Desertificarea Presentation

download Desertificarea Presentation

of 19

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  450
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Desertificarea Presentation

Cuprins Deserturile si desertificarea Consecin ele de ertific rii Combaterea desertificarii Desertificarea Romaniei Solutii Orase afectate Efecte Despaduririle si desertificarea

DE ERTURILE

I DE ERTIFICAREA De erturile sunt zone cu ploi extrem de rare, n care tr iesc pu ine specii de plante i animale, iar popula ia este foarte restrns . Chiar dac condi iile de via sunt foarte aspre plantele i animalele s-au adaptat la mediul de erturilor. Broa tele de de ert i construiesc vizuine n nisip unde hiberneaz pn la venirea sezonului ploios, cnd ies la suprafa pentru a se hr ni i a se reproduce.Unele mamifere din de ert i-au dezvoltat urechi mari sau alte forma iuni organice pentru a reduce c ldura corpului. Altele i procur necesit ile de ap din hrana care o consum . n Namibia , planta Welwitschia mirabilis supravie uie te absorbind umiditatea din ce urile zilnice care plutesc deasupra de ertului namibian.

Datorit adapt rilor specifice, speciile din de erturi sunt foarte vulnerabile la modific rile condi iilor de mediu. n mod surprinz tor, se cunosc foarte pu ine lucruri despre de erturi din punct de vedere al caracteristicilor biologice, ecologice i culturale. Fiecare de ert de pe p mnt este unic d.p.v. al originii, istoricului evolu iei i al specificului climatica. Pentru a le proteja sunt necesare politici i strategii adecvate. Terenurile uscate sunt caracterizate de un nivel foarte sc zut al precipita iilor i o rat nalt a evapor rii apei. Ele ocup cca. 41 % din suprafa , oferind ad post i hran pentru peste 2 miliarde de locuitori. Jum tate din ace tia tr iesc n s r cie, fiind total dependen i de resursele mediului local. Locuitorii din zonele uscate, 90 % apar innd rilor n curs de dezvoltare, sunt mult n urm fa de restul lumii, n ceea ce prive te standardele de via . n rile n curs de dezvoltare, mortalitatea infantil din zonele uscate este de cca. 54 copii la 1000 de na teri, de dou ori mai ridicat dect cea din zonele neuscate i de 10 ori mai mare dect cea din rile dezvoltate.

De ertificarea este definit de Conven ia ONU pentru Combaterea De ertific rii drept degradarea terenurilor din zonele aride, semiaride i subumid-uscate ca rezultat al ac iunii diferi ilor factori, inclusiv ai schimb rilor climatice, precum i datorit activit ilor umane . Degradarea solului n zonele uscate este definit ca o reducere sau diminuare a productivit ii biologice sau economice. Ea afecteaz o treime din suprafa a terestr i peste 1 miliard de oameni. Consecin ele de ertific rii i secetei includ: nesiguran a hranei, foametea i s r cia. Tensiunile sociale, economice i politice care apar pot crea conflicte, determinnd o s r cire suplimentar i o accelerare a degrad rii solului. Expansiunea fenomenului de de ertificare la nivel planetar amenin cu o cre tere de milioane de oameni n c utarea de noi ad posturi i surse de hran . ntre 10 i 20 % din zonele uscate sunt deja degradate. Situa ia cea mai grea apare n rile n curs de dezvoltare. Suprafa a total afectat de de ertificare este estimat ntre 6 i 12 milioane km p tra i.

Zonele uscate con in 43 % din terenurile cultivate. Degradarea solului cauzeaz o pierdere a produc iei agricole, estimat la 42 miliarde $ anual. Aproape o treime din terenurile agricole au fost abandonate n ultimii 40 de ani pentru c eroziunea le-a f cut neproductive. n fiecare an 20 milioane ha terenuri cultivate devin prea degradate pentru agricultur , sau pentru extinderi urbane. n ultimii 30 de ani, cererea de suplimentare a produc iilor agricole pentru a hr ni popula ia planetei n cre tere, a exercitat o presiune cresc toare asupra solului i resurselor de ap . Comparativ cu anii 1970, ast zi trebuie hr ni i 2,2 miliarde locuitori n plus. Dac produc ia agricol va ine pasul cu cre terea demografic , n urm torii 30 de ani va fi nevoie de o suplimentare a hranei cu 60 % i o cre tere a suprafe ei cultivate prin desp duriri cu 60-80 %.

De ertificarea a fost descoperit la 30 % din terenurile irigate, la 47 % din terenurile nerigitate i la 73 % diverse alte terenuri. Anual o cifr estimat ntre 1,5 i 2,5 milioane ha terenuri agricole irigate, 3,5 4 milioane ha terenuri agricole neirigate i cca. 35 milioane ha alte terenuri i pierd par ial sau n totalitate productivitatea datorit eroziunii solului. Refacerea terenurilor degradate prin eroziune este un proces foarte lent. Sunt necesari 500 de ani pentru a reface 2,5 cm de sol. Furtunile de praf reprezint o problem tot mai acut n multe zone afectnd s n tatea oamenilor i a ecosistemelor locale ct i a celor de la distan mare. Norii gro i de praf ridica i din de ertul Gobi afecteaz o mare parte din China, Coreea i Japonia, determinnd cre terea cazurilor de febr , tuse i dureri de ochi n perioada sezonului uscat. Praful produs de Sahara a fost una din cauzele problemelor respiratorii ap rute n America de Nord i a afectat recifurile de corali din arhipelagul caraibean.

Consecin ele de ertific rii sunt: diminuarea produc iei de hran , reducerea productivit ii solului i o sc dere a capacit ii de regenerare a terenului; cre terea inunda iilor n zonele din avalul rurilor, reducerea calit ii apei, sedimentarea n ruri i lacuri i colmatarea lacurilor de acumulare i a canalelor navigabile; agravarea problemelor de s n tate datorate furtunilor de nisip i praf, n special a infec iilor oculare, a dificult ilor respiratorii, a alergiilor i a stress-ului; reducerea mijloacelor de trai, for nd popula ia afectat s migreze.

Terenurile uscate se degradeaz deoarece: n aceste zone locuiesc oameni s raci, n special femei, rareori avnd dreptul la opinie i adesea lipsi i de servicii esen iale cum ar fi: protec ia s n t ii, agricultur modern , educa ie; n plus femeile sunt discriminate datorit lipsei de reglement ri adecvate; locuitorii din zonele uscate nu au utilaje moderne pentru agricultur , fertilizatori, ap , pesticide i semin e corespunz toare , nu au acces la pie ele de desfacere, rareori ob innd pre uri bune, din cauza calit ii proaste a produselor proprii; comunit ile locale e ueaz n ac iunile de a beneficia de alte resurse locale, cum ar fi resurse minerale, biodiversitate, atrac ii turistice; accesul la ap i drepturile asupra acestei resurse sunt neadecvate, deseori apa fiind prost gestionat , ducnd la uzare i salinizare; terenurile sunt adesea supracultivate i suprap unate, conducnd la sc derea productivit ii; comunit ile din zonele uscate sunt vulnerabile la secet ; ele depind adesea de recoltele anuale , ducnd lips de rezerve de hran , bani, asigur ri sau alte forme de protec ie social necesare pentru a dep i anii cu dificult i

Combaterea desertificarii Agricultura ecologic contribuie la combaterea de ertific rii, prevenind eroziunea solului, uscarea i pierderea fertilit ii acestuia, dar este i o metod de regenerare a terenurilor degradate. De ertificarea nseamn distrugerea stratului fertil al solului, urmat de pierderea capacit ii acestuia de a sus ine recolte, p uni sau alte activit i umane. Schimb rile climatice pot determina apari ia acestui fenomen, ns supracultivarea, suprap unarea, defri area p durilor i lipsa iriga iilor sunt principalii vinova i pentru instalarea acesteia. Motiv pentru care speciali tii spun c agricultura ecologic ar trebui s fie una dintre componentele-cheie ale programelor de stopare a de ertific rii. i asta deoarece, prin practicile agricole ct mai apropiate de natur pe care le promoveaz , acest sistem agricol mbun t e te fertilitatea solului, stimuleaz infiltrarea apei n sol i cre te capacitatea acestuia de a re ine umezeala, protejeaz pu ina ap disponibil n zonele uscate de contaminarea cu pesticide i alte chimicale de sintez . i nu permite supracultivarea sau suprap unatul Combaterea de ertific rii presupune luarea de m suri la nivel global , fapt realizat ncepnd cu anul 1977 n urma primei conferin e mondiale asupra de ertific rii (Nairobi Kenya). Dintre acestea amintim: -adoptarea unor programe de utilizare durabil a solurilor i a resurselor agricole; -plantarea de arbori rezisten i la secet (a a numitele baraje verzi ex. Algeria 1500 km lungime i 5-20 km. l ime); -reducerea suprap unatului i crearea unor surse alternative de venituri pentru popula ia din zonele afectate; - utilizarea echilibrat a resurselor de ap , etc.

Desertificarea Romaniei

Schimb rile climatice, defri rile abuzive i metodele gre ite de exploatare a culturilor accelereaz fenomenul de ertific rii. Temperatura aerului a dep it frecvent vara trecuta 32 de grade C (adic valoarea biologic de rezisten a plantelor pr itoare cum sunt porumbul i floarea-soarelui). Cele mai afectate sunt culturile din sudul Cmpiei Romne i din Cmpia de Vest, precum i din sudul Moldovei. Conform datelor statistice, anul trecut, cele mai mari valori ale intensit ii i duratei fenomenului de ar i s-au nregistrat la Giurgiu, Grivi a, C l ra i, Br ila, Alexandria, Buz u, Turnu Magurele, Bechet i Caracal. n aceste zone, au fost i 6-7 zile consecutive cu temperaturi maxime de peste 32 grade C, sus ine eful Laboratorului de Agrometeorologie din cadrul Administra iei Na ionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu. Cu alte cuvinte, cel mai bun teren pentru fenomenul de de ertificare i pentru instalarea secetei. Suntem ntr-o zon de risc Un amplu studiu privind impactul nc lzirii globale asupra Europei, dat publicit ii anul trecut, situeaz Romnia al turi de Spania, Italia i Grecia, n zona cu risc mare de de ertificare din sudul continentului. n cazul rii noastre, efectele majore vor deveni vizibile nc din 2015 i se vor manifesta n special n Dobrogea, Oltenia i Banat, cnd terenuri din cel pu in zece jude e vor intra ntr-un proces de uscare. Avertismentul a fost reconfirmat anul acesta de un studiu al Agen iei Europene de Mediu, care prognozeaz pentru Romnia o serie de anomalii meteorologice, precum precipita iile extreme, dar i accelerarea fenomenului de ertific rii. Acesta se face deja sim it n partea de vest a Olteniei i n sud-ve