cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă...

32

Transcript of cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă...

Page 1: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice
Page 2: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

Publicaţia electronică: Daniela POPESCU - Consilier superior Direcţia de Editare a Publicaţiilor Electronice Direcţia Generală de IT şi Infrastructură Statistică

CD 2247 - 4315

Page 3: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

I

CUPRINS

Pagina Precizări metodologice.................................................................................................... 1

Evoluţia resurselor şi utilizărilor la principalele produse agroalimentare

în perioada 2010 - 2016.................................................................................................. 3

Tabelul 1. Bilanţul de aprovizionare total Grâu ............................................................ 11

Tabelul 2. Bilanţul de aprovizionare la producător Grâu ............................................. 11

Tabelul 3. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Grâu ..................................................... 11

Tabelul 4. Bilanţul de aprovizionare total Grâu comun ................................................ 12

Tabelul 5. Bilanţul de aprovizionare la producător Grâu comun .................................. 12

Tabelul 6. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Grâu comun .......................................... 12

Tabelul 7. Bilanţul de aprovizionare total Grâu dur ...................................................... 13

Tabelul 8. Bilanţul de aprovizionare la producător Grâu dur........................................ 13

Tabelul 9. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Grâu dur ................................................ 13

Tabelul 10.Bilanţul de aprovizionare total Porumb boabe............................................. 14

Tabelul 11.Bilanţul de aprovizionare la producător Porumb boabe .............................. 14

Tabelul 12.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Porumb boabe....................................... 14

Tabelul 13.Bilanţul de aprovizionare total Orz .............................................................. 15

Tabelul 14.Bilanţul de aprovizionare la producător Orz ............................................... 15

Tabelul 15.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Orz ....................................................... 15

Tabelul 16.Bilanţul de aprovizionare total Ovăz .......................................................... 16

Tabelul 17.Bilanţul de aprovizionare la producător Ovăz.............................................. 16

Tabelul 18.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Ovăz...................................................... 16

Tabelul 19.Bilanţul de aprovizionare total Secară ........................................................ 17

Tabelul 20.Bilanţul de aprovizionare total Triticale, sorg boabe, mei şi alte cereale..... 17

Tabelul 21.Bilanţul de aprovizionare total Orez nedecorticat........................................ 17

Tabelul 22.Bilanţul de aprovizionare total Orez decorticat............................................ 18

Tabelul 23.Bilanţul de aprovizionare total Orez prelucrat ............................................ 18

Tabelul 24.Bilanţul de aprovizionare total Cartofi.......................................................... 18

Tabelul 25.Bilanţul de aprovizionare total Leguminoase uscate ................................... 19

Tabelul 26.Bilanţul de aprovizionare total Legume total (inclusiv pepeni) .................... 19

Tabelul 27.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Tomate proaspete..................................19

Tabelul 28.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Tomate conservate (echivalent

tomate proaspete) ....................................................................................... 20

Tabelul 29.Bilanţul de aprovizionare total Sfeclă de zahăr ........................................... 20

Tabelul 30.Bilanţul de aprovizionare total Zahăr şi produse din zahăr,

în echivalent zahăr rafinat .......................................................................... 20

Page 4: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

II

Tabelul 31.Bilanţul de aprovizionare total Melasă......................................................... 21

Tabelul 32.Bilanţul de aprovizionare total Miere ........................................................... 21

Tabelul 33.Bilanţul de aprovizionare total Floarea soarelui (seminţe) .......................... 21

Tabelul 34.Bilanţul de aprovizionare total Soia boabe .................................................. 22

Tabelul 35.Bilanţul de aprovizionare total Rapiţă.......................................................... 22

Tabelul 36.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Măsline.................................................. 22

Tabelul 37.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Fructe oleifere ....................................... 23

Tabelul 38.Bilanţul de aprovizionare total Alte seminţe oleaginoase ............................ 23

Tabelul 39.Bilanţul de aprovizionare total Ulei brut de floarea soarelui ........................ 23

Tabelul 40.Bilanţul de aprovizionare total Ulei brut de soia .......................................... 24

Tabelul 41.Bilanţul de aprovizionare total Turte rămase de la extragerea

uleiurilor vegetale ........................................................................................ 24

Tabelul 42.Bilanţul de aprovizionare total Fructe proaspete ......................................... 24

Tabelul 43.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Mere (echivalent mere proaspete) ........ 25

Tabelul 44.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Pere (echivalent pere proaspete).......... 25

Tabelul 45.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Piersici proaspete.................................. 25

Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.................................. 26

Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice (echivalent citrice proaspete) ..... 26

Tabelul 48.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Portocale (echivalent portocale

proaspete) ................................................................................................... 26

GLOSAR ....................................................................................................................... 27

Page 5: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

1

Precizări metodologice

I. Cadrul general Bilanţurile de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare constituie un instrument important pentru studiul pieţei produselor agroalimentare. Acestea reprezintă o sinteză a unor indicatori statistici, provenind din diverse domenii statistice şi nu au o legislaţie proprie. Bilanţurile de aprovizionare sunt realizate pe baza unei metodologii armonizate la nivel UE şi sunt transmise la Eurostat conform unui calendar stabilit de către acesta, în baza unor acorduri formale.

II. Perioada de referinţă reprezintă anul campanie de comercializare (ex: 1.VII anul calendaristic precedent – 30.VI anul calendaristic curent) care coincide, la majoritatea produselor, cu perioada de utilizare a producţiei.

III. Clasificarea bilanţurilor de aprovizionare Bilanţurile de aprovizionare se clasifică astfel: 1) după stadiul de transformare: bilanţurile produselor primare (produsele aflate în starea iniţială, care nu au suferit nicio modificare) şi bilanţurile produselor transformate (produsele obţinute prin prelucrarea unui produs primar); 2) după stadiul de comercializare: bilanţul la fermă sau la producător (se realizează pentru produsele care se utilizează în proporţie ridicată direct în agricultură), bilanţul de piaţă şi bilanţul total (se referă la toate stadiile de comercializare şi este constituit ca sumă a bilanţului la producător şi a bilanţului de piaţă);

3) după gradul de agregare: bilanţ simplu (bilanţ elaborat numai pentru un singur produs primar: ex. bilanţul uleiului de floarea soarelui), bilanţ agregat (bilanţul unui produs primar la care se adaugă şi produsele derivate din acesta, transformate în produs primar cu ajutorul coeficienţilor de transformare: ex. bilanţul grâului care cuprinde atât grâul boabe cât şi produsele derivate din acesta, transformate în grâu boabe).

IV. Corelaţii în cadrul bilanţurilor de aprovizionare

a) Bilanţul la fermă (bilanţul la producător):

RESURSE = UTILIZĂRI RESURSE = Producţia utilizabilă (recolta obţinută în anul calendaristic precedent: ex. pentru

anul campanie 2015/2016 s-a luat în considerare recolta anului 2015); UTILIZĂRI = (±)Variaţia de stoc + Utilizarea internă + Vânzări în afara agriculturii; (±)Variaţia de stoc = Stocul final la producător – Stocul iniţial la producător;

Utilizarea internă (consum intern) = Autoconsum (Seminţe + Furaje + Pierderi + Consum uman);

Autoconsum = Consumul producătorilor din producţia proprie; Vânzări în afara agriculturii = RESURSE (UTILIZĂRI) – (±)Variaţia de stoc – Utilizarea internă;

b) Bilanţul de piaţă:

RESURSE = UTILIZĂRI RESURSE = Cumpărările de la agricultură + Importurile de produse agroalimentare (produse primare şi produse derivate transformate în produse primare cu ajutorul coeficienţilor de transformare);

Cumpărările de la agricultură = Vânzările în afara agriculturii (din bilanţul la fermă); UTILIZĂRI = Exporturile de produse agroalimentare (produse primare şi produse derivate

transformate în produse primare cu ajutorul coeficienţilor de transformare) + (±)Variaţia de stoc + Utilizarea internă; (±)Variaţia de stoc = Stocul final – Stocul iniţial (stocurile existente în întreprinderile prelucrătoare, întreprinderile de comerţ de gros, la importatori şi exportatori, în alte instituţii publice);

Page 6: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

2

Utilizarea internă (consum intern) = Seminţe + Furaje + Pierderi + Transformare + Prelucrare industrială + Consum uman; Seminţe = Cumpărări de la întreprinderile autorizate pentru producerea de seminţe din soiuri certificate;

Furaje = Cumpărări de la întreprinderile de furaje concentrate;

c) Bilanţul total:

RESURSE = UTILIZĂRI RESURSE = Producţia utilizabilă + Importuri, unde: Producţia utilizabilă = Producţia utilizabilă din bilanţul la producător; Importuri = Importuri din bilanţul de piaţă; UTILIZĂRI = Exporturi + (±)Variaţia de stoc + Utilizarea internă, unde: Exporturi = Exporturi din bilanţul de piaţă; (±)Variaţia de stoc = Stoc final – Stoc iniţial; Stoc final = Stoc final din bilanţul la producător + Stoc final din bilanţul de piaţă; Stoc iniţial = Stoc iniţial din bilanţul la producător + Stoc iniţial din bilanţul de piaţă;

Utilizarea internă (consum intern) = Seminţe + Furaje + Pierderi + Transformare + Prelucrare industrială + Consum uman, unde:

Seminţe = Seminţe din bilanţul la producător + Seminţe din bilanţul de piaţă; Furaje = Furaje din bilanţul la producător + Furaje din bilanţul de piaţă; Pierderi = Pierderi din bilanţul la producător + Pierderi din bilanţul de piaţă; Transformare = Transformare din bilanţul de piaţă; Prelucrare industrială = Prelucrare industrială din bilanţul de piaţă;

Consum uman = Consum uman (autoconsum) din bilanţul la producător + Consum uman din bilanţul de piaţă.

V. Sursele de date Sursele de date disponibile sunt:

- Cercetarea statistică privind producţia vegetală la principalele culturi (PVPC); - Balanţele principalelor produse agricole la producători; - Cercetarea statistică Prodrom A – Produse şi servicii industriale; - Cercetarea statistică lunară Indicatori pe termen scurt în industrie – IND TS; - Pentru comerţul internaţional cu bunuri (date provizorii):

1. comerţul INTRA-UE: - declaraţiile statistice INTRASTAT colectate de către Institutul Naţional de Statistică (INS) direct de la operatorii economici care au realizat un volum valoric al expedierilor intracomunitare de bunuri sau/şi un volum valoric al introducerilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragului statistic Intrastat stabilit pentru fiecare flux şi an de referinţă; - declaraţiile vamale colectate şi prelucrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), pentru comerţul intracomunitar privind bunuri pentru prelucrare internă sau prelucrare sub control vamal; bunuri care se mişcă din/către părţi ale teritoriului statistic al UE dar care nu aparţin teritoriului fiscal al UE; 2. comerţul EXTRA-UE: ANAF, care colectează şi prelucrează declaraţiile vamale de export şi import;

- Stocurile de produse agroalimentare de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Page 7: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

3

Evoluţia resurselor şi utilizărilor la principalele produse agroalimentare în perioada 2010 - 2016

1. Resursele şi utilizările de grâu şi produse din grâu

În anul 2015/2016 atât resursele de grâu şi produse din grâu cât şi importurile au atins nivelul maxim al perioadei analizate.

Resursele de grâu şi produse din grâu în anul 2015/2016 au fost cu 49,1% mai mari faţă de resursele de grâu şi produse din grâu din anul 2012/2013 (nivelul minim).

Nivelul importurilor de grâu şi produse din grâu, în anul 2015/2016 a crescut de 2,1 ori faţă de anul 2011/2012 când s-a atins cel mai mic nivel. Ponderea importurilor în resursele anului 2015/2016 a fost de 12,9%, mai mare cu 1,4 puncte procentuale faţă de anul precedent.

Grafic 1. Evoluţia resurselor şi utilizărilor de grâu şi produse din grâu

0.0500.0

1000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.04500.05000.05500.06000.06500.07000.07500.08000.0

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

mii tone

Producţia utilizabilă Importuri Exporturi Consum intern Stoc iniţial

Exporturile de grâu şi produse din grâu în anul 2015/2016 au înregistrat o scădere de 4,0% faţă de nivelul maxim atins în anul 2013/2014, când s-au înregistrat 5,1 milioane tone.

Consumul intern de grâu şi produse din grâu a înregistrat cel mai mic nivel al perioadei analizate, fiind mai mic cu 14,9% faţă de nivelul maxim (anul 2011/2012) şi cu 8,4% faţă de anul precedent.

Consumul uman de grâu şi produse din grâu a reprezentat 69,4% din consumul intern total, iar autoconsumul de grâu (utilizarea internă din bilanţul la producător) a reprezentat 55,9% din consumul intern total (utilizarea internă din bilanţul total).

2. Resursele şi utilizările de porumb boabe şi produse din porumb

Resursele de porumb boabe şi produse din porumb, în anul 2015/2016, au scăzut cu 28,4% faţă de anul anterior, când s-a atins nivelul maxim şi au crescut cu 55,3% faţă de anul 2012/2013 (nivelul minim).

În anul 2015/2016, importurile de porumb boabe şi produse din porumb au fost de 2,4 ori mai mari faţă de anul 2012/2013 (nivelul minim) şi au scăzut de 2,2 ori faţă de nivelul anului precedent (nivelul maxim). Importurile au contribuit în proporţie de 7,4% la constituirea resurselor, mai putin cu 4,1 puncte procentuale faţă de anul precedent.

Page 8: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

4

Nivelul exporturilor de porumb boabe şi produse din porumb a crescut de 2,5 ori în anul 2015/2016 faţă de nivelul minim (anul 2012/2013) şi a scăzut cu 42,5% faţa de cel mai ridicat nivel al perioadei analizate (anul anterior).

Grafic 2. Evoluţia resurselor şi utilizărilor de porumb boabe şi produse din porumb

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

mii tone

Producţia utilizabilă Importuri Exporturi Consum intern Stoc iniţial

Consumul intern de porumb boabe şi produse din porumb a crescut cu 29,1% faţă de nivelul minim, anul 2012/2013 şi a scăzut cu 11,1% faţă de anul 2011/2012 (nivelul maxim). Autoconsumul de porumb boabe (utilizarea internă din bilanţul la producător) a reprezentat, în anul 2015/2016, 72,6% din consumul intern total (utilizarea internă din bilanţul total).

3. Resursele şi utilizările de orz şi produse din orz

Resursele de orz şi produse din orz au înregistrat nivelul maxim (2,3 milioane tone) în anul 2015/2016 şi au crescut cu 74,5% faţă de nivelul minim al perioadei analizate (anul 2012/2013).

Grafic 3. Evoluţia resurselor şi utilizărilor de orz şi produse din orz

0100200300400500600700800900

100011001200130014001500160017001800

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

mii tone

Producţia utilizabilă Importuri Exporturi Consum intern Stoc iniţial

Page 9: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

5

În anul 2015/2016 nivelul importurilor de orz şi produse din orz a atins maximul perioadei analizate, fiind de 2,4 ori mai mare faţă de nivelul minim (anul 2010/2011). Importurile de orz şi produse din orz au reprezentat 28,6% din resurse, mai mult cu 14,2 puncte procentuale faţă de anul precedent.

Exporturile de orz şi produse din orz, în anul 2015/2016, au înregistrat nivelul maxim, au crescut cu 11,4% faţă de anul precedent şi de 2,3 ori faţă de anul 2011/2012 (nivelul minim).

În anul 2015/2016, consumul intern a fost mai mic cu 1,8% faţă de nivelul maxim (anul 2010/2011) şi mai mare cu 11,8% faţă de nivelul minim, înregistrat în anul 2012/2013.

Autoconsumul de orz (utilizarea internă din bilanţul la producător) a reprezentat 32,3% din consumul intern total (utilizarea internă din bilanţul total).

4. Resursele şi utilizările de ovăz Resursele de ovăz, în anul 2015/2016, au fost mai mici cu 9,7% faţă de anul precedent (nivelul maxim) şi mai mari cu 14,3% faţă de anul 2010/2011 (nivelul minim). Resursele au fost destinate aproape integral consumului intern, pentru furajarea animalelor.

Autoconsumul de ovăz (utilizarea internă din bilanţul la producător) a reprezentat, în anul 2015/2016, 65,7% din consumul intern total (utilizarea internă din bilanţul total).

5. Resursele şi utilizările de orez Resursele de orez prelucrat în anul 2015/2016 au atins nivelul maxim al perioadei analizate şi au fost mai mari cu 38,5% faţă de anul 2010/2011, când s-a înregistrat nivelul minim.

Producţia utilizabilă de orez prelucrat* a crescut cu 2,4% în anul 2015/2016 faţă de anul precedent, atât datorită creşterii cu 10,2% a producţiei de orez nedecorticat destinată prelucrării cât şi a creşterii cu 6,1% a producţiei de orez decorticat.

Importurile de orez prelucrat în anul 2015/2016 au înregistrat nivelul maxim (50,4 mii tone), au crescut cu 17,5% faţă de nivelul anului precedent şi cu 55,6% faţă de nivelul minim înregistrat în anul 2010/2011. În perioada analizată nivelul importurilor de orez nedecorticat a crescut cu 58,3% faţă de anul precedent iar nivelul importurilor de orez decorticat a scăzut cu 45,5% faţă de anul precedent.

Consumul intern de orez prelucrat a fost destinat în exclusivitate consumului uman. În anul 2015/2016 consumul intern a înregistrat nivelul maxim, crescând cu 12,9% faţă de anul precedent şi cu 39,3% faţă de anul 2010/2011, când s-a realizat cel mai mic nivel al perioadei analizate.

6. Resursele şi utilizările de cartofi În anul 2015/2016 resursele de cartofi au atins nivelul minim al perioadei analizate şi au scăzut cu 33,4% faţă de nivelul anului 2011/2012, când s-a înregistrat nivelul maxim.

Importurile de cartofi în anul 2015/2016 au scăzut cu 15,5% faţă de anul precedent (nivelul maxim) şi au crescut cu 20,6% faţă de anul 2010/2011, când s-a înregistrat nivelul minim.

Exporturile de cartofi în anul 2015/2016 au avut aceeaşi evoluţie ca şi importurile, au înregistrat nivelul maxim tot în anul precedent, faţă de care au scăzut cu 15,0%, dar au crescut cu 35,0% faţă de anul 2012/2013 când s-a înregistrat nivelul minim al perioadei analizate.

Consumul intern de cartofi a scăzut în anul 2015/2016 (2,8 milioane tone) faţă de anul 2011/2012 (nivelul maxim), dar a crescut cu 5,1% faţă de anul 2012/2013, când s-a realizat cel mai mic nivel din perioada analizată.

Peste jumătate din consumul intern (54,6%), în anul 2015/2016, a fost destinat consumului uman.

* Orezul nedecorticat şi decorticat constituie materii prime pentru obţinerea orezului prelucrat, care reprezintă produsul final utilizat în alimentaţia umană.

Page 10: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

6

7. Resursele şi utilizările de leguminoase uscate

În anul 2015/2016 nivelul resurselor de leguminoase uscate a atins maximul perioadei analizate, fiind mai mare cu 22,6% faţă de nivelul minim (anul 2010/2011).

Importurile de leguminoase uscate au înregistrat un nivel de 31,2 mii tone, cu 15,0% mai mic faţă de nivelul maxim realizat în anul 2012/2013, dar cu 56,8% mai mare faţă de nivelul minim (anul 2011/2012) şi au reprezentat peste o treime din resurse.

Consumul intern în anul 2015/2016 (cel mai ridicat nivel al perioadei analizate) a crescut cu 22,6% faţă de anul 2010/2011 (nivelul minim).

8. Resursele şi utilizările de legume total (inclusiv pepeni) În anul 2015/2016 nivelul resurselor (4,3 milioane tone) a scăzut cu 6,1% faţă de anul 2011/2012, când s-a înregistrat cel mai ridicat nivel al perioadei analizate şi a crescut cu 7,1% faţă de nivelul minim (anul 2012/2013).

Importurile de legume şi produse din legume (inclusiv pepeni) au atins în anul 2015/2016 cel mai înalt nivel din perioada analizată, ele au crescut cu 64,8% faţă de anul 2011/2012 (nivelul minim). În anul 2015/2016 importurile au contribuit în proporţie de 15,7% la formarea resurselor, cu 2,4 puncte procentuale mai mult decât în anul precedent.

Exporturile au scăzut cu 8,6% în anul 2015/2016 comparativ cu anul precedent, când au avut cel mai înalt nivel al perioadei analizate şi au crescut cu 36,4% faţă de nivelul minim (anul 2012/2013).

Nivelul consumului intern de legume şi produse din legume (inclusiv pepeni) în anul 2015/2016 a fost cu 6,7% mai mic faţă de anul 2011/2012, când s-a înregistrat cel mai ridicat nivel al perioadei analizate, dar cu 6,6% mai mare faţă de anul 2012/2013 (nivelul minim). Comparativ cu perioada analizată s-a menţinut ponderea de peste 80% a consumului uman din consumul intern.

9. Resursele şi utilizările de tomate proaspete

Resursele de tomate proaspete destinate comercializării, în anul 2015/2016, au scăzut cu 22,1% faţă de anul 2011/2012, când au fost la cel mai ridicat nivel din perioada analizată, dar au crescut cu 8,5% faţă de nivelul minim (anul 2012/2013).

Importurile în anul 2015/2016 au avut nivelul maxim, fiind cu 61,8% peste minimul perioadei analizate (anul 2012/2013). Ponderea importurilor în resurse a fost de 13,6% în anul 2015/2016, mai mult cu 2,2 puncte procentuale faţă de anul precedent.

În anul 2015/2016 nivelul consumului intern de tomate proaspete (exclusiv autoconsumul) a scăzut cu 22,0%, faţă de nivelul maxim realizat în anul 2011/2012. Cea mai mare pondere în consumul intern (61,5%) o reprezintă consumul uman, care a scăzut cu 3,1% faţă de anul precedent. Cantitatea de tomate, destinată fabricării conservelor (rubrica transformare din bilanţ), a crescut în anul 2015/2016 cu 7,9%, faţă de anul precedent.

10. Resursele şi utilizările de tomate conservate

Resursele de tomate conservate (în echivalent tomate proaspete) în perioada analizată au scăzut cu 3,0% faţă de nivelul maxim (360 mii tone) realizat în anul 2010/2011, dar au crescut cu 21,0% faţă de nivelul minim realizat în anul 2013/2014.

În anul 2015/2016 importurile au reprezentat 53,5% din resurse, au crescut cu 43,3% faţă de cel mai scăzut nivel realizat în anul 2011/2012 şi au scăzut cu 6,9% faţa de nivelul maxim (anul 2010/2011).

Exporturile în anul 2015/2016 au scăzut de 4,7 ori faţă de anul precedent (nivelul maxim) şi au crescut cu 82,4% faţă de anul 2010/2011 (nivelul minim).

Consumul intern de tomate conservate, în anul 2015/2016, a fost destinat în totalitate consumului uman.

Page 11: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

7

11. Resursele şi utilizările de sfeclă de zahăr În anul 2015/2016 nivelul resurselor de sfeclă de zahăr a scăzut cu 25,6% faţă de nivelul maxim realizat în anul 2014/2015 şi a crescut cu 57,6% faţă de nivelul minim realizat în anul 2011/2012. Acestea au fost destinate în proporţie de 99,6% transformării industriale (fabricarea zahărului).

12. Resursele şi utilizările de zahăr şi produse din zahăr (în echivalent zahăr rafinat) În anul 2015/2016 nivelul resurselor de zahăr şi produse din zahăr s-a situat la cel mai înalt nivelul din perioada analizată, cu 29,9% mai mare faţă de nivelul minim realizat în anul 2011/2012.

Importurile de zahăr şi produse din zahăr, în anul 2015/2016, au avut nivelul maxim şi au fost cu 39,1% mai mari decât anul precedent, cel mai mic nivel din perioada analizată. Ponderea importurilor în resurse, în anul 2015/2016, a fost de 81,9%, cu 12,7 puncte procentuale mai mult faţă de anul precedent.

Exporturile de zahăr şi produse din zahăr în anul 2015/2016 au reprezentat 54,5% din nivelul maxim realizat în anul 2010/2011.

În anul 2015/2016 consumul intern a fost la nivelul maxim al perioadei analizate, cu 20,9% mai mare faţă de anul 2013/2014 când a avut cel mai mic nivel.

13. Resursele şi utilizările de floarea soarelui (seminţe) În anul 2015/2016 nivelul resurselor de seminţe de floarea soarelui a fost mai mic cu 18,3% faţă de cel mai ridicat nivel al perioadei analizate (anul 2014/2015) şi cu 32,1% mai mare decât anul 2012/2013 (nivelul minim).

Nivelul importurilor în anul 2015/2016 a scăzut aproximativ la jumătate faţă de nivelul maxim (anul 2010/2011) şi a fost peste dublul nivelului minim (anul 2012/2013).

Exporturile de seminţe de floarea soarelui au fost cu 21,1% mai mici decât nivelul maxim atins al perioadei analizate, în anul 2013/2014 şi au crescut cu 34,5% faţă de nivelul minim (anul 2010/2011).

Consumul intern în anul 2015/2016 a crescut cu 19,5% faţă de nivelul minim înregistrat în anul 2012/2013 şi a scăzut cu 30,0% faţă de anul precedent (nivelul maxim). Cea mai mare parte din consumul intern de seminţe de floarea soarelui o reprezintă cantitatea de materie primă destinată fabricării uleiurilor comestibile (rubrica transformare din bilanţ). În anul 2015/2016, ponderea materiei prime în consumul intern a fost de 81,5%, mai puţin cu 2,7 puncte procentuale faţă de anul precedent.

14. Resursele şi utilizările de soia boabe În anul 2015/2016 nivelul resurselor de soia boabe a înregistrat cea mai mare creştere, fiind de 2,2 ori mai mare faţă de nivelul minim (anul 2011/2012) şi cu 27,1% faţă de nivelul anului precedent. În ultimi cinci ani nivelul resurselor de soia boabe are o tendinţă de creştere.

Importurile de soia boabe au atins nivelul maxim în anul 2015/2016, au crescut de 4,1 ori faţă de anul 2010/2011 când s-a atins nivelul minim şi au reprezentat 35,5% din resurse, mai puţin cu 1,0 puncte procentuale faţă de anul precedent.

În anul 2015/2016 exporturile au fost la cel mai ridicat nivel al perioadei analizate şi au fost de 2,3 ori mai mari faţă de nivelul minim (anul 2013/2014).

Consumul intern în anul 2015/2016 a atins nivelul maxim, a crescut cu 34,5% faţă de nivelul anului precedent şi de 3,1 ori faţă de cel al anului 2011/2012, când a fost nivel minim. Cea mai mare parte a consumului intern (91,2%) o reprezintă materia primă pentru fabricarea uleiurilor (rubrica transformare din bilanţ).

Page 12: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

8

15. Resursele şi utilizările de rapiţă Resursele de rapiţă în anul 2015/2016 au scăzut cu 12,5% faţă de anul precedent, având în anul 2014/2015 cel mai ridicat nivel al perioadei analizate şi au crescut de 4,6 ori faţă de anul 2012/2013 (nivelul minim).

Importurile de rapiţa în anul 2015/2016 au fost cu 30,6% mai mici faţă de maximul atins în anul 2012/2013 şi mai mari cu 46,6% faţă de minimul atins în anul 2011/2012. Ponderea importurilor de rapiţă în resurse a fost de 3,6%.

Nivelul exporturilor în anul 2015/2016 a fost mai mic cu 20,9% faţă de nivelul maxim al perioadei analizate (anul 2010/2011) şi a reprezentat 35,3% din utilizări.

Consumul intern, în anul 2015/2016, a reprezentat 43,9% din utilizări şi 98,9% din acesta a fost destinat prelucrării industriale.

16. Resursele şi utilizările de ulei brut de floarea soarelui În primii cinci ani ai perioadei analizate, media nivelului resurselor de ulei brut de floarea soarelui era peste pragul de 400 mii tone. În anul 2015/2016 nivelul resurselor a scăzut cu 22,4% peste acest prag, având nivelul minim al perioadei analizate.

Importurile de ulei brut de floarea soarelui, în anul 2015/2016, au fost la jumătatea nivelului maxim al perioadei analizate (anul 2010/2011). Ele au contribuit în proporţie de 17,0% la formarea resurselor, mai mult cu 8,0 puncte procentuale faţă de anul precedent.

Exporturile de ulei brut de floarea soarelui, în anul 2015/2016, au avut cel mai mic nivel, cu 43,2% mai puţin faţă de nivelul maxim înregistrat în anul 2011/2012.

Consumul intern, în anul 2015/2016, a crescut cu 13,6% faţă de anul 2013/2014 (nivelul minim) dar a scăzut cu 11,6% faţă de nivelul maxim (anul 2012/2013). Consumul intern a fost destinat aproape în totalitate consumului uman (98,9%).

17.Resursele şi utilizările de ulei brut de soia

În anul 2015/2016 nivelul resurselor de ulei brut de soia a înregistrat maximul perioadei analizate şi a crescut de 3,4 ori faţă de nivelul minim (anul 2011/2012).

Importurile în anul 2015/2016 au înregistrat nivelul maxim al perioadei analizate şi au crescut de 4,7 ori faţă de anul 2013/2014 (nivelul minim). Contribuţia acestora la formarea resurselor a fost de 16,3%, mai mult cu 8,0 puncte procentuale faţă de anul precedent.

Consumul intern, în anul 2015/2016, a avut aceeaşi tendinţă ca resursele şi importul atingând nivelul maxim şi a crescut de 2,5 ori faţă de anul 2011/2012 (nivelul minim). Ponderea cea mai mare în consumul intern (87,3%), în anul 2015/2016, a avut-o cantitatea de ulei brut de soia, destinată fabricării furajelor complexe, mai mult cu 0,4 puncte procentuale faţă de anul precedent.

18. Resursele şi utilizările de turte rămase de la extragerea uleiurilor vegetale

În anul 2015/2016 resursele au fost cu 16,4% mai mici decât anul precedent, nivelul maxim realizat în perioada analizată.

Importurile au avut nivelul maxim în anul 2015/2016, mai mari cu 32,8% faţă de anul 2010/2011 (nivelul minim). Ponderea acestora, în resurse, a fost de 40,7%, mai mare cu 10,2 puncte procentuale faţă de anul precedent.

Exporturile au avut aceeaşi tendinţă ca şi resursele, în anul 2015/2016 au scăzut 10,8% faţă de nivelul maxim înregistrat în anul precedent şi au fost de aproximativ două ori mai mari faţă de nivelul minim (anul 2012/2013).

Consumul intern în perioada 2010-2015 a fost la un nivel mediu de 784,7 mii tone, în anul 2015/2016 a scăzut cu 4,9% faţă de media perioadei analizate şi cu 21,1% faţă de anul precedent (nivelul maxim). Consumul intern a fost destinat în totalitate furajării animalelor.

Page 13: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

9

19. Resursele şi utilizările de fructe proaspete

În anul 2015/2016 resursele de fructe proaspete au scăzut cu 2,7% faţă de anul 2013/2014 (nivelul maxim) şi au crescut cu 65,3% faţă de nivelul minim (anul 2012/2013).

Importurile au atins nivelul maxim în anul 2015/2016 şi au fost de 2,2 ori mai mari faţă de anul 2010/2011 (nivelul minim). Contribuţia acestora la formarea resurselor a fost de 26,4%, mai mult cu 4,9 puncte procentuale comparativ cu anul precedent.

Consumul intern a avut aceeaşi tendinţă ca şi resursele, a înregistrat o scădere cu 2,5% faţă de anul 2013/2014 (nivelul maxim) şi o creştere cu 67,8% faţă de nivelul minim (anul 2012/2013). Consumul uman a reprezentat principala destinaţie a consumului intern (cca 97%), atât în anul 2015/2016 cât şi în anii anteriori.

20. Resursele şi utilizările de mere Nivelul resurselor de mere destinate comercializării a fost în creştere în ultimii trei ani. În anul 2015/2016 nivelul resurselor a scăzut cu 11,3% faţă de anul 2011/2012, când s-a atins maximul perioadei analizate şi a crescut cu 25,6% faţă de nivelul minim (anul 2010/2011).

În anul 2015/2016 nivelul importurilor de mere a înregistrat maximul perioadei analizate. Acestea au reprezentat 39,2% din resurse, mai mult cu 9,3 puncte procentuale faţă de anul precedent.

Exporturile de mere în anul 2015/2016 au înregistrat cel mai mic nivel din perioada analizată fiind cu 47,0% mai mic faţă de nivelul maxim (anul 2011/2012).

În anul 2015/2016 consumul intern (exclusiv autoconsumul producătorilor) a înregistrat nivelul maxim şi a crescut cu 61,3% faţă de nivelul minim (anul 2010/2011). Destinaţia principală a consumului intern (peste 85%) a reprezentat-o consumul uman.

21. Resursele şi utilizările de pere

Nivelul resurselor de pere din anul 2015/2016 a fost cu 7,2% mai mic decât nivelul maxim realizat în anul precedent şi a fost mai mare cu 49,1% faţă de anul 2012/2013 (nivelul minim).

Importurile din anul 2015/2016 au înregistrat nivelul maxim, fiind de 3,9 ori mai mari faţă de anul 2010/2011 (nivelul minim). Ponderea importurilor în resurse, în anul 2015/2016, a fost de 67,2%, mai mare cu 12,5 puncte procentuale faţă de anul precedent.

În anul 2015/2016 consumul intern (exclusiv autoconsumul producătorilor) a fost cu 4,2% mai mic decât nivelul maxim, atins în anul precedent.

22. Resursele şi utilizările de piersici proaspete

În anul 2015/2016 resursele de piersici proaspete destinate comercializării au avut nivelul maxim şi au crescut de 4,2 ori faţă de anul 2010/2011 când s-a înregistrat nivelul minim.

Cea mai mare parte a resurselor în anul 2015/2016 provine din importuri (91,1%). Nivelul acestora a fost maxim, crescând de 4,8 ori faţă de anul 2010/2011 (nivelul minim) şi de două ori faţă de media perioadei 2010-2015.

Consumul intern a avut aceeaşi tendinţă de creştere, având în anul 2015/2016 nivelul maxim, fiind de aproximativ două ori mai mare faţă media perioadei 2010-2015.

23. Resursele şi utilizările de struguri proaspeţi În anul 2015/2016 nivelul resurselor de struguri proaspeţi a atins nivelul maxim al perioadei analizate, fiind cu 40,9% mai mare faţă de anul 2010/2011 (nivelul minim).

Importurile în anul 2015/2016 au înregistrat nivelul maxim, ponderea acestora în resurse a fost mai mic faţă de cea a anului precedent (63,4% faţă de 64,9%).

Consumul intern în anul 2015/2016 (exclusiv autoconsumul) a înregistrat aproximativ aceeaşi evoluţie ca şi resursele, peste 98% fiind destinat consumului uman.

Page 14: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

T A B E L E

Page 15: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

11

Tabelul 1. Bilanţul de aprovizionare total Grâu perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 A. RESURSE 6696,2 7692,9 6129,5 8196,8 8570,3 9136,5 1. Producţia utilizabilă 5811,8 7131,6 5297,7 7296,4 7584,8 7962,4 2. Importuri 884,4 561,3 831,8 900,4 985,5 1174,1 B. UTILIZĂRI 6696,2 7692,9 6129,5 8196,8 8570,3 9136,5 3. Exporturi 2163,0 2156,0 2787,0 5059,4 4924,0 4858,2 4. Variaţia stocurilor (±) -70,5 873,6 -765,5 -1451,4 -685,5 310,9 - stoc iniţial 3684,5 3614,0 4487,6 3722,1 2270,7 1585,2 - stoc final 3614,0 4487,6 3722,1 2270,7 1585,2 1896,1 5. Utilizarea internă 4603,7 4663,3 4108,0 4588,8 4331,8 3967,4 - seminţe 605,3 695,5 559,5 717,5 671,2 818,7 - furaje 449,8 458,1 342,1 305,2 280,4 309,8 - pierderi 55,8 79,7 56,4 68,4 82,3 82,5 - prelucrare industrială 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - consum uman 3489,8 3427,0 3147,0 3494,7 3294,9 2753,4 Tabelul 2. Bilanţul de aprovizionare la producător Grâu perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 5811,8 7131,6 5297,7 7296,4 7584,8 7962,4 1. Producţia utilizabilă 5811,8 7131,6 5297,7 7296,4 7584,8 7962,4 B. UTILIZĂRI 5811,8 7131,6 5297,7 7296,4 7584,8 7962,4 2. Variaţia stocurilor (±) 572,1 -684,4 -98,6 435,0 -330,4 89,1 - stoc iniţial 728,8 1300,9 616,5 517,9 952,9 622,5 - stoc final 1300,9 616,5 517,9 952,9 622,5 711,6 3. Utilizarea internă 1802,5 2025,9 1652,8 2026,5 2035,2 2216,7 - seminţe 371,8 482,8 453,6 589,2 591,6 589,8 - furaje 366,1 333,1 253,2 192,4 146,2 175,5 - pierderi 14,0 17,2 12,0 12,0 15,2 15,3 - consum uman 1050,6 1192,8 934,0 1232,9 1282,2 1436,1 4. Vânzări în afara agriculturii 3437,2 5790,1 3743,5 4834,9 5880,0 5656,6

Tabelul 3. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Grâu perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 4321,6 6351,4 4575,3 5735,3 6865,5 6830,7 1. Cumpărări de la agricultură 3437,2 5790,1 3743,5 4834,9 5880,0 5656,6 2. Importuri 884,4 561,3 831,8 900,4 985,5 1174,1 B. UTILIZĂRI 4321,6 6351,4 4575,3 5735,3 6865,5 6830,7 3. Exporturi 2163,0 2156,0 2787,0 5059,4 4924,0 4858,2 4. Variaţia stocurilor (±) -642,6 1558,0 -666,9 -1886,4 -355,1 221,8 - stoc iniţial 2955,7 2313,1 3871,1 3204,2 1317,8 962,7 - stoc final 2313,1 3871,1 3204,2 1317,8 962,7 1184,5 5. Utilizarea internă 2801,2 2637,4 2455,2 2562,3 2296,6 1750,7 - seminţe 233,5 212,7 105,9 128,3 79,6 228,9 - furaje 83,7 125,0 88,9 112,8 134,2 134,3 - pierderi 41,8 62,5 44,4 56,4 67,1 67,2 - prelucrare industrială 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - consum uman 2439,2 2234,2 2213,0 2261,8 2012,7 1317,3

Page 16: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

12

Tabelul 4. Bilanţul de aprovizionare total Grâu comun perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 6558,0 7592,4 5997,7 8103,3 8413,5 9022,8 1. Producţia utilizabilă 5783,6 7116,9 5275,6 7283,6 7565,4 7954,5 2. Importuri 774,4 475,5 722,1 819,7 848,1 1068,3 B. UTILIZĂRI 6558,0 7592,4 5997,7 8103,3 8413,5 9022,8 3. Exporturi 2133,2 2090,0 2754,5 5013,0 4806,3 4809,8 4. Variaţia stocurilor (±) -70,5 873,6 -765,5 -1451,4 -685,5 310,9 - stoc iniţial 3684.5 3614,0 4487,6 3722,1 2270,7 1585,2 - stoc final 3614,0 4487,6 3722,1 2270,7 1585,2 1896,1 5. Utilizarea internă 4495,3 4628,8 4008,7 4541,7 4292,7 3902,1 - seminţe 605,3 695,5 559,5 717,5 671,2 818,7 - furaje 449,8 458,1 342,1 305,2 280,4 309,8 - pierderi 55,8 79,7 56,4 68,4 82,3 82,5 - prelucrare industrială 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - consum uman 3381,4 3392,5 3047,7 3447,6 3255,8 2688,1 Tabelul 5. Bilanţul de aprovizionare la producător Grâu comun perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 5783,6 7116,9 5275,6 7283,6 7565,4 7954,5 1. Producţia utilizabilă 5783,6 7116,9 5275,6 7283,6 7565,4 7954,5 B. UTILIZĂRI 5783,6 7116,9 5275,6 7283,6 7565,4 7954,5 2. Variaţia stocurilor (±) 572,1 -684,4 -98,6 435,0 -330,4 89,1 - stoc iniţial 728,8 1300,9 616,5 517,9 952,9 622,5 - stoc final 1300,9 616,5 517,9 952,9 622,5 711,6 3. Utilizarea internă 1802,5 2025,9 1652,8 2026,5 2035,2 2216,7 - seminţe 371,8 482,8 453,6 589,2 591,6 589,8 - furaje 366,1 333,1 253,2 192,4 146,2 175,5 - pierderi 14,0 17,2 12,0 12,0 15,2 15,3 - consum uman 1050,6 1192,8 934,0 1232,9 1282,2 1436,1 4. Vânzări în afara agriculturii 3409,0 5775,4 3721,4 4822,1 5860,6 5648,7 Tabelul 6. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Grâu comun perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 4183,4 6250,9 4443,5 5641,8 6708,7 6717,0 1. Cumpărări de la agricultură 3409,0 5775,4 3721,4 4822,1 5860,6 5648,7 2. Importuri 774,4 475,5 722,1 819,7 848,1 1068,3 B. UTILIZĂRI 4183,4 6250,9 4443,5 5641,8 6708,7 6717,0 3. Exporturi 2133,2 2090,0 2754,5 5013,0 4806,3 4809,8 4. Variaţia stocurilor (±) -642,6 1558,0 -666,9 -1886,4 -355,1 221,8 - stoc iniţial 2955,7 2313,1 3871,1 3204,2 1317,8 962,7 - stoc final 2313,1 3871,1 3204,2 1317,8 962,7 1184,5 5. Utilizarea internă 2692,8 2602,9 2355,9 2515,2 2257,5 1685,4 - seminţe 233,5 212,7 105,9 128,3 79,6 228,9 - furaje 83,7 125,0 88,9 112,8 134,2 134,3 - pierderi 41,8 62,5 44,4 56,4 67,1 67,2 - prelucrare industrială 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - consum uman 2330,8 2199,7 2113,7 2214,7 1973,6 1252,0

Page 17: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

13

Tabelul 7. Bilanţul de aprovizionare total Grâu dur perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 138,2 100,5 131,8 93,5 156,8 113,7 1. Producţia utilizabilă 28,2 14,7 22,1 12,8 19,4 7,9 2. Importuri 110,0 85,8 109,7 80,7 137,4 105,8 B. UTILIZĂRI 138,2 100,5 131,8 93,5 156,8 113,7 3. Exporturi 29,8 66,0 32,5 46,4 117,7 48,4 4. Variaţia stocurilor (±) - - - - - - - stoc iniţial - - - - - - - stoc final - - - - - - 5. Utilizarea internă 108,4 34,5 99,3 47,1 39,1 65,3 - consum uman 108,4 34,5 99,3 47,1 39,1 65,3 Tabelul 8. Bilanţul de aprovizionare la producător Grâu dur perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 28,2 14,7 22,1 12,8 19,4 7,9 1. Producţia utilizabilă 28,2 14,7 22,1 12,8 19,4 7,9 B. UTILIZĂRI 28,2 14,7 22,1 12,8 19,4 7,9 2. Variaţia stocurilor (±) - - - - - - - stoc iniţial - - - - - - - stoc final - - - - - - 3. Vânzări în afara agriculturii 28,2 14,7 22,1 12,8 19,4 7,9 Tabelul 9. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Grâu dur perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 138,2 100,5 131,8 93,5 156,8 113,7 1. Cumpărări de la agricultură 28,2 14,7 22,1 12,8 19,4 7,9 2. Importuri 110,0 85,8 109,7 80,7 137,4 105,8 B. UTILIZĂRI 138,2 100,5 131,8 93,5 156,8 113,7 3. Exporturi 29,8 66,0 32,5 46,4 117,7 48,4 4. Variaţia stocurilor (±) - - - - - - - stoc iniţial - - - - - - - stoc final - - - - - - 5. Utilizarea internă 108,4 34,5 99,3 47,1 39,1 65,3 - consum uman 108,4 34,5 99,3 47,1 39,1 65,3

Page 18: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

14

Tabelul 10. Bilanţul de aprovizionare total Porumb boabe perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 9581,2 12508,8 6248,7 11645,8 13552,5 9704,3 1. Producţia utilizabilă 9042,0 11717,6 5953,4 11347,6 11988,6 8984,7 2. Importuri 539,2 791,2 295,3 298,2 1563,9 719,6 B. UTILIZĂRI 9581,2 12508,8 6248,7 11645,8 13552,5 9704,3 3. Exporturi 2145,3 3443,7 1317,6 3702,3 5651,7 3247,5 4. Variaţia stocurilor (±) -552,6 780,9 -772,2 477,4 340,2 -907,3 - stoc iniţial 2084,0 1531,4 2312,3 1540,1 2017,5 2357,7 - stoc final 1531,4 2312,3 1540,1 2017,5 2357,7 1450,4 5. Utilizarea internă 7988,5 8284,2 5703,3 7466,1 7560,6 7364,1 - seminţe 53,9 64,7 68,3 63,1 62,8 84,0 - furaje 6890,9 6939,0 4727,0 6015,5 6504,3 6431,6 - pierderi 47,0 46,4 30,2 35,7 42,5 30,8 - prelucrare industrială 143,2 161,5 104,2 147,8 209,9 171,8 - consum uman 853,5 1072,6 773,6 1204,0 741,1 645,9 Tabelul 11. Bilanţul de aprovizionare la producător Porumb boabe perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 9042,0 11717,6 5953,4 11347,6 11988,6 8984,7 1. Producţia utilizabilă 9042,0 11717,6 5953,4 11347,6 11988,6 8984,7 B. UTILIZĂRI 9042,0 11717,6 5953,4 11347,6 11988,6 8984,7 2. Variaţia stocurilor (±) -475,4 573,2 -896,7 718,2 138,0 -844,1 - stoc iniţial 1776,3 1300,9 1874,1 977,4 1695,6 1833,6 - stoc final 1300,9 1874,1 977,4 1695,6 1833,6 989,5 3. Utilizarea internă 5589,7 6782,4 4109,4 6563,0 6739,1 5345,3 - seminţe 34,6 44,5 50,0 45,7 42,7 65,2 - furaje 4976,4 5988,5 3600,6 5669,5 6294,7 4976,4 - pierderi 40,8 39,4 25,7 29,3 33,4 23,4 - consum uman 537,9 710,0 433,1 818,5 368,3 280,3 4. Vânzări în afara agriculturii 3927,7 4362,0 2740,7 4066,4 5111,5 4483,5

Tabelul 12. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Porumb boabe perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 4466,9 5153,2 3036,0 4364,6 6675,4 5203,1 1. Cumpărări de la agricultură 3927,7 4362,0 2740,7 4066,4 5111,5 4483,5 2. Importuri 539,2 791,2 295,3 298,2 1563,9 719,6 B. UTILIZĂRI 4466,9 5153,2 3036,0 4364,6 6675,4 5203,1 3. Exporturi 2145,3 3443,7 1317,6 3702,3 5651,7 3247,5 4. Variaţia stocurilor (±) -77,2 207,7 124,5 -240,8 202,2 -63,2 - stoc iniţial 307,7 230,5 438,2 562,7 321,9 524,1 - stoc final 230,5 438,2 562,7 321,9 524,1 460,9 5. Utilizarea internă 2398,8 1501,8 1593,9 903,1 821,5 2018,8 - seminţe 19,3 20,2 18,3 17,4 20,1 18,8 - furaje 1914,5 950,5 1126,4 346,0 209,6 1455,2 - pierderi 6,2 7,0 4,5 6,4 9,1 7,4 - prelucrare industrială 143,2 161,5 104,2 147,8 209,9 171,8 - consum uman 315,6 362,6 340,5 385,5 372,8 365,6

Page 19: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

15

Tabelul 13. Bilanţul de aprovizionare total Orz perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 1581,4 1625,0 1303,2 1848,6 2000,8 2274,5 1. Producţia utilizabilă 1311,0 1329,7 986,4 1542,2 1712,5 1623,2 2. Importuri 270,4 295,3 316,8 306,4 288,3 651,3 B. UTILIZĂRI 1581,4 1625,0 1303,2 1848,6 2000,8 2274,5 3. Exporturi 759,5 650,2 784,9 1060,6 1317,9 1467,5 4. Variaţia stocurilor (±) - 203,8 -203,8 64,7 -64,7 - - stoc iniţial - - 203,8 - 64,7 - - stoc final - 203,8 - 64,7 - - 5. Utilizarea internă 821,9 771,0 722,1 723,3 747,6 807,0 - seminţe 118,7 96,5 97,6 114,0 118,7 189,7 - furaje 291,4 248,6 175,2 174,5 208,9 158,2 - pierderi 28,3 15,3 15,2 18,2 21,8 22,5 - prelucrare industrială 382,3 395,6 420,6 402,1 380,5 415,2 - consum uman 1,2 15,0 13,5 14,5 17,7 21,4

Tabelul 14. Bilanţul de aprovizionare la producător Orz perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 1311,0 1329,7 986,4 1542,2 1712,5 1623,2 1. Producţia utilizabilă 1311,0 1329,7 986,4 1542,2 1712,5 1623,2 B. UTILIZĂRI 1311,0 1329,7 986,4 1542,2 1712,5 1623,2 2. Variaţia stocurilor (±) - - - - - - - stoc iniţial - - - - - - - stoc final - - - - - - 3. Utilizarea internă 245,2 242,8 184,0 161,3 216,7 260,4 - seminţe 62,1 78,0 67,7 46,1 76,7 107,7 - furaje 181,5 163,3 114,3 113,9 136,7 150,3 - pierderi 1,6 1,5 2,0 1,3 3,3 2,4 4. Vânzări în afara agriculturii 1065,8 1086,9 802,4 1380,9 1495,8 1362,8

Tabelul 15. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Orz perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 1336,2 1382,2 1119,2 1687,3 1784,1 2014,1 1. Cumpărări de la agricultură 1065,8 1086,9 802,4 1380,9 1495,8 1362,8 2. Importuri 270,4 295,3 316,8 306,4 288,3 651,3 B. UTILIZĂRI 1336,2 1382,2 1119,2 1687,3 1784,1 2014,1 3. Exporturi 759,5 650,2 784,9 1060,6 1317,9 1467,5 4. Variaţia stocurilor (±) - 203,8 -203,8 64,7 -64,7 - - stoc iniţial - - 203,8 - 64,7 - - stoc final - 203,8 - 64,7 - - 5. Utilizarea internă 576,7 528,2 538,1 562,0 530,9 546,6 - seminţe 56,6 18,5 29,9 67,9 42,0 82,0 - furaje 109,9 85,3 60,9 60,6 72,2 7,9 - pierderi 26,7 13,8 13,2 16,9 18,5 20,1 - prelucrare industrială 382,3 395,6 420,6 402,1 380,5 415,2 - consum uman 1,2 15,0 13,5 14,5 17,7 21,4

Page 20: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

16

Tabelul 16. Bilanţul de aprovizionare total Ovăz perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 305,8 377,8 341,1 375,8 387,1 349,6 1. Producţia utilizabilă 304,5 375,9 339,0 373,8 381,6 344,2 2. Importuri 1,3 1,9 2,1 2,0 5,5 5,4 B. UTILIZĂRI 305,8 377,8 341,1 375,8 387,1 349,6 3. Exporturi 0,5 2,1 2,2 2,3 1,7 1,2 4. Variaţia stocurilor (±) - - - - - - - stoc iniţial - - - - - - - stoc final - - - - - - 5. Utilizarea internă 305,3 375,7 338,9 373,5 385,4 348,4 - seminţe 41,7 42,6 44,8 41,9 41,3 43,8 - furaje 260,1 326,7 290,7 328,1 336,1 297,1 - pierderi 2,6 5,3 1,9 1,8 3,1 2,9 - consum uman 0,9 1,1 1,5 1,7 4,9 4,6

Tabelul 17. Bilanţul de aprovizionare la producător Ovăz perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 304,5 375,9 339,0 373,8 381,6 344,2 1. Producţia utilizabilă 304,5 375,9 339,0 373,8 381,6 344,2 B. UTILIZĂRI 304,5 375,9 339,0 373,8 381,6 344,2 2. Variaţia stocurilor (±) - - - - - - - stoc iniţial - - - - - - - stoc final - - - - - - 3. Utilizarea internă 205,6 212,5 218,8 224,1 232,9 229,0 - seminţe 37,1 41,2 41,6 37,2 35,5 39,6 - furaje 165,9 166,0 175,3 185,1 194,3 186,5 - pierderi 2,6 5,3 1,9 1,8 3,1 2,9 4. Vânzări în afara agriculturii 98,9 163,4 120,2 149,7 148,7 115,2

Tabelul 18. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Ovăz perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 100,2 165.3 122,3 151,7 154,2 120,6 1. Cumpărări de la agricultură 98,9 163,4 120,2 149,7 148,7 115,2 2. Importuri 1,3 1,9 2,1 2,0 5,5 5,4 B. UTILIZĂRI 100,2 165,3 122,3 151,7 154,2 120,6 3. Exporturi 0,5 2,1 2,2 2,3 1,7 1,2 4. Variaţia stocurilor (±) - - - - - - - stoc iniţial - - - - - - - stoc final - - - - - - 5. Utilizarea internă 99,7 163,2 120,1 149,4 152,5 119,4 - seminţe 4,6 1,4 3,2 4,7 5,8 4,2 - furaje 94,2 160,7 115,4 143,0 141,8 110,6 - consum uman 0,9 1,1 1,5 1,7 4,9 4,6

Page 21: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

17

Tabelul 19. Bilanţul de aprovizionare total Secară perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 36,7 32,9 19,7 25,1 25,5 26,1 1. Producţia utilizabilă 34,3 31,4 18,2 23,8 24,4 24,3 2. Importuri 2,4 1,5 1,5 1,3 1,1 1,8 B. UTILIZĂRI 36,7 32,9 19,7 25,1 25,5 26,1 3. Exporturi 0,8 2,0 0,4 0,7 0,1 0,3 4. Variaţia stocurilor (±) - - - - - - - stoc iniţial - - - - - - - stoc final - - - - - - 5. Utilizarea internă 35,9 30,9 19,3 24,4 25,4 25,8 - seminţe 4,3 3,7 2,3 2,9 2,8 2,7 - furaje 20,4 17,6 11,0 13,9 14,4 14,7 - pierderi 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - consum uman 10,2 8,6 5,0 6,6 7,2 7,4

Tabelul 20. Bilanţul de aprovizionare total Triticale, sorg boabe, mei şi alte cereale perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 164,0 228,6 217,4 329,2 357,3 331,5 1. Producţia utilizabilă 147,7 190,8 178,6 301,1 333,7 297,7 2. Importuri 16,3 37,8 38,8 28,1 23,6 33,8 B. UTILIZĂRI 164,0 228,6 217,4 329,2 357,3 331,5 3. Exporturi 17,5 31,4 29,5 60,9 51,4 31,8 4. Utilizarea internă 146,5 197,2 187,9 268,3 305,9 299,7 - seminţe 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 - furaje 143,3 186,5 168,8 250,4 290,5 282,6 - consum uman 3,0 10,3 18,7 17,4 14,9 16,8

Tabelul 21. Bilanţul de aprovizionare total Orez nedecorticat perioada de referinţă:1 IX (anul precedent) - 31 VIII (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 90,3 98,4 52,7 57,0 46,4 51,7 1. Producţia utilizabilă 61,6 65,3 50,9 54,6 45,2 49,8 2. Importuri 28,7 33,1 1,8 2,4 1,2 1,9 B. UTILIZĂRI 90,3 98,4 52,7 57,0 46,4 51,7 3. Exporturi 27,9 13,9 10,4 4,8 0,9 1,0 4. Utilizarea internă 62,4 84,5 42,3 52,2 45,5 50,7 - seminţe 3,7 3,8 3,4 3,6 3,8 3,3 - pierderi - - - - - - - transformare 58,7 80,7 38,9 48,6 41,7 47,4

Page 22: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

18

Tabelul 22. Bilanţul de aprovizionare total Orez decorticat perioada de referinţă:1 IX(anul precedent) - 31 VIII (anul curent) mii tone 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 24,1 36,0 12,7 14,7 13,7 11,7 1. Producţia utilizabilă 19,3 27,4 8,9 9,6 8,2 8,7 2. Importuri 4,8 8,6 3,8 5,1 5,5 3,0 B. UTILIZĂRI 24,1 36,0 12,7 14,7 13,7 11,7 3. Exporturi 16,0 25,2 2,1 3,6 0,9 0,4 4. Utilizarea internă 8,1 10,8 10,6 11,1 12,8 11,3 - transformare 6,5 8,5 9,0 8,5 8,1 5,6 - consum uman 1,6 2,3 1,6 2,6 4,7 5,7 Tabelul 23. Bilanţul de aprovizionare total Orez prelucrat perioada de referinţă:1 IX (anul precedent) - 31 VIII (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 51,7 60,1 65,0 65,6 63,6 71,6 1. Producţia utilizabilă 19,3 25,7 19,4 23,2 20,7 21,2 2. Importuri 32,4 34,4 45,6 42,4 42,9 50,4 B. UTILIZĂRI 51,7 60,1 65,0 65,6 63,6 71,6 3. Exporturi 9,5 12,8 11,8 8,8 11,5 12,8 4. Utilizarea internă 42,2 47,3 53,2 56,8 52,1 58,8 - consum uman 42,2 47,3 53,2 56,8 52,1 58,8

Tabelul 24. Bilanţul de aprovizionare total Cartofi perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 3459,7 4257,8 2694,3 3495,9 3770,4 2837,1 1. Producţia utilizabilă 3283,9 4076,6 2465,2 3289,7 3519,3 2625,0 2. Importuri 175,8 181,2 229,1 206,2 251,1 212,1 B. UTILIZĂRI 3459,7 4257,8 2694,3 3495,9 3770,4 2837,1 3. Exporturi 22,8 27,8 19,7 22,9 31,3 26,6 4. Utilizarea internă 3436,9 4230,0 2674,6 3473,0 3739,1 2810,5 - seminţe 988,7 993,4 694,5 729,6 712,1 668,2 - furaje 484,5 602,7 372,9 488,9 529,5 390,7 - pierderi 225,0 280,0 173,0 227,0 245,9 181,2 - prelucrare industrială 47,0 59,0 35,7 47,3 51,5 37,2 - consum uman 1691,7 2294,9 1398,5 1980,2 2200,1 1533,2

Page 23: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

19

Tabelul 25. Bilanţul de aprovizionare total Leguminoase uscate perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 87,3 96,7 99,6 99,1 92,4 107,0 1. Producţia utilizabilă 61,3 76,8 62,9 74,2 71,4 75,8 2. Importuri 26,0 19,9 36,7 24,9 21,0 31,2 B. UTILIZĂRI 87,3 96,7 99,6 99,1 92,4 107,0 3. Exporturi 3,6 1,4 4,1 1,2 5,0 4,4 4. Utilizarea internă 83,7 95,3 95,5 97,9 87,4 102,6 - seminţe 9,4 11,0 11,2 11,6 10,4 11,7 - furaje 32,9 26,2 21,2 25,2 22,2 26,0 - pierderi 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 - consum uman 41,2 57,9 63,0 60,9 54,5 64,5 Tabelul 26. Bilanţul de aprovizionare total Legume total (inclusiv pepeni) perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 4339,0 4587,9 4023,8 4383,0 4385,3 4307,9 1. Producţia utilizabilă 3863,6 4176,3 3535,3 3961,0 3802,5 3629,6 2. Importuri 475,4 411,6 488,5 422,0 582,8 678,3 B. UTILIZĂRI 4339,0 4587,9 4023,8 4383,0 4385,3 4307,9 3. Exporturi 77,5 70,5 67,5 83,6 100,8 92,1 4. Variaţia stocurilor (±) - - - - - - - stoc iniţial - - - - - - - stoc final - - - - - - 5. Utilizarea internă 4261,5 4517,4 3956,3 4299,4 4284,5 4215,8 - seminţe 3,7 3,6 3,3 3,1 3,1 3,1 - furaje 425,0 459,4 388,9 435,7 418,3 399,3 - pierderi 306,6 345,7 276,8 300,9 294,7 291,3 - consum uman 3526,2 3708,7 3287,3 3559,7 3568,4 3522,1 Tabelul 27. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Tomate proaspete perioada de referinţă:1 IV (anul precedent) - 31 III (anul curent) mii tone 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 579,3 622,4 446,9 509,0 483,0 485,1

1. Cumpărări de la agricultură 520,8 577,8 406,1 459,5 428,1 419,1 2. Importuri 58,5 44,6 40,8 49,5 54,9 66,0 B. UTILIZĂRI 579,3 622,4 446,9 509,0 483,0 485,1 3. Exporturi 1,1 1,8 3,2 2,7 1,8 1,3 4. Utilizarea internă 578,2 620,6 443,7 506,3 481,2 483,8 - pierderi 29,0 31,1 22,3 25,5 24,1 24,3 - transformare 159,1 169,0 155,7 151,2 150,3 162,2 - consum uman 390,1 420,5 265,7 329,6 306,8 297,3

Page 24: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

20

Tabelul 28. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Tomate conservate (echivalent tomate proaspete) perioada de referinţă:1 IV (anul precedent) - 31 III (anul curent) mii tone 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 359,8 299,4 325,6 288,5 339,2 349,1

1. Cumpărări de la agricultură 159,1 169,0 155,7 151,2 150,3 162,2 2. Importuri 200,7 130,4 169,9 137,3 188,9 186,9 B. UTILIZĂRI 359,8 299,4 325,6 288,5 339,2 349,1 3. Exporturi 1,7 11,6 2,5 4,1 14,7 3,1 4. Utilizarea internă 358,1 287,8 323,1 284,4 324,5 346,0 - consum uman 358,1 287,8 323,1 284,4 324,5 346,0 Tabelul 29. Bilanţul de aprovizionare total Sfeclă de zahăr perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 837,9 660,5 719,8 1029,4 1398,6 1040,6 1. Producţia utilizabilă 837,9 660,5 719,8 1029,2 1398,6 1040,6 2. Importuri - - - 0,2 - - B. UTILIZĂRI 837,9 660,5 719,8 1029,4 1398,6 1040,6 3. Utilizarea internă 837,9 660,5 719,8 1029,4 1398,6 1040,6 - furaje 4,3 0,7 0,8 0,9 0,8 0,5 - pierderi 28,0 4,6 3,7 4,7 12,0 3,5 - transformare 805,6 655,2 715,3 1023,8 1385,8 1036,6 Tabelul 30. Bilanţul de aprovizionare total Zahăr şi produse din zahăr, în echivalent zahăr rafinat perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 640,7 614,8 625,0 623,1 678,9 798,4 1. Producţia utilizabilă 93,9 86,8 101,6 148,5 208,8 144,4 2. Importuri 546,8 528,0 523,4 474,6 470,1 654,0 B. UTILIZĂRI 640,7 614,8 625,0 623,1 678,9 798,4 3. Exporturi 233,6 175,0 120,5 146,3 132,7 127,2 4. Variaţia stocurilor (±) -85,7 -56,8 56,0 50,4 113,6 155,8 - stoc iniţial 194,0 108,3 51,5 107,5 157,9 271,5 - stoc final 108,3 51,5 107,5 157,9 271,5 427,3 5. Utilizarea internă 492,8 496,6 448,5 426,4 432,6 515,4 - pierderi 12,8 12,3 12,5 12,5 13,6 16,0 - prelucrare industrială 6,4 6,1 6,3 6,2 6,8 8,0 - consum uman 473,6 478,2 429,7 407,7 412,2 491,4

Page 25: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

21

Tabelul 31. Bilanţul de aprovizionare total Melasă perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 61,3 53,0 46,8 56,5 88,6 61,5 1. Producţia utilizabilă 48,3 39,3 34,9 40,1 74,4 52,1 2. Importuri 13,0 13,7 11,9 16,4 14,2 9,4 B. UTILIZĂRI 61,3 53,0 46,8 56,5 88,6 61,5 3. Exporturi 13,4 13,0 13,5 30,5 41,5 44,5 4. Variaţia stocurilor (±) - - - - - - - stoc iniţial - - - - - - - stoc final - - - - - - 5. Utilizarea internă 47,9 40,0 33,3 26,0 47,1 17,0 - furaje 5,5 4,8 4,2 5,1 8,0 5,5 - prelucrare industrială 42,4 35,2 29,1 20,9 39,1 11,5 Tabelul 32. Bilanţul de aprovizionare total Miere perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 23,3 25,3 24,6 30,4 20,6 30,4 1. Producţia utilizabilă 22,2 24,1 23,1 26,7 18,0 27,9 2. Importuri 1,1 1,2 1,5 3,7 2,6 2,5 B. UTILIZĂRI 23,3 25,3 24,6 30,4 20,6 30,4 3. Exporturi 9,9 11,3 11,3 13,1 11,3 10,7 4. Utilizarea internă 13,4 14,0 13,3 17,3 9,3 19,7 - consum uman 13,4 14,0 13,3 17,3 9,3 19,7 Tabelul 33. Bilanţul de aprovizionare total Floarea soarelui (seminţe) perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 1562,9 1935,3 1461,4 2318,5 2363,2 1930,4 1. Producţia utilizabilă 1262,9 1789,3 1398,2 2196,5 2189,3 1785,8 2. Importuri 300,0 146,0 63,2 122,0 173,9 144,6 B. UTILIZĂRI 1562,9 1935,3 1461,4 2318,5 2363,2 1930,4 3. Exporturi 805,4 998,0 847,7 1373,1 1183,9 1083,5 4. Variaţia stocurilor (±) -343,0 -5,7 -50,4 27,8 46,0 53,5 - stoc iniţial 420,0 77,0 71,3 20,9 48,7 94,7 - stoc final 77,0 71,3 20,9 48,7 94,7 148,2 5. Utilizarea internă 1100,5 943,0 664,1 917,6 1133,3 793,4 - seminţe 4,0 5,0 5,3 5,5 5,0 5,1 - furaje 1,2 1,3 1,6 2,3 2,5 3,4 - pierderi 0,8 0,9 1,9 2,2 2,9 1,6 - transformare 780,0 818,3 601,0 793,2 954,1 646,9 - consum uman 314,5 117,5 54,3 114,4 168,8 136,4

Page 26: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

22

Tabelul 34. Bilanţul de aprovizionare total Soia boabe perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 184,7 183,2 240,8 242,5 319,5 406,2 1. Producţia utilizabilă 149,9 142,6 104,3 149,9 202,9 262,0 2. Importuri 34,8 40,6 136,5 92,6 116,6 144,2 B. UTILIZĂRI 184,7 183,2 240,8 242,5 319,5 406,2 3. Exporturi 82,2 76,8 52,9 37,5 82,9 84,8 4. Variaţia stocurilor (±) -11,3 6,0 -7,9 5,0 6,2 11,6 - stoc iniţial 16,2 4,9 10,9 3,0 8,0 14,2 - stoc final 4,9 10,9 3,0 8,0 14,2 25,8 5. Utilizarea internă 113,8 100,4 195,8 200,0 230,4 309,8 - seminţe 4,5 5,0 5,6 4,7 5,6 9,0 - furaje 7,4 7,4 7,7 8,8 9,1 7,9 - pierderi 0,4 0,2 0,8 0,2 1,8 2,4 - transformare 97,8 84,1 176,9 181,4 207,5 282,4 - consum uman 3,7 3,7 4,8 4,9 6,4 8,1 Tabelul 35. Bilanţul de aprovizionare total Rapiţă perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 972,3 762,2 206,5 730,4 1090,1 953,5 1. Producţia utilizabilă 943,0 739,0 157,5 702,2 1059,1 919,5 2. Importuri 29,3 23,2 49,0 28,2 31,0 34,0 B. UTILIZĂRI 972,3 762,2 206,5 730,4 1090,1 953,5 3. Exporturi 426,1 400,6 14,5 276,2 417,7 336,9 4. Variaţia stocurilor (±) 214,5 -136,4 123,8 57,0 -138,9 198,4 - stoc iniţial - 214,5 78,1 201,9 258,9 120,0 - stoc final 214,5 78,1 201,9 258,9 120,0 318,4 5. Utilizarea internă 331,7 498,0 68,2 397,2 811,3 418,2 - seminţe 4,3 3,1 0,8 2,3 3,3 2,9 - furaje 0,8 0,1 - 0,6 0,6 0,4 - pierderi 1,1 1,1 0,1 1,2 2,0 1,1 - prelucrare industrială 325,5 493,7 67,3 393,1 805,4 413,8 Tabelul 36. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Măsline perioada de referinţă: 1 XI (anul precedent) - 31 X (anul curent) mii tone 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 23,2 23,9 27,6 29,5 32,5 37,5 1. Importuri 23,2 23,9 27,6 29,5 32,5 37,5 B. UTILIZĂRI 23,2 23,9 27,6 29,5 32,5 37,5 2. Exporturi 0,1 0,6 0,2 0,3 0,4 0,5 3. Utilizarea internă 23,1 23,3 27,4 29,2 32,1 37,0 - consum uman 23,1 23,3 27,4 29,2 32,1 37,0

Page 27: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

23

Tabelul 37. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Fructe oleifere perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 13,1 13,1 12,5 13,4 14,3 16,2 1. Importuri 13,1 13,1 12,5 13,4 14,3 16,2 B. UTILIZĂRI 13,1 13,1 12,5 13,4 14,3 16,2 2. Exporturi 1,3 1,0 1,3 1,3 1,1 1,3 3. Utilizarea internă 11,8 12,1 11,2 12,1 13,2 14,9 - consum uman 11,8 12,1 11,2 12,1 13,2 14,9 Tabelul 38. Bilanţul de aprovizionare total Alte seminţe oleaginoase perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 29,6 24,1 14,3 21,5 18,9 20,7 1. Producţia utilizabilă 21,7 15,9 7,6 8,5 9,2 7,9 2. Importuri 7,9 8,2 6,7 13,0 9,7 12,8 B. UTILIZĂRI 29,6 24,1 14,3 21,5 18,9 20,7 3. Exporturi 4,6 5,7 6,7 7,7 8,9 5,8 4. Utilizarea internă 25,0 18,4 7,6 13,8 10,0 14,9 - seminţe - 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 - prelucrare industrială 19,5 14,2 2,7 2,0 3,1 3,9 - consum uman 5,5 4,1 4,7 11,6 6,8 10,8 Tabelul 39. Bilanţul de aprovizionare total Ulei brut de floarea soarelui perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 440,6 448,8 401,5 378,5 478,8 333,3 1. Producţia utilizabilă 327,6 360,0 319,7 334,2 435,5 276,6 2. Importuri 113,0 88,8 81,8 44,3 43,3 56,7 B. UTILIZĂRI 440,6 448,8 401,5 378,5 478,8 333,3 3. Exporturi 149,3 224,7 130,9 217,1 222,8 127,7 4. Variaţia stocurilor (±) 46,5 -15,4 13,9 -38,4 32,1 -21,3 - stoc iniţial 157,3 203,8 188,4 202,3 163,9 196,0 - stoc final 203,8 188,4 202,3 163,9 196,0 174,7 5. Utilizarea internă 244,8 239,5 256,7 199,8 223,9 226,9 - pierderi 1,0 1,0 0,9 0,7 0,9 0,9 - transformare 0,8 3,6 0,1 0,3 2,6 1,5 - consum uman 243,0 234,9 255,7 198,8 220,4 224,5

Page 28: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

24

Tabelul 40. Bilanţul de aprovizionare total Ulei brut de soia perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 21,8 17,7 36,6 34,8 40,8 60,7 1. Producţia utilizabilă 17,6 15,1 31,8 32,7 37,4 50,8 2. Importuri 4,2 2,6 4,8 2,1 3,4 9,9 B. UTILIZĂRI 21,8 17,7 36,6 34,8 40,8 60,7 3. Exporturi 1,0 1,3 4,7 15,4 12,6 19,7 4. Variaţia stocurilor (±) - 0,2 -0,5 -0,1 - 0,9 - stoc iniţial 0,4 0,4 0,6 0,1 - - - stoc final 0,4 0,6 0,1 - - 0,9 5. Utilizarea internă 20,8 16,2 32,4 19,5 28,2 40,1 - furaje 18,6 12,5 29,2 16,2 24,5 35,0 - prelucrare industrială 1,8 1,5 3,2 3,3 3,7 5,1 - transformare - - - - - - - consum uman 0,4 2,2 - - - - Tabelul 41. Bilanţul de aprovizionare total Turte rămase de la extragerea uleiurilor vegetale perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 1120,4 1321,1 959,4 1280,8 1632,3 1365,3 1. Producţia utilizabilă 702,5 808,6 520,0 817,0 1135,0 810,3 2. Importuri 417,9 512,5 439,4 463,8 497,3 555,0 B. UTILIZĂRI 1120,4 1321,1 959,4 1280,8 1632,3 1365,3 3. Exporturi 364,6 421,8 310,2 601,7 685,7 611,5 4. Variaţia stocurilor (±) 5,1 2,3 -2,1 0,5 0,9 7,4 - stoc iniţial 2,9 8,0 10,3 8,2 8,7 9,6 - stoc final 8,0 10,3 8,2 8,7 9,6 17,0 5. Utilizarea internă 750,7 897,0 651,3 678,6 945,7 746,4 - furaje 750,7 897,0 651,3 678,6 945,7 746,4 Tabelul 42. Bilanţul de aprovizionare total Fructe proaspete perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 VI (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 1759,1 1838,2 1611,4 2737,9 2616,5 2664,2 1. Producţia utilizabilă 1434,9 1500,7 1147,0 2259,6 2053,4 1961,6 2. Importuri 324,2 337,5 464,4 478,3 563,1 702,6 B. UTILIZĂRI 1759,1 1838,2 1611,4 2737,9 2616,5 2664,2 3. Exporturi 59,4 74,1 43,2 40,8 26,6 33,2 4. Utilizarea internă 1699,7 1764,1 1568,2 2697,1 2589,9 2631,0 - pierderi 52,8 55,1 48,3 82,1 78,5 79,9 - consum uman 1646,9 1709,0 1519,9 2615,0 2511,4 2551,1

Page 29: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

25

Tabelul 43. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Mere (echivalent mere proaspete) perioada de referinţă:1 IV (anul precedent) - 31 III (anul curent) mii tone 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 312,5 442,3 326,4 322,6 389,3 392,4 1. Cumpărări de la agricultură 247,1 351,1 220,3 237,7 272,8 238,4 2. Importuri 65,4 91,2 106,1 84,9 116,5 154,0 B. UTILIZĂRI 312,5 442,3 326,4 322,6 389,3 392,4 3. Exporturi 68,6 86,4 70,4 60,2 45,9 45,8 4. Variaţia stocurilor (±) 40,3 46,8 44,3 10,2 33,5 18,1 - stoc iniţial 160,8 201,1 247,9 292,2 302,4 335,9 - stoc final 201,1 247,9 292,2 302,4 335,9 354,0 5. Utilizarea internă 203,6 309,1 282,1 252,2 309,9 328,5 - pierderi 18,7 26,5 19,6 19,4 23,4 23,5 - prelucrare industrială 15,6 22,1 16,3 16,1 19,5 19,6 - consum uman 169,3 260,5 246,2 216,7 267,0 285,4 Tabelul 44. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Pere (echivalent pere proaspete) perioada de referinţă:1 IV (anul precedent) - 31 III (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 41,9 53,0 40,7 51,3 65,4 60,7 1. Cumpărări de la agricultură 31,4 34,3 25,3 34,4 29,6 19,9 2. Importuri 10,5 18,7 15,4 16,9 35,8 40,8 B. UTILIZĂRI 41,9 53,0 40,7 51,3 65,4 60,7 3. Exporturi 0,9 0,6 0,9 1,7 2,9 0,8 4. Utilizarea internă 41,0 52,4 39,8 49,6 62,5 59,9 - consum uman 41,0 52,4 39,8 49,6 62,5 59,9 Tabelul 45. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Piersici proaspete perioada de referinţă:1 IV (anul precedent) - 31 III (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 24,5 67,6 64,5 49,5 69,4 103,4 1. Cumpărări de la agricultură 4,7 9,8 7,8 8,4 10,4 9,2 2. Importuri 19,8 57,8 56,7 41,1 59,0 94,2 B. UTILIZĂRI 24,5 67,6 64,5 49,5 69,4 103,4 3. Exporturi 0,8 0,5 2,1 1,4 0,8 0,1 4. Utilizarea internă 23,7 67,1 62,4 48,1 68,6 103,3 - consum uman 23,7 67,1 62,4 48,1 68,6 103,3

Page 30: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

26

Tabelul 46. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi perioada de referinţă:1 IV (anul precedent) - 31 III (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 81,7 100,2 99,7 111,2 102,5 115,1 1. Cumpărări de la agricultură 41,7 46,1 41,4 55,4 36,0 42,1 2. Importuri 40,0 54,1 58,3 55,8 66,5 73,0 B. UTILIZĂRI 81,7 100,2 99,7 111,2 102,5 114,8 3. Exporturi 0,9 1,0 2,4 1,8 0,4 8,4 4. Utilizarea internă 80,8 99,2 97,3 109,4 102,1 106,7 - pierderi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - consum uman 78,8 97,2 95,3 107,4 100,1 104,7 Tabelul 47. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice (echivalent citrice proaspete) perioada de referinţă:1 VII (anul precedent) - 30 IV (anul curent) mii tone

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 314,4 244,2 286,3 333,6 304,2 350,0 1. Importuri 314,4 244,2 286,3 333,6 304,2 350,0 B. UTILIZĂRI 314,4 244,2 286,3 333,6 304,2 350,0 2. Exporturi 38,4 32,2 22,9 23,9 11,4 9,0 3. Utilizarea internă 276,0 212,0 263,4 309,7 292,8 341,0 - pierderi 15,7 12,2 14,3 16,7 15,2 17,5 - consum uman 260,3 199,8 249,1 293,0 277,6 323,5 Tabelul 48. Bilanţul de aprovizionare de piaţă Portocale (echivalent portocale proaspete) perioada de referinţă:1 X (anul precedent) - 30 IX (anul curent) mii tone 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 A. RESURSE 183,5 143,0 179,2 194,6 163,5 200,7 1. Importuri 183,5 143,0 179,2 194,6 163,5 200,7 B. UTILIZĂRI 183,5 143,0 179,2 194,6 163,5 200,7 2. Exporturi 24,0 21,3 20,4 17,2 10,9 14,3 3. Utilizarea internă 159,5 121,7 158,8 177,4 152,6 186,4 - pierderi 12,8 10,0 12,5 13,6 11,4 14,1 - consum uman 146,7 111,7 146,3 163,8 141,2 172,3

Page 31: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

27

GLOSAR

BILANŢ DE APROVIZIONARE Sinteză de informaţii cantitative, care exprimă pentru un produs sau grupă de produse, echilibrul între resurse şi utilizări.

RESURSE Datele cantitative referitoare la producţia utilizabilă şi

importul de produse primare şi transformate. PRODUCŢIE UTILIZABILĂ Cantităţile de produse primare obţinute în cursul perioadei

de referinţă inclusiv cantităţile utilizate de producători din producţia proprie (autoconsumul) şi/sau cantităţile de produse transformate, exclusiv pierderile suferite în procesul de producţie.

IMPORTUL Cantităţile de produse agroalimentare de provenienţă

străină (UE 28 şi alte ţări) care au intrat în circuitul economic al ţării, în cursul perioadei de referinţă, prin activitatea de comerţ internaţional, inclusiv donaţiile de la alte state sau de la instituţii şi/sau persoane particulare.

PRODUSE PRIMARE Produsele agricole, în starea iniţială, care nu au suferit nici

o transformare. PRODUSE TRANSFORMATE Produsele alimentare obţinute prin prelucrarea artizanală

şi/sau industrială a produselor primare. UTILIZĂRI Indicatorii cantitativi cu privire la: export, variaţia stocurilor,

utilizarea internă (consumul intern). EXPORT Cantităţile de produse agroalimentare de provenienţă

internă şi uneori de provenienţă externă (reexport) care au ieşit din circuitul economic al ţării, în cursul perioadei de referinţă, prin activitatea de comerţ internaţional, inclusiv donaţiile către alte state sau către instituţii şi/sau persoane particulare.

STOC INIŢIAL Cantităţile de produse (primare şi transformate) neutilizate,

stocate, existente în prima zi a perioadei de referinţă în: depozitele producătorilor agricoli sau în întreprinderile de prelucrare, întreprinderile de comerţ de gros, la importatori şi exportatori, în alte instituţii publice. Stocurile iniţiale provin din resursele perioadei de referinţă precedente. Stocurile din comerţul cu amănuntul şi cele din gospodării nu se iau în considerare, acestea regăsindu-se în diverse utilizări.

STOC FINAL Cantităţile de produse (primare şi transformate) neutilizate

şi care există în stoc în ultima zi a perioadei de referinţă. Stocurile finale provin din resursele perioadei de referinţă curentă şi cuprind: stocurile existente la producătorii agricoli, în întreprinderile de prelucrare, întreprinderile de comerţ de gros, la importatori şi exportatori, în alte instituţii publice.

Page 32: cuprins si comentarii - bil aprov 2015-2016 · Tabelul 46.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Struguri proaspeţi.....26 Tabelul 47.Bilanţul de aprovizionare de piaţă Citrice

28

UTILIZAREA INTERNĂ (CONSUM INTERN)

Cantităţile de produse agroalimentare disponibile pentru acoperirea nevoilor interne ale unei ţări în materie de: consum de seminţe, alimentaţia animalelor (furaje), consum în industrie, consum uman şi se compune din: - seminţe - pierderi - furaje - prelucrare industrială - transformare - consum uman

FURAJE Cantităţile de produse agroalimentare utilizate direct în

hrana animalelor şi/sau în industrie pentru fabricile de furaje concentrate.

PRELUCRARE INDUSTRIALĂ Cantităţile de produse agroalimentare utilizate în industrie

pentru fabricarea unor produse care nu sunt destinate alimentaţiei umane.

TRANSFORMARE INDUSTRIALĂ Cantităţile de produse utilizate în industrie pentru

obţinerea unui produs alimentar derivat şi pentru care se stabileşte un bilanţ de aprovizionare separat de bilanţul produsului primar.

PIERDERI Cantităţile de produse care s-au deteriorat sau pierdut în

timpul transportului, înmagazinării, păstrării şi condiţionării produselor agroalimentare şi/sau cantităţile de produse agroalimentare devenite improprii consumului şi retrase de pe piaţă.

CONSUM UMAN Cantităţile de produse agroalimentare (primare,

transformate) disponibile pentru alimentaţia locuitorilor ţării, în perioada de referinţă, indiferent de sursa de aprovizionare: comerţ de gros, comerţ cu amănuntul, consum colectiv, autoconsum şi de locul unde se consumă (în gospodărie sau în afara gospodăriei).