1 Canon m.d. Luni Seară

of 46 /46
7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 1/46

Embed Size (px)

Transcript of 1 Canon m.d. Luni Seară

Page 1: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 1/46

Page 2: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 2/46

TU, FECIOARĂ, CELOR AFLAŢI N NEVOI ŞI N NECAZURI LE EŞTIAPĂRĂTOARE TARE,CELOR N FURTUNA VIEŢII LE EŞTI UNĂ CÂRMUITOARE$ DE ACEEA,RUGÂNDU-MĂ, STRIGŢIE: DĂRUIEŞTE ROULUI TĂU A#UTORUL TĂU, FECIOARĂ PREACURATĂ.ŞI ACUM...STĂPÂNA LUMII, MÂNTUIREA CREDINCIOŞILOR ŞI APĂRAREA, PRIMINDLACRIMILE

MELE ŞI SUSPINURILE CELE DIN ADÂNCUL INIMII TRIMISE CĂTRE TINE,PREACURATĂ,IZĂVEŞTE-MĂ PE MINE DE MULTE CĂDERI ŞI DE NECAZURI.CÂNTAREA A *-AIRMOSUL:«TOIAG DIN RĂDĂCINA LUI IESEI, ŞI FLOARE DINTR-NSUL, HRISTOASE,DINFECIOARA AI ODRĂSLIT, CEL LĂUDAT DIN MUNTELE CEL CU UMRA DEASĂ.VENIT-AINTRUPÂNDU-TE DIN CEA NEISPITITĂ DE ĂRAT, CEL FĂRĂ DE TRUP ŞIDUMNEZEU.SLAVĂ PUTERII TALE, DOAMNE!".PE TINE SINGURĂ, DUPĂ DUMNEZEU, NOI, CREDINCIOŞII, TE AVEMNENFRUNTATĂ NĂDE#DE ŞI APĂRARE, PRIN MI#LOCIRILE TALE, IZĂVEŞTE-NE PE NOI DEVRĂ#MAŞII NOŞTRI CEI VĂZUŢI ŞI NEVĂZUŢI, DE TOATĂ VĂTĂMAREA ŞI DEISPITELE CELEDE MULTE FELURI, CA PE TINE FĂRĂ DE NCETARE SĂ TE SLĂVIM.DE NCHIPUIRILE CELE MATERIALNICE, CURATĂ, CURĂŢINDU-MI MINTEA,ARATĂ-MĂ PLIN DE DUMNEZEIASCA IUIRE, PURUREA CELEDUMNEZEIEŞTI SĂ CUGET,

CELE DUMNEZEIEŞTI SĂ GRĂIESC ŞI CU OSÂRDIE CELE DUMNEZEIEŞTI SĂFAPTUIESC, CASĂ SCAP DE NFRICOŞATA, VEŞNICA OSÂNDĂ.SLAVĂ...ALTĂ APĂRĂTOARE ŞI A#UTĂTOARE ŞI ZID NEIRUIT N-AM DOÂNDIT PEPĂMÂNTAFARĂ NUMAI PE TINE SINGURĂ, CURATĂ, FĂRĂ DE PRIHANĂ NĂSCĂTOAREDEDUMNEZEU: CĂCI TU EŞTI NĂDE#DEA, MÂNTUIREA, ACOPERĂMÂNTUL ŞIA#UTORUL MEUŞI IERTAREA PĂCATELOR.

ŞI ACUM...SURPĂ NDRĂZNIREA CEA REA A VRĂ#MAŞULUI ŞI UNELTIRILE LUI CELEADUSEMPOTRIVA MEA$ MRACĂ-MĂ CU PUTEREA TA, PREANEVINOVATĂ,PĂZINDU-MĂPURUREA NERĂNIT, TEAFĂR ŞI NEVĂTĂMAT PE MINE, CEL CE TE CINSTESCPE TINE CUADEVĂRAT.SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL %+CÂNTAREA A -AIRMOSUL:«DUMNEZEU FIIND AL PĂCII, TATĂ AL NDURĂRILOR, PE NGERULSFATULUI TĂUCELUI MARE, DĂRUINDU-NE PACE, L-AI TRIMIS NOUĂ$ DECI, FIINDPOVĂŢUIŢI LA

Page 3: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 3/46

LUMINA CUNOŞTINŢEI DE DUMNEZEU, DIS-DE-DIMINEAŢA VENIND, TESLĂVIM PETINE, IUITORULE DE OAMENI".NDREPTAREA TUTUROR CELOR CĂZUŢI TU EŞTI, GRANICĂ CERCETARECELOROLNAVI, PENTRU ACEEA PE MINE, CEL CĂZUT CUMPLIT N PĂCATE ŞIOLNAV CUSUFLETUL, VINDECĂ-MĂ ŞI MĂ MÂNTUIEŞTE NDREPTÂNDU-MĂ,

FECIOARĂ, CUATOTPUTERNICĂ MÂNA TA, STĂPÂNĂ.DREPT ARME MÂNTUITOARE, TE ROG PE TINE, FECIOARĂ, DIN NĂLŢIMIGRANICMI DĂRUIEŞTE: DUMNEZEIASCA TA APĂRARE, ACOPERĂMÂNTUL ŞIPUTEREA TA, CU CARE,IRUIND LUCRĂTURA NCEPĂTORULUI RĂUTĂŢII, SĂ FIU NVREDNICIT DEDUMNEZEIASCAMÂNTUIRE, DE DUMNEZEU FERICITĂ FECIOARĂ.SLAVĂ...PALAT DUMNEZEIESC AL CUVÂNTULUI, PREACURATĂ, PE MINE, CARE SUNTATELIERAL DUHURILOR RĂUTĂŢII PRIN FAPTE DE RUŞINE ŞI CARE MPLINESC NCHIP FĂRĂ DEMINTE VOIA LOR, PRIN POCĂINŢĂ ARATĂ-MĂ SĂLAŞ AL LUI DUMNEZEU.ŞI ACUM...N CEASUL CEL DE PE URMĂ AL IEŞIRII MELE ŞI AL DESPĂRŢIRIISUFLETULUI DETRUP ARATĂ-TE MIE A#UTOR ŞI SPRI#IN, ALUNGÂND DE LA MINE PEVRĂ#MAŞII MEI CEINEVĂZUŢI CARE MĂ ATACĂ ŞI DU-MĂ LA DUMNEZEU.

CÂNTAREA A -AIRMOSUL:«DIN PÂNTECE PE IONA, CA PE UN PRUNC, L-A LEPĂDAT FIARA MĂRII,PRECUML-A PRIMIT, IAR CUVÂNTUL, N FECIOARĂ SĂLĂŞLUINDU-SE ŞI TRUPLUÂND, A IEŞIT,LĂSÂND-O NESTRICATĂ. CĂ CEL CE N-A PRIMIT STRICĂCIUNE, PE CEEA CEL-A NĂSCUT OA PĂZIT NEVĂTĂMATĂ".UŞĂ DUMNEZEIASCĂ, RAZĂ ŞI IZVOR AL LUMINII VEŞNICE TE-AI FĂCUTCĂCI

PLINĂTATEA DUMNEZEIRII NTREAGĂ S-A SĂLĂŞLUIT N CHIP DE NEGRĂITN PÂNTECELETĂU, PREANEVINOVATĂ, A CĂREIA ENERGIE FIREASCĂ ŞI STRĂLUCIRE ODAI N DAR CELORCE AU NEVOIE.ODATĂ CU TINE, FECIOARĂ, MOARTEA S-A OPRIT, CĂCI AI NĂSCUT PEHRISTOS-VIAŢA CARE DĂRUIEŞTE CELOR CE CRED CURAT N EL NEMURITOAREA ŞIDUMNEZEIASCAMÂNTUIRE$ PE ACESTA ROAGĂ-L, PREASFÂNTĂ, SĂ IZĂVEASCĂ DEPĂCATE PE ROIITĂI.SLAVĂ...%1 NOUL THEOTO(ARION ) CANOANELE AGHIORITE ALE MAICII DOMNULUI

Page 4: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 4/46

Page 5: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 5/46

IRMOSUL:«CUPTORUL CEL CU FOC RĂCORIT... ".PRIHANĂ N FRUMUSEŢEA TA NU ESTE, FECIOARĂ. CĂCI TU SINGURĂ FIINDVĂZUTĂDIN VEAC PRIN STRĂLUCIRILE FECIORIEI TALE CELEI CU TOTUL FĂRĂPRIHANĂ, AI LUMINATLUMEA CU LUMINA FECIORIEI$ PENTRU ACEASTA LĂUDÂNDU-TE STRIGĂM:SĂ

INECUVINTEZE TOATĂ ZIDIREA PE DOMNUL ŞI SĂ-L PREANALŢE NTRUTOŢI VECII.VAS AL DUMNEZEIRII CARE ŢII MANA, TE-AM CUNOSCUT PE TINE,FECIOARĂ,CHIVOT ŞI MASĂ, ŞI SFEŞNIC, TRON AL LUI DUMNEZEU, PALAT ŞI PODCARE DUCI LADUMNEZEIASCA VIAŢĂ PE CEI CARE CÂNTĂ: SĂ INECUVINTEZE TOATĂZIDIREA PEDOMNUL ŞI SĂ-L PREANALŢE NTRU TOŢI VECII.INECUVÂNTĂM PE TATĂL...ANCORĂ PREASIGURĂ DOÂNDINDU-TE PE TINE, NĂDE#DILE MÂNTUIRIINOASTRENTRU TINE LE PUNEM, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU$ FII DAR NOUĂ,RUGĂTORILOR TĂI,LIMAN ŞI ZID NEIRUIT$ NDREAPTĂ-NE CA SĂ STRIGĂM FĂRĂ NCETARE:SĂINECUVINTEZE TOATĂ ZIDIREA PE DOMNUL ŞI SĂ-L PREANALŢE NTRUTOŢI VECII.ŞI ACUM0ASCULTĂ SUSPINUL INIMII MELE, AUZI GLASUL PLÂNGERII MELE,PREASFÂNTĂ

STĂPÂNĂ$ NU TRECE CU VEDEREA ZDROIREA SUFLETULUI MEU, CIDĂRUIEŞTE-MIDESĂVÂRŞITĂ DEZLEGARE PĂCATELOR MELE ŞI NVREDNICEŞTE-MĂ ŞI PEMINE DEUCURIA VIITOARE, CA SĂ TE SLĂVESC PE TINE NTRU TOŢI VECII.SĂ LĂUDĂM... IRMOSUL:«CUPTORUL CEL CU FOC RĂCORIT A ARĂTAT DE DEMULT NCHIPUIREAMINUNIICELEI MAI PRESUS DE FIRE, PENTRU CĂ FOCUL N-A ARS PE TINERI,ARĂTÂNDDUMNEZEIASCA NAŞTERE A LUI HRISTOS, CEA FĂRĂ DE SĂMÂNŢĂ, DIN

FECIOARĂ. PENTRUACEEA, LĂUDÂND, SĂ CÂNTĂM: SĂ INECUVINTEZE TOATĂ ZIDIREA PEDOMNUL ŞI SĂ-LPREANALŢE NTRU TOŢI VECII".CÂNTAREA A '-AIRMOSUL:«NCHIPUIREA NAŞTERII TALE CELEI CURATE A ARĂTAT-O RUGUL CEL CEARDEA CUFOC, DAR NU SE MISTUIA. ŞI ACUM TE RUGĂM SĂ STINGI VĂPAIAISPITELOR CEANĂPUSTITĂ ASUPRA NOASTRĂ, CA NENCETAT SĂ TE MĂRIM PE TINE,NĂSCĂTOARE DEDUMNEZEU".CA SĂ TE CINSTESC PE TINE, FECIOARĂ, CU UCURIE PRIN CÂNTĂRI DE

Page 6: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 6/46

MULŢUMIRE, ŞI SĂ TE PREAMĂRESC PE TINE PRIN TOATĂ VIAŢA MEA,SCOATE-MĂ DINGURA LEULUI, CARE CUMPLIT RĂCNEŞTE, LUPTÂNDU-SE SĂ MĂ NGHITĂPE MINE.FIIND MAI NAINTE VĂZUTĂ TEMPLU SFÂNT ŞI PALAT CURAT AL LUIHRISTOS, CARECU ADEVĂRAT MAI NAINTE DE VECI MPĂRĂŢEŞTE ŞI STĂPÂNEŞTE TOATĂFĂPTURA$

PENTRU ACEASTA INIMA MEA DE PATIMILE CELE NECURATE O CURĂŢEŞTE.%% NOUL THEOTO(ARION ) CANOANELE AGHIORITE ALE MAICII DOMNULUISLAVĂ...OPREŞTE CUGETELE TRUPULUI ŞI POTOLEŞTE TULURAREA PATIMILORCELUI CARE LAACOPERĂMÂNTUL TĂU SCAPĂ, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, ŞI CARE TEARE PE TINETEMEI AL NĂDE#DII, DUMNEZEIASCĂ A#UTĂTOARE ŞI APĂRĂTOARE.ŞI ACUM...RIDICĂ SUFLETUL MEU, STĂPÂNĂ, CĂTRE TINE, CĂCI CU TOATĂ CREDINŢANTRUTINE M-AM NCREZUT$ SĂ NU FIE RUŞINAT, STĂPÂNĂ, N VEAC ROUL TĂU$NICI SĂ RÂDĂDE MINE VRĂ#MAŞII MEI CEI NŢELEGĂTORI, NICI SĂ MĂ APUCE PE MINE NCEASULPLECĂRII MELE.PROSOMII. GLASUL 1CEEA CE EŞTI UCURIA CETELOR CEREŞTIUCURĂ-TE, TEMPLU PREASFÂNT AL PREASFÂNTULUI DUMNEZEU$UCURĂ-TE, AMPĂRAŢILOR NEIRUITĂ NDRĂZNEALĂ, APĂRĂTOAREA TUTUROR

PĂMÂNTENILOR$UCURĂ-TE, ADÂNC NEMĂSURAT$ UCURĂ-TE, NĂLŢIME NENŢELEASĂ$UCURĂ-TE,UCURIA ŞI MÂNGÂIEREA CELOR NTRISTAŢI.UCURĂ-TE, MIREASĂ A TATĂLUI CELUI MAI NAINTE FĂRĂ DE NCEPUT,PREANEVINOVATĂ$ UCURĂ-TE, FECIOARĂ ŞI MAICĂ A FIULUI CELUIMPREUNĂ FĂRĂ DENCEPUT CU TATĂL$ UCURĂ-TE, VASUL CURĂŢIEI. UCURĂ-TE, CEEA CE LUIADAM AIDESCHIS RAIUL$ UCURĂ-TE, NORUL CEL PREALUMINAT, CARE PE CEICREDINCIOŞI I

OCROTEŞTI ŞI I ACOPERI.UCURĂ-TE, TEMPLU DUMNEZEIESC AL LUMINII CELEI NEAPROPIATE$UCURĂ-TE, ŢARINA CEA CU UNĂ ROADĂ, CARE AI ODRĂSLIT SPICUL CELNEARAT$UCURĂ-TE, NTĂRIREA CELOR NENOROCIŢI$ UCURĂ-TE, NDREPTARE,NĂSCĂTOARE DEDUMNEZEU$ UCURĂ-TE, POD CARE I DUCI PE TOŢI LA VIAŢĂ CURUGĂCIUNILE TALE.FELURIMI DE PATIMI NVIFOREAZĂ SMERITUL MEU SUFLET ŞI L TRAG NADÂNCULDEZNĂDE#DII$ CI TU, VENIND MAI NAINTE, MÂNTUIEŞTE-MĂ CA O UNĂCĂCI LA TINEAM SCĂPAT$ APĂRĂTOAREA MEA CEA TARE ŞI PUTERNICĂ, NU TRECE CUVEDEREA CEREREAMEA.

Page 7: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 7/46

LUNI SEARACANONUL PREASFLNTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU.FACERE A SFÂNTULUI ANDREI CRITEANULCÂNTAREA 1. GLASUL AL &-LEAIRMOSUL:«VENIŢI POPOARE, SĂ-I CÂNTĂM CÂNTARE LUI HRISTOS DUMNEZEU, CELCE ADESPĂRŢIT MAREA ŞI L-A TRECUT PE POPORUL PE CARE L-A SLOOZIT

DIN ROIAEGIPTENILOR, CĂ S-A PROSLĂVIT".PREASFÂNTĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, MILUIEŞTE-NE PE NOIESTE VREMEA PLÂNGERII, O, NENOROCITULE SUFLETE! IATĂ, S-A DESCHISARENAVIEŢII PREZENTE PE CARE ALERGĂM, ŞI NOI DORMIM, VAI, NOUĂ! DECI SĂNE TREZIMACUM ŞI SĂ NE TÂNGUIM.RÂU CURGĂTOR, UMRĂ ŞI FUM ŞI VIS ESTE VIAŢA ACEASTA. ŞIDESFĂTAREA DEACUM ESTE CA FLOAREA IERII CARE SE VEŞTE#EŞTE, DECI LANĂSCĂTOAREA DEDUMNEZEU SĂ CĂDEM, SUFLETE.SLAVĂ...CEEA CE SINGURĂ AI NĂSCUT VIAŢA, MIREASA LUI DUMNEZEU, PE MINE,CEL CEZAC MORT DE SĂGEATA PĂCATULUI, NVIAZĂ-MĂ CU LEACUL MILEI TALE.ŞI ACUM...MINTEA ŞI SUFLETUL ŞI SIMŢIRILE MI LE-AM NTINAT, SĂVÂRŞIND CELERELE, DEDUMNEZEU DĂRUITĂ, CI CAD LA NOIANUL MILEI TALE: NU MĂ LEPĂDA PE

MINE.CÂNTAREA A %-AIRMOSUL:«NTĂREŞTE-NE PE NOI NTRU TINE, DOAMNE, CEL CE PRIN LEMN AIOMORÂTPĂCATUL, ŞI FRICA DE TINE SĂDEŞTE-O N INIMILE NOASTRE, ALE CELORCE TE LĂUDĂMPE TINE".PE MINE, CĂLĂTOR ALERGÂND CA NTR-O ALTĂ ARENĂ A VIEŢII, TÂLHARIIPRINZÂNDU-MĂ, MI-AU RĂNIT SUFLETUL. DAR TU, MAICA LUI DUMNEZEU,CHEAMĂ-MĂ DIN NOU.

ROINDU-MI VOINŢA SUFLETULUI, AM FOST RĂNIT DE PATIMI, NERÂVNINDLUIIOSIF, CI SLOOZEŞTE-MĂ, MAICA LUI DUMNEZEU, DIN TIRANIA LOR.SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL +SLAVĂ...NTRU TINE AVÂND NDRĂZNIRE, STĂPÂNĂ, AŞ PUTEA COVÂRŞI MARELE ŞINEZDROITUL ZID DE ARAMĂ AL PLĂCERILOR ŞI M-AŞ IZĂVI DEISPITITORUL DIAVOL.ŞI ACUM...PICĂTURILE LACRIMILOR MELE S-AU USCAT, FECIOARĂ, NGREUNAT FIINDDESOMN, DAR DĂRUIEŞTE-MI TREZVIE ŞI IZVOR DE LACRIMI ŞI PRIVEGHEREDE TOATĂNOAPTEA.CÂNTAREA A *-A

Page 8: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 8/46

IRMOSUL:«TE LAUD, CĂ GLAS AM AUZIT, DOAMNE, ŞI M-AM SPĂIMÂNTAT CĂ AIVENITPÂNĂ LA MINE, CĂUTÂNDU-MĂ PE MINE, CEL RĂTĂCIT. PENTRU ACEEA,PREASLĂVESCPOGORÂREA TA CEA MULTĂ CĂTRE MINE, MULT MILOSTIVE".PRICINA A TOT PĂCATUL ESTE IUIREA DE SINE, IUIREA DE ARGINT,DUPĂ

ACESTEA AM TÂN#IT DIN SUFLET, PREACURATĂ, ŞI TOATĂ FAPTA CEARUŞINOASĂ DE VOIEAM SĂVÂRŞIT, DAR ACUM LA VREMEA ĂTRÂNEŢII MÂNTUIEŞTE-MĂ PEMINE,NENOROCITUL.DE VEŞMÂNTUL SFÂNTULUI OTEZ M-A DEZRĂCAT VELIAR ŞI M-AMRĂCAT CUHAINA ASPRĂ ŞI #ALNICĂ A PĂCATULUI DE CARE, TE ROG, FECIOARĂ, MĂDEZRACĂ.SLAVĂ..MARIE, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, STĂPÂNĂ, UCURIA MEA ŞIMÂNTUIREAMEA, A CELUI CE ZACE PURURI N PATUL NEPĂSĂRII, CU DUMNEZEIASCATA LUMINĂRISIPEŞTE NTUNECAREA SMERITULUI MEU SUFLET.ŞI ACUM...DIN ROIA EGIPTULUI MOISE A SCOS PE ISRAELITENI, DAR PE MINE CINEMĂ VASCOATE, PREACURATĂ, DIN AMARA ROIE A PATIMILOR, DACĂ NU VEIMI#LOCI TU LASTĂPÂNUL MEU ŞI FIUL TĂU, CEEA CE EŞTI MILOSTIVĂ.

CÂNTAREA A -AIRMOSUL:«DĂTĂTORULE DE LUMINĂ ŞI FĂCĂTORUL VEACURILOR, DOAMNE, NTRULUMINAPORUNCILOR TALE NDREPTEAZĂ-NE PE NOI$ CĂ AFARĂ DE TINE PE ALTDUMNEZEU NUŞTIM".PRIN POST OARECÂND MOISE A AUZIT DUMNEZEIESC GLAS ŞI A VĂZUTPRENCHIPUIREA TA, DAR EU, RISIPITORUL, CUM VOI VEDEA LUMINACUNOŞTINŢEIIN PUSTIA SINAIULUI DUMNEZEU A PLOUAT MANA IUI ISRAEL, DAR TU,

SUFLETE,DACĂ VREI SĂ DOÂNDEŞTI MANA CEA NŢELEGĂTOARE, VINO LA MAICALUI DUMNEZEUŞI EA TE VA HRĂNI.SLAVĂ...1 NOUL THEOTO(ARION ) CANOANELE AGHIORITE ALE MAICII DOMNULUIDE CUVINTE TRUFAŞE MĂ FOLOSESC, PRECUM DATAN ŞI AVIRONMPOTRIVA LUIDUMNEZEU ŞI MPOTRIVA LUI MOISE, ŞI CAD SU PĂMÂNT, DAR TU,MAICA LUIDUMNEZEU, TE ROG, RIDICĂ-MĂ.ŞI ACUM...MLÂNZEŞTE VALURILE CELE DE RUŞINE ALE TICĂLOSULUI MEU SUFLET,STĂPÂNĂ,

Page 9: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 9/46

Page 10: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 10/46

NŢELEPŢEŞTE-MĂ PE MINE CEL CE CÂNT: INE EŞTI CUVÂNTATDUMNEZEUL PĂRINŢILORNOŞTRI.ŞI ACUM...FIARELOR SĂLATICE ALE PATIMILOR AM FOST PREDAT CA UNOR STĂPÂNI,PRECUMCEI CE MURMURAU N PUSTIE, ŞI N CHIP NEVĂZUT MĂ STRĂPUNGPRECUM PE ACEIA

ŞERPII. DAR TU, FECIOARĂ, TE ROG, CU RUGĂCIUNEA TA, MIREASA LUIDUMNEZEU,DĂ-MI MIE VINDECARE.CÂNTAREA A /-AIRMOSUL:«PE CEL CE N CUPTORUL CEL CU FOC... ".PRIN CUGETE AMĂGITOARE VRĂ#MAŞUL, UNELTIND N CHIP NEVĂZUT, MĂAMĂGEŞTE, TRĂGÂNDU-MĂ N PRĂPASTIA PLĂCERILOR, DAR TU,NĂSCĂTOARE DEDUMNEZEU, PĂZEŞTE-MĂ, SINGURA APĂRARE A CELOR NĂPĂSTUIŢI.DE VOIE MĂ SUPUN VRĂ#MAŞULUI CARE SE NĂPUSTEŞTE ASUPRA MEAPRINNĂVĂLIRILE CUGETELOR NECURATE, DAR TU, UNĂ, FA UNELTIREA LUIFĂRĂ PUTERE ŞIZADARNIC ARATĂ-L PE CEL FURIOS, MÂNTUINDU-MĂ PE MINE, CEL CE MĂROG ŢIE.INECUVÂNTĂM PE TATĂL...NAINTEA TA VĂRS RUGĂCIUNEA MEA, N PLÂNS ŞI SUSPIN, IARNTRISTAREASUFLETULUI MEU O VESTESC ŢIE, CURATĂ, CĂCI IATĂ, MĂ CHELTUIESC NADÂNCUL

NTRISTĂRILOR, FĂRĂ SĂ TE VĂD PE TINE, LUMINA MEA.ŞI ACUM...NEVOIEŞTE-TE, SUFLETE, CU POSTUL, CU PRIVEGHEREA, CU PLÂNSUL ŞIPSALMODIA ŞI CU PETRECEREA CEA NEMATERIALNICĂ N RUGĂCIUNI DETOATĂ NOAPTEAŞI ASTFEL DUMNEZEU TE VA MILUI, CU RUGĂCIUNILE CELE INEPRIMITEALENĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU.SĂ LĂUDĂM... IRMOSUL«PE CEL CE N CUPTORUL CEL CU FOC LA TINERII EVREI S-A POGORÂT ŞIVĂPAIA N

ROUĂ A PREFĂCUT, PE DUMNEZEU, LĂUDAŢI TOATE LUCRURILE CA PEDOMNUL ŞI-LPREANĂLŢAŢI NTRU TOŢI VECII".% NOUL THEOTO(ARION ) CANOANELE AGHIORITE ALE MAICII DOMNULUICÂNTAREA A '-AIRMOSUL:«PE DUMNEZEU-CUVÂNTUL CEL DIN DUMNEZEU, CARE CU NEGRĂITĂNŢELEPCIUNE A VENIT SĂ NNOIASCĂ PE ADAM CEL CĂZUT RĂU NTRUSTRICĂCIUNE PRINMÂNCARE, DIN SFÂNTA FECIOARĂ NEGRĂIT NTRUPÂNDU-SE PENTRU NOI,CREDINCIOŞII,CU UN GÂND N CÂNTĂRI SĂ-L SLĂVIM".CA CEEA CE EŞTI MILOSTIVĂ, FECIOARĂ, PE CUVÂNTUL CEL ATOTMILOSTIVL-AI

Page 11: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 11/46

Page 12: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 12/46

PRIMEŞTE RUGĂCIUNEA, PRIMEŞTE PLÂNSUL MEU, FECIOARĂ. PRIMEŞTE-MICEREREA, PRIMEŞTE-MI LACRIMILE ŞI SUSPINUL INIMII$ POTOLEŞTE-MIPLÂNSUL,ŞTERGE-MI LACRIMILE, PE TOATE LE NTOARCE DIN NTRISTARE NUCURIE. DĂ CELUI CETE CAUTĂ PE TINE DIN TOT SUFLETUL DUMNEZEIESC A#UTOR ŞIACOPERĂMÂNT, MIREASA

LUI DUMNEZEU.

LUNI SEARACANONUL PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU.FACERE A SFÂNTULUI FOTIE,PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI.AL CĂRUIA ACROSTIH:A TREIA RUGĂCIUNE A LUI FOTIE CĂTRE PREAVESTITA FECIOARĂCÂNTAREA 1. GLASUL AL %-LEAIRMOSUL:«CEL CE ODINIOARĂ A MPREUNAT APELE CU DUMNEZEIASCA VOIE ŞI ADESPICAT MAREA PENTRU POPORUL LUI ISRAEL, ACESTA ESTEDUMNEZEUL NOSTRU CELPREASLĂVIT$ ACESTUIA UNUIA SĂ-I CÂNTĂM CĂ S-A PREASLĂVIT".PREASFÂNTĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, MILUIEŞTE-NE PE NOIPE CEL CE NTRU TINE S-A SĂLĂŞLUIT N CHIP DE NEGRĂIT, PE DUMNEZEUCUVÂNTUL ROAGĂ-L, MAICĂ FECIOARĂ, SĂ MĂ IZĂVEASCĂ DIN PATIMI DENECINSTEŞI SĂ DEA POCĂINŢĂ SMERITEI MELE INIMI ŞI IERTARE DATORIILOR.NTINAT FIIND CU FAPTE RELE TICĂLOSUL MEU SUFLET, CU APELE

CURĂŢITOARE ALEMILOSTIVIRII TALE CURĂŢEŞTE-L, FECIOARĂ FĂRĂ PRIHANĂ, FACÂNDU-LTEMPLU STRĂLUCITAL SFÂNTULUI ŞI PREACUVIOSULUI DUH.SLAVĂ...DUMNEZEIESC #ERTFELNIC EŞTI CREŞTINILOR, NĂSCĂTOARE DEDUMNEZEU,FECIOARĂ, CĂTRE TINE TOŢI ALERGĂM CU CREDINŢĂ ŞI AFLĂMDEZLEGARE DE CUMPLITELENVINUIRI ŞI NE IZĂVIM DE TOT FELUL DE RĂUTĂŢI.ŞI ACUM...

PE FECIOARA MARIA, CARE ARE NEMĂSURATE MILE ŞI CARE MÂNTUIEŞTEPEMURITORI DIN RELE DE TOT FELUL, AFLÂND-O OCROTITOARE, O, SUFLETEAL MEU, CAZI LA EASTRIGÂND: STĂPÂNĂ CU TOTUL FĂRĂ DE PRIHANĂ, GRĂEŞTE SPREA#UTORUL MEU.111 NOUL THEOTO(ARION ) CANOANELE AGHIORITE ALE MAICIIDOMNULUICÂNTAREA A %-A.IRMOSUL:«CEL CE AI ADUS PE TOATE DIN CELE CE N-AU FOST CU CUVÂNTULZIDINDU-LE ŞISĂVÂRŞINDU-LE CU DUHUL, ATOTŢIITORULE STĂPÂNE, NTĂREŞTE-MĂNTRU DRAGOSTEATA".

Page 13: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 13/46

CEEA CE EŞTI MAI NALTĂ DECÂT MINŢILE CEREŞTI ŞI STĂPÂNA TUTURORFĂPTURILOR, FĂRĂ PRIHANĂ FECIOARĂ, TU FII MIE OCROTITOARE NCEASUL NFRICOŞATEI

 #UDECĂŢI, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU.PURURI, MIREASA LUI DUMNEZEU, VOI STRIGA ŢIE DIN ADÂNCULSUFLETULUIMEU ŞI TE VOI CHEMA PE TINE NU MĂ LEPĂDA PE MINE RUŞINAT DE LAFAŢA TA.

SLAVĂ...MILUIEŞTE-MĂ, MILUIEŞTE-MĂ PE MINE, CURATĂ, STRIG ŢIE CU LACRIMIPURUREA ŞI CAD LA TINE, ROAGĂ-L CA, MAI NAINTE DE SFÂRŞIT, SĂ IAUDEZLEGAREPĂCATELOR MELE.ŞI ACUM...DUMNEZEIASCĂ UŞĂ A MPĂRATULUI HRISTOS, PRIN CARE A TRECUT ŞI S-A ARĂTATLUMII, DESCHIDE MIE UŞILE POCĂINŢEI, CURATĂ.CÂNTAREA A *-AIRMOSUL:«AVUT-AI CĂTRE NOI PUTERNICĂ IUIRE, DOAMNE, CĂ PE UNUL NĂSCUTFIULTĂU PENTRU NOI LA MOARTE L-AI DAT. PENTRU ACEASTA, MULŢUMIND,STRIGĂM ŢIE:SLAVĂ PUTERII TALE, DOAMNE!".NTĂREŞTE-NE PE NOI, CEI ĂTUŢI DE VÂNTURILE NTRISTĂRILOR, ALNEVOILOR ŞIISPITELOR, PE PIATRA MÂNTUIRII, CURATĂ, DEPĂRTÂND DE LA NOI TOATĂVĂTĂMAREAVICLEANULUI DIAVOL.

MILOSTIVEŞTE-L SPRE NOI PE MÂNTUITORUL TUTUROR ŞI DOMNUL,STĂPÂNALUMII, CEEA CE EŞTI UNĂ, ŞI INEVOITOR L FĂ ROILOR TĂI CURUGĂCIUNILE TALE ŞICALDELE TALE CERERI.SLAVĂ...MPREUNĂ LUPTĂTOARE CU NOI ŞI OCROTITOARE ARATĂ-TE NOUĂ,STĂPÂNĂ,NIMICIND RĂZOAIELE CELE RELE ALE VRĂ#MAŞILOR CELORNŢELEGĂTORI, PĂZINDU-NENEVĂTĂMAŢI ŞI ACOPERINDU-NE PE NOI DE TOATĂ VĂTĂMAREA ŞI

RĂUTATEA.ŞI ACUM...GRĂEŞTE, CURATĂ, SPRE A#UTOR ŞI IZĂVEŞTE PE TOŢI CEI CE ALEARGĂLA TINE,ASTUPÂND GURILE VICLENILOR ĂRAŢI ŞI DÂNDU-NE NOUĂ SIGURANŢAMÂNTUIRII TALE.SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL 11&CÂNTAREA A -AIRMOSUL:«SPRE TINE MĂ NDREPT DIN ZORI, ZIDITORULE A TOATE, LA PACEA CARECOVÂRŞEŞTE TOATĂ MINTEA, PENTRU CĂ LUMINĂ SUNT PORUNCILE TALE$NTRU ACESTEAPOVĂŢUIEŞTE-MĂ".POTOLEŞTE CHINUL NENOROCITULUI MEU SUFLET ŞI TOATE DURERILETRUPULUI

Page 14: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 14/46

Page 15: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 15/46

VĂPAIA HALDEILOR, CU FOCUL CEL LUMINĂTOR AL DUMNEZEIRII,LUMINEAZĂ-NE ŞI PENOI CARE STRIGĂM: INE EŞTI CUVÂNTAT, DUMNEZEUL PĂRINŢILORNOŞTRI".AI ODRĂSLIT N PÂNTECELE TĂU CU ADEVĂRAT SPICUL CEL DUMNEZEIESC,STĂPÂNĂ CURATĂ, ŞI PE ACESTA L-AI NĂSCUT SPRE MÂNTUIREA TUTURORMURITORILOR,UMPLÂND TOT SUFLETUL DE HARUL LUI ŞI MÂNTUINDU-L.

DIN NOROIUL PATIMILOR ŞI DIN ADÂNCUL NTRISTĂRILOR ŞI ISPITELORVIEŢII,RIDICĂ-NE LA NEPĂTIMIRE, LA UCURIE ŞI VESELIE PE NOI CEI CESTRIGĂM:INECUVÂNTAT ESTE RODUL PÂNTECELUI TĂU.SLAVĂ...CA PE UN CRIN N VĂILE LUMII ŞI CA PE UN TRANDAFIR ROŞU NMIRESMATNFLORIT N MI#LOCUL SPINILOR VIEŢII AFLÂNDU-TE PE TINE DUMNEZEU,NTRU TINE CUADEVĂRAT S-A SĂLĂŞLUIT ŞI PE NOI NE-A UMPLUT DE UNĂ MIREASMĂ.ŞI ACUM...CEL CE UŞĂ DE TAINĂ ŞI-A PREGĂTIT ŞI S-A APROPIAT N CHIP STRĂIN DECEI DEPE PĂMÂNT, PRIN TINE, CURATĂ, A DĂRUIT TUTUROR MURITORILOR UŞĂCARE DUCE LAVIAŢA VEŞNICĂ, CA UN MILOSTIV ŞI DUMNEZEU A TOATE.CÂNTAREA A /-AIRMOSUL:«PE CEL CE N CHIP DE NGER S-A POGORÂT... ".IZĂVEŞTE-MĂ, PREALĂUDATĂ, CU RUGĂCIUNILE TALE DE TOATĂRĂUTATEA ŞI

NENOROCIREA VIEŢII ŞI DĂRUIEŞTE-MI ACOPERĂMÂNTUL TĂU CELMÂNTUITOR.CEEA CE EŞTI LUMINĂTOAREA CELOR DINTRU NTUNERIC, SFÂNTĂ MARIE,ROGU-MĂ, LUMINEAZĂ OCHII SUFLETULUI MEU RISIPIND CU LUMINA TANTUNERICULPATIMILOR MELE.INECUVÂNTĂM PE TATĂL...PĂZEŞTE-NE PE NOI, CEI CE CU CREDINŢĂ CHEMĂM NUMELE TĂU,NEVĂTĂMAŢIDE CURSELE VRĂ#MAŞILOR, NCHIZÂND GURILE ŞI VORĂRIA LOR FARASFÂRŞIT.

ŞI ACUM...CA CEEA CE AI NĂSCUT CU TRUP PE FĂCĂTORUL TUTUROR, POŢI TOATECÂTEVOIEŞTI, FĂRĂ PRIHANĂ FECIOARĂ, PENTRU ACEEA, IZĂVEŞTE-NE PE NOIDE VIITOAREAOSÂNDĂ.SĂ LĂUDĂM... IRMOSUL:«PE CEL CE N CHIP DE NGER S-A POGORÂT ŞI A POTOLIT VĂPAIA DINMI#LOCULCUPTORULUI, PE DUMNEZEU, INECUVÂNTAŢI-L TOATE LUCRURILE, CA PEFĂCĂTORUL ŞIDOMNUL".SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL 11*CÂNTAREA A '-AIRMOSUL:

Page 16: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 16/46

«N LEGE, N UMRĂ ŞI N SCRIPTURĂ, NCHIPUIT VEDEM NOI,CREDINCIOŞII.TOATĂ PARTEA ĂRĂTEASCĂ CE SE NAŞTE NTÂI, SFÂNTĂ LUI DUMNEZEUESTE. DECI PECUVÂNTUL CEL NTÂI-NĂSCUT, FIUL TATĂLUI CEL FĂRĂ DE NCEPUT, CELNTÂI NĂSCUTDIN MAICĂ, FĂRĂ ISPITĂ ĂRĂTEASCĂ, L SLĂVIM".LEGILE TALE LE-AM LEPĂDAT ŞI PORUNCILE TALE CELE MÂNTUITOARE LE-

AMCĂLCAT, MILOSTIVE, ŞI MĂ TEM DE NFRICOŞĂTORUL TĂU SCAUN DE #UDECATĂ PE CARE,ŞEZÂND, VEI #UDECA TOATE. PENTRU ACEEA STRIG: N DAR MĂMÂNTUIEŞTE, CUVINTE,CU RUGĂCIUNILE MAICII TALE.PUTEREA MEA, NĂDE#DEA ŞI LAUDA MEA, TĂRIA ŞI MÂNTUIREA MEA,MIREASALUI DUMNEZEU, MARIE, IZĂVEŞTE-MĂ DE VRĂ#MAŞII MEI CEI VĂZUŢI ŞIDE CEINEVĂZUŢI CARE, N CHIPUL FIARELOR, CAUTĂ SĂ MĂ APUCE ŞI LA SFÂRŞITSĂ MĂ PIARDĂ.SLAVĂ...VIAŢA MEA NTREAGĂ, FĂRĂ PRIHANĂ FECIOARĂ, N TRÂNDĂVIE SESFÂRŞEŞTE ŞIS-A APROPIAT DE IAD, IAR ACUM, CURATĂ, DIN DEZNĂDE#DE MI DĂNDREPTARE ŞI NUMĂ LĂSA N ASEMENEA RĂUTATE PE MINE, CEL CE SCAP LAACOPERĂMÂNTUL TĂU.ŞI ACUM...PE FIUL LUI DUMNEZEU NĂSCÂNDU-L ŞI FIIND TUTUROR STĂPÂNĂ,

FECIOARĂPREASFÂNTĂ, MILUIEŞTE SUFLETUL MEU ŞI N ZIUA #UDECĂŢII IZĂVEŞTE-MĂ PE MINEDE OSÂNDĂ ŞI NU MĂ LĂSA SĂ FIU DUS N CHINURILE GHEENEI.PROSOMII. GLASUL AL %-LEACEL CE PRIN PATIMA TA, HRISTOASEUCURĂ-TE, DEZLEGAREA LESTEMULUI ŞI IZVORUL UCURIEI$ UCURĂ-TE, CEAPRIN CARE NE-AM UNIT CU NGERII$ UCURĂ-TE, MAICĂ FĂRĂ PRIHANĂ$UCURĂ-TE,CALDĂ ŞI SIGURĂ APĂRĂTOARE A CREDINCIOŞILOR.

UCURĂ-TE, LAUDĂ STRĂLUCITĂ ŞI RIDICAREA CREDINŢEI$ UCURĂ-TE,CURATĂ,PRIN CARE NOI, CEI ŢINUŢI DE NTUNERICUL NECUNOŞTINŢEI ŞI DEADÂNCUL PĂCATELOR,SUNTEM DEZLEGAŢI DIN LEGĂTURI.UCURĂ-TE, LÂNA LUI GHEDEON$ UCURĂ-TE, PALAT AL LUI DUMNEZEU$UCURĂ-TE, CEEA CE AI ODRĂSLIT STRUGURELE CEL NŢELEGĂTOR$UCURĂ-TE, STĂPÂNALUMII$ UCURĂ-TE, NTĂRIREA ŞI LAUDA ORTODOCŞILOR.SUNT ŢINUT DE MULŢIMEA NENOROCIRILOR ŞI A PĂCATELOR, LAAPĂRAREA TA CAD,STĂPÂNĂ, EU, TICĂLOSUL, NU MĂ LIPSI, AŞADAR, DE OGATUL TĂUA#UTOR.

Page 17: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 17/46

Page 18: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 18/46

ANCOREAZĂ.ŞI ACUM...CEEA CE AI PRIMIT CA PE LÂNĂ N PÂNTECELE TĂU DUMNEZEIASCA ROUĂ,UDĂINIMA MEA CEA APRINSĂ DE FOCUL PATIMILOR CU RUGĂCIUNILE TALE.CÂNTAREA A *-AIRMOSUL:«VĂZÂNDU-TE ISERICA RIDICAT PE CRUCE DE VOIE PE TINE, SOARELE

DREPTĂŢII, A STAT N RÂNDUIALA SA CU CUVIINŢĂ STRIGÂND: SLAVĂPUTERII TALE,DOAMNE".DIN MIRURILE FIULUI TĂU CARE IZVORĂSC TUTUROR MIREASMA VIEŢII,VARSĂMIRUL NEPĂTIMIRII N SUFLETUL MEU, CURATĂ, ŞI ŞTERGE TOT NOROIULPATIMILOR LUI.PE MINE, CEL NTINAT CU PETELE PĂCATULUI, SPALĂ-MĂ CU ISOPULRUGĂCIUNILOR TALE ŞI CURĂŢEŞTE-MĂ, STĂPÂNĂ, DE NTINĂCIUNEAPATIMILOR ŞIARATĂ-MĂ SĂLAŞ CURAT AL LUI HRISTOS.SLAVĂ...PE TINE, CARTEA CEA PECETLUITĂ, SCRISĂ DE DEGETUL DUMNEZEIESC,PREACURATĂ, TE ROG, SCRIE-MI CU DEGETELE RUGĂCIUNILOR TALEIERTAREA PĂCATELOR ŞIIZĂVIREA DIN ISPITE.ŞI ACUM...CASA LUI DUMNEZEU FIIND PE NĂLŢIMILE TUTUROR MUNŢILOR SFINŢI,PRECUMA ZIS MAI NAINTE PROOROCUL, ARATĂ-MĂ CASĂ CURATĂ A LUI HRISTOS,STĂPÂNĂ, CU

OCROTIRILE TALE.CÂNTAREA A -AIRMOSUL:«TU, DOAMNE AL MEU, LUMINĂ N LUME AI VENIT, LUMINĂ SFÂNTĂ, CARENTORCI DIN NTUNERICUL NECUNOŞTINŢEI PE CEI CE TE LAUDĂ CUCREDINŢĂ".CUNOSCÂNDU-TE PE TINE, ROUA ERMONULUI CARE COORI N SION,NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, ROGU-MĂ, STINGE CUPTORUL PATIMILORMELE.RAI AL VIEŢII FIIND, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, IZĂVEŞTE-MĂ PE MINEDEGRA DIN MOARTEA PĂCATULUI ŞI A PATIMILOR CELE DE MULTE FELURI.

1% NOUL THEOTO(ARION ) CANOANELE AGHIORITE ALE MAICIIDOMNULUISLAVĂ...ALAASTRU NŢELEGĂTOR FIIND TU, CURATĂ, AL MIRULUI CARE S-ADEŞERTAT DINCER PE PĂMÂNT, ŞI PE MINE ACUM INENMIRESMEAZĂ-MĂ.ŞI ACUM...PE OMUL CEL CE SE NDREPTA CĂTRE STRICĂCIUNE L-AI RESTAILIT PRINDUMNEZEIASCA TA NAŞTERE ŞI L-AI NVREDNICIT DE NESTRICĂCIUNEA DEMAI NAINTE.CÂNTAREA A -AIRMOSUL:«#ERTFI-VOI ŢIE CU GLAS DE LAUDĂ, DOAMNE, STRIGĂ ISERICA CĂTRETINE, DE

Page 19: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 19/46

SÂNGELE DIAVOLILOR CURĂŢINDU-SE, CU SÂNGELE CEL CURS DIN COASTATA PRINMILOSTIVIRE".CĂMARĂ DE NUNTĂ SLĂVITĂ A MPĂRATULUI SLAVEI FIIND, SLĂVITĂSTĂPÂNĂ, I-AISLĂVIT PE OAMENI, PENTRU ACEEA NVREDNICEŞTE-MĂ ŞI PE MINE DESLAVA CEA FĂRĂDE PATĂ.

AI OPRIT STRICĂCIUNEA FIRII PRIN CURĂŢIILE NESTRICĂCIUNII, OPREŞTE,NEPĂTATĂ, ŞI ŞUVOAIELE PATIMILOR MELE ŞI NĂVĂLIRILE CUGETELORCELOR TRUPEŞTI.SLAVĂ...OMOARĂ MIŞCĂRILE PĂTIMAŞE ALE TRUPULUI ŞI SĂLTĂRILE TRUPULUIMEUSUPUNE-LE MINŢII CA PE UN ASIN, NFRÂNÂNDU-LE CU FRÂIELERUGĂCIUNILOR TALE.ŞI ACUM...NU POTRIVIT LEGILOR FIRII AI NĂSCUT, PREANEVINOVATĂ, PEADEVĂRATULDĂTĂTOR AL LEGII, PE CARE ROAGĂ-L CA, NTORCÂNDU-SE SUFLETUL MEUDIN LEGEAPĂCATULUI, SĂ MĂ MILUIASCĂ ŞI SĂ MĂ MÂNTUIASCĂ.SEDEALNA. GLASUL AL *-LEACEL CE TE-AI NĂLŢAT PE CRUCESCARA CEA NEMATERIALNICĂ, CE SE NTINDEA DE LA PĂMÂNT LA CER, NCHIPTAINIC TE-A PRENCHIPUIT PE TINE, SCARA CEA CUVÂNTĂTOARE ŞINSUFLEŢITĂ, CĂCI TU AISURPAT PERETELE DIN MI#LOC AL DESPĂRŢITURII UNIND, PREALĂUDATĂ,

PE CELE MAINAINTE DESPĂRŢITE, CERUL UNINDU-L CU PĂMÂNTUL ŞI PE MURITORIAMESTECÂNDU-ICU NGERII.CÂNTAREA A -AIRMOSUL«N CUPTORUL PERSAN, TINERII LUI AVRAAM, ARZÂND MAI MULT DEDRAGOSTEADREPTEI CREDINŢE DECÂT DE VĂPAIA FOCULUI, AU STRIGAT: INE EŞTICUVÂNTAT NISERICA SLAVEI TALE, DOAMNE".

CA UN RUG PURTĂTOR DE FOC ŞI PRIMITOR DE DUMNEZEU FIIND,CURATĂ, ARDESPINII CUGETELOR MELE CELOR RELE ŞI LUMINEAZĂ SUFLETUL ŞI MINTEAMEA ŞI USUCĂADÂNCUL PATIMILOR MELE.SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL 1*MĂRIREA CEA DIN VEAC ŞI DUMNEZEIASCA SLAVĂ N CHIP VĂDIT TUSINGURĂLE-AI AFLAT PE PĂMÂNT, ARĂTÂNDU-TE AL DOILEA CER, AŞADAR, TUNIMICEŞTE PEVRĂ#MAŞII MEI CEI LĂUDĂROŞI, DEMONII.SLAVĂ...IZVOR DUMNEZEIESC AL MILEI ŞI AL UNĂTĂŢII, REVARSĂ DIN ELŞUGOGĂŢIA

Page 20: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 20/46

Page 21: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 21/46

NAINTE ŞI IZĂVEŞTE-MĂ DE NEVĂZUŢII VRĂ#MAŞI, CARE MĂ SUPĂRĂ ŞIMI FAC RĂU ŞIMÂNTUIEŞTE-MĂ DIN NEVOI ŞI DIN NECAZURI ŞI DIN NENOROCIRI DE TOTFELUL.PE MINE CEL CE SUNT N RĂNILE PĂCATELOR ŞI N CHINURI, VINDECĂ-MĂ,PREACURATĂ FECIOARĂ, ŞI IZĂVEŞTE-MĂ DE POFTELE CELE RELE, CEEACE AI NĂSCUT PECUVÂNTUL CEL ATOTPUTERNIC, UN ŞI IUITOR DE OAMENI.

SLAVĂ...PENTRU ADAM, CEL CE MAI NAINTE A CĂZUT N MOARTE, FIUL TĂU, CELCE ESTESTĂPÂNUL MORŢII ŞI AL VIEŢII, PREAUNĂ, MORŢII S-A DAT. PENTRUACEEANVIAZĂ-MĂ DIN CĂDEREA PATIMILOR CU RUGĂCIUNILE TALE.ŞI ACUM...MÂNTUIEŞTE, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, PE CEL CE ALEARGĂ LA TINE,DINPRIME#DII ŞI DE CĂDEREA N PĂCAT ŞI DE FURTUNA PATIMILOR TRUPEŞTI,DIN VALUL ŞIGREUTĂŢILE VIEŢII, DIN NECAZURI ŞI DE VIITOAREA OSÂNDĂ.PROSOMII. GLASUL AL *-LEADAT-AI SEMNUCURĂ-TE, PALATUL PREACURAT AL MPĂRATULUI$ UCURĂ-TE, MIREASĂNEPĂTATĂ$ UCURĂ-TE, RUG NEMISTUIT$ UCURĂ-TE, DUMNEZEIESCACOPERĂMÂNT ŞIAPĂRARE A TUTUROR$ UCURĂ-TE, CORT NENTINAT$ UCURĂ-TE,DOAMNA NTREGIIFĂPTURI, CĂDELNIŢĂ DE AUR$ UCURĂ-TE, PREA-MINUNATĂ STĂPÂNĂ$UCURĂ-TE, RAI

DUMNEZEIESC, CARE AI ODRĂSLIT POMUL VIEŢII.UCURĂ-TE, PREACINSTIT ŞI STRĂLUCIT SĂLAŞ AL CELUI PREANALT,PREALĂUDATĂŞI MAICĂ NENUNTITĂ$ UCURĂ-TE, ZID DUMNEZEIESC, FECIOARĂ FĂRĂ DEĂRAT$UCURĂ-TE, SFEŞNIC LUMINOS$ UCURĂ-TE, MPĂCAREA A TOATĂ LUMEA$UCURĂ-TE,FLOAREA CREDINŢEI$ UCURĂ-TE, CEEA CE CU PUTEREA TA NEIRUITĂZDROEŞTI CU TĂRIENDRĂZNIREA TIRANILOR.UCURĂ-TE, PREANEVINOVATĂ, MIELUŞEAUA LUI HRISTOS,

ARHIPĂSTORUL$UCURĂ-TE, IZVOR VEŞNIC DE AMROZIE$ UCURĂ-TE, AMESTEC DENECTAR$UCURĂ-TE, VAS DE AUR AL MIRULUI CELUI NŢELEGĂTOR, CARENDEPĂRTEZI MIROSULCEL GREU AL PATIMILOR$ UCURĂ-TE, CINSTITĂ DESFĂTARE A NGERILOR,PODOAAMURITORILOR CELOR CREDINCIOŞI CARE TE SLĂVESC PE TINE.TOATĂ NĂDE#DEA MEA, CU TOT SUFLETUL, N TINE O PUN, EU, TICĂLOSULŞINENOROCITUL, FĂRĂ PRIHANĂ STĂPÂNĂ, NU MĂ LEPĂDA PE MINE, DE LAFAŢA TA, NICI NUTE SCÂRI DE MINE, NEVREDNICUL$ NU-MI NCHIDE MIE MILA TA CEAIUITOARE DE

Page 22: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 22/46

Page 23: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 23/46

SLAVĂ ŞI LA MOŞTENIREA CEA VEŞNICĂ PE CEI CE TE LAUDĂ PE TINE CANĂSCĂTOARE DEDUMNEZEU.SLAVĂ...IZĂVEŞTE-NE PE NOI DE NOROIUL PATIMILOR, CU RUGĂCIUNILE TALECĂTRE FIULTĂU, CURATĂ, DĂ SĂ PĂŞESC CURAT PE CĂILE POCĂINŢEI CARE DUC,MIREASA LUI

DUMNEZEU, LA VEŞNICA ODIHNĂ.ŞI ACUM...S-A NTRUPAT DIN CURATELE TALE SÂNGIURI, FECIOARĂ, CEL CE PENTRUMILĂ S-AFĂCUT MURITOR, PE ACESTA ROAGĂ-L CA PE FIUL SĂ MĂNVREDNICEASCĂ DEMPĂRĂŢIA CEA DE SUS PE MINE, CEL CE TE SLĂVESC PE TINE DIN INIMĂ,PREANEVINOVATĂ.CÂNTAREA A *-AIRMOSUL:«DEŞERTAREA TA CEA DUMNEZEIASCĂ AVACUM CUNOSCÂND-O PRINVEDEREAMAI NAINTE, HRISTOASE, CU FRICĂ STRIGA ŢIE: SPRE MÂNTUIREAPOPORULUI TĂU AIVENIT, CA SĂ MÂNTUIEŞTI PE UNŞII TĂI".CA PE LUMINA OCHILOR PĂZEŞTE-MĂ CU ACOPERĂMÂNTUL TĂU, ROGU-MĂ,CURATĂ, ŞI LA UMRA ARIPILOR TALE OCROTEŞTE-MĂ ŞI MĂ IZĂVEŞTEDE RĂUTATEADEMONILOR ŞI MĂ MÂNTUIEŞTE.CU ĂUTURA POCĂINŢEI ADAPĂ-MĂ, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, MARIE,

ŞINVREDNICEŞTE-MĂ SĂ ADUC LACRIMI DIN INIMĂ STINGĂTOARE ALEVĂPĂII CARE MĂAŞTEAPTĂ.SLAVĂ...FRICA #UDECĂŢII MĂ TIRANISEŞTE ŞI HOTĂRÂREA LUI DUMNEZEU, DAR TUVINOMAI NAINTE ŞI STAI LÂNGĂ MINE N ZIUA #UDECĂŢII ŞI MĂ IZĂVEŞTE,MARIE,DUMNEZEIASCĂ MIREASĂ.ŞI ACUM...

CA CEEA CE AI NĂSCUT PE FĂCĂTORUL A TOATE FĂPTURILE, MAICA LUIDUMNEZEU, TOATE ŢI SUNT CU PUTINŢĂ ŞI PE TOATE LE POŢI, PENTRUACEEA IZĂVEŞTEDE OSÂNDĂ ŞI DIN TOATĂ AT#OCURA PE ROII TĂI.CÂNTAREA A -AIRMOSUL:«CEL CE TE MRACI CU LUMINA CA ŞI CU O HAINĂ, LA TINE ALERG DINZORI ŞISTRIG ŢIE: LUMINEAZĂ SUFLETUL MEU CEL NTUNECAT, HRISTOASE, CA UNNDURAT".SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL 1'*SUFLETUL MEU CEL NTINAT DE PATIMI, PREACURATĂ, ŞI INIMA MEACURĂŢEŞTE-LE PRIN MILA TA CEA CURĂŢITOARE ŞI FĂ-LE TEMPLU ALDUMNEZEIESCULUIDUH.

Page 24: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 24/46

Page 25: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 25/46

Page 26: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 26/46

Page 27: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 27/46

Page 28: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 28/46

Page 29: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 29/46

Page 30: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 30/46

VORĂRII ŞI CU CONTRAZICERI.SEDEALNA. GLASUL AL -LEANĂDE#DEA LUMIIPE #UDECĂTORUL LUMII, UNO, PE FIUL TĂU, FECIOARĂ, MILOSTIV FĂ-LMIECELUI CE AM CĂZUT N MULTE, CĂCI NIMENI CA TINE NU POATE MI#LOCI,CA CEEA CEEŞTI MAICA LUI DUMNEZEU ŞI STĂPÂNULUI. PE ACESTA, AŞADAR, ROAGĂ-

L NENCETATPENTRU MINE, CEEA CE EŞTI SINGURĂ INECUVÂNTATĂ.SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL &%CÂNTAREA A -AIRMOSUL:«GREŞIT-AM, FACUT-AM FĂRĂDELEGE, NU NE-AM NDREPTAT NAINTEA TA,NICIAM PĂZIT, NICI AM FĂCUT PRECUM NE-AI PORUNCIT NOUĂ. CI NU NE DAPE NOI PÂNĂN SFÂRŞIT, DUMNEZEUL PĂRINŢILOR".GREŞIT-AM, FĂRĂDELEGE AM FĂCUT, L-AM AMĂRÂT PE HRISTOS,FECIOARĂ,TOATĂ FAPTA CEA PĂCĂTOASĂ SĂVÂRŞIND, MIŞCÂNDU-L PE EL SPREMÂNIE, DAR TU,FECIOARĂ, FĂ-L MILOSTIV NOUĂ, CELOR OSÂNDIŢI.CU CUGETELE, CU SIMŢIRILE ŞI CU FAPTELE, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU,CUTOTUL M-AM NDEPĂRTAT DE DUMNEZEUL CEL VIU ŞI M-AM SUPUSTIRANILORNĂSCOCITORI AI PATIMILOR, DAR TU IZĂVEŞTE-MĂ DIN ACESTEA ŞI DĂ-MI MIE

STRĂLUCIREA POCĂINŢEI.SLAVĂ...CÂND SUFLETUL MEU CEL TICĂLOS VA SUFERI DESPĂRŢIREA DE TRUP ŞINU VA FICEL CE IZĂVEŞTE SAU CEL CE MÂNGÂIE, ATUNCI, STĂPÂNĂ, VINO-MI NA#UTOR ŞIIZĂVEŞTE-MĂ DE NĂVĂLIREA DEMONILOR.ŞI ACUM...FĂŢĂRNICIA, STĂPÂNUL MEU A NUMIT-O MARE RĂU N VIAŢĂ DE A CĂREILUCRARENŞELĂTOARE, IZĂVEŞTE-MĂ, MIREASA LUI DUMNEZEU, CU PUTEREA TA,

CA NUCUMVA CU SAIA DUHULUI SĂ MĂ TAIE HRISTOS.CÂNTAREA A /-AIRMOSUL:«PE CEL PE CARE L SLĂVESC OSTILE CEREŞTI...".DUPĂ DATORIE CHEMĂM SOLIREA TA CĂTRE FIUL TĂU, MAICA LUIDUMNEZEU,TOŢI CEI CE AM CĂZUT ŞI AM FOST OSÂNDIŢI, CA SĂ FIM IZĂVIŢI DEGHEENĂ CUMI#LOCIREA TA, STĂPÂNĂ.HRISTOS A VENIT SĂ I CHEME PE PĂCĂTOŞI LA POCĂINŢĂ, VENIŢI DAR CUMINETOŢI CEI CARE AM LEPĂDAT CUVINTELE LUI, SĂ CĂDEM CU POCĂINŢĂ LANĂSCĂTOAREADE DUMNEZEU.

Page 31: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 31/46

INECUVÂNTĂM PE TATĂL...RÂURI DE LACRIMI TRIMITE-MI ŞI SUSPIN DIN INIMĂ CU ZDROIRE, CA SĂSTINGVĂPAIA ACEEA DE NERĂDAT ŞI SĂ DOÂNDESC RAIUL SLAVEI.ŞI ACUM...CA SĂ NDUMNEZEIASCĂ PE MURITORI, STĂPÂNĂ, FIUL TĂU DIN TINEMURITORDESĂVÂRŞIT A FOST VĂZUT. PE ACESTA ROAGĂ-L SĂ MĂ ARATE PE MINE,

CEL CURĂŢITDESĂVÂRŞIT, PĂRTAŞ AL MPĂRĂŢIEI LUI.&% NOUL THEOTO(ARION ) CANOANELE AGHIORITE ALE MAICIIDOMNULUISĂ LĂUDĂM... IRMOSUL:«PE CEL PE CARE L SLĂVESC OSTILE CEREŞTI ŞI DE CARE SE CUTREMURĂHERUVIMII ŞI SERAFIMII, TOATĂ SUFLAREA ŞI ZIDIREA LĂUDAŢI-L,INECUVÂNTAŢI-LŞI-L PREANĂLŢAŢI NTRU TOŢI VECII".CÂNTAREA A '-AIRMOSUL:«NAŞTEREA ZĂMISLIRII CELEI FĂRĂ DE SĂMÂNŢĂ ESTE NENŢELEASĂ,RODULMAICII CELEI FĂRĂ DE ĂRAT ESTE NESTRICAT CĂ NAŞTEREA LUIDUMNEZEU NNOIEŞTEFIRILE. PENTRU ACEASTA, PE TINE TOATE NEAMURILE, CA PE O MAICĂMIREASĂ A LUIDUMNEZEU, CU DREAPTĂ CREDINŢĂ TE MĂRIM".CĂMARA DE NUNTĂ ESTE GĂTITĂ N CERURI, MIREASA LUI DUMNEZEU, DEFIULTĂU, PLINĂ DE TOATĂ UCURIA PENTRU CEI CARE AU PĂZIT FĂRĂ

ŞTIRIRE PORUNCILE LUI,DAR MIE MI ESTE GĂTIT NTUNERICUL ŞI TÂNGUIREA ŞI FOCUL GHEENEIDE CAREROAGĂ-L SĂ MĂ IZĂVEASCĂ.PLÂNSURI ŞI LACRIMI ŞI OSTENELI, MIREASA LUI DUMNEZEU, SUNTADUSE NLUPTA DE ACUM, DAR DINCOLO CUNUNI ŞI LAUDE ŞI RĂSPLĂTIRI, ŞI CINEESTE FERICITULCARE CU ADEVĂRAT SEAMĂNĂ AICI CU LACRIMI ŞI CU UCURIE VASECERASLAVĂ...

NARIPAŢI SE FAC PRIN POCĂINŢĂ CEI CĂZUŢI, PREACURATĂ, CA VULTURIIFĂCÂNDZORUL LOR CĂTRE MINŢILE CEREŞTI, DE PARTEA CĂRORA SĂ FIUNVREDNICIT ŞI EU,TICĂLOSUL, MÂNTUIT FIIND CU RUGĂCIUNEA TA.ŞI ACUM...CA CEEA CE AI NĂSCUT ADÂNCUL MILELOR, FĂRĂ PRIHANĂ FECIOARĂ,MILUIEŞTE-MĂ ŞI MĂ IZĂVEŞTE DE OSÂNDĂ ŞI DE #UDECATĂ PE MINE,ROUL TĂU CELFĂRĂ DE FOLOS ŞI NVREDNICEŞTE-MĂ DE MPĂRĂŢIA CERURILOR,FECIOARĂ, CA SĂ TEMĂRESC PE TINE CU DOR.PROSOMII. GLASUL AL -LEATOATĂ NĂDE#DEA PUNĂNDU-ŞIUCURĂ-TE, FIICĂ A TATĂLUI CERESC ŞI MAICA CUVÂNTULUI$ UCURĂ-TE,

Page 32: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 32/46

MIREASA DUHULUI SFÂNT, MAI NALTĂ ŞI MAI CALDĂ DECÂT TRONURILECEREŞTI, MAIUNĂ DECÂT SERAFIMII, MAI CUNOSCĂTOARE DECÂT HERUVIMII, MAIDOAMNĂ DECÂTDOMNIILE, MAI PUTERNICĂ DECÂT PUTERILE, NTRECÂND PUTERILECEREŞTI, COVÂRŞINDNCEPĂTORIILE ŞI MAI UNĂ CONDUCĂTOARE DECÂT ARHANGHELII SAUMAI MULT DECÂT

NGERII SLU#IND CREDINCIOŞILOR CELOR CE VOR DOÂNDI MÂNTUIREA.UCURĂ-TE, STĂPÂNA TUTUROR STĂPÂNILOR, NĂSCĂTOARE DEDUMNEZEU$UCURĂ-TE, CEEA CE COVÂRŞEŞTI TOATE PUTERILE CEREŞTI$ UCURĂ-TE,CEEA CE SINGURĂEŞTI STĂPÂNA PĂMÂNTULUI ŞI A MĂRII ŞI MPĂRĂTEASA FĂPTURII$UCURĂ-TE, SCEPTRULSFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL &%/CEL PUTERNIC, NTĂRIRE VITEAZĂ, TĂRIE ŞI PUTERE A MPĂRAŢILORCELOR CREDINCIOŞI,PREALĂUDATĂ$ UCURĂ-TE, GRĂDINĂ DUMNEZEIASCĂ$ UCURĂ-TE,OMORÂREA IADULUI,CURATĂ, SCĂPAREA CREŞTINILOR$ UCURĂ-TE, PREAINECUVÂNTATĂ.UCURĂ-TE, SCAUN DE FOC AL MPĂRATULUI ŞI DOMNULUI$ UCURĂ-TE,DUMNEZEIASCĂ MASĂ CARE PORŢI N MI#LOCUL TĂU PÂINEA CEREASCĂ$UCURĂ-TE,PĂMÂNT RODITOR CARE AI CRESCUT SPICUL VIEŢII, PREANEVINOVATĂ,DIN CARE CEI CEMĂNÂNCĂ NU VOR VEDEA MOARTEA, STĂPÂNĂ, CI VOR FI DUŞI LA VIAŢACEA VEŞNICĂ,PRECUM MAI DINAINTE A ZIS SINGURUL STĂPÂN A TOATE, HRĂNITORUL ŞI

ATOTŢIITORUL$UCURĂ-TE, SCĂPAREA CREDINCIOŞILOR$ UCURĂ-TE, PREAMINUNATĂ.PE TINE CEA CU TOTUL NEIRUITĂ TE RUGĂM, FECIOARĂ, ŞI NE NCHINĂMNOI CEICUMPLIT ICIUIŢI DE NECAZURI, CA CEEA CE AI PUTERE DE MAICĂ LADOMNUL,ZDROEŞTE PE VRĂ#MAŞII NOŞTRI, CA SĂ NU SPUNĂ UNDE ESTEDUMNEZEUL CĂRUIA ISLU#ESC ŞI SĂ CUNOASCĂ NENOROCIŢII CĂ PE TINE SINGURĂ TE-AMDOÂNDITACOPERĂMÂNT ŞI A#UTĂTOARE DUPĂ DUMNEZEU ŞI TURN SIGUR$ NU I

TRECE CUVEDEREA, PREANEVINOVATĂ, PE CEI CE ALEARGĂ LA TINE.

LUNI SEARACANONUL PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU.FACERE A LUI CLEMENTCUM SE VEDE N URMĂTOARELE TROPARE ALE NĂSCĂTOAREICÂNTAREA 1. GLASUL AL -LEAIRMOSUL:«LUI DUMNEZEU CELUI CE A A#UTAT LUI MOISE N EGIPT DE A SCOS PEISRAELŞI A SCUFUNDAT PE FARAON N MAREA ROŞIE, CÂNTARE DE IRUINŢĂ SĂ-ICÂNTĂM CĂS-A PREASLĂVIT".

Page 33: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 33/46

PREASFÂNTĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, MILUIEŞTE-NE PE NOIPE CEL CĂZUT N STRICĂCIUNE PRIN NEASCULTARE, PE STRĂMOŞUL ADAMNNOINDU-L, AI NĂSCUT PE DUMNEZEU, FECIOARĂ FĂRĂ PRIHANĂ.MINTEA MEA CEA OMORÂTĂ, NVIAZĂ-O PRIN ENERGIA VIEŢII CELEINTRUPATEDIN TINE CU ADEVĂRAT, MAICĂ FĂRĂ DE PRIHANĂ.SLAVĂ...CEI CE TE INECUVINTEAZĂ PE TINE CU CREDINŢĂ SUNT INECUVÂNTAŢI

DEDUMNEZEU N CHIP VĂDIT, CĂCI TU SINGURĂ AI RODIT, MIREASA LUIDUMNEZEU,ROADA INECUVÂNTĂRII.ŞI ACUM...PLEACĂ URECHEA TA CEA IUITOARE DE INE CĂTRE MINE, CEL CE MĂROG ŢIE,PREALĂUDATĂ, ŞI DĂRUIEŞTE-MI IZĂVIRE DIN ISPITE ŞI DIN NENOROCIRI.CÂNTAREA A %-AIRMOSUL:«NTĂRITU-S-A N CREDINŢĂ ISERICA LUI HRISTOS, PENTRU CĂNENCETAT CULAUDE STRIGĂ CÂNTÂND: SFÂNT EŞTI, DOAMNE, ŞI PE TINE TE LAUDĂDUHUL MEU".PE TINE, FECIOARA, CORT AL MĂRTURIEI MAI NAINTE DUMNEZEU TE-AARĂTAT NCHIP DĂTĂTORULUI DE LEGE N MUNTE, CĂCI TE-AI FĂCUT CORT AL CELUICE PE TOŢI ISFINŢEŞTE.A FOST VĂZUTĂ VENIREA LUI DUMNEZEU CELUI NEVĂZUT NTRU TINE,FECIOARĂ,

N CHIP DE NEGRĂIT, CURATĂ, A CELUI NTRUPAT. CĂCI TU TRON AI FOSTAL MPĂRATULUIA TOATE.SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL &SLAVĂ...PĂMÂNT CURAT ŞI SFÂNT TE CUNOAŞTEM PE TINE, FECIOARĂ, CARE NE-AIODRĂSLITNOUĂ FĂRĂ DE SĂMÂNŢĂ SPICUL CEL MINUNAT, CARE I HRĂNEŞTE PE CEICE TE FERICESCPE TINE CU CREDINŢĂ ŞI CU DOR.ŞI ACUM...

DEZLEGARE DATORIILOR DĂ-NE NOUĂ, CURATĂ FECIOARĂ, CURUGĂCIUNILE TALEDE MAICĂ, CEEA CE AI NĂSCUT PE DUMNEZEU CUVÂNTUL, CEL CEIZĂVEŞTE LUMEADIN OSÂNDĂ.CÂNTAREA A *-AIRMOSUL:«AUZIT-AM GLASUL TĂU ŞI M-AM TEMUT, NŢELES-AM LUCRURILE TALE ŞIM-AMSPĂIMÂNTAT, DOAMNE".AUZITU-TE-A PE TINE AVACUM, FĂRĂ DE PRIHANĂ FECIOARĂ, MUNTE ALDUHULUI STRĂLUCIND N UMRE, CĂCI DIN TINE DUMNEZEU A FOSTVĂZUT NTRUPAT.MINUNATĂ AFLÂNDU-TE PE TINE MIRELE, STRĂLUCIND DE FRUMUSEŢE,NTRU TINE

Page 34: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 34/46

S-A SĂLĂŞLUIT ŞI TE-A FĂCUT PE TINE NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU,PREACURATĂ.SLAVĂ...POATE POPORUL ORTODOCŞILOR SĂ TE LAUDE PE TINE, CEA CU TOTULFĂRĂPRIHANĂ, CA MAICĂ A LUI DUMNEZEU, STRIGÂND MPREUNĂ CU NGERUL:UCURĂ-TE!ŞI ACUM...

AI SCHIMAT, STĂPÂNĂ, N INECUVÂNTARE LESTEMUL LUI ADAM,NĂSCÂNDNOUĂ PE HRISTOS, CĂTRE CARE STRIGĂM: SLAVĂ PUTERII TALE, DOAMNE!CÂNTAREA A -AIRMOSUL:«DE NOAPTE MÂNECĂ DUHUL MEU CĂTRE TINE, DUMNEZEULE, PENTRU CĂLUMINĂ EŞTI ŞI PORUNCILE TALE S-AU FĂCUT VINDECĂRI ROILOR TĂI,IUITORULE DEOAMENI".TEMPLU SFINŢIT AL ATOTŢIITORULUI TE-AI ARĂTAT, CĂCI AFLÂNDPÂNTECELE TĂUMAI CURAT DECÂT CERURILE, STĂPÂNUL NTRU TINE S-A SĂLĂŞLUIT,CURATĂ MAICA LUIDUMNEZEU.NDRĂGOSTIT DE UNĂ CUVIINŢA TA, DOAMNĂ, DE STRĂLUCIREAFECIORIEI TALE,DE PLĂCUTA ŞI DULCEA TA FRUMUSEŢE, STĂPÂNUL NTRU TINE,FECIOARĂ, S-A SĂLĂŞLUIT.SLAVĂ...CEI CE TE MĂRTURISESC PE TINE NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, MAICĂFECIOARĂ, SĂ FIE NVREDNICIŢI PRIN TINE SĂ DOÂNDEASCĂ

DESFĂTAREA ŞI MPĂRĂŢIACEA VEŞNICĂ, PREASFÂNTĂ.ŞI ACUM...& NOUL THEOTO(ARION ) CANOANELE AGHIORITE ALE MAICIIDOMNULUIINECUVÂNTATĂ, SLĂVITĂ MAICĂ, NENUNTITĂ, SUFLETUL MEU CELOMORÂT DEPĂCATE ŞI NGROPAT DE NENFRÂNĂRILE PATIMILOR NVIAZĂ-L.CÂNTAREA A -AIRMOSUL:«IONA DIN PÂNTECELE IADULUI STRIGA: SCOATE DIN STRICĂCIUNE VIAŢA

MEA. IARNOI STRIGĂM ŢIE: ATOTPUTERNICE MÂNTUITORULE, MILUIEŞTE-NE PENOI!".FRUMUSEŢEA SFINŢILOR NGERI, UCURIA TUTUROR OAMENILOR, TUEŞTI, FĂRĂPRIHANĂ FECIOARĂ, CA CEEA CE L-AI NĂSCUT PE DUMNEZEU, CEL MAINAINTE DEVECI.CHIVOTUL CARE A PRIMIT TALELE LEGII TE-A PRENCHIPUIT PE TINENĂSCĂTOAREDE DUMNEZEU, CA UNA CARE AI PRIMIT N PÂNTECELE TĂU PE CUVÂNTULLUIDUMNEZEU CARE S-A NTRUPAT PENTRU NOI.SLAVĂ...PE EMANUEL CEL DUPĂ FIRE NDOIT, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, TU L-AI

Page 35: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 35/46

NĂSCUT PE CUVÂNTUL CEL MAI PRESUS DE DESĂVÂRŞIRE, PE DUMNEZEUNTRUPATCARE NE DĂRUIEŞTE NOUĂ IZĂVIRE.ŞI ACUM...CU PÂRAIELE CELE DUHOVNICEŞTI ADAPI PE TOŢI, CEEA CE VERŞI CA UNIZVORMILĂ, PURUREA FECIOARĂ, PENTRU ACEEA NDURĂ-TE ŞI DE MINE ŞI MĂMILUIEŞTE.

SEDEALNA. GLASUL AL -LEACOVÂRŞIT-A PUTERILEOCROTITOAREA CREŞTINILOR TU EŞTI ŞI IZĂVEŞTI DIN ISPITE PE CEI CEALEARGĂLA TINE, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, PENTRU ACEASTA ŢIE STRIGĂM: NUI TRECE CUVEDEREA PE CEI CE TE LAUDĂ PE TINE.CÂNTAREA A -AIRMOSUL:«CUVIOŞII TINERI N CUPTORUL CEL CU FOC ARUNCAŢI FIIND, FOCUL NROUĂ L-AUPREFĂCUT PRIN CÂNTARE ASTFEL STRIGÂND: INE EŞTI CUVÂNTATDOAMNE, DUMNEZEULPĂRINŢILOR NOŞTRI".PE TINERII CEI DIN CUPTORUL CEL CU FOC NAŞTEREA TA I-A MÂNTUITOARECÂND,IAR ACUM MÂNTUIEŞTE-NE ŞI PE NOI, PREANEVINOVATĂ, PRIN VENIREALUI CEA MAIPRESUS DE CUVÂNT, PE NOI, CEI CE STRIGĂM: INE EŞTI CUVÂNTATDUMNEZEULPĂRINŢILOR NOŞTRI.

PE ADAM CEL OSÂNDIT ŞI DE MOARTE STĂPÂNIT, AL DOILEA ADAM,PREACURATĂ,MILUINDU-L PRIN TINE, IARĂŞI L-A CHEMAT, PE CEL CE STRIGĂ: INE EŞTICUVÂNTATDUMNEZEUL PĂRINŢILOR NOŞTRI.SLAVĂ...SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL &/DAVID, STRĂMOŞUL LUI DUMNEZEU, SCRIE SLAVA TA, FECIOARĂ, ŞIPROOROCEŞTE CĂ TU EŞTI MPĂRĂTEASA FĂPTURILOR STÂND DE-ADREAPTA DUMNEZEULUIPĂRINŢILOR NOŞTRI, CU TOTUL FĂRĂ DE PRIHANĂ.

ŞI ACUM...NAŞTEREA TA CEA NECUPRINSĂ, FECIOARĂ, O SLĂVIM, PRIN CARE DINMOARTENE-AM IZĂVIT, NĂSCÂNDU-NE PRIN EA NTRU NESTRICĂCIUNE, NOI CEICE STRIGĂM:INE EŞTI CUVÂNTAT DUMNEZEUL PĂRINŢILOR NOŞTRI.CÂNTAREA A /-AIRMOSUL:«PE MPĂRATUL SLAVEI, CEL UNUL FĂRĂ DE NCEPUT... ".CUPTORUL PATIMILOR MĂ ARDE, FECIOARĂ, ŞI CU FOCUL PLĂCERILOR MĂMISTUIE, DAR VENIND TU, CU ROUĂ MILEI TALE STINGE-L, DÂNDSUFLETULUI MEURĂCORIRE.MPODOITĂ FIIND CU FELURITE VIRTUŢI, TEMPLU STRĂLUCIT AL CELUIPREANALT

Page 36: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 36/46

Page 37: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 37/46

UCURĂ-TE, #UNCĂ, CEEA CE AI NĂSCUT PE VIŢELUL CEL FĂRĂ PRIHANĂCARE AUNIT CELE CEREŞTI CU CELE PĂMÂNTEŞTI.UCURĂ-TE, TEMPLU, DE DUMNEZEU MPODOIT, AL LUI HRISTOSDUMNEZEU$UCURĂ-TE, ANCORA CREDINŢEI$ UCURĂ-TE, FRUMUSEŢE MULT DORITĂ.MULŢIME MULTĂ DE NENOROCIRI NVIFOREAZĂ SUFLETUL MEU, DINTOATE,

NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, ARATĂ-MĂ PE MINE SLOOD.

LUNI SEARACANONUL PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU.FACERE A SFÂNTULUI ANDREI CRITEANULAL CĂREIA ACROSTIH ESTE:«PLÂNSUL ESTE PENTRU MURITORI HAR DE LA DUMNEZEU"CÂNTAREA 1. GLASUL AL /-LEAIRMOSUL:«APA TRECÂND-O CA PE USCAT ISRAEL, ŞI DIN ROIA EGIPTULUISCĂPÂND,STRIGA: MÂNTUITORULUI ŞI DUMNEZEULUI NOSTRU SĂ-I CÂNTĂM".PREASFÂNTĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, MILUIEŞTE-NE PE NOIMAICA LUI DUMNEZEU, DĂ-MI VIAŢĂ DE TÂNGUIRE, STRÂMTĂ ŞI AMARĂ ŞIPLINĂDE LACRIMI, CA SĂ MI SPĂL NTINĂCIUNEA MEA ŞI SĂ MĂ NFĂŢIŞEZCURAT NAINTEA

 #UDECĂTORULUI.AVÂND NSOŢIRE TRECĂTOARE, PĂMÂNTEASCĂ ŞI NTINATĂ, NU M-AMRUŞINAT DEFRUMUSEŢEA STRĂLUCITOARE A SUFLETULUI, MAICA LUI DUMNEZEU, CI

PRIN PLĂCERIMI-AM FĂCUT TRUPUL FĂRĂ DE FOLOS.SLAVĂ...UŞĂ A DUMNEZEIESCULUI RĂSĂRIT, DESCHIDE-MI MIE UŞILE POCĂINŢEI ŞIIZĂVEŞTE-MĂ PE MINE, STĂPÂNĂ, CU MI#LOCIREA TA DE UŞILEPĂCATULUI CELUIADUCĂTOR DE MOARTE.ŞI ACUM...PRIN POST, LACRIMI ŞI PLÂNS DUMNEZEU SE FACE MILOSTIV,NĂSCĂTOARE DEDUMNEZEU, CELOR CARE, CA MINE, N CHIP FĂRĂ DE MINTE L-AU AMĂRÂT,

PEACESTA, STĂPÂNĂ, FĂ-L ŞI MIE MILOSTIV MAI NAINTE DE SFÂRŞIT.CÂNTAREA A %-AIRMOSUL:«DOAMNE CEL CE AI FĂCUT ACOPERĂMÂNTUL OLŢII CEREŞTI ŞI AINTEMEIATISERICA, TU PE MINE MĂ NTĂREŞTE NTRU DRAGOSTEA TA, CEL CE EŞTIMARGINEADORIRILOR ŞI NTĂRIREA CREDINCIOŞILOR, UNULE IUITORULE DEOAMENI".SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL %1*DUHURILE SLU#ITOARE ALE NGERILOR CEREŞTI AU PLÂNS CU AMAR LACĂDEREAMEA, IAR DUHURILE CELE NTUNECATE ALE DEMONILOR DIN VĂZDUHURIAU RÂS,

Page 38: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 38/46

NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU.PRIN DREAPTA SOCOTEALĂ A OSTENELILOR SE LUCREAZĂ N CEI SMERIŢIMIEREACEA PREAMINUNATĂ A VIRTUŢILOR, FĂRĂ PRIHANĂ FECIOARĂ, PENTRUACEEA NTĂREŞTENENOROCITUL MEU SUFLET SĂ PETREACĂ PURUREA N CUGET SMERIT.SLAVĂ...FIICA MPĂRATULUI ŞI CU ADEVĂRAT, STĂPÂNĂ, FIIND MAICĂ A

MPĂRATULUITUTUROR, ALUNGĂ DEPARTE DE MINE PĂCATUL CARE ACUM MĂASUPREŞTE, CA O ROIEDE NECINSTE.ŞI ACUM...CU CURGERILE LACRIMILOR MELE CURĂŢEŞTE, STĂPÂNĂ, URÂTUL CHIP ALPĂCATELOR ŞI SPALĂ PUTREZICIUNEA MEA ŞI RĂNILE VII ŞI SĂNĂTATEDĂRUIEŞTE ROULUITĂU, ROGU-MĂ.CÂNTAREA A *-AIRMOSUL:«AUZIT-AM, DOAMNE, GLASUL TĂU ŞI M-AM TEMUT, CĂ DUMNEZEU VEŞNICFIIND, PRIN RÂNDUIALĂ NEGRĂITĂ NTRUPÂNDU-TE, AI IEŞIT DINFECIOARĂ. SLAVĂPOGORÂRII TALE, HRISTOASE! SLAVĂ PUTERII TALE!".CEI CĂZUŢI, RIDICAŢI-VĂ! HRISTOS PORUNCEŞTE SĂ NU STĂRUIM NRĂUTATE, CIMAI DEGRAĂ SĂ PRIMIM MILA MAICII LUI.CINE L-A MÂNTUIT PE PETRU NUMAI POCĂINŢA, MIREASA LUI DUMNEZEUŞIPE TÂLHAR, PE DESFRÂNATA ŞI PE FIUL CEL RISIPITOR$ PE ACEŞTIA

NVREDNICEŞTE-MĂ ŞIPE MINE SĂ-I URMEZ.SLAVĂ...CEL CE ESTE TUTUROR NECUPRINS, PREACURATĂ, ESTE CUPRINS NPÂNTECELE TĂU,DIN UNĂTATE MÂNTUINDU-MĂ PE MINE, CEL AFUNDAT N ADÂNCULPĂCATELOR.ŞI ACUM...TE ROG PE TINE, STĂPÂNĂ, NU MĂ PĂRĂSI PE MINE N CEASULNTRISTĂRII, CIARATĂ-TE MIE MILOSTIVĂ ŞI IZĂVEŞTE-MĂ DE RĂNIREA DEMONILOR.

CÂNTAREA A -AIRMOSUL:«DIN NOAPTE SCULÂNDU-NE, STRIGĂM ŢIE, DOAMNE: MÂNTUIEŞTE-NE PENOI,CĂ TU EŞTI DUMNEZEUL NOSTRU, AFARĂ DE TINE PE ALTUL NU ŞTIM".EU, CEL CE AM FĂCUT NEFOLOSITOARE HAINA OTEZULUI, AM TREUINŢĂDEMULTE LACRIMI CA SĂ O CURĂŢ.%1 NOUL THEOTO(ARION ) CANOANELE AGHIORITE ALE MAICIIDOMNULUIRĂTĂCINDU-MI MINTEA CU AMĂGIREA LUMII, TU, FECIOARĂ, NTOARCE-OPRINFRICA DE OSÂNDĂ, STĂPÂNĂ.SLAVĂ...

Page 39: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 39/46

CAUTĂ, STĂPÂNĂ ŞI AUZI, ROGU-MĂ, GLASUL MEU ŞI ŞTERGE TOATEPĂCATELEMELE, PREACURATĂ.ŞI ACUM...LUMINEAZĂ CU LUMINA FEŢEI TALE PE ROUL TĂU CEL NTUNECAT DEPATIMI,MIREASĂ N CHIPUL SOARELUI.CÂNTAREA A -A

IRMOSUL:«DĂ-MI MIE HAINĂ LUMINOASĂ, CEL CE TE MRACI CU LUMINA CA ŞI CU OHAINĂ, MULT MILOSTIVE, HRISTOASE, DUMNEZEUL NOSTRU".DATORI SUNTEM, FECIOARĂ, A-L LĂUDA NENCETAT PE DUMNEZEU CUINIMA ŞICU GURA, DAR NOI DE LENEVIRE SUNTEM STĂPÂNIŢI.DIN PRIME#DII NTORTOCHEATE ŞI CUMPLITE NENOROCIRI CARE ACUM MĂNECĂ#ESC SCOATE-L PE NENOROCITUL TĂU RO, PREACURATĂ.SLAVĂ...N CEASUL MORŢII MELE, CUVIOASĂ, ARATĂ-MI-TE A#UTĂTOARE ŞIIZĂVEŞTE-MĂDE DEMONII CEI RĂI CARE CAUTĂ SĂ MĂ APUCE.ŞI ACUM...SĂ POSTIM CÂT AVEM VREME, SĂ PLÂNGEM ŞI SĂ NE TÂNGUIM, CA SĂDĂNŢUIMŞI SĂ NE DESFĂTĂM DINCOLO DE CELE VEŞNICE.SEDEALNA. GLASUL AL /-LEA.INVIAT-AI DIN MORŢICUVÂNTUL TATĂLUI N LUME A VENIT ŞI NGER DE LUMINĂ STRIGĂFECIOAREI:UCURĂ-TE, INECUVÂNTATĂ, CEEA CE SINGURĂ AI PĂZIT FECIORIA$

UCURĂ-TE, CEEACE AI ZĂMISLIT PE DUMNEZEU CEL MAI NAINTE DE VECI ŞI DOMNUL, CASĂIZĂVEASCĂ DIN NŞELARE, CA UN DUMNEZEU, NEAMUL OAMENILOR.CÂNTAREA A -AIRMOSUL:«TINERII CEI CE MERSESERĂ DE DEMULT DIN IUDEEA N AILON, PRINCREDINŢA N TREIME, VĂPAIA CUPTORULUI AU NFRUNTAT-O, CÂNTÂND:DUMNEZEULPĂRINŢILOR NOŞTRI, INE EŞTI CUVÂNTAT".DUPĂ IARNĂ VINE PRIMĂVARA ŞI DUPĂ FURTUNĂ, SENINUL, IAR DUPĂ

NTUNERICUL PĂCATELOR, PRIN POCĂINŢĂ, VINE LUMINA NEPĂTIMIRII,AŞADAR, NOI, CEIPĂTIMAŞI, AVEM NDRĂZNIRE, POCĂINDU-NE.SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL %1FECIOARĂ CU NUME DE DOAMNĂ, CEEA CE PE DUMNEZEU NTRUPAT NOUĂNIL-AI NĂSCUT, IZĂVEŞTE SUFLETUL MEU CEL STĂPÂNIT DE MULTE PĂCATEGRELE,INECUVÂNTATĂ, CURATĂ, CA SĂ TE FERICESC PE TINE.SLAVĂ...TRON DE FOC AI FOST VĂZUTĂ ŞI PALAT DUMNEZEIESC ALATOTŢIITORULUI,MÂNTUIREA LUMII, ŞI ACOPERĂMÂNT CELOR CE STRIGĂ FIULUI TĂU,PREANEVINOVATĂ,DUMNEZEUL PĂRINŢILOR NOŞTRI, INE EŞTI CUVÂNTAT.

Page 40: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 40/46

ŞI ACUM...DIN SUDORI ŞI TRUDE, DIN SUSPINELE INIMII, NĂSCĂTOARE DEDUMNEZEU, SENAŞTE SIMŢIREA, DIN ACEASTA NEPĂTIMIREA, LA CARE NVREDNICEŞTE-MĂ SĂ A#UNGREPEDE, EU, CEL CE AM CĂZUT MAI PRESUS DE TOŢI.CÂNTAREA A /-AIRMOSUL:

«PE MPĂRATUL...".MPĂRATUL CERURILOR VOIEŞTE CA TOŢI SĂ I UMPLEM MPĂRĂŢIA, DARNOI,FECIOARĂ, TÂN#IM DUPĂ GHEENĂ.MAI PRESUS DE ZIDIREA NTREGII LUMI, MAICA LUI DUMNEZEU,ZIDITORUL ATOATE DOREŞTE MÂNTUIREA OAMENILOR PĂCĂTOŞI.INECUVÂNTĂM PE TATĂL...FIINDCĂ HRISTOS A PĂTIMIT PENTRU NOI, SUNTEM ŞI NOI DATORI APĂTIMIPENTRU EL ŞI SĂ OMORÂM PATIMILE CELE STRICĂTOARE DE SUFLET.ŞI ACUM...CURATĂ FECIOARĂ, OCROTITOAREA CREŞTINILOR, SCOATE-NE PE NOI DINTOATĂNEVOIA, CA SĂ TE LĂUDĂM PE TINE NTRU TOŢI VECII.SĂ LĂUDĂM... IRMOSUL«PE MPĂRATUL CERURILOR PE CARE L LAUDĂ OŞTIRILE NGERILOR,LĂUDAŢI-LŞI-L PREANĂLŢAŢI NTRU TOŢI VECII".CÂNTAREA A '-AIRMOSUL:

«CU ADEVĂRAT, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, TE MĂRTURISIM PE TINE,FECIOARĂ CURATĂ, NOI, CEI IZĂVIŢI PRIN TINE, SLĂVINDU-TE CU CETELECELE FĂRĂ DETRUP".PICĂTURILE MILEI TALE PICURĂ-MI-LE MIE, MAICA LUI DUMNEZEU, ŞIALUNGĂNTUNERICUL NECUNOŞTINŢEI, CĂCI TU SINGURĂ AI NĂSCUT IZĂVIREAMURITORILOR.DE NOROIUL PATIMILOR SUNT ACOPERIT ŞI DE TINA PLĂCERILOR SUNTPĂTAT, NSĂTU, CA O UNĂ OCROTITOARE A MEA, CURĂŢEŞTE-MĂ, STĂPÂNĂ.

SLAVĂ...%1 NOUL THEOTO(ARION ) CANOANELE AGHIORITE ALE MAICIIDOMNULUICU ARMA CRUCII PĂZEŞTE CREDINŢA CÂRMUITORILOR CELOR IUITORI DEHRISTOS,IUITORULE DE OAMENI, CU RUGĂCIUNILE CELEI CE TE-A NĂSCUT PE TINE,CA UN MULTMILOSTIV.ŞI ACUM...DE DUMNEZEU DĂRUITĂ, IZĂVEŞTE TURMA TA, CARE TE CINSTEŞTE PETINE, DECUTREMUR, DE FOAMETE, DE FOC, DE NĂVĂLIREA ALTOR NEAMURI ŞI DERĂZOIUL CELDINTRE NOI.PROSOMII. GLASUL AL /-LEA

Page 41: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 41/46

CE VĂ VOM NUMI PE VOI, SFINŢILORUCURĂ-TE, PURUREA FECIOARĂ, STĂPÂNĂ, CEA UNĂ, CARE AI IMITAT PECELUN CU FIREA, MOGĂŢINDU-TE CA O MAICĂ N UNĂTATE, CEA DINTÂI ŞIMAI ALEASĂDINTRE NSUŞIRILE LUI, PENTRU ACEEA I ŞI MUNĂTĂŢEŞTI PE CEI CE TELAUDĂ PE TINECA O MILOSTIVĂ ŞI IUITOARE DE INE ŞI I CĂLĂUZEŞTI PE EI LA

UCURAREA DEUNĂTĂŢILE CELE VEŞNICE.UCURĂ-TE, CORT FERICIT AL LUI DUMNEZEU, PALAT NALT ŞI STRĂLUCITALMPĂRATULUI, CURATĂ, CĂMARĂ DE NUNTĂ NEFACUTĂ DE MÂNĂ, PATMRĂCAT N AURŞI PORFIRĂ, IATACUL CEL NMIRESMAT ŞI PREACINSTIT, PALATUL CELNSUFLEŢIT ĂTUT CUPIETRE SCUMPE$ UCURĂ-TE, TRON CU TOTUL DE AUR, CLEŞTENSUFLEŢIT PURTĂTOR DECĂRUNI AL FOCULUI CELUI NEMATERIALNIC.UCURĂ-TE, MARIE, CU NUME DE DOAMNĂ, FIIND DOAMNA NTREGII LUMI,CUVIOASĂ, CA CEEA CE AI NĂSCUT PE DOMNUL DOMNILOR, PE HRISTOS,CU ADEVĂRATFIIND PURUREA FECIOARĂ, CARE TE-AI MOGĂŢIT PRIN DOÂNDIREA MAIPRESUS DEDESĂVÂRŞIRE A CURĂŢIEI MINŢII, SUFLETULUI ŞI TRUPULUI, PRIN CARETOATE ŢI S-AUFĂCUT ROAE CA UNEI DOAMNE.DĂ-MI SĂ MI DESĂVÂRŞESC VIAŢA MEA PRIN TOATE CUVIOASELE FERICIRIALE

FIULUI TĂU, SĂ FIU SĂRAC CU DUHUL, SĂ PLÂNG, SĂ FIU LÂND, SĂFLĂMÂNZESC, SĂNSETEZ DE DREPTATE, SĂ FIU CURAT CU INIMA ŞI MILOSTIV, SĂ FIUFĂCĂTOR DE PACE, SĂFIU PRIGONIT PENTRU DUMNEZEU, PREANEVINOVATĂ, ŞI SĂ MĂ UCUR,VESELINDU-MĂ DE ACESTEA TOATE.

CANON DE UCURIE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEUCÂNTAT N SÂMĂTA IMNULUI ACATIST.

FACERE A SFÂNTULUI IOSIF IMNOGRAFUL AL CĂREIA ACROSTIH ESTE:«VASUL UCURIEI, ŢIE UNEIA SE CUVINE: UCURĂ-TE"

CÂNTAREA 1. GLASUL AL *-LEAIRMOSUL:«DESCHIDE-VOI GURA MEA ŞI SE VA UMPLEA DE DUH, ŞI CUVÂNTRĂSPUNDE-VOI MPĂRĂTESEI MAICI ŞI MĂ VOI ARĂTA LUMINATPRĂZNUIND, ŞI VOI CÂNTA MINUNILE EI, UCURÂNDU-MĂ".PREASFÂNTĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, MILUIEŞTE-NE PE NOI CARTENSUFLEŢITĂ A LUI HRISTOS, PECETLUITĂ N DUHUL, PE TINE MARELEARHANGHEL VĂZÂNDU-TE, CURATĂ, STRIGĂ ŢIE: UCURĂ-TE, VASULUCURIEI PRIN CARE LESTEMUL STRĂMOAŞEI ESTE DEZLEGAT!

Page 42: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 42/46

NDREPTAREA LUI ADAM, UCURĂ-TE, FECIOARĂ, MIREASA LUIDUMNEZEU,OMORÂREA IADULUI, PREANEVINOVATĂ, PALATUL SINGURULUIMPĂRAT$ UCURĂ-TE,TRON DE FOC AL ATOTŢIITORULUI.SLAVĂ...UCURĂ-TE, CEEA CE SINGURĂ AI ODRĂSLIT TRANDAFIRUL CELNEVEŞTE#IT, MĂRUL CEL NMIRESMAT$ UCURĂ-TE, CEEA CE AI NĂSCUTUCHETUL MPĂRATULUI TUTUROR$ UCURĂ-TE, NENUNTITĂ MÂNTUIREALUMII.

ŞI ACUM...VISTIERIA CURĂŢIEI, UCURĂ-TE, CEEA PRIN CARE NE-AM RIDICAT DINCĂDEREA NOASTRĂ$ UCURĂ-TE, CRIN PLĂCUT MIROSITOR, STĂPÂNĂ,CEEA CE I UMPLI DE UNĂ MIREASMĂ PE CEI CREDINCIOŞI, TĂMÂIERENMIRESMATĂ ŞI MIR DE MULT PREŢ.

CÂNTAREA A %-AIRMOSUL:«PE AI TĂI CÂNTĂREŢI, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, IZVORUL CEL VIU ŞINDESTULAT, CARE S-AU MPREUNAT CEATĂ DUHOVNICEASCĂ, NTĂREŞTE-I NTRU DUMNEZEIASCĂ MĂRIREA TA, CUNUNILOR MĂRIRIINVREDNICINDU-I".CEEA CE AI ODRĂSLIT SPICUL CEL DUMNEZEIESC, CA O ŢARINĂ NEARATĂ,UCURĂ-TE, MASĂ NSUFLEŢITĂ CARE PORŢI PÂINEA VIEŢII$UCURĂ-TE, IZVOR NEDEŞERTAT AL APEI VIEŢII, STĂPÂNĂ.

 #UNCĂ CE AI NĂSCUT CREDINCIOŞILOR VIŢELUL CEL FĂRĂ PRIHANĂ, UCURĂ-TE, MIELUŞEA CARE AI NĂSCUT PE MIELUL LUI DUMNEZEU, CELCE RIDICĂ PĂCATELE A TOATĂ LUMEA$ UCURĂ-TE, #ERTFELNIC CALD.SLAVĂ...DREAPTĂ STRĂLUCIRE, UCURĂ-TE, CEEA CE SINGURĂ AI PURTAT PESOARELE HRISTOS, LOCAŞUL LUMINII$ UCURĂ-TE, CEEA CE AI RISIPITNTUNERICUL ŞI PE NTUNECAŢII DEMONI DESĂVÂRŞIT I-AI NIMICIT.

ŞI ACUM...UCURĂ-TE, SINGURĂ UŞĂ PRIN CARE A UMLAT SINGUR CUVÂNTUL, CEEACE AI ZDROIT NCUIETORILE ŞI UŞILE IADULUI CU NAŞTEREA TA,STĂPÂNĂ$ UCURĂ-TE, DUMNEZEIASCĂ INTRARE A CELOR MÂNTUIŢI,PREALĂUDATĂ.

CÂNTAREA A *-AIRMOSUL:«CEL CE ŞADE NTRU SLAVĂ PE SCAUNUL DUMNEZEIRII, PE NORUL CELUŞOR A VENIT IISUS, CEL CU TOTUL DUMNEZEIESC, PRIN PREACURATAFECIOARĂ ŞI A MÂNTUIT PE CEI CE STRIGĂ: SLAVĂ PUTERII TALE,HRISTOASE!".

N GLASURI DE CÂNTĂRI, CU CREDINŢĂ ŢIE ŢI STRIGĂM, PREALĂUDATĂ:UCURĂ-TE,MUNTE GRAS ŞI NCHEGAT CU DUHUL$UCURĂ-TE, SFEŞNIC ŞI VAS CARE AI PURTAT MANA CEA DULCE.MPĂCAREA LUMII, UCURĂ-TE, FĂRĂ PRIHANĂ STĂPÂNĂ$ UCURĂ-TE, SCARĂ CARE PE TOŢI I NALŢI DE PE PĂMÂNT CU HARUL$ UCURĂ-TE POD CARE CU ADEVĂRAT I TRECI PE TOŢI CEI CE TE LAUDĂ PETINE DE LA MOARTE LA VIAŢĂ.MAI NALTĂ DECÂT CERURILE,UCURĂ-TE, CEEA CE AI PURTAT N PÂNTECELE TĂU FĂRĂ OSTENEALĂTEMELIA PĂMÂNTULUI$UCURĂ-TE, SCOICĂ, CARE DIN SÂNGIURILE TALE AI ŢESUT PORFIRĂMPĂRATULUI PUTERILOR.SLAVĂ...UCURĂ-TE, STĂPÂNĂ, CEEA CE AI NĂSCUT CU ADEVĂRAT PE DĂTĂTORULDE LEGE,PE CEL CE ŞTERGE N DAR FĂRĂDELEGILE TUTUROR, ADÂNC

Page 43: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 43/46

NEPĂTRUNS, NĂLŢIME NEGRĂITĂ, PRIN CARE NOI AM FOSTNDUMNEZEIŢI.ŞI ACUM...PE TINE, CEEA CE AI MPLETIT LUMII CUNUNĂ NEMPLETITĂ DE MÂNĂ, TELĂUDĂM, STRIGÂNDU-ŢI ŢIE, FECIOARĂ: UCURĂ-TE, PĂZIREA TUTUROR ŞINGRĂDIREA,NTĂRIRE ŞI SCĂPARE SFÂNTĂ.

CÂNTAREA A -AIRMOSUL:

«SPĂIMÂNTATU-S-AU TOATE DE DUMNEZEIASCĂ MĂRIREA TA$ CĂ TU,FECIOARĂ,NEISPITITĂ DE NUNTĂ, AI AVUT N PÂNTECE PE DUMNEZEU, CELPESTE TOATE ŞI AI NĂSCUT PE FIUL CEL FĂRĂ DE ANI, CEL CE DĂRUIEŞTEPACE TUTUROR CELOR CE TE LAUDĂ PE TINE".CEEA CE AI NĂSCUT CALEA VIEŢII, UCURĂ-TE, PREANEVINOVATĂ, CEEA CEAI MÂNTUIT LUMEA DIN POTOPUL PĂCATULUI$ UCURĂ-TE, MIREASA LUIDUMNEZEU,AUZIRE ŞI GRĂIRE NFRICOŞATĂ$ UCURĂ-TE, SĂLAŞULSTĂPÂNULUI FĂPTURII.TĂRIE ŞI PUTERE A OAMENILOR, UCURĂ-TE, FĂRĂ PRIHANĂ, LOCAŞULSFINŢIRII SLAVEI, OMORÂREA IADULUI, CĂMARĂ DE NUNTĂ CU TOTULLUMINOASĂ$UCURĂ-TE,UCURIA NGERILOR$UCURĂ-TE, A#UTORUL CELOR CE SE ROAGĂ ŢIE CU CREDINŢĂ.CĂRUŢĂ N CHIPUL FOCULUI A CUVÂNTULUI,UCURĂ-TE, STĂPÂNĂ, RAI NSUFLEŢIT CARE AI N MI#LOC POMUL VIEŢII,PE DOMNUL A CĂRUI DULCEAŢĂ NVIAZĂ PE CEI CE SE MPĂRTĂŞESC CUCREDINŢĂ ŞI PE CEI CE SUNT SUPUŞI STRICĂCIUNII.SLAVĂ...NTĂRIŢI CU PUTEREA TA, STRIGĂM ŢIE CU CREDINŢĂ:UCURĂ-TE, CETATEA MPĂRATULUI A TOATE, SLĂVITĂ ŞI VREDNICĂ DEAUZIRE, DESPRE CARE AU VORIT LIMPEDE PROOROCII, MUNTE NETĂIAT$

UCURĂ-TE, ADÂNC NEMĂSURAT.ŞI ACUM...CORT LARG AL CUVÂNTULUI, UCURĂ-TE, FĂRĂ PRIHANĂ, SCOICĂ CE AIADUS MĂRGĂRITARUL CEL DUMNEZEIESC$ UCURĂ-TE, PREAMINUNATĂ,MPĂCAREA CU DUMNEZEU A TUTUROR CELOR CE TE FERICESC PE TINEPURUREA, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU.

CÂNTAREA A -AIRMOSUL:«NŢELEPŢII LUI DUMNEZEU, CARE FACEŢI ACEST PRAZNIC DUMNEZEIESCŞI CU TOTUL CINSTIT, AL MAICII LUI DUMNEZEU, VENIŢI SĂ ATEM DINPALME, SLĂVIND PE DUMNEZEU, CEL CE S-A NĂSCUT DINTR-NSA".

PAT DE NUNTĂ AL CUVÂNTULUI, NEPĂTATĂ, PRICINA NDUMNEZEIRIITUTUROR,UCURĂ-TE, CU TOTUL FĂRĂ DE PRIHANĂ, RĂSUNAREAPROOROCILOR$UCURĂ-TE,PODOAA APOSTOLILOR.DIN TINE A PICURAT ROUĂ CARE A STINS VĂPAIA CINSTIRII ZEILOR,PENTRU ACEASTA STRIGĂM ŢIE: UCURĂ-TE, LÂNA CEA ROURATĂ, PECARE MAI DINAINTE A VĂZUT-O GHEDEON. SLAVĂ...IATĂ, ŢIE STRIGĂM: FII NOUĂ LIMAN CELOR NVĂLUIŢI ŞI PORT PE MAREANTRISTĂRILOR ŞI A TUTUROR SMINTELILOR VRĂ#MAŞULUI.ŞI ACUM...PRICINA UCURIEI UMPLE DE HAR CUGETUL NOSTRU, CA SĂ STRIGĂM ŢIE:UCURĂ-TE, RUGUL CEL NEARS, NOR CU TOTUL LUMINOS, CEEA CE FĂRĂDE NCETARE I UMREŞTI PE CREDINCIOŞI.

CÂNTAREA A -A

Page 44: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 44/46

IRMOSUL:«N-AU SLU#IT FĂPTURII CUGETĂTORII DE DUMNEZEU, FĂRĂ NUMAIFĂCĂTORULUI$CI GROAZA FOCULUI ĂRĂTEŞTE NFRUNTÂNDU-O SEUCURAU, CÂNTÂND: PREALĂUDATE DUMNEZEUL PĂRINŢILOR NOŞTRI ŞIDOAMNE, INECUVÂNTAT EŞTI".TE LĂUDĂM PE TINE STRIGÂND: UCURĂ-TE, CĂRUŢĂ A SOARELUI CELUINŢELEGĂTOR, VIŢA CEA ADEVĂRATĂ CARE AI LUCRAT STRUGURELE CELCOPT CARE PICURĂ VINUL CE VESELEŞTE SUFLETELE CELOR CE CU

CREDINŢĂ TE SLĂVESC PE TINE.CEEA CE AI NĂSCUT PE DOCTORUL OAMENILOR, UCURĂ-TE, MIREASA LUIDUMNEZEU, TOIAGUL CEL TAINIC CARE AI NFLORIT FLOAREA CEANEVEŞTE#ITĂ$UCURĂ-TE, STĂPÂNĂ, PRIN CARE NE UMPLEM DE UCURIE ŞI MOŞTENIMVIAŢA.NU POATE, STĂPÂNĂ, LIMA CEA RITORICEASCĂ SĂ TE LAUDE PE TINE,CĂCI NĂLŢÂNDU-TE MAI PRESUS DE SERAFIMI AI NĂSCUT PE MPĂRATULHRISTOS PE CARE ROAGĂ-L SĂ NE IZĂVEASCĂ ACUM DE TOATĂVĂTĂMAREA PE CEI CE CU CREDINŢĂ SE NCHINĂ ŢIE.SLAVĂ...TE LAUDĂ PE TINE TOATE MARGINILE ŞI STRIGĂ ŢIE: UCURĂ-TE, CARTEANTRU CARE ESTE SCRIS CUVÂNTUL CU DEGETUL TATĂLUI, CURATĂ, PECARE ROAGĂ-L SĂ SCRIE N CARTEA VIEŢII PE ROII TĂI, NĂSCĂTOARE DEDUMNEZEU.ŞI ACUM...TE RUGĂM NOI, ROII TĂI ŞI PLECĂM GENUNCHIUL INIMII NOASTRE:PLEACĂ URECHEA TA, CURATĂ, ŞI MÂNTUIEŞTE-NE PE NOI CEI CUFUNDAŢIN NECAZURI ŞI PĂZEŞTE TURMA TA DE TOATĂ NĂVĂLIREA VRĂ#MAŞILOR,NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU.

CÂNTAREA A /-A

IRMOSUL:«PE TINERII CEI INECREDINCIOŞI... ".AI PRIMIT N PÂNTECELE TĂU PE CUVÂNTUL ŞI AI PURTAT PE CEL CEPOARTĂ TOATE, CU LAPTE L-AI HRĂNIT PE CEL CE HRĂNEŞTE CU VOIATOATĂ LUMEA, CURATĂ, CĂRUIA I STRIGĂM: PE DOMNUL TOATELUCRURILE LĂUDAŢI-L ŞI-L PREANĂLŢAŢI NTRU TOŢI VECII.MOISE A VĂZUT N RUG MAREA TAINĂ A NAŞTERII TALE, TINERII MAIDINAINTE AU NCHIPUIT-O LĂMURIT STÂND N MI#LOCUL FOCULUI ŞI FIINDNEARŞI, FĂRĂ DE PATĂ SFÂNTĂ FECIOARĂ, PENTRU ACEASTA TE LĂUDĂMNTRU TOŢI VECII.CEI CE MAI NAINTE AM FOST DEZRĂCAŢI DE NŞELARE, VEŞMÂNTUL

NESTRICĂCIUNII L-AM MRĂCAT PRIN NAŞTEREA TA ŞI CEI CE ŞEDEAM NNTUNERICUL PĂCATELOR LUMINĂ AM VĂZUT, PE TINE, LOCAŞUL LUMINII,FECIOARĂ, PENTRU ACEEA TE LĂUDĂM NTRU TOŢI VECII.INECUVÂNTĂM PE TATĂL...FECIOARĂ, MÂNTUIREA MURITORILOR, MORŢII PRIN TINE NVIAZĂ, CĂCI AINĂSCUT VIAŢA CEA IPOSTATICĂ, CEI CE MAI NAINTE ERAU MUŢI, ACUMINE GRĂIESC, LEPROŞII SE CURĂŢESC, OLILE SE ALUNGĂ, MULŢIMEADUHURILOR CELOR DIN VĂZDUHURI SE IRUIEŞTE.ŞI ACUM...CEEA CE AI NĂSCUT MÂNTUIREA LUMII PRIN CARE DE PE PĂMÂNT LA CERSUNTEM NĂLŢAŢI, UCURĂ-TE, CU TOTUL INECUVÂNTATĂ,ACOPERĂMÂNT ŞI NTĂRIRE, ZID ŞI CETATE A CELOR CE CÂNTĂ, CURATĂ:PE DOMNUL TOATE LUCRURILE LĂUDAŢI-L ŞI-L PREANĂLŢAŢI NTRU TOŢIVECII.SĂ LĂUDĂM... IRMOSUL

Page 45: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 45/46

«PE TINERII CEI INECREDINCIOŞI, N CUPTOR, NAŞTEREA NĂSCĂTOAREIDE DUMNEZEU I-A MÂNTUIT, ATUNCI FIIND NCHIPUITĂ, IAR ACUMPLINITĂ$ PE TOATĂ LUMEA RIDICĂ SĂ-ŢI CÂNTE ŢIE: PE DOMNULLUCRURILE LĂUDAŢI-L ŞI-L PREANĂLŢAŢI PE DÂNSUL NTRU TOŢI VECII".CÂNTAREA A '-AIRMOSUL:«TOT NEAMUL OMENESC SĂ SALTE CU DUHUL, FIIND LUMINAT$ ŞI SĂPRĂZNUIASCĂ FIREA MINŢILOR CELOR FĂRĂ DE TRUP, CINSTIND SFÂNTA

PRĂZNUIRE A MAICII LUI DUMNEZEU ŞI SĂ STRIGE: UCURĂ-TE,PREAFERICITĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, CURATĂ, PURUREAFECIOARĂ".CA SĂ-ŢI STRIGĂM ŢIE CREDINCIOŞII, CEI CE PRIN TINE NE-AM FĂCUTPĂRTAŞI UCURIEI CELEI VEŞNICE, IZĂVEŞTE-NE PE NOI DIN ISPITĂ, DENĂVĂLIREA ARARILOR,ŞI DE ORICE ALTĂ PLAGĂ ADUSĂ ASUPRAMURITORILOR PĂCĂTOŞI PENTRU MULŢIMEA FĂRĂDELEGILOR, FECIOARĂ.AI FOST VĂZUTĂ LUMINAREA NOASTRĂ ŞI NTĂRIREA PENTRU ACEEASTRIGĂM ŢIE:UCURĂ-TE, STEA NEAPUSĂ, CARE AI ADUS LUMII PEMARELE SOARE.UCURĂ-TE, CEEA CE AI DESCHIS RAIUL CEL NCUIAT, CURATĂ$UCURĂ-TE, STÂLP DE FOC CARE AI DUS NEAMUL OMENESC LA VIAŢA CEADE SUS.SĂ STĂM CU EVLAVIE N CASA DUMNEZEULUI NOSTRU ŞI SĂSTRIGĂM:UCURĂ-TE, STĂPÂNA LUMII, UCURĂ-TE, MARIE, DOAMNANOASTRĂ A TUTUROR$UCURĂ-TE, CEEA CE SINGURĂ EŞTI FĂRĂ PRIHANĂ NTRE FEMEI ŞIFRUMOASĂ$UCURĂ-TE, VAS CARE AI PRIMIT DEŞERTÂNDU-SE NTRU TINE MIRUL CELNEDEŞERTAT.SLAVĂ...

PORUMIŢA CARE AI NĂSCUT PE CEL MILOSTIV, UCURĂ-TE, PURUREAFECIOARĂ$UCURĂ-TE, LAUDA TUTUROR CUVIOŞILOR$ UCURĂ-TE, NCUNUNAREANEVOITORILOR$UCURĂ-TE, DUMNEZEIASCĂ PODOAĂ A TUTUROR DREPŢILOR ŞIMÂNTUIREA NOASTRĂ, A CREDINCIOŞILOR.ŞI ACUM...CRUŢĂ DUMNEZEU MOŞTENIREA TA, TRECÂND ACUM CU VEDEREA TOATEPĂCATELE NOASTRE, SPRE ACEASTA AVÂNDU-TE PE TINE RUGĂTOARE,CEEA CE L-AI NĂSCUT PE PĂMÂNT FĂRĂ DE SĂMÂNŢĂ PE CEL CE A VOITPENTRU MARE MILA LUI SĂ FIE PLĂSMUIT CEEA CE ERA STRĂIN.

PENTRU SFÂRŞITUL CELOR UNE, MULŢUMIRE LUI DUMNEZEU.

Page 46: 1 Canon m.d. Luni Seară

7/23/2019 1 Canon m.d. Luni Seară

http://slidepdf.com/reader/full/1-canon-md-luni-seara 46/46