Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

of 32 /32
8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014 http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 1/32  Anul II v Nr 62 17-23 Noiembrie 2014 32 pagini 1 leu www.buletindemehedinti.ro Fondator:  MARIUS CILIBIA Săptămânal de informaţie și atitudine al mehedinţenilor R Guvernul îşi bate joc de locuitorii din Orşova şi Eşelniţa Pag. 16/17 12 solicitări pentru pompierii mehedinţeni  într-o zi de marţi Pag. 20  Pag. 24/25 Aşezări din Parcul Natural Porţile de Fier MARIUS BĂLU, senator de Mehedinţi: Le mulţumesc tuturor mehedinţenilor care au ieşit la vot, exprimându-şi, astfel, opţiunea electorală! Misiunea noastră, însă, nu s-a încheiat, Mehedinţiul având nevoie de eforturile noastre concentrate pentru a combate crunta sărăcie în care se zbate! ORŞOVA - imperiul gunoaielor Pag. 4/5

Transcript of Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

Page 1: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 1/32

 An ul II v Nr 62

17-23 Noiembrie 201432 pagini 1 leu

www.buletindemehedinti.ro

Fondator: MARIUS CILIBIA

Săptămânal de informaţie și atitudine al mehedinţenilor 

R

Guvernul îşi bate jocde locuitorii dinOrşova şi Eşelniţa

Pag. 16/17

12 solicitări pentrupompierii mehedinţeni într-o zi de marţi

�Pag. 20   �Pag. 24/25

Aşezări dinParcul NaturalPorţile de Fier

MARIUS BĂLU, senator de Mehedinţi: Le mulţumesc tuturor mehedinţenilorcare au ieşit la vot, exprimându-şi, astfel, opţiunea electorală! Misiunea

noastră, însă, nu s-a încheiat, Mehedinţiul având nevoie de eforturile noastreconcentrate pentru a combate crunta sărăcie în care se zbate!

ORŞOVA- imperiulgunoaielor

�Pag. 4/5

Page 2: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 2/322

17 - 23 Noiembrie 2014

Banculsăptămânii

S.C. TIPOGRAFIA PROD COM S.R.L.Târgu-Jiu, Gorj, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr.20

Tel. 0253-212.991,Fax  0253-218.343 E-mail:  [email protected]

 Pre-press & printing

Fondator: Marius CILIBIA

Săptămânal editat de S.C. 2 M DROBETA MEDIA GLOBAL S.R.L.

ISSN 2344-2425

Redacția:Strada CRIȘAN, Nr. 25, etaj 2

Tel., Fax: 0352 417 177E-mail: [email protected]

atitudine, opinie și cultură la zi online lawww.mariuscilibia.ro

MEHEDINŢIUL panoramic

Soţia și-a bătut crunt soţul. La judecată este întrebată ce s-a întâm-plat:

- Mai întâi m-a chemat acasă întimpul serviciului, apoi m-a dez-brăcat și m-a întins în pat. Iar apoi,cu un rânjet de cretin a dat să fugăspunându-mi că este 1 aprilie!

Monica Macovei, fost candidatla președinţia României: „De la 1ianuarie 2015, prin grija domnuluiPonta și al Guvernului pe care îlconduce, taxele și impozitele dinagricultură vor crește cu 800%!Cine va mai munci atunci pămân-tul? Cine își va permite să mai de-ţină parcele de pământ, oricât demici ar fi ele?”… Acum, după păre-rea noastră, aceasta ar fi recom-pensa pentru că, îndemnaţi de pri-mari iresponsabili, majoritatealocuitorilor de la sate, mai ales înOltenia, Valahia și Moldova, au vo-tat candidatul PSD! În Mehedinţi

situaţia este dramatică, iar bieţiioameni, după ce ani de zile au fostpăcăliţi, batjocoriţi, umiliţi, acumse vor vedea puși în situaţia de arămâne și fără bucăţile de pământpe care le deţin și care le asigurautraiul zilnic. În mod sigur, din pri-măvară, pe la sate vor apărea fel de

fel de Varlaami, susţinuţi de duhullămpii frecate de Aladin…

¤¤¤¤Pe strada Horia, porţiunea cu-

prinsă între Centrul ComercialDecebal și intrarea în vechea fabri-că de pâine, sunt excesiv de multetreceri de pietoni, contrar prevede-rilor Codului Rutier. Cred că cine- va, îndrăgostit de picturile pe as-falt, a făcut exces de zel, uitând cănu doar pietonii au drepturi, ci șiconducătorii auto. În plus, prinmunicipiu, nici un biciclist nu mairespectă regulile! În ciuda absenţeipistelor pentru bicicliști, aceștia

participă la traficul rutier fără sămai poarte vestă reflectorizantă,fără să semnalizeze și fără dotărilenecesare (în mare majoritate) pen-tru a putea circula pe drumurilepublice. Tare aș fi curios să vădcâte sancţiuni au aplicat agenţii ru-tieri bicicliștilor severineni!? Pu-

nem pariu că niciuna?¤¤¤¤

Cel mai trist lucru este atuncicând un fost apărător al Legii, șco-larizat și plătit (bine), după ani deserviciu, trece pragul în tabăra in-fractorilor! Așa se întâmplă și cucolonelul ® Șimandan, fost șef alCercetărilor Penale de la IJPF Me-hedinţi, care vineri seara, puţinînainte de orele 22,00, a fost prinsde către foștii lui colegi cu 7 (șap-te) baxuri de ţigări de contrabandăîn localitatea Izvorul Frumos…Menţionăm că „domnul” colonelmai fusese condamnat cu suspen-

dare, în anul 2010, pentru acelașigen de fapte…

¤¤¤¤Scoaterea de către CCR a Reli-

giei din programa școlară obligato-rie, a băgat în panică o serie întrea-gă de preoţi care-și rotunjeau veniturile (absolut legal) la catedră.

Noi nu ne pronunţăm dacă estebine sau rău, posibilitatea de aavea o opţiune a fiecărui elev și afiecărui părinte în treaba asta, pă-rându-ni-se absolut normală. Pă-rerea noastră este că și selecţia ce-lor care predau cursurilerespective trebuie să fie mult mairiguroasă, întrucât s-au văzut ne-numărate cazuri în care cei inves-tiţi cu această nobilă misiune tra-tau problema ca pe o simplăsinecură…

¤¤¤¤O doamnă din localitatea BaltaVerde, cu bani găuriţi prinși în la-ţele-i slinoase, striga cât o ţineauplămânii, pe uliţele satului, chiarîn dimineaţa votului: „Votaţi Fon-ta, că ne dă fer și haur, să nu maifugă copiii la Germania, că le dănemţii foc și-i bagă la pușcărie!”…Ăsta, da, îndemn electoral…

Buletin de Mehedinţi

Page 3: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 3/323

17 - 23 Noiembrie 2014

Semne de întrebare  De sezon 

Ca în fiecare an, pe 14 noiembries-a intrat în post întru pregătireacredincioșilor ortodocși pentru Ma-rea Sărbătoare a Nașterii Domnului!Cu speranţă și bucurie vom întâmpi-na și noi această Mare Sărbătoare,recunoscând că n-am fost, niciodată,

în stare să ţinem postul, așa cum,probabil, nu vom reuși nici acum…Oameni de la sate, ba chiar și oră-șeni pe care-i cunoaștem și cu careintrăm, zilnic, în contact, ne spu-neau că în curând vom intra în postpermanent, rar reușind câte un me-hedinţean să se „dedulcească” cu vreo fărâmă de brânză, o cană delapte, o bucăţică de carne sau vreunou. „De unde bani, dom’le, îmi ziceaun cunoscut, dacă nu am ce să mun-cesc? Mai îmi trimite copilul din Ita-lia, ce-o face și ăla pe acolo nu mă

taie capul, că nu știa să bată un cuicât a stat aici, dar cât o să-mi trimi-tă?!”… Asta nu-i o problemă singu-lară, sute de familii de mehedinţenitrăind cu spaima că oricând pot săafle lucruri rele despre copiii plecaţispre alte zări. Nu, nu rușinea că ar firecunoscuţi ca fiind trecuţi în tagmainfractorilor îi sperie pe oameni, cifaptul că „robinetul cu mărunţiș” sepoate închide… Atunci să vedeţi,domnișoare, doamne, domni, postserios, prelungit și definitiv! Credeţică vor fi suficiente, atunci, pungilecu zahăr, pet-urile cu ulei comestibil

(de proastă calitate) și sloganurileservite de cei ce au avut interesul să vă robească? Puţin probabil… Și iar vom auzi: „Dă, Doamne, mintea ro-mânului de pe urmă!”… Numai sănu fie mult prea târziu. În toate ţărileobediente ei, sau conduse de grupări

aservite, Moscova, precum vedeţi,trimite tancuri, trupe, mortiere și ar-mament de infanterie, nicidecum vagoane cu cereale sau alte produsenecesare traiului. Crimeea, estul șinor-estul Ucrainei sunt teatre de răz-boi, transformând o ţară care se cre-dea bogată, ba chiar înfloritoare,într-un depozit al ruinelor, lacrimi-lor, furiei, urii dezlănţuite și deza-măgirii… Cum de n-am învăţat ni-mic? Cum de se lasă oamenii, mereuși mereu, păcăliţi? Ce blestem groaz-nic a căzut peste ţara asta și peste

poporul ei? Iresponsabilă și așa cumse aude, mereu sub influenţa clondi-rului, primarul Craiovei, doamnaOlguţa Vasilescu, face trimiteri clarela război civil, dovedindu-se că poli-truci de ocazie, stigmatizaţi de ideo-logia roșie, au luat în calcul și aceas-tă posibilitate. Sărmană ţară! Pânăuna-alta, am intrat în post și sperămca Lumina Sfântă a apropiatei Sărbă-tori a Nașterii Domnului să aștearnăpace și speranţă peste îndelung în-cercatul popor român!

 M.C.

În anii 70-80 soarta Mehedin-ţiului a fost trasată ca una ceurma să fie eminamente susţinu-tă de dezvoltarea industriei.Complexul Hidroenergetic și deNavigaţie de la Porţile de Fier (Iși II), Combinatul de Celuloză șiHârtie, extinderea celor doi co-loși: Șantierul Naval și Uzina de

Vagoane MEVA, Forja Grea, La-minorul, Fabrica de anvelope gi-gant, Fabrica de Aparate de Mă-sură și Control, Termocentrala șiCombinatul de Apă Grea însem-nau nu doar investiţii uriașe, ci șio ofertă de locuri de muncă pemăsură. Asta a dus nu doar la de-popularea satelor mehedinţene(muncitorii pământului prefe-rând să devină „industriași” și săaibă parte de câștiguri salarialemult mai mari și de pensii pe mă-sură), dar și la afluxul de popula-

ţie din alte zone ale ţării, cu pre-cădere Moldova. Cum și sectorulminier a cunoscut o extinderenefirească, mai ales că nici tradi-ţia, nici calitatea zăcământuluicarbonifer nu justificau un astfelde avânt, ne-am pomenit cu seca-rea fântânilor de la sate (pânza deapă freatică din întreg PodișulMehedinţiului fiind compromi-să) și cu scăderea producţiei agri-cole. La asta a contribuit șischimbarea condiţiilor climateri-ce, condiţii afectate major și de

uriașul lac de acumulare, întinspe vreo 80 de kilometri, între celedouă uriașe baraje de pe Dunăre.Conștienţi de problemele create,conducerea de stat de la acea vre-me le promitea mehedinţenilorcă nu vor mai plăti energia elec-trică pentru consumul casnic…Aiurea! Treaba asta nu s-a întâm-plat niciodată! Ne-am pomenit,deci, suprapopulaţi, sărăciţi, po-luaţi și dezrădăcinaţi. Severinuls-a transformat dintr-un orașfrumos și liniștit, într-o aglome-raţie urbană extinsă haotic, în

care deficitul locativ a pus mereuprobleme. Pe urmă au venit și ce-lelalte probleme… Firesc, acumsuntem, mereu, pe primele locuriîn ce privește șomajul, sărăcia șilipsa speranţei de viaţă, iar tinerii judeţului au început să migrezemasiv către alte orizonturi, multmai ofertante în ceea ce priveștesperanţa de viaţă. În perioada2008-2012 s-a încercat o revigo-rare a investiţiilor, stopată brutalde revenirea socialiștilor la gu- vernare. Oamenilor, care nu maiprea sunt mehedinţeni get-beget,li s-a părut mult mai simplu să

creadă că „li se va da, fără sămuncească”, decât să accepteoferta de locuri de muncă. Trist!Acum situaţia este și mai grea, șimai greu de rezolvat. Sigur, maisunt politicieni care promit ma-rea cu sarea, dar după trecereacampaniilor electorale, aceștia iarse vor întoarce la București, lorconvenindu-le să avem aici o po-pulaţie sărăcită, disperată, demo-bilizată, ușor de cumpărat cusume mici. Nu credeţi că a venit vremea să schimbăm starea asta

de lucruri? Marius CILIBIA

DE CE SUNTEMCODAŞI? AM INTRAT ÎNPOST!

Page 4: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 4/32

4

17 - 23 Noiembrie 2014

 

UNIUNEA EUROPEANĂ  GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social EuropeanPOSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007-2013

OIPOSDRU

Investeste in oameni !Proiect cofinantat prin Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea ResurselorUmane 2007 – 2013

Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/141090Titlu proiect: “Creativitatea ca Resursă  Educațională  de Antrenare a Tinerilor pentruPiața Muncii (CREAT pentru piața muncii)

Data public ării: Noiembrie 2014 

COMUNICAT DE PRESĂ 

CREAT pentru Piața Muncii

Recrutare grup țintă 

Asociația SCIENTIA NEMUS,  în parteneriat cu Asociația de Turism Ecologic

“Camena”, S.C. PSIHO-EXPERT S.R.L. și Asociația Română  de Terapie

Comportamentală  și Cognitivă  derulează  proiectul “Creativitatea ca Resursă 

Educațională  de Antrenare a Tinerilor pentru Piața Muncii (CREAT pentru piața

muncii)”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Prin implementarea proiectului CREAT pentru piața muncii  partenerii î și propun să 

dezvolte competența de management al creativității în dezvoltarea carierei profesionale

pentru 360 de elevi de liceu și studenți din județul Mehedinți.

Cei 360 de beneficiari vor participa la activități dintre care amintim: consiliere

individuală  și de grup, ateliere de creativitate generală  și specifică  în domeniile

antreprenoriat, marketing și personal branding, workshop-uri cu profesionisti, târguri de

carier ă unde se vor prezenta și premia proiecte creative in domeniul carierei.

INSCRIERE:

 ADRESA: sediul Asociației SCIENTIA NEMUS – str. Romulus Lepri, nr. 18.

PROGRAM: Luni – Vineri, între orele 17:00-19:00.

DOCUMENTE:

• Buletin elev/student – original și copie

• Certificat naștere elev/student – original și copie

• Adeverință elev/student

• Buletin părinte/tutore – original și copie

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

 Asociatia Scientia Nemus

Cosmina Urdeș, Responsabil grup țintă 

Tel: 0737 022 918; Mail: [email protected] 

Orşova - impeAu trecutdouă luni

de zile de la

inundaţiile

din data de

15 septem-

brie a.c., iar

municipiul

Orşova

rămâne încontinuare

„pigmen-

tat” cu tone

de pământ

şi gunoaieaduse de

apele

revărsate

de pe

versanţi.

Page 5: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 5/32

5

17 - 23 Noiembrie 2014

STOMATOLOGIEIMPLANTOLOGIE

PROTETICĂ

VOUCHERProgramează-te acumpentru GRATUITĂŢI!Fii pacientul nostru

şi beneficiezi deREDUCERE

10-25%SEVERIN IMPLANT CLINIC

VOUCHERNume…………..

Prenume…………Cu acest voucher primiţi

 GRATUIT lucrări descrise alăturat.

 În plus, prin acest voucher deveniţi unul dintre pacienţii

 noştri speciali şi beneficiaţi deREDUCERI între 10-25%.Policlinica Aluniş, Serpentina

Roşiori, aripa de vest

SEVERIN IMPLANT CLINIC

(spre Timişoara)Tel: 0352.420.576. 0721.91.70.91

Programează-te acumla 0352.420.576 pentruCADOUL nostru pe 2014!

Un consult şi două şedinţe dedetartraj şi periaj profesional

disponibile pe parcursul acestui anCONSUL GRATUIT

Evaluarea sănătăţii oro-dentareValoare CADOU 40 de lei

DETARTRAJ+PERIAJProfesional+profilaxia cariei

Valoare CADOU 180 de leiDETARTRAJ+PERIAJ

Profesional+profilaxia carieiValoare CADOU 180 de lei

Singura clinică de implantologie dinDrobeta Turnu Severin.

 Medic stomatolog – Raluca Floricică Lunguleasa Implantologie- dr. Dragoş Antonescu

Numai ca turist să nu vii în Orșova în această perioadă, că îţi faci semnulcrucii, îţi scuipi în sân și îţi promiţi că nu mai calci în vecii vecilor pe acestemeleaguri. Cunoscută ca cel mai atractiv obiectiv turistic din Orșova, mă-

năstirea „Sf.Ana” este cu greu accesibilă în această perioadă, chiar dacă autrecut două luni de zile de la inundaţii. Drumul către acest obiectiv arată cadupă un bombardament, grămezi de pământ și de resturi de copaci zăcândla fiecare pas. În ciuda faptului că pe străzile orașului se mai vede din cândîn când câte o remorcă ce transportă gunoaie, nu se știe de unde provin aces-tea, pentru că o oarecare curăţenie în oraș, nu se vede. Mărturie stau, așacum am spus, tonele de pământ și gunoaie ce străjuiesc drumurile. În plus,pământul și nisipul adus atunci de puhoaiele de ape tronează și astăzi falnicpe principalele artere rutiere din oraș, așteptând parcă venirea primei nin-sori. Doar așa se pare că Orșova va beneficia de puţină curăţenie, un strat deomăt acoperind în mare parte mizeria. Doar până când zăpada se va topi.După aceea…totul va reveni la normal. Adică la mizerie!.

C. O. MANDA

riul gunoaielor

Page 6: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 6/326

17 - 23 Noiembrie 2014

În dimineaţa zilei de vineri, 14 noiembrie a.c., la ora 04.27, un apel venitîn dispeceratul ISU „Drobeta” a anunţat izbucnirea unui incendiu la un adă-post de animale cu fânar, din localitatea Runcu, comuna Șovarna. Pompieriidin cadrul Gărzii de intervenţie Baia de Aramă s-au deplasat cu două auto-speciale de lucru cu apă și spumă pentru a stinge incendiul. Din cauza faptu-lui că, în podul adăpostului de animale, construit din lemn, se afla, depozita-tă, o cantitate mare de fân, a fost favorizată propagarea incendiului curepeziciune la întregul acoperiș al adăpostului. Incendiul a cuprins cu ușu-

Anunţ public privinddepunerea solicitării de

emitere a acordului de mediu

COMUNA PONOARELEanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării

de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „EX-

TINDERE ALIMENTARE APĂ POTABILĂ, REALIZA-RE BRANȘAMENTE LA REŢEAUA PUBLICĂ DE APĂ

ȘI CANALIZARE”, amplasat în intravilanul și extravila-

nul comunei Ponoarele, judeţul Mehedinţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate

la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi

din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Roma-

ne, nr. 3, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.00,

 vineri între orele 8.00 – 13.00 și la sediul primăriei.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi.

- 143 șomeri prin activitatea de mediere a muncii;- 32 șomeri prin activitatea de informare și consiliere privind cariera;- 49 șomeri după absolvirea cursurilor de formare profesională;

- prin acordarea de alocaţii pentru șomerii care se încadrează înainte deexpirarea șomajului au fost angajaţi 17 șomeri;- 12 șomeri indemnizaţi au fost incadraţi în muncă la distanţe mai mari

de 50 km de localitatea de domiciliu sau și-au schimbat domiciliul, benefici-ind de prime de încadrare sau de instalare;

- au fost încadraţi în muncă un număr de 90 șomeri în vârstă de peste 45ani sau unici susţinători ai familiilor monoparentale prin subvenţionarea lo-curilor de muncă;

- 2 șomeri care mai au cel mult 5 ani până la pensie au fost angajaţi prinsubvenţionarea locurilor de muncă;

- un număr de 11 absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ au fost angajaţiprin subvenţionarea locurilor de muncă;

- un număr de 5 absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ au fost angajaţi,beneficiind de prime de încadrare în muncă;

- 1 șomer după absolvirea unui curs de formare profesională finanţat dinfonduri europene organizate de diverse structuri organizatorice (societăţicomerciale, asociaţii, fundaţii, etc).

Pompierii mehedinţeni au intervenit pentru stingereaunui incendiu la un adăpost de animale cu fânar,

 în localitatea Runcurinţă acoperișul adăpostului de animale, pe o suprafaţă de cca. 200 mp șicca.12 tone de fân, aflat în podul adăpostului de animale. Pompierii au lichi-dat incendiul după, aproximativ trei ore de luptă cu f lăcările, având în vede-rea cantitatea mare de plante furajere depozitate în acel adăpost de animale.Cel mai probabil, incendiul a fost determinat de folosirea intenţionată a sur-se de aprindere. Pentru a preîntâmpina astfel de situaţii, recomandăm cetăţe-nilor să nu depoziteze furaje sau materiale combustibile în podurile adăpos-turilor sau pe acoperișurile acestora. Doar respectând regulile de prevenire aincendiilor, se pot preîntâmpina pierderi de vieţi și bunuri materiale impor-tante.

 PURTĂTOR DE CUVÂNT 

Plt. maj. Ramona NISTOR

 În luna octombrie 2014, în urmaserviciilor oferite în mod gratuit desalariaţii AJOFM Mehedinţi au fost

 încadraţi în muncă 362 şomeri, dincare 133 femei

Ca urmare a activităţilor desfăşurate în dome-niul ocupării forţei de muncă şi formării pro-fesionale, în perioada 01.10.2014 - 31.10.2014,prin intermediul serviciilor oferite în mod gra-

tuit de salariaţii AJOFM Mehedinţi, au fost încadraţi în muncă un număr de 362 şomeri, din

care 133 femei, după cum urmează:

Page 7: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 7/327

17 - 23 Noiembrie 2014

ANUNŢ PUBLIC

privind decizia etapei de încadrare

Comuna PONOARELE anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de

încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Me-

hedinţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului

asupra mediului pentru proiectul „Modernizare drum co-

munal DC 38: DJ 670 (KM 49+400), Bîrîiac – DN 67D

(KM 55+600), KM 3+000- 5+450, comuna Ponoarele, ju-

deţul Mehedinţi”, proiect propus a fi amplasat în intravila-

nul comunei Ponoarele, sat Ponoarele, judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o funda-

mentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Pro-

tecţia Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu

Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până joi,

între orele 8.00-16.00, vineri între orele 8.00 – 14.00  și

la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la

proiectul deciziei de încadrare în termen de cinci zile de ladata prezentului anunţ.

În primele zece luni ale anului 2014, pe raza judeţului Mehe-dinţi, polițiștii rutieri au acţionat pentru prevenirea și comba-

terea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere șiconștientizarea tuturor conducătorilor auto cu privire la riscurile lacare se expun și îi expun pe ceilalţi participanţi la trafic prin neres-pectarea regulilor de circulaţie. Oamenii legii au constatat 786infracțiuni la regimul circulaţiei rutiere și au cercetat 683 persoane,suspecte de comiterea unor astfel de fapte. Principalele domenii deacțiune vizate de polițiștii rutieri mehedințeni le-au constituit vitezași abaterile comise de ceilalți participanți la trafic respectiv pietoni,conducătorii de mopede, biciclete și vehicule cu tracțiune animală.Astfel, în baza planurilor de acţiune dispuse de comanda inspectora-tului, în primele zece luni ale anului 2014, au fost desfășurate activi-tăţi de prevenire, supraveghere, dirijare și control al traficului rutier,efectuându-se aproximativ 1291 acţiuni în cadrul cărora au fost legi-timate peste 44.300 de persoane și controlate aproximativ 41.690 au-tovehicule. Poliţiștii au constatat, în urma acestor controale, 786 in-fracţiuni pentru săvârșirea cărora au fost cercetate 683 persoane.Totodată, în perioada de referința au fost aplicate peste 43.807 sancţi-uni contravenţionale, în sumă totală de aproximativ 7.332.000 lei. Deasemenea poliţiștii au cercetat în aceeași perioadă, 155 (cu 27 maipuține decât în perioada similară 2013) accidente rutiere soldate cudecesul a 25 persoane (față de 22 în anul 2013) și rănirea gravă a altor165 (cu 35 mai puține decât în perioada similară 2013), principalacauză generatoare a acestor accidente rutiere fiind viteza excesivă,abaterile comise de bicicliști și pietoni. Siguranţa traficului rutier,menţinerea și asigurarea unui climat de ordine și liniște publică adec-

vat dar în special prevenirea și combaterea oricăror fapte de natură aafecta viața și integritatea fizică a persoanei, rămâne o prioritate aechipei manageriale a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi.

2344 PERMISE DE CONDUCERE REȚINUTE ȘI 786INFRACȚIUNI CONSTATATE DE POLIŢIŞTII RUTIERI

MEHEDINŢENI, ÎN PRIMELE 10 LUNI ALE ANULUI 2014 De la începutul anului 2014 şi până în prezent, poliţiştii rutieri au cercetat 683 persoane, suspectate de

comiterea de infracţiuni la regimul rutier. De asemenea, au reţinut în vederea suspendării sau anulării

un număr de 2344 permise de conducere şi au retras 996 certicate de înmatriculare.

Page 8: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 8/32

8

17 - 23 Noiembrie 2014

Am traversat cea mai agresivă și mai ieșită din tipare campanieelectorală, dar eu sper ca asta să nu împartă severinenii în „ai lor” și„ai noștri”. La greutăţile cu care ne confruntăm, asta ne-ar mai lipsi!Ne așteaptă o iarnă grea, dar mai ales îngreunată de imobilitatea, dedezinteresul autorităţilor locale și de posibilităţile economice firaveale populaţiei. Asupra acestor probleme trebuie să ne concentrăm șinu asupra altora…

MIRCEA SEVASTIAN GROSU(consilier local şi preşedintePDL Turnu-Severin):

Campania electorală s-a încheiat și-indiferent de rezultatul final al

alegerilor, de abia de acum încolo ne așteaptă greul? De ce? Pentru că

 va trebui să acoperim, cu toţii, pagubele făcute în buget de pomenile

electorale oferite de Guvernul Ponta și de oamenii lui din teritoriu!

Nu se întrevăd zile ușoare, dar să sperăm că vom reuși să trecem și

peste greutăţile astea!

CONSTANTIN ADRIANSTUPARU (secretargeneral PDL Mehedinţi):

 ATITUDINI

Radioteleviziunea GALAXYALĂTURI DE TINE!

Page 9: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 9/32

9

17 - 23 Noiembrie 2014

Page 10: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 10/3210

17 - 23 Noiembrie 2014

  ÎN ŢARA LUI DUICU CO

În ziua de 24.03.2013, la ora15.50.14, DUICU IOAN ADRIAN,de la postul telefonic 074921…, îlcontactează pe DRĂGHICI ADRI-AN, aflat la postul telefonic072250…, cei doi purtând următoa-rea discuţie:

  DRĂGHICI ADRIAN: Să trăiţidomn președinte!

DUICU IOAN ADRIAN: Ce faci?DRĂGHICI ADRIAN: Am ajuns

acasă.DUICU IOAN ADRIAN: Mă, ia

spune-mi! Care-i viaţa lu LIATI ăsta?Cine-i LIATI ăsta, ROMAN ăsta?Cum stă ăsta acolo cu cariera aia, cunisipu, cu tot ce are acolo?

DRĂGHICI ADRIAN: Sunt doifraţi, ADI și LILIAN ROMAN.

DUICU IOAN ADRIAN: Și cum

stau ei acolo?DRĂGHICI ADRIAN: Ei au

cumpărat niște teren de la niște ţă-rani de la…Așa. Este vorba desprestaţia de sortare de la ȘIMIAN, nu?

 DUICU IOAN ADRIAN: Da. Da.  DRĂGHICI ADRIAN: Au trei

zone de lucru, să zic așa, staţia desortare de la ȘIMIAN, un perimetrucare este acia la HINOVA, tot așacumpărat.

DUICU IOAN ADRIAN: Așa?DRĂGHICI ADRIAN: Și încă un

perimetru cumpărat pe jos, pe la IZ-VOARE. Proprietăţi private.

DUICU IOAN ADRIAN: Bun. Șiare voie acolo, lângă ape, să facă ceface el acolo? Chiar e ok?

DRĂGHICI ADRIAN: Deci, el aîndeplinit condiţiile în sensu că păs-

trează zona de protecţie de cinci me-tri corespunzătoare debitului de To-polniţa. Acum, dacă sunt problemepunctuale, e posibil ca la un momentdat să poată să sară din autorizaţie, casă zic așa.

DUICU IOAN ADRIAN: Nu știu.Trebuie să sară din autorizaţie!

DRĂGHICI ADRIAN: Da. Amînţeles. O să vorbesc cu CRISTI și osă stabilim un plan.

DUICU IOAN ADRIAN: Ai înţe-les?

DRĂGHICI ADRIAN: Da. Da.DUICU IOAN ADRIAN: În două

săptămâni, trei săptămâni, trebuie săsară de acolo.

DRĂGHICI ADRIAN: Da. Da.Da.

DUICU IOAN ADRIAN: Da?

DRĂGHICI ADRIAN: Da. Da.DUICU IOAN ADRIAN: Te rog

frumos.DRĂGHICI ADRIAN: Da. Da.

Am înţeles!DUICU IOAN ADRIAN: Bine.

Bine.DRĂGHICI ADRIAN: Bine. O

după-amiază plăcută!DUICU IOAN ADRIAN: Mă su-

naţi în momentu când e rezolvatătreaba asta!

DRĂGHICI ADRIAN: Da. Amînţeles!

DUICU IOAN ADRIAN: Da?Bine.

DRĂGHICI ADRIAN: Da. Bine.Sănătate!

Veţi vedea, în cele ce urmează, cum chiar dacă voiai să dezvolţi o afacere curată, în care ţi-ai investit şi

liniştea şi resursele nanciare, erai sancţionat doar pentru că „nu contribuiai” sau încurcai planurile câte

unui obedient al stăpânirii judeţului… Pentru mizerabila sarcină de a sancţiona, şantaja, spolia, se găseau,

întotdeauna, lachei pricopsiţi cu funcţii în deconcentrate, lipsiţi de demnitate şi de caracter…

Page 11: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 11/3211

17 - 23 Noiembrie 2014

LCĂIAU LACHEII (IX)În ziua de 04.04.2013, la ora 09.59.15,

DUICU IOAN ADRIAN, aflat la postultelefonic 074921…., îl contactează peDĂESCU OVIDIU CONSTANTIN,aflat la postul telefonic 07248…., cei doiavând următoarea discuţie:

 DUICU IOAN ADRIAN: Păi,e

foarte bine. Unde sunt acum e foartebine.

DĂESCU OVIDIU CONSTAN-TIN: Bine. Aia spun….

DUICU IOAN ADRIAN: E foartebine acolo unde e. La LIATI.

DĂESCU OVIDIU CONSTAN-TIN: Deci, nu de altceva. Asta a fost

numai pe ăsta, pe chestia asta și îi re-clamat și el. Știţi?

DUICU IOAN ADRIAN: Domnugeneral?

DĂESCU OVIDIU CONSTAN-TIN: Da.

DUICU IOAN ADRIAN: Pun săvorbească….să-i spun lu CĂTĂLINsă vorbească puţin cu ei, să se înţelea-gă, adică să-i spună despre ce-i vorbacă… Na! Îi spune.

DĂESCU OVIDIU CONSTAN-TIN: Este sesizare și-i spun eu și lui.Bine?

DUICU IOAN ADRIAN: Bine.

DĂESCU OVIDIU CONSTAN-TIN: Bine. Bine.

DUICU IOAN ADRIAN: Te-ampupat!

În ziua de 10.05.2013, DUICUIOAN ADRIAN, aflat la postul tele-fonic 07492…., este contactat de TU-TILESCU CĂTĂLIN, aflat la postultelefonic 074232…, cei doi purtândurmătoarea discuţie:

DUICU IOAN ADRIAN: Da?TUTILESCU CĂTĂLIN: Alo?

Domn președinte, am fost la…la LI-ATI, ieri. Așa…Avea ce avea pe-acolodar are și probleme și aplicăm sancţi-

uni pe problemele pe care le are. DUICU IOAN ADRIAN: Nu mă

interesează pe mine.TUTILESCU CĂTĂLIN: Ce vro-

iam să spun? Fac și eu masa aia?DUICU IOAN ADRIAN: Nu as-

tăzi. Nu astăzi.TUTILESCU CĂTĂLIN: Când?DUICU IOAN ADRIAN: Las că

vorbim.TUTILESCU CĂTĂLIN: Da?

Săptămâna viitoare?DUICU IOAN ADRIAN: Da.TUTILESCU CĂTĂLIN: Ok.

Bine.

În ziua de 17.06.2013, DUICUIOAN ADRIAN, ia legătura cu

DRĂGHICI ADRIAN; aflat la postul

telefonic 072250…., cei doi purtândurmătoarea discuţie:

DRĂGHICI ADRIAN: Trăiţidomn președinte.

DUICU IOAN ADRIAN: ADI,cum a rămas cu ăia, cu LIATI ăia,până la urmă?

DRĂGHICI ADRIAN: Cu LIATI?DUICU IOAN ADRIAN: Da.DRĂGHICI ADRIAN: Deci, li s-a

aplicat sancţiunea. Mai departe, nuștiu…nu avem cunoștinţă dacă ne-aacţionat în instanţă sau nu deocamda-tă. Deci, li s-a aplicat sancţiunea aceea,nu mai știu exact, trei sute cincizeci

sau șapte sute de milioane, șase sutede milioane, ceva de genu ăsta. Așa. Șile-a rămas aplicată sancţiunea. Acumei au un termen de 30 de zile să con-teste în instanţă. Nu știu dacă au con-testat sau nu. Deci, nu vă pot spuneacum lucru ăsta. Dar pot să sun mâi-ne, la CRAIOVA, pe zi, și să aflu.

DUICU IOAN ADRIAN: Bă, nuștiu. Ăștia sunt pe mână cu cineva, nuse poate să nu fie pe mână cu cineva.

DRĂGHICI ADRIAN: Deci, cunoi nu sunt. Este exclus. Garantez șipentru CRISTI MURĂ. Deci, decând am avut discuţia, vă spun că cu

noi nu sunt, este exclus.DUICU IOAN ADRIAN: Cineva-

i ţine în braţe. Ce relaţie au cu…? CuTUTILESCU ce relaţie au?

DRĂGHICI ADRIAN: Ăăă. Nupot să știu. La un moment dat, erauna bunicică. Ca și cu noi. Până ne-aţi atras dumneavoastră atenţia. Adi-că, de fapt, la noi, era mai mult dezin-teres pentru că eu, pe vremea mea,am avut foarte multă libertate. Înţe-legi ce vreau să spun? Mi se puneaupresiuni și toţi erau… făceau ce vro-iau pe vremea mea, vă spun sincer.

DUICU IOAN ADRIAN: Da.

DRĂGHICI ADRIAN: Deci, nuștiu ce relaţie au cu TUTILESCU darce pot să vă spun este că lucrează cuunu PASCOVICI care a fost înaintela MEDIU.

DUICU IOAN ADRIAN: PAS-COVICI e la ei?

DRĂGHICI ADRIAN: Ăăă…Nuștiu dacă este la ei sau la ISVORANU.Da. Deci, PASCOVICI mi se pare căe angajatu lu ISVORANU. El nu mailucrează la AGENŢIE, ci lucrează înprivat.

DUICU IOAN ADRIAN: Îhî.DRĂGHICI ADRIAN: Da. Deci,

 vă garantez: și la mine și la CRISTIMURĂ nu este nici un fel de toleran-ţă. Toleranţă zero! Mâine, o să luăm

de la capăt, o să verificăm din nou

toată situaţia, o să mergem și acolounde a fost sancţionat.

DUICU IOAN ADRIAN: Mergi șitu la BRUXELLES?

DRĂGHICI ADRIAN: Da. Da.Da. (…) Domnu președinte, suntemcu ochii pe ei. Bine că ne-aţi spusîncă o dată. Eu am văzut că în judeţei sunt cam peste tot. Deci, nu sepoate … nu se toarnă ceva la bisericăfără să fie ei. Nu se face ceva fără săfie ei. Cu betoane, cu astea. Nu știuexact ce să va spun.

DUICU IOAN ADRIAN: Bine.Bine ADI!

DRĂGHICI ADRIAN: Bine. Sătrăiţi.

Cum treburile economice erau re-zolvate întocmai și la timp, de proble-mele politice se ocupa prietenul luiDuicu, afaceristul C. Popescu, celcare voia să remodeleze CL Orșovadupă propria poftă. Coadă de topor?Traseistul Stoica Marius, pe atuncimembru în PPDD-ul condus de IonMihart, și el obedient doar PSD-uluiși duicului care-l conducea. Cu Po-pescu avea altfel de relaţii, dar asupraacestui aspect… vom reveni!

În ziua de 30.04.2013, la ora15.48.29, POPESCU CONSTANTINeste contactat de STOICA MARIUS,cei doi purtând următoarea discuţie:

POPESCU CONSTANTIN: Da?STOICA SIMION MARIUS: To-

tul a decurs bine, suntem la diver-se….cu patru voturi ce să facă, maimult s-au umilit decât…

POPESCU CONSTANTIN: Carepatru voturi?

STOICA SIMION MARIUS: Păipatru voturi ale opoziţiei vreau să zic,doar atâtea au fost, restul au fost alenoastre.

POPESCU CONSTANTIN: Carepatru voturi ale opoziţiei?

STOICA SIMION MARIUS: Păiau fost patru, adică a fost CERGAN,LĂPĂDĂTESCU, SĂNĂTESCU șiSPERDEA că al cincilea CICAN….

POPESCU CONSTANTIN: Da,da, al cincilea a plecat.

STOICA SIMION MARIUS: CI-CAN cu multe figuri pe acolo a reușitsă plece, a zis că ne dă în judecată șipe noi care stăm în spatele ăsteia, afăcut referire la mine și la GHERGU-LESCU, că știe el cine a stat în spate.Ne dă în judecată, pe ALINA a ame-

ninţat-o că îi face acte pentru abuz înserviciu că-i a doua oară când sem-nează un raport…Greu s-a lăsat dar

până la urmă a plecat cu gândul aces-

ta că o să se întoarcă înapoi, că vacâștiga iar în instanţă.

POPESCU CONSTANTIN: Mai vedem…

STOICA SIMION MARIUS: Înrest a decurs totul bine.

POPESCU CONSTANTIN: Și eiau votat numai împotrivă, nu?

STOICA SIMION MARIUS: Da,a fost un proiect care l-au votat și eicu noi, în rest ori abţineri ori împo-trivă.

POPESCU CONSTANTIN: Șiacela a lu PONEA, a trecut și acela?

STOICA SIMION MARIUS: Cu

11 voturi a trecut.POPESCU CONSTANTIN: Da,păi e bine.

STOICA SIMION MARIUS: Șinoi am făcut…. Ei nu au votat, 11 alenoastre și SPERDEA făcea comenta-rii de ce 11, că vă trebuie 12 și am zis11 că domnul consilier nu mai este înfuncţie. „Păi ce, s-a vacantat locu?”„Păi ce, trebuie să se vacanteze locu,legea spune cu…”

 POPESCU CONSTANTIN: Cinezisă?

STOICA SIMION MARIUS:SPERDEA, SPERDEA, legea face re-

ferire la consilierii în funcţie, domnulCICAN nu mai este în funcţie.Doamne, are ăsta o ură pe mine, nicinu mă lasă să vorbesc….nu știu ce-icu el.

  POPESCU CONSTANTIN:Acum, cu hârtia noastră.

STOICA SIMION MARIUS: A…comentă, stătu cât stătu în banca lui șidupă aia s-a luat de viceprimar că „ce,eu sunt o persoană privată, sunt și ac-ţionar acolo….nu e treaba dumnea- voastră, nu trebuie să vă dau eu dum-neavoastră socoteală, o să dauacţionarilor”. Că minciuni, că am con-tracte, că dumneavoastră să vă vedeţi

de treaba voastră, nu-mi cereţi miesocoteală ca pe vremea comuniștilor,eu nu dau socoteală decât la acţionari.

POPESCU CONSTANTIN: Aha.STOICA SIMION MARIUS: A

fost o discuţie mai aprinsă între el șidomnul NEGULESCU aici, dar s-aliniștit până la urmă. Mai avem unpunct la ordinea de zi, tot la diverseși terminăm ședinţa.

POPESCU CONSTANTIN: Bine,bravo.

STOICA SIMION MARIUS: Bineșefu, numai bine.

Comentariile, precum vedeţi, sunt

de prisos! Rămâneţi aproape, pentrucă surprizele vor continua!Buletin de Mehedinţi

Page 12: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 12/32

12

17 - 23 Noiembrie 2014

PÂINEA DE SEARĂDe acum oricine poate să servească fără grijă o felie de pâine proas-

pătă în fiecare seară, deoarece acum vă oferim Pâinea de Seară, bogată în proteine. Mai puţine glucide, mai multe proteine – acestea sunt prin-cipalele caracteristici ale pâinii noastre de seară. Conţine făină integralăde grâu, tărâţe de grâu, soia, seminţe de in, seminţe de floarea soareluişi seminţe de susan.

O puteţi achiziţiona din magazinul AURORA, Str Horia, Nr 2 (centru) şila cerere din orice alt magazin AURORA.

Este foarte greu să redăm în paginileapariţiei noastre toate cele 52 de paginiale raportului Curţii de Conturi Mehe-dinţi, însă ceea ce trebuie să știe orșove-nii, este faptul că anul 2013, așa cum re-iese din acest raport, a fost un an alîmbuibării unora din banii publici, întimp ce orșovenii au trăit și continuă sătrăiască în sărăcie și mizerie, fără apăcaldă, fără căldură, fără locuri de muncăși hăituiţi mereu de câinii vagabonzi ce

au pus stăpânire pe oraș. Strigător la cereste faptul că ilegalităţile s-au ţinut lanţmai la toate capitolele, iar unii au benefi-ciat de sume mari de bani provenite dinplăţi nejustificate. Mai jos, redăm câtevaaspecte din raportul Curţii de Conturi:„Elaborarea și fundamentarea proiectu-lui de buget propriu nu s-a bazat în tota-litate pe constatarea și evaluarea întregiimaterii impozabile și a bazei de impozi-tare în funcţie de care trebuiau calculate

Buzunăreală din baniiorşovenilor

 În perioada 04.08.2014 – 29.09.2014, Curtea de Conturi Mehedinţi a efectuat auditul financiar al contului deexecuţie întocmit pentru exerciţiul financiar al anului 2013, la Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului

(UATM) Orşova. Ce au descoperit auditorii poate fi catalogat într-un singur cuvânt: BUZUNĂREALĂ.impozitele și taxele aferente, evaluareaserviciilor prestate și a veniturilor obţi-nute din acestea, precum și alte elemen-te specifice, inclusiv pe serii de date, înscopul evaluării corecte a veniturilor,deoarece entitatea nu și-a prevăzut reali-zarea de venituri în suma de 122.036,68lei, care au fost stabilite în timpul misiu-nii de audit. ….Din controlul legalităţiiși regularităţii plăţilor efectuate de Uni-tatea Administrativ Teritorială Orșova

către SC Floricola SA, s-a constatat că aufost efectuate plăţi nejustificate, în sumătotală de 5.954,89 lei, la care se adaugăbeneficii nerealizate în sumă totală de69,02 lei, calculate până la data de20.10.2013 și majorări de întârziere însuma totală de 1.221,68 lei, calculatepână la data de 22.09.2014, ca urmare aacceptării la plată a unor servicii care nuau fost efectuate. …În evidenţa institu-ţiei audiate nu au fost înregistrate, încontul în afara bilanţului 8030 „Activefixe și obiecte de inventar primite în fo-losinţă” valoarea clădirilor și terenurilorîn care își desfășoară activitatea proprie,

imobile care sunt în domeniul public alUATM Orșova, în suma totală de10.406.460 lei la Colegiul Tehnic „Dier-na Orșova”,…. în sumă totală de7.246.670 lei la Școala Gimnazială „Pe-tru Dumitriu” Orșova, ….în suma totalăde 6.286.827,06 lei la Școala Gimnazială„Pamfil Șeicaru” Orșova, …în suma de5.003.892 lei la Liceul Teoretic „TraianLalescu” Orșova, ….în sumă de7.570.055 lei la Grădiniţa cu program

prelungit nr. 1”. Un alt fenomen straniula UATM Orșova, îl reprezintă baza deimpozitare la Ștrandul orășenesc dinzona Coramnic. „…Referitor la modali-tatea prin care s-a stabilit valoarea deimpunere a imobilului având denumirea„Ștrandul orășenesc Orșova”, pe baza ac-telor puse la dispoziţie, echipa de audit aconstatat că aceasta a fost făcută ero-nat…..baza de calcul a impozitului peclădiri nu a fost corect stabilită de cătreUATM Orșova…Valoarea estimată aabaterii constatate este în sumă totală de374.375 lei, reprezentând creanţe necu-

�Continuare în pag. 13

Page 13: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 13/32

13

17 - 23 Noiembrie 2014

 N O U ! ! !

SPĂLĂTORIE

AUTO

Vineri, 14 noiembrie a.c., cu puţinînainte de ora 10.00, pompierii din ca-drul ISU „Drobeta” au fost alertaţi săintervină la un accident rutier, soldat cudouă victime, dintre care una încarcera-tă, ca urmare a producerii unui accidentrutier. Accidentul s-a produs pe DJ671E, pe raza localităţii Ercea, comunaCăzănești, unde un autoturism s-a lovitde un copac. Una dintre victime a fostscoasă de către cetăţeni, însă conducăto-rul autoturismului implicat în accidenta rămas încarcerat. Pompierii din cadrulPichetului Strehaia au intervenit timpde aprox. o jumătate de oră pentru des-carcerarea persoanei, intervenţia acesto-

ra fiind destul de dificilă din cauza fap-tului că autoturismul se afla, pejumătate, într-un șanţ cu apă, pe margi-nea drumului. Bărbatul a fost scos, înviaţă, dintre fiarele contorsionate ale au-toturismului de către pompieri și prelu-

venite bugetului local (stabilită eronat de organele de inspecţie fiscală ale UATMOrșova, în sumă de 497.807 lei și cea estimată de echipa de audit în sumă de 123.432lei)”. Raportul este unul destul de complex, bine executat și detaliat, însă noi nu pu-tem prezenta în întregime întregul raport, această sarcină revenind autorităţilor pu-blice locale și Consiliului Local Orșova, însă, din câte susţine consilierul local Adri-an Cican, acest raport nu a fost prezentat în ultima ședinţă de Consiliu Local, separe că, majoritatea PSD-istă a consilierilor locali nedorind să aducă la cunoștinţaorșovenilor noianul de i legalităţi săvârșite.

Buletin de Mehedinţi

Persoană salvată de pompieri în urma unui accidentrutier în localitatea Ercea, comuna Căzăneşti

Pompierii mehedinţeni au descarcerat, în

această dimineaţă, o persoană dintr-unautoturism implicat într-un accidentrutier. Bărbatul a fost scos în viaţă de

pompieri, care, timp de 30 de minute, aufăcut eforturi deosebite pentru scoaterea

acestuia dintre fiarele contorsionate.

at de echipajul SAJ. Ambele victime aufost transportate de urgenţă la spital.

PURTĂTOR DE CUVÂNT Plt. maj. Ramona NISTOR

�Urmare din pag. 12

Page 14: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 14/3214

17 - 23 Noiembrie 2014

Eugen Ionescu s-a născut la13/26 noiembrie 1909 (13, conformcalendarului pe stil vechi), la Slatina,într-o familie de funcționari, cu tatălromân și mama de origine franceză.Își petrece copilăria în Franța, undepărinții se stabilesc, în 1911, la Paris.În 1925, s-a întors în România, undea absolvit Liceul ‘’Sf. Sava’’ dinBucurești (1928) și Facultatea de Li-tere și Filosofie a Universității din

București, secția Literatură franceză(1932).Debutează în ‘’Revista literară a

Liceului Sf. Sava’’ (1927), debutul li-terar propriu-zis având loc în 1928,cu versurile publicate în revista ‘’Bi-lete de papagal’’. În 1930, își începeactivitatea publicistică la revista‘’Zodiac’’.

În 1931, publică placheta de ver-suri ‘’Elegii pentru ființe mici’’. Lascurt timp, revine la critica literară,cu volumul intitulat ‘’Eu’’, premiat în1934 de Fundațiile Regale. În aceas-tă perioadă, este curtat pentru scrie-rile sale de mai multe publicații: ‘’Bi-lete de papagal’’ a lui Tudor Arghezi,‘’Bluze albastre’’ a jurnalistului Ale-xandru Sahia, ‘’Viața literară’’ a lui I.Valerian, ‘’România Literară’’ a luiLiviu Rebreanu, precum și de ‘’Axa’’,‘’Azi’’ și ‘’Credința’’, toate trei aflatesub direcția lui Sandu Tudor.

Volumul ‘’Nu’’, apărut în 1934 șipremiat de un juriu prezidat de Tu-dor Vianu, este considerat de autorun ‘’fals tratat de critică literară’’, fi-ind un manifest contestatar al nu-melor consacrate din literatura epo-cii, precum Tudor Arghezi, CamilPetrescu, Eugen Lovinescu, Ion Bar-bu și Mircea Eliade, prin care pro- voacă un scandal în lumea literară a vremii. În următorii ani atitudineasa ‘’ireverențioasă’’ se va repeta, prinopoziția față de tendințele culturaleși literare ale dreptei politice.

În 1936, se căsătorește cu RodicaBurileanu, de profesie avocat, fiicalui Mihail Burileanu, director al zia-rului ‘’Ordinea’’. La 24 august 1944,se naște fiica lor, Marie-France Io-nesco.

Anii 1938-1939 îi petrece la Pa-ris, cu ocazia efectuării studiilor dedoctorat, după doi ani revenind încapitala franceză, unde imediat dupărăzboi publică traduceri din autoriromâni. Din 1945 se stabilește în

DOCUMENTAR: 105 ani de

și dramaturgul Anul acesta se

împlinesc 105ani de la

nașterea lui

Eugen Ionescu

(Eugene Ionesco,

conform

ortografieifranceze), cel

care avea să

fie considerat

de către criticiiliterari din

România și din

întreaga lumedrept pionierul

literaturii

române,

franceze șiuniversale a

absurdului.

Franța.Potrivit unei lucrări a cercetăto-

rului CNSAS, Liviu Țăranu, în 1945,Eugen Ionescu trimite, de la Paris,revistei ‘’Viața românească’’ un arti-col intitulat ‘’Scrisori din Franța’’, pu-blicat în numărul din martie 1946,în care expune o parte din motiveleplecării sale din țară, precizândpunctul său de vedere critic la adresaregimului politic din România inter-belică.

O mare parte a scrierilor lui Eu-gen Ionescu în limba română au ră-mas risipite în publicațiile literare aleepocii, unde a colaborat cu eseuri,cronici literare, versuri, pagini de

 jurnal sau fragmente de roman.Anul 1950 semnifică începutulprodigioasei cariere de dramaturg alui Eugen Ionescu, prin premiera, în

Franța, la 11 mai, a piesei‘’Cântăreața cheală’’, în regia lui Ni-

colas Bataille. Autorul intră din acestmoment în rândurile avangardei ar-tistice pariziene, devenind mai târ-ziu unul din teoreticienii avangardeiteatrale din deceniul al șaselea, nu-mită ‘’teatrul absurdului’’.

Debut răsunător

Debutul său răsunător în drama-turgie este urmat de o serie de piesereprezentative pentru arta sa:‘’Lecția’’ (1951), ‘’Scaunele’’ (1952),‘’Victimele datoriei’’ (1953), ‘’Jacqu-es sau supunerea’’ (1955; în 1977 pie-

sa va apărea la Theatre de la Ville înmontarea lui Lucian Pintilie),‘’Ucigaș fără simbrie’’ (1959, piesă

Page 15: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 15/3215

17 - 23 Noiembrie 2014

Calendarul

zilei de17 Noiembrie

2013 Ziua Internaţională a Prematurităţii Ziua Mondială de Comemo-rare a Victimelor Accidentelor de Circulaţie

1966 A fost creată Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare In-dustrială - ONUDI - în baza unei rezoluţii a Adunării Generale a ONU. Îșiîncepe activitatea la 1 ian.1967.

1942 S-a născut regizorul american de film Martin Scorsese.1926 S-a născut Antonie Plămădeală, mitropolit al Ardealului, mem-

bru de onoare al Academiei Române. (m. 29 aug. 2005)1917 A murit sculptorul și graficianul francez Auguste Rodin. (n. 12

nov. 1840)1888 A murit scriitoarea Dora D’Istria (pseudonimul literar al Elenei

Ghica).(n. 22 ian./3 febr. 1828)1869 A fost inaugurat Canalul Suez, cale navigabilă ce traversează ist-

mul Suez, unind Marea Mediterană cu Marea Roșie.1800 Congresul Statelor Unite s-a reunit pentru prima dată la Washin-

gton, capitală a SUA din acel an.1790 S-a născut matematicianul și astrologul german Ferdinand

Möbius. (m. 26 sept. 1868)1747 A murit romancierul și dramaturgul francez Alain-René Lesage.

(n. 8 mai 1668)

1494 A murit umanistul italian de expresie latină Giovani Pico dellaMirandola. (n. 24 febr. 1463)

a nașterea scriitorului

Eugen Ionescujucată și la București, în 1968), ‘’Ri-nocerii’’ (1960, montată pe scenaTeatrului de Comedie din București,în 1962), ‘’Regele moare’’ (1962, pre-mieră la Teatrul Național București,în 1964), ‘’Pietonul aerului’’ (1963),‘’Setea și foamea’’ (1966, jucată laComedia Franceză și distinsă cu Prixdu Brigadier). În 1961, piesele luiaveau reprezentații în 35 de țări.Aproape toate piesele sale au apărut

și în traducere românească, fiindmontate pe numeroase scene dințară, după 1989. Din 1971, Eugen Io-nescu este ales membru al Academi-ei Franceze și își rosteștetradiționalul discurs de primire, la25 februarie. Articolele sale polemi-ce reunite în volumul de atitudinepolitică ‘’Antidotes’’ (1977) îl defi-nesc ca luptător pentru eliberareaspirituală a conștiinței umane. Între3 și 13 august 1978, a avut loc eveni-mentul ‘’La Decade Ionesco’’, unde,timp de zece zile, mai mulțispecialiști în opera lui Ionesco dinîntreaga lume (Claude Abastado,Roger Bensky, Mircea Eliade, MartinEsslin, Henri Gouhier, JeanyvesGuérin, Gelu Ionescu, Emmanuel Ja-cquart, Pierre Larthomas, Michel Li-oure, Yves Moraud, Jean Onimus,Michel Pruner, Paul Vernois, ColetteWeil) s-au reunit într-un castel dinNormandia. La evenimentul organi-zat de Paul Vernois și Marie-FranceIonesco au fost prezenți, în ultimelezile, și Eugene și Rodica Ionesco. O

p a r t e d i n c o n t r i b u ț i i l eparticipanților au fost publicate în volumul ‘’Ionesco. Situation et per-spectives’’, coordonat de Paul Verno-is și Marie-France Ionesco.

În 1987, a fost distins cu medaliade onoare a orașului Paris și altedouă medalii de aur (Saint-Etienneși Saint-Chamond).

Dramaturgul s-a dovedit a fi unneobosit opozant al dictaturii comu-

niste din România, în 1989 denunțagenocidul cultural, procesul de sub-dezvoltare din țară într-un rechizito-riu prezentat Comisiei politice dinBruxelles. La începutul lunii martie1989, 710 scriitori, inclusiv EugeneIonesco și Samuel Beckett, au sem-nat o declarație de susținere a drep-tului universal de exprimare a opini-ilor. La 7 mai 1989, a primit PremiulMoliere. La 30 decembrie 1989, Io-nesco și Emil Cioran au devenitmembri de onoare ai Uniunii Scrii-torilor Francezi.

Eugene Ionesco a fost membru alComitetului internațional al scriito-rilor pentru libertate (C.I.E.L.), caremilitează pentru supravegherea res-pectării drepturilor omului în toatețările și pentru libertatea oamenilorde știință, a scriitorilor și artiștilor.-a stins din viață la 28 martie 1994,la Paris, fiind înmormântat în Cimi-tirul Montparnasse. În mai 2008, lasediul UNITER din București, a fostlansat, în premieră, în variantă bilin-gvă româno-spaniolă, volumul ‘’Scli-piri și teatru’’/ ‘’Destellos y teatro’’,care cuprinde povestiri scurte și tex-

te inedite ale dramaturgului de origi-ne română, dintre care unele nu eraucunoscute decât în versiuni alteratede cenzura comunistă. Centenarulnașterii marelui dramaturg francez,de origine română, Eugen Ionescu(Ionesco) a fost sărbătorit pe tot par-cursul anului 2009, pe planinternațional, sub sigla UNESCO. Încadrul sesiunii științifice ‘’CentenarEugen Ionescu’’, din 26 noiembrie2009, dramaturgul Eugen Ionescu afost numit academician post-mor-tem.

AGERPRES (Documentare-Ro-xana Mihordescu, editor: Irina An-dreea Cristea)

Page 16: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 16/32

16

17 - 23 Noiembrie 2014

În urmă cu două luni de zile, locui-torii din Orșova și Eșelniţa au fostcrunt loviţi de stihiile naturii, într-osingură zi, sute de locuinţe fiind avari-ate, mai mult sau mai puţin, de forţanimicitoare a apelor dezlănţuite. Cutoţii ne amintim de imaginile de coș-mar în care case întregi erau puse lapământ și înghiţite de ape, poduri șidrumuri rupte, copaci smulși din ră-dăcini și purtaţi de șuvoaiele învolbu-rate, păsări și animale înecate și, nu înultimul rând, oameni plângând dupăagoniseala pierdută în doar câteva ore.Imediat, autorităţile locale, judeţene șicele naţionale, au pornit un adevăratmaraton al promisiunilor conform că-rora, locuitorii loviţi de urgia apelorvor beneficia de ajutoare de la statpentru a avea o viaţă cât mai liniștită,asta ţinând cont și de faptul că intrămîn sezonul rece. Guvernanţii au cheltu-

it mulţi bani publici pe plimbarea cuelicopterele de la București – Orșova,doar pentru a face promisiuni, peatunci electorale, promisiuni care,acum, se arată că au fost făcute din in-teres și nu din compasiune pentru me-hedinţeni.

Adevărul despre banii„daţi” de Guvern către

OrşovaÎn urmă cu câteva zile, consilierii

locali Dan Papavă și Adrian Cican, auorganizat o conferinţă de presă, în ca-drul căreia au expus pe larg situaţia

locuitorilor din Orșova și Eșelniţa careau fost loviţi de urgia apelor și aștep-tau ajutoarele financiare promise de

autorităţi și guvernanţi. „În data de 11noiembrie a.c., s-a desfășurat o ședinţăde Consiliu Local, în cadrul căreia s-adiscutat despre rectificarea bugetarăde 25 de miliarde lei vechi. Aceștiasunt banii care au venit de la Guvernpentru Orșova, doar o cincime din ne-cesarul de reparaţii pentru gospodării-le afectate de inundaţii. De ce au venitfoarte târziu? De ce au venit foarte pu-ţini? De ce cetăţenii afectaţi de inun-daţii trebuie acum să se adreseze soci-etăţilor de asigurări? Ţinând cont defaptul că procedura de folosire a aces-tor bani pentru repararea infrastruc-turii este destul de greoaie, cu siguran-ţă acești bani nu vor fi cheltuiţi până lafinalul anului și va trebui să-i dăm îna-poi Guvernului”, a declarat Dan Papa-

 vă. De cealaltă parte, Adrian Cican aţinut să vină cu unele precizări la acestcapitol, unele destul de relevante în

ceea ce privește bătaia de joc a actua-lului Guvern faţă de orșovenii loviţi deblestemul apelor. „Vă pun la dispoziţieo serie de documente pe care autorită-ţile locale evită să le facă publice. Pen-tru început doresc să-l întreb pe Ala-din Georgescu, înlocuitorul lui Duicula conducerea Consiliului JudeţeanMehedinţi, dacă dânsul știe ceva, așacum spun gurile rele, de cele 20.000 dehectare de terenuri retrocedate ilegalși, cum că și dânsul ar fi implicat. Dininformaţiile pe care noi le deţinem, separe că ar fi implicat în această retro-cedare a celor 20.000 de hectare de te-ren în judeţul Mehedinţi. Cu privire labanii pe care trebuia să-i primeascălocuitorii orașului care au fost afectaţide inundaţii, avem o adresă venită de

Guvernul îşi bate joc de locLocuitorii din Orşova şi

Eşelniţa, cei care aufost grav afectaţi de

inundaţiile din 15septembrie a.c., aufoarte mici şanse să

primească despăgubirifinanciare pentru

pierderile suferite defuria apelor. Chiar şi

aşa, aceştia vor finevoiţi să prestezemuncă în folosul

comunităţii înschimbul banilor.

la Ministerul Administraţiei și Inter-nelor, înregistrată în data de 14 oc-tombrie a.c. și venită către ConsiliulJudeţean și instituţia Prefectului, încare, Guvernul României, prin M.A.I.,îi trimite pe orșoveni la firmele de asi-gurări și susţin că nu poate să arunce

banii pentru cetăţenii afectaţi deoare-ce nu au voie. Iată ce spune în adresă;„Ţinând seama de faptul că locuinţele/anexele gospodărești afectate suntproprietatea unor cetăţeni , persoanefizice, responsabilitatea pentru execu-tarea lucrărilor privind reconstrucţia,

consolidarea și repararea acestoracade în sarcina proprietarilor. În con-formitate cu prevederile nr. 260 din2008 privind asigurarea obligatorie alocuinţelor împotriva cutremurelor,alunecărilor de teren și inundaţiilor,republicată și publicată în Monitorul

Oficial al României Partea I, nr. 635din 15 octombrie 2013, persoanele fi-zice sunt obligate să își asigure împo-triva dezastrelor naturale, în condiţiilelegii, toate construcţiile cu destinaţiade locuinţă, din mediul urban sau ru-ral, aflate în proprietatea acestora și

Page 17: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 17/32

17

17 - 23 Noiembrie 2014

torii din Orşova şi Eşelniţaînregistrate în evidenţele organelorfiscale. În această situaţie, proprietarulse adresează societăţii de asigurări lacare a încheiat poliţa de asigurare”.Deci, dragi orșoveni, dacă aveţi cumvasub venitul minim garantat, s-ar puteasă primiţi ceva bani și să staţi la milaprimăriei. Dar nu oricum. Orșovenii,pentru a primii banii meritaţi ca des-păgubiri, vor trebui să-și facă anchetesociale, însă după aceea, vor trebui săpresteze muncă în folosul comunităţiipentru a primii despăgubirile. Deci,orșovenii sunt și umiliţi și vor rămâneși fără bani”, a declarat Adrian Cican.

Evaluările oficialePotrivit Prefecturii Mehedinţi, în

urma inundaţiilor din data de 15 sep-tembrie a.c., la Orșova au fost distruse30 locuinţe, 26 anexe, un drum naţio-nal, 11 străzi, 4 construcţii social eco-nomice și 10 construcţii hidrotehnice.În total pentru reabilitare ar fi nevoie14.545.000 lei. La Eșelniţa, situaţiadezastrului este și mai elocventă. Aufost afectate 41 de locuinţe din care 5au fost distruse în totalitate, 24 anexe,11 străzi, 14 podeţe, 10 obiective soci-al economice, 16 construcţii hidroteh-nice. Pentru refacerea acestor obiecti-ve ar fi nevoie de 14.820.000 lei. Nu

trebuie uitat faptul că, la finalul luniiseptembrie, prin hotărâre de Guvern,Mehedinţiul a primit 14.791.000 lei,din care 10.199.000 lei a fost reparti-zată Consiliului Judeţean Mehedinţi,iar restul de 3.604.000 lei a fost dirija-tă către comunele Pădina, Vlădaia, Și-șești, Malovăţ și Grozești. Ciudat, nici

un ban nu a fost alocat orașului Orșo- va și comunei Eșelniţa. Pe atunci, au-torităţile locale au aruncat „pisicamoartă” în cârca timpului insuficientpentru efectuarea corectă a evaluăriidezastrului. Adevărul însă, se pare a ficu totul și cu totul altul. Adică cel pre-zentat mai sus, acela că, orșovenii și

locuitorii din Eșelniţa au fost minţiţicu nerușinare și vor fi puși să prestezemuncă în folosul comunităţii dacă vorsă primească o brumă de bani, și așainsuficientă, pentru a-și obloji rănilesuferite în urma inundaţiilor din datade 15 septembrie a.c..

C.O.Manda

Page 18: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 18/3218

17 - 23 Noiembrie 2014

LUNI

Timiș: Au fost finalizate hărțile de riscale bazinul hidrografic Banat

Au fost finalizate hărțile de risc alebazinul hidrografic Banat.

  Proiectul intitulat “Planul pentruprevenirea, protecția și diminuarea efec-telor inundațiilor în bazinul hidrograficBanat” vizează reducerea riscului de pro-ducere a inundațiilor prin cunoaștereacât mai precisă a arealelor acestui bazinhidrografic supuse hazardului lainundații.

“Munca noastră a presupus realizareahărților de hazard la inundații pe cursu-rile de apă din bazinul hidrografic Banat,identificarea unor scenarii de amenajareîn punctele critice din zonele acoperitede proiect, identificarea măsurilor struc-turale și nonstructurale pentru un mana-gement pro-activ al riscului la inundații,precum și efectuarea unei analize socio-economice a măsurilor identificate, sta-bilirea criteriilor de prioritizare și ierar-hizarea măsurilor necesare. În acest sens,au fost realizate harta de hazard lainundații (inundabilitate) și planul pen-tru prevenirea, protecția și diminuareaefectelor inundațiilor în bazinul hidro-grafic Banat”, a declarat luni Marius Per-

neac, manager de proiect. Harta de ha-zard la inundații arată limita inundației,adică până unde se poate extinde apaîntr-un scenariu considerat, și adânci-mea apei la viituri sau viteza apei cores-punzătoare unor debite cu diferiteprobabilități de depășire (0,1%; 1%; 5%;10%), respectiv date referitoare lainundații care se petrec o dată la 1.000 deani, o dată la 100 de ani, o dată la 20 aniși o dată la 10 ani. Harta de hazard lainundații în bazinul hidrografic Banatprezintă zonele inundabile numai din re-vărsarea cursurilor de apă din bazinelehidrografice Bega, Timiș, Bârzava, Caraș,

Nera, Aranca și a afluenților direcți aiDunării, totodată constituind un instru-ment de lucru pentru autorități în asigu-rarea protecției bunurilor și a populației.“Pentru realizarea hărții s-a utilizat mo-delul digital al terenului (măsurători ae-ropurtate, măsurători topometrice teres-tre și batimetrie) și s-au făcut studiihidrologice și de modelare hidraulică.Harta de hazard la inundații a constituitsuportul pentru identificarea scenariilorde amenajare în punctele critice din zo-nele bazinului hidrografic Banat și a mă-surilor pentru un management pro-actival riscului la inundații — diferite catego-

rii de lucrări hidrotehnice de apărare îm-potriva inundațiilor”, a afirmat MariusPerneac. Proiectul a fost cofinanțat din

Fondul de Coeziune al Uniunii Europene

prin POS Mediu, având o valoare totalăde 15.701.923 lei (fără TVA), din care80% reprezintă finanțare europeană și20% cofinanțare de la bugetul de stat. Pe-rioada implementării acestui proiect afost de 28 luni.

Pe baza hărților de hazard și de risc lainundații, Administrația Națională “Ape-le Române” va elabora până în 2015 pla-nurile de management al riscului lainundații pe bazine hidrografice, con-form cerințelor directivelor europene.Prin implementarea măsurilor structura-le și nonstructurale se urmărește, în pri-mul rând, protecția oamenilor și a bunu-rilor acestora, a obiectivelorsocio-economice, precum și protecțiamediului.

AGERPRES/(AS — autor: Otilia Ha-lunga, editor: Ștefan Gabrea)

MARŢIEnel ar putea renunța la vânzarea

subsidiarelor din România și Slovacia

Grupul italian de utilități Enel și-arputea păstra subsidiarele din România șiSlovacia dacă va reuși să obțină suficien-te fonduri din alte tranzacții pentru a-șireduce datoria, chiar dacă a primit câtevaoferte inițiale pentru aceste active, a afir-

mat Luca d’Agnese, șeful operațiunilorEnel din Europa de Est, într-un interviuacordat ‘Wall Street Journal’.

Compania italiană a anunțat, în lunaiulie a acestui an, că boardul său a conve-nit asupra unui plan de a vinde activelede producție de energie în Slovacia și dedistribuție și vânzări din România. Enelsperă să obțină 4,4 miliarde de euro înacest an pentru a-și reduce datoria. Lucad’Agnese a afirmat într-un interviu că fir-ma a primit ‘câteva’ oferte non-angajantepentru activele din România, inclusiv dela companiile controlate de state Electri-

ca și NuclearElectrica. Activele sunt eva-luate la 850 milioane de euro (1,06 mili-arde de dolari), conform analiștilor de laSociete Generale. De asemenea, Enel aprimit mai mult de cinci acorduri carenu au fost dezvăluite, de la potențialiofertanți pentru participația de 66% înSlovenske Elektrarne și se așteaptă la maimulte oferte. Termenul limită pentruofertele non-angajante este 30 noiembrie.Încă nu se cunoaște cât ar putea obțineEnel din vânzarea participației deținutela Slovenske Elektrarne deoarece proce-sul a fost complicat de extinderea centra-lei nucleare de la Mochovce, ale cărei

costuri au fost depășite iar punerea înfabricație a fost mult întârziată. Inițialproiectul ar fi trebui să coste 2,8 miliarde

de euro dar acum va costa până la 4,8

miliarde de euro, a anunțat Enel. Săptă-mâna aceasta ar trebui să se ajungă la unacord revizuit asupra bugetului pentrucentrală iar reactoarele ar urma să fiepuse în funcțiune în 2017 și 2018, cu pa-tru ani mai târziu decât se estima inițial.Pe de altă parte, Enel vrea să obțină lunaaceasta 2,5-3 miliarde de euro din vânza-rea pe bursă a unei participații de 17—22% în compania spaniolă de utilitățiEndesa. Dacă tranzacția se va finaliza,Enel ar putea avea nevoie să vândă doaractivele din România pentru a obține re-stul fondurilor necesare pentru a-și redu-ce datoria, a explicat Luca d’Agnese. Eneleste deținută în proporție de 31,2% destatul italian. Prin deținerea companieiEndesa, Enel are de asemenea o pozițiede lider pe piața electricității din Spaniași America Latină. Compania este pre-zentă și în Rusia, Europa Centrală și deEst. ‘Ideea a fost să se creeze multipleopțiuni astfel încât compania să nu fieniciodată pusă la colț. Nu trebuie să vin-dem la orice preț’, a afirmat șefuloperațiunilor Enel din Europa de Est.Enel, cea mai îndatorată companie deutilități din Europa, intenționează să

 vândă până la sfârșitul lui 2014 active depeste patru miliard de euro (cinci miliar-de de dolari) pentru a-și reduce datoria.

Guvernul României, care considerădistribuția energiei un sector strategic, aanunțat recent că este interesat de active-le Enel din România, unde compania ita-liană deține trei foste filiale ale Electricade distribuție și furnizare a energiei elec-trice, în zona Muntenia Sud, inclusivBucurești, în Banat și în Dobrogea.

AGERPRES/(AS — autor: MihaelaDicu, editor: Andreea Marinescu)

MIERCURITransport ilegal de peste 30.000 de

păsări contaminate cu Boala de

Newcastle, sechestrat

Un transport ilegal de peste 32.000 depăsări, contaminate cu Boala de Ne-wcastle, a fost depistat și sechestrat deAutoritatea Sanitară Veterinară și pentruSiguranța Alimentelor (ANSVSA) și In-spectoratul General al Poliției Române(IGPR) la un abator din județul Vaslui,potrivit unui comunicat al ANSVSA, re-mis miercuri AGERPRES.

Cele 32.280 de păsări urmau să fie sa-crificate într-un abator în județul Vaslui,fără ca lotul să fie însoțit de Certificat sa-

nitar veterinar și aviz sanitar veterinarinterjudețean. Conform comunicatului,păsările proveneau de la o exploatație cu

un total de 96.500 de pui de carne din

 ju de țu l Ia lo miț a , pr op ri et ar ulexploatației înștiințând, pe 7 noiembriea.c., DSVSA Ialomița cu privire lacreșterea procentului de mortalitate pes-te limitele tehnologice.

‘O echipă de inspectori de la DSVSAIalomița s-a deplasat la fața locului undea constatat că sunt păsări bolnave și mu-ribunde. Conform procedurilor, au fostnecropsiate cadavre la care s-au găsit le-ziuni ce pot fi atribuite Bolii de Newcast-le și au fost recoltate probe pentru exa-men de laborator, în vederea precizăriidiagnosticului. Existând suspiciuneaprezenței acestei boli, DSVSA a dispusrestricții sanitare veterinare înexploatația respectivă de păsări, până lasosirea rezultatelor analizelor de labora-tor și a informat ANSVSA. S-a făcut re-constituirea lotului de carne obținut dinabatorizarea păsărilor și a subproduselorrezultate, lot care a fost sechestrat și diri-

 jat spre neutralizare și s-au dispus măsuride dezinfecție. Abatorul a fost sancționatcu amendă contravențională în valoarede 60.000 de lei. De altfel, Institutul deDiagnostic și Sănătate Animală (IDSA) aconfirmat miercuri, 12 noiembrie, prin-tr-un buletin de analiză, că este vorba deexistența Bolii de Newcastle laexploatația din județul Ialomița’, se arată

în comunicatul citat.ANSVSA anunță, totodată, că în pe-

rioada următoare se va convoca CentrulLocal de Combaterea Bolilor pentru aaproba Planul de măsuri care va fi apli-cat. Pseudopesta aviară sau Boala de Ne-wcastle nu afectează omul, dar producepagube economice. Reprezintă una din-tre cele mai grave boli infecțioase și con-tagioase ale păsărilor provocând pierderiimportante în efectivele de păsări, indi-cele de mortalitate fiind de peste 90 %din efectiv. Perioada de incubație variazăîntre 2 — 14 zile, fiind, în medie, de 4 —6 zile, mai scurtă la pui decât la adulte.

Boala se exprimă prin sindrom infecțiosacut însoțit de tulburări digestive, respi-ratorii și nervoase, singulare sau asociate.Tulburările generale se instalează progre-siv și sunt traduse prin hipertermie (43— 44°C), somnolență, stare tifică, ano-rexie, polidipsie și accelerarea respirației.Creasta și bărbițele sunt cianotice.

AGERPRES/(AS — autor: Magdale-na Tănăsescu, editor: Oana Tilică)

Chirurgii ortopezi de la Spitalul “Ma-rie Curie” au folosit cea mai nouă desco-perire în tratamentul scoliozei

Chirurgii ortopezi de la Spitalul “Ma-rie Curie” au efectuat cu succes 12operații în cadrul unui studiu experi-

Rom ânia în 5 z i le

Page 19: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 19/3219

17 - 23 Noiembrie 2014

mental în care au folosit un sistem carereprezintă cea mai nouă descoperire întratamentul scoliozei la copii, a declarat,miercuri, într-o conferință de presă, pro-fesorul doctor Gheorghe Burnei.

“Acest sistem costă mai puțin decâtimplantul pentru scolioză în care se pun10-20 de șuruburi, o bară și este foarte

avantajoasă această metodă pentru căacești copii reușesc a doua zi să se ridicedin pat. Stau numai cinci zile în spital șiîși reiau rapid activitatea. Corecția coloa-nei se face în totalitate. Pe parcurs acestdispozitiv crește odată cu creștere coloa-nei pentru că este unul telescopic și astfelse reușește să aibă și efect în timp. Dispo-zitivul care are două puncte de inserțieare în centru o zonă concepută din punctde vedere tehnic care permite elongațiacoloanei vertebrale atât intraoperator câtși odată cu creșterea copilului”, a spusprofesorul doctor. El a precizat că celemai multe astfel de intervenții au fost fă-

cute în cadrul studiului în România.“Noi am făcut 12 intervenții.

Intervenții de acest gen au fost făcute șiîn Grecia, Polonia, Ungaria. Noi am făcutcel mai mare număr de intervenții opera-torii cu acest dispozitiv. Pe viitor vom co-labora să introducem acest dispozitiv înpractica medicală pentru cazurile cu sco-lioză care au aceste indicații. Adică între15-17 ani și care să aibă între 30-55% un-ghiul de formare a angulației coloaneivertebrale. Adică angulația coloanei ver-tebrale să nu fie mai mare de 55%. Esteun procedeu minim invaziv, cu un dis-pozitiv care se plasează ușor. Durata

intervenției este minimă, sângerarea estela fel de minimă. Nu apar complicații.Noi îl aplicăm numai acolo unde existăindicație”, a susținut Burnei. El a explicatcă noua descoperire este recomandată încazurile în care coloana are o curburămai mică fără modificări structurale.“Este o contribuție de cercetare aspecialiștilor israelieni și noi ne-am aduscontribuția în faza finală de tratamentchirurgical. Autoritățile pot ajuta să in-troducă operațiile cu acest dispozitiv înprogramul național, iar noi să putemachiziționa acest dispozitiv pentru cazu-rile care au nevoie. Am avut avantajul că

am fost printre primii care l-au folosit.Sângerări nu există. Intervenția clasicădura ore în șir și riscul era foarte mare.Complicații nu au existat până acum”, aținut să precizeze Gheorghe Burnei. Pro-fesorul doctor a spus că scolioza repre-zintă o diformitate a coloanei vertebraleși aceasta se constată la copii după ce eadepășește 20% de grade. “Părinții caresunt atenți o pot descoperi încă de laaceastă dimensiune. Dacă se descoperă la20% este momentul optim pentru a pur-ta un corset pentru a face kinetoterapie șidupă aceea să se opereze. În scoliozele cudebut precoce cauzele sunt de ordin ge-netic. Ele apar la vârste sub 8 ani și odatăcu debutul lor ritmul de înrăutățire estemult mai accentuat. În aceste cazuri

diformitățile sunt mari. Pot să aparăcomplicații extrem de grave, pot să dece-deze din cauza unor infecții intercuren-te”, a declarat Burnei. El a precizat căAsociația Română a Traumatologilor șiOrtopezilor Pediatri a gândit un pro-gram pentru realizarea unui screeningșcolar și preșcolar pentru a depista cazu-

rile de scolioză. Profesorul doctor asusținut necesitatea înființării de centreregionale de excelență în ortopedia on-cologică subliniind că la nivelul țări exis-tă specialiștii necesari.

AGERPRES/(A-autor: Roberto Stan,editor: Adrian Drăguț)

JOI

OMV Petrom investește 30 de milioanede euro pentru deblocarea unor

rezerve de țiței din zăcământul Tazlău

Producătorul de țiței și gaze OMVPetrom investește 30 de milioane deeuro, în perioada 2014 - 2015, pentru re-dezvoltarea zăcământului de țiței Tazlău,situat în nord-estul țării, în județul Ba-cău, proiectul vizând deblocarea de re-zerve suplimentare de țiței de 3,2 milioa-ne barili, a anunțat, joi, producătorulOMV Petrom.

‘OMV Petrom investește constant întehnologii noi și metode de recuperaresecundară pentru redezvoltarea zăcă-mintelor mature pentru a îmbunătăți ra-

tele de recuperare a țițeiului și gazelor.Acest proiect va contribui la atingereaobiectivului nostru strategic de a stabili-za producția de hidrocarburi din Româ-nia în timp ce rezervele suplimentare de-blocate prin această investiție vor întăricontribuția OMV Petrom la asigurareasecurității energetice a României pe ter-men lung’, a spus Gabriel Selischi, mem-bru al Directoratului OMV Petrom, res-ponsabil pentru activitățile de explorareși producție, într-un comunicat remisAGERPRES. Tazlău este un zăcământmatur de țiței, exploatat de peste 60 deani, a cărui producție zilnică reprezintă

sub 1% din producția totală de țiței aOMV Petrom în România.“Redezvoltarea zăcământului are ca

scop creșterea gradului de recuperare ațițeiului din zăcământul Tazlău prininjecție de apă industrială. Proiectul deredezvoltare Tazlău constă în 20 deoperațiuni de reparații capitale, construi-rea unei instalații de tratare a apei și aunei rețele noi de distribuție a apei. Acestproiect va debloca rezerve suplimentare

de țiței de 3,2 milioane barili (echivalentcu circa 10% din producția anuală dețiței a OMV Petrom în România), înlo-cuind declinul natural”, se arată în comu-nicat.

La finalul anului 2013, 11 proiecte deredezvoltare a zăcămintelor se aflau înfaza de dezvoltare. Investițiile viitoareplanificate pentru implementarea acestorproiecte se ridică la peste 500 milioaneeuro, iar rezervele dovedite și probabile

se ridică la circa 100 milioane bep (barili

echivalent petrol).Grupul petrolier OMV Petrom are oproducție anuală de țiței și gaze de 66milioane bep, o capacitate de rafinare de4,2 milioane tone anual și deține o cen-trală electrică de înaltă eficientă de 860MW și un parc eolian de 45 MW. Pepiața distribuției de produse petroliere,OMV Petrom este prezent pe piețele dinRomânia și țările învecinate prin inter-mediul a circa 800 benzinarii. Grupulaustriac deține 51,01% din acțiunileOMV Petrom, iar statul român, prin Mi-nisterul Economiei — 20,64%, FondulProprietatea — 18,99%, iar 9,36% se

tranzacționează liber la Bursa de ValoriBucurești.În ultimii 9 ani, investițiile pentru

modernizarea si consolidarea OMV Pe-trom s-au ridicat la circa 10 miliardeeuro. Anual, impactul direct, indirect șiindus al OMV Petrom în PIB-ul Româ-niei este de circa 5%.

AGERPRES/(AS — autor: MarianaNica, editor: Andreea Marinescu)

VINERI

MAE: Bogdan Aurescu a semnat la

Chișinău patru Memorandumuri

referitoare la proiecte de sprijin pentru

Republica Moldova

Secretarul de stat pentru afaceri stra-

tegice Bogdan Aurescu a semnat, vineri,în cadrul vizitei pe care o efectuează laChișinău, patru Memorandumuri deînțelegere referitoare la proiecte de spri-

 jin pentru Republica Moldova, finanțatede România din bugetul asistenței pentrudezvoltare, gestionat de Ministerul Afa-cerilor Externe, potrivit unui comunicat

al MAE remis AGERPRES.

“Sprijinul financiar oferit de partearomână, conform documentelor semnateastăzi, totalizează șapte milioane euro, fi-ind direcționat către patru direcții im-portante: ameliorarea calității serviciilormedicale la naștere, susținerea păturilorsociale vulnerabile, educația preșcolară șiprezervarea patrimoniului cultural”, pre-cizează sursa citată. Memorandumul deînțelegere între MAE al României și Mi-nisterul Sănătății al Republicii Moldova,în domeniul cooperării pentru dezvolta-re privind proiectul de renovare și utilare

a secțiilor Instituției Medico — SanitarePublice “Institutul Mamei și Copilului”,prevede un buget de un milion de euroce va fi alocat pentru renovarea și utila-rea secțiilor principalei instituții din Re-publica Moldova în domeniul obstetricii,ginecologiei, neonatologiei și pediatriei.Totodată, prin Memorandumul deînțelegere între MAE al României, pede-o parte, și Ministerul Economiei alRepublicii Moldova și SA “CombustibilSolid”, Republica Moldova, pe de altăparte, în domeniul cooperării pentru re-alizarea proiectului privind furnizareacărbunelui pentru susținerea păturilor

social-vulnerabile din Republica Moldo- va în perioada rece 2014-2015, partea ro-mână alocă în acest scop fonduri însu-mând 2 milioane de euro. “De acestajutor vor putea beneficia aproape 25.000de gospodării de peste Prut”, precizeazăMAE. În ceea ce privește învățământulpreșcolar, prin Memorandumul deînțelegere între MAE al României și Mi-nisterul Afacerilor Externe și IntegrăriiEuropene al Republicii Moldova, în do-meniul cooperării pentru dezvoltare pri-

 vind sporirea accesului și gradul de par-ticipare a copiilor la educație timpurie înRepublica Moldova, au fost oferite trei

milioane de euro. “Fondurile vor fi folo-site pentru renovarea și dotarea a 36 deinstituții preșcolare din mediul rural, cuaproape 3.000 de copii”, precizează MAE.De asemenea, conform Memorandumu-lui de înțelegere între MAE al Românieiși Ministerul Culturii al Republicii Mol-dova în domeniul cooperării pentru dez-

 voltare privind proiectul renovării Săliicu Orgă, se alocă acestui obiectiv 1 mili-on de euro. “’Sala cu Orgă’ din Chișinăueste o clădire care face parte din patri-moniul arhitectonic al Republicii Moldo-

 va și care găzduiește instituții esențialeale vieții muzicale și culturale de pestePrut”, mai precizează MAE.

AGERPRES/ (AS — autor: DanielFlorea, editor: Mihai Simionescu)

Page 20: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 20/32

20

17 - 23 Noiembrie 2014

 Pompierii din cadrul ISU „Drobeta” au fost alertaţi

să intervină, în cursul zilei de marţi, 11 noiembrie2014, la 12 solicitări ale cetăţenilor. După primireaapelurilor prin 112, pompierii au intervenit la opt ur-genţe medicale, două incendii, o deblocare de ușă și unaccident rutier.

 Incendiu izbucnit la o casă dinlocalitatea Recea, ca urmare a jocului

copiilor cu focul

Marţi, 11 noiembrie a.c., la ora 12.37, două echipa-je de pompieri, din cadrul Staţiei Vânju Mare, au inter-venit, cu două autospeciale cu apă și spumă, în locali-tatea Recea, comuna Punghina, pentru stingerea unuiincendiu izbucnit într-o gospodărie particulară. Incen-diul a cuprins cca. 8 mp din acoperișul casei de locuit,

3 ml gard din lemn și deșeuri textile, și a fost stins depompieri înainte de a se extinde la întreaga casă. Cau-za probabilă a izbucnirii incendiului a fost determinatăde jocul copiilor cu focul.

Bătrână imobilizată la pat, blocată în locuinţă

Marţi, 11 noiembrie a.c., la ora 13.27, un echipaj de

Urmărit, extrădat de polițiștii

mehedințeniÎn dimineaţa zilei de 10.11.2014, ora 10.00, polițiștii Postului de PoliţieHusnicioara, având în vedere semnalarea Biroului S.I.R.E.N.E. din Germa-nia, privind arestarea pe bază de mandat European, a lui O.F., de 22 ani,din comuna Husnicioara, judeţul Mehedinţi, au identificat persoana, aureținut-o și predat-o polițiștilor Serviciul Investigaţii Criminale, BiroulUrmăriri, în vederea desfășurării procedurilor de extrădare.

Cercetați pentru furtLa data de 10.11.2014, polițiștii Biroului Investigații Criminale, în urma

cercetărilor efectuate, au stabilit că în noaptea de 29/30.08.2014, S.S., de 18

ani și L.F., de 22 ani, ambii din Drobeta Turnu Severin, au for țat ușile deacces a patru societăți comerciale de pe raza municipiului, dar nu au pă-

truns în interior. Cei doi suspecți au fost transportați la locul faptei, cu unautoturism condus de G.D., de 23 ani, din Drobeta Turnu Severin. Cercetă-rile continuă în vederea stabilirii întregii activități infracționale. În cauzăs-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţiunii de tentativă la

furt calificat, faptă prev. și ped. de art.32 rap. la art.228 - 229 din CodulPenal. În aceeași zi, polițiștii Postului de Poliție Rogova, Secției nr. 7 PolițieRurală Vînju Mare și Formațiunii Investigații Criminale Vînju Mare, înurma cercetărilor efectuate, au identificat suspecții furtului din noaptea de09/10.11.2014, dintr-o societate comercială de pe raza comunei Rogova, județul Mehedinți, de unde au fost sustrase mai multe bunuri alimentare șinealimentare, ca fiind C.A., de 32 ani, din comuna Corlă țel, județulMehedinți, C.C., de 35 ani, din comuna Cătunele, județul Gorj, D.T., de 59ani, din orașul Vînju Mare, județul Mehedinți și F.N., de 38 ani, din orașulVînju Mare, județul Mehedinți. Față de cei patru a fost luată măsurareținerii pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, urmând ca în data de11.11.2014 să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Vînju Marecu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile. În conti-nuare se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt ca-

lificat, faptă prev. și ped. de art.228, alin.1 combinat cu art.229, alin.1, lit.bși d din Codul Penal.

12 solicitări pentru pompieriimehedinţeni într-o zi de marţi

pompieri, din cadrul Detașamentului Drobeta Tr.Se- verin, a intervenit, cu o autospecială cu apă și spumă,în municipiul Dr.Tr.Severin, str. Petre Sergescu, pentrudeblocarea ușii unui apartament în interiorul căruia seafla, imobilizată la pat, o persoană în vârstă de 90 deani.

Accident cu victime în municipiulDr.Tr.Severin

 Marţi, 11 noiembrie a.c., la ora 13.41, trei echipajede pompieri, din cadrul Detașamentului Drobeta Tr.Severin, au intervenit, cu două autospeciale cu apă șispumă cu modul de descarcerare și o ambulanţăSMURD, la un accident rutier produs în municipiulDr.Tr.Severin, B-dul Splai Mihai Viteazul. Accidentul

s-a soldat cu trei victime și avarierea a trei autoturis-me. Pompierii au intervenit pentru transportarea unei

 victime la UPU Dr.Tr.Severin și pentru asigurarea mă-surilor specifice de prevenire a incendiilor la autoturis-me.

Incendiu lichidat de serviciulvoluntar pentru situaţii de urgenţă

Marţi, 11 noiembrie a.c., la ora 15.17, un echipajde pompieri, din cadrul Gărzii de Intervenţie Baia deAramă, a fost alertat să intervină la un incendiu izbuc-nit într-o gospodărie particulară din localitatea Rudi-na, comuna Bala. Tot pentru stingerea acelui incendiua fost alertat și Serviciul Voluntar pentru Situaţii deUrgenţă Bala, care a intervenit cu o autospecială de lu-cru cu apă și spumă și șase voluntari. Incendiul, care semanifesta la două clăi de fân, a fost localizat și lichidatde către serviciul voluntar, echipajul pompierilor mili-tari fiind întors din traseu.

  PURTĂTOR DE CUVÂNT Plt. maj. Ramona NISTOR

Page 21: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 21/32

21

17 - 23 Noiembrie 2014

În ziua de 11.11.2014 poliţiștii de frontieră din ca-drul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Me-hedinţi au obţinut date și informaţii că o persoană dinlocalitatea Eșelniţa desfășoară activităţi ilicite de bra-conaj piscicol în zona de protecţie a golfului Mraconia,pe direcţia km fluvial 967 al fluviului Dunărea. Pentru

identificarea și reţinerea braconierului, poliţiștii defrontieră au organizat o acţiune de supraveghere ope-rativă pe linia combaterii braconajului piscicol pe flu-viul Dunărea pe direcţia golfului Mraconia, folosind înacest scop și aparatura de termoviziune. Pe timpul ac-ţiunii, poliţiștii de frontieră au observat deplasându-sespre malul golfului Mraconia, la adăpostul întunericu-lui o ambarcaţie pescărească condusă de o persoanăcare avea asupra sa mai multe plase de pescuit confec-ţionate special pentru capturarea peștelui. Cu ajutorula patru plase de pescuit cu o lungime totală de 340 demetri conducătorul ambarcaţiei a reușit să braconeze,într-un timp scurt, 55 kilograme de pește din speciacrap și fitofag aducând în acest mod prejudicii fondu-lui piscicol. Având în vedere că activitatea se derulaîntr-o zonă de protecţie unde este strict interzisă orice

activitate de pescuit, poliţiștii de frontieră au luat ime-diat măsura stopării activităţii infracţionale, legitimăriiși identificării persoanei în cauză. În urma verificărilorefectuate, poliţiștii de frontieră au stabilit că persoanaîn cauză este U. Nicolae, domiciliat pe raza judeţuluiMehedinţi. De la locul săvârşirii infracţiunii poliţiştii defrontieră au ridicat în vederea confiscării 4 plase de pe-scuit tip setcă cu o lungime totală de 340 de metri, oambarcaţie metalică inscripţionată şi cantitatea de 55kg de peşte. În cauză s-a întocmit lucrare penală, în carese efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiu-nii de pescuit comercial în habitatele piscicole, prin ori-ce metode și mijloace al peștilor și al altor vieţuitoareîn zonele de protecţie. Pedeapsa pentru săvârşirea unorasemenea infracţiuni este amenda penală şi interzicereadreptului de a pescui pe o perioadă de la 1 la 3 ani.

 Purtător de cuvânt,Comisar şef de politie,PERA VALERIU 

Cercetat pentru falsși uz de fals

La data de 12.11.2014, ora 23.25, polițiștii BirouluiRutier din cadrul Poliţiei municipiului Drobeta TurnuSeverin l-au depistat pe str.Cicero din municipiul Dro-beta Turnu Severin, pe B.V., de 32, ani din comuna Iz-

 voru Bîrzii, judeţul Mehedinţi, în timp ce conducea unautovehicul, înmatriculat în Bulgaria, proprietatea luiV.V., cetăţean bulgar, acesta prezentând pentru control

poliţa de asigurare obligatorie auto tip carte verde falsă.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul să- vârșirii infracţiunilor de fals material în înscrisuri ofi-ciale și uz de fa ls, fapte prev. și ped. de art.320, alin.1 și323 din Codul Penal.

Cercetați pentru furtLa data de 12.11.2014, polițiștii Secției 5 Poliție Ru-

rală Strehaia, în urma cercetărilor efectuate, pe razacomunei Florești l-au identificat pe B.T., de 64 ani, dincomuna Florești, județul Mehedinți, care în perioada01.02-21.03.2014, a sustras din locuința lui B.M., din

aceeași localitate, un cazan de fabricat rachiu din cu-pru, faptă rămasă inițial cu autori neidentificați.În cauză se continuă cercetările sub aspectul

săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art.228-229 dinCodul Penal. În aceeași zi, polițiștii Postului de PolițiaJiana, în urma cercetărilor efectuate, privind furtul maimultor bunuri din casa nelocuită aparținând lui M.P.,de 54 ani, din comuna Jiana, județul Mehedinți, comisîn perioada 29.10-01.11.2014, au identificat suspectulfaptei ca fiind un minor de 16 ani, din comuna Jiana,

 județul Mehedinți.În cauză se continuă cercetările sub aspectul

săvârșirii infracțiunii de furt calificat, faptă prev. și ped.de art.228-229 din Codul Penal.

Acțiuni pe liniesilvicăLa data de 12.11.2014, polițiștii Postului de Poliție

Bala au inițiat și desfășurat o acțiune pe linie de silvi-cultură, pe raza comunei Bala.

În cadrul acțiunii, polițiștii Postului de Poliție Balal-au depistat pe G.A., de 69 ani, din comuna Bala,

 județul Mehedinți, în timp ce transporta, pe DJ 671Bala - Sărdănești, cu un tractor, de care avea atașat unatelaj, 2,3 metri steri material lemons, de esență fag,pentru care nu deținea documente de proveniență. Ma-terialul lemnos a fost confiscat și predat în custodia

Ocolului Silvic Tarnița, iar împotriva lui G.A. s-a luatmăsura sancționării contravenționale conform Legii171/2010.

BRACONIER DEPISTAT DE POLIŢIŞTII DEFRONTIERĂ MEHEDINŢENI ÎN ZONA DE

PROTECŢIE MRACONIAPoliţiştii de frontieră din cadrul Biroului de Supraveghere şi Control Naval

aparţinând Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi audepistat o persoană care bracona în zona de protecţie a golfului Mraconia,

la km fluvial 967 al Dunării, pe direcţia statuii regelui Decebal.

Page 22: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 22/3222

17 - 23 Noiembrie 2014

de Victor Rusu

Jurnal de lectură de Victor Rusu

Gemene

O, nu face greșeala aripiiCe crede că singură zboară,

Greșeala VâslașuluiCe scapă în ape o vâslă,

Greșeala îmbrăţișăriiCe uită unul din braţe ...

... E o lege secretăA tresăririlor gemene ...

De omenie

Ţara aceastaA izvorât dintr-o vrană de fluier

ceresc ...Privighetorile își pot face cuibSub o coastă a pieptului nostru,

Fluturii pot coborî ca-ntr-ofloare

În potirul palmelor, gemene,Privighetorile pot rătăciÎn sufletul nostruCa-ntr-un cer mai înalt rostuitPentru uimirile trilului lor ...

 Îndemn

Aruncă-ţi vechile îndoieliPetrecându-ţi duhul de focPrin firidele sângelui meu,Cum își aruncă șarpele

Pielea cea vecheÎn despicătura copacului.

Aripa, matca, rădăcina ...

Zac înjunghiat într-o literăRotundă ca umărul tău

Ca așteptarea,Ca mărul ...Trec melci peste rănile meleȘi le cos cu argint,Trec lăstuni peste inimăȘi-o sugrumă cu zboruri.

Aripă, matcă, rădăcină ...

Lujer amar

Cu floreta unui lujer amarŢi-am despicat pieptul

Și-am pătruns în pășunile tale.

Mă luminează nuntiri de fluturi,Zboruri de petale și frunzeÎmi curg ca un botez în creștet,Ape de triluri, înalte.Fânul mă iubește cu rouă,Cu freamăt, cu prepeliţe stârni-

te.Ca o rugă stinsă, culorilePlutesc spre privirile mele.

Te-ai mai rostit cu fluturi,Ai mai strigat culori ...

Săptămânile trecute, a văzut luminatiparului, la Kladovo, cel de al patruleavolum de versuri, bilingv, „Trezește tăce-rea” al poetului din Serbia, care vorbeștefoarte bine limba română și care a semnatexcelente traduceri din limba sârbească,în românește, Hadži Aca Kozokić, deprofesie medic urolog, la Centrul de Să-nătate Kladovo. Volumul a fost premiatdeja, în cadrul „Festivalului naţional deliteratură „Sensul iubirii”, la care a parti-cipat în calitate de membru al Cenaclului

literar „Orfeu” din Drobeta Turnu-Seve-rin și al Societăţii Scriitorilor Danubieni,bucurându-se de unanime, justificateaprecieri din partea unui exigent juriu,prezidat de cunoscutul și valorosul criticși istoric literar Gabriel Coșoveanu, pro-fesor universitar și președinte al FilialeiUSR din Craiova.

H. A. Kozokić cultivă o poezie cere-brală, reflexivă, de factură gnomică și sa-pienţială. Are vocaţia esenţelor, a rostiriilirice eliptice, foarte apropiată de prozo-

„Trezeşte tăcerea”  de Hadži Aca Kozokićdia austeră, lapidară a haikuului: „De cesă fii speriat/ De Dumnezeu?/ Dumnezeueste dragoste/ Poate cuiva/ Să-i fie fricăde iubire?” („Frica de iubire”, p. 73) Sau:„Iartă-le păcătoșilor/ Și ţie./ Iartă/ Pânăcând te/ Eliberezi complet/ Și simţi dra-gostea”. („Iertare”, p. 53).

Substanţa lirică a poemelor concise,epigramatice (de la inscripţie, nu de laspecia lirică, satirică și umoristică, a epi-gramei!) este una cu predilecţie etică, deunde și nota sentenţioasă, tonul adeseaapodictic al unor versuri ale volumului:„Nu trebuie să alergi/ După succes./ Doarcaută/ Sensul”. („Semnificaţie”, p. 43).

Într-o succintă însemnare, semnatăde compatriotul său, Viśeslav Zivanovici,întâlnim o observaţie critică pătrunză-toare și substanţial, elocvent motivată desensul, de conţinutul ideatic al multorpoezii din volumul „Trezește tăcerea”:„Prin poemele sale, omul din lumea me-dicinei este în continuă goană după înăl-ţarea spirituală” ... Suntem în deplinacord cu această aserţiune și noi identifi-când în demersul poetic al autorului re-cenzat o veritabilă voluptate, o obsesivăcăutare a celor mai frumoase, mai lumi-noase ipostaze ale personalităţii sale, carese vrea una de o exemplară verticalitate și

acurateţe morală: „Prin căutarea/ înălţi-mii/ am găsit la bază/ o monedă veche” ...

Chiar titlul poeziei din care am citat ver-surile de mai sus ni se pare extrem desemnificativ pentru neistovita, ardentăaspiraţie a eului liric către puritate și ne-bănuite altitudini etice, spirituale: „Trai laînălţime”. Iar cea mai sigură, mai fasci-nantă cale spre înălţimi interioare și con-tinuă înnobilare spirituală este, în con-cepţia poetului sârb, IUBIREA: „Iubește/Pînă ce scopul vieţii tale/ Devine dragos-tea.// Iubește/ Până când dragostea/ Segăsește/ În centrul universului tău.// Iu-bește,/ Și iubirea să-ţi orienteze/ Toate

activităţile// Iubește/ Și simte viaţa”. („Iu-bește”, p. 77).Statornica preocupare de modelare

ideală a fiinţei sale o sugereazăpoetul cu sensibilă, persuasivăexpresivitate și prin imagineamemorabilă a reinventării desine, a „recreării sufletului” într-o fierărie, din poezia cu un titlu,din nou, foarte semnificativ șiadecvat conţinutului: „Căutare”:„Duceţi-mă/ Într-o fierărie,/ Să-mi recreez sufletul.// Să găsescun adăpost/ Pentru mine”.

Apetenţa constantă pentrulirismul esenţializat și expresiapoetică lapidară, concentrată, îiprilejuiește autorului caligrafie-re cu fineţe și rafinament stilis-tic, a numeroase versuri cu o

 valoare de sine stătătoare și sta-tut estetic de veritabil aforism,precum acest frumos, înfioratstih: „O femeie este ca o cetate”,din poezia „Cetatea”, în întregi-me, demnă a fi citată: „O femeieeste ca o cetate/ Necucerită/ Ceamai frumoasă,/ Cu cât mai mul-ţi invadatori./ Când crezi că ai

cucerit-o/ Îţi dai seama că roluls-a schimbat”. („Cetatea”, p. 99)

Page 23: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 23/3223

17 - 23 Noiembrie 2014

Bl i t  z 

NOIEMBRIE 

Să nu rosteşti cuvintele pe carele simţi, tulburătoare, dând ocol,de gânduri zăbrelite-n închisoare,apoi se sparg, lovindu-se în gol.

Încă nu vrea tăcutul să se-oferechiar de ai crede că-l auzi acum.

Aşteaptă, fă-ţi rezerve de tăcere,aproape să-ţi rămână, ca un fum.

Când ştii exact ce trebuie să spuinici nu mai eşti de trebuinţă, poate:

rămân cuvintele pe care-ţi puipecetea şi durează-nsingurate.

Deschiderea oficială a edițieiacestui eveniment, inițiat și organi-zat de Radio România, prin CentrulCultural Media Radio România, vaavea loc miercuri, 19 noiembrie, laora 12,00. Și în acest an, Gaudeamusîși va întâmpina vizitatorii cu unmaraton de evenimente editoriale șiprofesionale — aproape 750, numărrecord în istoria târgului — propusede către organizator, invitați specialiși de către cei peste 300 de expozanți.Invitatul de onoare al ediției 2014este Federația Rusă. Programul invi-

tatului de onoare cuprinde peste 30de evenimente organizate în incintatârgului și în alte spații dinBucurești. 17 oaspeți din Rusia —scriitori, critici literari, editori,jurnaliști și muzicieni, nume binecunoscute în peisajul cultural con-temporan rusesc vor susține lansăriși prezentări de carte, sesiuni de au-tografe, dezbateri și momente artis-tice. Partener privilegiat al edițieieste, și în acest an, GADIF — Gru-pul Ambasadelor, Delegațiilor șiInstituțiilor Francofone din Româ-

nia, iar președintele de onoare al

ediției, amfitrionul TârguluiInternațional GAUDEAMUS 2014,este Benoât Rutten, președinte GA-DIF, Delegat Valonia — Bruxelles înRomânia. Accesul publicului în in-cinta târgului se va face pe baza bile-telor (în valoare de 5 lei) și a abona-mentelor de intrare (în valoare de 10lei, valabile pentru toată perioada),care vor constitui totodată și supor-tul pentru Tombola Gaudeamus.Marele Premiu al tombolei va fi unautoturism Dacia Logan 10 ani, ofe-rit de Automobile Dacia, căruia i se

 vor adăuga trei smartphone-uri ofe-rite de Orange. La această ediție voravea acces gratuit: preșcolarii, elevii,studenții, cadrele didactice, bibliote-carii, profesioniștii din domeniileeditorial-educațional, jurnaliștii,pensionarii , persoanele cudizabilități, grupurile organizate.Programul de vizitare este zilnic în-tre orele 10,00 și 20,00. ProiectulTârgul Internațional GaudeamusCarte de Învățătură este susținut deMinisterul Culturii.

AGERPRES/(AS — autor: Daniel

Popescu, editor: Mihai Simionescu)

Nu putea să explice nimănui,nici chiar lui, de ce-i plăcea lunaasta (cea mai urâtă a anului, cumspunea Magda), când ploile eraulungi și reci, iar soarele se vedeanumai din când în când. Estedrept, gerul nu era mușcător, ca-nfebruarie, în schimb erau bălţi șinoroaie nesfârșite, era guturaiulcare se instala în fiecare casă, mi-rosul de spirt medicinal, de gutui,de haine groase scoase de la naf-talină și de fum strecurat parșivpe ușa mică a sobelor, atuncicând se aruncau găteje acolo, în

gura lacomă a jăratecului… Pestetoată umezeala, însă, peste tot fri-gul constant, pătrunzător, stăruiamirosul discret, timid, al crizan-temelor; florile care-i plăceau maimult decât oricare altele, iar înorașul lor provincial crizantemelecreșteau în tufe nestăvilite campeste tot. Se născuse-n luna astași de când se știa, din dulapurilepline de lenjerie, de haine care nuse purtau în sezon, bunica puneaesenţă de crizanteme… Parfumulăsta îţi dădea o stare de liniște șide bine cum nu puteai s-o trăiești

în alte condiţii. Tot cu luna astaasocia și scârţâitul ritmic al ba-lansoarului din bambus, solid,trainic, martor al altor vremuri,în care bunica moţăia, tricota saustătea, pur și simplu, cu privirilepierdute în tavanul văruit și cumâinile-n poală. Pe umărul faian-ţat al sobei de teracotă stătea,permanent, cana mare cu ceai detei… „să fie cald”, din care bunicasorbea când și când. Era nemul-ţumită! Nu se mai găsea zahărcandel brun și „ăsta rafinat, tre-

cut prin clor, otrăvea, nu îndul-cea!”… De altfel, în plângerile bu-nici se aflau multe nemulţumiri,căci „nu se mai găsesc, soro, niciroșcove, nici halva cumsecade,acum fac ăștia o pastă groasă șidulce, bună s-o dai la câini, nicișerbet cumsecade, ca să nu mai vorbim de cafea…”… Cafeauaera, de fapt, nechezolul pe careni-l băgaseră pe gât „Cizmarul șiSavanta”… Cu urechea atentă la vechiul aparat de radio Tele-funken, asculta Europa Liberă șiRadio Monte Carlo. Nimeni nu

știa de ce, nu fusese niciodată peRiviera, până-n război părinţii eifuseseră negustori de coloniale,aici, în provincie, iar soţul doarimpiegat de mișcare la Gară. Multprea puţin pentru vacanţele visatela Nisa sau Biaritz… De fapt, ni-ciuna dintre colegele ei, sau dinoamenii pe care-i cunoștea, nufuseseră prin locurile alea, desprecare doar citiseră. Maximum deaventură se săvârșea în crucea ve-rii, când mergeau pe Insulă, laAda-Kaleh, de unde veneau în-cărcaţi cu pachete de bunătăţi

exotice. Traversarea cu barca eraun eveniment la care visau totanul, iar parfumul ţigărilor demanufactură umplea salonul doarcând aveau musafiri sau în după-amiezile de duminică… De ce s-ofi gândind acum la toate astea?Ploaia îi șiroiește pe borurile largiale pălăriei noi, iar piciorul îi cal-că agale pe trotuarul ud. Peste elși peste amintiri, ca o ceaţă, selasă greu mirosul suav de crizan-teme…

 Marius CILIBIA

Târgul InternaționalGaudeamus Carte de

 Învățătură 2014, între 19 - 23 noiembrie,la Romexpo

Cea de-a XXI-a ediție a Târgului Internațional GaudeamusCarte de Învățătura 2014 va avea loc în perioada 19 - 23 noiem-brie în Pavilionul Central (A) al Complexului Expozițional Rome-xpo, informează Radio România, într-un comunicat transmismarți AGERPRES.

Cuvânt şi cuvânt  de Wolf von Aichelburg 

Page 24: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 24/32

24

17 - 23 Noiembrie 2014   REPORTAJ

În secolul al XX-lea , au avut locdouă evenimente importante pentrudinamica așezărilor umane: declara-rea unor localităţi noi (în comuneleSicheviţa și Șopotu Nou, sate forma-te prin fenomenul de roire) și reali-zarea lacului de acumulare “Porţilede Fier I”, care a produs mutaţii sem-nificative la nivelul așezărilor din de-

fileul Dunării:  - Localităţile Tișoviţa, Plavișevi-ţa și Ogradena au fost inundate în1969 și desfiinţate, familiile din aces-te localităţi fiind mutate în cea maimare parte în Eșelniţa.

  - Localitatea Vârciorova a fostdesfiinţată, familiile mutându-se înDrobeta Turnu Severin și în localita-tea Iloviţa.

  - Localităţile Gura Văii, Orșova,Eșelniţa, Dubova și Sviniţa au foststrămutate pe noi vetre, vecgile vetre

fiind acoperite de ape.  - Localităţile Tufări, Jupalnic,

Coramnic au dispărut, ca urmare aînglobări lor în noua vatră a orașuluiOrșova.

  - Localitatea Ada-Kaleh a dispă-rut odată cu insula, locuitorii (ceimai mulţi de naţionalitate turcă) mi-grând către diferite orașe ale ţării

(București, Constanţa, Drobeta Tur-nu Severin etc.).- Localitatea Drencova a dispă-

rut, toponimul rămânând pentruportul cu același nume.

  Aşezărileurbane

Pe teritoriul Parcului NaturalPorţile de Fier se află orașele Orșova,

Moldova Nouă (cu localităţile com-ponente Moldova Nouă, MoldovaVeche, Măcești și Moldoviţa) și Dro-beta Turnu Severin (prin localităţilecomponente Gura Văii și DudașuSchelei). Localitatea cu cel mai marenumăr de locuitori este Orșova, carela recensământul din 2002 număra12965 locuitori, iar în anul 2001 -

14850 locuitori. Construit pe o vatrănouă (parţial pe fostele vetre ale sa-telor Jupalnic, Coramnic și Tufări)după crearea lacului de acumularePorţile de Fier I, orașul Orșova pre-zintă o structură adunată și o texturăregulată a reţelei de străzi. Dintre lo-calităţile Moldova Veche și MoldovaNouă, populaţia este concentrată înMoldova Veche (care la recensămân-tul din anul 1992 număra 11793 lo-cuitori), în vreme ce în Moldova

Aşezări din Parcul NaDefileul Dunării areprezentat o arie

propice pentrulocuire încă dinpaleolitic, însăcele mai multeaşezări sunt

atestatedocumentar dinevul mediu şi în

secolul al XIX-lea.

Nouă trăiau doar 4030 locuitori.Aceste două localităţi sunt foarteapropiate ca distanţă (la doar 3-4km). Moldova Veche, atestată docu-mentar din anul 1588, are o structu-ră adunată compactă, fiind așezatăpe malul Dunării, în dreptul ostro- vului Moldova Veche. MoldovaNouă fiind menţionată prima datăîn anul 1717, are o formă alungită,clădirile găsindu-se în lungul văiiBoșnegului și a afluenţilor săi ValeaMare și Pârâul Firizan. LocalităţileMoldoviţa, Măcești, Gura Văii șiDudașul Schelei, de dimensiuni maimici și cu activităţi agricole domi-nante au fizionomia și populaţiaspecific rurală, ele fiind de aceea în-

Page 25: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 25/32

25

17 - 23 Noiembrie 2014REPORTAJ

tural Porţile de Fiercadreate în așezări rurale.

Aşezări ruraleÎn Parcul Natural Porţile de Fier

se află 48 de așezări permanente ru-rale, aparţinând de 11 comune șidouă orașe (Moldova Nouă și Dro-beta Turnu Severin). Cele mai marisate din arealul Parcului NaturalPorţile de Fier sunt Eșeliniţa (cupeste 3000 locuitori), Berzasca, Du-dașul Schelei, Sichieviţa, Pojejena,

Coronini, Liubcova, Sviniţa și Pădi-na Matei, toate cu 1000-1650 locui-tori la recensământul din anul 1992.Un număr de 10 sate se încadra încategoria 500-1000 locitori, altele 9aveau 100-500 locuitori, iar restul de19 numărau sub 100 locuitori. Mu-nicipiul Drobeta Turnu Severin seaflă în afara Parcului Natural Porţilede Fier, doar Gura Văii și DudașulSchelei fiind parte componentă a

acestuia. În Parcul Natural Porţile deFier densitatea localităţilor este de4,1 sate / 100 km2, existând însămari diferenţe între densitatea loca-lităţilor pe teritoriul judeţului Mehe-dinţi și cea de pe teritoriul judeţuluiCaraș-Severin. În judeţul Mehedinţi,pe care se suprapune cea mai mareparte a Munţilor Almăjului (dar șiPodișul Mehedinţi), densitatea sate-lor este foarte scăzută, de 1,4sate/100 km2, cauza fiind condiiţilefizico-geografice nefavorabile șiconcentrarea așezărilor umane în

perioada de construire a barajuluide la Porţile de Fier, prin strămuta-rea satelor - nu mai puţin de 8 sate

fiind desfiinţate în acea perioadă. Peteritoriul judeţului Caraș-Severin,densitatea așezărilor umane este de

6,7 sate/100 km2, o densitate foarteridicată, în comparaţie cu cea maimare parte a Carpaţilor Românești.Această valoare ridicată se datoreazăreliefului mai domol și al defrișări-lor masive din Munţii Locvei, careau permis formarea a numeroasesate ce aparţin de Sicheviţa și Șopo-tul Nou; în total, localităţile dinaceste două comune reprezintăaproape 50 % din totalul localităţilorcu vatra pe cuprinsul Parcului Natu-ral Porţile de Fier. La așezările per-manente se adaugă sălașele, răspân-

dite în apropierea localităţilorSichieviţa, Sviniţa, Dubova, dar șiBerzasca, Pojejena, Eșelniţa. Numă-

rul cel mai mare de locuinţe tempo-rare sunt în Munţii Almăjului, undesatele sunt amplasate pe malul Du-nării, un teritoriu foarte întins fiindnepopulat. Pentru exploatarea tere-

nurilor din acest perimetru au fostconstruite sălașe, cele mai nume-roase fiind așezate în perimetrul de-limitat de Dunăre, iar la nord de li-nia ce unește Cozla de Dubova.

Page 26: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 26/3226

17 - 23 Noiembrie 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

REBUS ȘI INTEGRAME

   ◀

   ◀  ◀

   ◀

   ◀

   ◀   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀   ◀   ◀

   ◀   ◀

          ◀

          ◀   ◀           ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀   ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀   ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀

   ◀

.......

ee

Trasee dorite în MehediniC.O.Manda

Drumeie

Abtui

Corp de puc

Stârnit

Hazardat

Vârf de munte

Regulament

Copiat

Sla

n stat

Distrus

Greeal

n colete

Potec

Fructelemrului

Hold

Spre

Zvorât

Tain

Bun la

lutit

A ar ta

Deine

Ciotdecapitat

La intrare

Clare

Tiat felii   Nuni

De acord

Paradis

Lungi lamânt

Bot de porc

Pus pedeget

n risc

Eden

n crom

Carte mare

Cot secat

Vis

Riduri

Euare

Traseedorite în Mehedinți

Am fost la…Orizontal: 1) Plină cu cerneală. 2) Acoperit cualamă – Am fost la…3) Prima zi din săptămână – Zburător legendar. 4) Deţin – Peşte răpitor – A presa pe mijloc. 5) Turn de moschee – 24 de ore.6) În minut – Pus la greu. 7) Membrană în ureche.Deţine. 8) În hăuit – Sanctuar. 9) Amărăciune. 10)Golit de organe.Vertical: 1) Nenorocire mare. 2) Metal uşor. 3)

Holdă – Intitulaţi. 4) A copia – Ros pe mijloc. 5)A treia notă – Inseparabil. 6) A ţine calea – Nun (f. pl.). 7) Dumneata – Otravă la început. 8) Lacom – Molar. 9) Cultivă orez – Ţeţe. 10) Hoţ (pop) –femei seducătoare.

C. O. Manda

C. O. MANDA

Page 27: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 27/3227

17 - 23 Noiembrie 2014

R  e ţ  e t  a  s ă  p t  ă  m â n i  i 

 H O R O S C O P (săptămâna 3 - 9 noiembie)

BerbecConjuncţiile astrale vă

 vor pune în legătură cu

oameni noi, cu care veţicrea relaţii de prietenie. Unele din-tre aceste persoane vă vor fi de aju-tor în domeniul profesional. Dacăsunteţi în căutarea unui loc de mun-că, șansa vă surâde la începutul săp-tămânii viitoare și veţi putea obţineun post pe măsura competenţelor.Pentru a vă salva relaţia de cuplu,nu vă certaţi din cauza unor lucrurimărunte. Fiţi prudent cu sporturileextreme!

 Taur

Începeţi săptămâna custângul. Nimic nu estecum vă așteptaţi - înce-

pând cu întâlniri anulate, până laconfirmări și e-mailuri, îndelung aș-teptate, care nu mai sosesc. În zileleurmătoare, totuși, lucrurile reintrăîn normal și recuperaţi timpul pier-dut, iar norocul vă va însoţi până lasfârșitul săptămânii.

GemeniÎn domeniul profesio-

nal, veţi avea o săptămână

încărcată, iar unii dintre voi vor trebui să pornească la drumîn interes de serviciu. În ciuda faptu-lui că sunteţi foarte ocupat, vă faceţitimp să vizitaţi o rudă, care treceprintr-o perioadă mai dificilă. Ar tre-bui să fiţi mai romantic cu persoanaiubită, sigur va aprecia acest lucru.

RacDeși familia este foarte impor-

tantă pentru voi, nu esteușor să împăcaţi viaţa defamilie cu cea profesiona-

lă. La serviciu, aveţi nevoiede concentrare maximăpentru a termina ce aveţi de făcut,ca să ajungeţi mai repede lângă ceidragi. Pentru a găsi marea dragoste,faceţi un efort și ieșiţi din casă. Sta-rea de nervozitate vă irită stomacul,încercaţi să mâncaţi sănătos și la in-tervale regulate.

LeuÎn urma schimbărilor

profesionale acumulate înultimele luni, vi se deschid

noi perspective în carieră.Jupiter în Rac și Saturn în Scorpion vă schimbă valorile și vă ajută să înţe-legeţi că trebuie să adoptaţi altelepentru o viaţă mai bună. Fericireapartenerului de cuplu depinde de fe-ricirea voastră. Ca să recuperaţi ener-gia pierdută, faceţi mai mult sport.

FecioarăVă confruntaţi cu o

săptămână solicitantă dinpunct de vedere profesio-nal, prin urmare nu veţi

avea timp să vă implicaţi prea multîn problemele de familie, oricât v-aţidori acest lucru. Cu toate acestea,sunteţi un bun ascultător și acesta va fi rolul vostru în aceste zile. Dacă vă aflaţi într-o relaţie, încercaţi săcomunicaţi mai mult cu partenerulde cuplu. Nu faceţi o dramă dacă vămai abateţi uneori de la cura de slă-bire.

BalanţăEste o săptămână

ideală pentru a face mo-

dificări prin casă și pro-iecte de renovare. De asemenea, esteun moment profitabil pentru achizi-ţii avantajoase, legate de viitoareleplanuri de reamenajare a locuinţei.În plan sentimental, nu vă exteriori-zaţi foarte mult în această perioadă.Aveţi tendinţa să exageraţi cu diete-le, încercaţi să mâncaţi mai echili-brat.

Scorpion

La serviciu, spuneţiexact ce gândiţi și aveţi

tendinţa să deranjaţiunele persoane susceptibile. Pe dealtă parte, vă îndepliniţi corect sarci-nile încredinţate și nimeni nu văpoate reproșa nimic. Dacă nu aveţiîncă pe nimeni, se vor ivi câteva oca-zii minunate să întâlniţi iubirea,atenţie, însă, să nu vă scape. Obosea-la își va spune cuvântul către sfârși-tul săptămânii.

SăgetătorDacă lucraţi de cu-

rând într-o nouă firmă,aveţi încă îndoieli în le-

gătură cu alegerea făcută. Cu toateacestea, nu este cazul să renunţaţi,nesiguranţa se va risipi în curând șinu va dăuna proiectelor voastre. Ce-libatar convins, vă temeţi că o per-soană care vă place s-ar putea apro-pia de voi din interes. Aveţi grijă cudurerile de spate și genunchi.

CapricornFamilist convins,

aveţi sentimentul că îi

neglijaţi pe cei dragi,din cauza orelor lungipetrecute la serviciu. Obișnuit sădaţi randament maxim, nu trebuiesă vă simţiţi vinovat din această ca-uză, deoarece familia vă înţelege. Oceartă neprevăzută l-ar putea înde-părta pe partenerul de cuplu, dar nupentru foarte multă vreme. Consu-maţi multă energie în această peri-oadă, de aceea adăugaţi mai multefructe și legume în meniu.

 Vărsător

Cu Jupiter în semnul v o s t r u z o d i a c a l ,proiectele în curs vor fioarecum încetinite, dar

cu perseverenţa care vă defineşte, veţi depăşi toate obstacolele. În viaţade cuplu, aveţi impresia că dorinţele voastre sunt şi ale partenerului. Darcând l-aţi întrebat ultima oară ce îşidoreşte cu adevărat? Lipsa de somn vă dă stări de nervozitate, trecătoare,din fericire.

Pești

Indiferent de profesiape care o exercitaţi, veţi fi

copleşit din toate părţile. Parteabună este că persoanele cu carecolaboraţi sau negociaţi vă găsescfoarte simpatic. Persoana iubită nu vi se mai pare atât de interesantă şiîncepeţi să vă plictisiţi, dar seîntâmplă din cauza rutinei. Durerilereumatice încep să vă sâcâie.

Ingrediente:

1kg. căpșuni, 400ml. lapte, 400ml. frișcă li-chidaă , 60g. zahăr, 400g. ciocolată albă, 2 pli-curi de gelatinaă; Decor: 200g. ciocolată amă-ruie, 50g. ciocolată cu lapte, 50g. ciocolatăalbă, 10căpșuni

Preparare:

Se toarnă într-o cratiţă laptele, frișca lichi-dă și zahărul și se pun la fiert. Gelatina se pre-

pară conform instrucţiunilor de pe plic. Întretimp, se toacă mărunt ciocolata cu cuţitul șise încorporează în laptele călduţ, amestecândcu telul. Gelatina se toarnă în fir subţire încompoziţie și se dă toată compoziţia la frigi-der ca să se întărească puţin, apoi se toarnăpeste primul blat cu căpșuni până când îiacoperim. Se pune al doilea blat deasupra. Sedă la răcit minim 3h, apoi se desface formade tort, se îndepărtează folia de aluminiu și se

așează tortul pe o tavă. Pentru decor, se to-pesc câte 50g din fiecare ciocolată în boluriseparate se trec căpșunile prin ele, apoi se de-corează cu alt fel de ciocolată. Cele 150g deciocolată amăruie rămasă se topesc și se aco-peră blatul de sus.

După ce se zvântă căpșunile ornate în pre-alabil cu ciocolată, se aranjează frumos pestetort.

Panna cotta de ciocolată albă

Page 28: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 28/32

28

17 - 23 Noiembrie 2014

“Este trist că directorii Comisiei deEtică au opinii diferite cu privire la un

lucru atât de important”, a spus Valcke,referindu-se la discrepanțele cu privirela concluziile raportului lui Garcia șiale omologului său Hans-JoachimEckert, autorul unui coraport, un do-cument care disculpă pe toată lumea.Valcke a refuzat să facă mai multe co-mentarii cu privire la intenția lui Gar-

cia de se adresa Comitetului de Apel al FIFA, conferințade presă în care a exprimat oficialul FIFA aceste opiniifiind organizată la Pretoria (Africa de Sud). MichaelGarcia, un fost procuror federal din New York, investi-gator independent, ales de FIFA pentru a analiza acuzelede corupție, s-a arătat revoltat de raportul dat de Eckert,

un angajat al FIFA, raport care conține “numeroase cifreși concluzii incomplete sau eronate”.

Valcke se află în Africa de Sud pentru prezentarea încapitala acestei țări a două proiecte ale Asociației de fot-bal sud-africane (SAFA), finanțate de Fundația pentrumoștenirea Mondialului 2010, competiție care s-adesfășurat în această țară australă. SAFA va construi, cu10 milioane de ranzi (peste 7 milioane de euro) acordatede fond, un centru de excelență pentru dezvoltarenațională și un muzeu dedicat Cupei Mondiale din Afri-ca de Sud. În încheiere, Jerome Valcke s-a arătatmulțumit de concluziile Comisiei de Etică. El a anunțatcă a pus capăt investigației cu privire la procedurile decandidatură și adjudecare pentru următoarele douăMondiale, îndepărtând suspiciunile cu privire la presu-puse cazuri de corupție și nereguli.

AGERPRES (autor: Lucian Oprea, editor: Mircea La-zaroniu)

 În perioada 04-07.11.2014 la Poiana Braşov s-a desfăşurat stagiulnaţional al antrenorilor de Judo din România organizat de Federaţia Ro-mână de Judo care s-a încheiat cu Campionatul Naţional de Kata (formă

JUDOdemonstrativă a tehnicilor de Judo) la care a participat şi perechea Vasi-lan Dorin şi Burcă Liviu Ionuţ, sportivi ai Clubului Sportiv Municipal Dro-beta Turnu Severin, aceştia reuşind clasarea pe cea de a treia treaptă apodiumului, aducând astfel prima medalie pentru CSM Drobeta la o com-petiţie de KATA. În perioada 07-09.11.2014 la KIKINDA –SRB a avut locun puternic Turneu Internaţional la care au participat 500 de sportivi din9 ţări: ROU, SRB, BUL, HUN, SLO, CRO, BIH, MNE, MAK. Sportivii CSMDrobeta Turnu Severin s-au clasat după cum urmează:

Loc I -VLADU ANA MARIA -31 kg -U13  -ARGINT DIANA -38 kg -U11  -ARGINT DIANA -40 kg -U13  -DEMETRIO GABRIEL -38 kg -U15  -DEMETRIO DANIELA -48 kg -U13  -NAE ALEXANDRA -44 kg -U13Loc II -COVACIU IASMINA -36 kg -U14Loc III -IOVIŢĂ ROBERTA -44 kg -U15  -DEMETRIO DANIELA -48 kg -U15

CSM Drobeta s-a clasat pe locul I la categoria de vârstă U11 şi U13

feminin fiind echipa cu cele mai multe medalii de aur la aceste vârste.Prof.Lena STEREA,

Purtător de cuvânt al CSM Drobeta Turnu Severin

Fotbal: Secretarul general al FIFA, dezamăgit depolemica legată de raportul Garcia

Secretarul general al Federației internaționale de fotbal,

 Jerome Valcke, s-a plâns de faptu l că unul dintreresponsabilii Comisiei de Etică, Michael Garcia, ceredezvăluirea raportului dat acestui organism, afirmând că adescoperit producerea unor neregularități în procesele de

alegere a Mondialelor din 2018 și 2022, încredințateRusiei, respectiv, Qatarului.

Page 29: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 29/32

29

17 - 23 Noiembrie 2014

Asigură, într-un decordeosebit şi condiţii

excepţionale, organizareade mese festive şi

evenimente deosebite.Rezervări la telefon

0371428980.

Queen’s café &lounge

4th I.G. BibicescuThe Royal Coffee

Shop in Town

 N O  U

Bâlciul deşertăciunilor

Revenit pe banca Naţiona-lei, în ciuda absenţelor nume-roase, generalul Puiu Iordă-nescu a reușit să bată Irlanda

de Nord, cu scorul de 2-0, maiarătând odată că Piţurcă nueste un mare antrenor. Astapentru că Sânmărtean, unuldintre cei mai spectaculoșimijlocași din Europa, a fostomul meciului, chiar și la 34 deani, iar Papp, pe care Piţi refu-za să-l convoace, a marcatdouă goluri! Probabil că dacăi-am fi avut și pe Marica sauRusescu meciul ar fi fost chiar

mai simplu, dar e bine și așa,mai ales că încheiem sezonulde toamnă al calificărilor peprimul loc al grupei. Ar fi fru-mos… Karaghounis și coechi-pierii din reprezentativa elenă,s-au făcut de râs, luînd bătaie,acasă, de la Insulele Feroe, cu1-0! Se pare că fotbaliștii greci

nu sunt așa de ieșiţi din formă,dar vor, neapărat, să scape deClaudio Ranieri, antrenorulitalian care nu le-ar conveni,

deloc, pentru stilul său dur, ne-potrivit cu mofturile bătrâne-lor vedete din naţionala Greci-ei. Nici la noi situaţia nu esteextrem de liniștitoare, Tănasefiind, din nou, cel mai slab ju-cător de pe teren, chiar dacăcontinuă să poarte tricoul cunumărul 10. Chipciu și Keșeru,ca și Maxim, par să aibă nevoiede mult mai mult timp pentrua se integra în rigorile partitu-

rii cerute de general, dar rezul-tatele bune ajută și timp pânăla primăvară ar mai fi. Sperândcă va fi bine, având speranţemari și în voinţa dar și în ta-lentul fotbaliștilor români,

 vom petrece iarna mai încreză-tori decât de obicei…

D. I. Baciu

1. România 6-1 - 102. Irlanda de Nord 6-3 - 93. Ungaria 4-3 - 74. Finlanda 4-5 - 45. Insulele Feroe 2-6 - 36. Grecia 1-5 - 1

BEREAGUINNESS N-ARE

CĂUTARE ÎNEST…

ClasamentGrupa F:

Page 30: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 30/3230

17 - 23 Noiembrie 2014

VÂNZĂRI

♦ Vând telefon NOKIA LUMIA520, în stare foarte bună de funcţi-

onare, cameră foto, windows pho-ne, husă de protecţie nouă, liber dereţea, fără defecte. Preţ 285 RON,ușor negociabil. Tel. 0743386671.

♦ Vând urgent garsonieră etaj 3,mobilată, curată, cameră, hol, baie,bucătărie, grup sanitar nou, căldu-ră, uși int.-ext. noi, regie mică, ca-dastru, proprietar, nu are balcon.Rog seriozitate. Preţ 13.000 euro.Tel. 0756513005.

♦ Închiriez garsonieră în zonaCrihala. Preţ 60 euro. Tel.

0741305005.♦ Vând apartament în Orșova,

două camere, baie, bucătărie, tera-să, parter. Preţ 12.000 euro negoci-abil. Tel. 0786205131.

♦ Cumpăr cântar mecanic depersoane. Tel. 0730811571.

♦ Închiriez apartament 2 came-re, mobilate, et. 3, preţ negociabil.Tel: 0744.858840.

♦ Vând tractor U 650, perfectăstare de funcţionare, anvelope faţă,spate, noi, motor SETEU. Merită

văzut. Tel: 0753.954866.♦ Vând garsonieră etaj 2, con-

fort II, cu îmbunătăţiri, zona CET,sau la schimb cu garsonieră con-fort I plus diferenţă. Preţ negocia-bil. Tel: 0737.332476 sau0731.323533.

♦ Vând casă cu 3 camere mobi-late, dependinţe, fântână în curte,la șosea naţională, 1 ha pomi altoiși 10 ha teren în comuna Dumbra-va, favorabil a face fermă și dispo-nibilităţi de extindere. Preţ negoci-

abil. Tel. 0256.457038♦ Vând uși cu dim. 205x105 cm

și ferestre duble cu 2 si 3 canate cudim. 155x120 cm și 120x120 cm,stare bună. Preţ negociabil. Tel.0252362882 sau 0754520261.

♦ Vând set vase de gătit, 6 buc,cu termostat din oţel inoxidabilspecial, fund 3 straturi, se spalăfoarte ușor, pretabile pentru pensi-uni, restaurante. Preţ după catalog,ușor negociabil. Tel. 0252362882sau 0754520261. După ora 20.00.

Vând 2 buc. Damigene 50 li-tri, vechi de 50 ani, pereţi groși, re-zistente. Preţ negociabil. Tel.

0252362882 sau 0754520261. Dupăora 20.00.

♦ Vând haine piele groase cali-tate superioară, stare foarte bună,preţuri negociabile. Tel.0252362882 sau 0754520261. Dupăora 20.00.

♦ Vând plită cu două ochiurimari, cu inducţie electromagnetică,consum redus de curent, randament96%, marcă englezească, modelhome nefolosită, programare electro-nică. Preţ negociabil. Tel. 0252362882sau 0754520261. După ora 20.00.

♦ Vând teren intravilan în co-muna Eșelniţa, 20 ari, cu ieșire laDunăre. Preţ 70 lei/mp negociabil.Tel 0732125417.

♦ Vând apartament 110 mp, 4camere, 2 băi, 2 balcoane, complet

renovat, et. 4 din 6, la Bulevard.Preţ 45000 euro negociabi l. Tel.0743898983.

♦Vând teren Ogradena 8Eșelni-ţa) lângă drumul principal. Preţ 60lei/mp. Tel. 0756659183.

♦Vând apartament 3 camere ul-tracentral situat în Timișoara. Tel.0745021154.

♦Vând 2 taxiuri cu licenţă, starefuncţionabilă, taxe plătite la zi. Preţ9.500 euro negociabil. Tel.0756550880.

♦ Vând apartament decoman-dat, zonă semicentrală (Hotel Trai-an), îmbunătăţiri sau schimb cugarsonieră / apartament în Craio- va. Tel 0761653140.

♦ Vând teren 500 mp pe aero-port, posibilităţi apă și curent șigarsonieră. Tel. 0742680478

♦ Vând mașină îngheţată cu uncap la 220V și mașină WolsvagenT3 motor 1,6 motorină. Tel.0742680478.

♦ Absolventă a facultăţii de Hi-

drotehnică, doresc să lucrez înacest domeniu, în contabilitate pri-mară, îngrijesc școlari, bătrâni, faccurăţenie. Tel. 0770836620.

♦ Vând vilă P+1, zonă centrală,5 dormitoare, două holuri mari,garaj, baie, bucătărie, teren 100 mp.Preţ negociabil. Tel. 0723305925.

♦ Vând vilă P+1 toate facilităţi-le, zonă centrală, preţ negociabil.Tel. 0723305925.

♦ Vând casă cu 3 camere mobi-late, dependinţe, fântână în curte la

șosea naţională, asfaltată, 1 hapomi altoi diferiţi și 10 ha teren încomuna Dumbrava. Preţ negocia-

bil. Tel: 0256457038 Timișoara♦ Vând vacă fătată de o lună și

 jumătate cu viţică – la a patra făta-re. Preţ negociabil. Tel: 0252362882după ora 20.00.

♦ Vând în satul Bunoaica 1 hapădure și 1 ha teren intravilan cu

pomi fructiferi și o cabană din bilede brad cu 2 camere și bucătărie.Tel: 0740048800.

♦ Cumpăr moară mălai (valţ)format mic. Tel: 0730811571.

♦ Vând casă cu 3 camere +bucă-tărie + baie în Tabaci, două salteletip Relaxa, mașină de cusut ILEA-NA, aparat de abdomene, sobăemailată SUPER. Tel. 0770687160sau 0741 337672

♦ Vând Opel Astra „G” Cara- van, an fabricaţie 2001, euro 4, air-

bag – 4, motor 1,2 injecţie benzină,AC, ABS, închidere centralizată,km reali 200.000, unic proprietar,foarte bine întreţinută. Preţ fix3000 euro. Tel. 0723/631348.

♦ Execut lucrări de instalaţii sa-nitare și încălzire de toate tipurilela preţul pieţei. Tel. 0723/631348.

♦ Ofer colecţionarilor, colecţiide discuri, reviste, ziare și diverseobiecte rare. Tel. 0722/086474.

♦ Vând ţuică de prună, oricecantitate. Preţ foarte bun. Tel.

0742957592.♦ Vând gospodărie în comuna

Malovăţ, cu două case la curte, unala etaj plus anexe gospodărești, te-ren intravilan 4000 mp, extravilan4 hectare, vie 1100 bușteni, încălzi-re centrală. Preţ negociabil. Tel:0731/126646.

♦ Vând 4 buc lampă cu neon ,lungimea tubului 1200 mm. Preţ neg.Tel. 0252/362882 sau 0754/520261.

♦ Vând două bucăţi birouripentru școlari, noi, nefolosite. Preţ

neg. Tel. 0252/362882 sau0754/520261.

♦ Vând teren intravilan 10.000mp, posibilităţi curent electric șiapă în comuna Tâmna, sat Creme-nea de Jos. Preţ neg. Tel.0252/362882 sau 0754/520261.

♦ Vând teren extravilan 1,200ha în comuna Tâmna, sat Creme-nea de Jos. Preţ neg. Tel.0252/362882 sau 0754/520261.

♦Vând apartament 2 camere,deomandat, etaj 2, mici îmbunătă-

ţiri. Preţ 83.000 lei, negociabil. Tel:0748/357.059

♦Vand Voucher Rabla cu valoa-rea de 6500 lei, emis in data de 9

iulie 2013, 3000 lei negociabil. Re-latii la numerele 0762657505 sau0767229903.

♦Vând casă în oraș Strehaiazonă centrală, str. Stroescu nr. 19, 3camere și bucătărie cu teracote, 2holuri, baie și beci, grădină flori,curte cu fântână cu apă potabilă,anexe gospodărești, acces 2 autotu-risme sau 2 microbuze, grădină delegume mare cu apă de la reţea,pomi fructiferi și viţă de vie.

Preţ 32.000 euro – negociabil.

Tel 0724959652♦VÂND -Apartament 3 came-

re decomandat, în faţa Școlii Ge-nerale nr 11, bloc reabilitat termic,termopane, gresie, faianţă, ușischimbate, parchet. Merită văzut.Preţ negociabil. Tel: 0723/259/016.

♦ Vand Garsoniera confort

1,cu fata la faleza etaj 2,supra-

fata 30 mp,str:cernei nr 33,sc A.

Tel:0723.647.236, 0727.891.825

♦Vând casă și bucătărie în comPoroina Mare Mehedinţi, acoperite

cu ţiglă, teren 2.500 mp. Locuinţebătrâne sau materiale rezultate dindemolare. Tel:0731.786.211,0352.803.492. Preţ:negociabil

♦Vând apartament 2camere, de-condat, etajul 4, izolat termic aco-periș, calorimetre, apometre +F+P,bucătărie mobi lată nou.Tel:0768.147.902

♦Vând apartament 4 camere, et3, G+F+P, 1garaj pentru 2 mașini.Preţ:negociabil. Tel:0754.771.102

♦Vând casă în Sat Arginești

Com.Butoiești Jud.Mh,compusădin 6 camere,beci,etaj+parter, teren5.000 mp. Preţ:negociabil.Tel:0742.347.347, 0352.421.133

♦Vând Fermă Mică în SatIzvoarele,Mehedinţi, 5 ha,casă 4c a m e r e , a n e x e , p i v n i ţ ă ,8.000mp,pleaţ cu vie și pomiirigat,combină John Deere masătaiere3,80 m. Preţ:preţul zonei.Tel:0755.840.621, 0732.583.177.

♦Vând Fermă Mică în Izvoare-le-Mehedinţi-compusă din sediul

fermei, casă în sat -5 ha teren iri-gat, pomi și viţă de vie,combinăJohn Dere. Preţ:12.000 euro.

♦Închiriez apartamente mo-bilate și utilate în zonele CET șiStomatologie. Preţ 150 euro. Tel.0740472842.

Absolventă a Facultăţii de Hi-drotehnică doresc să lucrez. Tel.0770836620.

Page 31: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 31/3231

17 - 23 Noiembrie 2014

Talon de MICA PUBLICITATE - GRATUIT

Nume: ________________________________________________________________

Prenume: _______________________________________________________________

CI/BI: seria ________ Nr. __________________________

Localitatea: _____________________________________________________________TEXTUL ANUNȚULUI:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Trimiteți pe adresa: Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, strada I.C. Brătianu Nr. 11 A,

orice anunț de mică publicitate.

 Atenție! Pentru anunțurile matrimoniale, de comemorare sau deces este obligatorie furnizareanumelui complet și numărul de telefon.

Talon de MICA PUBLICITATE - GRATUIT

Nume: ________________________________________________________________

Prenume: _______________________________________________________________

CI/BI: seria ________ Nr. __________________________

Localitatea: _____________________________________________________________TEXTUL ANUNȚULUI:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Trimiteți pe adresa: Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, strada CRIȘAN, Nr. 25, etaj 2

orice anunț de mică publicitate.

 Atenție! Pentru anunțurile matrimoniale, de comemorare sau deces este obligatorie furnizarea

numelui complet și numărul de telefon.

Tel:0755.840.621, 0732.583.177.♦Vând set vase de gătit 6 buc cu

termostat din oţel inoxidabil,fundcu 3 straturi se spală foarteușor,acte la zi ,garanţie 3 ani. Preţ:negociabil. Tel:0754.520.261,

0252.362.882.♦Vând plită cu 2 ochiuri cu in-

ducţie electromagnetică,consumredus de curent, randament9 6 % , e f i c i e n ţ ă t e r m i c ămare,programare timp,oprire au-tomată, model Home,nefolosită.Preţ:negociabil. Tel:0754.520.261,0252.362.882.

♦Vând două bancuri metalicepentru lăcătușerie și sudură cuuși ,5 sertare ș i pol i ţă .Preţ:negociabil.Tel:0754.520261,

0252.362.882♦Vând sobă de teracotă, grătar,

ușe, cuptor. Preţ:negociabil.Tel:0754.520.261, 0252.362.882.

♦Vând sau închiriez aparta-ment 3 camere în Drobeta TurnuSeverin. Relaţii la tel. 0745/158060

♦Vând porci de la 100 Kg la200Kg. Tel. 0724. 344836

♦Vând convenabil: colţar sufra-gerie, canapea. Frigider stare bună.Tel:0748/564643

♦ Vând casă în Dr Tr Severin,

Str:Eroii de la Cerna,Nr 24. 270mp,cadastru, toate utilităţile.Tel:0771.480.161

♦ Închiriez spaţiu pe Str:GH.I.Șișești (fosta Cosminului) Nr30, spaţiu preferabil construcţie(făcut contract la înţelegere pe ter-men de ? ani) fără plata chiriei peacești ani. Tel:0748.564.643

♦Vând combină Class-Senator,masa3 m, motor Ford 3 pistoanestare impecabilă+echipamentefloarea soarelui. Preţ:7.000 euro.Tel:0746.928.899

♦Vând aparat de fotografiat„PRAKTICA”. Preţ atractiv și ne-gociabil. Tel. 0752/944015

♦Vând casă 2 camere + 10.000mp. teren intravilan. Preţ 50.000RON sau 15.000 Euro negociabil.Tel. 0747/859472 sau 0762/342883.

♦Vând casă în comuna Hinova– jud. Mehedinţi cu 4 camere, beci,încălzire centrală 150mp.

Preţ negociabil. Stanciu Ion.♦Vând casă la ţară - Opri-

șor :3 case în curte: 2 bătrânești ,

1 nouă cu etaj: la parter beci dinpiatră la etaj din caramidă. Spaţiu1300 mp. La 65 km de Severin. Preţnegociabil. Tel : 0756/536533 –0769/065930

♦Vând Orgă Roland VA 7 – sta-re foarte bună. Preţ 500 EURO ne-gociabil și Roland EXR E2 - 400EURO neg.(a fost cumparată nouăși folosită 2 luni, carte, cd-uri, style)Tel : 0756/536533 – 0769/065930

♦Vând teren intavilan 1000mp,(lângă centura ocolitoare aoraşului) zona Carrefour. Preţ: ne-gociabil. Tel:0252/388/092

♦Vând casă bătrânească în com.

Voloiac,cu 2 camere,antreu

sală,beci,separat bucătărie de

vară,bucătarie de iarnă,grajd pătul,c

uptor,curent,apă,grădină,pomi,vie

acasă şi la câmp pădure,teren extra-

vilan ferit de inundaţii şi alunecări.

Preţ:-negociabil. Tel:0252/362/882

sau 0745/520/261

♦Vând sistem home-cinema

5+1 deosebit, compatibil cu orice

sistem video, preţ negociabil. Re-

laţii la telefon 0751657411.

♦Vând apartament 2 cameresemidecomandat, G+F+P+T+AC,etaj 4, bloc din cărămidă, zonaStomatologie. Preţ 27.000 euro. Tel.

0724.755099♦Vând 3 mese de biliard nr 8 marca

Chesterfild,lemn masiv,coşuri dinpiele,suprafaţă semi rapidă,inclusivaccesorii, set bile, tacuri,suporttacuri şi cretă, lămpi 3 becuri,huse şi triunghiuri în perfectă starede funcţionare. Preţ atractiv şinegociabil,Tel:0722.207930

♦Vând mobilă sufragerie șifrigider,stare bună. Preţ convena-bil Tel:0720006852

♦Transport zilnic persoane inItalia, Spania,Portugalia, Franta,Belgia, nglia, Irlanda si Germaniala destiantie, cu masini moderneclimatizate. Tel.0721285100”

♦Caut menajera, persoana fărălocuinţă, ofer mâncare,cazare,îmbrăcăminte și 200 roni pe lună.Tel:0730811571

Inchiriez apartament cu 2camere, semidecomandat, parter,complet renovat-parchet, gresiesi faianta, usi lemn, usa met-alica acces, timplarie PVC, in-stalatii termice, sanitare, elec-trice noi.Spatiul este pretabilatat pentru locuinta cat si pen-tru spatiu comercial sau birou.Bucatarie complet utilata (ara-gaz, frigider, mobilier, hota,masina spalat).Pret: 150 euro/luna semimobilat sau 250 euro/

luna complet mobilat, plusgarantie.Apartamentul este

situat in zona Ionescu-Sisesti-Independentei. Relatii la tel.:0745641769.

♦Vand in Oras- Baia de Aramateren constructie casa, supafatateren 8750mp. Tel:0252-318898

♦ Vând în Vânju Mare

casă cu 3 camere,hol, beci,baie, bucătărie,anexe,fântână,grădină,

vie,facilităţi canal,dublu front

stradal,intabulată Preţ:18.900 eu-

ro-neg. Tel:0757/381/551

♦ Vând în Livezile

gospodărie cu două case bune

 bucătărie,anexe,grădină 6,5 ari şi

altă grădină de 30 ari cu heleşteu şi

arbori.Acte de mână. Preţ:29.000

ron-neg. Tel:0252/354/241

♦ Ofer spre închiriere în

Bucureşti Garsonieră confort

1,zona Eroii Revoluţiei,etaj1,complet mobilată şi utilată.

Tel:0726/211/643.

DIVERSE

♦Ofer garsonieră mobilată spreînchiriere, zona CPL, preţ 400RON (negociabil). Tel. 0740751113

♦Schimb apartament 3 ca-mere decomandat etaj 1 zonaAlion cu aprtament 2 cameredecomandate etaj 1 sau 2-zonă

apropriată. Tel:0352.806.946după ora 16.

Page 32: Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 62/17 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6217-noiembrie-2014 32/32

17 - 23 Noiembrie 2014

SEVERINUM ANTIK S E V E R I N U M A N T I K @YAHOO:COMWWW.SEVERINUMANTIK.RO

Tel: 0753. 568. 354

Ne găsiţi pe B-dul Tudor Vladi-

mirescu, colţ cu str. Kissellef 

Vindem și cumpărăm antichi-

tăţi, evaluăm și recondiţionăm.

Magazinul nostru vă oferă o

gamă variată de obiecte de artă,

mobilier vechi, bijuterii, picturi,numismatică, filatelie, obiecte de

decor, pendule și ceasuri de buzu-

nar, literatură, obiecte din sticlă și

ANTICHITĂŢI

porţelan ale unor manufacturi deprestigiu.

Vrei să faci un cadou deosebit,să amenajezi un spațiu cu eleganță,rafinament și bun gust?

Te așteptăm la

SEVERINUM ANTIK Pentru cunoscători!

Pipeta cu vitriol 

 Poate că părem mult prea insistenţi, dar, ce să facem, aşa

 suntem noi!? Pe drumul european, între Turnu-Severin şi

Orşova, s-a intrat în a doua săptămână de când se tot repară

cei mai puţin de 15 metri de parapet afectat de inundaţiile din15-16 septembrie. Nu-i prea mult, oameni buni? Sigur, în

 perioada asta circulaţia este ştrangulată, nervii conducătorilor

 auto-întinşi la maximum, iar autorităţile trag de timp de parcă

 ar trebui să construiască, încă o dată, Barajul Porţi le de Fier I ,

 nu un amărât de parapet de mai puţin de 15 metri lungime…

 De ce?

Buletin de Mehedinţi