Caiet de vacanta cls 1 ed - cdn4.libris.ro de vacanta cls 1 ed... · \JF Caiet de vacant6 pentru...

Click here to load reader

 • date post

  05-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  502
 • download

  41

Embed Size (px)

Transcript of Caiet de vacanta cls 1 ed - cdn4.libris.ro de vacanta cls 1 ed... · \JF Caiet de vacant6 pentru...

 • f-

  *..:v\ ,{,

  /::\

  htr"ffis

  l-r'F{ qt

  \jLii,i

  !,*

  IBsBlt

 • rel>Ioog,m

  IWrJw$.mxwmwffi ffin e#Hws Gth

  nclzpzN oualltohlalll Dlarll^l

 • ruF GunpwtmuwFluierul ciobdnagutui - Victor Eftimiu

  Puf-alb gi Puf-gri' (poveste populard)

  O a" mai faci, bunico? - Mircea Sdntimbreanu

  s eou"rtea lui Max, un cafel lacoml,egendA z6nei de pe muntele Gdina

  iur..lgr:.. , iCfr dseaza_ 9r perla (poveste poputara)

  Fi,

  Hai#at'#tft$ffi&ftii - T. Jianu;'

  Viespea, pdiahjenut 9i prostdnacul (poveste birmanezd)

  La grddina zoologicdr - Marin Sorescu

  Spiridugii cu nasuri lungi (poveste japonezd)

  La cinema

  La teatru

  W funhrcr^4s..tru 'sM&, altflerfrlfig

  oo:^E}

  [email protected]?}\#(dv4hv

  ffifhv

  ....4-B

  . . .9-L2

  . .13-16

  ..L7-20

  ..2r-24

  . .25-28

  ..29-33

  . .34-36

  ...37-4r

  . .42-44

  ..45-47

  . .48-49

  ,.50-52Fram, ursul polar - Cezar Petrescu

  Cum au fugit jucdriile de la un copil - Nina Stdnculescu

  Ne jucim! ........ .sB-63

  ...53-57

 • T

  VEVERITELE VESELE AU PORNIT iN VACANTA MARE,PROPUNANDU-9r SA FACA CAT MAt MULTE ACTtVITATt.itrtsoTrSTE-LE Sr ru pAS cu pAS, REZILVAND SARCtNtLE DATE.

  d,{tdv4ffingW

  ffi C"r" sunt personajele intilnite tn text?

  "#bw & Citegte cu atenfie!

  Pui-de-om era bdiat de nadejde. Nu stia nimeni al cui era.il crescuse o babd, pAna s-a fdcut de trei anisori. Pe urmd, baba a murit si l-a luat sa-l

  creascd un unchiag. Unchiagul a murit 9i el. $i a9a, Pui-de-om era addpostit cdnd la unul,cdnd ta altul dintre oamenii din sat.

  Aducea voie bund oriunde se ducea.Mai tarziu, mic cum era, il facura vdcar.

  Era mic, dar zdravdn. Traia in mijloculmieilor si-al oratdniilor, tnvd[ase graiul gtpurtarea btanda a animalelor, invdlase sdtnteleagd 9i cAntecele pe care i le cAntau,cu miile lor de frunze, bdrtrdnii stejari.

  Pui-de-om se tmprietenise cu aricii, cuiepurii, cu veverilele, cu ciocdnitorile, cutoate vieta[ile pddurii.

  in micul ciobdnag mijeau toate darurileomului adevdrat: blande[ea, indrdzneala,mdndria, vrednicia, omenia...

  ffi trut',rcrie din text calttilite pe care le avea mtcul ciobinag.

  ffi Caiet de vacantd pentru clasa r

 • ffi I esl) nrluod Piuere oP lelef

  - tvue- tivrem

  :nnuad seleiu! lSelace:nc alurnnc aUtS g

  3$INAJ:llUdUUt 3S

  SSVIV N!, uo]3-tvntNv

  vsvs

  'leulue arecau elseurnueo 'lleut rEru elsa ac pzearoloc s

  SHVTHNd

  cNV-rH

  q3*r4^1r3 eqlls,u! etrdseo 0

 • 4"8&J# In fiecare cuvAnt s-a ascuns cAte un nume de bdietel sau de fetita!'[email protected]

  Cautd si scrie fiecare nume!

  N ICUBUIUlCUL

  Ltfiil{roANA -

  #ffASA

  ft1}AffiINAR

  ffiA{UtA

  # i" careu s-au ascuns opt animale silbatice.Descoperi-le (vertical-orizontal) 9i scrie-te:

  CAMIOI\

  LUtVIIf{A

  BRADUL

  PAHANHLUL.

  runrurcA

  isisiA--i - - - - - - - - - - - -i- - - - - - - - - - - -.j-- - - - - - - - --

  iPjTj_SiA j I jSinisiu

  - -;, - - - - - - - - - ---.t- -- -- - - - - - --..i- - - - - --- - - -ininiN--i------ ------'i------------i------ ----iAiNir- -:- - - - - - - - - - -- -i- - - - - -- - - - - - l- - - - - -- - - - -

  iRiPiE

  ffiffiffiR$#tr

  #==j=

  oJGET\JF Caiet de vacant6 pentru clasa I

  -qlqilFw#F-

 • # | eselr nrlued giuere^ eP leref

  1qberJ eqbelnc euetqbloeS

  'a1Saqcn1p"r1s tfaututp eo] Pqle] ep olalg od

  :aluniunua lJeroc ar.rcsuerl ffi

  ltvo

  'oleJeonudgc ltse ne gituaod u1

  :aJrlseruop roleleutue eelttunuap gcuuuapl ilecalserue ne-s elarall'l ffi

  :aleJlpul elalesec uI elueuoduroc api.rgd gzealaldu @