DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

of 20 /20
DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe perioadă DETERMINATĂ Facultatea de Inginerie Electrică Departament [Domeniu Post] Poz. Stat Func Did. Discipline post Comisie concurs Poziţia în Comisie Universitatea Electrotehnica [Inginerie electrică] 48 AS Metode numerice in ingineria electrica; Bazele electrotehnicii. Prof.dr.ing. Gabriela CIUPRINA [- /Cons.fac.] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing. Constanţiu Daniel IOAN Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Mihai REBICAN Membru Universitatea Politehnica din București Sl.dr.ing. Anton DUCA Membru Universitatea Politehnica din București Sl.dr.ing. Alexandru GHEORGHE Membru Universitatea Politehnica din București Prof. dr.ing. Valentin IONIŢĂ MS Universitatea Politehnica din București Maşini, Materiale şi Acţionări Electrice [Inginerie electrică] 45 AS Surse de energie; Reţele informatice; Roboţi în medicină; Modelarea proceselor biomedicale. Prof.dr.ing. Laurenţiu DUMITRAN [Dir.dept/ Senat] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing. Mihai Octavian POPESCU Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing. Mihaela MOREGA Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Alina MACHEDON Membru Universitatea Politehnica din București Sl.dr.ing. Alin DOBRE Membru Universitatea Politehnica din București Facultatea de Energetică Departament Poz. Stat Fun. Did. Discipline post Comisie concurs Pozitia in Comisie Univ. Producere şi Utilizare a Energiei 49 As Ingineria si tehn. react. Nucleare; Termohidr. inst. Nucleare; Sisteme in CNE; Centrale nuclearoelectrice; Masurarea marimilor neelectrice; fiabilitate Conf. dr. ing. Cristian Dincă [Senat/Director de Dept.] Prof. dr. ing. Ilie Prisecaru Prof. dr. ing. Daniel Dupleac Sl. dr. ing. Gabriel Pavel Sl. dr. ing. Andrei Budu Preşedinte Membru Membru Membru Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București Sisteme 16 Ş.l. Reţele electrice inteligete; Aplicaţii ale tehnicilor de Prof. dr. ing. Constantin BULAC Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti 1

Embed Size (px)

Transcript of DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

Page 1: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017

Pe perioadă DETERMINATĂ Facultatea de Inginerie Electrică

Departament [Domeniu Post]

Poz. Stat

Func Did. Discipline post Comisie concurs Poziţia în

Comisie Universitatea

Electrotehnica [Inginerie electrică]

48 AS

Metode numerice in ingineria electrica; Bazele electrotehnicii.

Prof.dr.ing. Gabriela CIUPRINA [- /Cons.fac.]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Constanţiu Daniel IOAN Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Mihai REBICAN Membru Universitatea Politehnica din București Sl.dr.ing. Anton DUCA Membru Universitatea Politehnica din București Sl.dr.ing. Alexandru GHEORGHE Membru Universitatea Politehnica din București Prof. dr.ing. Valentin IONIŢĂ MS Universitatea Politehnica din București

Maşini, Materiale şi Acţionări Electrice [Inginerie electrică]

45 AS

Surse de energie; Reţele informatice; Roboţi în medicină; Modelarea proceselor biomedicale.

Prof.dr.ing. Laurenţiu DUMITRAN [Dir.dept/ Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Mihai Octavian POPESCU Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing. Mihaela MOREGA Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Alina MACHEDON Membru Universitatea Politehnica din București Sl.dr.ing. Alin DOBRE Membru Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Energetică

Departament Poz. Stat

Fun. Did. Discipline post Comisie concurs Pozitia in

Comisie Univ.

Producere şi Utilizare a Energiei

49 As

Ingineria si tehn. react. Nucleare; Termohidr. inst. Nucleare; Sisteme in CNE; Centrale nuclearoelectrice; Masurarea marimilor neelectrice; fiabilitate

Conf. dr. ing. Cristian Dincă [Senat/Director de Dept.] Prof. dr. ing. Ilie Prisecaru Prof. dr. ing. Daniel Dupleac Sl. dr. ing. Gabriel Pavel Sl. dr. ing. Andrei Budu

Preşedinte Membru Membru Membru Membru

Universitatea Politehnica din Bucureşti Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București

Sisteme 16 Ş.l. Reţele electrice inteligete; Aplicaţii ale tehnicilor de

Prof. dr. ing. Constantin BULAC Preşedinte

Universitatea Politehnica din Bucureşti

1

Page 2: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

Electroener-getice

inteligenţă artificială în SEE; Modelarea şi simula-rea proceselor dinamice din SEE; Reţele electrice la tensiune continuă; Modelarea şi simularea instalaţiilor electroener-getice bazate pe electronica de putere; Transportul şi distribuţia energiei electrice; Impactul generă-rii distribuite asupra mediului; Tehnici de planificarea proiectelor; Gestiunea producţiei

[Senat/Director departament] Conf. dr. ing. Ion Triștiu Conf. dr. ing. Virgil Dumbravă Conf. dr. ing. Lucian Toma Conf. dr. ing. Radu Porumb

Membru Membru Membru Membru

Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București

Sisteme Electroener-getice

26 As

Reţele electrice; Teoria şi modelarea sisteme-lor electroenergetice; Sisteme electroener-getice;Tehnici de inteligenţă artificială; Transportul şi distribuţia energiei electrice; Metode numerice

Prof. dr. ing. Constantin BULAC [Senat/Director departament] Conf. dr. ing. Ion Triştiu Conf. dr. ing. Marian Costea Conf. dr. ing. Virgil Dumbravă Conf. dr. ing. Lucian Toma

Preşedinte Membru Membru Membru Membru

Universitatea Politehnica din Bucureşti Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București

Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului

50 As Mecanica fluidelor; Fenomene de transport în medii fiziologice.

Prof.dr.ing. Corneliu Bălan [Membr. Cons. Dep.] Prof.dr.ing. Adrian Ciocănea Conf.dr.ing. Diana Broboană Conf.dr.ing. Cristina Ionescu Ș.l.dr.ing. Nicoleta Octavia Tănase

Preşedinte Membru Membru Membru Membru

Universitatea Politehnica din Bucureşti Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București

Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului

51 As

Pompe și ventilatoare; Mașini hidraulice; Mecanica fluidelor; Metode numerice; Grafică asistată de calculator.

Prof.dr.ing. Sanda Carmen GEORGESCU[Membr. Cons. Dep.] Prof.dr.ing. Daniela Vasiliu Conf.dr.ing. Diana Maria Bucur Ș.l.dr.ing. Constantin Drăgoi Ș.l.dr.ing. Georgiana Dunca

Preşedinte Membru Membru Membru Membru

Universitatea Politehnica din Bucureşti Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București

Hidraulică, Mașini Hidraulice și

52 As Dinamica fluidelor polifazate poluante; Programarea calcula-

Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU [Dir. Dep./Senat] Prof.dr.ing. Corneliu Bălan

Preşedinte Membru

Universitatea Politehnica din Bucureşti Universitatea Politehnica din București

2

Page 3: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

Ingineria Mediului

toarelor; Tehnologii și echipamente pentru epurarea apelor; Instalații și echipa-mente pentru depolu-area apei și rului.

Prof.dr.ing. Daniela Vasiliu Conf.dr.ing. Gabriela Elena Dumitran Ș.l.dr.ing. Elena Elisabeta Manea

Membru Membru Membru

Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Departament [Domeniu Post]

Poz. Stat

Func Did. Discipline post Comisie concurs Poziţia în

Comisie Universitatea

Automatică și Ingineria Sistemelor [Ingineria Sistemelor]

45 AS

Sisteme de conducere a proceselor industriale; Identificarea sistemelor

Prof.dr.ing Ciprian LUPU [Prodecan, Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Dumitru POPESCU Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing Dan ȘTEFĂNOIU Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Janetta CULIȚĂ Membru Universitatea Politehnica din București SL.dr.ing. Bogdan CIUBOTARU Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Andreea UDREA MS Universitatea Politehnica din București

Automatică și Informatică Industrială [Ingineria Sistemelor]

42 ŞL Managementul proiectelor; Dosarul electronic al pacientului

Prof.dr.ing Dorin CÂRSTOIU [Dir.dept/ Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Radu DOBRESCU Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing Dan POPESCU Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Maximilian NICOLAE Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Ștefan MOCANU Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing Valentin SGÂRCIU MS Universitatea Politehnica din București

Automatică și Informatică Industrială [Ingineria Sistemelor]

41 ŞL

Modelling of Complex Systems; Retele de calculatoare;

Prof.dr.ing Dorin CÂRSTOIU [Dir.dept/ Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Radu DOBRESCU Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing Dan POPESCU Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing Maximilian NICOLAE Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing Ștefan MOCANU Membru Universitatea Politehnica din București Sl.dr.ing. Dan MEREZEANU MS Universitatea Politehnica din București

Automatică și Informatică Industrială [Ingineria

67 AS Utilizarea sistemelor de operare; Sisteme cu microprocesoare

Prof.dr.ing Dorin CÂRSTOIU [Dir.dept/ Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Radu DOBRESCU Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing Dan POPESCU Membru Universitatea Politehnica din București

3

Page 4: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

Sistemelor] Conf.dr.ing Maximilian NICOLAE Membru Universitatea Politehnica din București Sl.dr.ing. Radu PIETRARU Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Silviu RĂILEANU MS Universitatea Politehnica din București

Calculatoare [Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]

87 ŞL

Electronică analogică; Electronică digitală

Prof.dr.ing Mariana Mocanu [Dir. Dept/Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Constantin Ilaş Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing Iacob Francisc Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Conf.dr.ing Adrian Surpăţeanu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Dan Tudose Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Chiru Costin MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Calculatoare [Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]

90 ŞL

Cloud computing; Algoritmi paraleli şi distribuiţi; Protocoale de comunicatie

Prof.dr.ing Emil Sluşanschi [Cons.Fac/ Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Valentin Cristea Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing Ciprian Dobre Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing Florin Pop Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Cătălin Leordeanu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Elena Apostol MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Calculatoare [Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]

126 AS

Introducere in organizarea calculatoarelor si limbaje de asamblare; Arhitectura calculatoarelor

Prof.dr.ing Mariana Mocanu [Dir. Dept/Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Iacob Francisc Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing Costin Boiangiu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Conf.dr.ing Dragoş Niculescu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Răzvan Deaconescu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Mihai Chiroiu MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Calculatoare [Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]

127 AS

Reţele locale; Evaluarea performanţelor

Prof.dr.ing Nicolae Ţăpuş [Cons.Fac/Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Iacob Francisc Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing Costin Boiangiu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Conf.dr.ing Dragoş Niculescu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Răzvan Deaconescu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Mihai Chiroiu MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Calculatoare [Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]

128 AS

Analiza algoritmilor; Programarea calculatoarelor; Proiectarea algoritmilor

Prof.dr.ing Ştefan Trăuşan-Matu [Cons.Fac/Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Lorina Negreanu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing Irina Mocanu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Conf.dr.ing Mihai Dascălu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Traian Rebedea Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti

4

Page 5: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

Sl.dr.ing. Chiru Costin MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Calculatoare [Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]

129 AS

Sisteme de programe pentru rețele de calculatoare; Metode numerice

Prof.dr.ing Nicolae Ţăpuş [Cons.Fac/Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Valentin Cristea Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing Ciprian Dobre Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing Florin Pop Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Elena Apostol Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Cătălin Leordeanu MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Calculatoare [Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]

130 AS

Programarea calculatoarelor; Protocoale de comunicație

Prof.dr.ing Emil Sluşanschi [Cons.Fac/ Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Valentin Cristea Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing Ciprian Dobre Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing Prof.dr.ing. Florin Pop Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Cătălin Leordeanu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Elena Apostol MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Calculatoare [Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]

104 AS

Calculatoare numerice I; Calculatoare numerice II; Sisteme cu microprocesoare

Prof.dr.ing Mariana Mocanu [Dir. Dept/Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Constantin Ilaş Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing Iacob Francisc Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Conf.dr.ing Adrian Surpăţeanu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Dan Tudose Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Chiru Costin MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Calculatoare [Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]

105 AS

Analiza algoritmilor; Paradigme de programare

Prof.dr.ing Mariana Mocanu [Dir. Dept/Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Constantin Ilaş Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing Iacob Francisc Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Conf.dr.ing Adrian Surpăţeanu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Dan Tudose Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Chiru Costin MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Calculatoare [Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]

106

AS

Electronica digitala; Electronica analogica;

Prof.dr.ing Mariana Mocanu [Dir. Dept/Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Constantin Ilaş Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing Iacob Francisc Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Conf.dr.ing Adrian Surpăţeanu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Dan Tudose Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Chiru Costin MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Calculatoare 109 AS Arhitectura Prof.dr.ing Nicolae Ţăpuş Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

5

Page 6: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

[Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]

calculatoarelor; Arhitectura sistemelor de calcul; Programare orientata pe obiecte

[Cons.Fac/Senat] Prof.dr.ing Valentin Cristea Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing Ciprian Dobre Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing Florin Pop Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Elena Apostol Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Cătălin Leordeanu MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Calculatoare [Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]

110 AS

Arhitectura calculatoarelor; Arhitectura sistemelor de calcul; Proiectarea cu microprocesoare; Sisteme incorporate

Prof.dr.ing Nicolae Ţăpuş [Cons.Fac/Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Valentin Cristea Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing Ciprian Dobre Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing Florin Pop Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Elena Apostol Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Sl.dr.ing. Cătălin Leordeanu MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Departament [Domeniu Post]

Poz. Stat

Func. Did. Discipline post Comisie concurs Poziţia în

Comisie Universitatea

Telecomunicaţii [Telecomunicaţii] 87 As.

Măsurări electronice în telecomunicaţii; Analiza şi sinteza circuitelor; Prelucrarea digitală a semnalelor; Microunde.

Prof.dr.ing. Silviu CIOCHINĂ [Cons. Fac., Senat] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Teodor PETRESCU Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Conf.dr.ing. Nicolae MILITARU Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Conf.dr.ing. Mihai STANCIU Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Adrian PĂUN Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Conf.dr.ing. Radu PREDA MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Electronică Aplicată

şi Ingineria Informaţiei

[Electronică]

67 As. Televiziune

Prof.dr.ing. Sever PAŞCA [Dir. Dep., Senat] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Mihai CIUC Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Conf.dr.ing. Ioan TACHE Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Laura Maria FLOREA Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Mihai Teodorescu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Dragoş ŢARĂLUNGĂ MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Dispozitive, Circuite

şi Arhitecturi Electronice

[Electronică]

24 Ş.l. Programare obiect - orientată; Circuite integrate digitale - laborator

Prof.dr.ing. Claudius DAN [Dir. Dep., Cons. Fac.] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Gheorghe M. ŞTEFAN Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Conf.dr.ing. Monica DASCĂLU Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Zoltan HASCSI Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Radu HOBINCU Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti

6

Page 7: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

Ş.l.dr.ing. Lucian PETRICĂ MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Dispozitive, Circuite

şi Arhitecturi Electronice

[Electronică]

25 Ş.l. Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI; Circuite integrate analogice

Prof.dr.ing. Claudius DAN [Dir. Dep., Cons. Fac.] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Cosmin POPA Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing. Dragoş BURILEANU Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing. Cristian RAVARIU Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Conf.dr.ing. Florin DRĂGHICI Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Horia CUCU MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Dispozitive, Circuite

şi Arhitecturi Electronice

[Electronică]

52 As. Arhitectura microprocesoarelor; Microcontrolere

Prof.dr.ing. Corneliu BURILEANU [Cons. Fac., Senat] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Claudius DAN Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof.dr.ing. Sorin ZOICAN Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Rodica

CONSTANTINESCU Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Horia CUCU Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Zoltan HASCSI MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Dispozitive, Circuite

şi Arhitecturi Electronice

[Electronică]

47 As.

Dispozitive electronice, Circuite electronice fundamentale, Instrumente software pt.microelectronica

Prof.dr.ing. Gheorghe Brezeanu [Cons. Fac., Senat] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof. dr. ing. Lidia Dobrescu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof. dr. ing. Cristian Ravariu Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Prof. dr. ing. Cosmin Popa Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti S.l.dr.ing. Miron Cristea Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti S.l.dr.ing. Gheorghe Pristavu MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Tehnologie Electronică şi Fiabilitate [Electronică]

36 As.

Componente şi circuite pasive; Iniţiere în realizarea practică a schemelor electronice

Prof.dr.ing. Ciprian IONESCU [Cons. Fac.] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Norocel Dragoş CODREANU Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti

Conf.dr.ing. Ioan PLOTOG Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Bogdan MIHĂILESCU Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Mihaela PANTAZICĂ Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Cristina MARGHESCU MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Tehnologie Electronică şi Fiabilitate [Electronică]

37 As.

Componente şi circuite pasive; Iniţiere în realizarea practică a schemelor electronice; Proiect 1 - Dispozitive şi circuite electronice

Prof.dr.ing. Ciprian IONESCU [Cons. Fac.] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Norocel Dragoş CODREANU Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti

Conf.dr.ing. Ioan PLOTOG Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Bogdan MIHĂILESCU Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Mihaela PANTAZICĂ Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti

7

Page 8: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

Ş.l.dr.ing. Cristina MARGHESCU MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Tehnologie Electronică şi Fiabilitate [Electronică]

38 As.

Metode numerice; Compatibilitate electromagnetică; Software pentru birotică; Sisteme cu microprocesoare

Prof.dr.ing. Paul ŞCHIOPU [Cons. Fac.] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Conf.dr.ing. Dumitru Iulian NĂSTAC Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Conf.dr.ing. Andrei DRUMEA Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Vlad Alexandru

GROSU Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Petru Lucian MILEA Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Conf.dr.ing. Ioan PLOTOG MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Tehnologie Electronică şi Fiabilitate [Electronică]

39 As.

Metode numerice; Metode numerice (Eng.); Programarea calculatoarelor; Baze de date

Prof.dr.ing. Paul ŞCHIOPU [Cons. Fac.] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Conf.dr.ing. Dumitru Iulian NĂSTAC Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Conf.dr.ing. Andrei DRUMEA Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Vlad Alexandru

GROSU Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Ş.l.dr.ing. Petru Lucian MILEA Membru Universitatea Politehnica din Bucureşti Conf.dr.ing. Ioan PLOTOG MS Universitatea Politehnica din Bucureşti

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Departament [Domeniu Post]

Poz. Stat

Func Did. Discipline post Comisie concurs Poziţia în

Comisie Universitatea

Mecatronică si Mecanică de Precizie [Mecatronică]

20

Ş.l.

Acționări și senzori din materiale acive și inteligente I, Echipa-mente hidropneumatice de automatizare, Mecatronică, Sisteme de achizitie instrumentație vizuală, Acționări hidropneumatice

Prof.dr.ing. Mihai AVRAM [Senat/Dir. de Dept.]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Constantin NIȚU Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing. Constantin BUCŞAN Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Bogdan GRĂMESCU Membru Universitatea Politehnica din București Ş.l.dr.ing. Alina SPÂNU Membru Universitatea Politehnica din București

Ş.l.dr.ing. Lucian BOGATU MS Universitatea Politehnica din București

Mecatronică si Mecanică de Precizie [Mecatronică]

21

Ş.l.

Bazele mecatronicii, Hidronică și pneutro-nică, Analiza, sinteza și experimentarea echipa-mentelor hidropneuma-tice,Componente

Prof.dr.ing. Mihai AVRAM [Senat/Dir. de Dept.]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Constantin NIȚU Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing. Constantin BUCŞAN Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Bogdan GRĂMESCU Membru Universitatea Politehnica din București Ş.l.dr.ing. Alina SPÂNU Membru Universitatea Politehnica din București

8

Page 9: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

mecatronice digitale, Sisteme de acționare inteligente

Ş.l.dr.ing. Lucian BOGATU MS Universitatea Politehnica din București

Echipamente pentru Procese Industriale [Inginerie Mecanică]

13 Ş.l.

Ingineria mărunţirii materialelor ( curs+lab); Protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor (curs + lab.); Protecţia mediului în industriile de proces ( curs + lab.); Sisteme de etanşare în industriile de proces (curs + lab.); Introducere în informatică - lab.; Proiectarea asistată de calculator a EPI, I - pr.; Managementul riscurilor –lab.; Echipamente pentru prevenirea poluării( lab. + pr.).

Prof.dr.ing. Nicoleta TEODORESCU [Senat/Dir. de Dept.]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Teodor SIMA Membru Universitatea Politehnica din București

Conf.dr.ing. Ion DURBACĂ Membru Universitatea Politehnica din București Ş.l.dr.ing. Iuliana-Marlena

PRODEA Membru Universitatea Politehnica din București Ş.l.dr.ing. Nicoleta SPOREA Membru Universitatea Politehnica din București

Prof.dr.ing. Cosmin JINESCU MS Universitatea Politehnica din București

Organe de Maşini şi Tribologie [Inginerie Mecanică]

30 As. Organe de maşini Organe de maşini 1 Organe de maşini 2

Prof.dr.ing. Alexandru Valentin RĂDULESCU [-/Cons.fac.]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Sorin CĂNĂNĂU Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing. Filip ILIE Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Radu Florin MIRICĂ Membru Universitatea Politehnica din București Ş.l.dr.ing. Georgiana CHIŞIU Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Victor Gabriel

MARIAN Membru supleant Universitatea Politehnica din București

Departamentul Termotehnică, Motoare,Echipa-mente termice şi frigorifice [Inginerie Mecanică]

42 As.

Economia Combustibi-lilor.Generatoare de abur I.Echipamente pentru protectia mediului. Grafica computerizata. Combustibili si instalatii

Conf.dr.ing POP Horatiu [-/Cons.fac.] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Conf.dr.ing. APOSTOL Valentin Membru Universitatea Politehnica din București

Conf.dr.ing. PRISECARU Malina Membru Universitatea Politehnica din București

Prof..dr.ing. PÎŞĂ Ionel Membru Universitatea Politehnica din București

9

Page 10: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

de ardere. Generatoare de caldura.Generatoare de abur II. Design si inovare.

Ş.l.dr.ing. IONIŢĂ Claudia Membru Universitatea Politehnica din București Ş.l.dr.ing. CERNAT Alexandru MS Universitatea Politehnica din București

Departamentul Termotehnică, Motoare,Echipa-mente termice şi frigorifice [Inginerie Mecanică]

43 As.

Masini mecanoenergetice Turbine cu abur si gaze 2, Grafica computerizata Turbomasini. Design si inovare. Machines thermiques II

Conf.dr.ing. APOSTOL Valentin [Senat/Dir. de Dept.]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Conf.dr.ing. POP Horaţiu Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. PRISECARU Malina Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing. PÎŞĂ Ionel Membru Universitatea Politehnica din București Ş.l.dr.ing. IONIŢĂ Claudia Membru Universitatea Politehnica din București Ş.l.dr.ing. CERNAT Alexandru MS Universitatea Politehnica din București

Departamentul Termotehnică, Motoare,Echipa-mente termice şi frigorifice [Inginerie Mecanică]

30 Ş.l.

Instalatii pentru prod. comb. reg; Introducere in informatica, Managementul proiectarii SET Energy Technologies in mechanical engineering Modelling turbulent flow and heat transfer Proiectare asistata III

Prof.dr.ing. PRISECARU Tudor [Senat/Prorector.]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Conf.dr.ing APOSTOL Valentin Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing POP Horaţiu Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing PÎŞĂ Ionel Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing. CHIRIAC Radu Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing STANCIU Camelia

MS Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice

Departament [Domeniu Post]

Poz. Stat

Func Did. Discipline post Comisie concurs Poziţia în

Comisie Universitatea

Tehnologia Construcţiilor de Maşini [Inginerie Industrială]

66 As

Grafică asistată de calculator;Proiectare asistată de calculator 3;Ingineria proceselor de muncă; Fabricare asistată.

Prof.dr.ing. Tom SAVU [senat/dir.dep]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Andrei DUMITRESCU Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Doru BARDAC Membru Universitatea Politehnica din București S.l.dr.ing. Ionuț GHIONEA Membru Universitatea Politehnica din București S.l.dr.ing. Mihaela ULMEANU Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Ovidiu-Aurelian BLĂJINĂ MS Universitatea Politehnica din București

10

Page 11: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

Tehnologia Construcţiilor de Maşini [Inginerie și Management]

65 As

Inginerie și Manage-ment Asistate de Calculator 1 și 2; Proiectare Asistată de Calculator 1 și 2;Baze de Date în Manage-ment;Managementul Proiectelor de Cercetare -Dezvoltare-Inovare

Prof.dr.ing. Cristian Vasile DOICIN [senat/decan]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Tom SAVU Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Ovidiu ALUPEI Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Abaza BOGDAN Membru Universitatea Politehnica din București S.l.dr.ing.

Mihaela ULMEANU Membru Universitatea Politehnica din București

Tehnologia Construcţiilor de Maşini [Inginerie Industrială]

64 As.

Bazele Proiectării Asistate de Calculator; Proiectare Asistată de Calculator;Tehnologia Fabricării Produselor; Tehnologia Fabricării Roboților Industriali; Tehnologii și Sisteme Flexibile de Fabricație; Fabricarea Produselor; Bazele Ingineriei și Managementului.

Prof.dr.ing. Marian GHEORGHE [senat/cons.fac.]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Tom SAVU Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Sergiu TONOIU Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Ovidiu ALUPEI Membru Universitatea Politehnica din București

Conf.dr.ing Mihail PURCĂREA Membru Universitatea Politehnica din București

Maşini şi Sisteme de Producţie [Mecatronica si Robotica]

61 As

Proiectare asistată de calculator 2, Implemen-tarea roboţilor industriali în sistemele de produc-ţie, Concepţia şi exploa-tarea sistemelor de producţie robotizate, Componente mecanice tipizate

Prof.dr.ing. Adrian NICOLESCU [senat/prodecan]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Cristina PUPAZA Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing. Anca BUCURESTEANU Membru Universitatea Politehnica din București S.l. dr.ing. Dorel ANANIA Membru Universitatea Politehnica din București

S.l.dr.ing. Cezara COMAN Membru Universitatea Politehnica din București

Maşini şi Sisteme de Producţie [Inginerie Industrială]

62 As

Logisticǎ industrialǎ, Asigurarea calitǎţii, Managementul fluxurilor logistice, Metode de cercetare în logisticǎ, Logistica activitǎţilor de expediţie şi transport intern şi internaţional, Mentenanţa sistemelor logistice, Inginerie industrialǎ

Prof.dr.ing. Tiberiu DOBRESCU [senat/dir.dep]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Conf.dr.ing George ENCIU Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Nicoleta PASCU Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Nicoleta CĂRUŢAŞU Membru Universitatea Politehnica din București

S.l. dr.ing. Marius PARASCHIV Membru

Universitatea Politehnica din București

Teoria Mecanismelor şi 13 Ş.l Mecanisme; Mecatronică;

Sisteme mecatronice; Prof.dr.ing. Constantin OCNĂRESCU

[senat/dir.dep] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

11

Page 12: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

a Roboţilor [Mecatronica si Robotica]

Proiectarea asistată a sistemelor mecanice inovative.

Conf.dr.ing. George ADÎR Membru Universitatea Politehnica din București Conf dr.ing. Iulian TABĂRĂ Membru Universitatea Politehnica din București S.l.dr.ing. Ovidiu ANTONESCU Membru Universitatea Politehnica din București S.l.dr.ing. Ileana DUGĂEŞESCU Membru Universitatea Politehnica din București

Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor [Inginerie Industrială]

21 Asist

Analiza şi simularea mecanismelor; Simularea şi proiectarea sistemelor mecanice;Tehnici de acţionare a sistemelor mecanice mobile; Tehnici de optimizare a sintezei sistemelor mecani-ce mobile;Optimizarea sistemelor mecanice cu memorie rigidă;Analiza competitivităţii sistemelor mecanice

Prof.dr.ing. Constantin OCNĂRESCU [senat/dir.dep]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Conf.dr.ing. George ADÎR Membru Universitatea Politehnica din București Conf dr.ing. Iulian TABĂRĂ Membru Universitatea Politehnica din București S.l.dr.ing. Ovidiu ANTONESCU Membru Universitatea Politehnica din București

S.l.dr.ing. Ileana DUGĂEŞESCU Membru Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Departament

[Domeniu Post] Poz. Stat

Func

Did. Discipline post Comisie concurs Poziţia în

Comisie Universitatea

Sisteme biotehnice [Inginerie mecanică]

40 AS

Mașini pentru agricultură II; Tehnologii de mecanizare ecologice; Fenomene de transfer și operații unitare; Metode numerice

Prof.dr.ing. Sorin-Ștefan Biriş [Senat/Dir.dep.]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Gheorghe Voicu Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing. Edmond Maican Membru Universitatea Politehnica din București S.L.dr.ing. George Ipate Membru Universitatea Politehnica din București S.L.dr.ing. Nicoleta Ungureanu Membru Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Transporturi Departament

[Domeniu Post] Poz. Stat

Func Did. Discipline post Comisie concurs Poziţia în

Comisie Universitatea

Autovehicule Rutiere 28 AS

Contrulul automat al sistemelor automobilului Controlul electronic al sistemelor de propulsie Echipamente electrice si electronica de putere pt. autovehicule

Conf.dr.ing. Daniel Iozsa [Dir.depart./ Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Cristian Andreescu Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing Grigore Danciu Membru Universitatea Politehnica din București S.l.dr.ing. Cornelia Stan Membru Universitatea Politehnica din București S.l.dr.ing. Marius Toma Membru Universitatea Politehnica din București

12

Page 13: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

Echipament electric si electronic autovehicule

Facultatea de Inginerie Aerospațială

Departament [Domeniu Post]

Poz. Stat

Func Did. Discipline post Comisie concurs Poziţia în

Comisie Universitatea

Ingineria sistemelor si management aeronautic [Inginerie aerospatiala]

19 AS

Medii de calcul stiintific / Limbaje de programare, Elemente de drept ec. si legislativ,Managementul aeropor-turilor, Infrastruc-tura aeroportuara, Manage-mentul companiilor aeri-ene, Aviatia si mediu, Tehn.de modelare si optimiz. in controlul traf. aerian

Prof.dr.ing. Stoica Adrian-Mihail [Dir.depart./ Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucuresti

Prof.dr.ing. Zaharia Sorin-Eugen Membru Universitatea Politehnica din Bucuresti S.l. dr. ing. Zancu Silviu Membru Universitatea Politehnica din Bucuresti S.l.dr.ing. Stroe Gabriela Membru Universitatea Politehnica din Bucuresti S.l. dr.ing. Popescu Stefan Membru Universitatea Politehnica din Bucuresti S.l. dr.ing. Barbelian Mihai MS Universitatea Politehnica din Bucuresti

Ingineria sistemelor aeronautice si management aeronautic [Inginerie aerospatiala]

20 AS

Analiza economica a unitatilor de aviatie; Managementul strategic al companiilor aeriene, Managementul companiilor aeriene; Reglementari aeronautice şi legislatie,Reglementari privind organizarea si exploatarea parcului de aeronave,Factorii umani in aviatie şi managementul riscului,Procese stationare in turbomasini axiale

Prof.dr.ing. Stoica Adrian-Mihail [Dir.depart./ Senat]

Presedinte Universitatea Politehnica din Bucuresti

Prof.dr.ing. Zaharia Sorin Eugen Membru Universitatea Politehnica din Bucuresti

S.l. dr. ing. Zancu Silviu Membru Universitatea Politehnica din Bucuresti

S.l. dr. ing. Stroe Gabriela Membru Universitatea Politehnica din Bucuresti

S.l. dr.ing. Barbelian Mihai Membru Universitatea Politehnica din Bucuresti

S.l. dr.ing. Popescu Stefan MS Universitatea Politehnica din Bucuresti

Grafică inginerească și design industrial [Inginerie Industrială]

30 AS

Desen tehnic 2, Descriptive Geometry, Engineering Graphics I, Engineering Graphics II

Prof.dr.ing. Simion Ionel [Dir.depart./ Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Conf.dr.ing. Valter Narcisa Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Pascu Nicoleta Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Dobre Daniel Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Adir Victor Membru Universitatea Politehnica din București SL.dr.ing. Ioniță Elena MS Universitatea Politehnica din București

Grafică 31 AS Grafică asistată de Prof.dr.ing. Simion Ionel Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

13

Page 14: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

inginerească și design industrial [Inginerie Industrială]

calculator

[Dir.depart./ Senat] Conf.dr.ing. Duca Mioara Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Valter Narcisa Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Dobre Daniel Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Adir Victor Membru Universitatea Politehnica din București SL.dr.ing. Ioniță Elena MS Universitatea Politehnica din București

Grafică inginerească și design industrial [Inginerie Industrială]

32 AS Desen tehnic 2, Geometrie Descriptiva si Desen tehnic

Prof.dr.ing. Simion Ionel [Dir.depart./ Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Conf.dr.ing. Duca Mioara Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Tapu Ermina Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Dobre Daniel Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Adir Victor Membru Universitatea Politehnica din București SL.dr.ing. Haraga Georgeta MS Universitatea Politehnica din București

Grafică inginerească și design industrial [Inginerie Industrială]

33 AS

Geometrie Descriptivă Desen tehnic și Infografică, Geometrie descriptivă și Desen tehnic, Desen tehnic 1, Proiectare asistată de calculator

Prof.dr.ing. Simion Ionel [Dir.depart./ Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Conf.dr.ing. Dobre Daniel Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Adir Victor Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Duca Mioara Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Pascu Nicoleta Membru Universitatea Politehnica din București SL.dr.ing. Haraga Georgeta MS Universitatea Politehnica din București

Ştiinţe Aerospatiale [Inginerie Aerospaţială]

32 AS

Mecanica fluidelor Asigurarea calitatii in domeniul aerospatial Bazele comenzilor hidraulice si pneumatice de bord, Tehnologia fabricatiei structurilor Aerospatiale,Calculul si constructia instalatiilor si agregatelor hidraulice si pneumatice de bord

Prof.dr.ing. Danaila Sterian [Dir.depart./ Senat]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Conf.dr.ing. Stoia Marius Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Frunzulica Florin Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Moraru Laurentiu Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Isvoranu Dragos Membru Universitatea Politehnica din București

SL.dr.ing. Leventiu Constantin MS Universitatea Politehnica din București

14

Page 15: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Departament

[Domeniu Post] Poz. Stat

Func Did. Discipline post Comisie concurs Poziţia în

Comisie Universitatea

Ingineria şi Managementul Obţinerii Materialelor Metalice [Ingineria Materialelor]

18 Ș.L.

Teoria proceselor metalurgice, Eficientizarea proceselor de obţinere a materialelor metalice feroase, Cercetarea avansata a topiturilor, Mineralurgie, Materiale pentru enegie si mediu, Proiectare de produs și plan de afaceri, Procese de difuzie şi transfer de masă

Prof.dr.ing. Nicolae Constantin [- / Dir.dep] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Ilie Butnariu Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing. Maria Nicolae Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing. Radu Ștefănoiu Membru Universitatea Politehnica din București

Ș.L.dr.ing. Cristian Dobrescu Membru Universitatea Politehnica din București

Procesarea Materialelor Metalice şi Ecometalurgie [Ingineria Mediului]

16 Ș.L.

Tehnologii de neutralizare şi depozitare a deşeurilor, Elemente de calitatea mediului, Ecologie generală, Ecomanagementul resurselor naturale, Activitati de autorizare ecologica, Echipamente pentru epurarea efluenților metalurgici, Tehnici avansate de caracterizare a poluanților

Prof.dr.ing. Florin Ștefănescu [- / Dir.dep] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Ecaterina Matei Membru Universitatea Politehnica din București

Conf.dr.ing. Mirela Gabriela Sohaciu Membru Universitatea Politehnica din București

Conf.dr.ing. Dan Constantinescu Membru Universitatea Politehnica din București

Ș.L.dr.ing. Andrei Berbecaru Membru Universitatea Politehnica din București

Procesarea Materialelor Metalice şi Ecometalurgie [Ingineria Materialelor]

23 As.

Dinamica fluidelor polifazice, Ecotehnologii de fabricare a pieselor prin turnare, Bazele teoretice ale turnării, Managementul fabricării pieselor turnate, Elaborarea şi turnarea aliajelor feroase II, Tehnologii de procesare a materialelor I, Turnarea aliajelor neferoase şi materialelor compozite, Solidificarea aliajelor turnate în piese

Prof.dr.ing. Florin Ștefănescu [- / Dir.dep] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Ion Cinca Membru Universitatea Politehnica din București

Prof.dr.ing. Gigel Neagu Membru Universitatea Politehnica din București

Conf.dr.ing. Constantin Stelian Stan Membru Universitatea Politehnica din București

Ș.L.dr.ing. Andrei Berbecaru Membru Universitatea Politehnica din București Știința Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică

30 As. Ingineria suprafețelor în biomateriale, Transformări structurale și tratamente termice moderne, Biochimie, Elemente

Conf.dr.ing. Dan Gheorghe [- / Dir.dep] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

15

Page 16: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

[Ingineria Materialelor]

moderne de protetică dentară, Modelarea și simularea în implantologie, Tendințe noi în implantologia ortopedică, Încercări de microscopie electronică, Teoria structurală a proprietăților biomaterialelor I, Materiale cu proprietăți și destinație specială, Structura și proprietățile biomaterialelor, Introducere in domeniul biomaterialelor, Managementul proiectelor, Microscopie electronică și microanaliză

Prof.dr.ing. Marin Bane Membru Universitatea Politehnica din București

Prof.dr.ing. Ion Pencea Membru Universitatea Politehnica din București

Conf.dr.ing. Mihai Brânzei Membru Universitatea Politehnica din București

Conf.dr.ing. Sorin Ciucă Membru Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor Departament

[Domeniu Post] Poz Stat

Func Did. Discipline post Comisie concurs Poziţia în

Comisie Universitatea

Chimie Organică „C. Neniţescu” [Inginerie chimică]

24 AS

Chimie Organică, Poluarea Produselor Alimentare, Analiză Instrumentală în Industria Organică,Metode Spectrofoto-metrice de Analiză a Alimentelor,Toxicologie

Conf. Dr. Ing. Daniela ISTRATI [Senat/Dir.dep.]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof. Dr. Ing. Raluca STAN Membru Universitatea Politehnica din București Conf. Dr. Ing. Alina SIMION Membru Universitatea Politehnica din București Conf. Dr. Ing. George MARTON Membru Universitatea Politehnica din București Conf. Dr. Ing. Matei RAICOPOL Membru Universitatea Politehnica din București Prof. Dr. Ing. Dan MIHĂIESCU MS Universitatea Politehnica din București

Chimie Anorganică, Chimie Fizică şi Electrochimie [Inginerie chimică]

32 AS

Electrochimie,Coroziune şi protecţii, Anticorozive, Coroziune si protectie anticor. in ind. Aliment. Aplicatii ale procese-lor electrochi-mice si coro-ziune, Procese electrochi-mice in ingineria chimica

Prof.dr. ing. Viorel Feroiu [Senat/Dir.dep.]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr. ing. Gheorghe Nechifor Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr. ing. Luisa Pilan Membru Universitatea Politehnica din București S.L.dr.ing. Ştefan Voicu Membru Universitatea Politehnica din București S.L.dr.ing Oanamari Daniela

Orbuleţ Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr.ing. Adina Cotârţă MS Universitatea Politehnica din București

Chimie Generala 23 AS Chimie genarala

Prof.dr.ing Cristian Pirvu [Senat/Prod..]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Daniela Ionita Membru Universitatea Politehnica din București Prof dr.ing Ileana Rau Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr. ing. Nicoleta Badea Membru Universitatea Politehnica din București Conf dr.ing Florentina Golgovici Membru Universitatea Politehnica din București

16

Page 17: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

Conf dr. Mariana Prodana MS Universitatea Politehnica din București

Știința Materialelor Oxidice şi Nanomaterialelor [Inginerie chimică]

23 AS Nanobiomateriale; Stiinta materialelor bioceramice; Nanomateriale; Nanobiomateriale

Prof.dr.ing Ecaterina ANDRONESCU [Senat/Cons.fac]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Alina BĂDĂNOIU Membru Universitatea Politehnica din București Prof dr.ing Adelina IANCULESCU Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr. ing. Alina MELINESCU Membru Universitatea Politehnica din București Conf dr.ing. Anton FICAI Membru Universitatea Politehnica din București Conf dr.ing. Ovidiu DUMITRESCU MS Universitatea Politehnica din București

Știința Materialelor Oxidice şi Nanomaterialelor [Inginerie chimică]

24 AS

Materiale liante compozite, Compozite performante de tip beton,Expertizare materiale de construcții, Știința și ingineria materialelor liante anorganice, Știința materialeleor bioceramice, Știința Materialelor I - materiale anorganice, Metode avansate de caracterizare

Prof.dr.ing Ecaterina ANDRONESCU [Senat/Cons.fac]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Alina BĂDĂNOIU Membru Universitatea Politehnica din București Prof dr.ing Georgeta VOICU Membru Universitatea Politehnica din București Prof dr.ing Adelina IANCULESCU Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr. ing. Anton FICAI Membru Universitatea Politehnica din București Conf dr.ing. Alina MELINESCU MS Universitatea Politehnica din București

Bioresurse si Stiinta Polimerilor [Inginerie chimică]

32 AS

Stiinta Materialelor Biopolimerice ; Organic Composite Materials; Stiinta Materialelor Organice si Compozite

Prof.dr.ing Horia Iovu [Senat/Cons.fac]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Izabela Stancu Membru Universitatea Politehnica din București Prof dr.ing Sorina Garea Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Paul Stanescu Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Catalin Zaharia Membru Universitatea Politehnica din București S.l. dr.ing. Celina Damian MS Universitatea Politehnica din București

Bioresurse si Stiinta Polimerilor [Inginerie chimică]

33 AS

Tehnologia Prelucrarii Polimerilor; Auxiliari pentru industria Materialelor Polimerice; Biopolimeri si Biocompozite I ; Polymer Processing ; New Industrial Polymeric Materials; Ambalaje si design in industria alimentara; Stiinta Materialelor Biopolimerice; Stiinta Materi-alelor Organice si Compozite

Prof.dr.ing Horia Iovu [Senat/Cons.fac]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing Izabela Stancu Membru Universitatea Politehnica din București Prof dr.ing Sorina Garea Membru Universitatea Politehnica din București Conf. dr.ing Paul Stanescu Membru Universitatea Politehnica din București Conf. dr.ing Catalin Zaharia Membru Universitatea Politehnica din București S.L dr.ing. Celina Damian MS Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Departament [Domeniu Post]

Poz. Stat

Func Did. Discipline post Comisie concurs Poziţia în

Comisie Universitatea COMUNICARE 30 Asist. Engleză - Conf. univ. Yolanda-Mirela CATELLY Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

17

Page 18: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

IN LIMBI MODERNE

Franceză [Senat/Dir.dep.] Conf. univ. Roxana-Anca TROFIN Membru Universitatea Politehnica din București Conf. univ. Branduşa Maria Răileanu

PREPELIŢĂ Membru Universitatea Politehnica din București Lect. univ. Cristina Mihaela NISTOR Membru Universitatea Politehnica din București Lect. univ. Elena SAVU Membru Universitatea Politehnica din București Lect. univ. Fabiola POPA MS Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Stiinte Aplicate

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor

Departament [Domeniu Post]

Poz Stat

Fun Did Discipline Post Comisie concurs Poziţia în

Comisie Universitatea

INGINERIE ECONOMICĂ 11 Ș.l.

Managementul afacerilor economice internaționale; Integrare europeană; Micro și macroeconomie;

Prof.univ.dr. ing. Radu Stanciu [Senat/Dir.dep.] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Conf.dr.ec. Corina Dumitrescu Membru Universitatea Politehnica din București Ş.l.dr.ec. Monica Niță Membru Universitatea Politehnica din București

Departament [Domeniu Post]

Poz. Stat

Func Did. Discipline post Comisie concurs Poziţia în

Comisie Universitatea

Departamentul Metode si Modele Matematice

34 AS

Analiza 1; Matematici 2; Matematici Speciale; Integrale multiple , probabilitati si statistica matematica

Prof.dr. Mircea OLTEANU [Senat/Dir.dep.]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr. Radu GOLOGAN Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr. Ioana LUCA Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr. Andrei HALANAY Membru Universitatea Politehnica din București Lect.dr. Alina PETRESCU-NITA Membru Universitatea Politehnica din București Lect.dr. Luminita COSTACHE MS Universitatea Politehnica din București

Departamentul Matematica-Informatica

50 AS

Analiza matematica I, II; Matematici 3; Metode de Calcul Matriceal

Prof.dr. Mihai POSTOLACHE [Senat/Dir.dep.]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Conf.dr. Adrian DUNCA Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr Ileana SEBE Membru Universitatea Politehnica din București Lect.dr. Silvia BONTAS Membru Universitatea Politehnica din București Lect.dr. Aurora MARICA Membru Universitatea Politehnica din București Lect.dr. Angela PASARESCU MS Universitatea Politehnica din București

18

Page 19: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

Microeconomie; Macroeconomie.

Ș.l.dr.ec. Natalia Manea Membru Universitatea Politehnica din București Lect.dr.ec. Răzvan Dobrescu Membru Universitatea Politehnica din București

INGINERIE ECONOMICĂ

18 AS

Management; Managementul general;Management industrial

Prof.univ.dr. Radu Stanciu [Senat/Dir.dep.] Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Conf.dr. Daniela Momete Membru Universitatea Politehnica din București Ș.l.dr. Olga Bucoveţchi Membru Universitatea Politehnica din București Ş.l.dr. Monica Niță Membru Universitatea Politehnica din București Ș.l. dr. Nicoleta Ignat Membru Universitatea Politehnica din București

ECONOMIE

24

AS

Bazele Economiei I; Bazele Economiei II; Elemente legislative privind proiectarea și proiectarea afacerilor; Legislație comercială;

Prof. dr. ec. Gheorghe Oprescu [Senat/Dir.dep.] Președinte Universitatea Politehnica din București

Conf. dr. ec. Corina Dumitrescu Membru Universitatea Politehnica din București Conf. dr. ec. Oana Vlăduț Membru Universitatea Politehnica din București Lect. dr. ec. Beatrice Leuștean Membru Universitatea Politehnica din București Lect. dr. ec. Răzvan Dobrescu Membru Universitatea Politehnica din București

MANAGEMENT

49 AS

Management financiar; Cercetări de marketing;Auditul firmei;Politici și strategii de afaceri; Ingineria serviciilor.

Prof. dr. ing. Cezar Scarlat [- /Cons. Fac.] Președinte Universitatea Politehnica din București

Prof. dr. ing. Sorin Ionescu Membru Universitatea Politehnica din București Prof. dr. ing. Gheorghe Militaru Membru Universitatea Politehnica din București Șl. dr. ing. Cristina Simion Membru Universitatea Politehnica din București Șl. dr. ing. Cătălina Alexe Membru Universitatea Politehnica din București

MANAGEMENT

48 AS Management; Managementul resurselor umane; Auditul firmei. Managementul serviciilor.

Prof.dr.ing. Florin Danalache [- /Cons. Fac.] Președinte Universitatea Politehnica din București

Prof. dr. ing. Anca Alexandra Purcărea Membru Universitatea Politehnica din București Conf. dr. ing. Doina Șerban Membru Universitatea Politehnica din București Șl. dr. ing. Alexe Cătălin Membru Universitatea Politehnica din București Șl. dr. ing. Bogdan Fleacă Membru Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Inginerie Medicală

Departament [Domeniu Post]

Poz. Stat

Func Did. Discipline post Comisie concurs Poziţia în

Comisie Universitatea

Bioinginerie şi Biotehnologie [Inginerie

17 As. Informatică aplicată 1 Bioelectromagnetism

Prof.dr.ing. Mihaela Morega [Dir. Dep. / - ]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr.ing. Mihai Octavian Popescu Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing. Alina Machedon Membru Universitatea Politehnica din București Ş.l.dr.ing Gabriela Niculescu Membru Universitatea Politehnica din București

19

Page 20: DIDACTICE VACANTE Scoase la concurs în sem.I, 2016-2017 Pe ...

Medicală] Ş.l.dr.ing. Alin Alexandru Dobre Membru Universitatea Politehnica din București Ş.l.dr.ing. Dragoş Ţarălungă MS Universitatea Politehnica din București

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane

Departament [Domeniu Post]

Poz. Stat

Func Did. Discipline post Comisie concurs Poziţia în

Comisie Universitatea

DFCD-SSU [Științele educației]

62 AS Didactica specialității Practică pedagogică

Prof.dr.ing Gabriela Carmen OPROIU [- /Cons. Dep.]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr. Nicoleta LIȚOIU Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr.ing Teodora Daniela CHICIOREANU Membru Universitatea Politehnica din București Lect.dr Simona GĂBUREANU Membru Universitatea Politehnica din București Lect.dr Ramona Cristina BĂLĂNESCU Membru Universitatea Politehnica din București Lect.dr Oliviana Elena EPURESCU MS Universitatea Politehnica din București

DFCD-SSU [Psihologie] 63 AS

Psihologia educației

Conf.dr. Beatrice BALGIU [- /Cons. Dep.]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Lect.dr. Mirela NEGREANU Membru Universitatea Politehnica din București Lect.dr. Ioana STANCU Membru Universitatea Politehnica din București Lect.dr. Ana Voichița TEBEANU Membru Universitatea Politehnica din București Lect.dr. Simona NEAGU Membru Universitatea Politehnica din București Lect.dr. Gabriela Beatrice COTEȚ MS Universitatea Politehnica din București

DFCD-SSU [Filosofie] 64 AS

Modele de comunicare Filosofie cognitivistă Filosofia culturii tehnice Filosofia culturii

Prof.dr. Ioana PORUMB [Senat/Dir.dep.]

Preşedinte Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof.dr. Georgeta MARGHESCU Membru Universitatea Politehnica din București Prof.dr. Viorel CERNICA Membru Universitatea București Lect.dr. Mircea OANCEA Membru Universitatea Politehnica din București Lect.dr. Mircea TOBOȘARU Membru Universitatea Politehnica din București Conf.dr. Ovidiu CARAIANI MS Universitatea Politehnica din București

20