CLASA a V-a - Profesori itineranti / de sprijin · PDF fileStudiu de caz: Egipt, Persia...

13
*se va desfasura(se va incerca desfasurarea)activitatilor din curriculum-ul obisnuit UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT:ŞCOALA GIMNAZIALA SALCIILE DISCIPLINA: ISTORIE PROFESOR: STANCU IOANA ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 2h/săptămână ANUL ŞCOLAR: 2012-2013 PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ ISTORIE UNIVERSALĂ Ed. ALL CLASA a V-a COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL 1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL ISTORIEI 2 2. PREISTORIA UMANITĂŢII 2 3. ORIENTUL ANTIC 8 4. GRECIA ANTICĂ 11 3 5. LUMEA TRACO-DACO-GETICĂ 3 6. LUMEA ROMANĂ 14 7. GENEZA LUMII ÎN MILENIUL I D. HR. 10 8. EVALUARE SI SINTEZA 5 12 9. SAPTAMANA ''SA FII MAI BUN,SA STII MAI MULT!'' 2 28 44 72

Transcript of CLASA a V-a - Profesori itineranti / de sprijin · PDF fileStudiu de caz: Egipt, Persia...

Page 1: CLASA a V-a - Profesori itineranti / de sprijin · PDF fileStudiu de caz: Egipt, Persia 3.Moştenirea culturală a Orientului Antic . - Şcoala , literatura, cunoştinţele ... S33-34

*se va desfasura(se va incerca desfasurarea)activitatilor din curriculum-ul obisnuit

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT:ŞCOALA GIMNAZIALA SALCIILE

DISCIPLINA: ISTORIE PROFESOR: STANCU IOANA

ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 2h/săptămână

ANUL ŞCOLAR: 2012-2013

PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ

ISTORIE UNIVERSALĂ Ed. ALL

CLASA a V-a

COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL

1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL ISTORIEI 2

2. PREISTORIA UMANITĂŢII 2

3. ORIENTUL ANTIC 8

4. GRECIA ANTICĂ 11 3

5. LUMEA TRACO-DACO-GETICĂ 3

6. LUMEA ROMANĂ 14

7. GENEZA LUMII ÎN MILENIUL I D. HR. 10

8. EVALUARE SI SINTEZA 5 12

9. SAPTAMANA ''SA FII MAI BUN,SA STII MAI MULT!'' 2

28 44 72

Page 2: CLASA a V-a - Profesori itineranti / de sprijin · PDF fileStudiu de caz: Egipt, Persia 3.Moştenirea culturală a Orientului Antic . - Şcoala , literatura, cunoştinţele ... S33-34

*se va desfasura(se va incerca desfasurarea)activitatilor din curriculum-ul obisnuit

PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ ISTORIE UNIVERSALĂ

CLASA a-V-a UNITATEA DE ÎNVĂŢARE SEM. I

CONŢINUTURI

COMPETENŢE SPECIFICE

NR. ORE

SĂPT. OBS.

I.. INTRODUCERE ÎN STUDIUL ISTORIEI

1.Evaluare iniţială 2.Omul şi mediul. Timpul si spatiul in istorie 3.Marile zone de apariţie a civilizaţiei

1.1.,3.1., 4.1.

2 1 1

S1 S2

Testare iniţială

II.PREISTORIA UMANITĂŢII

1.Apariţia, evoluţia şi răspândirea grupurilor umane. 1.1. 3.1., 3.2.,

2 S3 Obs. curentă

III. ORIENTUL ANTIC

1. Omul şi mediul. Popoarele Orientului Antic 2. De la oraşe- state la imperii:

- Reconstituirea istoriei unui oraş - stat. - Regate şi imperii din Orientul Antic.

Studiu de caz: Egipt, Persia 3.Moştenirea culturală a Orientului Antic .

- Şcoala , literatura, cunoştinţele ştiinţifice, arta Studiu de caz: Piramidele

1.1.,3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 2.2

2 2 2

2

S4 S5. S6

S7

Obs. curentă

EVALUARE 1 S8 Evaluare scrisa

Page 3: CLASA a V-a - Profesori itineranti / de sprijin · PDF fileStudiu de caz: Egipt, Persia 3.Moştenirea culturală a Orientului Antic . - Şcoala , literatura, cunoştinţele ... S33-34

*se va desfasura(se va incerca desfasurarea)activitatilor din curriculum-ul obisnuit

IV.GRECIA ANTICĂ 1. Omul şi mediul. - Grecia arhaică 2. Formarea polisului şi a democraţiei. Marea colonizare greacă

1.1., 3.1.,3.3., 3.4.,3.5., 4.2.

3 3

S8-9 S10-11

Obs. curentă

GRECIA ANTICĂ 3. Lumea greacă a secolului al V-lea î. Hr.: -Legiuitori si tirani - Războaiele medice. Studiu de caz: Marathon - Pericle şi epoca sa 4. Lumea elenistică : Imperiul macedonean. - Studiu de caz: Alexandru cel Mare 5. Cultura greacă şi elenistică: Descrierea unui templu.

3.4., 4.1. 2.2 . 3.2

1 1 2 1 3

S11 S12

S12-13 S13

S15-16

Obs.

curentă

EVALUARE Evaluare semestriala 2 S14

V. LUMEA TRACO-GETO-DACĂ

1. Raporturile geto-dacilor cu lumea greacă şi cu cea romană 1.1., 3.3.,3.5.,4.2.

3

S16-17

Obs. curentă

EVALUARE Evaluare grecia antica si lumea geto-daca 1 S18 Testare scrisa

VI LUMEA ROMANĂ

1.Omul şi mediu .Aşezarea şi locuitorii Italiei în Antichitate 2. Republica romană. Roma de la regalitate la republică. 3. Razboaiele punice

3. Imperiul Roman. - Principatul. - Întinderea şi organizarea Imperiului 4. Cultura romană. Influienţa culturii şi a civilizaţiei romane în lume. 5. Declinul Imperiului Roman. - Criza Imperiului Roman - Creştinismul de la Constantin cel Mare la Theodosius I.

- Menţinerea Imperiului Roman de Răsărit

1.1., 3.1.,3.3., 3.4.,3.5., 2.1., 3.6., 4.2.

1 2 1 3 2 5

S18 S19 S20

S20-21

S22

S23-25

Obs. curentă

Testare scrisă

EVALUARE 2 S25-27

Activităţi

Page 4: CLASA a V-a - Profesori itineranti / de sprijin · PDF fileStudiu de caz: Egipt, Persia 3.Moştenirea culturală a Orientului Antic . - Şcoala , literatura, cunoştinţele ... S33-34

*se va desfasura(se va incerca desfasurarea)activitatilor din curriculum-ul obisnuit

extraşcolare Săptămâna „ Să ştii mai multe, să fi mai bun!”

2 S26

7. GENEZA LUMII ÎN MILENIUL I D.HR.

.

1. Constituirea regatelor romano-germane: - Formarea de noi popoare europene - Imperiul Carolingian 2. Etnogeneza românească. Primele formaţiuni statale. - Etnogeneza românească - Primele formaţiuni politice româneşti 3.Lumea slavă- Lumea slavă în secolele VII-X Studiu de caz : Rusia kieveană 4. Lumea arabă- Formarea şi expansiunea statului arab

1.1., 3.1.,3.3., 3.4.,3.5., 2.1. 3.6., 4.2.

2

4 2 2

S27-28

S28-30 S30-31

S31-32

Obs. curentă

Testare scrisă

EVALUARE 2 S32-33

EVALUARE ŞI SINTEZĂ . Sinteză: Europa de la căderea Romei în anul 1000 EVALUARE SEMESTRIALA

1.1., 3.1.,3.3.,3.

5.

2 5

S33-34 S34-36

Testare scrisă

Page 5: CLASA a V-a - Profesori itineranti / de sprijin · PDF fileStudiu de caz: Egipt, Persia 3.Moştenirea culturală a Orientului Antic . - Şcoala , literatura, cunoştinţele ... S33-34

*se va desfasura(se va incerca desfasurarea)activitatilor din curriculum-ul obisnuit

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: INTRODUCERE ÎN STUDIUL ISTORIEI NUMĂR ORE ALOCATE:4h

CONŢINUTURI

(detalieri)

Competente specifice

ACTIVITAŢI DE

INVĂŢARE

ACTIVITATI DE INVATARE ADAPTATE

TERMENI,

CONCEPTE ŞI PROBLEME DE

ATINS

RESURSE

MATERIALE

RESURSE

PROCEDURALE

INSTRUMENTE

DE EVALUARE

OBS.

Recapitulare

Omul şi mediul.

Marile zone de

apariţie a

civilizaţiei.

1.1.

3.1.

4.1

- exerciţii de

alcătuire a

axelor

cronologice

- studierea şi

descrierea

izvoarelor

istorice;

- exerciţii de

lectură a

hărţilor

- descrierea

unor

instrumente de

măsurare a

timpului

-ex.de transcriere cu

accent pus pe incadrarea

textului in pagina,pe

forma si dimensiunea

literelor ;

-fise de lucru cu

labirinturi utilizand

imagini istorice ;

*

- definirea

istoriei,

izvoarele

istoriei

- omul şi mediul

- cronologia:

definiţie, tipuri

( mileniu, secol,

deceniu, epocă,

eră- î. Hr./

d.Hr.)

- axa

cronologică

- manuale

- atlase

- texte istorice

- imagini

- atlasul lumii

antice

- atlas de

arheologie

- a. frontală

- a.

individuală

- testare

iniţială

- alcătuirea axei

cronologice

- fişă de lucru

- observarea

sistematică a

elevilor

- temă pentru acasă

Page 6: CLASA a V-a - Profesori itineranti / de sprijin · PDF fileStudiu de caz: Egipt, Persia 3.Moştenirea culturală a Orientului Antic . - Şcoala , literatura, cunoştinţele ... S33-34

*se va desfasura(se va incerca desfasurarea)activitatilor din curriculum-ul obisnuit

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PREISTORIA UMANITĂŢII NUMĂR ORE ALOCATE:2h

CONŢINUTURI

(detalieri)

COMPETENŢE

SPECIFICE

ACTIVITAŢI

DE

INVĂŢAREA

ACTIVITATI

DE INVATARE

ADAPTATE

TERMENI,

CONCEPTE ŞI

PROBLEME DE

ATINS

RESURSE

MATERIALE

RESURSE

PROCEDURA

LE

INSTRUMENTE

DE

EVALUARE

OBS.

1.Apariţia,

evoluţia şi

răspândirea

grupurilor

umane

.

1.1.

3.1.

3.2.

- citirea şi

comentarea

izvoarelor

documentare

- citirea de

texte care

relatează

despre

cauzele unui

eveniment

istoric

- exerciţii de

identificare a

termenilor

istorici în

texte diferite

-ex.de identificare a

literelor intr-un text dat;

-ex de asociere imagine-

cuvant utilizand imagini

istorice;

-ex.de formulare orala de

enunturi folosind termeni

istorici cunoscuti de elev;

- familie, vecini,

relaţii de rudenie,

sedentarizare

- evoluţia

uneltelor, a

ceramicii şi a

aşezărilor

- manuale;

- culegeri de

texte;-

dicţionare;

- imagini;

- atlasul lumii

antice

- atlas de

arheologie

- fise de lucru

- a. frontală

- a.

individuală

- a. pe grupe

- observarea

sistematică a

elevilor

PPT

Page 7: CLASA a V-a - Profesori itineranti / de sprijin · PDF fileStudiu de caz: Egipt, Persia 3.Moştenirea culturală a Orientului Antic . - Şcoala , literatura, cunoştinţele ... S33-34

*se va desfasura(se va incerca desfasurarea)activitatilor din curriculum-ul obisnuit

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:ORIENTUL ANTIC NUMĂR ORE ALOCATE:9H

CONŢINUTURI

(detalieri)

COMPET

ENŢE

SPECIFIC

E

ACTIVITAŢI DE

INVĂŢARE

TERMENI,

CONCEPTE

ŞI

PROBLEM

E DE

ATINS

RESURSE

MATERIALE

RESURSE

PROCEDURALE

INSTRUMENTE

DE

EVALUARE

OBS.

1. Omul şi

mediul.Popoarele

Orientului Antic

2. De la oraşele –

state la imperii. 2.1.Reconstituirea

istoriei unui oraş-stat

2.2. Mari regate şi

imperii din Orientul

Antic

3. Moştenirea

culturală a

Orientului Antic. Şcoala, literatura,

cunoştinţele

ştiinţifice, arta.

4. Evaluare

1.1.

3.1.

3.3.

3.4.

3.5.

. 2.2

- exerciţii de lectură

a hărţilor

- studierea şi

descrierea izvoarelor

istorice

- exerciţii pentru

identificarea

termenilor istorici în

texte diferite

- exerciţii de redactare

a unei compuneri pe o

temă dată

- exerciţii de descriere

a unor evenimente

istorice

- descrierea unui

monument de

arhitectură

- alcătuirea planului

unei călătorii

imaginare în Orientul

Antic

-

agricultură,

păstorit,

meşteşug,

comerţ, căi

de

comunicaţi

e

- oraş-stat,

regat,

imperiu,

dinastie,

sclavi

- cultură,

scriere,

papirus,

arhitectură,

piramidă,

sculptură

- Harta

Orientului

Antic

- manuale;

- texte istorice;

- imagini;

-fişe de lucru

- studiu de caz:

Egiptul, Persia

- atlasul istoric

- studiu de caz:

Piramidele

- a. frontală

- a. pe grupe

- a. individuală

- lucrul cu harta

- observarea

sistematică a elevilor

- autoevaluare

- temă pentru acasă

- observarea

sistematică a elevilor

- diagrama Venn

test

Page 8: CLASA a V-a - Profesori itineranti / de sprijin · PDF fileStudiu de caz: Egipt, Persia 3.Moştenirea culturală a Orientului Antic . - Şcoala , literatura, cunoştinţele ... S33-34

*se va desfasura(se va incerca desfasurarea)activitatilor din curriculum-ul obisnuit

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: GRECIA ANTICĂ NUMĂR ORE ALOCATE:14H

CONŢINUTURI

(detalieri)

CO

MPE

TEN

ŢE

SPE

CIFI

CE

ACTIVITAŢI DE

INVĂŢARE

ACTIVITATI

DE INVATARE

ADAPTATE

TERMENI,

CONCEPTE ŞI

PROBLEME

DE ATINS

RESURSE

MATERIAL

E

RESURSE

PROCEDURALE

INSTRU-

MENTE

DE

EVALUARE

OBS.

1. Omul şi mediul. Grecia

arhaică.

2. Formarea polisului şi a

democraţiei. Marea colonizare

greacă.

3. Evaluare semestrială

3. Lumea greacă a secolului al

V-lea î. Hr.

3.1. Războaiele medice

3.2. Pericle şi epoca sa.

4. Lumea elenistică. Imperiul

macedonean.

5. Cultura greacă şi elenistică.

Descrierea unui templu.

6. Evaluare

1.1.

3.1.

3.3.

3.4.

3.5.

4.2.

2.2

- exerciţii de

lectură a hărţilor

- citirea de texte

care relatează

despre cauzele unui

eveniment istoric

- exerciţii pentru

identificarea

termenilor istorici

în texte diferite

- exerciţii de

redactare a unei

compuneri pe o

temă dată

- exerciţii de

descriere a unor

evenimente istorice

- descrierea unui

monument de

arhitectură

- alcătuirea

planului unei

călătorii imaginare

în Grecia Antică

-ex.de utilizare a

hartii cu ajutorul

profesorului;

-ex.de identificare a

unor cuvinte (in text

dat) care incep cu o

litera data;

-ex.de formulare

orala de enunturi din

cuvinte date;

*

* oral

- eleni,

influienţa

mediului asupra

vieţii şi asupra

ocupaţiilor

vechilor greci

- polis,

democraţie,

cetăţean, barbar,

colonizare

- modelul

democratic şi

modelul

aristocratic:

Atena şi Sparta

- mercenar,

elenism, criza

cetăţii greceşti

- artele, ştiinţa,

scrierea istoriei,

teatrul în

societatea

greacă,

divinităţile,

sărbătorile

- Harta

Greciei

Antice

- manuale;

- texte

istorice;

- studiu de

caz:

Marathon

- studiu de

caz:

Alexandru

cel Mare

- imagini;

- fişe de

lucru

- atlasul

istoric

- atlasul

lumii antice

- a. frontală

- a. pe grupe

- a. individuală

- lucrul cu harta

- fişă de lucru

- organizatorul

grafic

- temă pentru

acasă

- comparaţia

autoevaluare

- observarea

sistematică a

elevilor

- diagrama

Venn

test

- evaluare

orală, eseuri

Page 9: CLASA a V-a - Profesori itineranti / de sprijin · PDF fileStudiu de caz: Egipt, Persia 3.Moştenirea culturală a Orientului Antic . - Şcoala , literatura, cunoştinţele ... S33-34

*se va desfasura(se va incerca desfasurarea)activitatilor din curriculum-ul obisnuit

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:LUMEA TRACO-GETO-DACĂ NUMĂR ORE ALOCATE:4H

CONŢINUTURI

(detalieri)

COM

PETE

NŢE

SPEC

IFIC

E

ACTIVITAŢI

DE INVĂŢARE

ACTIVITATI

DE INVATARE

ADAPTATE

TERMENI,

CONCEPTE ŞI

PROBLEME DE

ATINS

RESURSE

MATERIALE

RESURSE

PROCEDUR

ALE

INSTRUMENTE

DE

EVALUARE

OBS.

1. Raporturile geto-

dacilor cu lumea

greacă şi cu cea

romană

1.1.

3.3.

3.5.

4.2.

- exerciţii de

lectură a hărţilor

- citirea şi

descrierea

izvoarelor

istorice

- exerciţii de

redactare a unei

compuneri pe o

temă dată

- completarea

spaţiilor

lacunare cu

termeni istorici

dintr-o listă dată

Ex.de utilizare a

hartii cu ajutorul

profesorului si/sau

colegilor;

-ex de formulare

orala de enunturi

din cuvinte date;

-ex de completare

spatii lacunare cu

litere/silabe;

- traci, daci, geţi,

regalitate,

cultura materială

şi spirituală a

geto - dacilor

- Harta Daciei

-manuale;

- texte

istorice;

- teste

- imagini;

- atlasul

istoric

-fişe de lucru

*adaptate

- a. frontală

- a. pe grupe

- a.

individuală

testare iniţială

- lucrul cu harta

- metoda

ciorchinelui

- observarea

sistematică a

elevilor

- temă pentru

acasă

- prelegerea

Autoevaluare

PPT. fişă de

evaluare

Page 10: CLASA a V-a - Profesori itineranti / de sprijin · PDF fileStudiu de caz: Egipt, Persia 3.Moştenirea culturală a Orientului Antic . - Şcoala , literatura, cunoştinţele ... S33-34

*se va desfasura(se va incerca desfasurarea)activitatilor din curriculum-ul obisnuit

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:LUMEA ROMANĂ NUMĂR ORE ALOCATE:16H

CONŢINUTURI

(detalieri)

CO

M

PE

TE

E

SP

EC

IFI

CE

ACTIVITAŢI

DE INVĂŢARE

ACTIVITATI

DE INVATARE

ADAPTATE

TERMENI,

CONCEPTE ŞI

PROBLEME

DE ATINS

RESURSE

MATERIALE

RESURSE

PROCEDUR

ALE

INSTRUMENTE

DE

EVALUARE

OBS.

1. Omul şi mediul.

2. Republica romană. Roma:

De la regalitate la republică.

3. Imperiul Roman.

Principatul. Întinderea şi

organizarea imperiului.

4. Cultura romană. Influienţa

culturii şi civilizaţiei romane

în lume

5. Declinul Imperiului Roman

5.1 Criza Imperiului Roman.

5.2.Creştinismul de la

Constantin cel Mare la

Theodosius I

5.3 Menţinerea Imperiului

Roman de Răsărit

6. Evaluare

1.1

3.1.

3.3.

3.4.

3.5.

2.1.

3.6.

4.2.

- exerciţii de

lectură a

hărţilor

- citirea de texte

care relatează

despre cauzele

unui eveniment

istoric

- exerciţii

pentru

identificarea

termenilor

istorici în texte

diferite

- exerciţii de

redactare a unei

compuneri pe o

temă dată

- exerciţii de

descriere a unor

evenimente

-ex.de citire silabe;

-ex de transcriere;

-ex.de identificare

litere si silabe intr-

un text dat;

-ex.de formulare

orala de enunturi din

cuvinte date;

-ex de despartire a

cuvintelor date in

- aşezarea şi

locuitorii

Italiei în

Antichitate

- rege, senat,

patrician,

plebeu,

provincie,

principe,

războaiele din

peninsulă,

organizarea

primelor

provincii

- administraţie,

romanizare

- arhitectură,

artă

- anarhie

militară,

dominat,

patronat,

- Harta

Romei

Antice

- manuale;

- texte

istorice;

- imagini;

-fişe de lucru

- atlasul

istoric

- a. frontală

- a. pe grupe

- a.

individuală

- lucrul cu harta

- alcătuirea axei

cronologice

- observarea

sistematică a

elevilor

- temă pentru

acasă

- diagrama

Venn

autoevaluare

- copacul ideilor

- fişă de

evaluare

*adaptata

- analiza

Page 11: CLASA a V-a - Profesori itineranti / de sprijin · PDF fileStudiu de caz: Egipt, Persia 3.Moştenirea culturală a Orientului Antic . - Şcoala , literatura, cunoştinţele ... S33-34

*se va desfasura(se va incerca desfasurarea)activitatilor din curriculum-ul obisnuit

istorice

- descrierea

unui monument

de arhitectură

- alcătuirea

planului unei

călătorii

imaginare în

Roma Antic

silabe;

*

* oral

colonat, religie

oficială,

creştinare,

încercări de

reformare a

Imperiului

- sinteza

- turul galeriei

- test

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE GENEZA LUMII ÎN MILENIUL I D.HR. NUMĂR ORE ALOCATE:12H

CONŢINUTURI

(detalieri)

COMPETE

NŢE

SPECIFICE

ACTIVITAŢI

DE

INVĂŢARE

ACTIVITATI

DE INVATARE

ADAPTATE

TERMENI,

CONCEPTE ŞI

PROBLEME DE

ATINS

RESURSE

MATERIALE

RESURSE

PROCEDUR

ALE

INSTRUMENTE

DE

EVALUARE

OBS.

Page 12: CLASA a V-a - Profesori itineranti / de sprijin · PDF fileStudiu de caz: Egipt, Persia 3.Moştenirea culturală a Orientului Antic . - Şcoala , literatura, cunoştinţele ... S33-34

*se va desfasura(se va incerca desfasurarea)activitatilor din curriculum-ul obisnuit

1. Constituirea regatelor

romano-germane

1.1 Formarea de noi

popoare europene

1.2 Imperiul Carolingian

2. Etnogeneza

românească. Primele

formaţiuni statale

2.1. Etnogeneza

românească

2.2 Primele formaţiuni

politice româneşti

3.Lumea slavă în secolele

VII-X

4. Lumea arabă.

Formarea şi expansiunea

statului arab

5. Evaluare

6. Evaluare finală:

Sinteză: Europa de la

căderea Romei la anul

1000

1.1. 3.1.

3.3.

3.4.

3.5.

2.1.

3.6.

4.2.

- exerciţii de

lectură a hărţilor

- citirea şi

comentarea

izvoarelor

documentare

- citirea de texte

care relatează

despre cauzele

unui eveniment

istoric

- exerciţii pentru

identificarea

termenilor istorici

în texte diferite

- exerciţii de

redactare a unei

compuneri pe o

temă dată

- exerciţii de

descriere a unor

evenimente

istorice

- realizarea unor

rebusuri istorice

*

-ex.de citire silabe

date;

-ex de asociere

imagine(istorica)-

cuvant;

-ex de formulare

orala de enunturi

din cuvinte date;

*

-ex cu labirinturi

folosind teme

istorice;

- noii stăpâni ai

pământului,

regalitatea

barbară,

aristocraţie

militară

- continuitate,

etnogeneză,

vlahi,

creştinismul,

limbă romanică,

obşti săteşti,

cnezat,

voievodat,

- limbi slave

- calif/califat,

islam

- hărţi istorice

- manuale;

- texte

istorice;

- imagini;

-fişe de lucru

- studiu de

caz: Rusia

kieviană

- atlasul istoric

- a. frontală

- a. pe grupe

- a.

individuală

- lucrul cu harta

- alcătuirea axei

cronologice

- observarea

sistematică a

elevilor

- temă pentru

acasă

autoevaluare

test

evaluare orală,

eseuri

rebusuri istorice

Page 13: CLASA a V-a - Profesori itineranti / de sprijin · PDF fileStudiu de caz: Egipt, Persia 3.Moştenirea culturală a Orientului Antic . - Şcoala , literatura, cunoştinţele ... S33-34

*se va desfasura(se va incerca desfasurarea)activitatilor din curriculum-ul obisnuit

Competenţe specifice: 1.1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei, Preistoriei şi epocii antice, în diferite situaţii de comunicare scrisă

sau orală 3.1. Identificarea şi clasificarea surselor istorice 3.2. Stabilirea, pe baza surselor istorice, a elementelor evoluţiei grupurilor umane şi civilizaţiei omeneşti 3.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice din Antichitate, pe baza surselor istorice 3.4. Relatarea unui fapt istoric din Antichitate, utilizând informaţii selectate din surse istorice, cunoscute sau la

prima vedere 3.5. Stabilirea unor asemănări şi a unor deosebiri între civilizaţiile Antichităţii, pe baza surselor istorice date 3.6. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o sursă istorică, într-o expunere scrisă sau orală 2.1. Cooperarea în vederea realizării unei mape istorice 2.2. Manifestarea interesului pentru valorile lumii antice prin realizarea unui proiect istoric 4.1. Elaborarea de instrumente grafice folosind informaţii referitoare la timp şi spaţiu 4.2. Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării unui fapt istoric