0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

190
în curs de elaborare Bibliografia publicaţiilor bibliografice existente în Biblioteca Academiei Române 1831-2015 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa calculatoarelor. Informare. Documentare. Bibliologie. Instituţii. Publicaţii 00 Prolegomena. Fundamente ale cunoașterii și culturii. Propedeutică II 703242 BIBLIOTECA Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca. Serviciul Bibliografic Periodice ştiinţifice străine intrate prin schimb internaţional în bibliotecile de învăţământ superior din Cluj-Napoca : 1981 / buletin redactat în cadrul Serviciului bibliografic de Maria Breban şi Florica Pantea, Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca. - [S.l.] : [s.n.], 1982. - 187 p. ; 20 cm. *Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca *Bibliografie pe subiect *Publicaţie periodică *Publicaţii ştiinţifice *Schimb internaţional *Biblioteci universitare 050::001(100):027.7(498 Cluj-Napoca)"1981"(01) 021.85(05)(100):027.7(498 Cluj-Napoca)"1981"(01) II 674780 BIBLIOTECA Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca. Serviciul Bibliografic Revista ştiinţifică "V. Adamachi" : 1910-1949 : indice bibliografic / lucrare întocmită de Maria Albăcan, Maria Breban şi Maria Buduşan, Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca. - Cluj- Napoca : [s.n.], 1981. - 440 p. ; 21 cm. *Revista ştiinţifică "V. Adamachi" *Publicaţie periodică *Publicaţie periodică *Revistă ştiinţifică *Indice bibliografic 050 Revista ştiinţifică V. Adamachi"1910/1949"(01)

Transcript of 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Page 1: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

în curs de elaborare

Bibliografia publicaţiilor bibliograficeexistente în Biblioteca Academiei Române

1831-2015

0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa calculatoarelor. Informare. Documentare. Bibliologie. Instituţii. Publicaţii

00 Prolegomena. Fundamente ale cunoașterii și culturii. Propedeutică

II 703242BIBLIOTECA Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca. Serviciul BibliograficPeriodice ştiinţifice străine intrate prin schimb internaţional în bibliotecile de învăţământ superiordin Cluj-Napoca : 1981 / buletin redactat în cadrul Serviciului bibliografic de Maria Breban şi Florica Pantea, Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca. - [S.l.] : [s.n.], 1982. - 187 p. ; 20 cm.*Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca*Bibliografie pe subiect*Publicaţie periodică*Publicaţii ştiinţifice*Schimb internaţional*Biblioteci universitare 050::001(100):027.7(498 Cluj-Napoca)"1981"(01)021.85(05)(100):027.7(498 Cluj-Napoca)"1981"(01)

II 674780BIBLIOTECA Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca. Serviciul BibliograficRevista ştiinţifică "V. Adamachi" : 1910-1949 : indice bibliografic / lucrare întocmită de Maria Albăcan, Maria Breban şi Maria Buduşan, Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : [s.n.], 1981. - 440 p. ; 21 cm. *Revista ştiinţifică "V. Adamachi"*Publicaţie periodică*Publicaţie periodică*Revistă ştiinţifică*Indice bibliografic 050 Revista ştiinţifică V. Adamachi"1910/1949"(01)

Page 2: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

P. I 35778 Bulletin signalétique 101 : information scientifique et technique [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An [1], nr. 1 (1970) - an [14], nr. 10 (1983). - Paris : Centre National de laRecherche Scientifique, 1970-1983. - 27 cm.În BAR : 1970 (nr.1-12+index) - 1983 (nr.1-10). Cu subtitlul : "Science de l'information, documentation" (1972-1983).Continuă în parte pe : Bulletin signalétique 110 (1961-1970).Se continuă cu : Pascal thema T 205 (1984-1994).ISSN 0007-5310 (1970-1971)ISSN 0301-0309 (1972-1983)*Ştiinţa informării*Documentare*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect002:016(051)

Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Geografie : 1995-2014 ... : vezi CZU 06

Lucrări ştiinţifice publicate de cadrele didactice de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor : bibliografie retrospectivă : 1951-2011 ... : vezi CZU 62

P. I 45220Pascal [exploré] E 32 : métrologie et appareillage en physique et physicochimie : bibliographie internationale = Pascal [explore] E 32 : measurement science and instrumentation in physics and physicochemistry : international bibliography [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - [An I], nr. 1 (1984) - [an XI], nr. 10 (1994). - Paris : Jouve, 1984-1994. - 30 cm.Continuă în parte pe : Bulletin signalétique 130 (1969-1983).În BAR : 1984 (nr.1) - 1994 (nr.10). Din 1995, toate seriile publicaţiei Pascal apar pe CD-ROM.ISSN 0761-2044 (1984-1989)ISSN 1146-5409 (1990-1994)*Metrologie*Fizică*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect006.91+531.7:53+53::54(051)(01)006.91+531.7:53+53::54(051.034)](01)

P. II 45246Pascal [thema] T 205 : sciences de l'information, documentation : bibliographie internationale = Pascal [thema] T 205 : information science, documentation : international bibliography [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - [An I], nr. 1 (1984) - [an XI], nr. 10 (1994). - Paris : Centre National de la Recherche Scientifique, 1984-1989; Vandoeuvre-lès-Nancy : Centre National de laRecherche Scientifique, 1990-1994. - 30 cm.Continuă pe : Bulletin signalétique 101 (1970-1983).În BAR : 1984 (nr.1) - 1994 (nr.10). Din 1995, toate seriile publicaţiei Pascal apar pe CD-ROM.ISSN 0761-1641 (1984-1989)

Page 3: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

ISSN 1146-5026 (1990-1994)*Ştiinţa informării*Documentare*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect002(051)(01)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres

BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina. Relaţii româno-canadiene : bibliografie generală ... : vezi CZU 327

BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina. Relaţii româno-elveţiene : bibliografie generală ... : vezi CZU 327

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. [...]. Arhiva : organul Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi ... : vezi CZU 005+070

BIBLIOTECA Metropolitană Bucureşti. Dr. Valeriu Moldoveanu : bibliografia scrierilor ... : vezi CZU 929

BIBLIOTEKA Rossijskoj Akademii Nauk. Meždunarodnye kongressy vostokovedov : 1873-1983 ... : vezi CZU 06

II 186063BOGDAN, Damian P. (1907-1991)Basarabeanul Polihron Sîrcu şi contribuţia lui la cultura românească veche : bibliografie / Damian P. Bogdan. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Mihail Kogălniceanu, 1942. - 65 p. ; 24 cm.*Sîrcu, Polihron (1855-1905)*România - Cultură*Cultură românească*Istoriografie românească*Bibliografie pe subiect*Slavistică 008(498)(01) 929 Sîrcu, Polihron

CHIRULESCU, Marian ; […]. Ploiești. Trecut și prezent : bibliografie selectivă, adnotată, cronologico-alfabetică … : vezi CZU 903/908

II 1022691CRISTEA, Stan V. (1950-)O revistă din sud - Meandre : (1998-2010) : bibliografie / Stan V. Cristea. - Craiova : Aius, 2018. - 161,VIII p. : facs. ; 21 cm.*Revista "Meandre"*Teleorman, judeţ - Presă. România*Teleorman, judeţ - Cultură. România*Presă locală*Publicaţie periodică

Page 4: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Revistă de cultură*Bibliografie pe subiect 008:050 Revista Meandre(498-35 Teleorman)"1998/2010"(01)014.3:050 Revista Meandre(498-35 Teleorman)"1998/2010" 014.3:[008:050 Revista Meandre](498-35 Teleorman)"1998/2010

CULICEA, Gelu. Dobrogea în lucrările lui Nicolae Iorga : bibliografie adnotată şi comentată ... : vezi CZU 94(498)

FILIP, Mircea. Cartea românească veche în biblioteca "G. T. Kirileanu" Piatra Neamţ : bibliografie adnotată ... : vezi CZU 09

LĂZĂRESCU, Rodica. Pro Saeculum : bibliografie : (2002-2014) ... : vezi CZU 050+070

MARCU, Iuliana Angela. Bibliografiile literare : bibliografie de bibliografii şi studiu de sinteză ... : vezi CZU 01

II 903414MUTHU, Mircea (1944-)Europa de sud-est în memoria culturală românească : bibliografie / Mircea Muthu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2011. - 323 p. ; 24 cm.*România*Relaţii interculturale*Sociologia culturii*Bibliografie analitică 008(498):(4-12)"19/21"(01) 316.7(498):(4-12)"19/21"(01)

ONCESCU, Iulian. Bibliografie istorică a relaţiilor româno-franceze : (1853-1878) = Bibliographie historique des relations franco-roumaines : (1853-1878) ... : vezi CZU 94

II 337554POPA, Mircea (1939-)Relaţii culturale şi literare româno-spaniole de-a lungul timpului : (53-2007) : bibliografie cronologică selectivă / Mircea Popa. - Alba Iulia : Aeternitas, 2007. - 276 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Universitatis Apulensis ; XVII).*România*Spania*Relaţii culturale*Bibliografie pe subiect*Bibliografie cronologică008(498:460)"0053/2007"(01) 008(460:498)"0053/2007"(01) 082.1 Bibliotheca Universitatis Apulensis

RAVICI-TĂTĂRANU, Niculae. Revista muzeelor şi monumentelor. Seria Monumente istorice şi de artă ... : vezi CZU 72

Page 5: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

RAVICI-TĂTĂRANU, Niculae. Studii vâlcene : 1971-2014 : bibliografie ... : vezi CZU 050+070

II 1000217Relaţii româno-cehe : bibliografie generală = Rumusko-české vztahy : všeobecná bibliografie / coordonator: Octavia-Luciana Madge. Partea I. Fascicola I-II. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2014. - 2 vol. : portr. ; 25 cm. - (Relaţii bilaterale internaţionale = Merzinárodní bilaterální vztahy. Všeobcná bibliografie. Bibliografie generală ; 3).Antetitlu : Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere.Conţine bibliografie.Partea I : Fascicula I. Monografii şi contribuţii la volume monografice = Monografie a příspěvky v monografických publikacích / coordonator: Octavia-Luciana Madge. - Bucureşti : Editura Universităţiidin Bucureşti, 2014. - 275 p. : portr., facs. ; 25 cm.Partea I : Fascicula II. Monografii şi contribuţii la volume monografice = Monografie a příspěvky v monografických publikacích / coordonator: Octavia-Luciana Madge. - Bucureşti : Editura Universităţiidin Bucureşti, 2014. - 592 p. : il. ; 25 cm.*România*Cehia*Relaţii internaţionale*Bibliografie pe subiect*Personalităţi008(498:437):016327(498:437)(01)94(498:437)(01)

II 300786Repere culturale dîmboviţene : (1968-1975) : bibliografie selectivă de recomandare parţial adnotată / cuvînt înainte: prof. Victor Petrescu, directorul Biblitoecii judeţene Dîmboviţa. - Târgovişte : [s.n.], 1976. - 128 p. ; 23 cm.Antetitlu : Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă, Dîmboviţa. Biblioteca Judeţeană Dîmboviţa*Dâmboviţa - Cultură. România : 1868-1975*Cultură şi civilizaţie*Bibliografie pe subiect*Bibliografie locală 008(498-35 Dâmboviţa)(01)"1968/1975" 015:008(498-35 Dâmboviţa)"1968/1975"

SIRUNI, H. Dj. Bibliografia studiilor armeneşti din România : 1920-1940 ... : vezi CZU 32

ŞERBAN, Gabriela. Bibliografia revistei "Bocşa culturală" : 2009-2013 ... : vezi CZU 050+070

II 379037UNIVERSITATEA din Bucureşti. Facultatea de LitereBibliografia publicaţiilor privitoare la cultura românească veche / Lucrată de studenţii Seminarului de Istoria Literaturii Române Vechi sub conducerea d-lui docent N. Georgescu-Tistu ; introducere de N. Georgescu-Tistu. Vol. I-V. - Bucureşti : Monitorul Oficial : Imprimeria Naţională, 1935-1943. - 5 vol. ; 25 cm.Vol. I : 1931-1932 / Lucrată de studenţii Seminarului de Istoria Literaturii Române Vechi sub conduceread-lui docent N. Georgescu-Tistu ; introducere de N. Georgescu-Tistu. - Bucureşti : Monitorul Oficial :

Page 6: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Imprimeria Naţională, 1935. - f. 121-160 ; 25 cm.[Vol. II] : 1933-1934 / Lucrată de studenţii Seminarului de Istoria Literaturii Române Vechi sub conducerea d-lui docent N. Georgescu-Tistu ; introducere de N. Georgescu-Tistu. - Bucureşti : MonitorulOficial : Imprimeria Naţională, 1936. - p. 128-183 ; 25 cm.[Vol. III] : 1935 şi 1936 / Lucrată de studenţii Seminarului de Istoria Literaturii Române Vechi sub conducerea d-lui docent N. Georgescu-Tistu ; introducere de N. Georgescu-Tistu. - Bucureşti : MonitorulOficial : Imprimeria Naţională, 1935. - f. 319-367 ; 25 cm.[Vol. IV] : 1937 şi 1938 / Lucrată de Studenţii Seminarului de Istoria Literaturii Române Vechi sub conducerea sub conducerea d-lui docent N. Georgescu-Tistu şi a d-lui asistent Dan Simonescu ; introducere de N. Georgescu-Tistu. - Bucureşti : Monitorul Oficial : Imprimeria Naţională, 1941. - f. 249-293 ; 25 cm.Vol. V : 1939 şi 1940 / Lucrată de studenţii Seminarului de Istoria Literaturii Române Vechi sub conducerea d-lui docent N. Georgescu-Tistu ; introducere de N. Georgescu-Tistu. - Bucureşti : MonitorulOficial : Imprimeria Naţională, 1943. - f. 241-281 ; 25 cm.Conţine bibliografie şi indice bibliologic.*Bibliografie specială *Cultură veche*Bibliologie*Folclor*Etnografie*Istoria artei*Istoria bisericii*Istoria culturii*Personalităţi008(498):050"1931/1940"(01)050:008(498)"1931/1940"(01)

01 Bibliografii. Cataloage

011 Bibliografii universale şi generale

P. I 36523Novinky literatury : přehledy informativni literatury [periodic] / [editat de] Státní Knihovna ČSR [Biblioteca de Stat a Republicii Cehoslovace]. - An [I] nr. 1/2 (19694) - an [IV] nr. 6 (1972). - Praha (Praga) : [s.n.], 1969-1972. - 21 cm. Trad. tit. : Noutăţi editoriale : recenzii ale literaturii de informare.În BAR : 1969 (nr.1/2-3/5), 1970 (nr.1-4), 1971 (nr.1/2-5), 1972 (nr.1/2-6).*Dicţionare*Bibliografii *Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect 011:016(051)

Page 7: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 858268 Srpska bibliografija danas : zbornik radova / [glavni i adgovrni urednik Alexandra Vraneš prevodi na engleski Radić-Bojanić, Biljana, na nemački Svetlana Вučković ...]. - Novi Sad : Matica Srpska, [2008]. - 279 p. : il. ; 24 cm. - (Bibliogrfije / Matica srpska, Leksikografsko odelenie).*Serbia - Bibliografie*Bibliografie națională011/016(497.11)(082)

012 Bibliografii. Cataloage

I 73051ADAMESCU, M.Bibliografia tuturor scrierilor Domnului Mariu Theodorian-Carada / de M. Adamescu. - Bucureşti :Poporul - Institut de Arte Grafice, 1923. - 14 p. ; 17 cm.Pentru mai multe lucrări, vezi: https://biblacad.ro/bnr/brmautori.php?aut=t&page=400&&limit=20 (accesat: 18.09.2019).*Theodorian-Carada, M. (1868-1949)*Bibliografie pe subiect012 Theodorian-Carada, M.929 Theodorian-Carada, M.(01)

II 174096ALEXANDRESCU, Maria, profesorBibliographie des articles, études et ouvrages de M. Ch. Drouhet / [par Marie Alexandrescu, assistante à la Faculté des Lettres de Bucarest]. - [Bucureşti] : [Bucovina - I. E. Torouţiu], DL 1940. - 4 p. ; 24 cm.Datele de publicare scrise de mână pe ex. din BAR.*Drouhet, Charles (1879-1940)*Bibliografie de autor*Personalități culturale012 Drouhet, Charles 929 Drouhet, Charles

II 95732ANGELESCU, Aurel (1887-1938)Memoriu asupra lucrărilor ştiinţifice / Aurel Angelescu. - Cluj : Institutul de Arte Grafice Ardealul, 1929. - 23 p. ; 23 cm.*Matematică*Bibliografie pe subiect012 Angelescu, Aurel929 Angelescu, Aurel 51(01):929 Angelescu, Aurel

II 769571ANGHELESCU, Gheorghe (1956-)Bibliografia părintelui academician profesor dr. Dumitru Stăniloae / alcătuită de prof. Gh. Anghelescu ; [prefaţă de Patriarhul Teoctist]. - Bucureşti : Editura Institutului Biblic şi de Misiune al

Page 8: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Bisericii Ortodoxe Române, 1993. - 48 p. ; 24 cm.*Stăniloae, Dumitru (1903-1993)*Ortodoxie*Personalităţi religioase*Biobliografie 012 Stăniloaie, Dumitru929 Stăniloaie, Dumitru(01)27-29(01)

II 896810ANGHELESCU, Gheorghe (1956-)Svâtoj otec Dumitru Steniloae, dostojnyj naslednik klassičeskoj patristiki : bio-bibliografiâ / Gheorghe F. Anghelescu ; perevod s rumynsskogo âzyka: Žeoržeta Stojka-Marku. - Bucuresti : Editura Enciclopedica, 2011. - 256 p. ; 23 cm.Trad. tit. : Sfântul părinte Dumitru Stăniloae, un urmaș destoinic al patristicii clasice*Staniloae, Dumitru (1903-1993)*Ortodoxie*Literatură patristică*Personalități religioase*Biobibliografie012 Staniloae, Dumitru929 Staniloae, Dumitru27-29(01)

II 174004BAICULESCU, George (1900-1972)Bibliografia operelor lui Constantin Kiriţescu / George Baiculescu. - Bucureşti : [s.n.], 1937. - [23] p. ; 25 cm.Conţine bibliografie.*Kiriţescu, Constantin (1875-1965)*Literatură română*Critică literară012 Kiriţescu, Constantin929 Kiriţescu, Constantin

II 324017Bibliografia pirandelliana : atti di convegni e articoli di riviste sull'opera e la figura di Luigi Pirandello 1937-1995 / acura di Lucia Tardino / presentazione di Giuseppe Lo Iacono. - Agrigento : Biblioteca-Museo "Luigi Pirandello", 1996. - 192 p. : [8] f. pl. ; 24 cm. - (Sicilia/Biblioteche ; 36).Antetitlu : Regione Siciliana. Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.Conţine bibliografie.*Pirandello, Luigi (1867-1936)*Literatură italiană*Bibliografie pe subiect*Scriitori italieni012 Pirandello, Luigi014.3:[929 Pirandello, Luigi:050]"1937/1995" 929 Pirandello, Luigi

Page 9: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

821.131.1.09 Pirandello, Luigi(01)821.131.1-92 Pirandello, Luigi(01) 082.1 Sicilia/Biblioteche

II 806221BĂBUŞ, GrigorieBibliografia tipăriturilor psaltice ale lui Anton Pann / arhim. Grigorie Băbuş ; ediţie îngrijită şi prefaţată de Alexandru Dimcea. - Bucureşti : Christiana, 2002. - 208 p. : il. ; 20 cm.Conţine bibliografie.*Pann, Anton (1796-1854)*Bibliografie pe subiect*Tipăritură religioasă*Psalmi*Muzică psaltică*Ortodoxie*Personalităţi012 Pann, Anton 26-246.2(01):929 Pann, Anton27-243.63(01):929 Pann, Anton 783.2:016783.2:26-246.2(01)929 Pann, Anton

II 617245Bibliografia Gr. Ureche / I. D. Lăudat, C. Oprişanu, R. Langmantel, L. Drăgan. - Bucureşti : [s.n.], 1968. - 23 p. ; 24 cm.Antetitlu : Societatea de Ştiinţe Filologice din Republica Socialistă România.*Ureche, Grigore (1590-1647)*Bibliografie*Personalităţi literare012 Ureche, Grigore929 Ureche, Grigore

II 774849Bibliografia I. L. Caragiale în periodice : (1852-1912) / Mioara Apolzan, Marian Bucur, Georgeta Ene, Rodica Florea, Dorina Grăsoiu, Stancu Ilin, Dan C. Mihăilescu ; coordonare : Marin Bucur ; reviziefinală : Georgeta Ene ; cuvânt înainte : acad. Eugen Simion. Vol. I-II. - Bucureşti : Grai şi Suflet - Cultura Naţională, 1997. - 2 vol. ; 24 cm.Antetitlu : Academia Română. Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu".*Literatură română*Personalităţi*Bibliografie pe subiect012 Caragiale, I. L.929 Caragiale, I. L.821.135.1-92 Caragiale, I. L(01)

II 335919Bibliografia lucrărilor lui Victor Spinei. - Brăila : Muzeul Brăilei : Istros, 2008. - p. 27-51 ; 25 cm.

Page 10: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Extras din : Ţeicu, Dumitru ; Cândea, Ionel. Românii în Europa Medievală (între Orientul Bizantin şi Occidentul Latin). Studii în onoarea profesorului Victor Spinei*Spinei, Victor (1943-)*Istorie*Personalităţi*Bibliografie012 Spinei, Victor929 Spinei, Victor

III 918732Bibliografija Ive Andrića : (1911-2011) / Lilijana Klevernić (koordinator), Kata Mirić, Melanija Blašković, ... ; glavni urednik Miro Vuksanović. - Beograd : Zadužbina Ive Andrića : Srpska Akademija Nauka i metnosti ; Novi Sad : Biblioteka Matice srpske, 2011. - 1080 p. : il. ; 30 cm.Antetitlu: Ivo Andrić Foundation. Serbian Foundation Of Sciences and Arts. Matica Sprska Library*Andrić, Ivo (1892-1975)*Literatură sârbă*Scriitori sârbi*Bibliografie de autor012 Andrić, Ivo929 Andrić, Ivo821.163.41.09 Andrić, Ivo(01)

III 178189Dr. L. Edeleanu / prof. dr. L. Mrazec. L'oevre du dr. L. Edeleanu / dr. E. Casimir. Bibliographie des travaux publié par le dr. L. Edeleanu, seul et en collaboration. - Bucureşti : Cartea Românească, [1941]. - [3] p. ; 33 cm.*Edeleanu, Lazăr (1862-1941)*Biobibliografie *Industria petrolului012 Edeleanu, Lazăr622.323(498)(01)929 Edeleanu, Lazăr

III 595872BIBLIOTECA Academiei RomâneBibliografia Mihai Eminescu : (1866-1970) / Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România ; cuvânt înainte de Şerban Cioculescu ; introducere de Valeria Trifu, Rodica Fochi. Volumul I-XVII. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976-2008. - 18 vol. ; 30 cm.Volumul I : Opera / Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România ; cuvânt înainte de Şerban Cioculescu ; introducere de Valeria Trifu, Rodica Fochi. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976. - 278 p. ; 30 cm.*Eminescu, Mihai (1850-1889)*Literatură română*Bibliografie pe subiect*Personalităţi 012 Eminescu, Mihai929 Eminescu, Mihai821.135.1.09 Eminescu, Mihai(01)

Page 11: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de Bibliografie. Gogol în literatura română : 1860-1960 ... : vezi CZU 929

II 639610BIBLIOTECA Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu" DâmboviţaGrigore M. Alexandrescu : (1810-1885) : bibliografie selectivă / colectivul de redactare: prof. Victor Petrescu (coordonator) ; prof. Rachila Trandafir (bibliografie) ; cuvânt înanite: prof. univ. dr. doc. Augustin Z. N. Pop. - [S.l.] : [s.n.], 1977. - 132 p. : il. ; 20 cm.*Alexandrescu, Grigore (1810-1885)*Bibliografie pe subiect*Personalităţi literare*Literatură română012 Alexandrescu, Gr.929 Alexandrescu, Gr. 821.135.1.09 Alexandrescu, Gr.(01)

III 778181BIBLIOTECA Metropolitană BucureştiDr. Valeriu Moldoveanu : bibliografia scrierilor : (1947-1997) / Biblioteca Municipală "Mihail Sadoveanu" din Bucureşti. - Bucureşti : [s.n.], 1997. - 43 f. : reprod. ; 30 cm.*Moldoveanu, Valeriu (1924-)*Biblioteconomie*Bibliografie de autor*Cercetare ştiinţifică*Civilizaţie şi cultură012 Moldoveanu, Valeriu929 Moldoveanu, Valeriu 02(01)

III 859103BIBLIOTECA Naţională a RomânieiDimitrie şi Antioh Dimitrievici Cantemir : documente aflate în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României : bibliografie / Biblioteca Naţională a României. - Bucureşti : Editura Bibliotecii Naţionale a României, 2008. - 70 p. ; 29 cm.*Cantemir, Dimitrie (1673-1723)*Cantemir, Antioh (1709-1744)*Personalităţi istorice*Bibliografie pe subiect 012 Cantemir, Antioh012 Cantemir, Dimitrie821.135.1.09 Cantemir, Dimitrie(01) 929 Cantemir, Antioh929 Cantemir, Dimitrie

CALBAZA-ORMENIŞAN, Mirela [...]. Bibliografie ... : vezi CZU 929

Page 12: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 862229CĂTUNESCU, Alina KristinkaValeriu Râpeanu : bibliografie / Alina Kristinka Cătunescu ; cu o prefaţă de prof. univ. dr. Gheorghe Calcan. - Ploieşti : Karta-Graphic, 2009. - 152 p. : il. ; 20 cm.Pe copertă, anul de publicare: 2008.*Râpeanu, Valeriu (1931-)*Literatură română*Bibliografie pe subiect*Personalităţi literare012 Râpeanu, Valeriu929 Râpeanu, Valeriu821.135.1.09 Râpeanu, Valeriu(01) 821.135.1.09-95 Râpeanu, Valeriu(01)

II 791798CEPOI, Liliana ; MADAN, Ion (1935-2008)Valeriu Rudic : bibliografie = Valery Rudic : Bibliographical Index / autori Liliana Cepoi şi Ion Madan; redactarea textului în limba engleză Zinaida Camenev. - Chişinău : [s.n.], 1999. - 88 p. ; 20 cm.Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Institutul de Microbiologie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.*Rudic, Valeriu (1947-)*Biologie*Microbiologie*Bibliografie pe subiect012 Rudic, Valeriu929 Rudic, Valeriu 57 Rudic, Valeriu

II 888331DAGMAR, Mária AnocaBibliografia lucrărilor profesorului dr. Corneliu Barborică / Dagmar Mária Anoca. - Nădlac : Ivan Krasko, 2006. - 37 p. ; 21 cm. - (Caiete ştiinţifice).Conţine bibliografie.*Barborică, Corneliu (1931-)*Literatură română*Critică literară*Bibliografie012 Barborică, Corneliu929 Barborică, Corneliu

II 844086DRĂGAN, LenuţaMihai Drăgan : 1937-1993 : bibliografie / Lenuţa Drăgan ; prefaţă de Pavel Florea. - Bacău : Studion, 2002. - XXIII, 153 p. : il. ; 20 cm.*Literatură română*Critică literară*Istorie literară*Bibliografie pe subiect

Page 13: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Personalităţi literare012 Drăgan, Mihai 929 Drăgan, Mihai

II 917025DUMITROV, Anişoara-NinaBibliografie Ion Coteanu / Anişoara-Nina Dumitrov. - Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2009. - 154 p. ; 21 cm.*Coteanu, Ion (1920-1997)*Limba română*Bibliografie pe subiect*Lingvistică română*Personalităţi româneşti012 Coteanu, Ion811.135.1'1(01) 929 Coteanu, Ion

II 142461FILITTI, Ioan C. (1879-1945)Lucrări : [bibliografie] / Ioan C. Filitti. - Bucureşti : [s.n.], 1937. - 12 p. ; 23 cm.*Filitti, Ioan C. (1879-1945)*Bibliografie specială *Bibliografie pe subiect012 Filitti, Ioan C.929 Filitti, Ioan C.

II 862352FÎNTÎNARU, Teodora (1963-) ; OPRIȘAN, Nicoleta ; CIONRNÎI, LidiaDuiliu Zamfirescu : diptic : bibliografie / drd. Teodora Fîntînaru, bibl. Nicoleta Oprişan, Lidia Ciornîi. - Ed. îngrijită de dr. conf. univ. Lidia Kulikovski. - Chişinău : [s.n.], 2007 (Chişinău : Elan Poligraf , 2007). - 121 p. ; 20 cm.Ediţie inversată, cu pagini de titlu şi paginaţii separate pentru fiecare titlu.Antetitlu : Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" Chişinău. Antetitlu : Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Focşani.Conţine indice de nume, titluri şi periodice.*Zamfirescu, Duiliu (1858-1922)*Literatură română*Bibliografie pe subiect*Operă literară*Critică literară012 Zamfirescu, Duiliu821.135.1.09 Zamfirescu, Duiliu(01) 929 Zamfirescu, Duiliu

II 866187FREEDMAN, EricBibliographie des œuvres publiées - 1912-2008 - de Benjamin Fondane / Eric Freedman. - [Paris] : Non Lieu, [2009]. - 166 p. ; 21 cm.

Page 14: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Antetitlu : Société d'études Benjamin Fondane*Fundoianu, B. (1898-1944)*Literatură română*Literatură franceză*Bibliografie de autor012 Fundoianu, B 821.135.1.(44).09 Fundoianu, B(01) 821.133.1.09 Fundoianu, B(01)929 Fundoianu, B

II 328878FRUMUŞELU, Doina (1954-)Brâncuşi în conştiinţa lumii : bibliografie nesfârsită / dr. Doina Frumuşelu. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 2007 (Timişoara : Mirton. - 256 p. : il. ; 23 cm. - (Comunicare - cultură ; 34).*Brâncuşi, Constantin (1876-1957)*Artă*Personalităţi artistice*Bibliografie pe subiect*Sculptură*Cronologie012 Brâncuşi, Constantin 929 Brâncuşi, Constantin 730 Brâncuşi, Constantin(01) 082.1 Comunicare - cultură

II 385693FRUMUZACHE, IuliaBibliografia revistelor redactate de M. Kogălniceanu / Iulia Frumuzache ; [prefaţă] pentru o bibliografie a lui Mihail Kogălniceanu de N. Georgescu-Tistu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Mihail Kogălniceanu, 1940-1941. - 2 vol. ; 23 cm.[Vol. I] : Bibliografia revistelor redactate de M. Kogălniceanu : 1838, 1840-1845 / Iulia Frumuzache ;[prefaţă] pentru o bibliografie a lui Mihail Kogălniceanu de N. Georgescu-Tistu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Mihail Kogălniceanu, 1940. - 22 p. ; 23 cm.*Kogălniceanu, Mihail (1817-1891)*Presă literară*Bibliografie specială012 Kogălniceanu, Mihail014.3:050 Alâuta românească"1838" 014.3:050 Dacia literară"1840" 014.3:050 Arhiva românească"1840/1841" 929 Kogălniceanu, Mihail[Vol. II] : Bibliografia revistelor redactate de M. Kogălniceanu : 1840-1845 / Iulia Frumuzache. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Mihail Kogălniceanu, 1941. - 18 p. ; 23 cm.Extras din : Arhiva românească, tom. VI, Bucureşti, 1941.*Bibliografie specială 012 Kogălniceanu, Mihail014.3:050 Foae sătească a prinţipatului Moldaviei"1839-1851" 014.3:050 Foae pentru agricultură, industrie şi negoţ

Page 15: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

014.3:050 Foae de învăţături folositoare 014.3:050.9 Calendare şi almanahuri"1842/1845"050:070.421-051 Kogălniceanu, Mihail"1840/1845"(01)929 Kogălniceanu, Mihail FRUMUZACHE, Iulia. Bibliografia revistelor redactate de M. Kogălniceanu ... : vezi CZU 012II 769528GAGEA, Adriana ; POPESCU, VirgilContribuţii la istoria culturii româneşti ; Cartea şi biblioteca ; Bibliografie Dan Simonescu / [lucrare întocmită de Adriana Gagea şi Virgil Popescu]. - Bucureşti : [s.n.], 1990. - 48 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Bibliologica / Biblioteca Municipală "Mihail Sadoveanu" Bucureşti).*România. Istoria culturii*Simonescu, Dan (1902-1993)*Bibliotecă*Cultură*Bibliografie pe subiect*Carte012 Simonescu, Dan002(498)(01) 929 Simonescu, Dan

II 91976GANE, Ion M. (1902-1979)Bibliografia operelor d-lui Mihail Dragomirescu : cărţi şi articole din periodice / Ion Gane şi D. Mazilu, Doctoranzi în litere. - Bucureşti : Tipografiile Române Unite, 1928. - 24 p. ; 26 cm.*Dragomirescu, Mihail (1868-1942)*Bibliografie pe subiect*Personalităţi012 Dragomirescu, Mihail929 Dragomirescu, Mihail

II 1003158GOIA, LauraIon Pop Reteganul : bibliografie / Laura Goia. - Cluj-Napoca : Şcoala Ardeleană, 2015. - 212 p. : il. ; 24cm. - (Bibliographica ; 1).*Literatură română*Biobibliografie *Pop-Reteganul, Ion (1853-1905)012 Pop-Reteganul, Ion929 Pop-Reteganul, Ion082.1 Bibliographica

II 832309GUŢANU, LauraReceptarea lui Marcel Proust în România : 1920-1944 : bibliografie / Laura Guţanu. - Iaşi : BibliotecaCentrală Universitară "Mihai Eminescu", 2003. - 47, VII p. ; 21 cm.*Proust, Marcel (1871-1922)*Literatură franceză

Page 16: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Personalităţi literare*Literatură comparată*Critică literară*Interferenţe culturale*Bibliografie pe subiect 012 Proust, Marcel 929 Proust, Marcel 821.133.1(498).09 Proust, Marcel"1920/1944"(01)

II 765044HORVAT, Săluc (1935-)Gh. Bulgăr : bibliografie / Săluc Horvat. - Baia Mare : Gutinul, 1996. - 101 p. : 1 portr. ; 20 cm.Antetitlu : Biblioteca Universităţii din Baia Mare.*Bulgăr, Gheorghe (1920-2002)*Filologie*Literatură română*Cultură românească*Personalităţi*Bibliografie pe subiect012 Bulgur, Gheorghe929 Bulgăr, Gheorghe

II 260293IANCULESCU, VictorBibliographie des travaux de M. Nicolas Iorga / Victor Iancoulesco, docteur en droit de la Faculté de Paris, consul sous-directeur de l'École Roumaine en France. - Paris : Libraire Universitaire J. Gamber, 1933. - 77 p. ; 24 cm.*Iorga, Nicolae (1871-1940)*Bibliografie specială*Bibliografie pe subiect012 Iorga, Nicolae 929 Iorga, Nicolae

II 183748IORDAN, AlexandruBibliografia scrierilor lui V. A. Urechia / Alexandru Iordan, bibliotecar la Academia Română ; cu o prefaţă de prof. Aurelian Sacerdoţeanu, directorul Şcoalei de Arhivistică. - Bucureşti : [s.n.], 1942. - 63 p. ; 22 cm.*Urechia, V. A. (1834-1901)*Bibliografie pe subiect*Literatură română 012 Urechia, V. A.821.135.1 Urechia, V. A.(01)929 Urechia, V. A.

IOVA, Mariana. Dimitrie Cantemir domnitor român şi savant de reputaţie mondială ... : vezi CZU 929

Page 17: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 885818KROKE, ClaudiaJohann Friedrich Blumenbach : Bibliographie seiner Schriften / Claudia Kroke. - Göttingen : Universitätsverlag Göttingen, 2010. - 235 p. ; 25 cm. - (Schriften zur Göttinger Universitätsgeschichte ; Band 2).*Blumenbach, Johann Friedrich (1752-1840)*Germania - Medicină : sec. 18-19*Personalităţi *Bibliografie de autor 012 Blumenbach, J. F. 61 Blumenbach, J. F(01)61(430)"17/18"(01) 61 Blumenbach, J. F(01)929 Blumenbach, J. F.

LĂUDAT, Ion D. Bibliografie din istoria ideilor, a formaţiei şi a activităţii mele ... : vezi CZU 929

LICĂ-OLT, Gheorghe. Note bibliografice asupra activităţii literare a scriitorului Lucian Costin ... : vezi CZU 929

II 772421LEFEBVRE, EricLes livres de François Righi (1975-1995) : bibliographie raisonné / rédigée par Eric Lefebvre ; introduction de Georges Coppel. - Saint-Pryvé Saint-Mesmin : [s.n.], [1995]. - 104 p. - (Bayerische Staatsbibliothek : Ausstellungskataloge ; 68).*Righi François (1947-)*Grafică*Ilustraţie de carte012 Righi, François 081-028.22 Righi, François76.026(01)76.026:655.3(01)929 Righi, François

LEHOTSKÝ-PILOT, Ján. Pavel Rozkoą : bibliografia, LX ... : vezi CZU 929

LICĂ-OLT, Gheorghe. Note bibliografice asupra activităţii literare a scriitorului Lucian Costin ... : vezi CZU 929

II 330985MITROI, Anca ; SPRENGER, ScottBibliographie Eugène Ionesco = Eugène Ionesco Bibliography = Bibliografie Eugen Ionescu / Anca Mitroi, Scott Sprenger. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2008. - 298 p. ; 20 cm.*Ionesco, Eugène (1909-1994)*Literatură franceză*Literatură română (Franţa)*Bibliografie pe subiect*Personalităţi literare

Page 18: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

012 Ionescu, Eugen 929 Ionescu, Eugen821.135.1.(44)09 Ionescu, Eugen(01)821.133.1.09 Ionescu, Eugen(01)

II 545720NĂSTUREL, Petre Ş. (1923-2012)Le 90e anniversaire du professeur Nicolas Bănescu ; Bibliographie des travaux du professeur Nicolas Bănescu / [Petre Ş. Năsturel]. À mon maître Nicolas Bănescu : hommage / prof. Constantin Daicoviciu. - Bucarest : Revue des études sud-est européennes, 1969. - 20 p. : portr. ; 24 cm.Extras din : Revue des études sud-est européennes, tome VII, 1969, nr. 1, p. 5-20.*Bănescu, Nicolae (1878-1971)*Personalităţi*Bizantinologie929 Bănescu, Nicolae

NESTOR, Octavian. Bibliografie şi referinţe critice despre Paul Leu ... : vezi CZU 929

II 911038NIKOLAEVA, Janna ; ZASAVIŢCHI, LidiaAcademicianul Gheorghe Duca : bibliografie / [alcătuitori: Janna Nikolaeva, Lidia Zasaviţchi]. - Chişinău : [BŞC "Andrei Lupan"], 2012. - 200 p. ; 21 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan".*Duca, Gheorghe (1952-....)*Bibliografie pe subiect012 Duca, Gheorghe929 Duca, Gheorghe 54 Duca, Gheorghe(01)

PETRIA, Petre. Eugen (Puiu) Ciorăscu - fondatorul Bibliotecii Judeţene Vâlcene, 85 de ani de la naştere : bibliografie ... : vezi CZU 929

II 771360PETRIA, Petre (1934-2013) ; NISIPESCU, Cristiana ; DUMITRAŞCU MAMU, GheorgheIon Barnea : bibliografie selectivă / de Petre Petria, Cristina Nisipescu, Gheorghe Dumitraşcu Mamu. - Râmnicu Vâlcea : Conphys, 1997. - 41 p. : il. ; 20 cm. - (Scriitori vâlceni. Personalităţi / Biblioteca Comunală Lungeşti).Antetitlu : Şcoala Generală cu clasele I-IV, Stăneşti-Lunca-Lungeşti.*Barnea, Ion (1913-2004)*Arhitectură religioasă*Artă creştină*Iconografie*Barnea, Ion (1913-2004)012 Barnea, Ion 929 Barnea, Ion 726(498)(01) 082.1 Scriitori vâlceni. Personalităţi

Page 19: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

I 536663POPESCU, Paul P.Nicolae Grigorescu : bibliografie / Paul D. Popescu. - [S.l.] : [s.n.], 1968 (Bucureşti : Tipografia Bibliotecii de Stat, 1968). - XIII, 124 ; 21 cm.Conţine indici*Grigorescu Nicolae (1838-1907)*Artişti plastici români*Bibliografie de autor*Bibliografie pe subiect012 Grigorescu, N. 929 Grigorescu, N.75(498) Grigorescu(01)

II 207937POPESCU-GORJ, A.George Finţesco : (1875-1948) : [bibliografie] / A. Popescu-Gorj. - [S.l.] : [s.n.], DL 1948. - p. 184-186 ; 24 cm.*Finţescu, Gheorghe N. (1875-1948)*Bibliografie pe subiect012 Finţescu, Gheorghe N. 929 Finţescu, Gheorghe N.

II 178006PUŞCARIU, Sextil (1877-1948)Nicolae Drăganu : 1884-1939 ; Bibliografia operelor lui Nicolae Drăganu / Sextil Puşcariu. - Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1941. - 7 p., [14] p. : portr. ; 24 cm.Conţine note de subsol.*Drăganu, Nicolae (1884-1939)*Bibliografie pe subiect*Personalităţi culturale 012 Drăganu, Nicolae929 Drăganu, Nicolae

II 786530RĂDULESCU, Mihai Sorin (1966-)Petre Ş. Năsturel : bibliografie selectivă / Mihai Sorin Rădulescu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1998. - 6 p. ; 23 cm.*Năsturel, Petre Ş. (1923-2012)*Bizantinologie*Bibliografie pe subiect*Istoriografie012 Năsturel, Petre Ş.929 Năsturel, Petre Ş.

REGIONALNA biblioteka "Emanuil Popdimitrov" Kûstendil. Otdel kraeznanie. Žeko Popov ... : vezi CZU 929

SARĂU, Gheorghe. Gheorghe Sarău : bibliografie și activitate … : vezi CZU 929

Page 20: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

SARĂU, Gheorghe. "Finis coronat opus" : bibliografie cu repere din viaţa şi activitatea autorului ... : vezi CZU 929

STESCU, Mariana. George Lesnea : biobliografie : omagiu la a 75-a aniversare … : vezi CZU 929

ŠTEFANKO, Ondrej ; [...]. Jean Grosu ... : vezi CZU 929

II 637234ŢUGUI, PavelScrierile lui Mihail Sadoveanu apărute în periodice pînă la 31 decembrie 1904 : bibliografie. - Craiova : Universitatea din Craiova, 1976. - p. 59-66 ; 21 cm.*Sadoveanu, Mihail (1880-1961)*Bibliografie pe subiect*Literatură română 012 Sadoveanu, Mihail929 Sadoveanu, Mihail821.135.1-92 Sadoveanu, Mihail"1897/1904(01)

UNIVERSITÄTS-und Stadt Bibliothek Köln. Anton von Euw : Bibliographie Seiner Schriften ... : vezi CZU 929

VATAMANIUC, Dimitrie. Lucian Blaga : 1895-1961 : bibliografie ... : vezi CZU 929

VIŞINESCU, Valentin. Valentin Vişinescu : 80 : bibliografie ... : vezi CZU 929

I 873589VOICU-BREY, Lilica Alexandru Ciorănescu : bibliografie : (1930-2010) / repertoriu întocmit şi introducere de Lilica Voicu-Brey. - Târgovişte : Bibliotheca, 2009. - 168 p. : il. ; 20 cm. - (Istorie literară).*Ciorănescu, Alexandru (1911-1999)*Literatură română*Istorie literară*Personalităţi*Bibliografie pe subiect012 Ciorănescu, Alexandru929 Ciorănescu, Alexandru821.135.1.09 Ciorănescu, Al."1930/2010"(01) 082.1 Istorie literară

013 Bibliografii colective

P. I 15802Current literature : with a classified list of publications [periodic] / edited by Edgar Whitaker. - London : J. Whitaker & Sons, 1937-. - 24 cm.Pe pagina de titlu, instituţia care difuzează publicaţia la Bucureşti: Librăria A. R. Hachette.În BAR : 1937 (nr.341) - 1939 (nr.366); 1951 (nr.513) - 1952 (nr.516).

Page 21: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Referinţe bibliografice*Catalog editorial*Marea Britanie013(410.1)(051)

Chicano periodical index (ChPI) a Comprehensive Subject, Author, and Title Index for 1982-83 ... :vezi CZU 050

II 908415FRKIN, Vatroslav ; HOLZLEITNER, MiljenkoBibliografija knjiga hrvatskih autora u knjižnicama Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda : 1495-1850. / Vatroslav Frkin i Miljenko Holzleitner. - Zagreb : Hrvatska Akademija Znanosti imjetnosti, 2008. - 538 p. ; 25 cmAntetitlu : Hrvatska Akademija Znanosti i umjetnosti. Hrvatska Franjevacka Provincija sv. Ćirila i MetodaConține bibliografie.*Croația - Bibliografie : 1495-1850*Carte veche*Bibliografie013:[09"1495/1850":026(497.5)]013(497.5)"1495/1850"09"1495/1850":026(497.5)(01)026(497.5)(01)

014 Bibliografiile lucrărilor cu caracteristici speciale

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Analele Universităţii din Bucureşti : (1952-1973) ... : vezi CZU 050+070

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Serviciul Bibliografic. Convorbiri literare: bibliografie ... : vezi CZU 821.135.1

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. [...]. Arhiva : organul Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi ... : vezi CZU 050+070

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. [...]. Jurnal literar : 1939 ... : vezi CZU 821.135.1

BUZ, Zoe (1941-) ; [...]. Indice bibliografic tematic al revistei "Revue roumaine de biologie", série Zoologie-Biologie animale (Académie Roumaine), 1956-1996 ... : vezi CZU 57

BUZ, Zoe (1941-) ; [...]. Indice bibliografic tematic al revistei "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Biologia, 1957-1997 ... : vezi CZU 57

BUZ, Zoe (1941-). Index bibliographique thématique du périodique "Revue roumaine de biologie"... : vezi CZU 57

Page 22: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Chicano periodical index (ChPI) a Comprehensive Subject, Author, and Title Index for 1982-83 ... :vezi CZU 050

II 84131HIENZ, Hermann (1886-1968)Bibliografia operelor separate şi articolelor istorico-filologice, cari au apărut de la 1919-1924 în limba germană şi se referă la teritoriul şi locuitorii României / întocmită de dr. Hermann Hienz, profesor la Seminarul Teologic-Pedagogic C. A., Sibiu. - Cluj : Ardealul, 1926. - 60 p. ; 25 cm.*România : 1919-1924*Bibliografie pe subiect*Presă germană 014.3:[081+050:94(498)+811.135.1-112]"1919/1924"=112.2 081+050:94(498)+811.135.1-112"1919/1924"=112(01) 94(498)+811.135.1-112"1919/1924"=112(01)

MERCHEŞ, Dorina. Convorbiri literare : (1972-1989) ; Pagini Bucovinene : (1982-1989) ... : vezi CZU 821.135.1

MORĂRESCU, Gabriela (1964-2012) ; [...]. Indice bibliografic tematic al revistei "Studii şi cercetăride biochimie" (Academia Română), 1958-1996 ... : vezi CZU 57

PRICOPE, Veronica. Viaţa românească : 1986-1989 ... : vezi CZU 821.135.1

PRICOPE, Veronica. Viaţa românească : 1990-1994 ... : vezi CZU 821.135.1

Studia Universitatis Babeş-Bolyai : indice bibliografic tematic, 1991-1995 ... : vezi CZU 57

015 Bibliografii după locul de publicare al lucrărilor. Bibliografii naţionale. Bibliografii regionale şi locale

II 914814ACADEMIA das Ciências de LisboaBibliografia Geral Portuguesa / Academia das Ciências de Lisboa. Vol. 1. - Lisboa : Imprensa Nacionalde Lisboa, 1941-. - 1 vol. : il. ; 26 cm.Volume 1 : Século XV. - Lisboa : Imprensa Nacional de Lisboa, 1941. - 403 p. : il. ; 26 cm.*Portugalia*Document de referinţă*Bibliografie naţională 015(469)"15"

III 100961BIANU, Ioan (1856-1935) ; HODOŞ, Nerva (1869-1913)Bibliografia românească veche : 1508-1830 / Ioan Bianu, bibliotecarul Academiei Române, profesor universitar şi Nerva Hodoş, bibliotecar-ajutor al Academiei Române ; prefaţă : I. Bianu şi N. Hodoş. Tomul I-IV. - Ediţiunea Academiei Române. - Bucuresci [Bucureşti] : Stabilimentul grafic J. V. Socec,

Page 23: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

1903-1944. - 4 vol. ; 33 cm.Vezi şi : https://biblacad.ro/bnr/brv.phpTomul I : 1508-1716 / Ioan Bianu, bibliotecarul Academiei Române, profesor universitar şi Nerva Hodoş, bibliotecar-ajutor al Academiei Române ; prefaţă : I. Bianu şi N. Hodoş. - Ediţiunea Academiei Române. - Bucuresci [Bucureşti] : Stabilimentul grafic J. V. Socec, 1903. - 571 p. : reprod. ; 33 cm.Vezi şi : https://biblacad.ro/bnr/brv.phpTomul II : 1716-1808 / Ioan Bianu, bibliotecarul Academiei Române, profesor universitar şi Nerva Hodoş, bibliotecar-ajutor al Academiei Române. - Ediţiunea Academiei Române. - Bucuresci [Bucureşti]: Socec, 1910. - 571 p. : reprod. ; 33 cm.Vezi şi : https://biblacad.ro/bnr/brv.phpTomul III, fasc. I-II : 1809-1830 / Ioan Bianu, bibliotecarul Academiei Române, profesor universitar şi Nerva Hodoş, bibliotecar-ajutor al Academiei Române. - Ediţiunea Academiei Române. - Bucuresci [Bucureşti] : Socec, 1912. - 777 p. : reprod. ; 33 cm.Vezi şi : https://biblacad.ro/bnr/brv.phpTomul IV : Adăogiri şi îndreptări / Ioan Bianu şi Dan Simonescu ; prefaţă : general Radu Rosetti. - Ediţiunea Academiei Române. - Bucureşti : Socec, 1944. - XIII, 375 p. : facs., il. ; 33 cm.Conţine indice alfabeticVezi şi: https://biblacad.ro/bnr/brv.php*România - Bibliografie naţională : 1508-1830*Bibliografie retrospectivă*Carte veche 015(498)"1508/1830"

II 302704Bibliografia cărţii bucureştene de la origini până în prezent : (1494-2006) / dr. Florin Rotaru ; introducere: dr. Florin Rotaru ; coperta: Mircia Dumitrescu. - Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2006-2007. - I part. ; 25 cm.Antetitlu : Biblioteca Metropolitană Bucureşti.Partea I : 1494-1918. / dr. Florin Rotaru ; introducere: dr. Florin Rotaru ; coperta: Mircia Dumitrescu. - 4vol. ; 25 cm.Partea I. Volumul I : A-C / dr. Florin Rotaru ; introducere: dr. Florin Rotaru ; coperta: Mircia Dumitrescu. - 1217 p. ; 25 cm.Partea I. Volumul II : D-K / dr. Florin Rotaru ; coperta: Mircia Dumitrescu. - 1349 p. ; 25 cm.Partea I. Volumul III : L-Q / dr. Florin Rotaru ; coperta: Mircia Dumitrescu. - 1630 p. ; 25 cm.Partea I. Volumul IV : R-Z / dr. Florin Rotaru ; coperta: Mircia Dumitrescu. - 1239 p. ; 25 cm.*Bucureşti, oraş - Carte. România : 1494-1918*Bibliografie pe subiect015(498)"1494/1918" 015(498 Bucureşti)"1494/1918"

II 688308BIBLIOTECA Academiei RomâneBibliografia românească modernă : (1831-1918) / Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România ; prefaţă de Gabriel Ştrempel. Vol. I-IV. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică : Societatea de Ştiinţe Filologice din Republica Socialistă România, 1984-1996. - 4 vol. ; 24 cm.Vol. I : (A-C) / Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România ; prefaţă de Gabriel Ştrempel. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică : Societatea de Ştiinţe Filologice din Republica Socialistă România, 1984. - XXXI, 910 p. ; 24 cm.

Page 24: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Vezi şi: https://biblacad.ro/bnr/brm.phpVol. II : (D-K) / Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România ; prefaţă de Gabriel Ştrempel. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică : Societatea de Ştiinţe Filologice din Republica Socialistă România, 1986. - XXIV, 894 p. ; 24 cm.Vezi şi: https://biblacad.ro/bnr/brm.phpVol. III : (L-Q) / Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România ; prefaţă de Gabriel Ştrempel. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică : Societatea de Ştiinţe Filologice din Republica Socialistă România, 1989. - XXIII, 1111 p. ; 24 cm.Vezi şi: https://biblacad.ro/bnr/brm.phpVol. IV : (R-Z) / Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România ; prefaţă de Gabriel Ştrempel. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1996. - XXI, 871 p. ; 24 cm.Vezi şi: https://biblacad.ro/bnr/brm.phpText pe două coloane.*Bibliografie retrospectivă 015(498)"1831/1918"

III 805429BIBLIOTECA Metropolitană BucureştiBibliografia curentă a Bucureştilor : 1996 / [Carmen Breazu, Bogdan Damian, Adriana Gagea,...] ; [coordonator lucrare: Ileana Şerbănescu]. Vol. I-II. - Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2000. - 2 vol. ; 30 cm.Vol. I : Bibliografia curentă a Bucureştilor : 1996 / [Carmen Breazu, Bogdan Damian, Adriana Gagea,...] ; [coordonator lucrare: Ileana Şerbănescu]. - Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2000. - II, 653 p. ; 30 cm.Vol. II : Bibliografia curentă a Bucureştilor : 1996 / [Carmen Breazu, Bogdan Damian, Adriana Gagea,...] ; [coordonator lucrare: Ileana Şerbănescu]. - Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2000. - p. 654-1248 ; 30 cm.Antetitlu : Biblioteca Municipală "Mihail Sadoveanu".*Bucureşti, municipiu*Bibliografie curentă015(498 Bucureşti)"1996" 015(498 Bucureşti)"1996" 050:308(498 Bucureşti)"1996"(01) 015:050(498 Bucureşti)"1996" 015:711.4(498 Bucureşti)"1996"015:9(498 Bucureşti)"1996" 015:008(498 Bucureşti)"1996"

III 325482BIBLIOTECA Metropolitană BucureştiBibliografia curentă a Bucureştilor pentru anul 2006 : articole din publicaţii periodice / Biblioteca Metropolitană Bucureşti. - Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2007. - VII, 734 p. ; 30 cm. *Bucureşti, municipiu - Bibliografie locală. România : 2006*Bibliografie locală*Bibliografie curentă*Publicaţii periodice 015(498 Bucureşti)"2006" 050:308(498 Bucureşti)(01)"2006"

Page 25: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

015:050(498 Bucureşti)"2006" 015:711.4(498 Bucureşti)"2006"015:9(498 Bucureşti)"2006" 015:008(498 Bucureşti)"2006"

II 439995BUGARIU, Aurel (1911-?)Bibliografia Banatului : 1918-1943 / Aurel Bugariu. - Timişoara : G. Matheiu, 1943. - 63 p. : tab. ; 21 cm. - (Publicaţiile Institutului Social Banat-Crişana ; 1).*Banat, provincie - Bibliografie locală. România : 1918-1943*Bibliografie pe subiect*Cultură românească 015(498.5)"1918/1943" (498.5)(01)"1918/1943" 082.1 Publicaţiile Institutului Social Banat-Crişana

CHIRULESCU, Marian ; […]. Ploiești. Trecut și prezent : bibliografie selectivă, adnotată, cronologico-alfabetică … : vezi CZU 903/908

II 931398FÜLÖP, MáriaBibliografia locală retrospectivă a judeţului Mureş : autori, apariţii editoriale, referinţe locale, cărţi editate până în anul 1944 = Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete : szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent köny vek / Fülöp Mária, Ferencz Klára. [Vol.] 1-2. - Târgu-Mureş (Marosvásárhely) : Biblioteca Judeţeană Mureş, 2005 (Bucureşti : Mediaprint). - 2 vol. ; 24 cm.[Vol.] 1 : Bibliografia locală retrospectivă a judeţului Mureş. - XXVIII, 604 p. ; 24 cm. - (Bibliografiimureşene ; 7).[Vol.] 2 : Bibliografia locală retrospectivă a judeţului Mureş. - V, 862 p. ; 24 cm. - (Bibliografii mureşene ; 7).*Mureş, judeţ : Bibliografie locală. România*Apariţii editoriale*Viaţă culturală015(498-35 Mureş) 082.1 Bibliografii mureşene

II 818473FÜLÖP, MáriaJudeţul Mureş în cărţi : 1990-1999 : bibliografie = Maros megye a könyvekben : bibliográfia / Fülöp ária ; cu o prefaţă de Dimitrie Poptămaş. - Târgu-Mureş : Biblioteca Judeţeană Mureş, 2002. - XXVII, 339 p. ; 24 cm. - (Bibliografii mureşene ; 5).*Mureş, judeţ - Bibliografie locală. România : 1990-1999*Personalităţi locale*Cultură locală015(498-35 Mureş)"1990/1999" 015:908(498-35 Mureş)"1990/1999" 908(498-35 Mureş)"1990/1999"(01) 082.1 Bibliografii mureşene

Page 26: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 181324IARCU, Dimitrie (1817-1879) Bibliografia chronologica română sau Catalogul generalu de cărţile române imprimate de la adoptarea imprimeriri, ḑiumetate secolu XVI până asta-ḑi : 1550-1873 / adunate în timpu aprópe 30 de ani şi redigiate pe alfabetu titlurile cărţiloru fie-cărei serii ale unui anu de Dimitrie Iarcu, vechiu profesore şi inspectoru de scóle / precuvântare de D. Iarcu. - Ed. a 2-a. - Bucuresci [Bucureşti] : Imprimeria Statului, 1873. - 164 p. ; 26 cm. (II 181324).Note ediţie: Precesă de douĕ serii, una de date istorice relative la Bibliografiă în genere: invenţiuni, decesiuni, scriitori etc., şi alta relativă la imprimeriă şi în parte la imprimeriele nóstre romănesci.Index extern: Bibliografia Românească Modernă, vol. II, nr. 27142.*Bibliografie pe subiect*Carte veche*Istoria cărţii*Istoria culturii*Istoria tiparului*Bibliografie românească veche 015:002(498)"1550/1873" 015:094(498)"1550/1873"

P. I 38893The Indian national bibliography [periodic] / Central Reference Library; general editor: C. R. Banerji (1971). - An [?] (1971)-. - Calcutta : The Librarian, 1974-. - 23 cm. În BAR : 1971-1979; 1980/1981; 1990; 1991 (tipărit în 1994).ISSN 0019-6002*India - Bibliografie naţională015(540)(058)

II 836611INSTITUTUL de Memorie Culturală. Colectivul bibliograficBibliografia românească veche - îmbogăţită şi actualizată / Elaborată de colectivul bibliologic al Institutului de Memorie Culturală cu contribuţia specialiştilor în carte veche din România ; [coordonare ştiinţifică Mariana Iova şi Dan Matei]. - Târgovişte : Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească" : Institutul de Memorie Culturală, 2004-. - vol.Vol. I : A-C / Elaborată de colectivul bibliologic al Institutului de Memorie Culturală cu contribuţia specialiştilor în carte veche din România ; [coordonare ştiinţifică Mariana Iova şi Dan Matei]. - Târgovişte : Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească" : Institutul de Memorie Culturală, 2004. - 263 p. : il. ; 24 cm.*România - Bibliografie retrospectivă : sec. 15-18*Bibliografie naţională*Bibliografie românească veche*Bibliografie pe subiect 015(498)"15/18"(084)

LIETUVOS Nacionaline Martyno Mažvydo Biblioteka. Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos ... : vezi CZU 050+070

II 1021891

Page 27: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Magyarország bibliographiája : 1712-1860. [Kötet] 9, Pótlások - Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712-1860 c. művéhez, 1701-1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtartványok / a kötetet összeállította és szerkesztette: Kovács Eszter és V. Ecsedy Judit. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2017. - 495 p. ; 23 cm.Antetitlu : Az Orszagos Széchényi Könyvtár*Ungaria - Bibliografie : 1701-1860*Bibliografie națională 015(439)"1701/1860"

II 836100MÂRZA, Eva (1948-) ; RUS, AntonBibliografia cărţilor blăjene de la începuturile tipografiei până la anul 1948 / Eva Mârza, Anton Rus. - Blaj : Buna Vestire, 2004. - 119 p. ; 23 cm.*Blaj, oraş - Bibliografie locală. România : 1747-1948*Alba, judeţ - Bibliografie locală. România : 1747-1948*Bibliografie pe subiect*Carte veche*Istoria cărţii*Istoria culturii 015:002(498 Blaj)"1747/1948"015:094.5(498 Blaj)"1747/1948"(083.8)

OPROESCU, Alexandru [...]. Agora în bibliotecă. Bibliografia Bibliotecii Publice Buzău : (1893-2003) ... : vezi CZU 02

III 795309RÂPĂ BUICLIU, DanBibliografia românească veche. Additamenta / Dan Râpă-Buicliu ; cuvânt înainte [de] acad. Dan Simonescu ; indice [de] Mariana Jaklovsky, Bogdan Victor Toader. Vol. I -. - Galaţi : Alma, 2000-. - vol. ; 30 cm.Vol. I. : 1536-1830 / Dan Râpă-Buicliu ; cuvânt înainte [de] acad. Dan Simonescu ; indice [de] Mariana Jaklovsky, Bogdan Victor Toader. - Galaţi : Alma, 2000. - 496 p. ; 30 cm.*România - Bibliografie naţională : 1536-1830*Bibliografie retrospectivă*Bibliografie pe subiect*Carte veche*Bibliografie românească veche 015(498)"1536/1830"

Repere culturale dîmboviţene : (1968-1975) ... : vezi CZU 008

I 855300ROSSIJSKAÂ Gosudarstvennaâ BibliotekaRossjiskaâ Gosudarstvennaâ Biblioteka: bibliografičeskij ukazatel' : 2001-2005 / raboty sotrudnikov izdaniâ RGB literatura o biblioteke ; [sostavitel' T. Â. Briskman pri učastii X. R. Nasibulinoj]. - Moskva : Paškov Dom, 2008. - 288 p. : il. ; 20 cm. Antetitlu : Rossijskaâ Gosudarstvennaâ Biblioteka. Naučno-Issledovatel'skij Otdel Bibliografii.Trad. tit. : Biblioteca de Stat a Rusiei index bibliografic 2001-2005.

Page 28: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Biblioteca de Stat a Rusie - Bibliografie curentă. Federaţia Rusă : 2001-2005*Bibliografie naţională 015(470+571)"2001/2005"

II 956648ROSSIJSKAÂ Gosudarstvennaâ BibliotekaRossjiskaâ Gosudarstvennaâ Biblioteka : bibliografiĉeskij ukazatel' : 2006-2010 / raboty sotrudnikov, izdaniia RGB, literatura o biblioteke ; [sostavitel' T. Â. Briskman]. - Moskva : Paškov Dom, 2013. - 400 p. ; 21 cm.Trad. tit. : Biblioteca de Stat a Rusiei index bibliografic : 2006-2010.*Biblioteca de Stat a Rusiei - Bibliografie curentă. Federaţia Rusă*Bibliografie naţională 015(470+571)"2006/2010"

II 790316Ukrainomovna kniga u fondah Nacional'noi biblioteki Ukraini imeni V. I. Vernads'kogo : 1798-1916 : bibliografičnij pokažčik / vidpovidalnii redaktor O. S. Oniŝenko. Vip. 2. - Kiiv : Abris, 1998. - vol.. - (Nacional'na bibliografiâ Ukraini / Nacional'na Akademiâ Nauk Ukraini).Trad. tit. : Carţi în limba ucraineană existente în fondurile Bibliotecii Naţionale "V. I. Vernadc'kogo" a Ucrainei : 1798-1916.Vip. 2. : 1886-1900 / uklad. M. D. Bojčenko ... : red. V. Û. Omel'čuk. - Kiiv : [s.n.], 1998. - 395 p.. - (Nacional'na bibliografiâ Ukraini / Nacional'na Akademiâ Nauk Ukraini) *Ucraina - Bibliografie naţională : 1798-1916*Biblioteca Naţională a Ucrainei*Bibliotecă naţională *Bibliografie naţională015(477)"1886/1900"

II 836817Ukrainomovna kniga u fondah Nacional'noi Biblioteki Ukraini imeni V. I. Vernadskogo : 1798-1923 : bibliografičnij pokažčik / [avtorskii kolektiv : M. D. Bojčenko, S. A. Dzybič, T. B. Korol'ova,...] ; peredmova: O. S. Oniŝenko, V. Û. Omel'čuk. Tom 1-3. - Kiev : Nacional'naâ Biblioteka Ukraini imeni V.I. Vernadskogo, 2003. - 3 vol. ; 25 cm. - (Nacionaln'aia bibliografiâ Ukraini / Nacionaln'aia Akademiâ Nauk Ukraini) Trad. tit. : Carţi în limba ucraineană existente în fondurile Bibliotecii Naţionale "V. I. Vernadc'kogo" a Ucrainei : 1798-1923Tom I : 1798-1911. - 674 p.Tom II : 1912-1923. - 690 p.Tom III : Naukovo-dopomižnii aparat. - 667 p. *Ucraina - Bibliografie naţională : 1798-1923*Biblioteca Naţională a Ucrainei*Bibliotecă naţională *Bibliografie naţională015(477)"1798/1923"

II 841156VINTILĂ, AnnaBibliografia cărţilor, albumelor şi hărţilor editate în judeţul Mureş : 1996-2000 = A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek, bibliográfiája : 1996-2000. - Târgu-Mureş :

Page 29: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Biblioteca Judeţeană Mureş, 2003. - 252 p. ; 21 cm. - (Bibliografii mureşene ; 6).Antetitlu : Consiliul Judeţean Mureş. Biblioteca Judeţeană Mureş.*Mureș, județ - Bibliografie locală. România : 1996-2000*Literatură română*Literatură maghiară (România)*Bibliografie pe subiect015(498-35 Mureş)"1996/2000"082.1 Bibliografii mureşene

II 857203VINTILĂ, AnnaBibliografia cărţilor, albumelor, hărţilor editate în judeţul Mureş = A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája : 2001-2005 / lucrare întocmită în cadrul secţiei de informare bibliografică de Anna Vintilă. - Târgu Mureş : Biblioteca Judeţeană Mureş, 2008. - 315 p. ; 20 cm. - (Bibliografii mureşene ; 8). Antetitlu : Consiliul Judeţean Mureş. Biblioteca Judeţeană Mureş.*Mureș, județ - Bibliografie locală. România : 2001-2005*Literatură română*Literatură maghiară (România)*Bibliografie pe subiect015(498-35 Mureş)"2001/2005" 082.1 Bibliografii mureşene

016 Bibliografii pe subiect

II 712664BIBLIOTECA Judeţeană "Panait Istrati" BrăilaBibliografia Brăilei : 1980 / lucrare întocmită de: Drăghici Rodica, Saghin Emilia [în cadrul Bibliotecii Judeţene, Brăilă]. - Brăila : [s.n.], 1981 (Bucureşti : Tipografia Bibliotecii Centrale de Stat , 1981). - 137 p. ; 21 cm.*Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila*Catalog de bibliotecă*Bibliotecă publică016:027.5(498 Brăila)"1980" 027.5(498 Brăila)"1980"(01)

II 95678CRĂCIUN, Ioachim (1898-1971)Bibliografia la români : o încercare de bibliografie a bibliografiilor româneşti / Ioachim Crăciun, asistent la Universitatea din Cluj. - Bucureşti : Cartea Românească, 1928. - 40 p. ; 22 cm.*Bibliografie de bibliografii 016:011(=135.1)

II 764391CIORĂNESCU, Alexandru (1911-1999)Bibliografía francoespanola : (1600-1715) / Alejandro Ciorănescu. - Madrid : [s.n.], 1977. - 707 p. + 24cm. - (Anejos del Boletin de la Academia Espanola ; XXXVI).

Page 30: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Franţa*Spania*Bibliografie pe subiect016(44:460)"1600/1715" 016(460:44)"1600/1715"

II 118369DAVID, Alexandru (1910-1935)Bibliografia lucrărilor privitoare la Basarabia : apărute de la 1918 încoace / Al. David. - Chişinău : Tipografia Eparhială Cartea Românească, 1933. - 47 p. ; 20 cm.Antetitlu : Asociaţiunea Culturală "Astra Basarabiei".Conţine indice de nume.*Basarabia, regiune - Bibliografie pe subiect. România Mare : 1918-1932016(498.7)"1918/1932"

II 30546DRAGANOV, Petru Dan (1857-1928)Bessarabiana : učenaâ, literaturnaâ i hudežestvennaâ Bessarabiâ : alfavitnyj bibliografičeskij ukazatel arhivnyh pervoistočnikov, avtorov, knig, statej i voobŝe literatury na vsâh evropejskih i nâkotoryh aziatskih âzykah o Bessarabii, - predmetov iskusstva, nahodâŝihsâ v Bessarabskoy gubernii i vsego otnosâŝagosâ k Bessarabŝinâ, imenno : o Bessarabii i bessarabsah ; o trudah različnago soderjaniâ,prinadležaŝih urožencam Bessarabskoj gubernii ; knig i raznyh periodičeskih izdanij, opublikovannyh v predplah êtoj gubernii : v poslednie 100 lât so vremeni prisoedineniâ eâ, po Buharestskomu mirnomu traktatu k Rossijskoj Imperii : 1812-16 Maâ 1912 / Sostavitel P. Dan. Draganov. - Kišinev : Tipo-Litografiâ F. P. Kaševskago, 1911. - 278 p. ; 25 cm.Pe copertă, anul de aparţie 1912*Basarabia, regiune - Bibliografie 016(498.7)"1812/1910

II 953835MARCU, Iuliana AngelaBibliografiile literare : bibliografie de bibliografii şi studiu de sinteză / Iuliana Angela Marcu. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2012. - 243 p. ; 24 cm. - (Literatura).Conţine note de subsol Conţine bibliografie şi indici*Bibliografia Românească Veche*Bibliografia Românească Modernă*Literatură română*Bibliografie de bibliografii*Bibliografie retrospectivă*Istorie literară*Critică literară*Bibliografie pe subiect *Bibliografie pe subiect*Bibliografii speciale - Istorie literară. România016:821.135.1.09821.135.1.09(01) 002:821.135.1.09

Page 31: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

821.135.1.09(01) 821.135.1.09:050(01)94:016(498)

II 33679MOGHILEANSKI, Nicolae (1877-1966)Materialy dlâ ukazatelâ literatury po Bessarabii : spisok knig i statej, otnosâšihsâ k Bessarabii iz biblioteki N. K. Mogilânskago / N. K. Mogilânskij. - Kišinev : Tipografiâ Bessarabskago Gubernskago Pravleniâ, 1912. - 39 p. ; 25 cm.Trad. tit. : Bibliografia lucrărilor referitoare la Basarabia : lista lucrărilor şi a articolelor referitoare la Basarabia din Biblioteca lui N. K. Mogilânski.*Basarabia, regiune - România*Bibliografie pe subiect016(498.7)

II 858541NEZAR, MiraBibliografija srpskih i crnogorskih knjiga na engleskom jeziku u kolekcijama Kongresne biblioteke : 1990-2005 = Bibliography of Serbian and Montenegrin Monographs in English from the collections of the Library of Congress : 1990-2005 / author Mira Nezar ; [introduction Mira Nezar]. - Belgrade : National Library of Serbia, 2006. - 204 p. ; 24 cm.*Serbia - Bibliografie*Muntenegru - Bibliografie*Bibliografie pe subiect 016:088(=163.41):027.54(73)"1990/2005"016:088(=163.41)(73)"1990/2005" 088(=163.41)(73)"1990/2005"(01)

Srpska bibliografija danas : zbornik radova ... : vezi CZU 011

II 929637TURCUŞ, Veronica (1974-) ; HRISTODOL, Felicia ; HRISTODOL, Gheorghe (1934-)Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj-Napoca : 1920-2005 / întocmit de : Veronica Turcu, Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2008. - 406 p. : il. ; 24 cm.Antetitlu : Academia Română. Institutul de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca.*Academia Română, Institutul de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca*Bibliografie pe subiect*Lucrare ştiinţifică*Institut de cercetare016:001.8:061.6(498 Cluj-Napoca)"1920/2005" 001.8:061.6(498 Cluj-Npoca)"1920/2005"(01)

017 Cataloage în general. Cataloage pe subiect

ABRAHAMOWICZ, Zygmunt. Katalog dokumentów tureckich. Część pierwsza, Dokumenty do dziejów polski i krajów ościennych w latach ... : vezi CZU 09

Page 32: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

P. II 52689Anul editorial clujean : carte şi presă : buletin bibliografic [periodic] / Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj, Serviciul de dezvoltare şi prelucrare a colecţiilor, şi Laboratorul de informatizare. - An I (2006)-. - Cluj-Napoca : [s.n.], 2007-. - 30 cm. În BAR : 2006 (tipărit în 2007), 2007 (tipărit în 2008), 2011 (în format CD-ROM).ISSN 1844-010XISSN 2066-1983 (2011)*Cluj-Napoca, oraș - Carte. România*Cluj-Napoca, oraș - Presă. România*Bibliografie clujeană *Cataloage de edituri017.41:015(498 Cluj)(058)"2006/..."

P. I 50437B.B. : buletin bibliografic [periodic] / Serviciul Bibliografic; redactor: Getta Vilău. - An [?] (2000)-. - Bucureşti : [s.n.], 2000-. - 21 cm.Antetitlu : Biblioteca Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu".În BAR : 2000 (nr.2).ISSN 1582-1250*Catalog de bibliotecă017.1(051)

BIBLIOTECA Facultăţii de Drept. Catalogul cărţilor din Bibliotecă întocmit în ordinea alfabetică a autorilor ... : vezi CZU 34

II 725627BIBLIOTECA "Ing. I. Macovei", Ploieşti. Comitetul BiblioteciiCatalogul Bibliotecei "Ing. I. Macovei" a personalului CFR din Centrul Ploeşti : I/XII 1938 - I/XII 1939 / Comitetul Bibliotecii ; cuvânt introductiv : conducătorul bibliotecii, seful Staţiei Ploieşti-Sud, Paul Gilorteanu. - Bucureşti : Imprimeria Căilor Ferate Române, 1939 tipărire. - 59 p., [1] f. pl. portr. : tab. ; 21 cm.*Căile Ferate Române, Biblioteca "Ing. I. Macovei", Ploieşti*Catalog de bibliotecă*Bibliotecă muncitorească 017.2:[027.64-057.86:061.5 C.F.R](498 Ploieşti)"1938/1939" 027.64-057.86:061.5 C.F.R(498 Ploieşti)"1938/1939"(08)

BIBLIOTECA Judecătoriei Ocol. III din Iaşi. Catalogul de cărţile de drept ce compun biblioteca înfiinţatu în 1888 de N. I. Pogonat ... : vezi CZU 34

III 299147BIBLIOTECA Judeţeană "V.A. Urechia" GalaţiCatalogul general publicat la anul 1890, octombre 1 : suplement [i.e. supliment] nr. 111 / Biblioteca Publică V. A. Urechiă din Urbea Galaţi. - [S.l.] : [s.n.], 1890. - 752 p. ; 31 cm.Lipsă pagină de titlu şi coperte*Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi*Catalog de bibliotecă

Page 33: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Bibliografie pe subiect 017.2:027.53(498 Galaţi)"1890" 027.53(498 Galaţi)(08)"1890"

BIBLIOTECA Naţională a României. Serviciul de Referinţe Ştiinţifice. Catalog de lucrări ateiste ... : vezi CZU 2

BIBLIOTECA Pedagogică. Catalogul cărţilor ... : vezi CZU 37

BIBLIOTECA Societăţii Studenţilor de Medicină din Bucureşti. Catalogul general al cărţilor şi revistelor aflate în Bibliotecă la 1 septembre 1895 ... : vezi CZU 61

P. I 10825Bibliotecile noastre : buletin bibliografic : supliment la "Junimea literară" [periodic]. - An I (1924) - an IV (1927). - [Cernăuţi] : [s.n.], 1924-1927. - 23 cm.În BAR : 1924 (nr.1-5); 1925 (nr.1/2-6); 1926 (nr.1-6); 1927 (nr.1-5/6).*Cernăuţi, oraș - Biblioteci. România Mare : 1924-1927*Bibliofilie*Cataloage de bibliotecă017.1(498.6 Cernăuţi)(050)

P. II 36205British books in print : the reference catalogue of current literature [periodic] / [edited by] Whitaker. - An [I] (1970)-. - London : J. Whitaker & Sons, 1971-. - 30 cm. În BAR : 1971(I(A-J), II(K-Z)); 1974 (I(A-J), II(K-Z)); 1975 (I(A-J), II(K-Z)).Este serie nouă, anuală, începând din 1970, pentru "The reference catalogue of current literature", creată de Josef Whitaker în 1874.SBN 85021 053 4ISBN 0 85021 075 5 (1974)ISBN 0 85021 084 4 (1975)*Referinţe bibliografice*Catalog editorial*Marea Britanie017.41(410)(058)

Catalogul publicaţiunilor Academiei Române : 1867-1937 ... : vezi CZU 06

CLUBUL Tinerimei. Biblioteca. Catalogul de cărţile aflate în bibliotecă aranjate în mod alfabetic dupe autori ... : vezi CZU 06

COLUMBIA University Libraries. Resources Group. Collection Development Policy Statment ... : vezi CZU 02

DRAGOMIR, Angela. Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila ... : vezi CZU 02

II 431697 GOVI, E.Librorum XV saec. impressorum index / E. Govi recensuit. - Patavii [Padova] : Antoniana,

Page 34: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

MCMLVIII [1958]. - 174 p. [8] f. pl. reprod. alb-negru ; 21 cm.Antetitlu : Patavinae Cathedralis Ecclesiae Capitularis Bibliotheca.*Catedrala din Padova, Biblioteca. Italia*Biblioteci religioase*Catalog de bibliotecă*Indice bibliografic 017.1"14":023:726.6(450 Padova)023"14"(083.8):726.6(450 Padova)

GILHOFER & Ranschuburg, Book and Art Dealers. A Library Woodcut Books of the 16th Century ...: vezi CZU 09

GILHOFER & Ranschuburg, Book and Art Dealers. A Mediaeval Library of Medical and Astronomical Books and Manuscripts ... : vezi CZU 09

II 308783KREMER, Małgorzata ; SROKA, AnnaWydawnictwa Biblioteki 1856-2006 : bibliografia / opracowanie Małgorzata Kremer, Anna Sroka. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2006. - 184 p. ; 24 cm.Antetitlu : Polska Akademia Umiejętności. Biblioteca Naukowna.Trad. tit. : Cataloage de biblioteca 1856-2006 : bibliografie.*Polonia - Bibliografie națională : 1856-2006*Biblioteca de Ştiinţe din Kracovia*Cataloage de bibliotecă 017.1:027.021(438.31 Kracovia)"1856/2006"

LIBRI, Guglielmo. Catalogue of the Choicer Portion of the Magnificent Library ... : vezi CZU 09

LIBRI, Guglielmo. Catalogue of the Extraordinary Collection of Splendid Manuscripts, Chiefly Upon Vellum, in Various Languages of Europe and the Est ... : vezi CZU 09

NATIONAL Library of Medicine, U.S. Current catalog : 1965-1970 ... : vezi CZU 61

P. II 26336Repertoriu bibliografic periodic al materialului sovietic existent la ISRS [periodic] / Institutul de Studii Româno-Sovietic. - Bucureşti : [s.n.], 1951- . - 29 cm. Antetitlu : Academia Republicii Populare Române.În BAR : 1951 (1 număr); 1952 (4 numere); 1953 (8 numere); 1954 (1 număr).*Bibliografie critică019.941(051)=161.1

VOLDÁN, Vladimir [...]. Velkostatek židlochovice ... : vezi CZU 930

UNIVERSITATEA de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi. Biblioteca. Catalogul lucrărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice ... : vezi CZU 61

Page 35: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

050+070 Publicații seriale. Periodice

I 673312BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din BucureştiAnalele Universităţii din Bucureşti : (1952-1973) : indice bibliografic / lucrare întocmită în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti ; redactor responsabil: Mircea Duduleanu şi Ioana Borocan. - Bucureşti : 13 Decembrie 1918, 1981. - XX, 291 p., 1 f. pl. tab. ; 20 cm.*Bibliografie pe subiect*Publicaţie periodică*Publicaţii ştiinţifice*Anuare 050(058):378.4(498 Bucureşti)"1952/1971"(083.8)014.3:050(058):378.4(498 Bucureşti)"1952/1971"

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Serviciul Bibliografic. Convorbiri literare: bibliografie ... : vezi CZU 821.135.1

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca. [...].Periodice ştiinţifice străine intrate prin schimb internaţional în bibliotecile de învăţământ superiordin Cluj-Napoca ... : vezi CZU 050+070

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca. [...]. Revista ştiinţifică "V. Adamachi" : 1910-1949 ... : vezi CZU 050+070

II 596945BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. Serviciul BibliograficArhiva : organul Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi : 1989-1916 ; 1921-1940 : indice / lucrare întocmită în cadrul Serviciului Bibliografic de Georgeta Oniscu ; prefaţă: Dumitru Nica, Catedra de limba română. - Iaşi : [s.n.], 1974. - X, 404 p. ; 20 cm. - In: Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare. *Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi*Presă literară*Cultură generală*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect 050 Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare"1889/1916"(01) 050 Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare"1921/1940"(01)008:050 Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare"1889/1916"(01) 008:050 Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare"1921/1940"(01)014.3:050 Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare"1889/1916" 014.3:050 Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare"1921/1940" 821.135.1:050 Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare"1889/1916"(01) 821.135.1:050 Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare"1921/1940"(01)

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. [...]. Jurnal literar : 1939 ... : vezi CZU 821.135.1

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. [...]. Viaţa românească : 1986-1989 ... : vezi CZU 821.135.1

Page 36: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. [...]. Viaţa românească : 1990-1994 ... : vezi CZU 821.135.1

II 582354BIBLIOTECA Nacional José Martí. Departamento de Hemeroteca e Información de HumanidadesIndices de la revistas cubanas / bajo la responsabilidad de: Aleida Domínguez Alfonso, Manuel Pastrana, Luz Bertha Marín, María Amelia Valdés. Tome I-III. - La Habana : Hemeroteca e Informacion Humanistica. Biblioteca Nacional Jose Marti, 1969 tipărire. - 3 vol. ; 24 cm.Tome I : Indices de la revistad cubanas : Verbum, Espuela de Plata, Nadie Parecia, Clavileño, Poeta, Origenes, Ciclon / bajo la responsabilidad de: Aleida Domínguez Alfonso, Manuel Pastrana, LuzBertha Marín, María Amelia Valdés. - La Habana : Hemeroteca e Informacion Humanistica. Biblioteca Nacional Jose Marti, 1969 tipărire. - 294 p. : des. ; 24 cm.Tome II : Indices de la revistad cubanas : Avance y Archipielago / bajo la responsabilidad de: Aleida Domínguez, Manuel Pastrana y Luz Bertha Marín. - La Habana : Hemeroteca e Informacion Humanistica. Biblioteca Nacional Jose Marti, 1969. - 453 p. : des. ; 24 cm. Tome III : Indices de la revistad cubanas : Gaceta del Caribe y Fray Junipero / compilado por: Aleida Domínguez. - La Habana : Hemeroteca e Informacion Humanistica. Biblioteca Nacional Jose Marti, 1969. - 139 p. : des. ; 24 cm.*Cuba - Publicaţii seriale*Literatură cubaneză*Indice bibliografic050(729.1) )(083.86)014.3(051)(729.1)(083.86)

Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice ... : vezi CZU 821.135.1

Bibliografia zawartości Rocznika Polskiej Akademii Umiejętności za lata 1989/1990-2013/2014 ... : vezi CZU 7

II 482208BREAZU, Ion (1901-1958)Bibliografia publicaţiilor : 1933, 1934 şi 1935 / Ion Breazu. - Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1938. - [190] p. ; 25 cm.*Bibliografie*Publicaţie periodică*Presă românească 050(498)"1933/1935"(01)

BREAZU, Ion (1901-1958). Folklorul revistelor "Familia" şi "Şezătoarea" ... : vezi CZU 39

BUZ, Zoe (1941-) ; [...]. Indice bibliografic tematic al revistei "Revue roumaine de biologie", série Zoologie-Biologie animale (Académie Roumaine), 1956-1996 ... : vezi CZU 57

BUZ, Zoe (1941-) ; [...]. Indice bibliografic tematic al revistei "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Biologia, 1957-1997 ... : vezi CZU 57

BUZ, Zoe (1941-). Indice tematic al revistei "Lucrările Institutului de Speologie Emil Racoviţă"

Page 37: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

... : vezi CZU 551

BUZ, Zoe (1941-). Index bibliographique thématique du périodique "Revue roumaine de biologie"... : vezi CZU 57

CĂRĂBUŞ, Gheorghe Gabriel ; [...]. Bucovina literară : bibliografie ... : vezi CZU 821.135.1

III 300858Chicano periodical index (ChPI) a Comprehensive Subject, Author, and Title Index for 1982-83 / edited by Lillian Castillo-Speed, Francisco García-Ayvens, Richard Chabrán ; compiled by the Chicano Periodical Indexing Project Lillian Castillo-Speed, director. - Berkeley : Chicano Studies Library Publications Unit : University of California, 1985. - xiv, 655 p. ; 28 cm.Text pe două coloane.Trad. tit. : Indexul publicaţiilor periodice Chicano (mexicani-americani) pe subiecte, autori, titluri pentruanii 1982-83.*Statele Unite ale Americii*Publicaţie periodică*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect*Comunităţi etnice050(73)(=1.72-86) (083.86)"1982/1983"014.3:050(73)(=1.72-86)"1982/1983"

II 997988CHINDRIŞ, AdrianaCrai Nou : 1994-1995 : [ziar] : bibliografie / Adriana Chindriş. - Suceava : Muşatinii, 2016. - 424 p. ; 24cm.Antetitlu : Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera Suceava.Vezi şi: PINTILEI, Elena. Crai Nou : (1989-1991) : [ziar] : bibliografie.Vezi şi: PINTILEI, Elena. Crai Nou : (1992-1993) : [ziar] : bibliografie.*Ziarul "Crai Nou" - Bibliografie : 1994-1995*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect 050 Ziarul Crai Nou(498 Suceava)"1994/1955"(01)014.3:050 Ziarul Crai Nou(498 Suceava)"1994/1955"

I 699541CONSTANTIN-ZAMFIR, Dumitru ; GEORGESCU, OctavianPresa dobrogeană : (1879-1980) : bibliografie comentată şi adnotată / Dumitru Constantin-Zamfir, Octavian Georgescu ; cuvânt înainte de Dumitru Constantin-Zamfir, Octavian Georgescu. - Constanţa : [s.n.], 1985.Antetitlu : Biblioteca Judeţeană. Constanţa.*Dobrogea, regiune - Presă locală. România : 1879-1980*România - Istoria presei : 1879-1980*Publicații periodice*Bibliografia periodicelor 050(498.8)"1879/1980"(01)

Page 38: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

CONSTANTINESCU, Ilie V. Bibliografia publicaţiilor privitoare la limba română ... : vezi CZU 811.135.1

II 110833CONSTANTINESCU, Pimen R. (1905-1973)Istoricul presei focşănene : bibliografie : (1859-1900) / Pimen Constantinescu. - Focşani : Tip. Gh. D. Mircea, 1931. - 16 p. ; 21 cm.Conţine note de subsol.Conţine index alfabetic.*Focşani, oraş - Istoria presei. România : 1905-1973*România - Istoria presei : 1905-1973*Bibliografie pe subiect*Bibliografia periodicelor 050(498 Focşani)"1994/1955"(01)93:050(498 Focşani)"1994/1955"(01) CRISTEA, Stan V. O revistă din sud – Meandre ... : vezi CZU 00

Dacoromania : [revistă literară] : bibliografie ... : vezi CZU 821.135.1

DOGARU, Ioan. Eminescu : bibliografie numismatică ... : vezi CZU 73

FRUMUZACHE, Iulia. Bibliografia revistelor redactate de M. Kogălniceanu ... : vezi CZU 929

GEORGESCU, Marin. Bibliografia tuturor lucrărilor, articolelor şi notelor din domeniul ştiinţelor pure şi aplicate apărute în volumele I-L (1868-1919) ale publicaţiei oficiale a Astrei, "Transilvania"... : vezi CZU 61

GHEORGHIU, Vasile. Indice general al Foaii bisericeşti-literare "Candela" ... : vezi CZU 2

HIENZ, Hermann. Bibliografia operelor separate şi articolelor istorico-filologice, cari au apărut de la 1919-1924 în limba germană şi se referă la teritoriul şi locuitorii României ... : vezi CZU 01

Index bibliographique des principaux articles contenus dans le Journal Forestier ... : vezi CZU 630

II 723617Indici dei periodici del Risoregimento / prefazione di Eugenio Garin. - Napoli : Nella Sede dell'Istituto, cop. 1987. - X, 237 p. ; 22 cm.Antetitlu : Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.Conţine indice de nume.*Napoli, oraş - Publicaţii seriale. Italia*Umanistică*Ştiinţe umane*Presă italiană*Civilizaţie italiană*Index bibliografic050(450 Napoli)"1832/1848"(083.8)014.3:050(450 Napoli)"1832/1848"

Page 39: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

KRISCHAN, Alexander. Bibliographische Beiträge zur Geschichte deutscher Siedlungen im Banat ... : vezi CZU 903/908

III 962337LĂZĂRESCU, Rodica (1953-)Pro Saeculum : bibliografie : (2002-2014) / Rodica Lăzărescu. - [Focşani] : Pallas Athena, 2015. - 248 p. ; 29 cm. - (Biblioteca Pro Saeculum).*Revista "Pro Saeculum" - Bibliografie : 2002-2014*Reviste de cultură*Presă locală*Publicaţii periodice*Bibliografie pe subiect 050 Pro Saeculum(498 Focşani)"2002/2014"(01) 008:050 Pro Saeculum(498 Focşani)"2002/2014"(01)014.3:050 Pro Saeculum(498 Focşani)"2002/2014"

LEFEBVRE, Eric. Les livres de François Righi (1975-1995) ... : vezi CZU 929

II 888335LEHOTSKÁ, AnnaBibliografia časopisu "Naše snahy" : 1936-1941 / Anna Lehotská ; doslov napísal Ondrej Štefanko. - Nadlak : Ivan Krasko, 2007. - 163 p. ; 21 cm. - (Vedecke zošity).*România - Minorități etnice : 1936-1941*Naše snahy - Bibliografie : 1936-1941*Minoritate etnică*Slovaci*Cehi*Publicaţie periodică050 Naše snahy(498 Nădlac)(=162.3/4)"1936/1941"(083.8)014.3:050 Naše snahy(498 Nădlac)(=162.3/4)"1936/1941"

II 302601LIETUVOS Nacionaline Martyno Mažvydo BibliotekaLietuviškų periodinių leidinių publikacijos / Lietuvos Nacionaline Martyno Mažvydo Biblioteka. Vol. I-IV. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. - 4 vol. ; 27 cm. - (Lietuvos bibliografija ; Serija C).Trad. tit. : Publicațiile periodice lituaniene.Vol .I : 1832-1890. - 728 p. ; 27 cm.Vol. II : 1896. - 280 p. ; 27 cm.Vol. III, 1 : 1907 / parengé Elvyra Urbonavičiene ir Giedre Adiklyte-Jukniene. - 448 p. ; 27 cm.Vol. IV, 1 : 1919 / parenge Osvaldas Janonis ir Ramune Tamuleniene.. - Kaunas, 2003. - 412 p. ; 27 cm.*Lituania - Bibliografie națională : 1832-1919*Publicaţie periodică*Bibliografia periodicelor 050(474.5)"1832/1919"(01) 015:050(474.5)"1832/1919"

Page 40: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

I 99848LISOVSKIJ, Nikolaj Mihailovič (1854-1920)Bibliografiâ russkoj peridočeskoj pečati : 1703-1900 gg. / sotavitel' şi izdatel': N. M. Lisovskij. [Vol. I-II]. - Petrograd" [Sankt-Petersburg] : Tipografiâ Akc. Obŝ. Tip. Děla, 1905. - 2 vol. (512 p., p. 513-1067) ; 20 cm. Conţine indici cronologici şi alfabeticiTrad. tit.: Bibliografia publicaţiilor periodice ruseşti : 1703-1900*Rusia. Bibliografia periodicelor : 1703-1900*Bibliografie pe subiect*Publicaţii periodice050(470)"1703/1900"(01)

III 361940LUPU, Ioan (1899-1982) ; CAMARIANO, Nestor (1909-1982) ; PAPADIMA, Ovidiu (1909-1996)Bibliografia analitică a periodicelor româneşti din sec. XIX : 1790-1850 / [Ioan Lupu, Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima]. Vol. I : Partea I. - Bucureşti : Imprimeria Naţională, 1950. - 384 f. : tab.; 30 cm.S-a tipărit doar vol. I, partea I.Sub egida Bibliotecii Academiei Române.*România - Bibliografie analitică : 1790-1850*România - Bibliografie națională : 1790-1850*Publicaţie periodică *Bibliografia periodicelor050(498)"1790/1850"(01)

MÂNDRUŢ, Stelian. Indicele bibliografic al revistei Acta Musei Porolissensis I-X/1977-1986 ... : vezi CZU 94

MERCHEŞ, Dorina. Convorbiri literare : (1972-1989) ; Pagini Bucovinene : (1982-1989) ... : vezi CZU 821.135.1

NICULICĂ, Alis. Bucovina literară : Cernăuţi : 1942-1944 : bibliografie ... : vezi CZU 821.135.1

NICULICĂ, Alis. Făt-Frumos : [revistă] : (Suceava, 1926 - Cernăuţi, 1934 - Bucureşti, 1940 - Cernăuţi,1941 - Râmnicu Vâlcea, 1944) : bibliografie ... : vezi CZU 821.135.1

NICULICĂ, Alis. Junimea literară : (1904-1914 ; 1923-1939) : bibliografie ... : vezi CZU 821.135.1

NICULICĂ, Alis. Revista Bucovinei : (Bucureşti 1916, Cernăuţi 1942, Timişoara 1945) : bibliografie ...: vezi CZU 821.135.1

P. I 33618Noviny a časopisy v českých krajích [periodic] / [editat de] Státní Knihovna ČSSR [Biblioteca de Stat a Republicii Socialiste Cehoslovace]. - Praha (Praga) : [s.n.], 1963-1969. - 21 cm. Trad. tit.: Ziare și reviste din regiunile cehe.În BAR: 1963(1960/1963), 1967(1965/1967), 1969(1967/1969).ISSN: 0550-2357*Publicații periodice

Page 41: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Bibliografie cehoslovacă050:015(437)(051)

II 545572PĂTRAR, GheorghePublicaţiile periodice băcăuane : 1867-1967 : ziare, jurnale, gazete, reviste, calendare, anuare, buletine oficiale, pedagogice şi tehnice, monitoare, rapoarte, expuneri : bibliografie monografică / Ghorghe Pătrar; cu o precuvântare de Corneliu Dima-Drăgan. - Bacău : Biblioteca Municipală, 1968. - 251 p. ; 21 cm.*Bacău, oraş - Presă locală. România : 1867-1967*România - Istoria presei : 1867-1967*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect*Bibliografia periodicelor050(498 Bacău)"1867/1967"(01)

PERRY, Thomas Amherst. A Bibliography of American Literature Translated into Romanian ... : vezi CZU 821

II 811605PETRIA, Petre (1934-2013)Pagini din istoria presei scrise Vâlcene : bibliografie selectivă / de Petre Petria ; cuvânt înainte de prof.Dumitru Lazăr. - Râmnicu-Vâlcea : Conphys, 2001. - 248 p. ; 20 cm.Antetitlu : Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul", VâlceaConţine bibliografie*Vâlcea, judeţ - Presă locală. România*România - Istoria presei*Istorie locală*Presă locală*Publicaţie periodică*Personalităţi*Bibliografie pe subiect *Bibliografia periodicelor050(498-35 Vâlcea)(01) 93:050(498-35 Vâlcea)(01)

II 998067PINTILEI, ElenaCrai Nou : (1992-1993) : [ziar] : bibliografie / Elena Pintilei. - Suceava : Muşatinii, 2016. - 360 p. ; 24 cm.Antetitlu : Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera" Suceava.Vezi şi: CHINDRIŞ, Adriana. Crai Nou : [ziar] : 1994-1995 : bibliografie.*Ziarul "Crai nou" - Bibliografie : 1992-1993*Presă locală*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect050 Ziarul Crai Nou(498 Suceava)"1992/1993"(01)014.3:050 Ziarul Crai Nou(498 Suceava)"1992/1993"

Page 42: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 972626PINTILEI, Elena ; CHINDRIŞ, AdrianaCrai Nou : (1989-1991) : [ziar] : bibliografie / Elena Pintilei, Adriana Chindriș. - Suceava : Editura "George Tofan", 2015. - 348 p. ; 24 cm.Antetitlu : Biblioteca Bucovinei "I. G. Sbiera" SuceavaVezi şi: CHINDRIŞ, Adriana. Crai Nou : [ziar] : 1994-1995 : bibliografie*Ziarul "Crai Nou" : Bibliografie : 1989-1991*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect *Presă locală050 Ziarul Crai Nou(498 Suceava)"1989/1991"(01) 014.3:050 Ziarul Crai Nou(498 Suceava)"1989/1991"

RAVICI-TĂTĂRANU, Niculae. Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice : 1914-1915, 1942-1943 ... : vezi CZU 72

RAVICI-TĂTĂRANU, Niculae. O bibliografie istorică a judeţului Vâlcea ... : vezi CZU 94(498)

RAVICI-TĂTĂRANU, Niculae. Buletinul Comisiunii monumentelor istorice : 1908-1945 ... : vezi CZU 72

RAVICI-TĂTĂRANU, Niculae. Judeţul Vâlcea în Anuarul şi Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice : 1908-1945... : vezi CZU 72

RAVICI-TĂTĂRANU, Niculae. Lumina lumii : [revistă] : 1992-2011 : bibliografie ... : vezi CZU 2

RAVICI-TĂTĂRANU, Niculae. Renaşterea. Publicaţie de Spiritualitate Creştină a Eparhiei Râmnicului... : vezi CZU 2

RAVICI-TĂTĂRANU, Niculae. Revista monumentelor istorice : 1990-2008 : bibliografie ... : vezi CZU 72

RAVICI-TĂTĂRANU, Niculae. Revista muzeelor şi monumentelor. Seria Monumente istorice şi de artă ... : vezi CZU 72

II 997911RAVICI-TĂTĂRANU, NiculaeStudii vâlcene : 1971-2014 : bibliografie / Niculae Ravici-Tătăranu. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2017. - 423 p. ; 24 cm.*Studii vâlcene - Bibliografie : 1971-2014*Vâlcea, judeţ - Presă locală. România : 1971-2014*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect050 Studii vâlcene(498 Râmnicu-Vâlcea)"1971/2014"(01)014.3:050 Studii vâlcene(498 Râmnicu-Vâlcea)"1971/2014" 008:050 Studii vâlcene(498 Râmnicu-Vâlcea)"1971/2014"(01)

Revista "Universul literar" : 1938-1945 ... : vezi CZU 821.135.1

Page 43: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

STĂNCIULESCU-BÂRDA, Alexandru. Bibliografia revistei "Biserica Ortodoxă Română" ... : vezi CZU 2

Studia Universitatis Babeş-Bolyai : indice bibliografic tematic, 1991-1995 ... : vezi CZU 57

I 1009659ŞERBAN, GabrielaBibliografia revistei "Bocşa culturală" : 2009-2013 / Gabriela Şerban. - Reşiţa : Tim, 2014. - 116 p. : il. ; 20 cm.*Revista "Bocşa culturală" - Bibliografie : 2009-2013*Presă locală*Presă românească*Bibliografie pe subiect050 Bocşa Culturală"2009/2013"(01) 014.3:050 Bocşa Culturală"2009/2013" 008:050 Bocşa Culturală"2009/2013"(01) 050 Bocşa Culturală"2009/2013":008(01)

TOMŞA, Constantin. Revista "Apostolul" : bibliografie : (1934-1943; 1999-2007) ... : vezi CZU 37

TOMŞA, Constantin. Revista "Apostolul" : bibliografie : (1934-1943; 1999-2014) ... : vezi CZU 37

III 300839Union List of Serials in Libraries of the United States and Canada : [1950-1963] / edited by Edna Brown Titus. Volume 1-5. - 3d ed.. - New-York : H. W. Wilson, 1965. - 5 vol. ; 36 cm.Volume 1 : A-B / edited by Edna Brown Titus. - 3d ed.. - New-York : H. W. Wilson,, 1965. - 858 p. ; 35 cm.Volume 2 : C-G / edited by Edna Brown Titus. - 3d ed.. - New-York : H. W. Wilson, 1965. - p. 860-1780 ; 36 cm.Volume 3 : H-M / edited by Edna Brown Titus. - 3d ed.. - New-York : H. W. Wilson, 1965. - p. 1781-2809 ; 36 cm.Volume 4 : N-R / edited by Edna Brown Titus. - 3d ed.. - New-York : H. W. Wilson, 1965. - p. 2811-3748 ; 36 cm.Volume 5 : S-Z / edited by Edna Brown Titus.. - 3d ed.. - New-York : H. W. Wilson, 1965. - p. 3751-4649 ; 36 cm.Text pe 3 coloaneStatele Unite ale Americii - Publicaţii periodice : 1950-1963Canada - Publicaţii periodice : 1950-1963050(73+71)"1950/1963"(083.8) 050:027(73+71)"1950/1963"(083.8)

UNITED Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [...]. Draft Inetrnational List of Educational Periodicals = Projet de liste internationale des revue pedagogiques = Proyecto de la lista international de revistas de educacion ... : vezi CZU 37

UNIVERSITATEA "Babeş Bolyai" Cluj-Napoca. Biblioteca Centrală Universitară [...]. Indici de reviste- lucrări de diplomă : bibliografie ... : vezi CZU 37

Page 44: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

06 Organizații și alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

II 984106Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Geografie : 1995-2014 / editor: Sorin Geacu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2014. - 265 p. ; 24 cm.Antetitlu : Academia Română. Institutul de Geografie.*Academia Română, Institutul de Geografie - Bibliografie : 1995-2014*Geografie*Lucrări ştiinţifice*Bibliografie pe subiect*Institut de cercetare061.62-057.21(498):001"1995/2014"(01)061.62-057.21(498)"1920/2005(01)91:061.6.62(498)"1995/2014"

Bibliografia zawartości Rocznika Polskiej Akademii Umiejętności za lata 1989/1990-2013/2014 ... : vezi CZU 7

I 691761BIBLIOTEKA Rossijskoj Akademii NaukMeždunarodnye kongressy vostokovedov : 1873-1983 gg. : bibliografičeskij ukazatelʹ / Biblioteka Akademii Nauk SSSR. - Leningrad [Sankt-Petersburg] : Biblioteka Akademii Nauk SSSR, 1984. - 367 p.; 20 cm.Conţine indice alfabeticTrad. tit.: Congresele internaţionale de orientalistică : 1873-1983 : indice bibliografic*Orientalistică*Congres international*Cultură şi civilizaţie orientală*Orient008:061.1(100)(5-11)(083.8)=161.1 061.1(100)(5-11)(083.8)=161.1 008(5-11):061.1(100)(083.8)=161.1 81(5-11):061.1(100)(083.8)=161.1

BUZ, Zoe (1941-). Indice tematic al revistei "Lucrările Institutului de Speologie Emil Racoviţă"... : vezi CZU 551

I 193344CAMERA de Comerţ şi Industrie a României. Circumscripţia Turnu-MăgureleBibliografia publicaţiunilor periodice ale Camerei de Comerţ şi de Industrie Circ. Turnu-Măgurele : 1 ianuarie 1926-31 decemvrie [i.e decembrie] 1940. Fasc. 1-2. - Turnu-Măgurele : [Tip. Camerei de Comerţ], 1944. - 2 fasc. (52, 80 p.) ; 19 cm.*Camera de Comerţ şi de Industrie, Circumscripţia Turnu-Măgurele*Economie*Comerţ

Page 45: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect*Presă românească061.5(498 Turnu-Măgurele)"1926/1940":050(01)33:050"1926/1940"(01) 339:050"1926/1940"(01)

II 823121CAPUDER, MajdaBibliografija publikacij Slovenske Akademije Znanosti in Uetnosti in Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU v letih 1981-1990 = The bibliography of the Publications of the Slovene Academy of Sciences and Arts and Scientific Research Centre of the SASA in the years 1981-1990 / Majda Capuder. - Ljubljana : Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, 1998. - 400 p. - (Biblioteka / Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti ; 12). *Academia Slovena de Știința si Arta - Bibliografie*Bibliografie pe subiect*Catalog de editura061.12(497.4)(083.8)"1981/1990"017.4:061.12(497.4)"1981/1990"

II 29264Catalogul publicaţiunilor Academiei Române : 1867-1923. - Bucureşti : Academia Română, [1923?]. -69 p. ; 23 cm.*Academia Română*Catalog de publicaţii*Catalog de editură061.12(498)"1867/1923"(08) 017.4:061.12(498)"1867/1923"

II 147757Catalogul publicaţiunilor Academiei Române : 1867-1937. - Bucureşti : Academia Română, 1937. - 214 p. ; 25 cm. *Academia Română*Catalog de publicaţii*Catalog de editură061.12(498)"1867/1937"(08) 017.4:061.12(498)"1867/1937"

II 118489Catalogul publicaţiunilor "I.R.E." : 1 ianuarie 1933. - Bucureşti : [s.n.], DL 1933 (Bucureşti : Ţăranu, 1933). - 24 p. ; 22 cm.Antetitlu : Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Izvoarelor de Energie.*Institutul Român de Energie*Catalog de publicaţii*Publicaţii tehnice*Energie electrică 061.6(498)"327.01/1933"(066) 017.6:061.6(498)"327.01/1933"(066)

Page 46: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 166952Catalogul publicaţiunilor "I.R.E." : 1 martie 1940 / Institutul Român de Energie. - Bucureşti : Lupta - N. Stroilă, DL 1940. - 48 p. ; 21 cm.*Institutul Român de Energie*Catalog de publicaţii*Publicaţii tehnice*Energie electrică 061.6(498)"327.03/1940"(066)017.4:061.6(498)"327.03/1940"

II 185845Catalogul publicaţiunilor "I.R.E." : 31 martie 1942 / Institutul Român de Energie. - Bucureşti : Lupta - N. Stroilă, DL 1943. - 44 p. ; 21 cm.*Institutul Român de Energie*Catalog de publicaţii*Publicaţii tehnice*Energie electrică 061.6 Institutul Român de Energie"327.03/1942"(066)017.4:061.6(498)"327.03/1942"

CĂRĂBUŞ, Gheorghe Gabriel ; [...]. Bucovina literară : bibliografie ... : vezi CZU 821.135.1

CÂRSTEAN, Stelian (1942-). Creaţia populară românească : lucrări editate de centrele judeţene ale creaţiei populare ... : vezi CZU 39

I 76226CLUBUL Tinerimei. BibliotecaCatalogul de cărţile aflate în bibliotecă aranjate în mod alfabetic dupe autori / Biblioteca Clubului "Tinerimei". - Bucuresci [Bucureşti] : Tipografia Curţii Regale - F. Göbl Fii, 1892. - 186 p. ; 19 cm.*Clubul Tinerimei, Biblioteca*Catalog de bibliotecă*Organizaţii de tineret*Cluburi 061.237(498):027.2:017.2 017.2:027.2:061.237(498) 027.2:061.237(498)(01)

III 810664FLOREA, GheorgheGhid masonic bibliografic pentru maeştrii venerabili / material selectat şi sistematizat de Gheorghe Florea. - Craiova : Morin, 2002. - 392 p. : il. ; 28 cm.Bibliografie p. 380-384*Masonerie*Francmasonerie*Bibliografie pe subiect 061.236.6(01)

Page 47: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Indice bibliografic al lucrărilor elaborate de personalul ştiinţific al Grădinii Botanice Iaşi : 1963-1990 ... : vezi CZU 58

JIGA, Caius. Contribuţiuni la bibliografia satului românesc ... : vezi CZU 908

II 354447KLEMENČIČ, Marija (1946-)Biblioteka in publicacij Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti v letih 1952-1971 / Marija Klemenčič. - Ljubljana : Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti, 1973. - 299 p. ; 24 cm. - (Biblioteka = Bibliotheca / Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti ; 4)Trad. tit.: Biblioteca şi publicaţiile Academiei Slovene de Ştiinţă şi Artă pe anii 1952-1971Vezi şi: Biblioteka in publicacij Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti v letih 1938-1951.*Academia Slovenă de Ştiinţă şi Artă. Biblioteca*Bibliografie pe subiect*Publicaţii ştiinţifice061.12(497.4)"1952/1971"(01) 027.2(497.4)"1952/1971"(01)

II 959342MAKEDONSKA Akademija na Naukite i UmetnostitePristapni predavanja, prilozi i bibliografija na novite členovi na Makedonska akademija na naukite i umetnostite = Opening addresses, contributions, and bibliography of the new members ofthe Macedonian Academy of Sciences and Arts / Makedonska akademija na naukite i umetnostite. - Scopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2013. - 347 p. : il. ; 23 cm.Conține bibliografie.*Academia de Științe și Arte din Macedonia - Bibliografie*Academicieni*Cercetare *Bibliografie pe subiect061.12(497.17)(01)

NEGRU, Andrei. Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor departamentului de cercetări socio-umane al Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca : 1969-2009 ... : vezi CZU 30

II 926199NESTORESCU, Dan H.Bibliografie masonică sau Lumea cărţilor despre Francmasonerie / Dan H. Nestorescu ; cu o prefaţă de Horia Nestorescu-Bălceşti. - Bucureşti : Nestor, 2012. - 387 p. : il. ; 20 cm.Conţine bibliografie*Francmasonerie*Masonerie*Bibliografie pe subiect 061.236.6(01)

I 823948NICOLAEV, GheorgheInstitutul de Istorie al A.Ş.M. în anii 1991-2002 : bibliografie / alcătuitori Gheorghe Nicolae, Zinaida

Page 48: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Alexăndreanu-Sîtnic. - Chişinău : Civitas, 2002. - 47 p. ; 20 cm. - (Colecţia istorică Civitas / Academia de Ştiinţe a Moldovei).*Academia de Ştiinţe din Moldova, Istitutul de Istorie*Institut de cercetare*Istorie*Istoriografie*Bibliografie pe subiect*Cercetare ştiinţifică 061.62(478)"1991/2002":94061.62(478)"1991/2002"(01) 94(478)"1991/2002"(01)

III 336058NIEGOVAN, Drago M. ; MUSTEDANAGIĆ, LidijaBibliografija Rada vojvodhanskih muzeja 1-35. Rada Muzeja Vojvodine 36-50 : (1952-2008) / dr. Drago Niegovan, mr. Lidija Mustedanagić. - Novi Sad : Muzezh Vozhvodine, 2008. - 144 p. ; 29 cm*Muzeul din Voivodina : 1952-2008*Bibliografie pe subiect 069(497.1 Vojvodina)"1952/2008"(01)

II 354447RAMOVŠ, Primož (1921-1999)Biblioteka in publicacij Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti v letih 1938-1951 = La Bibliothèque et les publications de l'Académie Slovène des Sciences et des Arts dans les années 1938-1951 / Primož Ramovš. - Ljubljana : Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti, 1952. - 139 p. ; 23 cm. - (Biblioteka = Bibliotheca / Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti ; 1) *Academia Slovenă de Ştiinţă şi Artă*Bibliografie pe subiect*Publicaţii ştiinţifice 061.12(497.4)(083.8)"1938/1951"027.2(497.4)(083.8)"1938/1951"017.4:061.12(497.4)"1938/1951"

RAVICI-TĂTĂRANU, Niculae. Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice : 1914-1915, 1942-1943 ... : vezi CZU 72

RAVICI-TĂTĂRANU, Niculae. Buletinul Comisiunii monumentelor istorice : 1908-1945 ... : vezi CZU 72

RAVICI-TĂTĂRANU, Niculae. Judeţul Vâlcea în Anuarul şi Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice : bibliografie : 1908-1945 ... : vezi CZU 72

RAVICI-TĂTĂRANU, Niculae. Revista muzeelor şi monumentelor. Seria Monumente istorice şi de artă ... : vezi CZU 72

Relaţii româno-cehe : bibliografie generală = Rumusko-české vztahy : všeobecná bibliografie ... : vezi CZU 00

Page 49: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 1033982ŠVAJNER, MatejaBibliografija publicacij Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letih 1991-2015 / Mateja Švajncer ; s sodelovanjem Marjane Benčina, Simone Frankl, Mojice Uran. - Ljubljana : Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2018. - 563 p. ; 23 cm. - (Biblioteka ; 16).*Academia Slovenă de Ştiinţă şi Artă*Slovenia*Publicații științifice*Academie*Cercetare061.12(497.4)(01)"1991/2015"

III 336243ZEREMSKI, Vida ; KULIĆ, BrankaBibliografija Galerije Matice Srpske : 1896-2002 / Sastavila Vida Zeremski, Branka Kulić. - Novi Sad: [Buducinost], 2004. - 516 p. : il. ; 31 cm.*Serbia - Bibliografie - Artă : 1896-2002*Galeriile Matica Srpska - Bibliografie : 1896-2002*Artă modernă*Muzeu de artă*Bibliografie pe subiect 069.02:7(497.1 Novi Sad)"1896/2002"(01) 7(497.1 Novi Sad)"1896/2002"(01)

08 Poligrafii. Opere colective

I 819737BERCEANU, Barbu B.Bibliografia publicaţiilor oficiale româneşti : 1640-1989 / Barbu B. Berceanu. - Bucureşti : ALL Beck,2003. - XIV, 402 p ; 20 cm. - (Studii juridice).Conţine bibliografie.*România - Publicații oficilale : 1640-1989*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect087.7(498)"1640/1989"(01) 34/35(498):050"1640/1989"(01)35(498):050"1640/1989"(01)

DONISĂ, Ioan. Bibliografie geografică ieşeană ... : vezi CZU 91

NEZAR, Mira. Bibliografija srpskih i crnogorskih knjiga na engleskom jeziku u kolekcijama Kongresne biblioteke ... : vezi CZU 01

Page 50: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

09 Manuscrise. Lucrări rare. Cărţi remarcabile

II 433060ABRAHAMOWICZ, Zygmunt (1923-1990)Katalog dokumentów tureckich. część pierwsza, Documenty do dziejów polski i krajów ościennychw latach 1455-1672 / opracowal Zygmunt Abrahamowicz ; pod redacja Ananiasza Zajqczkowskiego ; słowo wstepne: Stefan Strelcyn. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. - 362 p. ; 21 cm. BAR deţine doar vol. IAntetitlu : Polska Akademia Nauk. Zakład orientalistykiConţine note de subsol*Catalog de bibliotecă*Documente istorice*Manuscrise medievale*Manuscrise orientale 09=512.161"1455/1672":027.27(438.11)(083.8) 017.1(0.032)=512.161"1455/1672":027.27(438.11) 027.27(438.11)(0.032)=512.161"1455/1672"94(438+4-12)(0.032)=512.161"1455/1672"

II 594579BIBLIOTECA "V. A. Urechia" GalaţiCartea străină veche : (1472-1700) : catalog / întocmit de: Ion Mărunţelu, Sorina Codreanu, Florica Carapacea ; introducere de N. Oprea. - Galaţi : [s.n.], 1975. - XIII, 245 p. ; 21 cm. - (Cataloagele bibliotecii / redactor coordonator: Nedelcu Oprea).*Biblioteca "V. A. Urechia" Galaţi*Carte străină*Fond de carte*Catalog de bibliotecă 094(100)ʺ1472/1700ʺ:027.53(498 Galaţi)(01)017.1:094(100)ʺ1472/1700ʺ:027.52(498 Galaţi)

I 555499FILIP, Mircea (1939-)Cartea românească veche în Biblioteca "G. T. Kirileanu" Piatra Neamţ : bibliografie adnotată / Mircea Filip ; prefaţă de prof. dr. docent Dan Simonescu, Universitatea Bucureşti ; copertă de : Val Blanariu. - Bacău : [s.n.], 1970. - 198 p. : reprod. alb-negru ; 20 cm.Antetitlu : Biblioteca Municipală BacăuConţine note de subsolConţine indice alfabetic, de autori, de nume şi de locuri*Biblioteca "G. T. Kirileanu", Piatra Neamţ*Kirileanu, Gheorghe T. (1872-1960)*Carte veche românească*Bibliografie pe subiect 094(498)"1643/1830"(01)027.1:094(498)"1643/1830" 027.1:002(498)"1643/1830" 929 Kirileanu, G. T.

Page 51: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

FRKIN, Vatroslav ; […]. Bibliografija knjiga hrvatskih autora u knjižnicama Hrvatske franjevačkeprovincije sv. Ćirila i Metoda … : vezi CZU 01

II 418314GILHOFER & Ranschuburg, Book and Art DealersA Library Woodcut Books of the 16th Century : illustrations by the Famous Old Masters : Dürer, Schaufelein, Burkmair, Weiditz, Springinklee, Beham, Cranach, Breu, Graf Holbein, Baldung-Grien, Traut, Wolgemut Stimmer, Amman, Zoan Andrea, Tory &c. : inclunding the life of the Virgin by Dürer, abeautiful copy of the Theuerdank, 1517, fine Missals and Books of Hours, a choice colection of Reformation tracts &c. : catalogue 226 / Gilhofer & Ranschuburg, Book and Art Dealers. - Vienna : Gilhofer & Ranschburg, [1930]. - 144 p., 25 p. pl. reprod. alb-negru : des. ; 25 cm.Datat după: https://www.amazon.com/library-woodcut-books-16th-century/dp/B000JCG3WI (consultat: 06.08.2020)Conţine index alfabetic de autori şi titluri*Cărţi xilografiate*Gravură în lemn*Catalog de editură*Carte veche*Ilustraţie de carte092"15":017.3096:761.1(083.8)"15" 017.3:096"15" 017.3:[096:761.1"15"] 761.1(083.8)"15"

II 278621GILHOFER & Ranschuburg, Book and Art DealersA Mediaeval Library of Medical and Astronomical Books and Manuscripts : comprising also a collection of 300 early portraits of physicians : catalogue 257 / Gilhofer & Ranschuburg, Book and Art Dealers. - Vienna : Gilhofer & Ranschburg, [1936]. - 28, 92 p. : facs., il. ; 27 cm.Datat după: ttps://books.google.ro/books/about/A_Mediaeval_Library_of_Medical_and_Astro.html?id=DcXajgEACAAJ&redir_esc=y (consultat: 05.08.2020)Conţine index alfabetic*Evul Mediu*Catalog de editură*Ştiinţe medicale*Astronomie*Manuscrise*Carte veche09"653":502/61(083.8)017.4(02)"653":502/61 502/61:017.4(02)"653"

II 512150HÂNCU, Gheorghe (1911-1970)Cartea românească veche : bibliografie / prof. G. Hâncu ; coperta, C. Vremuleţ. - Galaţi : [s.n.], 1965. -192 p. : facs. ; 22 cm.

Page 52: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

|Antetitlu : Biblioteca V. A. Urechia.Conţine note de subsol. Conţine anexe, indice de nume de persoane, indice de toponimice, indice de autori, traducători şi titluri de publicaţii.*Biblioteca "V. A. Urechia", Galaţi*Carte veche românească*Literatură română*Literatură română veche *Itorie literară*Bibliografie pe subiect094(498)"15/"18"(01) 094"15/18":027.53(498 Galaţi)(01) 015:002(498)"15/"18"

I 271766Index librorum prohibitorum Leonis XII Summi Pontificis, auctoritate recognitus SSMI D. N. PII PP. XI : iussu editus. - Roma : Typis Polyglottis Vaticanis, MCMXXV [1925]. - 564 p. ; 18 cm.*Biserica Catolică*Cărţi prohibite*Index bibliografic 098.11:272(083.86)27-428.4:098.11(083.86)098.11(083.86)

I 68643 Index librorum prohibitorum sanctissimi domni nostri Gregorii XVI pontificis maximi Jessu editus Rome MDCCCXLI. - Modoetia [Monza] : Typographia Instituti Paulinorum, 1850. - 357 p. ; 17 cm. *Biserica Catolică*Cărţi prohibite*Index bibliografic 098.11:272272(083.86)27-428.4:098.11(083.86)098.11(083.86)

I 485603Index librorum prohibitorum SSMI D. N. PII PP. XI : iussu editus. - Roma : Typis Polyglottis Vaticanis, MCMXXXVIII [1938]. - 508 p. ; 18 cm. *Biserica Catolică*Cărţi prohibite*Index bibliografic 098.11:272 272(083.86)27-428.4:098.11(083.86)098.11(083.86)

Page 53: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 524226Inventario dei codici superstiti greci e latini antichi della Biblioteca Nazionale di Torino. - Torino : Ermanno Loescher, 1904. - p. 385-588 ; 24 cm.*Biblioteca Naţională, Torino*Inventar*Codice091.14(083.8)=124'02 091.14(083.8)=14'02

II 657183BIBLIOTECA Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-NapocaCatalogul incunabulelor / lucrare întocmită de Elena Mosora şi Doina Hanga [în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj] ; consultant ştiinţific: prof. Pompiliu Teodor ; coordonatori: Constantin Negulescu şi Andrei Veress ; prezenatre grafică: Vasile Pop Silaghi ; fotografii: Ella Karsai. - Cluj-Npoca: Dacia, 1979. - 122 p. : il. ; 20 cm.*Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca*Incunabul*Catalog bibliografic 093:027.2(498 Cluj-Napoca)(048)

II 278616LIBRI, Guglielmo (1803-1869)Catalogue of the Choicer Portion of the Magnificent Library / formed by M. Guglielmo Libri, the Eminent Collector, who is obliged to leave London in consequence of ill health, and for that reason to dispose of his Literary Treasures ; Introduction : G. Libri. - London : Sotheby & Wilkinson, 1859. - xx, 380 p. ; 25 cm.*Catalog de licitaţie*Carte veche 09"14/18":017.3017.3:09"14/18" 017.3(02)"14/18"

II 277794LIBRI, Guglielmo (1803-1869)Catalogue of the Extraordinary Collection of Splendid Manuscripts, Chiefly Upon Vellum, in Various Languages of Europe and the Est : which will be sold by auction by S. Leigh Sotheby & John Wilkinson on Monday 28th of March 1859 / formed by M. Guglielmo Libri, the Eminent Collector, who is obliged to leave London in consequence of ill health, and for that reason to dispose of his Literary Treasures ; Introduction = Introduction : G. Libri. - London : Sotheby & Wilkinson, 1859. - xxxix, 260 p., XXXVII f. pl. facs. ; 25 cm.Note de conţinut: Amongst these manuscripts will be fund : Biblia latina, Evangelia IV, several copies of the Evangelists in latin with miniatures in the Byzantine style [...]. ; many of the greek writers and nearlyall the latin classics [...] ; Mathematical, Medical and other scientific works ; ancient italian poets and prose writer ; an extensive collection of oriental works ; authograph of manuscripts of Tasso, Galileo, Kepler, Leibnitz, etc.*Manuscrise*Manuscrise greceşti*Manuscrise medievale

Page 54: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Catalog de licitaţie*Colecţie de manuscrise09"653":017.3017.3(0.032)"653" 017.3:09"653"

II 537816NAGHIU, Iosif E.Catalogul manuscriselor latineşti şi în limbi moderne de la Biblioteca Centrală din Blaj / Iosif E. Naghiu. - Bucureşti : Cartea Românească, 1943. - p. 34-74 ; 25 cm.Extras din : Hrisovul, III, p. 34-74*Biblioteca Centrală Arhidiecezană din Blaj*Catalog*Manuscrise091:027.022(498 Blaj)(083.8)=124'04 091:027.022(498 Blaj)(083.8)=133'04 091:027.022(498 Blaj)(083.8)=131.1'04 091:027.022(498 Blaj)(083.8)=111'04 091:027.022(498 Blaj)(083.8)=112.2'04 017.1:091:027.022(498 Blaj)

II 850312NEAGU, MioaraValori bibliofile în colecţiile Bibliotecii Judeţene "V. Voiculescu" Buzău : bibliografie / Mioara Neagu ; sub coordonarea lui Sorin Burlacu. - Buzău : Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" : Alpha MDN, 2006. - 206 p.,8 f.pl. ; 20 cm.Conţine bibliografie.*Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" : Bibliografie*Bibliotecă judeţeană*Carte rară*Bibliofilie*Bibliografie pe subiect 094.5(498)(01)090.1:027.022(498 Buzău)(01)094.5:027.022(498 Buzău)(01)

II 307722PASINI, CesareBibliografia dei manoscritti greci dell'Ambrosiana : (1857-2006) / Cesare Pasini. - Milano : Vita e Pensiero, [2007]. - XIX, 376 p. ; 22 cm. - (Bibliotheca Erudita : studi e documenti di storia e filologia ; 30).Conţine bibliografie.*Biblioteca Ambrosiana, Milano : Bibliografie. Italia : 1857-2006*Carte rară*Manuscrise greceşti*Bibliografie pe subiect091=14:027.2(450 Milano)(01) 811.14.09"1857/2006"(01) 082.1 Bibliotheca Erudita

Page 55: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 792338STOICA, RobertinaBibliografia de referinţă a cărţii vechi : (manuscrisă şi tipărită) / Robertina Stoica ; coordonare : Mariana Iova, Dan Matei. - Bucureşti : Institutul de Memorie Culturală, 1999. - 460 p. ; 23 cm.*România - Carte veche românească*Carte veche*Manuscris*Bibliografie pe subiect09(498)(01)094.5(498)(01)

1 Filosofie. Psihologie

11 Filosofie

ACADEMIA "Ştefan Gheorghiu". Biblioteca. Dialectica existenţei şi conştiinţei sociale ... : vezi CZU 32

II 710187BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. Serviciul BibliograficEstetică : ghid bibliografic / lucrare întocmită în cadrul Serviciului bibliografic de şi M. Bodinger, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. - Bucureşti : [s.n.], 1973. - 204 p. ; 20 cm.*Bibliografie pe subiect*Estetică111.852(01)

P. I 16380Bulletin analytique 3-e partie : philosophie [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 1, nr. 1 (1947) - an 9, nr. 4 (1955). - Paris : Centre de Documentation Scientifique et Technique, 1947-1955. - 24 cm.Se continuă cu : Bulletin signalétique III (1956-1960).În BAR : 1955 (nr. 1).ISSN 1631-0152*Filosofie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect11/14:016(051)

P. I 16380Bulletin signalétique III : philosophie, sciences humaines [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 10, nr. 1 (1956) - an 14, nr. 4 (1960). - Paris : Centre de Documentation Scientifique et Technique, 1956-1960. - 25 cm.Continuă pe : Bulletin analytique 3-e partie (1947-1955).

Page 56: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Se continuă cu : Bulletin signalétique 19, Bulletin signalétique 19-23, Bulletin signalétique 19-24, Bulletin signalétique C 19-24, care se scindează, începând cu anul 1969, în: Bulletin signalétique 519: philosophie, sciences religieuses; Bulletin signalétique 390: psychologie, psychopathologie; Bulletin signalétique 520: pédagogie; Bulletin signalétique 521: sociologie, ethnologie, préhistoire et archéologie;Bulletin signalétique 522: histoire des sciences et des techniques; Bulletin signalétique 523: histoire et science de la littérature, arts du spectacle; Bulletin signalétique 524: sciences du langage.ISSN 1631-0160*Filosofie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect11/14:016(051)

P. I 34901 Bulletin signalétique 519 : philosophie [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 24, nr. 1 (1970) - an 44 nr. 4 (1990). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1970; Paris : Centre National de la Recherche Scientifique, 1971-1987; Vandoeuvre-lès-Nancy : Institut de l'Information Scientifique et Technique, 1988-1990. - 27 cm, 30 cm.În BAR : 1970 (nr.1-4+index) - 1990 (nr.1-4+index). Continuă pe : Bulletin signalétique 519 (1969).Se continuă cu : Francis <CNRS> 519 (1991-1994).ISSN 0007-554X*Filosofie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect11/14:016(051)

P. I 34901 Bulletin signalétique 519 : philosophie, sciences religieuses [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 23, nr. 1-4 (1969). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1969. - 27 cm.În BAR : 1969 (nr.1-4). Continuă în parte pe : Bulletin signalétique C 19-24 (1968).Se scindează în: Bulletin signalétique 519 : philosophie (1970-1990); Bulletin signalétique 527 : sciences religieuses (1970-1978).ISSN 0180-9318*Filosofie*Religie*Istoria religiilor*Teologie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect11/14:016(051)2:016(051)

CALBAZA-ORMENIŞAN, Mirela ; [...]. Bibliografie ... : vezi CZU 929

P. I 34901 Francis <CNRS> 519 : philosophie : bulletin signalétique [periodic] / [editat de] Centre National de la

Page 57: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Recherche Scientifique. - An 45, nr. 1 (1991) - an 48, nr. 4 (1994). - Vandoeuvre-lès-Nancy : Institut de l'Information Scientifique et Technique, 1991-1994 (Paris : Jouve, 1991-1994). - 30 cm.În BAR : 1991 (nr.1-4+index) - 1994 (nr.1-4+index). Continuă pe : Bulletin signalétique 519 (1970-1990).ISSN 1157-3694*Filosofie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect11/14:016(051)

P. I 33612Novinky literatury : filosofie, vědecký komunismus, sociologie [periodic] / [editat de] Státní Knihovna ČSSR, Bibliografické Středisko Společenských Věd [Biblioteca de Stat a Republicii Socialiste Cehoslovace, Centrul Bibliografic de Științe Sociale]. - An [?] nr. 1 (1964) - an [?] nr. 3/4 (1978). - Praha(Praga) : [s.n.], 1964-1979. - 21 cm. (Společenské vědy [Științe sociale], nr. I)Cu subtitlul : „filosofie vědy” (1966-1973); „filosofie” (din 1974).Anul 1970 menţioneză anul de vârstă XX.Editat de : Státní Knihovna ČSSR (1968-1969); Státní Knihovna ČSR (1970-1978).Trad. tit. : Noutăţi editoriale : filosofie, comunism științific, sociologie.În BAR : 1964 (nr.1) - 1972 (nr.10), 1973 (nr.1)- 1979 (nr.4).*Filosofie*Socialism științific*Sociologie*Bibliografie internaţională *Bibliografie pe subiect 17:016(051)141.82:016(051)316:016(051)

Novinky literatury : marxismus-leninismus, filosofie, politická ekonomie, vědecký komunismus, stát a právo, otázky vědy a vědeckého výzkumu, historie [periodic] ... : vezi CZU 33

159.9 Psihologie

ACADEMIA "Ştefan Gheorghiu". Biblioteca. Dialectica existenţei şi conştiinţei sociale ... : vezi CZU 32

P. I 34903Bulletin signalétique 390 : psychologie, psychopathologie [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 30, nr. 1 (1969) - an 44, nr. 10 (1983). - Paris : Centre de Documentation duCNRS, 1969-1983. - 27 cm.Continuă în parte pe : Bulletin signalétique C 19-24 (1968).Cu subtitlul : "Psychologie et psychopathologie, psychiatrie" (1971-1983).Se continuă cu : Pascal exploré E 65 (1984-1994).În BAR : 1969 (nr.1-12+index) - 1982 (nr.1-10+index); 1983 (nr.1-7).ISSN 0246-0033 (1969-1970)

Page 58: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

ISSN 0007-5531 (1971-1983)*Psihologie*Psihopatologie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect159.9:016(051)616.89:016(051)

Index Bibliographicus. Vol. II, Social Scinces : vezi CZU 30

16 Logică. Epistemologie. Teoria cunoașterii. Metodologie

II 975164VIZUREANU, ViorelBibliografia logicii româneşti : articole apărute în reviste de specialitate / Viorel Vizureanu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 144 p. ; 20 cm.*România - Logică*Filosofie*Bibliografie pe subiect 016:16(498):05016(498):050(01)

17 Filosofie morală. Etică. Filosofie practică

I 594418BIBLIOTECA judeţeană "Gh. Asachi" Iaşi. Serviciul BibliograficMuncă, onoare, cinste : bibliografie selectivă / lucrare alcătuită în cadrul Serviciului bibliografic al Bibliotecii "Gh. Asachi" de Georgeta Huţanu. - [Iaşi] : [s.n.], 1976. - 30 p. ; 16 cm.*Bibliografie pe subiect*Morală comunistă*Morală individuală 171:321.74(01)

2 Religie. Teologie

ANGHELESCU, Gheorghe. Svâtoj otec Dumitru Steniloae, dostojnyj naslednik klassičeskoj patristiki … : vezi CZU 929

BĂBUŞ, Grigorie. Bibliografia tipăriturilor psaltice ale lui Anton Pann ... : vezi CZU 929

Page 59: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 385985Bibliografia subiectelor tratate în Seminarul de Sectologie de sub Direcţiunea d-lui profesor dr. V. Gh. Ispir pe anii 1932/1933, 1933/1934 şi 1934/1935 / cuvânt introductiv de prof. Dr. V. G. Ispir. - Bucureşti : Tipografia Ziarului Universul, 1935. - 48 p. ; 21 cm. - (Biblioteca Seminarului de Îndrumări Misionare şi Sectologie ; 1).Antetitlu : Facultatea de Teologie din Bucureşti.Conţine indice alfabetic de nume.*Teologie*Sectologie*Bibliografie pe subiect279(01)

II 689680BIBLIOTECA Naţională a României. Serviciul de Referinţe ŞtiinţificeCatalog de lucrări ateiste / Biblioteca Centrală de Stat a Republicii Socialiste România. Serviciul de Referinţe Ştiinţifice. - Bucureşti : [s.n.], 1983. - 191 p. ; 21 cm.*Bibliografie pe subiect*Ateism 017.2:211 211(01)

II 994063BODA, Imola (1987-) ; SZABÓ, Csaba (1987-)The Bibliography of Roman Religion in Dacia / Imola Boda, Csaba Szabó ; [foreword: Ioan Piso]. - Cluj-Napoca : Mega, 2014. - 180 p. ; 21 cm.*Dacia - Religie*Religie romană*Bibliografie pe subiect 255(398.2:37)(01)

II 841619BRETZKE, James T.Bibliography on Scripture and Christian Ethics / compiled by James T. Bretzke. - Lewiston ; Queenston : Edwin Mellen, [1997]. - 3 f., 364 p.. - (Studies in Religion and Society ; 39).*Biblie*Creştinism*Morală creştină*Bibliografie pe subiect*Istoriografie 2-23:2-42(01)

Bulletin signalétique 519 : philosophie, sciences religieuses [periodic] ... : vezi CZU 11

P. I 35780 Bulletin signalétique 527 : sciences religieuses [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 24, nr. 1 (1970) - an 44, nr. 4 (1990). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1970. - 30 cm.Cu subtitlul : "Histoire et sciences des religions" (1979-1990).

Page 60: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

În BAR : 1970 (nr.1-4). Continuă în parte pe : Bulletin signalétique 519 (1969).ISSN 0007-5620 (1970-1978)ISSN 0007-5620 (1979-1990)*Religie*Istoria religiilor*Teologie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect2:016(051)

II 836141Cercetarea noutestamentară românească : ghid bibliografic / pr. drd. Silviu Ioan Negruţiu, pr. drd. Florin Codrea, pr. drd. Dan Eliodor Moldovan, asist. univ. drd. Mirela Măţăoanu ; (coordonator) pr.prof.univ.dr. Stelian Tofană. - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2004 (Cluj-Napoca : PrintArt , 2004). - 502 p. : il. ; 23 cm. - (Seria biblică / Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca ; 1).Conţine bibliografie*România*Noul Testament*Exegeză biblică*Bibliografie pe subiect27-246(498)(01)082.1 Seria biblică

III 837152DURA, Leon (1959-)Bibliografie vetero-testamentară românească din perspectiva tematică / culeasă și ordonată de pr. lect. dr. Leon Dura. - Râmnicu Vâlcea : Logos, 2005. - 43 p. ; 29 cm.Antetitlu : Universitatea Piteşti. Facultatea de Teologie „Sf. Filoteea”*Biserica Ortodoxă*Vechiul Testament2-23(498)(01)271(498)(01)

II 950923FECIORU, Dumitru (1905-1988)Bibliografia traducerilor în româneşte din literatura patristică. Fascicola I : Epoca de la 1691-1833 / D. Fecioru. - Bucureşti : Institutul de Arte Grafice Bucovina - I. E. Torouţiu, 1937. - 82 p. ; 23 cmS-a editat o singură fascicolă.*Literatură religioasă*Literatură patristică*Bibliografie pe subiect*Traduceri27-29"1691/1833"=03.1/.9=135.1(01)82-97"=03.1/.9=135.1(01)

II 785148GEČEVA, Kr"stina

Page 61: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Bogomilstvoto : bibliografiâ / Kr"stina Gečeva. - Sofiâ : Akademičino Izdatelstvo "Prof. Marin Drinov",1997. - 232 p. ; 20 cm.Conține bibliografieTrad. tit. |: Bogomilism*Creștinism*Bogomilism*Bibliografie pe subiect27-876.5(01)

II 737115GHEORGHIU, Vasile (1872-1959), TARNAVSCHI, Vasile (1859-1945)Indice general al Foaii bisericeşti-literare "Candela" : pentru anii 1882-1914 / alcătuită de profesorii universitari: dr. Vasile Gheorghiu (pentru textul român) şi dr. Vasile Tarnavschi (pentru textul rutean) ; cuvânt înainte de dr. Vasile Gheorghiu, profesor universitar. - Cernăuţi : Editura Consistorului Arhiepiscopesc al Bucovinei, 1923. - 256 p. ; 24 cm. Exemplar incomplet. Lipsesc pagini de la finalul lucrării.Text pe două coloane.*Revista "Candela" - Bibliografie : 1882-1914*Presă religioasă*Presă literară*Publicație periodică014.3:050 Candela"1882/1914"(477.8 Cernăuţi) 271:050 Candela"1882/1914"(477.8 Cernăuţi)(01)

Index librorum prohibitorum Leonis XII Summi Pontificis : vezi CZU 09

Index librorum prohibitorum sanctissimi domni nostri Gregorii XVI pontificis maximi Jessu editus Rome MDCCCXLI : vezi CZU 09

Index librorum prohibitorum SSMI D. N. PII PP. XI : vezi CZU 09

II 300598Index Islamicus : 1906-1955 : a catalogue of articles on Islamic subjects in periodicals and other collective publications / compiled by J. D. Pearson, M. A., Librarian, School of Oriental and African Studies, University of London with the assistance of Julia F. Ashton ; preface: J. D. P[earson], J. F. A[shton]. - London : Mansell, 1972. - xxxi, 897 p. ; 25 cm.Text pe două coloane.*Islam*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 28:014.3"1906/1955"014.3:28"1906/1955" Index Islamicus : supplement : 1956-1960 : a catalogue of articles on Islamic subjects in periodicals and other collective publications / compiled by J. D. Pearson, M. A. ; preface: J. D. P[earson]. - London :Mansell, 1962. - xxiv, 316 p. ; 25 cm.Text pe două coloane.*Islam*Indice bibliografic

Page 62: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Bibliografie pe subiect 28:014.3"1956/1960"014.3:28"1956/1960" Index Islamicus : first supplement : 1956-1960 : a catalogue of articles on Islamic subjects in periodicals and other collective publications / compiled by J. D. Pearson, M. A. ; preface: J. D. P[earson]. - London : Mansell, 1973. - xxiv, 316 p. ; 25 cm.*Islam*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 28:014.3"1956/1960"014.3:28"1956/1960" Index Islamicus : second suppliment : 1961-1965 : a catalogue of articles on Islamic subjects in periodicals and other collective publications / compiled by J. D. Pearson, M. A. ; preface: J. D. P[earson]. - London : Mansell, 1967. - xxvi, 342 p. ; 25 cm.*Islam*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 28:014.3"1961/1965"014.3:28"1961/1965" Index Islamicus : third suppliment : 1966-1970 : a catalogue of articles on Islamic subjects in periodicals and other collective publications / compiled by J. D. Pearson and Ann Walsh ; preface: J. D. Pearson. - London : Mansell, 1972. - xxxi, 384 p. ; 25 cm.*Islam*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 28:014.3"1966/1970"014.3:28"1966/1970

II 160433LIBRĂRIA Editoare Pavel SuruBibliografie de cărţi religioase, istorie bisericească şi ştiinţă teologică. - Bucureşti : Librăria Editoare Pavel Suru, 1938. - 50 p. ; 20 cm.*Bibliografie pe subiect*Catalog de editură*Carte sacră*Teologie*Istorie bisericească 27-1(01) 27-9(01)27-29(01) 017.4:27-1

II 857886MOŞNEAGU, Bogdan ; URSU, LaurenţiuBibliografia revistei "Mitropolia Moldovei şi Sucevei" : 1948-1989 / Bogdan Moşneagu, Laurenţiu Ursu. - Iaşi : Junimea, 2009. - 312 p. ; 24 cm. Antetitlu : Academia Română. Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" Iaşi.*Revista "Mitropolia Moldovei şi Sucevei" Bibliografie : 1948-1989

Page 63: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Publicaţie periodică*Ortodoxie*Bibliografie pe subiect 271:050 Revista Mitropolia Moldovei şi Sucevei"1948/1989"(498 Iaşi)(01) 014.3:050 Revista Mitropolia Moldovei şi Sucevei"1948/1989"(498 Iaşi)

II 985400PETCU, Ionuţ-Constantin (1989-)Istoria Bisericii Ortodoxe Române : (1859-1914) : bibliografie generală / Ionuţ-Constantin Petcu. - Cluj-Napoca : Mega, 2015. - 241 p. ; 21 cm.*Biserica Ortodoxă Română*Biserica română*Bibliografie pe subiect 27-9(498)"1859/1914"(01)013:27-9(498)"1859/1914"271(498)"1859/1914"(01)

II 920244RAVICI-TĂTĂRANU, NiculaeLumina lumii : [revistă] : 1992-2011 : bibliografie / Niculae Ravici-Tătăranu. - Râmnicu-Vâlcea : Offsetcolor, 2012. - 267 p. ; 23 cm.*Revista "Lumina lumii" - Bibliografie : 1992-2011*Râmnicu-Vâlcea, oraș - Presă locală. România : 1992-2001*Presă religioasă*Publicaţie periodică*Literatură română*Literatură religioasă*Bibliografie analitică*Bibliografie pe subiect 050 Lumina lumii(498 Râmnicu-Vâlcea)"1992/2011"(01) 271:050 Lumina lumii(498 Râmnicu-Vâlcea)"1992/2011"(01) 014.3:271:050 Lumina lumii(498 Râmnicu-Vâlcea)"1992/2011"271(498)"1992/2011"(01)

II 953937RAVICI-TĂTĂRANU, NiculaeRenaşterea : publicaţie de Spiritualitate Creştină a Eparhiei Râmnicului, serie nouă : 1999-2013 : bibliografie / Niculae Ravici Tătăranu. - Râmnicu Vâlcea : Offsetcolor, 2014. - 208 p. ; 24 cm.*Eparhia Râmnicului*Revista "Renaşterea" - Bibliografie : 1999-2013*Publicaţie periodică*Presă locală*Presă religioasă*Bibliografie pe subiect 271:050 Renaşterea(498 Râmnicu-Vâlcea)"1999/2013"(01)050 Renaşterea(498 Râmnicu-Vâlcea)"1999/2013"(01) 014.3:271:050 Renaşterea(498 Râmnicu-Vâlcea)"1999/2013"

Page 64: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

ROMAN, Viorel. Feudalismul actual moldo-valah : România 2020 : bibliografie ... : vezi CZU 303

II 796091STĂNCIULESCU-BÂRDA, Alexandru (1953-)Bibliografia revistei "Biserica Ortodoxă Română" : (1874-1994) / pr. Alexandru Stănciulescu-Bârda. Vol. I-III. - Bârda : Cuget Românesc, 2000-2002 (Craiova : Sitech, 2000-2002). - 3 vol. ; 20 cm. *Revista "Biserica Ortodoxă Română" - Bibliografie : 1874-1994*Ortodoxie*Patrologie*Istorie bisericească*Creştinism*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect271:050 Biserica Ortodoxă Română(498)"1874/1994"(01) 014.3:050 Biserica Ortodoxă Română(498 Bicureşti)"1874/1994"(01) 271(498)"1874/1994"(01)

I 331643STĂNCIULESCU-BÂRDA, Alexandru (1953-)Bibliografia revistei "Biserica Ortodoxă Română" : (1874-2004) / pr. Alexandru Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda. Vol. 1-3. - Bârda : Cuget Românesc, 2016. - 3 vol. ; 20 cm.*Revista "Biserica Ortodoxă Română" - Bibliografie : 1874-2004*Ortodoxie*Patrologie*Istorie bisericească*Creştinism*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect271:050 Biserica Ortodoxă Română(498 Bucureşti)"1874/2004"(01) 014.3:050 Biserica Ortodoxă Română(498 Bucureşti)"1874/2004"271(498)"1874/2004"(01)

I 990718STĂNCIULESCU-BÂRDA, Alexandru (1953-)Bibliografia revistei "Biserica Ortodoxă Română" : (1874-2014) / pr. Alexandru Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda. Vol. 1-3. - Ed. a 2-a. - Bârda : Cuget Românesc, 2016. - 596 p. ; 20 cm.*Revista "Biserica Ortodoxă Română" - Bibliografie : 1874-2004*Ortodoxie*Patrologie*Istorie bisericească*Creştinism*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect271:050 Biserica Ortodoxă Română(498 Bucureşti)"1874/2014"(01) 014.3:050 Biserica Ortodoxă Română(498 Bucureşti)"1874/2014" 271:050 Biserica Ortodoxă Română(498 Bucureşti)"1874/2014"(01) 271(498)"1874/2014"(01)

Page 65: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

I 946890STĂNCIULESCU-BÂRDA, Alexandru (1953-)Bibliografia revistei "Mitropolia Olteniei" : 1948-2008 / pr. prof. dr. Alexandru Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda. Vol. 1-2. - Bârda : Cuget Românesc, 2014. - 2 vol. ; 20 cm.*Revista "Mitropolia Olteniei" - Bibliografie : 1948-2008*Ortodoxie*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect271:050 Mitropolia Olteniei"1948/2008"(01) 014.3:050 Mitropolia Olteniei"1948/2008"271(498)"1948/2008"(01)

I 917387STĂNCIULESCU-BÂRDA, Alexandru (1953-) ; STĂNCIULESCU-BÂRDA, CristianBibliografia revistei "Ortodoxia" : 1949-2008 / Pr. prof. dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda. - Bârda : Cuget Românesc, 2011. - 556 p. ; 20 cm. *Revista "Ortodoxia" - Bibliografie : 1948-2008*Ortodoxie*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect271:050 Ortodoxia"1948/2008"(01) 014.3:050 Ortodoxia"1948/2008" 271(498)"1948/2008"(01)

I 912394STĂNCIULESCU-BÂRDA, Alexandru (1953-) ; STĂNCIULESCU-BÂRDA, CristianBibliografia revistei "Studii teologice" : (1929-2008) / pr. prof. dr. Alexandru Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda. - Bârda : Cuget Românesc, 2010. - 807 p. ; 20 cm.*Revista "Studii teologice" - Bibliografie : 1929-2008*Ortodoxie*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect*Publicaţie periodică 271:050 Studii teologice"1929/2008"(01) 014.3:050 Studii teologice"1929/2008" 271(498)"1929/2008"(01)

3 Știinţe sociale

30 Teorii, metodologie și metode în domeniul științelor sociale în general. Sociografia

III 484195Index Bibliographicus. Vol. II. Social Scinces. - 4th Ed. - La Haye : Federation Internationale de Documentation, 1964. - 34 p. ; 30 cm.

Page 66: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Publie avec le concours de l'Unesco.Text pe două coloane.Conţine index alfabetic.În BAR, doar vol. II.*Ştiinţe sociale*Psihologie*Ştiinţe juridice*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 159.9(01)(100)"1964"=111 30/39(01)(100)"1964"=111657/659(01)(100)"1964"=11171(01)(100)"1964"=111 9(01)(100)"1964"=111

II 879187NEGRU, AndreiBibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor departamentului de cercetări socio-umane al Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca : 1969-2009 / Andrei Negru. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2009. - 250 p. - (Filosofie. Sociologie. Psihologie).Antetitlu : Academia Română. Institutul de Istorie "George Bariţiu". Departamentul de Cercetări socio-umane.*Academia Română. Institutul de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări socio-umane : 1969-2009*Lucrări ştiinţifice*Cercetare socială*Bibliografie pe subiect303:061.62-052.21(498 Cluj-Napoca)"1969/2009"(01)061.6-057.21(498 Cluj-Napoca)"1969/2009":001.8(01)001.8:061.62(498 Clu-Napoca)"1969/2009"(01) 303:061.6-057.2(498 Cluj-Napoca)"1969/2009"(01) 082.1 Filosofie. Sociologie. Psihologie

P. I-II 26339Repertoriu general de traduceri din limba rusă : ştiințe sociale și literatură [periodic] / [editat de] Institutul de Studii Româno-Sovietic. - An [I] (1953)-. - [București] : [s.n.], 1953-. - 24 cm, 30 cm.Antetitlu : Academia Republicii Populare Române.În BAR : 1953 (nr.1-10,12); 1954 (nr.1-8); 1955 ([ian./febr.], apr., iun./dec.). *Traduceri din limba rusă*Ştiințe sociale*Repertoriu bibliografic30(47+57):016(051)=030.161.130(47+57):821.161.1(051)=030.161.1

Page 67: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

303 Metodologia generală a cercetării sociale

NEGRU, Andrei. Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor departamentului de cercetări socio-umane al Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca ... : vezi CZU 016

II 1030476ROMAN, Viorel (1942-)Feudalismul actual moldo-valah : România 2020 : bibliografie / Viorel Roman. - Timişoara : Artpress, 2019. - 292 p. ; 23 cm.*România - Sociologie : 1989-2019*Strategii de cercetare*Cercetare sociologică*Biserică şi stat 303.4:261(498)"1989/2019"(01) 303.4:271(498)]"1989/2019"(01)322(498)"1989/2019"(01)271(498)"1989/2019"(01)

31 Statistică. Demografie. Sociologie

P. I-II 34396Bulletin signalétique 521 : sociologie, ethnologie [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche 5cientifique. - An 24, nr. 1 (1970) - an 39, nr. 4 (1985). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1970-1985. - 27 cm, 30 cm.În BAR : 1970 (nr.1+index) - 1985 (nr.4+index). Continuă pe : Bulletin signalétique 521 (1969).Se scindează în: Bulletin signalétique 521: sociologie; Bulletin signalétique 529: ethnologie.ISSN 0007-5566*Sociologie*Etnologie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect31:016(051)39:016(051)

P. I-II 34396Bulletin signalétique 521 : sociologie, ethnologie, préhistoire et archéologie [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche 5cientifique. - An 23, nr. 1 - nr. 4 (1969). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1969. - 27 cm.În BAR : 1969 (nr.1- nr.4+index). Continuă în parte pe : Bulletin signalétique C 19-24 (1968).Se scindează în: Bulletin signalétique 521: sociologie, ethnologie; Bulletin signalétique 525: préhistoire; Bulletin signalétique 526: arts et archéologie.ISSN 0184-6930*Sociologie

Page 68: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Etnologie*Preistoire*Arheologie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect31:016(051)39:016(051)90:016(051)

P. II 34396 Francis <CNRS> 521 : sociologie : bulletin signalétique [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 45, nr. 1 (1991) - an 48, nr. 4 (1994). - Vandoeuvre-lès-Nancy : Institut de l'Information Scientifique et Technique, 1991-1994 (Paris : Jouve, 1991-1993). - 30 cm.În BAR : 1991 (nr.4). Continuă pe : Bulletin signalétique 521 (1986-1990).ISSN 1157-3716*Sociologie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect31:016(051)

Novinky literatury : filosofie, vědecký komunismus, sociologie [periodic] ... : vezi CZU 1

Novinky literatury : marxismus-leninismus, filosofie, politická ekonomie, vědecký komunismus, stát a právo, otázky vědy a vědeckého výzkumu, historie [periodic] ... : vezi CZU 33

311 Statistica drept știință. Teoria statisticii

MOGHILEANSKI, Nicolae (1877-1966). Materialy dlâ geografii i statistiki Bessarabii ... : vezi CZU 91

314/316 Demografie. Studii despre populaţie

II 665088ACADEMIA "Ştefan Gheorghiu". Catedra de sociologie. BibliotecaPsihologie socială : cercetare bibliografică / cercetarea bibliografică a fost realizată de bibliograf Maria Marinescu ; consultant ştiinţific: prof. dr. Petru Pânzaru. - Bucureşti : [s.n.], 1980. - 157 p. ; 21 cm.*Psihologie socială*Bibliografie pe subiect 316.6(01)

II 852709CRĂCIUN, Bogdan ; BOLOVAN, Ioan (1962-)

Page 69: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Cercetările de istoria populaţiei României : (1945-2005) : bibliografie selectivă / Bogdan Crăciun, Ioan Bolovan. - Cluj-Napoca : Presa universitară Clujeană, 2006. - 124 p. ; 21 cm. Supliment al masteratului de socio-antropologie istorică. VAntetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Centrul de Studiere a Populaţiei.*România - Demografie : 1945-2005*Bibliografie pe subiect*Bibliografie colectivă314(498)"1945/2005"(01)013:314(498)"1945/2005"

MUTHU, Mircea (1944-). Europa de sud-est în memoria culturală românească ... : vezi CZU 008

32 Politică

II 647695ACADEMIA "Ştefan Gheorghiu". Institutul de Ştiinţe Politice şi de Studiere a Problemei Naţionale. BibliotecaIstoria mişcărilor de eliberare naţională, antiimperialiste : cercetare bibliografică / Academia "ŞtefanGheorghiu". Institutul de Ştiinţe Politice şi de Studiere a Problemei Naţionale. Biblioteca ; cuvânt înainte[şi coord. ştiinţifică]: conf. univ. dr. Ilie Seftiuc. - Bucureşti : [s.n.], 1978. - 359 p. ; 21 cm.*Politică*Democraţie socialistă*Propagandă socialistă*Politică de stat*Politică internaţională*Imperialism*Bibliografie pe subiect 321.74(100)(01) 323.1(100)(01)

II 647703ACADEMIA "Ştefan Gheorghiu". BibliotecaDialectica existenţei şi conştiinţei sociale : bibliografie / cercetarea bibliografică a fost elaborată în cadrul bibliotecii de Lucreţia Văcar ; consultant ştiinţific: prof. dr. Ion Florea. - Bucureşti : [s.n.], 1978. - 72 p. ; 21 cm.*Politică*Conştiinţă socială*Propagandă socialistă*Politică de stat*Dialectică marxistă*Bibliografie pe subiect 321.74:159.923.2(01) 159.923.2(01) 141.82

Page 70: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 900531BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina ; BĂDĂRĂ, Doru ; ŞERBAN, SimonaRelaţii româno-elveţiene : bibliografie generală / Adina Berciu-Drăghicescu, Şerban Şubă, Doru Bădără, ... ; coordonator: Adina Berciu-Drăghicescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2011. - 417 p. ; 25 cm.Antetitlu : Universitatea din Bucureşti. Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti. *România - Relaţii interculturale*Elveţia - Relaţii interculturale*Relaţii culturale*Relaţii internaţionale*Bibliografie pe subiect327(498:494)(01) 008(498:494)(01)

II 958180BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina ; TOMESCU, Silvia AdrianaRelaţii româno-canadiene : bibliografie generală / prof. univ. dr. Adina Berciu-Drăghicescu (coord.), dr. Silvia-Adriana Tomescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012. - 551 p. : il. ; 25 cm. - (Relaţii bilaterale internaţionale. Bibliografii generale ; 2).Antetitlu : Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere. Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti.*România - Relaţii interculturale*Canada - Relaţii interculturale*Relaţii internaţionale*Relaţii culturale*Diplomaţie*Bibliografie pe subiect 327(498:71)(01) 008(498:71)(01) 082.1 Relaţii bilaterale internaţionale. Bibliografii generale

II 818363Bibliografia cărţilor apărute în limbile naţionale şi despre minorităţile naţionale din România în perioada 1990-2001 / redactor S. Singer. Vol.I. - Bucureşti : Hasefer, 2003. - 163 p. ; 24 cm.*Minorităţi etnice - Bibliografie. România : 1990-2001*Bibliografie pe subiect323.1(498)"1990/2001"(01)

II 1021388Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche : 9 siti : Leonessa- Mesagne / diretta da G. Nenci e G. Vallet. - Pisa : [s.n.] ; Roma, 1991. - XX, 575 p., [52] f. : h. ; 24 cm.Antetitlu : Scuola Normale Superiore. Ecole Française de Rome. Center J. Berard Naples.Conţine bibliografie.Trad. tit. : Bibliografia topografică a colonizării grecești în Italia și în insulele Tirrene.*Italia*Grecia*Colonizare*Bibliografie analitică

Page 71: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

325:016(450:495)"653" 325(450:495)"653"(01)

II 774818Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas / herausgegeben von Gerhard Seewann und Péter Dippold. Band I-II. - München : R. Oldenbourg, 1997. - 2 vol. (XC, 638 p., XLVII, 1450 p.,1 h. ; 24 cm). - (Südosteuropa Bibliographie ; 3).Trad. tit. : Manual bibliografic al grupurilor etnice din sud-estul Europei*Europa de Sud-Est - Minorități etnice - Bibliografie*Bibliografie pe subiect 323.1(4-12)(01)

III 526915BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Serviciul BibliograficProbleme actuale ale democraţiei : cercetare bibliografică / lucrare executată în cadrul Serviciului de bibliografie şi documentare ; cuvânt înainte de lector univ. Ovidiu Trăsnea. - Bucureşti : [s.n.], 1966. - 129 p. ; 31 cm.*Politică*Democraţie socialistă*Comunism*Ordine publică*Bibliografie pe subiect321.74(100)(01)

II 518101BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Serviciul Bibliografic ; PARTIDUL Comunist Român. Comitetul Central. Institutul de Studii Istorice şi Social-PoliticeProbleme actuale ale democraţiei : cercetare bibliografică / lucrare executată în cadrul Serviciului de bibliografie şi documentare al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti, cu colaborarea Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de le lângă C.C. al P.C.R. ; cuvânt înainte de Mircea Tomescu. - Bucureşti : [s.n.], 1968. - V, 300 p. ; 20 cm.*Politică*Democraţie socialistă*Comunism*Ordine publică*Bibliografie pe subiect321.74(100)(01)

EDROIU, Nicolae (1939-). Bibliografia istorică româno-slovacă ... : vezi CZU 94(498)

III 858906FOSZTÓ, LászlóBibliografie cu studiile şi reprezentările despre romii din România : cu accentul pe perioada 1990-2007 / Fosztó László. - Cluj-Napoca : Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2008 (Cluj-Napoca : Idea : Gloria , 2008). - 24 p. ; 28 cm. - (Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România ; 3).*Minorităţi etnice - Bibliografie. România : 1990-2007*Rromi

Page 72: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Minorităţi naţionale*Bibliografie pe subiect*Studiu bibliografic 323.15(498=214.58)(082.1)"1990/2007"(01)016(=214.58)(498)"1990/2007"

II 330467ILYÉS, Sándor (1976-)A moldvai csángók bibliográfiája / összeállította Ilyés Sándor ; szerkesztette Ilyés Sándor, Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos. - Kolozsvár (Cluj-Napoca) : Kriza János Néprajzi Társaság, 2006. - 376 p. : 20 cm.Trad. tit. : Bibliografia ceangăilor din Moldova*Moldova, provincie - Minorități etnice. România*Ceangăi*Bibliografie pe subiect 323.1(=511.141)(498.3)=511.141(01)39(=511.141)(498.3)(01)

KRISCHAN, Alexander. Bibliographische Beiträge zur Geschichte deutscher Siedlungen im Banat ... : vezi CZU 903/908

I 127535LEGIUNEA Arhanghelul MihailBibliografie naţionalistă / Legiunea Arhanghelul Mihai. - Bucureşti : Speranţa, 1933. - 16 p. ; 16 cm.*Bibliografie pe subiect*Naţionalism*Mişcare legionară 323.1(498)(01) 323.12(498)(01)

ONCESCU, Iulian. Bibliografie istorică a relaţiilor româno-franceze : (1853-1878) = Bibliographie historique des relations franco-roumaines : (1853-1878) ... : vezi CZU 94

Relaţii româno-cehe : bibliografie generală = Rumusko-české vztahy : všeobecná bibliografie ... : vezi CZU 00

ROMAN, Viorel. Feudalismul actual moldo-valah : România 2020 : bibliografie ... : vezi CZU 303

III 895625SARĂU, Gheorghe (1956-)Bibliografie selectivă privind rromii : 1990-2009 / Gheorghe Sarău. - Cluj-Napoca : Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, 2010. - 32 p. ; 28 cm. - (Studii de atelier : Cercetarea minorităților naționale din Romania ; nr. 28)*România - Minorități naționale : 1990-2009*Rromi *Minorități naționale *Bibliografie pe subiect323.15(498=214.58)"1990/2009"(01)

Page 73: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 386930SIRUNI, H. Dj. (1890-1973)Bibliografia studiilor armeneşti din România : 1920-1940 / H. Dj. Siruni. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Mihail Kogălniceanu, 1940. - 12 p. ; 24 cm.Extras din revista : Arhiva românească, tom. IV, 1940*Minorităţi naţionale - România*Bibliografie pe subiect*Armeni323.15(=19)(498)"1920/1940"(01)908(=19)(498)"1920/1940"(01)

II 643190TOMA, RaduRomânii din America : bibliografie comentată / Radu Toma. - Bucureşti : Asociaţia "România", 1978. - 234 p., 12 f. pl. ; 24 cm.*Diaspora - Statele Unite ale Americii*Istorie modernă*Români 323.113(498:73)(01) 016(=135.1)(73)(01)

TURCUŞ, Veronica (1974-). Bibliografia istorică româno-italiană ... : vezi CZU 94

33 Economie. Ştiinţe economice

Bibliografia istorică a României. Vol. 2, tom 2. Secolul XIX. Viaţa economică ... : vezi CZU 94

CAMERA de Comerţ şi Industrie a României. Circumscripţia Turnu-Măgurele. Bibliografia publicaţiunilor periodice ale Camerei de Comerţ şi de Industrie ... : vezi CZU 06

P. I 33548Novinky literatury : bibliografie ekonomické literatury [periodic] / [editat de] Státní Knihovna ČSSR, Bibliografické středisko společenských věd [Biblioteca de Stat a Republicii Socialiste Cehoslovace, Centrul Bibliografic Central]. - An V nr. 1 (1964) - an XXIX nr. 12 (1985). - Bratislava, Praha (Praga) : [s.n.], 1964-1985. - 21 cm. (Společenské vědy [Științe sociale], nr. II).Cu subtitlul : „ekonomie”, din 1974.Fără menţiune de colecţie, din 1974.Trad. tit. : Noutăţi editoriale: bibliografie a literaturii economice.În BAR : 1965 (nr.1) - 1970 (nr.12) cu indici anuali, 1971 (nr.1) - 1975 (nr.12), 1976 (nr.1-3,5-8/9), 1977(nr.1) - 1978 (nr.12), 1979 (nr.1-3,10-11/12), 1980 (nr.1-5), 1985 (nr.1-5,7/8-10)*Științe economice*Bibliografie internaţională *Bibliografie pe subiect 33:016(051)

Page 74: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

P. I 33501 Novinky literatury : marxismus-leninismus, filosofie, politická ekonomie, vědecký komunismus, stát a právo, otázky vědy a vědeckého výzkumu, historie [periodic] / [editat de] Státní Knihovna ČSSR, Bibliografické Středisko Společenských Věd [Biblioteca de Stat a Republicii Socialiste Cehoslovace, Centrul Bibliografic de Științe Sociale]. - An [I] nr. 1 (1962) - an [II] nr. 12 (1963). - Praha (Praga) : [s.n.], 1962-1963. - 21 cm. (Společenské vědy [Științe sociale], nr. I).Cu subtitlul : „marxismus-leninismus, filosofie, vědecký komunismus, stát a právo, historie”, de la nr. 1/1963.Trad. tit. : Noutăţi editoriale : marxism-leninism, filosofie, economie politică, comunism științific, stat și drept, probleme de știință și cercetare științifică, istorie.Continuat în parte de : Novinky literatury : historie (1964-1979); Novinky literatury : bibliografie ekonomické literatury (1964-1985). În BAR : 1962 (nr.1,4/5-11/12), 1963 (nr.1-3,5-11).*Marxism-leninism*Economie politică*Filosofie *Socialism științific*Sociologie*Istorie*Bibliografie internaţională *Bibliografie pe subiect 330.85:016(051)1:016(051)141.82:016(051)31:016(051)93:016(051)

34 Ştiinţe juridice

II 860701ANECHITOAE, Constantin (1961-)Drept maritim şi fluvial : bibliografie selectivă = Maritime and Inland Water Law : selective bibliography = Droit maritime et fluvial : bibliographie sélective / Constantin Anechitoae. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009. - 1 vol. (391 p.) ; 24 cm.*Bibliografie pe subiect*Drept maritim*Drept fluvial 347.79(100)(01)341.224/.225(01)

II 37171BIBLIOTECA Facultăţii de DreptCatalogul cărţilor din Bibliotecă întocmit în ordinea alfabetică a autorilor / Biblioteca Făcultăţei [i.e. Facultăţii] de Drept, fondată în anul 1907. - Bucureşti : Carol Göbl, 1909. - 61 p. ; 23 cm. - (Universitatea din Bucureşti. Biblioteca Facultăţii de Drept ; 1).*Biblioteca Facultăţii de Drept

Page 75: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Catalog de bibliotecă*Colecţii de bibliotecă*Drept 34:017.2:027.7(498 Bucureşti)"1909" 017.2:027.7(498 Bucureşti)"1909" 017.2:027.7(498 Bucureşti):34"1909" Catalogul cărţilor din Bibliotecă întocmit în ordinea alfabetică a autorilor : octombrie 1909-1910 : [supliment] / Biblioteca Făcultăţei [i.e. Facultăţii] de Drept, fondată în anul 1907. - Bucureşti : Curierul Judiciar, 1911. - 30 p. ; 23 cm. - (Universitatea din Bucureşti. Biblioteca Facultăţii de Drept ; 1 (supl. a)).017.2:027.7(498 Bucureşti)"1909/1910" 34:017.2:027.7(498 Bucureşti)"1909/1910" 017.2:027.7(498 Bucureşti):34"1909/1910" Catalogul cărţilor din Bibliotecă întocmit în ordinea alfabetică a autorilor : octombrie 1910-1911 : [supliment] / Biblioteca Făcultăţei [i.e. Facultăţii] de Drept, fondată în anul 1907. - Bucureşti : Curierul Judiciar, 1912. - 17 p. ; 23 cm. - (Universitatea din Bucureşti. Biblioteca Facultăţii de Drept ; 1 (supl. b)).017.2:027.7(498 Bucureşti)"1910/1911" 34:017.2:027.7(498 Bucureşti)"1910/1911" 017.2:027.7(498 Bucureşti):34"1910/1911"

I 119924BIBLIOTECA Judecătoriei Ocol. III din IaşiCatalogul de cărţile de drept ce compun biblioteca înfiinţatu în 1888 de N. I. Pogonat, judecătorul Oculului III din Jassy : cu concursul persoanelor ce au bine-voit a face oferte / Biblioteca Judecătoriei Ocol. III din Iassy. - Jassy [Iaşi] : Tipografia Petru C. Popovici, 1891. - 16 p. ; 16 cm*Catalog de bibliotecă*Drept34:017.2:027.54(498 Iaşi) 017.2:027.54(498 Iaşi):34 017.2:027.54(498 Iaşi)

II 830435CÂRJAN, Lazăr (1947-)Criminalistică şi ştiinţe de contact : bibliografie selectivă / Lazăr Cârjan. - Bucureşti : Editura Ministerului de Interne, 2004. - 584 p. 23 cm ; 23 cm.*Criminalistică*Crimonologie*Sociologie criminală*Bibliografie pe subiect343.9(01)343.97(01)

II 321838CÂRJAN, Lazăr (1947-)Criminalistică şi ştiinţe de contact : bibliografie / Lazăr Cârjan. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2006. - 624 p. ; 23 cm.*Criminalistică*Crimonologie*Sociologie criminală

Page 76: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Bibliografie pe subiect 343.9(01)343.97(01)

II 267980GEORGESCU, Valentin Al. (1908-1995)Bibliografia de drept roman : 1940-1942 / alcătuită de Valentin-Al. Georgescu, cu concursul d-rei Roxana Istrati. - Bucureşti : Tipografia Remus Cioflec, 1943. - 79 p. ; 24 cm. - (Academia de Ştiinţe Morale şi Politice. Memorii ; I).Conţine indicele alfabetic al materiilor tratate.*Drept roman*Bibliografie pe subiect*Ştiinţe juridice 34(37)"1940/1942"(01)

II 302955ROMIŢAN, Ciprian RaulDreptul proprietăţii intelectuale : bibliografie selectivă / dr. Ciprian Raul Romiţan. - Bucureşti : Semne, 2006. - 359 p. ; 24 cm.Antetitlu : Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale*România - Proprietate intelectuală*Dreptul proprietăţii intelectuale*Bibliografie pe subiect 347.77/.78(498)(01)

II 879367ROMIŢAN, Ciprian RaulDreptul proprietăţii intelectuale : bibliografie selectivă / dr. Ciprian Raul Romiţan. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010. - 438 p. ; 24 cm.Antetitlu : Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale*România - Proprietate intelectuală*Dreptul proprietăţii intelectuale*Bibliografie pe subiect 347.77/.78(498)(01)

II 1030879ROMIŢAN, Ciprian RaulDreptul proprietăţii intelectuale : bibliografie selectivă / dr. Ciprian Raul Romiţan. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Universul Juridic, 2018. - 598 p. ; 24 cm.Antetitlu : Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale.*România - Proprietate intelectuală*Dreptul proprietăţii intelectuale*Bibliografie pe subiect 347.77/.78(498)(01)

II 805594Repertoriu de doctrină şi jurisprudenţă comercială : tabla de materii decenală a Revistei de drept comercial, seria nouă (1991-2000) ; Bibliografia Revistei de drept comercial şi studii economice,

Page 77: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

seria veche (1934-1947) ; Bibliografie de drept comercial român (1990-2000) / [coordonator Ion Băcanu]. - Bucureşti : Lumina Lex, 2001. - 320 p. ; 24 cm.*Drept comercial*Jurisprudenţă*Doctrină juridică*Comerţ*Publicaţie periodică*Presă*Repertoriu legislativ*Bibliografie pe subiect 347.7(498)(094.9)"1991/2000"(01)014.3:050 Revistei de drept comercial şi studii economice(498 Bucureşti)"1934/1947" 014.3:050 Revistei de drept comercial(498 Bucureşti)"1991/2000"

II 150203DANCIU, Victor L. (1908-?)Bibliografia sintetică a tezelor lucrate în Institutul de Medicină Legală a Facultăţii de Medicină din Cluj în anii 1927-1936 inclusiv : teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie / Prezentată şi susţinută în ziua de 1 iulie 1937 de Victor L. Danciu. - Cluj : Tipografia Universala, 1937. - 20 p. : tab. ; 23 cm. - (Universitatea "Regele Ferdinand I" din Cluj. Facultatea de Medicină ; 1040).*Medicină umană *Medicină legală *Bibliografie pe subiect *Teză de doctorat340.6(01+043)"1927/1936"016(043):(06)061.62(498 Cluj)"1927/1936"378.2:340.6(043) 082.1 Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj. Facultatea de Medicină

II 234575ROTH, ErnestBibliografia publicaţiilor Institutelor Medico-Legale din România : 1920-1935 : teză de doctorat în medicină / susţinută şi prezentată în 1936 de Ernest Roth. - Cluj : Cartea Românească, 1936. - 55 p. ; 24 cm. - (Universitatea "Regele Ferdinand I" din Cluj. Facultatea de Medicină ; 976).Conţine indici.*Bibliografie specială*Instituţii medicale*Medicină legală*Teză-doctorat (R) 340.6(01+043)"1920/1935"08:061.62(498)]"1920/1935"(01+043)061.62(498)"1920/1935"(01+043)082.1 Universitatea "Regele Ferdinand I" din Cluj. Facultatea de Medicină

Page 78: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

35 Administraţie publică. Artă militară

II 779155ACADEMIA de Înalte Studii Militare. Biblioteca UniversitarăCatalogul bibliotecii / Academia de Înalte Studii Militare. Biblioteca Universitară. [Vol. I-III]. - Bucureşti : [s.n.], 1998. - 3 vol. ; 20 cm.*Academia de Înalte Studii Militare, Biblioteca Universitară*Catalog alfabetic*Bibliotecă militară*Bibliografie militară 355/359(498)"1837/1997"(01)017.1:027.7(498) 013:355/359(498)"1972/1997"355/359(498)"1837/1997" 355/359(498)"1862/1998":050(01)[Vol. I]. Bibliografia cărţii româneşti : 1837-1945 / Academia de Înalte Studii Militare. Biblioteca Universitară. - Bucureşti : [s.n.], 1998. - 207 p. ; 20 cm.Conţine index tematic.*Academia de Înalte Studii Militare, Biblioteca Universitară*Catalog alfabetic*Bibliotecă militară*Bibliografie militară 355/359(498)"1837/1998"(01)355/359(498)"1837/1945"(01)[Vol. II]. Publicaţii seriale : 1862-1998 / Academia de Înalte Studii Militare. Biblioteca Universitară. - Bucureşti : [s.n.], 1998. - 97 p. ; 20 cm.*Catalog alfabetic*Bibliotecă militară*Bibliografie militară *Bibliografie militară 050:355/359(498)]"1862/1998" 355/359(498)"1862/1998":050(01) [Vol. III]. Teze de doctorat : 1972-1997 / Academia de Înalte Studii Militare. Biblioteca Universitară. - Bucureşti : [s.n.], 1998. - 58 p. ; 20 cm.Conţine index de autori.*Catalog alfabetic*Bibliotecă militară*Bibliografie militară 355/359(498)"1972/1997"(01)378.245:355/359(498)"1972/1997"(01)

II 91151BĂCILĂ, Ioan C. (1888-?)Bibliografia războiului pentru independenţă : (1877-1878) / Ioan C. Băcilă. - Bucureşti : Cartea Românească, 1927. - 52 p. ; 23 cm. Antetitlu : Aşezământul Cultural Ion C. Brătianu.*Istoria românilor*Războiul de Independenţă

Page 79: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Bibliografie pe subiect 355.01"1877/1878"(498)(01)94(498)(01)"1877/1878"(01)

BERCEANU, Barbu B. Bibliografia publicaţiilor oficiale româneşti ... : vezi CZU 01

II 323399BIBLIOTECA Centrale della Regione Siciliana PalermoProtezione civile : bibliografia italiana di orientamento / Biblioteca centrale della Regione siciliana Palermo ; a cura di Enza Zacco e Maria Gugliotta. - Palermo (Regione Siciliana) : Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione, 2000. - 140 p. ; 24 cm*Palermo, oraş*Sicilia, regiune - Bibliografie. Italia*Protecţie civilă*Măsuri de siguranţă*Prevenirea accidentelor*Protecţie personală *Bibliografie pe subiect355.244.2(450.82)(01)355.58(450.82)(01)614.8:351.78(450.82)(01)

II 664234BIBLIOTECA Centrală a Ministerului Apărării NaţionaleParticiparea României la războiul antihitlerist oglindită în literatura istorică şi memoralistică, în literatură beletristică, dramaturgia şi cinematografia românească : bibliografie selectivă / BibliotecaCentrală a Ministerului Apărării Naţionale ; prefaţă de colonel dr. Leonida Loghin. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : [s.n.], 1980. - 77 p. ; 20 cm.*România - Război mondial : 1939-1945*Război mondial, 1939-1945*Bibliografie pe subiect 355.01(100)"1939/1945":791(498)(01) 355.01(100)"1939/1945":94(498)(01) 355.01(100)"1939/1945":821.135.1(01)

II 656148BIBLIOTECA Centrală a Ministerului Apărării NaţionaleRomânia în războiului pentru independenţă : (1877-1878) : contribuţii bibliografice / Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naţionale. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Militară, 1979. - 86 p. ; 21 cm.*România - Războiul pentru Independenţă : 1877-1878*Istoria românilor*Războiul de Independenţă*Bibliografie pe subiect 355.01"1877/1878"(498)(01)94(498)(01)"1877/1878"(01)

Page 80: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 636577BIBLIOTECA "V. A. Urechea", Galaṭi. Serviciul de completare, organizarea colecţiilor şi informare bibliograficăContribuţia judeţului Galaţi la războiul de independenţă : bibliografie / Biblioteca "V. A. Urechia". Serviciul de completare, organizarea colecţiilor şi informare bibliografică ; cuvânt înainte de N. Oprea. - Galaţi : [s.n.], 1977 (Galaţi : Întreprinderea Poligrafică , 1977). - 55 p. ; 20 cm. *Galaţi, judeţ. Războiul pentru Independenţă*Războiul pentru Independenţă - România*Istoria românilor*Bibliografie pe subiect94(498)"1877/1878"(01) 94(498 Galaţi)"1877/1878"(01) 355.01(498)"1877/1878"(01) 355.01(498 Galaţi)"1877/1878"(01)

P. I 35799 Bulletin signalétique 885 : eau et assainissement, pollution atmosphérique [periodic] / [editat de] CentreNational de la Recherche Scientifique. - An 32, nr. 1 (1971) - an 44, nr. 12 (1983). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1971-1983. - 30 cm.În BAR : 1971 (nr.1-12+index) - 1983 (nr.1-12+index) Cu subtitlul : "Eau et assainissement, pollution atmosphérique, droit des pollutions" (1972); "Nuisances" (1973-1983).Se continuă cu : Pascal exploré E 36 (1984-1994).ISSN 0007-5698 (1971)ISSN 0399-1180 (1972)ISSN 0301-3499 (1973-1983)*Poluare atmosferică*Poluare fonică*Deşeuri*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect351.777:016(051)534.83:016(051)614.7:016(051)628.5:016(051)

II 167452GEORGESCU, Gh. I.Contribuţiuni la bibliografia războiului pentru întregirea neamului / Gh. I. Georgescu, de la Biblioteca Academiei Române. - Bucureşti : Cuvântul Românesc, 1940. - 66 p. ; 23 cm. Conţine: Indice al numelor de persoane, de locuri şi de unităţi militare, întâlnite în titlurile operelor.*Istoria românilor*Bibliografie*Război mondial : 1914-1918*Unirea Principatelor Române 355.01(498)(01)"1914/1918" 94(498)"1914/1918"(01)

Page 81: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 590407IONESCU, Mircea ; COJOCARU, EugenBibliografia militară românească / autori: Mircea Ionescu, Virgil Hornaru, Eugen Cojocaru ; coordonatorul lucrării: colonel Marius Andone ; prefaţă: Dan Simonescu, profesor doctor docent Universitatea Bucureşti. Vol. I-IV. - Bucureşti : [s.n.], 1975-1984. - 4 vol. ; 24 cm.Antetitlu : Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naţionale.*Apărare naţională*Bibliotecă militară*Bibliografie militară*Război de independenţă*Război mondial, 1914-1918*Bibliografie pe subiect 355/359(498)"1831/1982"(01) Vol. 1 : 1831-1913 / autori: Mircea Ionescu, Virgil Hornaru, Eugen Cojocaru ; coordonatorul lucrării: colonel Marius Andone ; prefaţă: Dan Simonescu, profesor doctor docent Universitatea Bucureşti. - Bucureşti : [s.n.], 1975. - XIV, 231 p. ; 24 cm.Text pe două coloane.Antetitlu : Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naţionale.Conţine indice de instituţii şi indice geografic.*Apărare naţională*Bibliotecă militară*Bibliografie militară*Război de independenţă*Război mondial, 1914-1918*Bibliografie pe subiect 355/359(498)"1831/1913"(01) MOLDOVEANU, Aurel ; MOLDOVEANU, TheodorVol. 2 : 1914-1944 / autori: Aurel Moldoveanu, Theodor Moldoveanu ; coordonatorul lucrării: colonel Marius Andone. - Bucureşti : [s.n.], 1975. - 375 p. ; 24 cm.Text pe două coloaneAntetitlu : Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naţionale.Conţine indice tematic, alfabetic şi de insituţii şi unităţi militar.*Apărare naţională*Bibliotecă militară*Bibliografie militară*Război mondial, 1914-1918*Bibliografie pe subiect 355/359(498)"1914/1944"(01) INOAN, Mihai ; ŞOIMARU, Gabriela ; MATEI, DumitruVol. 3 : 1831-1973 / autori: colonel Mihai Inoan, Gabriela Şoimaru şi Dumitru Matei ; coordonatorul lucrării: colonel Marius Andone. - Bucureşti : [s.n.], 1975. - 182 p. ; 24 cm.Text pe două coloane.Antetitlu : Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naţionale.Conţine indice de instituţii şi indice geografic.*Apărare naţională*Bibliotecă militară*Bibliografie militară*Război de independenţă

Page 82: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Război mondial, 1914-1918*Bibliografie pe subiect 355/359(498)"1831/1973"(01) 050:359(498)"1831/1973"(01) BURLOI, Ecaterina ; NAN, Rodica ; TEODORESCU, FloareaVol. 4 : 1974-1982 / autori: Ecaterina Burloi, Rodica Nan, Floare Teodorescu ; coordonatorul lucrării: Ecaterina Burloi. - Bucureşti : [s.n.], 1984. - 182 p. ; 24 cmText pe două coloane.Antetitlu : Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naţionale.Conţine indice tematic. *Apărare naţională*Bibliotecă militară*Bibliografie militară355/359(498)"1974/1982"(01) BIBLIOTECA Centrală a Ministerului Apărării NaţionaleIndicele general alfabetic şi tematic al "Bibliografia militară românească" : vol. 1 : 1831 ; vol. 2 : 1914-1944 ; vol. 3 : 1944-1973 / Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naţionale. - Bucureşti : [s.n.], 1977. - 56 p. ; 24 cm.*Apărare naţională*Bibliotecă militară*Indice bibliografic355/359(498)"1831/1973"(083.8)

P. I 45223Pascal [exploré] E 36 : pollution de l'eau, de l'air et du sol, déchets, bruit : bibliographie internationale =Pascal [explore] E 36 : water, air and soil pollution, wastes, noise : international bibliography [periodic]/ [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - [An I], nr. 1 (1984) - [an XI], nr. 10 (1994). -Paris : Jouve, 1984-1994. - 30 cm.Continuă pe : Bulletin signalétique 885 (1971-1983).În BAR : 1984 (nr.1) - 1994 (nr.10). Din 1995, toate seriile publicaţiei Pascal apar pe CD-ROM.ISSN 0761-2087 (1984)ISSN 0246-117X (1985-1989)ISSN 1146-5433 (1990-1994)*Poluare atmosferică*Poluare fonică*Deşeuri*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect351.777:016(051)534.83:016(051)614.7:016(051)628.5:016(051)

II 319646SAVU, Ion ; SAVU, TamaraBibliografia chimiei militare româneşti : 1985-2006 / col. dr. ing. Ion Savu, prof. Tamara Savu ; prefaţă de gen. mr. (r) dr. ing. Mihai Ştefan Dogaru. - Bucureşti : Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, 2006. - 388 p. ; 21 cm.

Page 83: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Note de continut: Sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane interne şi internaţionale : 1976-2006 ; Teze de doctorat : 1925-2006.*Chimie militară - România*Bibliografie pe subiect*Teze de doctorat54::355(498)"1925/2006"(01) 623.459(498)"1925/2006"(01) 378.245:54::355(498)"1976/2006"(01)

II 355839 Subject Index of the Books Relating to the European War, 1914-1918, acquired by the British Museum, 1914-1920 / preface: A. W. Pollard. - London : Printed by William Clowes and Sons, 1922. - vii, 196 p. ; 25 cm.Text pe două coloane*British Museum*Război mondial, 1914-1918*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 355.01"1914/1918"(4)(083.87):027.54(420)"1914/1920"355.01"1914/1918"(4)

Index-catalogue of the Library of the Surgeon General's Office United States Army : vezi CZU 61

37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

ANTON, Ioan ; [...]. Laboratorul şi Catedra de Maşini Hidraulice : index bibliografic al lucrărilor publicate : 1929-1986 ... : vezi CZU 62

Bibliografia tezelor de doctorat intrate în Biblioteca Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureştiîn anul... [periodic] ... : vezi CZU 69

II 163102Bibliografie pedagogică românească / cu lămuriri de I. C. Petrescu. - Bucureşti : [Seminarul PedagogicUniversitar], 1939. - 240 p. ; 23 cm. - (Biblioteca liceului românesc ; Seria I. Liceul teoretic ; 10).Conţine indice pe materii.*Pedagodie - România*Bibliografie pe subiect*Pedagogie 37.013(498)(01) 082.1 Biblioteca liceului românesc

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Analele Universităţii din Bucureşti : (1952-1973) ... : vezi CZU 050+070

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Serviciul Bibliografic. Gheorghe Lăzăr : 1779-1823 ... : vezi CZU 929

Page 84: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 33700BIBLIOTECA PedagogicăCatalogul cărţilor / Biblioteca Pedagogică. [Vol.] I-II. - Bucureşti : Tipografia Curţii Regale - F. Göbl Fii, 1910-1913. - 2 vol. (236, 300 p.) ; 23 cm.Volume coligate*Biblioteca Pedagogică*Catalog de bibliotecă*Pedagogie*Personalităţi pedagogice*Învăţământ românesc 37:017.2 017.2:37 017.2:027.7(498 Bucureşti) 027.7(498 Bucureşti)(01)

II 336879BIBLIOTECA Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu"Bibliografia pedagogică retrospectivă românească : (1785-1948) / Biblioteca Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu" ; [redactor: Getta Vilău] ; cuvânt înainte: conf. univ. dr. Ion Gh. Stanciu. Vol. 1-3. - [Ed. a 2-a]. - Bucureşti : AIME, 2005. - 3 vol. ; 24 cm.Vol. 1 : (A-K). – XXII, 383 p.Vol. 2 : Legislaţia învăţământului. – XII, 177 p.Vol. 3 : (L-Z). - 476 p.*Pedagogie*Învăţământ*Bibliografie pe subiect*Bibliografie retrospectivă 37(498)"1785/1948"(01)

P. I 34914Bulletin signalétique 520 : pédagogie [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche 5cientifique. - An 23, nr. 1 (1969) - an 44, nr. 4 (1990). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1969-1970; Paris : Centre de Documentation Sciences Humaines, 1971-1987; Vandoeuvre-lès-Nancy : Institut de l'Information Scientifique et Technique, 1988-1990. - 27 cm, 30 cm.Cu subtitlul : "Sciences de l'éducation" (1970-1990).În BAR : 1969 (nr.1+index) - 1990 (nr.4+index).Continuă în parte pe : Bulletin signalétique C 19-24 (1968).Se scindează în: Bulletin signalétique 521: sociologie, ethnologie; Bulletin signalétique 525: préhistoire; Bulletin signalétique 526: arts et archéologie.ISSN 0007-5558 (1969)ISSN 0223-341X (1970-1990)*Pedagogie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect37:016(051)

COPILU-Copillin, Dumitru. Dumitru Copilu - biobibliografie ... : vezi CZU 929

Page 85: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

I 304916CURTA, Olimpia (1959-)Activitatea ştiinţifică la Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, 2005 : bază de date bibliografice = Scientific Research at the "Babeş-Bolyai" University Cluj-Napoca, 2005 : Bibliographic Database / autor Olimpia Curta ; coordonator Ana Maria Căpâlneanu. - Cluj-Napoca : [s.n.], 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm.*Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca - Bibliografie : 2005*Învățământ superior*Bibliografie pe subiect*Cercetare*Bază de date378(498 Cluj-Napoca)"2005"(01.034)001.891:378(498 Cluj-Napoca)"2005"(01.034)

DANCIU, Victor L. Bibliografia sintetică a tezelor lucrate în Institutul de Medicină Legală a Facultăţii de Medicină din Cluj în anii 1927-1936 inclusiv : teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie ... : vez CZU 34

DĂNEŢ, Andrei (1909-?)Bibliografia tezelor de la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj : din anii 1927-1933 : tezele nr. 365-680 inclusiv : teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie ... : vezi CZU 61

DIACONESCU, Ioan Şt. Bibliografia tezelor interesând dermato-venerologia : susţinute la Facultateade Medicină din Cluj ... : vezi CZU 61

DODUL, Nina. Bibliografia tezelor de la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj : din anii 1923-1927 : tezele nr. 1-364 : teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie ... : vezi CZU 61

DRĂGHESCU, Gheorghe Al. Bibliografia sintetică a tezelor lucrate la Clinica Oftalmologică a Facultăţii de Medicină din Cluj în anii 1924-1937 incl. : teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie ... : vezi CZU 61

P. II 34914 Francis <CNRS> 520 : sciences de l'éducation : bulletin signalétique [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 45, nr. 1 (1991) - an 48, nr. 4 (1993). - Vandoeuvre-lès-Nancy : Institut de l'Information Scientifique et Technique, 1991-1994 (Paris : Jouve, 1991-1993). - 30 cm.În BAR : 1991 (nr.1-4+index) - 1993 (nr.1-3). Continuă pe : Bulletin signalétique 520 (1969-1990).ISSN 1157-3724*Pedagogie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect37:016(051)

III 299546Indicator bibliografic (manuale) : pentru şcolile medii tehnice ale Ministerului Agriculturii : anul

Page 86: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

şcolar 1953-1954. - Bucureşti : Lito M. A. Atelierele de Material Didactic, 1953. - 30 p. ; 29 cm.Litografiat.Antetitlu : Ministerul Agriculturii. Direcţia Învăţământului Agricol. Serviciul Studii.*Învăţământ agricol*Manual şcolar*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 371.214.41/43"1953/1954"(01)

GEORGESCU, Marin. Bibliografia tuturor lucrărilor, articolelor şi notelor din domeniul ştiinţelor pure şi aplicate apărute în volumele I-L (1868-1919) ale publicaţiei oficiale a Astrei, "Transilvania": teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie ... : vezi CZU 6

Index bibliografic de medicină veterinară. Fascicola I, Teze romîneşti ... : vezi CZU 619

Index bibliografic omagial : lucrări ştiinţifice ale cadrelor didactice : 1921-1971 ... : vezi CZU 619

II 315153Izdaniâ tipografii har'kovskogo Universiteta v fondah CNB : 1805-1917 : bibliografičeskij ukazatel' v 2-h častâh. - Harkov : [s.n.], 2006. - 112 p. ; 20 cm.Antetitlu : Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Ukrainy. Har'kovskiy Nacionalnunyj Universitet im. V. N. Karazina. Central'naâ Naučnaâ Biblioteca.Trad. tit. : Publicaţiile tipărite de Universitatea din Harkov existente în fondurile Bibliotecii Centrale de Ştiinţe : 1805-1917.*Universitatea Naţională din Harkov*Biblioteca Centrală de Ştiinţe din Ucraina*Indice bibliografic 378(477 Harkov)"1805/1917"(083.8)378(477 Harkov)"1805/1917"(01)

II 16520INSTITUTUL Pompilian. BibliotecaCatalogul cărţilor din Bibliotecă întocmit în ordinea alfabetică a autorilor / Biblioteca Institutului Pompilian. - Bucureşti : Clemenţa, 1909. - 32 p. ; 21 cm.*Institutului Pompilian, Biblioteca*Catalog de bibliotecă*Colecţii de bibliotecă*Şcoală de fete*Instituţii de învăţământ 37.018.51-055.25:017.2:027.1(498 Bucureşti) 017.2:027.7(498 Bucureşti)017.2:027.7(498 Bucureşti):37.018.51-055.25

P. I 33504Novinky literatury : přehled pedagogické literatury [periodic] / [editat de] Státní Knihovna ČSSR, Bibliografické Středisko Společenských Věd [Biblioteca de Stat a Republicii Socialiste Cehoslovace, Centrul Bibliografic de Științe Sociale]. - An XV nr. 1 (1963) - an XXV nr. 1/5 (1973). - Praha (Praga) : [s.n.], 1963-1973. - 21 cm. (Společenské vědy [Științe sociale], nr. VIII).

Page 87: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Trad. tit. : Noutăţi editoriale : recenzii ale literaturii pedagogice.În BAR : 1963 (nr.1-18), 1964 (nr.1) - 1934 (nr.20), 1965 (nr.1) - 1968 (nr.10), 1970 (nr.1-8), 1971 (nr.1)-1972 (nr.6/10), 1973 (nr.1/5).*Științe pedagogice*Bibliografie internaţională *Bibliografie pe subiect37:016(051)

ROTH, Ernest. Bibliografia publicaţiilor Institutelor Medico-Legale din România : 1920-1935 : teză de doctorat în medicină ... : vezi CZU 34

II 312625SECRIERU, MihaelaBibliografie signaletică de didactică a limbii și literaturii române / Mihaela Secrieru. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza", 2007. – 1 vol.Vol. I: Sistematizare după criteriile cronologic si alfabetic. - 444 p. ; 24 cm.Conține bibliografie.*Metodică și didactică*Limba română*Literatură română*Bibliografie pe subiect37.02:811.135.1(01)811.135.1:37.02(01)37.02:821.135.1(01)821.135.1:37.02(01)

II 935204SECRIERU, MihaelaBibliografie signaletică de didactică a limbii și literaturii române: (1757-2010) / Mihaela Secrieru. Vol. 1-3. - Ed. a 2-a revăzută si completată. - Iași : Pim, 2011. - 3 vol. ; 24 cmVol. 1 : Sistematizare după criteriul aparițiilor - ordonate cronologic si alfabetic. - Iași : Pim, 2011. -429 p.Conține bibliografieVol. 2 : Sistematizare după criteriul tematic. - Iași : Pim, 2011. - 415 p.Conține bibliografieVol. 3 : Sistematizare după criteriul nominal al autorilor & index alfabetic de nume. - Iași : Pim, 2011. - 614 p.Conține bibliografie.*Metodică și didactică*Limba română*Literatură română*Bibliografie pe subiect37.02:811.135.1(01)37.02:821.135.1(01)811.135.1:37.02(01)821.135.1:37.02(01)

Page 88: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

I 988756SECRIERU, MihaelaBibliografie signaletica de didactica a limbii si literaturii romane [resursa electronica] : (1757-2010) / Mihaela Secrieru. - Iași : Pim, 2014. - 1 CD-ROM ; 12 cm.*Metodică și didactică*Limba română*Literatură română*Bibliografie pe subiect37.02:811.135.1(01)37.02:821.135.1(01)811.135.1:37.02(01)821.135.1:37.02(01)

II 321924TOMŞA, Constantin (1939-)Revista "Apostolul" : bibliografie : (1934-1943; 1999-2007) / Constantin Tomşa. - Piatra Neamţ : Cetatea Doamnei, 2008. - 208 p. ; 23 cm. - (Profil).*Revista "Apostolul" - Bibliografie : 1934-1943*Revista "Apostolul" - Bibliografie : 1999-2007*Presă locală*Publicaţie periodică*Bibliografie analitică*Bibliografie pe subiect *Revistă de învăţământ*Învăţământ românesc37:050 Revista Apostolul(498-35 Piatra-Neamţ)"1934/1943"(01)37:050 Revista Apostolul(498-35 Piatra-Neamţ)"1999/2007"(01)050 Revista Apostolul(498-35 Piatra-Neamţ)"1934/1943"(01) 050 Revista Apostolul(498-35 Piatra-Neamţ)"1999/2007"(01) 014.3:050 Revista Apostolul(498-35 Piatra-Neamţ)"1999/2007" II 984933TOMŞA, Constantin (1939-)Revista "Apostolul" : bibliografie : (1934-1943; 1999-2014) / Constantin Tomşa. - Ed. a 2-a. - Patra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2014. - 305 p., [7] f. pl. : il. ; 23 cm. *Revista "Apostolul" - Bibliografie : 1934-1943*Revista "Apostolul" - Bibliografie : 1999-2014*Presă locală*Publicaţie periodică*Bibliografie analitică*Bibliografie pe subiect *Revistă de învăţământ*Învăţământ românesc37:050 Revista Apostolul(498-35 Piatra-Neamţ)"1934/1943"(01)37:050 Revista Apostolul(498-35 Piatra-Neamţ)"1999/2014"(01)050 Revista Apostolul(498-35 Piatra-Neamţ)"1934/1943"(01) 050 Revista Apostolul(498-35 Piatra-Neamţ)"1999/2014"(01) 014.3:050 Revista Apostolul(498-35 Piatra-Neamţ)"1999/2014"

Page 89: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 371857UNITED Nations Educational, Scientific and Cultural Organization = Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture = Organicíon de las Naciones Unidas para la Education, la Ciencia y la CulturaDraft Inetrnational List of Educational Periodicals = Projet de liste internationale des revue pedagogiques = Proyecto de la lista international de revistas de educacion / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization = Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture = Organicíon de las Naciones Unidas para la Education, la Ciencia y la Cultura. - Paris : [s.n.], 30 May 1956. - xix, 137 p. ; 26 cm.LitografiatEducaţiePedagogiePublicaţii periodice 37(083.8):050(100) 017.4:[050(100):37] 050(100):37(083.8)

II 631019UNIVERSITATEA "Babeş Bolyai" Cluj-Napoca. Biblioteca Centrală Universitară. Serviciul bibliograficIndici de reviste - lucrări de diplomă : bibliografie / Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca. Biblioteca Centrală Universitară ; cuvânt înainte: lector Mircea Curticeanu, Facultatea de filologie ; conf.dr. Pompiliu Teodor, Facultatea de istorie-filozofie. - [S.l.] : [s.n.], 1976. - 91 p. ; 23 cm.Conţine indice alfabetic al revistelor bibliografiate.*Învăţământ superior*Lucrare de licenţă*Publicaţii periodice*Bibliografie pe subiect 378.2+014.3:050(01)014.3:050+378.2(01)

UNIVERSITATEA de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi. Biblioteca. Catalogul lucrărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice ... : vezi CZU 61

39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Stil de viață.Folclor

II 539517ACADEMIA RomânăBibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc / Academia Română. Vol. 1-2, 4-6. - Bucureşti : Editura pentru Literatură, 1968-2006. - 5 vol. ; 25 cm.Lipsă fonduri BAR: volumul 3.*România - Etnografie*Folclor românesc*Bibliografie pe subiect39(498)(01)

Page 90: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Vol. 1. 1800-1891 / cuvânt înainte de M. Pop ; prefaţă de A. Fochi. - Bucureşti : Editura pentru Literatură, 1968. - XIII, 740 p.39(498)"1800/1891"(01) Vol. 2. 1892-1904 / coordonare şi cuvânt înainte de Adrian Fochi. - Ediţia îngrijită şi prefaţă / de Iordan Datcu. - Bucureşti : Saeculum I.O, 2002. - 703 p.39(498)"1892/1904"(01) Vol. 4. 1956-1964 / ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan. - Bucureşti : Saeculum I.O, 2004. - 719 p.39(498)"1956/1964"(01)Vol. 5. 1965-1969 / Elena Dăncuş (redactor şi coordonator). - Bucureşti : Saeculum I. O., 2005. - 735 p.39(498)"1965/1969"(01)Vol. 6. 1970-1995 / I. M. Băieşu, Maria-Florica Bufnea, Stelian Cârstean,... - Bucureşti : Saeculum I.O, 2006. - 799 p.39(498)"1970/1995"(01)

II 163276ACADEMIA Română. Arhiva de Folclor a Academiei RomâneBibliografia lucrărilor cu caracter folkloric şi etnografic publicate de Academia Română : 1877-1929. - [Bucureşti] : [s.n.], [1933]. - [7] p. ; 25 cm.Datele editoriale, menţionate de mână, la p. [1].Fără pagină de titlu şi coperte.Extras din : Anuarul Arhivei de Folklor, 11, p. 221-227.*Academia Română*Bibliografie pe subiect*Folclor*Creaţie populară*Etnografie 39:061.12(498)"1877/1929"(01)

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. [...]. Al. Dima : bibliografie ... : vezi CZU 929

II 975938Bibliografia românească de etnografie şi folclor : 2001-2010 / Carmen Bulete, Adelina Dogaru, Armand Guţă,... ; coord. Rodica Raliade. Partea 1-. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2015. - vol.; 25 cm.Antetitlu : Academia Română. Institutul de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu".Partea 1 : Bibliografia românească de etnografie și folclor : 2001-2010. - București : Editura Academiei Române, 2015. - 672 p. ; 25 cm.*România - Etnografie*Istoriografie*Folclor*Bibliografie pe subiect 39(498)"2001/2010"(01)

II 418134BREAZU, Ion (1901-1958)Folklorul revistelor "Familia" şi "Şezătoarea" : bibliografie : cu un studiu introductiv / Ion Breazu. - Sibiu : Cartea Românească din Cluj, 1945. - 52 p. ; 25 cm. - (Studii literare / D. Popovici).

Page 91: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Antetitlu : Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj-Sibiu.Conţine index de nume.*Revista "Familia" - Bibliografie *Revista "Şezătoarea" - Bibliografie *Folclor*Publicaţie periodică*Bibliografie folclorică*Bibliografie pe subiect 014.3:050 Revista Familia39:050 Revista Familia(01)

II 993494BUGNARIU, Teofil (1905-1992)Bibliografia materialelor etnografico-folclorice româneşti din publicaţii maghiare / Teofil Bugnariu.- Ed. îngrijită, introducere şi indici / de Maria Cuceu şi Salat-Zakariás Erzsébet. - Cluj-Napoca : Mega, 2013. - 309 p. ; 20 cm.Antetitlu : Academia Română. Filiala Cluj-Napoca. Institutul "Arhiva de Folclor a Academiei Române".*România - etnografie*Bibliografie pe subiect*Etnografie*Folclor*Periodice maghiare 39(498):050=511.141(01)

Bulletin signalétique 521 : sociologie, ethnologie [periodic] ... : vezi CZU 31

Bulletin signalétique 521 : sociologie, ethnologie, préhistoire et archéologie [periodic] ... : vezi CZU 31

II 844602CÂRSTEAN, Stelian (1942-)Creaţia populară românească : lucrări editate de centrele judeţene ale creaţiei populare : 1954-2002 : bibliografie / întocmită de Stelian Cârstea. - Bucureşti : Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, 2003. - 240 p. ; 21 cm. - (Anotimpuri culturale ; 3).*România - Cultură populară*Instituţii culturale*Folclor*Literatură populară*Bibliografie pe subiect 39:061.26(498-35A/Z)"1954/2002"(01)061.26(498-35A/Z):39"1954/2002"(01) 082.1 Anotimpuri culturale

JIGA, Caius. Contribuţiuni la bibliografia satului românesc ... : vezi CZU 908

I 883158Magyar néprajzi bibliográfia = Bibliography of Hungarian Etnography : 1999-2000 / [szerkesztette = edited by Mészáros Borbála]. - Budapest : Néprajzi Múzeum = Museum of Etnography, 2005. - 348 p. ; 20 cm.

Page 92: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Ungaria - Etnografie - Bibliografie : 1999-2000*Bibliografie pe subiect39(439)"1999/2000"(01)

MÂNDRUŢ, Stelian. Indicele bibliografic al revistei Acta Musei Porolissensis I-X/1977-1986 ... : vezi CZU 94

II 826143MUŞLEA, IonBibliografia folclorului românesc : 1930-1955 / Ion Muşlea. - Ediţie şi cuvânt înainte de Iordan Datcu. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2003. - 287 p. : portr. ; 24 cm.*România - Etnografie*Folclor românesc*Bibliografie pe subiect 39(498)"1930/1955"(01)398(498)"1930/1955"(01)398.5(498)"1930/1955"(01)

II 943621ŞTEF, DorinIstoria folcloristicii maramureşene ; Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului maramureşean /Dorin Ştef. - Baia Mare : Ethnologica, 2006. - 259 p. : il. ; 21 cm. - (Cultura tradiţională ; 8). Conţine bibliografie.*Maramureş, regiune - Etnografie. România*Folclor*Etnologie*Personalităţi*Etnografie*Bibliografie pe subiect 39(498.41)(01) 398(498.41)(01)398.5(498.41)(01)

5 Matematică. Ştiinţe naturale

50 Ştiinţe în general

P. II 26338Repertoriu general de traduceri din limba rusă : științele naturii : matematică : fizică : chimie [periodic] / [editat de] Institutul de Studii Româno-Sovietic. - An [I] (1953)-. - [București] : [s.n.], 1953-.- 24 cm.Antetitlu : Academia Republicii Populare Române.În BAR : 1953 (nr.[1],5-8,12); 1954 (nr.[1-5],[7]-[12]); 1955 ([1-4], mai/dec.).

Page 93: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Ştiințele naturii*Matematică*Fizică*Chimie*Repertoriu bibliografic*Traduceri din limba rusă50:016(051)=030.161.151:016(051)=030.161.153:016(051)=030.161.154:016(051)=030.161.1

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului înconjurător şi protecţia mediului

GILHOFER & Ranschuburg, Book and Art Dealers. A Mediaeval Library of Medical and Astronomical Books and Manuscripts ... : vezi CZU 01

II 777306STUMBEA, CameliaInformaţia de mediu : bibliografie / Camelia Stumbea. - Iaşi : [s.n.], 1998. - 51 p. ; 21 cm.Antetitlu : Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi.*Ecologie*Protecţie*Mediu înconjurător*Protecţia mediului*Bibliografie pe subiect502/504(01)

51 Matematică

ANGELESCU, Aurel. Memoriu asupra lucrărilor ştiinţifice ... : vezi CZU 929

BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de Bibliografie. David Emmanuel : (1854-1941) ... : vezi CZU 929

BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de Bibliografie. Gheorghe Ţiţeica : (1873-1939) ... : vezi CZU 929

BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de Bibliografie. Traian Lalescu : (1882-1929) ... : vezi CZU 929

P. I 16380Bulletin analytique 1-re partie [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 3, nr. 1/2 (1942) - an 16, nr. 11/12 (1955). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1942-1955. - 24 cm.

Page 94: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Continuă în parte pe : Bulletin analytique (1940-1941).Se continuă cu : Bulletin signalétique I (1956-1960).În BAR : 1945 (nr.1/2-11/12+index) - 1955 (nr.1/2-11/12+index).ISSN 1631-0187*Matematică*Fizică*Chimie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect51:016(051)53:016(051)54:016(051)

P. I 16380Bulletin signalétique I : mathématiques, astronomie, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, sciences de la terre [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 17, nr. 1 (1956) - an 21, nr. 11/12 (1960). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1956-1960. - 27 cm.Continuă pe : Bulletin analytique 1-re partie (1942-1955).Se scindează în : Bulletin signalétique 1: mathématiques pures et appliquées; Bulletin signalétique 2: astronomie et astrophysique, physique du globe; Bulletin signalétique 3: physique 1; Bulletin signalétique 4: physique 2; Bulletin signalétique 5: physique nucléaire; Bulletin signalétique 6: structure de la matière; Bulletin signalétique 7: chimie I; Bulletin signalétique 8: chimie II; Bulletin signalétique 9: sciences de l'ingénieur; Bulletin signalétique 10: sciences de la terre I; Bulletin signalétique 11: sciences de la terre II.ISSN 0373-8078*Matematică*Astronomie*Fizică*Chimie*Inginerie*Ştiinţe ale pământului*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect51:016(051)52:016(051)53:016(051)54:016(051)62:016(051)55:016(051)

GILHOFER & Ranschuburg, Book and Art Dealers. A Mediaeval Library of Medical and Astronomical Books and Manuscripts ... : vezi CZU 01

P. I 33500Novinky literatury : přírodní vědy, matematika [periodic] / [editat de] Státní Knihovna ČSR [Bibliotecade Stat a Republicii Cehoslovace], Universitní Knihovna. - An [I] nr. 1-10 (1963). - Praha (Praga) : [s.n.], 1963. - 21 cm. Trad. tit. : Noutăţi editoriale : științe naturale, matematică.

Page 95: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Se scindează în : Novinky literatury : řada biologická; Novinky literatury : řada chemická; Novinky literatury : řada geologicko-geografická; Novinky literatury : řada matematicko-fyzikální.În BAR : 1963 (nr.7,10).*Matematică*Astronomie*Fizică*Chimie*Geologie*Biologie*Bibliografie internaţională *Bibliografie pe subiect 51:016(051)52:016(051)53:016(051)54:016(051)55:016(051)57:016(051)

P. I 33506Novinky literatury : řada matematicko-fyzikální [periodic] / [editat de] Státní Knihovna ČSSR [Biblioteca de Stat a Republicii Socialiste Cehoslovace], Universitní Knihovna. - An [I] nr. 1 (1964) - an [XXIII] nr. 4 (1986). - Praha (Praga) : [s.n.], 1964-1986. - 21 cm. (Přirodní vědy [Ştiințe naturale]).Cu subtitlul : „matematicko-fyzikální” (1973-1979).Trad. tit. : Noutăţi editoriale : seria matematică-fizică.Continuă pe : Novinky literatury : přírodní vědy, matematika (1963).În BAR : 1964 (nr.1) - 1972 (nr.10), 1973 (nr.1)- 1974 (nr.4), 1975 (nr.1-2), 1976 (nr.1) - 1979 (nr.4).ISSN: 0139-5408 (1973-1986)*Matematică*Astronomie*Fizică*Geodezie*Bibliografie internaţională *Bibliografie pe subiect 51:016(051)52:016(051)53:016(051)55:016(051)

Repertoriu general de traduceri din limba rusă : științele naturii : matematică : fizică : chimie [periodic] ... vezi CZU 50

III 784091ROMAN, ElizaBibliografia matematică în România : lucrări ştiinţifice : 1591-1950 / întocmită de Eliza Roman. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1972. - LXXXIV, 259 p. ; 29 cm.*România - Matematică*Bibliografie pe subiect 51(498)"1591/1950"(01)

Page 96: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

52 Astronomie

Bulletin signalétique I : mathématiques, astronomie, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, sciences de la terre [periodic] ... : vezi CZU 51

Novinky literatury : přírodní vědy, matematika [periodic] ... : vezi CZU 51

Novinky literatury : řada matematicko-fyzikální [periodic] ... : vezi CZU 51

P. II 45224Pascal [exploré] E 48 : environnement cosmique terrestre, astronomie et géologie extraterrestre : bibliographie internationale = Pascal [explore] E 48 : terrestrial cosmic environment, astronomy and extraterrestrial geology : international bibliography [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - [An I], nr. 1 (1984) - [an XI], nr. 10 (1994). - Paris : Jouve, 1984-1994. - 30 cm.Continuă pe : Bulletin signalétique 120 (1969-1983).În BAR : 1984 (nr.1) - 1994 (nr.10). Din 1995, toate seriile publicaţiei Pascal apar pe CD-ROM.ISSN 0761-2109 (1985-1989)ISSN 1146-545X (1990-1994)*Astronomie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect52.83:016(051)

GILHOFER & Ranschuburg, Book and Art Dealers. A Mediaeval Library of Medical and Astronomical Books and Manuscripts ... : vezi CZU 01

53 Fizică

BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de Bibliografie. Emanuel Bacaloglu : (1830-1891) ... : vezi CZU 929

P. I 16380Bulletin analytique [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 1, nr. 1/6 (1940) - an 2, nr. 6 (1941). - Paris : Service de Documentation du CNRS, 1940-1941. - 24 cm.Se scindează în: Bulletin analytique 1-re partie; Bulletin analytique 2-e partie.În BAR : 1940 (nr.1-25+index) - 1941 (nr.1-6+index).Conţine şi "Complément 1939", nr. 25 / 1940.ISSN 1631-0136*Fizică*Chimie*Biologie

Page 97: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Bibliografie internaţională53:016(051)54:016(051)57:016(051)

Bulletin analytique 1-re partie [periodic] ... : vezi CZU 51

P. I 22126 Bulletin signalétique 3 : physique I : généralités [periodic] / [editat de] Centre National de la RechercheScientifique. - An 22, nr. 1 (1961) - an 29, nr. 12 (1968). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1961-1968. - 25 cm.În BAR : 1961 (nr.1) - 1962 (nr.5).Continuă pe : Bulletin signalétique I (1956-1960).Se continuă cu : Bulletin signalétique 130 (1969-1983).ISSN 0181-169X *Fizică*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect53:016(051)

P. I 22126 Bulletin signalétique 130 : physique [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 30, nr. 1 (1969) - an 44, nr. 12 (1983). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1969-1983. - 27 cm.În BAR : 1971 (nr.1-12+index) - 1983 (nr.1-12+index). Continuă pe : Bulletin signalétique 3 (1961-1968).Cu subtitlul : "Physique mathématique, optique, acoustique, mécanique, chaleur" (1977-1983).Se scindează în: PASCAL exploré E 32; PASCAL exploré E 27.ISSN 0398-9259 (1969-1970)ISSN 0007-5345 (1971-1976)ISSN 0397-7757 (1977-1983)*Fizică*Acustică*Optică*Căldură*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect534:016(051)535:016(051)536:016(051)

Bulletin signalétique 885 : eau et assainissement : pollution atmosphérique ... : vezi CZU 35

Bulletin signalétique I : mathématiques, astronomie, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, sciences de la terre [periodic] ... : vezi CZU 51

BUZDUGAN, Artur ; [...]. Bibliografia academicianului Andrei Andrieş = Bio-Bibliography of the Academician Andrei Andriesh ... : vez CZU 929

Page 98: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

GILHOFER & Ranschuburg, Book and Art Dealers. A Mediaeval Library of Medical and Astronomical Books and Manuscripts ... : vezi CZU 01

Novinky literatury : přírodní vědy, matematika [periodic] ... : vezi CZU 51

Novinky literatury : řada matematicko-fyzikální [periodic] ... : vezi CZU 51

P. II 45215Pascal [exploré] E 11 : physique atomique et moléculaire, plasmas : bibliographie internationale = Pascal [explore] E 11 : atomic and molecular physics, plasmas : international bibliography [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - [An I], nr. 1 (1984) - [an XI], nr. 10 (1994). - Paris : Jouve, 1984-1994. - 30 cm.Continuă pe : Bulletin signalétique 165 (1975-1983).În BAR : 1984 (nr.1) - 1994 (nr.10). Din 1995, toate seriile publicaţiei Pascal apar pe CD-ROM.ISSN 0761-1951 (1984-1989)ISSN 1146-531X (1990-1994)*Fizică atomică*Fizică moleculară*Plasmă*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect532:016(051) 533.9:016(051)

P. II 45218Pascal [exploré] E 27 : méthodes de formation et traitement des images : bibliographie internationale = Pascal [explore] E 27 : imaging and image processing : international bibliography [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - [An I], nr. 1 (1984) - [an XI], nr. 10 (1994). - Paris : Jouve, 1984-1994. - 30 cm.Continuă pe : Bulletin signalétique 130 (1969-1983).În BAR : 1984 (nr.1) - 1994 (nr.10). Din 1995, toate seriile publicaţiei Pascal apar pe CD-ROM.ISSN 0761-1994 (1984-1989)ISSN 1146-5360 (1990-1994)*Optică*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect535:016(051)

Repertoriu general de traduceri din limba rusă : științele naturii : matematică : fizică : chimie [periodic] ... : vezi CZU 50

54 Chimie

BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de Bibliografie. Petru Poni : (1841-1925) ... : vezi CZU 929

Page 99: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Bulletin analytique [periodic] ... : vezi CZU 53

Bulletin analytique 1-re partie [periodic] ... : vezi CZU 51

P. I 21694 Bulletin signalétique 10 : sciences de la terre I : minéralogie, géochimie, pétrographie [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 22, nr. 1 (1961) - an 29, nr. 12 (1968). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1961-1968. - 25 cm.În BAR : legat cu extrase ale capitolelor respective din Bulletin analytique / signalétique (1948 - 1959).Continuă pe : Bulletin signalétique I (1956-1960).Se continuă cu : Bulletin signalétique 210 (1969-1971).ISSN 0532-3673 *Mineralogie*Geochimie*Petrografie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect549:016(051)552:016(051)

P. I 21694 Bulletin signalétique 210 : sciences de la terre I : minéralogie, géochimie, géologie extra-terrestre, pétrographie [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 30, nr. 1 (1969) - an 32, nr. 12 (1971). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1969-1971. - 27 cm.Continuă pe : Bulletin signalétique 10 (1961-1968).Se scindează în: Bulletin signalétique 220: minéralogie, géochimie, géologie extra-terrestre; Bulletin signalétique 222: Roches cristallines; Bulletin signalétique 223: roches sédimentaires, géologie marine.ISSN 0007-540X ISSN 0223-4408 *Mineralogie*Geochimie*Geologie*Petrografie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect549:016(051)55:016(051)

Bulletin signalétique I : mathématiques, astronomie, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, sciences de la terre [periodic] ... : vezi CZU 51

NIKOLAEVA, Janna ; [...]. Academicianul Gheorghe Duca : bibliografie ... : vezi CZU 929

Novinky literatury : přírodní vědy, matematika [periodic] ... : vezi CZU 51

P. II 45216Pascal [exploré] E 12 : état condensé : bibliographie internationale = Pascal [explore] E 12 : condensed

Page 100: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

matter : international bibliography [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. -[An I], nr. 1 (1984) - [an XI], nr. 10 (1994). - Paris : Jouve, 1984-1994. - 30 cm.Continuă pe : Bulletin signalétique 160 (1973-1983).În BAR : 1984 (nr.1) - 1994 (nr.10). Din 1995, toate seriile publicaţiei Pascal apar pe CD-ROM.ISSN 1146-5328 (1984-1989)ISSN 0761-196X (1990-1994)*Chimie practică*Chimie experimentală*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect542:016(051)

P. II 45217Pascal [exploré] E 13 : structure des liquides et des solides, cristallographie : bibliographie internationale = Pascal [explore] E 13 : structure of liquids and solids, crystallography : international bibliography [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - [An I], nr. 1 (1984) - [an XI], nr. 10 (1994). - Paris : Jouve, 1984-1994. - 30 cm.Continuă pe : Bulletin signalétique 161 (1976-1983).În BAR : 1984 (nr.1) - 1994 (nr.10). Din 1995, toate seriile publicaţiei Pascal apar pe CD-ROM.ISSN 0761-1978 (1984-1989)ISSN 1146-5336 (1990-1994)*Cristalografie*Chimie practică*Chimie experimentală*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect542:016(051)546:016(051)

Repertoriu general de traduceri din limba rusă : științele naturii : matematică : fizică : chimie [periodic] ... : vezi CZU 50

SAVU, Ion ; SAVU, Tamara. Bibliografia chimiei militare româneşti : 1985-2006 ... : vezi CZU 35

55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice

BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de Bibliografie. Emil G. Racoviţă : (1868-1947) ... : vezi CZU 929

Bulletin signalétique I : mathématiques, astronomie, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, sciences de la terre [periodic] ... : vezi CZU 51

Bulletin signalétique 10 : sciences de la terre I : minéralogie, géochimie, pétrographie [periodic] ... : vezi CZU 54

Bulletin signalétique 210 : sciences de la terre I : minéralogie, géochimie, géologie extra-terrestre,

Page 101: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

pétrographie [periodic] ... : vezi CZU 54

II 33680MOGHILEANSKI, Nicolae (1877-1966)Materialy dlâ ukazatelâ literatury po Bessarabii : estesvenno-istoričeskaâ literatura po Bessarabii.Vyp. I, Geologiâ i paleontologiâ / N. K. Mogilânskij. - Kišinev : Tipografiâ Bessarabskago Gubernskago Pravleniâ, 1912. - 7 p. ; 23 cm.S-a tipărit doar vol. I.Trad. tit. : Bibliografia lucrărilor referitoare la Basarabia. Vol. I : Geologia şi paleontologia.*Basarabia, regiune - Bibliografie*Geologie*Paleontologie*Bibliografie pe subiect 55/56(478)(01)

Novinky literatury : přírodní vědy, matematika [periodic] ... : vezi CZU 51

P. I 33787 Novinky literatury : řada geologicko-geografická [periodic] / [editat de] Státní Knihovna ČSSR [Biblioteca de Stat a Republicii Socialiste Cehoslovace]. - An [I] nr. 1 (1964) - an [IX] nr. 10 (1972). - Praha (Praga) : [s.n.], 1964-1972. - 21 cm. (Přirodní vědy [Ştiințe naturale])Trad. tit. : Noutăţi editoriale :seria geologie, geografie.Continuă în parte pe : Novinky literatury : přírodní vědy, matematika (1963).În BAR : 1965 (nr.7).*Geologie*Geografie *Bibliografie internaţională *Bibliografie pe subiect 55:016(051)91:016(051)

Novinky literatury : řada matematicko-fyzikální [periodic] ... : vezi CZU 51

551 Geologie generală. Metrologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie

II 779045BUZ, Zoe (1941-)Indice tematic al revistei "Lucrările Institutului de Speologie Emil Racoviţă", (Academia Română) : 1962-1995 = Travaux de l'Institut de Spéologie "Emil Racoviţă" = Bibliografic Subject Indexof the Rewiew "Proceedings of the Institut of Speology "Emil Racoviţă", (the Romanian Academy) / ZoeBuz. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1997. - 95 p. ; 20 cm. - (Philobiblon. Bibliotheca Bibliologica / Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" ; serie nouă ; 15).*Revista "Lucrările Institutului de Speologie Emil Racoviţă" - Bibliografie : 1962-1995*Academia Română, Institutul de Speologie "Emil Racoviţă"*Institut de cercetare*Speologie

Page 102: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Publicaţie periodică*Indice bibliografic014.3:551.44(05)(498)"1962/1995" 551.44(05)(498)"1962/1995":014.3014.3:050 Lucrările Institutului de Speologie(498 Bucureşti)"1962/1995" 050 Lucrările Institutului de Speologie"(498 Bucureşti)"1962/1995":014.3082.1 Philobiblon

GILHOFER & Ranschuburg, Book and Art Dealers. A Mediaeval Library of Medical and Astronomical Books and Manuscripts ... : vezi CZU 01

II 24978Index des publications de l'Institut Météorologique de Roumanie : 1885-1903 / sous la direction de Mr. St. C. Hepites. - Bucuresci (Bucureşti) : Imprimerie de la Cour Royale - F. Göbl Fils, 1903. - 32 p. ; 23 cm.Antetitlu : Institutul Meteorologic din România.*Institutul Meteorologic din România : 1885-1903*Meteorologie*Bibliografii pe subiect 551.5(498)"1885/1903"(083.87) 014.3:[061.6:551.5](498)"1885/1903"(083.87)

P. II 45225Pascal [exploré] E 49 : météorologie : bibliographie internationale = Pascal [explore] E 49 : meteorology : international bibliography [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - [An I], nr. 1 (1984) - [an XI], nr. 10 (1994). - Paris : Jouve, 1984-1994. - 30 cm.Continuă pe : Bulletin signalétique 120 (1969-1983).În BAR : 1984 (nr.1) - 1994 (nr.10). Din 1995, toate seriile publicaţiei Pascal apar pe CD-ROM.ISSN 0761-2117 (1984-1989)ISSN 1146-5468 (1990-1994)*Meteorologie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect551.5(051)(01)

RUS, Dumitru. Bibliografia geografică şi geologică a judeţului Hunedoara ... : vezi CZU 91

553 Geologie economică. Mineralogie

II 337283STOIAN, Gabriel (1951-)Bibliografia românească a petrolului : 1867-1918 / Gabriel Stoian. - [Ploieşti] : Bioedit, 2008. - 52 p. ;21 cm.*România - Industria petrolului : 1867-1918*Petrol*Industria petrolului*Bibliografie pe subiect

Page 103: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

665.5(498)"1867/1918" 665.5(498)"1867/1918"(01)622.323(498)"1867/1918"(01)553.98(498)"1867/1918"(01)

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie

II 918073STOICA, Corneliu (1950-)Valea Trotuşului : bibliografie / Corneliu Stoica. - Oneşti : Magic Print, 2011. - 368 p. ; 21 cm.*Bibliografie pe subiect*Bazin hidrografic 556.55(498:282.2 Valea Trotuşului)(01)

56 Paleontologie

GILHOFER & Ranschuburg, Book and Art Dealers. A Mediaeval Library of Medical and Astronomical Books and Manuscripts ... : vezi CZU 01

MOGHILEANSKI, Nicolae. Materialy dlâ ukazatelâ literatury po Bessarabii ... : vezi CZU 55

57 Ştiinţe biologice

BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de Bibliografie. Dimitrie Voinov : (1867-1951) ... : vezi CZU 929

BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de Bibliografie. Grigore Antipa : (1867-1944) ... : vezi CZU 929

Bulletin analytique [periodic] ... : vezi CZU 53

P. I 16380Bulletin analytique 2-e partie [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An3, nr. 1/2 (1942) - an 16, nr. 11/12 (1955). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1942-1955. - 24 cm.Continuă pe : Bulletin analytique (1940-1941).Se continuă cu : Bulletin signalétique II (1956-1960).În BAR : 1945 (nr.1/2-11/12+index) - 1955 (nr.1/2-11/12+index).ISSN 1631-0179*Biologie*Agricultură*Alimentaţie

Page 104: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect57:016(051)63:016(051)64:016(051)

P. I 16380Bulletin signalétique II : sciences biologiques, sciences pharmacologiques, industries alimentaires, agriculture [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 17, nr. 1 (1956) - an 21, nr. 11/12 (1960). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1956-1960. - 27 cm.Continuă pe : Bulletin analytique 2-e partie (1942-1955).Se scindează în: Bulletin signalétique 12: biophysique, biochimie, chimie analytique biologique; Bulletinsignalétique 13: sciences pharmacologiques, toxicologie; Bulletin signalétique 14: microbiologie, immunologie, génétique; Bulletin signalétique 15: pathologie générale et expérimentale ; Bulletin signalétique 16: biologie et physiologie animales; Bulletin signalétique 17: biologie et physiologie végétales; Bulletin signalétique 18: sciences agricoles, zootechnie, phytiatrie et phytopharmacie, aliments et industries alimentaires.ISSN 1631-0144*Biologie*Farmacologie*Industria alimentară*Agricultură57:016(051)615.1:016(051)664:016(051)63:016(051)

P. I 35800Bulletin signalétique 363 : génétique [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 32, nr. 1 (1971) - an 44, nr. 10 (1983). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1971-1983 (Paris : Jouve, 1971-1983). - 27 cm.Continuă pe : Bulletin signalétique 361 (1969-1970).Se continuă cu : Pascal exploré E 60 (1984-1985).În BAR : 1971 (nr.1-12+index) - 1982 (nr.1-10+index); 1983 (nr.1-7).ISSN 0301-3464*Genetică*Citogenetică*Imunologie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect575:016(051)

II 794640BUZ, Zoe (1941-) ; ONAC, SilviaIndice bibliografic tematic al revistei "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Biologia, 1957-1997 = Bibliographic Subject Index of the Review "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Biology Series, 1957-1997 / Silvia Onac, Zoe Buz. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1998. - 253 p. ; 20 cm. -(Philobiblon / Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga". Bibliotheca Bibliologica ; 18).

Page 105: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Pe copertă, anul de apariţie 2000.*Studia Universitatis Babeş-Bolyai - Bibliografie : 1957-1997*Biologie*Indice tematic*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 573(498)(083.8) 014.3:573(498) 014.3:050 Studia Universitatis Babeş-Bolyai(498 București)"1957/1997" 050 Studia Universitatis Babeş-Bolyai(498 București)"1957/1997"(083.4) 082.1 Philobiblon. Bibliotheca Bibliologica

II 765065BUZ, Zoe (1941-)Indice bibliografic tematic al revistei "Studii şi cercetări de biologie" Seria botanică - biologie vegetală (Academia Română), 1948-1942 = Bibliographic Subject Index of the Review "Studii şi cercetări de biologie". Botanical and Plant Biology Series (The Romanian Academy), 1948-1942 / Zoe Zub. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1996. - 246 p. ; 20 cm. - (Philobiblon / Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga". Bibliotheca Bibliologica ; serie nouă ; 8). Conţine indice de autori, tematic, geografic.*Revista "Studii şi cercetări de biologie" - Bibliografie : 1948-1994*Biologie*Indice tematic*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 573/581.9(498)(083.8)050 Studii şi cercetări de biologie"1948/1994"(498 Bucureşti)(083.8)014.3:050 Studii şi cercetări de biologie"1948/1994"(498 Bucureşti)082.1 Philobiblon. Bibliotheca Bibliologica

II 780350BUZ, Zoe (1941-) ; ROMAN, Monica CodruţaIndice bibliografic tematic al revistei "Revue roumaine de biologie", série Zoologie-Biologie animale (Académie Roumaine), 1956-1996 = Bibliographical Subject Index of the Rewiew "Romane Rewiew of the Biology", Serie Zoology - Animal Biology, the Romanian Academy, 1956-1996 / Monica Codruţa Roman, Zoe Buz. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1998. - 207 p.. - (Philobiblon / Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga". Bibliotheca Bibliologica ; 16).*Revue roumaine de biologie - Bibliografie : 1956-1996*Biologie*Indice tematic*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 573/581.9(498)(083.8) 014.3:573/581.9(498) 050 Revue roumaine de biologie(498 București)"1956/1996" 014.3:050 Revue roumaine de biologie(498 București)"1956/1996" 014.3:573/581.9(498) 082.1 Philobiblon. Bibliotheca Bibliologica

Page 106: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 775570BUZ, Zoe (1941-)Index bibliographique thématique du périodique "Revue roumaine de biologie". Série de Botanique-Biologie Végétale. Académie Roumaine, 1956-1995 = Bibliographic Subject Index of theReview "Revue roumaine de biologie". Série de Botanique-Biologie végétale. the Romanian Academy, 1956-1995 / Zoe Buz. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1997. - 187 p.. - (Philobiblon. Bibliotheca Bibliologica ; Serie nouă ; 10).*Revue roumaine de biologie - Bibliografie : 1956-1995*Biologie*Indice tematic*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 573/581.9(083.8) 014.3:573/581.9(498) 014.3:050 Revue roumaine de biologie(498 București)"1956/1995" 050 Revue roumaine de biologie(498 București)"1956/1995"(083.8)082.1 Philobiblon. Bibliotheca Bibliologica

CEPOI, Liliana. Valeriu Rudic : bibliografie ... : vezi CZU 929

GILHOFER & Ranschuburg, Book and Art Dealers. A Mediaeval Library of Medical and Astronomical Books and Manuscripts ... : vezi CZU 01

II 771180MORĂRESCU, Gabriela (1964-2012) ; IRIMUȘ, Nicoleta ; BUZ, Zoe (1941-)Indice bibliografic tematic al revistei "Studii şi cercetări de biochimie" (Academia Română), 1958-1996 = Bibliographic Subject Index of the Review "Studii şi cercetări de biochimie" (The Romanian Academy), 1958-1996 / Gabriela Morărescu, Nicoleta Irimuş, Zoe Buz. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1998. - 533 p.. - (Philobiblon / Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga". Bibliotheca Bibliologica ; 17).*Studii şi cercetări de biochimie - Bibliografie : 1958-1996*Biochimie*Indice tematic*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 577.1(498) (083.8) 014.3:577.1(498) 014.3:050 Studii şi cercetări de biochimie(498 Bucureşti)"1957/1997" 050 Studii şi cercetări de biochimie(498 Bucureşti)"1957/1997"(083.8) 082.1 Philobiblon. Bibliotheca Bibliologica

Novinky literatury : přírodní vědy, matematika [periodic] ... : vezi CZU 51

III 778127OLTEANU, GheorgheBibliografia parazitologică românească / Gheorghe Olteanu, Gheorghe Cristea. Vol.I. - Cluj-Napoca : [s.n.], 1997. - 81 p. : tab. ; 29 cm.

Page 107: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Antetitlu : Asociaţia Parazitologilor din România.*România - Parazitologie*Bibliografie pe subiect576.89(498)(01)

P. II 45226Pascal [exploré] E 58 : génétique : bibliographie internationale = Pascal [explore] E 58 : genetics : international bibliography [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - [An I], nr. 1 (1986) - [an IX], nr. 10 (1994). - Paris : Jouve, 1986-1994. - 30 cm.Continuă pe : Pascal exploré E 60 (1984-1985).În BAR : 1986 (nr. 1) - 1994 (nr.10). Din 1995, toate seriile publicaţiei Pascal apar pe CD-ROM.ISSN 0246-1447 (1986-1989)ISSN 1146-5484 (1990-1994)*Genetică*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect575:016(051)

P. II 45533Pascal exploré E 60 : génétique : bibliographie internationale = Pascal explore E 60 : genetics : international bibliography [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique, Centre de Documentation Scientifique et Technique. - [An I], nr. 1 (1984) - [an II], nr. 10 (1985). - Paris : Jouve,1986. - 30 cm.Continuă pe : Bulletin signalétique 363 (1971-1983).Se scindează în: Pascal exploré E 58; Pascal exploré E 68.În BAR : 1984 (nr.1) - 1985 (nr.10). ISSN 1146-5484*Genetică*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect575:016(051)

P. II 45533Pascal exploré E 68 : génétique humaine : bibliographie internationale = Pascal explore E 68 : human genetics : international bibliography [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique.- [An I], nr. 1 (1986)-. - Paris : Jouve, 1986. - 30 cm.Continuă pe : Pascal exploré E 60 (1984-1985).În BAR : 1986 (nr.1-10).ISSN 0246-1455*Genetică*Genetică umană*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect575:016(051)

II 803018Studia Universitatis Babeş-Bolyai : indice bibliografic tematic, 1991-1995 = Bibliographic Subjet Index of the Review Studia Universitatis Babeş-Bolyai, 1991-1995 / [coordonator Angela Marcu].

Page 108: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Vol. I-II. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000. - 2 vol. (167 p., 321 p.) - (Bibliotheca Bibliologica / Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca ; serie nouă ; 23).*Studia Universitatis Babeş-Bolyai - Bibliografie : 1991-1995*Biochimie*Indice tematic*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 57(498)(05)(083.8) 014.3:57(498)(05) 573/581.9(498)(083.8) 014.3:573/581.9(498) 014.3:050 Studia Universitatis Babeş-Bolyai(498 București)"1991/1995" 050 Studia Universitatis Babeş-Bolyai(498 București)"1991/1995"(083.8)

58 Botanică

II 720857Bibliografia Botanica Romaniae / I. Hodisan, J. Gergely, Gh. Groza si Viorica Ianc. [Fasc.] 1-2. - Cluj-Napoca : [s.n.], 1989-1990. - 2 fasc. ; 24 cm.Extras din : Contribuţii botanice, 1989[Fasc.] 1 : Bibliografia Botanica Romaniae / I. Hodisan, J. Gergely, Gh. Groza si Viorica Ianc. - Cluj-Napoca : [s.n.], 1989. - [37] p. ; 24 cm.[Fasc.] 2 : Bibliografia Botanica Romaniae / I. Hodişan, V. Cristea, Gh. Groza, Viorica Ianc. - Cluj-Napoca : [s.n.], 1990. - [24] p. ; 24 cm.*România - Botanică*Bibliografie pe subiect 58(498)(01)

BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de Bibliografie. Emanoil C. Teodorescu : (1866-1949)... : vezi CZU 929

BUZ, Zoe (1941-). Index bibliographique thématique du périodique "Revue roumaine de biologie"... : vezi CZU 57

BUZ, Zoe (1941-) ; [...]. Indice bibliografic tematic al revistei "Revue roumaine de biologie", série Zoologie-Biologie animale (Académie Roumaine), 1956-1996 ... : vezi CZU 57

BUZ, Zoe (1941-). Indice bibliografic tematic al revistei "Studii şi cercetări de biologie" ... : vezi CZU 57

GILHOFER & Ranschuburg, Book and Art Dealers. A Mediaeval Library of Medical and Astronomical Books and Manuscripts ... : vezi CZU 01

Indice bibliografic al lucrărilor elaborate de personalul ştiinţific al Grădinii Botanice Iaşi : 1963-1990 ... : vezi 06

Page 109: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 309642OPREA, Adrian (1966-)Bibliografie asupra florei vasculare a României / Adrian Oprea. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2006. - 95 p. ; 24 cm.Antetitlu : Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi.*România - Floră*Floră vasculară*Bibliografie pe subiect 581.9(498)(01)

II 730010Indice bibliografic al lucrărilor elaborate de personalul ştiinţific al Grădinii Botanice Iaşi : 1963-1990 / cuvânt înainte: conf. dr. Mihai Mititiuc, director şi dr. Rodica Rugină, redactor ştiinţific. - Iaşi : [s.n.], 1991. - 48 p. ; 23 cm.Antetitlu : Universitatea "Al. I. Cuza". Grădina Botanică.*Grădina Botanică din Iaşi*Botanică*Grădină botanică*Parcuri publice*Floricultură*Etnobotanică*Horticultură ornamentală*Index bibliografic58"1963/1990"(083.87)014.5:[08:001.8:061.6(498 Iaşi)]"1963/1990" 061.6 (498 Iaşi):014.5"1963/1990"635"1963/1990"(01)712.253:58-051(498 Iaşi)"1963-1990"(01)

Studia Universitatis Babeş-Bolyai : indice bibliografic tematic, 1991-1995 ... : vezi CZU 57

59 Zoologie

II 335310MURARIU, Dumitru (1940-) ; GEACU, SorinBibliographia Mammalogica Romaniae / Dumitru Murariu, Sorin Geacu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2008. - 343 p. ; 23 cm.*România - Faună - Bibliografie*Mamifere*Bibliografie pe subiect 599(498)(01) 591.9(498):599(01)

Page 110: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

6 Medicină. Științe aplicate. Tehnică

P. II 34913 Francis <CNRS> 522 : histoire des sciences et des techniques : bulletin signalétique [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 45, nr. 1 (1991) - an 48, nr. 4 (1994). - Vandoeuvre-lès-Nancy : Institut de l'Information Scientifique et Technique, 1991-1994 (Paris : Jouve, 1991-1994). - 30 cm.În BAR : 1991 (nr.1-4+index) - 1994 (nr.1-4+index). Continuă pe : Bulletin signalétique 522 (1970-1990).ISSN 1157-3724*Istoria ştiinţei*Istoria tehnicii*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect6(091):016(051)

II 167563GEORGESCU, Marin (1906-?)Bibliografia tuturor lucrărilor, articolelor şi notelor din domeniul ştiinţelor pure şi aplicate apărute în volumele I-L (1868-1919) ale publicaţiei oficiale a Astrei, "Transilvania" : teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie / prezentată şi susţinută în martie 1939 de Georgescu Marin, fost intern la Salvarea. - Cluj : Ardealul, DL 1939. - 32 p. : graf. ; 23 cm. - (Universitatea "Regele Ferdinand I" din Cluj. Facultatea de Medicină ; 1377). Conţine indice de autori.*Revista "Transilvania" - Bibliografie : 1868-1919*Ştiinţe aplicate*Medicină*Bibliografie pe subiect*Teză-doctorat (R)6:050 Transilvania(498)"1868/1919"](01)(043)6:050 Transilvania(498)"1868/1919"(01)(043)378.2:6(043)082.1 Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj. Facultatea de Medicină

P. I 34913Bulletin signalétique 522 : histoire des sciences et des techniques [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 23, nr. 1 (1969) - an 44, nr. 4 (1990). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1969-1970; Paris : Centre de Documentation Sciences Humaines, 1971-1987; Vandoeuvre-lès-Nancy : Institut de l'Information Scientifique et Technique, 1988-1990. - 27 cm, 30 cm.În BAR : 1969 (nr.1+index) - 1990 (nr.4+index). Continuă pe : Bulletin signalétique C (19-24) (1968).Se continuă cu : Francis <CNRS> 522 (1991-1994).ISSN 0007-5590*Istoria ştiinţei*Istoria tehnicii*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect6(091):016(051)

Page 111: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

61 Ştiinţe medicale

III 141626APOSTOL, Odiseu (1895-1980)Index bibliographica : medicinae aeronauticae / Dr. Odysseus Apostol. - [Cluj] : [s.n], 1934. - 12 p. ; 32cm.Lucrare facsimil colegată cu pagini din reviste, legate de autor sub titlul : "Lucrări de medicină aeronautică".*Navigaţie aeriană - Medicină*Aeronautică *Bibliografie pe subiect61::629.7(083.87)014.5:[61::629.7]

BIBLIOTECA Centrale della Regione Siciliana Palermo. Protezione civile : bibliografia italiana di orientamento ... : vezi CZU 35

III 467452BIBLIOTECA Societăţii Studenţilor de Medicină din Bucureşti.Catalogul general al cărţilor şi revistelor aflate în Bibliotecă la 1 septembre 1895. - Bucuresci [Bucureşti] : Imprimeria Statului, 1895. - XII, 155 p. ; 28 cm.*Biblioteca Societăţii Studenţilor de Medicină din Bucureşti*Catalog de bibliotecă*Medicină*Bibliografie pe subiect 61:027.2(083.8)"1895"017.2:088:027.2"1895" 027.2:61"1895"(083.8)

II 157746BOLOGA, Valeriu Lucian (1892-1971)Bibliografia tezelor de la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj : nr. 1-1000 / alcătuită de Valeriu Bologa, Dir. Inst. de Istoria Medicinei, şi Lia M. Dima, asist. la Inst. de Istoria Medicinei ; în colaborare cu : Nina Dodul, Ania Petai-Matache, Iacob Bucur, Andrei Dăneţ, Ştefan Matache, El. Máthé şi Andrei Szabo ; prefaţă de D. Michail, decanul Facultăţii de Medicină din Cluj. - Cluj : Cartea Românească, 1936. - 104 p. ; 24 cm. - (Biblioteca Facultăţii de Medicină din Cluj / apare sub îngrijirea Decanatului ; I)Conţine bibliografie.*Universitatea din Cluj, Facultatea de Medicină şi Farmacie*Bibliografie*Teză-doctorat (R)61+615:378.245(01)082.1 Bibliotheca Bibliologica

Page 112: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 150125BUCUR, Iacob (1911-?)Bibliografia tezelor de la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj : din anii 1933-1936 : teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie : tezele nr. 681-995 inclusiv / prezentată şi susţinută în ziua de 8 februarie 1938 de Bucur Iacob. - Cluj : Tip. Cartea Românească, 1938. - 24 p. ; 23 cm. - (Universitatea "Regele Ferdinand I" din Cluj. Facultatea de Medicină ; 996).*Medicină umană*Istoria medicinei*Teză-doctorat*Istoria medicinei*Bibliografie pe subiect 61+615:378.245"1933/1936"(01) 378.245:61+615:378.096(498 Cluj)"1927/1933"(01+043)082.1 Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj. Facultatea de Medicină

P. II 36216 Bulletin signalétique 346 : ophtalmologie [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 33, nr. 1 (1972) - an 44, nr. 12 (1983). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1972-1983. - 30 cm.Continuă pe : Bulletin signalétique 350 (1969-1971).În BAR : 1972 (nr.1-12+index) - 1983 (nr.1-12+index).Se continuă cu : Pascal exploré E 71 (1984-1989).ISSN 0301-3324 *Oftalmologie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect617.7:016(051)

Bulletin signalétique II : sciences biologiques, sciences pharmacologiques, industries alimentaires, agriculture [periodic] ... : vezi CZU 57

Bulletin signalétique 390 : psychologie et psychopathologie : psychiatrie [periodic] ... : vezi CZU 15

Bulletin signalétique 390 : psychologie : psychopathologie [periodic] ... : vezi CZU 15

Bulletin signalétique 885 : eau et assainissement : pollution atmosphérique [periodic] ... : vezi CZU 35

II 164039CLEINMAN, AvramBibliografia tezelor din Institutul de Istoria de Medicinii : susţinute de la 1925 până la sfârşitul anului1939 : teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie / prezentată şi susţinută în ziua de 8 februarie 1940 / Cleinman Avram. - Cluj : Hermes, DL 1940. - 23 p. ; 23 cm. - (Universitatea "Regele Ferdinand I" din Cluj. Facultatea de Medicină ; 1535).Conţine bibliografie şi indici de autori şi analitic.Bibliografia tezelor din Institutul de Istoria Medicinei.*Institutul de Istoria Medicinii din Cluj*Bibliografie pe subiect*Teză-doctorat

Page 113: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

61:378.245:061.6(498 Cluj)"1925/1939"(01)378.245:061.6(498 Cluj)"1925/1939(01+043)082.1 Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj. Facultatea de Medicină

II 147735DĂNEŢ, Andrei (1909-?)Bibliografia tezelor de la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj : din anii 1927-1933 : tezele nr. 365-680 inclusiv : teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie / prezentată şi susţinută în ziua de 18 iunie 1936 de Dăneţ Andrei. - Cluj : Tipografia Cartea Românească, 1936. - 23 p. ; 23 cm. - (Universitatea "Regele Ferdinand I" din Cluj. Facultatea de Medicină ; 995). *Medicină umană*Bibliografie pe subiect*Teză-doctorat (R)61+615:378.245"1927/1933"(01) 378.245:61+615:378.096(498 Cluj)"1927/1933"(01+043)082.1 Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj. Facultatea de Medicină

II 257203DIACONESCU, Ioan Şt.Bibliografia tezelor interesând dermato-venerologia : susţinute la Facultatea de Medicină din Cluj, dela 1936-1940 : teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie / prezentată şi susţinută în 1940 de Ioan Şt. Diaconescu. - Cluj : Hermes, [1940]. - 23 p. ; 23 cm. - (Universitatea "Regele Ferdinand I" din Cluj. Facultatea de Medicină ; 1597).Datat după ultimul an din text.*Medicină umană*Dermato-venerologie*Bibliografie pe subiect*Teză de doctorat 616.97::616.5:378.245"1936/1940"(01)378.245:616.97::616.5:378.096(498 Cluj)"1936/1940"(01+043)082.1 Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj. Facultatea de Medicină

II 147723DODUL, Nina (1906-?)Bibliografia tezelor de la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj : din anii 1923-1927 : tezele nr. 1-364 : teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie / Prezentată şi susţinută în ziua de 23 mai 1936 de Dodul Nina. - Cluj : Cartea Românească, 1936. - 25 p. ; 22 cm. - (Universitatea "Regele Ferdinand I" din Cluj. Facultatea de Medicină ; 992).*Medicină umană*Teză de doctorat*Bibliografie pe subiect 61+615:378.245"1923/1927"(01) 378.245:61+615:378.096(498 Cluj)"1923/1927"(01+043)082.1 Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj. Facultatea de Medicină

II 157053DRĂGHESCU, Gheorghe Al. (1910-?)Bibliografia sintetică a tezelor lucrate la Clinica Oftalmologică a Facultăţii de Medicină din Cluj

Page 114: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

în anii 1924-1937 incl. : teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie / Prezentată şi susţinută în 1937 deDrăghescu Al. Gheorghe. - Constanţa : Albania, 1937. - 16 p. ; 24 cm. - (Universitatea "Regele Ferdinand I" din Cluj. Facultatea de Medicină ; 1176).*Medicină umană*Oftalmologie*Teză de doctorat*Bibliografie pe subiect617.7:378.245"1923/1927"(01)378.245:617.7:378.096(498 Cluj)"1923/1927"(01+043)082.1 Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj. Facultatea de Medicină

P. I 14780Buletinul bibliografiei medicale generală[!] română[!] [periodic] / director: g-ral dr. Vicol; secretar: dr. G. I. Mareş. - An I, nr. 1 - 3 (1935). - Bucureşti : [s.n.], 1935 (Bucureşti: Cultura, 1935). - 24 cm.*Medecină militară*Bibliografie medicală românească61::355/359:019.941(498)(051)019.941(498)(05):61:355/359

GEORGESCU, Marin (1906-?). Bibliografia tuturor lucrărilor, articolelor şi notelor din domeniul ştiinţelor pure şi aplicate apărute în volumele I-L (1868-1919) ale publicaţiei oficiale a Astrei, "Transilvania" ... : vezi CZU 6

GILHOFER & Ranschuburg, Book and Art Dealers. A Mediaeval Library of Medical and Astronomical Books and Manuscripts ... : vezi CZU 01

II 532063Index al lucrărilor de fiziologie din Republica Socialistă România : publicate în perioada 1962-1967. - [S.l.] : [s.n.], 1967 tipărire (Bucureşti : Întreprinderea Poligrafică "13 Decembrie 1918", 1967). - 95 ; 24 cm.Antetitlu : Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale din Republica Socialistă România. Societatea de Fiziologie. Institutul de Fiziologie Normală şi Patologică "D. Danielopolu" al Academiei Republicii Socialiste România.*Medicină umană*Fiziologie umană*Articole de specialitate*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 612(498)"1962/1967"(083.8)014.5:612(498)"1962/1967"

III 343763Index bibliografic : 23 august 1944 - 31 decembrie 1955 = Bibliografičeskij indeks : 23 avgust 1944 -31 dekabr 1955. - Bucureşti : Editura Medicală, 1957. - 750 p. ; 26 cm.Titlul pe copertă: Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale.Text pe două coloane.Antetitlu : Congresul Naţional de Ştiinţe Medicale.*Indice bibliografic

Page 115: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Bibliografie pe subiect 61"1944/1955"(083.8)014.5:61(498)"1944/1955"

III 343764Index bibliografic : 23 august 1944 - 31 decembrie 1955 = Index bibliographique : 23 août 1944 - décembre 1955. - Bucureşti : Editura Medicală, 1957. - 749 p. ; 26 cm.Text pe două coloane.Antetitlu : Congresul Naţional de Ştiinţe Medicale.*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 61"1944/1955"(083.8)014.5:61(498)"1944/1955"

II 512081Index bibliografic al lucrărilor româneşti de neuromorfologie în anii 1957 şi 1965. - Bucureşti : Editura Medicală, DL 1967. - p. 263-272 ; 24 cm.*Medicină umană*Neurologie*Articole de specialitate*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect616.8(498)"1957/1965"(01)014.5:616.8"1957/1965"(498)(045)

III 300874Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice = Bibliographic Index of the Romanian Medical and Pharmaceutical Scientific Papers / coordonare generală: dr. farm. Elena Aiteanu, dr. doc. V. Săhleanu ; colaboratori: dr. I. Aderca, dr. farm. Graziella Baicu, dr. J. Bittner, prof. dr. doc. Al. Ciplea, dr. farm. O. Contz, dr. Ioan Iliescu, Florica Ioanăş, dr. D. Nanu, dr. Georgeta Palicari, dr. Arcadiu Petrescu, dr. doc. Maria Retezeanu ; lucrare apărută sub îngrijirea Oficiului Central Farmaceutic. [Vol. I-III]. - Bucureşti : Editura Medicală, 1979-1989. - 3 vol. ; 24 cm.[Vol. I] : Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice : 1970-1977 = Bibliographic Index of the Romanian Medical and Pharmaceutical Scientific Papers : 1970-1977 / coordonare generală: dr. farm. Elena Aiteanu, dr. doc. V. Săhleanu ; colaboratori: dr. I. Aderca, dr. farm. Graziella Baicu, dr. J. Bittner, prof. dr. doc. Al. Ciplea, dr. farm. O. Contz, dr. Ioan Iliescu, Florica Ioanăş, dr. D. Nanu, dr. Georgeta Palicari, dr. Arcadiu Petrescu, dr. doc. Maria Retezeanu ; lucrare apărută sub îngrijirea Oficiului Central Farmaceutic. - Bucureşti : Editura Medicală, 1979. - 1219 p. ; 24 cm.Text pe două coloane.Antetitlu : Ministerul Sănătăţii. Academia de Ştiinţe Medicale.*Medicină*Farmaceutică*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 61"1970/1977"(083.8)014.5:61"1970/1977"(083.8)615.1"1970/1977"(083.8)

Page 116: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

014.5:615.1"1970/1977"[Vol. II] : Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice : 1978-1982 = Bibliographic Index of the Romanian Medical and Pharmaceutical Scientific Papers : 1978-1982 / coordonare generală: prof. dr. doc. Emil Măgureanu ; colaboratori: dr. farm. Elena Aiteanu, Florica Ioanăş ; lucrare apărută sub îngrijirea Oficiului Central Farmaceutic. - Bucureşti : Editura Medicală, 1985. - 773 p. ; 24 cm.Text pe două coloane.Antetitlu : Ministerul Sănătăţii. Academia de Ştiinţe Medicale.*Medicină*Farmaceutică*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 61"1978/1982"(083.8)014.5:61"1978/1982"615.1"1978/1982"(083.8)014.5:615.1"1978/1982"[Vol. III] : Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi farmaceutice : 1983-1988 = Bibliographic Index of the Romanian Medical and Pharmaceutical Scientific Papers : 1983-1988 / coordonare generală: prof. dr. doc. Emil Măgureanu ; colaboratori: dr. farm. Elena Aiteanu, Florica Ioanăş ; lucrare apărută sub îngrijirea Oficiului Central Farmaceutic. - Bucureşti : Editura Medicală, 1989. - 832 p. ; 24 cm.Text pe două coloane.Antetitlu : Ministerul Sănătăţii. Academia de Ştiinţe Medicale.*Medicină*Farmaceutică*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 61"1983/1988"(083.8) 014.5:61"1983/1988"615.1"1983/1988"(083.8)014.5:615.1"1983/1988"

III 482191Index-catalogue of the Library of the Surgeon General's Office United States Army : authors and subjects. Vol. VIII-X. - Third series. - Washington : United States Government Printing Office, 1929-1932. - 3 vol. ; 29 cm.Trad. tit. : Indexul catalog al Bibliotecii Biroului General de Chirugie al Armatei Statelor Unite : autori şisubiecte.Vol. VIII : Naamé-Pyuria. - Third series. - Washington : United States Government Printing Office, 1929. - 1338 p. ; 29 cm.Vol. IX : Quack-Symons. - Third series. - Washington : United States Government Printing Office, 1931.- 1184 p. ; 29 cm.Vol. X : Sympathectomy-zymologica. - Third series. - Washington : United States Government Printing Office, 1932. - 1437 p. ; 29 cm.Index-catalogue of the Library of the Surgeon General's Office United States Army (Army Medical Library) : authors and subjects. Vol. I-III. - Fourth series. - Washington : United States Government Printing Office, 1936-1938. - 3 vol. ; 29 cm.Vol. I : Aaron-Azzi Leal. - Fourth series. - Washington : United States Government Printing Office,

Page 117: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

1936. - VII, 897 p. ; 29 cm. Vol. II : Baade-Buzowski. - Fourth series. - Washington : United States Government Printing Office, 1937. - IV, 1104 p. ; 29 cm.Vol. III : C-Czygan. - Fourth series. - Washington : United States Government Printing Office, 1938. - IV, 1050 p. ; 29 cm.Index-catalogue of the Library of the Surgeon General's Office, National Library of Medicine : authors and subjects. Vol. I, Authors and titles / preface: Frank B. Rogers, director, National Library of Medicine. - Fifth series. - Washington : United States Government Printing Office, 1959-. - 770 p. ; 29 cm. *Medicină umană*Medicină militară*Chirurgie*Bibliografie pe subiect 355.72:616-089(73)(083.8) 616-089(73)(083.8):355.72

KROKE, Claudia. Johann Friedrich Blumenbach : Bibliographie seiner Schriften ... : vezi CZU 929

III 422339NATIONAL Library of Medicine, U.S.Current catalog : 1965-1970 : name section : A-D / National Library of Medicine. - Bethesda : U. S. Departament of Health, Education, and Welfare. Public Healt, 1987. - p. 3271-4233 ; 30 cm. Text pe trei coloane*Medicină umană*Ştiinţe medicale*Bibliografie pe subiect61:027.5(753 Bethesda)"1965/1970"(01) 027.54:61(753 Bethesda)(01) 017.1"1965/1970":[027.54:61(753 Bethesda)] 61:027.5(753 Bethesda)"1965/1970"(01) 013"1965/1970":027.5:61(753 Bethesda)

P. II 45231Pascal [exploré] E 65 : psychologie, psychopatologie, psychiatrie : bibliographie internationale = Pascal [explore] E 65 : psychology, psychopatology, psychiatry : international bibliography [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - [An I], nr. 1 (1984) - [an XI], nr. 10 (1994). - Paris : Jouve, 1984-1994. - 30 cm.Continuă pe : Bulletin signalétique 390 (1971-1983).În BAR : 1984 (nr.1) - 1994 (nr.10). Din 1995, toate seriile publicaţiei Pascal apar pe CD-ROM.ISSN 0761-2176 (1984-1989)ISSN 1146-5530 (1990-1994)*Psihologie*Psihopatologie*Psihiatrie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect615.9:016(051) 616.89:016(051)

Page 118: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

P. II 45232Pascal [exploré] E 71 : ophtalmologie : bibliographie internationale = Pascal [explore] E 71 : ophtalmology : international bibliography [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - [An I], nr. 1 (1984) - [an XI], nr. 10 (1994). - Paris : Jouve, 1984-1994. - 30 cm.Continuă pe : Bulletin signalétique 346 (1972-1983).În BAR : 1984 (nr.1) - 1994 (nr.10). Din 1995, toate seriile publicaţiei Pascal apar pe CD-ROM.ISSN 0761-2184 (1984-1989)ISSN 1146-5557 (1990-1994)*Oftalmologie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect617.7:016(051)

P. II 45270Pascal [folio] F 70 : pharmacologie, traitements médicamenteux : bibliographie internationale = Pascal [folio] F 70 : pharmacology, drug treatment : international bibliography [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - [An I], nr. 1 (1984) - [an XI], nr. 10 (1994). - Paris : Jouve, 1984-1994. - 30 cm.Continuă pe : Bulletin signalétique 330 (1969-1983).În BAR : 1984 (nr.1) - 1994 (nr.10). Din 1995, toate seriile publicaţiei Pascal apar pe CD-ROM.ISSN 0761-1943 (1984-1989)ISSN 1146-5301 (1990-1994)*Farmacologie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect615.1:016(051)

P. I-II 26337Repertoriu general de traduceri din limba rusă : ştiințe medicale [periodic] / [editat de] Institutul de Studii Româno-Sovietic. - An [I] (1953)-. - [București] : [s.n.], 1953-. - 24 cm, 30 cm.Antetitlu : Academia Republicii Populare Române.În BAR : 1953 (nr.4-9,11-12); 1954 (nr.1-5,7-9,11); 1955 (nr.1-2,4-5,7-12).*Ştiințe medicale*Repertoriu bibliografic*Traduceri din limba rusă61:016(051)=030.161.1

II 657773UNIVERSITATEA de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi. BibliotecaCatalogul lucrărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice : 1973-1978 / Institutul de Medicină şi Farmacie Iaşi. Biblioteca ; cuvânt înainte: Colectivul de redactare. - Iaşi : [s.n.], 1979. - 275 p. ; 23 cm.*Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi, Biblioteca*Învăţământ medical*Cadre didactice*Lucrări ştiinţifice*Medicină*Farmacie

Page 119: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Bibliografie pe subiect 378.124:61(498 Iaşi)"1973/1978"(01)017.1:61+615"1973/1978" 378.4:61+615(498 Iaşi)"1973/1978"(01)61+615"1973/1978"(01) 615+61"1973/1978"(01)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

BOLOGA, Valeriu Lucian. Bibliografia tezelor de la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj ... : vezi CZU 61

II 118814BORŞIANU, Aurelian (1906-1973)Bibliografia balneologiei în Ardeal până la anul 1900 : teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie / prezentată şi susţinută în 1932 de Borşianu Aurelian. - Cluj : Tipografia Grafic Record, DL 1933. - 21 p. ; 24 cm. - (Universitatea "Regele Ferdinand I" din Cluj. Facultatea de Medicină ; 629).Conţine bibliografie.*Ardeal, regiune - Istoria medicinei. România*Bibliografie pe subiect*Balneologie*Teză-doctorat (R) 615.8(498.42)"311/1900"(01+043)082.1 Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj. Facultatea de Medicină

BUCUR, Iacob. Bibliografia tezelor de la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj : din anii 1933-1936 ... : vezi CZU 61

P. I 32757 Bulletin signalétique 13 : sciences pharmacologiques, toxicologie [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 22, nr. 1 (1961) - an 29, nr. 12 (1968). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1961-1968. - 25 cm.În BAR : legat cu extrase ale capitolelor respective din Bulletin analytique / signalétique (1948 - 1959).Continuă în parte pe : Bulletin signalétique II (1956-1960).Se continuă cu : Bulletin signalétique 330 (1969-1983).ISSN 0223-3932 *Farmacologie*Toxicologie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect615.1:016(051)615.9:016(051)

P. I 32757 Bulletin signalétique 330 : sciences pharmacologiques, toxicologie [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 30, nr. 1 (1969) - an 32, nr. 12 (1983). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1969-1983. - 27 cm.

Page 120: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Continuă pe : Bulletin signalétique 13 (1961-1968).Se scindează în: Pascal exploré E 63: toxicologie; PASCAL folio F 70: pharmacologie, traitements médicamenteux.ISSN 0007-5442 *Farmacologie*Toxicologie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect615.1:016(051)615.9:016(051)

DĂNEŢ, Andrei. Bibliografia tezelor de la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj ... : vezi CZU 61

DODUL, Nina. Bibliografia tezelor de la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj ... : vezi CZU 61

P. II 45229Pascal [exploré] E 63 : toxicologie : bibliographie internationale = Pascal explore E 63 : toxicology : international bibliography [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - [An I], nr. 1 (1984) - [an XI], nr. 10 (1994). - Paris : Jouve, 1984-1994. - 30 cm.Continuă pe : Bulletin signalétique 330 (1969-1983).În BAR : 1984 (nr.1) - 1994 (nr.10). Din 1995, toate seriile publicaţiei Pascal apar pe CD-ROM.ISSN 0761-215X (1984-1989)ISSN 1146-5514 (1990-1994)*Toxicologie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect615.9:016(051)

UNIVERSITATEA de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi. Biblioteca. Catalogul lucrărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice ... : vezi CZU 61

619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară

III 342559Index bibliografic de medicină veterinară. Fascicola I, Teze romîneşti. - Bucureşti : Institutul Agronomic "N. Bălcescu". Atelierele de material didactic, 1957. - 86 p. ; 29 cm.Litografiat.Antetitlu : Institutul Agronomic "N. Bălcescu", Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Biblioteca.*Medicină veterinară*Teze de doctorat*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 619:378.245(498)(083.87) 014.3:[378.245(498):619]378.245(498):619(083.87)

Page 121: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 571592Index bibliografic omagial : lucrări ştiinţifice ale cadrelor didactice : 1921-1971. - [S.l.] : [s.n.], 1971 (Bucureşti : Atelierele de Material Didactic IANB, 1971). - 267 p. ; 21 cm.Antetitlu : Institutul Agronomic "N. Bălcescu", Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Decanat.*Medicină veterinară*Profesori universitari*Omagiu*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 619"1921/1971"(083.87) 378.124:619"1921/1971"(083.87)014.5:[378.124:061.1(498 Bucureşti)]"1921/1971"

II 75337POPESCU, Irimia, ; RĂDULESCU, Constantin Şt.Opere de medicină veterinară : 1811-1880 : contribuţiuni bibliografice / de Irimia Popescu, medic veterinar al Capitalei şi Const. Şt. Rădulescu, medic veterinar al Oraşului Bucureşti. - Bucureşti : Bucovina, 1923. - 47 p. ; 23 cm. - (Din publicaţiunile Ministerului Agriculturii şi Domeniilor. Direcţiunea Generală Zootehnică şi Sanitară Veterinară ; 6).Extras din : Buletinul zootehnic, nr. 11-12, 1923*Medicină veterinară*Bibliografie pe subiect 619(498)(01)"1811/1880

62 Inginerie. Tehnică în general

II 717672ANTON, Ioan (1924-2011) ; IONESCU, DumitruLaboratorul şi Catedra de Maşini Hidraulice : index bibliografic al lucrărilor publicate : 1929-1986 / acad. Ioan Anton, dr. ing. Dumitru Ionescu. - [S.l.] : [s.n.], 1987. - XXIV, 96 p. ; 21 cm.Antetitlu : Institutul Politehnic "Traian Vuia" Timişoara. Facultatea de Mecanică.*Institutul Politehnic "Traian Vuia" Timişoara, Facultatea de Mecanică*Învăţământ tehnic*Maşini hidraulice*Index bibliografic*Bibliografie pe subiect 621.22"1929/1986"(01):378.6 378.6:621.22"1929/1986"(083.8)

APOSTOL, Odiseu. Index bibliographica : medicinae aeronauticae ... : vezi CZU 61

Bibliographie des travaux publié par le dr. L. Edeleanu, seul et en collaboration … : vezi CZU 929

BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de Bibliografie. Anghel Saligni : (1854-1925) … : vezi CZU 929

Page 122: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de Bibliografie. Aurel Vlaicu : (1882-1913) … : vezi CZU 929

Bulletin signalétique I : mathématiques, astronomie, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, sciences de la terre [periodic] ... : vezi CZU 51

GEORGESCU, Marin (1906-?). Bibliografia tuturor lucrărilor, articolelor şi notelor din domeniul ştiinţelor pure şi aplicate apărute în volumele I-L (1868-1919) ale publicaţiei oficiale a Astrei, "Transilvania" ... : vezi CZU 6

I 989769Lucrări ştiinţifice publicate de cadrele didactice de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor : bibliografie retrospectivă : 1951-2011 [resursă electronică] / Elena Helerea (coord.). - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania" din Braşov, 2014. - 1 CD-ROM ; 12 cm.*Inginerie electrică*Automatică*Cadre didactice*Lucrări ştiinţifice621.3+004"1951/2011"(01.034)001.891:378.124:621.3+004"1951/2011"(01)016(0.034):[001.891:378.124:621.3+004]"1951/2011" 016(0.034):621.3+004"1951/2011"

P. II 26340Repertoriu general de traduceri din limba rusă : științe tehnice [periodic] / [editat de] Institutul de Studii Româno-Sovietic. - An [I] (1953)-. - [București] : [s.n.], 1953-. - 24 cm, 30 cm.Antetitlu : Academia Republicii Populare Române.În BAR : 1953 (nr.1/3,5-10,12+nr.anual); 1954 (nr.1-9); 1955 ([ian./febr.], apr., iun./aug., nov./dec.). *Științe tehnice*Repertoriu bibliografic*Traduceri din limba rusă62:016(051)=030.161.1

RUSU, Adrian Andrei. Bibliografia fortificaţiilor medievale şi premoderne din Transilvania şi Banat... : vezi CZU 72

STOIAN, Gabriel. Bibliografia românească a petrolului ... : vezi CZU 553

63 Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieții sălbatice

Bulletin analytique 2-e partie [periodic] ... : vezi CZU 57

Bulletin signalétique II : sciences biologiques, sciences pharmacologiques, industries alimentaires, agriculture [periodic] ... : vezi CZU 57

Page 123: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Bulletin signalétique 885 : eau et assainissement : pollution atmosphérique ... : vezi CZU 35

II 128158DEMETRESCU, Ilie C.Bibliografia forestieră internaţională şi problema celei româneşti / Ing. Ilie C. Demetrescu. - Bucureşti : Bucovina - I. E. Torouţiu, 1934. - 22 p. ; 24 cm.Conţine bibliografie şi note de subsol.*România - Silvicultură*Politică forestieră*Economie forestieră*Legislaţie silvică*Bibliografie pe subiect 630(498)(01)630*2(100)(01)630*2(100)

Indice bibliografic al lucrărilor elaborate de personalul ştiinţific al Grădinii Botanice Iaşi ... : vezi CZU 58

II 524230Index bibliographique des principaux articles contenus dans le Journal Forestier : période des 28 années : 1871-1898. - St Pétersbourg [Sankt-Petersburg] : Imprimerie Économique, 1900. - 104 p. ; 24 cm.Antetitlu : La Société Forestière de St. Pétersbourg.Trad. tit. : Index bibliografic al principalelor articole din jurnale de silvicultură, pe o perioadă de 28 de ani: 1871-1998.*Federația Rusă - Silvicultură*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 630:050 Journal Forestier"1871/1898"(083.87)050 Journal Forestier"1871/1898"(083.87) 014.5:630:050 Journal Forestier"1871/1898"

I 374062LIBRAIRIE J.-B. Baillière et FilsBibliographie agricole / J.-B. Baillière et Fils. - Paris : [s.n.], [1929?]. - 168 p. ; 18 cm.Datat după datele de pe cop. IV*Bibliografie pe subiect*Agricultură*Horticultură*Piscicultură*Zootehnie*Medicină veterinară*Catalog de librărie631/639(01)=133.1"1895/1929" 017.4:631/639=133.1"1895/1929"

Page 124: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 976880OPREA, VasileBibliografia literaturii privind amenajările de îmbunătăţiri funciare executate în fondul forestier : (1860-2000) / Vasile Oprea. - Bucureşti : Editura Silvică, 2013. - 204 p. ; 24 cm. - (Manuale. Tratate. Monografii. Seria a VI-a).*Bibliografie pe subiect*Îmbunătăţiri funciare*Fond forestier630*9(498)"1860/2000"(01)082.1 Manuale. Tratate. Monografii

64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei

Bulletin analytique 2-e partie [periodic] ... : vezi CZU 57

65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații

II 780846Bibliografie radiofonică românească : 1928-1944 / coordonator: Liliana Muşeţeanu ; cuvânt înainte de prof. univ. dr. Şerban Papacostea ; coperta colecţiei: Vasile Socoliuc. Vol. I-III. - Bucureşti : Casa Radio, 1998-2003. - 3 vol. ; 24 cm. - (Biblioteca Radio / Societatea Română de Radiodifuziune).Conţine bibliografie.Ex libris: Am fost vremelnic a lui Virgil Cândea.*Radiodifuziune publică*Radiofonie*Bibliografie pe subiect*Arta spectacolului 654.191(498)"1928/1944"(01) Vol. I : 1928-1935 / bibliograf: Claudia Dumitran ; coordonator Liliana Muşeţeanu ; cuvânt înainte de prof. univ. dr. Şerban Papacostea, membru corespondent al Academiei Române ; Societatea Română de Radiodifuziune. Departamentul Secretariat General. Direcţia Patrimoniu. - Bucureşti, 1998. - 592 p.Conţine bibliografie.654.191(498)"1928/1935"(01) Vol. II : 1936-1940 / coordonator: Liliana Muşeţeanu ; coperta colecţiei: Vasile Socoliuc ; colectivul redacţional: Elena Albu ; Adriana Dumitran, Claudia Dumitran ; Virginia Rusu ; cuvânt înainte: Andrei Dimitriu, preşedinte, director general al Societăţii Române de Radiodifuziune. - Bucureşti : Casa Radio, 2000. - 480 p. ; 24 cm.Conţine bibliografie.654.191(498)"1936/1940"(01) Vol. III : 1941-1944 / coordonator: Liliana Muşeţeanu ; lucrare elaborată în cadrul Arhivei S.R.R. de Elena Albu şi Adriana Dumitran ; coperta colecţiei: Vasile Socoliuc. Vol. III. - Bucureşti : Casa Radio, 2003. - 528 p. ; 24 cm. Conţine bibliografie.654.191(498)"1941/1944"(01)

Page 125: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Index Bibliographicus. Vol. II, Social Scinces ... : vezi CZU 30

LEFEBVRE, Eric. Les livres de François Righi (1975-1995) ... : vezi CZU 929

66 Tehnologie chimică

Bulletin signalétique II : sciences biologiques, sciences pharmacologiques, industries alimentaires, agriculture [periodic] ... vezi CZU 57

STOIAN, Gabriel. Bibliografia românească a petrolului ... : vezi CZU 553

68 Industrii, meserii și îndeletniciri pentru produse finite și asamblate

Lucrări ştiinţifice publicate de cadrele didactice de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor ... : vezi CZU 00

69 Industria construcţiilor

P. I 50688Bibliocon : informaţii din domeniul construcţiilor [periodic] / Biblioteca Universitatea Tehnică de Construcții București, Biroul de Informare Bibliografică şi Referinţe Ştiinţifice. - An [VI] (2001)-. - Bucureşti : [s.n.], 2001-. - 30 cm.Continuă pe : Unicon (Bucureşti).În BAR : 2001 (nr.1,2); 2002 (nr.1/2); 2003 (nr.1,2); 2005 (nr.1,2); 2006 (nr.1,2); 2007 (nr.1/2); 2008 (nr.2); 2009 (nr.1); 2010 (nr.unic).ISSN 1582-6473*Industria construcţiilor*Bibliografie pe subiect69:016(051)

P. I 51934Bibliografia tezelor de doctorat intrate în Biblioteca Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureştiîn anul... [periodic] / Biblioteca Universităţii Tehnice de Construcții București, Biroul Catalogare, Clasificare şi Indexarea Documentelor. - An [?] (2005)-. - Bucureşti : [s.n.], 2006-. - 22 cm.În BAR : 2005 (tipărit în 2006) - 2010 (tipărit în 2011).ISSN 1453-231X*Teze de doctorat*Industria construcţiilor69:378.245:013(058)013:[378.245:69]

Page 126: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

P. I 50688Unicon : informaţii din domeniul construcţiilor [periodic] / Biblioteca UTCB, Biroul de Informare Bibliografică şi Referinţe Ştiinţifice. - An [III] (1998) - an [V] (2000). - Bucureşti : [s.n.], 1998-2000. - 30 cm.Se continuă cu : Bibliocon (Bucureşti). În BAR : 1998 (nr.1,2); 2000 (nr.1).ISSN 1453-2336*Industria construcţiilor*Bibliografie pe subiect69:016(051)

7 Artă. Recreere. Divertisment. Sport

II 1013548Bibliografia zawartości Rocznika Polskiej Akademii Umiejętności za lata 1989/1990-2013/2014 : z suplementem za rok 2014/2015 / opracowanie: Marzena Włodek, Mirosława Zielińska. - Kraków : Archiwum Nauki PAN i PAU, 2017. - 308 p. ; 21 cm.Trad. tit. : Bibliografia Anuarului Academiei Poloneze de Artă pe anii 1989/1990-2013/2014.*Anuarul Academiei Poloneze de Artă - Bibliografie : 1989-2015*Bibliografie pe subiect*Publicații periodice7:050.8 Anuarul Academiei Poloneze de Artă(438)"1989/2015"(01)050.8 Anuarul Academiei Poloneze de Artă(438)"1989/2015"(01) 061.12(438)"1989/2015":7(01)

P. I 35804 Bulletin signalétique 526 : art et archéologie [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 24, nr. 1 (1970) - an 44, nr. 4 (1990). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1970. - 27 cm.În BAR : 1970 (nr.1-4+index). Continuă pe : Bulletin signalétique 519 (1969).ISSN 0007-5612*Artă*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect7+902/904:016(051)

Novinky literatury : jazykověda, literární věda, umění [periodic] ... : vezi CZU 81

ZEREMSKI, Vida ; [...]. Bibliografija Galerije Matice Srpske ... : vezi CZU 06

Page 127: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană și rurală. Urbanism.Peisaje. Parcuri. Grădini

Indice bibliografic al lucrărilor elaborate de personalul ştiinţific al Grădinii Botanice Iaşi ... : vezi CZU 58

Index Bibliographicus. Vol. II, Social Scinces ... : vezi CZU 30

72 Arhitectură

P. I 53135Buletinul informativ al bibliotecii [periodic] / [editat de] Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "IonMincu" ; coord. conf. dr. arh. Gabriela Tabacu. - An 1 (2004)-. - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2004-. - 21 cm.În BAR : 2004-2017.ISSN 1584-8345*Arhitectură*Catalog de bibliotecă72:017.1(05)

P. I 53136Caiet de bibliografii [periodic] / [editat de] Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" ; coord. conf. dr. arh. Gabriela Tabacu. - An 1 (2005) - an 3 (2007). - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2008-2017. - 21 cm.Separat din : Buletinul informativ al bibliotecii = ISSN 1584-8345.Se scindează în : Caiet de bibliografii : cărţi = ISSN 1844-9700 ; Caiet de bibliografii : periodice = 1844-9697.În BAR : 2005, 2006, 2007.ISSN 1841-7019*Arhitectură*Bibliografie72:016(05)

P. I 53136Caiet de bibliografii : cărţi [periodic] / [editat de] Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"; coord. conf. dr. arh. Gabriela Tabacu. - An [1], nr. [1] (2008) - an [11], nr. 1/2 (2017). - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2008-2017. - 21 cm.Continuă în parte pe : Caiet de bibliografii = ISSN 1841-7019.În BAR : 2008, 2009(nr.1-2), 2010(nr.2), 2011(nr.1/2)-2017(nr.1/2).ISSN 1844-9700*Arhitectură*Bibliografie*Monografii72:016(05)

Page 128: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

P. I 53136Caiet de bibliografii : periodice [periodic] / [editat de] Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" ; coord. conf. dr. arh. Gabriela Tabacu. - An [1], nr. [1] (2008) - an [11], nr. 1/2 (2017). - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2008-. - 21 cm.Continuă în parte pe : Caiet de bibliografii = ISSN 1841-7019.În BAR : 2008, 2009(nr.1-2), 2010(nr.1-2), 2011(nr.1/2)-2017(nr.1/2).ISSN 1844-9697*Arhitectură*Bibliografie*Periodice72:016:050(05)

P. I 33505 Novinky literatury : umění [periodic] / [editat de] Státní Knihovna ČSR [Biblioteca de Stat a RepubliciiCehoslovace]. - An [I] nr. 1 (1964) - an [7] nr. 10 (1970); [serie nouă], an [I] 1 (1972) - an [VIII] nr. 4 (1979). - Praha (Praga) : [s.n.], 1964-1970, 1972-1979. - 21 cm. (Společenské vědy [Științe sociale], nr. VII)Trad. tit. : Noutăţi editoriale : artă.În 1971, apare cu titlul : Novinky uměnovědné literatury [Noutăţi editoriale de artă].Continuă în parte pe : Novinky literatury : jazykověda, literární věda, umění (1962-1963).În BAR : 1964(1-9/10), 1965(1-8), 1965(1)-1970(10), 1972(1)-1979(4).*Arhitectură*Arte plastice*Artă fotografică*Muzică*Cinematografie*Bibliografie internaţională *Bibliografie pe subiect 72:016(051)76:016(051)77:016(051)78:016(051)791.43:016(051)

Novinky uměnovědné literatury [periodic] ... : vezi Novinky literatury : umění

PETRIA, Petre ; [...]. Ion Barnea : bibliografie selectivă ... : vezi CZU 929

II 768685RUSU, Adrian AndreiBibliografia fortificaţiilor medievale şi premoderne din Transilvania şi Banat = Bibliographie der Befestigungen aus Siebenbürgen und aus dem Banat während des Mittelalters und der Frühneuzeit / Adrian Andrei Rusu. - Reşiţa : Banatica, 1996. - 160 p. ; 21 cm. *Transilvania, regiune - Fortificație. România*Banat, regiune - Fortificație. România*Cetate*Fortificaţie*Arheologie

Page 129: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Istorie medie*Bibliografie pe subiect*Bibliografie pe subiect 725.182(498.4)"12/17"(01)725.182(439.21)"12/17"(01)902.6(439.21)"12/17"(01)902.6(498.4)"12/17"(01)623.1(498.4)"12/17"(01)623.1(439.21)"12/17"(01)

II 905239RAVICI-TĂTĂRANU, NiculaeAnuarul Comisiunii Monumentelor Istorice : 1914-1915, 1942-1943 : bibliografie / Niculae Ravici-Tătăranu. - Râmnicu-Vâlcea : Offsetcolor, 2011. - 113 p. ; 20 cm.*Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice - Bibliografie : 1914-1915*Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice - Bibliografie : 1942-1943*Monument istoric*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect 050 Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice"1942/1943"(01)725.94:050 Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice"1942/1943"(01) 725.94:050 Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice"1914/1915"(01)

III 933635RAVICI-TĂTĂRANU, NiculaeBuletinul Comisiunii monumentelor istorice : 1908-1945 : bibliografie / Niculae Ravici-Tătăranu. - Râmnicu-Vâlcea : Offsetcolor, 2012. - 863 p. ; 30 cm.*Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice - Bibliografie : 1908-1945*Monument istoric*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect 050 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice"1908/1945"(01) 725.94:050 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice"1908/1945"(01)

II 911398RAVICI-TĂTĂRANU, NiculaeJudeţul Vâlcea în Anuarul şi Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice : bibliografie : 1908-1945/ Nicolae Ravici-Tătăranu. - Brăila : Muzeul Brăilei : Istros, 2008. - 152 p. ; 26 cm.*Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice - Bibliografie : 1908-1945*Comisiunea Monumentelor Istorice*Vâlcea, judeţ. România : 1908-1945*Publicaţie periodică*Monument istoric 725.94(498-35 Vâlcea):050 Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice"1908/1945"(01) 725.94(498-35 Vâlcea):050 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice"1908/1945"(01)

II 998114RAVICI-TĂTĂRANU, Niculae

Page 130: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Revista monumentelor istorice : 1990-2008 : bibliografie / Niculae Ravici-Tătăranu. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei "Carol I", 2017. - 287 p. : tab. ; 24 cm. *Revista monumentelor istorice - Bibliografie : 1990-2008*Monumente istorice*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect 050 Revista monumentelor istorice "1990/2008"(01) 725.94:050 Revista monumentelor istorice "1990/2008"(01)

II 957570RAVICI-TĂTĂRANU, NiculaeRevista muzeelor şi monumentelor : seria Monumente istorice şi de artă : 1974-1989 : bibliografie / Niculae Ravici-Tătăranu. - Râmnicu Vâlcea : Andrei Books, 2014. - 529 p. ; 24 cm. *Revista monumentelor istorice - Bibliografie : 1974-1989*Monument istoric*Muzeu*Publicistică*Bibliografie pe subiect 050 Revista muzeelor şi monumentelor"1974/1989"(01) 725.94:[069:050 Revista muzeelor şi monumentelor]"1974/1989"(01) 014.3:050 Revista muzeelor şi monumentelor"1974/1989"

STOICESCU, Nicolae. Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România ... : vezi CZU903/908

STOICESCU, Nicolae. Bibliografie privind vechiul oraş Galaţi şi monumentele sale ... : vezi CZU 94

73/77 Arte plastice. Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă. Pictură. Arte grafice. Grafică. Fotografie și activități similare. Artă fotografică

III 816432 Bibliografija na makedonskata likovna umetnost / [sostavuvači i redaktor Nadica Boškovska]. Tom I-II. - Skopje : Narodna i universiteska biblioteka "Sv. Kliment Ohridiski" 2000. - 2 vol. ; 29 cm. - (Specijalni bibliografii / Narodna i universiteska "Sv. Kliment Ohridski" ; 10-11 ).Trad. tit. : Bibliografia artelor plastice macedoneneТom I : Od predistorijata do krajot na 19 vek. - 302 p ; 30 cm. - (Specijalni bibliografii / Narodna i universiteska "Sv. Kliment Ohridski" ; 10).Trad. tit : Din preistorie până la sfârșitul secolului al 19-lea.Tom. II : 20 vek. - 202 p. ; 30 cm. - (Specijalni bibliografii / Narodna i universiteska "Sv. Kliment Ohridski" ; 11).Trad. tit. : Secolul 20.*Macedonia - Arte plastice - Bibliografie. *Personalități artistice*Bibliografie pe subiect73/76(497.17)".../19"(01)

Page 131: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 872783DOGARU, IoanEminescu : bibliografie numismatică / col.(r) Ioan Dogaru. - Bucureşti : Proxima, 2008. - 70 p. : il. ; 21 cm.*Eminescu, Mihai (1850-1889)*Numismatică*Bibliografie pe subiect*Medalistică 737.1 Eminescu, Mihai(01) 929 Eminescu, Mihai

FRUMUŞELU, Doina. Brâncuşi în conştiinţa lumii ... : vezi CZU 929

GILHOFER & Ranschuburg, Book and Art Dealers. A Library Woodcut Books of the 16th Century ...: vezi CZU 09

II 686302GOLIMAŞ, Aurel ; CRISTACHE, GheorgheBibliografie numismatică românească / Aurel H. Golimaş, Cristache C. Gheorghe. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984. - 319 p. ; 21 cm.Conţine note de subsol Conţine indice de nume*Bibliografie pe subiect*Numismatică737(498)(01)

LEFEBVRE, Eric. Les livres de François Righi (1975-1995) ... : vezi CZU 929

Novinky literatury : umění [periodic] ... : vezi CZU 72

PĂTRAŞCU, Ion. Bibliografia arheologică şi numismatică a judeţului Teleorman ... : vezi CZU 902

II 838234PREDOI, VeronicaBibliografia numismatică a judeţului Teleorman / Veronica Predoi. - Alexandria : Rocriss, 2004. - 78 p. : il. ; 21 cm.Conţine bibliografie.*Teleorman, judeţ - Numismatică. România*Numismatică*Monedă*Colecţie numismatică*Bibliografie pe subiect 016:737.1(498-35 Teleorman) 737.1(498-35 Teleorman)(01)

POPESCU, Paul P. Nicolae Grigorescu ... : vezi CZU 929

Page 132: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

78 Muzică

BĂBUŞ, Grigorie. Bibliografia tipăriturilor psaltice ale lui Anton Pann ... : vezi CZU 929

CATRINA, Constantin. Fişe de jurnal ... : vezi CZU 929

NESTOR, Octavian. Bibliografie şi referinţe critice despre Paul Leu ... : vezi CZU 929

Novinky literatury : umění [periodic] ... : vezi CZU 72

79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport

BIBLIOTECA Centrală a Ministerului Apărării Naţionale. Participarea României la războiul antihitlerist oglindită în literatura istorică şi memoralistică, în literatură beletristică, dramaturgia şi cinematografia românească ... : vezi CZU 35

Novinky literatury : umění [periodic] ... : vezi CZU 72

II 893959STERE, MarianRomania - a Bibliography of Chess = Bibliografia şahului românesc : v. 1.0 / Marian Stere. - Limitededition. - Bucureşti : Gambit, 2009 (Otopeni : Otoprint , 2009). - 302 p. : il. ; 21 cm. - (Arhişah ; 13).Exemplarul este numerotat şi semnat de autor: Copy nr. I (p. 5).*România*Jocuri de gândire*Şah*Bibliografie pe subiect 794.1(498)(01)

8. Limbi. Lingvistică. Literatură

81 Lingvistică. Limbi

II 950923ACADEMIA Bulgară de Ştiinţe. Institutul pentru Limba Bulgară "Prof. Lûbomir Andreijčin"Bibliografiâ po b”lgarska leksikologiâ, frazeologiâ i leksikografiâ : 1950-2010 / Liliâ Krumova Cvetkova red. - Sofiâ : Akademično Izdatelstvo "Prof. Marin Drinov", 2011. - 594 p. ; 24 cm.Trad tit. : Bibliografia lexicologiei, frazeologiei și lexicografiei limbii bulgare.*Limba bulgară*Lexicologie

Page 133: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Frazeologie*Lexicografie*Bibliografie pe subiect811.163.2-13"1950/2010" (01)015:811.163.2-13"1950/2010"

ACADEMIA Română. Institutul de Lingvistică. Bibliografia lucrărilor folosite pentru Dicţionarul limbii române ... : vezi CZU 030

II 945646Bibliografia României ca limbă străină : bibliografia RLS / coordonator Victoria Moldovan. - [Ed. a 2-a] / de Antonela-Carmen Suciu. - Cluj-Napoca : EFES, 2012. - 75 p. ; 24 cm.Ediţie apărută sub egida Institutului Limbii române ca limbă europeană.Antetitlu : Universitatea Babeş-Bolyai. Institutul Limbii Române ca limbă europeană.*Limba română*Limbi străine*Învăţarea limbii române*Bibliografie pe subiect811.135.1'243(01)

BIBLIOTEKA Rossijskoj Akademii Nauk. Meždunarodnye kongressy vostokovedov : 1873-1983 ... : vezi CZU 06

P. I 34911Bulletin signalétique 524 : sciences du langage [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 23, nr. 1 (1969) - an 44, nr. 4 (1990). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1969-1970; Paris : Centre de Documentation Sciences Humaines, 1971-1987; Vandoeuvre-lès-Nancy : Institut de l'Information Scientifique et Technique, 1988-1990. - 27 cm, 30 cm.În BAR : 1969 (nr.1+index) - 1990 (nr.4+index). Continuă pe : Bulletin signalétique C 19-24 (1968).Se continuă cu : Francis <CNRS> 524 (1991-1994).ISSN 0007-5590*Lingvistică*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect81:016(051)

II 486733CONSTANTINESCU, Ilie V.Bibliografia publicaţiilor privitoare la limba română : 1936, 1937, 1938, 1939 şi 1940 / Ilie V. Constantinescu. - Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1941. - [41] p. ; 25 cm.*Limba română*Presă românească*Bibliografie pe subiect050:811.135.1"1936/1940"(01)811.135.1:050"1936/1940"(01)

DUMITROV, Anişoara-Nina. Bibliografie Ion Coteanu ... : vezi CZU 929

Page 134: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

P. II 34911 Francis <CNRS> 524 : sciences du langage : bulletin signalétique [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 45, nr. 1 (1991) - an 48, nr. 4 (1994). - Vandoeuvre-lès-Nancy : Institut de l'Information Scientifique et Technique, 1991-1994 (Paris : Jouve, 1991-1994). - 30 cm.În BAR : 1991 (nr.1-4+index) - 1994 (nr.1-4+index). Continuă pe : Bulletin signalétique 524 (1970-1990).ISSN 1157-3740*Lingvistică*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect81:016(051)

P. I 33508 Novinky literatury : jazykověda, literární věda [periodic] / [editat de] Státní Knihovna ČSSR, Bibliografické Středisko Společenských Věd [Biblioteca de Stat a Republicii Socialiste Cehoslovace, Centrul Bibliografic de Științe Sociale]. - An [I] nr. 1 (1964) - an [XVI] nr. 4 (1979). - Praha (Praga) : [s.n.], 1964-1979. - 21 cm. (Společenské vědy [Științe sociale], nr. VI).Trad. tit. : Noutăţi editoriale : lingvistică, critică literară.Continuă în parte pe : Novinky literatury : jazykověda, literární věda, umění (1962-1963).În BAR : 1964(1)-1972(10), 1973(1)-1979(4).*Lingvistică*Critică literară*Istoria literaturii*Bibliografie internaţională *Bibliografie pe subiect 81:016(051)82.09:016(051)82(091):016(051)

P. I 33502 Novinky literatury : jazykověda, literární věda, umění [periodic] / [editat de] Státní Knihovna ČSSR, Bibliografické Středisko Společenských Věd [Biblioteca de Stat a Republicii Socialiste Cehoslovace, Centrul Bibliografic de Științe Sociale]. - An [I] nr. 1 (1962) - an [II] nr. 12 (1963). - Praha (Praga) : [s.n.], 1962-1963. - 21 cm. (Společenské vědy [Științe sociale], nr. III).Trad. tit. : Noutăţi editoriale : lingvistică, critică literară, artă.Continuat în parte de: Novinky literatury : jazykověda, literární věda (1964-1979); Novinky literatury : umění (1964-1979).În BAR : 1962(1-10), 1963(1-2,4-8).*Lingvistică*Critică literară*Istoria literaturii*Artă*Bibliografie internaţională *Bibliografie pe subiect 81:016(051)82.09:016(051)

Page 135: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

82(091):016(051)7:016(051)

SARĂU, Gheorghe. Bibliografie și activitate … : vezi CZU 929

SARĂU, Gheorghe. "Finis coronat opus" : bibliografie cu repere din viaţa şi activitatea autorului ... : vezi CZU 929

SECRIERU, Mihaela. Bibliografie signaletică de didactică a limbii și literaturii române ... : vezi CZU 37

82 Literatură

Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice ... : vezi CZU 821.135.1

II 915239Bibliografia traducerilor din literaturile slave : 1945-2011 / coordonator: Constantin Geambaşu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2011. - 300 p.Antetitlu : Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Catedra de Filologie Rusă şi Filologie Slavă.*Literatură slavă*Traduceri*Bibliografie pe subiect821.16=03.16"1945/2011"(01)

I 693884Bibliografiâ na slavânskoto literaturoznanie i folklor v b"lgariâ : 1976-1980 / sotaviteli: Vesela Hrusanova, Lazarina Staniševa, Mariâ Kapitanova i Cvetanka Kirova. [Vol.] I-III. - Sofiâ : [s.n.], 1983. - 3 vol. (601 p., p. 602-1305, 1306-1751) ; 20 cm.Antetitlu : Sofijski Universitet "Kliment Ohridiski"Conţine indici, vol. IIITrad. tit. Bibliografia studiilor literare slave şi de folclor din Bulgaria : 1976-1980*Bulgaria*Bibliografie pe subiect*Literaturi slave*Studii literare*Critică literară*Limbi slave 821.161-91(497.2)"1976/1980"(01) 821.161-95(497.2)"1976/1980"(01) 821.161.09(497.2)"1976/1980"(01)

Bibliografija Ive Andrića … : vezi CZU 929

BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de Bibliografie. Gogol în literatura română : 1860-1960… : vezi CZU 929

Page 136: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Literatura română : ghid bibliografic ... : vezi CZU 821.135.1

II 322189BUGARSKI, Stevan Zavičajna kńiževnost Srba iz Rumunije : 1918-1947 / pregled i bibliografija: Stevan Bugarski. - Temišvar [Timișoara] : Savez Srba u Rumuniji, 2007. - 751 p. : il. ; 23 cm.Conține bibliografie.*Literatura sârba (Romania)*Istorie literara 821.163.41(498)"1918/1947"(01)

FECIORU, Dumitru (1905-1988). Bibliografia traducerilor în româneşte din literatura patristică ... :vezi CZU 2

P. II 34396 Francis <CNRS> 523 : histoire et science de la littérature : bulletin signalétique [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche Scientifique. - An 45, nr. 1 (1991) - an 48, nr. 4 (1994). - Vandoeuvre-lès-Nancy : Institut de l'Information Scientifique et Technique, 1991-1994 (Paris : Jouve, 1991-1993). - 30 cm.Continuă în parte pe : Bulletin signalétique 521 (1986-1990).ISSN 1157-3732*Istoria literaturii*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect82(091):016(051) FREEDMAN, Eric. Bibliographie des œuvres publiées - 1912-2008 - de Benjamin ... : vezi CZU 929

GUŢANU, Laura. Receptarea lui Marcel Proust în România ... : vezi CZU 929

II 257990GYÖRGY, Lajos (1890-1950)Az Erdélyi magyar irodalcom bibliografiája / irta és összeállitotta: dr. György Lajos. [Fasc. I-III]. - Cluj-Kolozsvár : Minerva Irodalmi és Nyomdai Müintézet, 1927-1929. - 3 fasc. - (Erdélyi Tudományos Füzetek / szerkeszti: dr. György Lajos. Erdélyi irodalmi szemle).Trad. tit. : Bibliografia literaturii maghiare ardelene.*Literatură maghiară (România)*Bibliografie specială*Minoritate maghiară 821.511.141(498.4)(01) [Fasc. I] : Az Erdélyi magyar irodalcom bibliografiája : 1925 év / irta és összeállitotta: dr. György Lajos. - Cluj-Kolozsvár : Minerva Irodalmi és Nyomdai Müintézet, 1927. - 26 p. ; 24 cm. - (Erdélyi Tudományos Füzetek / szerkeszti: dr. György Lajos. Erdélyi irodalmi szemle ; 1927, 7 sz.).Trad. tit. : Bibliografia literaturii maghiare ardelene : anul 1925.Text pe două coloane.*Literatură maghiară (România)*Bibliografie specială

Page 137: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Minoritate maghiară 821.511.141(498.4)(01)"1925"FERENCZI, Miklós[Fasc. II] : Az Erdélyi magyar irodalcom bibliografiája : 1927 év / irta és összeállitotta: dr. Ferenczi Miklós. - Cluj-Kolozsvár : Minerva Irodalmi és Nyomdai Müintézet, 1929. - 22 p. ; 24 cm. - (Erdélyi Tudományos Füzetek / szerkeszti: dr. György Lajos. Erdélyi irodalmi szemle ; 1929, 18 sz.).Trad. tit. : Bibliografia literaturii maghiare ardelene : anul 1927.Text pe două coloane.*Literatură maghiară (România)*Bibliografie specială*Minoritate maghiară 821.511.141(498.4)"1927"(01) [Fasc. III] : Az Erdélyi magyar irodalcom bibliografiája : 1928 év, pótlásokkal az 1919-1928 évekről / irta és összeállitotta: dr. Ferenczi Miklós. - Cluj-Kolozsvár : Lapkiadó Nyomdai Műintézet, 1929. - 36 p. ; 24 cm. - (Erdélyi Tudományos Füzetek / szerkeszti: dr. György Lajos. Erdélyi irodalmi szemle ; 1929, 21 sz.).Trad. tit. : Bibliografia literaturii maghiare ardelene : anul 1928, cu completări pentru 1919-1928.Text pe două coloane.*Literatură maghiară (România)*Bibliografie specială*Minoritate maghiară 821.511.141(498.4)"1919/1928"(01)

II 292949HERESCU, Nicolae I. (1903-1961) ; MARINESCU-HIMU, Maria (1907-1995) ; STOENESCU, Constanţa-ElenaBibliografia clasică în România : (anii 1928-1939) / N. I. Herescu; Maria Marinescu-Himu; Constanţa-Elena Stoenescu. - Bucureşti : Institutul de Studii Latine, 1943. - 79 p. ; 24 cm. - (Seria Bibliografică ; I)*Bibliografie*Literatură clasică 821'02(498)"1928/1939" (01) 082.1 Seria Bibliografică

II 193142HERESCU, Nicolae I. (1903-1961)Bibliographie de la littérature latine / N. I. Herescu, professeur a l'Université de Bucharest, directeur de l'Institut Roumain d'Études latines. - Paris : Les Belles Lettres, 1943. - XVIII, 426 [-427] p. ; 26 cm. - (Colection de Bibliographie Clasique / publiée sous la direction de J. Marouzeau).Conţine index de autor.*Literatură latină - Istorie şi critică*Bibliografie pe subiect821.124'24(01)

II 398181LAMBRINO, Scarlat (1891-1964)Bibliographie de l'antiquité classique : 1896-1914 / auteurs et textes par Scarlat Lambrino, ancien professeur à la Faculté des Lettres de Bucarest, ancien directeur de l'École Roumaine de Rome, professeur à l'Université de Lisbonne. - Paris : Les Belles Lettres, 1951. - XVI, 761 p. ; 24 cm. -

Page 138: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

(Collection de Bibliographie Classique).*Literatură clasică*Bibliografie pe subiect82'24"1896/1914"(01)

MERCHEŞ, Dorina. Convorbiri literare : (1972-1989) ; Pagini Bucovinene : (1982-1989) ... : vezi CZU 821.135.1

MITROI, Anca ; SPRENGER, Scott. Bibliographie Eugène Ionesco ... : vezi CZU 929

Novinky literatury : jazykověda, literární věda [periodic] ... : vezi CZU 81

Novinky literatury : jazykověda, literární věda, umění [periodic] ... : vezi CZU 81 II 836063PERRY, Thomas AmherstA Bibliography of American Literature Translated into Romanian / by Thomas Amherst Perry. - New York : Philosophical Library, cop. 1984. - 331 p. ; 22 cm.*Literatură americană*Traduceri821.111(73).03=135.1(01)

PORCHER, Jean. Catalogue des manuscrits de Bossuet de la collection Henri de Rothschild ... : veziCZU 929

II 802331RANCOEUR, RenéBibliographie de la littérature française du Moyen Age a nos jours : année 1974 / René Rancoeur. - Paris : Armand Colin, 1975. - 445 p. ; 25 cm.Antetitlu : Société d'Histoire Littéraire de la France.*Literatură franceză medieval - Istorie şi critică*Literatură franceză*Istorie literară*Bibliografie pe subiect821.133.1(091)"14/1974"(01) 821.133.1.09"14/1974"(01)

Repertoriu general de traduceri din limba rusă : ştiințe sociale și literatură [periodic] ... : vezi CZU 30

LEHOTSKÝ-PILOT, Ján. Pavel Rozkoą : bibliografia, LX ... : vezi CZU 929

STESCU, Mariana. George Lesnea : biobliografie : omagiu la a 75-a aniversare … : vezi CZU 929

II 768748ŠTEFANKO, OndrejBibliografia písomných zdrojov o slovákoch a čechoch v Rumunsku / Ondrej Štefanko / Pavel Hlásnik. - Nadlak : Ivan Krasko, 1995. - 136 p. ; 21 cm. - (Vedecké zoąity ; 3).*Literatură slovacă (România)

Page 139: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Literatură cehă (România)*Bibliografie pe subiect 821.163.6(498)"1967/1995"(01)821.162.3(498)"1967/1995"(01)

ŠTEFANKO, Ondrej ; [...]. Jean Grosu ... : vezi CZU 821.162.3/4

UNIVERSITÄTS-und Stadt Bibliothek Köln. Anton von Euw : Bibliographie Seiner Schriften ... : vezi CZU 929

II 799512ZETOCHA, OndrejBibliografia slovenskej literatúry v Rumunsku : 1971-1980 / Ondrej Zetocha. - Nadlak : Vydavatel'stvo Kultúrnej a Vedeckej Spoločnosti Ivana Krasku, 1999. - 71 p. ; 20 cm.Trad. tit. : Bibliografia literaturii slovace din România : 1971-1980.*Literatură slovacă (România)*Bibliografie pe subiect821.162.4(498)"1971/1980"(01)

Women Writers of Spain : an annotated bio-bibliographical guide ... : vezi CZU 929

821.135.1 Literatură română

II 178672ADAMESCU, Gheorghe (1869-1942)Contribuţie la bibliografia românească / Gheorghe Adamescu. Fasc. 1-3. - Bucureşti : Cartea Românească : Editura Casei Şcoalelor, 1921-1928. - 3 fasc.Fasc. 1 : Istoria literaturii române : texte şi autori de literatură : 1500-1920 / Gheorghe Adamescu. - Bucureşti : Cartea Românească : Editura Casei Şcoalelor, 1921. - VII, 184 p.Fasc. 2 : Istoria literaturii române : texte şi autori de literatură : 1500-1921 / Gheorghe Adamescu. - Bucureşti : Cartea Românească : Editura Casei Şcoalelor, 1923. - 414 p.Fasc. 3 : Istoria literaturii române : texte şi autori de literatură : 1500-1925 / Gheorghe Adamescu.. - Bucureşti : Cartea Românească : Editura Casei Şcoalelor, 1928. - VII, 184 p.*Literatură română - Istorie şi critică*Literatură română - Bibliografie821.135.1"1500/1925"(01)821.135.1.09"1500/1925"(01)

II 825656Bibliografia esenţială a literaturii române : scriitori, reviste, concepte / [Dan Grigorescu (coordonator), Dorina Grăsoiu, Adriana Mitu,...]. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2003. - 351 p. ; 24 cm.Antetitlu : Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu".Conţine bibliografie.*Literatură română*Bibliografie pe subiect*Personalităţi

Page 140: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Istorie literară*Publicaţii periodice 821.135.1(01)050(498):821.135.1(01)821.135.1.09(01)

Bibliografia I. L. Caragiale în periodice : (1852-1912) ... : vezi CZU 929

Bibliografia Gr. Ureche ... : vezi CZU 929

I 559850 Bibliografia literară română ilustrată : 1944-1970 / ediţie îngrijită de Eugenia Oprescu. - Bucureşti : Editura Eminescu, 1971. - 421 p. ; 19 cm. - (Biblioteca critică).Conţine bibliografie.*Literatură română*Istorie literară*Critică literară*Bibliografie pe subiect*Scriitori români 821.135.1-028.22"1944/1970"(01) 082.1 Biblioteca critică

II 480256Bibliografia literaturii romîne : 1948-1960 / lucrare întocmită de: Sorin Alexandrescu, Nicolae Liu, Nadia Lovinescu, Iviu Onu şi Liliana Ţopa ; coordonator Alexandru Duţu ; sub redacţia [şi prefaţa de] acad. Tudor Vianu ; coperta de: Dumitru Negrescu. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1965. - XXIII, 1123 p. ; 19 cm.Antetitlu: Biblioteca Academiei Republicii Populare RomîneConţine indice de nume şi bibliografii*Literatură română*Bibliografie pe subiect821.135.1"1948/1960"(01)

III 766644Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice : (1919-1944) / Ana-Maria Brezuleanu, Ileana Mihăilă, Viorica Nişcov,.... Vol. 1-10. - Bucureşti : Saeculum I.O., 1997-2009. - 10 vol. ; 30 cm.Antetitlu : Academia Română. Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu".*Literatură română*Literatură universală*Literatură comparată*Interferenţe culturale*Bibliografie pe subiect 821.135.1:821(100):050"1919/1944"(01)

II 861428Bibliografie de traduceri din literatura română în limba esperanto = Bibliografio de tradukaĵoj el la rumana literaturo en Esperanton. - Rotterdam : Eldonejo Bero, 2007. - 88 p. ; 21 cm.

Page 141: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Limba esperanto*Literatură română*Traducere*Bibliografie pe subiect821.135.1.03=922(01)

BIBLIOTECA Academiei Române. Bibliografia Mihai Eminescu : (1866-1970) ... : vezi CZU 929

BIBLIOTECA Centrală a Ministerului Apărării Naţionale. Participarea României la războiul antihitlerist oglindită în literatura istorică şi memoralistică, în literatură beletristică, dramaturgia şi cinematografia românească ... : vezi CZU 35

II 659772BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din BucureştiLiteratura română : ghid bibliografic / lucrare întocmită de un colectiv format din: coordonator: dr. IonStoica ; redactor responsabil: Anca Podgoreanu. Partea I-IV. - Bucureşti : [s.n.], 1979-2014. - 4 vol. ; 24 cm.Partea I : Surse : ghid bibliografic / lucrare întocmită de un colectiv format din: coordonator: dr. Ion Stoica ; redactor responsabil: Anca Podgoreanu.. - Bucureşti : [s.n.], 1979. - 715 p. ; 24 cm.*Literatură română*Bibliografie pe subiect*Scriitori români821.135.1(01) Partea II : Scriitori : ghid bibliografic / lucrare întocmită de un colectiv format din: coordonator: dr. Ion Stoica ; redactor responsabil: Anca Podgoreanu. - Bucureşti : [s.n.], 1982-1983. - 2 vol. ; 24 cm. [Vol. I] : A-L : ghid bibliografic / lucrare întocmită de un colectiv format din: coordonator: dr. Ion Stoica; redactor responsabil: Anca Podgoreanu. - Bucureşti : [s.n.], 1982. - XVII, 584 p. ; 24 cm.821.135.1A/L(01)[Vol. II] : M-Z : ghid bibliografic / lucrare întocmită de un colectiv format din: coordonator: dr. Ion Stoica ; redactor responsabil: Anca Podgoreanu. - Bucureşti : [s.n.], 1983. - XI, 465 p. ; 24 cm.821.135.1M/Z(01) Partea III : Scriitori români traducători : ghid bibliografic / lucrare întocmită de un colectiv format din: coordonator: dr. Ion Stoica ; redactor responsabil: Anca Podgoreanu. - Bucureşti : [s.n.], 2003. - 3 vol. ; 24 cm.*Traducători821.135.1-051=03A/Z(01)82(100)=03=135.1(01) [Vol. I] : A-E : ghid bibliografic / lucrare întocmită de un colectiv format din: coordonator: dr. Ion Stoica; redactor responsabil: Anca Podgoreanu. - Bucureşti : [s.n.], 2003. - XXIX, 307 p. ; 24 cm.*Traducători821.135.1-051=03A/E(01)82(100)=03=135.1(01) [Vol. II] : F-P : ghid bibliografic / lucrare întocmită de un colectiv format din: coordonator: dr. Ion Stoica; redactor responsabil: Anca Podgoreanu. - Bucureşti : [s.n.], 2003. - XI, p. 308-632 ; 24 cm.*Traducători821.135.1-051=03F/P(01)82(100)=03=135.1(01)[Vol. III] : R-Z : ghid bibliografic / lucrare întocmită de un colectiv format din: coordonator: dr. Ion

Page 142: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Stoica ; redactor responsabil: Anca Podgoreanu. - Bucureşti : [s.n.], 2003. - XI, p. 632-988 ; 24 cm.*Traducători821.135.1-051=03R/Z(01) 82(100)=03=135.1(01)II 981645Partea a IV-a : Scriitori români în limbi străine / Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" ; redactori: Geta Costache şi Anca Podgoreanu. - Bucureşti : Editura Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I", 2014. - 2 vol. ; 24 cm.Vol. 1 : A-H. - Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară "Carol I", 2014. - XXII, 518 p. ; 24 cm.Vol. 2 : I-Z. - Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară "Carol I", 2014. - X, 493 p. ; 24 cm.*Literatură română*Bibliografie pe subiect*Scriitori români*Traduceri821.135.1-051=00=03/Z(01)

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Serviciul Bibliografic. Mihai Eminescu pemeridianele lumii ... : vezi CZU 929

II 497284BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Serviciul BibliograficRomantismul în literatura română : contribuţii bibliografice / lucrare executată în cadrul Serviciului de bibliografie şi documentare al Bibliotecii Centrale Universitare ; cuvânt înainte de Mircea Tomescu. - Bucureşti : [s.n.], 1965. - V, 132 p. ; 20 cm.*Literatură română*Curente literare*Romantism*Istorie literară*Bibliografie pe subiect 821.135.1.02 Romantism(01)

II 528297BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Serviciul BibliograficRomantismul în literatura română : contribuţii bibliografice / lucrare executată în cadrul Serviciului de bibliografie şi documentare al Bibliotecii Centrale Universitare ; cuvânt înainte de Mircea Tomescu. - Ed. completată. - Bucureşti : [s.n.], 1967. - V, 144 p. ; 20 cm.*Literatură română*Curente literare*Romantism*Istorie literară*Bibliografie pe subiect 821.135.1.02 Romantism(01)

II 667478BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Serviciul BibliograficRomantismul în literatura română : cercetare bibliografică / lucrare elaborată în cadrul Serviciului de bibliografic de Henri Zalis ; cuvânt înainte de Henri Zalis. - Bucureşti : [s.n.], 1981. - XV, 347 p. ; 20 cm.

Page 143: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Literatură română*Curente literare*Romantism*Istorie literară*Bibliografie pe subiect 821.135.1.02 Romantism(01)

II 533921BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Serviciul BibliograficSimbolismul în literatura română : contribuţii bibliografice / lucrare elaborată sub conducerea lui Mircea Tomescu de H. Zalis, cu colaborarea lui D. Copilu şi C. Pompiliu ; cuvânt înainte: Mircea Tomescu. - Bucureşti : [s.n.], 1967. - 443 p. ; 20 cm.*Literatură română*Curente literare*Simbolism*Istorie literară*Bibliografie pe subiect 821.135.1.02 Simbolism(01)

II 589221BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Serviciul BibliograficConvorbiri literare : bibliografie / lucrare elaborată în cadrul Serviciului de Informare de informare şi documentare al Bibliotecii Centrale Universitare - Bucureşti de C. Pompilian şi H. Zalis. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1975. - 539 p. ; 20 cm.*Convorbiri literare*Presă literară*Cultură generală*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect821.135.1:050 Convorbiri literare"1867/1944"(01) 050 Convorbiri literare"1867/1944"(01)014.3:050 Convorbiri literare"1867/1944"014.3:821.135.1:050 Convorbiri literare"1867/1944"

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Serviciul Bibliografic. Tudor Vianu ... : vezi CZU 929

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. [...]. Al. Dima : bibliografie ... : vezi CZU 929

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. [...]. Arhiva : organul Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi ... : vezi CZU 050+070

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. Constantin Ciopraga la sărbătorirea a 85 de ani ... : vezi CZU 929

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. [...]. G. Topîrceanu : 1886-1937 ... : vezi CZU 929

Page 144: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

III 784075BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. Serviciul BibliograficDivanul de Dimitrie Cantemir : bibliografie / Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu". Departamentul Bibliografic ; cuvânt înainte de prof. univ. dr. Elvira Sohoran. - Iaşi : Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu". Departamentul bibliografic, 1998. - 37 p. : il. ; 29 cm.Conţine indice de nume*Cantemir, Dimitrie (1673-1723)*Literatură română*Bibliografie pe subiect 821.135.1CANT7Divanul821.135.1CANT7Divanul(01) 821.135.1.09 Cantemir, Dimitrie929 Cantemir, Dimitrie

II 594035BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. Serviciul BibliograficJurnal literar : 1939 : indice bibliografic / lucrare întocmită în cadrul Serviciului bibliografic de G. Oniscu. - [S.l.] : [s.n.], 1973. - 116 p. ; 24 cm.*Călinescu, George (1899-1965)*Jurnal literar*Presă literară*Cultură generală*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect 821.135.1:050 Jurnal literar"1939"(01) 050 Jurnal literar"1939"(01) 014.3:050 Jurnal literar"1939"

II 640369BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. Serviciul BibliograficViaţa românească : 1964-1970 : indice bibliografic / lucrare întocmită în cadrul Serviciului Bibliograficde Lidia Gavrilescu şi Maria Rezlescu. - Iaşi : [s.n.], 1973. - 448 p. ; 20 cm.*Viaţa românească*Presă literară*Cultură generală*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect 821.135.1:050 Viaţa românească"1964/1970"(01) 050 Viaţa românească"1964/1970"(01)

BIBLIOTECA Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa. Grigore M. Alexandrescu : (1810-1885)... : vezi CZU 929

BIBLIOTECA Naţională a României. Dimitrie şi Antioh Dimitrievici Cantemir ... : vezi CZU 929

CALBAZA-ORMENIŞAN, Mirela ; [...]. Bibliografie ... : vezi CZU 929

Page 145: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 885429CĂRĂBUŞ, Gheorghe Gabriel ; NICULICĂ, Alis ; GAFIŢA, AdrianaBucovina literară : bibliografie : 1990-2010 / Gheorghe-Gabriel Cărăbuş, Alis Niculică, Adriana Gafiţa.- Suceava : Biblioteca Bucovinei "I. G. Sbiera", 2010. - 319 p. ; 24 cm.*Revista "Bucovina literară" - Bibliografie : 1990-2010*Bucovina, regiune - Presă. România : 1990-2010 *Presă locală*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect 050 Bucovina literară(498 Suceava)"1990/2010" 014.3:050 Bucovina literară(498 Suceava)"1990/2010"821.135.1:050 Bucovina literară(498 Suceava)"1990/2010"

CĂTUNESCU, Alina Kristinka. Valeriu Râpeanu : bibliografie ... : vezi CZU 929

II 770004CHIHAIA, LăcrămioaraLuceafărul de Mihai Eminescu : bibliografie / Lăcrămioara Chihaia. - Iaşi : [s.n.], 1996. - 122 p. ; 20 cm.Antetitlu : Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi.*Eminescu, Mihai (1850-1889)*Literatură română*Poezie*Personalităţi*Bibliografie pe subiect 821.135.1EMIN7Luceafărul(01)821.135.1.09 Eminescu, Mihai929 Eminescu, Mihai

CRĂCIUN, Ioachim ; [...]. Bio-bibliografia d-lui Alexandru Lapedatu (1876-1936) : cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani = Bio-bibliographie de M. Alexandru Lapedatu ... : vezi CZU 929

II 302603CURTICEAN, Doina ; CURTICEAN, DanBibliografia literaturii române : 1966-1970 / Doina Curticean, Dan Curticean. Vol. 2. - [Cluj-Napoca] :Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, [2006]. - 1 vol. : 28 cm.Vol. 2 : Scriitori A - B. - 290 p.*Literatură română*Bibliografie pe subiect821.135.1"1966/1970"(01)

III 764339CURTICEAN, Doina ; PINTEA, Emil (1944-2004) ; DAISA, DoraBibliografia literaturii române : 1961-1965 / Doina Curticean, Emil Pintea, Dora Daisa, [Dan Curticean]. vol. I-V. - [Cluj-Napoca] : Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, cop. 1996-2002. - 5 vol. ; 28 cm.Vol. I : Folclor. Literatură. Probleme generale. Presă. Ediţii de texte vechi. Antologii. - 1996. - XII, 198 p.

Page 146: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Vol. II : Scriitori A - C. - 1997. - X, p. 199-544. Vol. III : Scriitori D - M. - 1998. - X, p. 545-882. Vol. IV : Scriitori N - Z. - 2000. - X, p. 883-1218. 821.135.1"1961/1965"(01)

II 679840Dacoromania : bibliografie / autori Ioana Anghel, Vasile Breban, Elena Comşulea, ... ; coordonatori: Ioan Pătruţ, Vasile Breban. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1983. - 852 p. ; 20 cm.*Revista "Dacoromania" - Bibliografie *Presă literară*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect 014.3:050 Dacoromania821.135.1:050 Dacoromania(01)

DAGMAR, Mária Anoca. Bibliografia lucrărilor profesorului dr. Corneliu Barborică ... : vezi CZU 929

II 499883DOMOKOS, Sámuel, GÁLDI, László Bibliografia maghiară a literaturii române : 1831-1960, (1961-1965) = A Román irodalom magyar bibliográfiája : 1831-1960, (1961-1965) / Domokos Sámuel ; Gáldi László [= L. Galdi]. - Bucureşti : Editura pentru Literatură, 1966. - 911 p. ; 21 cm.Conţine indice.*Literatură română 821.135.1"1831/1965"(01)=511.141

FÎNTÎNARU, Teodora. Duiliu Zamfirescu : diptic : bibliografie ... : vezi CZU 01

FREEDMAN, Eric. Bibliographie des œuvres publiées - 1912-2008 - de Benjamin ... : vezi CZU 929

GANE, Ion M. Bibliografia operelor d-lui Mihail Dragomirescu : cărţi şi articole din periodice ... : vezi CZU 929

II 337091GARBE, MariaCenaclul și festivalul "Vasile Lucaciu" din Cicarlău : bibliografie și comentarii / Maria Garbe. - Baia Mare : Eurotip, 2008. - 176 p. ; 24 cm.*Cenaclul "Vasile Lucaciu", Cicarlău821.135.1.02 Cenaclul "Vasile Lucaciu"(01)061.237:821.135.1(01)

II 113187GEORGESCU-TISTU, Nicolae (1894-1972)Bibliografia literară română / de N. Georgescu-Tistu. - Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională, 1932. - 255 p., 20 f. pl. : reprod. alb-negru, tab. ; 25 cm. - (Academia Română. Studii şi Cercetări ; XVIII).Conţine note de subsol şi indice alfabetic.

Page 147: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Literatură română*Bibliologie*Istorie literară*Bibliografie pe subiect 821.135.1-94(01) 821.135.1(01) 082.1 Academia Română. Studii şi Cercetări

GOIA, Laura. Ion Pop Reteganul : bibliografie ... : vezi CZU 929

HORVAT, Săluc. Gh. Bulgăr : bibliografie ... : vezi CZU 929

IORDAN, Alexandru. Bibliografia scrierilor lui V. A. Urechia ... : vezi CZU 929

LICĂ-OLT, Gheorghe. Note bibliografice asupra activităţii literare a scriitorului Lucian Costin ... : vezi CZU 929

II 788902MERCHEŞ, DorinaConvorbiri literare : (1972-1989) ; Pagini Bucovinene : (1982-1989) : indice bibliografic / Dorina Mercheş. Vol. I-III. - Iaşi : [s.n.], 1999. - 3 vol. ; 21 cm.Antetitlu : Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" IaşiVol. I : Literatură română / Dorina Marcheş. - X, 626 p. ; 21 cm.Vol. II : Literatură română / Dorina Marcheş. - p. 627-1190 ; 21 cm.Vol. III : Literatură universală. Alte materii / Dorina Marcheş. - p. 1191-1914 ; 21 cm.*Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi*Convorbiri literare*Pagini Bucovinene*Publicaţie periodică*Literatură română*Literatură universală*Indice bibliografic821.135.1:050 Convorbiri literare"1972/1989"(083.87) 821.135.1:050 Pagini Bucovinene"1982/1989"(083.87) 821.135.1.09:050 Convorbiri literare"1972/1989"(083.87) 821.135.1.09:050 Pagini Bucovinene"1982/1989"(083.87) 82(100):050 Convorbiri literare"1972/1989"(083.87) 82(100):050 Pagini Bucovinene"1982/1989"(083.87) 014.3:821.135.1:050 Convorbiri literare"1972/1989" 014.3:821.135.1:050 Pagini Bucovinene"1982/1989" 014.3:821.135.1.09:050 Convorbiri literare"1972/1989" 014.3:821.135.1.09:050 Pagini Bucovinene"1982/1989" 014.3:050 Convorbiri literare"1972/1989" 014.3:050 Pagini Bucovinene"1982/1989"

MITROI, Anca ; SPRENGER, Scott. Bibliographie Eugène Ionesco ... : vezi CZU 929

Page 148: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

MARCU, Iuliana Angela. Bibliografiile literare : bibliografie de bibliografii şi studiu de sinteză ... : vezi CZU 01

II 754571MUNTEANU, Dumitru (1927-1996)Epigrama românească : bibliografie '93 : [catalogul volumelor de epigrame româneşti] / Dumitru Munteanu. - [S.l.] : [s.n.], [s.a.]. - 27 p.*Literatură română*Epigrame*Catalog bibliografic 821.135.1-193.2(01) 018:821.135.1-193.2(01)821.135.1-193.2(01) 821.135.1-193.2(01)

II 918956NICULICĂ, AlisBucovina literară : Cernăuţi : 1942-1944 : bibliografie / de Alis Niculică ; triptic documentar şi crestomaţie de Ion Filipciuc. - Câmpulung Moldovenesc : Biblioteca Mioriţa, 2012. - 280 p. : il. ; 24 cm.Antetitlu : "Biblioteca Bucovinei "I. G. Sbiera" Suceava.*Revista "Bucovina literară" - Bibliografie : 1942-1944*Bibliografie pe subiect*Publicaţie periodică 821.135.1:050 Bucovina literară(477 Cernăuţi)"1942/1944"(01)050 Bucovina literară(477 Cernăuţi)"1942/1944"(01)

II 998056NICULICĂ, AlisFăt-Frumos : [revistă] : (Suceava, 1926 - Cernăuţi, 1934 - Bucureşti, 1940 - Cernăuţi, 1941 - Râmnicu Vâlcea, 1944) : bibliografie / Alis Niculică, Vasile I. Schipor ; studiu introductiv şi notă asupra ediţiei: dr.Vasile I. Schipor ; bibliografie, indice de nume şi album: dr. Alis Niculică. - Suceava : Accent Print, 2016. - 299 p. : il., facs. ; 24 cm. - (Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii ; 44. Instrumente de lucru ; 2).Antetitlu : Academia Română. Institutul "Bucovina". Biblioteca Bucovinei "I. G. Sbiera" Suceava.Conţine bibliografie.*Revista "Făt-Frumos" - Bibliografie : 1926-1944*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect 050 Făt-Frumos(498+477 Cernăuţi)"1926/1944"(01)821.135.1:050 Făt-Frumos(477 Cernăuţi)"1942/1944"(01)014.3:050 Făt-Frumos(498+477 Cernăuţi)"1926/1944"014.3:050 Făt-Frumos(477 Cernăuţi)"1942/1944"

II 918323NICULICĂ, AlisJunimea literară : [revistă] : (1904-1914 ; 1923-1939) : bibliografie / Alis Niculică ; prefaţă: dr. Liviu Papuc. - Iaşi : TipoMoldova, 2012. - 176 p. ; 24 cm.Antetitlu : Biblioteca Bucovinei "I. G. Sbiera" Suceava.

Page 149: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Conţine bibliografie.*Revista "Junimea literară " - Bibliografie : 1904-1914*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect 821.135.1:050 Junimea literară"1904/1914"(01) 821.135.1:050 Junimea literară"1923/1939"(01) 050 Junimea literară"1904/1914"(01) 050 Junimea literară"1923/1939"(01)

II 972445NICULICĂ, AlisRevista Bucovinei : (Bucureşti 1916, Cernăuţi 1942, Timişoara 1945) : bibliografie / Alis E. Niculică, Vasile I. Schipor ; studiu introductiv şi notă asupra ediţiei: dr. Vasile I. Schipor ; bibliografie, indice de nume şi album: dr. Alis E. Niculică. - Suceava : Editura "George Tofan", 2015. - 160 p. : il. ; 24 cm. - (Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii ; 40. Instrumente de lucru ; 1).Antetitlu : Academia Română. Institutul "Bucovina" Antetitlu : Biblioteca Bucovinei "I. G. Sbiera" Suceava.Conţine indice de nume.*Bucovina, regiune - Presă literară. România*Revista Bucovinei - Bibliografie *Presă literară*Bibliografie pe subiect*Publicaţii seriale 050 Revista Bucovinei"1916/1945"(01) 821.135.1:050 Revista Bucovinei"1916/1945"(01)

POPA, Mircea. Eminescu în Transilvania : 1866-1918 : (bibliografie adnotată) ... : vezi CZU 929

II 394265POPESCU, George (1850-?)Siese ani din literatur'a română : catalogu generalu de cărţile române publicate în tiéră şi străinătate de la 1 ianuariu 1874 până la ultim'a iulie 1879 / adunatu şi asiediatu în ordine alfabetică după numele autoriloru de George Popescu. - Ed. a 5-a. - Bucuresci [Bucureşti] : Tipografia Al. A. Grecescu, MDCCCLXXIX [1879]. - 76 p. ; 24 cm.*Literatură română*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 821.135.1"1874/1879"(01)

II 409197POPESCU, George (1850-?)Trei ani din literatura română : indice bibliografic alu cărţiloru publicate românesce, în România séu de români în anii 1874, 1875 şi 1876 : precedate de ; Schiţiele biografice ale literatiloru români din Macedonia / [de George Popescu]. - Ediţiune particulară trasă numai în două sute exemplare. - Bucuresci[Bucureşti] : Noua Tipografie a Laboratorilor Români, 1877. - 32 p. ; 24 cm.*Literatură română*Aromâni*Personalităţi literare

Page 150: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Indice bibliografic*Bibliografie pe subiect 821.135.1"1874/1876"(01)

II 640369PRICOPE, VeronicaViaţa românească : 1986-1989 : indice bibliografic / Veronica Pricope. - Iaşi : [s.n.], 1994. - 191 p. ; 20 cm. *Viaţa românească*Presă literară*Cultură generală*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect 821.135.1:050 Viaţa românească"1986/1989"(01) 014.3:821.135.1:050 Viaţa românească"1986/1989" 050 Viaţa românească"1986/1989"(01) 014.3:050 Viaţa românească"1986/1989"

II 788882PRICOPE, VeronicaViaţa Românească : (1990-1994) : indice bibliografic / Veronica Pricope. - Iaşi : [s.n.], 1999. - II, 207 p.; 21 cm.*Viaţa românească*Presă literară*Cultură generală*Publicaţie periodică*Bibliografie pe subiect *Literatură universală 821.135.1:050 Viaţa românească"1990/1994"(01) 050 Viaţa românească"1990/1994"(01) 014.3:050 Viaţa românească"1990/1994" 014.3:821.135.1:050 Viaţa românească"1990/1994"

II 884837Revista "Universul literar" : 1938-1945 : bibliografie / [autori Anca Alexandrescu, Ingrid Bîrleanu, Elena Bondor,...] ; coord. Aurelia Stoica ; introducere de Victor Durnea. - Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2009. - 664 p. ; 24 cm. - (Bibliographica). *Revista "Universul literar" - Bibliografie : 1938-1945*Istoria literaturii române*Revistă literară*Publicaţie periodică*Personalităţi literare*Personalităţi culturale 050 Universul literar(498 Iaşi)"1938/1945" 014.3:050 Universul literar(498 Iaşi)"1938/1945" 821.135.1(05)"1938/1945" 082.1 Bibliographica

Page 151: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

SECRIERU, Mihaela. Bibliografie signaletică de didactică a limbii și literaturii române ... : vezi CZU 37

II 542326STOICA, Ion (1936-) ; ZALIS, Henri (1932-2016)Modernismul în literatura română : contribuţii bibliografice / lucrare executată în cadrul Serviciului de bibliografie şi documentare de I. Stoica şi H. Zalis, Universitatea Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară ; au colaborat: M. Vatan şi E. Barbu. - Bucureşti : [s.n.], 1968. - 356 p. ; 20 cm. * Literatură română* Curente literare* Modernism* Istorie literară* Bibliografie pe subiect 821.135.1.02Modernism(01)

ŢUGUI, Pavel. Scrierile lui Mihail Sadoveanu apărute în periodice pînă la 31 decembrie 1904 ... : vezi CZU 929

II 826438VAJDOVÁ, LibušaBibliografia prekladov a publikácií o rumunskej literatúre : (1890-1990) / zostavila Libuša Vajdová. - Bratislava : Ústav Svetovej Literatúry SAV, 2000. - 78 p. ; 23 cm.*Literatură română*Limba slovenă*Bibliografie pe subiect*Presă slovacă 821.135.1.09:050(437.6)"1890/1990"(01)

VATAMANIUC, Dimitrie. Lucian Blaga : 1895-1961 : bibliografie ... : vezi CZU 929

VOICU-BREY, Lilica. Alexandru Ciorănescu : bibliografie : (1930-2010) ... : vezi CZU 929

II 710606ZALIS, Henri (1932-2016)Clasicismul în literatura română : contribuţii bibliografice / lucrare elaborată în cadrul Serviciului de informare şi documentare de H. Zalis. - Bucureşti : Atelierul de multigrafiere al B.C.U., 1971. - 175 p. ; 21 cm.*Literatură română*Curente literare*Clasicism*Istorie literară*Bibliografie pe subiect 821.135.1.02 Clasicism(01) II 588832ZALIS, Henri (1932-2016)Conştiinţa de sine a criticii literare româneşti : contribuţii bibliografice / lucrare realizată de dr. H. Zalis ; studiu introductiv de dr. H. Zalis. Vol. I-II. - Bucureşti : Atelierul de multigrafiere al B.C.U.,

Page 152: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

1974-1982. - 2 vol. ; 21 cm. - (Biblioteca Centrală Universitară). Vol. I : [..../1943] : contribuţii bibliografice / lucrare realizată de dr. H. Zalis ; studiu introductiv de dr. H. Zalis. - Bucureşti : Atelierul de multigrafiere al B.C.U., 1982. - X, 253 p. ; 21 cm.Vol. II : [1944-1981] : contribuţii bibliografice / lucrare realizată de dr. H. Zalis ; studiu introductiv de dr. H. Zalis. - Bucureşti : Atelierul de multigrafiere al B.C.U., 1982. - X, 253 p. ; 21 cm.*Literatură română*Critică literară*Istorie literară*Bibliografie pe subiect821.135.1-95"..../1943"(01) 821.135.1.09"..../1943"(01) 821.135.1-95"1944/1981(01) 821.135.1.09"1944/1981"(01)

II 569061ZALIS, Henri (1932-2016)Naturalismul în literatura română : contribuţii bibliografice / lucrare elaborată în cadrul Serviciului deinformare şi documentare de H. Zalis. - Bucureşti : Atelierul de multigrafiere al B.C.U., 1971. - 175 p. ; 21 cm.*Literatură română*Curente literare*Naturalism*Istorie literară*Bibliografie pe subiect821.135.1.02 Naturalism(01)

II 569061ZALIS, Henri (1932-2016)Poporanismul în literatura română : contribuţii bibliografice / lucrare elaborată în cadrul Serviciului de informare şi documentare de H. Zalis. - Bucureşti : Atelierul de multigrafiere al B.C.U., 1972. - IV, 178 p. ; 21 cm. *Literatură română*Curente literare*Poporanism*Istorie literară*Bibliografie pe subiect 821.135.1.02 Poporanism(01)

II 645890ZALIS, Henri (1932-2016)Realismul în literatura română : cercetare bibliografică / lucrare elaborată în cadrul Serviciului de informare şi documentare de H. Zalis ; cuvânt înanite de H. Zalis, doctor în filologie. - Bucureşti : Atelierul de multigrafiere al B.C.U., 1977. - IX, 277 p. ; 21 cm. - (Biblioteca Centrală Universitară).*Literatură română*Curente literare*Realism*Istorie literară*Bibliografie pe subiect

Page 153: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

821.135.1.02 Realism(01)

II 560255ZALIS, Henri (1932-2016)Semănătorismul în literatura română : contribuţii bibliografice / lucrare elaborată în cadrul Serviciului de informare şi documentare de H. Zalis. - Bucureşti : [s.n.], 1971. - VII, 179 p. ; 21 cm.*Literatură română*Curente literare*Semănătorism*Istorie literară*Bibliografie pe subiect821.135.1.02 Semănătorismul(01)

9 Geografie. Biografie. Istorie

90 Arheologie. Preistorie. Monografii zonale

902 Arheologie

Bulletin signalétique 521 : sociologie, ethnologie, préhistoire et archéologie [periodic] ... vezi CZU 31

Bulletin signalétique 526 : art et archéologie [periodic] ... vezi CZU 7

COCIŞ, Sorin. Bibliografia Daciei Romane ... : vezi CZU 94

III 771938COMŞA, Eugen (1923-?)Bibliografia epocii bronzului pe teritoriul României / Eugen Comşa ; editor Dragomir Popovici. - Bucureşti : [s.n.], 1996. - 256 p. ; 29 cm. - (Biblioteca muzeologică).Antetitlu : Muzeul Naţional de Istorie al României.*România - Arheologie*Bibliografie pe subiect*Epoca bronzului*Arheologie*Muzeologie 572(498)"637"(01)902.6(498)"637"(01) 082.1 Biblioteca muzeologică

II 790111COMŞA, Eugen (1923-?)Bibliografia referitoare la a doua epocă a fierului de pe teritoriul României / Eugen Comşa. -

Page 154: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Bucureşti : [Melior Trading], 1993. - 280 p. ; 23 cm. - (Bibliotheca Thracologica / Institutul Român de Tracologie ; III).*România - Arheologie*Epoca fierului*Tracia*Bibliografie pe subiect902(398.9)"638"(01)082.1 Bibliotheca Thracologica

II 964209COSTACHE, Daniel ; STĂICUŢ, GabrielBibliografia arheologică a judeţului Buzău / Daniel Costache, Gabriel Stăicuţ. - Buzău : Alpha MDN, 2013. - 178 p. ; 23 cm. - (Biblioteca Mousaios ; 10).*Buzău, judeţ - Arheologie. România*Bibliografie locală*Arheologie 902(498-35 Buzău)(01) 015:902(498-35 Buzău)082.1 Biblioteca Mousaios

II 313593FRÎNCULEASA, AlinBibliografia arheologică a judeţului Prahova / Alin Frînculeasa ; ediţie îngrijită de: Florin Sicoie. - Bucureşti : Maşina de scris, 2005. - 128 p. ; 23 cm.Antetitlu : Consiliul Judeţean Prahova. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova.*Prahova, judeţ - Arheologie. România*Bibliografie pe subiect902(498-35 Prahova)(01)015:902(498-35 Prahova)

II 856696PĂTRAŞCU, IonBibliografia arheologică şi numismatică a judeţului Teleorman / Ion Pătraşcu. - Craiova : Aius PrintEd, 2008. - 72 p. ; 21 cm.*Teleorman, judeţ - Numismatică. România*Teleorman, judeţ - Arheologie. România*Bibliografie pe subiect 902.6(498-35 Teleorman)(01)737(498-35 Teleorman)(01)

RUSU, Adrian Andrei. Bibliografia fortificaţiilor medievale şi premoderne din Transilvania şi Banat... : vezi CZU 72

903/908 Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale

Bibliografia istorică a oraşelor din România ... : vezi CZU 94

Page 155: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

P. I 35779Bulletin signalétique 525 : préhistoire [periodic] / [editat de] Centre National de la Recherche 5cientifique. - An 24, nr. 1 (1970) - an 44, nr. 4 (1990). - Paris : Centre de Documentation du CNRS, 1970; Paris : Centre de Documentation Sciences Humaines, 1971-1972. - 27 cm.În BAR : 1970 (nr.1+index) - 1972 (nr.4+index). Continuă în parte pe : Bulletin signalétique 521 (1969).Se continuă cu : Francis <CNRS> F 525: Préhistoire et protohistoire.ISSN 0007-5590*Preistorie*Bibliografie internaţională*Bibliografie pe subiect903:016(051)

III 848306CHIRULESCU, Marian ; MARINICĂ, Gheorghe (1935-)Ploiești. Trecut și prezent : bibliografie selectivă, adnotată, cronologico-alfabetică / Marian Chirulescu, Gh. Marinică ; coordonator monografie C. N. Trestioreanu. - Ploiești : Ploiești-Mileniul III, 2005. - XII, 238 p. ; 31 cm. - (Monografia Municipiului Ploiești : carte de început / Societatea Culturala "Ploiești-Mileniul III").*Bibliografie pe subiect*Ploiești, oraș - Bibliografie locală. România*Istorie locală908(498 Ploiești)(01)015:908(498 Ploiești)94(498 Ploiești)(01)015:94(498 Ploiești)015:008(498 Ploiești)008(498 Ploiești)(01)

CULICEA, Gelu. Dobrogea în lucrările lui Nicolae Iorga : bibliografie adnotată şi comentată ... : vezi CZU 94(498)

FLEISZ, János. Nagyvárad történeti bibliográfiája : válogatott könyvészet = Bibliografia istorică a Oradiei ... : vezi CZU 94

II 204212JIGA, CaiusContribuţiuni la bibliografia satului românesc / profesor: Caius Jiga ; prefaţa autorului. - Făgăraş : Haţiegan, 1946. - 98 p. ; 21 cm.*România*Aşezări rurale*Bibliografie pe subiect*Cosmogonie*Antropogeografie*Economie rurală*Etnografie 908(498-22)(01)39(498-22)(01)

Page 156: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 60039KRISCHAN, AlexanderBibliographische Beiträge zur Geschichte deutscher Siedlungen im Banat : Vorbemerkung / von Alexander Krischan. - [S. l.] : Herausgeber Andreas Schmidt, [1944?]. - [28 p.] ; 23 cm. Datat după anul de apariție a publicației seriale.Antetitlu : Deutsche forschung im Südosten.Conţine note de subsol.Trad. tit. : Articole bibliografice despre istoria așezărilor germane din Banat : observație preliminară*Banat, regiune - Minorități etnice. România*Bibliografie pe subiect*Germani908(=112.2)(498.5)(01)016:908(=112.2)(498.5) 323.1(=112.2)(498.5)(01)

MÂNDRUŢ, Stelian. Indicele bibliografic al revistei Acta Musei Porolissensis I-X/1977-1986 ... : vezi CZU 94

Index Bibliographicus. Vol. II, Social Scinces ... : vezi CZU 30

SIRUNI, H. Dj. Bibliografia studiilor armeneşti din România ... : vezi CZU 32

II 559122STOICESCU, NicolaeBibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România : Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea) / Nicolae Stoicescu ; cu o prefaţă de I.P.S.S. Firmilian, arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Vol. 1-2. - [S.l.] : Editată de Mitropolia Olteniei, 1970. - 2 vol. ; 24 cm.Vol. 1 : A-L / Nicolae Stoicescu ; cu o prefaţă de I.P.S.S. Firmilian, arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. - [S.l.] : Editată de Mitropolia Olteniei, 1970. - 407 p. ; 24 cm.Vol. 2 : M-Z / Nicolae Stoicescu ; cu o prefaţă de I.P.S.S. Firmilian, arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. - [S.l.] : Editată de Mitropolia Olteniei, 1970. - p. 409-798 ; 24 cm.Conţine indici*România - Monumente istorice*Localităţi*Arheologie*Istorie medie*Bibliografie pe subiect908(498.1/2'8)(01)"653" 725.94(498.1/2'8)"653"(01)94(498.1/2'8)"653"(01)

TURC, Lucia. Bibliografia istorică a Transilvaniei ... : vezi CZU 94

Page 157: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

91 Geografie

Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Geografie ... : vezi CZU 06

II 969768DONISĂ, Ioan (1929-)Bibliografie geografică ieşeană / Ioan Donisă. - Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2013. - 605 p. ; 24 cm. - (Bibliographica).*Iaşi, oraş - Geografie. România*Bibliografie pe subiect*Geografi români 91(498 Iaşi)(01) 929:91(498 Iaşi)(01) 082.1 Bibliographica

II 654021Indexul lucrărilor geografice / apărute sub îngrijirea Institutului de Geografie al Academiei Republicii Socialiste România (anterior Institutului de cercetări geografice al României), 1944-1969. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1969. - p. 271-308 ; 24 cm.Academia România. Institutul de Geografie, editor.Conţine index tematic. Extras din : Studii şi cercetări de geologie, geofizică, geografie. Seria Geografie, tomul XVI, nr.2, 1969.*România - Geografie*Index bibliografic 913(498)"1944/1969"(083.8) 014.3:913(498)"1944/1969"

II 34236MOGHILEANSKI, Nicolae (1877-1966)Materialy dlâ geografii i statistiki Bessarabii : s 5 kartami, 3 diagrammami, 32 risunkami, mnogimi tablicami v tekst i ukazatelem literatury / sotavitel N. K. Mogilânskij. - Kišinev : Tipografiâ Bessarabskago Gubernskago Pravleniâ, 1913. - 140 p. : 5 h. 32 reprod., 3 sch., tab. ; 26 cm.Conţine bibliografie.Trad. tit. : Bibliografia lucrărilor de geografie şi statistică a Basarabiei : 5 hărţi, 3 diagrame, 32 de deseneşi multe tabele incluse în text şi indice bibliografic.*Basarabia, regiune - Geografie *Statistică*Bibliografie pe subiect 91+311(478)(01)

Novinky literatury : řada geologicko-geografická [periodic] ... : vezi CZU 55

II 387221ONIŞOR, TeodorBibliografia geografică a României în 1929 şi 1930 : cu o introducere asupra bibliografiei geografice româneşti până în 1936 = Bibliographie géografique de la Roumanie en 1929 et 1930 : avec un introduction sur les bibliographies géografiques roumains jusqu'en 1936 : text roumain et français / Teodor Onişor, preparator la Muzeul Etnografic al Ardealului din Cluj. - Cluj : Cartea Românească,

Page 158: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

1936. - 186 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Bibliologica / I. Crăciun ; 4).*România - Geografie : 1929-1930*Bibliografie pe subiect913(498)"1929/1930"(01)

II 872022RUS, DumitruBibliografia geografică şi geologică a judeţului Hunedoara / Dumitru Rus. - Piteşti : Nomina, 2009. - 175 p. ; 21 cm.*Hunedoara, judeţ - Geografie. România*Hunedoara, judeţ - Geologică. România*Bibliografie geografică*Bibliografie geologică*Bibliografie pe subiect*Geografie*Geologie91+55(498-35 Hunedoara)(01)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite

II 877555ACADEMIA de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat şi DreptNeamul Cantemireştilor : bibliografie / Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat şi Drept ; coordonator: acad. Andrei Eşanu. - Chişinău : Pontos, 2010. - 388 p. : il. ; 24 cm.*Cantemir, familia*Bibliografie*Politică*Personalităţi*Operă literară 929.52 (Cantemir, familia)(01)

ADAMESCU, M. Bibliografia tuturor scrierilor Domnului Mariu Theodorian-Carada ... : vezi CZU 012

ALEXANDRESCU, Maria. Bibliographie des articles, études et ouvrages de M. Ch. ... : vezi CZU 012

ANGELESCU, Aurel (1887-1938). Memoriu asupra lucrărilor ştiinţifice ... : vezi CZU 012

ANGHELESCU, Gheorghe (1956-). Bibliografia părintelui academician profesor dr. Dumitru Stăniloae ... : vezi CZU 012

ANGHELESCU, Gheorghe (1956-). Svâtoj otec Dumitru Steniloae, dostojnyj naslednik klassičeskoj patristiki ... : vezi CZU 012

BAICULESCU, George. Bibliografia operelor lui Constantin Kiriţescu ... : vezi CZU 012

Page 159: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

BĂBUŞ, Grigorie. Bibliografia tipăriturilor psaltice ale lui Anton Pann ... : vezi CZU 012

II 192152BEU, Octavian (1893-1964)Bibliografia răscoalei lui Horia / dr. Octavian Beu. - Sibiu : Centrul de Studii şi Cercetări privitoare la Transilvania, 1944. - 38 p., 2 f. il. : tab. ; 24 cm. - (Bibliotheca Rerum Transsilvaniae ; 14).*Horea (1731-1785)*România - Translivania*Istorie medie*Bibliografie pe subiect 929 Horia082.1 Bibliotheca Rerum Transsilvaniae

Bibliografia Gr. Ureche ... : vezi CZU 012

Bibliografia I. L. Caragiale în periodice : (1852-1912) ... : vezi CZU 012

Bibliografia istorică a României. Vol. 3, tom 5. Secolul XIX. Viaţa economică ... vezi CZU 94

Bibliografia lucrărilor lui Victor Spinei ... : vezi CZU 012

Bibliografia pirandelliana … : vezi CZU 012

Bibliografija Ive Andrića … : vezi CZU 012

Bibliographie des travaux publié par le dr. L. Edeleanu, seul et en collaboration … : CZU 012

BIBLIOTECA Academiei Române. Bibliografia Mihai Eminescu : (1866-1970) ... : vezi CZU 012

II 367495BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de BibliografieAnghel Saligni : (1854-1925) / întocmită de Secţia de Bibliografie a Bibliotecii Academiei R.P.R. ; studiul introductiv de acad. N. Profiri. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1956. - 23 p. : 1 portr. ; 20 cm. - (Seria de bio-bibliografie / Biblioteca Academiei Republicii Populare Romîne ; 6).*Saligny, Anghel (1854-1925)*Personalităţi*Biobibliografie*Ingineri români*Căi ferate 929 Saligny, Anghel 624/625.1 Saligni, Anghel(01) 082.1 Seria de bio-bibliografii

II 363058BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de BibliografieAurel Vlaicu : (1882-1913) : bibliografie / întocmită de Secţia de Bibliografie a Bibliotecii Academiei

Page 160: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

R.P.R. ; studiul introductiv de acad. Elie Carafoli. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1955. - 55 p. : fig., 1 portr. ; 20 cm. - (Seria de bio-bibliografie / Biblioteca Academiei Republicii Populare Romîne ; 1).*Vlaicu, Aurel (1882-1913)*Aviaţie - Istoric*Personalităţi*Biobibliografie*Ingineri români 929 Vlaicu, Aurel 629.7 Vlaicu, Aurel(01) 082.1 Seria de bio-bibliografii

II 362136BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de BibliografieDavid Emmanuel : (1854-1941) / bibliografia întocmită de Secţia de Bibliografie a Bibliotecii Academiei R.P.R. ; studiul introductiv de acad. S. Stoilov. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1955. - 23 p. : 1 portr. ; 20 cm. - (Seria de bio-bibliografie / Biblioteca Academiei Republicii Populare Romîne ; 3).*Emmanuel, David (1854-1941)*Personalităţi*Biobibliografie*Matematică 929 Emmanuel, David(01) 51 Emmanuel, David(01) 082.1 Seria de bio-bibliografii

II 373225BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de BibliografieDimitrie Voinov : (1867-1951) / bibliografia întocmită de Secţia de Bibliografie a Bibliotecii AcademieiR.P.R. ; studiul introductiv de prof. Gh. Radu. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1956. - 37 p. : 1 portr. ; 20 cm. - (Seria de bio-bibliografie / Biblioteca Academiei Republicii Populare Romîne ; 9).*Voinov, Dimitrie (1867-1951)*Zoologie*Biospeologie*Personalităţi*Biobibliografie*Morfologie animală 929 Voinov, D.(01) 57 Voinov, D.(01) 082.1 Seria de bio-bibliografii

II 418812BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de BibliografieEmanoil C. Teodorescu : (1866-1949) / bibliografia întocmită de Secţia de Bibliografie a Bibliotecii Academiei R.P.R. ; studiul introductiv de prof. N. Sălăgeanu, membru corespondent al Academiei Romîne. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1960. - 49 p. : fig., 1 portr. ; 20 cm. - (Seria de bio-bibliografie / Biblioteca Academiei Republicii Populare Romîne ; 12).

Page 161: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Teodororescu, Emanoil C. (1866-1949)*Botanişti*Personalităţi*Biobibliografie 929 Teodorescu, Emanoil C.(01) 58 Teodorescu, Emanoil C.(01) 082.1 Seria de bio-bibliografii

II 340536BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de BibliografieEmanuel Bacaloglu : (1830-1891) / bibliografia întocmită de Secţia de Bibliografie a Bibliotecii Academiei R.P.R. ; studiul introductiv de prof. Fl. Cîmpan. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1956. - 37 p. : 1 portr. ; 20 cm. - (Seria de bio-bibliografie / Biblioteca Academiei Republicii Populare Romîne ; 8).*Bacaloglu, Emanoil (1830-1891)*Personalităţi*Biobibliografie*Fizică*Fizicieni români 929 Bacaloglu, Emanoil 53 Bacaloglu, Emanoil(01) 082.1 Seria de bio-bibliografii

II 367469BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de BibliografieEmil G. Racoviţă : (1868-1947) / bibliografia întocmită de Secţia de Bibliografie a Bibliotecii Academiei R.P.R. ; studiul introductiv de academician Şt.-M. Milcu. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1956. - 46 p. : 1 portr., reprod. ; 20 cm. - (Seria de bio-bibliografie / Biblioteca Academiei Republicii Populare Romîne ; 5).*Racoviţă, Emil (1868-1947)*Biospeologie*Personalităţi*Biobibliografie*Speologie*Biologie 929 Racoviţă, Emil G.(01) 554.44/57 Racoviţă, Emil G.(01) 082.1 Seria de bio-bibliografii

II 363079BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de BibliografieGheorghe Ţiţeica : (1873-1939) / bibliografia întocmită de Secţia de Bibliografie a Bibliotecii Academiei R.P.R. ; studiul introductiv de prof. G. Vrânceanu. - Bucureşti : Editura Academiei RepubliciiPopulare Romîne, 1955. - 71 p. : 1 portr. ; 20 cm. - (Seria de bio-bibliografie / Biblioteca Academiei Republicii Populare Romîne ; 2)*Ţiţeica, Gheorghe (1873-1939)*Personalităţi*Biobibliografie

Page 162: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Matematică 929 Ţiţeica, Gheorghe 51 Ţiţeica, Gheorghe(01) 012 Ţiţeica, Gheorghe 082.1 Seria de bio-bibliografii

II 429007BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de BibliografieGogol în literatura română : 1860-1960 / Bibliotecia Academiei Republicii Populare Romîne. Secţia de Bibliografie ; cuvânt înanite de prof. G. C. Nicolescu. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1961. - 85 p., [2] f. pl. : 1 portr. ; 20 cm. - (Seria de bibliografii retrospective / Biblioteca Academiei Republicii Populare Romîne ; 2).*Gogol, Nikolai Vasilievici (1809-1852)*Personalităţi literare*Biobibliografie*Literatură rusă*Scriitori ruşi 929 Gogol, N. V. 012 Gogol, N. V. 821.166.1 Gogol.03=135.1(01) 082.1 Seria de bio-bibliografii

II 428437BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de BibliografieGrigore Antipa : (1867-1944) / bibliografia întocmită în Secţia de Bibliografie a Bibliotecii Academiei R.P.R. de către George Baiculescu ; studiul introductiv de prof. C. Motaş. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1961 tipărire. - 83 p. : 1 portr. ; 20 cm. - (Seria de bio-bibliografie / Biblioteca Academiei Republicii Populare Romîne ; 13).*Antipa, Grigore (1867-1944)*Personalităţi româneşti*Biobibliografie *Zoologi români*Zoologie 929 Antipa, Grigore 57 Antipa, Grigore(01) 082.1 Seria de bio-bibliografii

II 374972BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de BibliografiePetru Poni : (1841-1925) / bibliografie întocmită în Secţia de Bibliografie a Bibliotecii Academiei R.P.R. de către George Baiculescu (redactor principal) şi Dan Bugeanu ; studiul introductiv de prof. Cr. Simionescu şi prof. C. Calistru. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1957. - 43 p. : 1 portr. ; 20 cm. - (Seria de bio-bibliografie / Biblioteca Academiei Republicii Populare Romîne ; 11).*Poni, Petru (1841-1925)*Personalităţi ştiinţifice*Biobibliografie*Chimie

Page 163: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

929 Poni, Petru(01)54 Poni, Petru(01)082.1 Seria de bio-bibliografii

II 362293BIBLIOTECA Academiei Române. Serviciul de BibliografieTraian Lalescu : (1882-1929) / bibliografia întocmită în Secţia de Bibliografie Biblioteca Academiei R. P. R. ; tudiu introductiv de conf. A. Halanay. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Române, 1955. - 51 p. : 1 potr. ; 20 cm. - (Seria de bio-bibliografie / Biblioteca Academiei Republicii Populare Romîne ; 4).*Lalescu, Traian (1881-1929)*Personalităţi româneşti*Biobibliografie 929 Lalescu, Traian(01)51 Lalescu, Traian(01) 082.1 Seria de bio-bibliografii

II 886014BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din BucureştiNicolae Bănescu : 1878-1971 : biobibliografie [adnotată] / Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti ; [red. Şerban Şubă, Geta Costache, Laura Regneală]. - Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară "Carol I", 2010. - LXII, 162 p. : il. ; 27 cm. - (Biobibliografiile Directorilor B.C.U. "Carol I" din Bucureşti ; 3).*Bănescu, Nicolae (1878-1971)*Personalităţi*Biobibliografie 929 Bănescu, Nicolae(01)

II 716796BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Serviciul BibliograficMihai Eminescu pe meridianele lumii : bibliografie / lucrare elaborată în cadrul Serviciului Bibliografic, Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti ; red.: Rodica Calcan şi anca Podgoreanu ; pref. de Ion Stoica ; coperta arh. Ion Iepureanu. - Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară, 1989. - X,287 p., [1] f. pl. portr. ; 21 cm.*Eminescu, Mihai (1850-1889)*Literatură română*Operă literară*Bibliografie pe subiect*Personalităţi929 Eminescu, Mihai(01) 821.135.1.03 Eminescu, M.=00(01)

II 532231BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Serviciul BibliograficTudor Vianu : bio-bibliografie / lucrare executată în cadrul Serviciului de bibliografie şi documentare alBibliotecii Centrale Universitare ; cuvânt înainte de Mircea Tomescu. - Bucureşti : [s.n.], 1967.*Vianu, Tudor (1897-1964)*Bibliografie pe subiect

Page 164: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Personalităţi literare*Literatura română*Bibliologie*Biobibliografie929 Vianu, T. 821.135.1.09 Vianu,T(01)

II 569802BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Serviciul de Informare şi DocumentareDan Simonescu : biobibliografie / lucrare elaborată în cadrul Serviciului de informare şi documentare condus de Ileana Băncilă ; cuvânt înaninte de Dan Zamfirescu. - Bucureşti : [s.n.], 1972. - XXXII, 190 p., [3] f. il ; 20 cm.*Simonescu, Dan (1902-1993)*Biobibliografie*Literatură română*Bibliologie*Biblioteconomie*Bibliografie*Istoriografie* Bibliografie pe subiect929 Simonescu, Dan 012 Simonescu, Dan 02(01)

II 658471BIBLIOTECA Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti. Serviciul BibliograficGheorghe Lăzăr : 1779-1823 : biobibliografie / lucrare elaborată în cadrul Serviciului bibliografic condus de Ileana Băncilă ; coordonator ştiinţific: prof. univ. dr- Emilia Şt. Milicescu, membru coorespondent al Academiei de ştiinţe sociale şi politice. - Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară, 1979. - XI, 355 p., [4] f. pl. fotogr. ; 22 cm.*Lazăr, Gheorghe (1779-1823)*Învăţământ românesc*Istorie*Bibliografie pe subiect*Personalităţi pedagogice929 Lazăr, Gh.(01) 94::37(498)(01)

II 828880BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu". Departamentul BibliograficConstantin Ciopraga la sărbătorirea a 85 de ani : bibliografie / Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu". Departamentul Bibliografic. - Iaşi : [s.n.], 2001. - 116 p. ; 21 cm.*Ciopraga, Constantin (1916-2009)*Literatură română*Critică literară*Personalităţi literare*Bibliografie pe subiect 929 Ciopraga, Constantin

Page 165: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

821.135.1.09 Ciopraga, C(01)

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu". Departamentul Bibliografic. Divanul de Dimitrie Cantemir : bibliografie ... : vezi CZU 821.135.1

II 631117BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. Serviciul BibliograficAl. Dima : bibliografie : (la 70-a aniversare) / întocmită de Leniţa Drăgan. - Iaşi : [s.n.], 1976. - 86 p. ; 22 cm.*Dima, Alexandru (1905-1979)*Literatură română*Critică literară*Istorie literară*Etnografie*Bibliografie pe subiect*Personalităţi literare 929 Dima, Al.(01)39(498) Dima, Al.(01)821.135.1.0-95 Dima, Al.(01)

I 591578BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu". Departamentul BibliograficGeorge Topîrceanu : 1886-1937 : bio-bibliografie / lucrare întocmită în cadrul Serviciului de Documentare ştiinţifică şi bibliografie de Lidia Gavrilescu şi Maria Saliunic. - [S.l.] : [s.n.], 1974. - 173 p. ; 20 cm.*Topîrceanu, George (1886-1937)*Bibliografie pe subiect*Personalităţi literare*Literatură română929 Topîrceanu, G. 821.135.1.09 Topîrceanu, G(01)

BIBLIOTECA Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa. Grigore M. Alexandrescu : (1810-1885)... : vezi CZU 012

BIBLIOTECA Metropolitană Bucureşti. Dr. Valeriu Moldoveanu : bibliografia scrierilor ... : vezi CZU 012

BIBLIOTECA Naţională a României. Dimitrie şi Antioh Dimitrievici Cantemir ... : vezi CZU 012

II 308426BUZDUGAN, Artur ; IOVU, MariaBibliografia academicianului Andrei Andrieş = Bio-Bibliography of the Academician Andrei Andriesh / [alcătuitori Artur Buzdugan şi Maria Iovu] ; [traducere în limba engleză Adriana Buzdugan]. - Chişinău : Ştiinţa, 2003. - 136 p. : il. ; 24 cm.Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei.Conţine bibliografie.*Andrieş, Andrei (1933-2012)

Page 166: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Biobibliografie*Fizică*Omagiu*Personalităţi 929 Andrieş, Andrei 53 Andrieş, Andrei

II 314660CALBAZA-ORMENIŞAN, Mirela ; GLIGOR, Mihaela ; BUMBAŞ, AurelBibliografie / Mirela Calbaza-Ormenişan, Mihaela Gligor şi Aurel Bumbaş. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007. - p. 39-75 ; 20 cm.Publicat cu: Filosofie românească şi filosofie europeană la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj, în perioada 1919-1948. Vol. 2. Amintiri despre Lucian Blaga / Mihai Iobu. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007.*Blaga Lucian (1895-1961)*Filozofie românească*Personalităţi filosofice*Bibliografie pe subiect 929 Blaga, Lucian 11(498) 821.135.1.09 Blaga, Lucian(01)

II 772489CATRINA, Constantin (1933-2013)Fişe de jurnal : bibliografie / Constantin Catrina. - Braşov : Arania, [1998]. - 56 p. ; 21 cm.*Bibliografie de autor*Muzicologi români*Muzicologie929 Catrina, Constantin012 Catrina, Constantin

CEPOI, Liliana ; [...]. Valeriu Rudic : bibliografie = Valery Rudic : Bibliographical Index ... : vezi CZU 012

CHIHAIA, Lăcrămioara. Luceafărul de Mihai Eminescu : bibliografie ... : vezi CZU 821.135.1

III 759335COPILU-Copillin, Dumitru (1931-)Dumitru Copilu - biobibliografie : 45 ani de activitate publicistică, 20 ani de activitate ca cercetător ştiinţific. - Ed. 2. - Bucureşti : [s.n.], 1994. - 54 p. ; 30 cm.*Copilu-Copillin, Dumitru (1931-)*Pedagogie*Bibliografie de autor*Bibliografie*Personalităţi 929 Copilu-Copillin, D. 012 Copilu-Copillin, D.37(498) Copilu-Copillin, D.

Page 167: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

III 800177COPILU-Copillin, Dumitru (1931-)Dumitru Copilu - biobibliografie : 50 ani de activitate publicistică, 25 ani de activitate de cercetare ştiinţifică, 15 ani de activitate didactică universitară / Dumitru Copilu. - Addenda la ed. 2. - Bucureşti : [s.n.], 2001. - 23 p. ; 30 cm.*Copilu-Copillin, Dumitru (1931-)*Pedagogie*Bibliografie de autor*Bibliografie*Personalităţi 929 Copilu-Copillin, D. 012 Copilu-Copillin, D.37(498) Copilu-Copillin, D.

II 257064CRĂCIUN, Ioachim (1898-1971) ; BREAZU, Ion (1901-1958)Bio-bibliografia d-lui Alexandru Lapedatu (1876-1936) : cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani = Bio-bibliographie de M. Alexandru Lapedatu, professeur à l'Université de Cluj et prèsident de l'Académie Roumaine : à l'occasion de son soixantième anniversaire : texte roumain et français / I. Crăciun. - Cluj : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1936. - 40 p. : 1 port. ; 24 cm. - (Bibliotheca Bibliologica / I. Crăciun ; 7).*Biobibliografie 929 Lapedatu, Alexandru082.1 Bibliotheca Bibliologica

II 157713CRĂCIUN, Ioachim (1898-1971) ; BREAZU, Ion (1901-1958)Bio-bibliografia lui Gheorghe Bogdan-Duică : (1866-1934) = Bio-bibliographie de Georges Bogdan-Duică (1866-1934), ancien professeur à l'Université de Cluj et membre de l'Académie Roumaine : texte roumain et français / I. Crăciun şi I. Breazu. - Cluj : Cartea Românească, 1936. - XIV, 45 p. : portret ; 23 cm. - (Bibliotheca Bibliologica / I. Crăciun ; 5)*Bogdan-Duică, Gheorghe*Biobibliografie 929 Bogdan-Duică, Gh.082.1 Bibliotheca Bibliologica

DAGMAR, Mária Anoca. Bibliografia lucrărilor profesorului dr. Corneliu Barborică ... : vezi CZU 012

DOGARU, Ioan. Eminescu : bibliografie numismatică ... : vezi CZU 73

II 832900DOGARU, MariaBibliografia heraldicii româneşti = Bibliographie heraldique roumaine / prof. univ. dr. Maria Dogaru; lucrare îngrijită de Miliana Şerbu. - Bucureşti : Editura Ministerului de Interne, 2004. - 187 p., 28 f.pl. ;23 cm.*România

Page 168: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Heraldică*Bibliografie pe subiect 929.6(498)(01)

II 790126DOGARU, Maria ; MUREŞAN, AugustinBibliografia vexilologiei româneşti / Maria Dogaru, Augustin Mureşan. - Arad : [s.n.], 1999. - 69 p. ; 23 cm.Antetitlu : Complexul Muzeal Arad.*România. Vexilologie*Drapele*Bibliografie pe subiect 929.9(498)(01)

DONISĂ, Ioan. Bibliografie geografică ieşeană ... : vezi CZU 91

DRĂGAN, Lenuţa. Mihai Drăgan : 1937-1993 : bibliografie ... : vezi CZU 012

II 593458DRĂGAN, LenuţaOmagiu profesorului Al. Dima : [bibliografie] / Elena Drăgan. - Iaşi : [s.n.], 17 noiembrie 1975. - 267 p. ; 21 cm.*Dima, Alexandru (1905-1979)*Literatură română*Bibliografie pe subiect 929 Dima, Al. 821.135.09 Dima, Al.(01)

DUMITROV, Anişoara-Nina. Bibliografie Ion Coteanu ... : vezi CZU 012

FILIP, Mircea. Cartea românească veche în biblioteca "G. T. Kirileanu" Piatra Neamţ : bibliografie adnotată ... : vezi CZU 09

FILITTI, Ioan C. (1879-1945). Lucrări : [bibliografie] ... : vezi CZU 012

FÎNTÎNARU, Teodora. Duiliu Zamfirescu : diptic : bibliografie ... : vezi CZU 012

FREEDMAN, Eric. Bibliographie des œuvres publiées - 1912-2008 - de Benjamin ... : vezi CZU 012

FRUMUŞELU, Doina. Brâncuşi în conştiinţa lumii ... : vezi CZU 012

GAGEA, Adriana ; [...] ; Bibliografie Dan Simonescu ... : vezi CZU 012

GOIA, Laura. Ion Pop Reteganul : bibliografie ... : vezi CZU 012

GUŢANU, Laura. Receptarea lui Marcel Proust în România ... : vezi CZU 012

HORVAT, Săluc. Gh. Bulgăr : bibliografie ... : vezi CZU 012

Page 169: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

IANCULESCU, Victor. Bibliographie des travaux de M. Nicolas Iorga ... : vezi CZU 012

IORDAN, Alexandru. Bibliografia scrierilor lui V. A. Urechia ... : vezi CZU 012

II 574922IOVA, MarianaDimitrie Cantemir domnitor român şi savant de reputaţie mondială : bibliografie selectivă / elaborare Mariana Iova. - Bucureşti : Biblioteca Centrală de Stat, 1973. - 76[-80] p. : [55] facs. ; 24 cm.Antetitlu: Biblioteca Centrală de Stat a Republicii Socialiste România.*Cantemir, Dimitrie (1673-1723)*Bibliografie pe subiect*Operă literară*Personalităţi ştiinţifice929 Cantemir, Dimitrie 012 Cantemir, Dimitrie

KROKE, Claudia. Johann Friedrich Blumenbach : Bibliographie seiner Schriften ... : vezi CZU 012

II 966536Laudatio in memoriam Martin Bodinger (1929-2012) : biobibliografie / volum îngrijit de bibl. ing. Gh. Samoilă ; cuvânt înainte de prof. dr. Mircea Regneală. - Iaşi : PIM, 2012. - 224 p. : il. ; 24 cm.*Bodinger, Martin (1929-2012)* Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi* Bibliologie* Bibliotecari* Evocări* Istoriografie* Biobibliografie 929 Bodinger, M. 02(498) Bodinger, M.(01)

II 582039LĂUDAT, Ion D. (1909-1996)Bibliografie din istoria ideilor, a formaţiei şi a activităţii mele / I. D. Lăudat. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza". Centrul de multiplicare, 1974. - 87 p. multigr. ; 21 cm.*Lăudat, Ion D. (1909-1996)*Autobiografie*Bibliografie de autor 929 Lăudat, Ion D. 012 Lăudat, Ion D.

LEFEBVRE, Eric. Les livres de François Righi (1975-1995) ... : vezi CZU 012

II 768751LEHOTSKÝ-PILOT, JánPavel Rozkoą : bibliografia, LX = Pavel Rozkoą : bibliografie la 60 de ani / [alcătuitor Ján Lehotský-Pilot]. - Nadlak : Vydavatel'stvo Kultúrnej a Vedeckej Spoločnosti Ivana Krasku, 1996. - 39 p. ; 21 cm.

Page 170: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Rozkoą Pavel*Literatură slovacă (România)*Personalităţi929 Rozkoą, Pavel821.162.4(498) Rozkoą, Pavel(01)

II 321424LEU, Paul (1927-)Bibliografie și referințe critice despre Paul Leu, octogenar / Paul Leu. - Romanian-English Edition. - Seattle (Wa.) : [s.n.], 2007. - 68 p. ; 22 cm.*Leu, Paul (1927-)*Bibliografie pe subiect*Teoria muzicii929 Leu, Paul 012 Leu, Paul 78.01(498)(01)

II 195913LICĂ-OLT, GheorgheNote bibliografice asupra activităţii literare a scriitorului Lucian Costin / Gheorghe Lică Olt. - Caransebeş : Banatul literar, 1943. - 40 p. : portr. ; 21 cm.*Costin, Lucian (1887-1951)*Literatură română*Activitate literară*Personalităţi literare*Bibliografie pe subiect929 Costin, Lucian012 Costin, Lucian 821.135.1.09 Costin, Lucian (01)

II 829461MĂNĂSTIREA PutnaŞtefan cel Mare şi Sfânt : 1504-2004 : bibliografie / Sfânta Mănăstire Putna. - Suceava : Muşatinii, 2004. - 193 p. : il. ; 24 cm.*Moldova, regiune. Istorie*Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1433-1504)*Istorie medievală*Personalităţi istorice*Biografie*Bibliografie pe subiect 929 Ştefan cel Mare

MITROI, Anca ; SPRENGER, Scott. Bibliographie Eugène Ionesco ... : vezi CZU 929

II 196199MORARIU, TiberiuBio-bibliografia lui George Vâlsan : 1885-1935 = Bio-bibliographie de la Georges Vâlsan, ancien professeur de l'Université de Cluj et membre de l'Academie Roumaine : 1885-1935 / Tibariu Morariu,

Page 171: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

şef de lucrări la Facultatea de Ştiinţe din Cluj ; cu o caracterizare a vieţii şi operei lui, de Vintilă Mihăilescu, profesor la Universitatea din Bucureşti. - Cluj : Cartea Românească, 1937. - 55 p., 1 pl. ; 24 cm. - (Bibliotheca Bibliologica / I. Crăciun ; 14).*Biobibliografie 929 Vâlsan, George082.1 Bibliotheca Bibliologica

II 146219NAGHIU, Iosif E.Bio-Bibliografia lui Vasile Bogrea cu ocazia comemorării a zece ani de la moartea lui : 1881-1926 =Bio-bibliographie de Vasile Bogrea, ancien professeur de l'Université de Cluj : publié à l'ocasion de la commémoration du 10-e anniversaire de sa mort : 1881-1926 : texte roumaine et français / Iosif E. Naghiu, student la Facultatea de Filosofie şi Litere ; cu o mărturie comemorativă de Teodor A. Naum, profesor la Universitatea din Cluj. - Cluj : Cartea Românească, 1937. - 34 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Bibliologica / I. Crăciun ; 12).*Biobibliografie929 Bogrea, Vasile 082.1 Bibliotheca Bibliologica

II 146219 NAGHIU, Iosif E.Bio-bibliografia P. S. Episcop Nicolae Colan : cu ocazia instalării în scaunul vlădicesc din Cluj : 1893-1936 = Bio-bibliographie de Monsegnieur Nicolas Colan, Évêque de Cluj : publié à l'ocasion de sa intronisation sur le siège episcopal : texte roumaine et français / Iosif E. Naghiu, student la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. - Cluj : Cartea Românească, 1936. - 35 p., 1 pl. ; 24 cm. - (Bibliotheca Bibliologica / I. Crăciun ; 10).Pe copertă, anul 1937.*Biobibliografie*Pedagogie 929 Colan, Nicolae082.1 Bibliotheca Bibliologica

NĂSTUREL, Petre Ş. Bibliographie des travaux du professeur Nicolas Bănescu ... : vezi CZU 012

II 771467NESTOR, OctavianBibliografie şi referinţe critice despre Paul Leu / ediţie îngrijită şi prefaţă de Octavian Nestor. - Suceava : Euroland, 1997. - 212 p. : il. ; 22 cm. - (Universalia).*Leu, Paul (1927-)*Bibliografie pe subiect*Teoria muzicii929 Leu, Paul 012 Leu, Paul 78.01(498)(01)

II 803422PETRIA, Petre (1934-2013)Eugen (Puiu) Ciorăscu - fondatorul Bibliotecii Judeţene Vâlcene, 85 de ani de la naştere :

Page 172: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

bibliografie / Petre Petria. - Râmnicu-Vâlcea : Conphys, 2000. - 49 p. ; il. - (Personalităţi vâlcene / Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea).Conţine bibliografie.*Râmnicu-Vâlcea, oraş - Cultură. România*Ciorăscu Eugen (1915-?)*Personalităţi locale*Bibliografie pe subiect 929 Ciorăscu, Eugen012 Ciorăscu, Eugen 78.071.1 Ciorăscu, Eugen 02 Ciorăscu, Eugen(01)082.1 Personalităţi vâlcene

PETRIA, Petre ; [...]. Ion Barnea : bibliografie selectivă ... : vezi CZU 929

II 791731POPA, Mircea (1939-) ; SÂNCRĂIAN, VioricaEminescu în Transilvania : 1866-1918 : (bibliografie adnotată) = Eminescu en Transylvanie : 1866-1918 : (bibliographie annotée) / Mircea Popa, Viorica Sâncrăian. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000. - 163, XXII p., 2 f. ; 20 cm. - (Philobiblon. Bibliotheca Bibliologica ; serie nouă ; 20).*Eminescu, Mihai (1850-1889)*Literatură română*Bibliografie pe subiect929 Eminescu, Mihai 821.135.1(498.4).09 Eminescu, Mihai"1866/1918"(01) 082.1 Philobiblon. Bibliotheca Bibliologica POPESCU, Paul P. Nicolae Grigorescu : bibliografie ... : vezi CZU 012

POPESCU-GORJ, A. George Finţesco : (1875-1948) : [bibliografie] ... : vezi CZU 012

III 287865PORCHER, Jean (1892-1966)Catalogue des manuscrits de Bossuet de la collection Henri de Rothschild : avec 14 planches hors texte / rédigé par Jean Porcher ; préface de M. Eugène Levesque. - Paris : Émile-Paul Frères : Henri Darel, 1932. - XXIV, 109 p. ; 33 cm.*Rothschild, Henri de (1872-1947)*Bossuet, Jacques-Benigne (1627-1704)*Bibliografie de autor 929 Bossuet, J-B 017.2(0.032 Bossuet, J-B)017.2:821.133.1-6 Bossuet, J-B 821.133.1-6 Bossuet, J-B(083.8)

PUŞCARIU, Sextil (1877-1948). [...]. Bibliografia operelor lui Nicolae Drăganu ... : vezi CZU 012

RĂDULESCU, Mihai Sorin. Petre Ş. Năsturel : bibliografie selectivă ... : vezi CZU 012

Page 173: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 320921REGIONALNA biblioteka "Emanuil Popdimitrov" Kûstendil. Otdel kraeznanieŽeko Popov : bio-bibliografiia / Regionalna biblioteka "Emanuil Popdimitrov" Kûstendil, Otdel kraeznanie. - Kûstendil : Regionalna biblioteka "Emanuil Popdimitrov", 2007. - 93 p. : il. ; 21 cm.*Popov, Žeko (1942-)*Bulgaria - Istorie*Biobibliografie*Personalități culturale*Bibliografie de autor929 Popov, Žeko 012 Popov, Žeko94(497.2)(01)

III 868681SARĂU, Gheorghe (1956-)Gheorghe Sarău : bibliografie și activitate. - București : [s.n.], 2009. - 95 p. : il. ; 30 cm.*Sarău, Gheorghe (1956-)*Lingvistica*Limba rromani*Rromi*Biobibliografie*Bibliografie pe subiect929 Sarău, Gheorghe012 Sarău, Gheorghe811.214.58(498)(01)

II 1034934SARĂU, Gheorghe (1956-)"Finis coronat opus" : bibliografie cu repere din viaţa şi activitatea autorului / Gheorghe Sarău. - Târgu-Mureş : Vatra Veche, 2018. - 384 p. ; 20 cm.*Biobibliografie*Bibliografii de autor *Limba rromani929 Sarău, Gheorghe 012 Sarău, Gheorghe811.214.58(498)(01)

II 838793Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457-1504) : bibliografie / Parascovia Calev, Vasilisa Nechiforeac, Elizaveta Scripnic, Valentina Eşanu ; coordonator: Alexe Rău. - Chişinău : Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2004. - 264 p. ; 21 cm.Antetitlu : Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.*Moldova, provincie. România : 1457-1504*Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1433-1504)*Istorie medievală*Istoria românilor*Personalităţi istorice*Documente istorice

Page 174: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Bibliografie929 Ştefan cel Mare94(498)"14"(01)

II 645442STESCU, MarianaGeorge Lesnea : biobliografie : omagiu la a 75-a aniversare / Mariana Stescu. - Iaşi : [s.n.], 1977. - 179 p. ; 21 cm.Text parţial pe două coloaneAntetitlu : Biblioteca Centrală Universitară ʺMihai Eminescuʺ, Iaşi. Serviciul bibliograficConţine indice de nume*Lesnea, George (1902-1979)*Literatură română*Poezie*Personalităţi literare*Bibliografie pe subiect929 Lesnea, George012 Lesnea, George 821.135.1.09 Lesnea, George (01)

II 767283ŠTEFANKO, Ondrej ; ANOCA, Dagmar Mária (1951-)Jean Grosu : bibliografie personală / volum alcătuit de Ondrej Štefanko în colaborare cu Dagmar Maria Anoca. - Nădlac : Editura Societăţii Culturale şi Ştiinţifice "Ivan Krasko", 1995. - 43 p. ; 22 cm. - (Biblioteca revistei Naše shahy : caiete ştiinţifice ; 2)*Grosu, Jean (1919-2007)*Literatură cehă*Literatură slovacă*Personalităţi literare*Traduceri*Bibliografie pe subiect 929 Grosu, Jean 012 Grosu, Jean 821.162.3/4=03.135.1(01)082.1 Biblioteca revistei Naše shahy

II 940019TURCUŞ, Veronica (1974-)Bibliografia scrierilor istorice ale lui George Bariţiu : bicentenar George Bariţiu 1812-2012 = La bibliographie des oeuvres historiques de George Bariţiu (1812-2012) / Veronica Turcuş. - Cluj-Napoca : Mega, 2012. - 67 p. : il. ; 20 cm. - (Bibliotheca Bibliologica. Serie nouă ; 32(51)).*Bariţiu, George (1812-1893)*Istorie*Bibliografie pe subiect*Personalităţi 929 Bariţiu, George012 Bariţiu, George94(498) Bariţiu, George

Page 175: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

ŢUGUI, Pavel. Scrierile lui Mihail Sadoveanu apărute în periodice pînă la 31 decembrie 1904 : bibliografie ... : vezi CZU 012

II 901390UNIVERSITÄTS-und Stadt Bibliothek KölnAnton von Euw : Bibliographie Seiner Schriften / [Universitäts- und Stadtbibliothek Köln] ; [Herausgeber prof. Dr. Wolfgang Schmitz]. - [Köln] : [Universitäts- und Stadt Bibliothek Köln], [2011]. - 44 p. : il. ; 21 cm. - (Kleine Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 29).*Euw, Anton von (1934-2009)*Literatură germană*Personalităţi literare*Bibliografie pe subiect*Bibliografie de autor 929 Euw, A. 012 Euw, A.821.112.2.09 Euw, A.(01)

II 636825VATAMANIUC, Dimitrie (1920-2018)Lucian Blaga : 1895-1961 : biobibliografie. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977. - LI,762 p. ; 24 cm. *Blaga, Lucian (1895-1961)*Bibliografie*Bibliografie pe subiect*Personalităţi literare*Literatură română 929 Blaga, Lucian012 Blaga, Lucian821.135.1.09 Blaga, Lucian(01)

III 908898VIŞINESCU, Valentin (1931-2019)Valentin Vişinescu : 80 : bibliografie / Valentin Vişinescu. - Turda : Biblioteca Municipală "Teodor Murăşanu'', [s.a.]. - 38 p. ; 29 cm.*Istorie*Personalităţi*Bibliografie de autor*Bibliografie pe subiect 929 Vişinescu, Valentin 012 Vişinescu, Valentin

VOICU-BREY, Lilica. Alexandru Ciorănescu : bibliografie : (1930-2010) ... : vezi CZU 929II 885562Women Writers of Spain : an annotated bio-bibliographical guide / edited by Carolyn L. Galerstein ; non-castilian materials edited by Kathleen McNerney. - New-York ; Westport (Conn.) ; London : Greenwood Press, [1986]. - XXI, 389 p. ; 25 cm. - (Bibliographies and Indexes in Women's Studies, ISSN 0742-6941 ; nr. 2).

Page 176: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Spania - Literatură*Spania - Personalităţi feminine*Literatură spaniolă*Bibliografie adnotată*Bibliografie pe subiect 929-055.2:82(460)(01) 82(460)-055.2:929(01)821.134.2-055.2(01)

93 Istorie

CONSTANTINESCU, Pimen R. Istoricul presei focşănene : bibliografie : (1859-1900) ... : vezi CZU 050+070

Novinky historické literatury [periodic] : vezi Novinky literatury : historie [periodic]

P. I 33507; P. I 36504Novinky literatury : historie [periodic] / [editat de] Státní Knihovna ČSSR, Bibliografické Středisko Společenských Věd [Biblioteca de Stat a Republicii Socialiste Cehoslovace, Centrul Bibliografic de Științe Sociale]. - An [I] nr. 1 (1964) - an [XVI] nr. 4 (1979). - Praha (Praga) : [s.n.], 1964-1979. - 21 cm.(Společenské vědy [Științe sociale], nr. IV). Trad. tit. : Noutăţi editoriale : istorie.În 1971, apare cu titlul : Novinky historické literatury [Noutăţi editoriale de istorie], (cotă BAR: P. I 36504).Editat de : Státní Knihovna ČSSR, Ústřední Bibliografické Středisko, din 1971.Continuă în parte pe : Novinky literatury : marxismus-leninismus, filosofie, vědecký komunismus, stát a právo, historie.În BAR : 1964(1)-1970(12), 1971(1)-1979(4).*Istorie*Bibliografie internaţională *Bibliografie pe subiect 93:016(051)

Novinky literatury : marxismus-leninismus, filosofie, politická ekonomie, vědecký komunismus, stát a právo, otázky vědy a vědeckého výzkumu, historie [periodic] ... : vezi CZU 33

PETRIA, Petre. Pagini din istoria presei scrise Vâlcene : bibliografie selectivă ... : vezi CZU 050+070

930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţele auxiliare ale istoriei

II 218593CRĂCIUN, Ioachim (1898-1971) ; BREAZU, Ion (1901-1958)Contribuţii româneşti privitoare la istoriografia universală : bibliografie : (1927-1936) = La contribution Roumanie à l'historiographie générale : bibliographie : (1927-1936) : texte roumaine et

Page 177: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

français / I. Crăciun şi I. Breazu / introducere de I. Crăciun. - Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului : Imprimeria Naţională, 1938. - 47 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Bibliologica / sub îngrijirea lui I. Crăciun=sous la direction de I. Crăciun ; 13).Conţine indice alfabetic.Extras din : Mélanges d'Histoire Générale, Cluj, II, 1938.*Istoriografie*Istoriografie universală*Bibliografie 930.1(100)"1927/1936"(01)082.1 Bibliotheca Bibliologica

TURCUŞ, Veronica (1974-). Bibliografia istorică româno-italiană ... : vezi CZU 94

III 455654VOLDÁN, Vladimir (1921-1982) ; BRÄUNER, Vilém ; HAMERNÍKOVÁ, AnnaVelkostatek židlochovice : 1445-1918 : Fond 104 / Vladimir Voldán, Vilém Bräuner, Anna Hamerníková. - Brno : [s.n.], 1962. - XXVI, 169 p. ; 29 cm.Antetitlu : Inventáre a katalogu fondů státního archivu v Brnĕ*Arhivele de Stat din Brno - Inventar arhivistic : 1445-1918*Fond arhivistic*Fond de carte 930.25(437-21 Brno)"1445/1918"(083.82) 017/019:930.25(437-21 Brno)"1445/1918"

94 Istorie generală. Istorie universală

ABRAHAMOWICZ, Zygmunt. Katalog dokumentów tureckich. Część pierwsza, Dokumenty do dziejów polski i krajów ościennych w latach ... : vezi CZU 09

II 860479BALTA, Evangelia (1955-)Karamanlidika : bibliographie analytique : additions (1584-1900) / Evangelia Balta. - Athènes : Centre d'études d'Asie mineure, 1987. - XXX, 158 p. ; 25 cm.*Turcia - Bibliografie : 1584-1900*Imperiul Otoman - Bibliografie : 1584-1900*Bibliografie analitică94(560-44)"1594/1900"(01)

II 1827DIMITRESCU, Marin (1864-?)Bibliografia generală a istoriei constituţiei poporului englez în veacul de mijloc / Marin Dimitrescu. - Bucureşti : Minerva, 1904. - 22 p. ; 24 cm.Conţine note de subsol.*Anglia*Bibliografie pe subiect*Bibliografie critică94(420)(01)

Page 178: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

II 945584Bibliografia historii Śląska, 2010 = Bibliographie zur Geschichte Schlesiens, 2010 = Bibliografie dĕjin Slezska, 2010 / redakcja: Peter Garbers, Karol Sanojca. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Marburg : Herder-Institut ; Opava : Slezké Zemské Muzeum, 2013. - XXXIX, 448 p. ; 24 cm. - (Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas ; 49). (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3540).*Silezia*Istorie*Bibliografie pe subiect 94(438.23)(01)94(431.4)(01) 082.1 Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas 082.1 Acta Universitatis Wratislaviensis

II 981400Bibliografia historii Śląska, 2011 = Bibliographie zur Geschichte Schlesiens, 2011 = Bibliografie dĕjin Slezska, 2011 / opracowali: Peter Garbers, Zdzisław Gębołyś,... ; redakcja: Peter Garbers, Karol Sanojca. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Marburg : Herder-Institut ; Opava : Slezké Zemské Muzeum, 2014. - XL, 447 p. ; 24 cm. - (Bibliographien zur Geschichte und LandeskundeOstmitteleuropas, ISSN 0177-3631 ; 50).*Silezia - Bibliografie. Polonia*Prusia - Bibliografie. Germania*Istorie*Bibliografie pe subiect94(438.23)"2011"(01)94(431.4)"2011"(01)082.1 Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas

II 1016323Bibliografia historii Śląska, 2012 = Bibliographie zur Geschichte Schlesiens, 2012 = Bibliografie déjin Sleszka, 2012 / opracowali: Peter Garbers, Zdzisław Gębołyś,... ; redakcja: Peter Garbers, Karol Sanojca. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Marburg : Herder-Institut ; Opava : Slezké Zemské Muzeum, 2015. - 464 p. ; 23 cm. - (Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas ; 51, ISSN 0177-3631).*Silezia - Bibliografie. Polonia*Prusia - Bibliografie. Germania*Istorie*Bibliografie pe subiect94(431.4)"2012"(01)94(438.23)"2012"(01)082.1 Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas

II 1033949Bibliografia historii Śląska, 2014 = Bibliographie zur Geschichte Schlesiens, 2014 = Bibliografie dĕjin Slezska, 2014 / opracowali: Peter Garbers, Zdzisław Gębołyś, Artur Harc,.... - Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Opava : Slezké Zemské Muzeum, 2019. - XXXVII, 407 p.; 24 cm.

Page 179: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Silezia - Bibliografie. Polonia*Prusia - Bibliografie. Germania*Istorie*Bibliografie pe subiect94(438.23)"2014"(01)94(431.4)"2014"(01)

III 310488Bibliografie dejin Českých zemí za rok 1998 / sestavily Václava Horčákova ; Kristina Rexová. - Praha : Historiský Ústav Akademie věd České Republik, 2004. - 534 p. ; 29 cm. - (Opera Instituti Historici Pragae, ISSN 1212-5555).*Republica Cehă. Bibliografie*Istorie*Istoriografie*Bibliografie pe subiect 94(437.1/.2)"1998"(01)

III 325223Bibliografie dejin Českých zemí za rok 2000 / sestavily: Václava Horčákova, Markéta Marková, Kristina Rexová. - Praha : Historiský Ústav Akademie věd České Republik, 2007. - 582 p. ; 29 cm. - (Práce Historického Ústavu AV ČR / Opera Instituti Historici Pragae ; Řada D. Bibliographia ; sv. 15, ISSN 1212-5555).*Republica Cehă. Bibliografie*Istorie*Istoriografie*Bibliografie pe subiect 94(437.1/.2)"2000"(01)

P. I 33989Bibliographie annuelle de l'histoire de France... [periodic] / [édité par] Comité Français des sciences Historiques; rédacteur: Colette Alberte-Samuel; éditeur scientifique: Brigitte Moreau. - An I (1953/1954)- An [?] (2010/2011). - Paris : Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1956-2012. - 24 cm.Variante de titlu : „Bibliographie annuelle de l'histoire de France du cinquième siècle à 1945”; „Bibliographie annuelle de l'histoire de France du cinquième siècle à 1958”.Primul volum apărut, pentru anul 1955, a fost publicat în 1956; volumul pentru 1953/1954 a fost publicatîn 1964.În BAR : 1953/1954, 1963-1966, 1971.ISSN 0067-6918*Franţa*Istorie*Bibliografie pe subiect94(44)(058)(01)94(44):016(058)

II 1016709Bibliographie d'oeuvres choisies de la science historique hongroise : 1964-1968 = Bibliografiâ izbrann'h proisvedenij vengerskoj istoričkoj nauki : 1964-1968. - Budapest : Maison d'Edition de

Page 180: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

l'Academie des Sciences de Hongrie, 1970. - 263 p. ; 23 cm.Trad. tit. : Bibliografia lucrărilor selectate din științele istorice maghiare*Ungaria - Istorie : 1964-1968*Bibliografie pe subiect94(439)"1964/1968"(01)

ONCESCU, Iulian. Bibliografie istorică a relaţiilor româno-franceze : (1853-1878) = Bibliographie historique des relations franco-roumaines : (1853-1878) ... : vezi CZU 94(498)

REGIONALNA biblioteka "Emanuil Popdimitrov" Kûstendil. Otdel kraeznanie. Žeko Popov ... : vezi CZU 929

TURCUŞ, Veronica. Bibliografia istorică româno-italiană ... : vezi CZU 94(498)

94(498) Istoria României

BĂCILĂ, Ioan C. Bibliografia războiului pentru independenţă : (1877-1878)... : vezi CZU 35

II 150430BERCIU, Dumitru (1907-1998)Depozitul de cupru de la Ostrovul-Corbului ; Bibliografia Olteniei preistorice / D. Berciu, profesor. - Craiova : [s.n.], 1938. - 19 p. ; 25 cm.*Oltenia, regiune*Arheologie*Preistorie*Sit arheologic*Bibliografie pe subiect 94(498.2)"6"(01)

II 214650BERCIU, Dumitru (1907-1998)Le Paléolithique et le mésolithique en Roumanie : bibliographie, répertoire et index des localités / D. Berciu. - Bucureşti : Cartea Românească, 1942. - [26] p., 1 pl. ; 24 cm.*România*Preistorie*Paleolotic*Mezolitic*Bibliografie pe subiect94(498)"63"(01) "63"(498)(01)

BEU, Octavian. Bibliografia răscoalei lui Horia ... : vezi CZU 929

II 327947Bibliografia istorică a oraşelor din România / [autori: Vasile Ciobanu, Dan Dumitru Iacob, Paul Niedermaier, ...] ; coordonatori: Vasile Ciobanu, Judit Pál, Anda-Lucia Spânu. - Ediţie revăzută şi adăugită. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2008. - 461 p. ; 24 cm.

Page 181: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Antetitlu : Academia Română. Comisia de Istorie a Oraşelor din România.*România. Oraşe*Studii locale*Bibliografie pe subiect*Istorie 94(498-21)(01)908.5(498-21)(01)

BIBLIOTECA Centrală a Ministerului Apărării Naţionale. Participarea României la războiul antihitlerist oglindită în literatura istorică şi memoralistică, în literatură beletristică, dramaturgia şi cinematografia românească ... : vezi CZU 35

BIBLIOTECA Centrală a Ministerului Apărării Naţionale. România în războiului pentru independenţă : (1877-1878) ... : vezi CZU 35

BIBLIOTECA Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi. [...]. Arhiva : organul Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi ... : vezi CZU 005+070

BIBLIOTECA "V. A. Ureche", Galaṭi. Serviciul de completare. Contribuţia judeţului Galaţi la războiul de independenţă ... : vezi CZU 35

II 555771Bibliografia istorică a României : bibliografie selectivă / Ioachim Crăciun, Gheorghe Hristodol, MarcelŞtirban, [...]. Vol. 1-13. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970-. - 15 vol. ; 27-30 cm.Tit. în limba latină: Bibliographia historica romaniae (p. de titlu paralelă).Nu conţine text în limba latină.Antetitlu : Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România. Institutul de Istorie şiArheologie Cluj.*Istoria românilor*Bibliografie pe subiect 94(498)(01)Vol. 1 : 1944-1969 / autori: Ioachim Crăciun, Gheorghe Hristodol, Marcel Ştirban,.... - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970. - XL, 387 p.Conţine index.*Istoria românilor*Bibliografie pe subiect 94(498)"1944/1969"(01) Vol. 2, tom 1 : Secolul XIX. Cadrul general ; Ţara şi locuitorii / volum îngrijit de Cornelia Bodea. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1972. - XXXVI, 513 p.Antetitlu : Institutul de Istorie "N. Iorga".*Istoria românilor*Bibliografie pe subiect 94(498)"18"(01) Vol. 2, tom 2 : Secolul XIX. Viaţa economică / volum iniţiat de G. Zane şi îngrijit de Daniela Poenaru ; cu un cuvânt înainte de Mircea Ciumara. - Bucureşti : Centrul de Informare şi Documentare Economică, 1999. - 844 p. ; 30 cm.*Istoria României

Page 182: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Istorie economică 94(498)"18"(01) 33(498)"18"(01) Vol. 3, tom 5 : Secolul XIX. Biografii / volum îngrijit de Vladimir Diculescu. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974. - 372 p.Antetitlu : Academia de Ştiinte Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România. Institutul de Istorie "N. Iorga".*Personalităţi româneşti*Bibliografie pe subiect 94(498)"18"(01) 929(498)"18"(01)Vol. 4 : 1969-1974 / autori Gheorghe Hristodol, Marcel Ştirban, Ludovic Báthory,... ; traducerea din limba franceză Mariana Pascu-Toader. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1975 (Cluj-Napoca : Întreprinderea Poligrafică Cluj, 1975). - 514 p.*Istoria României94(498)"1969/1974"(01) Vol. 5 : 1974-1979 / autori Ştefan Pascu, Gheorghe Hristodol, Marcel Ştirban,... ; traducerea în limba franceză Delia Marga. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980. - 455 p.*Istoria României 94(498)"1974/1979"(01) Vol. 6 : 1979-1984 / autori Ştefan Pascu, Gheorghe Hristodol, Ludovic Báthory,... ; traducerea în limba franceză Delia Marga. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1985. - 532 p.*Istoria României 94(498)"1979/1984"(01) Vol. 7 : 1984-1989 / autori Gheorghe Hristodol, Ludovic Báthory, Gheorghe Iancu... ; traducerea în limba franceză Delia Marga. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1990. - 412 p.Antetitlu : Academia Română. Institutul de Istorie, Cluj.*Istoria României*Bibliografie pe subiect94(498)"1984/1989"(01)Vol. 8 : 1989-1994 / autori Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Stelian Mândruţ,... ; traducerea în limba franceză Ligia Molnar ; cu o Addenda de Venera Achim. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1996. - 460 p.Antetitlu : Academia Română. Institutul de Istorie Cluj-Napoca.*Istoria României*Bibliografie pe subiect94(498)"1989/1994"(01)Vol. 9 : 1994-1999 / autori Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Stelian Mândruţ,... ; traducerea în limba franceză Ligia Molnar. - Cluj-Napoca : Academia Română, 2000. - XXVI, 702 p.*Istoria României*Bibliografie pe subiect94(498)"1994/1999"(01)Vol. 10 : 1999-2004 / autori Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Stelian Mândruţ,... ; traducerea în limba franceză Lucia Papahagi şi Viorica Sâncrăian ; cu o Addenda de Venera Achim. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2005. - XX, 1155 p.Antetitlu : Academia Română. Institutul de Istorie "George Bariţ" din Cluj-Napoca. Antetitlu : Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca.*Istoria României

Page 183: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Bibliografie pe subiect94(498)"1999/2004"(01)Vol. 11 : 2004-2006 / autori Aurora Arion, Mihaela Bedecean, Mircea Birţ,... ; traducere în limba englezăRodica Rafiroiu şi Daniela Todor ; cu o Addenda de Venera Achim, Valentina Eşanu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2007. - XVI, 520 p.Antetitlu : Academia Română. Institutul de Istorie "George Bariţ" din Cluj-Napoca.Antetitlu : Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca.Conţine index.*Istoria României*Bibliografie pe subiect94(498)"2004/2006"(01)Vol. 12, partea 1 : 2007-2008 / Mihaela Bedecean, Mircea Birtz, Monica-Gabriela Culic,... ; traducere în limba engleză Rodica Rafiroiu şi Daniela Todor ; cu o Addenda de Venera Achim, Valentina Eşanu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009. - 362 p.Antetitlu : Academia Română. Institutul de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca.*Istoria României*Bibliografie pe subiect94(498)"2007/2008"(01)Vol. 12, partea 2 : 2007-2008 / autori: Mihaela Bedecean, Mircea Birtz, Monica-Gabriela Culic, ... ; traducere din limba engleză: Rodica Rafiroiu şi Daniela Todor ; cu o Addenda de Venera Achim, Valentina Eşanu. - Bucureşti : Editura Academiei Române ; Cluj-Napoca : Argonaut, 2010. - 873 p.Conţine bibliografie.*Istoria României*Bibliografie pe subiect94(498)"2007/2008"(01)Vol. 13 : 2009-2010 / autori: Mihaela Bedecean, Mircea Birtz, Monica-Gabriela Culic, ... ; traducere din limba engleză: Rodica Rafiroiu şi Daniela Todor ; cu o Addenda de Venera Achim, Valentina Eşanu. - Bucureşti : Editura Academiei Române ; Cluj-Napoca : Argonaut, 2011. - XV, 797 p.*Istoria României*Bibliografie pe subiect94(498)"2009/2010"(01)

I 864554Bibliografia istorică a României [resursă electronică] : bază de date bibliografică = Bibliographie historique de la Roumanie : base de données bibliographique / autori Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Stelian Mândruţ, ... ; coordonator Gheorghe Hristodol ; traducerea în limba franceză Ligia Molnar. [Vol. 1-3]. - Cluj-Napoca : Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", 2004-. - 3 CD-ROM ; 12 cm.Antetitlu : Academia Română. Institutul de Istorie "Gheorghe Bariţ" Cluj-Napoca. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca.[Vol. 1] : 1994-1999 [resursă electronică] . - 1 CD-ROM ; 12 cm.[Vol. 2] : 1999-2004 [resursă electronică] / traducerea în limba franceză Lucia Papahagi, Viorica Sâncrăian. - Cluj-Napoca : Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm.[Vol. 3] : 2004-2006 [resursă electronică] / traducerea în limba engleză: Rodica Rafiroiu, Daniela Todor. - Cluj-Napoca : Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm.*România - Istorie - Bibliografie*Bibliografie pe subiect

Page 184: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

94(498)"1994/2006"(01)

II 933835CÂNDEA, Ionel (1949-) ; CROITORU, CostinO bibliografie istorică a Brăilei / Ionel Cândea, Costin Croitoru. - Brăila : Muzeul Brăilei : Istros, 2012. - 299 p. ; 24 cm.Antetitlu : Academia Română. Comisia de istorie a Oraşelor din România*Brăila, oraş-Bibliografie locală. România*Brăila, judeţ-Bibliografie locală. România*Istorie locală*Bibliografie istorică*Bibliografie pe subiect 94(498 Brăila)(01) 94(498-35 Brăila)(01)

CHIRULESCU, Marian ; […]. Ploiești. Trecut și prezent : bibliografie selectivă, adnotată, cronologico-alfabetică … : vezi CZU 903/908

II 823772COCIŞ, Sorin ; MARCU, Felix ; ŢENTEA, OvidiuBibliografia Daciei Romane : (1919-2000) / Sorin Cociş, Felix Marcu, Ovidiu Ţentea. - Cluj-Napoca : Nereamia Napocae, 2003. - 270 p. ; 21 cm.*Istorie antică*Arheologie*Dacia romană*Bibliografie pe subiect94(498):94(37:398.2)"1919/2000"(01) 94(37:398.2)"1919/2000"(01)

II 695795CONSTANTINESCU, Nicolae A. (1885-1971)Bibliografie medievală şi introducere în istoria Evului Mediu : curs predat la Facultatea de Litere în anul I / N. A. Constantinescu ; editor, A. Damaschin. - [S.l.] : [s.n.], 1930. - 400 p. ; 21 cm.Litografiat*Istorie medievală*Învăţământ superior *Curs universitar*Bibliografie pe subiect94"04/14"(078)(01)

II 482257Contribuţii bibliografice. [Fasc. I-V]. - Bucureşti : Cartea Românească, 1939-1943. - 5 fasc. ; 24 cm.[Fasc. I] : Bibliografie veche : cărţi, periodice ; Bibliografie nouă. - Bucureşti : Cartea Românească, 1939. - 37 p. ; 24 cm.Au fost bibliografiate revistele: Arhiva istorică, Magazin istoric, Tesaur de monumenteExtras din: Revista Arhivelor, III, nr. 8, 193994(498)(01) [Fasc. II] : Opera lui D. Onciul ; Bibliografie veche : cărţi, periodice ; Bibliografie nouă. -

Page 185: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

Bucureşti : Cartea Românească, 1940. - 32 p. ; 24 cm.Au fost bibliografiate revistele: Arhiva românească, Foae de istorie română, Foia Soc. RomânismulExtras din: Revista Arhivelor, IV, nr. 1, 1940*Onciul, Dimitrie (1856-1923)*Bibliografie pe subiect*Personalităţi istorice*Istoriografie românească94(498)(01)012 Onciul, Dimitrie 929 Onciul, Dimitrie[Fasc. III] : Opera lui N. Iorga : (1934-1941) ; Bibliografie veche : cărţi, periodice ; Bibliografie nouă. - Bucureşti : Cartea Românească, 1941. - 39 p. ; 24 cm.Au fost bibliografiate revistele: Din Moldova ; Foiţă de istorie şi artăExtras din: Revista Arhivelor, IV, nr. 2, 1941*Iorga, Nicolae (1871-1940)*Bibliografie pe subiect*Personalităţi istorice*Istoriografie românească 94(498)(01)012 Iorga, Nicolae 929 Iorga, Nicolae[Fasc. IV] : Opera lui B. P. Haşdeu ; Bibliografie veche : cărţi, periodice ; Bibliografie nouă. - Bucureşti : Cartea Românească, martie 1943 tipărire. - 40 p. ; 24 cm.[Fasc. V] : Opera lui C. D. Aricescu ; Bibliografie veche : cărţi, periodice ; Bibliografie nouă. - Bucureşti : Cartea Românească, 1943. - 15 p. ; 24 cm.A fost bibliografiată revista: Arhiva DobrogeiExtras din: Revista Arhivelor, V, nr. 2, 1943*Aricescu, Constantin D. (1823-1886)*Bibliografie pe subiect*Personalităţi literare*Istoriografie românească94(498)(01)012 Aricescu, C. D.929 Aricescu, C. D.

II 769613CRISTEA, Ovidiu (1965-)Bibliografia istorică românească a Mării Negre : bibliografie selectivă / Ovidiu Cristea. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1996. - 160 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Pontica ; 1)*România*Marea Neagră*Istorie*Bibliografie pe subiect94(498:262.5)".../19"(01) 016:94(498:262.5)".../19"082.1 Bibliotheca Pontica

II 782153

Page 186: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

CULICEA, GeluDobrogea în lucrările lui Nicolae Iorga : bibliografie adnotată şi comentată / Gelu Culicea. - Constanţa: [s.n.], 1998. - 55 p. : il. ; 20 cm. - (Contribuţii la bibliografia Dobrogei / Biblioteca Judeţeană Constanţa).*Dobrogea, regiune. Bibliografie*Istoriografie*Bibliografie pe subiect*Istorie locală94(498)".../19"908(498.8)".../19"(01)012 Iorga, Nicolae904(498.8):94(498) Iorga, Nicolae(01)

II 833056Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Dolj. Bibliografia istorică a judeţului Dolj: Vol. IV / Avram Cezar Gabriel (coord.), Barbu Paul-Emanoil, Boagiu Gabriela, ... . - Craiova : Editura Alma, 2005. - 102 p. ; 24 cm.*Dolj, judeţ. Istorie*Bibliografie pe subiect94(498-35 Dolj)(01)

II 854847EDROIU, Nicolae (1939-)Bibliografia istorică româno-slovacă : (1918-2000) / Nicolae Edroiu. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004. - 117 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Bibliologica ; serie nouă ; 26(45)). (Philobiblon / Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga").*România*Slovacia*Bibliografie istorică*Bibliografie pe subiect*Bibliografie istorică 94(498:437.6)"1918/2000"(01)94(437.6:498)"1918/2000"(01)327(437.6:498)"1918/2000"(01) 082.1 Bibliotheca Bibliologica

II 817964FLEISZ, János (1951-)Nagyvárad történeti bibliográfiája : válogatott könyvészet = Bibliografia istorică a Oradiei : bibliografie selectivă / dr. Fleisz János. - Nagyvárad [Oradea] : Literator, 2002. - 88 p. ; 20 cm.*Oradea, oraş*Istorie*Bibliografie pe subiect94(498 Oradea)".../19"(01.091)

II 135162GÖLLNER, Carl (1911-1995)Anul revoluţionar 1848 în Principatele Române : o contribuţie bibliografică / C. Gölner, doctor în

Page 187: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

litere şi filosofie. - Cluj : Cartea Românească, 1934. - 18 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Bibliologica / I. Crăciun ; 2). *România*Bibliografie pe subiect*Istoria românilor*Principatele Române 94(498.1/.3)(01) 94(498)"1848"(01)

GEORGESCU, Gh. I. Contribuţiuni la bibliografia războiului pentru întregirea neamului ... : vezi CZU 35

IANCULESCU, Victor. Bibliographie des travaux de M. Nicolas Iorga ... : vezi CZU 929

P. I 36971INSTITUTUL pentru Studiul Istoriei UniversaleCărţile româneşti de istorie : catalog nr. 1, 31 decembrie 1937. - Bucureşti : Librăria Universitară I. Cărăbaş, 1937. - 66 p. ; 23 cm.Antetitlu : Institutul pentru Studiul Istoriei Universale sub conducerea lui N. Iorga=Institut pour l'Étude de l'Histoire Universelle sous la direction de N. Iorga*Istoria românilor*Bibliografie pe subiect 94(498):002"1937"(01)002"1937"(01):94(498) 017.4"1937":94(498)

II 702382MÂNDRUŢ, StelianIndicele bibliografic al revistei Acta Musei Porolissensis I-X/1977-1986 : pentru anii 1882-1914 / Stelian Mândruţ. - Zalău : [s.n.], 1986 (Cluj-Napoca : Întreprinderea Poligrafică Cluj, 1986). - p. 777-799 ; 24 cm. Autorul, menţionat la sfârşitul textului.Conţine indice de autori.Extras din : Acta Musei Porolissensis, X, 1986, p. 777-799.*Revista "Acta Musei Porolissensis - Bibliografie : 1822-1914*România - Istorie*Istorie veche*Arheologie*Istorie medie*Istorie modernă*Istorie contemporană*Istoria culturii*Etnografie*Index bibliografic*Bibliografie pe subiect 94(498):050 Acta Musei Porolissensis"1822/1914"(498 Zalău)014.3:050 Acta Musei Porolissensis"1822/1914"(498 Zalău)

Page 188: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

MĂNĂSTIREA Putna. Ştefan cel Mare şi Sfânt ... : vezi CZU 929

II 764072MÂNDRUŢ, StelianIstoria modernă şi contemporană a României, reflectată în periodicele maghiare de specialitate : (1945-1995) : bibliografie selectivă / Stelian Mândruţ. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1996. - 91 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Bibliologica ; Serie nouă ; 6(25)). (Philobiblon / Biblioteca CentralăUniversitară "Lucian Blaga").*România - Istorie modernă : 1945-1995*România. Istorie contemporană*Istorie modernă*Istorie contemporană*Bibliografie pe subiect 94(498)"15/19"(01):050"1945/1955"(439) 082.1 Bibliotheca Bibliologica082.1 Philobiblon

II 857973ONCESCU, IulianBibliografie istorică a relaţiilor româno-franceze : (1853-1878) = Bibliographie historique des relations franco-roumaines : (1853-1878) / Iulian Oncescu. - Bucureşti : Transversal, 2009. - 88 p. : facs. ; 24 cm.Antetitlu : Universitatea "Valahia" din Târgovişte. Facultatea de Ştiinţe Umaniste. Centrul de Cercetare aIstoriei Relaţiilor Internaţionale "Grigore Gafencu"Conţine bibliografie *România*Franţa*Relaţii interculturale*Relaţii româno-franceze*Bibliografie istorică*Personalităţi 94(498:44)"1853/1878"(01) 008(498:44)"1853/1878"(01) 327(498:44)"1853/1878"(01)

II 950727RAVICI-TĂTĂRANU, NiculaeO bibliografie istorică a judeţului Vâlcea / Niculae Ravici-Tătăranu. - Râmnicu Vâlcea : Andrei Books, 2014. - 726 p. ; 24 cm.*Vâlcea, judeţ - Bibliografie locală. România*Bibliografie istorică *Bibliografie pe subiect94(498-35 Vâlcea)(01)

III 1001267RAVICI-TĂTĂRANU, NiculaeO bibliografie istorică a judeţului Vâlcea / Niculae Ravici-Tătăranu. Vol. 1-2. - Ed. a 2-a. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei "Carol I", 2017. - 2 vol. (486 p., p. 487-975) ; 29 cm.

Page 189: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

*Vâlcea, judeţ - Bibliografie locală. România*Bbliografie istorică*Istorie locală*Bibliografie pe subiect94(498-35 Vâlcea)(01)

Relaţii româno-cehe : bibliografie generală = Rumusko-české vztahy : všeobecná bibliografie ... : vezi CZU 00

STOICESCU, Nicolae. Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România ... : vezi CZU903/908

II 323349STOICESCU, NicolaeBibliografie privind vechiul oraş Galaţi şi monumentele sale / N. Stoicescu. - [Galaţi] : [s.n.], 1970. - 14 p. ; 24 cm.*Galaţi, oraş - Bibliografie locală. România*Monumente istorice*Bibliografie pe subiect94(498 Galaţi)(01)725.94(498 Galaţi)(01)

II 1005386ŞTIRBAN, Marcel (1932-)Din istoria României : la o sută de ani de la Unirea din 1918 / Marcel Ştirban. Vol. 1 (partea 1-3) - 2 (partea1-2). - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2018. - 2 vol. în 5 părţi ; 20 cm.Vol. 1, Partea 3 : Bibliografia Marii Uniri / Marcel Ştirban. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2018. - p. 967-1116 ; 20 cm.*România - Istorie : 1918-2018*Marea Unire94(498)"1918"(01)

II 777085TURC, LuciaBibliografia istorică a Transilvaniei : (1936-1944) : bibliografie selectivă / Lucia Turc. - Cluj-Napoca :Presa Universitară Clujeană, 1998. - 352 p. ; 20 cm. - (Philobiblon. Bibliotheca Bibliologica / Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca ; 13(32))*Transilvania, regiune - Bibliografie. România : 1936-1944*Bibliografie pe subiect*Istoriografie 94(498.4)"1936/1944"(01)908(498.4)"1936/1944"(01) 082.1 Philobiblon 082.1 Bibliotheca Bibliologica

II 768576TURCUŞ, Veronica (1974-)Bibliografia istorică româno-italiană : (bibliografie selectivă) : evoluţia publicaţiilor istorice româno-

Page 190: 0 Știinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa ...

italiene până în 1996 / Veronica Turcuş. Vol. I-II. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1997. - 2 vol. (393 p., p. 394-806) ; 20 cm. - (Philobiblon. Bibliotheca Bibliologica / Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" ; 12(31))*România*Italia*Bibliografie pe subiect*Istorie*Istoriografie*Publicaţie periodică 94(498:450)".../1996"(01)94(450:498)".../1996"(01)930(450:498)".../1996"(01) 327(450:498)"1918/2000" 016(498:450)".../1996" 082.1 Philobiblon 082.1 Bibliotheca Bibliologica

II 302612ŢURCANU, IonBibliografia istorică a Basarabiei şi Transnistriei / Ion Ţurcanu ; realizată cu contribuţia esenţială a luiIon Nicolaescu. - Chişinău : Litera Internaţional, 2005 (Bucureşti : Universul, 2005). - 704 p. ; 27 cm.Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova.*Basarabia, regiune - Istorie*Transnistria, regiune*Republica Moldova*Bibliografie pe subiect*Istoriografie 94(498.7)(01.091)94(478)(01.091)