1.Mathcad - Procente de Armare Minime&Maxime

13
BETOANE si ARMATURI folosite la elementele structurale din BETON ARMAT Procente minime de armare Toader Traian-Nicu

Transcript of 1.Mathcad - Procente de Armare Minime&Maxime

Page 1: 1.Mathcad - Procente de Armare Minime&Maxime

BETOANE si ARMATURI folosite la elementele structurale din BETON ARMAT

Procente minime de armare Toader Traian-Nicu

Page 2: 1.Mathcad - Procente de Armare Minime&Maxime

Procente minime de armare Toader Traian-Nicu

Page 3: 1.Mathcad - Procente de Armare Minime&Maxime

La realizarea elementelor seismice principale se vor utiliza betoane de clasa cel putin C 20/25 (pentru clasa deductilitate H), si cel putin C 16/20 (pentru clasa de ductilitate M).Elementele structurale se armeaza numai cu bare din otel profilat. Fac exceptie etrierii inchisi si agrafele pentruarmarea transversala care pot fi executati din bare neprofilate.In zonele critice ale elementelor principale se vor utiliza oteluri cu alungiri specifice corespunzatoare efortuluimaxim de cel putin 7,5% (H), respectiv 5%(M).

Procente minime de armare Toader Traian-Nicu

Page 4: 1.Mathcad - Procente de Armare Minime&Maxime

Procentele minime, respectiv maxime de armare prezentate in continuare, corespundprescriptiilor din SR EN 1992-1, cat si cerintelor din P100-2006.

PLACI DIN BETON ARMAT-procent mediu de armare:

-placi armate pe o directie 0.8%-placi armate pe doua directii 0.5%

La placile armate pe o directie se prevede o armatura de repartie perpendiculara pe cea derezistenta, reprezentant min. 20% din aria armaturii din sectiunea cea mai solicitata.

Procente minime si maxime de armare vor respecta urmatoarele relatii:

procent minim

As.min

= 0.50fctmfyk

bt d in zona seismica indiferent de clasa de ductilitate (1.1)

bt latimea de placa pentru care se efectueaza calculul, de regula se ia bt = 1.00m

fctm valoarea medie a rezistentei la intindere, a betonuluid (h0) distanta de la centrul de greutate al armaturii si pana la suprafata sectiunii de placafyk valoarea caracteristica a rezistentei la intindere a armaturii

procent maxim

As.max = 0.04 Ac in zona seismica indiferent de clasa de ductilitate (1.2)

Ac aria sectiunii de betonh grosimea placii

Ac = bt * h

GRINZI DIN BETON ARMAT

Procentele medii de armare recomandate in cazuri obisnuite de armare (in absenta unorconsiderente deosebite) se situeaza intre 0.8% si 2.0%

Procente minime si maxime de armare longitudinala vor respecta urmatoarele relatii:

procent minim

As.min

= 0.50fctmfyk

bt d in zona seismica indiferent de clasa de ductilitate (1.1)

bt latimea medie a zonei intinse (pentru o grinda T, cu placa in zona comprimata, seconsidera numai latimea inimii)

fctm valoarea medie a rezistentei la intindere, a betonuluid (h0) inaltimea utila, distanta de la centrul de greutate al armaturii si pana la suprafataelementului.fyk valoarea caracteristica a rezistentei la intindere a armaturii

Procente minime de armare Toader Traian-Nicu

Page 5: 1.Mathcad - Procente de Armare Minime&Maxime

procent maxim

As.max = 0.04 Ac in zona seismica indiferent de clasa de ductilitate (1.2)

Ac aria sectiunii de betonh inaltimea grinziib latimea grinziiAc = b * h

Procente minime si maxime de armare transversala vor respecta urmatoarele relatii:

ρw =

Asws bw sinα

coeficientul efectiv de armare transversala

Asw aria armaturii transversale in interiorul lungimii s;s distanta dintre armaturile transversalebw latimea inimii elementului

α unghiul dintre armatura transversala si axa longitudinala (pentru etrieri α=90o sisinα=1)

Coeficientul efectiv de armare transversala trebuie sa fie mai mare decat valoarea minima obtinutacu relatia:

ρw.min

= 0.08fck

fyk

fck rezistenta caracteristica la compresiune a betonuluifyk rezistenta caracteristica la intindere a otelului(armaturii)

In zonele plastice potentiale ale grinzilor participante la structuri antiseismice cu ag >= 0.12gtrebuie sa se respecte si conditia ρw.min >= 0.2%

STALPI DIN BETON ARMATPrevederi pentru elemente din clasa de ductilitate H

ρ = As.tot

b h coeficientul de armare longitudinala

As.tot aria totala de armatura longitudinala, din sectiunea transversala considerata;b, h dimensiunile sectiunii transversale ale elementului

Coeficientul de armare ρ va fi cel putin 1% si maxim 4%.

ρw coeficientul efectiv de armare transversala

Coeficientul de armare transversala cu etrieri va fi cel putin:0.5% in zona critica a stalpilor de la baza lor, la primul nivel;0.35% in restul zonelor critice.

Procente minime de armare Toader Traian-Nicu

Page 6: 1.Mathcad - Procente de Armare Minime&Maxime

Prevederi pentru elemente din clasa de ductilitate M

ρ = As.tot

b h coeficientul de armare longitudinala

As.tot aria totala de armatura longitudinala, din sectiunea transversala considerata;b, h dimensiunile sectiunii transversale ale elementului

Coeficientul de armare ρ va fi cel putin 0.8% si maxim 4%.

ρw coeficientul efectiv de armare transversala

Coeficientul de armare transversala cu etrieri va fi cel putin:0.35% in zona critica a stalpilor de la baza lor, la primul nivel;0.25% in restul zonelor critice.

Mod de calcul a procentului minim de armare: prezentat in "Proiectarea structurilor dinbeton SR EN 1992-1 - Onet, Kiss

Procentul minim de armare al intregii armaturi longitudinale se determina cu relatia:

As.min

= 0.10NEd

fyd

NEd solicitarea de calcul la compresiune axialafyd limita de curgere de calcul a armaturiiAc aria sectiunii transversale de beton

Pentru zone seismice aria minima trebuie sa respecte urmatoarele conditii in functia de clasa deductilitate:

- inalta (H) As.min >= 1.0% Ac- medie (M) As.min >= 0.8%Ac

Procentul maxim total de armatura longitudinala se considera 4%. In cazul inadirii prinsuprapunere a barelor aria de armatura nu poate depasi limita de 8% din Ac.

DIAFRAGME DIN BETON ARMAT (PERETI DIN B.A.)Prescriptiile sunt in conformitate cu prevederile din SR EN 1992-1"Proiectarea structurilor dinbeton" , P100-2006 "Cod de proiectare seismica" si CR 2.1.1-1-2005 "Cod de proiectare aconstructiilor cu pereti structurali din beton armat"

Prescriptiile ce urmeaza fac referire la diafragmele la care lungimea pe orizontala este cel putinegala cu de patru ori grosimea diafragmei si in care armatura rezulta din calculul de rezistenta lao solicitare de compresiune cu moment incovoietor.

Armarea in camp

Armarea in camp se poate face cu plasa legate(bare independente) sau cu plase sudate.

Procente de armare pentru armatura verticala:- zona A (zona plastic potentiala) cand ag > 0.08g

Procente minime de armare Toader Traian-Nicu

Page 7: 1.Mathcad - Procente de Armare Minime&Maxime

As.min = 0.3% AcAs.max = 4%Ac

- zona A cand ag = 0.08g si zona B pentru orice zona seismicaAs.min = 0.2% AcAs.max = 4%Ac

Procente de armare pentru armatura orizontala:- zona A (zona plastic potentiala) cand ag > 0.08gAs.min = 0.25% AcAs.max = 4%Ac

- zona A cand ag = 0.08g si zona B pentru orice zona seismicaAs.min = 0.2% AcAs.max = 4%Ac

Armarea zonelor de capat

Procente de armare pentru stalpii ce bordeaza golurile (armatura verticala):- zona A (zona plastic potentiala) cand ag > 0.08g As.min = 0.5% AcAs.max = 4%Ac

- zona A cand ag = 0.08g si zona B pentru orice zona seismica As.min = 0.4% AcAs.max = 4%Ac

Ac = aria sectiunii tranversale de beton

Armarea transversala se poate face cu etrieri si agrafe.

Distantele maxime admise intre etrieri si agrafe se va realiza din bare cu diametrul minim 6mmsau dbl/4 (unde dbl = diam. min. al barelor verticale):

- zona A de perete (zona plastic potentiala):150mm cand ag = 0.08gminimul dintre 120mm si 10 dbl cand ag > 0.08g

- zona B de perete:minimul dintre 200mm si 15 dbl

Aria etrierilor trebuie sa respecte cel putin aceeasi rezistenta capacitate de rezistenta cuarmatura orizontala din campurile adiacente.

Procente minime de armare Toader Traian-Nicu

Page 8: 1.Mathcad - Procente de Armare Minime&Maxime

Armarea riglelor de cuplare

Armatura longitudinala de rezistenta rezultata din dimensionarea la moment incovoietor, sedispune la partea superioara si inferioara a sectiunii, cate doua bare cu diametrul de minim12mm.Barele longitudinale intermediare se dispun pe fetele laterale ale riglei de cuplare cu diametrulmin. 12mm. Aria barelor longitudinale intermediare va fi de:

- pentru grinzi de cuplare la care h<=l0 / 2 ( h este inaltimea riglei, l0 este lumina)As.0 >= 0.20%Ac pentru zone seismice cu ag < 0.16gAs.0 >= 0.25%Ac pentru zone seismice cu ag > 0.16g- pentru grinzi de cuplare la care h > l0 / 2As.0 >= 0.30%Ac pentru zone seismice cu ag < 0.16gAs.0 >= 0.40%Ac pentru zone seismice cu ag > 0.16g

Ac = aria sectiunii transversale de beton

Armatura transversala formate din etrieri verticali cu diametrul minim de 6mm va avea o arieminima de 0.2Ac.Distanta maxima intre etrieri va fi:sw = minimul dintre 8 dbl si 150mm

Procente minime de armare Toader Traian-Nicu

Page 9: 1.Mathcad - Procente de Armare Minime&Maxime

Armarea centurilor va satisface cerinţele din CR6-2006, 7.1.2.2.2.(5), precum si conditiile suplimentare date in Codul P 100-1/2006 diferentiate in functie de valoarea acceleratiei seismice de proiectare. Cerinte conform CR6-2006: -Procentul de armare longitudinala va fi >= 0.8%. -Diametrul barelor longitudinale va fi >= 10 mm. -Diametrul etrierilor va fi >= 6 mm; etrierii vor fi dispusi la distante <= 15 cm, in camp curent si pe lungimea de innadire a armaturilor longitudinale. Cerinte conform P100-1/2006: Procentul minim de armare longitudinală al centurilor va fi : - 1% pentru zonele seismice cu ag>0,16g; - 0.8% pentru zonele seismice cu ag<=0,16g. Armarea stâlpişorilor va satisface cerinţele din CR6-2006, 7.1.2.2.1.(2), precum si conditiile suplimentare date in Codul P 100-1/2006 diferentiate in functie de valoarea acceleratiei seismice de proiectare. Cerinte conform CR6-2006: -Procentul de armare longitudinala va fi >= 0.8%. -Diametrul barelor longitudinale va fi >= 12 mm. -Diametrul etrierilor va fi >= 6 mm; etrierii vor fi dispusi la distante <= 15 cm, in camp curent si <=10 cm pe lungimea de innadire a armaturilor longitudinale. Cerinte conform P100-1/2006: Procentul minim de armare longitudinală al stâlpişorilor va fi: - 1% pentru zonele seismice cu ag>0,16g; - 0.8% pentru zonele seismice cu 0,16g>=ag>=0,08g; Pereţi din zidărie cu inimă armată (ZIA). Pentru primul nivel al clădirilor cu nniv >= 3, procentele de armare minime, raportate la secţiunea de beton a stratului median, vor respecta condiţiile din tabelul 8.7. Diametrul minim al barelor va fi >=8 mm iar distanţa între bare va fi =< 150 mm,

între bare va fi 1.5 tm unde tm este grosimea stratului median. Tabelul 8.7

Procente minime de armare Toader Traian-Nicu

Page 10: 1.Mathcad - Procente de Armare Minime&Maxime

Acceleraţia seismică de proiectare

Barele Orizontale

Barele Verticale

OB37 PC52 OB37 PC52 ag >= 0,16g 0,30% 0,25% 0,25% 0,20% ag <= 0,12g 0,25% 0,20% 0,20% 0,15%

Armarea fundatiilor va satisface cerintele din NP 112-04. Pentru fundatii izolate elastice:

Armatura de pe talpa , realizata ca o retea din bare dispuse paralel cu laturile fundatiei. - Procentul minim de armare pe fiecare directie este de 0,10 % pentru armaturi OB37

si 0,075 % pentru armaturi PC52. - Diametrul minim al armaturilor este de 10 mm. - Distanta maxima intre armaturi este de 250 mm; distanta minima este de 100 mm. - Armatura se distribuie uniform pe latimea fundatiei si se prevede la capete cu

ciocuri cu lungimea minima de 15 diametre. Armatura de la partea superioara este realizata din 3 – 4 bare dispuse in dreptul stalpului sau ca o retea dezvoltata pe toata suprafata fundatiei - Diametrul minim al armaturilor este de 10 mm. - Distanta maxima intre armaturi este de 250 mm; distanta minima este de 100 mm. Armatura transversala pentru preluarea fortelor taietoare se realizeaza ca armatura inclinata dispusa in dreptul stalpului. Armaturi pentru stalp(mustati) - Armatura trebuie prelungita in fundatie pe o lungime cel putin egala cu lancoraj +

250 mm. - Etrierii din fundatie au rol de pozitionare a armaturilor verticale pentru stalp; se

dispun la la distante de maximum 250 mm si cel putin 3 sectiuni. Pentru fundatii tip bloc si cuzinet. Armarea cuzinetului. Armarea la partea inferioara:

- Se realizeaza ca o retea de bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului. - Procentul minim de armare pe fiecare directie este de 0.10 % pentru armaturi OB37

si 0,075% pentru armaturi PC52. - Distanta maxima intre armaturi va fi de 250 mm, distanta minima este de 100 mm. - Armatura se distribuie uniform pe latimea cuzinetului si se prevede la capete cu

ciocuri cu lungimea minima de 15 diametre. Armatura de la partea superioara - Se dispune daca cuzinetul are desprinderi de pe blocul fundatiei.

Procente minime de armare Toader Traian-Nicu

Page 11: 1.Mathcad - Procente de Armare Minime&Maxime

- Se realizeaza ca o retea se bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului si ancorate in blocul de beton simplu

- Diametrul minim al armaturilor este de 10 mm. - Distanta maxima intre armaturi este de 250 mm; distanta minima este de 100 mm. Armaturi pentru stalp(mustati) - Armatura trebuie prelungita in fundatie pe o lungime cel putin egala cu lancoraj +

250 mm. - Etrierii din fundatie au rol de pozitionare a armaturilor verticale pentru stalp; se

dispun la la distante de maximum 250 mm si cel putin 2 sectiuni.

Pentru fundatii tip pahar. Armarea paharului. Armatura orizontala din pahar trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

- Diametrul minim de 10mm in treimea superioara a paharuluisi de 8mm in restul paharului

- Cel putin 2 x 3 bare orizontale in treimea superioara a paharului - Distanta maxima intre armaturi este de 250mm. - Barele verticale din pahar au diametrul minim de 8 mm si se dispun la cel mult

250mm distanta.

Pentru fundatii pentru stalpi metalici. La armarea fundatiei se vor respecta urmatoarele conditii:

- Armatura verticala din cuzinet rezulta din verificarea la compresiune excentrica a sectiunii de rost dintre bloc si cuzinet; eforturile de calcul din sectiune au valori asociate momentului de dimensionare a suruburilor de ancoraj ale stalpului;

- Arrmarea la partea superioara a cuzinetului , dispusa la cel mult 100 mm sub placa de baza a stalpului, se realizeaza ca o retea de bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului, prelungite pe verticala in cuzinet si bloc;

-diametrul minim al armaturii este de 10 mm; -distanta dintre armaturi va fi cuprinsa intre minim 70 mm si maxim 200 mm; - Armaturile orizontale minime , dispuse pe perimetrul cuzinetului sunt: -¼ din armatura verticala din cuzinet; -fi 8/200 mm

Fundatii continue sub stalpi. - Armatura de rezistenta din grinda de fundare rezulta din verificarea sectiunilor caracteristice la moment incovoietor, forta taietoare si, daca este cazul, moment de

Procente minime de armare Toader Traian-Nicu

Page 12: 1.Mathcad - Procente de Armare Minime&Maxime

caracteristice la moment incovoietor, forta taietoare si, daca este cazul, moment de torsiune

- Armatura longitudinala dispusa la partea inferioara a grinzii se poate distribui pe toata latimea talpii. Se recomanda dispunerea de armaturi drepte si inclinate

- Procentul minim de armare in toate sectiunile (sus si jos) este de 0,2%. - Diametrul minim al arm. longitudinale este de 14 mm. - Pe fetele laterale ale grinzii se dispun armaturi minim fi10/300 mm OB37. - Etrierii rezulta din verificarea la forta taietoare si moment de torsiune. - Procentul minim de armatura transversala este de 0.1%. - Diametrul minim al etr este de 8 mm. Daca latimea grinzii este de 400 mm sau mai

mult se dispun etrieri dubli (cu 4 ramuri) - Armatura de rezistenta a talpii fundatiei in sectiune trensversala rezulta din

verificarea consolelor la moment incovoietor - Armatura minima trebuie sa corespunda unui procent de 0.1% dar nu mai putin

decat bare de 8 mm diametru la distante de 250mm. - Longitudinal grinzii, in console se dispune armatura de repartitie (procentul minim

0.1% si 1/5 din armatura transversala a consolei). Fundatii contine sub peretii substructurilor Fundatii continea tip talpa de beton armat.

- Armatura transversala rezulta din verificarea consolei talpii la moment incovoietor in sectiunea de la marginea peretului. In unele cazuri, in care peretele este excentric pe talpa fundatiei, armaturile pot rezulta si din verificarea fundatiei la momente de tosiune.

- Procentul minim de armare pe fiecare directie este de 0.10% pentru armaturi OB37 si 0.075% pentru armaturi PC52.

- Diametrul minim al armaturilor este de 10 mm. - Distanta maxima intre armaturi este de 250mm; distanta minima este de 100 mm. - Pentru armaturile de conectare cu peretele structurii prevederile sunt aceleasi.

Armarea radierelor

- Se realizeaza cu retele orizontale de armatura, dispuse pe fetele placii pentru preluarea momentelor pozitive si negative. De asemenea, este necesara si o armare pe zona centrala a placii pentru fenomenele de contaractie.

- In varianta in care nu se prevad armaturi inclinate, se face verificarea la forta teietoare a sectiunii de beton simplu cu relatia:

Q<=0,7bhRt - Este posibil ca in zona liturilor, inaltimea radierului sa se reduca, micsorandu-se

capacitatea betonului simplu la forta taietoarea. In acest caz se pot prevedea local

Procente minime de armare Toader Traian-Nicu

Page 13: 1.Mathcad - Procente de Armare Minime&Maxime

capacitatea betonului simplu la forta taietoarea. In acest caz se pot prevedea local etrieri si armatura de bordaj a golurilor.

- Procentul minim de armare pentru placa radierului este 0.15 % pentru fiecare fata . - Inadirea barelor se face prin petrecere sau prin sudare pentru barele cu diametre

mari (fi 25- fi 40). Armarea elementelor infrastructurii Pereti cu goluri

- Procentele minime de armatura sunt: - Armatura transversala verticala 0.20%. - Armatura longitudinala distribuita pe inaltimea sectiunii 0.15%. - Armatura longitudinala concentrata la marginea sectiunii (sus/jos) 0.20%.

Armarea pilotilor(conform NP 113-04 – Pereti ingropati(piloti) ). - In cazul pilotilor armati, armarea se face cu carcase de armatura formate din bare

longitudinale, freta, inele de rigidizare si distantieri. - Carcasa de armatura poate avea sectiunea constanta sau variabila in lungul pilotului,

dupa cum rezulta in urma calculului de rezistenta. - Armarea constructiva minima este de 0.5%. - Barele longitudinale ale carcasei pot fi din otel tip OB37 sau PC52. Diametrul

minim este de 14 mm, numarul minim de bare este 8, cu distanta intre acestea de cel putin 100 mm, dar nu mai mare decat 350 mm. Se evita dispunerea barelor pe doua randuri.

- Armarea transversala se face cu freta din OB37, avand diametrul minim: - 8 mm pentru d<0.80m; - 10 mm pentru d=0.80...1.20 m; - 12 mm pentru d>1.20 m; - Pasul fretei se adopta constructiv sau prin calcul, dar nu mai mare de 350 mm sau

de 15 ori diametrul barelor longitudunale. - Innadirea barelor longitudinale poate fi realizata fara suprapunere, cand d<25 mm,

prin suprapunere sau cu eclise cu sudura. - Pentru asigurarea centrarii carcasei, pe barele longitudinale se monteaza la distante

de 2..4 m distantieri sub forma unor patine de otel beton sau a unor role din beton simplu, dispusi pe circumferinta astfel:

- cate 3 in fiecare sectiune la pilotii cu d<1000 mm; - cate 4 in fiecare sectiune la pilotii cu d>=1000 mm.

Procente minime de armare Toader Traian-Nicu