Curs Jurnalism 01

download Curs Jurnalism 01

of 24

Transcript of Curs Jurnalism 01

 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  1/24

  Curs Jurnalism

  1

  Care sunt, de fapt, genurile jurnalistice care apar frecvent n ziare,televiziune !i dup"ce le deosebim:

  Genuri de informare

  -#tirea:ea ofer"informa#ia pe scurt (spune "ce s-a ntmplat?"), culeas"din diverse surse;

  -Relatarea:ofer" informa#ia culeas" direct de la fa#a locului de c"trereporter. Prezen#a la fa#a locului, accentueaz" r"spunsul la ntrebarea"unde s-a ntmplat?";

  -Reportajul:este un gen, la fel ca relatarea, bazat pe informa#ie

  culeas" de la fa#a locului. n plus, fa#" de relatare $i de $tire, vine cudetalii de atmosfer", adaug"culoare;

  -Ancheta:dezv"luie ceva (ascuns, imoral, ilegal...). Accentul cade pentreb"rile "de ce?" $i "cum?";

  -Interviul:aici nu cred c" trebuie explicat, cu to#ii $tim ce-i "la uninterviu ;

  -Portretul: mprumut" caracteristici din celelalte genuri. Pe scurt,urm"re$te tr"s"turile, comportamentul, pasiunile, viciile, realiz"rile...unei persoane $i ofer"o imagine despre ea.

  Genuri de opinie

  -Comentariul:este pozi#ia unui jurnalist cu privire la o tem";

  -Editorialul:este pozi#ia publica#iei cu privire la o tem"de actualitate $ide mare interes;

  Editorialul - opinia o%ciala a ziarului, institutiei, televiziunii...

  http://www.ghidjurnalism.ro/editorialulhttp://www.ghidjurnalism.ro/editorialulhttp://www.ghidjurnalism.ro/editorialulhttp://www.ghidjurnalism.ro/editorialulhttp://www.ghidjurnalism.ro/reportajulhttp://www.ghidjurnalism.ro/reportajulhttp://www.ghidjurnalism.ro/reportajulhttp://www.ghidjurnalism.ro/relatareahttp://www.ghidjurnalism.ro/editorialulhttp://www.ghidjurnalism.ro/portretul-profilul-ca-gen-jurnalistichttp://www.ghidjurnalism.ro/interviulhttp://www.ghidjurnalism.ro/reportajulhttp://www.ghidjurnalism.ro/relatareahttp://www.ghidjurnalism.ro/stirea
 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  2/24

  Curs Jurnalism

  2

  Editorialul reprezint" pozi%ia o&cial" a publica%ieifa#" de un subiectde actualitate $i important pentru public. n mod normal,nu ar trebuis"poarte semn"tura unei persoane, ntrucat el reprezint"vocea uneiinstitu#ii, cum ar %ziarul/revista. Se vorbe$te despre acest gen ca %ind

  "coloana vertebral"" a unei publica#ii.

  De obicei, cel care $i asum" responsabilitatea unui editorial este unjurnalist cu experien#", din conducerea ziarului, cu reprezentarecultural"$i general"aprofundat", un tip care are sim#ul umorului $i alironiei.

  Cmpurile privilegiate ale editorialului sunt: politica, socialul,

  economicul, educa#ia, criminalitatea-infrac#ionalitatea. Asta nu nsemn"ca ele sunt singurele cmpuri din care se poate scrie un editorial desucces, dac" ne gndim $i la publica#iile specializate, care abordeaz"teme speci%ce.

  Editorialistul are de ales dintr-o palet" foarte variat" de tonuri: umor,sarcasm, satir", parabol", parodie.

  De cele mai multe ori, cei care scriu acest gen de articole au impresia c"

  vor schimba lumea. De fapt, acest lucru nu s-a con%rmat foarte des.David Randall, aminte$te n lucrarea sa "Jurnalistul Universal" dou"cazuri n care au fost luate decizii memorabile ca urmare a public"riiunor articole de opinie: al lui Emil Zola, despre cazul Dreyfus, publicat nziarul francez "L'Aurore" n ianuarie 1898 (de fapt, era vorba de oscrisoare deschis", nu de un editorial) $i cazul lui Alfred Nobel, care $i-aschimbat testamentul $i a l"sat ca averea sa s" constituie PremiileNobel pentru pace, literatur"$i $tiinte, aceasta n urma unui necrolog

  eronat (ce confunda moartea fratelui sau Ludwing Nobel cu a lui),care l eticheta drept "negustorul mor#ii".

  Pe scurt despre editorial:

 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  3/24

  Curs Jurnalism

  3

  - vrful genurilor de opinie;

  - trateaz"o problem"important"$i de actualitate;

  - de obicei, este scris de un jurnalist cu experien#";- editorialul doar puncteaz", nu analizeaz".

  Stirea- informatie puraO $tire poate avea $i 2000-3000 de semne.CINE? CE? CAND? UNDE? DE CE? CUM?

  Noutatea este cea mai impotranta calitate a unei stiri. Stirea trebuie sa%e: importanta, interesanta, noua, si adevarata.Dac"n-ai reu$it s"prinzi cititorul cu prima fraz", po#i s"consideri c"aiscris degeaba tot textul. Primele 30 de cuvinte sunt vitale pentru ac$tiga aten#ia celui care cite$te.Tehnica piramidei r"sturnate const" n prezentarea celor maiimportante informa#ii n chiar introducerea $tirii, dup" care urmeaz"date explicative, complementare, de context $i alte detalii.

  Redactarea $tirii sub forma piramidei r"sturnate este o solu#ie adecvat"cititorului modern, mereu sub presiunea timpului, care vrea s" a&erepede ce s-a ntmplat $i dup"aceea, dac"mai are timp, s"a&e de ce$i cum s-a ntmplat.

  Cele trei p"r%i esen'iale ale unei !tiri scrise sub forma piramideir"sturnate:

  a)Lead introducerea sau capul $tirii;

  b)Corpul $tirii- dezvolt"introducerea;

  c)Final trebuie s"%e memorabil.

  Lead-ul (atacul sau primul paragraf)este nucleul informativ esen#ial,

 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  4/24

  Curs Jurnalism

  4

  care sintetizeaz"principalele informa#ii. El trebuie s"%e att informativct $i incitativ. n esen#", lead-ul trebuie s"capteze aten#ia cititorului $is"l invite la lectur".

  Corpul !tiriicon#ine date care explic" $i aprofundeaz" introducerea,explica#iile care ajut" la situarea evenimentelor n context $i o serie dedate secundare care ntregesc imaginea faptului. Background-ul $i arelocul tot n aceast"zon"a $tirii.

  Finalul%xeaz"n mintea cititorului evenimentul. El trebuie s"%ememorabil.Un element sensibil n aceast"schem"este $apoul. De regul", nu se

  folose$te n $tiri, ns", n cazul $tirilor de dimensiuni mari, el se impune.'apoul este un element al titr"rii. Con#ine mesajul esen#ial. El trebuie s"%e incitant, s"-l fac"pe cititor s"-$i continue lectura. Ce trebuie s"re#inem este c"functioneaz"ca un lead, dar nu nlocuie$te lead-ulpropriu-zis al articolului. O tipologie sumar": informativ rezum"informa#ia, prezentnd doar esen#ialul;incitativ con#ine elementeputernice din text $i incit"cititorul la lectur"; de prezentare- prezint"interlocutorul sau o motiva#ie, este folosit, cel mai adesea, n cazul

  interviului;de actualizare prezint"informa#iile de ultim"or".Prin ce c!tig"m obiectivitate:

  - corectitudinea informa#iilor;

  - citarea surselor;

  - citarea tuturor p"r#ilor implicate ntr-un con&ict (dac"o surs" acuz"pe cineva de ceva, nu d"m $tirea f"r"s"avem $i pozi#ia celui acuzat);

  - evit"m s"ne spunem opiniile;

  - verbe de distan#are (dac" o surs" lanseaz" acuza#ii, folosim verbeprecum: "sus#ine", "pretinde").

 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  5/24

  Curs Jurnalism

  5

  Exigen#e ale $tirii:

  Coeren#a nu trebuie s" plec"m ntr-o direc#ie $i s" ajungem n alt"parte. Trebuie s"men#inem aceea$i linie logic". O $tire trebuie s"aib"

  con#inut unitar. Trebuie s" #inem cont c" %ecare entitate (cuvnt,propozi#ie) face parte dintr-un text ($tirea), care trebuie s"comunice, s"transmit" ceva. Nu trebuie s" sc"p"m niciodat" din vedere acel ceva(unghiul de abordare).

  Concizia dac" putem spune acela$i lucru cu mai pu#ine cuvinte, nutrebuie s" ezit"m s" o facem. Exist" o regul" n jurnalism care esteformulat" astfel: maxim de informa#ie cu minim de cuvinte. Sunt

  indicate propozi#iile $i frazele scurte.

  Claritatea cititorul trebuie s" n#eleag" imediat ce vrem s"-i spunem.Nu folosim fraze ambigue, nu l"s"m loc interpret"rilor (scriem $tiri, nupoezii). Nu l vom determina pe cititor s"mearg" la dic#ionar s" cautesensurile. Limbajul trebuie s"%e clar, simplu.

  Cum cit"m sursele:

  Indicarea surselor de informare, n cadrul $tirii, este vital". F"r" surse,nu exist"$tire.

  - Sursa trebuie s"apar"cel trziu la sfr$itul lead-ului, altfel el nu este

  complet;

  - Sursa complet"apare abia n primul paragraf de dezvoltare, ca s"nu

  nc"rc"m lead-ul.- Orice personaj de $tire trebuie identi%cat cu nume $i func#ie (calitatea

  n care vorbe$te);

  - Cititorul nu trebuie s" ntmpine greut"#i n a n#elege cine e

  http://www.ghidjurnalism.ro/unghiul-de-abordarehttp://www.ghidjurnalism.ro/unghiul-de-abordarehttp://www.ghidjurnalism.ro/unghiul-de-abordarehttp://www.ghidjurnalism.ro/unghiul-de-abordare
 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  6/24

  Curs Jurnalism

  6

  personajul.

  Cum dat"m:

  Dubla datare este considerat" o gre$eal". 'tirea ar sem"na cu unproces verbal dac"am data cu ieri, 25 august. Este de ajuns s"spunem

  c"evenimentul s-a petrecut ieri.

  Este de preferat s" folosim la datare formule ca: ieri, azi, mine,

  poimine, peste o s"pt"mn", s"pt"mna trecut". Acestea sunt

  formule uzuale, mult mai u$or de pozi#ionat n timp. Publicul nostru

  este format din oameni normali. Dac" le spunem c"un eveniment s-apetrecut pe 15 iulie i ajut"m mai pu#in dect dac" le spunem c"

  evenimentul a avut loc acum o s"pt"mn", sau acum cinci zile, sau

  acum o lun". Evit"m s"-i determin"m s"apeleze la calendar.

  Re%inem, pe scurt, despre !tire:

  - Este cel mai concis gen jurnalistic;

  - Este un gen de informare;

  - Reprezint"relatarea pe scurt a unui fapt sau eveniment;

  - Exclude orice opinie a jurnalistului.

  INTERVIUL

  Trebuie s" facem de la nceput o distinc#ie. Cnd vorbim de interviu,putem vorbi despre el cametod"de documentare(atunci cnd lu"mdeclara#ii martorilor unui accident, de exemplu), sau putem vorbidespre el cagen jurnalistic.

  http://www.ghidjurnalism.ro/cum-colectam-informatiile
 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  7/24

  Curs Jurnalism

  7

  Pe scurt, interviul, ca gen jurnalistic, este o discu#ie, ns"nu o discu#ieoarecare, ci una care ntrune$te cteva condi#ii minime:

  - convorbirea are loc ntre un jurnalist $i o persoan" care prezint"

  interes pentru public (ce spune intervievatul arevaloare de informare);

  - trebuie s" existe un accept de publicare dat jurnalistului de c"treinterlocutor;

  - discu#ia este nregistrat"$i publicat"sub forma ntrebare r"spuns.

  n esen#", interviul este de fapt transcrierea acestei discu#ii. 'i nutrebuie s"credem c"aceast"transcriere o facem ntocmai. A$a ne-am

  transforma ntr-un robo#el care scoate textele de pe reportofon. Textul%nal va %editat, p"strnd doar pasajele notabile.

  Modalit"%i de intervievare uzuale:

  Fa#"n fa#"

  Este cea mai recomandat" modalitate. Este ntr-adev"r $i cea careconsum" cele mai multe resurse. Dezavantajul principal este c"nu sepoate realiza ntotdeauna repede. ns"exist"foarte multe avantaje cares" ncline favorabil balan#a. n primul rand, fa#" n fa#", putem s"exploat"m foarte bine comunicarea non-verbal". Dac" interlocutorul

  ncepe s" bat" cu pixul n mas" sau s"-$i frece minile e un semnpentru reporter. Un zmbet nu poate % transmis prin telefon sau e-mail.

  Prin telefon

  Este cea mai rapid"metod".Dezavantajele sunt foarte multe, mergndpn" la faptul c" interlocutorul poate nchide subit. Totu$i, este omodalitate foarte uzual"$i foarte practic". Nu ntotdeauna ai timp s"te

  http://www.ghidjurnalism.ro/documentarea-prin-telefon-avantaje-si-dezavantajehttp://www.ghidjurnalism.ro/documentarea-prin-telefon-avantaje-si-dezavantajehttp://www.ghidjurnalism.ro/criterii-car
 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  8/24

  Curs Jurnalism

  8

  ntlne$ti cu cei pe care vrei s"-i intervievezi.

  Messenger

  Este o modalitate destul de nou", dar practic", de intervievare.Principalul avantaj este c" se reduce foarte mult timpul pe care l-ampierde cu transcrierea discu#iei de pe band".

  Prin e-mail

  Este varianta cu cele mai multe dezavantaje, ultima la care ar trebui s"recurge#i. n cazul n care intervievatul nu n#elege ntreb"rile nu pute#iinterveni cu ntreb"ri ajut"toare. n cazul n care intervievatul r"spunde

  vag, nu ai ce-i face, nu mai po#i interveni s"-l tragi de limb"etc. Singurulavantaj e, la fel ca $i pe Messenger, c" se c$tig" timp latranscriere.UPDATE:Un alt mare dezavantaj al interviului prin emaileste c"intervievatul are toate ntreb"rile n fa#". Mai mult ca sigur le vaciti pe toate nainte s" se apuce s" r"spund". Asta va strica totfarmecul.

  Etapele interviev"rii

  1. Alegerea temei !i a interlocutorului

  Ce alegem prima dat", tema sau interlocutorul? Nu exist" o regul"general". n principiu, depinde foarte mult de context. Dac"#i se ofer"ocazia s" faci un interviu cu pre$edintele SUA, n cazul acesta aipersoana $i trebuie s"cau#i o tem"potrivit".

  Dac"se anun#"temperaturi extreme, ai o tem", #i trebuie un specialistcare s" te l"mureasc". La fel, dac"$eful t"u vine $i-#i propune o tem",va trebui s" cau#i persoana cea mai potrivit" s" vorbeasc" pe acelsubiect.

  Pn" la urm", alegerea temei sau a interlocutorului #ine de context.

 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  9/24

  Curs Jurnalism

  9

  Practic nu prea o alegi, ci una dintre ele #i se d"prima, iar tu trebuie s-oalegi foarte bine pe cea de-a doua.

  Reguli de baz":

  - alege persoana potrivit" pentru tema ta. Nu po#i alege un doctorpentru un interviu despre starea economiei mondiale, la fel cum nu po#ialege un economist s"vorbeasc"despre o epidemie de grip";

  - alege tema potrivit"pentru persoana pe care trebuie s"o intervievezi.Nu #i preg"ti o tem" despre care interlocutorul t"u n-ar putea s"vorbeasc".

  2. Preg"tirea interviului (Documentarea, Planul de ntreb"ri)

  Documentarea

  nainte s" ie$im pe cmpul de lupt" e bine s" ne narm"m. Cu altecuvinte, nainte de a ncepe discu#ia cu intervievatul trebuie s"-lcunoa$tem bine pe acesta dar $i tema discutat".

  Asta presupune s"a&"m ct mai multe lucruri despre via#a, pasiunile,profesia etc. ale intervievatului. Putem s" facem asta vorbind cuapropia#ii lui, folosind Internetul, citind articole publicate despre el etc.

  Cunoa$terea temei este la fel de important". Asta ne va ajuta s"punemntreb"ri pertinente $i s" putem reac#iona atunci cnd intervievatulncearc"s"ocoleasc"r"spunsul.

  Planul de ntreb"ri

  Nu putem s"ne baz"m pe &erul nostru de moment. ntreb"rile trebuiepreg"tite din timp, iar varianta indicat" este cea n scris. Asta nu

  nseamn" c" vom citi ntreb"rile de pe foaie. Este de bun sim# s"ncerc"m s" le re#inem $i s" tragem cu ochiul pe carne#el doar pentruveri%care. Planul de ntreb"ri trebuie s" %e &exibil. Ca sfat, e bine s"

 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  10/24

  Curs Jurnalism

  10

  avem ntreb"ri de rezerv". Trebuie s" avem n vedere $i faptul c"ntreb"rile din plan sunt orientative $i c"trebuie s"adapt"m ntreb"riledup" cursul %resc al discu#iei (avnd grij" s" nu deturn"m tema). Nueste neap"rat nevoie s"p"str"m ordinea de pe foaie.

  Nu v"gndi#i la acest plan ca la ceva att de important nct nu poate %abandonat. De exemplu, discu#ia merge dup"plan, dar la un momentdat intervievatul face o dezvaluire $ocant", despre care nimeni nu a mairelatat pn" atunci. n acest moment putem uita de tot ce ne-ampropus pn"atunci $i s" focus"m toate ntreb"rile pe acea dezv"luire.Dac" acea dezv"luire e mai important" dect tema noastr" ini#ial",merit"s"abandon"m tema $i s"exploat"m dezv"luirea.

  Stabilirea ntlnirii

  Tot la capitolul preg"tiri intr" $i %xarea ntlnirii. Indiferent c" o vomface telefonic, prin mail sau altcumva, trebuie s"-i comunic"mpersoanei alese: tema discu#iei, locul (asta dac" nu vom face interviulprin e-mail sau prin telefon), data, ora $i durata interviului. Pentru a %conving"tori e recomandat s"-i explic"m $i de ce el a fost alesul.

  3. Discu%ia (Rela%ia dintre jurnalist !i intervievat)

  O regul"de aur n interviu este c"jurnalistul trebuie s"$tie s"asculte. Eacolo ca s"a&e ct mai multe, deci s"asculte ce spune intervievatul, nus" arate ct de multe $tie el. Dac" reporterul vorbe$te prea mult, enormal ca persoana pe care o intervieveaz"s"se ntrebe: dac"$tie a$a

  de multe, de ce m"mai ntreab"pe mine?".Jurnalistul trebuie s" adopte un comportament de gazd" fa#" deinterlocutorul invitat la dialog, s" %e civilizat $i amabil, asumndu-$irolul secundar $i l"snd prim-planul invitatului s"u.

  A&at n postura solicitantului de informa#ii sau de opinii, ziaristul nu-$i

 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  11/24

  Curs Jurnalism

  11

  poate permite s" %e ostil, blazat sau indiferent $i nici nu poate s"a%$eze aere de superioritate. Pe de alt"parte, nici complezent nu poates"%e sau nu trebuie s"%e, %indc"ziaristul are n spate dreptul opinieipublice de a %informat", o institu#ie de pres".

  Discu#ia trebuie s" %e fairplay. A$a-numitele ntreb"ri capcan" suntdoar trucuri ieftine, care prind doar n fa#a unui interlocutor neavizat.

  Trebuie citat"cu acurate#e convorbirea sau ideea pe care interlocutorulo sus#ine. O declara#ie inexact",care creeaz"controverse, l poate facepe interlocutor s"-$i piard" ncrederea n onestitatea noastr" de

  jurnali$ti $i s"evite s"ne mai r"spund"invita#iilor viitoare la interviu.

  Jurnalistul trebuie s"-i ofere interlocutorului posibilitatea de a transmitecu pl"cere informa#ia. Acesta nu trebuie s"%e ntrerupt la tot pasul. Eltrebuie l"sat s" vorbeasc", ceea ce nu nseamn" ns"c" jurnalistul nutrebuie s" controleze dialogul. n acela$i timp, ziaristul trebuie s"-$ielibereze interlocutorul de grija formei discursului s"u, asumndu-$i nacest sens integral corectitudinea formal"a redact"rii.

  4. Editarea

  S-a terminat discu#ia, am ajuns n redac#ie. Avem o banda pereportofon (sau un text trimis prin e-mail), avem ni$te nsemn"ri ncarne#el. Ce facem cu ele? P"i simplu, ne apuc"m s"construim textul%nal. Iat"cum facem asta:

  - p"str"m din discu#ie doar elementele importante (dar avem grij" s"nu scoatem a%rma#iile din context);

  - scurt"m frazele lungi;

  - corect"m gre$eli gramaticale (pentru a u$ura lectura cititorului) / lep"str"m doar dac"vrem s" tr"d"m cuno$tin#ele de limb" vorbitorului($i asta n cazuri rare, cnd miza e mare, cnd interlocutorul este o

 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  12/24

  Curs Jurnalism

  12

  personalitate, cnd acesta pozeaz"n eminen#"cenu$ie) ;

  - dac" interviul este de dimensiuni mari, l spargem n blocuri logice,adic" folosim intertitluri (asta dac" ntreb"rile $i r"spunsurile permit

  acest lucru);

  - alegem poze sugestive pentru a ilustra interviul.

  Exist"ntreb"ri proaste?

  Probabil c"mai corect ar % s" spunem c"singura ntrebare proast" e

  cea pe care nu o pui. Cu siguran#"exist"ntreb"ri unele mai bune dectaltele, ns"ce garan#ie putem avea c"o ntrebare proast"nu poate s"aduc"un r"spuns surprinz"tor? Nu exist"ntreb"ri proaste, exist"doar

  ntreb"ri care au $anse mai mici s"ob#in"un r"spuns bun.

  Vom enumera totu$i cteva tipuri de ntreb"ri de evitat:

  - David Randall (1998, p. 65) aminte$te c"ntreb"rile capcan" nu au datniciodat"rezultate, deci nu sunt recomandate;

  - Mai multe ntreb"ri ntr-una singur";

  - ntreb"rile foarte lungi, pentru c"s-ar putea ca intervievatul s"piard"%rul;

  - ntreb"ri la care $ti#i deja r"spunsul (asta n cazul n care nu le folosi#idoar ca s"testa#i buna-credin#"a surselor);

  - ntreb"ri cu enun#uri complicate etc.

  Intervievarea surselor incomode, evazive !i ostile

  Acestea sunt reprezentate de oamenii timizi, care nu sunt obi$nui#i s"

 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  13/24

  Curs Jurnalism

  13

  dea interviuri, de cei care au ceva de ascuns, de cei care nu vor s"vorbeasc". Aproape toate manualele de jurnalism enumer" sfaturi deabordare a acestor surse. Probabil c" multe dintre ele func#ioneaz",multe nu. Cel mai important sfat e acela s" %#i insisten#i. Sunt cteva

  trucuri care v" pot ajuta atunci cnd sursele nu vor s" vorbeasc":pune#i-i s"-$i imagineze ce ar spune cititorii dac" vor vedea scris nziarul de a doua zi "X nu a vrut s"comenteze"; pute#i pretinde c"$ti#imai mult dect $ti#i cu adev"rat; n ultim" instan#" merge si "m" d"afar"dac"nu-mi acorda#i interviul".

  Cteva lucruri importante:Nu %#i agresiv dect dac"a#i epuizat toate celelalte c"i.

  Dac" nu sunte#i siguri c" a#i n#eles corect, expune#i cum vede#i voilucrurile. Dac"le vede#i gre$it, cu siguran#"intervievatul v"va corecta.

  Ave#i grij"la cifre, date, nume $i la func#ii. Asigura#i-v"c"sunt corecte.

  Dac" intervievatul lanseaz" acuza#ii la adresa unei persoane sau

  institu#ii nu ezita#i s"-l ntreba#i pe ce se bazeaz" cnd a%rm" acelelucruri. Ve#i c$tiga credibilitate.

  Nu v"pl"ti#i sursele ca s"vorbeasc".

  Nu da#i niciodat"textele intervieva#ilor spre aprobare nainte de a %publicate. Au avut ocazia s"spun"ce vor n momentul discu#iei, nu ecazul s"se r"zgndeasc".!!!

  REPORTAJUL

  nti de toate, reportajul este o poveste. O poveste pe care tu,reporterul, o spui pentru c"ai fost acolo, ai v"zut, ai a(at, ai auzit,ai sim%it, ai mirosit, ai gustat... #i cel mai important e s"-l faci pe

 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  14/24

  Curs Jurnalism

  14

  cititor "s"simt"" ceea ce ai sim%it tu, "s"aud"" ce ai auzit tu, "s"vad"" ce ai v"zut tu... (M.Voirol, 1992, p.52)

  Prima condi#ie este, deci, prezen#a reporterului la fa#a locului pentru

  colectarea informa#iilor. De fapt, e redundant s" spui asta, pentruc" reporterul, prin de%ni#ie, trebuie s" %e prezent n mijloculoamenilor, n mijlocul evenimentelor. O (tire o po#i scrie de la birou,dnd cteva telefoane, trimi#nd ni(te email-uri, ns"pentru un reportajtrebuie neap"rat s"-#i ridici fundul de pe scaun.

  Michel Voirol d"(i un contraexemplu:

  "Sunt oameni care nu sunt f"cu#i s" %e reporteri. Ei nu vor g"siniciodat" ap" n mare. i trimi#i s" fac" un reportaj n uzin", (i ei se

  ntorc cu raportul %nanciar (i cu catalogul de ma(ini". (Michel Voirol, inCristian Florin Popescu, 2003, p.195)

  Aten%ie!Reportajul este un gen de informare, el se bazeaz" pe faptereale. Singura sa leg"tur" cu literatura o reprezint" mijloacele deexpresie, nicidecum informa#ia (i raportarea fa#" de real. Nu inventanimic! Scrie doar ce vezi, ce auzi (i ce sim#i, nimic mai mult. Adauga-i un

  pic de culoare, un pic de emo#ie, atta tot.

  Cteva cuvinte cheie pe care trebuie s" le ai n minte atunci cndai de scris un reportaj:atmosfer", emo#ie, vizualizare, sim#uri,descriere, nara#iune, portret, prezen#a la fa#a locului.

  De&ni%ia reportajului:

  "Specie publicistic", apelnd adesea la modalit"#i literare de expresie,care informeaz"asupra unor situa#ii, evenimente de interes general sauocazional, realit"#i geogra%ce, etnogra%ce, economice etc., culese deobicei la fa#a locului." (DEX)

 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  15/24

  Curs Jurnalism

  15

  n manualul de jurnalism (Coman, vol. 2, 2001, p.11) se face o corec#ieacestei de%ni#ii: culese "de la fa#a locului", nu "de obicei de la fa#alocului".

  Sunt multe de%ni#ii, dar n-are rost s"le n(ir"m.

  Cteva sfaturi:

  - Construie(te imagini, arat"-le cititorilor ce vezi, descrie. Dar evit"pasajele lungi de descriere, cu siguran#"sunt obositoare (i irelevante;

  - "ntr-o descriere nu neglija#i oamenii. Ei pot %prezen#i (i prin absen#alor: blocuri abandonate, o curte de biseric" n"p"dit" de buruieni etc.(...) Sunt situa#ii n care absen#a este mai puternic", mai evocatoaredect prezen#a." (Sorin Preda, 2006, p. 167)

  - Exploateaz"vocile. Citatele dau via#"textului (i totodat"autenticitate;

  - Fii atent la cifre. Nu spune nimeni c"ele trebuie s" lipseasc", dar nuabuza. Nu ele sunt cheia reportajului t"u. Nu pentru ele te-ai dus la fa#a

  locului, le puteai a&a probabil (i f"r" s" ie(i din birou. Vulgarizeaz"cifrele. Ce nseamn" s" spui 30 de milioane de dolari? C#i (tiu ce

  nseamn"ace(ti bani. Ai putea s"exempli%ci ce se poate cump"ra cu ei;

  - Gnde(te-te c"textul t"u e(ti chiar tu. Dup"ce scrii textul mprumu#icititorului ochii t"i, urechile tale, nasul t"u. Practic te mprumu#i pe tinepentru cteva momente de lectur". Apoi cite(te-#i textul ca (i cum n-ai %fost acolo, %i tu cititorul c"ruia te-ai mprumutat. Cite(te (i vezi dac"

  sim#i exact ce ai sim#it n momentele n care ai fost la fa#a locului. Dac"nu sim#i, rescrie, nseamn"c"textul e prost;

  - Ca ultim sfat, nu considera aceste sfaturi ca %ind absolute (i valide norice condi#ii. Experien#a este cel mai bun sfat.

 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  16/24

  Curs Jurnalism

  16

  Tipologia reportajului

  Nu prea se omoar"nimeni, n practic", s" #in" seama de tipologii. Unreportaj e un reportaj (i att. Voi enumera mai jos totu(i cteva dintretipurile principale de reportaj.

  Reportajul de eveniment

  Importan#a cea mai mare n acest tip de reportaj o au faptele,dramatismul lor. O r"pire, un accident aviatic, un atac terorist, un act deeroism, toate pot face obiectul unui reportaj de eveniment. Nici aici nu

  neglij"m elementele de atmosfer", %indc" dac" am face-o n-ar mai %vorba de reportaj, ns"amploarea acestor detalii trebuie s"%e n plansecund. Reportajul de eveniment poate %confundat u(or cu relatarea,

  n ambele %ind obligatorie prezen#a jurnalistului n mijlocul faptelor.

  Reportajul de atmosfer"

  Dup"cum i spune (i numele, accentul n acest tip de reportaj cade pedetaliile de atmosfer". Ziua de 1 mai la mare, un concert important, o zi

  ntr-un orfelinat, o zi n cel mai luxos hotel din lume, sau pur (i simpluce mai nseamn"o zi n parc, toate pot face obiectul unui reportaj deatmosfer". n principiu, el transmite cam acela(i lucru ca (i reportajul deeveniment, doar c" prim-plan-ul este ocupat de atmosfer", nu defapte.

  Faptul divers

  De(i pare simplu, e greu s"de%ne(ti faptul divers. El este un fapt minordin punctul de vedere al semni%ca#iei sociale. Dar e ceva care amuz",care contrasteaza, pe scurt, ceva ciudat. Nu presupune mereu odocumentare laborioas". Philippe Gaillard include n tipologia faptuluidivers: nebunul ora(ului, escrocul escrocat, copilul nefericit,

 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  17/24

  Curs Jurnalism

  17

  colec#ionarul ce lucruri ciudate...

  Dintre tipurile enumerate, reportajul de eveniment este singurul pecare nu-l po#i scrie oricnd ai chef, %indc" el depinde foarte mult de

  fapte. Iar faptele se petrec sau nu se petrec, ele nu pot % inventate.Important e ca atunci cnd se ntmpl"un eveniment de natura celorenumerate mai sus s"nu ratezi momentul.

  RELATAREARelatarea este ceva mai mult dect o$tire$i ceva mai pu#in dectunreportaj. V-a#i prins, e undeva la grani#". Spune mai mult dect o$tire, dar mai pu#in dect un reportaj.

  Dar ce este de fapt o relatare? Este "povestirea" unui eveniment dec"tre un jurnalist, la care acesta a fost martor. Am pus ntre ghilimele,pentru c" nu este vorba despre o povestire ntocmai (cronologic",mimetic"). Este de fapt un rezumat al detaliilor semni%cative aleevenimentului.

  Faptul prezentat este actual si de interes pentru public (are valoare deinformare), iar relatarea trebuie f"cut" deta$at, f"r" considera#iipersonale, la fel ca $tirea.

  Reporterul poate relata despre: un r"zboi, un accident, o competi#ie, ontlnire, un spectacol, o b"taie, un scandal, o grev", un mar$, oparad"...

  Acum s-o lu"m treptat $i s"stabilim limitele.

  De ce este mai mult dect o !tire?

  Cu toate c" respect" rigorile de informare ale unei $tiri, relatarea n s e a m n " ceva mai mult tocmai pentru c " reporteru l

  http://www.ghidjurnalism.ro/reportajulhttp://www.ghidjurnalism.ro/stirea
 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  18/24

  Curs Jurnalism

  18

  esteneap"ratprezent la fa#a locului. El prezint", pe lng"detaliile strictinformative, o not" de autenticitate (acel "Am fost acolo"). Jurnalistulpoate ad"uga detalii de atmosfer", de$i nu trebuie s"abuzeze de ele.

  De ce este mai pu%in dect un reportaj?

  Asem"narea cu reportajul vine n primul rnd de la faptul c"prezen#ajurnalistului la fa#a locului este obligatorie. Totu$i, relatarea nseamn"mai pu#in dect un reportaj pentru c"este centrat"doar pe eveniment,

  n timp ce reportajul speculeaz"mai mult atmosfera (culoarea).

  n reportaj, jurnalistul poate %mai mult dect un martor. El poate chiars" %e n mijlocul ac#iunii faptelor despre care scrie (observa#ieparticipativ"). S"presupunem c"face un reportaj despre minerit. Poates" ncerce s" %e pentru o zi miner $i s" scrie reportajul prin prismapropriei experien#e. n relatare, reporterul poate %doar martor.

  Corespondentul special: Un caz aparte, dar elocvent

  Sorin Preda (2006, p.158) puncteaz"foarte bine coresponden#a special"drept unul dintre cele mai bune exemple de relatare:

  "Trebuie s" facem o distinc#ie net" ntre $tiristul de agen#ie (harnic $ianonim) $i corespondentul special. Unul transmite, s" zicem, desprecte ma$ini $i cl"diri au fost incendiate n suburbiile Parisului de c"tretinerii arabi imigran#i, altul vorbe$te despre nel"murirea uimit" aparizienilor, despre mirosul nec"cios de fum $i gaze lacrimogene caremai plute$te nc"pe str"zile cartierelor m"rgina$e."

  Personal, cred c"acesta este cel mai bun exemplu de relatare.

  http://www.ghidjurnalism.ro/bibliografie-generalahttp://www.ghidjurnalism.ro/bibliografie-generala
 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  19/24

  Curs Jurnalism

  19

  Conferin%a de pres", un pseudo-eveniment

  De$i aproape toate lucr"rile de specialitate trateaz" conferin#ele depres" ca pe un caz edi%cator de eveniment-surs" pentru relatare, a$

  privi rezervat o asemenea abordare.n primul rnd, conferin#ele de pres" sunt "evenimente" previzibile(adic"$tim dinainte de ele). Apoi desf"$urarea lor e oarecum aceea$i:cineva vorbe$te despre ceva. Ele sunt de fapt pseudo-evenimente. Prinrutina lor, devin banale.

  Eu cred c", n cele mai multe cazuri, conferin#ele de pres"pot %sursecel mult pentru ni$te $tiri. Excep#ii sunt doar cazurile n care

  participan#ii fac ceva notabil. De exemplu un politician $i iese din %re $ijigne$te un jurnalist din sal"... sau jurnalistul care a aruncat cu pantofuln Bush.

  PORTRETULGnde$te-te c"trebuie s"-i descrii unui prieten o persoan"pe care n-amai v"zut-o niciodat" $i pe care trebuie s-o ntlneasc" ntr-o gar"aglomerat". Po#i face asta n a$a fel nct s-o recunoasc" imediat? E o

  ntrebare dr"gu#" pe care am auzit-o la un curs, la facultate. Cred c"merit"s"te gnde$ti la ea atunci cnd ai de f"cut un portret jurnalistic.

  Ca s" reducem teoria, putem spune c" portretul, ca gen jurnalistic,reprezint" r"spunsul la dou"ntreb"ri esen%iale: "cine estepersonajul nostru?" $i "cum este el?". ntrebarea "cine?" o putemorienta c"tre realiz"rile personale $i profesionale ale personajului, iar

  "cum?" se refer" mai mult la caracter, nf"#i$are $i percep#ie (ce spundespre el cei din jurul lui prieteni sau du$mani).

  Chiar dac" poate % suspectat de o puternic" nc"rc"tur" subiectiv",p o r t r e t u l e s t e u n g e n d e i n f o r m a r e , l a g r a n i# "

 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  20/24

  Curs Jurnalism

  20

  cureportajul,ancheta$iinterviul.

  Ponturi1. Cnd public"m un portret?Nu este o regul", ns"un portret merit"s" %e publicat atunci cnd personajul nostru este n aten#ia public"pentru c" a f"cut sau i s-a ntmplat ceva important (se c"s"tore$te,moare, c$tig" un premiu, este nominalizat ntr-o competi#ieimportant", este l"udat de nume prestigioase, intr" ntr-o afacereimportant"...) deci avem ca pretext un eveniment.

  2. Cum ne alegem personajul?Situa#iile sunt dou"la num"r: a) omuleste o personalitate; b) personajul este un om obi$nuit, dar a f"cut cevaie$it din comun un exemplu bun n acest sens este tipul eroului(pilotul de avion care a salvat sute de vie#i datorit" priceperii sale;pompierul care a salvat un copil dintr-un incendiu...).

  3. Care este cea mai bun" surs"?Chiar dac"unii m" vor contrazice,sunt foarte convins c"omul c"ruia vrem s"-i facem portretul este ceamai bun"surs"pentru noi. 'i putem s"facem aici o paralel"cu pictura.Oare succesul unui portret realizat de un pictor nu vine din faptul c"teare n fa#a lui atunci cnd te picteaz"? La fel stau lucrurile $i cu portretul

  jurnalistic. Sunt sigur c"putem a&a multe din: o ntlnire fa#"n fa#"cupersonajul nostru, o discu#ie (mai vie sau mai tern"), un schimb depriviri (mai arogant, mai amical, mai rece...), o strngere de mn" (maiferm"sau mai moale), un ton al vocii (mai calm sau mai agitat) etc. ncazul n care avem posibilitatea s" realiz"m un interviu cu subiectulnostru, este foarte important cadrul n care-l organiz"m. Una este s"mergem acas" la personaj $i s"putem aduna $i detalii de decor, carespun multe despre personalitatea sa, $i alta e s" ne ntlnim ntr-ocafenea oarecare, lucru care ne-ar indica cel mult preferin#eleintervievatului nostru pentru un anumit tip de spa#ii de acestgen.Putem face ns" un portret !i f"r" s" ne ntlnim cu

  http://www.ghidjurnalism.ro/interviulhttp://www.ghidjurnalism.ro/ancheta-jurnalisticahttp://www.ghidjurnalism.ro/reportajul
 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  21/24

  Curs Jurnalism

  21

  personajul, pentru c"interviul cu el nu este ntotdeauna posibil. Omulpoate nu vrea s"vorbeasc"sau este mort. Avem la ndemn"celelaltemetode de colectare a informa#iilor: (consultarea surselor %zice,intervievarea celor care-l cunosc pe omul nostru $i observa#ia). Aten#ie

  ns" la oamenii pe care-i intervieva#i, a&a#i nti care este rela#ia lor cupersonajul nostru. Altfel, poate confesiunea va % prea pozitiv", preanegativ"...

  4. Nu confund"m portretul cu CV-ul sau biogra&a.Mul#i au impresiac" dac" au redactat simpla biogra%e sau CV-ul unui om au f"cut unportret jurnalistic. Nimic mai fals. Portretul trece dincolo deenumerarea cronologic"a realiz"rilor profesionale. El are via#", nuan#",

  dinamism, #i spune $icum este omul, nu doar cine este sau ce a f"cut.

  5. Ghilimelele. Se spune, pe bun" dreptate, c" un pro%l nu estecomplet dac" nu are citate. Ghilimelele dau via#" portretului pe carevrem s"-l facem, %e c"este vorba chiar de cuvintele personajului nostru(n cazul n care l-am intervievat), %e c" este vorba de p"rerile celorcare-l cunosc.

  6. C"ut"m o tr"s"tur"dominant".Fiecare om este ntr-un fel: timid,tupeist, curajos, fricos, dur, diplomat, fustangiu, misterios etc. Aceast"tr"s"tur" poate % o cheie pentru materialul nostru. 'i nu e nevoie s"spunem explicit c"personajul "e curajos". E de ajuns s"punct"m c""ntimp ce to#i oamenii s-au repezit c"tre ie$irea cl"dirii n &"c"ri, X alergac"tre ultimul etaj, unde un copil cerea ajutor".

  7. C"ut"m extremele, transform"rile personajului.Contradic#iile $icon&ictele de orice fel strnesc interesul. E un pont bun s"scormonim

  n trecutul $i n prezentul personajului $i s"le punem n permanen#"noglind". Cteva exemple la ndemn": gunoierul ajuns mare om deafaceri; prostituata care s-a c"lug"rit; uciga$ul care l-a salvat de lamoarte pe gardianul care-l p"zea n nchisoare; bog"ta$ul ajuns am"rtetc. Un alt truc este s"vedem dac"nu cumva personajul sus#inea ceva

 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  22/24

  Curs Jurnalism

  22

  n trecut $i acum sus#ine altceva.

  8. Evit"m abordarea cronologic" a pro&lului.Cnd i povestim unuiprieten despre cineva, nu o facem cronologic, nu? Motivul este

  simplu: plictise$te/obose$te.

  9. Nu nc"rc"m redactarea.Degeaba ai f"cut o minunat" munc" dedocumentare $i ai strns informa#ii pre#ioase dac" nu reu$e$ti s"

  mbraci totul ntr-o form"pl"cut". Printre capcanele cele mai frecventese num"r": descrierile lungi $i dese, prea multe adjective, compara#iileexcesive, citatele lungi.

  10. Lucr"m n avans.De multe ori, evenimentele ne iau penepreg"tite. Iar jurnali$tii nu se dau napoi s" foloseasc" asta dreptscuz" ("n-am avut timp"). E un pic ironic, %indc"$tii dinainte s" intri n

  jobul "sta c" totul se face n mare vitez". Dar putem evita s"%m lua#iprin surprindere dac"ne preg"tim din timp. Nu toate portretele pot %lucrate n avans, ns" cele ale personalit"#ilor permit acest lucru. S"lu"m exemplul sec#iei "Monden". Ct de multe vedete urm"re$te? Curiscul de a gre$i, cred c" nu foarte multe. Deci nu i-ar % tocmai pestemn" s" ncerce s" fac" o baz" de date cu pro%le ale personajelorcelebre (o baz" de date actualizat"periodic). Diferen#a se va vedea nmomentul n care, de exemplu, o vedet"moare. A&"m lucrul "sta %x cu

  jum"tate de or"nainte de nchiderea edi#iei. Putem %singurii care apara doua zi pe pia#"cu un pro%l, pe lng"$tirea care anun#"evenimentul.Concuren#a nu va avea timp dect de o scurt"caset"biogra%c"(de celemai multe ori, luat"n grab"de pe Wikipedia).

  Cteva curiozit"%i posibile

  Nu am preten#ia s" fac o list" complet", voi enumera doar ctevalucruri care ne-ar putea interesa la personajul nostru. Le-am grupat pecentre de interes.

 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  23/24

  Curs Jurnalism

  23

  Via%" personal":pe cine iube$te/a iubit; pe cine ur"$te; cum estefamilia sa; s"n"tatea sa; hobby-urile sale; pe cine apreciaz"; averea sa;

  datoriile sale; locuin#a sa; ce locuri a vizitat; e un tip religios?; i placanimalele?; e familist? etc.

  Via%a profesional":cu ce se ocup" sau s-a ocupat; realiz"rile sale;studiile sale; a f"cut ceva remarcabil?; premii sau alte recunoa$teri demerit; evolu#ia (m"rire sau dec"dere) etc.

  Comportament:ticurile; gesturile; emo#iile; reac#iile; viciile; ce places"m"nnce; ce c"r#i cite$te; ce %lme i plac; e zgrcit sau darnic? etc.

  nf"%i!are:ochii; buzele; obrajii; fruntea; minile; p"rul; cum sembrac"; ce accesorii poart"etc.

  Caracter:e individualist?; e curajos?; e onest?; e mincinos?; e parolist?;care au fost momentele grele din via#a sa, cum a trecut peste ele, ce a

  nv"#at din aceste experien#e; care sunt sl"biciunile sale; de ce se teme;cum se percepe pe sine; cum i percep cei din jurul s"u caracterul etc.

  Prieteni !i du!mani:cine sunt prietenii $i du$manii lui?; ce spun eidespre el?; de cine se teme etc.

  Evenimente importante:momentele care i-au marcat via#a; oamenicare au avut un rol important n aceste momente; copil"ria; tinere#ea;controverse etc.

  Ce am n$irat mai sus nu e ns" o re#et". Fiecare personaj e unic $i

  treze$te curiozit"#i diferite.

  OK. Ai f"cut potretul. Crezi c"dac" i-l vei prezenta cuiva care n-aauzit niciodat" despre personajul t"u i po%i l"sa impresia c"-l

 • 7/25/2019 Curs Jurnalism 01

  24/24

  Curs Jurnalism

  cunoa!te mai bine dect pe prietenul s"u cel mai bun? E oprovocare.