„Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga...

of 26 /26
„Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj-Napoca”, tom. XLVI, 2009, p. 441–466 ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A INSTITUTULUI DE ISTORIE „GEORGE BARIŢIU” în anul 2008 Departamentul ISTORIE CĂRŢI Volume de autor 1. Susana Andea, Avram Andea, Transilvania. Ierarhi şi monahi, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2008, 201 p. (ISBN 978-973-647-633-4). 2. Remus Câmpeanu, În pragul Europei. Instituţiile transilvane în epoca prerefor- mistă, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008, 297 p. [prim autor, coautori: Varga Attila, Anton Dörner] 3. Anton Dörner, Structuri birocratice în Transilvania epocii prereformiste în contextul administraţiei habsburgice, în vol. În pragul Europei. Instituţiile transilvane în epoca prereformistă. Autori : Remus Câmpeanu,Varga Attila şi Anton Dörner, Cluj- Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008 p. 203–272 4. Remus Câmpeanu, Elitele româneşti din Transilvania în veacul al XVIII-lea [ediţia a II-a revăzută şi adăugită], Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008, 470 p. 5. Nicolae Edroiu, Alexandru Moraru, Dorel Man, Veronica Turcuş, Ioan Lupaş (1880-1967) slujitor al ştiinţelor istorice, învăţământului şi bisericii (cu repere cronologice şi o Bibliografie a operei), Cluj-Napoca, Edit. Renaşterea, 2008, 242 p. (Centrul de Studii Istorice Comparate „Ioan Lupaş” Cluj-Napoca IX). (ISBN 978-973-1714-29-5) 6. Gelu Neamţu, Ion Mazere-Luneanu, Masacrul de la Luna – septembrie 1848, Bucureşti, Edit. Perfect, 2008, 224 p. 7. Gelu Neamţu, Nicolae Cordoş, Iuliu Coroianu în vâltoarea vremurilor, Cluj- Napoca, Edit. Argonaut, 2008, 270 p. (ISBN 978-973-014-6) 8. Gelu Neamţu, col. (r.) Vasile Tutula, Aspecte militare şi pagini memorialistice despre revoluţia şi războiul civil din Transilvania 1848-1849, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, 300 p. (ISBN 978-973-109-112-9) 9. Gelu Neamţu, Români şi maghiari în faţa istoriei. Apropieri româno-maghiare, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 200 p. (ISBN 978-973-071-9) 10. Ela Cosma, Liviu Botezan, Ionuţ Isac, Varga Attila, Enciclopedia personalităţilor revoluţiei de la 1848-1849. Chipuri dintr-un an de neuitat, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008 (ISBN 787-973-27-1629-8) 11. Ela Cosma, Saşi, austrieci, slavi în Transilvania şi Banat (Biografii de secol XIX şi din vremea revoluţiei paşoptiste), Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2009, 467 p. (ISBN 978-973-271713-4) 12. Ela Cosma, Figuri săseşti şi austriece din Transilvania (secolul XIX şi revoluţia de la 1848), ediţie restrânsă, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, 300 p. (ISBN 978-973-109-111-2)

Transcript of „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga...

Page 1: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

„Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj-Napoca”, tom. XLVI, 2009, p. 441–466

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A INSTITUTULUI DE ISTORIE „GEORGE BARIŢIU”

în anul 2008 Departamentul ISTORIE

CĂRŢI

Volume de autor

1. Susana Andea, Avram Andea, Transilvania. Ierarhi şi monahi, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2008, 201 p. (ISBN 978-973-647-633-4).

2. Remus Câmpeanu, În pragul Europei. Instituţiile transilvane în epoca prerefor-mistă, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008, 297 p. [prim autor, coautori: Varga Attila, Anton Dörner]

3. Anton Dörner, Structuri birocratice în Transilvania epocii prereformiste în contextul administraţiei habsburgice, în vol. În pragul Europei. Instituţiile transilvane în epoca prereformistă. Autori : Remus Câmpeanu,Varga Attila şi Anton Dörner, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008 p. 203–272

4. Remus Câmpeanu, Elitele româneşti din Transilvania în veacul al XVIII-lea [ediţia a II-a revăzută şi adăugită], Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008, 470 p.

5. Nicolae Edroiu, Alexandru Moraru, Dorel Man, Veronica Turcuş, Ioan Lupaş (1880-1967) slujitor al ştiinţelor istorice, învăţământului şi bisericii (cu repere cronologice şi o Bibliografie a operei), Cluj-Napoca, Edit. Renaşterea, 2008, 242 p. (Centrul de Studii Istorice Comparate „Ioan Lupaş” Cluj-Napoca IX). (ISBN 978-973-1714-29-5)

6. Gelu Neamţu, Ion Mazere-Luneanu, Masacrul de la Luna – septembrie 1848, Bucureşti, Edit. Perfect, 2008, 224 p.

7. Gelu Neamţu, Nicolae Cordoş, Iuliu Coroianu în vâltoarea vremurilor, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, 270 p. (ISBN 978-973-014-6)

8. Gelu Neamţu, col. (r.) Vasile Tutula, Aspecte militare şi pagini memorialistice despre revoluţia şi războiul civil din Transilvania 1848-1849, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, 300 p. (ISBN 978-973-109-112-9)

9. Gelu Neamţu, Români şi maghiari în faţa istoriei. Apropieri româno-maghiare, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 200 p. (ISBN 978-973-071-9)

10. Ela Cosma, Liviu Botezan, Ionuţ Isac, Varga Attila, Enciclopedia personalităţilor revoluţiei de la 1848-1849. Chipuri dintr-un an de neuitat, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008 (ISBN 787-973-27-1629-8)

11. Ela Cosma, Saşi, austrieci, slavi în Transilvania şi Banat (Biografii de secol XIX şi din vremea revoluţiei paşoptiste), Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2009, 467 p. (ISBN 978-973-271713-4)

12. Ela Cosma, Figuri săseşti şi austriece din Transilvania (secolul XIX şi revoluţia de la 1848), ediţie restrânsă, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, 300 p. (ISBN 978-973-109-111-2)

Page 2: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

Viaţa ştiinţifică 2 442

13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889), vol. I-II, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, 622 p., 313 p.

14. Varga Attila, Enciclopedia personalităţilor revoluţiei de la 1848-1849. Chipuri dintr-un an de neuitat, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, 500 p. coautori: Liviu Botezan, Ela Cosma, Ionuţ Isac (ISBN: 787-973-27-1629-8)

15. Varga Attila, Remus Câmpeanu, Anton Dörner, În pragul Europei. Instituţiile transilvane în epoca prereformistă, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2008, 297 p.

16. Daniela Deteşan, Procesul lemenian (1843–1846), Cluj-Napoca, 2008, Presa Universitară Clujeană, 300 pag.

17. Loránd Mádly, De la privilegiu la uniformizare. Saşii transilvăneni şi autorităţile austriece în deceniul neoabsolutist (1849-1860), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008, 370 p. (teză de doctorat)

18. Veronica Turcuş, Gheorghe G. Mateescu (1892-1929), director al Şcolii Române din Roma. Viaţa şi opera, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, 252 p. (ISBN 978-973-27-1764-6)

19. Veronica Turcuş, Nicolae Edroiu, Alexandru Moraru, Dorel Man, Ioan Lupaş (1880-1967), slujitor al ştiinţelor istorice, învăţământului şi bisericii (cu repere cronologice şi o Bibliografie a operei), Cluj-Napoca, Edit. Renaşterea, 2008, 242 p. (Centrul de Studii Istorice Comparate „Ioan Lupaş” Cluj-Napoca IX). (ISBN 978-973-1714-29-5)

Volume colective

1. Nicolae Edroiu, Istoriografia română în anii 2004-2006 (Direcţii de cercetare şi principalele rezultate), în volumul: Academia Română – Academia Slovacă de Ştiinţe. Solidaritatea mişcărilor naţionale în Europa Centrală şi de Sud-Est. 1895-1906. Reuniunea a VII-a a Comisiei Mixte Româno-Slovace de Istorie (Arad-Nădlac, 22-26 mai 2006). Editori: Nicolae Edroiu, Milan Krajčovič, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 175-184. (ISBN 978-973-109-100-6)

2. Academia Română – Academia Slovacă de Ştiinţe. Rolul Bisericii şi al vieţii religioase în istoria României şi a Slovaciei în contextul Europei Centrale şi de Sud-Est / The Role of Church and Religious Life in the History of Romania and Slovakia in the Context Central and South-Eastern Europe. Lucrările Reuniunii a V-a a Comisiei Mixte Româno-Slovace de Istorie (Alba Iulia, 11-12 septembrie 2002). Editori: Nicolae Edroiu, Milan Krajčovič, Cluj-Napoca, Edit. Renaşterea, 2008, 206 p. (ISBN 978-973-171-435-6)

3. Academia Română – Academia Slovacă de Ştiinţe. Solidaritatea mişcărilor naţionale în Europa Centrală şi de Sud-Est. 1895-1906. Congresul naţionalităţilor din anul 1895 şi Clubul parlamentar al românilor, slovacilor şi sârbilor de la Budapesta, 1906. Reuniunea a VII-a a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovace de Istorie (Arad-Nădlac, 22-26 mai 2006). Editori: Nicolae Edroiu, Milan Krajčovič, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, 186 p. (ISBN 978-973-109-100-6)

4. Ladislau Gyémánt, Ioan Bolovan, Anton Dörner, Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane (ISBN 978-973-7784-35-3)

5. Ladislau Gyémánt, Ioan Bolovan, Anton Dörner, Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane (ISBN 978-973-7784-35-3)

Page 3: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

3 Viaţa ştiinţifică 443

6. Anton Dörner (coautor), Masoneria în Transilvania. Repere istorice, coordonatori: Tudor Sălăgean, Marius Eppel, Cluj-Napoca, International Book Access, 2007 (neraportat).

7. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. V (19 septembrie 1861-25 septembrie 1862), coordonator Simion Retegan, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, LXXI + 710 pag. Coeditori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Lorand Madly, Mirela Andrei-Popa, Daniela Deteşan.

8. Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Historica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom. XLVI, 2007, 551 p. (neraportat).

9. Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Historica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom. XLVII, 2008, 724 p.

Ediţii critice

1. Alexandru Lapedatu (1876-1950). Scrieri istorice. Ediţie îngrijită de acad. Camil Mureşanu şi prof. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, XXXII + 606 p. (ISBN 978-973-27-1693-9).

2. Alexandru Lapedatu (1876-1950). Scrieri istorice. Ediţie îngrijită de acad. Camil Mureşanu şi prof. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, p. VII-XXIII (ISBN 978-973-27-1693-9)

3. Veronica Turcuş, Bibliografia operei lui Alexandru Lapedatu (1876-1950) în Alexandru Lapedatu (1876-1950). Scrieri istorice. Ediţie îngrijită de acad. Camil Mureşanu şi prof. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, p. 525-556.

4. Veronica Turcuş, Referinţe bibliografice asupra activităţii şi operei lui Alexandru Lapedatu în Alexandru Lapedatu (1876-1950). Scrieri istorice. Ediţie îngrijită de acad. Camil Mureşanu şi prof. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, p. 557-564.

Volume de izvoare

1. Vasile Rus, Episcopia greco-catolică de Munkacevo. Documente, vol. coordonat de Viorel Ciubotă, Mihai Delegan, Ovidiu Ghitta, Vasile Rus. Autori. Viorel Ciubotă, Mihai Delegan, Bujor Dulgău, Valentina Homin, Liuba Horvat, Diana Iegar, Maria Ieremkina, Olena Kutasi, Satu Mare, Edit. Muzeului Sătmărean, 2007, 389 pag. (neraportat în 2007).

2. Vasile Rus, Operarii in Vinea domini. Misionarii iezuiţi în Transilvania, Banat şi Partium (1579-1715), vol. II. Fontes, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2008, 548 p.

3. Gelu Neamţu, Mircea Vaida-Voevod, 1 Decembrie 1918. Mărturii ale participanţilor. Ioachim Crăciun. Documente la un sfert de veac de la Marea Unire, vol. II, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, 274 p.

4. Simion Retegan, În umbra clopotniţelor. Şcolile greco-catolice din episcopia Gherlei între 1875-1885. Mărturii documentare, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, 580 p. (ISBN 978-973-109-125-9).

5. Mirela Andrei-Popa, Aurelia-Mariana Dan, Şcoală şi Biserică. Circularele şcolare din vicariatul Rodnei 1850-1918, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, 284 p.

Page 4: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

Viaţa ştiinţifică 4 444

6. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. V (19 septembrie 1861 – 25 septembrie 1862), coordonator Simion Retegan, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, LXXI + 710 pag. Coeditori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Lorand Madly, Mirela Andrei-Popa, Daniela Deteşan.

7. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. V (19 septembrie 1861 – 25 septembrie 1862), coordonator Simion Retegan, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, LXXI + 710 pag. Coeditori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Lorand Madly, Mirela Andrei-Popa, Daniela Deteşan.

8. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. V (19 septembrie 1861 – 25 septembrie 1862), coordonator Simion Retegan, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, LXXI + 710 pag. Coeditori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Lorand Madly, Mirela Andrei-Popa, Daniela Deteşan.

9. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. V (19 septembrie 1861 – 25 septembrie 1862), coordonator Simion Retegan, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, LXXI + 710 pag. Coeditori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Lorand Madly, Mirela Andrei-Popa, Daniela Deteşan.

10. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. V (19 septembrie 1861-25 septembrie 1862), coordonator Simion Retegan, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, LXXI + 710 pag. Coeditori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Lorand Madly, Mirela Andrei-Popa, Daniela Deteşan.

11. Gheorghe Iancu, Documente interne şi externe privind problematica minorităţilor naţionale din România, 1919-1924, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, 396 p.

12. Armenii din nord-vestul Transilvaniei în anii instaurării comunismului (1945-1953). Mărturii documentare, ed. Lucian Nastasă, Cluj-Napoca, Centrul pentru Resurse şi Diversitate Etnoculturală, 2008, 320 p.

Instrumente de lucru

1. Veronica Turcuş, Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj-Napoca. 1920-2005, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, 406 p. (coautor).

Traduceri lucrări de specialitate

1. Varga Attila, Istorie antică universală, Budapesta, Edit. Naţională a Cărţii Didactice, 2008, 174 p. (carte tradusă în limba română) ISBN: 978-963-19-5944-1.

STUDII ŞI ARTICOLE

În reviste străine recunoscute de comunitatea ştiinţifică de specialitate, capitole din cărţi apărute peste hotare

1. Nicolae Edroiu, Historical Research in Romania in the Period 2001-2003. Directions. Bibliography, în „Historické Štúdie” (Bratislava), 2007, 45, p. 121-129 (apărut 2008).

2. Ladislau Gyémánt, Ethnische und soziale Aspekte im Siedlungsraum Siebenbürgen im Lichte zweier unveröffentlichter Sammeltabellen der Steuerkonskription von 1750, în Jahrbuch des Instituts fur die Deutschen in Ost Europa, Oldenburg, 2008 (sub tipar).

Page 5: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

5 Viaţa ştiinţifică 445

3. Gelu Neamţu, Cinnost Gustava Augustinyho ako novinara v Tribuna Poporului v Arade v rokoch 1898-1900. Jeho uloha v solidarizacii narodnych hnuti Rumunov a Slovakov , în „Historicke Studie”, 45, Bratislava, 2007, p. 205-214.

4. Lucian Nastasă, The Education of Romanian University Professors in Western Universities, în vol. Elite Formation in the Other Europe (19th-20th Century), ed. Victor Karady, Köln, Center for Historical Social Research, 2008, p. 221-231. (Număr special din „Historical Social Research”, vol. 33, 2008, no. 2).

5. Stelian Mândruţ, Kisebbségek. A „nemzeti kérdés” szakmai kutatása a mai Romániában, în „Klió”, Debrecen, 16, 2008, nr. 2, p. 23-27.

6. Stelian Mândruţ, Annotationen. Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa. Ungarn, Rumänien, în „Berichte und Forschungen”, Oldenburg, 15, 2007 [apărut în 2008], p. 392-415 ( în colaborare cu Dácz Enikő, Edina Zvara, Vitári Zsolt).

7. Ottmar Traşcă, Rumänien, Ungarn und die Minderheitenfrage zwischen Juli 1940 und August 1944. In vol. Zwangsmigrationen im mittleren und östlichen Europa. Völkerrecht-Konzeptionen-Praxis (1938-1950), herausgegeben von Ralph Melville, Jiří Pešek und Claus Scharf, Mainz, Verlag Philipp von Zabern, 2007, p. 259-308. (În colaborare cu Rudolf Gräf). (neraportat în 2007).

8. Ottmar Traşcă, Der 23. August 1944: das Ende der deutsch rumänischen «Waffenbrüderschaft» und der Kampf um Bukarest, în vol. Schlüsseljahr 1944, herausgegeben von der Bayerische Landeszentrale für politische Bildung, München, Bayerische Landeszentrale für politische Bildung, 2007, p. 173-215. (neraportat în 2007).

9. Ottmar Traşcă, Die rumänische Besetzung von Odessa und die Maßnahmen gegenüber der jüdischen Bevölkerung im Oktober 1941, în vol. The Odessa Connection, edited by Melanie Sully, Wien, Verlag Diplomatische Akademie Wien, 2008, p. 73-84.

În reviste ale Academiei Române sau capitole în cărţi publicate de Edit.

Academiei Române

în reviste:

1. [B] Susana Andea, Aprecieri pe marginea actelor emise de cancelaria regală în Transilvania (1377), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVII, 2008, p. 17-29.

2. Susana Andea, Avram Andea, Mănăstirea Monor, ctitorie a episcopului Pahomie în secolul al XVIII-lea, în „Ars Transsilvaniae”, tom. XVIII, p. 171-180.

3. [B] Lidia Gross, Din începuturile unei colecţii: Documente privind istoria României. Seria C. Transilvania, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, XLVI, 2007, p. 33-39.

4. [B] Adinel Dincă, Vicari generali ai episcopului Transilvaniei in secolul al XIV-lea. Consideratii generale, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVII, 2008 p. 29-42.

5. [] Nicolae Edroiu, Jacques-Pierre Brissot and the Transylvanian Romanians in 1784, în „Revue Roumaine d’Histoire”, Tome XLVI, 2007, Nos 1-4, Janvier-Décembre, p. 175-213 (apărut 2008).

Page 6: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

Viaţa ştiinţifică 6 446

6. [B] Camil Mureşanu, Câteva gânduri cu privire la istoria Academiilor, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVI, 2007, p. 27-32 (neraportat).

7. [B]Gelu Neamţu, Alexandru Roman şi Academia Română (1866-1897), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVI, 2007, p. 77-85 (neraportat).

8. [B] Gelu Neamţu, Şcolile Blajului după revoluţie (1849-1852), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVII, 2008, p. 159-164.

9. [B] Ela Cosma, Ferdinand Mayerhofer von Grünbühl, consulul austriac la Belgrad, şi revoluţia paşoptistă din Serbia, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVII, 2008, p. 61-93.

10. [B]Dumitru Suciu, Aspecte privind evoluţia şcolilor confesionale române şi problematica celor mixte din Transilvania în epoca lui Bach, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, XLVII, 2008, p. 165-191.

11. [ISI] Iosif Marin Balog, The Agrarian Reforms Introduced at the Middle of the 19th Century. Their Effects Upon the Modernization of Transylvanian Society 1850-1880, în „Transylvanian Review”, 1, 2008, p. 12-27.

12. [B] Iosif Marin Balog, Înalta birocraţie austriacă din Transilvania şi rolul ei modernizator la mijlocul veacului al XIX-lea, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Historica”, XLVII, Cluj-Napoca, 2008, p. 95-106.

13. [ISI] Loránd Mádly, Les Réformes concernant la division politico-administrative de la Transylvanie dans le décennie néo-absolutiste, în „Transylvanian Review”, vol. XVII, No. 1, spring 2008, p. 79-89.

14. [B] Loránd Mádly, Mentalităţi şi percepţii politice reflectate în poezii, cântece şi pamflete ale saşilor ardeleni în perioada 1849-1860, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVI, 2007, p. 159-182 (neraportat în 2007).

15. [B] Loránd Mádly, Problema organizării Bisericii Evanghelice C.A. din Transilvania şi chestiunea „Constituţiei Bisericeşti” pentru evanghelicii saşi în perioada neoabsolutistă, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, XLVII, 2008, p. 45-59.

16. [B] Gheorghe Iancu, Ziua de 24 ianuarie 1954 sărbătorită la Bucureşti şi la Paris, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, XLVII, 2008, p. 483-501.

17. [B] Gheorghe Iancu, Membrii transilvăneni ai Academiei Române (sesiunea 1919), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVI, 2007, p. 65-76 (neraportat în 2007).

18. [B]Ottmar Traşcă, 23 august 1944. Sfârşitul <<camaraderiei de arme>> româno-germană, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, XLV, 2006, p. 179–224. (neraportat în 2006 şi 2007)

19. [B]Ottmar Traşcă, Ocuparea oraşului Odessa de către Armata română şi măsurile adoptate faţă de populaţia evreiască, octombrie 1941-martie 1942, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVII, 2008, , p. 377-425.

Page 7: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

7 Viaţa ştiinţifică 447

20. [B] Veronica Turcuş, Vasile Pârvan şi contribuţia instituţională a Academiei Române la înfiinţarea Şcolii Române din Roma (1920-1922), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, 2008, 47, p. 237-268.

capitole în cărţi

21. Nicolae Edroiu, Cercetarea ştiinţifică la Institutul de Istorie din Cluj între 1920 şi 2005. În volumul: Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj-Napoca. 1920-2005. Întocmită de Veronica Turcuş, Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, p. 377-402 (ISBN 978-973-27-1659-5).

22. Nicolae Edroiu, Istoricul Alexandru Lapedatu. În volumul: Alexandru Lapedatu (1876-1950). Scrieri istorice. Ediţie îngrijită de acad. Camil Mureşanu şi prof. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, p. VII-XXIII (în colaborare cu acad. Camil Mureşanu) (ISBN 978-973-27-1693-9).

23. Ladislau Gyémánt, Habitat şi evoluţie demografică, în Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 47-70 (ISBN 978-973-7784-35-3).

24. Ladislau Gyémánt, Cultura. Cultura maghiară (1711-1821), în Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, p. 158-169.

25. Ladislau Gyémánt, Politica Habsburgilor: absolutism, reformism şi liberalism, în Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, p. 205-228.

26. Ladislau Gyémánt, Supplex Libellus Valachorum, în Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, p. 242-257.

27. Ladislau Gyémánt, Epoca renaşterii naţionale, în Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, p. 259-303.

28. Ladislau Gyémánt, Naţionalităţile şi dualismul. Cazul evreilor, în Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, p. 460-466.

29. Anton Dörner, Statutul juridic al Transilvaniei, Evoluţii şi structuri administrative, instituţii centrale şi locale, în Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 15-46 (ISBN 978-973-7784-35-3).

30. Anton Dörner, Ioan Bolovan, Evoluţia structurilor administrative şi a instituţiilor locale, în Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 373-384.

31. Iosif Marin Balog, Reformele agrare de la mijlocul secolului al XIX-lea şi efectele lor asupra modernizării în societatea transilvană (1850-1880), în vol. Schimbare şi devenire în istoria României. Lucrările Conferinţei Internaţionale „Modernizarea în România în secolele XIX-XXI”, Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007, coord. Ioan Bolovan, Sorina Bolovan, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 159-190.

32. Lucian Nastasă, Der deutsche akademische Raum und das Auftauchen einer rumänischen intellektuellen Elite (1864-1944), în vol. Naţiune şi europenitate. Studii istorice. In Honorem Magistri Camilli Mureşanu, îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Şerban Turcuş, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2007, p. 299-310 (neraportat în 2007).

Page 8: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

Viaţa ştiinţifică 8 448

Articole apărute în reviste de specialitate din ţară şi capitole de cărţi publicate de alte edituri

în reviste de specialitate din ţară

1 [C] Remus Câmpeanu, Debates around the Historiographical Myths in Transylvania: the Penetration of the Romanians to the Transylvania’s Administrative Structures by the Greek-Catholic Religion’s Way During the 18th Century, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica”, Cluj-Napoca, 52/2007, nr. 3, p. 109-123 (neraportat în 2007).

1. Iosif Marin Balog, Rolul publicisticii în conturarea unui discurs despre modernizare în Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea, în „Ţara Bârsei”, nr. 7, 2008, p. 37-46.

2. [B+]Dumitru Suciu, Date noi privind situaţia şcolilor române confesionale şi problematica celor mixte în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în „Acta Musei Napocensis”, 2008.

3. Daniela Deteşan, Mortality in rural comunities of Cluj county (1850–1910), în „Romanian Journal of Populations Studies”, no 2, 2008, p. 72-97.

4. Stelian Mândruţ, Professori e borsisti della Scuola Romena di Roma nel periodi interbellico, în „Anuarul Institutului Italo-Român de Studii Istorice”, 3, 2006 [apărut în 2008], p. 141-158.

capitole din cărţi publicate de alte edituri

5. Lidia Gross, Les premières «fraternités» des compagnons de Transylvanie /1463-1484/, în vol. Matthias Corvinus and his Time, Cluj-Napoca, 23-rd – 26th of October 2008. Edited by Tudor Sălăgean and Alexandru Simon, Cluj-Napoca, IDC Press, 2008, p. 105-106.

6. Vasile Rus, Plotino: metafisica della luce e l’ideale dell’impero universale eterno, în „Orma”, revista Centrului de Studii Antice şi Tardoantice, nr. 9/2008, p. 7-14.

7. Vasile Rus, Giovanni Corvino ed il monastero di Peri in Marmarusio, în vol. Matthias Corvinus and his Time, Cluj-Napoca 23rd-26th of October 2008. Edited by Tudor Sălăgean and Alexandru Simon, Cluj-Napoca, IDC Press, 2008, p. 116-117.

8. Adinel Dincă, Das Eindringen der humanistischen Schrift in Siebenbürgen in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Einleitende Betrachtungen. Studienfall: Die Kanzlei des glaubwürdigen Ortens von Weißenburg (Alba Iulia), în vol. Matthias Corvinus and his Time, Cluj-Napoca 23rd-26th of October 2008. Edited by Tudor Sălăgean and Alexandru Simon. Cluj-Napoca, IDC Press, 2008, p. 88-89.

9. Nicolae Edroiu, Semnificaţia stăpânirii de posesiuni în Transilvania de către Ştefan cel Mare şi Sfânt, domnul Moldovei (1457-1504). În volumul: Structura etnică şi confesională a Transilvaniei medievale (sec. IX-XIV. Sfântul Ştefan cel Mare. 500 de ani. Coordonator: Ioan Chirilă, Cluj-Napoca, Edit. Renaşterea, 2007, p. 137-153 (apărut 2008).

10. Camil Mureşanu, Rolul pregătirii teologice în formarea intelectualităţii româneşti din Transilvania, în vol. Rolul bisericii şi al vieţii religioase în istoria României şi a Slovaciei, Cluj-Napoca, Edit. Renaşterea, 2008, p. 48-53.

Page 9: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

9 Viaţa ştiinţifică 449

11. Gelu Neamţu, Die tatigkeit als journalist bei der „Tribuna Poporului” – von Arad des Gustav Augustini zwischen 1898-1900. Seine rolle in der solidaritat zwischen der Rumanischen und Slowakischen nationalbewegung, în vol. Solidaritatea mişcărilor naţionale în Europa Centrală şi de Sud-Est. 1895-1906. Die solidaritat der nationalen bewegungen in Zentral und Südosteuropa. 1895-1906, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 117-130.

12. Gelu Neamţu, Maramureşeni la Alba Iulia de 1 Decembrie 1918 pentru a vota Marea Unire, în vol. Maramureş – vatră de istorie milenară, vol. VI, Cluj-Napoca, Edit. Dragoş Vodă, 2007, p. 159-182 (apărut 2008, neraportat în 2007).

13. Varga Attila, Dincolo de zidul suspiciunilor. Francmasoneria maghiară: trecut, prezent, viitor în vol. Masoneria în Transilvania. Repere istorice, coord. Tudor Sălăgean şi Marius Eppel, Cluj-Napoca, Edit. International Book Access, 2008, p. 33-62 (Ediţia a II-a).

14. Loránd Mádly, Un episod din relaţiile saşilor ardeleni cu Viena: raporturile cu ministrul cultelor şi învăţământului Leo Thun, în „Biserică, Şcoală, Identitate. In Honorem Nicolae Bocşan”, Cluj-Napoca, 2007, p. 297-304 (neraportat în 2007).

15. Loránd Mádly, Braşovul şi activitatea politică a saşilor ardeleni în deceniul neoabsolutist, în „Ţara Bârsei”. Revistă de cultură. Anul VI, Braşov, 2007, nr. 6, p. 61-65

16. Loránd Mádly, La personnalité de Jean Hunyadi reflétée dans l’historiographie transylvaine allemande du XIXe siècle, în “John Hunyadi and his Time”, IDC Press, Cluj-Napoca, 2007 (2008).

17. Loránd Mádly, Reforma împărţirii politico-administrative a Transilvaniei în deceniul neoabsolutist, în „Schimbare şi devenire în istoria României” (coord. Ioan şi Sorina Bolovan), Cluj-Napoca, 2008, p. 117-128.

18. Mirela Andrei-Popa, Repere ale publicisticii româneşti provinciale în perioada interbelică: Arhiva Someşană şi Ţara Bârsei. Analiză comparativă, în „Ţara Bârsei”, nr. VII, 2008.

19. Daniela Deteşan, Sistemul de denominaţie filean, în Perspective demografice, istorice, sociologice. Studii de populaţie, Coord. Ioan Bolovan, Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, p. 225–244.

20. Gheorghe Iancu, Unirea Transilvaniei cu România la a 90-a aniversare, în vol. Pe drumul Marii Uniri, coord. Vasile Popeangă, Emil Arbonie, Arad, University Press, 2008, p. 125-130.

21. Lucian Nastasă, Der universitäre Antisemitismus Rumäniens in der Zwischenkriegszeit, în vol. Spiritualitate şi cultură europeană. Volum dedicat profesorului Ladislau Gyémánt la împlinirea vârstei de 60 de ani, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 147-166 (neraportat în 2007).

22. Lucian Nastasă, Universităţile occidentale şi formarea elitei intelectuale româneşti. Repere asupra migraţiei studenţeşti şi a transferurilor culturale (1864-1948), în vol. Mobilitatea elitelor în România secolului XX, coord. Mihai Dinu Gheorghiu, Mihăiţă Lupu, Bucureşti, Edit. Paralela 45, 2008, p. 60-108.

23. Stelian Mândruţ, Die rumänisch-slowakische Zusammenarbeit im Budapester Parlament zwischen den Jahren 1906-1910, în vol. Solidaritatea mişcărilor naţionale în Europa Centrală şi de Sud-Est. 1895-1906. Die Solidarität der nationalen Bewegungen in Zentral und Südosteuropa. 1895-1906, coord. Nicolae Edroiu, Milan Krajčovič, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 78-86.

Page 10: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

Viaţa ştiinţifică 10 450

24. Stelian Mândruţ, Nicolae Iorga în istoriografia română şi străină. Bibliografie selectivă (1965-2005), în vol. Nicolae Iorga 1871-1940. Studii şi documente, vol. IV, coord. Constantin Buşe, Constantin Gaucan, Bucureşti, Edit. Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 377-386 (neraportat în 2007).

25. Stelian Mândruţ, Nicolae Iorga în istoriografia română şi străină. Bibliografie selectivă (1965-2005), în vol. Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii şi documente. Vol. V, coord. Constantin Buşe, Constantin Gaucan, Bucureşti, Edit. Universităţii, 2008, p. 415-482.

26. Ottmar Traşcă, Situaţia politică şi economică a României în anii 1946-1947 văzută prin prisma rapoartelor diplomaţilor maghiari acreditaţi la Bucureşti, în vol. Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946. De la memoria colectivă la cercetarea istorică, coordonatori: Robert Fürtös, Gheorghe Mihai Bârlea, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2007, p. 118-156 (neraportat în 2007).

27. Ottmar Traşcă, România, Germania şi cel de-al doilea Arbitraj de la Viena din 30 August 1940, în vol. Arbitrajul de la Viena între documentele de arhivă şi memoria colectivă, Editori: Valentin Orga, Claudiu Porumbăceanu, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2007, p. 1-45.

Alte materiale publicate:

1. Nicolae Edroiu - Prefaţă la volumul Cea de a VII-a Reuniune a Comisiei Mixte Româno Slovace de Istorie. În volumul: Academia Română – Academia Slovacă de Ştiinţe. Solidaritatea mişcărilor naţionale în Europa Centrală şi de Sud-Est. 1895-1906. Congresul naţionalităţilor din anul 1895 şi Clubul parlamentar al românilor, slovacilor şi sârbilor de la Budapesta, 1906. Reuniunea a VII-a a Comisiei Mixte Româno-Slovace de Istorie (Arad-Nădlac, 22-26 mai 2006). Editori: Nicolae Edroiu, Milan Krajčovič, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 7-15.

2. Nicolae Edroiu - Prefaţă la volumul: Norbert Fisch, Istorie şi pitoresc în Munţii Apuseni. Album de artă grafică (Repertoriu ilustrat al locurilor memorabile), Edit. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2008, p. V-XIII.

3. Nicolae Edroiu - Prefaţă la Proceeding of the 5th Meetind of the Romanian-Slovak History Joint Committee (Alba Iulia, September 11-12, 2002). În volumul: Academia Română – Academia Slovacă de Ştiinţe. Rolul Bisericii şi al vieţii religioase în istoria României şi a Slovaciei în contextul Europei Centrale şi de Sud-Est / The Role of Church and Religious Life in the History of Romania and Slovakia in the Context Central and South-Eastern Europe. Lucrările Reuniunii a V-a a Comisiei Mixte Româno-Slovace de Istorie (Alba Iulia, 11-12 septembrie 2002). Editori: Nicolae Edroiu, Milan Krajčovič, Cluj-Napoca, Edit. Renaşterea, 2008, p. 5-9.

4. Camil Mureşanu - Prefaţă la Remus Câmpeanu, Elitele româneşti din Transilvania, ed. a II-a, Cluj-Napoca, 2008.

5. Gelu Neamţu, 3/15 Mai 1848 la 160 de ani, în „Făclia”, 15 mai 2008, p. 1; 4. 6. Gelu Neamţu, Prof. dr. Ioan Câmpeanu la 80 de ani, în „Făclia”, 15 oct. 2008, p. 4. 7. Gelu Neamţu - Prefaţă Istorie şi literatură documentară, la Teodor Tanco – Soldaţi

fără arme. Roman istoric, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Cluj-Napoca, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, p. 7-11.

8. Gelu Neamţu - Prefaţă Un cuvânt din suflet, de la istoric la istoric, la Ioan Câmpeanu, Ghid istoric, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2008, p. 5-7.

Page 11: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

11 Viaţa ştiinţifică 451

ORGANIZĂRI DE MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

I.

A. Comisia Mixtă de Istorie Româno-Slovacă, Bratislava, 26-30 mai 2008 Preşedintele părţii române – prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române Tema dezbaterii Încercări de reformare a Blocului Răsăritean din anul 1968. Condiţii şi urmări

B. Comisia Mixtă a Istoricilor Români şi Maghiari, Bucureşti, 13-17 octombrie 2008 Preşedinte – acad. Camil Mureşanu Secretar al părţii române – C. Ş. I dr. Stelian Mândruţ Tema dezbaterii: Religie, Societate, Stat în Europa Centrală şi Sud-Estică

II. Sesiuni organizate de Institutul de Istorie „George Bariţiu”

1. Sesiunea internaţională de comunicări Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între 1848-1867 Manifestarea s-a desfăşurat la Cluj-Napoca, în perioada 10-11 iunie 2008, în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, fiind dedicată împlinirii a 160 de ani de la Revoluţia română din Transilvania din anul 1848. Participanţi cu comunicări din Serbia, Austria, Ungaria, S.U.A, Marea Britanie, Republica Moldova şi, desigur, de la Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române

2. Simpozion internaţional Ştiinţa genealogiei azi – cerinţe metodologice şi perspective ale cercetării Manifestarea s-a desfăşurat la Cluj-Napoca, în data de 11 iunie 2008, în cadrul „Zilelor Academice Clujene”. Participanţi cu comunicări din Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca şi invitaţi din Republica Moldova şi din Slovacia.

3. Masă rotundă, 22 octombrie 2008, Cluj-Napoca, cu participarea cercetătorilor din Institutul de Istorie şi a invitaţilor de la Universitatea „Babeş-Bolyai”, prilejuită de lansarea publicaţiilor proprii: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Seria Historica”, XLVI/2007, XLVII/2008, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, V/2007, VI/2008, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, 16/2007, 17/2008. Cu acest prilej s-au purtat discuţii referitoare la lucrările lansate şi cu deosebire asupra perspectivelor acestora.

4. Simpozionul: Semantica realităţii sociale, 10 iunie 2008. 5. Simpozionul: Actualităţi în cercetarea psihologică clujeană, 10 iunie. 6. Simpozionul: Probleme actuale în dreptul intern şi internaţional, 13 iunie 2008. 7. Simpozionul: Din istoria ştiinţelor şi tehnicii, 14 iunie 2008. 8. Masă rotundă: Actualităţi în cercetarea psihologică clujeană, 10 iunie 2008. 9. Masă rotundă: Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, 12 iunie 2008,

toate în cadrul „Zilelor Academice Clujene”. 10. Sesiunea ştiinţifică anuală cu participare naţională a Departamentului de Cercetări

Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, ediţia a XVII-a, 17-18 octombrie 2008, Cluj-Napoca, cu următoarele secţiuni: drept, economie, filosofie, psihologie-pedagogie şi sociologie-antropologie.

Page 12: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

Viaţa ştiinţifică 12 452

Au participat cercetători, cadre didactice, practicieni şi studenţi din centrele universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Târgu Mureş, Alba Iulia şi Sibiu, precum şi trei cercetători din Republica Moldova. Manifestarea s-a bucurat de aprecierea unanimă a participanţilor. Rezumatele comunicărilor au fost publicate în volumul Sesiunea ştiinţifică anuală, 17-18 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 78 pagini (în limba engleză).

III. Sesiuni interne şi internaţionale la care Institutul de Istorie „George Bariţiu” a fost coorganizator:

1. Sesiunea ştiinţifică Istorie şi civilizaţie în nord-vestul României, Zalău, Bocşa, 9-10 octombrie, în colaborare cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău. Sesiunea a fost dedicată împlinirii a 160 de ani de la revoluţia din 1848 şi împlinirii a 200 de ani de la naşterea lui Simion Bărnuţiu.

2. Conferinţa internaţională Matthias Corvinus and his Time, Cluj-Napoca, 23-26 octombrie 2008, în colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai”, cu Centrul de Studii Transilvane, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, dedicată împlinirii a 550 de ani de la urcarea pe tronul Ungariei (1458) a regelui Matei Corvin şi a 565 de ani de la naşterea sa în oraşul Cluj (1443); participanţi din 14 ţări, cu 120 de comunicări.

3. Simpozion internaţional (a XIII-a ediţie) Punţi trainice între românii de pretutindeni: Banatul – Trecut istoric şi cultural, Novi Sad (Voivodina-Serbia), 31 octombrie – 2 noiembrie 2008, simpozion organizat de Societatea Română de Etnografie şi Folclor din Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca şi Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Interne 1. Susana Andea, Avram Andea, 9-10 octombrie 2008, Zalău, Primăria

Municipiului Zalău, Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Simpozionul „Istorie şi civilizaţie în nord-vestul României”, comunicarea Dreptul popoarelor în concepţia kantiană a lui Simion Bărnuţiu

2. Adinel Dincă, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, „Zilele Academice Clujene”, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, sesiune de comunicări „Biblioteca – trecut şi viitor”, comunicarea Codices latini XV şi XVI din colecţiile Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române

3. Nicolae Edroiu, 7 iulie 2008, Bucureşti, Academia Română, Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, sesiune ştiinţifică consacrată împlinirii a 160 de ani de la Revoluţia din 1848, comunicarea De la Horea la 1848. Programe. Acţiuni.

4. Nicolae Edroiu, 16 august 2008, Ciceu-Giurgeşti, simpozion „Serbările domeniului cetăţii Ciceului: 180 de ani de la sfinţirea Bisericii Ortodoxe şi a iconostasului parohiei ortodoxe din Ciceu-Giurgeşti”, organizat de Consiliul Judeţean de Cultură Bistriţa-Năsăud, comunicarea Domeniul cetăţii Ciceu în secolele XIV-XV

Page 13: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

13 Viaţa ştiinţifică 453

5. Nicolae Edroiu, 25 noiembrie 2008, Bucureşti, Academia Română, sesiune aniversară „200 de ani de la naştere”, comunicarea Personalitatea lui Andrei Şaguna în istoriografia română

6. Nicolae Edroiu, 28 noiembrie 2008, Bucureşti, sesiune ştiinţifică aniversară „90 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România” organizată de Academia Română, comunicarea Etapele Unirii Transilvaniei cu România

7. Remus Câmpeanu, 29-30 mai 2008, Alba Iulia, Catedra de istorie a Facultăţii de Istorie şi Filologie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918”, sesiunea de comunicări ştiinţifice „Repere şi perspective în istoriografia contemporană”, comunicarea Consideraţii privind evoluţia istoriografiei americane.

8. Remus Câmpeanu, 20-21 iunie 2008, Oradea, Asociaţia „Episcop Vasile Aftenie”, Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Oradea şi Primăria Municipiului Oradea, simpozionul naţional „Şcoala Ardeleană” (ediţia a III-a), comunicarea Istoriografii în oglindă.

9. Remus Câmpeanu, 25-26 octombrie 2008, Corund (jud. Mureş), Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş, sesiunea ştiinţifică „Mecanisme de formare, selecţie şi promovare a elitelor intelectuale”, comunicarea Elitele istoriei americane sub presiunea discursului istoriografic postmodernist.

10. Camil Mureşanu, aprilie 2008, Bucureşti, Academia Română, comunicarea O lectură în subsolul unor cronici moldovene

11. Camil Mureşanu, 9-10 octombrie 2008, Zalău, Primăria Municipiului Zalău, Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, sesiune ştiinţifică „Istorie şi civilizaţie în nord-vestul României”, comunicarea Adunarea Naţională de la Blaj. Relatări din presa vremii

12. Camil Mureşanu, 1 decembrie 2008, Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Sesiune aniversară cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România, comunicarea Semnificaţii istorice ale Marii Uniri

13. Gelu Neamţu, 27 iunie 2008, Sf. Gheorghe, Zilele Andrei Şaguna, ed. a VII-a, Liga Cultural-Creşină „Andrei Şaguna”, comunicarea Episcopul Andrei Şaguna, promotor al tendinţelor de unitate confesională în timpul revoluţiei de la 1848.

14. Gelu Neamţu, 29 septembrie 2008, Miercurea Ciuc, sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaţie”, ed. a XIV-a, Ministerul Culturii şi Cultelor, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, comunicarea Trupe secuieşti la Mihalţ şi Luna în vara şi toamna anului 1848.

15. Gelu Neamţu, 9-10 octombrie 2008, Zalău, Primăria Municipiului Zalău, Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, sesiune ştiinţifică „Istorie şi civilizaţie în nord-vestul României”, comunicarea Unitatea religioasă văzută de Simion Bărnuţiu ca parte integrantă a unităţii naţionale

16. Gelu Neamţu, 27 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, simpozion „90 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România”, comunicarea Un nou fotograf al Adunării Naţionale de la 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia – 4 poze inedite ale Adunării

17. Gelu Neamţu, 28-29 noiembrie 2008, Satu Mare, Consiliul Judeţean, Muzeul Judeţean şi Biblioteca Judeţeană din Satu Mare, simpozion „Marea Unire din 1918 şi Sătmarul”, comunicarea Reprezentanţi ai Sătmarului la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918

Page 14: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

Viaţa ştiinţifică 14 454

18. Gelu Neamţu, 29 noiembrie 2008, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, simpozion „90 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia”, comunicare Noi imagini de la Marea Adunare din Alba Iulia, 1 decembrie 1918 – 4 fotografii inedite

19. Ela Cosma, 13 martie 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, sesiune ştiinţifică „Silviu Dragomir – 120 ani de la naştere”, comunicarea Vlahii negri. Silviu Dragomir despre identitatea morlacilor

20. Ela Cosma, 9-10 octombrie 2008, Zalău, Primăria Municipiului Zalău, Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, simpozion „Istorie şi civilizaţie în nord-vestul României”, comunicarea Simion Bărnuţiu în istoriografia străină

21. Marin Iosif Balog, 7-8 mai 2008, Braşov, Muzeul Mureşenilor, Consiliul Judeţean Braşov, sesiune de comunicări ştiinţifice „Ţara Bârsei”, ediţia a VII-a, comunicarea Rolul publicisticii în conturarea unui discurs despre modernizare în Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea

22. Attila Varga, 31 martie 2008, Cluj-Napoca, Casa Municipală de Cultură din Cluj-Napoca – Conferinţa publică din seria „Masoneria în Transilvania”, prelegerea Loja „Unio” din Cluj (1886-1918)

23. Loránd Mádly, 8-9 mai 2008, Braşov, Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov, sesiunea ştiinţifică naţională „Ţara Bârsei”, ediţia a VII-a („Publicistică centrală şi publicistică provincială în secolele XIX-XX”), cu comunicarea Între cler, politică şi poezie: Franz Obert (1828-1908)

24. Mirela Andrei-Popa, 8-9 mai 2008, Braşov, sesiune de comunicări ştiinţifice „Ţara Bârsei. Publicistică centrală, publicistică provincială în spaţiul românesc în secolele XIX-XX”, ediţia a VII-a, comunicarea Repere ale publicisticii româneşti provinciale în perioada interbelică: Arhiva Someşană şi Ţara Bârsei. Analiză comparativă

25. Daniela Deteşan, 20–21 iunie 2008, Oradea, Simpozionul „Şcoala Ardeleană”, comunicarea Coordonate iluministe în creaţia lui Ioan Barac.

26. Daniela Deteşan, 27–29 iunie 2008, Lugoj, Sesiunea jubiliară „Spaţiile alterităţii XII. Revoluţia de la 1848 şi Banatul – 160 de ani”, comunicarea Foşti alumni blăjeni – participanţi la revoluţia paşoptistă.

27. Daniela Deteşan, 9–10 octombrie 2008, Zalău, Primăria Municipiului Zalău, Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Sesiunea ştiinţifică „Istorie şi civilizaţie în nord vestul Transilvaniei”, dedicată celor 200 de ani de la naşterea lui Simion Bărnuţiu, comunicarea Între procesul lemenian şi revoluţia paşoptistă. Rolul lui Simion Bărnuţiu şi al generaţiei 1842–1848

28. Simion Retegan, 9-10 octombrie 2008, Zalău, Primăria Municipiului Zalău, Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Sesiunea ştiinţifică „Istorie şi civilizaţie în nord vestul Transilvaniei”, comunicarea Satul de naştere al lui Simion Bărnuţiu la mijlocul secolului al XIX-lea.

29. Dumitru Suciu, februarie 2008, Satu Mare, Muzeul de Istorie Satu Mare, Direcţia Judeţeană Satu Mare a Arhivelor Naţionale, comunicarea Programele politice româneşti din Monarhia habsburgică de la 1848-1851.

Page 15: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

15 Viaţa ştiinţifică 455

30. Dumitru Suciu, 27 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Simpozion „90 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România”, (coord. D. Suciu), comunicarea Anul 1918 în Europa Centrală şi răsăriteană şi unirea Transilvaniei cu România. Priviri comparative

31. Dumitru Suciu, 28-29 noiembrie 2008, Satu Mare, Consiliul Judeţean, Muzeul Judeţean şi Biblioteca Judeţeană din Satu Mare, Simpozion „Marea Unire din 1918 şi Sătmarul”, comunicarea Unirea Transilvaniei cu România şi Sistemul de la Versailles

32. Gheorghe Iancu, 15 mai 2008, Satu Mare, Muzeul Judeţean Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare, Simpozion „160 de ani de la revoluţia paşoptistă”, comunicarea Revoluţia română de la 1848-1849 parte componentă a procesului de emancipare naţională a românilor din dubla Monarhie (1848-1918)

33. Gheorghe Iancu, 20 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Simpozionul „Transilvania în toamna anului 1918 şi Unirea cu România. Realităţi interne şi context internaţional”, comunicarea Valeriu Branişte, reprezentant de seamă al generaţiei Marii Uniri. Perioadele de detenţie

34. Gheorghe Iancu, 27 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Simpozion „90 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România”, comunicarea Contextul intern şi extern al Marii Uniri

35. Gheorghe Iancu, 28-29 noiembrie 2008, Satu Mare, Muzeul Judeţean Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare, Simpozion „Marea Unire din 1918 şi Sătmarul”, comunicarea Geneza şi semnificaţiile Hotărârii de la 1 Decembrie 1918

36. Stelian Mândruţ, Cluj-Napoca, 13 martie 2008, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii internaţionale, Centrul de Studii Transilvane, Simpozionul „Silviu Dragomir, 120 de ani de la naştere”, comunicarea Fritz Valjavec şi Silviu Dragomir despre cercetarea ariei sud-est europene (1936-1939).

Internaţionale

1. Susana Andea, 10-11 iunie 2008, Cluj-Napoca, „Zilele Academice Clujene”, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, simpozion internaţional „Ştiinţa Genealogiei azi – Cerinţe metodologice şi perspective ale cercetării”, comunicarea Importanţa cercetării fondurilor de arhivă create în sec. XVIII pentru cercetările genealogice

2. Lidia Gross, 23-26 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Centrul de Studii Transilvane, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, conferinţă internaţională „Matthias Corvinus and his Time”, comunicarea Primele fraternităţi ale calfelor din Transilvania (1463-1484)

3. Vasile Rus, Cluj-Napoca, 23-26 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Centrul de Studii Transilvane, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, conferinţă internaţională „Matthias Corvinus and his Time”, comunicarea Il monastero di Peri in Marmarusio e Giovanni Corvino

4. Adinel Dincă, 2 febr. 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Istoria Cărţii şi a Textelor (CODEX), Universitatea „Babeş-Bolyai”, Colocviu internaţional „Biblical and Liturgical Manuscripts in the Middle Ages”, comunicarea Liturgische Handschriften im deutschsprachigen Siebenbürgen.

Page 16: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

Viaţa ştiinţifică 16 456

5. Adinel Dincă, 23-26 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Centrul de Studii Transilvane, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, conferinţă internaţională „Matthias Corvinus and his Time”, comunicarea Das Eindringen der humanistischen Schrift in Siebenbürgen in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Einleitende Betrachtungen. Studienfall: Die Kanzlei des glaubwürdigen Ortens von Weißenburg

6. Ladislau Gyémánt, 28-30 octombrie 2008, Cluj-Napoca, conferinţă internaţională „Impactul lui Maimonides asupra culturii europene” (organizator)

7. Ladislau Gyémánt, 6-8 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, simpozion internaţional „Comunicarea interculturală contemporană” (organizator)

8. Nicolae Edroiu, 29 mai 2008, Bratislava, participare la Şedinţa Comisiei Mixte Româno-Slovace de Istorie, la încheierea şi semnarea protocolului de colaborare a comisiei interacademice de istorie pentru următorii doi ani, comunicare prezentată Istoriografia română în anii 2006-2008. Direcţii ale cercetării. Rezultate.

9. Nicolae Edroiu, 11 iunie 2008, Cluj-Napoca, „Zilele Academice Clujene”, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, simpozion internaţional „Ştiinţa Genealogiei azi – Cerinţe metodologice şi perspective ale cercetării”, comunicarea Ştiinţa Genealogiei azi în România.

10. Nicolae Edroiu, 1 noiembrie 2008, Novi-Sad (Voivodina-Serbia) Consiliul Executiv al P.A. Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, sesiune ştiinţifică româno-sârbă „Interferenţe politico-sociale şi cultural-bisericeşti în Banat”, comunicarea Banatul în timpul Răscoalei lui Horea (1784).

11. Remus Câmpeanu, 24-26 aprilie 2008, Timişoara, CNCSIS în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Comunicare Publică a Universităţii de Vest, workshop internaţional, finanţat prin CNCSIS, grant PN II: „Ideas - Exploratory workshops”, comunicarea The problem of the myth in the American historiographical discourse.

12. Remus Câmpeanu, 22-24 mai 2008, Bucureşti, Romanian Association for American Studies şi Comisia Fulbright din România, conferinţa internaţională anuală Fulbright România, comunicarea The Development of the American Historiographical Myths.

13. Remus Câmpeanu, 28-30 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Analiză Politică al Universităţii „Babeş-Bolyai”, conferinţa internaţională „Identitate românească în contextul identităţii europene”, comunicarea Confesiunile româneşti din Transilvania şi problema identităţii etnice în termenii modernităţii.

14. Camil Mureşanu, Budapesta, iunie 2008, Conferinţa Internaţională cu privire la destrămarea Monarhiei habsburgice, comunicarea Mişcări populare în Transilvania în toamna anului 1918.

15. Camil Mureşanu, 13-17 octombrie 2008, Bucureşti, Sesiunea Comisiei Mixte a Istoricilor Români şi Maghiari, sub titlul „Religie, societate, stat în Europa Centrală şi Sud-Estică”, comunicarea Matia Corvinul în istoriografia română

16. Camil Mureşanu, 28 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Simpozionul „Identitate naţională românească în context internaţional”, comunicarea Identitate şi destin

Page 17: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

17 Viaţa ştiinţifică 457

17. Gelu Neamţu, 10-11 iunie 2008, Cluj-Napoca, „Zilele Academice Clujene”, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, sesiune internaţională „Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania (1848-1867), comunicarea Doi preoţi blăjeni „turnători” la 1848

18. Ela Cosma, 10-11 iunie 2008, Cluj-Napoca, „Zilele Academice Clujene”, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, sesiune internaţională „Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între anii 1848-1867”, comunicarea Trei naţiuni, trei revoluţii în Transilvania la 1848.

19. Ela Cosma, 11 iunie 2008, Cluj-Napoca, „Zilele Academice Clujene”, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, simpozion internaţional „Ştiinţa genealogiei azi – cerinţe metodologice şi perspective ale cercetării”, comunicarea Biografii paşoptiste transilvănene în lumina noilor cercetări istorice.

20. Marin Balog, 10-11 iunie 2008, Cluj-Napoca, „Zilele Academice Clujene”, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sesiunea internaţională „Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între anii 1848-1867”, comunicarea Ioan Maiorescu sau ipostaza revoluţionarului european la 1848.

21. Marin Iosif Balog, 16-20 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Academia Română-Centrul de Studii Transilvane, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea Karl Franzes, Graz, Austria, conferinţa internaţională „Demographic changes in the time of Industrialization 1750-1918. The Example of the Habsburg Monarchy”, comunicarea Exportul de capital austriac în Transilvania în secolul al XIX-lea şi efectele sale asupra industrializării: cazul Societăţii Anonime de Mine şi Furnale din Braşov (1856-1894). Detalii la: http://www.centruldestudiitransilvane.ro/ detaliu.aspx?eID=499&t=Manifestari20062008&cat=21

22. Marin Iosif Balog, 4-6 decembrie 2008, Viena, Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, conferinţa internaţională „1st Zoung Scientist Forum on Central and South East Europe System Changes of South East European Societies. Social, Political and Demographic Consequences”, cu studiul From Community to Society. A Pattern of Modernization in Transylvania in European Context 1850-1918, Detalii la: www.idm.at/index.php?download=742.pdf

23. Attila Varga, 10-11 iunie 2008, Cluj-Napoca, „Zilele Academice Clujene”, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, simpozion internaţional „Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între anii 1848-1867”, comunicarea Faţa nevăzută a mişcării conspirative prepaşoptiste. Eftimie Murgu în corespondenţa diplomatică secretă

24. Attila Varga, 31 octombrie – 2 noiembrie 2008, Novi Sad (Voivodina – Serbia), Consiliul Executiv al P.A. Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, Sesiunea ştiinţifică româno-sârbă cu titlul „Banatul – Trecut istoric şi cultural”, comunicarea Teodor V. Păcăţian – Patriarhul bănăţean al presei ardelene

25. Loránd Mádly, 9-14 iunie 2008, „Zilele Academice Clujene”, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, sesiune internaţională „Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania 1848-1867”, comunicarea Saşii ardeleni ca factor politic în Transilvania în deceniul neoabsolutist

Page 18: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

Viaţa ştiinţifică 18 458

26. Loránd Mádly, 23-26 octombrie 2008, Cluj-Napoca, conferinţa internaţională „Matthias Corvinus and his Time”, Academia Română şi Universitatea „Babeş-Bolyai”, comunicarea Matthias Corvinus und Siebenbürgen in der sächsischen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts

27. Loránd Mádly, 28-30 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”, conferinţă internaţională „Identitate românească în context european”, comunicarea Între discurs identitar şi acţiune politică: românii şi saşii din Transilvania în deceniul neoabsolutist

28. Loránd Mádly, 31 octombrie – 2 noiembrie 2008, Novi-Sad, Consiliul Executiv al P.A. Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, comunicarea Un poet în formare: Lumea văzută de tânărul Teodor Manoilović în corespondenţa acestuia cu Cornel Grofşoreanu.

29. Mirela Andrei-Popa, Daniel Sularea, 14-17 noiembrie 2007, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”, simpozion ştiinţific internaţional „Identităţi confe-sionale în Europa Central-Răsăriteană în secolele XVI-XX”, comunicarea Politiche scolastiche nella monarchia absurgica e i loro effetti sull’insegnamento confessionale Greco-cattolico nel vicariato di Rodna (sec. XVIII-XIX) (neraportat în 2007)

30. Mirela Andrei-Popa, 11-12 decembrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Conferinţa internaţională „140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est”, comunicarea Impactul legii şcolare 38 din 1868 asupra evoluţiei învăţământului confesional din ţinutul Năsăudului

31. Daniela Deteşan, 10-11 iunie 2008, Cluj-Napoca, „Zilele Academice Clujene”, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, sesiune internaţională „Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între anii 1848-1867”, comunicarea Donaţia împăratului Francisc Iosif I bisericii greco-catolice din Transilvania din anul 1852

32. Simion Retegan, 15-20 octombrie 2008, Cluj-Napoca, conferinţă internaţională „Transformări demografice în perioada industrializării. Exemplul Monarhiei habsburgice (1750-1918)”, comunicarea Strategii matrimoniale în societatea rurală românească din Transilvania la mijlocul sec. al XIX-lea

33. Simion Retegan, 11-12 decembrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Conferinţa internaţională „140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est”, comunicarea Poliglotismul Transilvaniei în perioada 1860-1867. Normative şi realităţi

34. Dumitru Suciu, 10-11 iunie 2008, Cluj-Napoca, „Zilele Academice Clujene”, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, sesiune internaţională „Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între anii 1848-1867” (coord. D. Suciu), comunicările Continuitate şi discontinuitate în evoluţia programatică a mişcării naţionale a românilor din Transilvania la începutul regimului semiliberal Rainer-Schmerling şi Biografii ale fruntaşilor mişcării naţionale româneşti în secolul al XIX-lea

35. Lucian Nastasă, 22-25 august 2008, Sighişoara, Festivalul Pro Etnica (sub egida Ambasadei Germaniei şi a Guvernului României: Departamentul pentru Relaţii interetnice), conferinţa: Un alt fel de convieţuire interetnică: majoritari şi minoritari în temniţele comuniste (24 august)

Page 19: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

19 Viaţa ştiinţifică 459

36. Lucian Nastasă, 13-15 noiembrie 2008, Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (sub egida Guvernului României: Departamentul pentru Relaţii interetnice), comunicarea: Comitetul Democrat Armean din România (1945-1953). Repere pentru o monografie.

37. Lucian Nastasă, 10-12 septembrie 2008, Viena, 3rd International Conference of the European Society for the History of Science, comunicarea Patterns of ethnic and confessional recruitment of the physicians in Transylvania (1872-1918).

38. Lucian Nastasă, iulie 2008, Moscova, Deutschen Historischen Institut Moskau - conferinţa: Prosopographies of educated elites via the study of collective biographies of students enrolled at Moskwa University (1860-1900).

39. Stelian Mândruţ, 10-11 iunie 2008, Cluj-Napoca, „Zilele Academice Clujene”, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, sesiune internaţională „Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între anii 1848-1867”, comunicarea Începuturile Colectivului de documente 1848 de la Institutul de Istorie din Cluj ( 1956-1962)

40. Stelian Mândruţ, 13-17 octombrie 2008, Bucureşti, Academia Română, Academia Maghiară de Ştiinţe, Comisia Mixtă a Istoricilor Români şi Maghiari reunită pe tema „Religie, societate, stat în Europa Centrală şi Sud-Estică. Egyház, Társadalom, Állam Közép és Dél-Kelet Európában”, secretariat ştiinţific, organizare şi participare la discuţii.

41. Stelian Mândruţ, 31 octombrie – 2 noiembrie 2008, Novi Sad, Serbia, Consiliul Executiv al P.A. Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, simpozion internaţional „Banat, trecut istoric şi cultural”, comunicarea Fritz Valjavec şi cercetarea istoriei sud-estului european (1935-1945)”.

42. Stelian Mândruţ, 4-5 decembrie 2008, Budapesta, Institutul de Istorie al Academiei Maghiare de Ştiinţe, conferinţa internaţională „Turciansky Sväty Martin, Alba Iulia/Karlsburg und Budapest in 1918”, comunicarea Istoriografia română despre Unirea de la Alba Iulia

43. Mircea Birţ, 29-30 noiembrie 2008, Facultatea de Teologie Greco-Catolică a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Dieceza de Cluj-Gherla, simpozion internaţional „1948-2008, 60 de ani de la suprimarea Bisericii Române Unite”, comunicarea Din pregătirea pentru înfruntarea prigoanei. Cazul Pr. Victor Lazăr (1911-1978) din Arhidieceza Blajului.

44. Ottmar Traşcă, 11-12 septembrie 2008, Cluj-Napoca, Centre for Baltic and East European Studies, CBEES, Södertörn University College; CEU-HESP Comparative History Project, History Department, Central European University; Department of Political, Administrative and Communicational Sciences and Department of Sociology and Social Work, Babeş-Bolyai University; Romanian Institute for the Study of National Minority Issues; conferinţa internaţională „Shared/Entangled Histories: Comparative Perspectives on Hungary and Romania”, comunicarea Rumänien und die Entwicklung der Frage Siebenbürgens vom Beginn der Operation „Barbarossa” bis zur Militärbesetzung Ungarns (Unternehmen „Margarethe”).

45. Ottmar Traşcă, 4 noiembrie 2008, Göttingen, Universitatea din Göttingen, confe-rinţa Das Dritte Reich und die Judenfrage in Rumänien und Ungarn, 1940-1944.

46. Ottmar Traşcă, 6 noiembrie 2008, Berlin, Collegium Hungaricum Berlin, confe-rinţa Das Dritte Reich und die Judenfrage in Rumänien und Ungarn, 1940-1944.

Page 20: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

Viaţa ştiinţifică 20 460

47. Vasile Puşcaş, 28-30 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Conferinţa internaţională „Identitate românească în context european”, comunicarea Problematica identitară în negocierile europene

48. Vasile Puşcaş, 17 septembrie 2008, Gorizia (Italia), International University Institute for European Studies, “International Conference Models of Transborder planning the EGTC as a Technology for the Mediterranean”, comunicarea Building Euroregions in South Eastern Europe

STAGII DE DOCUMENTARE ÎN BIBLIOTECI ŞI ARHIVE EXTERNE

1. Susana Andea, 25 mai – 7 iunie 2008, Budapesta, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2007 (cercetări la Arhivele Naţionale Maghiare în colecţiile de documente şi colecţiile de microfilme pentru proiectul de cercetare I/1 Documenta Romania Historica, Series C. Transilvania)

2. Adinel Dincă, 17 iunie – 30 iunie 2008, Budapesta, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice, cercetări în Arhivele Naţionale Maghiare şi în biblioteci documentare (Biblioteca Academiei, Biblioteca Szechenyi)

3. Ladislau Gyémánt, 16-23 noiembrie 2008, Roma, Universitatea La Sapienza şi Academia di Romania

4. Nicolae Edroiu, Bratislava, 29 mai 2008, Cea de a VIII-a Reuniune a Comisiei Mixte Româno-Slovace de Istorie

5. Nicolae Edroiu, Novi Sad (Voivodina – Serbia), 31 octombrie – 2 noiembrie 2008 Consiliul Executiv al P.A. Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române

6. Anton Dörner, Budapesta, 25 mai – 7 iunie 2008, stagiu de documentare în cadrul schimbului interacademic (cercetări la Arhivele Naţionale Maghiare, privind Conscripţia fiscală a Transilvaniei din 1750 şi Răscoala lui Horea reflectată în Arhiva Comisiei Jankovich)

7. Remus Câmpeanu, Budapesta (Ungaria), 6-12 iulie 2008, stagiu interacademic de documentare la Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naţionale Maghiare) şi la Széchényi Nemzeti Könyvtár (Biblioteca Naţională a Ungariei) din Budapesta (cercetări privind conscripţia fiscală a Transilvaniei din 1750, răscoala lui Horea reflectată în Arhiva Comisiei Jankovich)

8. Remus Câmpeanu, Budapesta şi Viena, 22-28 iulie 2008, stagiu de documentare la Arhivele Naţionale Maghiar), la Biblioteca Naţională Szecsényi a Ungariei din Budapesta şi la Arhivele Naţionale ale Austriei din Viena (cercetări privind istoria învăţământului din Transilvania epocii moderne, legate de derularea grantului CNCSIS nr. 1254).

9. Remus Câmpeanu, Budapesta, Viena şi Roma, 16-27 septembrie 2008, stagiu de documentare la Arhivele Naţionale Maghiare, la Biblioteca Naţională a Ungariei din Budapesta, la Arhivele Naţionale ale Austriei din Viena şi la Biblioteca Vaticanului din Roma (cercetări de arhivă şi documentare bibliografică privind dezvoltarea reţelei şcolare din Transilvania veacului al XVIII-lea şi achiziţionarea de material de arhivă necesar derulării grantului CNCSIS nr. 1254)

10. Marghiola Bodor, 22 iunie – 5 iulie 2008, Budapesta, stagiu de documentare la Arhivele Naţionale Maghiare şi Biblioteca Széchényi, în cadrul schimbului

Page 21: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

21 Viaţa ştiinţifică 461

interacademic pe anul 2008 (depistare de material documentar pentru proiectul de cercetare I/4 Revoluţia de la 1848-1849 în Transilvania)

11. Marin Balog, Budapesta, 22 iunie - 5 iulie 2008, stagiu de cercetare-documentare în Arhivele Naţionale Maghiare, în cadrul programului de schimburi interaca-demice pentru proiectul de cercetare I/4 Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române. C. Transilvania, vol. IX, 30 iunie- 5 iulie 1848

12. Marin Iosif Balog, 4-6 decembrie 2008, Viena, Institut für den Donauraum und Mitteleuropa

13. Attila Varga, Budapesta, 2 septembrie – 15 septembrie 2008, stagiu de documentare în interesul grantului 1254 (director grant C.S.II dr. Remus Câmpeanu)

14. Attila Varga, 31 octombrie – 2 noiembrie 2008, Novi Sad (Voivodina – Serbia), Consiliul Executiv al P.A. Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române

15. Loránd Mádly, 5-18 octombrie 2008, Budapesta, stagiu de documentare la Arhivele Naţionale Maghiare, în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2007 (depistarea şi completarea documentelor incluse în vol. VI din proiectul de cercetare I/6).

16. Loránd Mádly, Novi Sad, 31 octombrie – 2 noiembrie 2008, Consiliul Executiv al P.A. Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române

17. Mirela Andrei-Popa, Budapesta, 5–18 octombrie 2008, Arhivele Naţionale Maghiare, schimb interacademic; scop: documentare şi cercetare; identificarea, transcrierea şi fotografierea unor piese documentare necesare pentru vol. VI din Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente

18. Mirela Andrei-Popa, Budapesta, 22 octombrie – 7 noiembrie 2008, Arhivele Naţionale Maghiare, deplasare în scop documentării, cu finanţare din grantul CNCSIS 1254 (Structuri europene din Transilvania în timpul reformismului habsburgic)

19. Daniela Deteşan, Amsterdam, 28 martie – 13 aprilie 2008, stagiu de documentare la International Institute of Social History, cu tema Familia românească din Transilvania între constrângerile bisericii şi cele ale statului. De la tradiţie spre modernizare (1850–1900) (pentru grantul PNCDI/134/2007–2010, dir. grant prof. univ. dr. Ioan Bolovan)

20. Daniela Deteşan, Moscova, 2–28 septembrie 2008, stagiu de cercetare şi documentare ştiinţifică, în cadrul Acordului de cooperare ştiinţifică dintre Academia Română şi Academia Rusă de Ştiinţe, la Moscova, la Institutul de Slavistică şi Balcanistică al Academiei Ruse de Ştiinţe, cu proiectul intitulat Mişcări naţionale în spaţiul est-european în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Problema Transilvaniei între Imperiul habsburgic şi Imperiul rus.

21. Daniela Deteşan, Londra, Cambridge, 26 octombrie – 23 noiembrie 2008, stagiu de documentare la Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, cu tema Familia românească din Transilvania între constrângerile bisericii şi cele ale statului. De la tradiţie spre modernizare (1850–1900), pentru grantul PNCDI/134/2007–2010, dir. grant prof. univ. dr. Ioan Bolovan.

22. Gheorghe Iancu, Londra (Marea Britanie), 7–21 iulie 2008, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pentru tema privind problematica minorităţilor naţionale

Page 22: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

Viaţa ştiinţifică 22 462

23. Lucian Nastasă, Moscova (Rusia), 23 iunie – 14 iulie 2008, în cadrul schimburilor interacademice. S-a cercetat Arhiva Universităţii „Lomonosov” pentru identificarea şi digitalizarea documentelor relative la studenţii din spaţiul românesc ce au studiat aici între 1860-1918.

24. Lucian Nastasă, Budapesta, 1-9 septembrie 2008, Central European University (CEU). Documentare în Biblioteca instituţiei şi pregătirea strategiei pentru derularea unui proiect european pe tema: Culturally Composite Elites, Regime Changes and Social Crises in Multi-Ethnic and Multi-Confessional Eastern Europe. (The Carpathian Basin and the Baltics in Comparison - cc. 1900-1950).

25. Lucian Nastasă, Viena, 10-20 septembrie 2008, stipendiu parţial din partea Academiei Austriece de Ştiinţe şi a Ministerului Federal Austriac pentru Cercetare şi Ştiinţă pentru a cerceta Arhiva Universităţii din Viena.

26. Stelian Mândruţ, Chişinău, 23-28 iunie 2008, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2008, la Institutul de Istorie, Stat şi Drept - documentare la Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” şi la Biblioteca Naţională a Moldovei pentru proiectul de cercetare Bibliografia istorică a României, vol. XII, 2006-2008.

27. Stelian Mândruţ, 4-5 decembrie 2008, Budapesta, Institutul de Istorie al Academiei Maghiare de Ştiinţe

28. Ottmar Traşcă, Berlin, 26 octombrie – 8 noiembrie 2008, cercetare şi documentare în Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin, Bundesarchiv Berlin, respectiv Bundesbeauftragten für die Stasi Unterlagen (BStU) Berlin.

29. Ottmar Traşcă, Chişinău, 22-29 iunie 2008, Chişinău, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice (identificare a 3 fonduri documentare de interes pentru cercetarea istorică românească referitoare la cel de-Al Doilea Război Mondial

30. Ottmar Traşcă, Budapesta, 17-29 noiembrie 2008, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice, investigarea fondurilor existente în Arhivele Naţionale Maghiare.

31. Veronica Turcuş, 2-30 iunie 2008, Roma-Milano – activitate de documentare ştiinţifică în cadrul schimburilor interacademice dintre Academia Română şi Accademia Nazionale dei Lincei pentru tema de cercetare din cadrul Institutului de Istorie „George Bariţiu” relativă la directorii Şcolii Române din Roma în perioada interbelică

DATE PRIVITOARE LA ACTIVITĂŢILE DE DOCTORAT DIN CADRUL INSTITUTULUI CA ICA/IOD

• În cadrul Institutului de Istorie „George Bariţiu” activează 11 cercetători/profesori

având calitatea de conducător de doctorat, care coordonează activitatea a 64 de doctoranzi (58 doctoranzi la forma fără frecvenţă şi 6 doctoranzi la forma cu frecvenţă), aflaţi în diverse stadii de pregătire a tezelor de doctorat (program de pregătire, elaborare teză, susţinere publică fixată), incluzându-se aici şi cei 16 doctoranzi (14 la forma fără frecvenţă şi 2 la forma cu frecvenţă), admişi în urma colocviului de admitere la doctorat organizat de Institut în 7-9 octombrie

Page 23: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

23 Viaţa ştiinţifică 463

2008. În anul 2008 la Institutul de Istorie „George Bariţiu” s-au înregistrat 150 prezenţe ale membrilor Institutului în comisii de examene şi referate (67).

• În anul 2008 în cadrul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca au avut loc 2 susţineri publice de teze de doctorat elaborate de doctoranzii Institutului sub coordonarea conducătorilor de doctorat, membri ai Institutului. Au fost susţinute public următoarele teze de doctorat: Situaţia social-economică a oraşului Timişoara. 1918-1940 – drd. Camil Petrescu

– conducător doctorat CSI dr. Gheorghe Iancu Districtul Năsăudului între 1861 şi 1867 – drd. Adrian Onofrei

– conducător doctorat CSI dr. Simion Retegan Cercetătorii ştiinţifici gr. I şi II din cadrul Institutului au fost cooptaţi ca referenţi oficiali în numeroase comisii de evaluare a tezelor de doctorat nu numai în cadrul Institutului, ci şi la diverse universităţi de stat din ţară (Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Sibiu, Universitatea de Vest din Timişoara).

DATE PRIVITOARE LA IMPLICAREA ÎN GRANTURI

(INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE)

1. C.S.III dr. Mirela Andrei – Membră a grantului CNCSIS A/1254/2007-2008, intitulat Structuri europene în Transilvania în timpul reformismului habsburgic (dir. grant C.S.II dr. Remus Câmpeanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca

2. C.S.III dr. Adinel Dincă – Colaborator grant CNCSIS Tip A Nr. 1480/2007-2008, cu titlul Syllogimeorum ecclesiae Transylvaniae libri septem de Rudolphus Bzensky – ediţie critică (director grant Vasile Rus); rulat prin Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

3. C.S.III dr. Adinel Dincă – Membru în grantul CNCSIS. Idei. Proiecte exploratorii, cu tema Antroponimia în Transilvania medievală: evaluare statistică, evoluţie, semnificaţii (director grant: conf. univ. Şerban Turcuş), rulat prin Universitatea „Babeş-Bolyai”)

4. C.S.II dr. Anton Dörner – Membru în grantul CNCSIS 1254/2007-2008, pe tema Administraţia, şcoala şi biserica în Transilvania în perioada reformismului austriac (director grant Remus Câmpeanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca.

5. C.S.II dr. Remus Câmpeanu – Director al grantului CNCSIS 1254/2007-2008, intitulat Structuri europene în Transilvania în timpul reformismului habsburgic; rulat prin Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca

6. Acad. Camil Mureşanu – Director al grantului GAR / 2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae; rulat prin Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca.

7. Acad. Camil Mureşanu – Colaborator la grantul CEEX 2007/2009, intitulat Geografii simbolice răsăritene; Instituţii colaboratoare: Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Muzeul de Istorie a Transilvaniei (dir. grant prof. univ. dr. Sorin Mitu); rulat prin Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca.

Page 24: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

Viaţa ştiinţifică 24 464

8. C.S.I dr. Stelian Mândruţ – Membru al grantului GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureşanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca

9. C.S.III dr. Daniela Deteşan – Membru al grantului CNCSIS – PNCDI/134/2007-2010, intitulat Familiile româneşti din Transilvania între constrângerile bisericii şi cele ale statului. De la tradiţie spre modernizare (1850-1900) (director grant conf.univ.dr. Ioan Bolovan); rulat prin Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

10. C.S.III dr. Mircea Birţ – Colaborator al grantului GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureşanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca.

11. C.S.III drd. Ottmar Traşcă – Colaborator al grantului GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureşanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca

12. C.S.IIII dr. Veronica Turcuş – Director al grantului GAR /8/2007-2008, intitulat Şcoala Română din Roma (1922-1947). Patronaj ştiinţific şi instituţional; rulat prin Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca.

13. C.S. dr. Attila Varga – Participant la grantul CNCSIS A/1254/2007-2008, intitulat Administraţia, şcoala şi biserica în Transilvania în perioada reformismului austriac (dir. grant Remus Câmpeanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca.

14. C.S. dr. Attila Varga – Participant la grantul CNCSIS GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureşanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca.

15. C.S. dr. Attila Varga – Membru al grantului CEEX /2007-2009, intitulat Geografii simbolice răsăritene; Instituţii colaboratoare: Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Muzeul de Istorie a Transilvaniei (dir. grant prof.univ.dr. Sorin Mitu); rulat prin Universitatea „Babeş-Bolyai” şi prin Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca.

16. C.S. dr. Marin Balog – Membru al grantului cod CNCSIS 2405 intitulat Relaţia rural-urban în procesul modernizării din Transilvania 1850-1914, valoare grant propusă spre finanţare 960.000 roni, director de grant prof. dr. Ioan Lumperdean, responsabil de proiect dr. Iosif Marin Balog. (rulat prin UBB) Detalii la: http://www.cncsis.ro/PNCDI%20II/Idei/2008/Exploratorie/Prop_finantare/Proiecte_propuse_spre_finantare_domeniul_14_3C.html

17. C.S. I dr. Lucian Nastasă - Director proiect de cercetare exploratorie CNSIS (2008-2010) – rulat prin Institut – pe tema: Politici de integrare intelectuală a românilor din spaţiul transilvan în Europa secolelor XIX-XX. (Analiză socio-istorică asupra logicii, surselor şi mecanismelor transferurilorculturale). (http://www.cncsis.ro/PNCDI%20II/Idei/2008/Exploratorie/Prop_finantare/Proiecte_propuse_spre_finantare_domeniul_14_3C.html)

18. C.S.I dr. Lucian Nastasă – Colaborator al grantului extern (fonduri publice) intitulat Etudiants sans frontières. Migrations universitaires en Europe avant 1945; Instituţii colaboratoare: Luther Universitat State (şi finanţatoare), Wittenberg, Université de Genève, EHESS, CNRS şi Central European University) (dir. Hartmut Rüdiger Peter); cont propriu.

Page 25: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

25 Viaţa ştiinţifică 465

19. C.S.I dr. Lucian Nastasă – Coordonator (cu Victor Karady - CEU) al grantului extern (fonduri publice) intitulat Survey and Prosopography of Students of the University of Kolozsvár, 1867-1918; Instituţii colaboratoare Universitatea Central Europeană, Budapesta

20. C.S.I dr. Lucian Nastasă – Coordonator (pentru România) 2006-2008 al grantului extern (fonduri publice) intitulat La Révolution russe de 1905 dans ses interactions en Europe et en Asie: mémoires de révolutions, interactions politiques et culturelles hors de Russie; Instituţii colaboratoare: Centre des Études de Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen (CERCES), Paris; cont propriu.

21. C.S.I dr. Lucian Nastasă - Coordonator pentru România al grantului extern (fonduri publice) intitulat: Culturally Composite Elites, Regime Changes and Social Crises in Multi-Ethnic and Multi-Confessional Eastern Europe. (The Carpathian Basin and the Baltics in Comparison - cc. 1900-1950), finanţat de European Research Council, Bruxelles (http://erc.europa.eu/pdf/erc-evrules_en.pdf), pentru intervalul 2009-2011.

22. C.S.I dr. Lucian Nastasă - Coordonator al grantului extern (fonduri private) 2006-2009, intitulat Education and internal divisions of elites in modern Eastern Europe; Instituţii colaboratoare: Swiss National Science Foundation SCOPES – Scientific cooperation with Eastern Europe, Geneva. Nr. IB7310-110815 (http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_scopes_institutes.pdf)

23. C.S.III drd. Ottmar Traşcă – Colaborator al grantului extern (fonduri publice), 2004-2008, intitulat Şvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituţii colaboratoare: Institut für donauschwabische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Judeţean Satu Mare; desfăşurat prin Muzeul Judeţean Satu Mare.

24. C.S.I dr. Stelian Mândruţ - Colaborator al grantului extern (fonduri publice), 2004-2008, intitulat Şvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituţii colaboratoare: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Judeţean Satu Mare, 2004-2008.

25. C.S. I dr. Gheorghe Iancu - Colaborator al grantului extern (fonduri publice), 2004-2008, intitulat Şvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituţii colaboratoare: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Judeţean Satu Mare, 2004-2008.

26. C. S. dr. Attila Varga - Membru al grantului „Formarea elitelor în bazinul carpatic şi ţările baltice” – Director de proiect prof. univ. dr. Viktor Karády – Universitatea Central Europeană din Budapesta

LANSĂRI DE CARTE

Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca a organizat, în cursul anului 2008, lansări de carte, cu prezentarea principalelor apariţii editoriale ale membrilor institutului şi ale publicaţiilor sale periodice.

Astfel, în prezenţa istoricilor clujeni, cercetători şi cadre didactice, în 23 ianuarie 2008, orele 12, în Aula „Regele Ferdinand I” din clădirea Institutului de Istorie, str. Napoca nr. 11, au fost prezentate următoarele lucrări:

Page 26: „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj ...Viaţa ştiinţifică 2 442 13. Varga Attila, Biserică, stat şi franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889),

Viaţa ştiinţifică 26 466

Vasile Rus, Operarii in Vinea Domini. Misionarii iezuiţi în Transilvania, Banat şi Partium, vol. I

Attila Varga, Chronica Aulae Episcopalis Timisoarensis Liviu Botezan, Participarea ţărănimii din Transilvania, Banat, Crişana şi

Maramureş la revoluţie în primăvara anului 1848 pentru desfiinţarea iobăgiei Simion Retegan, Parohii, biserici şi preoţi greco-catolici din Transilvania la

mijlocul secolului XIX (1849-1875) Daniela Deteşan, Dosarul procesului lemenian, vol. I Marin Balog, Dilemele modernizării. Economie şi Societate în Transilvania între

1850-1875 Lájos Loránd Mádly, Vierhundertfünfzehn Tage in Wien. Das Tagebuch der

Siebenbürgisch-sächsischen Nationaldeputation (1850-1851) Mirela Andrei, La graniţa Imperiului. Vicariatul greco-catolic al Rodnei în a

doua jumătate a secolului al XIX-lea Lucian Nastasă, „Suveranii” universităţilor româneşti. I. Profesorii Facultăţilor

de Filosofie şi Litere (1864-1948) Dumitru Suciu, Evoluţia ideii de Europă Unită

La 12 iunie 2008, orele 12, cu prilejul inaugurării Centrului de difuzare la Cluj-Napoca a lucrărilor editate la Editura Academiei Române, la Librăria „UBB” a avut loc o amplă lansare de carte, în prezenţa istoricilor clujeni, cercetători şi cadre didactice, dar şi ai reprezentanţilor Editurii Academiei din Bucureşti.

Au fost prezentate – alături de alte cărţi şi periodice – următoarele lucrări ale membrilor Institutului:

Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative. Vol. V. Cronici în versuri. Folclor

Documente privind Revoluţia de la 1848-1849. Seria C. Transilvania, Vol. VIII Documente privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania, 1849-1918,

vol. IV Bibliografia istorică a României, X. 2004-2006 „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu». Series Historica” „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu». Series Humanistica”

La 22 octombrie 2008, orele 12, - în Sala „Francisc Pall” din clădirea Institutului de Istorie, str. Napoca nr. 11 au fost lansate publicaţiile periodice ale Institutului:

„Anuarul Institutului «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Seria Historica” – XLVI-2007, XLVII – 2008;

„Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica” – V-2007, VI-2008;

„Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, 16 – 2007, 17 – 2008. La 27 noiembrie 2008, orele 11, în Aula „Ferdinand I” , în cadrul simpozionului aniversar „90 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România”, a fost lansată lucrarea 1 Decembrie. Mărturii ale participanţilor. Ioachim Crăciun, Documente la un sfert de veac de la Marea Unire, vol. I-II, Editura Academiei Române, ai cărei editori sunt Gelu Neamţu şi Mircea Vaida-Voevod.

Susana Andea Codruţa Bîlc