EX@MINATOR un produs pentru IAC · EX@MINATOR un produs pentru IAC Corcoţoi Ioan - Universitatea...

5
EX@MINATOR un produs pentru IAC Corcoţoi Ioan - Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, [email protected] Marinescu Mariana - Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, [email protected] Marinescu Viorel - Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, [email protected] Udrescu Ion - Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti Răducanu Alexandru - Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti Rezumat Lucrarea descrie evoluţia şi starea actuală a produsului software Ex@minator creat în cadrul Colectivului de informatică aplicată de la Facultatea de Hidrotehnică, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Ex@minator este de tip IAC (Învăţământ Asistat de Calculator) şi este utilizat în activităţile didactice la cursurile postuniversitare şi de licenţă. Sunt prezentate principalele funcţii ale produsului şi rezultatele obţinute în urma utilizării acestuia în procesul didactic. Se evidenţiază şi feedback-ul din utilizarea acestuia. 1. Introducere Învăţământul asistat de calculator - IAC şi-a făcut apariţia la începutul anilor 60 în marile universităţi americane. Universitatea din Ilinois a dezvoltat sistemul Plato care s-a distins în aceste experimente. În 1970 a avut loc la Amsterdam prima consfătuire mondială cu tema IAC. Primul produs de acest fel a fost introdus în UTCB în 1985-1986 (ICB) Facultatea de hidrotehnică. Este vorba de un produs românesc SIAC-FIAC realizat de specialişti de la fostul CEPECA. Acest produs s-a folosit pe minicalculatoare sub sistemul de operare RSX11M pentru instruire, autoevaluare şi examinare la disciplinele de informatică până în 1993. Lucrarea de faţă prezintă câteva module create sub sistemul de operare MSW2K deja funcţionale şi în curs de experimentare. Din punct de vedere tehnologic, proiectul nu este altceva decât o aplicaţie pe browser a interacţiei în timp real dintre o bază de date şi o mulţime distribuită de utilizatori (cursanţi, instructori, secretariat), realizată în tehnologia ASP (Active Server Pages) de generare dinamică a paginilor Internet. 2. Necesităţi Grupurile ţintă cărora li se adresează astăzi un sistem de învăţământ asistat de calculator sunt: - învăţământul-educaţia; - companiile care doresc (şi poate sunt obligate) să ţină la zi potenţialul de pregătire al angajaţilor; - autorităţile care se preocupă de reconversia forţei de muncă. 3. Globarizarea învăţământului (educaţiei). Tendinţele de standardizare a specializărilor şi calificărilor Fenomenul de globalizare a început să impună necesitatea standardizării specializărilor şi a calificărilor, a planurilor de învăţământ şi chiar a programelor analitice. Se simte nevoia creerii unor manuale cu minim de cunoştinţe (un nucleu de cunoştinţe) într-un domeniu şi a unui sistem de evaluare standard care să verifice pregătirea forţei de muncă în domeniul respectiv. Această forţă de muncă trebuie să răspundă şi unei cerinţe în continuă creştere a mobilităţii ei. 4. Componentele sistemului Ex@minator Acest sistem are mai multe module pe care le descriem succint în continuare. Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a V-a, 2007 1

Transcript of EX@MINATOR un produs pentru IAC · EX@MINATOR un produs pentru IAC Corcoţoi Ioan - Universitatea...

Page 1: EX@MINATOR un produs pentru IAC · EX@MINATOR un produs pentru IAC Corcoţoi Ioan - Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, corcotoi_utcb@yahoo.com Marinescu Mariana

EX@MINATOR un produs pentru IAC

Corcoţoi Ioan - Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, [email protected] Marinescu Mariana - Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, [email protected]

Marinescu Viorel - Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, [email protected] Udrescu Ion - Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

Răducanu Alexandru - Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

Rezumat Lucrarea descrie evoluţia şi starea actuală a produsului software Ex@minator creat în cadrul Colectivului de informatică aplicată de la Facultatea de Hidrotehnică, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Ex@minator este de tip IAC (Învăţământ Asistat de Calculator) şi este utilizat în activităţile didactice la cursurile postuniversitare şi de licenţă. Sunt prezentate principalele funcţii ale produsului şi rezultatele obţinute în urma utilizării acestuia în procesul didactic. Se evidenţiază şi feedback-ul din utilizarea acestuia.

1. Introducere

Învăţământul asistat de calculator - IAC şi-a făcut apariţia la începutul anilor 60 în marile universităţi americane. Universitatea din Ilinois a dezvoltat sistemul Plato care s-a distins în aceste experimente. În 1970 a avut loc la Amsterdam prima consfătuire mondială cu tema IAC. Primul produs de acest fel a fost introdus în UTCB în 1985-1986 (ICB) Facultatea de hidrotehnică. Este vorba de un produs românesc SIAC-FIAC realizat de specialişti de la fostul CEPECA. Acest produs s-a folosit pe minicalculatoare sub sistemul de operare RSX11M pentru instruire, autoevaluare şi examinare la disciplinele de informatică până în 1993.

Lucrarea de faţă prezintă câteva module create sub sistemul de operare MSW2K deja funcţionale şi în curs de experimentare. Din punct de vedere tehnologic, proiectul nu este altceva decât o aplicaţie pe browser a interacţiei în timp real dintre o bază de date şi o mulţime distribuită de utilizatori (cursanţi, instructori, secretariat), realizată în tehnologia ASP (Active Server Pages) de generare dinamică a paginilor Internet.

2. Necesităţi

Grupurile ţintă cărora li se adresează astăzi un sistem de învăţământ asistat de calculator sunt: - învăţământul-educaţia; - companiile care doresc (şi poate sunt obligate) să ţină la zi potenţialul de pregătire al angajaţilor; - autorităţile care se preocupă de reconversia forţei de muncă.

3. Globarizarea învăţământului (educaţiei). Tendinţele de standardizare a specializărilor şi calificărilor

Fenomenul de globalizare a început să impună necesitatea standardizării specializărilor şi a

calificărilor, a planurilor de învăţământ şi chiar a programelor analitice. Se simte nevoia creerii unor manuale cu minim de cunoştinţe (un nucleu de cunoştinţe) într-un domeniu şi a unui sistem de evaluare standard care să verifice pregătirea forţei de muncă în domeniul respectiv. Această forţă de muncă trebuie să răspundă şi unei cerinţe în continuă creştere a mobilităţii ei. 4. Componentele sistemului Ex@minator

Acest sistem are mai multe module pe care le descriem succint în continuare.

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a V-a, 2007 1

Page 2: EX@MINATOR un produs pentru IAC · EX@MINATOR un produs pentru IAC Corcoţoi Ioan - Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, corcotoi_utcb@yahoo.com Marinescu Mariana

Modulul de autoinstruire – pune la dispoziţie un curs în format electronic care poate fi accesat în modalităţi diferite de către student.

Modulul de autoevaluare – permite accesul la un set de întrebări, pe baza tematicilor cursurilor, şi permite studentului să verifice dacă un răspuns dat este bun prin afişarea de către sistem a răspunsului corect.

Modulul de evaluare – conţine întrebări cuantificate la care studentul trebuie să răspundă şi calculatorul punctează automat fiecare întrebare.

Modulul de documentare – furnizează acces la o bibliotecă a sistemului astfel încât studentul să aibă acces la bibliografie suplimentară şi complementară.

Altfel spus instructorul (tutorele) are posibilitatea de a formula, edita, corecta şi afişa temele săptămânale pentru disciplina pe care o predă şi de a urmări performanţele periodice ale cursanţilor pe care îi îndrumă. Pentru temele propuse instructorului i se solicită şi săptămâna (între 1 şi 14) pentru care este formulată tema respectivă precum şi ponderea (punctaj ales arbitrar de către instructor).

În figurile 1, 2, 3 sunt prezentate câteva ecrane destinate activităţii instructorului (tutorelui). Instructorului i se oferă posibilitatea de a edita/reedita subiectele pentru autoevaluare şi evaluare,

putând să folosească parţial sau în totalitate enunţuri deja redactate şi folosite în alte situaţii. De asemenea instructorul poate vedea care dintre cursanţii săi a accesat sistemul pentru a se

autoevalua (fără să existe o evidenţă a notării performanţelor cursanţilor la autoevaluare). Produsul Ex@minator oferă cursantului posibilitatea de a se antrena la disciplinele pe care le

studiază în respectivul ciclu de învăţământ (an, grupa, specializare, etc.), prin efectuarea unor teme / teste curente (săptămânale, de exemplu) indiferent de locaţia de la care solicită acest serviciu (de acasă, de la un Internet Café, etc.). Pentru secvenţa de teme / teste, cursantul are posibilitatea de autoevaluare văzând şi varianta corectă de răspuns pentru fiecare chestiune supusă examinării, întărind astfel rolul de instruire al sistemului Ex@minator.

Pentru evaluări – programate de instructor – examenul se poate susţine doar într-un interval de timp prestabilit şi doar de pe echipamentele instituţiei de învăţământ. Pentru secvenţa de examinare programată cursantul află performanţa la care a ajuns, pentru fiecare chestiune supusă examinării – fără a i se comunica şi varianta corectă de răspuns.

În figurile 4,5,6 sunt prezentate câteva ecrane destinate activităţii cursantului.

Figura 1. Întrebări pentru temele săptămânale

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a V-a, 2007 2

Page 3: EX@MINATOR un produs pentru IAC · EX@MINATOR un produs pentru IAC Corcoţoi Ioan - Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, corcotoi_utcb@yahoo.com Marinescu Mariana

Figura 2. Lista cursanţilor

Figura 3. Instrucţiuni de utilizare pentru instructor

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a V-a, 2007 3

Page 4: EX@MINATOR un produs pentru IAC · EX@MINATOR un produs pentru IAC Corcoţoi Ioan - Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, corcotoi_utcb@yahoo.com Marinescu Mariana

Figura 4. Accesul cursantului la sistemul Ex@minator

Figura 5. Alegerea de către cursant a unei activităţi pentru o disciplină

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a V-a, 2007 4

Page 5: EX@MINATOR un produs pentru IAC · EX@MINATOR un produs pentru IAC Corcoţoi Ioan - Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, corcotoi_utcb@yahoo.com Marinescu Mariana

Figura 6. Alegerea de către cursant a unei teme săptămânale de realizat În mod ideal actul de instruire este individual. Constrângerile practice fac ca acesta să se desfăşoare

în sistemul clasic instructor – clasa de cursanţi. Acest sistem răspunde din ce în ce mai neadaptat cerinţelor şi constrângerilor impuse de societatea informaţională (cost ridicat, rigiditate).

Internetul deschide noi posibilităţi alternative procesului clasic de instruire. Ex@minator urmăreşte exploatarea acestor posibilităţi precum şi exploatarea unor noi valenţe ale procesului de instruire la distanţă. 5. Bibliografia [1] V. Marinescu, M. Marinescu, E. Dumitrache, S. Dumitrache, I. Corcoţoi, “Formarea cadrelor didactice care

predau informatică în învăţământul preuniversitar prin învăţământ postuniversitar folosind tehnologii IT&C”,vol. CNIV ediţia I, Bucuresti, octombrie 2003

[2] I. Corcoţoi, V. Marinescu, M. Marinescu, S. Dumitrache, E. Dumitrache, “Module de evaluare a cunoştinţelor cu ajutorul calculatorului”, vol. TEPE UTCB, Bucureşti, mai 2003

[3] V. Marinescu, M. Marinescu, S. Dumitrache, E. Dumitrache, “Învăţământ asistat de calculator în facultatea de hidrotehnică – UTCB”, vol. TEPE UTCB, Bucureşti, mai 2003

[4] M. Marinescu, V. Marinescu, I. Corcoţoi, A. Răducanu, I. Udrescu, “About Computer Assisted Instruction Successes And Difficulties”, vol. 8th European Conference E-Comm-Line, Bucureşti, septembrie 2007

[5] N. Popovici, “Cercetări privind realizarea unui sistem de servicii dedicate învăţământului asistat de calculator deschis la distanţă”, 2002, (ofertă pentru un proiect de cercetare), Bucureşti (nepublicată)

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a V-a, 2007 5