1.19.03.2020 Drumul spre scoala Drumul spre ºcoalã ... · ºcoalã. Localitatea Coloreazã...

14
ºcoalã. Localitatea Coloreazã imaginea care aratã cum vii tu la ºcoalã. Drumul spre 1.19.03.2020 Drumul spre scoala 19.03.2020 Drumul spre scoala Data: 19.03.2020 Drumul spre scoala

Transcript of 1.19.03.2020 Drumul spre scoala Drumul spre ºcoalã ... · ºcoalã. Localitatea Coloreazã...

Page 1: 1.19.03.2020 Drumul spre scoala Drumul spre ºcoalã ... · ºcoalã. Localitatea Coloreazã imaginea care aratã cum vii tu la ºcoalã. Drumul spre Data:19.03.2020 Drumul spre scoala

ºcoalã. LocalitateaColoreazã imaginea care aratã cum vii tu la ºcoalã.

Drumul spre

Data:19.03.2020 Drumul spre scoala

1.19.03.2020 Drumul spre scoala19.03.2020 Drumul spre scoalaData: 19.03.2020 Drumul spre scoala

Page 2: 1.19.03.2020 Drumul spre scoala Drumul spre ºcoalã ... · ºcoalã. Localitatea Coloreazã imaginea care aratã cum vii tu la ºcoalã. Drumul spre Data:19.03.2020 Drumul spre scoala

Recunoaºte clãdirile importante din imaginile de maijos. Care dintre clãdiri are douã steaguri tricolore? De ce?

Ce alte clãdiri importante întâlneºti în drumul tãu spreºcoalã?

Rãspunde!

Data:26.03.2020 Recunoaste cladirile din imagine

26.03.2020 Recunoaste cladirile in drumul tau spre scoala

Page 3: 1.19.03.2020 Drumul spre scoala Drumul spre ºcoalã ... · ºcoalã. Localitatea Coloreazã imaginea care aratã cum vii tu la ºcoalã. Drumul spre Data:19.03.2020 Drumul spre scoala

14

4. Discutã despre modul cum merg copiii spre ºcoalã ºicum traverseazã ei strada.

5. Cine este? Ce face? Unde lucreazã?

Data: 3.02.04.2020 Ce meserie au parintii tai

Data: 23.04.2020 Ce meserie au parintii tai

Page 4: 1.19.03.2020 Drumul spre scoala Drumul spre ºcoalã ... · ºcoalã. Localitatea Coloreazã imaginea care aratã cum vii tu la ºcoalã. Drumul spre Data:19.03.2020 Drumul spre scoala

Reþine! Cercul roºu într-un indicator este un semn de

avertizare sau de interzicere.

Apa nu este potabilã. Este interzismersul pe bicicletã. Atenþie la ºcoalã!

Ce meserie au pãrinþii tãi?

Sã ne jucãm!

Descoperã meseria!A. Fiecare elev imitã prin gesturi câte o meserie.

Ceilalþi încearcã sã ghiceascã.B. Un elev se gândeºte la o meserie ºi spune un obiect

specific acesteia. Ceilalþi încearcã sã o descopere.Deseneaza meseria pe care vrei sa o ai tu

Page 5: 1.19.03.2020 Drumul spre scoala Drumul spre ºcoalã ... · ºcoalã. Localitatea Coloreazã imaginea care aratã cum vii tu la ºcoalã. Drumul spre Data:19.03.2020 Drumul spre scoala

35

12. Anotimpurile1. Ghiceºte anotimpul!Ziua este cea mai scurtã.Noaptea este cea mai lungã.Este foarte frig.Ninge.

..............................

2. Grilã... de sezonCompleteazã anotimpul corespunzãtor lunilor anului:septembrieoctombrienoiembriedecembrieianuariefebruariemartieapriliemaiiunieiulieaugust

3. Scrie trei fenomene ale naturii caracteristice toamnei.................................................................................................. .

................................................................................................. .

................................................................................................. .

Ziua este cea mai lungã.Noaptea este cea mai scurtã.Este foarte cald.Este vremea vacanþelor.

..............................

Data: 30.04.2020 Anotimpurile

Data: 30.04.2020 Anotimpurile

Page 6: 1.19.03.2020 Drumul spre scoala Drumul spre ºcoalã ... · ºcoalã. Localitatea Coloreazã imaginea care aratã cum vii tu la ºcoalã. Drumul spre Data:19.03.2020 Drumul spre scoala

36

4. Completeazã „Calendarul naturii“ pentru luna aprilie.

Pomii .................................................. .

Iarba ................................................... .

Vremea este mai ................................ .

Pãsãrile cãlãtoare ............................... .

În grãdini, oamenii ............................ .

5. Bifeazã florile care nu înfloresc primãvara.

6. Coloreazã obiectele necesare sporturilor de iarnã.

Data: 30.04.2020

Page 7: 1.19.03.2020 Drumul spre scoala Drumul spre ºcoalã ... · ºcoalã. Localitatea Coloreazã imaginea care aratã cum vii tu la ºcoalã. Drumul spre Data:19.03.2020 Drumul spre scoala

34

Citeºte ºi aflã mai mult!

Reþine!

5. Formuleazã propoziþii despre importanþa ploii.Foloseºte termenii din cele douã coloane.

– creºterea plantelor– purificarea aerului– existenþa pãdurilor– viaþa oamenilor– viaþa animalelor– dezvoltarea peºtilor

Exemplu: Ploaia ajutã la creºterea plantelor.

Nu trebuie sã te adãposteºti pe vreme de furtunã subcopacii înalþi pentru cã atrag trãsnetul.

În þãrile calde precum Grecia, unde plouã rar, mai alestoamna ºi iarna, apa de ploaie este strânsã în rezervoareuriaºe ºi folositã la irigaþii.

Locuitorii din Egipt, din þãrile Africii, nu cunosc zãpada. Nicio fiinþã nu poate supravieþui fãrã apã. Un om poate rezista fãrã mâncare 3-7 zile, dar nu poate

rezista fãrã apã mai mult de... 2 zile. Apa reprezintã mult (70%) din organismul omului. De

aceea trebuie sã consumãm în fiecare zi 1,5-2 litri de lichid.

ajutãdeterminãasigurãuºureazãsprijinã

07.05.2020 Fenomenele naturii

Page 8: 1.19.03.2020 Drumul spre scoala Drumul spre ºcoalã ... · ºcoalã. Localitatea Coloreazã imaginea care aratã cum vii tu la ºcoalã. Drumul spre Data:19.03.2020 Drumul spre scoala

32

11. Fenomenele naturii1. Uneºte corespunzãtor fenomenul naturii (redat prinsimbol) cu definiþia corectã:

lumina care strãbate cerul când seanunþã furtuna

lumineazã ºi încãlzeºte pãmântul

când aerul se rãceºte, apa din nori setransformã în picãturi

miºcare a aerului

sunt alcãtuiþi din picãturi mici de apãce nu pot fi vãzute cu ochiul liber

2. Alege ºi completeazã cu efectul potrivit:

Dacã soarele încãlzeºte mult ºi nu plouã, apare ............... .

Dacã plouã prea mult, se produce .................................... .

Dacã ninge prea mult, apare ............................................. .

(inundaþia, înzãpezirea, seceta)

07.05.2020 Fenomene ale naturii

Data: 07.05.2020 Fenomene ale naturii

Page 9: 1.19.03.2020 Drumul spre scoala Drumul spre ºcoalã ... · ºcoalã. Localitatea Coloreazã imaginea care aratã cum vii tu la ºcoalã. Drumul spre Data:19.03.2020 Drumul spre scoala

33

3. Discutã cu doamna învãþãtoare ºi colegii despre efectelepozitive ale fenomenelor naturii. Aceste surse de energiesunt nepoluante.

vântul moara de vânt energie electricã

4. Leagã fenomenele care se asociazã în naturã:

trãsnet

rãcirea aerului

încetarea ploii

frig

vânt ºi nori

hidrocentrale energie electricã

apele râurilor

zãpadã

curcubeu

furtunã

ploaie

tunet

canale de irigaþii cultura plantelor

încãlzirea apeiîn locuinþe soarele panouri solare

07.05.2020 Fenomene ale naturii

Page 10: 1.19.03.2020 Drumul spre scoala Drumul spre ºcoalã ... · ºcoalã. Localitatea Coloreazã imaginea care aratã cum vii tu la ºcoalã. Drumul spre Data:19.03.2020 Drumul spre scoala

17

3. Indicã locul de unde poþi cumpãra:

4. Spune cine le conduce!

5. Înlãturã etichetele care nu reprezintã încãperile uneilocuinþe.

BAIE

BUCÃTÃRIE

CABINETMEDICAL

DORMITOR

CANCELARIESUFRAGERIE

Data: 14.05.2020 Raspunde corect

Data: 14.05.2020 Testare

Page 11: 1.19.03.2020 Drumul spre scoala Drumul spre ºcoalã ... · ºcoalã. Localitatea Coloreazã imaginea care aratã cum vii tu la ºcoalã. Drumul spre Data:19.03.2020 Drumul spre scoala

16

5. Evaluare1. Bareazã obiectele care nu îi folosesc croitorului.

2. Cine utilizeazã urmãtoarele obiecte?

Raspunde corectRaspunde corect

Data 14.05.2020 Raspunde corect

Page 12: 1.19.03.2020 Drumul spre scoala Drumul spre ºcoalã ... · ºcoalã. Localitatea Coloreazã imaginea care aratã cum vii tu la ºcoalã. Drumul spre Data:19.03.2020 Drumul spre scoala

Anexa1 Anotimpurile

Page 13: 1.19.03.2020 Drumul spre scoala Drumul spre ºcoalã ... · ºcoalã. Localitatea Coloreazã imaginea care aratã cum vii tu la ºcoalã. Drumul spre Data:19.03.2020 Drumul spre scoala

Anexa2 Fenomene ale naturii

Page 14: 1.19.03.2020 Drumul spre scoala Drumul spre ºcoalã ... · ºcoalã. Localitatea Coloreazã imaginea care aratã cum vii tu la ºcoalã. Drumul spre Data:19.03.2020 Drumul spre scoala

Anexa1 Fenomene ale naturii