Dimensiunea Spirituala a Pedagogiei Crestine

download Dimensiunea Spirituala a Pedagogiei Crestine

of 29

Transcript of Dimensiunea Spirituala a Pedagogiei Crestine

UNIVERSITATEA din B U C U R E S T IROMANIA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI

TEZA DE DOCTORAT

Dimensiunea spirituala ortodoxa a Pedagogiei crestine

CONDUCATOR STIINTIFIC: Prof. univ. dr. Ioan CERGHIT DOCTORAND: Pr. Tanasache Atanasie COSTEA

1

BUCURESTI 2007

C U P R I N S...I LISTA ABREVIERILOR ..VII Cuvant introductiv.....01Capitolul I. Temeiuri filosofice

si psiho - sociale ale Spiritualitatii crestine ortodoxe....03a. Conceptia despre lume si fiinta umana in filosofie..04 b. Conceptia crestina despre lume si fiinta umana 07 c. Educatia si antropologia crestina .......10 d. Rolul si locul stiintei, filosofiei si credintei in spiritualitatea crestin ortodoxa. .11

1.1. Fundamente filosofice ale spiritualitatii crestine ortodoxe......04

1.2. Omul si dimensiunea sa spirituala.....15a. Omul creatie a lui Dumnezeu dupa chipul si asemanarea Lui..15 b. Mana lui Dumnezeu l-a creat pe om...17 c. Omul este iubire din iubire..17 d. Fiul lui Dumnezeu si Fiul Omului. ..18 e. Smerenia - asemanarea omului cu Dumnezeu, prin Biserica lui Hristos.. 19 f. Educatia spiritual ortodoxa a trupului si a sufletului..20 g. Omul, dumnezeu fara vreme22

1.3. Bazele psiho - sociale ale Spiritualitatii crestine ortodoxe........23a. De la omul cel vechi la omul cel nou...23 b. De la coeziunea sociala la participarea democratica 23 c. Democratia trebuie sa-l indrume pe om catre Dumnezeu ..24 d. De la teocratie la teonomie .26 e. Proprietatea si sistemul educational ...27 f. Omul de maine tinta educatiei ......28 g. Asemanarea cu Dumnezeu viitorul sistemului educational .29

2

1.4. Educatia si valorile socio -spirituale..31a. Omul si valorile .......31 b. Sociologia valorii 32 c. Educatie pentru valorile universale si morala globala ...33 d. Ierarhia valorilor 35 e. Notiunile de valoare (calitate), virtute si model..37 f. Comunitarismul, colectivismul, mondializarea si ecumenismul ..39 g. Crestinismul si lupta valorilor.40 Capitolul II. Perspective, principii

si directii ale spiritualitatii crestin ortodoxe....41

2.1. Perspective ale spiritualitatii crestin ortodoxe .42 2.1.1. Cunoasterea lui Dumnezeu - suportul de cunoastere al lumii..42a. Duhul Sfant si duhul educatiei in secolul XXI42 b. Stiintele naturale, stiintele sociale si Religia ......43 c. Cunoasterea si intelegerea semenului nostru prin ora de Religie ..44 d. Revelatia si credinta - trepte ale cunoasterii .46

2.1.2. Biserica lui Hristos, Imparatia lui Dumnezeu model desavarsit pentru o comunitate a educatiei...48a. Comunitatea educativa - necesitate a comunitatii globale .48 b. Sistemul educational in cautarea unei vieti de armonie, intr-o comunitate planetara sau intr-un sat global .49 c. Comunitatea crestina ortodoxa - model pentru satul global ...50

2.2. Principii ale spiritualitatii crestin ortodoxe .....52 2.2.1. Sfintii evanghelisti - pilonii de baza ai educatiei duhovnicesti....52a. Cele patru cai ale educatiei. . 52 b. Intelepciunea si inteligenta - izvoarele stiintei si culturii. ..53 c. Ora et labora54 d. Obstea crestina - trairea impreuna cu Dumnezeu prin aproapele. 55 e. Omul duhovnicesc - modelul omului educat. ..56 f. Cei patru evanghelisti - stalpii de baza ai spiritualitatii crestine. ..57

2.2.2. Trezvia si sinergia - concepte ale educatie permanente .58a. Educatia permanenta - viata comunitatii. ...58 b. Virtutile crestine si sinergiile educationale. ...59 c. Trezvia - temelie a educatiei permanente. ..60

2.2.3. Iubirea - principiul fundamental al educatiei .61a. Iubirea fata de Dumnezeu prima porunca. ..61 b. Iubirea fata de aproapele a doua porunca. .62 c. Iubirea fata de sine - maica tuturor relelor. ...63

2.3. Directii ale spiritualitatii crestin ortodoxe .643

2.3.1. Educatia religioasa componenta a procesului de invatamant... 64a. Invatamantul si conceptele de coeziune, solidaritate si excludere sociala ..64 b. Invatamantul - sansa, putere de decizie si insanatosire a comunitatii ...65 c. Invatamantul si comunitatea globala ..66 d. Invatamantul multicultural si cultura Duhului ...67 Capitolul III. Dimensiuni specifice

ale educatiei.....70

3.1. Educatia pluralitate de ipostaze si demensiuni....71a. Notiunea de dimensiune. 71 b. Dimensiuni ale educatiei - scurt istoric. .71 c. Finalitatea educationala - dimensiune definitorie a educatiei. ..72 d. Dimensiunea - concept pedagogic. .72 e. Axiologia educatiei - teorie a dimensiunilor. 74 f. Spiritualitatea ortodoxa - dimensiune a educatiei. .76 g. Trasaturile dimensiunilor educatiei si invatamantului. .78 h. Integrare si globalitate prin educatie si noile ei dimensiuni. .79 i. Trilogia dimensiunilor si cele trei facultati ale sufletului uman. 82

3.2. Dimensiunea culturala a educatiei ....87a. Formarea si dezvoltarea culturala a personalitatii umane. ...87 b. Cultura, civilizatia si educatia. ...89 c. Ce este cultura? ..90 d. Care este sensul culturii?92 e. Nihilismul si educatia. 93 f. Erosul si cultura. .94 g. Educatia si stiinta. ..94

3.3. Consideratii si demersuri n pedagogia culturii .96a. Pedagogia si cultura. .96 b. Valorile culturale si pedagogia. .97 c. Cultura spirituala si pedagogia. ..101 d. Autonomie si competenta axiologica. ..102

3.4. Obiective culturale ale educatiei ..104a. Actiunea educationala si cultura. 104 b. Cultura generala, cultura profesionala, educatia fizica si formarea spirituala - stalpii invatamantului. ...105 c. Trinitatea dialectica (munca, vorbire si gandire), educatia si omul de cultura. 107 d. Idealul suprem al educatiei = intiparirea invataturilor in inima ascultatorilor. .108 Capitolul IV. Caracterul intercultural

si deschis4

al spiritualitatii crestin ortodoxe....1104.1. Dimensiunea interculturala a educatiei ...111a. Clasificarea valorilor religioase si posibilitatea deschiderii interculturale. ...111 b. Identitatea, unitatea si diversitatea valorilor religioase. .111 c. Curriculumul valorilor religioase. ...113 d. Dimensiunea estetica a procesului educativ. ..114

4.2. Dimensiunea spirituala a educatiei .116a. Caracterul dinamic al dimensiunii spirituale a educatiei. ...116 b. Motivatiile duhovnicesti ale educatiei. .118 c. Evaluarea educatiei duhovnicesti, pro i contra. .121 d. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie - materialul didactic fundamental in procesul de formare duhovniceasca a personalitatii umane. ..122 e. Rolul traditiei crestine ortodoxe n formarea duhovniceasca a omului. ..125 f. Filocalia stiinta a educatiei duhovnicesti. .132 g. Pagina de Pateric - studiul de caz al spiritualitatii crestin ortodoxe. .134 h. Psaltirea - Cheia spiritualitatii crestin ortodoxe......135

4.3. Continutul modelului n educatie ...136a. Notiunea de model in cadrul educatiei. 136 b. Modelul cultural si invatamantul. 137 c. Stiinta modelelor - stiinta educatiei. .138 d. Modelarea pedagogica. 140 e. Personalitatea umana si modelul educational. 141 f. Modelul spiritual si educatia. 142 g. Iubirea semenului - calitate fundamentala a modelului. ..145 h. Continutul modelului educational. ...148 i. Modelul si autoeducatia. ...149 Capitolul V. Crestinismul si

reverberatiile sale educative.151

5.1. Crestinismul si comunitatea educationala...152a. Crestinismul - educatia Invierii. 152 b. Crestinismul - model de comunitate educationala. ...154 c. Crestinismul, prin Ortodoxie, este dimensiunea spirituala a didacticii. ...155 d. Iisus Hristos Invatatorul cel bun. 159

5.2. Criza lumii actuale si raspunsurile in plan educativ.162a. Duhul lumii trecatoare nu este prielnic educatiei. ...162 b. Pacatele - nonvalorile sistemului educational. 162 c. Pocainta - primul pas spre educaie. 166 5

d. Sfanta Liturghie centrul educatiei prin lucrarea Sfantului Duh. .....167

5.3. Spiritualitatea ortodoxa si implicarea ei in educatie ..169a. Spiritualitatea ortodoxa si societatea universala..169 b. Crucea educatie spre inviere..170 c. Timpul, partile, treptele si etapele spiritualitatii crestin ortodoxe172 d. Purificarea179 e. Iluminarea.179 f. Desavarsirea..180

5.4. Spiritualitatea ortodoxa si personalitatea umana..181a. Personalitatea umana si sistemul educational..181 b. Invatamantul crestin ortodox si formarea personalitatii omului..182 c. Valorile spiritualitatii ortodoxe, ca virtuti crestine esenta personalitatii umane .. 186 d. Persoanele Sfintei Treimi modele pedagogice pentru personalitatea umana ...188 e. Educatia duhovniceasca - luminarea personalitatii umane..191 Capitolul VI. . Spiritualitatea crestin ortodoxa

perspectiva istorica si cazuistica...194a. Viata romanilor in credinta crestin - ortodoxa, stramoseasca.195 b. Programe educationale romanesti196 c. Perspective istorice, sociale, culturale, politice si religioase...199 d. Directii pedagogice, psihologice si teologice...201 e. Traditii ale spiritualitatii crestin ortodoxe romanesti factori de unitate nationala umana, in credinta, cultura si iubire frateasca ..202

6.1. Spiritualitatea crestin ortodoxa romaneasca in trecut si astazi.195

6.2. Sfantul Ioan Casian Dobrogeanul factor de unitate a credintei paleocrestine...205a. Sfantul Ioan Casian monah si pedagog paleocrestin. 205 b. Pedagogia si spiritualitatea Sfantului Ioan Casian. .208

6.3. Parintele Dumitru Staniloae factor de unitate a credintei crestine contemporane.212a. Parintele Dumitru Staniloae teolog si pedagog crestin 212 b. Pedagogia si spiritualitatea Parintelui Dumitru Staniloae ..213

6

Capitolul VII. Cercetarea aplicativa

privind spiritualitatea crestin ortodoxa romaneasca si comunitatea educativa, pe plan vertical si orizontal ......220comunitatea educativa..

7.1. Omul si

..221 a. Chipul lui Dumnezeu din om si educaia.. .221 b. Comunitatea educativ si factorii ei..222 c. Factorii educatiei crestin-ortodoxe si mediul social.224

7.2. Biserica, factor ortodoxe..229

al

educatiei

crestine

a. Educatia prin Biserica...229 b. Invatatura bisericii - temelie a educatiei. ..230

7.3. Familia, factor ortodoxe...233

al

educatiei

crestine

a. Scopul fundamental al familiei este educatia233 b. Familia prima institutie educationala... .235 c. Invatatura crestina baza educatiei prin familie .237 d. Atitudinea educationala fata de copiii cu handicap..240

7.4. Scoala, factor ortodoxe.240

al

educatiei

crestine

a. Rolul educativ al scolii .240 b. Scoala si istoria ei 242 c. Caracterul spiritual al scolii 244 d. Stadiul actual al scolii si vestimentatia in scoala 248

7.5. Mass-media si educaria duhovniceasca..249a. Armonia dintre cultura cuvantului si cultura actiunii...249 b. Televiziunea, computerul, jocurile electronice si efectul lor negativ asupra educatie250

7.6. Cum este perceputa si aplicata spiritualitatea crestin ortodoxa in comunitatea educativa romaneasca ....2547

a. Motivatia si obiectivele cercetarii.254 b. Strategia si metodologia cercetarii....256 c. Analiza si interpretarea datelor.....260

Concluzii.268

..

Bibliografie272

selectiva...

Anexe...289

Curriculum vitae Declaratie

Structura Filosofie, crestinism ortodox si fiinta umana. Psihologia, sociologia si axiologia spiritualitatii crestin ortodoxe. Revelatie, credinta si stiinta. Comunitatea, Biserica si Imparatia lui Dumnezeu. Caile de educatie si evanghelistii - stalpii de baza ai crestinatatii. Trezvia si sinergia concepte de baza ale educatiei permanente. Iubirea principiul fundamental al educatiei. Invatamantul multicultural si cultura Duhului Sfant. Dimensiunile educatiei si cele trei facultati ale sufletului uman. Cultura, civilizatie si educatie. 8

Intiparirea invataturilor in inima omului idealul suprem al educatiei. Educatia si dimensiunea ei interculturala. Curriculumul duhovnicesc al valorilor religioase. Dimensiunea duhovniceasca a educatiei. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie; filocalia, pagina de pateric si psaltirea. Sfanta Liturghie - centrul educatiei. Valoarea, calitatea, virtutea si modelul. Modelul duhovnicesc si educatia. Crestinismul si sistemul educational. Crestinismul ortodox dimensiune spirituala a didacticii. Iisus Hristos Invatatorul cel bun. Duhul lumii trecatoare, pacatele ca nonvalori, pocainta si Sfanta Liturghie. Crucea, invierea si educatia. Purificarea, iluminarea si desavarsirea fiintei umane. Personalitatea umana si cele trei Persoane ale Sfintei Treimi. Educatia procesul de luminare a omului. Spiritualitatea crestin ortodoxa romaneasca si sistemul educational romanesc. Piatra scrisa, pestera si drumurile cartii. Sfantul Ioan Casian, ambasador al spiritualitatii crestin ortodoxe si Parintele Staniloae promotor al unitatii spiritualitatii crestine. Omul, comunitatea educativa, factorii educationali si mediul social. Invatatorul Iisus Hristos, invatatura Lui, Biserica si educatia. Familia factorul fundamental al educatiei. Scoala unitatea de baza a sistemului educational. Mass-media si educatia duhovniceasca. Cultura cuvantului si cultura actiunii; armonia dintre cuvant si actiune. Conversatia euristica si catehetica. Cunoasterea realitatii spiritualitatii crestin ortodoxe romanesti prin lectura biblica si patristica, rugaciune si meditatie, spovedanie si cuminicare. Vizitele pastorale; activitatea didactica, profesionala si misionara. Europa si spiritualitatea crestin ortodoxa ca unitate in diversitate.

In primul capitol s-a dorit o incursiune istoric, filosofica, psihologica, sociologica, axiologiga, antropologica si crestina asupra creatiei lumii si in special a fiintei umane. Pe parcursul veacurilor, filosofia a abordat atat problematica ontologiei, cat si cea a gnoseologiei. Intotdeauna ganditorii filosofi au insistat sa afle originea lumii si a universului raportand gandirea lor filosofica si stiintifica la ei insisi, la alti oameni sau la natura inconjuratoare. Teologii si unii filosofi credinciosi isi centreaza toata activitatea pe Dumnezeu si om si, cercetarile lor sunt puse in slujba lui Dumnezeu si a aproapelui. Credinta ii ofera omului realizarile stiintei, dar si capacitatea de transcendenta, posibilitatea de a nu mai fi el insusi propriul sau centru, ci de a se centra si pe ceva mai presus de el, mai bun ca el si mai frumos.

9

Exagerarile cu privire la lupta dintre trup si suflet incepute in epoca antica au fost doar partial distruse in evul mediu. Materialistii, promotori ai socialismului, sustin ca materia este esenta a tot ceea ce exista si nimic nu poate fiinta in afara materiei. Promovand, in acest mod, interesele materiale ale trupului se fac pe ei dumnezei, reducand totul la cele pamantesti si trecatoare anuland pe cele supramantene si vesnice. Sensul lumii si scopul acestei vieti a fost o alta mare si veche problema a gandirii fiintei umane si a metafizicii. Ganditorii antici in frunte cu Platon sustineau ca omul adevarat este reprezentat doar de spirit. Urmasii lui Platon au calificat trupul ca ceva suplimentar, atasat sufletului, iar omul care vrea sa traiasca spiritual trebuie sa-si mortifice trupul, pasiunile si insusirile, sa moara in fiecare zi si sa-si ocupe gandirea cu ceea ce este etern, cu Dumnezeu, cu meditarea asupra ideilor transcedentale. In stiinta moderna este cultivata ideea ca spiritul insumeaza toate informatiile cu privire la viata actuala si la vietile anterioare, pastrandu-le in subconstient. Omul vrea sa se faureasc pe sine insusi. Spiritul este considerat forma energetica de provenienta divina si dispune de insusiri, capacitati spirituale, se poate misca, poate patrunde usor in orice spatiu planetar, solar, cosmic, universal. Aici este pericolul ca trupul sa fie neglijat si de aceea unii sustin ca trebuie s fie ars, incinerat si nu este normal, pentru ca el (trupul sau corpul) este cel care permite spiritului sa manifeste revelatiile la care a ajuns. Ideile filosofilor antici au influentat doctrina crestina timpurie, dar si crestinismul in genere. Crestinii au respins opiniile gresite ale filosofilor antici si au sustinut ca omul este fiinta integrala, care poseda si trup, si suflet. Fiind revolutionata conceptia antica, in crestinism s-a promovat si se crede in invierea trupului, stabilindu-se o legatura stransa intre trup si suflet, prin intermediul duhului (spiritului), corporalitatea (materia trupului) capatand un rol deosebit. Crestinii cred ca lumea a aparut din voia lui Dumnezeu si ca ea reprezinta unitatea dintre material si spiritual, considerand spiritual tot ceea ce tine de credinta, iar material - tot ceea ce tine de viata cotidiana; ca Dumnezeu a existat in afara materiei si ca omul este creatia superioara a lui Dumnezeu, ce incununeaza toata creatia si care poate atinge viata cea vesnica. Totodata, crestinii nu neaga materia, ei sustin ca omul este si se manifesta atat ca fiinta materiala, cat si ca fiinta spirituala, ca atat trupul, cat si sufletul au menirea lor; ca trupul lipsit de suflet, adormit, nu este doar un simplu cadavru, ca al oricarei creaturi, de aceea nu trebuie sa fie ars, ci el trebuie sa fie ingropat in pamant pentru a se preface din ce a fost alcatuit: pamant si, Trupul si Sangele lui Hristos, ceea ce-l ajuta la invierea cea de obste si la viata cea vesnica.

10

In spiritualitatea crestin ortodoxa scopul vietii este implinirea vointei divine, cresterea in har si in cunoasterea Domnului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Armonia dintre stiinta, filozofie si religie demonstreaza stransa corelatie a raporturilor dintre religie, filosofie si stiinta exprimate prin interdependenta dintre principiile educationale si principiile spirituale. Relatiile antagoniste intre filosofi si teologi specifice secolelor XIX si XX au dus la excluderea lui Dumnezeu si a principiilor spirituale din sistemul educational, ceea ce a reprezentat un handicap al educatiei. Treptat, stiinta a recunoscut importanta religiei in viata omului si in sistemul educatiei lui, iar teologia se straduieste sa-si prezinte practic argumentele stiintifice si filosofice despre religie. Telul suprem al educatiei este de a oferi fiecaruia posibilitatea de a juca un rol activ in comunitate. Asemanarea cu Dumnezeu este viitorul sistemului educational, prin care putem concretiza trecerea de la viata cea trecatoare la viata cea vesnica, prin trecerea de la omul cel vechi la omul cel nou. Aceasta trecere nu se poate obtine doar intr-o perioada oarecare de timp, sau pentru o oarecare perioada. Ea are un inceput, dar se prelungeste in vesnicie, in eternitate. Omul cel nou nu este anulat de Dumnezeu, ci este ajutat de Dumnezeu, prin spiritualitatea crestin-ortodoxa. El trebuie sa fie cetatean al imparatiei lui Dumnezeu prin smerenie (asemanarea cu Dumnezeu). Toate valorile isi au izvorul la Dumnezeu. Personalitatea umana este o valoare sociala care impartaseste valorile. Valorile se transforma astfel in virtuti crestinesti si contureaza modelul. Capitolul al doilea prezinta perspective, principii si directii ale spiritualitatii crestin ortodoxe. Pentru ca interdependenta sa fie transformata intr-o solidaritate liber asumata si sa se poat obtine o comunitate mondiala este nevoie de o comunitate educativa in care educatia sa-i puna in miscare aceasta misiune si sa-i ajute pe oameni sa se inteleaga pe ei insisi si sa-i inteleaga si pe ceilalti, printr-o mai buna cunoastere a lumii. Intelegerea si cunoasterea lumii trebuie facuta prin intelegerea raportului dintre oameni si mediul inconjurator, fiind implicate atat stiintele naturale, cat si cele sociale, la care trebuie adaugata si religia. Cunoasterea si intelegerea semenului nostru se poate face si prin ora de Religie, iar revelatia si credinta sunt adevaratele trepte ale cunoasterii. Cele patru ci ale educaiei: a invata sa stii ce este educatia; a invata sa faci educatie; a invata regulile convietuirii si sa traiesti impreuna cu altii; si a invata sa fii educat stau la baza educatia permanente si reprezinta viata comunitatii. Aceste cai ale educatiei, prin spiritualitatea crestin ortodoxa, determina relatii spirituale si de colaborare dintre invatatura si fapta astfel: intelepciunea si inteligenta sunt izvoarele stiintei, educatiei si culturii; Ora et labora este principiul Sfintilor Parini prin care educatia este unita cu rugaciunea si meditatia; 11

obstea crestina este trairea impreuna cu Dumnezeu prin aproapele; iar omul duhovnicesc este modelul omului educat. Temelia educatiei permanente este trezvia, ca o luarea aminte la noi insine, la cele ce se petrec in interiorul nostru, la gandurile care ne asalteaza, la sugestiile care ne vin la consecintele lecturilor pe care le facem. Aceasta educatie permanenta este posibila prin: virtutile crestine si sinergiile educationale. Stalpii de baza ai spiritualitatii crestine ai spiritualitatii cretin prtodoxe, ca educaie permanent, sunt cei patru evangheliti adevraii pandantivi, stalpi de sprijin (Galateni 2, 9) ai Invatatorului Iisus Hristos si Invataturii Sale. Iubirea crestina, ca principiu fundamental al educatiei, este firul rosu al intregului sistem educational. Aici se are in vedere: iubirea fata de Dumnezeu ca prima porunca, iubirea fata de aproapele ca cea de a doua porunca si stima fata de sine. Educaia religioasa, ca o componenta a procesului de invavamant are in vedere: invatamantul si conceptele de coeziune, solidaritate si excludere sociala; invatamantul - sansa, putere de decizie si insanatosire a comunitatii; invatamantul si comunitatea globala; iar in mod special invatamantul multicultural si cultura Duhului. Un invatamant multicultural fara o cultura spirituala, plina de duh, este doar de suprafata si nu poate fi ziditor, trainic, eficient si implicat in eternitate. Cultura Duhului este cultura Cuvantului lui Dumnezeu si se ocupa cu studiul, dar mai ales cu trairea, impartasirea si pastrarea Cuvantului lui Dumnezeu si ajuta procesul de invatamant sa sintetizeze, analizeze si promoveze valorile universale necesare unui invatamant multicultural cu discipline bine inchegate si orientate spre o comunitate globala cu principii materiale si spirituale bazate pe speranta, smerenie, credinta si iubire. Pluralitatea de ipostaze si dimensini ale educatiei sunt abordate n capitolul al treilea unde sunt dezbatute dimensiunile culturale, interculturale si spirituale (duhovnicesti) ale educatiei. Axiologia educatiei sau axiologia pedagogiei are ca scop realizarea activitatii de formare-dezvoltare permanenta a personalitatii umane pentru si prin valori pedagogice fundamentale. Aceasta probleba este studiata teoretic si deschide noi directii de cercetare rezultate din conexiunea intra-, inter- si transdisciplinara a educatiei (stiintelor educatiei) cu axiologia, ca disciplina, dar si cu etica, estetica, antropologia, sociologia, politologia etc. Practic, insa, aceasta finalitate implica necesitatea exigentelor axiologice, pozitive, in realizarea tuturor laturilor sau dimensiunilor educatiei, la toate formele si nivelurile educationale. Cu toate acestea valorile educationale sau pedagogice trebuie sa-si pastreze dimensiunile reactive si prospective. Pe langa valorile culturale, profesionale, morale, religioase, fizice si estetice trebuie sa avem in vedere si valorile duhovnicesti ale educatiei, prin care educatia induhovniceste si-i da 12

viata sistemului educational, ajutand personalitatea umana sa intre in legatura cu transcendentul, cu vesnicia. De fapt spiritualitatea ortodoxa sta la temelia educatiei pentru formarea si dezvoltarea personalitatii umane prin induhovnicirea valorilor universale ale educatiei. Educatia, prin spiritualitatea ortodoxa, nu este numai o utopie, ci este ca un tot educational ce cuprinde valorile universale care izvorasc din dimensiunile educatiei. Aceste valori universale, de toate nuantele, se intretin prin axiologia educatiei si se sadesc in inima omului, primind duh de viaa, prin spiritualitatea ortodoxa. Capitolul al patrulea trateaza mai pe larg dimensiunea interculturala, dar mai ales pe cea spirituala a educatiei. Pentru spiritualitatea crestin ortodoxa termenul de spiritual este mai putin folosit, aici se vorbeste mai mult de partea duhovniceasca a educatiei, care da o deschidere mult mai larga a sistemului educational, implicandul in valorile vesnice ale educatiei. Prin spiritualitate, chiar, crestina fiind, omul risca sa ramana doar la cele de pe pamant; latura duhovniceasca a educatiei, specifica spiritualitatii crestin ortodoxe, deschide orizontul eternitatii si il plaseaza pe om n planul vesniciei al sistemului educational. De o importanta deosebita, pentru didactica crestin ortodoxa sunt Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie; filocalia, pagina de pateric si psaltirea. Intreg, tezaurul didactic al spiritualitatii crestin ortodoxe foloseste curriculumul duhovnicesc pentru a se putea integra si pastra caracterul sau propriu si specific unei comunitati educative ce are in vedere fericirea pamanteana, dar mai ales pe cea suprapamanteana. Prezentam in acest rezumat doar al IV-lea fel de curriculum, din anexa I, care este specific spiritualitatii crestin ortodoxe si care se poate folosi de educatia religioasa privind deschiderea confesionala prin intermediul continuturilor:

Modalitati de organizare

AvantajeA elimina ateismul, liberalismul cugetator, tensiunile de orice fel, analfabetismul religios din scoala etc.; B - mbina, uneste si induhovniceste valorile culturale, interculturale si spirituale ale procesului educational; C - ajuta la buna desfasurare a segmentului educational om-societate si imbunatateste relatiile interdisciplinare; D - stabileste identitatea, unitatea si

Dezavantaje

Dezavantaje la acest curriculum au numai cei mandri si plini de trufie. Acest mod de organizare nu se conduce dupa cele omenesti, ci dupa cele ale Duhului Sfant, de aceea cei care cauta cele duhovnicesti se smeresc in toate si

4. Curriculumul duhovnicesc

13

diversitatea dintre factorii educogeni: scoala, familia si Biserica; E - persoana umana isi recapata locul primordial in sistemul educational; f- toate noile si traditionalele educatii In frunte cu educatia religios-morala sunt induhovnicite; G ajuta la unitatea de credinta si pregateste calea pentru o turma si un Pastor.

prin toate lasand pe Duhul Sfant sa conduca activitatea lor educationala prin invatatura Fiului si sub ocrotirea Tatalui Ceresc. Se spune adeseori: prutus-a nou i Duhului Sfant. La acest curriculum Trebuie sa se spuna mereu: parutus-a Duhului Sfant si noua.

Societatea umana si educationala simte nevoia sa-si aseze pasii pe urmele marilor personalitati care au largit, in decursul istoriei, campul inteligentei umane, au sesizat sensul divin al lumii, au prefigurat viitorul omenirii. In cautarea Adevarului, unul si indivizibil, omul este liber. Prin acest dar divin: libertatea, fiinta umana isi creeaza propriii sai idoli, sau se lasa calauzita de cei ce sunt purtatorii revelatiilor cu fort de adevar, care lumineaza si transcend realitatea imanenta. Specific educatiei spirituale este modelul sau exemplul, astfel s-a analizat si specificat diferenta dintre modelul cultural si modelul spiritual. Modelul duhovnicesc al educatiei are n vedere raportul, sau mai bine zis ierarhia dintre: valoare, calitate, virtute si model. Modelul desavarsit al educatorului crestin este Invatatorul Iisus Hristos. Crestinismul are si el reverberatiile sale educative, de aceea in capitolul al cincilea s-a analizat raportul dintre crestinism si comunitatea educativa. Sfanta Liturghie reprezinta centrul educatiei duhovnicesti ortodoxe, intr-o comunitate crestina. Spiritualitatea crestin ortodoxa este specifica prin cele trei trepte: despatimirea, iluminarea si indumnezeirea. Pocaita este inceputul educatiei duhovnicesti si temelie a spiritualitatii crestin ortodoxe, prin smerenie. Persoanele Sfintei Treimi reprezinta modele pedagogice pentru personalitatea umana. Lumina si educatie, educatie prin lumina, lumina pentru educatie, educatie pentru lumina, lumina pentru cei educati si educabili, care doresc sa fie educati prin Lumina, din Lumina si cu Lumina, educatie necesara celor luminati si care doresc sa fie luminati prin educatie, caci precum Fiul Omului este si Fiul lui Dumnezeu, Lumina din Lumina, tot asa si educatia trebuie sa fie Educatie izvorata din Educatorul, Pedagogul Cel Mare, Iisus Hristos, Cuvantul lui Dumnezeu, Care la inceput era Cuvantul si Cuvantul era la Dumnezeu si Cuvantul trup S-a facut ca pe om sa-l izbaveasca dintru intuneric si din nestiinta. Educatia duhovniceasca este Lumina, este Cuvantul intrupat, este Invatatorul Iisus Hristos.

14

Raportarea spiritualiatii crestin ortodoxe s-a facut si la cultura si civilizatia poporului roman, astfel capitolul a saselea cuprinde istoria si cazuistica spiritualitatii crestin ortodoxe romanesti. Se observa o mediatizare a notiunii de unitate in diversitate folosita foarte des si prin care se doreste scoaterea in evidenta scopul Uniunii Europene, de a construi o Europa unita si diversa in culturi si civilizatii. Astfel, spiritualitatea crestin ortodoxa este izvorul acestui concept, pentru ca Ortodoxia se mentine prin aceasta unitate in diversitate. Personalitatile de seama ale spriritualitatii crestin ortodoxe romanesti din trecut si astazi, prezinta modele si exemple vii ale culturii, civilizatiei si spiritualitatii crestine ortodoxe romanesti mereu prezente si active, prin viata si lucrarile lor, intr-o Europa unita si diversa in cultura, civilizatie si spiritualitate. Pentru a sprijini aceast teza venim cu prezentarea a doua modele: Sfantul Ioan Casian si Parintele Dumitru Staniloae. Dinamica spiritualitatii crestin ortodoxe este analizata si dezbatuta in capitolul al saptelea, prin cercetarea aplicativa pe plan vertical si orizontal a raportului dintre spiritualitatea crestin ortodoxa si comunitatea educativa romaneasca. Asadar se observa foarte bine lucrarea factorilor de educatie sau educogeni in viata omului. Fiecare are dimensiunea lui, continutul lui, lucrarea lui spre formarea personalitatii umane integre, vesnice si unice in istorie. Dac scoala informeaza, formeaza i formateaza pe om dandu-i informatia necesara pentru deschiderea lui spre cultura, intercultura si viata prin cuvant; familia ofera imaginea ideala pentru dobandirea culturii, interculturii si a vietii prin sensibilitatea ei; Biserica si mass-media sunt cele care pun in miscare cultura si intercultural, prin viata si trairea adevarului dobandit de la Cel ce este Calea, Adevarul si Viata. Dimensiunea culturala a educatiei o putem raporta mai mult la scoala, dimensiunea interculturala o putem raporta la familie, iar dimensiunea spirituala, duhovnicesca o putem raporta la Biserica. In scoala toti membrii familiei dobandesc o anumita cultura proprie fiecarui membru al familiei. Membrii familiei bunicii, parintii si copiii reprezinta diferite culturi prin pregatirea lor proprie. In familie se produce cu adevarat schimbul dintre culturi, deci acea dimensiune interculturala a educatiei in familie se poate obtine. Se vorbeste despre anumite comunitati scolare ca bine ar fi ca toti membrii ei sa fie ca intr-o familie. Biserica, prin capul ei Iisus Hristos Mantuitorul, care este Iubirea treimica intrupata si descoperita noua

15

oamenilor, umple de viata si induhovniceste, indumnezeieste pe omul crestin civilizat, cult si educat. Liturghia este aceasta asigurare a Evangheliei pusa in lucrare. Ea este laboratorul invierii si scoala deprinderii iubirii intre oameni. Ea este manifestarea bucuriei comune ca vom invia si vom fi toti impreuna in veci, cu parintii, fratii, copiii nostri si comunicand prin trupurile noastre luminoase. De aceea Sfanta Liturghie incepe cu binecuvantarea Sfintei Treimi si sfarseste cu cererea milei si a mantuirii de la Hristos cel inviat. Mila este cu adevarat arvuna vietii celei vesnice. Educatia duhovniceasca ne ajuta sa dobandim calea catre aceasta mila. Sa fim si noi milostivi unii fata de altii, atat cu cele pamantesti, dar mai ales cu cele duhovnicesti. Sa nu ne mai judecam unii pe altii, ci sa ne rugam unii pentru altii si impreuna sa pastram si sa imbogatim tezaurul duhovnicesc al educatiei poporului nostru romanesc. In contextul lumii de astazi, cand se vorbeste foarte mult de integrare europeana, globalizare, mondializare si alte probleme sociale, comunitare si nationale noi, romanii, avem multe de dat Europei unite. In primul rand, sufletul nostru credincios, bland si modest, spiritualitatea noastra ortodoxa acea mistica crestina despre care scriitorul francez Malreux (+1976) spunea ca fara ea secolul XXI nu va putea exista, dar si cultura noastra deosebit de bogata si inteligenta atator romani, mai ales tineri, care sunt deja prezenti in tarile occidentale. De aceea avem datoria in fata lui Dumnezeu de a ne cunoaste si a trai cat mai constient credinta si spiritualitatea ortodoxa, integrandu-ne si sustinand parohiile pe care le avem in Occident, pentru ca sa putem da marturie despre credinta noastra celor care vor sa se inspire din ea, Dumnezeu ii cheama la randul lor pe romani sa invete de la semenii lor europeni mai mult respect fata de lege, mai multa disciplina si seriozitate in ceea ce fac, ca si mai mult seriozitate si angajare in viata de obste pentru binele comun. Din cele prezentate de Inalt Prea Sfintia Sa, Mitropolitul Serafim, care traieste in inima problemelor europene, Occidentul ne aduce modele culturale, iar noi romanii venim cu modele duhovnicesti, care au si o mare incarcatura culturala nu numai spirituala. Valorile spirituale prezentate de modelele personale si de sistemele educationale romanesti sunt parte importanta din dimensiunile duhovnicesti ale educatiei mondiale, care se pot integra si pot fi integrate in sistemele educationale eoropene si mondiale.

16

Bibliografie selectivaI. IZVOARE

1. Editii ale Sfintei Scripturi si ale Noului Testament- Biblia sau Sfanta Scriptura, (1991), tiparita sub indrumarea si cu purtarea de grija ale Prea Fericitului Parinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, cu aprobarea Sfantului Sinod, Bucuresti, Ed. IBM,. - Noul Testament cu Psalmi, (2002), tiparit cu aprobarea Sfantului Sinod, sub indrumarea i cu purtarea de grija ale Prea Fericitului Parinte Teoctist, Patriarhul B.O.R., Bucuresti, Ed. IBM. - Noul Testament comentat, (1995), tiparit cu binecuvantarea si prefata Prea Fericitului Parinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, versiune redactata si comentata de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, editia a doua revizuita si imbunatatit, Bucuresti, Ed. IBM.

2. Carti de slujba- Aghiazmatar, (2002), Bucuresti, Ed. IBM. - Apostol, (2003), Bucuresti, Ed. IBM. - Ceaslovul, (2005), Bucuresti, Ed. IBM. - Liturghier, (2000), Bucuresti, Ed. IBM. - Mineiul pe luna septembrie, (2000), Bucuresti, Ed. IBM. - Molitfelnic, (2002), Bucuresti, Ed. IBM. - Penticostar, (1999), Bucuresti, Ed. IBM. - Psaltirea, (1971), Editia treia, Bucuresti, Ed. IBM. - Sfanta si dumnezeiasca Evanghelie, (1991), Bucuresti, Ed. IBM. - Triodul, (2000), Bucuresti, Ed. IBM.

3. Manuscrise Desiderie, Doritorul sau Cararea catre dragostea lui Dumnezeu, (2000), Ediie dupa manuscris paisian de pr. Paul Mihail, versiune adaptata si postfata de Zamfira Mihail, cuvant inainte de Virgil Candea, Bucureti, in CP, Ed. Anastasia. - Bulacu, Pr. prof. dr. Mihail, Pedagogia crestina a mamei in educarea religioasa morala crestin a copilului. Pentru mamele crestine, Biblioteca Sfantului Sinod. - Opris, Dorin-Corneliu, (2006), Dimensiuni crestine ale pedagogiei moderne, teza de doctorat, Cluj. - Opris, Olivia-Monica, (2006), Educatia morala si religioasa in scoala, teza de doctorat,Cluj. - Sima, Preot asist. Gheorghe, (1999), Spiritualitatea ortodoxa. Fiinta si forme de manifestare, teza de doctorat, Bucuresti. - Tudosa-Romanov, Sofia, prof. (2007), Manastirea Sfantul Ioan Casian, Bucuresti, manuscris. - Tudosa-Romanov, Sofia, prof. (2007), Dobrogea apostolica, Rediviva! Sub aleasa pastorire a I.P.S. dr. Teodosie Petrescu, Arhiepiscop al Tomisului, Bucuresti, manuscris. - Tudosa-Romanov, Sofia, prof. (2007), Drumul cartii bisericesti drumuri de lumina, Bucuresti, manuscris. 17

4. Opere patristice- Sf. Atanasie cel Mare, (1988), Epistole si viata cuviosului parintelui nostru Antonie, trad. rom. Pr. Prof. Dumitru Staniloae, Bucuresti, in PSB, vol. 16, Ed. IBM. - Balan, Ioanichie, Protosinghel, (1984), Convorbiri duhovnicesti, Ed. Episcopiei Romanului si Husilor. - Balan, Ioanichie, Protosinghel, (1990), Patericul romanesc, Galati, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului si Dunarii de Jos. - Balan, Ioanichie, Ieromonah, (1982), Vetre de sihastrie romaneasca secolele IV - XX, Bucuresti, Ed. IBM. - Sf. Clement Alexandrinul, (1982), Pedagogul, trad. rom. Pr. D. Fecioru, Bucuresti, in PSB, vol. 4, Ed. IBM. - Sf. Clement Alexandrinul, (1982), Scrieri, I, trad. rom. Pr. D. Fecioru, Bucuresti, in PSB, vol. 4, Ed. IBM. - Sf. Clement Alexandrinul, (1982), Scrieri, II, trad. rom. Pr. D. Fecioru, Bucuresti,.in PSB, vol. 5, Ed. IBM. - Sf. Grigorie de Nazianz, (1931), Apologia si elogiul Sf. Vasile cel Mare, trad. rom. N. Donos, Husi. - Sf. Ioan Casian, (1993), Despre cele opt ganduri ale rautatii, trad. rom. Pr. prof. dr. Dumitru Staniloae, Bucuresti, in Filocalia vol. I, Ed. Harisma. - Sf. Ioan Gura de Aur, (2006), Despre educatia copiilor, trad. rom. Maica Magdalena, Sibiu, Editia a II-a, n Colectia Philosiphia Christiana, Ed. Deisis. - Sf. Ioan Gura de Aur, (2001), Despre feciorie, Apologia vietii monahale, Despre cresterea copiilor, Bucuresti, 14, P.G. 48, col. 544, trad. rom. Pr. D. Fecioru, Ed. IBM. - Sf. Ioan Gura de Aur, (1994), Omilii la Matei, Omilia a LI-a, trad. rom. Pr. D. Fecioru, Bucuresti, in PSB, vol. 23, Ed. IBM. - Sf. Ioan Gura de Aur, (1902), Comentariile sau explicarea epistolei catre Efeseni, trad. rom. P. Iliescu si D. Grosu, Iasi, Tipografia Dacia. - Sf. Ioan Gura de Aur, (1910), Comentarii la epistolele II Corinteni si Efeseni, trad. rom. Arhiereul Theodosie A. Ploiesteanu, vicarul Mitropoliei Ungro-Vlahiei, Bucuresti,Atelierele grafice SOCEC si Co., Societate anonima. - Sf. Ioan Gura de Aur, (2005), Cuvantari despre viata de familie, trad. rom. Pr. Marcel Hanches, Timisoara, Ed. Invierea. - Sf. Iustin Popovici, (2002), Biserica Ortodoxa si Ecumenismul, trad. rom. Adrian Tanasescu, Petru Voda, Manastirea Sfintii Arhangheli. - Isihie Sinaitul, (1994), Scurt cuvant de folos sufletului si mantuitor despre trezvie si virtute, trad. rom. Pr. prof. dr. Dumitru Staniloae, in Filocalia vol. IV, Bucuresti, Ed. Harisma. - Sf. Maxim Marturisitorul, (2006), Ambigua, trad. rom. Pr. prof. dr. Dumitru Staniloae, Bucuresti, Ed. IBM. - Moshu, Ioan, (1991), Limonariu sau Livada duhovniceasca, trad. rom. pr. prof. dr. Teodor Bodogae si Dumitru Fecioru, Alba Iulia, Ed. Episcopia Ortodoxa Romana Alba Iulia. - Kotsonis, Ioannikios, (2000), Arhimandrit, Patericul atonit, trad. rom. Anca Dobrin si Maria Ciobanu, Bacau, Ed. Bunavestire. Patericul georgian, (2004),.trad. rom. Doru Ionut Vasile si Cristian Spatarelu, Galati, Ed. Egumenita.

18

Patericul sau Apoftegmele Parintilor din pustiu, (2005), trad. rom. Cristian Badilita, Iasi, Polirom. Patericul lavrei pesterilor de la Kiev (Lavra Pecerska), (2000), trad. rom. Diac. drd. Nicusor Morlova, Bacau, Ed. Bunavestire. - Sf. Teofan Zavoratul, (1999),.Calea spre Mantuire, trad. rom. Arhimandrit Paulin Leca, Bucuresti, Ed. Regia Autonoma Monitorul Oficial. - Tsamis, G. Dimitrios, (1995),.Patericul Sinaitic, trad. rom. Pr. prof. dr. Ioan Ica, Sibiu, Ed. Deisis. - Sf. Vasile cel Mare, (1989), Asceticele, in Scrieri, partea a II-a, trad. rom. prof. Iorgu D. Ivan, Bucuresti, in PSB, vol. 18, Ed. IBM. - Sf. Vasile cel Mare, (1989), Regulile mari si mici, in Scrieri, partea a II-a, trad. rom. prof. Iorgu D. Ivan, Bucuresti, n PSB, vol. 18, Ed. IBM. - Calinic, Botosaneanul, episcop-vicar, (1995), Biblia n Filocalie. Antologie de texte biblice talcuite in Filocalia romaneasca, vol. I si II, Iasi, Trinitas, Ed. Mitropolia Moldovei si Bucovinei. - Cerghit, Ioan, coord., (1988), Curs de pedagogie, Universitatea Bucuresti. - Cucos, Constantin, coord., (1998), Psihopedagogie, perntru examenele de definitivare si grade didactice, Curs elaborat n tehnologia invatamantului deschis la distanta, Iasi, in SE, Polirom. - Cristea, Sorin, (2000), Dictionar de pedagogie, Bucuresti, Grupul Editorial Litera, Chisinau si Litera Internaional. Dictionar biblic, (1995), Societatea Misionara Romana, Oradea, Ed. Cartea Crestina. Viller, M., fondator principal, (1972), Dictionaire de spiritualite. Ascetique et mystique. Doctrine et histoire. Paris, Beauchesne. Berardino, Ahgelo Di, (1990), Dictionnaire Encyclopedique du Christianisme Ancien, tome 1, Belgique, Les Editions du Cerf. Dictionar explicativ al Limbii Romane (DEX), (1996), Academia Roman, Institutul de Lingvistica Iorgu Iordan, Editia a II-a, Bucuresi, Ed. Univers Enciclopedic. - Farmer, David Hugh, Oxford, (1999), Dictionar al Sfintilor, trad. rom. Mihai C. Udma si Elena Burlacu, Argumentul si articolele consacrate sfintilor romani de prof. univ. dr. Remul Rus, Bucuresti, Univers Enciclopedic. - Galeriu, Pr. prof. dr. Constantin N., (1997), Metodica predarii religiei. Curs (manuscris), Facultatea de Teologie Ortodoxa, Bucuresti. - Gavanescu, Ioan, (1923), Curs de pedagogie. Pedagogie generala, I, Editia a II-a, Bucuresti, E. C. R. Indrumari metodologice si didactice pentru predarea religiei in scoala, (1990), Bucuresti, Ed. IMB. Invatatura de Credinta Crestin Ortodoxa, (2000), Bucuresti, tiparit cu aprobarea Sfantului Sinod al B.O.R. si cu binecuvantarea si purtarea de grija ale Prea Fericitului Parinte Teoctist, Patriarhul B.O.R., Ed. IMB. Invataturile lui Neagoe Basarab catre fiul sau Theodosie, (1996), Bucureti, Ed. Roza Vanturilor. Mic Dictionar Enciclopedic (MDE), (1978), Editia a II-a, revazuta si adaugita, Bucuresti, Ed. Stiintific si Enciclopedica. - Mandacanu, Virgil, (2006), Pedagogia crestin: Manual pentru invatamantul preuniversitar si universitar laic si spiritual, Chisinau, Ed. Gazeta. 19

5. Enciclopedii, dictionare si manuale

- Mircea, Preot dr. Ioan, (1984), Dictionar al Noului Testament, A-Z, Bucuresti, Ed. IBM. - Raduca, Pr. prof. dr. Vasile, (1996), Curs de Catehetica, Bucuresti, dactilografiat. - Sebu, Pr. prof. dr. Sebastian, coord. (2000), Metodica predarii religiei, Alba Iulia, Ed. Reintregirea. - Staniloae, Pr. prof. dr. Dumitru, (1978), Teologie Dogmatica Ortodoxa (TDO) pentru Institutele Teologice, vol. I-III, Bucuresti, Ed. IBM. - Staniloae, Pr. prof. dr. Dumitru, (1981), Spiritualitatea ortodoxa, vol. III din Teologia Morala Ortodoxa, Bucuresti, Ed. IBM. - Stanculescu, Alexandru, coord., (2005), Mic Dictionar Enciclopedic (MDE), Bucuresti, Ed. Enciclopedica si Univers Enciclopedic. - Vianu, Tudor, (1971), Dictionar de maxime comentat, Bucuresti, Ed. Stiintifica.

II. LUCRARI SI STUDII 1. Lucrari de specialitate- Albu, Gabriel, (2002), In cautarea educatiei autentice, Iasi, n CSE, Polirom. - Alexandru, preot, (1999), Copilul in lumea televizorului si a computerelor, Schitul romanesc Lacu, Sf. Munte Athos. - Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, (2002), Spiritualitate crestina pe intelesul tuturor, Alba Iulia, Ed. Reintregirea. - Andrei, Petre, (1997), Filosofia valorii, Iasi, n CF, Polirom, Fundaia Academica Petre Andrei. - Andreescu, Florin, (fara an), Tara mea. My country. Mon pays. Romania, Bucuresti, Ad Libri. - Antoche, Ilarion, Ieromonah, (2000), Religia si stiinta puse in slujba lui Dumnezeu, Iasi, Ed. Credinta stramoseasca. - Antonescu, G.G., (1937), Educatia morala si religioasa in scoala romaneasca, Bucuresti, Ed. Cultura Romaneasca. - Antonescu, G.G., (1972), Educatie si cultura, Bucureti, EDP. - Antonescu, G.G., (1937), Educatia morala si religioasa in scoala romaneasca, Bucuresti, Cultura Romaneasca. - Antonescu, G.G., (1943), Pedagogia generala, Ediia IV-a, Craiova, Ed. Scrisul Romanesc. - Antonescu, G.G., (1939), Istoria Pedagogiei. Doctrine fundamentale ale pedagogiei moderne, editia a III-a, Bucuresti, Ed. Cultura Romaneasca. - Antonesei, Liviu, (2002), O introducere in pedagogie. Dimensiunile axiologice si transdisciplinare ale educatiei, Iasi, Polirom. - Antonesei, Liviu, (1996), Paideia. Fundamente culturale ale educatiei, Iasi, in PSE, Ed. Polirom. - Antonie, Plamadeala, dr. episcopul Buzaului, (1981), Dascali de cuget si simtire romaneasca, Bucuresti, Ed. IBM. - Arseniev, Nicolae, (1994), Mistica si biserica ortodoxa, trad. rom. Remus Rus, Bucuresti, Ed. IRI. - Barna, Andrei, (1995), Autoeducatia. Probleme teoretice si metodologice, Bucuresti, in IPC, EDP. - Bartolomeu, Popescu, (1939), Filosofia si pedagogia crestina a lui Ioan Amos Comenius, Bucuresti, Ed. Cultura Romaneasca.

20

- Barsanescu, Stefan, (1983), Medalioane pentru o pedagogie a modelelor, Iasi, Ed. Junimea. - Barsanescu, Stefan, (1984), Pedagogia, Bucuresti, Comitetul Roman de Istoria si Filosofia Stiintei, Colectia Stiintelor in Romania, Ed. Academiei R. S. R. - Barsanescu, Stefan, (1976), Unitatea pedagogiei contemporane ca stiinta, Bucuresti, EDP. - Balan, Ioanichie, Arhimandrit, (1992), Calauza ortodoxa in familie si societate, Bacau, Ed. Mitropolia Moldovei si Bucovinei. - Bancila, Vasile, (1996), Initierea religioasa a copilului, Bucuresti, Anastasia. - Batranu, Emilia, (1980), Educatia in familie, Bucuresti, Ed. Politica. - Berdiaev, Nicolai, (2005), Filosofia inegalitatii. Scrisori catre adversarii mei intru filosofia sociala, trad. rom. Florea Neagu, Bucuresti, Andromeda Company. - Berdiaev, Nicolai, (1998), Imparatia lui Dumnezeu si imparatia cezarului. Preambul gnoseologic, trad. rom. Nina Nicolaeva, Bucuresti, in GR, Humanitas. - Berdiaev, Nicolai, (1992), Sensul creatiei. Incercarea de indreptatire a omului, trad. rom. Anca Oroveanu, Bucuresti, in GR, Humanitas. - Berdiaev, Nicolai, (1996), Spirit si libertate. Incercare de filosofie crestina, trad. rom. Stelian Lacatus, Bucuresti, Ed. Paideia. - Berdiaev, Nicolai, (1936), Un nou ev mediu, trad. rom. prof. Maria Vartic, Sibiu, Tiparul Tografiei Arhidiecezane. - Birzea Cezar, (1995), Arta si stiinta educatiei, Bucuresti, in IPC, EDP. - Blaga, Lucian, (1986), Poezii, Bucuresti, Ed. Minerva. - Blaga, Lucian, (1969), Trilogia culturii, Bucureti, Ed. pentru Literatura Universala. - Boca, Arsenie, Parintele, (2006), Cuvintele vii, Deva, Ed. Charisma. - Bria, Pr. prof. dr. Ion, (1989), Destinul Ortodoxiei, Bucuresti, Ed. IBM. - Bria, Pr. prof. dr. Ion, (1992), Iisus Hristos, Colectia Orizonturi Spirituale, coordonata de prof. univ. dr. Remus Rus, Bucuresti, Ed. Enciclopedica. - Bria, Pr. prof. dr. Ion, (1996), Liturghie dup liturghie, Bucuresti, Athena. - Bulacu, Mihai, (1946), Educatia crestina pentru copii si tineri, dupa Sfantul Ioan Hrisostom, Bucuresti, Tipografia Cartilor Bisericesti. - Bulacu, Mihai, (1935), Pedagogia crestina Ortodoxa, Bucuresti, Tipografia Seminarului Monahal Cernica Ilfov. - Buga, Pr. prof. dr. Ion, (2000), Sfant, Sfant, Sfant, Domnul Dumnezeu predici la toata sarbatoarea - Bucuresti, Ed. Sfantul Gheorghe-Vechi. - Bunescu, Gheorghe, (1998), Scoala si valorile morale. Teorii si practici ale dezvoltarii psihosociomorale, Bucuresti, in IPC, EDP. - Cabasila, Nicolae, (1989), Despre viata in Hristos, Bucuresti, trad. rom. T. Bodogae. - Campbell, Ross, (2001), Copii nostri si drogurile, Bucuresti, Ed. Curtea Veche. - Campbell, Ross, (2001), Educatia prin iubire, Bucuresti, Ed. Curtea Veche. - Carp, Radu, coord., (2005), Un suflet pentru Europa. Dimensiunea religioasa a unui proiect politic, Bucureti, Ed. Anastasia. - Calugar, Dumitru, preot, (1946), Educatie si invatamant, Sibiu, in Seria Didactica, nr.17. - Cerghit, Ioan, (1972), Mass-media si educatia tineretului scolar, Bucuresti, EDP. - Cerghit, Ioan, (1970), Filmul in procesul de invatamant, Bucuresti, EDP. - Cerghit, Ioan, (1997), Metode de invatamant, Bucuresti, Editia a III-a, EDP. - Cerghit, Ioan, coord., (1983), Perfectionarea lectiei in scoala moderna, Bucuresti, EDP. - Cerghit, Ioan, coord., (2001), Prelegeri pedagogice, Iasi, Ed. Polirom.

21

- Cerghit, Ioan, (2002), Sisteme de instruire alternative si complementare. Structuri, stiluri si strategii, Bucuresti, n EXXI, Ed. Aramis. - Christoph von Schonborn, cardinal, (2000), Oamenii, Biserica, Tara, Crestinismul ca provocare sociala, trad. rom. Tatiana Petrache si Rodica Netoiu, Bucuresti, Ed. Anastasia. - Clement, Olivier, (1997), Intrebari asupra omului, trad. rom. Ierom. Iosif Pop si Ciprian Span, Alba-Iulia, Ed. Episcopia Ortodoxa Romana AlbaIulia. - Coman, Constantin, preot, prof. dr. (2002), Erminia Duhului, Bucuresti, Ed. Bizantina. - Coman, I. G., (1988), Frumusetile iubirii de omeni in spiritualitatea patristica, Timisoara, Ed. Mitropoliei Banatului. - Coman, Mihai, (1999), Introducere n sistemul mass-media, Iasi, Ed. Polirom. - Comenius, Jean Amos, (1970), Didactica Magna, trad. rom., note, comentarii si studiu de Iosif Antohi, prof. univ. dr., Bucureti, EDP. - Comenius, Jean Amos, (1977), Pampaedia, Bucuresti, EDP. - Cojocaru, Nicolae, preot, dr. (2004), Traditii la cultul crestin: din perioada primara pana astazi, Suceava, Ed. Lidana. - Crainic, Nichifor, (1994), Nostalgia Paradisului, Iasi, Ed. Moldova. - Crainic, Nichifor, (1997), Ortodoxie si etnocratie, Bucuresti, Ed. Albatros. - Cristea, C. Gabriela, (2002), Pedagogie generala, Bucuresti, EDP. - Cristea, C. Gabriela, (2001), Reforma invatamantului. O perspectiva istorica (1864-1944), Bucuresti, in IPC, EDP. - Cristea, Sorin, (2004), Studii de pedagogie generala, Bucuresti, in IPC, EDP. - Cristea, Mircea, (1994), Sistemul educational si personalitatea, Dimensiunea estetica, Bucuresti, EDP. - Cucos, Constantin, (2000), Educaia, dimensiuni culturale si interculturale, Iasi, Ed. Polirom. - Cucos, Constantin, (1996), Educatia religioasa. Continut si forme de realizare, Bucuresti, EDP. - Cucos, Constantin, (1999), Educatia religioasa, repere teoretice si metodice, Iasi, Ed. Polirom. - Cucos, Constantin, (2002), Istoria pedagogiei, Iasi, Ed. Polirom. - Cucos, Constantin, (1999), Pedagogie, Iasi, in PSE, Ed. Polirom. - Cucos, Constantin, (1995), Pedagogie si axiologie, Bucuresti, in Colectia Filozofie si Educatie, EDP. - Danciu, Ana, (1999), Metodica predarii religiei in scolile primare, gimnazii si licee, Bucuresti, Ed. Anastasia. - David, Diac. prof. dr. Petre, (1998), Cauta si vei afla. Predici misionar patriotice la toate sarbatorile anului, la sfinti mari, la cuvioai, propovaduitori si marturisitori romani, Editia a IV-a, Alba Iulia, Ed. Arhiepiscopiei de Alba Iulia. - Dragos, Cornel si Mihalache, Roxana, (2005), Oameni care au inviat din morti, Curtea de Arges, Ed. Dacpress. - Dragan, I.; Nicola, I.: (1993), Cercatare psihopedagogica, Targu Mures, Ed. Timur. - Dumitru, Laurentiu, (2003)Hristos si tinerii, Galati, Ed. Bunavestire. - Dumitru, Pr. dr. Valeriu, (2002), Vasile Bancila si viata religioasa, Bucuresti, Ed. Thalia. - Evdokimov, Paul, (fara an), Iubirea nebuna a lui Dumnezeu, trad. rom., prefata i note Teodor Baconsky, Bucureti, n Colecia Dogmatica, Ed. Anastasia. 22

- Evdokimov, Paul, (1994), Taina iubirii. Sfinenia unirii conjugale in lumina traditiei ortodoxe, trad. rom. Gabriela Moldoveanu, Bucuresti, Ed. Christiana. - Faure, Edgar, s.a., (1974), A invata sa fii, Un raport UNESCO, trad. rom. Rola si Fred Mahler, Bucuresti, EDP. - Felea, Ilarion, (1994), Religia culturii, Arad Ed. Episcopiei Ortodoxe a Aradului. - Fleancu, Gheorghe, (1980), Mass-media in educatia morala a tineretului scolar, Bucuresti, Ed. Politica. - Foerster, W. F., (f. a.), Scoala si caracterul, Editia a II-a, Ed. Libraria Noua. - Fournier, Anne si Picard, Catherine, (2006), Secte, democratie si mondializare, trad. rom. Radu si Rodica Valter, Bucuresti, Ed. 100+1 Gramar. - Galeriu, Pr. prof. dr. Constantin N., (1992), Jertfa si rascumparare. Teza de doctorat, Bucuresti, Ed. Harisma, extras din GB, (1973), anul Bucuresti XXXII, nr.1-2. - Galeriu, Pr. prof. dr. Constantin N, (2001), Talcuiri la mari praznice de peste an. 22 de modele omiletice, Bucuresti, Ed. Anastasia. - Georgiu, Grigore, (1997), Natiune. Cultura. Identitate, Bucuresti, Ed. Diogene. - Gheorghe, Ghelasie, Ieromonah, (2007), Hrana harica. Retete in completare la Medicina Isihasta, Timisoara, Ed. Marineasa. - Gheorghe, Virgiliu, (2005), Efectele teviziunii asupra mintii umane si despre cresterea copiilor in lumea de azi, Bucuresti, Ed. Evanghelismos. - Gheorghe, Virgiliu, coord., (2007), Efectele micului ecran asupra mintii copilului, Bucuresti, Ed. Prodromos, Asociatia Pentru Apararea Familiei si Copilului. - Gordon, Vasile, Pr. prof. dr., (2003), Biserica si Scoala. Analize omiletice, catehetice si pastorale, Bucuresti, Ed. Christiana. - Gordon, Vasile, Pr. prof. dr., (2004), Introducere n Catehetica Ortodoxa, Bucuresti, Ed. Sofia. - Hierotheos, Vlachos, Mitropolit, (2001), Boala si tamaduirea sufletului in traditia ortodoxa, trad. rom. de Constantin Fagatean, Bucuresti, Ed. Sofia. - Hierotheos, Vlachos, Mitropolit, (1998), Psihoterapia ortodoxa Stiinta Sfintilor Parinti, vol. I, trad. rom. Irina Luminita Niculescu, Timisoara, Ed. Invierea Arhiepiscopia Timisoarei. - Hierotheos, Vlachos, Mitropolit, (2001), Psihoterapia ortodoxa, vol. II, Bucuresti, Ed. Sofia. - Hristudoulos, (2000), Misiunea sociala a Bisericii, Iasi, Ed. Trinitas. - Iaroslav, Ioan, Ieromonah, (2005), Cum sa ne mantuim? dupa invatatura sfintilor parini, Petru Vod, Ed. Scara, Manastirea Sfintilor Arhangheli Mihai si Gavriil. - Ilie, Cleopa, arhimandrit, (1992), Urcus spre Inviere. Predici duhovnicesti, Iasi, in Colectia Teologie si Spiritualitate, nr. 1, MMB, Trinitas,. - Ionescu Gion, G.I., (2003), Istoria Bucurestilor, Iasi, Ed. Tehnopress. - Ionescu, Nae, Bucuresti, Tratat de metafizica, 1999, Ed. Roza Vanturilor. - Ispir, Gh.,V., (1946), Principiile educatiunii crestine, Bucuresti, Tipografia cartilor bisericesti. - Jinga, Ioan, (2005), Educatia si viata cotidiana, Bucuresti, in IPC, EDP. - Jurca Pr. lector dr. Eugen, (2004), Cateheza baptismala in antichitatea crestina, Timisoara, Ed. Marineasa. - Jurca Pr. lector dr. Eugen, (2001), Experienta duhovniceasca si cultivarea puterilor sufletesti. Contributii de metodologie si pedagogie crestin, Timisoara, Ed. Marineasa. 23

- Jurca Pr. lector dr. Eugen, (2004), Arta de a fi liber. Persoana in Analiza Existentiala si in Psihologia Pastorala, Timisoara, Ed. Marineasa. - Kean, J., (2000), Mass-media si modernitatea, Iasi, Ed. Polirom. - Linton, Ralph, (1968), Fundamentul cultural al personalitatii, Bucuresti, Ed. Stiintifica. - Magdalena, Maica, (2006), Sfaturi pentru o educaie ortodoxa a copiilor de azi, Editia a II-a, Sibiu, n Colectia Philosophia Christiana, Ed. Deisis. - Mandita, Nicodim, Protos, (1990), Dai vointa iei putere, Bucuresti, Ed. Biblioteca Ortodoxiei. - Mandita, Nicodim, Protos, (1997), Explicarea Sfintei Liturghii, Bucuresti, Ed. Agapis. - Mandita, Nicodim, Protos, (2001), Fecioria, casatoria, curatia, calugaria; patru feluri de vietuire crestineasca, Bucuresti, Ed. Agapis. - Mandita, Nicodim, Protos, (1994), Pacea parintilor cu pruncii lor, Bacau, Ed. Bunavestire. - McLuhan, Marshall, (1975), Galaxia Gutenberg. Omul si era tiparului, trad. rom. L. si P. Navodaru, Bucuresti, in colectia Ideii Contemporane, Ed. Politica. - Mehedinti, Simion, (1921), Alta crestere, Bucuresti, Ed. Viata Romaneasca. - Mehedinti, Simion (1995), Crestinismul romanesc, Bucuresti, Fundatia Anastasia. - Mehedinti, Simion, (2002), Sinopsis. Scieri alese, Editia I, Focsani, Ed. Terra. - Merfea, Mihai, (1998), Cultura si civilizatie romani, Bucuresti, EDP. - Mihoc, Pr. prof. dr. Vasile, (2001), Predici exegetice la duminicile de peste an, Sibiu, Ed. Teofania,. - Moldovan, Preot prof. dr. Ilie, (1996), In Hristos si in Biserica. Adevarul si frumusetea casatoriei. Teologia iubirii II, Alba Iulia, Tipografia Episcopiei Ortodoxe Alba Iulia. - Muster, Dumitru, (1985), Metodologia cercetarii in educatie si invatamant, Bucuresti, Ed. Litera. - Neacsu, Ioan, (1999), Instruire si invatare. Teorii, modele, strategii, Editia a II-a revizuita, Bucuresti, in IPC, EDP. - Necula, Pr. prof. dr. Nicolae, (1996), Traditie si innoire in slujirea liturgica, Galati, Ed. Episcopiei Dunarii de Jos. - Necula, Pr. prof. dr. Nicolae, (2001), Traditie si innoire in slujirea liturgica, volumul II, Galati, Ed. Episcopiei Dunarii de Jos. - Noica, Constantin, (1998), Devenire intru fiinta. Incercare asupra filozofiei traditionale. Tratat de ontologie. Scrisori despre logica lui Hermes, in Colectia Carti fundamentale ale Culturii romane, initiata coordonata si finantata de Fundatia Soros pentru o Societate Deschisa Romania, Bucuresti, Ed. Humanitas. - Noica, Constantin, (1993), Bucuresti, Modelul cultural european, Ed. Humanitas. - Noica, Ieromonahul, Rafael, (1994), Celalalt Noica, Editie ingrijita de Pr. Eugen Dragoi si Pr. Ninel Tugui, Bucuresti, Ed. Anastasia. - Noica, Ieromonahul, Rafael, (2002), Cultura Duhului, Alba Iulia, Ed. Reintregirea. - Nyssen, Wilhelm (1978), Pamint cintind in imagini. Frescele exterioare ale minastirilor din Moldova, trad. rom Pr. prof. dr. Dumitru Staniloae, Bucuresti, Ed. IBM. - Onu, Constantin, Preot, (2003), Comunicare si slujire prin limbajul mimico-gestual, Pitesti, Ed. Universitatii din Pitesti. - Peretti, de Andrei., (1996), Educatia in schimbare. (Controverse in educatie. Scoala mileniului III. Metode de educatie. Probleba evaluarii. Organizarea scolara), Selectia textelor si prefata de prof. dr. Adrian Neculau, Controlul stiintific si postfata de lect. dr. Constantin Cucos, in Seria Didactica Generala, Iasi, Ed. Spiru Haret. 24

- Plamadeala, Antonie, dr. Episcopul Buzaului, (1981), Dascali de cuget si simtire romaneasca, Bucuresti, Ed. IBM. - Plamadeal, Antonie, dr. Mitropolitul Ardealului Crisanei si Maramuresului, (1996), Preotul in Biserica, in lume, acasa, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale. - Plesu, Andrei, Minima moralia, (1994), Elemente pentru o etica a intervalului, Editia a doua, Bucuresti, Humanitas. - Pestalozzi, J. H., (1943), Leonard si Ghertruda, o carte pentru popor, trad. rom., cu note si comentarii de Ioan A. Radulescu-Pogoneanu, Bucuresti, Ed. Casa Scoalelor. - Popescu, Aurel, coord., (2002), Proiectarea pedagogica a invatarii religiei in scoala, Bucuresti, Ed. Aramis. - Popescu, Pr. prof. dr. Dumitru, (1999), Ortodoxie si catolicism, dialog si conciliere, Bucuresti, Ed. Crestina. - Popescu, Pr. prof. dr. Dumitru, (1996), Ortodoxie si contemporaneitate, Bucuresti, Ed. Diogene. - Popescu, Pr. prof. dr. Dumitru, (1993), Teologie si cultura, Bucuresti, Ed. IBM. - Popescu, Pr. prof. dr. Dumitru, (1998), Hristos, Biserica, societate, Bucuresti, Ed. IBM. - Popovici, Dumitru, (1998), Pedagogie generala, Bucuresti, in IPC, EDP. - Prelici, Vasile, (1997), A educa inseamna a iubi, Bucuresti, EDP. - Rambu, Nicolae, (1997), Filosofia valorilor, Bucuresti, EDP. - Salade, Dumitru, (1998), Dimensiuni ale educatiei, Bucuresti, in IPC, EDP. - Semen, Pr. Petre, (2000), Asteptand mantuirea, Iasi, Trinitas, Ed. Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. - Serafim, Alexiev, arhimandrit, (2004), Despre mandrie si smerenie, trad. rom. Valentin Petre Lica, Bucuresti, Ed. Cartea Ortodoxa. - Serafim, Alexiev, arhimandrit, (2006), Viata duhovniceasca a crestinului ortodox, trad. rom. Valentin-Petre Lica, Bucuresti, Ed. Predanie. - Shenuda III, Papa si Patriarh al Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt, (2005), Eliberarea duhului, trad. rom. din limba araba de Drd. Talaat Takla Mourkus, Bucuresti, Ed. Bizantina. - Sica, Mama, (2000), Cum ss-i invatam pe copii religia, Bucuresti, Ed. Curtea Veche. - Stan, George, (2001), Teologie si bioetica, Alexandria, Ed. Biserica Ortodox. - Stanciu, Gh. Ioan, (1977), O istorie a pedagogiei universale si romanesti pana la 1900, Bucuresti, EDP. - Staniloae, Pr. prof. dr. Dumitru, (1986), Spiritualitate si comuniune in liturghia ortodoxa, Craiova, Ed. Mitropoliei Olteniei. - Staniloae, Pr. prof. dr. Dumitru, (1993), Ascetica si mistica ortodoxa, Alba Iulia, Ed. Deisis. - Steinhardt, Nicolae, (1992), Daruind vei dobandi, Baia Mare, Ed. Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramuresului si Satmarului. - Santa, Gheorghe, preot, dr., (2004), Valorile crestine in educatia morala a adolescentului, Colectia Stiintele Educatiei, coordonata de Musata Bocos, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cartii de Stiinta. - Tia, Teofil, Arhimandrit, (2003), Reincrestinarea Europie?: Teologia religiei in pastorala si misiologia occidentala contemporana, in Colectia Pastorala Misionara siMisiologie Pastorala, Alba Iulia, Ed. Reintregirea. 25

- Tito, Colliander, Fritjof, (2002), Credinta si trairea ortodoxiei, trad. rom. din limba suedeza si notele de Parintele Dan Badulescu, Bucuresti, Ed. Scara. - Tiutiuca, Dumitru, (2005), Literatura marilor clasici, Bucuresti, EDP. - Tiutiuca, Dumitru, (2002), Literatura romana. I. Creanga, M. Eminescu, Galati, Ed. Fundatiei Universitare Dunarea de Jos . - Todoran, Dimitrie, coord., (1982), Probleme fundamentale ale educatiei, Bucuresti, EDP. - Tarcovnicu, Victor, (1975), Pedagogia generala, Bucuresti, Ed. Facla. - Tutea, Petre, (2000), Omul. Tratat de antropologie crestina. Dogmele sau privirea certitudinii, Iasi, Ed. Timpul. - Vasile, Vasile, (1995), Pagini nescrise din istoria pedagogiei si a culturii romanesti, Bucuresti, EDP . - Vaideanu, George, (1988), Educatia la frontierele dintre milenii, Bucuresti, Ed. Politica. - Ware, Kallistos, Episcop, (1996), Impria launtric, trad. rom. Sora Eugenia Vlad, Bucuresti, Ed. Christiana. - Zamfir, Elena, (1982), Cultura relatiilor interpersonale, Bucuresti, Ed. Politica. - Zamfir, Elena, (1975), Modelul sistemic in sociologia si antropologia culturala, Bucuresti, Ed. Stiintifica. - Zamfir, Elena, (1979), Cultura libertatii, Bucuresti, Ed. Politica. - Zamfir, Elena, (1989), Relatii interpersonale si stiluri de viata in Stiluri de viata. Dinamica lor in societatea contemporana, Bucuresti, Ed. Academiei. - Zmfirescu, Dan, (1992), Ortodoxie si Romano-Catolicism in specificul existentei lor istorice, Bucuresti, Ed. Roza Vinturilor. - Ziglbar, Zig, (2000), Putem creste copii buni ntr-o lume negativa! , trad. rom. Irina Margareta Nistor, Bucuresti, Ed. Curtea Veche. - Ziglbar, Zig, (2001), Secretul casniciei fericite, trad. rom. Irina-Margareta Nistor, Bucuresti, Ed. Curtea Veche.

2. Articole si studii- Adler, Alfred, (1996), Cunoasterea omului, trad. rom., studiu introductiv si note de dr. Leonard Gavriliu, Bucuresti, Ed. IRI. - Antonie, Mitropolitul Ardealului, (2003), Cu smerenie si cu iubire despre parintele Staniloae, Sibiu, in TR, nr. 41-44. - Articolul: Sfaturi ale avvei Ioanuchie date unor ucenici din lume, din revista Lumea monahilor, nr. 3/2007, p. 37-38. - Botis, Teodor, dr. director, (1922), Istoria Scoalei Normale (Preparandiei) si a Institutului Teologic Ortodox-Roman din Arad, Arad, Ed. Consistorului. - Bunescu, Vasile, (1991), Educatia morala si formarea personalitaii. Fundamente psihopedagogice, in Revista de pedagogie, nr. 6-7. - Candea, Pr. prof. dr. Spiridon, (1966), Taina sfintei marturisiri privita din punct de vedere pastoral si metodologic, in MB, nr. 4-6. - Cristea, Sorin, (2004), Studii de pedagogie generala, Bucuresti, in IPC, EDP. - David, I. Petre, Diac. prof. dr., (2003), in BOR, martie, recenzie la lucrarea: Lumina faptei din lumina cuvantului. Impreun cu tatal meu. Un portret al Parintelui Staniloae, de Lidia Ionescu-Staniloae, (2000), Bucuresti, Ed. Humanitas. - Galeriu, Pr. prof. dr. Constantin N., (1983), Mintuitorul Iisus Hristos Invatatorul nostru Suprem, n O, nr. 1.

26

- Galeriu, Pr. prof. dr. Constantin N., (1990), Ora de religie in trecut si astazi, in vol. Colectiv Indrumari metodologice si didactice pentru predarea religiei in scoala, Bucuresti, Ed. IBM, p. 5-12. - Galeriu, Pr. prof. dr. Constantin N., (1990), Pedagogia crestina si pedagogia laica, in vol.colectiv indrumari metodologice si didactice pentru predarea religiei in scoala, Bucuresti, Ed. IBM, p. 21-25. - Galeriu, Pr. prof. dr. Constantin N., (1993), Revelatia si educatia, in O, nr. 3-4. - Geremek, Bronislav, (Polonia), Istoric, membru al Parlamentului, fost profesor, College de France, art. Coeziune, solidaritate si excludere sociala, in CL. - Gordon, Vasile, Pr. conf. dr., (2001), Factori esentiali ai educatiei religioase, in GB, nr. 5-8. - Gordon, Vasile, Pr. conf. dr., (2000), Invatamantul religios romanesc la cumpana dintre milenii. Scurt excurs istorico- pedagogic, in O, nr. 3-4. - Gordon, Vasile, Pr. conf. dr., (1997), Religia in scoala. Cateva repere bibliografice, in ST, nr. 1-2. - Ionita, Ioan, preot, (2003), Un text inedit al Parintelui Dumitru Staniloae, Sibiu, in TR, nr. 41-44. - Kornhauser, Aleksandra, (Slovenia), Director al Centrului International de Cercetari in Chimie din Liubljana, specialist in interconexiunea dintre dezvoltarea industriala si protectia mediului, art. Crearea sanselor prin invatamant, in CL. - Manley, Michael, (Jamaica), Sindicalist, lector universitar si autor de studii, prim ministru (1972-1980 i 1989-1992), art.. Invatamantul, puterea de decizie si insanatosirea societatii, in CL. - Nanzhao, Zhou, (China), Instructor, vicepresedinte si cadru universitar al Institutului National al Chinei pentru Cercetari in domeniul Invatamantului art. Interactiunile dintre invatamant si cultura; influenta lor asupra dezvoltari economice si a evolutiei fiintei umane: o perspectiva asiatica, in CL. - Nicola, Ioan, (2003), Tratat de pedagogie scolara, in EXXI, Bucuresti, Ed. Aramis. - Ostache, Pr. asist. Univ. drd. Ionel C., (2005), Aspectul moral al dragostei si solidaritatii fata de aproapele, in Teologie si educatie la Dunarea de Jos, Fascicula IV, Galati, Ed. Episcopiei Dunarii de Jos. - Pestalozzi, J. H., (1965), Texte alese, Studii, introducere, traducere, note si comentarii de Iosif Antohi, Bucuresti, EDP. - Rasinareanu, Visarion, Episcop vicar, (2003), Prinos de recunostinta, Sibiu, in TR, nr. 4144. - + Serafim, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Romane pentru Germania, Europa Centrala si de Nord, (2006), art. Valori crestine-Valori europene, Bucuresti, in CC, Anul XIV, nr. 157-158, martie-aprilie. - Singh, Karan, (India), Diplomat si, de cateva ori, ministru inter alla al Educatiei si Sanatatii, autor al catorva carti de filosofie, de stiinte politice si de mediu, presedinte al Templului Intelegerii, o importanta organizatie interconfesionala la nivel international, art. Invatamantul si societatea globala, in CL. - Stavenhagen, Rodolfo, (Mexic), Cercetator in domeniul stiintelor sociale si politice, cadru universitar la Centrul de studii Sociologice, El Colegio de Mexico, art. Invatamantul in slujba unei lumi multiculturale, in CL. - Staniloae, Dumitru, Pr. prof. dr. (1932), Literatura religioasa populara, Sibiu, in TR, nr. 33-34. - Diorates, nume folosit de Parintele Staniloae in primii ani ai activitatii sale didactice si publicistice, (1932), An nou!, Sibiu, n TR, nr.1-2. - Diorates, (1932), Cu si mai multa ravna, Sibiu, in TR, nr. 5-6. 27

- Diorates, (1933), Congresul misionar de la Chisinau, Sibiu, in TR, nr.72,. - Diorates, (1932), De anul nou, Sibiu, in TR, nr. 1. - Staniloae, Dumitru, Pr. prof. dr., (1933), O taranime noua, Sibiu, in TR, nr.15-17. - Staniloae, Dumitru, Pr. prof. dr., (1942), Pozitia lui Lucian Blaga fata de crestinism si ortodoxie, text aparut la Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, retiparit din TR (1940, 1942), reproducerea de catre Mihai-Petru Georgescu, (1993), Bucuresti, Ed. Paideia. - Staniloae, Dumitru, Pr. prof. dr., (1933), Reorganizarea Facultatilor de Teologie, Sibiu, in TR, nr. 53. - Staniloae, Dumitru, Pr. prof. dr., (1978), Rolul Ortodoxiei in formarea si pastrarea fiintei poporului roman si a unitatii nationale, in O, Anul 30, nr. 4, oct./dec., p. 584-601. - Staniloae, Dumitru, Pr. prof. dr., (1938), Scoala taraneasca religioasa, Sibiu, in TR, nr.7. - Staniloae, Dumitru, Pr. prof. dr., (1933), Si cuvantul trup s-a facut, Sibiu, in TR, nr. 78. - Staniloae, Dumitru, Pr. prof. dr., (1933), Unui preot tanar, Sibiu, in TR, nr. 38-39. - Staniloae, Dumitru, Pr. prof. dr., (1990), Vestitorul ortodoxiei, nr. 21-22. - Steinhardt, Nicolae, (1994), Jurnalul fericirii, Editie ingrijita si note de Virgil Ciomos. Prefata si repere bio-bibliografice de Virgil Bulat, Cluj-Npoca, Ed. Dacia.

III. SURSE MEDIANitulescu, Horia, Sentimentul cosmic in spiritualitatea romaneasca, www.literaturasidetentie.ro, 11 09 2006, (01 10 2007). - Puric, Dan, (2007), Cine pe cine educa ? Conferin sustinuta la Casa de Cultura Constanta in martie 2007, Ciclul de Convorbiri pe teme culturale, istorice si sociale, organizata de Scoala Brancoveneasca, DVD, Constanta, Editat in 2 volume de Radio Dobrogea. - Paraianu, Arhimandrit, Teofil, Despre tresvie, www.crestinortodox.ro, 28-6889 (01 10 2007). - Problema congruentei dintre pedagogia moderna si religia crestina, www.geocitiez.com/levitki/educatia/problema.htm, (01 10 2007). - Gabriel, Parintele, Ce ne supara la invatamantul romanesc, Revista Rost, nr. 23, ianuarie 2005, www.romfest.org/rost/ian2005/invatamantul.shtml, (30 10 2007). Paun, Prof. univ. dr. Emil, Reflectii teoretice, www.1educat.ro/resurse/ise/reflectiiteoretice.html, (30 10 2007).

AnexeAnexa 1 Curriculumul ce se poate folosi de educatia religioasa privind deschiderea confesionala prin intermediul continuturilor

28

Anexa IICHESTIONAR, HARTA CU DRUMURILE CARTII, IMAGINI CU PIATRA SCRISA, PESTERA, MANASTIREA si

ICOANA Sf. IOAN CASIAN Anexa IIIRugaciune de multumire la sfarsitul lucrului

Psalmul 69:Un psalm al lui David; mai-marelui cantaretilor. Spre aducere aminte. Ca sa ma mantuiasca Domnul Rugaciunea la inceputul lucrului

29