Ex Tempore

22
Ex Tempore revista studentului farmacist Nr.3/Nov. 2012 Cucerim Europa, descoperim lumea!

description

Revista studentului fasfr-ist! no.3

Transcript of Ex Tempore

Page 1: Ex Tempore

Ex Tempore r e v i s t a s t u d e n t u l u i f a r m a c i s t

Nr.3/Nov. 2012

Cucerim Europa, descoperim lumea!

Page 2: Ex Tempore

FASFRFedera t ia Asoc ia t i i lo r S tudent i lo rFarmac is t i d in Romania

FASFR este organizația lider la nivel național a studenților farmaciști care promovează îmbunătățirea sănătății publice prin achiziționarea de informații, prin educare, prin publicații și inițiative profesionale. FASFR-ul reprezintă studenții farmaciști din centre universitare pre-cum: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova, Constanța, Tg. Mureș, Oradea și Chișinău.

publicatiifasfr.wix.com/fasfr

Page 3: Ex Tempore

Cuvânt înainte

CuprinsD r a g i FASF R- i șt i ,

Au tre c ut apro ap e 6 lu n i d e c ân d n e - am î nt â l n it u lt i m a d at ă , î n c ad r u l C ong re su lu i Nați on a l a l Stu d enți l or Far m ac i șt i d e l a Târ g u l Mu re ș s i toto d at ă , d e l a a l e gere a u n ei n oi e c h ip e d e c on du c ere .

D e d at a ac e a st a , n e f ac e m are pl ăc ere s ă vă pre z ent ăm u n n ou nu m ăr a l re v i stei E x Tem -p ore , pr i mu l p e m an d atu l 2 0 1 2 - 2 0 1 3 , p e c are sp er c ă ve ț i g ă si t i mpu l ș i en er g i a , d ar m ai a l e s pl ăc ere a , s ă î l r ă sfoiț i .

Impre si i a l e c ol e g i l or p ar ti c ip anți l a e ven i m ente stu d ențe șt i s au profe si on a l e , e u -rop en e s au i nter n ațon a l e , n oi m embr i i FASF R s au ac t i v it at i d e sf a su r ate i n or g an i z ati i l e l o c a l e to ate vă a ste apt ă i n ac e st nu m ar.

L e c tu r ă pl ac ut ă ș i a ște pt c u n er ăb d are s ă n e ve d em l a C r ai ova !

An a - Mar i a Olte anPre ș e d i nte FASF R

2 0 1 2 - 2 0 1 3

Dragi cititori, Vă prezint Ex Tempore nr. 3 dar nr.1 din acest mandat. Ideea acestui număr o aveam încă dinainte de a candida pe acest post, știam că vreau să fac cunoscute evenimentele pHarma, atât cele naționale cât și europene/internaționale. Dar mai ales, voiam să fac simțită prezența viitorilor farmaciști români la aceste evenimente. Iar cu ajutorul multor studenți dedicați dezvoltării profesionale și personale am reușit acest lucru.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care și-au împărtășit gândurile cu voi și sper să profitați la maxim de tot ce vrea acest număr să aducă!

Mara-Ioana Lefter

Coordonator Imagine și Publicații FASFR Carol Davila, București

Evenimente Europene si Internationale 2012

- pg. 2-11

Evenimente din Romania 2012

- pg. 12-16

Evenimente 2013- pg.17-19

1

Page 4: Ex Tempore

Recepția Anuală este unul din cele mai importante evenimente din calendarul Asociației Europene a Studenților Farmaciști (EPSA) și reprezintă o ocazie extraordinară de a prezenta realizările și proiectele asociației parten-erilor externi – asociații studențești internaționale, organizații profesionale, companii, insituții Euro-pene si mai ales, membrii EPSA.

În ultimii trei ani, Recepția Anuală evoluează în mod uimi-tor odata cu aspirațiile și țelurile asociației, având loc în Parlamen-tul European din Bruxelles, ceea ce contribuie semnificativ la profesionalizarea și credibilizarea evenimentului. Participanții devin din ce în ce mai numeroși, atât invitații externi cât și studenții, ajungându-se anul acesta la 150 de participanți din peste 20 de țări. Recepția Anuală EPSA 2012 a fost găzduită de patru Europarlamentari, dintre care unul din România.

În fiecare an, tema evenimentului este aleasă astfel încât să reflecte provocările curente și viitoare ale profesiei de farmacist, dezbaterile și discuțiile reprezentând o platforma prin care studenții au șansa unică de a fi implicați în identi-ficarea soluțiilor viabile.

Tema de anul acesta a fost ‘Active and Healthy Ageing – understanding the implications of growing old’. Odată cu evoluția societății, a condițiilor de viață și a progreselelor în medicină, speranța de viață a crescut foarte mult, însă rata de nașteri a scăzut, ceea ce afecteaza echilibrul între cei activi si cei pensionați. Pornind de la acest context, discuțiile s-au axat pe mijloacele prin care se poate adresa această provocare demografică din Europa. Sistemele de sănătate și societatea în general vor trebui refor-mate către un sistem sustenabil, capabil sa ofere produse și soluții pentru totalitatea actoriilor so-

ciali fie ei activi sau pasivi.

Interlocutorii evenimentului, reprezentanți ai Asociației Europene a Farmaciștilor de Spital, Asociației Europene a Farmaciștilor Clinicieni, Asociației Europene a Farmaciștilor

Comunitari și un reprezentant EPSA, au oferit viziunea diferitelor arii ale

profesiei de farmacist.

Schimbările care au loc acum în soci-etate aduc după sine acele provocări profesion-ale care constituie o oportunitae majoră pen-tru noi, farmaciștii. Contribuind la evoluția atribuțiilor noastre către comunicare, colaborarea interprofesională și consilierea pacienților spre un stil de viață sănătos care să prevină instalarea bo-lilor cornice, putem avea șansa unică de a produce schimbarea în societatea medicală!

Unul din mesajele cele mai

puternice pentru studenții EPSA, a fost faptul că ‘nu a existat niciodată un mo-ment mai bun pentru a fi

farmacist’.

Sânziană Marcu-Lăpădat

Carol Davila București

2

Page 5: Ex Tempore

În perioada 23-29 Aprilie 2012, în Istanbul- Turcia a avut loc Congresul Anual al studenților farmaciști din întrega Europa. Desfășurat sub tema “The Future of Pharmacy: new therapies, medicines and solutions” acest eveniment s-a desfășurat sub egida Asociației Studenților în Farmacie din Europa (EPSA-European Pharma-ceutical Students Association).

EPSA AC 2012 a fost organizat de către Istanbul University Pharmaceutical Students Association

și a reunit peste 400 de participanți.

Acest congres a oferit șansa de a ne infor-ma cu privire la noile terapii în contextul actual al lumii farmaceutice, lăsând totodată la libera alegere a fiecăruia modalitățile de îmbinare a me-todelor tradiționale cu cele moderne.

Scopul acestui eveniment a fost reprezentat de necesitatea tânărului farmacist de a pătrunde în domeniul medical reușind astfel să abordeze subteme precum: noile terapii, felul în care ele pot fi folosite, avantajele oferite și disponibilitățile lor.

În ceea ce privește programul educațional, acesta a fost alcătuit dintr-o serie de Workshopuri (ținute de membrii echipei EPSA și de invitați din domeniul farmaceutic), de Traininguri (realizate în principal de trainerii EPSA) și de Prezentări.

Congresul Anual reunește pentru echipa EPSA atât Adunarea Generală cât și alegerile noului bord executiv și a coordonatorilor de de-partamente, astfel delegația țării noastre s-a întors acasă victorioasă știind că EPSA Summer Uni-versity 2012 va fi organizată în România de către SSFB dar și datorită reprezentanților FASFR-iști ce ocupă posturi precum :

Coordonator al Serviciilor Sociale și Sănătății Publice - Monica Luca (București), Coordona-tor al Granturilor - Ana-Maria Oltean (Cluj-

Napoca) și Vicepreședinte pe Mobilitate - Laura Scurtu (Iași).

Evenimentul a fost bogat atât din punct de vedere al programului educațional, cât și al celui social. Deschiderea a avut loc în unul din-tre frumoasele hoteluri turcești, într-o atmosferă plăcută, unde paticipantii au cunoscut echipa or-ganizatoare și echipa EPSA, pentru ca mai apoi să pătrundă în atmosfera specifică unui astfel de eveniment. Programul Social a inclus numeroase seri tematice printre care Seara Turcească, Petrecerea Internațională, Cartoon Night. De asemenea, a fost oferită o croazieră de neuitat pe Bosfor tutu-ror partipantilor . Evenimentul s-a încheiat cu o fastuasă Seara de Gală, o încheiere perfectă pen-tru o saptamană cu adevărat memorabilă.

Participarea de Congresul Anual EPSA

mi-a îmbogățit orizontul multicultural și profesional. Este o experiență de neuitat

în viață fiecărui student farmacist!

Ioana-Laura Bogdan

LS-EPSA pentru FASFRCarol Davila București

3

Page 6: Ex Tempore

DIA- un cuvânt mic, o oportunitate mare “DIA, trei litere simple şi neînsemnate, care desemnează însă, una dintre cele mai importante organizaţii ale profesioniştilor

din domeniul medical. “

Ce reprezintă de fapt Drug Information Association? Este o organizaţie neutră, nonprofit şi apolitică care pune la dispoziţia profesioniştilor din domeniul medical cunostiinte şi noutăţi legate de toate elementele impli-cate în realizarea actului medical. DIA oferă posibilitatea conectării la informaţie, fie în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională, fie din domeniul inovatilor farmaceutice, biotehnologice, al dis-pozitivelor medicale şi al altor subiecte înrudite. Facilitarea schimbului de cunoaştere precum şi a colaborării internaţionale dintre actorii implicaţi în siste-mul medico-farmaceutic sunt două dintre principalele obiective ale organizaţiei. Fondată în 1964, DIA a evoluat de la un mic grup de 30 de profesionişti din mediul academic şi industria farmaceutică la o asociaţie multidisciplinară, globală constituită din 18 000 de membrii din peste 80 de ţări.

4

Page 7: Ex Tempore

În calitate de student al UMF Carol Davila Bucureşti, am avut şansa de a fi parte la un astfel de eveniment, respectiv DIA Euro-Meeting 2012 din Copenhaga, Danemarca.

Sfaturi nu sunt în măsură să dau, însă ceea ce îţi pot spune dragă UMF-istule este că primul sentiment pe care îl vei simţi este cel de COPLEŞIRE. Vei avea în faţă ta peste 300 de stand-uri, fiecare cu propriul profil şi cu informaţii multe şi greu de digerat. Te vei simţi mic şi dezorientat, neştiutor şi neimportant, dar ce contează este să fii avid de cunoaştere, să intrii în contact cu cât mai multe persoane, să comunici şi să fii recunoscător că în curând vei fi şi tu parte a acestei complicate maşinării denumite lume farmaceutică.

Profită de zilele petrecute acolo, în cen-trul cunoaşterii, participă la cât mai multe work-shopuri şi conferinţe, pune întrebări, nu te descuraja dacă totul pare prea amplu şi complicat pentru un simplu tânăr de 20 şi-un pic de ani.

Tocmai pentru a oferi studenţilor şansa de a se implică în activitatea organizaţiei, DIA îţi oferă posibilitatea de a deveni membru şi în acest fel, parte integrantă a unei reţele globale de tineri profesionişti, îţi conferă acces la subiectele cheie ale prezentului şi te pune în contact cu posibili viitori colegi din industria farmaceutică.

Un alt motiv pentru care merită să par-ticipi la acest gen de evenimente ca student este, desigur, cel financiar. Trebuie numai să pui în balanţa taxa special destinată studenţilor (100 de euro) cu cea rezervată profesioniştilor din domeniul medical ( peste 1000 de euro). În plus, poţi avea cazarea asigurată şi poţi fi scutit de taxe de participare dacă eşti selectat în vederea prezentării unui poster în cadrul conferinţei! Dacă ţi-am stârnit măcar curiozitatea faţă de acest gen de evenimente, poţi accesa cu uşurinţă site-ul oficial DIA www.diahome.org, taxele şi condiţiile de participare rezervate studenţilor fiind mai uşor de aflat dacă trimiţi un mail la adresa [email protected].

Participarea la un eveni-ment DIA este pentru studenţi

o oportunitate incredibilă, care îţi schimbă pentru totdeauna modul de a privi lumea farmaceutică şi îţi

conferă o altă percepţie asupra oportunităţilor pe care ţi le poate

oferi cariera de farmacist.

Irina-Elena Lazăr ContesCoordonator Publicaţii - EPSA 2011-2012

Carol Davila Bucureşti

Cea de-a 25-a ediţia a DIA EuroMeeting va avea

loc la Amsterdam în perioada 4-6 Martie 2013, cine ştie poate

ne vom vedea acolo?:-)

5

Page 8: Ex Tempore

Am realizat stagiul într-o farmacie de cir-cuit deschis în centrul Lisabonei, numită Far-macia Aguiar, care în mod surprinzător avea o vechime de peste 100 de ani. Mi-a fost dat să vad acel “altceva” de care mulți vorbesc, și aici nu ma refer în mod special la țară, ci la modul în care lucrează un farmacist și cum este privit în soci-etate. Am avut prilejul să sesizez diferențele ma-jore de sistem. În primul rând, în Lisabona nu există lanțuri de farmacie, ci doar o asociație intre o parte din farmacii. O a doua diferență constă în faptul că majoritatea pacienților care intră în farmacie au fost în prealabil la un consult medi-cal, având prescripții medicale sub forma rețetei electronice. Mai mult, medicamentele nu se vând decât sub forma cutiilor, în sensul că nu se pune problema celor “2 pastile de…”, simplificând ast-fel diversele complicații care pot apărea în cazul unui inventar.

Farmacia avea și un laborator, în care erau zilnic preparate capsule, șampoane, creme, dar și alte preparate farmaceutice, în cantități rel-ativ mari, lucru ce ar trebui să se petreacă și la noi, însa, din păcate, rareori mai gasești farmacii care mai prepară medicamente oficinale și magistrale.

În timpul liber, am avut șansa să vizitez majori-tatea obiectivelor din Lisabo-na (Mosteiro dos Jerónimos, Castelo de São Jorge, etc.), dar și orașele Porto și Coimbra, care într-adevăr nu ar trebui ratate în cadrul unei excursii in Portugalia.

S E Pîn

Portugalia În cel de-al doilea an de facultate, am decis să aplic pentru Student Exchange Programme, proiect în cadrul IPSF (International Pharmaceutical Students’ Federation) care permite studenților farmaciști să își realizeze practica de vară într-o alta țară. APEF Portugalia a fost asociația studențească care m-a găzduit, oferindu-mi oportunitatea de a avea parte de o experiență pe cinste.

Cel mai mult însă m-a uimit modul de comunicare farmacist-pacient. Conversația era degajată, ambii interlocutori fiind capabili sa își lase problemele cotidiene la o parte, purtând astfel un dialog civilizat, ce întotdeauna avea ca scop binele fizic și psihic al pacientului. Indifer-ent de durata conversației, nu se punea problema pacienților care așteptau să dea din picior sau să rostească vorbe de „bine”.

Pe perioada șederii mele în Portuga-

lia, am întâlnit oameni foarte deschiși și prietenoși, care m-au ajutat în procesul de adaptare și

cărora le voi rămâne recunoscătoare. Mă bucur enorm că am avut șansa de

a îmi realiza practica de vară într-o farmacie din vestul Europei,

pentru că am căpătat din nou încredere în

Flavia BurlecCoordonator

Dep. de Educație și practică farmaceutică FASFR

Gr.T. Popa Iași

6

Page 9: Ex Tempore

Varietatea temelor abordate și calitatea speakerilor au facut ca alegerea sesiunii la care să particip să fie una foarte dificilă în fiecare zi.

Care sunt factori care influenteaza modul în care sistemele de sănătate vor arăta în anul 2020? Cum ar trebui adaptate programele de învățămât

pentru ca farmaciștii să facă față noilor roluri care se conturează?

Cum se adaptează curriculum facultăților de farmacie în țări cu contexte economice și politice

diverse: Afganistan și Olanda?

Cum reușesc țări precum Australia și Canada să transforme rezultatele unor proiecte de cercetare în domeniul practicii farmaceutice în schimbări

reale în practicarea profesiei de farmacist?

De ce rolul farmacistului în echipa de profesioniști în domeniul sănătății este esențial

pentru siguranța pacientului? - iată câteva întrebari ale căror răspunsuri aflate la această conferință m-au făcut să conștientizez complexitatea profesiei de farmacist, diversitatea ei la nivel global și multitudinea oportunităților care ne așteaptă să le accesăm la finalul facultății.

Opiniile studenților farmaciști din în-treaga lume au fost bine reprezentate la acest congres de EPSA (European Pharmaceu-tical Students’ Association) și IPSF (International Pharmaceutical Students’ Federation), iar vocea lor asupra viitorului profesiei de far-macist a fost consfințită (nu suna prea bine, dar

nu am gasit inca un sinonim) prin semnarea de către președinții celor două asociații a “Stu-dent Declaration on the Future of Pharmacist” în prezența președintelui FIP, Dr. Michel Bu-chmann și a studenților prezenți la eveniment.

De asemenea, în cadrul acestui eveniment s-a ales și noul executiv al YPG (Young Pharma-cists Group) care este o platforma ce oferă tinerilor farmaciști oportunitatea sa se implice activ într-o organizație profesională internațională, să schimbe idei și să își lărgească sfera contactelor profesionale. Dacă vreți să aflați mai multe de-spre proiectele FIP sau să vă documentați de-spre congresul de anul viitor de la Dublin care va avea ca tema ”Towards a Future Vision for Complex Patients” puteți accesa www.fip.org.

Sînziana-Ioana OncioiuLS EPSA-FASFR 2009-2011

Carol Davila București

În perioada 3-8 octombrie 2012 la Amsterdam s-a celebrat centenarul Federației Internaționale a Farmaciștilor, eveniment desfășurat sub îndemnul ”The future of pharmacy, be part of the creation”! Deși poate părea doar un slogan reușit, la finalul evenimentului, consider că el sin-tetizeaza cel mai bine experiența mea FIP 2012 pe care voi încerca să o creionez în cele ce urmează.

7

Page 10: Ex Tempore

Dar aveam entuziasm, și asta era tot ce ne trebuia. Nu era primul eveni-ment SSFB, dar era primul la nivel europe-an, de asemenea anvergură, pe care echipa l-ar fi făcut. Știam exact ce vrem: să aducem 120 de studenți din țările membre EPSA la noi, să le dăm ocazia să vadă o țara pe care, probabil, mulți dintre ei nu o vizitaseră până atunci, să ia parte la un program educațional cu adevărat util și la un stand-ard înalt și să legăm prietenii frumoase. Munca ce a stat în spatele evenimentu-luia fost și grea și ușoară. Grea pentru că am luat totul de la 0, de la alegerea locației, ho-telului, restaurantelor, sălilor de conferință, locurilor pentru petrecere, sponsorilor și ușoară pentru că am fost o echipă mare și frumoasă, cu multă răbdare și ambiție cu membrii noi și vechi, care, dincolo de toată muncă depusă, s-a simțit bine organizând SU.

Iar săptămâna în care i-am avut pe participanți la Brașov, a fost o nebunie. Surprinderea participanților de a fi într-un oraș atât de frumos, ne-a confirmat că nu puteam alege o locație mai potrivită. Nu le-am dat oca-zia să se plictisească niciun moment: excursia la Bran și Peleș nu a fost ratată de nimeni (deși cu o seară înainte fusese faimoasa deja Petrecere Internațională), la fel și după-amiază de la Para-disul Acvatic (vara fără plajă parcă nu e vară). Dar aventură cea mai mare a fost cea din parcul cu același nume: aventura pentru ei de a încerca toate traseele și provocările posibile și aventura pentru noi, organizatorii, de a-i convinge că mai avem și altceva în program și nu îi putem lasă în parc.

Fiind însă un eveniment în primul rând educațional, ne-am concentrat ca studenții să aibă parte de workshopuri și traininguri cu adevărat utile. “Shaping future pharmacists, optimizing care” nu a fost doar un titlu de eveniment, a fost ideea pe care am construit întregul program, în acest scop invitând profesioniști cu arii de interes cât mai diferite (regulatory affairs, consumer

“ D u p ă m a i b i n e d e 8 a n i , E P S A a v e n i t , d i n n o u , î n R o m â n i a ș i i - a p l ă c u t ! ”

“Am fost foarte încântată când am auzit că

vor fi acolo studenţi din multe ţări, că se vor organiza traininguri

şi petreceri tematice, dar nu mi-am închipuit că voi petrece o săptămână care să-mi schimbe părerea despre ce înseamnă a fi student la Farmacie şi despre oportunităţile pe care EPSA

ţi le oferă.”-Cristina Stecoza

(participant)

Birmingham, Autumn Assembly 2011: executivul EPSA anunța proiectul Summer University și solicita disponibilitatea unei asociații de a-l organiza. “Cum ar fi ca, după mult timp, să aducem EPSA din nou în România?”, ne-am gândit. Era puțină nebunie în ideea această, timpul până la următorul eveniment EPSA, când totul trebuia să fie gata, era destul de scurt, iar resursele necesare, credeam noi pe atunci, aproape imposibil de găsit.

“Întregul eveni-ment a dat dovadă de

o organizare excelentă, pro-gramul educativ şi activităţile

sociale fiind îmbinate echilibrat. Organizatorii au fost foarte deschişi şi cooperanţi, împărtăşind zâmbete

şi voie bună.”- Cristina Stecoza (partici-

pant)

8

Page 11: Ex Tempore

healthcare, etc.), precum și traineri specializațipe dezvoltarea de soft skills. Vizita la fabrica GSK a fost un punct în plus față de alte evenimente EPSA, dar s-a dovedit a fi utilă și apreciată.

Programul social a fost gândit astfel încât fiecare să se simtă bine, în largul lui și să se distreze. Am avut Bloody Party, Seara Internațională cu dansuri populare, Pool Party (să dansezi Muevelo în piscină este mai greu decât pare), Seara de Gală și nu doar atât. Noua ne-a făcut plăcere să mergem la petreceri, să stăm până dimineața în balconul hotelului la after party și să o luăm de la capăt a două zi cu o doză sănătoasă de cafea, în loc de somn.

A fost un eveniment pe care am dor-it foarte mult să îl organizăm, nu a fost ușor în niciun moment, de când am început să strângem fondurile necesare, apoi la votul asociațiilor de la Istanbul și până în ultima zi de SU. Am fost norocoși să primim sprijinul mul-tor oameni și companii atunci când credeam că nu avem prea multe speranțe să ne adunăm când drumul părea mai lung decât era de fapt. Dar ne-am simțit bine, atât participanții, cât și noi, ne-am distrat și am învățat împreună lucruri interesante, ne-am împrietenit și am crescut ca asociație. Nu a fost un eveniment EPSA făcut ca la carte, dar asta a fost apreciat, că am organizat în felul nostru, mai puțin rigid și mult mai prietenos.

“ D u p ă m a i b i n e d e 8 a n i , E P S A a v e n i t , d i n n o u , î n R o m â n i a ș i i - a p l ă c u t ! ”

E P S A S U M M E R U N I V E R S I T Y 2 3 - 2 9 i u l i e 2 0 1 2 , B r a ș o v R o m â n i a

“SU a fost o experienţă pe care aş

retrăi-o cu plăcere şi datorită căreia am cunoscut oameni

minunaţi pe care abia aştept să-i revăd. “

- Cristina Stecoza (participant)

“Recomand tuturor studenţilor să

participaţi la un astfel de eveniment EPSA pentru că veţi trăi nişte momente memorabile de care vă veţi aminti cu plăcere

toată viaţa!”- Cristina Stecoza

(participant)

Luciana-Maria HerdaEPSA SU 2012 Chairperson

Carol Davila București

Cristina StecozaParticipant,

Carol Davila București

9

Page 12: Ex Tempore

Ce înseamnă Congresul IPSF

(Internațional Pharmaceutical Students’ Federation)?!

Înseamnă cel mai mare eveniment internațional realizat pentru studenții farmaciști, la care participă atât studenți cât și proaspăt absolvenți farmaciști, din peste 70 de țări din lume, reuniți atât pentru activitățile educaționale, multiculturale, turistice sau sociale cât și pentru realizarea Adunării Generale IPSF cu delegații oficiali ai organizațiilor membre IPSF, prezenți din toate continentele. Anul acesta Congresul a fost organizat de către EPSF (Egyption Pharmaceutical Students Federa-tion) în Hurghada, un frumos oraș turistic din Egipt cu “ieșire” la Marea Roșie, congres care a găzduit peste 500 de studenții farmaciști din lumea întreagă.

Durată Congresului a fost de 11 zile, urmând pentru doritori și “pachete” extra de post congress tour în Egipt, în care am avut ocazia să experimentez spiritul IPSF împreună cu frumoasa delegație a României, aflată în-tr-un număr destul de mare, de 13 persoane din diferite centre universitare. Programul Congresului a fost destul de încărcat, dar variat și foarte interesant, am avut parte de 10 zile însorite cu activități de traning-uri, work-shop-uri susținute atât de către reprezentanți ai

diferitelor companii farmaceutice, cât și de către vestiți profesori unversitari sau studenți implicați în activități extracuriculare, simpozioane științifice, concursuri de comunicarea cu pacientul, clinical skills sau de pos-tere ale studenților, prezentări de oportunități pentru studenții farmaciști cât și seri sociale cu deferite temat-ici. Totodată în cadrul Congresului s-a desfășurat și Adunarea Generală IPSF în care au avut loc discuții de-schise despre reprezentarea și problemele studenților farmaciști cât și prezentarea și validarea rapoartelor de activitate a biroului executiv, cu alegerea noi echipe de conducere IPSF, care urmează să reprezinte peste 350 000 de studenți farmaciști din lume.

Atmosferă Congresului a fost una mai mult decât “animata”, deoarece varietatea internațională s-a simțit prezenta la orice pas, nu a existat zi în care să nu cunoști un student nou dintr-un alt colț al lumii, cu care să poți schimbă parareri și impresii din orice domeniu.

Idei, culturi și “credinte” noi descoperite, care te fac să îți dorești să experimentezi lumea, te fac să privești cu alți ochi nobila profesie aleasă, profesia de farmacist, te ajută să înțelegi că nu ești cu mult mai diferit sau că ești total diferit de altă lume, te face să prețuiești ce ai întreprins până acum sau din contra te face îți dorești mai mult de la viață, profesie sau studii.

Viva la Pharmacy!

Simina Andrada GoinaPreședinte FASFR 2011-2012

Cluj-Napoca

PCD sau Post Congress Depression, era o noțiune pe care am auzit-o în treacăt înainte de plecare și care

s-a dovedit adevărată la terminarea Congresului și intoarecerea acasa, experiența, frumoasele momente și amintiri dintre cele mai plăcute cu noi prieteni rămân

și se consolidează, dorind retrăirea spiritului IPSF și pe viitor.

10

Page 13: Ex Tempore

Am vrut ca acest articol să fie special, să reprezinte o îmbinare de opinii si experienţe venite din partea a două studente de la Facultăţile de Farmacie din Iasi si respectiv Timisoara. Aceast eveniment a îmbinat partea socială cu cea educaţională. La baza tuturor activităţilor a stat tema congresului -“Pharmacoeconomics – Beyond Euros and Pills” care a dat startul unui program educaţional de calitate, bine structurat astfel încât să pună în valoare noţiuni teoretice.

Simpozioanele sutinute de adevăraţi profesionişiti în domeniu au fost completate de work-shopuri şi traininguri desfăşurate de trainerii EPSA cu scopul de a oferi participanţilor un program educaţional cât mai diversificat, cât mai pliat pe cerinţele actuale şi de ai ajuta să capete noţiuni noi, vitale în ciclul dezvoltării profesionale şi personale. Pentru ca totul să fie complet şi perfect armoni-zat, nu a lipsit programul social pe diverse teme ce ne-a reunit şi ne-a îndrumat să ne facem prieteni şi amintiri pe viaţa!

EPSA Autumn Assembly, Sofia 2012 Provocarea de a te implică mai mult!

“...Serile de socializare au fost prilejul ideal de a ne cunoaşte! Seara cu specific bulgăresc ne-a oferit ocazia de a învăţa mai multe despre cultura, tradiţiile şi mâncărurile gazdelor noastre... ....Pentru că ne aflam pe dată de 31 octom-brie, a fost organizată Haloween PARTY, unde fiecare persoană şi-a arătat o nouă înfăţişare, reuşind să se mascheze în aşa fel încât să fie de nerecunoscut... ...Una dintre cele mai faimoase seri EPSA este cu siguranţă cea internaţională, unde fiecare delegaţie a incearcat să ne uimească cu mâncărurile şi băuturile lor, reuşind să ne învăluie în aromele specifiec ţării din care proveneau... ...Seara de gală a fost apogeul evenimentului, fiindcă am realizat cu toţii că am devenit o familie mai mare, dar a reprezentat şi sfârşitul unei săptămâni de neuitat.”

Roxana Damienescu, Victor Babeş, Timişoara

Începerea noului an universitar 2012-2013 a fost sărbătorită şi la nivel European de către studenţi farmacişti, ce au ales să se reunească între 29 octombrie şi 3 noimebrie 2012, în frumoasa capitală a Bulgariei - Sofia.

“Toate noţiunile acumulate ne îmbogăţesc porto-foliul, ne schiţează o atitudine aparte, ne deschid noi orizonturi, ne sculptează ca oameni şi ne ajuta să fim ancoraţi în controversata realitate!

Încurajez toţi studenţii şi proaspeţii absolvenţi să învestească în ei prin astfel de programe, să trăiască experienţe la nivel european, să-şi îmbogăţească por-tofoliul atât cu noţiuni noi, dar şi cu prieteni valoroşi . Să sperăm că delegaţia României va fi una numeroasă la Congresul Annual EPSA 2013 din Cătănia!

Laura Scurtu, Gr.T.Popa Iaşi

Aceastea fiind “spuse” sper că v-am stârnit interesul cu privire la viitoarele evenimente EPSA. De asemenea, vreau să mulţumesc tuturor participanţilor români pentru felul deosebit prin care au reprezentat ţară! Ioana –Laura Bogdan - LS EPSA pentru FASFR

11

Page 14: Ex Tempore
Page 15: Ex Tempore

Gala FASFR - Ediţia a III-a

Anul acesta, OSF Craiova are onoarea de a organiza cea de-a III-a ediţie a Galei FASFR, prilej cu care organizaţia noastra îşi face reapariţia în agenda evenimentelor cu tradiţie desfăşurate sub egida FASFR, după o absenţă de cin-ci ani. Tema galei este „Noi terapii in secolul XXI”, temă ce vrea să aducă în prim-plan ultimele actualităţi din domeniul terapiilor folosite în zilele noas-tre. Gala FASFR se va desfăşura în perioada 6-9 decembrie şi va reuni atât studenţi din toată ţara, precum şi farmacişti, cu toţii dornici să îşi lărgească orizonturile. Participanţii se vor bucura de nici mai mult, nici mai puţin de şapte workshopuri, printre care şi un training pe “Body language”, un subiect devenit deja cunoscut in lumea întreagă. Nu vor lipsi binecunoscutele con-cursuri : “Comunicarea cu pacientul” şi “Aptitudini clinice”, dar şi sesiunea de comunicări ştiinţifice. Bineînţeles că distracţia este garantată; în prima seara, veţi avea ocazia să faceţi dovada talentului vostru vocal la karaoke, iar in a doua seară, vom petrece în stilul farmaciştilor, la petrecerea “Pastiluţelor colorate”, unde veţi avea parte de o surpriză originală.

Craiova vă aşteapta la o gală plină de evenimente şi de surprize!

Flavia GutueOSFCraiova

Page 16: Ex Tempore

10-11 Mai 2012 Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti

– ediţia a XII-a

Acest evenimentul ce are drept scop stimu-larea cercetării ştiinţifice studenţeşti şi facilitarea colaborării între studenţii farmacişti şi între studenţi şi profesori (organizat de SSFB, în colaborare cu Fac-ultatea de Farmacie Bucureşti).

Această manifestare studenţescă s-a desfăşurat de-a lungul a două zile şi a constat în expunerea lucrărilor de cercetare ştiinţifică, prezentate de către studenţii Facultăţii de Farmacie din Bucureşti, re-alizate sub îndrumarea cadrelor didactice. La aceste evniment au participat şi pot participa, studenţi farmacişti de la Facultăţi de Farmacie din ţară, din centre universitare ca Iaşi, Cluj, Tîrgu-Mureş, Constanţa, Craiova, Oradea, Timişoara, invitaţi la acest eveniment prin intermediul FASFR, cu ajutorul grupurilor de socializare şi afişelor.

Prezentările au fost susţinute în format elec-tronic, în faţa juriului şi a audienţei, iar rezumatele lucrărilor au fost însumate într-o broşură, dată tutu-ror participanţilor în mapa evenimentului. Pe lângă concursul de susţinere a lucrărilor ştiinţifice, struc-turat în 3 categorii: Lucrări experimentale cu parte practică din domeniul Ştiinţelor Farmaceutice Fun-damentale, Lucrări experimentale cu parte practică din domeniul Ştiinţelor Farmaceuitce de Specialitate şi Referate ştiinţifice, evenimentul a cuprins şi Con-cursurile de „Comunicare cu Pacientul” şi „Aptitu-dini Clinice”

Concursul de Aptitudini Clinice Studenţii intră în competiţie în echipe de câte 2 membri. Fiecare echipă va analiza cazul unui pa-cient, caz ce reflectă situaţii pe care un farmacist clini-cian le poate întâlni în activitatea sa cotidiană. Pentru întocmirea planului de asistenţă farmaceutică, vor fi puse la dispoziţia studenţilor date despre pacient şi boală, precum şi despre medicament. Participanţii trebuie să identifice problemele medicale, să întocmească o listă cu problemele puse de terapia medicamentoasă şi să constituie un plan de asistenţă farmaceutică. Concurenţilor li se cere să identifice informaţiile necesare luării unor decizii terapeutice, să evalueze regimul de administrare al terapiei curente şi să construiască o listă a probleme-lor şi riscurilor terapiei.

Conursul de Comunicare cu Pacientul Înscrierea la Concursul de „Comunicare cu Pacientul” se poate face atât în postură de farma-cist, cât şi în postură de pacient. Se realizează echipe farmacist-pacient cărora li se atribuie un caz clinic, formulat în prealabil de către echipa de organiza-tori. Cu ajutorul echipamentului audio - video adec-vat, se proiectează în sala de prezentări prestaţia participanţilor care are loc într-o încăpere alăturată. În acest fel participanţii nu sunt influenţaţi de reacţia publicului.

După ce au participat timp de două zile la prezentări ale lucrărilor de cercetare și la concursuri-le care le-au pus la încercare cunoștiințele acumulate, studenții își îmbracă uniforma reprezentativă plini de entuziasm și voie bună, pentru o noapte plină de distracție alături de prieteni. Deja transformată în tradiție, Petrecerea Halatelor Albe se desfașoară în fiecare an, la finalul SCSS.

Anca Mihaela TudorPreședinte SSFB

Carol Davila, București

14

Page 17: Ex Tempore

În cadrul Congresului Medes-pera 2012, lucrările științifice ale studenților au fost încadrate în cinci domenii importante:

Științe fundamentale; Științe chirurgicale; Medicină Internă; Medicină Dentară; Farmacie.

La domeniul Farmacie, au fost peste 40 de lucrari științifice, printre care și eu am prezentat lucrarea intitulată: Sinthesis and antioxidant potential evaluation of some new thiazolidine-4-onederivates.

Juriul a fost alcătuit din 5 cadre didac-tice de la secţia de Farmacie, moderatorul în-tregii sesiunii fiind Decanul Facultăţii şi un Student Reprezentant.

Împreună cu alți studenți din România și Republica Moldova, am avut onoarea de a participa la workshop-ul Indicators of Qual-ity of Pharmacy Services, din data de 18 mai 2012.

Între 17-19 mai 2012, în Chișinău, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu” a organizat

4th International Medical Congress For Students and Young Doctors, Medespera 2012.

15

Fawzia ShaatVicepresedinte de Interne

FASFR 2012-2013Gr.T.Popa Iasi

Page 18: Ex Tempore

Gânduri la început de drum...

Viața de student nu se rezumă doar la frecventarea cursurilor, ieșirile cu prietenii și un eventual job care să te facă să te simți independent. Ca student ai multe oportunități cu care poate că nu o să te mai întâlnești niciodată, ai entuziasmul specific vârstei și ai multe calități de îmbunătățit până o să ieși “în lumea mare”. Noi, studenții de la Farmacie din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie Oradea ne-am gândit că experiență într-un ONG cumulează toate aceste caracteristici.

Inițial ne-am integrat în ASMO (Asociația Studenților Mediciniști Oradea). Din 1998, această asociație își asumă responsabilitatea de a reprezenta studenții în fața forumu-lui de conducere a FMF, a Universității din Oradea, precum și în Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății. Totodată, prin intermediul proiectelor pe care le desfășoară, ASMO ajută la dezvoltarea profesională și personală a tinerilor mediciniști, contribuind astfel la ridicarea prestigiului studentului orădean.

Urmând exemplul celorlalte facultăți de profil din țară, am vrut și noi, la rândul nos-tru, să ne individualizăm, iar astfel a luat naștere ASFO (Asociația Studenților Farmaciști Oradea). Pornim la început de drum cu emoție, cu dorința de a participa în viitor la cât mai multe evenimente, de a avea realizări remarcabile care să ne ajute în carieră ce ne așteaptă. Deși încă pionieri, sperăm că în timp să ne clădim o imagine și un renume bazate pe fapte și să ne implicăm activ în promovarea sănătății. Pe această cale, dorim să le mulțumim celor care ne-au oferit încredere și ne-au ac-ceptat în Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România, iar noi vom face tot posibilul să ne ridicăm la nivelul predecesorilor noștri!

Neagu Georgeta-Corina Președinte ASFO 2012-2013

Facultatea de Medicină și Farmacie Oradea

16

Page 19: Ex Tempore

Eveniment: World Healthcare Students’ Symposium (WHSS)

Data: Septembrie 2013Locatia: Lausanne, Austria

Costul: in curand va fii anuntatWebsite: in construire

Eveniment: “Congresul Mondial al Farmaciei si al Stiintelor Farmaceutice” (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences) organizat de International Pharmaceutical Federation. (FIP),

Data: 31 August - 5 Septembrie 2013Locatia: Dublin, Irlanda

Website: http://www.fip.org

Evenimente 2013“Împreună cu Vicepreședintele pe Probleme de Externe FASFR, Ioana Bogdan, am adunat cele mai importante evenimente ce vor urma. Dar,

pentru a fi mereu informați căutați-ne pe Facebook! Sper să ne vedem într-un număr cât mai mare!”

Mara-Ioana Lefter Coordonator Departament Imagine și Publicații FASFR 2012-2013

17

Page 20: Ex Tempore

Eveniment: Cel de-al 25 Congres Anual “EuroMeeting” organizat de DIA Data: 4-6 Martie 2013

Locatia: Amsterdam, OlandaCost: 190 E/ student; ~ 900 E/ profesionist in domeniu.

Website: http://www.diahome.org

an ACPE knowledge based activity

2nd announcement

FOLDER EAHP_Mise en page 1 13/06/12 07:48 Page1

Al 18-lea Congres EAHPTema: “Improving patient outcomes: a shared responsibility”

Data: 13-15 Martie 2013Locatia: Paris, Franta

Cost: 90 E/ student; ~ 600 E/ profesionist in domeniu.Website: http://www.eahp.eu

Al 59-lea Congres Anual al Studentilor Farmacisti organizat de IPSF.

Data: 30 Iulie – 9 August Locatia: Utrecht, the Netherlands.

Costul: Inregistrarile incep pe 15th Ianuarie 2013

Post Congress Tour: 9 August – 16 August 2013 (€395)

Registration fees:15 Ianuarie– 31 Martie 2013 €400

1 Aprilie– 31 Mai2013 €4751 Iunie– 30 Iunie 2013 €550

Website: http://www.ipsf2013.org

Page 21: Ex Tempore

Contact: LS EPSA-SSFB si LS EPSA-FASFR(Lefter Mara [email protected]) (Ioana Bogdan - [email protected])

Page 22: Ex Tempore

Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști

din

România