Dr. Daniela Diculencu

22
Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume DANIELA DICULENCU Adresă(e) Nr. 6,B- dul Independentei, bl R2, et. 4, ap 14, 700098, Iasi, Romania Telefon(oane) Serviciu: 0232239408 int bacteriologie Mobil: 0741127979, 0729066252 Fax(uri) E-mail(uri) [email protected] Naţionalitate(-tăţi) Romana Data naşterii 12.10.1955 Sex Feminin Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională Perioada 09.11.1998- pana in prezent Funcţia sau postul ocupat Medic sef Laborator de Analize Medicale Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate organizatorica in toate sectoarele laboratorului (bacteriologie, hematologie, biochimie), coordonator judetean al laboratoarelor de diagnostic al tuberculozei, coordonator al laboratorului regional de referinta Iasi, activitate de cercetare (in colaborare cu cadrele didactice ale disciplinei de Pneumologie a UMF Iasi), activitate didactica (medic coordonator de rezidentiat), activitate tehnica in laboratorul de bacteriologie [diagnosticul infectiilor tractului respirator inferior (tuberculoza si infectii nespecifice), diagnosticul infectiilor tractului respirator superior si a cavitatilor conecte (tuberculoza si infectii nespecifice), diagnosticul infectiilor nosocomiale, diagnosticul infectiilor urinare. Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de Pneumologie Iasi, Str. I. Cihac, nr. 30, 700115, Iasi Romania Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Transcript of Dr. Daniela Diculencu

Page 1: Dr. Daniela Diculencu

Curriculum vitae

Europass Informaţii personale

Nume / Prenume DANIELA DICULENCUAdresă(e) Nr. 6,B- dul Independentei, bl R2, et. 4, ap 14, 700098, Iasi, Romania

Telefon(oane) Serviciu: 0232239408 int bacteriologie

Mobil: 0741127979, 0729066252

Fax(uri)E-mail(uri) [email protected]

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii 12.10.1955

Sex Feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada 09.11.1998- pana in prezentFuncţia sau postul ocupat Medic sef Laborator de Analize Medicale

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate organizatorica in toate sectoarele laboratorului (bacteriologie, hematologie, biochimie), coordonator judetean al laboratoarelor de diagnostic al tuberculozei, coordonator al laboratorului regional de referinta Iasi, activitate de cercetare (in colaborare cu cadrele didactice ale disciplinei de Pneumologie a UMF Iasi), activitate didactica (medic coordonator de rezidentiat), activitate tehnica in laboratorul de bacteriologie [diagnosticul infectiilor tractului respirator inferior (tuberculoza si infectii nespecifice), diagnosticul infectiilor tractului respirator superior si a cavitatilor conecte (tuberculoza si infectii nespecifice), diagnosticul infectiilor nosocomiale, diagnosticul infectiilor urinare.

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de Pneumologie Iasi, Str. I. Cihac, nr. 30, 700115, Iasi Romania

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Page 2: Dr. Daniela Diculencu

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medical01.07.1997-09.11.1998Medic primar microbiologActivitate tehnica in laboratorul de bacteriologie [diagnosticul infectiilor tractului respirator inferior (tuberculoza si infectii nespecifice), diagnosticul infectiilor tractului respirator superior si a cavitatilor conecte (tuberculoza si infectii nespecifice), diagnosticul infectiilor nosocomiale, diagnosticul infectiilor urinare, activitate de cercetare (in colaborare cu cadrele didactice ale disciplinei de Pneumologie a UMF Iasi), activitate didactica (medic coordonator de rezidentiat), activitate tehnica in laboratorul de bacteriologieSpitalul Clinic de Pneumologie Iasi, Str. I. Cihac, nr. 30, 700115, Iasi RomaniaMedical

16.02.1991-01.07.1997Asistent universitarActivitate didactica (redactarea protocolului, pregatirea si sustinerea lucrarilor practice), pregartirea si sustinerea cursului si lucrarilor practice la grupele de studenti cu predare in limba engleza, activitate de cercetare (colaborare la proiecte de cercetare cu Fabrica de Antibiotice Iasi, bursa de cercetare castigata prin competitie internationala la British Society for Antimicrobial Chemotherapy), activitate publicistica (capitole de carte, lucrari publicate si comunicate)Catedra de Microbiologie a Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi, Str. Universitatii nr. 6 IasiInvatamant medical superior

21.11.1988-16.12.1991Medic secundar microbiologInstructie in domeniul microbiologieiMaternitatea Municipiu BotosaniMedical

01.11.1986-21.11.1988Medic de medicina generalaAsistenta medicala primara pentru adulti, gravide, lehuze, nou nascutiDispensarul Medical Urban nr. 3 Botosani, Str. Grivitei nr. 23Medical

01.12.1984-01.11.1986Medic de medicina generalaAsistenta spitaliceasca pentru copii in postcura dupa reumatism articular acutSectia exterioara Mircesti a Spitalului Orasanesc Pascani

01.12.1981- 01.12.1984Medic stagiarAsistenta medicala a adultilor, copiilor, femeilor gravide si ginecopate, bolnavilor chirurgicali, asistenta in bolile infectioaseSpitalul Orasanesc Pascani1

Educaţie şi formare

Perioada 1990-1997- stagiu pregatire doctoralaCalificarea / diploma obţinută Doctor in stiinte medicale, diploma nr.596/17.12.1198 seria M nr. 001007

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Impactul dozarii unor reactanti de faza acuta asupra diagnosticului si monitorizarii antibioticoterapiei in infectii grave”, indrumator: prof. Dr. Dumitru Buiuc

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T. Popa” Iasi

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Page 3: Dr. Daniela Diculencu

1996- Examen primariatMedic primar microbiolog, diploma nr. 1497/11.02.1997 Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 115/24.01.1997, media 9,88Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T. Popa” Iasi

1988-1991- Secundariat in microbiologieMedic specialist microbiolog, diploma nr. 2217/17.03.1992 Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 111/11.02.1992, media 9,75Microbiologie generala, microbiologie clinica, microbiologie sanitara

1975-1981- studii superioare medicaleDoctor medic, diploma nr. 988/30.11.1981, nr 458638/6427Discipline preclinice si clinice Institutul de Medicina si Farmacie Iasi

1970- 1974- liceu teoretic Abssolvent, diploma de bacalaureat nr. 2658/1974 seria H nr. 66762Clasa speciala fizica- matematicaLiceul teoretic nr. 9 „Emil Racovita „ Iasi

Cursuri postuniversitare de specializare- 1. Efectuarea si interpretarea testelor de sensibilitate in vitro pentru principalele specii de interes

medical in raport cu noile fenotipuri de rezistenta- 02.02- 27.03.2009- UMF Iasi2. Diagnosticul de laborator al infectiilor fungice invazive 03- 04. 06.2008- UMF Iasi3. Noutati in micologie . 01.03- 30.04.2008 UMF Iasi4. Managementul Calitatii- 08.12.2008 UMF Iasi5. Managementul resusrsellor umane in sanatate. Elemente necesare personalului cu functii de

conducere. 19.10- 17.11.2007 UMF Iasi6. Redactarea si publicarea unei lucrari stiintifice. 16.12- 17.12.2005 Iasi OMS Biroul pentru Controlul

Tuberculozei Balcani si UMF Iasi7. Mycology without tears 12.09.2005 Iasi American Society of Microbiology8. Cursul de pregatire privind implementarea strategiei DOTS 23-24.11.2004 Bucuresti UIP TB9. Cursul de instruire in domeniul controlului infectiilor 9- 11. 11.2004, Bucuresti, CDC, WHO, Inst.

Marius Nasta10. Instruirea personalului medical si de laborator in vederea efectuarii anchetei nationale de

supraveghere a chimiorezistentei tuberculozei in Romania 25.06.2003 Bucuresti OMS, SRP, Inst. Marius Nasta

11. The second european WHO workshop for tuberculosis laboratory managers 13- 17.05.2002 Varsovia, WHO

12. Stagiu de pregatire si formare in domeniul sistemelor de management al calitatii SR Eu ISO 9001:2001 si SR EU ISO 17025 07- 08.09.2002 Iasi, FIA TEST

13. Auditori interni ai sistemului de management al calitatii 04-08.11.2002, Bucuresti, FIA TEST14. Noutati in parazitologie- micologie. 01.03-01.05.2001- UMF Iasi15. First Balkan Cooperation Meeting for national Tuberculosis Programme Managers and Heads of

bacteriological Laboratories 12- 14 iulie 2000, Bucuresti16. Optimizarea utilizarii sistemelor automate de detectie a micobacteriilor. 26-27.oct.2000, UMF Cluj17. Cursul international de pregatire si perfectionare pentru sisteme asistate de calculator pentru

detectie bacteriologica si imunologica 23- 25.04.1998 Sinaia, Organon Teknica18. Cursul de instruire privind controlul tuberculozei la nivel judetean, 20- 24. 10. 1997. Inst. Marius

Nasta, IUATLD, Ministerul Sanatatii19. Actualitati in pneumoftiziologie 16-18.10.1996. DSP Brasov20. Imunologie 27- 31.05.1996, UMF Iasi TEMPUS- Phare21. Diagnosticul infectiilor bronhopulmonare acute bacteriene. 10.05- 15.06.1991- UMF Iasi

Limba(i) maternă(e) ROMANA

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Page 4: Dr. Daniela Diculencu

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

engleza C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator

experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator

experimentat C2 Utilizator experimentat

franceza C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator

experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator

experimentat B2 Utilizator independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale • Competente interpersonale de comunicare si de negociere- am dezvoltat competente sociale de leader ca sef al unei institutii medicale, sef de laborator, coordonator judetean BK si membru al Grupului de Lucru Laboratoare

• Competente interculturale- am dezvoltat competente interculturale venind in contact cu specialisti din alte tari ca beneficiar al unei burse de cercetare oferita de British Society for Antimicrobial Chemotherapy si ca participant la congrese si cursuri nternationale de specialitate

• Lucru in echipa- in calitate de medic de laborator am dezvoltat capacitatea de a lucra in echipa si in calitate de membru al unor echipe de cercetare

Competenţe şi aptitudini organizatorice

• Abilitati de coordonare/Administrare a activitatii curente intr- un laborator de analize medicale• Organizarea activitatii de management al calitatii

Competenţe şi aptitudini tehnice • Cunoasterea temeinica a principiilor si metodelor de diagnostic al bolilor infectioase• Cunoasterea principiilor si metodelor de auditare a activitatii intr- un laborator

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

• Utilizare curenta: Microsoft Office, Internet

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare • Lucrari publicate-articole- 30 din care 9 prim autor- capitole de carti- 20

• Lucrari comunicate- 59 din care 17 prim autor• Contracte de cercetare-10• Grant castigat prin competitie organizata de British Society for Antimicrobial Chemotherapy:

Efectul postantibiotic al azitromicinei asupra patogenilor respiratori. 14.05.- 14.11.1995

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. • Lista lucrarilor publicate si comunicate• Lista contractelor de cercetare

24.01.2013

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Page 5: Dr. Daniela Diculencu

Daniela DiculencuMedic primar microbiologDoctor in medicina

Teza de doctorat

Impactul dozarii unor reactivi de faza acuta asupra diagnosticului si monitorizarii antibioticoterapiei in infectii grave. Indrumator prof. Dr. Dumitru Buiuc

Lista lucrarilor publicate

1. Antonia Poieata, Daniela Diculencu, D. Buiuc: Efectul inhibitor al asociatiei ampicilina- sulbactam asupra unor Enterobacteriaceae rezistente la ampicilina. Bacteriologia, Virusologia, Parazitologia, Epidemiologia 1992, vol 1-2, pag. 67- 69.

2. Antonia Poieata, Roxana Gheorghiu, Daniela Diculencu, Daniela Bosnea, Olivia Paduraru, Sofia Constantiniu, D. Buiuc: Detection of beta- lactamase production and enzyme profiles in Enterobacteriaceae isolated in Moldova. Rev Med Chir Med Nat Iasi 1993, vol 97, nr.1

3. Daniela Diculencu: Raspunsul de faza acuta si apararea antiinfectioasa. Rev Med Chir Med Nat Iasi 1993, vol 97, nr.1, pag 179-85

4. Antonia Poieata, Dorina Creanga, Roxana Gheorghiu, Daniela Diculencu, Daniela Bosnea, Olivia Paduraru, D. Buiuc: Sensibilitatea in vitro a unor tulpini nosocomiale de Enterobacteriaceae fata de 10 beta- lactamine. Prelucrare matematica prin tehnica box plot. Rev Med Chir Med Nat Iasi 1994, vol 98 nr.1-2 (CNCSIS-B).

5. Antonia Poieata, Roxana Gheorghiu, M. H. Nicolas, Florence Espinasse, Daniela Diculencu, Daniela Bosnea, Olivia Paduraru, Sofia Constantiniu, Cristina Anisie, D. Buiuc: Enterobacteriaceae strains isolated in Eastern Romania, resistant to amoxicillin and beta-

Page 6: Dr. Daniela Diculencu

lactamase inhibitors. Rom. Arch. Microbiol. Immunol. 1994, T. 53. nr. 3, pag. 161-68 (CNCSIS-B)

6. Daniela Diculencu, Elena Popa, Roxana Ibanescu: Chimiorezistenta Mycobacterium tuberculosis in anul 1994 la sectia a I- a a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi. Caiet de Pneumoftiziologie 1995, vol 3, nr. 1. pag 13- 14.

7. Daniela Diculencu, Egidia Miftode, Tatiana Turcu, D. Buiuc: Valoarea proteinei C- reactive pentru diferentierea meningitelor bacteriene de meningitele virale. Rev Med Chir Med Nat Iasi 1995, nr.1-2, pag 144-50.

8. Daniela Diculencu, Cristian Apetrei, Luminita Smaranda Iancu, Daniela Bosnea: Rolul dozarii proteinei C- reactive in depistarea precoce a suprainfectiilor cu microorganisme conditionat patogene la copii HIV infectati. Rev Med Chir Med Nat Iasi 1995, nr. 3-4, pag 139- 43.

9. C. Apetrei, G. Collin, Daniela Diculencu, I.L. Ajaka, Isabella Farfara, Carmen Panzaru, Gabriela Coman, M. Duca, Francoise Brun- Vezinet, F. Simon: Izolarea si subtiparea virusului imundeficientei umane (HIV) la copii din Moldova. Evidentierea serotipului F. Rev Med Chir Med Nat Iasi 1995, nr. 1-2, pag. 124- 28.

10. Luminita Iancu, Maria Coman, Daniela Diculencu, C. Apetrei, Silvia Porumb, F. Zugun, Carmen Volovat, M. Duca: Determinarea prevalentei anticorpilor fata de virusul hepatitei C (anti- VHC)) si a nivelelor serice ale proteinei C- reactive la pacientii dializati cronic. Rev Med Chir Med Nat Iasi 1995, nr. 1-2, pag. 129- 33.

11. Gabriela Coman, Carmen Panzaru, Daniela Diculencu, Catalina Dahorea, F. Butnaru: Frecventa Streptococcus anginosus in exsudatul faringian la copii si diferentierea de alti streptococci beta- hemolitici. Rev Med Chir Med Nat Iasi 1995, vol 99, nr. 1-2, pag. 134- 38.

12. Gabriela Coman, Carmen Panzaru, Daniela Diculencu, D. Gotia, Maria Carlan, Catalina Dahorea, F. Butnaru: Infectii piogene cu localizari diferite, cauzate de Streptococcus anginosus, singur sau in

Page 7: Dr. Daniela Diculencu

asociatie cu bacterii anaerobe. Rev Med Chir Med Nat Iasi 1995, vol 99, nr. 3-4, pag. 215-9.

13. Antonia Poieata, Roxana Gheorghiu, Daniela Bosnea, Sofia Constantiniu, Daniela Diculencu, L. Sandu, Olivia Paduraru, V. Munteanu, E. Diaconu, D. Buiuc: Enterobacteriaceae isolate in estul Romaniei: evolutia rezistentei la ampicilina in perioada 1970- 1994. Jurnal de Medicina Preventiva 1995, vol 3, nr. 1-2, pag. 127- 35 (CNCSIS-B).

14. Carmen Panzaru, Daniela Diculencu, Raluca Grigorescu, Didona Scripcaru, Catalina Dahorea, Gabriela Coman: Susceptyibility of Streptococcus pyogenes to azithromycin. Jurnal de Medicina Preventiva 1995, vol 5, nr. 1, pag. 73- 6.

15. C. Apetrei, D. Descamps, Daniela Diculencu, Carmen Panzaru, Gabriela Coman, F. Simon, Francoise Brun- Vezinet: Masurarea incarcaturii virale plasmatice la copii HIV- infectat. Rolul ei in transmiterea HIV. Bacteriologia Virusologia parazitologia Epidemiologia 1995, vol 40 (3-4): 235-9. (ISSN : 1220- 3696)

16. C. Apetrei, Doina Gramada, Venera Stanciu, Daniela Diculencu, Carmen Panzaru, Gabriela Coman, E. Carasevici: Infectie cu HIV la un copil seronegativ depistata prin izolarea virusului. Semnificatii imunologice si epidemiologice. Rev Med Chir Med Nat Iasi 1996, vol 100, nr. 1-2, pag. 125- 30.

17. Carmen Panzaru, Daniela Diculencu, C. Apetrei, Catalina Dahorea, Gabriela Coman: The study of penicillin tolerance in Streptococcus pyogenes. Adv. Exp. Med. Biol. 1997, vol 418, pag 453-5

18. Daniela Diculencu, Jenny Andrews, Fiona Boswell, R. Wise: Efectul postantibiotic al azitromicinei asupra patogenilor respiratori. Rev Med Chir Med Nat Iasi 1998, vol 102, nr. 3-4, pag.130-4.

19. Daniela Diculencu, Tatiana Turcu, D. Buiuc: Some acute phase reactants usefulness in establishing the bacterial aetiology in lower respiratory tract infections. Jurnal de Medicina Preventiva 1998, vol 6, nr.1, pag. 100-107.

Page 8: Dr. Daniela Diculencu

20. Daniela Diculencu, Silvia Arama, F. Rautu, Gabriela Coman: Empiem determinat de Corynebacterium striatum. Pneumoftiziologia 1998, vol XLVII, nr. 1, pag 37-40.

21. Daniela Diculencu, Antigona Trofor, T. Mihaescu: Abces pulmonar cauzat de Bacillus cereus. Pneumoftiziologia 1998, vol XLVII, nr. 4, pag 261-262.

22. Olivia Dorneanu, Annette Wittmer, Daniela Diculencu, Klaus Pelz: Gas chromatographic detection of Mycobacterium tuberculosis in pure culture from respiratory specimens. Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat.2000 104(4), pag 161-65, (CNCSIS-B, numar BioInfoBank Library).

23. V. Rusu, Cipriana Stefanescu, Stefana Maria Rusu, Daniela Diculencu, Anica Iacubovici, Olivia Dorneanu: Studiul mecanismului de captare a Tc-99mMIBI pe culturi de Mycobacterium tuberculosis si de celule normale (fibroblaste si miocite). Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat.2001 105 (5), pag 693-99, (CNCSIS-B, numar BioInfoBank Library).

24. Daniela Diculencu, Gh. Mitreanu: Rezistenta la penicilina a tulpinilor de Streptococcus pneumoniae isolate din infectii respiratorii. Rev Med Chir Soc. Med. Nat. Iasi 2002, vol 106, supliment nr.1, pag. 61-4.

25. Olivia Dorneanu, L.V. Boiculese, Henriette Ries, Daniela Diculencu: Depistarea directa prin reactia de legare in lant a complexului Mycobacterium tuberculosis in probe de lichid pleural. Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. 2003 107 (4), pag 781-85, (CNCSIS-B, numar indexat Medline si BioInfoBank Library).

26. Margareta Ungureanu, Daniela Diculencu, Cristina Archip Stirbu: Researches concerning the synthesis and antituberculosis action of some new sulphacetamide derivates. Rev Med Chir Med Nat Iasi 2006, vol 110, nr.1, pag. 456- 460.

27. Grigoriu BD, Grigoriu C., Cojocaru C, Mihaescu T, Daniela Diculencu: Comparative evaluation of MB/BacT with Lowenstein

Page 9: Dr. Daniela Diculencu

Jensen culture for isolation of mycobacteria. Pneumologia, 2007, 56(1), 68-74

28. Lunca C., Enache E., Olaru- Peter S., Diculencu D., Iancu L.S.: Monitoring of Mycobacterium tuberculosis infection in Iasi in 2009. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi (2011), 115 (3):718.

29. Cojocaru E., Cojocaru C., Saramet I.B., Diculencu D.: Identification of Mycobacterium tuberculosis complex using an immunochromatografic test. Running title: An useful test for M. tuberculosis identification. Romanian Biotechnological Letters (2012), vol. 17 (4): 7525- 7528

30. Lunca C., Dorneanu O.S., Diculencu D., Vremeră T., Bădescu A.C., Peter-Olaru S., Iancu L.S.: Molecular detection of rifampicin resistance in multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis strains from North- Eastern Romania. Romanian Review of Laboratory medicine (2013), 21 (3): 293-99.ISSN 2284-5623.

Participarea la contracte de cercetare

1. Efectul in vitro al inhibitorului de beta- lactamaze sulbactam asociat cu ampicilina asupra unor tulpini rezistente la ampicilina prin determinarea concentratiei minime inhibitorii. Nr. 1909/ 1991

2. Cercetare privind absorbtia orala a amestecului ampicilina trihidrat- sulbactam pivaloil oximetil. Nr. 2823/ 19.04.1991

3. Cercetari privind antibioticele beta- lactamice si inhibitorii de beta- lactamaze. Nr. 2983/19.04.1991

4. Testarea clinica a produsului romanesc Ampicilina tablete: determinari farmacocinetice si de eficienta terapeutica. Nr. 802/05.02.1993- 100 ore

5. Testarea clinica a produsului romanesc Ampicilina- sulbactam: determinari farmacocinetice si de eficienta terapeutica. Nr. 803/05.02.1993- 200 ore

6. Testarea clinica a produsului romanesc Cefalexin- pulbere suspendabila: determinari farmacocinetice si de eficienta terapeutica. Nr. 804/05.02.1993- 200 ore

Page 10: Dr. Daniela Diculencu

7. Testarea clinica a produsului romanesc cefalexina- pulbere suspendabila: determinari farmacocinetice si de eficienta terapeutica. Nr. 8012/1993

8. Dinamica rezistentei Enterobacteriaceaelor din estul Romaniei la antibiotice beta- lactam, correlate cu uzul si abuzul de agenti antimicrobieni. Nr. 143/1994- 20 ore

9. Testarea clinica a produsului romanesc Ampicilina- sulbactam (2:1): determinari farmacocinetice si de eficienta terapeutica. Nr. 6999/22.06.1994- 20 ore

10. Dinamica rezistentei Enterobacteriaceaelor din estul Romaniei la antibiotice beta- lactam, corelate cu uzul si abuzul de agenti antimicrobieni. Investigarea mecanismelor de rezistenta, caracterizarea beta- lactamazelor si clasificarea dupa spectrul de activitate- 100 ore.

Lista lucrarilor comunicate

1. Antonia Poieata, Daniela Diculencu, M. Moraru, Sofia Constantiniu, Maura Cismaru, Aurora Ambarus: Efectul inhibitor in vitro al asociatiei ampicilina- sulbactam asupra unor Enterobacteriaceae rezistente la ampicilina. Sesiunea Stiintifica a Cadrelor Didactice UMF Iasi 1991- comunicare orala.

2. Antonia Poieata, Daniela Diculencu, D. Buiuc: Efectul inhibitor in vitro al asociatiei ampicilina sulbactam asupra unor Enterobacteriaceae rezistente la ampicilina. Congresul al 3- lea “Probleme actuale ale Epidemiologiei, Microbiologiei si parazitologiei contemporane” Chisinau 1992, pag 22- comunicare orala.

3. Antonia Poieata, Roxana Gheorghiu, Daniela Diculencu, Daniela Bosnea, Olivia Paduraru, Sofia Constantiniu, D. Buiuc: Determinarea producerii de beta- lactamaze si stabilirea profilelor enzimatice la

Page 11: Dr. Daniela Diculencu

Enterobacteriaceae. Sesiunea Stiintifica a Cadrelor Didactice UMF Iasi 1992- comunicare orala

4. Daniela Diculencu, Luminita Iancu, Daniela Bosnea, C. Apetrei, Silvia Porumb, R. Duda,: Dozarea proteinei C- reactive la copii HIV infectati. Sesiunea Stiintifica a Cadrelor Didactice UMF Iasi 1992- comunicare orala.

5. Antonia Poieata , Daniela Diculencu, Roxana Gheorghiu, Carmen Panzaru, Medeea BHerea, Olivia Paduraru, D. Buiuc: Activitatea in vitro a ampicilinei asociata cu cantitati fixe de sulbactam asupra unor tulpini bacteriene de spital. Sesiunea Stiintifica a Cadrelor Didactice UMF Iasi 1992- comunicare orala.

6. Antonia Poieata, Daniela Diculencu, Daniela Bosnea, Olivia Paduraru, Roxana Gheorghiu, D. Buiuc: Rezistenta fata de beta- lactamine la Enterobacteriaceae din estul Romaniei, Nota II: Comportarea izolatelor de spital din anii 1990 fata de 11 antibiotice beta- lactamice. A 27- a Sesiune Stiintifica Anuala a Institutului de Sanatate Publica si Cercetari Medicale “Mihai Ciuca” Iasi 1993- comunicare orala

7. Antonia Poieata, Roxana Gheorghiu, Daniela Diculencu, Daniela Bosnea, Olivia Paduraru, Sofia Constantiniu, D. Buiuc: Rezistenta fata de beta- lactamine la Enterobacteriaceae din estul Romaniei, Nota III: O caracterizare a rezistentei la inhibitorii de beta- lactamaze. A 27- a Sesiune Stiintifica Anuala a Institutului de Sanatate Publica si Cercetari Medicale “Mihai Ciuca” Iasi 1993- comunicare orala.

8. Antonia Poieata, Roxana Gheorghiu, Daniela Diculencu, D. Buiuc: Detection of beta- lactamase production by Enterobacteriaceae. Substrate profile of bacterial beta- lactamases. The 6th European Congress of Clinical Microbiology and infectious Disease, Seville, Spania 1993- poster.

9. Antonia Poieata, Roxana Gheorghiu, Daniela Diculencu, Daniela Bosnea, Olivia Paduraru, D. Buiuc: Detection of beta- lactamases production by Enterobacteriaceae. Substrat profiles of bacterial beta- lactamases. Conferinta Nationala de Biofizica si Informatica Medicala, Timisoara 1993, poster- rezumat 45.

Page 12: Dr. Daniela Diculencu

10. Antonia Poieata, Roxana Gheorghiu, Daniela Diculencu, Daniela Bosnea, Olivia Paduraru, D. Buiuc: Beta- lactamases production and enzyme profiles in Enterobacteriaceae isolated in Moldova. The 18th

International Congress of Chemotherapy. Stockholm, Suedia, 27 iunie- 02 iulie 1993, poster- rezumat 507, pag 207

11. Luminita Iancu, Maria Covic, Daniela Diculencu, C. Apetrei, Fl. Zugun, Carmen Volovat, M. Duca: Determinarea prevalentei anticorpilor fata de virusul hepatitei C (Anti- VHC) si a nivelelor serice ale proteinei C-reactive (CRP) la pacientii dializati cronic. A XXVIII- a sesiune Stiintifica Anuala a Institutului de sanatate Publica si Cercetari Medicale “Mihai Ciuca” Iasi, 8-10 iunie, 1994, pag 15, comunicare orala

12. Daniela Diculencu, C. Apetrei: Rolul dozarii proteinei C- reactive (CRP) in depistarea precoce a suprainfectiilor cu microorganisme conditionat patogene la copii HIV- seropozitivi. AXXII-a Conferinta Nationala de Imunologie , Craiova, 29- 31 mai 1994, poster nr.28

13. Antonia Poieata, Daniela Diculencu, Roxana Gheorghiu, Dorina Creanga, Daniela Bosnea, Olivia Paduraru, D. Buiuc: Sensibilitatea in vitro a Enterobacteriaceaelor la antibioticele beta- lactamice: date prelucrate prin tehnica box- plot. A 28- a Sesiune Stiintifica Anuala a Institutului de Sanatate Publica si Cercetari Medicale “Mihai Ciuca” Iasi 1994- comunicare orala.

14. C. Apetrei, Daniela Diculencu, Carmen Panzaru, Gabriela Coman, M. Duca: Masurarea incarcaturii virale plasmatice la copii HIV infectati. Rolul ei in transmiterea HIV. A 23- a Sesiune Stiintifica Anuala a Cadrelor Didactice UMF Iasi, 1994- comunicare orala.

15. Antonia Poieata, Daniela Diculencu, Roxana Gheorghiu, Dorina Creanga, Daniela Bosnea, Olivia Paduraru, D. Buiuc: The in vitro sensitivity of Enterobacteriaceae to beta- lactam antibiotics. Data processed by the box- plot method. 6th International Congress for Infectious Diseases, Abstract nr. 152, pag 75, Prague, Czech Republic, April 26-3-, 1994

Page 13: Dr. Daniela Diculencu

16. Antonia Poieata, Roxana Gheorghiu, Daniela Bosnea, Sofia Constantiniu, Daniela Diculencu, Olivia Paduraru, Cristina Anisie, D. Buiuc: Enterobacteriaceae strains isolated in Eastern Romania. Evolution of ampicillin resistence in 1970- 1994 period. The 7th

European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vien Austria, 1995- poster (ISI, factor impact 2,679).

17. Daniela Diculencu, Elena Popa, T. Mihaescu, Carmen Panzaru: Multiresistent tuberculosis during 1994 in Pneumology Hospital Iasi Romania. The 7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vien, Austria, 1995- poster (ISI, factor impact 2,679).

18. Carmen Panzaru, Daniela Diculencu, Maria Carlan, Catalina Dahorea, F. Butnaru, Gabriela Coman: The frequency of pharynx colonization with beta- haemolytic non group streptococci in children with acute pharyngitis. The 7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vien, Austria, 1995- poster. (ISI, factor impact 2,679)

19. Daniela Diculencu, Egidia Miftode, Tatiana Turcu, D. Buiuc: valoarea proteinei C- reactive pentru diferentierea meningitelor bacteriene de meningitele virale. Al VII- lea Congres National de Patologie Infectioasa, 19-21 octombrie 1995, Tg. Mures, pag 59-60, poster

20. Antonia Poiata, Vasile Luca, Lucia Grigore, V. Munteanu, Daniela Diculencu, E. Diaconu, Maria Buiuc, Roxana Gheorghiu, D. Buiuc: Asociatia Ampicilina/Sulbactam: studii de farmacocinetica si eficienta terapeutica. Al VII- lea Congres National de Patologie Infectioasa, 19-21 octombrie 1995, Tg. Mures, pag 222-223, poster

21. Antoniea Poiata, Roxana Gheorghiu, Daniela Bosnea, Sofia Constantiniu, Daniela Diculencu, Liliana Sandu, Cristina Anisie, Olivia Paduraru: Activitatea in vitro a ciprofloxacinului, ofloxacinului si norfloxacinului. Al VII- lea Congres National de Patologie Infectioasa, 19-21 octombrie 1995, Tg. Mures, pag 224-225, poster

22. Carmen Panzaru, Daniela Diculencu, Maria Carlan, Catalina Dahorea, Fl. Butnaru, Gabriela Coman: Frecventa colonizarii

Page 14: Dr. Daniela Diculencu

faringelui cu streptococi beta- hemolitici non grup A la copii cu faringite acute. Al VII- lea Congres National de Patologie Infectioasa, 19-21 octombrie 1995, Tg. Mures, pag 228-229, poster

23. Carmen Panzaru, Daniela Diculencu, C. Apetrei, Catalina Dahorea, Gabriela Coman: The study of penicillin tolerance in Streptococcus pyogenes. Proceedings of the XIIIth Lancefield International Symposium on Streptococci and Streptococcal Diseases, Sept. 16-20, 1996, Paris, poster 108.

24. Daniela Diculencu, J.M. Andrews, F.J. Boswell, R. Wise: The post antibiotic effect of azithromycin against respiratory pathogens. First European Congress of Chemotherapy. 14-17 mai 1996 Galscow, United Kingdom, poster F172.

25. Olivia Dorneanu, Henriette Ries, Daniela Diculencu: Depistarea directa prin reactia de legare in lant (LCR) a complexului Mycobacterium tuberculosis in probe de lichid pleural. Al 5- lea Congres National de Microbiologie, Bucuresti 08-10 septembrie 1999, poster 82.

26. Olivia Dorneanu, Henriette Ries, Daniela Diculencu: Value of a nucleic acid amplification method in the direct diagnosis of tuberculous pleural efuusion. Al XVI Congres National de Pneumologie . Poiana Brasov 28- 30 Octombrie 1999

27. Daniela Diculencu , B.D Grigoriu, Zitta Tarevici, Sabina Antoniu , Iulia Tudose, Diana Cap, T. Mihaescu : MB/BacT and Löwenstein-Jensen medium culture for recovery of mycobacteria ERS Annual Congress 1999 Madrid- poster.

28. Daniela Diculencu, Adriana Sorete- Arbore, Mihaela Georgescu, B.D. Grigoriu, Traiana Mihaescu: rezistenta Mycobacterium tuberculosis si rezultatele terapeutice in 1998 pe teritoriul judetului Iasi. Prima Conferinta nationala de Chimioterapie Antibacteriana, Antivirala si Antifungica, 23-24 Septembrie 1999, Iasi- poster, pag 121

29. Olivia Paduraru, Henriette Ries, Daniela Diculencu: Rapid diagnosis of tuberculous pleural effusion by nucleic acid amplification method.

Page 15: Dr. Daniela Diculencu

Conference of Young Microbiologist, TomásekDays, Brno, Czech Republik, 28-30 Aprilie 1999, pag 46-47.

30. Grigoriu B.D., Madalina Berlea , Daniela Diculencu, T. Mihaescu: Cultura pe MB/BacT a sputelor BK pozitive: Utilitate in decizia terapeutica. Congresul Societatii Romane de Pneumologie Brasov 2000- poster

31. Olivia Dorneanu, Henriette Ries, K. Pelz, Daniela Diculencu, D. Buiuc. Direct Diagnosis of Tuberculous Pleural Effusion by Two Nucleic Acid Amplificatiom Methods. 10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Stockholm, Sweden, rezumat TuP177, May 28-31, 2000, Clinical Microbiology and Infection, vol. 6s1, pag 158, (ISI, factor impact 2,679).

32. Olivia Paduraru, Henriette Ries, Daniela Diculencu, Catalina Luca, Dumitru Buiuc: Depistarea complexului Mycobacterium tuberculosis in produse patologice paucibacilare prin reactia de legare in lant (LCR). J.Med. Prev. vol 8, nr 2, supliment, 2000 p 136-137.

33. Stefanescu Cipriana, Daniela Boisteanu, Daniela Diculencu, et al: In vitro assessment of Tc-99 MIBI uptake in Mycobacterium tuberculosis cultures. Eur J Nucl Med Mol Imag 28(8), pag 1044 (OS322) Suppl. 5 Aug.2001

34. V. Rusu, Cipriana Stefanescu, Daniela Boisteanu, Daniela Simion, Daniela Diculencu, Irina Raileanu, Traian Mihaescu: Tc- 99MIBI in pulmonary tuberculosis evaluation. Eur J Nucl Med Mol Imag 28(8), pag 1183, (PS420) Suppl. 5 Aug.2001

35. Daniela Diculencu, Gh. Mitreanu: Sensibilitatea la antibiotice a tulpinilor de Staphylococcus aureus isolate din infectii pleuropulmonare. Al 17-lea Congres National al Societatii Romane de Pneumologie si 2-nd Congress of International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases, Europe Region, Bucuresti, 17-20 Aprilie 2002 , Pneumologia vol LI, nr 2, 2002, pag 98, rezumat nr. P56.

Page 16: Dr. Daniela Diculencu

36. Liliana Vaduva, Catalina Iliescu, Stela Gotia, Daniela Diculencu, Ioana Cernescu: Tuberculoza pulmonara asociata cu ganglio- neuroblastomul la sugar- caz clinic. Al 17-lea Congres National al Societatii Romane de Pneumologie si 2-nd Congress of International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases, Europe Region, Bucuresti, 17-20 Aprilie 2002 , Pneumologia vol LI, nr 2, 2002, pag 160, rezumat nr. P221.

37. Nicoleta Branza, Svetlana Bodi, E. Chistruga, Laura Savin, Daniela Diculencu: Aspects of diagnosis and treatment in pulmonary tuberculosis in children Annual Congress 2002, European Respiratory Journal 2002; 20: Suppl. 38, 168s

38. A. Arama, Daniela Diculencu, Irina Chiselita, T. Mihaescu, Silvia Arama: Examenul bacteriologic al biopsiilor pleurale- aport diagnostic in pleureziile tuberculoase. INSPIR 2003- Conferinta de Pneumologie Iasi, volum rezumate. pag 28- comunicare orala.

39. Doina Azoicai, T. Mihaescu, Daniela Diculencu: Ghid de antibioticoterapie- solutie salvatoare in managementul infectiilor respiratorii spitalicesti. INSPIR 2003- Conferinta de Pneumologie Iasi, volum rezumate. pag 35- comunicare orala.

40. Daniela Diculencu, Beatrice Marian: Controlul intern de calitate intr- un laborator de diagnostic bacteriologic al tuberculozei. INSPIR 2003- Conferinta de Pneumologie Iasi, volum rezumate. pag 66- poster.

41. Daniela Diculencu, Beatrice Marian, M. Mares, D.V. Barzu: Aspergiloza pleurala iatrogena. INSPIR Iasi 2003- Conferinta de Pneumologie Iasi, volum rezumate. pag 64- poster.

42. Irina Chiselita, Doina Murarescu, Daniela Diculencu: Dificultati de diagnostic in aspergiloza pulmonara. Simpozion de pneumologie Suceava 2004- comunicare orala.

43. Daniela Diculencu, Adriana Ignat, Beatrice Saramet, Valentina Esanu: Rezultate partiale ale anchetei nationale a rezistentei

Page 17: Dr. Daniela Diculencu

Mycobacterium tuberculosis in regiunea de est a Romaniei INSPIR Iasi 2004- Conferinta de Pneumologie, Cardiologie, volum rezumate pag. 43- poster.

44. Doina Azoicai, Carmen Manciuc, Daniela Diculencu, T. Mihaescu, Alla Vata: The difficulties of the empirical treatment of patients admitted in the pneumological hospital Iasi in order to reveal the high risk of nosocomial infection- may 2003- april 2004. A 3- a conferinta nationala de chimioterapie antibacteriana , antifungica si antivirala, Iasi, 3-5 noiembrie 2004,volum de rezumate, ISBN 973-7960-46-7, pag 53- comunicare orala.

45. A. Ionescu, Madalina Vatui, Adina Catinca Diculencu, Daniela Diculencu: Antimicrobial assay of some alkaloidogenous species from Ranunculaceae and Berberidaceae families. Note I. A 3- a Conferinta Nationala de Chimioterapie Antibacteriana , Antifungica si Antivirala, Iasi, 3-5 noiembrie 2004,volum de rezumate, ISBN 973-7960-46-7, pag 129 - comunicare orala

46. Daniela Diculencu, Adriana Ignat, Beatrice Saramet, Gabriela Vasiloiu: Patologia infectioasa pleurala chirurgicala in cursul anului 2004 INSPIR Iasi 2005- Conferinta de Pneumologie, pag. 50 poster.

47. Beatrice Saramet, Adriana Ignat, Daniela Diculencu: Infectiile pneumococice asistate in Spitalul Clinic de Pneumologie Iasi in cursul anului 2004. INSPIR Iasi 2005- Conferinta de pneumologie, pag. 87 poster

48. Daniela Diculencu: Infectii respiratorii joase la fumatori. Prima Conferinta Nationala despre tabagism Tutunul si Sanatatea 9-11 martie 2006 Iasi- comunicare orala.

49. I. P. Stoicescu, Domnica Chiotan, Olga Moldovan, Daniela Homorodean, C. Popa, Daniela Diculencu, Anca Macri, Iulia Husar, Lucica Ditiu, M. Abdel Aziz, S. Hoffner: Results of the 2003- 2004 TB Drug resistance survey in Romania. ERS Annual Congress 2006, European Respiratory Journal 2006; 28: Suppl. 50, 457s.

Page 18: Dr. Daniela Diculencu

50. C. Cojocaru, Daniela Diculencu, T. Mihaescu: The role of ESAT-6/CFP-10 in whole blood IFN- gamma test in TB assessment ERS Annual Congress 2006, European Respiratory Journal 2006; 28: Suppl. 50, 140s.

51. Daniela Homorodean, Domnica Chiotan, Dana Chiotan, Olga Moldovan, M. Samoila, N. Poll, Ionela Sorina Muntean, Mihaela Stoian, Mihaela Brojboiu, Daniela Diculencu, Viorica Cojocaru, A.M. Jodall, I. Husar, I.P. Stoicescu: Activitatea de supervizare in reteaua nationala a laboratoarelor pentru bacteriologia tuberculozei in perioada 1999- 2005. Al 19- lea Congres al Societatii Romane de Pneumologie, Cluj- Napoca, 4-6 mai 2006, Pneumologia vol 55, nr1 S, 2006 ISSN- 1223-3056, poster nr. 26

52. A. Arama, Daniela Diculencu, Adriana Condorateanu, Adina Cozma, Silvia Arama: Nocardioza pulmonara- un veritabil cameleon in pneumologie. Al 19- lea Congres al Societatii Romane de Pneumologie, Cluj- Napoca, 4-6 mai 2006, Pneumologia vol 55, nr1 S, 2006 ISSN- 1223-3056, poster nr. 74.

53. Daniela Diculencu, Adriana Ignat, Gabriela Vasiloiu: Infectii respiratorii joase cu etiologie mixta. Conferinta de pneumologie cu participare internationala INSPIR Iasi 2007, pag 44-poster

54. Adriana Ignat, Daniela Diculencu, Gabriela Vasiloiu: Etiologia bacteriana a bronsitelor cronice, bronsiectaziilor si pneumoniilor. Conferinta de pneumologie cu participare internationala INSPIR Iasi 2007, pag 61-poster

55. Daniela Diculencu, Adriana Ignat, Gabriela Vasiloiu: Infectii respiratorii joase cu etiologie mixta . A XII Conferinta Nationala de Microbiologie cu participare international Sibiu 30 oct-1 nov 2008 . pag 51 in Programul si rezumatele lucrarilor ed. Ilex, ISBN:978-973-7928-39-9.

56. Lunca C, Dorneanu O.S., Diculencu D., Vremera T., Iancu L.S.: Utilizarea tehnicii Mass-PCR in detectia mutatiilor care induc rezistenta la rifampicina a tulpinilor de Mycobacterium tuberculosis. A VIII Conferinta Nationala de Microbiologie si Epidemiologie Bucuresti 12-14 Noiembrie 2015, Comunicare orala nr. 6, pag. 37 in

Page 19: Dr. Daniela Diculencu

Bacteriologia Virusologia Parazitologia Epidemiologia vol 60 nr.3-4/2015 ISSN: 1220-3696.

57. Pavel I., Macovei I.I., Peter S., Rusu- Cordunean F., Diculencu D., Grigoriu B.D.: Identificarea si caracterizarea tulpinilor de Mycobacterium tuberculosis multi-drog rezistente prin secventiere NGS cu platforma Ion Torrent. A VIII Conferinta Nationala de Microbiologie si Epidemiologie Bucuresti 12-14 Noiembrie 2015, Comunicare orala nr. 7 pag. 38 in Bacteriologia Virusologia Parazitologia Epidemiologia vol 60 nr. 3-4/2015 ISSN: 1220-3696.

58. Peter S., Pavel I., ., Rusu- Cordunean F., Macovei I.I., Diculencu D., Grigoriu B.D.: Predictia rezistentei la rifamicine a tulpinilor de Mycobacterium tuberculosis multidrug rezistente din Romania. A VIII Conferinta Nationala de Microbiologie si Epidemiologie Bucuresti 12-14 Noiembrie 2015, Comunicare orala in cadrul Simpozionului Tuberculoza multi- drog rezistenta, S5 pag. 60 in Bacteriologia Virusologia Parazitologia Epidemiologia vol 60 nr. 3-4/2015 ISSN: 1220-3696.

59. Peter S., Macovei I.I., Diculencu D., Grigoriu B.D.Detectia rapida a Mycobacterium tuberculosis din cultura MODS prin PCR. A VIII Conferinta Nationala de Microbiologie si Epidemiologie Bucuresti 12-14 Noiembrie 2015, poster nr. 10, pag. 75 in Bacteriologia Virusologia Parazitologia Epidemiologia vol 60 nr. 3-4/2015 ISSN: 1220-3696.

Carti

1. Daniela Diculencu: Origins of Microbiology in Medical Microbiology, ed. Luminita, Smaranda Iancu, 1996, University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa” Iasi, Microbiology Department, pag 5-11.

Page 20: Dr. Daniela Diculencu

2. Daniela Diculencu: Bacterial cell structures. The microscope in Medical Microbiology, ed. Luminita, Smaranda Iancu, 1996, University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa” Iasi, Microbiology Department, pag 12- 23.

3. Daniela Diculencu: Relationship microorganisms- human host in Medical Microbiology, ed. Luminita, Smaranda Iancu, 1996, University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa” Iasi, Microbiology Department, pag 70- 74.

4. Daniela Diculencu: Microbial pathogenity and antiinfectious defence in Medical Microbiology, ed. Luminita, Smaranda Iancu, 1996, University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa” Iasi, Microbiology Department, pag 75- 84.

5. Daniela Diculencu: Immune system effectors; their implication in antimicrobial defence and microorganisms pathogenity in Medical Microbiology, ed. Luminita, Smaranda Iancu, 1996, University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa” Iasi, Microbiology Department, pag 85- 95.

6. Daniela Diculencu: Infection in Medical Microbiology, ed. Luminita, Smaranda Iancu, 1996, University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa” Iasi, Microbiology Department, pag 96- 101.

7. Daniela Diculencu: Diagnosis principles in Medical Microbiology, ed. Luminita, Smaranda Iancu, 1996, University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa” Iasi, Microbiology Department, pag 174-182.

8. Daniela Diculencu: Blood cultures in infections diagnosis in Medical Microbiology, ed. Luminita, Smaranda Iancu, 1996, University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa” Iasi, Microbiology Department, pag 183-184

9. Daniela Diculencu: Microbiological examination of the cerebro- spinal fluid in central nervous system infections in Medical Microbiology, ed. Luminita, Smaranda Iancu, 1996, University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa” Iasi, Microbiology Department, pag 186-190

10. Daniela Diculencu, Olivia Paduraru, Carmen Panzaru: Bacteria that enter the body via respiratory tract in Medical Microbiology, ed. Luminita, Smaranda Iancu, 1996, University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa” Iasi, Microbiology Department, pag 261-292

Page 21: Dr. Daniela Diculencu

11. Daniela Diculencu: Etiologic investigation in lower respiratory tract infections in Medical Microbiology, ed. Luminita, Smaranda Iancu, 1996, University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa” Iasi, Microbiology Department, pag 301-304.

12. Daniela Diculencu si C. Apetrei: Microorganisms that enter the body via genitourinary tract in Medical Microbiology, ed. Luminita, Smaranda Iancu, 1996, University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa” Iasi, Microbiology Department, pag 351-362.

13. Daniela Diculencu: Microbiological examination of urine for urinary tract infection diagnosis in Medical Microbiology, ed. Luminita, Smaranda Iancu, 1996, University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa” Iasi, Microbiology Department, pag 363- 365.

14. Daniela Diculencu: Etiological investigation in genital tract infections in Medical Microbiology, ed. Luminita, Smaranda Iancu, 1996, University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa” Iasi, Microbiology Department, pag 366- 368.

15. Daniela Diculencu: Mycobacterium tuberculosis in Pneumoftiziologie 2 Tuberculoza: o introducere in pneumologie, ed. Traian Mihaescu, Edit DAN 1999 pag 17-24.

16. Daniela Diculencu, Gh. Mitreanu: Diagnosticul de laborator al tuberculozei, in Pneumoftiziologie- Lucrari Practice, autori: C. Cojocaru, Zitta Tarevici, T. Mihaescu, 2001, ed. EditDan, pag 19- 24.

17. Daniela Diculencu: Acutizari infectioase in bronsita cronica in Bronhopneumopatia obstructive cronica . Seria Pneumoftiziologia, ed. T. Mihaescu, Edit DAN 2002 pag 87-92.

18. Daniela Diculencu: Examenul microscopic in Indrumar de tehnici de laborator de bacteriologie BK, autori: Daniela Homorodean, Olga Moldovan, Daniela Diculencu, Gratiela Chiriac, Ionela Muntean2005, pag: 13-22, ISBN 973-0-04173-3.

19. Daniela Diculencu: Testarea sensibilitatii la antibiotice si interpretarea rezultatelor. Impactul acestora asupra deciziei terapeutice in Ghid de antibioticoterapie pentru practica medicala in Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, editia a V-a , autori: Doina Azoicai, Doina Carmen Manciuc, Edit Dan, 2006, pag 105-120.

20. Daniela Diculencu: Testarea sensibilitatii la antibiotice si interpretarea rezultatelor. Prezentarea noutatilor aduse de Performance Standarts for Antimicrobial Susceptibility Testing: Sixteenth Informational Suppliment in Ghid de antibioticoterapie pentru practica medicala in Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi,

Page 22: Dr. Daniela Diculencu

editia a VI-a , autori: Doina Azoicai, Doina Carmen Manciuc, Edit Dan, 2007, pag 105-112