Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

27
PROIECT LA DISCIPLINA STRATEGII IN APROVIZIONARE SI DESFACERE Tema proiectului: Activitatea de aprovizionare – desfacere

Transcript of Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

Page 1: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

PROIECT LA DISCIPLINA

STRATEGII IN APROVIZIONARE SI DESFACERE

Tema proiectului:Activitatea de aprovizionare –desfacere

Iunie 2009

Page 2: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

CAPITOLUL I

Informatii cunoscute

1. Întreprinderea comercială DEG-S.A. are ca obiect de activitate aprovizionarea a N beneficiari cu 5 produse notate cu A, B, C, D, E.

2. Deoarece în ultimele luni ale anului trecut nu s-a reuşit satisfacerea la nivelul înţelegerilor a fiecăruia dintre cei N beneficiari, conducerea întreprinderii DEG-S.A. a hotărât efectuarea unor modificări privind activitatea de aprovizionare-desfacere. Prima acţiune se referă la previzionarea desfacerilor pentru fiecare dintre cele 5 grupe de mărfuri.

3. Previzionarea se va face pentru anul următor şi va utiliza ca elemente de fundamentare desfacerile realizate la cele 5 produse în ultimii 5 ani. Pentru previzionare se va folosi metoda Lanţurilor Markov şi Metoda modificării procentuale mobile.

4. Pentru acoperirea eventualelor solicitări suplimentare ale beneficiarilor, fiecare cantitate (din cele 5 produse) rezultată din previzionare va fi suplimentată cu 0,05%.

5. Cantităţile din cele 5 produse vor fi cumpărate de la diverşi furnizori, vor fi păstrate în depozitele întreprinderii DEG-S.A., unde vor fi formate şi sortimentele comerciale, şi, în final vor fi vândute beneficiarilor.

6. În urma testării pieţei s-a constatat că pentru fiecare produs care trebuie achiziţionat pot fi luaţi în considerare următorii furnizori:

- pentru produsul A sunt 3 furnizori notaţi cu FA1, FA2 şi FA3;- pentru produsul B sunt 4 furnizori notaţi cu FB1 – FB4;- pentru produsul C sunt 3 furnizori notaţi cu FC1 – FC3;- pentru produsul D sunt 5 furnizori notaţi cu FD1 – FD5;- pentru produsul E sunt 3 furnizori notaţi cu FE1 – FE3;

7. Pentru selectarea furnizorilor se va folosi modelul Fishbein-Rosenberg, criteriile de apreciere fiind în număr de 4, respectiv:

- calitatea produsului. Se presupune că furnizorii livrează doar produse de calităţile I şi II, ambele calităţi fiind acceptate de întreprinderea DEG-S.A.;

- distanţa în km. până la fiecare furnizor;- preţul produsului exprimat în unităţi monetare (UM) pe unitatea de

măsură convenţională, la rândul ei notată cu UMC;

Page 3: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

- transportul produselor poate fi făcut de furnizori sau de întreprinderea DEG-S.A. Pentru fiecare produs se prevăd ambele posibilităţi de transport;

8. Produsele achiziţionate vor fi depozitate în depozitele întreprinderii DEG S.A. pe o perioadă de 45 de zile;

- se presupune că pentru produsele A, B şi C, spaţiile de depozitare sunt excedentare iar pentru produse D şi E sunt deficitare;

- prin urmare, în această ultimă situaţie, trebuie închiriate spaţii de depozitare;

- nu se admite ca un produs care are un spaţiu de depozitare deficitar să fie depozitat într-un spaţiu excedentar;

- produsele depozitate în depozitele proprii atrag cheltuieli de depozitare;

- pentru produsele păstrate în depozitele închiriate se plăteşte o anumită chirie;

9. Formarea sortimentelor comerciale atrage cheltuieli. Pentru un sortiment comercial care este format din 15 UMC se cheltuieşte 5 UM;

10. Se mai fac următoarele precizări:- cheltuielile de aprovizionare sunt în cuantum de:

i. 5.800 UM pentru produsul A;ii. 4.950 UM pentru produsul B;

iii. 6.150 UM pentru produsul C;iv. 7.000 UM pentru produsul D;v. 4.050 UM pentru produsul E;

- cheltuielile de depozitare sunt de 150 UM /UMC/zi;- întrucât spaţiul de depozitare este insuficient, pentru 20% din

cantitatea produsului D şi 30% din cantitatea produsului E este necesară închirierea unor spaţii de depozitare, pentru care se plăteşte 205 UM/UMC/zi;

11. În preţul de vânzare (cu amănuntul - retail price) al fiecăruia dintre cele 5 produse (A, B, C, D şi E) se va include:

- preţul plătit furnizorului (vânzătorului);- cota de TVA;- cheltuielile ocazionate de transportul produselor;- cheltuielile cu aprovizionarea;- cheltuielile cu depozitarea;- chiria plătită, acolo unde este cazul;- cheltuielile ocazionate de formarea sortimentelor comerciale;- beneficiul vânzătorului (al întreprinderii DEG S.A.).

Page 4: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

Se cere:

1. Stabilirea necesarului de aprovizionat pentru anul N+1 (al şaselea) la cele 5 produse. Necesarul de aprovizionat este egal cu previziunea desfacerilor pentru anul N+1 la care se aplică un coeficient de 0,05%;

2. În funcţie de atitudinile conturate faţă de fiecare furnizor, se vor stabili cantităţile din produsele A, B, C, D şi E care trebuie aprovizionate de la fiecare furnizor.

3. Stabilirea cheltuielilor ocazionate de aprovizionarea şi depozitarea produselor A, B, C, D şi E, care ulterior urmează a fi vândute la diverşi beneficiari;

4. Stabilirea cheltuielilor ocazionate de transportul produselor de la furnizori la depozitele întreprinderii DEG-S.A.;

5. Stabilirea cheltuielilor de constituire a sortimentelor comerciale;

6. Stabilirea preţurilor de vânzare ale produselor A, B, C, D şi E;

7. Stabilirea cifrei de afaceri realizată de întreprinderea DEG-S.A din vânzarea produselor A, B, C, D şi E.

Page 5: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

Datele proiectului 1. Situaţia desfacerilor în ultimii 5 ani, care se va utiliza în previzionarea

cantităţilor care se vor vinde în anul N+1 (al şaselea) sunt cele din tabelul 1;Tabelul 1 UMC

Produs Ani Cantitate previzionatăA-5 A-4 A-3 A-2 A-1

0 1 2 3 4 5 6

A 302,2 296,0 294,8 289,1 ? ?B 168,4 180,1 191,7 200,8 ? ?C 109,9 117,5 125,3 138,0 ? ?D 157,7 153,4 148,3 154,6 ? ?E 87,5 86,7 92,0 90,8 ? ?

Total ? ? ? ? ? ?Precizări:

- datele din coloana 5 vor fi stabilite de studenţi;- datele din coloana 6 vor rezulta în urma utilizării metodelor Lanţurile

Markov şi Modificarea procentuală mobilă;- datele din rândul „Total” rezultă din calcule.

2. Datele referitoare la produsele cumpărate şi la furnizorii agreaţi de întreprinderea DEG S.A. sunt prezentate în tabelul 2:

Tabelul 2 Produsul A

Furnizori Atribute (furnizor/produs) Cantitate oferită(UMC)

Calitate Distanţa(km)

Preţ (UV/UMC)

Modalitate de transport

0 1 2 3 4 5

FA1 I 58 125 proprii 150FA2 II 79 110 proprii 90FA3 II 41 120 furnizor 80

Precizări:- importanţa fiecărui criteriu de apreciere este fixată de studenţi;- importanţa aprecierilor este aceeaşi pentru fiecare din cele 5 produse;- suma importanţei aprecierilor trebuie să fie egală cu 1;- atitudinile faţă de fiecare furnizor se vor exprima prin valori raportate

la unitate. De exemplu: 0,2; 0,8; 0,7 etc.;- pentru celelalte produse (B, C, D şi E) şi furnizori (FB1 – FB4 etc.)

datele vor fi alese de către studenţi după modelul din tabelul 2.3. consumul de motorină este de 30 litri la 100 km;4. consumul estimat de ulei este de 0,900 litri la 100 km;5. preţurile pentru motorină şi ulei sunt stabilite de studenţi;6. tariful plătit furnizorului în cazul în care transportul este făcut de către acesta

este de 35,75 UM/100km.

Page 6: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

Capitolul II Stabilirea necesarului de aprovizionat pentru anul N+1

Cunoscand pentru cele cinci produse volumul vanzarilor realizat de intreprindereaDEG SA in ultimii cinci ani se va previziona volumul vanzarilor pe cel de-al saselea an A-0 Volumul vanzarilor pentru cele cinci produse in ultimii cinci ani este prezentat in tabelul 1.Pentru previziunea structurii vomului vanzarilor se va folosi Metoda Lantului Markov,iar pentru previziunea volumului vanzarilor in valori absolute se va folosi metoda Modificarii procentuale mobile.Tabelul 1 UMC

Produs

Ani Cantitate previzionata

A-0A-5 A-4 A-3 A-2 A-10 1 2 3 4 5 6

A 302.2 296.0 294.8 289.1 290.0  B 168.4 180.1 191.7 200.8 185.0  C 109.9 117.5 125.3 138.0 130.0  D 157.7 153.4 148.3 154.6 160.0  E 87.5 86.7 92.0 90.8 91.0  Total 825.7 833.7 852.1 873.3 856.0  

Tabelul 1 Volumul vanzarilor realizat de intreprinderea DEG SA in ultimii 5 aniRealizarea previziunii structurii volumului de vanzari folosind metoda lantului Markov presupune parcurgerea mai multor etape:1)Stabilirea structurii volumului de vanzari pentru cele cinci produse pe ultimii cinci ani.Datele prelucrate sunt prezentate in tabelul 2Tabelul 2 %

ProdusAni

A-5 A-4 A-3 A-2 A-10 1 2 3 4 5

A 36.6 35.5 34.6 33.1 33.9B 20.4 21.6 22.5 23.0 21.6C 13.3 14.1 14.7 15.8 15.2D 19.1 18.4 17.4 17.7 18.7E 10.6 10.4 10.8 10.4 10.6Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2.Pe baza datelor rezultate in tabelul 2 vom calcula 4 matrici de tranzitie de la un an la altul(A5-A4;A4-A3;A3-A2;A2-A1).

Page 7: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

Pentru fiecare matrice de tranzitie ,pe diagonal se va trece ponderea cea mai mica rezultata din comparatia a doi ani consecutive,respective ponderea pastrata de la un an la altul(t0 la t1).Pe orizontala matricei vom trece ponderile pierdute in t1 versus t0,iar pe vertical ponderile castigate in t1 versus t0.

a.)Matricea de tranzitie in A-5 - A-4 (tabelul 3):

PRODUS 1 2 3 4 5ToAn5

A 35.5 1.0 0.1 0.0 0.0 36.6

B 0.0 20.4 0.0 0.0 0.0 20.4

C 0.0 0.0 13.3 0.0 0.0 13.3

D 0.0 0.2 0.5 18.4 0.0 19.1

E 0.0 0.0 0.2 0.0 10.4 10.6

T1An4 35.5 21.6 14.1 18.4 10.4 100

b.) Matricea de tranzitie in A-4 -A-3 ( tabelul 4):

PRODUS 1 2 3 4 5ToAn4

A 34.6 0.9 0.0 0.0 0.0 35.5

B 0.0 21.6 0.0 0.0 0.0 21.6

C 0.0 0.0 14.1 0.0 0.0 14.1

D 0.0 0.0 0.6 17.4 0.4 18.4

E 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 10.4

T1An3 34.6 22.5 14.7 17.4 10.8 100

c.) Matricea de tranzitie in A-3 - A-2 ( tabelul 5):

PRODUS 1 2 3 4 5To

An3

A 33.1 0.5 1.0 0.0 0.0 34.6

B 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 22.5

C 0.0 0.0 14.7 0.0 0.0 14.7

D 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0 17.4

E 0.0 0.0 0.1 0.3 10.4 10.8

T1An2 33.1 23.0 15.8 17.7 10.4 100

d.) Matricea de tranzitie in A-2 - A-1 (tabelul 6):

Page 8: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

PRODUS 1 2 3 4 5To

An2

A 33.1 0.0 0.0 0.0 0.0 33.1

B 0.8 21.6 0.0 0.6 0.0 23.0

C 0.0 0.0 15.2 0.4 0.2 15.8

D 0.0 0.0 0.0 17.7 0.0 17.7

E 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 10.4

T1An1 33.9 21.6 15.2 18.7 10.6 100

Insumand cele 4 matrici de tranzitie se obine urmatorea matrice totala de tranzitie din tabelul 7:

PRODUS 1 2 3 4 5 TOTAL

A 136.3 2.4 1.1 0.0 0.0 139.8

B 0.8 86.1 0.0 0.6 0.0 87.5

C 0.0 0.0 57.3 0.4 0.2 57.9

D 0.0 0.2 1.1 70.9 0.4 72.6

E 0.0 0.0 0.3 0.3 41.6 42.2

TOTAL 137.1 88.7 59.8 72.2 42.2 400.0

3.Pe baza matricei totale de tranzitie se calculeaza matricea probabilitatilor de tranzitie.Calculul se face raportand pentru fiecare linie ponderile pentru cele 5 produse la total linie.Suma probabilitatilor pe linie trebuie sa fie egala cu 1.Tabelul 8

Nr 1 2 3 4 51 0.9750 0.0172 0.0079 0.0000 0.0000

2 0.0091 0.9840 0.0000 0.0069 0.0000

3 0.0000 0.0000 0.9896 0.0069 0.0035

4 0.0000 0.0028 0.0152 0.9766 0.0055

5 0.0000 0.0000 0.0071 0.0071 0.9858

4.Pentru a stabili structura volumului vanzarilor previzionat pentru anul A-0 se face produsul dintre matricea probabilitatilor de tranzitie(tabelul 8) cu vectorul format din structura volumului de vanzare pentru perioada A-1:

0.9750 0.0172 0.0079 0.0000 0.0000 33.9 33.54

0.0091 0.9840 0.0000 0.0069 0.0000 21.6 21.77

0.0000 0.0000 0.9896 0.0069 0.0035 x 15.2 = 15.19

0.0000 0.0028 0.0152 0.9766 0.0055 18.7 18.60

0.0000 0.0000 0.0071 0.0071 0.9858 10.6 10.77

Calcul:

Page 9: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

0.9750x33.9+0.0172x21.6+0.0079x15.2+0.0000x18.7+0.0000x10.6=33.540.0091x33.9+0.9840x21.6+0.0000x15.2+0.0069x18.7+0.0000x10.6=21.770.0000x33.9+0.0000x21.6+0.9896x15.2+0.0069x18.7+0.0035x10.6=15.190.0000x33.9+0,0028x21.6+0.0152x15.2+0.9766x18.7+0.0055x10.6=18.600.0000x33.9+0.0000x21.6+0.0071x15.2+0.0071x18.7+0.9858x10.6=10.77

Pentru previziunea volumului vanzarilor in valori absolute se va folosi metoda Modificarii procentuale mobile.Aceasta metoda presupune parcurgerea urmatorelor etape:a.)Calcularea indicilor ce exprima modificarile de la o perioada la altaTabelul 9

PRODUS ANI

TotalA-5 A-4 A-3 A-2 A-1 A-0

825.7 833.7 852.1 873.3 856.0 870

MPMt=((856-833.7)/873.3+(873.3-852.1)/852.1+(852.1-833.7)/833.7+(833.7-825.7)/825.7):5=(0.02553+0.02487+0.02207+0.00968):5=(0.08215):5=0.01643

b.)In continuare se calculeaza volumul total previzionat pentru anul A-0:

P t+m=(MPMt)x(m)x(Xt)+XtUnde:Pt+m-valorea previzionata pentru perioada k+mMPMt-modificarea procentuala mobile pentru perioada kt-ultima perioada a seriei dinamicem-numarul de perioada viitoare pentru care se realizeaza previzionareaXt-ultima perioada a seriei dinamice

PA0=0.01643x1x856+856=870 PAO-cantitatea previzionata pentru anul A0

c).Calcularea previziuniiVolumul vanzarilor previzionat pentru cele cinci produse pentru anul A-0 este reprezentat in tabelul 9:

ProdusStructura previzionata

Volum vanzari previzionat

A 33.54 291.8

B 21.77 189.4

C 15.19 132.2

D 18.6 161.8

E 10.77 93.7

TOTAL 99.87 868.9Cantitatea previzionata pentru anul A-0 este de 870 buc.Valoarea prognozata pentru anul A0 folosind metoda modificari procentuale mobile,este 870,deci apare o eroare de 1.1(870-868.9) sau 1.001

Page 10: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

Evolutia cantitatilor previzionate pentru anul A-0 este reprezentata in tabelul 10:

PRODUS A-5 A-4 A-3 A-2 A-1CANTITATE PREVIZIONATA

A 302.2 296.0 294.8 289.1 290.0 291.8

B 168.4 180.1 191.7 200.8 185.0 189.4

C 109.9 117.5 125.3 138.0 130.0 132.2

D 157.7 153.4 148.3 154.6 160.0 161.8

E 87.5 86.7 92.0 90.8 91.0 93.7

Total 825.7 833.7 852.1 873.3 856.0 868.9 Rreprezentata grafic evolutia :

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

A-5 A-4 A-3 A-2 A-1 CANTITATEPREVIZIONATA

A

B

C

D

E

Pentru acoperirea eventualelor solicitări suplimentare ale beneficiarilor, fiecare cantitate (din cele 5 produse) rezultată din previzionare va fi suplimentată cu 0,05%(tabelul 11):Tabelul 11

ProdusStructura previzionata %

Cantitateavanzarilorprevizionata

Suplimentarecantitate cu 0.05% Necesar desfacere

Cantitatea

finala

A 33.54 291.8 0.145899 291.94 292

B 21.77 189.4 0.0947 189.49 189

C 15.19 132.2 0.066077 132.22 132

D 18.6 161.8 0.08091 161.90 162

E 10.77 93.7 0.04685 93.75 94

Total 99.87 868.9 0.434435 869.30 869

II.In functie de atitudinile conturate fata de fiecare furnizor,se vor stabili cantitatile din produsele A,B,C,D,si E care trebuie aprovizionate de la fiecare furnizor

Page 11: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

Datele referitoare la produsele cumparate si furnizorii agreati de intreprindereaDEG SA sunt prezentate in tabelul 12:

Tabelul 12

Furnizori

Atribute(furnizor/produs)

Cantitateoferita(UMC)Calitate

Distanta(km)

Pret(UV/UMC)

Modalitate de transport

0 1 2 3 4 5FA1 I 58 125 proprii 150FA2 II 79 110 proprii 90FA3 II 41 120 furnizor 80FB1 I 50 145 proprii 100FB2 I 77 150 proprii 40FB3 II 55 160 proprii 30FB4 II 60 155 furnizor 30FC1 I 30 120 furnizor 45FC2 II 45 110 furnizor 60FC3 II 60 125 proprii 60FD1 I 50 90 furnizor 30FD2 II 80 80 furnizor 33FD3 II 100 65 furnizor 40FD4 I 70 85 proprii 50FD5 I 75 70 proprii 40FE1 I 80 145 proprii 35FE2 I 60 140 proprii 35FE3 II 30 110 furnizor 50

Stabilirea importantei fiecarui criteriu pentru produsele A,B,C,D,E

Se acorda note de la 1 la 10(1 foarte putin important,10 foarte important)celor 4 atribute ,dupa care se aduna notele obtinute .Fiecare nota se imparte la valoarea totala obtinuta si astfel se obtine Wi-importanta aprecierilor pentru fiecare atribut de caracterizat a variantelor sortimentale a produselor A,B,C,D,E.calitate -nota 9 9+3+8+2=22 9:22=0.41distanta-nota 3 3:22=0.14pret -nota 8 8:22=0.36transport-nota 2 2:22=0.09

Conform Modelului Fishbein-Roseneberg suma importantei celor trei atribuite(caracteristici) trebuie sa fie egala cu 1.Atributele ImportantaCalitate 0.41

Distanta 0.14

Pret 0.36

Page 12: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

Transport 0.09

1

Intrucat aprecierile facute pentru fiecare varianta sortimentala a produselor A,B,C,D,E trebuie situate intre valorile numerice 0 si 1 notele care cuantifica aprecierile (Oi) vor fi raportate la unitate ,deci impartite la 10.

a.Conturarea atitudinilor data de furnizorul produsului A

Furnizori

Atribute(furnizor/produs)

Cantitateoferita(UMC)Calitate

Distanta(km)

Pret(UV/UMC)

Modalitate de transport

0 1  2 3 4 5FA1 I 58 125 proprii 150FA2 II 79 110 proprii 90FA3 II 41 120 furnizor 80

AprecieriProdusul A Importanta FA1 FA2 FA3

Calitate 0.41 0.9 0.7 0.7

Distanta 0.14 0.6 0.8 0.9

Pret 0.36 0.7 0.9 0.8

Transport 0.09 0.8 0.8 0.6

Aprecierea finala 0.777 0.795 0.755 II I III

PFA1=0.41X0.9+0.14X0.6+0.36X0.7+0.09X0.8=0.777

PA2=0.41X0.7+0.14X0.8+0.36X0.9+0.09X0.8=0.795

PFA3=0.41X0.7+0.14X0.9+0.36X0.8+0.09X0.6=0.755

b.Conturarea atitudinilor data de furnizorul produsului B

Furnizori Atribute(furnizor/produs) Cantitate

Page 13: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

oferita(UMC)Calitate

Distanta(km)

Pret(UV/UMC)

Modalitate de transport

0 1 2 3 4 5

FB1 I 50 145 proprii 100

FB2 I 77 150 proprii 40

FB3 II 55 160 proprii 30

FB4 II 60 155 furnizor 30

Atribute ImportantaAprecieri

FB1 FB2 FB3 FB4

Calitate 0.41 0.9 0.9 0.7 0.7

Distanta 0.14 0.9 0.5 0.8 0.6

Pret 0.36 0.9 0.8 0.6 0.7

Transport 0.09 0.8 0.8 0.8 0.7

Aprecierea finala 0.891 0.799 0.687 0.686 I II III IV

c.Conturarea atitudinilor date de furnizorul produsului C

Furnizori

Atribute(furnizor/produs) Cantitateoferita(UMC)Calitate

Distanta(km)

Pret(UV/UMC)

Modalitate de transport

0 1 2 3 4 5

FC1 I 30 120 furnizor 45

FC2 II 45 110 furnizor 30

FC3 II 60 125 proprii 60

Atribute ImportantaAprecieri

FC1 FC2 FC3

Calitate 0.41 0.9 0.7 0.7

Distanta 0.14 0.9 0.8 0.7

Pret 0.36 0.8 0.9 0.7

Transport 0.09 0.8 0.8 0.9

Aprecierea finala 0.855 0.795 0.718 I II III

d. Conturarea atitudinilor data de furnizorul produsului D

Furnizori Atribute(furnizor/produs) Cantitate

Page 14: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

oferita(UMC)Calitate

Distanta(km)

Pret(UV/UMC)

Modalitate de transport

0 1 2 3 4 5

FD1 I 50 90 furnizor 30

FD2 II 80 80 furnizor 33

FD3 II 100 65 furnizor 40

FD4 I 70 85 proprii 25

FD5 I 75 70 proprii 40

Atribute ImportantaAprecieri

FD1 FD2 FD3 FD4 FD5

Calitate 0.41 0.9 0.7 0.7 0.9 0.9

Distanta 0.14 0.9 0.6 0.4 0.8 0.7

Pret 0.36 0.5 0.7 0.9 0.6 0.8

Transport 0.09 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9

Aprecierea finala 0.747 0.695 0.739 0.778 0.836 III V IV II

e.Conturarea atitudinilor data de furnizorul produsului E

Furnizori

Atribute(furnizor/produs)

Cantitateoferita(UMC)Calitate

Distanta(km)

Pret(UV/UMC)

Modalitate de transport

0 1 2 3 4 5FE1 I 80 145 proprii 35FE2 I 60 140 proprii 35FE3 II 30 110 furnizor 50

Atribute ImportantaAprecieri

FE1 FE2 FE3

Calitate 0.40 0.9 0.9 0.7

Distanta 0.14 0.5 0.7 0.9

Pret 0.36 0.7 0.8 0.9

Transport 0.1 0.9 0.9 0.7

Aprecierea finala 0.772 0.836 0.800 III I II

In tabelul de mai jos sunt reprezentate cantitatile ce au fost stabilite din produsele A,B,C,D,E ce vor fi aprovizionate de la fiecare furnizor in functie de atitudinile conturate fata de fiecare furnizor:

Page 15: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

Aprecierea Furnizori

Atribute(furnizor/produs)

Cantitateoferita(UMC)Calitate

Distanta(km)

Pret(UV/UMC)

Modalitate de transport

0 1 2 3 4 5 6

II FA1 I 58 125 proprii 150

I FA2 II 79 110 proprii 90

III FA3 II 41 120 furnizor 52

I FB1 I 50 145 proprii 100

II FB2 I 77 150 proprii 40

III FB3 II 55 160 proprii 30

IV FB4 II 60 155 furnizor 19

I FC1 I 30 120 furnizor 45

II FC2 II 45 110 furnizor 60

III FC3 II 60 125 proprii 27

III FD1 I 50 90 furnizor 30

V FD2 II 80 80 furnizor 2

IV FD3 II 100 65 furnizor 40

II FD4 I 70 85 proprii 50

I FD5 I 75 70 proprii 40

III FE1 I 80 145 proprii 35

I FE2 I 60 140 proprii 35

II FE3 II 30 110 furnizor 24

III.CHELTUIELI OCAZIONATE DE APROVIZIONAREA SI DEPOZITAREA PRODUSELOR

Prod. Cantitate Cantitate in depozite % Nr Cheltuieli Cheltuieli Total Total

Page 16: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

finala zile

depozite proprii

UM/UMC/ZI

depozite externe UM/UMC

/ZI

cheltuieli de

depozitareUM/UMC/

ZI

cheltuieli de

depozitare pe 45 zile

Propri %

Cost(UM/UMC/

ZI) Externe

Cost(um/umc/zi)

A 292 100 150 0 0 45 43800 0 43800 2232000

B 189 100 150 0 0 45 28350 0 28350 1498500

C 132 100 150 0 0 45 19800 0 19800 1167750

D 162 80 150 20 205 45 19440 6642 26082 1488690

E 94 70 150 30 205 45 9870 5781 15651 886545

Modalitatea de calcul:Cheltuieli depozitare (Cdt)Cdt=Cdi+Cdp

Cheltuieli depozite propriiCdp=CantitatexCheltuieli depozitare pe zi X Nr zile

CdpA=292X45X150=2232000umCdp-cost depozitare in depozitele proprii

CdpB=189X45X150=1498500umCdi-cost depozitare in depozitele inchiriate( externe)

CdpC=132X45X150=1167750umCdt-cost de depozitare total

Cdi=CantitateaxCheltuieli inchiriere pe zixNr zileCdt=cdp+cdi

CdtD=80%X162x150x45+20%x162x205x45=1488690 umCdtE=70%X94x150x45+30%x94x205x45=886545 um

Cheltuielile cu aprovizionarea si depozitarea produselor sunt expuse in tabelul de mai jos .

Produs

Cantitatea

finalaCheltuieli

aprovizionare(um)

Total cheltuieli

de depozitare pe 45 zile

Total cheltuieli depozitare

45 zile +aprovizionare

A 292 5800 2232000 2237800

B 189 4950 1498500 1503450

C 132 6150 1167750 1173900

D 162 7000 1488690 1495690

E 94 4050 886545 890595IV.STABILIREA CHELTUIELILOR OCAZIONATE DE TRANSPORTUL PRODUSELOR DE LA FURNIZOR LA DEPOZITUL DEG SA

Page 17: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

Pret(uml)Consum la 100 km(L)   Cost(um/100km)

Motorina Ulei Motorina(L) Ulei(L) Motorina(L) Ulei(L)1 3 30 0.9 30 2.7

Total 32.70Tariful de transport propriu ajunge la 32.7 um/100 kmTariful de transport asigurat de furnizor este de 35.75 um/100 km

Furnizor

Atribute (furnizor/produs)

Tarif transport

UM/100Km

Cantitate achizitionata

(UMC)

Prettransport

(UM) ApreciereCalitateDistantaKm

Pret(UV/UMC)

Modalitate

detransport

0 1 2 3 4 5 5    

FA1 I 58 125 proprii 32.7 150 2844.9 IIFA2 II 79 110 proprii 32.7 90 2325 IFA3 II 41 120 furnizor 35.75 52 762.19 IIIFB1 I 50 145 proprii 32.7 100 1635 IFB2 I 77 150 proprii 32.7 40 1007.2 IIFB3 II 55 160 proprii 32.7 30 539.55 IIIFB4 II 60 155 furnizor 35.75 19 407.55 IVFC1 I 30 120 furnizor 35.75 45 482.63 IFC2 II 45 110 furnizor 35.75 60 965.25 IIFC3 II 60 125 proprii 32.7 27 529.74 IIIFD1 I 50 90 furnizor 35.75 30 536.25 IIIFD2 II 80 80 furnizor 35.75 2 57.2 VFD3 II 100 65 furnizor 35.75 40 1430 IVFD4 I 70 85 proprii 32.7 50 1144.5 IIFD5 I 75 70 proprii 32.7 40 981 IFE1 I 80 145 proprii 32.7 35 915.6 IIIFE2 I 60 140 proprii 32.7 35 686.7 IFE3 II 30 110 furnizor 35.75 24 257.4 II

Calculul cheltuielilor de transportCt=(Distanta x Tarif transportpe UM/100Km)100xCantitatea ofertataCtFA1=(58*32.7)/100*150=2844.9

V.STABILIREA CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE A SORTIMENTELOR COMERCIALE

Page 18: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

Produs

Cantitate

finalaCost(UM)

A 292 97.31

B 189 63.16

C 132 44.07

D 162 53.97

E 94 31.25

Total 869 289.77

15UMC………………….5UM912UMC…………………X

X=(912X5)/15=304.10

VI Stabilirea preturilor de vanzare ale produselor A,B,C,D si E

Page 19: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

În preţul de vânzare al fiecărui produs se va include:preţul plătit furnizoruluicota de TVAcheltuieli ocazionate de transportul produselorcheltuieli cu aprovizionareacheltuieli cu depozitareachiria plătită - unde este cazul

Preturile de achizitie de la furnizor a produselor sunt reprezentate in tabelul de mai jos:

Furnizor

Atribute (furnizor/produs)

Cantitate achizitionata

(UMC)

Pretla

furnizor(UM) ApreciereCalitate

DistantaKm

Pret(UV/UMC)

Modalitate

detransport

0 1 2 3 4 5 5 6FA1 I 58 125 proprii 150 18750 IIFA2 II 79 110 proprii 90 9900 IFA3 II 41 120 furnizor 52 6240 IIIFB1 I 50 145 proprii 100 14500 IFB2 I 77 150 proprii 40 6000 IIFB3 II 55 160 proprii 30 4800 IIIFB4 II 60 155 furnizor 19 2945 IVFC1 I 30 120 furnizor 45 5400 IFC2 II 45 110 furnizor 60 6600 IIFC3 II 60 125 proprii 27 3375 IIIFD1 I 50 90 furnizor 30 2700 IIIFD2 II 80 80 furnizor 2 160 VFD3 II 100 65 furnizor 40 2600 IVFD4 I 70 85 proprii 50 4250 IIFD5 I 75 70 proprii 40 2800 IFE1 I 80 145 proprii 35 5075 IIIFE2 I 60 140 proprii 35 4900 IFE3 II 30 110 furnizor 24 2640 II

In tabelul de mai jos sunt calculate preturile de vanzare pentru articolele A,B,C,D,E

produs A produs B produs C produs D produs E

Page 20: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

pretul de achizitie de la furnizor pentru produse 34890 28245 15375 12510 12615preţ plătit pentru , cheltuieli de transport 5932.06 3589.26 1977.615 4148.95 1859.7cheltuieli de aprovizionare 5800 4950 6150 7000 4050cheltuieli de depozitare pe 45 zile 2232000 1498500 1167750 1189800 626400chiria 0 0 0 298890 260145cheltuieli de sortimente comerciale 97.31 63.16 44.07 53.97 31.25TOTAL 2278719.4 1535347.42 1191296.69 1512402.92 905100.95beneficiul întreprinderii 20% 455743.87 307069.48 238259.34 302480.58 181020.19pretul de vanzare pe toata cantitatea previzionata 2734463.24 1842416.90 1429556.02 1814883.50 1086121.14tva 19% 519548.02 350059.21 271615.64 344827.87 206363.02pretul de vanzare cu tva 3254011.26 2192476.12 1701171.67 2159711.37 1292484.16

VII Se calculeaza cifra de afaceri

Page 21: Proiect Strategi de Aprovizionare Si Desfacere Xxx

Cifra de afaceri reprezintă totalul vânzărilor realizate pe parcursul unui exerciţiu fiscal, totalitatea veniturilor din vânzarea mărfurilor şi produselor.

  produs A produs B produs C produs D produs Epretul de achizitie de la furnizor pentru produse 34170 26820 14650 11380 7180pretul de vanzare pe toata cantitatea previzionata 2734463.24 1842416.90 1429556.02 1814883.50 1086121.14

Cifra de afaceri 8907440.81