Biologie Celulara Si Histologie

download Biologie Celulara Si Histologie

of 50

Transcript of Biologie Celulara Si Histologie

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  1/50

  DBB - Masterat Inginerie Medicala si Clinica Biologie Celulara si Histologie

  Biologie Celulara si Histologie

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  2/50

  DBB - Masterat Inginerie Medicala si Clinica Biologie Celulara si Histologie

  Curs 3 -

  Membranacelulara.Sisteme

  subcelulareCuprins

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  3/50

  DBB - Masterat Inginerie Medicala si Clinica Biologie Celulara si Histologie

  Membrana celulara- Structura

  - Transport membranar

  Sisteme subcelulare- Citoscheletul

  -Sistemul de sinteza proteica- Energetica celulara

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  4/50

  Membrana celulara

  - Structura

  DBB - Masterat Inginerie Medicala si Clinica Biologie Celulara si Histologie - 3. Membrana Celulara. Sisteme subcelulare

  Dhatfield; Mariana Ruiz Villareal

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  5/50

  Membrana celulara

  - Structura

  DBB - Masterat Inginerie Medicala si Clinica Biologie Celulara si Histologie - 3. Membrana Celulara. Sisteme subcelulare

  Lipide (aprox. 5!"#

  * Fosfolipide (ma$oritatea%"&fosfatidilcholina, sfingomielina,phosphatidilserina, fosfatidiletanolamina

  * Colesterol (propor'ie ariabila# in unele celule -raport de )&) cu moleculele de *os*olipide"

  * Glicolipide (5! din lipidele membranare"& ganglioside

  * Se gasesc exclusi in stratul extern, non-citoplasmatic

  !roteine* Intrinseci (transmembranare)

  * Extrinseci

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  6/50

  ipidele membranare sunt

  amfipatice*"rganizare in bistraturi:

  -Capat +idro*il spre exterior

  - Capat +idro*ob spre interior

  * #lte tipuri de structurifaorizate energetic$

  - Micelii

  - Lipo,omi

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  7/50

  Structura!hospholipids

  CH2-N (CH2)3

  CH 2 "o=p-o

  !olarregion

  iposome"icelle

  Bila#er sheet

  Mariana Ruiz Villareal

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  8/50

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  9/50

  2 !ori 3 ioni, et4 molecule mici

  2 0anale ionice 3 ioni* Di*u,ie *acilitata

  2 1ransportori 3 ioni, molecule mari &ex$ glucide'

  %. Transport activ - in sens contrar !radientilor&

  necesita consum de ener!ie Transport activ primar2 !ompe ionice 3 ioni

  ransport acti secundar

  2 simport 3 ioni, molecule mari2 antiport 3 ioni, molecule mari

  3. Macrotransport

  * ra*ic e,icular 3 proteine, alte molecule mari

  '

  '

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  10/50

  !rin diuzie simpla &prinmembrana' sunt transportatedoar moleculele hidrofobe (ex&cloro*orm"

  (iuzia acilitata poatea$ea loc%

  */rin pori sau canale ionice

  -!ori in lipide - stocastici

  - 0anale ionice$

  * 0oltage-gated 12Ligand-gated

  *Cu a$utorul unor proteine-transportor

  !roteine carrier

  7egarea ligandului induce omodificare conformationala atransportorului, care are carezultat eliberarea substantei

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  11/50

  legate pe partea opusamembranara

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  12/50

  )*i)

  :xtracellular space

  ) ) )' ) )

  7ipidbi laer

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  13/50

  gradientilor electrochimici, cu a(utorulunor pompe ionice &+ #1!-aze' carefunctioneaza cu consum de energie&furnizata prin hidroliza #1!'

  0el mai cunoscut exemplu$ #1!-azade >a?

  http$fa(erpc4magnet4fsu4edu:ducation/@.@7ectures./AMembraneA1ransportAfilesimage@BC4(pgMariana Ruiz Villareal

  http://fajerpc.magnet.fsu.edu/Education/2010/Lectures/12_Membrane_Transport_files/image036.jpghttp://fajerpc.magnet.fsu.edu/Education/2010/Lectures/12_Membrane_Transport_files/image036.jpghttp://fajerpc.magnet.fsu.edu/Education/2010/Lectures/12_Membrane_Transport_files/image036.jpg
 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  14/50

  Se realizeaza cu a'utorul proteinelor transportor Transportul unei specii moleculare in sens contrar gradientului

  electrochimic are loc pe baza energiei furnizate de transportul

  simultan al altei specii in sensul gradientului electrochimic

  ariante%

  - simport &transportul ambelor specii in acelasi sens, relati la membrana'- antiport &transportul celor doua specii in sens opus, relati la membrana'

  Exemple%

  - simport >aglucoza din lumenul intestinal in celulele epiteliale

  - #ntiport />a0a/ in celulele musculare cardiace &0a/ transportat dininteriorul spre exteriorul celulei'

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  15/50

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  16/50

  s/Symport Antiport

  17

  1 1

  Cotransporthttp$5554biochem4arizona4edu

  #ntiport

  http$5554biologie4uni-hamburg4deb-onlinelibrarbiolog.@)bi.@)cfaFFterrimagesSmpor#4gif

  http$5554biochem4arizona4edu

  mport

  Mariana Ruiz Villareal

  http://www.biochem.arizona.edu/http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/library/biology107/bi107vc/fa99/terry/images/SymporA.gifhttp://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/library/biology107/bi107vc/fa99/terry/images/SymporA.gifhttp://www.biochem.arizona.edu/http://www.biochem.arizona.edu/http://www.biochem.arizona.edu/http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/library/biology107/bi107vc/fa99/terry/images/SymporA.gifhttp://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/library/biology107/bi107vc/fa99/terry/images/SymporA.gif
 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  17/50

  Macrotransport

  ul celular

  DBB - Masterat Inginerie Medicala si Clinica Biologie Celulara si Histologie - 3. Membrana Celulara. Sisteme subcelulare

  1ipuri$- Endocitoza% transportul unor molecule mari structuri mai complexe &ex$

  fragmente bacteriene etc' din exteriorul celulei spre interior, in eziculecitoplasmatice; ariante de endocitoza$

  * /inocito,a- transportul lichidului extracelular* 4agocito,a- transportul bacteriilor, corpilor straini mici etc in ederea

  digestiei enzimatice &face parte din procesele de aparare aleorganismului'

  * ndocito,a mediata de receptori- substantele se ataseaza lamembrana prin cuplarea cu receptori specifici, apoi sunt internalizatesub forma de ezicule

  - Exocitoza% transportul unor molecule mari structuri mai complexe dininteriorul celulei &ezicule intracitoplasmatice' spre exteriorul celulei, in urmafuzionarii acestor ezicule cu membrana

  - Transcitoza% endocitoza exocitoza acelorasi componente &traersareacelulei prin ezicule de transcitoza'

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  18/50

  Macrotransport

  ul celular

  DBB - Masterat Inginerie Medicala si Clinica Biologie Celulara si Histologie - 3. Membrana Celulara. Sisteme subcelulare

  Mariana Ruiz Villareal

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  19/50

  Macrotransport

  ul celular

  DBB - Masterat Inginerie Medicala si Clinica Biologie Celulara si Histologie - 3. Membrana Celulara. Sisteme subcelulare

  6n procesul de exocitoza, un rol important il (oaca un complex deproteine atasate acestora &S>#!'

  7egarea calciului la unii din membrii complexului determinamodificari conformationale transmise tuturor proteinelor dinsistem, aand ca urmare fuziunea eziculelor cu membrana siexocitoza continutului acestora

  :xemple de procese de exocitoza$

  :xportul membranar al unor proteine sintetizateintracelular

  1ransportul unor factori umorali de la locul de sintezaintracelulara in spatiul extracelular

  :xocitoza neurotransmitatorilor in spatiul sinaptic, in cadrultransmisiei sinaptice

  * /roces mediat de Ca67

  * Depolari,area membranei presinaptice ca urmare asosirii unui potential de actiune induce desc+iderea de

  DanGo Dimche 9eorgie, M4D4

  Mariana Ruiz Villareal

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  20/50

  Macrotransport

  ul celular

  DBB - Masterat Inginerie Medicala si Clinica Biologie Celulara si Histologie - 3. Membrana Celulara. Sisteme subcelulare

  canale de Ca67 olta$- dependente cu in*lux consecuti

  de Ca67

  Tra,c vezicular

  "embrane traffic*ing path+a#s

  7sosomes

  :ndosomes

  ,!-.

  clathrin

  F"/C01II p

  C0!I 2

  ,!-3455,3

  clathrin

  Secretorvesicles

  :R 9olgi !M

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  21/50

  Macrotransport

  ul celular

  DBB - Masterat Inginerie Medicala si Clinica Biologie Celulara si Histologie - 3. Membrana Celulara. Sisteme subcelulare

  http$5545ormbooG4orgchapters555AintracellulartrafficGingintracellulartrafficGing4html

  http://vwwv.wormbook.org/chapters/www_intracellulartrafficking/intracellulartrafficking.htmlhttp://vwwv.wormbook.org/chapters/www_intracellulartrafficking/intracellulartrafficking.html
 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  22/50

  Caile principale ale transportuluiintracelular%

  0alea de biosintezasecretie Reticulul endoplasmic &R:' - #paratul 9olgi ' (67

  necesita semnale de sortare propriu-zise)

  #9 - ezicule secretorii - membrana spatiul extracelular

  #9 - endozomi &ezicule citoplasmatice'#9 3lizozomi

  0alea de endocitoza :xteriorul celulei membrana ezicule de endocitoza

  endozomi &-' lizozomi

  Direc%ionarea traficului ezicular$ Se bazeaza pe recunoaHterea unor proteine specifice,

  ataHate suprafe%ei eziculare

  8 SE"6,E 9E S01T,1E

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  23/50

  Sistemul de

  sinteza proteica

  Biologie Celulara si Histologie - 3. Membrana Celulara. Sisteme subcelulare

  Tra,c vezicular

  "rganization of esicular trafficGing in epithelia:nriIue Rodriguez-Joulan, 9eri ?reitzer K #nne MLsch>ature Reie5s Molecular 0ell Jiolog C, /BB-/) &March /@@N'

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  24/50

  DBB - Masterat Inginerie Medicala si Clinica Biologie Celulara si Histologie - 3. Membrana Celulara. Sisteme subcelulare

  Sediul sintezeiproteice: ribozomii"liberi atasati /0$

  Proteinele dincitoplasmadiuzeaza ininteriorul reticululuiendoplasmic

  Transport /0 -2 "caleaprincipala# carenu necesitasemnale desortare$

  parat 2ol!i - rolde statie de tria:

  - 9licozilari ale proteinelor- =mpachetare in

  ezicule de transport

  - Directionarea traficului$

  * :xteriorul celulei &exocitoza'* :ndozo

  mi

  * lizozomiDBB - Masterat Inginerie Medicala si Clinica

  1. Membrana nucleara%. Por nuclear3. /eticul endoplasmic ru!os

  "/0/$4. /0 neted5. /ibosom atasat /0/6. Macromolecule7. *ezicule de transport

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  25/50

  Sistemul de

  sinteza proteica

  Biologie Celulara si Histologie - 3. Membrana Celulara. Sisteme subcelulare

  8. parat 2ol!i "2$9. Fata Cis a 21+. FataTrans a 211.Cisternele 21%. *ezicule secretorii13. Membrana celulara

  14. *ezicule secretoriiuzionate# care isi elibereazacontinutul

  15. Citoplasma16. Mediul etracelular

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  26/50

  /ibozo

  miiRioso!al "ranslation

  :xista liberi incitoplasma atasatimembranei R:R

  #prox4 /@ nm diametru

  / subunitati &mare simica'

  #lcatuiti din #R>ribozomal si proteineribozomale

  0ell membrane

  >ucleusmR>#t R># rR>#

  >e5 protein#i$% 31-3&'c

  http$5554mfi4Gu4dGppaulechapterB.imagesB.-B4(pg

  http://www.mfi.ku.dk/ppaulev/chapter31/images/31-3.jpghttp://www.mfi.ku.dk/ppaulev/chapter31/images/31-3.jpghttp://www.mfi.ku.dk/ppaulev/chapter31/images/31-3.jpghttp://www.mfi.ku.dk/ppaulev/chapter31/images/31-3.jpg
 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  27/50

  Sunt sediul sintezeiproteice$ traducinformatia geneticaadusa de #R>m inproteine &aminoacizii

  sunt adusi la ribozomide catre #R>t'

  "bserati pentruprima data de !alade&Ogranulele lui!aladeP'

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  28/50

  Biologie Celulara si Histologie - 3. Membrana Celulara. Sisteme subcelulare

  /eticululendoplasmic

  Re%ea de canale si cisterne, situata in apropiereanucleului

  Membrana lui se continua cu anelopa nucleara&prin urmare, lumenul R: si interiorul nucleului tinde acelaHi compartiment'

  Qone de R:> si R:R &ribozomi atasati'

  R:R$ sinteza proteinelor de membrana sisecretorii

  R:>$ sinteza carbohidrati si lipide

  /roteinele sinteti,ate sunt 8mpac+etate in e,iculesi transportate pana la 9 (semnale& C:/ IIata;ata e,iculelor directionea,a tra*icul

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  29/50

  DBB - Masterat Inginerie Medicala si Clinica

  din muHchi; rol in stocarea calciului, care esteeliberat ca rspuns la depolarizarea membraneimuHchiului, declansand cuplarea miozinei cuactina si contractia musculara

  paratul2ol!i

  Retea de cisterne

  Rol in procesarea proteinelor sintetizate in R:* 0ontinua glicozilarile

  o ut er e s i c l e s o l on $i tu *ina l t uu le s o

  sarc op las!ic re t i c u lu! sarc op las!ic re t i c u lu!

  http$media-/45eb4bri1annica4comeb-media./.-@@-:#.B@:4gif

  http://media-2.web.britannica.com/eb-media/41/2841-004-8EA13F0E.gifhttp://media-2.web.britannica.com/eb-media/41/2841-004-8EA13F0E.gif
 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  30/50

  Biologie Celulara si Histologie - 3. Membrana Celulara. Sisteme subcelulare

  * 6mpacheteaza in ezicule* Directioneaza transportul

  Sistemul proteinelor de semnalizare S>#R:$perechi complementare; -S>#R:

  - ataHate eziculelor, t-S>#R: - ataHate zonelormembranare unde trebuie sa a(unga eziculele

  ata 0is - spre R:, fata 1R#>S - spre membranacelulara

  Mai bine reprezentat in celulele cu func%iesecretoare &epiteliu glandular'

  Structura dinamica$ tranzit permanent demembrane din cis-trans, din #9 spre membranasau spre R:

  Dispare in timpul diiziunii celulare si se reface

  ulteriorIncomingTransponesicle

  umen Cis Face Incoming-Transport

  esicle

  "utgoing-TransportVesicles

  esicles

  http$micro4magnet4fsu4educellsgolgigolgiapparatus4html

  o

  http://micro.magnet.fsu.edu/cells/golgi/golgiapparatus.htmlhttp://micro.magnet.fsu.edu/cells/golgi/golgiapparatus.html
 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  31/50

  DBB - Masterat Inginerie Medicala si Clinica

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  32/50

  Citosc;eletul /etea dinamica de ,lamente de actina (0< 7nm$# ,lamenteintermediare (0< 8-1% nm$ si microtubuli (0< %5 nm& pornesc din centrozom$

  /oluri:* Sustinere* Polarizare unctionala a celulei

  * ncorarea or!anitelor celulare* Transport intracelular - retea pe care sedeplaseaza proteinele cu unctie demotoare moleculare

  > Mio,ina (prima descoperita" - rol in contractia musculara >

  ?ine,ine (deplasare centri*uga"> D@neine (deplasare centripeta"

  * Miscarile celulei "cu autorul fa!elilor#cililor etc& si aici sunt implicate proteinecu unctie de motoare moleculare$

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  33/50

  Citosc;eletulComponentacitoschelet

  9iametru (nm) Structura Subunitati

  Microfilamente -.@ Dublu helix actinailamenteintermediare

  -.@ Doua helix-uri paralele dimeri,formeaza tetrameri

  imentina &mesenchim'proteina gliala fibrilara acida &celulegliale'proteine neurofilamentale Geratine&celule epitaliale'lamina nucleara

  Microtubuli /N !rotofilamente alcatuite dinsubunitati de tubulina

  a- and p-tubulina

  "icrotubuli ai Chlam#domanas reinhardtii (microscopie

  electronica de transmisie)

  "icrofilamente de actina in fibroblasti embrionari desoarece (microscopie confocala)

  T tambe

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  34/50

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  35/50

  Motoare moleculare Proteine care transorma ener!ia c;imica"provenita de obicei din ;idroliza TP$ inener!ie mecanica

  Tipuri:

  * Motoare liniare:=Miozinele

  =>inezinele ?(neinele

  * Motoare rotative "e: in cili# fa!eli$* Motoare ale acizilor nucleici:

  =@elicaze

  =Topoizomeraze

  *Motoare responsabile cu translocarea acizilornucleici si

  peptidelor in cursul sintezei proteice ribozomale

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  36/50

  MiozinaRol esential in contractia musculara; functionarea sa necesita prezenta calciului si a #1!

  http$5554mrc-lmb4cam4ac4uGmosinMotilitAU/CAJioc4Jccle4html

  http://home/anca/work/curs_biocel/cursuri/curs3/myosin.movhttp://www.mrc-lmb.cam.ac.uk/myosin/Motility_%26_Bioc./XBcycle.htmlhttp://home/anca/work/curs_biocel/cursuri/curs3/myosin.movhttp://www.mrc-lmb.cam.ac.uk/myosin/Motility_%26_Bioc./XBcycle.html
 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  37/50

  >inezina

  Mitocondriile - sediul proceselor energetice celulare

  > Structura&

  * membrana dubla* membrana interna are pliuri caracteristice + criste mitocondriale

  http://home/anca/work/curs_biocel/cursuri/curs3/kinesin.movhttp://home/anca/work/curs_biocel/cursuri/curs3/kinesin.mov
 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  38/50

  * / compartimente interne$ matricea interna &in interiorul membranei interne' si spa%iulintermembranar &dintre cele doua membrane'

  * 4unc'ie& la nielul lor au loc ultimele stadii ale degradarii glucidelor,pana la 0"zsi Wz"

  * 0iclul ?rebs* 7an%ul respirator, fosforilarea oxidatia

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  39/50

  9 NAD+

  ATP

  ADP-. ,T!

  Ener$+

  Inest!ent

  Singe

  *

  m

  $Aa

  m

  4

  ,"

  ADP

  NAD+

  2NrtDH

  1 ,.

  2 ,"

  :rebs C#cle

  ,"

  #,.

  Co,

  ;< ,T!

  Entr$+

  tisriiJili8( 6

  Stage

  Nsl Cain%

  . ,T! 2 ,.

  2 ,"

  \-p hosp hog l#cerate !-C

  A fHf! ; 1

  5l#col#sis in the C#toplasm

  gi#ceraldeh#de >-phosphate !-C 3

  1#3-bip;osp;o!lccratcP-CP

  glucose ? phosphate C@-!

  fructose A-phosphate C/!

  'C

  pyruvate P-C 3

  Citric ,cid C#cle Electron Transport Chain/ I H H H t

  in the it u= H

  "itochondria H

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  40/50

  Regisre

  \

  X

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  41/50

  Ciclul >rebs (ciclul

  acidului citric"Intrare%#cetil-0o# &rezultata prin degradarea piruatului, transportat acti prinmembrana mitocondriala'

  Iesire% 0"/ cofactori$ B >#DW . #DW/&surse de electroni ptr lantul respirator' .91! conertita imediat in #1!

  0oenzime$

  D nicotinamid-adenin-dinucleotid

  orma oxidata$ >#D orma redusa$ >#DW orma fosforilata oxidata$ >#D! orma fosforilata redusa$ >#D!W

  YiGipedia

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  42/50

  4D *lain-adenin-dinucleotid

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  43/50

  Lantul respirator &de transport

  al electronilor' Cupleaza reactii c;imice intre donori siacceptori de electroni cu un proces detransport al protonilor prin membrana internain spatiul intermembranar mitocondrial

  Protonii sunt utilizati pentru sinteza de TP"osorilarea oidativa$

  An membrana interna a mitocondriilor se!asesc 4 complee enzimatice "proteinemembranare inte!rale$ implicate in lantulrespirator:

  - 0omplexul 6 + >#DW dehidrogenaze

  - 0omplexul 66 + succinat dehidrogenaze

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  44/50

  - 0omplexul 666 + al citocromului bc.

  - 0omplexul 6V + citocrom c oxidaza

  - (Complexul 0 / sinteta,a"

  N,.H 4 Co!plex I 4 Q 4 Co!plex III 4 c+toc5ro!e c 4 Co!plex I6 4 02Z

  Complex II A - coen,ima A ubiuinona

  Lantul respirator siosorilarea oidativa

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  45/50

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  46/50

  TP sintetaza "otor molecular

  #D! 6 3 6 Wtoaol, [ #1! 6 ..,@ 6 ..

  #1! ST>1W#S:an interpretation + .onal* Nic5olson

  #1!I C7N"R7 ,NE

  9

  En*er$onic Reaction

  \ /@@ 68JMJ'itoc5on*rial 'atrix 'itoc5on*rial Inner 'e!rane

  Inter!e!rane :pace

  0tosol

  ,9!;!i

  2 "; H H; H H; H; H; HH; H; H; H; H; H; H; H; H; H; H; H; H; H; H; H; H; H; H;

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  47/50

  http$5554sigmaalclrich4cometcmedialibflashappsatp-snthase#1!SnthaseAs5f4!ar4@@@.4ile4#1!Snthase4s5f

  http://www.sigmaalclrich.com/etc/medialib/flashapps/atp-synthase/ATPSynthase_swf.Par.0001.File.ATPSynthase.swfhttp://www.sigmaalclrich.com/etc/medialib/flashapps/atp-synthase/ATPSynthase_swf.Par.0001.File.ATPSynthase.swf
 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  48/50

  WStator

  1imVicGers

 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  49/50

  http$55545ile4comcollegepratt@).BFB)studentanimationsactinAmosininde$

  http$science4nhmccd4edubiolbio.int4htm

  http$5554scripps4educbmilliganpro(ects4html

  http$5554dennisGunGel4com

  http$5554sigmaaldrich4comsigma-aldrichareas-of-interestlife-sciencemetabolomici

  http://www.wiley.com/college/pratt/0471393878/student/animations/actin_myosin/index.htmlhttp://science.nhmccd.edu/biol/bio1int.htmhttp://www.scripps.edu/cb/milligan/projects.htmlhttp://www.denniskunkel.com/http://www.sigmaaldrich.com/sigma-aldrich/areas-of-interest/life-science/metabolomics/learning-center/metabolic-pathways/atp-synthase/atp-animation.htmlhttp://www.wiley.com/college/pratt/0471393878/student/animations/actin_myosin/index.htmlhttp://science.nhmccd.edu/biol/bio1int.htmhttp://www.scripps.edu/cb/milligan/projects.htmlhttp://www.denniskunkel.com/http://www.sigmaaldrich.com/sigma-aldrich/areas-of-interest/life-science/metabolomics/learning-center/metabolic-pathways/atp-synthase/atp-animation.html
 • 7/21/2019 Biologie Celulara Si Histologie

  50/50

  oate imaginile utili,ate in curs (cu excep'ia situatiilor unde este preci,ata alta sursa" sunt preluate din ba,a EiFimediaCommons. umele autorilor este preci,at in dreptul imaginii. Imaginile unde nu sunt preci,ate numele autorilor imaginile apartindomeniului public.