Almanah de Dascal 2 Dana

85
1 PUBLICAȚIE ON-LINE PENTRU CADRELE DIDACTICE ȘI NU NUMAI DEVA ANUL I , NR. 2 , IANUARIE 2011 ISSN 2069 – 282X ISSN-L 2069 – 282X COORDONATORI : INST. DANIELA CIUREA PROF. GABRIELA BERBECEANU PROF. ADRIANA PETRAȘ TEHNOREDACTOR INST. DANIELA CIUREA ADRESA DE CORESPONDENȚA : Mail : [email protected]

description

nr. 2

Transcript of Almanah de Dascal 2 Dana

Page 1: Almanah de Dascal 2 Dana

1

PUBLICAȚIE ON-LINE PENTRU CADRELE DIDACTICE ȘI NU NUMAI

DEVA ANUL I , NR. 2 , IANUARIE 2011

ISSN 2069 – 282X ISSN-L 2069 – 282X

COORDONATORI : INST. DANIELA CIUREA

PROF. GABRIELA BERBECEANU PROF. ADRIANA PETRAȘ

TEHNOREDACTOR

INST. DANIELA CIUREA

ADRESA DE CORESPONDENȚA :

Mail : [email protected]

Page 2: Almanah de Dascal 2 Dana

2

CUPRINS :

1. PROIECTE ȘI PARTENERIATE EDUCAȚIONALE

2. PROIECTE DIDACTICE

3. PLANIFICARI

4. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ

5. REFERATE

6. ASPECTE DIN ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

7. CREAȚII LITERARE

Page 3: Almanah de Dascal 2 Dana

3

1.PROIECTE SI PARTENERIATE EDUCATIONALE

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 Deva

Str. Aleea Patriei, Nr. 6 Tel./Fax: 0254/215076

Site: http://www.gradinita7deva.tk/; e-mail: [email protected]

PROIECT EDUCAŢIONAL NAŢIONAL „BUCURII DE PRIMĂVARĂ”

EDIŢIA a II-a; 10 Ianuarie 2011 – 31 martie 2011 Deva

Iniţiatorii proiectului: Prof. Berbeceanu Gabriela Prof. Lazăr Elena Lucia

Prof. Sandu Viorela-Oana Coordonatorii proiectului: Prof. Florea Diana Prof. Adăscăliţei Felicia Inst. Ciurea Daniela Prof. Ana Aurelia Prof. Anghe Rodica Prof. Mazilu Ghizella Prof. Faur Elena Prof. Mitrofan Amina Prof. Lobonţ Carmen Prof. Szanto Delia Prof.David Ana-Cristina Prof. Sângerean Maria Prof.Tomodan Maria As. social Spiridon Carmen Mihaela Secretar Fodor Ionela Grup de lucru al proiectului: cadrele didactice ale unităţilor de învăţământ implicate în proiect

Page 4: Almanah de Dascal 2 Dana

4

TITLUL PROIECTULUI: BUCURII DE PRIMĂVARĂ CATEGORIA ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL:

Domeniul – Cultural - Artistic, Estetic şi Creativ, Domeniul – Om si societate REZUMATUL PROIECTULUI: Proiectul Naţional „Bucurii de primăvară” se va desfăşura sub forma unui concurs pe domeniul estetic şi creativ finalizat cu expoziţii în 6 locaţii. Număr de copii implicaţi: 1000 Activităţi propuse:

1. Lansarea proiectului 2. Înscrierea participanţilor 3. Realizarea lucrărilor în unităţile de învăţământ implicate în proiect şi trimiterea

lucrărilor către unitatea de învăţământ iniţiatoare 4. Amenajarea expoziţiei în unitatea de învăţământ iniţiatoare şi la Casa de Cultură

„Drăgan Muntean” 5. Vizitarea expoziţiei 6. Evaluarea lucrărilor şi premierea acestora 7. Oferirea unor felicitări persoanelor instituţionalizate de la Centrul de Îngrijire şi

Asistenţă Brănişca 8. Publicarea rezultatelor şi trimiterea diplomelor.

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva Grădiniţa „Floare de colţ” Brad Liceul de Muzică şi Arte Plastice ,, Sigismund Toduţă” Deva Grup Şcolar “Teglas Gabor” Deva Casa de Cultură „Drăgan Muntean” Deva D.G.A.S.P.C. Hunedoara – Deva, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca Staţia locală PROTV şi PROFM Deva Grădiniţa „Căsuţa Piticilor” Simeria

PREZENTAREA PROIECTULUI

ARGUMENT Vestitorii primăverii ne bat la geam … Noi toţi, emoţionaţi, deschidem fereastra ca să primim mângâierea călduţă a soarelui de primăvară. Zâmbim si ne bucurăm, iar pe ea, primăvara, „o poftim” în grădiniţa noastră şi pe voi toţi odată cu ea. Primavara reuseste întotdeauna să trezească în sufletul nostru bucurii şi emoţii deosebite, iar evenimentele specifice primăverii oferă copiilor posibilitatea de a percepe atmosfera deosebită a acestora.

Tradiţiile noastre vin de demult şi îşi cer dreptul de a fi preluate şi transmise următoarelor generaţii.

Proiectul propus are în vedere acest aspect al valorificării tradiţiilor, al preluării şi transmiterii lor, contribuind la formarea laturii estetice şi sociale a personalitatii

Page 5: Almanah de Dascal 2 Dana

5

umane, la dezvoltarea gustului pentru frumos şi se adresează atât copiilor cât şi cadrelor didactice.

Puncte tari: • Atitudinea pozitivă a copiilor faţă de tradiţiile poporului român; • Colaborarea bună dintre cadrele didactice participante la prima ediţie.

Oportunităţi: • Existenţa în toate unităţile participante a materialelor necesare pentru

realizarea lucrărilor; • Participarea unui număr foarte mare de unităţi de învăţământ la prima

ediţie; • Varietatea zonelor din care au fost participanţii la Ediţia I a proiectului; • Dorinţa cadrelor didactice de a participa la proiecte educaţionale.

SCOP: Păstrarea şi promovarea valorilor tradiţionale specifice anotimpului primăvara. Exprimarea emoţiilor şi sentimentelor care ne încearcă la venirea primăverii prin diferite forme artistico-plastice şi practice. Dezvoltarea unor relaţii sociale.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor si cadrelor

didactice;

Cultivarea respectului faţa de tradiţiile românesti de mărţişor;

Omagierea celei mai dragi şi apropiate fiinţe de sufletul şi inima noastră –

MAMA;

Sensibilizarea copiilor faţă de persoanele instituţionalizate;

Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie.

GRUP ŢINTĂ: preşcolari, elevi din ciclul primar, cadre didactice; DURATA PROIECTULUI: 10 Ianuarie 2011 - 31 Martie 2011 DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR:

Activitatea nr. 1 Titlul activităţii: Lansarea proiectului Data/Perioada de desfăşurare: 10 Ianuarie 2011 Locul desfăşurării: on line Participanţi: cadre didactice Descrierea activităţii: Se vor posta anunţuri cu desfăşurarea proiectului pe

site-ul ISJ Hunedoara, site-ul grădiniţei, www.didactic.ro, www.educatoarea.ro, mesaje e-mail adresate participanţilor la prima ediţie a proiectului.

Responsabil: Prof. Sandu Viorela, Prof. Florea Diana Beneficiari: cadre didactice, vizitatori ai site-urilor Modalităţi de evaluare: monitorizarea numărului de vizualizări/accesări ale

proiectului, discuţii între cadre didactice (on line şi telefonic)

Page 6: Almanah de Dascal 2 Dana

6

Activitatea nr. 2 Titlul activităţii: Înscrierea participanţilor Data/Perioada de desfăşurare: 10 Ianuarie 2011 – 23 Februarie 2011 Locul desfăşurării: on line Participanţi: cadre didactice Descrierea activităţii: Înscrierea participanţilor se va desfăşura până la 23

februarie 2011, completând fişa de înscriere anexată proiectului. Înscrierile vor fi trimise pe adresa de e-mail [email protected].

Responsabil: Prof.Lazăr Elena Lucia, Prof. Sandu Viorela, secretar Fodor Ionela Beneficiari: cadre didactice Modalităţi de evaluare: centralizarea numărului de înscrieri/datelor

participanţilor

Activitatea nr. 3 Titlul activităţii: Realizarea lucrărilor în unităţile de învăţământ înscrise în

proiect şi trimiterea lucrărilor către unitatea de învăţământ iniţiatoare. Data/Perioada de desfăşurare: 14 - 23 Februarie 2011 Locul desfăşurării: sediul unităţilor înscrise în proiect Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice Descrierea activităţii: Preşcolarii/elevii coordonaţi de către cadrele didactice

din unităţile înscrise în proiect pregătesc lucrările artistico-plastice şi practice pentru concurs şi se va realiza o expoziţie în fiecare unitate de învăţământ participantă la concurs.

Pentru preşcolari şi şcolari: a) LUCRĂRI ARTISTICO-PLASTICE ŞI PRACTICE pe tema

proiectului: „Bucurii de primăvară”. Pentru cadrele didactice:

b) PROIECTE TEMATICE ŞI ACTIVITĂŢI INTEGRATE Lucrările vor respecta tema proiectului. Cadrele didactice/părinţii vor

fotografia (dacă este posibil) unele momente din realizarea lucrărilor şi aspecte din expoziţie, urmând ca acestea să fie trimise prin e-mail către unitatea de învăţământ iniţiatoare în vederea realizării albumului foto al proiectului. Dintre lucrările expuse vor fi alese cele care vor reprezenta unitatea şi cadrele didactice înscrise în proiect. Acestora li se va ataşa eticheta cu datele de identificare corespunzătoare, acordul de parteneriat şi vor fi trimise prin poştă către unitatea de învăţământ iniţiatoare la adresa specificată în regulamentul de organizare.

Responsabili: cadrele didactice înscrise în proiect care coordonează activitatea de realizare a lucrărilor

Beneficiari: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi Modalităţi de evaluare: expoziţie cu lucrările copiilor la nivelul fiecărei unităţi

de învăţământ participante, album foto în format electronic al expoziţiei pe unitate. Activitatea nr. 4

Page 7: Almanah de Dascal 2 Dana

7

Titlul activităţii: Amenajarea expoziţiei în unitatea de învăţământ iniţiatoare şi la Casa de Cultură „Drăgan Muntean” Deva

Data/Perioada de desfăşurare: 23 - 28 Februarie 2011; 3 martie 2011 Locul desfăşurării: incinta unităţii iniţiatoare şi structurile aparţinătoare, Casa

de Cultură „Drăgan Muntean” Deva Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi Descrierea activităţii: Preşcolarii/elevii, cadrele didactice şi părinţii implicaţi

în proiect vor amenaja expoziţia în unitatea de învăţământ iniţiatoare şi în holul mare al Casei de Cultură „Drăgan Muntean” Deva.

Responsabili: Inst. Ciurea Daniela, Prof. Faur Elena, Prof. Anghe Rodica, Prof. Szanto Delia, Prof. Lobonţ Carmen, Prof. Mazilu Ghizela, Prof. Sângerean Maria.

Beneficiari: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi. Modalităţi de evaluare: expoziţia, album foto în format electronic. Activitatea nr. 5 Titlul activităţii: Vizitarea expoziţiei Data/Perioada de desfăşurare: 1-8 martie 2011; 3 martie 2011 Locul desfăşurării: incinta unităţii iniţiatoare şi în structurile aparţinătoare,

Casa de Cultură „Drăgan Muntean” Deva Participanţi: reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara,

comunitatea locală, preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, mass-media locală Descrierea activităţii: Preşcolarii şi elevii însoţiţi de cadre didactice şi părinţii

vor vizita expoziţia amenajată în unitatea de învăţământ iniţiatoare precum şi în incinta structurilor aparţinătoare (1 martie 2011 – 8 martie 2011) şi în holul mare al Casei de Cultură „Drăgan Muntean” Deva (3 martie 2011).

Responsabili: cadrele didactice coordonatoare ale proiectului Beneficiari: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală Modalităţi de evaluare: album foto în format electronic

Activitatea nr. 6 Titlul activităţii: Evaluarea lucrărilor şi premierea acestora Data/Perioada de desfăşurare: 6 martie 2011 Locul desfăşurării: incinta unităţii de învăţământ iniţiatoare şi în structurile aparţinătoare Participanţi: cadre didactice Descrierea activităţii: Comisia de jurizare a concursului constituită din cadrele

didactice cu competenţe în acest sens vor evalua şi premia lucrările participante care au fost realizate conform regulamentului de concurs.

Responsabili: cadrele didactice coordonatoare ale proiectului Beneficiari: preşcolari, elevi, cadre didactice Modalităţi de evaluare: album foto în format electronic al lucrărilor premiate

Activitatea nr. 7 Titlul activităţii: Oferirea unor felicitări persoanelor instituţionalizate de la

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca

Page 8: Almanah de Dascal 2 Dana

8

Data/Perioada de desfăşurare: 8 martie 2011 Locul desfăşurării: Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, persoane instituţionalizate, asistenţi sociali Descrierea activităţii: Preşcolarii şi elevii, însoţiţi de cadre didactice vor oferi

într-un cadru festiv persoanelor instituţionalizate din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca mărţişoare şi felicitări realizate de ei şi colegii lor în cadrul Proiectului Educaţional Naţional „Bucurii de primăvară”.

Responsabili: cadrele didactice coordonatoare, asistent social Spiridon Carmen

Beneficiari: preşcolari, elevi, persoane instituţionalizate Modalităţi de evaluare: album foto în format electronic

Activitatea nr. 8 Titlul activităţii: Publicarea rezultatelor, trimiterea diplomelor, evaluarea

proiectului Data/Perioada de desfăşurare: 10 martie 2011 – 31 martie 2011 Locul desfăşurării: on line Participanţi: cadre didactice Descrierea activităţii: Rezultatele concursului vor fi afişate pe site-ul

grădiniţei http://www.gradinita7deva.tk, www.didactic.ro, iar diplomele însoţite de un chestionar vor fi trimise pe adresele de e-mail ale cadrelor didactice înscrise în proiect. Pe forum-ul din cadrul site-ului grădiniţei se vor desfăşura discuţii cu participanţii la proiect referitor la modul în care proiectul şi-a atins obiectivele propuse şi eventuale propuneri pentru a îmbunătăţi derularea unor viitoare proiecte.

Responsabili: Prof. Sandu Viorela, Prof. Florea Diana , secretar Fodor Ionela Beneficiari: preşcolari, elevi, cadre didactice, vizitatori ai site-ului Modalităţi de evaluare: diplome, discuţii pe site-ul grădiniţei cu participanţii

la proiect, analiza chestionarelor.

REZULTATE AŞTEPTATE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ŞI METODELE DE EVALUARE ALE ACESTOR REZULTATE

1. Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice prin realizarea unei expoziţii cu lucrări originale la nivel naţional.

2. Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice din ţară prin iniţierea unor discuţii pe forumul grădiniţei, realizarea unor filmuleţe, albume foto în format electronic din timpul realizării lucrărilor şi expoziţiilor şi postarea acestora pe site-ul grădiniţei şi www.didactic.ro;

3. Sensibilizarea copiilor faţă de persoanele instituţionalizate prin oferirea de mărţişoare şi felicitări.

MODALITĂŢI DE EVALUARE Monitorizarea Expoziţii cu lucrări ale copiilor în incinta unităţilor participante.

Page 9: Almanah de Dascal 2 Dana

9

Album în format electronic cu aspecte din timpul derulării proiectului, filmuleţe, Prezentări PowerPoint.

Mediatizarea proiectului în mass-media locală Diplome pentru participanţi (preşcolari, elevi, cadre didactice) Analiza chestionarelor

INDICATORI DE EVALUARE AI PROIECTULUI

Numărul participanţilor Numărul lucrărilor primite Respectarea etapelor proiectului Obiectivitatea evaluării lucrărilor Utilizarea eficientă a resurselor proiectului Comunicarea între participanţii la proiect; participanţi şi coordonatori

BENEFICIARI: direcţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, persoane

instituţionalizate indirecţi: părinţi, asistenţi sociali, comunitatea locală,

vizitatori ai site-urilor CONTINUITATEA/SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

1. Proiectul poate fi continuat prin propunerea de noi teme pentru anul următor. (ex. Glasul naturii)

2. În continuarea proiectului ne propunem să atragem mai mult comunitatea locală, precum şi organizaţii nonguvernamentale în activităţile grădiniţei.

3. Reînnoirea parteneriatelor şi constituirea de noi parteneriate. 4. Atragerea de sponsorizări pentru premierea lucrărilor câştigătoare.

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE

DISEMINARE 1. Promovarea proiectului şi publicarea rezultatelor pe site-ul ISJ

Hunedoara, site-ul grădiniţei şi www.didactic.ro, mass-media locală (PROTV şi PROFM Deva).

2. Diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, preşcolarilor, şcolarilor, părinţilor, oficialităţilor locale;

3. Mediatizarea proiectului în reviste de specialitate, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice;

4. Prezentarea proiectului la nivelul Cercurilor Pedagogice şi Comisiilor Metodice.

REGULAMENT DE ORGANIZARE:

• Înscrierea participanţilor se realizează pe baza „Fişei de înscriere” (Anexa). Fişa de înscriere se va expedia împreună cu acordul de parteneriat pe adresa de e-mail: [email protected] în perioada: 10 Ianuarie 2011 – 23 februarie 2011.

Page 10: Almanah de Dascal 2 Dana

10

• Etichetarea lucrărilor cu datele de identificare ale fiecărei lucrări. Pentru a preveni anonimatul lucrărilor în expoziţie, vă rugăm completaţi modelul de etichetă oferit şi ataşaţi pe lucrare în colţul din dreapta, jos.

• Coordonatorul pe unitate va anexa lucrărilor înscrise în concurs, acordul de parteneriat completat şi avizat de conducerea instituţiei, în două exemplare.

• Lucrările copiilor vor respecta tema dată; • Se va aprecia originalitatea, creativitatea, estetica lucrărilor; • Numărul de lucrări: max. 3 lucrări ale copiilor/ cadru didactic, iar în cazul

participării cu proiecte tematice/modele de activitate integrate: max. 2 proiecte/ cadru didactic.

• Lucrările se vor trimite pe adresa : GRĂDINIŢA P.P. NR. 7 DEVA, JUD. HUNEDOARA STR. ALEEA PATRIEI, NR. 6, CU MENŢIUNEA: PROIECT EDUCAŢIONAL „BUCURII DE PRIMĂVARĂ” Termen limită de expediere a lucrărilor: 23 februarie 2010

• Jurizarea lucrărilor se va face de către cadre didactice cu competenţe în acest sens.

• Lucrările expediate nu sunt returnabile. • Nu se percepe taxă de participare. • Diplomele vor fi trimise în format electronic la adresa de e-mail a cadrului

didactic îndrumător sau a unităţii. • În cazul cadrelor didactice care nu deţin adresă de e-mail se va avea în

vedere trimiterea lucrărilor împreună cu un plic A4 autoadresat, timbrat, pentru expedierea diplomelor de participare.

Persoane de contact: Lazăr Elena Lucia: e-mail: [email protected], tel. 0748419603 Sandu Viorela Oana: e-mail: [email protected], tel. 0744793074/

0732596113

Câmpean Olivia: e-mail: [email protected]

NUMELE ŞI PRENUMELE PREŞCOLARULUI/ELEVULUI…………………………………......................... TITLUL LUCRĂRII: ............................................................................. CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR ………………………........................... GRĂDINIŢA:………………………………………………………............................ ADRESA DE E MAIL

Page 11: Almanah de Dascal 2 Dana

11

Cadru didactic coordonator de proiect: Institutor I Făcîlă Adriana-Mirela

G.P.N. Garoafa, judeţ Vrancea

Argument:

Există o creştere a numărului afecţiunilor dentare generate de nerespectarea regulilor de igienă a dinţilor. Aceasta duce la slăbirea imunităţii dentare, apariţia cariilor şi a durerilor de dinţi.

Am observat lipsa de informaţii privind importanţa regulilor de igienă dentară la copiii preşcolari. Consider că acţiunile practice şi informative pe care le voi desfăşura vor conduce la formarea deprinderilor de igienă orală.

Însuşirea şi respectarea permanentă a tehnicilor corecte de periaj dentar vor preveni apariţia cariilor la preşcolari şi deci, vor conduce implicit la întărirea sănătăţii copiilor. Locul de desfăşurare:

Grupa mijlocie „Aricel”, Grădiniţa cu program normal Garoafa, comuna Garoafa, judeţ Vrancea Durata proiectului: 15 noiembrie 2010 – 15 mai 2011 Scop:

• Reducerea numărului afecţiunilor dentare la copii Obiective cadru:

Page 12: Almanah de Dascal 2 Dana

12

• Formarea deprinderilor corecte de igienă orală; • Consolidarea cunoştinţelor referitoare la tehnicile corecte de periaj dentar; • Instruirea părinţilor cu privire la necesitatea controalelor medicale la cabinetele

stomatologice; • Stimularea interesului copiilor pentru respectarea regulilor de igienă dentară; • Informarea părinţilor asupra importanţei exersării acasă a deprinderilor însuşite la

grădiniţă, pentru consolidarea acestora Obiective de referinţă:

• să recunoască comportamentele sănătoase şi comportamentele de risc; • să identifice obiectele de uz personal; • să aplice corect normele igienico-sanitare; • să cunoască numărul, denumirea dinţilor, precum şi rolul lor; • să-şi formeze deprinderi de îngrijire şi ocrotire a dinţilor; • să cunoască rolul unei alimentaţii sănătoase; • să enumere alimente bogate în vitamine şi calciu; • să realizeze lucrări plastice şi practice prin intermediul cărora să ilustreze cele

însuşite; • să înţeleagă cauza apariţiei cariei dentare şi modul de tratare a acesteia; • să utilizeze corect periuţa de dinţi, exersând tehnica periajului corect; • să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte şi expresii noi; • să exerseze cunoştinţele dobândite în contexte diverse, atât la grădiniţă, cât şi acasă

Resurse:

umane: 1 cadru didactic, 1 medic stomatolog, 1 asistentă medicală, 1 profesor biologie, 15 preşcolari înscrişi la grupa mijlocie

materiale: jetoane, planşe, cărţi, reviste, pliante, cartea „ABC-ul dinţilor”, CD – soft interactiv „PitiClic, Dinţişor şi Zâna Măseluţă”, pastă şi periuţe de dinţi, cărţi de colorat, fişe individuale de lucru, hârtie xerox albă şi color, creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, pensule, lipici, orez, vată, zahăr, aţă albă, foarfece, ouă, cola, plastilină, aparat foto digital, computer, imprimantă, album poze

temporale: 6 luni Programarea paşilor de lucru:

1. Stabilirea grupului ţintă, strângerea informaţiilor necesare pentru demararea proiectului – 15 nov. 2010 – 30 dec. 2010

2. Desfăşurarea activităţilor propuse împreună cu părinţii, personalul medical şi ceilalţi parteneri implicaţi – 1 ian. 2011 – 30 apr. 2011

3. Finalizarea proiectului şi evaluarea rezultatelor obţinute ca urmare a derulării proiectului – 1 mai 2011 – 15 mai 201

Graficul desfăşurării proiectului:

Page 13: Almanah de Dascal 2 Dana

13

Nr. crt. Activitatea Data Loc desfăşurare

Convorbire cu copiii

15 nov. – 22 nov. 2010

Sala de grupă 1.

Planul de întrebări va conduce la strângerea informaţiilor necesare demarării proiectului, şi anume: problemele pe care le au copiii cu dinţii (dureri, carii), nivelul de cunoştinţe despre regulile de igienă a dinţilor şi importanţa acestora. Lectorat cu părinţii 23 nov. – 30 nov.

2010 Sala de grupă 2.

Se vor distribui părinţilor chestionare, iar rezultatele acestora vor stabili: ce importanţă se acordă în familie regulilor de igienă personală, cu ce frecvenţă se consultă medicul stomatolog, în ce măsură părinţii doresc implicarea în proiect, etc. Vizită la medicul stomatolog 1 dec. – 15 dec.

2010 Cabinet stomatologic

3.

Copiii vor fi consultaţi de către medic şi se vor consemna problemele dentare ale fiecărui copil. Se vor întocmi fişe de consultaţii stomatologice pentru control periodic. Se va solicita implicarea medicului în desfăşurarea proiectului. Statistica pre-proiect 15 dec. – 30 dec.

2010 Sala de grupă 4.

Se vor centraliza informaţiile strânse la paşii anteriori. Desfăşurare activităţi diverse 1 ian. – 30 apr.

2011 Sala de grupă Cabinet stomatologic

5.

Se vor planifica şi desfăşura activităţi individuale, pe grupuri mici sau cu întreaga grupă de copii, folosind diverse metode (cu precădere activ-participative) şi diferite forme de organizare. Copiii vor fi stimulaţi în a se implica, simţindu-se responsabili în rezolvarea anumitor sarcini. Exemple de activităţi: lecturi după imagini, observări, jocuri-exerciţiu, povestiri, memorizări, jocuri cu rol, puzzle, colaje, desene, picturi, activităţi practice, concursuri de ghicitori, cântece, scenete, întreceri, rezolvare fişe individuale de lucru, expoziţii cu lucrările copiilor, dramatizări, experimente. Vom realiza albume, planşe, afişe. Un profesor de biologie ne va sprijini în procurarea unor atlase, planşe, mulaje, broşuri, cărţi, etc.

6. Difuzare materiale realizate 1 mai – 10 mai Diverse locaţii

Page 14: Almanah de Dascal 2 Dana

14

2011 Difuzarea albumelor, afişelor realizate de copii la Şcoală, Căminul Cultural, contactare presă. Statistici post-proiect 10 mai – 15 mai

2011 Sala de grupă 7.

Se vor completa chestionare de către părinţi, se vor evalua fişele de consultaţii stomatologice. Finalizarea proiectului 15 mai 2011 Sala de grupă 8. Scenetă, spectacole.

Evaluarea: Statisticile realizate iniţial, cele intermediare şi cele de la finalul proiectului vor indica eficienţa proiectului (s-au înregistrat progrese, deoarece a scăzut numărul afecţiunilor dentare). Vom folosi pentru evaluare fişe individuale de lucru, activităţi practice, demonstrative, expoziţii cu lucrările copiilor, albume cu fotografii, pliante realizate de copii, spectacole (sceneta „Avem dinţii sănătoşi!”), cartea „ABC-ul dinţilor”.

Chestionarele pentru părinţi completate înainte şi după proiect se vor compara, analizându-se diferenţele (ex: copiii se spală mai des pe dinţi şi din proprie iniţiativă).

Concluzie: Se va evalua dacă proiectul şi-a atins scopul, dacă toţi copiii au asimilat cunoştinţe referitoare la importanţa păstrării sănătăţii, a tratării la timp a cariilor apărute, cunosc şi respectă reguli de igienă dentară, efectuează un periaj corect şi consumă cu precădere alimente bogate în calciu şi vitamine, evitând excesul de alimente care favorizează apariţia cariilor dentare. Se va concluziona prin intermediul chestionarelor dacă părinţii au fost încântaţi de rezultatele proiectului şi doresc derularea altor proiecte de sănătate care să conducă la întărirea sănătăţii copiilor şi care să aibă tot atât de mult succes.

Page 15: Almanah de Dascal 2 Dana

15

2.PROIECTE DIDACTICE

PROIECT DE ACTIVITATI INTEGRATE GRĂDINIŢA: P. P. Nr. 2 Deva GRUPA: pregătitoare EDUCATOARE: Ana Gramescu ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: Activităţi Liber Alese, (ALA); Domenii experienţiale:

Domeniul Ştiinte (DS – matematic, cunoaşterea mediului), Domeniul Limba şi comunicare (DLC), Domeniul estetic şi creativ (DEC), Om şi societate (DOS)

TEMA ZILEI: Darurile Zânei Toamna FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată FORMA DE ORGANIZARE: Frontală, pe grupuri mici, în perechi şi individual. TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare / perfecţionare de priceperi şi deprinderi MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic / aplicaţie cu materiale din naturã DURATA: O zi LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de grupă SCOPUL: consolidarea cunoştinţelor cu privire la anotimpul

toamna (fructe, legume, flori, culorile toamnei, timpul în anotimpul toamna); consolidarea priceperii şi deprinderii de a realiza aplicaţii cu materiale din naturã pentru crearea unui spaţiu plastic.

I. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE) • Domeniul Stiinta (DS), Domeniul Limba si comunicare (DLC), Domeniul estetic

si creative (DEC) Subiectul: Zâna Toamna a venit, nouã ce ne-a dãruit? Mijloc de realizare: joc didactic Sarcina didactică: enumerarea caracteristicilor toamnei, recunoaşterea

fructelor, legumelor, florilor de toamnă, numãratul in limitele 1 – 10.

Regula jocului: La întrebarea educatoarei Zâna Toamna a venit, nouã ce ne-a dãruit? un copil va desprinde o petalã din crizantema ce se aflã pe un panou şi va scoate din coş tot atâtea fructe (legume, nori, frunze etc.) câte îi aratã cifra. Le va aşeza apoi pe posterul pregãtit de educatoare (posterul are desenat un peisaj de toamnã incomplet). Copilul va rãspunde, de exemplu, Zâna Toamna a venit si noua ne-a daruit 5 mere si va aseza merele în coşul desenat lângã pomul cu aceleaşi fructe.

Elemente de joc: Mişcarea, aplauzele, surpriza, recompensele. Obiective operaţionale: O1 – să recunoasca fructele şi legumele de toamnă;

O2 - să precizeze cum se păstrează fructele şi legumele pentru anotimpul iarna;

Page 16: Almanah de Dascal 2 Dana

16

O3 – să descrie florile de toamnă (crizantema şi tufănica);

O4 – să descrie anotimpul toamna, utilizând propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;

O5 – sã clasifice roadele toamnei: fructe, legume, flori; O6 – să numere corect în concentrul 1 – 10;

O7 – să recite expresiv poezii despre toamnă; O8 – sa intoneze corect cantece despre anotimpul

toamna. O9 – sã mânuiasca materialele puse la dispozitie; O10 – sã colaboreze şi sã respecte regulile muncii in

echipã. • Domeniul om şi societate (DOS) Subiectul: Darurile Zânei Toamna - Crizantemele Mijloc de realizare: aplicaţie cu materiale din naturã

Obiective operaţionale: O1 - să enumere florile care înfloresc in anotimpul toamna (crizantema si tufanica)

O2 – să denumească mijloacele de lucru; O3 – să intuiasca materialele cu care vor lucra

(seminte de dovleac, boabe de porumb, paste fainoase), aracet.

O4 – să lipească în mod corect materialele din natura pe suprafaţa corespunzătoare;

O5 – sa lucreze ingrijit si ordonat; O6 – sa aprecieze frumosul din natura; O7– să analizeze obiectiv lucrările colegilor. II. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):

• Biblioteca: Unde s-au ascuns crizantemele? - sortare de imagini - citire de imagini - reconstituire de imagini

Comportamente urmărite: - să recunoască florile care înfloresc toamna – să descrie în propoziţii corecte din punct de vedere gramatical ceea ce văd în imagini; – să reconstituie imaginile cu florile de toamnã – să descrie imaginile formate.

• Arta: - Vaza cu flori de toamnã – decorare - Buchet de crizanteme – desen - Crizanteme - decupare

Comportamente urmărite: - să realizeze elemente grafice pe o suprafata data, impodobind astfel o vaza cu flori de toamna; - sã deseneze pe o suprafaţã datã un buchet de crizanteme; - sã decupeze o imagine, respectând conturul obiectului; - să participe afectiv la activitate manifestându-se liber, creativ.

Page 17: Almanah de Dascal 2 Dana

17

• Joc de rol: La florãrie

Comportamente urmărite: - sã diferenşieze florile dupã miros; - sã clasifice florile dupã anumite criterii:

crizanteme, tufãnici, înalte, scunde, colorit; - sã-şi perfecţioneze acuitatea olfactivã.

III. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):

• Joc de mişcare: Dansul florilor de toamna Comportamente urmărite:

– să execute exerciţii fizice la comanda; – să sincronizeze mişcările cu muzica; - să-şi dezvolte spiritul de echipă; – să se relaxeze ascultând muzica şi dansând. STRATEGII DIDACTICE:

a) METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, demonstraţia, conversaţia euristică, exerciţiul, problematizarea, , munca în echipă şi în perechi, jocul, întrecerea, turul galeriei, exerciţiul fizic.

b) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşe cu anotimpul toamna, jetoane cu flori de toamna, fructe, legume, frunze uscate, jetoane cu activităţi specifice acestui anotimp, tabla magnetică, carioca, fişe de lucru; foarfecă, lipici, hârtie glasată, seminte de dovleac, seminte de porumb, paste fainoase, planşa model, flori naturale în vază, flori în ghiveci, puzzle, buline colorate, recompense, creioane colorate, flori realizate din diferite materiale, DVD, televizor, CD cu muzică relaxantă, atlase, enciclopedii.

BIBLIOGRAFIE:

• Curriculum pentru invatamantul prescolar 3 – 6/7 ani; • Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari, Ed. Didactică,

Bucureşti, 2008; • Activitatea integrată în grădiniţă. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul

preuniversitar, Ed. Didactică, Bucureşti, 2008; • Ştefania Antonovici, Gabriela Nicu, Jocuri interdisciplinare, Ed. Aramis, Bucureşti,

2003; • Primii paşi împreună. Activităţi transdisciplinare pentru preşcolari, Ed. Humanitas,

Bucureşti, 2003 ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ

Copiii aşezaţi în semicerc participă la următoarele momente: Salutul - copiii îşi aleg o culoare pentru petala şi se adresează colegului alaturat cu

expresia ”Bună dimineaţa, eu sunt petala galbena”, salutul curgând firesc de la la o margine la alta a semicercului într-o atmosferă de relaxare şi bună dispoziţie;

Prezenţa;

Page 18: Almanah de Dascal 2 Dana

18

Calendarul naturii – este solicitat copilul responsabil in acea zi cu prezentarea calendarului naturii. Acesta va vorbi despre cum este vremea în ziua respectivã, despre câteva caracteristici ale anotimpului toamna.

Împărtăşirea cu ceilalţi - - o fetiţă prezintă colegilor o carte pe care a primit-o în dar de ziua ei. Este Codul bunelor maniere. Având în vedere că florile sunt subiectul nostru, vom discuta despre Cui oferim flori?

Activitatea de grup, copiii intonează cântecul A, a, a, acum e toamna, da! apoi se poartă o sumară conversaţie despre anotimpul care şi-a făcut simţită prezenţa la noi în ţară.

Noutăţile zilei, educatoarea conversează cu copiii despre tema săptămânii Coronita florilor de toamna şi îi invită să întreprindă o călătorie imaginară în lumea florilor si a Zanei Toamna. Copiii vor primi in piept niste ecusoane: frunze rosii si galbene, astfel incat, mai tarziu, pe parcursul activitatii se pot imparti in doua echipe.

Tranziţie: Cântecul numãrãatoare

Page 19: Almanah de Dascal 2 Dana

19

STRATEGII DIDACTICE EVENIMENTUL

DIDACTIV

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Metode şi procedee

Mijloace de

învăţământ

Forma de

organizare

EVALUARE

1.Captarea atenţiei

Dupa ce se realizeazã Întâlnirea de dimineaţã se prezintă copiilor titlul călătoriei imaginare: Darurile Zânei Toamna. Se recitã poezia: Crizantema de Otilia Cazimir Apoi copiii sunt invitati în lumea virtuală a florilor de toamnã. Fiecare va trebui să îşi imagineze că este o floare şi pe parcursul zilei vor descoperi noi secrete ale lumii plantelor si a anotimpului toamna.

Conversaţia Flori naturale

Frontal E: orală/ frontală

2. Comunicarea obiectivelor şi a temei activităţii

În călătoria noastră de azi vom sorta imagini cu bogãţiile anotimpului toamna, fructe, legume, flori, ne vom juca De-a florãresele, vom desena flori de toamnã şi vom realiza crizanteme din materiale din naturã. Vom cânta şi vom spune poezii despre toamnã.

Conversaţia Explicaţia

Materialele aşezate la colţuri

Frontal E: orală/ frontală

3. Reactualizarea cunoştinţelor dobândite anterior

Se realizează printr-o scurtă conversaţie despre anotimpul toamna: - În ce anotimp suntem? - Care sunt fenomenele caracteristice toamnei? - De ce se este toamna cel mai bogat anotimp? - Care sunt culorile toamnei? - Ce flori înfloresc în această perioadă?

Conversaţia Brainstor mingul

Frontal E: orală/ frontală

4. Prezentarea conţinutului şi dirijarea învăţării prin abordarea integrată a conţinuturilor

Copiii sunt solicitati sã se aşeze la mãsuţe unde sunt pregãtite diferite materiale. Ei se vor îindrepta spre sectorul dorit. Copiii sunt invitaţi să urmărească cum va decurge călătoria lor pe la fiecare sector! La sectorul Biblioteca, se vor juca Unde s-au ascuns crizantemele?. Copiii vor reconstitui imagini, vor sorta imagini şi vor forma propoziţii despre ceea ce este pe planşe sau

Conversaţia Explicaţia

Jetoane cu imagini ale anotimpului toamna

Frontal Pe grupe

E: practic-aplicativă/frontală E:

Page 20: Almanah de Dascal 2 Dana

20

jetoanele sortate, vor denumi obiectele ce se afla pe jetoane si vor desparti cuvintele in silabe. La sectorul Artă ei vor decora Vaza cu florile de toamnã, vor realiza un tablou (pe hârtie dantelatã) cu Buchetul florilor de toamnã şi vor decupa Crizanteme. La sectorul Joc de rol douã fetiţe vor fi florãrese, iar alţi copii vor veni sã cumpere flori, vor face buchete de crizanteme, le vor sorta şi mirosi. Dupã ce s-au prezentat sarcinile la fiecare sector deschis in acea zi, copiii işi vor îincepe activitatea, iar educatoarea îi va îndruma, corecta şi încuraja pe parcursul realizãrii sarcinilor. La finalizarea lucrãrilor se va realiza turul galeriei şi vor ieşi din clasã pentru ca Zâna Toamna le va pregãti si alte surprise. Tranzitie: Bate vântul frunzele! La îintoarcerea în clasa copiii vor avea o surprizã. Zâna Toamna a adus un poster. Pentru ca este foarte obosita si nu se poate concentra ii roaga pe ei sa o ajute sa il completeze. Pentru a îndeplini rugãmintea Zânei, copiii se vor juca jocul didactic Zâna Toamna a venit, nouã ce ne-a daruit? Pentru a ne juca acest joc copiii vor fi împãrţiţi in douaã echipe: echipa frunzelor galbene şi echipa frunzelor roşii. Se explică regulile jocului: La întrebarea educatoarei Zâna Toamna a venit, nouã ce ne-a daruit? Un copil va veni la panoul unde se afla o crizantema şi va lua o petalã. Pe spatele petalei va fi desenatã o cifrã şi un fruct/leguma. Copilul va descrie fructul/leguma şi le va aşeza pe poster în coşul corespunzãtor tot atâtea câte îi aratã cifra. Fiecare rãspuns corect va fi aplaudat şi echipele vor primi câte un punct pe

Explicaţia Converaţia Demonstraţia Problematizarea Conversaţia Brainstormingul Problematizarea

Hartie, creioane colorate, carioca Flori naturale, fundite, materiale Poster Jetoane cu fructe, legume Frunze de toamna Crizantema

Pe grupe Frontal Frontal Pe echipe

practic-aplicativă/ pe grupuri mici/ frontală E: practic-aplicativă/ pe grupuri mici/ frontală E: practic-aplicativă/ frontală

Page 21: Almanah de Dascal 2 Dana

21

tabela de marcaj. Se execută un joc de probă: Educatoarea întreabă: Zâna Toamna a venit, nouã ce ne-a daruit? Iar copilul care va ridica petala crizantemei va rãspunde: Zâna Toamna a venit si ne-a daruit …3 mere roşii, rotunde, zemoase etc. şi va aşeza merele în coşul aşezat lângã pomul corespunzãtor.

Executarea jocului propriu-zis: Din fiecare echipã va veni pe rând câte un copil şi va rãspunde întrebãrii: Zâna Toamna a venit, nouã ce ne-a dãruit?. In funcţie de timpul disponibil se vor realiza aproximativ 4-5 sarcini pentru fiecare echipã. Dupã aşezarea fructelor şi legumelor se vor aşeza frunze de toamnã şi nori. Sarcina se va complica puţin, copiii trebuind sã aşeze de exemplu 5 frunze, dar vor observa cã 4 sunt deja aşezate, iar ei vor pune pe poster doar o frunzã. În timpul executãrii jocului voi urmãri realizarea obiectivelor propuse şi voi sprijini pas cu pas derularea jocului, având în vedere algoritmii aleşi. Complicarea jocului Metoda cubului Copiii vor fi anunţaţi cã se vor juca cu un cub fermecat. Copiii rãmân în echipele stabilite anterior, de la fiecare

Exerciţiul Problematizare Conversaţia Explicaţia Munca în echipă Exerciţiul Conversaţia Conversaţia Explicaţia Demostraţia Explicaţia

Poster Jetoane cu fructe, legume Frunze de toamna Crizantema Tabla magnetica Carioca Cubul Tabla magnetica Carioca Cubul

Pe echipe Frontal Pe echipe

E: frontală

Page 22: Almanah de Dascal 2 Dana

22

venind pe rând câte un copil sã arunce cu cubul. Cubul are pe fiecare faţã câte o culoare caracteristicã toamnei: galben – descrie; rosu – comparã, portocaliu – asociazã, maro – analizeazã, verde – aplicã, alb – argumenteazã. Pentru fiecare culoare va fi un plic în care se va afla un jeton cu o sarcinã: Echipa galbenã Echipa roşie DESCRIE Spune ce ştii despre: - un fruct (para) - o leguma (cartoful) COMPARÃ Spune de ce se aseamanã şi de ce nu se aseamanã: - douã fructe - douã legume ASOCIAZÃ Spune ce simţi când mãnânci: - o gutuie - o ceapã ANALIZEAZÃ Spune cum putem mânca: - fructele - legumele APLICÃ Aşeazã mãrul / gogoşarul pe forma geometricã cu care se aseamãnã ARGUMENTEAZÃ Spunde de ce este bines a mananci fructe/legume. In limita timpului disponibil cubul va fi aruncat de 3 ori de cãtre fiecare echipã. Rãspunsurile corecte vor fi aplaudate şi recompensate cu puncte pe tabela de marcaj.

Conversaţia Exerciţiul

Jetoane cu imagini de toamna

Page 23: Almanah de Dascal 2 Dana

23

PROIECT DE ACTIVITATE

G.P.P. Nr.6, Deva

Educatoare: Popa Adriana-Bianca ARIA CURRICULARA: Matematica si Stiinte ale Naturii OBIECTUL: Activitate matematica TEMA: “Tabloul tricolor” FORMA DE REALIZARE: joc logic SCOPUL: Consolidarea reprezentarilor copiilor cu privire la formele geometrice invatate (patrat, triunghi, dreptunghi, cerc) si atributelor acestora (forma, marime, culoare); perceperea corecta a insusirilor formelor; intuirea deductiei logice. OBIECTIVE OPERATIONALE: O1 – sa recunoasca formele geometrice cunoscute; O2 – sa formeze multimi cu formele geometrice; O3 – sa verbalizeze, sa motiveze actiunea efectuata; O4 – sa participle active si constient la joc; O5 – sa respecte regulile de joc. STRATEGIA DIDACTICA:

a) metode: conversatia, explicatia, problematizarea, exercitiul, jocul didactic; b) mijloace: tabloul tricolour.

BIBLIOGRAFIE: “Jocuri logico-matematice pentru prescolarii si scolarii mici”, Ed. Revista invatamantului prescolar, Bucuresti, 1998; “Pregatirea pentru scoala in gradinita de copii”, Ed. S.C. Tribuna Invatamantului, 1995.

DESFASURAREA ACTIVITATII

Eveniment didactic

Ob Metode Mijloace

Moment organizatoric

Se aeriseste sala de clasa, se aranjeaza masutele in forma de careu si asigur linistea si desciplina prin cerinte verbale.

conversatia

Captarea atentiei

O3

Le arat panoul pe care vom aseza figurile geometrice.

- Ce este acesta? (un panou) - Dar acestea ce sunt? (figure

geometrice) - Ia, sa vedem, stie cineva care sunt

conversatia

Panoul Piesele

Page 24: Almanah de Dascal 2 Dana

24

liniile verticale/dar cele orizontale? (daca nu stiu le voi explica)

- Ce culori au ziesele? (rosu, galben, albastru).

Anuntarea temei si a obiectivelor

O1

Astazi, la activitatea matematica ne vom juca “Tabloul tricolor”, in cadrul caruia va trebui sa respectam culorile tricolorului.

- Ce este acela un tricolour? (steag) - Ce culori are tricolorul Romaniei?

(rosu, galben si albastru).

Desfasurarea activitatii

O4 O3 O1 O3 O2

a) Explicarea si demonstrarea jocului: Pentru a ne putea juca acest joc vom avea nevoie de panou si de figurile geometrice. Pentru a retine si intelege regulile jocului, vreau sa fiti atenti sis a retineti explicatiile oferite. Pentru inceput tabelul este gol. El va trebui completat astfel: pe perima linie verticala vom pune doar piese rosii, pe cea de-a II- a linie verticala vom aseza doar piese gelbene, iar pe cea de-a III-a linie verticala vom aseza doar piese albastre.Piesele sunt subtiri si groase: pe prima linie orizontala vom aseza doar piese subtiri, pe cea de-a II-a linie orizontala doar piese groase, pe cea de-a III-a linie orizontala doar piese subtiri. AStfel vom completa tot tabelul tricolour. Vom incepe cu cercurile, pe primele doua linii verticale, urmate de trunghiuri, dreptunghiuri, patrate, asezate dupa regulile date.

b) Jocul de proba: -Am in mana un cerc rosu, subtire, il voi aseza pe prima linie verticala, pe primul rand. - am in mana un triunghi galben gros. Unde il vom aseza? - Pe a doua linie verticala, pe a patra linie orizontala. Jocul se executa astfel pentru a 2-3 piese.

c) Desfasurarea propriu-zisa: Copiii sunt scosi pe rand in fata clasei pentru a stabili locul figurilor geometrice pe panou. Cei care raspund corect sunt

Explicatia Exercitiul Exercitiul Exercitiul Jocul didactic

Tablou tricolor Formele geome- trice Tablou tricolor Formele geome- trice

Page 25: Almanah de Dascal 2 Dana

25

O5 O1 O4 O2

recompensati cu aplauze, iar cei ce gresesc sunt corectati de alt coleg. Jocul se executa astfel pentru 15-18 piese.

- Pentru ca ati inteles jocul si l-ati jucat corect, in continuare vom schimba putin regula.

d) Complicarea jocului:

-Acum voi aseza eu cate o piesa, iar voi imi veti spune daca am asezat-o corect. - Voi aseza triunghiul gros si albastru aici. Este bine? - Nu. Pentru ca triunghiul albastru trebuia sezat pe linia verticala a III-a sip e linia orizontala a patra. Voi continua astfel si cu restul pieselor. Vom schimba inca o data regula. Acum va veti acoperi ochii cu manutele si in acest timp eu voi inverse doua piese. Astfel se va juca de 5 ori.

Problemati-zarea

Incheiere activitatii

Se vor face aprecieri la modul de desfasurare al activitatii si fiecare copil va primi ca stimulent o bulinuta rosie.

Conversatia

Page 26: Almanah de Dascal 2 Dana

26

3. PLANIFICARI Moisa Florica

SAPTAMANA 5 IANUARIE-7 IANUARIE 2011 TEMA DE STUDIU:,,Când , cum şi de ce se întâmplă?’’ Subtema:,,Iarna anotimpul bucuriilor’’ Proiectul :,,Jocurile copiilor iarna’’

MIERCURI 5 IAN.

A.D.P. Întâlnirea de dimineaţă: ,,Bâr, ce ger e !’’; Tranziţii.,,E iarnă geroasă!’’ A.L.A. Cântec de iarnă- audiţie; Construcţii: ,,Căsuţe pentru păsărele!’’ A.D.E.-D.S.: Numărul şi cifra 1; -D.P.M.,,Căluşeii la sănioară’’

JOI 6 IAN.

A.D.P. Întâlnirea de dimineaţă ,,Ceaiul e sănătos!’’ Tranziţii:,,Zboară, zboară sănioară!’’ A.L.A.Bibliotecă:,,Căutăm imagini cu copii jucăuşi!’’ Educaţie rutieră: ,,Strada nu e loc de joacă(derdeluş)’’ A.D.E.-D.E.C.,,Patinoarul’’(compoziţie plastic pe support ud); ,,Zboară săniuţa mea’’(audiţie în timpul picturii)

VINERI 7 IAN.

A.D.P.Întâlnirea de dimineaţă,,Premiul meu la săniuş’’; Tranziţii:,,Căluşeii la sănioară’’; A.L.A.Joc de rol: ,, Ceaiul păpuşii cald sau rece’’ Joc senzorial,, Cald, rece’’; A.D.E.- D.O.S.:,,Povestea unei supe cu găluşte’’

SĂPTĂMÂNA:10 IAN.-14 IAN. 2011 TEMA DE STUDIU:,,Când cum şi de ce se întâmplă?’’ Subtema:,,Iarna anotimpul bucuriilor’’ Proiectul:,,Poveste de iarnă’’ LUNI 10 IAN.

A.D.P. Întâlnire de dimineaţă,,Drum alunecos’’ Tranziţii.,, zboară, zboară fulgişorii!’’ A.L.A Artă ,, Fulgii de zăpadă’’( dactilopictură) A.D.E.,,Povestea fulgului de zăpadă’’( povestire educatoarei adaptare după Trenca Banciu)

Page 27: Almanah de Dascal 2 Dana

27

MARŢI 11 IAN.

A.D.P. Întâlnire de dimineaţă,,Întâmplare minunată’’ Tranziţii,, Zboară, zboară fulguşorul meu’’ A.L.A.: Biblioteca,, Strada nu-I loc de joacă’’ Joc de rol ,, La braţ cu iarna’’ A.D.E.- D.L.C.,,Îmbrăcăm copilul iernii’’( Joc didactic) – formare de propoziţii dezvoltate D.E.C.;,Steluţe de zăpadă’’(dactilopictură)

MIERCURI 12 IAN.

A.D.P. . Întâlnire de dimineaţă,,Copil sănătos, copil voios’’ Tranziţii,,Atinge clopoţeii iernei’’ A.L.A.: Joc de rol,, De- grădiniţa’’ Construcţii,, Căsuţe pentru păsărele’’ A.D.E.-D.S.,, O jucărie, două jucării, multe jucării’’ D.P.M.,,poveste de iarnă’’(exerciţii de mers şi alergare pe povestirea educatoarei)

JOI 13 IAN.

A.D.P. . Întâlnire de dimineaţă,, Bună dimineaţa, gerule!’’ Tranziţii,,O zi de poveste’’( săritură în înălţime) A.L.A.-Biblioteca,, Îmbrăcăm copilul iernii’’; ,,Steluţe’’- antrenament graphic A.D.E.-D.E.C.,,Jucării de poveste’’(lipire)

VINERI 14 IAN.

A.D.P. . Întâlnire de dimineaţă,,Iarnă geroasă, o poveste’’ Tranziţii,,Aruncăm cu bulgări de zăpadă’’ A.L.A.Joc de rol ,,La braţ cu iarna’’; Biblioteca,,Săniuţa fuge’’(vizionare ppt) A.D.E.-D.O.S.,,Tic-Tac’’( Cunoştinţe despre momentele zilei)- Joc didactic pag.147

SĂPTĂMÂNA 17 IAN.-21 IAN. 2011 TEMA DE STUDIU:,, Cine, cum planifică o activitate’’ Subtema:,,Animale, păsări’’ Proiectul:,,În ogradă la bunici’’ LUNI17 IAN.

A.D.P. . Întâlnire de dimineaţă,,M-am întâlnit cu bunicuţa’’ Tranziţii,,Zburăm ca păsărelele’’ A.L.A. Biblioteca: ,Jocul umbrelor’’; Joc de rol:,,De-a animalele’’ A.D.E.,,În ogradă la bunici’’(lectura dupa imagini ppt)

MARŢI 18 IAN.

A.D.P. . Întâlnire de dimineaţă,,Hai la bunici!’’ Tranziţii,,Zboară, zboară fulguşorul’’ A.L.A.Biblioteca,,Imagini cu păsări’’; Construcţii,, Căsuţe şi cuibare’’ A.D.E.-Activitate integrată -D.L.C.,,Cocoul, soarele şi luna’’ pag. 103 - D.P.M.,,Mersul cocoşului’’

Page 28: Almanah de Dascal 2 Dana

28

MIERCURI 19 IAN.

A.D.P. . Întâlnire de dimineaţă,,vorbesc cu bunica’’ Tranziţii,,Mersul cocoşului’’ A.L.A.Bibliotecă,, Căsuţa lui Azorel’’; Întâmplari cu Azorică’’-diafilm A.D.E.-D.S.,, Hrănim păsările si animalele’’(punere în corespondenţă numărul şi cifra1)D.E.C.,,Vulpea şi găsca’’( cântec pps)

JOI20 IAN.

A.D.P. . Întâlnire de dimineaţă,,Eu sunt pisicuţă’’ Tranziţii,,Şoarecii şi pisica’’ A.L.A.Bibliotecă:,,Cine a zis miau ‘’ de Suteev-ppt Construcţii:,,Căsuţe pentru animale’’ A.D.E.- D.E.C Activitate practică,,Căsuţă pentru prietenul cu blană’’(lipire)

VINERI 21 IAN.

A.D.P. . Întâlnire de dimineaţă,, Astăzi sunt motănel(pisicuţă)’’ Tranziţii,,Fuga la pisicuţă’’ A.L.A.-Bibliotecă,,Cine a zis miau’’ -Educaţie pentru sănătate ,,Curat, murdar’’ A.D.E.-D.O.S.,,Tablou cu prieteni necuvântători’’(decorare pe ramă)

SĂPTĂMÂNA24 IAN.-28 IAN.2011 TEMA DE STUDIU.,,Cine, cum organizează o activitate’’ Subtema:,,Animale şi păsări’’ Proiectul: ,,Tainele pădurii’’ LUNI 24 IAN.

A.D.P. . Întâlnire de dimineaţă,,Mă joc cu prietenii de pluş’’ Tranziţii,,Săritura iepuraşului’’ A.L.A.- Bibliotecă:,,Atlas cu animale’’; -Construcţii:,,Căsuţe şi cuiburi’’ A.D.E.-D.S.,,Locuitorii pădurii’’(lectură după imagini)

MARŢI 25 IAN.

A.D.P. . Întâlnire de dimineaţă,, ,,Am prieteni în pădure?’’ Tranziţii,,Lupul şi vânătorul’’ A.L.A.:-,,Animale domestic(sălbatice)’’; ,,Cum vorbesc animalele ‘’-ppt A:D.E. Activitate integrată:-D.L.C.,,Capra cu trei iezi’’( povestirea educatoarei) -D.P.M.În pădurea fermecată’’(mers şi alergare după aceeşi poveste)

MIERCURI 26 IAN.

A.D.P. . Întâlnire de dimineaţă,, Alege un prieten !’’ Tranziţii,,,,Copiii, copiii veniti la mama’’ A.L.A.:-Bibliotecă,, Ce ştim despre animalul ales’’, - ,,Jocul umbrelor’’ A.D.E.Activitate integrată:-D.S.,,Numărăm ochii, urechile animalelor’’(Numărul doi) - D.E.C.-,,Copacii din pădure’’(2)-pictură

JOI 27 IAN.

A.D.P. . Întâlnire de dimineaţă,, ,,Care e pietenul lui Azorică?’’ Tranziţii,,,,Săritura lui Ţupa-Ţup’’ A.L.A.:-Joc de rol,,De-a vânătorii’’; Construcţii,,Căsuţe şi cuiburi’’ A.D.E.-D.E.C.,,Căsuţa din pădure’’-predare cântec; ,,Vulpea şi gâsca’’-

Page 29: Almanah de Dascal 2 Dana

29

fixare

VINERI 28 IAN.

A.D.P. . Întâlnire de dimineaţă,, Te-ai întâlnit cu pisicuţa?(animalul)’’ Tranziţii,,Copiii, copiii veniţi la mama!’’ A.L.A.Joc de rol ,,De-a vânătorii’’; Bibliotecă ,,Ţepi pe arici’’-exercitiu graphic A.D.E.-D.O.S.,,Iedul cu trei capre’’ de o. Pancu- Iaşi(ppt)

Page 30: Almanah de Dascal 2 Dana

30

4. EXEMPLE DE BUNA PRACTICA

EXCURSIE TEMATICĂ Proiect tematic-

MOTTO:

Şcoala structură-Gimnaziul de Stat „Decebal“, din Bobohalma, judeţul Mureş, a organizat cu prilejul

manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a României o excursie tematică cu clasele I-VIII la Alba Iulia, oraşul UNIRII, oraş cu tradiţie istorică. Am afişat pe un panou obiectivele turistice ale excursiei. La şcoală am organizat şi noi un montaj literar-muzical, dedicat acestei zile importante din viaţa românilor, comemorat an de an, condus de prof. lb. rom. Carmen Antal. Profesorul de istorie, Kodaci Dan, a punctat de asemenea importanţa Zilei Naţionale a României cât şi a momentului

istoric, „Unirea de la 1918“. Prin poeziile recitate şi prin cântece, elevii au transmis mesajul pururi viu al strămoşilor noştri, acela că

românii şi-au apărat cu sângele ce le-a curs prin vene pământul strămoşesc pentru libertatea noastră. Noi, elevii claselor primare am confecţionat steguleţe, am conturat, colorat şi decupat harta României şi-am mai confecţionat şi ţărăncuţe. Primul popas al excursiei l-am făcut la Blaj, la Teiul lui Eminescu, la fel cum a făcut şi el zicând: „-Te salut, mică Romă!“. Cum ne-am dat jos din autocar ploia s-a şi dezlănţuit

ROMÂNIA este patria noastră şi a tuturor românilor. E ROMÂNIA celor de demult şi-a celor de mai apoi. E patria celor dispăriţi şi-a celor ce va să vie. Barbu Ştefănescu Delavrancea

Page 31: Almanah de Dascal 2 Dana

31

şi-a ţinut-o întruna chiar şi la Alba-Iulia. În dimineaţa de 1 DECEMBRIE 2010, am luat cu noi STEAGUL ROMÂNIEI şi ne-am dus să participăm la ceremoniile de la Alba Iulia. Am ajuns şi-n mare grabă ne-am îndreptat spre Catedrala Cetăţii Alba-Iulia. „Atâta norod nu mai văzusem până atunci!“, mărturiseşte un elev.

Multe localităţi ale judeţului Alba au adus bucate alese la Aba Iulia cu ocazia Zilei Naţionale a României, mai mult pentru expoziţie, căci din ele au degustat doar autorităţile. Caltaboşul, cârnaţul, toba şi slănina au

stat la un loc cu ceapa şi murăturile. Nu au lipsit lipiile cu varză

şi mere, răciturile, pomana porcului, mămăliga, dulceţurile şi compoturile de fructe şi multe alte produse preparate după reţete tradiţionale din localităţile judeţului Alba. Toate aceste bunătăţi culinare au fost învăluite într-un cadru ţărănesc autentic, fiecare localitate decorând corturile cu ţoale şi lipideuri, ştergare, paturi ţărăneşti, lădoi şi chiar război de ţesut. Nu au lipsit de asemenea fotografiile de familie înrămate şi ornate cu ştergare cusute manual şi aşezate deasupra paturilor şi a lădoaielor. Pe fundal au răsunat colindele româneşti ce amintesc că se apropie sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus Hristos.

Deşi ploaia nu înceta, frigul se înteţea şi el, am încercat să nu-i dezamăgim

pe elevi şi-am continuat vizita în această zonă cu încărcătură istorică,

atingând principalele obiective istorice ale excursiei. Nu am plecat din oraşul Alba-Iulia fără să facem o

Cine la noi va veni, româneşte-l vom primi.

Că românul aşa ştie, a fi om de omenie. Cu pâine albă şi sare şi cu pace la hotare!

Şi românului îi place, liber să trăiască-n pace.

Page 32: Almanah de Dascal 2 Dana

32

incursiune în Istoria românilor, vizitând astfel: ”Traseul celor trei fortificaţii”, Celula lui Horea, Cloşca şi Crişan, situată în ansamblul arhitectural al porţii a 3-a a cetăţii, Obeliscul ridicat în memoria lui Horea, Cloşca şi Crişan şi Muzeul Naţional al Unirii. Ne-am plimbat şi pe aleea din faţa sălii Unirii unde se află un grup statuar cu personalităţile care şi-au adus contribuţia la realizarea Marii Uniri. Elevii au fost impresionaţi de ghizii care erau costumaţi în personaje istorice şi ne-au prezentat într-un mod cu totul inedit, isoria acelor vremi, din diferite epoci. Ne-a întâmpinat un om din epoca primitivă, un trac din epoca fierului, un om din epoca argintului, un dac şi-un roman, Apollodor din Damasc, un ostaş în zale, domniţe, Horea, cavaleri, etc. Vizitând muzeul ne-am cam încălzit, şi-am uitat de frigul de-afară. Privirile ne-au fost furate şi frapate de tot ceea ce am vizitat acolo. Emoţii puternice ne-au încercat când au defilat elevii Liceului Militar.

Depuneri de coroane la monumentele eroilor, liceeni militari, fanfara militară, statui, steaguri tricolore fluturânde, mulţime de oameni, umbrele, ploaie, agitaţie, soldaţi îmbrăcaţi în uniforme ale armatei austrice medievale, compusă dintr-un corp de artilerie, vizita al muzeu, toate ne vor aminti de istoria neamului şi de ziua de 1 Decembrie, zi cu importanţă istorică, dar şi de ziua excursiei noastre.

Page 33: Almanah de Dascal 2 Dana

33

Apoi ne-am îndreptat spre Turda şi-am făcut o vizită la Salina Turda unde am vizitat Mina de Sare din care s-a exploatat sare încă din timpul romanilor, din anul 1271. Dacă prin această excursie am dezvăluit câte ceva din istoria poporului roman, noi, cadrele didactice organizatoare ne-am gândit că ar fi binevenită şi-o relaxare într-un mediu subteran. Elevii, dar şi noi cadrele didactice însoţitoare, am fost din nou frapaţi de frumuseţile subpământene ale României. Un ghid ne-a povestit despre munca grea şi istovitoare a oamenilor care lucrau în această mină de sare şi despre drumul sării până a ajunge pe mesele noastre. Ne-a încântat şi Lacul Salin din interiorul salinei. Mai bine lăsăm pozele să vorbească şi să ne dezvăluie mai multe.

– La întoarcere spre casă am oprit autocarul în Câmpia Turzii şi-am privit în centrul oraşului brazii împodobiţi cu beteală de leduri argintii şi aurii, dar am îndrăznit a mai sta o clipă pentru a vedea şi salbele de artificii. Minunat! Minunat! Minunat!

prof. înv. primar, Deteşan Mirela Camelia

Şcoala: Gimnaziul de Stat ,,Traian“, Târnăveni, jud. Mureş Structură: Gimnaziul de Stat ,,Decebal“, Bobohalma, jud. Mureş

Page 34: Almanah de Dascal 2 Dana

34

5. REFERATE

Rolul şi importanţa lecturii în viaţa preşcolarilor

Prof. Nicoletta Huştiuc G.P.N VINEREA

Părinţii trebuie să transmită copilului lor dragostea de carte! Cercetările psihologilor americani arată că, în dezvoltarea vocabularului unui copil, o importanţă covârşitoare o au discuţiile cu cei din jur - în primă instanţă, cu părinţii, desigur. Chiar dacă micuţul nu înţelege tot, chiar dacă nu răspunde, statisticile au demonstrat că un copil va avea vocabularul cu atât mai dezvoltat cu cât părinţii lui i-au vorbit mai mult când era mic. Este evident că, în orice etapă a creşterii, cuvântul are un rol esenţial. Însă pentru mulţi părinţi, acest lucru devine evident numai atunci când copilul ajunge la şcoală şi brusc trebuie să înceapă să-i placă, în locul maşinutelor şi al păpuşilor, un lucru mult mai plictisitor - cărţile. În acest moment, începem să avem probleme pe care nu le-am fi întâmpinat dacă am fi cultivat pofta pentru lectură a copiilor din frageda pruncie. Există destule modalităţi mai mult sau mai puţin subtile de a-i învăţa pe cei mici să iubească şi sa aprecieze cartea. Însă totul începe de la mamă - dacă ea ţine la cărţi şi îi place să citească, cel mic va deprinde de la ea, aproape fără să facă vreun efort, acest obicei. Încă din familie ar trebui să se înceapă cultivarea interesului pentru lectură deoarece copiii au nevoie de poveşti.

Cititul poveştilor poate deveni o rutină plăcută, educativă şi aducătoare de linişte şi siguranţă familială. Puteţi alege cărţile împreună cu copiii voştri, cereţi-le părerea, consultaţi-vă cu ei. Se vor simţi importanţi şi vor avea încredere în ei înşişi. Părinţii pot deasemenea să-i înveţe de mici cu lectura, să îi familiarizeze cu cărţile. Acest lucru le dezvoltă gândirea, atenţia, vocabularul, devenind mai creativi şi imaginativi.

Potrivit bine - cunoscutului psiholog elveţian Jean Piaget, ,,cei mai mulţi dintre copii cred în magie până aproape de vârsta pubertăţii. În aceasta lume a lor (ei ştiu că adulţii văd lucrurile altfel), graniţa dintre imaginar şi realitate, oameni si animale, fiinţe vii si obiecte nu este încă bine delimitată. Informaţiile venite din această lume de dincolo de timp (a fost o dată ca niciodată...) şi de spatiu (într-o ţară uitată de mult...) sunt percepute de copil cu mai multă uşurinţă.”1 Poveştile îi propun o multitudine de personaje cu care el se poate identifica, potrivit nevoilor de moment, reuşind asftel să se exteriorizeze şi să înţeleagă mai bine viaţa. Lecţia de maturizare este o altă etapă ce ar trebui parcursă de familie. Lecturarea poveştilor reprezintă o etapă esenţială în maturizarea psihologică a celor mici deoarece îi ajută să facă faţă avalanşei de sentimente, emoţii şi probleme cu care se confruntă zilnic, încă de la cea mai fragedă vârstă: decepţii, rivalităţi fraterne, confruntarea cu lumea exterioară, responsabilităţi etc. Unii părinţii se gândesc că-i pot feri pe copii de greutăţi, temeri şi singurătate prezentându-le doar aspectele pozitive ale lucrurilor. Departe de a-i ajuta, această ,,metodă” nu face decât să le sporească neliniştile, deoarece copiii văd bine că viaţa nu este doar un şir lung de surprize plăcute. În acest sens, poveştile sunt de ajutor: ele îi vorbesc copilului despre viaţă, îi insuflă încredere de sine şi îl încurajează să lupte cu greutăţile. Dragostea pentru lectură se învaţă. Fie că sunt inventate pe loc, fie că i se citesc dintr-o carte, poveştile sunt o modalitate de a-i deschide copilului gustul pentru lectură. Cărţile şi 1 Jean Piaget, Psihologia copilului, Editura Cartier, Bucureşti, 2005, p. 15.

Page 35: Almanah de Dascal 2 Dana

35

oamenii care le citesc pot deveni prieteni. Copiii descoperă că între coperte li se dezvăluie aventuri interesante, personaje fascinante, informaţii utile. Mulţi dintre noi ne amintim cu plăcere de poveştile preferate din copilărie. Dar ce poveşti să aleagă părinţii ? Unui copil mic este bine să i se citească poveşti mai ,,blânde”, care să nu conţină prea multe personaje brutale sau agresive, precum ,,Răţusca cea urâtă”, ,,Motanul încălţat”, ,,Cenuşăreasa”. Mai târziu părinţii îşi vor da seama care poveşti îi plac şi care nu, după reacţiile sale emoţionale. Dacă nu reacţionează, nu trebuie ca părinţii să-şi pună întrebări, dacă nu stă cuminte când i se citeşte, înseamnă că subiectul nu corespunde preocupărilor sale actuale. În schimb, dacă se arată entuziasmat şi solicită să i se citească mereu aceeaşi poveste, înseamnă că mesajul pe care i-l transmite aceasta este exact lucrul de care are nevoie. Există multe motive pentru care merită ca părinţii să spună poveşti copiilor lor, dar dintre cele mai importante, iată cinci motive pentru a-i spune poveşti. Acestea: • îi îmbogăţesc vocabularul şi îi stimulează conversaţia; • îl învaţă ce înseamnă familia şi cât de importantă este ea; • îi stimuleaza imaginaţia; • îi poate transmite valori morale; • îi creează un ritual plăcut înainte de culcare. Lectura începe şi se desfăşoară în cea mai mare parte în familie. Este necesară alcătuirea unei biblioteci a celor mici, deosebită de cea a adulţilor. Nu numai învăţătoarea are îndatoriri în acest sens, ci şi părinţii care se străduiesc să îi înveţe pe copiii lor marea valoare a cărţii şi universul de viaţă pe care îl reflectă. Nimeni nu poate vorbi copiilor aşa cum le vorbesc paginile tipărite despre natură, istorie, dezvăluindu-le şi însufleţindu-le atâtea şi atâtea noţiuni abstracte. Astăzi, în confruntarea cu tehnica aceasta contemporană, cartea şi-a accentuat intimitatea cu omul. Biblioteca personală a copiilor trebuie să înceapă a se alcătui încă din perioada preşcolară, continuându-se prin vârste până la contopirea cu biblioteca familiei. Preţuirea lecturii şi interesul pentru aceasta încep cu îngrijirea şi păstrarea cărţilor, pe care copiii, oricât de mici, trebuie să le înţeleagă ca pe nişte obiecte de valoare. Grădiniţa de copii, parte integrantă a sistemului de învăţământ din ţara noastră, este chemată să asigure o pregătire eficientă şi multilaterală a preşcolarilor pentru şcoală, astfel încât ei să se poată integra cu uşurinţă în activitatea de tip şcolar, cu toate obiectivele sale. O primă sarcină este cunoaşterea programei de învăţământ, atât a celei din grădiniţă, cât şi a celei din clasa I. O planificare bine întocmită asigură succesiunea şi gradarea cunoştinţelor în vederea formării priceperilor şi deprinderilor trainice în vorbirea copiilor. Sarcinile dezvoltării vorbirii la preşcolari, care sunt precizate şi în programă: capacitatea de a percepe sunetele şi cuvintele prin exersarea auzului fonematic, perfecţionarea pronunţării corecte, îmbogăţirea vocabularului activ al copilului, însuşirea unor structuri gramaticale, dezvoltarea vorbirii monologate şi dialogate, sunt menite să răspundă procesului de învăţare în şcoală. Copilul nu va putea să înţeleagă conţinutul unei lecturi atâta timp cât el nu are capacitatea de a asculta şi nu poate asculta dacă nu are auzul fonematic să distingă sunetele. El nu va putea să exprime gândurile şi sentimentele sale dacă n-a fost pus în mod organizat să povestească, să răspundă la întrebări. Ştim că limbajul se dezvoltă sub influenţa adulţilor cu care stabilesc relaţii de comunicare din ce în ce mai complexe. Îmbogăţirea limbajului preşcolarului merge în pas cu cunoaşterea realităţii. Odată cu dezvoltarea gândirii, se formează la copii o vorbire corectă. Educatoarelor le revine sarcina să urmărească în special pe cei cu o exprimare greoaie. După apariţia limbajului

Page 36: Almanah de Dascal 2 Dana

36

interior, vorbirea copilului devine mai închegată, mai logică. La grupa mare se intensifică funcţia intelectuală a limbajului, iar vorbirea devine coerentă, logică. Povestirile, convorbirile, jocurile didactice au ajutat copiii să se detaşeze de prezent, vorbirea lor devenind expresivă, nuanţată. Jocurile didactice dau copiilor posibilitatea să spună pe scurt sau cu detalii conţinutul unui text literar. Antrenarea copiilor în povestiri create de ei, în povestiri după început dat, după obiect, o jucărie, un şir de ilustraţii oferă posibilităţi mari de exprimare liberă a copilului. Dezvoltarea vorbirii copiilor preşcolari urmăreşte pregătirea lor pentru şcoală şi stabileşte o strânsă legatură între conţinutul muncii instructiv - educative din grădiniţa şi şcoală. Grădiniţa poate şi trebuie să contribuie la dezvoltarea copilului în vederea procesului de învăţare din şcoală. Lectura - o pasiune cultivată în cadrul familiei, aduce multe beneficii mai târziu. Fiindcă: „Nu este alta mai frumoasă şi mai de folos în viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor”, aşa cum spunea Miron Costin, astăzi, la fel ca odinioară, este actual proverbul românesc „Cartea face omul om ca altoiul pomul - pom!”. Toate acestea atestă că prin carte se moşteneşte de la înaintaşi, apoi se transmite urmaşilor patrimoniul cultural al civilizaţiei naţionale şi universale. Dacă altădată cititul cărţilor era un privilegiu, în zilele noastre a devenit un instrument la îndemâna oricui. În librării, la chioşcurile de ziare, oferta de carte este impresionantă şi diversă. Însă astăzi cartea întâmpină o concurenţă acerbă: mijloacele mass-media. Aflată în competiţie cu calculatorul şi televizorul, care oferă programe diverse, cartea şi mirajul ei necesită un mic ajutor pentru a pătrunde în sufletul copiilor. Lectura ar trebui să fie preocuparea cotidiană fundamentală întrucât contribuie la îmbogăţirea vieţii spirituale a fiecăruia dintre noi.

Familia constituie primul mediu de viaţă socială şi culturală şi părintele este cel care trebuie să observe primul particularităţile individuale ale propriului copil pentru a stimula interesul pentru carte încă din frageda copilărie. După achiziţia deprinderilor intelectuale de bază - citire, scriere, exprimare, calcul - asistăm la un transfer de activitate la copil. Cartea de lectură devine un bun accesibil copilului. Menirea părinţilor este de a pune la dispoziţia copilului cărţile utile, de a-i dota biblioteca în funcţie de vârstă. Cărţile pentru copii pot fi grupate pe anumite arii tematice. Cele mai atractive sunt cu siguranţă cele cu subiecte din lumea necuvântătoarelor. Ei vor fi fascinaţi de micile animale, care, de multe ori, sunt la fel de neajutorate ca micii şcolari. Lecturi ca „Privighetoarea” de L. Manolache, „Cocoşul” de E. Gârleanu, „Puiul de căprioară” de V. Carianopol, „Cri–cri” de M. Tarangul, „Ursul” de M. Sadoveanu, vor atrage cu uşurinţă interesul copiilor. Mai târziu părinţii pot îndruma copiii spre cărţi care conţin situaţii din viaţa reală şi exemple de conduită: „Plicul cu bani” de Ş. Nedelcu, „Fricosul” de E. Gârleanu, „Copiii din crâng” de K. Uşinski, etc. Alături de povestirile cu subiecte din viaţa reală, şcolarul mic continuă să manifeste interes pentru basme şi legende. Dar rolul părintelui nu se reduce numai la a-i oferi copilului cărţile pe care să le citească. Părintele va manifesta interes faţă de modul în care este receptată de acesta, provocându-l să povestească cele citite, să aprecieze ceea ce l-a impresionat. Aşadar, observăm încă o dată că una dintre cele mai importante funcţii ale familiei este cea educativă. Familia are rolul de a dezvolta armonios personalitatea copilului în vederea unei optime integrări sociale a acestuia în urma dezvoltării şi perfecţionării personalităţii sale.

Stiinţa e în cărţi. Dacă ne deprindem să citim cu discernământ, vom culege din cărţile de valoare cele mai alese fructe. Căci fiecare carte bună ne dă cunoştinţe, ne învaţă să gândim, să observăm, să scriem şi să vorbim bine.

Page 37: Almanah de Dascal 2 Dana

37

Este bine să încercăm să apropiem copilul de carte de la cea mai fragedă vârstă deoarece cartea îl ajută să comunice mai bine, să se comporte mai frumos, să se socializeze, să descopere realitatea înconjurătoare. Lucrând ca educatoare, am participat la programe educaţionale referitoare la carte, am realizat împreună cu preşcolarii proiectul tematic ,,Cartea - o comoară”, am organizat cât mai eficient Colţul Bibliotecii, am vizitat Biblioteca Şcolii şi Librăria oraşului, în cadrul proiectului de parteneriat ,,Biblioteca - căsuţa gândului “.

În cadrul programului educaţional ,,Să Citim Pentru Mileniul III”, pentru a apropia preşcolarii de carte şi a le stimula interesul pentru lectură, am considerat necesară efectuarea unei activităţi de observare a unei librării şi a unei biblioteci. Astfel, la librărie copiii au putut observa că, pe lângă jucării şi rechizite şcolare se află pe rafturi foarte multe cărţi ce sunt aşezate astfel încât cumpărătorii le pot cerceta, răsfoi mai întâi, pentru a alege ce-şi doresc. Pentru a fi mai convingătoare, am ales o carte cu poveşti pentru preşcolari, tocmai pentru a arăta copiilor şi modul în care se stabilesc relaţiile în cadrul procesului vânzare - cumpărare. Din această carte am citit a doua zi prima poveste.

Am vizitat apoi şi biblioteca Şcolii cu cls. I-VIII ,,Ioan Mihu” din Vinerea pentru a familiariza copiii cu modul de organizare al unei biblioteci, cu activitatea bibliotecarei, cu operaţiunea de împrumut a cărţilor, cu funcţia cultural / educativă a bibliotecii, concretizată prin punerea la dispoziţia cititorilor a cărţilor preferate, în popularizarea cărţilor nou apărute, cultivarea dragostei pentru carte. Prin crearea unui climat adecvat împreună cu bibliotecara, am reuşit să stimulăm dorinţa copiilor de a învăţa să citească, de a iubi şi respecta cartea. Am pus accent şi pe formarea unor deprinderi de comportare civilizată: să păstreze liniştea în sala de lectură, să mânuiască cu grijă cărtile. În încăperea unde se află cărţile, după observarea mobilierului şi a modului cum sunt aranjate cărţile, copiii au fost solicitaţi să îşi spună preferinţele în privinţa unor cărţi pe care doresc să le împrumute pentru a li se citi din ele în cadrul grădiniţei. În felul acesta, ei au putut urmări modul cum bibliotecara ţine evidenţa cărţilor şi a cititorilor. În sala de lectură copiii au luat loc la mese, au privit în linişte cărţi şi reviste pregătite în prealabil de doamna bibliotecară şi apoi au ascultat povestea „Ţupa-Ţup” spusă de doamna bibliotecară şi au plecat de la bibliotecă plăcut impresionaţi. Familiarizarea copiilor cu frumuseţea limbii materne, cu expresiile populare frumoase am realizat-o în mod treptat. Copiii au ascultat cu răsuflarea întretăiată poveştile şi basmele care le-au produs o impresie puternică şi au dat frâu liber imaginaţiei şi sensibilităţii lor prin acţiune, prin personajele cu trăsături pozitive sau negative, prin morala pozitivă şi uşor de recepţionat. După fiecare poveste copiii trebuiau să reproducă povestea sau să spună ce le-a plăcut, cu ce personaj ar vrea să semene sau nu. Acest procedeu îi punea pe copii în situaţia să vorbească cursiv, corect, să găsească expresiile cele mai frumoase, fapt ce a dus la dezvoltarea şi activizarea exprimării lor. După vizitarea bibliotecii, am organizat şi noi o mini - bibliotecă în grupă, cu cărţile pe care le-am avut dinainte şi cu cele pe care copiii le-au adus ulterior vizitei. În achiziţionarea cărţilor de un real ajutor ne-au fost părinţii şi bunicii copiilor. Astfel, în biblioteca clasei am grupat cărţile în: cărţi cu ilustraţii, cărţi de colorat, cărţi de poveşti, cărţi cu versuri, reviste. La bibliotecă s-a efectuat serviciul periodic, precum şi activităţi practice de îngrijire a cărţilor (lipirea filelor şi a coperţilor, îmbrăcarea celor vechi). Lectura este un mijloc esenţial prin intermediul căruia oamenii iau contact cu informaţiile de care au nevoie. Dar a şti (a învăţa) să citeşti nu este suficient, elevii trebuie să înveţe să citească în mod reflexiv. Lecturarea unui text trebuie urmată de comentarea acestuia într-o

Page 38: Almanah de Dascal 2 Dana

38

manieră sistematică şi bine orchestrată. Astfel se dezvoltă gândirea critică, iar învăţarea devine mai eficientă. Bibliografie: Jean Piaget, Psihologia copilului, Editura Cartier, Bucureşti, 2005, p. 15.

Gabriela Iaurum, Remediere scolara prin proiectele de stimulare a lecturii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007, p. 47. Ioan Damşa, Dezvoltarea vorbirii în grădiniţa de copii şi în clasele I şi a II-a, Editura Didactică şi Pedagogică., Bucureşti, 1996, p. 21

ALTERNATIVE EDUCATIONALE Costea Agnes S.A.M Tarnava

A. Rolul educatoarei în trecerea accentului de pe învăţământul tradiţional pe cel alternativ

În activitatea cu preşcolarii, este important ca educatoarea să-i cunoască foarte bine, şi să asigure congenenta psihologică a acţiunilor întreprinse. Mai mult, ea trebuie să înţeleagă că preşcolarul nu este doar un «receptor», ci poartă în sine un potenţial (motivaţii, limbaj, imaginaţie, găndire) o forţă productivă, care are dreptul să fie cultivată (Mencarelli 1975) .

În grădiniţă trebuie să găsim copilul, nu "şcolarul disimulat", care antrenat în activitaţi plăcute, stimulative să-i dezvolte sfera motivaţională, atitudinală, la sociabilitate, la comunicare.

În munca cu preşcolarii întâlnim două realitaţi şi anume: trăsăturile comune copilăriei, unei perioade de vărsta şi unicitătea fiecărui copil. Fiecare preşcolar este diferit de ceilalţi, fiecăre are ritmul lui de creştere, de asimilare, ceeă ce înseamnă că aceleaşi cunoştinţe nu pot fi asimilate în acelaşi mod şi în aceeaşi periodă de timp de către toţi copiii.

Page 39: Almanah de Dascal 2 Dana

39

Studiind tehnicile lui Freinet Celestin, am înţeles că educatore este marele "camarad" care trebuie să descopere interesul profund ol fiecărui copil pentru cunooştere. Educatorea trebuie să accepte ideea ca preşcolarul, ca orice fiinţa umană este o fiinţa socială. El se formează şi asimileăză cunoştinţe, daca mediul ambiant este stimulativ, dotat cu materiale care să-i capteze atenţia, să-i stârnească interesul, care să favorizeze capacităţile volitive şi nu în ultimul rând care să-l determine să comunice cu alţi copii.

Spaţiul sălii de grupă sectorizat în zone de interes: construcţii, artă, ştiinţă, biblioteca, joc de rol, joc de mişcare, permite copiilor să se implice după interesele şi abilităţile proprii. Este bine ca preşcolarii să beneficieze de materialele sugerate de Marin Bilciulescu (MB) şi anume : • bucăţi de stofă pentru exerciţii de încheiat nasturi şi şireturi; • rame de tablouri de dimensiuni variate, din lemn şi carton; • cutii cu capace colorate; • acoperişuri de turnuri, de case, din lemn şi plastic; • mingi de diferite mărimi şi materiale ; • cuburi cu feţe colorate; • cerculeţe colorate din carton şi plastic, etc.

La început educatoarea, trebuie să-l ajute pe copil să se orienteze, să-l înveţe să denumească materialele, apoi să-l lase liber să înţeleagă ce realizează copilul cu ele, ce jocuri îi place să organizeze, apoi să-i ofere alte posibilităţi de a lucră cu materialele, să-i sugereze jocuri, care să-i favorizeze comunicarea cu ceilalţi, manipularea şi îmbogaţirea sferei de cunoaştere.

B. Jocuri propuse de educatoare

Pentru recunoaşterea culorilor şi educaţia simţului cromatic, pentru stimularea comunicării, pentru satisfacerea nevoii de mişcare, am iniţiat două jocuri: "Jocul culorilor", şi "Cerculeţe colorate".

Pentru Jocul culorilor, copiii au primit medalii colorate. Toţi copiii, care au dorit să participe la joc, s-au aşezat în formaţie de cerc. Copiii au început şă cânte :

"Hai, să ne jucam de-a culorile, Hai, să ne jucam de-a culorile "

şi să bată din palme. În cerc intră un copil cu o medalie, de exemplu de culoare galbenă: "Galbenă, galbenă,

E culoarea mea, Galbenă, galbenă

E culoarea ta Daca ai aşa culoare

Uite-aşa Vino-ncoace frăţioare

Uite asa, Să jucam o horă mare

Uite aşa" Copilul care este îmbrăcat cu o haină de culoare galbenă intră în cerc şi se joacă cu

copilul cu medalie. Jocul continuă pănă intră în joc toate medaliile. Pentru jocul "Cerculeţe colorate", s-au împărţit la şase copii căte şase cerculeţe colorate

cu culorile de bază, iar la alţi şase s-au dat cerculeţe asemănătoare. Ceilalţi copii au format un

Page 40: Almanah de Dascal 2 Dana

40

cerc mare. Un copil cu un cerculeţ, de exemplu galben, a intrat în cercul copiilor spunănd următoarele versuri ajutat de educatoare:

Cercul galben te aşteaptă, Cu o nuanţă apropiată, Cine-o are, cine-o are

Să poftească frăţioare." Copilul care are un cerculeţ colorat asemănător intră în joc şi prinde de mâini pe copilul aflat în cerc. Ei sar, se joacă şi recită împreună cu ceilalţi copii:

"Două cercuri colorate, Cu nuanţe apropiate, Sar, se joacă, se distrează,

Toţi copiii, antrenează." Jocul continuă pentru fiecare culoare. Se reia la cererea copiilor.

Materialele sugerate de M.B., oferă posibilitatea desfăşurării unor exerciţii şi activităţi simple sau complexe de lucru manual, desen, de mişcare, contribuind la dezvoltarea simţului tactil, a coordonării oculo- motrice.

Educatoarea propune copiilor jocul "îmbrăcăm păpuşa". Copiii sunt împărţiţi în patru grupe, fiecare grupă îşi alege un reprezentant care primeşte câte o păpuşă. Sunt recitate versuri de educatoare împreuna cu copiii:

Păpuşica-i descheiată Hai, s-o ajutam îndată,

S-o încheiem la năsturei Şi fete şi băieţei."

Educatoarea dă semnalul, precizând sarcina: "De sus începeţi s-o încheiaţi, Doar cu răbdare terminaţi."

Copiii din fiecare grupă îşi încurajează reprezentantul. La final: "Gata-i păpuşa încheiată, O plimbare o aşteaptă"

sau: "În raft frumos o aşezăm, Copilul harnic aplaudăm".

Fiecare copil trebuie apreciat şi stimulat. Produsul muncii lui, trebuie supus atenţiei copiilor, şi păstrat la vedere mai mult timp.

Într-o zi, copiii s-au jucat cu rame din carton. Unii au primit rame colorate, alţii au primit rame din carton alb. Două fetiţe M.R. şi C.S. şi-au luat ramele şi s-au aşezat la sectorul artă. Una a suflat pe ramă pete de culoare, alta a picurat ceară colorată. La sfărşit activitatea lor a fost analizată. Mai întăi fetele şi-au prezentat lucrările, apoi educatoarea a intervenit:

"Roxi e fată isteaţă, Şi pe fine te învaţă,

Suflă pete de culoare , Vai, ce ramă mândră are!" "Rama mică, rama mare,

Astăzi Ştefania are Picură lumânărele,

Vai, ce mândră e cu ele!"

Page 41: Almanah de Dascal 2 Dana

41

Băieţelul O. A. a luat o ramă mare, s-a aşezat la sectorul construcţii şi în interiorul ramei a construit un turn. întrebat ce reprezintă rama a răspuns promt: "Apa din jurul castelului". Educatoarea a completat :

"Turnul de apă-nconjurat E mai greu de vizitat."

"Nu de vizitat, de atacat", a sugerat copilul. Apoi educatoarea a precizat: "Turnul de apă-nconjurat

E mai greu de atacat. De duşmani el e ferit,

Vai, ce bine te-ai găndit!" C.Concluzii Fiecare copil are surse pentru autodezvoltare, el este "artizanul" propriului viitor. Este înzestrat cu un ritm propriu de dezvoltare, cu un stil propriu de învăţare. Centralizând atenţia pe copil, oferind materiale variate, avem posibilitatea de cunoaştere şi influenţare a dezvoltării lui.

Nu trebuie obligaţi copiii să participe la activităţile de grup dacă în sectoarele de activitate au materialele stimulative şi ei desfăşoară activităţi care completează sau aprofundează tema zilei. Fiecare zi petrecută de copil în grădiniţă să fie un prilej de bucurie, de satisfacere a intereselor. Educatoarea trebuie să descifreze copilul, să-l înţeleagă, să fie omul potrivit la locul potrivit.

IMPORTANŢA COMUNICĂRII ÎN GRĂDINIŢĂ

Profesor: Iosif Daniela

Grăd. P.P. NR. 7 Deva (structura G.P.P. Nr.4)

COMUNICAREA ,, presupune asocierea elementelor cognitive şi afective cu scopul de a transmite informaţi,a inspira credinţe,a induce emoţii sau a evidenţia comportamente printr-un proces alternant de relaţii între scris, vizual, nonverbal, vocal auditiv, simbolic şi comportamental „ Level şi Galle

Oamenii trăiesc în comunitate în virtutea lucrurilor pe care le au în comun iar comunicarea este modalitatea prin care ei ajung să deţină în comun aceste lucruri. Comunicarea este aceea care asigură dispoziţii intelectuale şi emoţionale asemanatoare, moduri similare de a răspunde la aşteptări şi cerinţe.

Comunicarea este un transfer de informaţie între un emiţător şi un receptor, în urma căruia, informaţia transmisă şi captată este înţeleasă şi interpretată în acelaşi mod de către cele două părţi. Dicţionarul explicativ al limbii române ne oferă mai multe sinonome pentru cuvântul comunicare: înştiinţare, ştire, veste, raport, relaţie, legătură.

Page 42: Almanah de Dascal 2 Dana

42

Comunicarea se referă la transmisie şi schimb de informaţii între oameni, la circulaţia de impresii, trăiri afective, judecăţi de valoare, comenzi cu scopul de a obţine modificări comportamentale la indivizi, manifestate, în reprezentările, cunoştintele acestora.

Comunicarea se realizează pe trei niveluri: • Logic • Paraverbal • Nonverbal

Există mai multe tipuri de comunicare: • Comunicarea intrapersonală- comunicarea în şi către sine. • Comunicarea interpersonală- comunicarea între oameni. • Comunicarea de grup- comunicarea între membrii grupului şi comunicarea dintre oamenii

din grupuri cu alţi oameni. • Comunicarea de masă- comunicarea primită de, sau folosită de un număr mare de oameni Scopul comunicării este: - să informăm pe alţii; - să atenţionăm pe alţii; - să explicăm ceva; - să descriem; - să convingem, etc.

Comunicarea are o foarte mare eficienţă asupra personalităţii deoarece în ziua de azi individul se defineşte în funcţie de ceilalţi iar comportamentul reprezintă o construcţie a persoanei în interacţiunea cu ceilalţi. Interacţiunea atrage concomitent comunicarea.

Arta de a comunica nu este un proces natural ori o abilitate cu care să ne naştem. Noi învăţăm să comunicăm, de aceea trebuie să studiem ce învăţăm, ca să putem folosi cunoştintele nostre mai eficient. Orice comunicare implică creaţie şi schimb de înţelesuri. Aceste înţelesuri sunt reprezentate prin “semne” şi “coduri”. Se pare că oamenii au o adevărată nevoie să “citească” înţelesul tuturor activităţilor umane. Observarea şi înţelegerea acestui proces poate să ne facă să fim mai conştienţi referitor la ce se întâmplă când comunicăm.

Studiul limbii materne ocupă un loc central, în sistemul disciplinelor, de pivot al întregii evoluţii cognitiv-afective a celui instruit, de la preşcolar, la adult. O abordare empirică a acesteia ar face imposibilă cunoaşterea şi înţelegerea limbii sub cele două aspecte care îi definesc statutul:

- limba ca sistem de subsisteme (fonologie, lexical, gramatical); - limba ca mijloc de comunicare interumană.

Cele două planuri nu pot fi izolate, componentele limbii concretizându-se numai în procesul comunicării, în cadrul acelui proces ce presupune un emiţător, un mesaj şi un receptor plasat într-un context care determină activarea lor. Trebuie incluse în procesul comunicării şi mijloacele nonverbale (gesturile, mimica), modalităţi auxiliare de a asigura funcţionarea limbii. La nivel general, finalităţile disciplinei vor viza în primul rând formarea unui bun cunoscător şi practicant al limbii materne; în direcţia educaţiei sociale, moral civice şi estetice finalităţile vor urmări formarea şi dezvoltarea unor valori intelectuale, spirituale şi afective care vor conduce spre o atitudine activă, conştientă faţă de fenomenul lingvistic şi artistic.

Formarea competenţelor de comunicare se află, aşadar, la temelia tuturor finalităţilor sau obiectivelor generale urmărite în procesul instructiv-educativ. Plecând de la cunoaşterea adecvată a limbii ca sistem şi ca mijloc de comunicare, modelele curriculare moderne indentifică o serie de deprinderi integratoare prin intermediul cărora se realizează concret relaţia lingvistică: emiţător - mesaj-receptor. Emiterii sau exprimării mesajului i se sub-

Page 43: Almanah de Dascal 2 Dana

43

ordonează, ca deprinderi integratoare, vorbirea şi scrierea,, iar receptării (înţelegerea) îi corespund înţelegerea după auz şi lectura. Aceste deprinderi au la bază formele posibile de manifestare ale individului în procesul comunicării..

În grădiniţă principalul mijloc de comunicare este limbajul. Grădiniţa este prima treaptă a sistemului de învăţământ care îşi asumă sarcina de a organiza experienţele de limbaj ale copiilor.

Activităţile de cunoaştere a mediului oferă educatoarei material pentru îmbogăţirea vocabularului, pentru precizarea sensului unui cuvânt, iar copilului, posibilitatea de a-şi comunica impresiile şi cunoştinţele.

Mai multe obiective ale educării limbajului în grădiniţă urmăresc cu prioritate expresivitatea comunicării, ceea ce înseamnă, în speţă, stimularea copilului de a vorbi păştrându-şi farmecul vorbirii.

Prin expresivitate trebuie să înţelegem, nu un limbaj afectiv, alcătuit din explicaţii, ci un mod firesc de a exprima atitudinea vorbitorului faţă de cele comunicate, prin intonaţie, accent, ritm. În acest sens, copilul trebuie învăţat să comunice cu cei din jur, să primească şi să transmită mesaje pe care le simte şi raţional şi afectiv.Curiozitatea specifică vârstei preşcolare constituie o bază pentru formarea deprinderii copilului de a se informa prin întrebări. Totodată, în toată activitatea din grădiniţă, copilul trebuie ajutat să-şi exprime emoţiile, sentimentele, trăirile afective, atitudinile faţă de oameni, plante, animale, situaţii pozitive sau negative; împrejurări concrete sau întâlnite în poveşti. Aceasta impune educatoarei o bună cunoaştere a modalităţilor de formulare a propoziţiilor enunţiative, interogative, exclamative, ca şi capacitatea de a dezvălui copiilor frumuseţea limbajului afectiv şi de a-i stimula să-l folosească corect, convingătoare pentru copil, în acest sens, fiind poeziile, poveştile şi povestirile. Modelul oferit de educatoare, ca şi expresivitatea comunicării, vor fi condiţionate şi de capacitatea copilului de a folosi corect un cuvânt, cu semnul cel mai adecvat conţinutului comunicării, mesajului.

Poveştile, basmele, poeziile oferă posibilitatea familiarizării copiilor pre şcolari cu relaţiile de sens, cu polisemia, armonimia, antonimia.

Formarea deprinderii de comunicare exprimă, presupune totodată şi înlăturarea paraziţilor fonici din vorbirea copiilor, ştiut fiindcă ei au tendinţa să repete inutil anumite sunete (â, i), în plus impune şi exerciţii de reglare a respiraţiei, prin care copilul se obişnuieşte să adopte un ritm firesc al comunicării.

Unul din obiectivele majore ale grădiniţei îl constituie pregătirea copilului pentru activitatea de şcolar, formarea unor deprinderi specifice muncii şcolare, în care cultivarea limbajului are un rol hotărâtor. În acest sens, educarea limbajului preşcolarului presupune perfecţionarea comunicării sub aspect fonetic, lexical şi gramatical.

Se ştie că, la vârsta preşcolară, copilul manifestă anumite deficienţe de pronunţie (ale căror cauze şi forme de manifestare vor fi analizate cu alt prilej) care trebuie înlăturate până la integrarea copilului în şcoală, dat fiindcă o pronunţie corectă condiţionează însuşirea corectă a citit-scrisului în clasa I.

În activităţile de educare a limbajului şi comunicării, ponderea o au acum activităţile de povestire a educatoarei şi de repovestire a copiilor; în aceste activităţi se folosesc planşe, cărţi ilustrate, jetoane ori cuburi cu imagini din poveşti, tocmai pentru a respecta caracterul situativ al limbajului preşcolarului de grupă mică şi caracterul concret al operaţiilor sale mintale.

În anii următori, sub influenţa exerciţiilor impuse de activităţile desfăşurate, a comunicării, are loc o asimilare rapidă a acţiunilor concrete şi fixarea în plan mental a

Page 44: Almanah de Dascal 2 Dana

44

unor scheme de operare ce permit renunţarea la suportul material. În exprimarea verbală intervine organizarea relaţională a celor relatate şi povestite. În procesul de comunicare cu ceilalţi, copilul transmite ceea ce a văzut şi auzit, ceea ce a trăit, a făcut şi a gândit.

Este evidentă, la vârsta preşcolară şi funcţia de orientare socială a limbajului: copilul se adresează unui interlocutor cu care poate susţine o conversaţie. El îşi reglează comportamentul în funcţie de ceea ce interlocutorul îi comunică, dar şi în funcţie de atenţia care i se acordă. Preşcolarul este guraliv, dornic să comunice cu adulţii, iar lipsa constantă a atenţiei din partea părinţilor, de cele mai multe ori are efecte negative asupra personalităţii copilului (devine nesigur, timid, se închide în sine ori se manifestă violent).

În activitatea de comunicare cu copiii, educatoarea va trebui să aibă în vedere şi faptul că în exprimarea orală fiecare cuvânt este perceput de interlocutor imediat ce a fost rostit, rostirea însăşi este scurtă, durează puţin.

Prin activităţile de povestire, de memorizare, prin activităţile muzicale, prin exerciţiile motrice şi prin jocurile didactice se vizează ca obiective: asigurarea percepţiei auditive a fiecărui sunet din cuvânt, diferenţierea de celelalte sunete, analiza compoziţiei fonetice a cuvintelor, acestea asigurând premisele pentru învăţarea scris-cititului, în şcoală.

Cu ajutorul limbajului se formează şi se organizează sisteme în care sunt integrate cunoştinţele, ceea ce contribuie la sistematizarea şi la complicarea condiţiilor interioare de formare a personalităţii.

Pe de altă parte, lărgirea relaţiilor cu mediul, complicarea procesului de comunicare cu ceilalţi oameni, sporirea cunoştinţelor copilului preşcolar despre obiectele şi fenomenele lumii reale, presupun şi determină o însemnată creştere a vocabularului.

Noua concepţie care fundamentează practica exersării limbajului în grădiniţă porneşte de la faptul că, scopul principal al limbajului este comunicarea în situaţii diverse. Nevoia de comunicare este o nevoie firească a copiilor, limbajul fiind un instrument de cunoaştere al realităţii.

Achiziţia limbajului se face într-o manieră globală, ca un întreg şi presupune integrarea tuturor actelor sale (ascultarea, vorbirea şi citirea unor cuvinte la grupa pregătitoare).

Această achiziţie presupune următoarele finalităţi: - integrarea activităţilor de educare a limbajului în situaţii de învăţare şi exersare cât mai

apropiate de experinţa de viaţă a copiilor; - crearea oportunităţilor de comunicare orală şă scrisă prin intermediul simbolurilor

grafice, matematice, a artei plastice sau muzicale, în situaţii cât mai diverse; - înţelegerea faptului că, fiecare copil are ritmul său propriu de dezvoltare, iar momentul

optim pentru începerea învăţării scris-cititului diferă de la un copil la altul, în funcţie de nivelul de maturitate, experienţă culturală şi mediul de provenienţă social-familial;

- evitarea exceselor de genul: activităţi frontale de scriere, repetarea unor sarcini de vorbire până la indeplinirea acestora, pedepsirea copiilor pentru indisciplină prin sarcini de exersare a elementelor grafice.

În grădiniţă, prin comunicare orală se urmăreşte dezvoltarea capacităţilor de exprimare prin limbaj verbal şi nonverbal utilizând structuri lingvistice complexe, într-o manieră corectă, cursivă, expresivă, în contexte cât mai variate.

Propun următoarele sugestii metodice pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare: - în cazul în care copiii se exprimă în propoziţii scurte, fără a lega cuvintele, se repetă

spusele lor adăugând cuvinte de legătură şi alte cuvinte noi;

Page 45: Almanah de Dascal 2 Dana

45

- dacă pentru a exprima o idee, copiii au nevoie de un cuvânt nou, acesta se va folosi în vorbirea curentă şi se va defini simplu în timpul conversaţiei;

- se vor crea situaţii în care copiii vor asculta spusele celorlalţi. Consider că, ascultarea activă face parte din comunicare şi este prilej de achiziţie a unor

noi structuri verbale pentru copiii preşcolari. Dezvoltarea limbajului permite copilului preşcolar să relateze aspecte ale experienţelor

de învăţare, să discute soluţii şi căi de rezolvare cu colegii şi educatoarea. Toate activităţile din grădiniţă presupun comunicare.

Comunicarea educatoare- copil nu se reduce la un schimb verbal care angajează, doar forţele intelectual, ea are şi o importanţă afectiv- emoţională. Subtextul emotiv al vorbirii, calitatea gesticii şi a mimicii vin să sporească forţa de influenţare educativă a conţinuturilor verbale.

Pentru a evita blocajele care pot interveni în comportamentul comunicativ al copilului o educatoare competentă va trebui să ştie că atitudinea de interlocutor se învaţă şi că aceasta presupune:

- a şti cum să asculţi; - a asculta până la capăt; - a arăta interes faţă de tema abordată; - a arăta interes faţă de punctul de vedere al celuilalt; - a ţine seama de punctul de vedere al celuilalt.

Se întelege că preşcolarul nu poate dobândi o asemenea maturitate, dar comportamentul lui într-o relaţie de comunicare poate fi orientat, dirijat, conştientizat pentru a prefera un asemenea mod de a interacţiona.

Pentru perfecţionarea comunicării didactice, educatorea trebuie să cunoască şi să respecte anumite cerinţe:

- vorbirea corectă, deschisă şi directă (care previne sau reduce distorsiunea mesajelor);

- încurajarea feedback-ului din partea copiilor (pentru a cunoaşte în ce măsură mesajele transmise au fost corect recepţionate şi înţelese);

- ascultarea atentă, răbdătoare şi încurajatoare a mesajelor primite din partea preşcolarilor, concomitent cu efortul de a înţelege exact sensul acestor mesaje;

- folosirea mai multor forme de comunicare didactică pentru acelaşi tip de mesaje; -repetarea mesajelor mai complexe.

Dacă trebuie să le comunice unor copii decizii, educatorea va avea grijă să facă acest lucru după o pregătire prealabilă a celor vizaţi, cu tactul necesar şi, în orice caz, să explice, să argumenteze (să motiveze) decizia, pentru ca aceasta (bună sau rea) să aibă şi o valoare educativă.

Vă prezint câteva exemple de jocuri care pot fi realizate cu copii, şi care pot îmbunătăţii comunicarea în grup. Antrenarea copiilor care au probleme de comunicare poate fi activată prin astfel de jocuri:

1. “Să ne cunoaştem” – dezvoltarea abilităţilor de dezvoltare. Copii stau în cerc. Se aruncă o minge de la un copil la celălalt. Cel care primeşte mingea se prezintă: nume, prenume, însuşiri fizice, preferinţe de joc, apoi aruncă mingea altui copil.

Page 46: Almanah de Dascal 2 Dana

46

2. “Cine sunt eu? Cine este el/ea?” – prezentarea unei persoane după culegerea de informaţii.

Elevii formează perechi; perechile stau de vorbă şi culeg informaţii despre o bucurie trăită, despre preferinţe (jocuri, jucării, alte activiăţi), despre sărbatorirea zilei de naştere. Perechile vin apoi în faţa grupei, cel prezentat se aşează pe scaun iar cel care prezintă stă în picioare. Apoi se schimbă locurile.

3. “Ştii cine este?” – să recunoască un coleg după însuşirile descrise de copilul din faţa clasei.

Se aduce un copil în faţa căruia i se şopteşte numele unui coleg. Acesta va răspunde întrebărilor adresate de grupa referitoare la aspectul fizic, la calităţile pe care acesta le posedă. Grupa: “Este fată sau băiat?” Copilul: “Este fată”. Grupa: “Are părul negru, blond sau şaten?” Copilul: “Are părul blond”. Grupa: “Ce culoare au ochii lui?” Copilul: “Ochii lui au culoarea albastră”. Grupa: “Este vesel sau retras?” Copilul: “Este vesel, are mulţi prieteni...........”.

Când se află numele copilului este întrebat dacă el s-a recunoscut în descrierea colegului. Jocul continuă cu un alt copil.

4. “ Să-l asculatăm pe........” Educatoarea roagă pe un copil care a fost împreună cu părinţii într-o excursie să le

povestească colegilor cum a fost. Îi adresează întrebări apoi propune copiilor să facă şi ei acelaşi lucru.

Copiii care vor adresa cele mai frumoase şi mai interesante întrebări vor fi recompensaţi. Cel care va decide cine a adresat cele mai frumoase întrebări va fi copilul care a povestit.

Această activitate creată prezintă două mari avantaje: - îl pune pe povestitor în postura de a vorbi şi de a asculta întrebările colegilor pentru a

aprecia pe cea mai interesantă; - îi pune pe colegii lui în situaţia de a formula întrebări nu doar în postuta de ascultători ai

relatării. Cred că următoarele maxime sintetizează tot ceea ce ar fi de spus despre comunicare şi

despre importanţa modului în care ea se desfăşoară:

“E în zadar să vorbeşti celui care nu vrea să te asculte.” M. Eminescu “Cuvintele sunt cele mai puternice droguri folosite de omenire.” R. Kipling

Bibliografie:

Page 47: Almanah de Dascal 2 Dana

47

1. Cucoş, Constantin, 1998, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi 2. Iacob, Luminiţa, 1998, Psihopedagogie pentru examenul de definitivat şi grade didactice,

Editura Polirom, Iaşi 3. Pânişoară, Ovidiu-Ion, 2004, Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iaşi 4. Revista Învăţământ preşcolar, 1993, nr. 1-2 5. Şoitu, Laurenţiu, 1997, Pedagogia comunicării, Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti. 6. Sălăvăstru, Dorina, 2004, Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi

MODALITĂŢI DE REALIZARE A EDUCAŢIEI ECOLOGICE ÎN GRĂDINIŢĂ

Ed. Bozdog Silvia

Educaţia ecologică este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii prin asigurarea oamenilor cu modalităţile de care au nevoie pentru a rezolva şi împiedica problemele de mediu. Educaţia ecologică poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.

În grădiniţă putem realiza educaţia ecologică prin: activităţile de cunoaşterea mediului (observări, lecturi după imagini, convorbiri, povestiri, jocuri didactice), prin desene, prin plimbări şi vizite, prin discuţii libere, spontane, prin activităţi practice în natură, prin dramatizări şi scenete.

În primul rând mă voi referi la rolul deosebit al observărilor. Am urmărit ca prin activităţile de observare să antrenez toţi copiii şi pe lângă sistematizarea cunoştinţelor despre părţile componente, mod de viaţă, adăpost, foloase, la sfârşitul activităţii să discutăm despre modul în care putem proteja natura. Permanent am apelat la experienţa de viaţă a copiilor, la modul în care au reacţionat în diferite situaţii cum au avut grijă de animale, de plante. Le-am cerut să-mi dea exemple pozitive şi negative de comportamente faţă de natură. Prin participarea activă a copiilor se realizează reţinerea informaţiei ştiinţifice şi reţinerea unor scheme logice de acţiune şi gândire specifice anumitor categorii de obiecte din mediul înconjurător şi orientarea pe baza lor, în situaţii noi.

Am observat plante şi animale aduse în clasă dar şi animale şi plante în mediul lor natural. Am folosit observarea spontană, în curtea grădiniţei: melcul, buburuza, omida etc. dar şi

Page 48: Almanah de Dascal 2 Dana

48

observarea în timp îndelungat a plantelor: stadiile prin care trece toporaşul până la înflorire, păpădia, „ploaia de aur”, pomii fructiferi, toate aceste observări s-au desfăşurat în curtea grădiniţei. Copiii au observat căderea frunzelor - toamna, copacul fără frunze – iarna, înmugurirea, înflorirea pomului şi formarea fructelor – primăvara, coacerea fructelor - vara şi culegerea fructelor - toamna. După aceste observări am putut desena „pomul” în cele patru anotimpuri. Am sesizat că desenele erau cu atât mai precise cu cât observările erau mai dese şi urmate de discuţii mai ample pe marginea celor observate. Pentru a-i responsabiliza le-am dat temă de casă: să observe un pom fructifer din curtea lui, a vecinului, sau din altă parte.

Pentru o mai bună cunoaştere a condiţiilor de care are nevoie o plantă pentru a se dezvolta, am pus la încolţit grâu. Unor seminţe puse la încolţit le-am asigurat toate condiţiile necesare unei bune dezvoltări: apă, căldură, lumină, pământ bun, aer; altele le-am pus unde aveau numai o parte din aceste condiţii (căldură, lumină, pământ bun, aer dar fără apă, altele au avut apă, pământ bun, căldură, aer dar nu au avut lumină, altele au avut apă, aer, pământ bun, lumină dar nu au avut căldură); tuturor acestor seminţe copiii le-au acordat o dragoste deosebită, au vorbit cu ele în timp ce le udau; pentru o mai bună înregistrare a datelor fiecare copil a notat (prin desen) transformările ce le observa la plantă. Prin aceste modalităţi de desfăşurare a activităţilor copilul este pus în situaţia de a căuta, de a pune întrebări, şi de a găsi răspunsuri corecte. Curiozitatea copilului este atrasă nu numai de obiectele pe care le percepe, ci şi legăturile interne, cauzale care există între obiectele şi fenomenele percepute. Întrebările pe care le pun copiii dovedesc interesul de cunoaştere al acestora manifestat prin întrebări variate. Astfel ei îşi îmbogăţesc orizontul de cunoaştere şi înţeleg că plantele au nevoie de anumite condiţii pentru a se dezvolta.

Lecturile după imagini „Munci de primăvară”, „Parcul primăvara”, „Vara la mare”, „Cu cortul la munte” şi convorbirile „Ce ştim despre primăvară?”, „Ce ştim despre florile de primăvară?”, „Animalele din ţara noastră”, „Ce ştim despre animalele domestice?” au venit să valorifice cunoştinţele însuşite în cadrul observărilor. Copiii au răspuns cu plăcere la întrebări făcând permanent referire la experienţa lor de viaţă.

Pentru a se obişnui să observe natura care-i înconjoară am instituit un moment de povestire: „Drumul de acasă până la grădiniţă” şi „Drumul de la grădiniţă până acasă”. Aceste povestiri le-am realizat în activitatea didactică de dimineaţă la colţul „Bibliotecă”. Am mai folosit povestirea ca modalitate de educaţie ecologică în cadrul activităţilor comune: „Poveste despre animalul meu preferat”, „Ce mi-a povestit copacul?”, „O zi în parc”, „Povestea puiului de vulpe”, „De ce s-a supărat Motănel” (povestiri create de copii).

Prin activităţile de cunoaşterea mediului am urmărit cu precădere: să se familiarizeze cu problemele de mediu, să-şi formeze deprinderi şi obişnuinţe necesare de cunoaştere, grijă, descoperire şi protejare a naturii, să dobândească şi să-şi consolideze cunoştinţele despre natură, să se antreneze în acţiuni sociale utile (îngrijirea plantelor, amenajarea grădinilor, plantarea de pomi), să-şi formeze dorinţa şi deprinderea de a petrece timpul liber în mijlocul naturii.

În ceea ce priveşte desenul o activitate interesantă mi s-a părut tema „Eu spun şi tu desenezi”. Am început să povestesc copiilor despre ghiocel: de la rădăcină până la floare. Pe măsură ce povesteam ei completau desenul. Pentru a verifica cunoştinţele, şi pentru a vedea dacă sunt atenţi am strecurat „greşeli” în povestire: „rădăcină lemnoasă” sau „frunze mici şi rotunde”. Pentru a se apropia şi mai mult de natură am realizat câteva activităţi de desen în curtea grădiniţei: „Pomi înfloriţi”, „Jocuri în curtea grădiniţei”. Copiii au fost încântaţi că am desfăşurat activitatea în curtea grădiniţei şi şi-au propus şi ei să deseneze în curte, când ajung acasă.

Page 49: Almanah de Dascal 2 Dana

49

În activităţile complementare am desfăşurat activităţi cât mai atractive: am folosit softul educaţional PitiClic – Vara, „În excursie” unde trebuiau să răspundă repede şi clar despre cunoştinţele însuşite anterior despre animale. Ne-am distrat la carnaval cu măştile de animale realizate în cadrul activităţii practice.

În activităţile extracurriculare mi-am propus teme care se pot discuta, realiza cu copiii: „Plimbare prin cartier” (unde am avut ca obiective: să observe schimbările petrecute în natură în anotimpul toamna, să colecteze materiale necesare pentru desfăşurarea unor activităţi practice, să protejeze mediul înconjurător); „Unde se aruncă gunoiul?” (cu obiectivele: să cunoască modalitatea de ambalare a gunoiului, să cunoască locul unde se pot arunca gunoaie, să ia atitudine faţă de cei care nu respectă acest lucru); „Aer curat” – plimbare la Pădurea Verde (să cunoască importanţa păstrării aerului curat, fără noxe, să cunoască soiuri de plante ce cresc în pădure, să ocrotească şi să iubească pădurea); „Să cunoaştem animalele” – Vizită la Grădina Zoologică (să cunoască specii de animale de la noi din ţară şi din alte ţări, să cunoască modul de hrănire, să iubească şi să ocrotească animalele); „Şi noi iubim animalele” (cu obiectivele: să redea prin desen, pictură, colaj animale mari şi mici, să exerseze deprinderea de protecţie a animalelor). Trebuie să menţionez că la Grădina Zoologică le-am dat explicaţii suplimentare: în natură animalele trăiesc în păduri şi în alte zone, în libertate. Animalele sălbatice care se află la Grădina Zoologică ar trebui să fie libere în interiorul parcului, dar, acest lucru nu este posibil, deoarece, o parte din oameni nu le-ar proteja, iar ele nu ar fi în măsură să-şi procure hrana şi să reziste în aceste condiţii, iar unele din ele sunt deosebit de periculoase. De aceea au fost grupate în acest loc pentru a permite locuitorilor oraşelor să le vadă. De asemenea le-am atras atenţia să nu bage mâna în cuştile animalelor, să le dea mâncare.

În completarea activităţilor de educaţie ecologică am ieşit cu copiii în natură ori de câte ori a permis timpul şi de fiecare dată am fost alături de ei pentru a le arăta, îndruma şi răspunde la întrebările puse în legătură cu mediul.

Diversitatea acţiunilor extracurriculare pe care le-am desfăşurat cel puţin o dată pe lună au avut un aport benefic asupra formarii personalităţii copilului. Când i-am antrenat la aceste activităţi le-am spus despre rolul pe care-l vor juca atunci când vor fi mari şi ei vor decide .

Contactul nemijlocit al copiilor cu aceste activităţi sporesc eficienţa demersului educaţional, dat fiind cunoscută marea disponibilitate a celor mici de a descoperi şi asimila tot ceea ce stârneşte curiozitatea lor vie. Activităţile cu conţinut ecologic îşi găsesc finalitatea în comportamentele dobândite de copii: de a fi mai buni, mai sensibili faţă de ambient, de a fi mai protectori, mai plini de solicitudine, de a acţiona mai disciplinat, de a fi mai responsabil, mai plin de iniţiativă şi mai prompţi în respectarea unor reguli.

Activităţile de educaţie ecologică ajută copiii să manifeste sensibilitate faţă de întreg mediul şi problemele lui; ajută copiii să înţeleagă funcţionarea mediului, interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu; copiii dobândesc valori şi sentimente de grijă faţă de mediu; să utilizeze cunoştinţele şi abilităţile dobândite, în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor mediului.

Prin activităţile ecologice desfăşurate cu profesionalism copiii se dezvoltă intelectual, emoţional, voliţional, moral. Prin observări concrete copiii evaluează sănătatea mediului şi îndrumaţi de educatoare pot găsi măsuri de protecţie. Astfel, se formează atitudini pozitive faţă de mediul degradat. Prin unele activităţi desfăşurate cu preşcolarii, aceştia pot constitui model pentru adulţi, înfrânând unele impulsuri ale adulţilor care distrug într-o clipă armonia naturii.

„Mediul poate fi definit ca tot ce se află în jurul nostru, vieţuitoarele şi obiectele. Este aerul pe care-l respirăm, soarele care ne dă căldura, apa şi hrana care ne întreţin organismul, reprezintă

Page 50: Almanah de Dascal 2 Dana

50

acoperişul deasupra capetelor noastre, plantele, animalele, pietrele şi râurile, oceanele şi munţii, insulele îndepărtate, tot ce se poate vedea, simţi, mirosi, auzi sau gusta. Reprezintă viaţa pentru noi, fără el nu am putea supravieţui”.

ACTIVITĂŢILE MATEMATICE ŞI CALCULATORUL

Prof. Diana Florea – G.P.P. NR. 7 Deva

Prof. Ion Popa – Liceul Teoretic “Traian”Deva Motto: “Educaţia este întotdeauna un orizont, nu o destinaţie.” În etapa actuală a învăţământului mileniului III, învăţarea şi schimbul de informaţii este mai greu conceput fără calculator şi internet. Iniţierea copiilor preşcolari în utilizarea calculatorului nu mai este privită ca o noutate nicăieri în lume. Fiind cunoscută receptivitatea celor mici, calculatorul oferă posibilităţi nelimitate de imagine şi sunet, devenind indispensabil în dezvoltarea gândirii şi imaginaţiei celor mici, în formarea unor aptitudini. De la cele mai simple jocuri pe calculator până la iniţierea în realizarea de grafică şi desene, totul contribuie la pregătirea preşcolarilor pentru ziua de mâine. În acest fel, copiii au posibilitatea să se iniţieze în utilizarea calculatorului, să cunoască surse noi de informare, să-şi învingă timiditatea la contactul cu aparatura modernă şi să comunice mai uşor. Introducerea calculatorului în activităţile matematice (instruirea asistată de calculator) o considerăm o metodă activ-participativă în care preşcolarul descoperă pas cu pas fascinaţia monitorului, fără însă a face abuz; imaginile în mişcare, noutăţile cu care iau contact, constituie, fiecare în parte, o nouă modalitate de asimilare a cunoştinţelor, de formare a priceperilor şi deprinderilor. Pornind de la aprecierea futurologilor care susţin că viitorul va aparţine informaticii, am considerat că şi copiii de vârstă preşcolară trebuie pregătiţi pentru a trăi în lumea computerizată de mâine. De aici putem desprinde posibilitatea asistării de calculator în activităţi, jocurile matematice pe calculator, cerinţele pe care trebuie să le respecte soft-ul educaţional, facilităţile pe care le oferă calculatorul utilizat ca mijloc de învăţământ şi în ce momente ale activităţii poate fi folosit. Activităţile matematice la grupa pregătitoare se pot constitui într-un veritabil antrenament mintal. Organizate sub forma jocurilor educative pe calculator, acestea pot fi plăcute şi dorite de către copii, mai ales dacă li se oferă şi elementul de joc. De asemenea, lucrul pe grupe le oferă posibilitatea să colaboreze, să se integreze mai uşor în program, să-şi dezvolte imaginaţia şi aptitudinile prin jocuri, aplicaţii de tot felul, etc. Însuşirea cunoştinţelor despre cantitate, efectuarea de operaţii concrete cu diverse mulţimi (clasificare, punere în corespondenţă, comparare, ordonare), familiarizarea cu numerele naturale, formarea deprinderii de manipulare cu mulţimile de obiecte au o importanţă deosebită în cadrul activităţilor matematice, în dezvoltarea intelectuală a copiilor, sarcină

Page 51: Almanah de Dascal 2 Dana

51

de bază în pregătirea pentru şcoală. Însuşirea acestor cunoştinţe şi formarea deprinderilor respective sunt un proces complex şi de durată. Cu cât educaţia preşcolară va pune accent, prin mijloace specifice, pe dezvoltarea intelectuală, cu atât mai performantă va fi aptitudinea pentru şcolaritate. Pentru a ajunge la un nivel de performanţă satisfăcătoare, în raport cu particularităţile gândirii copilului de 6-7 ani, se impune imaginarea unor activităţi special destinate, coordonate, cu “etapele formării acţiunilor mintale” (Galperin), activităţi care se bazează pe procedee intuitive, concrete, acţionale, aplicative. Preocupate de cum şi prin ce modalităţi şi procedee trebuie să acţionăm în procesul de învăţământ pentru a stimula activitatea independentă şi creatoare a copilului, ştiind că aceasta îi uşurează integrarea în sistemul şcolar şi cunoscând faptul că preşcolarii se dezvoltă mult mai bine atunci când li se oferă condiţii pentru o activitate independentă, dobândind pas cu pas cunoştinţe noi, cultivându-şi spiritul de răspundere faţă de sarcinile date, făcând să sporească astfel încrederea în forţele proprii, am emis expresia conform căreia eficienţa procesului de predare-învăţare în activităţile matematice, de formare a reprezentărilor matematice la copiii preşcolari, poate fi sporită cu ajutorul calculatorului. Încercând să comparăm experienţa acumulată cu literatura de specialitate, am dedus că eficienţa procesului de predare-învăţare în grădiniţă poate fi sporită dacă se precizează mai bine locul şi rolul calculatorului în sistemul metodologiei didactice. Una din cerinţele psihopedagogice în utilizarea materialului didactic este diversificarea treptată a acestuia, pe măsura formării reprezentărilor matematice, şi nu dintr-o dată pentru a nu face exces. Astfel, treptat, copilului i se intuieşte un joc matematic pe calculator simplu, cu sarcini uşoare atât din punct de vedere intelectual cât şi a utilizării calculatorului. Pe măsură ce capătă noi priceperi şi deprinderi, acestea pot deveni din ce în ce mai complexe. Învăţarea la acest nivel de vârstă progresează de la un stadiu nestructurat de joc, la un stadiu mai structurat, de construcţie, în care se asigură înţelegerea unui fapt matematic care apoi se integrează într-o structură matematică. Ea face apel la experienţa copilului, iar literatura psihologică de specialitate demonstrează că accelerarea dezvoltării psihice a preşcolarului se poate obţine prin introducerea de orientări intuitive şi verbale adecvate. Cunoaşterea şi înţelegerea procesului de formare, pe etape, a reprezentărilor şi conceptelor matematice generează cerinţe de ordin psihopedagogice ce se cer respectate în conceperea actului didactic. Pe baza acestora copilul poate să compună singur diferite situaţii matematice problemă, probleme simple bazate pe ilustraţii, reuşind astfel să-şi dezvolte gândirea creatoare în acest domeniu. La această vârstă copilul elaborează raţionamente de tip transductiv (de la particular la particular). Acest tip de învăţare constituie premisa pentru raţionamentele de tip deductiv de mai târziu. Număratul şi socotitul dezvoltă gândirea şi operaţiile ei. Parcurgând drumul de la concret la abstract în formarea noţiunilor matematice, efectuând zilnic calcule cu diferite numere, pătrunzând în esenţa fiecărei probleme pentru a stabili corelaţia dintre mărimile cunoscute şi mărimea căutată, procesele psihice ale copilului, operaţiile gândirii lui sunt stimulate printr-o activitate din ce în ce mai vie. Toate acestea necesită utilizarea unor metode specifice activităţilor matematice precum explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, algoritmizarea, dar şi strategii didactice prin care se alege, combină şi organizează ansamblul de metode, materiale didactice şi mijloace într-o ordine logică, în vederea atingerii unor obiective. Astăzi, un nou tip de învăţare îşi face loc în viaţa noastră. Procesul de învăţare devine mai plăcut şi mai interesant prin intermediul calculatorului. Noţiunile elementare încep să

Page 52: Almanah de Dascal 2 Dana

52

aibă interes de la vârste fragede, dându-le astfel posibilitatea celor mici nu numai să le înveţe, ci să se familiarizeze cu calculatorul şi în mod special, cu lucrul cu mouse-ul. Legătura dintre joc şi învăţare este de mult recunoscută şi subliniată de pedagogi şi psihologi. A învăţa jucându-te este idealul copiilor şi al pedagogilor deopotrivă. Programele extrem de simple nu necesită cunoştinţe de calculator, dar fac copilul să-şi dorească să-l cunoască, iar includerea acestora în procesul de instruire face din învăţământul românesc un învăţământ competitiv pe plan internaţional. BIBLIOGRAFIE: “Educaţia pentru ştiinţă în grădiniţă” – V. Preda, Ed. Compania, Bucureşti, 2003 Resurse Internet: matematica distractivă, joaca din care preşcolarii învaţă matematică

DEZVOLTAREA ARMONIOASA A COPILULUI PRIN INOT

Prof. Lazăr Elena Lucia Prof. Sandu Viorela Oana

G.P.P. Nr. 7 Deva Practicarea sportului ameliorează condiţia umană, implicit calitatea vieţii, iar practicantul

activităţilor sportive dobândeşte un ansamblu de cunoştinţe şi abilităţi benefice atât pentru sine cât şi pentru societatea din care face parte. Mişcarea, exerciţiile fizice, activitatea sportivă competiţională şi necompetiţională contribuie la dezvoltarea unei imagini pozitive despre sine, la implementarea în activitatea zilnică a unor mecanisme de autoreglare a stărilor psiho-comportamentale .

Din păcate, omul contemporan s-a depărtat de natură, de arenele sportive, marcat de tehnologia modernă, de lumea virtuală care l-au înlănţuit în spaţiul închis al locului de muncă sau al casei,. Faptul că mulţi copii „practică” astăzi diferite ramuri sportive pe calculator, în timp ce sunt „scutiţi” de către părinţii excesiv de protectori de orele de educaţie fizică desfăşurate în şcoală reprezintă un fenomen social real şi deosebit de primejdios. Această realitate constituie un

Page 53: Almanah de Dascal 2 Dana

53

semnal de alarmă pentru toţi factorii implicaţi în procesul de formare a tinerei generaţii. De aceea e importantă nu doar conturarea unor concepte şi metodologii specifice, ci şi readucerea în atenţia societăţii a celebrului dicton al lui Juvenal: „Mens sana in corpore sano”.

Se spune despre înot că este cel mai complex sport. Din acest motiv încurajăm părinţii de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 Deva să îşi dea copiii la înot încă din timpul grădiniţei. Bebeluşii se dezvoltă în corpul mamei în mediul acvatic şi unii se nasc în apă (au apărut astfel de programe care include opţiunea mamei de a da naştere în apă). De la 4 ani este indicat ca micul zburdalnic sau micuţa „sirenă” să fie înscrişi la cursuri de înot unde invaţă acest sport mai întâi în joacă, apoi în serios până se transformă intr-o mare pasiune învătând tehnicile de respiraţie acvatică şi stilurile de înot (bras, crawl, delfin etc).

Privind în trecut aflăm că înotul nu era inclus ca disciplină la Jocurile Olimpice Antice, grecii au practicat acest sport, considerându-l la fel de important ca si alergările atletice. Cea mai mare insultă pentru un grec era să se spună despre el ca este un om care "nu ştie să alerge şi să înoate". Platon considera un bărbat care nu ştia să înoate ca fiind needucat. Civilizaţiile stravechi ne-au lasat ample dovezi privind capacitatea lor de a înota, iar englezii sunt consideraţi primii dezvoltatori moderni ai înotului ca sport.

Prin inot sunt antrenate toate grupele de muşchi, iar mişcările sunt uşurate de apă, care preia 70% din greutatea corpului. Practicarea înotului nu implică riscul de traumatizare a organismului, nu este generator de accidente musculare, articulare sau ale coloanei vertebrale.

Cursurile de înot pentru prescolari au scopul de a-i ajuta pe micuţi să se familiarizeze cu apa, să capete încredere în ei şi să socializeze cu alţi copii, prin participarea la o serie de activităţi sigure şi plăcute.

Activităţile de înot contribuie la dezvoltarea deprinderilor de bază ale înotului şi ale celor de siguranţă in mediul acvatic, prin joc, exploatare şi încurajare. Astfel, copiii de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 Deva(vezi foto) au parte de lucruri inedite:

• se bucură de experienţe senzoriale şi motrice adecvate fiecărui stadiu de dezvoltare; • învaţă prin intermediul jocului cum pot explora mediul acvatic; • se angajează într-o activitate fizică regulată; • îşi dezvoltă simţul autonomiei în apă; • învaţă într-o ambianţă sigură şi relaxată.

Printre beneficiile majore aduse de înot copilului se numără faptul că dezvoltă majoritatea grupelor musculare, reduce riscurile cardiovasculare (deci acest efort fizic nu constituie un factor de risc pentru sănătatea aparatului circulator, din contra), ajută în obţinerea unei stări mentale pozitive, încrederea în propriile forţe este şi ea activată, stimulează circulaţia sângelui, pofta de mâncare, creşte rezistenţa cardio-pulmonară, ceea ce înseamnă ca ajută atât inima, cât si plămânii, dezvoltă capacitatea de dezvoltare motorie, ceea ce sugerează o mişcare şi orientare mai bune în spaţiu, copiii capătă mai repede independenţă datorită faptului că este un sport individual unde eforturile personale şi succesele obţinute se datorează efortului depus şi, nu în ultimul rând, această mişcare acvatică susţinută oferă un somn liniştit. Înotul devine o parte din stilul de viaţă, o preocupare utilă, sanătoasă, un mod de disciplină riguros, un hobby care îi menţine ocupaţi pe micuţi într-o activitate plăcută.

Prin simpla scufundare în apă, înotătorul are senzaţii deosebite faţă de cele obişnuite în viaţa terestră, poate chiar similare stării de imponderabilitate. Constatarea că în apă poate face ce vrea cu corpul său, parcă sfidând legile gravitaţiei, îi dă mai ales sportivului aflat la vârsta preşcolară impresia că „se joacă” într-un mod plăcut şi interesant. Această bună dispoziţie creată de deplasarea în mediul acvatic influenţează benefic psihicul în ansamblul său.

Page 54: Almanah de Dascal 2 Dana

54

Bibliografie: Olaru, Mircea – „Înot”, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1982 Jude, Ioan – „Psihologie generală şi sportivă – Cursuri de uz intern”, Universitatea „George

Bariţiu” Braşov, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 2001.

TEORII DESPRE JOC

Profesor înv. primar, Gabriela Toşa

Şcoala cu clasele I-VIII Căiuţi, Bacău

Într-o accepţiune largă, jocul este un fenomen de cultură şi are anumite trăsături: “

...jocul este libertate, jocul nu este viaţa obisnuită în spaţiu şi timp, jocul creează ordine, este

ordine, jocul creează o stare de excepţie, un secret şi secretul jocului se exprimă în deghizare“,

spune Jean Huizinga în “HOMO IUDENS”. 2

Conduita de joc reprezintă un aspect al esenţei umane prin capacitatea sa specifică de a

semnifica, de a exprima .

Jocul este o lume a copiilor şi a oamenilor mari, deoarece tuturor le place, tuturor le este

necesară deconectarea pe care jocul o oferă.

Numeroase teorii ce s-au elaborat pe parcursul timpului despre joc vin să răspundă la o

serie de întrebări complexe şi dificile. Care este natura si originea jocului? De ce simte copilul

nevoia atât de imperioasa de a se juca? Ce funcţie îndeplineşte jocul în dezvoltarea personalităţii

copilului?

2 J. Huizinga , - ,,Homo Iudens”, EDP , Bucuresti, pag . 55;

Page 55: Almanah de Dascal 2 Dana

55

Jocul a apărut odată cu copiii, care au alergat, au sărit, s-au căţărat, au construit o căsuţa

etc. Jocurile copiilor sunt o dovadă de sănătate şi produc un sentiment de voioşie şi plăcere. Ele

s-au născut din legătura lor cu natura înconjurătoare şi, practic s-au organizat în procesul vieţii şi

al muncii. Jocul reprezintă o activitate distractivă şi stimulativă a proceselor psihice, favorizând

creativitatea şi optimismul. El este complementar muncii, contribuind la formarea deprinderilor

de a munci.

Viaţa plină de forme a copilăriei este în primul rând joc. Acesta, după părerea lui Jean

Chateau este “o instituţie a poporului de copii”, prin el se realizează cunoaşterea realităţii, se

exersează funcţii psihomotrice şi socio-afective, se afirmă performanţe ale conduitei.3

Oricărui copil mic îi face plăcere să se exprime pentru ca acesta îi dă bucuria de a se simţi

trăind. De aici deducem necesitatea de a se da exprimării personale cea mai mare libertate, de a o

recunoaşte drept cea mai instictuală dintre manifestările spontane.

Libera exprimare presupune un ajutor din partea educatorului, dar nicidecum o

direcţionare precisă. Fiecare copil îşi îmbogăţeşte volumul de cunoştinţe, priceperi, deprinderi,

prin practica încercărilor, fiecare acţiune reuşită constituind un pas înainte în dezvoltarea liberă a

personalităţii individuale.

Rând pe rând, generaţiile de copii îşi aduc contribuţia la îmbogăţirea necontenită a marii

cărţi a jocului, nescrisă – dar cu atât mai durabilă – folosind transformările cantitative şi

calitative ale societăţii în care trăiesc. Orice nouă jucărie înseamnă un act de creaţie, fiindcă ea

înglobează inteligenţă, concepţie, aptitudini umane, artă, muncă.

Jucăriile au devenit o problemă mult prea serioasă pentru a fi lăsată exclusiv pe seama

discernământului copiilor, spun specialistii, care pot fi psihologi, sociologi, informaticieni, toţi

susţinând exigenţa copiilor acestui mileniu în privinţa unei ocupaţii vechi de când lumea: joaca.

Poate fi aceasta instructivă? Poate crea nişte deprinderi şi stimula procese de gândire?

Desigur, deoarece, deşi sursă de plăcere, jocul rămâne un mijloc sigur de a învăţa.

Dacă pătrundem într-un laborator unde se concep şi se analizează jucăriile potrivit

exploziei tehnologice actuale, jucării care ulterior sunt supuse “verdictului“ nemilos al copiilor,

vom constata că scopul acestui laborator este o cercetare fundamentală privind ştiinta jocului şi a

jucăriei 4.

3 S. Cristea, - ,,Evaluarea în procesul didactic”, EDP, Bucuresti, 1998, pag. 256 4 I. Cerghit , - ,,Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă”, E.D.P, Bucuresti, 1976, pg. 166

Page 56: Almanah de Dascal 2 Dana

56

Aceste laboratoare par ieşite din poveşti, iar specialiştii îşi iau rolul foarte în serios.

Aici sunt amenajate şcoli speciale cu durata de câteva săptămâni în care copiii, până la vârsta de

12 ani urmează, în aparenţă, cursuri ca în orice şcoală. Aceasta este doar o impresie, pentru ca

scopul acestei şcoli este deosebit: copiii îi învaţă pe adulţi cum să se joace. Proiectanţi, psihologi,

pediatri, ingineri observă şi studiază fără a fi văzuţi, relaţiile copiilor cu prototipurile de jucării

propuse spre abordare. Rezultatele sunt surprinzătoare:copiii resping 90% din prototipurile care

li se prezintă. În timpul “şcolarizării“, copiii participă în grup de câte 6, dau teste în care

prototipurile sunt aduse laolaltă cu jucării mai puţin recente sau de origine...concurentă.

Concluziile acestor testări sunt o adevărată “mină de aur” pentru producători deoarece ei observă

frecvenţa cu care fiecare participant s-a jucat cu o anumita jucărie, precum şi durata fiecărui joc,

elaborand astfel o statistică în funcţie de vârstă şi sex. Este poate singurul loc sau moment în care

copilul are drept de “veto” în faţa muncii adulţilor.

Pentru a putea fi pe gustul clienţilor, marii producători de jucării au făcut apel la uriaşe

bănci de date în care sunt introduse toate observaţiile de-a lungul mai multor ani, pe cele mai

diferite eşantioane de copii, banca ce este mereu actualizată .

Întreaga tehnologie a producerii de jucării nu este chiar aşa de simplă : a te juca este o

distracţie, dar joaca trebuie să fie instructivă şi ingenioasă.

Jocurile didactice acoperă o gamă largă de activităţi cu conţinut foarte variat de la

intuirea de mulţime până la jocurile ce ilustrează operaţii cu mulţimi echipotente şi rezolvarea

problemelor cu sau fără date numerice. Se argumentează folosirea jocurilor didactice, prin

variante evoluate preluate de la grădiniţă şi adaptate la învăţământul primar. Jocurile didactice

matematice pot fi incluse în structura lecţiei în oricare din momentele ei. Asigură păstrarea

atenţiei, facilitează procesul de însuşire şi consolidare a cunoştintelor, de formare a unor

priceperi şi deprinderi, previne apariţia oboselii, făcându-l pe copil să iubească şcoala şi pe

învăţătorul său.

Sociologii, istoricii se întreabă justificat: ce este de fapt jucăria în prezent? Un mijloc

de educaţie? O distracţie ? O viaţa de copil petrecută în universul rece al tehnologiei înalte? Un

mod corect de a dezvolta inteligenţa şi perspicacitatea copilului în mod eficient?

Niciunul dintre răspunsurile la aceste întrebări nu este cel care epuizează problema,

deoarece nu trebuie niciun moment neglijat factorul uman, decisiv în plamădirea şi conturarea

unui caracter.

Page 57: Almanah de Dascal 2 Dana

57

Copiii copiilor de azi se vor juca la fel de firesc cu trenuri care vor fi conduse, cu

ajutorul unor comenzi date direct din computerul jucăriei ce va fi acţionat de o baterie atomică de

mărimea unei seminţe de mac. Peste alţi 100 de ani, poate copiii se vor juca zburând liber, cu

graţia uşoara a păsărilor născute din geniul lui Brâncusi . Atunci oare vor uita să se joace

“leapsa, şotron, de-a şoarecele şi pisica ?”

În literatura de specialitate se poartă numeroase discuţii contradictorii, dat fiind

faptul că au apărut numeroase teorii ce încearcă să explice jocul şi funcţiile sale în viaţa noastră

de la începutul până la sfârşitul ei .

Jocul constituie un mijloc de înnobilare a unor instincte înnăscute . Prin jocurile de

ficţiune, de achiziţie de construcţie, copilul va anticipa viitoarea sa viaţă de adult, folosind

mijloacele de care dispune şi în limitele impuse de mediu. Jocurile copiilor şi ulterior, ale

adulţilor contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii. Jocul nu exclude efortul, oboseala,

caracterul serios. Un copil care nu se joacă nu este un copil normal, iar viaţa sa ulterioară, de

adult va avea de suferit. Dimpotriva a folosi jocul, adaptat formelor sale exterioare la scopuri

educative precise, înseamnă a canaliza în scopuri benefice una dintre energiile cele mai profunde

ale copilăriei.

Activitatea ludică constituie o bună parte, daca nu totalitatea activităţii diurne a

copilului . Jocul reprezintă o forţă puternică, o formă spontană de pregatire pentru viaţa matură şi

fixează multe achiziţii pe care le creează. Prin joc se perfecţionează activitatea de învăţare a

diverselor ramuri.

Prin jocul didactic le cultivăm elevilor dragostea pentru studiu, le stimulăm efortul

susţinut şi îi deteminăm să lucreze cu plăcere, cu interes, atât în cadrul lecţiilor, cât şi în

afara lor.

Să nu uităm spusele poetului Blaga, atribuind copiilor versurile ,,Înţelepciunea - ţi

iubirea mea e jocul” 5.

Organizat şi desfăşurat metodic, jocul didactic are o profundă implicaţie în viaţa

elevilor şi o valoare instructiv-educativă deosebită.

Page 58: Almanah de Dascal 2 Dana

58

CALITATEA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN GRĂDINIŢA DE COPII Inst. Ilie Elena

G.P.P.Nr.4 Deva

Fără îndoială, educaţia ecologică şi cea pentru sănătatea individuală constituie o prioritate la nivelul fiecărei etape de şcolarizare, dar şi a tuturor celor implicaţi în educaţie. Ea începe din familie, de la cele mai mici vârste, şi se continuă apoi pe parcursul întregii vieţi, educaţia formală transformându-se treptat în autoeducaţie. În acest sens, încă din învăţământul preprimar, se impun activităţi specifice pentru educarea ecologică şi educaţia pentru sănătate. Gama lor este foarte largă şi poate cuprinde:

• Activităţi de protejare a naturii, cum ar fi: - confecţionarea unor ”căsuţe” pentru păsări pe perioada iernii: - îngrijirea plantelor de la colţul naturii vii; - drumeţii şi excursii în natură în care, pe lângă observaţiile făcute asupra mediului,

se va insista şi pe comportamentul ecologic; - amplasarea unor coşuri de gunoi care sa fie utilizate de către cei care au de

aruncat ceva; - sădirea unor pomişori şi amenajarea unor ronduri cu flori pentru îmbunătătirea

aspectului curţii de joacă; - îngrijirea unui animal de apartament (câine, pisică, peşti în acvariu, o pasăre

exotică, etc.). ● Jocuri de mişcare şi alte activităţi în aer liber cu accent pe respectarea regulilor de comportare ecologică (curăţenia la locul de joacă, realizarea unor jucării din materiale refolosibile, îngrijirea spaţiilor verzi din curtea grădiniţei, amplasarea unor afişe ecologice în locuri publice, etc.) Desigur, ar fi de dorit, ca etapa a treia din programul zilnic să se desfăşoare cât mai mult în mijlocul naturii. ● Introducerea unor elemente de igienă alimentară şi educarea gustului pentru alimentele biologice prin diferite jocuri de rol si simulări (”Ziua de naştere a colegului meu ”, „La magazinul naturist”, Să ne hrănim sănătos”etc.) La toate acestea se adaugă activităţile în care pot fi implicaţi şi părinţii copiilor. De fapt, în condiţiile actualei ofensive a factorilor cu influenţe negative asupra formării comportamentelor copiilor (între care, mass-media, ocupă un prim, dar nefiresc loc), rolul familiei de partener educaţional, trebuie reactivat. Formarea unui program sănătos de viaţă, bazat pe petrecerea unei părţi cât mai mari de timp în aer liber şi în natură, concomitent cu reducerea timpului petrecut în faţa televizorului sau calculatorului constituie obiective educaţionale comune ale educatoarei şi părinţilor copiilor. Nu în ultimul rând, tematica educaţiei tehnologice şi pentru sănătatea individuală ar trebui să constituie un subiect al diferitelor cursuri de formare profesională a personalului.

Page 59: Almanah de Dascal 2 Dana

59

SISTEME PEDAGOGICE ALTERNATIVE - MARIA MONTESSORI

Bozdog Silvia Gradinita ,,Bucuria Copiilor” Medias

Maria Montessori (1876-1952), prima femeie medic din Italia a rămas în istorie în primul

rând ca un creator de sistem pedagogic. Preocupatâ de nevoile şi drepturile copiilor cu deficiente mintale, Maria Montessori a demonstrat prin studiile şi cercetările întreprinse că aceştia sunt capabili să promoveze aceleaşi examene pe care le promovează şi copiii normali. În 1907 a iniţiat un centru de zi, numit „Casa dei Bambini" pentru copiii săraci şi nevoiaşi dintr-un cartier al capitalei italiene. În cadrul acestui centru ea şi-a testat cunoştinţele obţinute în munca cu copiii cu deficienţe mintale. Deasemenea, s-a convins că metodele didactice folosite în munca cu copiii cu deficienţe mintale, aplicate copiilor obişnuiţi ar putea dezvolta şi elibera personalitatea acestora. Filosofia educaţiei elaborată de Maria Montessori se bazează pe respectul pentru copil şi nevoile sale. Metoda Montessori este centrată pe învăţarea observării şi evaluării comportamentului copiilor. Principalele elemente ale metodei Montessori sunt: • observaţia, fără ideile preconcepute ale adultului despre cum trebuie să înveţe copiii; • mediul pregătit; • conceptul de libertate individuala. Stadiile dezvoltării individului identificate de Maria Montessori sunt: Perioada de la naştere la sase ani

Această perioadă este caracterizată ca un „timp de transformări", perioadă în care se produce o dezvoltare fizică, emoţionala şi socială intensă şi se formează o mare parte din caracterul copilului. Copilul îşi dezvolta inteligenţa absorbind toate imaginile, sunetele, mirosurile şi senzaţiile care fac parte din lumea sa. În timpul acestei perioade, copilul este sensibil la: • nevoia de ordine; Dr. Montessori a constatat că în jurul vărstei de 2 ani copilul manifesta o nevoie puternica V de a avea toate lucrurile într- un loc anume. Ordinea creata în jurul copilului îl ajuta să-şi organizeze procesul de găndire. • limbajul; Perioadă senzitiva pentru limbaj este de la naştere până la aproximativ trei ani. Niciodată o persoana nu va fi capabila să înveţe o limba străină aşa de bine cum o face în acest timp. • scrierea şi cititul; Acest stadiu este în mod particular esenţial pentru scriere şi limba şi se recomandă ca mediul să fie adaptat copilului şi bogat în posibilităţi de învăţare, un mediu pregătit special pentru a ajuta natura inconştientă a copilului la învăţătură. Perioada de la şase ani la doisprezece ani

În timpul acestei perioade copilul începe să înţeleagă lumea. Nu au loc transformări majore şi din acest motiv este o perioadă a puterii şi forţei mentale. Copilul exploreoză prin folosirea imaginaţiei şi fiindcă este interesat de ceea ce nu poate vedea, el foloseşte aptitudini de învăţare diferite. Este o perioadă de întărire fizica şi copilul este capabil de o putere imensă de muncă. Perioada de la doisprezece ani la optsprezece ani.

Page 60: Almanah de Dascal 2 Dana

60

Asemănător cu prima perioadă de dezvoltare, această perioadă este una de mari transformări iar copilul trebuie să facă faţa multor dificultăţi. Adolescentul are nevoie de un mediu special, mai ales în timpul primului stadiu al acestei perioade. Perioada de la optspezece la douăzeci şi patru de ani.

Este perioada în care adolescentul se transformă ca adult. În metoda Montessori accentul este pus întotdeaună mai mult pe învăţare decât pe predare. Rolul principal al educatorului este de a observa copilul şi de a pregăti situaţia contextuală pe bază observaţiilor făcute. Copiii învăţă ca urmare a unei dorinţe fireşti de a învăţa. Munca unui copil înseamnă autodezvoltare şi toate experienţele trăite sunt cai de a învăţa. Copiii mici au nevoie de libertatea mişcării fizice în timpul activităţii de învăţare.

Clasele Montessori sunt pregătite astfel încât lasă copilul să-şi aleagă propria activitate. Copilul respinge în mod natural o activitate care nu corespunde nevoilor sale în timpul unui anumit stadiu de dezvoltare.

Educatorii Montessori învaţă să lase copiii să caute soluţii atăt pentru problemele cognitive cât şi pentru cele sociale şi în ce arca să nu impună soluţii copiilor. Educatorii pot oferi soluţii, dacă ele sunt de ajutor copiilor, în tehnicile de învăţare a rezolvării problemelor. Timpul potrivit de intervenţie din partea adultului este numit "pragul intervenţiei" şi depinde de capacitatea adultului de a observa fiecare copil în parte şi de a fi sensibil la dezvoltarea lor individuală. Educatorii Montessori lasă copiilor mici libertatea de a căuta soluţii pentru, problemele lor. S-a remarcat faptul că observarea este una dintre cele mai mari provocări pentru mulţi educători. Pe măsură ce educatorii învaţă arta observării, nevoile de dezvoltare ale fiecărui copil vor deveni foarte clare. Scopul educatorilor Montessori este de a învăţa prin observare nevoile fiecărui copil în mod individual şi apoi să pregătească un mediu care să ofere copilului posibilitatea de a învăţa, prin sintagma „mediul pregătit", Maria Montessori se referea la două caracteristici de bază ale acestuia: • să ofere materiale educative adaptate nevoilor copilului; • să permită fiecărui copil libertatea de a explora şi de a se dezvolta în ritmul său natural propriu.

Aşadar, mediul pregătit permite desfăşurarea unor activităţi în care ajutorul din partea adultului să fie cât mai redus, copiii dezvoltându-şi aptitudinile de rezolvare a problemelor şi autodisciplina. Într-un mediu pregătit educatorii pot, dacă este necesar, să ofere ajutorul, dar copilul este lăsat să aleagă materialele în concordantă cu nevoile lui, să repete unele acţiuni, să-şi ordoneze lucrurile la sfârsitul activităţii. Maria Montessori a accentuat importanţa conceptului de libertate: „Adevărata libertate este o consecinţă a dezvoltării, libertatea dezvoltă prin educaţie ghidul interior latent al copilului. Libertatea este construirea propriei personalităţi obţinută prin efortul şi experienţa fiecăruia, este un drum lung pe care fiecare copil trebuie să-l parcurgă pentru atingerea maturităţii în care nimeni nu poate forţa pe altcineva în dezvoltare. Nimeni nu poate învăţa un copil să se dezvolte." Rolul adultului în clasa Montessori este să ghideze copilul spre învăţătură. Când educatorul îşi formează aptitudinile de observare, nevoile individuale ale copilului devin clare. Principalele concepte care stau la baza oricărui educator Montessori sunt • să observe copiii; • să recunoască nevoile de dezvoltare ale fiecărui copil în parte; • să pregătească mediul; • să înţeleagă nevoia de a repeta activităţile;

Page 61: Almanah de Dascal 2 Dana

61

• să demonstreze, în cât mai puţine cuvinte posibil, etapele pentru completarea unei activităţi; • să recunoască „pragul de intervenţie"; • să recunoască nevoia de mişcare fizică; • să stabilească rutine; • să conducă prin exemplu; • să arate respect; • să vorbească cu o voce joasă; • să vorbească cu grafie şi respect; • să arate atractiv.

Page 62: Almanah de Dascal 2 Dana

62

6. ASPECTE DIN ACTIVITATI EXTRACURRICULARE

EDUCAŢIE ECOLOGICĂ PRIN ARTĂ

Este un nume sugestiv, proiectul demarând pentru a da finalitate prin artă descoperirilor,

cunoştinţelor dobândite în cadrul programului “Ziua Europeană a Democraţiei Locale” cu tema

“Biodiversitatea” – primii paşi spre educaţia ecologică a copiilor preşcolari de la grupa

pregătitoare în colaborare cu şcolarii clasei a II-a,inv. Muntean Nicolae, de la Şcoala de Arte si

Meserii din comuna Târnava.

În perioada 1-15 octombrie 2010 am stabilit şi atins următoarele obiective: intărirea

atitudinii pozitive faţă de mediul natural, sensibilizarea copiilor pentru a aprecia diversitatea

naturii, de a reda in lucrările lor frumuseţiile naturii, folosind materiale ecologice – refolosibile,

materiale din natură, realizarea unor machete, tablouri, jucării, descoperirea copiilor talentaţi.

În diverse activităţi, copii au fost familiarizaţi cu mediul natural, cu diversitatea acestuia

prin – observări, plimbări, vizite, cântece, enciclopedii, vizionării DVD.

Ei au descoperit ca ea este o inepuizabilă sursă de materiale, dintre cele mai variate ca

formă, culoare, structură, din care pot fi realizate obiecte frumoase, cât şi folositoare. Astfel, am

iniţiat cercul de picturăe “Eco” prin care am reuşit să transmit următoarele mesaje: stimularea

creativităţii si originalităţii, a dorinţei copiilor de a realiza: colţuri din natură cu materiale dăruite

de însăşi mediul care ne inconjoară, mulţumire şi incântare – vizavi de lucrările care ne

înfrumuseţează viaţa, mediul ambient, concomitent cu protejarea naturii.

Satisfăcătoare au fost rezultatele obţinute: preşcolarii si şcolarii au conştientizat faptul că

unele obiecte pot fi confecţionate fără a distruge elemente din natură, educarea simţului - estetic -

ambietarea clasei, a grupei, mediului de acasă, avâand satisfacţia muncii sale, expoziţii si

portofolii.

Toate activităţile desfăşurate in grădiniţă şi în şcoala trebuie continuate şi perfecţionate la

vârste mai mari, îin nici un caz nu trebuie abandonate. În tot acest timp copilul trebuie încurajat

sa pună întrebări, să caute răspuns singur la unele probleme. El trebuie invăţat sa aleagă , sa fie

selective, sa gândească în favoarea naturii.

Page 63: Almanah de Dascal 2 Dana

63

Aprofundarea unui astfel de program va pregăti copilul de astăzi, de la cea mai frageda

vârstă, pentru momentul în care va fi cetăţean al unei Europe fără graniţe, dar cu reglementări

stricte in domeniul protecţiei mediului.

Indicele de eficienţă al acestui proiect va decurge din consemnările din rapoarte,

comunicări efectuate pe toata durata derulării, cât şi din opinia d-lui director A.D.I Econord

Sibiu – Vladimir Şargu.

COORDONATOR ACTIVITĂŢI

COSTEA AGNES

SAM TARNAVA

Page 64: Almanah de Dascal 2 Dana

64

SSĂĂRRBBĂĂTTOORRII MMAAGGIICCEE

SSĂRBĂTORI FERICITEĂRBĂTORI FERICITEVĂ UREAZĂVĂ UREAZĂ COPIII COPIII ŞŞII

COLEGELECOLEGELE DE LADE LAG.P.N. Nr. 8G.P.N. Nr. 8 din din

SEBESEBEŞŞ, jud. ALBA!, jud. ALBA!

Page 65: Almanah de Dascal 2 Dana

65

GRADINIŢA GAROAFA –JUDETUL VRANCEA

GRUPA MIJLOCIE ARICEL

INSTITUTOR I ADRIANA MIRELA FACILA

SE ÎMPODOBESTE BRADUL

Page 66: Almanah de Dascal 2 Dana

66

DAR NU NUMAI ATAT,SE ŞI DECOREAZĂ…..

AU PREGATIT ŞI O FRUMOASĂ SERBARE……

Page 67: Almanah de Dascal 2 Dana

67

DIN CARE NU PUTEAU LIPSI FRUMOASELE NOASTRE TRADIŢII ŞI OBICEIURI

EXPOZITIE CU LUCRĂRILE REALIZATE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR DEDICATE IERNII ŞI OBICEIURILOR DE IARNA

GRĂDINIŢA PP.NR.10 TÂRGU MURES

GRADINITA CU P.P. NR.10, TARGU MURES

Page 68: Almanah de Dascal 2 Dana

68

ACESTIA SUNT DOAR CATIVA DINTRE COPIII CARE AU PARTICIPAT LA REALIZAREA EXPOZITIEI

Page 69: Almanah de Dascal 2 Dana

69

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 DEVA

ATELIER DE LUCRU

Manute dibace , manute fericite !

“PENTRU A ÎNFLORI O INIMĂ DE ARTIST ARE NEAPĂRAT NEVOIE DE CĂLDURA APROBĂRII ŞI APRECIERII ŞI CHIAR DE STRĂLUCIREA ADMIRATIEI”.

COORDONATOR : Prof. Lazar Elena Lucia INIŢIATORI : Inst. Ciurea Daniela Ed. Stanga Ana Prof. Petras Adriana

ARGUMENT : Copiii privesc cu plăcere desenele ,picturile ,imaginile din cărti ,albume ,reviste,etc . Sunt fascinaţi de acestea şi imediat işi exprima dorinţa de a le avea şi ei dar dacă le propui să realizeze şi ei ceva asemănător datorită faptului că nu şi-au însuşit toate priceperile şi deprinderile sau nu sunt îndeajuns de dezvoltate copii refuză să picteze pe motiv că nu ştiu. Prin organizarea acestui atelier ne propunem stimularea creativităţii copiilor si exprimarea acesteia prin realizarea unor lucrări artistice si practice dar si dobândirea de către copii a unor noi tehnici de lucru precum şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor deja însuşite.

Page 70: Almanah de Dascal 2 Dana

70

ECHIPA DE LUCRU:

1.Grupa “ Stelutelor “ -Prof. Petraş Adriana 2.Grupa ” Florilor “ – inst. Ciurea Daniela , prof. Lazar Elena Lucia 3. Grupa “Albastrelelor“ – ed. Stanga Ana

DURATA : anul scolar 2010-2011

GRUP ŢINTĂ : preşcolari , cadre didactice, părinţi , conducerea unităţii .

SCOPUL ATELIERULUI :

Stimularea şi exprimarea creativităţii ; Însuşirea şi consolidarea unor tehnici de lucru specifice activităţii artistico-plastice si

activitatilor practice ;

OBIECTIVE URMĂRITE :

Să işi insuşeacă si să utilizeze tehnici de lucru specifice activităţilor artistico-plastice si activitatilor practice ;

Să isi exprime prin activităţile plastice trăirile şi părerile personale ; Să işi însuşească şi să işi consolideze priceperile şi deprinderile . ACTIVITĂŢI PROPUSE :

“ Peisaje de iarna “ – dactilopictura si pictura

“ Acvariul “ – macheta “ Martisoare “ – colaj “ Ziua copilului .” –desene pe asfalt .

EVALUAREA ATELIERULUI :

Expoziţie cu lucrările realizate ; Participarea la concursuri naţionale şi internaţionale cu lucrările realizate .

Page 71: Almanah de Dascal 2 Dana

71

8. CREATII LITERARE

Medalion literar aniversar Mihai Eminescu

( 1850-1889 ) 15 ianuarie 2010 - clasa a IV-a

FELUL ACTIVITĂŢII: medalion literar

TITLUL ACTIVITĂŢII: „Porni Luceafărul…“ LOCUL ACTIVITĂŢII: sala de clasă TIPUL DE ACTIVITATE: cultural artistică SCOPUL: -cunoaşterea biografiei şi operei marelui poet Mihai Eminescu;

-dezvoltarea dragostei pentru literatura română; -dezvoltarea memoriei, a imaginaţiei creatoare şi îmbogăţirea vocabularul elevilor; OBIECTIVE: aspectul cognitiv -să cunoască viaţa şi opera celui mai mare poet român prin lecturarea unor poezii şi a biografiei sale, îmbogăţindu-şi cunoştinţele; -să-şi formeze şi să-şi dezvolte gustul pentru lectură ; aspectul formativ -să ştie să recite din opera poetului; -să-şi consolideze cunoştinţele de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare corectă şi expresivă, chiar şi în conexiuni interdisciplinare; aspectul educativ -să trăiască sentimentul patriotic transmis de mesajul unor creaţii literare.

Desfăşurarea activităţii 1. CONCURS DE RECITĂRI-poezii din opera poetului 2. CONCURS ÎNTRE GRUPE-cultură generală 3. DRAMATIZARE-„Scrisoarea III“

El de-a pururi străluceşte, Marele Luceafăr blând, Inima ce dăruieşte Neamului un veşnic cânt. El e vers urcat pe culme, Stihuit din foc nestins, Călător etern prin lume, Univers de neatins.

(Petre G. Nicolae)

Page 72: Almanah de Dascal 2 Dana

72

O astfel de activitate cultural-artistică presupune realizarea unui cadru festiv, care să accentueze emoţia acelor momente literare. Pentru a spori valoarea educativă a ambianţei, am amenajat o mini expoziţie de carte în sala de clasă. Am aşezat la loc de cinste portretul poetului MIHAI EMINESCU, iar pe o masă volume de cărţi cu opera eminesciană, de edituri diferite. Elevii care au participat la dramatizarea poeziei ,,Scrisoarea III“ s-au costumat în personajele literare eroice. Pentru fundalul concursului de recitări am folosit un CD-player, care să ne ajute la ascultarea unui fond muzical în timpul recitărilor.

Concursul a cuprins texte lacunare cu versuri de-ale poetului, completarea datelor biografice şi găsirea cuvintelor cu rimă. III. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII Elevii au fost apreciaţi şi răsplătiţi cu diplome.

Genial, Eminescu a intuit steaua sa care nu se va stinge cât va trăi Pământul: „De-oi muri … al meu nume o să-l poarte / Secolii din gură-n gură şi l-or duce mai departe …”.

Din dorul acesta eminescian se va naşte vorbirea lor aleasă, vor fi mai bogaţi cu o „stea” şi poate vor dori să-l urmeze pe „cel mai ales dintre toţi scriitorii acestui neam”, cum spunea M. Sadoveanu.

Page 73: Almanah de Dascal 2 Dana

73

Prezint modele de diplomă:

Se acordă locul …….. elevei/lui ………………………… din clasa ........., de la

Gimnaziul de Stat „Decebal“, la concursul de recitări „Porni Luceafărul …“.

Organizatori: Organizatori:

Dir. Vodă Mircea Înv. Rotar Silvia Dir. adj. Gruiţă Dorel Înv. Deteşan Mirela

15 IANUARIE 2010

Se acordă locul …….. elevei/lui ………………………… din clasa ........., de la

Gimnaziul de Stat „Decebal“, la concursul de dramatizare „Porni Luceafărul …“.

Organizatori: Dir. Vodă Mircea Înv. Rotar Silvia Dir. adj. Gruiţă Dorel Înv. Deteşan Mirela

Page 74: Almanah de Dascal 2 Dana

74

VIBRAŢIA VERSURILOR EMINESCIENE DORINŢA Vino-n codru la izvorul Care tremură pe prund, Unde prispa cea de brazde Crengi plecate o ascund. Şi în braţele-mi întinse Să alergi, pe piept să-mi cazi, Să-ţi desprind din creştet vălul, Să-l ridic de pe obraz. Pe genunchii mei şedea-vei, Vom fi singuri-singurei, Or să-ţi cadă flori de tei. Pe-al meu braţ încet s-o culci, Lăsând pradă gurii mele Ale tale buze dulci... Vom visa un vis ferice, Îngâna-ne-vor c-un cânt Singuratece izvoare, Blânda batere de vânt; Adormind de armonia Codrului bătut de gânduri, Flori de tei deasupra noastră Or să cadă rânduri-rânduri.

REVEDERE

� Codrule, codrutule, Ce mai faci, dragutule, Ca de când nu ne-am vazut Multa vreme a trecut Si de când m-am departat, Multa lume am îmblat.

� Iar, eu fac ce fac de mult, Iarna viscolu-l ascult, Crengile-mi rupându-le,

Apele-astupându-le, Troienind cararile Si gonind cântarile; Si mai fac ce fac de mult, Vara doina mi-o ascult Pe cararea spre izvor Ce le-am dat-o tuturor, Implându-si cofeile, Mi-o cânta femeile.

� Codrule cu râuri line, Vreme trece, vreme vine, Tu din tânar precum esti Tot mereu întineresti.

� Ce mi-i vremea, când de veacuri Stele-mi scânteie pe lacuri, Ca de-i vremea rea sau buna, Vântu-mi bate, frunza-mi suna; Si de-i vremea buna, rea, Mie-mi curge Dunarea. Numai omu-i schimbator, Pe pamânt ratacitor, Iar noi locului ne tinem, Cum am fost asa ramânem: Marea si cu râurile, Lumea cu pustiurile, Luna si cu soarele, Codrul cu izvoarele.

(1879, 1 octombrie)

prof. înv. primar, Deteşan Mirela Camelia Şcoala: Gimnaziul de Stat ,,Traian“, Târnăveni, jud. Mureş Structură: Gimnaziul de Stat ,,Decebal“, Bobohalma, jud. Mures

Page 75: Almanah de Dascal 2 Dana

75

POVESTE DE IARNĂ

Costan Rodica

Grăd. P.P.Nr.7 – Structura G.P.P.Nr.4 Deva

În lumea spiriduşilor era agitaţie mare. Se apropia iarna şi aveau din ce în ce mai multe de făcut. Spiriduşii tineri, care abia terminaseră şcoala, erau cei mai agitaţi. Ei nu ştiau încă ce vor avea de făcut.Unii urmau să fie trimişi la Moş Crăciun, să-l ajute să citească scrisorile de la oameni, alţii urmau să-i ajute pe pitici să contruiască jucării, să pregătească tot felul de cadouri, iar alţii urmau să colinde lumea în lung şi în lat şi să hotărască cine merită şi cine nu merită să primească daruri de la Moş Crăciun. În sinea lor, toţi micii spiriduşi sperau să fie trimişi să colinde lumea. Ce putea fi mai minunat, după atâta vreme petrecută în şcoală, decât să străbată lumea oamenilor dintr-un capăt în altul. Spiriduşul Pin era unul dintre cei mai mici din cei ce tocmai terminaseră şcoala, dar şi unul dintre cei mai isteţi. Tocmai de aceea visa clipă de clipă, că va fi trimis în lumea oamenilor. Nu mai avea stare şi se învârtea atât de zgomotos prin casă, încât în cele din urmă, ca să-l mai liniştească, stră-bunicul îl chemă la el să-i povestească despre vremurile în care şi el de-abia terminase şcoala.Lui Pin îi plăcea mult să-l asculte, dar acum mai degrabă s-ar fi întâlnit cu prietenii lui de la şcoală, să-şi imagineze ce vor face peste iarnă, decât să-l asculte pe bătrânul spiriduş. Ţinea însă prea mult la stră-bunicul lui, astfel că, de îndată ce-i auzi chemarea, alergă la el. Ca întotdeauna, îşi făcu un culcuş din perne pe jos şi se cuibări acolo, aşteptând cu nerăbdare ca bătrânul să-şi înceapă povestea. Dar acesta nu zicea nimic. Stătea în balansoarul de aceeaşi vârstă cu el şi părea că doarme. Pin ştia însă că nu doarme. Aproape adormise el în culcuşul de perne, când stră-bunicul rupse tăcerea:

- Erau alte vremuri când am terminat eu şcoala. Pentru unii era mai uşor, pentru alţii era mai greu … Tu ce-ţi doreşti să faci acum, că ai terminat cu şcoala?

- Să fiu trimis în lumea oamenilor, strigă imediat Pin. Ce poate fi mai frumos! Nu-ţi dai seama? Câte aventuri … !

- Nu o să fie deloc uşor dacă te trimit acolo, jos, printre oameni, ştii?

- De ce să nu fie uşor? Nu am altceva de făcut decât să mă plimb de colo-colo şi să-i găsesc pe toţi oamenii care au aură de bunătate. Nimic mai simplu! Şi între timp voi putea vedea toate minunăţiile din lumea lor despre care am auzit atâtea.

- Of! Ce tânăr şi naiv eşti, oftă bătrânul. Chiar crezi că este uşor să-i găseşti pe oamenii cu aură? Pe vremea mea, da, era uşor. Îi întâlneai la tot pasul. Dar acum … o să vezi. Oamenii nu mai cred în sărbători, nu mai cred că există Moş Crăciun, pitici şi spiriduşi. Ca urmare, s-au înrăit. Şi numai oamenii cu adevărat buni, neduşmănoşi, cu gâduri frumoase şi privirea limpede, care se pot bucura cu inima uşoară de venirea unei

Page 76: Almanah de Dascal 2 Dana

76

sărbători, au această aură. O să ţi se pară tot timpul că vezi aura care trebuie, o să te

repezi fericit către acel om şi ajuns aproape o să descoperi că este vorba doar de “un gând bun de Crăciun”, atâta tot. Va trebui să fi foarte atent să nu te păcăleşti.

- Nu te cred! Nu poate fi adevărat! sări Pin de pe pernele lui. Dacă ar fi aşa cum spui, piticii n-ar avea atât de mult de lucru cu pregătitul cadourilor!

- Nici nu mai au, mormăi stră-bunicul. Piticii s-ar descurca singuri cu darurile. Şi doar pentru că noi ţinem foarte mult la tradiţii şi nu ne dăm în lături de la nimic ca să le păstrăm, continuăm să trimitem spiriduşii tineri să-i ajute pe pitici.

Pin căzu pe gânduri. “Să fie adevărat ce auzise de la stră-bunicul? Până acum, nimic din ce-i spusese de-a lungul anilor nu se dovedise a fi greşit. Dar poate că acum se înşela. Nu se putea ca toţi colegii lui , ca de altfel şi el, să viseze la minunăţia călătoriilor în lumea oamenilor şi acestea să se dovedească a fi taman pe dos! Pur şi simplu nu se putea! De data asta stră-bunicul greşeşte.” concluzionă Pin.

Stră-bunicul părea că a adormit din nou, aşa că Pin se ridică încetişor şi ieşi tiptil din în

Page 77: Almanah de Dascal 2 Dana

77

IARNA Danc Mihaela

Hai copii la săniuş Că e iarnă de-acuş. Sus pe deal la derdeluş, Nu putem fără mănuşi. Bulgări moi noi aruncăm De iarnă ne bucurăm. Iar apoi noi în ogradă, Înălţăm omul de zăpadă. Ne jucăm,ne veselim, Iarna blândă o iubim. Şi ne bucurăm de ea Că ne-aduce zăpada. Înarmaţi cu sănioare, Cizme pân’la subsioare Cu căciuli şi cu paltoane Veseli,bucurie mare. LA SĂNIUŞ Danc Mihaela Sus pe sănioară, dragă copilaş, Ochii îi închide, zboară pe imaş. Repede ca gândul pârtia cobori, N-ai pleca acasă, poate, doar în zori. Greu e la urcuş că-i alunecuş De nu eşti atent cazi în nas acuş. Dar nu-i bai,sus în picioare Distracţia e şi mai mare! MOŞ CRĂCIUN Danc Mihaela Moş Crăciun,Moş Crăciun, Moş Crăciun,Moş Crăciun Te iubim ca tu eşti bun. Chiar dacă nu mai sunt mică De un an visez la tine Îmi doresc o păpuşică, Şi te-aştept să vii la mine. Dar să vezi ,nu foarte mică Moş Crăciun,Moş Crăciun, Multe eu aş vrea sa-ţi spun. Vezi,tu,dragă Moş Crăciun Eu sunt mare de acum.

Page 78: Almanah de Dascal 2 Dana

78

PRIMĂVARA

de Ed.Marinela Istrate Eu sunt Zâna Fermecată. În flori toată-s îmbrăcată. Vin cu mândri ghiocei, Brânduşe şi brebenei. Vă aduc şi viorele, Că sunt doar, florile mele. Primăvara mă numesc Şi îndată eu sosesc.

VESTITORUL PRIMĂVERII de Ed.Marinela Istrate Sunt micuţ,sunt voinicel, Şi mă numesc ghiocel. Eu anunţ în toată ţara C-o să vină primăvara. Şi-o s-aducă şi-alte flori Pe câmpie, în zăvoi, Ele vor fi colorate, Poate, chiar şi parfumate. Soarele le va-ncălzi. Zăpadă nu va mai fi. Câmpia va înverzi, Aşteptaţi dar, dragi copii.

Page 79: Almanah de Dascal 2 Dana

79

DORINŢA PETROI LAURA-EMILIA

ŞCOALA GENERALĂ DOBRA

Aş vrea să adorm, Dar gândul nu-mi dă pace! Indiferent,orice ar fi, La tine m-oi întoarce! Mi-e dor să aud acele şoapte Înainte de culcare, Frumoasa mea cu blonde plete Cu buze dulci şi-mbietoare. Privesc spre cerul înstelat Singurătatea-i grea. În şoaptă spun o rugăciune Şi-aştept acea minune! Ca uşa lent să se deschidă Iar tu să intri încetişor Să-ţi simt parfumul dulce S-aud glasul tău fermecător. Tresar din somn şi mi se pare Că te aud venind Îşi simt dulcea răsuflare E-adevărat?Ori te visez intrând! Nu pot să cred c-a fost frumos Şi nici măcar nu vreau Aievea-ai fost prezent, Căci ochii tăi luceau! Şi buzele de micşunele Parcă ar fi spus ceva O şoaptă dulce să fi fost? Sau oare altceva? N-am înţeles exact Dar braţele le-avea întinse Şi cred că şi-ar fi dorit În braţe să mă strângă. Cred că era acelaşi gând Căci paşii repede se-ndreaptă Unul spre celălalt aleargă Şi-n braţe se cuprind!

Page 80: Almanah de Dascal 2 Dana

80

Sărutul parcă lâncezeşte Şi din vis mă trezesc. Sper ca visul să se repete Căci tare îmi doresc! Dar dacă n-am să mai visez Aş vrea să te-ntâlnesc, Să pot să spun că eşti al meu Să poţi să-mi spui că mă iubeşti!

DE DRAGUL TĂU…

Adesea stau şi meditez Linişte parcă-i sfântă.

Încerc încet să fredonez Dar strofa nu m-ajută.

Nimic nu pot să-mi amintesc

Doar ochii tăi, verzi, mi se pare, Şi de gropiţa din obraz Căci n-are asemănare!

Mi-ar place şi aş vrea să stăm,

La un pahar de vorbă, Să pot să te privesc de-aproape

Să-ţi aud vocea minunată!

Gândul la tine se opreşte, Dar nu aş vrea să cer prea mult

Decât să te visez la noapte Şi să te revăd curând!

VRAJA IUBIRII Când te-am văzut întâia dată Fiori de gheaţă am simţit Inima a-nceput să bată Şi glasul parcă mi-a pierit. Ceva s-a întâmplat cu mine O,dragoste nevinovata Ce-apare din senin Şi-ţi schimbă viaţa toată. De-atunci privesc mereu la stele Şi sper că una va cădea

Page 81: Almanah de Dascal 2 Dana

81

O voi numi „luceafărul” cel care, Va lumina viaţa mea! Pe drumul luminat de torţe Şi presărat cu mândre flori, Spăşi-voi visul la lumină De-ar fi să trec prin vânt şi ploi.

IARNA

E seară afară,Ce frumos! În casă arde focul

Iar eu pe lângă geam privesc Cum se-aşterne omătul.

Fulg după fulg,coboară uşor

În zare se-observă Cum peste deal şi pestecase

Prin sită parcă cerne.

O!ce seară liniştită Şi ce mirific pare tot

Fulgii de nea danseaza parcă, Pân să ajungă jos.

Cu ani în urmă, un copil la grădiniţă m-a întebat:

- Doamna, cine trage sania lui Moş Crăciun? - Renii!!! au strigat ceilalţi. - Mama mi-a spus că sania lui Moş Crăciun e trasă de iepuraşi.

Atunci le-am spus copilor această poveste… CINE TRAGE SANIA LUI MOŞ CRĂCIUN?

Nu ştiu ce s-a întâmplat în iarna aceea, dar Moş Crăciun întârziase foarte mult cu pregătirile pentru sărbători. Se încurcaseră nişte pachete, lipseu unele daruri din altele, nu erau respectate unele dorinţe.... Moş Crăciun era într-o mare încurcătură. Câteva ceasuri îl despărţeau pe Moş de mult aşteptata întâlnire cu copii şi lucrurile nu erau în ordine.

Page 82: Almanah de Dascal 2 Dana

82

Cu calm Moşul reluă o dată şi încă o dată toate însemnările din registrul său şi corectă greşelile. Citea cu migală toate dorinţele copiilor, verifica însemnările cu privire la comportamentul acestora şi abia apoi pachetul era sigilat. Acum în căsuţa lui din Laponia spiriduşii cei jucăuşi care în fiecare an îl ajută pe Moş să pregătească darurile, trebăluiau de zor la ambalarea celor din urmă pachete. Moşul grăbit dădea ordine în drepta şi în stânga urmărind cu atenţie fiecare mişcare. După ce a controlat încă o dată dacă lista este completă, a verificat sacul cu cadouri, l-a chemat pe şeful spiriduşilor şi i-a spus:

- Totul e în ordine? - Da!, a răspuns spiriduşul. - Atunci fugi şi înhamă renii la sanie şi nu uita ca în fruntea lor să fie Rudolf,

pentru că numai el îmi poate lumina calea cu nasul său de un roşu strălucitor şi numai el cunoaşte toate drumurile.

- Aşa să fie! a răspuns spiriduşul, apoi a dispărut în fugă. Moşul reciti registrul în care erau trecute dorinţele copiilor, aşteptând să vină sania. Îi era teamă să nu fi omis ceva sau să fi uitat pe cineva. Îşi privi ceasul. Deja se apropia miezul nopţii. Era târziu. Stelele sclipeau pe boltă iar zăpada proaspătă scânteia ca un câmp de diamante. Brazii cu crengile aplecate de omăt respirau a sărbătoare. Undeva în noapte, în mii de case, ochişorii copiilor luceau în aşteptarea lui Moş Crăciun... Dar iată că spiriduşul şi sania întârziau. Moşul şi-a mai consultat o dată ceasul şi a dat din cap nemulţumit:

- Anul acesta n-o să ajung la timp! murmură el în barbă. Într-un târziu a apărut şi spiriduşul însoţit de alţi câţiva. Toţi erau posomorâţi şi aveau feţele palide. Era evident că se întâmplase ceva.

- Ce se întâmplă? Unde e sania? Deja este târziu, se nelinişteşte Moş Crăciun. - Păiii..să vezi ce s-a întâmplat, a început spiriduşul cu jumătate de gură. - Ce s-a mai întâmplat? Nu s-au întâmplat destule până acum?! exclamă Moş

Crăciun. - Rudolf, Rudolf..a început spiriduşul. - Ce e cu Rudolf? se încruntă Mosul. - E bolnav...Nu se simte bine... A răcit. - Acum si-a găsit, murmură Moş Crăciun în barbă. - Să-l vezi cum arată, au început în cor spiriduşii. Nasul lui roşu zici că ia foc. Stă

înfofolit în pături, cu fular la gât şi nu bea decât ceai de măceşe îndulcit cu miere. - Nu ştiu unde a răcit aşa rău. - Poate a mâncat îngheţată. - Sau poate nu s-a îmbrăcat corespunzător. - Poate a răcit când trăgea sania...

Page 83: Almanah de Dascal 2 Dana

83

- Destul!!! s-a supărat Moş Crăciun. Acum ce facem? Singur nu pot căra sacul cu daruri pentru toţi. Să vedeţi că rămâne bradul fără podoabe şi jucării anul acesta...Cemaţi un taxi!

- Prea Bunule, aici nu sunt taxiuri, îl atenţionaseră spiriduşii. - Atunci tren, avion, balon, căutaţi ceva..! - Moşule, cine a mai văzut Moş Crăciun în balon? Sau în tren? Cu trenul cum intri

pe coş? - Aşa e, se întristează Moşul. Şi totuşi nu putem lăsa milioane de copii fără darurile

de Crăciun. Cu toţii şi-au plecat privirea îngânduraţi. „Cine tage sania lui Moş Crăciun?”se întrebau cu toţii.

Deodată dintr-un colţ al casei un glas mic şi sfios ca de clopoţel îndrăzni. - Am putea noi trage sania.... - Care voi? s-a înviorat Moş Crăciun. - Noi, iepuraşii! - Dar tu de unde ai apărut? se miră Moşul. - M-au chemat spiriduşii să le dau o mână de ajutor. În fiecare an fac asta. - Şi ce puteţi face voi? se miră Moşul. - Putem trage sania la fel ca renii, iar eu cunoasc toate drumurile. Cerul este senin

şi înstelat, nu vom anea probleme nici cu iluminatul. Moşul se uită întrebător la spiriduş.

- N-am altă soluţie, hotărî el. Decât deloc, mai bine încerc cu iepuraşii. Şi numai ce sări Ţopăilă într-un picior şi fluieră o dată din toate puterile. De prin cotloane au răsărit iepuraşii gata să se înhame la sania Moşului. Povestea spune că iepuraşii au tras atât de bine sania şi s-au grăbit atât de mult, încât cu toată întârzierea darurile au ajuns la timp la copii. Brazi înpodobiţi au strălucit în toate casele, plăcintele şi cozonacii au ieşit aburind din cuptor, iar chiotele de bucurie ale copiilor răsunau departe în noapte. Zăpada a continuat să cadă, acoperind totul cu o mantie strălucitoare. Mos Crăciun s-a întors mulţumit în căsuţa lui de gheaţă. De atunci Moşul soseşte în seara când împarte darurile cu o sanie trasă când de iepuraşi, când de reni, după cum vine rândul fiecăruia.

EDUCATOARE- TATARU MIHAELA GRĂDINIŢA PROSELNICI-MIROSLAVA IAŞI

Page 84: Almanah de Dascal 2 Dana

84

IARNA

Pantea Cristina Roberta Iarna este doar a mea Preferată ca o stea , Când vine Moş Crăciun Sub bradul de crăciun. Îmi pune cadouri mii Pentru mine şi copii. Ei se bucură din plin, Moşului îi mulţumim. Şi copiii şi nepoţii Se adună lângă brad Şi sărbătoresc cu drag. DE CRĂCIUN

Pantea Cristina Roberta Astăzi Domnul Sfânt se naşte Bucurie vom cunoaşte. În ziua Crăciunului Şi –n seara Ajunului! Când copiii se răsfată Cam cu tot ce e pe masă Prăjituri şi cojonaci Hai cu toţi ,ce mai staţi?

Page 85: Almanah de Dascal 2 Dana

85

Multumim tuturor colaboratorilor ! Almanah de dascal , Nr. 2

Responsabilitatea pentru originalitatea si continutul articolelor revine in

exclusivitate autorilor acestora .

ISSN 2069 – 282X ISSN-L 2069 – 282X

Va asteptam in numarul urmator !

Inst. Facala Adriana-Mirela , inst. Gramescu Ana , inst. Popa Adriana Bianca , Prof. Detesan Mirela Camelia , prof. Costea Agnes , prof. Iosif Daniela , ed. Bozdog Silvia , prof. Florea Diana , prof. Ion Popa , prof. Lazar Elena Lucia , prof. Sandu Viorela Oana , prof. Tosa Gabriela , prof. Ilie Elena , prof. Costan Rodica , prof. Danc Mihaela , prof. Istrate Marinela , prof. Petroi Laura , Prof. Tataru Mihaela , Moisa Florica, Nicoletta Hustiuc, Stanga Ana , Fratila Maria , Pantea Cristina- Roberta .