elaborarii egalitatii si echitatii intre sexe,includerea femeii in toate sferele vietii (politica, economica, culturala) si inprocesele de luare a deciziilor, posibilitatea obtinerii studiilor in institutiilesuperioare de invatamant si excluderea oricarei forme de discriminare fatade femeie, ceea ce i-ar permite realizarea intregului sau potential. Astfel,femeile au capatat acces la educatie, la sistemul sanitar si viafa politica. Atatin trecut cat si in prezent, sunt cunoscute exemple de participare a femeilor laconducerea statului (Anglia, India, Filipine, Finlanda, Irlanda, Chili, Letonia,Liberia, Germania etc.), alese in mod democratic.

Cu toate acestea, discriminarea femeilor continua si astazi sa fie orealitate in intreaga lume, femeilor fiindu-le limitate drepturile esentiale sifundamentale, precum ar fi dreptui la viata si integritate corporala. Miscareafeminista critica conceptui drepturilor omului, sustinand ca acesta ar viza doarsocietatea occidentului si, mai ales, problemele cu care se confrunta barbatii.

II. SANATATEA REPRODUCTIVE

Obstetrica reprezinta specialitatea dedicata sanatatii reproducerii umane,functiei de procreare a unei noi vieti, menita sa asigure continuitatea specieiumane. Secolul al XX-lea a contribuit considerabil la dezvoltarea acesteidiscipline, implementand pe larg rezultatele progresului tehnico-stiintific,inclusiv in domeniul reproducerii umane. Este evident faptui ca toate acestea,indeosebi in tarile industrial dezvoltate, au condus la micsorarea mortalitatiimaterne si pierderilor reproductive. !n acelasi timp, tarile in curs de dezvoltare

Page 3: FEMEIA IN SECOLUL XXI - library.usmf.mdlibrary.usmf.md/old/downloads/ebooks/Paladi_Bazele_obstetricii... · Astfel, daca urmarim istoria antica, observant ca nu toate primele ...

BAZELE OBSTETRICII FIZIOLOGICE 37

cu o crestere rapida a populatiei s-au confruntat si continua sa lupte cu o multimede probleme atat de ordin medical, cat si socio-economic, politic, religios.Saracia, limitarea accesului universal la serviciile de sanatate, bolile sexualtransmisibile, indeosebi pandemia HIV/SIDA, raman a fi cauzele principalece influenteaza asupra sanatatii reproductive, in prezent, in centrul atentiei

intregii civilizatii se situeaza problemele demografice, scaderea natalitatii intarile economic dezvoltate si cresterea numarului populatiei in tarile in curs dedezvoltare.

0 problema nu mai putin importanta ramane sanatatea reproductive.Aceasta genereaza aparitia multor dileme, care intr-un mod stabilit, coreleazacu perceperea schimbatoare a vietii si existentei umane alternand viziunilefilosofice, etice si religioase. Pe parcursul secolelor acest compartiment s-a aflatin afara posibilitatilor de a fi supus controlului liberta^ii si vointei umane.

Eforturile intreprinse in ultimele decenii in imbunatatirea functieiprocreatoare nu au reusit, cu regret, sa amelioreze situatia in acest domeniu.Astfel incat, pana in prezent, in pofida implementarii, pe parcursul a peste 50de ani, a planning-ului familial, in multe tari, avortui ramane a fi mecanismulde realizare a orientarii reproductive. Anual in lume se inregistreaza peste 46milioane de sarcini ce sunt intrerupte prin avort, dintre care 20 milioane inconditii antisanitare. Decesele anuale din aceasta cauza ating cifra de 67000.Astazi, aproape jumatate din populatia lumii este sub varsta de 25 ani, 87%din ea locuiesc in tarile in curs de dezvoltare. Sanatatea reproductiva a tinerilorramane problema prioritara a tuturor tarilor lumii. La Conferinta pentrupopulatie si dezvoltare (Cairo, 1994) majoritatea tarilor au declarat ca vordepune maxime eforturi pentru a reduce inegalitatea intre sexe, a asigura accesla toate serviciile de sanatate, inclusiv la sanatatea sexuala si reproductiva.Desigur dreptui de a alege sarcina, nasterea, avortui sau contraceptia esteprerogativa familiei, pentru a-si realiza acest drept, societatea are nevoie deinformatie ampla in acest domeniu de cunoastere. Cunoasterea inseamnaputere, si nu este vorba de puterea guvemelor asupra oamenilor, ci despreputerea si responsabilitatea oamenilor asupra propriilor lor vieti. Dreptui laoptiune din punct de vedere reproductiv este un drept care poate fi foarte usorobstructionat sau neglijat. Obstacolele acestei optiuni se datoreaza unui lant deinegalitati si nedreptati socio-economice, culturale, medicale, legale, politicesi religioase care pana in prezent au loc in multe tari si regiuni ale lumii.

Actualmente, anual pe Globul Pamantesc se inregistreaza peste 500000decese mateme. Nu se observa tendinta micsorarii nasterilor premature, cresteinvalidizarea si numarul copiilor nascuti cu diferite malformatii congenitale.lar fiecare a 5-a femeie sufera de sterilitate.

Sfarsitui mileniului al II-lea a produs modificari radicale in standardeletraditionale de viata, revizuind totodata diverse valori etico-morale alerevolutiei sexuale aparute in a doua jumatate a secolului al XX-lea, care serasfrang dureros asupra femeilor, familiilor si a tinerei generatii.

Page 4: FEMEIA IN SECOLUL XXI - library.usmf.mdlibrary.usmf.md/old/downloads/ebooks/Paladi_Bazele_obstetricii... · Astfel, daca urmarim istoria antica, observant ca nu toate primele ...

38 - GH. PALADI, OLGA CERNETCHI

in prezent ca niciodata este nevoie de o educatie sexuala corecta pentrua preintampina consecintele negative asupra sanatatii omului, in primul randasupra functiei de procreare. Disparitia traditiilor, inclusiv a comportamentuluifamilial, dificultatile cu care se confrunta multe societati in diferite regiuniale lumii, inceputui precoce al vietii sexuale, schimbul frecvent de partenerisexuali.cresterearapida a numaruluicelorinfectaticuagenti sexual transmisibiliprezinta factorii decisivi ce due la inrautatirea sanatatii reproductive umane.

Actualmente este necesara o educatie sexuala corecta care ar permitestabilirea relatiilor egale, de respect reciproc intre femei si barbati si asigurarea

accesului liber la mijioacele de informatie. Programele de instruire trebuie sa fie orientate spre protectia femeilor si

a tineretului in vederea excluderii comportarii brutale, inclusiv a seductiei si a comercializarii sexuale. Contraceptia modema a facut posibila divizarea sexualitatii de procreafie. Ca necesitate biologica si sociala a procesului de reproducere, sexualitatea ramane un domeniu de placere, emotii, de aventun

si riscuri.

III. VIOLENTA

Violenta, ale carei victime eel mai des devin femeile, este o plaga destui de raspandita si, totusi, ascunsa de societatea contemporana. Conform statisticilor, in SUA si nu numai, maltratarea este cea mai raspandita forma de asprime la care sunt supuse femeile intre 15 si 44 de ani.

Astazi violenta, fenomen global, raportata la aproximativ o patrime din femei, asociata cu detrimentui social si psihologic semnificativ este dependenta de folosirea alcoolului, substantelor narcotice, incercarilor de

suicid, depresie si situatii de stres. Acest fenomen de o importanfa atat sociala cat si a sanatatii publice are

istoria sa din cele mai vechi timpuri. Descrierile intalnite in papirusurile Egiptului Antic si descoperiri de numeroase fracturi ale oaselor mumiilor egiptene ne confirma prezenta maltratarii femeilor cu mult inainte de

inceputui erei noastre. Despre tradarea fidelitafii conjugale ne vorbeste atat Testamentui Nou

cat si eel Vechi. Otello de Shakespeare prezinta un exemplu clasic al geloziei

si al consecintelor ei. Cercetarile obfinute in acest domeniu nu au evidential profilul general

psihologic sau cultural al femeii supuse maltratarii. Orice femeie poate fi injosita si dispretuita indiferent de varsta, rasa, religie, educatie si orientare

sexuala. Factorii decisivi care provoaca maltratarea in familie sunt: caracterul m-

adecvat, gelozia, comportamentui suspicios sau autoritar, utilizarea alcoolului, substanfelor narcotice, starea psihologica conditionata de problemele socio- economice (saracia, somajul, neincrederea in ziua de maine). S-a constatat

Page 5: FEMEIA IN SECOLUL XXI - library.usmf.mdlibrary.usmf.md/old/downloads/ebooks/Paladi_Bazele_obstetricii... · Astfel, daca urmarim istoria antica, observant ca nu toate primele ...

BAZELE OBSTETRICII FIZIOLOGICE 39

ca violenta tinde sa fie asociata cu clasa sociala mai saraca, nivelul insufici-ent de educatie si aiti indici ai privarii sociale.

Factorii de protectie includ varsta mai inalta, accesibilitatea suportuluisocial si de incredere din partea prietenilor.

Pe parcursul mai multor secole si chiar pana in zilele noastre in multe tarisi regiuni ale lumii cauza principals ce provoaca violenta este, a fost si ramaneinegalitatea sexelor si lipsa actelor legislative corespunzatoare. In acest sensrelatiile intre femeie si barbat sunt privite ca o problema particulars din caremotive statui, institutiile sociale si juridice, inclusiv ale sanatatii publice, curegret, nu intotdeauna intreprind masurile necesare pentru a schimba situatiacare s-a creat pe parcursul secolelor. Guvemele statelor nu reacfioneaza laactele de violenta cu aceeasi vigilenta ca in cazul altor fapte penale. Violent laadresa femeilor multa vreme nu a fost considerata ca o incalcare a drepturiloromului ci ca o problema ,,interna" a statelor, acestea la randul lor interpretandaceasta problema deseori ca o problema ,,privata" intre victima si faptas.

Violenfa foarte des poate avea un caracter economic cu acces limitat lahrana, bani, transport. Poate avea forma abuzului fizic, sexual, emotional saupsihologic. Poate fi violenta de scurta sau de lunga durata, severa sau chiar

mortala. in multe tari si regiuni ale lumii, inclusiv in cele industrial dezvoltate,

anual se inregistreaza mii de omoruri - consecinte ale maltratarii. Un interes nu mai putin important atat din punctui de vedere al violentei,

cat si etic este practica selectarii genului viitorului copil incepand din primele zile ale dezvoltarii embrionului. Conform unor calcule demografice, populatia lumii a inregistrat un ..deficit" de peste 90 min de femei. in unele tari, asa ca

India, China si multe altele din sudul Asiei si Orientui Apropiat rata mortalitatii copiilor de sex feminin este mult mai crescuta, comparativ cu cea a copiilor de sex masculin. Este cunoscut ca la 100 nou-nascuti de sex masculin revin in medie 93-96 de sex feminin. in 21 tari ale lumii se nasc mai putin de 95 fetite la 100 baieti. in China, din cauza avorturilor selective la 100 baieti se nasc doar 88 fetite. Aceasta prezinta o discriminare a genului feminin, care in ultimii ani a atins dimensiuni enorme. Multe cupluri, indeosebi cele instarite, recurg la avort sau abandonul nou-nascutului de gen feminin.

Consideram ca in statele unde se practica discriminarea dupa gen ar trebui sa se interzica determinarea prenatala a sexului copilului si avorturile

selective.

IV. SEMNIFICATIA VIOLENTEI PENTRU

PRACTICA OBSTETRICALA

Este dificil de a estima prevalenta violentei la femei in timpul sarcinii. Totusi, ea pare sa fie un fenomen mai frecvent, comparativ chiar cu alte cauze obstetricale cunoscute, cum ar fi preeclampsia, patologia placentei, sarcina gemelara. in general, femeile nu doresc sa dezvaluie incidentui de violenta

Page 6: FEMEIA IN SECOLUL XXI - library.usmf.mdlibrary.usmf.md/old/downloads/ebooks/Paladi_Bazele_obstetricii... · Astfel, daca urmarim istoria antica, observant ca nu toate primele ...

40...........................................,........ GH- PALADI, OLGA CERNETCHI

din motivul jenei sau spaimei de razbunare, ceea ce semnifica ca apreciereaprevalentei probabil subestimeaza importanta problemei. Ratele abuzuluifizic in timpul sarcinii si post-partum ajung la 17-20% cu o frecventa maiinalta atunci cand sarcina survine in perioada adolescentei.

S-a observat ca femeile supuse maltratarii se adreseaza la asistentaantenatala cu mult mai tarziu, comparativ cu gravidele nesupuse abuzului.Ca urmare, poate avea loc intreruperea sarcinii, retardul fetal, nastereacopiilor cu diferite malformatii congenitale. Fatui poate suferi ulterior depe urma efectelor secundare ale violentei, care includ incercarile de suicidale femeii gravide, abuzul de tutun, alcool, folosirea de substante narcoticeetc. Au fost observate si traume fizice ale fatului - fracturi osoase si chiarmoartea antenatala.

Prestatorii serviciilor medicale trebuie sa recunoasca violenta domesticaca fiind o problems importanta a sanatatii publice, sa fie constienti deprevalenta, dimensiunile, consecintele acesteia si sa dezvolte abilitati la uneleinterventii. Sunt necesare cercetari imediate pentru determinarea prevalenteilocale a femeilor agresate in sarcina, deoarece majoritatea cercetarilorde pana acum au fost efectuate in SUA si pot sa nu fie reprezentative saugeneralizabile pentru populatia altor tari.

Moasele au un rol important in identificarea femeilor si familiilor dingrupul de rise si in abilitatea potentials de a oferi interventii de ordin primar,secundar, tertiar. Moasele si medicii trebuie sa fie atenti la prezenta leziunilorinexplicabile la femeie, precum si la anamneza de nastere inainte de termen,traume sau deces fetal, hemoragii si eliminari neclare la mama, care necesitaexplorari ulterioare. Personalul medical trebuie sa constientizeze faptui cadepresia, anxietatea, lipsa respectului fata de propria persoana, abuzul desubstance toxice si ideile de suicid, caracterul susceptibil sau actiunile carede asemenea pot fi indicatori ai violentei domestice.

In prezent anamneza socials si anamneza de violen^a deseori nu suntcercetate, recunoscute si de aceea nu sunt luate in considerare la femeilegravide. Violenta produsa in sarcina reprezinta un pericol inalt si intrebarilestandard referitor la violenta fizica trebuie considerate de rutina in egalamasura cu intrebarile referitor la diabet, utilizarea alcoolului si tutunului.Lipsa de instruire a fost citata ca cea mai frecventa bariera in detectareaviolenfeide catre obstetricieni,conditionatadedeficientade timp, sentimentuide instruire personals inadecvata si tendinta de a nega existenta violenteidomestice ca problems, Instruirea si educatia corespunzatoare a personaluluimedical au ameliorat recunoasterea de catre clinicieni a problemei date siau majorat intentia lor de identificare a abuzului fata de femeile insarcinate.Utilizarea intrebarilor sistematizate de sceening al abuzului fata de femeisporeste de cateva ori detectarea violentei, in special daca sunt repetate cudiferite ocazii. Descoperirea cazurilor de abuz este facilitata de mentinerea

Page 7: FEMEIA IN SECOLUL XXI - library.usmf.mdlibrary.usmf.md/old/downloads/ebooks/Paladi_Bazele_obstetricii... · Astfel, daca urmarim istoria antica, observant ca nu toate primele ...

BAZELE OBSTETRICII FIZIOLOGICE 41

unei atmosfere de respect si sustinerea victimei fara a o judeca, precum siprin intermediul relatiei reciproce de incredere intre femeie si lucratorulmedical.

Lucratorii medicali necesita instruire in abilitatea de a formula intrebarifaraaparea insensibili si critici. Raspunsurile inadecvate laintrebarile referitorla violenta domestica sunt cauzate de emotii puternice, spaima sau lipsa deincredere. Oricare abuz raportat trebuie documentat sistematic, inclusivimaginile foto ale leziunilor. Este important de a constientiza riscul potentialpentru femeie, in cazul in care informatia despre violenta este accesibilapentru partener. Chiar daca femeia la moment refuza sa intenteze un procesjuridic asupra actului de violenta produs, informatia data poate deveni odovada judiciara importanta daca victima isi va schimba ulterior opinia. inprezent prestatorul de servicii medicale poate informa politia, dar numai cupermisiunea femeii.

Eforturile de sporire a suportului social pot fi foarte importante inprocesul de prevenire secundara a violentei. Daca femeia nu este capabila saunu doreste sa-si paraseasca partenerul, ea trebuie sa cunoasca numerele decontact ale localurilor de refugiu si sa fie indrumata in privinta ,,planului deevadare". De fapt, nu este de competenta prestatorilor de servicii medicale de aasigura protectie imediata, astfel, femeile pot obtine doar indrumari din parteaacestora si pot ,,actiona" atunci cand sunt pregatite fizic si psihologic. Oriceinterventie eficienta necesita, in general, colaborarea mai multor agentii sirelatia cu indivizii si serviciile din exterior. Clinicienii trebuie sa fie constientide existenta resurselor comunitare, masurilor legale in vigoare si problemelorlegate de confidentialitate.

Nu trebuie sa uitam ca desi femeile gravide sunt incurajate sa se implicemai mult in luarea deciziilor referitor la asistenta lor, accesul prestatorilor deservicii medicale la acest contingent de femei, in special vulnerabile, poate ficu mult mai dificil. Conceptiile traditionale de ,,spatiu exclusiv pentru femei"in clinicile antenatale si saloanele de nastere in prezent nu mai functioneaza.Partenerii deseori isi insotesc partenerele in clinici sau la nastere, astfel, chiarsi informatia medicals nu mai este pastrata in siguranta si confidentialitate inspital. Toate serviciile maternitatii trebuie sa formeze un sistem separat dedocumentatie care Ie va permite sa inregistreze informatia referitor la violentadomestica suspectata sau produsa. Tratarea femeilor inspaimantate, izolate sauchiar torturate, de parca ele ar fi singurul agent implicat in incident, sfideazaconceptui nostru traditional referitor la asistenta si preocuparea de femeilevulnerabile si din grupul de rise. Progresele noi in serviciile obstetricale trebuiesa garanteze ca acest grup de femei poate beneficia de sustinere adecvata dinpartea acestora. Violenta domestica este o problems permanenta, complexa sidificila, solutionarea careia necesita timp, sensibilitate si rabdare; recunoastereaadecvata si interventiile aplicate de obstetricieni pot proteja femeia si copilulei si pot intrerupe lantui de violenta pentru generatiile viitoare.

Page 8: FEMEIA IN SECOLUL XXI - library.usmf.mdlibrary.usmf.md/old/downloads/ebooks/Paladi_Bazele_obstetricii... · Astfel, daca urmarim istoria antica, observant ca nu toate primele ...

42 GH. PALADI, OLGA CERNETCH1

V. PROSTITUTIA SI TRAFICUL DE FEMEI

Prostitutia nu prezinta un fenomen nou, ea isi incepe istoria din cele maidepartate timpuri. Inca in secolul al IV-lea al erei noastre aceasta ocupatieconstituia o parte din veniturile femeii. in timpul guvernarii imparatului

roman Caligula deja functionau case de toleranta, care aduceau un bun profitin visteria statului.

Odata cu aparitia crestinismului (secolul al VI-lea) apare codulmoralitatii, care aprecia prostitutia ca o crima atat pentru femei, cat si pentrubarbati. Aceasta situatie s-a mentinut pana in secolul al XIX-lea, cand aparemiscarea feminists in multe tari ale Europei. Sub influenta schimbarilorsociale, a luptei femeilor pentru autodeterminare (inclusiv asupra propriuluicorp), a violentei domestice, a abuzului sexual, prostitutia este tolerata siautorizata de guvernele multor fari.

0 forma noua de prostitutie - traficul de femei - a aparut la sfarsituisecolului al XX-lea. Conform datelor raportate de ONU, frontierele acesteiforme de prostitute s-au largit imens. Ea este mai raspandita in sud-estuiAsiei, in Europa de Est, precum si in America Latina. Astazi este foarte greude estimat proportiile reale ale acestui tip de trafic de femei, se stie insa cael prezinta o piata aflata in permanenta crestere, care poate fi comparata cutraficul de droguri sau de armament.

Dupa datele ONU, anual aproximativ 4 min de femei, inclusiv adoles-cente, sunt victime ale industriei sexuale. Statutui socio-economic precar @saracia, somajul, schimbarile ce au avut loc in comportamentui familial,migratia externa, revolutia sexuala, abuzul de alcool, droguri, stresul cronic @sunt unii dintre factorii ce contribuie la traficul de femei - cea mai rusinoasaforma de corner^. Cu parere de rau, guvernele ^arilor in care se atesta acestviciu nu dispun de o strategic care ar putea stopa acest proces.