Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare...

23
Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare Unitatea de Cercetare şi Servicii Tehnice STANDARD OCUPATIONAL Ocupaţia: Asistent medical laborator Domeniul: Sănătate şi asistenţă socială Bucureşti 1999

Transcript of Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare...

Page 1: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare Unitatea de Cercetare şi Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupaţia: Asistent medical laborator

Domeniul: Sănătate şi asistenţă socială

Bucureşti 1999

Page 2: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Unitatea pilot:

Spitalul Universitar Bucureşti Coordonator proiect standard ocupaţional: Nicoleta Mănescu Membrii echipei de redactare a standardului ocupaţional: Tatiana Neagu, asistent medical Spitalul Universitar Bucureşti Mariana Stănică, asistent medical Spitalul Universitar Bucureşti Referenţi de specialitate:

Eugenia Gurău, asistent principal Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulator Elisabeta Constantinescu, asistent principal Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulator Bucureşti

Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: V - 78 © copyright 1999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus parţial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte lucrări fara acordul COSA.

Page 3: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Asistent medical laborator

Descrierea ocupaţiei Asistentul medical de chirurgie este cadrul medical care pregãteşte pacientul, materialele sanitare şi instrumentarul necesar intervenţiei chirurgicale şi ajutã medicul chirurg pe parcursul examinãrilor şi intervenţiilor chirurgicale. Deasemenea, asistentul medical de chirurgie acordã asistenţã medicalã pe parcursul spitalizãrii în secţia de chirurgie.

Page 4: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Asistent medical laborator

UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă Activităţi de laborator Analizarea probei biochimice şi hematologice Analizarea probei de bacteriologie Asigurarea condiţiilor necesare analizării probei Asigurarea protecţiei împotriva contaminării cu microbi Efectuarea antibiogramei Recoltarea probelor Utilizarea aparaturii de laborator

Administraţie Aprovizionarea cu substanţe şi materiale de laborator Completarea documentelor specifice activităţii de laborator

Competenţe generale la locul de muncă Aplicarea NPSM şi NPSI Asigurarea condiţiilor igienico sanitare în laborator Comunicarea interactivă la locul de muncă Dezvoltarea profesională Efectuarea muncii în echipă Sterilizarea materialelor şi instrumentelor

Planificare Planificarea activităţii proprii Programarea pacienţilor pentru investigaţii de specialitate

Page 5: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Analizarea probei biochimice şi hematologice

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1 Separarea produsului de analizat 1.1 Metoda de separare este în funcţie de tipul analizei. 1.2 Parametrii procesului de separare a acestuia sunt fixaţi în funcţie de tipul produsului de analizat. 1.3 Cantitatea de produs analizat este cea suficientă pentru tipul de 2 Obţinerea rezultatelor analizării 2.1 Reactivii utilizati sunt cei adecvati produsului de analizat şi tipului de probelor analiză. 2.2 Cantităţile de reactivi utilizaţi sunt corespunzătoare tipului de analiză. 2.3 Rezultatele analizei sunt citite / calculate corect, în funcţie de tipul

Gama de variabile Metode de separare : separare gravitaţională ( decantare ), centrifugare. Tipuri de analize : hemogramă, VSH, coagulogramă, glicemie, uree, enzime, creatinină, fibrinogen etc. Parametri : timp, turaţie, temperatura aerului. Produsul de analizat : sânge, urină, lichide. Reactivi : acizi, baze, săruri. - Soluţie T(rck, oxalat de amoniu, citrat de sodiu, acid fosforic, clorură de calciu. Aparatură : specol, microscop.

Ghid pentru evaluare Cunoştinţe : - Bio - chimie, chimie organică anorganică de specialitate. - Aparatura de laborator necesară analizelor. - Regulile de citire a rezultatelor analizei. - Aritmetică ( calcule simple ). La evaluare se vor urmări : - Capacitatea de a stabili cantitate de produs suficientă pentru un tip de analiză. - Capacitatea de a stabili parametrii de separare în funcţie de tipul produsului de analizat. - Capacitatea de a alege reactivii, cantitatea de reactivi şi tehnica de separare în funcţie de produsul de analizat şi de tipul analizei. - Precizia şi rapiditatea cu care citeşte / calculează rezultatele analizei.

Page 6: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Analizarea probei de bacteriologie

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1 Pregătirea probei pentru analiză 1.1 Mediile de cultură în care se efectuează însămânţările sunt alese în funcţie de tipul analizei bacteriologice. 1.2 Proba de bacteriologie este pregatita în mediu steril şi într-un spatiu special amenajat. 1.3 Proba este însămânţată cât mai repede pentru a nu se distruge germenii. 1.4 Instrumentele folosite pentru însămânţare sunt alese în funcţie de produsul de analizat. 1.5 Tehnica de lucru este aleasă în funcţie de tipul de analiză. 2 Obţinerea produsului de analizat 2.1 Parametrii de incubare sunt fixaţi în funcţie de tipul produsului analizat.

Gama de variabile Spaţiul amenajat pentru însămânţarea probelor este utilat cu lampă de ultraviolete, becuri Bunsen, masă de laborator cu suprafaţă care se poate dezinfecta. Medii de cultură : - Lichide. - Solide. Tipuri de analize bacteriologice : culturi, secreţii, exudate, coproculturi. Produsul de analizat : spută, materii fecale, urină, secreţii, lichide. Instrumente folosite : pipete Pasteur, anse, pense, pipete gradate. Tehnica de lucru : - Însămânţare. - Colorare. Parametrii de incubare : - Timpul. - Temperatura.

Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se vor urmări : - Identificarea corectă a timpilor de produse de analizat. - Utilizarea corectă a tehnicilor de lucru din bacteriologie. - Capacitatea de a utiliza aparatele de lucru.

Page 7: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Asigurarea condiţiilor necesare analizării probei

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1 Pregătirea reactivilor necesari 1.1 Substanţele din care sunt preparaţi reactivii sunt corespunzătoare analizării probei calitativ. 1.2 Reactivii sunt aleşi şi pregatiti pentru fiecare tip de analiza. 1.3 Cantităţile de reactivi pregătite sunt corespunzătoare tipului de analiză. 1.4 Caracteristicile reactivilor preparaţi sunt în conformitate cu cele 2 Verificarea corectitudinii probei 2.1 Verificarea este făcută pentru fiecare probă în parte. 2.2 Modalitatea de verificare este aleasă în funcţie de tipul de analiză. 2.3 Tehnica de recoltare, timpul de recoltare şi temperatura de pastrare şi transport sunt verificate pentru validarea probei. 3 Pregătirea materialelor şi 3.1 Sticlaria, instrumentele şi materialul sanitar sunt pregatite în timp instrumentelor necesare analizării util. 3.2 Recipientele de lucru sunt numerotate în ordine crescătoare. 3.3 Sticlaria, instrumentele şi materialele sunt pregatite în functie de tipul analizei. 3.4 Sticlaria, instrumentele şi materialele sunt pregatite în cantitati suficiente numărului de analize de efectuat. 3.5 Sticlaria, instrumentele şi materialele corespund din punct de vedere

Gama de variabile Reactivi : acizi, baze, săruri, medii de cultură. Tipuri de analiză : hemogramă, VSH, coagulogramă etc. Caracteristicile reactivilor : densitate, culoare, concentraţie. Modalităţi de verificare a probei : - Verbal. - Din documente. - Prin măsurători.

Ghid pentru evaluare Cunoştinţe specifice de chimie şi fizică. Cunoaşterea tehnicilor de recoltare şi validare a probelor. La evaluare se vor urmări : - Modul de alegere şi pregătire a reactivilor în funcţie de tipul şi de numărul de analize de efectuat. - Corectitudinea validării probelor. - Modul în care sunt pregătite instrumentele şi materialele în funcţie de tipul analizei, numărul analizelor de efectuat, respectiv condiţiile igienice. - Capacitatea organizatorică pentru pregătirea materialelor şi instrumentelor necesare.

Page 8: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Asigurarea protecţiei împotriva contaminării cu microbi

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1 Tratarea produselor biologice 1.1 Produsele sunt tratate cu substanţe dezinfectante în concentraţia prevăzută de normele igenico - sanitare. 1.2 Produsele sunt dezinfectate imediat după efectuarea analizelor. 1.3 Timpul de dezinfectare este stabilit în funcţie de tipul produsului. 2 Distrugerea germenilor patogeni 2.1 Germenii patogeni sunt distruşi cu aparate speciale de sterilizare. 2.2 Sterilizarea umedă este efectuată la parametrii standard. 2.3 Germenii sunt distruşi imediat dupa efectuarea analizelor. 2.4 Sterilizarea umedă este efectuată cu respectarea normelor de protecţia muncii.

Gama de variabile Produse biologice : sânge, urină, materii fecale. Substanţe dezinfectante : clorură, deconex etc. Aparate de sterilizare : autoclav, lampă cu ultraviolete. Parametrii aparatului de sterilizare umedă : presiune, timp de funcţionare.

Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie, parazitologie. Cunoştinţe de bio- chimie. Cunoaşterea modului de funcţionare a aparatului de sterilizare. Cunoaşterea tehnicii de tratare a produselor biologice. Cunoaşterea şi aplicarea NPM specifice. La evaluare se vor urmări : - Modul de utilizare a aparatelor de sterilizare. - Modul de dezinfectare a produselor biologice cu substanţe dezinfectante specifice în normele igienico - sanitare. - Modul de alegere a metodei de distrugere a germenilor patogeni în funcţie de tipul lor.

Page 9: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Efectuarea antibiogramei

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1 Asigurarea condiţiilor necesare 1.1 Germenul de cercetat este cel responsabil de infecţia constatată. efectuării antibiogramei 1.2 Inoculul din germenul de cercetat cuprinde toate categoriile populaţiei microbiene 1.3 Mărimea inoculului este cea prevăzută. 1.4 Substanţele antimicrobiene sunt alese în funcţie de tipul germenului patologic de obiectivul identificat şi urmarit. 1.5 Substanţele antimicrobiene folosite sunt sintetizate sub formă de microcomprimate cu caracteristici specifice. 1.6 Substantele antimicrobiene sunt în termenul de valabilitate şi îndeplinesc condiţiile de conservare. 2 Incubarea probei de analizat 2.1 Proba este incubată la parametrii stabiliţi. 2.2 Proba de analizat îndeplineşte conditiile necesare citirii.

Gama de variabile Tipuri de germeni : bacili, coci, ciuperci. Obiectivul antibiogramei : - Clinic - terapeutic - Epidemiologic. - Ştiintific. Caracteristici ale substanţelor antimicrobiene : - Formă de discuri. - Mărime ( 6 mm ). - Simbolul antibioticului este marcat pe microcomprimat. Parametrii de incubare : - Timpul. - Temperatura.

Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de farmacologie. Cunoştinţe de microbiologie. La evaluare se vor urmări : - Capacitatea de a utiliza corect metodele de lucru specifice analizelor bacteriologice. - Utilizarea corectă a substanţelor antimicrobiene. - Capacitatea de a utiliza aparatele de lucru.

Page 10: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Recoltarea probelor

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1 Pregătirea pacientului 1.1 Pacientul este informat în mod clar şi explicit asupra investigatiilor pe care le are de făcut. 1.2 Pacientul este informat corect şi complet despre conditiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru examinare 1.3 Pacientul este pozitionat corect şi confortabil în functie de tipul probei. 2 Pregătire instrumentelor de recoltare 2.1 Instrumentele de recoltare sunt alese şi pregatite în functie de tipul probei ce va fi recoltată. 2.2 Instrumentele de recoltare sunt pregătite prin metode specifice. 2.3 Substantele anticoagulante sunt alese şi pregatite în functie de tipul analizei. 3 Recoltarea probei 3.1 Proba este recoltată prin metode specifice tipului analizei care va fi efectuată. 3.2 Proba este executată în condiţii de igienă. 3.3 Probele biologice sunt recoltate cu instrumente de unică folosinţă. 3.4 Probele sunt recoltate doar daca pacientul îndeplineşte conditiile pentru recoltare.

Page 11: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Gama de variabile Condiţii pentru recoltare : - Pacientul nu a mâncat. - Pacientul a respectat indicaţiile asistentului / medicului privind regimul alimentar. - Pacientul se prezintă dimineaţa pentru recoltare. Tipuri de probă : hematologică, bio-chimică, serologică etc. Instrumente de recoltare : ace, seringi, garou, coprorecultoare, epruvete, flacoane, lame de sticlă, materiale consumabile. Metode de pregătire a instrumentelor de recoltare : - Spălare. - Dezinfectare. - Sterilizare. Tipuri de probe recoltate steril : - Urocultura. - Exudate. - Secreţii. Metode de recoltare : puncţionare, prelevare. Substanţe anticoagulate : citrat de Na, oxalat de amoniu etc. Tipuri de analiză ce necesită soluţii anticoagulante : - Hemogramă. - Coagulogramă. - Fibrinogen. -VSH

Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de anatomie. Cunoştinţe igienico - sanitare. Cunoaşterea metodelor de recoltare a probelor. La evaluare se vor urmări : - Amabilitatea şi corectitudinea cu care sunt pregătiţi pacienţi pentru recoltarea probelor. - Modul în care sunt pregătite instrumentele de recoltare în funcţie de tipul probei de recoltat şi al analizei. - Modul în care sunt recoltate probele în funcţie de tipul analizei şi în condiţii igenice.

Page 12: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Utilizarea aparaturii de laborator

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1 Verificarea funcţionării aparatelor 1.1 Aparatele sunt verificate la începutul programului şi ori de câte ori este nevoie. 1.2 Este verificată funcţionarea aparatelor la regimul normal de lucru. 1.3 Defecţiunile constatate sunt semnalate cu promtitudine serviciului tehnic. 2 Stabilirea parametrilor de funcţionare 2.1 Aparatele de lucru sunt utilizate conform instrucţiunilor. 2.2 Parametri de funcţionare sunt stabiliţi în funcţie de tipul de analiză. 2.3 Aparatele de lucru sunt manevrate cu atenţie pentru evitarea accidentelor şi deteriorarii lor. 3 Supravegherea funcţionării aparatelor 3.1 Aparatele sunt supravegheate periodic sau permanent. 3.2 Aparatele sunt menţinute la parametrii pe tot parcursul funcţionării.

Gama de variabile Aparate de laborator : centrifugă, etuvă, microscop, specol, analizor. Parametrii de funcţionare : timp, turaţie, temperatură. Tipuri de analiză : hematologică, bio-chimică, serologică, imunologică, bacteriologică.

Ghid pentru evaluare Cunoaşterea aparaturii de laborator. Cunoştinţe specifice de chimie. Cunoştinţe tehnice de funcţionare ( utilizare ) a aparatelor de laborator. La evaluare se vor urmări : - Corectitudinea în efectuarea verificării şi în supravegherea aparatului. - Modul de stabilire a parametrilor de funcţionare în funcţie de tipul analizei, menţinerea acestora în limitele

Page 13: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Aprovizionarea cu substanţe şi materiale de laborator

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1 Estimarea necesarului de substanţe şi 1.1 Necesarul de materiale şi substante este estimat în functie de numarul, materiale tipul probelor şi de consumul constatat. 1.2 Necesarul de substante şi materiale este estimat periodic şi ori de câte ori este nevoie. 2 Recepţionarea substanţelor şi 2.1 Materialele şi substantele sunt receptionate pe baza documentelor materialelor specifice de livrare. 2.2 Materialele şi substantele sunt verificate cantitativ şi calitativ prin comparare cu cele specificate în documentaţia de livrare 3 Manipularea şi depozitarea 3.1 Manipularea materialelor şi substantelor este efectuata cu atentie substanţelor şi materialelor pentru evitarea deteriorarii acestora şi a accidentelor. 3.2 Condiţiile de depozitare sunt cele specificate de furnizori pentru fiecare tip de materiale şi substante. 3.3 Materialele şi substantele sunt depozitate în conditii optime de accesibilitate

Gama de variabile Materiale : sticlărie, consumabile sanitare, instrumente de lucru, aparate de laborator. Substanţe : reactivi, substanţe dezinfectante, coloranţi. Tipul probelor : bio-chimice, hematologice, imunologice, bacteriologice etc. Documente specifice : - Comanda. - Factura. - Nota de recepţie. - Bonul de lucru.

Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de chimie şi bacteriologie. Cunoaşterea tipurilor de reactivi. Cunoaşterea materialelor şi instrumentelor de laborator. La evaluare se vor urmări : - Capacitatea de estimare a necesarului de substanţe şi materiale. - Capacitatea organizatorică. - Capacitate de gestionare eficientă a materialelor şi substanţelor.

Page 14: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Completarea documentelor specifice activităţii de laborator

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1. Identificarea datelor necesare 1.1. Datele necesare sunt identificate în funcţie de scopul urmărit. completării documentelor specifice 1.2. Datele necesare sunt identificate în funcţie de tipul documentului. 1.3. Datele identificate sunt corecte şi complete. 2. Înregistrarea datelor în documente 2.1. Datele sunt înregistrate corect şi lizibil. specifice 2.2. Datele sunt înregistrate în documentul corespunzător tipului lor.

Gama de variabile Documente specifice : - Condica de cabinet. - Buletinul de analiză. Datele înregistrate : - Datele personale ale pacientului. - Produsul de analizat. - Tipul ( tipurile de analiză efectuate ). - Rezultatele analizelor. Scopul : - Evidenţa pacienţilor. - Înregistarea datelor medicale. Metode de înregistrare : în documente tipizate, pe recipiente.

Ghid pentru evaluare Cunoaşterea datelor ce trebuie înregistrate. Cunoaşterea procedurilor de înregistrare. La evaluare se vor urmări : - Înregistrarea corectă şi lizibilă a datelor în documentele specifice, în funcţie de scopul urmărit.

Page 15: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Aplicarea NPSM şi NPSI

Nu este specificată descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1 Aplicarea NPSM 1.1 Legislatia şi normele de protectia muncii sunt însuşite în conformitate cu specificul locului de muncă. 1.2 Echipamentul de protectie din dotare este identificat corect şi rapid pentru conformitate cu regulamentul în vigoare 1.3 Echipamentul de protectie este întretinut şi pastrat cu responsabilitate în conformitate cu procedura specifică locului de muncă. 1.4 Însuşirea clara şi corecta a procedurilor de protectia muncii prin participarea la instructajul periodic. 1.5 Masurile de prim ajutor sunt însuşite cu corectitudine prin instructaje, în scopul acţionării cu competenţă în caz de accident. 2 Aplicarea NPSI 2.1 Lucrul este efectuat în condiţii de securitate pentru conformitate cu NPSI. 2.2 Procedurile PSI sunt însuşite prin instructaje periodice şi prin aplicatii practice. 2.3 Echipamentele de stingere a incendiilor din dotare sunt utilizate cu rapiditate şi cu competenta pentru eliminarea pericolelor ivite. 3 Respectarea procedurilor de urgenţă 3.1 Accidentul apărut este semnalat prin contactarea cu promtitudine a şi de evacuare personalului din serviciile abilitate. 3.2 Masurile de urgenta şi de evacuare sunt aplicate cu corectitudine, rapiditate şi cu luciditate respectând procedurile specifice locului de muncă.

Page 16: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Gama de variabile Unitatea se aplică la toate ocupaţiile din domeniul sanitar. Echipamentul de protecţie este specific locului de muncă. Echipamentele de stingere a incendiilor pot fi : hidranţi, extinctoare, lopeţi, nisip, târnăcoape, găleţi. Sistemul de avertizare poate fi cu semnale acustice sau luminoase.

Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referă la : - NPM şi NPSI generale. - NPM şi NPSI specifice locului de muncă. - Echipamentul de protecţie şi modul de întreţinere. - Caracteristicile toxice, inflamabile şi explozibile ale materialelor utilizate. - Sistemele de siguranţă şi de protecţie ale aparatelor deservite. - Sistemele de avertizare, de amplasare a hidranţilor şi a punctelor PSI. - Măsuri de acordare a primului ajutor. La evaluare se vor urmări : - Însuşirea şi aplicarea NPM şi NPSI. - Corectitudinea aplicării primului ajutor. - Capacitatea de decizie şi reacţie.

Page 17: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Asigurarea condiţiilor igienico sanitare în laborator

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1 Urmărirea realizării igienizării 1.1 Igenizarea este efectuată cu materiale de igenizare adecvate. generale şi a curăţeniei în spaţiile de lucru 1.2 Mesele de lucru sunt curăţate după fiecare utilizare. 1.3 Efectuarea curăţeniei în spaţiile de lucru este solicitată persoanei abilitate să o realizeze. 2 Dezinfectarea materialelor şi 2.1 Materialele şi instrumentele de laborator sunt dezinfectate dupa instrumentelor de laborator fiecare utilizare conform normelor igenico- sanitare. 2.2 Dezinfectarea materialelor şi instrumentelor este efectuata cu substanţe dezinfectante adecvate în concentraţii standard. 2.3 Dezinfectarea generală a cabinetului este efectuată periodic. 2.4 Dezinfectarea generală a cabinetului este efectuată cu mijloace

Gama de variabile Materiale de igenizare : detergent, săpun lichid, apă. Substanţe dezinfectante : cloramină, incidur deconex, amestec sulfo-cromic, var cloros. Materiale şi instrumente de laborator : epruvete, pipete, anse, flacon pentru hemocultură, balon cotat etc. Periodicitatea dezinfectării generale : - o săptămână - o lună Mijloace pentru dezinfectarea generală : formolizare, ultraviolete.

Ghid pentru evaluare Cunoştinţe chimice. Cunoştinţe tehnice. Cunoştinţe igenico-sanitare. La evaluare se vor urmări: - Promptitudinea şi corectitudinea cu care solicită curăţenia şi dezinfectarea. - Modul în care sunt alese soluţiile dezinfectante şi concentraţiile lor conform tipului de aparat sau instrument.

Page 18: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Comunicarea interactivă la locul de muncă

Nu este specificată descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1 Transmiterea şi primirea 1.1 Metoda de comunicare este utilizată corespunzător situaţiei date pentru transmiterea şi primirea corecta şi rapida a informatiilor. 1.2 Transmiterea şi primirea informatiilor este efectuata permanent cu respectarea raporturilor ierarhice şi functionale. 1.3 Limbajul utilizat este specific locului de munca pentru primirea şi transmiterea informaţiilor cu corectitudine. 1.4 Modul de adresare utilizat este concis şi politicos. 1.5 Întrebarile utilizate sunt pertinente şi logice pentru obtinerea de informatii suplimentare şi clarificari. 2 Participarea la discuţii în grup pentru 2.1 Opiniile şi punctele de vedere proprii sunt comunicate deschis pentru obţinerea rezultatelor corespunzătoare clarificarea problemelor apărute. 2.2 Opiniile proprii sunt susţinute cu argumente clare prin intervenţii prompte şi logice. 2.3 Participarea la discutii în grup este efectuata prin sprijinirea şi respectarea opiniilor şi drepturilor celorlalti colegi. 2.4 Problemele sunt discutate şi rezolvate când este posibil, printr-un proces agreat şi acceptat de toti membrii grupului. 2.5 Divergentele aparute sunt comunicate deschis şefului direct pentru rezolvarea cu promtitudine a acestora în scopul desfaşurarii activitatii fluent.

Gama de variabile Sursele de informaţii pot fi şefii direcţi şi / sau colegii de muncă, sarcini verbale / scrise de la şefii direcţi. Forma de comunicare poate fi scrisă sau orală. Această unitate poate fi aplicată şi celorlalte ocupaţii din domeniul sanitar.

Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referă la : - Schema organizatorică şi raporturile ierarhice şi funcţionale. - Tehnologia de specialitate. La evaluare se vor urmări : - Modul de adresare şi exprimarea ideilor. - Utilizarea corectă a terminologiei.

Page 19: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Dezvoltarea profesională

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1 Identificarea necesităţilor de 1.1 Necesitatea dezvoltării profesionale este identificată prin dezvoltare profesională autoevaluare sau de catre şefii ierarhici. 1.2 Necesitatea perfecţionării profesionale este identificată în raport cu calitatea rezultatelor muncii efectuate. 2 Autoinstruirea profesională 2.1 Tematica cursurilor de instruire şi perfectionare este adecvata necesităţilor de pregătire identificate. 2.2 Literatura de specialitate este consultată periodic pentru asigurarea unui volum de informatii noi necesare creşterii calitatii activitatii. 2.3 Cunoştintele dobândite sunt aplicate în activitatea curenta în scopul creşterii calitatii rezultatelor muncii.

Gama de variabile Autoinstruirea se poate face prin consultarea literaturii de specialitate sau prin participarea la cursuri de pregătire.

Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de chimie, fizică. Cunoaşterea metodelor de analizare a probelor. Cunoaşterea surselor de informare / autoinstruire. La evaluare se vor urmări : - Receptivitatea faţă de informaţiile de specialitate. - Obiectivitatea autoevaluării. - Modul de aplicare a cunoştinţelor dobândite în activitatea curentă, prin creşterea calităţii acesteia.

Page 20: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Efectuarea muncii în echipă

Nu este specificată descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1 Identificarea rolurilor specifice 1.1 Rolurile sunt identificate în conformitate cu informaţiile despre muncii în echipă lucrare. 1.2 Atributiile sunt preluate în functie de indicatiile şefului direct. 1.3 Sugestiile sunt furnizate cu claritate şi cu promtitudine pentru a 2 Efectuarea muncii în echipă cu 2.1 Formele de comunicare sunt utilizate în funcţie de activitatea ceilalţi membrii ai echipei desfaşurata. 2.2 Problemele sunt rezolvate printr-un proces agreat şi acceptat de toti membrii echipei. 2.3 Munca în echipa este efectuata cu sprijinirea şi respectarea drepturilor celorlalţi colegi. 2.4 Acordarea de asistenţă este cerută atunci când este cazul.

Gama de variabile Mărimea echipei : 2 - 4 asistenţi medicali. Această unitate se poate aplica la celelalte ocupaţii din domeniul sanitar.

Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referă la : - Schema organizatorică şi raporturile ierarhice şi funcţionale. - Normele de consum şi de timp. La evaluare se va urmări : - Capacitatea de a colabora cu ceilalţi membrii ai echipei.

Page 21: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Sterilizarea materialelor şi instrumentelor

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1 Stabilirea metodei de sterilizare 1.1 Metoda de sterilizare este stabilita în functie de tipul materialelor şi instrumentelor de lucru. 1.2 Metoda de sterilizare este stabilită în funcţie de dotarea laboratorului. 2 Aplicarea metodelor de sterilizare 2.1 Parametrii de sterilizare sunt corespunzători metodei alese. 2.2 Sterilizarea uscată este efectuată cu respectarea regimului de lucru al aparatului. 2.3 Flambarea instrumentelor de lucru este efectuata înainte şi dupa fiecare utilizare.

Gama de variabile Metode de sterilizare : - Flambare ( la becul Bunsen ) - Cu căldură uscată ( la pupinel ) Materiale de lucru : eprubete, baloane cotate, pipete gradate. Instrumente de lucru : pense, anse. Parametrii de sterilizare : timp, temperatură. Regimul de lucru al aparatului ( pupinel ) : - Perioada de încălzire. - Perioada de menţinere a temperaturii de sterilizare. - Perioada de răcire.

Ghid pentru evaluare Sunt necesare : Cunoştinţe de fizică şi chimie specifice. Cunoaşterea materialelor şi instrumentelor de laborator care necesită sterilizare. Cunoaşterea metodelor de sterilizare. La evaluare se vor urmări : - Corectitudinea alegerii metodelor de sterilizare în funcţie de tipul materialelor şi instrumentelor. - Aplicarea metodelor de sterilizare cu respectarea parametrilor specifici şi a regimului de lucru al aparatului.

Page 22: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Planificarea activităţii proprii

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1 Identificarea sarcinilor de lucru 1.1 Sarcinile sunt identificate în totalitate astfel încât să se asigure un flux normal al activităţii. 1.2 Sarcinile sunt analizate stabilind prioritatile şi gradul de complexitate pentru estimarea timpilor necesari. 2 Stabilirea etapelor activităţii 2.1 Etapele de realizare a activităţii sunt stabilite corect astfel încât să corespunda complexitatii acesteia şi timpilor prevazuti. 2.2 Etapele activitatii sunt stabilite cu atentie identificând pozele şi ordinea de desfaşurare pe prioritati. 3 Întocmirea programului de activităţi 3.1 Programul este întocmit cu atenţie, ţinând cont de etapele stabilite. 3.2 Programul este astfel întocmit încât să se asigure respectarea timpilor prevăzuţi pentru fiecare activitate. 3.3 Programul întocmit este flexibil pentru a permite rezolvarea urgenţelor medicale sau cazurilor neprevăzute.

Gama de variabile Activităţi : recoltare a probelor, analizarea probelor, sterilizarea materialelor şi instrumentelor, completarea documentelor etc. Urgenţe medicale : - Analize : coagulograma, glicemia, ureea, ionograma, hemograma. - Pacienţi cu stare a sănătăţii precară.

Ghid pentru evaluare Cunoaşterea activităţilor de laborator. Cunoaşterea tehnicilor de analiză. noţiuni de normare a timpului. La evaluare se vor urmări : - Capacitatea organizatorică pentru stabilirea programului de lucru. - Capacitatea de a identifica rapid şi corect sarcinile de lucru.

Page 23: Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare medical laborator.pdf · Ghid pentru evaluare Cunoştinţe de microbiologie. Cunoştinţe specifice de chimie. La evaluare se

Programarea pacienţilor pentru investigaţii de specialitate

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1 Programarea pacienţilor 1.1 Pacienţii sunt programaţi în funcţie de tipul analizelor de efectuat. 1.2 Pacienţii cu afecţiuni grave sunt programaţi cu prioritate. 1.3 Durată fiecărei recoltări este estimată în funcţie de caracteristicile pacientului. 2 Urmărirea respectării graficului de 2.1 Probele sunt recoltate în ordinea planificată. programări 2.2 Urgenţele medicale sunt rezolvate cu prioritate. 2.3 Respectarea graficului de programari urmareşte minimizarea timpului de aşteptare al pacientului. 3 Reprogramarea pacienţilor 3.1 Pacienţii care nu sunt pregătiţi corespunzător pentru recoltarea probei sunt reprogramaţi. 3.2 Pacienţii sunt reprogramaţi în caz de defectare a aparatului sau de necolaborare a pacientului cu asistentul / medicul.

Gama de variabile Probe recoltate : sânge Tipuri de analize : glicemie, coagulogramă, ionogramă, hemogramă etc. Caracteristici ale pacienţilor : - Pacienţi în vârstă. - Copii. - Pacienţi parţial / total imobilizaţi etc.

Ghid pentru evaluare Sunt necesare cunoştinţe privind : Tipuri de analize bio-chimice şi hematologice. Noţiuni de psihologie a pacientului. La evaluare se vor urmări : - Capacitatea de evaluare a urgenţelor medicale. - Capacitatea organizatorică. - Capacitatea de apreciere a duratei de recoltare.