C.F. km 112 + 530 m LIPSA CANALIZĂRII RELAŢIA CU … 373 PUG Madara… · desenat proiectat...

of 1 /1
desenat proiectat P.U.G. COM. MĂDĂRAŞ Titlu proiect: SITUAŢIA EXISTENTĂ/DISFUNCŢIONALITĂŢI ZONĂ CU TRUPURI MĂDĂRAŞ Titlu planşă: 1:5000 Scara: noi. 2017 Data: 373 Nr. proiect: S.E.01 Nr. planşă: 00 Revizia: Adresă beneficiar: Amplasament: str. Principală, nr. 193 com. Mădăraş com. Mădăraş Comuna Mădăraş Beneficiar: L. Ş. P.U.G. Faza: arh. Köllő Miklós şef proiect arh. Köllő Miklós arh. Györfy László-Miklós arh. Györfy László-Miklós arhitectură, urbanism, restaurări, design interior, rezistenţă 535500 Gheorgheni Piaţa Libertăţii 8/A J19/1095/2007 (+4)0 266 363 510 (+4)0 729 040 040 [email protected] 554.000 554.500 555.000 555.500 556.000 554.000 554.500 555.000 555.500 556.000 554.000 554.500 555.000 555.500 556.000 554.000 554.500 555.000 555.500 556.000 554.000 554.500 555.000 555.500 556.000 554.000 554.500 555.000 555.500 556.000 491.000 491.500 492.000 492.500 493.000 493.500 491.000 491.500 492.000 492.500 493.000 493.500 491.000 491.500 492.000 492.500 493.000 493.500 491.000 491.500 492.000 492.500 493.000 493.500 491.000 491.500 492.000 492.500 493.000 493.500 491.000 491.500 492.000 492.500 493.000 493.500 1 262 263 219 214 211 212 213 2 3 210 329 261 260 257 258 259 256 250 252 248 244 247 243 245 246 222 217 220 223 216 218 221 215 4 209 5 6 264 265/A 264/A 253 249 251 242 242/A 224 225 205 206 207 208 204 7 8 9 265 266 267 238 239 240 241 226 227 228 229 230 202 203 201 10 11 349 271 270 269 268 272 254 255 235 236 237 231 232 286 200 12 13 350 348 351 347 346 273 275 286 234 233/B 233 198 199 14 15 16 352 354 345 353 344 342 343 341 338 340 330 331 331 337 326 327 328 276 277 278 279 233/A 197 18 19 20 17 356 357 355 358 359 339 336 332 333 334 335 322 323 324 325 321 280 281 180 181 183 182 184 185 186 187 188 189 190 191 192 194 195 193 21 22 360 361 362 363 364 383 384 319 320 385 282 283 284 285 286 177 178 179 176 174 175 173 171 172 170 165 166 168 169 162 163 164 160 159 23 24 365 366 368 369 367 370 371 372 373 397 374 376 378 377 379 380 381 382 388 389 391 390 318 386 387 317 287 288 288/A 289 316 293 294 142 167 155 161 156 157 158 154 25 26 398 399 400 375 395 396 394 392 393 412 413 414 415 410 411 416 418 417 314 315 302 303 313 290 291 131 132 292 301 300 133 134 135 136 137 138 139 141 143 144 145 146 147 148 149 150 151 153 152 27 119 120 28 29 401 402 403 438 439 440 441 404 405 406 407 436 437 408 409 430 431 424 425 429 426 423 419 304 305 306 311 312 307 297 298 295 129 128 127 124 125 126 112 115 122 123 114 121 117 118 116 30 31 32 33 34 35 442 440/A 446 447 435 449 433 432 434 427 428 421 420 422 308 309 310 105 296 299 106 102 103 104 107 95 96 108 109 93 94 110 89 111 92 113 90 91 80 81 82 74 77 78 72 37 71 38 443 445 448 452 450 451 453 487 488 489 490 494 491 493 492 515 516 517 518 100 101 98 99 97 87 88 83 85 86 79 75 721 720 69 70 68 39 40 41 463 460 461 462 459 444 455 458 454 457 456 476 485 479 486 497 495 496 519 520 521 558 84/A 84 711 713 697 716 717 708 718 707 710 719 705 706 709 67 66 42 43 488 470 471 472 474 475 477 482 483 484 500 501 498 499 503 504 506 508 522 523 524 695 696 694 698 700 703 701 702 704 65 64 44 468 469 473 480 502 505 507 509 510 512 511 513 525 526 530 555 556 557 559 565 566 686 685 687 684 690 692 693 699 62 63 45 465 514 529 532 531 534 536 538 533 535 537 540 545 547 560 561 548 562 550 553 554 563 564 552 567 568 570 571 569 572 681 683 682 688 689 680 61 677 58 59 46 47 528 541 539 544 546 549 551 582 583 580 581 584 585 579 573 576 578 575 577 574 653 679 651 656 677/A 662 676 678 660 661 663 664 674 675 665 666 673 671 672 667 668 669 48 49 670 527 542 543 588 589 590 586 587 646 591 645 642 644 647 648 649 643 650 652 654 655 657 56 57 55 593 595 592 594 596 597 639 641 638 640 636 637 635 634 658 53 52 54 51 602 603 598 601 612 599 600 621 623 620 622 624 627 628 632 631 633 50 604 605 606 603/A 609 608 610 613 619 625 626 630 607 614 615 616 617 629 E 578 E 578 E 578 râul Olt râul Olt COMUNA RACU COMUNA DĂNEŞTI COMUNA MIHĂILENI M ă d ă r a ş u l Nagyeger Lófűrész Templomhegy Örménykert Veresfűz Sósmező Lűtő Kövessoralja Bazaháta Mezőközép 478 73 714 715 691 130 140 COMUNA DĂNEŞTI pâr âul Ma r e ROSPA 0034 - Depresiunea şi Munţii Ciucului CARIERĂ NEREGLEMENTATĂ Cariera, cu taluzuri destabilizate, înseamnă un pericol permanent, datorită lipsei zonei de siguranţă determinate. ◄ spre M. Ciuc ◄ spre M. Ciuc spre Gh eorghe ni ► spre Gheor gheni ► km 94 + 353 m km 92 + 419 m brutărie SMA (Garden Proiect) cafenea / bar atelier prelucrare lemne Z.P.S. = 15 m atelier prelucrare lemne Z.P.S. = 15 m atelier prelucrare lemne Z.P.S. = 15 m Primăria com. Mădăraş composesoratul Mădăraş farmacie veterinară cafenea / bar Ghişeul Poştal Mădăraş piaţă agro-alimentară casa de cultură parc public Şcoala Gimnazială "Kiss Ferenc" parohie romano-catolică biserică romano-catolică cimitir romano-catolic atelier prelucrare lemne Z.P.S. = 15 m HR-II-m-B-12864 - Moară de apă din înc. sec. XIX Z.P. monumente istorice = 100 m fermă de ovine, caprine şi atelier prelucrare lemne Z.P.S. = 100 m atelier prelucrare lemne Z.P.S. = 15 m gara C.F.R. fabrică de lapte Grădiniţa cu program prelungit "Cinege" brutărie magazin materiale de construcţii magazin alimentar pensiune fermă şi crescătorie de taurine Z.P.S. 6-50 capete = 50 m fermă şi crescătorie de taurine Z.P.S. 6-50 capete = 50 m fermă şi crescătorie de taurine Z.P.S. 6-50 capete = 50 m fermă şi crescătorie de taurine Z.P.S. 6-50 capete = 50 m atelier prelucrare lemne Z.P.S. = 15 m fermă şi crescătorie de taurine Z.P.S. 6-50 capete = 50 m fabrică de hârtie igienică Z.P.S. = 15 m atelier prelucrare lemne Z.P.S. = 15 m fermă şi crescătorie de taurine Z.P.S. 6-50 capete = 50 m fermă de ovine, caprine Z.P.S. = 100 m atelier prelucrare piatră Z.P.S. = 15 m baie publică, (nu funcţionează) atelier prelucrare lemne Z.P.S. = 15 m atelier prelucrare lemne Z.P.S. = 15 m dulce fântână apă dulce Z.P.S. = 10 m fântână apă minerală Z.P.S. = 10 m fântână apă minerală Z.P.S. = 10 m C.F. km 110 + 135 m C.F. km 111 + 788 m C.F. km 112 + 530 m fântână apă minerală Z.P.S. = 10 m fostul depozit de deşeuri ZONĂ CU TRUPURI MĂDĂRAŞ fântână apă dulce Z.P.S. = 10 m ştrand în aer liber (nu funcţionează ) ZONĂ DESTRUCTURATĂ DEPOZITARE ÎN DOMENIUL PUBLIC Datorită străzilor în general înguste şi a loturilor majoritar foarte dens construite, domeniul public este utilizat ca şi spaţiu de depozitare. LIPSA CANALIZĂRII APELOR PLUVIALE În majoritatea străzilor nu este rezolvată problema apelor pluviale, situaţiile existente sunt surse de infecţii, miroase urât. Există şi exemple pozitive, unde apa pârâului este corect gestionat. IMAGINI STRADALE DESTRUCTURATE Mai ales în zonele periferice, unde nu există vecinătatea tradiţională, putem constata o rupere drastică cu tradiţiile de construire locale, construcţiile devin multietajate, de o calitate estetică mai proastă. La fel, dealungul drumului european 578 s-a pierdut controlul imaginii rurale. Un alt punct sensibil reprezintă magazinele, unde reclamele încep să reprezinte o poluare vizuală. RELAŢIA CU APA DISTRUSĂ / REINTERPRETATĂ Avem două situaţii, şi anume: când s-a păstrat cursul de apă şi s-au făcut amenajări care permit o vegetaţie în contact cu apa, respectiv când albia a fost betonată. În ambele situaţii putem constata o distanţiere faţă de râu / pârâu. Totuşi putem considera că apa este utilizată de localnici - măcar local prinde viaţă. CALEA FERATĂ Calea ferată este practic un obstacol în mijlocul comunei, care taie în două ţesutul traditional şi apare ca un baraj vizual. Sunt câteva treceri pietonale / scurtături / cu pericolele aferente. Zona în general apare ca spaţiu destructurat, neîngrijit. ZONĂ DESTRUCTURATĂ CONSTRUCŢII ÎN EXTRAVILAN Spre vest de localitate, în zona de protecţie ROSPA 0034 - Depresiunea şi Munţii Giurgeului, sunt o mulţime de clădiri (majoritatea cu funcţiune de cazare permanentă sau temporară) care au fost construite fără autorizaţie de construire, în diferite zone nereglementate prin P.U.Z. sau P.U.G. TERENURI NEPRODUCTIVE O arie întinsă de teren a devenit neproductiv în urma unei inundaţii al râului Olt. UNITATE DE PRODUCŢIE LA DISTANŢĂ MAI MICĂ DE 15 M FAŢĂ DE CASELE DE LOCUIT CASE DE LOCUIT AFLATE ÎN FÂŞIA DE PROTECŢIE A CIMITIRULUI ZONĂ INDUSTRIALĂ ERODATĂ CASE DE LOCUIT AFLATE ÎN ZONA DE PROTECŢIE SANITARĂ A FERMELOR UNITATE DE PRODUCŢIE LA DISTANŢĂ MAI MICĂ DE 15 M FAŢĂ DE CASELE DE LOCUIT UNITATE DE PRODUCŢIE LA DISTANŢĂ MAI MICĂ DE 15 M FAŢĂ DE CASELE DE LOCUIT UNITĂŢI DE PRODUCŢIE LA DISTANŢE MAI MICI DE 15 M FAŢĂ DE CASELE DE LOCUIT POLUARE VIZUALĂ de-a lungul drumului E578 PERICOL DE PROPAGARE A INCENDIULUI Densitatea clădirilor (realizate din materiale de construcţii combustibile) prezintă un risc permanent pentru propagarea unui incendiu. CASE DE LOCUIT AFLATE ÎN ZONA DE PROTECŢIE SANITARĂ A FERMELOR CONFLICT ÎNTRE FUNCŢIUNI CONFLICT ÎNTRE FUNCŢIUNI N ZONIFICARE LIMITE E 578 zonă rezidenţială zonă de protecţie sanitară (Z.P.S.) spaţii verzi neamenajate zonă unităţi industriale şi de depozitare zonă căi de comunicaţie feroviară şi amenajări aferente zonă instituţii şi service zonă gospodărie comunală, cimitire spaţii plantate, agrement, sport terenuri agricole zonă unităţi agricole ZONE DE PROTECŢIE ape limita intravilanului existent zonă de protecţie cale ferată (20 m faţă de ax) CĂI DE COMUNICAŢIE, STRĂZI străzi (îmbrăcăminte: pământ / stare: acceptabilă) drum european (îmbrăcăminte: asfaltat / stare: foarte bună) limita teritoriului administrativ zonă de protecţie a monumentelor istorice zonă de protecţie SPA 2011 monumente istorice poluare fonică DISFUNCŢIONALITĂŢI cale ferată conflict între funcţiuni terenuri cu risc de inundaţii zonă de protecţie SCI 2011 ŞI NATURA 2000 zonă destructurată ZONĂ CU TRUPURI MĂDĂRAŞ COMUNA DĂNEŞTI COMUNA RACU COMUNA CÂRŢA COMUNA SICULENI COMUNA MIHĂILENI COMUNA ZETEA COMUNA CAPÂLNIŢA TRUPUL CSÁSZÁROKÉ ZONĂ CU TRUPURI HÁMORFENÉK TRUPUL ZAVAROG P.U.G. COM. MĂDĂRAŞ SITUAŢIA EXISTENTĂ/DISFUNCŢIONALITĂŢI ZONĂ CU TRUPURI MĂDĂRAŞ

Embed Size (px)

Transcript of C.F. km 112 + 530 m LIPSA CANALIZĂRII RELAŢIA CU … 373 PUG Madara… · desenat proiectat...

 • desenat

  proiectat

  P.U.G. COM. MDRA

  Titlu proiect:

  SITUAIA EXISTENT/DISFUNCIONALITIZON CU TRUPURI MDRA

  Titlu plan:

  1:5000

  Scara:

  noi. 2017

  Data:

  373

  Nr. proiect:

  S.E.01

  Nr. plan:

  00

  Revizia:

  Adres beneficiar:

  Amplasament:

  str. Principal, nr. 193 com. Mdra

  com. Mdra

  Comuna Mdra

  Beneficiar:

  L. .

  P.U.G.

  Faza:

  arh. Kll Mikls

  ef proiect arh. Kll Mikls

  arh. Gyrfy Lszl-Mikls

  arh. Gyrfy Lszl-Mikls

  arhitectur, urbanism,restaurri, design interior,

  rezisten

  535500 GheorgheniPiaa Libertii 8/A

  J19/1095/2007(+4)0 266 363 510(+4)0 729 040 040

  [email protected]

  554.

  000

  554.

  500

  555.

  000

  555.

  500

  556.

  000

  554.

  000

  554.

  500

  555.

  000

  555.

  500

  556.

  000

  554.

  000

  554.

  500

  555.

  000

  555.

  500

  556.

  000

  554.

  000

  554.

  500

  555.

  000

  555.

  500

  556.

  000

  554.

  000

  554.

  500

  555.

  000

  555.

  500

  556.

  000

  554.

  000

  554.

  500

  555.

  000

  555.

  500

  556.

  000

  491.000 491.500 492.000 492.500 493.000 493.500

  491.000 491.500 492.000 492.500 493.000 493.500

  491.000 491.500 492.000 492.500 493.000 493.500

  491.000 491.500 492.000 492.500 493.000 493.500

  491.000 491.500 492.000 492.500 493.000 493.500

  491.000 491.500 492.000 492.500 493.000 493.500

  1

  262

  263

  219 214211

  212213

  2

  3

  210

  329

  261

  260257258

  259256 250252 248 244247

  243245246

  222 217220

  223216

  218221 215

  4

  2095

  6

  264

  265/A

  264/A253 249251

  242242/A

  224

  225205

  206207208

  204

  7

  89

  265

  266267 238

  239

  240241 226

  227

  228229

  230

  202

  203

  201

  10

  11

  349

  271270

  269

  268

  272

  254

  255 235

  236

  237231

  232286 200

  12

  13

  350348

  351347

  346

  273

  275286

  234

  233/B233

  198

  19914

  15

  16

  352

  354

  345

  353

  344342

  343341

  338340

  330

  331

  331

  337

  326327

  328

  276

  277

  278

  279

  233/A

  197

  18

  19

  20

  17

  356

  357 355

  358359

  339

  336

  332

  333334

  335

  322

  323

  324

  325

  321280

  281

  180181

  183182184 185

  186 187 188189 190 191 192 194

  195

  193

  21

  22360 361

  362363

  364 383384 319

  320385

  282283

  284

  285286

  177

  178

  179

  176 174175 173171

  172 170165

  166168169 162

  163164

  160 159

  23

  24

  365366

  368369

  367

  370371

  372

  373

  397

  374 376

  378377

  379 380 381382

  388389

  391390

  318

  386387

  317

  287 288

  288/A

  289

  316

  293

  294

  142

  167

  155

  161

  156157

  158

  154

  25

  26

  398

  399400

  375

  395

  396

  394392

  393412

  413414

  415

  410

  411

  416

  418417

  314315

  302

  303

  313

  290291

  131

  132

  292

  301 300

  133 134

  135

  136

  137

  138

  139 141 143

  144 145

  146

  147

  148

  149 150

  151

  153

  152

  27

  119120

  28

  29

  401

  402403

  438439

  440441

  404 405406

  407

  436437

  408

  409

  430431

  424

  425

  429426

  423

  419

  304

  305

  306311

  312

  307

  297

  298

  295129

  128 127 124125126

  112115

  122123

  114

  121

  117

  118

  116

  3031

  3233 34

  35

  442 440/A

  446 447

  435

  449

  433

  432434427428 421 420

  422

  308309

  310

  105

  296

  299 106

  102

  103104

  107

  9596

  108 109

  9394

  110

  89

  111

  92

  113

  9091

  8081

  82 74

  7778

  72

  37

  71

  38

  443

  445448

  452

  450451

  453

  487

  488489

  490

  494

  491

  493

  492515

  516

  517

  518

  100

  101 9899

  97 8788 8385

  86 79

  75

  721720

  69

  70

  68

  39

  4041

  463

  460

  461462459

  444

  455

  458454

  457

  456

  476

  485

  479

  486

  497

  495

  496 519

  520

  521 558

  84/A84

  711

  713

  697

  716 717

  708

  718

  707

  710

  719

  705706

  709

  67

  66

  42

  43488470 471 472

  474

  475 477

  482483

  484

  500501

  498

  499 503 504506

  508522

  523 524

  695696

  694 698

  700703

  701

  702

  704 65

  64

  44

  468

  469473

  480

  502505

  507

  509

  510

  512

  511

  513 525

  526530 555 556

  557

  559565

  566

  686

  685

  687

  684

  690

  692 693699

  62

  6345

  465 514529

  532

  531 534536 538

  533535

  537

  540 545547

  560

  561

  548

  562

  550 553554

  563 564

  552

  567568

  570 571

  569572

  681683

  682688

  689

  680

  61

  67758

  59

  46

  47

  528 541

  539

  544546

  549

  551

  582

  583

  580581

  584585

  579

  573

  576

  578

  575

  577

  574

  653 679651

  656

  677/A

  662

  676678

  660 661 663664

  674

  675

  665 666

  673671672

  667 668 669

  48

  49

  670

  527

  542

  543

  588 589

  590

  586

  587

  646

  591

  645

  642644

  647648

  649

  643

  650

  652

  654

  655

  657

  56

  57

  55593

  595

  592594

  596597

  639

  641

  638

  640

  636

  637

  635 634

  65853 52

  54

  51

  602603

  598

  601

  612

  599600 621 623

  620 622

  624627

  628

  632

  631

  63350

  604605

  606

  603/A

  609

  608

  610613

  619

  625626

  630

  607 614

  615

  616

  617

  629

  E 57

  8

  E 5

  78

  E 5

  78

  ru

  l Olt

  ru

  l Olt

  COMUNA RACU

  COMUNA DNETI

  COMUNAMIHILENI

  Mdraul

  Nagyeger

  Lfrsz

  Templomhegy

  rmnykert

  Veresfz

  Ssmez

  Lt

  Kvessoralja

  Bazahta

  Mezkzp

  478

  73

  714 715

  691

  130

  140

  COMUNA DNETI

  prul Mare

  ROSPA 0034 - Depresiuneai Munii Ciucului

  CARIER NEREGLEMENTATCariera, cu taluzuri destabilizate, nseamn un pericolpermanent, datorit lipsei zonei de sigurandeterminate.

  s

  pr e

  M. C

  i uc

  s

  pre

  M. C

  iuc

  spre

  Ghe

  orgh

  eni

  spre

  Gh

  eo

  rgh

  en

  i

  km 94 + 353 m

  km 92 + 419 m

  brutrie

  SMA (Garden Proiect)

  cafenea / bar

  atelier prelucrare lemneZ.P.S. = 15 m

  atelier prelucrare lemneZ.P.S. = 15 m

  atelier prelucrare lemneZ.P.S. = 15 m

  Primria com. Mdra

  composesoratul Mdra

  farmacie veterinar

  cafenea / bar

  Ghieul Potal Mdra

  pia agro-alimentar

  casa de cultur

  parc public

  coala Gimnazial "Kiss Ferenc"

  parohie romano-catolic

  biseric romano-catolic

  cimitir romano-catolic

  atelier prelucrare lemneZ.P.S. = 15 m

  HR-II-m-B-12864 - Moar de ap din nc. sec. XIXZ.P. monumente istorice = 100 m

  ferm de ovine, caprinei atelier prelucrare lemne

  Z.P.S. = 100 m

  atelier prelucrare lemneZ.P.S. = 15 m

  gara C.F.R.

  fabric de lapte

  Grdinia cu program prelungit "Cinege"

  brutrie

  magazin materiale de construcii

  magazin alimentar

  pensiune

  ferm i cresctorie de taurineZ.P.S. 6-50 capete = 50 m

  ferm i cresctorie de taurineZ.P.S. 6-50 capete = 50 m

  ferm i cresctorie de taurineZ.P.S. 6-50 capete = 50 m

  ferm i cresctorie de taurineZ.P.S. 6-50 capete = 50 m

  atelier prelucrare lemneZ.P.S. = 15 m

  ferm i cresctorie de taurineZ.P.S. 6-50 capete = 50 m

  fabric de hrtie igienicZ.P.S. = 15 m

  atelier prelucrare lemneZ.P.S. = 15 m

  ferm i cresctorie de taurineZ.P.S. 6-50 capete = 50 m

  ferm de ovine, caprineZ.P.S. = 100 m

  atelier prelucrare piatrZ.P.S. = 15 m

  baie public,(nu funcioneaz)

  atelier prelucrare lemneZ.P.S. = 15 m

  atelier prelucrare lemneZ.P.S. = 15 m

  fntn ap dulce

  fntn ap dulceZ.P.S. = 10 m

  fntn ap mineralZ.P.S. = 10 m

  fntn ap mineralZ.P.S. = 10 m

  C.F. km 110 + 135 m

  C.F. km 111 + 788 m

  C.F. km 112 + 530 m

  fntn ap mineralZ.P.S. = 10 m

  fostul depozitde deeuri

  ZON CU TRUPURI

  MDRA

  fntn ap dulceZ.P.S. = 10 m

  trand n aer liber (nu funcioneaz )

  ZON DESTRUCTURATDEPOZITARE NDOMENIUL PUBLICDatorit strzilor n general nguste ia loturilor majoritar foarte densconstruite, domeniul public esteutilizat ca i spaiu de depozitare.

  LIPSA CANALIZRIIAPELOR PLUVIALEn majoritatea strzilor nu esterezolvat problema apelor pluviale,situaiile existente sunt surse deinfecii, miroase urt. Exist iexemple pozitive, unde apa pruluieste corect gestionat.

  IMAGINI STRADALEDESTRUCTURATEMai ales n zonele periferice, unde nuexist vecintatea tradiional,putem constata o rupere drastic cutradiiile de construire locale,construciile devin multietajate, de ocalitate estetic mai proast. La fel,dealungul drumului european 578 s-apierdut controlul imaginii rurale.Un alt punct sensibil reprezintmagazinele, unde reclamele nceps reprezinte o poluare vizual.

  RELAIA CU APADISTRUS /REINTERPRETATAvem dou situaii, i anume:cnd s-a pstrat cursul de api s-au fcut amenajri carepermit o vegetaie n contactcu apa, respectiv cnd albia afost betonat. n ambele situaiiputem constata o distanierefa de ru / pru. Totuiputem considera c apa esteutilizat de localnici - mcarlocal prinde via.

  CALEA FERATCalea ferat este practic unobstacol n mijlocul comunei,care taie n dou esutultraditional i apare ca un barajvizual. Sunt cteva treceripietonale / scurtturi / cupericolele aferente. Zona ngeneral apare ca spaiudestructurat, nengrijit.

  ZON DESTRUCTURAT

  CONSTRUCII N EXTRAVILANSpre vest de localitate, n zona de protecie ROSPA 0034 -Depresiunea i Munii Giurgeului, sunt o mulime de cldiri(majoritatea cu funciune de cazare permanent sautemporar) care au fost construite fr autorizaie deconstruire, n diferite zone nereglementate prin P.U.Z. sauP.U.G.

  TERENURI NEPRODUCTIVEO arie ntins de teren a devenit neproductiv nurma unei inundaii al rului Olt.

  UNITATE DE PRODUCIE LADISTAN MAI MIC DE 15 MFA DE CASELE DE LOCUIT

  CASE DE LOCUIT AFLATE N FIADE PROTECIE A CIMITIRULUI

  ZON INDUSTRIAL ERODAT

  CASE DE LOCUIT AFLATEN ZONA DE PROTECIESANITAR A FERMELOR

  UNITATE DE PRODUCIE LADISTAN MAI MIC DE 15 MFA DE CASELE DE LOCUIT

  UNITATE DE PRODUCIE LADISTAN MAI MIC DE 15 MFA DE CASELE DE LOCUIT

  UNITI DE PRODUCIE LADISTANE MAI MICI DE 15 MFA DE CASELE DE LOCUIT

  POLUARE VIZUALde-a lungul drumului E578

  PERICOL DE PROPAGAREA INCENDIULUIDensitatea cldirilor (realizate dinmateriale de construciicombustibile) prezint un riscpermanent pentru propagareaunui incendiu.

  CASE DE LOCUIT AFLATEN ZONA DE PROTECIESANITAR A FERMELOR

  CONFLICT NTREFUNCIUNI

  CONFLICT NTREFUNCIUNI

  NZONIFICARE

  LIMITE

  E 578

  zon rezidenial

  zon de protecie sanitar (Z.P.S.)

  spaii verzi neamenajate

  zon uniti industriale i de depozitare

  zon ci de comunicaie feroviar i amenajri aferente

  zon instituii i service

  zon gospodrie comunal, cimitire

  spaii plantate, agrement, sport

  terenuri agricole

  zon uniti agricole

  ZONE DE PROTECIE

  ape

  limita intravilanului existent

  zon de protecie cale ferat (20 m fa de ax)

  CI DE COMUNICAIE, STRZI

  strzi (mbrcminte: pmnt / stare: acceptabil)

  drum european (mbrcminte: asfaltat / stare: foarte bun)

  limita teritoriului administrativ

  zon de protecie a monumentelor istorice

  zon de protecie SPA 2011

  monumente istorice

  poluare fonic

  DISFUNCIONALITI

  cale ferat

  conflict ntre funciuni

  terenuri cu risc de inundaii

  zon de protecie SCI 2011 I NATURA 2000

  zon destructurat

  ZON CUTRUPURI MDRA

  COMUNA DNETI

  COMUNA RACU

  COMUNA CRA

  COMUNA SICULENI

  COMUNA MIHILENI

  COMUNA ZETEA

  COMUNA CAPLNIA

  TRUPULCSSZROK

  ZON CUTRUPURI HMORFENK

  TRUPUL ZAVAROG

  P.U.G. COM. MDRASITUAIA EXISTENT/DISFUNCIONALITI

  ZON CU TRUPURI MDRA