Matematica - Clasa a 5-a - Caiet pentru vacanta de vara Ed - Clasa a 5-a... · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  05-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  397
 • download

  34

Embed Size (px)

Transcript of Matematica - Clasa a 5-a - Caiet pentru vacanta de vara Ed - Clasa a 5-a... · PDF...

 • Marius Perianu

  Lucian Petrescu Cdtdlin lWinescu

  Matematiceeai^et,FPr*Ail M&n4f, dz, uourt

  clasa a V-a

  )w(/ cLueul \/uareuanctrnron\

 • !iil!ii:t!iia:-:==--+:-.==*=..-!--,....i--.*-.!-..iiii::i:'.::::t-*-+-.."i**-+'*':"'

  ,. -t

  i.:iaiii*=-=:T--.-a-*:**:..-*--=-..-:5!:::\

  ..tii!!i-*i.----i--+--,-j.---+--iiiiii

  :::i!\1:::ii'l 1

  -j- j--i-i-.--r--i--!i::11r

  -S---L--i--i---i;i**i*-i*..i-::1:

  -_a:*r-_f :tliiii

  -:---:-=:-

  iil-J---+"-+-

  ----!-'*

 • :,:,:,

  ,.='t: -

  :-

  t..it: . -....', ''-.TEiaC.--.,.

  NuiETe h'aturale

  t. Am visatt[ eram intr-o poia-qL cQnd in-lpiiipierea mea.a al'-rlnia{o navei ,

  ,1,,::: ::l

  cu extratereqtrii. Nu gtiri Cuni slb..iii6rnpldt, dai arn reii$ti.s6 dialogem: . . 't,.,,:,-.:.=.t ,]

  Dupdcitevaelernentedepie.Zentaid,atenitgiintrebaiea: : ' . - - , .- De acord, avelio pla niiall4ei5; ilar am vrea sa gtim-gare.iledti? .. -,

  l

  i oastr[, a oamenilor,'cu C_a$._v:{_meadrifi gi Cu_Care vd pute}i l6nda?. : ., ,

  i

  a/ Tu qtii?

 • b) Tu, dupd cinci ani de qcoal5, te-ai Convini?

  ...'..'...:.'..'....r!.!.!.r.!.|!?!!!.lrl.r.lli..rll.l!.

  ..- - - - - -r I :

  - Penffu c5, i-am rdspuns eu, acordind primele zece nurnere: 0, I ,2,3,4, 5, 6,7, 8 qi 9 inslrcinareh de ,a le reprezenta pe toate:celelalte ,care r': .

  r:.:],,': r:,:

  urmeau:1,,juc6ndu-gi astfel qi rolul de cifre, de alfabet a numerelor,:t::l ,:.

  putem rcprezentain mod unic, orioe num[r prinh-o rngiruire de cifte,1

  iar orice ingiruire de cifre repreztntA un unic num6r.

  Numai pentm atAt? Mai are qi alte avantaje?

  : : .: I : : r r ' -r :- ;

  c) Ce aki auantaj. pr.rit t6 rlsiemul Oe,numeragie fe care l-ai iruit*tt':rr l. :,1, i : -, I - . . : - , :

  -.in primul rdnd:Mbrimea unui numlr este vizibild in numele sdu scris

  sau citit. Cu cdt num5rul este mai lung cu atAt este mai mare.';:'D,oi: Putem construirrumere oricdt de mari. in timp,ce existd.un prim

  num5"r, nu exist[ un ultim numdr.

  Irei: Numerele, spre deosebire de cuvinte au o circulalie planetard. Un

  englez, un lrancez, un chmez, un mdran, un romAn claci le pnvesc, cu

  tofii se gdndesc la aceleagi numere pe care le v[d scrise in fala lor, degi

  ut*.i "anA

  ar fi s[ le p;o"r4}g, cuvintele 1or nu s ar mai potrivi

  -:D,',2.":{.

  oE,II:I:4,l:

  'ir'or

  .>::

  .O Ce alte avantaje ai descoperit

  mul de numerotare foiosit.

  nr, in utilizarea numerelor din siste-

 • 2. a) Afla[i cifrele a, b. c, d, gtiind cd ascs=3't000+b'100+7't0+d.

  A Oeierminati numdrul de formi aac qtiind cd T" =6'100 + 1 .:,:l

  ?aW, o-bi =,o- 100 + &. 10 + c & wde, ifuntilifiid, ah+in"nuru*tnLul60'1 ,.i,.:, :,.lr.,:

  3. a) A.fla1i numerele de forma +xil !2, dacdsuma cifrelor sale este 23.

  b) Aflalinumerele de forma 4a2bc5d gtiind c5, citit de la dreapta la

  4. 4 Carei)numere de dou[ cifre exist6?,Dar de:trei cifre?:i:

  @ CAte numere pare de forma a7b exjstd?:

  )6rU

  9)E6

  Gio

  )C(Uoo.EU

  4 Ceieo,.*"r.,ort*ut" de trei cifre exist6, qtiind ch prima qi ultirnao,i(5

  -6,6,o:(

  I

  ,=,llt