Atestat Miu Elena Daniela

45
Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca Calea Dorobantilor, nr 61-63 1 CUPRINS Argument I.Capitolul 1-Turismul si importanta lui………………………………………………4 II.Capitolul 2-Resurse naturale din judetul Cluj……………………………………….9 III.Capitolul 3-Resurse antropice din judetul Cluj……………………………... …….12 IV.Capitolul 4-Prezentarea agentiei de turism “Z Tour” din judetul Cluj…………….15 Bibliografie Anexe “Z Tour” Page 1

Transcript of Atestat Miu Elena Daniela

Page 1: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

1

CUPRINS

Argument

I.Capitolul 1-Turismul si importanta lui………………………………………………4

II.Capitolul 2-Resurse naturale din judetul Cluj……………………………………….9

III.Capitolul 3-Resurse antropice din judetul Cluj……………………………...…….12

IV.Capitolul 4-Prezentarea agentiei de turism “Z Tour” din judetul Cluj…………….15

Bibliografie

Anexe

“Z Tour” Page 1

Page 2: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

2

ARGUMENT

Pe măsura trecerii timpului motivaţiile de călătorie s-au diversificat, pe măsură ce au apărut nevoi si dorinţe noi, multiple şi mult mai complexe, determinate de trasformările înregistrate la nivelul societăţii, în diferitele epoci istorice.Experţii în domeniu, consideră turismul ca fiind un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsătură caracteristică a secolului nostru.Pe măsura trecerii anilor şi amplificării călătoriilor,abordările fenomenului turistic au devenit tot mai numeroase, iar definiţia turismului s-a îmbogăţit, încercând să reflecte cît mai fidel complexitatea acestei activităţi.Pe plan social, turismul îşi aduce un aport substanţial la ridicarea nivelului de instruire, cultură şi civilizaţie al oamenilor.Prin stimularea schimbului de valori, turismul favorizează îmbogăţirea orizontului cultural, informaţional, atât pentru turişti, cât şi pentru populaţia locală.“Materia primă” a industriei turismului, resursele naturale şi antropice, se vor transforma în “produse turistice” numai printr-un consum efectiv de muncă vie, înglobată în prestaţiile de servicii turistice.Pornind de la această idee, proiectul îşi propune o abordare a noţiunilor de turism, turist şi produs turistic. Astfel,proiectul este structurat in patru capitole. Capitolul I prezinta turismul si importanta lui pentru turisti si prestatorii de servicii turistice. Dependenta evidenta a turismului de calitatea mediului înconjurator, face ca acesta sa fie interesat în toate actiunile de protectie a mediului. Degradarea resurselor turistice are implicatii social-economice dintre cele mai grave.Economic vorbind ,degradarea resurselor turistice duce la imposibilitatea valorificarii turistice, la scaderea încasarilor din turism, constituind astfel o pierdere pentru economie .De asemenea sunt prezentate si documentele necesare pentru prestarea de servicii turistice, si anume, licenta si brevetul.In continuare am prezentat patrimoniul turistic care consta in totalitatea resurselor turistice pe care le oferă cadrul natural prin componentele sale fizico-geografice (relief, climă, hidrografie, faună, floră) inclusiv caracteristici modificate sau amenajări ale acestora. Capitolul II cuprinde resursele naturale din judetul Cluj,un judet situat in nord-vestul Romaniei.Descoperirile arheologice din acest judet arata existenta unei civilizatii integrate in viata si cultura europeana, inca de la inceputurile acesteia.Potentialul turistic natural al acestui judet este foarte variat, fiind alcatuit din munti, lacuri, rezervatii naturale, cascade, chei dintre care cele mai importante amintin: Muntele Vladeasa (1842 m), Muntele Mare (1825m), Cheile Turzii, Rezervatia Lacul Stiucii, Gradina Botanica, Cascada Moara Dracului etc. Capitolul III prezinta,de asemenea, resursele antropice din judetul Cluj, nici ele putine la numar. Important centru cultural, universitar si industrial, Cluj-Napoca a fost si este un simbol de-a lungul istoriei.Universitatea, opera, Academia de Muzica si Arte, cat si Institutul de Medicina si Farmacie sunt binecunoscute in Europa.Maghiarii care traiesc aici si-au dezvoltat remarcabil cultura (au opera, teatru, ziare si reviste in limba maghiara), avand scriitori, redactori, artisti si muzicieni de renume. Deasemenea, puncte de interest pentru turisti sunt si cele peste 600 de monumente arhitectonice in toate stilurile europene de la cel gotic, baroc si renascentist pana la cele moderne.Dintre cele mai importante resurse antropice am ales sa va prezint : Manastirea Nicula, Muzeul Emil Isac, lacul Fantanele, Biserica din Lemn, Centrul etnografic din Ciucea, Universitatea Babes-Bolyai etc.

“Z Tour” Page 2

Page 3: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

3

Capitolul IV curprinde prezentarea Agentiei de turism “Z-Tour” din judetul Cluj. Agenţia de turism este întreprinderea, cu scop comercial, care procură şi furnizează turiştilor sau călătorilor servicii sub formă de sejururi şi deplasări, mai concret, vânzarea sau distribuirea biletelor de transport, informarea privind mijloacele de transport, transportul bagajelor şi al autoturismelor, furnizarea serviciilor hoteliere, rezervarea camerelor, distribuirea cecurilor de călătorie, organizarea vizitelor şi a excursiilor, servicii de ghizi, traducere, însoţire şi curierat.Mi-am ales sa prezint aceasta agentie din judetul Cluj, deoarece, in primul rand imi place foarte mult judetul, fiind unul dintre cele mai importante centre universitare. De asemenea, este un judet plin de istorie si de cultura, fiind un punct de atractie pentru turistii interni cat si internationali.Agentia “Z-Tour” este situata in judetul Cluj, Calea Dorobantilor, nr 61-63, infiintata in anul 2002, principala ei activitate fiind turismul intern şi internaţional. Într-un foarte scurt timp agenţia a reuşit să se impună pe piaţă prin serviciile de calitate pe care le oferă, prin profesionalismul echipei. Conducerea firmei, a inţeles întotdeauna că Z-Tour nu este şi nu va fi doar un simplu birou de rezervări de servicii turistice. Personalul agenţiei – agenţii de turism – sunt consilieri turistici, gata să ajute clienţii cu sfaturi, idei şi informaţii. Nu s-a evitat niciodată prezentarea corectă a serviciilor care urmau a fi achiziţionate – atât avantaje cât şi eventuale dezavantaje – relaţia cu turiştii fiind astfel de lungă durată, bazată pe încredere şi respect. Mulţumirea turiştilor este cea mai mare satisfacţie a firmei. Dintre ofertele interne si internationale ale agentiei, v-am prezentat un circuit cu avionul Roma-Florenta-Napoli, un sejur de 7 zile la Saturn-Hotel Cleopatra si un sejur Mamaia-Hotel Patria-de la 299 euro.Prin conţinutul lucrării am urmărit evidenţierea competenţelor ce trebuie dobândite de către elevi pe parcursul anilor de pregătire profesională, nivelul 3 de calificare :- tipologia agenţiei de turism;- organizarea agenţiei de turism;- organizarea resurselor umane;- politici si strategii pentru dezvoltarea agenţiei de turism.

La întocmirea lucrării am folosit un bogat şi diversificat material bibliografic, dar şi cunoştinţele dobândite în stagiile de pregătire practică realizate la agenţiile de turism din oraşulnostru.Am urmărit întocmirea proiectului cu termini de specialitate, în acord cu cerinţele tot mai exigente ale economiei pe piaţă şi concurenţei de pe piaţa turstică.

“Z Tour” Page 3

Page 4: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

4

CAPITOLUL I. IMPORTANTA TURISMULUI

Turismul reprezinta pentru România unul dintre sectoarele prioritare si care prin resursele sale pe care le antreneaza si prin interconexiunile cu celelalte ramuri ale economiei nationale, constituie un factor important pentru progresul economic. Turismul este total dependent de mediul înconjurator, el constituind "materia prima" a turismului. Mediul înconjurator constituind obiectul, domeniul de activitate si locul de desfaturare a turismului. Mediul înconjurator constituind obiectul, domeniul de activitate si locul de desfaturare a turismului. De aceea o mare importanta este acordata calitatii mediului, deoarece orice modificare produsa acestuia ducând la diminuarea, iar uneori chiar anularea resurselor sale. Componentele mediului înconjurator – relieful, padurile, râurile, lacurile, marea, monumentele naturii, aerul sau apele minerale - contrbuie la dezvoltarea si desfaturarea turismului de odihna, recreere sau tratament balnear. Cu cât aceste resurse sunt mai variate, mai complexe si mai nealterate cu atât valoarea turistica a zonei este mai mare, gradul de atractivitate al zonei respective fiind mai mare, ducând astfel la satisfacerea unor foarte variate motivatii turistice . Dependenta evidenta a turismului de calitatea mediului înconjurator, face ca acesta sa fie interesat în toate actiunile de protectie a mediului. Degradarea resurselor turistice are implicatii social-economice dintre cele mai grave. Economic vorbind ,degradarea resurselor turistice duce la imposibilitatea valorificarii turistice, la scaderea încasarilor din turism, constituind astfel o pierdere pentru economie . Din punct de vedere socio-cultural degradarea resurselor turistice va duce la reducerea posibilitatilor de refacere a sanatatii si la imposibilitatea satisfacerii necesitatilor de cultura si educatie ale oamenilorRomânia are o sansa foarte mare de dezvoltare deoarece aceasta dispune de bogate si variate resurse naturale si antropice.Valorificarea lor eficienta si în interesul economiei nationale reprezinta o sansa de dezvoltare a României.Potentialul acestei ramuri este imens, dar prea putin valorificat. Este ramura economica cu avantajul competitive international cel mai mare, cu toate acestea performantele sale economice sunt modeste. Pe plan economic turismul este un factor al progresului economic, cu largi si positive implicatii asupra dezvoltarii întregii societati, actionând în directia introducerii în circuitul economic (intern si international) a resurselor turistice, a patrimoniului cultural istoric, de mare atractie si a unora din realizarile contemporane în domeniile constructiilor si artei. Din punct de vedere economic, turismul prezinta numeroase avantaje fata de alte domenii de activitate, si anume : valoarea adaugata în turism fata de alte ramuri este superioara, datorita faptului ca importul de materii prime, pentru acest domeniu este nesemnificativ; turismul nu este o ramura energo-intensiva: utilizeaza în mare parte, materii prime autohtone, practice inepuizabile: pemite transferarea în valuta a unor resurse materiale si umane, neexplorabile pe alta cale; cursul de revenire în turism este avantajos comparabil cu alte ramuri, deoarece realizându-se ca export invizibil (în interiorul tarii) pretul produselor turistice nu mai este încarcat cu cheltuieli de ambalare, transport, asigurare, taxe vamale ; turismul reprezinta o parte însemnata a consumului intern antrenând, direct sau indirect, importante cantitati de produse industriale; asigura

“Z Tour” Page 4

Page 5: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

5

dezvoltarea echilibrata a tuturor zonelor tarii, inclusive a celor considerate lipsite de oferta turistica atractiva.

Inregistrarea documentatiei - Termen de eliberare a licentei de turism

Documentatia se transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si Directia generala Turistica -Serviciul Autorizare.- Cererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii declaratiei standardizate insotite de documentatia completa. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de autoritatea competenta. Prelungirea termenului de eliberare a licentei de turism, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.- In cazul unei documentatii incomplete, solicitantul este informat in cel mai scurt timp, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea ei, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a documentatiei. - In situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea licentei de turism, autoritatea emitenta comunica in scris in termen motivul neacordarii acestuia.

Acordarea licentei de turism Licenta de turism se elibereaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, la cererea operatorilor economici, iar aceasta este valabila pe perioada nedeterminata, cu exceptia situatiior prezentate in prezentul articol. In vederea obtinerii licentei de turism, operatorul economic depune urmatoarele documente:a) declaratia standartizata data pe propria raspundere;b) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte activitatile autorizate a fi desfasurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN corespunzator/corespunzatoare, pentru agentia de turism respectiva, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;c) copia politei valabile de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarii sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice;d) in cazul agentiilor de turism cu sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European care vor desfasura activitate de ofertare si comercializare a serviciilor si pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romaniei;e) copia contractului care atesta dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinta asupra spatiului in care se desfasoara activitatea agentiei de turism;(vezi anexa 12)

“Z Tour” Page 5

Page 6: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

6

Retragerea licentei de turism Retragerea licentei de turism se face de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Directia generala control.In situatia in care, la verificarea efectuata de reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului- Directia generala control se constata ca:a) ofertarea, comercializarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice fara respectarea reglementarilor legale in vigoare;b) atunci cand operatorul economic comunica autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, din proprie initiativa, renuntarea la desfasurarea activitatii de turism; Licenta de turism este netransmisibila!!!c) atunci cand titularul unei licente de turism transmite licenta si/sau anexa/anexele la aceasta in scopul utilizarii de catre alt operator economic. Pe linaga masura retragerii licentei de turism, titluarul licentei nu mai poate desfa?ura activitate de turism prin agentia de turism si/sau prin sediile secundare/reprezentantele acesteia timp de 2 ani de la data retragerii. In perioada in care licenta de turism este retrasa, operatorul economic nu are dreptul sa desfasoare activitati turistice si sa incaseze venituri din exploatarea agentiei de turism. In situatia in care au fost remediate deficientele pentru care licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta au/a fost retrase/retrasa, operatorul economic solicita reluarea activitatii printr-o cerere scrisa adresata administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului. Restituirea licentei de turism si/sau a anexei/anexelor la aceasta se va face dupa ce personalul cu atributii de control din cadrul administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului constata remedierea deficientelor, in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii scrise a solicitantului. Autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului va publica periodic pe site-ul propriu lista cuprinzand agentiile de turism carora le-au fost retrase licentele de turism si, respectiv, lista celor carora le-au fost restituite licentele de turism.

“Z Tour” Page 6

Page 7: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

7

Brevetul de turism

La fel ca licenta,brevetul de turism este un document foarte important in desfasurarea acetivitatilor din turism.

Brevetul de turism este documentul prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism sau a structurilor de primire turistice. Documentatia pentru eliberarea brevetului de turism:a)cerere;b) curriculum vitae cu precizarea expresa a pregatirii profesionale si a experientei profesionale, precum si cu urmatoarea declaratie: "Declar pe propria raspundere ca datele cuprinse in prezentul scris sunt reale, iar in cazul in care se constata contrariul, sa fie anulat brevetul de turism".;c) copie de pe actul de identitate;d) copii de pe actele care atesta pregatirea profesionala;e) copii de pe documentele de atestare a perioadei lucrate in turism;g) atestat de limba straina de circulatie internationala, cu exceptia cabanierului si a directorului agentiei de turism detailiste;h) certificat de cazier judiciar.

Brevetul de turism pentru director de agentie de turism se elibereaza la cerere, pentru:a) absolvent, cu examen de licenta,  al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatilor agentiilor de turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala, după caz;b) absolvent al unui liceu, cu diploma de bacalaureat, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii agentiilor de turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala, după caz.(vezi anexa 11)

“Z Tour” Page 7

Page 8: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

8

Patrimoniul turistic Patrimoniul turistic este constituit din bunuri proprietate publicã si bunuri proprietate privatã si este valorificat si protejat în conditiile legii.Atestarea, evidentierea si monitorizarea valorificãrii si protejãrii patrimoniului turistic se realizeazã de cãtre Ministerul Turismului.(1) Evidentierea elementelor de patrimoniu se realizeazã prin înscrierea în Registrul general al patrimoniului turistic, care se înfiinteazã în cadrul Ministerului Turismului.(2) Detinãtorii de patrimoniu turistic au obligatia de a solicita înscrierea acestuia, prezentând în acest scop documentele necesare.Atestarea se realizeazã prin certificatul de patrimoniu turistic, care dã dreptul proprietarului sau administratorului.În scopul stabilirii calitãtii de statiune turisticã , Ministerul Turismului elaboreazã norme si criterii specifice de atestare.Atestarea statiunilor turistice se face de cãtre Ministerul Turismului, împreunã cu autoritãtile administratiei publice locale, si se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.În scopul protejãrii si valorificãrii resurselor turistice cuprinse în unele zone si statiuni turistice, acestea vor fi declarate zone protejate.conform legii Ministerul Turismului avizeazã documentatiile de urbanism privind zonele si statiunile turistice, precum si documentatiile tehnice privind constructiile din domeniul turismului.Omologarea pârtiilor de schi si a traseelor turistice se face de cãtre Ministerul Turismului împreunã cu consiliile judetene sau, dupã caz, cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti pe raza cãrora acestea se aflã, conform metodologiei elaborate de Ministerul Turismului În sens larg, potenţialul turistic al unui teritoriu reprezintă ansamblul elementelor naturale, economice şi cultural – istorice, care prezintă anumite posibilităţi de valorificare turistică, dau o anumită funcţionalitate pentru turism şi deci constituie premise pentru dezvoltarea activităţii de turism. Un teritoriu interesează din punct de vedere turistic în măsura în care oferă resurse turistice naturale sau antropice, acestea fiind privite ca atracţii turistice sau resurse turistice.Potenţialul turistic reprezintă oferta turistică potenţială a unui teritoriu care împreună cu baza tehnico – materială şi cu infrastructura generală şi turistică formează oferta turistică reală (efectivă) sau patrimoniul turistic.Varietatea resurselor turistice, specificul, influenţa lor în activitatea turistică duc la delimitarea a două categorii de potenţial turistic, şi anume: natural şi antropic. Potenţialul turistic natural reprezintă totalitatea resurselor turistice pe care le oferă cadrul natural prin componentele sale: relief, condiţii climatice, ape, vegetaţie şi faună, cât şi modificările acestora din urmă.

“Z Tour” Page 8

Page 9: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

9

CAPITOLUL II. RESURSE NATURALE DIN JUDETUL CLUJ

 Judeţul Cluj se situează în jumătatea nord-vestică a ţării,intinzandu-se pe o suprafaţă de 6674 kmp desfăşurată în zona de contact a trei unităţi naturale reprezentative : Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei şi se învecinează la nord-est cu judeţele Maramureş şi Bistriţa-Năsăud, la est cu judeţul Mureş, la sud cu judeţul Alba, iar la vest cu judeţele Bihor şi Sălaj. Planeta noastra furnizeaza omului numeroase elamente care se constituie ca suport al vietii, reprezentând totodata importante componente ale activitatii umane.  Resursele naturale sunt definite ca „un ansamblu  de mijloace naturale de care dispune sau poate dispune o colectivitate“, acestea fiind aerul,apa-sub toate formele, radiatia solara, biomasa vegetala si animala, solul, substantele minerale din sol si subsol, rocile naturale,combustibilii fosili, minereurile feroase si neferoase. Termenul de resursa desemneaza de asemenea si „entitatea pe planul energiei si al materiilor necesare omului pentru asigurarea functiilor sale psihologice si pentru a alimenta ansamblul activitatilor sale productive. Dintre aceste resurse natural,in judetul Cluj putem aminti: -Cheile Turzii S-au format in urma erodarii calcarelor din componenta Culmii Petridului de catre raul Hasdate, pe o lungime de aproximativ 2 km. Cunoscute inca din vremea romanilor, Cheile Turzii s-au impus prin maretia peisajului si complexitatea faunei si florei.Relieful lor este caracterizat de pereti verticali, stanci in dezordine si numeroase pesteri. Pesterile din cheile Turzii:Pestera Calastur (751m), Pestera Liliecilor, Pestera Cuptorului etc. Majoritatea acestor pesteri sunt uscate si prezinta interes arheologic datorita descoperirii unor unelte datand din epoca de piatra si din epoca bronzului. Incepand cu perioada navalirilor tatare, localnicii au folosit aceste pesteri ca loc de refugiu.In zona turistica a Cheilor Turzii se afla si cabana Cheile Turzii, amplasata la o altitudine de 1385 m.(vezi anexa 6)

-Muntele Baisorii Este situat la 800 m de comuna Baisoara si are o altitudine de 1600m. Zona este extrem de apreciata de amatorii de schi, iar vara exista conditii prielnice pentru vanat si pescuit. Complexul turistic Baisoara constituie un excelent punct de plecare spre Muntele Mare si spre Cheile Runcului.

-Masivul Vladeasa Este un masiv format din doua ramuri ce coboara spre nord si sunt separate de riul Dragan. Mai importanta din punct de vedere turistic este ramura estica, marginita de Crisul repede la nord, raul Dragan la vest, Raul Hent la est si de cumpana Cris-Somes. Aspectul general este

“Z Tour” Page 9

Page 10: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

10

acela al unui podis vulcanic. Masivul Vladeasa este vizitat de un numar mare de turisti datorita numeroaselor sale trasee accesibile.(vezi anexa 5)

-Muntii Trascaului Munti extrem de spectaculosi datorita formelor de relief modelate in calcar. Dintre obiective de atractie turistica ale zonei se cuvine sa mentionam Cheile Turzii si Cheile Turenilor, sapate de cursurile riurilor Hasdate si Racilor.

-Rezervatia Naturala Cheile Turzii Creata in anul 1938, rezervatia reprezinta unul dintre cele mai importante monumente ale naturii din judetul Cluj. Diversitatea formelor de relief ofera conditiile necesare unei flore si faune caracteristice: usturoiul salbatic, stinjenelul, specii de ferigi, etc

-Rezervatia Lacul Stiucii Este un lac natural cu apa dulce si limpede format in urma unui proces de dizolvare pe sare. Vegetatia care-l inconjoara asigura conditiile necesare dezvoltarii unei flore si faune bogate, oferind totodata un loc de popas pasarilor migratoare de balta. 

-Rezervatia Ornitologica “Lacul Si Valea Legii” Situata in bazinul superior al Raului Fizes, rezervatia a fost declarata monument al naturii in anul 1967. Are o suprafata de peste 45 ha, iar pe curinsul ei se afla numeroase vai mlastinoase acoperite de sulf.

-Baile Ocna Dejului Situata la o altitudine de 320 m, statiunea dispune de o serie de piscine amenajate pe locul unei vechi exploatari de sare. Apa acestuia are o concentratie de pana la 250 g/l, fiind indicata in special in tratarea afectiunilor reumatice.

-Gradina Botanica Cluj-Napoca Este una din cele mai frumoase si mai complexe gradini botanice din sud-estul Europei. A fost infiintata in anul 1920 de catre profesorul universitar Alexandru Borza. Asezata in partea de sud a orasului, la o altitudine de 400-410 m, gradina se intinde pe 14 ha. Toata aceasta suprafata este accidentata, constituind un cadrul propice celor mai variate peisaje. In cuprinsul acestui muzeu al naturii, arborii si plantele specifice tuturor continentelor gasesc conditii optime de dezvoltare.Piriul Tiganilor imparte gradina in doua parti aproape egale, brazdate de cei trei afluenti ai sai, adaugind astfel o nota finala farmecului si pitorescului acestui loc.(vezi anexa 7)

-Baile Cojocnam Sunt situate in partea estica a comunei Cojocna, pe versantul stang al paraului Valea Sarata, la o altitudine de 340 m. Climatul bland al statiunii si cadrul pitoresc imbogatit de doua lacuri de

“Z Tour” Page 10

Page 11: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

11

acumulare (Lacul Toroc si Lacul Mare) constituie locul ideal pentru tratarea multor afectiuni. Statiunea pune la dispozitia oaspetilor sai bai reci si bai calde. Pentru baile calde exista bazine amenajate pe locul vechilor exploatari de sare care au fost active din timpul romanilor pana in Evul Mediu. 

- Muntele Mare  Masiv muntos situat în partea de E a Muntilor Apuseni. Este alcatuit predominant din sisturi cristaline, care au generat un relief cu forme greoaie, masive, cu interfluvii largi, separate de vai înguste si adânci. Altitudinea maxima: 1825 m (vf. Muntele Mare). 

   -Munţii Gilău  Masiv muntos situat în NE Muntilor Apuseni, alcatuit din sisturi cristaline si depozite sedimentare vechi. Prezinta suprafete netede de nivelare (aici se remarca bine nivelurile de eroziune 424n1320e Farcas si Marisel).

- Lacul Drăganul (Cluj-Valea Draganului) Lac de aumulare. Lac în curs de formare în spatele unui baraj înalt de 70 m. Suprafata de 180 ha, lung de 7,5 km. Ihtiofauna, pastrav, mreana. -Lacul Tarniţa (Cluj-Gilau) Lacul este amenajat pe Valea Somesului Cald, fiind format în spatele unui baraj, în arc de 97 de m. Suprafata de 215 ha, lungimea lacului de 8 km. La coada lacului se afla gura galeriei de fuga a hidrocentralei Marisel. Versantii lacului sunt abrupti.

- Lacul Si Valea Legii (Cluj-Geaca) Rezervatie naturala zoologica. Are o suprafata de 300 de ha de pasune stepica. Padurea Legii si lacul propriu zis. Este domeniul preferat de pasarile de apa migratoare precum si refugiu pentru anumite specii de broaste testoase de apa..

- Lacul Stiucilor (Cluj-Nicula) Rezervatie naturala (zoologica, botanica, peisagista). Biocomplex acvatic (vietuitoare acvatice marunte) si loc de popas pentru pasarile migratoare (egreta mare, califarul alb, califarul rosu, loatarul). Rezervatia are o suprafata de 26 ha din care lacul - 22 ha.

-Cascada Moara Dracului (Cluj-Lunca Visagului) Element morfologic - cascada pe Valea Moara Dracului, cu o cadere de circa 20 m realizata peste doua saritori. Îngustimea vaii si blocurile gigantice de stânca creaza un decor deosebit. - Formaţiuni Carstice (in Răchiţele) (Cluj-Rachitele) Formatiuni cartice : - Cheile Rachitele - 3 km amonte de sat, sapate de Valea Stanciului în calcare albe. Au o lungime de 500 m - Cascada Rachitele - 3 km amonte de Chei, are înaltime de 50 m si este formata din doua trepte.

“Z Tour” Page 11

Page 12: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

12

-Cheile Turenilor (Cluj-Tureni) Rezervatie naturala (morfologica). Cheile au fost fierastruite de apele vaii Tureni sau Rachisului (Racilor). Au o lungime de 1,5 km, peretii prapastiosi de 100-150 m înaltime si sunt presarati de numeroase forme carstice.

CAPITOLUL III.RESURSE ANTROPICE DIN JUDETUL CLUJ

 Resurse antropice denumite şi resurse antropogene sunt generate de fenomenele antropice, respectiv antropogene datorate acţiunii omului cu urmări asupra reliefului, vegetaţiei şi climei. Aceste resurse includ toate categoriile de bunuri mobile şi imobile care au fost realizate de-a lungul evoluţiei istorice a societăţii umane, fiind reprezentative pentru anumite epoci, curente şi stiluri artistice, create de artişti de marcă reprezentanţi ai tuturor artelor. Din judetul Cluj,putem aminti urmatoarele resurse antropice: Monumente Istorice

1. Biserica Din Lemn (Din Ciucea) (Cluj-Ciucea)Monument istoric si de arhitectura religioasa Biserica dateaza din 1575 fiind adusa în Ciucea de O. Goga din satul Gâlpaia (jud. Salaj). Este realizata în stilul bisericilor din lemn maramuresene.

2. Biserica Fostei Mănăstiri Vad (Cluj-Vad)Monument istoric si de arhitectura religioasa. Manastirea din Vad a fost întemeiata în jurul anului 1391 de doi voievozi maramureseni ce aveau domenii aici. Actuala biserica s-a construit cu sprijinul voievodului stefan cel Mare.

3. Biserica Ortodoxă Sf. Paraschiva Sau Adormirea Maicii Domnului (Din Feleacu)(Cluj-Feleacu)Monument istoric si de arhitectura religioasa. Construita în 1486-1488 pe locul uneia mai vechi probabil din lemn, cu sprijinul lui stefan cel Mare, ca resedinta a episcopiei ortodoxe de Feleac. Biserica este realizata în stil gotic. Icoanele din biserixa au fost pictate în etape diferite.

4. Catatea Dăbâca (Cluj-Dabâca)Monument istoric. Cetate de piatra de forma inelara din sec. IX, identificata ca resedinta a voievodului Gelu. Era bine organizata si avea o viata economica si spirituala dezvoltata. Dupa înfrângerea lui Gelu a urmat o perioada de stagnare pâna în sec X când maghiarii au construit o fortareata.

“Z Tour” Page 12

Page 13: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

13

5. Mănăstirea Nicula (Cluj-Nicula)Monument istoric si de arhitectura religioasa. Se presupune ca a fost întemeiata în 1552, complexul fiind format din Biserica veche de lemn, construita în 1701 si adusa din judetul Bistrita-Nasaud pentru a fi amplasata pe locul unei biserici din lemn, construita de pustnicul Nicolae în 1650.(vezi anexa 8)

Construcţii Tehnice(poduri, canale, pasaje, tunele, constructii hidrotehnice etc.)

1. Lacul Drăganul (Cluj-Valea Draganului)Lac de aumulare. Lac în curs de formare în spatele unui baraj înalt de 70 m. Suprafata de 180 ha, lung de 7,5 km. Ihtiofauna, pastrav, mreana.

2. Lacul Fântânele (Cluj-Belis)Lacul de acumulare amenajat în perioada 1970-1974 cu scop hidroenergetic pe cursul râului Somesul Cald. Suprafata 8 kmp, lungime 13 km. Barajul este amplasat la intrarea în defileul Somesului Cald.(vezi anexa 10

3. Lacul Tarniţa (Cluj-Gilau)Lacul este amenajat pe Valea Somesului Cald, fiind format în spatele unui baraj, în arc de 97 de m. Suprafata de 215 ha, lungimea lacului de 8 km. La coada lacului se afla gura galeriei de fuga a hidrocentralei Marisel. Versantii lacului sunt abrupti.

Etnografie si folclor

1. Centru Etnografic (in Căpusu Mare) (Cluj-Capusu Mare)Arta populara. Broderii de mâna, tesaturi si cusaturi cu motive românesti si maghiare. Prelucrarea artistica a lemnului.

2. Centru Etnografic (În Ciucea) (Cluj-Ciucea)Arta populara. Ţesaturi port popular, Prelucrarea artistica a lemnului

3. Parcul Etnografic Romulus Vuia (Cluj-Cluj-Napoca)Muzeu national. Arhitectura populara transilvaneana. Este organizat într-un parc de 75 ha dupa modelul Skansen din Stockholm.

“Z Tour” Page 13

Page 14: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

14

Alte resurse antropice

-Muzeul National de Istorie a Transilvaniei-Str.C-tin Daicoviciu 2 A fost infiintat la 23 noiembrie 1859, cuprinzind un bogat patrimoniu ce numara 336 130 de piese ce infatiseaza istoria Transilvaniei. Aici se afla expus un obiect metalic descoperit la Aiud in anul 1973, a carui varsta s-a stabilit ca fiind de minim 3000 de ani.

-Universitatea Babes-Bolyai-Str. M. Kogalniceanu 1 S-a construit intre anii 1893-1903, fiind o opera a arhitectului Carol Meixner.TEATRUL NATIONAL SI OPERA ROMANA-P-ta Stefan cel MareEste un edificiu in stil baroc-rococo, construit in anul 1906. Cladirea are o capacitate de 1050 de locuri.

-Sinagoga Neologa-Str. Horea 21 Aceasta cladire, cunoscuta sub numele de Templul Memorial al Deportatilor, a fost construita dupa proiectele arhitectului Hegner Izidor. Cladirea a fost inaugurata la 4 septembrie 1887. Devastata de legionari in ziua de 13 septembrie 1927, a fost reparata cu ajutorul statului. In septembrie 1944, dupa deportarea evreilor in lagarele naziste, sinagoga a suferit grave avarii datorate unor explozii. A fost restaurata cu sprijinul comunitatilor evreiesti din Romania in anul 1951.

-Teatrul si Opera Maghiara-Str. Emil Isac 26-28 Aceasta cladire s-a construit intre anii 1909-1910, in locul unui teatru de vara ce data din anul 1874. Ansamblul teatru-opera are o capacitate de 1000 de locuri si functioneaza in aceasta cladire din anul 1920.

-Muzeul Emil Isac-Str. Emil Isac A fost infiintat in 1955, la un an dupa moartea poetului. Situat pe strada care ii poarta numele, muzeul functioneaza in casa locuita de familia Isac inca din anul 1895. Muzeul cuprind trei incaperi. In prima sunt expuse documente referitoare la viata si activitatea poetului, cea de-a doua fiind dedicata tatalui sau, dr. Aurel isac, avocat in procesul este camera de lucru a poetului, pastrata intocmai. In aceasta incapere se afla o impresionanta biblioteca ce contine aproximativ 1700 de volume in diferite limbi, multe dintre ele purtand dedicatiile autorilor respectivi.(vezi anexa 9)

-Biserica Evanghelica-Bd. 21 Decembrie 1989

“Z Tour” Page 14

Page 15: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

15

Este o opera a arhitectului George Winkler, fiind ridicata intre anii 1816 si 1829. Constructia imbina armonios elemente ale barocului cu stilul neoclasic.

-Primaria Municipiului-Str. Motilor 3 Aici a functionat initial Prefectura judetului. In aceasta cladire, se organiza Dieta Transilvaneana. In anul 1791 a fost prezentat aici un memoriu in numele intregii natiuni romane din Transilvania prin care se cerea egalitatea cu celelalte natiuni.

CAPITOLUL IV.PREZENTAREA AGENTIEI DE TURISM “Z-TOUR” DIN JUDETUL CLUJ

Agenţia de turism este întreprinderea, cu scop comercial, care procură şi furnizează turiştilor sau călătorilor servicii sub formă de sejururi şi deplasări, mai concret, vânzarea sau distribuirea biletelor de transport, informarea privind mijloacele de transport, transportul bagajelor şi al autoturismelor, furnizarea serviciilor hoteliere, rezervarea camerelor, distribuirea cecurilor de călătorie, organizarea vizitelor şi a excursiilor, servicii de ghizi, traducere, însoţire şi curierat. Agenţia de voiaj poate închiria şi revinde locuri la teatru sau cinema, drepturi de intrare la manifestări sportive, comerciale, artistice, poate efectua servicii de asigurare de accident sau viaţă, poate reprezenta alte agenţii sau structuri turistice din străinătate. Agenţiile de turism pot fi de două feluri:1. Agenţii de turism touroperatoareAcestea desfăşoară practic toate activităţile cuprinse în definiţia prezentată mai sus, organizarea pachetelor de servicii, cu tot ce implică această operaţiune: asigurarea transportului, a cazării etc., apoi oferirea şi vânzarea acestor pachete, direct către consumatori sau printr-un intermediar.2. Agenţii de turism detailisteAgenţiile detailiste se ocupă numai cu partea comercializării efective a pachetelor de servicii, adică oferirea şi vânzarea pachetelor către consumatori.Având în vedere complexitatea domeniului turistic şi necesitatea protejării consumatorilor, agenţiile de turism, indiferent de categoria în care se încadrează, trebuie să deţină o licenţă de turism pentru a putea oferi şi vinde pachete de servicii turistice pe teritoriul României.Licenţa de turism este eliberată de Ministerul Turismului şi atestă capacitatea agenţiei de a comercializa servicii de calitate şi sigure pentru consumatori.Ca o măsură suplimentară de protecţie a turiştilor, persoanele care asigură conducerea agenţiilor de turism, trebuie să obţină, tot de la Ministerul Turismului, un brevet de turism, care atestă pregătirea profesională în domeniul turismului a acestor persoane. Agentiile de turism au urmatoarele drepturi: -sa creeze produse turistice -sa ofere, sa presteze si sa comercializeze pachete si servicii turistice in conditiile legii -sa primeasca asistenta de specialitate si informatii generale de la Autoritatea Nationala pentru Turism -sa fie incluse in cataloage, ghiduri si alte mijloace de lansare a ofertei turistice nationale.

“Z Tour” Page 15

Page 16: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

16

-sa beneficieze de facilitati acordate de stat sau de alte organizatii, in scopul stimularii activitatii de turism -sa detina licenta de turism in conformitate cu prevederile legii

Agentiile de turism au urmatoarele obligatii: a)sa realizeze programe si servicii turistice la nivelul si in limitele prevederilor licentei deturism; b)sa presteze servicii turistice conform pretului incasat si calitatii acestora; c)sa functioneze cu personal brevetat si calificat; d)sa afiseze vizibil si clar programele, serviciile si comisioanele practicate; e)sa informeze turistii corect si adecvat cu privire la programele si serviciile prestate; f)sa protejeze turistul care bencficiaza de servicii tip excursii pe perioada programului turistic, conform normelor pentru ghizii de turism; g)sa realizeze exploatarea patrimoniului turistic, asigurand totodata protectia si conservarea acestuia si a mediului inconjurator; h) sa editeze pliante, afise si alte tiparituri cu programele, serviciile si tarifele practicate; i)sa realizeze publicitate proprie cu obiectivitate si respect, in scopul protejarii calitatii produsului turistic romanesc Dotarea agentiei O agentie de turism puternica presupune, pe langa o oferta turistica atractiva, si o dotare materiala si tehnica la nivelul cerintelor turismului international. Sediul agentiei de turism este un loc de vanzare si totodata un spatiu de promovare a imaginii sale. In acest sens, consideram urmatoarele aspecte ca fiind avantaje, daca nu chiar conditii pentru amenajarea si dotarea unei agentii: Amplasarea favorabila a sediului, eventual la intersecpe de strazi, cu o buna vizibilitate, cu o circulatie pietonala intensa, posibilitati de parcare si acces direct din strada; culoarea sediului agentiei, atat a exteriorului, cat si in interior, trebuie sa creeze o ambianta luminoasa, placuta pentru client; semnalizarea vizibila a sediului prin reclame luminoase pe timp de noapte a firmei si a sediului. Iluminarea sediului se face cu spoturi care concentreaza lumina la birourile agentilor vanzatori si la rafturile cu brosuri, pliante si materiale de promovare; mobilierul agentiei consta din birouri individuale (de forma curbata). OfertaAgenţiile de turism trebuie să furnizeze consumatorilor, în scris, în vederea încheierii contractului, informaţii referitoare la:-localitatea de destinaţie;- ruta de parcurs;-mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoria acestuia/acestora;-tipul unităţilor de cazare, adresele şi categoriile de clasificare a acestora;-serviciile de masă oferite şi categoria de clasificare a unităţilor de alimentaţie;-durata programului, cu indicarea datei sosirii şi plecării;

“Z Tour” Page 16

Page 17: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

17

-informaţii generale privind regimul paşapoartelor şi al vizelor, precum şi al asigurărilor de sănătate necesare pentru călătorie şi sejur;-cuantumul avansului, dacă este cazul, precum şi termenul pentru achitarea restului de plată;-numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului şi termenul limită pentru informarea turistului, în caz de anulare a călătoriei turistice;-posibilităţi de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistenţă în caz de boală, accidente şi altele asemenea;-durata pentru care operează oferta turistică. 

Calificarea profesionala a agentilor de turism 1. Calificarea in meseria de agent de turism se realizeaza prin: -clase specializate In cadrul liceelor de turism din reteaua Ministerului Educatiei si Cercetarii; -institutii specializate de stat sau particulare de pregatire profesionaia a adultilor in turism, autorizate de Ministerul Economiei si Comertului si de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. 2. Specializarea profesionaia a agentilor de turism: Categoriile de agent de turism touroperator si agent de turism promovare si publicitate se obtin pe baza absolvirii unor cursuri de specializare organizate de catre institutii sau agenti economiei abilitati. Agentul de turism promovare si publicitate sau agentul transporturi turistice se pot specializa concomitent printr-un singur curs, odata cu caiificarea profesionala.

3. Calitatiile agentului de turism a) Calitati morale : cinste, corectitudine, loialitate, constiinciozitate; b) Calitatile intelectuale : o buna inteligenta, o buna memorie a fapte lor si fizionomiilor, inventivitate, spontaneitate si spirit diplomatic, limbaj coerent; c) Calitatile profesionale: sanatate buna, prezenta fizica placuta, timbru placut al vocii , personalitate bine conturata, spirit de initiativa. 4. Obligatiile agentului de turism in relatiile cu publicul Tinuta generala si vestimentara: -aspect ingrijit si agreabil cu o igiena desavarsita, tinuta oficiala in agentie fiind costumul clasic sau uniforma firmei respective cu imbracamintea croita decent, spalata si calcata. Primirea turistiilor si conversatia: -agentul de turism va saluta politicos clientii , cu zambetul pe buze, incantat de vizita acestora; -va prezenta oferta turistica a agentiei, in functie de solicitarca turistului - va intretina mereu treaza conversatia, creand in scurt timp o ambianta generala placuta;la intrebarile clientilor, raspunsurile si explicatiile trebuie sa fie politicoase si date cu multa amabilitate; -agentul de turism vaa evita si nu va raspunde la insulte sau provocari; Atitudinea sa fata de sesizarile si propunerile clientilor : -agentul de turism trebuie sa asculte cu deosebita atentie orice sezizare sau propunere si sa nu manifeste irasciblitate, nici in cazul in care nemultumirea clientului nu este indreptatita si nici cand aceasta se refera la activitatea sa; -agentul de turism va rezolva operativ, in masura posibilitatilor si competentelor, orice sesizare sau propunere a clientului .

“Z Tour” Page 17

Page 18: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

18

Manifestarile de atentie si cadouri din partea clientilor: -in cazul in care unii clienti vor oferi agentului de turism anumite atentii sau cadouri, acesta are obligatia de a le refuza politicos. In eventualitatea in care turistii insista, agentul de turism va primii cadoul oferit, exprimand mutumirile de rigoare. 5. Atributiile agentului de turism(fisa postului) - planifica si organizeaza servicii turistice pentru clienti; -stabileste detaliile privind serviciile turistice pretul, itinerariul , mijloaccle de transportconditiile de cazare si masa etc.); -elibereaza si distribuie clientilor documente de calatorie; - face incasari Agentia de turism “Z-Tour” din judetul Cluj Agenţia de turism Z Tour a fost înfiinţată în anul 2002, în conformitate cu prevederile Legii 631 / 2001 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, şi în conformitate cu alte legi privind înfiinţarea şi desfăşurarea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. Principala activitate a firmei o reprezintă turismul intern şi internaţional.             Într-un foarte scurt timp agenţia a reuşit să se impună pe piaţă prin serviciile de calitate pe care le oferă, prin profesionalismul echipei. Conducerea firmei, a inţeles întotdeauna că Z-Tour nu este şi nu va fi doar un simplu birou de rezervări de servicii turistice. Personalul agenţiei – agenţii de turism – sunt consilieri turistici, gata să ajute clienţii cu sfaturi, idei şi informaţii. Nu s-a evitat niciodată prezentarea corectă a serviciilor care urmau a fi achiziţionate – atât avantaje cât şi eventuale dezavantaje – relaţia cu turiştii fiind astfel de lungă durată, bazată pe încredere şi respect. Mulţumirea turiştilor este cea mai mare satisfacţie a firmei.            Misiunea firmei: să fie inţeleşi turiştii şi să li se ofere serviciile potrivite, la cea mai inaltă calitate. Ca şi orice agenţie, la început de drum, Z Tour a desfăşurat activitate specifică agenţiilor detailiste – revânzând programele altor tour-operatori. Odată cu dezvoltarea firmei însă, s-au lansat şi o serie de programe proprii.În anul 2006, agenţia a fost acreditată de către Tour Operatorul de renume mondial REWE Touristik – cunoscut prin mărcile Dertour, Meier’s Weltreisen şi ADAC. După doar un an de la acreditare, Z Tour a fost premiată de către Tour Operatorul German – premiu oferit pentru „Agenţia cu cea mai spectaculoasă creştere a volumului de vânzări”. În prezent agenţia se încadrează în clasa de Agenţi VIP ai tour-operatorului.În anul 2007 a urmat acreditarea de către NUR – Neckermann und Resisen şi Thomas Cook, ulterior cu alti operatori de renume: Interchalet, Snowtrex, Eurotours... În campania de marketing lansată în anul 2006, agenţia a venit pe piaţă cu un nou concept despre „ceea ce înseamnă vacanţele” – sloganul firmei este:

„Z Tour – Întotdeauna la InaltimeZ Tour – medicamentul antistres pentru tine”

            Cuvântul „antistres” este aici cuvântul cheie. De ce antistres?            Orice om, în momentul în care se gândeşte la călătorii, la concediu, se gândeşte la relaxare. Ieşirea din rutină, ruperea de problemele de zi cu zi, aceste lucruri înseamnă „antistres”. Starea psihică se schimbă cand ne gândim la concediu. Avem alt tonus, revine optimismul – şi toate acestea pot fi atinse, numai daca şi serviciile oferite sunt „la înălţime”.            Astfel, o vacanţă perfectă înseamnă – cel mai bun medicament. Iar Z Tour, prin serviciile care le pune la dispoziţia turiştilor – este „doctorul” lor.

“Z Tour” Page 18

Page 19: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

19

            Însăşi relaţia agenţie – turist este o relaţie de prietenie. Turistul când intră în birou este văzut mai întâi ca „un prieten” şi apoi ca un potenţial cumpărător.           

Să fii optimist , să rămâi tânăr, să fii vesel, să iubeşti şi să fii iubit :« Secretul Reţetei Antistres »

Felul principal : 2 grame dintr-un avion, 100 grame cazare, masă după gust. Garnitura : împodobiţi cu excursii opţionale – puţeti alege croaziere, circuite sau petreceri cu specific...

Desert : masaje, tratamente de înfrumuseţare, thalasso terapie...

Agentia “Z-Tour” din judetul cluj are o oferta internationala variata, dintre care una dintre ele este: Circuit cu avionul Roma-Florenta-NapoliScurta Descriere

AVION Circuit 6 zile/5 cazari. Plecari: 25.07, 16.08DescriereRomaIn Amintirea Vechiului Imperiuavion ZIUA 1. BUCURESTI - ROMA Intalnire cu reprezentantul agentiei in aeroportul Otopeni, pentru zbor la Roma. Dupa sosirea la Roma, tur de oras: Colloseum, via dei Fori Imperiali, Columna lui Traian, Altare de la Patria, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, Castelul Sant Angelo, San Pietro, urmat de o plimbare prin Piazza Navona, Pantheon, Piazza di Spagna si Fontana di Trevi. Cazare in Roma.ZIUA 2. ROMA - VATICANMic dejun. Zi libera la dispozitie pentru vizitarea Basilicii San Pietro si a Muzeelor Vaticanului cu celebra Capela Sixtina, cu ghid local de limba romana. Dupa-amiaza libera in Roma. Cazare la acelasi hotel.ZIUA 3. ROMA - FLORENTA (570 km)Mic dejun. Excursie de o zi in orasul renascentist Florenta: vom admira Piazza della Signoria si Palazzo Vecchio, Catedrala Santa Maria del Fiore cu Campanilla si Baptiseriul, Santa Croce, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti si Gradinile Boboli. Seara, intoarcere la Roma. Cazare. ZIUA 4. ROMA - NAPOLI- CAPRI (460 km)Mic dejun. Timp liber in Roma pentru vizitarea Forului Roman si a Galeriei Borghese sau, optional, excursie la Napoli si Insula Capri. Cazare in Roma.ZIUA 5. ROMA - TIVOLI (85 km)Mic dejun. Timp liber in Roma pentru shopping si plimbari individuale sau, optional, excursie la Tivoli unde se viziteaza celebrele gradini cu fantani de la Villa d’Este. Cazare in Roma.ZIUA 6. ROMA - BUCURESTI

“Z Tour” Page 19

Page 20: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

20

Mic dejun. Timp liber in Roma pana la transferul la aeroport pentru zborul spre tara. Sosire in Bucuresti la aeroportul Otopeni.

Dintre ofertele interne ale agentiei am ales sa va prezint:

 Sejur de 7 zile Saturn - Hotel CleopatraScurta DescrierePret: de la 402 RONHotel complet renovat, s-a inaugurat in sezonul 2009. Situare: la 20 m de plaja. Plaja: larga, în imediata apropiere a hoteluluiDescriere.Dotari generale: 252 camere duble (128 cu pat matrimonial si canapea extensibila, 90 cu pat dublu si demifotolii, 34 cu pat matrimonial si demifotofii), 24 apartamente, restaurant, lobby bar, sala de conferinte (100 locuri, aer conditionat, ecran, acces internet, sonorizare), aqua park (piscina pentru adulti, piscina pentru copii, tobogane, jacuzzi, restaurant, bar), centru SPA, loc de joaca pentru copii, parcare contra cost, camera de bagaje. Dotari camere: aer conditionat, TV cablu, mini-bar, telefon, seif, baie cu cabina de dus (telefon, uscator de par), mocheta, pat matrimonial sau 2 paturi, acces pe baza de cartela, balcon cu sezlonguri si masuta. Camerele cu vedere la mare au pat matrimonial si canapea extensibila.Servicii masa: se acorda in restaurantul Cleopatra categoria 4 stele, in sistem bufet sau a la carte cu plata fisa cont .Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): un copil intre 0 – 4,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun inclus fara pat suplimentar, un copil intre 5 – 11,99 ani achita 50% din pretul de mic dejun fara pat suplimentar. 

Sejur 7 zile Mamaia-Hotel Patria-de la 299 euroTransport:FaraTip de masa:Bonuri valoriceScurta DescriereSituare: în centrul statiunii, langa hotel National. Plaja: la aproximativ 50 m de hotel.DescriereDotari generale: 203 camere din care 2 apartamente si 1 garsoniera, 3 lifturi, restaurant 720 locuri, bar de zi, terasa, restaurant.Dotari camere: camerele sunt dotate cu baie proprie, 2 paturi, aer conditionat (contra cost ), taxa tv cablu si minibar incluse in pret , toate camerele sunt la etaj si fara balcon. Nu se accepta animale de companie.Servicii masa: se acorda în restaurantul National (linie de autoservire), categoria a II-a, în sistem bonuri valorice

“Z Tour” Page 20

Page 21: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

21

Facilitati copii (în camera cu 2 adulti): 1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-11,99 ani are gratuitate la cazare, fara pat suplimentar asigurat; pentru al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0-11,99 ani se achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat; a treia persoana (adult) in camera dubla achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat

Bibliografie

Balaure Virgil, Cãtoiu Iacob, Vegheş Cãlin: “Marketing turistic”, EdituraUranus, Bucureşti 2005•Cristeanu Cristina:“Economia imaterialului: tranzacţtiile internaţionale cuservicii”, Editura All Beck, Bucureşti 2000•Cocean Pompei, Vlãsceanu Gheorghe, Negoescu Bebe: “Geografiageneralaa turismului” , Editura Meteor Press, Bucureşti 2005•Gherasim D.: “Marketing turistic”, Editura Economicã, Bucureşti 1999•Glãvan V.:  “Geografia turismului în Romania”, Editura Institutului EDEN,Bucureşti 1996•Ionicã Maria: “Economia Serviciilor.Teorie şi practicã”, ediţia a II-a, EdituraUranus, Bucureşti 2003•Istrate Ion, Florin Bran, Anca Gabriela Roşu: “Economia turismului şimediul înconjurãtor”, Editura Economicã, Bucureşti 1998• Internet

“Z Tour” Page 21

Page 22: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

22

ANEXE Anexa 1Date de contact

Orar de Functionare:Luni-Vineri: 09.00-19.00 Sambata: 10.00-14.30 Duminica: inchis

---------------------------------------------

Adresa:Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca Calea Dorobantilor, nr 61-63

---------------------------------------------Tel / Fax: 0040 264 597577Tel: 0040 264 592121Tel (Rds): 0040 364 103265Tel (Vodafone) 0040 371 172030Tel (Mobil) - Urgente: 0040 722 240201Tel (Mobil) - Urgente: 0040 725 541115---------------------------------------------site web: www.ztour-travel.ro ---------------------------------------------

e-mail:

[email protected] [email protected] [email protected][email protected]@ztour-travel.ro

---------------------------------------------Yahoo messenger z_tour  ; ztour_info  ;   ztour_travel ; ztour_turism ; ---------------------------------------------Skype id: z.tour   ; ztour_info   ;  ztour_travel---------------------------------------------Date Firma SC Z TOUR SRLCapital Social 200 RON

“Z Tour” Page 22

Page 23: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

23

CIF RO14457429Nr Reg Com J12/283/2008---------------------------------------------

Banca Transilvania Clujsuc Dorobanti 55 

RON: RO59BTRL01301202565700XXEURO: RO08BTRL01304202565700XX

---------------------------------------------

BRD ClujAg Napoca

EURO: RO39BRDE130SV11992301300RON:   RO32BRDE130SV08341361300

Anexa 2Organigrama agentiei

“Z Tour” Page 23

Page 24: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

24

Anexa 3Responsabilitatile din fisa postului -Director agentie:

“Z Tour” Page 24

Page 25: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

25

-coordoneaza activitatea globala a agentiei;

-aproba programele cu prestatori interni sau externi si contracte-cadru cu clientii interni si externi;

-aproba bugetele de promovare si publicitate;

-reprezinta agentia in relatiile cu parteneri, asociatiile profesionale si alte institutii;

-verifica si aproba balantele si bilantul;

-stabileste politica de dezvoltare si supune atentiei Adunarii Generale a Actionarilor,masurile preconizate;

-cauta permanent noi parteneri si oportunitati de afaceri pentru cresterea volumului de incasari si a prestigiului firmei;

-informeaza periodic asupra activitati globale,Adunarea Generala a Actionarilor si Comisia de Chenzori ;

-are intreaga responsabilitate ,libertatea de decizie deplina si autoritatea completa asupra salariatilor agentiei propuse de compartimentele de specialitate;

-incheie contracte .

Anexa 4

Prezentarea judetului Cluj

“Z Tour” Page 25

Page 26: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

26

Imagini din judetul Cluj

“Z Tour” Page 26

Page 27: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

27

Masivul Vladeasa-Anexa 5

Cheile Turzii-Anexa 6

“Z Tour” Page 27

Page 28: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

28

Gradina botanica-Anexa 7

Manastirea Nicula-Anexa 8

“Z Tour” Page 28

Page 29: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

29

Muzeul Emil Isac-Anexa 9

Lacul Fantanele-Anexa 10

“Z Tour” Page 29

Page 30: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

30

Anexa 11

“Z Tour” Page 30

Page 31: Atestat Miu Elena Daniela

Agentia de turism “Z Tour” Romania, Cluj, 400609, Cluj Napoca

Calea Dorobantilor, nr 61-63

31

Anexa 12

“Z Tour” Page 31