25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

of 196 /196
Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Gamă de fabricaţie şi domenii de aplicaţie Pompe cu rotor uscat Tipul pompei Domeniu principal de utilizare Pag. Pompe economice Pompe cu un rotor Wilo-VeroLine-IP-E 1) Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoLine-IL-E...BF Pompe cu două rotoare Wilo-VeroTwin-DP-E Wilo-CronoTwin-DL-E L Wilo-CronoTwin-DL-E...BF Pompe standard Pompe cu un rotor Wilo-VeroLine-IPL 1) Wilo-CronoLine-IL Pompe cu două rotoare Wilo-VeroTwin-DPL Wilo-CronoTwin-DL Pompe inline speciale Pompe cu un rotor Wilo-VeroLine-IPS 1) Wilo-VeroLine-IPH-O/-W Wilo-VeroLine-IP-Z Pompe monobloc Pompe cu un rotor Wilo-BAC 20 Wilo-CronoBloc-BL 26 Pompe standard Pompe cu un rotor Wilo-CronoNorm NL 46 Wilo-VeroNorm-NPG 88 Pompe cu carcasă divizată axial Pompe cu un rotor L Wilo-SCP 112 Legendă: Domenii de utilizare: Adecvat - Inadecvat 1) Vezi Wilo-Katalog A2 - Pompe cu rotor uscat, model inline L Nou în program, respectiv extindere sau modificare a seriei constructive Încălzire Utilizări industriale Climatizare/ răcire Circulaţia apei calde menajere

Embed Size (px)

description

25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa

Transcript of 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

Page 1: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Gamă de fabricaţie şi domenii de aplicaţie

Pompe cu rotor uscat

Tipul pompei Domeniu principal de utilizare

Pag.

Pompe economice

Pompe cu un rotor Wilo-VeroLine-IP-E • • • –

1)

Wilo-CronoLine-IL-E • • • –

Wilo-CronoLine-IL-E...BF • • • –

Pompe cu două rotoare

Wilo-VeroTwin-DP-E • • • –

Wilo-CronoTwin-DL-E • • • –

L Wilo-CronoTwin-DL-E...BF • • • –

Pompe standard

Pompe cu un rotor Wilo-VeroLine-IPL • • • –

1)Wilo-CronoLine-IL • • • –

Pompe cu două rotoare Wilo-VeroTwin-DPL • • • –

Wilo-CronoTwin-DL • • • –

Pompe inline speciale

Pompe cu un rotor Wilo-VeroLine-IPS • • • –

1)Wilo-VeroLine-IPH-O/-W • • • –

Wilo-VeroLine-IP-Z • • • •

Pompe monobloc

Pompe cu un rotor Wilo-BAC – • • – 20

Wilo-CronoBloc-BL • • • – 26

Pompe standard

Pompe cu un rotor Wilo-CronoNorm NL • • • – 46

Wilo-VeroNorm-NPG • • • – 88

Pompe cu carcasă divizată axial

Pompe cu un rotor L Wilo-SCP – • • – 112

Legendă: Domenii de utilizare:

• Adecvat- Inadecvat1) Vezi Wilo-Katalog A2 - Pompe cu rotor uscat, model inline

L Nou în program, respectiv extindere sau modificare a seriei constructive

Încălzire Utilizări industriale

Climatizare/răcire Circulaţia apei calde menajere

Page 2: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

3

Cuprins

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pom

pe m

onob

loc

Pom

pe s

tand

ard

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

alPa

nour

i de

auto

mat

izar

e şi

re

glar

eD

istr

ibui

toar

e şi

regu

lato

are

Note generale şi abrevieri 4

Indicaţii privind alegerea 6

Pompe monobloc 16

Wilo-BACWilo-CronoBloc-BL

Pompe standard 44

Wilo-CronoNorm-NLWilo-VeroNorm-NPG

Pompe cu carcasă divizată axial 110

Wilo-SCP

Panouri de automatizare şi reglare 166

Panouri de reglaij Wilo-VR, CRn, CR

Page 3: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

4 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Note generale şi abrevieri

Abrevieri utilizate şi semnificaţiile acestora

Abrevierea Explicaţie

1~ Curent monofazat

1/min Rotaţii pe minut

3~ Curent trifazat

Autopilot Reglare automată a debitului pompei în timpul fazelor cu cerere redusă, de ex. funcţionare redusă a cazanului în timpul nopţii

blsf Bobinaj rezistent la blocarea rotorului; nu este nece-sară protecţia motorului la suprasarcină.

CAN CAN (Controller Area Network) - Sistem cu magistra-lă multimaster, în care mai multe terminale echiva-lente CAN pot comunica între ele, în timp foarte scurt, prin intermediul unei magistrale cu doi con-ductori.2- Wilo-CAN-BUS include CANopen Stan-dard (EN 50325-4), indiferent de furnizor.

Cap Condensator

DM Motor trifazat, 3~

DN Diametru nominal al racordului cu flanşă

p Presiune diferenţială

p-c Mod de reglare pentru presiune diferenţială constantă

p-T Mod de reglare pentru presiunea diferenţială, în funcţie de temperatura fluidelor

p-v Mod de reglare pentru presiune diferenţială variabilă

T Mod de reglare pentru temperatură diferenţială

EBM Semnalizare specifică de funcţionare

EM Motor monofazat, 1~

EnEV Ordonanţă germană privind economia de energie

ESM Semnalizare de defecţiune specifică

Ext. Min Intrare de comandă „Reducere prioritară a pompei“, de ex. pentru funcţionarea cu turaţie redusă fără autopilot

Ext. Off Intrare de comandă „Prioritate dezactivată“

GA Automatizarea clădirii

°dH Grad german de măsurare a durităţii apei; unitate de măsură veche pentru caracterizarea durităţii apei. A fost înlocuit de unitatea de măsură SI mmol/l. Formu-lă de calcul: 1 °dH = 0,1783 mmol/l

GRD/GLRD Etanşare mecanică

H Înălţimea de pompare

IF Interface (interfaţă)

Int. MS Protecţie internă a motorului: Pompe cu protecţie internă împotriva temperaturii inadmisbil de ridicate în bobinaj

Intrare decomandă0 - 10 V

Intrare analogă pentru activarea din exterior a funcţi-ilor

IR Interfaţă în infraroşu

KTW Omologare pentru produse din material plastic, pen-tru utilizare în aplicaţii pentru apa potabilă

Abrevierea Explicaţie

LON Local operating network (magistrală de date Bus, deschisă, independentă de producător, standardizată în reţele LONWORKS)

mmol/l Millimol pe litru; unitate SI pentru stabilirea durităţii apei (duritate totală respectiv conţinut de ioni alcali-no-pământoşi)

MOT Modul motor (motor de acţionare + rotor + cutie de borne/module electronice) pentru înlocuire în seria TOP

P1 Putere consumată (putere consumată din reţeaua de curent)

PLR Unitate de comandă a pompelor, interfaţă de date specifică Wilo

Q (=) Debit

RCD Dispozitiv de curent uzat

RMOT Motor de rezervă (motor de acţionare + rotor + cutie de borne/modul electronic) pentru înlocuire

SBM Semnalizare de funcţionare, respectiv semnalizare colectivă de funcţionare

SSM Semnalizare de avarie, respectiv semnalizare colecti-vă de avarie

Strat de aco-perire KTL

Lac catodic electroconductor (strat de acoperire prin cataforeză): Vopsea cu aderenţă ridicată pentru pro-tecţie la coroziune îndelungată

Tehnologie ECM

Motor cu comutare electronică cu capsulare de tip nou, concept nou dezvoltat de acţionare fără etan-şări pentru pompe de înaltă eficienţă

TrinkwV 2001 Normativ privind apa caldă menajeră din anul 2001(valabil din 01.01.2003)

TRS Senzor PTC

VDI 2035 Directiva VDI pentru prevenirea avariilor în instalaţiile de încălzire cu apă fierbinte

Wilo-Control

Sistem de gestionare a pompelor şi accesoriilor de către automatizarea clădirii

WRAS Water Regulations Advisory Scheme (Normativ privind apa potabilă pentru Marea Britanie şi Irlanda de Nord)

WSK Senzor cu contact în înfăşurări (în motor pentru moni-torizarea temperaturii în înfăşurări, protecţie totală a motorului prin dispozitiv de declanşare suplimentar)

X Mod de funcţionare al pompelor cu două rotoare:Regim cu un rotor activ

Y Mod de funcţionare al pompelor cu două rotoare:ambele rotoare în paralel

, Nr. de poli la motoarele electrice:motor cu 2 poli = cca 2900 rot./min. la 50 Hz

. Nr. de poli la motoarele electrice:motor cu 4 poli = cca 1450 rot./min. la 50 Hz

- Nr. de poli la motoarele electrice:motor cu 6 poli = cca 950 rot./min. la 50 Hz

Page 4: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

5

Note generale şi abrevieri

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pom

pe m

onob

loc

Pom

pe s

tand

ard

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

alPa

nour

i de

auto

mat

izar

e şi

re-

glar

eD

istr

ibui

toar

e şi

regu

lato

are

Denumirea materialelor şi semnificaţia UzuraPompele sau părţile pompelor sunt supuse uzurii în conformitate cu state of the art technology (DIN 31051/DIN-EN 13306). Această uzu-ră poate varia în funcţie de parametrii de exploatare (temperatură, presiune, caracteristicile apei) şi de condiţiile de instalare/exploatare şi poate conduce, în cazul funcţionării defectuoase, la deteriorarea, în diferite momente, a produselor/componentelor mai sus menţionate inclusiv a circuitelor electrice/electronice.Sunt părţi de uzură toate componentele supuse la solicitări rotative sau dinamice, inclusiv componentele electronice sub tensiune:

- garniturile (inclusiv etanşările mecanice), garnitura inelară de etanşare- presetupa - rulmenţii şi arborii- rotoarele şi corpul pompei- inelele de rulare şi de separare- inelul de uzură/placa de uzură- tocătorul - condensatorul- releele/contactoarele/întrerupătoarele- circuitele electronice, componente semiconductoare etc.

La pompele şi instalaţiile hidraulice (cum ar fi amestecătoarele cu motor submersibil şi pompele de recirculare), precum şi la compo-nentele acestora cu strat de acoperire (acoperire prin cataforeză, 2K sau ceramică), stratul de acoperire este expus permanent uzurii din cauza conţinutului de substanţe abrazive din lichidul pompat. În cazul acestor agregate, şi stratul de acoperire este considerat piesă de uzură!

Firma nu îşi asumă responsabilitatea pentru avariile sau defectele ca-re apar ca urmare a uzurii naturale.

Notă:Conform Directivei privind economia de energie EnEV, începând cu 1.2.2002 la o putere a cazanului de peste 25 kW, trebuie folosite pompe de încălzire cu comutatoare pentru reglarea automată a pute-rii sau pompe reglate electronic.Conform Normativului a.c.m. 2001 şi DIN 50930-6DIN, în sistemele de circulaţie a apei calde menajere, trebuie folosite exclusiv pompe de circulaţie cu carcase din oţel inoxidabil sau bronz, rezistente la co-roziune (CC 499K).

Înlocuirea pompelorDetalii despre „Înlocuirea pompelor de încălzire“ puteţi găsi în Revista informativă WILO pentru pompe de încălzire.

Wilo – Condiţii generale de livrare şi de serviceUltima versiune a condiţiilor noastre generale de livrare şi de service poate fi găsită pe internet la adresa

www.wilo.ro

Material Explicaţie

1.4021 Oţel cromat X20Cr13

1.4034 Oţel-crom X46Cr13

1.4057 Oţel-crom X17CrNi16-2

1.4122 Oţel-crom X39CrMo17-1

1.4301 Oţel nichel-crom X5CrNi18-10

1.4305 Oţel-crom-nichel X8CrNiS18-9

1.4306 Oţel nichel-crom X2CrNi19-11

1.4307 Oţel nichel-crom X2CrNi18-9

1.4401 Oţel-crom-nichel-molibdenX5CrNiMo17-12-2

1.4408 Oţel-crom-nichel-molibdenGX5CrNiMo19-11-2

1.4462 Oţel-crom-nichel-molibden X2CrNiMoN22-5-3

1.4541 Oţel-crom-nichel cu adaos de titan X6CrNiTi18-10

1.4542 Oţel-crom-nichel cu adaos de cupru şi niobiu X5CrNiCuNb16-4

1.4571 Oţel nichel-crom cu adaos de titanX6CrNiMoTi17-12-2

Abrazit Fontă dură pentru utilizare cu medii puternic abrazive

Al Material uşor (aluminiu)

Ceram Strat de acoperire din ceramică lichidă; strat de aco-perire cu aderenţă foarte ridicată pentru protecţie în-delungată la coroziune

Materialcompozit

Material plastic cu rezistenţă foarte mare

EN-GJL Fontă cenuşie (fontă de turnătorie cu grafit lamelar)

EN-GJS Fontă cenuşie (fontă de turnătorie cu grafit nodular, numită şi fontă sferică)

G-CuSn 10 Bronz fără zinc

GfK Plastic ranforsat cu fibră de sticlă

GG vezi EN-GJL

GTW Fontă specială: fontă maleabilă cu inimă albă

GGG vezi EN-GJS

Inox Oţel inoxidabil

NiAl-Bz Bronz-nichel-aluminiu

PPO Denumire comercială: noryl, material plastic armat cu fibră de sticlă

PP-GF30 Polipropilenă, armată cu fibră de sticlă în proporţie de 30%

PUR Poliuretan

SiC Carbură de siliciu

St Oţel

V2A Grupa de materiale, de ex. 1.4301, 1.4306

V4A Grupa de materiale, de ex. 1.4404, 1.4571

Page 5: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

6 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Indicaţii privind alegerea

Indicaţii privind alegerea Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axialIndicaţie privind valabilitateaAceste indicaţii privind alegerea sunt valabile pentru:

- pompe inline controlate electronic din seriile IP-E, DP-E, IL-E, DL-E, IL-E .. BF, DL-E .. BF

- pompe inline standard din seriile IPL, DPL, IL, DL, IPs, IPH-O/-W, IP-Z- pompe monobloc din seria BL

Alegerea pompeiPompele cu rotor uscat sunt ideale pentru instalaţiile mai mari, deoa-rece acoperă un spectru larg de întrebuinţare în domeniile apă fier-binte / încălzire centrală şi aer condiţionat / răcire. Alegerea corectă din punct de vedere tehnic a unei pompe cuprinde un număr de fac-tori:

- Determinarea corectă a mărimii pompei pentru atingerea punctului de funcţionare cerut

- Determinarea corectă a seriei constructive pentru îndeplinirea para-metrilor de proces (ex. presiune şi temperatură)

- Determinarea materialelor corespunzătoare pentru o durabilitate op-timă

Câmpurile de caracteristici în secţiunea catalogului Program de fa-bricaţie permit o alegere preliminară a seriei pompei şi astfel alegerea mai rapidă a celei mai potrivite dimensiuni a pompei din cadrul seriei respective. Adeseori, pompe din serii diferite se găsesc în zona limită a câmpurilor de caracteristici. Alegerea exactă a mărimii pompei dori-te este posibilă numai cu ajutorul diagramelor caracteristice. Acestea se găsesc în acest catalog şi în softul de proiectare Wilo (disponibil pe CD şi online la www.wilo-select.com).

Secţiunea catalogului Date tehnice oferă informaţii privind limitele de utilizare privitoare la presiune, temperatură şi materiale opţionale. De asemenea, această secţiune a catalogului oferă informaţii privind echiparea pompei.

Caracteristica pompeiO pompă dimensionată optim are punctul de funcţionare în zona ran-damentului maxim. În punctul de lucru există un echilibru între pute-rea electrică furnizată de pompă (figura 1, curba P) şi necesarul reţelei de conducte (figura 1, curba A1). Pentru toate caracteristicile ilustra-te trebuie avute în vedere toleranţele conform ISO 9906, anexa 1.

Fig.1Punctul de randament maxim se găseşte aproximativ în partea a treia a curbei caracteristice a pompei, sau este indicat pe diagrama carac-teristică. Proiectantul trebuie să calculeze punctul de dimensionare la solicitarea maximă a sistemului.În cazul pompelor de încălzire, acesta este necesarul de căldură stan-dard. Toate celelalte puncte de funcţionare întâlnite în practică se află pe caracteristica pompei la stânga punctului de funcţionare

Qnom.. Pompa funcţionează astfel în zona de randament maxim. Dacă în realitate pierderea de sarcină a sistemului este mai mică decât cea pentru care a fost aleasă pompa, punctul de funcţionare se poate si-tua în afara curbei caracteristice a pompei (figura 1, curba A2). Acesta poate conduce la o putere consumată inadmisibil de mare şi care du-ce la o supraîncărcare a motorului selectat. În acest caz este necesar ca punctul de funcţionare să fie recalculat şi, eventual, să se adopte o pompă mai puternică. Debitul minim Qmin al unei pompe cu rotor us-cat este de 10 % din Qmax (fig. 1). Diviziunea după caracteristică pentru alegerea pompei şi îndeosebi a debitului poate fi utilizată în cazul unei cunoaşteri sigure a punctului de lucru. Când punctul de lucru este insuficient cunoscut, recoman-darea noastră de principiu este alegerea unei pompe cu puterea elec-trică maximă.

CavitaţiaEvitarea cavitaţiei este o parte importantă pentru alegerea corectă a pompelor. Acest lucru trebuie avut în vedere în special în sistemele deschise (deex. turnuri de răcire) sau la temperaturi foarte înalte şi presiuni reduse ale sistemului.Căderea de presiune datorată curgerii fluidului, de ex. datorată pier-derilor liniare în conductă, variaţia vitezei absolute sau înălţimii geo-dezice, conduce la formarea locală a unor bule de vapori, când se re-duce presiunea vaporilor din fluid (fig. 2).Bulele de vapori sunt antrenate de către curentul de fluid şi se sparg brusc dacă presiunea statică creşte din nou peste presiunea de vapo-rizare (fig. 3).

Acest proces se numeşte cavitaţie. Spargerea bulelor de vapori pro-duc micro-jeturi care lovesc suprafaţa carcasei pompei, cauzând dis-trugerea materialului sub forma unor mici cratere.Pentru evitarea cavitaţiei, o atenţie specială trebuie acordată menţi-nerii unei presiuni corecte. Dacă presiunea disponibilă în aspiraţie (sau presiunea statică) nu este destul de ridicată încât să satisfacă înălţi-mea statică dorită de pompă (înălţimea netă de aspiraţie sau NPSH), se vor adopta măsuri corespunzătoare pentru mărirea înălţimii statice şi obţinerea cel puţin a unui echilibru.Acesta poate fi realizat prin:

- Creşterea presiunii statice (poziţionarea pompei)- Reducerea temperaturii agentului termic (presiune de vaporizare re-

dusă pD)- Alegerea unei pompe cu înălţime netă de aspiraţie mai redusă (NPSH)

(de obicei: o pompă mai mare sau cu turaţie mai mică)

Înălţime netă de aspiraţieÎnălţimea netă de aspiraţie NPSH este specifică pentru fiecare pompă şi este reprezentată în diagrama caracteristică a pompei (fig. 4). Valo-rile NPSH-ului se referă la diametrul maxim al rotorului pentru fiecare pompă. Pentru a ţine seama de unele inexactităţi în dimensionarea punctului de lucru, la selectarea pompei valorile NPSH-ului calculat ar trebui mărite cu o valoare de siguranţă de 0,5 m.

Qnenn

Qmin

Qmax

Pmax

A 1

A 2

P2[kW]

H[m]

Q[m3/h]

Q[m3/h]

Fig.2 Fig.3

Presiune scăzută/vacuum Suprapresiune

Page 6: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

7

Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Fig.4

SeriaO pompă corespunzătoare din punct de vedere hidraulic trebuie de asemenea, să satisfacă cerinţele de funcţionare ale sistemului. Este necesară verificarea valorilor maxim permise pentru temperatura şi presiunea de funcţionare.

Construcţia

Pompe inlinePompele Wilo inline sunt pompe centrifuge, cu un singur etaj, de joa-să presiune în construcţie inline cu racordurile de aspiraţie şi refulare cu acelaşi diametru nominal şi cu motoare standard IEC răcite cu aer. Flanşă PN 16 cu prize de presiune R 1/8. Carcasa pompei este cu pi-cioare pentru montaj, ca dotare standard.

Pompe blocPompele Wilo monobloc sunt pompe centrifuge cu un singur etaj, de joasă presiune în construcţie monobloc conform EN 733 cu motoare standard IEC răcite cu aer. Carcasa spiralată din fontă cu ştuţuri de as-piraţie axiale şi ştuţuri de presiune dispuse radial, flanşă PN 16 cu pri-ze de presiune R 1/8. Pompele au ca dotare standard picioare de colţ sau pentru picioare pentru motor.

MaterialeAlegerea materialelor pentru toate părţile în contact cu fluidul este foarte importantă pentru rezistenţa pompei.

Tabelul de alegere a materialelor oferă o privire de ansamblu asupra celor mai importante părţi componente. În afară de rezistenţa şi dura-bilitatea componentelor, o importanţă deosebită o are capacitatea de funcţionare a etanşărilor mecanice.

NPSH

H[m]

Q[m3/h]

Materiale

Agenţi termiciLimite de utilizare

MaterialeCarcasă/

Rotor

Etanşare arbore Etanşare mecanică

Garnitura carcasei

(se vor respecta tempera-turile si presiunile maxime de funcţionare ale fiecărei serii constructive)

Fontă

cenu

şie/

Fontă

cenu

şie

Fontă

cenu

şie/

Bron

z sa

u pl

asti

c 1)

Stan

dard

: AQ

1EG

G

S1: Q

1Q1X

4GG

S2: A

Q1X

4GG

EPD

M

Vito

n

HN

BRApă de încălzire (conform VDI 2035)(conductivitate <300 μs, silicaţi <10 mg/l, conţinut de substanţe solide <10 mg/l)

până la 140 °C • – • – – • – –

Apă de răcire şi apă rece până la -20 °C • – • – – • – –

Agent primar de răcire anorganic pH > 7,5 inhibat până la 30 °C • – • – – • – –

Amestec apă-glicol 20-40 vol.% glicol de la -20 °C până la 40 °C • – • – – • – –

Amestec apă-glicol 20-40 vol.% glicol de la 40 °C până la 90 °C • – – o – – – o

Amestec apă-glicol 40-50 Vol.% glicol de la -20 °C până la 90 °C • – – o – – – o

Amestec apă-glicol 20-50 vol.% glicol de la 90 °C până la 120 °C • – – o – – – o

Apă cu particule de ulei de la 0 °C până la 90 °C • – – – o – o –

Ulei mineral(Respectaţi prevederile de funcţionare cu privire la protecţia contra exploziilor)

de la -20 °C până la 140 °C • – – – o – o –

• = Standard, °= dotare specială1)la seria IPL, DPL, IP-E, DP-E rotoare din plastic în serie, IPL şi DPL parţial cu rotor din fontă cenuşie.

Page 7: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

8 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Indicaţii privind alegerea

Etanşare mecanicăO etanşare mecanică este montată standard la toate pompele Wilo cu rotor uscat (cu excepţia IPs) (fig. 5). Etanşările mecanice sunt etanşări dinamice şi sunt utilizate pentru etanşarea arborelui în miş-carea de rotaţie la presiuni de lucru mijlocii şi mari.Partea dinamică a etanşării mecanice cuprinde două suprafeţe şlefuite, rezistente la uzură (de ex. inele de carbură de siliciu sau cărbune), care sunt presa-te una peste alta prin forţele axiale.Inelul glisant se roteşte împreună cu arborele, în timp ce contrainelul rămâne fix în carcasă.Forţa axială necesară pentru menţinerea contactului între inele este exercitată printr-un arc şi presiunea fluidului.

Fig.5

De obicei în timpul exploatării nu apar deloc sau aproape deloc pier-deri prin picurare şi nu sunt necesare lucrări de întreţinere. Durabilita-tea medie în condiţii medii privind exploatarea şi caracteristicile apei este între 2 şi 4 ani, dar în condiţii extreme (impurităţi, aditivi şi su-praîncălzire) durabilitatea poate scădea drastic.

Important:Etanşările mecanice sunt piese de uzură. Funcţionarea fără apă nu es-te permisă şi va conduce la distrugerea suprafeţelor de etanşare.Etanşarea mecanică prevăzută ca standard de Wilo poate fi utilizată pentru amestecuri apă-glicol cu 20 - 40 % glicol la o temperatură agentului termic ≤ 40 °C.

În afara limitelor, pot apărea precipitări de silicaţi care pot deteriora etanşările standard. Etanşările mecanice speciale sunt disponibile la cerere pentru utilizare în afara acestor limite. La utilizarea aditivilor, ca de ex. glicol sau apă cu impurităţi de ulei, trebuie verificată, în afară de compatibilitatea etanşării mecanice, şi necesitatea unei corecţii de putere (în cazul adaosurilor de glicol de peste 20 % din volum).Puterea necesară P2 a unei pompe se calculează cu următoarea for-mulă:

Etanşări mecanice - codul materialelorMaterialele etanşării mecanice sunt identificate printr-un cod cu 5 caractere. Tabelele „Date tehnice“ ale pompelor cu rotor uscat conţin codul specific fiecărei serii de producţie. Caracterele codului se referă la următoarele componente ale etanşărilor mecanice:

Materiale tipice :

Etanşarea standard la rotoarele uscate Wilo este AQ1EGG.

Strat de acoperire prin cataforezăPompele Wilo cu rotor uscat sunt prevăzute din producţia serie cu o acoperire prin cataforeză (excepţii: seriile IL 250, IPS, IPH-O, IPH-W, IP-Z). Componentele exterioare care sunt sensibile la coroziune, ca de ex. şuruburile cu capăt hexagonal, cuplajele etc., sunt cromate. Avan-tajele acestor acoperiri constau în rezistenţa lor la coroziunea camur-dară de către atmosfera agresivă, ca de ex. umiditatea atmosferică, condensarea şi mediul conţinând sare şi substanţe chimice. Pompele cu componente turnate acoperite prin cataforeză şi componente cro-mate, eliminând formarea ruginii, sunt corespunzătoare pentru încăl-zire şi aer condiţionat/răcire pentru utilizare în interior şi exterior (pentru aplicaţii în exterior este necesar un motor special). De aseme-nea aceste pompe oferă avantajul unor costuri de întreţinere reduse şi durabilitate ridicată.

Izolaţia termică a pompelorÎn instalaţiile care sunt izolate termic, numai carcasa pompei trebuie să fie izolată, nu şi piesa intermediară sau motorul.

Locul/poziţia de montaj a pompelorPompele standard trebuie să fie protejate de intemperii şi instalate într-un spaţiu fără îngheţ sau praf, bine ventilat şi într-un mediu fără pericol de explozie. Instalarea ţevilor şi a pompelor trebuie făcută re-alizată netensionat. Conductele trebuie să fie fixate în aşa fel încât pompa să nu suporte greutatea conductei.

Apă de piscină(cloruri <250 mg/l; pompa va fi instalată îna-intea filtrului)

până la 35 °C – o – – – – – o

Apă de la instalaţii PSI până la 30 °C – o – – – – – o

Materiale

• = Standard, °= dotare specială1)la seria IPL, DPL, IP-E, DP-E rotoare din plastic în serie, IPL şi DPL parţial cu rotor din fontă cenuşie.

P2 Putere necesară [kW]ρ Densitate [kg/dm3]Q Debit [m3/h]H Înălţime de pompare [m]η Grad de eficienţă pompă (de ex.:. 0,8 la 80 %)

P2 =ρ × Q × H367 × η

1: Inel glisant 2: Contrainel3: Garnituri auxiliare4: Arc5: Alte componente

1: A Cărbune grafitat (impregnat cu antimoniu)L Cărbune grafitat (impregnat cu răşini sintetice),

inofensiv faţă de produsele alimentareQ1 Carbid silicat

2: Q1 Carbid silicat3: E EPDM

E3 EPDM, inofensiv faţă de produsele alimentareV VitonX4 HNBR

4: G Oţel inoxidabil5: G Oţel inoxidabil

Page 8: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

9

Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pompele inline sunt construite pentru montare directă orizontală sau verticală pe o conductă. Nu este permisă montarea cu motorul şi cutia de borne orientate în jos. Un spaţiu liber suficient trebuie să fie pre-văzut pentru demontarea motorului, a piesei intermediare şi a rotoru-lui. Începând de la o putere a motorului de 18,5 kW, nu este permisă instalarea pompei cu arborele în poziţie orizontală. În cazul montării pompei în poziţie verticală, conducta trebuie să fie netensionată şi pompa trebuie sprijinită pe picioare.

Nu este permisă montarea pompelor monobloc cu motorul şi cutia de borne orientată în jos. Toate celelalte poziţii de montaj sunt posibile. Pompele monobloc vor fi montate pe fundaţii de beton sau console.

Valori ale nivelurilor de zgomot estimate pentru pompele inline şi monobloc (valori orientative)

Acţionare electricăParametrii nominali şi parametrii de funcţionare pentru acţionările electrice pentru pompele cu rotor uscat (inline şi bloc) prezentate în acest catalog sunt valabili la o frecvenţă nominală de 50 Hz, la o ten-siune nominală de 230/400 V până la 3 kW resp. 400/690 V de la 4 kW, la o temperatură ambiantă max. (KT) de 40 °C şi la o altitudine de instalare de max. 1000 m deasupra nivelului mării. Pentru cazurile care nu se încadrează în aceşti parametri, puterea de calcul trebuie să fie redusă sau trebuie să fie ales un motor mai mare sau o clasă termică mai mare.

Toate pompele cu rotor uscat Wilo sunt echipate de serie cu motoare electrice, care să satisfacă standardul IEC în ceea ce priveşte puterea şi construcţia. Limitările există numai în cazurile în care, datorită for-mei constructive a pompei, cuplarea cu un motor standard nu este posibilă. În acest caz, se utilizează motoare cu arbore prelungit. Trep-te uzuale de turaţie/turaţii uzuale de funcţionare:

Motor de înaltă eficienţăNDe la o putere a motorului de 1,1 kW, pompele cu rotor uscat Wilo pot fi livrate la cerere cu motoare de înaltă eficienţă EFF1.

Utilizarea pompelor cu protecţie contra exploziilor conform Directivei 94/9/EG (ATEX100a)Spaţiile cu pericol de explozie sunt acele spaţii, în care poate apărea o atmosferă cu pericol de explozie (gaz/praf) în cantităţi periculoase.Aceste spaţii au grade diferite de pericol de explozie. Deciziile cu pri-vire la încadrarea spaţiilor este sarcina beneficiarului şi a autorităţii de inspecţie competente.Verificarea compatibilităţii pompelor şi, prin aceasta, autorizarea pentru utilizarea în spaţii cu pericol de explozie se face în UE pe baza directivei în vigoare 94/9/CE (ATEX100a) privind protecţia împotriva exploziilor de către instituţiile autorizate în mod corespunzător. Aprobarea este acordată printr-un certificat de probă pe un model. Pompele cu rotor uscat Wilo din seriile IL, DL, BL, IPL (numai varianta –N), DPL (numai varianta -N), IPS şi IPH pot fi livrate pentru utilizare în spaţii cu pericol de explozie pe baza datelor din comandă. Aceste pompe au un certificat de probă pe model conform Directivei 94/9/CE (ATEX100a), care permite caracterizarea prin următoarele in-dicative:

O deosebită atenţie trebuie să fie acordată aplicaţiilor din domeniul de temperatură T4; pompele şi etanşările mecanice trebuie protejate suplimentar împotriva funcţionării fără apă.Aceasta se poate face, de exemplu, prin supravegherea presiunii dife-renţiale sau a puterii efective a motorului.

Putere motorPN [kW]

Nivelul presiunii sonore pA(dB)1)

Pompă cu motor

1450 1/min. 2900 1/min.< 0,55 52 55

0,75 53 58

1,1 54 58

1,5 54 61

2,2 57 62

3,0 58 64

4,0 58 67

5,5 63 70

7,5 64 71

11,0 67 74

15,0 68 75

18,5 67 76

22,0 67 77

30,0 69 78

37,0 68 74

45,0 68 74

55,0 68 78

75,0 70 80

90,0 70 80

110,0 72 82

132,0 72 82

160,0 72 821)Valoarea medie în spaţiu a nivelului presiunii sonore pe o suprafaţă pătrată de măsurare, la 1 m distanţă de suprafaţa motorului

Nr. poli 50 Hz 60 Hz

2 2900 rot/min. 3500 rot/min.

4 1450 rot/min. 1750 rot/min.

6 950 rot/min. 1150 rot/min.

II 2 G c b II A T3, T4 / II 2 G c b II C T3, T4

CE Coduri de identificare CEII Grup de unităţiG Atmosferă explozibilă pe bază de gaze, vapori, ceaţăC Siguranţă constructivă (protecţie printr-o construcţie si-

gură)L Supravegherea sursei de aprindere la T4

T1 - T4 Clasa de temperatură cu temperatură max. a suprafe-ţei

T1 450 °CT2 300 °CT3 200 °CT4 135 °C

e/d Tip de protecţie motor contra aprinderiiE Siguranţă sporităD Capsulare rezistentă la presiune

Page 9: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

10 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Indicaţii privind alegerea

Motoarele au indicative proprii, ex.EEXeIIT3Semnificaţiile sunt următoarele:

şi trebuie să fie admise de asemenea conform Directivei 94/9/EG (ATEX100a) . Condiţiile de funcţionare admise sunt cuprinse în următoarea matrice:

Atenţie:Pentru fiecare caz, se va ţine cont de particularităţile privind tempe-ratura, presiunea, agentul termic şi etanşarea mecanică. Pompele tre-buie să fie utilizate numai pentru agenţii termici cuprinşi în următoa-rea matrice (IIB). În exteriorul pompei, prezenţa gazelor care satisfac cerinţele grupei EX şi clasei de temperatură este permisă (II C).

:Nu este permisă utilizarea solvenţilor, deoarece aceştia pot ataca elastomerii garniturilor. Acest fapt poate conduce la scurgeri necon-trolate!

Pachetul de livrarePompa, inclusiv ambalajul, instrucţiuni de montaj şi exploatare

AccesoriiPompele inline cu reglaj electronic:

- Modul IF PLR sau LON pentru seriile IP-E, DP-E, IL-E, DL-E (vezi şi secţiunea „Panouri de automatizare şi panouri de reglaj" din catalog).

- Monitor IR pentru seriile IP-E, DP-E, IL-E, DL-E convertor analogic de interfaţă(vezi şi secţiunea „Panouri de automatizare şi panouri de re-glaj" din catalog).

- Convertor digital de interfaţă (vezi şi secţiunea „Panouri de automati-zare şi panouri de reglaj" din catalog).

- Console pentru montarea pe fundaţie- Flanşe oarbe pentru pompele cu două rotoare

Pompe inline şi monobloc fără reglaj electronic:- Panoul de reglaj Wilo pentru reglarea continuă a turaţiei motorului în

scopul exploatării pompei conform necesarului.- Panouri de comutare pentru comanda automată a pompelor active şi

de rezervă (vezi şisecţiunea „Panouri de automatizare şi panouri de reglaj" din catalog).

- Console pentru montarea pe fundaţie

E Motor conform normelor europeneEX Protecţie la explozieE Protecţie la aprindere „Siguranţă mărită“II Motor pentru spaţii cu pericol de explozieT3 Clasa de temperatură

Matricea condiţiilor permise de funcţionare

Etanşare mecanică

Numărul de poli

ai motorului

IL/DL/BL IPL/DPL

Temperatură maximă admisă a agentului pompatTemperatură maximă

admisă a agentului pompat

T41) T3 T41) T3Agent pompat II A P = 10 bar P = 16 bar P = 10 bar P = 16 bar P = 10 bar P = 10 barAgent termic conform VDI 2035

Standard2 poli 100 °C 90 °C 140 °C 120 °C 120 °C 120 °C

4 poli 115 °C 110 °C 140 °C 120 °C 120 °C 120 °C

Apă parţial desalinizată cu7:conductivitate >80 μs, silicaţi <10 mg/l, :valoare pH > 9

Standard

2 poli 100 °C 90 °C 140 °C 120 °C 120 °C 120 °C

4 poli 115 °C 110 °C 140 °C 120 °C 120 °C 120 °C

Ulei mineralG2 / S2

2 poli 75 °C 50 °C 140 °C 115 °C 105 °C 120 °C

4 poli 95 °C 80 °C 140 °C 120 °C 115 °C 120 °C

Agent termic cu:conductivitate <850 μs, silicaţi <10 mg/l, conţinut de substanţe solide <10 mg/l

Standard

2 poli 100 °C 90 °C 120 °C 120 °C 120 °C 120 °C

4 poli 115 °C 110 °C 120 °C 120 °C 120 °C 120 °C

CondensStandard

2 poli 100 °C 90 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C

4 poli 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C

Solă de răcire, anorganică;

valoare pH > 7,5, inhibatStandard 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C

Apă cu impurităţi de ulei G2 / S2 90 °C 90 °C 90 °C 90 °C 90 °C 90 °C

Apă de răcire cu antigel (valoare pH: 7,5- 10fără componente galvanizate)

Standard 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

Amestec apă-glicol(20 % - 40 % glicol) Standard 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

1) Pompele şi etanşările mecanice trebuie protejate şi împotriva funcţionării pe uscat în domeniul de temperaturi T4Aceasta se poate realiza printr-o supraveghere a presiunii diferenţiale sau a puterii efective a motorului.

Page 10: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

11

Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

- Flanşe oarbe pentru pompele cu două rotoare

Partajarea pompelorÎn combinaţie cu reglarea continuă a puterii, pentru optimizare înce-pând de la puterile mijlocii ale pompelor (1–1,5 kW), se oferă soluţia partajării. Astfel se vor utiliza două pompe mai mici sau o pompă cu două rotoare în locul uneia mai mari, distribuindu-se astfel puterea maximă.În cazul normal (peste 85 % din sezonul de încălziri), o pompă este suficientă ca pompă de bază. A doua pompă este pentru funcţionarea în sarcină completă ca agregat de sarcină de vârf.

Atenţie:Costul suplimentar al pompei este mai mult decât compensat prin re-ducerea puterii a regulatorului.

Avantajele partajării pompelor:- Economie de curent între 50 % şi 70 %- O pompa de rezervă este în permanenţă disponibilă

La aşa numitele "soluţii de partajare" una dintre pompe funcţionează la parametrii de bază, în timp ce celelalte pompe aflate în paralel sunt conectate succesiv.În acest caz, se impune o dimensionare conform DIN 4701. În combi-naţie cu panoul de reglaj al pompelor, se poate obţine o adaptare continuă a parametrilor pompei la fiecare modificare a caracteristici-lor sistemului.

Atenţie:Sistemul de reglare Wilo oferă, ca dotare de serie, conectarea succe-sivă la sarcina de vârf pentru o pompă cu două rotoare sau pentru modulul cu mai multe pompe.

Diagrama: Reglaj continuu de vârf al unei pompe cu două rotoare sau a două pompe de putere egală.

Legendă:

Investiţia necesarăInvestiţia totală în instalaţiile de încălzire poate fi redusă cu aproape 1/4 în cazul "Soluţiilor partajate". În special când se apelează la pompe cu două rotoare în locul a două pompe cu un rotor, cu o pondere foar-te mare în costul instalaţiei (piesă Y etc.)

Atenţie:Datorită vitezelor mici prin racorduri, pompele Wilo cu două rotoare sunt foarte potrivite pentru funcţionare în paralel.

Costuri exploatareCosturile de exploatare de asemenea sunt considerabil reduse datori-tă economiilor de energie a "Pompelor partajate", deoarece acestea sunt supuse unei utilizări mai bune în sarcină parţială şi în special în sarcină redusă.

Facilităţile pompei de rezervăLa aceasta se adaugă, din punct de vedere tehnologic, faptul că, în cazul avariei unui rotor, în domeniul de sarcină parţială sau redusă, există o rezervă de 100%, iar în domeniul de sarcină plină, în puţinele zile foarte reci, funcţionarea va fi parţial asigurată (75%).

Mod de funcţionareReglarea turaţiei se face întotdeauna la pompa activă sau la cea de bază.La epuizarea plajei de reglaj a acestei pompe, deci la atingerea turaţiei maxime şi la începutul cererii de vârf, pompa de vârf este co-nectată la maximă, în timp ce pompa de bază, cu reglaj de turaţie, es-te redusă în mod direct şi se adaptează la punctul de funcţionare. Os-cilaţiile de presiune care apar la pornirea şi oprirea pompei de vârf sunt relativ neglijabile şi, practic, nu au un efect apreciabil. La funcţi-onarea în paralel, se însumează debitul pompei de vârf cu turaţie con-stantă şi cel al pompei reglabile, în funcţie de cerinţe.Punctul de pornire al pompei de vârf este stabilit de către un sistem integrat electronic de evaluare.

Atenţie:Conectarea la sarcina de vârf cu ajutorul sistemului de reglare Wilo este posibilă numai pentru reglajul de presiune diferenţială sau a temperaturii diferenţiale.Alte informaţii despre panourile de reglare a pompelor sunt cu-prinse în secţiunea catalogului "Panouri electrice şi sisteme de re-glare".

Comutare pompe cu două rotoarePentru funcţionarea pompelor cu două rotoare, există două moduri diferite de funcţionare :

- regim de rezervă la regimul individual de funcţionare al respectivei pompe.

- regim de vârf cu funcţionare în paralel a ambelor pompe, care se su-prapun adiţional, de o posibilitate de reglare a respectivei pompe.

PH Pompă principalăPS Pompă de vârfQV Debit la sarcină completăQT Debit la sarcină parţială

0

50

100

0

40

n = 60 %

n = 100 %

n = 2 x 100 %100

PH

QT

P1T

P1V

50 % QV 100 %

PSPH +

∆p = constant

Înăl

ţimea

de

pom

pare

H [%

]

Q [%]

Pute

rea

nece

sară

P [%

]

P1V Putere absorbită la sarcină completăP1T Putere absorbită la sarcină parţială

Page 11: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

12 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Indicaţii privind alegerea

Moduri de funcţionare

Pompa activă, fără reglaj

Pompa activă reglată prin sistemul de reglare Wilo

Funcţii de exploatarePentru panourile electrice Wilo rezultă următoarele funcţii de exploa-tare:A-Trecere în regim de rezervă, comutare în caz de avarie sau pro-gramat Pompa I <-> Pompa II.B - Funcţionare în regim de vârf pentru adaptarea automată a puterii în funcţie de sarcină sau de timp prin cuplarea/decuplarea celei de-a doua pompe.C- Reglare continuă a turaţiei prin adaptarea automată a puterii în funcţie de sarcină a pompei active la comutarea celei de-a doua pompe în regim de vârf cu reglaj continuu.

Seria constructivă S2R 3D/SDPanouri de acţionare pentru comanda automată a pompelor active şi de rezervă la agregatele cu două rotoare. Comutare automată în caz de avarie de la pompa activă la cea de rezervă. Cu ceas programator pentru trecerea regulată de la pompa activă la cea de rezervă. Regim de vârf suplimentar pentru toată seria prin posibilitatea de conec-tare a celei de-a douapompe.Pentru evitarea zgomotelor create de clapetă la comutarea fără reglaj continuu, prin schimbarea bruscă a direcţiei de curgere, este integrată o funcţionare de scurtă durată în paralel la comutare.Model cu carcasă ISO, grad de protecţie IP 41. Contact de semnalizare colectivă de avarie, fără potenţialPosibilităţi de conectare la curent trifazat 400 V, 50 Hz, sau curent trifazat 230 V, 50 Hz.Alte tensiuni şi frecvenţe, la cerere.

Indicaţii privind alegerea pompelor standard Willo:amplasarea pompelor pe fundaţie Proiectarea şi execuţia corectă a UNEI fundaţii stabile de beton este un factor decisiv pentru obţinerea unui nivel de zgomot scăzut în timpul funcţionării pompelor.Pentru mărirea masei oscilante şi compensarea forţelor neechilibrate de rezistenţă la sarcina de inerţie se recomandă o legătură directă şi rigidă între pompă şi blocul fundaţiei. Pentru izolarea împotriva vibra-ţiilor este necesară, în acelaşi timp separarea blocului fundaţiei faţă de structura clădirii printr-un rost elastic de separare.Tipul şi materialul rostului de separare ales depind de o serie de fac-tori diferiţi (şi de domeniile de responsabilitate), printre altele depind de turaţia pompei, masa şi centrul de greutate al agregatului, tipul construcţiei (arhitectura) şi de diverse influenţe cauzate de conducte etc. (firma de proiectare/execuţie).La nevoie, se recomandă ca dimensionarea şi configurarea să fie în-credinţate unui acustician calificat în construcţii, care să ţină seama de toate criteriile relevante din punct de vedere constructiv şi acustic.

Dimensiunile exterioare ale blocului fundaţiei trebuie să aibă o lungi-me şi o lăţime cu aproximativ 15 până la 20 cm mai mari decât dimen-siunile exterioare ale plăcii de fundaţie a agregatului de pompe (vezi figura).

Funcţionarea în regim de rezervă Funcţionare în regim de vârf

Pompa I sau pompa II în funcţiune Ambele pompe în funcţiune

Pompa I Pompa II Pompa I + IICosturi investiţii: mai reduse mai mariCosturi exploatare: ridicate reduse

Pompa I Pompa II Pompa I + IICosturi investiţii (inclusiv reglarea):

mai mari mai reduse

Costuri exploatare: mai mari reduse

Funcţii de comutare

Panou electric A L C

Seria SD (Rezervă/pornire) • • •S2R 3D (Rezervă/pornire) • • •Sistem CR (continuu) • • •

Date tehnice

Tipul panoului elec-tric Putere motor[kW]

S2R 3D 0,37- 3

SD 5,5 4-5,5

SD 9 7,5-9

SD 18,5 11-18,5

SD 30 22-30

SD 37 37

Page 12: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

13

Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

La executarea soclului de bază, se va avea grijă să nu se creeze punţi acustice prin tencuială, plăci de pardoseală sau construcţii auxiliare care să anihileze sau să reducă puternic influenţa izolaţiei.

Proiectantul şi constructorul vor avea grijă ca racordurile conductelor la pompă să fie executate complet fără tensiuni, fără nici un fel de in-fluenţe ale elementelor masice (inerţiale), fără influenţe ale vibraţiilor asupra carcasei pompei. Pe conducta de aspiraţie şi de refulare a pompei se recomandă existenţa a două puncte fixe, separate de fun-daţie.

La pompele standard Wilo, după montaj, beneficiarul trebuie să reali-zeze o aliniere a plăcii de bază şi a pompei montate pe aceasta cu motorul şi cuplajul.

Se recomandă punerea în funcţiune a pompei prin Serviciul Clienţi Wilo.Pentru motoare de putere > 55 kW se recomandă întotdeauna folosi-rea unui distanţier. Indicaţii privind selecţia pompelor pentru pompele Wilo-

SCP:Amplasare pe fundaţie a pompelor Executarea corectă a UNEI fundaţii stabile de beton este un factor decisiv pentru obţinerea unui nivel de zgomot scăzut în timpul func-ţionării pompelor.Pentru mărirea masei oscilante şi compensarea forţelor neechilibrate se recomandă o legătură directă şi rigidă între pompă şi blocul funda-ţiei. Pentru ca vibraţiile să nu se transmită la structura clădirii este ne-cesară, în acelaşi timp, separarea blocului fundaţiei faţă de structura clădirii printr-un rost elastic de separare.Tipul şi materialul rostului de separare depind de un număr de factori diferiţi (şi domenii de responsabilitate), inclusiv turaţia pompei, masa şi -centrul de greutate al pompei, tipul construcţiei (arhitectura) şi al-te influenţe pe instalaţie etc. (firma de proiectare/execuţie).

La nevoie, se recomandă ca dimensionarea şi alcătuirea să fie încre-dinţată unui acustician calificat în construcţii, care să ţină seama de toate criteriile relevante din punct de vedere constructiv şi acustic.

Dimensiunile exterioare ale blocului fundaţiei trebuie să aibă o lungi-me şi o lăţime cu aprox. 15 până la 20 cm mai mare decât dimensiuni-le exterioare ale plăcii pompei (vezi desenul).

Valori estimate ale nivelului de zgomot pentru pompe standard Wilo (valori orientative)

Putere motor P2 (kW)

Nivelul presiunii sonore (dB)1)

Pompă cu motor

Pompe cu 6 poli

Pompe cu 4 poli

Pompecu 2 poli

< 0,55 – 63 64

0,75 – 63 67

1,1 – 65 67

1,5 – 66 70

2,2 – 68 71

3 – 70 74

4 – 71 75

5,5 – 72 83

7,5 – 73 83

11 – 74 84

15 – 75 85

18,5 – 76 851)Valoarea medie spaţială a nivelului presiunii sonore pe o suprafaţă pătrată de măsurare, la 1 m distanţă de suprafaţa motorului

Structura clădirii

10 cm

Bazamentul trebuie ales cu 15 - 20 cm mai lung decât placa de bază

Blocul bazamentului din beton

de ex.: placă de plută sau din aliaj de cauciuc ultraelastic

Soclu

Baza

men

tul t

rebu

ie a

les

cu 1

5 -

20 c

m

mai

lung

dec

ât p

laca

de

bază

40 -

50

cm5

cm

5 -

15cm

22 – 77 85

30 – 80 93

37 – 80 93

45 – 80 93

55 79,5 82 95

75 82,5 83 95

90 82,5 85 95

110 82,5 86 95

132 84,0 86 95

160 86,0 86 96

185 86,0 87 96

200 86,0 88 96

250 87,5 89 –

315 87,5 89 –

355 92,5 94 –

400 92,5 94 –

450 93,5 94 –

Valori estimate ale nivelului de zgomot pentru pompe standard Wilo (valori orientative)

Putere motor P2 (kW)

Nivelul presiunii sonore (dB)1)

Pompă cu motor

Pompe cu 6 poli

Pompe cu 4 poli

Pompecu 2 poli

1)Valoarea medie spaţială a nivelului presiunii sonore pe o suprafaţă pătrată de măsurare, la 1 m distanţă de suprafaţa motorului

Page 13: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

14 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Indicaţii privind alegerea

La execuţia soclului de bază, se va avea grijă să nu se creeze punţi acustice prin tencuială, plăci de pardoseală sau construcţii auxiliare care să anihileze sau să reducă mult influenţa izolaţiei.

Proiectantul şi constructorul vor avea grijă ca racordurile conductelor la pompă să fie executate complet fără tensiuni, fără nici un fel de in-fluenţe de masă sau de vibraţii asupra carcasei pompei. Pe conducta de aspiraţie şi de refulare a pompei se recomandă montarea a două puncte fixe care să fie separate de fundaţie.

La pompele SCP, după montaj, este necesară o aliniere de către client a plăcii de bază şi cuplajului pompă-motor montat pe aceasta.Sens de rotaţie standard: în sensul acelor ceasornicului, privind din-spre motor spre pompă (ştuţul de aspiraţie pe partea dreaptă). Opţio-nal, configurare în sens contrar acelor ceasornicului.Se recomandă punerea în funcţiune a pompei prin serviciul pentru cli-enţi Wilo. Controlul automat al performanţelor pompelor

La funcţionarea pompelor Wilo cu dispozitive de comandă sau modu-le, trebuie respectate caracteristicile electrice de exploatare conform VDE 0160.În cazul exploatării pompelor cu rotor umed şi uscat cu convertizoare de frecvenţă care nu sunt livrate de firma Wilo, trebuie folosite filtre de ieşire pentru reducerea zgomotului motorului şi evitarea vârfurilor de tensiune dăunătoare şi trebuie respectate următoarele valori limi-tă:Pompe cu rotor umed cu P2 ≤ 1,3 kW şi pompe cu rotor uscat cu P2 ≤ 1,1 kW

- Viteză de creştere a tensiunii du/dt < 500 V/μs- Maxime de tensiune û < 650 V

În cazul motoarelor cu rotorul umed se recomandă, pentru reducerea zgomotelor, filtre sinusoidale (filtre LC) în locul filtrelor du/dt (filtre RC).

Pompe cu rotor uscat cu P2 > 1,1 kW- Viteză de creştere a tensiunii du/dt < 500 V/μs- Maxime de tensiune û < 850 V

Instalaţiile electrice cu lungimi de cablu mai mari (l > 10 m) între con-vertizor şi motor pot conduce la creşteri ale nivelurilor du/dt şi û (da-torită rezonanţei). Acelaşi lucru se poate întâmpla şi când funcţionea-ză mai mult de 4 motoare alimentate la o singură sursă de tensiune. Alegerea filtrului de ieşire trebuie să fie făcută de către producătorul convertizorului de frecvenţă sau de furnizorul filtrului..Când convertizorul de frecvenţă cauzează pierderi motorului, turaţia trebuie redusă la maxim 95 % din turaţia nominală. Dacă pompele cu rotor umed din seriile TOP-S/-SD, precum şi TOP-D şi TOP-Z sunt alimentate printr-un convertizor de frecvenţă, nu se vor depăşi ur-mătoarele valori la bornele de racord ale pompelor: Rmin = 150 Vfmin = 30 Hz

Niveluri sonore estimate pentru pompe Wilo SCP(valori orientative)

Putere motor P2 (kW)

Nivelul presiunii sonore (dB)1)

Pompă cu motor

cu 6 poli cu 4 poli< 0,55 – 63

0,75 – 63

1,1 – 65

1,5 – 66

2,2 – 68

3 – 70

4 – 71

5,5 – 72

7,5 – 73

11 – 74

15 – 75

18,5 – 76

22 – 77

30 – 80

37 – 801)Valoarea medie în spaţiu a nivelului presiunii sonore pe o suprafaţă pătrată de măsurare, la 1 m distanţă de suprafaţa motorului

Structura clădirii

10 cm

Bazamentul trebuie ales cu 15 - 20 cm mai lung decât placa de bază

Blocul bazamentului din beton

de ex.: placă de plută sau din aliaj de cauciuc ultraelastic

SocluBa

zam

entu

l tre

buie

ale

s cu

15

- 20

cm

m

ai lu

ng d

ecât

pla

ca d

e ba

40 -

50

cm5

cm

5 -

15cm

45 – 80

55 79,5 82

75 82,5 83

90 82,5 85

110 82,5 86

132 84,0 86

160 86,0 86

185 86,0 87

200 86,0 88

250 87,5 89

315 87,5 89

355 92,5 94

400 92,5 94

450 93,5 94

500 93,5 94

560 95,0 94

630 95,0 97

Niveluri sonore estimate pentru pompe Wilo SCP(valori orientative)

Putere motor P2 (kW)

Nivelul presiunii sonore (dB)1)

Pompă cu motor

cu 6 poli cu 4 poli

1)Valoarea medie în spaţiu a nivelului presiunii sonore pe o suprafaţă pătrată de măsurare, la 1 m distanţă de suprafaţa motorului

Page 14: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

15

Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Page 15: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

16 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe monoblocPompe monobloc, pompe monobloc speciale

Gama de producţie

Pompe monobloc Pompe monobloc, pompe monobloc speciale Gama de producţie Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Seria constructivă: Wilo-BAC

>Tip constructivPompă monobloc cu rotor uscat, cu racord filetat sau racord Victaulic

>Domenii de utilizarePentru pomparea amestecurilor de apă/gli-col în raport de 20 - 40 % vol. de glicol

e z wSeria constructivă: Wilo-CronoBloc-BL

>Tip constructivPompă cu rotor uscat în construcţie mono-bloc, cu racord cu flanşă

>Domenii de utilizarePentru pomparea apei reci şi calde (conform VDI 2035) fără substanţe abrazive în instala-ţii de încălzire, apă de răcire şi apă rece

e z w

H[m

]

Q[m³/h]20 30 40 50 60 701000

5

25

10

15

20

Wilo-BAC

40/129-0,75/240/136-1,1/2

40/134-1,85/2

40/128-1,5/2

70/135-4/2

70/135-3/2

H[m

]

Q[m³/h]20010050 300150 25000

60

8090

40

20

50

70

30

10

Wilo-CronoBloc-BLn = 2900 1/min

BL 80BL 50BL 65

BL 40

BL 32

H[m

]

Q[m³/h]20010050 300150 25000

5

30

20

10

25

35

15

Wilo-CronoBloc-BLn = 1450 1/min

BL 80

BL 100

BL 125

BL 50

BL 65

BL 40BL 32

Page 16: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

17

Pompe monoblocPompe monobloc, pompe monobloc speciale

Pom

pe m

onob

loc

Gama de producţie

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pompe monobloc Pompe monobloc, pompe monobloc speciale Gama de producţie Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Seria constructivă: Wilo-BAC

> Particularităţi/Avantaje ale produsului• Life cycle costs reduse datorită randamentului crescut• Protecţie crescută la coroziune datorită stratului de acoperire prin cataforeză a elementelor din

fontă• Etanşare mecanică cu ventilare forţată, indiferent de sensul de rotaţie, disponibilitate globală

motoare standardizate (cf. specificaţii Wilo) şi garnituri de etanşare• Carcasa pompei din material plastic• Model cu racord Victaulic sau filetat (BAC 70/135... numai cu racord Victaulic)

> Pentru mai multe informaţii, vezi:• Indicaţii privind alegerea . . . . . . . . . . • Date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Descrierea seriilor constructive . . . . • Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Plan de borne, date tehnice motor . • Dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . . • Panouri electrice . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.61820222324166

Seria constructivă: Wilo-CronoBloc-BL

> Particularităţi/Avantaje ale produsului• Life cycle costs reduse datorită randamentului crescut• Protecţie crescută la coroziune datorită stratului de acoperire prin cataforeză a elementelor din

fontă• În serie: găuri de scurgere condens prevăzute înc arcasa motorului• Pompele pot fi utilizate în instalaţii de răcire şi climatizare, datorită proiectării optimizate a pie-

sei intermediare ce permite evacuarea dirijată a condensului• Etanşare mecanică cu circulaţia forţată, independent de direcţia de mişcare• Posibilitatea procurării uşoare a motoarelor standard (conform specificaţiilor Wilo) şi a etanşă-

rilor mecanice standard• Proiectată cu racordurile şi principalele dimensiuni conform EN 733 (DIN pentru pompe stan-

dard)

> Pentru mai multe informaţii, vezi:• Indicaţii privind alegerea . . . . . . . . . . • Date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Descrierea seriilor constructive . . . . • Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Plan de borne, date tehnice motor . • Dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . . • Panouri electrice . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.62826333839166

Page 17: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

18 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Date tehnice Wilo-BACPompe monobloc Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Date tehnice Wilo-BAC Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Wilo-BAC ...-S (racord filetat) Wilo-BAC ...-R (cuplaj Victaulic)

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) –

Amestecuri apă-glicol (la 20-40 % vol de glicol şi temperatura agentului termic ≤40 °C) •

Apă de răcire şi apă rece –

Agent termic –

Domeniul de utilizare admis

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax [bar] 6

Domeniu de temperatură [°C] -15 până la +60

Temperatură ambiantă max.: [°C] 40

Montare în spaţii închise •Montare în exterior –

Racorduri

Diametre nominale racord DNaspiraţie: G2

refulare: G11/2

aspiraţie:Ø 60,3 (BAC 40...); Ø 73,0 (BAC 70...)

refulare:Ø 48,3 (BAC 40...); Ø 73,0 (BAC 70...)

Flanşa (conform EN 1092-2) –

Flanşă cu prize de presiune –

Materii prime

Carcasa pompei PA 6.6 50% GF

Piesă intermediară poliamidă 6,6 50% GF

Rotor (standard) GFN 3

Rotor - model special -

Arbore pompă X30Cr13

Etanşare mecanică răşină impregnată cu carbon/ oxid de aluminiu/EPDM

Alte etanşări mecanice –

Racord electric

Racord electric 3~400 V, 50 Hz

Domeniul turaţiei [rot/min] 2900

Motorul şi sistemul electronic

Protecţie totală integrată Modele speciale cu termistor PTC (KLF), cu preţ suplimentar

Tip de protecţie IP 54

Clasa de izolaţie F

Protecţia motorului asigurată de către beneficiar •Reglarea turaţiei –

Bobinajul motorului de până la 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Bobinajul motorului de peste 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz

Page 18: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

19

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Date tehnice Wilo-BAC

Pom

pe m

onob

loc

Posibilităţi de montare

Montare pe console •

• = există, – = nu există

Wilo-BAC ...-S (racord filetat) Wilo-BAC ...-R (cuplaj Victaulic)

Page 19: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

20 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Seria Descriere Wilo-BAC

Pompe monobloc Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Seria Descriere Wilo-BAC Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Tip constructivPompă monobloc cu rotor uscat, cu racord filetat sau racord Victaulic

Domenii de utilizarePentru pomparea amestecurilor de apă/glicol în raport de 20 - 40 % vol. de glicol

Obiectul livrării• Pompa• Instrucţiuni de montaj şi utilizare

Codul tipului

Date tehnice• Domeniu de temperatură admis între -15 °C şi +60 °C• Racord electric 3~400 V, 50 Hz• Grad de protecţie IP 54• Diametru nominal: G2/G 1½ (tip S) respectiv racord Victaulic 60,3/

48,3 mm ( tipR)• Presiune de lucru max. 6 bar

Particularităţi/Avantaje ale produsului• Life cycle costs reduse datorită randamentului crescut• Protecţie crescută la coroziune datorită stratului de acoperire prin ca-

taforeză a elementelor din fontă• Etanşare mecanică cu ventilare forţată, indiferent de sensul de rota-ţie, disponibilitate globală motoare standardizate (cf. specificaţii Wi-lo) şi garnituri de etanşare

• Carcasa pompei din material plastic• Model cu racord Victaulic sau filetat (BAC 70/135... numai cu racord

Victaulic)

Materiale• Carcasa pompei şi piesa intermediară: poliamidă 6,6 50% GF

• Rotor: GFN 3l• Arbore: X30Cr13• Etanşare mecanică: cărbune impregnat cu răşină/oxid de aluminiu/

EPDM

Descriere/construcţiePompă centrifugă de joasă presiune, monoetajată, model bloc cu ştuţ de aspiraţie axial şi ştuţuri de presiune dispuse radial cu

Exemplu BAC 40/128-1,5/2-S

BAC Pompă monobloc pentru aplicaţii de tehnica frigu-lui şi climatizare

40/128 Tip rotor

1,5 Putere nominală a motorului P2 în kW

2 Nr. poli

S Racord filetat

R Racord Victaulic

Page 20: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

21

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Pom

pe m

onob

loc

Seria Descriere Wilo-BAC

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pompe monobloc Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Seria Descriere Wilo-BAC Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Q[m³/h]0 40 8020 6030 70105 5035 7515 5525 6545

H[m]

0

5

10

15

20

25

Wilo-BAC

40/129-0,75/2

40/136-1,1/2

40/128-1,5/2

70/135-3/2

70/135-4/2

40/134-1,85/2

Page 21: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

22 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-BAC

Pompe monobloc Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Curbe caracteristice Wilo-BAC Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Wilo-BAC 40...

Caracteristică pentru apă 20 °C - ISO 2548 Class C

Wilo-BAC 70...

Caracteristică pentru apă 20 °C - ISO 2548 Class C

0

6

12

18

24

30

0 5 10 15 20 25 30 Q[m³/h]

H [m

]

0 100 200 300 400 500 Q[l/min]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q[l/s]

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30 Q[m³/h]

ηp

[%]

0

5

10

NPS

H [m

]

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0 5 10 15 20 25 30 Q[m³/h]

P2 [k

W]

BAC 40/134-1,85/2 BAC 40/128-1,5/2

BAC 40/136-1,1/2

BAC 40/129-0,75/2

Wilo-BAC 40...3~400 V, 50 Hz - R 1½

ηp

NPSH

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60 70 Q[m³/h]

H [m

]

0 200 400 600 800 1000 1200 Q[l/m]

0 5 10 15 20 Q[l/s]

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50 60 70 Q[m³/h]

ηp

[%]

0

2

4

6

8

10

NPS

H [m

]

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50 60 70 Q[m³/h]

P2 [k

W]

ηp

NPSH

BAC 70/135-4/2

Wilo-BAC 70..3~400V, 50Hz

BAC 70/135-3/2

Page 22: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

23

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Pom

pe m

onob

loc

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-BAC

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pompe monobloc Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-BAC Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Plan de borne

Date tehnice motor

Wilo-BAC ... Putere nominală motor Intensitate nominală cca. Intensitate nominală Presetupă pentru cabluP2 IN1~230 V IN (3~400 V, 50 Hz) –

[kW] [A] [Pg]40/128-1,50/2-S 1,5 5,9 3,9 1x13,5

40/128-1,50/2-R 1,5 5,9 3,9 1x13,5

40/129-0,75/2-S 0,75 3,22 1,85 1x11

40/129-0,75/2-R 0,75 3,22 1,85 1x11

40/134-1,85/2-S 1,85 8,02 4,61 1x13,5

40/134-1,85/2-R 1,85 8,02 4,61 1x13,5

40/136-1,10/2-S 1,1 4,64 2,67 1x11

40/136-1,10/2-R 1,1 4,64 2,67 1x11

70/135-3,0/2-S 3 11 6,4 1x13,5

70/135-4,0/2-S 4 14,3 8,3 1x13,5

Page 23: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

24 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-BAC

Pompe monobloc Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Dimensiuni, greutăţi Wilo-BAC Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Desen de execuţie A

Desen de execuţie B

Desen de execuţie C

H

L

230171

100

90

68,6

131

G2

H2

H1

95

28

25

G 1½

Ø ¼

Ø ¼

Ø10Ø ¼

H1

H

L

Ø60

,3

230171100

90

68,6

Ø10131

130

95

Ø48,3

Ø ¼

Ø ¼

Ø ¼

H1

H

L 230

160

Ø 7

3

121

H2

90

Ø ¼

198 140 83

Ø 73

Page 24: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

25

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Pom

pe m

onob

loc

Dimensiuni, greutăţi Wilo-BAC

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-BAC ... Dimensiuni Greutate cca. Desen de gabaritH h1 H2 L M –

[mm] [kg] –40/128-1,50/2-S 280 246 130 356 13,8 A

40/128-1,50/2-R 280 246 130 356 13,8 B

40/129-0,75/2-S 280 235 130 347 10,4 A

40/129-0,75/2-R 280 235 130 347 10,4 B

40/134-1,85/2-S 280 246 130 356 15,4 A

40/134-1,85/2-R 280 246 130 356 15,4 B

40/136-1,10/2-S 280 235 130 347 12,7 A

40/136-1,10/2-R 280 235 130 347 12,7 B

70/135-3,0/2-S 291 300 135 463 24,5 C

70/135-4,0/2-S 291 300 135 463 26,5 C

Page 25: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

26 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Seria Descriere Wilo-CronoBloc-BL

Pompe monobloc Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Seria Descriere Wilo-CronoBloc-BL Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Tip constructivPompă cu rotor uscat în construcţie monobloc, cu racord cu flanşă

Domenii de utilizarePentru pomparea apei reci şi calde (conform VDI 2035) fără substanţe abrazive în instalaţii de încălzire, apă de răcire şi apă rece

Obiectul livrării• Pompa• Instrucţiuni de montaj şi utilizare

Codul tipului

Date tehnice• Domeniu de temperatură admis între: -20°C şi +140°C• Racord electric: 3~400 V, 50 Hz• Grad de protecţie: IP 55• Diametru nominal între: DN 32 şi DN 150• Presiune de lucru max. 16 bar

Particularităţi/Avantaje ale produsului• Life cycle costs reduse datorită randamentului crescut• Protecţie crescută la coroziune datorită stratului de acoperire prin ca-

taforeză a elementelor din fontă• În serie: găuri de scurgere condens prevăzute înc arcasa motorului• Pompele pot fi utilizate în instalaţii de răcire şi climatizare, datorită

proiectării optimizate a piesei intermediare ce permite evacuarea diri-jată a condensului

• Etanşare mecanică cu circulaţia forţată, independent de direcţia de mişcare

• Posibilitatea procurării uşoare a motoarelor standard (conform speci-ficaţiilor Wilo) şi a etanşărilor mecanice standard

• Proiectată cu racordurile şi principalele dimensiuni conform EN 733 (DIN pentru pompe standard)

Materiale• Carcasa pompei şi piesa intermediară: Standard: EN-GJL-250;

Opţional: Fontă cu grafit nodular EN-GJS40018-LT• Rotor: Standard: EN-GJL-200;

Variantă specială: bronz G-CuSn 10• Arbore: 1.4122• Etanşare mecanică: AQ1EGG;

alte etanşări mecanice, la cerere

Descriere/construcţiePompă centrifugă de joasă presiune, monoetajată, model bloc cu ştuţ de aspiraţie axial şi ştuţuri de presiune dispuse radial cu

• Etanşare mecanică • Racord cu flanşă cu racord de măsurare a presiunii R 1/8

• Piesă intermediară• Cuplaj • Motor conform cu standardul IEC

Exemplu BL 40/160-4/2

BL Pompă monobloc

40 Diametru nominal DN racord ţeavă (racord de presiu-ne)

160 Diametru nominal al rotorului

4 Putere nominală a motorului P2 în kW

2 Nr. poli

Page 26: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

27

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Pom

pe m

onob

loc

Seria Descriere Wilo-CronoBloc-BL

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pompe monobloc Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Seria Descriere Wilo-CronoBloc-BL Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Q[m³/h]0 50 125 175 225 27525 75 100 150 200 250 300 325 375350

H[m]

0

5

20

25

30

35

40

15

10

Wilo-CronoBloc-BLn = 1450 1/min

BL 80

BL 100

BL 125

BL 50

BL 65

BL 40

BL 32

Q[m³/h]0 50 125 175 225 27525 75 100 150 200 250 300

H[m]

0

40

50

60

70

80

90

100

30

20

10

Wilo-CronoBloc-BLn = 2900 1/min

BL 80

BL 50

BL 65

BL 40BL 32

Page 27: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

28 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Date tehnice Wilo-CronoBloc-BLPompe monobloc Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Date tehnice Wilo-CronoBloc-BL Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Wilo-CronoBloc-BL

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) •Amestecuri apă-glicol (la 20-40 % vol de glicol şi temperatura agentului termic ≤40 °C) •

Apă de răcire şi apă rece •Agent termic Model special, cu preţ suplimentar

Domeniul de utilizare admis

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax [bar] 13 (max. +140 °C), 16 (max. +120 °C)

Domeniu de temperatură [°C] -20 până la +140

Temperatură ambiantă max.: [°C] 40

Montare în spaţii închise •Montare în exterior Model special, contra cost

Racorduri

Diametre nominale racord DN 32-125

Flanşa (conform EN 1092-2) PN 16 (PN25 la cerere)

Flanşă cu prize de presiune R 1/8

Materii prime

Carcasa pompei EN-GJL-250 (EN-GJS-400 la cerere)

Piesă intermediară EN-GJL-250 (EN-GJS-400 la cerere)

Rotor (standard) EN-GJL-200

Rotor - model special G-CuSn10

Arbore pompă 1.4122

Etanşare mecanică AQEGG

Alte etanşări mecanice la cerere, (contra cost)

Racord electric

Racord electric 3~400 V, 50 Hz (alte tensiuni, la cerere)

Domeniul turaţiei [rot/min] 1450/2900, 1450-2900

Motorul şi sistemul electronic

Protecţie totală integrată Modele speciale cu termistor PTC (KLF), cu preţ suplimentar

Tip de protecţie IP 55

Clasa de izolaţie F

Reglarea turaţiei Panou de reglare Wilo

Bobinajul motorului de până la 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Bobinajul motorului de peste 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz

Posibilităţi de montare

Montare pe console •

• = există, – = nu există

Page 28: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

29

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Pom

pe m

onob

loc

Curbe caracteristice Wilo-CronoBloc-BL

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pompe monobloc Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Curbe caracteristice Wilo-CronoBloc-BL Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Wilo-CronoBloc-BL 32/140-2,2/2 - 32/170-5,5/2

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 32/210-7,5/2 - 32/220-11/2

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 40/110-1,5/2 - 40/140-4/2

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 40/160-5,5/2 - 40/170-7,5/2

Turaţia 2900 rot/min

0 2 4 6

0

10

20

30

40

50

0246

0

2

4

020406080

810

20 4030100

8 10 12

20 4030100

20 4030100

6

BL 32/150-3/2

Ø 171

Ø 171

Ø 150Ø 160

Ø 171

BL 32/170-5,5/2BL 32/160-4/2

BL 32/140-2,2/2

Ø 141

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 32/170 -Wilo-CronoBloc-BL 32/140

NPS

H [m

]

Qmin

0 5 10 15 20 25 30

0 2 4 6 8 10

0

20

40

60

80

0

4

8

0 5 10 15 20 25 300

4

8

0 5 10 15 20 25 30

35

35

350

20

12

40

Ø 225

Ø 225

Ø 210

Ø 225

BL 32/220-11/2BL 32/210-7,5/2

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 32/220 -Wilo-CronoBloc-BL 32/210

NPS

H [m

]

Qmin

0 10 20 30 40 50 60 70

70

0 4 8 12 16 20

0

5

10

15

20

25

30

012

0 10 20 30 40 50 60

70

0123

0 10 20 30 40 50 600

204060

345

4

80

Ø 138

Ø 138Ø 126

Ø 138

BL 40/140-4/2

BL 40/110-1,5/2

BL 40/130-3/2BL 40/120-2,2/2

BL 40/140-3/2

Ø 114Ø 104

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 40/140 -Wilo-CronoBloc-BL 40/110

NPS

H [m

]

Qmin

0 10 20 30 40 50 60

0 4 8 12 16 20

0

10

20

30

40

50

0246

0 10 20 30 40 50 600246

0 10 20 30 40 50 600

204060

810

8

80

70

70

70

Ø 170

Ø 170Ø 159

Ø 170

BL 40/170-7,5/2BL 40/160-5,5/2

BL 40/170-5,5/2

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 40/170 -Wilo-CronoBloc-BL 40/160

NPS

H [m

]

Qmin

Page 29: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

30 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-CronoBloc-BL

Wilo-CronoBloc-BL 40/180-7,5/2 - 40/220-15/2

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 40/250-22/2 - 40/270-30/2

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 50/110-3/2 - 50/140-7,5/2

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 50/150-5,5/2 - 50/170-11/2

Turaţia 2900 rot/min

0 5 10 15 20 25

0

10

20

30

40

50

60

70

048

0

5

10

0204060

121620

40 8060200

40 8060200

40 8060200

Ø 212

Ø 212Ø 203

Ø 212

BL 40/220-15/2BL 40/210-11/2

BL 40/220-11/2

BL 40/180-7,5/2

Ø 184

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 40/220 -Wilo-CronoBloc-BL 40/180

NPS

H [m

]

Qmin

15

80

0 5 10 15 20 25

0

20

40

60

80

100

120

048

0

10

20

0

20

40

121620

40 8060200

40 8060200

40 8060200

30

60

Ø 265

Ø 265

Ø 250

Ø 265

BL 40/270-30/2

BL 40/250-22/2

BL 40/270-22/2

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 40/270 -Wilo-CronoBloc-BL 40/250

NPS

H [m

]

Qmin

0 20 40 60 80 100

0 5 10 15 20 25 30 35

0

5

10

15

20

25

30

024

0 20 40 60 80 1000246

0 20 40 60 80 100

120

120

1200

204060

6810

8

80

Ø 135

BL 50/140-7,5/2BL 50/130-5,5/2

BL 50/120-3/2BL 50/120-4/2BL 50/110-3/2

Ø 135Ø 125

Ø 115Ø 105

Ø 135

BL 50/140-5,5/2

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 50/140 -Wilo-CronoBloc-BL 50/110

NPS

H [m

]

Qmin

L

0 20 40 60 80 100

0 5 10 15 20 25 30

0

10

20

30

40

50

0246

0 20 40 60 80 1000

4

8

0 20 40 60 80 1000

204060

810

12

80

Ø 173

BL 50/170-11/2BL 50/150-5,5/2 BL 50/150-7,5/2

Ø 173

Ø 153

Ø 173

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 50/170 -Wilo-CronoBloc-BL 50/150

NPS

H [m

]

Qmin

Page 30: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

31

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Pom

pe m

onob

loc

Curbe caracteristice Wilo-CronoBloc-BL

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Wilo-CronoBloc-BL 50/200-11/2 - 50/220-22/2

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 50/240-30/2 - 50/260-37/2

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 65/120-4/2 - 65/140-7,5/2

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 65/160-11/2 - 65/170-15/2

Turaţia 2900 rot/min

0 20 40 60 80 100

0 5 10 15 20 25 30 35

0

20

40

60

80

0

4

8

12

0 20 40 60 80 1000

10

0 20 40 60 80 100

120

120

1200

204060

16

20

20

80

Ø 217

BL 50/220-18,5/2

BL 50/220-22/2

Ø 217

Ø 217

Ø 196

BL 50/210-15/2

BL 50/200-11/2 BL 50/210-18,5/2

BL 50/200-15/2

Ø 206

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 50/220 -Wilo-CronoBloc-BL 50/200

NPS

H [m

]

Qmin

0 20 40 60 80 100

0 5 10 15 20 25 30 35

0

20

40

60

80

100

04812

0 20 40 60 80 1000

102030

0 20 40 60 80 100

120

120

1200

204060

1620

40

80

Ø 255

BL 50/260-37/2BL 50/240-30/2

Ø 255Ø 236

Ø 255

BL 50/260-30/2

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 50/260 -Wilo-CronoBloc-BL 50/240

NPS

H [m

]

Qmin

0 20 40 60 80 100 120

0 10 20 30 40

0

4

8

12

16

20

24

0

2

4

0 20 40 60 80 100 1200246

0 20 40 60 80 100 120

140

140

1400

204060

6

8

8

Ø 135

BL 65/140-7,5/2BL 65/130-5,5/2

Ø 135Ø 123

Ø 135

BL 65/120-4/2

80

Ø 114

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 65/140 -Wilo-CronoBloc-BL 65/120

NPS

H [m

]

Qmin

0 40 80 120 160

0 10 20 30 40 50

0

10

20

30

40

0

2

4

6

0 40 80 120 1600

5

10

0 40 80 120 1600

40

8

10

80

15

Ø 172

BL 65/170-15/2BL 65/160-11/2

Ø 172Ø 155

Ø 172

BL 65/170-11/2

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 65/170 -Wilo-CronoBloc-BL 65/160

NPS

H [m

]

Qmin

Page 31: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

32 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-CronoBloc-BL

Wilo-CronoBloc-BL 65/190-15/2 - 65/220-30/2

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 80/145-11/2 - 80/170-30/2

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 80/200-30/2 - 80/210-37/2

Turaţia 2900 rot/min

0 40 80 120 160 200

0 10 20 30 40 50 60

0

20

40

60

80

0

10

20

0 40 80 120 160 2000

10

20

0 40 80 120 160 2000

20406080

30

40

30

Ø 225

BL 65/220-30/2BL 65/210-22/2

Ø 225Ø 208

Ø 225

BL 65/210-18,5/2BL 65/190-15/2 BL 65/190-18,5/2

Ø 200

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 65/220 -Wilo-CronoBloc-BL 65/190

NPS

H [m

]

Qmin

0 50 100 150 200 250 300

0 20 40 60 80 100

0

10

20

30

40

0

4

8

12

0 50 100 150 200 250 3000

10

20

0 50 100 150 200 250 3000

40

16

20

30

80

Ø 175

BL 80/170-30/2BL 80/160-18,5/2

Ø 175Ø 164

Ø 175

BL 80/160-15/2

BL 80/150-15/2

Ø 155Ø 150

Ø 143

BL 80/165-22/2

BL 80/145-11/2

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 80/170 -Wilo-CronoBloc-BL 80/145

NPS

H [m

]

Qmin

0 50 100 150 200 2500

10

20

30

40

50

60

024

0 50 100 150 200 2500

102030

0 50 100 150 200 2500

204060

40

6810

40 60200

Ø 190

Ø 190Ø 180

Ø 190

BL 80/210-30/2

BL 80/200-30/2

80

BL 80/210-37/2

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 80/210 -Wilo-CronoBloc-BL 80/200

NPS

H [m

]

Qmin

Page 32: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

33

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Pom

pe m

onob

loc

Curbe caracteristice Wilo-CronoBloc-BL

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pompe monobloc Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Curbe caracteristice Wilo-CronoBloc-BL Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Wilo-CronoBloc-BL 32/150-0,37/4 - 32/170-0,75/4

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 32/210-1,1/4 - 32/220-1,5/4

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 40/150-0,55/4 - 40/170-1,1/4

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 40/210-1,5/4 - 40/220-2,2/4

Turaţia 1450 rot/min

0 5 10 15 20 250

2

4

6

8

10

12

0

1

2

0 5 10 15 20 250

0,2

0,4

0,6

0 5 10 15 20 250

20

40

60

4 620

3

4

0,8

Ø 175

Ø 175

Ø 164

Ø 17580

Ø 153

BL 32/160-0,55/4BL 32/150-0,37/4

BL 32/170-0,75/4

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 32/170 -Wilo-CronoBloc-BL 32/150

NPS

H [m

]

Qmin

0 5 10 15 20 250

4

8

12

16

20

0

2

4

0 5 10 15 20 250

0,5

1,0

0 5 10 15 20 250

20

40

1,5

6

8

60

4 620

Ø 225

BL 32/220-1,5/4

BL 32/210-1,1/4

Ø 225Ø 220

Ø 225

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 32/220 -Wilo-CronoBloc-BL 32/210

NPS

H [m

]

Qmin

0

2

4

6

8

10

12

00,40,8

0

0,4

0,8

0204060

1,21,62,0

80

20 40100 30

0 2 4 6 8 10 12

20 40100 30

1,2

Ø 174

BL 40/170-1,1/4BL 40/160-0,75/4

Ø 174Ø 164

Ø 174

BL 40/150-0,55/4

Ø 150

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 40/170 -Wilo-CronoBloc-BL 40/150

NPS

H [m

]

Qmin

20 40100 30

0

4

8

12

16

0

2

4

00,51,0

0204060

6

8

1,52,0

80

20 50100 30 40

20 50100 30 40

20 50100 30 40

Ø 212

BL 40/220-2,2/4

BL 40/210-1,5/4

Ø 212

Ø 208

Ø 212

0 4 8 12

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 40/220 -Wilo-CronoBloc-BL 40/210

NPS

H [m

]

Qmin

Page 33: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

34 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-CronoBloc-BL

Wilo-CronoBloc-BL 40/260-3/4 - 40/270-4/4

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 50/160-1,1/4 - 50/170-1,5/4

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 50/200-2,2/4 - 50/220-3/4

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 50/250-3/4 - 50/270-5,5/4

Turaţia 1450 rot/min

0

5

10

15

20

25

30

048

0123

0

20

40

121620

60

4

Ø 271

BL 40/270-4/4

BL 40/260-3/4

Ø 271

Ø 262

Ø 271

20 50100 30 40

20 50100 30 40

BL 40/270-3/4

20 50100 30 40

0 4 8 12

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 40/270 -Wilo-CronoBloc-BL 40/260

NPS

H [m

]

Qmin

8

0

2

4

6

8

10

12

0

1

2

0

0,5

1,0

0204060

3

4

1,5

80

12 160 4

Ø 174

BL 50/170-1,5/4

BL 50/160-1,1/4

Ø 174Ø 161

Ø 174

BL 50/170-1,1/4

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 50/170 -Wilo-CronoBloc-BL 50/160

NPS

H [m

]

Qmin

20 60100 30 40

20 60100 30 40

20 60100 30 40

50

50

50

0 5 10 15 20 25

0

4

8

12

16

20

0

2

4

0

1

2

0204060

3

80

6

8

Ø 222

BL 50/220-3/4

BL 50/200-2,2/4

Ø 222

Ø 208

Ø 222

BL 50/220-2,2/4

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 50/220 -Wilo-CronoBloc-BL 50/200

NPS

H [m

]

Qmin

20100 30 40

20100 30 40

20100 30 40

0 10 20 30 40 50 60 70

70

0 4 8 12 16 20

0

5

10

15

20

25

30

024

0 10 20 30 40 50 60

70

0

2

4

0 10 20 30 40 50 600

20

40

6810

6

60

Ø 267

BL 50/270-5,5/4BL 50/250-4/4

Ø 267Ø 250

Ø 267

BL 50/250-3/4

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 50/270 -Wilo-CronoBloc-BL 50/250

NPS

H [m

]Qmin

Page 34: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

35

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Pom

pe m

onob

loc

Curbe caracteristice Wilo-CronoBloc-BL

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Wilo-CronoBloc-BL 65/150-1,1/4 - 65/170-2,2/4

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 65/210-3/4 - 65/220-4/4

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 65/270-5,5/4

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 80/150-1,5/4 - 80/170-3/4

Turaţia 1450 rot/min

0 20 40 60 80 100

0 5 10 15 20 25 30 35

0

2

4

6

8

10

12

0

1

2

0 20 40 60 80 1000

1

0 20 40 60 80 100

120

120

1200

40

80

2

3

4

Ø 175

BL 65/160-1,5/4

BL 65/150-1,1/4

Ø 175

Ø 160

Ø 175

BL 65/170-2,2/4

Ø 150

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 65/170 -Wilo-CronoBloc-BL 65/150

NPS

H [m

]

Qmin

0 20 40 60 80 100 120

0 10 20 30 40

0

4

8

12

16

20

0

2

4

0 20 40 60 80 100 1200123

0 20 40 60 80 100 1200

204060

4

80

6

8

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

Ø 225

BL 65/210-3/4

Ø 225Ø 218

Ø 225

BL 65/220-4/4

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 65/220 -Wilo-CronoBloc-BL 65/210

NPS

H [m

]

Qmin

0 5 10 15 20 25

0

5

10

15

20

25

0123

0

2

4

0204060

45

6

80

Ø 258

BL 65/270-5,5/4

Ø 258

Ø 258

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 65/270

NPS

H [m

]

Qmin

Q[l/s]

Q[m³/h]

Q[m³/h]40 8060200

40 8060200

40 8060200

Q[m³/h]

0 20 40 60 80 100 1200

2

4

6

8

10

0

1

2

0 20 40 60 80 100 1200

1

2

0 20 40 60 80 100 1200

40

3

80

3

4

Ø 173

BL 80/170-3/4

Ø 173

Ø 173

BL 80/160-2,2/4BL 80/150-1,5/4

Ø 160Ø 144

30 4020100 Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 80/170 -Wilo-CronoBloc-BL 80/150

NPS

H [m

]

Qmin

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Page 35: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

36 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-CronoBloc-BL

Wilo-CronoBloc-BL 80/200-3/4 - 80/220-5,5/4

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 80/250-5,5/4 - 80/270-11/4

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 100/180-4/4 - 100/220-7,5/4

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 100/250-11/4 - 100/270-15/4

Turaţia 1450 rot/min

0 20 40 60 80 100 120

0 10 20 30 40

0

4

8

12

16

20

0

1

2

0 20 40 60 80 100 1200

2

4

0 20 40 60 80 100 1200

20406080

6

3

4

Ø 222

BL 80/200-4/4

Ø 222

Ø 222

BL 80/220-5,5/4

Ø 205

BL 80/200-3/4

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 80/220 -Wilo-CronoBloc-BL 80/200

NPS

H [m

]

Qmin

Q[l/s]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

0 40 80 120 160

0 10 20 30 40 50

0

5

10

15

20

25

30

024

0 40 80 120 1600

4

8

0 40 80 120 1600

204060

12

80

6810

Ø 272

BL 80/250-7,5/4

Ø 272

Ø 272

BL 80/270-11/4

Ø 252

BL 80/250-5,5/4

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 80/270 -Wilo-CronoBloc-BL 80/250

NPS

H [m

]

Qmin

Q[l/s]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

0 40 80 120 160 200

0 10 20 30 40 50 60

0

4

8

12

16

0

1

2

0 40 80 120 160 2000246

0 40 80 120 160 2000

204060

3

4

80

8

Ø 216

Ø 216

Ø 216

BL 100/220-7,5/4

Ø 197

BL 100/220-5,5/4

Ø 182

BL 100/200-5,5/4BL 100/180-4/4

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 100/220 -Wilo-CronoBloc-BL 100/180

NPS

H [m

]

Qmin

Q[l/s]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

0 50 100 150 200 2500

5

10

15

20

25

30

024

0 50 100 150 200 2500

5

10

0 50 100 150 200 2500

204060

6810

80

15

Ø 273

Ø 273

Ø 273

BL 100/270-15/4

Ø 252

BL 100/250-11/4

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 100/270 -Wilo-CronoBloc-BL 100/250

NPS

H [m

]

Qmin

Q[l/s]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

40 60200

Page 36: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

37

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Pom

pe m

onob

loc

Curbe caracteristice Wilo-CronoBloc-BL

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Wilo-CronoBloc-BL 100/300-18,5/4 - 100/340-30/4

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 125/190-5,5/4 - 125/220-11/4

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoBloc-BL 125/250-15/4 - 125/270-22/4

Turaţia 1450 rot/min

0 50 100 150 200 250 300

0 20 40 60 80 100

0

10

20

30

40

0

2

4

6

0 50 100 150 200 250 3000

10

20

0 50 100 150 200 250 3000

204060

30

80

8

10

Ø 333

Ø 333

Ø 333

BL 100/340-30/4

Ø 317

BL 100/320-22/4BL 100/300-18,5/4

BL 100/320-18,5/4

Ø 296

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 100/340 -Wilo-CronoBloc-BL 100/300

NPS

H [m

]

Qmin

Q[l/s]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

0 50 100 150 200 250 300

0 20 40 60 80 100

0

4

8

12

16

0

1

2

3

0 50 100 150 200 250 3000

4

8

12

0 50 100 150 200 250 3000

20406080

4

Ø 224

Ø 224

Ø 224

BL 125/220-11/4

Ø 200

BL 125/200-7,5/4BL 125/190-5,5/4

Ø 188

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 125/220 -Wilo-CronoBloc-BL 125/190

NPS

H [m

]

Qmin

Q[l/s]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

0 100 200 300 400

0 20 40 60 80 100 120

0

4

8

12

16

20

24

0

2

4

0 100 200 300 4000

10

0 100 200 300 4000

204060

6

8

20

80

Ø 272

Ø 272

Ø 272

BL 125/270-22/4

Ø 263

BL 125/260-18,5/4

BL 125/250-15/4

Ø 252

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 125/270 -Wilo-CronoBloc-BL 125/250

NPS

H [m

]

Qmin

Q[l/s]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Page 37: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

38 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-CronoBloc-BL

Pompe monobloc Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-CronoBloc-BL Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Planuri de bornePornire în stea Y Pornire în triunghi Δ

Este necesar un releu de protecţie a motorului, asigurat de beneficiar. Se va controla sensul de rotaţie!Pentru schimbarea sensului de rotaţie, se vor schimba două faze între ele.P2 ≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ΔP2 ≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ΔDupă îndepărtarea punţilor este posibilă pornirea în Δ Y.

L 2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

PEL 1 L 2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

PEL 1

Date tehnice motor (1450 rot/min.)

Intensitate nominală (cca) Factor de putere RandamentIN 3~400 V cos φ ηM

[A] –0,37 kW 1,06 0,78 0,65

0,55 kW 1,44 0,82 0,67

0,75 kW 1,91 0,81 0,72

1,1 kW 2,55 0,81 0,77

1,5 kW 3,40 0,81 0,79

2,2 kW 4,70 0,82 0,82

3 kW 6,40 0,82 0,83

4 kW 8,20 0,83 0,85

5,5 kW 11,40 0,81 0,86

7,5 kW 15,20 0,82 0,87

11 kW 21,50 0,84 0,89

15 kW 28,50 0,84 0,90

18,5 kW 35,50 0,83 0,91

22 kW 41,50 0,84 0,91

Motor - A se respecta datele înscrise pe plăcuţa de identificare!

Date tehnice motor (2900 rot/min.)

Intensitate nominală (cca) Factor de putere RandamentIN 3~400 V cos φ ηM

[A] –1,5 kW 3,25 0,85 0,79

2,2 kW 4,55 0,85 0,82

3 kW 6,10 0,85 0,84

4 kW 7,80 0,86 0,86

5,5 kW 10,40 0,89 0,86

7,5 kW 13,80 0,89 0,88

11 kW 20,00 0,88 0,90

15 kW 26,50 0,90 0,90

18,5 kW 32,00 0,91 0,91

22 kW 39,50 0,88 0,92

30 kW 53,00 0,89 0,92

37 kW 65,00 0,89 0,93

Motor - A se respecta datele înscrise pe plăcuţa de identificare!

Page 38: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

39

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Pom

pe m

onob

loc

Dimensiuni, greutăţi Wilo-CronoBloc-BL

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pompe monobloc Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Dimensiuni, greutăţi Wilo-CronoBloc-BL Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Desen de execuţie A

II Racord manometru R1/8; III Aerisire R1/8

i

II

II

III

a

x185

13545

DN

15

210-

260

l 1

b1 b2

b3

h 3

h 2

n 3

n x d L

h 1

8

Øg

qp 1

DN2

DN1

Ød

Øk

ØD

Dimensiuni, greutăţi (1450 rot/min.)

Wilo-CronoBloc-BL ... Diametru

nominal DimensiuniGreu-tate cca.

DN1 DN2 A b1 b2 b3 Øg h1 H2 H3 I l1max n3 P1 q x M[mm] [kg]

32/150-0,37/4 50 32 80 113 129 118 145 160 160 122 110 398 130 – 118 95 41

32/160-0,55/4 50 32 80 113 129 124 188 160 160 122 110 423 130 – 124 95 43

32/170-0,75/4 50 32 80 113 129 124 188 160 160 122 110 423 130 – 124 95 45

32/210-1,1/4 50 32 80 145 149 – 193 180 180 145 117 460 180 151 – 100 50

32/220-1,5/4 50 32 80 145 149 – 193 180 180 145 117 460 180 151 – 100 54

40/150-0,55/4 65 40 80 120 135 124 188 160 160 132 114 423 130 – 124 100 45

40/160-0,75/4 65 40 80 120 135 124 188 160 160 132 114 423 130 – 124 100 47

40/170-1,1/4 65 40 80 120 135 145 193 160 160 132 114 403 130 – 145 100 51

40/210-1,5/4 65 40 100 145 151 – 193 180 180 145 124 467 180 151 – 100 56

40/220-2,2/4 65 40 100 145 151 – 217 180 180 145 124 511 180 160 – 100 65

40/260-3/4 65 40 100 174 178 – 217 200 225 160 123 510 180 160 – 110 74

40/270-3/4 50 40 100 174 178 – 217 200 225 160 123 510 180 160 – 110 74

40/270-4/4 65 40 100 174 178 – 232 200 225 160 123 588 180 178 – 110 81

50/160-1,1/4 65 50 100 127 147 145 193 160 180 152 122 471 130 – 145 120 52

50/170-1,1/4 65 50 100 127 147 145 193 160 180 152 122 471 130 – 145 120 52

50/170-1,5/4 65 50 100 127 147 149 193 160 180 152 122 471 130 – 149 120 56

50/200-2,2/4 65 50 100 153 172 – 217 180 200 159 124 511 180 160 – 110 68

50/220-2,2/4 65 50 100 153 172 – 217 180 200 159 124 511 180 160 – 110 68

50/220-3/4 65 50 100 153 172 – 217 180 200 159 124 511 180 160 – 110 71

50/250-3/4 65 50 100 174 186 – 217 200 225 179 131 518 180 160 – 110 78

50/250-4/4 65 50 100 174 186 – 232 200 225 179 131 596 180 178 – 110 84

65/150-1,1/4 80 65 100 136 162 145 193 160 200 155 130 479 130 – 145 120 60

65/160-1,5/4 80 65 100 136 162 149 193 160 200 155 130 479 130 – 149 120 64

65/170-2,2/4 80 65 100 136 162 156 217 160 200 155 130 523 130 – 156 120 75

65/210-3/4 80 65 100 156 181 – 217 200 225 170 139 525 180 160 – 120 76

65/220-4/4 80 65 100 156 181 – 232 200 225 170 139 603 180 178 – 120 76

Page 39: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

40 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-CronoBloc-BL

80/150-1,5/4 100 80 125 160 196 149 193 180 225 178 137 486 130 – 149 135 74

80/160-2,2/4 100 80 125 160 196 156 217 180 225 178 137 530 130 – 156 135 86

80/170-3/4 100 80 125 160 196 156 217 180 225 178 137 530 130 – 156 135 88

80/200-3/4 100 80 125 170 197 – 217 200 250 178 143 530 182 178 – 120 86

80/200-4/4 100 80 125 170 197 – 232 200 250 178 143 608 180 178 – 120 92

100/180-4/4 125 100 125 176 211 – 232 200 280 196 156 621 180 178 – 120 96

Dimensiuni, greutăţi (1450 rot/min.)

Wilo-CronoBloc-BL ... Diametru

nominal DimensiuniGreu-tate cca.

DN1 DN2 A b1 b2 b3 Øg h1 H2 H3 I l1max n3 P1 q x M[mm] [kg]

Dimensiuni, greutăţi (2900 rot/min.)

Wilo-CronoBloc-BL ... Diametru

nominal DimensiuniGreu-tate cca.

DN1 DN2 A b1 b2 b3 Øg h1 H2 H3 I l1max n3 P1 q x M[mm] [kg]

32/140-2,2/2 50 32 80 113 129 149 193 160 160 122 110 463 130 – 149 95 52

32/150-3/2 50 32 80 113 129 156 217 160 160 122 110 506 130 – 156 95 61

32/160-4/2 50 32 80 113 129 168 232 160 160 122 110 584 130 – 168 95 68

40/110-1,5/2 65 40 80 101 119 145 193 160 140 111 114 461 130 – 145 100 42

40/120-2,2/2 65 40 80 101 119 149 193 160 140 111 114 461 130 – 149 100 46

40/130-3/2 65 40 80 101 119 156 217 160 140 111 114 505 130 – 156 100 57

40/140-3/2 65 40 80 101 119 156 217 160 140 111 114 505 130 – 156 100 57

40/140-4/2 65 40 80 101 119 168 232 160 140 111 114 583 130 – 168 100 64

50/110-3/2 65 50 100 111 133 156 217 160 160 124 121 512 130 – 156 110 61

50/120-3/2 65 50 100 111 133 156 217 160 160 124 121 512 130 – 156 110 61

50/120-4/2 65 50 100 111 133 168 232 160 160 124 121 590 130 – 168 110 68

65/120-4/2 80 65 100 123 151 168 232 160 180 155 127 595 130 – 168 120 74

Page 40: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

41

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Pom

pe m

onob

loc

Dimensiuni, greutăţi Wilo-CronoBloc-BL

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pompe monobloc Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Dimensiuni, greutăţi Wilo-CronoBloc-BL Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Desen de execuţie B

II Racord manometru R1/8; III Aerisire R1/8

II

iII

a l1

b1 b2

h 3

p 1 h 2

n 2

b 4d 1

h 1

m1

m2

n 1

III x

Øg

Ød

Ln x d

Øk

ØD

DN

1Øa

DN2

DN1

Dimensiuni, greutăţi (1450 rot/min.)

Wilo-CronoBloc-BL ... Diametru

nominal DimensiuniGreu-tate cca.

DN1 DN2 A Ø a1 b1 b2 b4 d1 Øg h1 H2 H3 I l1max m1 m2 n1 n2 P1 x M

[mm] [kg]50/270-5,5/4 65 50 100 300 174 186 53 12 279 132 225 179 306 652 140 180 216 256 188 110 99

65/270-5,5/4 80 65 100 300 184 203 53 12 279 132 250 196 304 650 140 180 216 256 188 115 106

80/220-5,5/4 100 80 125 300 170 197 53 12 279 132 250 178 318 664 140 180 216 256 188 120 106

80/250-5,5/4 100 80 125 300 192 218 53 12 279 132 280 199 309 655 140 180 216 256 188 120 113

80/250-7,5/4 100 80 125 300 192 218 53 12 323 132 280 199 309 696 178 218 216 256 188 120 121

80/270-11/4 100 80 125 350 192 218 60 15 323 160 280 199 369 778 210 256 254 300 250 120 157

100/200-5,5/4 125 100 125 300 176 211 53 12 279 132 280 196 331 677 140 180 216 256 188 120 111

100/220-5,5/4 125 100 125 300 176 211 53 12 279 132 280 196 331 677 140 180 216 256 188 120 111

100/220-7,5/4 125 100 125 300 176 211 53 12 323 132 280 196 331 718 178 218 216 256 188 120 119

100/250-11/4 125 100 140 350 200 232 60 15 323 160 280 222 383 792 210 256 254 300 250 130 173

100/270-15/4 125 100 140 350 200 232 60 15 370 160 280 222 383 835 254 300 254 300 250 130 185

100/300-18,5/4 125 100 140 350 265 297 70 15 370 180 315 248 417 898 241 287 279 339 294 140 250

100/320-18,5/4 125 100 140 350 265 297 70 15 370 180 315 248 417 898 241 287 279 339 294 140 250

100/320-22/4 125 100 140 350 265 297 70 15 370 180 315 248 417 926 279 325 279 339 294 140 270

100/340-30/4 125 100 140 400 265 297 83 19 415 200 315 248 429 986 305 355 318 388 306 140 306

125/190-5,5/4 150 125 140 300 235 279 53 12 279 132 355 256 343 689 140 180 216 256 188 140 128

125/200-7,5/4 150 125 140 300 235 279 53 12 323 132 355 256 343 730 178 218 216 256 188 140 136

125/220-11/4 150 125 140 350 235 279 60 15 323 160 355 256 404 813 210 256 254 300 250 140 170

125/250-15/4 150 125 140 350 235 279 60 15 370 160 355 256 419 871 254 300 254 300 250 140 231

125/260-18,5/4 150 125 140 350 235 279 70 15 370 180 355 256 432 913 241 287 279 339 294 140 259

125/270-22/4 150 125 140 350 235 279 70 15 370 180 355 256 432 941 279 325 279 339 294 140 269

Page 41: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

42 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-CronoBloc-BL

Dimensiuni, greutăţi (2900 rot/min.)

Wilo-CronoBloc-BL ... Diametru

nominal DimensiuniGreu-tate cca.

DN1 DN2 A Ø a1 b1 b2 b4 d1 Øg h1 H2 H3 I l1max m1 m2 n1 n2 P1 x M

[mm] [kg]32/170-5,5/2 50 32 80 325 113 129 53 12 279 132 160 122 284 630 140 180 216 256 188 95 78

32/210-7,5/2 50 32 80 325 145 149 53 12 279 132 180 145 292 638 140 180 216 256 188 100 92

32/220-11/2 50 32 80 350 145 149 60 15 323 160 180 145 352 761 210 256 254 300 250 100 123

40/160-5,5/2 65 40 80 325 120 135 53 12 279 132 160 132 285 631 140 180 216 256 188 100 83

40/170-5,5/2 65 40 80 325 120 135 53 12 279 132 160 132 285 631 140 180 216 256 188 100 84

40/170-7,5/2 65 40 80 325 120 135 53 12 279 132 160 132 285 631 140 180 216 256 188 100 93

40/180-7,5/2 65 40 100 325 145 151 53 12 279 132 180 145 299 645 140 180 216 256 188 100 94

40/210-11/2 65 40 100 350 145 151 60 15 323 160 180 145 359 768 210 256 254 300 250 100 125

40/220-11/2 65 40 100 350 145 151 60 15 323 160 180 145 359 768 210 256 254 300 250 100 125

40/220-15/2 65 40 100 350 145 151 60 15 323 160 180 145 359 768 210 256 254 300 250 100 136

40/250-22/2 65 40 100 350 174 178 70 15 415 180 225 160 373 854 241 287 279 339 294 110 191

40/270-22/2 50 40 100 350 174 178 70 15 370 180 225 160 373 854 241 287 279 339 294 110 191

40/270-30/2 65 40 100 400 174 178 83 19 415 200 225 160 402 959 305 355 318 388 306 110 239

50/130-5,5/2 65 50 100 325 111 133 53 12 279 132 160 124 296 642 140 180 216 256 188 110 77

50/140-5,5/2 65 50 100 300 111 133 53 12 279 132 160 124 296 642 140 180 216 256 188 110 77

50/140-7,5/2 65 50 100 325 111 133 53 12 279 132 160 124 296 642 140 180 216 256 188 110 85

50/150-5,5/2 65 50 100 325 127 147 53 12 279 132 180 152 293 639 140 180 216 256 188 120 85

50/150-7,5/2 65 50 100 325 127 147 53 12 279 132 180 152 293 639 140 180 216 256 188 120 95

50/170-11/2 65 50 100 350 127 147 60 15 323 160 180 152 362 771 210 256 254 300 250 120 117

50/200-11/2 65 50 100 350 153 172 60 15 323 160 200 159 359 768 210 256 254 300 250 110 129

50/200-15/2 65 50 100 350 153 172 60 15 323 160 200 159 359 768 210 256 254 300 250 110 140

50/210-15/2 65 50 100 350 153 172 60 15 323 160 200 159 359 768 210 256 254 300 250 110 140

50/210-18,5/2 65 50 100 350 153 172 60 15 323 160 200 159 359 811 254 300 254 300 250 110 153

50/220-18,5/2 65 50 100 350 153 172 60 15 370 160 200 159 359 811 254 300 254 300 250 110 153

50/220-22/2 65 50 100 350 153 172 70 15 415 180 200 159 372 853 241 287 279 339 294 110 175

50/240-30/2 65 50 100 400 174 186 83 19 415 200 225 179 410 967 305 355 318 388 306 110 244

50/260-30/2 65 50 100 400 174 186 83 19 415 200 225 179 410 967 305 355 318 388 306 110 244

50/260-37/2 65 50 100 400 174 186 83 19 415 200 225 179 410 967 305 355 318 388 306 110 267

65/130-5,5/2 80 65 100 325 123 151 53 12 279 132 180 155 301 647 140 180 216 256 188 120 83

65/140-7,5/2 80 65 100 325 123 151 53 12 279 132 180 155 301 647 140 180 216 256 188 120 91

65/160-11/2 80 65 100 350 136 162 60 15 323 160 200 155 370 779 210 256 254 300 250 120 125

65/170-11/2 80 65 100 350 136 162 60 15 323 160 200 155 370 822 210 256 254 300 250 120 125

65/170-15/2 80 65 100 350 136 162 60 15 323 160 200 155 370 779 210 256 254 300 250 120 138

65/190-15/2 80 65 100 350 156 181 60 15 323 160 225 170 374 826 210 256 254 300 250 120 144

65/190-18,5/2 80 65 100 350 156 181 60 15 323 160 225 170 374 826 254 300 254 300 250 120 157

65/210-18,5/2 80 65 100 350 156 181 60 15 370 160 225 170 374 826 254 300 254 300 250 120 157

65/210-22/2 80 65 100 350 156 181 70 15 415 180 225 170 387 868 241 287 279 339 294 120 180

65/220-30/2 80 65 100 400 156 181 83 19 415 200 225 170 399 956 305 355 318 388 306 120 234

80/145-11/2 100 80 125 350 160 196 60 15 323 160 225 178 377 786 210 256 254 300 250 135 136

80/150-15/2 100 80 125 350 160 196 60 15 323 160 225 178 377 786 210 256 254 300 250 135 149

80/160-15/2 100 80 125 350 160 196 60 15 323 160 225 178 377 786 210 256 254 300 250 135 149

80/160-18,5/2 100 80 125 350 160 196 60 15 323 160 225 178 377 829 254 300 254 300 250 135 166

Page 42: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

43

Pompe monoblocPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Pom

pe m

onob

loc

Dimensiuni, greutăţi Wilo-CronoBloc-BL

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

80/165-22/2 100 80 125 350 160 196 70 15 415 180 225 178 390 871 241 287 279 339 294 135 181

80/170-30/2 100 80 125 400 160 196 83 19 415 200 225 178 402 959 305 355 318 388 306 135 236

80/200-30/2 100 80 125 400 170 197 83 19 415 200 250 178 403 960 305 355 318 388 306 120 244

80/210-30/2 100 80 125 400 170 197 83 19 415 200 250 178 403 960 305 355 318 388 306 120 244

80/210-37/2 100 80 125 400 170 197 83 19 415 200 250 178 403 960 305 355 318 388 306 120 267

Dimensiuni, greutăţi (2900 rot/min.)

Wilo-CronoBloc-BL ... Diametru

nominal DimensiuniGreu-tate cca.

DN1 DN2 A Ø a1 b1 b2 b4 d1 Øg h1 H2 H3 I l1max m1 m2 n1 n2 P1 x M

[mm] [kg]

Dimensiune flanşă (aspiraţie)

Wilo-CronoBloc-BL ...

Diametru nominal Dimensiuni flanşă pompăDN1 Ø D1 Ø k1 n x dL1

[mm] [St. x mm]32... 50 165 99 125 4 x 19

40... 65 185 118 145 4 x 19

50... 65 185 118 145 4 x 19

65... 80 200 132 160 8 x 19

80... 100 220 156 180 8 x 19

100... 125 250 184 210 8 x 19

125... 150 285 211 240 8 x 23

Dimensiunile flanşelor pompei - conform EN 1092-2 PN 16; n = nr. de găuri

Dimensiuni flanşă (refulare)

Wilo-CronoBloc-BL ...

Diametru nominal Dimensiuni flanşă pompăDN2 Ø d2 Ø k2 n x dL2

[mm] [St. x mm]32... 32 140 76 100 4 x 19

40... 40 150 84 110 4 x 19

50... 50 165 99 125 4 x 19

65... 65 185 118 145 4 x 19

80... 80 200 132 160 8 x 19

100... 100 220 156 180 8 x 19

125... 125 250 184 210 8 x 19

Dimensiunile flanşelor pompei - conform EN 1092-2 PN 16; n = nr. de găuri

Page 43: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

44 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Gama de producţie

Pompe standard Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Gama de producţie Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Seria constructivă: Wilo-CronoNorm-NL

>ModelPompă cu placă de bază cu aspiraţie axială, conform EN 733 (înainte DIN 24255) şi ISO 5199

>Domenii de utilizare• Pomparea apei curate sau cu cantitate redu-

să de impurităţi (max. 20 ppm) fără substan-ţe solide pentru circulaţie, transfer şi pom-pare.

• Pomparea agentului termic conform VDI 2035, a amestecurilor apă/glicol, a apei de răcire, a apei reci şi industriale

• Utilizarea în instalaţiile comunale de alimen-tare cu apă, irigaţii agricole, tehnica instala-ţiilor, aplicaţii industriale generale, centrale etc.

Seria constructivă: Wilo-VeroNorm NPG

>ModelPompă centrifugală de joasă presiune, mo-noetajată, montată pe placă de bază

>Domenii de utilizare• Pomparea agentului termic conform VDI

2035, a amestecului apă/glicol, a apei de ră-cire, a apei reci şi a apei industriale

• Utilizarea în instalaţiile comunale de alimen-tare cu apă, irigaţii agricole, tehnica instala-ţiilor, aplicaţii industriale generale, centrale etc.

Page 44: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

45

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Gama de producţie

Pom

pe s

tand

ard

Pompe standard Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Gama de producţie Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Seria constructivă: Wilo-CronoNorm-NL

> Caracteristici speciale/avantajele produsului• Etanşare mecanică Burgmann cu cameră de etanşare conică• Element de protecţie a arborelui, de firmă• Racorduri SPM pentru senzori de trepidaţie şi de temperatură• Săgeată de încovoiere conform DIN ISO 5199• Rulmenţi radiali cu lubrifiere permanentă, dimensionaţi cu toleranţă mare (model 2Z

> Pentru mai multe informaţii, vezi:• Indicaţii privind alegerea . . . . . . . . . . • Date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Descrierea gamelor de producţie. . . • Curbe caracteristice . . . . . . . . . . . . . . • Planuri de borne, date tehnice motor• Dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . .

Pag.61820222324

Seria constructivă: Wilo-VeroNorm NPG

> Caracteristici speciale/avantajele produsului• Utilizare pentru temperaturi de până la 140°C• Model back pull out• Extensie a gamei de producţie DIN EN 733

> Pentru mai multe informaţii, vezi:• Indicaţii privind alegerea . . . . . . . . . . • Date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Descrierea gamelor de producţie. . . • Curbe caracteristice . . . . . . . . . . . . . . • Dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . .

Pag.6948897103

Page 45: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

46 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Seria Descriere Wilo-CronoNorm-NL

Pompe standard Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Seria Descriere Wilo-CronoNorm-NL Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

ModelPompă cu placă de bază cu aspiraţie axială, conform EN 733 (înainte DIN 24255) şi ISO 5199

Domenii de utilizare• Pomparea apei curate sau cu cantitate redusă de impurităţi (max.

20 ppm) fără substanţe solide pentru circulaţie, transfer şi pompare.• Pomparea agentului termic conform VDI 2035, a amestecurilor apă/

glicol, a apei de răcire, a apei reci şi industriale• Utilizarea în instalaţiile comunale de alimentare cu apă, irigaţii agrico-

le, tehnica instalaţiilor, aplicaţii industriale generale, centrale etc.

Obiectul livrării• Pompă cu terminaţia arborelui liberă sau• Pompă cu placă de bază, cuplaj şi apărătoare cuplaj, fără motor sau• pompă montată complet pe placa debază, cu electromotor• Carcasa: EN-GJL 250 - fontă cenuşie; Rotor: EN-GJL 250 - fontă ce-

nuşie sau CC480K-GS-bronz; Etanşare mecanică sau presetupă; cu-plaj standard sau cuplaj demontabil

• Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

Codul tipului

Caracteristici speciale/avantajele produsului• Etanşare mecanică Burgmann cu cameră de etanşare conică• Element de protecţie a arborelui, de firmă• Racorduri SPM pentru senzori de trepidaţie şi de temperatură• Săgeată de încovoiere conform DIN ISO 5199• Rulmenţi radiali cu lubrifiere permanentă, dimensionaţi cu toleranţă

mare (model 2Z)

Materiale• Carcasa pompei

- Spirală din fontă cenuşie cu sistem antivârtej- cu ştuţ de aspiraţie dispus axial şi ştuţ de refulare radial şi picioare

de montaj din fontă turnată.

- Dimensiuni şi hidraulică conform DIN EN 733.- Flanşa PN 16 conform DIN 2533 (DN 200 - PN 10/DIN 2532).

• Etanşare mecanică standard AQ1EGG pentru apă cu o temperatură maximă de 120 °C

• Presetupă pentru apă cu o temperatură maximă de 110 °C

Descriere/Construcţie• Pompă centrifugă de joasă presiune monoetajată montată pe o placă

de bază având aspiraţia axială, refularea radială, suport pentru rul-menţi şi cuplaj flexibil

• Cuplajele lungi, demontabile pot fi livrate opţional şi oferă posibilita-tea ca motorul să rămână fix la montarea/demontarea rotorului

• Săgeata de încovoiere a axului corespunde normelor ISO 5199

Exemplu BL 40/160-4/2

BL Pompă monobloc

40 Diametru nominal în DN

160 Diametru nominal al rotorului

4 Putere nominală a motorului P2 în kW

2 Nr. poli

Page 46: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

47

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Seria Descriere Wilo-CronoNorm-NL

Pom

pe s

tand

ard

Pompe standard Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Seria Descriere Wilo-CronoNorm-NL Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

22

3

4

5

10

20

30

40

50

60

80 250

200

150

100

80

60

40

30

20

10

3 4

10

5 10 20 30 50 100 200 500 1000

H[m] H[ft]Imp[gpm]

Q[m3/h]

20 40 60 80 100 200 400 600 1000 2000 3000

32/125

32/160

32/200

32/250 40/250

100/250

80/250

80/200

40/315 50/315

80/400

Extensions

40/125

32/200B

32/160B

40/200

40/160

50/160

80/160

65/160

100/160

100/400

125/ 400

150/ 400

50/200 65/

200

65/315

80/315

100/ 315

125/315

150/315

50/250

65/250

100/200

125/200

125/250

150/250

150/200

65/12550/125

Wilo-CronoNorm-NL1450 1/min

210

20

30

50

300

150

100

80

60

40

3 4

10

5 10 20 30 50 100 200 500 1000

H[m] H[ft]Imp[gpm]

Q[m3/h]40 300

20 40 60 80 100 200 400 600 1000 2000 3000

200

400

450

40

100

32/125

32/160

32/200

32/250 40/250 50/250 65/250

40/315 50/315

32/200B

40/200

50/200

80/200

65/200

32/160B

40/160

80/160

100/250

80/250

50/160

65/160

65/125

100/160

125/250

100/200

50/12540/125

Wilo-CronoNorm-NL2900 1/min

Page 47: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

48 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Seria Descriere Wilo-CronoNorm-NL

Pompe standard Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Seria Descriere Wilo-CronoNorm-NL Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Limite recomandate pentru dimensionare

Wilo-CronoNorm-NL ...

Factor Qmin Factor Qmax

DN Ød– [mm]

32/125 0,3 1,2

32/160 0,3 1,2

32/160B 0,3 1,2

32/200 0,3 1,2

32/200B 0,3 1,2

32/250 0,3 1,1

40/125 0,3 1,2

40/160 0,3 1,2

40/200 0,3 1,2

40/250 0,3 1,1

40/315 0,3 1,1

50/125 0,3 1,2

50/160 0,3 1,2

50/200 0,3 1,1

50/250 0,3 1,2

50/315 0,3 1,2

65/125 0,3 1,2

65/160 0,3 1,2

65/200 0,3 1,2

65/250 0,3 1,1

65/315 0,3 1,2

80/160 0,3 1,2

80/200 0,3 1,2

80/250 0,3 1,2

80/315 0,3 1,2

80/400 0,3 1,2

100/160 0,5 1,2

100/200 0,5 1,2

100/250 0,5 1,1

100/315 0,3 1,2

100/400 0,3 1,2

125/200 0,5 1,2

125/250 0,5 1,2

125/315 0,3 1,2

125/400 0,3 1,2

150/200 0,5 1,1

150/250 0,3 1,1

150/315 0,3 1,2

150/400 0,3 1,2

Page 48: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

49

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Seria Descriere Wilo-CronoNorm-NL

Pom

pe s

tand

ard

Pompe standard Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Seria Descriere Wilo-CronoNorm-NL Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Vedere în secţiune

987 6 5 1110 122 3 14

1 Motor 4 Cuplaj lung 7 Rotor hidraulic 10 Suportul rulmentului

2 Cuplaj 5 Arbore 8 Carcasă pompă 11 Rulment

3 Protecţie cuplă 6 Etanşare mecanică 9 Capacul carcasei 12 Placa de bază

Page 49: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

50 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Date tehnice Wilo-CronoNorm-NLPompe standard Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Date tehnice Wilo-CronoNorm-NL Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Wilo-CronoNorm-NL

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) •Apă de răcire şi apă rece •Amestecuri apă-glicol (la 20-40 % vol de glicol şi temperatura agentului termic ≤40 °C)

•(până la 10 % glicol: necesar verificare putere;

până la 50% glicol: etanşare mecanică, la cerere)

Domeniul de utilizare admis

Presiune de lucru max. la temperatură agent +120°C [bar]

16 (tip 32-125 până la 80-315)10 (tip 80-400 până la 150-400)

presiune maximă intrare pe aspiraţie, DN 200 [bar] 10

Domeniu de temperatură [°C] -20 până la +120 (agenţi termici cu etanşare mecanică)

Temperatură ambiantă max.: [°C] 40

Racorduri

Diametre nominale racord DN aspiraţie: 65-500 (diametre mai mari la comandă specială)pe refulare: 50-400 (diametre nominale mai mari, la cerere)

Flanşa (conform EN 1092-2) PN 16 (până la diametru nominal DN 150) PN10 (diametru nominal DN 200)

Materiale

Carcasă pompă EN-GJL--250

Piesă intermediară EN-GJL--250

Rotor (standard) EN-GJL-250

Rotor - model special Bronz CuSn8

Ax pompă X30Cr13

Etanşare mecanică AQ1EGG (carbon/carbid silicos/EPDM)

Alte etanşări mecanice la cerere (în funcţie de agentul termic)

Presetupă fără răcire Model fără preţ suplimentar

Racord electric

Domeniul turaţiei [rot/min] 1450/2900

Interval de turaţii (model special contra cost) [rot/min] 950

Motorul şi sistemul electronic

Motor standard fabricaţie IEC •West European proprietary product Model special, cu preţ suplimentar

Tip de protecţie IP 55

Clasa de izolaţie F

Termistor •Releu pentru termistori, necesar

Protecţia motorului asigurată de către beneficiar –(trebuie pus la dispoziţie de beneficiar)

Clasa de eficienţă energetică EFF 2 (EFF1, la cerere, contra cost)

Page 50: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

51

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Date tehnice Wilo-CronoNorm-NL

Pom

pe s

tand

ard

Reglarea turaţiei Regulatoare Wilo, convertizor extern de frecvenţă (contra cost)

Bobinajul motorului de până la 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Bobinajul motorului de peste 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz

Alte tensiuni/frecvenţe Model special, cu preţ suplimentar

Pornire directă Model special, cu preţ suplimentar

Modele anti-ex Model special, cu preţ suplimentar

• = există, – = nu există

Wilo-CronoNorm-NL

Page 51: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

52 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (2-poli)

Pompe standard Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (2-poli) Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Wilo-CronoNorm-NL 32/125

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 32/160

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 32/160B

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 32/200

Turaţia 2900 rot/min

Q[m³/h]0 5 10 15 20 25

Q[l/s]0 2 4 6

Q[Igpm]0 20 40 60 80

Q[l/min]0 100 200 300 400

H[m]

0

5

10

15

20

25

30

H[ft]

0

20

40

60

80

100

[m]

0246

[ft]

NPSH

05101520

Q[m³/h]0 5 10 15 20 25

P2[kW]

0

0,5

1,0

1,5

2,0P2[hp]

0

1

2

50

55

60

60

Ø 130

Ø 110

62,6%

Ø 130

Ø 100

Ø 120

Ø 140

Ø 100

Ø 120

Ø 140

Wilo-CronoNorm-NL 32/1252900 1/min

55

Ø 110

4 5 6

Q[m³/h]0 4 8 12 16 20

Q[l/s]0 1 2 3

Q[Igpm]0 20 40 60

Q[l/min]0 50 100 150 200 250 300

H[m]

0

10

20

30

40

50

H[ft]

0

40

80NPSH

120

160

[m]

0

2

4

6

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 4 8 12 16 20

P2[kW]

0

1

2

3

4P2[hp]

0

2

4

35 4345

45

4749

49

Ø 140

Ø 130

Ø 150Ø 160

Ø 168Ø 175

Ø 175

Ø 168Ø 160

Ø 150Ø 140

Ø 130

Ø 175

51%50

50

40

Wilo-CronoNorm-NL 32/1602900 1/min

Q[m³/h]0 10 20 30 40

Q[l/s]0 2 4 6 8 10 12

Q[Igpm]

NPSH

0 40 80 120

Q[l/min]0 200 400 600

H[m]

0

10

20

30

40

50

H[ft]

0

40

80

120

160

[m]

0

2

4

6

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 10 20 30 40

P2[kW]

0

1

2

3

4

P2[hp]

0

2

4

6

45 50

50

5858

58,7%

Wilo-CronoNorm-NL 32/160 B2900 1/min

Ø 130

Ø 168

Ø 150

Ø 175

Ø 140

Ø 160

Ø 168Ø 160

Ø 150Ø 140

Ø 130

Ø 175

53

5355

55

57

57

4 5 6

Q[m³/h]0 4 8 12 16 20

Q[l/s]0 1 2 3

Q[Igpm]

NPSH

0 20 40 60

Q[l/min]0 50 100 150 200 250 300

H[m]

0

10

20

30

40

50

60

70

H[ft]

0

40

80

120

160

200

240

[m]

0246

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 4 8 12 16 20

P2[kW]

0

2

4

6

P2[hp]

0

2

4

6

8

44%

Ø 214Ø 207

Ø 200Ø 190

Ø 180Ø 170

Ø 190Ø 180

Ø 214

Ø 200Ø 207

Ø 170

25 30 35 3840

40

42

42

Wilo-CronoNorm-NL 32/2002900 1/min

Page 52: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

53

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (2-poli)

Pom

pe s

tand

ard

Wilo-CronoNorm-NL 32/200B

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 32/250

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 40/125

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 40/160

Turaţia 2900 rot/min

Q[m³/h]0 10 20 30 40

Q[l/s]0 2 4 6 8 10 12

Q[Igpm]0 40 80 120

Q[l/min]0 200 400 600

H[m]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

H[ft]

NPSH

0

40

80

120

160

200

240

[m]

0

2

4

6

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 10 20 30 40

P2[kW]

0

2

4

6

8P2[hp]

0

4

8

50

Ø 207Ø 200

Ø 190Ø 180

Ø 170

Ø 214

Ø 170

Ø 190

Ø 214

Ø 180

Ø 207Ø 200

4045 50 54 58

58

60

60

61,6%

Wilo-CronoNorm-NL 32/200 B2900 1/min

Q[m³/h]0 4 8 12 16 20

Q[l/s]0 1 2 3 4 5 6

Q[Igpm]0 20 40 60

Q[l/min]0 100 200 300

H[m]

0

20

40

60

80

100

H[ft]

NPSH

0

50

100

150

200

250

300

350

[m]

0

4

8

12

[ft]

010203040

Q[m³/h]0 4 8 12 16 20

P2[kW]

0

4

8

12

P2[hp]

0

4

8

12

16

20 28 32

Ø 235

35,9%

Ø 215

Ø 245

Ø 225Ø 235

Ø 255

Ø 245

Ø 225Ø 215

Ø 255

2325 30

Wilo-CronoNorm-NL 32/2502900 1/min

Q[m³/h]0 10 20 30 40

Q[l/s]0 2 4 6 8 10 12

Q[Igpm]0 40 80 120

Q[l/min]0 200 400 600

H[m]

0

5

10

15

20

25

30

H[ft]

NPSH

0

20

40

60

80

100

[m]

0246

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 10 20 30 40

P2[kW]

0

1

2

3

P2[hp]

0

1

2

3

4

50 55 60

60

65

65

69%

Ø 130

Ø 120

Ø 110

Ø 100

Ø 140

68

68

45

5055

Ø 100

Ø 140

Ø 120Ø 130

Ø 110

Wilo-CronoNorm-NL 40/1252900 1/min

Q[m³/h]0 10 20 30 40 50 60

Q[l/s]0 4 8 12 16

Q[Igpm]0 50 100 150 200

Q[l/min]0 200 400 600 800 1000

H[m]

0

10

20

30

40

50

H[ft]

NPSH

0

40

80

120

160

[m]

0

2

4

6

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 10 20 30 40 50 60

P2[kW]

0

2

4

6

8P2[hp]

0

4

8

50 55 60

69,1%

60

63

68

68

Ø 168Ø 160

Ø 150Ø 140

Ø 130

Ø 175

63 65

65

Ø 160

Ø 140Ø 130

Ø 175Ø 168

Ø 150

Wilo-CronoNorm-NL 40/1602900 1/min

Page 53: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

54 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (2-poli)

Wilo-CronoNorm-NL 40/200

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 40/250

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 40/315

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 50/125

Turaţia 2900 rot/min

Q[m³/h]0 10 20 30 40 50 60

Q[l/s]0 4 8 12 16

Q[Igpm]0 50 100 150 200

Q[l/min]0 200 400 600 800 1000

H[m]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

H[ft]

NPSH

0

40

80

120

160

200

240

[m]

0

2

4

6

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 10 20 30 40 50 60

P2[kW]

0

4

8

12

16P2[hp]

0

5

10

15

20

65

7070

Ø 207Ø 200

Ø 190Ø 180

Ø 170

Ø 214

5055 60 6570,8%

60

Ø 200

Ø 170

Ø 190Ø 180

Ø 207Ø 214

Wilo-CronoNorm-NL 40/2002900 1/min

68

Q[m³/h]0 10 20 30 40

Q[l/s]0 2 4 6 8 10 12

Q[Igpm]0 40 80 120

Q[l/min]0 200 400 600

H[m]

0

20

40

60

80

100

H[ft]

0

50

100

150

200

250

300

350

[m]

0

4

8

12

[ft]

NPSH

010203040

Q[m³/h]0 10 20 30 40

P2[kW]

0

4

8

12

16P2[hp]

0

5

10

15

20

30 35 40 45 48

Ø 215

51%

Ø 255

Wilo-CronoNorm-NL 40/2502900 1/min

45

Ø 245Ø 235

Ø 225

50

50

Ø 225Ø 215

Ø 235

Ø 255Ø 245

Q[m³/h]0 10 20 30 40

Q[l/s]0 2 4 6 8 10 12

Q[Igpm]0 40 80 120

Q[l/min]0 200 400 600

H[m]

0

20

40

60

80

100

120

140

160

H[ft]

NPSH

0

100

200

300

400

500

[m]

0

4

8

12

[ft]

010203040

Q[m³/h]0 10 20 30 40

P2[kW]

0

10

20

30

P2[hp]

0

10

20

30

40

25 30 35 3738

40,8%

Ø 315

Ø 270

Ø 305Ø 295

Ø 285

Ø 325

Ø 315Ø 305

Ø 295Ø 285

Ø 270

Ø 325

40

40

33

Wilo-CronoNorm-NL 40/3152900 1/min

Q[m³/h]0 10 20 30 40 50 60

Q[l/s]0 4 8 12 16

Q[Igpm]0 50 100 150 200

Q[l/min]0 200 400 600 800 1000

H[m]

0

5

10

15

20

25

30

H[ft]

NPSH

0

20

40

60

80

100

[m]

0246

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 10 20 30 40 50 60

P2[kW]

0

1

2

3

4

P2[hp]

0

2

4

6

Ø 100

Ø 140

Ø 130

Ø 120Ø 110

55

Ø 140

Ø 130Ø 120

Ø 110Ø 100

71,8%

5055 60

60

64

64

67

67

70

70

Wilo-CronoNorm-NL 50/1252900 1/min

Page 54: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

55

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (2-poli)

Pom

pe s

tand

ard

Wilo-CronoNorm-NL 50/160

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 50/200

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 50/250

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 50/315

Turaţia 2900 rot/min

Q[m³/h]0 20 40 60 80 100

Q[l/s]0 5 10 15 20 25

Q[Igpm]0 100 200 300

Q[l/min]0 400 800 1200 1600

H[m]

0

10

20

30

40

50

H[ft]

NPSH

0

40

80

120

160

[m]

0

2

4

6

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 20 40 60 80 100

P2[kW]

0

4

8

12

P2[hp]

0

4

8

12

16

68

60 6568 7274

74

75

75

77%

72

Ø 160

Ø 175

Ø 150

Ø 140

Ø 130

Ø 130

Ø 150Ø 140

Ø 160Ø 175

Wilo-CronoNorm-NL 50/1602900 1/min

Q[m³/h]0 20 40 60 80 100

Q[l/s]0 5 10 15 20 25

Q[Igpm]0 100 200 300

Q[l/min]0 400 800 1200 1600

H[m]

0

10

20

30

40

50

60

70

H[ft]

NPSH

0

40

80

120

160

200

240

[m]

0246

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 20 40 60 80 100

P2[kW]

0

5

10

15

20P2[hp]

0

10

20

50 60 65 68 70

70

74,1%

Ø 200Ø 190

Ø 180Ø 170

72Ø 170

Ø 190Ø 180

Ø 207Ø 200

Ø 214

7273

73

Wilo-CronoNorm-NL 50/2002900 1/min

Ø 207Ø 214

Q[m³/h]0 20 40 60 80

Q[l/s]0 5 10 15 20

Q[Igpm]0 50 100 150 200 250

Q[l/min]0 400 800 1200

H[m]

0

20

40

60

80

100

H[ft]

NPSH

0

50

100

150

200

250

300

350

[m]

0

4

8

12

[ft]

010203040

Q[m³/h]0 20 40 60 80

P2[kW]

0

5

10

15

20

P2[hp]

0

10

20

30

45 50 55

60

62

62

63

Ø 245

Ø 245Ø 255

Ø 235

Ø 215Ø 225

Ø 215

Ø 235Ø 225

Ø 255

64%5860

Wilo-CronoNorm-NL 50/2502900 1/min

63

Q[m³/h]0 20 40 60 80 100

Q[l/s]0 5 10 15 20 25 30

Q[Igpm]0 100 200 300 400

Q[l/min]0 400 800 1200 1600

H[m]

0

40

80

120

160

H[ft]

0

100

200NPSH

300

400

500

600

[m]

01020

[ft]

0204060

Q[m³/h]0 20 40 60 80 100

P2[kW]

0

20

40

60

P2[hp]

0

20

40

60

80

45

55

55

Ø 270Ø 285

Ø 300

Ø 325Ø 313

40 4548 5153

53

56,1%

48

Ø 285Ø 270

Ø 313Ø 300

Ø 325

Wilo-CronoNorm-NL 50/3152900 1/min

51

Page 55: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

56 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (2-poli)

Wilo-CronoNorm-NL 65/125

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 65/160

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 65/200

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 65/250

Turaţia 2900 rot/min

0

Q[m³/h]0 40 80 120 160

Q[l/s]0 10 20 30 4

Q[Igpm]0 100 200 300 400 500 600

Q[l/min]0 500 1000 1500 2000 2500

H[m]

0

5

10

15

20

25

30

H[ft]

0

20

40

60

80

100

[m]

0123

[ft]

NPSH

0

4

8

Q[m³/h]0 40 80 120 160

P2[kW]

0

2

4

6

8P2[hp]

0

4

8

50 60

60

67 72

72

80%

Ø 143

Ø 130

Ø 120Ø 110

Ø 110Ø 120

Ø 130

Ø 143

67

79

79

76

76

Wilo-CronoNorm-NL 65/1252900 1/min

0

Q[m³/h]0 40 80 120 160

Q[l/s]0 10 20 30 4

Q[Igpm]0 100 200 300 400 500 600

Q[l/min]0 500 1000 1500 2000 2500

H[m]

0

10

20

30

40

50

H[ft]

NPSH

0

40

80

120

160

[m]

0

2

4

6

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 40 80 120 160

P2[kW]

0

4

8

12

16P2[hp]

0

5

10

15

20

50 60

60

67

67

7073

73

Ø 160

Ø 130Ø 140

Ø 150

Ø 168

Ø 175

Ø 175Ø 168

Ø 160

Ø 130Ø 140

Ø 150

70

78,1%77

77

75

75

Wilo-CronoNorm-NL 65/1602900 1/min

Q[m³/h]0 40 80 120 160

Q[l/s]0 10 20 30 40

Q[Igpm]0 100 200 300 400 500

Q[l/min]0 500 1000 1500 2000 2500

H[m]

0

10

20

30

40

50

60

70

H[ft]

0

40

80

120

160

200

240

[m]

0246

[ft]

NPSH

05101520

Q[m³/h]0 40 80 120 160

P2[kW]

0

5

10

15

20

P2[hp]

0

10

20

30

50 60 65 70

70

Ø 214Ø 207

Ø 200Ø 190

Ø 170Ø 180

Ø 207Ø 200

Ø 190Ø 180

Ø 170

Ø 214

76%73

73

75

75

Wilo-CronoNorm-NL 65/2002900 1/min

0

Q[m³/h]0 40 80 120 160

Q[l/s]0 10 20 30 4

Q[Igpm]

NPSH

0 100 200 300 400 500

Q[l/min]0 500 1000 1500 2000 2500

H[m]

0

20

40

60

80

100

H[ft]

0

50

100

150

200

250

300

350

[m]

0

4

8

12

[ft]

010203040

Q[m³/h]0 40 80 120 160

P2[kW]

0

10

20

30

40P2[hp]

0

20

40

55 60 65 68

70

72

72

73

73

Ø 235Ø 225

Ø 215

Ø 255Ø 245

74%70

Ø 245Ø 235

Ø 225Ø 215

Ø 255

Wilo-CronoNorm-NL 65/2502900 1/min

Page 56: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

57

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (2-poli)

Pom

pe s

tand

ard

Wilo-CronoNorm-NL 80/160

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 80/200

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 80/250

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 100/160

Turaţia 2900 rot/min

Q[m³/h]0 40 80 120 160 200

Q[l/s]0 10 20 30 40 50 60

Q[Igpm]

NPSH

0 200 400 600

Q[l/min]0 1000 2000 3000

H[m]

0

10

20

30

40

50

H[ft]

0

40

80

120

160

[m]

0

2

4

6

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 40 80 120 160 200

P2[kW]

0

5

10

15

20

P2[hp]

0

10

20

30

54 60 68

68

75

75

80

80

Ø 175

78

78

82%81

81

Ø 168Ø 160

Ø 150

Ø 140Ø 130

Ø 175

Ø 168

Ø 160Ø 150

Ø 140Ø 130

Wilo-CronoNorm-NL 80/1602900 1/min

Q[m³/h]0 50 100 150 200 250

Q[l/s]0 20 40 60

Q[Igpm]0 200 400 600 800

Q[l/min]0 1000 2000 3000 4000

H[m]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

H[ft]

NPSH

0

40

80

120

160

200

240

[m]

0

2

4

6

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 50 100 150 200 250

P2[kW]

0

10

20

30

40P2[hp]

0

20

40

55 65 72

72

76

76

Ø 180

Ø 170

Ø 170

Ø 214

Ø 207Ø 200

Ø 190Ø 180

78

7879%

Ø 207Ø 214

Ø 200

Ø 190

Wilo-CronoNorm-NL 80/2002900 1/min

0

Q[m³/h]0 40 80 120 160 200

Q[l/s]0 10 20 30 40 5

Q[Igpm]0 200 400 600

Q[l/min]0 1000 2000 3000

H[m]

0

20

40

60

80

100

H[ft]

NPSH

0

50

100

150

200

250

300

350

[m]

0

4

8

12

[ft]

010203040

Q[m³/h]0 40 80 120 160 200

P2[kW]

0

20

40

60

P2[hp]

0

20

40

60

80

5055 60 67 70

70

72 74

74

Ø 255

Ø 255

64

76%

72

Ø 245

Ø 235Ø 225

Ø 21567

Ø 245Ø 235

Ø 225Ø 215

Wilo-CronoNorm-NL 80/2502900 1/min

Q[m³/h]0 100 200 300 400

Q[l/s]0 20 40 60 80 100 120

Q[Igpm]0 400 800 1200

Q[l/min]0 2000 4000 6000

H[m]

0

10

20

30

40

H[ft]

NPSH

0

20

40

60

80

100

120

140

[m]

024

[ft]

0

10

15

Q[m³/h]0 100 200 300 400

P2[kW]

0

10

20

30

P2[hp]

0

10

20

30

40

6065

75

75

77

77

Ø 150

Ø 170Ø 160

Ø 140

Ø 183

Ø 183Ø 170

Ø 150Ø 160

Ø 140

79%

50 556065 70

70

Wilo-CronoNorm-NL 100/1602900 1/min

Page 57: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

58 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (2-poli)

Wilo-CronoNorm-NL 100/200

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 100/250

Turaţia 2900 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 125/200

Turaţia 2900 rot/min

Q[m³/h]0 50 100 150 200 250 300

Q[l/s]0 20 40 60 80

Q[Igpm]0 200 400 600 800 1000 1200

Q[l/min]0 1000 2000 3000 4000 5000

H[m]

0

10

20

30

40

50

60

70

H[ft]

NPSH

0

40

80

120

160

200

240

[m]

0246

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 50 100 150 200 250 300

P2[kW]

0

10

20

30

40P2[hp]

0

20

40

50 70 75 8083

83

70

Ø 170Ø 180

Ø 190

Ø 200

Ø 213

84,4%82

82

60

Ø 170Ø 180

Ø 190

Ø 200

Ø 213

Wilo-CronoNorm-NL 100/2002900 1/min

80

Q[m³/h]0 50 100 150 200 250 300

Q[l/s]0 20 40 60 80

Q[Igpm]0 200 400 600 800 1000

Q[l/min]0 1000 2000 3000 4000 5000

H[m]

0

20

40

60

80

100

H[ft]

NPSH

0

50

100

150

200

250

300

350

[m]

0

4

8

12

[ft]

010203040

Q[m³/h]0 50 100 150 200 250 300

P2[kW]

0

20

40

60

80P2[hp]

0

40

80

50 6065 75 7882

Ø 215Ø 225

Ø 255

Ø 235Ø 245

Ø 245

Ø 235Ø 225

Ø 215

Ø 255

80

80

70

Wilo-CronoNorm-NL 100/2502900 1/min

82

78

82,3%

Q[m³/h]0 100 200 300 400 500 600

Q[l/s]0 40 80 120 160

Q[Igpm]0 500 1000 1500 2000

Q[l/min]0 2000 4000 6000 8000 10000

H[m]

0

10

20

30

40

50

60

70

H[ft]

NPSH

0

40

80

120

160

200

240

[m]

048

12[ft]

010203040

Q[m³/h]0 100 200 300 400 500 600

P2[kW]

0

40

80

120

P2[hp]

0

40

80

120

160

50 65

65

70

70

75

Ø 220

Ø 190

Ø 210Ø 200

Ø 210

Ø 200

Ø 190Ø 180

Ø 220

6077

77

79

7981,1%

Wilo-CronoNorm-NL 125/2002900 1/min

60

Ø 180

75

Page 58: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

59

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (4-poli)

Pom

pe s

tand

ard

Pompe standard Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (4-poli) Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Wilo-CronoNorm-NL 32/125

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 32/160

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 32/160B

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 32/200

Turaţia 1450 rot/min

Q[m³/h]0 2 4 6 8 10 12

Q[l/s]0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Q[Igpm]0 10 20 30 40

Q[l/min]0 40 80 120 160

H[m]

0

1

2

3

4

5

6

7

H[ft]

0

4

8

12

16

20

[m]

00,51,01,5

[ft]

0

2

4

6

Q[m³/h]0 2 4 6 8 10 12

P2[kW]

0

0,05

0,10

0,15

0,20

P2[hp]

0

0,1

0,2

0,3

40 55

55

62

62

NPSH

5060

60

61

61

62,6%

Ø 100

Ø 130

Ø 120

Ø 110

Ø 140

Ø 110Ø 100

Ø 120

Ø 140

Ø 130

Wilo-CronoNorm-NL 32/1251450 1/min

58

58

Q[m³/h]0 2 4 6 8 10

Q[l/s]0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Q[Igpm]0 10 20 30

Q[l/min]0 40 80 120 160

H[m]

0

2

4

6

8

10

12

H[ft]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

[m]

0

0,4

0,8

1,2

[ft]

01234

Q[m³/h]0 2 4 6 8 10

P2[kW]

0

0,1

0,2

0,3

0,4

P2[hp]

0

0,2

0,4

0,6

30 35 45

45

47

47

49

49

NPSH

40

40

50

50

51,5%

Ø 168

Ø 160

Ø 150

Ø 140

Ø 130

Ø 175

Ø 168

Ø 140

Ø 175

Ø 150Ø 160

Ø 130

Wilo-CronoNorm-NL 32/1601450 1/min

3 4 5 6

Q[m³/h]0 4 8 12 16 20

Q[l/s]0 1 2

Q[Igpm]0 20 40 60

Q[l/min]0 50 100 150 200 250 300

H[m]

0

2

4

6

8

10

12

H[ft]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

[m]

0

0,4

0,8

1,2

[ft]

01234

Q[m³/h]0 4 8 12 16 20

P2[kW]

0

0,2

0,4

0,6

P2[hp]

0

0,2

0,4

0,6

0,8

40 44 48

51

54

54

56 58

58

Ø 168Ø 160

Ø 140

59,9%

Ø 168Ø 160

NPSH

51

Ø 150

Ø 175

Ø 140

Ø 175

Ø 150

Wilo-CronoNorm-NL 32/160 B1450 1/min

48

56

Q[m³/h]0 2 4 6 8 10

Q[l/s]0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Q[Igpm]0 10 20 30

Q[l/min]0 40 80 120 160

H[m]

0

4

8

12

16

H[ft]

0

10

20

30

40

50

[m]

0

1

2

[ft]

0246

Q[m³/h]0 2 4 6 8 10

P2[kW]

0

0,2

0,4

0,6

P2[hp]

0

0,4

0,8

30 40

40

NPSH

3543

43

Ø 207Ø 200

Ø 190Ø 180

Ø 170

43,9%

Ø 214

Ø 180Ø 190

Ø 200

Ø 170

Ø 207Ø 214

Wilo-CronoNorm-NL 32/2001450 1/min

Page 59: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

60 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (4-poli)

Wilo-CronoNorm-NL 32/200B

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 32/250

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 40/125

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 40/160

Turaţia 1450 rot/min

3 4 5 6

Q[m³/h]0 4 8 12 16 20

Q[l/s]0 1 2

Q[Igpm]0 20 40 60

Q[l/min]0 50 100 150 200 250 300

H[m]

0

4

8

12

16

H[ft]

0

10

20

30

40

50

[m]

0

1

2

[ft]

0

4

8

Q[m³/h]0 4 8 12 16 20

P2[kW]

0

0,4

0,8

1,2

P2[hp]

0

0,4

0,8

1,2

1,6

35 40 45 5355 58

58

Ø 207

Ø 200

Ø 170

NPSH

5060

60

Ø 190

Ø 180

61,2%

Ø 214

Ø 200

Ø 170

Ø 207Ø 214

Ø 180Ø 190

Wilo-CronoNorm-NL 32/200 B1450 1/min

Q[m³/h]0 2 4 6 8 10

Q[l/s]0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Q[Ipgm]0 10 20 30 40

Q[l/min]0 40 80 120 160

H[m]

0

4

8

12

16

20

24

H[ft]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

[m]

0

1

2

[ft]

02468

Q[m³/h]0 2 4 6 8 11

P2[kW]

0

0,4

0,8

1,2

P2[hp]

0

0,4

0,8

1,2

1,6

20 25 3033

35

Ø 245

Ø 235

Ø 225

Ø 215

35,7%

Ø 255

Ø 235Ø 225

Ø 255Ø 245

Ø 215

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 32/2501450 1/min

Q[m³/h]0 4 8 12 16 20

Q[l/s]0 1 2 3 4 5 6

Q[Igpm]0 20 40 60

Q[l/min]0 50 100 150 200 250 300

H[m]

0

1

2

3

4

5

6

7

H[ft]

0

4

8

12

16

20

[m]

0,00,51,01,5

[ft]

0

2

4

6

Q[m³/h]0 4 8 12 16 20

P2[kW]

0

0,1

0,2

0,3

P2[hp]

0

0,1

0,2

0,3

0,4

50 55

55

60

6568

68

Ø 120

Ø 100

Ø 130

69%

60

Ø 140

Ø 130

NPSH

Ø 140

Ø 120

Ø 100Ø 110

Wilo-CronoNorm-NL 40/1251450 1/min

50

65

Ø 110

Q[m³/h]0 5 10 15 20 25 30

Q[l/s]0 2 4 6 8

Q[Igpm]0 20 40 60 80 100 120

Q[l/min]0 100 200 300 400 500

H[m]

0

2

4

6

8

10

12

H[ft]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

[m]

0

0,4

0,8

1,2

[ft]

01234

Q[m³/h]0 5 10 15 20 25 30

P2[kW]

0

0,4

0,8

1,2

P2[hp]

0

0,4

0,8

1,2

1,6

55 6068

68

70

70

Ø 168

Ø 150

Ø 130

50

60

64

64

70,8%

Ø 160

Ø 175

Ø 140 NPSH

Ø 160

Ø 175Ø 168

Ø 150

Ø 130Ø 140

Wilo-CronoNorm-NL 40/1601450 1/min

Page 60: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

61

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (4-poli)

Pom

pe s

tand

ard

Wilo-CronoNorm-NL 40/200

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 40/250

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 40/315

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 50/125

Turaţia 1450 rot/min

Q[m³/h]0 5 10 15 20 25 30

Q[l/s]0 2 4 6 8

Q[Igpm]0 20 40 60 80 100 110

Q[l/min]0 100 200 300 400 500

H[m]

0

4

8

12

16

H[ft]

0

10

20

30

40

50

[m]

0

1

2

[ft]

0

4

8

Q[m³/h]0 5 10 15 20 25 300

0,5

1,0

1,5

2,0

0

1

2

NPSH

100

Wilo-CronoNorm-NL 40/2001450 1/min50 55 60 65

6870

Ø 207

Ø 200

Ø 190

Ø 180

Ø 170

71,2%

Ø 214

7068

65

Ø 180

Ø 214

Ø 170

Ø 200Ø 190

Ø 207

P2[kW] P2[hp]

Ø 215Ø 225

Q[m³/h]0 5 10 15 20 25

Q[l/s]0 2 4 6

Q[Igpm]0 20 40 60 80

H[m]

0

4

8

12

16

20

24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

1

2

02468

Q[m³/h]0 5 10 15 20 250 0

1

2

0,5

1,0

1,5

35 40 45 48

48

50

45

Ø 245

Ø 235

Ø 225

Ø 215

51,3%

Ø 255

Ø 255

Ø 235Ø 245

Ø 255

50

P2[kW] P2[hp]

H[ft]

NPSH[ft]

0

[m]

0 100 200 300 400 Q[l/min]

Wilo-CronoNorm-NL 40/2501450 1/min

Q[m³/h]0 5 10 15 20 25

Q[l/s]0 2 4 6

Q[Igpm]0 20 40 60 80

Q[l/min]0 100 200 300 400

H[m]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H[ft]

0

20

40

60

80

100

120

[m]

0

1

2

3

[ft]

0

4

8

Q[m³/h]0 5 10 15 20 25

P2[kW]

0

1

2

3

P2[hp]

0

2

4

25 3036

36

38,7%

3338

38

Ø 315Ø 305

Ø 295Ø 285

Ø 270

Ø 325

Ø 270

Ø 295

Ø 325

Ø 305

Ø 285

Ø 315

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 40/3151450 1/min

Q[m³/h]0 5 10 15 20 25 30

Q[l/s]0 2 4 6 8

Q[Igpm]0 20 40 60 80 100 120

Q[l/min]0 100 200 300 400 500

H[m]

0

1

2

3

4

5

6

7

H[ft]

0

4

8

12

16

20

[m]

0,00,51,01,5

[ft]

0

2

4

6

Q[m³/h]0 5 10 15 20 25 30

P2[kW]

0

0,2

0,4

0,6

P2[hp]

0

0,2

0,4

0,6

0,8

45 50 55

55

50

70

70

61 65

65

68

68

72,2%

Ø 130

Ø 120

Ø 110Ø 100

Ø 140

Ø 140

Ø 110Ø 100

Ø 120

Ø 130

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 50/1251450 1/min

61

Page 61: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

62 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (4-poli)

Wilo-CronoNorm-NL 50/160

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 50/200

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 50/250

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 50/315

Turaţia 1450 rot/min

Q[m³/h]0 10 20 30 40 50

Q[l/s]0 4 8 12

Q[Igpm]0 40 80 120 160

Q[l/min]0 200 400 600 800

H[m]

0

2

4

6

8

10

12

H[ft]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

[m]

0

1

2

[ft]

02468

Q[m³/h]0 10 20 30 40 50

P2[kW]

0

0,4

0,8

1,2

1,6P2[hp]

0

0,5

1,0

1,5

2,0

Ø 175

5560 65 70

70

73

73

76

76

7878

Ø 160

Ø 150

Ø 140

Ø 130

78,3%

Ø 160

Ø 150

Ø 175

Ø 130Ø 140

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 50/1601450 1/min

Q[m³/h]0 10 20 30 40 50

Q[l/s]0 4 8 12

Q[Igpm]0 40 80 120 160

Q[l/min]0 200 400 600 800

H[m]

0

4

8

12

16

H[ft]

0

10

20

30

40

50

60

[m]

0

1

2

[ft]

0

4

8

Q[m³/h]0 10 20 30 40 50

P2[kW]

0

0,5

1,0

1,5

2,0

P2[hp]

0

1

2

3

50 55 60 65 70 73

73

7575

Ø 207Ø 200

Ø 190Ø 180

Ø 170

75,2%

Ø 214

70

Ø 200Ø 207

Ø 190

Ø 170

Ø 214

Ø 180

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 50/2001450 1/min

Q[m³/h]0 10 20 30 40

Q[l/s]0 2 4 6 8 10 12

Q[Igpm]0 40 80 120

Q[l/min]0 200 400 600

H[m]

0

4

8

12

16

20

24

H[ft]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

[m]

0

1

2

[ft]

02468

Q[m³/h]0 10 20 30 40

P2[kW]

0

1

2

3

P2[hp]

0

1

2

3

4

45 50 55 60

60

63

63

Ø 245

Ø 235Ø 225

Ø 215

65,1%

Ø 255

Ø 255

Ø 245

Ø 225Ø 215

Ø 235

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 50/2501450 1/min

Q[m³/h]0 10 20 30 40 50

Q[l/s]0 4 8 12 16

Q[Igpm]0 40 80 120 160 200

Q[l/min]0 200 400 600 800

H[m]

0

10

20

30

40

H[ft]

0

20

40

60

80

100

120

140

[m]

024

[ft]

0

10

20

Q[m³/h]0 10 20 30 40 50

P2[kW]

0

2

4

6

8P2[hp]

0

4

8

45

40 45 48

48

50

50

52

52

Ø 313Ø 300

Ø 285Ø 270

53,6%

Ø 325

Ø 325Ø 313

Ø 270

Ø 300Ø 285

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 50/3151450 1/min

Page 62: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

63

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (4-poli)

Pom

pe s

tand

ard

Wilo-CronoNorm-NL 65/125

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 65/160

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 65/200

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 65/250

Turaţia 1450 rot/min

Q[m³/h]0 20 40 60 80

Q[l/s]0 5 10 15 20

Q[Igpm]0 50 100 150 200 250 300

Q[l/min]0 400 800 1200

H[m]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

H[ft]

0

4

8

12

16

20

24

[m]

0

0,5

1,0

1,5

2,0

[ft]

0

2

4

6

Q[m³/h]0 20 40 60 80

P2[kW]

0

0,2

0,4

0,6

0,8

P2[hp]

0

0,4

0,8

1,2

60

6065

6570

70

74

74

77

77

79

79

Ø 130

Ø 120

79,8%

Ø 143

Ø 110

Ø 110Ø 120

Ø 143

Ø 130

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 65/1251450 1/min

Q[m³/h]0 20 40 60 80

Q[l/s]0 5 10 15 20

Q[Igpm]0 50 100 150 200 250 300

Q[l/min]0 400 800 1200

H[m]

0

2

4

6

8

10

12

H[ft]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

[m]

0

1

2

3

4

[ft]

0

4

8

12

Q[m³/h]0 20 40 60 80

P2[kW]

0

0,5

1,0

1,5

2,0P2[hp]

0

1

2

60

50 6065 70

65

70

75

75

Ø 168Ø 160

Ø 140Ø 130

78,9%

Ø 175

Ø 150

Ø 168

Ø 160

Ø 130Ø 140

Ø 150

Ø 175

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 65/1601450 1/min

Q[m³/h]0 20 40 60 80

Q[l/s]0 5 10 15 20

Q[Igpm]0 50 100 150 200 250 300

Q[l/min]0 400 800 1200

H[m]

0

4

8

12

16

H[ft]

0

10

20

30

40

50

60

[m]

0

1

2

[ft]

0246

Q[m³/h]0 20 40 60 80

P2[kW]

0

1

2

3

P2[hp]

0

1

2

3

4

50 60 66 70

70

73

73

76

76

Ø 207Ø 200

Ø 190

Ø 180

Ø 170

77,4%

Ø 214

Ø 180

Ø 200

Ø 170

Ø 207

Ø 190

Ø 214

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 65/2001450 1/min

Q[m³/h]0 20 40 60 80

Q[l/s]0 5 10 15 20

Q[Igpm]0 50 100 150 200 250 300

Q[l/min]0 400 800 1200

H[m]

0

4

8

12

16

20

24

H[ft]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

[m]

0

1

2

[ft]

02468

Q[m³/h]0 20 40 60 80

P2[kW]

0

1

2

3

4

P2[hp]

0

2

4

6

50 60 65 70

70

73

73

7575

Ø 245

Ø 235

Ø 225

Ø 215

75,3%

Ø 255

Ø 215

Ø 235Ø 225

Ø 245Ø 255

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 65/2501450 1/min

Page 63: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

64 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (4-poli)

Wilo-CronoNorm-NL 65/315

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 80/160

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 80/200

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 80/250

Turaţia 1450 rot/min

Q[m³/h]0 20 40 60 80 100

Q[l/s]0 5 10 15 20 25

Q[Igpm]0 100 200 300

Q[l/min]0 400 800 1200 1600

H[m]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H[ft]

0

20

40

60

80

100

120

[m]

0

2

4

6

[ft]

0

5

10

15

20

Q[m³/h]0 20 40 60 80 100

P2[kW]

0

4

8

12

P2[hp]

0

4

8

12

16

45 50 54 58

58

61

61

63

63

Ø 305Ø 315

64,9%

Ø 32550

Ø 285 Ø 295

Ø 295

Ø 315Ø 305

Ø 285

Ø 325

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 65/3151450 1/min

54

Q[m³/h]0 20 40 60 80 100

Q[l/s]0 5 10 15 20 25 30

Q[Igpm]0 100 200 300 400

Q[l/min]0 400 800 1200 1600

H[m]

0

2

4

6

8

10

12

H[ft]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

[m]

0

1

2

[ft]

02468

Q[m³/h]0 20 40 60 80 100

P2[kW]

0

1

2

3

P2[hp]

0

1

2

3

4

55 6065

65

70

70

75

75

80

80

Ø 168

Ø 160

Ø 150

Ø 140

Ø 130

83%

Ø 175

82

82

Ø 168

Ø 160Ø 150

Ø 140Ø 130

Ø 175

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 80/1601450 1/min

Q[m³/h]0 20 40 60 80 100

Q[l/s]0 5 10 15 20 25 30

Q[Igpm]0 100 200 300 400

Q[l/min]0 400 800 1200 1600

H[m]

0

4

8

12

16

20

H[ft]

0

10

20

30

40

50

60

70

[m]

0

1

2

[ft]

0

2

4

6

8

Q[m³/h]0 20 40 60 80 100

P2[kW]

0

1

2

3

4

P2[hp]

0

2

4

6

55 6065 70

70

75

75

77

77

Ø 207

Ø 200

Ø 190Ø 180

Ø 170

80%

Ø 214

Ø 200

Ø 207

Ø 190

Ø 214

Ø 180Ø 170

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 80/2001450 1/min

Q[m³/h]0 20 40 60 80 100

Q[l/s]0 5 10 15 20 25 30

Q[lgpm]0 100 200 300 400

Q[l/min]0 400 800 1200 1600

H[m]

0

4

8

12

16

20

24

H[ft]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

[m]

0

1

2

[ft]

02468

Q[m³/h]0 20 40 60 80 100

P2[kW]

0

2

4

6

8P2[hp]

0

4

8

50 5560 65 70

70

73

73

75

75

77

77

Ø 245

Ø 235

Ø 225

Ø 215

77,8%

Ø 25565

Ø 225Ø 235

Ø 215

Ø 255

Ø 245

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 80/2501450 1/min

Page 64: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

65

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (4-poli)

Pom

pe s

tand

ard

Wilo-CronoNorm-NL 80/315

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 80/400

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 100/160

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 100/200

Turaţia 1450 rot/min

Q[m³/h]0 40 80 120 160

Q[l/s]0 10 20 30 40

Q[lgpm]0 100 200 300 400 500 600

Q[l/min]0 500 1000 1500 2000 2500

H[m]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H[ft]

0

20

40

60

80

100

120

[m]

0

2

4

6

[ft]

0

5

10

15

20

Q[m³/h]0 40 80 120 160

P2[kW]

0

4

8

12

P2[hp]

0

4

8

12

16

55

55

60

60

65

65

70

70

73

73

Ø 315Ø 305

Ø 295Ø 285

74,8%

Ø 325

Ø 305

Ø 285

Ø 295

Ø 325Ø 315

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 80/3151450 1/min

Q[m³/h]0 20 40 60 80 100

Q[l/s]0 5 10 15 20 25 30

Q[lgpm]0 100 200 300 400

Q[l/min]0 400 800 1200 1600

H[m]

0

10

20

30

40

50

60

70

H[ft]

0

40

80

120

160

200

240

[m]

0

2

4

6

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 20 40 60 80 100

P2[kW]

0

5

10

15

20

P2[hp]

0

10

20

30

45 50 55

55

58

58

61

61

Ø 395

Ø 380

Ø 365Ø 350

Ø 335

62,7%

Ø 409

Ø 395

Ø 335

Ø 365Ø 380

Ø 409

Ø 350

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 80/4001450 1/min

Q[m³/h]0 40 80 120 160 200

Q[l/s]0 10 20 30 40 50

Q[Igpm]0 200 400 600

Q[l/min]0 1000 2000 3000

H[m]

0

2

4

6

8

10

12

H[ft]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

[m]

0

1

2

3

4

[ft]

0

4

8

12

Q[m³/h]0 40 80 120 160 200

P2[kW]

0

1

2

3

4

P2[hp]

0

2

4

6

30 41 50 60

60

70

70

Ø 170Ø 160

Ø 150Ø 140

77,1%

Ø 183

Ø 170Ø 160

Ø 140

Ø 183

Ø 150

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 100/1601450 1/min

Q[m³/h]0 40 80 120 160

Q[l/s]0 10 20 30 40

Q[Igpm]0 100 200 300 400 500

Q[l/min]0 500 1000 1500 2000 2500

H[m]

0

4

8

12

16

H[ft]

0

10

20

30

40

50

60

[m]

0

2

4

[ft]

051015

Q[m³/h]0 40 80 120 160

P2[kW]

0

2

4

6

P2[hp]

0

2

4

6

8

50 60 70

70

75

75

80

80

84

84

Ø 200

Ø 190

Ø 180

Ø 170

85,1%

Ø 213

Ø 213

Ø 190

Ø 200

Ø 170Ø 180

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 100/2001450 1/min

Page 65: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

66 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (4-poli)

Wilo-CronoNorm-NL 100/250

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 100/315

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 100/400

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 125/200

Turaţia 1450 rot/min

0

Q[m³/h]0 40 80 120 160 200

Q[l/s]0 10 20 30 40 5

Q[lgpm]0 200 400 600

Q[l/min]0 1000 2000 3000

H[m]

0

4

8

12

16

20

24

H[ft]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

[m]

0

1

2

[ft]

02468

Q[m³/h]0 40 80 120 160 200

P2[kW]

0

2

4

6

8

P2[hp]

0

4

8

12

55 6570

70

7580

75

83

83

80

85

8585,7%

Ø 245Ø 235

Ø 225Ø 215

Ø 255

Ø 255

Ø 235

Ø 215

Ø 245

Ø 225

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 100/2501450 1/min

Q[m³/h]0 50 100 150 200 250

Q[l/s]0 20 40 60

Q[Igpm]0 200 400 600 800

Q[l/min]0 1000 2000 3000 4000

H[m]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H[ft]

0

20

40

60

80

100

120

[m]

0

2

4

6

[ft]

0

5

10

15

20

Q[m³/h]0 50 100 150 200 250

P2[kW]

0

5

10

15

20P2[hp]

0

10

20

65

60 65 70

70

73

73

74

74

75%

Ø 295Ø 285

Ø 325

Ø 325Ø 315

Ø 295Ø 285

Ø 305

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 100/3151450 1/min

Ø 305Ø 315

Q[m³/h]0 40 80 120 160 200

Q[l/s]0 10 20 30 40 50

Q[Igpm]0 200 400 600

Q[l/min]0 1000 2000 3000

H[m]

0

10

20

30

40

50

60

70

H[ft]

0

40

80

120

160

200

240

[m]

0

2

4

6

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 40 80 120 160 200

P2[kW]

0

10

20

30

40P2[hp]

0

20

40

50 55

55

60

60

64

64

68

68

70

70

Ø 395

Ø 380Ø 365

Ø 350Ø 335

71,8%

Ø 409

Ø 409

Ø 350Ø 335

Ø 395Ø 380

Ø 365

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 100/4001450 1/min

Q[m³/h]0 100 200 300 400

Q[l/s]0 20 40 60 80 100 120

Q[lgpm]0 400 800 1200

Q[l/min]0 2000 4000 6000

H[m]

0

4

8

12

16

H[ft]

0

10

20

30

40

50

60

[m]

0

2

4

[ft]

051015

Q[m³/h]0 100 200 300 400

P2[kW]

0

4

8

12

P2[hp]

0

4

8

12

16

55 6065 70

70

75

75

79

79

Ø 210Ø 200

Ø 190Ø 180

80,8%

Ø 220

Ø 190

Ø 210

Ø 220

Ø 200

Ø 180

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 125/2001450 1/min

Page 66: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

67

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (4-poli)

Pom

pe s

tand

ard

Wilo-CronoNorm-NL 125/250

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 125/315

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 125/400

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 150/200

Turaţia 1450 rot/min

Q[m³/h]0 50 100 150 200 250 300

Q[l/s]0 20 40 60 80

Q[lgpm]0 200 400 600 800 1000

Q[l/min]0 1000 2000 3000 4000 5000

H[m]

0

4

8

12

16

20

24

H[ft]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

[m]

0

1

2

[ft]

02468

Q[m³/h]0 50 100 150 200 250 300

P2[kW]

0

4

8

12

16P2[hp]

0

5

10

15

20

65 7075 80

80

85

85

88

88

90

90

Ø 245

Ø 235

Ø 225

Ø 215

90,5%

Ø 255

Ø 245

Ø 225

Ø 255

Ø 215

Ø 235

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 125/2501450 1/min

Q[m³/h]0 50 100 150 200 250 300

Q[l/s]0 20 40 60 80

Q[lgpm]0 200 400 600 800 1000

Q[l/min]0 1000 2000 3000 4000 5000

H[m]

0

10

20

30

40

H[ft]

0

20

40

60

80

100

120

140

[m]

024

[ft]

051015

Q[m³/h]0 50 100 150 200 250 300

P2[kW]

0

10

20

30

P2[hp]

0

10

20

30

40

65 70

70

75

75

8084

84

86

86

87

Ø 315Ø 300

Ø 285Ø 270

Ø 329

Ø 300Ø 285

Ø 315

Ø 329

Ø 270

87,6%

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 125/3151450 1/min

87

80

Q[m³/h]0 100 200 300 400

Q[l/s]0 20 40 60 80 100 120

Q[lgpm]0 400 800 1200

Q[l/min]0 2000 4000 6000

H[m]

0

10

20

30

40

50

60

70

H[ft]

0

40

80

120

160

200

240

[m]

0

2

4

6

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 100 200 300 400

P2[kW]

0

20

40

60

P2[hp]

0

20

40

60

80

50 55606569

69

73

73

75

75

Ø 395Ø 380

Ø 365Ø 350

Ø 335

78,8%

Ø 409

Ø 380

Ø 350Ø 365

Ø 335

Ø 409Ø 395

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 125/4001450 1/min

Q[m³/h]0 100 200 300 400 500

Q[l/s]0 40 80 120

Q[lgpm]0 400 800 1200 1600

Q[l/min]0 2000 4000 6000 8000

H[m]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

H[ft]

0

10

20

30

40

50

[m]

0

2

4

6

[ft]

0

5

10

15

20

Q[m³/h]0 100 200 300 400 500

P2[kW]

0

4

8

12

16P2[hp]

0

5

10

15

20

50 60 65 70 75

80

80 82

82

84

84

Ø 205

Ø 190

Ø 175

Ø 160

84,8%

Ø 220

Ø 190

Ø 205

Ø 160

Ø 220

Ø 175

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 150/2001450 1/min

Page 67: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

68 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-CronoNorm-NL (4-poli)

Wilo-CronoNorm-NL 150/250

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 150/315

Turaţia 1450 rot/min

Wilo-CronoNorm-NL 150/400

Turaţia 1450 rot/min

Q[m³/h]0 100 200 300 400 500

Q[l/s]0 40 80 120

Q[lgpm]0 400 800 1200 1600

Q[l/min]0 2000 4000 6000 8000

H[m]

0

4

8

12

16

20

24

H[ft]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

[m]

0

2

4

6

8

[ft]

0

10

20

Q[m³/h]0 100 200 300 400 500

P2[kW]

0

10

20

30

P2[hp]

0

10

20

30

40

65 70 75 80 83

83

85

85

86

86

Ø 245

Ø 235Ø 225

Ø 215

87%

Ø 258

Ø 235

Ø 258Ø 245

Ø 225Ø 215

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 150/2501450 1/min

Q[m³/h]0 100 200 300 400 500

Q[l/s]0 40 80 120

Q[lgpm]0 400 800 1200 1600

Q[l/min]0 2000 4000 6000 8000

H[m]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H[ft]

0

20

40

60

80

100

120

[m]

0

1

2

3

[ft]

0

4

8

12

Q[m³/h]0 100 200 300 400 500

P2[kW]

0

10

20

30

40

P2[hp]

0

20

40

60

60 6570 75

75

80 83

83

85

85

Ø 315

Ø 300

Ø 285

Ø 270

85,5%

Ø 329

Ø 329

Ø 315Ø 300

Ø 270

Ø 285

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 150/3151450 1/min

80

Q[m³/h]0 100 200 300 400 500

Q[l/s]0 40 80 120 160

Q[lgpm]0 400 800 1200 1600 2000

Q[l/min]0 2000 4000 6000 8000

H[m]

0

10

20

30

40

50

60

H[ft]

0

40

80

120

160

200

[m]

0

2

4

6

[ft]

05101520

Q[m³/h]0 100 200 300 400 500

P2[kW]

0

20

40

60

80P2[hp]

0

40

80

70

70

75

75

80

80

Ø 395Ø 380

Ø 365Ø 350

Ø 335

83,7%

Ø 409

Ø 409Ø 395

Ø 335

Ø 380

Ø 350Ø 365

NPSH

Wilo-CronoNorm-NL 150/4001450 1/min

Page 68: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

69

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (cu cuplaj demontabil)

Pom

pe s

tand

ard

Pompe standard Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (cu cuplaj demontabil) Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Desen de execuţie:

Lungimea şi lăţimea blocului fundaţiei trebuie să fie cu cca 15 - 20 cm mai mare decât laturile exterioare ale plăcii de bază a pompei. Dimensiunea L*, L3 în funcţie de tipul motorului

L*

X L3a

L1

S1

L2 L2

L4

Ø S4

B3

B2

h3

DN1

DN2

h4

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (1450 rot./min.; cu cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomina-lă a mo-torului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

32/125 0,37 71 50 32 80 332 192 19 150 840 800 260 845 155 320 360 100 89

32/160 0,37 71 50 32 80 372 212 19 150 840 800 260 845 155 320 360 100 91

32/160 0,55 80 50 32 80 372 212 19 150 840 835 295 845 155 320 360 100 94

32/160 0,75 80 50 32 80 372 212 19 150 840 835 295 845 155 320 360 100 96

32/160B 0,37 71 50 32 80 372 212 19 150 840 800 260 845 155 320 360 100 91

32/160B 0,55 80 50 32 80 372 212 19 150 840 835 295 845 155 320 360 100 94

32/160B 0,75 80 50 32 80 372 212 19 150 840 835 295 845 155 320 360 100 96

32/200 0,55 80 50 32 80 420 240 19 150 840 835 295 845 155 320 360 100 95

32/200 0,75 80 50 32 80 420 240 19 150 840 835 295 845 155 320 360 100 97

32/200 1,1 90S 50 32 80 420 240 19 170 940 885 345 945 175 350 390 100 112

32/200 1,5 90L 50 32 80 420 240 19 170 940 885 345 945 175 350 390 100 115

32/200B 0,55 80 50 32 80 420 240 19 150 840 835 295 845 155 320 360 100 95

32/200B 0,75 80 50 32 80 420 240 19 150 840 835 295 845 155 320 360 100 97

32/200B 1,1 90S 50 32 80 420 240 19 170 940 885 345 945 175 350 390 100 112

32/200B 1,5 90L 50 32 80 420 240 19 170 940 885 345 945 175 350 390 100 115

32/250 0,75 80 50 32 100 505 280 24 190 1040 855 295 1050 200 400 450 100 132

32/250 1,1 90S 50 32 100 505 280 24 190 1040 905 345 1050 200 400 450 100 137

32/250 1,5 90L 50 32 100 505 280 24 190 1040 905 345 1050 200 400 450 100 140

32/250 2,2 100L 50 32 100 505 280 24 190 1040 940 380 1050 200 400 450 100 149

40/125 0,37 71 65 40 80 332 192 19 150 840 800 260 845 155 320 360 100 86

40/125 0,55 80 65 40 80 332 192 19 150 840 835 295 845 155 320 360 100 89

40/160 0,37 71 65 40 80 372 212 19 150 840 800 260 845 155 320 360 100 88

40/160 0,55 80 65 40 80 372 212 19 150 840 835 295 845 155 320 360 100 91

40/160 0,75 80 65 40 80 372 212 19 150 840 835 295 845 155 320 360 100 93

40/160 1,1 90S 65 40 80 372 212 19 150 840 885 345 845 155 320 360 100 97

Page 69: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

70 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (cu cuplaj demontabil)

40/160 1,5 90L 65 40 80 372 212 19 170 940 885 345 945 175 350 390 100 111

40/200 0,55 80 65 40 100 420 240 19 170 940 855 295 965 195 350 390 100 108

40/200 0,75 80 65 40 100 420 240 19 170 940 855 295 965 195 350 390 100 109

40/200 1,1 90S 65 40 100 420 240 19 170 940 905 345 965 195 350 390 100 114

40/200 1,5 90L 65 40 100 420 240 19 170 940 905 345 965 195 350 390 100 117

40/200 2,2 100L 65 40 100 420 240 19 170 940 940 380 965 195 350 390 100 126

40/250 1,1 90S 65 40 100 505 280 24 190 1040 905 345 1050 200 400 450 100 137

40/250 1,5 90L 65 40 100 505 280 24 190 1040 905 345 1050 200 400 450 100 140

40/250 2,2 100L 65 40 100 505 280 24 190 1040 940 380 1050 200 400 450 100 149

40/250 3 100L 65 40 100 505 280 24 190 1040 940 380 1050 200 400 450 100 152

40/315 2,2 100L 65 40 125 575 325 24 210 1160 1075 380 1195 245 440 490 100 212

40/315 3 100L 65 40 125 575 325 24 210 1160 1075 380 1195 245 440 490 100 215

40/315 4 112M 65 40 125 575 325 24 210 1160 1155 460 1195 245 440 490 100 228

40/315 5,5 123S 65 40 125 575 325 24 210 1160 1210 515 1195 245 440 490 100 243

50/125 0,37 71 65 50 100 372 212 19 150 840 820 260 865 175 320 360 100 88

50/125 0,55 80 65 50 100 372 212 19 150 840 855 295 865 175 320 360 100 91

50/125 0,75 80 65 50 100 372 212 19 150 840 855 295 865 175 320 360 100 93

50/160 0,55 80 65 50 100 420 240 19 170 940 855 295 965 195 350 390 100 108

50/160 0,75 80 65 50 100 420 240 19 170 940 855 295 965 195 350 390 100 109

50/160 1,1 90S 65 50 100 420 240 19 170 940 905 345 965 195 350 390 100 114

50/160 1,5 90L 65 50 100 420 240 19 170 940 905 345 965 195 350 390 100 117

50/160 2,2 100L 65 50 100 420 240 19 170 940 940 380 965 195 350 390 100 126

50/200 1,1 90S 65 50 100 440 240 19 170 940 905 345 965 195 350 390 100 118

50/200 1,5 90L 65 50 100 440 240 19 170 940 905 345 965 195 350 390 100 122

50/200 2,2 100L 65 50 100 440 240 19 170 940 940 380 965 195 350 390 100 130

50/200 3 100L 65 50 100 440 240 19 170 940 940 380 965 195 350 390 100 133

50/250 1,5 90L 65 50 100 505 280 24 190 1040 905 345 1050 200 400 450 100 145

50/250 2,2 100L 65 50 100 505 280 24 190 1040 940 380 1050 200 400 450 100 153

50/250 3 100L 65 50 100 505 280 24 190 1040 940 380 1050 200 400 450 100 156

50/250 4 112M 65 50 100 505 280 24 190 1040 1020 460 1050 200 400 450 100 169

50/315 4 112M 65 50 125 605 325 24 210 1160 1155 460 1195 245 440 490 100 243

50/315 5,5 123S 65 50 125 605 325 24 210 1160 1210 515 1195 245 440 490 100 259

50/315 7,5 132M 65 50 125 605 325 24 210 1160 1225 530 1195 245 440 490 100 268

50/315 9 132M 65 50 125 605 325 24 210 1160 1225 530 1195 245 440 490 100 273

65/125 0,55 80 80 65 100 420 240 19 170 940 855 295 965 195 350 390 100 105

65/125 0,75 80 80 65 100 420 240 19 170 940 855 295 965 195 350 390 100 106

65/125 1,1 90S 80 65 100 440 260 24 190 1040 905 345 1065 215 400 450 100 123

65/160 0,75 80 80 65 100 440 240 19 170 940 855 295 965 195 350 390 100 112

65/160 1,5 90L 80 65 100 440 240 19 170 940 905 345 965 195 350 390 100 121

65/160 2,2 100L 80 65 100 440 240 19 170 940 940 380 965 195 350 390 100 129

65/200 1,1 90S 80 65 100 505 280 24 190 1040 905 345 1050 200 400 450 100 136

65/200 1,5 90L 80 65 100 505 280 24 190 1040 905 345 1050 200 400 450 100 139

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (1450 rot./min.; cu cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomina-lă a mo-torului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

Page 70: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

71

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (cu cuplaj demontabil)

Pom

pe s

tand

ard

65/200 2,2 100L 80 65 100 505 280 24 190 1040 940 380 1050 200 400 450 100 148

65/200 3 100L 80 65 100 505 280 24 190 1040 940 380 1050 200 400 450 100 151

65/200 4 112M 80 65 100 505 280 24 190 1040 1020 460 1050 200 400 450 100 164

65/250 2,2 100L 80 65 100 550 300 24 210 1160 1050 380 1155 205 440 490 100 209

65/250 3 100L 80 65 100 550 300 24 210 1160 1050 380 1155 205 440 490 100 212

65/250 4 112M 80 65 100 550 300 24 210 1160 1130 460 1155 205 440 490 100 224

65/250 5,5 123S 80 65 100 550 300 24 210 1160 1185 515 1155 205 440 490 100 240

65/315 5,5 123S 80 65 125 605 325 24 235 1310 1210 515 1325 250 490 540 100 295

65/315 7,5 132M 80 65 125 605 325 24 235 1310 1225 530 1325 250 490 540 100 303

65/315 9 132M 80 65 125 605 325 24 235 1310 1225 530 1325 250 490 540 100 309

65/315 11 160M 80 65 125 605 325 24 235 1310 1320 625 1325 250 490 540 100 342

65/315 15 160L 80 65 125 605 325 29 260 1460 1365 670 1475 275 550 610 100 409

80/160 1,1 90S 100 80 125 505 280 24 190 1040 970 345 1075 225 400 450 140 134

80/160 1,5 90L 100 80 125 505 280 24 190 1040 970 345 1075 225 400 450 140 137

80/160 2,2 100L 100 80 125 505 280 24 190 1040 1005 380 1075 225 400 450 140 146

80/160 3 100L 100 80 125 505 280 24 190 1040 1005 380 1075 225 400 450 140 149

80/160 4 112M 100 80 125 505 280 24 190 1040 1085 460 1075 225 400 450 140 161

80/200 1,5 90L 100 80 125 530 280 24 210 1160 1080 345 1195 245 440 490 140 190

80/200 2,2 100L 100 80 125 530 280 24 210 1160 1115 380 1195 245 440 490 140 198

80/200 3 100L 100 80 125 530 280 24 210 1160 1115 380 1195 245 440 490 140 201

80/200 4 112M 100 80 125 530 280 24 210 1160 1195 460 1195 245 440 490 140 214

80/200 5,5 123S 100 80 125 530 280 24 210 1160 1250 515 1195 245 440 490 140 230

80/250 3 100L 100 80 125 580 300 24 235 1310 1115 380 1325 250 490 540 140 249

80/250 4 112M 100 80 125 580 300 24 235 1310 1195 460 1325 250 490 540 140 261

80/250 5,5 123S 100 80 125 580 300 24 235 1310 1250 515 1325 250 490 540 140 277

80/250 7,5 132M 100 80 125 580 300 24 235 1310 1265 530 1325 250 490 540 140 285

80/315 5,5 123S 100 80 125 665 350 24 235 1310 1250 515 1325 250 490 540 140 298

80/315 7,5 132M 100 80 125 665 350 24 235 1310 1265 530 1325 250 490 540 140 306

80/315 9 132M 100 80 125 665 350 24 235 1310 1265 530 1325 250 490 540 140 312

80/315 11 160M 100 80 125 665 350 24 235 1310 1360 625 1325 250 490 540 140 345

80/315 15 160L 100 80 125 665 350 24 235 1310 1405 670 1325 250 490 540 140 365

80/400 11 160M 125 80 125 735 380 29 260 1460 1420 625 1475 275 550 610 140 443

80/400 15 160L 125 80 125 735 380 29 260 1460 1465 670 1475 275 550 610 140 462

80/400 18,5 180M 125 80 125 735 380 29 260 1460 1495 700 1475 275 550 610 140 503

80/400 22 180L 125 80 125 735 380 29 260 1460 1535 740 1475 275 550 610 140 530

80/400 30 200L 125 80 125 735 380 29 260 1460 1595 800 1475 275 550 610 140 582

100/160 2,2 100L 125 100 125 580 300 24 210 1160 1115 380 1180 230 440 490 140 217

100/160 3 100L 125 100 125 580 300 24 210 1160 1115 380 1180 230 440 490 140 220

100/160 4 112M 125 100 125 580 300 24 210 1160 1195 460 1180 230 440 490 140 233

100/160 5,5 123S 125 100 125 580 300 24 210 1160 1250 515 1180 230 440 490 140 249

100/200 2,2 100L 125 100 125 580 300 24 210 1160 1115 380 1180 230 440 490 140 209

100/200 3 100L 125 100 125 580 300 24 210 1160 1115 380 1180 230 440 490 140 212

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (1450 rot./min.; cu cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomina-lă a mo-torului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

Page 71: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

72 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (cu cuplaj demontabil)

100/200 4 112M 125 100 125 580 300 24 210 1160 1195 460 1180 230 440 490 140 224

100/200 5,5 123S 125 100 125 580 300 24 210 1160 1250 515 1180 230 440 490 140 240

100/200 7,5 132M 125 100 125 580 300 24 210 1160 1265 530 1180 230 440 490 140 249

100/250 4 112M 125 100 140 605 325 24 235 1310 1210 460 1340 265 490 540 140 272

100/250 5,5 123S 125 100 140 605 325 24 235 1310 1265 515 1340 265 490 540 140 288

100/250 7,5 132M 125 100 140 605 325 24 235 1310 1280 530 1340 265 490 540 140 296

100/250 9 132M 125 100 140 605 325 24 235 1310 1280 530 1340 265 490 540 140 301

100/250 11 160M 125 100 140 605 325 24 235 1310 1375 625 1340 265 490 540 140 335

100/315 11 160M 125 100 140 665 350 24 235 1310 1375 625 1340 265 490 540 140 355

100/315 15 160L 125 100 140 665 350 24 235 1310 1420 670 1340 265 490 540 140 421

100/315 18,5 180M 125 100 140 665 350 29 260 1460 1450 700 1490 290 550 610 140 462

100/315 22 180L 125 100 140 665 350 29 260 1460 1490 740 1490 290 550 610 140 489

100/400 15 160L 125 100 140 755 400 29 300 1660 1420 670 1670 310 600 660 140 539

100/400 18,5 180M 125 100 140 755 400 29 300 1660 1450 700 1670 310 600 660 140 580

100/400 22 180L 125 100 140 755 400 29 300 1660 1490 740 1670 310 600 660 140 607

100/400 30 200L 125 100 140 755 400 29 300 1660 1550 800 1670 310 600 660 140 659

100/400 37 225S 125 100 140 755 400 29 300 1660 1620 870 1670 310 600 660 140 785

100/400 45 225M 125 100 140 755 400 29 300 1660 1620 870 1670 310 600 660 140 819

125/200 7,5 132M 150 125 140 665 350 24 235 1310 1280 530 1340 265 490 540 140 312

125/200 9 132M 150 125 140 665 350 24 235 1310 1280 530 1340 265 490 540 140 317

125/200 11 160M 150 125 140 665 350 24 235 1310 1375 625 1340 265 490 540 140 351

125/200 15 160L 150 125 140 665 350 24 235 1310 1420 670 1340 265 490 540 140 370

125/250 7,5 132M 150 125 140 705 350 24 235 1310 1280 530 1340 265 490 540 140 314

125/250 9 132M 150 125 140 705 350 24 235 1310 1280 530 1340 265 490 540 140 319

125/250 11 160M 150 125 140 705 350 24 235 1310 1375 625 1340 265 490 540 140 353

125/250 15 160L 150 125 140 705 350 29 260 1460 1420 670 1490 290 550 610 140 419

125/250 18,5 180M 150 125 140 705 350 29 260 1460 1450 700 1490 290 550 610 140 460

125/315 15 160L 150 125 140 755 400 29 300 1660 1480 670 1670 310 600 660 140 512

125/315 18,5 180M 150 125 140 755 400 29 300 1660 1510 700 1670 310 600 660 140 553

125/315 22 180L 150 125 140 755 400 29 300 1660 1550 740 1670 310 600 660 140 579

125/315 30 200L 150 125 140 755 400 29 300 1660 1610 800 1670 310 600 660 140 632

125/315 37 225S 150 125 140 755 400 29 300 1660 1680 870 1670 310 600 660 140 758

125/400 30 200L 150 125 140 835 435 29 300 1660 1610 800 1670 310 600 660 140 671

125/400 37 225S 150 125 140 835 435 29 300 1660 1680 870 1670 310 600 660 140 797

125/400 45 225M 150 125 140 835 435 29 300 1660 1680 870 1670 310 600 660 140 830

125/400 55 250M 150 125 140 835 435 29 300 1660 1760 950 1670 310 600 660 140 916

125/400 75 280S 150 125 140 835 435 29 330 1860 1870 1060 1870 340 670 730 140 1306

150/200 7,5 132M 200 150 160 800 400 29 330 1860 1300 530 1890 360 670 730 140 520

150/200 9 132M 200 150 160 800 400 29 330 1860 1300 530 1890 360 670 730 140 525

150/200 11 160M 200 150 160 800 400 29 330 1860 1395 625 1890 360 670 730 140 558

150/200 15 160L 200 150 160 800 400 29 330 1860 1440 670 1890 360 670 730 140 578

150/200 18,5 180M 200 150 160 800 400 29 330 1860 1470 700 1890 360 670 730 140 619

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (1450 rot./min.; cu cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomina-lă a mo-torului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

Page 72: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

73

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (cu cuplaj demontabil)

Pom

pe s

tand

ard

150/250 15 160L 200 150 160 800 400 29 300 1660 1440 670 1690 330 600 660 140 487

150/250 18,5 180M 200 150 160 800 400 29 300 1660 1470 700 1690 330 600 660 140 528

150/250 22 180L 200 150 160 800 400 29 300 1660 1510 740 1690 330 600 660 140 555

150/250 30 200L 200 150 160 800 400 29 300 1660 1570 800 1690 330 600 660 140 608

150/315 22 180L 200 150 160 800 400 29 330 1860 1510 740 1890 360 670 730 140 695

150/315 30 200L 200 150 160 800 400 29 330 1860 1570 800 1890 360 670 730 140 747

150/315 37 225S 200 150 160 800 400 29 330 1860 1640 870 1890 360 670 730 140 873

150/315 45 225M 200 150 160 800 400 29 330 1860 1640 870 1890 360 670 730 140 907

150/315 55 250M 200 150 160 800 400 29 330 1860 1720 950 1890 360 670 730 140 992

150/400 45 225M 200 150 160 885 435 29 330 1860 1640 870 1890 360 670 730 140 944

150/400 55 250M 200 150 160 885 435 29 330 1860 1720 950 1890 360 670 730 140 1029

150/400 75 280S 200 150 160 885 435 29 330 1860 1830 1060 1890 360 670 730 140 1324

150/400 90 280M 200 150 160 885 435 29 330 1860 1830 1060 1890 360 670 730 140 1394

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (1450 rot./min.; cu cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomina-lă a mo-torului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (2900 rot./min.; cu cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomi-nală a moto-rului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

32/125 0,55 71 50 32 80 332 192 19 150 840 800 260 845 155 320 360 100 89

32/125 0,75 80 50 32 80 332 192 19 150 840 835 295 845 155 320 360 100 92

32/125 1,1 80 50 32 80 332 192 19 150 840 835 295 845 155 320 360 100 93

32/125 1,5 90S 50 32 80 332 192 19 150 840 885 345 845 155 320 360 100 98

32/125 2,2 90L 50 32 80 332 192 19 170 940 885 345 945 175 350 390 100 101

32/160 1,5 90S 50 32 80 372 212 19 150 840 885 345 845 155 320 360 100 101

32/160 2,2 90L 50 32 80 372 212 19 170 940 885 345 945 175 350 390 100 103

32/160 3 100L 50 32 80 372 212 19 170 940 920 380 945 175 350 390 100 123

32/160 4 112M 50 32 80 372 212 19 170 940 1000 460 945 175 350 390 100 134

32/160 5,5 132S 50 32 80 372 212 19 170 940 1055 515 945 175 350 390 100 154

32/160B 1,5 90S 50 32 80 372 212 19 150 840 885 345 845 155 320 360 100 101

32/160B 2,2 90L 50 32 80 372 212 19 170 940 885 345 945 175 350 390 100 113

32/160B 3 100L 50 32 80 372 212 19 170 940 920 380 945 175 350 390 100 123

32/160B 4 112M 50 32 80 372 212 19 170 940 1000 460 945 175 350 390 100 134

32/160B 5,5 132S 50 32 80 372 212 19 170 940 1055 515 945 175 350 390 100 154

32/200 2,2 90L 50 32 80 420 240 19 170 940 885 345 945 175 350 390 100 104

32/200 3 100L 50 32 80 420 240 19 170 940 920 380 945 175 350 390 100 124

32/200 4 112M 50 32 80 420 240 19 170 940 1000 460 945 175 350 390 100 135

32/200 5,5 132S 50 32 80 420 240 19 170 940 1055 515 945 175 350 390 100 156

32/200 7,5 132S 50 32 80 420 240 19 170 940 1055 515 945 175 350 390 100 162

Page 73: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

74 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (cu cuplaj demontabil)

32/200 9 132M 50 32 80 420 240 19 170 940 1070 530 945 175 350 390 100 168

32/200 11 160M 50 32 80 440 260 24 190 1040 1165 625 1045 195 400 450 100 214

32/200B 2,2 90L 50 32 80 420 240 19 170 940 885 345 945 175 350 390 100 114

32/200B 3 100L 50 32 80 420 240 19 170 940 920 380 945 175 350 390 100 124

32/200B 4 112M 50 32 80 420 240 19 170 940 1000 460 945 175 350 390 100 135

32/200B 5,5 132S 50 32 80 420 240 19 170 940 1055 515 945 175 350 390 100 156

32/200B 7,5 132S 50 32 80 420 240 19 170 940 1055 515 945 175 350 390 100 162

32/200B 9 132M 50 32 80 420 240 19 170 940 1070 530 945 175 350 390 100 168

32/200B 11 160M 50 32 80 440 260 24 190 1040 1165 625 1045 195 400 450 100 214

32/250 7,5 132S 50 32 100 505 280 24 190 1040 1075 515 1050 200 400 450 100 187

32/250 9 132M 50 32 100 505 280 24 190 1040 1090 530 1050 200 400 450 100 193

32/250 11 160M 50 32 100 505 280 24 190 1040 1185 625 1050 200 400 450 100 227

32/250 15 160M 50 32 100 505 280 24 190 1040 1185 625 1050 200 400 450 100 234

40/125 1,1 80 65 40 80 332 192 19 150 840 835 295 845 155 320 360 100 90

40/125 1,5 90S 65 40 80 332 192 19 150 840 885 345 845 155 320 360 100 95

40/125 2,2 90L 65 40 80 332 192 19 170 940 885 345 945 175 350 390 100 108

40/125 3 100L 65 40 80 332 192 19 170 940 920 380 945 175 350 390 100 117

40/160 2,2 90L 65 40 80 372 212 19 170 940 885 345 945 175 350 390 100 110

40/160 3 100L 65 40 80 372 212 19 170 940 920 380 945 175 350 390 100 119

40/160 4 112M 65 40 80 372 212 19 170 940 1000 460 945 175 350 390 100 131

40/160 5,5 132S 65 40 80 372 212 19 170 940 1055 515 945 175 350 390 100 152

40/160 7,5 132S 65 40 80 372 212 19 170 940 1055 515 945 175 350 390 100 158

40/160 9 132M 65 40 80 372 212 19 170 940 1070 530 945 175 350 390 100 164

40/200 5,5 132S 65 40 100 420 240 19 170 940 1075 515 965 195 350 390 100 158

40/200 7,5 132S 65 40 100 420 240 19 170 940 1075 515 965 195 350 390 100 164

40/200 9 132M 65 40 100 420 240 19 170 940 1090 530 965 195 350 390 100 170

40/200 11 160M 65 40 100 440 260 24 190 1040 1185 625 1065 215 400 450 100 216

40/200 15 160M 65 40 100 440 260 24 190 1040 1185 625 1065 215 400 450 100 224

40/200 18,5 160L 65 40 100 440 260 24 210 1160 1230 670 1185 235 440 490 100 274

40/250 7,5 132S 65 40 100 505 280 24 190 1040 1075 515 1050 200 400 450 100 187

40/250 9 132M 65 40 100 505 280 24 190 1040 1090 530 1050 200 400 450 100 193

40/250 11 160M 65 40 100 505 280 24 190 1040 1185 625 1050 200 400 450 100 227

40/250 15 160M 65 40 100 505 280 24 190 1040 1185 625 1050 200 400 450 100 234

40/250 18,5 160L 65 40 100 505 280 24 210 1160 1230 670 1170 220 440 490 100 284

40/315 15 160M 65 40 125 575 325 24 235 1310 1320 625 1340 265 490 540 100 329

40/315 18,5 160L 65 40 125 575 325 24 235 1310 1365 670 1340 265 490 540 100 344

40/315 22 180M 65 40 125 575 325 24 235 1310 1395 700 1340 265 490 540 100 395

40/315 30 200L 65 40 125 575 325 24 235 1310 1495 800 1340 265 490 540 100 468

40/315 37 200L 65 40 125 575 325 24 235 1310 1495 800 1340 265 490 540 100 483

50/125 1,5 90S 65 50 100 372 212 19 150 840 905 345 865 175 320 360 100 97

50/125 2,2 90L 65 50 100 372 212 19 170 940 905 345 965 195 350 390 100 110

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (2900 rot./min.; cu cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomi-nală a moto-rului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

Page 74: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

75

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (cu cuplaj demontabil)

Pom

pe s

tand

ard

50/125 3 100L 65 50 100 372 212 19 170 940 940 380 965 195 350 390 100 119

50/125 4 112M 65 50 100 372 212 19 170 940 1020 460 965 195 350 390 100 131

50/125 5,5 132S 65 50 100 372 212 19 170 940 1075 515 965 195 350 390 100 152

50/160 3 100L 65 50 100 420 240 19 170 940 940 380 965 195 350 390 100 126

50/160 4 112M 65 50 100 420 240 19 170 940 1020 460 965 195 350 390 100 138

50/160 5,5 132S 65 50 100 420 240 19 170 940 1075 515 965 195 350 390 100 158

50/160 7,5 132S 65 50 100 420 240 19 170 940 1075 515 965 195 350 390 100 164

50/160 9 132M 65 50 100 420 240 19 170 940 1090 530 965 195 350 390 100 170

50/160 11 160M 65 50 100 440 260 24 190 1040 1185 625 1065 215 400 450 100 216

50/160 15 160M 65 50 100 440 260 24 190 1040 1185 625 1065 215 400 450 100 224

50/200 7,5 132S 65 50 100 440 240 19 170 940 1075 515 965 195 350 390 100 168

50/200 9 132M 65 50 100 440 240 19 170 940 1090 530 965 195 350 390 100 174

50/200 11 160M 65 50 100 460 260 24 190 1040 1185 625 1065 215 400 450 100 220

50/200 15 160M 65 50 100 460 260 24 190 1040 1185 625 1065 215 400 450 100 228

50/200 18,5 160L 65 50 100 460 260 24 210 1160 1230 670 1185 235 440 490 100 278

50/200 22 180M 65 50 100 480 280 24 210 1160 1260 700 1185 235 440 490 100 329

50/250 11 160M 65 50 100 505 280 24 190 1040 1185 625 1050 200 400 450 100 231

50/250 15 160M 65 50 100 505 280 24 190 1040 1185 625 1050 200 400 450 100 238

50/250 18,5 160L 65 50 100 505 280 24 210 1160 1230 670 1170 220 440 490 100 289

50/250 22 180M 65 50 100 505 280 24 210 1160 1260 700 1170 220 440 490 100 339

50/250 30 200L 65 50 100 525 300 24 235 1310 1360 800 1315 240 490 540 100 444

50/315 15 160M 65 50 125 605 325 24 235 1310 1320 625 1340 265 490 540 100 344

50/315 18,5 160L 65 50 125 605 325 24 235 1310 1365 670 1340 265 490 540 100 360

50/315 22 180M 65 50 125 605 325 24 235 1310 1395 700 1340 265 490 540 100 411

50/315 30 200L 65 50 125 605 325 24 235 1310 1495 800 1340 265 490 540 100 484

50/315 37 200L 65 50 125 605 325 24 235 1310 1495 800 1340 265 490 540 100 498

50/315 45 225S-M 65 50 125 605 325 29 260 1460 1535 840 1490 290 550 610 100 712

50/315 55 250S-M 65 50 125 630 350 29 260 1460 1645 950 1490 290 550 610 100 798

50/315 75 280S-M 65 50 125 680 400 29 330 1860 1755 1060 1890 360 670 730 100 1111

65/125 3 100L 80 65 100 420 240 19 170 940 940 380 965 195 350 390 100 123

65/125 4 112M 80 65 100 420 240 19 170 940 1020 460 965 195 350 390 100 134

65/125 5,5 132S 80 65 100 420 240 19 170 940 1075 515 965 195 350 390 100 155

65/125 7,5 132S 80 65 100 420 240 19 170 940 1075 515 965 195 350 390 100 161

65/125 9 132M 80 65 100 420 240 19 170 940 1090 530 965 195 350 390 100 167

65/160 5,5 132S 80 65 100 440 240 19 170 940 1075 515 965 195 350 390 100 161

65/160 7,5 132S 80 65 100 440 240 19 170 940 1075 515 965 195 350 390 100 167

65/160 9 132M 80 65 100 440 240 19 170 940 1090 530 965 195 350 390 100 173

65/160 11 160M 80 65 100 460 260 24 190 1040 1185 625 1065 215 400 450 100 219

65/160 15 160M 80 65 100 460 260 24 190 1040 1185 625 1065 215 400 450 100 227

65/160 18,5 160L 80 65 100 460 260 24 210 1160 1230 670 1185 235 440 490 100 277

65/200 9 132M 80 65 100 505 280 24 190 1040 1090 530 1050 200 400 450 100 192

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (2900 rot./min.; cu cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomi-nală a moto-rului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

Page 75: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

76 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (cu cuplaj demontabil)

65/200 11 160M 80 65 100 505 280 24 210 1160 1185 625 1170 220 440 490 100 260

65/200 15 160M 80 65 100 505 280 24 210 1160 1185 625 1170 220 440 490 100 268

65/200 18,5 160L 80 65 100 505 280 24 210 1160 1230 670 1170 220 440 490 100 283

65/200 22 180M 80 65 100 505 280 24 210 1160 1260 700 1170 220 440 490 100 334

65/200 30 200L 80 65 100 525 300 24 235 1310 1360 800 1315 240 490 540 100 439

65/250 18,5 160L 80 65 100 550 300 24 235 1310 1340 670 1300 225 490 540 100 341

65/250 22 180M 80 65 100 550 300 24 235 1310 1370 700 1300 225 490 540 100 392

65/250 30 200L 80 65 100 550 300 29 260 1460 1470 800 1450 250 550 610 100 512

65/250 37 200L 80 65 100 550 300 29 260 1460 1470 800 1450 250 550 610 100 527

65/250 45 225S-M 80 65 100 575 325 29 260 1460 1510 840 1450 250 550 610 100 693

80/160 7,5 132S 100 80 125 505 280 24 190 1040 1140 515 1075 225 400 450 140 184

80/160 9 132M 100 80 125 505 280 24 190 1040 1155 530 1075 225 400 450 140 190

80/160 11 160M 100 80 125 505 280 24 210 1160 1250 625 1195 245 440 490 140 258

80/160 15 160M 100 80 125 505 280 24 210 1160 1250 625 1195 245 440 490 140 266

80/160 18,5 160L 100 80 125 505 280 24 210 1160 1295 670 1195 245 440 490 140 281

80/160 22 180M 100 80 125 505 280 24 210 1160 1325 700 1195 245 440 490 140 332

80/160 30 200L 100 80 125 525 300 24 235 1310 1425 800 1340 265 490 540 140 436

80/200 15 160M 100 80 125 530 280 24 235 1310 1360 625 1340 265 490 540 140 315

80/200 18,5 160L 100 80 125 530 280 24 235 1310 1405 670 1340 265 490 540 140 331

80/200 22 180M 100 80 125 530 280 24 235 1310 1435 700 1340 265 490 540 140 381

80/200 30 200L 100 80 125 550 300 24 235 1310 1535 800 1340 265 490 540 140 454

80/200 37 200L 100 80 125 550 300 24 235 1310 1535 800 1340 265 490 540 140 469

80/200 45 225S-M 100 80 125 575 325 29 260 1460 1575 840 1490 290 550 610 140 682

80/250 22 180M 100 80 125 580 300 24 235 1310 1435 700 1325 250 490 540 140 397

80/250 30 200L 100 80 125 580 300 29 260 1460 1535 800 1475 275 550 610 140 517

80/250 37 200L 100 80 125 580 300 29 260 1460 1535 800 1475 275 550 610 140 532

80/250 45 225S-M 100 80 125 605 325 29 260 1460 1575 840 1475 275 550 610 140 698

80/250 55 250S-M 100 80 125 630 350 29 260 1460 1685 950 1475 275 550 610 140 784

100/160 18,5 160L 125 100 125 580 300 24 235 1310 1405 670 1325 250 490 540 140 350

100/160 22 180M 125 100 125 580 300 24 235 1310 1435 700 1325 250 490 540 140 400

100/160 30 200L 125 100 125 580 300 29 260 1460 1535 800 1475 275 550 610 140 520

100/160 37 200L 125 100 125 580 300 29 260 1460 1535 800 1475 275 550 610 140 535

100/200 18,5 160L 125 100 125 580 300 24 235 1310 1405 670 1325 250 490 540 140 341

100/200 22 180M 125 100 125 580 300 24 235 1310 1435 700 1325 250 490 540 140 392

100/200 30 200L 125 100 125 580 300 29 260 1460 1535 800 1475 275 550 610 140 512

100/200 37 200L 125 100 125 580 300 29 260 1460 1535 800 1475 275 550 610 140 527

100/200 45 225S-M 125 100 125 605 325 29 260 1460 1575 840 1475 275 550 610 140 693

100/250 30 200L 125 100 140 605 325 29 260 1460 1550 800 1490 290 550 610 140 528

100/250 37 200L 125 100 140 605 325 29 260 1460 1550 800 1490 290 550 610 140 543

100/250 45 225S-M 125 100 140 605 325 29 260 1460 1590 840 1490 290 550 610 140 708

100/250 55 250S-M 125 100 140 630 350 29 260 1460 1700 950 1490 290 550 610 140 795

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (2900 rot./min.; cu cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomi-nală a moto-rului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

Page 76: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

77

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (cu cuplaj demontabil)

Pom

pe s

tand

ard

100/250 75 280S-M 125 100 140 680 400 29 330 1860 1810 1060 1890 360 670 730 140 1108

100/250 90 280S-M 125 100 140 680 400 29 330 1860 1810 1060 1890 360 670 730 140 1160

125/200 55 250S-M 150 125 140 665 350 29 260 1460 1700 950 1490 290 550 610 140 810

125/200 75 280S-M 150 125 140 715 400 29 330 1860 1810 1060 1890 360 670 730 140 1124

125/200 90 280S-M 150 125 140 715 400 29 330 1860 1810 1060 1890 360 670 730 140 1278

125/200 110 315S-M 150 125 140 753 430 29 330 1860 2100 1350 1890 360 670 730 140 1300

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (2900 rot./min.; cu cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomi-nală a moto-rului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

Page 77: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

78 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (fără cuplaj demontabil)

Pompe standard Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (fără cuplaj demontabil) Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Desen de execuţie:

Lungimea şi lăţimea blocului fundaţiei trebuie să fie cu cca 15 - 20 cm mai mare decât laturile exterioare ale plăcii de bază a pompei. Dimensiunea L*, L3 în funcţie de tipul motorului

L*

X L3a

L1

S1

L2 L2

L4

Ø S4

B3

B2

h3

DN1

DN2

h4

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (1450 rot./min.; fără cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomi-nală a moto-rului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

32/125 0,37 71 50 32 80 332 192 19 150 840 703 260 845 155 320 360 3 88

32/160 0,37 71 50 32 80 372 212 19 150 840 703 260 845 155 320 360 3 90

32/160 0,55 80 50 32 80 372 212 19 150 840 738 295 845 155 320 360 3 93

32/160 0,75 80 50 32 80 372 212 19 150 840 738 295 845 155 320 360 3 94

32/160B 0,37 71 50 32 80 372 212 19 150 840 703 260 845 155 320 360 3 90

32/160B 0,55 80 50 32 80 372 212 19 150 840 738 295 845 155 320 360 3 93

32/160B 0,75 80 50 32 80 372 212 19 150 840 738 295 845 155 320 360 3 94

32/200 0,55 80 50 32 80 420 240 19 150 840 738 295 845 155 320 360 3 94

32/200 0,75 80 50 32 80 420 240 19 150 840 738 295 845 155 320 360 3 95

32/200 1,1 90S 50 32 80 420 240 19 150 840 788 345 845 155 320 360 3 100

32/200 1,5 90L 50 32 80 420 240 19 150 840 788 345 845 155 320 360 3 103

32/200B 0,55 80 50 32 80 420 240 19 150 840 738 295 845 155 320 360 3 94

32/200B 0,75 80 50 32 80 420 240 19 150 840 738 295 845 155 320 360 3 95

32/200B 1,1 90S 50 32 80 420 240 19 150 840 788 345 845 155 320 360 3 100

32/200B 1,5 90L 50 32 80 420 240 19 150 840 788 345 845 155 320 360 3 103

32/250 0,75 80 50 32 100 505 280 24 190 1040 758 295 1050 200 400 450 3 131

32/250 1,1 90S 50 32 100 505 280 24 190 1040 808 345 1050 200 400 450 3 135

32/250 1,5 90L 50 32 100 505 280 24 190 1040 808 345 1050 200 400 450 3 139

32/250 2,2 100L 50 32 100 505 280 24 190 1040 843 380 1050 200 400 450 3 148

40/125 0,37 71 65 40 80 332 192 19 150 840 703 260 845 155 320 360 3 85

40/125 0,55 80 65 40 80 332 192 19 150 840 738 295 845 155 320 360 3 88

40/160 0,37 71 65 40 80 372 212 19 150 840 703 260 845 155 320 360 3 87

40/160 0,55 80 65 40 80 372 212 19 150 840 738 295 845 155 320 360 3 90

40/160 0,75 80 65 40 80 372 212 19 150 840 738 295 845 155 320 360 3 91

Page 78: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

79

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (fără cuplaj demontabil)

Pom

pe s

tand

ard

40/160 1,1 90S 65 40 80 372 212 19 150 840 788 345 845 155 320 360 3 96

40/160 1,5 90L 65 40 80 372 212 19 150 840 788 345 845 155 320 360 3 99

40/200 0,55 80 65 40 100 420 240 19 170 940 758 295 965 195 350 390 3 107

40/200 0,75 80 65 40 100 420 240 19 170 940 758 295 965 195 350 390 3 108

40/200 1,1 90S 65 40 100 420 240 19 170 940 808 345 965 195 350 390 3 112

40/200 1,5 90L 65 40 100 420 240 19 170 940 808 345 965 195 350 390 3 116

40/200 2,2 100L 65 40 100 420 240 19 170 940 843 380 965 195 350 390 3 124

40/250 1,1 90S 65 40 100 505 280 24 190 1040 808 345 1050 200 400 450 3 135

40/250 1,5 90L 65 40 100 505 280 24 190 1040 808 345 1050 200 400 450 3 139

40/250 2,2 100L 65 40 100 505 280 24 190 1040 843 380 1050 200 400 450 3 148

40/250 3 100L 65 40 100 505 280 24 190 1040 843 380 1050 200 400 450 3 151

40/315 2,2 100L 65 40 125 575 325 24 210 1160 978 380 1195 245 440 490 3 211

40/315 3 100L 65 40 125 575 325 24 210 1160 978 380 1195 245 440 490 3 214

40/315 4 112M 65 40 125 575 325 24 210 1160 1058 460 1195 245 440 490 3 226

40/315 5,5 123S 65 40 125 575 325 24 210 1160 1113 515 1195 245 440 490 3 242

50/125 0,37 71 65 50 100 372 212 19 150 840 723 260 865 175 320 360 3 87

50/125 0,55 80 65 50 100 372 212 19 150 840 758 295 865 175 320 360 3 90

50/125 0,75 80 65 50 100 372 212 19 150 840 758 295 865 175 320 360 3 91

50/160 0,55 80 65 50 100 420 240 19 170 940 758 295 965 195 350 390 3 107

50/160 0,75 80 65 50 100 420 240 19 170 940 758 295 965 195 350 390 3 108

50/160 1,1 90S 65 50 100 420 240 19 170 940 808 345 965 195 350 390 3 112

50/160 1,5 90L 65 50 100 420 240 19 170 940 808 345 965 195 350 390 3 116

50/160 2,2 100L 65 50 100 420 240 19 170 940 843 380 965 195 350 390 3 124

50/200 1,1 90S 65 50 100 440 240 19 170 940 808 345 965 195 350 390 3 117

50/200 1,5 90L 65 50 100 440 240 19 170 940 808 345 965 195 350 390 3 120

50/200 2,2 100L 65 50 100 440 240 19 170 940 843 380 965 195 350 390 3 129

50/200 3 100L 65 50 100 440 240 19 170 940 843 380 965 195 350 390 3 132

50/250 1,5 90L 65 50 100 505 280 24 190 1040 808 345 1050 200 400 450 3 143

50/250 2,2 100L 65 50 100 505 280 24 190 1040 843 380 1050 200 400 450 3 152

50/250 3 100L 65 50 100 505 280 24 190 1040 843 380 1050 200 400 450 3 155

50/250 4 112M 65 50 100 505 280 24 190 1040 923 460 1050 200 400 450 3 167

50/315 4 112M 65 50 125 605 325 24 210 1160 1058 460 1195 245 440 490 3 242

50/315 5,5 123S 65 50 125 605 325 24 210 1160 1113 515 1195 245 440 490 3 258

50/315 7,5 132M 65 50 125 605 325 24 210 1160 1128 530 1195 245 440 490 3 266

50/315 9 132M 65 50 125 605 325 24 210 1160 1128 530 1195 245 440 490 3 272

65/125 0,55 80 80 65 100 420 240 19 170 940 758 295 965 195 350 390 3 103

65/125 0,75 80 80 65 100 420 240 19 170 940 758 295 965 195 350 390 3 105

65/125 1,1 90S 80 65 100 420 240 19 170 940 808 345 965 195 350 390 3 109

65/160 0,75 80 80 65 100 440 240 19 170 940 758 295 965 195 350 390 3 111

65/160 1,5 90L 80 65 100 440 240 19 170 940 808 345 965 195 350 390 3 119

65/160 2,2 100L 80 65 100 440 240 19 170 940 843 380 965 195 350 390 3 128

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (1450 rot./min.; fără cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomi-nală a moto-rului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

Page 79: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

80 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (fără cuplaj demontabil)

65/200 1,1 90S 80 65 100 505 280 24 190 1040 808 345 1050 200 400 450 3 134

65/200 1,5 90L 80 65 100 505 280 24 190 1040 808 345 1050 200 400 450 3 138

65/200 2,2 100L 80 65 100 505 280 24 190 1040 843 380 1050 200 400 450 3 146

65/200 3 100L 80 65 100 505 280 24 190 1040 843 380 1050 200 400 450 3 150

65/200 4 112M 80 65 100 505 280 24 190 1040 923 460 1050 200 400 450 3 162

65/250 2,2 100L 80 65 100 550 300 24 210 1160 953 380 1155 205 440 490 3 207

65/250 3 100L 80 65 100 550 300 24 210 1160 953 380 1155 205 440 490 3 211

65/250 4 112M 80 65 100 550 300 24 210 1160 1033 460 1155 205 440 490 3 223

65/250 5,5 123S 80 65 100 550 300 24 210 1160 1088 515 1155 205 440 490 3 239

65/315 5,5 123S 80 65 125 605 325 24 235 1310 1113 515 1325 250 490 540 3 294

65/315 7,5 132M 80 65 125 605 325 24 235 1310 1128 530 1325 250 490 540 3 302

65/315 9 132M 80 65 125 605 325 24 235 1310 1128 530 1325 250 490 540 3 307

65/315 11 160M 80 65 125 605 325 24 235 1310 1223 625 1325 250 490 540 3 341

65/315 15 160L 80 65 125 605 325 24 235 1310 1268 670 1325 250 490 540 3 359

80/160 1,1 90S 100 80 125 505 280 24 190 1040 833 345 1075 225 400 450 3 132

80/160 1,5 90L 100 80 125 505 280 24 190 1040 833 345 1075 225 400 450 3 136

80/160 2,2 100L 100 80 125 505 280 24 190 1040 868 380 1075 225 400 450 3 144

80/160 3 100L 100 80 125 505 280 24 190 1040 868 380 1075 225 400 450 3 148

80/160 4 112M 100 80 125 505 280 24 190 1040 948 460 1075 225 400 450 3 160

80/200 1,5 90L 100 80 125 530 280 24 210 1160 943 345 1195 245 440 490 3 188

80/200 2,2 100L 100 80 125 530 280 24 210 1160 978 380 1195 245 440 490 3 197

80/200 3 100L 100 80 125 530 280 24 210 1160 978 380 1195 245 440 490 3 200

80/200 4 112M 100 80 125 530 280 24 210 1160 1058 460 1195 245 440 490 3 213

80/200 5,5 123S 100 80 125 530 280 24 210 1160 1113 515 1195 245 440 490 3 228

80/250 3 100L 100 80 125 580 300 24 235 1310 978 380 1325 250 490 540 3 247

80/250 4 112M 100 80 125 580 300 24 235 1310 1058 460 1325 250 490 540 3 260

80/250 5,5 123S 100 80 125 580 300 24 235 1310 1113 515 1325 250 490 540 3 276

80/250 7,5 132M 100 80 125 580 300 24 235 1310 1128 530 1325 250 490 540 3 284

80/315 5,5 123S 100 80 125 665 350 24 235 1310 1113 515 1325 250 490 540 3 297

80/315 7,5 132M 100 80 125 665 350 24 235 1310 1128 530 1325 250 490 540 3 305

80/315 9 132M 100 80 125 665 350 24 235 1310 1128 530 1325 250 490 540 3 310

80/315 11 160M 100 80 125 665 350 24 235 1310 1223 625 1325 250 490 540 3 344

80/315 15 160L 100 80 125 665 350 24 235 1310 1268 670 1325 250 490 540 3 362

80/400 11 160M 125 80 125 735 380 29 260 1460 1283 625 1475 275 550 610 3 442

80/400 15 160L 125 80 125 735 380 29 260 1460 1328 670 1475 275 550 610 3 460

80/400 18,5 180M 125 80 125 735 380 29 260 1460 1358 700 1475 275 550 610 3 501

80/400 22 180L 125 80 125 735 380 29 260 1460 1398 740 1475 275 550 610 3 527

80/400 30 200L 125 80 125 735 380 29 260 1460 1458 800 1475 275 550 610 3 580

100/160 2,2 100L 125 100 125 580 300 24 210 1160 978 380 1180 230 440 490 3 216

100/160 3 100L 125 100 125 580 300 24 210 1160 978 380 1180 230 440 490 3 219

100/160 4 112M 125 100 125 580 300 24 210 1160 1058 460 1180 230 440 490 3 232

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (1450 rot./min.; fără cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomi-nală a moto-rului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

Page 80: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

81

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (fără cuplaj demontabil)

Pom

pe s

tand

ard

100/160 5,5 123S 125 100 125 580 300 24 210 1160 1113 515 1180 230 440 490 3 247

100/200 2,2 100L 125 100 125 580 300 24 210 1160 978 380 1180 230 440 490 3 207

100/200 3 100L 125 100 125 580 300 24 210 1160 978 380 1180 230 440 490 3 211

100/200 4 112M 125 100 125 580 300 24 210 1160 1058 460 1180 230 440 490 3 223

100/200 5,5 123S 125 100 125 580 300 24 210 1160 1113 515 1180 230 440 490 3 239

100/200 7,5 132M 125 100 125 580 300 24 210 1160 1128 530 1180 230 440 490 3 247

100/250 4 112M 125 100 140 605 325 24 235 1310 1073 460 1340 265 490 540 3 270

100/250 5,5 123S 125 100 140 605 325 24 235 1310 1128 515 1340 265 490 540 3 286

100/250 7,5 132M 125 100 140 605 325 24 235 1310 1143 530 1340 265 490 540 3 295

100/250 9 132M 125 100 140 605 325 24 235 1310 1143 530 1340 265 490 540 3 300

100/250 11 160M 125 100 140 605 325 24 235 1310 1238 625 1340 265 490 540 3 333

100/315 11 160M 125 100 140 665 350 24 235 1310 1238 625 1340 265 490 540 3 353

100/315 15 160L 125 100 140 665 350 24 235 1310 1283 670 1340 265 490 540 3 372

100/315 18,5 180M 125 100 140 665 350 24 235 1310 1313 700 1340 265 490 540 3 413

100/315 22 180L 125 100 140 665 350 24 235 1310 1353 740 1340 265 490 540 3 439

100/400 15 160L 125 100 140 755 400 29 300 1660 1283 670 1670 310 600 660 3 536

100/400 18,5 180M 125 100 140 755 400 29 300 1660 1313 700 1670 310 600 660 3 577

100/400 22 180L 125 100 140 755 400 29 300 1660 1353 740 1670 310 600 660 3 604

100/400 30 200L 125 100 140 755 400 29 300 1660 1413 800 1670 310 600 660 3 656

100/400 37 225S 125 100 140 755 400 29 300 1660 1483 870 1670 310 600 660 3 780

100/400 45 225M 125 100 140 755 400 29 300 1660 1483 870 1670 310 600 660 3 814

125/200 7,5 132M 150 125 140 665 350 24 235 1310 1143 530 1340 265 490 540 3 310

125/200 9 132M 150 125 140 665 350 24 235 1310 1143 530 1340 265 490 540 3 316

125/200 11 160M 150 125 140 665 350 24 235 1310 1238 625 1340 265 490 540 3 349

125/200 15 160L 150 125 140 665 350 24 235 1310 1283 670 1340 265 490 540 3 367

125/250 7,5 132M 150 125 140 705 350 24 235 1310 1143 530 1340 265 490 540 3 312

125/250 9 132M 150 125 140 705 350 24 235 1310 1143 530 1340 265 490 540 3 318

125/250 11 160M 150 125 140 705 350 24 235 1310 1238 625 1340 265 490 540 3 351

125/250 15 160L 150 125 140 705 350 24 235 1310 1283 670 1340 265 490 540 3 369

125/250 18,5 180M 150 125 140 705 350 24 235 1310 1313 700 1340 265 490 540 3 410

125/315 15 160L 150 125 140 755 400 29 300 1660 1343 670 1670 310 600 660 3 509

125/315 18,5 180M 150 125 140 755 400 29 300 1660 1373 700 1670 310 600 660 3 550

125/315 22 180L 150 125 140 755 400 29 300 1660 1413 740 1670 310 600 660 3 577

125/315 30 200L 150 125 140 755 400 29 300 1660 1473 800 1670 310 600 660 3 629

125/315 37 225S 150 125 140 755 400 29 300 1660 1543 870 1670 310 600 660 3 753

125/400 30 200L 150 125 140 835 435 29 300 1660 1473 800 1670 310 600 660 3 668

125/400 37 225S 150 125 140 835 435 29 300 1660 1543 870 1670 310 600 660 3 792

125/400 45 225M 150 125 140 835 435 29 300 1660 1543 870 1670 310 600 660 3 825

125/400 55 250M 150 125 140 835 435 29 300 1660 1623 950 1670 310 600 660 3 910

125/400 75 280S 150 125 140 835 435 29 330 1860 1733 1060 1870 340 670 730 3 1299

150/200 7,5 132M 200 150 160 800 400 29 330 1860 1163 530 1890 360 670 730 3 518

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (1450 rot./min.; fără cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomi-nală a moto-rului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

Page 81: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

82 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (fără cuplaj demontabil)

150/200 9 132M 200 150 160 800 400 29 330 1860 1163 530 1890 360 670 730 3 524

150/200 11 160M 200 150 160 800 400 29 330 1860 1258 625 1890 360 670 730 3 557

150/200 15 160L 200 150 160 800 400 29 330 1860 1303 670 1890 360 670 730 3 575

150/200 18,5 180M 200 150 160 800 400 29 330 1860 1333 700 1890 360 670 730 3 616

150/250 15 160L 200 150 160 800 400 29 300 1660 1303 670 1690 330 600 660 3 485

150/250 18,5 180M 200 150 160 800 400 29 300 1660 1333 700 1690 330 600 660 3 526

150/250 22 180L 200 150 160 800 400 29 300 1660 1373 740 1690 330 600 660 3 553

150/250 30 200L 200 150 160 800 400 29 300 1660 1433 800 1690 330 600 660 3 605

150/315 22 180L 200 150 160 800 400 29 330 1860 1373 740 1890 360 670 730 3 692

150/315 30 200L 200 150 160 800 400 29 330 1860 1433 800 1890 360 670 730 3 745

150/315 37 225S 200 150 160 800 400 29 330 1860 1503 870 1890 360 670 730 3 868

150/315 45 225M 200 150 160 800 400 29 330 1860 1503 870 1890 360 670 730 3 902

150/315 55 250M 200 150 160 800 400 29 330 1860 1583 950 1890 360 670 730 3 986

150/400 45 225M 200 150 160 885 435 29 330 1860 1503 870 1890 360 670 730 3 939

150/400 55 250M 200 150 160 885 435 29 330 1860 1583 950 1890 360 670 730 3 1023

150/400 75 280S 200 150 160 885 435 29 330 1860 1693 1060 1890 360 670 730 3 1317

150/400 90 280M 200 150 160 885 435 29 330 1860 1693 1060 1890 360 670 730 3 1387

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (1450 rot./min.; fără cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomi-nală a moto-rului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (2900 rot./min.; fără cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomi-nală a moto-rului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

32/125 0,55 71 50 32 80 332 192 19 150 840 703 260 845 155 320 360 3 87

32/125 0,75 80 50 32 80 332 192 19 150 840 738 295 845 155 320 360 3 91

32/125 1,1 80 50 32 80 332 192 19 150 840 738 295 845 155 320 360 3 91

32/125 1,5 90S 50 32 80 332 192 19 150 840 788 345 845 155 320 360 3 97

32/125 2,2 90L 50 32 80 332 192 19 150 840 788 345 845 155 320 360 3 99

32/160 1,5 90S 50 32 80 372 212 19 150 840 788 345 845 155 320 360 3 99

32/160 2,2 90L 50 32 80 372 212 19 150 840 788 345 845 155 320 360 3 101

32/160 3 100L 50 32 80 372 212 19 150 840 823 380 845 155 320 360 3 111

32/160 4 112M 50 32 80 372 212 19 150 840 903 460 845 155 320 360 3 122

32/160 5,5 132S 50 32 80 372 212 19 150 840 958 515 845 155 320 360 3 143

32/160B 1,5 90S 50 32 80 372 212 19 150 840 788 345 845 155 320 360 3 99

32/160B 2,2 90L 50 32 80 372 212 19 150 840 788 345 845 155 320 360 3 101

32/160B 3 100L 50 32 80 372 212 19 150 840 823 380 845 155 320 360 3 111

32/160B 4 112M 50 32 80 372 212 19 150 840 903 460 845 155 320 360 3 122

32/160B 5,5 132S 50 32 80 372 212 19 150 840 958 515 845 155 320 360 3 143

Page 82: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

83

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (fără cuplaj demontabil)

Pom

pe s

tand

ard

32/200 2,2 90L 50 32 80 420 240 19 150 840 788 345 845 155 320 360 3 102

32/200 3 100L 50 32 80 420 240 19 150 840 823 380 845 155 320 360 3 112

32/200 4 112M 50 32 80 420 240 19 150 840 903 460 845 155 320 360 3 123

32/200 5,5 132S 50 32 80 420 240 19 150 840 958 515 845 155 320 360 3 144

32/200 7,5 132S 50 32 80 420 240 19 150 840 958 515 845 155 320 360 3 150

32/200 9 132M 50 32 80 420 240 19 150 840 973 530 845 155 320 360 3 156

32/200 11 160M 50 32 80 440 260 24 190 1040 1068 625 1045 195 400 450 3 213

32/200B 2,2 90L 50 32 80 420 240 19 150 840 788 345 845 155 320 360 3 102

32/200B 3 100L 50 32 80 420 240 19 150 840 823 380 845 155 320 360 3 112

32/200B 4 112M 50 32 80 420 240 19 150 840 903 460 845 155 320 360 3 123

32/200B 5,5 132S 50 32 80 420 240 19 150 840 958 515 845 155 320 360 3 144

32/200B 7,5 132S 50 32 80 420 240 19 150 840 958 515 845 155 320 360 3 150

32/200B 9 132M 50 32 80 420 240 19 150 840 973 530 845 155 320 360 3 156

32/200B 11 160M 50 32 80 440 260 24 190 1040 1068 625 1045 195 400 450 3 213

32/250 7,5 132S 50 32 100 505 280 24 190 1040 978 515 1050 200 400 450 3 186

32/250 9 132M 50 32 100 505 280 24 190 1040 993 530 1050 200 400 450 3 192

32/250 11 160M 50 32 100 505 280 24 190 1040 1088 625 1050 200 400 450 3 225

32/250 15 160M 50 32 100 505 280 24 190 1040 1088 625 1050 200 400 450 3 233

40/125 1,1 80 65 40 80 332 192 19 150 840 738 295 845 155 320 360 3 88

40/125 1,5 90S 65 40 80 332 192 19 150 840 788 345 845 155 320 360 3 94

40/125 2,2 90L 65 40 80 332 192 19 150 840 788 345 845 155 320 360 3 96

40/125 3 100L 65 40 80 332 192 19 150 840 823 380 845 155 320 360 3 106

40/160 2,2 90L 65 40 80 372 212 19 150 840 788 345 845 155 320 360 3 98

40/160 3 100L 65 40 80 372 212 19 150 840 823 380 845 155 320 360 3 108

40/160 4 112M 65 40 80 372 212 19 150 840 903 460 845 155 320 360 3 119

40/160 5,5 132S 65 40 80 372 212 19 150 840 958 515 845 155 320 360 3 140

40/160 7,5 132S 65 40 80 372 212 19 150 840 958 515 845 155 320 360 3 146

40/160 9 132M 65 40 80 372 212 19 150 840 973 530 845 155 320 360 3 152

40/200 5,5 132S 65 40 100 420 240 19 170 940 978 515 965 195 350 390 3 157

40/200 7,5 132S 65 40 100 420 240 19 170 940 978 515 965 195 350 390 3 163

40/200 9 132M 65 40 100 420 240 19 170 940 993 530 965 195 350 390 3 169

40/200 11 160M 65 40 100 440 260 24 190 1040 1088 625 1065 215 400 450 3 215

40/200 15 160M 65 40 100 440 260 24 190 1040 1088 625 1065 215 400 450 3 222

40/200 18,5 160L 65 40 100 440 260 24 190 1040 1133 670 1065 215 400 450 3 238

40/250 7,5 132S 65 40 100 505 280 24 190 1040 978 515 1050 200 400 450 3 186

40/250 9 132M 65 40 100 505 280 24 190 1040 993 530 1050 200 400 450 3 192

40/250 11 160M 65 40 100 505 280 24 190 1040 1088 625 1050 200 400 450 3 225

40/250 15 160M 65 40 100 505 280 24 190 1040 1088 625 1050 200 400 450 3 233

40/250 18,5 160L 65 40 100 505 280 24 190 1040 1133 670 1050 200 400 450 3 248

40/315 15 160M 65 40 125 575 325 24 210 1160 1223 625 1195 245 440 490 3 296

40/315 18,5 160L 65 40 125 575 325 24 210 1160 1268 670 1195 245 440 490 3 311

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (2900 rot./min.; fără cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomi-nală a moto-rului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

Page 83: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

84 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (fără cuplaj demontabil)

40/315 22 180M 65 40 125 575 325 24 210 1160 1298 700 1195 245 440 490 3 361

40/315 30 200L 65 40 125 575 325 24 235 1310 1398 800 1340 265 490 540 3 465

40/315 37 200L 65 40 125 575 325 24 235 1310 1398 800 1340 265 490 540 3 480

50/125 1,5 90S 65 50 100 372 212 19 150 840 808 345 865 175 320 360 3 96

50/125 2,2 90L 65 50 100 372 212 19 150 840 808 345 865 175 320 360 3 98

50/125 3 100L 65 50 100 372 212 19 150 840 843 380 865 175 320 360 3 108

50/125 4 112M 65 50 100 372 212 19 150 840 923 460 865 175 320 360 3 119

50/125 5,5 132S 65 50 100 372 212 19 150 840 978 515 865 175 320 360 3 140

50/160 3 100L 65 50 100 420 240 19 170 940 843 380 965 195 350 390 3 124

50/160 4 112M 65 50 100 420 240 19 170 940 923 460 965 195 350 390 3 137

50/160 5,5 132S 65 50 100 420 240 19 170 940 978 515 965 195 350 390 3 157

50/160 7,5 132S 65 50 100 420 240 19 170 940 978 515 965 195 350 390 3 163

50/160 9 132M 65 50 100 420 240 19 170 940 993 530 965 195 350 390 3 169

50/160 11 160M 65 50 100 440 260 24 190 1040 1088 625 1065 215 400 450 3 215

50/160 15 160M 65 50 100 440 260 24 190 1040 1088 625 1065 215 400 450 3 222

50/200 7,5 132S 65 50 100 440 240 19 170 940 978 515 965 195 350 390 3 167

50/200 9 132M 65 50 100 440 240 19 170 940 993 530 965 195 350 390 3 173

50/200 11 160M 65 50 100 460 260 24 190 1040 1088 625 1065 215 400 450 3 219

50/200 15 160M 65 50 100 460 260 24 190 1040 1088 625 1065 215 400 450 3 226

50/200 18,5 160L 65 50 100 460 260 24 190 1040 1133 670 1065 215 400 450 3 242

50/200 22 180M 65 50 100 480 280 24 190 1040 1163 700 1065 215 400 450 3 292

50/250 11 160M 65 50 100 505 280 24 190 1040 1088 625 1050 200 400 450 3 230

50/250 15 160M 65 50 100 505 280 24 190 1040 1088 625 1050 200 400 450 3 237

50/250 18,5 160L 65 50 100 505 280 24 190 1040 1133 670 1050 200 400 450 3 253

50/250 22 180M 65 50 100 505 280 24 190 1040 1163 700 1050 200 400 450 3 302

50/250 30 200L 65 50 100 525 300 24 235 1310 1263 800 1315 240 490 540 3 441

50/315 15 160M 65 50 125 605 325 24 210 1160 1223 625 1195 245 440 490 3 311

50/315 18,5 160L 65 50 125 605 325 24 210 1160 1268 670 1195 245 440 490 3 327

50/315 22 180M 65 50 125 605 325 24 210 1160 1298 700 1195 245 440 490 3 377

50/315 30 200L 65 50 125 605 325 24 235 1310 1398 800 1340 265 490 540 3 481

50/315 37 200L 65 50 125 605 325 24 235 1310 1398 800 1340 265 490 540 3 496

50/315 45 225S-M 65 50 125 605 325 24 235 1310 1438 840 1340 265 490 540 3 662

50/315 55 250S-M 65 50 125 630 350 29 260 1460 1548 950 1490 290 550 610 3 793

50/315 75 280S-M 65 50 125 680 400 29 330 1860 1658 1060 1890 360 670 730 3 1105

65/125 3 100L 80 65 100 420 240 19 170 940 843 380 965 195 350 390 3 121

65/125 4 112M 80 65 100 420 240 19 170 940 923 460 965 195 350 390 3 132

65/125 5,5 132S 80 65 100 420 240 19 170 940 978 515 965 195 350 390 3 153

65/125 7,5 132S 80 65 100 420 240 19 170 940 978 515 965 195 350 390 3 160

65/125 9 132M 80 65 100 420 240 19 170 940 993 530 965 195 350 390 3 165

65/160 5,5 132S 80 65 100 440 240 19 170 940 978 515 965 195 350 390 3 160

65/160 7,5 132S 80 65 100 440 240 19 170 940 978 515 965 195 350 390 3 166

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (2900 rot./min.; fără cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomi-nală a moto-rului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

Page 84: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

85

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (fără cuplaj demontabil)

Pom

pe s

tand

ard

65/160 9 132M 80 65 100 440 240 19 170 940 993 530 965 195 350 390 3 172

65/160 11 160M 80 65 100 460 260 24 190 1040 1088 625 1065 215 400 450 3 218

65/160 15 160M 80 65 100 460 260 24 190 1040 1088 625 1065 215 400 450 3 225

65/160 18,5 160L 80 65 100 460 260 24 190 1040 1133 670 1065 215 400 450 3 241

65/200 9 132M 80 65 100 505 280 24 190 1040 993 530 1050 200 400 450 3 191

65/200 11 160M 80 65 100 505 280 24 190 1040 1088 625 1050 200 400 450 3 224

65/200 15 160M 80 65 100 505 280 24 190 1040 1088 625 1050 200 400 450 3 232

65/200 18,5 160L 80 65 100 505 280 24 190 1040 1133 670 1050 200 400 450 3 247

65/200 22 180M 80 65 100 505 280 24 190 1040 1163 700 1050 200 400 450 3 297

65/200 30 200L 80 65 100 525 300 24 235 1310 1263 800 1315 240 490 540 3 436

65/250 18,5 160L 80 65 100 550 300 24 210 1160 1243 670 1155 205 440 490 3 308

65/250 22 180M 80 65 100 550 300 24 210 1160 1273 700 1155 205 440 490 3 358

65/250 30 200L 80 65 100 550 300 24 235 1310 1373 800 1300 225 490 540 3 462

65/250 37 200L 80 65 100 550 300 24 235 1310 1373 800 1300 225 490 540 3 477

65/250 45 225S-M 80 65 100 575 325 24 235 1310 1413 840 1300 225 490 540 3 643

80/160 7,5 132S 100 80 125 505 280 24 190 1040 1003 515 1075 225 400 450 3 183

80/160 9 132M 100 80 125 505 280 24 190 1040 1018 530 1075 225 400 450 3 189

80/160 11 160M 100 80 125 505 280 24 190 1040 1113 625 1075 225 400 450 3 222

80/160 15 160M 100 80 125 505 280 24 190 1040 1113 625 1075 225 400 450 3 230

80/160 18,5 160L 100 80 125 505 280 24 190 1040 1158 670 1075 225 400 450 3 245

80/160 22 180M 100 80 125 505 280 24 190 1040 1188 700 1075 225 400 450 3 295

80/160 30 200L 100 80 125 525 300 24 235 1310 1288 800 1340 265 490 540 3 434

80/200 15 160M 100 80 125 530 280 24 210 1160 1223 625 1195 245 440 490 3 282

80/200 18,5 160L 100 80 125 530 280 24 210 1160 1268 670 1195 245 440 490 3 298

80/200 22 180M 100 80 125 530 280 24 210 1160 1298 700 1195 245 440 490 3 347

80/200 30 200L 100 80 125 550 300 24 235 1310 1398 800 1340 265 490 540 3 452

80/200 37 200L 100 80 125 550 300 24 235 1310 1398 800 1340 265 490 540 3 466

80/200 45 225S-M 100 80 125 575 325 24 235 1310 1438 840 1340 265 490 540 3 632

80/250 22 180M 100 80 125 580 300 24 235 1310 1298 700 1325 250 490 540 3 395

80/250 30 200L 100 80 125 580 300 24 235 1310 1398 800 1325 250 490 540 3 467

80/250 37 200L 100 80 125 580 300 24 235 1310 1398 800 1325 250 490 540 3 482

80/250 45 225S-M 100 80 125 605 325 24 235 1310 1438 840 1325 250 490 540 3 648

80/250 55 250S-M 100 80 125 630 350 29 260 1460 1548 950 1475 275 550 610 3 779

100/160 18,5 160L 125 100 125 580 300 24 210 1160 1268 670 1180 230 440 490 3 317

100/160 22 180M 125 100 125 580 300 24 210 1160 1298 700 1180 230 440 490 3 366

100/160 30 200L 125 100 125 580 300 24 235 1310 1398 800 1325 250 490 540 3 471

100/160 37 200L 125 100 125 580 300 24 235 1310 1398 800 1325 250 490 540 3 485

100/200 18,5 160L 125 100 125 580 300 24 210 1160 1268 670 1180 230 440 490 3 308

100/200 22 180M 125 100 125 580 300 24 210 1160 1298 700 1180 230 440 490 3 358

100/200 30 200L 125 100 125 580 300 24 235 1310 1398 800 1325 250 490 540 3 462

100/200 37 200L 125 100 125 580 300 24 235 1310 1398 800 1325 250 490 540 3 477

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (2900 rot./min.; fără cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomi-nală a moto-rului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

Page 85: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

86 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (fără cuplaj demontabil)

100/200 45 225S-M 125 100 125 605 325 24 235 1310 1438 840 1325 250 490 540 3 643

100/250 30 200L 125 100 140 605 325 24 235 1310 1413 800 1340 265 490 540 3 478

100/250 37 200L 125 100 140 605 325 24 235 1310 1413 800 1340 265 490 540 3 493

100/250 45 225S-M 125 100 140 605 325 24 235 1310 1453 840 1340 265 490 540 3 659

100/250 55 250S-M 125 100 140 630 350 29 260 1460 1563 950 1490 290 550 610 3 789

100/250 75 280S-M 125 100 140 680 400 29 330 1860 1673 1060 1890 360 670 730 3 1102

100/250 90 280S-M 125 100 140 680 400 29 330 1860 1673 1060 1890 360 670 730 3 1154

125/200 55 250S-M 150 125 140 665 350 29 260 1460 1563 950 1490 290 550 610 3 805

125/200 75 280S-M 150 125 140 715 400 29 330 1860 1673 1060 1890 360 670 730 3 1118

125/200 90 280S-M 150 125 140 715 400 29 330 1860 1673 1060 1890 360 670 730 3 1170

125/200 110 315S-M 150 125 140 753 430 29 330 1860 1963 1350 1890 360 670 730 3 1294

Date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi (2900 rot./min.; fără cuplaj demontabil)

Wilo-Crono-Norm-NL ...

Putere nomi-nală a moto-rului

Dimen-siune motor

Diametru nominal Dimensiuni

Greu-tate cca.

P2 – DN1 DN2 a2 H4 H3 S4 l2 L1 L L3 l4 S1 B3 B2 X M[W] [MG] [mm] [kg]

Page 86: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

87

Pompe standardPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Dimensiune flanşă Wilo-CronoNorm-NL

Pom

pe s

tand

ard

Pompe standard Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Dimensiune flanşă Wilo-CronoNorm-NL Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Desen de execuţie

nxØnxØ

C

D

DNnxØ

Dimensiune flanşă (aspiraţie)

Wilo-CronoNorm-NL ...

Diametru nominal Dimensiuni flanşă pompă FlanşăDN1 Ø D1 Ø k1 n x dL1 PN

[mm] [St. x mm] –32... 50 165 125 4 x 18 16

40... 65 185 145 4 x 18 16

50... 65 185 145 4 x 18 16

65... 80 200 160 4 x 18 16

80... 100 220 180 8 x 18 16

100... 125 250 210 8 x 18 16

125... 150 285 240 8 x 18 16

150... 200 340 295 8 x 22 10

Dimensiuni flanşă (refulare)

Wilo-CronoNorm-NL ...

Diametru nominal Dimensiuni flanşă pompă FlanşăDN2 Ø d2 Ø k2 n x dL2 PN

[mm] [St. x mm] –32... 32 140 100 4 x 18 16

40... 40 150 110 4 x 18 16

50... 50 165 125 4 x 18 16

65... 65 185 145 4 x 18 16

80... 80 200 160 8 x 18 16

100... 100 220 180 8 x 18 16

125... 125 250 210 8 x 18 16

150... 150 285 240 8 x 22 16

Page 87: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

88 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Descrierea gamelor de producţie Wilo-VeroNorm-NPG

Wilo-VeroNorm-NPGTerminaţia arborelui liberă, complet montată sau pompă fără motor

Codificare Ex. Wilo-VeroNorm-NPG 150/200-55/4 NPG Pompă cu ştuţ de aspiraţie axial150 DN pentru flanşa de presiune200 Diametru nominal rotor55/ Puterea motorului4 Motor cu 4 poli

Domenii de utilizare Pompele Wilo-VeroNorm-NPG se folosesc la recircularea apei curate sau cu cantitate redusă de impurităţi (max. 20 ppm) fără substanţe solide pentru circulaţie, transfer şi pompare. Pentru utilizarea în in-stalaţiile comunale de alimentare cu apă, irigaţii agricole, tehnica in-stalaţiilor, aplicaţii industriale generale, centrale etc.

ConstrucţiaPompă centrifugă, cu aspiraţie normală, cu ştuţ de aspiraţie axial şi ştuţ de refulare readial. Legătură între pompă şi motor cu ajutorul unei cuplări flexibile cu distanţier. Cuplare şi protecţia cuplării, prote-jate. Inele de uzură la carcasa pompei şi capacul carcasei pot fi achizi-ţionate opţional. Etanşare fie prin garnitura inelară glisantă fără răcire sau presetupe fără răcire.

Modele disponibile:- Carcasă (în funcţie de model):

Fontă cenuşie cu grafit lamelar sau sferic- Rotor (în funcţie de model):

Fontă cenuşie cu grafit lamelar sau bronz

Set de livrare- Pompe cu terminaţia arborelui liberă sau- Pompă pe placă de bază cu cuplare, distanţier şi protecţie de cuplare,

fără motor sau- Montaj complet pe placa de bază cu cuplare, distanţier, protecţie şi

electromotor.- Inclusiv instrucţiuni de montaj şi de utilizare

Pompe cu terminaţia arborelui liberă:

Pompă pe placă de bază cu cuplare, distanţier şi protecţie de cuplare, fără motor:

Montaj complet pe placa de bază cu cuplare, distanţier, pro-tecţie şi electromotor:

Construirea instalaţiei Pompa centrifugă de joasă presiune, cu o treaptă de turaţie, ca pom-pă cu placă de bază cu ştuţuri de aspiraţie axiale cu suport de lagăr cu flanşe şi prindere axială pentru acţionare cuplată flexibilă.

Carcasa pompei – Model VeroNorm-NPGSpirală din fontă cenuşie cu ştuţuri de aspiraţie dispuse axial şi ştuţuri de presiune radiale şi picioare de montaj din fontă turnată.

Simering Presetupă pentru apă până la 105 °C. Garnitură inelară glisantă pentru apă de până la 140 °C (în funcţie de model).

Page 88: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

89

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Descrierea gamelor de producţie Wilo-VeroNorm-NPG

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pom

pe m

onob

loc

Pom

pe s

tand

ard

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

alPa

nour

i de

auto

mat

izar

e şi

re

glar

eD

istr

ibui

toar

e şi

regu

lato

are

Tip constructiv Pompele Wilo VeroNorm-NPG sunt montate complet pe placa de ba-ză şi sunt livrate cu electromotor, cuplare, distanţier şi protecţia de cuplare. Pentru o întreţinere mai uşoară se folosesc cuplaje lungi, demontabi-le: Rotorul pompei poate fi demontat, fără demontarea motorului (la cerere, disponibil şi fără distanţier).

Accesorii Control automat al turaţiei:Sistem de reglaj pentru pompele Wilo pentru reglajul automat, conti-nuu al puterii pompelor. Pentru mai multe informaţii, vezi capitolul „Panouri de automatizare şi sisteme de reglaj“.

Funcţionare - Dacă pompele cu 2900 1/min sunt montate în clădiri de locuit, trebuie

luate măsuri pentru diminuarea zgomotelor. - Caracteristicile şi puterea specifică a motorului depind de agentul

termic utilizat. Caracteristicile şi puterile variază sensibil, când sunt utilizaţi agenţi termici care se deosebesc de apă în densitate şi/sau vâscozitate.

- Puterea pompei în funcţie de sarcină- Toate pompele standard Wilo sunt dotate cu motoare standard IEC.

Panourile de automatizare Wilo sunt adecvate pentru reglarea auto-mată a turaţiei pompelor în funcţie de sarcină, care sunt acţionate de motoarele standard ale fiecărui fabricat în parte.

- Regimul activ/rezervă

Page 89: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

90 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Descrierea gamelor de producţie Wilo-VeroNorm-NPG

Desen în secţiune: Pompă cu lagăr B3 (model cu garnitură inelară glisantă)

1110 Carcasa pompei1221 Capacul carcasei2110 Axul pompei2250 Rotor2540 Inel de stropire2905-01 Şaibă2905-02 Şaibă2912 Piuliţa rotorului3011 Lagăr sferic radial3134 Picior de sprijin3200 Carcasa lagărului3260-01 Capacul lagărului3260-02 Capacul lagărului3853 Niplu de ungere4200 Garnitură inelară glisantă4590 Garnitură4610 Garnitură inelară6515 Buşon de golire6544-01 Inel de siguranţă6544-02 Inel de siguranţă6569 Buşon6572-01 Şurub fără cap6572-02 Şurub fără cap6577 Şurub hexagonal6581-01 Piuliţă hexagonală6581-02 Piuliţă hexagonală6581-03 Piuliţă hexagonală6700-01 Arc de reglare pentru cu-

plare6700-02 Arc de reglare pentru ro-

Desen în secţiune: Pompă cu lagăr B3 (motor cu presetupă)

1110 Carcasa pompei1221 Capacul carcasei2110 Axul pompei2250 Rotor2450 Bucşă de protecţie a ar-

borelui2540 Inel de stropire2905-01 Şaibă2905-02 Şaibă2912 Piuliţa rotorului3011 Lagăr sferic radial3134 Picior de sprijin3200 Carcasa lagărului3260-01 Capacul lagărului3260-02 Capacul lagărului3853 Niplu de ungere4120 Telescop presetupă4130 Presetupă4610 Garnitură inelară4610-01 Garnitură inelară6515 Buşon de golire6544-01 Inel de siguranţă6544-02 Inel de siguranţă6569 Buşon6572-01 Şurub fără cap6572-02 Şurub fără cap6577 Şurub hexagonal6581-01 Piuliţă hexagonală6581-02 Piuliţă hexagonală6581-03 Piuliţă hexagonală6700-01 Arc de reglare pentru cu-

plare6700-02 Arc de reglare pentru ro-

tor

4610 6572-026581-02 3200

3853

6544-02

3260-02

6544-01

6577

2905-02

6581-03

6700-01

3134

65692250

1221

1110

2110

2912

4590

4200

2905-01

6700-02

6515 6572-01 6581-01 2540 3260-01 3011

4610 6572-026581-02 3200

3853

6544-02

3260-02

6544-01

6577

2905-02

6581-03

6700-01

3134

65692250

1221

1110

2450

2110

2912

4120

4130

2905-01

4610-01

6700-02

6515 6572-01 6581-01 2540 3260-01 3011

Page 90: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

91

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Descrierea gamelor de producţie Wilo-VeroNorm-NPG

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pom

pe m

onob

loc

Pom

pe s

tand

ard

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

alPa

nour

i de

auto

mat

izar

e şi

re

glar

eD

istr

ibui

toar

e şi

regu

lato

are

Desen în secţiune: Pompă cu lagăre B21 şi B40

1110 Carcasa pompei1221-01 Capacul carcasei1221-02 Capacul carcasei2110 Axul pompei2250 Rotor2450 Bucşă de protecţie a ar-

borelui2540 Inel de stropire2905 Şaibă2912 Piuliţa rotorului3011 Lagăr sferic radial3134 Picior de sprijin3200 Carcasa lagărului3260 Capacul lagărului4120 Telescop presetupă4130 Presetupă4200 Garnitură inelară glisantă4610 Garnitură inelară6511 Şurub de umplere6515 Buşon de golire6544 Inel de siguranţă6569 Buşon6572 Şurub fără cap6577-01 Şurub hexagonal6577-02 Şurub hexagonal6577-03 Şurub hexagonal6581 Piuliţă hexagonală6700-01 Arc de reglare pentru cu-

plare6700-02 Arc de reglare pentru ro-

Desen în secţiune: Pompă cu lagăr B31

1110 Carcasa pompei1221-01 Capacul carcasei1221-02 Capacul carcasei2110 Axul pompei2250 Rotor2450 Bucşă de protecţie a ar-

borelui2540 Inel de stropire2905 Şaibă2912 Piuliţa rotorului3011 Lagăr sferic radial3134 Picior de sprijin3200 Carcasa lagărului3260 Capacul lagărului4120 Telescop presetupă4130 Presetupă4200 Garnitură inelară glisantă4590-01 Garnitură4590-02 Garnitură4590-03 Garnitură6511 Şurub de umplere6515 Buşon de golire6544 Inel de siguranţă6569 Buşon6572 Şurub fără cap6577-01 Şurub hexagonal6577-02 Şurub hexagonal6577-03 Şurub hexagonal6581 Piuliţă hexagonală6700-01 Arc de reglare pentru cu-

plare6700-02 Arc de reglare pentru ro-

tor9610 Div. grătare de protecţie

6569 6577-01 1221-02 6577-02 9610 2540

3011

3200

6577-03

6544

6700-01

2110

3260

3134

651111106569

2250

6700-02

4200

2912

2450

2905

41306515 4610 1221-01 4120 6581 6572

4590-01 6577-01 1221-01 6577-02 4200 9610 2540

6544

3200

3011

3260

6700-01

2110

6577-03

6511656922501110

2912

6700-02

1221-02

6515

4130

2905

4590-02 4590-03 2450 4120 6581 6572 3134

Page 91: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

92 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Descrierea gamelor de producţie Wilo-VeroNorm-NPG

Desen în secţiune: Pompă cu lagăre B51 şi B52

1110 Carcasa pompei1221 Capacul carcasei2250 Rotor2450 Bucşă de protecţie a arbo-

relui2540 Inel de stropire2905 Şaibă2912 Piuliţa rotorului3134 Picior de sprijin3200 Carcasa lagărului4120 Telescop presetupă4130 Presetupă4610-01 Garnitură inelară4610-02 Garnitură inelară6511 Şurub de umplere6515 Buşon de golire6569 Buşon6572-01 Şurub fără cap6572-02 Şurub fără cap6572-03 Şurub fără cap6581-01 Piuliţă hexagonală6581-02 Piuliţă hexagonală6581-03 Piuliţă hexagonală6700-01 Arc de reglare pentru cu-

plare6700-02 Arc de reglare pentru rotor9610 Div. grătare de protecţie

Desen în secţiune: Pompă cu lagăre B61 şi B62

1110 Carcasa pompei1221 Capacul carcasei2110 Axul pompei2250 Rotor2450 Bucşă de protecţie a arbo-

relui2540 Inel de stropire2905-01 Şaibă2905-02 Şaibă2912 Piuliţa rotorului3011 Lagăr sferic radial3012 Lagăr sferic radial3126 Şaibă de dimensionare3134 Picior de sprijin3200 Carcasa lagărului3260-01 Capacul lagărului3260-02 Capacul lagărului3712 Piuliţa lagărului3853 Niplu de ungere3863 Reglajul cantităţii de lubri-

fiant4120 Telescop presetupă4130 Presetupă4610-01 Garnitură inelară4610-02 Garnitură inelară6511 Şurub de umplere6515 Buşon de golire6541 Şaibă de siguranţă6569 Buşon6572-01 Şurub fără cap6572-02 Şurub fără cap6572-03 Şurub fără cap6577-... Şurub hexagonal6581-... Piuliţă hexagonală6700-01 Arc de reglare pentru cu-

plare6700-02 Arc de reglare pt. rotor9610 Div. grătare de protecţie

6569 6572-01 6581-01 6572-02 6581-02

2540

9610

3134

651122506569

1110

6700-02

6700-01

4610-02

2450

2912

4130

2905

1221 6515 4610-01 4120 6581-03 6572-03 3200

6569 6581-01 6572-02 6581-02 385341204130

3853

3260-01

3012

3863

3863

3260-02

6541

3126

3712

3011

6577-03

6577-02

2905-02

6581-04

6700-01

3134

6511 6572-0122506569

1110

4610-02

2110

6572-03

2450

2912

2905-01

6700-02

12216515 4610-01 6581-039610 2540 6577-01 3200

Page 92: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

93

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pom

pe m

onob

loc

Pom

pe s

tand

ard

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

alPa

nour

i de

auto

mat

izar

e şi

re

glar

eD

istr

ibui

toar

e şi

regu

lato

are

Page 93: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

94 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Date tehnice Wilo-VeroNorm-NPG

Wilo-VeroNorm-NPG

Agenţi termici admişi (alţi agenţi, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) •Apă de răcire şi apă rece •Amestecuri apă-glicol(cu 20-40 % Vol. glicol şi o temperatură a agentului ter-mic de ≤ 40 °C; până la 50 %: garnitură inelară glisantă, la cerere)

•(de la 10 Vol.-% glicol: se vor verifica performanţele pompei!)

Domeniul de aplicaţie admis

Presiunea maximă de alimentare în aspiraţie, DN 200 [bar] 10

Domeniu de temperatură [°C](agenţi termici cu garnitură inelară glisantă) Vezi tabelul „Limite de funcţionare“

Temperatura ambiantă, max. [°C] +40

Racorduri

Racord, diametre nominale DN– Refulare– Aspiraţie

65–500100–500

Flanşă (conform EN 1092-2)– Până la diametrul nominal DN 150– De la diametrul nominal DN 200

PN 10/16PN 10

Materiale

Carcasa pompei– Model standard– Dotare opţională

EN-GJL-250EN-GJS-400-15 (disponibil în funcţie de model, vezi tabelul „Limite de funcţionare“)

Învelişul carcasei – Model standard– Dotare opţională

EN-GJL-250EN-GJS-400-15 (disponibil în funcţie de model, vezi tabelul „Limite de funcţionare“)

Rotorul – Model standard– Dotare specială

EN-GJL-250Bronz

Arborele Standard Opţiune

NPG 65/315; NPG 100/315;NPG 150/200; NPG 200/315;NPG 200/355; NPG 250/250;NPG 250/315; NPG 300/300

X30cr13 –

NPG 150/500; NPG 200/400;NPG 200/500; NPG 250/355;NPG 250/400; NPG 250/500;NPG 300/400; NPG 300/450;NPG 300/500; NPG 350/350;NPG 400/500; NPG 400/650;NPG 500/500

C35E X20cr13

NPG 200/250 C38 –

Garnitură inelară glisantă– Model standard– Alte garnituri inelare glisante

AQ1EGGla cerere (în funcţie de agentul termic, vezi tabelul „Limite de funcţionare“)

Presetupă fără răcire (Model fără preţ suplimentar)

Page 94: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

95

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Date tehnice Wilo-VeroNorm-NPG

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pom

pe m

onob

loc

Pom

pe s

tand

ard

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

alPa

nour

i de

auto

mat

izar

e şi

re

glar

eD

istr

ibui

toar

e şi

regu

lato

are

• = disponibil sau model standard

Carcasa lagărului

Tipul pompei Tipul carcasei lagărului

NPG 150-200 B21

NPG 200-250 B3

NPG 65-315; NPG 100-315 B31

NPG 200-315; NPG 200-355NPG 250-250; NPG 250-315NPG 300-300

B40

NPG 200-400; NPG 250-355NPG 250-400; NPG 300-400 B51

NPG 150-500; NPG 200-500NPG 250-500; NPG 300-450NPG 350-350

B52

NPG 300-500; NPG 400-500NPG 400-650 B61

NPG 500-500 B62

Motorul şi sistemul electronic

Motor standard fabricaţie IEC •West European proprietary product Model special, cu preţ suplimentar

Domeniul de turaţie [1/min]– Model standard 2900/1450/960

Grad de protecţie IP 55

Clasa de izolaţie F

TRS •(Declanşator, necesar)

Contactor de protecţie a motorului trebuie pus la dispoziţie de beneficiar

Clasa de eficienţă energetică– Model standard– Model special (contra cost)

EFF 2EFF 1

Bobinajul motorului– sub 4 kW– peste 4 kW

230 VΔ/400 VY, 50 Hz 400 VΔ/690 VY, 50 Hz

Alte tensiuni/frecvenţe Model special, cu preţ suplimentar

Pornire directă Model special, cu preţ suplimentar

Modele anti-ex Model special, cu preţ suplimentar

Reglarea turaţiei

Panouri de automatizare WiloConvertizor de frecvenţă extern

Dotare suplimentară, contra costVezi capitolul „Panouri de automatizare şi sisteme de reglaj“

Wilo-VeroNorm-NPG

Page 95: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

96 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Limite de funcţionare

Alte opţiuni, livrabile:• Inele de uzură pentru carcasă.• Inele de uzură pentru capacul carcasei.• Alte materiale (în funcţie de model, disponibile):

- Carcasa: Fontă cu grafit sferic- Rotor: Bronz.

• Garnitură inelară glisantă reglată pentru presiuni înalte în aspiraţie.

Limite de funcţionare: Presiune şi temperatură

Tipul pompei Etanşări Material Presiune p Temperatură T

NPG 65/315 NPG 100/315

Garnitură inelară glisantă(SiC/cărbune/EPDM) EN-GJL-250

p ≤ 16 bar -20 °C ≤ T ≤ 120 °C

p ≤ 10 bar 120 °C ≤ T ≤ 140 °C

Presetupă EN-GJL-250 p ≤ 16 bar T ≤ 105 °C

NPG 150/500Garnitură inelară glisantă

(SiC/cărbune/EPDM) EN-GJL-250p ≤ 16 bar -20 °C ≤ T ≤ 120 °C

p ≤ 10 bar 120 °C ≤ T ≤ 140 °C

Presetupă EN-GJL-250 p ≤ 16 bar T ≤ 105 °C

NPG 150/200 NPG 250/250NPG 300/300

Garnitură inelară glisantă(SiC/cărbune/EPDM)

EN-GJL-250 p ≤ 4 bar -20 °C ≤ T ≤ 120 °C

EN-GJS-400-15* p ≤ 6 bar -20 °C ≤ T ≤ 120 °C

PresetupăEN-GJL-250 p ≤ 4 bar T ≤ 105 °C

EN-GJS-400-15* p ≤ 6 bar T ≤ 105 °C

NPG 200/315NPG 200/355NPG 250/315

Garnitură inelară glisantă(SiC/cărbune/EPDM)

EN-GJL-250 p ≤ 8 bar -20 °C ≤ T ≤ 120 °C

EN-GJS-400-15* p ≤ 12 bar -20 °C ≤ T ≤ 140 °C

PresetupăEN-GJL-250 p ≤ 8 bar T ≤ 105 °C

EN-GJS-400-15* p ≤ 12 bar T ≤ 105 °C

NPG 200/400NPG 250/355 NPG 250/400NPG 300/400 NPG 300/450

Garnitură inelară glisantă(SiC/cărbune/EPDM)

EN-GJL-250 p ≤ 8 bar -20 °C ≤ T ≤ 120 °C

EN-GJS-400-15* p ≤ 12 bar -20 °C ≤ T ≤ 140 °C

PresetupăEN-GJL-250 p ≤ 8 bar T ≤ 105 °C

EN-GJS-400-15* p ≤ 12 bar T ≤ 105 °C

NPG 200/500NPG 250/500NPG 300/500

Garnitură inelară glisantă(SiC/cărbune/EPDM)

EN-GJL-250 p ≤ 10 bar -20 °C ≤ T ≤ 120 °C

EN-GJS-400-15* p ≤ 15 bar -20 °C ≤ T ≤ 140 °C

PresetupăEN-GJL-250 p ≤ 10 bar T ≤ 105 °C

EN-GJS-400-15* p ≤ 15 bar T ≤ 105 °C

NPG 350/350NPG 500/500

Garnitură inelară glisantă(SiC/cărbune/EPDM)

EN-GJL-250 p ≤ 4 bar -20 °C ≤ T ≤ 120 °C

EN-GJS-400-15* p ≤ 6 bar -20 °C ≤ T ≤ 120 °C

PresetupăEN-GJL-250 p ≤ 4 bar T ≤ 105 °C

EN-GJS-400-15* p ≤ 6 bar T ≤ 105 °C

NPG 400/500NPG 400/650

Garnitură inelară glisantă(SiC/cărbune/EPDM)

EN-GJL-250 p ≤ 6,5 bar -20 °C ≤ T ≤ 120 °C

EN-GJS-400-15* p ≤ 10 bar -20 °C ≤ T ≤ 120 °C

PresetupăEN-GJL-250 p ≤ 6,5 bar T ≤ 105 °C

EN-GJS-400-15* p ≤ 10 bar T ≤ 105 °C

NPG 200/250Garnitură inelară glisantă

(cărbune/ceramică/EPDM) EN-GJL-250 p ≤ 8 bar -20 °C ≤ T ≤ 110 °C

Presetupă EN-GJL-250 p ≤ 8 bar T ≤ 105 °C

* opţional, disponibil.

Page 96: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

97

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Caracteristici Wilo-VeroNorm-NPG (2 poli)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pom

pe m

onob

loc

Pom

pe s

tand

ard

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

alPa

nour

i de

auto

mat

izar

e şi

re

glar

eD

istr

ibui

toar

e şi

regu

lato

are

Wilo-VeroNorm-NPG 65/315 Wilo-VeroNorm-NPG 100/315

Turaţie 2900 [1/min] Turaţie 2900 [1/min]

NPSH

2

4

6

8

10

20

30

[ft]

400

600

200

0

120

200

140

160

180

80

40

20

0

60

100

[lgpm]5001000 200 300 400

12060 90300

60

60

62

62

64

64

65

65 66%

Ø 317

Ø 301

Ø 285

Ø 269

Ø 317

Ø 301

Ø 285

Ø 269

Wilo-VeroNorm-NPG 65/3152900 1/min

20

30

0

10

40

50

60

70

80

Q [l/min]

Q [l/s]

500 1000 1500 2000

0

0

20 3010 40

10

Q [m³/h]

12060 90300 Q [m³/h]

[m]

P 2 [k

W]

H [m

]

H [f

t]

NPSH

2

4

68

10

20

30

400

600

200

0

120

200

140

160

180

80

40

20

0

60

100

10002000 400 600 800

240120 180600

6065

65

70

70

72

7273%

Ø 317

Ø 301

Ø 285

Ø 269

Ø 317

Ø 301

Ø 285Ø 269

20

0

40

60

100

120

80

1000 2000 3000 4000

0

0

40 6020 80

10

240120 180600

[lgpm]

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

P 2 [k

W]

H [m

]

H [f

t]

[ft][m]

Wilo-VeroNorm-NPG 100/3152900 1/min

Page 97: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

98 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Caracteristici Wilo-VeroNorm-NPG (4 poli)

Wilo-VeroNorm-NPG 150/200 Wilo-VeroNorm-NPG 150/500

Turaţie 1450 [1/min] Turaţie 1450 [1/min]

Wilo-VeroNorm-NPG 200/250 Wilo-VeroNorm-NPG 200/315

Turaţie 1450 [1/min] Turaţie 1450 [1/min]

NPSH

2

4

68

10

20

30

40

60

20

0

12

20

14

16

18

8

4

2

0

6

10

10002000 400 600 800

240120 180600

65

65

60 70

70

75

75

80

80

85

85

Ø 225/225

Ø 217/211

Ø 208/196Ø 199/182

Ø 191/166Ø 183/151

2

4

6

8

10

1000 2000 3000 4000

0

0

40 6020 80

10

240120 180600

86.1%

[lgpm]

Q [l/min]Q [m³/h]

Q [m³/h]

P 2 [k

W]

H [m

]

H [f

t]

Wilo-VeroNorm-NPG 150/2001450 1/min

[ft][m]

Ø 217/211

Ø 208/196

Ø 191/166

Ø 199/182

Ø 225/225

Ø 183/151

Q [l/s]

2

4

6

10

15

5

20

200

300

100

0

60

100

110

70

80

90

40

20

10

0

30

50

20005000 1000 1500

500300 4002001000

7073

706050 65

75

73

77

7577

77.5%

Ø 496

Ø 471

Ø 446

Ø 421

Ø 496Ø 471

Ø 446Ø 421

30

0

60

90

120

150

2000 4000 6000 8000

0

0

80 12040 160

500300 4002001000

[lgpm]

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

P 2 [k

W]

H [m

]

H [f

t]

NPSH[ft][m]

Wilo-VeroNorm-NPG 150/5001450 1/min

20

30

25

15

0

5

10

20005000 1000 1500

500 600300 4002001000

79

79

70

70

5550 60

60

75

75

65

65

82%

Ø 275

Ø 275

Ø 270

Ø 270

Ø 210

Ø 210

20

15

10

5

25

30

2000 4000 6000 8000 10000

0

0

80 12040 160

500 600300 4002001000

24

10

Ø 200Ø 190

Ø 180

Ø 230

Ø 230

Ø 250

Ø 250

40

60

80

20

0

[lgpm]

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

P 2 [k

W]

H [m

]

H [f

t]

Wilo-VeroNorm-NPG 200/2501450 1/min

NPSH[ft][m]

Ø 200

Ø 190

Ø 180

20

30

25

15

0

5

10

20005000 1000 1500

500 600300 4002001000

75

80

757080

85

8587%

Ø 294

Ø 279

Ø 264

Ø 249

Ø 294

Ø 279

Ø 264

Ø 24920

15

25

30

35

2000 4000 6000 8000 10000

0

0

80 12040 160

500 600300 4002001000

2

4

68

10

20

3010

[lgpm]

Wilo-VeroNorm-NPG 200/3151450 1/min

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

P 2 [k

W]

H [m

]

H [f

t]

40

60

80

20

0

NPSH[ft][m]

Page 98: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

99

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Caracteristici Wilo-VeroNorm-NPG (4 poli)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pom

pe m

onob

loc

Pom

pe s

tand

ard

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

alPa

nour

i de

auto

mat

izar

e şi

re

glar

eD

istr

ibui

toar

e şi

regu

lato

are

Wilo-VeroNorm-NPG 200/355 Wilo-VeroNorm-NPG 200/400

Turaţie 1450 [1/min] Turaţie 1450 [1/min]

Wilo-VeroNorm-NPG 200/500 Wilo-VeroNorm-NPG 250/250

Turaţie 1450 [1/min] Turaţie 1450 [1/min]

100

20

50

25

30

35

45

40

15

0

5

10

20005000 1000 1500

8281

8078

83

75787060

808283

81

84%

Ø 348

Ø 331

Ø 313

Ø 296

Ø 348

Ø 331

Ø 313

Ø 29630

20

40

50

60

100

150

50

0500 600300 4002000

2000 4000 6000 8000 10000

0

0

80 12040 160

500 600300 4002001000

2

4

68

10

20

3010

[lgpm]

Wilo-VeroNorm-NPG 200/3551450 1/min

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

P 2 [k

W]

H [m

]

H [f

t]

NPSH[ft][m] 20

70

30

50

60

40

0

10

250020005000 1000 1500

500 600 700300 4002001000

75

75

70

70

65

65

80

80

82.1%

Ø 412

Ø 350

Ø 391

Ø 371

Ø 330

Ø 412

Ø 391

Ø 371

Ø 350

Ø 330

60

20

40

80

100

120

2000 4000 6000 100008000 12000

0

0

80 12040 200160

500 600 700300 4002001000

2

4

6

8

10

20

3010

100

150

200

50

0

Wilo-VeroNorm-NPG 200/4001450 1/min

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

P 2 [k

W]

H [m

]

H [f

t]

NPSH[ft][m]

[lgpm]

200

300

100

0

60

100

110

70

80

90

40

20

10

0

30

50

2000 25005000 1000 1500

500 600300 4002001000

60

65

706560

70

75

75

77.8%

Ø 502

Ø 477

Ø 452

Ø 402

Ø 502

Ø 477

Ø 452

Ø 402

40

0

80

120

160

200

2000 4000 6000 100008000

0

0

80 12040 160 200

500 600300 4002001000

2

4

6

8

10

20

3010

NPSH[ft][m]

Wilo-VeroNorm-NPG 200/5001450 1/min

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

P 2 [k

W]

H [m

]

H [f

t]

[lgpm]

Ø 268/258Ø 258/241

Ø 238/205

Ø 249/224

Ø 268/258

Ø 258/241

Ø 249/224

Ø 238/205

20

25

15

0

5

10

20005000 1000 1500

500 600300 4002001000

80

75

75

7065

7880

78

82

82

84%

12

10

14

16

18

20

2000 4000 6000 8000 10000

0

0

80 12040 160

500 600300 4002001000

1234

5

10

155

40

60

80

20

0

NPSH[ft][m]

Wilo-VeroNorm-NPG 250/2501450 1/min

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

P 2 [k

W]

H [m

]

H [f

t]

[lgpm]

Page 99: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

100 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Caracteristici Wilo-VeroNorm-NPG (4 poli)

Wilo-VeroNorm-NPG 250/315 Wilo-VeroNorm-NPG 250/355

Turaţie 1450 [1/min] Turaţie 1450 [1/min]

Wilo-VeroNorm-NPG 250/400 Wilo-VeroNorm-NPG 250/500

Turaţie 1450 [1/min] Turaţie 1450 [1/min]

10

35

15

25

30

20

0

5

2500 3000 350020005000 1000 1500

600 800 10004002000

75

75

70

70

65

80

80

82%

Ø 312

Ø 265

Ø 296

Ø 281

Ø 312

Ø 296

Ø 281

Ø 265

20

0

10

30

40

60

50

4000 8000 12000 16000

0

0

80 12040 200 240 280160

600 800 10004002000

2

4

6

8

10

20

3010

50

75

100

25

0

Wilo-VeroNorm-NPG 250/3151450 1/min

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

P 2 [k

W]

H [m

]

H [f

t]

[lgpm]

NPSH[ft][m]

Ø 364

Ø 346

Ø 328

Ø 309

10

45

50

15

25

30

35

40

20

0

5

7578

75

70

78

6560

8082

8280

83%

Ø 364

Ø 309

Ø 346

Ø 328

20

40

60

100

80

30

50

70

90

2

4

6

8

10

20

3010 50

75

100

125

150

25

0

NPSH[ft][m]

2500 3000 350020005000 1000 1500

600 800 10004002000

4000 8000 12000 16000

0

0

80 12040 200 240 280160

600 800 10004002000

Wilo-VeroNorm-NPG 250/3551450 1/min

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

P 2 [k

W]

H [m

]

H [f

t]

[lgpm]

75

7065

70

75

6580

83

8380

83.5%

Ø 422

Ø 359

Ø 338

Ø 401

Ø 380

2

4

68

10

20

3010

Ø 422

Ø 401

Ø 380Ø 359

Ø 338

20

80

30

50

70

60

40

0

10

100

150

200

250

50

0

40

0

80

120

160

200

2500 3000 350020005000 1000 1500

600 800 10004002000

4000 8000 12000 16000

0

0

80 120 200 240 280160

600 800 10004002000

Wilo-VeroNorm-NPG 250/4001450 1/min

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

P 2 [k

W]

H [m

]

H [f

t]

[lgpm]

NPSH[ft][m]

40

Ø 516

Ø 490

Ø 464

Ø 438

75

75

70

70

8083

83

82

8280

84%

Ø 516

Ø 438

Ø 490

Ø 464

2

4

68

10

20

3010

20

120

80

100

60

40

0

200

300

100

250

350

150

50

0

100

50

0

150

200

250

30040

2500 3000 350020005000 1000 1500

600 800 10004002000

4000 8000 12000 16000

0

0

80 120 200 240 280160

600 800 10004002000

Wilo-VeroNorm-NPG 250/5001450 1/min

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

P 2 [k

W]

H [m

]

H [f

t]

[lgpm]

NPSH[ft][m]

Page 100: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

101

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Caracteristici Wilo-VeroNorm-NPG (4 poli)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pom

pe m

onob

loc

Pom

pe s

tand

ard

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

alPa

nour

i de

auto

mat

izar

e şi

re

glar

eD

istr

ibui

toar

e şi

regu

lato

are

Wilo-VeroNorm-NPG 300/300 Wilo-VeroNorm-NPG 300/400

Turaţie 1450 [1/min] Turaţie 1450 [1/min]

Wilo-VeroNorm-NPG 300/450 Wilo-VeroNorm-NPG 300/500

Turaţie 1450 [1/min] Turaţie 1450 [1/min]

Ø 285/267

Ø 255.5/205.5

Ø 248/181

Ø 264.5/227.5

Ø 274/247.5

5

25

15

20

10

0

10

15

20

40

30

25

35

2

46

8

10

20

0

40

60

80

20

74

65

65

60

60

70

74

70

75

7578%

Ø 285/267

Ø 255.5/205.5Ø 248/181

Ø 264.5/227.5

Ø 274/247.5

40

2500 3000 350020005000 1000 1500

600 800 10004002000

4000 8000 12000 16000

0

0

80 120 200 240 280160

600 800 10004002000

Wilo-VeroNorm-NPG 300/3001450 1/min

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

H [f

t]

[lgpm]

P 2 [k

W]

H [m

]

NPSH[ft][m]

75

75

706560

70

8083

85

85

8380

85.5%

Ø 382

Ø 325

Ø 363

Ø 344

2

4

68

10

20

3010

Ø 382

Ø 363

Ø 344

Ø 325

10

60

40

50

30

20

0

100

150

50

125

175

75

25

0

60

40

80

100

120

140

5000400010000 2000 3000

1000 1200 1400600 8004002000

4000 8000 12000 2000016000 24000

0

0

160 24080 400320

1000 1200 1400600 8004002000

NPSH[ft][m]

Wilo-VeroNorm-NPG 300/4001450 1/min

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

H [f

t]

[lgpm]

P 2 [k

W]

H [m

]

807570838586

8685

83

88%

Ø 442

Ø 376

Ø 420

Ø 398

2

4

68

10

20

3010

Ø 442

Ø 420

Ø 398

Ø 376

10

80

70

60

40

50

30

20

0

100

150

50

200

250

0

80

40

0

120

160

200

240

NPSH[ft][m]

5000400010000 2000 3000

1000 1200 1400600 8004002000

4000 8000 12000 2000016000 24000

0

0

160 24080 400320

1000 1200 1400600 8004002000

Wilo-VeroNorm-NPG 300/4501450 1/min

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

H [f

t]

[lgpm]

P 2 [k

W]

H [m

]

80

80

7570

75

82 84 85

8584

82

86%

Ø 531

Ø 451

Ø 425

Ø 504

Ø 478

2468

10

20

40

30

1210

Ø 531Ø 504

Ø 478

Ø 451Ø 425

20

120

80

100

60

40

0

200

300

100

250

350

150

50

0

160

80

0

240

320

400

480

NPSH[ft][m]

1000 1200 1400600 8004002000

4000 8000 12000 2000016000 24000

0

0

160 24080 400320

1000 1200 1400600 8004002000

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

H [f

t]

[lgpm]

P 2 [k

W]

H [m

]

5000400010000 2000 3000

Wilo-VeroNorm-NPG 300/5001450 1/min

Page 101: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

102 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Caracteristici Wilo-VeroNorm-NPG (6 poli)

Wilo-VeroNorm-NPG 350/350 Wilo-VeroNorm-NPG 400/500

Turaţie 960 [1/min] Turaţie 960 [1/min]

Wilo-VeroNorm-NPG 400/650 Wilo-VeroNorm-NPG 500/500

Turaţie 960 [1/min] Turaţie 960 [1/min]

Ø 333/312Ø 321,5/273 65

65

6055

50

7075

75

70

78%

2468

10

205

35

20

25

30

15

10

0

50

75

25

100

0

20

0

40

60

80

100

Ø 299,5/225

Ø 310/250

NPSH[ft][m]

1000 1200 1400600 8004002000

4000 8000 12000 2000016000 24000

0

0

160 24080 400320

1000 1200 1400600 8004002000

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

H [f

t]

[lgpm]

P 2 [k

W]

H [m

]

5000400010000 2000 3000

Wilo-VeroNorm-NPG 350/3501450 1/min

Ø 333/312

Ø 299,5/225

Ø 321,5/273

Ø 310/250

80

80

7570

75

8285

87

8785

82

87.5%

80

60

100

120

160

180

140

200

600040000 2000 8000

1800 240021001200 1500900600300

1800 240021001200 1500900600300

0

10000 20000 30000 40000

0

0

200 300100 400 600 700500

0

10

45

50

15

25

30

35

40

20

0

5

50

75

100

125

150

25

0

510

20

40

50

30

15

10

Ø 540

Ø 520

Ø 486Ø 475

Ø 500

Ø 540

Ø 520

Ø 500Ø 486

Ø 475

NPSH[ft][m]

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

H [f

t]

[lgpm]

P 2 [k

W]

H [m

]

Wilo-VeroNorm-NPG 400/500960 1/min

Ø 610

Ø 585

Ø 546

Ø 642

Ø 642

Ø 610

Ø 546

Ø 585

80

75

7570

70

82 8485

8784

8280

88%

50

0

100

150

250

300

350

400

200

450

510

20

40

50

30

15

1010

80

70

60

40

50

30

20

0

100

150

50

200

250

0

NPSH[ft][m]

600040000 2000 8000

1800 240021001200 1500900600300

1800 240021001200 1500900600300

0

10000 20000 30000 40000

0

0

200 300100 400 600 700500

0

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

H [f

t]

[lgpm]

P 2 [k

W]

H [m

]

Wilo-VeroNorm-NPG 400/650960 1/min

Ø 392/257

Ø 455/417Ø 440/387

Ø 414/326Ø 402/294

Ø 427/357 70

7065

6560

60

75

8082

8280

75

84%

30

20

40

50

70

80

90

60

100

5

30

20

25

15

10

0

50

75

25

043

15

10

5

Ø 455/417

Ø 440/387

Ø 414/326Ø 402/294

Ø 392/257

Ø 427/357

NPSH[ft][m]

Wilo-VeroNorm-NPG 500/500960 1/min

600040000 2000 8000

1800 240021001200 1500900600300

1800 240021001200 1500900600300

0

10000 20000 30000 40000

0

0

200 300100 400 600 700500

0

Q [l/min]

Q [l/s]

Q [m³/h]

Q [m³/h]

H [f

t]

[lgpm]

P 2 [k

W]

H [m

]

Page 102: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

103

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Dimensiuni, greutăţi Wilo-VeroNorm-NPG

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pom

pe m

onob

loc

Pom

pe s

tand

ard

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

alPa

nour

i de

auto

mat

izar

e şi

re

glar

eD

istr

ibui

toar

e şi

regu

lato

are

Desen de gabarit: Pompe cu terminaţia arborelui liberă

Detaliu B: UmplereDetaliu G: ScurgereDetaliu F: ScurgereDimensiune x: Distanţă între capetele arborelui pentru demontare fără scoa-

terea motorului (cuplare cu distanţier)

Detalii arbore Dimensiunile flanşelor

m4

m3

m2

m1

b1

n1

h1

h3

n3

n4

a f

DN

A

X

n2

h2

W

B

F

G

l

DNR

Ø s1

C

En2

k

a1d gD

N C Dn x

Page 103: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

104 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Dimensiuni, greutăţi Wilo-VeroNorm-NPG

Dimensiuni, greutăţi – Pompe cu terminaţia arborelui liberă

NPG ...

Greu

tate

DN

A(a

spira

ţie)

DN

R(r

eful

are) Pompa Picioare de fixare

(buclă)Terminaţia arborelui

Picior de susţinere posterior Conductă de aerisire

a f h1 h2 h3 C b1 m1 m2 n1 n2 s1 E x l w m3 m4 n3 n4 s2 f C B

[kg] [mm]

65/315 134 100 65 125 530 225 280 – – 80 160 120 400 315 M16 16 140 110 370 60 42 160 110 M12 3/8 1/2 3/8

100/315 152 125 100 140 530 250 315 – – 80 160 120 400 315 M16 16 140 110 370 60 42 160 110 M12 3/8 1/2 3/8

150/200 120 150 150 150 500 250 220 – 180 80 160 120 400 315 M16 15 140 80 367 60 43 160 110 M12 3/8 1/2 3/8

150/500 450 200 150 205 730 400 440 40 290 120 300 250 710 600 M24 18 190 100 640 120 60 160 100 M12 1/2 1/2 1/2

200/250 215 250 200 180 530 315 400 – – 100 200 140 550 450 M24 18 140 110 370 50 32 140 110 M14 1/2 1/2 1/2

200/315 260 250 200 225 550 355 355 40 246 120 250 200 600 500 M22 22 175 110 470 110 55 140 80 M10 1/2 1/2 1/2

200/355 265 250 200 230 550 355 400 40 235 120 250 200 600 500 M22 22 180 110 470 110 55 140 80 M10 1/2 1/2 1/2

200/400 360 250 200 225 730 375 500 40 255 120 250 200 600 500 M22 22 200 100 640 120 60 160 100 M10 1/2 1/2 1/2

200/500 400 250 200 205 730 400 560 40 270 120 300 250 710 600 M24 25 190 100 640 120 60 160 100 M12 v 1/2 1/2

250/250 260 250 250 200 580 355 355 40 240 120 250 200 630 505 M22 23 200 110 500 110 55 140 80 M10 1/2 1/2 1/2

250/315 330 300 250 250 550 425 295 40 295 120 300 250 710 600 M24 25 180 110 470 110 55 140 80 M10 v 1/2 1/2

250/355 370 300 250 250 730 400 400 40 275 120 300 250 710 600 M24 25 190 100 640 120 60 160 100 M12 1/2 1/2 1/2

250/400 415 300 250 250 730 400 500 40 265 120 300 250 710 600 M24 25 210 100 640 120 60 160 100 M12 1/2 1/2 1/2

250/500 500 300 250 250 730 425 560 40 285 120 300 250 710 600 M24 25 200 100 640 120 60 160 100 M12 v 1/2 1/2

300/300 370 300 300 225 595 450 355 40 330 140 335 280 710 600 M24 25 220 110 530 140 70 160 100 M12 v 1/2 1/2

300/400 480 350 300 300 730 475 400 40 330 140 315 250 800 670 M27 28 210 100 660 140 70 160 100 M12 v 1/2 1/2

300/450 550 350 300 300 730 475 560 40 310 140 315 250 800 670 M27 28 230 100 660 140 70 160 100 M12 1/2 1/2 1/2

300/500 710 350 300 300 864 500 600 40 330 140 335 280 800 670 M27 28 240 140 730 160 80 200 120 M12 1/2 1/2 1/2

350/350 600 350 350 250 775 500 500 40 390 140 400 315 800 670 M27 30 240 100 715 160 80 200 120 M12 1/2 1/2 1/2

400/500 980 450 400 400 920 630 600 40 420 200 400 315 1120 950 M27 35 300 140 786 160 80 200 120 M12 1/2 1/2 1/2

400/650 1250 450 400 350 894 630 760 40 410 200 400 315 1120 950 M27 35 300 140 760 160 80 200 120 M12 1/2 1/2 1/2

500/500 1450 500 500 400 939 650 500 40 490 200 550 450 1120 950 M27 35 300 140 805 160 80 200 120 M12 1/2 1/2 1/2

Dimensiunile flanşei – Pompe cu terminaţia arborelui liberă

DNR...(refulare)

PN D C C n x Ø[-] [mm] [pcs. x mm]

65 10/16 185 145 118 4 x 19

100 10/16 220 180 156 8 x 19

125 10/16 250 210 184 8 x 19

150 10/16 285 240 211 8 x 23

200 10 340 295 266 8 x 23

250 10 395 350 320 12 x 23

300 10 445 400 370 12 x 23

350 10 505 460 430 16 x 23

400 10 565 515 482 16 x 28

500 10 670 620 585 20 x 28

Page 104: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

105

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Dimensiuni, greutăţi Wilo-VeroNorm-NPG

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pom

pe m

onob

loc

Pom

pe s

tand

ard

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

alPa

nour

i de

auto

mat

izar

e şi

re

glar

eD

istr

ibui

toar

e şi

regu

lato

are

Detalii arbore – Pompe cu terminaţia arborelui liberă

NPG ... D k a1[mm]

65/315 42 45 12

100/315 42 45 12

150/200 32 35 10

150/500 55 59 16

200/250 42 45 12

200/315 42 45 12

200/355 42 45 12

200/400 55 59 16

200/500 55 59 16

250/250 42 45 12

250/315 42 45 12

250/355 55 59 16

250/400 55 59 16

250/500 55 59 16

300/300 42 45 12

300/400 55 59 16

300/450 55 59 16

300/500 70 74,5 20

350/350 55 59 16

400/500 70 74,5 20

400/650 70 74,5 20

500/500 70 74,5 20

Page 105: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

106 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Dimensiuni, greutăţi Wilo-VeroNorm-NPG

Desen de gabarit: Montaj complet pe placa de bază cu motor

Lungimea şi lăţimea blocului bazamentului trebuie să fie cu cca 15 până la 20 cm mai mare decât laturile exterioare ale plăcii de bază a pompei.Dimensiune L: Dimensiune aproximativă, în funcţie de tipul motorului.

Dimensiuni, greutăţi – Montaj complet pe placa de bază cu motor

NPG ... Date tehnice motor

Gre

utat

e

DN

A(a

spira

ţie)

DN

R(r

eful

are)

(Dimensiuni cu distanţier)

Pute

rea

mot

orul

ui

Dim

ensi

une

mot

or

Pol

Turaţie

a H H1 H2 S4 l L1 L2 L3 L4 S1 B2 B3 C E

[kW] [-] [Nr.] [1/min] [kg] [mm]

65/315 30 200L 2 2900 575 100 65 125 563 328 280 4 x 29 1595 1460 260 – 1460 260 610 550 – 140

37 200L 2 2900 595 100 65 125 563 328 280 4 x 29 1595 1460 260 – 1460 260 610 550 – 140

45 225M 2 2900 697 100 65 125 588 328 280 4 x 29 1635 1660 300 – 1660 300 660 600 – 140

55 250M 2 2900 794 100 65 125 613 348 280 4 x 29 1745 1660 300 – 1660 300 660 600 – 140

75 280S/M 2 2900 872 100 65 125 783 403 280 4 x 29 1855 1660 300 – 1660 300 660 600 – 140

90 280S/M 2 2900 945 100 65 125 783 403 280 4 x 29 1855 1660 300 – 1660 300 660 600 – 140

100/315 55 250M 2 2900 812 125 100 140 633 373 315 4 x 29 1760 1660 300 – 1675 315 660 600 – 140

75 280S/M 2 2900 963 125 100 140 803 403 315 4 x 29 1870 1660 300 – 1675 315 660 600 – 140

90 280S/M 2 2900 890 125 100 140 803 403 315 4 x 29 1870 1660 300 – 1675 315 660 600 – 140

110 315 S/M 2 2900 1082 125 100 140 973 438 315 4 x 29 2160 1860 330 – 1875 345 730 670 – 140

132 315 S/M 2 2900 1615 125 100 140 973 438 315 4 x 29 2160 1860 330 – 1875 345 730 670 – 140

150/200 5,5 132S 4 1450 340 150 150 150 501 353 220 4 x 24 1225 1310 235 – 1340 265 540 490 180 140

7,5 132M 4 1450 365 150 150 150 528 353 220 4 x 24 1260 1310 235 – 1340 265 540 490 180 140

9 132M 4 1450 365 150 150 150 528 353 220 4 x 24 1260 1310 235 – 1340 265 540 490 180 140

11 160M 4 1450 460 150 150 150 603 353 220 4 x 24 1420 1460 260 – 1490 290 610 550 180 140

15 160L 4 1450 485 150 150 150 603 353 220 4 x 24 1465 1460 260 – 1490 290 610 550 180 140

150/500 90 280S/M 4 1450 1660 200 150 205 986 523 440 4 x 29 2116 2140 370 – 2165 395 860 790 290 200

110 315 S/M 4 1450 1720 200 150 205 1050 523 440 4 x 29 2257 2140 370 – 2165 395 860 790 290 200

132 315 S/M 4 1450 1870 200 150 205 1050 523 440 4 x 29 2257 2140 370 – 2165 395 860 790 290 200

160 315 S/M 4 1450 1870 200 150 205 1050 523 440 4 x 29 2300 2140 370 – 2165 395 860 790 290 200

L C

E DNRa

L1

S1

L2 L3 L3 L2

L4

Ø S4

B3

B2

H1

HDN

A

H2

Page 106: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

107

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Dimensiuni, greutăţi Wilo-VeroNorm-NPG

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pom

pe m

onob

loc

Pom

pe s

tand

ard

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

alPa

nour

i de

auto

mat

izar

e şi

re

glar

eD

istr

ibui

toar

e şi

regu

lato

are

Dimensiuni, greutăţi – Montaj complet pe placa de bază cu motor (continuare)

NPG ... Date tehnice motor

Gre

utat

e

DN

A(a

spira

ţie)

DN

R(r

eful

are)

(Dimensiuni cu distanţier)

Pute

rea

mot

orul

ui

Dim

ensi

une

mot

or

Pol

Turaţi

ea H H1 H2 S4 l L1 L2 L3 L4 S1 B2 B3 C E

[kW] [-] [Nr.] [1/min] [kg] [mm]

200/250 5,5 132S 4 1450 562 250 200 180 617 438 400 4 x 29 1330 1860 330 – 1900 370 730 670 – 140

7,5 132M 4 1450 583 250 200 180 617 438 400 4 x 29 1330 1860 330 – 1900 370 730 670 – 140

9 132M 4 1450 592 250 200 180 617 438 400 4 x 29 1330 1860 330 – 1900 370 730 670 – 140

11 160M 4 1450 600 250 200 180 638 438 400 4 x 29 1440 1860 330 – 1900 370 730 670 – 140

15 160L 4 1450 614 250 200 180 638 438 400 4 x 29 1440 1860 330 – 1900 370 730 670 – 140

18,5 180M 4 1450 643 250 200 180 645 438 400 4 x 29 1485 1860 330 – 1900 370 730 670 – 140

22 180L 4 1450 651 250 200 180 645 438 400 4 x 29 1485 1860 330 – 1900 370 730 670 – 140

30 200L 4 1450 700 250 200 180 673 438 400 4 x 29 1520 1860 330 – 1900 370 730 670 – 140

37 225S 4 1450 750 250 200 180 698 438 400 4 x 29 1620 1860 330 – 1900 370 730 670 – 140

45 225M 4 1450 790 250 200 180 698 438 400 4 x 29 1620 1860 330 – 1900 370 730 670 – 140

200/315 22 180L 4 1450 730 250 200 225 685 478 355 4 x 29 1590 1860 330 – 1920 390 730 670 246 180

30 200L 4 1450 790 250 200 225 713 478 355 4 x 29 1670 1860 330 – 1920 390 730 670 246 180

37 225S 4 1450 840 250 200 225 738 478 355 4 x 29 1730 1860 330 – 1920 390 730 670 246 180

45 225M 4 1450 880 250 200 225 738 478 355 4 x 29 1780 1860 330 – 1920 390 730 670 246 180

200/355 30 200L 4 1450 790 250 200 230 713 478 400 4 x 29 1625 1860 330 – 1925 395 730 670 235 180

37 225S 4 1450 840 250 200 230 738 478 400 4 x 29 1725 1860 330 – 1925 395 730 670 235 180

45 225M 4 1450 880 250 200 230 738 478 400 4 x 29 1785 1860 330 – 1925 395 730 670 235 180

55 250M 4 1450 900 250 200 230 738 478 400 4 x 29 1854 1860 330 – 1925 395 730 670 235 180

75 280S/M 4 1450 1350 250 200 230 941 478 400 4 x 29 1995 1860 330 – 1925 395 730 670 235 180

200/400 45 225M 4 1450 980 250 200 225 758 498 500 4 x 29 1920 1860 330 – 1920 390 730 670 255 200

55 250M 4 1450 1010 250 200 225 758 498 500 4 x 29 1939 1860 330 – 1920 390 730 670 255 200

75 280S/M 4 1450 1500 250 200 225 961 498 500 4 x 29 2090 2140 370 – 2210 440 860 790 255 200

90 280S/M 4 1450 1570 250 200 225 961 498 500 4 x 29 2140 2140 370 – 2210 440 860 790 255 200

110 315 S/M 4 1450 1630 250 200 225 990 498 500 4 x 29 2275 2140 370 – 2210 440 860 790 255 200

132 315 S/M 4 1450 1770 250 200 225 990 498 500 4 x 29 2350 2140 370 – 2210 440 860 790 255 200

200/500 55 250M 4 1450 1090 250 200 205 783 523 560 4 x 29 1919 2140 370 – 2165 395 860 790 270 200

75 280S/M 4 1450 1540 250 200 205 986 523 560 4 x 29 2095 2140 370 – 2165 395 860 790 270 200

90 280S/M 4 1450 1610 250 200 205 986 523 560 4 x 29 2150 2140 370 – 2165 395 860 790 270 200

110 315 S/M 4 1450 1670 250 200 205 1015 523 560 4 x 29 2260 2140 370 – 2165 395 860 790 270 200

132 315 S/M 4 1450 1810 250 200 205 1015 523 560 4 x 29 2260 2140 370 – 2165 395 860 790 270 200

160 315 S/M 4 1450 1810 250 200 205 1015 523 560 4 x 29 2330 2140 370 – 2165 395 860 790 270 200

185 315 S/M 4 1450 1800 250 200 205 1015 523 560 4 x 29 2330 2140 370 – 2165 395 860 790 270 200

200 315B 4 1450 2400 250 200 205 910 587 560 6 x 19 2705 2270 200 935 2310 240 760 710 270 200

250 355M/L 4 1450 2650 250 200 205 910 587 560 6 x 19 2970 2550 200 1075 2590 240 760 710 270 200

250/250 15 160L 4 1450 760 250 250 200 678 478 355 4 x 29 1590 2140 370 – 2185 415 860 790 240 200

18,5 180M 4 1450 790 250 250 200 685 478 355 4 x 29 1590 2140 370 – 2185 415 860 790 240 200

22 180L 4 1450 800 250 250 200 685 478 355 4 x 29 1620 2140 370 – 2185 415 860 790 240 200

30 200L 4 1450 850 250 250 200 713 478 355 4 x 29 1700 2140 370 – 2185 415 860 790 240 200

Page 107: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

108 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Dimensiuni, greutăţi Wilo-VeroNorm-NPG

250/315 30 200L 4 1450 910 300 250 250 783 548 400 4 x 29 1695 2140 370 – 2210 440 860 790 295 180

37 225S 4 1450 950 300 250 250 808 548 400 4 x 29 1811 2140 370 – 2210 440 860 790 295 180

45 225M 4 1450 990 300 250 250 808 548 400 4 x 29 1811 2140 370 – 2210 440 860 790 295 180

55 250M 4 1450 1010 300 250 250 808 548 400 4 x 29 1875 2140 370 – 2210 440 860 790 295 180

75 280S/M 4 1450 1460 300 250 250 1011 548 400 4 x 29 1910 2140 370 – 2210 440 860 790 295 180

250/355 55 250M 4 1450 1060 300 250 250 783 523 400 4 x 29 2103 2140 370 – 2210 440 860 790 275 200

75 280S/M 4 1450 1510 300 250 250 986 523 400 4 x 29 2150 2140 370 – 2210 440 860 790 275 200

90 280S/M 4 1450 1580 300 250 250 986 523 400 4 x 29 2180 2140 370 – 2210 440 860 790 275 200

110 315 S/M 4 1450 1640 300 250 250 1015 523 400 4 x 29 2305 2140 370 – 2210 440 860 790 275 200

132 315 S/M 4 1450 1785 300 250 250 1015 523 400 4 x 29 2305 2140 370 – 2210 440 860 790 275 200

250/400 55 250M 4 1450 1110 300 250 250 783 523 500 4 x 29 2014 2140 370 – 2210 440 860 790 265 250

75 280S/M 4 1450 1560 300 250 250 986 523 500 4 x 29 2160 2140 370 – 2210 440 860 790 265 250

90 280S/M 4 1450 1630 300 250 250 986 523 500 4 x 29 2160 2140 370 – 2210 440 860 790 265 250

110 315 S/M 4 1450 1690 300 250 250 1015 523 500 4 x 29 2352 2140 370 – 2210 440 860 790 265 250

132 315 S/M 4 1450 1835 300 250 250 1015 523 500 4 x 29 2352 2140 370 – 2210 440 860 790 265 250

160 315 S/M 4 1450 1835 300 250 250 1015 523 500 4 x 29 2422 2140 370 – 2210 440 860 790 265 250

185 315 S/M 4 1450 1820 300 250 250 1015 523 500 4 x 29 2453 2140 370 – 2210 440 860 790 265 250

200 315B 4 1450 2000 300 250 250 1177 587 500 4 x 29 2800 2420 200 – 2505 285 760 710 265 250

250/500 110 315 S/M 4 1450 1780 300 250 250 1040 548 560 4 x 29 2352 2140 370 – 2210 440 860 790 285 250

132 315 S/M 4 1450 1920 300 250 250 1040 548 560 4 x 29 2352 2140 370 – 2210 440 860 790 285 250

160 315 S/M 4 1450 1920 300 250 250 1040 548 560 4 x 29 2400 2140 370 – 2210 440 860 790 285 250

185 315 S/M 4 1450 1995 300 250 250 1040 548 560 4 x 29 2400 2140 370 – 2210 440 860 790 285 250

200 315B 4 1450 2050 300 250 250 1120 612 560 6 x 22 2610 2150 200 875 2235 285 760 710 285 250

250 355M/L 4 1450 2800 300 250 250 1200 612 560 6 x 29 3040 2269 275 860 2344 350 800 750 285 250

315 355M/L 4 1450 3000 300 250 250 1200 612 560 6 x 29 3040 2269 275 860 2344 350 800 750 285 250

300/300 22 180L 4 1450 920 300 300 225 780 573 355 4 x 29 1700 2140 370 – 2170 400 860 790 330 250

30 200L 4 1450 970 300 300 225 808 573 355 4 x 29 1735 2140 370 – 2170 400 860 790 330 250

37 225S 4 1450 1020 300 300 225 833 573 355 4 x 29 1835 2140 370 – 2170 400 860 790 330 250

45 225M 4 1450 1060 300 300 225 833 573 355 4 x 29 1835 2140 370 – 2170 400 860 790 330 250

55 250M 4 1450 1090 300 300 225 833 573 355 4 x 29 1854 2140 370 – 2170 400 860 790 330 250

300/400 75 280S/M 4 1450 1540 350 300 300 1072 662 400 4 x 19 2250 1960 300 – 2082 422 900 840 330 250

90 280S/M 4 1450 1630 350 300 300 1072 662 400 4 x 19 2305 1960 300 – 2082 422 900 840 330 250

110 315 S/M 4 1450 1700 350 300 300 1127 662 400 6 x 29 2400 2108 200 854 2235 330 900 840 330 250

132 315 S/M 4 1450 1776 350 300 300 1127 662 400 6 x 29 2400 2108 200 854 2235 330 900 840 330 250

160 315 S/M 4 1450 1833 350 300 300 1127 662 400 6 x 29 2472 2108 200 854 2235 330 900 840 330 250

300/450 110 315 S/M 4 1450 1584 350 300 300 1127 662 560 4 x 29 2397 2104 200 – 2234 330 900 840 310 250

132 315 S/M 4 1450 1720 350 300 300 1127 662 560 4 x 29 2397 2104 200 – 2234 330 900 840 310 250

160 315 S/M 4 1450 1750 350 300 300 1127 662 560 4 x 29 2475 2104 200 – 2234 330 900 840 310 250

185 315 S/M 4 1450 1900 350 300 300 1154 662 560 4 x 29 2445 2104 200 – 2234 330 900 840 310 250

200 315B 4 1450 2100 350 300 300 1182 662 560 4 x 29 2650 2200 200 – 2330 330 900 840 310 250

250 355M/L 4 1450 2517 350 300 300 1260 705 560 6 x 29 2795 2500 250 1000 2603 353 850 790 310 250

Dimensiuni, greutăţi – Montaj complet pe placa de bază cu motor (continuare)

NPG ... Date tehnice motor

Gre

utat

e

DN

A(a

spira

ţie)

DN

R(r

eful

are)

(Dimensiuni cu distanţier)

Pute

rea

mot

orul

ui

Dim

ensi

une

mot

or

Pol

Turaţi

e

a H H1 H2 S4 l L1 L2 L3 L4 S1 B2 B3 C E

[kW] [-] [Nr.] [1/min] [kg] [mm]

Page 108: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

109

Pompe standardWilo-VeroNorm-NPG

Dimensiuni, greutăţi Wilo-VeroNorm-NPG

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe monobloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Pom

pe m

onob

loc

Pom

pe s

tand

ard

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

alPa

nour

i de

auto

mat

izar

e şi

re

glar

eD

istr

ibui

toar

e şi

regu

lato

are

300/500 200 315B 4 1450 2900 350 300 300 1200 730 600 6 x 29 2990 2350 300 875 2460 410 860 810 330 250

250 355M/L 4 1450 3100 350 300 300 1285 730 600 6 x 29 2890 2500 300 950 2610 410 860 810 330 250

300 355LB 4 1450 3100 350 300 300 1285 730 600 6 x 29 2940 2500 300 950 2610 410 860 810 330 250

315 355M/L 4 1450 3200 350 300 300 1285 730 600 6 x 29 2890 2500 300 950 2610 410 860 810 330 250

355 315D 4 1450 3300 350 300 300 1285 730 600 6 x 29 3250 2600 300 1000 2710 410 860 810 330 250

400 315E 4 1450 3400 350 300 300 1400 730 600 6 x 29 3250 2600 300 1000 2710 410 860 810 330 250

450 355C 4 1450 3700 350 300 300 1400 730 600 6 x 29 3495 3100 300 1250 3210 410 860 810 330 250

350/350 45 225M 4 1450 1200 350 350 250 1160 687 500 4 x 29 2100 1990 300 – 2025 335 860 810 390 250

55 250M 4 1450 1300 350 350 250 1110 687 500 4 x 29 2170 2000 300 – 2035 335 860 810 390 250

75 280S 4 1450 1405 350 350 250 1155 687 500 4 x 29 2150 2150 300 – 2185 335 860 810 390 250

90 280M 4 1450 1450 350 350 250 1155 687 500 4 x 29 2180 2150 300 – 2185 335 860 810 390 250

400/500 132 315S/M 6 990 2300 450 400 400 1087 910 600 6 x 30 3076 2700 250 1100 2980 430 1160 1100 420 300

160 315B 6 990 2800 450 400 400 1260 910 600 6 x 30 3190 2700 250 1100 2980 430 1160 1100 420 300

185 355 L 6 990 3000 450 400 400 1400 910 600 6 x 30 3300 2700 250 1100 2980 430 1160 1100 420 300

200 355 M 6 990 3300 450 400 400 1550 910 600 6 x 30 3300 2700 250 1100 2680 430 1160 1100 420 300

400/650 160 355M/L 6 990 3530 450 400 350 1590 910 760 6 x 30 3015 2800 250 1150 2930 380 1160 1100 410 300

185 355M/L 6 990 3600 450 400 350 1590 910 760 6 x 30 3015 2800 250 1150 2930 380 1160 1100 410 300

200 355M/L 6 990 3770 450 400 350 1590 910 760 6 x 30 3015 2800 250 1150 2930 380 1160 1100 410 300

250 355M/L 6 990 3900 450 400 350 1590 910 760 6 x 30 3015 2800 250 1150 2930 380 1160 1100 410 300

315 355M/L 6 990 4000 450 400 350 1590 910 760 6 x 30 3015 2800 250 1150 2930 380 1160 1100 410 300

355 355C 6 990 4700 450 400 350 1500 910 760 6 x 30 3630 3180 250 1340 2930 380 1160 1100 410 300

400 355D 6 990 4950 450 400 350 1500 910 760 6 x 30 3630 3180 250 1340 2930 380 1160 1100 410 300

500/500 55 280M 6 990 2450 500 500 400 1330 930 500 6 x 30 2640 2450 225 1000 2555 330 1160 1100 490 300

75 315S 6 990 2600 500 500 400 1412 930 500 6 x 30 2760 2550 225 1050 2655 330 1160 1100 490 300

90 315M 6 990 2650 500 500 400 1412 930 500 6 x 30 2760 2550 225 1050 2655 330 1160 1100 490 300

110 315M 6 990 2800 500 500 400 1450 930 500 6 x 30 2960 2600 225 1075 2705 330 1160 1100 490 300

Dimensiuni, greutăţi – Montaj complet pe placa de bază cu motor (continuare)

NPG ... Date tehnice motor

Gre

utat

e

DN

A(a

spira

ţie)

DN

R(r

eful

are)

(Dimensiuni cu distanţier)

Pute

rea

mot

orul

ui

Dim

ensi

une

mot

or

Pol

Turaţi

ea H H1 H2 S4 l L1 L2 L3 L4 S1 B2 B3 C E

[kW] [-] [Nr.] [1/min] [kg] [mm]

Page 109: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

110 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Gama de producţie

Pompe cu carcasă divizată axial Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Gama de producţie Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Seria constructivă: Wilo-SCP

>ModelPompă centrifugală de joasă presiune cu carcasa pompei divizată axial, montată pe o placă de bază

>Domenii de utilizare• Pomparea agentului termic conform VDI

2035, a amestecului apă/glicol, a apei de ră-cire, a apei reci şi a apei industriale

• Utilizarea în instalaţiile comunale de alimen-tare cu apă, irigaţii agricole, tehnica instala-ţiilor, aplicaţii industriale generale, centrale etc.

Page 110: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

111

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Gama de producţie

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Pompe cu carcasă divizată axial Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Gama de producţie Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Seria constructivă: Wilo-SCP

> Caracteristici speciale/avantajele produsului• Întreţinere simplă (fără îndepărtarea conductelor de presiune sau de aspiraţie)• Valoare NPSH redusă (datorită rotorului de aspiraţie dublă)• Timp de funcţionare lung (sarcină distribuită pe lagăre)• Posibilitatea rotirii în ambele sensuri (în sensul acelor ceasornicului şi în sens contrar)• Lagăre cu lubrifiere permanentă

> Pentru mai multe informaţii, vezi:• Indicaţii privind alegerea . . . . . . . . . . • Date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Descrierea gamelor de producţie. . . • Curbe caracteristice . . . . . . . . . . . . . . • Planuri de borne, date tehnice motor• Dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . . • Distribuitoare şi regulatoare . . . . . . .

Pag.61820222324166

Page 111: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

112 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Seria Descriere Wilo-SCP

Pompe cu carcasă divizată axial Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Seria Descriere Wilo-SCP Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

ModelPompă cu carcasa pompei divizată axial, montată pe placa de bază

Domenii de utilizare• Pomparea agentului termic conform VDI 2035, a amestecului apă/gli-

col, a apei de răcire, a apei reci şi a apei industriale• Utilizarea în instalaţiile comunale de alimentare cu apă, irigaţii agrico-

le, tehnica instalaţiilor, aplicaţii industriale generale, centrale etc.

Obiectul livrării• Pompa• Instrucţiuni de montaj şi utilizare

Codul tipului

Materiale• Carcasa pompei: EN-GJL-250• Rotor: G-CuSn5 ZnPb• Arbore: X12cr13

Descriere/Construcţie• Pompe centrifuge cu carcasă divizată axial, model cu unul sau două

etaje de turaţie.• Livrare ca ansamblu complet (pompă cu cuplaj, protecţie pentru cu-

plaj, motor şi placă de bază) resp. fără motor sau numai instalaţia hi-draulică a pompei

• Etanşarea arborelui cu etanşare mecanică sau presetupă• Motoare cu 2, 4 şi 6-poli; model standard 50 Hz

Opţiuni• Alte modele de motor, la cerere• debit mai mare, max. 17.000 m3/h la comandă specială• Motor special (6.000 V, 10.000 V etc.)• Construcţie specială

- Rotor: bronz, fontă cenuşie, oţel inox- Carcasa: fontă cenuşie, fontă sferică

• Separator ciclonic (pentru curăţarea îmbinării etanşe)

Exemplu SCP 200/250HA-110/4

SCP Pompă cu carcasă divizată axial

200 Diametru nominal al ştuţului de refulare

250 Diametru nominal rotor

HA Tip hidraulic A

HB Tip hidraulic B

Hs Rotor de aspiraţie individual

DS Pompă cu două etaje

DV Spirală dublă

110 Puterea motorului P2 [kW]

4 Pompă cu 4 poli

Pompă cu terminaţia arborelui liberă

Pompă cu placă de bază, cuplaj fără motor

Montaj complet pe placa de bază cu motor

Page 112: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

113

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Seria Descriere Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Pompe cu carcasă divizată axial Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Seria Descriere Wilo-SCP Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

1000

10

20

30

40

50

60

10090

80

70

2000 3000

200

80060050040030020010080605040 70 9020 30105

6

7

8

9

Wilo-SCP50 Hz

H [m

]

Q[m³/h]

50-220 HA

50-180 HA

50-340 HA

50-340 DS

65-390 HS

80-230 HA

80-200 HA

80-380 DS

80-340 HA

80-360 DS

100-270 HA

100-280 HA

100-360 HA

100-400 HA

100-340 DS

100-410 DS

125-290 HA

125-330 HA

150-440 HA

125-470 HA

125-460 DS

150-290 HA

150-390 HA150-350 HA

125-440 HA

150-450 HA

150-580 HA150-530 HA

150-460 DS

200-310 HA

200-320 HA

200-360 HA

200-370 HA 200-390 HA

200-440 HA200-400 HA

200-460 HA

200-550 HA

200-480 HA

200-560 HA

200-660 DV

250-250 HA

250-330 HA

250-390 HA

250-360 HA

250-450 HA

250-570 HA

250-700 DV

250-740 DV300-330 HA300-330 HB

300-380 HA 300- 400 HA

300-490 HA

300-590 HA300-570 HA

350-500 HA

350-470 HA350-640 HA

400-540 HA

400-480 HA

400-550 HA

400-710 HA400-690 HA

300-660 DV400-660 DV

200-360 HB

Page 113: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

114 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Seria Descriere Wilo-SCP

Pompe cu carcasă divizată axial Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Seria Descriere Wilo-SCP Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Vedere în secţiune: Pompă monoetajată, cu etanşare mecanică

3010 2600 2884

2754

2070

3002

2100

1181

1500 1001 2410

2300

2310 3250

18003020 2764 3200

42503032

3001 3031

2751

27614580

2402 1002

4230

1001 Partea superioară a carcasei

1002 Partea inferioară a carcasei

1181 Inel de uzură

1500 Rotor

1800 Arbore

2070 Inel de etanşare

2100 Teaca arborelui

2402 Contrainel

2420 Etanşare mecanică (netensionată)

2421 Mască pentru etanşarea mecanică

2600 Rulment cu bile canelate

2751 Capacul lagărului, exterior (partea rotativă)

2754 Capacul lagărului, exterior (partea nerotativă)

2761 Carcasa lagărului (partea rotativă)

2764 Carcasa lagărului (partea nerotativă)

2884 Inel de susţinere

3001 Piuliţă de susţinere (stânga)

3002 Piuliţă de susţinere (dreapta)

3010 Contrapiuliţă

3020 Şaibă de susţinere

3031 Contrapiuliţă pentru teaca arborelui (stânga)

3032 Contrapiuliţă pentru teaca arborelui (dreapta)

3200 Lanţ rotor

3250 Lanţ cuplaj flexibil

4230 Robinet de dezaerisire

4250 Garnitură inelară

4580 Mască de protecţie

Page 114: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

115

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Seria Descriere Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Vedere în secţiune: Pompă monoetajată cu presetupă

2420

24213010 2600 2884

2754

2070

3002

2100

1181

1500 1001 1002 3250

18003020 2764 3200

42503032

3001 3031

2751

27614580

2402

4230

1001 Partea superioară a carcasei

1002 Partea inferioară a carcasei

1181 Inel de uzură

1500 Rotor

1800 Arbore

2070 Inel de etanşare

2100 Teaca arborelui

2300 Inelul piesei intermediare

2310 Etanşare cu presetupă

2402 Contrainel

2410 Presetupă

2600 Rulment cu bile canelate

2751 Capacul lagărului, exterior (partea rotativă)

2754 Capacul lagărului, exterior (partea nerotativă)

2761 Carcasa lagărului (partea rotativă)

2764 Carcasa lagărului (partea nerotativă)

2884 Inel de susţinere

3001 Piuliţă de susţinere (stânga)

3002 Piuliţă de susţinere (dreapta)

3010 Contrapiuliţă

3020 Şaibă de susţinere

3031 Contrapiuliţă pentru teaca arborelui (stânga)

3032 Contrapiuliţă pentru teaca arborelui (dreapta)

3200 Lanţ rotor

3250 Lanţ cuplaj flexibil

4230 Robinet de dezaerisire

4250 Garnitură inelară

4580 Mască de protecţie

Page 115: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

116 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Seria Descriere Wilo-SCP

Vedere în secţiune: Pompă cu două etaje, cu etanşare mecanică

3011

3020

2884

2755 2410

2402

2100

1001

1504 1100

2801

1503

1181

3200

4290

2300

1002

2310

3001 3031

2070

2760 2751

1800

3032 3002

2600

3250

2754

4250

4580 4230

1001 Partea superioară a carcasei

1002 Partea inferioară a carcasei

1100 Inel de distanţare

1181 Inel de uzură

1503 Rotor, treapta întâi (dreapta)

1504 Rotor, treapta a doua (stânga)

1800 Arbore

2070 Inel de etanşare

2100 Teaca arborelui

2311 Mască pentru etanşarea mecanică

2402 Contrainel

2411 Etanşare mecanică

2600 Rulment cu bile canelate

2751 Capacul lagărului, exterior (partea rotativă)

2754 Capacul lagărului, exterior (partea nerotativă)

2755 Capacul lagărului, interior (partea rotativă şi cea ne-rotativă)

2760 Carcasa rulmentului

2801 Bucşă intermediară între rulmenţi

2884 Inel de susţinere

3001 Piuliţă de susţinere (stânga)

3002 Piuliţă de susţinere (dreapta)

3011 Contrapiuliţă

3020 Şaibă de susţinere

3031 Contrapiuliţă pentru teaca arborelui (stânga)

3032 Contrapiuliţă pentru teaca arborelui (dreapta)

3200 Lanţ rotor

3250 Lanţ cuplaj flexibil

4230 Robinet de dezaerisire

4250 Garnitură inelară

4290 Conductă de clătire pentru etanşarea mecanică

4580 Mască de protecţie

Page 116: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

117

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Seria Descriere Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Vedere în secţiune: Pompă bietajată, cu presetupă

30202754

3011

42901001

2884

2755 3032

2411

2402

2100 15031100

1504 2801

3200

1181

2311

1002

3031

2070

2760

2600

2751

32501800

3001

3002

4250

4580 4230

1001 Partea superioară a carcasei

1002 Partea inferioară a carcasei

1100 Inel de distanţare

1181 Inel de uzură

1503 Rotor, treapta întâi (dreapta)

1504 Rotor, treapta a doua (stânga)

1800 Arbore

2070 Inel de etanşare

2100 Teaca arborelui

2300 Inelul piesei intermediare

2310 Etanşare cu presetupă

2402 Contrainel

2410 Presetupă

2600 Rulment cu bile canelate

2751 Capacul lagărului, exterior (partea rotativă)

2754 Capacul lagărului, exterior (partea nerotativă)

2755 Capacul lagărului, interior (partea rotativă şi cea ne-rotativă)

2760 Carcasa rulmentului

2801 Bucşă intermediară între rulmenţi

2884 Inel de susţinere

3001 Piuliţă de susţinere (stânga)

3002 Piuliţă de susţinere (dreapta)

3011 Contrapiuliţă

3020 Şaibă de susţinere

3031 Contrapiuliţă pentru teaca arborelui (stânga)

3032 Contrapiuliţă pentru teaca arborelui (dreapta)

3200 Lanţ rotor

3250 Lanţ cuplaj flexibil

4230 Robinet de dezaerisire

4250 Garnitură inelară

4290 Linie de închidere pentru apă

4580 Mască de protecţie

Page 117: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

118 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Seria Descriere Wilo-SCP

Pompe cu carcasă divizată axial Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Seria Descriere Wilo-SCP Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Desen secţiune transversală (pompă monoetajată)

1 Partea superioară a carcasei• Poate fi îndepărtată (reduce timpul acordat întreţinerii)• Tip constructiv standard, fontă cenuşie (alte materiale, la cerere)

2 Rotorul hidraulic• Aspirare dublă (compensat hidraulic) minimalizare a presiunii axiale• Mod de construcţie standard bronz; opţional fontă cenuşie sau oţel ino-

xidabil(sunt disponibile şi alte tipuri de construcţie)

3 Conducte pentru spălarea etanşării mecanice• Spălarea etanşărilor mecanice • Opţional este disponibil un separator ciclonic

4 Lagărul • Rulment intermediar (reduce deformarea arborelui) • Rulment fără întreţinere

5 Partea inferioară a carcasei• Mod de construcţie standard, fontă cenuşie; opţional fontă sferică

(alte materiale la cerere)

6 Etanşările mecanice• Presetupe, disponibile de asemenea

Page 118: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

119

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Date tehnice Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Pompe cu carcasă divizată axial Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Date tehnice Wilo-SCP Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Wilo-SCP

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) •Apă de răcire şi apă rece •Amestecuri apă-glicol (la 20-40 % vol de glicol şi temperatura agentului termic ≤40 °C)

•(până la 10 % glicol: se vor verifica performanţele pompei!)

Domeniul de utilizare admis

Fluid temperature - mechanical seal [°C] -20 până la +120

Temperatură lichid (pachet cu buşon) [°C] până la 105

Racorduri

Diametre nominale racord DN aspiraţie: 65-500 (diametre mai mari la comandă specială)pe refulare: 50-400 (diametre nominale mai mari, la cerere)

Materiale

Carcasă pompă EN-GJL--250

Carcasa pompei (dotare specială) Fontă cu grafit nodular GGL-NiCr202/X6CrNiMo1810

Rotor (standard) G-CuSn10

Rotor - model special EN-GJL-250/X6CrNiMo1810

Inele de uzură G-CuSn10

Ax pompă X12cr13

Arbore pompă (dotare specială) X5CrNiMo1810

Etanşare mecanică Carbon/carbură de siliciu/EPDM

Alte etanşări mecanice Presetupă

Materiale (standard american)

Carcasa pompei A48 class 35

Carcasa pompei (dotare specială) Fontă cu grafit nodular BS 3468 Gr2/BS 3100 316 C16

Rotor B30 C90 700

Rotor - model special A48 class 35/BS 3100 316 C16

Inele de uzură B30 C90 700

Ax pompă A276 type 410

Etanşare mecanică BS 970 316 S16

Alte etanşări mecanice Presetupă

Motorul şi sistemul electronic

Motor standard fabricaţie IEC •Tip de protecţie IP 55

Clasa de izolaţie F

Termistor •Protecţia motorului asigurată de către beneficiar –

(trebuie pus la dispoziţie de beneficiar)

Bobinajul motorului de până la 3 kW 230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Page 119: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

120 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Date tehnice Wilo-SCP

Bobinajul motorului de peste 4 kW 400 V Δ/690 V Y, 50 Hz

Alte tensiuni/frecvenţe Model special, cu preţ suplimentar

Turaţie motoare cu 6 poli [rot/min] 980

Turaţie motoare cu 4 poli [rot/min] 1480

Turaţie motoare cu 2 poli [rot/min] 2980

Reglarea turaţiei Regulatoare Wilo, convertizor extern de frecvenţă (contra cost)

• = există, – = nu există

Wilo-SCP

Page 120: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

121

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Curbe caracteristice Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Pompe cu carcasă divizată axial Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Curbe caracteristice Wilo-SCP Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Wilo-SCP 50/180 HA Wilo-SCP 50/220 HA

Wilo-SCP 50/340 HA Wilo-SCP 50/340 DS

0 40 80 120 160

48%57%61%

61%

63%

63%

65%67%

68%

65,6%

Ø 164

63,5%

Ø 146

Eff. 68,2%

Ø 182

Ø 182

Ø 182

Ø 164

Ø 146

0 10 20 30 400 200 400

0 2 4 6 8 10 12

0

2

4

6

8

10

12

0

10

20

30

40

0,40,8

1,2

1,62,0

123456

0 10 20 30 400

0,4

1,2

0,8

0

0,4

0,8

1,2

1,6

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 50/180 HA1480 1/min

50 Hz

600

0 40 80 120 160

60% 66%

66%

70%72%

70,3%

Ø 206

Eff. 72,3%

Ø 22068,1%

Ø 192

Ø 220

Ø 192Ø 206

Ø 220

0 10 20 30 400 200 400 600

0 2 4 6 8 10 12

0

4

8

12

16

0

10

20

30

40

50

60

1

2

2

4

6

0 10 20 30 400

0,5

1,0

1,5

2,0

0

1

2

Wilo-SCP 50/220 HA1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

P2[hp]P2[kW]

[m] [ft]

0 40 80 120 160 200

45%48%51%54%57%60%62% 64%65%

66%

Ø 310

66%

Ø 32566%

Ø 280

Eff. 66,1%

Ø 34066%

Ø 29766,1%

Ø 263

Ø 325

Ø 297

Ø 340

Ø 280

Ø 310

Ø 263

0 10 20 30 40 500 200 400 600 800 1000

0 4 8 12 16

0

10

20

30

40

0

40

80

120

0 10 20 30 40 50

60

600

2

4

6

8

0

4

8

Ø 340

2468

10

10

20

30

Wilo-SCP 50/340 HA1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

0 50 100 150 200 250

45%

45%

47%

47%

50%

50%

53%

53%

55%

55,7%

Ø 280

53,1%

Ø 250

56,4%

Ø 310

Eff. 55,1%

Ø 340

Ø 340

Ø 340

Ø 310Ø 280

Ø 250

0 10 20 30 40 50 600 200 400 600 800 1000

0 4 8 12 16 20

0

20

40

60

80

0

50

100

150

200

250

300

4

8

10

2030

0 10 20 30 40 50 600

5

10

15

20

0

10

20

70

70

Wilo-SCP 50/340 DS1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Page 121: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

122 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-SCP

Wilo-SCP 65/390 HS Wilo-SCP 80/200 HA

Wilo-SCP 80/230 HA Wilo-SCP 80/340 HA

0 50 100 150 200 250 300

41%

43%

45%

47%

47%

50%

50%

51%

52%

Eff. 52,7%

Ø 385

50,2%

Ø 343

51,8%

Ø 370

Ø 385

Ø 385Ø 370

Ø 343

0 20 40 60 800 400 800 1200

0 5 10 15 20 25

0

10

20

30

40

50

60

0

40

80

120

160

200

24

51015

0 20 40 60 800

4

8

12

16

0

5

10

15

20

Wilo-SCP 65/390 HS1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

0 100 200 300 400 500 600

51%56%62%66%

68%

68%

66%

72%

Eff. 75,6%

Ø 196

Ø 184

71,2%

Ø 175

68,2%

Ø 166

Ø 196

Ø 175 Ø 184Ø 196

Ø 166

0 40 80 120 1600 500 1000 1500 2000 2500

0 10 20 30 40 50

0

10

20

30

40

50

0

40

80

120

160

2

4

6

8

510152025

0 40 80 120 1600

5

10

15

20

0

10

20

74,2%

Wilo-SCP 80/200 HA2980 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

0 50 100 150 200 250 300

57%

57%

65%

65%

70%74%76%78%

77,7%

Ø 210

69,6%

Ø 192 75,2%

Ø 201

66,8%

Ø 183

Eff. 78,8%

Ø 228

78,4%

Ø 219

Ø 201

Ø 183

Ø 219

Ø 192Ø 210

Ø 228

0 20 40 60 800 400 800 1200

0 5 10 15 20 25

0

4

8

12

16

0

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 800

1

2

3

0

1

2

3

4

Wilo-SCP 80/230 HA1480 1/min

50 Hz

2468

105

2015

25 Ø 228

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

0 100 200 300 400 500 600

60%65%

65%

70%

70%

72%

72%

74%

74%

75%

76%

76,3%

Ø 275

Eff. 75%

Ø 335

75,2%

Ø 320

76,4%

Ø 290Ø 305

74,8%

Ø 260

Ø 335Ø 320

Ø 260

Ø 290Ø 275

Ø 305

0 40 80 120 1600 500 1000 1500 2000 2500

0 10 20 30 40 50

0

10

20

30

40

0

40

80

120

0 40 80 120 1600

4

8

12

16

0

5

10

15

20

Ø 335

2468

10

10

20

30

Wilo-SCP 80/340 HA1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Page 122: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

123

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Curbe caracteristice Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Wilo-SCP 80/360 DS Wilo-SCP 80/380 DS

Wilo-SCP 100/270 HA Wilo-SCP 100/280 HA

0 100 200 300 400 500

60%64%67%

68,4%Ø 335

71,2%

Ø 342

Ø 360

Ø 360

Ø 342Ø 360

0 40 80 120 160

0 500 1000 1500 2000 2500

0 10 20 30 40

0

20

40

60

80

0

50

100

150

200

250

48

1216

20

40

0 40 80 120 1600

10

20

30

0

20

40

Wilo-SCP 80/360 DS1480 1/min

50 Hz

600 Q[Igpm]

50

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m]

300

H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]40

P2[kW]

Ø 300

69%70%

70,7%

Eff. 70,7%

60

67%

Ø 335

Ø 300

0 100 200 300 400 500

66%

Ø 375

0 20 40 60 80 100 1200 400 800 1200 1600 2000

0 10 20 30

0

20

40

60

80

100

0

50

100

150

200

250

300

350

4

8

102030

0 20 40 60 80 100 120

140

1400

10

20

30

0

10

20

30

40

Wilo-SCP 80/380 DS 1480 1/min

50 Hz

40

Ø 375

Ø 325

Ø 252

Ø 245

Ø 340

Ø 265

Ø 299

Ø 360

Ø 278

55%64%

66%68%

60%

Eff. 68,2%

68%

65,9%

66,3%

68,2%

65%67,2%

68,2%

66,3%

55%60%

64%

Ø 325Ø 340

Ø 299Ø 278

Ø 375

Ø 252

Ø 360

Ø 265

Ø 245

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

0 100 200 300 400 500

51%62%

67%62%

67% 74%78%

82%

67,5%

Ø 240 Eff. 83,3%

Ø 270

78,4%

Ø 260

73,7%

Ø 250

Ø 270

Ø 250

Ø 270Ø 260

Ø 240

0 20 40 60 80 100 1200 400 800 1200 1600 2000

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0

5

10

15

20

25

30

0

20

40

60

80

100

24

6

5101520

0 20 40 60 80 100 1200

2

4

6

8

0

4

8

Wilo-SCP 100/270 HA1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

140

140

0 200 400 600 800

65%70%75%

75%

80%

80%

82%

82%

84%84%

84,3%

Ø 245

84,2%

Ø 234

Eff. 84,1%

Ø 275

85,1%

Ø 26784,4%

Ø 223

84,3%

Ø 256

Ø 275

0 40 80 120 160 2000 1000 2000 3000 4000

0 10 20 30 40 50 60 70

0

5

10

15

20

25

30

0

20

40

60

80

100

12

345

4

8

12

16

240

0 40 80 120 160 200 2400

4

8

12

16

0

5

10

15

20

Wilo-SCP 100/280 HA1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Ø 267Ø 256

Ø 245

Ø 275

Ø 234Ø 223

Page 123: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

124 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-SCP

Wilo-SCP 100/340 DS Wilo-SCP 100/360 HA

Wilo-SCP 100/400 HA Wilo-SCP 100/410 DS

72%78%

Eff. 80,9%

Ø 310Ø 280

Ø 340

Ø 310

Ø 340

Wilo-SCP 100/340 DS1480 1/min

50 Hz

0 100 200 300 400 500 600 700 Q[Igpm]

0 40 80 120 160 200 Q[m³/h]

0 40 80 120 1600 500 1000 1500 2000 2500 3000

0 10 20 30 40 50 60

200 Q[m³/h]Q[l/min]

Q[l/s]

0

40

80

120

160

200

240

280H[ft]

0

20

40

P2[hp]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

H[m]

P2[kW]

Ø 280Ø 250

Ø 250

76,7%

78,7%

73,4%

2

4

6

5101520

[m] [ft]

70%75%

80%

Ø 340

0 200 400 600 800

60% 70%

70%

75%

75%

78%80%

77,9%

Ø 320

76,8%

Ø 300

75,2%

Ø 275

Eff. 80,7%

Ø 360

79,1%

Ø 340

Ø 360

Ø 275Ø 300 Ø 320

Ø 360

Ø 340

0 1000 2000 3000 4000

0 10 20 30 40 50 60 70

0

10

20

30

40

50

0

40

80

120

160

2

4

6

5101520

0 50 100 150 200 250

0 50 100 150 200 250

30

Wilo-SCP 100/360 HA1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

0

5

10

15

20

0

10

20

0 200 400 600 800

55%60%

60%

64%

64%

68%

68%

70%

70%

71%

71%

Ø 390Ø 380

Eff. 71,7%

Ø 400

71,1%

Ø 375

Ø 400

Ø 390

Ø 375

Ø 400

Ø 380

0 1000 2000 3000 4000

0 10 20 30 40 50 60 70

0

10

20

30

40

50

60

0

40

80

120

160

200

24

68

0 50 100 150 200 250

0 50 100 150 200 250

0

10

20

30

40

0

20

40

60

510152025

Wilo-SCP 100/400 HA1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

71,6%71,3%

0 200 400 600 800

45%55%60%

60%

65%

65%

68%

68%

73%

73%

75%75%

75,1%

Ø 320

75,9%

Ø 350

76,9%

Ø 380

Eff. 75,2%

Ø 410

Ø 410

Ø 350

Ø 410

Ø 320

Ø 380

0 1000 2000 3000 4000

0 10 20 30 40 50 60 70

0

20

40

60

80

100

120

0

50

100

150

200

250

300

350

400

48

12

10203040

0 50 100 150 200 250

0 50 100 150 200 250

0

20

40

60

80

0

40

80

Wilo-SCP 100/410 DS1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Page 124: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

125

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Curbe caracteristice Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Wilo-SCP 125/290 HA Wilo-SCP 125/330 HA

Wilo-SCP 125/440 HA Wilo-SCP 125/460 DS

0 200 400 600 800 100074

%

74%

76%

76%

78%

78%

80%

80%

82%

82%

83%

83%

84%

84%

Ø 240

Eff. 84,3%

Ø 285

84,2%

Ø 270

84,4%

Ø 255

Ø 285

Ø 270Ø 285

Ø 255Ø 240

0 50 100 150 200 2500 1000 2000 3000 4000 5000

0 20 40 60 80

0

5

10

15

20

25

30

0

20

40

60

80

100

12

345

4

8

12

16

0 50 100 150 200 250

300

3000

5

10

15

20

0

10

20

Wilo-SCP 125/290 HA1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

65%

65%

72%

72%

76%

76%

80%

80%

83%

85%

87%

86,9%

Ø 310

81,6%

Ø 265 83,5%

Ø 280 85,3%

Ø 295Eff. 86,9%

Ø 334

87,3%

Ø 325

Ø 334

Ø 334

Ø 280

Ø 325Ø 310

Ø 295

Ø 265

0 100 200 300 4000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

0 20 40 60 80 100 120

0

10

20

30

40

0

20

40

60

80

100

120

140

2

4

6

5

10

15

20

0 100 200 300 4000

10

20

30

40

0

20

40

Wilo-SCP 125/330 HA1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

55%

60%

65%

65%

68%

68%

71%

71%

73%

73%

75%

75%77%

78%

Ø 420

78,1%

Ø 378

78,1%

Ø 399

Eff. 76,8%

Ø 44077,7%

Ø 357

76,9%

Ø 336

Ø 440

Ø 357

Ø 399

Ø 336

Ø 420Ø 440

Ø 378

0 100 200 300 4000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

0 20 40 60 80 100 120

0

10

20

30

40

50

60

70

0

40

80

120

160

200

240

246

0 100 200 300 4000

20

40

60

80

0

40

80

5101520

Wilo-SCP 125/440 HA1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

45%50%55%60%

60%

62%

62%

64%

64%

66%

66%

68%

68%

69%

69%

71%72%

Eff. 72,3%

Ø 461

72,1%

Ø 430

72,3%

Ø 400

70,1%

Ø 370

Ø 461

Ø 370

Ø 430Ø 400

Ø 461

0 100 200 300 4000 1000 2000 3000 4000 5000 6000

0 20 40 60 80 100 120

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

100

200

300

400

500

4

8

102030

0 100 200 300 4000

40

80

120

160

0

50

100

150

200

7000

Wilo-SCP 125/460 DS1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Page 125: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

126 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-SCP

Wilo-SCP 125/470 HA Wilo-SCP 150/290 HA

Wilo-SCP 150/350 HA Wilo-SCP 150/390 HA

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

72%74%76%

76%

78%79%

78,2%

Ø 41076,3%

Ø 381

79,3%

Ø 440

Eff. 79,8%

Ø 470

Ø 470

Ø 381

Ø 470

Ø 440Ø 410

0 100 200 300 4000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

0 20 40 60 80 100 120

0

20

40

60

80

100

0

50

100

150

200

250

300

350

4

8

102030

0 100 200 300 4000

20

40

60

80

100

0

40

80

120

Wilo-SCP 125/470 HA1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

78%80%

82%84%

84,6%

Ø 27583,1%

Ø 260

Eff. 84,8%

Ø 29081,8%

Ø 245

Ø 290

Ø 290

Ø 260Ø 275

Ø 245

0 100 200 300 4000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

0 20 40 60 80 100 120

0

5

10

15

20

25

30

35

0

20

40

60

80

100

120

12345

4

8

12

16

0 100 200 300 4000

10

20

30

0

10

20

30

40

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 150/290 HA1480 1/min

50 Hz

0 400 800 1200 1600 2000 2400

70%

70%

75%

75%

78%

78%

80%

80%

82%

82%

84%

84%

85%

86%

87%

Eff. 87,6%

Ø 350

86,6%

Ø 330

85,7%

Ø 315

84,4%

Ø 306

87,3%

Ø 345

Ø 350

Ø 345

Ø 306

Ø 330

Ø 350

Ø 315

0 100 200 300 400 500 6000 2000 4000 6000 8000 10000

0 40 80 120 160 200

0

10

20

30

40

0

20

40

60

80

100

120

140

2

4

6

5

10

15

20

0 100 200 300 400 500 600

700

7000

20

40

60

0

20

40

60

80

Wilo-SCP 150/350 HA1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

0 400 800 1200 1600

70%

75%

75%

77%

77%

79%

79%

80%

80%

82%

82%

84%

84,2%

Ø 31584,7%

Ø 345

82,8%

Ø 300

85,1%

Ø 384

84,9%

Ø 375Eff. 84,9%

Ø 390

85%

Ø 362

84,8%

Ø 330

Ø 390

Ø 375

Ø 300

Ø 330Ø 315

Ø 345

Ø 390Ø 384

0 100 200 300 4000 2000 4000 6000 8000

0 20 40 60 80 100 120 140

0

10

20

30

40

50

60

0

40

80

120

160

200

1020

0 100 200 300 400

500

5000

20

40

60

0

20

40

60

80

Ø 362

Wilo-SCP 150/390 HA1480 1/min50 Hz

2468

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Page 126: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

127

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Curbe caracteristice Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Wilo-SCP 150/440 HA Wilo-SCP 150/450 HA

Wilo-SCP 150/460 DS Wilo-SCP 150/530 HA

0 400 800 1200 1600 2000

65%70% 73%76%

76%

78%

78%

79%

80%81%

81%

80,4%

Ø 385

81,2%

Ø 427

Eff. 79,5%

Ø 445

Ø 435

80,7%

Ø 405

78,9%

Ø 363

80,5%

Ø 437

Ø 445

Ø 385Ø 405

Ø 437Ø 427

Ø 435

Ø 363

Ø 445

0 100 200 300 400 5000 2000 4000 6000 8000 10000

0 40 80 120 160

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

40

80

120

160

200

240

280

2

4

6

5101520

0 100 200 300 400 500

600

6000

40

80

Wilo-SCP 150/440 HA1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

73%

0

40

80

120

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

65%70%

72%

72%

74%

74%

76%

76%

78%

79%79,3%

Ø 430

78,3%Ø 390

76,2%Ø 375

79,2%

Ø 410 Eff. 78,8%

Ø 450

Ø 450

Ø 430

Ø 390Ø 410

Ø 375

Ø 450

0 100 200 300 4000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

0 20 40 60 80 100 120

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

40

80

120

160

200

240

280

2

4

6

5101520

0 100 200 300 4000

20

40

60

80

0

40

80

Wilo-SCP 150/450 HA1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

70%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

60%64%67%

72%

72%75,1%

Ø 400

73,2%

Ø 370

Eff. 67,4%

Ø 463

75,6%

Ø 41573,6%

Ø 450

73,3%

Ø 385 75,4%

Ø 435

72,3%

Ø 363

Ø 463

Ø 415Ø 435

Ø 450

Ø 370Ø 400

Ø 463

Ø 385Ø 363

0 100 200 300 4000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

0 20 40 60 80 100 120

0

20

40

60

80

100

120

140

0

100

200

300

400

500

48

102030

0 100 200 300 4000

40

80

120

160

0

50

100

150

200

74%75%

Wilo-SCP 150/460 DS1480 1/min

50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

65%82%

Ø 470Ø 490

Ø 530

Ø 450Ø 430

Ø 510

Ø 530

Ø 470

Ø 510

0 100 200 300 400 500

0 2000 4000 6000 8000

0 40 80 120 160

0

20

40

60

80

100

0

50

100

150

200

250

300

350

0 100 200 300 400 500

600

6000

50

100

150

200

0

100

200

0 400 800 1200 1600 2000 Q[Igpm]

H[m] H[ft]

4

8

102030

[m] [ft]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 150/530 HA1480 1/min

50 Hz

Ø 530

Ø 490

Ø 450Ø 430

Eff. 82,6%

60% 72% 76%

80%

80%

82,4%

83,3%

80,4%81%

82,4%

76%

Page 127: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

128 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-SCP

Wilo-SCP 150/580 HA Wilo-SCP 200/310 HA

Wilo-SCP 200/360 HA Wilo-SCP 200/360 HB

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

60%

63%

67%

70%

70%

72%

72%

74%

74%

75%

75%

76%

75,5%

Ø 48575,8%

Ø 515

75,6%

Ø 500

76%

Ø 561

76,5%

Ø 470

76%

Ø 546

75,9%

Ø 530

Eff. 77%Ø 576

Ø 576

Ø 470Ø 485

Ø 546Ø 561

Ø 530

0 100 200 300 4000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

0 20 40 60 80 100 120

0

20

40

60

80

100

120

140

0

100

200

300

400

500

48

102030

0 100 200 300 4000

100

200

Ø 576

Ø 515Ø 500

Wilo-SCP 150/580 HA1480 1/min50 Hz

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

0

50

100

150

0 400 800 1200 1600 2000

55%

60%

65%

70%

70%

75%

75%

78%

78%

81%

81%

84%

85%

86%

87%

83,3%

Ø 250 84,4%

86,1%

Ø 305

Eff. 87,2%

Ø 312

84,9%

Ø 290

83,7%

Ø 261

Ø 270

Ø 312

Ø 270

Ø 305Ø 290

Ø 250

Ø 312

Ø 261

0 100 200 300 400 5000 2000 4000 6000 8000 10000

0 40 80 120 160

0

5

10

15

20

25

30

35

0

20

40

60

80

100

120

246

105

2015

0 100 200 300 400 500

600

6000

10

20

30

40

50

0

20

40

60

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 200/310 HA1480 1/min

50 Hz

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

75%

80%

83%

86%

86%

87%

86,4%

Ø 280

86,9%

Ø 307

87,1%

Ø 334

Eff. 87,1%

Ø 360

Ø 360

Ø 307

Ø 360

Ø 280

Ø 334

0 200 400 600 8000 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

0 40 80 120 160 200 240

0 0

10

20

30

40

50

40

80

120

160

2

4

6

8

51015

2520

0 200 400 600 8000

20

40

60

80

100

0

40

80

120

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 200/360 HA1480 1/min

50 Hz

65%

70%

73%

76%

78%

80%

80%

81%

81%

83%

83%

85%

87%

85%

87%

87,4%

Ø 315

Eff. 87,1%

Ø 36087,9%

Ø 345

87,7%

Ø 330

87,3%

Ø 300Ø 360

Ø 330Ø 315

Ø 345

Ø 300

Ø 360

0

10

20

30

40

50

0

40

80

120

160

2

4

6

5101520

0

20

40

60

80

100

0

40

80

120

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 200/360 HB1480 1/min

50 Hz

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

0 200 400 600 8000 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

0 40 80 120 160 200 240

0 200 400 600 800

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

Page 128: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

129

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Curbe caracteristice Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Wilo-SCP 200/370 HA Wilo-SCP 200/390 HA

Wilo-SCP 200/400 HA Wilo-SCP 200/440 HA

0 400 800 1200 1600 2000 2400

80%83%85%87%

86,2%

Ø 33884,5%

Ø 308

82,6% Ø 280

Eff. 88,1%

Ø 368

Ø 368

Ø 280

Ø 308

Ø 338

Ø 368

0 100 200 300 400 500 6000 2000 4000 6000 8000 10000

0 40 80 120 160 200

0

10

20

30

40

50

60

0

40

80

120

160

200

24

68

10

51015202530

0 100 200 300 400 500 600

700

7000

20

40

60

80

100

0

40

80

120

77%

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 200/370 HA1480 1/min

50 Hz

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

75%77%

79%82%

84%

84%

86%

86%

88%89%

Ø 360

Eff. 89,3%

Ø 39588,9%

Ø 340

89%

Ø 37688%

Ø 318

89,2%

Ø 383

Ø 395

Ø 376

Ø 340Ø 360

Ø 318

Ø 383Ø 395

0 200 400 600 8000 4000 8000 12000 16000

0 50 100 150 200 250 300

0

10

20

30

40

50

60

0

40

80

120

160

200

24

51015

0 200 400 600 800

1000

10000

40

80

120

0

40

80

120

160

89,1%

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 200/390 HA1480 1/min

50 Hz

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

60%65%70%75%

78%80%

81%

81%

82%

82%Eff. 82,8%

Ø 40083,2%

Ø 39582,7%

Ø 390

Ø 400

Ø 390Ø 400 Ø 395

0 200 400 600 8000 4000 8000 12000 16000

0 50 100 150 200 250 300

0

10

20

30

40

50

60

0

40

80

120

160

200

24

6

810

51015202530

0 200 400 600 800

1000

1000

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 200/400 HA1480 1/min

50 Hz

0

40

80

120

0

50

100

150

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

65%70%

70%

74%

74%

78%

78%

80%82%

84%86%

85,4%

Ø 405

Eff. 86,6%

Ø 435

84,7%

Ø 390

83,4%

Ø 375

86,5%

Ø 420

79,6%

Ø 360

79,3%

Ø 351

Ø 435

Ø 405Ø 390

Ø 435Ø 420

Ø 351Ø 360

Ø 375

0 200 400 600 8000 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

0 40 80 120 160 200 240

0

10

20

30

40

50

60

70

0

40

80

120

160

200

240

2468

0 200 400 600 800

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 200/440 HA1480 1/min

50 Hz

510152025

0

50

100

150

0

40

80

120

Page 129: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

130 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-SCP

Wilo-SCP 200/460 HA Wilo-SCP 200/480 HA

Wilo-SCP 200/560 HA Wilo-SCP 200/550 HA

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

65%

70%

75%

78%

80%

82%

84%

86%

87%

88%

89%

Eff. 89,1%

Ø 458

84,5%

Ø 401

88,9%

Ø 444

86,1%

Ø 415 87,2%

Ø 420 88,1%

Ø 430

83,8%

Ø 395

Ø 458

Ø 444

Ø 395Ø 401

Ø 430Ø 415

Ø 458

Ø 420

0 200 400 600 8000 4000 8000 12000 16000

0 50 100 150 200 250 300

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

40

80

120

160

200

240

280

2

4

6

8

51015

2520

0 200 400 600 800

1000

10000

50

100

150

200

0

100

200

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 200/460 HA1480 1/min50 Hz

0 500 1000 1500 2000 2500

70%73%76%

76%

78%

78%

80%

Ø 470

80,2%

Ø 450

80%

Ø 440

Eff. 81%

Ø 478

Ø 478

Ø 478

Ø 450Ø 470

Ø 440

0 100 200 300 400 500 600 7000 2000 4000 6000 8000 10000 12000

0 40 80 120 160 200

0

20

40

60

80

0

50

100

150

200

250

300

4

8

1020

30

0 100 200 300 400 500 600 7000

40

80

120

160

0

50

100

150

200

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 200/480 HA1480 1/min

50 Hz

81%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

70%

74%

77%

80%

82%

82%

84%

85%

86%

85,4%

Ø 52084,1%

Ø 485

85%

Ø 50583,4%

Ø 458

Eff. 86,4%

Ø 556

86,2%

Ø 540

Ø 556

Ø 540

Ø 458Ø 485

Ø 556

Ø 505Ø 520

0 200 400 600 8000 4000 8000 12000 16000

0 50 100 150 200 250 300

0

20

40

60

80

100

120

0

50

100

150

200

250

300

350

400

48

102030

0 200 400 600 800

1000

10000

100

200

300

0

100

200

300

400

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 200/560 HA1480 1/min50 Hz

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

65%70%72%74%76%

76%78%

79%

79,9%

Ø 520

79,1%

Ø 537

Eff. 78,1%

Ø 54577,4%

Ø 480

79,5%

Ø 510

78,7%

Ø 491

Ø 545

Ø 537Ø 545

Ø 520Ø 510

Ø 480

0 200 400 600 8000 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

0 40 80 120 160 200 240

0

20

40

60

80

100

120

0

50

100

150

200

250

300

350

400

48

12

10203040

0 200 400 600 8000

100

200

Ø 491

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 200/550 HA1480 1/min

50 Hz

0

100

200

300

Page 130: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

131

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Curbe caracteristice Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Wilo-SCP 200/660 DV Wilo-SCP 250/250 HA

Wilo-SCP 250/330 HA Wilo-SCP 250/360 HA

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

65%68%70%74%76%

76%

78%80%

80%

81%

81,5%

81,9%

80,9%

Ø 57080,2%

Ø 528

Eff. 81,5%

Ø 660

79,4%

Ø 540

81,6%

Ø 600

Ø 630

Ø 660

Ø 630

Ø 570Ø 540

Ø 660

Ø 600

Ø 528

0 200 400 600 8000 4000 8000 12000 16000

0 50 100 150 200 250 300

0

40

80

120

160

0

100

200

300

400

500

600

510

20

40

0 200 400 600 800

1000

10000

100

200

300

400

0

200

400

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 200/660 DV1480 1/min

50 Hz

0 400 800 1200 1600 2000 2400

60%65%

70%75%

75%

78%

78%80%

79%

Ø 216

Eff. 78,8%

Ø 250

82,6%

Ø 235

Ø 250

Ø 216

Ø 250Ø 235

0 100 200 300 400 500 6000 2000 4000 6000 8000 10000

0 40 80 120 160 200

0

4

8

12

16

20

0

10

20

30

40

50

60

70

102030

0 100 200 300 400 500 600

700

7000

10

20

30

0

10

20

30

40

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 250/250 HA1480 1/min

50 Hz

2468

10

0 1000 2000 3000 4000

72%76%

80%84%

85%

Ø 312

Eff. 85,5%

Ø 330

83,3%

Ø 29480%Ø 275

Ø 330

Ø 330

Ø 294Ø 275

Ø 312

0 200 400 600 800 10000 4000 8000 12000 16000 20000

0 50 100 150 200 250 300 350

0

5

10

15

20

25

30

35

0

20

40

60

80

100

120

2468

10

10

20

30

0 200 400 600 800 1000

1200

12000

20

40

60

80

100

0

40

80

120

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 250/330 HA1480 1/min

50 Hz

0 500 1000 1500 2000 2500

68%72%

75%78%

80%

80%

82%

82%

84%

84%

85%

85%

85,7%

Ø 315 85,9%

Ø 345

85,5%

Ø 300

Eff. 85,6%

Ø 360

86%

Ø 330

Ø 360

Ø 330Ø 315

Ø 345

Ø 360

Ø 300

0 100 200 300 400 500 600 7000 2000 4000 6000 8000 10000 12000

0 40 80 120 160 200

0

10

20

30

40

50

0

40

80

120

160

2

4

6

8

510152025

0 100 200 300 400 500 600 7000

40

80

120

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 250/360 HA1480 1/min

50 Hz

0

20

40

60

80

Page 131: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

132 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-SCP

Wilo-SCP 250/390 HA Wilo-SCP 250/450 HA

Wilo-SCP 250/570 HA Wilo-SCP 250/700 DV

0 1000 2000 3000 4000 5000

72%76%80%

80%84%

84,8%

Ø 35080,1%Ø 325

Eff. 85,3%

Ø 39085,6%

Ø 370

Ø 390

Ø 390

Ø 350Ø 370

Ø 325

0 200 400 600 800 1000 12000 4000 8000 12000 16000 20000

0 50 100 150 200 250 300 350 400

0

10

20

30

40

50

0

40

80

120

160

2

4

6

8

10

51015202530

0 200 400 600 800 1000 12000

50

100

150

200

0

100

200

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 250/390 HA1480 1/min

50 Hz

0 1000 2000 3000 4000 5000

55%

60%

65%

70%

75%

80%

80%

82%

82%

84%

86%

88%

89%

87,3%

Ø 405

Eff. 89,6%

Ø 451

85,8%

Ø 395

89,3%

Ø 420

89,8%

Ø 435

83,3%

Ø 380

Ø 451

Ø 380

Ø 451

Ø 420

Ø 395Ø 405

Ø 435

0 200 400 600 800 1000 1200 14000 4000 8000 12000 16000 20000 24000

0 100 200 300 400

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

40

80

120

160

200

240

280

2

4

6

8

51015

2520

0 200 400 600 800 1000 1200 14000

100

200

300

0

100

200

300

400

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 250/400 HA1480 1/min

50 Hz

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

65%70%75%

75%

80%

80%

82%

82%

84%

84%

86%87,1%

Ø 54685,6%

Ø 458

86,9%

Ø 505

87,2%

Ø 523

86,4%

Ø 485

Eff. 86,9%

Ø 586

Ø 586

Ø 485

Ø 523Ø 546

Ø 458

Ø 505

Ø 586

0 400 800 1200 16000 5000 10000 15000 20000 25000

0 100 200 300 400 500

0

20

40

60

80

100

120

0

50

100

150

200

250

300

350

400

48

102030

0 400 800 1200 16000

200

400

600

0

200

400

600

800

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 250/570 HA1480 1/min50 Hz

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

62%

66%

70%

72%

74%

76%

80%

81%

82%

83%

Eff. 84,4%

Ø 698

Ø 565

Ø 520

Ø 605

Ø 665

Ø 698

0 400 800 1200 16000 5000 10000 15000 20000 25000

0 100 200 300 400 500

0

40

80

120

160

200

0

100

200

300

400

500

600

700

51015

25

2040

80

0 400 800 1200 16000

200

400

600

800

0

400

800

H[m]Q[Igpm]

H[ft]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 250/700 DV1480 1/min

50 Hz

Ø 685

Ø 625

Ø 585

Ø 537

[m] [ft]

20 60

84,4%84,1%

82,3%82,6%

83%81,7%

83,5%

84,5%

Ø 537Ø 565Ø 585

Ø 520

Ø 665

Ø 625

Ø 685

Ø 605

Ø 698

76%78%80%81%

78%

84%

Page 132: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

133

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Curbe caracteristice Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Wilo-SCP 250/740 DV Wilo-SCP 300/330 HA

Wilo-SCP 300/330 HB Wilo-SCP 300/380 HA

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

0

100

200

300

400

500

600

700

0

400

800

H[ft]

P2[hp]

0

40

80

120

160

200

0

200

400

600

800

H[m]

P2[kW]

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

81%

Ø 710Ø 735

Ø 690

Ø 735

0 400 800 1200 16000 5000 10000 15000 20000 25000 30000

0 100 200 300 400 500

0 400 800 1200 1600

2000

2000

5101520

204060

[m] [ft]

Ø 735

Ø 690Ø 710

Wilo-SCP 250/740 DV1480 1/min

50 Hz

78%

80%

81,4%

83,6%

81%70

%75

%

80%Eff.

81,4%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

60%70%

75%80%

82%84%

86%87%

Eff. 87,5%

Ø 32581,8%

Ø 30071,6%

Ø 275

Ø 325

Ø 325

Ø 300Ø 275

0 400 800 1200 16000 5000 10000 15000 20000 25000

0 100 200 300 400 500

0

5

10

15

20

25

30

35

0

20

40

60

80

100

120

2468

10

0 400 800 1200 16000

40

80

120

0

40

80

120

160

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 300/330 HA1480 1/min

50 Hz

30

510152025

0 1000 2000 3000 4000

66%

70%

74%

74%

76%

76%

78%

80%

82%

84%

85%

86%

79,8%

Ø 285

84,7%

Ø 315

77,1%

Ø 275

81,6%

Ø 295

Eff. 87%

Ø 325

83%

Ø 305

Ø 325

Ø 295Ø 305

Ø 285Ø 275

Ø 325Ø 315

0 200 400 600 800 10000 4000 8000 12000 16000 20000

0 50 100 150 200 250 300 350

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

20

40

60

80

100

120

140

2468

10

10

20

30

0 200 400 600 800 1000

1200

12000

40

80

120

0

40

80

120

160

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 300/330 HB1480 1/min

50 Hz

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

75%78%80%81%84%

84%

85%

84,7%

Ø 36084,1%

Ø 326

Eff. 85,6%

Ø 381

Ø 381

Ø 360

Ø 326

Ø 381

0 400 800 1200 16000 5000 10000 15000 20000 25000

0 100 200 300 400 500

0

10

20

30

40

50

0

40

80

120

160

2

4

6

8

10

51015202530

0 400 800 1200 16000

50

100

150

200

0

100

200

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 300/380 HA1480 1/min

50 Hz

Page 133: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

134 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-SCP

Wilo-SCP 300/400 HA Wilo-SCP 300/490 HA

Wilo-SCP 300/570 HA Wilo-SCP 300/590 HA

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

55%

64%

70%

74%

78%

80%

83%

86%85%

87%

88%

Eff. 88,6%

Ø 396

85,7%

Ø 350

84,3%

Ø 335

86,5%

Ø 380

Ø 396

Ø 380Ø 350

Ø 396

Ø 335

0 400 800 1200 16000 5000 10000 15000 20000 25000 30000

0 100 200 300 400 500 600

0

10

20

30

40

50

60

0

40

80

120

160

200

0 400 800 1200 1600

2000

20000

50

100

150

200

250

0

100

200

300

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 300/400 HA1480 1/min

50 Hz

4

8

12

10203040

[m] [ft]

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

60%

70%

75%

78%

80%

82%

84%

86%

87,8%

Ø 457

87,3%

Ø 430

88,1%

Ø 46287,6%

Ø 445

85%

Ø 361

86,2%

Ø 397

Eff. 88,4%

Ø 487

Ø 487

Ø 397

Ø 457

Ø 361

Ø 462

Ø 445

Ø 487

Ø 430

0 400 800 1200 16000 5000 10000 15000 20000 25000 30000

0 100 200 300 400 500 600

0

20

40

60

80

0

50

100

150

200

250

300

4

8

10

20

30

0 400 800 1200 1600

2000

20000

200

400

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 300/490 HA1480 1/min

50 Hz

0

100

200

300

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

70%75%

78%

78%

80%

80%

82%

82%

84%

84%

86%

87%

86,5%

Ø 565

87,4%

Ø 55184,1%

Ø 465

Eff. 86,3%

Ø 570

85,5%

Ø 500

86,4%

Ø 530

86,8%

Ø 560

Ø 570

Ø 465Ø 500

Ø 551Ø 530

Ø 565Ø 560

Ø 570

0 400 800 1200 16000 5000 10000 15000 20000 25000 30000

0 100 200 300 400 500 600

0

20

40

60

80

100

120

0

50

100

150

200

250

300

350

400

48

102030

0 400 800 1200 1600

2000

20000

200

400

600

0

200

400

600

800

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 300/570 HA1480 1/min50 Hz

0 2000 4000 6000 8000

60% 70%75%80%82%84%

83,8%

Ø 475

85,5%

Ø 55084,6%

Ø 515

Eff. 85%

Ø 590

Ø 590

Ø 590

Ø 475

Ø 550Ø 515

0 400 800 1200 1600 20000 10000 20000 30000 40000

0 100 200 300 400 500 600 700

0

20

40

60

80

100

120

140

0

100

200

300

400

500

48

102030

0 400 800 1200 1600 2000

2400

24000

200

400

600

800

0

400

800

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 300/590 HA1480 1/min

50 Hz

Page 134: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

135

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Curbe caracteristice Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Wilo-SCP 300/660 DV Wilo-SCP 350/470 HA

Wilo-SCP 350/500 HA Wilo-SCP 350/640 HA

0 2000 4000 6000 8000

70% 75% 80%

80%

84%86%

85,3%

Ø 56083,3%

Ø 510

86,6%

Ø 610

Eff. 86,5%

Ø 660

Ø 660

Ø 560

Ø 610

Ø 660

Ø 510

0 400 800 1200 1600 20000 10000 20000 30000 40000

0 100 200 300 400 500 600 700

0

40

80

120

160

0

100

200

300

400

500

600

5101520

20

40

60

0 400 800 1200 1600 2000

2400

24000

200

400

600

800

1000

0

400

800

1200

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 300/660 DV1480 1/min

50 Hz

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

62%

72%

76%

80%

82%

84%

86%

86%86,6%

Ø 445

86,4%

Ø 430

86,4%

Ø 424 Eff. 86,5%

Ø 470

Ø 470

Ø 424

Ø 470

Ø 430

Ø 445

0 400 800 1200 1600

0 100 200 300 400 500 600

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

40

80

120

160

200

240

280

2

4

6

8

10

51015202530

0 400 800 1200 1600

2000

20000

100

200

300

400

0

200

400

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 350/470 HA1480 1/min

50 Hz

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

60%70%74%80%84%

86%

86%86,9%

Ø 455

Eff. 87,4%

Ø 50086,1%

Ø 410

Ø 500

Ø 410Ø 455

Ø 500

0 400 800 1200 1600

0 100 200 300 400 500 600

0

5

10

15

20

25

30

35

0

20

40

60

80

100

120

2468

10

0 400 800 1200 1600

2000

20000

40

80

120

160

0

50

100

150

200

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 350/500 HA980 1/min

50 Hz

10

20

30

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

0 2000 4000 6000 8000 10000

67%72%76%80%

80%

82%

82%

84%

84%

86%

86%

87%

87%

88%

88%

88,8%

Ø 569Eff. 87,8%

Ø 637

89%

Ø 59588,6%

Ø 61088,4%

Ø 625

88,9%

Ø 580

Ø 637

Ø 637Ø 625

Ø 595Ø 569 Ø 580

Ø 610

0 500 1000 1500 2000 25000 10000 20000 30000 40000 50000

0 200 400 600 800

0

10

20

30

40

50

60

0

40

80

120

160

200

24

6

810

51015201520

0 500 1000 1500 2000 2500

3000

30000

100

200

300

400

0

200

400

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 350/640 HA980 1/min50 Hz

Page 135: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

136 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-SCP

Wilo-SCP 400/480 HA Wilo-SCP 400/540 HA

Wilo-SCP 400/550 HA Wilo-SCP 400/660 DV

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

0

20

40

60

80

100

120

H[ft]

0

100

200

P2[hp]

0

5

10

15

20

25

30

35

0

50

100

150

200

H[m]

P2[kW]

Q[Igpm]0 2000 4000 6000 8000

82%Ø 450

Ø 395

83,6% Ø 480

Ø 480

Ø 450

0 500 1000 1500 2000 25000 10000 20000 30000 40000

0 200 400 600

0 500 1000 1500 2000 2500

60%66%72%

76%80%

82%83%

Ø 425

Ø 480

Eff. 83,8%

83,5%

82,5%

Wilo-SCP 400/480 HA980 1/min

50 Hz

[m] [ft]

246

108

51015202530

Ø 395Ø 425

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

60%

65%

75%

80%

83%

84%

85%

85%

86%

87%

86%87%

88,9%

Ø 445

86,9%

Ø 380

Eff. 88,7%

Ø 540

89,4%

Ø 485

Ø 540

Ø 485

Ø 540

Ø 445

Ø 380

0 500 1000 1500 2000 2500 30000 10000 20000 30000 40000 50000

0 200 400 600 800 1000

0

10

20

30

40

50

0

40

80

120

160

4

8

12

102030

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

3500

35000

100

200

300

0

100

200

300

400

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 400/540 HA980 1/min

50 Hz

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

70%

74%

74%

76%

76%

78%

78%

80%

80%

82%

82%

84%

85%

84%

86%

87%

88%

87,8%87,3%

Ø 500Eff. 88,5%

Ø 550

88,2%

Ø 515Ø 530

Ø 46586,3%

85%

Ø 480

Ø 550

Ø 550

Ø 500Ø 480

Ø 465

Ø 515Ø 530

0 500 1000 1500 2000 2500 30000 10000 20000 30000 40000 50000

0 200 400 600 800 1000

0

10

20

30

40

50

0

40

80

120

160

4

8

12

10203040

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

3500

35000

100

200

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 400/550 HA980 1/min

50 Hz

[m] [ft]

0

100

200

300

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

60%68%74%78%

78%

82%

82%

84%

84%

85%

85,6%

Ø 570 Eff. 85,4%

Ø 662

85%

Ø 490

Ø 490

Ø 570

Ø 490

Ø 662

0 500 1000 1500 2000 2500 30000 10000 20000 30000 40000 50000

0 200 400 600 800 1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

100

200

300

400

500

4

8

12

10203040

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

3500

35000

200

400

600

800

1000

0

400

800

1200

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 400/660 DV1480 1/min

50 Hz

Page 136: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

137

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Curbe caracteristice Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Wilo-SCP 400/690 HA Wilo-SCP 400/710 HA

0 2000 4000 6000 8000 10000

62% 72%

72%

77%

77%

79% 82%

84%84,5%

Ø 634

Eff. 83,3%Ø 685

82,8%Ø 590

78,9%Ø 530

Ø 685

Ø 634Ø 590

Ø 530

Ø 685

0 500 1000 1500 2000 25000 10000 20000 30000 40000 50000

0 200 400 600 800

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

40

80

120

160

200

240

280

2

4

6

8

510152025

0 500 1000 1500 2000 2500

3000

30000

200

400

600

0

200

400

600

800

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 400/690 HA980 1/min50 Hz

0 2000 4000 6000 8000 10000

62%

67%

72%

77%

80%

82%

84%86%

86%

87%

87%

88%

90%

Eff. 88,6%

Ø 712

90,5%

Ø 675

89,7%

Ø 637

89,1%

Ø 620

89,8%

Ø 700

87,2%

Ø 59090,4%

Ø 655

Ø 712

Ø 712

Ø 590

Ø 700

Ø 637Ø 655

Ø 620

Ø 675

0 500 1000 1500 2000 25000 10000 20000 30000 40000 50000

0 200 400 600 800

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

40

80

120

160

200

240

280

2

4

6

5101520

0 500 1000 1500 2000 2500

3000

30000

200

400

Q[Igpm]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/min]

Q[l/s]

H[m] H[ft]

[m] [ft]

P2[hp]P2[kW]

Wilo-SCP 400/710 HA980 1/min50 Hz

0

200

400

600

Page 137: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

138 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-SCP

Pompe cu carcasă divizată axial Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-SCP Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Date tehnice motor

Wilo-SCP ... Nr. poli Turaţie nomina-lă Tensiune/Frecvenţă Intensitate no-

minală (cca)Carcasa moto-

rului Nivelul de zgomot

– n U IN 3~400 V –– [rot/min.] – [A] [-] [dBA]

11 kW 2 2900 3~400 V/50 Hz 19,6 160M 71

15 kW 2 2910 3~400 V/50 Hz 26,5 160M 71

18,5 kW 2 2920 3~400 V/50 Hz 32,2 160L 71

22 kW 2 2940 3~400 V/50 Hz 38,1 180M 77

Date tehnice motor

Wilo-SCP ... Nr. poli Turaţie nomina-lă Tensiune/Frecvenţă Intensitate no-

minală (cca)Carcasa moto-

rului Nivelul de zgomot

– n U IN 3~400 V –– [rot/min.] – [A] [-] [dBA]

1,1 kW4 1410

1~230 V/50 Hz3~400 V/50 Hz

2,7 90S 54

1,5 kW4 1420

1~230 V/50 Hz3~400 V/50 Hz

3,5 90L 54

2,2 kW4 1430

1~230 V/50 Hz3~400 V/50 Hz

4,8 100L 56

3 kW4 1425

1~230 V/50 Hz3~400 V/50 Hz

6,5 100L 56

4 kW4 1445

1~230 V/50 Hz3~400 V/50 Hz

8,6 112M 58

5,5 kW 4 1450 3~400 V/50 Hz 11,1 132S 61

7,5 kW 4 1450 3~400 V/50 Hz 15,5 132M 61

11 kW 4 1450 3~400 V/50 Hz 21,5 160M 63

15 kW 4 1455 3~400 V/50 Hz 29 160L 63

18,5 kW 4 1455 3~400 V/50 Hz 34,9 180M 69

22 kW 4 1455 3~400 V/50 Hz 40,8 180L 69

30 kW 4 1460 3~400 V/50 Hz 54,6 200L 70

37 kW 4 1470 3~400 V/50 Hz 67,1 225S 71

45 kW 4 1470 3~400 V/50 Hz 82 225M 71

55 kW 4 1470 3~400 V/50 Hz 100 250M 71

75 kW 4 1485 3~400 V/50 Hz 131 280S 74

90 kW 4 1485 3~400 V/50 Hz 157 280M 74

110 kW 4 1485 3~400 V/50 Hz 191 315S 80

132 kW 4 1485 3~400 V/50 Hz 228 315M 80

160 kW 4 1485 3~400 V/50 Hz 278 315S-M 77

200 kW 4 1480 3~400 V/50 Hz 370 315B 78

250 kW 4 1475 3~400 V/50 Hz 428 355M-L 79

315 kW 4 1485 3~400 V/50 Hz 531 355M-L 79

355 kW 4 1482 3~400 V/50 Hz 603 315D 87

400 kW 4 1484 3~400 V/50 Hz 679 315E 87

450 kW 4 1484 3~400 V/50 Hz 762 355C 87

500 kW 4 1485 3~400 V/50 Hz 845 355C 87

Page 138: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

139

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

560 kW 4 1485 3~400 V/50 Hz 946 355D 87

630 kW 4 1485 3~400 V/50 Hz 1062 400L 90

Date tehnice motor

Wilo-SCP ... Nr. poli Turaţie nomina-lă Tensiune/Frecvenţă Intensitate no-

minală (cca)Carcasa moto-

rului Nivelul de zgomot

– n U IN 3~400 V –– [rot/min.] – [A] [-] [dBA]

Date tehnice motor

Wilo-SCP ... Nr. poli Turaţie nomina-lă Tensiune/Frecvenţă Intensitate no-

minală (cca)Carcasa moto-

rului Nivelul de zgomot

– n U IN 3~400 V –– [rot/min.] – [A] [-] [dBA]

90 kW 6 985 3~400 V/50 Hz 163 315S-M 69

110 kW 6 985 3~400 V/50 Hz 200 315S-M 69

132 kW 6 980 3~400 V/50 Hz 236 315S-M 69

160 kW 6 985 3~400 V/50 Hz 295 355M-L 73

200 kW 6 990 3~400 V/50 Hz 376 355M-L 73

250 kW 6 995 3~400 V/50 Hz 466 355M-L 73

315 kW 6 990 3~400 V/50 Hz 585 355M-L 73

355 kW 6 986 3~400 V/50 Hz 623 355C 83

400 kW 6 987 3~400 V/50 Hz 701 355D 83

450 kW 6 987 3~400 V/50 Hz 788 400L 85

500 kW 6 987 3~400 V/50 Hz 866 450L 85

560 kW 6 987 3~400 V/50 Hz 969 450A 85

630 kW 6 987 3~400 V/50 Hz 1089 450B 85

Page 139: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

140 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

Pompe cu carcasă divizată axial Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Desen de execuţie: Pompă cu terminaţia arborelui liberă, model monoetajat

Desen de execuţie: Picioare, model monoetajat Desen de execuţie: Arbore, model monoetajat

F12

L2L1

H1

H2

S2

S1D

1

D2

H4

H3

L3 L4

F1

F9F6

F6F9

F3F3

F1

F4F7

F5F8

F2F2

F8F5

F11

F7

S3

S6

S5

S4

Page 140: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

141

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Desen de execuţie: Pompă cu terminaţia arborelui liberă, model bietajat

Desen de execuţie: Picioare, model bietajat Desen de execuţie: Arbore, model monoetajat

H1

H2

L1 L2

L5 L6

S2

S1

DN

1

DN

2

PM

H4

H3

F12

L3 L4

F 3

F 2F

4

F 5

F 1

F 6

F 11

F 1

F 3

S3

S6

S5

S4

Page 141: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

142 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Diametru nominal Flanşă Dimensiuni Greuta-

te cca.

DN2 DN1PN

1PN

2h1 H2 H3 H4 L1 l2 L3 l4 f1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F9 F11 S1 S2 S3 S4 S5 S6 M

[mm] – [mm] [kg]

50/80 50 80 16 16 200 135 117 117 294 369 200 170 70 60 100 100 – – – – 18 45 75 6 6 19.5 22 92

50/220 50 65 16 16 200 143 124 124 250 300 190 150 70 50 100 100 – – – – 14 45 50 6 6 19.5 22 65

50/340A 50 80 16 16 250 213.5 178 192 310 385 261 218 150 170 220 240 82 82 – – 18 45 75 6 6 19.5 22 130

65/390 65 80 16 16 280 230 190 215 290 389 300 250 180 160 240 240 90 90 – – 18 46 76 7 8 24 27 150

80/200 80 100 16 16 250 155 135 135 323 399 225 190 150 170 220 240 82 82 – – 18 45 76 7 8 24 27 149

80/230 80 100 16 16 250 165 146 146 338 399 225 190 150 170 220 240 82 82 – – 18 45 76 7 8 24 27 135

80/340 80 100 16 16 300 225 200 200 338 399 275 230 150 170 220 240 82 82 – – 18 45 76 7 8 24 27 135

100/270 100 125 16 16 270 198 165 165 338 399 285 230 150 95 100 85 30 50 100 100 18 45 76 7 8 24 27 160

100/280 100 125 16 16 270 190 175 175 338 399 300 250 150 95 100 85 30 50 100 100 18 45 76 7 8 24 27 130

100/360 100 125 16 16 320 245 225 225 338 399 350 275 150 95 110 85 30 60 100 100 18 45 76 7 8 24 27 147

100/400 100 125 16 16 320 245 225 225 338 399 350 275 150 95 110 85 30 60 100 100 18 45 76 7 8 24 27 147

125/290 125 150 16 16 320 240 213 213 385 458 350 275 150 95 110 85 30 60 100 100 18 82 88 7 8 29 32 160

125/330 125 150 16 16 320 240 213 213 385 458 350 286 150 95 110 85 30 60 100 100 18 82 88 7 8 29 32 190

125/440 125 150 16 16 400 284 274 274 385 458 400 350 145 115 160 80 50 100 100 120 22 82 88 7 8 29 32 220

125/470 125 150 16 16 415 320 295 295 471 560 420 400 180 180 180 115 115 120 100 120 22 95 104 8 12 39 42 500

150/290 150 200 16 16 380 255 220 220 385 458 350 265 140 140 142.5 75 75 92.5 – 100 18 82 88 7 8 29 32 350

150/350 150 200 16 16 425 275 252 252 471 560 400 350 200 152 180 135 87 120 100 120 24 95 104 8 12 39 42 360

150/390 150 200 16 16 343 280 229 229 411 474 406 330 200 130 160 135 65 100 100 120 22 88 104 8 12 39 42 305

150/440 150 200 16 16 426 305 274 274 411 474 432 381 200 130 160 135 65 100 100 120 22 88 104 8 12 39 42 360

150/450 150 200 16 16 426 305 274 274 411 474 432 381 200 130 160 135 65 100 100 120 22 88 104 8 12 39 42 360

150/530 150 200 16 16 465 370 320 320 485 622.5 450 440 250 150 208 165 75 140 115 135 28 109 138 10 16 54 58 567

150/580 150 200 16 16 455 365 328 328 511 605 570 520 200 152 260 115 73 192.5 114 135 25 109 138 10 16 54 58.5 580

200/310 200 200 16 16 343 270 227 227 411 474 406.5 317.5 200 152 160 135 87 100 100 120 22 88 104 8 12 39 42 343

200/320 200 250 16 16 426 290 248 248 411 474 432 318 200 152 160 135 87 100 100 120 24 88 104 8 12 39 42 385

200/360A 200 250 16 16 465 330 285 285 471 560 440 350 220 220 180 155 155 120 100 120 22 95 104 8 12 39 42 520

200/360B 200 300 16 16 450 320 276 276 471 560 470 350 200 152 170 135 87 120 100 120 24 95 104 8 12 39 42 460

200/370 200 200 16 16 430 310 270 270 470 560 420 350 180 180 180 115 115 120 100 120 22 95 104 8 12 39 42 520

200/390 200 250 16 16 464 315 292 292 525 612 483 381 200 152 160 115 73 93 114 135 25 109 137 10 16 54 59 579

200/400 200 250 16 16 464 350 299 299 525 612 483 458 200 152 160 115 73 93 114 135 25 109 137 10 16 54 59 750

200/440 200 250 16 16 465 330 300 300 485 622.5 440 400 200 150 208 120 75 140 115 135 28 109 138 10 16 54 58 460

200/460 200 250 16 16 464 350 299 299 525 612 483 458 200 152 160 115 73 93 114 135 25 109 137 10 16 54 59 750

200/480A 200 200 16 16 464 370 343 343 525 612 470 457 200 152 160 115 73 93 114 135 25 109 137 10 16 54 59 699

200/560 200 250 16 16 546 395 356 356 594 693 521 458 275 200 230 175 100 155 150 150 28 132 181 12 20 69 74 770

200/550 200 200 16 16 464 370 343 343 525 612 470 457 200 152 160 115 73 93 114 135 25 109 137 10 16 54 59 699

200/660 200 250 16 16 640 460 440 440 565 693 600 500 260 170 278 160 100 190 120 175 30 130 141 12 20 69 62 1100

250/250 250 250 16 16 410 265 222 222 385 473 370 260 200 152 120 135 87 70 100 100 18 82 88 7 8 29 32 270

250/330 250 300 16 16 464 330 273 273 525 612 508 337 250 152 160 165 73 93 114 135 25 109 138 10 16 54 59 786

250/360 250 300 16 16 540 340 320 320 485 623 517 380 250 175 160 165 90 93 120 135 24 109 138 10 16 54 58 540

250/390 250 300 16 16 540 340 320 320 485 623 517 380 250 175 160 165 90 93 120 135 24 109 138 10 16 54 59 540

250/450 250 300 16 16 546 380 343 343 594 693 534 457 275 200 230 175 100 155 150 150 29 132 156 12 20 69 74 906

250/570 250 300 16 16 546 415 356 356 594 693 584 492 275 200 230 175 100 155 150 150 28 132 156 12 20 69 74 975

250/700 250 300 16 25 622 476 407 407 704 825 635 559 270 170 270 200 100 180 120 180 28 146 168 14 22 79 86 1480

250/740 250 300 16 16 622 476 407 407 704 825 635 559 270 170 270 200 100 180 120 180 28 146 168 14 22 79 86 1480

300/330A 300 350 16 16 546 390 318 318 525 612 565 390 260 152 160 165 73 93 114 135 25 109 137 10 16 54 59 800

300/330B 300 350 16 16 540 320 310 310 485 623 550 390 250 175 160 165 90 93 120 135 28 109 138 10 16 54 58 603

300/380 300 350 16 16 546 375 318 318 525 612 559 391 260 152 160 165 73 93 114 135 25 109 138 10 16 54 58.5 1016

300/400 300 400 16 16 610 390 350 350 536 668 550 350 260 200 175 160 100 100 150 150 28 109 138 10 16 54 58 880

300/490 300 350 16 16 591 405 343 343 594 693 585 483 300 250 230 200 150 155 150 150 28 132 156 12 20 69 74 1110

300/570 300 350 16 16 591 440 378 378 594 693 629 534 300 250 230 200 150 155 150 150 28 132 156 12 20 69 74 1255

300/590 300 350 16 16 700 466 470 470 707 919 750 650 325 325 300 225 225 200 150 200 30 197 216 14 25 94 99 2000

300/660 300 350 16 25 725 465 444.5 444.5 650.5 830 660.5 610 200 200 310 100 100 210 150 200 28 146 178 14 25 89 94 1540

350/470 350 450 16 16 660 425 360 360 565 693 625 530 340 220 278 240 120 190 150 175 28 130 141 12 20 69 74 1150

350/500 350 450 16 16 730 480 450 450 595 726 768 550 340 250 303 240 150 215 150 175 28 130 141 12 20 69 74 1125

350/640 350 400 16 16 686 520 457 457 704 825 762 619 380 220 300 280 120 20 150 200 29 146 168 14 22 79 86 2185

400/480 400 500 16 16 780 520 445 445 602 743 790 545 450 220 300 350 120 200 150 200 28 130 141 12 20 69 74 1134

Page 142: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

143

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

400/540 400 500 16 16 440 490 428 428 625 785 635 432 930 380 540 1040 125 125 – – 32 132 160 12 20 69 74 1400

400/550 400 500 16 16 780 495 470 470 667 830 760 560 450 220 300 350 120 200 150 200 32 146 178 14 22 79 84 1453

400/660 400 500 16 16 800 540 483 483 815 959 762 660 420 260 300 320 160 200 150 200 30 197 216 14 25 94 99 2700

400/690 400 450 16 16 800 545 500 500 667 830 824 722 380 250 400 280 150 300 150 200 32 146 178 14 22 79 84 1561

400/710 400 450 16 16 800 580 521 521 704 825 864 762 380 220 400 280 120 300 150 200 32 146 168 14 22 79 85.5 2515

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Diametru nominal Flanşă Dimensiuni Greuta-

te cca.

DN2 DN1PN

1PN

2h1 H2 H3 H4 L1 l2 L3 l4 f1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F9 F11 S1 S2 S3 S4 S5 S6 M

[mm] – [mm] [kg]

Details, plug connections

Wilo-SCP ...

CG PG PM AC CDS CDD CD GD

Connecti-on of tem-

perature sensor

–[inch] [mm]

50/180HA 1/41/4

3/83/8

1/41/4 - 3/4 -

50/220HA 1/41/4

1/41/4

1/41/4 - 1 -

50/340HA 3/83/8

1/23/8

3/83/8

3/83/4 -

50/340DS 3/83/8

1/23/8

1/21/2 - 3/4 -

65/390HS 3/83/8

1/23/8

1/21/2 - 3/4 -

80/200HA 3/83/8

1/23/8

1/21/2 - 3/4 -

80/230HA 3/83/8

1/23/8

1/21/2 - 3/4 -

80/340HA 3/83/8

1/23/8

1/21/2 - 3/4 -

80/360DS 3/83/8

3/43/8

1/21/2 - 1/2 -

80/380DS 3/83/8

1/23/8

3/83/8

1/23/4 -

100/270HA 3/83/8

1/23/8

1/21/2 - 3/4 M8

100/280HA 3/83/8

1/23/8

1/21/2 - 3/4 M8

100/340DS 3/83/8

3/43/8

1/23/4

3/41/2 M8

100/360HA 3/83/8

1/23/8

1/21/2 - 3/4 M8

100/400HA 3/83/8

1/23/8

1/21/2 - 3/4 M8

100/410DS 3/83/8

3/43/8

1/21/2 - 3/4 M8

125/290HA 3/83/8

1/23/8

1/21/2 - 3/4 M8

125/330HA 3/83/8

1/23/8

1/21/2 - 3/4 M8

125/440HA 3/83/8

1/23/8

1/21/2 - 3/4 M8

125/460DS 3/83/8

3/43/8

1/21/2

1/23/4 M8

125/470HA 3/83/8

3/43/8

3/43/4 - 3/4 M8

150/290HA 3/83/8 1 3/8

1/21/2 - 3/4 M8

150/350HA 3/83/8

3/43/8

3/43/4 - 3/4 M8

150/390HA 3/83/8

1/23/8

3/43/4 - 3/4 M8

150/440HA 3/83/8

1/23/8

3/43/4 - 3/4 M8

150/450HA 3/83/8

1/23/8

3/43/4 - 3/4 M8

150/460DS 1/21/2

3/43/8

1/21/2

1/21/2 M8

150/530HA 3/83/8 1 3/8

3/43/4 - 3/4 M8

150/580HA 3/83/8 1 3/8

1/21/2 - 3/4 M8

200/310HA 3/83/8

1/23/8

3/43/4 - 3/4 M8

200/320HA 3/83/8

3/43/8

3/43/4 - 3/4 M8

200/360HA 3/83/8

3/43/8

3/43/4 - 3/4 M8

Page 143: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

144 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

200/360HB 3/83/8

3/43/8

3/43/4 - 3/4 M8

200/370HA 3/83/8

3/43/8

3/43/4 - 3/4 M8

200/390HA 3/83/8 1 3/8

3/43/4 - 3/4 M8

200/400HA 3/83/8 1 3/8

3/43/4 - 3/4 M8

200/440HA 3/83/8 1 3/8

3/43/4 - 3/4 M8

200/460HA 3/83/8 1 3/8

3/43/4 - 3/4 M8

200/480HA 3/83/8 1 3/8

1/21/2 - 3/4 M8

200/550HA 3/83/8 1 3/8

1/21/2 - 3/4 M8

200/560HA 3/83/8 1 3/8

1/21/2 - 3/4 M8

200/660DV 3/83/8 1 3/8 1 1 - 1 M8

250/250HA 3/83/8

1/23/8

1/21/2 - 3/4 M8

250/330HA 3/83/8 1 3/8

1/21/2 - 3/4 M8

250/360HA 3/83/8 1 3/8

3/43/4 - 3/4 M8

250/390HA 3/83/8 1 3/8

3/43/4 - 3/4 M8

250/450HA 3/83/8 1 3/8

1/21/2 - 1 M8

250/570HA 3/83/8 1 3/8

1/21/2 - 1 M8

250/700DV 3/83/8 1 3/8 1 1 - 1 1/4 M8

250/740DV 3/83/8 1 3/8 1 1 - 1 1/4 M8

300/330HA 3/83/8 1 3/8 1 1 - 3/4 M8

300/330HB 3/83/8 1 3/8

3/43/4 - 3/4 M8

300/380HA 3/83/8 1 3/8 1 1 - 3/4 M8

300/400HA 3/83/8 1 3/8

3/43/4 - 3/4 M8

300/490HA 3/83/8 1 3/8 1 1 - 1 M8

300/570HA 3/83/8 1 3/8 1 1 - 1 M8

300/590HA 3/83/8 1 1/2

3/8 1 1 - 1 M8

300/660DV 3/83/8 1 1/2

3/8 1 1 - 1 M8

350/470HA 3/83/8 1 3/8 1 1 - 1 M8

350/500HA 3/83/8 1 3/8 1 1 - 1 M8

350/640HA 3/83/8 1 3/8 1 1 - 1 1/4 M8

400/480HA 3/83/8 1 3/8 1 1 - 1 M8

400/540HA 3/83/8 1 3/8 1 1 - 1 M8

400/550HA 3/83/8 1 3/8 1 1 - 1 M8

400/660DV 1/21/2 1 3/8 1 1 - 1 M8

400/690HA 3/83/8 1 1/2

3/8 1 1 - 1 M8

400/710HA 3/83/8 1 3/8 1 1 - 1 1/4 M8

Details, plug connections

Wilo-SCP ...

CG PG PM AC CDS CDD CD GD

Connecti-on of tem-

perature sensor

–[inch] [mm]

Page 144: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

145

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Pompe cu carcasă divizată axial Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Desen de execuţie: Montaj complet pe placa de bază cu motor, model monoetajat

Desen de execuţie: Montaj complet pe placa de bază cu motor, model cu două etaje

SL

L2L1

HP

S2

S1

S3 S3 S2

L

Se

Sa

L3 L4

DN

1

DN

2

H4

H3

L0

a

n x Ød

P5 P6

S2 S3 S3 S2

S1

HP

L1 L2

L

n x Ød

a

Se

Sa

L3 L4

DN

1

DN

2

H4

H3

L0

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nomi-nală a moto-rului

Nr. poli

Lungi-me Dimensiuni

Dimen-siuni

flanşă pompă

P2 – l0 H3 H4 HP L L1 l2 L3 l4 S1 S2 S3 Sa SE SL P5 P6 n x Ø dL

[kW] – [mm] [St. x mm]

50/180HA 1,1 4 370 117 117 418 986 294 369 200 170 130 145 – 360 320 830 – – 4x19

50/180HA 1,5 4 370 117 117 418 986 294 369 200 170 130 145 – 360 320 830 – – 4x19

50/220HA 1,1 4 340 124 124 426 873 250 300 190 150 130 145 – 360 320 830 – – 4x19

50/220HA 1,5 4 340 124 124 426 873 250 300 190 150 130 145 – 360 320 830 – – 4x19

50/220HA 2,2 4 340 124 124 426 908 250 300 190 150 130 145 – 360 320 830 – – 4x19

50/340HA 3 4 479 178 192 547 1053 310 385 261 218 150 165 – 390 350 930 – – 4x19

50/340HA 4 4 479 178 192 547 1097 310 385 261 218 150 165 – 390 350 930 – – 4x19

50/340HA 5,5 4 479 178 192 547 1177 310 385 261 218 150 165 – 390 350 930 – – 4x19

50/340HA 7,5 4 479 178 192 567 1177 310 385 261 218 150 185 – 450 400 1030 – – 4x24

50/340HA 11 4 479 178 192 567 1287 310 385 261 218 150 205 – 490 440 1150 – – 4x24

Page 145: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

146 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

50/340DS 5,5 4 515 168 185 618 1240 341 417 300 215 200 185 – 450 400 1030 43 118 4x24

50/340DS 7,5 4 515 168 185 618 1240 341 417 300 215 200 205 – 490 440 1150 43 118 4x24

50/340DS 11 4 515 168 185 618 1350 341 417 300 215 200 205 – 490 440 1150 43 118 4x24

50/340DS 15 4 515 168 185 618 1350 341 417 300 215 200 225 – 540 490 1290 43 118 4x24

50/340DS 18,5 4 515 168 185 618 1393 341 417 300 215 200 225 – 540 490 1290 43 118 4x24

50/340DS 22 4 515 168 185 618 1393 341 417 300 215 200 225 – 540 490 1290 43 118 4x24

50/340DS 30 4 515 168 185 618 1429 341 417 300 215 200 225 – 540 490 1290 43 118 4x24

65/390HS 5,5 4 550 190 215 613 1161 290 389 300 250 150 185 – 450 400 1030 – – 4x24

65/390HS 7,5 4 550 190 215 613 1161 290 389 300 250 150 185 – 450 400 1030 – – 4x24

65/390HS 11 4 550 190 215 613 1271 290 389 300 250 150 205 – 490 440 1150 – – 4x24

65/390HS 15 4 550 190 215 613 1271 290 389 300 250 150 205 – 490 440 1150 – – 4x24

65/390HS 18,5 4 550 190 215 613 1314 290 389 300 250 150 205 – 490 440 1150 – – 4x24

65/390HS 22 4 550 190 215 613 1314 290 389 300 250 150 205 – 490 440 1150 – – 4x24

80/200HA 11 2 415 135 135 508 1314 323 399 225 190 150 205 – 490 440 1150 – – 4x24

80/200HA 15 2 415 135 135 508 1314 323 399 225 190 150 205 – 490 440 1150 – – 4x24

80/200HA 18,5 2 415 135 135 508 1314 323 399 225 190 150 205 – 490 440 1150 – – 4x24

80/200HA 22 2 415 135 135 508 1357 323 399 225 190 150 205 – 490 440 1150 – – 4x24

80/230HA 1,5 4 415 146 146 498 1060 338 399 225 190 150 165 – 390 350 930 – – 4x19

80/230HA 2,2 4 415 146 146 498 1095 338 399 225 190 150 165 – 390 350 930 – – 4x19

80/230HA 3 4 415 146 146 498 1095 338 399 225 190 150 165 – 390 350 930 – – 4x19

80/230HA 4 4 415 146 146 498 1139 338 399 225 190 150 165 – 390 350 930 – – 4x19

80/230HA 5,5 4 415 146 146 518 1219 338 399 225 190 150 185 – 450 400 1030 – – 4x24

80/340HA 4 4 505 200 200 608 1139 338 399 275 230 150 165 – 390 350 930 – – 4x19

80/340HA 5,5 4 505 200 200 628 1219 338 399 275 230 150 185 – 450 400 1030 – – 4x24

80/340HA 7,5 4 505 200 200 628 1219 338 399 275 230 150 185 – 450 400 1030 – – 4x24

80/340HA 11 4 505 200 200 628 1329 338 399 275 230 150 205 – 490 440 1150 – – 4x24

80/340HA 15 4 505 200 200 628 1329 338 399 275 230 150 225 – 540 490 1290 – – 4x24

80/340HA 18,5 4 505 200 200 628 1372 338 399 275 230 150 205 – 490 440 1150 – – 4x24

80/360DS 15 4 545 192 192 733 1417 375 450 280 265 165 250 – 610 550 1440 35 85 4x29

80/360DS 18,5 4 545 192 192 733 1460 375 450 280 265 165 250 – 610 550 1440 35 85 4x29

80/360DS 22 4 545 192 192 733 1460 375 450 280 265 165 250 – 610 550 1440 35 85 4x29

80/360DS 30 4 545 192 192 733 1496 375 450 280 265 165 250 – 610 550 1440 35 85 4x29

80/360DS 37 4 545 192 192 733 1596 375 450 280 265 165 250 – 610 550 1440 35 85 4x29

80/360DS 45 4 545 192 192 733 1596 375 450 280 265 165 250 – 610 550 1440 35 85 4x29

80/380DS 7,5 4 577 192 208 693 1323 383 459 335 242 230 205 – 490 440 1150 52,5 139 4x24

80/380DS 11 4 577 192 208 693 1433 383 459 335 242 230 225 – 540 490 1290 52,5 139 4x24

80/380DS 15 4 577 192 208 693 1433 383 459 335 242 230 250 – 610 550 1440 52,5 139 4x29

80/380DS 18,5 4 577 192 208 693 1476 383 459 335 242 230 225 – 540 490 1290 52,5 139 4x24

80/380DS 22 4 577 192 208 693 1476 383 459 335 242 230 250 – 610 550 1440 52,5 139 4x29

80/380DS 30 4 577 192 208 693 1512 383 459 335 242 230 250 – 610 550 1440 52,5 139 4x29

80/380DS 37 4 577 192 208 693 1612 383 459 335 242 230 250 – 610 550 1440 52,5 139 4x29

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nomi-nală a moto-rului

Nr. poli

Lungi-me Dimensiuni

Dimen-siuni

flanşă pompă

P2 – l0 H3 H4 HP L L1 l2 L3 l4 S1 S2 S3 Sa SE SL P5 P6 n x Ø dL

[kW] – [mm] [St. x mm]

Page 146: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

147

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nomina-lă a mo-torului

Nr. poli Lungime Dimensiuni

Dimen-siuni

flanşă pompă

P2 – l0 H3 H4 HP L L1 l2 L3 l4 S1 S2 S3 Sa SE SL P5 P6 n x Ø dL

[kW] – [mm] [St. x mm]

100/270HA 4 4 515 165 165 571 1139 338 399 285 230 215 205 – 490 440 1150 – – 4x24

100/270HA 5,5 4 515 165 165 571 1219 338 399 285 230 215 205 – 490 440 1150 – – 4x24

100/270HA 7,5 4 515 165 165 571 1219 338 399 285 230 215 205 – 490 440 1150 – – 4x24

100/270HA 11 4 515 165 165 571 1329 338 399 285 230 215 205 – 490 440 1150 – – 4x24

100/280HA 4 4 550 175 175 563 1139 338 399 300 250 215 205 – 490 440 1150 – – 4x24

100/280HA 5,5 4 550 175 175 563 1219 338 399 300 250 215 205 – 490 440 1150 – – 4x24

100/280HA 7,5 4 550 175 175 563 1219 338 399 300 250 215 205 – 490 440 1150 – – 4x24

100/280HA 11 4 550 175 175 563 1329 338 399 300 250 215 205 – 490 440 1150 – – 4x24

100/280HA 15 4 550 175 175 563 1329 338 399 300 250 215 225 – 540 490 1290 – – 4x24

100/280HA 18,5 4 550 175 175 563 1372 338 399 300 250 215 225 – 540 490 1290 – – 4x24

100/340DS 18,5 4 630 200 200 823 1526 405 486 330 300 240 250 – 610 550 1440 32,5 75 4x29

100/340DS 22 4 630 200 200 823 1526 405 486 330 300 240 250 – 610 550 1440 32,5 75 4x29

100/340DS 30 4 630 200 200 823 1562 405 486 330 300 240 250 – 610 550 1440 32,5 75 4x29

100/340DS 37 4 630 200 200 823 1662 405 486 330 300 240 250 – 610 550 1440 32,5 75 4x29

100/340DS 45 4 630 200 200 823 1662 405 486 330 300 240 250 – 610 550 1440 32,5 75 4x29

100/340DS 55 4 630 200 200 843 1681 405 486 330 300 240 320 – 730 670 1840 32,5 75 4x29

100/360HA 5,5 4 625 225 225 668 1219 338 399 350 275 215 205 – 490 440 1150 – – 4x24

100/360HA 7,5 4 625 225 225 668 1219 338 399 350 275 215 205 – 490 440 1150 – – 4x24

100/360HA 11 4 625 225 225 668 1329 338 399 350 275 215 205 – 490 440 1150 – – 4x24

100/360HA 15 4 625 225 225 668 1329 338 399 350 275 215 225 – 540 490 1290 – – 4x24

100/360HA 18,5 4 625 225 225 668 1372 338 399 350 275 215 225 – 540 490 1290 – – 4x24

100/360HA 22 4 625 225 225 668 1372 338 399 350 275 215 225 – 540 490 1290 – – 4x24

100/360HA 30 4 625 225 225 668 1408 338 399 350 275 215 225 – 540 490 1290 – – 4x24

100/400HA 15 4 625 225 225 668 1329 338 399 350 275 215 225 – 540 490 1290 – – 4x24

100/400HA 18,5 4 625 225 225 668 1372 338 399 350 275 215 225 – 540 490 1290 – – 4x24

100/400HA 22 4 625 225 225 668 1372 338 399 350 275 215 225 – 540 490 1290 – – 4x24

100/400HA 30 4 625 225 225 668 1408 338 399 350 275 215 225 – 540 490 1290 – – 4x24

100/400HA 37 4 625 225 225 668 1508 338 399 350 275 215 250 – 610 550 1440 – – 4x29

100/400HA 45 4 625 225 225 668 1508 338 399 350 275 215 250 – 610 550 1440 – – 4x29

100/400HA 55 4 625 225 225 688 1527 338 399 350 275 215 290 – 660 600 1640 – – 4x29

100/410DS 22 4 620 220 220 818 1570 425 510 320 300 182 250 – 610 550 1440 39,5 102 4x29

100/410DS 30 4 620 220 220 818 1606 425 510 320 300 182 250 – 610 550 1440 39,5 102 4x29

100/410DS 37 4 620 220 220 818 1706 425 510 320 300 182 250 – 610 550 1440 39,5 102 4x29

100/410DS 45 4 620 220 220 818 1706 425 510 320 300 182 250 – 610 550 1440 39,5 102 4x29

100/410DS 55 4 620 220 220 838 1725 425 510 320 300 182 320 – 730 670 1840 39,5 102 4x29

100/410DS 75 4 620 220 220 838 1901 425 510 320 300 182 320 – 730 670 1840 39,5 102 4x29

100/410DS 90 4 620 220 220 838 1901 425 510 320 300 182 320 – 730 670 1840 39,5 102 4x29

125/290HA 7,5 4 625 213 213 663 1325 385 458 350 275 215 205 – 490 440 1150 – – 4x24

125/290HA 11 4 625 213 213 663 1435 385 458 350 275 215 225 – 540 490 1290 – – 4x24

125/290HA 15 4 625 213 213 663 1435 385 458 350 275 215 225 – 540 490 1290 – – 4x24

125/290HA 18,5 4 625 213 213 663 1478 385 458 350 275 215 225 – 540 490 1290 – – 4x24

125/290HA 22 4 625 213 213 663 1478 385 458 350 275 215 225 – 540 490 1290 – – 4x24

125/330HA 15 4 636 213 213 663 1435 385 458 350 286 215 225 – 540 490 1290 – – 4x24

Page 147: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

148 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

125/330HA 18,5 4 636 213 213 663 1478 385 458 350 286 215 225 – 540 490 1290 – – 4x24

125/330HA 22 4 636 213 213 663 1478 385 458 350 286 215 225 – 540 490 1290 – – 4x24

125/330HA 30 4 636 213 213 663 1514 385 458 350 286 215 250 – 610 550 1440 – – 4x29

125/330HA 37 4 636 213 213 663 1614 385 458 350 286 215 250 – 610 550 1440 – – 4x29

125/330HA 45 4 636 213 213 663 1614 385 458 350 286 215 250 – 610 550 1440 – – 4x29

125/440HA 22 4 750 274 274 807 1478 385 458 400 350 210 290 – 660 600 1640 – – 4x29

125/440HA 30 4 750 274 274 807 1514 385 458 400 350 210 290 – 660 600 1640 – – 4x29

125/440HA 37 4 750 274 274 807 1614 385 458 400 350 210 290 – 660 600 1640 – – 4x29

125/440HA 45 4 750 274 274 807 1614 385 458 400 350 210 290 – 660 600 1640 – – 4x29

125/440HA 55 4 750 274 274 807 1633 385 458 400 350 210 320 – 730 670 1840 – – 4x29

125/440HA 75 4 750 274 274 807 1809 385 458 400 350 210 320 – 730 670 1840 – – 4x29

125/440HA 90 4 750 274 274 807 1809 385 458 400 350 210 320 – 730 670 1840 – – 4x29

125/440HA 110 4 750 274 274 914 2059 385 458 400 350 210 250 – 670 610 1650 – – 4x29

125/460DS 37 4 750 245 245 933 1831 480 580 400 350 205 320 – 730 670 1840 45 110 4x29

125/460DS 45 4 750 245 245 933 1831 480 580 400 350 205 320 – 730 670 1840 45 110 4x29

125/460DS 55 4 750 245 245 933 1850 480 580 400 350 205 320 – 730 670 1840 45 110 4x29

125/460DS 75 4 750 245 245 933 2026 480 580 400 350 205 320 – 730 670 1840 45 110 4x29

125/460DS 90 4 750 245 245 933 2026 480 580 400 350 205 320 – 730 670 1840 45 110 4x29

125/460DS 110 4 750 245 245 933 2276 480 580 400 350 205 320 – 730 670 1840 45 110 4x29

125/460DS 132 4 750 245 245 933 2386 480 580 400 350 205 320 – 730 670 1840 45 110 4x29

125/460DS 160 4 750 245 245 933 2222 480 580 400 350 205 320 – 730 670 1840 45 110 4x29

125/460DS 200 4 750 245 245 1040 2636 480 580 400 350 205 250 – 670 610 2000 45 110 4x29

125/470HA 37 4 820 295 295 858 1801 470 560 420 400 245 320 – 730 670 1840 – – 4x29

125/470HA 45 4 820 295 295 858 1801 470 560 420 400 245 320 – 730 670 1840 – – 4x29

125/470HA 55 4 820 295 295 858 1820 470 560 420 400 245 320 – 730 670 1840 – – 4x29

125/470HA 75 4 820 295 295 858 1996 470 560 420 400 245 320 – 730 670 1840 – – 4x29

125/470HA 90 4 820 295 295 858 1996 470 560 420 400 245 320 – 730 670 1840 – – 4x29

125/470HA 110 4 820 295 295 858 2246 470 560 420 400 245 320 – 730 670 1840 – – 4x29

125/470HA 132 4 820 295 295 858 2356 470 560 420 400 245 370 – 860 790 2140 – – 4x29

150/290HA 15 4 615 220 220 738 1435 385 458 350 265 205 250 – 610 550 1440 – – 4x29

150/290HA 18,5 4 615 220 220 738 1478 385 458 350 265 205 250 – 610 550 1440 – – 4x29

150/290HA 22 4 615 220 220 738 1478 385 458 350 265 205 250 – 610 550 1440 – – 4x29

150/290HA 30 4 615 220 220 738 1514 385 458 350 265 205 250 – 610 550 1440 – – 4x29

150/290HA 37 4 615 220 220 738 1614 385 458 350 265 205 250 – 610 550 1440 – – 4x29

150/350HA 30 4 750 252 252 823 1702 471 560 400 350 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/350HA 37 4 750 252 252 823 1802 471 560 400 350 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/350HA 45 4 750 252 252 823 1802 471 560 400 350 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/350HA 55 4 750 252 252 823 1821 471 560 400 350 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/350HA 75 4 750 252 252 823 1997 471 560 400 350 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/390HA 18,5 4 736 229 229 746 1520 411 474 406 330 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

150/390HA 22 4 736 229 229 746 1520 411 474 406 330 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

150/390HA 30 4 736 229 229 746 1556 411 474 406 330 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

150/390HA 37 4 736 229 229 746 1656 411 474 406 330 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nomina-lă a mo-torului

Nr. poli Lungime Dimensiuni

Dimen-siuni

flanşă pompă

P2 – l0 H3 H4 HP L L1 l2 L3 l4 S1 S2 S3 Sa SE SL P5 P6 n x Ø dL

[kW] – [mm] [St. x mm]

Page 148: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

149

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

150/390HA 45 4 736 229 229 746 1656 411 474 406 330 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

150/390HA 55 4 736 229 229 746 1675 411 474 406 330 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/390HA 75 4 736 229 229 746 1851 411 474 406 330 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/440HA 30 4 813 274 274 854 1556 411 474 432 381 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

150/440HA 37 4 813 274 274 854 1656 411 474 432 381 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

150/440HA 45 4 813 274 274 854 1656 411 474 432 381 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

150/440HA 55 4 813 274 274 854 1675 411 474 432 381 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/440HA 75 4 813 274 274 854 1851 411 474 432 381 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/440HA 90 4 813 274 274 854 1851 411 474 432 381 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/440HA 110 4 813 274 274 854 2101 411 474 432 381 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/440HA 132 4 813 274 274 854 2211 411 474 432 381 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/450HA 30 4 813 274 274 854 1556 411 474 432 381 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

150/450HA 37 4 813 274 274 854 1656 411 474 432 381 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

150/450HA 45 4 813 274 274 854 1656 411 474 432 381 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

150/450HA 55 4 813 274 274 854 1675 411 474 432 381 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/450HA 75 4 813 274 274 854 1851 411 474 432 381 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/450HA 90 4 813 274 274 854 1851 411 474 432 381 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/450HA 110 4 813 274 274 854 2101 411 474 432 381 265 370 – 860 790 2140 – – 4x29

150/460DS 75 4 770 225 250 910 2238 607 665 440 330 320 320 – 730 670 1840 70 210 4x29

150/460DS 90 4 770 225 250 910 2238 607 665 440 330 320 320 – 730 670 1840 70 210 4x29

150/460DS 110 4 770 225 250 910 2488 607 665 440 330 320 370 – 860 790 2140 70 210 4x29

150/460DS 132 4 770 225 250 910 2598 607 665 440 330 320 370 – 860 790 2140 70 210 4x29

150/460DS 160 4 770 225 250 910 2434 607 665 440 330 320 370 – 860 790 2140 70 210 4x29

150/460DS 200 4 770 225 250 1017 2848 607 665 440 330 320 225 900 700 640 2250 70 210 6x24

150/530HA 55 4 890 320 320 958 1898 485 623 450 440 315 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/530HA 75 4 890 320 320 958 2074 485 623 450 440 315 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/530HA 90 4 890 320 320 958 2074 485 623 450 440 315 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/530HA 110 4 890 320 320 958 2324 485 623 450 440 315 370 – 860 790 2140 – – 4x29

150/530HA 132 4 890 320 320 958 2434 485 623 450 440 315 370 – 860 790 2140 – – 4x29

150/530HA 160 4 890 320 320 958 2270 485 623 450 440 315 370 – 860 790 2140 – – 4x29

150/530HA 200 4 890 320 320 1065 2684 485 623 450 440 315 225 900 700 640 2250 – – 6x24

150/580HA 45 4 1090 328 328 943 1887 511 605 570 520 265 370 – 860 790 2140 – – 4x29

150/580HA 55 4 1090 328 328 943 1906 511 605 570 520 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/580HA 75 4 1090 328 328 943 2082 511 605 570 520 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/580HA 90 4 1090 328 328 943 2082 511 605 570 520 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/580HA 110 4 1090 328 328 943 2332 511 605 570 520 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

150/580HA 132 4 1090 328 328 943 2442 511 605 570 520 265 370 – 860 790 2140 – – 4x29

150/580HA 160 4 1090 328 328 943 2278 511 605 570 520 265 370 – 860 790 2140 – – 4x29

150/580HA 200 4 1090 328 328 1010 2692 511 605 570 520 265 350 – 830 790 2100 – – 4x24

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nomina-lă a mo-torului

Nr. poli Lungime Dimensiuni

Dimen-siuni

flanşă pompă

P2 – l0 H3 H4 HP L L1 l2 L3 l4 S1 S2 S3 Sa SE SL P5 P6 n x Ø dL

[kW] – [mm] [St. x mm]

Page 149: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

150 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nominală a moto-

ruluiNr. poli Lungime Dimensiuni

Dimensi-uni flan-şă pompă

P2 – l0 H3 H4 HP L L1 l2 L3 l4 S1 S2 S3 Sa SE SL P5 P6 n x Ø dL

[kW] – [mm] [St. x mm]

200/310HA 18,5 4 724 227 227 736 1520 411 474 407 318 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

200/310HA 22 4 724 227 227 736 1520 411 474 407 318 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

200/310HA 30 4 724 227 227 736 1556 411 474 407 318 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

200/310HA 37 4 724 227 227 736 1656 411 474 407 318 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

200/310HA 45 4 724 227 227 736 1656 411 474 407 318 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

200/310HA 55 4 724 227 227 736 1675 411 474 407 318 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/320HA 22 4 750 248 248 839 1520 411 474 432 318 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

200/320HA 30 4 750 248 248 839 1556 411 474 432 318 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

200/320HA 37 4 750 248 248 839 1656 411 474 432 318 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

200/320HA 45 4 750 248 248 839 1656 411 474 432 318 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

200/320HA 55 4 750 248 248 839 1675 411 474 432 318 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/320HA 75 4 750 248 248 839 1851 411 474 432 318 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/360HA 37 4 790 285 285 918 1802 471 560 440 350 285 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/360HA 45 4 790 285 285 918 1802 471 560 440 350 285 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/360HA 55 4 790 285 285 918 1821 471 560 440 350 285 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/360HA 75 4 790 285 285 918 1997 471 560 440 350 285 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/360HA 90 4 790 285 285 918 1997 471 560 440 350 285 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/360HA 110 4 790 285 285 918 2247 471 560 440 350 285 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/360HB 37 4 820 276 276 893 1802 471 560 470 350 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/360HB 45 4 820 276 276 893 1802 471 560 470 350 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/360HB 55 4 820 276 276 893 1821 471 560 470 350 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/360HB 75 4 820 276 276 893 1997 471 560 470 350 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/360HB 90 4 820 276 276 893 1997 471 560 470 350 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/360HB 110 4 820 276 276 893 2247 471 560 470 350 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/370HA 37 4 770 270 270 863 1801 470 560 420 350 245 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/370HA 45 4 770 270 270 863 1801 470 560 420 350 245 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/370HA 55 4 770 270 270 863 1820 470 560 420 350 245 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/370HA 75 4 770 270 270 863 1996 470 560 420 350 245 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/370HA 90 4 770 270 270 863 1996 470 560 420 350 245 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/370HA 110 4 770 270 270 863 2246 470 560 420 350 245 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/370HA 132 4 770 270 270 863 2356 470 560 420 350 245 370 – 860 790 2140 – – 4x29

200/390HA 37 4 864 292 292 902 1908 525 612 483 381 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

200/390HA 45 4 864 292 292 902 1908 525 612 483 381 265 290 – 660 600 1640 – – 4x29

200/390HA 55 4 864 292 292 902 1927 525 612 483 381 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/390HA 75 4 864 292 292 902 2103 525 612 483 381 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/390HA 90 4 864 292 292 902 2103 525 612 483 381 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/390HA 110 4 864 292 292 902 2353 525 612 483 381 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/390HA 132 4 864 292 292 902 2463 525 612 483 381 265 370 – 860 790 2140 – – 4x29

200/400HA 75 4 940 299 299 937 2103 525 612 483 458 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/400HA 90 4 940 299 299 937 2103 525 612 483 458 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/400HA 110 4 940 299 299 937 2353 525 612 483 458 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/400HA 132 4 940 299 299 937 2463 525 612 483 458 265 370 – 860 790 2140 – – 4x29

200/400HA 160 4 940 299 299 937 2299 525 612 483 458 265 370 – 860 790 2140 – – 4x29

200/400HA 200 4 940 299 299 1004 2713 525 612 483 458 265 350 – 830 790 2100 – – 4x24

200/440HA 45 4 840 300 300 918 1879 485 623 440 400 270 370 – 860 790 2140 – – 4x29

200/440HA 55 4 840 300 300 918 1898 485 623 440 400 270 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/440HA 75 4 840 300 300 918 2074 485 623 440 400 270 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/440HA 90 4 840 300 300 918 2074 485 623 440 400 270 320 – 730 670 1840 – – 4x29

Page 150: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

151

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

200/440HA 110 4 840 300 300 918 2324 485 623 440 400 270 370 – 860 790 2140 – – 4x29

200/440HA 132 4 840 300 300 918 2434 485 623 440 400 270 370 – 860 790 2140 – – 4x29

200/440HA 160 4 840 300 300 918 2270 485 623 440 400 270 370 – 860 790 2140 – – 4x29

200/460HA 55 4 940 299 299 937 1927 525 612 483 458 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/460HA 75 4 940 299 299 937 2103 525 612 483 458 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/460HA 90 4 940 299 299 937 2103 525 612 483 458 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/460HA 110 4 940 299 299 937 2353 525 612 483 458 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/460HA 132 4 940 299 299 937 2463 525 612 483 458 265 370 – 860 790 2140 – – 4x29

200/460HA 160 4 940 299 299 937 2299 525 612 483 458 265 370 – 860 790 2140 – – 4x29

200/460HA 200 4 940 299 299 1004 2713 525 612 483 458 265 350 – 830 790 2100 – – 4x24

200/460HA 250 4 940 299 299 1004 2609 525 612 483 458 265 350 – 830 790 2100 – – 4x24

200/480HA 75 4 927 343 343 957 2103 525 612 470 457 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/480HA 90 4 927 343 343 957 2103 525 612 470 457 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/480HA 110 4 927 343 343 957 2353 525 612 470 457 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/480HA 132 4 927 343 343 957 2463 525 612 470 457 265 370 – 860 790 2140 – – 4x29

200/480HA 160 4 927 343 343 957 2299 525 612 470 457 265 370 – 860 790 2140 – – 4x29

200/480HA 200 4 927 343 343 1024 2713 525 612 470 457 265 350 – 830 790 2100 – – 4x24

200/550HA 90 4 927 343 343 957 2103 525 612 470 457 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/550HA 110 4 927 343 343 957 2353 525 612 470 457 265 320 – 730 670 1840 – – 4x29

200/550HA 132 4 927 343 343 957 2463 525 612 470 457 265 370 – 860 790 2140 – – 4x29

200/550HA 160 4 927 343 343 957 2299 525 612 470 457 265 370 – 860 790 2140 – – 4x29

200/550HA 200 4 927 343 343 1024 2713 525 612 470 457 265 350 – 830 790 2100 – – 4x24

200/550HA 250 4 927 343 343 1024 2609 525 612 470 457 265 350 – 830 790 2100 – – 4x24

200/550HA 315 4 927 343 343 1024 2609 525 612 470 457 265 350 – 830 790 2100 – – 4x24

200/560HA 160 4 979 356 356 1064 2449 594 693 521 458 355 370 – 860 790 2140 – – 4x29

200/560HA 200 4 979 356 356 1171 2863 594 693 521 458 355 225 900 700 640 2250 – – 6x24

200/560HA 250 4 979 356 356 1171 2759 594 693 521 458 355 225 900 800 740 2250 – – 6x24

200/560HA 315 4 979 356 356 1171 2759 594 693 521 458 355 225 900 800 740 2250 – – 6x24

200/660DV 110 4 1100 440 440 1330 2474 565 693 600 500 340 250 – 790 730 2000 – – 4x29

200/660DV 132 4 1100 440 440 1290 2584 565 693 600 500 340 350 – 830 790 2100 – – 4x24

200/660DV 160 4 1100 440 440 1330 2420 565 693 600 500 340 250 – 790 730 2000 – – 4x29

200/660DV 200 4 1100 440 440 1330 2834 565 693 600 500 340 225 900 800 740 2250 – – 6x24

200/660DV 250 4 1100 440 440 1330 2730 565 693 600 500 340 225 900 800 740 2250 – – 6x24

200/660DV 315 4 1100 440 440 1330 2730 565 693 600 500 340 225 900 800 740 2250 – – 6x24

200/660DV 355 4 1100 440 440 1330 3099 565 693 600 500 340 250 1000 790 730 2500 – – 6x29

200/660DV 400 4 1100 440 440 1330 3099 565 693 600 500 340 250 1000 790 730 2500 – – 6x29

200/660DV 450 4 1100 440 440 1330 3344 565 693 600 500 340 280 1120 790 730 2800 – – 6x29

250/250HA 15 4 630 222 222 778 1450 385 473 370 260 265 250 – 610 550 1440 – – 4x29

250/250HA 18,5 4 630 222 222 778 1493 385 473 370 260 265 250 – 610 550 1440 – – 4x29

250/250HA 22 4 630 222 222 778 1493 385 473 370 260 265 250 – 610 550 1440 – – 4x29

250/250HA 30 4 630 222 222 778 1529 385 473 370 260 265 250 – 610 550 1440 – – 4x29

250/250HA 37 4 630 222 222 778 1629 385 473 370 260 265 250 – 610 550 1440 – – 4x29

250/330HA 45 4 845 273 273 917 1908 525 612 508 337 315 290 – 660 600 1640 – – 4x29

250/330HA 55 4 845 273 273 917 1927 525 612 508 337 315 320 – 730 670 1840 – – 4x29

250/330HA 75 4 845 273 273 917 2103 525 612 508 337 315 320 – 730 670 1840 – – 4x29

250/330HA 90 4 845 273 273 917 2103 525 612 508 337 315 320 – 730 670 1840 – – 4x29

250/330HA 110 4 845 273 273 917 2353 525 612 508 337 315 370 – 860 790 2140 – – 4x29

250/360HA 37 4 897 320 320 1003 1879 485 623 517 380 315 290 – 660 600 1640 – – 4x29

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nominală a moto-

ruluiNr. poli Lungime Dimensiuni

Dimensi-uni flan-şă pompă

P2 – l0 H3 H4 HP L L1 l2 L3 l4 S1 S2 S3 Sa SE SL P5 P6 n x Ø dL

[kW] – [mm] [St. x mm]

Page 151: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

152 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

250/360HA 45 4 897 320 320 1003 1879 485 623 517 380 315 320 – 730 670 1840 – – 4x29

250/360HA 55 4 897 320 320 1003 1898 485 623 517 380 315 320 – 730 670 1840 – – 4x29

250/360HA 75 4 897 320 320 1003 2074 485 623 517 380 315 320 – 730 670 1840 – – 4x29

250/360HA 90 4 897 320 320 1003 2074 485 623 517 380 315 320 – 730 670 1840 – – 4x29

250/360HA 110 4 897 320 320 1003 2324 485 623 517 380 315 370 – 860 790 2140 – – 4x29

250/390HA 90 4 897 320 320 1003 2074 485 623 517 380 315 320 – 730 670 1840 – – 4x29

250/390HA 110 4 897 320 320 1003 2324 485 623 517 380 315 370 – 860 790 2140 – – 4x29

250/390HA 132 4 897 320 320 1003 2434 485 623 517 380 315 370 – 860 790 2140 – – 4x29

250/390HA 160 4 897 320 320 1003 2270 485 623 517 380 315 370 – 860 790 2140 – – 4x29

250/390HA 200 4 897 320 320 1110 2684 485 623 517 380 315 225 900 700 640 2250 – – 6x24

250/390HA 250 4 897 320 320 1110 2580 485 623 517 380 315 225 900 800 740 2250 – – 6x24

250/450HA 110 4 991 343 343 1049 2503 594 693 534 457 355 370 – 860 790 2140 – – 4x29

250/450HA 132 4 991 343 343 1049 2613 594 693 534 457 355 370 – 860 790 2140 – – 4x29

250/450HA 160 4 991 343 343 1049 2449 594 693 534 457 355 370 – 860 790 2140 – – 4x29

250/450HA 200 4 991 343 343 1156 2863 594 693 534 457 355 225 900 700 640 2250 – – 6x24

250/450HA 250 4 991 343 343 1156 2759 594 693 534 457 355 225 900 800 740 2250 – – 6x24

250/450HA 315 4 991 343 343 1156 2759 594 693 534 457 355 225 900 800 740 2250 – – 6x24

250/570HA 200 4 1076 356 356 1191 2863 594 693 584 492 355 225 900 700 640 2250 – – 6x24

250/570HA 250 4 1076 356 356 1191 2759 594 693 584 492 355 225 900 800 740 2250 – – 6x24

250/570HA 315 4 1076 356 356 1191 2759 594 693 584 492 355 225 900 800 740 2250 – – 6x24

250/570HA 355 4 1076 356 356 1191 3128 594 693 584 492 355 250 1000 670 610 2500 – – 6x29

250/570HA 400 4 1076 356 356 1191 3128 594 693 584 492 355 250 1000 670 610 2500 – – 6x29

250/570HA 450 4 1076 356 356 1191 3373 594 693 584 492 355 280 1120 790 730 2800 – – 6x29

250/570HA 500 4 1076 356 356 1191 3373 594 693 584 492 355 280 1120 790 730 2800 – – 6x29

250/570HA 560 4 1076 356 356 1191 3373 594 693 584 492 355 280 1120 790 730 2800 – – 6x29

250/570HA 630 4 1076 356 356 1221 3393 594 693 584 492 355 250 1050 870 800 2600 – – 6x29

250/700DV 315 4 1194 407 407 1328 3000 704 825 635 559 350 250 1000 790 730 2500 – – 6x29

250/700DV 355 4 1194 407 407 1328 3369 704 825 635 559 350 280 1020 790 730 2600 – – 6x29

250/700DV 400 4 1194 407 407 1328 3369 704 825 635 559 350 280 1020 790 730 2600 – – 6x29

250/700DV 450 4 1194 407 407 1358 3614 704 825 635 559 350 250 1225 780 710 2950 – – 6x29

250/700DV 500 4 1194 407 407 1358 3614 704 825 635 559 350 250 1225 780 710 2950 – – 6x29

250/700DV 560 4 1194 407 407 1358 3614 704 825 635 559 350 250 1225 780 710 2950 – – 6x29

250/700DV 630 4 1194 407 407 1358 3634 704 825 635 559 350 250 1100 870 800 2700 – – 6x29

250/740DV 400 4 1194 407 407 1328 3369 704 825 635 559 350 280 1020 790 730 2600 – – 6x29

250/740DV 450 4 1194 407 407 1358 3614 704 825 635 559 350 250 1225 780 710 2950 – – 6x29

250/740DV 500 4 1194 407 407 1358 3614 704 825 635 559 350 250 1225 780 710 2950 – – 6x29

250/740DV 560 4 1194 407 407 1358 3614 704 825 635 559 350 250 1225 780 710 2950 – – 6x29

250/740DV 630 4 1194 407 407 1358 3634 704 825 635 559 350 250 1100 870 800 2700 – – 6x29

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nominală a moto-

ruluiNr. poli Lungime Dimensiuni

Dimensi-uni flan-şă pompă

P2 – l0 H3 H4 HP L L1 l2 L3 l4 S1 S2 S3 Sa SE SL P5 P6 n x Ø dL

[kW] – [mm] [St. x mm]

Page 152: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

153

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nominală a moto-

ruluiNr. poli Lungime Dimensiuni

Dimensi-uni flan-şă pompă

P2 – l0 H3 H4 HP L L1 l2 L3 l4 S1 S2 S3 Sa SE SL P5 P6 n x Ø dL

[kW] – [mm] [St. x mm]

300/330HA 75 4 955 318 318 1059 2103 525 612 565 390 315 320 – 730 670 1840 – – 4x29

300/330HA 90 4 955 318 318 1059 2103 525 612 565 390 315 320 – 730 670 1840 – – 4x29

300/330HA 110 4 955 318 318 1059 2353 525 612 565 390 315 370 – 860 790 2140 – – 4x29

300/330HA 132 4 955 318 318 1059 2463 525 612 565 390 315 370 – 860 790 2140 – – 4x29

300/330HB 55 4 940 310 310 983 1898 485 623 550 390 315 320 – 730 670 1840 – – 4x29

300/330HB 75 4 940 310 310 983 2074 485 623 550 390 315 320 – 730 670 1840 – – 4x29

300/330HB 90 4 940 310 310 983 2074 485 623 550 390 315 320 – 730 670 1840 – – 4x29

300/330HB 110 4 940 310 310 983 2324 485 623 550 390 315 370 – 860 790 2140 – – 4x29

300/330HB 132 4 940 310 310 983 2434 485 623 550 390 315 370 – 860 790 2140 – – 4x29

300/380HA 110 4 950 318 318 1044 2353 525 612 559 391 315 370 – 860 790 2140 – – 4x29

300/380HA 132 4 950 318 318 1044 2463 525 612 559 391 315 370 – 860 790 2140 – – 4x29

300/380HA 160 4 950 318 318 1044 2299 525 612 559 391 315 370 – 860 790 2140 – – 4x29

300/380HA 200 4 950 318 318 1151 2713 525 612 559 391 315 225 900 700 640 2250 – – 6x24

300/380HA 250 4 950 318 318 1151 2609 525 612 559 391 315 225 900 800 740 2250 – – 6x24

300/400HA 110 4 900 350 350 1123 2420 536 668 550 350 340 370 – 860 790 2140 – – 4x29

300/400HA 132 4 900 350 350 1123 2530 536 668 550 350 340 370 – 860 790 2140 – – 4x29

300/400HA 160 4 900 350 350 1123 2366 536 668 550 350 340 370 – 860 790 2140 – – 4x29

300/400HA 200 4 900 350 350 1230 2780 536 668 550 350 340 225 900 700 640 2250 – – 6x24

300/400HA 250 4 900 350 350 1230 2676 536 668 550 350 340 225 900 800 740 2250 – – 6x24

300/490HA 110 4 1067 343 343 1119 2503 594 693 584 483 380 370 – 860 790 2140 – – 4x29

300/490HA 132 4 1067 343 343 1119 2613 594 693 584 483 380 370 – 860 790 2140 – – 4x29

300/490HA 160 4 1067 343 343 1119 2449 594 693 584 483 380 370 – 860 790 2140 – – 4x29

300/490HA 200 4 1067 343 343 1226 2863 594 693 584 483 380 250 900 670 610 2300 – – 6x29

300/490HA 250 4 1067 343 343 1226 2759 594 693 584 483 380 250 900 790 730 2300 – – 6x29

300/490HA 315 4 1067 343 343 1226 2759 594 693 584 483 380 250 900 790 730 2300 – – 6x29

300/490HA 355 4 1067 343 343 1226 3128 594 693 584 483 380 250 1000 670 610 2500 – – 6x29

300/490HA 400 4 1067 343 343 1226 3128 594 693 584 483 380 250 1000 670 610 2500 – – 6x29

300/570HA 250 4 1163 378 378 1261 2759 594 693 629 534 380 250 900 790 730 2300 – – 6x29

300/570HA 315 4 1163 378 378 1261 2759 594 693 629 534 380 250 900 790 730 2300 – – 6x29

300/570HA 355 4 1163 378 378 1261 3128 594 693 629 534 380 250 1000 670 610 2500 – – 6x29

300/570HA 400 4 1163 378 378 1261 3128 594 693 629 534 380 250 1000 670 610 2500 – – 6x29

300/570HA 450 4 1163 378 378 1261 3373 594 693 629 534 380 280 1120 790 730 2800 – – 6x29

300/570HA 500 4 1163 378 378 1261 3373 594 693 629 534 380 280 1120 790 730 2800 – – 6x29

300/570HA 560 4 1163 378 378 1261 3373 594 693 629 534 380 280 1120 790 730 2800 – – 6x29

300/570HA 630 4 1163 378 378 1291 3393 594 693 629 534 380 250 1050 870 800 2600 – – 6x29

300/590HA 250 4 1400 470 470 1426 3098 707 919 750 650 405 250 1050 870 800 2600 – – 6x29

300/590HA 315 4 1400 470 470 1426 3098 707 919 750 650 405 250 1050 870 800 2600 – – 6x29

300/590HA 355 4 1400 470 470 1396 3467 707 919 750 650 405 280 1120 890 830 2800 – – 6x29

300/590HA 400 4 1400 470 470 1396 3467 707 919 750 650 405 280 1120 890 830 2800 – – 6x29

300/590HA 450 4 1400 470 470 1426 3712 707 919 750 650 405 250 1300 870 800 3100 – – 6x29

300/590HA 500 4 1400 470 470 1426 3712 707 919 750 650 405 250 1300 870 800 3100 – – 6x29

300/590HA 560 4 1400 470 470 1426 3712 707 919 750 650 405 250 1300 870 800 3100 – – 6x29

300/590HA 630 4 1400 470 470 1426 3732 707 919 750 650 405 250 1200 870 800 2900 – – 6x29

300/660DV 250 4 1271 445 445 1450 2953 651 830 661 610 280 250 1050 870 800 2600 – – 6x29

300/660DV 315 4 1271 445 445 1450 2953 651 830 661 610 280 250 1050 870 800 2600 – – 6x29

300/660DV 355 4 1271 445 445 1450 3322 651 830 661 610 280 250 1050 870 800 2600 – – 6x29

300/660DV 400 4 1271 445 445 1450 3322 651 830 661 610 280 250 1050 870 800 2600 – – 6x29

300/660DV 450 4 1271 445 445 1450 3567 651 830 661 610 280 250 1200 870 800 2900 – – 6x29

Page 153: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

154 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

300/660DV 500 4 1271 445 445 1450 3567 651 830 661 610 280 250 1200 870 800 2900 – – 6x29

300/660DV 560 4 1271 445 445 1450 3567 651 830 661 610 280 250 1200 870 800 2900 – – 6x29

300/660DV 630 4 1271 445 445 1450 3587 651 830 661 610 280 250 1100 870 800 2700 – – 6x29

350/470HA 200 4 1155 360 360 1315 2834 565 693 625 530 420 250 950 790 730 2400 – – 6x29

350/470HA 250 4 1155 360 360 1315 2730 565 693 625 530 420 250 950 790 730 2400 – – 6x29

350/470HA 315 4 1155 360 360 1315 2730 565 693 625 530 420 250 950 790 730 2400 – – 6x29

350/470HA 355 4 1155 360 360 1315 3099 565 693 625 530 420 280 1020 790 730 2600 – – 6x29

350/470HA 400 4 1155 360 360 1315 3099 565 693 625 530 420 280 1020 790 730 2600 – – 6x29

350/500HA 110 6 1318 450 450 1400 2483 595 726 768 550 420 350 – 830 790 2100 – – 4x24

350/500HA 132 6 1318 450 450 1400 2483 595 726 768 550 420 350 – 830 790 2100 – – 4x24

350/500HA 160 6 1318 450 450 1440 2793 595 726 768 550 420 280 920 830 770 2400 – – 6x29

350/500HA 200 6 1318 450 450 1440 2793 595 726 768 550 420 280 920 830 770 2400 – – 6x29

350/640HA 200 6 1381 457 457 1436 3000 704 825 762 619 460 250 1000 890 830 2500 – – 6x29

350/640HA 250 6 1381 457 457 1436 3000 704 825 762 619 460 250 1000 890 830 2500 – – 6x29

350/640HA 315 6 1381 457 457 1436 3000 704 825 762 619 460 250 1000 890 830 2500 – – 6x29

350/640HA 355 6 1381 457 457 1466 3614 704 825 762 619 460 250 1300 870 800 3100 – – 6x29

350/640HA 400 6 1381 457 457 1466 3614 704 825 762 619 460 250 1300 870 800 3100 – – 6x29

350/640HA 450 6 1381 457 457 1466 3634 704 825 762 619 460 250 1200 870 800 2900 – – 6x29

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nominală a moto-

ruluiNr. poli Lungime Dimensiuni

Dimensi-uni flan-şă pompă

P2 – l0 H3 H4 HP L L1 l2 L3 l4 S1 S2 S3 Sa SE SL P5 P6 n x Ø dL

[kW] – [mm] [St. x mm]

Page 154: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

155

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nominală a moto-

ruluiNr. poli Lungime Dimensiuni

Dimensi-uni flan-şă pompă

P2 – l0 H3 H4 HP L L1 l2 L3 l4 S1 S2 S3 Sa SE SL P5 P6 n x Ø dL

[kW] – [mm] [St. x mm]

400/480HA 110 6 1335 445 445 1560 2507 602 743 790 545 530 250 900 870 800 2300 – – 6x29

400/480HA 132 6 1335 445 445 1560 2507 602 743 790 545 530 250 900 870 800 2300 – – 6x29

400/480HA 160 6 1335 445 445 1530 2817 602 743 790 545 530 250 1000 890 830 2500 – – 6x29

400/480HA 200 6 1335 445 445 1530 2817 602 743 790 545 530 250 1000 890 830 2500 – – 6x29

400/540HA 90 6 1067 428 428 1160 2572 625 785 635 432 550 250 900 670 610 2300 – – 6x29

400/540HA 110 6 1067 428 428 1160 2572 625 785 635 432 550 250 900 670 610 2300 – – 6x29

400/540HA 132 6 1067 428 428 1160 2572 625 785 635 432 550 250 900 670 610 2300 – – 6x29

400/540HA 160 6 1067 428 428 1160 2882 625 785 635 432 550 280 1020 790 730 2600 – – 6x29

400/540HA 200 6 1067 428 428 1160 2882 625 785 635 432 550 280 1020 790 730 2600 – – 6x29

400/540HA 250 6 1067 428 428 1160 2882 625 785 635 432 550 280 1020 790 730 2600 – – 6x29

400/540HA 315 6 1067 428 428 1160 2882 625 785 635 432 550 280 1020 790 730 2600 – – 6x29

400/550HA 160 6 1320 470 470 1535 2969 667 830 760 560 530 250 1050 870 800 2600 – – 6x29

400/550HA 200 6 1320 470 470 1535 2969 667 830 760 560 530 250 1050 870 800 2600 – – 6x29

400/550HA 250 6 1320 470 470 1535 2969 667 830 760 560 530 250 1050 870 800 2600 – – 6x29

400/550HA 315 6 1320 470 470 1535 2969 667 830 760 560 530 250 1050 870 800 2600 – – 6x29

400/660DV 315 4 1422 483 483 1570 3246 815 959 762 660 500 280 1120 890 830 2800 – – 6x29

400/660DV 355 4 1422 483 483 1600 3615 815 959 762 660 500 250 1250 870 800 3000 – – 6x29

400/660DV 400 4 1422 483 483 1600 3615 815 959 762 660 500 250 1250 870 800 3000 – – 6x29

400/660DV 450 4 1422 483 483 1600 3860 815 959 762 660 500 250 1350 870 800 3200 – – 6x29

400/660DV 500 4 1422 483 483 1600 3860 815 959 762 660 500 250 1350 870 800 3200 – – 6x29

400/660DV 560 4 1422 483 483 1600 3860 815 959 762 660 500 250 1350 870 800 3200 – – 6x29

400/660DV 630 4 1422 483 483 1600 3880 815 959 762 660 500 250 1250 870 800 3000 – – 6x29

400/690HA 250 6 1546 500 500 1575 2969 667 830 824 722 460 250 1000 1060 1000 2500 – – 6x29

400/690HA 315 6 1546 500 500 1575 2969 667 830 824 722 460 250 1000 1060 1000 2500 – – 6x29

400/690HA 355 6 1546 500 500 1605 3583 667 830 824 722 460 250 1270 1060 990 3040 – – 6x29

400/690HA 400 6 1546 500 500 1605 3583 667 830 824 722 460 250 1270 1060 990 3040 – – 6x29

400/690HA 450 6 1546 500 500 1605 3603 667 830 824 722 460 250 1200 1060 990 2900 – – 6x29

400/690HA 500 6 1546 500 500 1605 3933 667 830 824 722 460 250 1270 1060 990 3040 – – 6x29

400/690HA 560 6 1546 500 500 1605 3933 667 830 824 722 460 250 1270 1060 990 3040 – – 6x29

400/690HA 630 6 1546 500 500 1605 3933 667 830 824 722 460 250 1270 1060 990 3040 – – 6x29

400/710HA 200 6 1626 521 521 1610 3000 704 825 864 762 460 250 1000 1060 1000 2500 – – 6x29

400/710HA 250 6 1626 521 521 1610 3000 704 825 864 762 460 250 1000 1060 1000 2500 – – 6x29

400/710HA 315 6 1626 521 521 1610 3000 704 825 864 762 460 250 1000 1060 1000 2500 – – 6x29

400/710HA 355 6 1626 521 521 1640 3614 704 825 864 762 460 250 1270 1060 990 3040 – – 6x29

400/710HA 400 6 1626 521 521 1640 3614 704 825 864 762 460 250 1270 1060 990 3040 – – 6x29

400/710HA 450 6 1626 521 521 1640 3634 704 825 864 762 460 250 1200 1060 990 2900 – – 6x29

400/710HA 500 6 1626 521 521 1640 3964 704 825 864 762 460 250 1270 1060 990 3040 – – 6x29

400/710HA 560 6 1626 521 521 1640 3964 704 825 864 762 460 250 1270 1060 990 3040 – – 6x29

400/710HA 630 6 1626 521 521 1640 3964 704 825 864 762 460 250 1270 1060 990 3040 – – 6x29

Page 155: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

156 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

Pompe cu carcasă divizată axial Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nomi-nală a motoru-

luiNr. poli Diametru nominal Flanşă Greutate cca.

P2 – DN2 DN1 PN1 PN2 M[kW] – [mm] – [kg]

50/180HA 1,1 4 50 80 16 16 150

50/180HA 1,5 4 50 80 16 16 152

50/220HA 1,1 4 50 65 16 16 123

50/220HA 1,5 4 50 65 16 16 125

50/220HA 2,2 4 50 65 16 16 131

50/340HA 3 4 50 80 16 16 209

50/340HA 4 4 50 80 16 16 216

50/340HA 5,5 4 50 80 16 16 224

50/340HA 7,5 4 50 80 16 16 257

50/340HA 11 4 50 80 16 16 306

50/340DS 5,5 4 50 80 16 16 372

50/340DS 7,5 4 50 80 16 16 426

50/340DS 11 4 50 80 16 16 442

50/340DS 15 4 50 80 16 16 486

50/340DS 18,5 4 50 80 16 16 515

50/340DS 22 4 50 80 16 16 528

50/340DS 30 4 50 80 16 16 577

65/390HS 5,5 4 65 80 16 16 256

65/390HS 7,5 4 65 80 16 16 277

65/390HS 11 4 65 80 16 16 326

65/390HS 15 4 65 80 16 16 340

65/390HS 18,5 4 65 80 16 16 369

65/390HS 22 4 65 80 16 16 378

80/200HA 11 2 80 100 16 16 304

80/200HA 15 2 80 100 16 16 319

80/200HA 18,5 2 80 100 16 16 325

80/200HA 22 2 80 100 16 16 340

80/230HA 1,5 4 80 100 16 16 205

80/230HA 2,2 4 80 100 16 16 211

80/230HA 3 4 80 100 16 16 214

80/230HA 4 4 80 100 16 16 221

80/230HA 5,5 4 80 100 16 16 242

80/340HA 4 4 80 100 16 16 221

80/340HA 5,5 4 80 100 16 16 241

80/340HA 7,5 4 80 100 16 16 262

80/340HA 11 4 80 100 16 16 311

80/340HA 15 4 80 100 16 16 355

80/340HA 18,5 4 80 100 16 16 354

80/360DS 15 4 80 100 16 16 465

80/360DS 18,5 4 80 100 16 16 494

80/360DS 22 4 80 100 16 16 507

80/360DS 30 4 80 100 16 16 556

80/360DS 37 4 80 100 16 16 603

Page 156: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

157

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

80/360DS 45 4 80 100 16 16 640

80/380DS 7,5 4 80 100 16 16 432

80/380DS 11 4 80 100 16 16 478

80/380DS 15 4 80 100 16 16 537

80/380DS 18,5 4 80 100 16 16 521

80/380DS 22 4 80 100 16 16 579

80/380DS 30 4 80 100 16 16 628

80/380DS 37 4 80 100 16 16 675

100/270HA 4 4 100 125 16 16 291

100/270HA 5,5 4 100 125 16 16 299

100/270HA 7,5 4 100 125 16 16 320

100/270HA 11 4 100 125 16 16 336

100/280HA 4 4 100 125 16 16 261

100/280HA 5,5 4 100 125 16 16 269

100/280HA 7,5 4 100 125 16 16 290

100/280HA 11 4 100 125 16 16 306

100/280HA 15 4 100 125 16 16 350

100/280HA 18,5 4 100 125 16 16 379

100/340DS 18,5 4 100 125 16 16 606

100/340DS 22 4 100 125 16 16 619

100/340DS 30 4 100 125 16 16 668

100/340DS 37 4 100 125 16 16 715

100/340DS 45 4 100 125 16 16 752

100/340DS 55 4 100 125 16 16 902

100/360HA 5,5 4 100 125 16 16 286

100/360HA 7,5 4 100 125 16 16 307

100/360HA 11 4 100 125 16 16 323

100/360HA 15 4 100 125 16 16 367

100/360HA 18,5 4 100 125 16 16 396

100/360HA 22 4 100 125 16 16 409

100/360HA 30 4 100 125 16 16 458

100/400HA 15 4 100 125 16 16 367

100/400HA 18,5 4 100 125 16 16 396

100/400HA 22 4 100 125 16 16 409

100/400HA 30 4 100 125 16 16 458

100/400HA 37 4 100 125 16 16 550

100/400HA 45 4 100 125 16 16 587

100/400HA 55 4 100 125 16 16 646

100/410DS 22 4 100 125 16 16 562

100/410DS 30 4 100 125 16 16 611

100/410DS 37 4 100 125 16 16 658

100/410DS 45 4 100 125 16 16 695

100/410DS 55 4 100 125 16 16 845

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nomi-nală a motoru-

luiNr. poli Diametru nominal Flanşă Greutate cca.

P2 – DN2 DN1 PN1 PN2 M[kW] – [mm] – [kg]

Page 157: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

158 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

100/410DS 75 4 100 125 16 16 1080

100/410DS 90 4 100 125 16 16 1131

125/290HA 7,5 4 125 150 16 16 320

125/290HA 11 4 125 150 16 16 366

125/290HA 15 4 125 150 16 16 380

125/290HA 18,5 4 125 150 16 16 409

125/290HA 22 4 125 150 16 16 422

125/330HA 15 4 125 150 16 16 410

125/330HA 18,5 4 125 150 16 16 439

125/330HA 22 4 125 150 16 16 452

125/330HA 30 4 125 150 16 16 546

125/330HA 37 4 125 150 16 16 593

125/330HA 45 4 125 150 16 16 630

125/440HA 22 4 125 150 16 16 566

125/440HA 30 4 125 150 16 16 615

125/440HA 37 4 125 150 16 16 662

125/440HA 45 4 125 150 16 16 699

125/440HA 55 4 125 150 16 16 810

125/440HA 75 4 125 150 16 16 1045

125/440HA 90 4 125 150 16 16 1096

125/440HA 110 4 125 150 16 16 1527

125/460DS 37 4 125 150 16 16 1006

125/460DS 45 4 125 150 16 16 1043

125/460DS 55 4 125 150 16 16 1063

125/460DS 75 4 125 150 16 16 1298

125/460DS 90 4 125 150 16 16 1349

125/460DS 110 4 125 150 16 16 1720

125/460DS 132 4 125 150 16 16 1808

125/460DS 160 4 125 150 16 16 1883

125/460DS 200 4 125 150 16 16 2638

125/470HA 37 4 125 150 16 16 1033

125/470HA 45 4 125 150 16 16 1070

125/470HA 55 4 125 150 16 16 1090

125/470HA 75 4 125 150 16 16 1325

125/470HA 90 4 125 150 16 16 1376

125/470HA 110 4 125 150 16 16 1747

125/470HA 132 4 125 150 16 16 1885

150/290HA 15 4 150 200 16 16 615

150/290HA 18,5 4 150 200 16 16 645

150/290HA 22 4 150 200 16 16 657

150/290HA 30 4 150 200 16 16 706

150/290HA 37 4 150 200 16 16 753

150/350HA 30 4 150 200 16 16 846

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nomi-nală a motoru-

luiNr. poli Diametru nominal Flanşă Greutate cca.

P2 – DN2 DN1 PN1 PN2 M[kW] – [mm] – [kg]

Page 158: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

159

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

150/350HA 37 4 150 200 16 16 893

150/350HA 45 4 150 200 16 16 930

150/350HA 55 4 150 200 16 16 950

150/350HA 75 4 150 200 16 16 1185

150/390HA 18,5 4 150 200 16 16 638

150/390HA 22 4 150 200 16 16 651

150/390HA 30 4 150 200 16 16 700

150/390HA 37 4 150 200 16 16 747

150/390HA 45 4 150 200 16 16 784

150/390HA 55 4 150 200 16 16 895

150/390HA 75 4 150 200 16 16 1130

150/440HA 30 4 150 200 16 16 755

150/440HA 37 4 150 200 16 16 802

150/440HA 45 4 150 200 16 16 839

150/440HA 55 4 150 200 16 16 950

150/440HA 75 4 150 200 16 16 1185

150/440HA 90 4 150 200 16 16 1236

150/440HA 110 4 150 200 16 16 1607

150/440HA 132 4 150 200 16 16 1695

150/450HA 30 4 150 200 16 16 755

150/450HA 37 4 150 200 16 16 802

150/450HA 45 4 150 200 16 16 839

150/450HA 55 4 150 200 16 16 950

150/450HA 75 4 150 200 16 16 1185

150/450HA 90 4 150 200 16 16 1236

150/450HA 110 4 150 200 16 16 1643

150/460DS 75 4 150 200 16 16 1485

150/460DS 90 4 150 200 16 16 1536

150/460DS 110 4 150 200 16 16 1957

150/460DS 132 4 150 200 16 16 2045

150/460DS 160 4 150 200 16 16 2120

150/460DS 200 4 150 200 16 16 2845

150/530HA 55 4 150 200 16 16 1157

150/530HA 75 4 150 200 16 16 1392

150/530HA 90 4 150 200 16 16 1443

150/530HA 110 4 150 200 16 16 1864

150/530HA 132 4 150 200 16 16 1952

150/530HA 160 4 150 200 16 16 2027

150/530HA 200 4 150 200 16 16 2752

150/580HA 45 4 150 200 16 16 1200

150/580HA 55 4 150 200 16 16 1170

150/580HA 75 4 150 200 16 16 1405

150/580HA 90 4 150 200 16 16 1456

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nomi-nală a motoru-

luiNr. poli Diametru nominal Flanşă Greutate cca.

P2 – DN2 DN1 PN1 PN2 M[kW] – [mm] – [kg]

Page 159: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

160 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

150/580HA 110 4 150 200 16 16 1827

150/580HA 132 4 150 200 16 16 1965

150/580HA 160 4 150 200 16 16 2040

150/580HA 200 4 150 200 16 16 2735

200/310HA 18,5 4 200 200 16 16 676

200/310HA 22 4 200 200 16 16 689

200/310HA 30 4 200 200 16 16 738

200/310HA 37 4 200 200 16 16 785

200/310HA 45 4 200 200 16 16 822

200/310HA 55 4 200 200 16 16 933

200/320HA 22 4 200 250 16 16 731

200/320HA 30 4 200 250 16 16 780

200/320HA 37 4 200 250 16 16 827

200/320HA 45 4 200 250 16 16 864

200/320HA 55 4 200 250 16 16 975

200/320HA 75 4 200 250 16 16 1210

200/360HA 37 4 200 250 16 16 1053

200/360HA 45 4 200 250 16 16 1090

200/360HA 55 4 200 250 16 16 1110

200/360HA 75 4 200 250 16 16 1345

200/360HA 90 4 200 250 16 16 1396

200/360HA 110 4 200 250 16 16 1767

200/360HB 37 4 200 300 16 16 993

200/360HB 45 4 200 300 16 16 1030

200/360HB 55 4 200 300 16 16 1050

200/360HB 75 4 200 300 16 16 1285

200/360HB 90 4 200 300 16 16 1336

200/360HB 110 4 200 300 16 16 1707

200/370HA 37 4 200 200 16 16 1008

200/370HA 45 4 200 200 16 16 1045

200/370HA 55 4 200 200 16 16 1065

200/370HA 75 4 200 200 16 16 1300

200/370HA 90 4 200 200 16 16 1351

200/370HA 110 4 200 200 16 16 1722

200/370HA 132 4 200 200 16 16 1860

200/390HA 37 4 200 250 16 16 1021

200/390HA 45 4 200 250 16 16 1058

200/390HA 55 4 200 250 16 16 1169

200/390HA 75 4 200 250 16 16 1404

200/390HA 90 4 200 250 16 16 1455

200/390HA 110 4 200 250 16 16 1826

200/390HA 132 4 200 250 16 16 1964

200/400HA 75 4 200 250 16 16 1575

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nomi-nală a motoru-

luiNr. poli Diametru nominal Flanşă Greutate cca.

P2 – DN2 DN1 PN1 PN2 M[kW] – [mm] – [kg]

Page 160: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

161

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

200/400HA 90 4 200 250 16 16 1626

200/400HA 110 4 200 250 16 16 1997

200/400HA 132 4 200 250 16 16 2135

200/400HA 160 4 200 250 16 16 2210

200/400HA 200 4 200 250 16 16 2905

200/440HA 45 4 200 250 16 16 1080

200/440HA 55 4 200 250 16 16 1050

200/440HA 75 4 200 250 16 16 1285

200/440HA 90 4 200 250 16 16 1336

200/440HA 110 4 200 250 16 16 1757

200/440HA 132 4 200 250 16 16 1845

200/440HA 160 4 200 250 16 16 1920

200/460HA 55 4 200 250 16 16 1340

200/460HA 75 4 200 250 16 16 1575

200/460HA 90 4 200 250 16 16 1626

200/460HA 110 4 200 250 16 16 1997

200/460HA 132 4 200 250 16 16 2135

200/460HA 160 4 200 250 16 16 2210

200/460HA 200 4 200 250 16 16 2905

200/460HA 250 4 200 250 16 16 2740

200/480HA 75 4 200 200 16 16 1524

200/480HA 90 4 200 200 16 16 1575

200/480HA 110 4 200 200 16 16 1946

200/480HA 132 4 200 200 16 16 2084

200/480HA 160 4 200 200 16 16 2159

200/480HA 200 4 200 200 16 16 2854

200/550HA 90 4 200 200 16 16 1575

200/550HA 110 4 200 200 16 16 1946

200/550HA 132 4 200 200 16 16 2084

200/550HA 160 4 200 200 16 16 2159

200/550HA 200 4 200 200 16 16 2854

200/550HA 250 4 200 200 16 16 2689

200/550HA 315 4 200 200 16 16 2894

200/560HA 160 4 200 250 16 16 2230

200/560HA 200 4 200 250 16 16 2955

200/560HA 250 4 200 250 16 16 2811

200/560HA 315 4 200 250 16 16 3007

200/660DV 110 4 200 250 16 16 2417

200/660DV 132 4 200 250 16 16 2485

200/660DV 160 4 200 250 16 16 2580

200/660DV 200 4 200 250 16 16 3305

200/660DV 250 4 200 250 16 16 3140

200/660DV 315 4 200 250 16 16 3345

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nomi-nală a motoru-

luiNr. poli Diametru nominal Flanşă Greutate cca.

P2 – DN2 DN1 PN1 PN2 M[kW] – [mm] – [kg]

Page 161: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

162 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

200/660DV 355 4 200 250 16 16 3305

200/660DV 400 4 200 250 16 16 3405

200/660DV 450 4 200 250 16 16 3840

250/250HA 15 4 250 250 16 16 535

250/250HA 18,5 4 250 250 16 16 564

250/250HA 22 4 250 250 16 16 577

250/250HA 30 4 250 250 16 16 626

250/250HA 37 4 250 250 16 16 674

250/330HA 45 4 250 300 16 16 1265

250/330HA 55 4 250 300 16 16 1376

250/330HA 75 4 250 300 16 16 1611

250/330HA 90 4 250 300 16 16 1662

250/330HA 110 4 250 300 16 16 2083

250/360HA 37 4 250 300 16 16 982

250/360HA 45 4 250 300 16 16 1110

250/360HA 55 4 250 300 16 16 1130

250/360HA 75 4 250 300 16 16 1365

250/360HA 90 4 250 300 16 16 1416

250/360HA 110 4 250 300 16 16 1837

250/390HA 90 4 250 300 16 16 1416

250/390HA 110 4 250 300 16 16 1837

250/390HA 132 4 250 300 16 16 1925

250/390HA 160 4 250 300 16 16 2000

250/390HA 200 4 250 300 16 16 2725

250/390HA 250 4 250 300 16 16 2580

250/450HA 110 4 250 300 16 16 2203

250/450HA 132 4 250 300 16 16 2291

250/450HA 160 4 250 300 16 16 2366

250/450HA 200 4 250 300 16 16 3091

250/450HA 250 4 250 300 16 16 2946

250/450HA 315 4 250 300 16 16 3151

250/570HA 200 4 250 300 16 16 3160

250/570HA 250 4 250 300 16 16 3015

250/570HA 315 4 250 300 16 16 3220

250/570HA 355 4 250 300 16 16 3170

250/570HA 400 4 250 300 16 16 3270

250/570HA 450 4 250 300 16 16 3715

250/570HA 500 4 250 300 16 16 3825

250/570HA 560 4 250 300 16 16 4090

250/570HA 630 4 250 300 16 16 5113

250/700DV 315 4 250 300 25 25 3695

250/700DV 355 4 250 300 25 25 3720

250/700DV 400 4 250 300 25 25 3820

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nomi-nală a motoru-

luiNr. poli Diametru nominal Flanşă Greutate cca.

P2 – DN2 DN1 PN1 PN2 M[kW] – [mm] – [kg]

Page 162: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

163

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

250/700DV 450 4 250 300 25 25 4319

250/700DV 500 4 250 300 25 25 4429

250/700DV 560 4 250 300 25 25 4694

250/700DV 630 4 250 300 25 25 5618

250/740DV 400 4 250 300 16 16 3820

250/740DV 450 4 250 300 16 16 4319

250/740DV 500 4 250 300 16 16 4429

250/740DV 560 4 250 300 16 16 4694

250/740DV 630 4 250 300 16 16 5618

300/330HA 75 4 300 350 16 16 1625

300/330HA 90 4 300 350 16 16 1676

300/330HA 110 4 300 350 16 16 2097

300/330HA 132 4 300 350 16 16 2185

300/330HB 55 4 300 350 16 16 1193

300/330HB 75 4 300 350 16 16 1428

300/330HB 90 4 300 350 16 16 1479

300/330HB 110 4 300 350 16 16 1900

300/330HB 132 4 300 350 16 16 1988

300/380HA 110 4 300 350 16 16 2313

300/380HA 132 4 300 350 16 16 2401

300/380HA 160 4 300 350 16 16 2476

300/380HA 200 4 300 350 16 16 3201

300/380HA 250 4 300 350 16 16 3056

300/400HA 110 4 300 400 16 16 2177

300/400HA 132 4 300 400 16 16 2265

300/400HA 160 4 300 400 16 16 2340

300/400HA 200 4 300 400 16 16 3065

300/400HA 250 4 300 400 16 16 2920

300/490HA 110 4 300 350 16 16 2407

300/490HA 132 4 300 350 16 16 2495

300/490HA 160 4 300 350 16 16 2570

300/490HA 200 4 300 350 16 16 3275

300/490HA 250 4 300 350 16 16 3120

300/490HA 315 4 300 350 16 16 3325

300/490HA 355 4 300 350 16 16 3305

300/490HA 400 4 300 350 16 16 3405

300/570HA 250 4 300 350 16 16 3265

300/570HA 315 4 300 350 16 16 3470

300/570HA 355 4 300 350 16 16 3450

300/570HA 400 4 300 350 16 16 3550

300/570HA 450 4 300 350 16 16 3995

300/570HA 500 4 300 350 16 16 4105

300/570HA 560 4 300 350 16 16 4370

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nomi-nală a motoru-

luiNr. poli Diametru nominal Flanşă Greutate cca.

P2 – DN2 DN1 PN1 PN2 M[kW] – [mm] – [kg]

Page 163: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

164 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

300/570HA 630 4 300 350 16 16 5393

300/590HA 250 4 300 350 16 16 4168

300/590HA 315 4 300 350 16 16 4373

300/590HA 355 4 300 350 16 16 4275

300/590HA 400 4 300 350 16 16 4375

300/590HA 450 4 300 350 16 16 4863

300/590HA 500 4 300 350 16 16 4973

300/590HA 560 4 300 350 16 16 5238

300/590HA 630 4 300 350 16 16 6138

300/660DV 250 4 300 350 25 25 3718

300/660DV 315 4 300 350 25 25 3914

300/660DV 355 4 300 350 25 25 3903

300/660DV 400 4 300 350 25 25 4003

300/660DV 450 4 300 350 25 25 4403

300/660DV 500 4 300 350 25 25 4513

300/660DV 560 4 300 350 25 25 4778

300/660DV 630 4 300 350 25 25 5678

350/470HA 200 4 350 450 16 16 3325

350/470HA 250 4 350 450 16 16 3160

350/470HA 315 4 350 450 16 16 3365

350/470HA 355 4 350 450 16 16 3390

350/470HA 400 4 350 450 16 16 3490

350/500HA 110 6 350 450 16 16 2500

350/500HA 132 6 350 450 16 16 2500

350/500HA 160 6 350 450 16 16 3042

350/500HA 200 6 350 450 16 16 3282

350/640HA 200 6 350 400 16 16 4290

350/640HA 250 6 350 400 16 16 4420

350/640HA 315 6 350 400 16 16 4530

350/640HA 355 6 350 400 16 16 5248

350/640HA 400 6 350 400 16 16 5498

350/640HA 450 6 350 400 16 16 5898

400/480HA 110 6 400 500 16 16 2677

400/480HA 132 6 400 500 16 16 2687

400/480HA 160 6 400 500 16 16 3009

400/480HA 200 6 400 500 16 16 3249

400/540HA 90 6 400 500 16 16 2588

400/540HA 110 6 400 500 16 16 2775

400/540HA 132 6 400 500 16 16 2775

400/540HA 160 6 400 500 16 16 3290

400/540HA 200 6 400 500 16 16 3530

400/540HA 250 6 400 500 16 16 3660

400/540HA 315 6 400 500 16 16 3770

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nomi-nală a motoru-

luiNr. poli Diametru nominal Flanşă Greutate cca.

P2 – DN2 DN1 PN1 PN2 M[kW] – [mm] – [kg]

Page 164: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

165

Pompe cu carcasă divizată axialPompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Catalog Wilo A3 - 50 Hz- Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial

Dimensiuni, greutăţi Wilo-SCP

Pom

pe c

u ca

rcasă

divi

zată

axi

al

400/550HA 160 6 400 500 16 16 3466

400/550HA 200 6 400 500 16 16 3706

400/550HA 250 6 400 500 16 16 3836

400/550HA 315 6 400 500 16 16 3946

400/660DV 315 4 400 500 16 16 4985

400/660DV 355 4 400 500 16 16 5063

400/660DV 400 4 400 500 16 16 5163

400/660DV 450 4 400 500 16 16 5563

400/660DV 500 4 400 500 16 16 5673

400/660DV 560 4 400 500 16 16 5938

400/660DV 630 4 400 500 16 16 6838

400/690HA 250 6 400 450 16 16 3816

400/690HA 315 6 400 450 16 16 3926

400/690HA 355 6 400 450 16 16 4670

400/690HA 400 6 400 450 16 16 4920

400/690HA 450 6 400 450 16 16 5320

400/690HA 500 6 400 450 16 16 5780

400/690HA 560 6 400 450 16 16 5945

400/690HA 630 6 400 450 16 16 6345

400/710HA 200 6 400 450 16 16 4640

400/710HA 250 6 400 450 16 16 4770

400/710HA 315 6 400 450 16 16 4880

400/710HA 355 6 400 450 16 16 5624

400/710HA 400 6 400 450 16 16 5874

400/710HA 450 6 400 450 16 16 6274

400/710HA 500 6 400 450 16 16 6734

400/710HA 560 6 400 450 16 16 6899

400/710HA 630 6 400 450 16 16 7299

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-SCP ... Putere nomi-nală a motoru-

luiNr. poli Diametru nominal Flanşă Greutate cca.

P2 – DN2 DN1 PN1 PN2 M[kW] – [mm] – [kg]

Page 165: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

166 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglareModule cuplabile, panouri de alarmare , protecţia motorului, accesorii

Gama de producţie

Panouri de automatizare şi reglare Module cuplabile, panouri de alarmare , protecţia motorului, accesorii Gama de producţie Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

RegulatoareSistem de reglare Wilo-Vario VR-HVAC

>Panou de reglaj pentru pompe cu rotor umed sau uscat(pentru pompe cu reglaj continuu controlate electronic sau cu convertizor de frecvenţă inte-grat)

• Sistem Vario-control pentru reglajul continuu al puterii pompelor din seriile TOP-E/-ED, Stratos-D/-Z, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, IL-E...BF

• Pentru modurile de reglaj >p-c şi >p-v în instalaţii de încălzire şi de climatizare• La un panou pot fi conectate max. 4 pompe• Putere nominală de până la P2 = 22 kW• Domeniu de turaţie între 100 % şi 40 %• Inclusiv protecţia totală a motorului la suprasarcină

Regulatoare Sistem de reglare Comfort-Wilo-CRn

>Panou de reglaj pentru pompe cu rotor umed sau uscat(pentru pompe cu reglaj continuu controlate electronic sau cu convertizor de frecvenţă inte-grat)

• Sistem de reglaj pentru reglajul continuu al puterii pompelor din seriile Stratos/-D/-Z/-ZD, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, IL-E...BF

• Potrivit pentru toate tipurile de reglaj în instalaţii de încălzire şi climatizare• La un panou pot fi conectate max. 6 pompe• Putere nominală de până la P2 = 22 kW• Domeniu de turaţie între 100 % şi 40 %

Regulatoare Sistem Wilo-CC-HVAC

>Regulator pentru pompe cu rotor umed sau uscat (Pompe standard cu viteză stabilită)

• Sistem Comfort pentru reglarea continuă a puterii pompelor de circulaţie obişnuite, cu motor trifazat

• Pentru modurile de reglaj p-c, Δp-c şi Δp-v în instalaţii de încălzire şi de climatizare• Partajarea pompelor cu până la 6 agregate (număr mai mare la cerere)• Putere nominală până la P2 = 200 kW (putere mai mare la cerere)• Domeniul de turaţie între 100 % şi 40 %

Inclusiv protecţia motorului

Regulatoare Sistem de reglare Comfort-Wilo-CR

>Panou de reglaj pentru pompe cu rotor umed sau uscat(Pompe standard cu turaţie fixă)

• Sistem Comfort pentru reglarea prin variaţie a turaţiei pompelor obişnuite cu motor trifazat• Potrivit pentru toate tipurile de reglaj în instalaţii de încălzire/climatizare şi ridicarea presiunii• La un panou pot fi conectate max. 6 pompe• Putere nominală până la P2 = 30 kW (până la P2 = 200 kW, la cerere)• Domeniu de turaţie între 100 % şi 40 %• Inclusiv protecţia totală a motorului la suprasarcină

Page 166: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

167

Panouri de automatizare şi reglareIndicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Controlul performanţelor pompelor

Pano

uri d

e au

tom

atiz

are şi

re

glar

e

Panouri de automatizare şi reglare Indicaţii privind alegerea Controlul performanţelor pompelor Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Controlul performanţelor pompelorPompele trebuie să asigure vârful necesarului de încălzirePompele de recirculare pentru încălzirea centrală a clădirilor, respectiv pentru climatizare, precum şi sistemul hidraulic de conducte, trebuie să fie dimensionate astfel încât să asigure necesarul maxim de încăl-zire corespunzător celor mai scăzute temperaturi exterioare.Nivelul maxim de sarcină se menţine doar câteva zile din perioada de încălzire, respectiv de răcire. În graficul alăturat, este prezentată o curbă tipică de variaţie a sarcinii de încălzire. Pentru corelarea nece-sarului de încălzire cu cantitatea de căldură furnizată, în scopul asigu-rării confortului termic, panouri de reglare centrale şi locale intervin permanent în sistemul hidraulic; ele determină, în cele mai multe ca-zuri, o reducere a debitului şi, simultan, înălţimea de pompare. Aceas-tă funcţionare a pompelor nu este economică deoarece, dimpotrivă, tocmai la un debit mic ar fi suficientă o înălţime de pompare mică; în plus, zgomotele generate de presiunea mărită trebuie evitate în orice caz.

Diagrama: Gradul de încărcare al unei instalaţii de încălzire în timpul unei perioade de încălzire cca.5500 h:

Zilele incălzite

Fact

orul

de

pute

re φ

Domeniul de funcţionare

Indicaţii privind alegerea:Controlul performanţelor pompelor

Mod de comandă/reglare

Tipul pompei/

Felul pompei

Mărimea semnalului/

Mărimea reglajului

Sistem de comandă/Panou electric

Reglare integrată continuă, pentru menţinerea presiunii diferenţiale

Stratos/Stratos-ZStar-E

Star-ZETOP-E

IP-E/IL-E

Δp Dotare de serie

Pornirea şi oprirea pompelor cu un rotor în funcţie de timp

TOP-Z t SK 601

Star-Z t S1R-h/SK 601

RS t SK 601

Controlul pompelor cu 2 rotoare

Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD Δp, t Modul IF Stratos

TOP-E/-ED Δp, t Modul IF

IP-E/DP-E Δp, t –

IL-E/DL-E Δp, t Modul IF

Pompe cu rotor umed şi us-cat Δp, +T, ΔT, t S2R 3D/SD

Reglare continuă turaţie a instalaţiilor cu una şi mai multe pompe

Pompe cu rotor umed şi us-cat Δp, ±T, ΔT, t, DDC

Instalaţie CR, instalaţie CC, instalaţie

VR

Protecţie motor Rotor umed – SK 602/SK 622

Automatizarea clădirii (BMS) – – Wilo-Control

Δp = presiune diferenţială ±T = temperatură pe tur-/retur ΔT = temperatură diferenţială t = timp

Page 167: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

168 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglareIndicaţii privind alegerea

Controlul performanţelor pompelor

Panouri de automatizare şi reglare Indicaţii privind alegerea Controlul performanţelor pompelor Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Necesitatea reglăriiÎn urma creşterii constante a exigenţei privind instalaţiile clădirilor şi în special a sensibilităţii faţă de consumul nejustificat de energie, prevederea unor automatizări de vârf pentru controlul pompelor de încălzire s-a impus din trei motive.

1.Optimizarea funcţionăriiCorelarea debitului hidraulic / termic cu necesarul clădirii pentru dimi-nuarea pierderilor de sarcină din instalaţie.

2.RentabilitateReducerea consumului de energie şi a cheltuielilor de exploatare, în special a celor energetice, prin funcţionarea economică la un necesar de căldură redus (adică în peste 80 % din timpul de funcţionare).

3.ConfortEvitarea zgomotelor din instalaţii ce apar,în special,în termostatele radiatoarelor în cazul debitelor prea mari pentru ele (TRV’s).Pentru reducerea cantităţii de CO2, economia de energie a devenit mult mai importantă pentru protecţia mediului înconjurător. Se cu-noaşte faptul că producerea energiei pe baza arderii combustibilului fosil duce la o emisie considerabilă de CO2. În Germania, s-a stabilit că, pentru producerea unui kWh în centralele energetice, se emit în atmosferă cca. 0,56 kg CO2.Factorul decisiv pentru analizarea reducerii consumului electric al pompelor este cantitatea mare de curent consumată raportată la în-tregul consum de energie al clădirii. Cauzele sunt atât numărul mare de ore de funcţionare cât şi cunoscutul fenomen al supradimensionă-rii pompelor de încălzire la proiectare, ceea ce încarcă considerabil bi-lanţul energetic. Sunt frecvente în această fază supradimensionările de două până la de cinci ori .

Reglarea performanţelor pompei prin modificarea turaţieiDin multitudinea de metode de control încercate până acum pentru adaptarea automată a performanţelor pompelor de încălzire la nece-sarul de moment, printre care diferite procedee mecanice / hidraulice ( bypass / robinet de reglaj etc.), s-a impus principiul controlului prin variaţia turaţiei. Eficienţa ridicată şi uşurinţa reglajului au contribuit ca acest tip de control (reglarea turaţiei) să se impună asupra celorlal-te, deoarece parametrii pompei, debitul, diferenţa de presiune şi ca-pacitatea depind nemijlocit de turaţie.

n1/n2 = Q1/Q2 (n1/n2 )2 = H1/H2 (n1/n2)3 = P1/P2

Astfel, prin dublarea turaţiei, şi debitul se dublează, înălţimea de pompare creşte de patru ori, iar puterea electrică necesară devine de cca 7 - 8 ori mai mare.

Diagrama: Curbele caracteristice ale unei pompe la funcţionarea cu turaţii diferite

Gospodăria unifamilială Clădiri mari

Pompele generează 10 - 15 % din consumul total de energie, deoarece...

Pompele generează 5 - 8 % din consumul total

de energie,

- sunt disponibile două până la patru pompe (încălzire/recirculare apă potabilă/alimen-tare rezervoare etc.), fiecare cu o durată de funcţionare a pompelor de cca. 1500-5000 h/an (în funcţie de utilizare), adică în medie la trei pompe:

- 3 x 65 W x cca. 3500 a/h = cca. 700 kWh/a- în comparaţie cu: consumul total mediu,

statistic, pentru o gospodărie unifamilială = de la cca. 5000 până la 8000 kWh

H (%)1,2n

1,1n

1,0n

0,9n

0,8n

0,7n

0,6n

144

121

100

81

64

49

36

1,2n

1,1n

1,0n

0,9n

0,8n

0,7n0,6n

173

133

100

73

513421

Q[m³/h]

Q[m³/h]

P (%)

Page 168: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

169

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Performanţe

Pano

uri d

e au

tom

atiz

are şi

re

glar

e

Panouri de automatizare şi reglare Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC Performanţe Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Panou de automatizare Wilo...

VR-HVAC CRn CC-HVAC CR

Domeniul de utilizare

Model pompă Rotor umed / uscat Rotor umed / uscat Rotor umed / uscat Rotor umed / uscat

Tipuri de pompe Pompe cu reglaj electronic Pompe standard/Pompe cu reglaj electronic

Pompe standard Pompe standard

Număr pompe 1- 4 1–6 1–61) 1–6

Date tehnice

Dispozitiv complet •Alimentarea cu tensiune pentru pompe, asigurată

de client• •

Construcţie modulară • • • •Domeniu de putere nominală P2 0,37–22,0 kW 1,1–200 kW 1,1–200 kW2) 1,1–200 kW

Tipuri de pornire Analogic, continuu Analogic, continuu/Stea triunghi opţional Direct/stea triunghi Direct/stea triunghi

Racordare electrică model standard

3~400 V, 50 Hz sau

1~230 V, 50 Hz

1~230V, 50 Hzracordarea

pompelor asigurată de be-neficiar

3~400 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz

Grad de protecţie IP 54 IP 00 + IP 42 standard /IP 54 opţional IP 54 IP 00 + IP 42 standard /

IP 54 opţional

Temperatură ambiantă admisă între 0°C şi +40°C între 0°C şi +40°C între 0°C şi +40°C între 0°C şi +40°C

Domeniul turaţiei

Analogic, continuu, 2–10 V, 3–10 V, 4–10 V

preselectabil, turaţie min. a pompei

conform plăcuţei de iden-tificare până la 100 %

între 40% şi 100% din turaţia nominală a mo-

torului

între 40% şi 100% din turaţia nominală a mo-

torului

între 40% şi 100% din turaţia nominală a

motorului

Moduri de reglare(Descriere vezi paginile următoare)

Δp-c • • • •Δp-c (TA) – • o •Δp-q (m2/ h) – • o •Δp-v • • • •TA (temperatură exterioară), dispozitiv de reglaj – • o •

T-abs (temp. proces), dispozitiv de reglaj – • o •

TVL (temp. tur), dispozitiv de reglaj – • o •

TRL(temp. retur), dispozitiv de reglaj – • o •

ΔT-c – • o •ΔT-v – • o •Mod de acţionare manuală (DDC) – • • •

• = existent, – = inexistent, o = opţional la cerere1) Număr mai mare de pompe la cerere2) Putere nominală mai mare motor la cerere

Page 169: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

170 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Performanţe

Q-c – • o •Funcţii de comandă şi semnalizare

Reglarea de la distanţă a turaţiei (intrare de control) – 0/4 - 20 mA

0/2 - 10 V

0/4 - 20 mA (pentru pro-ducţia de serie)

0/2 - 10 V (opţ. la cerere)

0/4 - 20 mA0/2 - 10 V

Reglarea de la distanţă a valorii impuse – 0/4 - 20 mA

0/2 - 10 V

0/4 - 20 mA (pentru pro-ducţia de serie)

0/2 - 10 V (opţional, la ce-rere)

0/4 - 20 mA0/2 - 10 V

Vizualizarea semnalizării de funcţionare şi de avarie • • • •

Intrare de comandă „Valoarea impusă“ – • • •

Intrare de comandă "Prioritate dezactivată" • • • •

SBM • • • •SSM • • • •Comutare în caz de avarie de la convertizor de frecvenţă la funcţionare normală

– – • •

Acţionarea rezervei în caz de avarie a unei pompe active • • • •

Afişarea stării fiecărei pompe şi a convertizorului de frecvenţă – • • •

Dotare de serie

Protecţia motorului integrată în pompă WSK /SSM, integrat în pompă

WSK / KLF (PTC)/ TSA ETA / KLF (PTC) / WSK

Afişaj grafic Meniu/ Simboluri Meniu/ Text explicativ Meniu/ Text explicativ/Afişaj simboluri

Meniu/ Text explicativ

Meniu accesibil utilizatoruluicu afişarea textului în mai multe limbi

– • • •

Funcţionare manuală Manul /0 / Auto Manul /0 / Auto Manul /0 / Auto Manul /0 / Auto

Memorarea avariilor 9 Mesaje 35 Mesaje 35 Mesaje 35 Mesaje

Comutare în caz de avarie • • • •Pornirea pompei în regim de scurtă durată • • • •

Optimizarea funcţionării / Inter-schimbarea pompelor

Numai interschimabrea pompelor în funcţie de

timp• • •

Partajarea pompelor până la 4 pompe până la 6 pompe până la 6 pompe 1) până la 6 pompe

Control PID reglabil • • • •Programator integrat cu comu-tare vară/iarnă – • • •

Panou de automatizare Wilo...

VR-HVAC CRn CC-HVAC CR

• = existent, – = inexistent, o = opţional la cerere1) Număr mai mare de pompe la cerere2) Putere nominală mai mare motor la cerere

Page 170: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

171

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Performanţe

Pano

uri d

e au

tom

atiz

are şi

re

glar

e

Contor integrat de ore de func-ţionare individuală/totală • • • •

Optimizarea funcţionării la modulul cu mai multe pompe – • • •

Supravegherea conductorilor a distanţei valorii impuse • • • •

Comutator pentru lucrările de întreţinere ''Funcţionare de ur-genţă reţea''

– • • •

Reducerea de noapte la turaţia minimă sau la un al doilea nivel reglat printr-un programator in-tern

– • • •

Anularea de la distanţă a semnalizării colective de ava-rie

– •(cu placă DDC)

o •(cu placă DDC)

Funcţie de pompă pilot – • • •Ceas programator – • • •Comutarea funcţionării staţiei pe al doilea nivel al valorii impu-se

– •(cu placă DDC)

•(max. 3)

•(cu placă DDC)

Semnalizări individuale de func-ţionare şi de avarie pentru pom-pe şi convertizor

•(cu placă opţională)

•(cu placă de semnalizare) o •

(cu placă de semnalizare)

Comutare manual/automat cu un comutator extern

– •(cu placă de control) o •

(cu placă de control)

Posibilitatea conectării unui comutator pentru reparaţii (contact fără potenţial)

– •(cu placă de control) o •

(cu placă de control)

Accesorii

Traductor de presiune diferenţi-ală DDG • • • •

Plăci de temperatură KTY/ PT100 – • – •

Modul de temperatură PT100 – – o –

Traductori de temperatură TSG – • – •Traductori pentru temperatura exterioară KTY – • – •

Traductor pentru temperatura exterioară PT 100 –

•(de la client)

o•

(de la client)

Releu acţionat de PTC –•

(se va respecta la alegerea pompei)

o(se va respecta la alegerea

pompei)

•(se va respecta la alege-

rea pompei)

Placa de comandă – • – •

Placă de semnalizare •(cu placă opţională)

• – •

Panou de automatizare Wilo...

VR-HVAC CRn CC-HVAC CR

• = existent, – = inexistent, o = opţional la cerere1) Număr mai mare de pompe la cerere2) Putere nominală mai mare motor la cerere

Page 171: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

172 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Performanţe

Placă DDC – • – •

Senzor debit –(de la client)

•(de la client)

–(de la client)

•(de la client)

Particularităţi

DPM (Gestionarea pompelor cu două rotoare )

Nu este necesară pentru DPM la:

Stratos/-D /-Z/-ZD, TOP-E /-ED, VeroLine IP-

E, VeroTwin DP-E, CronoLine IL-E, CronoTwin

DL-E

Nu este necesară pentru DPM la:

Stratos/-D /-Z/-ZD, TOP-E /-ED, VeroLine IP-

E, VeroTwin DP-E, CronoLine IL-E, CronoTwin

DL-E

Nu este necesar DPM la se-riile:

Stratos/-D /-Z/-ZD, TOP-E /-ED,

VeroLine IP-E, VeroTwin DP-E,

CronoLine IL-E, CronoTwin DL-E

Nu este necesară pentru DPM la:

Stratos/-D /-Z/-ZD, TOP-E /-ED, VeroLine IP-

E, VeroTwin DP-E, CronoLine IL-E,

CronoTwin DL-E

Panou de automatizare Wilo...

VR-HVAC CRn CC-HVAC CR

• = existent, – = inexistent, o = opţional la cerere1) Număr mai mare de pompe la cerere2) Putere nominală mai mare motor la cerere

Page 172: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

173

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Tipurile de reglaj

Pano

uri d

e au

tom

atiz

are şi

re

glar

e

Panouri de automatizare şi reglare Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC Tipurile de reglaj Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Presiune diferenţială constantă (Δp-c)

Valoarea impusă a presiunii diferenţiale va fi menţinută constantă la regulatoare în dome-niul de debit al pompelor. Orice reducere a de-bitului (Q) în instalaţie, realizată prin închiderea organelor de reglaj, va determina reducerea puterii pompei prin reducerea turaţiei astfel în-cât aceasta să realizeze debitul cerut şi să menţină înălţimea de pompare. Modificarea tu-raţiei poate conduce la o reducere drastică a puterii electrice până la sub 50% din puterea normală. Reglarea presiunii diferenţiale este cerută în cazul debitului variabil în instalaţie. Funcţionarea în regim de vârf, de ex. o pompă cu două rotoare, se realizează automat, în funcţie de sarcină, prin intermediul sistemului de reglare. Dacă pompa sarcină de bază nu mai poate asigura debitul, va porni o a doua pompă ca pompă de vârf . Pompa reglată va ieşi din funcţiune, iar valoarea impusă a presiunii dife-renţiale prestabilite va fi compensată.

Accesorii necesare:• Senzor presiune diferenţială DDG

(vezi şi tabelul „Caracteristici de putere“)

Diagrama: Comportarea caracteristicii pompei în cazul reglării constante, continue a presiunii diferenţiale (Δp-c)

nivel pΔ= constant

Domeniu de reglaj

Debitul Q [%]

Q [%]

Înăl

ţimea

de

pom

pare

H [

%]

Nec

esar

de

debi

t [%

]

Domeniu de reglaj/economie

Debitul

Liniaritate/Histereziscca ± 2 %

Page 173: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

174 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Tipurile de reglaj

Panouri de automatizare şi reglare Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC Tipurile de reglaj Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Presiune diferenţială - variabilă (Δp - v)

La retehnologizarea sistemelor existente, nu este întotdeauna posibil să se evalueze punctul critic. Instalaţia este veche şi după montarea robinetelor termostataţi apare un zgomot în instalaţie. Punctul critic al instalaţiei nu este cunoscut sau nu este posibilă instalarea con-ductorilor de semnalizare pentru conectarea senzorilor de la distanţă. Este totuşi posibilă o extindere a domeniului de reglare prin tipul de control Δp-v (recomandat la instalaţiile cu o singură pompă). Un procesor din panoul Wilo-CR adaptează valoarea prescrisă a presiunii di-ferenţiale după o curbă prestabilită prin evalu-area permanentă a valorilor impuse/efective ale presiunii diferenţiale. La funcţionarea mai mul-tor pompe în paralel, după acţionarea primei pompe de vârf, presiunea diferenţială este menţinută constantă la valoarea prereglată.

Accesorii necesare:• Senzor presiune diferenţială DDG

(vezi şi Tabel „Performanţe“)

Diagrama: Comportarea curbei caracteristice în cazul controlului continuu variabil al presiunii diferenţiale (ƒp-v)

36

16

100

n = 60%

n = 40%

n = 100%

25

12

100

n = 100%

n = 60%n = 40%

Q [%]

Q [%]

H [m

] ∆p = constant

Domeniul de reglaj

Domeniul de reglare/potenţial de economisire

Pute

rea

nece

sară

P [%

]

Page 174: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

175

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Tipurile de reglaj

Pano

uri d

e au

tom

atiz

are şi

re

glar

e

Panouri de automatizare şi reglare Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC Tipurile de reglaj Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Presiune diferenţială – funcţie de debit (Δp-q)

Pentru evitarea cheltuielilor destul de costisi-toare, rezultate din evaluarea punctului critic (instalarea cablurilor, amplificatorul etc.), va-loarea prescrisă a presiunii diferenţiale poate fi corectată direct, printr-un semnal de la un de-bitmetru. Astfel se poate obţine o extindere a domeniului de reglaj la instalaţiile de pompare cu mai multe pompe, în ciuda stabilirii centrale a valorii de măsurare (traductorul de presiune diferenţială de la pompă)Pentru acest tip de control este necesară, pe lângă racordarea traductorului de presiune di-ferenţială direct pe pompă sau pe distribuitor, respectiv pe colector şi instalarea pe conducta de tur a instalaţiei a unui traductor de debit (0/4 – 20 mA).Utilizarea controlului Δp-q se recomandă în in-stalaţiile unde nu se cunoaşte punctul critic, sau pierderile de sarcină nu sunt cunoscute, sau când lungimile mari ale cablurilor de sem-nalizare nu pot fi evitate, şi în special când în instalaţie există deja un debitmetru cu semnal de ieşire.

Accesorii necesare:• Traductor de presiune diferenţială DDG• Traductor debit (asigurat de beneficiar)

(vezi şi Tabel „Performanţe“)

Diagrama: Comportarea caracteristicii unui modul cu mai multe pompe cu reglarea continuă a presiunii dife-renţiale în funcţie de debit (ƒp - q)

Înăl

ţime

de p

ompa

reH

[%

] N

eces

ar d

e pu

tere

P [%

]

Debit Q [%]

Δp = constantΔp = în funcţie de debit

Legendă:

Pu H = Pompa principalăPu S = Pompa de vârfQ V = Debit în sarcină maximăQ T = Debit în sarcina parţialăP 1V = Putere absorbită în

sarcină maximăP 1T = Putere absorbită în

sarcină parţială

Page 175: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

176 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Tipurile de reglaj

Panouri de automatizare şi reglare Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC Tipurile de reglaj Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Presiune diferenţială - în funcţie de temperaturăi (Δp - T)

Pentru optimizarea ulterioară a compartimen-tului în funcţionare al instalaţiei hidraulice se poate regla valoarea impusă a presiunii dife-renţiale pentru reglarea capacităţii pompei în funcţie de temperatură (deex. temperatura ex-terioară). La creşterea temperaturii exterioare scade valoarea impusă a presiunii diferenţiale şi implicit puterea electrică a pompei, respectiv la reducerea temperaturii exterioare creşte va-loarea impusă a presiunii diferenţiale.

Accesorii necesare:• Traductor de presiune diferenţială DDG• Placă de temperatură KTY 10

sau • Placă de temperatură PT 100• CC-modul de temperatură PT 100

(vezi şi Tabel „Performanţe“)• Traductor de temperatură de proces respectiv

traductor al temperaturii exterioare PT 100sau KTY

Diagrama: Setarea valorii impuse a presiunii diferenţiale în funcţie de temperatură

max.

min.

+ 50 - 20Temperatura T [°C]

Dife

renţ

a de

pre

siun

e se

tată

∆p

[m]

Page 176: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

177

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Tipurile de reglaj

Pano

uri d

e au

tom

atiz

are şi

re

glar

e

Panouri de automatizare şi reglare Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC Tipurile de reglaj Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Reglarea diferenţei de temperatură (ΔT)

Instalaţiile de încălzire/climatizare îşi modifică sarcina termică la variaţiile obişnuite de tem-peratură. Multe instalaţii nu au instalate organe de reglare, astfel nefiind posibilă reducerea de-bitului (instalaţii monotub, circuite primare etc.). În plus, nici echiparea cu robinete de re-glaj/derivaţie nu este economică. Consumul de energie secundară (curent) pentru acţionarea pompelor este inutil de ridicat în perioada de trecere.Prin controlul temperaturii diferenţiale ΔT este posibilă menţinerea unei diferenţe constante de temperatură între conductele de tur şi retur ale instalaţiei, diferenţă care în mod normal fluctuează în funcţie de utilizare, dar şi ca ur-mare a modificării vremii. Debitul de căldură variază din cauza modificării debitului de apă iar cantitatea de căldură/frig transferată poate fi controlată indiferent de temperatura apei în conductele de tur şi retur. Controlul tempera-turii diferenţiale este adecvat pentru consu-matori individuali sau pentru module cu un timp de control constant, cunoscut.

Accesorii necesare:• Placă de temperatură KTY 10

sau • Placă de temperatură PT 100• Modul de temperatură CC PT 100

(vezi şi Tabel „Performanţe“)• Senzor de temperatură TSG sau PT 100(asigu-

rat de beneficiar)

Figura: Variaţia debitului în funcţie de diferenţa de temperatură între tur şi retur

Q [%]

25

20

90

70

100

T

Tem

pera

tura

T [°

C]

Temperatura apei pe returTemp. fluidului

Page 177: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

178 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Tipurile de reglaj

Panouri de automatizare şi reglare Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC Tipurile de reglaj Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Controlul temperaturii (±T)

În modul de control în funcţie de temperatură, semnalul de comandă (±T), variabil, determină o modificare a debitului pompei, dar fără regla-rea valorilor impusă/efectivă şi fără o influenţă directă asupra temperaturii rezultate.Pentru anumite temperaturi ale apei în conduc-ta de tur/ respectiv retur au fost prevăzute în memoria procesorului anumite turaţii fixe, con-form unei caracteristici determinate empiric.Unei reduceri a temperaturii apei în conducta de tur (+T) sau unei creşteri în conducta de re-tur (-T) îi urmează o reducere a puterii absorbi-te a pompei.Comanda temperaturii ±T se aplică doar în cazul pompelor cu un rotor. Nu este posibilă o comutare bază/vârf în funcţie de temperatura pe tur/retur.

Accesorii necesare• Placă de temperatură KTY 10

sau • Placă de temperatură PT 100• CC-modul de temperatură PT 100

(vezi şi Tabel „Performanţe“)• Traductor de temperatură TSG sau PT 100(asi-

gurat de beneficiar)

Diagrama: Reprezentarea grafică a sistemului de control continuu al temperaturii

Temperatura de bază pentru curbele de încălzire

Limitare min.

Înăl

ţimea

de

pom

pare

Pu

tere

a co

nsum

ată

P1

[%]

Diagrama de putere a pompei Q/H

Diagrama de putere a pompei Q/P

Debitul Q [%]

Economia

de energie

Tem

pera

tura

pe

retu

r –T

[C]

H [

%]

Tem

pera

tura

pe t

ur+

T [C

]

Temperatura exterioară TA [C]

Domeniu de comandă reglabil între 5 °C şi 50 °C,de ex. 30 °C

Limitare max.

Debitul Q [%]

Domeniu de comandă

Max. n = 100 %

Min. n = 60 %

Max. n = 100 %

Min. n = 60 %

Page 178: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

179

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Tipurile de reglaj

Pano

uri d

e au

tom

atiz

are şi

re

glar

e

Panouri de automatizare şi reglare Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC Tipurile de reglaj Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Temperatură diferenţială variabilă (ΔT - v)

Funcţia de reglare ΔT-v se recomandă automa-tizării pompelor din sistemele de încălzire mo-notubulare, sistemelor de încălzire centrală, in-stalaţiilor cu cazane în condensaţie, precum şi instalaţiilor de răcire. Prin regimul de reglare ΔT-v se asigură variaţia temperaturii diferenţiale în funcţie de o altă temperatură, de ex.: temperatura exterioară. Aceasta permite numai circulaţia cantităţii de apă necesare pentru transferul necesar de căl-dură. Rezultă astfel o importantă economie de energie. Astfel surplusul de temperatură pe re-tur va fi drastic redus. Domeniul mare de varia-ţie a temperaturii va îmbunătăţi randamentul cazanelor şi al schimbătoarelor de căldură şi poate limita temperatura pe retur, aşa cum ne-cesită, de exemplu cele mai multe reţele de în-călzire centrală.

Accesorii necesare:• Placă de temperatură KTY 10

sau• Placă de temperatură PT 100• Modul de temperatură CC PT 100

(vezi şi Tabel „Performanţe“)• Senzor de temperatură TSG sau PT 100

(asigurat de beneficiar)• Senzor de temperatură de proces, respectiv

senzor de temperatură exterioară PT 100sau KTY

Figura: Reprezentarea temperaturii diferenţiale în funcţie de temperatura procesului sau de cea exterioară

Figura: Influenţa temperaturii diferenţiale

Dife

renţ

a de

tem

pera

tură

ΔT

[°K]

Temperatura exterioară,temperatura procesului [°C]

ΔT

Temperatura pe tur

Temperatura pe retur

Tmin Tmax

Temperatura exterioară,temperatura procesului [%]

Influenţarea reglajuluinegativă pozitivă

Dife

renţ

a de

tem

pera

tură

valo

are

nom

inală

[%]

Page 179: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

180 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC

Tipurile de reglaj

Panouri de automatizare şi reglare Sisteme de reglaj Wilo-Vario şi Comfort VR, CRn, CR, CC Tipurile de reglaj Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Menţinerea constantă a debitului (Q-c)

Debitul care este setat în tabloul CR este menţinut constant. Dacă debitul Q scade, tu-raţia pompei va fi mărită până când debitul dorit va ajunge din nou la valoarea dorită. Dacă debitul creşte, turaţia se va reduce până la obţinerea debitului dorit.

Funcţionarea la Q-c se va aplica în toate cazu-rile în care un debit constant, cunoscut, va tre-bui să fie asigurat. Exemple: sisteme de răcire, turnuri de răcire, standuri de testare sau ali-mentare cu apă, tratarea apei, canalizare. Pot fi reglate cantităţi de 2 – 2000 m3/h.

Exemple pentru controlul debitului:• Amestecarea a apei în rezervoare pentru a ob-ţine o calitate constantă a apei

• Alimentarea cu apă rece sau apă de răcire a tur-nurilor sau a consumatorilor

• Amestecarea diverselor categorii de apă mur-dară (comunală şi industrială) pentru obţinerea unei compoziţii a apei capabilă să poată fi tra-tată într-o staţie de tratare.

• Dozarea compoziţiei în procesele chimice de tratare a apei

• Irigaţii din agricultură

Accesorii necesare:• Debitmetru asigurat de beneficiar • Monitorizarea limitării valorilor va fi realizată de

client (sistem de protecţie)

Diagrama: Principiul de reglaj al debitului constant

Presiune - constantă (p - c)

Menţinerea constantă a presiunii (p-c) este adecvată instalaţiilor ramificate, deschise, de ex. instalaţii de alimentare cu apă şi staţii de pompare.Debitul pompei variază în mod controlat, în funcţie de necesarul de apă, menţinându-se un nivel constant al presiunii pe refulare, egal cu valoarea prescrisă. În instalaţiile cu mai multe pompe, în funcţie de necesar atât pompa de bază cât şi cele de vârf pornesc sau se opresc temporizat, în cascadă. Este exclusă astfel pro-ducerea unor şocuri de presiune, rezultate ca urmare a opririlor-pornirilor prea dese.În staţiile de pompare, are loc oprirea pompei cu sarcina de bază prin sistemul de reglare, la debit Q= 0(vezi şi Tabel „Performanţe“)

Diagrama: Menţinerea constantă a presiunii (p-c) într-o instalaţie cu 3 pompe.

Qmin Qmax

Înălţim

ea d

e po

mpa

re H

[m]

Debit (Volumic) Q [m³]

Qsoll

Röde

rhöh

eH

[m

] Nivelul presiunii de deconectarePompa de vârfpOff

Caracteristica sistemului

Valoarea impusă

Pompa 3Nivelul presiunii de conectarePompa de vârfp On

Pompa 1 Pompa 2

Förderstrom Q

Page 180: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

181

Panouri de automatizare şi reglareAutomate

Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Descriere serii sistem Wilo-VR-HVAC

Pano

uri d

e au

tom

atiz

are şi

re

glar

e

Panouri de automatizare şi reglare Automate Descriere serii sistem Wilo-VR-HVAC Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Sistem VR-HVACPanou de control Vario, comandat digital, continuu, pentru pompele cu rotor umed şi uscat, reglate electronic, din seriile Stratos, TOP-E, VeroLine-IP-E şi CronoLine-IL-E, pentru instalaţiile cu una sau mai multe pompe.

Domeniul de utilizare a panoului Wilo-VR-HVAC este circulaţia apei în instalaţii de încălzire, ventilare, răcire şi aer condiţionat în spitale, şcoli, hoteluri, instalaţii industriale, centre comerciale şi rezidenţiale, clădiri publice. Tehnologia avansată a pompei şi controlul digital sati-sfac, în cazul Wilo-VR-HVAC, orice cerinţă în cazul instalaţiilor noi sau retehnologizării:

- Pentru toate rotoarele umede sau uscate cu convertizor de frecvenţă integrat, cu puteri nominale de până la P2 = 22 kW.

- Pentru distribuirea debitului la max 4 pompe (pentru o mai bună adaptabilitate la cerinţe şi utilizarea unei pompe cu putere electrică mai mică în cazul unei cereri reduse).

- Evitarea zgomotelor de curgere şi a cavitaţiei.- Reducerea costurilor de funcţionare prin economia de energie.

Mod de funcţionarePanoul de reglaj comandă şi reglează pompele de recirculare cu reglaj electronic. Presiunea diferenţială a instalaţiei variabilă în funcţie de sarcină este măsurată de traductorii de semnal. Regulatorul comandă convertizorul de frecvenţă al pompei. O modificare a turaţiei menţine înălţimea de pompare impusă şi astfel puterea absorbită a pompelor cu un rotor este optimă. În funcţie de sarcina cerută, pompele sunt activate sau dezactivate. Panoul de reglaj poate comanda până la 4 pompe.

Dotare de serie- Control PID reglabil- Întrerupător principal- Afişaj grafic LCD pentru vizualizarea tuturor valorilor şi stărilor de

funcţionare- Tehnologia butonului roşu (un singur buton)- Leduri pentru afişarea stării pompelor în aşteptare, în funcţionare sau

în avarie- Releul de protecţie a pompelor şi semnal - V de modificare a turaţiei

pompelor- Placă de semnalizare integrată (opţional)- Schimbarea automată a pompelor după h- Funcţionare de urgenţă, ca opţiune cu turaţie fixă- Selectarea unei pompe ca rezervă

Controlul prin variaţia continuă a turaţieiUn traductor electronic de presiune diferenţială Wilo-DDG transmite valoarea efectivă a presiunii diferenţiale ca semnal de curent 4 - 20 mA. Apoi, regulatorul menţine presiunea diferenţială la un nivel con-stant printr-o comparare a valorii efective cu valoarea impusă. Dacă

nu există semnal „Ext.off“ şi nu există avarie, funcţionează cel puţin o pompă. În acest caz, turaţia pompei depinde de sarcină. Dacă debitul necesar nu poate fi acoperit de această pompă (pompa de bază), este activată o a doua pompă a cărei turaţie este apoi comandată de va-loarea impusă a presiunii, corespunzător cu sarcina. Pompele care au funcţionat anterior continuă să funcţioneze la turaţia maximă (pom-pe de vârf). Dacă cererea descreşte în aşa măsură încât pompa con-ducătoare funcţionează în domeniul său minim de performanţă şi nu este necesară pentru acoperirea cererii, această pompă va fi dezacti-vată, iar funcţia de reglaj este alocată unei alte pompe care, anterior, a funcţionat la turaţia maximă.Modurile de reglaj Δp-c şi Δp-v pot fi selectate din meniu; în modul Δp-v, este reglată numai prima pompă; dacă sunt activate mai multe pompe, acestea vor fi reglate prin curba Δp-c.

Tipuri de reglajUrmătoarele moduri de reglare pot fi preselectate în panoul Wilo-VR-HVAC pentru:

- circuite cu debit variabil - reglaj cantitativ (de ex. sisteme de încălzire cu robineţi termostataţi):

- menţinerea constantă a presiunii diferenţiale (Δp-c)- variaţia presiunii diferenţiale (Δp-v)

Funcţii de comandă şi semnalizarePanoul Wilo-VR-HVAC dispune de o gamă largă de intrări şi ieşiri de reglaj ca un standard pentru încorporarea în unităţi externe de moni-torizare, care vor fi asigurate de client:

- Ieşire analoagă Δpout (0 - 10 VDC) pentru afişarea valorii efective a presiunii diferenţiale

- Comutare pornit / oprit prin intermediul unui contact extern fără po-tenţial

- Semnalizare colectivă de avarie SSM prin contact fără potenţial - Semnalizare colectivă de funcţionare SBM prin contact fără potenţial- Semnalizare individuală de avarie ESM pentru fiecare pompă prin con-

tact fără potenţial (opţional)- Semnalizare individuală de funcţionare EBM prin contact fără poten-ţial (opţional)

Page 181: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

182 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglareAutomate

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Sistem VR-HVAC

Panouri de automatizare şi reglare Automate Dimensiuni, greutăţi Wilo-Sistem VR-HVAC Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Sistem VR-HVAC

Panou de protecţie şi automatizare

Dimensiuni Greutate cca.Lăţime x Înălţime x Adâncime M

[mm] [kg]VR-HVAC 1x0,37WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x0,37WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x0,37WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x0,37WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1x0,55WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x0,55WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x0,55WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x0,55WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1x0,75WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x0,75WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x0,75WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x0,75WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1x1,1WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x1,1WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x1,1WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x1,1WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1,1,5WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x1,5WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x1,5WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x1,5WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1x2,2WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x2,2WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x3,3WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x2,2WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1x3,0WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x3,0WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x3,3WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x3,0WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1x4,0WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x4,0WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x4,0WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x4,0WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1x5,5WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x5,5WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x5,5WA 400 x 300 x 120 9,5

VR-HVAC 4x5,5WA 400 x 300 x 120 10,0

VR-HVAC 1x7,5WA 400 x 300 x 120 8,5

VR-HVAC 2x7,5WA 400 x 300 x 120 9,0

VR-HVAC 3x7,5WA 400 x 400 x 120 11,5

VR-HVAC 4x7,5WA 400 x 400 x 120 12,0

VR-HVAC 1x11WA 400 x 400 x 120 10,5

VR-HVAC 2x11WA 400 x 400 x 120 11,0

VR-HVAC 3x11WA 600 x 600 x 250 34,5

VR-HVAC 4x11WA 600 x 600 x 250 35,0

Page 182: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

183

Panouri de automatizare şi reglareAutomate

Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Sistem VR-HVAC

Pano

uri d

e au

tom

atiz

are şi

re

glar

e

VR-HVAC 1x15WA 400 x 400 x 120 10,5

VR-HVAC 2x15WA 400 x 400 x 120 11,0

VR-HVAC 3x15WA 600 x 600 x 250 35,0

VR-HVAC 4x15WA 600 x 600 x 250 35,5

VR-HVAC 1x18,5WA 400 x 300 x 120 10,5

VR-HVAC 2x18,5WA 400 x 300 x 120 11,0

VR-HVAC 3x18,5WA 600 x 600 x 250 35,0

VR-HVAC 4x18,5WA 600 x 600 x 250 35,5

VR-HVAC 1x22WA 400 x 300 x 120 10,5

VR-HVAC 2x22WA 400 x 300 x 120 11,0

VR-HVAC 3x22WA 600 x 600 x 250 35,5

VR-HVAC 4x22WA 600 x 600 x 250 36,0

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Sistem VR-HVAC

Panou de protecţie şi automatizare

Dimensiuni Greutate cca.Lăţime x Înălţime x Adâncime M

[mm] [kg]

Page 183: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

184 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglareAutomate

Scheme de conexiuni sistem Wilo-VR-HVAC

Panouri de automatizare şi reglare Automate Scheme de conexiuni sistem Wilo-VR-HVAC Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Plan de borne VR-HVAC 3~400 V Plan de borne VR-HVAC 1~230 V

L1 L2 L3 PE

1 42...

1 42...

U V W PE

+24

V

SSM SBMExt.OFF

Sensor

IN

0...1

0 V

SSM

L1 N PE L1 N PE

1 42...

1 42...

+24

V

SSM SBMExt.OFF

Sensor

IN

0...1

0 V

SSM

Page 184: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

185

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC

Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Descrierea seriilor Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC

Pano

uri d

e au

tom

atiz

are şi

re

glar

e

Panouri de automatizare şi reglare Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC Descrierea seriilor Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn şi CCPanouri de reglaj Comfort, comandate digital, pentru toate tipurile de pompe cu rotor umed şi uscat, pentru una sau mai multe pompe.Model CR pentru pompe convenţionale, cu turaţie fixă.Model CRnpentru pompe controlate electronic sau cu convertizor de frecvenţă integrat.Model CC pentru pompe convenţionale, cu turaţie fixă.

Domeniile de utilizare specifice pentru panouri de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn şi CC sunt recircularea apei şi alimentarea cu apă (de ex. ridicarea presiunii)

- În locuiţe, birouri, sedii administrative, hoteluri, spitale, magazine şi construcţii industriale. Sistemele de reglare Wilo-Comfort îndepli-nesc toate cerinţele, având cele mai avansate sisteme digitale de control electronic:

- La modelul CR pentru toate rotoarele umede şi uscate cu motor trifa-zat cu putere nominală de max. P2 = 30 kW (puteri mai mari şi alte tensiuni, la cerere)

- La modelul CRn, indiferent de putere, prin intermediul semnalelor analoage de comandă 0 / 2 – 10 V sau 0 / 4 – 20 mA

- La modelul CC pentru toate rotoarele umede şi uscate cu motor trifa-zat cu putere nominală de max. P2 = 200 kW (puteri mai mari şi alte tensiuni, la cerere)

- Pentru distribuirea debitului pe până la 6 pompe (pentru utilizarea eficientă a pompelor cu putere mai mică în cazul unei solicitări redu-se)

- Evitarea zgomotelor de curgere şi a cavitaţiei.- Cheltuieli reduse în exploatare prin reducerea consumului de energie- Domeniul de reglaj al turaţiei între 100 % şi 40 % din turaţia reglată.

Mod de funcţionarePanoul Wilo-Comfort permite adaptarea electronică, continuu varia-bilă, a performanţelor pompelor la cerinţele de exploatare variabile ale instalaţiei hidraulice, menţinând sub control parametrul variabil măsurat presiune (p), debit (Q) şi temperatură (T).

Dotare de serie- Control PID reglabil- Programator integrat cu comutare vară / iarnă- Contor individual / colectiv integrat pentru orele de funcţionare- Optimizarea funcţionării la staţiile de pompare cu mai multe pompe- Protecţia totală a motorului prin conectarea contactelor WSK, KLF şi

PTC ale pompelor (la modelul CR)- Protecţia totală a motorului prin conectarea contactelor WSK şi SSM

ale pompelor (la modelul CRn)- Protecţia totală a motorului prin conectarea contactelor WSK, KLF şi

PTC ale pompelor (la modelul CC)- ecran tactil multicolor, cu fundal iluminat - numai la varianta CC- Afişor LCD alfanumeric la varianta CR şi CRn (4 rânduri), cu fundal ilu-

minat- Afişaj de stare pentru acţionări (deex. pompe şi convertizoare de

frecvenţă)- Programare simplă cu afişaj în mai multe limbi şi reprezentare cu sim-

boluri- Memorarea şi redarea detaliată a datelor de explotare- Indicarea clară a avariilor şi memorarea lor- Supravegherea conductorilor pe circuitul traductorului

Controlul prin variaţia continuă a turaţieiControlul prin variaţia continuă a turaţiei trebuie privit ca soluţie ide-ală pentru armonizarea în proporţie de 100 % a performanţelor pom-pei la cerinţele instalaţiei.Din păcate, capacitatea sa de reducere a turaţiei până la un nivel foar-te redus - cca 10–20 % din valoarea maximă - nu poate fi realizată în practică pentru încălzire. Reducerea turaţiei la valori mai mici de 60% din turaţia nominală poate conduce la reducerea circulaţiei apei şi im-plicit la încetarea distribuţiei căldurii. În acest caz, punctul de măsura-re Δp trebuie să fie instalat pe aşa numitul punct critic al instalaţiei (ramificaţie de coloană sau consumator în punctul cu cele mai ridicate pierderi de presiune). Turaţii extrem de reduse, sub 40 % din valoarea impusă, pot conduce la suprasolicitări termice şi mecanice ale elec-tromotoarelor.

Tipuri de reglajPentru reglarea electronică a puterii pompei, la sistemele de reglaj Wilo-Comfort, în funcţie de seria lor, pot fi selectate următoarele moduri de reglare (vezi şi tabelul „Performanţe“):

• circuite cu debit variabil - reglaj cantitativ (de ex. sisteme de încălzire cu robineţi termostataţi):

- menţinerea constantă a presiunii diferenţiale (Δp-c)- variaţia presiunii diferenţiale (Δp-v)- reglarea presiunii diferenţiale în funcţie de debit (Δp-q)

Conecsiunile senzorului

DDG - sau

TSG

Cablu de alimentare principal

Cablu de alimentare a motorului

Retur Senzor pentru retur

Traductor de temperatură exterioară

Ext. OffSSM0-10 Volt

6

Tur

Senzor pentru tur

Alimentarea

Alimentarea

Cablu de alimentare principal

Page 185: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

186 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC

Descrierea seriilor Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC

- reglarea presiunii diferenţiale în funcţie de temperatură (Δp-T)- menţinerea constantă a presiunii (p-c) în instalaţiile de ridicare a pre-

siunii- menţinerea constantă a debitului (Q-c)• pentru circuite cu debit constant (de ex. instalaţii de răcire cu schim-

bător de căldură):- reglarea diferenţei de temperatură (ΔT)- modificarea debitului în funcţie de temperatura procesului (±T)- diferenţa variabilă de temperatură (ΔT-v)

Funcţii de comandă şi semnalizarePentru conectarea la modulele de monitorizare externe instalate de client, sistemele de reglare Wilo-Comfort a prevăzut standard ieşiri şi intrări de comandă (vezi şi tabel „Performanţe“):

- Reglarea de la distanţă a valorii impuse (0 – 10 V/10 – 20 mA) poate fi selectată (la CR şi CRn)

- Reglarea de la distanţă a valorii impuse (4 – 20 mA) este preselecta-bilă (la CC)

- Comutare pornit / oprit prin intermediul unui contact extern fără po-tenţial

- Protecţie la îngheţ printr-un contact extern fără potenţial (doar la în-călzire / .climatizare) prin intrarea digitală

- protecţie la lipsa apei printr-un contact fără potenţial (numai pentru staţii de ridicare a presiunii) prin intrare digitală

- Semnalizare colectivă de avarie/de funcţionare prin contact bipoziţi-onal fără potenţial

- Comutator de revizie „manual – oprit – automat“ pentru personalul de întreţinere

- Trecere la nivelul următor al valorii impuse (la CR şi CRn)- Trecere la nivelul următor al valorii impuse (la CR şi CRn)

Stau la dispoziţie următoarele intrări şi ieşiri opţionale:- Anularea de la distanţă a semnalizării colective de avarie- Comutarea în reglaj manual- Semnalizări individuale de funcţionare şi de avarie pentru pompe şi

convertizor- Schimbare regim manual/automat- Conectarea contactului de semnalizare al comutatoarelor pentru re-

paraţii

Codul tipului la panoul de reglaj CR (ex. CR 1,1-2 WA)

CR Tehnologia controlului Comfort

1,1 Putere nominală max. P2 a pompei controlate, în kW

2 Numărul pompelor comandate (1–6 pompe)

WA Modelul panoului

WA = montaj în perete IP 42 (IP 54 la cerere)

SG = aparat amplasat pe sol IP 42 (IP 54 la cerere)

SE = montaj în alt panou

Codul tipului la sistemul de reglaj CRn (ex. CRn 1-2 TP WA)

CRn Tehnologia controlului Comfort, nou

1-2 Numărul pompelor racordate:1–23–45–6

TP, TK Mod de reglaj:T = Temperatură P = Senzor PT 100K = Senzor KTY

WA Modelul panoului

WA = montaj în perete IP 42 (IP 54 la cerere)

SE = montaj în alt panou

Cod identificare controler CC (exexmplu: CC 2x1,1 FC WM)

CC Controller Comfort

2 Numărul pompelor comandate (1–6 pompe)

1,1 Putere nominală max. P2 a pompei controlate, în kW

FC Sistem cu convertizor de frecvenţă şi filtru sinusoidal

WM Modelul panoului

WM = montaj mural IP 54

BM = montaj în picioare IP 54

Codul tipului la sistemul de reglaj CRn (ex. CRn 1-2 TP WA)

Page 186: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

187

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC

Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC

Pano

uri d

e au

tom

atiz

are şi

re

glar

e

Panouri de automatizare şi reglare Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC Date tehnice Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Sistemul de reglare Wilo-Comfort- CR• Reglarea automată, continuă,în funcţie de sarcină, a turaţiei pompe-

lor cu motor trifazat, cu rotor uscat sau umed. • La încălzire/climatizare, în funcţie de diferenţa de temperatură Δp,

temperatura pe tur/retur (±T) sau diferenţa de temperatură (ΔT) cu reglarea liberă a punctului de lucru, prin corectarea prealabilă a puterii

pompei la încărcare maximă. Pentru staţii de pompare în funcţie de presiune (p).

• Modelul panoului- Montare pe perete (WA), disponibilă doar până la 4 kW- Aparate amplasate pe sol (SG), disponibile doar de la 5,5 kW- Cu montarea panoului de control (SE)

Sistem de reglare Wilo-Comfort- CRn• Reglarea automată, continuă, în funcţie de sarcină a turaţiei pompelor

cu rotor uscat sau umed cu convertizor de frecvenţă integrat sau ex-tern.

• La încălzire/climatizare în funcţie de diferenţa de presiune (Δp), tem-peratura pe tur/retur (±T) sau diferenţa de temperatură (ΔT), cu re-

glarea liberă a punctului de lucru prin corectarea prealabilă a puterii pompei la încărcare maximă.

• Modelul panoului- Montare pe perete- Montarea panoului de control

Sistem de reglare Wilo-Comfort- CC• Reglarea automată, continuă,în funcţie de sarcină, a turaţiei pompe-

lor cu motor trifazat, cu rotor uscat sau umed . • La încălzire/climatizare în funcţie de diferenţa de presiune (Δp), tem-

peratura pe tur/retur (±T) sau diferenţa de temperatură (ΔT), cu re-glarea liberă a punctului de lucru prin corectarea prealabilă a puterii

pompei la încărcare maximă. Pentru staţii de pompare în funcţie de presiune (p).

• Modelul panoului- Montarea pe perete - Montarea panoului de control

Date de conectare Wilo-CR

Clasificare aparat: putere nominală max.a motorului P2 [kW]3~400 V/ 50 Hz / 60 Hz

1,1 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 22,0 30,0

Curentul de ieşire maxim I [A] 2,8 5,6 7,6 9,7 13,0 16,0 24,0 32,0 44,0 61,0

Factor de putere cos φ > 0,90

Randament:- la Pmax- în zona admisă de sarcină parţială

> 0,93> 0,85

Racordare electrică 3~400 V/ N / 50 Hz / 60 Hz

Tensiune de ieşire [V] 3 x130 V - 400 V

Frecvenţă de ieşire [Hz] (10 Hz) 12 Hz – 50 Hz / 60 Hz

Domeniul de reglare (% din turaţia nominală a moto-rului) 40% - 100%

Temperatura ambiantă permisă între -0 °C şi +40 °C

Date de conectare Wilo-CRn

Racordare electrică 1~230 V (ştecher şuco) / N/ PE / 50 Hz / 60 Hzconexiunea de putere a pompelor asigurată de beneficiar

Semnale de ieşire 0/2 – 10 V0/4 – 20 mA

Temperatura ambiantă permisă între -0 °C şi +40 °C

Date de conectare Wilo-CC

Clasificare aparat: putere nominală max.a motorului P2 [kW]3~400 V/ 50 Hz / 60 Hz

1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 37,5 45,0 55,0

Curent nominal maxim admis al pompei I [A] 3,0 3,7 5,2 7,0 9,0 13,0 16,0 24,0 32,0 37,5 43,1 61,0 72,4 89,6 106,0

Factor de putere cos φ > 0,90

Randament: - la Pmax- în zona admisă de sarcină parţială

> 0,93> 0,85

Page 187: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

188 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC

Date tehnice Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC

Racordare electrică 3~400 V/ PE Hz / 50 Hz

Tensiune de ieşire [V] 3 x130 V - 400 V

Frecvenţă de ieşire [Hz] (10 Hz) 12 Hz – 50 Hz / 60 Hz

Domeniul de reglare (% din turaţia nominală a moto-rului) 40% - 100%

Temperatura ambiantă permisă între -0 °C şi +40 °C

Date de conectare Wilo-CC

Accesorii pentru sistemele de reglaj Wilo-Vario şi Comfort CR ,CRn, şi CC

Accesorii

Senzor/traductor de semnal

Senzor pentru presiunea diferenţială DDG (4 – 20 mA) (Respectaţi domeniul de măsurare!)

Plan de borne:placă de bază sistem CC / CRn

Senzor de temperatură exterioară KTY sau PT 100

Senzor de temperatură TSG (livrat împreună cu placa de temperatură) Plan de borne, placa de temperatură KTY 10

Placă de temperatu-ră comanda automată, continuă, a turaţiei în funcţie de tempera-tura de tur/retur sau de diferenţa de tem-peratură între tur şi retur.

Placă de temperatură KTY 10 instalaţie de încălzire cu diferenţă mare de temperatură între tur şi retur (Tmax: +140 °C, ΔTmin ≥ 10 K, ΔTmax: 100 K), 2 traductor de temperatură TSG cuprins în pachetul de livrare

Plan de borne, placa de temperatură KTY 10

Placă de temperatură PT 100 instalaţii de răcire-/climatizare cu diferenţă mică de temperatură între tur şi re-tur (Tmax: +140 °C, ΔTmin ≥ K, ΔTmax: 100 K)

Plan de borne placa de temperatură PT 100

Modul de tempera-tură CC PT 100

Domeniu de temperatură de la -200 °C până la +500 °C, racord PT 100, PT 1000 şi senzori Ni 1000

Plan de borne: modul de temperatură PT 100

CR-/CRn-placă de comandă

Decuplare pe pompă (până la 2 bucăţi) prin comutatorul pentru reparaţii asigu-rat de beneficiar şi reglarea de la distanţă a modului de funcţionare (reţea /automat) pe pompă (până la 2 bucăţi) Pentru 6 pompe sunt necesare 3 plăci de comandă

Plan de borne:Placa de comandă

CR-/CRn-placă DDC

Reglarea încărcării modului de pompe printr-un regulator extern, pornirea/opri-rea pompelor, schimbul pompelor, comutarea pe valoarea impusă, trecerea la modul de acţionare manual şi anularea semnalizării colective de avarie printr-un contact extern fără potenţial

Plan de borne, placă DDC

CR-/CRn-placă de semnaliza-re 1 – 2

Semnalizare individuală de funcţionare/de avarie, fără potenţial, pentru pompe-le 1 – 2 şi pentru convertizorul de frecvenţă, semnalizare de stare la intrările di-gitale DIG2 sau DIG3 (de ex. lipsa apei, protecţia la îngheţ), valoare efectivă a turaţiei, respectiv valoare efectivă a senzorului (preselectabilă)

Plan de borne placă de semnalizare 1 – 2

CR-/CRn- placă de semnalizare 3 – 6

Semnalizare de funcţionare-/avarie fără potenţial pentru pompele 3 – 6 Plan de borne placă semnalizare 3 – 6

Dimensiuni şi greutăţi sistem Wilo-CR

Putere nominală Numărul pompelor WA/SG SE

P2 L Î A Greutate L Î

Adânci-mea de montare necesară

Greutate

[kW] [mm] [kg] [mm] [kg]

1,1- 4,01–4-ori 620 770 265 50 550 730 190 30

5–6-ori 780 770 315 70 704 730 200 45

1) Sistemul de reglare este compus din 2 şine de comutare.

Page 188: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

189

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC

Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC

Pano

uri d

e au

tom

atiz

are şi

re

glar

e

5,5- 7,51–2-ori 600 1900 415 195 499 1696 210 95

3–4-ori 800 1900 415 205 699 1696 210 105

5–6-ori 1000 1900 415 215 899 1696 210 115

11,0- 22,01–2-ori 800 1900 515 270 699 1696 310 140

3–4-ori 1200 1900 515 350 1099 1696 310 160

11,0- 15,0 5–6-ori 1200 1900 515 365 1099 1696 310 175

225–6-ori1) 1200 1900 515 – 1099 1696 310 –

600 1900 515 520 499 1696 310 230

30

1–2-ori 1200 1900 515 390 1099 1696 310 200

3–4-ori1) 1200 1900 515 – 1099 1696 310 –

600 1900 515 560 499 1696 310 270

5–6-ori1) 1200 1900 515 – 1099 1696 310 –

1200 1900 515 640 1099 1696 310 320

Dimensiune profil regulatorCR şi unitate de comandă

– – – – – 186 138 82 –

Dimensiuni şi greutăţi sistem Wilo-CR

1) Sistemul de reglare este compus din 2 şine de comutare.

Dimensiuni şi greutăţi sistem Wilo-CRn

Senzor de temperatu-ră

Numărul pompelor

WA SEDimensiuni (L x Î x A) Greutate Dimensiuni (L x Î x A) Greutate

[Buc.] [mm] [kg] [mm] [kg]PT 100 1- 2 400 x 400 x 200 12,5 360 x 380 x 120 5,0

PT 100 3- 4 400 x 400 x 200 12,5 360 x 380 x 120 5,0

KTY 1- 2 400 x 400 x 200 13,0 360 x 380 x 120 5,5

KTY 3- 4 400 x 400 x 200 13,0 360 x 380 x 120 5,5

Dimensiuni şi greutăţi sistem Wilo-CC

Putere nominală P2 Numărul pompelor Dimensiuni (L x Î x A) Greutate[kW] [Buc.] [mm] [kg]

0,75- 4,01- 4 600 x 760 x 250 50

5- 6 760 x 760 x 250 70

5,5- 7,51- 2 600 x 1900 x 500 175

3- 4 800 x 1900 x 500 205

5- 6 1000 x 1900 x 400 230

11,0- 15,01- 2 800 x 1900 x 500 220

3- 4 1000 x 1900 x 400 270

11,0 5- 6 1000 x 1900 x 400 300

15,0 5- 6 1200 x 1900 x 500 360

18,5- 22,01- 2 800 x 1900 x 500 250

3- 4 1000 x 1900 x 400 320

5- 6 1800 x 1900 x 500 500

301- 2 800 x 1900 x 500 270

3- 4 1200 x 1900 x 500 380

5- 6 2000 x 1900 x 500 580

Page 189: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

190 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC

Scheme de conexiuni Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC

Panouri de automatizare şi reglare Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC Scheme de conexiuni Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Plan de borne placă de bază sistem CR

DDG1 2 3

Valo

are

actu

ală

Mas

ăSe

nsor

Ecra

nat

Sem

nal

Mas

ăSe

nsor

Ecra

nat

Setarea din ext a valorii sau

valoarea actuală 2

Ext.OFF

MPI MPI

SSM SBM

Pot.-mesaje libere

P

ϑ

Puntesau

M

asă

OFF

O

N

X1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24SSM SBMSensor Analog IN 1 Ext. OFF WM

Releu pentru electrozi

sau

Protecţie la îngheţ

sau

Reglare a nivelului apei

Plan de borne acţionări sisteme CR (P2 ≤ 4 kW) Plan de borne acţionări sistem CR (P2 ≥ 5,5 kW)

X4 10 11 12 13 14 X5 15 16 17 18 19

U V W U V W

WSK WSK

Pompa 1/3/5

Puntesautermistorsau

Pompa 2/4/6

Puntesautermistorsau

Punte

sau termistor

sauWSK

X2 1 2

3 ~

X1 PE PE 1 2 3 PE PE 4 5 6 PE

102

U1V1W1

W2U2V2

Pompa 1...6P = ...kWI = ...A

Plan de borne al plăcii de bază sistem CRn (pentru acţionarea pompei 1∼230 V)

Puntesau

SSM

Pompă 1...4P = ...kWI = ...A

TOP-E sau

deschissau

WSK sau

Contact NÎ fără potenţial

SSMPompă iliReleu de

pornire

In0.......10V

Stratos0.......10V

1 ~M

L N PE

1)

On+ -

CR-IPG X3 / X4

CR-IPE X1 / X2

Necesar la modulul IF Stratos cu intrare 0...10 V (Modul IF Stratos SBM, Stratos Ext. Min, Stratos Ext. off)

Alimentare, asiguratăde către beneficiar

Valoarea impusă 1)

Page 190: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

191

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC

Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Scheme de conexiuni Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC

Pano

uri d

e au

tom

atiz

are şi

re

glar

e

Plan de borne al plăcii de extensie sistem CRn (pentru acţionarea pompelor 3∼400 V)

Puntesau

SSM

sauPompă 1...6P = ...kWI = ...A

deschissau

Pentru intrările valorii nominale ale pompelor, vezi tabelul

WSK sau

Contact NÎ fără potenţial

SSMPompă sau

Releu deporniresau

3 ~M

L1 L2 L3 PE

Valoarea impusăOn+ -

CR-IPG X3 / X4

CR-IPE X1 / X2

Alimentare, asiguratăde către beneficiar

Demaror în formă de stea cu trei unghiuri

Schemă de conexiuni CC-HVAC, start direct, cu convertizor de frecvenţă

L1X0

Mains

Feed Pumps(Output)

X1 X2 X3L2 L3 654321

L1 L2 L3 WVUWVU

Sensor ...

X4 98765432Ex

tern

On/

Off

Anti-

free

ze

Sens

or (+

)Se

nsor

(IN

)

Anal

ogue

In (+

)An

alog

ue In

(IN

)

Actu

al v

alue

(+)

Act.

valu

e (G

ND

)f (

+)

f (G

ND

)

GN

D

1 X5 4321654321

Pump 1 Pump 2Pump 1 Pump 2

Pumps(WSK)

Analogueinputs

4321

SBM

Pot.-freesignals

SSM

SBM SSM

Plan de borne CC-HVAC, pornire J-V, cu convertizor de frecvenţă

L1X0

Netz Pump 1 Pump 2

Feed Pumps(Output)

X1 X2 X3L2 L3 121110987654321

L1 L2

1X9

Ventilator

2

L NL3 V2U2W2W1V1U1V2U2W2W1V1U1

Sensor ...

X4 98765432

Ex

tern

On

/Off

An

ti-

fre

ez

e

Se

nso

r (+

)S

en

sor

(IN

)

An

alo

gu

e In

(+

)

An

alo

gu

e In

(IN

)

Ac

tua

l vla

ue

(+

)

Ac

t. v

alu

e (

GN

D)

f (+

)

f (G

ND

)

GN

D

1 X5 4321654321

Pump 1 Pump 2

Pumps(WSK)

Analogueinputs

4321

SBM

Pot.-freesignals

SSM

SBM SSM

Page 191: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

192 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglareSisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC

Scheme de conexiuni Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC

Panouri de automatizare şi reglare Sisteme de reglaj Wilo-Comfort CR, CRn, CC Scheme de conexiuni Wilo-CR, Wilo-CRn, Wilo-CC Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Sistem Wilo-CRn, dispunerea ieşirilor pentru valorile impuse: 1. la panoul de automatizare CRn / 2. la pompa controlată

Tipul modulului

Semnal analogic de control

1.Ieşiri ale valorilor impuse CRn:+ -

2.Intrări ale valorilor impuse pompă:

IL-E...BF R1 (de la data construcţiei 08/2002 până la 02/2003) 0 - 10 V 2 4 GND

IL-E...BF R1 (de la data construcţiei 08/2002 până la 02/2003) 0 – 20 mA 2 4 GND

IL-E...BF R1 (de la data construcţiei 03/2003) 0 - 10 V 2 7 GND

IL-E...BF R1 (de la data construcţiei 03/2003) 0 – 20 mA 2 7 GND

IL-E... R1 (de la data construcţiei 01/2003) 0 - 10 V 1(0 -10 V) 2 (GND)

IL-E... R1 (de la data construcţiei 01/2003) 0 – 20 mA 4 – 20 mA 2 (GND)

IP-E – 0 - 10 V 1 2

IP-E – 4 – 20 mA 1 2

Page 192: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

193

Panouri de automatizare şi reglareAutomate

Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Senzori şi accesorii

Pano

uri d

e au

tom

atiz

are şi

re

glar

e

Panouri de automatizare şi reglare Automate Senzori şi accesorii Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Senzor/traductor de semnal Wilo-DDG

(dimensiuni în mm), clientul pune la dispozi-ţie elementele de fixare

Senzor pentru montare pe perete pentru re-glarea continuă a turaţiei în funcţie de dife-renţa de presiune.Cu amortizor de şocuri incorporat, 2 fitinguri cu mufă DIN 3862 ? 6 mm, 5 m cablu de co-nectare la panoul de alarmare1) (3 x 0,75 mm2), 2 fitinguri-cot cu mufă de fixare R 1/8 x ? 6 mm.1)Pentru distanţe mai mari, prelungirea va fi pusă la dispoziţie de către clientpână la 25 m: 3 x 0,75 mm2, ecranatpână la 250 m: 3 x 1,5 mm2, ecranat

> Date de racordare electrică

> Date tehnice

Top view

DDG 10 to 100 (DDG 2 without illustration)

Tensiune max. de lucru: 15 – 30 VDCIeşire curent: 4 – 20 mARezistenţă max. la încărcare: 500 ΩDomenii de măsurare a presiunii:2)3)

DDG 2:DDG 10:DDG 20:DDG 40:DDG 60:DDG 100:

000000

până lapână lapână lapână lapână lapână la

0,2 bar*1,0 bar2,0 bar4,0 bar6,0 bar10,0 bar*

2)Alte domenii de măsurare, la cerere3)Alegerea domeniului de măsurare a presi-unii conform maximului pompei* cu excepţia VR-HVAC

Putere absorbită: 1,5 WGrad de protecţie: IP 54Siguranţă la supra-presiune:

25 bar

Temperatura fluidu-lui:

între -0°C şi +70°C

Temperatură ambi-antă:

între -0 °C şi +40 °C

Amplificator de semnal DDG

- +24V=

~

CR4-20 mA 4-20 mA

9 10

4 2

7 1

+

-

+

-

1

2

+

+

>

230V 50Hz

123

max. 250 m (2 x 1,5 mm2) max. 750 m (2 x 1,5 mm2)

230V 50HzAmplificator de impuls DDG

Traductor DDG

Traductor de semnal Wilo DDG

Amplificator de semnal, montat pe perete, pentru amplificarea semnalului de la senzo-rul Wilo DDG la lungimi mai mari de 250 m.Alimentator DDG, în setul de livrare.

> Date de racordare electrică

> Date tehnice

> AccesoriiCablu de semnal

Tensiune de serviciu: 230 V/ 50 HzIntrare/ieşire curent: 0 – 20 mASiguranţă max.: 10 ARezistenţă max. la intrare: 50 ΩRezistenţă max. la încărcare: ≤ 600 Ω

Putere max. absorbită: 5 VAGrad de protecţie: IP 54Temperatură ambiantă: 0 °C bis + 40 °C

Intrare: 2 x 1,5 mm2, 250 m max. lungime, ecranat

Ieşire: 2 x 1,5 mm2, 750 m max. lungime,ecranat

Page 193: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

194 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglareAutomate

Senzori şi accesorii

Alimentator DDG

Alimentator de reţea montat pe perete, pentru alimmentarea electrică a senzorului DDG.

>Date de racordare electrică

>Date tehnice

Accesoriile de fixare nu sunt prevăzute în setul de livrare

Tensiune de serviciu: 230 V/ 50 HzTensiune de ieşire: 24 V DCCurent de ieşire: 0 – 20 mA

Grad de protecţie: IP 54Temperatură ambiantă: între -0 °C şi

+40 °C

Traductor de temperatură exterioară KTY/PT 100

Senzor pentru montaj pe perete pentru mă-surarea temperaturii exterioare.

>Accesoriinecesar: Cablu de conectare (exterior)max. 25 m: 3 x 0,75 mm2, ecranatmax. 100 m: 3 x 1,50 mm2, ecranatpână la 250 m: 3 x 2,50 mm2, ecranat

>Date tehnice38

4,2

53

65

35

50

M16

65

Grad de protecţie: IP 65Domeniu de tempe-raturi:

între -25°C şi +80°C

Placă de temperatură KTY 10

Placă suplimentară pentru panourile de alar-mare Wilo-CR/CRn, adecvată pentru urmă-toarele moduri de reglare:

• Controlul diferenţei de temperatură (VT)• controlul temperaturii pe tur / retur (±T)• presiune diferenţială–în funcţie de tempe-

ratură (Vp-T)

>Descriere/construcţie3 intrări analoage pentru senzori TSG:

• Temperatură tur (+T)• Temperatură retur (-T)• Temperatură de referinţă (-T)

Elemente de fixare, cablu CAN-Bus şi 2 tra-ductoare de semnal/senzori de temperatură TSG, în setul de livrare.

>Date tehnice

Plan de borne, placa de temperatură KTY 10

X3 1 2 3 4 5 6+ - + - + -

Deb

itTe

mpe

ratu

ra

Retu

rTe

mpe

ratu

ra

Exte

rnTe

mpe

ratu

ra

T (tur) T (retur) T (extern)

Domeniu de măsura-re:

±T: - 20 ... +150 °CVT: ≥ 10 K

Rezoluţie: 10 BitPrecizie: 0,2% din valoarea fi-

nală+ toleranţa senzoru-lui:

Temperatură ambiantă:

între -0 °C şi +40 °C

Dimensiuni: 100 mm x 120 mmGreutate: cca 0,5 kg

Page 194: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

195

Panouri de automatizare şi reglareAutomate

Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Senzori şi accesorii

Pano

uri d

e au

tom

atiz

are şi

re

glar

e

Traductor de semnal TSG

Traductor de semnal ataşabil pentru măsu-rare temperatură aflat în setul livrat al plăcii de temperatură KTY 10. Cu 2 buc. coliere elastice pentru prindere pe ţevi de max. DN 100, 1 tub pastă termoconductoare, 5 m ca-blu de conectare la modul de comandă 1) (2 x 0,75 mm2, ecranat)

> Date de racordare electrică

> Date tehnice

70

15

1) Pentru distanţe mai mari cablul se va prelungi de către client

max. 25 m: 3 x 0,75 mm2, ecranatpână la 100 m: 3 x 1,50 mm2, ecranatpână la 250 m: 3 x 2,50 mm2, ecranat

Termistor PTC KTY 10- la +25 °C: 2 kΩ- la +90 °C: 3,09 kΩCurent max.: 2 mA

Grad de protecţie: IP 43Domeniu de tempera-turi:

între -0 °C şi +150 °C

Placă de temperatură PT 100

Schemă de conexiuni placa de temperatură PT 100

Placă suplimentară pentru panourile de alar-mare Wilo-CR/CRn, adecvată pentru urmă-toarele moduri de reglare:

• Controlul diferenţei de temperatură (VT)• controlul temperaturii pe tur / retur (±T)• presiune diferenţială–în funcţie de tempe-

ratură (Vp-T)

> Descriere/construcţie3 intrări analoage pentru senzorul de tem-peratură PT 100 pus la dispoziţie de către client, cu 2 şi 4 conductori

• Temperatură tur (+T)• Temperatură retur (-T)• Temperatură de referinţă (-T)

Elementele de fixare şi cablul CAN-Bus, în setul de livrare.

> Date tehnice

X3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

T (tur) T (retur) T (proces) + - + - + -

Bifilarcircuit

Trifilarcircuit

Deb

itTe

mpe

ratu

ra

Retu

rTe

mpe

ratu

ra

Exte

rnTe

mpe

ratu

ra

Domeniu de măsura-re:

±T: - 20 ... +150 °CVT: ≥ 5 K

Precizie: ± 2 K (raportat la va-lorile standard con-form DIN IEC 751)+ toleranţa senzoru-lui:

Temperatură ambiantă:

între -0 °C şi +40 °C

Dimensiuni: 100 mm x 120 mmGreutate: cca 0,5 kg

Placă DDC

Plan de borne, placă DDC

Placă suplimentară pentru panourile de alar-mare Wilo-CR/CRn, pentru comanda de la distanţă printr-un calculator de gestiune extern (de ex. BMS sau DDC ).

> Descriere/construcţie1 intrare analoagă pentru comandă externă (reglarea turaţiei în regim de lucru DDC)8 intrări digitale petnru conectarea selec-toarelor externe fără potenţial pentru

• pornirea pompei de vârf• oprirea pompei de vârf• schimbarea pompelor• Comutarea valorii impuse• anularea semnalizării colective de avarie• Schimbare set parametri• Intrare de reglaj 0/ 2 -10 V sau 0 / 4 - 20 mA• Intrare de semnalizare DIG 3

Elementele de fixare şi cablul CAN-Bus, în setul de livrare.

> Date tehniceS1

0/4…20 mA

0…10 V

UI

SL- SL- PT SW Extern Param. AnalogZU AB 1/2 Quit 2 IN 2

prni

rea

pom

pei

de v

ârf

oprir

ea p

ompe

i de

vâr

f

Rotir

ea

pom

pelo

r la

fcţ.

Com

utar

ea

valo

rii n

omin

ale

Anul

area

ava

riei,

exte

rn

Mod

ifica

rea

para

met

rilor

Anal

og e

xter

n

X3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1617

1819

In – +

DIG.

3Re

s.2

Intrare analogă: ComandăDomeniu de măsu-rare:

0 - 10 V,0 / 4 - 20 mA

(= turaţie min.- max.)

Rezistenţă de intra-re:

10 kΩ resp 50Ω

Rezoluţie: 10 BitPrecizie: 0,2 , % din valoarea

finală + toleranţa senzorului

Intrări digitale:Valori de intrare: 24 VDC / 1 mATensiune de stră-pungere:

250 VAC

Lungime max. cablu: 100 mSecţiunea bornelor: 1,5 mm2

Temperatură ambi-antă:

între -0 °C şi +40 °C

Dimensiuni: 100 mm x 120 mmGreutate: cca 0,5 kg

Page 195: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

196 Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE

Panouri de automatizare şi reglareAutomate

Senzori şi accesorii

Placă de control

Plan de borne, Placa de comandă

Placă suplimentară pentru dotarea seriei de panouri de comandă Wilo-CR/CRn-System pentru selectarea modului de funcţionare Manual – 0 – Automat pentru maxim 2 pompe (de ex.: Pentru instalaţia cu 5 pompe sunt necesare 3 plăci de comandă). Comutare pentru fiecare pompă prin inter-mediul comutatoarelor de comandă fără po-tenţial, puse la dispoziţie de client.

>Echipare/FuncţionareComutare regim manual – 0 – automat prin contact cu două căi, fără potenţial, cu pozi-ţia de mijloc „OFF“ pentru fiecare pompă.Regim de funcţionare:

Contact suplimentar pentru blocarea pom-pei în reparaţie cu contact auxiliar:

Elementele de fixare şi cablul CAN-Bus, în setul de livrare.

>Date tehnice

Placă de semnalizare 1-2

Plan de borne placă semnalizare 1 – 2

Placă suplimentară pentru panourile CR/CRn, pentru semnalizarea individuală a funcţionării şi separat a avariei pentru insta-laţiile cu una sau două pompe.

>Echipare/Funcţionare• Contacte de semnalizare fără potenţial pen-

tru funcţionare (contact ND) şi avarie (con-tact NÎ) pentru: pompa 1, pompa 2, conver-tizor de frecvenţă

• Semnalizarea intrărilor digitale DIG2 sau DIG3, deex. îngheţ (încălzire) resp. lipsa apei (pompare)

• Ieşire analogă pentru valoarea efectivă a tu-raţiei sau a parametrului măsurat (preselec-tabil).Elementele de fixare şi cablul CAN-Bus, în setul de livrare.

>Date tehnice

Pompă 1/3/5 Pompă 2/4/6

Pompă 1/3/5 Pompă 2/4/6

Com

anda

m

anua

Elib

erar

e

Măr

imea

co

ntro

lată

Com

anda

m

anua

Elib

erar

e

Măr

imea

co

ntro

lată

X3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

man

ual

Elib

erar

e

Măr

imea

co

ntro

lată

man

ual

Elib

erar

e

Măr

imea

co

ntro

lată

– Manual: Pompă în regim de funcţi-onare la reţea

– 0: oprire pompă– Automat: Pompă pregătită pentru

funcţionare automată

– Închis: Pompa gata de funcţionare– Deschis: Pompă blocată

Selector : P1 / P2, P3 / P4, P5 / P6

Intrări de comandă: 2 comutatoare de reparaţie (pornit / oprit pentru fiecare pompă)2 comutatoare de comandă (Manual – 0 – Automat pentru fiecare pompă)

Valori de intrare: 24 VDC / 1 mATensiune de stră-pungere:

250 VAC

Lungime max. cablu: 100 mSecţiunea bornelor: 1,5 mm2

Temperatură ambi-antă:

între -0 °C şi +40 °C

Dimensiuni: 100 mm x 120 mmGreutate: cca 0,5 kg

Pompa 1 Pompa 2 Transformator WM Analog OUT

Pompa 1 Pompa 4 FU

Func

ţiona

re

Avar

ie

X1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Func

ţiona

re

Avar

ie

Func

ţiona

re

Avar

ie

Lips

a ap

ei

+ -

DD

G s

au

Tura

ţia

Ieşire analogă: Valoare efectivăDomeniu de măsu-rare:

0 – 10 V, 0/4 – 20 mA (turaţie sau traduc-tor)

Rezistenţă de intra-re:

10 kΩ resp 50Ω

Rezoluţie: 10 BitPrecizie: 0,2 , % din valoarea

finală + toleranţa senzorului

Contacte de sem-nalizareIntensitate maximă: max. 250 VAC/2 A

min. 12 VDC/10 mALungime max. cablu: 100 mSecţiunea bornelor: 1,5 mm2

Temperatură ambi-antă:

între -0 °C şi +40 °C

Dimensiuni: 120 mm x 120 mmGreutate: cca 0,5 kg

Page 196: 25_08_2011_01!14!48_ro_A3 Pompe Monobloc Si Standard, Pompe Cu Carcasa Divizata Axial

197

Panouri de automatizare şi reglareAutomate

Catalog Wilo A3 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Senzori şi accesorii

Pano

uri d

e au

tom

atiz

are şi

re

glar

e

Placă de semnalizare 3-6

Placă suplimentară pentru dotarea seriei de panouri Wilo-CR, pentru semnalizarea indi-viduală de funcţionare şi de avarie pentru staţiile cu trei până la şase pompe (este ne-voie şi de placa de semnalizare 1 – 2).

> Echipare/Funcţionare• Contacte de semnalizare fără potenţial pen-

tru funcţionare (contact ND) şi avarie (con-tact NÎ) pentru: pompa 3, pompa 4, pompa 5, pompa 6.Elementele de fixare şi cablul CAN-Bus, în setul de livrare.

> Date tehnice

Plan de borne placă semnalizare 3 – 6

Pompa 3 Pompa 4 Pompa 5 Pompa 6

Pompa 3 Pompa 4 Pompa 5 Pompa 6

Func

ţiona

re

Avar

ie

X1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Func

ţiona

re

Avar

ie

Func

ţiona

re

Avar

ie

Func

ţiona

re

Avar

ie

Contacte de sem-nalizareIntensitate maximă: max. 250 VAC/2 A

min. 12 VDC/10 mASecţiuni cleme: 1,5 mm2

Temperatură ambi-antă:

între -0 °C şi +40 °C

Dimensiuni: 120 mm x 120 mmGreutate: cca 0,5 kg