Castelul bran a vllla b

6

description

 

Transcript of Castelul bran a vllla b

Page 1: Castelul bran a vllla b
Page 2: Castelul bran a vllla b

CCastelul Bran, situat intre Munţii Bucegi si astelul Bran, situat intre Munţii Bucegi si Piatra Craiului, la 30 de km de Braşov, este Piatra Craiului, la 30 de km de Braşov, este singurul punct turistic care atrage sute de mii de singurul punct turistic care atrage sute de mii de turisti datorita unei legende: Legenda Contelui turisti datorita unei legende: Legenda Contelui Dracula, deşi izvoarele istorice spun ca Vlad Dracula, deşi izvoarele istorice spun ca Vlad Ţepeş ar fi trecut pe aici o singura data, in drum Ţepeş ar fi trecut pe aici o singura data, in drum spre Braşov. spre Braşov.

Page 3: Castelul bran a vllla b

Iniţial Castelul Bran (in limba slava «brana» înseamnă Iniţial Castelul Bran (in limba slava «brana» înseamnă «poartă») a fost o fortăreaţa cunoscuta sub numele de «poartă») a fost o fortăreaţa cunoscuta sub numele de Dietrichstein, construita de Ordinul Cavalerilor Teutoni in anul Dietrichstein, construita de Ordinul Cavalerilor Teutoni in anul 1212, ce a fost cucerita de saşi spre sfârşitul secolului al XIII-lea. 1212, ce a fost cucerita de saşi spre sfârşitul secolului al XIII-lea. Prima atestare documentara este din 1377 când braşovenii au Prima atestare documentara este din 1377 când braşovenii au primit, din partea lui Ludovic I d’Anjou, dreptul de a ridica primit, din partea lui Ludovic I d’Anjou, dreptul de a ridica cetatea pe locul fostei fortăreţe. Apoi, intre 1419-1424 a intrat in cetatea pe locul fostei fortăreţe. Apoi, intre 1419-1424 a intrat in posesia lui Sigismund. posesia lui Sigismund. La sfârşitul secolului al XV-lea a fost subordonata comitetului La sfârşitul secolului al XV-lea a fost subordonata comitetului secuilor si sub domnia lui Iancu de Hunedoara a trecut sub secuilor si sub domnia lui Iancu de Hunedoara a trecut sub conducerea voievodatului Transilvaniei. conducerea voievodatului Transilvaniei.

Page 4: Castelul bran a vllla b

Castelul Bran se situează la mai puțin de 30 km de Brașov, pe șoseaua ce iese prin vechiul cartier Bartolomeu și care leagă Brașovul de Câmpulung. Castelul Bran este construit pe o stâncă, într-un punct cheie din punct de vedere strategic. El adăpostește în acest moment muzeul Bran, muzeu ce se întinde pe cele 4 etaje ale castelului. La muzeu sunt expuse colecții de ceramică, mobilier, arme și armuri, iar în curtea castelului se află un mic muzeu al satului, cu case tradiționale din regiunea culoarului Rucăr-Bran.

Page 5: Castelul bran a vllla b

În anul 2000, castelul Bran a fost revendicat de În anul 2000, castelul Bran a fost revendicat de Arhiducele Dominic de Habsburg și de surorile sale, Maria Arhiducele Dominic de Habsburg și de surorile sale, Maria Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer, moștenitorii Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer, moștenitorii castelului. În luna mai 2006, aceștia au devenit proprietarii castelului. În luna mai 2006, aceștia au devenit proprietarii castelului și ai domeniului aferent în urma unei decizii castelului și ai domeniului aferent în urma unei decizii guvernamentale de retrocedare. Statul român a păstrat guvernamentale de retrocedare. Statul român a păstrat administrarea castelului pentru încă 3 ani, până în 18 mai 2009. administrarea castelului pentru încă 3 ani, până în 18 mai 2009. Înaintea retrocedării, Ministerul Culturii a dispus mutarea colecțiilor Înaintea retrocedării, Ministerul Culturii a dispus mutarea colecțiilor aparținând statului român de la Castelul Bran la Vama Medievală. aparținând statului român de la Castelul Bran la Vama Medievală. Pentru a putea redeschide muzeul, familia de Habsburg a remobilat Pentru a putea redeschide muzeul, familia de Habsburg a remobilat castelul cu obiecte din colecția personală. Redeschiderea oficială castelul cu obiecte din colecția personală. Redeschiderea oficială muzeului s-a realizat la 1 iunie 2009.muzeului s-a realizat la 1 iunie 2009.

Page 6: Castelul bran a vllla b