D. APE UZATE - BAZINUL HIDROGRAFIC CRI ¥â€ uzate/Uzate_SINTEZA PCA_2013.pdf III....

download D. APE UZATE - BAZINUL HIDROGRAFIC CRI ¥â€ uzate/Uzate_SINTEZA PCA_2013.pdf III. Situatia globala a cantitatilor

of 12

 • date post

  11-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of D. APE UZATE - BAZINUL HIDROGRAFIC CRI ¥â€ uzate/Uzate_SINTEZA PCA_2013.pdf III....

 • D. APE UZATE - BAZINUL HIDROGRAFIC CRIŞURI

  I. Prezentarea principalelor surse de poluare din bazin

  În cadrul acestui capitol sunt prezentate sursele de impurificare din bazinul hidrografic Crişuri

  in functie de activitatea din economia nationala de la care provin aceste ape .

  În b.h. Crişuri există 116 de agenţi economici potenţial poluatori, totalizând un număr de 148

  surse de ape uzate din care 38 unitati cu emisii neepurate si 110 unitati cu emisii epurate .

  Aceste surse de poluare sunt defalcate in functie de tipul de provenienta al apelor uzate astfel :

  Aglomerari umane- 46 aglomerari din care :

  � Aglomerari mai mari de 100.000 l.e. - total emisii epurate + neepurate – 1 aglomerare

  cu emisii epurate ;

  � Aglomerari intre 10.000 -100.000 l.e.- total emisii neepurate + epurate -13 aglomerari,

  din care :

  • 4 aglomerari – emisii neepurate

  • 9 aglomerari - emisii epurate

  � Aglomerari intre 2.000 - 10.000 l.e.- total emisii neepurate + epurate – 23 aglomerari,

  din care :

  • 3 aglomerari – emisii neepurate

  • 20 aglomerari - emisii epurate

  � Aglomerari mai mici de 2.000 l.e.- total emisii neepurate + epurate – 9 aglomerari cu

  emisii epurate ;

  Unitati industriale – 52 unitati din care :

  � Unitati industriale IPPC - total emisii neepurate + epurate – 7 unitati din care :

  1 unitate industriala – emisii neepurate

  • 6 unitati industriale - emisii epurate

  � Unitati industriale NON - IPPC - total emisii neepurate + epurate – 45 unitati din care :

  • 9 unitati industriale – emisii neepurate

  • 36 unitati industriale - emisii epurate

  Alte surse de poluare punctiforme – 50 surse din care :

  � Surse punctiforme - total emisii neepurate + epurate – 50 unitati din care :

  • 21 unitati – emisii neepurate

  • 29 unitati - emisii epurate

 • De la cele 148 de surse de

  Bazinala de Apa Oradea a recoltat un numar de 430 probe/an de ap

  chimice, cu o frecvenţă cuprinsă între 2

  programului de activitate pentru urmă

  II. Situatia volumelor de apa uzate evacuate

  Din volumul total de apă evacuat de

  18,903795 mil mc, reprezentând cca.

  din total, necesită epurare din care:

  • 31,508174 mil.mc ape suficient epurate

  • 3,75226 mil.mc ape insuficient epurate

  • 0,314078 mil.mc ape neepurate.

  31508.174

  3752.260

  Volumul de ape uzate evacuate in receptori naturali

  Nu necesita epurare

  4%

  8%

  46%

  Volume de apa evacuate in receptori naturali pe tipuri de unitati

  Unitate IPPC

  Aglomerari 2.000 - 10.000 l.e.

  Alt tip

  de surse de impurificare, laboratorul A.N.“Apele Române“

  Bazinala de Apa Oradea a recoltat un numar de 430 probe/an de apă uzată şi a efectuat analize fizico

  ă între 2 şi 12 probe/an, în funcţie de importan

  programului de activitate pentru urmărirea calităţii apelor a laboratorului în anul 2012.

  Situatia volumelor de apa uzate evacuate

  ă evacuat de 54,478307 mil.mc, nu necesită epurare un volum de

  d cca. 34.70 %, iar volumul de 35,574512 mil.mc, reprezentând

  mil.mc ape suficient epurate

  mil.mc ape insuficient epurate

  mil.mc ape neepurate.

  18903.795 3752.260

  314.078

  Volumul de ape uzate evacuate in receptori naturali- anul 2013 in B.H.Crisuri - (mii mc)

  Suficient epurate Insuficient epurate Neepurate

  31%

  5%

  1%

  5%

  Volume de apa evacuate in receptori naturali pe tipuri de unitati - anul 2013 (%)

  Unitate non-IPPC Aglomerari < 2.000 l.e.

  Aglomerari 10.000 -100.000 l.e. Aglomerari > 100.000 l.e.

  impurificare, laboratorul A.N.“Apele Române“-Administratia

  i a efectuat analize fizico-

  ie de importanţa lor şi pe baza

  ii apelor a laboratorului în anul 2012.

  ă epurare un volum de

  mil.mc, reprezentând 65.3 %

  18903.795

  anul 2013 in

  Neepurate

  31%

  anul 2013 (%)

  Aglomerari < 2.000 l.e.

  Aglomerari > 100.000 l.e.

 • Centralizatorul volumelor de ape uzate evacuate pe activitati economice si judete aferente BH CRISURI

  Centralizatorul volumelor de ape uzate evacuate pe activitati economice_JUD.HUNEDOARA - 2013

  Activitate economica

  Volume evacuate (mii mc/an)

  Total volume

  evacuate (1)

  NU necesita epurare

  (2)

  Necesita epurare (3)

  NU se epureaza (4)

  Se epureaza (5)

  Total volume ce necesita epurare

  (6) NU se epureaza

  corespunzator (7) Se epureaza

  corespunzator (8)

  TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

  Captare si prelucrare apa pt. alimentare

  0.00 0.00 0.00 0.00 75.14 9.35 728.19 90.65 803.33 100.00 803.33

  Energie electrica si termica

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 100.00 0.35 100.00 0.35

  Industria mijloacelor de transport

  0.00 0.00 0.00 0.00 13.28 22.57 45.55 77.43 58.82 100.00 58.82

  Industrie extractiva 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 100.00 0.00 0.00 56.00 100.00 56.00

  Invatamant si sanatate

  0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 100.00 0.00 0.00 6.80 100.00 6.80

  TOTAL 151.22 774.08 925.30 925.30

 • Centralizatorul volumelor de ape uzate evacuate pe activitati economice_JUD.ARAD - 2013

  Activitate economica

  Volume evacuate (mii mc/an)

  Total volume

  evacuate (1)

  NU necesita epurare (2)

  Necesita epurare (3)

  NU se epureaza (4)

  Se epureaza (5)

  Total volume ce necesita epurare

  (6)

  NU se epureaza corespunzator (7)

  Se epureaza corespunzator (8)

  TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

  Captare si prelucrare apa pt. alimentare

  0 0 0 0 418.686 41.1 599.992 58.9 1018.678 100 1018.678

  Comert si servicii pentru populatie

  0 0 0 0 10.208 100 0 0 10.208 100 10.208

  Constructii 0 0 0 0 0 0 4.427 100 4.427 100 4.427

  Industrie alimentara 1.8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8

  Industrie metalurgica 0 0 0 0 2.223 100 0 0 2.223 100 2.223

  Prelucrari chimice 0 0 0 0 0 0 37.658 100 37.658 100 37.658

  TOTAL 1.8 431.117 642.077 1073.194 1074.994

 • Centralizatorul volumelor de ape uzate evacuate pe activitati economice_JUD.BIHOR - 2013

  Activitate economica

  Volume evacuate (mii mc/an)

  Total volume

  evacuate (1)

  NU necesita epurare (2)

  Necesita epurare (3)

  NU se epureaza (4)

  Se epureaza (5) Total volume ce

  necesita epurare (6)

  NU se epureaza corespunzator

  (7)

  Se epureaza corespunzator (8)

  TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

  Administratie publica 0 0 0 0 0 0 9.245 100 9.245 100 9.245

  Alte activitati 37.361 80.2 0 0 2.377 25.77 6.846 74.23 9.223 19.8 46.584

  Captare si prelucrare apa pt. alimentare

  473.46 1.61 79.129 0.27 1148.763 3.98 27640.1 95.75 28867.99 98.39 29341.452

  Comert si servicii pentru populatie

  1776.05 97.25 0 0 49.58 98.9 0.549 1.1 50.129 2.75 1826.179

  Constructii 0 0 0 0 195.632 31.66 422.3 68.34 617.932 100 617.932

  Energie electrica si termica

  15826.85 100 0 0 0 0 0 0 0 0 15826.846

  Industria mijloacelor de transport

  0 0 0 0 0 0 0.679 100 0.679 100 0.679

  Industrie alimentara 230.703 26.61 0 0 1.345 0.21 634.989 99.79 636.334 73.39 867.037

  Industrie extractiva 0 0 233.876 12.38 1339.204 70.92 315.36 16.7 1888.44 100 1888.44

  Industrie usoara 8.5 72.18 0 0 3.276 100 0 0 3.276 27.82 11.776

  Invatamant si sanatate 32.856 85.77 0 0 4.386 80.43 1.067 19.57 5.453 14.23 38.309

  Mec fina + electrotehnica 0 0 0 0 22.128 97.96 0.461 2.04 22.589 100 22.589

  Prelucrari chimice 0 0 0 0 0 0 371.33 100 371.33 100 371.33

  Prod de mobilier 0 0 0 0 0.477 5.4 8.354 94.6 8.831 100 8.831

  Transporturi 30.833 100 0 0 0 0 0 0 0 0 30.833

  TOTAL 18416.61 313.005 2767.168 29411.28 32491.45 50908.062

 • Centralizatorul volumelor de ape uzate evacuate pe activitati economice_JUD.CLUJ - 2013

  Activitate economica

  Volume evacuate (mii mc/an)

  Necesita epurare Total

  volume evacuate NU se epureaza

  Se epureaza Total volume ce necesita

  epurare NU se epureaza corespunzator

  Se epureaza corespunzator