Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

of 32 /32
8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014 http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 1/32  Anul II v Nr 60 3 - 9 Noiembrie 2014 32 pagini 1 leu www.buletindemehedinti.ro Fondator:  MARIUS CILIBIA Săptămânal de informaţie și atitudine al mehedinţenilor R

Transcript of Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

Page 1: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 1/32

 Anu l II v Nr 603 - 9 Noiembrie 2014

32 pagini 1 leuwww.buletindemehedinti.ro

Fondator: MARIUS CILIBIA

Săptămânal de informaţie și atitudine al mehedinţenilor 

R

Page 2: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 2/322

3 - 9 Noiembrie 2014

S.C. TIPOGRAFIA PROD COM S.R.L.Târgu-Jiu, Gorj, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr.20

Tel. 0253-212.991,Fax  0253-218.343 E-mail:  [email protected]

 Pre-press & printing

Fondator: Marius CILIBIA

Săptămânal editat de S.C. 2 M DROBETA MEDIA GLOBAL S.R.L.ISSN 2344-2425

Redacția:Strada CRIȘAN, Nr. 25, etaj 2

Tel., Fax: 0352 417 177E-mail: [email protected]

atitudine, opinie și cultură la zi online lawww.mariuscilibia.ro

ANUNŢ

Primăria comunei Ponoarele,judeţul Mehedinţi

anunţă organizarea concursului pentru ocuparea vacant de „șo-fer”. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Ponoarele îndata de 14.11.2014, orele 10.00.Condiţii de participare:

- are cetăţenie română și are capacitatea drepturilor civile- nu are antecedente penale- posedă permis de conducere cu gradele din categoria B C

D și E- posedă atestat marfă și atestat persoane- posedă cartelă conducător auto (driver card)- posedă cartelă pregătire profesională a conducătorului auto

(atestat)- are domiciliul stabil în comuna Ponoarele-  vechime minimă în muncă – 5 ani

- vechime minimă de la obţinerea categoriilor D și D+E – 3ani

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:- cerere de înscriere în concurs în care se va menţiona postul

și serviciul pentru care optează- copie după certificatul de naștere și după caz, de căsătorie- copie după CI- adeverinţă medicală de la medicul de familie- aviz psihologic- cazier judiciar- copie al carnetului de muncă- copii legalizate la notar ale actelor de studii

Concursul constă în două probe:1) Lucrare scrisă (test grilă întrebări cu răspunsuri elaborate

din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 privind cir-culaţia pe drumurile publice cu modificările și completărileulterioare).

2) Interviul3) Probă practică.

Pentru a fi declaraţi admiși candidaţii trebuie să obţină la fiecareprobă cel puţin nota 7.

Primar Georgică Pătrașcu

Mari și minunate sunt fapteleDomnului, așa cum urâte sunt lucră-rile omului care se crede egalul Celuice Le-a făurit pe toate! De unde pânămai ieri erau dedicaţi aplicării Legii,militând pentru scoaterea din Con-siliu a doamnei Veronica Simona Ni-

colae, măsură la care s-au raliat, înultima ședinţă de Consiliu Local,până și consilierii PSD (admiţând căo soluţie DEFINITIVĂ a Instanţeinu poate fi călcată în picioare și căPrimăria are de plată, deja, 500 demilioane de lei vechi pentru neres-

MEHEDINŢIUL panoramicpectarea unei sentinţe judecăto-rești!), acum „independenţii” trag cudinţii de respectiva doamnă! De ce?Păi, deunăzi, doamna Nicolae averti-za că… „se mai gândește dacă șicând va vorbi”!!! Cine, domnișoare,doamne, domni, s-o simţi ameninţatde eventualele dezvăluiri, de s-a re-deșteptat, brusc, dragostea „pentrucel plecat”? O să descifrăm noi șitreaba asta, că n-au intrat zilele-nsac!

¤¤¤¤Tot la ultima ședinţă de Consiliu

Local, în ciuda opoziţiei consilierilorACL, s-au mai aprobat unele „lu-cruri și lucrări” ciudate, precum amaflat de la domnul liderul opozanţi-lor, domnul Mircea Sevastian Grosu.Astfel, Primăria va cheltui din buge-tul propriu, peste 3 miliarde de lei vechi pentru a da cu artificii de săr-bătorile de iarnă, că asta ne lipsea,căldură avem, slavă Domnului, căcă-lău! Suma, dacă ţinem cont de con-tribuţiile sponsorilor, urcă spre 5(cinci) miliarde de lei vechi, că e ne- voie de „imagine” pentru aleși, cepăcatele noastre! Sau ale lor? La fel,s-a aprobat construirea unei șarpan-te la o grădiniţă, în valoare de, aten-ţie mare, 7 (șapte) miliarde de lei.Cel mai scump și mai cunoscut ope-rator de pe piaţă spune că o șarpantănu poate valora mai mult de 5% din valoarea construcţiei, ceea ce în-seamnă că, la un calcul simplu, clă-dire în care funcţionează grădiniţa,ar valora 140 de miliarde le de lei,ceea ce, cu toată responsabilitatea,declarăm că este EXCLUS! Așteptăm

o reacţie a organelor abilitate ale sta-tului, așteptăm reacţia cetăţenilor,pentru că se pare că oamenii grupaţiîn jurul lui „Jumi-Juma” nu se maisatură și se joacă-n banul public cagăina-n boabe! Păi suma asta, băieţiși fete, era suficientă pentru reabili-tarea drumului care leagă orașul de

firma EuroTire, dar de acolo, nu-iașa?, nu putea… „să pice nimic, ni-mic…”. O să revenim, că prea e ofer-tant și f ierbinte subiectul…

¤¤¤¤Că tot veni iarna, iar noi plătim

gigacaloria la preţ majorat, să maispunem că, așa cum declară factoriiresponsabili de la Termo, nu maiprea este cărbune pe stoc, iar severi-nenii riscă să rămână și fără brumade căldură pe care o mai au în calori-fere! Primarul și prefectul tac, deși artrebui să se dea cu capetele de pereţi

pentru că severinenii, sărăciţi și fărăsperanţe, plătesc apa călduţă la preţde agent termic aflat în parametrii!Ei, o veni vremea când și durerile-ncur vor fi plătite cum se cuvine, căprea de multe ori au scăpat unii caprin urechile acului de rigorile Legii!În câteva zile o să prezentăm severi-nenilor și tuturor cititorilor noștri,cât îi costă întreţinerea curviștineiunuia dintre cele mai cunoscute per-sonaje din Administraţia publică!Atenţie mare, nu iertăm pe nimeni,așa că o să dezvăluim lucruri incre-dibile despre felul în care soţi ce pă-reau liniștiţi și fericiţi și-au prins so-ţiile în partide lubrice cu fel și fel deindivizi, despre politicieni care…, însfârșit, veţi vedea, că timp, slavăDomnului, avem…

¤¤¤¤La Vlădaia oamenii în vârstă, în

special femeile care au probleme pela Primărie, se plâng de atitudinea viceprimarului, un neica-nimenicare până la această vârstă n-a avutun loc de muncă stabil, care vine

băut la serviciu, jignește oamenii, baîi mai și îmbrâncește. Noi vom reve-ni cu amănunte, deși nu ne mai mirănimic; într-un judeţ în care prefecteste un politruc care a fost doar in-structor de călușari se poate întâm-pla orice… Absolut orice!

Buletin de Mehedinţi

Page 3: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 3/323

3 - 9 Noiembrie 2014

Semne de întrebare  De sezon 

Banculsăptămânii

Un bărbat îi spune vecinuluisău că se poartă cam indecent.- De ce, vecine?- Te vede toată strada cum îţiîmbrăţişezi nevasta în ecareseară, după ora zece. Şi nicimăcar nu tragi perdeaua… 

- Ei, vezi cum bârfeşte lumea?

Păi eu, în ecare seară, dupăora zece, sunt la club...

Ciudată sărbătoare, adoptată câtai zice pește de românașii noștri,

mai ales că, dincolo de aspectul decarnaval, logo-ul ei este atât de nea-oșul „Ne daţi, ori nu ne daţi!?”…Dincolo de îndemnurile BOR pen-tru enoriași, de a nu da curs obiceiu-rilor „păgâne”, „satanice”, etc, am se-sizat și recomandarea oficialilorPSD, care și-au sfătuit simpatizanţiisă nu bată pe la ușile demnitarilorlor, mascaţi și costumaţi, întrucât austrângeri de inimă atunci când daucu ochii de „mascaţi”… Între timps-a convins și domnul viceprimarScreciu că nu-i suntem „cei mai

aprigi dușmani”, că noi am făcut ocritică normală, chiar constructivă,iar adevăraţii săi dușmani trebuiecăutaţi printre persoanele pe carele-a ajutat, le-a cultivat, le-a sprijinit,iar pe unele le-a introdus chiar în fa-milie! Pe unul l-a scos din posturade NIMENI, iar acum, acesta îi vâ-nează capul, deși, din ce știm, numai are nici un cumnat de pus înfuncţie! Mă rog, fiecare doarme așacum își așterne… Cu toate astea,domnule viceprimar, vă avertizămcă mai sunt numai 58 de zile până la

sfârșitul anului, iar „portughejii”nici gând să deschidă ceva… Ei, să-racii, epuizaţi financiar de costurilepe care le-au suportat la achiziţiona-rea terenului, abia au făcut cerere, laGuvern, pentru ajutor de stat, adicămilogeală la ușă străină, iar dosarullui va fi studiat, probabil, până lasfârșitul anului! Pot să pun pariu,domnule viceprimar, că „portughe- jii” dumneavoastră vor crea locuride muncă în Mehedinţi la fel ca și„chinejii” lui Rodin Traicu, artizanul jafului sistematic de la RAAN! Văprindeţi? Dumneavoastră aţi maiconfundat șobolanul cu elefantul,doar pentru faptul că amândouă

HALLOWEENmamiferele își arată incisivii, ca em-blemă, numai că ultimul este semnulprosperităţii, al forţei de regenerare,al norocului, iar cel dintâi este sim-bolul fugii în caz de pericol, al tră-dării și mai este și purtător de ciu-mă, hrănindu-se, între altele, cudejecţii și stârvuri… Să vă lăsăm,însă, cu problemele dumneavoastră,deloc puţine, deloc ușoare, nădăjdu-ind că după Halloween veţi vedeaoamenii așa cum sunt, fără mască…

Multe se vor dezlega în săptămânileurmătoare și am nădejdea că vor fi șilucruri absolut spectaculoase! Ameu așa, un feeling, că și toamna asta va fi frumoasă, mai ales pentru cule-gătorii mascaţi! Moș Drăghiea cică verif ică valiza în fiecare seară, sănu-i lipsească alifia (pentru bătă-turi?) și pasta de dinţi cu aromă debanane, da’ nu-i singurul care aș-teaptă să plece tai-tai (prin oraș sefac, deja, bancuri despre papagalulnegru care va deveni, la înghesuială,Mireasa neagră!)… Vom vedea ce și

cum, pentru că zilele zboară! M.C.

Președintelui Traian Băsescuîi este frică! De ce, de cine, habarnu am, pot să bănuiesc, dar, cucertitudine, nu pot face afirma-ţii… Altfel cum să ne explicămfaptul că loviturile sale împotrivacontracandidaţilor Elenei Udrea,candidatul său la președinţia Ro-mâniei, au fost atât de firave!?Gogoașa că va mai scoate ceva

din mânecă înainte de turul doi,nu rezistă! Păi doamna Udrea nu va ajunge, cel mai probabil, în tu-rul doi, mult mai bine plasată fi-ind, se pare, doamna MonicaMacovei în acest moment, șiatunci pentru ce ar mai lupta deja„fostul” președinte? PMP-ul, vii-torul vehicul politic al lui TraianBăsescu se arată a fi doar o re-morcă pe pană, un surogat con-stituit în pripă, un fel de oaste destrânsură care să sperie prin nu-măr, nu prin valoare. După aceste

alegeri, mai mult ca sigur, măruldin emblemă dovedindu-se gău-nos, „oastea de strânsură” se vaîmprăștia în cele patru zări și nueste exclus ca mulţi dintre „mili-tanţii nuţiști” să se regăsească,chiar înainte de Sfintele Sărbătoride Crăciun, prin tabăra psd-istă.Că vorba aceea, combatanţi și ei,cum să rămână fără steag, fărăgornist și fără cazarmament? Re- venind, însă, la tema de bază, dece mult trâmbiţata campanie dedezvăluiri din partea președinte-

lui s-a rezumat la faptul că VVPonta este fost agent acoperit?Păi asta știa tot românașul caregândește mai mult decât o facemăgarul când stă în ploaie, cuieslea goală. Cei care gândesc maipuţin de atât-și care, recunoaș-tem, sunt mulţi-constituie grosulelectoratului dur al PSD-ului, iarpentru ăștia nu contează nicidacă VV Ponta ar fi asasin plătit,nu un biet fost agent acoperit,lipsit de rezultate profesionale, lafel cum a fost și în postura de

procuror al Republicii… Așa-

dar…, un fâsss, este drept, unulprelung, prezidenţial, menit, însă,să acopere eforturile reale, con-sistente, generoase, ale Justiţiei,de a stârpi „tagma jefuitorilor”din România! Dovada? FamiliaHrebenciuc, în componenta eimasculină, se află după gratii!!!Socrul scopit al premierului esteurmărit penal, celulele gem de

președinţi de consilii judeţene,Liviu Dragnea și Dan Șova, Eca-terina Andronescu și Micky Șpa-gă sunt-și ei-urmăriţi penal, iarMiron Mitrea a fost condamnatdefinitiv, la închisoare cu execu-tare! Cine s-ar fi gândit, la înce-putul anului în curs, că toateacestea vor fi posibile? În conse-cinţă, ameninţările lui Traian Bă-sescu au părut mai mult niștebâlbe, strecurate șuierător printrebuzele strânse, un fel de șuieratde ameninţare al unui șarpe în-

colţit, care speră să-și sperie ad- versarii doar cu forma asta demanifestare. Probabil că în turuldoi, atunci când „candidatul”Elena Udrea nu va mai conta înbătălia politică, nici președintelenu va mai spune nimic. Desprenimeni… Rămâne să vedem de va fi așa sau nu…

 Marius CILIBIA

ASTA A FOST TOT?

Page 4: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 4/32

4

3 - 9 Noiembrie 2014

 Dacă la parter și etajul 1 au în-grămădit ceva mobilier mai acătării,

la etajul 2 au adus doar mobilier de-teriorat și recondiţionat, sau doarspoit cu ceva vopsea, de la vecheaMaternitate, acolo unde au fost de-pistate o serie întreagă de infecţiispitalicești, de notorietate. Cea maicunoscută problemă, cel puţin dincele știute de noi, a fost cea a infestă-rii cu stafilococul auriu… De ce-șibat joc oamenii ăștia de noi toţi? Înfond, nu doar adversarilor de astăziai PSD-ului li se vor naște copiii aco-lo! Inconștienţa și incompetenţa a5-6 inși care vor să-și apere posturile

și avantajele personale duc la con-damnarea unor generaţii întregi deprunci, nu doar din judeţul Mehe-dinţi, ci și din judeţele limitrofe. Dece, dacă tot n-au fost în stare să facănimic, dacă nu le-a ieșit nici „mână-ria chinezească”, menită să le bage înbuzunare aproape două milioane deeuro, n-au dat drumul la activitate laBlocul Materno-Infantil încă deacum doi ani? Un mucalit ne-ar spu-ne că dacă ar fi făcut așa, n-ar mai fiavut unde tăia panglici și n-ar mai fi

asigurat fluxul de știri la „Coliviaciorii ofilite”… O fi, numai că nouă

nu ne arde de glume, cel puţin nu pemarginea acestui subiect! Invitaţi sămânuiască foarfecele la sinistrul eve-niment cu repetiţie, premierul VVPonta și ministrul Nicolae Bănicioiuau refuzat, mai ales că au aflat la cemizerii s-au pretat subalternii lor dinteritoriu, așa că serviciile de mânuireau fost prestate de Aladin Gigi Geor-gescu. Până la urmă, membrii guver-nului actual, ca și ai oricărui alt gu- vern de până acum, nu aveau cecăuta la o astfel de manifestare, Blo-cul Materno-Infantil neprimind fon-

duri guvernamentale pentru con-strucţie, el fiind rezultatul iniţiativeiși eforturilor exclusive ale mehedin-ţenilor. Iniţiativa pornită de deputa-tul Eugen Nicolicea în urmă cu vreodouă decenii, a fost materializată in-tegral, de la A la Z, de către MariusBălu în mandatul de președinte al CJMehedinţi din perioada 2008-2012.Asta, ca să se știe și să nu mai umblenimeni cu fofârlica! Cât privește vii-torul pruncilor care se vor naște aici,este suficient să mai spunem că cea

SINISTRU, CONDAMNABIL, STRIGĂTOR LA CER! Ştim că liderii PSD îşi tratează propriisimpatizanţi ca pe o turmă docilă şi nu prea mobilată intelectual, dar de ce or crede cătoţi mehedinţenii sunt la fel, habar nu am. În consecinţă, pentru a mai puncta câte ceva

 în arsenalul propagandei de campanie electorală, astăzi preşedintele interimar alConsiliului Judeţean Mehedinţi a inaugurat (încă o dată!), singur-singurel,

Blocul Materno-Infantil din Drobeta Turnu-Severin.

PSD CONTINUĂ SĂ-ŞI BATĂ JOC DE MEA CÂTA OARĂ?) BLOCUL

Page 5: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 5/32

5

3 - 9 Noiembrie 2014

STOMATOLOGIEIMPLANTOLOGIE

PROTETICĂ

VOUCHERProgramează-te acumpentru GRATUITĂŢI!Fii pacientul nostru

şi beneficiezi deREDUCERE

10-25%SEVERIN IMPLANT CLINIC

VOUCHERNume…………..

Prenume…………Cu acest voucher primiţi

 GRATUIT lucrări descrise alăturat.

 În plus, prin acest voucher deveniţi unul dintre pacienţii

 noştri speciali şi beneficiaţi deREDUCERI între 10-25%.Policlinica Aluniş, Serpentina

Roşiori, aripa de vest

SEVERIN IMPLANT CLINIC

(spre Timişoara)Tel: 0352.420.576. 0721.91.70.91

Programează-te acumla 0352.420.576 pentruCADOUL nostru pe 2014!

Un consult şi două şedinţe dedetartraj şi periaj profesional

disponibile pe parcursul acestui anCONSUL GRATUIT

Evaluarea sănătăţii oro-dentareValoare CADOU 40 de lei

DETARTRAJ+PERIAJProfesional+profilaxia cariei

Valoare CADOU 180 de leiDETARTRAJ+PERIAJ

Profesional+profilaxia carieiValoare CADOU 180 de lei

Singura clinică de implantologie dinDrobeta Turnu Severin.

 Medic stomatolog – Raluca Floricică Lunguleasa Implantologie- dr. Dragoş Antonescu

mai mare parte a mobilierului „re-condiţionat” a fost transportat cumașina care a cărat sute de cadavre șide organe rezultate de la autopsiilefăcute de către Serviciul de Medicină

Legală Mehedinţi. În rest, staţi și ju-decaţi singuri, oameni buni, că ires-ponsabilii ăștia care vremelnic neconduc, se pare că nu au capacitateasă o facă!

HEDINŢENI! S-A INAUGURAT (PENTRUMATERNO-INFANTIL!

Page 6: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 6/326

3 - 9 Noiembrie 2014

Victor Ponta își va încheia carierapolitică în 16 noiembrie. Peste câtevazile și președintele Băsescu va face lafel. Președintele țării va fi Klaus Ioha-nnis. Atacurile murdare curg la adresaviitorului președinte al României. Pă-

cat că vin și din partea președinteluiactual al țării, care la momentul candi-daturii la președinție, în 2004, era tri-mis în judecată într-un dosar penalcelebru. În dosarul Flota, Băsescu afost trimis în judecată în august 2004

ANDREEA PAUL: De ce faceacum Băsescu ceea ce făcea

Năstase cu 10 ani în urmă?

Alături de reprezentanţi ai SPO din ţările membre(Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Ungaria, Ma-

cedonia, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia șiTurcia ), au participat invitaţi de la Asociaţia Mondialăa Serviciilor Publice de Ocupare, precum și din institu-ţii omoloage din Austria, Franţa, Lituania și RepublicaMoldova. Lucrările conferinţei au fost deschise dedoamna Cristiana Barbu, președintele Agenţiei Naţio-nale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care a salutatprezenţa participanţilor străini și români, a domnuluiLevente-Akos Horvath, secretar de stat, MinisterulMuncii, Familiei, Protecţiei Sociale și PersoanelorVârstnice, precum și a domnului Jean-Pierre Calais, șe-ful Departamentului Cooperare și Relaţii Internaţiona-le, Pôle Emploi (Franţa), prezent la conferinţă și ca re-prezentant al Asociaţiei Mondiale a Serviciilor Publicede Ocupare. În cuvântul său de deschidere, doamna

Cristiana Barbu a subliniat că “ în mamagementul SPOeste necesară definirea și utilizarea unor indicatori caresă reflecte cât mai fidel activitatea și performanțele ser-viciului public de ocupare, ținând cont de resursele fi-

nanciare și umane disponibile, astfel încât toate efortu-rile să fie concentrate către satisfacerea cât mai bună a

nevoilor clienților noștri, persoane aflate în căutareaunui loc de muncă și angajatori”. Prima zi a reuniunii afost dedicată managerilor SPO și a avut ca temă, pentruprezentări și dezbateri, „Managementul SPO prin indi-catori de performanţă”. Prezentând experienţa româ-nească în managementul bazat pe indicatori de perfor-manţă, domnul Eugen Preda, consilier a l președinteluiANOFM, a subliniat importanţa pe care o prezintă sta-bilirea de obiective și ţinte realiste și de niveluri de per-formanţă pentru actul de conducere, precum și necesi-tatea de a optimiza corelaţia dintre performanţă șiresursele alocate. De asemnea, s-a referit la contractelede performanţă managerială pe care, potrivit legii, leîncheie anual președintele ANOFM cu ministrul Mun-cii, Protecţiei Sociale, Familiei și Persoanelor Vârstnice,

precum și cu directorii executivi ai agenţiilor teritorialede ocupare a forţei de muncă. „Pentru managementulServiciului Public de Ocupare din România indicatoriide performanță constituie repere esențiale. În cadrul

contractului de performanță managerială pentru anul2014 sunt prevăzuți 10 indicatori de performanță, care

reflectă priorităţile momentului: ocuparea tinerilor,ocuparea șomerilor de lungă durată și a persoanelordin grupuri cu nevoi speciale, creșterea eficiențeimăsurilor active de stimulare a ocupării ”, a precizatdomnul Eugen Preda. Reprezentanții SPO din țărileinvitate și din cele membre CPESEEC au prezentat sis-temele manageriale bazate pe indicatorii deperformanță, oferind o bună ocazie pentru schimb debune practici în acest domeniu. În cea de-a doua zi,experţii SPO participanţi au discutat despre „Sistemeleutilizate de SPO pentru analiza pieţei muncii, evaluareaimpactului măsurilor active și a altor acţiuni pe piaţamuncii”. Cu această ocazie au făcut expuneri reprezen-tanţi ai SPO din România, Fran ța, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Ungaria, Macedonia,

Muntenegru, Serbiaș

i Sovenia, urmate de dezbatericare au constituit un util schimb de bune practici.Serviciul Comunicare și

Secretariatul Consiliului de Administratie

Repere ale Conferinţei Centrului Serviciilor Publice deOcupare din ţările din Sud-Estul Europei (CPESEEC)

Centrul Serviciilor Publice de Ocupare al ţărilor din Sud-Estul Europei, îninţat în anul 2007 în

scopul întăririi şi dezvoltării relaţiilor dintre instituţiile de prol din această regiune geogracă, şi-a

desfăşurat cea de-a 13-a conferinţă în România, la Sibiu, în zilele de 21 şi 22 octombrie ac.

și a candidat în noiembrie 2004. Dosa-rul președintelui Băsescu era un dosarpenal, nicidecum unul civil, așa cumeste al domnului Iohannis. Faptul căera acuzat într-un dosar penal nu l-aîmpiedicat să candideze atunci. Dupăce a câștigat președinția, acel dosar afost suspendat în virtutea imunitățiide care beneficiază președintele Ro-mâniei. Ca atare, nu cred că TraianBăsescu are legitimitatea necesară de aanaliza compatibilitatea sau incompa-tibilitatea candidatului ACL. Cu atâtmai mult cu cât știm bine ce fel de omsusț ine în această competiț ieprezidențială, lipsit complet decompetențele necesare funcției. Nu sespune adevărul: în acest moment, can-didatul ACL, Klaus Iohannis are unVERDICT de COMPATIBILITATE dela o instanță de judecată. E vorba deCurtea de Apel Alba. Candidatura saeste perfect legitimă și validă. Faptulcă Agenția Națională de Integritate nua acceptat verdictul de achitare alinstanței de judecată și a inițiat recurs,nu are nicio legătură cu validitatea saulegitimitatea candidaturii lui Klaus Io-

hannis. Practic, aici este un litigiu careare loc între decizia Curții de ApelAlba și ANI. Desigur, este dreptulANI de a nu fi de acord cu acel verdictși de a acționa în consecință. Vă spunînsă că circa 4% din procesele intenta-te de ANI au fost pierdute în instanțedefinitiv și irevocabil, conform răs-punsului oficial primit la o interpelareparlamentară pe care am adresat-oANI cu ocazia audierilor legate de bu-get. De ce ANI nu s-a autosesizat încazul neregulilor grave din declarațiade avere a lui Victor Ponta, care a uitatsă-și treacă cele 7 case, este o discuțiegravă care va trebui lămurită, sper mairepede decât audierile pentru noul bu-get. Biciul nedrept pus pe unul dintrecandidați și orbirea în cazul altorcandidați este periculoasă. ANI nueste o instituție creată pentru a fi folo-sită în bătălii electorale sau politice, cipentru a preveni încălcarea legii de că-tre aleși și pentru a face curățenie înrândul celor care nu respectă legea șicumulează averi nejustificat. În modevident, o prioritate imediată este în-tărirea independenței acestei instituții.

Page 7: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 7/327

3 - 9 Noiembrie 2014

În perioada 25 - 28 noiembrie 2014, în judeţul Mehedinţi se vordesfășura, în cadrul Strategiei judeţene de formare continuă, activităţile deperfecţionare prin cercurile pedagogice ale cadrelor didactice. Prin cele 26de arii de interes pe care le propune strategia formării continue la nivel ju-deţean se urmărește schimbul de experienţă și transmiterea de exemple debună practică în rândul cadrelor didactice. Activitatea de perfecţionare sedorește o experienţă utilă și constructivă, desfășurată sub forma unei lecţiidemonstrative sau a unei informări știinţifice, axată pe transmiterea noută-ţilor din didactica modernă, pe înţelegerea importanţei calităţii demersuluididactic. Activităţi practice sub forma lecţiilor demonstrative sunt progra-mate pentru susţinere la învăţământul primar, la disciplina chimie și la dis-ciplina biologie, celelalte teme propuse urmând să fie susţinute sub formaatelierelor de lucru, a informărilor știinţifice sau a colocviilor. În cadrul

acestor activităţi se va face o analiză a problemelor întâmpinate în activita-tea didactică și se vor propune soluţii pentru ameliorarea calităţii actuluieducaţional. Cercurile pedagogice sunt programate să se desfășoare pe cen-tre judeţene sau zonale, pregătirea temelor propuse fiind monitorizată decătre responsabilii de cercuri pedagogice și de către inspectorii școlari.Agenda cercurilor pedagogice este publicată pe site-ul Inspectoratului Șco-lar Judeţean Mehedinţi, www.isj.mh.edu.ro.

Biroul de presă ISJ MH 

Activitatea de perfecţionare

prin cercuri pedagogice

Incendiu izbucnit la o casă dinlocalitatea Şişeşti - cauza probabilă

a izbucnirii incendiului: coşul defum deteriorat

Duminică, 26.10.2014, la ora 04.55, două echi-paje de pompieri, din cadrul DetașamentuluiDrobeta Turnu Severin, au intervenit cu două au-tospeciale de lucru cu apă și spumă, în comunaȘișești, pentru stingerea unui incendiu izbucnitla o casă de locuit. Incendiul a cuprins acoperișulcasei de locuit, construit din lemn cu învelitoaredin ţiglă, pe o suprafaţă de cca.100 mp. Cauzaprobabilă a izbucnirii incendiului a fost jarul sauscânteile provenite de la coșul de fum deteriorat.La stingerea incendiului a participat șiS.V.S.U.Șișești cu 4 voluntari.

Pompierii au descarcerat şoferulautotrenului răsturnat

Luni, 27.10.2014, la ora 01.06, două echipajede pompieri, din cadrul Detașamentului DrobetaTurnu Severin, au intervenit cu o autospecială delucru cu apă și spumă și o autospecială de descar-cerare, la un accident rutier produs pe DN6, înzona Balota. Pompierii au descarcerat șoferul au-totrenului răsturnat în afara părţii carosabile,după care l-au predat echipajului SAJ Mehedinţi.În timp de un echipaj de pompieri acţiona pentrudescarcerarea victimei, celălalt echipaj de pompi-

eri a asigurat măsurile de prevenire a izbucniriiunui incendiu.

Autoturism incendiat

Miercuri seara, Inspectoratul pentru Situaţiide Urgenţă „Drobeta” a fost alertat să intervinăpentru stingerea unui incendiu izbucnit la un au-toturism, pe str. Transilvaniei, din municipiulDr.Tr.Severin. La locul evenimentului s-a depla-sat un echipaj de pompieri cu o autospecială cuapă și spumă, care a intervenit imediat pentrustingerea incendiului. Autoturismul a fost cu-prins de flăcări în proporţie de cca. 90%. Dupăstingerea incendiului, s-a stabilit drept cauzăprobabilă a izbucnirii incendiului, folosirea in-tenţionată a sursei de aprindere pentru a generaincendiul.

Incendiu la Finanţele Publice

Joi dimineaţa, Inspectoratul pentru Situaţii deUrgenţă „Drobeta” a fost alertat, din nou, să in-tervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit lacabluri electrice, în interiorul unei instituţii pu-blice din municipiul Dr.Tr.Severin. Pompieriis-au deplasat cu o autospecială cu apă și spumă,constatând că incendiul a fost lichidat, cu ajutorulmijloacelor tehnice de apărare împotriva incendi-ilor, de către personalul de pe locul de muncă.După ce au ventilat încăperea, pompierii au stabi-lit drept cauză probabilă a izbucnirii incendiului,scurtcircuitul electric produs la un cablu electric

defect sau neizolat corespunzător. Incendiul a cu-prins decât un cablu electric de la un corp de ilu-minat.

Pompierii mehedinţeni auintervenit la un accident feroviar

produs pe raza judeţuluiCaraş-Severin

 Joi, 30.10.2014, la ora 17.26, un echipaj de

pompieri din cadrul Detașamentului Orșova a in-tervenit, cu o autospecială cu apă și spumă, la unaccident feroviar produs pe raza localităţii Iar-dăștiţa, comuna Topleţ, judeţul Caraș-Severin. Lafaţa locului s-au deplasat și două ambulanţe aleSAJ Caraș-Severin. În urma accidentului, trei dincele patru vagoane ale trenului de persoane IR1691 București–Timișoara au deraiat. Au fostevacuaţi cca. 50 de pasageri din cele patru vagoa-ne. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijirimedicale. Călătorii au fost transportaţi cu auto-

buzele în staţia CF Băile-Herculane, de unde aufost preluaţi de către o garnitură de tren. Circula-ţia feroviară a fost închisă pe magistrala Orșova -Băile Herculane.

Pentru a sprijini echipa specializată a Regio-nalei CFR Craiova în efectuarea lucrărilor de re-punere pe șine a vagoanelor, s-a deplasat la loculevenimentului și o autospecială cu generator decurent trifazat din cadrul Detașamentului depompieri Dr.Tr.Severin. În această dimineaţă, laora 08.00, două dintre cele trei vagoane au fostrepuse pe șinele de cale ferată, acţionându-se încontinuare și la ultimul vagon.

PURTĂTOR DE CUVÂNT Plt. maj. Ramona NISTOR

Page 8: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 8/32

8

3 - 9 Noiembrie 2014

MIRCEA SEVASTIAN GROSU(consilier local şi preşedintePDL Turnu-Severin):

CONSTANTIN ADRIANSTUPARU (secretargeneral PDL Mehedinţi):

 ATITUDINI

Atât cât ne-a stat în putinţă, am încercat să ne opunemrisipirii banului public, să dirijăm cheltuielile pentrurezolvarea problemelor majore ale comunităţii. Din

păcate, foamea de imagine a unor personaje, se manifestăprin grija pentru pomeni, băi de mulţime, pocnitori şi

jocuri de artificii. Eu nu zic să nu se facă şi din astea, dardoar atunci când ne permitem! Altfel, ce facem, ţinem

oamenii în frig şi îi încălzim la lumina artificiilor? Sper săvină mai repede timpul în care totul se va plăti!

Sper ca din 17 noiembrie să trăim într-o ţară în care

speranţa a renăscut, iar visele se pot materializa. Sunt

convins că în România vor domni bunul simţ şi Legea, iar

cei care au crezut că o naţiune poate fi condusă în stil

mafiot să dispară pentru totdeauna! Încă nu este târziu

pentru asta, încă se mai poate, aşa că îi îndemn pe toţi

românii să nu-şi piardă nici speranţa, nici încrederea!

Radioteleviziunea GALAXYALĂTURI DE TINE!

Page 9: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 9/32

9

3 - 9 Noiembrie 2014

Consilierii locali, Adrian Cican și Dan Papavă, au prezentat în cadrul

unei conferinţe de presă, o parte a raportului Curţii de Conturi Mehedinţi,cea care se referă la situaţia reală în care se află Consiliul Local Orșova, caurmare a nepunerii în aplicare a unor hotărâri judecătorești definitive. „Înurma excluderii din partid a domnilor Ghergulescu Ion și Pătășanu Petre și aretragerii sprijinului politic, formaţiunea politică PDL prin consilierii săi lo-cali au iniţiat proiectul de hotărâre nr. 12 și nr. 13/16.01.2014 cu privire laîncetarea de drept a mandatelor celor doi consilieri locali și declararea cavacant a locului acestora. Datorită faptului că proiectele de hotărâre nu auprimit aviz favorabil pentru dezbatere din partea comisiei de specialitate dincadrul CL Orșova, pentru motiv că existau carenţe în documentele dovedi-toare care stau la baza situaţiei de fapt, Organizaţia PDL și următorii suple-anţi au formulat acţiune la instanţele de judecată prin care solicitau obligareaConsiliului Local al municipiului Orșova, să adopte o hotărâre constatatoarecu privire la încetarea de drept a mandatului de consilier local atât a d-luiGhergulescu Ion cât și a d-lui Pătășanu Petre, înainte de expirarea duratei

normale a acestora, ca urmare a pierderii calităţii de membru al PDL, să de-clare ca fiind vacant locul acestora în Consiliul Local al municipiului Orșovași să valideze următorul supleant pe lista de candidaţi care îndeplinește con-diţiile de eligibilitate”, se arată în raportul Curţii de Conturi. Nu putem redamai jos zecile de file ale raportului, însă spicuim ce este mai important.

„Cu privire la obligarea Consiliului Local al municipiului Orșova la plataunor amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie/zi întârziere, po-trivit Sentinţelor civile nr. 1050/24.03.2014 și nr. 1090/26.03.2014…. Potri-vit celor două sentinţe civile…..echipa de audit a calculat cuantumul amen-zilor datorate așa cum sunt formulate de instanţele de judecată, începând cudata de 15.02.2014 și respectiv 05.01.2014, în sumă totală de 85.970 lei, pânăla data de 29.09.2014……De precizat că, la această sumă de 85.970 lei repre-zentând amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie/zi întârziere semai adaugă și cheltuielile de judecată în sumă totală de 4.750 lei, așa cum aufost stabilite de către instanţele de judecată în urma judecării cauzelor afe-rente dosarelor nr. 4131/101/2013, nr. 4151/101/2013 și nr. 26/101/2014, dincare s-a achitat suma de 4.050 lei… Echipa de audit reţine faptul că până în

Consiliul Local Orşova sub„cuţitul” Curţii de Conturi

Abaterile de la legalitate şiregularitate s-au ţinut, sauchiar se mai ţin, lanţ înConsiliul Local Orşova. Mai josprezentăm o parte a raportuluiCurţii de Conturi Mehedinţi.

data de 1.09.2014, au fost achitate din bugetul UATM Orșova amenzi în va-loare de 27.120 lei în baza titlurilor executorii…. De menţionat că acesteplăţi au fost trecute pe costuri, fără însă a se stabili persoanele vinovate deneexecutarea hotărârii, împotriva cărora conducătorul entităţii trebuia să seîndrepte cu acţiune….Cauzele care au condus la deficienţele constatate, aufost determinate de:

lipsa de responsabilitate a factorilor cu atribuţii în domeniu din cadrulUATM Orșova;

exercitarea unor activităţi necorespunzătoare de către managementul en-tităţii, nerespectând principiile bunei gestiuni financiare, al economiei șieficienţei cheltuielilor și funcţionarea necorespunzătoare a controlului in-tern.

…..Prin abaterile prezentate mai sus.. echipa de audit estimează un preju-diciu cert în sumă totală de 90.720 lei, dat fiind faptul că existenţa lui estesigură, neîndoielnică și, totodată poate fi stabilită întinderea sa în prezent,după cum s-au pronunţat instanţele de judecată….. Consecinţele economi-co-financiare ale abaterilor de la legalitate și regularitate constau în prejudi-cierea bugetului local al municipiului Orșova cu amenzile de 20% așa cumau fost stabilite de instanţele de judecată……rezultând astfel, o utilizare ine-ficientă a fondurilor publice. De asemenea, situaţiile financiare nu oferă oimagine reală și fidelă a poziţiei financiare și a performanţei acesteia, rezul-tatul patrimonial fiind influenţat în mod negativ cu această cheltuială nele-gală, achitată din bugetul local…”, se mai arată în același raport. Deocamdatăatât, vom reveni în numerele viitoare ale săptămânalului nostru, cu numelecelor care trebuiau să plătească aceste amenzi.

Buletin de Mehedinţi

Page 10: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 10/3210

3 - 9 Noiembrie 2014

  ÎN ŢARA LUI DUICU CO

Pentru că mai mulţi cetăţeni s-auarătat nerăbdători să afle cum și cinea spoliat RAAN-ul, începem acum sădezvăluim, cu ajutorul stenograme-lor, cine a stat în spatele jafului, cine abeneficiat, cum se făcea acesta și careerau pionii otrăviţi care răspundeaula comenzi. Veţi vedea cum, fără săaibă vreo treabă, o firmă căpușă, casă încaseze bani, „planta” câteva uti-laje la RAAN, utilaje care stăteau de-geaba, dar care încasau, pe facturi,bani buni pentru „închiriere”… Unamic îmi spunea, cu câteva luni înurmă, că el și colegii lui ar pune mâi-nile pe pari dacă ar ști cine-i vinovatde jaful de la RAAN… Oameni buni,începeţi să pregătiţi parii!

În ziua de 03-03-2013, la ora13:14:00, POPESCU CONSTANTIN,de la postul telefonic 074456…., îlcontactează pe fiul său, POPESCU

VALENTIN, aflat la postul telefonic0743170…, cei doi purtând următoa-rea discuţie:

POPESCU CONSTANTIN: Cucâte macarale ai făcut acum la RO-MAG?

POPESCU VALENTIN: Patru.POPESCU CONSTANTIN: Cu

patru.POPESCU VALENTIN: Patru,

patru.POPESCU CONSTANTIN: Îl

chemă ăsta acum pe DULCEA la el,mă luai de el „Păi ce bă, tu îţi baţi jocde mine?” Zic: „Aia stă, înfumurataaia stă acolo cu capul în sus, vine fiulmeu acolo, păi dacă eu vin…norocultău că nu vin eu, dacă vin eu o scotprin geam afară, înţelege ce îţi spuneu aici.” Așa îi spusăi.

POPESCU VALENTIN: Aha.POPESCU CONSTANTIN: Că

cea mai bună mobilitate, că cel maibun simţ, vine VALENTIN, vineALINA stă și nu se uită…”Păi ce am

ajuns, dacă tu o trimiţi la mine cu otreabă, păi ce, eu o ţin în anticameră,o ţin la ușă? Hai să fim așa.” „Păi să

știţi… Bă nea IOANE (Dulcea, n.r.)să ne înţelegem…” „Dă-le toţi banii,toţi.”

POPESCU VALENTIN: Să-idea…

POPESCU CONSTANTIN: ToţiPOPESCU VALENTIN: Să-i dea

pe toţi dă-l în p…..mă-sii.POPESCU CONSTANTIN: Să

facă tot, să am toate facturile.POPESCU VALENTIN: Da.POPESCU CONSTANTIN: Să

facă facturile toate și la cărbune, săforţeze nota cu ălea, tot să închidă…

POPESCU VALENTIN: Mâine,mai puţin factura din CHIMIC pen-tru că nu mi-a ieșit actele….

POPESCU CONSTANTIN: Deprelungire?

POPESCU VALENTIN: Da, nule-a semnat și….

POPESCU CONSTANTIN: Păi

de ce nu le-a semnat?POPESCU VALENTIN: A durat

mult, cum durează la ăștia.

POPESCU CONSTANTIN: Darnoi puteam să mai facem prelungirepe un an acum, trebuia să mai facemlicitaţie?

POPESCU VALENTIN: Eu știumă tată, de unde să știu proceduralor!?

POPESCU CONSTANTIN: Ţi-apus la preţ ceva?

POPESCU VALENTIN: Nu, ace-lași preţ, a zis că nu se poate.

POPESCU CONSTANTIN: Îmispusă acum că nu am, că nu a vrutăia majorare la apa grea și nu a maimărit niciun preţ și tot ce s-a pe chel-tuieli, pe chestia aia, na, în sfârșit.Dar acum sunt patru macarale prinsetot timpul?

POPESCU VALENTIN: Da, pa-tru, le-am prins pe toate patru decinu…cu buget toate patru.

POPESCU CONSTANTIN: În-

seamnă 300 de milioane.POPESCU VALENTIN: Mai pu-

ţin, 230 parcă.

Page 11: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 11/3211

3 - 9 Noiembrie 2014

LCĂIAU LACHEII (VII)POPESCU CONSTANTIN: Păi e

ceva, știi cum este, sunt…POPESCU VALENTIN: da, da,

normal.POPESCU CONSTANTIN: Se

apropie 6000 de euro pe lună, ce!POPESCU VALENTIN: Fără nici

un consum, nimic.POPESCU CONSTANTIN: Ni-

mic.POPESCU VALENTIN: E per-

fect. Și ce zisă de aia?POPESCU CONSTANTIN: De

ce?POPESCU VALENTIN: De vaca

aia de la….POPESCU CONSTANTIN: Că se

ia de ea, că se ia de ea. Păi cum. Că îizisăi că „eu nu vin din bun simţ, sănu zică lumea că…dar dacă vin odatăîţi dai seama…nu…că dacă vin odatăsar cu ea în sus, ies cu ea prin geamafară, tu mă ști pe mine așa. Eu te-amsusţinut, te susţin în continuare și amfost alături, iar eu vin din familie, nuvin de aici, nu stau, nu stau la glume,la discuţii.! Se luă ăsta (Duicu, n.r.)de el, îi spusă: „Dă-i banii, dă-i banii,

toţi banii îi dai…” „Păi și cu criza?”„Toţi banii îi dai!”POPESCU VALENTIN: Da dă-l

în p…. mă-sii, știi cum e… POPESCU CONSTANTIN: Cică

vrea 200 de milioane vineri… POPESCU VALENTIN: Pe lângă

ăia ce ne-a dat chitanţa aia?POPESCU CONSTANTIN: Da,

dar te mai duci să vezi.POPESCU VALENTIN: Păi da.POPESCU CONSTANTIN: Mâi-

ne dimineaţă te duci la el, stai de vor-bă cu el.

POPESCU VALENTIN: Pe cestau de vorbă?

POPESCU CONSTANTIN: A?POPESCU VALENTIN: Pe ce, pe

ce?POPESCU CONSTANTIN: Pe

bani. Acum noi ce avem în TERMO?POPESCU VALENTIN: Avem

trei vole și o basculă.POPESCU CONSTANTIN: A…

ce înseamnă lunar, ca valoare?POPESCU VALENTIN: Păi ori-

cum facturăm, că nu am facturat, peianuarie nu am facturat nimic și fac-

turăm acum pe amândouă lunile,două încărcătoare și o volă. Și acumîncepând cu luna lu martie, trei în-

cărcătoare și o volă, două luni mai

avem de contract.POPESCU CONSTANTIN: zisă

să nu ne băgăm cu oamenii în curăţe-nia de acolo.

POPESCU VALENTIN: Nu nebăgăm, dar trebuie să scoată la licita-ţie, să facă cumva, că nu mai poate sădea direct acuma.

POPESCU CONSTANTIN: Da,păi știu ei ce fac.

POPESCU VALENTIN: Știu pemorţii mamii lor, că nu știu, tocmaiaia e, că ăștia sunt bătuţi în cap.

POPESCU CONSTANTIN: Zisăcă a dat drumul, că nu știu ce dracu,cică, că a dat drumul să facă actele.

  POPESCU VALENTIN: Da, să vorbesc cu PALCU, că cu ăsta maipot să vorbesc cu el, că în rest nu aicu cine.

POPESCU CONSTANTIN: Cuel, mai bine cu DULCEA, decât cuPALCU:

POPESCU VALENTIN: Mai binecu PALCU, decât cu DULCEA, că peDULCEA îl doare în p…. Am vorbitcu el ceva și ăia mi-au tăiat, mi-au

pus două macarale, îţi dai seama ce a vorbit el, ce a făcut el!POPESCU CONSTANTIN: Da.POPESCU VALENTIN: Un căcat

ca el…POPESCU CONSTANTIN: Cu

PALCU atunci ce să mai… POPESCU VALENTIN: Cu PAL-

CU vorbesc, cu ăla pot măcar să staude vorbă cu el.

POPESCU CONSTANTIN: Și aiace înseamnă ca bani?

POPESCU VALENTIN: Păi bine,bascula aia ţi-am zis, că am camere

pe mandrină, nu am ce să fac acolo,dar sunt două încărcătoare. Trei în-cărcătoare vine cam o sută și un picde milioane 130-140 de milioane pefiecare.

POPESCU CONSTANTIN: Ar fi400 de milioane cu bascula cu tot…

POPESCU VALENTIN: Cam400 de milioane cu tot cu basculăcam așa vine.

POPESCU CONSTANTIN: Cutotul și cu 2 și ceva de acolo 3…700de milioane.

POPESCU VALENTIN: Da, dar

mai am decât doar două luni să vor-besc cu…

POPESCU CONSTANTIN: Nu,

că noi vorbim de acum încolo, că tot

noi rămânem, nu contează, ce-ai.POPESCU VALENTIN: Da.POPESCU CONSTANTIN: Așa

rămânem.POPESCU VALENTIN: E bine

nu, e foarte bine, îţi dai seama.POPESCU CONSTANTIN: Bas-

culele toate și cu… intră la….POPESCU VALENTIN: Cărbu-

ne?POPESCU CONSTANTIN: Da,

 vrea la cărbune aici și celelalte…alemari…

POPESCU VALENTIN: Unde?POPESCU CONSTANTIN: Le

împarte la DUDUCEA, la ISVORA-NU și la BĂDESCU.

POPESCU VALENTIN: Aia e alt-ceva.

POPESCU CONSTANTIN: Aiastabilește el.

POPESCU VALENTIN: Aia e alt-ceva.

POPESCU CONSTANTIN: Ca sănu mai plec nicăieri, că zisăi să vor-bească cu slovacii…și pe partea aiacând începe să vedem cine se ocupă

de la minister să intru acolo. Nu dis-cutăm cu nimeni. Păi ce, tu stai acasăcu utilajele? Îi cheamă la ei și îi spunetu iei două, tu iei două, ăsta e preţulcare trebuie să mi-l dai. Scurt. Ăsta epreţul la mașinile mele. Nu discutăcu ei, preţ de preţ.

POPESCU VALENTIN: da, mi separe și normal, ce dracu?

POPESCU CONSTANTIN: Nuzisă nimic, el singur mă chemă de-ldusăi la SEVERIN. Bine și azi noapte,și azi dimineaţă am vorbit înconti-nuu, fusăi cu el.

 POPESCU VALENTIN: Dacă nuacum, atunci când naiba să ne dea.

POPESCU CONSTANTIN: Păicum, „eu te las pe tine, tu cum ai fostești fratele meu și eu las pe ăștia?Sunt niște nesimţiţi toţi, niște nesim-ţiţi toţi.” Nu discută, le pune în faţă:tu iei două, tu iei două, tu iei o volă,tu o volă și gata. Și banii jos, mie tre-buie să-mi plătească preţul. Și cică:bă nană, că eu nu vreau să iau, că nu vreau să mă întind, dar să fac și eutreabă, să fiu și eu dracu….

 POPESCU VALENTIN: Păi da.

 POPESCU CONSTANTIN: Păidacă ne-am închide așa la un 3 mili-arde, la un două miliarde jumătate pe

lună, cu ăștia și cu banii ca să-i iei și

cu ce avem pe ORȘOVA, ar fi 5 mili-arde pe lună. Bă tată…

POPESCU VALENTIN: Nu, cam2 miliarde, cam atât ar fi toate…în jur de șase sute milioane în basculelelungi, cinci alea scurte, cu șaptesute…cam 2 miliarde…cam așa, dacămai prindem și vreo macara…atâtmai bine.

  POPESCU CONSTANTIN: 2miliarde, 2 miliarde și cu ce avem peORȘOVA, 2-3 miliarde, 5 miliarde arfi cu totul.

POPESCU VALENTIN: Păi da, arfi perfect.

POPESCU CONSTANTIN: Ca săiei banii jos, nu mai ai treabă, nu tedoare capul.

POPESCU VALENTIN: Nu ai ni-cio treabă atunci, îţi dai seama cumse rulează socoteala.

POPESCU CONSTANTIN: Săîmpac dracului și datoriile, îmi facdracu treaba, să închidem.

POPESCU VALENTIN: Atuncialtă socoteală.

POPESCU CONSTANTIN:

Atunci putem să continuăm și cupensiunea încetul, cu încetul, ca să-idăm drumul.

POPESCU VALENTIN: Da, bine-înţeles, bineînţeles.

POPESCU CONSTANTIN: dacăam dat drumul la pensiune uite și tuce așteaptă… Și mă întâlnii cu BRĂ-GARU acum și zisă: „Bă POPESCUCONSTANTIN tot anul ăsta îi ocu-pat, tot.”

POPESCU VALENTIN: Păi îţi daiseama.

POPESCU CONSTANTIN: Îmi

zisă clar, de acum tot anul de aici în-colo, toată vara asta, la mine îi plin,dacă vrei să-ţi dau o cameră, nu amce să-ţi fac. Am programate, vin toţi,toată lumea.

POPESCU VALENTIN: Bine, haică te mai sun pe drum că plecăm,mai vizităm….

POPESCU CONSTANTIN: Eufăcui pâine la ţăst, ciorbă de oase.

POPESCU VALENTIN: Bunătreaba…ajungem îndată să mâncăm.Hai pa, pa!

Și mai zicea cineva că Mehedin-

ţiul e sărac!!!-Va urma-

Page 12: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 12/32

12

3 - 9 Noiembrie 2014

PÂINEA DE SEARĂDe acum oricine poate să servească fără grijă o felie de pâine proas-

pătă în fiecare seară, deoarece acum vă oferim Pâinea de Seară, bogată în proteine. Mai puţine glucide, mai multe proteine – acestea sunt prin-cipalele caracteristici ale pâinii noastre de seară. Conţine făină integralăde grâu, tărâţe de grâu, soia, seminţe de in, seminţe de floarea soareluişi seminţe de susan.

O puteţi achiziţiona din magazinul AURORA, Str Horia, Nr 2 (centru) şila cerere din orice alt magazin AURORA.

Referitor la anul 2013Urmare a verificării categoriei de

operaţiuni „Cheltuieli de personal” peanul 2013, s-a constatat că totalul salarii-lor nete achitate personalului, în nume-rar, sau în conturile de card ale acestoradeschise la diverse instituţii bancare,este mai mare  faţă de totalul salariilornete înscrise în ștatele de plată. Mai pre-cis, s-a constatat că lunar, pe lângă achi-tarea drepturilor salariale nete stabiliteprin ștatele de plată, se mai efectuau di- verse plăţi din bugetul local, cu ordinede plată, în două conturi bancare deschi-se la două instituţii bancare…..Astfel, s-aconstatat, conform documentelor deplată întocmite de către entitate și extra-selor de cont întocmite de către Trezore-ria Strehaia, că, în anul 2013, s-a plătit dela subcapitolul 51.02 „Autorităţi executi-

 ve și legislative”, titlul 1 „cheltuieli depersonal”, în conturile personale ale re-

Falsuri şi plăţi ilegale făDe curând, am intrat în posesiaraportului Curţii de Conturi

Mehedinţi cu privire la controlul

efectuat la Primăria Butoieşti.

Mai jos redăm o parte a rezulta-

telor controlului, lucru care ne

uimeşte, dar am stat de vorbă şi

cu unul dintre consilierii locali ai

comunei, domnul Victor Achim.

ferentului Buzatu Janina deschise lacele două instituţii bancare, suma totalăde 49.343 lei, peste nivelul salariilor netece i se cuveneau conform ștatelor de pla-tă, situaţie confirmată de doamna Buza-tu Janina. …În paralel, doamna referentmai întocmea încă o Situaţie recapitu-lativă lunară care conţinea alte date/in-formaţii pe care o prezenta la TrezoreriaStrehaia, în baza căreia efectua platadrepturilor salariale în conturile de cardale salariaţilor, inclusiv în conturile per-sonale ale dânsei, … prin falsificareasemnăturii autorizate a primarului. …Urmare extinderii verificărilor, în con-formitate cu prevederile art.109 din Re-gulamentul privind Organizarea și des-fășurarea activităţilor specifice Curţii de

Conturi, precum și valorificarea actelorrezultate din aceste activităţi, s-a consta-tat că și în anii 2012 și 2014, folosind, îngeneral, aceleași procedee frauduloase,doamna Buzatu Janina și-a mai însușitsuma de 43.935 lei.

Referitor la perioada ianuarie 2014 –iulie 2014, procedând de aceeași manie-ră, respectiv falsificarea situaţiilor reca-pitulative, în perioada respectivădoamna Buzatu Janina și-a însușit sumatotală de 17.583 lei. …Valoarea estima-tivă a acestor abateri este de 118.371 lei.

-Domnule Achim, cum vedeţi dum-neavoastră situaţia de la Primăria Buto-iești?

-Așa cum se arată și în raportul Cur-ţii de Conturi, la Primăria Butoiești s-auînregistrat mari deficienţe la nivelul ma-nagementului, dar și devalizarea unorimportante sume de bani.

-Dumneavoastră ce credeţi?-Este vorba de sume de bani despre

Page 13: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 13/32

13

3 - 9 Noiembrie 2014

 N O U ! ! !

SPĂLĂTORIE

AUTO

cute la Primăria Butoieşticare primarul susţine, dar se arată și înraportul Curţii de Conturi, că nu știe ni-mic și că doar contabila este principalul

 vinovat.-Credeţi că nu acesta este adevărul?-Poate că într-adevăr, contabila a fal-

sificat semnătura primarului, dar prima-rul unde a fost în acești doi ani de zile denu a observat nimic?

-Ce fel de probleme mai sunt pe laprimăria Butoiești?

-Am făcut câteva sesizări către insti-tuţiile statului, în special către DNA, șiam făcut acolo referire la sume impor-tante de bani deturnate de către primar,sume care nu au fost aprobate de Consi-liul Local și care nu au fost prinse în pla-nul anual de achiziţii publice. Așteptămcu mare nerăbdare ca în urma sesizăriiCurţii de Conturi către DNA, ca și con-

ducerea Primăriei să vină cu clarificăriasupra situaţiei existente. Nu trebuie ui-tat că aici este vorba de bani publici, banide care puteau beneficia, prin investiţii,toţi locuitorii comunei Butoiești. Trebuieca și locuitorii să știe pe ce se duc și undese duc banii lor. De altfel, solicităm DNAsă cerceteze în amănunţime proiectul pefonduri europene pe măsura 1.2.5. cuprivire la executarea lucrărilor la drumu-rile de exploatare agricolă.

-Mai precis?-Lucrarea a fost făcută de mântuială,

stratul de asfalt neavând mai mult de 4-5centimetrii. Această sesizare nu am fă-cut-o în scop electoral, știută fiind demulţi ani, poziţia mea faţă de neregulilesăvârșite de acest primar în funcţie.Acest demers îl fac pentru binele și inte-resul comunităţii.

Page 14: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 14/3214

3 - 9 Noiembrie 2014

În septembrie 1953 , brusc, au începutarestările. Dumitru Dragomir este arestat îm-preună cu alţi mulţi colegi români și maghiariși transportaţi la Securitatea Aiud. Acolo aufăcut cunoștinţă pe proprie piele cu ceea ce în-seamnă ancheta în stil comunist. Asupra tutu-ror celor arestaţi s-au năpustit anchetatorii, ceicare trebuiau să scoată „adevărul” de la cei pecare-i numeau „bandiţi”, „tâlhari”, „contrare-voluţionari”, „elemente subversive, antisociale”ori „dușmani al poporului”, elemente pericu-loase pentru stabilitatea orânduirii de stat. Laanchetă erau duși pe rând, cu ochelari de tablăca să nu poată vedea traseul parcurs și spre a lespori teama. Frica era sentimentul care-i do-mina în acele zile. Deși erau în marea majori-tate foarte tineri, fără experienţă în ceea ceprivește atitudinea pe care trebuie s-o ai în faţaorganului de anchetă, tinerii s-au descurcatonorabil. Erau hotărâţi să nu recunoască ni-mic din ceea ce li se imputa, să nu dea nume.Spre surprinderea lor nu au fost bătuţi, așa

cum auziseră că se procedează la anchete șianchetatorii li se adresau la început cu vorbefrumoase, nu i-au bruscat. Sperau să obţinăîncrederea tinerilor iar aceștia să se destăinuiemai ușor. Printre ei a fost infiltrat și un turnă-tor care pretindea că este student tot la Clujdar nimeni din grupul lor nu-l cunoștea. În-cerca să-i tragă de limbă când se aflau în ca-merele din arestul Securităţii, dar nici acestan-a putut scoate mare lucru de la ei. După pa-tru luni de anchetă administrativă, din lipsă dedovezi și cu referinţe bune din partea Univer-sităţii, o parte dintre studenţi au fost eliberaţi.Printre cei eliberaţi s-a numărat și DumitruDragomir. Alţii au primit însă ani mulţi decondamnare. Cel mai greu a fost pedepsitKarol Torok considerat șeful organizaţiei. Sen-tinţa lui era de 15 ani de temniţă grea. Nici ceieliberaţi nu se puteau considera norocoși fi-indcă de pedeapsă tot n-au scăpat. Au pututpărăsi arestul dar nu au mai fost primiţi la cur-suri. D. Dragomir a fost eliberat din arestul

Urmare din numărul trecut    DUMITRU„BANDITUL” ARESTAT CHIFostul deţinut politic Dumitru Dragomir locuieşte acum în Dr. Tr. Severin şi, deşi a trecut pragul celor 80 de ani,

este foarte activ şi dornic să fie de folos. Este membru fondator, vicepreşedinte şi secretarul Asociaţiei FoştilorDeţinuţi Politici filiala Mehedinţi şi zilnic, conştiincios, vine la datorie. Între orele 9-12 îl găseşti la sediul

Asociaţiei pentru a rezolva problemele celor care au avut de suferit în perioada regimului comunist dar şi a celorcare au nevoie de ceva: informaţii, documente, cărţi, sfaturi, etc. Este căsătorit şi are două fete cu care are de ce

să se mândrească.Securităţii, dar exmatriculat din facultate fărădrept de reînscriere la vreo facultate din ţară.

Cariera militarăCu sentimentul de vinovăţie faţă de părin-

ţii și fraţii lui care trudiseră să-l ţină la studii,D. Dragomir este nevoit să revină acasă și în-cearcă să ia o decizie în ceea ce privește viaţalui în viitor. Dar foarte repede, peste nici olună de la reîntoarcerea acasă, în noiembrie1953 a primit ordin de încorporare pentru sa-tisfacerea stagiului militar. A fost repartizat săfacă armata la marină, armă grea având în ve-dere că dura patru ani , faţă de trei cât se făceala alte arme. Ajunge deci soldat la U.M. 04668Tulcea, acolo unde era și o școală de marină.Tânărul marinar consideră că s-a ivit prilejulde a se întoarce la ceea ce-și dorise încă din li-ceu, adică să se pregătească pentru o carierămilitară. După doi ani de stagiu militar apare

posibilitatea de a se califica, având în vedere căavea și doi ani de facultate. Pentru aceasta s-aprezentat la un test la Școala de Marină dinTulcea pe care l-a trecut cu brio. A fost nevoiedecât de o școlarizare scurtă, de 1 an și 6 luni,și a căpătat gradul de subofiţer comandant de

 vedetă. Calificat de acum, este repartizat să lu-creze în portul Galaţi. Vreme de 3 luni face șiniște cursuri de perfecţionare tot în Galaţi. Înacele momente se ia decizia, la nivel naţional,ca în cadrul Marinei Militare să se facă niștemodificări. Flota dunăreană s-a împărţit îndouă: jumătate din personal și nave va mergela Giurgiu iar cealaltă jumătate la Tr. Severin.D. Dragomir a fost repartizat pentru Tr. Seve-rin. Călătoria spre noul loc de muncă s-a făcutcu nava-bază „Jiul”, cu 15 vedete și cu un esca-dron de circa 25 șalupe. Și-au fixat sediul pe

Dunăre în apropierea locului unde se află clă-direa Tribunalului Mehedinţi. Nava-bază „Jiul”a acostat în acel loc iar personalul pleca în mi-siuni pe Dunăre cu vedetele. Marinarii locuiaupe nava-bază, iar ofiţerii și subofiţerii își căuta-seră gazdă în oraș. Clădirea Comandamentu-lui Marinei Militare se afla aproape de portuldin Tr. Severin. În calitate de comandant de

 vedetă D. Dragomir primise misiunea de a su-praveghea graniţa cu Yugoslavia în zona Orșo-

 vei..Locuia în gazdă la soţia unui ofiţer pe str.Nicu Cernăianu din Tr. Severin, iar când ră-mânea în Orșova dormea într-un cămin alMarinei. Între timp în ţară lucrurile evoluaudin rău în mai rău, nemulţumirea populaţieifaţă de noul regim sporea, revoltele sporeau șiele iar represiunile asupra celor care nu se su-puneau, de asemenea. Consecvent în idealurile

sale, D. Dragomir se manifestă împotriva regi-mului ori de câte ori are prilejul. În fișa postu-lui avea și sarcina de a ţine subalternilor lecţiide învăţământ politic în care ar fi trebuit să le

 vorbească despre marile realizări din ţară da-torate PCR, ori acolo el le vorbea cursanţilordespre contrariul. Bănuia că printre cursanţisunt și persoane care-l pot trăda, mai ales că

aflase că unul dintre colegii săi, Mija Eugen,era informator, dar n-a contat. Știa încă de pe vremea când se af la la Galaţi că unul dintreofiţerii cu rang foarte înalt din Marina Milita-ră, contraamiralul Mihai, era anticomunistconvins și-și făcuse un grup de adepţi.

Partizanii

Când Marina s-a divizat, în grupul de laSeverin se aflau și adepţi ai contraamiralului,iar D. Dragomir era unul dintre ei. Credincioscrezului său, la grupul de contracomuniștiexistent, au mai fost recrutaţi și alţii. Pilotul decataracte Chiriţă Nicolae era unul dintre ceicare făcea legătura între luptătorii împotrivacomunismului de pe cele două maluri ale Du-

nării. El fusese recrutat de profesorul DumitruI. Totir, fondatorul organizaţiei “Mișcarea ro-mâna de rezistenţă”. În 1952 această organiza-ţie a fost descoperită, fruntașii ei arestaţi, con-damnaţi la moarte și executaţi în 1953 ( D.Totir, D. Năsărâmbă și N. Trocan) iar avocatulGh. Florescu (alt fondator al mișcării ) con-damnat la muncă silnică pe viaţă. Prin inter-mediul lui Chiriţă se făcea mai ușor legăturacu partizanii sârbi. Persoanele cu care D. Dra-gomir a colaborat cel mai mult au fost PetrePopescu, coleg de serviciu, ziaristul Stroe, arhi-tectul Sever Popescu, colonelul Alexandru Sta-reșin (fiul generalului Stareșin care făcuse par-t edin garda regelui Mihai), un alt coleg – căpita-nul Rusu și avocatul Cărbunaru. Acesta dinurmă cunoștea și ajutase pe luptătorii din

Munţii Banatului din “banda” lui Spiru Blăna-ru. Șeful Comandamentului Marinei Militaredin Tr. Severin era căpitanul de rangul III Ne-delea care nu-i agrea nici el pe comuniști darnu se manifesta deschis. Când a fost însă nevo-ie, nu e ezitat să fie martor apărător la procesullui D. Dragomir. Legătura cu contraamiralulMihai se făcea cam o dată la trei luni, iar cu ceișase enumeraţi mai sus se făcea săptămânal.Plănuiau o evadare a flotei și împreună culuptătorii sârbi, cu partizanii din Munţii Bana-tului și celelalte grupuri organizate care luptauîn diverse părţi ale României să se dea o lovi-tură de stat. Sigur că erau departe de a fi pus lacale detaliile acestei acţiuni. Era mai degrabăun vis pe care-l trăiau în speranţa că se va ivimomentul favorabil. Aveau diverse parole princare erau înștiinţaţi când este momentul să se

adune în locuri dinainte stabilite sau este mo-mentul să acţioneze. În 1956, după revoluţiadin Ungaria, a urmat un val masiv de arestăriși în România. Atunci au fost repuse pe rol și

Page 15: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 15/3215

3 - 9 Noiembrie 2014

DRAGOMIR,AR IN ZIUA LOGODNEI SALE Prof. Marcel Mateescu, Dr. Tr. Severin

dosare mai vechi. D. Dragomir ajunge din nouîn vizorul Securităţii. Fără să știe acest lucru,tânărul subofiţer continua să participle la în-tâlnirile săptămânale cu membrii grupului,continua să elogieze pe americani și să-și versefocul pe comuniști, dar nu chiar pe faţă. Destulînsă ca să ajungă la urechile lui Mija și a locţii-torului politic Roșculescu. Între timp, pentrucă nu avea familie, D.Dragomir hotărăște săutilizeze timpul liber cu folos și se angajează săpredea seara la Liceul de Marină Șt. Plavăţ dinOrșova două discipline pentru care avea califi-carea necesară. Cu banii câștigaţi suplimentarîși putea ajuta părinţii și voia să-și facă și pen-tru el un rost. La liceul din Orșova a cunoscuto fată, Cocuţa Foramniuc, s-au plăcut reciprocși după un an și jumătate hotărăsc să se logo-dească. Logodna urma să aibă loc la Orșova, încasa unchiului logodnicei, inginer silvic laOcolul din zonă. Ca dar de logodnă, în afaraverighetei, D.Dragomir pregătise pentru aleasalui ceva frumos cumpărat de la marinarii carecirculau pe Dunăre în Austria și Germania: unceas de mână de fabricaţie străină și un șal demătase.

Iadul a apărut în ziualogodnei

Era în ziua de Sf. Ion, pe 7 ianuarie 1959,sărbătoarea în care tinerii hotărâseră să-șiunească destinele și pe care o așteptau cu ne-

răbdare. În cursul zilei precedente D. Drago-mir fusese înștiinţat telegrafic că împreună cuun coleg, Petre Popescu, trebuia să se prezinteurgent la Comandamentul Marinei din Giur-

giu în vederea unor probleme de serviciu. Casă poată fi prezent la Giurgiu în timp util, toatăpetrecerea de logodnă a fost dată peste cap.Nici atmosfera nu era una veselă așa cum secuvenea, parcă presimţeau cu toţii că ceva răuavea să se întâmple. A fost condus la gara dinOrșova de logodnica sa căreia nici inelul nu amai apucat să i-l dea, chiar pe 7 ianuarie. Cre-deau la acel moment că în câteva zile va fi îna-poi și viaţa și-ar fi urmat cursul dorit de cei doiîndrăgostiţi. N-aveau de unde să știe că dinacel moment cursul vieţii lor avea să schimbetotal. Într-o zi sfântă din calendarul ortodox,în ziua care trebuia să fie pentru ei cea mai fe-ricită din viaţa de până atunci, practic fericirea

lor s-a încheiat. Atât au avut de trăit cu adevă-rat povestea lor de iubire. Apoi a urmat ia-dul… La Giurgiu, cei doi colegi –Dragomir șiPopescu – s-au trezit practic într-un regim desemi-arest. Li s-a dat să facă niște lucrări, darnu aveau voie să părăsească sediul Comanda-mentului. În acest timp, la Tr. Severin, în lipsacomandantului Nedelea aflat de loc întâmplă-tor într-o deplasare, s-a trecut la verificareaactivităţii celor doi subofiţeri. Li s-au făcutpercheziţii domiciliare și de la gazdele lor le-afost confiscat aproape tot: documente, apara-tură, haine, bunuri care aveau și nu aveau legă-tură cu activitatea lor anticomunistă. Gazda luiD. Dragomir, d-na Mihuţescu, a încercat să seopună dar nimeni n-a luat-o în seamă. Dupăo săptămână de lucru la Giurgiu au venit alţi

doi colegi de-ai lor de la Tr. Severin, Naghi șiPară, care le-au spus că au misiunea să preia eimunca, iar Dragomir și Popescu se pot întoar-ce la Severin. Bucuroși, au plecat spre casă cu

primul tren. Habar nu au avut că în comparti-mentul alăturat celui în care aveau ei bilet seaflau doi ofiţeri de securitate care aveau man-datele lor de arestare. O oarecare suspiciuneau început să aibă când și-au dat seama că înacelași tren călătoreau și colegii Pară și Naghi.Când i-au văzut, interpelaţi de ce n-au rămasla Giurgiu, aceștia le-au răspuns că așa au pri-mit dispoziţii. În gara Caracal D.Dragomir aavut parcă un semn rău. A coborât din tren săbea apă și când a vrut să urce n-a mai putut

deschide ușa vagonului din care coborâse. Tre-nul se pusese deja în mișcare, el a rămas agăţatde ușa închisă și se străduia din răsputeri să nucadă. Colegul Popescu a văzut că nu mai vine,a început să se agite, timp în care și securiștiide alături s-au sesizat. Ei au interpretat întâm-plarea ca o încercare de fugă a lui Dragomir, autras semnalul de alarmă și trenul s-a oprit. Înînvălmășeala produsă securiștii nu s-au de-mascat, Dragomir plin de promoroacă, înghe-ţat bocnă a fost urcat în compartiment și dru-mul a continuat. La gara din Tr. Severin aucoborât cei patru colegi, urmăriţi îndeaproapede cei doi securiști. Cel mai mare în grad senumea Brănescu. La un moment dat i-au ajunsdin urmă și i-au rugat pe cei doi tineri să learate unde se află Comandamentul Marinei

Militare fiindcă au treabă acolo și sunt străinide localitate. Amabili, Dragomir și Popescus-au oferit să-i conducă, mai ales că era în dru-mul lor și nu bănuiau nimic. Odată ajunși lapoarta instituţiei, cei doi “străini” și-au scos le-gitimaţiile, au cerut portarului să-i lase singuricu cei doi tineri, care au primit halucinanta

 veste că “ din acest moment sunteţi arestaţi.”Dacă ar fi aflat din tren ce-i așeaptă, ar fi cobo-rât la gara Orșova și cu vedetele pe care le co-mandau le-ar fi fost ușor să treacă la sârbii cucare erau deja în legătură. Dar, așa le-a fostscris… Până dimineaţa următoare au rămasînchiși la Comandament. La ora șase a doua zis-au prezentat cei doi securiști cu o dubă șidupă mai multe ture prin oraș au fost duși însubsolul Securităţii din Tr. Severin. Acolo aufost anchetaţi prima oară. Anchetatorii erauseverineni, numele lor erau Mandoc și TomaPopescu. Lui Dragomir i se imputa că are legă-turi cu străinii, că-și pregătise vedeta pentruevadare la sârbi, că este în posesia unor codurisecrete pe care le descoperiseră la perchiziţii,că deţine documente secrete și multe altele. Laînceput a negat totul. Apoi și-au dat seama căși alţi colaboratori ai lor se află arestaţi, pentrucă au început confruntările. În final au recu-noscut că se cunosc, că s-au întâlnit, dar nupentru a pune la cale ceva rău. După câtevazile au fost transferaţi, tot cu duba, noaptea, laCraiova. Odată ajunși la Securitatea din Bănie,au fost închiși într-un fel de ţarc, împrejmuitcu gard înalt de tablă care avea deasupra plasăde sârmă. Toată noaptea au stat sub cerul liber,ningea pe ei. A doua zi, nemâncaţi și îngheţaţi

complet au fost duși în celule după ce au fostdegradaţi, li s-au rupt epoleţii, li s-a confiscattot ce aveau la ei. În celula în care a fost dus

Dragomir l-a găsit pe Al. Stareșin. Era atât desperiat încât vreme de 3 zile n-a putut scoatede la el nici-o vorbă. Apoi a venit un gardiancare i-a pus și lui ochelarii și l-a condus la pri-ma anchetă din Craiova. I s-au pus în faţă niștedosare și niște fotografii. A recunoscut figurilea doi foști colaboratori dar despre ei știa sigurcă reușiseră să fugă din ţară. Anchetatoruluii-a spus că figurile celor din fotografii îi sunttotal necunoscute. Badea se numea anchetato-rul și i-a atras atenţia că persoanele din foto-

grafii au afirmat că ei îl cunosc pe Dragomir,că vor urma confruntările și deci își agraveazăsingur situaţia. Au început și bătăile.

Tortura

Metodele de tortură din Craiova erau camaceleași cu care se va confrunta în toate locuri-le de detenţie: strivitul unghiilor la ţâţâna ușii,rotisorul ( atârnarea deţinutului de o barăavând mâinile și picioarele legate , iar barasprijinită la ambele capete de două mese sauscaune, astfel încât trupul celui chinuit veneacu tălpile și fundul într-o poziţie ușor de lovitde către gardieni). Îi băteau la tălpi și la fundpână leșinau. Erau aduși în simţiri cu apă și oluau de la capăt. Din cauza umflăturilor nu

mai puteau merge. Sau erau ţinuţi în poziţiichinuitoare: să privească fix un bec aprins, săstea sub un duș din care le curgea pe cap apă înpicături aproape îngheţate, îi spânzurau de pi-cioare cu capul în jos, să stea într-un picioravând în spate greutăţi mari, să mănânce cevaextrem de sărat și apoi să nu poată ajunge la

 vasul cu apă care îi ademenea dintr-un loc lacare ei nu aveau acces, bătăi cu pumnii și pi-cioarele peste tot corpul, etc., etc. Sigur că nici-un om nu poate rezista la nesfârșit la torturi.Atâta doar că unii cedau mai repede, iar alţiimai greu. Celor care cedau greu li se făceaupropuneri îmbietoare că dacă acceptă să cola-boreze cu anchetatorul vor fi eliberaţi, sau vorprimi pedepse mai mici, ori au drept la vorbi-tor și pachete, ori nu mai sunt bătuţi și multealtele. Pentru că nu cedau, au fost duși după o

 vreme într-o celulă mai mare unde se aflau la-olaltă membrii din grupul de colaboratori ,deci s-au convins că n-a scăpat nimeni și n-arerost să mai susţină că nu se cunosc. În plusi-au întâlnit în acea celulă pe Gogu Trocan,fratele celebrului Nae Trocan căruia îi turnase-ră apă fiartă pe gât ca să recunoască faptul căși-a ajutat fratele, pe avocatul Negrescu acuzatcă i-a ajutat pe partizani, pe Stelică Popescu,

 jurnalistul Stroie și a lţii. Anchetele se înăs-preau cu fiecare zi și noapte până când abia semai puteau ridica în picioare. Fiecare arestatdin grupul de la Severin a recunoscut în celedin urmă că se cunosc, au fost prieteni, se în-tâlneau și, sub tortură, au semnat declaraţii înacest sens. Nici nu avea sens să lungească chi-nurile, fiindcă la perchiziţii se găsiseră și do-

 vezi incriminatoare. Dar lucruri foarte grave

nu au recunoscut și nici dovezi nu erau.

Continuare în numărul viitor 

Page 16: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 16/32

16

3 - 9 Noiembrie 2014

  De câţiva ani încoace, după ceaparatul de jefuire al celebrei unităţi

economice, aparat pus la punct deRodin Traicu, a început să arate efec-tele dezastruoase ale politicii econo-mice duse, oamenii de la RAAN numai contează, pentru propagandaroșie, decât în postura de masă demanevră, de bază de selecţie pentruvotanţii docili, care să propulseze si-nistre personaje fie în funcţii de de-cizie (proastă, evident!) din adminis-traţia locală, fie în Parlament, acolounde au început să se aciuiască totfelul de necunoscuţi, gen Manola-che-prietenul lui VV Ponta. Tot decâţiva ani se știe că RAAN-ul, așa

cum arată el acum, se va închide, cătrebuie găsite soluţii alternative. Ni-mic, însă! Atâta timp cât respectivaentitate economică a mai fost bunăde „muls”, de „căpușat” s-a mers îna-inte, iar firme de care nimeni n-a au-zit, sau aveau ca domeniu de activi-tate proiectarea aeronavelor (e doaro părere!) au fost miruite de cătrefactorii de decizie cu fel și fel de con-tracte menite să scoată bani dinRAAN, bani care să contribuie laformarea unor averi private, la con-solidarea altora, la rotunjirea sume-lor din „pușculiţa de partid”, la po-

meni electorale, la finanţareacampaniilor electorale. Majoritatealiderilor de sindicat au tăcut, preo-

cupaţi, în majoritatea cazurilor, să-șiconsolideze propriile averi, să-și în-

temeieze hoteluri, pensiuni și cinemai știe ce alte repere imobiliare, iaroamenii se văd, acum, în situaţia dea fi aruncaţi în stradă, de a regretafaptul că au crezut în politicieni și-nlideri care i-au trădat! În ce ne pri- vește, pornim de la ideea că ABSO-LUT TOŢI CEI VINOVAŢI TRE-BUIE SĂ PLĂTEASCĂ pentrudezastrul de la RAAN, de la miniș-trii, până la liderii sindicali dovediţinecinstiţi!!! Acum, în ceasul al 12-lea, oamenii se revoltă! Primii aufost salariaţii de la Termo, în fruntecu unul dintre liderii de sindicat,

Virgil Boșneagu, care au ieșit în stra-dă și au cerut autorităţilor locale,parlamentarilor de Mehedinţi, să vină și să vorbească cu ei! Deși invi-taţi în scris, primarul Severinului,prefectul judeţului, președintele in-terimar al Consiliului Judeţean, nuau vrut să privească oamenii în ochi,au fugit ca de fiecare dată când autrebuit să facă faţă problemelor reale.Ba chiar, aflăm, primarul municipiu-lui, s-ar fi refugiat la Palatul de laBrebina! Halal președinte de filialăși-a instalat UNPR-ul, ce să zic!?Domnule general, Oprea, asta e vreo

comandă de luptă, vreun exemplu deurmat dat de un lider? În curând vă veţi convinge și dumneavoastră că

DE CE SE ASCUNDE-CU ÎNDÂRJIREMotto: Adevărul e stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul. –Mihai Eminescu

aţi ales greșit… Singurul prezent laîntâlnirea cu oamenii de la RAAN și

cu problemele lor, a fost senatorulPDL Marius Bălu, care, ca de obicei,a avut curajul și demnitatea de a în-frunta inclusiv unele apostrofări alemanifestanţilor. Dialogul s-a legatfiresc, s-a răspuns la întrebări, s-au

lămurit lucruri, după ce s-au expusprobleme. Traicu, cel care în campa-niile electorale din 2012 promitea că„… vor gâlgâi locurile de muncă”,„Vor fi locuri de muncă aici, nu doarpentru voi și familiile voastre, ci șipentru nepoţii voștri!”, „Am contac-tat o firmă chinezească care va venisă dea drumul unui nou grup ener-getic!” …, a uitat de tot și de toate, adat bir cu fugiţii și-probabil-boceștepe umărul instrumentului său de jaf,

numitul Dulcea! Atunci, în 2012,papagalul negru transformat întrompeta propagandei psd-iste, ostârpitură declasată care și-a trădatpărintele spiritual și trăiește cu moa-șa copilului său, scotea panglici pegură spunând că Traicu, când a„predat gestiunea” (la sfârșitul anu-lui 2004, sau începutul lui 2005), aplecat sărac, la volanul unui Espe-ro… Da, cu autoturismul așa stătreaba, numai că numitul Traicu îșiconstruise și o casă la Pădurea Ver-de, în Timișoara, una dintre cele maiselecte zone rezidenţiale din capitala

Banatului, cu valoare imobiliară depeste 200.000 de euro, dar cumpăra-se, tot în orașul de pe malul Begăi, înzonă centrală, și un apartament decirca 150.000 de euro, valoarea pie-ţei în acel moment! Păi ăștia nu suntbani, neică? Asta ca să vorbim doar

Page 17: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 17/32

17

3 - 9 Noiembrie 2014

ADEVĂRUL, ÎN PROBLEMA RAAN?de două repere, subiect la care pu-tem veni ca argument, atât cu foto-grafii, cât și cu documente care sădezvăluie identitatea proprietaruluiimobilelor. Chiar în vecinătatea ca-sei lui Traicu, construise și IoanAdrian Duicu două imobile gemene(avem poze și cu astea) pentru celedouă fiice ale sale, imobile pe care,se pare, le-a vândut între timp, faptpentru care nu băgăm mâna-n foc.S-au luat, deci, bani de la RAAN,fără să se ţină seama de viitorulacestui extrem de important reper

economic, fără să-i pese cuiva desoarta oamenilor, de destinul lor, dece se va întâmpla cu economia jude-ţului atunci când buba va crăpa.Propaganda psd-istă, ca de obicei, aîncercat să arunce vina pe adminis-traţia pdl-istă a Regiei, administraţiecare n-a cuprins decât perioada2008-2011… Mărturisesc: nu amavut vreo simpatie deosebită pentruAdrian Olaru, chiar dacă amândoisuntem severineni și suntem cam deaceeași vârstă, în afara a vreo cinci-spreze-douăzeci de schimburi de sa-lut formale, neavând alt gen de rela-

ţii, fie ele și verbale. Cu toate astea,pe vremea mandatului său, de circa3 ani, este singura perioadă în careRAAN-ul a reușit să recupereze cam10-12% din datoriile uriașe acumu-late! Venit în postul de manager caurmare a propunerii PDL, prin pris-

ma experienţei sale economice, Ola-ru a privit problema strict econo-mic, tehnologic și administrativ

fiind OBLIGAT să se bazeze pe ace-eași oameni pe care i-a găsit în func-ţie. În plus, unele contracte nu pu-teau fi anulate, așa cum, desigur, vădaţi seama. Cu toate acestea, departede mine gândul că Adrian Olarun-ar trebui să răspundă la întrebări,să dea socoteală, dacă a greșit, bachiar să plătească, dacă asta va ficoncluzia, dar cred că trebuie anche-taţi TOŢI cei care au contribuit ladezastrul de la RAAN! A doua zidupă întâlnirea senatorului Bălu cuoamenii ajunși în pragul disperării,întărâtat de aparatul de propagandă

psd-istă local, ministrul delegat pen-tru Energie Răzvan Nicolescu a ve-nit, cu elicopterul, nu pentru a seîntâlni cu oamenii, nu pentru a oferisoluţii (a oferit câte 500 de lei din sa-lariile restante, deja, salariaţilor, caîn epopeica scenă a balconului, cândCeaușescu mai oferea 100 de lei lasalariu…), ci pentru a înfiera, într-oconferinţă de presă convocată ad-hoc, atitudinea senatorului MariusBălu, cel care a avut curajul de a seîntâlni cu oamenii disperaţi. Acuza-ţia iresponsabilă cum că senatorulBălu ar fi instigat oamenii la revoltă,

nu rezistă, în primul rând că nu a fă-cut-o (pentru asta sunt sute de mar-tori!), apoi pentru simplul fapt că

senatorul Bălu s-a întâlnit cu sindi-caliștii din Termo, a doua zi revol-tându-se salariaţii din ROMAG…

Iar pentru a răspunde zvonuriloralarmiste ale unor frustraţi nu-i preamare efortul, excelenţă? Cine decon-tează voiajul acesta aeronautic? Trai-cu, Dulcea, Floricola, PSD-ul? Nici-decum! Iritarea activiștilor bolșevici vine din faptul că vineri dimineaţa șiangajaţii de la ROMAG PROD audeclanșat o grevă spontană, iar ches-tia asta, chiar înainte de alegeri, îi

sperie pe ipochimeni. În paginile pu-blicaţiei noastre, prin emisiunile pecare le realizăm, prin canalele media

la care mai răzbatem, vom dezvăluitot adevărul, așa cum este el, fărăprelucrări și fără partizanat, pentrucă noi ne respectăm profesia și ne re-cunoaștem, cu mândrie, calitatea demehedinţeni! Pentru asta avem chiarși Buletin, de Mehedinţi, evident…

-va urma-

Buletin de Mehedinţi

Page 18: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 18/3218

3 - 9 Noiembrie 2014

Interdicția acordării de vize pen-tru cetățenii din Sierra Leone, Libe-ria și Guineea a urmat după ce arma-ta americană și-a plasat în carantinăsoldații întorși din misiunea de com-batere a epidemiei de Ebola, iar une-le state americane i-au izolat pe ceicare au lucrat voluntar în aceste țări.Australia a anunțat și luni o serie demăsuri ce vizează suspendareaimigrației provenite din țări dinAfrica de Vest afectate de epidemiade Ebola, în scopul de a împiedica

răspândirea virusului pe teritoriulsău. Ministrul australian alimigrației, Scott Morrisson, a decla-rat în parlament că guvernul ‚își sus-pendă provizoriu programul privindimigrația, inclusiv programul săuumanitar, din țările în care s-au înre-gistrat cazuri de infectare cu virusulEbola’. Australia nu a înregistrat ni-ciun caz de Ebola în ciuda unui nu-măr mare de suspiciuni, iar premie-rul conservator Tony Abbott arezistat până acum solicitărilor repe-

tate de a trimite personal medicalpentru a ajuta la înlăturarea focaru-lui pe teren. Un specialist de la Insti-tutul de boli infecțioase și biosecuri-tate Marie Bashir din Sydney adeclarat că interdicția de călătorie nueste de natură să protejeze țara deEbola, deoarece are un impact nega-tiv asupra populației prin creareaunui climat de panică. NațiunileUnite au declarat că astfel de măsuriar putea descuraja munca vitală deacordare de ajutor, făcând mai grea

oprirea răspândirii virusului ucigaș.Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a declarat marți, la sediulUniunii Africane (UA), la AddisAbeba, că lupta contra Ebola esteuna îndelungată și că propagarea vi-rusului a continuat să depășeascăamploarea mobilizării comunitățiiinternaționale. Epidemia a făcut5.000 de morți în Africa de Vest, dela începutul anului.

AGERPRES/(AS — autor: Maria-na Ionescu, editor: Gabriela Ionescu)

Australia, prima țară dezvoltată care și-a închisgranițele în fața Ebola

Australia a devenit

marți prima țară

dezvoltată care și-a

 închis granițele pentru

cetățenii din țările

vest-africane cel mai

grav afectate de

epidemia de Ebola.

Autoritățile acestorstate consideră că

măsura îi stigmatizează

pe oamenii sănătoși și

va face mai dificilă lupta

 împotriva bolii,

informează Reuters.

Noul studiu rescrie istoria familiei de filovirusuri din care fac parte Ebo-la și virusul Marburg, un virus cu un potențial letal similar. Organismele fi-lovirale au existat probabil încă din Miocen, epocă care începe acum 23,03milioane de ani și se încheie acum aproximativ 5,33 milioane de ani. Înaceastă perioadă este foarte probabil ca liniile evolutive care au dus laapariția virusurilor Ebola și Marburg să se fi desprins din strămoșul comunal celor două virusuri. În prealabil oamenii de știință considerau că aceastăfamilie de filovirusuri ar fi mult mai modernă, apărând în urmă cu aproxi-mativ 10.000 de ani. Noul studiu împinge vechimea acestor virusuri până în

perioada în care au apărut primele maimuțe antropoide. „Filovirusurilesunt mult mai vechi decât am crezut. Aceste organisme interacționează cuorganismul mamiferelor de mai multe milioane de ani”, susține coordonato-

rul acestui studiu, Dr. Derek Taylor, biolog la Universitatea Buffalo. Analizacomparativă a evoluției virusurilor Ebola și Marburg poate oferi noiinformații care vor fi folosite atât în obținerea de vaccinuri cât și pentru aidentifica eventuali noi agenți patogeni din aceeași familie virală. Acest stu-diu nu și-a propus să identifice vârsta tulpinilor moderne ale virusului Ebo-la. În schimb, el indică faptul că virusurile Ebola și Marburg se află la capă-tul unor linii evolutive străvechi și că aceste virusuri au avut un strămoșcomun în urmă cu 16 până la 23 de milioane de ani. Autorii studiului auanunțat identificarea unor gene fosile similare celor din filovirusuri la dife-

rite rozătoare. O astfel de genă fosilă, denumită VP35, apare în același locdin genomul a patru specii de rozătoare diferite, două specii de hamster șidouă de șoareci de câmp. Acest lucru presupune infectarea cu un filovirus

Virusul Ebola are origini mai vechVirusurile Ebola și Marburg fac parte dintr-o foarte veche familie de virusuri și au avut un strămoș comun din care

s-au desprins în urmă cu 16 până la 23 de milioane de ani, conform unui studiu realizat la Universitatea Buffalo,

informează sciencedaily.com.

Page 19: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 19/3219

3 - 9 Noiembrie 2014

Lemn fără aviz

La data de 27.03.2014, polițiștii Postului de Politie Ilovița l-au depistat peB.A., de 50 ani, din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, în

timp ce conducea o autoutilitară, pe DJ 307 C, pe raza comunei Ilovița, încare transporta material lemons de esență fag. Din verificările efectuate s-astabilit faptul că, acesta nu poseda aviz de însoțire primar, pentru materialullemnos transportat, în cantitate de 1 m.c. În cauză s-a luat măsurasancționării contravenționale conform Legii 171/2010, iar materialul lemnosa fost ridicat în vederea confiscării și predat Ocolului Silvic Drobeta TurnuSeverin.

Acţiuni pe linie

silvicăLa data de 28.10.2014, între orele 08.00-16.00, polițiștii Serviciului Ordi-ne Publica – Compartimentul Combaterea Delictelor Silvice și Pisciculturăau inițiat și desfășurat o acţiune pentru prevenirea și combaterea delictelorsilvice pe raza comunelor limitrofe orașului Baia de Aramă, județului Me-hedinţi. În cadul acțiunii au fost legitimate 28 persoane și au fost controlate19 autovehicule. Totodată, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale învaloare de 3.150 lei și au fost confiscați 4,34 m.c. material lemons de esențăfag.

Şi-a furat colegul demuncă

La data de 28.10.2014, ora 14.31, Poliția municipiului Drobeta Turnu Se-verin a fost sesizată prin Serviciul Unic de Urgență 112, de către B.C., de 42ani, din comuna Izvoru Bîrzii, județul Mehedinți, despre faptul că, în cursulaceleiași zile, ora 14.00, în timp ce se afla la locul de muncă, din vestiar, i-afost sustrasă o geacă și o pereche de pantaloni, iar în geacă se afla un port-

moneu cu actul de identitate și suma de 350 lei. În urma cercetărilor efectu-ate polițiștii Biroului Ordine Publică din cadrul Poliției municipiului Drobe-ta Turnu Severin au identificat suspectul infracțiunii, ca fiind D.G., de 54ani, din Drobeta Turnu Severin, asupra acestuia fiind găsite articolele deîmbrăcăminte sustrase. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvâr-șirii infracţiunii de furt, faptă prev. și ped. de art.228, alin.1 din Codul Penal.

Cercetaţi pentru

furtLa data de 29.10.2014, ora 08.30, G.Ș., de 34 ani, din municipiul Drobeta

Turnu Severin, a sesizat polițiștii Postului de Poliție Șimian despre faptul căîn noaptea de 28/29.10.2014, persoane necunoscute au pătruns prin efracţieîn Biserica Sfântul Nicolae din localitatea Cerneţi, de unde au sustras bunuribisericești în valoare de 3.000 lei. În urma cercetărilor efectuate, polițiștiiPostului de Poliție Șiman au identificat suspecții furtului, ca fiind B.M., de

32 ani și P.A., de 34 ani, ambii din comuna Șimian, județul Mehedinți. Ceidoi fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, la ora 23.30, au pătruns în interi-orul bisericii și au sustras bunurile, pe care le-au ascuns la o distanţă de circa100 metri, în mărăcinișuri. În cauză se continuă cercetările sub aspectulsăvârșirii infracțiunii de „furt calificat”, faptă prev. și ped. de art.228, alin.1 șiart.229, alin.1, lit. b și d din Codul Penal.

Cercetaţi pentruconducerea de

autovehiculeneînmatriculate

La data de 29.10.2014, ora 13.00, a fost depistat B.M., de 55 ani, din mu-

nicipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, în timp ce conducea un

autoturism, acesta fiind radiat din circulaţie din data de 12.09.2014 și având

numărul de înmatriculare fals. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspec-

tul săvârșirii infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui auto-

 vehicul neînmatriculat potrivit legii si cu număr fals de înmatriculare, fapte

prev.și ped. de art.334, alin.1 și 2 din Codul Penal. În aceeași zi, la ora 15.05,

a fost depistat G.C., de 34 ani, din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, în timp ce conducea un autoturism, expirat din data de

28.10.2014. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţi-

unilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat

potrivit legii si cu număr fals de inmatriculare, fapte prev.și ped. de art.334,

alin.1 din Codul Penal. Câteva ore mai târziu, polițiștii Biroului Rutier din

cadrul Poliţiei municipiului Drobeta Turnu Severin l-au depistat pe G.C., de

34 ani, din municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, în timp ce

conducea un autoturism ce avea montate plăcuțe cu număr de înmatriculare

provizoriu, autorizația de circulație fiind expirată din data de 28.10.2014. În

cauză s-a întocmit dosar penal și se continuă cercetările sub aspectul săvârși-

rii infracţiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat, faptă prev. și

ped. de art.334, alin.1 din Codul Penal. 

decât s-a crezutprodusă în timpul Miocenului sau mai devreme, înainte de diversificareaacestor specii de rozătoare dintr-un strămoș comun. „Probabilitatea ca ogenă virală să se insereze în aceeași poziție genomică la patru specii diferitede rozătoare, în perioade diferite, este foarte mică”, explică Dr. Taylor. „Celmai probabil, acest corp viral a fost prezent în organismul strămoșului co-mun al acestor rozătoare”, a adăugat el. Materialul genetic conținut de genafosilă VP35 este mai apropiat de virusul Ebola decât de Marburg, ceea ce in-dică faptul că aceste două virusuri se despărțiseră deja din strămoșul lor co-mun în Miocen. Virusul Ebola în gazdă umană a fost descoperit în 1976 iaroamenii de știință cunosc foarte puține date din istoria acestui virus. Aceeașilipsă de date se aplică și în cazul virusului Marburg, ce a fost descoperit laoameni în 1967. Virusul Marburg a provocat moartea unui asistent medicaldin Uganda în cursul acestei luni. Înțelegerea mecanismului evolutiv al aces-

tor virusuri poate contribui la prevenirea și tratarea îmbolnăvirilor, fiindesențială pentru obținerea unui vaccin comun împotriva celor două virusuri.

AGERPRES/(AS — autor: Codruț Bălu, editor: Mariana Ionescu)

Page 20: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 20/32

20

3 - 9 Noiembrie 2014

În ceea ce privește măsurile de asigurare a ordinii și liniștii publice, poli-ţiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică, au aplicat un număr de 716amenzi, în cuantum total de 120.005 lei, pentru încălcarea următoarelor faptecontavenţionale:

  1) săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea deinjurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împo-triva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniș-tea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea șionoarea acestora sau a instituţiilor publice;

  2) apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptăde muncă, precum și determinarea unei persoane la săvârșirea unor astfel defapte;

  3) atragerea de persoane, sub orice formă, săvârșită în localuri, par-curi, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi se-xuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum și îndemnul sau de-terminarea, în același scop, a unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte;

  4) pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile auto-rităţilor publice centrale și locale, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţă-mânt și spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor, regiilor au-tonome, societăţilor comerciale, partidelor sau altor formaţiuni politice,organizaţiilor guvernamentale și neguvernamentale, ambasadelor și repre-zentanţelor altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriulRomâniei, precum și ocuparea fără drept a terenurilor aparţinând ambasade-lor și reprezentanţelor sau a terenurilor situate în perimetrul acestora ori re-fuzul de a le părăsi la cererea organelor de ordine;

5) lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot pre-zenta pericol pentru persoane sau bunuri;

  6) consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: dru-muri publice, parcuri, stadioane și terenuri sportive, instituţii culturale, săli

Poliţiştii locali au aplicat amenzi în valoare totalăÎn primele 10 luni ale acestui an, poliţiştii locali mehedinţeniau întreprins mii de acţiuni menite să asigure ordinea şi liniş-tea publică, astfel încât cetăţenii să nu aibă de suferit şi nici sănu cadă pradă a celor care nu respectă legea şi nici legislaţia învigoare. În această perioadă, poliţiştii locali au aplicat amenzi

 în valoare totală de 627.871 leide spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport încomun, autogări, gări și aeroporturi, de stat și private, sau alte locuri prevăzutede lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin

delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcooli-ce, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate loca-lurile de alimentaţie publică și turism, cum sunt: restaurante, baruri și discoteci.În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârșire consumul de băuturialcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;

7) provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuripublice;

  8) tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomotecu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larma.

  9) tulburarea liniștii locatarilor între orele 22,00-8,00 și 13,00-14,00 de că-tre orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricăruiaparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în se-diile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt locdin imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora;

  10) refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, dea se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cere-rea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere aordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

 În ceea ce privește HCL 220/2011 privind stabilirea unor norme locale pen-tru asigurarea curăţeniei și salubrităţii pe domeniul public și privat al munici-piului, străzi, trotuare, alei pietonale, spaţii verzi, parcuri și grădini publice,parcări și locuri de joacă pentru copii, pieţe, târguri, oboare, asigurarea ordiniiși liniștii publice, gospodărirea localităţii, fluidizarea circulaţiei în municipiul

Drobeta Turnu Severin precum și sancţiunile contravenţionale ce se aplică încazul nerespectării acestora de către persoane fizice sau juridice, poliţiștii de la

Page 21: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 21/32

21

3 - 9 Noiembrie 2014

e 626.871 lei în perioada 01.01.2014 - 29.10.2014ordine publică au aplicat un număr de 1004 sancţiuni, cuantumul total al amen-

zilor fiind de 359.975 lei. “Sancţiunile au fost acordate pentru depozitarea ma-terialelor de construcţii și alte materiale rezultate din construcţii pe domeniulpublic sau privat al municipiului, știut fiind faptul că materialele rezultate înurma unor lucrări trebuie depozitate doar în containere special destinate, închi-riate de persoanele interesate de la operatorul de salubritate, cu plata taxelorcuvenite pentru ocuparea domeniului public sau privat al municipiului. Suntexceptate firmele specializate care efectuează lucrări autorizate de investiţii pri-vind reabilitarea sau aducţiunea conductelor de apă, canal, agent termic, gazetc. care au obligaţia să ridice materialele de construcţii și alte materiale rezulta-te din construcţii de pe domeniul public sau privat al municipiului până la ter-minarea programului de lucru a zilei respective. Pe durata programului de lucrua zilei respective materialele depozitate pe carosabil vor fi semnalizate corespun-zător”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Locale Mehedinţi, Luria Măr-ţuică, șeful Serviciului Dispecerat.

Șoferii au primit cele mai multe amenziPoliţiștii locali din cadrul Compartimentului Rutier au avut cel mai mult de

muncă în cele zece luni trecute din acest an. Aceștia au aplicat un număr. de2075 sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, parcarea, sta-ţionarea neregulamentară precum și circulaţia pe un sector de drum cu accesinterzis, cuantumul total al amenzilor fiind de 300.956 lei. „Totodată, facemprecizarea că de la începutul anului 2014 până în prezent, poliţiștii locali dincadrul compartimentului rutier au dispus ca și măsură complementară ridicareaa peste 65 de autovehicule parcate neregulamentar pe treceri de pietoni, pe tro-tuar, pe spaţii verzi. Referitor la respectarea HCL 16/2010 privind aprobarea re-gulamentului și instituirea taxelor speciale pentru eliberarea și folosirea permi-selor de „Liberă Trecere” pentru circulaţia autovehiculelor destinatetransportului de mărfuri și a utilajelor cu masă totală maximă autorizată maimare de 3,5 tone pe străzile municipiului Drobeta Turnu Severin au fost aplicate

52 amenzi în cuantum total de 52.000 lei”, a mai declarat Luria Mărţuică.Agenţii economici luaţi și ei la puricatLa capitolul comerţ, poliţiștii locali din cadrul Biroului Comercial, au verifi-

cat modul în care agenţii economici respectă prevederile legale cu privire la co-mercializarea produselor și serviciilor de piaţă. “Poliţiștii locali au verificat as-pecte legate de deţinerea și valabilitatea autorizaţiilor de funcţionare eliberate dePrimăria municipiului, pe care trebuie să le deţină orice agent economic. Aici aufost aplicate două avertismente, și o amendă contravenţională în cuantum de900 lei. Referitor la respectarea de către deţinătorii cu orice titlu a unor spaţiicomerciale, a prevederilor HCL 220/2011, referitoare la interdicţia de a expunemărfuri pe pereţii exteriori ai magazinelor, au fost aplicate 12 avertismente și o

amendă în cuantum de 1000 lei. Pentru comercializarea de către producătoriiagricoli a produselor agroalimentare care nu sunt menţionate în certif icatelede producător, sau fără a deţine certificate de producător, s-au acordat 15avertismente și 5 amenzi în cuantum de 2500 lei. De altfel, pentru folosireadomeniului public al municipiului pentru desfășurarea unor activităţi co-merciale, fără abonament emis de primărie, s-au aplicat 175 avertismente și350 amenzi în cuantum de 186 650lei. Las capitolul vânzarea ambulantă aoricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primării, consilii jude-ţene sau prefecture, s-au aplicat 6 avertismente și 25 de amenzi în cuantum

total de 11 950lei. Nici comercializarea produselor agroalimentare de cătrepersoane care au certificatul de producător suspendat, nevizat, cu viza expi-rată, precum și neconcordanţa dintre datele înscrise în certificatul de produ-cător și Registrul de evidenţă a producătorilor individuali și a comercianţilornu au scăpat de braţul legii. Aici au fost aplicate șapte avertismente și oamendă în cuantum de 500lei. În total au fost aplicate sancţiuni contravenţi-onale constând în de 217 avertismente și 383 amenzi în cuantum de 203.500lei”, mai susţine Luria Mărţuică. În ceea ce privește poliţiștii locali din cadrulCompartimentului Disciplina în Construcţii, aceștia au desfășurat acţiuni pelinia respectării prevederilor legale referitoare la autorizarea executării lucră-rilor de construire. Astfel, au fost verificate aspecte referitoare la executareasau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie de construire –desfiinţarea lucrărilor precum și aspecte referitoare la executarea sau desfiinţarea, cunerespectarea prevederilor autorizaţiei și a proiectului tehnic. De la începutulanului până în prezent, poliţiștii locali din compartimentul disciplina în con-strucţii au întocmit un număr de 60 de somaţii pentru nerespectarea condiţi-ilor legale, au soluţionat 130 de sesizări scrise. „Poliţiștii din cadrul Serviciu-lui Evidenţa Populaţiei, au întreprins măsuri de verificare în teren pentrupunerea în legalitate a unui număr de 359 persoane care aveau actele deidentitate expirate în colaborare cu Serviciul Public Comunitar Local de Evi-denţă a Persoanelor Dr.Tr.Severin, au efectuat peste 480 de investigaţii pen-tru confirmarea aspectelor cu privire la existenţa imobilului și a faptului căsolicitantul locuiește efectiv la adresa declarată cu respectarea prevederilorLegii 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera cir-culaţie a acestora și au întreprins măsuri de verificare în teren pentru pune-rea în legalitate a unui număr de 120 de minori cu vârsta peste 14 ani care nuau acte de identitate”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei LocaleMehedinţi, inspector principal, Luria Mărţuică.

C.O.Manda

Page 22: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 22/3222

3 - 9 Noiembrie 2014

de Victor Rusu

Jurnal de lectură de Victor Rusu

  Suita nesfârșită, ciclică, me-reu reluată prin vreme, a îndelet-nicirilor tradiţionale, a căror mi-nuţioasă, „atentă” rememorare dăsubstanţa multor secvenţe ale pla-nului narativ al nuvelei „Ochiidiavolului” de Iancu Bârneanu, seîntregește firesc, sub semnul be-nefic al autenticităţii și concreteţiiexpresive a scriiturii sale, cu ima-gini ale unor „scene ţărănești, în

plină mișcare, surprinzând celmai mic detaliu”, cum observă cujusteţe criticul literar Virgi liuBradin, consacrate cu devoţiuneși emoţie nedisimulată, nostalgi-că, de către autorul cu înclinaţiivizibile de veritabil etnolog, unor„treburi” cotidiene, gospodărești,din „oborul”/ curtea tradiţionalăa oricărui ţăran din Satul de Sus,cum ar fi prepararea bucatelor(„gătitul”), „pusul mesei”, „plă-mădirea” și coacerea pâinii încuptoare rustice, rostuite din că-

rămidă și din „pământ galben”,toate aceste îndeletniciri de oaparentă banalitate, fiind ridicatede talentul de seducător povesti-tor al scriitorului șișeștean, larang de veritabil ritual domestic,ca în acest tablou animat, dina-mic, pitoresc, cu o fermecătoarepatină arhaică, al coacerii „colă-ceilor” ce urma a fi „daţi de po-mană”, pentru „sufletul morţilor”,

în dimineaţa zilei de „Joia Mare”:„În cuptor ardea un foc îndrăcit,ale cărui vâlvătăi ţâșneau în afară,aici ca niște limbi de șerpi, aci caniște valuri de purpură. Femeileîmbujorate, răscoleau jăratecul cu

 vătraiul. Și când vătraiele se în-cingeau, până în vârful cozilor șile frigeau degetele, apucau nișteprăjini, negre la capete și răvășeaucărbunii, până se vedea vatra albă

colilie. Ţineau mereu mâna stân-gă pâlnie la ochi, să nu-și atace

 vederile și cu dreapta dichiseauneîncetat.

  - Așa, dadă Ioana, jerăgăieș-te-l cum se cuvine, să ardă vatra!

Scoate bătătorul, ca să maiarunc un braţ de surcele!

  Femeile scoteau stânjenul în- vâlvorat și-l muiau într-un hâr-dău de apă, de lângă cuptor, de-lstâmpărau”.

  Toate își suflecaseră mânece-le, își săltaseră poalele până la

brâu, de li se vedeau pulpele goa-le, netede, arse de soare. Când semai potoli focul din cuptor, dedată căcluliră cu toatele pe postă-

 vile pline cu pâine. Rupeau dinaluatul care se întindea ca gumi-lasticul, îl adunau în pumni, îltrânteau pe masă într-un vraf defăină, îl luau la învârtit ușurel, fă-ceau sucăloaie cât fluierele delungi și dintr-o mișcare le înno-

dau vârând capetele cumva, pededesupt, le mai netezeau puţinel,le apăsau cu pistolnicul la mijlocși le treceau în șir pe blanele cura-te, pe lopeţi. În puţin timp, totulera gata. Când se ridicară de pescăunele, cu mâinile prăfuite, cufeţele îmbrobonate, răsuflară odată adânc, apoi trecuseră și pre-gătiră cuptorul: una trase jarulafară, alta muie feștelnicul în bu-

toi și curăţă vatra de spuză, alergăuna în spate și puse capacul lacoș. Se întoarseră la colăcei și-ipurtară din mână în mână, întimp ce una dintre ele, cu multăbăgare de seamă îi așeza ca pebrebenei, unul lângă altul. N-apu-ca să se umple vatra până-n gură,că cei mai din spate creșteau și serumeneau văzând cu ochii. Feme-ia punea capacul, aduna jar pelângă el, treceau din nou la meseși iarăși alergau la cuptor. Una dacapacul la o parte, alta punea

mâna pe baniţă, alta scotea de zorcolacii și-i arunca în baniţă spre ase răcori. Se desfunda coșul, searuncau din nou colăceii în cup-tor și, de acum înainte lucrul de-curgea pe îndelete, până ce cupto-rul era încintat iarăși, doar cucăteva surcele uscate. Când treabaera terminată, femeile își împăr-ţeau colăceii și plecau cu postăvi-le, cu mesele în spinare, mulţu-

„Ochii diavolului”de Iancu Bârneanu

mind gospodarului pentrubunăvoinţă”.

  Este de-a dreptul uimitormodul de o cuceritoare naturale-ţe și oralitate de sorginte popula-ră, în care talentul viguros al pro-zatorului metamorfozeazăsecvenţele descriptive, printr-oregizare studiată, sugestivă, a ges-ticii gospodinelor, în secvenţe na-

rative, ritmate, dinamice, în micipovestiri despre o anumită înde-letnicire domestică, tradiţională.De remarcat, apoi, limbajul in-confundabil al scrierilor lui IancuBârneanu, intens nuanţat dialec-tal și arhaic, care este, de fapt, oformă îngrijită, stilizată, a graiu-lui popular din anii evocaţi, vor-bit de pământenii din Valea Co-șuștei.

  Rădăcini

Desfereci ca-ntr-un joc de-a răsăritulO raclă cu năluci crucicatePe idoli orbi, ce-mi dormitează-n sângeŞi-mi semeni iară cerul cu păcate.

Osânda limpezirii-n ruguri verziO poartă-n gheare pajuri de luminiŞi ne va mântui doar înţelesul

Că aripile-n cer sunt rădăcini.

  Inscripţie pe o bancă

Aici suetul meu a murit încă o dată,Cum se stinge o candelăCând untdelemnul a trecut în ori delumină,Aici am avut revelaţia mereu amânatăA diferenţei dintre frunze şi rădăcină.Am vrut să ne limpezim în cuvinteDar buzele rotunjeau goluri în aer,

durut,Chiar gândurile semănau cu frunzeletoamnei

Şi cădeau împreună în lut.Aripi carbonizate de fulgere,

Braţele nu mai încercau niciun gest,Poemele de dragoste refuzate de tineSuspinau ca nişte soldaţi la arest ...

... Şi, când ne-am ridicat, în sfârşit,Pe umeri îmi apăsa un altar năruit.

  Către Curte cu Juri

Către Curtea cu Juri a inimii tale,Unde atâţia lunatici au fost condamnaţi,Voi veni, totuşi, păşind pe nevăzute petaleŞi pe aripi de vulturi de azur îmbătaţi.

Îmi arde şi atunci în privire mândria

Că sunt u de ţărancă şi-am strămoşihoţi

de cai

Şi voi râde mai apoi că-ţi lipseşte tăria

Cea mai aspră dintre pedepsele toate

să-mi

dai

Că nu ştii, de aceea câinii sângelui

meu te

  tot latră,

Pedeapsa să-ţi cauţi iubita cu dalta în

  coloana de piatră.

Page 23: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 23/3223

3 - 9 Noiembrie 2014

Bl i t  z 

De când se știe, îi place aerultare al dimineţilor de toamnă. Decând a rămas singur, cum se tre-zește-și se trezește tare devreme-deschide fereastra! Are acolo trasfotoliul bătrânesc, adânc, confor-tabil, iar pe pervaz vegheazăscrumiera platou, din tablă de ar-gint lucrată cu ciocanul de-unmeșter bosniac acum mai bine deo sută și cincizeci de ani. Acolofumează primele două ţigări, tră-gând fumul rar, ca pe-o aromă

rară, destinată doar iniţiaţilor. Vi-sează cu ochii deschiși că s-ar aflaîntr-o casă încălzită, spaţioasă, cumobile puţine, somptuoase și căamărâta asta de fereastră stan-dard ar fi o fereastră-ușă ce dăspre o verandă pardosită cu pia-tră veche, iar dincolo de ea îșiscutură frunzele mesteceni albi șiulmi bătrâni și sângeri triști. Înloc de asta, dincolo de pereţiiapartamentului meschin, de douăcamere, cu mobilă din pal mela-minat, stau siluetele altor blocuri,la fel de cenușii ca și al lui. Numaiaici, în dreptul ferestrei din dor-mitor, perspectiva este mai ofer-tantă: printre doi monștri cu for-mă comună, din beton, se zăreșteorizontul, aruncat leneș pestedealurile de la marginea de mia-ză-noapte a orașului. Asta…, deobicei, acum nu, că e ceaţă groa-să, răsturnată ca o supă proastăpeste resturile de întuneric de di-naintea zorilor. Evident, ilumina-tul stradal s-a oprit și aude înju-

rătura groasă a unui pieton cares-a împiedicat de ceva…

Faceţi economie, fu…-vă mu-mele-ntr-un loc, sunteţi pe mânăcu hoţii care sparg mașinile!? Na,că mi-am rupt pantalonii, …re-aţi ai dracului de șnapani!

Pașii se pierd în ceaţă și-n în-tuneric, acompaniaţi metalic desunetul unui vas trântit pe ci-ment. Probabil că vreun pisoi sauun câine a atins vasul și l-a răs-turnat, vreun lighean sau făraș,ceva, vreun capac de tomberon…Trage adânc din ţigară și rămâne

mofluz: ţigara s-a stins! De cândcu reglementările astea, de sesting ţigările dacă uiţi să tragi dinele la intervale regulate, fumatulnu mai are același gust. Să totaprinzi ţigările reci, nu-i nicioplăcere. Aaa, sigur, au mai rămastrabucurile, dar alea-s scumpe!Scapără bricheta și trage din chiș-tocul reaprins, cu gust de leșie,cel puţin acum, la primul fum…

Închide ochii și se lasă pe spa-te, în fotoliul bătrânesc, moale,

cuprinzător. Fumul i se poticneș-te în piept și începe să tușeascăconvulsiv. Ce dracu’?! Păi sigur,tutun rece, ceaţă, frig, i-a zis luiOvidiu că astea sunt semnele…Să fie astmă? Doamne ferește!Peste stradă, la același etaj cu el,se aprinde brusc lumina într-ocameră a cărei fereastră n-areperdele. O fată înaltă și ciufulităsmulge hainele de pe ea, aplecată,căutând pe un scaun sau o como-dă (nu vede prea bine), hainepentru oraș. E îngrozit că l-ar pu-tea vedea și ar crede că o spionea-ză, așa că se ridică și închide fe-reastra, lăsând ceaţa, resturile deîntuneric și fata care tocmai îșipune chiloţii, dincolo de densita-tea draperiei lăsată peste foile degeam prinse în ramele de plasticcare imită lemnul. Se duce să-șifacă o cafea în ibricul vechi, dearamă. „Păi și dacă asta face în fi-ecare dimineaţă la fel, eu ce fac,nu mai stau la geam?” se gândeșteîn vreme ce merge la bucătărie…

E clar, va trebui să bea cafeaua labucătărie și tot aici să fumeze șiţigările alea două, numai că aicinu poate să stea cu geamul des-chis, că fereastra dă spre ghena degunoi. Când te gândești că avea șiel câteva plăceri autumnale și ile-a spulberat fata asta înaltă șiciufulită cu lipsa ei de inhibiţii…Până una-alta, ar trebui să seducă să vadă ce-i cu tusea asta! săfie astmă?

 Marius CILIBIA

PLĂCERI MĂRUNTEEste bine știut faptul că în ultimele decenii se citește tot mai puțin. Semenii

noștri se relaxează acum privind la televizor, lucrând la calculator, navigând peinternet, iar majoritatea tinerilor își petrec timpul liber prin cluburi. Acesteas-au înmulțit îngrijorător de mult și au program non-stop. De aceea este nevoiede eforturi mai mari pentru a-i atrage pe copii și tineri spre activități și preocu-pări care să-i ajute în formarea lor ca oameni de valoare, să li se arate căile ade-vărate prin care pot câștiga cunoștințele necesare și se pot perfecționa, dacă aude gând să facă acest lucru. Cartea face minunea de a ne învă ța să trăim în afarăde minciună, nedreptate și prejudecăți. În ea găsim acea putere fără marginicare mișcă umanitatea înainte în progresul ei necontenit. Cartea este lumina cecălăuzește civilizația. Iar cel care reușește să-i atragă pe oameni spre lectură me-rită toate laudele. Am cunoscut astfel de oameni!

La secția ,,Împrumut,, din Crihala a Bibliotecii I.C. Bibicescu am fost anultrecut să caut o carte fiind însoțită de nepoțica mea, Maria, atunci în vârstă decinci ani. Ea pășea pentru prima dată într-o bibliotecă. Era în preajma sărbători-lor de iarnă și i-a plăcut foarte mult ce a văzut acolo. Chiar lângă u șă era o

expoziție de desene ale elevilor de la școlile din zonă. Cărți pentru cititorii micierau aranjate frumos puțin mai încolo. Înălțimea la care erau așezate se potriveacu statura celor mici, așa că ea privea cu interes spre acele rafturi. Cei doi biblio-tecari de serviciu, d. Gabriela Stoica și Octav Milea au sesizat privirea fetei și,deși atunci nu-i cunoșteam, s-au ocupat prima dată de fetiță. Au încurajat-o sărăsfoiască ce-i place, au îndemnat-o să se uite la desene și cărți cu atâta blândețeși profesionalism încât sfiala pe care o au copiii mici la contactul cu persoanenecunoscute a dispărut imediat. A întrebat dacă poate să aducă și ea desene și afost îndemnată s-o facă, asigurând-o că vor fi negreșit expuse. Așa s-a și întâm-plat. În decursul aceleiași zile am revenit la bibliotecă, cu desenul. Maria nu-șimai încăpea în piele de mândră că munca ei era la vedere printre alte desene. Afost răsplătită cu câteva răvașe scrise pe o hârtie specială, frumos rulată și legatecu fundiță pe care le păstrează și acum. Și-a ales și câteva cărți, a devenit ,,citi-toare,, cu acte în regulă. De atunci suntem clienți fideli ai bibliotecii. Maria apovestit la grădiniță colegilor cum este la bibliotecă îndemnându-i să vină și ei

să se convingă. Tatăl Mariei, profesor și diriginte la CN Pedagogic, a încheiat unparteneriat educațional cu această secție a Bibliotecii IG Bibiescu și în felulacesta s-a creat o cale de a spori interesul tinerilor spre lectură, spre un modplăcut și foarte util de petrecere a timpului liber. M-am gândit atunci cât adevăreste în proverbul care spune că ,,Omul sfințește locul!

 Domnii bibliotecari despre care am vorbit nu sunt singurii care se străduiescsă orienteze preferințele celor tineri spre valorile autentice, implicându-se înformarea tinerei generații ca demni urmași ai neamului nostru. De aceeași pri-mire caldă, prietenoasă a avut parte Maria și colegii ei, elevi acum la C.N. Peda-gogic, din partea d-nei bibliotecare Vera Andrei care-i susține și-i încurajează săcitească. La fel se întâmplă la secția Pogany, la cea din incinta Casei Tineretuluiși cam peste tot în orașul nostru. Felicit pe toți bibliotecarii care-și fac meseriacu dăruire spre folosul nostru, al tuturor.

Prof. Ileana Mateescu

Omul sfinţeştelocul

Grea cruce să iubești pe unii.Dar tu - ce simplă! De-nţelegSecretul frumuseţii tale,Enigma vieţii o dezleg.S-aude, primăvara, foșnetDe adevăruri, cum răzbat.Ca aerul îţi e-nţelesul,Ca el de dezinteresat.Freamătul viselor s-audeAtunci - și parcă le și vezi.

În rândul marilor temeiuri,Tu, precum aerul, te-așezi.Ușor e: te trezești, din suflet

Grea cruce să iubești pe unii...de Boris Pasternak 

Zvârli pleava vorbei, vechi cusu-ruri,

Curat s-o duci de-aici-naite,Să nu te mai mânjești de-a pu-

ruri.

Page 24: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 24/32

24

3 - 9 Noiembrie 2014   REPORTAJSăptămânalul “BULETIN DE MEHEDINŢI” este vizitat în spaţiul virtual de foarte mulţi citito

orșovean și este plecat din ţară din 1970. acesta se întreabă simplu…..karl may

22 octombrie 2014 22:25

chiar aşa rău a ajuns Orşova ?

Page 25: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 25/32

25

3 - 9 Noiembrie 2014REPORTAJ

Şi cum noi ţinem la cititorii noştrii, oriunde s-ar afla, am hotărât să îi prezentăm domnului Karl May, câtevaimagini cu municipiul Orşova. Mulţumim pentru că sunteţi alături de noi şi alături de ţara în care v-aţi născut!

ât din ţară cât și din străinătate. Unul dintre acesta este și “Karl May” care susţine că este

mi-s orşovean plecat în 1970)

Page 26: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 26/3226

3 - 9 Noiembrie 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

REBUS ȘI INTEGRAME

   ◀

   ◀  ◀

   ◀

   ◀

   ◀   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀   ◀   ◀

   ◀   ◀

          ◀

          ◀   ◀           ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀   ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀   ◀

          ◀          ◀

          ◀

          ◀

   ◀

.......

FLORI DE TOAMN  C:O: MANDA

n aviz

Pe ocolite

Ivii

Turtit

Lâng cas

Expus

A reconcilia

Fruct interzis

De batin

 Natural

n ora

i st bine

cu drumul

Mocofan

Sf râmat

A duce

Trecere

La revedere

Dezorientat

Zeul soarelui

Afeciune

Opac

Tr snet

Ciur 

Merge clare

Unit pe mijloc

Cultiv in

n numr 

Bun la ceva

Se încurc

A eua

n rat

Doar unul

Dumnie

Plouat

Buruianentru bor A lipi

Eliptic

n rodie

Virat pemijloc

Meandru

n stat

nsonor 

 F L O R I  D E  T O A  M N

 Ă 

MăiestrieOrizontal : 1) Comună din Mehedinţi. 2) Măiestrie – Merge înapoi. 3)Grec – Muncitor la ace. 4) În artă – Voce – Etaj. 5) Sportul înotului – Mircea Radu. 6)Virat la mijloc – Continentul galben. 7)Încercat –Ţesută la început. 8) Fir – Vapoare. 9) Repetat. 10)Urât

Vertical: 1) Veşnicii. 2) Vioi. 3) Dânsele –

Compactare. 4) Încet (fem) – În rest. 5)Nicolae Negru – Intoxicat. 6) Locuitori de la munte –Mahalagioaice. 7) În ceas – Garnitură. 8) Par la vie – Metru la lemne (pl). 9) Bronzată – Într-o ureche.10) Mică la mijloc – Liniat.

C. O. MANDA

C. O. MANDA

Page 27: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 27/3227

3 - 9 Noiembrie 2014

R  e ţ  e t  a  s ă  p t  ă  m â n i  i 

 H O R O S C O P (săptămâna 3 - 9 noiembie)

BERBECAceastă perioadă

prezintă un potenţial cres-

cut pentru un nou începutîn ceea ce priveşte toate tipurile derelaţii, fie ele de afaceri, romanticesau de prietenie. Configuraţia astralăeste excelentă pentru colaborări. Esteun semn bun pentru cei care vor săsemneze contracte sau să îşi asumeangajamente şi responsabilităţi înfaţa cuiva. Nativii acestei zodii se vorsimţi în elementul lor în aceastăperioadă.

TAUROportunităţile mult aș-

teptate pentru un nou înce-put, fie el profesional saupersonal, apar ca din senin în aceastăperioadă. Dacă aţi plănuit începereaunei diete sau a unui program deexerciţii fizice, acum este momentulsă îl demaraţi. Veţi fi mult mai predis-puși la a urma planul propus. Cevamai târziu, veţi găsi un mod de a re-zolva o problemă de familie sau a ac-cepta un fapt care nu vă convine, gra-ţie unei perioade propiceintrospecţiei..

GEMENIPregătiţi-vă de o nouărelaţie de dragoste, astrele

care vă guvernează fiind acum încli-nate spre domeniul amoros și al rela-xării. Dacă aţi intenţionat să cereţicuiva să iasă cu dumneavoastră,acum este momentul. Pe de altă par-te, oportunităţile unor activităţi crea-tive vor apărea des în această perioa-dă, așa că dacă aveţi astfel de gândurinu ar fi rău să și profitaţi.

RACSectorul casnic va primi

un impuls în această perioa-

dă și vă veţi simţi inspiraţi săredecoraţi, să vindeţi sau săcumpăraţi ceva pentru cămin. În plus,dacă vă gândiţi să rearanjaţi sau să ex-tindeţi locuinţa, acesta este un momentbun pentru a demara acest plan. Lucru-rile bune nu se termină aici, conexiuneaJupiter-Uranus fiind aducătoare de no-roc. Acest lucru se poate traduce printr-o oportunitate în carieră sau atingereaunui ţel propus, care va avea și conse-cinţe financiare pozitive.

LEU

Jupiter se află în zodiadumneavoastră și vă încura- jează să vă afișaţi talentele și

abilităţile, iar această perioadă esteperfectă pentru a vă autopromova.Dacă aveţi un plan în minte, indiferentde ce este legat, următoarea perioadăeste potrivită pentru demararea sa.Astrele mai au surprize pentru dum-neavoastră și v-ar putea oferi în peri-oada următoare o oportunitate unică,parcă venită din senin.

FECIOARĂ

Banii devin punctulde interes, având în vede-re că Soarele intră acumîn Balanţă. Orice schim-

bare pe care doriţi să o faceţi va figrăbită în această perioadă de confi-guraţia astrelor. Dacă aveţi în plansă luaţi un împrumut, să vă schim-baţi priorităţile bugetare sau să des-chideţi un cont de economii, acumeste momentul. Intuiţia dumnea- voastră funcţionează foarte bine,

chiar și la nivel de detalii. Dacă vă vine să plecaţi undeva sau să faceţiceva, daţi curs instinctului..

BALANŢĂSoarele se află acum

chiar în zodia dumnea- voastră, ceea ce înseamnă că aveţi șan-sa de a schimba tot ceea ce vă doriţi înurmătoarea perioadă. Nu amânaţi însălucrurile foarte mult, dacă aveţi unplan deja definit. Șansele de a întâlni pecineva cu adevărat special, la nivel per-sonal sau profesional, sunt foarte mari..

SCORPIONMisterul și magia

cresc în intensitate pe mă-sură ce Soarele intră însectorul ce vă guvernează viaţa spiri-tuală. De această dată ar fi bine să văanalizaţi mai bine visele și dorinţele,mai ales cele care sunt excesiv de in-tense. Aţi putea descoperi moduri dea ajunge unde doriţi. Orice veţi între-prinde în această perioadă din punctde vedere spiritual va avea un rezultatpozitiv și vă veţi simţi mai liniștiţi șiîmpăcaţi cu dumneavoastră înșivă.

SĂGETĂTOR

Din cauza unor pro-bleme familiale, ambiţiile voastre profesionale vor fi

amânate pentru moment. S-ar puteasă însoţiţi la spital o rudă sau un prie-ten, care se îmbolnăvește brusc. Nueste exclus să fiţi nevoit să faceţi unelereparaţii de urgenţă în casă și să fiţinevoit să vă luaţi o zi de concediu înacest scop. Atâtea probleme neaștepta-te nu vă mai lasă timp pentru roman-tism.

CAPRICORNÎnceputul acestei pe-

rioade aduce cu sine o

oportunitate profesiona-lă de neratat. Folosiţi-văde ea pentru a demara un proiect, asemna un contract, a încheia o înţele-gere sau a începe lucrul la un nou locde muncă. Astrele sunt configurate înașa fel încât dacă aveţi șansa de a lu-cra în echipă sau de a vă alătura unuigrup, nu trebuie să o rataţi.

VĂRSĂTORSunteţi cam obosiţi din

punct de vedere social, darşi în această perioadă vatrebui să faceţi faţă unorresponsabilităţi în acest

sector al vieţii. Dacă doriţi să porniţiîntr-o călătorie sau să vă luaţi o vacanţă, tot ce puteţi face este săprogramaţi astfel încât să nu încurcaţiplanurile celor din jur. În schimb, oriceputeţi face pentru a vă creşte nivelul depregătire profesională este binevenit înaceastă perioadă.

PEȘTIDomeniile mai sensibile ale vieţii

dumneavoastră, cum ar fifinanţele sau relaţia intimă,sunt punctele de interesmaxim în această perioadă,

beneficiind de şansa unui nouînceput. Dacă doriţi să încheiaţi orelaţie sau să începeţi una noua, acumeste momentul să vă faceţi cunoscuteintenţiile. Finanţele personale potavea parte de o îmbunătăţire înaceastă perioadă. Mai târziu, Mercur va intra în Scoprion şi vă va îndemnasă căutaţi moduri de a acumula maimulte cunoştinţe şi a vă creşteexperienţa într-un domeniu .

Ingrediente:Piept de raţă, 1 lingură ulei de măsline, 100

ml smântână, 100 ml vin de Porto (sau un vinroșu dulce și fructat), 4 gutui, sucul de la o lă-mâie, 1 baton de scorțișoară, 1 lingură unt,cimbrișor, sare și piper, curcuma

Preparare:Decojește și scoate seminţele gutuilor,

pune într-un recipient cu apă și suc de lămâie

să nu se oxideze. Crestează pieptul de raţă și

condimentează. Pune gutuile la fiert cu

scortișoară și apă să acopere. Se topește un-

tul și se adaugă gutuile care se prăjesc pe

ambele părţi. Se prăjește pieptul de raţă, cupielea în jos, când s-a rumenit frumos pe

ambele părţi se scoate pe farfurie. În sosul

rămas de la friptură se pune smântâna și vi-

nul de Porto, cimbrișor, sare și piper, curcu-

ma, și se lasă să se îngroașe la foc mic. Ser-

 vește pieptul tăiat feli i, cu sos de Porto și

garnitură de gutui. Merge și cu garnitură decastane sau cartofi.

Piept de raţă cu gutui

Page 28: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 28/32

28

3 - 9 Noiembrie 2014

Conform primarului comunei Rogova, Costinel Vamvu, tinerii căsăto-riţi, cu vârste cuprinse între 18 – 35 de ani, au primit câte 1000 mp deteren pentru a-şi construi o casă nouă. „Trebuie făcut cunoscut faptul căaceste tinere familii nu aveau o situaţie materială chiar aşa de bună. Deexemplu, două dintre aceste familii locuiau câte12 persoane într-o căsu-

20 de familii tinere din Rogovaau primit loturi pentru case

 În urmă cu câteva zile, 20 de familii tinere din comuna Rogova au primit câte 1000 mpde teren pentru a-şi construi o casă nouă.

ţă. Vă daţi seama că aceştia chiar aveau nevoie deteren pentru a-şi construi o casă a lor. Mă bucur căam putut şi am reuşit să fac ceva bun pentru aceştilocuitori şi voi face şi de acum încolo tot ce îmi stă înputere pentru a fi alături de ei şi de toată populaţiadin localitate şi îi voi ajuta în toate problemele cu

care se vor confrunta”, a declarat primarul CostinelVamvu. Edilul din comună a mai ţinut să facă cunos-cut faptul că la ora actuală se asfaltează străzile dinlocalitate. „Avem în derulare un proiect în valoare de33 miliarde lei vechi care prevede asfaltarea a 3 kilo-metrii de străzi din comună. Sunt sigur că vom intra în lunile de iarnă cu asfalt pe străzi. Totodată, a fostfinalizat un alt proiect, acesta în valoare de 55.000euro, privind iluminatul public în satul Poroiniţa. Aici

a fost reabilitată reţeaua electrică şi au fost montateleduri economice, fapt care va duce la scăderea factu-rii la energia electrică, dar şi la o mai bună vizibilita-

te pe timpul nopţilor”, a mai declarat Costinel Vamvu.

C. O. MANDA

Page 29: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 29/32

29

3 - 9 Noiembrie 2014

Asigură, într-un decordeosebit şi condiţii

excepţionale, organizareade mese festive şi

evenimente deosebite.Rezervări la telefon

0371428980.

Queen’s café &lounge

4th I.G. BibicescuThe Royal Coffee

Shop in Town

 N O  U

Bâlciul deşertăciunilor

Craiova lui Cârţu şi Săndoi numai pierde de luni bune, cam decând au preluat-o cei doi, dovedin-du-se faptul că meseria de antrenoreste una deosebită, n-o poate faceoricine, chiar dacă a fost fotbalistde oarecare notorietate, aşa cum afost Jerry Gane. Era păcat de juveţi,ca la banii care s-au băgat în for-marea lotului şi în crearea condiţii-lor, să se bată doar pentru salvarea

de la retrogradare! Acum, ajunşi însferturile de finală ale Cupei Româ-niei, oltenaşii de la CraiOlguţa potvisa la mai mult… De cealaltă par-te a baricadei, Adrian Mititelu afost trimis în judecată pentru evazi-une fiscală şi spălare de bani…Trebuia, oameni buni, să vină şivremea asta, că nimic pe lume nurămâne neplătit! Dinamo merge po-ticnit, a bătut-o Steaua, cu 3-0, în„eternul derby”, ceea ce usturătare, dar şi mai rău e faptul că din

Cupă a scos-o divizionara secundăCS Mioveni, prin golul brazilianuluiAyza, cel despre care am mai scrisla rubrica asta. Tare mi-e teamă căStoican, severineanul nostru, nu vamai avea zile multe la cârma trupei„câinilor”, pentru că nimeni în fot-bal nu are răbdare, iar vânători descaune, posturi şi funcţii, în Româ-nia, nu ducem lipsă… Iordănescu,la a treia descălecare la echipa na-

ţională va veni şi cu norocu-i pro-verbial, sau doar cu iconiţele şi ru-găciunile care l-au făcut celebru? Săsperăm că va avea parte de tot ar-senalul pe care i-l cunoaştem şi sămai sperăm că, şi sub aripa sa, vacreşte şi Viorel Moldovan, un tehni-cian pe care eu chiar sunt dispus săpariez fără limită de miză! Dacă amsau nu dreptate, rămâne să ve-dem…

D.I.Baciu

S-AU TREZIT

JUVEŢII!

Sâmbătă 25 octombrie la NiskaBanja, SRB s-a desfășurat un tri-unghi de Judo (ROU, SRB, BUL) lacare au luat parte 140 de sportivi dela 15 cluburi, eveniment organizatde ‘’VUK’’Nis, club organizator.

CSM Drobeta a participat laaceastă verificare și a obţinut rezul-tate foarte bune:

Loc I -ARGINT DIANA -40 kg

–U15 și U17  -IOVIŢĂ ROBERTA -44 kg –

U15 și U17  -TĂTAR KRISZTINA -48 kg

-U17 și seniori  -VÂLVOI ANDA -57 kg -U17 și

seniori  -DEMETRIO GABRIEL - 3 8

kg -U15Loc II -NAE ALEXANDRA -44

kg -U15 și U17  -DEMETRIO DANIELA - 4 8

kg -U15, U17 și sen.  -ARGINT ADRIAN -55 kg

-U17

Echipa CSM Drobeta a câștigattitlul de ‘’Cea mai bună Echipă laCedete’’ datorită rezultatelor de la

individual. În aceeași zi de sâmbătă25 octombrie 2014 la Strehaia s-adesfășurat Memorialul ‘’ConstantinGavrilescu’’ la care au luat parte 60copii de la 4 cluburi. CSM Drobeta aavut și aici reprezentanţi care s-auclasat pe podium:

Loc I -NEGOIŢESCU MIRO-NELA - 52 kg –U18

  -IANICU IONUŢ -60 kg -U18

  -COVACIU IASMINA -36 kg-U14

  -BORONTIȘ ANDREEA -52kg -U16

Loc II -AL-FLORI MIHAI -34 kg-U14

Loc III-AL-FLOARI FLORIANA-44 kg -U14

  -SUCILĂ RISTIAN -34 kg-U14

În clasamentul pe cluburi CSMSDrobeta s-a clasat pe locul II, du-păCC Strehaia, clubul organizator.

Prof.Lena STEREA,Purtăor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin

JUDO

Page 30: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 30/3230

3 - 9 Noiembrie 2014

VÂNZĂRI

♦ Vând apartament în Orșova,două camere, baie, bucătărie, tera-

să, parter. Preţ 12.000 euro negoci-abil. Tel. 0786205131.

♦ Cumpăr cântar mecanic depersoane. Tel. 0730811571.

♦ Închiriez apartament 2 came-re, mobilate, et. 3, preţ negociabil.Tel: 0744.858840.

♦ Vând tractor U 650, perfectăstare de funcţionare, anvelope faţă,spate, noi, motor SETEU. Merităvăzut. Tel: 0753.954866.

♦ Vând garsonieră etaj 2, con-fort II, cu îmbunătăţiri, zona CET,

sau la schimb cu garsonieră con-fort I plus diferenţă. Preţ negocia-bil. Tel: 0737.332476 sau0731.323533.

♦ Vând casă cu 3 camere mobi-late, dependinţe, fântână în curte,la șosea naţională, 1 ha pomi altoiși 10 ha teren în comuna Dumbra-va, favorabil a face fermă și dispo-nibilităţi de extindere. Preţ negoci-abil. Tel. 0256.457038

♦ Vând uși cu dim. 205x105 cmși ferestre duble cu 2 si 3 canate cu

dim. 155x120 cm și 120x120 cm,stare bună. Preţ negociabil. Tel.0252362882 sau 0754520261.

♦ Vând set vase de gătit, 6 buc,cu termostat din oţel inoxidabilspecial, fund 3 straturi, se spalăfoarte ușor, pretabile pentru pensi-uni, restaurante. Preţ după catalog,ușor negociabil. Tel. 0252362882sau 0754520261. După ora 20.00.

♦ Vând 2 buc. Damigene 50 li-tri, vechi de 50 ani, pereţi groși, re-zistente. Preţ negociabil. Tel.

0252362882 sau 0754520261. Dupăora 20.00.♦ Vând haine piele groase cali-

tate superioară, stare foarte bună,preţuri negociabile. Tel.0252362882 sau 0754520261. Dupăora 20.00.

♦ Vând plită cu două ochiurimari, cu inducţie electromagnetică,consum redus de curent, randament96%, marcă englezească, modelhome nefolosită, programare electro-nică. Preţ negociabil. Tel. 0252362882

sau 0754520261. După ora 20.00.♦ Vând teren intravilan în co-

muna Eșelniţa, 20 ari, cu ieșire la

Dunăre. Preţ 70 lei/mp negociabil.Tel 0732125417.

♦ Vând apartament 110 mp, 4camere, 2 băi, 2 balcoane, completrenovat, et. 4 din 6, la Bulevard.Preţ 45000 euro negociabi l. Tel.0743898983.

♦Vând teren Ogradena 8Eșelni-ţa) lângă drumul principal. Preţ 60lei/mp. Tel. 0756659183.

♦Vând apartament 3 camere ul-tracentral situat în Timișoara. Tel.0745021154.

♦Vând 2 taxiuri cu licenţă, starefuncţionabilă, taxe plătite la zi. Preţ9.500 euro negociabil. Tel.0756550880.

♦ Vând apartament decoman-dat, zonă semicentrală (Hotel Trai-an), îmbunătăţiri sau schimb cu

garsonieră / apartament în Craio- va. Tel 0761653140.

♦ Vând teren 500 mp pe aero-port, posibilităţi apă și curent șigarsonieră. Tel. 0742680478

♦ Vând mașină îngheţată cu uncap la 220V și mașină WolsvagenT3 motor 1,6 motorină. Tel.0742680478.

♦ Absolventă a facultăţii de Hi-drotehnică, doresc să lucrez înacest domeniu, în contabilitate pri-mară, îngrijesc școlari, bătrâni, fac

curăţenie. Tel. 0770836620.♦ Vând vilă P+1, zonă centrală,

5 dormitoare, două holuri mari,garaj, baie, bucătărie, teren 100 mp.Preţ negociabil. Tel. 0723305925.

♦ Vând vilă P+1 toate facilităţi-le, zonă centrală, preţ negociabil.Tel. 0723305925.

♦ Vând casă cu 3 camere mobi-late, dependinţe, fântână în curte lașosea naţională, asfaltată, 1 hapomi altoi diferiţi și 10 ha teren încomuna Dumbrava. Preţ negocia-

bil. Tel: 0256457038 Timișoara♦ Vând vacă fătată de o lună și

 jumătate cu viţică – la a patra făta-re. Preţ negociabil. Tel: 0252362882după ora 20.00.

♦ Vând în satul Bunoaica 1 hapădure și 1 ha teren intravilan cupomi fructiferi și o cabană din bilede brad cu 2 camere și bucătărie.Tel: 0740048800.

♦ Cumpăr moară mălai (valţ)format mic. Tel: 0730811571.

♦ Vând casă cu 3 camere +bucă-

tărie + baie în Tabaci, două salteletip Relaxa, mașină de cusut ILEA-NA, aparat de abdomene, sobă

emailată SUPER. Tel. 0770687160sau 0741 337672

♦ Vând Opel Astra „G” Cara- van, an fabricaţie 2001, euro 4, air-bag – 4, motor 1,2 injecţie benzină,AC, ABS, închidere centralizată,km reali 200.000, unic proprietar,

foarte bine întreţinută. Preţ fix3000 euro. Tel. 0723/631348.

♦ Execut lucrări de instalaţii sa-nitare și încălzire de toate tipurilela preţul pieţei. Tel. 0723/631348.

♦ Ofer colecţionarilor, colecţiide discuri, reviste, ziare și diverseobiecte rare. Tel. 0722/086474.

♦ Vând ţuică de prună, oricecantitate. Preţ foarte bun. Tel.0742957592.

♦ Vând gospodărie în comunaMalovăţ, cu două case la curte, una

la etaj plus anexe gospodărești, te-ren intravilan 4000 mp, extravilan4 hectare, vie 1100 bușteni, încălzi-re centrală. Preţ negociabil. Tel:0731/126646.

♦ Vând boiler electric 5 litri, ne-folosit. Preţ negociabil. Tel:0252/362882 sau 0754/520261.

♦ Vând 4 buc lampă cu neon ,lungimea tubului 1200 mm. Preţ neg.Tel. 0252/362882 sau 0754/520261.

♦ Vând două bucăţi birouripentru școlari, noi, nefolosite. Preţ

neg. Tel. 0252/362882 sau0754/520261.

♦ Vând teren intravilan 10.000mp, posibilităţi curent electric șiapă în comuna Tâmna, sat Creme-nea de Jos. Preţ neg. Tel.0252/362882 sau 0754/520261.

♦ Vând teren extravilan 1,200ha în comuna Tâmna, sat Creme-nea de Jos. Preţ neg. Tel.0252/362882 sau 0754/520261.

♦Vând parter casă zonă centra-lă. Tel. 0755/123390. Între orele

18.00 – 21.00♦Vând garsonieră cf 1 suprafaţă

utilă 32 mp, stare foarte bună, mo-bilată și utilată., în spate la Raiffei-sen de pe Bulevard. Bl C1, sc.1 et.2. Preţ negociabil. Tel: 0741/216902

♦Vând șifonier cu una ușă șisertar, ladă de zestre, ambele foarte vechi de peste 200 de ani. Tel.0754/520261 sau 0252/362882după orele 20.00. Preţ negociabil.

♦Vând apartament 2 camere,deomandat, etaj 2, mici îmbunătă-

ţiri. Preţ 83.000 lei, negociabil. Tel:0748/357.059

♦Vand Voucher Rabla cu valoa-rea de 6500 lei, emis in data de 9

iulie 2013, 3000 lei negociabil. Re-latii la numerele 0762657505 sau0767229903.

♦Vând casă în oraș Strehaiazonă centrală, str. Stroescu nr. 19, 3camere și bucătărie cu teracote, 2holuri, baie și beci, grădină flori,curte cu fântână cu apă potabilă,anexe gospodărești, acces 2 autotu-risme sau 2 microbuze, grădină delegume mare cu apă de la reţea,pomi fructiferi și viţă de vie.

Preţ 32.000 euro – negociabil.

Tel 0724959652♦VÂND -Apartament 3 came-

re decomandat, în faţa Școlii Ge-nerale nr 11, bloc reabilitat termic,termopane, gresie, faianţă, ușischimbate, parchet. Merită văzut.Preţ negociabil. Tel: 0723/259/016.

♦ Vand Garsoniera confort

1,cu fata la faleza etaj 2,supra-

fata 30 mp,str:cernei nr 33,sc A.

Tel:0723.647.236, 0727.891.825

♦Vând casă și bucătărie în comPoroina Mare Mehedinţi, acoperite

cu ţiglă, teren 2.500 mp. Locuinţebătrâne sau materiale rezultate dindemolare. Tel:0731.786.211,0352.803.492. Preţ:negociabil

♦Vând apartament 2camere, de-condat, etajul 4, izolat termic aco-periș, calorimetre, apometre +F+P,bucătărie mobi lată nou.Tel:0768.147.902

♦Vând apartament 4 camere, et3, G+F+P, 1garaj pentru 2 mașini.Preţ:negociabil. Tel:0754.771.102

♦Vând casă în Sat Arginești

Com.Butoiești Jud.Mh,compusădin 6 camere,beci,etaj+parter, teren5.000 mp. Preţ:negociabil.Tel:0742.347.347, 0352.421.133

♦Vând Fermă Mică în SatIzvoarele,Mehedinţi, 5 ha,casă 4c a m e r e , a n e x e , p i v n i ţ ă ,8.000mp,pleaţ cu vie și pomiirigat,combină John Deere masătaiere3,80 m. Preţ:preţul zonei.Tel:0755.840.621, 0732.583.177.

♦Vând Fermă Mică în Izvoare-le-Mehedinţi-compusă din sediul

fermei, casă în sat -5 ha teren iri-gat, pomi și viţă de vie,combinăJohn Dere. Preţ:12.000 euro.

♦Închiriez apartamente mo-bilate și utilate în zonele CET șiStomatologie. Preţ 150 euro. Tel.0740472842.

Absolventă a Facultăţii de Hi-drotehnică doresc să lucrez. Tel.0770836620.

Page 31: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 31/3231

3 - 9 Noiembrie 2014

Talon de MICA PUBLICITATE - GRATUITNume: ________________________________________________________________

Prenume: _______________________________________________________________

CI/BI: seria ________ Nr. __________________________

Localitatea: _____________________________________________________________TEXTUL ANUNȚULUI:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Trimiteți pe adresa: Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, strada I.C. Brătianu Nr. 11 A,

orice anunț de mică publicitate.

 Atenție! Pentru anunțurile matrimoniale, de comemorare sau deces este obligatorie furnizareanumelui complet și numărul de telefon.

Talon de MICA PUBLICITATE - GRATUITNume: ________________________________________________________________

Prenume: _______________________________________________________________

CI/BI: seria ________ Nr. __________________________

Localitatea: _____________________________________________________________TEXTUL ANUNȚULUI:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Trimiteți pe adresa: Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, strada CRIȘAN, Nr. 25, etaj 2

orice anunț de mică publicitate.

 Atenție! Pentru anunțurile matrimoniale, de comemorare sau deces este obligatorie furnizarea

numelui complet și numărul de telefon.

Tel:0755.840.621, 0732.583.177.♦Vând set vase de gătit 6 buc cu

termostat din oţel inoxidabil,fundcu 3 straturi se spală foarteușor,acte la zi ,garanţie 3 ani. Preţ:negociabil. Tel:0754.520.261,

0252.362.882.♦Vând plită cu 2 ochiuri cu in-

ducţie electromagnetică,consumredus de curent, randament9 6 % , e f i c i e n ţ ă t e r m i c ămare,programare timp,oprire au-tomată, model Home,nefolosită.Preţ:negociabil. Tel:0754.520.261,0252.362.882.

♦Vând două bancuri metalicepentru lăcătușerie și sudură cuuși ,5 sertare ș i pol i ţă .Preţ:negociabil.Tel:0754.520261,

0252.362.882♦Vând sobă de teracotă, grătar,

ușe, cuptor. Preţ:negociabil.Tel:0754.520.261, 0252.362.882.

♦Vând sau închiriez aparta-ment 3 camere în Drobeta TurnuSeverin. Relaţii la tel. 0745/158060

♦Vând porci de la 100 Kg la200Kg. Tel. 0724. 344836

♦Vând convenabil: colţar sufra-gerie, canapea. Frigider stare bună.Tel:0748/564643

♦ Vând casă în Dr Tr Severin,

Str:Eroii de la Cerna,Nr 24. 270mp,cadastru, toate utilităţile.Tel:0771.480.161

♦ Închiriez spaţiu pe Str:GH.I.Șișești (fosta Cosminului) Nr30, spaţiu preferabil construcţie(făcut contract la înţelegere pe ter-men de ? ani) fără plata chiriei peacești ani. Tel:0748.564.643

♦Vând combină Class-Senator,masa3 m, motor Ford 3 pistoanestare impecabilă+echipamentefloarea soarelui. Preţ:7.000 euro.Tel:0746.928.899

♦Vând aparat de fotografiat„PRAKTICA”. Preţ atractiv și ne-gociabil. Tel. 0752/944015

♦Vând casă 2 camere + 10.000mp. teren intravilan. Preţ 50.000RON sau 15.000 Euro negociabil.Tel. 0747/859472 sau 0762/342883.

♦Vând casă în comuna Hinova– jud. Mehedinţi cu 4 camere, beci,încălzire centrală 150mp.

Preţ negociabil. Stanciu Ion.♦Vând casă la ţară - Opri-

șor :3 case în curte: 2 bătrânești ,

1 nouă cu etaj: la parter beci dinpiatră la etaj din caramidă. Spaţiu1300 mp. La 65 km de Severin. Preţnegociabil. Tel : 0756/536533 –0769/065930

♦Vând Orgă Roland VA 7 – sta-re foarte bună. Preţ 500 EURO ne-gociabil și Roland EXR E2 - 400EURO neg.(a fost cumparată nouăși folosită 2 luni, carte, cd-uri, style)Tel : 0756/536533 – 0769/065930

♦Vând teren intavilan 1000mp,(lângă centura ocolitoare aoraşului) zona Carrefour. Preţ: ne-gociabil. Tel:0252/388/092

♦Vând casă bătrânească în com.

Voloiac,cu 2 camere,antreu

sală,beci,separat bucătărie de

vară,bucătarie de iarnă,grajd pătul,c

uptor,curent,apă,grădină,pomi,vie

acasă şi la câmp pădure,teren extra-

vilan ferit de inundaţii şi alunecări.

Preţ:-negociabil. Tel:0252/362/882

sau 0745/520/261

♦Vând sistem home-cinema

5+1 deosebit, compatibil cu orice

sistem video, preţ negociabil. Re-

laţii la telefon 0751657411.

♦Vând apartament 2 cameresemidecomandat, G+F+P+T+AC,etaj 4, bloc din cărămidă, zonaStomatologie. Preţ 27.000 euro. Tel.

0724.755099♦Vând 3 mese de biliard nr 8 marca

Chesterfild,lemn masiv,coşuri dinpiele,suprafaţă semi rapidă,inclusivaccesorii, set bile, tacuri,suporttacuri şi cretă, lămpi 3 becuri,huse şi triunghiuri în perfectă starede funcţionare. Preţ atractiv şinegociabil,Tel:0722.207930

♦Vând mobilă sufragerie șifrigider,stare bună. Preţ convena-bil Tel:0720006852

♦Transport zilnic persoane inItalia, Spania,Portugalia, Franta,Belgia, nglia, Irlanda si Germaniala destiantie, cu masini moderneclimatizate. Tel.0721285100”

♦Caut menajera, persoana fărălocuinţă, ofer mâncare,cazare,îmbrăcăminte și 200 roni pe lună.Tel:0730811571

Inchiriez apartament cu 2camere, semidecomandat, parter,complet renovat-parchet, gresiesi faianta, usi lemn, usa met-alica acces, timplarie PVC, in-stalatii termice, sanitare, elec-trice noi.Spatiul este pretabilatat pentru locuinta cat si pen-tru spatiu comercial sau birou.Bucatarie complet utilata (ara-gaz, frigider, mobilier, hota,masina spalat).Pret: 150 euro/luna semimobilat sau 250 euro/

luna complet mobilat, plusgarantie.Apartamentul este

situat in zona Ionescu-Sisesti-Independentei. Relatii la tel.:0745641769.

♦Vand in Oras- Baia de Aramateren constructie casa, supafatateren 8750mp. Tel:0252-318898

♦ Vând în Vânju Mare

casă cu 3 camere,hol, beci,baie, bucătărie,anexe,fântână,grădină,

vie,facilităţi canal,dublu front

stradal,intabulată Preţ:18.900 eu-

ro-neg. Tel:0757/381/551

♦ Vând în Livezile

gospodărie cu două case bune

 bucătărie,anexe,grădină 6,5 ari şi

altă grădină de 30 ari cu heleşteu şi

arbori.Acte de mână. Preţ:29.000

ron-neg. Tel:0252/354/241

♦ Ofer spre închiriere în

Bucureşti Garsonieră confort

1,zona Eroii Revoluţiei,etaj1,complet mobilată şi utilată.

Tel:0726/211/643.

DIVERSE

♦Ofer garsonieră mobilată spreînchiriere, zona CPL, preţ 400RON (negociabil). Tel. 0740751113

♦Schimb apartament 3 ca-mere decomandat etaj 1 zonaAlion cu aprtament 2 cameredecomandate etaj 1 sau 2-zonă

apropriată. Tel:0352.806.946după ora 16.

Page 32: Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 60/3 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-603-noiembrie-2014 32/32