CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

18
CALITATEA IN CADRUL COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. (CNPR) Masteranda, Glodeanu Corina Elena AATCS, anul II , grupa 1

description

CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

Transcript of CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

Page 1: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

CALITATEA IN CADRUL COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.

(CNPR)

Masteranda,Glodeanu Corina ElenaAATCS, anul II , grupa 1

Page 2: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

1. Introducere2. Prezentarea organizatiei3. Politici si obiective ale calitatii4. Declaratia directorului general privind calitatea si securitatea informatiei5. Analiza SWOT a calitatii6. Concluzii7. Bibliografie

CUPRINS

Page 3: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

Argument Calitatea poate fi definita ca fiind o expresie a

gradului de utilizare sociala a unui produs sau serviciu. Ea reflecta masura in care, prin ansamblul caracteristicilor sale, nevoia este satisfacuta si respecta restrictiile impuse de societate privind eficienta economica si protectia mediului ambient.

Intr-o societate in continua transformare, unde resursele precum timpul devin din ce in ce mai importante si mai reduse, organzatiile din domeniul prestarii de servicii trebuie sa isi adapteze in permanenta activitatea si portofoliul de servicii oferite acestui trend, acestor cerinte in vederea satisfacerii la nivel cat mai inalt a asteptarilor potentialilor clienti, precum si in vederea pastrarii standardelor de calitate stabilite.

Page 4: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

PREZENTAREA ORGANIZATIEI

COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ este operatorul naţional din domeniul serviciilor poştale şi se află în proprietatea statului român. Este furnizorul unic de serviciu universal în orice punct de pe teritoriul ţării, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor şi la standarde ridicate de calitate.

Poşta Română îşi desfăşoară activitatea în domeniul comunicaţiilor poştale, obiectul principal de activitate fiind administrarea, dezvoltarea, exploatarea serviciilor de poştă şi colaborarea cu organizaţii similare străine în realizarea acestor servicii pe plan naţional şi internaţional.

Poşta Română oferă publicului atât servicii tradiţionale cât şi servicii noi.

Page 5: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

SERVICII TRADIŢIONALE

-Obiecte de corespondenţă-Servicii de mandate-Obiecte de coletarie

SERVICII NOI

-Obiecte de corespondenţă-Servicii de mesagerie-Servicii de marketing si reclama

Page 6: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

Scurt istoric al Poştei Române

Incă din timpul stăpânirii romane, spre şi prin Dacia treceau drumuri militare, de-a lungul cărora s-a organizat un trafic poştal necesar nevoilor imperiului.

Primul act normativ după unirea celor două administraţii a devenit aplicabil începând cu data de 1 ianuarie 1865, fiind prima lege care explică noţiunea de scrisoare. Legile şi regulamentele adoptate la începutul anilor 1880 vor sta la baza activităţii telegrafo-poştale până la războiul de independenţă. S-au încheiat convenţii poştale cu mai multe ţări europene, ceea ce a dus la creşterea autorităţii României pe plan internaţional în domeniul poştal. În anul 1929 a fost elaborată ,,Legea pentru crearea Regiei Autonome a Poştelor, telegrafelor şi telefoanelor”. În anul 1965 se înfiinţează Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor, ceea ce a construit trecerea la o nouă etapă în domeniul poştei şi telecomunicaţiilor. Ulterior, prin reorganizarea Regiei Autonome, ,,Poşta Română” devine Compania Naţionala ,,Poşta Română” conform Hotărârii de Guvern numărul 371 din 3 lulie 1998.

Page 7: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

Scop, valori, principii

SCOP: 

Scopul nostru este acela de a oferi servicii performante în orice moment: de la simpla expediere a unei scrisori, până la furnizarea unor servicii moderne, bazate pe cele mai noi tehnologii.  VALORI:

ÎncredereTradiţie

SiguranţăPerformanta

PRINCIPII:

Integritate Experienţă

RespectPromptitudine

Rezultate

Page 8: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

POLITICI SI OBIECTIVE DE CALITATE

Politicile si obiectivele de calitate stabilite pentru CNPR SA, vizeaza urmatoarele elemente:Mentinerea calitatii serviciilor, in conformitate cu ISO 9001: 2008;Mentinerea si obtinerea autorizatiilor specific activitatii CNPR;Asigurarea unui mediu de lucru optim, prin investitii in dezvoltarea si modernizarea infrastructurii si tehnologiei de lucru;Asigurarea cu resurse necesare desfasurarii in conditii optime a procesului de instruire si perfectionare a personalului;Realizarea calitatii cerute de clientii CNPR;Dezvoltarea increderii clientilor in serviciile prestate de CNPR;Cunoasterea cerintelor legale privind prestarea serviciilor postale;Asigurarea unui sistem de organizare care sa permita evaluarea performantelor atinse si imbunatatirea continua a sistemului de management implementat de catre CNPR;

Page 9: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

Declaratia Directorului General

Page 10: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

Declaratia Directorului General

Page 11: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

Declaratia Directorului General

Page 12: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

Declaratia Directorului General

Page 13: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

Certificate Calitate

Certificat mediu

Certificat calitate

Page 14: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

Analiza SWOT a calitatii

PUNCTE TARI Vechimea organizatiei in domeniul prestarii serviciilor postale;Reteaua extinsa de oficii postale si puncte de lucru, fapt ce poate facilita expeditia in timp rezonabil a trimiterilor postale;Pozitia de monopol detinuta multi ani – prestator universal de servicii postale pe teritoriul Romaniei;Tarifele practicate - accesibile pentru clienti;

PUNCTE SLABE Reorganizarea CNPR, prin destituirea si comasarea punctelor si oficiilor postale din tara;Multiple modificari aduse sistemului postal din Romania;Lipsa unei viziuni clare a calitatii in sistemul postal – strategie si obiective;Investitii reduse privind perfectionarea resursei umane;Ignorarea reclamatiilor clientilor cu privire la prestarea incorecta a serviciului postal;

Page 15: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

Analiza SWOT a calitatiiOPORTUNITATI

  Informatizarea tuturor oficiilor postale in vederea imbunatatirii calitatii serviciului; Promovarea serviciilor si

produselorinovatoare; Aderarea la organismele internationale din domeniu, in vederea alinierii la standardele postale internationale; Investitii in pregatirea resursei umane, pentru eficientizarea prestatiei tehnicianului in activitati postale; Stimularea dezvoltarii durabile a serviciului postal; Incurajarea investitiilor si promovarea inovatiei;

AMENINTARI  Aparitia firmelor private in domeniul serviciilor postale cu preturi/tarife competitive; Dezvoltarea internetului si tehnologiei, a platilor online, a serviciilor de comunicare – servicii mai complete; Competitia creata de firmele de curierat, care livreaza mai rapid, la costuri mai mici si pe distante mai mari;Ignorarea costurilor non-calitatii; Neglijarea gradului de informare a clientilor despre serviciile oferite de CNPR;

Page 16: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

Compania Nationala Posta Romana SA(CNPR SA) este lider pe piata interna de servicii postale de peste 150 de ani. Compania reprezinta singurul furnizor de servicii universale prezent in orice locatie de teritoriul tarii noastre , oferind preturi accesibile tuturor utilizatorilor. In plan intern a fost adoptata o strategie ce are ca scop alinierea la standardele international din domeniul serviciilor postale, strategie ce vizeaza perioada 2012-2016 si isi propune: -sa dezvolte organizatia prin adoptarea celor mai noi tehnologii pentru eficientizarea prestatiei postale; -sa reproiecteze si sa dezvolte portofoliul de servicii; -sa implementeze platforme intranet si internet; -o mai buna valorificare a resursei umane.

Concluzii

Fiecare obiectiv major vizeaza buna dezvoltare a acestei companii cu traditie in tara noastra in sectorul postal, precum si mentinerea standardelor de calitate cu care CNPR SA si-a obisnuit clientii.

Page 17: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

http://www.posta-romana.ro/posta-romana.html 

http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/strategie_posta.pdf

 http://academiacomerciala.ro/

 http://ro.wikipedia.org/wiki/Calitate

 

Bibliografie

Page 18: CNPR - Calitate - Glodeanu Corina

VA MULTUMESC PENTRU ATENTIA ACORDATA!!!