Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

of 33 /33
 A nul I I v Nr 65 8 - 15 Decembrie 2014 32 pagini 1 leu www.buletindemehedinti.ro Fondator: MARIUS CILIBIA S ă pt ă mânal de informa ţ ie ș i atitudine al mehedin ţ enilor  R MARIUS BĂLU, senator de Mehedinţi: Sărbătorile de Iarnă au început şi le doresc tuturor mehedinţenilor linişte şi bine! Sper că nu va mai dura mult până când vom putea să ne şi materializăm intenţiile şi gândurile bune, să ne continuăm proiectele vremelnic întrerupte de o guvernare şi o administraţie incompetente. Curaj, mehedinţeni, vor veni şi vremuri mai bune! Edi ţ ia a IV-a a Zilelor Bibliotecii Judeţ ene „I.G. Bibicescu” aruncat ă la coşul de gunoi  Pag. 14/15  Pag. 12 100 de ani de la zidirea bisericii parohiei Rudina Cercetaţ i pentru contrabandă cu ţ igări Pag. 21 LA ORŞOVA ÎNCĂ NU E LINIŞTE!  Pag. 16/17

Transcript of Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

Page 1: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 1/32

 Anul II v Nr 65

8 - 15 Decembrie 201432 pagini 1 leu

www.buletindemehedinti.ro

Fondator: MARIUS CILIBIA

Săptămânal de informaţie și atitudine al mehedinţenilor 

R

MARIUS BĂLU, senator de Mehedinţi: Sărbătorile de Iarnă au început şi le doresctuturor mehedinţenilor linişte şi bine! Sper că nu va mai dura mult până când vom

putea să ne şi materializăm intenţiile şi gândurile bune, să ne continuăm proiectelevremelnic întrerupte de o guvernare şi o administraţie incompetente. Curaj,

mehedinţeni, vor veni şi vremuri mai bune!

diţia a IV-a a Zileloribliotecii Judeţene „I.G.ibicescu” aruncată laoşul de gunoi

  �Pag. 14/15   �Pag. 12

100 de anide lazidireabisericiiparohieiRudina

Cercetaţi pentrucontrabandă cu ţigări

�Pag. 21

LA ORŞOVA ÎNCĂ

NU E LINIŞTE!   �Pag. 16/17

Page 2: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 2/322

8 - 15 Decembrie 2014

S.C. TIPOGRAFIA PROD COM S.R.L.

Târgu-Jiu, Gorj, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr.20Tel. 0253-212.991,Fax  0253-218.343

 E-mail:  [email protected]

 Pre-press & printing

Fondator: Marius CILIBIASăptămânal editat de S.C. 2 M DROBETA MEDIA GLOBAL S.R.L.

ISSN 2344-2425

Redacția:Strada CRIȘAN, Nr. 25, etaj 2

Tel., Fax: 0352 417 177E-mail: [email protected]

atitudine, opinie și cultură la zi online la

www.mariuscilibia.ro

MEHEDINŢIUL panoramic

Redevențele la petrol și gaze și impozitele speciale pehidrocarburi trebuie corelate cu sistemul general de impozi-te, cu maturitatea zăcămintelor, cu liberalizarea prețului lagaze și, mai ales, cu interesul românilor. Acum doi ani, Gu-vernul Ponta a înființat un grup de lucru ministerial (MFP,MEC, ANRM, ANE) pentru a elabora un studiu și opțiunilede politică fiscală în acest sens. FMI și Banca Mondială ne-au stat suport. Este suspectă amânarea dezbaterii publice astudiilor de specialitate și luarea unei decizii ferme lasfâr șitul anului 2014, când expiră perioada celor 10 ani încare schema redevențelor a fost blocată de Guvernul Năsta-se. PNL cheamă toate partidele parlamentare la o dezbateretehnică pentru corelarea sistemului general de impozite cunivelul redevenței și cu impozitele speciale pe hidrocarburi.Iată 4 exemple de anomalii ale unei politici fiscale incoeren-te, croită în detrimentul românilor, care impun un răspuns

ferm din partea Guvernului României, indiferent de culoarealui politică:1. România încasează anual la buget cu circa 50 milioa-

ne euro mai mult din taxa clawback pe medicamente (circa330 milioane euro) decât din redevențele aplicate la petrol sigaze (sub 280 milioane euro). La aplicarea taxei clawback

 producător ilor de medicamente pentru a contr ibui lafinanțarea sistemului public de sănătate, industria farmaceu-tică a amenințat cu „moartea industriei”. În realitate, indus-tria crește an de an în România. Acum asistăm la același gende „avertismente” din partea producătorilor de petrol și gaze

și reușesc să blocheze creșterea redevențelor într-un statcondus slab de Ponta-Petrescu-Nicolescu.

2. România încasează anual la buget cu peste 15 milioa-ne euro mai mult din taxa pe construc țiile speciale (o ano-malie de taxă pe echipamentele de producție care nu ar tre-

 bui să existe) decât din redevențele aplicate la petrol șigaze. De pildă, dacă statul român ar recupera prejudiciul es-timat de procurori la Lukoil din evaziune fiscală, bugetul ar

 beneficia de o sumă echivalentă cu taxele colectate dinredevența de petrol și gaze într-un an. Câte astfel deoportunități ratate mai sunt din evaziunea fiscală estimată la16% din PIB?

3. România estimează în acest an că va încasa la bugetdin impozitul pe normele de venit aplicate agricultorilor cu

 peste 13 milioane euro mai mult decât din taxa specială pen-tru exploatarea resurselor naturale. Cumulând taxa specială

din exploatarea resurselor naturale cu taxa pe venituri supli-mentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor dinsectorul gazelor naturale obținem venituri estimate la bugetde sub 100 milioane euro, de două ori mai mult decât impo-zitul pe venitul agricultorilor.

4. România a încasat din rovignetă, taxe de pod şi taxede autostradă sume de aproape 5 ori mai mari decât dinredevențele aplicate la petrol și gaze.

Românii, agricultorii și producătorii de medicamentesunt buni de plată pentru statul român, dar companiile petro-liere sunt păsuite cu încă un an, după alți zece. De fapt, ati-

tudinea suspectă a premierului, a miniștrilor de Finanțe și deEnergie acoperă cea mai lungă noapte a Guvernării Ponta,ce depășește doi ani. Imediat ce a preluat guvernarea, Premi-erul Ponta susținea că are de gând ca ”în perioada imediaturmătoare, să modifice sistemul redevențelor, pentru că înRomânia avem o medie de 4%, în condi țiile în care mediaeuropeană este peste 20%...” (mai 2012). I-au trebuit însădoi ani, nu ca să stabilească un nou sistem al redevențelor, cica să mai amâne obligația Guvernului cu încă un an. Acumafirmă că „nu le poate modifica peste noapte”.

Iată dovada distanței dintre vorbele și faptele lui Ponta,o distanță ca de la cer la pământ:

Ponta, mai 2012 – ”Am de gând ca, în perioada imediaturmătoare, să modificăm sistemul redevențelor, pentru că săai în România o medie de 4% în condițiile în care mediaeuropeană este peste 20%... Nu pot avansa încă o cifră până

nu o stabilesc”, a explicat Victor Ponta, în emisunea ”După20 de ani” difuzată de PRO TV.Ponta justifică amânarea cu un an a modificării redeven-

ţelor: „Nu le pot schimba peste noapte“:Ministrul Energieise simte lezat de acuzația de trădare. Poate face dovada con-trară, dacă nominalizează cu nume și prenume cine se facevinovat de amânarea cu încă un an a noului sistem fiscal

 pentru hidrocarburi. Altfel, rămâne cum am stabilit: un tră-dător.

Andreea PAUL Prim-vicepreședinte PNL

Ei, hai că suntem deja iritaţi și niciceilalţi mehedinţeni nu credem că maisuportă mult! În afara promisiunilor gu-vernamentale care vorbesc despre asfal-tarea drumului către EuroTyre, mai au-zim una și mai gogonată: Guvernul vacumpăra tot stocul de apă grea de la RO-MAG!!! Păi cu ce bani, oameni buni, căguvernanţii dau din colţ în colţ după ceau copleșit propriul electorat cu pomeniguvernamentale, în campania electorală

abia încheiată? Ei nu vă pot asigura sala-riile și voi mai credeţi minciunile pe care

 vi le debitează prin intermediul cozilorde topor recompensate generos? Până laurmă, este mai simplu să plătești câte-ootreapă din asta, decât să achiţi dreptu-rile a 2400 de salariaţi…

¤¤¤¤

Pe data de 12 decembrie, la Orșova, va avea loc un triplu eveniment cultural

organizat de oameni inimoși, sprijiniţide renumita firmă locală Meridian: con-cert folk, precum și vernisajul unei ex-poziţii grafice și al uneia fotografice!Într-un oraș prăbușit (prin grija edili-lor!) din punct de vedere cultural (și nunumai!), se mai găsesc oameni cu dragde frumos și de semeni, care muncesc îndomeniul acesta. Felicitări!

¤¤¤¤

PNL cheamă toate partidele parlamentare la o dezbatere tehnică pentru corelarea sistemului

general de impozite cu nivelul redevenței și cu impozitele speciale pe hidrocarburi

La Turnu-Severin, aproape cu pătu-ra-n cap, s-a desfășurat o nouă ediţie aGalei Premiilor de Excelenţă! Organi-zatorii și-au recompensat „fidelii”, bachiar și-au dat premii întrei ei. Bravo,băieţi și fete, bucuraţi-vă, cât mai aveţitimp! Știţi voi de ce…

¤¤¤¤Mai mulţi cititori de-ai noștri ne-au

semnalat faptul că după ce am avut par-te de vopsirea bordurilor în alb-albas-tru, într-un trecut deloc îndepărtat,acum a început vopsirea, în aceleași cu-lori, a stâlpilor de iluminat public dinmunicipiul reședinţă de judeţ! Că dom-nul primar are nostalgii alb-albastre…,

este o treabă, dar îl avertizăm că asteasunt cele mai reci culori și cele mai ne-glijate de către participanţii la trafic,cele mai greu sesizabile! Știm că anumi-te firme trebuie să mai taie câte-o factu-ră, să mai încaseze ceva bani, că și feli-citările costă, dar nici chiar așa! ceziceţi, domnule primar, vreţi să intrămmai adânc în mizeria asta… cromatică?Dacă da, vă facem, mintenaș, pe plac!

Buletin de Mehedinţi

Page 3: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 3/323

8 - 15 Decembrie 2014

Semne de întrebare  De sezon 

Banculsăptămânii

 Într-o companie a izbucnit unconflict între femei. Pentru a resta-bili ordinea a fost chemat șeful, însăși atunci femeile strigau, întreru-pându-se reciproc.

- Liniște!, a strigat șeful, pier-

zându-și răbdarea. Să vorbească ceacare-i mai în vârstă.În acel moment s-a lăsat tăcerea!

Când Șeful Statului (chiardacă mai are doar vreo trei săp-tămâni de mandat) te acuză pu-blic de plagiat, de ducerea ţăriiîntr-un dezastru economic fărăprecedent, când dai dovadă zide zi de incompetenţă, cât poţisă mai reziști în funcţia deprim-ministru? Răspunsul este

simplu: atât timp cât îţi dictează„greii” partidului, cei de pe par-tea economică, evident, nu ceicare au scris linia ideologică aformaţiunii politice din carefaci parte. Dar „timpul” cerutde „greii” aceștia, cât să dureze?Până când își vor șterge o partedin urme, apoi vor face ceea cechiar VV Ponta spunea în pri-măvara acestui an: „Scapă cinepoate!”… Urât sfârșit pentrumega-partidul de stânga creat

de Ion Ilici Iliescu atunci cândromânii, îmbătaţi de aburii ide-ologiei din care nu puteau ieșirespingeau pe oricine nu mân-case salam cu soia, ca ei. Pentrucă sfârșitul PSD-ului este aces-ta” despre reformă nu mai poatefi vorba, atâta timp cât vremede 25 de ani PSD-ul a demon-strat că singura reformă de careeste capabil este aceea de trans-formare din ideologie de tip co-munistoid în cutumă de tip ma-

fiot cu iz de totalitarismbolșevic. Ciudat hibrid, hâdăcombinaţie! Liviu Dragnea,Kati Andronescu, Șova, Pop,Ghiţă sunt doar câţiva dintrecei care vor plăti, nu avem niciun dubiu în privinţa asta; dargândiţi-vă la șirul lung al „pe-nalilor” din teritoriu care vorachita și ei resturi din nota deplată a celor cu nume sonore,cunoscuţi în întreaga ţară. Cumândrie trebuie să recunoaș-

tem că doar după ce „baronulde Mehedinţi”, Ioan Adrian

Duicu (care nici măcar nu estemehedinţean!) a fost arestat, aînceput și declinul și demasca-rea PSD-ului. Pare curios, dartocmai atitudinea de revoltă,demascarea din interior, afișatede Mircea Geoană, mai pot sal- va câte ceva din fostul partid-mamut. Fostul candidat la pre-

ședinţie dă senzaţia că acolo aufost și oameni care au luptat îm-potriva curentului… Așșșș!Dacă românii nu se trezeau latimp, nici el, nici Iliescu și niciVanghelie nu mai mârâiau, nuse mai revoltau împotriva me-todelor și a „frăţiilor” din ca-drul partidului. În consecinţă,nimeni nu merită cauţionat!Sincer, dincolo de frământărilede la centru, dincolo de numă-ratul zilelor până când va cădea

Ponta, chiar mai mult ne intere-sează ceea ce se va întâmpla înteritoriu și-la fel de sincer-amimpresia că tot Mehedinţiul vada tonul și la melodia destruc-turării zonale a partidului roșu!Punem pariu?

 Marius CILIBIA

CÂT MAI REZISTĂPONTA?

Luminile colorate, jucăușe, vese-le, sclipitoare, pavoazează orașul; vă-zut de sus Severinul poate părea untărâm al fericirii! Așa o fi, oare? Păi,de unde? Cu excepţia pensionarilorși a bugetarilor (cam 6% din popula-

ţia municipiului!), în rest nu este ni-meni sigur de ziua de mâine, de li-niște lunii viitoare. Peste toate astease așează, ca un marasm, spectrulînchiderii RAAN-ului, adică „trece-rea în inactivitate” a 2400 de oameni,distrugerea moralului și stabilităţii atot atâtor familii. Ce fac autorităţilepentru a preveni explozia acesteiadevărate bombe sociale? Exact cene-am așteptat și noi: NIMIC! Dia-log social? Zerooo! Preocupare pri- vind siguranţa cetăţenilor? Zerooo!

Proiecte pentru absorţia forţei demuncă? Zerooo! În locul tuturoracestora, luminiţe colorate, cevaspectacole șușanea și-eventual-niștecadouri făcute câtorva familii nevo-iașe, cupe de șampanie închinate fa-riseic în faţa camerelor de luat vederiși-obligatori-cărţi poștale multicolo-re trimise de vajnicii edili pe la do-miciliile severinenilor! Achitate, evi-dent, din banul public, că dacă tot tedoare-n cur de soarta celorlalţi, dece să nu te și pansezi pe socotealalor?! Ei, or să mai vină ele alegeri,

poate chiar mai devreme decât vă aș-teptaţi, iar atunci o să vă arătăm șinoi exact așa cum sunteţi, ca să știeși severinenii pe cine sunt îndemnaţisă voteze… Până atunci, cu puţinnoroc, poate vă mai răresc rândurileși dubele DNA-ului, ca să vă fie Sfin-tele Sărbători luminoase, curate și-mai ales-pline de căinţă! Pe noi cei-lalţi, mulţi, dezamăgiţi și sărăciţi,ne-a prins intrarea în Zodia Sărbăto-rilor, mai mânioși și mai încruntaţidecât ar fi fost normal să fim, darmai hotărâţi să vă tragem câte un șutîn cur, să vă luăm de urechi și să văîntrebăm: cum v-aţi permis, nemer-

ÎN ZODIASĂRBĂTORILOR

nicilor, să comiteţi toate nelegiuirileposibile, doar ca să vă fie vouă moa-le? Când sute de severineni, unii cucereri depuse de 7-8 ani de zile, cucopii mici în familie, așteaptă repar-tiţia unei locuinţe din fondul ANL,

 voi vă permiteţi să vă împărţiţi re-spectivele locuinţe între voi, fie pen-tru fiică, pentru frate sau pentrumetresa venită la produs tocmai dinMaramureș? O să devoalăm toateastea, ca să știe oamenii cui, cum șimai ales cât trebuie să mulţumeas-că… Staţi liniștiţi, nimic nu rămâneneplătit, iar de soartă nu vă poateapăra nici cohortele, fie ele tuciuriisau pocite, de slugoi lătrăi pe carele-aţi angajat. Asta, așa, în loc de co-linde. Când se va apropia Ziua cele-

brării Nașterii Domnului Iisus poa-te că o să vă facem o surpriză…Uriașă!

 M.C.

Page 4: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 4/32

4

8 - 15 Decembrie 2014

Localitatea Obârșia Cloșani are gospodăriile dispuse de-a lungulmai multor văi, iar o mare parte din casele localnicilor își păstreazăvechea și interesanta arhitectură tradiţională. Aici se mai pot vedea șiastăzi mori cu ciutură, pive de îngroșat ţesăturile, cazane de ţuică etc.,iar bătrânele satului continuă să se ocupe cu prelucrarea părului decapră și a lânei, ţesând macaturi, cuverturi, oprege, ștergare și chiarhaine. Obârșia Cloșani mai este și astăzi un important centru de prelu-crare artistică a lemnului, din mâna meșterilor ieșind piese de mobili-er, cauce de băut apă și alte obiecte artizanale. Oamenii se îndeletni-cesc foarte mult cu crescutul animalelor de unde rezultă brânză, cupomii fructiferi de unde rezultă ţuica și palinca, dar și de culesul ciu-percilor și a fructelor de pădure. Foarte cunoscut este în zonă siropul

REVERII MONTANE

sau lichiorul de muguri de brad, sunt recunoscute ciupercile, în spe-cial mânătărcile, dar și zmeura, murele și afinele.

Gospodărie unicat Am stat câteva ore în gospodăria lui nea Gheorghe Achim, una

cochetă și extrem de bine îngrijită. Omul a avut o idee destul de inge-nioasă, drept pentru care, acum, gospodăria este alimentată cu aopăde izvor de munte prin cădere. Despre debit nici nu poate fi vorba căar putea seca. „Singur, cu mâinile mele am captat două izvoare, și,

prin cădere, am alimentare cu apă de izvor, rece ca gheaţa, în toatăgospodăria. Nu seacă niciodată”, mai dezvăluie nea Gheorghe. Maisus, în inima munţilor, la nici 2 kilometri, nea Gheorghe ne conduceși ne arată o altă gospodărie a lui. Una aflată într-o zonă mirifică, pu-rificatoare, de o curăţenie, și organizare remarcabile. În mijlocul uneipoieniţe străjuite de o parte și de alta de coamele munţilor tainici șiplini de necunoscute, o cabană construită în stil rustic, pur din zonamuntelui, dotată cu absolut tot ce trebuie pentru primirea de vizita-tori sau turiști. „Am aici peste 30 de locuri de cazare, sală de mese,loc de dormit și de joacă pentru copii, iar ce este mai important, ab-solut toate produsele sunt naturale. Chiar și vesela este confecţionatăîn întregime din lut și lemn. Bucătăria este pe lemne, încălzirea în

camere la fel, iar la fiecare grup de turiști se organizează seri de dis-tracţie din care nu lipsesc focurile de tabără”, mai susţine Gheorghe

Page 5: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 5/32

5

8 - 15 Decembrie 2014

STOMATOLOGIEIMPLANTOLOGIE

PROTETICĂ

VOUCHERProgramează-te acumpentru GRATUITĂŢI!Fii pacientul nostru

şi beneficiezi deREDUCERE

10-25%SEVERIN IMPLANT CLINIC

VOUCHERNume…………..

Prenume…………Cu acest voucher primiţi

 GRATUIT lucrări descrise alăturat.

 În plus, prin acest voucher deveniţi unul dintre pacienţii

 noştri speciali şi beneficiaţi deREDUCERI între 10-25%.Policlinica Aluniş, Serpentina

Roşiori, aripa de vest

SEVERIN IMPLANT CLINIC

(spre Timişoara)Tel: 0352.420.576. 0721.91.70.91

Programează-te acumla 0352.420.576 pentruCADOUL nostru pe 2014!

Un consult şi două şedinţe dedetartraj şi periaj profesional

disponibile pe parcursul acestui anCONSUL GRATUIT

Evaluarea sănătăţii oro-dentareValoare CADOU 40 de lei

DETARTRAJ+PERIAJProfesional+profilaxia cariei

Valoare CADOU 180 de leiDETARTRAJ+PERIAJ

Profesional+profilaxia carieiValoare CADOU 180 de lei

Singura clinică de implantologie dinDrobeta Turnu Severin.

 Medic stomatolog – Raluca Floricică Lunguleasa Implantologie- dr. Dragoş Antonescu

 Nu, nu suntem la poalele Bucegilor, ale Rarăului sau ale Cea-hlăului, nu suntem nici plasaţi la poalele Apusenilor, dar avemzona noastră de munte aureolată de o frumuseţe inefabilă, în-nobilată de simplitatea și bunătatea oamenilor, peste care s-aaltoit misterul unor lucrări Dumnezeiești ale altor veacuri. Cupuţine zile în urmă am luat drumul Muntelui, copleșit de dorul

de prietenii de aici, mânat din spate cu răsuflare de foc de do-rinţa de a scăpa din corsetulobligaţiilor cotidiene, preamulte și prea aspre de la ovreme. Am găsit Muntele lafel de mândru și de măreţ, cucușma de ceţuri lăsată adâncpeste fruntea-i de cremenebrăzdată de firele minereuluiverzui. Posomoreala i-a fostuitată de zâmbetul bun alacelorași oameni pe care-icaut de-atâţia ani și pe care-igăsesc mereu la fel de primi-tori și de puternic trecătoripeste toate ale vieţii, fie elemai blânde sau mai aspre,după cum le rostuiesc oameniiși după cum, în cele din urmă,le potrivește soarta. Ne-ambucurat vreme de ceasuri ces-au scurs repede, poate multprea repede și la întoarcere

am luat, pentru mine și pen-tru voi, imaginea muntelui și

a măreţiei sale, egalate, poate,doar de înţelegere și de bună-tatea oamenilor Lui… Ceicare căutaţi frumuseţe și liniș-te și cuget curat, luaţi drumul Muntelui măcar pentru câtevaceasuri! Așezaţi ochi deschis și gânduri curate la poalele Lui,ca la un altar vechi, iar darul

căpătat va fi mult peste ceea cecredeaţi că veţi primi…

Achim. La întoarcere, în bătătura gazdei a poposit și o renumită for-maţie de muzică populară din judeţul Gorj, taraful lui Iliuţă de la Pâ-râul de Pripor. Bineînţeles că nu am fost lăsaţi să plecăm fără să ascul-tăm din frumoasele și autenticele cântece și doine populare ce austrăbătut timpul din generaţie în generaţie.

Buletin de Mehedinţi

Page 6: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 6/326

8 - 15 Decembrie 2014

Partidele aflate la guvernare vor să dea o nouă lovitură mediului economic dupăcelebra “taxă pe stâlp” , care a descurajat investiţiile private în România. Proiectulimpozitării marilor averi este greșit și duce la efecte perverse, precum: riscul “albi-rii” averilor dobandite ilicit, exportul averilor dobândite licit, fuga capitalului, pier-derea de locuri de muncă, riscul alungării sportivilor de performanţă, a creierelorgeneratoare de inovaţii și invenţii cu valoarea adăugată foarte mare, dar mai ales în-carcă costurile de administrare fiscală și așa uriașe la nivelul unui sistem fiscal pro-fund nereformat.

1. Controlul marilor averi este un proiect demarat în anul 2011, cu asistenţaBăncii Mondiale și a FMI, dar blocat în aplicare de incompetenţa GuvernuluiPonta.

Incapacitatea ANAF de a veni cu rezultate concrete în urma restructurării și cre-ării departamentului pentru controlul marilor averi, la patru ani de la demarareaacestui proiect, nu se acoperă cu un nou impozit. După ce ANAF a eșuat total înlupta cu evaziunea fiscală, cu siguranţă, prin adoptarea unui nou impozit pe marileaveri, ANAF va demonstra și mai multă ineficienţă. Nu o să mire pe nimeni că vacheltui mai mult și va colecta și mai puţin.

Andreea PAUL: După ce Guvernul Ponta a eşuat în acontrola marile averi, UNPR doreşte impozitarea lor

2. Impozitarea marilor averi a eșuat în bătălia cu inechitatea socială în multealte ţări.

Experienţele unor state europene stau suport. Austria, Danemarca (1995), Fin-landa (2006), Germania (1997), Luxemburg (2006) sau Suedia (2007) au renunţat laimpozitarea marilor averi, care s-a dovedit ineficienţa economic și nu rezolvă pro-blemele structurale sociale ale naţiunilor. În schimb, Franța aplică un barem pentruimpozitul pe avere calculat în trepte, progresiv, ca și cel pe venit, pornind de la unprag de aproape două ori mai mare ca cel pe care îl propune acum un partid din ar-cul guvernamental: sub 800.000 euro - 0%; între 800.000 și 1,3 milioane - 0,50%;între 1,3 milioane și 2.570.000 - 0,70%; între 2.570.000 și 5.000.000 - 1,00%; între 5milioane de euro și 10 milioane: 1,25%; peste 10 milioane: 1,50%. Spania a renunţatla aplicarea unui impozit similar în anul 2008, dar l-a introdus temporar în anul2011, în plină criză economică, de la un prag de 700.000 euro în sus, extinzând peri-oada de aplicare pănă în anul 2014. Nu cred însă că economia și fiscalitatea francezăsau spaniolă, campioane la șomaj, sunt modele recomandabile pentru România.

3. Înţelegem din măsurile propuse în Guvernul Ponta în ultimii doi ani șișapte luni că prosperitatea e o culpă, iar sărăcia o virtute.

Soluţiile PNL pentru stimularea unei creșteri economice reale care să avantajezerecuperarea decalajelor dintre România și statele dezvoltate din Uniunea Europeanăse bazează pe: o relaxare fiscală care să vizeze atât reducerea TVA, cât și numărul detaxe fiscale și parafiscale plătite de cei care crează valoare adăugată brută, acompani-ată de simplificarea procedurilor fiscale, scăderea costurilor de administrare ale po-liticii fiscale în ansamblu, cât și de eliminarea risipei bugetare pentru resursele co-lectate. Sistemul fiscal din România trebuie să fie atractiv pentru investiţii, locuri demuncă și generator de bunăstare pentru toţi.

4. Proiectul impozitării marilor averi încalcă principiile Codului fiscal, carela art. 3 prevede „neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de

investitori și capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiţii egale investi-torilor, capitalului român și străin” 5. În art. 4 din Constituția României, la alin (2) se specifică clar că „România este

 patria comună și indivizibilă a tuturor cetătenilor săi, fără deosebire de rasă, (...), deavere sau de origine socială” . De pildă, Curtea Constituţională Federală a Germanieia declarat un proiect similar neconstituţional, în urmă cu circa 10 ani.

 Andreea PAULPrim-Vicepresedinte al PDL,

Deputat de Tara Oasului, Satu Mare Lector univ. dr. la Facultatea de Relatii Economice Internationale, ASE 

 Poliţiștii din cadrul Inspectora-tului General pentru Imigrări - Bi-roului pentru Imigrări Mehedinţicontinuă acţiunile de prevenire șicombatere a șederii și muncii ilega-le a cetăţenilor străini, pe raza decompetenţă. În urma verificărilorefectuate în săptămâna 24-30 no-iembrie a.c., în diferite zone dinMunicipiul Dr.Tr.Severin au fostdepistaţi cu ședere ilegală doi cetă-

ţeni din Serbia. Aceștia au intrat înRomânia legal, însă la expirareadreptului de ședere nu au părăsitteritoriul ţării și nici nu au între-prins demersuri pentru prelungireaacestui drept. Urmare a celor con-statate, poliţiștii biroului au emis penumele străinilor două decizii dereturnare prin care sunt obligaţi săpărăsească ţara în termen de 15 dezile, fiind sancţionaţi cu avertis-

ment, conform OUG 194/2002 pri- vind regimul străinilor în România,cu modificările și completările ulte-rioare. Biroul pentru Imigrări al Ju-deţului Mehedinţi va continua acti- vităţile de prevenire și combatere așederii ilegale a străinilor. Facemapel către toţi cetăţenii străini de peraza judeţului și contăm pe respec-tul dumneavoastră faţă de legislaţiaîn domeniu, invitându-vă să ne

contactaţi pentru orice problemălegată de aplicarea prevederilor le-gale, la sediul biroului sau vizitândsite-ul public la adresa www.ori.mai.gov.ro

Biroul pentruImigrări al Judeţului

 Mehedinţi

Cetăţeni sârbi cu şedereilegală în Mehedinţi

Page 7: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 7/327

8 - 15 Decembrie 2014

E o calomnie acuza că nu se va renegocia partea din prețul de exploatare al petroluluicare revine statului român? Orice zi care trecedin luna decembrie, când s-au împlinit zeceani de la contractul făcut de guvernul Adrian

 Nastase pentru vânzarea petrolului românesc

și când am ajuns la termenul când trebuie re-negociată redevența pentru statul român esteun adevăr trist, nu o calomnie. Este o parte dinadevărul că guvernarea PSD, a unor miniștri -„staruri” pe modelul comunicațional Ponta -este o insultă și o calomnie. Ambele la adresanoastră, a tuturor, orice orientare politică saueconomică am avea. Oare România își permi-te să renunțe chiar și la 100 milioane de euro

 pe care îi putea obține suplimentar în 2015?Din neglijența, rea-voința sau trădarea Guver -nului, nivelul redevențelor în 2015 rămâneunul dintre cele mai scăzute din lume, osituație extrem de păguboasă pentru statul ro-mân, o calomnia la adresa românilor. Petrolul

este o sursă importantă de venituri dininvestiții, taxe, impozite și redevențe pentrustate dezvoltate, cum ar fi Marea Britanie,

 Norvegia, Rusia sau Brazilia, aceste sume fi-ind de fapt parte din baza pe care aceste țăriși-au construit prosperitatea. Avem posibilita-tea ca prin negociere transparentă, parteneriatși determinare să fim un partener respectat

 pentru marii investitori ai lumii, de care avematâta nevoie, iar acest gen de concesii nu suntde natură să ne poziționeze superior în ierar-hia țărilor atractive pentru investiții, pentru că

 predictibilitatea, respectiv lipsa ei, sunt atribu-te ce contează enorm în analiza de țară a ori-cărui investitor. Invităm Ministerul de Finanțeca măcar acum, în al doisprezecelea ceas, să iamăsuri urgente, în condiții de maximătransparență, negocierile pentru modificarearedevențelor la hidrocarburi, la un nivel care

să permită suplimentarea justificată a venituri-lor bugetare. Maniera autodistructivă de aconduce a Guvernului a atins o culme și maiînaltă a absurdului. Ministrul Nicolescu sedetașează total de „lumea reală” a politicii și aeconomiei, one-man-show, ca un superstar dinshowbiz, atacând perfect omogen pe toți cei

care nu sunt de acord cu el, inclusiv pe IulianIancu de la PSD.E o insultă prețul la gaze pentru domnul

ministru? Da, este de mult o insultă personală pentru fiecare dintre cetățenii țării. Cred cădomnul Nicolescu tocmai și-a anunțat demi-sia din funcția de ministru delegat pentruenergie. Când prețul gazelor crește pentruagenții economici de la 1 ianuarie, scumpirilemerg în lanț, evident, la bunurile și serviciileconsumate de români. Așadar, sunt plătite totde către populație. Îl citez: „Am încercat să-iconving pe cei de la Comisia Europeană săaccepte o perioadă suplimentară în care să ne

 pregătim mai bine piața, să fie mai are lichidi-tate, să fie mai mare transparență, (...) cu un

 preț clar de referință în piață. Și vă pot spunecă nu am reușit să îi conving”.

Andreea PAUL: BLOCAREAREDEVENȚELOR este

adevărata CALOMNIE laadresa românilor

La data de 30.11.2014rata şomajului în

judeţul Mehedinţi afost 9,81 %

 La sfârșitul lunii noiembrie 2014, în evidenţeleAJOFM Mehedinţi erau înregistraţi un număr total de11.540 șomeri, ceea ce corespunde unei rate a șomajuluiîn judeţul nostru de 9,81 % .

Din totalul de 11.540 șomeri înregistraţi (din care

4.626 sunt femei), 2.296 sunt șomeri indemnizaţi (19,9%), iar 9.244 șomeri neindemnizaţi (80,1 %). Compara-tiv cu sfârșitul lunii octombrie 2014, când rata șomajuluia fost de 10,03 %, se poate constata că, la 30.11.2014,aceasta a înregistrat o scădere cu 0,22 %, până la valoareade 9,81 %, în luna noiembrie 2014 fiind încadraţi înmuncă un număr total de 390 șomeri (137 indemnizaţiși 253 neindemnizaţi). În funcţie de mediul de proveni-enţă, structura numărului de șomeri înregistraţi în evi-denţele instituţiei noastre se prezintă astfel:

- șomeri cu domiciliul în mediul urban, 2.261 persoa-ne (19,59%);

- șomeri cu domiciliul în mediul rural, 9.279 persoane(80,41% ).

Din datele prezentate mai sus se observă că peste 80%din şomerii înregistraţi în evidenţele noastre au domici-liul în mediul rural, iar dintre aceştia majoritatea sunt şo-meri neindemnizaţi beneficiari ai venitului minim garan-tat în baza Legii nr 416 / 2001, cu modificările şicompletările ulterioare, piaţa forţei de muncă din judeţulnostru fiind caracterizată prin faptul că cele mai multelocuri de muncă vacante sunt concentrate în zonele urba-ne din judeţul Mehedinţi și în special în cea a municipiu-lui reședinţă Drobeta Turnu Severin, iar mulţi din șomeriidin aceste comunităţi rurale nu pot ocupa un loc de mun-că datorită cheltuielilor determinate de utilizarea mijloa-celor de transport sau a posibilităţilor de cazare.

Director executiv, Ioan SuruÎntocmit, Mihail Sorin Marinescu

Incendiu la unautoturism, în satul

Valea CopciiLuni, 01.12.2014, la ora 00.05, un echipaj de pompieri, din cadrul Deta-

șamentului Drobeta Tr.Severin, a intervenit în satul Valea Copcii, comunaȘimian, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Incendiula cuprins autoturismul în totalitate. Cauza probabilă a izbucnirii incendiuluia fost scurtcircuitul electric provenit de la un conductor electric defect sauneizolat corespunzător.

Incendiu izbucnit la

patru baloţi de fânLuni, 01.12.2014, la ora 07.37, două echipaje de pompieri, din cadrulDetașamentului Drobeta Tr. Severin, au intervenit cu două autospeciale cuapă și spumă, în satul Scânteiești, comuna Izvorul Bârzii, pentru stingereaunui incendiu izbucnit la patru baloţi de fân. A ars aprox. 1 tonă plante fura- jere (fân și paie). Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost determina-tă de folosirea intenţionată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul.

PURTĂTOR DE CUVÂNT Plt. maj. Ramona NISTOR

Page 8: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 8/32

8

8 - 15 Decembrie 2014

Nici luminile de sărbătoare, nici focurile de artificii, nici promisi-unile guvernanţilor, nici declaraţiile sforăitoare ale celor din Admi-nistraţia Locală nu pot rezolva problemele mehedinţenilor! Pe ceicuraţi, bine intenţionaţi și nepătaţi de un trecut discutabil, îi așteptămalături de noi, pentru a da viaţă proiectelor de dezvoltare a judeţului,de revigorare a mediului economic. Sunt multe de făcut, iar noi nu neculcăm pe laurii unei victorii de etapă. Nimic și nimeni nu va fi uitat,dar avem speranţa că lucrurile vor începe, foarte curând, să se miște!

Faţă de toate zvonurile lansate de diversioniști, faţă de toate propu-nerile care ne asaltează, fac o singură precizare: NU, nu vom face alian-ţe nici în Consiliul Local, decât în interesul severinenilor! Primulobiectiv este acela al materializării Parcului Industrial, astfel încât sărevigorăm mediul economic și să contribuim la crearea de locuri demuncă. În rest, pentru a contribui doar la bunăstarea unor edili, nusuntem dispuși la colaborare! Cu asta cred că am pus punct speculaţii-lor, iar pe alegătorii noștri îi asigurăm că pot avea, în continuare, încre-dere în noi.

Mircea Sevastian Grosu, consilierlocal şi membru în conducereaMarelui PNL Turnu-Severin:

 ATITUDINI

Radioteleviziunea GALAXYALĂTURI DE TINE!

Constantin Adrian Stuparu,membru în conducerea MareluiPNL, filiala Mehedinţi:

Page 9: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 9/32

9

8 - 15 Decembrie 2014

Satul mehedințean Șiroca a prăz-nuit vineri, 5 decembrie, Ciumarca,o sărbătoare instituită de Sfântul Ni-codim de la Tismana. În vechilelocalități se păstrează și astăzi o rân-duială de peste 6 veacuri. VenindSfântul Nicodim în aceste părţi, arânduit pentru fiecare sat o zi de vi-neri în care să se săvârșească SfântaLiturghie și apoi să se citească rugă-ciuni de îndepărtare a bolilor molip-sitoare. Așa se face că în fiecare sat

din zona de munte a Mehedinţiuluise sărbătorește anual Ciumarca, zide rugăciune obștească, pentru caDumnezeu să îi ferească pe locuitoride toate bolile sufletești și trupești.Cu acest prilej, fiii satelor se revăd șise bucură. Deși se consumă mâncă-ruri de post, Ciumarca a devenitpentru fiecare dintre sate un al doi-lea hram, o a doua sărbătoare a loca-lităţii respective. Una dintrelocalitățile care prăznuiește Ciumar-ca este Șiroca. În biserica satului, pă-rintele paroh Aurelian Ghiță a

Primul program al corului seve-rinean a avut loc duminică, 7 de-cembrie, în biserica parohiei Rudi-na, care a aniversat 100 de ani de laatestarea documentară. În zilele de10 și 12 decembrie, formația coralăeste invitată în parohiile Vânju Mareși Strehaia. Următorul spectacol alcorului va avea loc în seara zilei de14 decembrie, la Casa Tineretuluidin Drobeta Turnu Severin, înce-pând cu ora 18:00 și se va bucura deprezenţa și binecuvântarea arhie-

rească a Preasfinţitului Părinte Ni-codim, Episcopul Severinului șiStrehaiei. Spectacolul va cuprindecele mai frumoase colinde bizanti-ne, armonizate, cântece de stea dinMehedinţi și colinde tradiţionaledin Ardeal acompaniate instrumen-tal. De vestea minunată a NașteriiDomnului se vor bucura și ceiprivați de libertate, deținuții peni-tenciarului din municipiu, în fațacărora corul va suține un programde colinde pe 16 decembrie. În

aceeași zi, și deținuții din Secția Ex-terioară Vânjuleț precum și vârstni-cii de la azilul din localitate vor pri-

mi în inimile lor colindul sfânt șibun.

Ultimul popas muzical al coruluiKinonia, dedicat Crăciunului, vaavea loc pe 27 decembrie, la biserica“Sf. Nicolae” din parohia OrșovaSud.

Corul bărbătesc Kinonia a luatfiinţă în anul 2005 și de atunci susţi-ne anual concerte în Drobeta Tr. Se- verin și în alte localităţi din ţară, cuocazia celor două mari sărbători,Nașterea și Învierea Domnului nos-

tru Iisus Hristos, precum și a altorevenimente culturale. Ansamblulare în componenţa sa coriști anga- jaţi ai Centrului Eparhial al Episco-piei Severinului și Strehaiei – clericiși mireni – mulţi dintre ei absol- venţi ai Universităţii Naţionale deMuzică din București. Corul Kino-nia abordează un repertoriu variat:creatii corale religioase, populare șipatriotice, dar și cântece populareautentice din judeţul Mehedinţi.Unul dintre obiectivele corului esteredescoperirea cântecelor și a vechi-

lor tradiţii populare și în mod speci-al a cântului și repertoriului biseri-cesc de tradiție bizantină.

Ciumarca satului

mehedințean Șirocasăvârșit dis-de-dimineață Sfânta Li-turghie, în cadrul căreia au fost ros-tite ectenii și rugăciuni speciale. Ce-remonia euharistică a fost urmată deslujba parastasului pentru ceiadormiți întru Domnul și binecu- vântarea prinoaselor aduse de buniicreștini.

Concertele de

Crăciun ale coruluiKinoniaCorul bărbătesc Kinonia al Episcopiei

 Severinului si Strehaiei, condus de Arhid. Dr. Adrian Maziliţa, va susține

în perioada următoare mai multeconcerte de colinde.

Page 10: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 10/3210

8 - 15 Decembrie 2014

  ÎN ŢARA LUI DUICU CO

În ziua de 16.01.2014, la ora08.51.43, DUICU IOAN ADRIAN,aflat la postul telefonic 074921…,îl contactează pe BIDILICI ADRI-AN, af lat la pos tul telefonic074205…, cei doi purtând urmă-toarea discuţie:

BIDILICI ADRIAN: Da, domnupreședinte?

DUICU IOAN ADRIAN: Decisă știi că sunt mai înverșunat caaseară pe treaba aia…

BIDILICI ADRIAN: Ok, am în-ţeles! Dacă vrei să o facem, ţi-am

spus…DUICU IOAN ADRIAN: Nu,nici nu încape în discuţie. Mă, nu se

poate ca cineva să își dorească săintri în pușcărie fără ca nici să-l cu-noști măcar, cu atâta nesimţire.

BIDILICI ADRIAN: Uite acumcând ajung la birou, într-o jumătatede oră, le dau ălora azimutul, îi tri-mit acolo să se ducă să își facă oanaliză ori să le dea o adeverinţă căasta este și mai gravă. Să le dea oadeverinţă, domne nu am fost douăzile la serviciu, dă-mi și mie o ade- verinţă…că am fost bolnav.

 DUICU IOAN ADRIAN: Să-idea două milioane.

BIDILICI ADRIAN: Exact, daudouă milioane, că asta e și mai gra- vă dacă dă o adeverinţă în fals, așa

îi dă o atenţie că-l consultă. Dă-miși mie, că nu am fost două zile laserviciu, dă-mi și mie o adeverinţă.

DUICU IOAN ADRIAN: Da.BIDILICI ADRIAN: Singura

chestie e să fie acolo, să fie de servi-ciu.

DUICU IOAN ADRIAN: Darcum o abordează, că mi se pare cam vicleană, nu mi se pare o proastă.

BIDILICI ADRIAN: Dracu știe,nu știu, că dintr-o poză nu poţi să-ţidai seama, dar numai să fie acolo,să fie ea de serviciu, că așa îţi dai

seama că nu poate să se ducă să în-trebe unde e doamna BARIŢI…am venit tocmai la tine să…

DUICU IOAN ADRIAN: Să în-trebe pe alţii, să întrebe alt asistentsau să întrebe pe cineva?

BIDILICI ADRIAN: Păi de aiaam zis să punem la punct un sce-nariu.

DUICU IOAN ADRIAN: Hai.BIDILICI ADRIAN: Hai, ne ve-

dem la 11.În ziua de 17. 01. 2014, la ora

12.25.46, DUICU IOAN ADRIAN,aflat la postul telefonic 074921…,localizat în zona Brănești judeţulDolj, îl contactează pe BIDILICI

ADRIAN, aflat la postul telefonic074205…, cei doi purtând urmă-toarea discuţie:

Episodul acesta, chiar dacă nu reflectă afectarea comunităţii în întregul şi în ansamblul ei,dezvăluie o situaţie terifiantă: cum şi de ce se înscenau fapte penale unor persoane, unor

familii, doar pentru că oameni normali făceau un simplu comentariu, sau dădeau un „like” peo pagină de socializare. Acest gen de comportament are rădăcini în ideologiile extremiste,fie ele de stânga sau de dreapta, iar de alunecarea către acestea SUNTEM OBLIGAŢI să

ne ferim! Prin orice mijloace…

Page 11: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 11/3211

8 - 15 Decembrie 2014

LCĂIAU LACHEII (XII)

Anunţ public privind deciziaetapei de încadrare

Titular – Comuna PonoareleAgenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, anunţă pu-

blicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, încadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediu-lui și de evaluare adecvată, pentru proiectul „EXTINDEREALIMENTARE APĂ POTABILĂ, REALIZARE BRANȘA-

MENTE LA REŢEAUA PUBLICĂ DE APĂ ȘI CANALIZA-RE” propus a fi amplasat în comuna Ponoarele, judeţul Me-hedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o funda-mentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru ProtecţiaMediului Mehedinţi din Drobeta Turnu Severin, str. BăileRomane, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 08.00 – 16.00, vinerea între orele 08.00-14.00 și la următoarea adresă de in-

ternet: www.apmmh.anpm.ro.Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la

proiectul deciziei de încadrare în termen de cinci zile de ladata afișării prezentului anunţ.

BIDILICI ADRIAN: Da, domnupreședinte?DUICU IOAN ADRIAN: Ce

drac faci mă?BIDILICI ADRIAN: Ce drac să

fac, pe acasă. Tu ce faci?DUICU IOAN ADRIAN: Cum

ești acasă?BIDILICI ADRIAN: Acasă da,

că mă duc pe la Rânca.DUICU IOAN ADRIAN: Spu-

ne-mi ce ai făcu cu treaba aia?BIDILICI ADRIAN: S-au dus de

dimineaţă o dată la ea…DUICU IOAN ADRIAN: Cum?BIDILICI ADRIAN: Nu am ni-

mic concret, că a rămas să se maiîntoarcă încă o dată, eu cred că a su-nat-o aia ELI BOLOLOI să o certesau ceva și asta e speriată la mo-mentu ăsta. Deci ieri aceeași chestie,s-au dus, nu era acolo, că a fost pânăla zece, că a plecat exact când ne-amdus noi, ea chipurile plecase, acumde dimineaţă s-au dus la prima orăsă o caute „Nu e doamna, e de servi-ciu dar se întoarce mai târziu, veniţimai târziu.” Se duc într-o oră, de aianu te-am sunat că nu aveam nimicconcret. Ce faci, ai plecat?

DUICU IOAN ADRIAN: Am

plecat, dar nu e în regulă, nu…BIDILICI ADRIAN: Nu ţi-amspus că și mie mi se pare că cevanu-i în regulă, da hai totuși să ve-dem să nu vorbim în păcat. Nu ziccă a sunat-o femeia să o pună îngardă că oricum nu știa despre ce evorba, dar o fi sunat-o să o certe,dacă tu ai sunat-o…

DUICU IOAN ADRIAN: Ia să osun pe ELI…

BIDILICI ADRIAN: Ia sun-o decuriozitate.

În ziua de 17.01.2014, la ora12.29.47, DUICU IOAN ADRIAN,

aflat la postul telefonic 074921…,localizat în zona Brănești judeţulDolj, îl contactează pe BIDILICIADRIAN, aflat la postul telefonic074205…, cei doi purtând urmă-toarea discuţie:

BIDILICI ADRIAN: Cum edomne președinte?

DUICU IOAN ADRIAN: Nu i-aspus mă nimica.

BIDILICI ADRIAN: Nu i-a spusnimic…

DUICU IOAN ADRIAN: Mă,ăia sunt serioși care îi pui tu, sau…ce drac faci cu ei?

BIDILICI ADRIAN: Cum?DUICU IOAN ADRIAN: Ăiasunt serioși care îi pui sau poate

sunt niște papagali?BIDILICI ADRIAN: Păi nu seduc ai mei cu…

DUICU IOAN ADRIAN: Nu emă, nu.

BIDILICI ADRIAN: Deci nu a vorbit asta, înseamnă că e altceva,înseamnă că pur și simplu pleacă dela serviciu.

DUICU IOAN ADRIAN: Pecine întreabă de ea?

BIDILICI ADRIAN: Cum?DUICU IOAN ADRIAN: Pe

cine întreabă de ea?BIDILICI ADRIAN:  Ăia se duc

acolo și întreabă o infirmieră sau

care este, nu știu exact să-ţi spun pe cine dar întreabă de ea, că îiștiu și pozele de pe facebook, căi-am arătat pozele să știe cum ara-tă și întreabă de ea, știi. Dar înmomentu în care întreabă…aia osă întrebe „de ce mă căutaţi numai

 pe mine, cum de veniţi?”. O să spu-nă: „Doamnă ne-a trimis…am ne-voie și a venit vorba cu o prietenăde-a dumneavoastră, o prietenăde-a dumneavoastră v-a recoman-dat”. „Ce prietenă?” „Una MARIAPOPESCU..” Nu o să își aducăaminte evident de ea dar o să spu-

nă: „Bine, lasă.” „Înţelegi? Îi spunecă a recomandat-o o prietenă de aei că de aceea o tot caută pe ea, cădupă aia îţi dai seama e ciudat, căde ce dracu mă căutaţi numai pemine. „Am înţeles că dumneavoas-tră mă puteţi ajuta, vă rog frumos,că am lipsit două zile de la servi-ciu, am avut un pic de treabă și măameninţă șefu că mă dă afară.Daţi-mi și mie o adeverinţă că am

 fost pe aici la consultaţii, daţi-mi șimie un diagnostic ceva, sunt și eubăiat bun.” Cam acesta ar fi scena-riul, știi.

DUICU IOAN ADRIAN: Mă

dar asta nu poate să lipsească douăzile așa la rând.

BIDILICI ADRIAN: Nu auzi, căde aia ţi-am și spus, că mie mi separe ciudat, că deci ieri când s-audus au zis că a fost exact până amfost noi. „Că a fost până la zece dara plecat, căutaţi-o mâine diminea-ţă.”

DUICU IOAN ADRIAN: Șiacum dimineaţă la ce oră au fost?

BIDILICI ADRIAN: La nouă ju-mate.

DUICU IOAN ADRIAN: Și nuera?

BIDILICI ADRIAN: Și nu era, azis că e la serviciu. A zis că a fost laserviciu, dar a plecat că are un pic

de treabă și se întoarce, veniţi unpic mai târziu.

DUICU IOAN ADRIAN: Să seducă peste ea iar.

BIDILICI ADRIAN: Păi se duc,dacă nu s-au dus deja, se duc acu-ma.

DUICU IOAN ADRIAN: Hai.BIDILICI ADRIAN: Te sun ori-

cum.DUICU IOAN ADRIAN: Hai.

În ziua de 20.01.2014, la ora17.34.45, DUICU IOAN ADRIAN,aflat la postul telefonic 074921…,localizat în zona Robinești judeţul

Dolj, îl contactează pe BIDILICIADRIAN, aflat la postul telefonic074205…, cei doi purtând urmă-toarea discuţie:

BIDILICI ADRIAN: Domnupreședinte, am o veste proastă…nu vrea.

DUICU IOAN ADRIAN: A…nu vrea.

BIDILICI ADRIAN:  Nu vreaasta…că, că nu, nu, să vorbeascăcu doamna doctor dacă vrea ade-verinţă, nu ea. Acesta „ia doamnă

te rog frumos ia un milion de lamine, ajută-mă te rog frumos, ia șivorbește tu cu doctorul” și ea: „Nu,nu nici nu vreau să aud de așaceva. Nu, nu, vă rog frumos, ple-caţi de aici. Dacă nu aveţi altătreabă cu mine plecaţi de aici.” Amși filmare am și tot. 

DUICU IOAN ADRIAN: Aha.BIDILICI ADRIAN: Ori i-e fri-

că ori s-a însemnat că au căutat-ofoarte des, că data trecută vinericând s-au dus, că cică a întrebat ălade la poartă: „Tot pe femeia aia ocăutaţi?”

DUICU IOAN ADRIAN: Da.

BIDILICI ADRIAN: De asta te-am sunat să-ţi spun că m-a sunatăsta.

Că oamenii sunt morali, că nusunt la fel de pervertiţi ca ei, i-a de-moralizat pe făptuitori, dar nu i-aoprit, nu i-a descurajat. În episoa-dele următoare o să vă mai prezen-tăm și altele, cel puţin la fel de gra- ve, așa că… staţi aproape!

-va urma-

Buletin de Mehedinţ 

Page 12: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 12/32

12

8 - 15 Decembrie 2014

PÂINEA DE SEARĂDe acum oricine poate să servească fără grijă o felie de pâine proas-

pătă în fiecare seară, deoarece acum vă oferim Pâinea de Seară, bogată în proteine. Mai puţine glucide, mai multe proteine – acestea sunt prin-cipalele caracteristici ale pâinii noastre de seară. Conţine făină integralăde grâu, tărâţe de grâu, soia, seminţe de in, seminţe de floarea soareluişi seminţe de susan.

O puteţi achiziţiona din magazinul AURORA, Str Horia, Nr 2 (centru) şila cerere din orice alt magazin AURORA.

100 de ani de la zidireabisericii parohiei Rudina

Anul acesta se împlinește un veac

de la zidirea bisericii parohiei

Rudina, instituție ecleziastică

fundamentală care și-a pus

amprenta asupra dezvoltării

culturale a zonei.

Centenarul bisericii parohia-le a fost marcat duminică, 7 de-cembrie, prin deosebite mani-festări culturale, artistice șireligioase. În mijloculredincioșilor din satul Rudina apoposit în ziua prăznuirii Sf.Mc. Fi lofteia, ierarhulmehedințenilor, PreasfințitulPărinte Nicodim, Episcopul Se-

 verinu lu i ș i Strehaiei.Preasfinția Sa a săvârșit jertfa

euharistică înconjurat de un so-bor de preoți și diaconi. DupăSfânta Liturghie, a avut loc lan-sarea monografiei satului Rudi-na, lucrare realizată de Prof. Dr.Tudor Rățoi, directorul FilialeiJudeţene Mehedinţi a ArhivelorNaţionale, un distins om de cul-tură severinean. Autorul volu-mului ne-a destăinuit cum s-anăscut această operă identitarăa satului mehedințean amintit:“Este o lucrare inițiată de unul

dintre fiii de vază ai satului Ru-dina, domnul Constantin Cer-bulescu, cel care desfășoară aicio adevărată operă socială, chiaredilitară și culturală, ca să numai spun de dimensiunea ei re-ligioasă, bisericească. Domniasa mi-a propus în urmă cu câte-

 va luni să realizez monografiasatului Rudina. După ce am fă-cut o scurtă periegheză în fon-durile arhivistice care se găsescla noi în legătură cu această lo-calitate, am ajuns la concluziacă se poate face acest demers.După cercetarea respectivă, amrealizat această schiță mono-grafică, cum o numesc eu, pen-tru că oricând o monografiepoate să fie îmbunătățită șicompletată. Este vorba de o lu-crare în format B5, cu un nu-măr de 170 de pagini, la care seadaugă ilustrații, care trateazănu numai istoria satului Rudi-

na, ci și pe cea a celorlalte satecomponente ale comunei care afuncționat de la 1864 și până în

1968 în diverse alcătuiri. Amidentificat documentele în fon-durile noastre, documente ine-dite, dar și documente publica-te, și am stabilit că cea mai

 veche atestare a Rudinei dateazădin anul 1610. Este vorba de un

document de la Radu Șerban,care vorbește despre mănăsti-rea Rudina și, de asemenea, undocument de la 1483, care ates-tă un cătun al Rudinei, Berești,care a fost multă vreme sat desine stătător în zona respectivă

În lucrare am urmărit șiinstituțiile fundamentale ale ce-lor două localități, biserica șișcoala. Școlile din Rudina șidin unele sate componente suntatestate în prima generație deșcoli din Țara Românească, la1838. Am continuat cu aceastăevoluție cronologică până înanul 1968, când Rudina a fostîncorporată comunei Bala.”

În încheierea evenimentuluianiversar, corul Kinonia al Epi-scopiei Severinului și Strehaiei,condus de Arhid. Dr. AdrianCristian Mazilița, a susținut unconcert de colinde. Repertoriula cuprins cele mai frumoase co-linde bizantine, colinde armo-nizate, cântece de stea din Me-

hedinţi și colinde tradiţionaledin Ardeal, acompaniate instru-mental.

Page 13: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 13/32

13

8 - 15 Decembrie 2014

 N O U ! ! !

SPĂLĂTORIE

AUTO

ASF trebuie să răspundă la celpuțin 4 întrebări:

1. Care sunt costurile rea-le ale polițelor de asigurare RCA încazul celor 11 actori economici pepiața românească?

2. Cât de mult din creștereade RCA se datorează corupției, câtsalariilor imense de la supraveghe-rea asigurărilor, cât nepotismului șipolitizării managementului compa-

niilor de asigurare? Care este strate-gia ASF pentru recâștigarea încrede-rii în piața românească de asigurări?

3. Cât din creșterile acestorprețuri sunt JUSTIFICATE și cât artrebui RECUPERAT de la persoa-nele care prin prost management audus aceste companii pe pierderi?

4. Care este formula mate-matică de calcul acceptată de toatălumea pentru aceste rate de creșteriale RCA? De ce nu este PUBLICĂaceastă formulă și periodic explicată

populației?Supravegherea asigurărilor

trebuie depolitizată, iar manage-mentul companiilor trebuie lăsat înmâna specialistilor, a tehnocraților.Deciziile acestora trebuie să fietransparente și explicate populațieipe înțelesul larg. Cert este căpopulația este din ce în ce mai sără-cită și află cu surprindere că are deplătit în fiecare an mai mult, iar pen-tru recuperarea daunelor au de ges-tionat bariere nejustificate. Oamenii

trebuie să știe DE CE dau respec-tivii bani pentru asigurarea auto.Ca analist economic, am semnalat

ANDREEA PAUL: ASF va fi audiat în

Comisia parlamentară de Buget,Finanțe și Bănci cu privire la creștereaprețurilor la polițele RCA

Azi am cerut și s-a votat cu unanimitate de voturi în Comisia deBuget, Finanțe și Bănci a Parlamentului audierea președinteluiASF și a responsabililor cu supravegherea pieței de asigurări în

cazul anomaliilor semnalate în creșterea prețurilor la polițele RCA.

public problemele de pe piața asigu-rărilor auto la începutul anului 2014.Ca deputat, am depus o interpelareparlamentară adresata ASF-ului,prin care am cerut explicații lega-te de lipsa de transparenţă la stabi-lirea preţului pentru asigurarea derăspundere civilă auto și lacunelelegislative care permit fraudarea sis-temului. Cert este ca românii sunt înstradă și plătesc polițele foarte scum-pe ale RCA. Tinerii, în mod particu-

lar, plătesc pentru asigurarea RCAde 5 ori mai mult decât un adult,decalaj mult mai mare în Româniadecât în alte state europene cu piețefinanciare și de asigurări mai dezvol-tate. Pentru coerenţā este nevoie deun sistem de reguli de bază, clare șitransparente, stabilite de ASF. Acestenorme nu trebuie să fie complicatesau inventate în bunul stil românesc,ci se pot prelua din buna practicăeuropeană și adaptate pentru piaţadin România, respectand directiva

europeană în materie. Condiţia estesă avem profesioniști responsabili, voință și respect față de cetățeni.

Page 14: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 14/3214

8 - 15 Decembrie 2014

Este vorba de o manifestare ce a acesta a fost trecută cu vederea.Dacă anul trecut și în anii din urmă, acest eveniment aduna în jurul

său trupe de teatru, scriitori și poeţi care își lansau pe piaţă noilevolume, ba chiar și elevi de la școlile severinene care participau ladiverse activităţi culturale, anul acesta, evenimentul a trecut neob-servat, banii alocaţi de către Consiliul Judeţean Mehedinţi în vede-rea organizării acestuia, lipsind cu desăvârșire. „Se împlinesc 93 deani de când a luat naștere cea mai importantă instituţie de cultură aacestui frumos municipiu dunărean. În mod normal, orice am facene va fi destul de greu să cuprindem în faptele noastre măreaţa recu-noștinţă pe care trebuie să o purtăm omului care ne-a lăsat aceastăimpresionantă moștenire culturală, I. G. Bibicescu. Este cea mai bo-gată colecţie de bibliotecă donată de un român, peste 30.000 de vo-lume (carte și periodice) la care donatorul adăugase și o rarisimă

colecţie de numismatică. Ce putem face noi, cei care azi ne simţimcopleșiţi de ceea ce ne-a lăsat fondatorul Bibliotecii? Să fim mândride ceea ce avem și să ducem mai departe tradiţia acestei instituţii, săîl omagiem pe cel care a lăsat judeţului său natal un tezaur dedicatnevoii noastre de cultură și spiritualitate românească. De aceea con-sider că prin astfel de manifestări, am putea aduce un omagiu pre-stigioasei instituţii, a unei instituţii cu adevărat emblematice pentrucultura noastră naţională. Din păcate, anul acesta nu am putut reali-za absolut nimic pentru a omagia împlinirea a 93 de ani de la înfiin-ţarea acestei instituţii, motivul fiind unul foarte simplu. Lipsa bani-lor. Anul acesta nu am avut bani alocaţi pentru astfel de evenimenteși nici pentru achiziţionarea de carte pentru fondul bibliotecii”, a

declarat cu regret directorul Bibliotecii Judeţene I. G. Bibicescu, Ra-luca Graf.

  Ediţia a IV-a a Zilelor Biblioteci Municipiul Drobeta Turnu – Severin trebuia să găzduiască la începutul lunii decembrie

a.c., împlinirea a 93 de ani de la înfiinţarea

Bibliotecii Judeţene „I. G. Bibicescu”. Din

 păcate, lipsa banilor și-a spus cuvântul.

Ioan G. BibicescuIoan G. Bibicescu s-a născut la 8 noiembrie 1849 în comuna Cer-

neţi, judeţul Mehedinţi. Tatăl, Gheorghe Bibicu, era moșnean din co-muna Colibași de Mehedinţi, iar mama, Ioana, era fiica lui Ionașcu

Mazilu din comuna Băltănele. Părinţii lui Bibicescu moșteniseră omică proprietate în comuna Colibași, dar s-au stabilit la Cerneţi, laacea data capitala judeţului Mehedinţi, unde făceau comerţ cu produ-se manufacturiere și de boiangerie. Urmează școala primară în locali-tatea natală și la Turnu-Severin, apoi studiază la Liceul „Carol I” dinCraiova, unde este coleg cu Alexandru Macedonski. Din 1870, Bibi-cescu se înscrie la Facultatea de Drept din București, studii pe care lecontinuă la Paris. Când revine în ţară se angajează pe un post de co-pist la primăria Capitalei, sub mandatul lui C. A. Rosetti. Acesta îl vaangaja ulterior la redacţia ziarului „Românul”, oficiosul PNL. Timp de12 ani a dobândit la „Românul” o bogată și utilă experienţă în dome-niul publicisticii. Continuă să publice în „Dorobanţul”, periodic pecare-l înfiinţează în timpul Războiului pentru Independenţă, și la zia-rul „Renașterea”. La 1 februarie 1887, Bibicescu fondează ziarul „Uni-rea”, care a avut o scurtă apariţie, apoi devine redactor la ziarul „Tele-

graful”, schimbându-i numele în „Telegraful român”, cu apariţie pânăîn 1892. Ioan G. Bibicescu este preocupat, în același timp, de problemeeconomice și sociale, dar și culturale. O perioadă conduce Societatea

Page 15: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 15/3215

8 - 15 Decembrie 2014

În perioada 23-27 noiembrie, unul din trainerii Bi-

bliotecii Județene Mehedinți, a participat, în cadrul

proiectului ,,Silver Stories’’, la un atelier privind mo-

dul în care poveștile digitale pot fi realizate cu persoaneaparținând grupurilor vulnerabile: emigranți, copii

instituționalizați sau provenind din medii cu o situație

financiară precară. Acest curs a avut loc la Universita-

tea Catolică din Porto, Portugalia. Pe lângă frumusețea

orașului și pitorescul oceanului, al arhitecturii și al oa-

menilor, delegația română s-a bucurat de un atelier ex-

trem de util, în care a aflat multe despre maniera de

abordare a persoanelor din grupuri vulnerabile, despre

cum să ajungi la sufletul lor încât să aibă curajul să se

deschidă și să își spună propria poveste. Tot aici s-a po-

 vestit despre filozofia Ubuntu, concept filozofic care

pornește de la sintagma: ,,Noi suntem, pentru că voi

sunteți’’. În concluzie, a fost o experiență plăcută și uti-

lă.

udeţene „I.G. Bibicescu” aruncată la coşul de gunoi

Silver Stories în Portugalia

pentru industria și comerţul pe-trolului, dar face parte și din Co-mitetul Ligii pentru unitatea cul-turală a tuturor românilor. L-aurmat pe mentorul său, C. A. Ro-setti, în Partidul Naţional Liberal(1877), îndeplinind mai multefuncţii publice, printre care și de-putat în Reprezentanţa Naţionalăîn Colegiul III Turnu Severin IV(1883). Își începe activitatea laBanca Naţională la 16 noiem-

brie 1895, ca director al biletelor.În 21 februarie 1914 devine vice-guvernator, iar din 11 decem-brie 1916, guvernator. Conduceinstituţia timp de 5 ani, într-unadintre cele mai dificile perioade.S-a împotrivit vehement strămu-tării Tezaurului României în Ru-sia. Se retrage în 1921 din postulde guvernator, cu titlu de „guver-nator onorific”. S-a stins din viaţăla 2 mai 1924, în București, avândvârsta de 75 de ani.

C. O. Manda

Page 16: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 16/32

Page 17: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 17/32

17

8 - 15 Decembrie 2014

 NU E LINIŞTE!și pe acela l-a pierdut în instanţă.Deci este ceva de nedescris. Să nu vămai spun că, acum, au venit cu o or-ganigramă în Consiliul Local, încare, să-i mulţumească pe domniiangajaţi PSD din Primăria Orșova,să le dea bani în plus, să îi pună șefi,în condiţiile în care Orșova nu arebuget. Nu se știe ce proiecte vor fi peviitor, însă începi de pe acum să daibani în stânga și în dreapta pentrumembrii PSD. Este total inadmisibil.Drăghiea, ca prefect, nu are nicio

atitudine.- Seamănă a altceva. În plus, vă-

zând ceea ce se întâmplă la Orșova șiîn judeţul Mehedinţi, atitudinea pre-fectului nu se confruntă numai cu in-fracţionalitatea, dar și cu incompe-tenţa, nu s-a primit nici un semnal dela București cum că acest prefect artrebui schimbat? 

- Ce pot să vă spun? Copărtaș lamulte ilegalităţi pe care Drăghiea lepăstorește, este inclusiv Agenţia Na-ţională a Înalţilor Funcţionari Pu-blici. Avem documente trimise deun an și jumătate, fără nici un răs-puns. Am fost audiat de comisia lor,au rămas uimiţi de măsurile luate deprefect, documentele vorbeau de lasine, au spus că sunt ilegale, dar de-geaba. Este o vădită cârdășie întreaceastă instituţie și autorităţi. Maieste vorba și de unii poliţiști de la Bi-

roul Investigarea Fraudelor din ca-drul IPJ Mehedinţi, care nu trimitdosarul de prejudicierea bugetuluilocal Orșova, de un an de zile. Să numai spun că documente de prejudi-cierea bugetului local sunt ascunseîn sertare, atât a Poliţiei Severin câtși a Parchetului Orșova. E posibil ca,în luna martie a acestui an, DNA tri-mite sesizări, în aprilie se iau măsuri,Poliţia Severin face dosare, avem re- veniri în vară, dar nu s-a făcut nimicpână în ziua de astăzi? Ba mai mult,

unul din comisari afirmă că a fost înconcediu 30 de zile, apoi au fost ale-gerile. E clar că se așteaptă să sepună batista pe ţambal. Se vor înșeladacă cred că eu voi lăsa lucrurile așacum sunt. Vor trebui să răspundă șiei.

- Determinarea dumneavoastrăi-a încurajat pe mulţi membrii aiopoziţiei din Mehedinţi să continuelupta. Credeţi că va fi o izbândă fina-lă și aici în judeţul Mehedinţi, judeţcare a rămas, totuși, pe harta politică

vopsit în roșu? - Sunt ferm convins că se va în-

tâmpla acest lucru, dar eu trag unsemnal de alarmă colegilor mei departid. Nici noi nu suntem FataMorgana sau Albă ca Zăpada și prin-tre noi sunt anumiţi oameni care,probabil, că au anumite probleme.Mă refer la Marele partid PNL. Eunu o să accept niciodată să avem unsenator de Mehedinţi care nu-și dădemisia fiind condamnat, respectivChiuariu. Nu o să accept niciodată

ca un senator sau deputat care esteurmărit penal și care din bun simţ să

nu-și dea demisia. Votul din 16 no-iembrie, pentru mine, Cican Adrian,nu a însemnat o noutate ci o conti-nuitate la ceea ce am făcut. Suntferm convins, de altfel, că sunt dince în ce mai mulţi oameni care iauatitudine împotriva ciumei roșii dinMehedinţi. Aici încă, există oamenicare, umili și servili, îndeplinesc niș-te ordine ilegale.

- Să sperăm că începând cu lunaianuarie a anului viitor vom avea ostare de normalitate în cadrul Consi-liului Local și al Primăriei Orșova,iar numărul de consilieri locali va fireîntregit. În același timp, sper ca șisituaţia viceprimarilor, unul cu papi-on și nunul cu bretele, să se clarifice,conform dispoziţiilor Instanţei.

- Nu va fi așa! Din păcate, nu. Și vă spun și de ce. Cu toate hotărârile judecătorești care sunt în vigoare, cutoţi banii prejudiciaţi, singura șansăa noastră este ca DNA să meargăpână la capăt. Nu e normal, dar estesingura șansă.

- Deci rămâne, în continuare, calocuitorii Orșovei ca și ceilalţi locui-tori din Mehedinţi, să se închine laicoana DNA.

- Se pare că până va veni actualulpreședinte care și-a luat un angaja-ment ferm de păstrare a instituţiilor

statului și a statului de drept, „dom-nii roșii” încă își mai fac de cap.

- Trecând la un alt punct al discu-ţiei, știu că din surse private, găsiţirăgaz să vă ocupaţi și de mediul cul-tural din Orșova. Aţi organizat întâl-niri, concerte, evenimente care nu aumai avut loc de mult aici. Despre ceeste vorba? 

- Trebuie să vă spun că este o ac-ţiune privată, care nu are treabă cupartea politică a lucrurilor. Acţiuneaa fost promovată și susţinută dedouă persoane private, deoarece SCMeridian nu are toate posibilităţilenecesare pentru astfel de evenimen-te. Acţiunea își dorește a fi primulpas într-o acţiune culturală perma-nentizată. Este vorba și de o expozi-ţie de artă fotografică și grafică. Estenormal ca și Orșova să intre în nor-malitate din acest punct de vedere.

- Felicitându-vă pentru fervoareacu care vă luptaţi, vă doresc succes șisper să ne vedem și cu prilejul altorevenimente fericite! 

Sunt adeptul sloganului „Drepta-te până la capăt” și nu susţin ideeacelor de la PSD, „scapă cine poate”.Vă mulţumesc și Sărbători Fericite!

 A consemnat Marius CILIBIA

Page 18: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 18/3218

8 - 15 Decembrie 2014

 SăptămânaLUNIAlba: România are nevoie de obiecti-

ve naționale pentru aniversarea centena-rului Marii Uniri, spune Iohannis

Președintele ales Klaus Iohannis a de-clarat luni, în discursul susținut la mani-festările organizate la Alba Iulia cu prilejulZilei Naționale, că în perspectiva aniversă-rii unui secol de la Marea Unire, Româniatrebuie să aibă obiective naționale cum arfi cele legate de locul ei în Europa și înlume.

„În perspectiva aniversării a o sută deani de la Marea Unire, România trebuie săaibă obiective naționale. Obiectivenaționale legate de locul ei în Europa și înlume, obiective legate de propria sa dez-voltare, de reducerea decalajelor între regi-uni, de conectarea la Europa prin infra-structură, obiective naționale legate deeducație, obiective naționale legate de re-formarea instituțiilor publice, care servesccetățenii. Aniversarea a o sută de ani ne vagăsi nu doar cu asemenea obiective asu-mate, ci și cu etape deja parcurse în atinge-rea lor”, a afirmat Klaus Iohannis.Președintele ales a subliniat că pentru atin-gerea acestor obiective e nevoie înainte detoate de redescoperirea încrederii. „Suspi-ciunea permanentă, îndoiala, teama,nesiguranța, ne-au îndepărtat unii de alțiimai ales în ultimii ani. Ne-au făcut să ve-dem adversari acolo unde puteam vedeaparteneri, ne-au făcut să stăm deoparteacolo unde puteam fi implicați, ne-au făcut

să fim rezervați acolo unde puteam con-strui, ne-au făcut să lucrăm singuri f iecareacolo puteam lucra de fapt în echipă”, aafirmat Iohannis. El a subliniat că fără re-descoperirea și reconstrucția încrederii, sevor repeta la nesfârșit aceleași experiențe.Iohannis a apreciat că provocările care stauîn fața noastră astăzi sunt de altă naturădecât cele din trecut. dar nu mai puțin di-ficile. „Națiunea română va fi puternicăprin unitatea ei, națiunea română va fi pu-ternică prin refacerea încrederii, iar fiecaredintre noi are un rol în această construcție”,a spus Iohannis. Președintele ales a arătatcă partidele politice vor trebui să înțeleagăcă indiferent de competițiile pe care le dauo dată la patru ani, au datoria de a-și re-prezenta națiunea de cetățeni. El a afirmatcă oamenii politici vor trebui să înțeleagăcă indiferent de cum au făcut lucrurile întrecut, de acum înainte au datoria de a pri-vi în primul rând spre obiect ive lenaționale. „Obiectivele personale nu pot fideasupra celor comune. Obiectivele de eta-pă nu înseamnă nimic fără obiectivele petermen lung”, a menționat Iohannis. El aadăugat că „viitorul nu ni-l construim înfuncție de circumstanțe, ci printr-un act devoință”. El a spus și că în calitate depreședinte al României își propune să re-descopere împreună cu cetățenii ideea deunitate națională. „Suntem astăzi o națiunede cetățeni care a arătat în fața întregiilumi că prețuiește valorile democrației, arecuraj și că își dorește o schimbare”, a

menționat președintele ales. Klaus Iohan-nis a afirmat că 1 Decembrie este nu doarZiua Națională a României și celebrareaunui moment istoric, ci este „ziua simboli-

că în care se cuvine să reflectăm an de anasupra idealului de unitate națională”. „La96 de ani după acel moment (1 Decembrie19918) putem vorbi din nou despre unitatenațională, dar cu alte semnificații”, a con-cluzionat el.

AGERPRES / (A, AS — autor: Marine-la Brumar, editor: Marius Frățilă)

Iohannis despre alegerile din Republi-ca Moldova: Majoritatea cetățenilor doresccontinuarea accelerată a parcursului euro-pean

Președintele ales al României, KlausIohannis, își exprimă satisfacția că alegeri-le din Republica Moldova s-au desfășuratîn liniște și cu respectarea deplină a stan-dardelor democratice în materie și felicităGuvernul de la Chișinău pentru felulexemplar în care a organizat acest scrutin.

„Cel mai important motiv de satisfacțieprovine însă din rezultatele care se prefi-gurează. Ele confirmă anticiparea noastrădespre faptul că majoritatea cetățenilor Re-publicii Moldova își dorește o continuareaccelerată a parcursului european al țăriilor”, se arată într-un mesaj al președinteluiales Klaus Iohannis remis, luni, AGER-PRES. El afirmă că rezultatul alegeriloreste limpede, respectiv că electoratul îșidorește un guvern reformist, decis să con-tinue efortul de modernizare în sens euro-pean a Republicii Moldova. „Creștereaeconomică, reforma justiției și lupta împo-triva corupției, protecția familiei și a celordezavantajați, integrarea deplină în viața

publică a minorităților naționale, creștereacalității învățământului și independențaenergetică, iată doar câteva din puncteleesențiale care trebuie să treacă de pe agen-da cetățeanului pe lista de priorități a nou-lui Guvern”, a declarat președintele ales alRomâniei. El adresează felicitări PartiduluiLiberal-Democrat din Moldova, PartiduluiLiberal și Partidului Democrat din Moldo- va și spune că acestor partide le revine răs-punderea de a continua drumul RepubliciiMoldova către Europa unită. „Vreau să îiasigur pe toți cetățenii moldoveni că Ro-mânia le-a înțeles așteptările și mesajul șică le va f i mereu alături. Aștept cu bucuriemomentul unei noi vizite în RepublicaMoldova și începutul colaborării cu viito-rul guvern pro-european de la Chișinău”, amai spus Iohannis, potrivit comunicatuluimenționat. Cinci formațiuni politice au ac-ces în Parlamentul Republicii Moldova înurma alegerilor de duminică, potrivit da-telor oficiale furnizate luni de ComisiaElectorală Centrală (CEC). PartidulSocialiștilor din Republica Moldova(PSRM), Partidul Liberal Democrat dinMoldova (PLDM), Partidul Comuniștilordin Republica Moldova (PCRM), PartidulDemocrat din Moldova (PDM) și PartidulLiberal (PL) au depășit pragul electoral de6%, urmând să aibă reprezentare în noullegislativ de la Chișinău. Repartizarea pro- vizorie a celor 101 mandate de deputați,potrivit CEC, arată după cum urmează:PSRM — 25 de mandate, PLDM — 24,

PCRM — 21, PRM — 19 și PL — 12. Înaceste condiții, partidele proeuropene auobținut o majoritate în Parlament, benefi-ciind de 55 de mandate. Acest rezultat le

permite formarea unui nou guvern, care serealizează cu 50% + 1 din voturi, însă nu șidesemnarea unui nou președinte, care seface cu 60% + 1 dintre voturile parlamen-tarilor. AGERPRES / (AS — autor: DanielAlexandru Florea, editor: Marius Frățilă)

MARŢIIohannis: Astăzi mi-am depus man-

datul de primar al municipiului SibiuPreședintele ales, Klaus Iohannis, a

anunțat marți, într-o conferință de presă,că și-a depus mandatul de primar al muni-cipiului Sibiu.

El nu a precizat care din cei doi vice-primari îi vor prelua atribuțiile în continu-are, ca primar interimar. „Astăzi mi-amdepus mandatul de primar al municipiuluiSibiu. Acest lucru este necesar pentru aputea prelua peste câteva zile mandatul depreședinte al României. Peste aproximativo oră, Consiliul Local se va întruni, pentrua desemna un primar interimar al munici-piului Sibiu”, a spus Klaus Iohannis. Fostulprimar al Sibiului, președintele ales, KlausIohannis le-a mulțumit sibienilor, colabo-ratorilor din Primărie, dar și jurnaliștilorcu care a colaborat timp de 14 ani. „Înacest moment vreau să le mulțumesc sibie-nilor în primul rând, sibienilor care de pa-tru ori mi-au acordat încrederea lor. Înacești 14 ani și jumătate, am reușit împreu-nă să transformăm orașul, dintr-un orașprovincial, ușor prăfuit, Sibiul a devenit,mai întâi, Capitală Culturală Europeană,pe urmă, unul din orașele cele mai cunos-

cute și admirate din România. Lemulțumesc sibienilor pentru că au făcutaceste lucruri posibile. Pentru mine a fosto onoare și o plăcere să le fiu primar timpde 14 ani și jumătate. Vreau să lemulțumesc de asemenea, tuturor colegelorși colegilor din Primărie, dar și din toateinstituțiile cu care am lucrat, cu care amcolaborat, fără ei aceste rezultate frumoasenu ar fi fost posibile. În final, aș dori să vămulțumesc dumneavoastră, jurnaliștilor,care ați făcut ca toate aceste lucruri să fiecunoscute”, a menționat Klaus Iohannis.După 14 ani, primar al Sibiului,președintele ales a mărturisit cădespărțirea de Primărie, a fost grea. Între-bat dacă se mai întoarce primar al Sibiului,președintele Klaus Iohannis a răspuns: „În vizită mă voi întoarce de multe ori (...), darcând spun acasă, spun Sibiu”. Înainte săpărăsească biroul de primar, Klaus Iohan-nis a spus că își va lua lucrurile personaleși o parte le va duce cu siguranță la Cotro-ceni. Klaus Iohannis a mai anunțat că vaparticipa marți, în calitate de „musafir”, laședința Consiliului Local Sibiu. El spunecă „toate amintirile” ca primar „sunt fru-moase”. În ceea ce privește succesorul săuca primar al Sibiului, Iohannis a afirmat că„nu are nicio emoție, pentru că echipa dela Primărie este foarte bună și foarte per-formantă”. Iohannis s-a oferit să le dea sfa-turi în continuare celor doi viceprimari aisăi, Astrid Fodor și Virgil Popa.

AGERPRES/(A — autor: Isabela Pau-

lescu, editor: Cristian Anghelache)Gorghiu: Ar fi umilitor ca dosarul pri- vind votul din diaspora să rămână uitat în vreun sertar

Purtătorul de cuvânt al PNL, AlinaGorghiu, consideră că ar f i „umilitor” pen-tru românii din țară și din diaspora ca do-sarul deschis de Parchet privind votul dinstrăinătate „să rămână pur și simplu uitatîn vreun sertar”.

„Au trecut mai mult de două săptă-mâni de când românilor care trăiesc înafara granițelor țării le-a fost îngrăditdreptul de a vota, iar identificarea vinovaților rămâne o prioritate pentru so-cietate. Scrutinul din 16 noiembrie a de-monstrat că românii prețuiesc dreptul lorfundamental de a vota și că și-l apără cuîndârjire împotriva tuturor celor care,ajunși vremelnic la putere, încearcă să-l li-miteze, în mod nedemocratic. Ar fi așadarumilitor pentru miile de români din țară șidin diaspora ca dosarul deschis in rem pri- vind votul din străinătate să rămână pur șisimplu uitat în vreun sertar”, a declarat,marți, Gorghiu, potrivit unui comunicatde presă remis AGERPRES. Purtătorul decuvânt al PNL susține că situația petrecutăla secțiile de votare din străinătate în celedouă tururi de scrutin nu poate rămânenesancționată, în condițiile în care există și voci ale social-democraților excluși dinPSD care au vorbit despre acest subiect.„Sunt voci, precum cele ale lui MirceaGeoană, fost președinte PSD, și MarianVanghelie, vicepreședinte exclus al PSD,care au relatat public cum au decursdiscuțiile în interiorul partidului și cum,de fapt, împiedicarea votului în diaspora a

reprezentat o strategie de campanie a luiVictor Ponta. În plus, există oameni carepot spune cum au decurs discuțiile dintremembrii Biroului Electoral Central și foștiiminiștrii de Externe, Titus Corlățean și Te-odor Meleșcanu”, a spus Alina Gorghiu.Purtătorul de cuvânt liberal se așteaptă cainformațiile care au apărut în spațiul pu-blic referitor la acest subiect să facă șiobiectul audierilor în acest dosar. „Indife-rent de rezultatul final al procesului electo-ral, lucrurile nu pot rămâne așa. Niciunromân nu trebuie să aibă măcar suspiciu-nea că instituțiile statului român, Parche-tul, nu-și fac datoria față de cetățeni.Situația este extrem de gravă și, dacă nus-ar fi început deja urmărirea penală, aș fisolicitat înființarea unei comisii de anche-

tă parlamentară pe acest subiect”, a conchisGorghiu.

AGERPRES/(AS — autor: Cătălin Ale-xandru, editor: Florin Marin)

MIERCURIZegrean: Mandatul președintelui se

încheie pe 21 decembrie; CCR va da unrăspuns instituțional

Președintele Curții Constituționale,Augustin Zegrean, a declarat miercuri cămandatul actualului șef al statului, TraianBăsescu, se încheie pe 21 decembrie, iarCCR va da un răspuns instituțional cu pri- vire la data la care președintele ales, KlausIohannis, ar urma să depună jurământul înfața Parlamentului.

„După Constituție, mandatul

președintelui este de cinci ani. Socotiți și voi din 21 decembrie 2009 când se împli-nesc cinci ani. (...) 21 decembrie 2014, înmod normal. În dreptul constituțional,

Page 19: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 19/3219

8 - 15 Decembrie 2014

în cinci ziletermenele se socotesc pe zile pline, nu se

scade din calcul ziua în care începe și ziuaîn care sfârșește. Deci, pe 21 decembries-ar împlini cinci ani”, le-a spus Zegreanjurnaliștilor care îl așteptau la intrarea însediul CCR. Întrebat care ar fi pericoluldacă jurământul se va depune după sauînainte de 21 decembrie, Augustin Ze-grean a răspuns: «Constituția spune căpreședintele intră în exercitarea mandatu-lui de la data depunerii jurământului.Dacă un președinte ar depune jurământulși celuilalt nu i-a expirat mandatul, cum arfi? (...) Dacă cineva riscă să lase țara fărăpreședinte, de ce nu?». El a afirmat că CCRva da un răspuns instituțional în aceastăproblemă. Vicepreședintele social-demo-crat al Senatului, Cristian Dumitrescu, a

anunțat marți că Birourile permanente re-unite ale celor două Camere ale legislati-vului au solicitat Curții Constituționale unpunct de vedere cu privire la data la carepreședintele ales, Klaus Iohannis, ar urmasă depună jurământul în fața Parlamentu-lui. „Noi am fost informați de către CurteaConstituțională despre validarea alegerilorprezidențiale. Prin această hotărâre a CCRse solicită, conform legii, depunerea jură-mântului. Depunerea jurământului ar tre-bui făcută în data de 21 decembrie, dareste o duminică, când Parlamentul nufuncționează. Am solicitat în scris unpunct de vedere al Curții Constituționale,să ne spună foarte clar dacă suntem ținuțide această dată de 21, fiindcă atunci vomconvoca o ședință comună solemnă a Par-

lamentului pentru ca președintele ales sădepună jurământul sau putem să o facemmai devreme. (...) Noi am opinat că ar pu-tea să fie vineri, dar dacă se poate vineriatunci se poate și joi”, a spus Dumitrescu.El a subliniat că judecătorii CCR vor tre-bui să indice varianta constituțională, pen-tru că este „un președinte în exercițiu careîși duce la sfârșit mandatul până la depu-nerea jurământului de către noulpreședinte și atunci nu îi poți scurta man-datul nici măcar cu o zi”. „Nu ai voie să aiîntre mandate o vacanță a postului. Este ochestiune care privește dreptul șifuncționarea mandatului. (...) Nu uitați căși Parlamentul are obligații din punct devedere al asigurării constituționalității”, a

completat Dumitrescu.AGERPRES/(A — autor: Eusebi Ma-nolache, editor: Claudia Stănescu)

Predoiu: A treia rectificare bugetarăeste netransparentă și ilegală

Cea de-a treia rectificare bugetară pro-movată de guvernul Ponta este netranspa-rentă și ilegală, deoarece încalcă legearesponsabilității fiscale și cea a finanțelorpublice care permit doar două rectificăripe an, a declarat miercuri prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu.

„În continuare nu avem bugetul pre-zentat pentru 2015. Ceea ce noi trebuia săprimim din partea Guvernului Ponta estebugetul de stat pe 2015. Această întârzierereprezintă o ilegalitate. În locul prezentăriibugetului, dl. Ponta ne-a prezentat o recti-

ficare pe 2014, a treia pe 2014, ceea ce re-prezintă o altă ilegalitate, pentru că legeaprivind responsabilitatea fiscală 69/2010 și

cea a finanțelor publice 500/2002 permit

doar două rectificări pe an. Dl. Ponta a fostforțat de modul în care a condus Guvernulși politicile sale să facă o a treia rectificare,dar aceasta este ilegală. Este o rectificarenetransparentă deoarece nu a existat dez-batere publică și în Parlament, prin urma-re este și o rectificare făcută fără un con-trol democratic din partea Parlamentului.(...) Avem de-a face cu o ilegalitate și unact de guvernare netransparent”, a spusPredoiu, într-o conferință de presă. El asubliniat că pe fond această rectificare„confirmă o serie de greșeli de guvernanțăeconomică, lipsa de viziune în ceea ceprivește dezvoltarea economiei și mențineo serie de politici care vor afecta economiași în 2015”. Predoiu a menționat că exce-

dentul de 1,9 miliarde de lei prezentat deVictor Ponta înseamnă de fapt un minus de1,9 miliarde de lei la investiții. De aseme-nea, el a indicat că investițiile publice peprimele zece luni sunt mai mici cu 2,7 mili-arde de lei față de anul trecut, iar încasărilebugetare sunt de 6,5%, față de 8,5% cumeste prevăzut în buget. În plus, liderul PNLa spus că ponderea veniturilor bugetare înPIB este de 26%, mult sub media europea-nă, apreciind că acciza calculată la 4,74 delei/euro, taxa pe construcții speciale și acci-za suplimentară de 7 eurocenți pe litru nuau avut alt efect decât perturbarea mediu-lui de afaceri. „Este un dezastru nivelul în-casărilor din TVA, suntem pe ultimul locîn Europa. Este un dezastru nivelul încasă-rilor pe veniturile de salarii. Este un dezas-

tru nivelul absorbției pe fonduri europene”,a declarat Predoiu. El a mai afirmat că prinaceastă rectificare ‚baronii locali ai PSD’primesc 730 de milioane de lei. „Nu avemo creștere a colectării veniturilor, așa zisulexcedent reprezintă impozit pe venituri dinsalarii și contribuții sociale aferente drep-turilor bănești plătite anticipat personalu-lui bugetar. Este o rectificare care taie banide la muncă și dezvoltare în favoarea alocă-rii banilor către primăriile PSD, probabilpentru contracte preferențiale. Este de fapto rectificare a acoperirii mitei electorale ră-mase fără rezultat. Ce face dl. Ponta nu esteo rectificare a bugetului, ci o închiderecontabilă a ‚devalizării’ bugetului prin mităelectorală acordată înainte de alegeri, pen-

tru contractele primarilor PSD”, a spus Pre-doiu. Liderul PNL a subliniat că „nu avemde-a face cu un excedent real, ci cu ooperațiune contabilă la nivel de buget”. Deasemenea, el a cerut Guvernului să revizu-iască Master Planul pentru Transporturi.

AGERPRES/(A-autor: Florentina Peia,editor: Mihai Simionescu)

JOIBăsescu: Îl rog pe Ponta să-și asume

formarea unui guvern din care să lip-sească

Președintele Traian Băsescu a declarat, joi, că premierul Victor Ponta este discre-ditat ca politician, solicitându-i să formezeun Guvern din care el să lipsească „pentrubinele României și pentru credibilitateaRomâniei”.

„Public, îl rog pe Victor Ponta să-șiasume, în calitatea de președinte PSD, for-marea unui nou guvern din care domnia

sa să lipsească pentru binele României și

pentru credibilitatea României. (...) Facapel la Victor Ponta să înțeleagă că în acestmoment a devenit un bolovan de piciorulRomâniei”, a spus șeful statului, la PalatulCotroceni.

AGERPRES/(A-autor: Florentina Peia,editor: Vicențiu Purcărea)

Băsescu: Guvernul face trei rectificăriși Ponta vorbește de stabilitate și predicti-bilitate; penibili trebuie să fie unii

Președintele Traian Băsescu a conclu-zionat joi că „penibili trebuie să fie unii” încontextul în care Guvernul face trei rectifi-cări bugetare în cinci luni, iar premierulVictor Ponta vorbește de stabilitate și pre-dictibilitate fiscală.

„Am mai înțeles că domnul Ponta

 vorbește de stabilitate, că de asta nu ar in-troduce redevențe noi de la 1 ianuarie! Cestabilitate?, când în iulie face rectificarebugetară, în septembrie, deci la două luni,faci o a doua rectificare bugetară și lasfârșitul lui noiembrie face a treia rectifica-re bugetară. Omul ăsta nu înțelege desprece vorbește, când vorbește despre stabilita-te și predictibilitate în măsuri economice.Deci, tu, Guvern, faci trei rectificări încinci luni și ieși astăzi și vorbești de nevoiade stabilitate și predictibilitate fiscală. Pe-nibili trebuie să fie unii”, a spus Băsescu, joi seara, într-o declarație de presă, la Pala-tul Cotroceni. El a mai amintit că nu aavut un consens cu premierul Victor Pontaîn ceea ce privește reducerea CAS. „Astăziam auzit de la domnul prim-ministru Vic-

tor Ponta apelul la consens, spunând că afost un adevărat consens cu CAS, cu redu-cerea CAS și că efectul a fost foarte bun. Îiaduc aminte că nu a fost în consens cumine. L-am atenționat că va avea proble-me majore în alcătuirea bugetului și res-pectarea termenelor și a Tratatului fiscal șia angajamentelor pe care România le arede reducere a deficitului până la situația încare să nu ne mai creștem datoria publică,pentru că de fapt aici este cheia procesuluide reducere continuă a deficitului. Să ajun-gem să nu mai împrumutăm bani pentru aexecuta bugetul”, a afirmat președinteleBăsescu. El a indicat că știe că, în momen-tul de față, premierul Victor Ponta are„dificultăți” și că nu știe cum le va rezolva.

„Nu aș vrea însă ca rezolvarea să fie o în-trerupere a acordului cu FMI, pentru căRomânia a trecut de mult de faza la carenu era capabilă să ducă până la capăt unacord cu FMI. A trecut demult de aceastăfază. Toate acordurile din ultimii ani aufost îndeplinite și nu aș vrea să revenim laperioada de tristă amintire din anii 1990când nu eram capabili să ducem până lacapăt un acord cu FMI. De asemenea, credcă dacă nu se continuă acordul cu Fondul,cred că va fi o mare bilă neagră și pentruFondul Monetar Internațional, pentru căar fi prima dată când o țară iese mai slăbitădin punct de vedere al consolidării fiscaledintr-un acord cu Fondul decât cum a in-trat și asta este și responsabilitateadelegației Fondului, a Comisiei Europene

și a Băncii Mondiale”, a arătat șeful statu-lui. Președintele Băsescu a menționat și cănu ar dori ca România să iasă din acordul

cu FMI. „România a intrat într-o condiție

bună în al treilea acord consecutiv cu Fon-dul, a intrat la cererea ei și ar fi o maredezamăgire, dar și o palmă pentru Fond șipentru Comisia Europeană dacă Româniaiese din acordul cu Fondul într-o stare maipuțin stabilă decât la intrarea în acord,pentru că Fondul și Comisia au stat și auprivit de la distanță aventurile fiscale cares-au produs în România în ultimele optluni, în perspectiva alegeri lorprezidențiale. Deci, vor avea o responsabi-litate mare și Fondul, și Comisia Europea-nă, delegatul Comisiei, și Banca Mondială,dacă România nu finalizează acest acord.Au știut foarte bine ce se întâmplă în Ro-mânia”, a adăugat șeful statului.

AGERPRES/(A-autor: Florentina Peia,

editor: Vicențiu Purcărea)VINERIMAE: Ambasadorul României în Ar-

menia a fost chemat de urgență laBucurești pentru a da explicații

Ministerul Afacerilor Externe (MAE)„își exprimă regretul și condamnă fermdeclarațiile cu tentă antisemită și homofo-bă” ale ambasadorului României în Arme-nia, Sorin Vasile, făcute într-o conferințăpublică susținută la Universitatea Ameri-cană din Erevan, acesta fiind „chemat deurgență în Centrală pentru a da explicațiicu privire la comentariile pe care le-a făcutîn cadrul conferinței menționate”, preci-zează un comunicat de presă al MAE, re-mis vineri AGERPRES.

Chemarea de urgență în Centrala MAEa ambasadorului român la Erevan s-a făcutdin dispoziția ministrului afacerilor exter-ne, Bogdan Aurescu, precizează sursa cita-tă. Potrivit comunicatului, de la nivelulconducerii MAE, au fost transmise dejainstrucțiuni ambasadorului ca acesta să îșiceară public scuze pentru comentariile sale„întru totul deplasate”, iar scuzele sale aufost publicate, vineri, pe site-ul publicațieiarmene Civilnet.am. Totodată, MAE subli-niază că instituția condamnă ferm „oricederapaj comportamental sau de exprimarecare promovează intoleranța și stereotipu-rile”. „Ministerul Afacerilor Externe nu to-lerează și nu va tolera nicio abatere decomportament sau l imbaj al

reprezentanților diplomației române aflațiîn exercițiul funcțiunii, indiferent de treap-ta ierarhică pe care se situează, care ar pu-tea să aducă atingere unor valori, reguli șiprincipii de bază ale relațiilorinternaționale contemporane, relațiilor bi-laterale ale României cu alte state sau săprezinte, în mod dmaistorsionat sau depla-sat, poziții de principiu ale statului românpe teme relevante în plan internațional”,precizează comunicatul MAE, remis vineriAGERPRES. Instituția asigură că va conti-nua să depună toate eforturile astfel încâtsă fie combătut, „în mod eficient, în oricecontext” un astfel de discurs, indiferent decalitatea celui care îl va promova, având în vedere că România va deține, în 2016,președinția Alianței Internaționale privind

Memoria Holocaustului (IHRA).AGERPRES/(AS — autor: Cătălin Ale-

xandru, editor: Vicențiu Purcărea)

Page 20: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 20/32

20

8 - 15 Decembrie 2014

304 cadre militare din Inspec-toratul de Jandarmi Judeţean Mehe-dinţi, care s-au evidenţiat prin înde-plinirea exemplară a atribuţiilor deserviciu au fost recompensate cuprilejul Zilei Naţionale a României.Prin ordin al viceprim–ministruluipentru securitate naţională, minis-trul Afacerilor Interne, 4 ofiţeri aufost înaintaţi în gradul militar urmă-tor, înainte de expirarea stagiuluiminim în grad și care îndeplineaucondiţiile legale, astfel: în gradul delocotenent colonel-1ofiţer, în gradul

de maior-un ofiţer, în gradul de că-pitan-2 ofiţeri. De asemenea, prinordin al Inspectorului General alJandarmeriei Române, 99 de subofi-ţeri au fost avansaţi, după cum ur-mează: în gradul de plutonier adju-tant șef- 7 subofiţeri, în gradul deplutonier adjutant-11 subofiţeri, îngradul de plutonier major-75 subofi-ţeri, iar în gradul de plutonier-6 sub-ofiţeri. Tot pentru rezultate deosebi-te în activitatea profesională, 15 jandarmi au primit diploma de me-rit (printre care se numără subofiţe-

rii care s-au clasat pe primele locurila competiţii sportive)iar 186 cadremilitare au fost recompensate deconducerea inspectoratului cu mul-ţumiri și felicitări.

INSPECTORATUL DEJANDARMI JUDEŢEAN

MEHEDINŢICompartimentul Informare

Relaţii Publice și cu Publicul

La data de 01.12.2014, ora 18.42,C.T., de 25 ani, a sesizat Postul de Poli țieȘimian, prin Serviciul Unic de Urgență112, despre faptul că în ziua de01.12.2014, autori neidentificați i-au

sustras din locuința sa aflată în localita-tea Dudașu, un laptop și bijuterii dinaur. În urma cercetărilor efectuate,polițiștii Postului de Poliție Șimian auidentificat suspecții furtului ca fiind C.F.,de 26 ani, din localitatea Strehaia șiC.R., de 23 ani, din localitatea Rogova,

Recompense pentru jandarmiimehedinţeni de 1 Decembrie

Cercetați pentru furt județul Mehedinți. În cauză s-a întocmitdosar penal sub aspectul săvâr șiriiinfracțiunii de „furt”, faptă prev. și ped.de art.228, alin.1 din Codul Penal. O zimai târziu, polițiștii municipiului Drobe-ta Turnu Severin au pus în executare unmandat de aducere eliberat pe numele lui M.F., de 39 ani, din Drobeta Turnu Seve-rin, județul Mehedinţi. Faţă de acestas-au efectuat cercetări sub aspectul săvâr-șirii a nouă infracţiuni de furt calificat prev. și ped. de art.228, alin.1 și 229,alin.1, lit.b din Codul Penal, o infracţiunede furt prev. și ped. de art.228, alin.1 dinCodul Penal și o infracţiune de înșelăciu-ne prev. și ped. de art.244, alin.1 din Co-dul Penal, cu aplicarea art.38, alin.1 și

art.41, alin.1 din Codul Penal, fiind reţi-nut pe bază de ordonanţă pentru 24 ore,iar la data de 03.12.2014, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecă-toria Drobeta Turnu cu propunere dearestare preventivă. În seara aceleiași zile,la ora 02.30, polițiștii Biroului OrdinePublică din cadrul Poliției municipiuluiDrobeta Turnu Severin au surprins în flagrant un minor în vârstă de 16 ani, întimp ce sustrăgea o bicicletă din scaraunui bloc, de pe strada Dr.Babeș din mu-nicipiu. În cauză s-a întocmit dosar penalsub aspectul săvâr șirii infracțiunii de furtcalificat, faptă prev. și ped. de art. 228-229, din Codul Penal, prejudiciul fiindrecuperat și predat proprietarului.

Acțiuni pelinie silvică

La data de 02.12.2014, polițiștii Postu-lui de Poliție Podeni au inițiat și desfășurat

o acțiune pe linie de silvicultură. În cadrulacțiunii au depistat un minor în vârstă de

13 ani, din comuna Podeni, JudețulMehedinți, ce avea asupra sa doi pomi deCrăciun, de esență brad, fără a deține do-cumente legale. În cauză a fost sancționatămama minorului, conform   Legii61/1991R, iar cei doi pomi de Crăciun, aufost ridicați și predați Ocolului Silvic Dro-beta Turnu Severin. În aceeași zi, ora15.00, polițiștii Postului de Poliție IzvoruBîrzii l-au depistat pe C.D., de 26 ani, dincomuna Izvoru Bîrzii, județul Mehedinți,în timp ce transporta pe DC 10, în localita-tea Schinteiești, cu un vehicul cu tracțiuneanimală, cantitatea de un m.c. materiallemnos de diferite specii, respectiv stejar,salcâm și păr, fără a deține aviz de însoțireori alte documente stabilite de legislația în

vigoare pentru materialul lemnos trans-portat. Materialul lemnos a fost confiscat,iar C.D. a fost sancționat conform Legiinr.171/2010, art.19, alin.1, lit.b.

Page 21: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 21/32

21

8 - 15 Decembrie 2014

Voluntarii Crucii Roşii şi reprezentanţii Jandarmeriei Mehedinţi l-auajutat pe Moş Nicolae să ajungă astăzi, 5 decembrie, a.c., în localitateaBala unde era aşteptat de 30 de elevi care învaţă la Şcoala Gimnazialăprecum şi şcolile arondate. Copiii care provin din familii cu posibilităţi

Jandarmii în acţiune, deSfântul Nicolae

materiale reduse au primit bucuroşi din partea oamenilor cu suflet, pro-duse tradiţionale sărbătorilor de iarnă. Acestea au fost achiziţionate cusprijinul Crucii Roşii, care încearcă prin acest simplu gest să aducă unstrop de bucurie copiilor. În baza parteneriatului încheiat între Jandarme-ria Mehedinţi și Crucea Roșie, jandarmii mehedinţeni au participat de-alungul timpului la numeroase acţiuni voluntare și acţiuni umanitare dedistribuire a alimentelor către populaţie, răspunzând prezent la fiecareapel și întinzând o mână de ajutor atunci când a fost nevoie.

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN MEHEDINŢI  Compartimentul Informare Relaţii Publice și cu Publicul  

CERCETAȚI PENTRUCONTRABANDĂ CU ȚIGĂRI

La data de de 04.12.2014, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Eco-nomice al Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți și polițiști din ca-drul Serviciului Investigații Criminale, Serviciul Acțiuni Speciale, PolițieiMunicipiului Drobeta Turnu Severin, în colaborare cu polițiști din cadrulInspectoratului de Poliție Județean Dolj și Secția de Poliție Plenița și cu spri-jinul de specialitate al D.I.P.I au efectuat zece percheziții domiciliare (cinci înjudețul Dolj și cinci în județul Mehedinți), la locuințele a șase persoane sus-pectate că ar face parte dintr-un grup infracțional organizat. În urmaperchezițiilor efectuate au fost identificate un număr de 53.200 țigarete ne-timbrate. Menționăm că în perioada 03.06.2014-25.11.2014, polițiștiimehedințeni au organizat numeroase acțiuni în cadrul cărora, persoanelemenționate au fost surprinse în flagrant deținând și transportând cantitateatotală de 325.320 țigarete netimbrate. Totodată, s-a luat măsura indisponibi-lizării a patru autoturisme aparținând grupării infracționale, folosite la trans-portul produselor din tutun provenite din contrabandă. În cauză cercetărilecontinuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire sau aderare laun grup infracțional organizat și contrabandă, fapte prev. și ped. de art.367,alin.1 din Codul Penal și art.270, alin.3 din Lg. 86/2006. Față de C.I., P.D. și

P.I. s-a dispus măsura reținerii pentru 24 ore, urmând ca în cursul zilei de05.12.2014 să fie prezentați Tribunalului Mehedinți cu propunerea de aresta-re preventivă.

Page 22: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 22/3222

8 - 15 Decembrie 2014

Jurnal de lectură de Victor Rusu

În mod surprinzător, ampla nuvelă„Ochii diavolului”, de Iancu Bârneanu, evi-denţiază cu un plus de pregnanţă și eloc-venţă decât alte scrieri ale prozatorului me-hedinţean, chiar decât masivul romansocial „Vârtopul”, statornica sa propensiune,

receptivitatea aparte pentru elemente, dateși fapte de factură etnofolclorică, în aceastănuvelă neistovita, ardenta pasiune și devoţi-une a cercetătorului știinţific de vocaţie, aetnologului, care a dublat continuu, în chipfericit, productiv, pe creatorul, pe autorul deproză de ficţiune, ambiţionând, parcă, săepuizeze întregul, nemărginitul domeniuinvestigat, cel al civilizaţiei rurale ancestraleși al spiritualităţii tradiţionale, cu fabuloase,mitice sorginţi, plasate în vârstele revoluteale fiinţei noastre naţionale.

  Abordarea domeniului etnofolcloric,în nuvela „Ochii diavolului” este, neîndo-ios, de-a dreptul monografică și se apropiefoarte mult de pragul de sus al exhaustivi-tăţii. Așa se face că infinitul, labirinticul

repertoriu al faptelor și elementelor de na-tură folclorică, percepute și tratate maimult narativ și descriptiv, decât analitic, cuinstrumentele și metodele specifice cerce-tătorului știinţific, etnologului, configurat,din mers, mozaicat, în întreaga operă aprozatorului Iancu Bârneanu, se îmbogă-ţește în această nuvelă a sa, sub toate as-pectele remarcabilă, cu un nou capitol, deo frumuseţe și o valoare artistică aprecia-bilă, dedicat speciei folclorice a LEGEN-DEI, în cazul nostru, al legendelor desprecomori, cu o intensă circulaţie și un im-pact emoţional aparte, puternic și înde-lung reverberant afectiv, în zona etnofol-clorică a Văii Coșuștei. Legendele desprecomori, extrem de bine conservate în teza-urul folcloric inestimabil, al arealului tra-

diţional care include și spiritualitatea arha-ică a localităţii Satul de Sus (Șișești) și încăfoarte vii în memoria povestitorilor popu-lari locali, care le valorifică în ceasuri de

taină sau în momente sărbătorești, pe caleorală, incitantul nucleu epic, virtuţile mo-rale sau moralizatoare ale acestuia și, nu înultimul rând, expresivitatea, pitorescul,aura romantică, de magic mister și capaci-tatea emoţională a „rostirii”, a „zicerii” tex-

tului lor fluent, captivant, de o fermecătoa-re oralitate, sunt, din fericire, și inedite,pentru prima oară culese, transcrise și ti-părite, fiind încorporate armonios în dis-cursul epic solid articulat compoziţional,al nuvelei „Ochii diavolului”.

  Această afirmaţie, în legătură cu sta-tutul privilegiat, de piese folclorice ineditese întemeiază pe o consultare atentă, mi-nuţioasă a celor mai cunoscute și impor-tante corpusuri de folclor epic. Mai mult,nici în cea mai recent tipărită și cea maibogată culegere de legende, al cărei autoreste cunoscutul și apreciatul etnolog me-hedinţean, Cornel Boteanu, „Legende dinPlaiul Cloșani”, în care un capitol substan-ţial este consacrat „Legendelor despre co-

mori”, nu figurează cele trei legende peaceeași temă cunoscute și tipărite pentruprima oară de prozatorul Iancu Bârneanu.

  Pretextul epic cel mai favorabil uneiasemenea rafinate inserţii folclorice îl ofe-ră autorului momentul tensionat al trameinuvelei, în care, într-o scenă nocturnă,conturată, de asemenea, în sugestive tușeromantice, doi ofiţeri turci îi aduc, în maretaină și cu parcimonie informativă și expli-cativă, un număr impresionant de galbeni,o adevărată comoară, din partea tatăluisău, rătăcit pentru totdeauna prin nemăr-ginirea imperiului otoman, dar care nu l-auitat și încearcă prin acest superb gest deiubire paternă, dăruire și generozitate, să-ideschidă, să-i lumineze, să-i înfloreascădestinul. Cum, marea, incomparabila înţe-

lepciune a oamenilor acestui pământ („Cu-minţenia pământului”!) a conchis încă din vârste imemoriale, într-o „zicere” lapidară,sapienţială, cu strălucire expresivă de afo-

rism memorabil, că „Banii sunt ochii dia- volului”, nici feciorul lui Ion al Badi nuavea cum să fie imun, insensibil, cu o pu-ternică, echilibrată emotivitate, la flacăraroșcată, magică, malefică, diavolească, agrămezii de galbeni din casa sa, ci îl va ne-

liniști profund, obsesiv, halucinant.  Într-o asemenea stare sufletească, de

o seismică aparte, tulburătoare, nimic maifiresc, la feciorul Mihai al Badi, decât de-clanșarea „memoriei afective”, proustiene(Marcel Proust, scriitor francez, 1871-1922), care-i reactualizează cu forţă evoca-toare și pregnanţă și luminozitate imagisti-că, „poveștile cu jocuri cu bani îngropaţi”,cu care mama sa, Nastasia îl adormea:„De-odată îi fulgeră prin minte un gând și,fără să-și dea seama, își opri ochii în razelestrălucitoare ale soarelui. Stătu mult, ne-clintit, până ce un întuneric orb îl învălui,scăpă săcuiul din mână și prinse a-și frecaochii de zor, până ce întunericul se împo-pistră, nu cu stele verzi ca de obicei, ci cu

un fel de jar străveziu, din care ieșeau fu-ioare de lumină, mai vii decât razele desoare. Semănau cu acele focuri din viselesale, ce ardeau pe coclauri, în miez denoapte, după ce mamă-sa, Nastasia, îladormea cu poveștile cu jocuri cu bani în-gropaţi. În părţile noastre, în acele timpuride sărăcie lucie, dacă copiii visau jocuri debani, oamenii întregi la minte credeau înasemenea legende ca-n icoanele de pe pe-reţii altarelor.

A mai găsit unul, de prin părţile Firi-zului, o comoară.

Taci bre!Săptămâni și nopţi în șir a stat de ve-

ghe cu ochii ţintă în vârful Nicoglavei.  Nicoglava este un ţărmur de deal, la

hotarul cu Ilovăţul. Privindu-i vârful, ame-

ţești, dacă te afli la poalele lui. Demult sezvonise că pe dealul ăsta se căţărase o ceatăde hoţi, urmăriţi de poteri. Jefuiseră nișteboieri de pe Valea Motrului. În lunca Cio-

 vârnășanilor au dat o bătălie cu poterașii.Au îngropat o parte din bani acolo, pe ma-lul Coșuștii, la rădăcina unui anin. Au iz-butit să se ascundă prin răchitărișuri pânăspre seară. În amurgit, au străbătut luncaVălimăreștilor și au suit dealul cu o parte

din banii ce mai rămaseră. Au săpat ogroapă adâncă în pieptul dealului, la rădă-cina unui gorun bătrân, au pus căldarea cubani în ea, au înfipt pe locul acela o vergeade fier și s-au retras în pădurea Tămașului,pe unde nimeni n-a mai cutezat să-i caute.După doi ani au început banii să joace. Ie-șeau din pământ limbi de foc străvezii, sescurgeau și piereau în slăvi ca nălucile.Dealul tot era o lumină. Focul din luncăs-a stins într-o noapte definitiv, căci a venitapa mare, a doborât aninul și a împrăștiatbanii pe tot vadul, până la gura Motrului.Mai clipește uneori câte o flăcăruie în vad,dar cine poate dibui galbenul rătăcit prin-tre pietricelele albe de pe fundul apei? Șichiar dacă l-ai vedea cu ochii și ai vrea să-l

culegi cu mâna, tot n-ai putea. Numai da-că-ai fi om cu trup și suflet înaintea oame-nilor și a lui Dumnezeu, altfel rămâi stanăde piatră.

  Firizarul nostru era om în puterea vârstei și nu cunoscuse plăcerile vieţii. Tră-ia ca pustnicul sub o poală de pădure, de-parte de lume, se hrănea numai din daru-rile firii: cu melci, cu ciuperci, fierturi dindiferite buruieni, cu pește din baltă, cunuci și alune, cu grâu sălbatic tocat în pivăși fiert în ulcele. Obrazul său nu cunoscusecustura. Părul îl aduna purculoaie la spate,ca popii cei bătrâni. Singurul drum pe careîl făcea era la o bisericuţă îngenunchiată de vreme, într-un cimitir părăsit, în care toatecrucile putreziseră. De-acolo, de pe DealulMănăstirii, a văzut el banii jucând pe Ni-

coglava. Și s-a dus, a săpat și i-a luat. O căl-dare de galbeni. Cu ei a ridicat o bisericănouă, de piatră, lângă cea veche, îngenun-chiată de vreme”.

 Legende despre comori din Valea Coşuştei 

Page 23: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 23/3223

8 - 15 Decembrie 2014

Bl i t  z 

CAFEA LA FILTRUStau amândouă pe fotoliile joase, comode, îmbrăcate în catifea,

cu ceștile de cafea aburindă în faţă, cuţigările așezate în scrumiera de cris-tal. Au sărit binișor de pragul celor 40de ani, ba facă te uiţi mai atent, chiarde cel al deceniului 5… Pe brunetăcam atârnă hainele, deloc noi, dupăcroiul și moda de acum 10-15 ani.Blonda pare mai tânără, mai fermă,mai rasată. Și hainele sunt de maibună calitate, deși au cunoscut și vre-muri mai bune. Asta, blonda, bâţâiedin piciorul drept, încălţat în cizmăde piele neagră, până sub genunchi,astfel încât să lase să se vadă rotunji-mea pulpei. Pe marginea ceștilor s-auașezat urmele groase de ruj; roșu labrună, violet morbid la blondă.

- La ce dracu’ te-ai întors,fată, în împuţiciunea asta? Că te in-

 vidiam…- Păi și pe unde eram, ce rahat

crezi că făceam? Plictisită, cheamăospătăriţa tânără, proaspătă, blondăși cu formele pline bine strânse înhainele strâmte: Mai vreau o cafea,da’ filtru, nu la espresor, că-mi facearsuri…

- Păi știam că-ţi merge bine,stăteai numai prin străinătate, n-aipus nimic de-o parte?

- Am pus pe dracu’! Din ce săpun?

- Care străinătate? Am fostodată la turci, cu un moldovean dedoi lei, avea un boutique la Dorohoi,

a fugit de-acasă cu banii încasaţi pe-olună, că știa că-i banca casa, m-a luatîn Antalia, după o săptămână mi-adat bani de autocar și el s-a dus în lu-mea largă… Am fost odată și la Vie-na, voiam să mă bag la PUF, da’ au ziscă nu corespund; am găsit un bordelde mâna a doua, am stat vreo douăluni…

- Da’ când veneai în ianua-rie-februarie, bronzată și primenită,

părea să-ţi meargă bine, fată! Noi zi-ceam că ai fost la plajă în staţiuni exo-tice, de aia arăţi așa…

- Știam, fată, că vă păcălesc.De-aia și veneam, mai agăţam vreotută de pe la „comercială”, nurlie șiflămândă, s-o duc la treabă, să măscot la comision. Lucram pe ȘtefanFurtună, lângă Gara de Nord, bron-zu-l făceam la solar…, ţoalele erau deîmprumut, ne foloseam 5-6 „fete” deele…

- Păi și-aici ce-o să faci?- Mai am bani de două luni,

pe urmă ori pun gheara pe vreungorobete mai trecut, vreun miliţian,ceva, ori vând casa, că și așa-i căzută,și-mi iau lumea-n cap… Da’ tu?

- De mine ce să-ţi mai spun!?Parc-am fost blestemată, n-am pututsă plec din mahala. Întâi m-a măritatmama cu pocitu’ ăla de-mi era silăcând venea acasă; că avea prăvălie șiputea să ne ţină pe amândouă. Binecă nu putea să facă copii, nici nu preaavea cu ce, că mă ia cu leșin numaicând mă gândesc cum ar fi arătatdacă semăna cu el. A murit acu’ cinciani, cu prăvălia am dat de gard, a ve-nit și frac’su să-mi ceară jumătate, s-aales prafu’! Acu’ împușc francu’ și măuit după poștaș când vine cu pensialu’ mama… De la masa alăturată, deceva timp, un domn trecut bine de60 de ani, cam miop și cu un tremurușor al bărbiei rase, aruncă privirilanguroase către blondă. Ea-i zâm-

bește cu înţeles și, după o vreme, în-trerupe litania brunetei:- Bine, fată, hai că mai vor-

bim! Mă mut alături, că am puţinătreabă… În urma ei, ţigara i se stingeîncet în scrumiera de cristal, în vre-me ce bruneta rostește tâmp, în gând:„Uite a dracului curvă, o vrea să-i plă-tesc eu cafelele la filtru!?!…

 Marius CILIBIA

Atâta am visat la tine încât îţi pierzi rea-litatea.Să mai fie timp să ating acest trup

 viu și să sărut pe această gurănașterea glasului ce-mi e drag? Atâtam visat la tine că braţele-mi obișnuite,cândîţi strâng umbra, să se-ntâlnească pepieptul meunu s-ar mai lăsa conduse de conturultrupului tău, poate. Și că, în faţaaparenţei reale a ceea ce mă bântuie șimăstăpânește de zile și ani, așdeveni o umbră, fără îndoială. O, balan-ţesentimentale.Atâta am visat la tine că nu mai este

timp,fără îndoială, să mă trezesc.Dorm de-a-n picioarelea, cu trupul ex-pus la toate

aparenţele vieţii și iu-biriiiar ţie, singura care aiînsemnătateastăzi pentru mine,ţi-aș putea atingefruntea șibuzele mai puţin de-cât cele dintâi buzeși fruntea ce-mi ies încale. Atâtaam visat la tine, atâta am umblat, am

 vorbit, m-am culcatcu fantoma ta că nu-mirămâne poate, șitotuși, decât să fiu o fantomăprintre fantome și maiumbră de o sută de ori decât

umbra care se plimbă și se va plimba veselăpe cadranulsolar al vieţii tale.

Inelul de aur are aproape 30 de grame, este unicat în România, însă specialiștiiconsideră că „este o raritate, în general” pentru că nu există foarte multe piese ase-mănătoare, iar unicitatea acestuia e dată atât de greutate, cât și de modul deconfecționare a cameei, considerată „o camee de prima mână, care a fost executatăde un meșter profesionist”. „Felul în care arată și cum a fost compus îl face unic. Areo camee roșie în mijloc, care reprezintă lupta între Antheus și Hercule. Se pare căcameea este făcută undeva în atelierele nord-italiene. Specialiștii au stabilit că ase-menea camee nu erau produse în afara Italiei de Nord în perioada romană, decifoarte probabil și inelul provine de acolo. Cum ajunge în Dacia romană este o bunăîntrebare, dar mai ales cum se pierde. Dacă ne gândim că Deda-Bistra în epoca ro-mană deja este în Barbaricum, chiar la limesul roman, este o întrebare interesantăcum ajunge această piesă aici. Știm foarte bine că și romanii de multe ori plătescanumite căpetenii de triburi care sunt în afara graniței, să păzească granițele. (...)Momentan face parte din expoziția ‚Aurul și argintul antic al României’, este vehicu-lat în toată țara și o să ajungă la Târgu Mureș pe 29 martie 2015, la Sala de Oglinzi aPalatului Culturi, la care o să adăugăm și tezaurul dacic recent achiziționat”, a decla-rat joi, pentru AGERPRES, Zoltan Soos, directorul Muzeului Județean Mureș. El aspus că, deocamdată, nu se poate stabili dacă inelul respectiv a fost pierdut sau dacăacesta a constituit plata vreunui serviciu, întrucât nu există indicii arheologice eloc-vente în zona în care a fost descoperit. „E posibil să fie pierdut de cineva deși măîndoiesc că un soldat roman de rând să fi avut un inel similar. Probabil era uncetățean roman, probabil era un om mai important, un ofițer din armata romană.Evident s-a cercetat și zona imediat apropiată, care nu era deloc elocventă, dar nus-au găsit piese romane, în schimb s-au găsit foarte multe piese medievale din seco-lul al XIV-lea, care se pare că provin din echipament militar. Se pare că a fost o luptăîn zona Deda-Bistra între soldați și cavaleri medievali. (...) Putem presupune și că înacel moment inelul probabil era purtat de cineva”, a arătat directorul muzeului.

Acesta a spus că în zona în care a fost descoperit inelul nu există rute comerciale, cidoar drumul militar construit pe lângă limes, care era folosit pentru deplasarea ar-matei, iar din acest punct de vedere descoperirea inelului este absolut întâmplătoareși nu se leagă de nimic concret.

Din acest motiv, specialiștii susțin că le este mai greu să reconstituie origineainelului sau să stabilească tipul personajului care l-a folosit, însă un lucru este cert:inelul provine de pe teritoriul Italiei. „Italia este aglomerarea cea mai mare de astfelde inele. Acolo avem și cea mai numeroasă aristocrație, lângă Italia o zonă bogatăeste Galia, Franța de azi, o sursă importantă pentru Imperiul Roman. În sine, atelie-rul de confecționare a cameelor este în Italia de nord, Mediolanum, Milano de azi,zona respectivă este cea mai cunoscută pentru acest tip de manufactură și acolo seproduc cele mai frumoase piese. Și piesa asta de acolo provine. Ele se răspândesc cuarmata romană în tot imperiul și în afara granițelor. O piesă cu mărime similară deobicei este foarte rară. Inelele romane sunt de obicei la jumătatea greutății acesteipiese, între 10 și 15 grame argint sau aur. De argint sunt foarte multe de acest tip, cucamee, dar majoritatea cameelor sunt rudimentar șlefuite, deci se pare că suntproducții sau încercări locale. O piesă de calitate similară cel puțin momentan în

România nu cunoaștem, deci este cea mai importantă descoperire de acest tip”, asusținut Zoltan Soos.AGERPRES/(A — autor: Dorina Matiș, editor: Cristian Anghelache)

Mureș: Inelul cucamee roșie, unicat

 în țară, inclus înexpoziția itinerantă„Aurul și argintul

antic al României”Inelul roman de aur cu camee roșie, unicat în țară, carea fost descoperit de doi detectoriști pe granița estică aImperiului Roman, în localitatea mureșeană Deda-Bistra, afost achiziționat de Muzeul Județean Mureș și este inclus înexpoziția itinerantă „Aurul și argintul antic al României”.

Celei misterioase de Robert Desnos

Page 24: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 24/32

24

8 - 15 Decembrie 2014   REPORTAJ

De-a lungul timpului, Educaţiaecologică a primit mai multe accep-ţiuni: studiul naturii, educaţie în afa-ra şcolii, educaţia pentru conserva-rea naturii, educaţia pentru mediu,despre mediu, în mediu, prin mediu.Mulţi autori consideră Educaţia eco-logică mai mult decât o disciplinășcolară (chiar dacă în unele ţări apa-re ca o materie școlară obligatorie),cât și o pregătire pentru viaţă și unaspect al vieţii în care tinerii să poatăinterveni prin acţiune directă pentrua asigura o evoluţie a societăţii uma-ne în compatibilitate cu mediul na-

tural. Cât priveşte ecologia, actual-mente, ea este ştiinţa interrelaţiilorecosistemice dintre organisme vii şimediul abiotic, o ştiinţă sintetică fo-calizată pe înţelegerea integrată aproceselor din mediul nostru.

La şcoalăŞcoala este locul unde petreceţi

cel mai mult timp - atunci când nu eperioada vacanţelor, desigur! E loculpe care elevi şi dascăli deopotrivătrebuie să-l respecte pentru a crea un

cadru plăcut în spiritul respectăriimediului înconjurător. Ştiaţi că unarbore din trei este vândut pentru fa-

 bricarea hârtiei? Putem economisihârtia reciclând caiete, foi, cărţi,deja utilizate. Propuneţi în clasavoastră crearea unui coş de gunoi

 pentru hârtie şi chiar a unei cutiispeciale pentru foile albe desprinsedin caiete, ce pot servi drept ciorneîn sarcinile de lucru şcolare! Pentru‘pacheţelul cu mâncare’ încearcă sălimitezi folosirea multor ambalaje:utilizează o cutie specială şi o sticlă(gen ploscă), aceste măsuri vor pre-veni aruncarea de ambalaje indivi-duale. Sau preferă fructele: nu suntnecesare ambalaje, sunt ecologice şi

 prieln ice pentru sănătate. Iarna efrig, preferaţi să purtaţi îmbrăcămin-te groasă decât să daţi la maxim ra-diatoarele de încălzire. În unele şcolidin Europa, şcolile au iniţiat « Ziua

 puloverelor » pentru a contribui laeconomisirea energiei. Nu uitaţi săstingeţi lumina când nu rămâne ni-meni în clasă!

Cumpărături‘eco’ pentru

prima zi de şcoalăVă pregătiţi să faceţi cumpărătu-rile pentru prima zi de şcoală? Vă

Codul buneiScopul educaţiei ecologice, caparte componentă a educaţieimorale, trebuie să fie acela dea pregăti tineretul pentru viaţade mâine în spiritul respectuluiabsolut, pentru valorile Naturii,

ale Culturii naţionale şiuniversale şi nu numai de a

transmite cunoştinţe(R. Dottrens).

sfătuim să preferaţi stilouri recicla- bile decât cele pe care sunteţi nevo-iţi să le aruncaţi după folosire. Sunt

de preferat totodată rechizitele pro-duse pe bază de coloranţi naturali,lipici natural, calculatoare solare,caiete şi foi din hârtie reciclată.

În atenţia adulţilorAdulţii sunt primii responsabili desănătatea Planetei noastre şi alocuitorilor ei. Uneori ideile celortineri pot recomanda până şiadulţilor comportamente cotidienemenite să protejeze Pământul.Dacă părinţii tăi utilizează şervete

de bucătărie, propune-le săfolosească mai degrabă bureţi şicârpe. Deşi practice, şervetele dehârtie nu servesc decât pentru ounică utilizare şi produc de la 3 la6 ori mai multe deşeuri decât

 produsele tradiţionale .Prin spălarea maşinii în faţa ca-

sei, sunt deversate în natură hidro-carburi, grăsimi şi alţi solvenţi. Uncentru de spălare specializat este

 preferabil, dat fiind că este echipatîn general cu zone de decantare, caretratează elementele poluante! Părin-

ţii tăi ştiu poate că alegerea unităţi-lor de încălzire în dotarea locuinţei pot aduce o economie de energie de

la 25 la 40 %. Utilizarea de centraleeconomice ar evita în mai mult de20 de ani eliminarea a cel puţin 7

milioane de tone de CO2 !

În atenţiamanagerilor 

Managerii oricăror instituţii auun rol capital în stabilirea normelorde conduită vizând protejarea Plane-tei. Aceştia au responsabilitatea de astabili normele de securitate şi de

 protecţie a mediului înconjurător. Ei pot adopta în acelaşi timp măsuri de participare la comerţul echitabil şi lacrearea de fonduri pentru sprijinireaactivităţilor unor fundaţii şi asociaţii(de ce nu cu specific ecologic?). Potfi construite locaţii mai bine izolateîmpotriva căldurii şi frigului, adap-tând materialele şi vizând orientareaclădirii spre soare. Managerii trebu-ie să instituie măsuri de reducere a

 poluării. De exemplu, o fabrică de produse cosmetice utilizează multăapă. Revine astfel managerului fa-

 bricii să prevadă instalarea unui sis-tem de reciclare.

Măsuri ecologice manageriale

 pot fi şi încurajarea angajaţilor învederea reducerii consumului decăldură la locul de muncă şi la supri-

Page 25: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 25/32

25

8 - 15 Decembrie 2014REPORTAJ

conduite ECOmarea lui pe perioada pauzelor de

lucru, precum şi propunerea unorsisteme de transport în comun. Ve-chile materiale informatice ale uneiinstituţii sunt deseori supuse casării,favorizându-se astfel crearea de de-şeuri. Unele asociaţii sunt speciali-zate în reabilitarea aparatelor deacest tip, ca şi a mobilierului speci-fic. O posibilitate ecologică de eli-minare a acestor materiale ar fi ace-ea de a apela la firme de strângere dedeşeuri specializată.

În atenţia copiilorÎn fiecare zi, de la cea mai frage-dă vârstă, cu mici gesturi, putem ac-ţiona în favoarea dezvoltării durabi-le. Dacă toată lumea ar contribuiîntr-un mod sau altul, comportamen-tul nostru ar fi extrem de eficace.Gândiţi-vă la acest lucru! Spre exem-plu, atunci când părăseşti o încăpere,stinge sistematic lumina. Cere părin-ţilor să instaleze în camera ta becurispeciale de consum redus(durează de10 la 12 ori mai mult şi sunt de 4-5ori mai economice decât becurileclasice!), să izoleze bine locuinţa, săevite halogenele - care produc unconsum enorm de energie. Când teplimbi sau te joci în natură, încearcăsă eviţi spaţiile verzi sau locurile po-pulate cu insecte şi animale. Dacăintri în contact cu vieţuitoarele aces-tor locuri, ocroteşte-le!

Când speli veselă, nu utiliza înabundenţă produsele de curăţare.Sfătuieşte-i pe părinţi să cumperepruduse biodegradabile , ele pot fidistruse fără a polua mediul. Îţi pla-ce să pescuieşti? Ai prins peşti micisau tineri? Aruncă-i în apă, redă-leastfel libertatea pentru a putea creşteşi a avea puii lor! Dacă vei face un

duş în loc de baie, vei economisi

200 litri de apă (cu condiţia să nu

laşi apa să curgă pe tot timpul spălă-rii). Există în comerţ capuri de duşeconomice (care adaugă aer în apadistribuită), folosindu-le, familia ta vaeconomisi 50 % din consumul de apă!Dacă vei închide robinetul în timpulspălatului pe dinţi, dacă vei folosi laudatul plantelor apa cu care tocmai aispălat fructe sau salată, vei deveni pri-etenul ideal al pânzei freatice!

În atenţia respon-

sabililor politiciResponsabilii politici (primari,deputaţi, consilieri regionali, preşe-

dinte) sunt aleşi de locuitorii uneiţări şi devin astfel reprezentaţi ai do-leanţelor lor privind îmbunătăţireacondiţiilor de trai. Pe teritoriul pecare îl coordonează, ei sunt respon-sabili în probleme de sănătate, edu-caţie, economie, mediu înconjurător,urbanism, pace... ‘Aleşii’ pot iniţia

 politici de mediu, prin favorizareaenergiilor ‘curate’, prin sancţionarea

 poluatorilor şi sensibilizarea cetăţe-nilor asupra unei conduite ecologice.Preşedintele poate semna acorduri şialte documente specifice, cum ar fi

 protocolul privind combaterea facto-rilor încălzirii climatice.

Mijloacele detransport

Maşina a devenit mijlocul celmai utilizat pentru a merge la şcoală,la serviciu sau la cumpărături... Darcarburanţii extrem de poluanţi pecare îi consumă dăunează mediului

nostru înconjurător. Putem astfel

 proteja Planeta luând autobuzul, me-troul, tramvaiul. E cazul să nu lăsămsă se depună praful nici pe biciclete-le din debara: puţin sport ne asigurătransportul gratuit! Ştiaţi că utilizândun litru de benzină se produce o can-titate de 2,4 kg de CO2 ? Recoman-darea specialiştilor este ca verifica-rea maşinii să se facă cel puţin odată pe an sau la 30 000 km înregis-traţi. O maşină ce nu e bine întreţi-nută ajunge să consume mai mult cu25% carburanţi!

La serviciuPuteţi utiliza hârtie de ciornă

 pentru notiţe diverse din hârtie reci-clată. În ultimii ani calitate acestuitip de hârtie a fost mult îmbunătăţită,el putând fi procurat atât pentru scrisde mână cât şi pentru imprimare, fi-ind create astfel echipamente adap-tate utilizării lui. Trierea selectivă lalocul de muncă nu ar trebui să pară oacţiune incomodă, sunt gesturi ce sedeprind cu fiecare zi! Pentru birou,

alegeţi măcar un coş de gunoi cu

două compartimente: unul pentru

hârtie şi altul pentru alte tipuri dedeşeuri (plastic, agrafe metaliceetc.). Reducerea consumului deenergie la serviciu ţine de fiecaredintre dumneavoastră. Până şi pen-tru un computer aflat în stand byconsumul de energie electrică estenotabil. Cartuşul imprimantei conţi-ne elemente nocive, ne-biodegrada-

 bile, poluante pentru sol, apă, faună,floră şi ozon. Nereciclate, aceste de-şeuri pot provoca o amploare incon-trolabilă a poluării! 

În vacanţăÎn vacanţă preferăm să ne destin-

dem, să petrecem timpul în familie,cu prietenii, departe de cotidian, în-cercând să uităm de programul fixde la şcoală sau de la serviciu... Dece nu? Să nu uităm însă şi de condu-ită noastră de buni ecologi! Unelesporturi în aer liber pot perturba na-tura. Nu uita să respecţi avertismen-tele lansate turiştilor privind interzi-

cerea escaladării unor monumenteale naturii şi deteriorarea lor (aviz înspecial amatorilor de scrijelituri pecopaci, stânci şi pereţi de peşteri, darşi scufundătorilor în căutarea peisa-

 jelor de corali sau drumeţilor din zo-nele populate de faună şi floră rare).Chiar dacă sunteţi departe de casă,

 puteţi folosi apa, căldura, lumina înhotel, cabană sau pensiune cu ace-laşi simţ responsabil pentru mediu!

 Nu e bizar că un turist în Africaajunge să consume de 7 la 10 ori mai

multă apă pentru spălat decât un lo-cuitor pentru a uda terenul agricolsau a-şi hrăni familia?

Page 26: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 26/3226

8 - 15 Decembrie 2014

26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

REBUS ȘI INTEGRAME

   ◀

   ◀  ◀

   ◀

   ◀

   ◀   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀   ◀   ◀

   ◀   ◀

          ◀

          ◀   ◀           ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀   ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀   ◀

          ◀          ◀

          ◀

          ◀

   ◀

.......

mpr ii de AjunC.O.Manda

Mop gol

Cu mo (fem)

Dus

Produs lactat

 Numele grecal Dunrii

Lucrare decontrol

Tratat

La asfinit(fem)

Adult

Discipol

Zar sec

Srac(dim)

Trup desoldai clare

Opac

n covat

Lacom

Instrumentmuzical

Locuit dedaci

A r cori

A br zda

Femeiazidit

Tras de boi

Precum

Trane

Euai

n stei

Ciururi

Anex moto

Msur  veche

A acri

Msuri agrare

n rate

Duman

ncurcate lar zboi

12 luni

n etate

Mân

Carte mare

Schimbacele

Fructinterzis

Corp de acar 

Îm păr ți țide  A junC . O. MANDA

A adus daruri în gheteOrizontal. 1) Dizolvaţi. 2) Are darul de a vorbi – Cei mai

buni. 3) Cenușie – Prăpădiţi. 4) Nun – National Mining Asso-

ciation – Asociaţia Municipiilor din România. 5) Monedă tur-

cească de argint (pl) – Poftim. 6) Șef – Osana fără sfârșit. 7)

Înverșunat – Au 12 luni.8) Final de delir – Cadenţă. 9) Origi-

nari din Coasta de Fildeș. 10) Locuitori din Estonia.

Vertical. 1) A adus daruri în ghete (două cuv.). 2) Lepădaţi.

3) Tras de boi – Ars. 4) Ermetic – Începe vocabularul. 5) Rotaţila cap – Cursă atletică. 6) Arbore cu lemn alb și tare – Nu-s

moi. 7)În ciot – Corp de pacient. 8) Privește – Castaniu. 9) Co-

mună – Unit pe mijloc. 10) Exprimă mirarea – Lezaţi.

C. O. Manda

Page 27: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 27/3227

8 - 15 Decembrie 2014

27

R  e ţ  e t  a  s ă  p t  ă  m â n i  i 

 H O R O S C O P (săptămâna 8-14 decembrie)

BERBECDeși veţi fi ocupat cu

chestiuni care ţin de carie-

ră și profesie, gândul vă stăla lucruri mai puţin importante.Vreţi să călătoriţi, să vă distraţi, văeste dor de o vacanţă însorită, denoi începuturi, fapt ce vă face să ve-rificaţi pe îndelete ce opţiuni și șan-se de reușită aveţi în această direc-ţie. Intuiţia vă va fi de ajutor, dartrebuie să daţi dovadă de atenţie șicumpătare pentru a face alegereacorectă..

TAUR Căminul și familia pot

fi surse de bucurie înaceastă perioadă. Sunt șan-se mari ca niște vești bune să văajungă la urechi. În plus, veţi fi foar-te atrași și bucuroși de posibilităţilede a vă crește veniturile. Este o peri-oadă propice demarării unor pla-nuri care, în timp, să conducă la oîmbunătăţire semnificativă a stan-dardului dumneavoastră de viaţă.

GEMENIRelaţiile cu ceilalţi, fie

ele profesionale, amoroase

sau de familie vor fi în cen-trul tuturor lucrurilor în această pe-rioadă, scoţând la iveală tot ce estemai bun la dumneavoastră și încu-rajându-vă să aveţi încredere în voiînșivă. Nu amestecaţi lucrurile ceţin de viaţa profesională cu viaţa defamilie, pentru a vă menţine deasu-pra tuturor norilor ce ar putea apă-rea.

RACAstrele vă încurajează

să faceţi tot ce vă stă în pu-

tere pentru a vă îmbunătăţisănătatea și condiţia fizică. O anali-zare mai profundă a stilului dumnea- voastră de viaţă vă va incita să faceţimodificările necesare pentru a trecepeste rănile recente și dificultăţilecare se ţin scai de dumneavoastră.Aveţi încredere în dumneavoastră,perseveraţi și veţi reuși. În plus, esteun moment bun să faceţi ordine înceea ce privește o relaţie.

LEUPentru nativii din Leu

această perioadă este pro-pice distracţiei. Deși veţi

avea pe cap o grămadă de responsa-bilităţi, mintea ar putea să vă stea lacu totul alte chestiuni sau vă veţigândi mai ales la o anumită persoa-nă a cărei companie vă bucură defiecare dată. De asemenea, este operioadă bună pentru punerea înpractică a unor idei mai vechi, cumari șanse de reușită, cel puţin lanivel financiar..

FECIOARĂÎn perioada următoare

 vă veţi simţi în elementuldumneavoastră în cadrulunor vizite mult așteptate

din partea unor membri ai familieiîndepărtate și a unor prieteni. Marte va fi în Capricorn, ceea ce va subli-nia talentele dumneavoastră organi-zatorice și vă va îndemna să faceţiplanuri și să demaraţi pregătirilepentru rezolvarea unor probleme cetrenează de prea mult timp.

BALANŢĂPentru nativii din Ba-

lanţă urmează o perioa-

dă în care socializarea vafi pe primul loc. Comunicarea va fipunctul forte în această perioadă,încurajându-vă să îi contactaţi pecei pe care i-aţi ignorat în ultimaperioadă. Este, de asemenea, o peri-oadă bună să vă arătaţi public capa-bilităţile pentru a vă face o imaginepozitivă în mediul profesional. Fa-milia și prietenii vă vor sta alături.

SCORPIONMarte se află în conti-

nuare în sectorul care gu-

 vernează comunicarea,îndemnându-vă să vă luaţi de pe su-flet o serie de probleme. Energiileastrale ale acestei perioade indică oabordare mai raţională în rezolvareaunor situaţii, implicând crearea uneistrategii, mai ales dacă speraţi săconvingeţi pe cineva să suţină unplan pus la cale de dumneavoastră.

SĂGETĂTORVă aflaţi în elementul

dumneavoastră și sunteţi

gata să luaţi lumea cuasalt în această perioadă. Veţi fi impli-caţi într-o serie de proiecte și strategiifructuoase, atât legat de viaţa de fami-lie, cât și de domeniul profesional. Înceea ce privește banii, este un momentaproape perfect pentru planuri. Schi-ţaţi un buget și încercaţi în perioadaurmătoare să îl ajustaţi și adaptaţi pri-orităţilor dumneavoastră..

CAPRICORN

Pentru persoanele

născute sub semnul Ca-

pricornului urmează o

perioadă aglomerată, mai ales la ni-

 vel personal. Veţi simţi nevoia de re-

laxare zilnic, lucru de care ar trebui

să ţineţi cont pentru a nu vă trezi go-

liţi pur și simplu de energie. Folosiţi

această ocazie pentru a vă reaminti

cât de multe aţi realizat anul acesta.

VĂRSĂTORAceastă perioadă este

cel mai bun moment pen-

tru a vă extinde sfera rela-ţiilor sociale, pentru a pă-

trunde în noi cercuri și a cunoaște, îngeneral, tot felul de oameni care vă vor inspira și distra. Oportunităţileromantice ar putea fi puse în valoarecu mai mult succes, dacă asta esteceea ce vă doriţi. Nu uitaţi însă, nutot ce zboară se mănâncă.

PEȘTIJupiter vă poartă no-

roc în această perioadă,

mai ales în ceea ce pri- vește domeniul profesional. Astre-le vă încurajează să vă implicaţiîntr-o serie de planuri despre carenu aveţi multe informaţii și care arputea eșua lamentabil. Dar intuiţia vă spune altceva, ceea ce îneamnăcă este bine să vă ascultaţi inima.Până la urmă, cine nu riscă, nucâștigă.

Ingrediente: Aluat: 250 gr făină albă, 130ml apă, 1/2 linguriţă rasă sare;

Umplutura: 500 gr cartofi făinoși, 2 cepe,4-5 ciuperci, 1/2 ardei gras roșu, 1/4 legăturăpătrunjel, 5 linguri ulei, sare, piper

Preparare: Se pune făina într-un bol și seface o gaură în mijloc. Acolo se adaugă sarea șiapa. Se amestecă cu degetele până aluatul seleagă. Se frământă aluatul cu mâna până eomogen (vreo 15 minute). Se pune aluatul pe

masa de lucru dată cu făină și se acoperă cuun bol. Se lasă să stea 30 minute. În acest timpse pun cartofii, curăţaţi și tăiaţi cuburi, la fiert

în apă cu sare. Ceapa, ardeiul și ciupercile setoacă cât mai mărunt. Se încinge uleiul într-otigaie largă și se pun legumele, mai întâi ceapa,apoi ardeiul și ciupercile. Se dă focul la mic șise călesc până legumele sunt coapte. Ameste-caţi rar în tigaie. Când cartofii sunt fierţi, sescurg și se strivesc ca pentru piure. Se adaugă

 jumătate din amestecul de legume, având grijăsă puneţi și puţin ulei, astfel încât piureul sănu fie uscat. Se adaugă pătrunjel tocat fin și seamestecă. Se împarte aluatul în bucăţi cu care

puteţi lucra ușor. Pe masa dată cu făină se în-tinde aluatul foaie subţire. Cu un pahar de 6cm diametru decupaţi cercuri din aluat. Re-

sturile de aluat se frământă și se întind iar,până terminaţi aluatul. Puneţi pe fiecare disccâte 1 linguriţă de umplutură. Sigilaţi umplu-tura înăuntru, apăsând bine de jur împrejurulei. Așezaţi colţunașii pe hârtie de copt presă-rată cu puţină făină. Se pune o oală mare cumultă apă, sare și 1 foaie de dafin la fiert.Când fierbe, daţi focul pe mai mic, astfel încâtapa să clocotească doar ușor. Se pun colţuna-șii în apă, în ture să nu se lipească și se fierbpână ce se ridică la suprafaţă și încă 3 minute.

Se scot colţunașii într-un bol și se presarăcu ceapă și ardei călite sau cu sos de roșii.Când nu e post, se poate adăuga și smântână.

Colţunaşi de post

Page 28: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 28/32

28

8 - 15 Decembrie 2014

Steaua București s-a calificat în semifinalele CupeiRomâniei-Timișoreana la fotbal, după ce a învins-o pe CSUniversitatea Craiova cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, în sfer-turile de finală, în ultimul meci disputat pe stadionul ‚’IonOblemenco’’, arenă care va fi demolată.

Unicul gol a fost marcat de Raul Rusescu (69 — penalty),după un duel între portarul Bălgrădean și Râpă. Steaua a con-trolat prima repriză și a ratat ocazii mari de gol prin Stanciu(33, 37), când Bălgrădean a avut intervenții providențiale. La-tovlevici (40) a trimis un șut de la distanță, mingea a fost bâl-bâită de Bălgrădean, dar Rusescu a reluat slab în brațele por-tarului. Gazdele au avut o situație notabilă prin ex-stelistulBrandan (42), care a trimis balonul cu capul în brațele lui Co-

 jocaru. CS Universitatea a dominat debutul reprizei secunde,a irosit o mare situație, prin Thaer Bawab (59), după careușor-ușor s-a stins. După ce Steaua a deschis scorul din pe-nalty, prin Rusescu (69), gazdele au mai avut douăoportunități până la final, dar Frăsinescu (71) și Mateiu (82)nu au nimerit poarta cu capul. Campioana a avut o situație

importantă, prin Prepeliță (80), care a tras de la distanță, darpe lângă țintă. Meciul s-a jucat cu casa închisă, circa 25.000 despectatori fiind prezenți la ultimul meci găzduit de stadionul”Ion Oblemenco’’.

Fotbal: UEFA a anunțat numele altorcluburi anchetate pentru

nerespectarea fair-play-ului financiar

Instanța de control financiar a cluburilor (ICFC) va ancheta în continua-re șapte cluburi, printre care Liverpool, aflate de la sfârșitul lui septembrie învizorul său. ICFC fixase ca dată limită ziua de 5 decembrie pentru a decidedacă va clasa aceste dosare sau va continua investigațiile. Niciunul dintrecele șapte dosare nu a fost închis, astfel că sunt cercetate în continuare Liver-

UEFA a decis să ancheteze în continuare șapte cluburipentru nerespectarea fair-play-ului financiar și a anunțat

vineri că a cerut altor șase grupări mai multe informațiidespre echilibrul lor bugetar, informează AFP.

pool (Anglia), Monaco (Franța), AS Roma (Italia), Beșiktaș (Turcia), InterMilano (Italia), FC Krasnodar (Rusia) și Sporting Lisabona (Portugalia).Printre cele șase grupări cărora ICFC le-a solicitat vineri informații supli-mentare despre echilibrul lor bugetar sunt Olympique Lyon (Franța), fostaadversară a Astrei Giurgiu în Europa League, Sparta Praga (Cehia), Hull

(Anglia), Panathinaikos (Grecia), Ruch Chorzow (Polonia) și Wolfsburg(Germania). Ele trebuie să prezinte până în februarie documentele cerute.Cea mai îngrijorătoare este situația lui Liverpool. În primăvară, ManchesterCity și Paris SG au fost sancționate pentru nerespectarea fair-play-ului fi-nanciar.

AGERPRES (autor: Mircea Lazaroniu; editor: Teodora Oprea)

Fotbal: Președintele Consiliului de Administrație alclubului Pandurii Târgu Jiu a demisionat

Mihai Prunariu a demisionat din funcția de președinte al Consiliului de Administrație

al Clubului Sportiv Pandurii Lignitul Târgu Jiu, urmând ca finanțatorii să numească onouă persoană pe acest post, fiind vehiculat numele lui Aurel Țicleanu.Mihai Prunariu a recurs la această

decizie după ce echipa de fotbal Pan-durii Târgu Jiu nu a reușit să se calificeîn semifinalele Cupei României, fiindeliminată de Universitatea Cluj cu sco-rul de 1-0. De asemenea, formația gor-

 jeană nu stă pe un loc bun nici în cam-pionat, Pandurii Târgu Jiu aflându-seîn acest moment pe locul 12 în clasa-mentul Ligii I, din cele 16 partide dis-putate având trei victorii, șase egaluriși șapte înfrângeri, cumulând 15 punc-

te. Primarul Florin Cârciumaru, repre-zentant al Primăriei Târgu Jiu în Con-siliul de Administrație al clubuluiPandurii Târgu Jiu, le-a cerut, în urmăcu câteva zile, și celorlalți asociați săfacă o analiză serioasă și să ia măsuri

administrative la Pandurii, în pauza deiarnă.

AGERPRES/ (AS — autor: Oana Po-pescu, editor: Mihai Țenea)

Fotbal: Steaua, ultima echipă calificată în semifinalele

Cupei României-Timișoreana

Page 29: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 29/32

29

8 - 15 Decembrie 2014

Asigură, într-un decordeosebit şi condiţii

excepţionale, organizareade mese festive şi

evenimente deosebite.Rezervări la telefon

0371428980.

Queen’s café &lounge

4th I.G. BibicescuThe Royal Coffee

Shop in Town

 N O  U

Bâlciul deşertăciunilor

Stadionul Ion Oblemenco,„Central” pentru nostalgicii maivârstnici, din Craiova, a trecutdin Istorie, în Legendă… Cu toa-te poveştile lui, cu lacrimile debucurie, cu cele de mânie, cupumnii strânşi, a mânie, a revol-tă, a izbândă, ai generaţiilor desuporteri care s-au bucurat sauau suspinat alături de marii ar-

tişti ai gazonului ce au evoluataici: Sfârlogea, Deliu, Strâmbea-nu, Niţă, Deselnicu, Bădin, Oble-menco, Ţarălungă, Balaci, Geol-gău, Cârţu, Crişan, Ştefănescu,Lung, Gică Popescu, Săndoi, Do-nose, Cămătaru, Negrilă, Ungu-reanu, Tilihoi, Beldeanu, Craio-veanu, Badea şi mulţi, mulţialţii, pentru că Oltenia a fost opepinieră extraordinară, bachiar a atras marile talente alealtor zone ale ţării. În locul Cen-tralului se zice că se va ridica unstadion nou şi modern, dar ceimai mulţi dintre suporteri nu laasta visează, ci la o altă echipă,la fel de puternică ca cea din anii

70-2000, care răsturna pe apeleJiului berbecii înfumuraţi, pur-tând între coarne blazoanelesângerânde ale echipelor din ca-pitală! Aia-i trebuie, în primulrând, olteanului! Sigur că nicitreaba cu stadionul nu este rea,dar echipa e pe primul loc. Lameciul de adio a ieşit în evidenţăacelaşi înfumurat (nejustificat!)

arbitru Tudor, cel care se află înserviciu comandat ori de câte oriSteaua are vreo problemă!!! Nuvreau să fiu răutăcios (deşi trea-ba asta îmi iese cel mai bine!),dar steliştii ar trebui să ţină contde faptul că în confruntările eu-ropene nu-i arbitrează Tudor…Şi pentru că tot am vorbit deSteaua, poate că şi conducătoriiacestui club, acum când au pier-dut sigla şi denumirea echipei, în Instanţă, ar trebui să ţină contde sugestia suporterilor olteni înce priveşte noul nume al echipei:STEOAIA!

D.I.Baciu

JUDOÎn perioada 28-30.11.2014 la PRISTHINA, KOSOVO s-a desfăşurat Tur-

neul Internaţional de Judo la care au luat parte 300 de sportivi din 7 ţări:ROU, KOS, MAK, MNE, BUL, TUR, ALB. Sportivii CSM Drobeta Turnu

Severin s-au clasat după cum urmează:Loc I -ARGINT DIANA -40 kg -U14 şi U12  -STROE ANA MARIA -40 kg -U16 şi U18  -DEMETRIO DANIELA -48 kg -U 14 şi U16  -IOVIŢĂ ROBERTA -44 kg -U 16  -IANICU IONUŢ -60 kg -Seniori  -DEMETRIO GABRIEL -38 kg -U16Loc II -COVACIU IASMINA -36 kg -U14  -NAE ALEXANDRA -44 kg -U14  -TĂTAR KRISZTINA -48 kg -U18 şi sen  -HEIDENREICH DOMINIC -42 kg -U 12Neclasat-AL-FLOARI MIHAI -38 kg -U14Prin rezultatele obţinute de sportivii CSM Drobeta la individual, clasa-

mentul pe naţiuni a urcat România pe locul II, după Kosovo, ţara gazdă care

a avut cei mai mulţi participanţi. Prof. Lena STEREA,Purtător de cuvânt al CSM Drobeta Turnu Severin

DIN ISTORIE,

ÎN LEGENDĂ…

Page 30: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 30/3230

8 - 15 Decembrie 2014

VÂNZĂRI

♦ Vând telefon NOKIA LUMIA520, în stare foarte bună de funcţi-

onare, cameră foto, windows pho-ne, husă de protecţie nouă, liber dereţea, fără defecte. Preţ 285 RON,ușor negociabil. Tel. 0743386671.

♦ Vând urgent garsonieră etaj 3,mobilată, curată, cameră, hol, baie,bucătărie, grup sanitar nou, căldu-ră, uși int.-ext. noi, regie mică, ca-dastru, proprietar, nu are balcon.Rog seriozitate. Preţ 13.000 euro.Tel. 0756513005.

♦ Închiriez garsonieră în zonaCrihala. Preţ 60 euro. Tel.

0741305005.♦ Vând apartament în Orșova,

două camere, baie, bucătărie, tera-să, parter. Preţ 12.000 euro negoci-abil. Tel. 0786205131.

♦ Cumpăr cântar mecanic depersoane. Tel. 0730811571.

♦ Închiriez apartament 2 came-re, mobilate, et. 3, preţ negociabil.Tel: 0744.858840.

♦ Vând tractor U 650, perfectăstare de funcţionare, anvelope faţă,spate, noi, motor SETEU. Merită

văzut. Tel: 0753.954866.♦ Vând garsonieră etaj 2, con-

fort II, cu îmbunătăţiri, zona CET,sau la schimb cu garsonieră con-fort I plus diferenţă. Preţ negocia-bil. Tel: 0737.332476 sau0731.323533.

♦ Vând casă cu 3 camere mobi-late, dependinţe, fântână în curte,la șosea naţională, 1 ha pomi altoiși 10 ha teren în comuna Dumbra-va, favorabil a face fermă și dispo-nibilităţi de extindere. Preţ negoci-

abil. Tel. 0256.457038♦ Vând uși cu dim. 205x105 cm

și ferestre duble cu 2 si 3 canate cudim. 155x120 cm și 120x120 cm,stare bună. Preţ negociabil. Tel.0252362882 sau 0754520261.

♦ Vând set vase de gătit, 6 buc,cu termostat din oţel inoxidabilspecial, fund 3 straturi, se spalăfoarte ușor, pretabile pentru pensi-uni, restaurante. Preţ după catalog,ușor negociabil. Tel. 0252362882sau 0754520261. După ora 20.00.

Vând 2 buc. Damigene 50 li-tri, vechi de 50 ani, pereţi groși, re-zistente. Preţ negociabil. Tel.

0252362882 sau 0754520261. Dupăora 20.00.

♦ Vând haine piele groase cali-tate superioară, stare foarte bună,preţuri negociabile. Tel.0252362882 sau 0754520261. Dupăora 20.00.

♦ Vând plită cu două ochiurimari, cu inducţie electromagnetică,consum redus de curent, randament96%, marcă englezească, modelhome nefolosită, programare electro-nică. Preţ negociabil. Tel. 0252362882sau 0754520261. După ora 20.00.

♦ Vând teren intravilan în co-muna Eșelniţa, 20 ari, cu ieșire laDunăre. Preţ 70 lei/mp negociabil.Tel 0732125417.

♦ Vând apartament 110 mp, 4camere, 2 băi, 2 balcoane, complet

renovat, et. 4 din 6, la Bulevard.Preţ 45000 euro negociabi l. Tel.0743898983.

♦Vând teren Ogradena 8Eșelni-ţa) lângă drumul principal. Preţ 60lei/mp. Tel. 0756659183.

♦Vând apartament 3 camere ul-tracentral situat în Timișoara. Tel.0745021154.

♦Vând 2 taxiuri cu licenţă, starefuncţionabilă, taxe plătite la zi. Preţ9.500 euro negociabil. Tel.0756550880.

♦ Vând apartament decoman-dat, zonă semicentrală (Hotel Trai-an), îmbunătăţiri sau schimb cugarsonieră / apartament în Craio- va. Tel 0761653140.

♦ Vând teren 500 mp pe aero-port, posibilităţi apă și curent șigarsonieră. Tel. 0742680478

♦ Vând mașină îngheţată cu uncap la 220V și mașină WolsvagenT3 motor 1,6 motorină. Tel.0742680478.

♦ Absolventă a facultăţii de Hi-

drotehnică, doresc să lucrez înacest domeniu, în contabilitate pri-mară, îngrijesc școlari, bătrâni, faccurăţenie. Tel. 0770836620.

♦ Vând vilă P+1, zonă centrală,5 dormitoare, două holuri mari,garaj, baie, bucătărie, teren 100 mp.Preţ negociabil. Tel. 0723305925.

♦ Vând vilă P+1 toate facilităţi-le, zonă centrală, preţ negociabil.Tel. 0723305925.

♦ Vând casă cu 3 camere mobi-late, dependinţe, fântână în curte la

șosea naţională, asfaltată, 1 hapomi altoi diferiţi și 10 ha teren încomuna Dumbrava. Preţ negocia-

bil. Tel: 0256457038 Timișoara♦ Vând vacă fătată de o lună și

 jumătate cu viţică – la a patra făta-re. Preţ negociabil. Tel: 0252362882după ora 20.00.

♦ Vând în satul Bunoaica 1 hapădure și 1 ha teren intravilan cu

pomi fructiferi și o cabană din bilede brad cu 2 camere și bucătărie.Tel: 0740048800.

♦ Cumpăr moară mălai (valţ)format mic. Tel: 0730811571.

♦ Vând casă cu 3 camere +bucă-tărie + baie în Tabaci, două salteletip Relaxa, mașină de cusut ILEA-NA, aparat de abdomene, sobăemailată SUPER. Tel. 0770687160sau 0741 337672

♦ Vând Opel Astra „G” Cara- van, an fabricaţie 2001, euro 4, air-

bag – 4, motor 1,2 injecţie benzină,AC, ABS, închidere centralizată,km reali 200.000, unic proprietar,foarte bine întreţinută. Preţ fix3000 euro. Tel. 0723/631348.

♦ Execut lucrări de instalaţii sa-nitare și încălzire de toate tipurilela preţul pieţei. Tel. 0723/631348.

♦ Ofer colecţionarilor, colecţiide discuri, reviste, ziare și diverseobiecte rare. Tel. 0722/086474.

♦ Vând ţuică de prună, oricecantitate. Preţ foarte bun. Tel.

0742957592.♦ Vând gospodărie în comuna

Malovăţ, cu două case la curte, unala etaj plus anexe gospodărești, te-ren intravilan 4000 mp, extravilan4 hectare, vie 1100 bușteni, încălzi-re centrală. Preţ negociabil. Tel:0731/126646.

♦ Vând 4 buc lampă cu neon ,lungimea tubului 1200 mm. Preţ neg.Tel. 0252/362882 sau 0754/520261.

♦ Vând două bucăţi birouripentru școlari, noi, nefolosite. Preţ

neg. Tel. 0252/362882 sau0754/520261.

♦ Vând teren intravilan 10.000mp, posibilităţi curent electric șiapă în comuna Tâmna, sat Creme-nea de Jos. Preţ neg. Tel.0252/362882 sau 0754/520261.

♦ Vând teren extravilan 1,200ha în comuna Tâmna, sat Creme-nea de Jos. Preţ neg. Tel.0252/362882 sau 0754/520261.

♦Vând apartament 2 camere,deomandat, etaj 2, mici îmbunătă-

ţiri. Preţ 83.000 lei, negociabil. Tel:0748/357.059

♦Vand Voucher Rabla cu valoa-rea de 6500 lei, emis in data de 9

iulie 2013, 3000 lei negociabil. Re-latii la numerele 0762657505 sau0767229903.

♦Vând casă în oraș Strehaiazonă centrală, str. Stroescu nr. 19, 3camere și bucătărie cu teracote, 2holuri, baie și beci, grădină flori,curte cu fântână cu apă potabilă,anexe gospodărești, acces 2 autotu-risme sau 2 microbuze, grădină delegume mare cu apă de la reţea,pomi fructiferi și viţă de vie.

Preţ 32.000 euro – negociabil.

Tel 0724959652♦VÂND -Apartament 3 came-

re decomandat, în faţa Școlii Ge-nerale nr 11, bloc reabilitat termic,termopane, gresie, faianţă, ușischimbate, parchet. Merită văzut.Preţ negociabil. Tel: 0723/259/016.

♦ Vand Garsoniera confort

1,cu fata la faleza etaj 2,supra-

fata 30 mp,str:cernei nr 33,sc A.

Tel:0723.647.236, 0727.891.825

♦Vând casă și bucătărie în comPoroina Mare Mehedinţi, acoperite

cu ţiglă, teren 2.500 mp. Locuinţebătrâne sau materiale rezultate dindemolare. Tel:0731.786.211,0352.803.492. Preţ:negociabil

♦Vând apartament 2camere, de-condat, etajul 4, izolat termic aco-periș, calorimetre, apometre +F+P,bucătărie mobi lată nou.Tel:0768.147.902

♦Vând apartament 4 camere, et3, G+F+P, 1garaj pentru 2 mașini.Preţ:negociabil. Tel:0754.771.102

♦Vând casă în Sat Arginești

Com.Butoiești Jud.Mh,compusădin 6 camere,beci,etaj+parter, teren5.000 mp. Preţ:negociabil.Tel:0742.347.347, 0352.421.133

♦Vând Fermă Mică în SatIzvoarele,Mehedinţi, 5 ha,casă 4c a m e r e , a n e x e , p i v n i ţ ă ,8.000mp,pleaţ cu vie și pomiirigat,combină John Deere masătaiere3,80 m. Preţ:preţul zonei.Tel:0755.840.621, 0732.583.177.

♦Vând Fermă Mică în Izvoare-le-Mehedinţi-compusă din sediul

fermei, casă în sat -5 ha teren iri-gat, pomi și viţă de vie,combinăJohn Dere. Preţ:12.000 euro.

♦Închiriez apartamente mo-bilate și utilate în zonele CET șiStomatologie. Preţ 150 euro. Tel.0740472842.

Absolventă a Facultăţii de Hi-drotehnică doresc să lucrez. Tel.0770836620.

Page 31: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 31/3231

8 - 15 Decembrie 2014

Talon de MICA PUBLICITATE - GRATUITNume: ________________________________________________________________

Prenume: _______________________________________________________________

CI/BI: seria ________ Nr. __________________________

Localitatea: _____________________________________________________________TEXTUL ANUNȚULUI:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Trimiteți pe adresa: Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, strada I.C. Brătianu Nr. 11 A,

orice anunț de mică publicitate.

 Atenție! Pentru anunțurile matrimoniale, de comemorare sau deces este obligatorie furnizareanumelui complet și numărul de telefon.

Talon de MICA PUBLICITATE - GRATUITNume: ________________________________________________________________

Prenume: _______________________________________________________________

CI/BI: seria ________ Nr. __________________________

Localitatea: _____________________________________________________________TEXTUL ANUNȚULUI:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Trimiteți pe adresa: Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, strada CRIȘAN, Nr. 25, etaj 2

orice anunț de mică publicitate.

 Atenție! Pentru anunțurile matrimoniale, de comemorare sau deces este obligatorie furnizarea

numelui complet și numărul de telefon.

Tel:0755.840.621, 0732.583.177.♦Vând set vase de gătit 6 buc cu

termostat din oţel inoxidabil,fundcu 3 straturi se spală foarteușor,acte la zi ,garanţie 3 ani. Preţ:negociabil. Tel:0754.520.261,

0252.362.882.♦Vând plită cu 2 ochiuri cu in-

ducţie electromagnetică,consumredus de curent, randament9 6 % , e f i c i e n ţ ă t e r m i c ămare,programare timp,oprire au-tomată, model Home,nefolosită.Preţ:negociabil. Tel:0754.520.261,0252.362.882.

♦Vând două bancuri metalicepentru lăcătușerie și sudură cuuși ,5 sertare ș i pol i ţă .Preţ:negociabil.Tel:0754.520261,

0252.362.882♦Vând sobă de teracotă, grătar,

ușe, cuptor. Preţ:negociabil.Tel:0754.520.261, 0252.362.882.

♦Vând sau închiriez aparta-ment 3 camere în Drobeta TurnuSeverin. Relaţii la tel. 0745/158060

♦Vând porci de la 100 Kg la200Kg. Tel. 0724. 344836

♦Vând convenabil: colţar sufra-gerie, canapea. Frigider stare bună.Tel:0748/564643

♦ Vând casă în Dr Tr Severin,

Str:Eroii de la Cerna,Nr 24. 270mp,cadastru, toate utilităţile.Tel:0771.480.161

♦ Închiriez spaţiu pe Str:GH.I.Șișești (fosta Cosminului) Nr30, spaţiu preferabil construcţie(făcut contract la înţelegere pe ter-men de ? ani) fără plata chiriei peacești ani. Tel:0748.564.643

♦Vând combină Class-Senator,masa3 m, motor Ford 3 pistoanestare impecabilă+echipamentefloarea soarelui. Preţ:7.000 euro.Tel:0746.928.899

♦Vând aparat de fotografiat„PRAKTICA”. Preţ atractiv și ne-gociabil. Tel. 0752/944015

♦Vând casă 2 camere + 10.000mp. teren intravilan. Preţ 50.000RON sau 15.000 Euro negociabil.Tel. 0747/859472 sau 0762/342883.

♦Vând casă în comuna Hinova– jud. Mehedinţi cu 4 camere, beci,încălzire centrală 150mp.

Preţ negociabil. Stanciu Ion.♦Vând casă la ţară - Opri-

șor :3 case în curte: 2 bătrânești ,

1 nouă cu etaj: la parter beci dinpiatră la etaj din caramidă. Spaţiu1300 mp. La 65 km de Severin. Preţnegociabil. Tel : 0756/536533 –0769/065930

♦Vând Orgă Roland VA 7 – sta-re foarte bună. Preţ 500 EURO ne-gociabil și Roland EXR E2 - 400EURO neg.(a fost cumparată nouăși folosită 2 luni, carte, cd-uri, style)Tel : 0756/536533 – 0769/065930

♦Vând teren intavilan 1000mp,(lângă centura ocolitoare aoraşului) zona Carrefour. Preţ: ne-gociabil. Tel:0252/388/092

♦Vând casă bătrânească în com.

Voloiac,cu 2 camere,antreu

sală,beci,separat bucătărie de

vară,bucătarie de iarnă,grajd pătul,c

uptor,curent,apă,grădină,pomi,vie

acasă şi la câmp pădure,teren extra-

vilan ferit de inundaţii şi alunecări.

Preţ:-negociabil. Tel:0252/362/882

sau 0745/520/261

♦Vând sistem home-cinema

5+1 deosebit, compatibil cu orice

sistem video, preţ negociabil. Re-

laţii la telefon 0751657411.

♦Vând apartament 2 cameresemidecomandat, G+F+P+T+AC,etaj 4, bloc din cărămidă, zonaStomatologie. Preţ 27.000 euro. Tel.

0724.755099♦Vând 3 mese de biliard nr 8 marca

Chesterfild,lemn masiv,coşuri dinpiele,suprafaţă semi rapidă,inclusivaccesorii, set bile, tacuri,suporttacuri şi cretă, lămpi 3 becuri,huse şi triunghiuri în perfectă starede funcţionare. Preţ atractiv şinegociabil,Tel:0722.207930

♦Vând mobilă sufragerie șifrigider,stare bună. Preţ convena-bil Tel:0720006852

♦Transport zilnic persoane inItalia, Spania,Portugalia, Franta,Belgia, nglia, Irlanda si Germaniala destiantie, cu masini moderneclimatizate. Tel.0721285100”

♦Caut menajera, persoana fărălocuinţă, ofer mâncare,cazare,îmbrăcăminte și 200 roni pe lună.Tel:0730811571

Inchiriez apartament cu 2camere, semidecomandat, parter,complet renovat-parchet, gresiesi faianta, usi lemn, usa met-alica acces, timplarie PVC, in-stalatii termice, sanitare, elec-trice noi.Spatiul este pretabilatat pentru locuinta cat si pen-tru spatiu comercial sau birou.Bucatarie complet utilata (ara-gaz, frigider, mobilier, hota,masina spalat).Pret: 150 euro/luna semimobilat sau 250 euro/

luna complet mobilat, plusgarantie.Apartamentul este

situat in zona Ionescu-Sisesti-Independentei. Relatii la tel.:0745641769.

♦Vand in Oras- Baia de Aramateren constructie casa, supafatateren 8750mp. Tel:0252-318898

♦ Vând în Vânju Mare

casă cu 3 camere,hol, beci,baie, bucătărie,anexe,fântână,grădină,

vie,facilităţi canal,dublu front

stradal,intabulată Preţ:18.900 eu-

ro-neg. Tel:0757/381/551

♦ Vând în Livezile

gospodărie cu două case bune

 bucătărie,anexe,grădină 6,5 ari şi

altă grădină de 30 ari cu heleşteu şi

arbori.Acte de mână. Preţ:29.000

ron-neg. Tel:0252/354/241

♦ Ofer spre închiriere în

Bucureşti Garsonieră confort

1,zona Eroii Revoluţiei,etaj1,complet mobilată şi utilată.

Tel:0726/211/643.

DIVERSE

♦Ofer garsonieră mobilată spreînchiriere, zona CPL, preţ 400RON (negociabil). Tel. 0740751113

♦Schimb apartament 3 ca-mere decomandat etaj 1 zonaAlion cu aprtament 2 cameredecomandate etaj 1 sau 2-zonă

apropriată. Tel:0352.806.946după ora 16.

Page 32: Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 65/8 decembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-658-decembrie-2014 32/32

8 - 15 Decembrie 2014

SEVERINUM ANTIK S E V E R I N U M A N T I K @YAHOO:COMWWW.SEVERINUMANTIK.RO

Tel: 0753. 568. 354

Ne găsiţi pe B-dul Tudor Vladi-

mirescu, colţ cu str. Kissellef 

Vindem și cumpărăm antichi-

tăţi, evaluăm și recondiţionăm.

Magazinul nostru vă oferă o

gamă variată de obiecte de artă,

mobilier vechi, bijuterii, picturi,numismatică, filatelie, obiecte de

decor, pendule și ceasuri de buzu-

nar, literatură, obiecte din sticlă și

ANTICHITĂŢI

porţelan ale unor manufacturi deprestigiu.

Vrei să faci un cadou deosebit,să amenajezi un spațiu cu eleganță,rafinament și bun gust?

Te așteptăm la

SEVERINUM ANTIK Pentru cunoscători!

Pipeta cu vi  tri ol Ce-i mai ieftin decât promisiunile, mai ales când ele vor rămâneneonorate? Acum, pentru că tot vin Sărbătorile de Iarnă şi altfel depomeni e greu să credem că se vor mai face, autorităţile promit că vorasfalta drumul către EuroTyre (fostele Anvelope), pentru că aşa au primit,la rândul lor, promisiuni de la Guvern! Dincolo de apucăturile mitomaneale premierului şi ale celorlalţi membri ai Cabinetului Ponta, se mai pune o