Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

of 16 /16
8/11/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014 http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-526-septembrie-2014 1/16  Anul II v Nr 52 9 - 16 Septembrie 2014 16 pagini 1 leu www.buletindemehedinti.ro Fondator:  MARIUS CILIBIA Săptămânal de informaţie și atitudine al mehedinţenilor R Pag. 4/5 Pag. 9 LA ORŞOVA SITUAŢIA ESTE EXPLOZIVĂ! Pag. 11 FARISEISM ELECTORAL Obiecte vechi de mii de ani, furate din diferite zone ale ţării, căutate de poliţiştii români La Sfânta Sărbătoare a Naşterii Maicii Domnului-Sfânta Fecioară Maria, redacţia Buletin de Mehedinţi urează tuturor mehedinţenilor, dar-în special-celor care  îşi serbează ziua numelui, fericire, sănătate şi bucurii! La mulţi ani! Senator Marius Bălu: „Le atrag atenţia aleşilor locali „traseişti”, care abia aşteaptă ocazia să-şi manifeste slugărnicia şi să treacă în barca altei formaţiuni politice, că sunt semnale clare că Ordonanţa de Urgenţă care permite „traseismul politic” pentru 45 de zile, va fi, aproape sigur, declarată NECONSTITUŢIONALĂ de către CCR, ceea ce va duce la pierderea mandatelor de aleşi locali! Toată acţiunea asta pare să fie o capcană perfidă în care PSD-ul i-a atras pe toţi de cei care voia să scape, „răsplătindu-i” în felul acesta pe cei care au trădat pentru ei. O minimă prudenţă ar fi justificat aşteptarea MĂCAR a deciziei CCR, dar vorba românească cu „graba strică treaba” se dovedeşte, mereu, valabilă!”

Transcript of Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

Page 1: Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

8/11/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-526-septembrie-2014 1/16

 Anul II v Nr 52

9 - 16 Se ptembrie 201416 pagini 1 leu

www.buletindemehedinti.ro

Fondator: MARIUS CILIBIA

Săptămânal de informaţie și atitudine al mehedinţenilor 

R

�Pag. 4/5�Pag. 9

LAORŞOVASITUAŢIAESTEEXPLOZIVĂ!

�Pag. 11

FARISEISM ELECTORAL

Obiecte vechi de mii de ani,furate din diferite zone aleţării, căutate de poliţiştiiromâni

La Sfânta Sărbătoare aNaşterii MaiciiDomnului-SfântaFecioară Maria,

redacţia Buletin deMehedinţi urează

tuturor mehedinţenilor,dar-în special-celor care

 îşi serbează ziuanumelui, fericire,

sănătate şi bucurii!

La mulţi ani!

Senator Marius Bălu: „Le atrag atenţia aleşilor locali„traseişti”, care abia aşteaptă ocazia să-şi manifeste

slugărnicia şi să treacă în barca altei formaţiuni politice, căsunt semnale clare că Ordonanţa de Urgenţă care permite„traseismul politic” pentru 45 de zile, va fi, aproape sigur,

declarată NECONSTITUŢIONALĂ de către CCR, ceea ce va duce

la pierderea mandatelor de aleşi locali! Toată acţiunea astapare să fie o capcană perfidă în care PSD-ul i-a atras pe toţi

de cei care voia să scape, „răsplătindu-i” în felul acesta pe ceicare au trădat pentru ei. O minimă prudenţă ar fi justificataşteptarea MĂCAR a deciziei CCR, dar vorba românească cu

„graba strică treaba” se dovedeşte, mereu, valabilă!”

Page 2: Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

8/11/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-526-septembrie-2014 2/162

9 - 16 Septembrie 2014

S.C. TIPOGRAFIA PROD COM S.R.L.Târgu-Jiu, Gorj, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr.20

Tel. 0253-212.991,Fax  0253-218.343 E-mail:  [email protected]

 Pre-press & printing

Fondator: Marius CILIBIA

Săptămânal editat de S.C. 2 M DROBETA MEDIA GLOBAL S.R.L.

ISSN 2344-2425

Redacția:

Strada CRIȘAN, Nr. 25, etaj 2

Tel., Fax: 0352 417 177

E-mail: [email protected]

atitudine, opinie și cultură la zi online lawww.mariuscilibia.ro

“Victor Ponta este un premierinconștient! L-am atenționat încă dinluna iulie 2014 că este necesar să sedemareze procedurile legale în vede-rea nominalizării comisarului euro-pean. Îl avertizez din nou că, pe lân-gă faptul că pune în pericol intereseleRomâniei și ne face de rușine în planeuropean, este și pasibil de închisoa-re de la 6 luni la 3 ani pentru încălca-rea legii privind responsabilitateaministerială. Din informațiile pre-

zentate în presă, oficial și neoficial,referitor la nominalizările pentru co-misarul european din partea Româ-niei, tind să cred că Victor Pontaurmărește niște interse oculte, con-trare interesului național, ceea ce re-prezintă o îngrijorare extremă atât peplan intern, cât și la nivel european“,av er t izează Anca Boagiu ,

 vicepreședinte al PPE. Un alt aspect

extrem de îngrijorător semnalat deprim-vicepreședintele PDL este fap-tul că o nominalizare ilegală prezintariscul ca România să piardă un por-tofoliu important la nivelul ComisieiEuropene. “Lui Victor Ponta trebuiesă-i intre bine în cap că la nivel euro-pean nu merge cu șmecherii ieftinede genul acelora pe care le practică înțară. Ne pune în situația ridicolă de ane prezenta în Parlamentul Euro-pean, în cazul în care va trece de au-

dierile de la nivelul comisiilor, cu onominalizare din partea Guvernuluicare a fost făcută cu încălcarea legii șia Constituției. O astfel de manevră depolitruc se va răsfrânge asupra Româ-niei. În aceste condiții, riscăm să pier-dem și portofoliul dezvoltării regio-nale“, atenționează Anca Boagiu.

Departamentul de comunicare alPDL București

Victor Ponta este un premierinconștient și un pericol real

pentru România. Nominalizareacomisarului european din parteaRomâniei, ILEGALĂ!

Prim-vicepreședintele PDL Anca Boagiu îl acuză pe Victor Ponta de încălcare flagrantă a legii în ceea ce privește transmitereanominalizărilor pentru funcția de comisar european. Într-o

scrisoare transmisă premierului și președinților celor două camereale Parlamentului, Anca Boagiu, în calitate de preşedinte al

Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul României,avertizează că poziția României în plan european este incertă dincauza nerespectării procedurilor interne și legislației naționale de

către Guvern.

La această finală, unde au participat cele mai bune 12 echipe din ţară, câștigătoareale etapelor zonale, concurenţii au avut de parcurs următoarelor probe: „Scara de fe-reastră”, „Pista cu obstacole pe 100 de metri”, „Ștafeta 4X100 de metri” și „Realizareadispozitivului de intervenţie la motopompă”. Lotul de concurs al ISU „Drobeta” și-a

demonstrat încă o dată abilităţile și deprinderile specifice necesare îndeplinirii misiu-nilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, obţinând locul VIII. Echipa pompierilor me-hedinţeni a fost condusă de căpitanul Năvală Ionel și i-a avut în componenţă pe mr.Balaure Claudiu (conducător de lot), mr. Năvală Ionel (antrenor), plt. maj. Stepan Dra-goș, plt. Pătrașcu Iulian, plt. Bălan Alin, plt. maj. Șipanu Ovidiu, plt. Negrescu Constan-tin, plt. Opriţoiu Cătălin, plt. Stanemir Codrin, plt. Lepădatu Ionuţ și sg.maj. Băbăţ Pe-trișor. Concursurile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă se organizează înfiecare an, având ca scop dezvoltarea și perfecţionarea aptitudinilor și deprinderilorspecifice, necesare îndeplinirii misiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă.

PURTĂTOR DE CUVÂNT  Plt.maj. Ramona NISTOR

I.S.U. Mehedinţi - loculVIII la etapa naţională

a concursurilorserviciilor profesioniste

  În perioada 26-29 august a.c., Inspectoratul pentru Situaţii deUrgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi a participat, în municipiul

 Sibiu, la etapa naţională a concursurilor serviciilor profesioniste,unde s-a duelat cu 11 echipe ale inspectoratelor pentru situaţii deurgenţă din judeţele Suceava, Bacău, Călăraşi, Bucureşti, Iaşi,

 Bihor, Sibiu, Botoşani, Neamţ, Ialomiţa şi Tulcea.

În seara zilei de 01.09.2014, ora23.30 s-a prezentat pentru a efectua for-malităţile de control al documentelor decălătorie în Punctul de Trecere a Fronti-erei Porţile de Fier I, conducând un au-toturism marca CITROEN C4, cetăţea-nul român B. Marius în vârstă de 30 deani din judeţul Teleorman. Utilizândprofilul de risc privind traficul cu auto-turisme furate și existând suspiciuni în

legătură cu modul legal de deţinere alautoturismului condus de către cetăţea-nul român, poliţiștii de frontieră au cer-cetat amănunţit documentele de identi-ficare ale autovehicului prezentate decătre acesta. Verificările efectuate de po-liţiștii de frontieră, în bazele de date na-ţionale au stabilit că autoturismul figu-rează ca fiind bun căutat pentruconfiscare în Spania și aparţine unui alt

proprietar. Autoturismul a fost indispo-nibilizat la sediul Serviciului Teritorial alPoliţiei de Frontieră Mehedinţi urmândca la definitivarea cercetărilor să fie îna-poiat proprietarului de drept. În cauzăse efectuează cercetări pentru a se stabilidacă fapta constatată de către poliţiștii defrontieră întrunește elementele constitu-tive ale infracţiunii de tăinuire la furt.

Purtător de cuvânt, Comisar şef de poliţie, PERA VALERIU 

AUTOTURISM FURAT DIN SPANIAINDISPONIBILIZAT DE POLIŢIŞTII

DE FRONTIERĂ MEHEDINŢENIUn autoturism marca CITROEN C4 a fost indisponibilizat aseară de către poliţiștii

de frontieră mehedinţeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Porţile deFier I, după ce fusese semnalat ca fiind furat din Spania.

Page 3: Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

8/11/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-526-septembrie-2014 3/163

9 - 16 Septembrie 2014

Semne de întrebare  De sezon 

Banculsăptămânii

 Băsescu şi Ponta în

avion. Băsescu aruncă100 de euro pe geam.Ponta întreabă:

 -De ce ai aruncat 100 de euro?  -Ca să fac un român feri-

cit! Ponta aruncă și el 200 de euro.-De ce ai aruncat 200?  -Ca să fac doi români fericiţi!

Pilotul aude discuţia și spune:  -Ce-ar fi să vă aruncaţi amân-

doi și să faceţi toţi românii fericiţi?

Nu ne mai miră absolut nimic,cu excepţia faptului că se mai găsescresurse financiare pentru fraudarea votului, iar pentru asta se fac adevă-rate strategii, care nu mai implicăelaborarea unor planuri de campa-nie electorală eficientă, ci se treceDIRECT la fraudarea votului. Într-orecentă ședinţă a tineretului PSDs-au promis câte 500 de lei oricăruiactivist tânăr psd-ist, pentru fiecare

lot de 30 de votanţi aduși la urne însecţiile de votare de care răspund!Scurt, clar, eficient și… profitabil,chiar dacă profund imoral și CLARilegal. Acum, dacă noi am aflat și nudintr-o singură sursă, e mai mult de-cât clar că și Parchetul și Poliţia șiDIICOT-ul sunt puse la curent, doarnoi știind vreo trei-patru persoaneparticipante la celebra ședinţă careau… „legături strânse” cu respecti- vele instituţii. Știm că în urmă cudoi ani, atât la alegerile locale, cât șila cele parlamentare, Poliţia judeţu-lui s-a făcut preș în faţa lui Duicucare a făcut ce-a vrut în judeţ.Atunci erau în joc interesele lui Po-nea, inspector șef (ce rușine!), dar șiale mai multor poliţiști interceptaţi,șantajaţi, înrobiţi pentru că se ocu-pau cu cămătăria, cu activităţi cone-xe (direct sau prin interpuși) în do-meniul transporturilor, precum și cualte îndeletniciri „lucrative” care aufăcut din ei, bieţi bugetari cu salariide mizerie, conducători de limuzineși proprietari a două-trei-patru imo-

bile sau chiar mai multe… Faţă delucrătorii Parchetului care au tăcut,n-au mișcat un deget, nu știm ce ele-mente de presiune a exercitat Adri-an Duicu, dar… putem afla… AcumDuicu este la pușcărie, acolo undeam spus, în nenumărate rânduri, căîi este locul, așa că nu știm cine i-armai putea intimida pe respectivii„apărători al Legii” , deci eventualalor lipsă de reacţie va fi tratată denoi (și nu numai) ca un act de com-plicitate la aceste fărădelegi! În plus,

ca să vă daţi seama că totul face par-te dintr-un plan naţional de fraudareal alegerilor, vă mai dezvăluim un

Domnul viceprimar Screciu decla-ră, pe unde îl mai ia cineva în seamă, căavertizările privind incapacitatea inves-titorilor „portugheji” de a dezvolta afa-cerea promisă la Turnu-Severin și ofe-rirea sutelor de locuri de muncăpromise, ar fi simple „intoxicări”… Maisunt doar 115 zile, domnule vicepri-mar, până la sfârșitul anului, când

dumneavoastră, nu altcineva, promiteaîntre 450 și 600 de locuri de muncă, iarpână la sfârșitul lui 2015, nu mai puţinde 2000 de locuri de muncă. Acum ve-niţi și spuneţi că ar mai dura vreo 8(opt) luni până când „portughejii” arda drumul la treabă… Asta înseamnăluna aprilie a anului viitor. Ei, bine, de„Zilele Severinului”, ediţia din 2015,desfășurată la sfârșitul lunii aprilie,dacă promisiunile dumneavoastră nu vor fi onorate, noi, Buletin de Mehe-dinţi, în numele tuturor cititorilor noș-tri, vă vom chema în judecată pentruÎNȘELĂCIUNE, întrucât promisiuniledumneavoastră s-au desfășurat în spa-ţiul public. În plus, aţi mai și strâns

CV-uri de la oameni care au avut cre-dulitatea să creadă promisiunile dum-neavoastră, iar în ce privește operaţiu-nea dumneavoastră, de constituire a„listelor lui Screciu”, vom reveni cuamănunte! Fiţi atenţi că avem „guraaurită” și de cine zicem că trebuie săplece…, își cam face valizele, cu mâini-le mai mult sau mai puţin slobode…Mai mult decât atât, ar trebui să ţineţiseama și de rapiditatea ExecutivuluiPrimăriei (din care faceţi parte) în ceprivește realizarea infrastructurii soli-citate de către investitorii străini, iaraici vorbim de cei dovediţi a fi serioși.Spre exemplu, cei care au cumpăratfosta fabrică de anvelope, cei de la Eu-

roTyre, solicită de vreo trei ani să li seasfalteze, să se repare, să se recondiţio-neze cei 900 de metri de drum până lapoarta uzinei unde lucrează, pe lefuribune, câteva sute de severineni. S-a fă-cut acest lucru? Nuuuuu, pentru căExecutivul a considerat că decât să facăacești 900 de metri de drum, de unde„parandărătul” rezultat ar fi fost de lafoarte mic, la nimic, mai bine refacealeile din parcul central și pune niște jardiniere cu genţiane și panseluţe,treabă care costă (pe hârtie) niște sutede mii de euro!!! Rezultatul? De vreotrei săptămâni angajaţii severineni de lacunoscuta firmă producătoare de anve-lope sunt în șomaj tehnic, iar investito-

rul face eforturi disperate să vândă fa-brica și să scape de o administraţie

locală incompetentă și venală! Deci,alături de ceilalţi membrii ai Executi- vului, aţi mai reușit o realizare în mani-eră bolșevică. Adevărul este că e greusă realizezi importanţa unor investiţiiserioase când tu te-ai făcut cunoscutdoar prin faptul că până la 21 de ani aiavut un singur rând de haine (un tre-ning de fîș, dat de un club sportiv șco-

lar), la Ghelmegioaia ai păscut vaca, iardupă Revoluţie ai făcut „carieră” din vânzarea casetelor piratate… Treaba șimai neplăcută în ce privește scurtimeamemoriei la români, este că mai suntdoar 107 zile până la împlinirea a 25 deani de când oamenii Timișoarei au ieșitsă pună piepturile împotriva gloanţelorbolșevismului. De beneficiat de moar-tea lor, a celor de la București, Sibiu șidin restul ţării, am fi putut beneficia cutoţii, construind o ţară mai bună, olume mai bună, dar singurii profitorireali sunt cei din clica lui Iliescu, Sîrbu(cel care a dat ordin, din calitatea deconsilier al Mitropolitului Banatului, săse închidă ușile Catedralei din Timi-

șoara, pentru ca tinerii revoluţionari săfie seceraţi de gloanţe pe treptele Sfân-tului locaș), Bârlădeanu, Văcăroiu,Hrebenciuc, Cosmâncă, Năstase și toţiceilalţi ale căror nume mi-e și silă să lemai amintesc. Ăștia sunt cei care i-aușcolit pe tinerii bolșevici Ponta, Șova,Zgonea, Nicușor Constantinescu, Dui-cu și toţi ceilalţi. Ba vechiul bolșevicIliescu (școlit la Moscova) ţine neapă-rat să-și promoveze și ultima amantă-Corina Creţu-în funcţia de comisareuropean. Individa asta, profesional,nu s-a ridicat mai sus de calitatea dearanjor a hârtiilor și creioanelor pemasa de lucru a lui Ilici Iliescu, altfelfăcându-se remarcată prin faptul că-i

cerșea, pe mail, favoruri sexuale bătrâ-nului general american (cu doi ani mai vârstnic decât tatăl ei!) Collin Powell.Dacă asta este activitate profesională,sau politică remarcabilă…, ne-am lă-murit. Pentru ce, oameni buni, au mu-rit martirii din Decembrie 1989? Ca săascultăm minciunile sfruntate ale poli-trucului Ponta? Păi omul acesta nu esteîn stare să conducă nici o mașină, el fi-ind doar copilot, cum crede el că poateconduce o ţară? Personal, cred că toatărecrudescenţa bolșevică nu mai poate fistopată decât de o nouă revoltă popula-ră, care să meargă până la capăt, dar,din nefericire, nu de aici, din Oltenia, va porni semnalu l. Deși…, motive

sunt… Marius CILIBIA

AVEM MEMORIESCURTĂ? STRATEGII MURDARE

lucru: mai mulţi colaboratori de-ainoștri din Ardeal și Banat (zonele în

care PSD stă cel mai rău) ne-au dez- văluit faptul că mulţi preoţi au pri-mit ORDIN de la Patriarhie ca săceară enoriașilor de la sate să vo-teze PSD!!! Strategia a fost elabo-rată, se zice, în urma unei întâlniriîntre Prea-Fericitul Daniel (origi-nar din Banat) și Ilie Sârbu, socrullui VV Ponta și fost consilier alMitropolitului B anatului… Ches-tia asta, în care slujitorii Bisericiisă-și dea mâna cu bolșevismul ro-mânesc aflat în expansiune, mi se

pare de-a dreptul incredibilă. Piei,Satană!

 M.C.

Page 4: Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

8/11/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-526-septembrie-2014 4/16

4

9 - 16 Septembrie 2014

4

PÂINEA DE SEARĂDe acum oricine poate să servească fără grijă o felie de pâine proas-

pătă în fiecare seară, deoarece acum vă oferim Pâinea de Seară, bogată în proteine. Mai puţine glucide, mai multe proteine – acestea sunt prin-cipalele caracteristici ale pâinii noastre de seară. Conţine făină integralăde grâu, tărâţe de grâu, soia, seminţe de in, seminţe de floarea soareluişi seminţe de susan.

O puteţi achiziţiona din magazinul AURORA, Str Horia, Nr 2 (centru) şila cerere din orice alt magazin AURORA.

Este foarte cunoscut faptul că, înurma unui inventar amănunţit, actualaconducere a Muzeului Regiunii Porţilede Fier, a descoperit lipsa mai multorobiecte arheologice de o inestimabilăvaloare muzeistică, lipsă pusă pe seama,în primul rand, a neatenţiei angajaţilormuzeului în timpul mutării obiectelordintr-un loc în altul, în urmă cu trei ani,

atunci când au început lucrările de rea-bilitare a clădirii. Din calcul însă, nu alipsit nici posibilitatea ca aceste obiectesă fi fost furate și ulterior, multe dintreele valorificate pe piaţa neagră, sau de cenu, altele topite și transformate în alteobiecte și podoabe. Drept urmare, poli-ţiștii mehedinţeni au demarat o amplăanchetă în vederea depistării hoţilor, iar

Obiecte vechi de mii de ani, fucăutate de po liţiPe lista obiectelor furate şi aflate în atenţia poliţiştilor

români, existentă pe site-ul Inspectoratului Generalal Poliţiei Române, se află şi câteva obiecte care, pânănu demult, puteau fi admirate în diverse expoziţiimehedinţene. Interesant este faptul că, la mare căutareprintre hoţi, se află obiectele de cult, din bronz, tablouri-le unor mari pictori, dar şi aurul şi armele dacice.

o parte din obiectele dispărute au apă-rut pe site-ul IGPR, la secţiunea “obiectefurate”. Este vorba de 552 piese de mare

 valoare printre care o brăţară dacică dinargint cu cap de lup și o fibulă datânddin anul 80 î.Ch care fac parte din Teza-urul de la Izvorul Frumos, 203 monede:ducaţi veneţieni din aur (anii1300-1400)florini ungurești din aur (anii 1300-1440), guldeni germani din aur (anii1350-1400), groși sârbești de argint, du-caţi din argint de pe timpul lui Mirceacel Bătrân, zechini veneţinei din aur(anul 1700), monede din arhint din tim-pul Imperiului Otoman (anul 1800) dintezaurul de la Gornenţi, 66 de monedeaustriece din aur și din argint din Tezau-rul de la Balta, 130 monede ducaţi vene-ţieni din aur (anii 1380-1400), floriniungurești din aur, ducaţi argint din tim-

pul domniei lui Mircea cel Bătrân (anii1380-1420) , groși sârbești din argint,158 de monede: ducaţi din aur (Olandaanul 1700). Așa cum am spus, o partedin aceste obiecte le-am găsit și pe site-ul IGPR. Este vorba de “brățară plurispi-ralică din argint, cu extremitățile aplati-zate și decorate prin ștanțare și incizare,iar terminațiile în formă de protomă zo-omorfă. Diametrul – 9,8 cm, greutate488 g. Face parte din tezaurul descoperitîn anul 1987 în localitatea Izvorul Fru-mos, com. Burila Mare, jud. Mehedinți,datat în sec. I a.Chr. Nr. Inv. 547 și fibulădin argint, cu arcul în formă de scut, de-

corat cu linii și cercuri incizate. Dmensi-uni – 10 x 3,5 cm, greutate 33,35 g. Faceparte din tezaurul descoperit în anul1987 în localitatea Izvorul Frumos, com.Burila Mare, jud. Mehedinți, datat însec. I a.Chr. Nr. inv. 548”, se arată în listaobiectelor furate a IGPR.

Alte multe mii de obiectefurate

Pe aceeași listă se mai găsesc alte miide obiecte ca fiind furate, unele dispă-rând în urmă cu zeci de ani și rămase lastadiul de obiecte căutate. Pe această lis-

tă găsim statuete reprezentând pasăreaunicorn, vulturi, arlechini, chiar și Co-lumna lui Traian, cărţi de cult în special

evenghelii, obiecte de cult reprezentândcruci, căniţe, cuţite, cutiuţe, linguri, fur-culiţe și chiar un proscomidiar. Nici ar-mele dacice nu lipsesc din aria de interesa hoţilor. În ceea ce privește tablourilefurate, acestea se refăsesc în special înbiserici. Este vorba de “Maica Domnu-lui”, “Arhanghelul Mihai”, “BotezulDomnului”, “Buna Vestire”, “Maria cuPruncul”, “Intrarea în Ierusalim”, “Adamși Eva în Rai” și multe altele. Capul delistă al secţiuni “obiecte furate” este deţi-nut de aurul dacic. Este vorba de 300monede din aur, tip Koson, datate însec. I a.Chr. având următoarea descriere:

pe avers: un consul acompaniat de doilictori, spre stânga, înscris în cerc perlat,în partea inferioară este înscris numeleKOΣON; pe revers: un vultur spre stân-ga, cu o cunună în gheara dreaptă, în-scris în cerc perlat. Data furtului1.01.2007

Prezentăm mai jos o partedin obiectele furate

-Agregat sferic, fără urmă de prinde-re, din cristale romboedrice înșeuateaplatizate de calcit, jumătate a eșantio-nului de culoare albă, jumătate de culoa-re neagră cu delimitare liniară a culori-lor. Eșantion unicat mondial, nu estecunoscut în alte colecţii publice. Dimen-siuni 8x8x8 cm, greutate 420 gr.

-Monedă din argint, imitație dupămonedă thassiană, diametrul 3 cm, gre-utate 16 grame, reprezentări: avers Di-onysos, revers Hercules. Datare: a douaepocă a fierului; nr. de inventar: 15718.Face parte din tezaurul monetar de laBănița, județul Hunedoara.

-Monedă din argint, imitație dupămonedă thassiană, diametrul 3 cm, gre-utate 16 grame, reprezentări: avers Di-onysos, revers Hercules. Datare: a douaepocă a fierului; nr. de inventar: 15721.Face parte din tezaurul monetar de laBănița, județul Hunedoara.

-Clopot cu o greutate de aprox. 60 kg

împreună cu sistemul de prindere. Nu secunoaște vechimea clopotului (probabilsec. XVIII) sau înscrisurile de pe acesta,clopotniţa fiind atestată documentar din

Page 5: Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

8/11/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-526-septembrie-2014 5/16

5

9 - 16 Septembrie 2014

5

STOMATOLOGIEIMPLANTOLOGIE

PROTETICĂ

VOUCHERProgramează-te acumpentru GRATUITĂŢI!Fii pacientul nostru

şi beneficiezi deREDUCERE

10-25%SEVERIN IMPLANT CLINIC

VOUCHERNume…………..

Prenume…………Cu acest voucher primiţi

 GRATUIT lucrări descrise alăturat.

 În plus, prin acest voucher deveniţi unul dintre pacienţii

 noştri speciali şi beneficiaţi deREDUCERI între 10-25%.

Policlinica Aluniş, SerpentinaRoşiori, aripa de vest

SEVERIN IMPLANT CLINIC

(spre Timişoara)Tel: 0352.420.576. 0721.91.70.91

Programează-te acumla 0352.420.576 pentruCADOUL nostru pe 2014!

Un consult şi două şedinţe dedetartraj şi periaj profesional

disponibile pe parcursul acestui anCONSUL GRATUITEvaluarea sănătăţii oro-dentare

Valoare CADOU 40 de leiDETARTRAJ+PERIAJ

Profesional+profilaxia carieiValoare CADOU 180 de lei

DETARTRAJ+PERIAJProfesional+profilaxia cariei

Valoare CADOU 180 de lei

Singura clinică de implantologie dinDrobeta Turnu Severin.

 Medic stomatolog – Raluca Floricică Lunguleasa Implantologie- dr. Dragoş Antonescu

rate din diferite zone ale ţării,tii români

anul 1763.-Tablou după Ferdinand Gorg

Waldmüller- “Femei scăldându-se la pâ-râul de pădure” (1848)- Reproducere,pictat de Gh.Enachescu, ulei pe pânză,ramă aurită, confecţionată originalGh.Enachescu (aprox. 1950-52).

-Tablou - Detalii –pictură, ulei pecarton, dimensiuni 34 x 32 cm, semnatdreapta jos Ghiață. Autor DumitruGhiață. Număr de inventar 1153.

-Statuetă din bronz turnat reprezen-tând un vultur cu aripile desfăcute, ca-pul spre dreapta. Dimensiuni 63 x 50 x30 cm, greutate 45-70 kg. Face parte dinmonumentul istoric Obelisc 1916-1919edificiu datat 1936.

-Tiparul sigiliului mare al orașuluiBaia Mare. Lucrat din argint, turnat șicizelat. Are formă octogonală, în centru

este reprezentat, stilizat, un peisaj demunte, având pe laturi câte trei trepte.Pe culmile muntelui tronează probabilregele Ștefan cel Sfânt, patronul orașului.La poalele muntelui este redată o intrareboltită de mină și un miner la lucru, pre-cum și o pajiște cu o grămadă de mine-reu și un alt miner care adună cu sapabulgării de rocă. Diametrul - 7,4 cm,grosimea - 0,4 cm, datarea - mijloculsec. XIV. Lucrat în atelier transilvănean.

-300 monede din aur, tip Koson, da-tate în sec. I a.Chr. având următoareadescriere: pe avers: un consul acompani-at de doi lictori, spre stânga, înscris încerc perlat, în partea inferioară este în-scris numele KOΣON;

pe revers: un vultur spre stânga, cu o

cunună în gheara dreaptă, înscris în cercperlat.

-Placă din bronz de formă paralelipi-pedică cu dimensiunile de 42x 25 x 3cm, reprezentând în basorelief ,,LupaCapitolină” , respectiv Lupoaica si ceidoi copii, Romulus și Remulus.

-Sculptură din lemn pictat, repre-zentând pe Christos înfășurat în giulgiuţinând în mâna stângă steag cu cruce, cudreapta binecuvântând, sculptată (dete-riorată, lipsesc degete), înălţime 50 cm.

-Bust – din bronz, cu miez din be-ton, reprezintă un bărbat (muncitor) șe-zând, greutatea totală de aproximativ

200-250 kg (cca. 80 kg. de bronz consti-tuie partea exterioară care îmbracă mie-zul din beton) înălţimea: 80 cm, deterio-rat; pe una din laturile postamentuluistatuii se află inscripţia: „ A WAID-MANN – CRAIOVA”.

-Sabie Incovoiată din fier (sica daci-ca), cu mâner cu miezul din fier, prăse-lele (probabil din lemn sau alt materialorganic) lipsesc, fiind prinse cu 2-3 ni-turi de mâner), cu disc masiv cilindric,lungime 35,5 cm, lăţime variabilă de cca.2-5 cm; stare de conservare bună, aredepuneri specifice (oxizi de fier), iarlama, cu nervură, prezintă unele ele-mente de decor; vârful tecii, din fier, în-treg, prezintă ca decor trei incizii parale-le și o sferă la extremitatea inferioară:datare: La Tene (sec. I B.C. – I A.C.).

-Scut rotund din fier, de factură da-cică provenit din zona cetăţilor dacicedin M-ţii Orăștiei (Cetatea Piatra Ro-șie?), întreg, dimensiune: diametru = 42cm, stare relativ bună de conservare,formă convexă, fără umbo (scut de para-dă sau regal), grosime cca. 3 mm, încentrul scutului se află un personaj ani-malier fantastic, cu corp de cal și cap ne-clar (cu coarne - inorog pasăre de apă),orientat spre stânga (in tondo), înconju-rat de motive vegetale (7 frunze, vrejuri

și un motiv floral) fiind încadrat într-obandă circulară compusă din motive ve-

getale (frunze) dispuse radiar (solei-form); pe margini apar unele perforaţii(12), de cca 1-2 cm diametru, probabilpentru atașarea pe interiorul scutului aunui înveliș din lemn sau piele (datare:sec. I B.C – I A.C).

-Sabie din bronz (rapieră de tip mi-cenian), cu mâner masiv din bronz, ci-lindric, cu disc, prins cu 2 nituri de gar-dă, lungime cca. 65 cm, lăţime cca. 3-4cm; stare de conservare bună, mâneruleste curăţat, are depuneri specifice deculoare verde (oxid de cupru) iar lama,cu nervură centrală, a fost ruptă îndouă, fiind acoperită cu depuneri speci-

fice păstrării în sol; datare: Hallstatt B(sec. XI-X B.C.).

- Placă din bronz de formă paraleli-pipedică, dimensiunile de 30 x 75 x3cm, reprezentând în basorelief AsaltulSarmisegetuzei.

-Icoană cu tema „Adam și Eva înRai”, pictură în ulei pe sticlă, ramă dinlemn de culoare maro, dimensiuni 45 x35 cm.

-Statuetă din bronz, formă triun-ghiulară, “Pasăre Unicorn”, înălţimea 1m, greutatea de 35kg.

Page 6: Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

8/11/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-526-septembrie-2014 6/166

9 - 16 Septembrie 2014

Pagini sponsorizate de Pagini sponsori zate de

Jurnal de lecturã de Victor Rusude Victor Rusu

 ClonarePoemele meleClonează această iubire,Cu litere fără de umbră,Gravate directPe fruntea și tâmplele tale,Ca literele de destin,De viaţă și moarte,Cioplite cu dalta,

De pietrarul ceruit,Direct în carnea eternăA marmureiDin cruceaDe la creștetul mamei.

SingurÎn iubire, ca în poezie,Arzi mereu singur,Pe rugul aprins

De propriul tău sânge,Cum singur îngenuncheziSă te rogiÎn faţa unei icoane.

LacrimiPoemele meleParcă sunt lacrimiPlânse de Sfânta Fecioară,În cer,Pentru fiul ei răstignitȘi din iubire de oameni,

Care s-au prelinsPrintre nouri.Și au căzutPe hârtia albă,Din faţa mea.

În domeniul istoriei și criticii li-terare, se discută de mult, dar totmai des, în ultima vreme, despre ve-ritabila utopie a purităţii genurilor șispeciilor literare, aducându-se îndezbatere mereu alte argumente

elocvente în favoarea ideii judicioa-se, îndreptăţite, după opinia noastră,conform căreia sferele de note defi-nitorii și semnificaţii aparte, ale unuianume gen sau specii se intersectea-ză adesea, se întrepătrund parţial,dar semnificativ, o delimitare fermă,totală, a lor, fiind, practic, imposibi-lă, sau făcută forţat, sub imperiul ne-voii de clasificare, din raţiuni nor-mative sau didactice. Aceastăaserţiune critică, de ordin estetic,este susţinută, o dată în plus, cu ar-gumente lesne de perceput și înţeles,

evidente și convingătoare, de aproa-pe toate prozele scurte („amintiri-povestiri”, le cataloghează autorullor) incluse de Iancu Bârneanu, învolumul „Răscruce de hotar”. Așa seface că, atât conţinutul lor, substanţalor epică, cât și factura lor compozi-ţională și stilistică ne lasă libertateade a opta pentru plurale paradigmede lectură și analitice, cu egală în-dreptăţire și cu suficiente argumentede substanţă, rezistente și elocvente.De aceea, putem să citim, cum ammai spus-o, volumul de proză scurtă

„Răscruce de hotar” și ca pe o cule-gere de „amintiri și povestiri”, cumne-a propus autorul, dar la fel debine, de justificat și ca pe o remarca-bilă carte de memorialistică, sau cape o savuroasă, vie, incitantă cronicăa localităţii, ca pe o excelentă mono-grafie a ei, cu un accent aparte, apă-sat și persistent, pe dimensiunea et-nofolclorică și spirituală, a întregiivieţi a unui sat tradiţional, arhaic,marcată, încă, de nenumărate ele-mente mitice și magice, ca pe o cro-nică de familie, ca pe o veritabilă

saga a „neamului Bârnenilor” și, însfârșit, ca pe un roman de formaţie,ca pe un bildungsroman, al cărui fir

epic urmează meandrele existenţialeale destinului tânărului Jan Oltea, vi-itor profesor de limba și literaturaromână, de reală vocaţie și recunos-cută valoare, a scriitorului și publi-cistului de un remarcabil talent, a

pasionatului, neobositului folcloristși etnograf, a omului de cultură șiartă cu o prodigioasă, strălucită acti- vitate de animator cultural, Jan Olteafiind, cum am mai precizat, un alter-ego al lui Iancu Bârrneanu, un „pse-udonim” foarte transparent al aces-tuia.

  Este momentul să recitim cumai multă atenţie textul pe nedreptaproape ignorat al „Cuvântului îna-inte” de la volumul său de debut –„Amintiri”, tipărit în anul 1935, laEditura Fundaţiei Culturale „Princi-

pele Carol”, din Craiova, când proza-torul avea numai 21 de ani și era stu-dent la facultatea de Litere șiFilologie a Universităţii din Bucu-rești și să identificăm câteva dintreconcepţiile/ convingerile estetice alefoarte tânărului (de fapt, textul îndiscuţie a fost scris cu doi ani înain-te, pe data de 31 decembrie 1933, la vâr st a denumai 19ani, dupăpropria sadatare) scri-

itor, opiniiledespre natu-ra/ facturaprozei sale,despre va-loarea ei es-tetică și sen-t imenta lă ,despre mo-tivaţiile pro-funde, deintimă rezo-nanţă ale ac-tului său de

creaţie lite-rară, despre„funcţiona-

 „Răscruce de hotar” de Iancu BÂRNEANU

litatea” pe care o conferă scrisului său, din acest prim volum. Lectura atentă,aprofundată a „Cuvântului înainte” are, înainte de toate, darul de a ne lămurideplin, clar și apăsat, prin mărturisirea însuși autorului, în privinţa conţinu-tului prin excelenţă autobiografic al volumului, graţie înaltei preţuiri de or-

din sentimental pe care tânărul scriitor Iancu Bâr-neanu o acorda amintirilor sale: „Pentru ca amintirilemele să nu zacă în umbra cugetului meu, răspânditepe cine știe unde, mă voi trudi, atât cât forţele mele

mă vor ajuta, să tipăresc în acest caiet toate fapteleînsemnate din viaţa mea. ... Ele vor sta veșnic și ne-despărţite înaintea mea, ca un tablou mare în care eu voi privi în tot timpul, ca la o comoară scumpă”.

 Așadar, scriitorul Iancu Bârneanu ne mărturiseș-te în termeni cât se poate de clari, fără echivoc, căprozele sale scurte sunt de extracţie exclusiv autobio-grafică, deci ne oferă o carte de memorialistică, de„amintiri”. Ce nu se spune în acest lapidar „Cuvântînainte”, poate pentru că nu avea încă intuiţia sigură,exactă a acestui fapt, sau dintr-o excesivă modestie,este că avea un talent nativ de povestitor atât de vigu-ros, de profund, încât, fără să-și dea seama, substanţa

narativă, de factură autobiografică, ne-a fost comuni-cată artistic în structura compoziţională de savuroa-se, antologice povestiri.

Page 7: Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

8/11/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-526-septembrie-2014 7/167

9 - 16 Septembrie 2014

Bl i t  z 

Pagini sponsorizate de Pagini sponsori zate de

Vine în rafale repezi și reci, în-trerupte de cerneri mărunte, ca unfel de intermezzo diluvian, așa cumîși aduce el aminte ploile de toamnăîncă din copilărie. Șade sub coperti-na unei firme de vis a vis de Prefec-tură și urmărește clădirea mare, in-estetică, care reprezintă inimaadministraţiei locale. La biroul Pre-fectului lumina este aprinsă, chiar

dacă e abia miezul zilei, dar noriigrei, plumburii, inestetici, au lăsatun întuneric gros peste oraș. Se văd,dincolo de grosimea geamurilor șireţeaua jaluzelelor, umbrele celorcare circulă prin vastul birou, iar luii se scurg lacrimile pe obraji. A ve-nit la el, la Prefect, de la ţară, acolounde și-a lăsat gospodăria ca să facăun drum la vechiul lui prieten cucare frământa podeaua scenelor că-minelor culturale, pe vremuri, îm-brăcaţi în costume de călușari. Selegaseră prieteni deși el, Prefectul,era un tip mai ciudat, mai închis,

mai ascuns… Acum, da, crede ce îispuneau ceilalţi: că e rău și al dracu-lui, că nu dă doi bani pe nimeni,dacă nu-i „iese ceva”… Nu veneasă-i ceară sprijinul, dar nevasta i sestinge pe un pat de spital și voia să-ipună cineva o vorbă bună la doc-tori. Cum nu cunoaște pe nimenialtcineva, s-a gândit la el, la Pre-fect… A venit și a bătut sfios la ușabiroului. Secretara a intrat în încă-perea de alături, trecând ușor din-

colo de ușa capitonată. S-a întors încâteva secunde: „Domnul Prefectnu este și nu vine astăzi!” a slobozitea pe gura cu buzele rujate stridentminciuna evidentă. El a rămas in-terzis; voia s-o întrebe cu cine a vor-bit dincolo, cum a aflat ea abia dupăce a trecut de ușa aia capitonată că„Prefectul nu este și nu vine astăzi”?Vorbele, însă, nu i-au mai venit pe

buze și a simţit cum îl sufocă noduldin gât. Acum a zis că stă aici, lascuteală, în faţa Prefecturii, pânăcând l-o vedea ieșind din clădire.Are să se apropie și are să-l scuipedirect în obraz! Între timp, prin per-deaua când mai rară, când mai dea-să, a stropilor de ploaie, privește laumbrele persoanelor care se perin-dă prin biroul Prefectului, cel care„nu este și nu vine astăzi”… Stă și segândește la nevasta care i se stinge șila copiii care sunt departe și carel-au anunţat că au să vină cât pot derepede. De pe copertina de plasticun fir de apă de ploaie se prelinge

 vijelios, pe neașteptate și i se scurgepe gât, trecând de bariera fragilă agulerului cămășii, răcorindu-i spa-tele. Parcă se trezește dintr-unsomn. Păi eu stau aici, să scuipotreapa asta? Ce-are să înţeleagă el?Pierd timpul, mai bine mă duc lân-gă Ileana, mai stau cu ea, cât mai etimp…

 Marius CILIBIA

PRIVIND PLOAIA

E desigur cinevaCare m-a ucisApoi a plecatPe vârful picioarelorFără să-şi vatăme dansul perfect.

A uitat să ma culce M-a lăsat în picioare Strâns legată În drum

Cu inima în racla ei veche Cu pupilele asemeniCelui mai pur reex în apă.

A itat să stingă în jurul meu 

Frumuseţea lumii A uitat să închida ochii mei lacomi A-ngăduit pierduta lor patimă.

Anual, mii de vizitatori trec pragulcasei de pe strada Țicăul de Sus nr. 4pentru a vedea locul care i-a fostinspirație lui Creangă atunci când a scris“Soacra cu trei nurori” sau isprăvile luiNică din “Amintirile din copilărie”.

Inaugurat la 15 aprilie 1918, “Boj-deuca de căsuță” cum o numea însușiIon Creangă, a fost primul muzeu me-morial din România. Casa din vălătucide chirpici construită înainte de 1850 înValea Plângerii, din mahalaua Țicău, peo ulicioară “plină de noroi când sunt

ploi mari și îndelungate” l-a găzduit peIon Creangă, începând din vara anului1872, după ce fusese răspopit dupădivorțul de soția lui, Ileana, și nevoit săpărăsească, împreună cu fiul lui Con-stantin, în vârstă de 12 ani, locuința dinincinta Mănăstirii Golia.

În casa cu cerdac, cu două odăi miciși ferestre în formă de cruce, Creangăscrie “Poveștile și Amintirile”. Totodată,timp de aproape jumătate de an, în 1876,la el se mută Mihai Eminescu, ‘’trăind,fără pic de gânduri rele, împreună cuIon Creangă, cu personajele lui, viațaadevărată pe care o visa’’, după cumspun, în prezentarea lor, muzeografii

Muzeului Literaturii Române Iași. “Înbucătarie se află cuptorul cu hornul ase-mănător celui de la casa părintească din

Humulești, măsuța de lemn cu trei pi-cioare, icoana — amintire de la mamasa, portretul Tincăi Vartic, cea care timpde 20 de ani i-a stat alături fără a ficununați, și alte obiecte memoriale ori-ginale. În camera de lucru pot fi revăzu-te masa de lucru, cu pagini scrise deCreangă, lampa, tocul, călimara,nisipernița, scrinul amintind de cel al luiEminescu, “biblioteca”, portretul origi-nal pictat de V. Mușnețanu, precum șimulte alte obiecte originale. Cerdaculdin spatele Bojdeucii, de unde Creangă

și Eminescu priveau dealurile Ciric șiȘorogari, dar și “cerul plin cuminunății”, amintește această tulbură-toare prietenie. Aici petreceau cei doiceasuri fără pereche, aici Eminescu po-

 vestea lui Creangă “atâtea lucruri fru-moase... frumoase...”, spune scriitorulValentin Talpalaru, muzeograf la Boj-deuca lui Creangă.

Clădirea care găzduiește Expozițiadocumentară ‘’Viața și opera lui Crean-gă’’, biblioteca și fondul documentarconstituit începând cu 15 aprilie 1918,ca și amfiteatrul în aer liber, au fost con-struite în curtea Bojdeucii în perioada1984-1989 și inaugurate la 11 iunie1989.

AGERPRES/(AS-autor: Daniela Ma-lache; editor: Adrian Drăguț)

DESTINAȚIE: ROMÂNIA/

“Bojdeuca lui Creangă” dinIași, primul muzeu memorialdin România

Cel mai vizitat muzeu din Iași, Bojdeuca “Ion Creangă”, de pe

dealul Țicăului, se înfățișează vizitatorilor din țară și

străinătate nu ca o arhivă ori ca o colecție de documente

vechi, originale, ci ca o sinteză vie, ca o oglindă modernă a

vieții și operei unui mare creator român și a lumii

românești și europene în care a trăit Ion Creangă.

E desigur cinevade Anne HEBERT 

Page 8: Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

8/11/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-526-septembrie-2014 8/16

8

9 - 16 Septembrie 2014

 

Investim în viitorul tău!

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia este finanţat de Uniunea Europeanăprin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) şi cofinanţat de statele partenere în program.Pentru mai multe informaţii accesaţi www.romania-serbia.net 

GUVERNUL REPUBLICII SERBIAGUVERNUL ROMÂNIEI  Instrumente Structurale

2007 - 2013

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Comunicat de presă 

Expoziția de suveniruri Made in the Iron Gates 

Asociația Pro-Mehedinți, în calitate de Partener lider, împreună cu OrganizațiaTuristică a Municipalității Majdanpek (Serbia), implementează proiectul „Made in the

Iron Gates”  (Cod MIS ETC 1235), din cadrul Programului IPA de Cooperare

Transfrontalieră România - Republica Serbia.

 În cadrul proiectului, în perioada august-septembrie a.c. s-a desfășurat expozițiade suveniruri Made in Iron Gates. Expoziția a fost deschisă timp de o lună la   Casa

Tineretului în Drobeta Turnu Severin, iar accesul a fost liber pentru toți vizitatorii. Aiciau fost expuse suveniruri turistice înfățișând 10 obiective turistice reprezentative dinzona Porțile de Fier, atât din România cât și din Serbia. Suveniruri le expuse au fost

realizate de 25 de localnici români și sârbi, în cadrul a trei ateliere de artizanatdesfășurate anterior în proiect.

Prin intermediul expoziției s-a urmărit întărirea identității regionale create prinactivitățile desfășurate și rezultatele atinse, conștientizarea comunităților localeasupra posibilităților create de cooperarea trasfrontalieră, asupra posibilitățiloreconomice ce pot decurge din furnizarea de produse sau servicii turistice, dar și asupraimportanței cooperării dintre furnizorii de turism din România și din Serbia.

 În perioada următoare, Organizația Turistică Majdanpek din Republica Serbia,partener în cadrul proiectului, va expune suvenirurile în Centrul de Informare Turisticădin localitatea Donji Milanovac, acolo unde va putea fi vizitată de localnici și de turiștiicare vizitează zona. După încheierea proiectului, obiectele turistice vor rămâne încustodia Asociației Pro-Mehedinți pentru expunerea lor în cadrul târgurilor,festivalurilor și a altor evenimente turistice organizate în Mehedinti și Borski.

08.09.2014

Contact,

Diana Nistor, Asistent Manager,

Tel./Fax: 0252 311126, E-mail  [email protected] 

Din 2012 PSD are majoritateaparlamentară confortabilă, de multeori peste 70%, iar în plan local, undenu au majorităţi absolute (ca în ca-zul Consiliului Judeţean Mehedinţi),se bazează pe majorităţi confortabi-le. N-am să mă opresc asupra feluluiîn care au fost constituite aceste ma- jorităţi, denaturându-se voturile oa-menilor, dar am să punctez faptul căguvernarea psd-istă, locală și centra-lă, n-a făcut nimic pentru oameni,invocând mereu același lucru: se

opune PDL-ul și Băsescu!!! Nimicmai fals! Președintele nu are puteriexecutive, iar în ce ne privește penoi, cei din PDL, n-am știut că sun-tem așa de tari, încât cu un procentce baleiază în jurul a 15%, să neopunem unui colos care guverneazăcu un portofoliu de 70%... Oricumam răsuci scuzele psd-iste, acestea sedovedesc a fi un fals alibi pentru ne-realizările, nepriceperea, incompe-tenţa și reaua credinţă a celor ce neguvernează, demonstrând manieralor golănească de a face politică!

Domnul Mircea Sevastian Grosu, consilier local ACL, vorbeşte despre:

O POLITICĂ GOLĂNEASCĂ, A ALIBIULUI FALS

Dispărut de la domiciliu,găsit de polițiștii de la

Biroul UrmăririLa data de 06.09.2014, ora 09.30,

polițiștii Biroului Urmăriri din cadrulServiciului Investigații Criminale au de-pistat pe raza municipiului Dr.Tr.Seve-rin, în dreptul unui imobil de pe str. Ca-lea Timișoarei, pe D.V., de 21 ani,dispărut de la domiciliu din data de28.08.2014. Din verificările efectuate areieșit faptul că în perioada cât a lipsitde la domiciliu nu a fost victima vreuneiinfracțiuni și urma să revină acasă dinproprie inițiativă. Față de acesta a fostdispusă urmărirea la nivel național ladata de 01.09.2014.

Page 9: Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

8/11/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-526-septembrie-2014 9/16

9

9 - 16 Septembrie 2014

 N O U ! ! !

SPĂLĂTORIE

AUTO

- Situaţia, domnule Adrian Cican, înConsiliul Local Orșova, rămâne, în continu-are, tensionată și încurcată. Acest lucru sedatorează faptului că dumneavoastră încănu vi se validează mandatul de consilier lo-cal, în ciuda hotărârilor judecătorești, în ace-lași timp, nu se validează nici excluderea dinConsiliu Local a celor trei consilieri, Ghergu-lescu, Pătășanu și Iovanovici, la fel, în ciudahotărârilor judecătorești definitive. Pânăunde se va merge cu această nebunie, careeste poziţia primarului și care este poziţiaprefectului de Mehedinţi? 

- Bine aţi spus că nu se întâmplă nimicla Orșova și asta să știţi că îi afectează peorșoveni, pentru că avem o situaţie pe carepuţini o știu, explozivă. Nu se pot cheltuipuţinii bani care se dau pe rectificări, pe co-finanţări, iar orșovenii trebuie să știe căsuntem la un pas de a pierde 1,3 milioaneeuro pentru Orșova, ceea ce înseamnă par-te a proiectului de refacere a sistemului dealimentare cu apă și canalizare în cartierulPoiana Stelei, cartier care în mileniul III aredoar două ore apă pe zi, iar datorită încăpă-ţânării atât a primarului cât și a prefectuluijudeţului, acesta nedorind să-i revoce pe ceitrei consilieri, orașul nu poate intra pe făga-șul normal și suntem puși în situaţia de apierde banii pentru investiţii. Pot să spun căva fi un dezastru pentru Orșova în lunaseptembrie și octombrie, asta deoarece s-auprimit ceva bani de la Consiliul Judeţean perectificări, însă nu se poate face nimic pânăcei doi nu vor face ceva în legătură cu de-blocarea situaţiei din Consiliul Local. Refe-ritor la prefectul judeţului Mehedinţi, Nico-

lae Drăghiea, am primit o adresă de laAgenţia Naţională a Funcţionarilor Publici,în care se dă un răspuns la cererea mea decercetare a prefectului, și, spre surprindereamea, Instituţia Prefectului a trimis o hârtiecătre Agenţia Naţională a FuncţionarilorPublici, cum că nu poate pune la dispoziţieanumite documente pentru că au fost ridi-cate de DNA! Înseamnă că domnul prefectse află într-o stare, hai să-i spunem, de pre-cercetare. Înseamnă că și el are mari proble-me. Noi, de fapt, orșovenii, așteptăm demult timp ca dânsul să urmeze calea urma-tă și de alţii, pentru că a făcut prea multeabuzuri și și-a bătut prea mult joc de mehe-dinţeni, mai ales de orșoveni. Eu sper că or-ganele de cercetare își vor face datoria.

- La chestia asta să știţi că este bătaiemare. Dumneavoastră ziceţi că și-a bătut premult joc de orșoveni, ceilalţi locuitori ai jude-ţului zic că și-a bătut joc de ei. Să trecempeste asta și să vă întreb de cum merg lucru-rile în ACL. Până nu demult aţi fost adver-sari, acum sunteţi prieteni, camarazi de lup-tă pe același bastion. Surprinzător, ca acesttort să aibă și o cireașă, apare și domnul Ne-gulescu, ca un fel de purtător de steag alb,care e membru al cărui partid? 

- Deocamdată știu că este președintelePartidului Conservator, filiala Mehedinţi,știu că mai cochetează cu partea dreaptă aeșichierului politic, însă revenind la primaparte a întrebării dumneavoastră, știu că înpolitică niciodată nu trebuie să spui nicio-dată. Acest lucru s-a întâmplat și la Orșovaacum. Am convingerea că Iohannis va ieșipreședinte, iar Ponta va pierde aceste ale-

geri. Sunt și în rândul nostru multe lucruride armonizat, pentru că, la fel ca într-o fa-milie, sunt lucruri care odată strigate cugreu se uită. Așa s-a întâmplat și între PNL

și PDL, dar există un scop mai importantdecât animozităţile din trecut. Vreau să văspun că am fost printre puţinii care am avuto opoziţie clară în ceea ce privește consilie-rii locali ce erau ţinuţi sub plapuma PSD.Legat de Ordonanţa dată de curând de Gu- vernul Ponta, nu sunt de acord cu ea, darmă bucur, în același timp, că se face curăţe-nie. Chiar dacă noi vom pierde consilieri șiprimari, vreau să vă spun că de fapt noi nui-am avut niciodată pe acei consilieri, eierau prezenţi doar pe hârtie. Dacă eram laputere, erau alături de noi, dar lor nu le pla-ce în opoziţie. Ei, de fapt, au demonstrat cefel de oameni politici sunt.

- Deci, traseiștii politici vă iau o piatrăde pe suflet, asta acum, că pot pleca pe faţă?

- Chiar sunt sincer când spun că mi seia o piatră de pe suflet când nu voi mai avealegătură cu acești oameni duplicitari, carestau lângă noi, dar fac jocurile taberei ad- verse. Mai mult decât atât, m-aș bucura caaceia care au făcut jocuri duble să și suporteconsecinţele.

- La Orșova când credeţi că va funcţionanormal Consiliul Local? 

- Foarte important va fi ceea ce va spu-ne Curtea de Conturi, deoarece în acestmoment are loc un amplu control al acesteiinstituţii în Primăria Orșova. Doar aceastăinstituţie poate determina prejudiciul reali-zat în urma neprezentării consilierilor lo-cali la ședinţe. Mai mult, există în lucru, laParchet, dosare în care așteptăm rezoluţiaParchetului, dacă începe sau nu urmărireapenală a consilierilor respectivi. Eu zic că încursul acestei luni vom cunoaște și acest as-

pect. De altfel, în această lună așteptăm șicâteva sentinţe foarte importante. Prefectulștie foarte bine faptul că acum, ConsiliulLocal nu poate fi dizolvat.

- De ce credeţi că face prefectul aceste lu-cruri? De ce manifestă această lipsă de acti-vitate? Din nepricepere sau din rea voinţă? 

- Eu cred că din rea voinţă. Și îmi asumce spun. Gândiţi-vă că domnul prefect acontrolat toate deciziile care s-au dat la ni- velul Consiliului Local Orșova, prin emite-rea sau neemiterea avizelor de legalitate. Îndoi ani de zile a dat un aviz de legalitate,care, culmea, și acela a fost desfiinţat în in-stanţă. În rest, nu s-a implicat. Știa foartebine că sunt multe ilegalităţi pe care le-apăstorit, inclusiv ilegalităţi cu terenuri.

- Ce părere au orșovenii, oamenii simpli,

nu activiștii de partid, despre toate aceste lu-cruri care, iată, fac ca viaţa să fie insuporta-bilă? 

- Cred că în urma faptelor acestor con-silieri și a faptului că s-a blocat activitatea șinu se întâmplă nimic în Orșova, lumea estefoarte nemulţumită. Oamenii depind deajutoarele sociale date de Primărie. Sărăciaîn acest oraș este foarte mare și a ajunsaproape de pragul insuportabilului. Credînsă că și mentalitatea orșoveanului s-aschimbat și au și naţionalismul local nece-sar unor schimbări.

- Să sperăm că viitorul nostru dialog vaavea loc în timpuri mai liniștite și în condiţiinormale în ceea ce privește starea economicăși socială a Orșovei.

- Vă mulţumesc mult și doresc orșove-nilor ca în maxim 30 de zile, să funcţioneze

și Primăria și Consiliul Local! A consemnat

 Marius CILIBIA

LA ORŞOVA SITUAŢIAESTE EXPLOZIVĂ!

Declarădomnul Adrian

Cican,preşedinte PDL

Orşova,prim-vice-

preşdinte PDLMehedinţi,

co-preşedinteACL Orşova

Page 10: Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

8/11/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-526-septembrie-2014 10/1610

9 - 16 Septembrie 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

REBUS ȘI INTEGRAME

C.O. MANDA

   ◀

   ◀  ◀

   ◀

   ◀

   ◀   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀   ◀   ◀

   ◀   ◀

          ◀

          ◀   ◀           ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀   ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀   ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀

   ◀

.......

Msoar  timpulC.O.Manda

Paul Jula

Situat

Alarmat

Mgar 

A anina

A isca

Bocit

Urs schimbat

Plumier 

A întiina

Radu Negru

Craiovaantic

Goi

n bloc

A despr i

Categoric

Munteni

Jefuii

Linguit

Strop

3,14

Scoar e

Beli

GreeliAflate încomun

Indian

texanDumnie

Inegalabil

Fir de papiot

Ciocârlie

Cub de joc

Zile laromaniCu zestre

Fire deurzealCmiînflorate

Acela

Jilav

n rat

Perfect

Druii

ntins

MĂSOARĂTIMPUL

PierdutOrizontal: 1) A ascunde. 2) Cutate – Final la şah. 3)Acompaniament – Bun de petrecut noaptea. 4) Timpsec – Între şapte şi nouă – cui bont. 5) Cumpătat – TraianRemeş. 6) Lungă la pământ – Avea la cunoştinţă. 7)Activitate de recreere. Resort. 8) Urzeală la război – A

 polei. 9) A răsuci. 10) Votanţi.Vertical: 1) Ramură a matematicii. 2) Pierdut fără urmă.3) În cadou – Nu-s dulci. 4) Planşă – Octavian Goga. 5)

Hoţ (pop) – Împrăştiat. 6) Comunitate religioasă mică – Vin neert. 7) Test gol – Râu în America de Sud. 8)Rezistent la boli – Jachetă din stofă. 9) Mult – Unit pemijloc. 10) Pat gol – A remorca.

C. O. Manda

Page 11: Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

8/11/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-526-septembrie-2014 11/1611

9 - 16 Septembrie 2014

R  e ţ  e t  a  s ă  p t  ă  m â n i  i Ingrediente: 2 pulpe raţă, 500 gr untură de

raţă, 2-3 căţei de usturoi, 40 gr sare mare, 1 liguri-ţă piper boabe, 1 fir bogat cimbru, 6 fire pătrunjel,1 foaie dafin, câteva ace de rozmarin

Preparare: Într-un robot se pune sarea, pipe-rul, cimbrul, pătrunjelul, dafinul și rozmarinul șise mixează. Pulpele de raţă se curăţă de grăsimeade pe margini (aceasta nu se aruncă, se topește la

foc mic pentru a se obţine untura de raţă). Se taiepielea de pe os și se curăţă tendoanele. Se spalăbine pulpele și se absorb cu șerveţele de bucătărie.

Se presară apoi câte o lingură din compoziţia ver-deţuri pe fiecare pulpă și se masează bine pe toatepărţile. Se așează pe o farfurie cu pielea în jos, seacoperă cu folie și se pune la frigider pentru 24ore. A doua zi se spală pulpele de excesul de sareși se absorb cu șerveţele de bucătărie. Se pun pul-pele într-o tavă termorezistentă (nu foarte largă,doar cât să cuprindă pulpele). Se acoperă pulpele

cu untura topită. Se pun căţeii de usturoi curăţaţiîn untură. Se dă tava la cuptor la temperaturămică. Setaţi cuptorul între 90-100C. Se ţin pulpele

la cuptor cam 4 ore, până introduceţi furculiţa înea și simţiţi că intră ușor. Scoateţi tava din cuptorși după ce s-a răcorit introduceţi-o la frigider. Un-tura se va întări și pulpele vor rezista săptămâniîntregi conservate în acest fel. Când doriţi să lefolosiţi, scoateţi vasul cu untură și lăsaţi-l un picsă revină la temperatura camerei. Scoateţi pulpeledin untură (ușor să nu le rupeţi), le curăţaţi cu un

cuţit de excesul de untură și apoi fie le prăjiţi într-o tigaie acoperită, la foc mic până pielea e crocan-tă, fie le încălziţi în cuptor.

Confit de raţă

FARISEISM ELECTORALSosit cu elicopterul de la București, în mare viteză, vinerea trecută, laprânz, vice-premierul Liviu Dragnea a înmânat cheile a 11 microbuze școla-re unor primari „care au fost cuminţi” și a mai făcut unele promisiuni, evi-dent, electorale. Noi nu căutăm nod în papură, dar adevărul este că micro-buzele sosiseră de câteva zile pe la primării, acum ele fiind aduse la oraș,pentru ceremonie, unele dintre ele chiar cu elevi luaţi cu anasâna direct din vacanţă ca să-l aplaude pe șeful cel mare, venit de la București, să vadă cum ise gudură supușii la picioare! Cine decontează, oameni buni, motorina pen-tru transportul aiurea, de la comune, la oraș, a acestor microbuze și cam ce va fi trecut pe foile de parcurs? Voiaj electoral? Multe sunt slugile în stare săfacă pentru o știre televizată…

Buletin de Mehedinţi

  Joi, 04 septembriea.c., la ora 08.04, pom-pierii din cadrul Deta-

șamentului DrobetaTurnu Severin au in-tervenit, cu o autospe-cială cu apă și spumă,o autospecială de des-carcerare și o ambu-lanţă SMURD, la unaccident rutier produsîntre două autoturis-me, pe DN56A, zona

Stârmina. Accidentul a fost soldat cu două victime cu multiple traumatisme,care au fost transportate la U.P.U. Dr.Tr.Severin. Una dintre victime a fostscoasă, din autoturism, de către pompieri, în stare de inconștienţă. Pompieriiau asigurat măsurile de apărare împotriva incendiilor la cele două autoturis-

me. Mai târziu, un echipaj de pompieri a intervenit, în localitatea Pristol,pentru evacuarea apei din curţile și grădinile a două gospodării. Intervenţias-a desfășurat cu ajutorul a două motopompe și a durat aproape două ore.Tot în cursul zilei de joi, la ora 12.33, pompierii din cadrul DetașamentuluiDrobeta Turnu Severin au fost alertaţi să intervină la o explozie produsăîntr-un apartament situat la etajul I, pe strada Kiseleff, din municipiul Dr.Tr.Severin. Explozia, produsă în bucătăria apartamentului, din cauza unoracumulări de gaze provenite de la o butelie de aragaz, nu a fost urmată deincendiu. În timpul producerii exploziei, proprietarul, un bătrân, în vârstăde 86 de ani, a suferit arsuri de grd.I. I s-a acordat primul-ajutor de către unechipaj al Serviciului de Ambulanţă, însă acesta a refuzat transportul la spi-tal. Ca urmare a producerii exploziei, s-au deteriorat fereastra apartamentu-lui, un calorifer și 4 uși interioare, însă locuinţele învecinate nu au fost afec-tate.

PURTĂTOR DE CUVÂNT, Plt. maj. Ramona NISTOR

Pompierii mehedinţeni,permanent solicitaţi de

cetăţeniPompierii din cadrul ISU „Drobeta” au fost solicitaţi să intervină, în ultimele 24

de ore, la un accident rutier, la o explozie, pentru evacuarea apei din douăgospodării, dar şi pentru acordarea primului-ajutor medical calificat unui

număr de zece persoane cu afecţiuni medicale.

Page 12: Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

8/11/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-526-septembrie-2014 12/16

12

9 - 16 Septembrie 2014

Asigură, într-un decordeosebit şi condiţii

excepţionale, organizareade mese festive şi

evenimente deosebite.Rezervări la telefon

0371428980.

Queen’s café &lounge

4th I.G. BibicescuThe Royal Coffee

Shop in Town

 N O  U

În după amiaza zilei de 03.09.2014la ora 18. 30, o patrulă de cercetare a po-liţiei de frontieră , a observat pe direcţia

 viaductului Glaucina( km fl 1003 al Du-nării), la 150 de metri de malul româ-nesc o ambarcaţie cu vele aflată în deri-

 vă și în pericol de a se scufunda datorită viituri, vântului puternic și valuri lormari ale fluviului Dunărea. În ajutorulpersoanei aflate în pericol a intervenitambarcaţiunea rapidă de intervenţie apoliţiei de frontieră din cadrul Sectoru-

lui Poliţiei de Frontieră Sviniţa care s-adeplasat rapid pe direcţia km fluvial1003 al fluviului Dunărea. Datorită fap-tului că velierul era prins între trunchiu-rile copacilor aduși de viitură și era seri-os afectat de furtuna puternică de pefluviul Dunărea, persoana aflată în aces-ta putea în orice moment să-și piardă

 viaţa. Ajunși lângă persoana aflată în di-ficultate, poliţiștii de frontieră l-autransbordat pe acesta la bordul naveipoliţiei de frontieră, i-au acordat primulajutor și au recuperat velierul dintretrunchiurile copacilor care pluteau înderivă pe fluviu. Persoana salvată a de-clarat că viitura, vântul puternic, condi-ţiile meteorologice nefavorabile și valu-rile mari, l-au pus în imposibilitate de acontrola și a naviga cu velierul fiindconștient că putea fi în pericol în orice

moment. După ce a fost ridicat la bord șitransportat în portul Sviniţa, poliţiștiide frontieră au stabilit că persoana re-spectivă este Jakel Nick Marin în vârstăde 32 de ani din Landsberg, Germania șise afla în croazieră pe fluviul Dunăreaavând ca destinaţie Constanţa. Deoarececondiţiile hidrometeorologice nu i-aupermis continuarea călătoriei, poliţiștiide frontieră i-au asigurat cetăţeanuluigerman condiţii minime de cazare șihrană. Tânărul german le-a mulţumit

poliţiștilor de frontieră mehedinţenipentru faptul că prin modul rapid încare au acţionat, i-au salvat viaţa și i-aurecuperat ambarcaţia din apele Dunării.

Purtător de cuvânt,Comisar şef de politie,

PERA VALERIU 

 TURIST GERMAN SALVATDE LA ÎNEC DE CĂTRE

POLIŢIŞTII DE FRONTIERĂMEHEDINŢENI

O ambarcaţie rapidă de intervenţie ale poliţiei defrontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de FrontierăŞviniţa a intervenit pentru salvarea unui tânăr de

naţionalitate germană ambarcat pe un velier aflat înpericol de a se scufunda în fluviul Dunărea, în

apropierea localităţii Ilişova (km. fl. 1003 al Dunării).

Ambarcaţia de agrement intrase în derivă şi nu maiputea fi guvernată după ce fusese afectată de viitura,

vântul puternic şi valurile mari ale Dunării.

Page 13: Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

8/11/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-526-septembrie-2014 13/16

13

9 - 16 Septembrie 2014

S.C. Romtelecom S.A.VINDE TEREN ŞI CONSTRUCŢII 

în judeţul Mehedinţi, oraşul Drobeta TurnuSeverin, str. Constructorilor.

Proprietatea subiect este situată într-o zonă preponderent comercială şi estecompusă din teren în suprafaţă de aprox. 10,200 mp şi construcţii în suprafaţătotală de 1,400 mp.

 Pentru vânzarea acestui imobil, Romtelecom organizează licitaţie.Data limită de depunere a ofertelor este 26 septembrie 2014, iar licitaţia are

loc în perioada 29 septembrie 2014 – 24 octombrie 2014.Pentru mai multe detalii despre imobil şi regulamentul licitaţiei vizitează-ne

 pe www.realestate.romtelecom.ro sau ne puteţi contacta la telefon: 0766.443.707Persoanele interesate să participe la licitaţie pot solicita Caietul de Sarcini şi peadresa de e-mail: [email protected]

Conform declaraţiilor primarului comunei Rogova, CostinelVamvu, până în vara anului viitor, toate uliţele localităţilor Rogova șiPoroiniţa vor fi asfaltate și modernizate cu rigole și podeţe. „La oraactuală se lucrează la asfaltarea străzilor din localitatea Rogova. Estevorba de aproape patru kilometri de străzi asfaltate, rigole și podeţe.Până în vara anului 2015 vor fi asfaltate toate străzile din Rogova șidin satul Poroiniţa, proiectul ridicându-se undeva la 34 miliarde leivechi”, a declarat primarul Costinel Vamvu. Așadar, comuna Rogovava deveni astfel a doua localitate, după Vânjuleţ, care va avea toatestrăzile asfaltate. Și dacă tot ne aflăm în pragul începerii noului anșcolar, conform primarului Costinel Vamvu, cei aproape 210 elevi dincomuna Rogova vor beneficia de condiţii excelente pentru buna des-

Străzi asfaltate pentrulocuitorii comunei Rogova

După multe aşteptări şi speranţe, locuitorii comunei Rogova vorbeneficia de asfalt pe toate uliţele.

fășurare a cursurilor în anul șco-lar 2014 – 2015. „Școlile sunt pre-gătite, igienizate, iar sălile declasă care lăsau de dorit, au fostreabilitate și renovate în totalitate.

De altfel, școala din Rogova vabeneficia de un proiect de mo-dernizare și reabilitare, în plus, vafi dotată cu o centrală termicămodernă și performantă care săfacă faţă cu brio temperaturilorscăzute din timpul ierni și să ofe-re un confort cât mai optim elevi-lor. Trebuie reamintit faptul cășcolile din localitate au fost dotate

cu centrale termice, însă acesteanu pot să ofere confortul optim,acestea neputând să crească tem-peratura la peste 40 de grade”, amai adăugat Costinel Vamvu.

Acesta a mai ţinut să precizeze șifaptul că, pe viitor, comuna Rogo- va va beneficia și de un iluminatpublic la standarde europene caresă ofere populaţiei un confort ri-dicat pe timpul nopţii, însă cu unconsum redus de energie electri-că cu până la 70%.

C .O.Manda

Page 14: Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

8/11/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-526-septembrie-2014 14/1614

9 - 16 Septembrie 2014

R.N.P.Romsilva-Administraţia ParculuiNatural Porţile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orşova, 225200, MehedinţiTel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;

Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected]   www.pnportiledefier.ro

 ______________________________________________________________________________ 

Nr. 18030 din 04.09.2014

 

R.N.P.Romsilva-Administraţia Parcului

Natural Porţile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orşova, 225200, Mehedinţi

Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;Fax: (40)-252-360-511

e-mail: [email protected]   www.pnportiledefier.ro

======================================================================

 

Condiţiile cumulative de participare la examen/concurs:  1.Dosarele complete depuse pînă la termenul specicat.  2.Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarelecondiţii:  a.Studii medii .  b.Experienta si disponibilitate pentru munca de teren, pentru efortzic prelungit.  c.Abilitati de comunicare si munca in echipa.  d.Abilitati in relatia cu mass-media.  e.Experienta in utilizarea calculatorului ( Microsoft Word,Microsoft Excel, Microsoft Power Point, navigare internet, etc.)

  f.Carnet conducere categ.B  g.Cunostiinte legate de managementul ariilor protejate.  h.Fara antecedente penale  Bibliograa pentru examen/concurs este anexată prezentului. 

Documente necesare pentru întocmirea dosarului  1.Cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii

 pentru participarea la vericarea organizată pentru ocuparea postuluivacant anunţat.  2.Curriculum vitae.  3.Diploma ce atestă studiile pravăzute la condiţiile de participare (original şi copie)

A N U N Ţ

  Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier, cu sediul în str.Banatului nr.92, loc.Orşova, jud.Mehedinţi, organizează în data de 30.09.2014 ora10 :00, la sediul său, examen/concurs pentru ocuparea postului vacant de agent teren, pentru o perioada determinată până la data de 17.06.2016.  Înscrierile candidaţilor, se fac prin depunerea dosarelor, în conformitate cu dispoziţiile pct.8 ale anexei 10 la CCM în vigoare, la sediul administraţiei

 pîna cel mai târziu în data de 26.09.2014 orele 12:00.4.Adeverinţă care atestă vechimea în muncă. 5.Certicat de cazier judiciar.

  6.Buletin (carte) de identitate ( original şi copie).  7.Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie care atestăstarea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare  8.Recomandare de la ultimul loc de muncă, din care să rezulte

 prolul profesional şi moral .

  NOTĂ:  1.În urma analizării dosarelor de către comisia de examinare,candidaţii care nu au dosarul complet sau nu au depus dosarul în termenul

specicat în anunţ, nu pot participa la examen/concurs.  2.Modalitatea de vericare a cunoştiinţelor şi pregătirii profesionaleva se va realiza prin susţinerea, de către candidaţii admişi a participa, a trei

 probe : interviul, proba scrisă şi proba practică.  3.Perioada de probă, în conformitate cu prevederile art.83 dinLegea 53/2003-Codul Muncii, este de 30 de zile lucrătoare.

Relaţii suplimentare la sediul administraţiei şi la telefon 0252-360511. 

DIRECTOR Ing.Marian Jiplea

1.Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor siunele masuri pentru realizarea locuintelor.

2.Legea 46/2008-Codul Silvic al Romaniei.  3. Norme specice de securitate a muncii pentru silvicultura sieconomia vinatului ( nr.105/2000).

4.Legea nr.171/2010 privind stabilirea si sanctionareacontraventiilor silvice.  5.O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

6.OUG 23/2008 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura.7.O.M. 635/2002 privind stabilirea termenelor, modalitatilor si

 perioadelor de exploatare a masei lemnoase din paduri.  8.Ordinul nr.552/2003 al M.A.P.A.M. privind aprobarea zonariiinterioare a parcurilor nationale si a parcurilor naturale, din punct de vedereal necesitatii de conservare a diversitatii biologice.  9.H.G. nr.230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei,

 parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiiloracstora.

10.H.G. nr.77/2003 privind instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor montane si organizarea activitatilor de salvare inmunti.

  11.HG 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatiamaterialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor detransformat lemn rotund.

12.O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului.13.O.U.G. 139/2005 privind administrarea padurilor din Romania.

  14.Legea 407/2006 a vinatorii si a protectiei fondului cinegetic.  15.Legea 265/2006 pentru aprobareaO.U.G. 195/2005.  16.Legea 49/2011 privind completarea și aprobarea O.U.G.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelornaturale, a orei si faunei salbatice.  17.Dendrologie forestiera, autor V.Stanescu.  18.Botanica forestiera, autori Danciu M si Parascan D.

19.HG 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare;

20.Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor 21.Planul de Management al Parcului Natural Porţile de Fier 22.Strategia de comunicare a Administraţiei Parcului Natural

Porţile de Fier23.Planul de Management al vizitatorilor Parcului Natural Porţile

de Fier.  24.Planul de monitorizare a biodiversității Parcului Natural Porțilede Fier  

DIRECTOR Ing.Marian Jiplea

BIBLIOGRAFIE pentru examen/concurs in vederea ocuparii postului de

agent teren (ranger)

Page 15: Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

8/11/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-526-septembrie-2014 15/1615

9 - 16 Septembrie 2014

Absolventă a Facultăţii de Hi-drotehnică doresc să lucrez. Tel.0770836620.

VÂNZĂRI

♦ Vând apartament decoman-dat, zonă semicentrală (Hotel Trai-

an), îmbunătăţiri sau schimb cugarsonieră / apartament în Craio-va. Tel 0761653140.

♦ Vând vilă P+1, zonă centrală,5 dormitoare, două holuri mari,garaj, baie, bucătărie. Preţ negocia-bil. Tel 0723305925.

♦ Vând casă în satul FântânileNegre din judeţul Mehedinţi. Preţconvenabil (10.000) RON. Infor-maţii la tel. 0768338545

♦Vând garsonieră confort I, unacameră de zi, bucătărie, baie, hol,et. 2, sc. 1, ap. 14, lângă Pompieri,fără îmbunătăţiri. Preţ negociabile.Tel. 0770793628 sau 0753896835.

♦ Vând în satul Bunoaica 1 hapădure si 1 ha teren. Tel.0740048800.

♦ Vând teren 500 mp pe aero-port, posibilităţi apă și curent șigarsonieră. Tel. 0742680478

♦ Vând mașină îngheţată cu uncap la 220V și mașină WolsvagenT3 motor 1,6 motorină. Tel.

0742680478.♦ Absolventă a facultăţii de Hi-drotehnică, doresc să lucrez înacest domeniu, în contabilitate pri-mară, îngrijesc școlari, bătrâni, faccurăţenie. Tel. 0770836620.

♦ Vând vilă P+1, zonă centrală,5 dormitoare, două holuri mari,garaj, baie, bucătărie, teren 100 mp.Preţ negociabil. Tel. 0723305925.

♦ Vând vilă P+1 toate facilităţi-le, zonă centrală, preţ negociabil.Tel. 0723305925.

♦ Vând casă cu 3 camere mobi-late, dependinţe, fântână în curte lașosea naţională, asfaltată, 1 hapomi altoi diferiţi și 10 ha teren încomuna Dumbrava. Preţ negocia-bil. Tel: 0256457038 Timișoara

♦ Vând vacă fătată de o lună șijumătate cu viţică – la a patra făta-re. Preţ negociabil. Tel: 0252362882după ora 20.00.

♦Vând transformator sudură curăcire în ulei. Preţ negociabil. Tel:0252362882, după ora 20.00.

♦ Vând în satul Bunoaica 1 hapădure și 1 ha teren intravilan cupomi fructiferi și o cabană din bile

de brad cu 2 camere și bucătărie.Tel: 0740048800.

♦ Cumpăr moară mălai (valţ)format mic. Tel: 0730811571.

♦Vând casă cu 3 camere +bucă-tărie + baie în Tabaci, două salteletip Relaxa, mașină de cusut ILEA-

NA, aparat de abdomene, sobăemailată SUPER. Tel. 0770687160sau 0741 337672

♦ Vând Opel Astra „G” Cara- van, an fabricaţie 2001, euro 4, air-bag – 4, motor 1,2 injecţie benzină,AC, ABS, închidere centralizată,km reali 200.000, unic proprietar,foarte bine întreţinută. Preţ fix3000 euro. Tel. 0723/631348.

♦ Execut lucrări de instalaţii sa-nitare și încălzire de toate tipurilela preţul pieţei. Tel. 0723/631348.

♦ Ofer colecţionarilor, colecţiide discuri, reviste, ziare și diverseobiecte rare. Tel. 0722/086474.

♦ Vând ţuică de prună, oricecantitate. Preţ foarte bun. Tel.0742957592.

♦ Vând gospodărie în comunaMalovăţ, cu două case la curte, unala etaj plus anexe gospodărești, te-ren intravilan 4000 mp, extravilan4 hectare, vie 1100 bușteni, încălzi-re centrală. Preţ negociabil. Tel:

0731/126646.♦ Vând boiler electric 5 litri, ne-

folosit. Preţ negociabil. Tel:0252/362882 sau 0754/520261.

♦ Vând 4 buc lampă cu neon ,lungimea tubului 1200 mm. Preţneg. Tel. 0252/362882 sau0754/520261.

♦ Vând două bucăţi birouripentru școlari, noi, nefolosite. Preţneg. Tel. 0252/362882 sau0754/520261.

♦ Vând teren intravilan 10.000

mp, posibilităţi curent electric șiapă în comuna Tâmna, sat Creme-nea de Jos. Preţ neg. Tel.0252/362882 sau 0754/520261.

♦ Vând teren extravilan 1,200ha în comuna Tâmna, sat Creme-nea de Jos. Preţ neg. Tel.0252/362882 sau 0754/520261.

♦  Vând teren în Ogradena Ve-che-Eșelniţa (lângă Orșova), supra-faţă 1096 mp. Relaţii la telefon0033675986816.

♦Vând garsonieră ultracentral.

Preţ 17.000 euro negociabil. Tel:0725/176.788

♦Vând apartament 2 camere,parter, fără îmbunătăţiri, chiar cucredit ipotecar, zona Călărași. Tel.0252/318898 sau 0740/182.755

♦Vând parter casă zonă centra-lă. Tel. 0755/123390. Între orele18.00 – 21.00

♦Vând garsonieră cf 1 suprafaţăutilă 32 mp, stare foarte bună, mo-bilată și utilată., în spate la Raiffei-sen de pe Bulevard. Bl C1, sc.1 et.2. Preţ negociabil. Tel: 0741/216902

♦Vând mobilă bucătărie și pătuţpentru copii cu saltea cu iarbă demare. Tel. 0754/520261 sau0252/362882 după orele 20.00. Preţnegociabil.

♦Vând casă, anexe, apă, curent,pomi, vie, pădure, teren arabil. Co-muna Voloiac. Tel. 0754/520261sau 0252/362882 după orele 20.00.Preţ negociabil.

♦Vând discuri muzică popularăzona Oltenia, Muntenia din anii1960 – 1980. Tel. 0754/520261 sau0252/362882 după orele 20.00. Preţnegociabil.

♦Vând șifonier cu una ușă șisertar, ladă de zestre, ambele foarte vechi de peste 200 de ani. Tel.0754/520261 sau 0252/362882după orele 20.00. Preţ negociabil.

Vând apartament 2 camere,deomandat, etaj 2, mici îmbunătă-ţiri. Preţ 83.000 lei, negociabil. Tel:0748/357.059

♦Vând casă 4 camere, magazie,pătul, pivniță, fântână în curte, apăpotabilă, grădină, suprafață 1000m.p., vie, pomi fructiferi, comunaVânjuleț. Preț 35000 negociabil.Tel. 0733711806.

♦Vând piese combină Jonn De-ere, dezmebrez masă tăietoare, 2roţi motrice, 2 roţi direcţie, piesetransmisie, cutie viteze site la pre-ţuri foarte convenabi le .Tel:0732.583.177,0755.840.621

♦Vand Voucher Rabla cu valoa-

rea de 6500 lei, emis in data de 9iulie 2013, 3000 lei negociabil. Re-latii la numerele 0762657505 sau0767229903.

♦Vând casă în oraș Strehaiazonă centrală, str. Stroescu nr. 19, 3camere și bucătărie cu teracote, 2holuri, baie și beci, grădină flori,curte cu fântână cu apă potabilă,anexe gospodărești, acces 2 autotu-risme sau 2 microbuze, grădină delegume mare cu apă de la reţea,pomi fructiferi și viţă de vie.

Preţ 32.000 euro – negociabil.Tel 0724959652

♦VÂND -Apartament 3 came-re decomandat, în faţa Școlii Ge-nerale nr 11, bloc reabilitat termic,termopane, gresie, faianţă, ușischimbate, parchet. Merită văzut.Preţ negociabil. Tel: 0723/259/016.

♦ Vand Garsoniera confort

1,cu fata la faleza etaj 2,supra-

fata 30 mp,str:cernei nr 33,sc A.

Tel:0723.647.236, 0727.891.825

Vând casă și bucătărie în comPoroina Mare Mehedinţi, acoperitecu ţiglă, teren 2.500 mp. Locuinţebătrâne sau materiale rezultate dindemolare. Tel:0731.786.211,0352.803.492. Preţ:negociabil

♦Închiriez apartamente mobila-te și utilate în zonele CET și Stoma-tologie. Preţ 150 euro. Tel.0740472842.

Talon de MICA PUBLICITATE - GRATUIT

Nume: ________________________________________________________________

Prenume: _______________________________________________________________

CI/BI: seria ________ Nr. __________________________

Localitatea: _____________________________________________________________

TEXTUL ANUNȚULUI:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Trimiteți pe adresa: Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, strada I.C. Brătianu Nr. 11 A,

orice anunț de mică publicitate.

 Atenție! Pentru anunțurile matrimoniale, de comemorare sau deces este obligatorie furnizareanumelui complet și numărul de telefon.

Talon de MICA PUBLICITATE - GRATUIT

Nume: ________________________________________________________________

Prenume: _______________________________________________________________

CI/BI: seria ________ Nr. __________________________

Localitatea: _____________________________________________________________

TEXTUL ANUNȚULUI:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Trimiteți pe adresa: Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, strada CRIȘAN, Nr. 25, etaj 2

orice anunț de mică publicitate.

 Atenție! Pentru anunțurile matrimoniale, de comemorare sau deces este obligatorie furnizareanumelui complet și numărul de telefon.

Page 16: Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

8/11/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 52/6 septembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-526-septembrie-2014 16/16

9 - 16 Septembrie 2014

SEVERINUM ANTIK S E V E R I N U M A N T I K @YAHOO:COMWWW.SEVERINUMANTIK.RO

Tel: 0753. 568. 354

Ne găsiţi pe B-dul Tudor Vladi-

mirescu, colţ cu str. Kissellef 

Vindem și cumpărăm antichi-

tăţi, evaluăm și recondiţionăm.

Magazinul nostru vă oferă o

gamă variată de obiecte de artă,

mobilier vechi, bijuterii, picturi,numismatică, filatelie, obiecte de

decor, pendule și ceasuri de buzu-

nar, literatură, obiecte din sticlă și

ANTICHITĂŢI

porţelan ale unor manufacturi deprestigiu.

Vrei să faci un cadou deosebit,să amenajezi un spațiu cu eleganță,rafinament și bun gust?

Te așteptăm la

SEVERINUM ANTIK Pentru cunoscători!

Pipeta cu vitriol  Motto: Prevenirea accidentelor de muncă: Angajaţii care vin la muncămai târziu sunt rugaţi să meargă pe partea dreaptă a coridorului, ca să nu seciocnească cu angajaţii care pleacă mai devreme!

Ordonanţa care încurajează traseismul politic a stârnit patimi și valuride mișcări neașteptate de trupe. Doar doi-trei primari nu și-au manifestatdorinţa de a trece la PSD, în vreme ce printre consilierii locali sunt maimulte reticenţe. Se spunea că în mandatul trecut toţi primarii PSD tremu-rau de frica lui Mihai Stănișoară și Prefectului Ion Mîţu. Cu toate acestea,cei 14 primari PSD de atunci n-au păţit nimic, au rămas în funcţii, au pri-mit și bani de investiţii, nu au fost luaţi cu japca, nu au avut parte de marișicane, poate cu excepţia fostului primar de Voloiac pentru care Ion Mîţufăcuse o… pasiune specială. Dar nici acela n-a păţit nimic, e liber, la locullui și toate lucrurile au trecut. Acum concursul acesta, al alergării primari-lor sub steagul roșu, de ce este justificat? În urmă cu vreo șase luni, toţispuneau că le e frică de Duicu! Acum, de cine le mai este frică? Sunt con- vins că nici măcar ei, „fugacii”, acești NEISPRĂVIŢI, toţi după chipul șiasemănarea celui mai grobian dintre ei, Stănaia, nu pot să răspundă laaceastă întrebare dar le dau altă temă de reflecţie În mod normal făcând

pasul către PSD, ei nu trebuie să se întâlnească, „să lucreze” doar cu șefii, cisă dea ochi, să strângă mâini și cu membrii organizaţiilor locale ale PSD-ului, oameni împotriva cărora au luptat și alături de care trebuie să militezede acum încolo. Ăștia cum îi vor privii? Primarii, ca primarii, poate că or săse descurce, dar consilierii locali ce vor face? Ei cred că peste doi ani se vormai regăsi pe vreo listă? Le răspund eu: DA, se vor regăsi pe lista fraierilor!

Buletin de Mehedinţi