Antreprenoriat la Feminin - Conferinta de lansare

of 34 /34
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!

Embed Size (px)

Transcript of Antreprenoriat la Feminin - Conferinta de lansare

 • 1. Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni!

2. Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 3. Proiectul este finan at prinProgramul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 6 Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenie 6.3 Promovarea egalitii de anse pe piaa munciiCONTEXTULPROIECTULUI Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 4. S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULTING S.R.L. (EPC) Partener Lider ESSEC Business School ParisPartener Transna ional Camera de Comer i Industriea MunicipiuluiBucureti (CCIB) Partener Asociaia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF)- Partener Parteneriatul in cadrul proiectului Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 5. Data de start a proiectului: 28.10.2010 Data de ncheiere a proiectului: 28.06.2013Durata: 32 luni Bugetul proiectului:17.278.006 lei, din care 5% reprezint contribu ia partenerilor Loca ia proiectului:Regiunile:Nord-Est, Bucureti-Ilfov, Sud-Muntenia COORDONATE ALE PROIECTULUI Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 6. OBIECTIVELE PROIECTULUI Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! Imbunatatirea accesului femeilor pe piata muncii din regiunile Nord-Est, Sud-Muntenia si Bucuresti Ilfov, prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale ca urmare a participarii la programe de informare si formare profesionala antreprenoriala pentru femei.Asigurarea accesului egal pe piata muncii a femeilor din regiunile Nord-Est, Sud- Muntenia si Bucuresti Ilfov, prin cresterea competitivitatii si adaptabilitatii acestora la evolutiile si schimbarile din piata muncii ca urmare a participarii la programe de formare si informare in domeniul antreprenoriatului Dezvoltarea competentelor antreprenoriale a 1008 femei care intentioneaza sa initieze /dezvolte afaceri sau activitati pe cont propriu din regiunile Nord-Est, Sud-Muntenia si Bucuresti Ilfov Cresterea gradului de incluziune a femeilor pe piata muncii ca urmare a desfasurarii campaniilor de promovare si stimulare a spiritului antreprenorial in randul femeilor, in scopul manifestarii acestora ca intreprinzatori activi Asigurarea transferului de know-how si best practice in domeniu antreprenoriatului feminin la nivel interregional si transnational prin crearea parteneriatului durabil si instruirea unui grup de 12 experti Generarea unui model practic de formare profesionala antreprenoriala pentru femei la nivel interregional, replicabil si in alte regiuni sau domenii de activitate Obiectiv gerneralObiective specifice 7. ACTIVIT ILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

 • Realizarea studiului de cercetare n domeniul antreprenoriatului feminin
 • Formare de formatori n antreprenoriat feminin
 • Realizarea portalului "Antreprenoriatul la feminin
 • Realizarea Evenimentelor i a Campaniilor de informare, con tientizare i schimb de bune practici pentru femeile antreprenor
 • Realizarea cursurilor de instruire "Antreprenoriatul la feminin" pentru grupurile int
 • Evaluarea impactului form rii antreprenoriale asupra grupului int

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 8. GRUPURI INT

 • 1008 femei, pentru formare:
 • - 252 de femei antreprenoare;
 • - 504 de femei care vor s ini ieze i/sau s dezvolte o afacere;
 • - 252 de tinere eleve de liceu (an terminal) i studente.
 • 20.000 persoane informate cu privire la egalitatea de anseprin campaniile de comunicare.
 • Mass-media local din cele 3 regiuni i Mass-media na ional

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 9. Prezentarea Partenerilor Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 10. EUROPEAN PROJECT CONSULTING Partener Lider Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 11. Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! EUROPEAN PROJECT CONSULTINGeste o companie rom neasc ce ofer consultan n management i afaceri. Compania ofer servicii pentru autorit i ale administra iei publice, dar i pentru persoane fizice i juridice din domeniul privat.ECHIP NCREDERE VIITOR Sprijinirea autorit ilor publice locale i a companiilor private pentru a contribui la dezvoltarea economic i social a Rom niei n contextul UE prin: Dezvoltare strategic Accesarea fondurilor europene 12. SERVICIILE OFERITE DE EPC

 • Domeniile n careEUROPEAN PROJECT CONSULTINGofer consultan sunt variate ;printre acestea se num r :
 • gestionarea i atragerea fondurilor europene
 • elaborarea de documenta ii tehnico-economice i cereri de finan are pentru fonduri europene i na ionale
 • management de proiect
 • realizarea de strategii de dezvoltare local pentru autorit i publice i companii private
 • formarea profesional a adul ilor
 • c onsultan n afaceri

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 13. EUROPEAN PROJECT CONSULTING

 • Este autorizat CNFPA pentru organizarea programelor profesionale de perfec ionare :
 • -Management de proiect
 • -Expert Fonduri Structurale i de Coeziune Europene
 • -Manager Resurse Umane
 • -Expert Achizi ii Publice
 • -Competen e antreprenoriale
 • Atestat ca institu ie de cercetare-dezvoltare, de Autoritatea Na ional pentru Cercetare tiin ific .
 • Prin calitatea sa de furnizor autorizat de educa ie(R.E.P.)este o organiza ie aprobat deProject Management Institute (PMI)s emit unit i de dezvoltare profesional (PDU) pentru cursurile sale de formarePMP (Project Management Profesional) , conferindu-le astfel absolven ilor acestor cursuri o dubl recunoa tere: una la nivel na ional certificarea CNFPA i alta interna ional conferit de prestigioasa asocia ie interna ional PMI
 • Compania este reprezentant exclusiv pentru Rom nia alRita Mulcahy Corporation( www.rmcproject.com ), companie interna ional de renume n management de proiect.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 14. ECHIPA EPC

 • Echipa noastr este format din:
 • exper i cu preg tire universitar i post-universitar , ce de in certific ri na ionale i interna ionale n domeniul managementului de proiect, managementului fondurilor structurale i de coeziune europene, managementului achizi iilor publice i managementului resurselor umane.
 • colaboratori din toat ara, specializa i n domenii variate precum: economie, statistic , transport, turism, mediu, etc.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 15. IMPLICAREA N CADRUL PROIECTULUI

 • Liderul coordoneaz i monitorizeaz implementarea proiectului,implicndu-se n toate activit ile desf urate :
 • Managementul proiectului
 • Realizarea achiziiilor proiectului
 • Realizarea studiului cercetare
 • Realizare studiu comparativ privind situatia antreprenoriatului feminin la nivel regional, national si european
 • Identificarea nevoilor de formare a persoanelor din grupului in t n domeniul antreprenorial
 • Formare de formatori n antreprenoriat
 • Organizarea sesiunilor de formare pentru formatori
 • Desf urarea cursurilorde instruire isesiunilor decoaching
 • Evaluare a i certificare aformatori lor
 • Desf urarea superviz r ii i coaching

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 16. Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni!

 • Realizarea portalului "Antreprenoriatul la feminin
 • Crearea portalului
 • Realizarea activitilor de informare i consiliere on-line
 • Realizarea Evenimentelor i a Campaniilor de Informare, Contientizare i schimb de bune practici pentru femeile antreprenor
  • Campania ntreprinderea i coala" pentru tinerele femei antreprenor.
  • Campania "Afl cum!" pentru promovarea pove tilor de succes ale femeilorantreprenor.
  • Campania "Po i Singur !" pentru femei angajate sau inactive pe pia a muncii n scopul ncuraj rii desf ur rii activit i lor pe cont propriu.
  • Campania "Fii antreprenoare!" pentru ncurajarea dezvolt rii competen elor antreprenoriale ale femeilor.
 • Realizarea cursurilor de instruire "Antreprenoriatul la feminin" pentru grupurile int
  • Organizarea sesiunilor de formare.
  • Realizarea ghidului de instruire Antreprenoriatul la feminin
 • Evaluarea impactului formrii antreprenoriale asupra grupului int

IMPLICAREA N CADRUL PROIECTULUI 17. SUNTEM APROAPE DE CLIEN II N O TRI: Sediul:Bucure ti Puncte de lucru:Slobozia, Pite ti.Website:www.eupc.ro Telefon:021 311 12 01 Fax:021 311 12 03 E-mail:[email_address] Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 18. ESSEC BUSINESS SCHOOL PARIS Partener Transna ional Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 19. ESSEC BUSINESS SCHOOL

 • 3c ampusuri : Cergy, Paris, Singapore ;
 • 1centru de cercetare n Romnia;
 • Bu g et : 85milioane ;
 • 6500 studen idintre care40%studeni strini;
 • 120parteneri academici;
 • 35programe de diplom;
 • 17aranjamente pentru dubl diplom;
 • 135membrii permaneni n corpul profesoral;
 • 17departamente de cercetare i educaie;
 • + 700 artic ole i cripubli caten 5ani;
 • + 35 000absolveni;

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 20. ANTREPRENORIAT LA FEMININLA ESSEC

 • Crearea:a fost consultat un studiu care arat c principalele motive pentru care o femeie nu i ncepe propria afacere sunt:culturale, economiceimateriale .
 • Rata de succes : 90% din aplicani au reuit s i creeze propria afacere.
 • Principalele motive pentru care programul funcioneaz:femeile dezvolt o reea + activitile incluse n program le ofer posibilitatea s i mbunteasc proiectul.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 21. ESSEC N ANTREPRENORIAT LA FEMININ Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni!

 • De ce ESSEC ?
 • Deoarece am implementat dejaunprogramsimilar , care s-a dovedit a fi un succes;
 • Suntem specializai nantreprenoriati avem o tradiie de excelen n acestdomeniu;
 • Activitile ESSECn cadrul proiectului:
 • Transferul de know-how;
 • Coaching;
 • Formarea formatorilor;
 • Participarea la crearea studiului de cercetare n domeniul antreprenoriatuluifeminin.

22. ESSEC N ANTREPRENORIAT LA FEMININ Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! Context :Un studiu efectuat la ESSEC arat c principalele motive pentru care o femeie nu i ncepe propria afacere sunt:culturale ,economiceimateriale .Schimbare de comportament n UE :n Romania dar i n alte ri cum ar fi: Republica Ceh, Islanda, Ungaria. 23. CAMERA DE COMER I INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURE TI Partener Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 24.

 • este o organizaie autonom , neguvernamental , apolitic, f r scop patrimonial, non-profit, cu personalitate juridic , de utilitate public , destinat reprezentrii, ap r rii i susinerii intereselor membrilor si i a celorlali operatori economici din municipiul Bucureti, pentru dezvoltarea comerului i industriei, agriculturii i serviciilor corespunztor cerinelor economiei de pia.
 • m embrii CCIB i desf oar activitatea n cadrul a cinci sec iuni, respectiv: Servicii, Industrie, Comer , Turism i Membri iColectivi.
 • este atestat s desf oare activit i de cercetare ,dezvoltare conform HG 551/ 2007 i desf oar activit i de formare profesional (cod CAEN 8559).

CAMERA DE COMER SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURETI Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 25. CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC CTT-CCIB

 • Compartiment n cadrul CCIB; nu are subdiviziuni
 • OFERTA PENTRU INOVARE SI TRANSFER
  • Asisten a n afaceri pentru inovare i transfer tehnologic; n domeniul propriet ii intelectuale;
  • Consultan a n domeniul legislativ la nivel na ional i european;
  • Asigurarea accesului la baze de date specializate;
  • Accesare de fonduri n cadrul programelor de finan are na ionale i interna ionale;
  • Organizare de evenimente.
 • Detalii:www.ccib.ro/ctt;
 • E-mail:[email_address] ;[email_address] ;[email_address] ;[email_address]

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 26. IMPLICAREA N CADRUL PROIECTULUI

 • Este implicat n activit i de management al proiectului prin membrii echipei de proiect:
  • Responsabil campanii
  • Coordinator tiin ific studiu
  • Responsabil cursan i
 • Activit i:
 • 1. Realizare studiu cercetare n domeniul antreprenoriatului feminin.
 • 1.1.Realizare studiu comparativ situa ia antreprenoriatului feminin la nivel regional, na ional i european, cu scopul de a ob ine o imagine real a barierelor existente n domeniul antreprenorial feminin. Suplimentar studiul va propune direc ii de urmat n vederea accesului egal al femeilor pe pia a antreprenorial .
 • 1.2.Identificare nevoi de formare a persoanelor din grupul int n domeniul antreprenorial, pentru realizarea programelor personalizate de formare profesional pentru categoriile din grupul int ; programul va fi adaptat la dinamica pie ei de munc regionale, na ionale i europene av nd ca punct de plecare indicatorii studiului comparativ.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 27. IMPLICAREA IN CADRUL PROIECTULUI

 • 3.Realizarea portalului "Antreprenoriatul la feminin".
  • 3.2.Realizare activit i de informare i consiliere on-line
 • 4. Realizarea Campaniilor de informare, con tientizare i schimb de bune practici pentru femeile antreprenor.
  • 4.1.Campania ntreprinderea i coala" pentru tinerele femei antreprenor.
  • 4.2.Campania "Afl cum!" pentru promovarea pove tilor de succes ale femeilorantreprenor.
  • 4.3.Campania "Po i Singur !" pentru femei angajate sau inactive pe pia a muncii n scopul ncuraj rii desf ur rii activit ilor pe cont propriu.
  • 4.4.Campania "Fii antreprenoare!" pentru ncurajarea dezvolt rii competen elor antreprenoriale ale femeilor.
 • 5. Realizare cursuri de instruire "Antreprenoriatul la feminin" pentru grupurile int .
  • 5.1.Organizarea sesiunilor de formare.
  • 5.3.Realizare ghid de instruire Antreprenoriatul la feminin
 • 6. Evaluarea impactului form rii antreprenoriale asupra grupului int .

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 28. ASOCIA IA PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI FEMININ Partener Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 29. ASOCIA IA PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI FEMININ

 • Constituire:august 2001
 • Misiune:Sprijinirea particip rii femeii n afaceri ca ntreprinz toare, manager, salariat folosind informa ia, comunicarea i asocierea
 • Membru fondator de coali ii:CAFA - Coali ia Asocia iilor Femeilor de Afaceri din Rom nia i a Coali iei Asocia iilor Femeilor de Afaceri din Balcani

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 30. OBIECTIVE

 • Dezvoltarea culturii antreprenoriale i asociative n special n r ndul tinerelor absolvente
 • Implementarea egalit ii de anse pe pia a muncii
 • ncurajarea ini iativei private a femeilor i dezvoltarea capacit ii lor de ac iune i de conducere
 • Dezvoltarea de parteneriate cu institu ii publice i organiza ii similare din ar i str inatate

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 31. SERVICII OFERITE

 • informare
 • consiliere-ini iere n afaceri
 • formare de opinii
 • o portunit i de munc
 • orientarea voca ional a studentelor
 • organizare de cursuri, seminarii, nt lniri de afaceri

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 32. ESTE NEVOIE DE MAI MULTE FEMEI N AFACERI

 • Aplicarea unor m suri de sprijinire a antreprenoriatului feminin
 • nt rirea pozi iei femeii pe pia a muncii
 • Crearea de re ele ale femeilor de afaceri (promovare modele, mentorat, schimb de informa ii, dezvoltare de parteneriate)
 • Cre terea rolului asocia iilor de afaceri n sus inerea antreprenoriatului feminin

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 33. IMPLICAREA N CADRUL PROIECTULUI

 • Parte ne rul este implicatatat nmanagementul proiectului,cati nrealizarea urmtoarelor activiti:
 • Realizare studiu cercetare n domeniul antreprenoriatului feminin .
 • Realizarea portalului "Antreprenoriatul la feminin".
 • Realizarea Campaniilor de informare, constientizare i schimb de bune practici pentru femeile antreprenor
 • Realizare cursuri de instruire "Antreprenoriatul la feminin" pentru grupurile int
 • Evaluarea impactului form rii antreprenoriale asupra grupului int

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 34. Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! Titlul programului:Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Proiect: Antreprenoriatul la feminin Editor: S.C. European Project Consulting S.R.L Februarie 2011 Coninutul acestui material nu reprezint n mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului Romniei