Moştenirea culturală a Orientului antic

29
Moştenirea culturală a Orientului antic Scrierea, literatura, ştiinţa, arta

description

Moştenirea culturală a Orientului antic. Scrierea, literatura, ştiinţa, arta. Spiritualitatea Orientului antic. Cultura lumii antice se caracterizează prin : varietatea manifestărilor în diferite domenii caracterul practic al cunoştinţelor originalitate - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Moştenirea culturală a Orientului antic

Page 1: Moştenirea culturală a Orientului antic

Moştenirea culturală a Orientului antic

Scrierea, literatura, ştiinţa, arta

Page 2: Moştenirea culturală a Orientului antic

Spiritualitatea Orientului antic

• Cultura lumii antice se caracterizează prin: • varietatea manifestărilor în diferite domenii

• caracterul practic al cunoştinţelor • originalitate

• influenţa reciprocă a civilizaţiilor diferitelor popoare.

• În Orient, cultura a avut o dezvoltare mai lentă, ea fiind un privilegiu al claselor înstărite.

Page 3: Moştenirea culturală a Orientului antic

Apariţia scrierii• Apariţia scrisului a făcut posibilă acumularea,

transmiterea şi păstrarea cunoştinţelor umane.• La inventarea scrierii au contribuit: apariţia statului

şi dezvoltarea comerţului.• Negustorii trebuiau să ţină socoteala mărfurilor

vândute sau cumpărate.• Funcţionarii ţineau socoteala impozitelor şi a

obligaţiilor oamenilor de rând şi înregistrau mărfurile intrate în hambarele regilor.

• Preoţii consemnau legendele şi miturile, rugăciunile şi ritualurile religioase.

• Judecătorii împărţeau dreptatea după legi.

Page 4: Moştenirea culturală a Orientului antic

Scrisul şi evoluţia sa

• Scrisul a avut forme variate: scrierea pictografică, scrierea cuneiformă, scrierea

hieroglifică, scrierea alfabetică.• Se scria pe: tăbliţe de lut, plăcuţe de lemn

(India), fâşii de mătase (China), papirus (Egipt), pergament (Persia). Textele cele

mai importante (legi, texte religioase) erau cioplite în piatră.

• Fenicienii sunt creatorii primului alfabet, compus din 22 de semne, numai

consoane.

Page 5: Moştenirea culturală a Orientului antic

Scrierea sumeriană• Scrierea pictografică se

făcea cu ajutorul desenelor ce exprimau

anumite idei. • Mai târziu au fost înlocuite cu semne şi

simboluri. Aşa a apărut scrierea cuneiformă

(cuneus = cui).• S-a descoperit o bibliotecă de tăbliţe de

argilă la Ninive, în Imperiul Asirian. Ea are

peste 100 000 de asemenea tăbliţe. Aici s-a

găsit şi Legenda sau Epopeea lui Ghilgameş.

Scriere cuneiformă

Page 6: Moştenirea culturală a Orientului antic

Scrierea egipteanăEgiptenii au avut o scriere

proprie, numită hieroglifică. Ea cuprindea mii de semne. Grecii

au au dat scrierii egiptene numele de scriere sacră (hieros – sacru şi glyfein – a grava). Fiind foarte complicată, nu putea fi

învăţată decât de persoane care toată viaţa se ocupau cu

învăţătura, ca: preoţi, înalţi funcţionari, scribi.

Cartea morţilor

Mentuhotep II

Page 7: Moştenirea culturală a Orientului antic

Alfabetul a fost o necesitate vitală pentru

fenicieni, datorită dezvoltării navigaţiei,

comerţului şi întocmirii diferitelor acte şi tranzacţii

comerciale

Cifre babiloniene

Page 8: Moştenirea culturală a Orientului antic

Literatura • Literatura popoarelor din Orientul antic este

foarte bogată, variată şi interesantă.

• Cuprinde: povestiri şi legende (mituri), imnuri, fabule, învăţături, proverbe.

• Prezintă: frumuseţea naturii şi faptele de seamă ale oamenilor.

• Unele opere literare sunt considerate capodopere ale literaturii universale:

Epopeea lui Ghilgameş, Biblia, poemele indiene (Ramayana şi Mahabharata).

Page 9: Moştenirea culturală a Orientului antic

Poemul lui Ghilgameş cuprine 3600 de versuri scrise pe 12 tăbliţe de argilă. Sunt descrise

faptele eroului, apărător al dreptăţii. După ce îi învinge pe duşmani, pleacă la capătul lumii

pentru a găsi leacul contra morţii şi a dobândi nemurirea. Este redată şi legenda despre potop,

inspirată din înfricoşătoarele revărsări ale Tigrului şi Eufratului.

Page 10: Moştenirea culturală a Orientului antic

Ramayana

Manuscris ilustrat - Mahabharata

Poemele eroice indiene, povestesc luptele crâncene

ale unor eroi legendari, foarte populari în India.

Conţin descrieri ale naturii şi ale faptelor de arme, precum

şi cugetări de o rară frumuseţe.

Page 11: Moştenirea culturală a Orientului antic

Importanţa literaturii

• Este un izvor istoric deoarece:

• Reflectă viaţa de toate zilele a

oamenilor

• Modul lor de gândire

• Ideile şi concepţiile lor despre lume şi

societateScribul egiptean

Page 12: Moştenirea culturală a Orientului antic

Ştiinţa • S-a dezvoltat în funcţie de cerinţele

practice: construirea digurilor, a templelor, a mormintelor monumentale.

• Cunoştinţele ştiinţifice au apărut ca urmare a obsevaţiilor atente ale oamenilor asupra

naturii înconjurătoare.• Purtătorii lor erau: preoţii, scribii, medicii,

unii reprezentanţi ai aristocraţiei.• Regii instalau la curtea regală şi în temple

biblioteci, arhive, observatoare astronomice şi înfiinţau şcoli pentru

pregătirea tinerilor.

Page 13: Moştenirea culturală a Orientului antic

Matematica, geometria, astronomia

• Au apărut la toate popoarele Orientului antic

• Se cunoşteau:

• Cele 4 operaţii fundamentale ale aritmeticii, ridicarea la pătrat, extragerea radicalului.

• Se calcula suprafaţa cercului şi valoarea lui π

• Egiptenii foloseau sistemul zecimal, mesopotamienii au întocmit o tablă a înmulţirii

de la 1 la 180 000, indienii au născocit semnele – şi + şi cifrele de la 0 la 9

Page 14: Moştenirea culturală a Orientului antic

Matematică şi geometrie

egipteană şi babiloniană

Page 15: Moştenirea culturală a Orientului antic

Medicina

Instrumente medicale - Egipt

Actul medical în Egipt

► În Mesopotamia s-au constituit ramuri ale medicinei (oftalmologia, chirurgia).

► În Egipt, operaţiile de pregătire a mumiilor au înlesnit cunoaşterea corpului uman.

► În India şi China se făceau medicamente foarte eficace din diferite ierburi şi s-au scris numeroase

tratate de medicină.

Page 16: Moştenirea culturală a Orientului antic

Agronomia

În agicultură, învăţaţii au proiectat asanări, îndiguiri (Egipt, Mesopotamia, China), au scris tratate de

agronomie (China – despre sistemele de cultură în serie, asolament, îngrăşarea pământului).

Page 17: Moştenirea culturală a Orientului antic

Dreptul

Regele Hammurabi primind legile de la Şamaş, Zeul Soare

Reglementarea relaţiilor dintre oameni, dintre comunităţi era o necesitate şi în Orientul antic.

S-au păstrat texte cu caracter juridic: Codul lui Hammurabi (Mesopotamia),

legile lui Manu (India).

Codul lui Hammurabi este scris pe o stelă de bazalt neagră, înaltă de 2,25

metri, cu litere cuneiforme. Este alcătuit din 282 de paragrafe. Legile se referă la pedeapsa pentru furt şi

jaf, drepturile şi îndatoririle persoanelor care arendează

pământul, pedepsele pentru folosirea neglijentă a reţelei de irigaţii, dreptul

familiei, pedepse pentru vătămări corporale şi dispoziţii referitoare

la sclavi.

Page 18: Moştenirea culturală a Orientului antic

Istoria Ramses al II-lea

► A apărut ca urmare a consemnării în scris a celor mai

importante evenimente, a cronologiei regilor, a tratatelor

de pace.

► Din scenele reproduse pe unul din templele lui lui Ramses şi din

analele sale a putut fi reconstituită, pentru prima dată în istoria Antichităţii, desfăşurarea

unei bătălii (de la Kadeş, 1296 î.H.)

► Tot în timpul lui Ramses II, între egipteni şi hittiţi, s-a încheiat cel

mai vechi tratat de pace cunoscut în istorie (1283 î.H.)

Page 19: Moştenirea culturală a Orientului antic

Geografia Fenicienii au făcut mai multe călătorii pe mare. Una a fost făcută în

jurul Africii în sec al VI-lea î.H., din ordinul faraonului Necho şi a durat trei ani. Au străbătut delta Nilului, Marea Roşie, ocolind Africa au

pătruns în Oceanul Atlantic, Marea Mediterană, Nil.

Page 20: Moştenirea culturală a Orientului antic

Şcoala • În Egipt, Mesopotamia, India şi China s-au înfiinţat

primele şcoli pe lângă temple.• Se învăţau: scrisul, cititul, recitarea de legende,

operaţiile aritmetice.• În Mesopotamia s-au găsit urme de săli de clasă,

bănci, tăbliţe de lut pentru scris exerciţii.• Erau şcoli speciale pentru scribi, institute superioare

şi observatoare astronomice (de ex. cele instalate în vârful zugguratelor).

• Au existat şi biblioteci, unele conţinând zeci şi sute de mii de tăbliţe, suluri de papirus, mătase etc.

Page 21: Moştenirea culturală a Orientului antic

Importanţa ştiinţei

• Cunoştinţele ştiinţifice ale popoarelor orientale reprezintă primele încercări de explicare şi

înţelegere a fenomenelor naturii. • Constituie baza ştiinţelor de mai târziu.

Roata şi carul - inventate de sumerieni

Page 22: Moştenirea culturală a Orientului antic

Arta

• Popoarele Orientului antic au lăsat opere de artă nepieritoare în arhitectură,

sculptură, pictură şi ceramică.

• Toate marile construcţii (palate, temple, morminte) erau de proporţii monumentale

şi împodobite cu picturi, basoreliefuri, cărămizi smălţuite, hieroglife etc.

• Ele preamăreau puterea zeilor şi a monarhului.

Page 23: Moştenirea culturală a Orientului antic

Arhitectura EgiptuluiSfinxul de la Gizeh între piramide

Templul lui Amon de la Luxor (lângă Teba)

Templul lui Isis

Page 24: Moştenirea culturală a Orientului antic

Mesopotamia,Palestina, Persia

Zigguratele erau temple cu şapte etaje. Fiecare etaj era

mai retras şi mai îngust decât cel inferior şi vopsit în

altă culoare (alb, negru, roşu, albastru, roz, argintiu,

auriu). Aveau scări exterioare în spirală.

Marele ziggurat din Ur Templul lui Solomon

Persepolis

Page 25: Moştenirea culturală a Orientului antic

India şi China

În India, palatele şi templele erau mari, unele construite în stânci, bogat împodobite

atât în interior, cât şi în exterior.

În China, palatele şi templele (pagode) aveau

etaje cu acoperişurile curbate şi colţurile

streşinilor ridicate. Erau decorate cu picturi,

basoreliefuri, incrustaţii în lemn, sidef, jad etc.

Page 26: Moştenirea culturală a Orientului antic

Civilizaţia chineză Chinezii au născocit acul magnetic, un explozibil

(folosit la focurile de artificii, numit "florile de foc"), hârtia şi tiparul.

Marele zid chinezesc este singura construcţie vizibilă de pe Lună. A fost ridicat de primul împărat chinez Quin Shi Huang şi măsoară circa 5000 km lungime. Servea

atât pentru apărare, cât şi ca drum comercial.

Page 27: Moştenirea culturală a Orientului antic

Sculptura, pictura, ceramica• Statuile care reprezentau zei, faraoni, regi, împăraţi, mari

preoţi erau de mărimi colosale.• Statuile care redau aspecte de muncă, ostaşi sau slujbaşi sunt

de proporţii mai mici.• Foarte valoroase sunt picturile, basoreliefurile şi frizele care

împodobeau palatele şi interiorul piramidelor. Acestea redau: animale, păsări, flori, scene de vânătoare, de război, petreceri,

alaiuri regeşti.• Deosebit de interesante sunt scenele de muncă: aratul, seceratul, construirea unei corăbii; topitorii de aur, tăbăcarii, tăietorii de piatră; se observă uneltele pe care le foloseau:

ciocan, ferăstrău, secure etc.• Obiectele de ceramică, vase, statuete erau pictate în diferite

culori şi cu mult gust artistic.• S-au descoperit splendide bijuterii: cercei, brăţări, paftale,

măşti mortuare, sicrie frumos împodobite, tronuri,cufere,etc.

Page 28: Moştenirea culturală a Orientului antic

Bijuterii sumeriene

Masca mortuară a faraonului Tutankamon

Regina Nefertiti

Vas fenician

Page 29: Moştenirea culturală a Orientului antic

Realizat de

• Prof.Murgu Eugenia-Angela• Bibliografie:• Manuale alternative de istorie pentru clasa a V-a• Culegere de texte literare pentru Istoria antică, EDP, 1981• HCMatei – Enciclopedia Antichităţii, Ed Meronia, 1995• EBichman/VNeagu/LGeorgian/CNuţu – Istoria universală

antică şi medievală, clasa a V-a, EDP, 1995• ŞPascu/ABodor/VBocşăneanu – Istoria universală antică

şi medievală, clasa a IX-a, EDP,1994• Enciclopedia Wikipedia