COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila...

119
Compendium proiecte mobiliti 2005 Grup int: ELEVI 1/119 COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT"#I 2005 GRUP #INT": ELEVI

Transcript of COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila...

Page 1: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

1/119

COMPENDIUM PROIECTE MOBILITĂŢI 2005

GRUP ŢINTĂ: ELEVI

Page 2: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

2/119

Nr. proiect RO/2005/PL95009/E

Titlu proiect PROFESSIONAL TRAINING AT EUROPEAN LEVEL IN THE USE OF I.T.

Denumire COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN HUNEDOARA Adresă Str. Victoriei, Nr. 17, Hunedoara Telefon 0040 254711687

Fax 0040 254712600 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume VOINIA CLAUDIU Persoana de

contact E-mail [email protected] Denumire COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN

Adresă Str. Victoriei, Nr. 17, Hunedoara Telefon 0040 254711687

Fax 0040 254712600 Instituţia

coordonator E-mail [email protected]

Ţări partenere ROMÂNIA, SPANIA Denumirea instituţiei ACADEMIA CORDOBA Adresă Agustin Moreno 37 Telefon 0034 957 431017 Fax 0034 957 430325

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 9+1 Date stagiu Perioada stagiului 19.10.2006 - 09.11.2006

Data începerii proiectului 10/04/2005 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 09/12/ 2006

Page 3: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

3/119

Obiective specifice

• dezvoltarea unui stagiu de formare la nivel european pentru elevi dintr-o zona dezavantajata socio-economic ;

• dezvoltarea abilitatilor si competentelor profesionale ale elevilor participanti ;

• dezvoltarea abilitatilor de comunicare ale elevilor in special in zona limbajului tehnic;

• intarirea dimensiunii europene a invatamantului vocational si tehnic din Hunedoara.

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Spania, într-un singur flux, 4 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

perfectionarea anumitor competente dobandite in tara: instalare si utilizare programe Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Acces);

obtinerea de competente noi in designul paginilor pe web folosind aplicatia Dreamweaver.

Scurtăprezentare a proiectului

Criterii de selecţie a

beneficiarilor

Selecţia elevilor: Condiţii Generale : Elevi in clasa a XI-a (la momentul selectiei) Criterii de selecţie : nivelul de cunostinte profesionale atestat printr-un test

practic pe calculator precum si un test grila • interviu in limba engleza pentru atestarea competentelor

lingvistice (limba engleza) • comportarea in scoala anterior mobilitatii (medii la

purtare, recomandari, etc) Selecţia profesorului însoţitor:

Condiţii Generale : Cunostinte de specialitate – IT si lingvistice Criterii de selecţie : nivelul de cunostinte lingvistice nivelul de competente profesionale si pedagogice

Page 4: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

4/119

Pregătirea beneficiarilor

Pregătire culturală, pedagogică şi lingvistică:s-a realizat, in principal, inaintea derularii plasamentului; in timpul derularii plasamentului s-a realizat pregatirea

culturala, prin vizite la : Cordoba – Catedrala Mezquita Alcazar de los Reyes, Granada – Catedrala, Alhambra, Jaen – Catedrala, Baile arabe. Pregătire profesională

s-a desfăşurat în două parti : • inainte de plasament, sub coordonarea unui

profesor din institutia promotor; • in timpul derularii plasamentului, sub

coordonarea institutiei de primire. programul individual de stagiu a fost negociat inaintea

plasamentului, iar la locul de stagiu a fost adaptat la competentele fiecarui beneficiar in parte;

pregatirea profesionala a fost realizata de catre instituia de primire, intr-un laborator de informatica cu conexiune la reteaua Internet.

Modalităţi de evaluare

Evaluare la finalul plasamentului, realizată de către partenerul de primire, care a constat în prezentarea de catre fiecare beneficiar a paginii web realizate de catre acesta.

Evaluare realizată de către profesorul insotitor, privind asigurarea conditiilor de cazare si masa, climatul si programul de pregatire profesionala.

Scurtăprezentare a proiectului

Activităţi de diseminare

1. Prezentarea proiectului la nivelul scolii, in prima luna de la intoarcerea din plasament, în :

• Consiliul Profesoral ; • Consiliul de Administratie ; • Consiliului Reprezentativ al Parintilor.

2. Crearea unui CD cu prezentarea activitatilor beneficiarilor, prezentat elevilor de la clasele de tehnica de calcul din scoala promotor.

3. Aparitia unui articol in revista scolii, distribuita la nivel local si judetean.

4. Seminar de diseminare a activitatilor proiectului la nivel judetean.

Page 5: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

5/119

Nr. proiect RO/2005/PL95011/E

Titlu proiect PROMOVAREA UNUI INVATAMANT VOCATIONAL EUROPEAN TRANSPARENT SI DE CALITATE PENTRU TURISMUL NON-CONVENTIONAL

Acronym proiect IN EUROPA PRIN TURISM Denumire GRUP ŞCOLAR « AV. DR. IOAN SENCHEA »

Adresă FAGARAS, STR. V. TEPES, NR. 11B - 505200 Telefon 0040/268/211933

Fax 0040/268/211933 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume JUDELE MICHAELA Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, ITALIA

Denumirea instituţiei

LICEO SCIENTIFICO « GIOTTO ULIVI »

Adresă VIA CAIANI 64/66 – 50032 BORGO SAN LORENZO

Telefon 0039/055-8458052 Fax 0039/055-8458581

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener intermediar Denumirea instituţiei AGRITURISMO « LA RIPA »

Adresă VIALE GIOVANNI XXIII 35 – 50032 BORGO SAN LORENZO

Date de contact

Telefon 0039/055-8495440 Instituţia

partener 2

Rol în proiect Partener direct Denumirea instituţiei AGRITURISMO CORZANO

Adresă VIA DI MANIORA 4 – VIA BOLOGNESE 26C – 50031 BARBERINO MUGELLO

Date de contact

Telefon 0039/055-841403 Instituţia

partener 3

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 10+1 Date stagiu Perioada stagiului 01/05/2006 – 21/05/2006

Data începerii proiectului 13/01/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 21/06/2006

Page 6: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

6/119

Obiective specifice

sa planifice si sa realizeze un plasament care sa asigure formarea de deprinderi si sa faciliteze implementarea know-how-ului european la nivel regional;

sa adapteze curriculum-ul la nevoile beneficiarilor, prin promovarea unui model de pregatire interdisciplinara care sa le asigure competitivitatea pe o piata a muncii europeana flexibila;

sa formeze profesionisti in domeniul turismului, care sa fie capabili sa contribuie – prin activitatile lor urmatoare - la revitalizarea regiunii din care provin;

sa asigure transparenta competitivitatii beneficiarilor peste granite, oferindu-le posibilitatea de a-si largi aria de cunostinte profesionale si de a-si imbunatatii abilitatile practice si lingvistice intr-o tara din comunitatea europeana;

sa imbunatateasca calitatea actului invatarii pentru beneficiari prin crearea de materiale si strategii care sa creasca atat motivatia cat si capacitatea de autoevaluare corecta;

sa maximizeze gradul de implicare a elevilor si mentinerea unor nivele inalte de interes si rezultate foarte bune;

sa ofere beneficiarilor oportunitati sporite pentru a dobandi calificari superioare si o experienta de invatare care sa le dezvolte increderea de sine si sa le stimuleze interesul pentru intregul proces de invatamant.

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în ITALIA, într-un singur flux, 6 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

activitati practice privind: o compartimentul de primire si organizarea

activitatii in acest compartiment; o tehnicile de comunicare caracteristice structurilor

de primire; o evidenta operativa si sisteme informatice

specifice unitatilor de primire. activitati practice privitoare la:

o personalul din unitatile hoteliere; o functia de receptioner si activitatea de receptie; o relatiile cu clientii in unitatile hoteliere.

activitati practice cu privire la metode de prelucrare specifice barului si activitatea de servire; activitati practice legate de productie si de activitatea de

servire.

Page 7: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

7/119

Pregătirea beneficiarilor

Pregătire culturală şi pedagogică• cunoasterea obiectivelor proiectului; • cunoasterea metodelor si procedurilor propuse de

plasament; • cunoasterea trasaturilor specifice turismului in regiunea

in care are loc plasamentul; Pregătire profesională

in cadrul orelor de specialitate din curriculum-ul scolar; Pregătire lingvistică

dezvoltarea abilitatilor de comunicare in limbile engleza si franceza.

Modalităţi de evaluare

teste de evidentiere a progresului inregistrat in imbunatatirea abilitatilor de comunicare in engleza si franceza

fise individuale care sa evidentieze adaptarea beneficiarilor la procedurile de plasament caracteristice sistemului de pregatire practica in tara primitoare

Acţiuni întreprinse

pentru a motiva

potenţialii beneficiari

organizarea, ante-proiect, a unor intalniri cu reprezentanti ai partenerului intermediar din Italia;

prezentarea in randul elevilor a avantajelor acestui tip de proiect de catre profesul coordinator.

Scurtăprezentare a proiectului

Distribuţia rolurilor în parteneriat

Rolul promotorului: stabilirea structurii parteneriatului si elaborarea propunerii de proiect ; conceperea planului managerial si financiar ; stabilirea – impreuna cu organizatiile partenere – a detaliilor stagiului (inclusiv programul de stagiu al beneficiarilor) si a pasilor de urmat in evaluarea intermediara si finala;

stabilirea fazelor de pregatire a stagiului – selectia si pregatirea beneficiarilor;

conceperea si implementarea unui plan de valorizare si diseminare a rezultatelor proiectului.

Rolul partenerilor din ţara de stagiu: monitorizarea, evaluarea si validarea progresului

beneficiarilor in toate fazele stagiului; emiterea certificatului de atestare a competentelor

acumulate in urma stagiului.

Page 8: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

8/119

Nr. proiect RO/2005/PL95013/E

Titlu proiect FORMAREA DE COMPETENTE PENTRU UTILIZAREA CALCULATORULUI LA PROIECTAREA STRUCTURII SI PRODUCEREA TESATURILOR PE MASINA DE TESUT

Acronym proiect TESATURI SI COMPUTERE Denumire GRUPUL SCOLAR « MIHAI BACESCU »

Adresă STR. NICOLAE BELDICEANU NR.10, FALTICENI, COD POSTAL 725200, JUD. SUCEAVA

Telefon 0040 230 541361 Fax 0040 230 542384

Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume CHIRILA MARIA Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, SPANIA

Denumirea instituţiei EXPERIENCE EUROPE Adresă C/VALENCIA 317-319,2-4,08009, BARCELONA

SPANIA Telefon 0034 93 532 39 04 Fax 0034 93 301 92

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 10 Date stagiu Perioada stagiului 01.05.2006-21.05.2006

Data începerii proiectului 02/02/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 21/06/2006

Page 9: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

9/119

Obiective specifice

• formarea de abilitati si competente specifice pentru proiectarea structurii (legaturii) tesaturii cu ajutorul calculatorului;

• formarea de competente si abilitati pentru deservirea masinilor de tesut prevazute cu computere care comanda obtinerea unei anumite structuri in tesatura ;

• formarea profesionala completa in tehnologii computerizate de obtinere a tesaturii ;

• aprofundarea si imbunatatirea competentelor de utilizare a calculatorului in scop productiv ;

• ameliorarea competentelor lingvistice ; • cresterea sanselor de ocupare a unui loc pe piata

europeana a muncii ; • asimilarea de noi experiente de invatare si de informatii

tehnice si profesionale ; • introducerea in spatiul european al formarii profesionale

initiale ; • largirea orizontului cultural si imbunatatirea comunicarii

interculturale; • realizarea unui schimb de experienta intre promotor si

partenerul extern ; • cresterea prestigiului partenerului extern prin

popularizarea exemplelor de buna practica in derularea de proiecte transnationale ;

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în BARCELONA - SPANIA, într-un singur flux, 8 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

• reprezentari grafice a structurilor de tesaturi cu legaturi fundamentale derivate, legaturi Jacard ,structuri compuse, utilizandu-se diferite combinatii de culori in urzeala si batatura;

• proiectarea pe calculator de modele noi de tesaturi cu programul Penelope, utilizand toate tipurile de legaturi si rapoarte de culoare diferite in urzeala si batatura;

• deservirea masinilor de tesut cu comanda numerica ; • exercitii de acomodare cu soft-ul utilizat pe masina de

tesut; • activitati practice de urmarire a modului de obtinere a

diferitelor tipuri de tesaturi pe masina de tesut cu computer;

• activitati practice de identificare si de remediere a defectelor in tesatura pe directia urzelii si pe directia batatura;

Page 10: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

10/119

Program de stagiu

• activitati practice de introducere a datelor tesaturii in computer;

• analiza calitatii tesaturilor obtinute pe masina de tesut cu comanda numerica;

• analiza comparativa a modului de obtinere a tesaturilor pe masini clasice si pe masini neconventionale cu computer;

• identificarea defectelor produse de comenzile gresite ale computerului;

• evaluari formative zilnice ,sumative saptamanale si finala la terminarea stagiului;

• cursuri la Universitatea Esma din Barcelona cu temele :Textilele inteligente,Nanotehnologia si vizite la unitati scolare de profil din orasul Barcelona si din imprejurimile orasului pentru cunoasterea tehnologiilor computerizate de proiectare a confectiilor textile si a tricoturilor;

• activitati culturale in zilele de sambata si duminica a fiecarei saptamani de stagiu, in cadrul carora s-au vizitat obiective culturale si sportive din orasul Barcelona :Catedrala Sagrada Familia (Antoni Gaudi), Muzeul de arta al Cataluniei,, Castelul Montjuic.

Validare competenţe

competentele acumulate in timpul plasamentului au fost validate prin eliberarea, de catre partenerul extern EXPERIENCE EUROPE, a unui certificat de competente profesionale.

Modalităţi de evaluare

• evaluare initiala prin proba practica, test oral ; • evaluari formative zilnice prin: observatii individuale,

chestionare, discutii frontale, teste orale portofolii , probe practice, analiza de produs, lucrari practice etc. ;

• evaluari sumative saptamanale prin :chestionare probe practice,discutii in grup,teste ;

• evaluare finala la terminarea stagiului prin : proba practica, analiza produs ;

Scurtăprezentare a proiectului

Acţiuni întreprinse

pentru a motiva

potenţialii beneficiari

• intalniri cu beneficiarii proiectelor anterioare in care scoala a fost promotor;

• prezentarea, in cadrul unor dezbateri, a rezultatelor si activitatilor desfasurate in cadrul proiectelor anterioare;

• prezentarea avantajelor pe care le detin fostii beneficiari in activitatea prezenta, datorita participarii intr-un proiect educativ european.

Page 11: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

11/119

Nr. proiect RO/2005/PL95019/E

Titlu proiect CUNOAŞTEREA MUZICII PSALTICE LA ORIGINILE EI BIZANTINE

Acronym proiect PSALTICĂDenumire SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX “SFÂNTUL

IOAN GURĂ DE AUR Adresă Str. Alexandru Odobescu, nr. 2, cod 920025, Slobozia Telefon 0040 0243 231796

Fax 0040 0243 231796 Instituţia promotor

E-mail [email protected], [email protected]

Nume Pandea Ciprian Persoana de contact E-mail [email protected]

Ţări partenere ROMÂNIA, GRECIA Denumirea instituţiei CORFU TRAINING CENTRE Adresă DONATOU DIMOULITSA, 49100, CORFU Telefon 0030 2661049424 Fax 0030 2661049424

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 10+1 Date stagiu Perioada stagiului 27.02.2006 – 19.03.2006

Data începerii proiectului 13/01/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 19/04/2006

Page 12: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

12/119

Obiective specifice

PPrreeggăăttiirreeaa uunnuuii ggrruupp ddee 1100 eelleevvii ppeennttrruu aa ddoobbâânnddiiccuunnooşşttiinnţţeellee şşii ccoommppeetteennţţeellee nneecceessaarree îînn ddoommeenniiuull ccâânnttăărriiiippssaallttiiccee bbiizzaannttiinnee..

SSttrraatteeggiiaa pprreezzeennttuulluuii pprrooiieecctt aa uurrmmăărriitt::•• FFaammiilliiaarriizzaarreeaa ccuu rreeţţeeaauuaa ddee îînnvvăăţţăămmâânntt tteeoollooggiicc

pprreeuunniivveerrssiittaarr•• CCuunnooaaşştteerreeaa iissttoorriiccuulluuii ddeezzvvoollttăărriiii mmuuzziicciiii ppssaallttiiccee•• DDoobbâânnddiirreeaa ccuunnooşşttiinnţţeelloorr tteeoorreettiiccee şşii aabbiilliittăăţţiilloorr pprraaccttiiccee

ppeennttrruu iinntteerrpprreettaarreeaa mmuuzziicciiii ppssaallttiiccee bbiisseerriicceeşşttiiCCuunnooaaşştteerreeaa aa ttrreeii cceennttrree ddee pprreeggăăttiirree aa pprroottooppssaallţţiilloorr ((bbiisseerriiccii,,mmăănnăăssttiirrii,, şşccoollii tteeoollooggiiccee))..

Scurtăprezentare a proiectului

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Grecia, într-un singur flux, 5 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi, sub forma de prelegeri: -- pprreezzeennttaarreeaa ggeenneerraallăă aa rreeţţeelleeii ddee ffoorrmmaarree aa pprroottooppssaallţţiilloorr ddiinn GGrreecciiaa;;-- pprreezzeennttaarreeaa mmoodduulluuii ddee ffoorrmmaarree aa pprroottooppssaallţţiilloorr şşii iimmpplliicciitt aaccâânnttăărreeţţiilloorr ddee mmuuzziiccăă ppssaallttiiccăă;;-- pprreezzeennttaarreeaa iissttoorriiccuulluuii mmuuzziicciiii ppssaallttiiccee bbiizzaannttiinnee;;-- pprreezzeennttaarreeaa aaccttiivviittăăţţiilloorr ddee ssuussţţiinneerree aa rreeţţeelleeii ddee ffoorrmmaarree aa ccâânnttăărreeţţiilloorrddee mmuuzziiccăă ppssaallttiiccăă..PPrreelleeggeerriillee aauu ffoosstt uurrmmaattee ddee ddiissccuuţţiiii lliibbeerree aassuupprraa tteemmeeii,, ccaarree aauu aavvuuttssccooppuull ddee aa ccllaarriiffiiccaa aannuummiittee aassppeeccttee nneellăămmuurriittee aallee tteemmeeii,, ddee aa eevvaalluuaaîînnţţeelleeggeerreeaa ddee ccăăttrree bbeenneeffiicciiaarrii aa tteemmeeii pprreezzeennttaattee,, ddee aa eevvaalluuaaccaappaacciittaatteeaa bbeenneeffiicciiaarriilloorr ddee aa ffaaccee ccoommppaarraaţţiiii îînnttrree ssiittuuaaţţiiaa ddiinnRRoommâânniiaa şşii cceeaa ddiinn ţţaarraa ggaazzddăă îînn ddoommeenniiuull tteemmeeii aabboorrddaattee..CCuurrssuurriillee aauu aalltteerrnnaatt ccuu pprreeggăăttiirreeaa pprraaccttiiccăă..PPrreeggăăttiirreeaa pprraaccttiiccăă aa ccoonnssttaatt îînn ppllaassaarreeaa ppee rrâânndd îînn ttrreeii cceennttrree ddeeffoorrmmaarree aa ccâânnttăărreeţţiilloorr ddee mmuuzziiccăă ppssaallttiiccăă bbiizzaannttiinnăă,, uunnddee eelleevviiii aauuuurrmmăărriitt ::-- pprreezzeennttaarreeaa ggeenneerraallăă aa cceennttrreelloorr ddee ffoorrmmaarree aa ccâânnttăărreeţţiilloorr ddee mmuuzziiccăă

ppssaallttiiccăă:: ttiippuull,, oorrggaanniizzaarreeaa,, ffiinnaannţţaarreeaa,, aaddmmiinniissttrraarreeaa,, ffuunnccţţiioonnaarreeaa,, eettcc..-- ffaammiilliiaarriizzaarreeaa ccuu sseeccttooaarreellee aaşşeezzăămmâânnttuulluuii şşii ccuu aaccttiivviittaatteeaa ddee zzii ccuu

zzii..

Page 13: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

13/119

Criterii de selecţie a

beneficiarilor

Selecţia elevilor: • Condiţii Generale : • să fie elev al Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur”; • sa prezinte interes pentru muzica psaltică şi vocaţie,

manifestate prin participarea la sfintele slujbe; • cunoştinţe de limba engleză;

• rezultate cel puţin satisfăcătoare la învăţătură.

• Criterii de selecţie : identificarea elevilor care au manifestat interes pentru muzica

psaltică şi care au participat în mod efectiv, constant şi activ la ore; selectarea celor care cunoşteau bine şi f.bine limba engleză;rezultatele foarte bune la învăţătură.

Selecţia profesorului însoţitor: • Condiţii Generale :

să fie profesor titular la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur”;

să fie bun cunoscător al limbii engleze; să fie bun cunoscător al muzicii psaltice; să aibă o experienţa vastă în cadrul stagiilor cu elevii; cunoştinţe minime de limbă greacă.

• Criterii de selecţie : foarte bun cunoscător al muzicii psaltice şi al limbii engleze cât

şi cunoştinţe de bază privind limba greacă.

Scurtăprezentare a proiectului

Validare competenţe

• Validarea cunoştinţelor şi competenţelor obţinute s-a făcut în baza evaluărilor periodice care au urmat fiecărei etape de pregătire, pregătirea teoretică şi cele trei componente ale pregătirii practice.

• Eliberarea unui certificat din care a rezultat tematica instruirii şi calificativul obţinut ca urmare a evaluării cunoştinţelor dobândite.

Page 14: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

14/119

Modalităţi de evaluare

testarea nivelului cunostintelor la inceputul derularii proiectului;

evaluare in timpul plasamentului prin discutii purtate la sfarsitul fiecarei prelegeri;

evaluare finala care s-a realizat la sfarsitul stagiului prin prezentarea in fata unei comisii de specialitate a cunostintelor acumulate pe durata stagiului.

Activităţi de diseminare

- concertul susţinut pe data de 8 mai 2006 cu titlul „CÂNTA-VOI DOMNULUI...” la care au mai participat şi alte licee şi în cadrul căruia s-au pus în practică cunoştinţele acumulate în Grecia;

- training cu elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur”, Slobozia, timp de o săptămână în care le-au fost prezentate prin poze şi cântări practice cunoştinţele dobândite pe durata stagiului;

- apariţia revistei „Bărăganul Ortodox” în luna mai care a cuprins informaţii şi poze cu privire la stagiul efectuat de către elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur”, Slobozia;

- training efectuat pe data de 13 noiembrie 2006 împreună cu elevii altor seminarii teologice cu ocazia hramului instituţiei de învăţământ în cadrul căruia a avut loc prezentarea activitatilor sustinute pe durata stagiului efectuat;

- numeroase concerte susţinute de către elevii Seminarului Teologic.

Scurtăprezentare a proiectului

Modalităţi şiinstrumente

de monitorizare

MMoonniittoorriizzaarreeaa pprrooggrraammuulluuii aa ffoosstt aassiigguurraattăă ddee ccăăttrree uunnrreepprreezzeennttaanntt aall SSeemmiinnaarruulluuii TTeeoollooggiicc LLiicceeaall OOrrttooddooxx „„SSffâânnttuull IIooaannGGuurrăă ddee AAuurr””,, ccaarree aa iinniiţţiiaatt aacceesstt pprrooggrraamm şşii aa aavvuutt oo ccoonnttrriibbuuţţiieemmaajjoorrăă îînn ssttaabbiilliirreeaa tteemmaattiicciiii,, oobbiieeccttiivveelloorr,, ssttrraatteeggiieeii,, nneeggoocciieerriiii ccuuppaarrtteenneerruull ggrreecc şşii îînn ccoonncceeppţţiiaa eeffeeccttiivvăă aa pprrooggrraammuulluuii..

MMoonniittoorriizzaarreeaa aa aavvuutt lloorr ppeerriiooddiicc:: îînn ţţaarrăă,, dduuppăă tteerrmmiinnaarreeaapprrooggrraammuulluuii ddee pprreeggăăttiirree,, dduuppăă eeffeeccttuuaarreeaa ppllaassaammeennttuulluuii şşii îînneettaappaa ddee ddiisseemmiinnaarree aa rreezzuullttaatteelloorr.. ÎÎnn ppeerriiooaaddaa ppllaassaammeennttuulluuii ss--aarreeaalliizzaatt pprriinn lleeggăăttuurraa ppeerrmmaanneennttăă ccuu ttuuttoorruull pprrooggrraammuulluuii,, pprriinn ee--mmaaiill ssaauu tteelleeffoonn..

MMoonniittoorriizzaarreeaa aa uurrmmăărriitt rreessppeeccttaarreeaa pprrooggrraammuulluuii ccoonnvveenniitt şşiipprrooggrreessuull rreeaalliizzaatt ddee eelleevvii..

Page 15: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

15/119

Nr. proiect RO/2005/PL95020/E

Titlu proiect ATELIER DE ÎNVĀŢARE A ORGANIZĀRII ŞI CERTIFICĀRII UNEI UNITĀŢI DE AGROTURISM

Acronym proiect AGROTURISM Denumire GRUP ŞCOLAR AGRICOL CONSTANTIN DOBRESCU

Adresă BD.BASARABILOR NR.-15 Telefon 0040 248 721568

Fax 0040 248 721568 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume DUCULESCU ANTONETA Persoana de

contact E-mail [email protected] Denumire GRUP ŞCOLAR AGRICOL CONSTANTIN DOBRESCU

Adresă BD.BASARABILOR NR.-15 Telefon 0040 248 721568

Fax 0040 248 721568 Instituţia

coordonator E-mail [email protected]

Ţări partenere ROMÂNIA, ITALIA Denumirea instituţiei FATTORIA BIOLOGICA PATRICE Adresă Spoleto /IT2 /PME/A01/S1/8+1

Date de contact

E-mail [email protected] Instituţia partener

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 8+1 Date stagiu Perioada stagiului 05.06.2006- 25.06.2006

Data începerii proiectului 08.02.2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 25.07.2006

Page 16: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

16/119

Obiective specifice

ameliorarea competenţelor practice ale tinerilor in formarea iniţială prin completarea acestora la nivelul standardelor europene si a competenţelor profesionale cerute pe piaţa de muncă;

dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor practice; dezvoltarea competenţelor lingvistice; dezvoltarea şi utilizarea de noi metodologii de predare-

învăţare în sistemul de formare profesională iniţială şi continuă;promovarea şi utilizarea metodelor active participative

centrate pe elev ( lucrul in grup, ţnvaţarea prin cooperare, proiecte);

promovarea unei noi forme de organizare a formării profesionale (formarea la locul de muncă).

Validare competenţe

certificat privind dobândirea competenţelor lingvistice; diploma de atestare a participării la stagiu.

Acţiuni întreprinse

pentru a motiva

potenţialii beneficiari

informarea beneficiarilor asupra obţinerii certificatului privind dobândirea competenţelor lingvistice, diploma de atestare a participării la stagiu;

formarea de competenţe de cunoaştere si execuţie; dezvoltarea capacităţii de comunicare intr-o limbă străină;dezvoltarea capacităţii de adaptare la cerinţele unei culturi

străine; ameliorarea accesului tinerilor pe piaţa muncii; dezvoltarea unei dimensiuni europene prin caracterul

transnaţional al proiectului.

Scurtăprezentare a proiectului

Modalităţi şiinstrumente

de monitorizare

verificarea prezentării programului de stagiu; verificarea condiţiilor şi modalităţilor de selecţie; urmarirea realizării zilnice a programului individual de formare

profesională;verificarea zilnica a condiţiilor de cazare şi masă;menţinerea legăturii cu partenerul-şcoală;respectare programului de lucru de către beneficiari si

profesorul însoţitor; validarea şi certificarea stagiului; evaluarea proiectului , atingerea obiectivelor.

Page 17: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

17/119

Scurtăprezentare a proiectului

Distribuţia rolurilor în parteneriat

Rolul promotorului: selecţia beneficiarilor, întocmirea documentaţiei; participarea la stagiu, monitorizarea, evaluarea,

diseminarea rezultatelor. Rolul partenerilor din ţara de stagiu:

asigurarea condiţiilor organizatorice,a resurselor umane, a materialelor didactice necesare stagiului de pregătire a beneficiarilor;

colaborarea cu profesorul insotitor; desemnarea persoanei pentru coordonarea si

monitorizarea programului individual de formare profesională;încheierea contractului cu partenerul; asigurarea validării si evaluării stagiului.

Page 18: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

18/119

Nr. proiect RO/2005/PL95038/E

Titlu proiect NOI ABILITATI SI COMPETENTE IN DOMENIUL INFORMATICII SI TEHNICII PENTRU O SANSA MAI BUNA PE PIATA MUNCII

Acronym proiect EUROPASS Denumire GRUP SCOLAR INDUSTRIAL DE ELECTROTEHNICA SI

TELECOMUNICATII Adresă B-DUL ALEXANDRU LAPUSNEANU NR. 15 CONSTANTA Telefon 0040341/405813

Fax 0040341/405813

Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume GABRIELA GEORGESCU Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, ITALIA

Denumirea instituţiei

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE’REGINA MARGHERITA’ PALERMO

Adresă PIAZZETA SS. SALVATORE, 1 – 90134 PALERMO

Telefon 0091/334424 Fax 0091/6512106

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 10+1 Date stagiu Perioada stagiului 06.032006 – 26.03.2006

Data începerii proiectului 01/10/2005 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 26/04/2006

Page 19: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

19/119

Obiective specifice

Proiectul isi propune sa faciliteze integrarea si mobilitatea elevilor pe piata europeana a muncii, identificand si raspunzand nevoilor lor de pregatire profesionala si contribuind la perfectionarea abilitatilor si competentelor in domenii de varf ale economiei - electronica, telecomunicatii si informatica. Pentru atingerea acestor scopuri promotorul si-a propus urmatoarele obiective :

perfectionarea abilitatilor in domeniul computerelor si telecomunicatiilor;

realizarea transferului de cunostinte intre tarile participante la proiect;

dobandirea de noi abilitati si experienta in folosirea aparaturii specifice telecomunicatiilor si a unui soft care sa simuleze diferite situatii de lucru in acest domeniu;

imbunatatirea performantelor lingvistice; imbunatatirea si perfectionarea metodelor de predare a

acestor obiecte de studiu, impulsionarea realizarii reformei in invatamantul tehnic de specialitate;

introducerea in curriculum la decizia scolii a unor teme rezultate in urma desfasurarii proiectului;

relatia de munca din timpul desfasurarii acestui proiect a pus bazele unei colaborari viitoare in cadrul altor proiecte “Leonardo da Vinci”.

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat in Italia, intr-un singur flux, 6 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi: cursuri in laboratoarele de informatica cu programele Electronic Workbench, Autocad si Orcad si cursuri de Limba Italiana si Istoria Artei.

Page 20: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

20/119

Scurtăprezentare a proiectului

Pregătirea beneficiarilor

Pregătire culturală şi pedagogicăPregătirea culturală şi pedagogică a grupului de elevi s-a

desfasurat în cadrul unui program intensive; s-au organizat dezbateri, mese rotunde, discuţii, documentări prin internet.

Modul I – Pregătire generală privind Programul “Leonardo da Vinci” şi proiectul de mobilităţi la care au participat

beneficiarii. S-a organizeat o masă rotundă în care beneficiarilor li s-a explicat filizofia programului Leonardo da Vinci, proiectul şirezultatele aşteptate, beneficiarii ao fost informati in legatura cu criteriile de selectie si, constienti de şansele oferite de un asemenea program de pregătire profesională, s-au pregătit individual.

Modul II – Perfecţionare lingvistică (20 ore- 12h lb. italiana, 8h engleza tehnica)

Modul III – Pregătire culturală şi pedagogică; pregătire culturală sub formă de întruniri, discuţii în care beneficiarilor li s-a prezentat sistemul educaţional din ţara gazdă, li s-a adus la cunoştinţă o serie de valori culturale ale ţării respective îndicându-se şi adresele de internet pentru accesarea site-urilor cu informaţii specifice ţării unde va avea loc plasamentul.

Pregătire profesională

beneficiarii au efectuat ore de practica in laboratoarele de electronica, telecomunicatii si informatica.

Page 21: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

21/119

Scurtăprezentare a proiectului

Activităţi de diseminare

Strategia de diseminare urmareste : - sa promoveze valoarea europeana a programului ; - sa impartaseasca cunostintele obtinute; - sa garanteze o returnare a investitiei comunitare

Inainte de stagiu diseminarea a urmarit asigurarea ca proiectul se adreseaza nevoilor si cererilor beneficiarilor, iar formele utilizate au fost:

- prezentarea proiectului in orele de dirigentie, in sedintele cu parintii,

- organizarea unei conferinte de presa; - prezentarea proiectului in Consiliul profesoral.

Diseminarea in timpul derularii proiectului s-a realizat prin: - mesajele trimise rudelor, prietenilor si profesorilor din tara;

-jurnalele personale ale beneficiarilor; - conferinta de presa;

- elaborarea de articole pentru revista scolii. - elaborarea afisului “Mesaj din Palermo”, realizat de colegii

din scoala coordonati de doamna profesoara Sturza Elena; - orele de limba franceza, engleza si matematica organizate

de partenerul extern, la care au participat elevii romani impreuna cu cei italieni, prin care s-a facut diseminarea in randul elevilor si profesorilor italieni;

- interviuri acordate de beneficiari si publicarea unor articole in presa locala

- activitatile culturale si sportive comune organizate de partenerul extern.

. Activităţile de diseminare realizate sunt următoarele : - rapoartele individuale de stagiu ale fiecărui beneficiar care

au fost întocmite la sfârşitul stagiului si care au fost puse la dispoziţia managerului instituţiei promotoare.

- conferinta de presa cu interviuri acordate pentru popularizare în mijloacele media locale şi centrale

- mesaje transmise prin internet prietenilor si profesorilor din Italia;

- realizarea unui album foto pe CD - masa rotunda in cadrul Comisiei metodice „Limba si

Comunicare” din liceu Activităţile de diseminare in curs de desfasurare sunt următoarele :

- prezentarea de materiale publicitare la standul liceului nostru de la ‚Târgul Ofertelor Educaţionale’ din Constanta si la zilele scolii,’Ziua portilor deschise’

- prezentarea proiectului pe pagina web a liceului - editarea unei reviste de prezentare a proiectului - elaborarea de articole şi publicarea acestora în revista şcolii - conferinţe de presă cu interviuri acordate pentru popularizare

în mijloacele media locale şi centrale

Page 22: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

22/119

Nr. proiect RO/2005/PL95041E

Titlu proiect DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR ELEVILOR IMPLICAŢIÎN FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ LA FERME AGRICOLE DIN POLONIA

Denumire PRIMĂRIA COMUNEI BORŞAdresă COM. BORŞ NR. 200, JUD. BIHORTelefon 0040 259 316155

Fax 0040 259 417 291Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume NAGY-MÁTÉ ENIKŐPersoana de

contact E-mail [email protected] Denumire ŞCOALA COORDONATOARE « TAMASI ARON » BORŞ

Adresă COM. BORŞ NR. 197/A, JUD. BIHOR Telefon 0040 259-316160

Fax 0040 259-316160Instituţia

coordonator E-mail [email protected]

Ţări partenere ROMÂNIA, POLONIA Denumirea instituţiei

SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS OF AGRICULTURE named WLADYSLAW GRABSKI

Adresă SEDZIEJOWICE KOLONIA 10, 98 -160 SEDZIEJOWICE, POLONIATelefon 0048 43 677 10 04

Fax 0048 43 677 10 04

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener intermediar Denumirea instituţiei SLAWOMIR GRZEGORCZYK - FARM Adresă SWIERCZOW 1, 98 -170 WIDAWA, POLONIA

Date de contact

Telefon 0048 43 6721389 Instituţia

partener 2 Rol în proiect Partener direct

Denumirea instituţiei WOJCIECH PATUSZYNSKI - FARM Adresă DEBINA 20, 98 - 170 WIDAWA, POLONIA

Date de contact

Telefon 0048 43 6721379Instituţia

partener 3 Rol în proiect Partener direct

Denumirea instituţiei JERZY BLAZLAK - FARM

Adresă WOLA KLESZCZOWA 9, 98 - 170 WIDAWA, POLONIA

Date de contact

Telefon 0048 43 6722314

Instituţia partener 4

Rol în proiect Partener direct

Page 23: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

23/119

Denumirea instituţiei ZDZISLAW GNILKA - FARM

Adresă WOLA KLESZCZOWA 12, 98 -170 WIDAWA, POLONIA

Date de contact

Telefon 0048 43 6722312

Instituţia partener 5

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 10+1 Date stagiu Perioada stagiului 09.04.2006- 07.05.2006

Data începerii proiectului 06/03/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 06/06/2006

Page 24: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

24/119

Obiective specifice

cunoaşterea funcţionării fermelor familiare - însuşirea unor competenţe profesionale legate de activităţi specifice la ferme;

cunoaşterea unor tehnologii şi utilaje noi folosite în agricultura Uniunii Europene;

lărgirea culturii generale a viitorilor fermieri; achiziţionare de informaţii despre Uniunea Europeană,

despre standardele şi legislaţia referitoare la agricultură.

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Polonia, într-un singur flux, 6 ore de lucru pe zi, timp de 4 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

lucrări de pregătire a solului; lucrări de îngrijire plante şi animale;

cunoaşterea maşinilor şi agregatelor utilizate la ferme; recunoaştere de specii şi soiuri, boli la plante şi la

animale; pregătire lingvistică 4 ore / săptămână;

pregătire culturală- vizite la expoziţii şi muzee, dobândire de cunoştinţe despre trecutul şi prezentul societăţii poloneze.

Pregătirea beneficiarilor

Pregătirea generalăPregătire culturală şi pedagogică- prestată de o firmă de

consultanţă informarea elevilor despre programul Leonardo da

Vinci; informare despre proiectul al cărui beneficiari sunt; culegere şi însuşire de date şi informaţii prin metode

interactive despre cultura, tradiţiile şi obiceiurile specifice poloneze;

elevii au beneficiat de team-building; pregătirea s-a încheiat cu evaluare sub forma unui

test. Pregătire lingvistică -prestată de o firmă care organizează

cursuri de limbădupă ce au fost selectaţi, elevii au beneficiat de o

pregătire lingvistică intensivă de limba engleză, de 24 de ore prestată de o şcoală de limbi din Oradea;

pregătirea s-a încheiat cu evaluare sub forma unui test, elevii au primit certificat de participare.

Scurtăprezentare a proiectului

Activităţi de diseminare

În Polonia, interviu în presă în timpul stagiului; articole de presă despre proiect, în România; materiale vizuale expuse în şcoală şi la Inspectoratul Şcolar

Judeţean Bihor; prezentare despre proiect, programul Leonardo da Vinci şi

Polonia.

Page 25: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

25/119

Modalităţi şiinstrumente de

monitorizare

vizită de monitorizare, în cadrul căreia s-au verificat condiţiile de cazare şi masă, programul de pregătire lingvistică oferită de partener, condiţiile de muncă la organizaţiile de primire;

legătură zilnică, prin internet, cu beneficiarii, profesorul însoţitor şi persoana de contact din organizaţia intermediară.

Scurtăprezentare a proiectului

Distribuţia rolurilor în parteneriat

Rolul promotorului: asigurarea cadrului juridic-financiar pentru derularea

proiectului Rolul partenerilor din ţara de stagiu:

Partenerul 1: SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS OF AGRICULTURE named WLADYSLAW GRABSKI- partener intermediar

asigurarea cazării şi mesei beneficiarilor asigurarea pregătirii lingvistice şi culturale din Polonia asigurarea transportului local şi de la / la aeroport asigurarea contactului permanent cu organizaţia de

trimitere asigurarea mentorilor organizarea evaluării finale, atestarea competenţelor

Partenerul 2: SLAWOMIR GRZEGORCZYK – FARM

Partenerul 3: WOJCIECH PATUSZYNSKI - FARM

Partenerul 4: JERZY BLAZLAK – FARM

Partenerul 5: ZDZISLAW GNILKA - FARM

asigurarea condiţiilor de muncă necesare implementării programului de stagiu dinainte stabilit;

urmărirea zilnică a activităţii beneficiarilor, contact permanent cu mentorii de la organizatia intermediară;

evaluarea beneficiarilor.

Page 26: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

26/119

Nr. proiect RO/2005/PL95046/E

Titlu proiect NOI TEHNOLOGI EUROPENE IN INGINERIA ELECTRICA Acronym proiect N E W E T

Denumire COLEGIUL TEHNIC « REMUS RADULET » Adresă Brasov, str.Zizinului, nr.106 Telefon 0040 268 330375

Fax 0040 268 331632 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume BUKSA IOAN SORIN Persoana de

contact E-mail [email protected], [email protected], [email protected]

Denumire COLEGIUL TEHNIC « REMUS RADULET » Adresă Brasov, str.Zizinului, nr.106 Telefon 0040 268 330375

Fax 0040 268 331632 Instituţia

coordonator E-mail [email protected]

Ţări partenere ROMÂNIA, UNGARIA Denumirea instituţiei

KOSSUTH LAJOS IPARI SZAKKOZEP-SZAKISKOLA ES KOLLEGIUM

Adresă 9025,GYÖR, ,Kossuth Lajos u.7, HUNGARY Telefon 0036 96 319- 244 Fax 0036 96 320- 024,

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 11 +1 Date stagiu Perioada stagiului 17/09/2006 – 08/10/2006

Data începerii proiectului 09/05/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 08/11/2006

Page 27: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

27/119

Obiective specifice

dobandirea, de catre grupul de beneficiari aflati in formare profesionala initiala, de cunostinte,competente si deprinderi care sa le faciliteze insertia pe piata muncii europene.

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în UNGARIA, într un flux, de 6 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

cunoasterea si folosirea corectă a aparatelor, instrumentelor, uneltelor si sculelor din domeniul ingineriei electrice, al electronicii si al automatizarilor;

proiectarea virtuala, cu ajutorul programelor specifice(TINA, LOGO, EWB), masurarea, şi realizarea practica de circuite electrice şi electronice care se utilizeaza in sistemele de automatizari;

masurarea / verificarea lucrarilor şi simularea funcţionarea lucrării realizate;

folosirea internetul ca sursă de informaţii in pregatirea profesionala;

procesare de date.

Scurtăprezentare a proiectului

Criterii de selecţie a

beneficiarilor

Selecţia elevilor: Condiţii Generale : elevi, la curs de zi la Col.Tehnic “Remus Radulet”. Criterii de selecţie : Inscrierea la concurs :(nota 10 la purtare, media generală

de 8 sau peste 8, cunoaşterea limbii engleze/maghiare (nivel mediu / avansat). • Probe de concurs din bibliografie anuntata cu 30 de zile

innainte de data testarii; • Limba engleza – scris; • Masuri si masuratori tehnice/electrice – scris; • Intocmire CV model european; • Sustinere interviu.

Selecţia profesorului însoţitor: Condiţii Generale : Activitatea desfasurata in / la eleborarea proiectului. Criterii de selecţie :

cunoasterea limbii engleze si maghiare – notiuni de baza; competente organizatorice , sociale.

Page 28: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

28/119

Scurtăprezentare a proiectului

Modalităţi de evaluare

• Evaluarea continuă, intermediara şi finală au fost rezultatul cooperării strânse între persoanele nominalizare cu responsabilitati in proiect;

Persoana însoţitoare din partea română, a desfasurat urmatoarele activitati pe perioada stagiului:

• a verificat prezenţa la activităţile planificate zilnic,si consemnarea acestora in jurnalul zilnic de activitati;

• a urmărit modul în care beneficiarii şi-au îndeplinit sarcinile la locul de muncă prin cooperarea continua cu unitatea de primire prin discuţii cu persoana de contact de la Kossuth Lajos Ipari Szakkozep-Szakiskola es Kollegium;

• a îndemnat pe beneficiari să se autoevalueze şi să-şievalueze colegii;

• a cooperat strans cu intreaga echipa de formatori de la organizatia de primire în vederea realizării evaluării finale.

Responsabilul organizaţiei de primire, a desfasurat urmatoarele activitati pe perioada stagiului:

• a evaluat nivelul de pregătire profesional al beneficiarilor la început de stagiu;

• a urmărit şi a evaluat pe parcurs şi la final modul în care beneficiarii îndeplinesc obiectivele zilnice a pregătiri profesionale;

• a evaluat pe parcurs cunoştinţele achiziţionate; • a testat prin lucrări practice deprinderile şi competenţele

profesionale dobândite pe parcurs; • a efectuat o evaluare finală luănd în considerare toate

activităţile avute; • a evaluat activitatea grupului pe toată durata

plasamentului; • a certificat, in urma unei evaluari individuale, activitatea

fiecarui beneficiar si in urma unei evaluari globale activitatea grupului menţionând activităţiile desfăşurate progresul realizat, competenţele dobândite şi domeniile de specialitate/conţinut ale plasamentului.

Page 29: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

29/119

Nr. proiect RO/2005/PL95076/E

Titlu proiect PASI IN EUROPA LARGITA SI SPRE O VIITOARE CARIERA EUROPEANA !

Acronym proiect At the Gates of EUcareers! Denumire COLEGIUL TEHNIC « ION MINCU »

Adresă Gheorghe Lazar.20,Timisoara, Romania Telefon 0040 256 200025

Fax 0040 256 200020 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume KIS MARINELA Persoana de

contact E-mail [email protected] Denumire COLEGIUL TEHNIC « ION MINCU »

Adresă Gheorghe Lazar.20,Timisoara, Romania Telefon 0040 256 200025

Fax 0040 256 200020 Instituţia

coordonator E-mail [email protected]

Ţări partenere ROMÂNIA, GERMANIA Denumirea instituţiei VITALIS Adresă Gut-Wehlitz-04435, Leipzig-Schkeuditz Telefon 0049/34204774000

Fax 00 49/34204774021

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener intermediar Denumirea instituţiei Alpin Bau und Sevice Adresă Plautstr. 80, 04179 Leipzig, Germania Telefon 0049/0341/484690 Fax 0049/3414846921

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 2

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 9+1 Date stagiu Perioada stagiului 01/05/ 2006 – 28/ 05/ 2006

Data începerii proiectului 20/01/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 28/06/2006

Page 30: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

30/119

Obiective specifice

Promovarea unei formari profesionale de nivel european prin intermediul unei cooperari intre companii germane, specializate in constructii si lucrari publice si scoala, ca institutie de formare;

Dezvoltarea unui bagaj de cunostinte teoretice despre noi tehnici si materiale moderne folosite pentru a aduce cladirile vechi, existente la nivelul de confort al zilelor noastre; dezvoltarea cunostintelor de istorie, arhitectura si constructii prin contactul direct cu realitatea construita;

Imbunatatirea competentelor lingvistice, de comunicare si sociale prin traiul si munca intr-o tara europeana;

Conceperea proiectelor de specialitate dupa standarde europene;

Schimbarea metodologiei de invatare la disciplinele de specialitate prin introducerea metodei de invatare prin proiecte si conceperea unui curriculum cu tema :”Calitate si confort in cladirile existente –finisaje moderne cu aspect de autentic –tehnologii de aplicare ”;

Diseminarea experientei europene si identificarea de viitoare perspective.

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Germania un singur flux, 8 ore pe zi, timp de 4 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

Planificarea, gasirea solutiilor, proiectarea si reabilitarea cladirilor vechi din Leipzig; conditii/situatii; implicarea in proiecte de reabilitare a unor cladiri vechi din Leipzig Plagwitz:

a.Cunoasterea tehnologii moderne de imbunatatire a confortului termic la cladirile existente si insusirea tehnicilor de aplicare; folosirea dispozitivelor germane pentru aplicarea materialelor necesare sporirii confortul termic;

b.Realizarea practica pe santierul de constructii a unor proiecte de reabilitare : asamblarea si aplicarea finisajelor functional si ornamentale :

- Finisaje moderne din piatra naturala : marmura,bazalt,calcar,travertin,granit; tehnici de aplicare a materialelor conform prospectelor;

- Finisaje moderne din piatra artificiala –gresii, faiante, Klinker mozaic; metode de aplicare a gresiilor, faiantelor si mozaicului; adezivi pentru gresii, faiante si mozaic si metode de aplicare a acestora; asigurarea calitatii dupa normele europene in executarea lucrarilor.

- Finisaje moderne din lemn –usi, ferestre, lambriuri, -parchete –utilizate pentru reabilitarea cladirilor civile; tehnologii de montare – usi, ferestre; metode de aplicare –lambriuri; parchete; tehnologii moderne; analize de calitate conform standardelor germane; verificarea calitatii cu instrumente de masura si metode germane.

Calitatea materialelor de constructii –metode moderne de testare a calitatii ;analiza calitativa si cantitativa ;metode fizico-chimice de analiza a materialelor ; explorarea tehnicilor germane de analiza a calitatii si familiarizarea cu standardelor de calitate a lucrariloe executate si a materialelor folosite.

Page 31: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

31/119

Validare competenţe

Unitatea de stagiu,Alpin Bau si institutia intermediara,Vitalis valideaza progresul fiecarui stagiar si vor emite certificate de participare la actiuni de formare pentru fiecare stagiar.In aceste documente se va face referirela progresul personal, lingvistic si ocupational al fiecarui stagiar si modul in care el a fost obtinut.

Institutia promotor, Colegiul Tehnic „Ion Mincu” va lua in considerare evaluarea facuta de partener,va recunoaste si valida plasamentul. Prin decizie a Consiliului de Administratie al scolii certificatul de participare la stagiu emis de organizatia gazda se va transforma in nota .Nota se va acorda la disciplinele de cultura generala : limba straina si istorie si la disciplinele de specialitate :insrtuire practica,materiale de constructii, tehnologia lucrarilor de constructii.

Acţiuni întreprinse

pentru a motiva

potenţialii beneficiari

Organizarea unei dezbateri cu tema” Proiecte europene in scoala romaneasca” va avea loc prezentarea proiectelor derulate, a rezultatelor acestora; invitarea tinerilor participanti si prezentarea si analizarea oportunitatilor create de participare la proiecte de mobilitate.

Scurtăprezentare a proiectului

Distribuţia rolurilor în parteneriat

Rolul promotorului: colaborare cu partenerul extern in vederea incheieri contractelor de parteneriat; negocierea programului de formare profesionala pentru fiecare beneficiar; monitorizarea aranjamentelor incheiate; organizarea selectiei beneficiarilor; organizarea pregatirii profesionale, pedagogice, lingvistice si culturale a beneficiarilor, supravegherea si monitorizarea - cu ajutorul profesorului insotitor – a intregului program de stagiu; evaluarea rezultatelor stagiului; validarea rezultatelor stagiului; diseminarea si mediatizarea rezultatelor obtinute; modificari in curriculumul la decizia scolii; introducerea de noi metode si tehnici in instruirea practica a elevilor; organizarea si sustinerea activitatilor extrascolare prin care sa continue proiectul.

Rolul partenerilor din ţara de stagiu: Partenerul 1: monitorizarea zilnica a realizarii programului de formare si a acoperirii stagiarilor impotriva riscurilor de accidente;organizarea activitatilor culturale si sociale ; asigurarea conditiilor de sejur ( cazare si masa ) ale tinerilor si organizarea transportului local; eliberarea certificatelor de participare la stagiu de formare profesionala si intocmirea raportului final; Partenerul 2 : organizarea programului de formare profesionala a tinerilor in raport cu obiectivele propuse prin proiect ; monitorizarea programului de formare si progresul fiecarui beneficiar; asigura suportul practic necesar ;desemneaza un mentor care sa indrume beneficiarii; verifica daca sarcinile primite de beneficiari corespund cunostintelor , abilitatilor si competentelor acestora, elibereaza ateste de participare fiecarui stagiar .

Page 32: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

32/119

Nr. proiect RO/2004/PL95078/E

Titlu proiect YOUNG RUMANIAN FARMERS FACE-TO -FACE WITH THE CHALLENGES OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY DE L`EU

Acronym proiect EUROAGRO Denumire SCOALA CU CLASELE I – VIII DOLHESTI

Adresă STR. DR. CONSTANTIN BACIU NR. 12, COM. DOLHESTI, JUD. IASI, 707180

Telefon 0040 232 321829 Fax 0040 232 321829

Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume IACOB GEORGETA Persoana de

contact E-mail [email protected] Denumire CONSILIUL LOCAL DOLHESTI

Adresă STR. DR. CONSTANTIN BACIU NR. 14, COM. DOLHESTI, JUD. IASI, 707180

Telefon 0040 232 321700 Fax 0040 232 321800

Instituţia coordonator

E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, FRANTA

Denumirea instituţiei

ASSOCIATION A BUT HUMANITAIRE “AMITIE BRADICESTI CHATEAUNEUF” CHATEUANEUF DU RHONE

Adresă Les Oliviers no.13 CCP Lyon 12800 80P Chateauneuf du Rhône

Telefon 0033 475 907587 Fax 0033 475 908223

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener intermediar Denumirea instituţiei REGNIER CLAUDE ( FERME AGRICOLE) Date de

contact Adresă Quartier Jonquières, Châteauneuf du Rhône, 26780, France

Instituţia partener 2

Rol în proiect Partener direct Denumirea instituţiei CHABAUD MICHEL Adresă Quartier Moulinas, Malataverne, 26780 Telefon 00475907235

Date de contact

Fax 004 75907517 Instituţia

partener 3

Rol în proiect Partener direct

Page 33: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

33/119

Denumirea instituţiei FEROTIN CLAUDE Adresă Quartier Dachet, Châteaunef du Rhône, 26780 Telefon 004 75011450

Date de contact

Fax 004 75520207 Instituţia

partener 4

Rol în proiect Partener direct Denumirea instituţiei FAURE ARLETTE Adresă Quartier Roure, Châteaunef du Rhône, 26780

Date de contact

Telefon 004 75 90 70 40 Instituţia

partener 5 Rol în proiect Partener direct

Denumirea instituţiei PRADIER ALAIN Adresă Quartier des Iles, Châteaunef du Rhône, 26780 Telefon 000475013226

Date de contact

Fax 000475510314 Instituţia

partener 6

Rol în proiect Partener direct Denumirea instituţiei COMTE PHILIPPE Adresă Chemin de la Riaille, Châteaunef du Rhône,

26780 Date de contact

Telefon 000475907550 Instituţia

partener 7

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 10+1 Date stagiu Perioada stagiului 24/04/2006 – 22/05/2006

Data începerii proiectului 22/02/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 22/06/2006

Page 34: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

34/119

Obiective specifice

Însuşirea unor tehnologii şi norme de producţie agricolăcapabile să asigure exploatarea competitivă a resurselor care sărăspundă exigenţelor pieţei;

Cunoaşterea modului de funcţionare a unei întreprinderi agricole private, fondate pe baze cooperatiste sau asociative;

Cunoaşterea normelor europene care consacră protecţia şisalvgardarea mediului înconjurător în sectorul agricol;

Însuşirea unui bagaj lingvistic de specialitate, instrument preţios într-o economie din ce în ce mai globalizantă.

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Franta, într-un singur flux, 8 ore pe zi, timp de 4 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

activitati practice in fermele agricole ; pregatire lingvistica ; pregatire culturala ; trei evaluari partiale si evaluare finala (profesionala si

lingvistica).

Validare competenţe

eliberarea, de către partenerul extern, a unor certificate de atestare a participării la stagiu;

eliberarea, de către partenerul extern, a unor certificate de dobândire de cunoştinţe lingvistice.

Activităţi de diseminare

Organizarea a două spaţii publicitare, unul în incinta şcolii, iar celălalt în incinta Primăriei, care să arate: denumirea şiobiectivele proiectului; beneficiarii proiectului şi modalităţile de selectare a acestora; imagini din perioada de stagiu; articole din presa scrisă locală franceză, referitoare la perioada de stagiu; impresii scrise ale beneficiarilor stagiului despre aceastăperioadă.Organizarea unei mese – rotunde în incinta şcolii, la care vor fi invitaţi: agricultori din comuna Dolheşti, reprezentanţi ai autorităţii locale, reprezentanţi ai Centrului Cultural Francez – Iaşi, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, presa scrisăşi audio/vizuală regională (Iaşi).

Scurtăprezentare a proiectului

Acţiuni întreprinse

pentru a motiva

potenţialii beneficiari

afisarea intr-un spatiu public a unei descrieri complete a proiectului (obiective, conditii de eligibiliate a candidatilor, continutul dosarului de candidatura, data si locul concursului);

masa rotunda cu personalul didactic al scolii si parintii elevilor pentru o buna intelegere a ceea ce inseamna un stagiu de formare in strainatate, care sunt riscurile nerespectarii prevederilor proiectului;

organizarea, cu maxima responsabilitate, a unui concurs de selectie a beneficiarilor de proiect.

Page 35: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

35/119

Nr. proiect RO/2005/PL95081/E

Titlu proiect FORMAREA PROFESIONALA , PRIN ALTERNANTA , A ELECTRONISTILOR

Acronym proiect FPAE Denumire COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII "AUGUSTIN MAIOR"

Adresă Strada Motilor nr.78-80 Telefon 0040 264 594995

Instituţia promotor

Fax 0040 264 594995 Nume STOIAN LENUTA Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, SPANIA

Denumirea instituţiei ONECO-THE TRAINING AGENCY Adresă C/Reyes Catolicos,11,41001,Sevillia-Spania Telefon +34-95-4224036 Fax +34-95-4563087

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener

Rol în proiect Partener intermediar Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 8+1 Date stagiu Perioada stagiului 04.07.2006-24.07.2006

Data începerii proiectului O1/01/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 01/10/2006

Page 36: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

36/119

Obiective specifice

• Formarea profesionala la standarde europene a elevilor aflati in formare profesionala initiala, astfel incat sa le fie mai facila integrarea pe piata muncii.

• Adaptarea curriculum-ului, a metodelor si procedeelor de formare in vederea apropierii de nivelul de competenta European.

• Crearea unui parteneriat transnational in vederea achizitionarii de noi competente in domeniul electronicii si telecomunicatiilor.

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Spania, într-un singur flux, 6 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

formare profesionala in vederea adaptarii sistemului de formare la practica europeana din domeniul electronicii si telecomunicatiilor;

redactarea unui raport de stagiu care a fost prezentat in cadrul reuniunilor partenerilor si a cuprins: tema stagiului, rezultatele obtinute, propuneri pentru aplicarea acestora, observatii, sugestii personale;

identificarea termenilor si / sau expresiilor uzuale din domeniul electronicii si telecomunicatiilor;

finalizarea continutului “ Dictionarului de termeni si expresii pentru electronica si telecomunicatii”.

Scurtăprezentare a proiectului

Validare competenţe

• Intocmirea unui raport de formare (raport de stagiu) redactat de fiecare beneficiar si semnat de promotor. Raportul de formare a precizat progresele profesionale, lingvistice si comportamentale dobandite in cadrul instruirii. Pe baza acestor rapoarte de formare individuale s-a realizat raportul final al proiectului.

• Intocmirea, de catre partenerul spaniol, a unei scrisori de apreciere pentru intregul stagiu de formare;

• Realizarea, pentru fiecare stagiar, a unei note de apreciere, care contine: numele stagiarului, numele organizatiei gazda care a realizat formarea profesionala, titlul proiectului, durata stagiului, competentele profesionale si lingvistice achizitionate.

Page 37: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

37/119

Activităţi de diseminare

Diseminarea s-a efectut atat pe plan national cat si international prin urmatoarele actiuni:

1. Reuniunea partenerilor pentru prezentarea rezultatelor si punerea in practica a unui plan de difuzare a proiectului la nivel national si transnational; in planul de difuzare se vor defini responsabilitatile partenerilor.

2. Informarea publicului asupra derularii, impactului si rezultatelor intermediare ale proiectului, respectiv a realizarii “ Dictionarului de termeni si expresii utilizate in electronica si telecomunicatii”; pentru aceasta se vor organiza 2 conferinte in Romania si in Spania si o emisiune televizata.

3. Facilitarea si stimularea comunicarii intre parteneri si respectiv intre parteneri si persoane publice interesate de proiect ( se va promova site-ul internet).

4. Analiza impactului difuzarii (s-a realizat un studiu de impact).

Scurtăprezentare a proiectului

Distribuţia rolurilor în parteneriat

Rolul promotorului: • asigura selectia beneficiarilor ; • asigura pregatirea lingvistica, pregatirea culturala si

pedagogica ; • participa la realizarea produsului identificabil ; • asigurarea dimensiunii europene a proiectului; • monitorizarea si evaluarea activitatilor proiectului; • diseminarea rezultatelor.

Rolul partenerilor din ţara de stagiu: • asigura pregatirea profesionala; • participa la realizarea produsului identificabil; • asigurarea dimensiunii europene a proiectului; • monitorizarea si evaluarea activitatilor proiectului.

Page 38: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

38/119

Nr. proiect RO/2004/PL95082/E

Titlu proiect NEW EUROPEAN TRADES IN TRANSPORTS TRAINING Acronym proiect NET

Denumire GRUP SCOLAR TEHNIC DE TRANSPORTURI CAI FERATE Adresă IASI, Bd Socola 82, 700268 Telefon 0040 0232 241844

Fax 0040 0232 237323 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume NAVROTESCU MARIANA Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, FRANŢA

Denumirea instituţiei

Le Lycée Le Cleusmeur (Agrotech Formations)

Adresă Le Cleusmeur 29260 Lesneven, Franta

Telefon 0033 2.98.21.23.24 Fax 0033 2.98.21.23.33

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 11+1 Date stagiu Perioada stagiului 12.06.2006 - 02.07.2006

Data începerii proiectului 09/02/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 01/08/2006

Page 39: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

39/119

Obiective specifice

Formarea dimensiunii europene a învăţamântului tehnic vocaţional

Îmbunătăţirea calităţii procesului de educaţie prin dezvoltarea unui plasament de lucru într-o ţară a Uniunii Europene

Menţinerea şi dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea unei limbi străine, pentru cultura şi civilizaţia altor popoare, pentru o mai bună comunicare în spirit european

Cunoaşterea şi studiul economiei unei ţări din Uniunea Europeană si în acelaşi timp explicarea progresului economic înregistrat de Franta odată cu dezvoltarea noilor tehnologii în transporturi

Adaptarea competenţelor profesionale dobândite în şcoala românească la noile cerinţe ale pieţei de muncă la nivel european

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în FRANŢA, într-un flux, 8 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

Activităţi practice: ateliere de lucru în laboratoarele liceului cu privire la activităţile din cadrul filierei Sănătate şi Relaţii Publice, Servicii Către Persoane, Servicii Sociale, automatizări – programarea, setarea şi controlul maşinilor şi proceselor, observarea implementării sistemelor ecologice în transporturi în cadrul unor întreprinderi de transport, programare şi utilizare de baze de date, comerţ electronic, reţele de calculatoare, navigare pe Internet, activităţi de documentare privind managementul resurselor umane, tipuri de contracte de muncă, modalităţi de obţinere a unui loc de muncă

Activităţi de pregătire culturală, pedagogică şi lingvistică :organizarea turului oraşelor Lesneven şi Brest, vizitarea Muzeului Marinei în Brest, vizitarea Muzeului Océanopolis, ateliere de lucru privind viaţa şi activităţile zilnice într-o ţară a Uniunii Europene, lecţii de pregătire lingvistică, reliefarea unor termeni tehnici şi de specialitate.

Validare competenţe

obţinerea unui certificat oficial de participare la stagiu examinarea la sfârşitul stagiului, prin prezentări sub diverse

forme şi utilizând mijloace diferite, a propriei experienţe avute în perioada stagiului.

Scurtăprezentare a proiectului

Modalităţi de evaluare

observaţia sistematică zilnică;evidenţe şi statistici curente; chestionare sătămânale; examinarea la sfârşitul stagiului.

Scurtăprezentare a proiectului

Activităţi de diseminare

- Informări încadrul Consiliilor Profesorale şi Consiliului Consultativ al Elevilor - Informări în mass-media - Elaborarea unei broşuri bilingve - Crearea unei pagini web

Page 40: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

40/119

Nr. proiect RO/2005/PL95084/E

Titlu proiect APLICAREA METODEI HACCP IN RESTAURANTUL SCOALA Denumire GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA « DUMITRU

MOTOC » Adresă STR .MILCOV, NR . 15, COD 800514 Telefon 0040 236 316924

Fax 0040 236 316924

Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume TANASE RICA Persoana de

contact E-mail [email protected] Denumire GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA « DUMITRU

MOTOC » Adresă STR .MILCOV, NR . 15, COD 800514 Telefon 0040 236 316924

Fax 0040 236 316924

Instituţia coordonator

E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, UNITED KINGDOM

Denumirea instituţiei THOMAS DANBY COLLEGE Adresă ROUNDHAY ROAD, LEEDS LS7 3BG Telefon 0044 113 249 4912 0044 113 284 6208 Fax 0044 113 240 1967 0044 133 284 6238

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener direct

Grup ţintă Elevi Numărstagiari 15+1 Date stagiu

Perioada stagiului 02.10.2006- 22.10.2006

Data începerii

proiectului 17/03/2006

Date derulare proiect Data

încheierii proiectului

23/11/2006

Page 41: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

41/119

Obiective specifice

constientizarea importantei sistemelor de management al calitatii in unitatile implicate in producerea de alimente;

constientizarea de catre tineri a nevoii de invatare pe parcursul intregii vieti in domeniul vocational pentru adaptarea mai rapida a acestora la dinamica schimburilor pe piata fortei de munca si pentru o mai buna integrare socio-profesionala;

imbogatirea competentelor cheie ale elevilor inclusiv creativitatea si luarea de decizii;

implicarea intr-un mediu de invatare non-formal prin experimentare, analiza si cercetare si o abordare crosscurriculara a competentelor necesare pentru dezvoltarea lor viitoare;

intarirea rolului scolii in asigurarea de viitori profesionisti, bine pregatiti pentru agentii economici locali. Scurtă

prezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în MAREA BRITANIE, într- un singur flux, 8 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

participarea la activitati practice in institutia gazda, pentru a observa cum se aplica planul HACCP in restaurantul –scoala si in spatiile de productie aferente acestuia (bucatarie, patiserie, cofetarie, linie de fast-food, carmangerie, spatii de depozitare a alimentelor si produselor culinare);

plasamente in unitati de alimentatie reprezentative care au implementat sistemul HACCP de monitorizare si control al calitatii alimentelor si serviciilor in domeniul alimentatiei;

lectii vizita la unitati de productie a alimentelor si bauturilor – furnizori pentru unitatile de alimentatie.

Page 42: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

42/119

Activităţi de diseminare

prezentarea proiectului in cadrul cercului metodic al inginerilor si maistrilor pe sem. II al anului scolar 2005-2006

prezentarea plasamentului in cadrul consiliului profesoral publicarea pe site-ul scolii –in curs de derulare editarea brosurii “ Ghid de bune practici HACCP in restaurant”

si distribuirea in scoli de profil din Galati- in curs de derulare in pregatire: expozitie de materiale documentare, fotografii si

portofolii organizata in scoala in prima decada a lunii decembrie in pregatire: diseminarea in cadrul intalnirii semestriale a

responsabililor de proiecte in scoli, la nivel judetean

Acţiuni întreprinse

pentru a motiva

potenţialii beneficiari

implicarea dirigintilor si a parintilor in promovarea proiectului prezentarea beneficiilor si a rezultatelor asteptate ale

proiectului in fiecare clasa de elevi eligibili (clasa a XI-a) discutii cu elevii si cu psihologul scolii pentru a se clarifica

aspectele dificil de inteles din punctul de vedere al potentialului beneficiar (adăugaţi câte bullets consideraţi a fi necesare)

Scurtăprezentare a proiectului

Modalităţi şiinstrumente

de monitorizare

Progresul beneficiarilor a fost monitorizat de catre profesorul insotitor la fiecare activitate referitor la gradul de implicare, interes, participare activa si a fost consemnat in fisa de evaluare.

La sfarsitul fiecarei sapatamani, reprezentantul partenenerului a monitorizat progresul beneficiarilor prin dialog cu responsabilii locurilor de practica.

progresul urmeaza a fi monitorizat de catre un specialist de la Agentia Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala prin pastrarea unei inregistrari a locurilor de munca ocupate de beneficiari in urmatorul an.

Page 43: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

43/119

Nr. proiect RO/2005/PL95088/E

Titlu proiect GATHERING EXPERIENCE IN EURO-TRAINING Acronym proiect GET

Denumire COLEGIUL ECONOMIC ‘TRANSILVANIA’ Adresă Str. Calimanului nr. 1, 54074 Tg. Mures Telefon 0040 265 311 302

Fax 0040 265 311 303 Instituţia promotor

E-mail [email protected] DANIELA NECSULESCU Persoana de

contact E-mail [email protected], [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, ITALIA, GERMANIA

Denumirea instituţiei

Amministrazione Provinciale Assessorato alle Politiche Scolastiche

Adresă Stradone Martiri della Libertà, 15/a 43100 Parma, Italia

Telefon 0039-521-931942 Date de contact

Fax 0039-521-931933

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener direct Denumirea instituţiei

Robert-Bosch-Fachoberschule fur Wirtschaft, Verwaltung und Rechtspflege

Adresă Lindwurmstr. 90 80337 Munchen, Germania

Telefon 00 ( 089) 233 32507 Fax 00 (089) 233 32534

Instituţia partener 2

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Flux 1: 10+1 Număr stagiari Flux 2: 5+1 Flux 1: 23.04. – 20. 05. 2006

Date stagiu Perioada stagiului Flux 2: 24.04. – 21. 05. 2006

Data începerii proiectului 15/02/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 20/06/2006

Page 44: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

44/119

Obiective specifice

SSccooppuull pprriinncciippaall aall ppllaassaammeennttuulluuii eessttee aacceellaa ddee aa ooffeerriiooppoorrttuunniittaatteeaa ddee aa ccaassttiiggaa eexxppeerriieennttaa pprrooffeessiioonnaallaa ttrraannss--nnaattiioonnaallaa,, iinnttrr--oo ttaarraa mmeemmbbrraa aa UUEE,, uunnuuii nnuummaarr ddee 1155 eelleevvii ddiinn ccllaassaa aa--XXII--aa,, ddee llaaCCoolleeggiiuull EEccoonnoommiicc „„TTrraannssiillvvaanniiaa””,,TTgg.. MMuurreess..

OObbiieeccttiivveellee ssppeecciiffiiccee ssuunntt uurrmmaattooaarreellee::ddeezzvvoollttaarreeaa ccaappaacciittaattiiii ddee aa aaccttiioonnaa eeffiicciieenntt ppee ppiiaattaa mmuunncciiii ssii

ddee aa ssee aaddaappttaa cceerriinntteelloorr uunnuuii mmeeddiiuu ddee mmuunnccaa vveesstt eeuurrooppeeaann;;oobbttiinneerreeaa uunnoorr cceerrttiiffiiccaattee ddee ccoommppeetteennttaa pprrooffeessiioonnaallaa ((eexx..

EEuurroo--ppaassss)),, aaccttee iimmppoorrttaannttee ppeennttrruu aallccaattuuiirreeaa ppoorrttffoolliioo--lluuii ppeerrssoonnaall;;ccaassttiiggaarreeaa ddee eexxppeerriieennttaa ccrrooss--eedduuccaattiioonnaallaa ssii ccrrooss--ccuullttuurraallaa;;ddeezzvvoollttaarreeaa ccoommppeetteenntteelloorr ddee ccoommuunniiccaarree iinn lliimmbbiillee eenngglleezzaa,,

ggeerrmmaannaa//iittaalliiaannaa ((aattaatt iinn lliimmbbaa vvoorrbbiittaa ccaatt ssii iinn cceeaa ppeennttrruu aaffaacceerrii)) --cceerrttiiffiiccaattee ddee pprreeggaattiirree lliinnggvviissttiiccaa iinn iittaalliiaannaa ssii ggeerrmmaannaa;;

ddeezzvvoollttaarreeaa ccoommppeetteenntteeii ddee uuttiilliizzaarree IITT llaa llooccuull ddee mmuunnccaaToate obiectivele au ca finalitate adaugarea de valoare la construirea profilului unui cetatean roman, viitor cetatean european.

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Italia în doua fluxuri, 6 ore pe zi, timp de 4 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi: Fluxul 1 : � activitati de birou in diferite locatii:birouri ale administratiei

Provinciei Parma, ale Primariei Parma, organizatii sindicale, agentii de turism:

- culegerea de date de pe Internet si crearea de baze de date pe suport electronic

- lucrari de contabilitate - corespondenta oficiala, in special pe suport electronic - activitati de secretariat - comunicare telefonica si electronica; comunicare cu IMM-uri

din Romania - traduceri de texte comerciale si promotionale Engleza-

Italiana-Romana - participare la construirea sau up-grading a unor web-site-uri � activitati de marketing: pregatirea de materiale promotionale

pentru agentiile de turism, participare si prezentari in stand in cadrul unor targuri internationale (CIBUS – Parma, Milano)

� asistarea la activitati de relatii cu publicul si facilitarea unor tranzactii (translator engleza-italiana)

� participarea grupului la ore de pregatire lingvistica (italiana), dupa terminarea programului de practica.

Page 45: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

45/119

Program de stagiu

Fluxul 2 : Practica in intreprinderi din Munchen in diferite domenii de activitate : asigurari, organizare de evenimente, echipament electronic si personalizarea obiectelor de reclama

� activitati pe calculator : intocmirea unor documente, introduceri in baza de date, culegere de date in domeniul comercial, operator de retea in extranet, prezentarea firmei in Power Point, organigrama firmei in Power Point, etc.

� activitati de secretariat: intocmirea de dosare, printare, scanare, transmiterea de mesaje electronice clientilor si angajatilor,

� activitati de curierat � activitati de contabilitate, clasare de documente, reinnoiri de

conturi � crearea de materiale promotionale, ambalarea de produse.

Validare competenţe

Certificate de pregatire profesionala (Euro-pass) emise de institutia gazda + companie

Fise de evaluare emise de companiile/institutiile de plasament Atestate de participare ale celor doua grupuri emise de

institutiile gazda Atestate de participare pentru cei doi insotitori emise de

institutiile gazda Certificate de pregatire linvistica (italiana si germana) emise de

organizatia de trimitere Certificate de pregatire lingvistica (italiana) emise de institutia

gazda

Scurtăprezentare a proiectului

Activităţi de diseminare

• Promovarea proiectului si a rezultatelor sale prin: � media locala(doua articole in ziarul ‘Cuvantul liber”) � evenimente locale si internationale:

1. ‘Primavara europeana la Colegiul Economic ‘Transilvania’ –activitate dedicata Zilei Europei N.B. evenimentul a fost inscris online in programul european pentru tineret ‘Spring Day’

2. ‘Ziua Europei’ –eveniment realizat de Amministrazione Provinciale di Parma cu participare internationala

• prezentarea mini proiectelor in cadrul scolii • discutii si prezentari in fata clasei • Prezentarea proiectului introdusa pe site-ul scolii • Realizarea unui panou cu proiectele europene ale scolii (jumatate este dedicat mobilitatii Leonardo)

Page 46: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

46/119

Nr. proiect RO/2005/PL95094/E Titlu proiect E-LEARNING ENCOMPASSING CHOICE TASKS

Acronym proiect ELECT Denumire COLEGIUL NATIONAL « GHEORGHE LAZAR » SIBIU

Adresă SIBIU, STR. GH. LAZAR, NR. 1-3, COD 550165 Telefon 0040 269 212 896

Fax 0040 269 215 352 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume OANCEA MONICA-MARIA Persoana de

contact E-mail [email protected] Denumire COLEGIUL NATIONAL « GHEORGHE LAZAR « SIBIU

Adresă SIBIU, STR. GH. LAZAR, NR. 1-3, COD 550165 Telefon 0040 269 212 896

Fax 0040 269 215 352 Instituţia

coordonator E-mail [email protected]

Ţări partenere ROMÂNIA, UNITED KINGDOM Denumirea instituţiei WORK EXPERIENCE UK WEUK

Adresă 20 HOUNDISCOMBE ROAD PLYMOUTH PL4 6HQ

Telefon 0044 870 90 33007 Fax 0044 870 90 33008

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener

Rol în proiect Partener intermediar Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 15+1 Date stagiu Perioada stagiului 01.05.2006 – 05.06.2006

Data începerii proiectului 01/05/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 04/06/2006

Page 47: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

47/119

Obiective specifice

• Imbunatatirea nivelului limbii engleze a beneficiarilor peste nivelul intermediar;

• Dezvoltarea abilitatilor beneficiarilor ca utilizatori competenti ai noilor tehnologii ale informatiei si comunicatiilor;

• Extinderea intelegerii culturii si mentalitatii Regatului Unit si Europei.

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în UK, intr-un singur flux, 6 ore pe zi, timp de 4 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

activitate practica de citire a documentatiei legata de activitatea firmei;

cunoasterea programului de lucru si a personalului firmei; editare documentatie cod sursă;editare documentatie cod sursă (instrucţiuni de utilizare a

codului sursa); editare de cod sursa; familiarizare cu cele mai noi solutii in domeniul telefoniei

mobile; testare cod sursa; exersarea tehnologiilor de expediere de mesaje; testare cod sursa; exersarea tehnologiilor de expediere de mesaje; studierea tehnologiei de emitere si urmarire a platii facturilor

telefonice; exersarea tehnologiilor de expediere de mesaje multimedia; se poartă discuţii individuale cu tutorele în care se analizează

experienţa dobândită şi se rezolvă orice probleme ce pot apare; modelarea ERD-ului (Entity Relationship Diagram) bazelor de

date ale firmei.

Scurtăprezentare a proiectului

Activităţi de diseminare

• Prezentări realizate de cei 15 elevi, colegilor, despre UK, Uniunea Europeană, experienţa lor de muncă şi posibilităţi de muncă şi carieră în UK în particular şi în Uniunea Europeană în general.

• Expoziţii realizate în şcoala • Completarea paginii web a şcolii cu un link despre Programul Leonardo da Vinci şi experinţa de muncă acumulatăîn cadrul proiectului

• Publicarea de articole în revista şcolii • Intâlniri cu părinţii, profesorii şi alte persoane interesate • Menţionare în Consiliul profesoral • Realizarea de pliante cu prezentarea proiectului pentru elevi şi profesori interesaţi

Page 48: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

48/119

Nr. proiect RO/2005/PL95095/E

Titlu proiect FORMAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL REŢELELOR DE CALCULATOARE

Denumire GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL VICTOR JINGA Adresă Aleea Episcop Popeea nr. 20, Săcele Telefon 0040 268 275090

Fax 0040 268 275090 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume COLŢ RADU Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, MALTA

Denumirea instituţiei SQUARE CONCEPT LTD. Adresă 33, A.E. Caruana Street, Birkirkara Telefon (+356) 99423461 Fax (+356) 79452217

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 10 + 1 Date stagiu Perioada stagiului 14.05.2006 – 10.06.2006

Data începerii proiectului 16/01/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 10/07/2006

Page 49: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

49/119

Obiective specifice

dobândirea de noi competenţe în domeniul reţelelor de calculatoare; perfecţionarea cunoştinţelor de limbă engleză fapt ce va elimina dificultăţile de comunicare; imbunătăţirea experienţei personale prin contactul nemijlocit cu o altă realitate socio-profesională;identificarea unor modalităţi comune de pregătire pe baza schimbului de experienţă dintre cele două instituţii pe durata stagiului; sporirea mobilităţii profesionale prin colaborarea cu companii din spaţiul european.

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Malta, într-un singur flux, 6 ore pe zi, timp de 4 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

- istoricul reţelelor de calculatoare; componentele unei reţele; - tipologia reţelelor; - subreţelele şi interconectarea lor prin routere; - proiectarea reţelei; - plăci de reţea; - instalarea unui „patch panel”; - reţele pe bază de fibră optică; reţele fără fir; - reţele locale, reţele extinse, reţeaua internet; - sisteme de operare pentru reţele; - caracteristicile diferitelor tipuri de reţele; - mediu de lucru în grup sau domeniu: diferenţe, avantaje, dezavantaje; - securitatea reţelei; servicii de reţea; - managementul şi monitorizarea reţelei.

Page 50: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

50/119

Pregătirea beneficiarilor

Pregătirea generalăPregătire culturală şi pedagogică• documentare prin intermediul Internetului privind ţara

gazdă• prezentarea aspectelor importante ale legislaţiei ţării

gazdă• informare asupra condiţiilor de muncă din instituţia de

primire Pregătire profesională

familiarizarea elevilor cu domeniul ce urmează să fie aprofundat Pregătire lingvistică

curs de limbă într-o instituţie specializată în predarea limbii engleze pentru străini (Malta)

Activităţi de diseminare

• Prezentarea rezultatelor proiectului în rândul profesorilor şi al elevilor instituţiei de trimitere

• Prezentarea proiectului în mass-media din cele două ţări • Publicarea unor articole în presa locală şi regională şi

difuzare de reportaje la postul local de televiziune • Publicarea pe paginile web ale celor două instituţii a

obiectivelor, etapelor şi rezultatelor proiectului • Prezentarea proiectului şi a rezultatelor sale în cadrul

seminariilor organizate la nivel judeţean Acţiuni

întreprinse pentru a motiva

potenţialii beneficiari

anunţarea proiectului şi a criteriilor de selecţie încă din momentul aprobării acestuia; reînnoirea anunţului la intervale regulate

prezentarea avantajelor participării la un asemenea proiect de pregătire profesională

prezentarea rezultatelor proiectelor anterioare

Scurtăprezentare a proiectului

Modalităţi şiinstrumente

de monitorizare

discuţii beneficiari-mentor, beneficiari-tutore, mentor-tutore observaţie directă (mentor/tutore) informări săptămânale ale beneficiarilor/mentorului/tutorelui

către instituţia promotor

Page 51: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

51/119

Nr. proiect RO/2005/PL95096/E

Titlu proiect QUALIFICATION AND EUROPEAN STANDARDS IN CATERING

Acronym proiect QE Denumire GRUPUL ŞCOLAR « ILIE MURGULESCU »

Adresă STR. BRESTEI, NR.144, CRAIOVA, 1100, DOLJ, ROMANIA Telefon 004-0251-422937

Fax 004-0251-432929 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume GOICEANU DORINA Persoana de

contact E-mail [email protected] Denumire GRUPUL ŞCOLAR « ILIE MURGULESCU »

Adresă STR. BRESTEI, NR.144, CRAIOVA, 1100, DOLJ, ROMANIA Telefon 004-0251-422937

Fax 004-0251-432929 Instituţia

coordonator E-mail [email protected]

Ţări partenere ROMÂNIA, SPANIA, MALTA, PORTUGALIA Denumirea instituţiei

I.ES. RIBEIRA DO LOURO PORRIÑO (PONTEVEDRA)

Adresă Ribeira, s/n – Torneiros 36400 Porriño (Pontevedra)

Telefon 0034 986 33 39 56 Fax 0034 986 33 37 84

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener intermediar Denumirea instituţiei CIDANES ESTEVEZ S.L.

Adresă Barrio do Monte. Nº 20. Sanguiñeda. 36418 Mos (Pontevedra) Spain

Telefon 0034 986330150 0034 986330150 /

Fax 0034 986332268

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 2

Rol în proiect Partener indirect Denumirea instituţiei MARACAIBO PORRIÑO S.L

Adresă C/ Manuel Rofríguez 50. 36400 Porriño (Pontevedra). Spain Date de

contact Telefon

0034 986334854 0034 986334854 0034 616621237

Instituţia partener 3

Rol în proiect Partener indirect

Page 52: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

52/119

Denumirea instituţiei

ELANGUEST ENGLISH LANGUAGE SCHOOL MALTA

Adresă Keating House, Ross Street STJ 10 St. Julians - Malta

Telefon 00356 21 374777 Fax 00356 21 375372

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 4

Rol în proiect Partener intermediar Denumirea instituţiei SUPPERLOUNGE

Adresă St George's Bay St Julians Malta

Date de contact

Telefon 00356 21 3818245/5 Instituţia

partener 5

Rol în proiect Partener indirect Denumirea instituţiei BUON CAFFE' SNACK & PIZZERIA Date de

contact Adresă Paceville St Julians - Malta

Instituţia partener 6

Rol în proiect Partener indirect Denumirea instituţiei

EPRALIMA –ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA ARCOS DE VALDEVEZ

AdresăDr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, Str. Apt.102 4974-909 Arcos de Valdevez

Telefon 00351-258520320 Fax 00351-258520329

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 7

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Flux 1: 4+1 Flux 2: 4+1 Număr stagiari Flux 3: 4+1 Flux 1: 17.11.2006 – 21.12.2006 Flux 2: 17.11.2006 – 21.12.2006

Date stagiu Perioada stagiului Flux 3: 08.01.2007 – 11.02.2007

Data începerii proiectului 20/04/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 05/12/2006

Page 53: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

53/119

Obiective specifice

Obiectivul prioritar constă în « ameliorarea calităţii formării profesionale continue şi îmbunătăţirea aptitudinilor şicompetenţelor de-a lungul vieţii, în vederea creşterii capacităţii de a adaptare la schimbările tehnologice şi organizaţionale».

Obiectivele specifice ale acestuia sunt: dobandirea de cunostinte de asigurare si implementare a

calitatii in serviciile de catering; dezvoltarea abilitatilor de comunicare prin imbunatatirea

competentelor lingvistice in sectorul serviciilor, industriei alimentare şi alimentaţiei publice;

dezvoltarea deprinderilor si cunostintelor privind utilizarea noilor mijloace de comunicare si informare;

facilitarea unei pregătiri profesionale în cadrul unei instituţii europene din Portugalia, Spania şi Malta;

imbunatatirea calitatilor personale – spirit de echipa, autonomie in luarea deciziilor, flexibilitate;

venirea în întâmpinarea nevoilor practice ale elevilor, prin largirea orizontului profesional prin fundamentarea unei posibile colaborari cu companii de profil din spatiul european;

transformarea, modernizarea si adaptarea educatiei si metodelor de pregatire la nivel european;

creşterea capacităţii de adaptare a indivizilor pentru a face faţă schimbărilor tehnologice şi organizaţionale;

la nivel transnational - individualizarea şi adaptarea strategiilor de dezvoltare instituţională la sistemul de învăţământ românesc;

abordarea inovatoare a noilor practici; transferul de practici inovante în domeniul consilierii şi

orientării în cariera.

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Malta, Spania si Portugalia, în 3 fluxuri, 7 ore pe zi, timp de 5 săptămâni şi acuprins următoarele activităţi:

activitati scolare, seminarii; desfăşurarea instruirii practice in intreprinderi, in special

cele care efectueaza activitati in domeniul industriei alimentare, alimentatiei publice si turismului;

activitati de autoevaluare, reflectie relativ la rezultatele obtinute, la competentele dobandite.

Page 54: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

54/119

Acţiuni întreprinse

pentru a motiva

potenţialii beneficiari

La sfârşitul perioadei de pregătire elevul va primi un certificat (atestat) pentru cursul de limbă şi un alt certificat care va cuprinde date personale ale titularului de bursă, locul stagiului, compania, activităţile îndeplinite, programul de pregatire şi mai ales abilităţile dobândite de acesta in urma plasamentului (certificat Europass – Mobility), cu sprijinul A.N.P.C.D.E.F.P. – Bucureşti. Acest document le va facilita integrarea ulterioara pe piata muncii din spatiul Uniunii Europene.

Eliberarea certificatului Europass-Mobility va cadea in responsabilitatea comisiei de evaluare, in colaborare cu coordonatorul de proiect din institutia gazda, care va face demersurile necesare la A.N.P.C.D.E.F.P. Bucureşti „ pentru ca valabilitatea acestui document sa fie deplina, la completarea lui se va solicita ajutorul Agentiei Nationale Leonardo da Vinci.

Notele obţinute au constituit şi media pentru practica şcolară.Formarea profesională continuă şi îmbunătăţirea aptitudinilor

şi competenţelor de-a lungul vieţii, în vederea creşterii capacităţii de a adaptare la schimbările tehnologice şi organizaţionale.

Scurtăprezentare a proiectului

Modalităţi şiinstrumente

de monitorizare

• in vederea bunei desfasurari a plasamentului, cele doua institutii partenere au numit, de comun acord, un tutore care a avut sarcina supravegherii atente a derularii acestuia;

• tutorele a supervizat conditiile de cazare ale beneficiarilor, plasarea lor la firme de specialitate si integrarea lor in noul mediu socio-profesional;

• organizaţiile gazdă au realizat monitorizarea pe durata stagiului, prin observarea modului în care beneficiarii au dus la bun sfârşit îndeplinirea sarcinilor de lucru;

• tutorele a avut sarcina de a-i asista, ghida si monitoriza pe beneficiari, astfel incat obiectivele propuse prin acest proiect sa fie atinse;

• tutorele a fost in contact permanent cu coordonatorul proiectului caruia ii va prezenta evolutia stagiului.

Page 55: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

55/119

Nr. proiect RO/2005/PL95100/E

Titlu proiect DOBANDIREA NOILOR METODE EUROPENE DE INGRIJIRE A BOLNAVILOR IN GERIATRIE SI MEDICINA PALIATIVA

Acronym proiect PERFECTIONARE SI DARUIRE Denumire

FILIALA MEDICILOR CATOLICI CRAIOVA-SCOALA POSTLICEALA TEOLOGICO-SANITARA ROMANO-CATOLICA « SFANTUL IOSIF »

Adresă Craiova, Str.Unirii, nr.2, 200585, Dolj Telefon 0040 - 251 - 412567

Fax 0040 – 251 - 412567

Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume ADELHEIT DANET Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, AUSTRIA

Denumirea instituţiei

SCHULE FUR ALLGEMEINE GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE AM LANDESKRANKENHAUS- UNIVERSITATSKLINIKUM GRAZ - AUSTRIA

Adresă Auenbruggerplatz 24 Graz Telefon 0043-316-3852431 Fax 0046-316-3853593

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 6+1 Date stagiu Perioada stagiului 27.04.2006 – 31.05.2006

Data începerii proiectului 22/02/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 30/06/2006

Page 56: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

56/119

Obiective specifice

perfecţionarea competenţelor obţinute de beneficiare în ţară şicompletarea acestora cu altele din domeniul geriatriei şi medicinei paliative;

perfecţionarea învăţării prin utilizarea metodelor moderne şieficiente;

familiarizarea cu standardele europene din şcoli si spitale; însuşirea unui comportament corespunzator faţă de muncă, faţă

de colectivitate şi faţă de bolnavi; aplicarea celor invăţate după întoarcerea în ţară;dezvoltarea perspectivelor pentru meseria de asistent medical; dobândirea de noi cunoştinţe de limba germană atât în

comunicare cât şi de specialitate, în scopul realizarii unui spatiu european de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Austria, într-un flux, 6 ore pe zi, timp de 5 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

însuşirea regulilor ergonomice; tehnici de asigurare a igienei bolnavului;

discuţii pe teme profesionale şi culturale; tehnica alimentaţiei bolnavului; tehnica administrării

medicamentelor; verificarea funcţiilor vitale; tehnici şi metode de îngrijire; însuşirea şi aplicarea conceptului tetradimensional;

redactarea diferitelor materiale pe calculator; tehnici de îngrijire specială a vârstnicilor; tehnici de control

al simptomelor; atitudinea asistentei medicale în faţa bolnavilor; metode de

tratament în cazul dereglărilor; rolul asistentei medicale; aplicarea tehnicilor de schimbare a lenjeriei; îngrijirea

corporală zilnică a bolnavilor vârstnici; tehnici de îngrijire a pielii;

aplicarea celor trei metode de alimentaţie; recunoaşterea problemelor specifice; monitorizarea funcţiilor vitale la pacienţi; utilizarea corectă a aparatelor; administarea medicaţiei la vârstnici.

Page 57: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

57/119

Validare competenţe

• Validarea stagiului va avea loc prin acordarea de calificative de către cadrele didactice desemnate de ambii parteneri.

• Calificativele obtinute de beneficiare vor fi validate de Scoala “Sfantul iosif” prin trecerea acestora in documentele scolare.

Pregătirea beneficiarilor

Pregătirea generală: prezentarea generala a programului Leonardo da Vinci, a proiectului de mobilitati al Scolii Sanitare “Sfantul Iosif” (8 ore)

• pregătire culturală şi pedagogică:• prezentarea tarii partenere : Austria; prezentarea orasului

Graz. • recomandari privind metodologia participarii active la

programul de formare profesioanla, modalitati de integrare in procesul educatiei pentru obtinerea de rezultate optime. (6 ore)

Pregătirea profesională: a constat in participarea viitoarelor beneficiare la ore suplimentare de Tehnica ingrijirii bolnavilor.

Pregătirea lingvistică: a constat in cursuri de limba germana (40 ore) in care s-au predat termeni medicali.

Modalităţi de evaluare

Modalităţile de evaluare a stagiului au fost stabilite de comun acord de către cei doi parteneri. Acestea au fost:

verificarea săptămânală a realizării obiectivelor plasamentului, a respectării programului de stagiu, a noilor competenţe dobândite şi a sarcinilor ce trebuiau a fi îndeplinite de beneficiare;

verificarea finală, la sfârşitul stagiului, care a constat în discutarea evaluărilor săptămânale şi concluzionarea rezultatelor.

Ca instrumentele de evaluare s-au folosit : - demonstraţia practică susţinută de beneficiare în sala de demonstraţie a şcolii, folosindu-se manechinele, materialele didactice şi aparatura din dotare; - aplicaţia practică a noilor tehnici de îngrijire dobândite, efectuatăde beneficiare la patul bolnavului, in clinici de specialitate.

Scurtăprezentare a proiectului

Activităţi de diseminare

• Proiectul a fost facut cunoscut atat in plan local prin publicarea in ziarul Cuvantul Libertatii cat si in plan central prin publicarea unor articole in revista Actualitatea Crestina din Bucuresti.

• Au fost publicate stiri pe site-ul de Internet www.arcb.ro al Arhiepiscopiei Romano-catolice Bucuresti si pe cel al www.totiisfintii.cnet.ro al Parohiei Romano-Catolice Craiova.

Page 58: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

58/119

Nr. proiect RO/2005/PL95101/E

Titlu proiect LES JEUNES ET LA VIE ASSOCIATIVE Acronim proiect JVA

Denumire COLEGIUL NAŢIONAL « DIMITRIE CANTEMIR » Adresă ONEŞTI, STR. VICTOR BABEŞ 12 Telefon 0040 234 311046

Fax 0040 234 311046 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume GABRIEL FORNICA-LIVADA Persoana de

contact E-mail [email protected] / [email protected] Denumire COLEGIUL NAŢIONAL « DIMITRIE CANTEMIR »

Adresă ONEŞTI, STR. VICTOR BABEŞ 12 Telefon 0040 234 311046

Fax 0040 234 311046 Instituţia

coordonator E-mail [email protected]

Ţări partenere ROMÂNIA, SPANIA Denumirea instituţiei FUNDAŢIA « TURINGIA-TROTUŞ »Adresă Calea Mărăşeşti 28/17, jud. Bacău, ROMANIA Telefon 0040 334 402059 Fax

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener intermediar Adresă GRUPO INFOREMPRESA, 2 Cuarteles st.,

29002, Malaga, Spania Telefon 0034 952 211476 Fax 0034 952 608016

Date de contact

E-mail [email protected] Instituţia

partener 2

Rol în proiect Partener intermediar Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 10 Date stagiu Perioada stagiului 21.08.2006 – 17.08.2006

Data începerii proiectului 07/06/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 17/10/2006

Page 59: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

59/119

Obiective specifice

• Cunoaşterea reperelor determinante în buna funcţionare a unei organizaţii non-guvernamentale: cadrul juridic de constituire, definirea scopului, a mijloacelor şiactivităţilor desfăşurate de organizaţie stipulate în statutul de funcţionare;

• Însuşirea principiilor de etică şi deontologie profesională care conduc la succesul unei asociaţii;

• Dezvoltarea abilităţilor şi tehnicilor de relaţionare pentru crearea resurselor materiale şi financiare ale unui ONG precum şipentru recrutarea, menţinerea şi fidelizarea personalului voluntar;

• Înţelegerea provocărilor şi atuurilor pe care le reprezintădiversitatea etnică, confesională şi culturală a Europei în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană.

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Spania, într-un singur flux, 6 ore pe zi, timp de 4 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

• Museo Aula del Mar – activitati desfasurate de catre beneficiarul Victor Roman:

- deprinderea cu munca cu animale (hrănire, îngrijire); cunoaşterea şiînţelegerea animalelor marine; învăţarea dietei animalelor şi administrarea medicamentelor; manevrarea animalelor; observarea echilibrului ecosistemului creat artificial şi aducerea de îmbunătăţiri; practica veterinară (intervenţii chirurgicale şi necropsii).

• Cruz Roja Española – Asamblea Local – activitati desfasurate de catre beneficiara Roxana Stoian:

- activităţi de voluntariat, acţiuni de sensibilizare a opiniei publice la nevoile specifice ale organizaţiei, campanie de colectare de fonduri, a însoţit persoane cu handicap locomotor la plajă şi în plimbări în parcuri, a contribuit la reactualizarea bazelor de date, a întreţinut corespondenţă cu voluntarii, sponsorii şi furnizorii organizaţiei.

• Euroventanilla Proyecto Europa – Banesto – activitati desfasurate de catre beneficiarele Elena-Adelina Albu şiElena-Teodora Ghiuş:

- au coordonat departamentul de cooperare şi, respectiv, departamentul de inovare şi dezvoltare din cadrul organizaţiei, au realizat buletine informative despre intreprinderile mici şi mijlocii din România, Bulgaria şi Turcia, au actualizat baze de date cu informaţii din domeniile economic, social şi cultural despre ţările Uniunii Europene, au întreţinut corespondenţă electronică cu solicitanţii de consultanţă, au tradus din spaniolă în engleză şi invers diverse acte şi documente de interes european.

• Centro de migraciones CEAR în colaborare cu Asociacion Vivre Siglo XXI – activitati desfasurate de catre beneficiarii Adrian Ciobanu, Adelina Cîrmăceanu, Sabrina Jánó, Andreea-Ioana Măgdălina, Theodora Toma şi Carmen-Bianca Tudorache:

- voluntariat legat de fenomenul emigraţiei: corespondenţă cu deţinuţii proveniţidin rândul emigranţilor, acţiuni educativ-ludice cu copiii emigranţilor, discuţii cu mentorul organizaţiei despre statutul refugiaţilor, activitatea în domeniul combaterii discriminării etnice, rasiale, religioase şi sexuale. Un aspect deosebit de important l-au constituit strategiile de (re)integrare socială arefugiaţilor politici şi emigranţilor economici, beneficiarii dobândind abilităţinecesare în domeniul relaţionării cu persoanele vizate. Un atout al stagiarilor români l-a constituit provenienţa lor dintr-o ţară care furnizează Spaniei importante contingente de emigranţi.

Page 60: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

60/119

Acţiuni întreprinse

pentru a motiva

potenţialii beneficiari

Seminarii de prezentare a activităţii Fundaţiei “Turingia-Trotuş”, iniţierea în activităţile de voluntariat, distribuirea de ajutoare pentru familiile asistate;

Pregătirea stagiului din punct de vedere cultural şi lingvistic, prezentarea Autonomiei Andaluzia, a unor momente importante din istoria acesteia.

Modalităţi şiinstrumente

de monitorizare

• Vizita zilnică a însoţitorului de grup la fiecare organizaţie tutore.

• Discuţii informale între mentor/ beneficiar/ însoţitor de grup

• Comunicări săptămânale prin e-mail sau prin telefon între membrii echipei de gestiune a proiectului: tutore, coordonator, însoţitor de grup, responsabilul de proiect.

• Vizita săptămânală a reprezentantului organizaţiei tutore în fiecare locaţie de plasament.

• Condica de prezenţă.• Raport săptămânal de stagiu înaintat mentorului /

tutorelui/ coordonatorului de proiect pe suport de hârtie sau electronic (e-mail).

• Raport individual de stagiu.

Scurtăprezentare a proiectului

Distribuţia rolurilor în parteneriat

Rolul promotorului: • conceperea proiectului ; • organizarea selecţiei candidaţilor ; • colaborarea cu partenerul intermediar intern în realizarea

pregătirii lingvistice, pedagogice şi culturale ; • asigurarea logisticii necesare trainingului beneficiarilor, a

seminariilor şi acţiunilor de diseminare ; identificarea partenerului intermediar extern şi colaborarea cu

acesta în vederea realizării plasamentului. Rolul partenerilor din ţara de stagiu: Grupo INFOREMPRESA Malaga a avut următoarele atribuţii: • Identificarea şi contactarea organizaţiilor de primire în care au

activat beneficiarii proiectului, în conformitate cu obiectivele specifice ale proiectului şi in concordanţă cu expectanţele beneficiarilor aşa cum au reieşit acestea din proiectele individuale de stagiu ;

• Asigurarea cazării şi mesei beneficiarilor (masa de prînz, luni-vineri) pe toata durata plasamentului ;

• Colaborarea cu profesorul însoţitor pentru monitorizarea activităţii stagiarilor şi pentru redactarea raportului final şi arapoartelor individuale de stagiu ;

• Asigurarea pregătirii lingvistice (24 de ore) şi culturale (vizite ghidate în Malaga şi Granada) ;

• Asigurarea asistenţei generale a stagiarilor pentru o cît mai bună integrare a acestora în mediul organizaţional şi social spaniol.

Page 61: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

61/119

Nr. proiect RO/2005/PL95106/E Titlu proiect DEVELOPING YOUNG PEOPLE COMPETENCES IN

PROJECT MANAGEMENT Denumire COLEGIUL NATIONAL ‘EMIL RACOVITA’

Adresă Aleea Nicolina, nr 4, Cod 700221, Iasi Telefon 0040 232 234272

Fax 0040 232 232477 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume GOTCU MIHAELA Persoana de

contact E-mail [email protected], [email protected] Denumire COLEGIUL NATIONAL ‘EMIL RACOVITA’

Adresă Aleea Nicolina, nr 4, Cod 700221, Iasi Telefon 0040 232 234272

Instituţia coordonator

Fax 0040 232 232477 Ţări partenere ROMÂNIA, OLANDA

Denumirea instituţiei OLDE VECHTE FOUNDATION Adresă Zeesserweg 12, 7731 BG, Ommen Telefon 0031 529 451 963 Fax 0031 529 456 290

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 10+1 Date stagiu Perioada stagiului 29.05.2006 – 18.06.2006

Data începerii proiectului 02/02/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 21/07/2006

Page 62: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

62/119

Obiective specifice

Obiectivele pentru institutiile partenere Imbunatatirea curriculumului educational prin introducerea

unui curs optional de project management pentru a intari legatura intre formarea profesionala si sistemul educational

Creasterea capacitatii tinerilor de integrare profesionala prin dezvoltarea competentelor lor in managementul de proiecte

Dezvoltarea relatiilor de parteneriat cu organizatii si companii cu care lucreaza cei doi parteneri pentru a implica si mai mult tinerii in formarea vocationala

Incurajarea parteneriatelor europene si implicarea in parteneriatle einternationale pentru o competitivitatea crescuta Obiectivele pentru beneficiari

Imbunatatirea abilitatilor organizatorice, a cunostintelor teoretice, si a capacitatii de a intelege mai bine tendintele, procesele si metodele de lucru din mediul european

Dezvoltarea abilitatilor de comunicare si de lucru intercultural Cresterea capacitatii de adaptabilitate la noi situatii si metode

de lucru Achizitionarea terminologiei specifice managementului de

proiect Dezvoltarea abilitatilor lingvistice.

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Olanda, într-un singur flux, 8 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

pregatire profesionala : prezentarea principalelor instrumente de lucru pentru lucrul in domeniul managementului de proiecte;

ateliere de lucru concepute si implementate de beneficiari si evaluate atat de beneficari (autoevaluare), cat si de echipa de traineri din cadrul institutiei de primire;

activitati de outdoor in cadrul carora beneficairii au putut sa-si puna in practica cele invatate despre concepere si implemtare de proiecte, time management, lucru in echipa;

zile de stagiu la organizatii sau companii locale unde beneficiarii au putut, ca voluntari, sa lucreze in situatii reale de management de proiecte;

pregatirea proiectelor individuale care au fost prezentate in fata unei comisii si evaluate de catre aceasta.

Page 63: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

63/119

Validare competenţe

certificate care atesta participarea beneficiarilor in proiect;

certificate care atesta pregatirea vocationala pentru care au realizat cu succes numeroase proiecte individuale si de echipa, unele deja implementate pe perioada plasamentului, altele urmand a fi implementate ulterior incheierii plasamentului;

certificate care atesta abilitatile lingvistice deprinse pe parcursul plasamentului, atat la nivelul achizitionarii terminologiei specifice managementului de proiect, cat si la nivelul de utilizare curenta a limbii engleze in situatii cotidiene;

certificat eliberat sub egida Grupului Inetrnational Synergy care atesta faptul ca acestia au beneficiat si au luat parte in mod activ la pregatirea de „personal development” care s-a desfasurat concomitent cu celelalte activitati.

Pregătirea beneficiarilor

Pregătirea generală :Inainte de inceperea perioadei de mobilitate, beneficiarii au fost informati in legatura cu toatele aspectele proiectului (obiective, buget, activitati, date despre institutia partener) si despre rolul si importanta Agentiei Nationale

Pregătire culturală şi pedagogicăBeneficiarii au au participat de 6 ore de pregatire

culturala in cadrul institutiei de trimitere inainte de inceperea perioadei mobilitatii. Pregătire profesională

Beneficiarii au participat la 30 de ore de pregatire de management de proiect in cadrul institutiei de trimitere inainte de inceperea perioadei de mobilitate.

Pe perioada mobilitatii au participat de asemenea la toate cursurile si activitatile practice care au avut loc in cadrul institutiei de primire. Pregătire lingvistică• Beneficiarii au participat la 10 ore de pregatire lingvistica in cadrul institutiei de trimitere. • De asemenea au participat la pregatirea lingvistica din cadrul institutiei de primire pentru familiarizarea si usurinta stapanirii termenilor specifici managementului de proiecte.

Scurtăprezentare a proiectului

Modalităţi de evaluare

• Chestionare aplicate beneficiarilor pe intreaga perioadei de mobilitate

• Analizarea activitatilor intreprinse in cadrul institutiei de primire de catre beneficiari pein metoda analizei SWOT

• Discutiile directe cu mentorul institutiei de primire

Page 64: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

64/119

Nr. proiect RO/2005/PL95107/E

Titlu proiect ENRICHING THE QUALITY OF OUR STUDENTS’VOCATIONAL TRAINING AND EMPLOYABILITY

Acronym proiect ENRICHING THE QUALITY OF OUR STUDENTS Denumire GRUP SCOLAR « E.UNGUREANU »

Adresă TIMISOARA, Piata Huniade nr. 3, cod postal : 300029 Telefon 0040256 493854

Fax 0040356 411540 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume DANA VALEANU Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, IRLANDA

Denumirea instituţiei ALAYMONT INTERNATIONAL Ltd.

Adresă Ballyogan Business Park, Carrickmines, Dublin 18, Ireland

Telefon 00353 1 295 8148 Fax 00353 1 294 0748

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener intermediar Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 11 Date stagiu Perioada stagiului 27.03.2006 – 30.04.2006

Data începerii proiectului 22/02/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 30/05/2006

Page 65: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

65/119

Obiective specifice

imbunatatirea pregatirii profesionale; cresterea sanselor de insertie pe piata muncii ; dezvoltarea deprinderilor de comunicare lingvistica si

sociala intr-o alta cultura; cresterea responsablitatii fata de propria persoana.

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Irlanda, într-un singur flux, 8 ore pe zi, timp de 5 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

activitate specifica fiecarui loc de stagiu : hotel (receptie si restaurant), restaurante (servire clienti, si activitate in bucatarie), magazine (servire clienti si receptie marfa), in Internet cafes (servire clienti);

activitate in ateliere de reparat / asamblat computere, si la clienti acasa.

Scurtăprezentare a proiectului

Criterii de selecţie a

beneficiarilor

Selecţia elevilor: Condiţii Generale : S-a facut un apel public, in scoala, cu informatii despre

Programul Leonardo, proiectul propus de scoala, si criteriile de selectie.

Criterii de selecţie : media la disciplinele de specialitate (turism si CAD) ; media la l. engleza; media la purtare; intocmirea unei scrisori de intentie in limba engleza; sustinerea unui interviu in limba engleza.

Selecţia profesorului însoţitor: Condiţii Generale : Directorul scolii a emis o decizie de formare a echipei de

management al proiectului, formata din 4 persoane. Criterii de selecţie : apartenenta la echipa de management al proiectului;

• buna cunoastere a limbii engleze; • cunoasterea tuturor detaliilor legate de proiect.

Page 66: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

66/119

Activităţi de diseminare

• prezentare Power point la Prefectura jud. Timis ( Ziua Europei, 9 Mai 2006)

• prezentare la Conferinta prof. de l. engleza din Timisoara (26.05.2006)

• prezentare la Conferinta cu tema :Activitati in proiecte europene, organizata de ISJ Timis (sept. 2006)

Scurtăprezentare a proiectului

Distribuţia rolurilor în parteneriat

Rolul promotorului: • selectia beneficiarilor ; • pregatirea de specialitate, culturala, pedagogica si

lingvistica a beneficiarilor ; • gestionarea transportului in Irlanda ; • gestionarea asigurarilor de sanatate ; • monitorizarea beneficiarilor in Irlanda ; • diseminarea rezultatelor proiectului. Rolul partenerilor din ţara de stagiu:

Partenerul intermediar: • asigurarea plasamentului la locuri de stagiu pt. toti

beneficiarii ; • asigurarea cazarii si meselor pt. toti beneficiarii ; • monitorizarea stagiarilor; • evaluarea stagiarilor.

Partenerii directi (organizatii de primire): • asigurarea unui program de stagiu conform cu

obiectivele proiectului, si in specialitatea beneficiarului ;

• supravegherea si indrumarea stagiarilor ; • evaluarea fiecarui stagiar.

Page 67: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

67/119

Nr. proiect RO/2005/PL95109/E

Titlu proiect TURISM RURAL ŞI GOSPODĂRIA AGROTURISTICĂ:TRADIŢII, GASTRONOMIE SPECIFICĂ

Acronym proiect TRGA Denumire GRUP ŞCOLAR „N. BĂLCESCU”

Adresă ALEEA GĂRII 1, ÎNTORSURA BUZĂULUI 525300, JUD. COVASNA

Telefon 0040 0267 370939 Fax 0040 0267 370728

Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume FLOREA VALERIU Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, SPANIA

Denumirea instituţiei AC TRADUCTORES Adresă LAS HUERTAS 122, 23600 MARTOS, (JAEN) Telefon 0034 953 55 10 41 Fax 0034 953 08 08 57

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 15 Date stagiu Perioada stagiului 09.02.2006 – 01.03.2006

Data începerii proiectului 05/01/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 01/04/2006

Page 68: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

68/119

Obiective specifice

îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare într-o limbă străină;schimburi culturale şi de tradiţii în familia europeană;creşterea mobilităţii ocupaţionale a beneficiarilor; instruire vocaţională specifică;dezvoltarea abilităţilor de manager în turismul rural; cunoaşterea realităţilor economico-sociale din ţara parteneră;valorificarea exemplelor de bună practică;însuşirea unor modele de implementare a conceptului de

management al calităţii în turism.

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Spania, într-un singur flux, 8 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

• pregătire lingvistică prin curs de limbă spaniolă de 30 de ore, ce a vizat în special abilităţi de comunicare utilizând termeni specifici turismului rural şi agroturistic;

• însuşirea modelelor de management al unităţilor de primire şi a structurilor organizatorice aferente;

• activităţi curente în unităţile de primire în scopul satisfacerii cerinţelor clienţilor: primirea clienţilor şi comunicarea cu aceştia, prezentarea ofertei pensiunii, igienizarea spaţiilor interioare şi exterioare, prepararea şi servirea mesei

• prepararea de reţete tradiţionale şi prezentarea acestora clienţilor ca element zonal reprezentativ;

• identificarea elementelor decorative tradiţionale şiconfecţionarea decoraţiunilor specifice;

• aranjarea şi decorarea spaţiilor de primire cu elemente rustice tradiţionale;

• identificarea rutelor naturale şi culturale pentru includerea acestora în oferta unităţii de primire;

• acţiuni de promovare a ofertei pensiunii folosind medii specifice;

• obţinerea de materii prime ecologice în ferma agroturistică şi utilizarea acestora la prepararea mesei;

• activităţi culturale ce au avut drept scop o mai bunăcunoaştere a mediului în care s-a desfăşurat plasamentul, însuşirea modului în care se pun în valoare din punct de vedere turistic obiectivele istorice, religioase, tradiţionale.

Page 69: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

69/119

Validare

competenţecertificat de competente lingvistice pentru limba spaniolă;certificat de competenţe profesionale în urma activităţilor

practice desfăşurate pe perioada plasamentului.

Modalităţi de evaluare

Evaluarea s-a efectuat în colaborare cu partenerul extern şi autilizat instrumente didactice adaptate la conţinuturile evaluate:

- discuţii în grup şi individuale vizând aspecte legate de îndeplinirea obiectivelor etapizate ale proiectului;

- fişe de lucru individuale; - chestionare şi teste scrise; - miniproiecte collective.

Modalităţi şiinstrumente

de monitorizare

Monitorizarea a fost certificată în contractul multipartit, fiind asigurată de partenerul extern (Hector Bernal Trujillo), iar din partea organizaţiei promotor de către responsabilul de proiect. Persoana desemnată de partenerul extern a desfăşurat urmatoarele activităţi specifice de monitorizare şi administrare a proiectului:

- programarea activităţilor individuale zilnice ale beneficiarilor împreună cu personalul calificat desemnat;

- asigurarea necesarului de materiale, materii prime, instrumente în vederea desfăşurării activităţilor curente;

- acţiuni de evaluare a progreselor făcute de beneficiari pe parcursul derulării plasamentului.

Responsabilul de proiect desemnat de organizaţia de trimitere (profesor însoţitor) s-a ocupat, în special, de supravegherea respectării programului zilnic şi derulării activităţilor practice de către beneficiari în permanentă colaborare cu partenerul extern.

Scurtăprezentare a proiectului

Distribuţia rolurilor în parteneriat

Rolul promotorului: organizare plasament; selecţie şi pregătire beneficiari; supraveghere activităţi derulate; evaluare, diseminare rezultate proiect.

Rolul partenerilor din ţara de stagiu: monitorizare şi administrare activităţi derulate; asigurarea locaţiilor pentru activităţile practice; pregătire lingvistică;certificarea competenţelor lingvistice şi practice.

Page 70: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

70/119

Nr. proiect RO/2005/PL95110/E

Titlu proiect PARTENERIAT COMUNITAR PENTRU FORMARE / INFORMARE FOLOSIND TEHNOLOGIILE

Acronym proiect PCPF/IFT Denumire GRUP SCOLAR VLADENI

Adresă COMUNA VLADENI, JUDETUL IASI Telefon 0040 232 299668

Fax 0040 232 299715 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume TIFUI DANIELA Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, SPANIA

Denumirea instituţiei

STEP- STAGE WITHIN EUROPEAN PROGRAMMES

Adresă C/ D. Alonso el Sabio, 7 Entlo Dcha- 41004 SEVILLA, SPANIA

Telefon 0034 954 21 39 54 Fax 0034 954 21 13 91

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 9+ 1 Date stagiu Perioada stagiului 01/09/2006 – 21/09/2006

Data începerii proiectului 08/02/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 21/10/2006

Page 71: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

71/119

Obiective specifice

ameliorarea cunoştinţelor elevilor în domeniul IT; îmbunătăţirea aptitudinilor si competenţelor practice ale beneficiarilor;

îmbunătăţirea calităţii si accesul la formare profesionalăcontinuă - la standarde europene

promovarea si aprofundarea competenţelor practice în procesul de inovaţie;

formarea continuă a beneficiarilor proiectului, pentru creşterea calităţii învăţământului, prin adăugarea elementelor de limbă şi cultură spaniolă, în vederea lărgirii orizontului cultural (cu elemente de istorie, mediu şi cultură spaniolă).

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în SPANIA, într-un singur flux, 6 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

activităţi de pregătire culturală, pedagogică şilingvistică (participarea la cursuri de prezentare a elementelor de limbă şi cultură spaniolă);

activităţi practice desfăşurate de beneficiari în cadrul organizaţiilor de primire în stagiu, activităţi ce au avut ca scop formarea de abilităţi practice în domeniul tehnologiilor IT;

workshop-uri organizate cu organizaţiile de primire ale beneficiarilor.

Pregătirea beneficiarilor

Pregătire culturală şi pedagogicăPregătirea lingvistică, culturală şi pedagogică a avut loc

în Sevilla, Spania, la organizaţia gazdă STEP. Pregătire profesională

Înainte de plecarea din ţară, elevii au recapitulat cunoştinţele primite în anul şcolar precedent, atât la disciplina informatică, cât şi în ce priveşte limba străină. Această pregătire a fost realizată, voluntar, de profesori ai şcolii.

Scurtăprezentare a proiectului

Modalităţi de evaluare

chestionare; discuţii de grup cu beneficiarii proiectului; discuţii individuale cu fiecare beneficiar al proiectului.

Page 72: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

72/119

Scurtăprezentare a proiectului

Distribuţia rolurilor în parteneriat

Rolul promotorului: selecţia şi pregătirea elevilor beneficiari ai proiectului; informarea părinţilor beneficiarilor proiectului cu privire la

modul şi condiţiile de desfăşurare a proiectului; mentinerea unei strânse legături de informare şi

colaborare cu partenerul extern şi cu Agenţia Naţională de proiecte;

monitorizarea şi evaluarea activităţii beneficiarilor proiectului pe toată perioada stagiului, prin profesorul însoţitor.

Rolul partenerilor din ţara de stagiu: Asigurarera condiţiilor de cazare a beneficiarilor; Găsirea unor organizaţii corespunzătoare, în care

beneficiarii proiectului să efectueze stagiul, conform planificării anterioare a activităţilor;

Asigurarea condiţiilor de desfăşurare a cursului de limbă şi cultură spaniolă;

Monitorizarea şi evaluarea beneficiarilor proiectului, periodic şi la sfârşitul perioadei de stagiu;

Eliberarea certificatelor de participare la stagiu, pentru fiecare beneficiar al proiectului;

Asigurarea unor condiţii de pregătire profesionalăcorespunzătoare pentru beneficiarii proiectului care au efectuat stagiul chiar în această organizaţie.

perfecţionarea cunostinţelor elevilor şi formarea la acestie de deprinderi şi abilităţi noi în domeniul IT.

Page 73: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

73/119

Nr. proiect RO/2005/PL95113/E

Titlu proiect NURTURING AN EMOTIONAL INTELLIGENCE IN VOCATIONAL TRAINING

Denumire LICEUL DE ARTĂ MARIN SORESCU Adresă Str. Tabaci, Nr. 4, Craiova Telefon 0040 251 534687

Fax 0040 251 534687 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume SÎRBULESCU DOINA ŞTEFANIA Persoana de

contact E-mail [email protected] Denumire LICEUL DE ARTĂ MARIN SORESCU

Adresă Str. Tabaci, Nr. 4, Craiova Telefon 0040 251 534687

Fax 0040 251 534687 Instituţia

coordonator E-mail [email protected]

Ţări partenere ROMÂNIA, GERMANIA Denumirea instituţiei WISAMAR GBR Adresă Crusiusstr.,14 - 04317 Leipzig Telefon 0049(0)341/ 6810264 Fax 00409(0)1212/522714318

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 10 Date stagiu Perioada stagiului 31.07.2006 – 27.08.2006

Data începerii proiectului 31/07/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 27/08/2006

Page 74: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

74/119

Obiective specifice

îmbunătăţirea calităţii pregătirii profesionale; îmbunătăţirea deprinderilor şi competenţelor; dezvoltarea inteligenţei emoţionale a tinerilor beneficiari

pentru ca aceştia să poată înţelege diverse culturi şi tipuri de civilizaţie, pentru a se putea adapta cu uşurinţă şi concura cu succes pe piaţa europeană a muncii;

pregătirea tinerilor pentru cetăţenia europeană;realizarea unui ghid de arhitectură a oraşului Leipzig,

urmărind stilurile arhitectonice specifice zonei.

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Germania, într-un singur flux, 5 ore pe zi, timp de 4 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

• au fost studiate următoarele stiluri arhitectonice: stilul romanic şi gotic la biserica St. Nikolai; stilul gotic la biserica St. Thomas; stilul renascentist la Old Town Hall; stilul baroc la castelul Zwinger (Dresda); stilul Gründerzeit (industrial) al cartierului Plagwitz; stilul Gründerzeit (Bourgeois) al cartierului Waldenstraßenviertel; stilul Gründerzeit (Wilhelminian) al clădirii New Town Hall; stilul modernist de la Bauhaus (Dessau) şi arhitectura contemporană la Gallery of Contemporary Art (Leipzig). • beneficiarii au lucrat schiţe şi desene pe teren, în faţa

obiectivelor de arhitectură, în atelier, şi la calculator; schiţele au fost executate în creion, iar desenele în cărbune, culori de apă şi tuş; beneficiarii au avut ca sarcină de lucru fotografierea obiectivelor şi a detaliilor. • Zilele de sâmbătă şi duminică au fost consacrate cu

precădere seminariilor de istoria artei şi evaluărilor preliminare cât şi a lucrului la calculator pentru selectarea fotografiilor cu ajutorul programelor PowerPoint şi Photoshop, în vederea introducerii lor în Ghidul de arhitectură. Ziua de marţi s-a constituit în zi de evaluare săptămânală.• Pregătirea culturală s-a realizat prin: prezentările

obiectivelor de studiu, vizite la muzee, galerii de artă, turul cu ghizi specializaţi a oraşelor Leipzig, Dresda, Dessau, Berlin. Au avut loc întâlniri cu artişti plastici, curatori ai muzeelor, oameni de artă (mai ales tineri).

Page 75: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

75/119

Validare

competenţeBeneficiarilor plasamentului li s-au înmânat certificate de

participare care atestă deprinderile practice şi teoretice dobândite pe parcursul stagiului de practică.

Activităţi de diseminare

• Săptămânal a fost organizată o expoziţie a colecţiilor individuale care a fost supusă evaluării, dar a fost deschisă şi pentru vizitare.

• Ghidul de arhitectură al oraşului Leipzig are caracter şcolar şi va fi distribuit la liceele vocaţionale de artă.

• În luna nov. 2006 s-a vernisat în foyerul Liceului de artăMarin Sorescu din Craiova expoziţia de schiţe, desene şifotografii realizate de cei 10 beneficiari ai plasamentului Leonardo da Vinci în Germania. Această expoziţie a fost deschisă publicului. La vernisaj au fost invitate televiziunile locale, TVR Craiova, Radio Oltenia, reprezentanţi ai presei, dar şi experţi, profesori, elevi.

Scurtăprezentare a proiectului

Distribuţia rolurilor în parteneriat

Rolul promotorului: • furnizarea de informaţii despre participanţi, CV-uri şi

scrisori de motivaţie în limba engleză• testarea beneficiarilor pentru a se asigura că aceştia

comunică la un nivel corespunzător în limba engleză• informarea organizaţiei de primire în legătură cu

aranjamentele de călătorie • se asigură că toţi participanţii au asigurări de sănătate • prezintă detalii despre organizaţia de primire, ţara, zona,

despre condiţiile programului de plasament şi despre eventualele diferenţe culturale

• se asigură că toate costurile pentru participanţi în ţara de primire vor fi acoperite de grantul Leonardo da Vinci

• publică cele mai interesante rezultate. Rolul partenerilor din ţara de stagiu: • primirea beneficiarilor la punctul de primire (Gara din

Leipzig) • supravegherea serviciilor pentru beneficiary • organizarea plasamentului şi emiterea de certificate • organizarea transportului local • organizarea de excursii cu caracter cultural.

Page 76: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

76/119

Nr. proiect RO/2005/PL95115/E

Titlu proiect GESTIUNEA BIBLIOTECILOR PRIN TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICARII

Acronym proiect GesTic Denumire SCOALA NORMALA « VASILE LUPU »

Adresă Aleea Mihail Sadoveanu, Nr.46 Telefon 0040 232 219 011

Fax 0040 232 219 011 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume COSOVANU IRINA-OFELIA Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, Austria

Denumirea instituţiei ASOCIATIA AMADEUS

Adresă Schwarzspanierstr 15/5/7.P.O.Box 51, 1096, Vienna, Austria

Telefon +43 1 406 05 66 Fax +43 1 406 05 66 11

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener intermediar Denumirea instituţiei

HAUPTBUCHEREI WIEN-BUCHEREIN WIEN Am Gurtel

Adresă 7, Urban-Loritz-Platz 2a, A-1070 Wien,Autriche

Telefon +43 1 4000 84500 Fax +43 1 4000 84500

Date de contact

E-mail Christian-jahl @buechereien.wien.at

Instituţia partener 2

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 7Date stagiu Perioada stagiului 24.04.2006-14.05.2006

Data începerii proiectului 22/02/2006 Date derulare

proiect Data încheierii

proiectului 15/06/2006

Page 77: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

77/119

Obiective specifice

imbunatatirea competentelor de comunicare in limba germana ;

utilizarea cunostintelor teoretice acumulate in scoala de origine, prin intermediul unui stagiu practic in tara de stagiu ;

utilizarea soft-ului specific utilizat intr-o biblioteca ; crearea unei biblioteci virtuale.

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Austria în două fluxuri, 8 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins activităţi de stagiu practic in biblioteci.

Validare competenţe

Profesorul roman va urmari completarea caietului de stagiu individual al fiecarui beneficiar;impreuna cu Asociatia Amadeus va elabora chestionare de evaluare formativa in care se vor evalua competentele dobandite intr-un mod formativ, in vederea reglarii procesului de predare/invatare. Asociatia Amadeus va asigura evaluarea finala a beneficiarilor in scopul eliberarii atestatului de stagiu in care vor fi trecute competentele dobandite de fiecare stagiar.

Modalităţi de evaluare

Profesorul roman va urmari completarea caietului de stagiu individual al fiecarui beneficiar;impreuna cu Asociatia Amadeus va elabora chestionare de evaluare formativa in care se vor evalua competentele dobandite intr-un mod formativ, in vederea reglarii procesului de predare/invatare.

Asociatia Amadeus va asigura evaluarea finala a beneficiarilor in scopul eliberarii atestatului de stagiu in care vor fi trecute competentele dobandite de fiecare stagiar.

Scurtăprezentare a proiectului

Acţiuni întreprinse pentru

a motiva potenţialii beneficiari

-popularizarea proiectului si prezentarea lui; -prezentarea de casete video despre istoria si geografia tarii- gazda; -dobandirea experientei de munca intr-un spatiu european; -dobandirea de cunostinte noi in domeniul gestionarii bibliotecilor prin TIC si aprofundarea cunostintelor lingvistice de limba germana , validate prin obtinerea certificatelor de competente lingvistice si a atestatelor de stagiu.

Page 78: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

78/119

Nr. proiect RO/2005/PL95116/E

Titlu proiect PREGATIRE PROFESIONALA PENTRU INTEGRARE LINGVISTICA EUROPEANA

Acronym proiect PRO-TELI Denumire COLEGIUL NATIONAL IASI

Adresă Str Arcu nr 4 cod 700132 Telefon 0040 232 214036

Instituţia promotor

Fax 0040 232 214036 Nume HAVARNEANNU LOTUS Persoana de

contact E-mail [email protected] Denumire COLEGIUL NATIONAL IASI

Adresă Str Arcu nr 4 cod 700132 Telefon 0040 232 214036

Instituţia coordonator

Fax 0040 232 214036 Ţări partenere ROMÂNIA, SPANIA

Denumirea instituţiei INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD Adresă Bilbao, 10 41001 Seville Telefon 0034 955 03 57 24

Date de contact

Fax 0034 955 03 57 24 Instituţia

partener 1

Rol în proiect Partener intermediar Denumirea instituţiei FONDACION TRES CULTURAS

Adresă Pabellon Hasan II, C/Charles Darwin s/n, Seville

Telefon 0034 954 088 033 Date de contact

Fax 0034 954 088 033

Instituţia partener 2

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 15+1 Date stagiu Perioada stagiului 12.06.2006 – 2.07.2006

Data începerii proiectului 12/02/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 02/08/2006

Page 79: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

79/119

Obiective specifice

familirizare cu realitatile integrarii europene a unei tari cu nivel economic initial asemanator cu al Romaniei;

dezvoltarea competentelor de comunicare profesionala si interculturala bazate pe lucrul in echipa bi-nationala;

redactarea unui dictioniar scolar trilingv (spaniol – englez – roman) cu o terminologie specifica integrarii europene si Drepturilor Omului.

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Spania, într-un flux, 6 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

pregatire profesionala la institutiile de primire in domeniul inegrarii europene, valorilor democratiei si Drepturilor Omului;

organizarea lucrului in echipa la dictionar; selectarea temelor si termenilor a fi inclusi in dictionar; definirea si explicare termenilor; traducerea termenilor alesi; corectarea inadvertentelor; tehnoredactarea dictionarului scolar; adaugarea imaginilor in dictionar; tehnoredactarea anexei dictionarului trilingv.

Validare competenţe

dosar cu scrisoare de intentie si CV ; test de limba engleza oral, cu teme de Drepturile Omului si

scris; interviu in limba engleza (motivarea interesului la proiect).

Pregătirea beneficiarilor

• Pregătirea generală• Modulul 1 – familiarizarea cu programele europene • Modulul 2 - discutarea problematicii integrarii europene Pregătire culturală şi pedagogică

Modulul 3 – prezentarea tarii partenere (Spania) Pregătire lingvistică

40 de ore de cursuri de limba spaniola in cadrul Colegiului National Iasi.

Acţiuni întreprinse

pentru a motiva

potenţialii beneficiari

prezentarea si promovarea proiectului in scoala; organizarea cursurilor de Drepturile Omului in cadrul orelor

optionale de engleza; discutarea problematicii integrarii europene in cadrul orelor

de istorie.

Scurtăprezentare a proiectului

Modalităţi şiinstrumente

de monitorizare

teste si chestionare (saptamanal in timpul stagiului); jurnal al activitatilor celor mai importante desfasurate pe

perioada practicii in Spania; evaluare si feedback la sfarsitul stagiului; discutii zilnice cu cei 15 beneficiari pentru a rezolva

eventualele probleme.

Page 80: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

80/119

Nr. proiect RO/2005/PL95121/E

Titlu proiect DE LA MUNCITOR LA SPECIALIST IN ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII

Acronym proiect Proficient in ETC Denumire COLEGIUL TEHNIC DE ELECTRONICA SI

TELECOMUNICATII IASI Adresă Str.M.Sturza, nr.43, IASI Telefon 0040 0232 237545

Fax 0040 0232 237545

Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume ALEXANDRESCU LACRAMIOARA Persoana de

contact E-mail [email protected] Denumire COLEGIUL TEHNIC DE ELECTRONICA SI

TELECOMUNICATII IASI Adresă Str.M.Sturza, nr.43, IASI Telefon 0040 0232 237545

Fax 0040 0232 237545

Instituţia coordonator

E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, MAREA BRITANIE

Denumirea instituţiei WORK EXPERIENCE UNITED KINGDOM Adresă 2, Bedford Park Villas, North Hill, Plymouth Telefon 04408709033007 Fax 04408709033008

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener

Rol în proiect Partener intermediar Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 14 Date stagiu Perioada stagiului 20.11.2006 -10.12. 2006

Data începerii proiectului 08/02/2005 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 10/01/2007

Page 81: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

81/119

Obiective specifice

cunoasterea noilor tehnologii utilizate in electronica si telecomunicatii;

imbunatatirea competentelor profesionale si a abilitatilor practice ale beneficiarilor;

cresterea adaptabilitatii beneficiarilor la exigentele unei piete a muncii concurentiale;

imbunatatirea competentelor lingvistice si de comunicare; stimularea cooperarii si a spiritului de echipa; realizarea transferului de experiente positive intre

institutiile partenere.

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Marea Britanie, într-un singur flux, 7 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

cunoasterea profilului companiilor unde au fost repartizati elevii ;

cunoasterea structurii companiilor unde au fost repartizati elevii ;

utilizarea softurilor specifice electronicii si telecomunicatiilor;

utilizarea aparaturii de masura si control specifice domeniului;

activitati de marketing adecvate electronicii si telecomunicatiilor;

studierea documentatiei specifice domeniului; depanarea unor echipamente din domeniul electronicii si

telecomunicatiilor; cursuri de limba engleza; instalarea pe computere a unor programe de utilizare

specifice domeniului; utilizarea unor tipuri de conexiuni specifice domeniului.

Activităţi de diseminare

• introducerea noilor competente dobandite in CDL-ul elaborate la nivelul scolii

• prezentarea derularii proiectului la nivelul scolii, in Consiliul profesoral, Consiliul consultative al elevilor, radio-ul si revista scolii on-line

• prezentarea proiectului la nivel judetean, in Consiliul consultative al inspectorului de specialitate

• articole in presa locala • participarea la emisiuni de radio si TV locale

Scurtăprezentare a proiectului

Modalităţi şiinstrumente

de monitorizare

• vizite zilnice ale coordonatorului proiectului la companiile unde sunt repartizati elevii;

• intalniri saptamanale ale coordonatorului proiectului cu toti beneficiarii;

• chestionare aplicate beneficiarilor; • intalniri cu reprezentantii WEUK.

Page 82: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

82/119

Nr. proiect RO/2005/PL95123/E Titlu proiect IMPLEMENTAREA MICROCONTROLERELOR IN

ELECTRONICA Acronym proiect Microcontrolere

Denumire GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL “ ŞTEFAN PROCOPIU’ Adresă STR. CASTANILOR, NR. 3, VASLUI, COD 730151 Telefon 0040 235318122

Fax 0040 235318614 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume IONAŞCU SILVIA - DANIELA Persoana de

contact E-mail [email protected] Denumire GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL “ ŞTEFAN PROCOPIU’

Adresă STR. CASTANILOR, NR. 3, VASLUI, COD 730151 Telefon 0040 235318122

Fax 0040 235318614 Instituţia

coordonator E-mail [email protected]

Ţări partenere ROMÂNIA, GERMANIA Denumirea instituţiei

FORDERVEREIN BERUFSBILDENDE SCHULE TECHNIK

Adresă Beatusstraβe 143-147 D-56073-Koblenz

Telefon 002614030991 Fax 002614030993

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 14 Date stagiu Perioada stagiului 05. 05. 2006 - 25. 05. 2006

Data începerii proiectului 25/01/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 25/06/2006

Page 83: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

83/119

Obiective specifice

Iniţierea elevilor in noile tehnologii utilizate in electronica.Utilizarea limbajului de specialitate uzual in domeniul

microcontrolerelor. Diversificarea cunoştinţelor teoretice şi a abilităţilor practice în

utilizarea instalaţiilor tehnice gestionate de microcotrolere. Dezvoltarea capacităţii de comunicare în timpul lucrului în

echipă şi stabilirea unor relaţii pe termen lung între parteneri şibeneficiari.

Perfecţionarea abilităţilor lingvistice în domeniul terminologiei de specialitate, in vedera autoinstruirii permanente, avănd ca sursă de infomare Internetul,cerinţă de bază pentru perfecţionarea continuă a forţei de muncă.

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în GERMANIA, într-un flux, 6 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

efectuarea de lucrari de laborator, respectand programul de stagiu; o noutate adusa programului initial de stagiu este faptul ca elevii romani au realizat un robotel gestionat de microcontrolerul Atmel 32. Pentru a -l putea implementa ,stagiarii au beneficiat de o pregatire de specialitate de inalta tinuta. Lucrarile practice s-au realizat prin impartirea benficarilor in echipe de soft si de hard, acestia lucrand impreuna cu elevii germani.

Page 84: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

84/119

Modalităţi de evaluare

Inaintea stagiului de catre instituţia promotor: - evaluarea initiala a beneficiarilor prin testarea

cunostintelor din domeniul electronic si limba straina; - evaluare formativă a elevilor selectaţi prin observarea

curenta a comportamentului elevilor faţă de tema studiată,prin fise de lucru, examinări orale,prin probe autoevaluare.

- evaluare sumativă prin examenul de selecţie finala. In timpul stagiului de catre instituţia parteneră:

- evaluare iniţială a beneficiarilor prin chestionare si teste;

- evaluarea fomativă a progresului elevilor prin lucrari practice, chestionare, portofolii;

- evaluare finală prin teste şi lucrări practice în scopul stabilirii calificativului final pentru acodarea celor două certificate .

În timpul stagiului de către instituţia promotor: -evaluarea conditiilor de desfăşurare a proiectului prin

comparaţie cu prevederile contractului de parteneriat; -evaluarea progreselor realizate de beneficiari prin

analiza rapoartelor zilnice şi aobservării curente a achiziţiilor dobândite de beneficiari.

Dupa stagiu de către instituţia promotor: - evaluarea finala a beneficiarilor prin testarea

cunostintelor din domeniul microcontrolerelor si limba germană,acumulate in timpul plasamentului;

- evaluarea rapoartelor de stagiu ale elevilor prin analiza.

Acţiuni întreprinse

pentru a motiva

potenţialii beneficiari

potentialii benficiari au fost informati din timp despre obiectivele si beneficiile proiectului prin afise si informari la orele de specialitate si dirigintie.

potentialii benficiari au stiut din timp criteriile de selectie mentionate care s-au aplicat pentru toate proiectele europene derulate de scoala noastra.

sunt avantajati elevii cu rezultate bune la olimpiade si concursuri scolare.

criteriile de selectie au fost doar pe baza de competente de specialitate si lingvistice ceea ce a facut ca multi elevi sa-si doreasca sa participe intr-un astfel de proiect;

beneficiarii de la clasele de electro si cei de la infomatica au avut locuri separate putand astfel sa participe cei mai buni elevi de la ambele profiluri.

Page 85: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

85/119

Nr. proiect RO/2005/PL95129/E

Titlu proiect RESURSE UMANE PREGATITE PENTRU O EUROPA UNITA Acronym proiect T.R.U.E.

Denumire FUNDATIA ECOLOGICA GREEN Adresă Strada Cuza-Voda nr.1, 700123, Iasi Telefon 0040 232 267805

Fax 0040 232 244004 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume STANCIU IRINA Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, SPANIA

Denumirea instituţiei

Organizacion Nacional de la Educacion Comunitaria

Adresă C/Reyes Catolicos, 11 11.41001, Seville

Telefon 0034 95 4224036 Fax 0034 95 4563087

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 10 Date stagiu Perioada stagiului 02.10.2006 – 29.10.2006

Data începerii proiectului 04/04/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 29/11/2006

Page 86: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

86/119

Obiective specifice

dezvoltarea de competente profesionale in domeniul asistentei medicale;

consolidarea competentelor de comunicare transnationala, prin identificarea diferentelor dintre sisteme si structuri la nivel institutional / organizational in scopul facilitarii transferului de acquis comunitar si de a spori sansele beneficiarilor pe piata muncii;

dezvoltarea competentelor lingvistice ale beneficiarilor, prin lucrul intr-un mediu intercultural.

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în SPANIA, într-un singur flux, 6 ore pe zi, timp de 4 săptămâni şi a cuprins activităţimedicale practice desfasurate in spital, incadrate in cinci categorii principale:

activitati specifice luarii in evidenta a bolnavilor; activitati specifice blocului operator; activitati specifice de observare; activitati specifice saloanelor de recuperare; activitati specifice camerei de reanimare.

Scurtăprezentare a proiectului

Activităţi de diseminare

- prezentarea rezultatelor proiectului pe paginile web ale promotorului si organizatiei de primire;

- comunicat de presa emis de organizatia promotor, in care a prezentat obiectivele si rezultatele proiectului;

- prezentarea proiectului in tara de stagiu, prin afisarea informatiilor legate de derularea proiectului in institutia de primire;

- elaborarea unui CDS cu tema “Introducere in limba semnelor”;

- elaborarea unui manual pentru CDS cu tema “Introducere in limba semnelor”;

- elaborarea unui CDS cu tema “Urgente medicale si acordarea asistentei medicale”;

- elaborarea unui manual pentru CDS cu tema “Urgente medicale si acordarea asistentei medicale”;

- elaborarea unui studiu comparativ intre sistemele sanitare din Romania si Spania;

- elaborarea unei brosuri de prezentare a proiectului.

Page 87: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

87/119

Nr. proiect RO/2005/PL95134/E

Titlu proiect ECO-ATITUDINI,LOCAL AGENDA 21 Acronym proiect EALA 21

Denumire GRUP SCOLAR FORESTIER CLUJ-NAPOCA Adresă STR.HOREA NR.51,CLUJ-NAPOCA Telefon 0040 264434743

Fax 0040 264434743 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume ARDELEAN LIVIA-STELA Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, SPANIA

Instituţia partener 1

Date de contact

Denumirea instituţiei

EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. EGMASA

Instituţia partener 2

Date de contact

Denumirea instituţiei RENP Y SERVICIOS AMBIENTALES

Instituţia partener 3

Date de contact

Denumirea instituţiei

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR

Grup ţintă Elevi Număr stagiari 27+2

Flux 1: 05.06.2006- 25.06.2006 Date stagiu

Perioada stagiului Flux 2: 17.07.2006 – 06.08.2006

Data începerii proiectului 01/10/2005 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 06/08/2006

Page 88: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

88/119

Obiective specifice

identificarea atitudinilor oamenilor referitoare la protecţia mediului;

promovarea atitudinilor unui mediu natural propice vieţii; atragerea atenţiei comunităţii, prin activităţile şi atitudinile

elevilor, spre problemele de mediu; dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor, la standarde

europene, pentru elevii care doresc să lucreze în protecţia mediului;

cresterea calitatii formării initiale a elevilor şcolii.

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat înSpania, în două fluxuri, 6 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

• acomodarea beneficiarilor • prezentarea organizaţiei intermediare • prezentarea grupului de beneficiary • organizarea beneficiarilor în 3 grupe de lucru şi stabilirea

responsabilităţilor în cadrul echipei • intalnirea cu reprezentantii companiilor de plasament,

pentru a cunoaşte specificul activităţii lor, organizarea, echipamentul tehnologic, etc si anume:

-grupa1: Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., egmasa -grupa2: RENP y Servicios Ambientales -grupa3: Confederacion Hidrografica del Guadalquivir • efectuarea instructajului de protecţie a muncii la

companiile de plasament • completarea jurnalului zilnic de activităţi.

Modalităţi de evaluare

Evaluarea s-a realizat exclusiv de către organizaţia promotor, prin profesorii săi de specialitate, iar ca instrumente de evaluare au fost utilizate urmatoarele:

- chestionar pentru evaluarea abordării europene a temei proiectului;

- documente şi produse ale elevilor, realizate în timpul plasamentului;

- observarea sistematică ;- jurnalul proiectului.

Scurtăprezentare a proiectului

Activităţi de diseminare

Targul de oferta educationala “ Festivalul şanselor tale “ – prezentarea ofertei educationale a scolii “Impreuna pentru o cetate verde”;

intalnirea de proiect cu scolile partenere ( Anglia, Polonia, Germania, Italia) din proiectul Comenius pe care scoala il deruleaza;

articole publicate in revista scolii si in ziare locale; crearea uni punct de informare privind rezultatele proiectului

in Centru de Documentare si Informare (CDI); ateliere de lucru in cadrul scolii pentru diseminarea

informatiilor intregului colectiv de elevi si profesori; masa rotunda: „ Gandeste global si actioneaza local”- actiune

de diseminare in comunitate a rezultatelor proiectului.

Page 89: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

89/119

Nr. proiect RO/2005/PL95146/E Titlu proiect STANDARDE DE CALITATE IN PROCESAREA

STRUGURILOR Acronym proiect (cu majuscule)

Denumire GRUP SCOLAR AGRICOL CASTELU Adresă Str. Constantei, Nr. 12, Castelu Telefon 0040 0241821440

Fax 0040 0241821440 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume Livadariu Gabriela Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, FRANTA

Denumirea instituţiei

LICEUL AGRICOL SI VITICOL “ LE RENAUDIN “

Adresă Reu de Cognac 17500 Jonzac Franta Telefon 0033546480444 Fax 0033546483832

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 15+ 1 Date stagiu Perioada stagiului 19/06/2006 – 09/07/2006

Data începerii proiectului 05/04/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 10/08/2006

Page 90: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

90/119

Obiective specifice

formare profesionala in acord cu noile standarde europene in viticultura si vinificatie;

performanta in viticultura si vinificatie prin adoptarea standardelor in procesul de vinificatie;

dezvoltare personala sau intarirea competentelor personale pentru elaborarea proiectelor de finantare in fermele proprii.

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Franta în 1 flux, 8 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

• recunoasterea tipurilor de plantatii viticole; • determinări fizico chimice si organoleptice pentru

stabilirea perioadei optime de recoltare; • procesarea produselor viticole (vin, spirtoase, sucuri); • vinificarea, distilarea si obtinerea produselor nealcoolice; • standarde de calitate, marketing, obţinerea mărcilor,

elaborarea fiselor tehnologice.

Modalităţi de evaluare

• evaluarea proiectului prin obiective; • evaluarea financiara a proiectului; • evaluarea stagiarilor in scopul obtinerii certificatului.

Scurtăprezentare a proiectului

Distribuţia rolurilor în parteneriat

Rolul promotorului: coordonarea selectiei stagiarilor; organizarea pregatirii lingvistice, culturale si profesionale; actiuni de diseminare.

Rolul partenerilor din ţara de stagiu: respectarea programului de stagiu; calitatea sejurului; pregatirea lingvistica specilaizata.

Page 91: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

91/119

Nr. proiect RO/2005/PL95149/E

Titlu proiect TRAINING HIGHSCHOOL STUDENTS IN THE FIELD OF ENVIRONMENT PROTECTION AND ECOLOGY USING IT

Acronym proiect STEP-IT Denumire LICEUL GARABET IBRĂILEANU

Adresă Str.OASTEI nr.1, IAŞITelefon 0040 232 264 470

Fax 0040 232 264 470 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume CONSTANTIN CHIRILĂPersoana de

contact E-mail [email protected] Denumire LICEUL GARABET IBRĂILEANU

Adresă Str.OASTEI nr.1, IAŞITelefon 0040 232 264 470

Fax 0040 232 264 470 Instituţia

coordonator E-mail [email protected]

Ţări partenere ROMÂNIA, MAREA BRITANIE Denumirea instituţiei

WORK EXPERIENCE –part of TELLUS GROUP LTD., PLYMOUTH, UK

Adresă BEDFORD PARK VILLAS, NORTH HILL, PLYMOUTH,PL4 8HL, UK

Telefon 00 408709033007 Fax 00 408701371149

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener intermediar Denumirea instituţiei ADFAB ADVERTISING DESIGN AND PRINT Ltd

Adresă 6 ERMINGTON TERRACE, MUTLEY,PL4 6QG,PLYMOUTH,UK

Telefon 00401752293775 Fax 00401752293775 E-mail [email protected]

Instituţia partener 2

Rol în proiect Partener direct Denumirea instituţiei CDS THE RANGE Adresă THORNBURY ROAD,ESTOVER, PL6

7PT,PLYMOUTH,UK Telefon 00401752725572 Fax 00401752725572 E-mail [email protected]

Instituţia partener 3

Rol în proiect Partener direct

Page 92: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

92/119

Denumirea instituţiei YOUTH4YOUTH Adresă BELGRAVE LANE, PL4 7DS,PLYMOUTH,UK Telefon 00401752220220 Fax 00401752220220 E-mail [email protected]

Instituţia partener 4

Rol în proiect Partener direct Denumirea instituţiei HYDE PARK JUNIOR SCHOOL Adresă HYDE PARK ROAD, PL3 4RN,PLYMOUTH,UK Telefon 00401752225314 Fax 00401752255315

Instituţia partener 5

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 7Date stagiu Perioada stagiului 02.10.2006 - 22.10.2006

Data începerii proiectului 23/02/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 22/11/2006

Page 93: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

93/119

Obiective specifice

îmbogăţirea cunoştinţelor despre protecţia mediului şiconservarea sistemelor ecologice;

informarea asupra standardelor de calitate a mediului din Comunitatea Europeană;

îmbunătăţirea deprinderilor şi abilităţilor de utilizare a ITC; dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză.

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în MAREA BRITANIE, înr-un singur flux, 6 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

• programarea si utilizarea softurilor informatice; • documentare asupra masurilor de conservare a mediului

in unităţile de stagiu şi de reducere a poluarii in oras; • şedinţe de monitorizare şi evaluare a beneficiarilor

organizate săptămânal la sediul organizaţiei WORK EXPERIENCE;

• documentare asupra conservarii sistemelor ecologice prin vizite la: NATIONAL MARINE AQUARIUM, MYFLOWER CENTRAL PARK;

Validare competenţe

Unităţile de primire au întocmit un raport final de evaluare pentru fiecare beneficiar şi l-au trimis prin fax sau e-mail responsabilului cu pregătirea profesională de la WORK EXPERIENCE.

Organizaţia WORK EXPERIENCE a întocmit un raport de evaluare globală a plasamentului în care sunt individualizate activităţile desfăşurate de beneficiari.

Pe baza rapoartelor intermediare au fost eliberate beneficiarilor certificate care conţin evaluarea procentuală aactivităţii fiecăruia.

Scurtăprezentare a proiectului

Modalităţi de evaluare

• aplicarea de chestionare de evaluare intermediarăbeneficiarilor;

• completarea formularului de evaluare finală şi acordarea unui punctaj de la 1 la 10 de către supervizori beneficiarilor;

• şedinţe de evaluare şi autoevaluare săptămânale cu responsabilii de la WORK EXPERIENCE;

• măsurarea gradului de realizare a sarcinilor primite în unităţile de stagiu prin evaluarea activităţii zilnice de către supervizor;

• vizite zilnice ale profesorului însoţitor la unităţile de primire şi discuţii cu supervizorii;

• focus grup cu beneficiarii în fiecare sâmbătă, pe toatădurata plasamentului. În cadrul acestei activităţi se discutau activităţile din săptămâna precedentă şi se completau rapoartele intermediare.

Page 94: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

94/119

Scurtăprezentare a proiectului

Activităţi de diseminare

• Înainte de derularea plasamentului, s-au desfăşurat următoarele activităţi de diseminare:

La nivelul Liceului ,,G. Ibrăileanu” -Prezentarea în consiliul profesoral de la începutul anului şcolar 2005-2006 a proiectului, obiectivelor acestuia şi a calendarului de activităţi; -popularizarea prin afişe şi prin intermediul profesorilor diriginţi de la clasele 10-11 a concursului de selecţie a beneficiarilor; -afişarea la loc vizibil a rezultatelor concursului de selecţie; -informarea consiliului elevilor asupra activităţilor proiectului; -prezentarea în consiliul profesoral de la începutul anului şcolar 2006-2006 a etapelor parcurse în implementarea activităţilor desfăşurate până la data de 20 septembrie; La nivelul municipiului Iaşi: -prezentarea proiectului în cadrul consfătuirilor responsabililor cu activitatea educativă din şcolile de pe raza judeţului-septembrie 2006; -întâlnire cu reprezentanţii Primăriei Iaşi în care beneficiarii au prezentat proiectul. • Pe durata plasamentului au fost organizate întâlniri cu

beneficiari aflaţi în stagiu din alte ţări –Suedia, Polonia, Lituania.

Într- una din aceste întâlniri, beneficiarii de la Liceul ,,G. Ibrăileanu” au prezentat informaţii relevante despre România, despre Iaşi şi şcoala de unde provin. Prezentarea a fost realizatăîn format Power Ppint şi a fost bine primită de participanţi. • După derularea plasamentului au fost diseminate activităţile

proiectului prin: -articole în presa locală –cotidianul ,,Ziua de Iaşi”, 28.11.2006 -articol on line pe pagina WEB www.ziuaiasi.ro, postat pe 28.11.2006 -pagina WEB la adresa http://lgi.is.edu.ro/~ldvPL_2005_95149e De asemenea în luna decembrie 2006 şi ianuarie 2007 au fost organizate: - formarea profesionala la standardele UE prin programul LdV-masa rotundă cu participarea reprezentanţilor elevilor din liceele iesene şi ISJ Iaşi ;- contactul cu mediul economic european şi motivaţia învăţării -proiecţia filmului realizat de beneficiari în timpul plasamentului.

Page 95: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

95/119

Nr. proiect RO/2005/PL95154/E

Titlu proiect PROGRAM DE ACTIUNE COMUNITARA, PLASAMENT IN DOMENIUL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA

Denumire COLEGIUL ECONOMIC “OCTAV ONICESCU’’ BOTOSANI Adresă STRADA BUCOVINA NR.33 BOTOŞANI JUDEŢUL BOTOŞANI

COD POŞTAL 710213 Telefon 0040 231 584027

Fax 0040 231 584026

Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume NEMŢOIU GEORGETA Persoana de

contact E-mail [email protected] Denumire AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE

ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE Adresă Bucureşti, B-dul Schitu Măgureanu nr.1, Sector 5, cod

050025 Telefon 0040 21 3113505

Instituţia coordonator

Fax 0040 21 3113500 Ţări partenere ROMANIA, FRANŢA

Denumirea instituţiei

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA LOIRE FOL

Adresă 6 Rue Buisson Saint Etienne Cedex 1/BP 514 42007

Telefon 0033477495485 Fax 0033477495481

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 10 Date stagiu Perioada stagiului 01. 06. 2006- 21. 06. 2006

Data începerii proiectului 23/03/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 21/07/2006

Page 96: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

96/119

Obiective specifice

pregătirea profesională a tinerilor la un înalt nivel calitativ care să le permită accesul pe piaţa muncii în Uniunea Europeană;

formarea de competenţe care să le permită transferul de credite în educaţia formală şi nonformală în viitor;

formarea de competenţe lingvistice şi culturale; acumularea de abilităţi şi cunoştinţe de specialitate în ţara de

destinaţie în domeniul turism şi alimentaţie.

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Franţa, întrun flux, 6 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins activităţi specifice domeniului turism / alimentatie, desfasurate in restaurantele Chantegrill, Les Fondus, Le Cercle, l’Escargot d’Or şi hotelurile Mercure şiD’Anjou. Pregătirea lingvistică s-a desfăşurat în primele 10 zile de stagiu timp de 2 ore /zi după amiaza. Pregătirea culturală s-a realizat prin vizite la : Lycee Hotelier St. Chamond, Centre de Formation des Apprentis – „ Jean Mouliniers”, Lycee Polyvalent et Lycee Professionnel Firminy ,cat si a obiectivelor culturale propuse de partenerul extern : Musee D’ Arte et D’ Industrie, Musee Beaux Arts si Bazilique Notre Damme du Fourviere din Lyon , beneficiarii si-au imbunatatit orizontul de cunoaştere a tarii gazdă .

Scurtăprezentare a proiectului

Activităţi de diseminare

- realizarea unor CD- uri cu aspecte din timpul plasamentului ce vor fi folosite ca material didactic la orele de specialitate; - procurarea de cărţi de specialitate, reviste de specialitate, materiale publicitare , care se vor folosi ca material didactic precizându-se că au fost achiziţionate în timpul derulării plasamentului; - prezentări, cu ajutorul programului Power Point, a activităţilor din unităţile de stagiu a beneficiarilor; - publicarea în ziarele locale: Evenimentul de Botoşani, Monitorul de Botoşani, Jurnalul de Botoşani a cate unui articol privind proiectul realizat de organizaţia promotor; - realizarea unui panou cu aspecte din perioada plasamentului şiafişarea lui într-un loc accesibil tuturor elevilor; - prezentarea unei informări în cadrul consiliului profesoral al şcolii, privind derularea plasamentului în ţara gazdă;- prezentarea unei informări în cadrul cercului pedagogic de specialitate , la nivel judeţean, susţinută de un material realizat cu ajutorul programului Power Point; - sustinerea de către elevii participanţi la plasament, a unor referate de comunicări pe diverse teme ( sociale, culturale, ştiinţifice ) prezentate cu ajutorul video proiectorului, în cadrul zilelor liceului ce vor avea loc în luna noiembrie; - deoarece beneficiarii vor fi cel puţin încă un an elevii noştri, vor avea intervenţii în cadrul orelor de specialitate, pentru prezentarea acumulărilor pozitive şi a exemplelor de bună practică însuşite.

Page 97: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

97/119

Nr. proiect RO/2005/PL95160/E Titlu proiect

RESTAURAREA CLĂDIRILOR VECHI ŞI A LEMNULUI PENTRU TINERI AFLAŢI ÎN FORMARE VOCAŢIONALĂINIŢIALĂ

Acronym proiect ROBWYT Denumire GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCŢII MONTAJ

Adresă STRADA ŞCOLII NR 11 BRAŞOV Telefon 0040 268 471985

Fax 0040 268 416647 Instituţia promotor

E-mail [email protected]; [email protected] Nume MARINESCU VIRGINIA Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, SPANIA

Denumirea instituţiei ESCUELA TALLER LA MERCED Adresă Plaza de Colón, 15, E-14071 Córdoba Telefon 0034 957211182 Fax 0034 957211182

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener

Rol în proiect Partener direct Denumirea instituţiei ACADEMIA CORDOBA Adresă C/ Agustin Moreno 37 E - 14002 Telefon 0034 957 431017 Fax 0034 957 430325

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener

Rol în proiect Partener intermediar Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 9+1 Date stagiu Perioada stagiului 27.11.2005 - 17.12.2005

Data începerii proiectului 14/11/2005 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 17/01/2006

Page 98: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

98/119

Obiective specifice

dobândirea abilităţilor lingvistice şi a competenţelor atestate prin certificate de toţi beneficiarii;

recunoaşterea de către partenerul extern a abilităţilor profesionale dobândite de toţi beneficiarii pe durata plasamentului;

gradul de dobândire al cunoştintelor pe perioada celor trei săptămâni comparat cu cunoştintele beneficiarilor la începutul procesului de instruire;

analiza costurilor şi a beneficiilor, acest lucru va fi bine susţinut de costurile impuse de bugetul proiectului;

transferabilitatea cunoştintelor teoretice, practice, culturale şi lingvistice ale beneficiarilor;

creşterea abilităţii de comunicare şi informare în şi printr-o limbă străină, altele decât cele asigurate de curriculum-ul şcolar;

dezvoltarea unor noi atitudini şi a unui nou comportament potrivit cerinţelor, intereselor şi politicilor de angajare pe piaţamuncii;

promovarea acelor atitudini comportamentale care săconducă la automotivare, autoinstruire şi success precum: spirit inovativ, creativitate, interes. Scurtă

prezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în SPANIA, într-un singur flux, 6 ore pe zi, activităţi profesionale, timp de 3 săptămâni şi acuprins următoarele activităţi: specializarea operatori mobilă

• restaurarea unui dulap vechi efectuând operaţii de decapare, şlefuire manuală, decupare şi înlocuire a lemnului deteriorat şi lăcuire

• operaţii de cioplire în lemn pentru ca apoi pe bucăţile obţinute să aplice foiţe de argint şi de aur pentru a recrea un vechi desen ornamental

specializarea arhitectură• imitaţie de marmură cu ramă, imitaţie de marmură fără

ramă, imitaţie de cărămidă şi imitaţie de lemn. specializarea construcţii

• preparare mortar, tipuri de finisaje folosite la restaurarea faţadelor clădirilor vechi, reparatii la tencuiala clădirii

• insusirea si aplicarea tehnicilor utilizate la zugravirea peretilor unei cladiri vechi si au verificat calitatea executiei lucrarilor efectuate retusand acolo unde era nevoie.

Page 99: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

99/119

Validare competenţe

• un certificat eliberat de Escuela Taller La Merced care recunoaste indemanarile si competentele profesionale obtinute in domeniul restaurarii lemnului/picturii/cladirilor vechi conform specializarii fiecarui beneficiar;

• un certificat de recunoastere a experientei si a competentelor dobandite in timpul stagiului eliberat de Academia Cordoba;

• un certificat de limba spaniola eliberat de Academia Cordoba care atesta nivelul lingvistic obtinut de fiecare beneficiar;

• institutia promotor a validat participarea beneficiarilor in proiect prin acordarea de note la Engleza, Geografie, Istorie si diferite discipline tehnice/instruire practica/atelier de profil in functie de specializarea fiecaruia.

Acţiuni întreprinse

pentru a motiva

potenţialii beneficiari

• mediatizarea rezultatelor proiectului in cadrul Consiliului elevilor;

• mentionarea proiectelor Leonardo da Vinci derulate de institutia noastra in oferta educationala pentru anul scolar 2006-2007;

• participarea beneficiarilor la Targul Educational al liceelor; • materiale publicate in revistele scolii, presa locala si pagina

Web a liceului.

Scurtăprezentare a proiectului

Distribuţia rolurilor în parteneriat

Rolul promotorului: • a definit cu precizie toate obiectivele plasamentului

stabilind aptitudinile si competentele ce urmeaza sa fie dobandite; • a selectat mai multe posibile organizatii de primire; • a selectionat 9 beneficiari si 4 rezerve şi profesorul

însoţitor, pe baza criteriilor stabilite si facute publice si apoi a asigurat pentru intregul grup 10 ore de pregatire pentru limba engleza, 10 ore pentru limba spaniola, 10 ore de pregatire culturala si 10 ore despre despre ce insemna programul Leonardo, despre proiectul la care participa – tema, scop, obiective, surse de finantare, buget si modul de repartizare al bugetului pe capitole, despre programul individual de stagiu, despre contractul dintre liceu si Agentia Nationala si contractul la care beneficiarul este parte semnatara dar si despre cum se completeaza documentele;

• a gestionat conditiile de transport, de sejur, de protectie sociala si asigurare prin achitarea sumelor;

• a evaluat impreuna cu fiecare beneficiar rezultatele personale si profesionale obtinute in urma participarii la programul Leonardo da Vinci.

• a efectuat si va efectua diseminarea proiectului Rolul partenerului din ţara de stagiu: • a oferit plasamente in cadrul atelierelor de restaurare

pentru toate cele trei specializari, in conformitate cu cunostintele beneficiarilor, aptitudinile si competentele lor;

• a pus la dispozitia beneficiarilor echipament de protectie si materialele necesare lucrarilor de restaurare;

• a desemnat cate o persoana pentru fiecare specializare implicata in proiect pentru a indruma si a monitoriza progresul fiecarui beneficiar.

Page 100: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

100/119

Nr. proiect RO/2005/PL95162/E

Titlu proiect DEZVOLTAREA COMPETENTELOR ANTREPRENORIALE ALE TINERILOR LA NIVELUL STANDARDELOR EUROPENE

Denumire COLEGIUL PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA « TARA BARSEI », PREJMER

Adresă STR. BRASOVULUI 160A Telefon 0040 268 362 480

Fax 0040 268 362 480

Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume CLAUDIA MIHAIU Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, FRANTA

Denumirea instituţiei LYCEE KERUSTUM

Adresă 12, ALLEE DE KERUSTUM, BP1145, 29101 QUIMPER,FRANTA

Telefon 02 98 64 04 40 Fax 02 98 64 74 31

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener

Rol în proiect Partener direct (alegeti un singur termen si stergeti-i pe ceilalti)

Grup ţintă Elevi Număr stagiari 10 Date stagiu Perioada

stagiului 10. 04. 2006 - 30. 04. 2006 Data începerii

proiectului 10/04/2006 Date derulare proiect Data încheierii

proiectului 30/04/2006

Page 101: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

101/119

Obiective specifice

organizarea practicii la nivelul standardelor europene; dobandirea de noi competente referitoare la interpretarea

indicatorilor macro si micro economici; utilizarea calculatorului in managementul intreprinderii; formarea de competente lingvistice specifice domeniului

economic; dezvoltarea gandirii critice si a aptitudinilor de luarea

deciziilor; formarea unei atitudini etice la nivelul elevilor.

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Franta, într-un flux, x ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

• cursuri de limba franceza • documentare pe internet despre factorii economici,

geografici, istorici la nivel regional si national ; turism ; industria agro-alimentara si agricultura in Bretagne

• realizarea de prezantari in power-point • aplicare de chestionare in diferite organizatii cu scopul

informarii despre organizarea si administrarea intreprinderilor; finantarea intreprinderilor agro-alimentare; procesul tehnologic; modalitati de comercializare a produselor si interpretarea rezultatelor chestionarelor

• analiza unor indicatori micro si macro-economici • realizarea unor studii de caz • desfasurarea stagiului practic in care fiecare stagiar s-a

documentat despre intreprinderile in care a fost repartizat pentru a realiza microproiectul de cercetare

• vizitarea unor obiective culturale si istorice.

Page 102: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

102/119

Validare competenţe

Organizatia de primire a eliberat beneficiarilor, in urma evaluarii, atestate de competente dobandite in stagiu.

Organizatia de trimitere va valida competentele dobandite in cadrul cursului optional la sfarsitul anului scolar 2005-2006.

In portofoliul pentru atestarea competentelor dobandite pe durata formarii vor fi mentionate si acestea dobandite in timpul stagiului in Franta.

Activităţi de diseminare

Articol in Revista”InfoRural” editata de Consiliul Local Prejmer, apr.2006

Articole in publicatii franceze apr.2006 Reuniune la Primaria din Quimper Intalnire cu elevii francezi Seminar cu participarea elevilor de la specializarea

Economic Servicii 13 mai 2006 0rele12.00 Interviu la Radio Antena Brasovului Intalnire cu intreprinzatorii locali din agricultura si

industrie alimentara- se va desfasura la inceputul lunii iunie 2006 la Primaria Prejmer.

Acţiuni întreprinse

pentru a motiva

potenţialii beneficiari

informare despre programul Leonardo da Vinci prezentarea programului de stagiu prezentarea beneficiilor participarii la proiect

Scurtăprezentare a proiectului

Modalităţi şiinstrumente

de monitorizare

• Jurnal de proiect, • discutii de grup si individuale cu stagiarii, • rapoarte saptamanale trimise conducerii celor doua scoli.

Page 103: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

103/119

Nr. proiect RO/2004/PL95164/E

Titlu proiect O NOUA DIMENSIUNE A PREGATIRII PROFESIONALE IN SERVICII

Acronym proiect O NOUA VIZIUNE Denumire GRUP SCOLAR INDUSTRIAL ¨ION MINCU¨

Adresă Vaslui, str. Castanilor, nr. 6 Telefon 0040 235 313983

Fax 0040 235 313983 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume ROBU MARIA Persoana de

contact E-mail [email protected] Denumire GRUP SCOLAR INDUSTRIAL ¨ION MINCU¨

Adresă Vaslui, str. Castanilor, nr. 6 Telefon 0040 235 313983

Fax 0040 235 313983 Instituţia

coordonator E-mail [email protected]

Ţări partenere ROMÂNIA, SPANIA Denumirea instituţiei AC TRADUCTORES SL Adresă C/ Huertas, 122 – 23600 Martos, Jaén Telefon 0034 953 08 08 058 Fax 0034 953 08 08 057

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener intermediar Denumirea instituţiei RESTAURANTE ROSALEJO Adresă Urb. El Rosalejo, 13 – 23600 Martos (Jaén)

Date de contact

Telefon 0034 953 550 276 Instituţia

partener 2 Rol în proiect Partener direct

Denumirea instituţiei

ARMENTEROS COMPLEJO (Cafe-bar, Restaurante)

Adresă Principe Felipe 138, Martos(Jaen) Date de contact

Telefon 0034 953 554 629 Instituţia partener

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 13 Date stagiu Perioada stagiului 17.04.2006 - 07.05.2006

Data începerii proiectului 07/03/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 07/06/2006

Page 104: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

104/119

Obiective specifice

cunoaşterea şi implementarea tehnicilor si abordãrilor moderne în domeniu serviciilor, compatibilizarea pregãtirii practice cu standardele din tãrile europene;

dobândirea aptitudinilor de lucru în domeniul serviciilor si in mod special al alimentatiei publice;

exersarea lucrului în echipã si într-un mediu multicultural; formarea profesionalã a beneficiarilor în raport cu cerintele

actuale prin folosirea mijloacelor moderne de învãtare bazate pe lucrul în grupuri mici;

îmbunătăţirea dimensiunii europene a educaţiei culturale- cultivarea spiritului de cetãtean european, cunoaştere si toleranţareciprocã, multiculturalitate;

stimularea creativităţii şi formarea de noi competenţeprofesionale, lingvistice si culturale.

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Spania, într-un flux, 8 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

• Specificul si structura unitatii de alimentatie publica • Modul de organizare al activitatii in restaurante si

baruri (cunoasterea echipei, functii, sarcinile fiecarui membru al echipei);

• Calitatea produselor si serviciilor;e normative pentru propriul loc de muncă Implicaţii socio-economice ale serviciilor de calitate necorespunzătoare;

• Compartimentele existente în unităţile de alimentaţie, activităţile specifice desfăşurate în compartimentele unităţilor de alimentaţie, relaţiile existente între compartimente;

• Surse de informare specifice unitatilor de alimentatie; • Rolul fiecărui beneficiar in cadrul echipei, raportarea

poziţiei individuale la ceilalţi, asumarea şi promovarea atitudinilor constructive în grup;

• Cunoasterea preferintelor clientilor, utilizarea tehnicilor de comunicare atractive pentru identificarea nevoilor clienţilor, anticiparea aşteptărilor pentru nevoile identificate;

• Adaptarea activităţilor din unitate, la nevoile clienţilor, evaluarea gradului de satisfacere a nevoilor clienţilor, utilizarea tehnicilor promoţionale specifice serviciilor;

• Modul de completare a documentelor de evidenţă operativă specifice activităţilor de alimentaţie, respectarea normelor de întocmire a documentelor specifice alimentaţiei;

• Prezentarea preparate traditionale si specifice zonei din tara gazda, particularităţile de realizare a acestor preparate;

• Realizarea unor preparate specifice zonei, regiunii, ţării de stagiu - cunosc operatiile necesare realizarii preparatelor si realizeaza in cadrul echipelor mixte, preparate traditionale si specifice zonei asociaza termenii corespunzatori in limba spaniola;

• Prezinta intr-o forma cat mai atractiva preparatele realizate,selectează tipul de decor în funcţie de preparat bauturi traditionale si specifice zonei,servirea băuturilor;

• debarasarea meselor în sala de servire.

Page 105: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

105/119

Activităţi de diseminare

• prezentarea proiectului; • prezentarea conditiilor in care acesta s-a derulat; • realizarea panoului de prezentare a activitatilor; • realizarea unui CD cu aspecte practice din timpul stagiului; • prezentarea modului de desfasurare a plasamentului in Consiliul Profesoral, Consiliul Consultativ al elevilor, colectivele de elevi, presa locala, TV locala; • mentionarea activitatii de pregatire si atasarea certificatelor dobandite la portofoliul elevilor absolventi.

Acţiuni întreprinse

pentru a motiva

potenţialii beneficiari

• prezentarea unitatilor in care vor desfasura activitatile practice in tara gazda- Spania;

• prezentarea tarii gazda, a regiunii, activitati culturale ce se vor desfasura in perioada plasamentului;

• Certificarea competentelor lingvistice; • Certificarea cunostintelor si abilitatilor practice dobandite.

Scurtăprezentare a proiectului

Modalităţi şiinstrumente

de monitorizare

• verificarea conditiilor de cazare si masa ale beneficiarilor prin observatii ale profesorului insotitor si discutii cu beneficiarii plasamentului

• monitorizarea pregatirii lingvistice si culturale participand la orele de pregatire lingvistca, culturala;

• pregatirea practica- observarea sistemica a activitatilor practice desfasurate, progresul realizat de beneficiari,

• discutii cu persoanele responsabile de formarea profesionala in unitatile de primire

• verificarea rapoartelor individuale zilnice.

Page 106: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

106/119

Nr. proiect RO/2005/PL95167/E

Titlu proiect TOWARDS A SUSTAINABLE EXPLOITATION OF WATER RESOURCES

Acronym proiect ANTIPA VI Denumire COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCII SI PROTECTIA

MEDIULUI ARAD Adresă STR. IOAN FLUIERAS, NR. 10 C, ARAD Telefon 0040 257 275126

Fax 0040 257 275126

Instituţia promotor

E-mail [email protected], [email protected] Nume CALDARE CRISTINA Persoana de

contact E-mail [email protected], [email protected] Denumire COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCII SI PROTECTIA

MEDIULUI ARAD Adresă STR. IOAN FLUIERAS, NR. 10 C, ARAD Telefon 0040 257 275126

Fax 0040 257 275126

Instituţia coordonator

E-mail [email protected], [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, FINLANDA

Adresă SEPÄNKATU 3, FIN-40720, JYVÄSKYLÄ, FINLAND

Telefon 00358 14 444 551 Fax 00358 14 444 550

Date de contact

E-mail [email protected] Instituţia partener

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 7 STAGIARI Date stagiu Perioada stagiului 04.09.2006 – 01.10.2006

Data începerii proiectului 02/02/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 01/11/2006

Page 107: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

107/119

Obiective specifice

îmbunătăţirea abilităţilor practice ale beneficiarilor privind analizele de apă şi cunoaşterea noţiunii de exploatare sustenabilă a resurselor de apă;

lărgirea orizontului cultural al beneficiarilor prin cunoaşterea culturii finlandeze, a aspectelor socio-economice, a tradiţiilor şi obiceiurilor finlandezilor;

îmbunătăţirea cunoştinţelor lingvistice ale beneficiarilor.

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în (ţara de stagiu), într-un singur flux, 6 ore pe zi, timp de 4 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

• analize calitative de apă în laboratoarele Water Works din Jyvaskyla

• deplasare pe teren pentru colectarea probelor de apă;date despre transportul şi depozitarea probelor de apă

• determinarea fierului din surse diverse de apă prin spectrofotometrie UV şi vizibilă

• determinarea fierului din diverse surse de apă prin spectrofotometrie de absorbţie atomică

• determinarea proprietăţilor organoleptice al apelor naturale şi determinarea pH-ului apei

• determinarea carbonaţilor dizolvaţi în apă• determinarea nitraţilor şi nitriţilor din apele naturale • determinarea spectrofotometrică a principalilor ioni

dizolvaţi în apă• determinări cantitative pe teren, cu truse portabile, a

parametrilor apelor naturale • analize specifice în laboratoarele de la Uzina de Epurare

a apei din Jyvaskyla • determinarea consumului chimic şi biochimic de oxigen • determinarea oxigenului dizolvat din diverse surse de

apă• determinarea metalelor grele din surse de apă situate în

vecinătatea autostrăzilor utilizând spectrofotometria de absorbţie atomică

• on-the –job training la PaperPlant Real • determinarea bacteriilor mezofile din apă• determinarea bacteriilor coliforme din apă; interpretarea

rezultatelor • on-the–job training la laboratoarele de protecţia mediului

in Jyvaskyla • activitatati culturale – vizitarea Muzeului de Istorie a

Finlandei Centrale, vizită la Muzeul Central şi Muzeul Alvar Aalto, vizită la Muzeul Arcticii din Rovaniemi şiMuzeul Tehnicii din Oulu, vizită la Muzeul de Istorie şiMuzeul de Ştiinţele Naturii din Jyvaskyla, vizită la Muzeul de Artă din Jyvaskyla, vizitarea orasului Helsinki.

Page 108: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

108/119

Criterii de selecţie a

beneficiarilor

Selecţia elevilor: • Condiţii Generale :

elevi ai Colegiului Tehnic de Constructii si Protectia Mediului, profilul Resurse Naturale si Protectia Mediului in clasa a X-a sau a XI-a; • nota la purtare 10; • rezultate bune la invatatura si fara abateri

comportamentale. Criterii de selecţie : test scris la chimie si microbiologie – punctajul minim

obtinut 50 puncte din 100; • interviu in limba engleza - punctajul minim obtinut 50

puncte din 100; • selectare in ordine descrescatoare a punctajului adunat

la cele 2 probe. Selecţia profesorului însoţitor:

Condiţii Generale : profesor la Colegiul Tehnic de Constructii si Protectia

Mediului. Criterii de selecţie :

• autor al propunerii de proiect; • cunostinte avansate de limba engleza; • competente de monitorizare a unui proiect.

Scurtăprezentare a proiectului

Validare competenţe

competentele beneficiarilor au fost validate prin evaluari permanente si printr-o evaluare finala de catre profesorii finlandezi si profesorul insotitor

pe baza acestei evaluari, beneficiarii au primit un calificativ si o diploma din partea organizatiei gazda

Page 109: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

109/119

Nr. proiect RO/2005/PL95175/E

Titlu proiect DEZVOLTAREA CRITERIILOR TRANSNAŢIONALE COMPARABILE DE CALIFICARE ÎN FORMARE PROFESIONALA INITIALA, PROFILUL CHIMIE

Acronym proiect DECRIT Denumire GRUP ŞCOLAR DE CHIMIE INDUSTRIALĂ

Adresă B-dul Petrochimiştilor Nr. 23 Cod 110180 Telefon 0040 248 21 86 99

Fax 0040 248 21 07 99 / 0248 61 18 07 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume ZAHARESCU MAGDALENA Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMANIA, GERMANIA

Denumirea instituţiei Berufskolleg Uerdingen Adresă Alte Krefelder Str. 93, 47 829 Krefeld, Germania Telefon 00 49 2151 498 480 Fax 0049 2151 498 48 20

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener direct – Scoala de primire Denumirea instituţiei Bayer Industry Services Adresă Duisburger Str. 221, 47829 Krefeld, Germania Telefon 0049 2151 885859 Fax 0049 2151 888674

Date de contact

E-mail detlef.walkowiak.dw@ bayerbbs.com

Instituţia partener 2

Rol în proiect Partener direct – Unitate de stagiu Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 12+1 Date stagiu Perioada stagiului 30.04.2006 – 20.05.2006

Data începerii proiectului 22/02/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 20/06/2006

Page 110: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

110/119

Obiective specifice

realizarea unui program de formare profesională a unui grup de 12 elevi, pentru o perioadă de 3 săptămâni, pe un modul comun de instruire practică « Determinarea constantelor fizice»;

experimentarea metodelor moderne de instruire practicăa beneficiarilor, prin activităţi desfăşurate în echipe mixte cu elevii germani în laboratoarele centrului de instruire al firmei Bayer din Germania;

dezvoltarea competenţelor cheie ale beneficiarilor, în mod deosebit a abilităţilor practice;

dezvoltarea dimensiunii europene a competenţelor internaţionale ale beneficiarilor, urmare a stagiului efectuat într-un alt spaţiu de muncă şi viaţă;

consolidarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile participante la proiect în scopul dezvoltării transferului de bune practici în formare profesionala initiala prin sistemul dual.

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Germania, într-un singur flux, 6 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

� distilarea simplă a unui amestec NaCl – apă,substanţe cu puncte de fierbere foarte diferite;

� distilarea unui amestec lichid cu temperaturi de fierbere apropiate ale componentelor: propanol – pentanol;

� determinarea concentraţiei distilatului prin măsurarea indicelui de refracţie;

� rectificarea unui amestec lichid; � determinarea purităţii distilatului obţinut prin

rectificare; � activităţi de documentare şi informare profesională la

firmele Siemens, Alberdingk Boley şi la Universitatea Fachhochschule Niederrhein, Krefeld, unde beneficiarii au avut posibilitatea să efectueze şilucrări practice de laborator;

� Program cultural, care a cuprins o serie de vizite de documentare în zona Uerdingen şi a centrului istoric al oraşului Krefeld, vizitarea complexului muzeal Linn din Krefeld (muzeul de arheologie, muzeul textil, muzeul satului), a fost vizitată capitala Düsseldorf a landului NRW şi catedrala din Köln.

Page 111: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

111/119

Scurtăprezentare a proiectului

Modalităţi de evaluare

Metodologia utilizată pentru evaluarea proiectului Evaluarea proiectului a fost un proces continuu şi s-a realizat pe baza următoarelor criterii:

� concordanţa dintre obiectivele propuse şi rezultatele obţinute pentru fiecare dintre etapele proiectului;

� realizarea produselor prevăzute; � diseminarea şi valorizarea rezultatelor;

Evaluarea plasamentului a cuprins 2 etape: � evaluarea stagiului de practică (prezentată la pct.

anterior); � evaluarea finală a plasamentului şi a instituţiei

promotor. Evaluarea finală a plasamentului s-a realizat de către o echipămixtă româno-germană formată din Dir. Şcolii gazdă Herr Hans Jurgen Steffens, responsabilul de proiect, responsabilul cu formarea profesională a beneficiarilor din partea instituţiei gazdă. Modalităţile de evaluare au fost:

� raportul final de apreciere al instituţiei gazdă;� raportul de monitorizare al reprezentantului instituţiei

promotor; � rapoartele individuale ale beneficiarilor; � chestionare adresate beneficiarilor la stagiu; � raportul final de evaluare al instituţiei promotor. � dezvoltarea în cadrul parteneriatului a altor proiecte

de mobilitate. Proiectul a fost evaluat şi de echipa de monitorizare de la ANPCDEFP. În urma vizitei de monitorizare in situ, proiectul a fost desemnat ca exemplu de bune practici.

Page 112: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

112/119

Nr. proiect RO/2005/PL95176/E

Titlu proiect TURISMUL ROMANESC Denumire GRUP SCOLAR « TRAIAN VUIA »

Adresă CRAIOVA ,STR.ROVINARI NR.1 Telefon 0040 351 407200

Fax 0040 351 407201 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume STANESCU MARGARETA LIANA Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, SPANIA

Denumirea instituţiei AGENCIA EUROPEA DE CONGRESOS Adresă GRANADA,C/MARQUES DE MONDEJAR,40/E Telefon 0034 958 536207 Fax 0034 958 535515

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener intermediar

AdresăINSTITUTO EUROPEO DE LENGUAS MODERNAS,GRANADA,C/MARQUES DE MONDEJAR,40/B

Telefon 0034 958 535760 Fax 0034 958 261695 E-mail [email protected]

Instituţia partener 2

Rol în proiect Partener intermediar Grup ţintă Elevi

Flux 1: 5+1 Număr stagiari Flux 2: 5+1 Flux 1: 10.04.2006-30.04.2006

Date stagiu Perioada stagiului Flux 2: 10.04.2006-30.04.2006

Data începerii proiectului 15/02/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 30/05/2006

Page 113: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

113/119

Obiective specifice

mediatizarea prin mijloace proprii a turismului romanesc; formarea unor abilitati necesare in vederea implicarii

beneficiarilor in ridicarea turismului romanesc la standarde europene;

cresterea sanselor de integrare in piata muncii prin oferirea unor perspective diferite de cele ale profilului vocational urmat in liceu.

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în Spania, în două fluxuri,6 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

• inregistrari intrari-iesiri; • organizarea unor sectoare de activitate ale hotelurilor si

implicarea in rezolvarea unor probleme aparute; • informarea clientilor asupra pachetelor de servicii oferite

de hotel si familiarizarea acestora cu obiectivele turistice din Granada;

• utilizarea calculatorului si a programelor computerizate specifice;

• rezervari de camere la receptie,direct,prin e-mail,fax sau telefonic ;

• arhivare documente hotel; • insotirea pe post de ghid a grupurilor de vizitatori cu

prezenterea valorilor turistice istorice si sociale a unor puncte turistice din complexul muzeistic Sacromonte.

Validare competenţe

certificat care atesta nivelul de cunostinte de limba spaniola(obtinut in urma cursului de pregatire de 10 ore);

certificat care atesta pregatirea practica in punctele de lucru;

certificat ce atesta abilitatile si competentele dobandite prin participarea la stagiul de pregatire profesionala.

Modalităţi de evaluare

Evaluare saptamanala si finala prin chestionare din partea profesorilor insotitori

Evaluare prin discutii individuale zilnice cu beneficiarii si cu persoanele de contact din punctele de lucru

Evaluare finala din partea organizatiilor intermediare in vederea eliberarii certificatelor de stagiu.

Scurtăprezentare a proiectului

Acţiuni întreprinse

pentru a motiva

potenţialii beneficiari

• Mediatizarea in scoala a proiectului, subliniind beneficiile obtinute de eventualii participanti.

• Excursia organizata in scopul cunoasterii potentialului turistic romanesc in vederea evaluarii si compararii acestuia cu turismul spaniol(Sinaia-Brasov-Bran-Piatra Neamt-Bucovina-Sighisoara-Sibiu).

Page 114: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

114/119

Modalităţi şiinstrumente

de monitorizare

• Vizite in punctele de lucru. • Discutii cu persoanele de contact din organizatiile de

primire. • Participarea la cursurile de pregatire cultural-pedagocica

si lingvistica urmate de beneficiari in stagiu.

Scurtăprezentare a proiectului

Distribuţia rolurilor în parteneriat

Rolul promotorului: colaborarea permanenta cu reprezentantii partenerilor

externi pentru realizarea optima a obiectivelor proiectului; negocierea conditiilor de sejur; urmarirea realizarii activitatilor conform programului de

stagiu stabilit; monitorizarea activitatii beneficiarilor; intocmirea raportului final .

Rolul partenerilor din ţara de stagiu: • Partenerul 1(organizatia intermediara):

asigurarea conditiilor de sejur; asigurarea conditiilor optime de instruire teoretica si

practica prin alegerea corespunzatoare a organizatiilor de primire; monitorizarea desfasurarii tuturor activitatilor din

plasament; realizarea evaluarii finale si eliberarea certificatelor de

stagiu. • Partenerul 2(organizatia de primire):

asigurarea conditiilor optime de instruire practica a beneficiarilor, respectand programul de activitati stabilit;

punerea la dispozitia beneficiarilor a logisticii necesare desfasurarii activitatilor;

asigurarea pregatirii practice, in conformitate cu obiectivele proiectului.

Page 115: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

115/119

Nr. proiect RO/2005/PL95178/E

Titlu proiect PROFESSIONAL PERFFECTION IN WOOD INDUSTRY WITH MODERN TECHNOLOGIES APPLICATION

Denumire GRUP ŞCOLAR “BARÓTI SZABÓ DÁVID” Adresă Kossuth Lajos, 525100, Baraolt, Romania Telefon 0040 267 377 633

Fax 0040 267 377 900 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume Molnár Gábor Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, UNGARIA

Denumirea instituţiei AGROPROFIL KFT Adresă Dabas, 2370, Zlinszky-Major Pf. 41 Telefon 003629360622 Fax 003629360257

Date de contact

E-mail [email protected]

Instituţia partener 1

Rol în proiect Partener direct (de primire) Denumirea instituţiei

Kossuth Zuzsanna Vocational Training School and Youth Hostel

Adresă Dabas, 2370, Jozsef Attila u. 107 Telefon 0036 2956 0670 Fax 0036 2956 0671 E-mail [email protected]

Instituţia partener 2

Rol în proiect Partener intermediar Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 9+1 Date stagiu Perioada stagiului 06.11.2006- 10.12.2006

Data începerii proiectului 09/10/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 10/01/2007

Page 116: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

116/119

Obiective specifice

conectarea la noile tendinţe tehnologice moderne; insusirea limbajului tehnic utilizat in industria lemnului; formarea unor aptitudini necesare lucrului în echipă;acumularea de experienţă profesională.

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în UNGARIA, într-un singur flux, 6 ore pe zi, timp de 4 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

- familiarizarea cu maşinile, tehnologiile şi produsele tarii gazda;

- parcurgerea teoretică a fluxului de prelucrare a lemnului;

- discuţii despre materiale folosite (lemn, adezivi etc.) pe baza celor învăţate;

- lucrul pe maşină, toţi în aceeaşi etapă a fluxului dar la diferite maşini;

- studiul normelor de calitate, a standardelor utilizate; - discuţii despre prelucrare, specifică maşinii pe care

se lucrează;- teste.

Validare competenţe

Patenerul extern a eliberat o diplomă care a certificat aptitudinile dobandite în industria lemnului, diploma care va fi autentificata la oficiul judeţean al forţei de muncă.

Modalităţi de evaluare

teste; chestionare; evaluare finala: • proba teoretica; • proba practica.

Evaluarea finală a elevilor s-a realizat prin probe teoretice si practice, după revenirea în ţară, de către personalul catedrei tehnice din şcoală, impreuna cu directorul.

Scurtăprezentare a proiectului

Modalităţi şiinstrumente

de monitorizare

MMoonniittoorriizzaarreeaa rreeaalliizzaattaa ddee ccaattrree ppeerrssoonnaalluull ccaalliiffiiccaatt aallppaarrtteenneerruulluuii eexxtteerrnn,, ss--aa rreeaalliizzaatt pprriinn tteessttee şşii lluuccrrăărrii pprraaccttiicceeppeerriiooddiiccee,, ccaarree aauu aavvuutt ddrreepptt ssccoopp eevvaalluuaarreeaa ccuunnooşşttiinnţţeelloorrpprraaccttiiccee aallee eelleevviilloorr..

MMooddaalliittaattii ddee mmoonniittoorriizzaarree ppee ppaarrccuurrssuull ssttaaggiiuulluuii ddee ccaattrreepprrooffeessoorruull iinnssoottiittoorr::

- verificarea conditiilor de cazare si masa ale beneficiarilor, - urmarirea respectarii programului de stagiu, - discutii individuale cu tutorele desemnat cu pregatirea practica in vederea optimizarii conditiilor de munca, - supravegherea beneficiarilor pe parcursul pregaitrii profesionale, - mentinerea legaturii permanente cu tutorele de stagiu.

Page 117: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

117/119

Nr. proiect RO/2005/PL95180/E

Titlu proiect TEHNOLOGII MODERNE ALE PROTECTIEI MEDIULUI IN TARILE UNIUNII EUROPENE

Denumire GRUPUL SCOLAR SILVIC NASAUD Adresă Gării 1, 425200 NĂSĂUD, jud. BISTRIŢA-NĂSĂUD Telefon 0040 263 360482

Fax 0040 263 360481 Instituţia promotor

E-mail [email protected] Nume GIOCONDA NEAMT Persoana de

contact E-mail [email protected] Ţări partenere ROMÂNIA, GRECIA

Denumirea instituţiei ARCHIPELAGOS AIGAIOU Adresă Rahes 83301, Ikaria Telefon 0030 697474949

Date de contact

E-mail [email protected] Instituţia

partener 1

Rol în proiect Partener direct Grup ţintă Elevi

Număr stagiari 9+1 Date stagiu Perioada stagiului 25.10.2006 – 14.11.2006

Data începerii proiectului 02/03/2006 Date derulare

proiect Data încheierii proiectului 12/12/2006

Page 118: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

118/119

Obiective specifice

achiziţionarea competenţelor profesionale in domeniul protecţiei mediului;

dobandirea competentelor de a lucra intr-o echipa transnatională;

ameliorarea competenţelor de comunicare şi lingvistice.

Scurtăprezentare a proiectului

Program de stagiu

Programul de stagiu s-a desfăşurat în GRECIA, într-un singur, 6 ore pe zi, timp de 3 săptămâni şi a cuprins următoarele activităţi:

Localizarea zonei in arhipelagul Duodecadez; Identificarea ecosistemelor din Ikaria şi a modalitatilor de

conservare a mediului; Consemnarea in jurnalul de observatii; Evaluarea biodiversităţii floristice; Identificarea plantelor erbacee si lemnoase din ecosistemele

specifice zonei; Importanta biodiversitatii speciilor in ecosistemele stabile; Identificarea factorilor de impact ai ecosistemelor terestre; Identificarea factorilor naturali si antropici in ecosistemele

specifice; Identificarea în teren a ecosistemelor terestre; Schitarea lanturilor trofice in ecosistemele acvatice; Colectarea şi conservarea speciilor floristice; Amplasarea suprafetelor de proba / quadratelor pentru

evaluarea speciilor si extrapolarea la o zona extinsa; Realizarea schitelor de repartitie a biodiversitatii pe o

suprafata data; Realizarea foliarelor şi ierbarelor; Modalitati de conservare a speciilor erbacee; Cercetarea ecosistemelor marine; Observaţii ale biodiversităţii marine; Stabilirea lanturilor trofice marine; Stabilirea retelelor trofice in ecosistemelor marine; Analiza factorilor de impact a ecosistemelor marine; Studiul factorilor naturali si socio-economici ai ecosistemelor

marine; Realizarea colecţiilor de specii nevertebrate din Marea Egee; Participarea la activităţi de conservare a mediului; Identificarea speciilor amenintate amenintate cu disparitia; Masuri de protectie a acestor specii; Cercetarea populaţiilor de păsări Modalitati de protejare a pasarilor; Observarea comportamentului pasarilor in habitate

mediteraneene si compararea cu habitatele din zonele temperate; Evaluarea populaţiilor de păsări locale si migratoare; Metode de marcare , inregistare si monitorizare; Evaluarea habitatului păsărilor; Stabilirea densitatii, resurselor de hrana, cuibarit,

reproducere; Analiza informaţiilor privind speciile observate; Centralizarea si reprezentarea datelor; Intocmirea bazei de date.

Page 119: COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT#I 2005 - · PDF filepractic pe calculator precum si un test grila interviu in limba engleza pentru atestarea ... si franceza. Modalit i de evaluare teste

Compendium proiecte mobilităţi 2005 Grup ţintă: ELEVI

119/119

Validare competenţe

acordarea certificatului individual de competenţe, de catre institutia de primire;

recunoasterea plasamentului de catre Ministerul Educaţiei şiCercetării, ca parte integrantă a studiilor profesionale.

Scurtăprezentare a proiectului Modalităţi şi

instrumente de

monitorizare

Monitorizarea s-a facut de ambele părţi: profesorul însoţitor a fost responsabilul din partea G.S. Silvic Năsăud.

Metode de monitorizare: • contacte telefonice; • poştă electronică;• discuţii cu mentorii; • feed-back zilnic; • program detaliat (pe săptămâni / zile) privind

activităţile practice si definirea sarcinilor ce trebuie îndeplinite de către profesorul însoţitor.