Curs introductiv

13
Curs introductiv Lect.univ.dr. Adriana Ștefănel [email protected] Proiectarea cercetării științifice în mediile digitale

description

Curs introductiv. Lect.univ.dr. Adriana Ștefănel [email protected]. Obiectivele acestui curs:. Familiarizarea masteranzilor cu o modelul științific de abordare a realității sociale Înțelegerea valențelor și limitelor simțului comun - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Curs introductiv

Page 1: Curs introductiv

Curs introductiv

Lect.univ.dr. Adriana Ștefă[email protected]

Proiectarea cercetării științifice în mediile digitale

Page 2: Curs introductiv

Obiectivele acestui curs:

• Familiarizarea masteranzilor cu o modelul științific de abordare a realității sociale

• Înțelegerea valențelor și limitelor simțului comun • Înțelegerea dubletelor conceptuale ce jalonează gândirea științifică în

domeniul comunicării

Proiectarea cercetării științifice în mediile digitale

Page 3: Curs introductiv

Gândirea științifică

• Gândirea magică și religioasă

• Gândirea științifică

Proiectarea cercetării științifice în mediile digitale

Ceilalți ucenici i-au zis, deci ” Am văzut pe Domnul!” Dar al le-a răspuns: ”dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (…) ”Tomo” i-a zis Isus, ”pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut”

Evanghelia după Ioan 25-29

Afirmația ”toate lebedele sunt albe” este adevărată, până la descoperirea primei lebede negre. Sau roz!

Page 4: Curs introductiv

Realitatea socială: valențele și limitele cunoașterii comune

Realitatea umană este accesibilă fiecăruia dintre noi

Oamenii trăiesc, muncesc și se realizează în și prin contextul și problematica vieții sociale, laolaltă și în interacțiune cu semenii lor. Indivizii umani posedă, mai mult sau mai puțin cristalizată, o concepție cu privire la diferite aspecte și fenomene ale socioumanului, au explicații și formulează predicții în legătură cu ele .

Rotariu, T; Iluț, P, 2006 p. 12

Proiectarea cercetării științifice în mediile digitale

Page 5: Curs introductiv

Valențe și limitele generale ale cunoașterii comune

Proiectarea cercetării științifice în mediile digitale

Page 6: Curs introductiv

Dacă există o știință a societăților, ar fi de așteptat ca acesta să nu fie o

simplă parafrază a prejudecăților tradiționale, ci să ne facă să vedem lucrurile altfel decât cum le apar ele oamenilor obișnuiți; căci obiectul oricărei științe este să facă descoperiri și orice descoperire zdruncină mai mult sau mai puțin opiniile primite de-a gata.

Émile Durkheim Regulile metodei sociologice 1895/2002 prefață la prima ediție, p 13.

Proiectarea cercetării științifice în mediile digitale

Page 7: Curs introductiv

Cunoașterea științifică

• CARACTER SISTEMATIC, ORGANIZAT        • NORME METODOLOGICE bine definite, riguroase;• REZULTATE VERIFICABILE • OBIECTIVĂ • CENTRATĂ PE DESCOPERIREA DE DOVEZI;• UTILIZEAZĂ INSTRUMENTE SPECIFICE• AUTOCONSISTENTĂ • NON-CONTRADICTORIE 

Proiectarea cercetării științifice în mediile digitale

Page 8: Curs introductiv

Dialectica cercetării sociale: calitativ-cantitativ

Proiectarea cercetării științifice în mediile digitale

Page 9: Curs introductiv

Obiectivism versus constructivism

Proiectarea cercetării științifice în mediile digitale

Page 10: Curs introductiv

Deducție versus inducție

Proiectarea cercetării științifice în mediile digitale

Page 11: Curs introductiv

Nomotetic versus ideografic

Proiectarea cercetării științifice în mediile digitale

Page 12: Curs introductiv

Numere versus text

Proiectarea cercetării științifice în mediile digitale

Page 13: Curs introductiv

Bibliografie:

• Babbie, Earl (2010) Practica cercetării sociale Ed. Polirom, Iași• Chelcea Septimiu (2007) Metodologia cercetării sociologice. Metode

cantitative și calitative Ed. Economică, București, • Rotariu, Traian; Iluț, Petru (2006) Ancheta sociologică și sondajul de opinie.

Teorie și practică ed. Polirom, Iași

Proiectarea cercetării științifice în mediile digitale