Atestat AutoCAD

25
Grup Scolar Industrial de Constructii nr.2 Proiect de specializare Indrumator: Elev: Zamfir Andrei Bucurescu Specializare: 1

description

Exemplu de atestat , proiect de specializare.

Transcript of Atestat AutoCAD

Page 1: Atestat AutoCAD

Grup Scolar Industrial de Constructii nr.2

Proiect de specializare

Indrumator: Elev: Zamfir Andrei

Bucurescu Specializare:

Iuliana Tehnician Proiectant CAD

1

Page 2: Atestat AutoCAD

Argument

Programul AUTO-CAD ( Computer Aided Design, proiectare asistata de

calculator), ocupa un loc foarte important in plaja aplicaţiilor vectoriale.

AutoCad este un program foarte utilizat pentru proiectarea si desenarea asistata

de calculator.

Fisierele folosite de AutoCad sunt de tip DWG si DXF (Drawing eXchange

Format).

Exista foarte multe avantaje intre desenarea cu ajutorul unui soft de tip CAD si

desenarea tradiţionala cu instrumente clasice, la planşeta. Aceste avantaje ar fi:

un sistem de cotare extreme de bine elaborate si precis

posibilitatea editarii in doua si trei dimensiuni

acurateţea acestuia

posibilitatea automatizarii programului prin utilizarea rutinelor AutoLISP, etc.

calitatea superioara a desenului realizat pe calculator

timp de execuţie mult mai scurt

precizia foarte mare, ea mergand pana la 16 zecimale

Ţinand cont de cele spuse mai sus aş vrea sa punctez ca acest program,

AutoCad, este unul foarte important in realizarea desenelor, el fiind folosit in

arhitectura, medicina, geografie, etc. AutoCad ofera trei metode de creare a modelelor

3D: Modelarea Wire-Frame, Modelarea Suprafetelor si Modelarea Solidelor.

2

Page 3: Atestat AutoCAD

Cu ajutorul suprafetelor, desenarea unui simplu cub necesita mai multe operatii,

pe cand cu solidele, se poate crea un solid cu ajutorul unei singure comezi. Unui solid i

se pot atribui anumite materiale, calculatorul poate sa gaseasca proprietatile fizice ale

solidului, cum ar fi greutatea, centrul de greutate. Este mult mai usor sa cream solide

utilizand Modelarea Solidelor si sunt numeroase avantaje ale acestei tehnici, in special

in inginerie si desenul tehnic.

  Ce este AutoCAD?

AutoCAD este cel mai raspândit mediu de grafica si proiectare asistata de calculator.

În anul 1982, rula prima versiune a acestuia, denumita ″MicroCAD“, utilizata pe calculatoare cu procesor Intel 8080. Cel mai popular produs soft al firmei americane Autodesk a ajuns acum la versiunea denumita AutoCAD 2011. A cucerit America, apoi Europa si Australia. Este tradus în 18 limbi ale globului. Are milioane de utilizatori licentiati pe toate continentele, în mari companii industriale sau de constructii, în universitati si firme de proiectare. Are milioane de fani, înscrisi în cluburi. Are reviste dedicate, scoli speciale de instruire, congrese specializate. Are un format soft recunoscut pe mapamond, *.dwg, compatibil cu aproape orice mediu de proiectare asistata de calculator.

AutoCAD este o poarta spre lumea virtuala si în acelasi timp un instrument esential de modelare a acestei lumi.

  Pentru cine este AutoCAD?

AutoCAD este un produs soft profesional, destinat proiectantilor profesionisti din toate domeniile tehnic 818f53i e, arhitectilor si cercetatorilor stiintifici din diverse specialitati. Mediul AutoCAD creaza conditii optime de dezvoltare a proiectelor tehnice din cele mai variate domenii. De aceea, AutoCAD este folosit de cea mai diversa familie de proiectanti, din cele mai diverse domenii tehnice de activitate.

3

Page 4: Atestat AutoCAD

1. Se stabilesc limitele (210,297)

.

2. Se deseneaza axa de simetrie:

4

Page 5: Atestat AutoCAD

3. Folosim comanda “line” cu ajutorul careia la distanta de 50 de varful axei trasam o linie de L=22 perpendicular pa axa de simetrie, iar apoi o unim cu varful axei.

5

Page 6: Atestat AutoCAD

4. Se traseaza un segment de L=23 incepand din coltul dreapta al desenului.

6

Page 7: Atestat AutoCAD

5.Se traseaza in sus o linie de L=5 din coltul dreapta al desenului, si apoi in partea dreapta se mai traseaza o linie de lungime L=17.

7

Page 8: Atestat AutoCAD

6. din locul unde am ramas coboram un segment de lingime L=3 iar apoi ne deplasam in dreapta pe l lungime L=40.

7. Dup ace am sters toate luniile ajutatoare unim desenul cu ajutorul comenzi “Join” din meniul “Pedit”.

8

Page 9: Atestat AutoCAD

8. Dup ace unim desenul luam comanda “Revolve”, selectam desenul, selectam axa fata de care se va roti desenul si selectam unghiul de rotire 360.

9

Page 10: Atestat AutoCAD

9. Asa va arata desenul dupa rotire.

10

Page 11: Atestat AutoCAD

10. Din meniul “Shade” selectam comanda “Gouraud Shaded” pentru umplerea desenului.

11.Cu ajutorul UCS-ului selectam comanda UCS Origin si astfel suprafata selectata devine noua suprafata de desenat.

11

Page 12: Atestat AutoCAD

12. Din meniul Shade luam comanda 2D Wireframe pentru vederea desenului 2D.

12

Page 13: Atestat AutoCAD

13. Desenam un patrat de L=20.

14. Cu ajutorul comenzi Join unim patratul pentru a putea fi trecut mai tarziu in 3D si

13

Page 14: Atestat AutoCAD

15. Dupa ce patratul a fost unit folosim comanda “Extrude” pentu a transforma patratul intr-un cub.

16.Dupa extrudare desenul va arata astfel in 2D

14

Page 15: Atestat AutoCAD

17.in final desenul va arata astfel:

15

Page 16: Atestat AutoCAD

Norme de prevenire a incendiilor in

laboratorul de informatica

Prevenirea incendiilor in laboratorul de informatica:

Incendiile in scoli pot provoca, prin amploarea lor, multe pagube umane si materiale. Factorii, precum timpul mare de descoperire a unui incendiu, momentul intarziat al alarmarii persoanelor aflate in pericol, necunoasterea cladirii si a modului de comportare de catre persoane, pot intarzia inceputul evacuarii sau pot conduce la alegerea unui drum mai lung pana la iesire in loc de drumul scurt.

Pentru a evita producerea unor astfel de situatii, va rugam sa respectati urmatoarele masuri de prevenire :

-Caile de evacuare si salvare din unitatile de invatamant (coridoare, scari, iesiri) trebuie sa fiepermanent utilizabile, iar latimea acestora nu trebuie ingustata prin amplasarea de automade pentru sucuri, dulapuri, etc.

-Usile trebui tinute permanent inchise. In caz de incendiu, pe timpul parcurgerii traseului de evacuare , se va urmari inchiderea tuturor usilor, fara insa a le bloca.

-functionarea sistemului de alarma trebuie verificata in afara orelor de invatamant.

-semnalul de alarmare trebuie cunoscut de catre profesori si elevi.

16

Page 17: Atestat AutoCAD

Se recomanda pregatirea si a altor echipamente de alarmare de rezerva(de exemplu clopotel, megafon, etc.)

-stingatoarela si hidrantii trebuie sa fie permanent accesibile si in stare de functionare.

-clasele cu copii cu handicap locomotor trebuie amplasate pe cat posibil la parter.

Daca acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru acesti elevi clasele din care calea de evacuare pana in exterior este cea mai scurta.

-In cadrul orelor speciale, in baza proggramei de invatamant, elevilor li se vor transmite cunostintele generale in domeniul apararii impotriva incendiilor.

-In fiecare sala de clasa se vor afisa instructiunile pe care elevii si profesorii trebuie sa le cunoasca si sa le urmeze in cazul declansarii alarmei de evacuare.

Profesorii au rolul de ai instrui pe elevi in ceea ce priveste pregatirea in domeniul apararii impotriva incendiilor, cunoasterea planului de alarmare si evacuare si a comportamentului pe care trebuie sa-l aiba in caz de incendiu.

La predarea acestor cursuri pot participa si pompierii militari.

17

Page 18: Atestat AutoCAD

Norme tehnice de securitatea muncii (N.T.S.M.)

1. Aparatele şi montajele vor fi folosite numai la tensiunea pentru care au fost construite.

2. Nu se vor efectua montaje sau se vor repara aparate aflate sub tensiune.3. Nu se lucrează cu conductori neizolaţi şi de asemenea nu se lucrează cu mâini ud.4. Masa de lucru trebuie să fie uscată şi acoperită cu un material isolator.5. Alimentarea de la reţea se va face printr-un tablou cu siguranţe fuzibile calibrate

sau întrerupătoare automate .6. Părţile metalice ale aparatului sub tensiune vor fi legate la pământ.7. Uneltele de lucru vor avea mânere izolate, rezistente la tensiunile folosite .8. Cablurile calculatoarelor vor fi izolate .

Observatii elevi:

Accesul elevilor în laborator se face numai în prezenţa profesorului sau cu acordul acestuia.

Calculatoarele şi echipamentele periferice din laborator nu se vor muta şi nu vor fi lovite sau expuse unor condiţii necorespunzătoare de lucru.

Este interzisă demontarea aparatelor, detaşarea carcaselor, efectuarea reglajelor sau accesul la componentele interne ale calculatoarelor (activitate rezervată administratorului de reţea).

Este interzisă utilizarea, de către elevi, a unităţilor floppy, a CD-ROM-urilor şi a discurilor amovibile, fără acordul explicit al profesorului, justificat de necesităţi didactice obiective.

Este interzisă modificarea fişierelor de configurare şi a celor al căror rol nu este foarte bine cunoscut.

Este interzisă utilizarea altor programe în afara celor impuse de conţinutul disciplinei de studiu sau indicate de profesor.

Este interzisă navigarea pe Internet, în timpul orelor de curs, precum şi descărcarea de programe şi fişiere (jocuri, poze ş.a.), fără acordul explicit al profesorului.

Nu este admisă intervenţia la tablouri electrice, prize, ştechere, mufe etc.Se va respecta, cu stricteţe, distribuţia pe posturi de lucru efectuată de profesor.

18

Page 19: Atestat AutoCAD

Fiecare elev răspunde de postul de lucru la care îşi desfăşoară activitatea (mobilier şi sistem de calcul).

Elevii sunt obligaţi să verifice, la începutul lucrului, integritatea mobilierului şi a sistemului de calcul de care răspund şi să semnaleze profesorului neregulile (modificările) depistate, semnând pentru aceasta în fişa postului.

La sfârşitul unei sesiuni de lucru, elevul este obligat să predea postul la care a lucrat profesorului sau administratorului de reţea, completând în mod corespunzător fişa postului.

Orice deteriorare a mobilierului sau a sistemului de calcul de la un post de lucru este imputată financiar titularului postului respectiv (conform distribuţiei pe posturi făcută de profesor).

În timpul orelor, suporturile de informaţie necesare procesului instructiv-educativ vor fi manevrate doar de către profesor (sau cu acordul acestuia)

19

Page 20: Atestat AutoCAD

Bibliografie

Auto-CAD 2005, Editura: Teora, Autor David J. Harrington, An aparitie:2005.

Auto-CAD 2006 pentru ingineri,Editura: Teora, Autor: Ionel simeon, An aparitie:2006.

Ghid de utilizare a Auto-CAD-ului, Editura: Didactica si Pedagogica, Autor: Maria Iftemie, An aparitie 2007

20

Page 21: Atestat AutoCAD

Cuprins

Argument…………………………………………………………………2

Prezentarea proiectului…………………………………………………4

Norme de prevenire a incendiilor in laboratorul de informatica……16

Norme tehnice de securitate a muncii…………….………………….18

Bibliografie………………………………………………………………20

Cuprins…………………………………………………………………..21

21