Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

25
ANALIZA DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII 1, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 63, 67, 75, 95 1. Calculaţi şi interpretaţi situaţia netă a unei întreprinderi care prezintă următoarea situaţie financiară: Indicator 31.12.n Imobilizări 2000 Stocuri 500 Creanţe 150 Disponibilităţi 50 Datorii mai mari de un an 1150 Datorii mai mici de un an 350 Rezolvare: Situatia neta a intreprinderii = Active totale - Datorii totale - Venituri in avans = (2.000+500+150+50)- (1.150+350) = 1.200 => se observa o situatie neta pozitiva a intreprinderii 4. Analizaţi poziţia financiară a unei întreprinderi din domeniul industriei prelucrătoare care prezintă următoarele informaţii bilanţiere: Indicator 31.12.n Imobilizări 100000 Stocuri 20000 Creanţe 40000 Disponibilităţi 5000 Capitaluri proprii 65000 Datorii mai mari de un an 50000 Datorii de exploatare 47000 Datorii bancare pe termen foarte scurt 3000 Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le in clase corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite ‘structurile situatiilor financiare’. Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si capitalul propriu. BILANT Active imobilizate =100.000 Active curente = stocuri + creante + disponibilitati = =20.000 + 40.000 + 5.000 = 65.000 TOTAL ACTIVE = 165.000 Capital si rezerve = 65.000 Datorii pe ternem lung = 50.000 Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f. scurt=47.000 + 3.000 = 50.000 TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 165.000 PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 1. Indicatori de lichiditate: a) Indicatorul lichiditatii curente Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 65.000 = 1.3 Datorii curente 50.000 -activ curente = stocuri + creante + disponibilitati = 20.000+40.000+5.000=65.000 -datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori) =3.000+47.000=50.000 * valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2; * ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. b) Indicatorul lichiditatii imediate Active curente - Stocuri =(Indicatorul test acid) = 65.000-20.000 = 0.9

Transcript of Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

Page 1: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

ANALIZA DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII

1, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 63, 67, 75, 95

1. Calculaţi şi interpretaţi situaţia netă a unei întreprinderi care prezintă următoarea situaţie financiară:Indicator 31.12.nImobilizări 2000Stocuri 500Creanţe 150Disponibilităţi 50Datorii mai mari de un an 1150Datorii mai mici de un an 350Rezolvare:Situatia neta a intreprinderii = Active totale - Datorii totale - Venituri in avans = (2.000+500+150+50)-(1.150+350) = 1.200 => se observa o situatie neta pozitiva a intreprinderii

4. Analizaţi poziţia financiară a unei întreprinderi din domeniul industriei prelucrătoare care prezintăurmătoarele informaţii bilanţiere:

Indicator 31.12.nImobilizări 100000Stocuri 20000Creanţe 40000Disponibilităţi 5000Capitaluri proprii 65000Datorii mai mari de un an 50000Datorii de exploatare 47000Datorii bancare pe termen foarte scurt 3000

Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le in clase corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite ‘structurile situatiilor financiare’. Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si capitalul propriu.BILANT Active imobilizate =100.000Active curente = stocuri + creante + disponibilitati = =20.000 + 40.000 + 5.000 = 65.000TOTAL ACTIVE = 165.000Capital si rezerve = 65.000Datorii pe ternem lung = 50.000Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f. scurt=47.000 + 3.000 = 50.000TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 165.000PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 1. Indicatori de lichiditate: a) Indicatorul lichiditatii curente Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 65.000 = 1.3 Datorii curente 50.000 -activ curente = stocuri + creante + disponibilitati = 20.000+40.000+5.000=65.000 -datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori) =3.000+47.000=50.000 * valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2; * ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. b) Indicatorul lichiditatii imediate Active curente - Stocuri =(Indicatorul test acid) = 65.000-20.000 = 0.9

Page 2: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

Datorii curente 50.0002. Indicatori de risc: a) Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat X 100 =50.000 X 100 = 76.92% Capital propriu 65.000 Capital imprumutat X 100 = 50.000 X100 = 43.47%Capital angajat 50.000+65.000 unde: * capital imprumutat = credite peste un an; * capital angajat = capital imprumutat + capital propriu. b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. "Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta." Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Cheltuieli cu dobanda 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la: * Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii; * Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii; * Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar Costul vanzarilor Stoc mediu sau Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate Stoc mediu X 365 Costul vanzarilor * Viteza de rotatie a debitelor-clienti * calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale; * exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate . Sold mediu clienti X 365 Cifra de afaceri "O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). " * Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali. Sold mediu clienti X 365 Achizitii de bunuri (fara servicii) unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri. * Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate Cifra de afaceri Active imobilizate * Viteza de rotatie a activelor totale Cifra de afaceri Total active 4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile: a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere: Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Capital angajat "unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente. " b) Marja bruta din vanzari Profitul brut din vanzari X 100 Cifra de afaceri

Page 3: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.Imaginea fidelă este: o consecinţă a regularităţii şi sincerităţii conturilor;

8. Să se analizeze poziţia financiară a unei întreprinderi din sectorul comercial cu următoarea situaţiebilanţieră:Indicator 31.12.nImobilizări 30000Stocuri 4000Creanţe 5000Disponibilităţi 1000Capitaluri proprii 20000Datorii mai mari de un an 5000Datorii de exploatare 13000Datorii bancare pe termen foarte scurt 2000

Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le in clase corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite ‘structurile situatiilor financiare’.Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si capitalul propriu.I BILANT PATRIMONIAL ACTIVActive imobilizate = 30.000Active curente = stocuri + creante + disponibilitati = 4000 + 5000 + 1000 = 10.000TOTAL ACTIVE = 130.000PASIVCapital si rezerve = 20.000Datorii pe ternem lung = 5000Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f. Scurt = 13.000 + 2.000 = 15.000TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 40.000II BILANTUL FUNCTIONALReprezinta un alt instrument util pentru analiza financiara, el fiind un bilant contabil retratat, posturile fiind ordonate intr-o logica si o oprica diferita de cea dupa functiunea conturilor.Practic, pentru a ordona din punct de vedere functional posturile bilantului contabil, este suficient sa stabilim apartanenta acestora la unul dintre ciclurile de functionare, si anume:- ciclul de investitii- ciclul de exploatare- ciclul de finantareDin punct de vedere structural, bilantul se prezinta astfel:ACTIV PASIVI active stabile(aciclice) AS I surse stabile (aciclice) SSII active ciclice aferente exploatarii ACE II surse ciclice de exploatare SCEIII active ciclice din afara exploatarii ACAE III susrse ciclice din afara exploatarii SCAEIV trezorerie de activ TA IV trezorie de pasiv TPIII ANALIZA STRUCTURII PATRIMONIALE A INTREPRINDERIIA . ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUIa) RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE = ACTIVE IMOBILIZATE * 100 =TOTAL ACTIV30.000 *100 = 23130.000 ACTIVE IMOBILIZATE = IMOB NECORPORALE + IMOB CORPORALE + IMOB IMOB. FIN

Page 4: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

TOTAL ACTIVE = ACTIVE IMOBILIZATE + ACTIVE CIRCULANTE ( STOCURI+CREANTE+INVESTITII PE TERMEN SCURT + DISPONIBILITATI)RATA IMOBILIZARILOR NECORPORALE = IMOB NECORPORALE * 100TOTAL ACTIVRATA IMOBILIZARILOR CORPORALE = IMOB CORPORALE * 100TOTAL ACTIVRATA IMOBILIZARILOR FINANCIARE = IMOBILIZARI FINANCIARE * 100TOTAL ACTIVb) RATA ACTIVELOR CIRCULANTE = ACTIVE CIRCULANTE * 100 = 12.000 *100 = 10TOTAL ACTIV 130.000ACTIVE CIRCULANTE = STOCURI+CREANTE+INVESTITII PE TERMEN SCURT + DISPONIBILITATIRATA STOCURILOR = STOCURI * 100 = 4000 *100 = 31TOTAL ACTIV 130.000RATA CREANTELOR COMERCIALE = CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE *100 = 5000 *100 = 4TOTAL ACTIV 130.000RATA DISPONIBILITATILOR = DISPONIBILITATI SI ACTIVE ASIMILATE*100=1000 *100=1TOTAL ACTIV 130.000B ) ANALIZA STRUCTUTII SURSELOR DE FINANTARE a) RATA STABILITATII FINANCIARE = CAPITALUL PERMANENT * 100TOTAL PASIV= 20.000 * 100 = 16130.000Capital propriu = capital + prime de capital + rezerve de reevaluare+ rezerve + sau - rezultatul reportat + sau - rezultatul exerciţiuluiCapital permanent = capital propriu + provizioane pentru riscuri şi cheltuieli + datorii pe termen lungb) RATA AUTONOMIEI GLOBALE = CAPITAL PROPRIU * 100 = 20000 *100 = 16TOTAL PASIV 130.000c) RATA DATORIILOR PE TERMEN SCURT = DATORII PE TERMEN SCURT * 100=TOTAL PASIV2000 *100 = 2130.000d) RATA DATORIILOR TOTALE = DATORII TOTALE *100=20.000 *100=16TOTAL PASIV 130.000IV ANALIZA ACTIVULUI NET ACTIVUL NET REPREZINTA INTERESUL REZIDUAL AL PROPRIETARELOR IN ACTIVELE INTREPRINDERII DUPA DEDUCEREA TUTUROR DATORIILOR SALE, FIIND SIMILAR AVUTIEI ACESTORA CA URMARE A ALOCARII SI IMPLICARII CAPITALURILOR IN ACTIVITATEA SA.VALOAREA PATRIMONIALA A INTREPRINDERII COINCIDE CU ACTIVUL NET CONTABIL.a) METODA SINTETICA Ant = At-D = 130.000-30.000= 100.000Ant = activ netAt=active totale D=datorii totaleb) METODA ADITIVA Ant = Ks+Rz+Rr+Re-Rrep Ks = capital socialRz= rezerveRr= rezltatul reportatRe=rezultatul exercitiuluiRrep=repartizarile efectuate de reultatul ex in cursul exercitiului respectivV ANALIZA CORELATIEI DINTRE FONDUL DE RULMENT, NEVOIA DE FOND DE RULMENT SI TREZORERIA NETA

Page 5: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

A) FONDUL DE RULMENT IN ACCEPTIUNE PATRIMONIALA este indicatorul care exprima in marime absoluta lichiditatea unei intreprinderi ( pe termen scurt)FR = CAPITALUI PERMANENTE – ACTIVE IMOBILIZATEsauFR = (CAPITALURI PROPRII + DATORII PE TERMEN LUNG ) – ACTIVE IMOBILIZATEFR = (20.000+5000) – 100.000 = -75.000Fondul de rulment patrimonial poate fi privit prin prisma surselor de finantare ca: - fond de rulment propriu RFp = capital propriu – active imobilizate- fond de rulment imprumutat Fri = datorii pe termen lungNEVOIA DE FOND DE RULMENT reprezinta un element avand natura de activ si reprezinta acea parte a activelor circulante care trebuie finantare pe seama fondului de rulmentNFR = (active circulante – disponibilitati – investitii financiare) – obligatii pe termen scurtSauNFR = (stocuri + creante) –(datorii pe termen scurt – credite pe termen scurt)Trezoreria neta reprezinta indicatorul care pune in corelatie fondul de rulment cu necesarul de fond de rulment si exprima:• daca este pozitiva, excedentul de numerar la sfarsitul unui exercitiu financiar• daca este negativa, nevoia de numerar la finalul unui exercitiu financiar, acoperita pe seama creditelor de trezorerie (pe termen scurt)B) FONDUL DE RULMENT IN ACCEPTIUNE FUNCTIONALAFondul de rulment functional este denumit si fondul de rulment net global (FRNG) si reprezinta un element de pasiv, practic, resursa de finantare stabila destinata sa acopereactivele stabile(imobilizarile)FRNG = resurse stabile (aciclice) – active stabile (aciclice)VI PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 1. Indicatori de lichiditate: a) Indicatorul lichiditatii curente = ACTIVE CURENTE/DATORII CURENTE (pe termen scurt)Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 10.000/2000 = 5* activ curente = stocuri + creante + disponibilitati = 4000+5000+1000=10.000* datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare (furnizori) =2000 Valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2; Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Aprecierea generala este ca un nivel de 1,5 – 2 ,0 reprezinta un nivel asigurator al acestei rate, iar un nivel mai mic de 1,0 poate fi un semnal de alarma privind capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile scadente pe termen scurt.b) Indicatorul lichiditatii imediate = (ACTIVE CURENTE – STOCURI ) / DATORII CURENTE = (10.000 ) / 2000 = 5Un nivel de 0.8 -1.0 al acestui indicator este apreciat drept corespunzator, in vreme ce un nivel mai mic de 0.5 poate evidentia probleme de onorare a platilor scadente2. Indicatori de risc: a) Indicatorul gradului de indatorare =CAPITAL IMPRUMUTAT / CAPITAL PROPRIU * 100Sau CAPITAL IMPRUMUTAT / CAPITAL ANGAJAT * 100Capital imprumutat ____________________ X 100 =5000 X 100 = 25% Capital propriu 20.000 Capital imprumutat 50.00 X 100 = 20%Capital angajat 5000+20000 unde: * capital imprumutat = credite peste un an; * capital angajat = capital imprumutat + capital propriu. b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. "Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta."

Page 6: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

formula de calcul = Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobanda 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la: Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii; Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii; * Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar Costul vanzarilor = NR DE ORIStoc mediu sau Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate = Stoc mediu X 365 Costul vanzarilor * Viteza de rotatie a debitelor-clienti calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale; * exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate . = Sold mediu clienti X 365 Cifra de afaceriO valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). " * Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali. = Sold mediu clienti X 365 Achizitii de bunuri (fara servicii) unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri. * Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate = Cifra de afaceri Active imobilizate * Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri Total active 4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile: a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere: = Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Capital angajat unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.b) Marja bruta din vanzari = Profitul brut din vanzari X 100Cifra de afaceri O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim

9. Să se analizeze poziţia financiară a unei întreprinderi din sectorul comercial cu următoarea situaţiebilanţieră:

Indicator 31.12.nImobilizări 30000Stocuri 4000Creanţe 5000Disponibilităţi 1000Capitaluri proprii 20000Datorii mai mari de un an 5000

Page 7: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

Datorii de exploatare 13000Datorii bancare pe termen foarte scurt 2000 (Capital imprumutat / Capital angajat) X 100 = (5.000/5.000+20.000) X100 = 20%unde: * capital imprumutat = credite peste un an; * capital angajat = capital imprumutat + capital propriu. b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta." Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Cheltuieli cu dobanda 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la: * Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii; * Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii; * Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar :Costul vanzarilor /Stoc mediu x Numar de zile de stocareNumar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate sauStoc mediu/ Costul vanzarilor x 365 zileViteza de rotatie a debitelor-clienti :* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale; * exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 365 zileO valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). " * Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali. Sold mediu clienti / Achizitii de bunuri (fara servicii) x 365 zileunde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri. * Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate :Cifra de afaceri/Active imobilizate * Viteza de rotatie a activelor totale :Cifra de afaceri/ Total active 4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile: a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere: Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit /Capital angajat unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente. " b) Marja bruta din vanzari :Profitul brut din vanzari/ Cifra de afaceri x 100 O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

Page 8: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

11. O întreprindere este caracterizată de situaţia bilanţieră descrisă în tabelul de mai jos. Ştiind că imobilizări necorporale în valoare de 200 sunt aferente chelnuielilor de constituire ale întreprinderii, datorii pe termen lung în valoare de 400 reprezintă rate scadente în anul curent, iar 10% din creanţe sunt garanţii de bună execuţie ce vor fi încasate peste 20 de luni să se analizeze poziţia financiară a întreprinderii pe baza bilanţului contabil şi a bilanţului financiar şi să se explice diferenţele constatate.Indicator 31.12.nImobilizări corporale 3000Imobilizări necorporale 800Stocuri 1000Creanţe 2000Disponibilităţi 1000Capitaluri proprii 2000Datorii mai mari de un an 3000Datorii de exploatare 2400Datorii bancare pe termen foarte scurt 400

Datorii pe perioada mai mica de un an =400TOTAL PASIV= 1800+2600+2800+400=7600Astfel, pe baza bilanţului financiar prezentat se poate calcula:a) fondul de rulment FR= Capitaluri permanente –Active imobilizate= 4800-3800=1000b) necesarul de fond de rulmentNFR = Active circulante – Datorii pe termen scurt =2800-2800=0c) trezoreria netaTN = Disponibilitati – Credite de tezorerie =1000-0=1000Din cele calculate, rezulta ca fata de bilantul contabil,in cazul bilantului financiar indicatorii FRN si NFR au valori diferite in timp ce trezoreria este aceiasi.Aceasta se explica prin modul de grupare a elementelor de activ si pasiv in cadrul acestor tipuri de bilanturi.

12. Calculați şi interpretați indicatorii de lichiditate în cele două cazuri şi explicați diferențele.Indicatori de lichiditate:Cazul Bilantului patrimoniala) Lichiditate generala= Active circulante / Datorii curente= 4000/2800=1,43 >1 rezulta ca intreprinderea este capabila sa-si acopere datoriile pe termen scurt din activele circulanteb) lichiditatea redusa= (Active circulante –Stocuri)/ Datorii curente= 3000/2800=1,07O valoare cuprinsa intre 0,5-1 este considerata a fi normalac) lichiditatea imediata = Disponibilitati /Datorii exigibile imediate=1000/2800 =0,36d) Rata solvabilitatii generale = Active totale/Datorii curente=7800/2800= 2,79e) Rata solvabilitatii pe termen lung = Activ total/ Datorii totale=7800/5800= 1,34Un raport mai mic de 1,5 dovedeste riscul de insolvabilitate al intreprinderiiIndicatori de lichiditate:Cazul Bilantului financiara) Lichiditate generala= Active circulante / Datorii curente= 2800/2800=1 =1 rezulta ca intreprinderea este capabila sa-si acopere datoriile pe termen scurt din activele circulante insa este la limita superioarab) lichiditatea redusa= (Active circulante –Stocuri)/ Datorii curente= 1800/2800=0,64O valoare cuprinsa intre 0,5-1 este considerata a fi normalac) lichiditatea imediata = Disponibilitati /Datorii exigibile imediate=1000/2800 =0,36d) Rata solvabilitatii generale = Active totale/Datorii curente=7600/2800= 2,71e) Rata solvabilitatii pe termen lung = Activ total/ Datorii totale=7600/5800= 1,31Un raport mai mic de 1,5 dovedeste riscul de insolvabilitate al intreprinderii

Page 9: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

Din cele calculate , rezulta ca fata de bilantul contabil,in cazul bilantului financiar indicatorii au valori diferite.Aceasta se explica prin modul de grupare a elementelor de activ si pasiv in cadrul acestor tipuri de bilanturi.

13. Se cunosc următoarele date din situaţia bilanţieră a unei întreprinderi:Indicator 31.12.nImobilizări corporale 40000Imobilizări necorporale 5000Stocuri 10000Creanţe 8000Disponibilităţi 2000Capitaluri proprii 25000Datorii mai mari de un an 15000Furnizori 12000Datorii salariale 8000Datorii fiscale şi sociale 4000Datorii bancare pe termen foarte scurt 1000Ştiind că firma activează în domeniul industrial şi cheltuielile sale de constituire sunt de 1000, 10% din stocuri şi 5% din creanţe sunt aferente cantinei din incinta societăţii, care determină de asemenea datorii salariale de 600 şi datorii furnizori de 1000, să se analizeze poziţia financiară a întreprinderii din punct de vedere contabil şi funcţional.

Imobilizari corporale 40000 Capitaluri proprii 25000Imobilizari necorporale 5000 Datorii mai mari de 1 an 15000Stocuri 10000 Furnizori 12000Creante 8000 Datorii salariale 8000 Datorii fiscal si sociale 4000Disponibilitati 2000 Datorii bancare pe termen foarte scurt 1000Activ total 65000 Pasiv total 65000

Din punct de vedere contabil:FRN = Capital propriu + Datorii financiare – Imobilizari = 25000+15000 – (40000+5000) = - 5000NFR = Stocuri + Creante – Datorii exploatare = 10000+8000 – (12000+8000+4000) = - 6000TN = Disponibilitati – Credite de trezorerie = 1000SN = Activ total – Datorii totale = 65000 – (15000+12000+8000+4000+1000) = 25000

Din punct de vedere functional:Imobilizari corporale 40000 Capitaluri proprii 25000Imobilizari necorporale 5000 Datorii mai mari de 1 an 15000Active pe termen lung 45000 Resurse pe termen lung 40000Stocuri 10000 x 90% 9000 Furnizori 12000 – 1000 11000Creante 8000 x 95% 7600 Datorii salariale 8000 - 600 7400Active din activ. de exploatare 16600 Datorii fiscale si sociale 4000Stocuri 10000 x 10% 1000 Pasive din activ. de exploatare 22400Creante 8000 x 5% 400 Furnizori 1000Active in afara activ. de exploatare 1400 Datorii salariale 600Disponibilitati 2000 Resurse in afara activ. Exploatare 1600 Datorii bancare pe termen foarte scurt 1000Activ total 65000 Pasiv total 65000

FRNG = Resurse term. lung – Active term. lung = 40000 – 45000 = - 5000

Page 10: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

NFRexploatare = Activ expl – Pasiv expl = 16600 – 22400 = - 5800NFR in afara exploatarii = Activ in afara expl – Pasiv in afara expl = 1400 – 1600 = - 200TN = Disponibilitati – Credite de trezorerie = 2000 – 1000 = 1000

Analiza pe baza bilanţului contabila) fondul de rulment net FRN = Active circulante – Datorii pe termen scurt = (Stocuri + Creante + disponibilitati) - (Datorii din exploatare + Datorii bancare pe termen foarte scurt) = (10000 + 8000 + 2000) - (12000 + 8000 + 4000 + 1000) = 20000 - 25000 = -5000Intreprinderea se afla intr-un dezechilibru financiarb) Activul net contabilActive imobilizate=Imobilizari corporale + Imobilizari necorporale = 40000 + 5000 = 45000Active curente = Stocuri + Creante + disponibilitati = 10000 + 8000 + 2000 = 20000Total Active = 45000 + 20000 = 65000Capitaluri proprii (Activul net) = Total active - DatoriiDatorii pe termen scurt= Datorii din exploatare + Datorii bancare pe termen foarte scurt = 12000 + 8000 + 4000 + 1000 = 25000Datorii pe termen lung = 15000Capitaluri proprii = 65000 - (15000 + 25000) = 65000 - 40000 = 25000Total capitaluri proprii si datorii = 65000c) nevoia de fond de rulment NFR = Stocuri + Creante + Cheltuieli in avans – (Datorii curente - Credite de trezorerie) - Venituri in avans = 10000 + 8000 + 0 - (25000 - 0) - 0 = -7000d)Trezoreria neta TN = FRN-NFR = -5000 - (-7000) = 2000, sau TN= Disponibilitati - Credite de trezorerie = 2000 - 0 = 2000

Analiza pe baza bilanţului functionalIn acest tip de bilant se porneste de la bilantul patrimonial punand in evidenta ciclul de investitii, ciclul de exploatare si ciclul de finantare.ACTIVE ACICLICE (STABILE) = 45000ACTIVE CICLICE, din care: 20000Active ciclice din exploatare, din care: 16600stocuri = 10000 - 10% = 9000creante din exploatare = 8000 - 5% = 7600Active ciclice din afara exploatarii = 400 + 1000 = 1400Disponibilitati 2000TOTAL ACTIV 65000SURSE ACICLICE(STABILE), din care: 40000 - capitaluri proprii = 25000 - datorii stabile, din care: 15000 - imprumuturi pe termen mediu si lung = 15000SURSE CICLICE(STABILE), DIN CARE = 25000 - surse ciclice din exploatare = (12000 - 1000) + (8000 - 600) + 4000 = 22400 - surse ciclice din afara exploatarii = 1000 + 1000 + 600 = 2600TOTAL PASIV = 65000Calculul indicatorilor:a) fondul de rulment net FRN = Surse aciclice(stabile) - Active aciclice( stabile) = 40000 - 45000 = -5000 FRN = Active ciclice - Surse ciclice = 20000 - 25000 = -5000b) Necesarul de fond de rulment NFR = Active ciclice din si in afara exploatarii - Surse ciclice (mai putin creditele de trezorerie) = 16600 + 1400 - 25000 = -7000

Page 11: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

c) trezoreria neta TN = FRN - NFR = -5000 - (-7000) = 2000Din calculele efectuate rezulta ca pe baza bilantului functional indicatorii FRN, NFR si TN au aceleasi valori.

15. Analizaţi poziţia financiară a societăţii comperciale Amonil S.A. care prezintă următoarele informaţii

financiare (sursa: www.bvb.ro ) AMO 2007 RON 2006 RON 2005 RON Active imobilizate - Total

Active circulante - Total

39.153.337,00

54.987.181,00

39.056.352,00

68.937.272,00

22.833.508,00

38.962.603,00

Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada de un an

- Total Active circulante, respectiv datorii curente nete Total active

minus datorii curente Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada mai mare

de un an - Total Venituri in avans

24.671.948,00

30.302.733,00

69.456.070,00

720.978,00

157.912,00

28.355.332,00

40.581.940,00

79.449.063,00

1.178.995,00

189.229,00

16.388.188,00

22.574.415,00

45.405.235,00

0,00 2.688,00

Capital subscris vărsat

Total capitaluri proprii

29.284.133,00

66.532.144,00

29.284.133,00

66.823.961,00

29.284.133,00

42.658.516,00

Creanţe - Total 36.955.757,00 7.582.347,00 12.097.538,00

Datorii - Total 25.392.926,00 29.534.327,00 16.388.188,00

Cifra de afaceri neta 139.190.732,00 140.976.614,00 102.734.723,00

Venituri din exploatare - Total

Cheltuieli din exploatare - Total

Rezultat din exploatare

140.495.662,00

130.473.814,00

10.021.848,00

143.786.393,00

126.759.422,00

17.026.971,00

105.464.254,00

98.313.131,00

7.151.123,00

Venituri financiare

Cheltuieli financiare

Rezultat financiar

Rezultat curent

2.711.217,00

1.814.506,00

896.711,00

10.918.559,00

2.639.124,00

2.269.375,00

369.749,00

17.396.720,00

1.886.494,00

1.132.541,00

753.953,00

7.905.076,00

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Rezultat extraordinar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri totale

Cheltuieli totale

143.206.879,00

132.288.320,00

146.425.517,00

129.028.797,00

107.350.748,00

99.445.672,00

Rezultat brut

Rezultat net Rezultat

/ acţiune

10.918.559,00

10.146.868,00

17.396.720,00

13.450.668,00

7.905.076,00

6.800.130,00

Plaţi restante - Total Furnizori restanţi - Total Obligaţii

restante fata de bugetul asigurărilor sociale Impozite si taxe

neplatite la termen la bugetul de stat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr. mediu angajaţi (numai angajaţi permanenţi) 1679 1646 1810

PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI

Eficienta capitalului disponibil Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 10918559 17396720 7905076Capital disponibil (B) 67253122 68002956 42658516A/B 16.24% 25.58% 18.53%Eficienta capitalului propriu Profitul net (A) 10918559 17396720 7905076Capital propriu (B) 66532144 66823961 42658516A/B 16.41% 26.03% 18.53%Rata profitului operational Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 10918559 17396720 7905076Venituri din exploatare (B) 140495662 143786393 105464254

Page 12: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

A/B 7.77% 12.10% 7.50%Rata profitului net Profitul net (A) 10146868 13450668 6800130Venituri totale (B) 143206879 146425517 107350748A/B 7.09% 9.19% 6.33%Rata activelor totale Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 10918559 17396720 7905076Total active (B) 93970106 107615166 61790735A/B 11.62% 16.17% 12.79%SOLVABILITATE Rata datoriei Total obligatii (A) 25392926 29534327 16388188Total active (B) 93982606 107804395 61793423A/B 27.02% 27.40% 26.52%Rata autonomiei financiare Capitalul propriu (A) 66532144 66823961 42658516Total active mai putin datorii curente nete (B) 69456070

79449063 45405235

A/B 95.79% 84.11% 93.95%Rata acoperirii dobanzii Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 10918559 17396720 7905076Dobanda (B) 0 0 0A/B- ori 0 0 0LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU Rata lichiditatii generale Active curente 54987181 68937272 38962603Obligatii curente 24671948 28355332 16388188(A/B) 2.23% 2.43% 2.38%Rata rapida a lichiditatii Active curente 54987181 68937272 38962603Stocuri 0 0 0Obligatii curente 24671948 28355332 16388188(A-B)/C 2.23% 2.43% 2.38%Perioada incasarii clientilor Creante comerciale (A) 36955757 7582347 12097538Cifra de afaceri neta (B) 139190732 140976614 102734723(A/B)*365- zile 97 20 43Perioada imobilizarii stocurilor Stocuri (A) 0 0 0Costul productiei vandute (B) 0 0 0(A/B)*365- zile 0 0 0Perioada achitarii furnizorilor Furnizori (A) 0 0 0Cheltuieli materiale si din afara (B) 0 0 0(A/B)*365- zile 0 0 0

21. Să se calculeze marja comercială şi valoarea adăugată generate de societatea X despre care secunosc informaţiile financiare din tabelul de mai jos şi să se analizeze repartiţia valorii adăugate pedestinaţii.

Page 13: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

Indicator u. m.Venituri din vânzarea mărfurilor 2000Producţia vândută 30000Producţia stocată 1000Cheltuieli cu materii prime 10000Costul mărfurilor vândute 1200Cheltuieli salariale 7000Cheltuieli cu amortizarea 3000Cheltuieli cu chirii 1500Cheltuieli cu dobânzi 1400Impozit pe profit 1000

Marja comerciala = veniturile din vanzari de marfuri (cont 707 - sunt evaluate la pret de vanzare, exclusiv reducerile comerciale acordate ulterior facturarii) - si costul de achizitie aferent marfurilor vandute (cont 607 - exclusiv reducerile comerciale primite ulterior facturarii).Marja comerciala = 2000 - 1200 = 800 leiValoarea adaugata = Marja comerciala + Productia exercitiului - Consumatia exercitiului provenind de la terti (din conturile 600-608, exclusiv 607, conturile 61 si 62)Consumatia exercitiului provenind de la terti corespunde cu notiunea macroeconomica de consum intermediar si include toate consumurile din exterior, oricare ar fi destinatia lor functionala (interna):- cheltuieli cu stocurile din cumparari (materii prime si materiale consumabile);- cheltuieli cu combustibili, energie si apa;- cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (pentru intretinere si reparatii, redevente, locatii de gestiune si chirii, prime de asigurare, cheltuieli cu studiile si cercetarile, cheltuieli cu colaboratorii, reclama, publicitatea etc.);- alte cheltuieli materialeConsumatia exercitiului provenind de la terti = cheltuieli cu materii prime + cheltuieli cu chirii + cheltuieli cu dobanzi = 10000 + 1500 +1400 = 12900 leiProductia exercitiului = Productia vanduta (cont 70 - cont 707) +/- Productia stocata (cont 711) + Venituri din productia de imobilizari (cont 72) = 30000 + 1000 =31000 leiValoarea adaugata = 800 + 31000 -12900 =18700leiValoarea adaugata reprezinta surplusul de bogatie adaugat prin valorificarea potentialului uman si contributia sa la realizarea valorii adaugate.Indicatorul masoara performanta economico-financiara a intreprinderii, indicele de crestere al valorii adaugate trebuind sa-l depaseasca pe cel al productiei exercitiului si sa fie intr-o crestere continuaValoarea adaugata permite masurarea puterii economice a intreprinderii. Acest indicator reprezinta o valoare adaugata bruta deoarece cheltuielile cu amortizarea nu sunt consumatii din exterior si, deci, deprecierea capitalului economic (imobilizarilor) nu este luata in considerare, rezultand o valoare adaugata bruta, care include si amortizarea. Diminuarea valorii adaugate brute cu amortizarea imobilizarilor aferente exploatarii permite obtinerea valorii adaugate nete.

22. Să se calculeze şi să se interpreteze soldurile intermediare de gestiune pentru întreprinderea ale cărei informaţii financiare sunt prezentate mai jos:Indicator u. m.Venituri din vânzarea mărfurilor 4000Producţia vândută 24000Producţia stocată 500Subvenţii de exploatare 2300Cheltuieli cu materii prime 10000Costul mărfurilor vândute 4200Cheltuieli salariale 5000

Page 14: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

Cheltuieli cu amortizarea 1000Cheltuieli cu chirii 200Impozite şi taxe 300Venituri din dobânzi 100Cheltuieli cu dobânzi 500Impozit pe profit 1400Marja comerciala = venituri din vanzarea marfurilor – cheltuieli cu marfurile vandute = 4000-4200= - 200 leiProductia exercitiului = productia vanduta+productia stocata+productia imobilizata=24000+500=24500 leiMarja industriala = productia exercitiului – (cheltuieli materiale totale+cheltuieli cu prestatiile externe)=24500 lei –(10.000+200)=24500-10200=14300leiValoarea adaugata propriu zisa = marja comerciala +marja industriala = -200 lei+14300 lei= 14100 leiValoarea adaugata globala = VA propriu zisa+venituri financiare-cheltuieli financiare=14100 lei+100lei-500 lei=13.700 leiExcedent brut din exploatare = Valoare adaugata globala+subventii de exploatare primite –(cheltuieli cu personalul+impozite si taxe fara impozit pe profit )=13.700 lei +2300 lei – (5000+300)=10.700 lei Capacitatea de autofinantare globala = excedent brut din exploatare – impozit pe profit = 10700-1400=9300 leiCapacitatea de autofinantare neta = capacitatea de autofinantare globala – provizioane – amortizare = 9300-1000=8300 leiExcedent brut de exploatare = profitul economic brut care provine din ciclul de exploatareCapacitatea de autofinantare = partea din excedentul brut din exploatare care ramane la dispozitia intreprinderii dup remunerarea capitalurilor imprumutate si plata impozitelor si taxelor directe sau indirecte.

23. Să se calculeze soldurile intermediare de gestiune în cazul societăţii ale cărei informaţii financiare sunt prezentate mai jos şi să se analizeze evoluţia acestora:

Indicator 31.12.n (u.m.) 31.12.n+1 (u.m.)Venituri din vânzarea mărfurilor 0 1000Producţia vândută 20000 22000Producţia imobilizată 0 1000Cheltuieli cu materii prime 3000 4000Costul mărfurilor vândute 0 800

Cheltuieli salariale 7000 7800Cheltuieli cu amortizarea 300 400

Conform modelului continental de analiza, acesti indicatori sunt:1. Marja comerciala (MC) - reprezinta diferenta dintre valoarea vanzarilor si costul direct aferent produselor vandute; marja comerciala este primul nivel de la care incepe sa se contureze profilul firmei

MC = cifra de afaceri - costul marfii, produselor sau serviciilor vanduteMC n = Venituri din vânzarea mărfurilor (0) - Costul mărfurilor vândute (0) - Cheltuieli cu materii prime (3000) = -3000MC n+1 = Venituri din vânzarea mărfurilor (1000) - Costul mărfurilor vândute (800) - Cheltuieli cu materii prime (4000) = -38002. Valoarea adaugata (VA) - reprezinta valoarea ramasa la dispozitia firmei dupa valorificarea bunurilor si serviciilor si deducerea cheltuielilor cu resursele externe consumate pentru derularea activitatii de baza a firmei;

VA = MC + productia stocata sau imobilizata - alte cheltuieliu externe ale firmeiCheltuieli externe = chelt cu mat. consumabile, cu energia si apa, cu ambalajele, in intretinerea si reparatiile, cu chiriile, asigurarile de bunuri si persoane, transport , protocol, reclama si publicitate, deplasari, posta si telecomunicatii, servicii bancare si alte servicii prestate de terti

Page 15: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

VA n = MC (-3000) + Producția vândută (20000) + Producția stocată (0) - Cheltuieli cu chirii (1500) = 15.500VA n+1 = MC (-3800) + Producția vândută (22000 + 1000) + Producția stocată (0) - Cheltuieli cu chirii (1500) = 177003. Excedentul brut de exploatare (EBE) - reprezinta valoarea ramasa la dispozitia ramasa dupa ce s-a diminuat valoarea adaugata cu cheltuielile de personal si cheltuieli cu impozitele si taxele percepute de stat

EBE = VA – (chelt de personal+chelt cu impozite si taxe)EBE n = 15000 – (Cheltuieli salariale 7000 + Cheltuieli cu asigurări sociale 0 + Impozite şi taxe 1000) = 15 000 – 8000 = 7000EBE n+1 = 17.700 – (Cheltuieli salariale 7800 + Cheltuieli cu asigurări sociale 0 + Impozite şi taxe 1000) =17700 – 8800 = 8900

1. Rezultatul exploatarii(RE) - reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile de exploatare

RE = EBE + (alte venituri din exploatare – alte chelt. din exploatare) – cheltuieli cu amortizareaRE n = 7000 + (venituri 20000) - (cheltuieli 3000 + 7000 + 1500) – amortizarea 300 = 7000 = 15200RE n+1 = 8900 + (Venituri 1000 + 22000 + 1000) - (Cheltuieli 4000 + 800 + 7800 + 1500) - Cheltuieli cu amortizarea 400 = 18400

2. Rezultatul curent (RC) - reperzinta rezultatul obtinut din activitatea de exploatare si cea financiara

RC = RE + (venituri financiare – cheltuieli financiare)RC n = 15200 + (Venituri 0) – (Cheltuieli cu dobânzi 1400) = 13800RC n+1 = 18400 + (Venituri 0) – (Cheltuieli cu dobânzi 1500) = 16900

25. Să se calculeze soldurile internediare in manieră continentală şi în manieră anglo-saxonă pornind de la informaţiile de mai jos:Indicator u. m.Venituri din vânzarea mărfurilor 2000Producţia vândută 40000Producţia stocată 1500Subvenţii de exploatare 10000Cheltuieli cu materii prime 10000Costul mărfurilor vândute 1200Cheltuieli salariale 15000Cheltuieli cu amortizarea 1000Cheltuieli cu provizioane 200Cheltuieli cu chirii 200Cheltuieli cu asigurări sociale 2000Impozite şi taxe 300Venituri din dobânzi 200Venituri din diferenţe favorabile de curs valutar 200Cheltuieli cu dobânzi 800Cheltuieli cu provizioane financiare 100Impozit pe profit 1300

A: In maniera continentala:Nr. Specificatie Simbol um1. + Vanzari de marfuri Vmf 2.0002. + Productia exercitiului Qex 41.5003. - Cheltuieli privind marfurile Chmf 1.2004. - Cheltuieli cu materiale si servicii Chms 10.200

Page 16: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

5. = Valoarea adaugata Va 32.1006. - Impozite si taxe Imp 3007. + Subventii pentru exploatare Sbv 10.0008. - Cheltuieli cu personalul - totale Chp 17.0009. = Excedent brut de exploatare EBE 24.80010. + Venituri din provizioane Vpv - 11. + Alte venituir din exploatare Ave - 12. - Alte cheltuieli din exploatare Ace - 13. - Cheltuieli privind amortizarea si provizioanele Cha 1.20014. = Profit din exploatare Pe 23.60015. + Venituri financiare Vf 40016. - Cheltuieli financiare Chf 90017. = Profit curent Pc 23.10018. ± Rezultatul exceptional Rexc -2219. = Profit brut Pb 23.07820. - Impozit pe profit Ipr 1.30021. = Profit net Pn 21.778

B: In maniera anglo saxona:Nr. Specificatie Simbol um1. Cifra de afaceri CA 42.000

2. EBITDA = rezultatul inainte de plata dobanzilor, impozitului pe profit si amortizarii EBITDA 13.000

3. EBIT = rezultatul inainte de plata dobanzilor, impozitului pe profit EBIT 12.000

4. EBT = rezultat inainte de plata impozitului pe profit = rezultat brut EBT 11.200

5. Rezultat net Pn 9.900

26. să se calculeze soldurile intermediare de gestiune în manieră continentală pentru întreprinderea ale cărei venituri şi cheltuieli sunt prezentate mai jos şi să se compare cu cele calculate în manieră anglo-saxonă:

Indicator u. m.Venituri din vânzarea mărfurilor 4000Producţia vândută 34000Producţia stocată 2500Subvenţii de exploatare 2000Venituri din provizioane de exploatare 200Venituri din vânzarea mijloacelor fixe 1000Cheltuieli cu materii prime 10000Costul mărfurilor vândute 3200Cheltuieli salariale 10000Cheltuieli cu amortizarea 1000Cheltuieli cu provizioane 200Cheltuieli cu chirii 200Cheltuieli cu asigurări sociale 2000Valoarea netă contabilă a elementelor de activ cedate 400Impozite şi taxe 300Venituri din dobânzi 200Venituri din diferenţe favorabile de curs va Iuta r 200Cheltuieli cu dobânzi 800Cheltuieli cu provizioane financiare 100

Page 17: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

Impozit pe profit 1300

A: In maniera continentala:Nr. Specificatie Simbol u.m.1. + Vanzari de marfuri Vmf 4.0002. + Productia exercitiului Qex 36.5003. - Cheltuieli privind marfurile Chmf 3.2004. - Cheltuieli cu materiale si servicii Chms 10.0005. = Valoarea adaugata Va 27.3006. - Impozite si taxe Imp 3007. + Subventii pentru exploatare Sbv 2.0008. - Cheltuieli cu personalul - totale Chp 12.0009. = Excedent brut de exploatare EBE 7.00010. + Venituri din provizioane Vpv 20011. + Alte venituir din exploatare Ave 1.00012. - Alte cheltuieli din exploatare Ace 60013. - Cheltuieli privind amortizarea si provizioanele Cha 1.20014. = Profit din exploatare Pe 16.40015. + Venituri financiare Vf 40016. - Cheltuieli financiare Chf 90017. = Profit curent Pc 15.90018. ± Rezultatul exceptional Rexc - 19. = Profit brut Pb 15.90020. - Impozit pe profit Ipr 1.30021. = Profit net Pn 14.600

B: In maniera anglo saxonaNr. Specificatie Simbol u.m.1. Cifra de afaceri CA 38.0002. EBITDA = rezultatul inainte de plata dobanzilor, impozitului pe profit si amortizarii EBITDA 14.8003. EBIT = rezultatul inainte de plata dobanzilor, impozitului pe profit EBIT 13.6004. EBT = rezultat inainte de plata impozitului pe profit = rezultat brut EBT 15.9005. Rezultat net Pn 14.600

CA = 4000+34000= 38000EBITDA = 38000+2500-(10000+3200) – (10000+200+2000+300)= 14800EBIT = 14800 – (1000+200)=13600EBT= 13600 + (2000+200+1000) – 400 +(200+200)- (800+100)=15900Pn = 15900-1300=14600

29. O întreprindere produce anual un număr de 100000 de produse la un preţ unitar de 5 u.m.întreprinderea înregistrează cheltuieli cu materii prime şi materiale în valoare de 200000 u.m.,cheltuieli de personal de 100000 u.m. din care 85% reprezintă salariile personalului direct productiv,cheltuieli cu utilităţi şi chirii în cuantum de 20000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 50000 u.m. şicheltuieli cu dobânzi de 40000 u.m. să se calculeze şi să se interpreteze pragul de rentabilitatefinanciar şi operaţional exprimat în unităţi fizice şi valorice.Analiza punctului critic (pragului de rentabilitate).Analiza punctului critic prevede că consumurile şi cheltuielile totale ale întreprinderii indiferent de aceea, se referă ele la costuri sau se scad din venituri la determinarea rezultatului financiar, trebuie să fie divizate în

Page 18: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

variabile şi constante. După conţinut, această analiză se reduce la determinarea punctului critic (punct de echilibru, prag de rentabilitate).Prin punctul critic se înţelege volumul vânzărilor, la care întreprinderea deja nu mai are pierderi, dar nu are încă nici profit. In punctul critic veniturile totale din vânzări sunt egale cu consumurile şi cheltuielile totale ale întreprinderii, iar profitul este egal cu zero. Punctul critic poate fi exprimat în unităţi naturaleşi monetare. Scopul analizei punctului critic constă în alegerea unui asemenea volum al vânzărilor, care va asigura întreprinderii un rezultat financiar nul.La baza analizei corelaţiei "cost-volum-profit" stă una din ecuaţiile de bază ale microeconomiei:Volumul vînzărilor=Consumuri şi cheltuieli variabile+Consumuri şi cheltuieli constante+ProfitDeoarece profitul în punctul critic este egal cu zero, pentru acest punct:Volumul vînzărilor=Consumuri şi cheltuieli variabile+Consumuri şi cheltuieli constantesauPreţul pentru o unitatexCantitatea unităţilor = ﴾Consumuri şi cheltuieli variabile pe o unitatexCantitatea unităţilor﴿ +Consumuri şi cheltuieli constante Ţinând cont de această ecuaţie poate fi determinat punctul critic în unităţi de produse:Pragul de rentabilitate (în unităţi de produse) =Consumuri şi cheltuieli fixe Preţul pentru o unitate-Consumuri şi cheltuieli variabile pe o unitatea) Pragul de rentabilitate operationalVolumul vanzarilor = 200.000 + (100.000 + 20.000 + 50.000) = 370.000 u.m.Cheltuieli fixe = 100.000 + 20.000 + 50.000 = 170.000Cheltuieli variabile = 200.000Cheltuieli variabile unitare = 200.000 / 100.000 = 2 u.m/bucPragul de rentabilitate (in unitati de produse) = 170.000 / (5 – 2) = 56.667 bucb) Pragul de rentabilitate financiarVolumul vanzarilor = 200.000 + (100.000 + 20.000 + 50.000 + 40.000) = 410.000 u.m.Cheltuieli fixe = 100.000 + 20.000 + 50.000 + 40.000 = 210.000Cheltuieli variabile = 200.000Cheltuieli variabile unitare = 200.000 / 100.000 = 2 u.m/bucPragul de rentabilitate (in unitati de produse) = 210.000 / (5 – 2) = 70.000 buc

30. O întreprindere produce anual un număr de 5000 de produse la un preţ unitar de 40 u.m.întreprinderea înregistrează cheltuieli cu materii prime şi materiale în valoare de 60000 u.m.,cheltuieli de personal de 80000 u.m. din care 90% reprezintă salariile personalului direct productiv,cheltuieli cu utilităţi şi chirii în cuantum de 5000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 4000 u.m. şicheltuieli cu dobânzi de 5000 u.m. să se calculeze şi să se interpreteze pragul de rentabilitatefinanciar şi operaţional exprimat în unităţi fizice şi valorice şi nivelul rezultatului de exploatare şicurent aşteptat la o creştere la 5500 a numărului de produse vândute.Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le in clase corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite ‘structurile situatiilor financiare’.Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si capitalul propriu.BILANTActive imobilizate =30.000Active curente = stocuri + creante + disponibilitati =Analiza punctului critic (pragului de rentabilitate)Analiza punctului critic prevede că consumurile şi cheltuielile totale ale întreprinderii indiferent de aceea, se referă la costuri sau se scad din venituri la determinarea rezultatului financiar, trebuie să fie divizate în variabile şi constante. După conţinut, această analiză se reduce la determinarea punctului critic (punct de echilibru, prag de rentabilitate).Prin punctul critic se înţelege volumul vânzărilor, la care întreprinderea deja nu mai are pierderi, dar nu are încă nici profit. In punctul critic veniturile totale din vânzări sunt egale cu consumurile şi cheltuielile totale ale întreprinderii, iar profitul este

Page 19: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

egal cu zero. Punctul critic poate fi exprimat în unităţi naturale şi monetare.Scopul analizei punctului critic constă în alegerea unui asemenea volum al vânzărilor, care va asigura întreprinderii un rezultat financiar nul.La baza analizei corelaţiei "cost-volum-profit" stă una din ecuaţiile de bază ale microeconomiei:Volumul vînzărilor=Consumuri şi cheltuieli variabile+Consumuri şi cheltuieli constante+ProfitDeoarece profitul în punctul critic este egal cu zero, pentru acest punct:Volumul vînzărilor=Consumuri şi cheltuieli variabile+Consumuri şi cheltuieli constant sauPreţul pentru o unitate x Cantitatea unităţilor = ﴾Consumuri şi cheltuieli variabile pe o unitate x Cantitatea unităţilor﴿ +Consumuri şi cheltuieli constanteŢinând cont de această ecuaţie poate fi determinat punctul critic în unităţi de produse:Pragul de rentabilitatePragul de rentabilitate esteacel nivel al activităţii la care întreprinderea prin veniturile obţinute îşi acoperă integral cheltuielile de exploatare, iar rentabilitatea este nulă.• Volumul fizic al prod. Prag =ChFixe totale / (Preţ de vânzare unitar-Cost variabil unitar)• Volumul valoric al prod. Prag sau Cifra de afaceri critică= ChFixe totale / (1-cost variabil unitar/preţ de vânzare unitar)(în unităţi de produse) =Consumuri şi cheltuieli fixe /Preţul pentru o unitate - Consumuri şi cheltuieli variabile pe o unitate)a) Pragul de rentabilitate operationalVolumul vanzarilor = 60.000 + (80.000 + 5.000 + 4.000+5.000) = 154.000 u.m.Cheltuieli fixe = 8.000 + 5.000 + 4.000 +5.000 = 22.000Cheltuieli variabile = 60.000+72.000=132.000Cheltuieli variabile unitare = 132.000 / 5.000 = 26,40 u.m/bucPragul de rentabilitate (in unitati de produse) = = 22.000 / (40 –26,40) =1617,64bucb) Pragul de rentabilitate financiarVolumul vanzarilor =60.000 + (80.000 + 5.000 + 4.000 + 5.000) = 154.000 u.m.Cheltuieli fixe =8.000 + 5.000 + 4.000 + 5.000 = 22.000Cheltuieli variabile = 60.000+72.000 = 132.000Cheltuieli variabile unitare = 132.000 / 5.000 =26,4 u.m/bucCifra de afaceri critica = 22.000 /1-(26,4/40) = 22.000/0,66 = 33.333,3Pragul de rentabilitate este acel nivel al activităţii la care întreprinderea prin veniturile obţinute îşi acoperă integral cheltuielile de exploatare, iar rentabilitatea este nulă.• Volumul fizic al prod. Prag =ChFixe totale / (Preţ de vânzare unitar-Cost variabil unitar)• Volumul valoric al prod. Prag sau Cifra de afaceri critică= ChFixe totale / (1-cost variabil unitar/preţ de vânzare unitar)

33.Să se calculeze şi să se interpreteze soldurile intermediare de gestiune pentru întreprinderea ale cărei informa iiț financiaresunt prezentate mai jos:

Indicator u.m.Venituri din vânzarea mărfurilor

4000

Producţia vândută 24000Produc iaț stocată 500Subvenţii de exploatare 2300Cheltuieli cu materii prime 10000Costul mărfurilor vândute 4200Cheltuieli salariale 5000Cheltuieli cu amortizarea 1000Cheltuieli cu chirii 200Impozite şi taxe 300

Page 20: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

Venituri din dobânzi 100Cheltuieli cu dobânzi 500Impozit pe profit 1400

CA = 4000+24000= 28000Total venituri din exploatare = 28000Total chelt. De exploatare = 10000+4200+5000+1000+200+300= 20700Rezultat din activit de exploatare = 28000 – (20700 - 2300) = 9600Total venituri financiare = 100Total cheltuieli financiare = 500Pierdere finaciara = 400Total venituri 28100Total cheltuieli 18900Rezultat brut 9200Impozit pe profit 1400Profit net 7800Se obeserva ca societatea a avut un profit net de 7800 , realizind din activitatea de exploatare un profit brut de 9600 ,incasarile aferente acestei activitati fiind de 28000 , iar cheltuielile aferente fiind de 20700.Intrucit societatea a beneficiat de o subventie de exploatare , aceste cheltuieli au fost diminuate cu suma de 2300 lei reducindu-se corespunzator la suma de 18400.Societatea a inregistrat insa o pierdere financiara de 400 lei , incasarile din dobinzi fiind de 100 lei , in timp ce dobinzile platite au fost de 500 lei.Se observa ca si din vinzarea marfurilor societatea a inregistrat pierdere , incasarile fiind de 4000 lei , in timp ce costul marfurilor vindute a fost de 4200 lei.Profitul a fost realizat din vinzarea produselor finite unde incasarile au fost de 24000 , in timp ce costul materiilor prime au fost de 10000,aceasta activitate ocupind de fapt ponderea cea mai mare din total activitate .La analiza diagnostic a societatii nu s-a tinut cont de productia stocata , considerindu-se ca soldul acesteia nu influenteaza contul de profit si pierdere , neavind productie neterminata.

63. Se cunosc următoarele date din situaţia bilanţieră a unei întreprinderi:Indicator 31.12.n

Imobilizări corporale 40000Imobilizări necorporale 5000Stocuri 10000Creanţe 8000Disponibilităţi 2000Capitaluri proprii 25000Datorii mai mari de un an 15000Furnizori 12000Datorii salariale 8000Datorii fiscale şi sociale 4000Datorii bancare pe termen foarte scurt 1000

Ştiind că firma activează în domeniul industrial şi cheltuielile sale de constituire sunt de 1000, 10% din stocuri şi 5% din creanţe sunt aferente cantinei din incinta societăţii, care determină de asemenea datorii salariale de 600 şi datorii furnizori de 1000, 3000 din datoriile pe termen lung sunt reprezentate de rate scadente în exerciţiul financiar curent, iar 10% din datoriile furnizori au termene de plată negociate de peste l an, să se analizeze poziţia financiară a întreprinderii din punct de vedere contabil şi funcţional.Analiza pe baza bilanţului contabila)fondul de rulment net

Page 21: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

FRN = Active circulante –Datorii pe termen scurt = (Stocuri + Creante + disponibilitati)-(Datorii din exploatare +Datorii bancare pe termen foarte scurt)=(10000+8000+2000)-(12000+8000+4000+1000)=20000-25000=-5000Intreprinderea se afla intr-un dezechilibru financiarb) Activul net contabilActive imobilizate=Imobilizari corporale+ Imobilizari necorporale=40000+5000=45000Active curente= Stocuri + Creante + disponibilitati=10000+8000+2000=20000Total Active= 45000+20000=65000Capitaluri proprii (Activul net)=Total active- Datorii Datorii pe termen scurt= Datorii din exploatare +Datorii bancare pe termen foarte scurt=12000+8000+4000+1000 =25000Datorii pe termen lung= 15000Capitaluri proprii = 65000-(15000+25000)=65000-40000=25000Total capitaluri proprii si datorii=65000c) nevoia de fond de rulmentNFR= Stocuri + Creante + Cheltuieli in avans –(Datorii curente-Credite de trezorerie)-Venituri in avans= 10000+8000+0-(25000-0)-0=-7000d)Trezoreria neta TN=FRN-NFR=-5000-(-7000)= 2000Sau TN= Disponibilitati- Credite de trezorerie=2000-0=2000Analiza pe baza bilanţului functionalIn acest tip de bilant se porneste de la bilantul patrimonial punand in evidenta ciclul de investitii , ciclul de exploatare si ciclul de finantare.ACTIVE ACICLICE (STABILE)=45000ACTIVE CICLICE DIN CARE:20000Active ciclice din exploatare din care :16600stocuri = 10000-10%=9000creante din exploatare =8000-5%= 7600Active ciclice din afara exploatarii= 400+1000=1400Disponibilitati 2000TOTAL ACTIV 65000SURSE ACICLICE(STABILE) DIN CARE: 40000-capitaluri proprii =25000-datorii stabile ,din care: 15000imprumuturi pe termen mediu si lung =15000SURSE CICLICE(STABILE), DIN CARE =25000-surse ciclice din exploatare =(12000-1000)+ (8000-600)+4000=22400- surse ciclice din afara exploatarii =1000+1000+600=2600TOTAL PASIV =65000Calculul indicatorilor:a) fondul de rulment netFRN= Surse aciclice(stabile)- Active aciclice( stabile)=40000-45000=-5000FRN = Active ciclice- Surse ciclice= 20000-25000=-5000b) Necesarul de fond de rulmentNFR = Active ciclice din si in afara exploatarii- Surse ciclice (mai putin creditele de trezorerie)=16600+1400-25000=-7000c) trezoreria netaTN = FRN- NFR = -5000-(-7000)= 2000Din calculele efectuate rezulta ca pe baza bilantului fuinctional indicatorii FRN,NFR si TN au aceleasi valori.

Page 22: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

67. Analizaţi poziţia financiarăv pentru cei trei ani pentru care sunt menţionate informaţii financiareîn tabelul de mai jos pentru societatea comercială Turism, hoteluri, restaurante Marea Neagră S.A(sursa: www.bvb.ro )

2007 2006 2005Active imobilizate-Total 301.303.32

9211.861.938 202.029.293

Active circulante-Total 40.966.192 16.721.980 16.734.652Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an-Total 2.807.528 2.687.857 918.246Active circulante,respectiv datorii curente nete 38.067.192 13.405.832 15.829.018Total active minus datorii curente 339.370.52

1225.267.770 217.858.311

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an-Total

2.126.869 2.564.703 187.872

Venituri in avans 154.510 650.392 924Capital subscris varsat 19.311.469 19.311.469 19.265.351Total capitaluri proprii 335.724.64

4222.171.128 216.804.162

Creante –Total 20.206.523 6.399.043 2.421.047Datorii-Total 4.934.397 5.252.560 1.106.118Cifra de afaceri neta 42.690.123 39.539.514 37.251.511Venituri din exploatare –total 69.933.003 43.671.680 39.744.898Cheltuieli din exploatare –total 51.188.575 36.642.317 36.467.667Rezultat din exploatare 18.744.428 7.029.363 3.277.231Venituri financiare 1.724.449 518.633 1.174.968Cheltuieli financiare 378.691 432.009 408.116Rezultat financiar 1.345.758 86.624 766.852Rezultat curent 20.090.186 7.115.987 4.044.083Venituri extraordinare 0 0 0Cheltuieli extraordinare 0 0 0Rezultat extraordinar 0 0 0Venituri totale 71.657.452 44.190.313 40.919.866Cheltuieli totale 51.567.266 37.074.326 36.875.783Rezultat brut 20.090.186 7.115.987 4.044.083Rezultat net 16.816.624 5.863.818 3.326.886Rezultat / actiune - - -Plati restante-total 0 - 0Furnizori restanti –Total 0 - 0Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale 0 - 0Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat 0 - 0Nr. Mediu angajati (numai angajatii permanenti 777 - 840

Rezolvare:

Indicatorii necesari pentru stabilirea si analiza pozitiei financiare, conform notei explicative nr. 9 din

Ordinul M.F.P. nr. 1.752/2005 sunt:

1. Indicatori de lichiditate:

– Lichiditatea curenta:

Lc = Active curente / Datorii curente

– Lichiditatea imediata:

Page 23: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

Lc = (Active curente – Stocuri) / Datorii curente

2. Indicatori de risc:

– Gradul de indatorare:

Gi = [Datorii pe termen lung / Capital propriu] X 100

Gi = [Datorii pe termen lung / Capital angajat] X 100

– Acoperirea dobanzilor:

Ad = Profit inaintea impozitarii si platii dobanzii / Cheltuieli cu dobanzile

3. Indicatori de gestiune:

– Viteza de rotatie a stocurilor:

NrSt= Cifra de afaceri / Stocuri

DzSt = [Stocuri / Cifra de afaceri] X 365

– Viteza de rotatie a debitelor-clienti:

DzCl = [Clienti / Cifra de afaceri] X 365

– Viteza de rotatie a furnizorilor:

DzFz = [Furnizori / Cifra de afaceri] X 365

– Viteza de rotatie a imobilizarilor:

NrAI = Cifra de afaceri / Active imobilizate

– Viteza de rotatie a activelor totale:

NrAI = Cifra de afaceri / Active totale

4. Indicatori de profitabilitate:

– Rentabilitatea capitalului angajat (rentabilitatea financiara);

Rfin = [Profit inaintea imobilizarii si platii dobanzii / Capital angajat] X 100

– Marja bruta din vanzari:

Rcom = [Profit brut aferent vanzarilor / Cifra de afaceri

75. Să se calculeze soldurile internediare in manieră continentală şi în manieră anglo-saxonă pornind de la informaţiile de mai jos:

Indicator u.m.Venituri din vânzarea mărfurilor 3000Producţia vândută 50000Producţia stocată 1500Producţia imobilizată 500Subvenţii de exploatare 10000Cheltuieli cu materii prime 30000Costul mărfurilor vândute 2900Cheltuieli salariale 15000Cheltuieli cu amortizarea 1000Cheltuieli cu provizioane 200

Page 24: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

Cheltuieli cu chirii 200Cheltuieli cu asigurări sociale 2000Impozite şi taxe 300Venituri din dobânzi 200Venituri din diferenţe favorabile de curs valutar 200Cheltuieli cu dobânzi 800Cheltuieli cu provizioane financiare 100Impozit pe profit 1300

Soldurile intermediare de gestiune (maniera continentala) reprezinta o serie de indicatori care ne ajuta sa analizam modul de obtinere a rezultatului firmei (profit sau pierdere) tinand cont de natura elementelor de cheltuieli inregistrate.Conform modelului continental de analiza, acesti indicatori sunt:1. Marja comerciala (MC) - reprezinta diferenta dintre valoarea vanzarilor si costul direct aferent produselor vandute; marja comerciala este primul nivel de la care incepe sa se contureze profilul firmeiMC=cifra de afaceri-costul marfii, produselor sau serviciilor vanduteMC n = Venituri din vânzarea mărfurilor (0) - Costul mărfurilor vândute (0) - Cheltuieli cu materii prime (3000) = -3000MC n+1 = Venituri din vânzarea mărfurilor (1000) - Costul mărfurilor vândute (800) - Cheltuieli cu materii prime (4000) = -38002. Valoarea adaugata (VA) reprezinta valoarea ramasa la dispozitia firmei dupa valorificarea bunurilor si serviciilor si deducerea cheltuielilor cu resursele externe consumate pentru derularea activitatii de baza a firmei; VA = MC + productia stocata sau imobilizata-alte cheltuieliu externe ale firmeiCheltuieli externe = chelt cu mat. Consumabile, cu energia si apa, cu ambalajele, in intretinerea si reparatiile, cu chiriile, asigurarile de bunuri si persoane, transport , protocol, reclama si publicitate, deplasari, posta si telecomunicatii, servicii bancare si alte servicii prestate de tertiVA n = MC (-3000)+ Produc ia vândută(20.000)+ Produc ia stocată(0) - Cheltuieli cu chirii (1500) = 15.500ț țVA n+1 = MC (-3800)+ Produc ia vândută(22.000+1000) + Produc ia stocată(0) - Cheltuieli cu chirii (1500)ț ț = 17.7003. Excedentul brut de exploatare (EBE) reprezinta valoarea ramasa la dispozitia ramasa dupa ce s-a diminuat valoarea adaugata cu cheltuielile de personal si cheltuieli cu impozitele si taxele percepute de statEBE = VA – (chelt de personal+chelt cu impozite si taxe)EBE n =15.000 – (Cheltuieli salariale 7000 + Cheltuieli cu asigurări sociale 0+Impozite şi taxe 1000) =15.000 – 8000 = 7000EBE n+1 =17.700 – (Cheltuieli salariale 7800 + Cheltuieli cu asigurări sociale 0+Impozite şi taxe 1000) =17700 – 8800 = 89004. Rezultatul exploatarii(RE) reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile de exploatareRE = EBE + (alte venituri din exploatare – alte chelt din exploatare ) – chelt cu amortizareaRE n = 7000 + (venituri 20.000)-(cheltuieli 3000+7000+1500) – amortizarea 300 = 7000= 15.200RE n+1 = 8900 + (Venituri 1000+ 22.000+ 1000 )-( Cheltuieli 4000+800+7800+1500) - Cheltuieli cu amortizarea 400= 18.4005. Rezultatul curent (RC) reperzinta rezultatul obtinut din activitatea de exploatare si cea financiaraRC=RE +(venituri financiare – cheltuieli financiare)RC n = 15.200 + (Venituri 0 ) – (Cheltuieli cu dobânzi 1400) = 13.800RC n+1 = 18.400 + (Venituri 0 ) – (Cheltuieli cu dobânzi 1500) = 16.900

95. Din contul de profit si pierderi al societatii din exercitiul precedent se cunosc urmatoarele informatii:Indicator u. m.Cheltuieli de exploatare platibile 1500Amortizare 100Cheltuieli cu dobânzi 200

Page 25: Analiza Diagnostic a Intreprinderii[1]

Impozit pe profit 60

Sa se calculeze si sa se interpreteze ratele de solvabilitate si cele de rentabilitate pentru intreprindere.Rezolvare:Ratele de solvabilitate : Solvabilitatea generala = active totale / datorii totale = 43.500 / 13.500 = 3,22 ( normal > 2)Situatia este buna , valoarea indicatorului fiind > 2Solvabilitatea patrimoniala ( autonomia financiara ) = capital propriu / capital total = 30.000/43.500= 0,69 ( este o valoare favorabila ) Ratele de rentabilitate : Impozit pe profit = 60 => profit inaintea impozitarii = 60 / 0,16 = 375 ( presupunem cota de impozit pe profit = 16%)Rata rentabilitatii economice ( rentabilitatea investotiei) = profit / active totale * 100 = = 375 / 43500 *100 = 0,86%Rata rentabilitatii financiare = profit net / capital propriu * 100 = (375 -60 ) / 30.000 * 100 = 1,05 %Rata dobanzilor = dobanzi / datorii pe termen lung = 200 / 5.000 = 0,04 sau 4$Rata de rentabilitate a cheltuielilor de exploatare = profit / cheltuieli de exploatare * 100 = = 375 / 1500 * 100 = 25%Se mai pot constituii rate de rentabilitate in care : La numarator putem avea o forma de efect : - rezultat inaintea impozitarii ; - profit net ; - profit net + impozit pe profit + cheltuieli financiare ; - profit net + impozit pe profit + cheltuieli financiare + cheltuieli de amortizare ala numitor ( masoara efortul ) putem avea :- resurse consumate , avansate , ocupate sau elemente ale acestora cum sunt : • active imobilizate • active totale • active de exploatare Profit inaintea impozitarii Profit net profit net + impozit pe profit + cheltuieli financiare profit net + impozit pe profit + cheltuieli financiare + cheltuieli de amortizare375 375-60 = 315 315+60+200=575 315+60+200+100=675

Active imobilizate 40.000 (375/40.000)*100=0,937 (315/40.000)*100=0,787 (575/40.000)*100=1,437 (675/40.000)*100=1,687Active totale 43.500 (375/43.500)*100=0,862 (315/43.500)*100=0,724 (575/43.500)*100=1,321 (675/43.500)*100=1,5523.500 (375/3.500)*100= 10,71 (315/3.500)*100= 9 (575/3.500)*100= 16,428 (675/3.500)*100= 19,285