DRAFT Autorizatie de mediu, titular SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA

of 14 /14
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031 E-mail: [email protected]; tel:021.207.11.01/fax: 021.207.11.03 PROIECT AUTORIZAŢIE DE MEDIU Ca urmare a solicitării adresate de SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. Fraţii Buzeşti, nr. 4A, judeţul Dolj, înregistrată la ANPM cu nr. 12134/15.10.2012, în urma analizării documentelor transmise şi a completărilor la documentaţie, a verificării amplasamentului, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după parcurgerea procedurii de reglementare în conformitate cu prevederile Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu cu modificările şi completările ulterioare, se emite: AUTORIZAŢIA DE MEDIU pentru SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA din judeţul Dolj, care prevede desfăşurarea activităţii de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale, încadrată în conformitate cu prevederile Ord. INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională, la codul CAEN Rev. 2 0910 (cod CAEN Rev. 1 - 1120), la nivel naţional Documentaţia conţine: Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu; Fişa de prezentare şi declaraţie; Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă; Dovada publicării anunţului privind solicitarea de obţinere a autorizaţiei de mediu - ziarul Evenimentul zilei, joi, 11 octombrie 2012; Dovada achitării tarifului pentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu; Procese-verbale de verificare a amplasamentelor; Corespondenţă ANPM - APM - Titular. şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi: Certificat de înregistrare Seria B nr. 1476426, - eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj;

Transcript of DRAFT Autorizatie de mediu, titular SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA

Page 1: DRAFT Autorizatie de mediu, titular SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031

E-mail: [email protected]; tel:021.207.11.01/fax: 021.207.11.03

PROIECT

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Ca urmare a solicitării adresate de SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. Fraţii Buzeşti, nr. 4A, judeţul Dolj, înregistrată la ANPM cu nr. 12134/15.10.2012, în urma analizării documentelor transmise şi a completărilor la documentaţie, a verificării amplasamentului, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după parcurgerea procedurii de reglementare în conformitate cu prevederile Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu cu modificările şi completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA din judeţul Dolj, care prevede desfăşurarea activităţii de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale, încadrată în conformitate cu prevederile Ord. INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională, la codul CAEN Rev. 2 – 0910 (cod CAEN Rev. 1 - 1120), la nivel naţional

Documentaţia conţine:

Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu; Fişa de prezentare şi declaraţie; Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă; Dovada publicării anunţului privind solicitarea de obţinere a autorizaţiei de mediu -

ziarul Evenimentul zilei, joi, 11 octombrie 2012; Dovada achitării tarifului pentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii

autorizaţiei de mediu; Procese-verbale de verificare a amplasamentelor; Corespondenţă ANPM - APM - Titular.

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi: Certificat de înregistrare Seria B nr. 1476426, - eliberat de Oficiul Registrului

Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj;

Page 2: DRAFT Autorizatie de mediu, titular SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA

_____________________________________________________________________________

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031

E-mail: [email protected]; tel:021.207.11.01/fax: 021.207.11.03

2

Certificat constatator nr. 1710/17.01.2011, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj;

Certificat constatator nr. 71232/24.11.2011, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj;

Autorizaţie de mediu Nr. 366/21.12.2007 pentru activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale pentru S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova;

Contract vidanjare ape uzate menajere şi preluare deşeuri municipale nr. 858/2010, încheiat cu S.C. Onix Design Consulting SRL;

Contract nr. 71/16.11.2005 pentru livrare apă potabilă necarbonatată – SC CUMPĂNA 1993 SRL;

Buletin de analiză nr. 473-487/15.03.2012, eliberat de Direcţia de Sănătate Publică Gorj.

Buletin de evaluare a riscului profesional prin expunere la zgomot, microclimat şi vibraţii nr.1098/26.03.2012, eliberat de Direcţia de Sănătate Publică Gorj.

Contract de vânzare-cumpărare pentru deşeuri ulei uzat nr. 182/08.12.2009 încheiat cu S.C. Eco Total S.R.L. Craiova;

Contract pentru preluare deşeuri industriale nr. 87/10.03.2011 încheiat cu SC Adidrad Com SRL Craiova;

Contract de prestări servicii nr. 418R/ 07.02.2007 încheiat cu S.C. GUARDIAN ECO BURNS S.R.L. Craiova;

Contract preluare deşeuri menajere şi asimilabile nr. 9/18.02.2011 încheiat cu S.C. Salubritate Craiova S.R.L;

Contract de livrare acetilena şi oxigen nr. 953/ 2004 cu S.C. LINDE GAZ S.R.L. Craiova;

Adresa 5853/17.06.2008 emisa de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad prin care se transferă către S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova Autorizaţia de mediu nr.8110/13.11.2007;

Autorizaţie de mediu nr. 8110/13.11.2007 pentru activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale pentru S.C. Foraj Sonde Zădăreni S.A;

Autorizaţie de mediu nr. 25/11.03.2010 pentru extracţia gazelor naturale-cod CAEN 0620 şi transporturi prin conducte-cod CAEN 4950;

Acord de mediu nr. 8/29.06.2005 pentru exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor din perimetrul Ghioroc-Pusta Lata, judeţul Arad;

Autorizaţie de mediu nr. 93/19.05.2009 pentru prestări de către S.C. Foraj Sonde S.A.Craiova de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale - cod CAEN 0910, comuna Bâscov, judeţul Argeş.

Autorizaţie de mediu nr. 365/21.12.2007 pentru transporturi rutiere de mărfuri – cod CAEN 6024 şi depozitări - cod CAEN 6312 la Atelierul Transporturi din Craiova-Cernele.

Adresa 10337/10.11.2009 emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea prin care se sistează activităţile din Autorizaţia de mediu nr. 313/07.10.2008 şi Autorizaţia de mediu nr.290/10.09.2008;

Autorizaţie de mediu nr. 313/07.10.2008 emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea pentru transporturi rutiere de mărfuri – cod CAEN 6024 la Mihăieşti, sat Stupărei, judeţul Vâlcea;

Autorizaţie de mediu nr. 290/10.09.2008 emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea pentru comerţul cu amănuntul al combustibillilor pentru autovehicule - cod CAEN 5050 (4730), operatiuni de mecanică generală - cod CAEN 2852 (2532), depozitări produse petroliere - cod CAEN 6312 (5210), activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale - cod CAEN 1120 (0910);

Page 3: DRAFT Autorizatie de mediu, titular SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA

_____________________________________________________________________________

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031

E-mail: [email protected]; tel:021.207.11.01/fax: 021.207.11.03

3

Adresa nr. 1620/28.04.2005 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea privind punctul de lucru Mădulari - depozitări produse petroliere cod CAEN 6312 - activitate declarată în conservare.

Contract nr. 220/20.09.2012 încheiat cu SNGN ROMGAZ SA Medias in vederea executarii Foraj si lucrari pregatitoare la sonda 8 Caragele;

Contract nr. 221/20.09.2012 încheiat cu SNGN ROMGAZ SA Medias in vederea executarii Foraj si lucrari pregatitoare la sonda 10 Caragele;

Contract nr. 220/20.09.2012 încheiat cu SNGN ROMGAZ SA Medias in vederea executarii Foraj si lucrari pregatitoare la sonda 8 Caragele;

Contract subsecvent de foraj nr. 8460014042 încheiat cu SC OMV PETROM SA; Contract subsecvent de foraj nr. 8460014078 încheiat cu SC OMV PETROM SA; Contract PSFS-CON-0393A-11 încheiat cu PETROFAC SOLUTIONS &

FACILITIES SUPPORT SRLpentru furnizare de instalaţie foraj şi servicii aferente;

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse: Se vor asigura condiţiilor tehnice şi organizatorice pentru activitatea desfăşurată,

astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri şi mediul înconjurător; Personalul va fi instruit asupra măsurilor de protecţie a mediului, a obligaţiilor şi

responsabilităţilor şi condiţiilor ce le revin din actele de reglementare, în vederea respectării legislaţiei de mediu în vigoare;

Substanţele periculoase se vor gestiona conform instrucţiunilor de protecţia muncii, PSI şi a celor din fişele cu date de securitatate;

Transportul substanţelor şi produselor periculoase se va realiza de catre agenti economici autorizati;

Se vor lua imediat măsurile necesare în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, se va informa agenţia judeţeană pentru protecţia mediului şi comisariatul judeţean al G.N.M.;

În caz de poluare accidentală, se vor aplica măsuri de decontaminare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică pentru zonele în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

Este interzisă spălarea în cursurile de apă a autovehiculelor, ambalajelor şi altor obiecte care produc impurificarea apelor;

Este interzisă aruncarea şi depozitarea pe maluri sau albiile cursurilor de apă a deşeurilor de orice fel;

Este interzisă deversarea în apele de suprafaţă şi apele subterane a apelor uzate menajere;

Este interzisă degradarea mediului natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

Documentele solicitate prin prezenta, se vor depune în forma, condiţiile şi termenele stabilite de ANPM şi de legislaţia în vigoare;

Contractele care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii de mediu, se vor reînnoii în cazul expirării termenelor de valabilitate ale acestora.

Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a menţine şi de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor naturale precum şi de a asigura integritatea Reţelei Ecologice Europene Natura 2000/ariilor naturale protejate.

Se vor lua toate măsurile necesare evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului solului şi subsolului) şi biotici (florei şi faunei), precum şi pentru reducerea impactului generat de lucrare asupra biodiversităţii.

Page 4: DRAFT Autorizatie de mediu, titular SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA

_____________________________________________________________________________

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031

E-mail: [email protected]; tel:021.207.11.01/fax: 021.207.11.03

4

Se va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale.

Titularul se va obliga să utilizeze echipamente/utilaje moderne de lucru care generează un nivel de zgomot cât mai mic pentru a evita disturbarea speciilor de păsări şi mamifere prezente în zonă.

Titularul are obligaţia respectării tuturor condiţiilor impuse prin prezenta autorizaţie. Condiţiile impuse se completează cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative: O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu

modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; H.G. nr. 170 /2004 privind gestionarea anvelopelor uzate; H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de

baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

modificată şi completată de H.G. nr. 247/2011; Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental; Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările completările şi ulterioare; O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi

repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009;

O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţele de canalizare, conform HG 188/2002 modificată şi completată cu HG 352/2005;

Ord. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu completările şi modificările ulterioare.

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, titularul are următoarele obligaţii: Să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor

aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislaţia naţională prin H.G. nr. 856/2002;

Să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora;

Page 5: DRAFT Autorizatie de mediu, titular SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA

_____________________________________________________________________________

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031

E-mail: [email protected]; tel:021.207.11.01/fax: 021.207.11.03

5

Gestionarea deşeurilor să se facă fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special: a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

Să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă;

Să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului; eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă;

De a efectua operaţiunile de tratare sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă;

Să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare;

Să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, sau să delege această obligaţie unei terţe persoane; persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;

Să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

Să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale, cu excepţia situaţiilor în care amestecul de deşeuri periculoase cu alte deşeuri, substanţe sau materiale se face numai cu acordul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului şi doar în situaţiile în care nu se pune în pericol sănătatea umană şi nu dăunează mediului; amestecarea include diluarea substanţelor periculoase;

Să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

Să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului;

Să ţină o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare şi documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate şi să le pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora sau a unui deţinător anterior;

Să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 12 luni; Să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control pe amplasament şi la

documentele care se referă la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, titularul are următoarele obligaţii:

Page 6: DRAFT Autorizatie de mediu, titular SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA

_____________________________________________________________________________

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031

E-mail: [email protected]; tel:021.207.11.01/fax: 021.207.11.03

6

Să asigure colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate şi

stocarea corespunzătoare până la predare; colectarea uleiurilor uzate se face în

recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, iar stocarea, în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;

Să predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;

Să livreze uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la H.G. nr. 235/2007, operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

Să păstreze evidenţa privind uleiul proaspăt consumat, precum şi cantitatea, calitatea, provenienţa, localizarea şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate şi să o raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente;

Se interzice: Deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafaţă, apele subterane, apele mării

teritoriale şi în sistemele de canalizare; Evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate; Amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevăzute în anexa nr. 1 la H.G. nr.

235/2007 şi/sau alte tipuri de uleiuri conţinând bifenili policloruraţi ori alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de substanţe şi preparate chimice periculoase;

Amestecarea uleiurilor uzate cu motorină, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenţi, combustibil tip P şi reziduuri petroliere şi utilizarea acestui amestec drept carburant;

Amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanţe care impurifică uleiurile; Incinerarea uleiurilor uzate în alte instalaţii decât cele prevăzute în H.G. nr. 128/2002

privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; Colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deşeuri; Utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, titularul are următoarele obligaţii: Să nu le abandoneze pe sol, prin îngropare, în apele de suprafaţă şi ale mării

teritoriale; Să nu le incinereze decât în condiţiile prevăzute în H.G. nr. 128/2002 privind

incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; Să le predea operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de

colectare/valorificare. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, titularul are obligaţia să predea acumulatorii uzaţi către operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare/reciclare. Se interzice: Eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori auto prin depozitare în depozite de

deşeuri şi prin incinerare. În conformitate cu prevederile HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, titularul are obligaţia să predea ambalajele şi deşeurile de ambalaje către un operator economic autorizat

Page 7: DRAFT Autorizatie de mediu, titular SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA

_____________________________________________________________________________

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031

E-mail: [email protected]; tel:021.207.11.01/fax: 021.207.11.03

7

pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie. Se interzice: Amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea în

vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;

ALTE OBLIGAŢII: Titularul activităţii are obligaţia să solicite la ANPM reînnoirea autorizaţiei de mediu

cu minimum 45 de zile înaintea expirării autorizaţiei de mediu existente; Titularul activităţii are obligaţia să solicite la ANPM revizuirea autorizaţiei de mediu ori

de câte ori există o schimbare de fond a datelor şi a informaţiilor care au stat la baza emiterii ei;

Titularul activităţii are obligaţia să notifice ANPM şi APM de pe raza teritorial-administrativă a judeţului, după caz, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art. 15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Titularul activităţii are obligaţia să notifice ANPM şi APM de pe raza teritorial-administrativă a judeţului unde are deschis punct de lucru, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Titularul activităţii are obligaţia să notifice ANPM şi APM de pe raza teritorial-administrativă a judeţului unde urmează să desfasoare activitatea.

Prezenta autorizaţie este valabilă 10 ani, de la........................., data eliberării, până la ...........................

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.

Activitatea autorizată: Activităţii de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale, cod CAEN Rev. 2 – 0910 (cod CAEN Rev. 1 - 1120), la nivel naţional.

Activitatea constă în parcurgerea urmatoarelor faze principale de executie:

Pregatirea procesului de foraj (organizare santier, lucrari de montaj instalatie

foraj);

Page 8: DRAFT Autorizatie de mediu, titular SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA

_____________________________________________________________________________

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031

E-mail: [email protected]; tel:021.207.11.01/fax: 021.207.11.03

8

Procesul propriu-zis de foraj, care se realizeaza in baza proiectului de executie a

gaurii de sonda: saparea unui put, introducerea fluidului de foraj, executarea

tubajului coloanei şi cimentarea coloanelor tubate;

Echiparea sondei pentru probarea straturilor;

Demontarea instalatiei de foraj si a anexelor, transportul instalatiei la o alta

locatie, sau la baza de verificare/reparatie, sau depozitarea temporara in zone

special amenajate;

Readucerea terenului la starea initiala se executa dupa degajarea tuturor

instalatiilor si materialelor de constructie folosite, avand ca scop redarea folosintei

initiale a terenului si predarea acestuia proprietarului.

Readucerea terenului la starea initiala este realizata de catre firma care a executat

lucrarile de suprafata (amenajare drum acces si careu sonda).

Activitatea de preparare si tratare a fluidului de foraj este realizata de agenti economici

autorizati, contractati de catre beneficiarul sondei forate.

Activităţile de revizii, reparaţii de utilaje şi echipamente mecanice şi electrice, revizii şi

reparaţii de aparate de măsură, executarea pieselor de schimb, depozitarea instalaţiilor de

foraj, utilaje mecanice şi electrice, materiale şi piese de schimb noi şi recuperate se

realizează de către titularul prezentei autorizaţii la punctul de lucru amplasat in zona de

vest a municipiului Craiova, str. Brestei nr. 384, cu o suprafata totala ocupata de 28.774

m2 suprafata construita la sol 1945 m2. Activitatea este reglementata din punct de vedere

al protectiei mediului prin Autorizatia de Mediu nr. 365/21.12.2007, emisa de Agentia

pentru Protectia Mediului Dolj.

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Teren folosit pentru parcarea utilajelor şi a mijloacelor auto amenajat astfel :

- 560 mp suprafaţă betonată;

- 630 mp suprafaţă dalată şi asfaltată ;

- 1500 mp suprafaţă dalată.

Instalaţii de foraj F 400 EC ( 2 buc), F 320 EC (1 buc), T 50 (2 buc), F 200 EC (1

buc), F 125 EC (1 buc), HH 75 (1 buc), HH 102 (1 buc), MR 8000 (2 buc) avind in

componenta utilaje mecanice (troliu foraj, grup antrenare masa, masa rotary, Top

Drive, pompe noroi, etc), utilaje electrice (SDACR, generatoare motoare electrice),

baraci si alte anexe pentru asigurarea cazarii, mesei si igienei angajatilor si pentru

depozitarea materialelor.

Materiale, scule si echipamente:

a) scule pentru manevrarea garniturii de foraj: pene pentru prăjini foraj,

drillcolari, clesti de foraj, elevatori, chiolbaşi, pene automate - închiriate de la

firme specializate;

b) scule pentru tubaj: elevator de tras în sondă burlan, pene pentru tubaj -

închiriate de la firme specializate;

Page 9: DRAFT Autorizatie de mediu, titular SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA

_____________________________________________________________________________

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031

E-mail: [email protected]; tel:021.207.11.01/fax: 021.207.11.03

9

c) scule foraj şi instrumentaţie: sape, stabilizatori, largitoare cu role, furtun foraj,

BOP, freze - închiriate de la firme specializate;

d) echipamente pentru monitorizarea parametrilor de foraj - închiriate de la firme

specializate;

Pentru transportul instalaţiilor de foraj, al oamenilor şi materialelor/echipamentelor

necesare desfăşurarii procesului de foraj, se utilizează mijloace auto închiriate

şi/sau cele din dotare, respectiv: autoturisme - 20 buc, microbuz - 4 buc,

autoutilitare - 15 buc, camioane -10 buc, basculante = 2 buc, remorcher - 3 buc,

automacara - 6 buc, vidanje - 4 buc, buldozer - 4 buc, excavator - 2 buc,

buldoexcavator - 3 buc, compactor - 2 buc, autogreder - 1 buc, bobcat - 2 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

Materii prime: fluid de foraj, ciment, tubulatura. Fluidul de foraj apartine agenţilor

economici autorizaţi subcontractaţi de catre beneficiarul sondei forate. Compozitia

acestuia difera de la sonda la sonda, in functie de proiect, de adancimea de forat,

de tipul straturilor geolocice din sol si pot fi utilizate chiar 3 - 4 tipuri de fluid pentru

forajul unei singure sonde.

Cimentul pentru cimentarea coloanei de tubaj si materialul tubular folosit pentru

tubajul sondei este proprietatea beneficiarului sondei forate fiind comandat si

transportat de catre acesta.

Materii auxiliare (piese schimb pentru intretinerea utilajelor mecanice si

electrice): bixe pompa noroi, pistoane pentru pompa noroi, furtune foraj,

echipamente si accesorii de ridicat: cabluri, chei tachelaj, contactori, sigurante 800

A. La sondă materialele sunt depozitate pe tipuri, etichetate în depozitele mobile

(magaziile de la sonda) care sunt containere metalice (baraci) de dimensiuni 10 x

2.5 metri, dotate cu rafturi de depozitare si sunt amplasate pe dale.

În activitatea de sudură şi tăierea metalelor se utilizează cca. 2362 kg/an acetilenă

şi cca. 5684 kg/an oxigen, ambulate în tuburile metalice şi depozitate la sondă în

rastele speciale, separate oxigenul de acetilena, la distanta de min 6 m între ele.

La fiecare santier de foraj exista in dotare minim 2 saci de material absorbant si un

set de interventie rapida pentru situatii de urgenta.

Carburanti: aproximativ 2800 tone/an de motorina si benzina (pentru alimentare

generatoare electrice, mijloace auto si utilaje terasiere, respectiv: buldozere,

excavatoare, macarale, motostivuitoare, forklift-uri, etc). Motorina este comandata

de la agenţi economici autorizaţi si transportata direct la sonda cu cisternele lor. La

sonda motorina se stocheaza in rezervoare speciale (capacitate 28 tone – 1 buc,

capacitate 14 tone – 1 buc, si capacitate 4 tone 1 buc), etanse, pozitionate in cuve

speciale in vederea prevenirii deversarii accidentale. Benzina nu se stocheaza ci se

aprovizioneaza pe baza de card direct de la benzinării.

Aproximativ 5,43 tone/an de ulei (motor, transmisie si hidraulic), transportat si

Page 10: DRAFT Autorizatie de mediu, titular SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA

_____________________________________________________________________________

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031

E-mail: [email protected]; tel:021.207.11.01/fax: 021.207.11.03

10

depozitat in butoaiele producatorului. La sonda, pana la utilizare, butoaiele sunt

depozitate pe suprafata dalata, amplasata pe folie speciala (pentru situatii de

urgenta).

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume): Pentru activitatea de foraj:

Energia electrica necesara pentru alimentarea cu curent electric la sonde se realizeaza:

- electric, cu racorduri LEA 20 KV (6 KV) provizorii, pe perioada de foraj si probe productie, la comanda beneficiarului sondei. Posturile de transformare au acelasi caracter de provizorat si au caracteristicile de alimentare a PT terestru cu celula de protectie si transformatori de 2000 kVA; 20 / 0,66 KV (1600 KVA; 6 / 0,66 KV) - 2 buc si 400 kVA (250 kVA) 20 / 0,4 KV (6 / 0,4 KV) -1 buc. - termic, cu generatoare CATERPILLAR 1500 KVA - 9 buc si statii de sincronizare - 4 buc.

Energia termica: incalzirea baracilor in timpul iernii la sondele in executie se realizeaza cu calorifere electrice si incalzirea apei menajere este asigurata prin boilere electrice.

Alimentarea cu apa pe durata desfasurarii lucrarilor de foraj este asigurata din reteaua de alimentare din zona sau din alte surse de apa disponibile, dupa cum este specificat in contractul incheiat cu beneficiarul. Astfel:

- apa industriala se transporta la sonda cu autovidanjele din dotare si este depozitata in habele/rezervoarele special amenajate (parti componente ale instalatiei de foraj). - apa menajera se transporta la sonda cu cisterne alimentare de catre firme autorizate, pe baza de contract si este depozitata in rezervoare din fibra de sticla, identificate prin etichetare (dimensiune 1.60 m /2.80 m - volum 5000 litri). - apa potabila este asigurata prin dozatoare de către un agent economic pe bază de contract de furnizare (consum aprox 3500 litri pe o sonda).

Evacuarea apelor uzate generate se realizeaza astfel: - evacuarea apelor pluviale se realizeaza prin sant de scurgere racordat la o haba de decantare. Apa se introduce in procesul tehnologic. - evacuarea apelor uzate menajere din santierul foraj se realizeaza prin vidanjare de catre firma autorizata, la comanda, pe baza de contract, din: fose septice (2 buc-3000 l si 2 buc 1500 l) si/sau rezervoare metalice etanse (5 buc-4000 l).

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

Pregatirea procesului de foraj (organizare santier, lucrari de montaj instalatie

foraj);

Procesul propriu-zis de foraj, care se realizeaza in baza proiectului de executie a

gaurii de sonda: saparea unui put, introducerea fluidului de foraj, executarea

tubajului coloanei, şi cimentarea coloanelor tubate.

Echiparea sondei pentru probarea straturilor

Demontarea instalatiei de foraj si a anexelor, transportul instalatiei la o alta

locatie, sau la baze de verificare/reparatie, sau depozitarea temporara in zone

special amenajate.

Page 11: DRAFT Autorizatie de mediu, titular SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA

_____________________________________________________________________________

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031

E-mail: [email protected]; tel:021.207.11.01/fax: 021.207.11.03

11

Readucerea terenului la starea initiala se executa dupa degajarea tuturor

instalatiilor si materialelor de constructie folosite, avand ca scop redarea folosintei

initiale a terenului si predarea acestuia proprietarului.

5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie: foraje de sondă pentru extracţie ţiţei şi gaze. 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi): nu este cazul. 7. Alte date specifice activităţii: (coduri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul. 8. Programul de funcţionare: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an. II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului 1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu): Apă şi sol: interiorul careului se protejeaza prin impermeabilizarea suprafetei, dalarea

platformei tehnologice si a drumului interior cu dale montate pe strat de pietris. Platforma

tehnologică este prevazută cu pante de scurgere longitudinale si transversale, care

converg catre santul de colectare scursori. Apele pluviale provenite de pe platforma

tehnologica sunt evacuate prin sant pereat cu placi de beton racordat la o haba metalica

etansa, montata ingropat de catre firma care executa lucrarile de suprafata. Apele

pluviale provenite din exteriorul careului sondei sunt preluate si dirijate pe santuri care

insotesc drumul de acces sau pe panta naturala a terenului.

Apă: habe metalice pentru apă, detritus Aer: Emisiile provenite de la autovehiculele din dotare provenite din arderea combustibililor sunt limitate prin respectarea conditiilor tehnice prevazute la inspectia tehnica periodica a autovehiculelor, dar si prin utilizarea unor combustibili al caror continut de substante nocive se incadreaza in normele legale in vigoare 2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: De decapeaza solul fertil de pe suprafata careului si se depune intr-un depozit de sol vegetal, iar dupa incheierea lucrarilor de foraj se realizeaza lucrari de reconstructie ecologica a solului, respectiv tratarea cu material absorbant, excavarea si transportul solului eventual poluat (după caz), acoperirea cu solul vegetal din depozit, sau cu pamant de imprumut, refacerea echilibrului ionic in sol prin lucrari de ameliorare specifice (araturi, administrarea de ingrasaminte chimice, etc.). Daca este cazul, se reface vegetatia in zona afectata, pe baza unui studiu special intocmit, prin plantare cu specii adecvate. În cazul unor eventuale scapari de produse petroliere în careul sondei se imprastie material absorbant. Pentru prevenirea si reducerea poluarii atmosferei cu pulberi, praf si noxe care pot fi produse la manipularea materialelor chimice necesare pentru prepararea si tratarea fluidului de foraj, exista instructiuni de transport si manipulare specific, in conformitate cu Fisele Tehnice de Securitate ale acestora. Substanţele chimice sunt depozitate pe suprafete dalate, in spatii special amenajate, delimitate si atentionate prin afise de avertizare. Personalul care manipuleaza substanţele chimice este echipat cu echipament de protectie corespunzator si este instruit cu privire la riscurile la care este expus omul si mediul si cu privire la modul de interventie in situatii de urgentă. 3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii: AER: Se vor respecta valorile prevăzute în:

Page 12: DRAFT Autorizatie de mediu, titular SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA

_____________________________________________________________________________

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031

E-mail: [email protected]; tel:021.207.11.01/fax: 021.207.11.03

12

- Legea 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător; - STAS 12574/87 Aer din zonele protejate - condiţii de calitate;

APĂ: NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţele de canalizare,

conform HG 188/2002 modificată şi completată cu HG 352/2005;

ZGOMOT: Nivelul de zgomot la limita incintei în cadrul se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1988 Acustica urbană şi O.M. nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. SOL: Se vor respecta valorile de referinţă prevăzute în O.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului. III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor: nivelul de zgomot - la cererea autorităţii pentru protecţia mediului.

Apă: pH, suspensii, CBO5, extractibile Sol: produse petroliere 2. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea:

Raport privind evidenţa gestiunii deşeurilor, conform H.G. nr. 856/2002, cu

modificările şi completările ulterioare - la autoritatea teritorială pentru protecţia

mediului;

Raportul anual de madiu (RAM) – la ANPM până în data de 31 ianuarie, pentru

anul precedent, care va conţine următoarele informaţii:

- date de identificare ale titularului activităţii; - date privind desfăşurarea activităţii; - utilizarea materialelor auxiliare; - modul de gestionare a deşeurilor generate din activitatea de transport; - verificări, inspecţii, controale, după caz; - reclamaţii de mediu, sesizări, după caz; - mod de rezolvare a problemelor sesizate, măsurile dispuse de autorităţile de

control pe linie de mediu şi modul de rezolvare, după caz; - incidentele care au creat un risc pentru mediu, după caz; - măsurile şi acţiunile întreprinse pentru prevenirea şi repararea prejudiciului

asupra mediului, după caz. IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi): - uleiuri uzate cod 13.02.08* - cca. 5430 kg/an;

- metale feroase cod 17 04 05 - cca. 1033 t/an; - materiale plastice cod 20 01 39 - cca. 95 kg/an; - hârtie şi carton cod 20 01 01 - cca. 100 kg/an; - materiale textile contaminate cod 15 02 02* - cca. 284 kg/an; - anvelope uzate cod 16 01 03 - cca. 2620 kg/an; - deşeuri menajere cod 20 03 01 - cantităţi variabile; - deşeuri de fluid de foraj şi detritus – gospodărirea acestor deşeuri este

realizată de către agenţi economici autorizaţi, contractaţi de catre beneficiarul sondei forate.

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă): nu este cazul 3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):

- uleiuri uzate cod 13.02.08* - cca. 5430 kg/an butoaie speciale, etichetate,

Page 13: DRAFT Autorizatie de mediu, titular SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA

_____________________________________________________________________________

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031

E-mail: [email protected]; tel:021.207.11.01/fax: 021.207.11.03

13

depozitate pe cuve de stocare; - metale feroase cod 17 04 05 - cca. 1033 t/an, containere etichetate; - materiale plastice cod 20 01 39 - cca. 95 kg/an, containere etichetate; - hârtie şi carton cod 20 01 01 - cca. 100 kg/an, containere etichetate; - materiale textile contaminate cod 15 02 02* - cca. 284 kg/an, containere

etichetate; - anvelope uzate cod 16 01 03 - cca. 2620 kg/an; - deşeuri menajere cod 20 03 01 - cantităţi variabile.

4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie): valorificarea deşeurilor se realizează prin agenţi economici autorizaţi. 5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului: se realizează cu mijloacele auto ale agenţilor economici autorizaţi. 6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): deşeurile menajere predate agentului economic autorizat, deseul de fluid de foraj si detritusul este preluat de catre agenţi economici autorizaţi. 7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: evidenţa gestiunii deşeurilor conform H.G. nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 8. Ambalajele folosite - tipuri şi cantităţi: nu este cazul. 9. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite: nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

1. Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantităţi):

- motorină - cca. 2670 t/an; - ulei motor, transmisie si hidraulic - cca 5,43 tone/an; - oxigen – cca. 5684 kg/an, acetilenă – cca. 2362 kg/an; - fluid de foraj: gospodărirea acestor substanţe este realizată de către agenţi

economici autorizaţi, contractaţi de catre beneficiarul sondei forate. 2. Modul de gospodărire:

ambalare: - motorină - cisternele producătorului; - ulei motor, transmisie si hidraulic - butoaiele producatorului; - oxigen, acetilenă – tuburi metalice; - fluid de foraj: gospodărirea acestor substanţe este realizată de către agenţi

economici autorizaţi, contractaţi de catre beneficiarul sondei forate. transport: - motorină - cu mijloacele de transport ale producătorului; - ulei motor, transmisie si hidraulic - cu mijloacele de transport ale producătorului; - oxigen, acetilenă – cu mijloacele de transport ale producătorului; - fluid de foraj: gospodărirea acestor substanţe este realizată de către agenţi

economici autorizaţi, contractaţi de catre beneficiarul sondei forate. depozitare - motorină - motorina se stocheaza in rezervoare speciale (capacitate 28 tone – 1

buc, capacitate 14 tone – 1 buc, si capacitate 4 tone 1 buc), etanse, pozitionate in cuve speciale in vederea prevenirii deversarii accidentale;

- ulei motor, transmisie si hidraulic - butoaiele sunt depozitate pe suprafata dalata, amplasata pe folie speciala;

- oxigen, acetilenă – tuburile sunt depozitate in rastele speciale, separate oxigenul de

acetilena, la distanta de min 6 m intre ele;

Page 14: DRAFT Autorizatie de mediu, titular SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA

_____________________________________________________________________________

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031

E-mail: [email protected]; tel:021.207.11.01/fax: 021.207.11.03

14

- fluid de foraj: gospodărirea acestor substanţe este realizată de către agenţi economici autorizaţi, contractaţi de catre beneficiarul sondei forate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase: se refolosesc în cadrul unităţii sau se returnează furnizorului. 4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident: dotarea cu materiale absorbante în caz de poluare accidentală. În cazul folosirii absorbantului acesta se transportă la o unitate autorizată în vederea eliminării. Conform planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, în caz de poluări accidentale vor fi luate toate măsurile de reducere şi eliminare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi va fi imediat anunţată agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia se desfăşoară activitatea de foraj şi Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu. 5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: sistem propriu de evidenţă. VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor – nu este cazul.

Prezenta autorizaţie de mediu conţine 14 (paisprezece) pagini şi a fost eliberată în 3 exemplare.

PREŞEDINTE

Mihail FÂCĂ

Şef SAEI,

Ciprian – Cătălin ŞOAVĂ

Întocmit: Lăcrămioara Creţan