Achizitie Consultanta Management

download Achizitie Consultanta Management

of 14

 • date post

  28-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  12
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Achizitie Consultanta Management

 • 1

  R O M N I A

  MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

  INSTITUIA PREFECTULUI - JUDEUL BOTOANI

  Nr. 6907 Data 28.05.2012

  Ex. nr. 1

  Aprob, PREFECT

  Adrian Constantinescu

  RAPORTUL PROCEDURII

  Referine:

  - procedura aplicat cerere de oferte;

  - obiectul contractului i codul CPV: achiziia de Servicii de consultanta management de

  proiect n cadrul proiectului Eficientizarea furnizrii serviciilor publice prin mbuntirea cadrului adecvat i a proceselor de lucru implementate i

  meninute n cadrul Instituiei Prefectului Judeul Botoani, cod SMIS

  32564

  - nr. anun/invitaie de participare n SEAP/JOUE/erate: nr. 325070/27.04.2012; - nr. anun de intenie (nu este cazul); - sursa de finanare: 85% fonduri europene prin PO DCA 2007-2013, Axa prioritar 2, Domeniul

  Major de Intervenie 2.2 + 15 % cofinanare de la bugetul de stat;

  Coninutul raportului (cuprins):

  Capitolul 1 - Informaii generale 1.1. Legislaia aplicabil 1.2. Calendarul procedurii de atribuire

  1.3. Observatori UCVAP/CVAP

  Capitolul 2 - Modul de desfurare a procedurii de achiziie public 2.1. Solicitri/rspunsuri la clarificri pn la termenul-limit de depunere oferte

 • 2

  2.2. edina de deschidere a ofertelor 2.3. Procesul de evaluare

  - Evaluarea propunerilor financiare

  - Calificarea/selecia ofertanilor/candidailor - Evaluarea propunerilor tehnice

  - Aplicarea criteriului de atribuire

  Capitolul 3 - Concluzii i semnturi

  Anexe:

  1. Procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor 2. nscrisurile edinelor de evaluare ulterioare edinei de deschidere 3. Rapoartele de specialitate ale experilor cooptai (nu este cazul)

  CAPITOLUL 1

  Informaii generale

  1.1. Legislaia aplicabil

  - O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si

  completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

  - H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

  achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune

  de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;

  - Ordin nr. 509 din 14.09.2011, al presedintelui ANRMAP; Ordin nr. 302 din 01.06.2011, al presedintelui ANRMAP; Ordin nr. 313 din29.06.2011, al presedintelui ANRMAP; Ordinul Nr.

  314 din 12 Octombrie 2010; Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor

  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace

  electronice din O.U.G. nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr. 198/2007; site

  www.anrmap.ro; etc.

  1.2. Calendarul procedurii de atribuire

  Calendarul derulrii procedurii de atribuire

  Data/ora Locul

  Anun/invitaie de participare 325070/27.04.2012 SEAP

  Publicare documentaie Documentaie nr.31610/25.04.2012

  publicat n data 27.04.2012 ora 1509 SEAP

  Solicitri de clarificri/rspunsuri/erate

  pn la data depunerii documentaiei

  - Solicitarea transmiterii

  documentaiei de atribuire pe mail de ctre Fundaia Pro Women Iai nr.

  5510/04.05.2012 transmitere n 04.05.2012

  Instituia Prefectului Judeul Botoani ctre Fundaia Pro Women

  Iai

  Termenul limit de depunere a ofertelor

  14.05.2012/ ora 1200

  Registratura Instituiei Prefectului Judeul

  Botoani

  edina de deschidere a ofertelor 14.05.2012/ora 1400 Instituia Prefectului

  Judeul Botoani

  edina de evaluare nr. 1 15.05.2012/ora1000 Instituia Prefectului

 • 3

  Judeul Botoani

  Solicitri de clarificri/rspunsuri

  - Solicitri clarificri transmise ctre cei patru ofertani transmise n data

  de 16.05.2012, cu termen de raspuns

  transmise autoritii contractante pn pe 23.05.2012/ora 1200

  Instituia Prefectului Judeul Botoani

  edina de evaluare nr. 2 24.05.2012 Instituia Prefectului

  Judeul Botoani

  Raportul procedurii semnat de comisia

  de evaluare 28.05.2012

  Instituia Prefectului Judeul Botoani

  Comisia de evaluare i experii cooptai, dup caz:

  a) Comisia de evaluare numit prin Ordin al Prefectului nr. 76 din data 07.05.2012, compus din:

  1. Moga Emil - ef serviciu - Preedinte 2. Chian Silviu - Constantin - Consilier superior - manager de proiect - Membru 3. Sorohan Aurel Robert - Consilier pentru afaceri europene asistent de proiect - Membru 4. Apostol Violeta - Consilier superior responsabil financiar proiect - Membru 5. Jercan Silviu Ionel - Expert superior responsabil IT proiect - Membru 6. Ciobanu Anca - Consilier superior responsabil achiziii publice proiect - Membru 7. Volociuc Daniela - Consilier juridic superior - Membru

  b) Decizia de desemnare a experilor cooptai (nu este cazul)

  1.3. Observatori UCVAP/CVAP (nu este cazul)

  CAPITOLUL 2

  Modul de desfurare a procedurii de achiziie public

  2.1. Solicitri/rspunsuri la clarificri pn la termenul-limit de depunere a ofertelor

  Documentaia de atribuire:

  a fost publicat n SEAP

  nu a fost publicat n SEAP din urmtoarele motive: -

  Nu s-au solicitat clarificri privind documentaia de atribuire. La solicitarea Fundaiei Pro Women din Iai, exprimat prin adresa nregistrat la Instituia

  Prefectului - Judeul Botoani cu nr. 5510/04.05.2012, documentaia de atribuire a contractului pentru achiziia de servicii de consultan management de proiect a fost transmis electronic ctre aceast organizaie. Contestaii depuse la documentaie/clarificri la documentaie/rspunsul autoritii la solicitrile de clarificri primite de la operatorii economici: nu este cazul

  2.2. edina de deschidere a ofertelor

  Deschiderea ofertelor a avut loc la sediul Instituiei Prefectului Judeul Botoani, str. Piaa Revoluiei nr. 1-3, Botoani, n ziua de 14.05.2012, ora 1400, n prezena membrilor comisiei de evaluare i a reprezentanilor mputernicii ai ofertantului S.C. RELIANS CORP S.R.L. IAI.

 • 4

  Au depus ofert urmtorii operatori economici:

  1. S.C. EURO MANAGEMENT GRUP S.R.L. BUCURETI - cu adresa nr. 6078/14.05.2012, ora 11

  22;

  2. S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L. IAI - cu adresa nr. 6079/14.05.2012, ora 1123;

  3. Fundaia Pro WOMEN Iai cu adresa 6090/14.05.2012, ora 1143;

  4. S.C. RELIANS CORP S.R.L. IAI cu adresa nr. 6091/14.05.2012, ora 1144.

  Oferte respinse n cadrul edinei de deschidere: NU ESTE CAZUL Preurile i, dup caz, alte elemente principale ale ofertelor citite n cadrul edinei de deschidere a ofertelor:

  Valoare estimat prin bugetul proiectului: 180.000 lei fr TVA.

  Ofertant

  Elementele principale

  ale ofertei i lista documentelor depuse

  S.C

  . E

  UR

  O

  MA

  NA

  GE

  ME

  NT

  GR

  UP

  S.R

  .L.

  BU

  CU

  RE

  T

  I

  S.C

  . A

  VE

  NS

  A

  CO

  NS

  UL

  TIN

  G S

  .R.L

  . IA

  I

  Funda

  ia P

  ro W

  OM

  EN

  Ia

  i

  S.C

  . R

  EL

  IAN

  S C

  OR

  P

  S.R

  .L. IA

  I

  Garantia de participare n valoare

  de 3600 lei sau 1800 pentru

  IMM-uri conform art.16, alin.(2)

  din Legea nr. 346/2004 (act

  doveditor de constituire sau

  depunere)

  DA DA DA DA

  Pre lei fr TVA (Formular de ofert financiar)

  149.400 81.000 95.000 130.000

  Comisia de evaluare a consemnat existena documentelor prezentate de ctre ofertani n "Lista documentelor prezentate de ofertani" din cadrul Procesului-verbal de deschidere oferte nr. 6132 din 14.05.2012.

  n cadrul edinei de deschidere oferte s-au solicitat clarificri operatorilor economici care aveau reprezentani la edin,dup cum urmeaz: nu este cazul

  2.3. Procesul de evaluare

  Analiza ofertelor financiare:

 • 5

  Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare sub aspectul existenei coreciilor admise de lege, al ncadrrii n valoarea estimat a contractului, al preului aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat etc.

  Ca urmare a intrunirii comisiei din data de 15.05.2012, s-a decis solicitarea de clarificari tuturor

  celor 4 participanti la procedura deoarece valorile sunt sub 85% din valoarea prevzut prin bugetul proiectului.

  S-au solicitat urmatoarele:

  - S.C. EURO MANAGEMENT GRUP S.R.L. Bucureti in asociere cu S.C. STRUCTURAL MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti - in conformitate cu prevederile art. 202 din O.U.G.

  nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare i prevederile art. 35, art.361 din H.G. nr. 925/2006 justificarea referitoare la fundamentarea economic i tehnic a modului de formare a preului aferent serviciilor prestate.

  - SC AVENSA CONSULTI