Biologie celulara

23
Biologia moleculara -Rezumat- Autor: CHIRIȚĂ ALINA Inca din perioada antica, filosofii au presupus existenta unor organisme mici ce nu pot fi vazute cu ochiul liber, dar care nu influenteaza viata cotidiana. Odata cu inventia microscopului optic, aceasta ipoteza a putut fi demonstrate, putandu-se descoperi o structura specifica a lor-membrana, citoplasma, nucleu. In aceasta lucrare se prezinta in detaliu structura celulara, codul genetic, structura proteinelor responsabile cu exprimarea codului genetic. Ereditatea este esentiala in definitia vietii, aceasta reprezentand fenomenul care realizeaza diferentierea intre viata si alte procese. “Ereditatea este proprietatea unui individ de a transmite la urmaşi caracterele sale personale precum şi cele ale speciei căreia îi aparţine. Acest proces realizează similitudinea biologică dintre părinţi şi descendenţi.” (1) Majoritatea organismelor vii sunt alcatuite din celule unice, insa altele, asa cum suntem si noi,

description

Biologie celulara, rezumat Alberts.

Transcript of Biologie celulara

Biologia moleculara-Rezumat-Autor: CHIRI ALINA Inca din perioada antica, filosofii au presupus existenta unor organisme micice nu pot fi azute cu oc!iul li"er, dar care nu influenteaza iata cotidiana# $datacu inentia microscopului optic, aceasta ipoteza a putut fi demonstrate, putandu-sedescoperi o structura specifica a lor-mem"rana, citoplasma, nucleu# Inaceastalucrareseprezintaindetaliustructuracelulara, codul genetic,structura proteinelor responsa"ile cu exprimarea codului genetic#%reditatea este esentiala in definitia ietii, aceasta reprezentand fenomenulcare realizeaza diferentierea intre iata si alte procese# &%reditatea este proprietateaunui indiid de a transmite la urma'i caracterele sale personale precum 'i cele alespeciei c(reia)i apar*ine#Acest procesrealizeaz(similitudinea"iologic(dintrep(rin*i 'i descenden*i#+ ,-./a0oritatea organismelor ii sunt alcatuite din celule unice, insa altele, asacum suntem si noi, oamenii, sunt multicelulare, fiind alcatuite din grupuri de celulecare isi indeplinesc functiile specializate legate de diferite sisteme de comunicare#1esi corpul uman e alcatuit din mai mult de -2-3 celule, intregul organism afost generat prindiiziuni porninddelaocelulaunica, carecontineintreagainformatie ereditara care defineste specia respectia#4oate celulele ii de pe 5amant isi stoc!eaza informatia ereditara in formamoleculei du"le catenare de A1N# +6tructura du"lului !elix propusa in -783 de9atson-Cric:pentruacidul dezoxiri"onucleic, cunoscut caA1Nesteceamai"ine-recunoscutastructurapentrumoleculapolimerica#+,;.38C.: D3DLD3O# -7838# Noller H ,;228. RNA structure: reading t!e ri"osome# 6cience 327, -82OL-8->C# Aers, C#S, /ollecular Cell BiologE# Ben0amin-Cummings, /enlo 5ar:, CA,-7OCD#Prieg, N# R#B Holt, S# ?#, eds# ,-7O>.# Berge"#s $anual of %"stematic Bacteriolog" 1 ,=irst ed#.# Baltimore: 4!e 9illiams T 9il:ins Co# pp# >2OL>;2# I6BN 2-CO3-2>-2O-OO# !ttp:NNQQQ#nc"i#nlm#ni!#goNpu"medN-O2;27C37# !ttp:NNQQQ#crispedia#roNAcidUadenozintrifosforic-2#%""ing, 1arrell 1#, ?eneral C!emistrE, 3rd ed, Houg!ton /ifflin, -772#--#!ttps:NNro"iD>ro#files#Qordpress#comN;2-2N23Ncurs-O;#pdf12.Isoranu /, %lemente de "iologie si genetica umana, %d# /edicala Bucuresti, -7OO