Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele...

of 20 /20
1 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Saveanu Catalina Iulia Adresă Strada Universitatii nr.16, cod 700015, Iasi Telefon E-mail Data naşterii Locul de muncă / Domeniul ocupaţional Conferentiar universitar Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi, Facultatea de Medicina Dentara, Disciplina de Preventie Oro-Dentara Experienţa profesională Perioada 2017-prezent Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi, Str. Universitatii Nr.16 cod 700015 Iasi Perioada 2013-2017 Funcţia sau postul ocupat Sef lucrari-Decizie nr.26526 din 03.12.2012 Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi, Str. Universitatii Nr.16 cod 700015 Iasi Perioada 2003-2013 Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi, Str. Universitatii Nr.16 cod 700015 Iasi Perioada 2002 2013 Funcţia sau postul ocupat Medic specialist stomatologie generala (din 2002 ) cu activitate de integrare clinică la Policlinica nr.1 Iaşi- Spitalul Sf. Spiridon Iași Medic primar stomatologie generală (din 2008) cu activitate de integrare clinică la Policlinica nr.1 Iaşi Spitalul Sf. Spiridon Iași Medic specialist chirurgie dento-alveolara (din 2009) cu activitate de integrare clinică la Policlinica nr.1 Iaşi Spitalul Sf. Spiridon Iași Activitate de asistenţă medicală în calitate de medic specialist Spitalul Sf. Spiridon Iași Numele şi adresa angajatorului Spitalul Universitar “Sf.Spiridon“ Iaşi, Str. V. Conta Perioada 2000-2003 Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi, Str. Universitatii Nr.16 cod 700015 Iasi Studiile efectuate

Embed Size (px)

Transcript of Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele...

Page 1: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

1

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume Saveanu Catalina Iulia

Adresă Strada Universitatii nr.16, cod 700015, Iasi

Telefon

E-mail

Data naşterii

Locul de muncă /

Domeniul ocupaţional

Conferentiar universitar Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi, Facultatea de Medicina Dentara, Disciplina de Preventie Oro-Dentara

Experienţa profesională

Perioada 2017-prezent

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi, Str. Universitatii Nr.16 cod 700015 Iasi

Perioada 2013-2017

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrari-Decizie nr.26526 din 03.12.2012

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi, Str. Universitatii Nr.16 cod 700015 Iasi

Perioada 2003-2013

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi, Str. Universitatii Nr.16 cod 700015 Iasi

Perioada 2002 – 2013

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist stomatologie generala (din 2002 ) cu activitate de integrare clinică la Policlinica nr.1 Iaşi- Spitalul Sf. Spiridon Iași Medic primar stomatologie generală (din 2008) cu activitate de integrare clinică la Policlinica nr.1 Iaşi Spitalul Sf. Spiridon Iași Medic specialist chirurgie dento-alveolara (din 2009) cu activitate de integrare clinică la Policlinica nr.1 Iaşi Spitalul Sf. Spiridon Iași Activitate de asistenţă medicală în calitate de medic specialist Spitalul Sf. Spiridon Iași

Numele şi adresa angajatorului

Spitalul Universitar “Sf.Spiridon“ Iaşi, Str. V. Conta

Perioada 2000-2003

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi, Str. Universitatii Nr.16 cod 700015 Iasi

Studiile efectuate

Page 2: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

2

Perioada 2009 – în prezent

Calificarea / diploma obţinută

Medic specialist specialitatea Chirurgie Dento-Alveolara , Certificat de specialist Chirurgie dento-alveolara nr.1590 din 14.10.2009, examen sesiunea octombrie 2009-media 9,25, eliberat la data de 18.09.2012 nr. 13869

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Ministerul Sănătăţii

Perioada 2008 – în prezent

Calificarea / diploma obţinută

Medic primar specialitatea stomatologie generala /Ordinul M.S. P. Nr.1971/03.XII.2008- sesiunea 29 septembrie 2008- media 9.66, Certificat de medic primar eliberat la data de 18.09.2012 nr. 6678

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Ministerul Sănătăţii

Perioada 2006-2009

Calificarea / diploma obţinută

Medic rezident Chirurgie Dento-Alveolara confirmat prin Ordinul M.S. nr.422/18.04.2006 Chirurgie dentoalveolara (Chirurgie maxilo-faciala, Patologie orala, Odontologie, Parodontologie, Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Ministerul Sănătăţii

Perioada 2006-prezent

Calificarea / diploma obţinută

Doctor în medicină (Diploma Seria E, Nr. 0002766 Ord . M.E.C. Nr.3824 din 03.05.2006) Teza de doctorat `Hibridizarea tesuturilor dure dentare. Comportamentul interfetei biomaterial – structuri dure dentare. Studiu clinic si de laborator, coordonator prof.univ. dr. Ioan Dănilă Medicină dentară/Doctor în medicină

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Ministerul Educatiei si Cercetarii, Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa”, Iasi

Perioada 2001 – în prezent

Calificarea / diploma obţinută

Medic specialist specialitatea stomatologie generala Ord..M.S.F. nr.866/03.12.2001, media 8,95 Certificat de medic specialist Stomatologie Generala eliberat la data de 18.09.2012 nr.13870 Stomatologie generala

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Ministerul Sănătăţii

Perioada 2000 - 2001

Calificarea / diploma obţinută

2000-2001 Medic rezident de specialitate Stomatologie generală / Ordinul M.S. nr.191/16.03.2000 Stomatologie generală / Odontologie, Parodontologie, Protetica Dentara, Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala, Pedodontie, Ortodontie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Ministerul Sănătăţii

Perioada 1998-1999

Calificarea / diploma obţinută

Medic intern stomatologie - Spitalul Sf. Spiridon

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Ministerul Sănătăţii

Perioada 1992-1998

Calificarea / diploma obţinută

Medic stomatolog/Doctor medic - Diploma Seria R, Nr. 0027414 Eliberata de Ministerul Educatiei Nationale Nr. 376 din 14.12.1998

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa" Iaşi, Facultatea de Stomatologie

Page 3: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

3

Perioada 1983- 1991

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Liceul teoretic Costache Negruzzi Iasi

Aptitudini şi competenţe personale

Parcurs in activitatea didactică– din 01.01.2000 – adeverinta nr.1445/19.01.2017 Vechime în activitatea didactică 01.01.2000-prezent

• Curs Manager Proiect - Diploma Seria F nr. 0122299- nr.268 din 16 ianuarie 2012, Sc Dal Consulting SRL Nota-10.00 Responsabil Ministerul muncii familiei si egalitatii d e sanse, Ministerul educatiei cercetarii si tineretului, Consiliul national de formare profesionala a adultilor

– Competente profesionale dobandite: – Stabilirea scopului proiectului – Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului – Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului – Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect – Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect – Managementul riscurilor – Managementul comunicarii in cadrul proiectului – Managementul calitatii proiectului

• Certificat absolvire CNFPA – Cod COR 241205- Diploma seria F nr.0198378 nr.581 din 20 iunie 2011 – eliberat de Ministerul Muncii Familiei si Egalitatii de sanse - Furnizor de formare profesională a adulţilorMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

• Curs de management pentru pregatire in cadrul programelor europene , Managementul proiectelor FP6-FP7, 30-31 martie 2006, desfasurat in cadrul UMF Gr.T.Popa Iasi - FMManagement Consultancy Bucuresti

• Managementul proiectelor de cercetare – Univ. Alexandru Ioan Cuza 9 octombrie-10 decembrie–2006 in cadrul proiectului pentru Managementul proiectelor prntru cerectarea competitiva finantat prin programl CEEX 2005, Modulul II, Proiecte de Formare si Perfectionare in Managementul Cercetarii Director de proiect Prof.univ. dr. Dumitru Oprea

• Workshop for critically appraisal, peer reviewing and writing scientific papers 28-31 May 2009. Certificate of Attendance Serial No. CT 26 – 48 credits CME according to notification CMDR No. 1072/08.05.2009

• Dental Medicine Summer Courses, the 5-th Edition -Constanta 25-27 Mai 2011 Diploma nr.54 Ore-EMC- 24 credite (DCC Constanţa County CME Registry).

• International Summer Courses of Dental Medicine- The 4-th Edition - Constanţa 29-31 May 2008.Certificate of Attendance Serial No. 105 CT – 48 credits CME (DCC Constanţa County CME Registry).

• International Summer Courses of Dental Medicine. 2 iunie 2007 Constanţa, Romania.Certificate of Attendance Serial No. CT 339 – 48 credits CME.

• International summer courses: Public Health and Management, Dental Medicine.Varna Bulgaria, Constanţa Romania. 1-3 June 2006. Certificate of attendance Serial No.CT 77- CME hours:24

Page 4: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

4

▪ Cursuri internaţionale de vară pentru medici dentişti Mamaia 2005. Constanţa 30 mai – 4iunie 2005. Diploma nr. 683 – 48 ore EMC

▪ Cursuri postuniversitare susținute în cadrul International congress of Dentistry Minimally Invasive Methods and Techniques in Dentistry, Iasi martie 2006 EMC/50 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa" Iaşi

▪ Dental Medicine Summer Courses, the 5-th Edition -Constanta 25-27 Mai 2011 Diploma nr.54 Ore-EMC- 24 credite (DCC Constanţa County CME Registry).

▪ International Summer Courses of Dental Medicine- The 4-th Edition - Constanţa 29-31 May 2008.Certificate of Attendance Serial No. 105 CT – 48 credits CME (DCC Constanţa County CME Registry).

▪ International Summer Courses of Dental Medicine. 2 iunie 2007 Constanţa, Romania.Certificate of Attendance Serial No. CT 339 – 48 credits CME.

▪ International summer courses: Public Health and Management, Dental Medicine.Varna Bulgaria, Constanţa Romania. 1-3 June 2006. Certificate of attendance Serial No.CT 77- CME hours:24

▪ Cursuri internaţionale de vară pentru medici dentişti Mamaia 2005. Constanţa 30 mai – 4iunie 2005. Diploma nr. 683 – 48 ore EMC

▪ Cursuri internaţionale de vară pentru medici dentişti Mamaia 2005. Constanţa 30 mai – 4iunie 2005. Diploma nr. 683 – 48 ore EMC

▪ Cursuri postuniversitare susținute în cadrul International congress of Dentistry Minimally Invasive Methods and Techniques in Dentistry, Iasi martie 2006 EMC/50 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa" Iaşi Methods and Techniques in Dentistry, Iasi martie 2006 EMC/50 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa" Iaşi

Membru

▪ Membru ADRE ▪ Membru SRRO ▪ International Association for Dental Research, Member Number: 687469 , IADR Federal

ID , AADR Federal ID number ▪ Cariology Research Group-anexa adev - receipt number 2105529 ▪ Scientific Group Revenue- anexa adev - receipt number 2105529 ▪ Dental materials- anexa adev - receipt number 2105529 ▪ Continental European division Dues - anexa adev - receipt number 2105529

Page 5: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

5

Aptitudini şi competenţe personale

• Membru – expert evaluator CNCSIS –2010-prezent http://www.experti-cdi.ro/on-line_intro2.php?login=1

• Consilier – Colegiul Medicilor Stomatologi Iasi din, mandat 2019-2023

• Membru în cadrul Departamentului de legislație al Colegiului Medicilor Dentişti Iasi–Adev..nr. 43 /19.01.2017.

• Membru a Comisiei de Specialitate a Colegiului Medicilor Dentişti Iasi - Adev..nr. 44 /19.01.2017.

• Lector acredidat în cadrul Colegiului Medicilor Dentiști Iași, Adev.Nr.45/19.01.2017

• Lector Curs – Al VI-lea Simpozion CMD Iași –Terapii complementare în practica stomatologică. Tehnici chirurgicale actuale 23-24 sept.2016

• Lector curs - Asistenta de stomatologie – competențe în activitatea clinică în cabinetul de medicină dentară – Lector Asist.univ. dr. Săveanu Iulia – curs susținut în cadrul manifestării A X-a aniversare AMS iasi Eurodentis 1

• Lector curs - Curs postuniversitar- sustinut in cadrul OAMS - Asistenta de stomatologie, competente si activități clinice în cabinetele stomatologice Nr.Ord. EMC 30 12-13 noiembrie Iasi– Lector Dr. Săveanu Cătălina Iulia

• Lector curs - Curs postuniversitar susținut în cadrul UMF Gr.T.Popa, Iasi Metode si tehnici moderne de prevenție dentară în practica stomatologică. Coordonator curs : Prof.Dr. Ioan Dănilă. Lectori : Lucia Magda Bârlean, Cătălina Iulia Săveanu 16 credite EMC 2009-2010

• Lector curs - Curs postuniversitar susținut în cadrul UMF Gr.T.Popa, Iasi Stomatologia preventivă- imperative actuale în practica privată. 8 credite EMC 2010-2011 Coordonator curs : Prof.Dr. Ioan Dănilă. Lectori : Prof.Dr. Ioan Dănilă ,Lucia Magda Bârlean, Cătălina Iulia Săveanu 16 credite EMC 2009-2010

• Lector curs - Actualități în dentistica preventivă 22-23-24- septembrie 2006 – Pitești-Argeș EMC=72 ore.

• Membru în comisia de îndrumare a tezei de doctorat pentru doctorand. Zetu Sorana Nicoleta cu teza de doctorat Studiul clinic al malocluziilor și necesitatea de tratament ortodontic la populația tănără din Romania. Susținută la data de 30.09.2014. Adev. Nr. 52/25.01.2017

• Membru în comisia de îndrumare a tezei de doctorat pentru doctorand. Irina Bamboi (cas. Maftei) cu teza de doctorat Analiza ultrastructurala a restaurarilor preventive preparate prin tehnici mecanice si kinetice - laser. Studiu “in vitro Susținută la data de 21.02.2012. Adev. Nr. 52/25.01.2017

• Membru în comisia de îndrumare a tezei de doctorat pentru doctorand. Andrei Corneagă cu teza de doctorat Strategii de promovare a sănătăţii orale la populaţia şcolară din municipiul Iaşi”. Susținută la data de 21.02.2012. Adev. Nr. 52/25.01.2017

• Membru în Comisia pentru sustinerea examenului de admitere din sesiunea iulie 2016 Comisia Responsabili cu Supravegherea:

• Membru în Comisia pentru sustinerea examenului de admitere străini din sesiunea iulie 2016 în cadrul Comisiei de evaluare a dosarelor și calculare a punctajelor pe facultate

• Membru în Comisia pentru sustinerea examenului de admitere din sesiunea iulie 2015 Comisia Scanare teze- 22.07.2015

• Membru în Comisia pentru sustinerea examenului de admitere din sesiunea iulie 2014 Comisia Scanare teze- 24.07.2014

• Membru în Comisia pentru sustinerea examenului de admitere din sesiunea iulie 2013 Comisia Scanare teze- 24.07.2013

• Membru în Comisia pentru sustinerea examenului de admitere din sesiunea iulie 2012 Comisia Scanare teze – nr.754 din 24.05.2012

1. Membru în Comisia pentru sustinerea examenului de admitere din sesiunea iulie 2011 Comisia Scanare teze- 20.07.2011 2. Membru în Coordonator platformă program de e-learning –Disciplina de Prevenție Oro-dentară- decizia nr.604 din 01.07.2011 3. Membru supleant comisie examen admitere – post sef lucrari pozitia 6 Disciplina de Pedodontie -24.01-22.02.2015 4. Membru supleant comisie examen admitere – post sef lucrari pozitia 7 Disciplina de Pedodontie -24.01-22.02.2015 5. Membru comisie examen admitere -post Asistent universitar poz.4 Departamentul Chirurgicale, Disciplina de Stomatologie Comunitară , Facultatea de Medicina Dentara– Decizia nr.468 din 21.05.2015 6. Membru comisie examen admitere -post Asistent universitar poz.8 Departamentul Chirurgicale, Disciplina de Preventie Oro-dentara , Facultatea de Medicina Dentara– Decizia nr.963

Page 6: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

6

Competenţe şi aptitudini organizatorice

• Director de proiect / proiect de cercetare castigat prin competitie nationala - CNCSIS - , nr. Inreg. 2669, contract nr.1217/mai 2009 perioada 2009-2011, suma 924.818 RON

• Membru în comitetul de organizare a unor manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale, în ultimii 10 ani.

• Membru Comitet stiintific - Simpozionul Științific de Medicină dentară al Societății Române de Reabilitare Orală, Implicatii practice ale Medicinei dentare Moderne 11-12 aprilie 2019 București

• Membru Comitet stiintific - A XXV-a ediție a Conferinţei Naţionale “Prevenirea afecţiunilor stomatologice” dedicată Zilei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 4-6 aprilie 2018, Iaşi

• Membru Comitet stiintific - Congres Excelenta in Managementul interdisciplinar al medicinei dentare Editia a IX-a a congresului Asociatiei Dentare Romane pentru Educatie 21-23 martie 2019

• Membru Comitet stiintific - Al 12-lea Congres al Societății Române de Reabilitare Orala in Medicina Dentară Contemporană Bucuresti Conceptul de Reabilitare Orală in Medicina Dentară Contemporană 14-16 noiembrie 2018

• Membru Comitet stiintific - Simpozionul Stiintific de Medicina Dentara Actualitati in Medicina Dentara Digitala 15-17 Noiembrie 2018 Centrul Romexpo Bucuresti

• Membru Comitet stiintific - Simpozionul Stiintific de Medicina dentara Aplicatii teoretice si practice Interdisciplinare in Medicina Dentara Contemporana Bucuresti 11-13 Aprilie 2019

• Membru Comitet stiintific - Simpozionul Stiintific de Medicina Dentara Aplicatii Practice Avansate In Medicina Dentara Curenta 6-7 Decembrie 2018 Iasi

• Membru Chairmen- sectiune de prezentare de postere - The 23nd BaSS congress , Iasi, 10-12 mai 2018

• Membru comitet stiintific Simpozionul Științific de Medicină Dentară cu participare internațională Practici minim invazive în medicina dentară contemporană, 19-21 aprilie 2018 București

• Membru comitet stiintific - Al VIII-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație. Teorie versus practică în științele medicale. Ediția a XX-a A zilelor Facultății de Medicină dentară Iași 8-10 decembrie2016 – 24 credite EMC

• Membru comitet stiintific - Al X-lea Congres al Societății Române de Reabilitare Orală – Actualități în utilizarea tehnicilor moderne din praxis în medicina dentară,București 20-22 octombrie 2016, 24 credite EMC

• Membru comitet stiintific - Simpozion științific cu participare internațională – Tehnici si tehnologii de vârf utilizate în medicina dentară, București14-16 Aprilie 2016

• Membru comitet stiintific - A VII-a Ediţie a Congresului Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie şi la A XIX-a Ediţie a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi, „Medicina dentară între real şi virtual. Metode şi tehnologii de vârf în ştiinţele medicale contemporane“. 19-21 noiembrie 2015, Iasi.

• Membru comitet stiintific - Al VIII-lea Congres Internațional al Societății Române de Reabilitare Generală si Oro-Maxilo-Facială. Teorie versus practică în Reabilitarea Generală și Orală. Direcții de orientare profesională. 4-6 decembrie 2014 http://www.asrro.ro/educatie-medicala-continua/al-viii-lea-congres-international-al-societatiiromane- de-reabilitare-orala-cu-tema-teorie-versus-practicain-reabilitarea-generala-si-oraladirectii-de-orientare-profesionala-iasi.html –

• THE XII-TH INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL HEALTH AND DENTAL MANAGEMENT 22-24 MAY 2013, 21-23 august 2013, TULCEA-MAMAIA-CONSTANTA –Comitetul stiintific, www.orodentcongres.ro -

• Poster Session Chair – IADR 2010 (International Association for Dental Reasearch) sesiunea 292 postere (2991-3005)

• Secretar Sesiune comunicari știintifice- al Societății Române de Reabilitare Orală Excelență în reabilitarea orală 8-10 decembrie Iași

Page 7: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

7

• Moderator sesiune comunicări științifice conferințe - Al X-lea Congres al Societății Române de Reabilitare Orală – Actualități în utilizarea tehnicilor moderne din praxis în medicina dentară,București 20-22 octombrie 2016, 24 credite EMC 20 octombrie 11:00-14.00:

• Moderator sesiune comunicări științifice conferințe - Membru comitet stiintific - Simpozion științific cu participare internațională – Tehnici si tehnologii de vârf utilizate în medicina dentară, București 16 Aprilie 2016 10:00-14:00.

• Membru comitet stiintific - A XXI-a Ediţie a Conferinţei Naţionale “ Prevenirea afecţiunilor stomatologice” dedicată Zilei OMS, 2-4 aprilie 2015, Iaşi

• Membru comitet stiintific - A XX Ediţie a Conferinţei Naţionale ′Prevenirea afecţiunilor stomatologice′′ cu prilejul Zilei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii , Iaşi 7; 10-11 aprilie2014. WORKSHOP Ergonomie preventie, management performantîn arealul de N-E a României

• Evaluarea impactului proiectului POSDRU/81/3.2/S/55651 în domeniul ergonomiei si preventiei în regiunea de N-E a României Lucia Bârlean, Ioan Dănilă, Iulia Săveanu, Carina Balcos workshop aprilie 2013\workshop aprilie prof 2013.ppt OMS 2013.pptx

• Managementul cabinetelor de medicină dentară din regiunea de N-E a României. Atitudini si perspective Ioan Dănilă, Lucia Bârlean, Iulia Săveanu, Carina Balcos Workshop management OMS.ppt

• Cunostinte si atitudini în preventia primară a afectiunilor oro-dentare la medicii dentisti din N-E României Iulia Săveanu, Lucia Bârlean, Ioan Dănilă, Carina Balcos WORKSHOP Congres OMS apr.2013.pptx

• WORKSHOP derulat in cadrul congresului: Al IV-lea Congres Internaţional ARSW Abordări moderne în tratamentul orthodontic, Iaşi, 6-8 iunie 2013

• Ioan Danila, Lucia Barlean, Iulia Saveanu, Carina Balcos WORKSHOP: Consideraţii generale privind implementarea proiectului POSDRU /81/3.2/S/55651 „Ergonomie, preventie, management performant in medicina dentară prin aliniere la standarde europene” în cadrul Al IV-lea Congres Internaţional ARSW Abordări moderne în tratamentul orthodontic, Iaşi, 6-8 iunie 2013 – anexa

• WORKSHOP Impactul trinomului ergomie- prevenție-management performant în practica stomatologică curentă derulat in cadrul congresului: Al 5-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie Ediţia a XVII-a a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară “Clasic versus avangardă în tehnicile şi nanotehnologiile medicinei dentare. 61 ani de învăţământ medical dentar ieşean” 21 – 23 martie 2013, Iaşi, România; al-5-lea-congres-international-al-asociatiei-dentare-romane-pentru-educatie.html

• Al V-lea Congres International al Societatii Romane de Reabilitare Orala, 8-10 decembrie Iasi 2011Sectiunea prezentari orale, 10 decembrie 2011 orele 14.30-16.30 Secretar

• Conf. Dr. Lucia Bârlean, Ioan Dănilă, Iulia Săveanu, Carina Balcoş „Nivelul de compleanță privind implementarea strategiilor de ergonomie, prevenție și management „ Workshop „Impactul trinomului ergonomie-prevenție-management performant în practica stomatologică curentă„ - in cadrul Proiectului European „Ergonomie, preventie, management performant in medicina dentară prin aliniere la standarde europene” POSDRU/81/3.2/S/55651 , Iaşi, 21-23 martie 2013 CONGRES 21-23 martie 2013.pptx

• Ioan Dănilă, Lucia Bârlean, Iulia Săveanu, Carina Balcoș Ergonomie, prevenție și management performant in proiectul POSDRU 55651. Stadiul desfășurării proiectului. Workshop „Impactul trinomului ergomie- prevenție-management performant în practica stomatologică curentă„ - in cadrul Proiectului European „Ergonomie, preventie, management performant in medicina dentară prin aliniere la standarde europene” POSDRU/81/3.2/S/55651 , Iaşi, 21-23 martie 2013 workshop martie 2013.ppt

• Al V-lea Congres International al Societatii Romane de Reabilitare Orala, 8-10 decembrie Iasi 2011Sectiunea prezentari orale, 10 decembrie 2011 orele 14.30-16.30 Secretar

Page 8: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

8

Limba(i) străină(e) cunoscută(e

Autoevaluare • Inţelegere Citire Vorbire Scriere

Nivel european (*) B2 B2 B2 B2

Limba engleza B2 B2 B2 B2

Limba franceza B2 B2 B2 B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

• Certificate of Attainment Council of Europe - English - Level B2 - Centre of Languages and Continuing Education of „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi b

• Atestat limba franceză –B2- Centrul de limbi străine şi formare continuă – Universitatea Al.I.Cuza – Certificat nr. 523/9.05.2011

Proiecte de cercetare si formare

Granturi/ Proiecte/ Contracte obținute prin competiție

▪ Director grant national Titlul: Analiza ultrastructurala a hibridizarii tesuturilor dure dentare in tratamentul minim invaziv al leziunilor odontale realizat prin tehnici mecanice si kinetice –laser

Director de proiect – Sef.lucr.Dr. Cătălina Iulia Săveanu Tipul: Grant IDEI 2008- competitie CNCSIS Grant naţional. Participanţi: U.M.F. "Gr.T.Popa" Iaşi Competiţie: Proiect de cercetare IDEI, 2008 Nr. contract: 2269/2008 Perioada de derulare 2009-2011 Valoare: 924.818 lei Surse finanţare: bugetul de stat Poziție proiect – director - ADEVERINTA NR..01.2017 http://www.umfiasi.ro/Cercetare/Granturi/Pages/idei2008.aspx

1. Catalina Iulia Saveanu, Materiale plastice de restaurare utilizate în prevenţia cariei dentare. Caracteristici morfo-funcţionale Iasi, 2011, ISBN- 978-606-544-083-8

2. Catalina Iulia Saveanu Restaurarea odontala. Fundamente teoretice şi practice. Editura U.M.F.Gr.T.Popa, Iasi, 2009, pg.227.ISBN- 978-606-544-003-6

3. Catalina Iulia Saveanu , I. Danila Preventie oro-dentara. Materiale si tehnici. Editura U.M.F: Gr.T.Popa, Iasi, 2009, pg.141. ISBN- 978-606-544-004-3.

Proiecte de cercetare si formare

▪ Membru în colectiv naţional Titlul: Parteneriat national in domeniul sanatatii orale privind preventia consumului de tutun si abandonul fumatului, premize ale integrarii cercetarilor din romania in spatiul european de operare

Director de proiect – Prof.univ.Dr. Carmen Stela Hanganu Tipul: CNMP – CEEX, 2008 Coordonator- U.M.F. "Gr.T.Popa" Iaşi Competiţie: 2008 Nr. contract: nr. 42-123 /2008 Perioada de derulare 2008-2011 Surse finanţare: bugetul de stat Poziție proiect – membru- Adeverinta nr..01.2017 Valoare: 850 000 lei http://www.umfiasi.ro/Cercetare/Granturi/Pages/idei2008.aspx

Page 9: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

9

▪ Membru în colectiv naţional Titlul: Creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetărilor din domeniul promovării sănătaţii orale în contextul integrării în programele europene şi internaţionale.

Director de proiect – Prof.univ.Dr. Carmen Stela Hanganu Tipul: CEEX M3C3, 2006 Grant naţional. Participanţi: U.M.F. "Gr.T.Popa" Iaşi Competiţie: 2006 Nr. contract: Nr. 140/2006 Contract de cercetare incheiat cu CNMP Bucuresti. Surse finanţare: bugetul de stat Poziție proiect – membru- Adeverinta nr..01.2017 Valoare: 180000 lei http://www.umfiasi.ro/Cercetare/Documents/RAPORT_EVAL_ACTIVIT_CERC_2006.pdf C

Titlul: Educaţia sanitară – factor esenţial al calităţii vieţii Director de proiect – Prof.univ.Dr. Ioan Dănilă Tipul: Grant CNCSIS 2006- competitie CNCSIS Grant naţional. Participanţi: U.M.F. "Gr.T.Popa" Iaşi Competiţie: CNCSIS 2006 Nr. contract: 2842/2006 Perioada de derulare 2006-2008 Valoare: 45000 lei Surse finanţare: bugetul de stat Poziție proiect – membru- Adeverinta nr..01.2017

Proiecte de cercetare si formare

Titlul: Ergonomie, prevenţie, management performant în medicina dentara prin aliniere la standarde europene

Tipul: Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor, Domeniu major de intervenţie 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Nr. contract: POSDRU/81/3.2/S/55651 Surse finanţare: fonduri europene Manager: Conf. univ. Dr. Cristian COMES Poziţie: Asistent manager – ADEVERINTA NR. 2481/19.01.2017 www.empmd.ro https://217.19.14.66/dentelearning/default.aspx Valoare totala proiect17.510.762 (4.072.270 Euro). Contribuţie solicitant 8684 (2020 Euro). http://www.umfiasi.ro/News/Documents/Raportul%20Rectorului%2020122013/Raportul%20Rectorului%202012-2013%20Final.pdf

Proiecte educaționale si de formare continuă

▪ Membru în colectiv naţional 1. Proiect Evaluarea sănătății orale la populația școlară de 6 și 12 ani din Iași,

România”Program educational Colgate pentru şcolari Director proiect – Prof.univ. Dr. Lucia Bârlean, contract de sponsorizare firma Colgate Palmolive (31.03.2015) şi ISJ Iaşi , 2015-2017

2. Programul Naţional de prevenire a afecţiunilor oro-dentare (P 1/5, obs.4) finanţat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei - Director partener Iasi Prof. dr. Danila Ioan 2000-2009

3. Proiect POSDRU / 174/1.3/S/149155 “Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii”(Beneficiar Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice). Activitatea 3.3:Organizarea şi desfăşurarea dezvoltării profesionale a personalului didactic din învăţământ, în sprijinul învăţării pe tot parcursul vieţii. – grup ţintă

Page 10: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

10

Competenţe şi aptitudini tehnice

Aptitudini tehnice dobândite prin cursuri de competenţă sau cursuri post-universitare.

• Curs Manager Proiect - Diploma Seria F nr. 0122299- nr.268 din 16 ianuarie 2012, Sc Dal Consulting SRL Nota-10.00 Responsabil Ministerul muncii familiei si egalitatii d e sanse, Ministerul educatiei cercetarii si tineretului, Consiliul national de formare profesionala a adultilor

• Competente profesionale dobandite:

• Stabilirea scopului proiectului

• Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului

• Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului

• Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect

• Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect

• Managementul riscurilor

• Managementul comunicarii in cadrul proiectului

• Managementul calitatii proiectului

• Certificat absolvire CNFPA – Diploma seria F nr.0198378 nr.581 din 20 iunie 2011 – eliberat de Ministerul Muncii Familiei si Egalitatii de sanse

• Curs de management pentru pregatire in cadrul programelor europene , Managementul proiectelor FP6-FP7, 30-31 martie 2006, desfasurat in cadrul UMF Gr.T.Popa Iasi - FMManagement Consultancy Bucuresti

• Managementul proiectelor de cercetare – Univ. Alexandru Ioan Cuza 9 octombrie-10 decembrie–2006 in cadrul proiectului pentru Managementul proiectelor prntru cerectarea competitiva finantat prin programl CEEX 2005, Modulul II, Proiecte de Formare si Perfectionare in Managementul Cercetarii Director de proiect Prof.univ. dr. Dumitru Oprea

• Responsabil disciplina - platforma e-learning

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Windows XP, Microsoft Office, SPSS 10,14 for windows.

Competenţe ştiinţifice * (din ultimii 10 ani)

Lucrări ISI (16) - 16 autor principal Lucrări BDI (58) - 43 autor principal si 15 coautor Lucrări în alte reviste, publicate in rezumat, sau extenso comunicate în volumele unor conferinţe cu ISBN sau ISSN (21)-4 autor principal si 16 coautor Proiecte de cercetare – ca director de proiect (1) si ca membru în colectivul proiectului (5) Carti – unic autor 2, prim autor 1,coautor-9 colaborator - 1

Data

Semnătura 06.01.2020

* Se vor trece în anexă proiectele de cercetare și lucrările (ISI și BDI) considerate importante din ultimii 10 ani.

Page 11: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

11

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi Facultatea de Medicină Dentară Departament Chirurgicale Nume și Prenume CONF.UNIV.DR. SĂVEANU CĂTĂLINA IULIA

L I S T A lucrărilor ştiinţifice în domeniul disciplinelor din postul didactic

1. Teza de doctorat Teza de doctorat `Hibridizarea tesuturilor dure dentare. Comportamentul interfetei biomaterial – structuri dure dentare. Studiu clinic si de laborator, coordonator prof.univ. dr. Ioan Dănilă Doctor în medicină -Diploma Seria E, Nr. 0002766 Ord . M.E.C. Nr.3824 din 03.05.2006. 2. Cărţi si capitole în cărţi publicate în ultimii 10 ani Autor:

4. Catalina Iulia Saveanu, Materiale plastice de restaurare utilizate în prevenţia cariei dentare.

Caracteristici morfo-funcţionale Iasi, 2011, ISBN- 978-606-544-083-8 5. Catalina Iulia Saveanu Restaurarea odontala. Fundamente teoretice şi practice. Editura

U.M.F.Gr.T.Popa, Iasi, 2009, pg.227.ISBN- 978-606-544-003-6 6. Catalina Iulia Saveanu , I. Danila Preventie oro-dentara. Materiale si tehnici. Editura U.M.F:

Gr.T.Popa, Iasi, 2009, pg.141. ISBN- 978-606-544-004-3. Coautor:

7. Lucia Bârlean, Ioan Dănilă, Iulia Săveanu Carina Balcoș, Prevenția Oro-Dentară Editura U.M.F: Gr.T.Popa, Iasi, 2012 ISBN- 978-606-544-095-

8. Lucia Bârlean, Ioan Dănilă, Angela Podariu, Iulia Săveanu, Ghid de Practică în Prevenția Oro-Dentară, Editor Societatea Română de Ergonomie, București 2013, ISBN978-973-0-14884-8 http://www.empmd.ro/Ghid%20de%20practica%20preventie%20si%20ergonomie.pf

9. Dănilă I. Săveanu , Educatia pentru sanatatea oro-dentara. Ghid practic, Tipografia U.M.F:Iasi ,, 2007 ISBN - 978-973-7682-27-7

10. Capitol de carte - I. Dănilă Dentistică Preventivă - Profilaxia profesională a cariei dentare Iulia Săveanu - capitolul 7, pag 226-332 Editura didactică şi pedagogică Bucureşti 2005, ISBN 973-30-1030-8

11. I.Dănilă, Carmen Hanganu, Iulia Săveanu Juventostomatologia – aspecte de preventie odonto-parodontala. Capitolul VI Juventostomatologia, Vol I. ISBN 973-9333-85-0, Editura Apollonia, Iaşi, 2003

Capitole de cărți 12. Capitol de carte Golovcencu L, Zegan G, Săveanu CI, Sodor A, Anistoroaei D. Strategii de

predare în învăţământul medical universitar Cap. 1: 113-117. În: Leon LI. (ed), Educaţie, stiinţă şi tehnologie în invăţământul medical, 519 pagini, Ed. "Gr. T. Popa" Iaşi, 2017, ISBN 978-606-544-464-5 http://editura.umfiasi.ro/

13. Capitol de carte Anistoroaei D, Zegan G, Golovcencu L, Sodor Botezatu CVA, Săveanu IC. Metode clasice şi moderne de diagnostic al asimetriilor faciale, Cap. 3:206-213. În: Zegan G, Zetu IN. (eds). Sănătatea orală în contextul sănătăţii generale, 299 pagini, Ed. "Gr. T. Popa" Iaşi, (cod CNCS 299), 2017, ISBN 978-606-544-402-7, CIP 616.31 http://editura.umfiasi.ro/

14. Capitol de carte Golovcencu L, Anistoroaei D, Săveanu IC, Zegan G, Sodor A. Aspecte evolutive ale aparatului dento-maxilar: de la omul preistoric la omul modern, Cap. 3: 237-240, În: Leon LI. (ed), Medicina şi fenomenul migraţiei – o abordare interdisciplinară, 342 pagini, Ed. "Gr. T. Popa" Iaşi, (cod CNCSIS 299), 2016, ISBN 978-606-544-398-3 http://editura.umfiasi.ro/

15. Capitol de carte Loredana Golovcencu, Georgeta Zegan, Daniela Anistoroaei, Catalina Iulia

Saveanu. Anomaliile dento-maxilare in contextul civilizatiei moderne. Pg 271-276 în ”Deontologia cercetării stiintifice. Istoric și perspective”. Ediția a XIV a, Editura ”Gr.T.Popa” Iași, 2014, ISBN 978-606-544-219-1: http://editura.umfiasi.ro/

Page 12: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

12

Colaborator

1. Lucia Barlean Prevenir la transmission de l’infection en Medicine Dentaire Travaux practiques 106 pag. Editura U.M.F., Iasi, 2010, ISBN 978-606-544-037-1

3. Lucrări indexate ISI/BDI publicate în ultimi 10 ani - 8 de la ultima promovare ISI

1. Catalina Iulia Saveanu, Lenuta Lacramioara Ungureanu Titei, Anca Melian*, Daniela Anistoroaei*, Adina Oana Armencia, Sorin Andrian, Alexandra Ecaterina Saveanu, Gabriela Iorgulescu Evaluation of the Chemical Effects of the Drugs with Xerostomy Effect on the Oral Cavity REV.CHIM.(Bucharest)♦70♦No. 11 ♦2019 pg.3899-3902 IF= 1,605 https://www.revistadechimie.ro/pdf/25%20SAVEANU%2011%2019.pdf

2. Anca Melian, Gabriel Melian, Catalina Iulia Saveanu*, Sorina Mihaela Solomon, Cristian Levente Giuroiu, Mihaela Sălceanu In vivo Study of Use of Bioceramic Material in Open Crown-root Fractures Revista de Materiale Plastice Vol.56, Nr.4,2019 pg.947-949 IF= 1,393 https://www.revmaterialeplastice.ro/pdf/38%20MELIAN%204%2019.pdf

3. Raluca Maria Vieriu, Oana Tanculescu*, Florentina Mocanu*, Sorina Mihaela Solomon, Ioan Gabriel Sandu, Carmen Savin, Dana Gabriela Bosinceanu, Iulia Catalina Saveanu, Mihaela Salceanu, Alina Mihaela Apostu, Adrian Doloca In Vitro Study Regarding the Biomechanical Behaviour of Bone and Periodontal Splints I.Model validation Revista de Materiale Plastice Vol.56, Nr.4,2019 pg.947-949 IF= 1,393 https://www.revmaterialeplastice.ro/pdf/49%20VIERIU%204%2019.pdf

4. Catalina Iulia Saveanu, Oana Dragos, Adina Armencia*, Irina Bamboi, Alexandra Ecaterina Săveanu, Oana Tanculescu Characterization Of Sealing Materials By Energy Dispersive X-Ray Spectrometry And Scanning Electron Microscopy REV.CHIM. (Bucharest)♦70♦No. 10 ♦2019 pag 3657-3659 IF= 1,605 https://www.revistadechimie.ro/pdf/43%20SAVEANU%20C%2010%2019.pdf

5. Catalina Iulia Saveanu, Daniela Anistoroaei*, Alexandra Ecaterina Saveanu*, Oana Dragos, Loredana Golovcencu Enamel Conditioning Effect on Hybridisation of Resin Modiffied Glass Ionomer-Based into Preventive Sealing Revista de Materiale Plastice Vol.56, Nr.3,2019 pg.563-567 IF= 1,393 file:///D:/ARTICOLE%20DE%20INCARCAT/Materiale%20plastice%202019%20SAVEANU%20C%203%2019.pdf

6. Catalina Iulia Saveanu, Oana Tanculescu*, Daniela Anistoroaei*, Oana Dragos, Alexandra Ecaterina Saveanu, Loredana Golovcencu, Irina Bamboi, Loredana Liliana Hurjui Enamel Conditioning by Phosphoric Acid and Er.Cr: YSGG Laser Irradiation - EDS and SEM Studies REV.CHIM.(Bucharest)♦70♦No. 9 ♦2019 pg.3129-3131 IF= 1,605 file:///D:/DOSAR%20PROFESOR%201/isi/8%20SAVEANU%209%2019.pdf

7. Adina Oana Armencia, Catalina Iulia Saveanu*, Loredana Liliana Hurjui, Adrian Dorin Cherci, Carina Balcos, Ruxandra Nicolette Voinea Georgescu, Cristina Claudia Tarniceriu, Daniela Anistoroaei Evaluation and Prevention of Changes in Oral Cavity Through Cytotoxic Effect of the Chemical Components from Dental Materials REV.CHIM.(Bucharest)♦70♦No. 9 ♦2019 pg.3197-3201 IF= 1,605 file:///D:/DOSAR%20PROFESOR%201/isi/22%20ARMENCICA%209%2019.pdf

8. Daniela Anistoroaei, Georgeta Zegan*, Iulia Catalina Saveanu*, Alina Sodor, Loredana Golovcencu The Prevalence of Dental Midline Deviation in a Group of Orthodontic Patients REV.CHIM.(Bucharest)♦69 ♦No. 12 ♦2018 p3626-3629, IF= 1,605 http://www.revistadechimie.ro/pdf/62%20ANISTOROAEI%2012%2018.pdf

9. Catalina Iulia Saveanu , Alice Murariu *, Onuta Constantin , Oana Dragos, Loredana Golovcencu Resin Composite Sealant with bis-GMA In vitro and in vivo Study Revista de Materiale Plastice Vol.55♦No.4 ♦2018 – p 669-671 IF= 1,393http://www.revmaterialeplastice.ro/pdf/SAVEANU%20I%204%2018.pdf

10. Catalina Iulia Saveanu, Oana Dragos, Vlad Danila, Corina Cheptea, Ultrastructural analysis by scanning Electron Microscopy of dentinal structures conditioning with orthophosporic acid and Er.Cr:YSGG LASER irradiation, REV.CHIM.(Bucharest)♦68♦No. 1 ♦2017, pg.48-51 https://www.revistadechimie.ro/pdf/SAVEANU%20C%201%2017.pdf . IF=1,412

Page 13: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

13

11. Catalina Iulia Saveanu *, Onuta Constantin, Catalina Danila, Vlad Danila, Daniela Anistoroaei

Microleakage of Sealants Resin Composite Materials An in vitro study- Revista de Materiale Plastice Vol.53♦No.4 ♦2016 – p 653-656 IF=0,903 http://www.revmaterialeplastice.ro/pdf/SAVEANU%204%2016.pdf

12. Catalina Iulia Saveanu, Ioan Danila, Vlad Danila, Oana Dragos, Corina Cheptea, Assessment of Two Resin Nanocomposite Applied in Minimal Invasive Treatment of Dental Restorations REV.CHIM.(Bucharest)♦67♦No. 11 ♦2016 p 2337-2341 IF=0,956 http://www.revistadechimie.ro/pdf/SAVEANU%20C%2011%2016.pdf

13. Catalina Iulia Saveanu, Oana Dragos, Characteristics analysis of sealants resins materials with nanometric parameters AFM and SEM, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 11, No. 2, April - June 2016, p. 643 - 649 IF =0,756 http://www.chalcogen.ro/index.php/journals/digest-journal-of-nanomaterials-and-biostructures/8-djnb/384-volume-11-number-2-april-june-2016

14. Catalina Iulia Saveanu, Oana Dragos, In Vitro study of dentin Hybrid Layer of a new comparison between the use of diamond and Er, Cr: YSGG Laser cavity preparation, DJNB, Issue 4, Vol.7, No.3, October-December 2012, p 1473-1480 IF= 1,092 ISSN:1842-3582 1473_Saveanu- DJNB.pdf http://www.chalcogen.infim.ro/digest.html

15. Catalina Iulia Saveanu, Oana Dragos, H. Chiriac Correlation between morphology, structure and composition at the glass ionomer bioadhesive materials, JOAM, vol.14, No.7-8, September-October 2012, p 826-834, IF= 0,516 ISSN:PRINT:1454-4164 21Saveanu articol final.pdf http://joam.inoe.ro/index.php?option=magazine&op=view&idu=3102&catid=73

16. Catalina Iulia Saveanu, Oana Dragos Micromorphology, microstructure and topography characterization of resin materials, Roumanian Journal Biotehnological Letter –vol 7. Nr.6 2012 p. 7737-7743, IF= 0,363, ISSN 1224-5984 RBL-Saveanu-Articles-1256-306.pdf http://ebooks.unibuc.ro/biologie/RBL/rbl6vol17/cuprins.html

LUCRĂRI BDI

Lucrari publicate in reviste indexate cotate B+ si indexate BDI – prim /ultim sau corespondent – 20 de la ultima promovare

1. C.I. Săveanu, L. Bobu* , D. Mohamed , C. Balcoș*, I. Bamboi, L. Golovcencu, A.E.Săveanu , D.Anistoroaei, Anca Melian STUDY ON ORAL HEALTH ATTITUDES AND BEHAVIORS OF FIRST GRADE SCHOOLCHILDREN IN IASI, ROMANIA Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 11, No. 4, October-December 2019 pg.227-233 http://www.rjor.ro/wp-content/uploads/2019/12/STUDY-ON-ORAL-HEALTH-ATTITUDES-AND-BEHAVIORS-OF-FIRST-GRADE-SCHOOLCHILDREN-IN-IASI-ROMANIA.pdf

2. Carina Balcoș, Iulia Săveanu, Livia Bobu, Dana Bosînceanu, Maria Bolat, Irina Grădinaru, Loredana Hurjui, Magda Bârlean, Adina Armencia THE RISK OF CONTAMINATION THROUGH ULTRASONIC SCALING Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 11, No. 4, October-December 2019 pg.140-147 http://www.rjor.ro/the-risk-of-contamination-through-ultrasonic-scaling/

3. Raluca-Maria Vieriu, Oana Țănculescu*, Iulia Cătălina Săveanu*, Maria Dumitrela Ciur, Carina Balcoș, Adrian Doloca, Alina Apostu, Silvia Mârțu CLINICAL STUDY ON FIBER REINFORCED COMPOSITE AND WIRE-COMPOSITE PERIODONTAL SPLINTING AND THEIR INFLUENCE ON PERIODONTAL PROGRESS STATUS Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 11, No. 4, October-December 2019 pg.145-149 http://www.rjor.ro/clinical-study-on-fiber-reinforced-composite-and-wire-composite-periodontal-splinting-and-their-influence-on-periodontal-progress-status/

4. C.I. Săveanu, I. Bamboi* , Mnakri Haifa, A.E.Săveanu , l. Golovcencu*, D.Anistoroaei COMPARATIVE ASSESSMENT OF PREVENTIVE ATTITUDES AND ORAL HEALTH EVALUATION IN ROMANIAN AND FRENCH STUDENTS Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 11, No. 3, July -September 2019 pg.38-45 http://www.rjor.ro/comparative-assessment-of-preventive-attitudes-and-oral-health-evaluation-in-romanian-and-french-students/

5. Livia Bobu, Lucia Bârlean, Alice Murariu*, Carina Balcoş, Magda Bârlean, Iulia Săveanu STUDY ON THE PREDICTIVE POWER OF CARIOGRAM FACTORS FOR THE CARIES LESIONS OF SCHOOLCHILDREN Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 11, No. 3,

Page 14: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

14

July -September 2019 pg.32-37 http://www.rjor.ro/study-on-the-predictive-power-of-cariogram-factors-for-the-caries-lesions-of-schoolchildren/

6. Loredana Golovcencu, Daniela Anistoroaei*, Georgeta Zegan*, Catalina Iulia Saveanu EARLY ORTHODONTIC TREATMENT. DOES IT WORTH THE EFFORT? Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 11, No. 3, July -September 2019 pg.178-183 http://www.rjor.ro/early-orthodontic-treatment-does-it-worth-the-effort/

7. D. Cazan, C.I. Săveanu*, C. Balcoș*, C.G.Sava, I. Bamboi, A.E.Săveanu, L. Bobu, S.AndrianASSESSMENT OF THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND ATTITUDES ON THE APPLICATION OF ORO-DENTAL HYGIENE METHODS TO HIGH SCHOOL STUDENTS Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 11, No. 3, July -September 2019 pg.190-197 http://www.rjor.ro/assessment-of-the-level-of-knowledge-and-attitudes-on-the-application-of-oro-dental-hygiene-methods-to-high-school-students/

8. Vieriu Raluca-Maria, Țănculescu Oana*, Savin Carmen*, Solomon Sorina, Sălceanu Mihaela, Săveanu Iulia Cătălina PARAMETERS THAT INFLUENCE THE PROPERTIES OF FIBERREINFORCED COMPOSITES. REVIEW Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 11, No. 3, July -September 2019 pg.198-204 http://www.rjor.ro/parameters-that-influence-the-properties-of-fiber-reinforced-composites-review-2/

9. Livia Bobu, Lucia Barlean, Carina Balcos, Magda Barlean, Alice Murariu, Iulia Saveanu LEVEL OF KNOWLEDGE CONCERNING THE PREVENTION OF INFECTION TRANSMISSION AMONG DENTISTS IN IASI, ROMANIA Romanian Journal of Oral Rehabilitation Revista Romanian Journal of Oral Rehabilitation, vol.11, Nr. 1 2019, pg.52-58 http://www.rjor.ro/interdisciplinary-approach-in-the-treatment-of-congenitally-missing-lateral-incisor/

10. Săveanu Iulia Cătălina, Forna Consuela Norina, Danila Ioan, Barlean Lucia, Balcos Carina, Danila Vlad,Cheptea Corina, Golovcencu Loredana, Anistoroaei Daniela, Management attitudes of dentists in dental offices Revista Romanian Journal of Oral Rehabilitation, vol.10, Nr. 4 2018, pg.149-156 http://www.rjor.ro/management-attitudes-of-dentists-in-dental-offices/?lang=ro

11. Anistoroaei Daniela, Săveanu Iulia Cătălina*, Golovcencu Loredana, Cernei Radu Eduard,Zegan Georgeta, Interdisciplinary approach in the treatment of congenitally missing lateral incisor, Revista Romanian Journal of Oral Rehabilitation, vol.10, Nr. 4 2018, pg.71-77 http://www.rjor.ro/interdisciplinary-approach-in-the-treatment-of-congenitally-missing-lateral-incisor/?

12. Catalina Iulia Saveanu, Daniela Anistoroaei*, Loredana Golovcencu*, Alexandra Ecaterina Săveanu ASSESSING THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND ATTITUDES ABOUT ORAL HEALTH BEHAVIORS OF PRESCHOOLERS Romanian Journal of Medical and Dental Education Vol. 8, No. 4, April 2019 pg.71-78

13. Adina Armencia, Livia Bobu, Dana Bosînceanu, Maria Bolat, Anca Stupu, Andrei Nicolau, Loredana Hurjui, Magda Bârlean, Sorana Roșu, Carina Balcoș, Iulia Cătălina Săveanu STUDY ON THE ASSOCIATION BETWEEN CARIES EXPERIENCE AND SOCIAL AND BEHAVIORAL FACTORS IN YOUNG ADULTS AND ADULTS IN IASI, ROMANIA Romanian Journal of Medical and Dental Education Vol. 8, No. 8, August 2019 pg. 39-46 file:///D:/DOSAR%20PROFESOR%201/adre/1%20STUDY-ON-THE-ASSOCIATION-BETWEEN-CARIES-CIAL-AND-BEHAVIORAL-FACTORS-IN-YOUNG-ADULTS-AND-ADULTS-IN-IASI-ROMANIA.pdf

14. Carina Balcoș, Livia Bobu, Dana Bosînceanu, Maria Bolat, Anca Stupu, Andrei Nicolau, Magda Bârlean, Loredana Hurjui, Adina Armencia, Iulia Cătălina Săveanu HAND HYGIENE PRACTICES FOR GENERAL MEDICINE STUDENTS IN IASI, ROMANIA Romanian Journal of Medical and Dental Education Vol. 8, No. 8, August 2019 pg. 57-63 http://journal.adre.ro/wp-content/uploads/2019/12/HAND-HYGIENE-PRACTICES-FOR-GENERAL-MEDICINE-STUDENTS-IN-IASI-ROMANIA.pdf

15. C.I. Săveanu , C.G.Sava*, I. Bamboi*, D. Cazan, A.E.Săveanu, L. Bobu, C. Balcoș Evaluation of the student's knowledge level, regarding the adoption of procedures for preventing the transmission of infection in stomatology Romanian Journal of Medical and Dental Education Vol.8, No. 5, May, 2019 pg.24-32 file:///D:/DOSAR%20PROFESOR%201/adre/EVALUATION-OF-THE-STUDENTS-KNOWLEDGE-LEVEL-REGARDING-THE-ADOPTION-OF-PROCEDURES-FOR-PREVENTING-THE-TRANSMISSION-OF-INFECTION-IN-STOMATOLOGY.pdf

Page 15: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

15

16. Catalina Iulia Saveanu, Forte Antonio, Dana Anistoroaei*, Bamboi Irina*, Lucia Barlean, Livia Bobu, Carina Balcos, Corina Cheptea, Loredana Golovcencu Antimicrobial efficacy of two mouthrinses: an in vivo study Romanian Journal of Medical and Dental Education Vol. 8, No. 5, Mai 2019 pg.44-50 file:///D:/DOSAR%20PROFESOR%201/adre/ANTIMICROBIAL-EFFICACY-OF-TWO-MOUTHRINSES-1.pdf

17. Livia Bobu, Andreea Bucă, Carina Balcoş, Alice Murariu, Magda Bârlean, Cătălina Iulia Săveanu Correlation of salivary parameters with oral health status in young adults Romanian Journal of Medical and Dental Education Vol. 8, No. 5, Mai 2019 pg 56 -62 file:///D:/DOSAR%20PROFESOR%201/adre/CORRELATION-OF-SALIVARY-PARAMETERS-WITH-ORAL-HEALTH-STATUS-IN-YOUNG-ADULTS-1.pdf

18. Catalina Iulia Saveanu, Daniela Anistoroaei*, Loredana Golovcencu*, Alexandra Ecaterina Săveanu Assessing the level of knowledge and attitudes about oral health behaviors of preschoolers Romanian Journal of Medical and Dental Education Vol. 8, No. 4,Aprilie 2019 pg 71-78 http://journal.adre.ro/wp-content/uploads/2019/08/ASSESSING-THE-LEVEL-OF-KNOWLEDGE-AND-ATTITUDES-ABOUT-ORAL-HEALTH-BEHAVIORS-OF-PRESCHOOLERS.pdf

19. Daniela Anistoroaei, Vasilica Toma*, Georgeta Zegan*, Loredana Golovcencu, Cătălina Iulia Săveanu Asymmetric rotation of upper first permanent molars and relationship with arch discrepancies Romanian Journal of Medical and Dental Educat ion Vol. 8, No. 3, March 2019 pg.77-83 file:///D:/DOSAR%20PROFESOR%201/adre/ASYMMETRIC-ROTATION-OF-UPPER-FIRST-PERMANENT-MOLARS-AND-RELATIONSHIP-WITH-ARCH-DISCREPANCIES.pdf

20. Loredana Golovcencu, Georgeta Zegan*, Daniela Anistoroaei*, Iulia Catalina Saveanu The assessment of lower third molar angulation changes during orthodontic treatment using orthopantomography Romanian Journal of Medical and Dental Education Vol. 8, No. 5, Mai 2019 pg.12-17 file:///D:/DOSAR%20PROFESOR%201/adre/THE-ASSESSMENT-OF-LOWER-THIRD-MOLAR-ANGULATION-CHANGES-DURING-ORTHODONTIC-TREATMENT-USING-ORTHOPANTOMOGRAPHY-1.pdf

21. Loredana Golovcencu, Georgeta Zegan*, Catalina Iulia Saveanu*, Eduard Radu Cernei, Daniela Anistoroaei Orthodontic Complex Case With Maxillary Impacted Canine And Congenitally Missing First Maxillary Molars – Case Report Romanian Journal of Medical and Dental Education Vol. 8, No. 7, July 2019 pg.23-29 http://journal.adre.ro/wp-content/uploads/2019/11/ORTHODONTIC-COMPLEX-CASE-WITH-MAXILLARY-IMPACTED-CANINE-AND-CONGENITALLY-MISSING-FIRST-MAXILLARY-MOLARS-–-CASE-REPORT.pdf

22. Loredana Golovcencu, Daniela Anistoroaei*, Georgeta Zegan* , Iulia Catalina Saveanu Early orthodontic treatment- case report Romanian Journal of Medical and Dental Education, Vol. 8, Issue 1, Ianuary 2019,pg 65-70, http://journal.adre.ro/wp-content/uploads/2019/03/EARLY-ORTHODONTIC-TREATMENT-CASE-REPORT.pdf

23. Loredana Golovcencu, Georgeta Zegan* Iulia Catalina Saveanu* , Daniela Anistoroaei, Vasilica Toma Interdisciplinary orthodontics for improved dental esthetics in the frontal area. a review , Romanian Journal of Medical and Dental Education, Vol. 8, Issue 2, February 2019, http://journal.adre.ro/interdisciplinary-orthodontics-for-improved-dental-esthetics-in-the-frontal-area-a-review/

24. Loredana Golovcencu, Daniela Anistoroaei, Iulia Catalina Saveanu,Vasilica Toma, Georgeta Zegan Third maxillary molar assessment using orthopantomography Romanian Journal of Oral Rehabilitation Revista Romanian Journal of Oral Rehabilitation, vol.11, Nr.

1 2019, pg.6-9 https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.rjor.ro/wp-content/uploads/2019/03/1.-THIRD-MAXILLARY-MOLAR-ASSESSMENT-USING-ORTHOPANTOMOGRAPHY.pdf?1558595670&hl

25. Cătălina Iulia Săveanu Alina Petronela Cristea, Vlad Dănilă, Loredana Golovcencu , Daniela Anistoroaei, Norina Consuela Forna Comparative study for evaluation of level of education of students in rural and urban area Romanian Journal of Medical and Dental Education, Vol. 6, Issue 1, January - June 2018, p31-37 http://journal.adre.ro/comparative-study-for-evaluation-of-level-of-education-of-students-in-rural-and-urban-area/

26. Vlad Dănilă, Anca Stupu, Carina Balcoș, Anca Vițalariu, Iulia Săveanu Studiu privind atitudinile și tehnicile folosirii ațeidentare la populația adultă, Romanian Journal of Medical and Dental

Page 16: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

16

Education, Vol. 6, Issue 1, January - June 2017, file:///D:/Local%20Disk/articole%20publicate%202017/STUDIU%20PRIVIND%20ATITUDINILE%20%C8%98I%20TEHNICILE%20FOLOSIRII%20A%C8%9AEI%20DENTARE%20LA%20POPULA%C8%9AIA%20ADULT%C4%82%20_%20Romanian%20Journal%20of%20Medical%20and%20Dental%20Education.html

27. Catalina Iulia Saveanu, Oana Dragos, Atomic Force Microscopy study for assessing the characteristics of news materials sealants, Indian Journal Of Applied Research, 2015, Vol.V, Issue III, March, pg.562-564, ISSN: 2249-555X Impact Factor 3,6241. http://www.worldwidejournals.com/indian-journal-of-applied-research-(IJAR)/articles.php?val=NjEwMQ==&b1=669&k=168

28. Catalina Iulia Saveanu, Margarita Coliban, Comparative clinical study on professional bleaching according to two age groups, International Journal of Scientific Research, April, 2015, Vol.4 No.4, ISSN-2277-8179 Journal DOI: 10.15379(22778179) Impact Factor 3,2416. http://www.worldwidejournals.com/international-journal-of-scientific-research-(IJSR)/articles.php?val=NTE2NQ==&b1=421&k=106

29. Catalina Iulia Saveanu*, Lucia Barlean, Vlad Danila, Iulia Roxana Ionescu, Vlad Ioan Covrig, Corina Cheptea Caries Risk Assessment At Dental Students And Its Association With Caries Experience, Global Journal For Research Analysis July 2014 Vol.3(7), pg.223-225, ISSN No 2277-8160, Impact Factor – 3,1218 http://globaljournalforresearchanalysis.com/articles1.php?val=MjAxNA==&b1=Catalina%20Iulia%20Saveanu,%20Lucia%20Barlean,%20Vlad%20Danila,%20Iulia%20Roxana%20Ionescu,%20Vlad%20IoanCovrig,%20Corina%20Cheptea&k=Catalina%20Iulia%20Saveanu,%20Lucia%20Barlean,%20Vlad%20Danila,%20Iulia%20Roxana%20Ionescu,%20Vlad%20IoanCovrig,%20Corina%20Cheptea

30. Lucia Magda Barlean, Iulia Catalina Saveanu, Dentists’ Occupational Exposures to Bloodborne Pathogenes and universal Precautions Compliance in Iasi, Romania, International Journal of Scientific Research, April 2014, Volume:3 Issue 4 ISSN No 2277-8179, Impact Factor – 1,8651 http://theglobaljournals.com/ijsr/file.php?val=April_2014_1396446607_1fb8e_123.pdf

31. Ioan Dănilă, Iulia Săveanu*, Carina Balcoș EVALUAREA COMPARATIVĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ORODENTARĂ PRIN CAO ȘI EGOHID LA TINERI Romanian Journal of Medical and Dental Education, Vol. 3, Issue 2, Iulie Decembrie 2014, pg.31-35, file:///D:/articole%202018/adre%202018-2019/2014-%20adre.pdf

32. Carina Balcoș*, Ioan Dănilă, Iulia Săveanu, STUDIU COMPARATIV PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE PARODONTALĂ PRIN PRISMA INDICILOR DE PLACĂ ŞI GINGIVALI Romanian Journal of Medical and Dental Education, Vol. 2, Issue 2, Iulie Decembrie 2013, pg.69-73, file:///D:/articole%202018/adre%202018-2019/2013%20-%20studiu%20cu%20indicii%20de%20placa%20Carina%20Balcos,%20Ioan%20Danila,%20Iulia%20Saveanu.pdf

33. Săveanu I, Dănilă I, Bârlean L, Balcoș C. Dentists attitude towards prevention in north-east of Romania Romanian Journal of Oral Reabilitation , 2012 July-September; 4(3):56-60, ISSN 2066-7000, Indexed:EBSCO http://www.rjor.ro/autor/saveanu-iulia?lang=ro

34. Barlean L, Dănilă I, Săveanu I,Dentists ergonomic knowledge and attitudes in north-est region, Romanian Journal of Oral Reabilitation , 2012 January-Mars; 4(1):40-3 ISSN 2066-7000, Indexed:EBSCO http://www.rjor.ro/autor/saveanu-iulia?lang=ro

35. Săveanu I, Todirascu A, Maftei I, Dănilă I., The influence of The Etching Time On The Enamel Hybridization In Preventive Sealing. In vitro study Romanian Journal of Oral Reabilitation 2011 December; 3(4):84-89, ISSN 2066-7000, Indexed:EBSCO http://www.rjor.ro/autor/saveanu-iulia?lang=ro

36. Balcos, Carina; Danila, I; Saveanu, Iulia Orthodontic treatment needs of students of the School of Dental Medicine in Iasi, Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi , 2011 Jan-Mar, Volume:115, Issue:1, Pages:208-11, ISSN:0048-7848, Indexed Medline PubMed ID:21688579, http://www.revmedchir.ro/12011.html

37. Lucia Bârlean, I. Dănilă, Iulia Săveanu: Prevenirea transmiterii infecţiei în laboratoarele de tehnică dentară din Iaşi Revista Medico-Chirurgicală Iaşi 2011; 115 (2):548-554.ISSN print: 0048-7848 http://www.revmedchir.ro/pdf/RMC2_2011/40_barleanl.pdf

Page 17: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

17

38. Catalina Iulia Saveanu Evaluarea clinica a unor restaurari cu rasini compozite si materiale hibride in cavitati de clasa I Revista Romana de Stomatologie-Vol.LVI,Nr.1, 2010 pg.33-38 ISSN: 1843-0805 Cod CNCSIS: 756. Indexed: EBSCO, Scirius, getCITED, WAME https://www.yumpu.com/ro/document/view/12491499/revista-romana-de-stomatologie-2010-nr1-bun-medicaro

39. Catalina Iulia Saveanu, I. Danila, Irina Costache Comparative analysis of the glass ionomer modified resin–dentine interface in mechanically and laser-prepared cavities, International Journal of Romanian Medical Dentistry, 2010 July-september; 14(3):213-217, ISSN 2066-6063, Indexed: EBSCO, ProQuest, Doaj, Copernicus. http://ijmd.ro/articole/142_8%20saveanu.pdf

40. Săveanu CI, Dănilă I. Evaluation of hybridisation for two dental adhesive systems applied in class I cavities restored with giomer Journal of Romanian Medical Dentistry, 2010 April-June ;14(2)148-151. ISSN 2066-6063 Indexed: EBSCO, ProQuest, Doaj, Copernicus, http://www.ijmd.ro/index.php?link=articole&anul=2010&nr=2&vol=14 .

41. Saveanu, Catalina Iulia; Danila, I, Restaurarile preventive cu rasini compozite si materiale hibride. Studiu clinic pe cavitati de clasa a II-a, Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 2010 Jan-Mar Volume:114, Issue:1, Pages:233-8, ISSN:0048-7848, PubMed ID:20509308 http://www.revmedchir.ro/12010.html

42. Balcos, Carina; Danila, I; Saveanu, Catalina Iulia Comparative study on the periodontal health status trough plaque and gingival index, Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 2010 Oct-Dec, Volume:114, Issue:4, Pages:1184-7, ISSN:0048-7848, Indexed Medline PubMed ID:21500477, http://www.revmedchir.ro/12010.html

43. Balcos, Carina; Danila, I; Saveanu, Catalina Iulia Comparative study on the periodontal health status trough plaque and gingival index, Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 2010 Oct-Dec, Volume:114, Issue:4, Pages:1184-7, ISSN:0048-7848, Indexed Medline PubMed ID:21500477, www.revmedchir.ro

a. În reviste cotate BDI (coautor). – 4 de la ultima promovare

1. Carina Balcoș, Iulia Săveanu, Livia Bobu, Dana Bosînceanu, Maria Bolat, Irina Grădinaru,

Loredana Hurjui, Magda Bârlean, Adina Armencia THE RISK OF CONTAMINATION THROUGH ULTRASONIC SCALING Romanian Journal of Oral Rehabilitation Vol. 11, No. 3, July -September 2019 pg.140-147

2. Loredana Golovcencu, Daniela Anistoroaei*, Eduard Radu Cernei, Iulia Catalina Saveanu, Georgeta Zegan IMPACTION OF A CENTRAL MAXILLARY INCISOR DUE TO SUPERNUMERARY TEETH. COMBINED ORTHODONTIC AND SURGICAL TREATMENT Romanian Journal of Medical and Dental Education, Vol. 7, Issue 2, July-December 2018,pg 23-28 http://journal.adre.ro/impaction-of-a-central-maxillary-incisor-due-to-supernumerary-teeth-combined-orthodontic-and-surgical-treatment/

3. Daniela Anistoroaei, Georgeta Zegan*, Iulia Catalina Saveanu, Alina Sodor, Loredana Golovcencu Severe crowding with upper midline shift associated with an supernumerary tooth: a case report Romanian Journal of Medical and Dental Education Vol. 7, No. 1, January- June 2018 p60-65. http://journal.adre.ro/wp-content/uploads/2018/09/SEVERE-CROWDING-WITH-UPPER-MIDLINE-SHIFT-ASSOCIATED-WITH-AN-SUPERNUMERARY-TOOTH-A-CASE-REPORT.pdfFinal.pdf

4. Golovcencu Loredana, Anistoroaei Daniela, Sodor Claudia Alina, Saveanu Catalina Iulia, Zegan Georgeta Conservative orthodontic treatment in a case with severe dental crowding, Revista Romanian Journal of Oral Rehabilitation, vol.10, Nr. 4 2018, pg.97-101 http://www.rjor.ro/conservative-orthodontic-treatment-in-a-case-with-severe-dental-crowding/?lang=ro

5. C. Cheptea, L.M.Ivan, D.O. Dorohoi, V. Sunel, I. Hurjui, C.I.Saveanu, A.I.Galaction,Optimized synthesis and spectral characterization of some hydrazones based on 5-nitroindazole with pharmacological potential Ukr. J. Phys. 2014. Vol. 59 No.3; 313-318, ISSN 2071-0186. http://ujp.bitp.kiev.ua/files/journals/59/3/590318p.pdf

6. Barlean, Lucia; Saveanu, Iulia; Balcos, Carina, Dental patients' attitudes towards infection control, Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi Apr-Jun 2014 Volume: 118 Issue: 2 Pages: 524-7 ISSN:0048-7848, Indexed Medline, PubMed ID:25076726, www.revmedchir.ro

Page 18: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

18

7. Daniela Anistoroaei, Loredana Golovcencu, Iulia Catalina Saveanu, Georgeta Zegan The prevalence of facial asymmetry in preorthodontic treatment Journal of Romanian Medical Dentistry, July-September 2014, Vol. 4:Nr.3 pg. 210-215 ISSN 2066-6063 http://www.ijmd.ro/articole/373_46_ijmd_v4_i3_IJMD%203-2014.pdf

8. Barlean, Lucia; Danila Ioan; Saveanu, Iulia; Balcos, Carina, Occupational health problems among dentists in Moldavian Region of Romania. Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi 2013 Jul-Sep Volume: 117 Issue: 3 Pages: 784-8 ISSN:0048-7848. Indexed Medline PubMed ID:24502051 www.revmedchir.ro

9. Barlean, Lucia; Danila, I; Balcos, Carina; Saveanu, Iulia; Balan, Adriana;. Preventive attitudes towards infection transmission in dental offices in North-East Romania. Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi 2012 Oct-Dec, Volume: 116 Issue: 4 Pages: 1209-12, ISSN:0048-7848 Indexed Medline PubMed ID:2370091www.revmedchir.ro

10. Maftei I, Săveanu I, Dragoș O, Danilă I SEM Evaluation of the Hybrid Layer in Mechanical and Kinetic Prepared Cavities, Restored with Giomer Romanian Journal of Oral Reabilitation , 2012 July-September; 4(3):61-65, ISSN 2066-7000, Indexed:EBSCO http://www.rjor.ro/autor/saveanu-iulia?lang=ro

11. Ioan DANILA, Lucia BARLEAN, Iulia SAVEANU, Livia MIHAILOVICI, Cristina COSTOREL KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARDS ORAL HEALTH AMONG PARENTS AND TEACHERS IN IASSY, ROMANIA , Romanian Journal of Medical and Dental Education, Vol. 1, Pilot Issue 2, 2012, pg.38-41 http://journal.adre.ro/wp-content/uploads/2014/06/KNOWLEDGE-AND-ATTITUDES-TOWARDS-ORAL-HEALTH-AMONG-PARENTS-AND-TEACHERS-IN-IASSY-ROMANIA.pdf

12. Maftei I, Săveanu I, Dragoș O, Balcoș C, Dănilă I, Comparative evaluation of the hybrid layer in lateral preventive restorations Romanian Journal of Oral Reabilitation , 2011 January-Mars; 3(4):337-3. ISSN 2066-7000, Indexed:EBSCO http://www.rjor.ro/autor/saveanu-iulia?lang=ro

13. Bamboi, Irina; Saveanu, Catalina Iulia; Danila, I; Chiriac, H; Gherasim, Carmen SEM comparative analysis of the composite diacrylic resin-enamel interface in laser and bur prepared cavities, Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 2010 Oct-Dec, Volume:114, Issue:4, Pages:1204-8, ISSN:0048-7848, Indexed Medline PubMed ID:21500481, http://www.revmedchir.ro/42010.html

14. Danila, I; Saveanu, Iulia*; Evghenikos, Adina; Balcos, Carina Education for oral health--an essential factor for improvement of oral health, Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, Volume:112, Issue:4, Pages:1043-9, ISSN:0048-7848, Indexed Medline , http://www.revmedchir.ro/42008.html

15. Dănilă I, Săveanu I*, Balcoș C., Assessment of oro-dental health status using the CAO and EGOHID indexes at the young people , Romanian Journal of Oral Reabilitation , 2010 July; 1(2):32-35, ISSN 2066-7000, Indexed:EBSCO, http://www.rjor.ro/assessment-of-oro-dental-health-status-using-the-cao-and-egohid-indexes-at-the-young-people-2/?lang=ro

1. Lucrări publicate în ultimii 10 ani în reviste şi volume de conferinţe cu referenţi (neindexate)

- Reviste

1. Saveanu Iulia“ORAL-DENTAL HEALTH EDUCATION. ACTUALITIES AND PERSPECTIVES”.Conferinta VII-a Ediţie a Congresului Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie. A XIX-a Ediţie a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi “Medicina dentară între real şi virtual. Metode şi tehnologii de vârf în ştiinţele medicale contemporane“. 19-21 noi. 2015 Iaşi, România Diploma Seria A Nr. 4044 /24 EMC– . Abstract nr.

2. Săveanu CI, Todirașcu A, Dănilă I., Maftei I. The influence of the etching time on the enamel hybridization in preventive sealing. in vitro study 16-th Congress Bass 2011, 28 aprilie-1 mai, Bucuresti, pag. 58, Abstract Nr. 13 pag.77

3. Săveanu CI, Dănilă I., Costache I., Maftei I. Studies and Analyzes in dental hard tissue hybridization –AL VII-LEA Congres International de Sanatate Publica Oro-Dentara si Management, 28-30 mai 2009 Abstract pag.76- ISSN 1583-5588

Page 19: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

19

4. Săveanu I, The study of the material- dental hard tissue interface in dental restauration with glass ionomer using SEM The VI-th International Congres Oral Health and Dental Management in the Black See Countries–2008 Vol. VII,p.74 ISSN1583-5588 www.oralhealth.ro

5. Alexandra Martu - Coordonator Saveanu Iulia Studiu clinic de evaluare a sigilarilor preventive prin sistemul CCC-SES,: pg.18- Congresul International de Medicina Dentara pentru studenti si tineri Medici Iasi, Romania, STOMIS 3-6 decembrie 2009

- Selecţie cu maximum 20 lucrări în volume de conferinţe

▪ ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTARI STIINTIFICE, CU ISBN (COAUTOR)

1. Ioan Dănilă, Cătălina Iulia Săveanu I Retrospective in dental oral prevention of disease in Romania în Vol. Congres BASS “New interdisciplinary approaches in oral and general rehabilitation”. Editura” Gr.T.Popa” Iasi, , 2015 , p.126-127 . ISBN 978-606-544-304-4. www.e-bass.org

2. Livia Bobu, Lucia Barlean, Iulia Săveanu, Carina Balcoş, Irina Bamboi, Study of knowledge of dentists in the North-East region of Romania concerning orl diseases prevention In Vol. Congres BASS “New interdisciplinary approaches in oral and general rehabilitation”. Editura” Gr.T.Popa” Iasi, , 2015 , p.222-223 . ISBN 978-606-544-304-4. . ISBN 978-606-544-304-4. www.e-bass.org

3. Lucia Barlean, Ioan Danilă, Iulia Săveanu.Concerns regarding the occupational health in the dental offices in the NE of Romania.Al II-lea Congres de Ergonomie, preventie şi management performant in medicina dentară. Constanta 23 mai 2012.Vol. Rez. p. 44. ISSN1583-5588. –

4. Lucia Bârlean, Ioan Dănilă, Iulia Săveanu Dentists ergonomic knowledge and attitudes in north-east region Romania. Proceedings of the 16th Congress of the BaSS 2011 , Bucureşti,28 aprilie-1 mai 2011 pg.103http://bass2011.eventernet.ro/images/abstracts_new.pdf–

5. Irina Maftei, Iulia Săveanu, Oana Dragoș, Carina Balcoș, Ioan Dănilă, Comparative evaluation of the hybrid layer in lateral preventive restoration Proceedings of the 16th Congress of the BaSS 2011 , Bucureşti,28 aprilie-1 mai 2011pg.78 http://bass2011.eventernet.ro/images/abstracts_new.pdf

6. Lucia Bârlean, Ioan Dănilă, Iulia Săveanu, Livia Bobu : Infection transmission prevention in the dental offices - evaluation of knowledge and attitudes in the North-Est Region of Romania. Rezumat - OHDM 2011- ; 10 (2) 36: 103, ISSN-2247-2452 http://www.oralhealth.ro/volumes/2011/volume-2/abstract-no2.pdf

7. Ioan Danila, Livia Bobu, Lucia Barlean, Iulia Saveanu , Integration of prevention in the practice of oral and dental medicine, Rezumat - OHDM 2011- Vol. 10 - No. 2 – June:104 ISSN-2247-2452 http://www.oralhealth.ro/volumes/2011/volume-2/abstract-no2.pdf –

8. Ioan Danila, Iulia Saveanu, Lucia Barlean Dentist’s attitude towards prevention in north-east of Romania, Primul Congres de Ergonomie, preventie şi management performant in medicina dentară Constanta 25-27 mai 2011Rezumat - OHDM 2011- Vol. 10 - No. 2 June:104 ISSN-2247-2452 http://oralhealth.ro/volumes/2011/volume-2/abstract-no2.pdf–

9. Ioan Danila, Balcos C., Saveanu I. Studiu restrospectiv privind evolutia starii de sanatate oro-dentare la studentii Facultatii de Medicina Dentara, Iasi (2005-2009) Vol. rezumate A XVII-a Conferinţă Naţională"Prevenirea afecţiunilorstomatologice"dedicată Zilei OMS, 6-9 aprilie 2011 pag.16-17. Editura PIM -ISBN 978-606-13-0304-5.

10. Lucia Bârlean, Ioan Danilă, Livia Mihailovici, Iulia Săveanu, Dana Baciu Practici curente privind managementul şi controlul infecţiei în cabinetele de medicina dentară din Moldova,Vol. rezumate A XVII-a Conferinţă Naţională"Prevenirea afecţiunilor stomatologice"dedicată Zilei OMS, 6-9 aprilie 2011 pag.27. Editura PIM -ISBN 978-606-13-0304-5.

11. Irina Maftei, Iulia Saveanu, Oana Dragos, Carina Balcos, Ioan Danila Evaluarea microscopica comparativa a stratului hibrid in restaurari preventive realizate cu cermet versus amalgam Vol. rezumate A XVII-a Conferinţă Naţională"Prevenirea afecţiunilorstomatologice"dedicată Zilei OMS, 6-9 aprilie 2011 pag.30. Editura PIM -ISBN 978-606-13-0304-5.

12. Danila I., Balcos C., Saveanu C.I.* Changes in the oral health of dental students in Iasi, Romania (2005-2009) 16-th Annual Congress of the EADPH Meeting at The Rome 22-24 Septembrie 2011, Annali di Stomatologia 2011:11 (Suppl1-2) 1-48.N0 1865, pg.44 ISSN:1824-0852

13. Irina Costache, Cătălina Iulia Săveanu, I. Dănilă Analiza prin SEM a suprafeţelor dentinare la diferiţi parametri ai LASER-ului cu miez de Erbium Congres international Zilele Medicinei dentare Iasi-Chisinau - Volum rezumate- Volum Supliment Revista Medico-Chirurgicala aprilie 2009 pag 78,79, ISSN 0048-7848

Page 20: Europass Saveanu Catalina Iulia · Implantologie, Protetica Dentara, Pedodontie, Ortodontie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii Perioada 2006-prezent

20

14. Ioan Dănilă, Lucia Bârlean, Iulia Săveanu, Livia Mihailovici, Cristina Costorel „Knowledge and Attitudes towards Oral health among Parents and Teachers in Iassy, Romania„.Congress „Dental Medicine Between Real and Virtual „Dental Medicine Between Reality and Paradigm: Works of International Congress Zilele Medicinei Dentare Ieşene : in Honour of the 12th Edition of the Anniversary Days of the Faculty of Dental Medicine Iaşi :13-15 March 2008, IaşiEd. Demiurg (acreditata CNCSIS),Coordonator Norina Consuela Forna ISBN : 9731520678, 9789731520674, pag. 114

15. Dănilă I., Bârlean L. Săveanu I., Mihailovici L., Crăciunescu C. Caries Experience of preschool children in Iasi, Romania, EADPH abstract. Oral Health and Dental Management in the Black See Countries 2008 ;VII (3): 50-51. ISSN 2247-2452

16. I.Danilă, Iulia Săveanu, Lucia Bârlean, Carmen Hanganu, Andrei Corneagă The modulate of dental education message for optimization the parameters of oral health. Oral Health and Dental Management in the Black See Countries – 2008 Vol. VII, No2 Supplement p.60 ISSN1583-5588 www.oralhealth.ro–

E. Brevete obţinute în întreaga activitate

Data: Semnătura:

06.01.2020