A.d - Opera Politico-diplomatica a Lui Nicolae Titulescu

of 1867 /1867
TITULESCU OPERA POLITICO-DIPLOMATICÆ

Embed Size (px)

Transcript of A.d - Opera Politico-diplomatica a Lui Nicolae Titulescu

Lucrare apærutæ în cadrul proiectului „Nicolae Titulescu. Opera politico°diplomaticæ. 1937 
 
REZUMATUL DOCUMENTELOR
1. 8 ianuarie 1937, Saint°Moritz. Minutæ a convorbirii dintre Nicolae Titulescu øi Milan Stojadinovi©, preøedinte al Consiliului de Miniøtri øi ministru al Afacerilor Stræine al Iugoslaviei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. 14 ianuarie 1937, [Calais]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. 4 ianuarie 1937, [f. l.]. Fragment din Memorii ale lui Nicolae Iorga . . . . . . .
4. 16 ianuarie 1937, [Londra]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 24 ianuarie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Memorii ale lui Nicolae Iorga . .
6. 24 ianuarie 1937, [Paris]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. 30 ianuarie 1937, Haga. Scrisoare adresatæ de Michael Crommelin, secretar general al Curflii Permanente de Arbitraj de la Haga, lui Jean T. Magheru,  însærcinat cu afaceria.i. al României la Haga, cu privire la expirarea mandatului lui Nicolae Titulescu de membru al Curflii Permanente de Arbitraj . . . . . . . .
8. 3 februarie 1937, Bucureøti. Stenogramæ a dezbaterilor din Adunarea Deputaflilor cu privire la cartea Rusia øi Mica Înflelegere în politica lumii, publicatæ de Jan Äeba, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al Cehoslovaciei la Bucureøti (intervenflii: Atta Constantinescu øi Leon Scridon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. 5 februarie 1937, Bucureøti. Stenogramæ a dezbaterilor din Senat privind atitudinea reprezentantului României la Conferinfla de la Montreux consacratæ Regimului Strâmtorilor Mærii Negre (intervenflii: Mihail G. Orleanu, Grigore Gafencu, Mihail Manoilescu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. 6 februarie 1937, Bucureøti. Stenogramæ a dezbaterilor din Adunarea Deputaflilor cu privire la cartea Rusia øi Mica Înflelegere în politica lumii, publicatæ de Jan Äeba, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al Cehoslovaciei la Bucureøti (intervenflii: Pamfil Øeicaru, Gheorghe I. Brætianu, Leon Scridon, Victor Antonescu, Octavian Goga, Virgil Madgearu, Al. Popescu°Necøeøti, Grigore Iunian) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
501
591
601
603
604
605
606
607
608
613
624
 
11. 8 februarie 1937, [Bucureøti]. Fragment din  Memorii ale lui Nicolae Iorga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. 8 februarie 1937, Bucureøti. Stenogramæ a dezbaterilor din Senat cu privire la politica externæ a României (intervenflii: Grigore Gafencu, Nicolae Iorga, A.C. Cuza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. 9 februarie 1937, Bucureøti. Articol publicat în ziarul „Epoca“ de Grigore Filipescu, preøedinte al Partidului Conservator, cu privire la recentele dezbateri parlamentare despre politica externæ a României . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. 9 februarie 1937, Moscova. Telegramæ adresatæ de Robert Coulondre, ambasador al Franflei la Moscova, lui Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Stræine al Franflei, cu privire la convorbirea avutæ cu Maksim Maksimovici Litvinov, comisar al poporului pentru Afacerile Externe al U.R.S.S . . . . . . . . . . . . . . .
15. 11 februarie 1937, Bucureøti. Conferinfla Opera dlui N. Titulescu, flinutæ de publicistul N.N. Petraøcu, sub auspiciile Asociafliei de Studii Internaflionale „Louis Barthou“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. 12 februarie 1937, Bucureøti. Stenogramæ a dezbaterilor din Senat cu privire la politica externæ a României (intervenflii: Victor Antonescu, Mihail G. Orleanu, Grigore Gafencu, Mihail Manoilescu, Nicolae Costæchescu) . . . . .
17. 13 februarie 1937, [Bucureøti]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. 14 februarie 1937, [Bucureøti]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. 14 februarie 1937, Bucureøti. Articol publicat în ziarul „Epoca“ de Grigore Filipescu, preøedinte al Partidului Conservator, cu privire la recentele dezbateri parlamentare consacrate politicii externe a României . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. 16 februarie 1937, Moscova. Telegramæ adresatæ de Edmond Ciuntu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Moscova, Ministerului Afacerilor Stræine al României cu privire la convorbirea avutæ cu Maksim Maksimovici Litvinov, comisar al poporului pentru Afacerile Externe al U.R.S.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. 17 februarie1937, [Bucureøti]. Telegramæ a lui Victor Antonescu, ministru al Afacerilor Stræine al României, cætre Edmond Ciuntu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Moscova, cuprinzând instrucfliuni pentru o viitoare întrevedere a diplomatului român cu Maksim Maksimovici Litvinov, comisar al poporului pentru Afacerile Externe al U.R.S.S . . . . . . .
22. 17 februarie 1937, [Bucureøti]. Notæ de convorbire a lui Mihail Semionovici Ostrovski, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al U.R.S.S. la Bucureøti, cu senatorul Grigore Filipescu, preøedinte al Partidului Conservator din România . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
502
655
655
663
664
666
692
716
716
717
718
720
722
 
23. 18 februarie 1937, [Bucureøti]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. 18 februarie 1937, [Elveflia]. Contract de împrumut încheiat între omul de afaceri elveflian Jacques Salmanowitz øi Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. 23 februarie 1937, [Bucureøti]. Notæ de convorbire a lui Mihail Semionovici Ostrovski, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al U.R.S.S. la Bucureøti, cu Bebe Brætianu, secretar general Partidului Naflional Liberal din România . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. 25 februarie 1937, Bucureøti. Articol critic la adresa lui Nicolae Titulescu publicat în ziarul „Bunavestire“ de omul politic Mihail Manoilescu . . . . . . .
27. 25 februarie 1937, Moscova. Telegramæ adresatæ de Edmond Ciuntu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Moscova, Ministerului Afacerilor Stræine al României cu privire la convorbirea avutæ cu Maksim Maksimovici Litvinov, comisar al poporului pentru Afacerile Externe al U.R.S.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. 27 februarie 1937, Bucureøti. Portret elogios consacrat lui Nicolae Titulescu în ziarul „Epoca“ de Grigore Filipescu, preøedinte al Partidului Conservator . . .
29. 1 martie 1937, [Bucureøti]. Notæ de convorbire a lui Mihail Semionovici Ostrovski, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al U.R.S.S. la Bucureøti, cu Victor Antonescu, ministru al Afacerilor Stræine al României . . . . . . . . . .
30. [post 12 martie 1937], Bucureøti. Scrisoare adresatæ de Stelian Popescu, director al ziarului „Universul“, lui Nicolae Titulescu, cu privire la situaflia îngrijorætoare din flaræ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. 30 martie 1937, Bucureøti. Replicæ datæ de Nicolae Iorga în ziarul „Neamul Românesc“ pozifliilor ostile adoptate de Milan Stojadinovi©  în Parlamentul iugoslav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32. [sfârøit martie 1937, f. l.]. Scrisoare adresatæ lui Nicolae Titulescu de Valter Roman, comandant al divizionului de artilerie român din Armata Republicanæ Spaniolæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33. 2 aprilie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34. 3 aprilie 1937, Moscova. Telegramæ adresatæ de Edmond Ciuntu, trimis extra- ordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Moscova, Ministerului Afacerilor Stræine, cu privire la cererea de a fi primit de Maksim Maksimovici Litvinov, comisar al poporului pentru Afacerile Externe al U.R.S.S., øi atitudinea negativæ a diplomafliei poloneze faflæ de Nicolae Titulescu . . . . . . .
35. 4 aprilie 1937, Praga. Telegramæ trimisæ de Victor de Lacroix, ministrul Franflei la Praga, lui Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Stræine al Franflei, cu privire la relafliile germano°cehoslovace, la poziflia României faflæ de Mica Înflelegere,
503
725
726
728
730
732
733
734
740
741
742
743
744
exprimând deopotrivæ speranfla cæ Nicolae Titulescu va reveni în fruntea politicii externe româneøti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. 5 aprilie 1937, Bucureøti. Articol publicat de Stelian Popescu în ziarul „Universul“ cu privire la rolul lui Nicolae Titulescu în consolidarea Micii Înflelegeri øi evolufliile destabilizatoare de dupæ demiterea sa . . . . . . . . . . . . .
37. 10 aprilie 1937, Bucureøti. Articol publicat de Henric Sanielievici în ziarul „Epoca“ cu privire la recunoaøterea în stræinætate a meritelor lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38. 11 aprilie 1937, Cap Martin. Discurs flinut de Nicolae Titulescu la Societatea Medicalæ a Litoralului Mediteranean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39. 12 aprilie 1937, [Londra]. Scrisoare adresatæ de Arnold J. Toynbee lui Nicolae Titulescu prin care îi solicitæ observaflii cu privire la câteva capitole din publicaflia „Annual Survey of International Affairs“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40. 13 aprilie 1937, Bucureøti. Øtire apærutæ în ziarul „Universul“ cu privire la discursul flinut de Nicolae Titulescu la Societatea Medicalæ a Litoralului Mediteranean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41. 13 aprilie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42. 14 aprilie 1937, Bucureøti. Scrisoare adresatæ de Victor Bædulescu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Stræine, lui Nicolae Petrescu°Comnen, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Berlin, prin care solicitæ informaflii cu privire la eventualele demersuri fæcute în vederea unei vizite a lui Nicolae Titulescu la Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43. 14 aprilie 1937, Bucureøti. Øtire apærutæ în ziarul „Curentul“ cu privire la expunerea fæcutæ de Nicolae Titulescu la Academia Diplomaticæ Internaflionalæ de la Paris despre Pactul Balcanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44. [mijloc aprilie 1937, f. l.]. Scrisoare de ræspuns a lui Nicolae Titulescu la scrisoarea lui Valter Roman, comandant al divizionului de artilerie român din Armata Republicanæ Spaniolæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45. 16 aprilie 1937, Bucureøti. Scrisoare adresatæ de Jean Paul°Boncour, însærcinat cu afaceri al Franflei la Bucureøti, lui René Massigli, director adjunct al Afacerilor Politice în Ministerul Afacerilor Stræine al Franflei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46. 16 aprilie 1937, Bucureøti. Articol publicat de Benno Bræniøteanu în ziarul „Adeværul“ cu privire la discursul flinut de Nicolae Titulescu la Cap Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47. 16 aprilie 1937, Bucureøti. Amplæ relatare despre conferinfla lui Al. Popescu- Necøeøti cu titlul Louis Barthou, Nicolae Titulescu øi revizionismul european , publicatæ în ziarul „Universul“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
504
745
749
753
754
764
766
766
767
768
769
769
776
778
48. 20 aprilie 1937, Berlin. Telegramæ adresatæ de Nicolae Petrescu°Comnen, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Berlin, Ministerului Afacerilor Stræine, prin care retransmite textul telegramei lui Nicolae Titulescu privind disponibilitatea României de a încheia pacte de asistenflæ mutualæ deopotrivæ cu URSS øi Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49. 25 aprilie 1937, [Paris]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50. 25 aprilie 1937, Viena. Øtire publicatæ de ziarul „Neues Wiener Tagblatt“ cu privire la sosirea lui Nicolae Titulescu la Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51. 25 aprilie 1937, Viena. Øtire publicatæ de ziarul „Wiener Zeitung“ cu privire la sosirea lui Nicolae Titulescu la Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52. 26 aprilie 1937, Viena. Øtire publicatæ de ziarul „Der Morgen“ cu privire la sosirea lui Nicolae Titulescu la Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53. 26 aprilie 1937, Viena. Øtire publicatæ de ziarul „Wiener Montagblatt“ cu privire la activitatea lui Nicolae Titulescu la Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54. 26 aprilie 1937, Viena. Adresæ a lui Alexandru Gurænescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Viena, cætre Victor Antonescu, ministru al Afacerilor Stræine, însoflind informaflii apærute în presa austriacæ cu privire la vizita lui Nicolae Titulescu la Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55. 27 aprilie 1937, Bucureøti. Interviu acordat de Nicolae Titulescu ziarului „Universul“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56. 27 aprilie 1937, Hamburg. Notæ adresatæ de George Traian Gallin, consul general al României la Hamburg, lui Victor Antonescu, ministru al Afacerilor Stræine, prin care îi transmite un articol despre Nicolae Titulescu apærut în presa germanæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57. 27 aprilie 1937, Hamburg. Articol publicat de ziarul „Hamburger Fremdenblatt“, cu privire la reîntoarcerea lui Nicolae Titulescu în viafla politicæ . . . . . . . . . .
58. 27 aprilie 1937, Viena. Øtire publicatæ de ziarul „Neues Wiener Tagblatt“ cu privire la convorbirile de la Paris ale lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . .
59. 27 aprilie 1937, [Paris]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60. 28 aprilie 1937, Bucureøti. Articol publicat de George Budiøteanu în ziarul „Epoca“ cu privire la importanfla vizitei lui Nicolae Titulescu în Franfla . . . .
61. 28 aprilie 1937, [Paris]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62. 28 aprilie 1937, [f. l.]. Notæ informativæ privind relafliile de colaborare ale lui Øtefan Neniflescu cu Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
505
781
782
789
790
791
791
792
793
796
797
799
800
801
802
804
 
63. 28 aprilie 1937, [Bucureøti]. Notæ de convorbire a lui Mihail Semionovici Ostrovski, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al U.R.S.S. la Bucureøti, cu Victor Antonescu, ministru al Afacerilor Stræine al României . . . . . . . . . .
64. 28 aprilie 1937, Varøovia. Telegramæ trimisæ de Léon Noël, ambasador al Franflei la Varøovia, lui Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Stræine al Franflei, cu privire la vizita lui Józef Beck la Bucureøti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65. 29 aprilie 1937, Berlin. Depeøæ trimisæ de André François°Poncet, ambasador al Franflei la Berlin, lui Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Stræine al Franflei, cu privire la vizitele lui Joseph Beck la Belgrad øi Bucureøti, demersurile acestuia pentru dislocarea Micii Înflelegeri øi sabordarea sistemului securitæflii collective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66. 29 aprilie 1937, Praga. Telegramæ trimisæ de Gheorghe Aurelian, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Praga, Ministerului Afacerilor Stræine, cu privire la intenflia Universitæflii din Bratislava de a organiza o ceremonie în onoarea lui Nicolae Titulescu, cu prilejul conferirii titlului de doctor honoris causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67. 30 aprilie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri politice ale lui Armand Cælinescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68. 1 mai 1937, Bucureøti. Articol publicat de Theodor Emandi, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Praga, în ziarul „Epoca“ cu privire la linia de politicæ externæ promovatæ de Nicolae Titulescu în relafliile cu Rusia Sovieticæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69. 2–3 mai 1937, Geneva. Ziarul „Journal des Nations“ trece în revistæ unele comentarii ale presei poloneze cu privire la discursul pronunflat de Nicolae Titulescu la Cap Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70. 3–8 mai 1937, Sinaia. Fragment din  Însemnæri zilnice ale Regelui Carol al II°lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71. 4 mai 1937, Moscova. Telegramæ adresatæ de Robert Coulondre, ambasador al Franflei la Moscova, lui Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Stræine al Franflei, cu privire la convorbirea avutæ cu Maksim Maksimovici Litvinov, comisar al poporului pentru Afacerile Externe al U.R.S.S., referitoare la preocupæri actuale în relafliile cu România . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72. 4 mai 1937, Bordeaux. Notæ trimisæ de André Bouffard, prefectul Departa- mentului Gironde, ministrului Apærærii Naflionale, ministrului Afacerilor Stræine, preøedintelui Consiliului de Miniøtri øi ministrului de Interne, cu privire la intenflia de a°i solicita lui Nicolae Titulescu sæ prezideze Congresul Asociafliei Ofiflerilor Mutilafli øi a Foøtilor Combatanfli de la Bordeaux . . . . . . . . . . . . . .
73. 4 mai 1937, Bordeaux. Scrisoare trimisæ de André Bouffard, prefectul Depar- tamentului Gironde, lui Jacques Bouffard, consulul României la Bordeaux,
506
805
809
812
819
820
821
823
825
829
831
privind pregætirea primirii cu onoruri a lui Nicolae Titulescu la manifestærile ocazionate de Congresul Asociafliei Ofiflerilor Mutilafli øi a Foøtilor Combatanfli de la Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74. 4 mai 1937, Bordeaux. Scrisoare trimisæ de Jacques Bouffard, consulul României la Bordeaux, lui Constantin Dinu Cesianu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Paris, privind Congresul Asociafliei Ofiflerilor Mutilafli øi a Foøtilor Combatanfli, a cærui preøedinflie a fost oferitæ lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75. 5 mai 1937, Bordeaux. Scrisoare trimisæ de Jacques Bouffard, consulul României la Bordeaux, lui Constantin Dinu Cesianu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Paris, privind Congresul Asociafliei Ofiflerilor Mutilafli øi a Foøtilor Combatanfli, prin care cere instrucfliuni referitoare la ræspunsul ce trebuie dat prefectului de Gironde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76. 5 mai 1937, [Bucureøti]. Telegramæ trimisæ de Victor Bædulescu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Stræine, Legafliei României de la Praga . . . . .
77. 5 mai [1937], Praga. Telegramæ trimisæ de Gheorghe Aurelian, trimis extra- ordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Praga, Ministerului Afacerilor Stræine, cu privire la amânarea ræspunsului datorat Universitæflii din Bratislava referitor la preconizata vizitæ la Bratislava a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . .
78. 5 mai 1937, Bucureøti. Scrisoare trimisæ de Øtefan Neniflescu lui Nicolae Titulescu prin care îi transmite textul unei conferinfle anterioare a lui Jan Äeba øi date despre relafliile Universitæflii din Bratislava cu România . . . . . . . . . . .
79. 7 mai 1937, Bucureøti. Apare interviul acordat de Nicolae Titulescu ziarului „Epoca“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80. 13 mai 1937, Bucureøti. Articol publicat de Atta Constantinescu în ziarul „Miøcarea“ cu privire la interviul acordat presei româneøti de Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81. 14 mai 1937, Bucureøti. Comentariu al ziarului „Miøcarea“ consacrat pozifliilor unor publicaflii franceze privind politica externæ a României . . . . . . . . . . . . .
82. 16 mai 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83. 16–18 mai 1937, Geneva. Articol publicat de ziarul „Journal des Nations“ cu privire la întrevederea de la Cap Martin dintre Nicolae Titulescu øi Iuliu Maniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84. 18 mai 1937, Bucureøti. Articol critic privind locul øi activitatea lui Nicolae Titulescu pe scena politicæ europeanæ, publicat de Grigore Roøu în ziarul „Miøcarea“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
507
833
835
837
839
839
840
841
841
843
844
845
847
 
85. 20 mai 1937, Bucureøti. Niculae P. Carp publicæ în ziarul „Miøcarea“ un articol ostil lui Nicolae Titulescu, în care îl face ræspunzætor pentru neajunsurile în politica de înarmare a flærii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86. 21 mai 1937, Praga. Telegramæ expediatæ de Gheorghe Aurelian, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Praga, Ministerului Afacerilor Stræine, prin care anunflæ vizitele lui Nicolae Titulescu la Praga øi Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87. 21 mai 1937, Paris. Telegramæ adresatæ de Constantin Dinu Cesianu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Paris, Ministerului Afacerilor Stræine, solicitând instrucfliuni în vederea proiectatei vizite la Paris a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88. 21 mai 1937, [Breasta]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89. 21 mai 1937, Bucureøti. Articol publicat de ziarul „Miøcarea“ cu privire la activitatea peste hotare a lui Grigore Filipescu, preøedintele Partidului Conservator, øi la legæturile sale cu Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90. 21–24 mai 1937, Cap Martin. Versiune primaræ a conferinflei flinutæ de Nicolae Titulescu la Londra, în Camera Comunelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91. 23 mai 1937, Bucureøti. Replicæ datæ de ziarul „Epoca“ la articolul din ziarul „Miøcarea“ despre activitatea peste hotare a lui Grigore Filipescu øi legæturile sale cu Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92. 24–28 mai 1937, Cap Martin. Versiune primaræ a conferinflei flinutæ de Nicolae Titulescu la Londra, la Institutul Regal pentru Afaceri Internaflionale . . . . . .
93. 25 mai 1937, Berlin. Depeøæ trimisæ de Pierre Arnal, însærcinat cu afaceri al Franflei la Berlin, lui Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Stræine al Franflei, cu privire la atitudinea cercurilor politice germane faflæ de flærile din Europa Centralæ, printre care øi România . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94. 25 mai 1937, Geneva. Notæ de convorbire a lui Victor Antonescu, ministru al Afacerilor Stræine al României, cu Maksim Maksimovici Litvinov, comisar al poporului pentru Afacerile Externe al U.R.S.S., cu privire la relafliile româno°sovietice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95. 25 mai 1937, [Geneva]. Telegramæ a lui Maksim Maksimovici Litvinov, comisar al poporului pentru Afacerile Externe al U.R.S.S., cætre Comisariatul Poporului pentru Afacerile Externe al U.R.S.S., cu privire la convorbirea sa cu Victor Antonescu, ministru al Afacerilor Stræine al României . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96. 29 mai 1937, [Paris]. Øtire transmisæ de Ion Luculescu, secretar de presæ pe lângæ Legaflia României de la Paris, prin care informeazæ Ministerul Afacerilor Externe despre apariflia în presæ a unor articole privind întâlnirea de la Talloires dintre Nicolae Titulescu øi Maksim Maksimovici Litvinov . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
508
848
850
851
851
852
853
870
872
887
896
897
899
 
97. 29 mai 1937, [Paris]. Øtire transmisæ de Ion Luculescu, secretar de presæ pe lângæ Legaflia României de la Paris, prin care informeazæ Ministerul Afacerilor Externe despre apariflia în presa de searæ parizianæ a unor articole privind întâlnirea de la Talloires dintre Nicolae Titulescu øi Maksim Maksimovici Litvinov . . . . .
98. 29 mai 1937, [Viena]. Informaflie transmisæ Ministerului Afacerilor Externe de Legaflia României la Viena cu privire la apariflia în ziarul „Telegraf“ a unei øtiri referitoare la întrevederea Titulescu–Litvinov de la Talloires . . . . . . . . . . . . .
99. 29 mai 1937, Praga. Gânduri ale lui Nicolae Titulescu despre Edvard BeneΩ,  încredinflate ca prefaflæ unui volum omagial întocmit de nepotul acestuia, Bohuslav BeneΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100. 30 mai 1937, [Paris]. Telegramæ telefonatæ de Ion Luculescu, secretar de presæ pe lângæ Legaflia României de la Paris, prin care informeazæ Ministerul Afacerilor Externe despre apariflia în presa parizianæ a unor articole privind  întâlnirea de la Talloires dintre Nicolae Titulescu øi Maksim Maksimovici Litvinov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101. 30 mai 1937, Paris. Articol publicat de ziarul „Le Petit Journal“ cu privire la  întâlnirea de la Talloires dintre Nicolae Titulescu øi Maksim Maksimovici Litvinov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102. 30 mai 1937, Viena. Notæ trimisæ de Alexandru Gurænescu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Viena, lui Victor Antonescu, ministru al Afacerilor Externe al României, ce însofleøte o traducere a informafliei apærute  în ziarul „Telegraf“ cu privire la convorbirile Titulescu–Litvinov de la Talloires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103. 31 mai 1937, Bucureøti. Øtire apærutæ în ziarul „Dimineafla“ cu privire la preconizata acordare a titlului de doctor honoris causa lui Nicolae Titulescu de cætre Universitatea din Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104. 31 mai 1937, Roma. Stenograma comunicærii telefonice transmisæ de la Roma de corespondentul Agenfliei Rador cu privire la întâlnirea de la Talloires dintre Nicolae Titulescu øi Maksim Maksimovici Litvinov . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105. 1 iunie 1937, Bucureøti. Articol publicat de ziarul „Adeværul“ cu privire la opiniile exprimate de Nicolae Titulescu despre Edvard BeneΩ . . . . . . . . . . . .
106. 1 iunie 1937, Slatina. Øtire publicatæ de ziarul “Vremea Nouæ“ din Slatina despre târnosirea bisericii „Sf. Nicolae din Coastæ“, numærând printre donatori pe Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107. 1 iunie 1937, Lwow. Copie a raportului înaintat de Emil Popescu, consul al României la Lwow, Legafliei României la Varøovia, pentru a fi trimisæ lui Victor Antonescu, ministru al Afacerilor Externe, cu privire la comentariile ziarului „Chwila“ despre activitatea politicæ a lui Nicolae Titulescu în stræinætate . . .
509
900
901
902
907
908
911
912
913
914
916
917
 
108. 2 iunie 1937, Praga. Telegramæ trimisæ de Victor de Lacroix, ministru al Franflei la Praga, lui Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Stræine al Franflei, cu privire la opiniile lui Edvard BeneΩ, preøedintele Republicii Cehoslovace, despre relafliile politice øi militare dintre statele membre ale Micii Înflelegeri . . . . . . . . . . . . .
109. 2 iunie 1937, Bratislava. Scrisoare adresatæ de decanul Universitæflii Komensky din Bratislava lui Nicolae Titulescu, prin care îi transmite amænunte legate de ceremonia acordærii titlului de doctor honoris causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110. [2 iunie 1937, Bratislava]. Rezumat al discursului pe care profesorul Rudolf  Rauscher avea sæ°l pronunfle la ceremonia acordærii titlului de doctor honoris causa lui Nicolae Titulescu de cætre Universitatea Komensky din Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111. 3 iunie 1937, Bucureøti. Comentariu semnat de Grigore Gafencu în ziarul „Timpul“ cu privire la sensul întâlnirii Titulescu–Litvinov de la Talloires øi ecouri în presa francezæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112. 3 iunie 1937, Bucureøti. Articol publicat de Grigore Roøu în ziarul „Miøcarea“ prin care incrimineazæ prezenfla politicæ a lui Nicolae Titulescu în stræinætate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113. 3 iunie 1937, Londra. Conferinflæ flinutæ de Nicolae Titulescu la Londra în Camera Comunelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114. 4 iunie 1937, Oxford. Conferinflæ flinutæ de Nicolae Titulescu la Universitatea din Oxford, New College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115. 4 iunie 1937, Sinaia. Fragment din  Însemnæri zilnice ale Regelui Carol al II°lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116. 4 iunie 1937, Bucureøti. Articol publicat de Gheorghe I. Brætianu în ziarul „Miøcarea“ cu privire la întâlnirea de la Talloires dintre Nicolae Titulescu øi Maksim Maksimovici Litvinov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117. 4 iunie 1937, [f. l.]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118. 5 iunie 1937, Bucureøti. Articol publicat de Nicolae Iorga în ziarul „Neamul Românesc“ cu privire la întâlnirea de la Talloires dintre Nicolae Titulescu øi Maksim Maksimovici Litvinov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119. 5 iunie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120. 5 iunie 1937, Bucureøti. Articol critic publicat de Constantin Hentzescu în ziarul „Miøcarea“ cu privire la activitatea desfæøuratæ de Nicolae Titulescu peste hotare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121. 6 iunie 1937, Bucureøti. Articol ostil lui Nicolae Titulescu publicat de Ovidiu Constant în ziarul „Miøcarea“, cu privire la întrevederile acestuia de la Paris, Talloires øi Londra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
510
919
924
927
929
930
932
959
974
975
977
979
980
981
983
 
122. 6 iunie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123. 7 iunie 1937, [Londra]. Telegramæ expediatæ de Vasile Grigorcea, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, Ministerului Afacerilor Stræine, cu privire la anularea conferinflei lui Nicolae Titulescu programatæ la Universitatea din Cambridge, despre securitatea colectivæ . . .
124. 7 iunie 1937, Bucureøti. Articol publicat de ziarul „Universul“ împotriva campaniei negative de presæ la adresa activitæflii politice internaflionale recente a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125. 7 iunie 1937, Bucureøti . Articol publicat de Pamfil Øeicaru în ziarul „Curentul“ cu privire la întrevederea de la Talloires dintre Nicolae Titulescu øi Maksim Maksimovici Litvinov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126. 7–8 iunie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri politice ale lui Armand Cælinescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127. 8 iunie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128. 8 iunie 1937, Bordeaux. Notæ publicatæ de ziarul „La France de Bordeaux & du S.O.“ cu privire la interesul manifestat în Franfla faflæ de apropiata conferinflæ a lui Nicolae Titulescu la Asociaflia Ofiflerilor Mutilafli øi a Foøtilor Combatanfli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129. 8 iunie 1937, Bordeaux. Scrisoare trimisæ de Jacques Bouffard, consulul României la Bordeaux, lui Constantin Dinu Cesianu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Paris, privind nota apærutæ în ziarul „La France de Bordeaux & du S.O.“, referitoare la cælætoria lui Nicolae Titulescu la Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130. 9 iunie 1937, Paris. Scrisoare adresatæ de Constantin Dinu Cesianu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Paris, lui Victor Antonescu, ministru al Afacerilor Stræine al României, prin care îi transmite nota apærutæ în ziarul „La France de Bordeaux & du S.O.“, referitoare la cælætoria lui Nicolae Titulescu la Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131. 9 iunie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132. 9 iunie 1937, Bucureøti. Ziarul „Miøcarea“ trece în revistæ comentarii ale presei române øi stræine privind întâlnirea de la Talloires dintre Nicolae Titulescu øi Maksim Maksimovici Litvinov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133. 9 iunie 1937, Londra. Conferinflæ susflinutæ de Nicolae Titulescu la Londra, în Camera Comunelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134. 9 iunie 1937, Londra. Cuvântare flinutæ de Nicolae Titulescu la Londra, la Institutul Regal pentru Afaceri Internaflionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
511
984
985
986
987
990
990
992
993
995
995
996
998
1011
 
135. 10 iunie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136. 10 iunie 1937, Londra. Scrisoare adresatæ lui Nicolae Titulescu de Lady Ivy Muriel Chamberlain, væduva Lordului Austen Chamberlain, prin care îøi manifestæ dorinfla de a°l reîntâlni la Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137. 10 iunie 1937, Bucureøti. Atac virulent al ziarului „Miøcarea“ împotriva lui Nicolae Titulescu, acuzat cæ ar fi exponent al Internaflionalei a III°a . . . . . . .
138. 11 iunie 1937, Londra. Scrisoare trimisæ lui Nicolae Titulescu de Westminster Bank Limited prin care îl anunflæ deschiderea unui cont pe numele sæu . . . . .
139. 11 iunie 1937, Bucureøti. Protestul Asociafliei de studii internaflionale „Louis Barthou“ împotriva calomniatorilor lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . .
140. 11 iunie 1937, Bucureøti . Articol publicat de Leon Kalustian în „Lumea“  împotriva denigratorilor lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141. 11 iunie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142. 11 iunie 1937, Bucureøti. Ziarul clujean „România Nouæ“ neagæ existenfla vreunui acord antimonarhic între Nicolae Titulescu øi Iuliu Maniu . . . . . . . .
143. 11 iunie 1937, Londra. Notæ informativæ referitoare la o discuflie purtatæ de prinflul Anton Bibescu cu un funcflionar de la Foreign Office privind prezenflele lui Nicolae Titulescu în Marea Britanie øi Franfla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144. 12 iunie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145. 12 iunie 1937, Bucureøti. Articol apærut în „Lumea“ împotriva campaniei de defæimare a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146. 12 iunie 1937, Praga. Telegramæ de felicitæri trimisæ de primul°ministru al Cehoslovaciei, Milan Hod{a, lui Nicolae Titulescu, cu ocazia decernærii titlului de doctor honoris causa al Universitæflii Komensky din Bratislava . . .
147. 13 iunie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148. 13 iunie 1937, [Geneva]. Fragment din scrisoarea lui Maksim Maksimovici Litvinov, comisar al poporului pentru Afacerile Externe al U.R.S.S., adresatæ lui Mihail Semionovici Ostrovski, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al U.R.S.S. la Bucureøti, privind întâlnirea de la Talloires . . . . . . . . . . . . . . .
149. 13 iunie [1937], Praga. Telegramæ trimisæ de Gheorghe Aurelian, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Praga, Ministerului Afacerilor Stræine, cu privire la informarea presei de cætre ministrul cehoslovac de Externe, Kamil Krofta, asupra caracterului strict privat al vizitei lui Nicolae Titulescu la Praga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
512
1032
1032
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1039
1041
1041
1043
1044
1045
1047
 
150. 13 iunie 1937, Bucureøti. Comentariu publicat de ziarul „Lupta“ pe marginea atacurilor la adresa lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151. 13 iunie 1937, Bucureøti. Articol apærut în ziarul „Universul“ împotriva denigrærii activitæflii politice a lui Nicolae Titulescu în stræinætate . . . . . . . . .
152. 13 iunie 1937, Bucureøti. Ziarul „Epoca“ relevæ legitimitatea politicæ øi moralæ a activitæflii internaflionale a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153. 13 iunie 1937, Bucureøti. Articol publicat de ziarul „Miøcarea“ ca ræspuns la articolul apærut în „Universul“ împotriva denigrærii activitæflii politice a lui Nicolae Titulescu în stræinætate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154. 13 iunie 1937, Bucureøti. Articol publicat de ziarul „Miøcarea“ pe marginea reacfliilor unei pærfli a presei britanice, generate de susflinerile lui Nicolae Titulescu  în materie de securitate colectivæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155. 13 iunie 1937, Bucureøti. Articol apærut în ziarul „Universul“ cu privire la nece- sitatea definirii øi promoværii færæ echivoc a politicii externe a României . . .
156. 14 iunie 1937, Bucureøti. Pledoarie a ziarului „Universul“ pentru dreptul egal al tuturor oamenilor politici de seamæ ai flærii de a avea o prezenflæ activæ pe scena internaflionalæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157. 14 iunie 1937, Londra. Scrisoare trimisæ de Institutul Regal pentru Afaceri Internaflionale lui Nicolae Titulescu prin care i se cere permisiunea de a introduce  în fondurile bibliotecii institutului øi de a publica în revista „International Affairs“, discursul sæu  Este de dorit reforma Pactului Societæflii  Nafliunilor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158. 14 iunie 1937, Londra. Discurs flinut de Nicolae Titulescu la Comitetul pentru Pace øi Apærare din Londra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159. 14 iunie 1937, Bucureøti. Scrisoare adresatæ de Jean Paul°Boncour, însærcinat cu afaceri al Franflei la Bucureøti, lui René Massigli, director adjunct al Afacerilor Politice în Ministerul Afacerilor Stræine al Franflei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160. 15 iunie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri politice ale lui Armand Cælinescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161. 15 iunie 1937, Bucureøti. Telegramæ adresatæ de Adrien Thierry, ministru al Franflei la Bucureøti, lui Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Stræine al Franflei, cu privire la convorbirea avutæ cu Regele Carol II øi cu Victor Antonescu, ministru al Afacerilor Stræine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162. 16 iunie 1937, Bucureøti. Ziarul „Miøcarea“ condamnæ apariflia publicafliei „Lumea Româneascæ“, ca o tentativæ de a întæri frontul titulescian . . . . . . . .
163. 16 iunie 1937, Moscova. Telegramæ adresatæ de Edmond Ciuntu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Moscova, Ministe- rului Afacerilor Stræine al României cu privire la convorbirea avutæ cu
513
1047
1049
1050
1051
1053
1054
1056
1057
1059
1063
1068
1068
1072
Maksim Maksimovici Litvinov, comisar al poporului pentru Afacerile Externe al U.R.S.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164. 17 iunie 1937, Bucureøti. Øtire publicatæ de ziarul „Capitala“ cu privire la rechemarea lui Constantin Antoniade, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Berna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165. 18 iunie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166. 19 iunie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167. [19 iunie 1937, Bratislava]. Discurs flinut de profesorul Rudolf Rauscher la ceremonia acordærii titlului de doctor honoris causa al Universitæflii Komensky din Bratislava lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168. 19 iunie 1937, Bratislava. Conferinflæ flinutæ de Nicolae Titulescu la Universitatea Komensky din Bratislava cu ocazia acordærii titlului de doctor honoris causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169. 19 iunie 1937, Bucureøti. Notæ de convorbire a lui Mihail Semionovici Ostrovski, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al U.R.S.S. la Bucureøti, cu Alexandru Popescu°Necøeøti, fost subsecretar de stat la Ministerul Instrucfliunii, Cultelor øi Artelor al României . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170. 20 iunie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171. 20 iunie 1937, Bucureøti. Comentariu apærut în ziarul „Miøcarea“ împotriva convorbirilor de la Talloires dintre Nicolae Titulescu øi Maksim Maksimovici Litvinov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172. 22 iunie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173. 22 iunie 1937, Praga. Telegramæ trimisæ de Gheorghe Aurelian, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Praga, Ministerului Afacerilor Stræine, cu privire la discuflia avutæ cu Kamil Krofta, ministru de Externe al Cehoslovaciei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174. 23 iunie 1937, Bucureøti. Atac al ziarului „Miøcarea“ împotriva lui Nicolae Titulescu, acuzat cæ defline øi foloseøte ilegal, ca particular, documente ale politicii externe româneøti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175. 24 iunie 1937, Bucureøti. Articol publicat de Nichifor Crainic în sæptæmânalul „Sfarmæ°Piatræ“ împotriva atacurilor la adresa lui Nicolae Titulescu . . . . . . .
176. 24 iunie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
514
1073
1074
1075
1075
1076
1081
1105
1109
1109
1110
1111
1112
1113
1115
 
177. 25 iunie 1937, Bucureøti. Interviu acordat de Nicolae Titulescu lui Iosif Fermo pentru ziarul „Universul“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178. 25 iunie 1937, Bucureøti. Articol defæimætor publicat de ziarul „Miøcarea“ la adresa prezenflelor øi contactelor externe ale lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . .
179. [ante 26 iunie 1937, Bordeaux]. Articol publicat în presa francezæ anunflând conferinflele lui Nicolae Titulescu øi Jacques Chastenet la Asociaflia Ofiflerilor Mutilafli øi a Foøtilor Combatanfli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180. 26 iunie 1937, Bordeaux. Conferinflæ flinutæ de Nicolae Titulescu la Asociaflia Ofiflerilor Mutilafli øi a Foøtilor Combatanfli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181. 27 iunie 1937, Bucureøti. Articol publicat în ziarul „Epoca“ împotriva detractorilor lui Nicolae Titulescu øi a altor politicieni români . . . . . . . . . . . .
182. [post 27 iunie 1937, Bucureøti]. Notæ informativæ privind pe Theodor Solacolu, fost consilier de presæ la Ambasada României la Roma, incriminat pentru fidelitatea faflæ de Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183. 28 iunie 1937, Bordeaux . Scrisoare trimisæ de Jacques Bouffard, consulul României la Bordeaux, lui Constantin Dinu Cesianu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Paris, prin care expediazæ tæieturi din ziare privind conferinfla lui Nicolae Titulescu la Congresul Asociafliei Ofiflerilor Mutilafli øi a Foøtilor Combatanfli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184. [28] iunie 1937, Bordeaux. Articol publicat de ziarul „Petite Gironde“, cu privire la conferinflele flinute de Nicolae Titulescu øi de Jacques Chastenet la Grand°Théâtre din Bordeaux, cu ocazia Congresului Asociafliei Ofiflerilor Mutilafli øi a Foøtilor Combatanfli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185. 28 iunie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186. 30 iunie 1937, Paris. Scrisoare adresatæ de Constantin Dinu Cesianu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Paris, lui Victor Antonescu, ministru al Afacerilor Stræine al României, prin care îi transmite tæieturi din ziarele locale cu privire la conferinfla flinutæ la Bordeaux de Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187. 3 iulie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188. 4 iulie 1937, Paris. Scrisoare adresatæ de Petrache Ciolan, consul al României la Paris, lui Victor Cædere, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Belgrad, prin care îi relateazæ întrevederea de la Paris dintre Nicolae Titulescu øi Iuliu Maniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189. 4 iulie 1937, Bucureøti. Relatare apærutæ în ziarul „Curentul“ cu privire la Consfætuirea preøedinflilor organizafliilor Frontului Românesc din întreg
515
1116
1118
1120
1122
1143
1145
1147
1149
1153
1154
1155
1155
 
Ardealul, cu referiri la întâlnirea de la Paris dintre Nicolae Titulescu øi Iuliu Maniu øi problemele de politicæ internæ pe care le°ar fi discutat . . . . . . . . . . .
190. 5 iulie 1937, Bucureøti. Ziarul „Universul“ publicæ dezminflirea de cætre Nicolae Titulescu a afirmafliilor lui Viorel Virgil Tilea în legæturæ cu pretinse intenflii republicane ale lui Iuliu Maniu, împærtæøite fostului ministru de Externe în cadrul convorbirilor avute la Paris… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191. 5 iulie 1937, Bucureøti. Dezminflire publicatæ de ziarul „Adeværul“ vizavi de afirmafliile lui Viorel Virgil Tilea privind presupuse intenflii antimonarhice ale lui Iuliu Maniu, împærtæøite lui Nicolae Titulescu în cadrul convorbirilor avute la Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192. 5 iulie 1937, Bucureøti. Ziarul „Credinfla“ ia atitudine împotriva denigrærii lui Nicolae Titulescu de cætre Nicolae Iorga în ziarul „Neamul Românesc“,  într°un comentariu bazat pe o øtire falsæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193. 5 iulie 1937, Bucureøti. Ziarul „Dreptatea“ respinge cu indignare afirmafliile lui Viorel Virgil Tilea privind pretinse intenflii antimonarhice ale lui Iuliu Maniu,  împærtæøite lui Nicolae Titulescu în cadrul convorbirilor avute la Paris . . . . .
194. 5 iulie 1937, Bucureøti. Ziarul „Credinfla“ reia dezminflirea afirmafliilor lui Viorel Virgil Tilea în legæturæ cu intenfliile republicane ale lui Iuliu Maniu, comunicate lui Nicolae Titulescu în cadrul convorbirilor avute la Paris . . . . . . . . . . . . . .
195. 5 iulie 1937, Bucureøti. Articol publicat de ziarul „Epoca“ cu privire la aserfliunile absurde ale unor politicieni români øi dezminflirea lor de cætre Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196. 5 iulie 1937, Bucureøti. Articol publicat de ziarul „Dreptatea“ cu privire la alegafliile lui Viorel Virgil Tilea în legæturæ cu unele pretinse declaraflii de politicæ internæ ale lui Iuliu Maniu fæcute în cadrul convorbirilor avute la Paris cu Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197. 7 iulie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198. 7 iulie 1937, Bucureøti. Atac vulgar publicat de Niculae P. Carp în „Miøcarea“  împotriva activitæflii politice internaflionale a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . .
199. 7 iulie 1937, Bucureøti. Nicolae Iorga incrimineazæ în „Neamul Românesc“ publicaflia „Gazette de Roumanie“, nou apærutæ la Paris, pentru atitudinea pozitivæ faflæ de întâlnirea de la Talloires dintre Nicolae Titulescu øi Maksim Maksimovici Litvinov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200. 7 iulie 1937, Bucureøti. Ziarul „Dreptatea“ incrimineazæ stæruinfla lui Viorel Virgil Tilea în acuzafliile la adresa lui Iuliu Maniu, referitoare la propunerile pe care le°ar fi fæcut cu ocazia întâlnirii de la Paris cu Nicolae Titulescu . . . . . .
516
1162
1166
1167
1167
1168
1170
1171
1172
1174
1175
1176
1177
 
201. 7 iulie 1937, Bucureøti. Øtire publicatæ de ziarul „Adeværul“ cu privire la cumpærarea de cætre Nicolae Titulescu, pentru Academia Românæ, a preflioasei Colecflii Moses Gaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
202. 8 iulie 1937, [Bucureøti]. Articol publicat în presa internæ cu privire la intrigile referitoare la presupusele declaraflii ale lui Iuliu Maniu cu ocazia întâlnirii sale de la Paris cu Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203. 8 iulie 1937, Bucureøti. Notæ apærutæ în ziarul „Curentul“ cu privire la anularea  întâlnirii dintre Milan Hod{a, prim°ministru al Cehoslovaciei, øi Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204. 9 iulie 1937, Bucureøti. Articol critic apærut în ziarul „Miøcarea“ cu privire la politica externæ a lui Nicolae Titulescu din timpul mandatului sæu de ministru de Externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205. 9 iulie 1937, Bucureøti. Articol apærut în ziarul „Le Moment“ cu privire la criticile adresate lui Nicolae Titulescu de Gheorghe Brætianu, preøedintele aripii georgiste a Partidului Naflional Liberal… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206. 9 iulie 1937, Bucureøti. „Facla“ dezvæluie substratul politic al criticilor adre- sate de Viorel Virgil Tilea lui Iuliu Maniu pe marginea presupuselor declaraflii ale acestuia în cadrul întâlnirii de la Paris cu Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . .
207. 9 iulie 1937, Bucureøti. Ziarul „Adeværul“ dezavueazæ afirmafliile lui Viorel Virgil Tilea privind o atitudine antimonarhicæ a Partidului Naflional- fiærænesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208. 9 iulie 1937, Bucureøti. Articol apærut în ziarul „Curentul“ prin care se reiau precizæri cu privire la întrevederile recente dintre Nicolae Titulescu øi Iuliu Maniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209. 9 iulie 1937, Bucureøti. Revista „Facla“ dezaprobæ cu virulenflæ alegafliile calomnioase ale lui Viorel Virgil Tilea la adresa lui Iuliu Maniu, pe marginea unor presupuse declaraflii antimonarhice în cadrul întâlnirii de la Paris cu Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210. 9 iulie 1937, Bucureøti. „fiara Noastræ“ publicæ un articol deopotrivæ ostil la adresa lui Iuliu Maniu øi a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211. 10 iulie 1937, Bucureøti. Articol publicat de ziarul „Lupta“ cu privire la cælætoria  în stræinætate a lui Iuliu Maniu øi la întâlnirile sale cu Nicolae Titulescu . . . .
212. 10 iulie 1937, [Breasta]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213. 11 iulie 1937, Bucureøti. Ziarul „Dreptatea“ dezminte categoric afirmafliile lui Viorel Virgil Tilea privind presupuse intenflii republicane ale lui Iuliu Maniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214. 13 iulie 1937, Bucureøti. „Lumea Româneascæ“ acuzæ injuriile aduse de Gheorghe Brætianu lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
517
1178
1179
1180
1181
1182
1184
1185
1186
1187
1188
1191
1192
1193
1195
 
215. 14 iulie 1937, Bucureøti. „Universul“ reproduce øtirea apærutæ în ziarul londonez „Daily Telegraph“ privind vizita lui Nicolae Titulescu în Anglia . . . . . . . . . .
216. 14 iulie 1937, Bucureøti. „Facla“ pledeazæ pentru continuarea liniei Titulescu  în domeniul politicii externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217. 15 iulie 1937, Bucureøti. Comentarii semnate de Camil Baltazar în ziarul „Adeværul“ pe marginea prefeflei semnate de Nicolae Titulescu în cartea dedicatæ lui Edvard BeneΩ… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
218. 17 iulie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219. 17 iulie 1937, [Bucureøti]. Øtire publicatæ de ziarul „Tempo“ privind eventuale  întrevederi în stræinætate ale mareøalului Alexandru Averescu cu Nicolae Titulescu, G.G. Mironescu øi Octavian Goga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220. 18 iulie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221. 19 iulie 1937, Bucureøti. Articol publicat de ziarul „Naflionalul“ cu privire la  întrevederea de la Cap Martin dintre Nicolae Titulescu øi Virgil Madgearu, în cadrul cæreia s°ar fi transmis din partea Partidului Naflional fiærænesc propunerea de a accepta portofoliul Externelor într°un nou cabinet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222. 19 iulie 1937, Bucureøti. Comentariu apærut în „Lumea Româneascæ“ cu privire la articolele ostile lui Nicolae Titulescu publicate de presa de dreapta . . . . . .
223. 20 iulie 1937, Bucureøti. Ziarul „Frontul“ trece în revistæ cine este pro øi cine este contra liniei de politicæ externæ a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . .
224. 22 iulie 1937, [Bucureøti]. Notæ de convorbire a lui Mihail Semionovici Ostrovski, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al U.R.S.S. la Bucureøti, cu Victor Antonescu, ministru al Afacerilor Stræine al României . . . . . . . . . .
225. 25 iulie 1937, [Bucureøti]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
226. 28 iulie 1937, Londra. Depeøæ trimisæ de Charles Corbin, ambasador al Franflei la Londra, lui Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Stræine al Franflei, cu privire la vizita Regelui Carol II la Londra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
227. 29 iulie 1937, [Bucureøti]. Notæ de convorbire a lui Mihail Semionovici Ostrovski, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al U.R.S.S. la Bucureøti, cu Gheorghe Tætærescu, preøedinte al Consiliului de Miniøtri al României . .
228. 31 iulie 1937, Bucureøti. Ziarul „Miøcarea“ condamnæ luærile de atitudine pro Titulescu ale unor reputafli gazetari francezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229. 8 august 1937, [Moscova]. Scrisoare adresatæ de Maksim Maksimovici Litvinov, comisar al poporului pentru Afacerile Stræine al U.R.S.S., lui Mihail
518
1195
1196
1197
1199
1202
1203
1203
1205
1206
1207
1212
1212
1220
1226
230. 10 august 1937, Berlin. „Deutsche Allgemeine Zeitung“ trece în revistæ o serie de dificultæfli întâmpinate de politica externæ româneascæ dupæ înlæturarea lui Nicolae Titulescu de la conducerea cancelariei diplomatice, incriminând prezenfla sa activæ pe scena internaflionalæ, a unor cercuri politice øi de presæ consonante cu linia politicæ a diplomatului român . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231. 21 august 1937, [Nauheim]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
232. 29 august 1937, [Karlovy Vary]. Carte poøtalæ ilustratæ trimisæ de Nicolae Titulescu øi colaboratorii sæi lui Nicolae Raicoviceanu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233. 31 august 1937, Karlovy Vary. Telegramæ de mulflumiri trimisæ de Nicolae Titulescu lui Nicolae Raicoviceanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
234. 31 august 1937, Sinaia. Fragment din Însemnæri zilnice ale Regelui Carol al II°lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
235. 3 septembrie 1937, [Sinaia]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236. 27 septembrie 1937, [Breasta]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237. 28 septembrie 1937, Moscova. Raport adresat de Boris D. Vinogradov,  însærcinat cu afaceri al U.R.S.S. la Varøovia, lui Vladimir Petrovici Potemkin, comisar adjunct al poporului pentru Afaceri Stræine al U.R.S.S. . . . . . . . . . .
238. 29 septembrie 1937, [Breasta]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239. [1 octombrie 1937, Cap Martin]. Scrisoare trimisæ de Nicolae Titulescu lui Nicolae Raicoviceanu, pentru pregætirea locuinflei øoferului englez . . . . . . . .
240. 14 octombrie 1937, Bucureøti. Telegramæ trimisæ de Adrien Thierry, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al Franflei la Bucureøti, lui Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Stræine al Franflei, cu privire la convorbirea sa cu Victor Antonescu, ministru al Afacerilor Externe al României . . . . . . . . . . . . . . . . .
241. 15 octombrie 1937, [Franfla]. Scrisoare trimisæ de Nicolae Titulescu lui Nicolae Raicoviceanu, privind întærirea securitæflii casei din Bucureøti…… . . . . . . . .
242. 16 octombrie 1937, [Sibiu]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243. 22 octombrie 1937, [Bucureøti]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
244. 23 octombrie 1937, [Bucureøti]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
519
1227
1229
1231
1232
1232
1233
1234
1235
1236
1238
1238
1240
1242
1243
1245
1246
 
245. 26 octombrie 1937, [Sinaia]. Fragment din Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
246. 28 octombrie 1937, Berlin. Depeøæ trimisæ de André François°Poncet, ambasador al Franflei la Berlin, lui Yvon Delbos, ministru al Afacerilor Stræine al Franflei, cu privire la poziflia Germaniei faflæ de Ungaria øi de flærile Micii Înflelegeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247. 3 noiembrie 1937, [Londra]. Scrisoare trimisæ lui Nicolae Titulescu de istoricul britanic Arnold J. Toynbee prin care îi mulflumeøte pentru corecturile la un volum în curs de apariflie la The Royal Institute of International Affairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248. 12 noiembrie 1937, [Londra]. Scrisoare de mulflumiri trimisæ lui Nicolae Titulescu de Malcolm MacDonald pentru condoleanflele exprimate cu ocazia decesului lui Ramsay MacDonald, fost prim°ministru al Marii Britanii . . . . .
249. 13 noiembrie 1937, St.°Moritz. Scrisoare prin care i se solicitæ lui Nicolae Titulescu o prefaflæ pentru broøura de prezentare a concursului Challenge Cup de la St.°Moritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250. 15 noiembrie 1937, Monte Carlo. Testament al Ecaterinei Titulescu . . . . . . .
251. 18 noiembrie 1937, Monte Carlo. Codicil la Testamentul lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252. 18 noiembrie 1937, Bucureøti. Notæ trimisæ de Wilhelm Fabricius, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al Germaniei la Bucureøti, Ministerului de Externe german, privind negocierile de la Bucureøti ale Comitetelor interguvernamentale german øi român . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253. 19 noiembrie 1937, [Bucureøti]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254. 20 noiembrie 1937, St.°Moritz. Scrisoare de mulflumiri adresatæ lui Nicolae Titulescu pentru prefafla la broøura de prezentare a concursului Challenge Cup de la St.°Moritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255. 22 noiembrie 1937, Geneva. Scrisoare primitæ de Nicolae Titulescu de la Banca Elveflianæ prin care i se comunicæ deschiderea unui credit . . . . . . . . . . . . . . .
256. 26 noiembrie 1937, Bucureøti. Articol ostil publicat de ziarul „fiara Noastræ“  în legæturæ cu întoarcerea în România a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . .
257. [28 noiembrie 1937, Curtici]. Declaraflie fæcutæ de Nicolae Titulescu ziarului „Universul“ cu ocazia sosirii în România . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258. [29 noiembrie 1937, Bucureøti]. Scurt cuvânt de întâmpinare adresat de dr. N. Lupu lui Nicolae Titulescu, la sosirea în Gara de Nord a Bucureøtilor . . .
520
1246
1247
1251
1253
1254
1256
1256
1257
1259
1259
1261
1263
1265
1267
 
259. [29 noiembrie 1937, Bucureøti]. Ræspunsul lui Nicolae Titulescu la cuvântul de  întâmpinare adresat de dr. N. Lupu la sosirea diplomatului român în Gara de Nord a Bucureøtilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260. [29 noiembrie 1937, Bucureøti]. Corespondenflæ a ziarului „The Times“ privind sosirea lui Nicolae Titulescu în România øi declaraflia ostilæ a liderului Gærzii de Fier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261. [29 noiembrie 1937, Bucureøti]. Corespondenflæ a ziarului „Daily Express“ anunflând reîntoarcerea în flaræ a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262. [29 noiembrie 1937, Bucureøti]. Corespondenflæ a ziarului „News Chronicle“ anunflând reîntoarcerea în flaræ a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263. [29 noiembrie 1937, Bucureøti]. Notæ dedicatæ de ziarul „News Chronicle“ lui Nicolae Titulescu cu ocazia reîntoarcerii sale în flaræ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264. [29 noiembrie 1937, Bucureøti]. Corespondenflæ publicatæ de ziarele „Daily Telegraph“ øi „Morning Post“ cu ocazia reîntoarcerii în flaræ a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265. 29 noiembrie 1937, [Bucureøti]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
266. 30 noiembrie 1937, [Bucureøti]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267. [30 noiembrie 1937, Bucureøti]. Øtire publicatæ de ziarul „Daily Herald“ anunflând reîntoarcerea în flaræ a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
268. 30 noiembrie 1937, [Bucureøti]. Scrisoare adresatæ lui Nicolae Titulescu de D.V. Barnoschi, prin care solicitæ o audienflæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269. 1 decembrie 1937, Bucureøti. Scrisoare adresatæ de Theodor Iorga øi Emil Samoilæ lui Nicolae Titulescu prin care îl anunflæ cæ îi pun la dispoziflie extrasele de presæ române øi stræine cu privire la persoana sa, identificate øi adunate de Agenflia Internaflionalæ de Presæ øi Publicitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270. 1 decembrie 1937, Bucureøti. Articol publicat de ziarul “Porunca Vremii“ cu ocazia revenirii în flaræ a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271. 1 decembrie 1937, Bucureøti. Articol publicat de ziarul „Universul“ cu ocazia reîntoarcerii în flaræ a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272. 1 decembrie 1937, Bucureøti. Ziarul „Dreptatea“ salutæ revenirea în arena politicæ a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
273. 1 decembrie 1937, [Bucureøti]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274. 1 decembrie 1937, Bucureøti. Ziarul „fiara Noastræ“ cere imperios lui Corneliu Zelea Codreanu situarea pe o poziflie statornic potrivnicæ lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
521
1267
1268
1270
1271
1272
1273
1275
1276
1278
1278
1279
1280
1283
1284
1285
1286
 
275. 1 decembrie 1937, Bucureøti. În „Neamul Românesc“, Nicolae Iorga acuzæ pe Nicolae Titulescu de oportunism politic, de alianflæ electoralæ cu Partidul Naflional fiærænesc øi Garda de Fier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276. 1 decembrie 1937, Slatina. Øtire ostilæ publicatæ de oficiosul liberal “Vremea Nouæ“ cu privire la revenirea în flaræ a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . .
277. 1 decembrie 1937, Bucureøti. Articol publicat de Benno Bræniøteanu în ziarul „Adeværul“, salutând reîntoarcerea lui Nicolae Titulescu în lupta politicæ internæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
278. 1 decembrie 1937, Bucureøti. Ziarul „Adeværul“ comenteazæ o eventualæ colaborare a lui Nicolae Titulescu cu Partidul Naflional fiærænesc . . . . . . . . . .
279. 1 decembrie 1937, Varøovia. Buletin de presæ trimis de Legaflia României la Varøovia Ministerului Afacerilor Stræine, conflinând comentarii din presa polonezæ cu privire la reîntoarcerea în flaræ a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . .
280. 2 decembrie 1937, Varøovia. Buletin de presæ trimis de Legaflia României la Varøovia Ministerului Afacerilor Stræine, reproducând un articol din ziarul „Kurjer Warszawski“ cu privire la activitatea lui Nicolae Titulescu . . . . . . . .
281. 2 decembrie 1937, Bucureøti. Nicolae Iorga atacæ în „Neamul Românesc“ pe Iuliu Maniu øi Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282. 2 decembrie 1937, Bucureøti. Articol publicat de Istrate N. Micescu în „fiara Noastræ“ împotriva înflelegerii dintre Corneliu Zelea Codreanu øi Iuliu Maniu, conflinând precizæri cu privire la atacurile lui Corneliu Zelea Codreanu  împotriva lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283. 3 decembrie 1937, Bucureøti. „fiara Noastræ“ publicæ un atac virulent la adresa activitæflii politice a lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
284. 4 decembrie 1937, [Viena]. Scrisoare de felicitæri trimisæ de George Vællimærescu lui Nicolae Titulescu cu ocazia zilei sale onomastice . . . . . . . .
285. 4 decembrie 1937, Bucureøti. Articol publicat de ziarul „Dreptatea“ împotriva detractorilor lui Nicolae Titulescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
286. 4 decembrie 1937, Bucureøti. Fragment din interviul lui Iuliu Maniu acordat ziarului „Dreptatea“ cu referiri la relaflia lui Nicolae Titulescu cu Partidul Naflional fiærænesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287. 4 decembrie 1937, [Bucureøti]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288. 6 decembrie 1937, Bucureøti. Nicolae Iorga consemneazæ în „Neamul Românesc“ atitudinea de expectativæ a lui Nicolae Titulescu dupæ revenirea în flaræ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
289. 6 decembrie 1937, [Bucureøti]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
522
1287
1288
1288
1290
1293
1295
1296
1297
1300
1302
1302
1304
1304
1305
1306
 
290. 7 decembrie 1937, [Bucureøti]. Fragment din  Însemnæri zilnice ale lui Constantin Argetoianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
291. 8 decembrie 1937, Bucureøti. Articol publicat în ziarul „Adeværul“ cu privire la campania electoralæ øi la volumul lui Nicolae Titulescu Politica externæ a  României . . . . . . . . . . .